5 ος ΟΡΟΦΟΣ- ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "5 ος ΟΡΟΦΟΣ- ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ"

Transcript

1 ..Ε. ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΘΕΣΗ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 5 ος ΟΡΟΦΟΣ- ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΙΛΙΤΖΙ ΗΣ ΣΠΥΡΟΣ [Π.Ε.04] ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ.Ε. Ν. ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ FAX: ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ [.Ε.1] FAX: Γενική ε ο τεία διοικητικών θεµάτων Γενικές εξετάσεις, διαγωνισµοί Α.Σ.Ε.Π., Κ.Π.Γ. (οργάνωση-διεξαγωγή) Υ εύθυνη αλληλογραφίας, χρεώσεις εγγράφων Άδειες εκ αιδευτικών, διοικητικών υ αλλήλων Ε ιλογή Σχολικών Συµβούλων, ιευθυντών, Προϊσταµένων και ιευθυντών, Υ οδιευθυντών σχολικών µονάδων Συγκρότηση-αρµοδιότητες υ ηρεσιακών συµβουλίων Εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκ ροσώ ων στα υ ηρεσιακά συµβούλια ιαθέσεις εκ αιδευτικού ροσω ικού σχολικών µονάδων Β Περιοχής Νέο Σχολείο Θεώρηση τίτλων για σ ουδές στο εξωτερικό Κατανοµή µαθητών ΤΣΑΠΗ ΙΩΑΝΝΑ [Π.Ε.19] Γενικές εξετάσεις-θέµατα υ οψηφίων µε ειδικές εκ αιδευτικές και µαθησιακές ανάγκες ιαγωνισµοί Α.Σ.Ε.Π., εξετάσεις Κ.Π.Γ. Θέµατα ειδικής αγωγής Μουσικό σχολείο Αναβαθµολογήσεις Ενισχυτική διδασκαλία, τµήµατα υ οδοχής ΖΕΠ

2 ΠΑΝΤΙ ΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ [Π.Ε.02] Γραµµατεία ιευθυντή Ενισχυτική διδασκαλία Εκτίµηση αναγκών σχ. µονάδων σε ροσω ικό Β εριοχής ΝΑΚΗ ΧΡΥΣΑ [Π.Ε.11] Ηλεκτρονική αλληλογραφία (λήψη-α οστολή ) Y οστήριξη τηλεφωνικής ε ικοινωνίας του ιευθυντή Ε ιλογή Σχολικών Συµβούλων, ιευθυντών, Προϊσταµένων και ιευθυντών, Υ οδιευθυντών σχολικών µονάδων Μαθητικοί διαγωνισµοί Σεµινάρια, υ οτροφίες, µορφωτικές ανταλλαγές εκ αιδευτικών Ε ιλογή ΚΕ.ΣΥ.Π., ΓΡΑ.Σ.Ε.Π., Σχολ. ραστηριοτήτων, Σ.Σ.Ν., Κ.Ε.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ., Ε.Κ.Φ.Ε. Οδηγίες για ύλη µαθηµάτων στα Γυµνάσια και Γενικά Λύκεια Ε ο τεία αδειών ΠΥΣ Ε ΚΑΝΑΒΟΥ ΚΩΝ /ΝΤΙΑ [Π.Ε.05] Γραµµατέας Π.Υ.Σ..Ε. ΑΥΛΑΚΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ [Π.Ε.18.25] Ανα ληρωτής Γραµµατέας Π.Υ.Σ..Ε. ιαθέσεις εκ /κών σε Α/θµια Θέµατα ειδικής αγωγής (µε κα Τσα ή) Αναγνώριση Μετα τυχιακών Σ ουδών- ιδακτορικής ιατριβής (µε κα Κεχριµ άρη) Ιδιωτική Εκ /ση (µε κα Λιβογιάννη) ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ [Π.Ε.03] ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Γενική ε ο τεία µαθητικών θεµάτων Γενικές εξετάσεις, διαγωνισµοί Α.Σ.Ε.Π., Κ.Π.Γ. (οργάνωση-διεξαγωγή) Προαγωγικές-α ολυτήριες εξετάσεις Γυµνασίων-Λυκείων Νέο Σχολείο Ωρολόγια ρογράµµατα σχολείων-ωράριο καθηγητών Ανάθεση υ ερωριακής διδασκαλίας, διαθέσεις-α οσ άσεις εκ αιδευτικών για συµ λήρωση ωραρίου Κατανοµή µαθητών, εγγραφές-µετεγγραφές µαθητών, φοίτηση, α ουσίες,

3 αξιολόγηση µαθητών Ενισχυτική διδασκαλία στα Γυµνάσια Θεώρηση τίτλων για σ ουδές στο εξωτερικό Ίδρυση, ροαγωγή, κατάργηση, συγχώνευση σχολικών µονάδων Εκτίµηση αναγκών σχ. µονάδων σε ροσω ικό ΜΠΟΥΛΟΥΖΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ[Π.Ε.06] Φοίτηση, α ουσίες, αξιολόγηση µαθητών Ωρολόγια ρογράµµατα σχολείων Εκτίµηση αναγκών σχ. µονάδων σε ροσω ικό Γ Περιοχής Ανάθεση υ ερωριακής διδασκαλίας, διαθέσεις-α οσ άσεις εκ αιδευτικών για συµ λήρωση ωραρίου Ωράριο εκ /κών Εκθέσεις λειτουργίας σχ. µονάδων Σχολικές βιβλιοθήκες ΛΙΒΟΓΙΑΝΝΗ ΘΩΜΑΗ [Π.Ε.09] Ιδιωτική εκ αίδευση Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών Ισοτιµία-αντιστοιχία τίτλων Εκ αιδευτικές εκδροµές Τήρηση αρχείων καταργηθέντων δηµοσίων και ιδιωτικών σχολείων Αριστεία-Βραβεία Υ εύθυνη βιβλίου αρουσίας ροσω ικού ΚΡΑΒΒΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ [Π.Ε.11] Ισοτιµία-αντιστοιχία τίτλων Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών Εγγραφές, µετεγγραφές Άδειες άσκησης ιδιωτικού έργου µε αµοιβή Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών Εκ /κές εκδροµές Μαθητικές κοινότητες Προσωνύµια σχολείων Θερινή υ ηρεσία και διαµονή εκ αιδευτικών Ιδρύµατα-Κληροδοτήµατα 4 ος ΟΡΟΦΟΣ-ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

4 ΣΦΕΤΣΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ [Π.Ε.11] Βιβλίο ροσω ικού και βιβλίο ράξεων Τριµηνιαία στατιστικά στοιχεία εκ αιδευτικών Ε ιµόρφωση νεοδιόριστων εκ αιδευτικών Το οθετήσεις ιευθυντών και Υ οδιευθυντών σχολικών µονάδων ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ [Π.Ε.01] ιορισµοί εκ αιδευτικών, ροσωρινή και οριστική το οθέτηση Μεταθέσεις εκ αιδευτικών Α οσ άσεις εκ αιδευτικών Μετατάξεις εκ αιδευτικών-διοικητικών ΚΕΧΡΙΜΠΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ [Π.Ε.01] Μεταθέσεις εκ αιδευτικών ιορισµοί εκ αιδευτικών, ροσωρινή και οριστική το οθέτηση Αναγνώριση Μετα τυχιακών Σ ουδών- ιδακτορικής ιατριβής Μετατάξεις εκ αιδευτικών-διοικητικών ΝΕΡΑΝΤΖΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ [Π.Ε.17.04] Α οσ άσεις και διαθέσεις εκ αιδευτικών Αναγνώριση ροϋ ηρεσίας µονίµων εκ /κών-διοικ/κών Χορήγηση Μ.Κ. Ωράριο εκ /κών Προαγωγές εκ /κών-διοικ/κών Μονιµο οίηση εκ /κών-διοικ/κών ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ [.Ε.] Α οσ άσεις και διαθέσεις εκ αιδευτικών Αναγνώριση ροϋ ηρεσίας µονίµων εκ /κών-διοικ/κών Χορήγηση Μ.Κ.-Ενηµέρωση καρτελών εκ /κών Προαγωγές εκ /κών-διοικ/κών Μονιµο οίηση εκ /κών-διοικ/κών Ωράριο εκ /κών Παραιτήσεις-συνταξιοδοτικά εκ αιδευτικών και διοικητικών υ αλλήλων Α.Π.. ΜΑΛΙΣΟΒΑΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ [.Ε.1} Παραιτήσεις-συνταξιοδοτικά εκ αιδευτικών και διοικητικών υ αλλήλων Καταχώρηση συντάξεων Πιστο οιητικά-βεβαιώσεις υ ηρεσιακών µεταβολών σε εκ αιδευτικούς και διοικητικούς υ αλλήλους Τήρηση ροσω ικών µητρώων εκ αιδευτικών-διοικητικών ΥΦΑΝΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ [Π.Ε.18.12] Τήρηση ροσω ικών µητρώων εκ αιδευτικών-διοικητικών Πιστο οιητικά-βεβαιώσεις υ ηρεσιακών µεταβολών σε εκ αιδευτικούς και διοικητικούς υ αλλήλους Ετήσιο στατιστικό µαθητών-εκ /κών

5 ΒΟΛΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ[.Ε.1] Ανα ληρωτές-ωροµίσθιοι ΣΜΕΑ ( αραλαβή αιτήσεων, ροσλήψεις) Βεβαιώσεις ροϋ ηρεσίας Ανα ληρωτών-ωροµισθίων ΟΠΣΥ ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ [Π.Ε.03] Αναγνώριση ροϋ ηρεσίας Ανα ληρωτών Π Σ ΟΠΣΥ Α ογραφή ροσω ικού Μηνιαία στατιστικά ΖΙΩΡΗ ΕΛΕΝΗ [Π.Ε.06] Άδειες εκ /κών-διοικ/κών (κανονικές, αναρρωτικές κ.λ..) Βιβλιάρια υγειονοµικής ερίθαλψης ΠΑΡΜΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ [Π.Ε.17.01] Άδειες εκ /κών-διοικ/κών (κανονικές, αναρρωτικές κ.λ..) Βιβλιάρια υγειονοµικής ερίθαλψης ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΛΑΪΝΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ [Π.Ε.01] Πρωτόκολλο, αρχειοθέτηση ιεκ εραίωση αλληλογραφίας ΠΑΥΛΕΤΣΗ ΣΟΦΙΑ [Π.Ε.18.10] ιεκ εραίωση αλληλογραφίας Πρωτόκολλο, αρχειοθέτηση ΚΑΛΛΙΑΝΤΕΡΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ [Υ.Ε.1] Κλητήρας 3 ος ΟΡΟΦΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΡΟΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ [.Ε.1] FAX: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρµοδιότητες ου αναφέρονται στην αριθµ. Φ.353.1/324/105657/ 1Υ.Α.Ν/1340/

6 Προϋ ολογισµός τακτικός Μητρώο δέσµευσης ιστώσεων Μηνιαίοι ίνακες: ρόβλεψης δα ανών, ληρωµών, µισθοδοσίας, ανεξόφλητων υ οχρεώσεων Α οζηµιώσεις εκ αιδευτικών, ειδικά µαθητικά ε ιδόµατα Σχολικά κυλικεία, µεταφορά µαθητών Π.Σ.Ε.Α. Μεταφορά µαθητών Εκτέλεση δικαστικών α οφάσεων Πανελλαδικές εξετάσεις: ροϋ ολογισµός, δικαιολογητικά, εξεταστικά κέντρα Α εριοχής ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ [Π.Ε.03] Εκµάθηση όλων των αντικειµένων του κου ρόσου Έλεγχος δικαιολογητικών ωροµισθίων του Νοµού και δικαιολογητικών ου αφορούν υ ερωρίες, οδοι ορικά κ.λ.. Α εριοχής Α οφάσεις για ανάθεση υ ερωριακής διδασκαλίας, µετακινήσεις κ.λ.. Οικονοµικά Κ.Π.Γ. ΜΑΝΤΑΦΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ [Π.Ε.03] Εργασία εξαιρέσιµων και µη χρήση θερινών διακο ών Α εριοχής Εξόφληση λογαριασµών, τιµολογίων για γραφική ύλη Προµήθειες, ξενόγλωσσα βιβλία Εντολές µετακίνησης Ε ισκευές, στεγαστικές ανάγκες σχολείων, εξο λισµός (αιτήµατα ρος ΟΣΚ) ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ [Π.Ε.03] Έλεγχος δικαιολογητικών δικαιολογητικών ου αφορούν υ ερωρίες, οδοι ορικά κ.λ.. Β εριοχής Πανελλαδικές εξετάσεις: δικαιολογητικά, εξεταστικά κέντρα Β εριοχής Εργασία εξαιρέσιµων και µη χρήση θερινών διακο ών Β εριοχής ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ [Π.Ε.1] Εκµάθηση όλων των αντικειµένων του κου ρόσος Έλεγχος δικαιολογητικών δικαιολογητικών ου αφορούν υ ερωρίες, οδοι ορικά κ.λ.. Γ εριοχής Πανελλαδικές εξετάσεις: δικαιολογητικά, εξεταστικά κέντρα Γ εριοχής Εργασία εξαιρέσιµων και µη χρήση θερινών διακο ών Γ εριοχής Οικονοµικά για το Κρατικό Πιστο οιητικό Γλωσσοµάθειας ΣΟΡΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ [.Ε. ΑΚΤ] ΠΑΠΑΝΑΓΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ [Π.Ε.09] Τήρηση βιβλίου µισθοδοσίας ροσω ικού ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ

7 ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ [Π.Ε.19] Μισθοδοσία µονίµων εκ αιδευτικών και διοικητικών υ αλλήλων Μ.Κ. εκ αιδευτικών και διοικητικών υ αλλήλων του νοµού ΚΟΚΚΑΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ [Π.Ε.20] Μισθοδοτικές καταστάσεις /νσης Βεβαιώσεις α οδοχών ΖΑΛΑΩΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ [Π.Ε.03] Μισθοδοσία ανα ληρωτών 2 ος ΟΡΟΦΟΣ-ΓΡΑΦΕΙΑ Φ.Α. ΚΑΙ Ε.Ε. ΜΠΑΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ [Π.Ε.04.04] Υ εύθυνος θεµάτων Ε αγγελµατικής Εκ /σης ΠΙΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ [Π.Ε.11] FAX: ΜΠΟΥΛΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ [Π.Ε.11] Μέλος οµάδας θεµάτων Φ.Α. Υ εύθυνος θεµάτων Φυσικής Αγωγής ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ [Π.Ε.19] Υ εύθυνος ΚΕΠΛΗΝΕΤ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ [Π.Ε.19] Τεχνικός Υ εύθυνος ΚΕΠΛΗΝΕΤ 1 ος ΟΡΟΦΟΣ-ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΒΑΪΝΑ ΜΑΡΙΑ [Π.Ε.02] FAX: Γραµµατειακή υ οστήριξη του γραφείου

8 ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ [Π.Ε.06] Γραµµατειακή υ οστήριξη του γραφείου ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΛΟ ΗΜΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ [Π.Ε.04.01] Υ εύθυνος ΣΕΠ του Γραφείου ΚΕ.ΣΥ.Π. Υ εύθυνος ιστοσελίδας..ε. Ν. Φθιώτιδας ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ [Π.Ε.05] Υ εύθυνη Σ.Ε.Π. του Γραφείου ΚΕ.ΣΥ.Π. ΠΛΑΤΑΝΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ [Π.Ε.06] Γραµµατειακή υ οστήριξη του Γραφείου ΚΕ.ΣΥ.Π. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ [Π.Ε.18.13] Υ εύθυνη Σχολικών ραστηριοτήτων για τα σχολεία του νοµού ΜΗΤΣΙΟΥ ΗΛΙΑΝΑ [Π.Ε.05] Υ εύθυνη Σ.Σ.Ν. ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ [Π.Ε.06] Ευρω αϊκά ρογράµµατα ΠΑΡΑΛΑΒΗ- ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ(6 ο ΓΕΛ) ΣΤΟΦΟΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ [Π.Ε.09]

Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: 53330/02.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: 53330/02.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ /ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :15049 Ηµεροµηνία :07.08.2014

Αριθ. Πρωτ. :15049 Ηµεροµηνία :07.08.2014 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :15049

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. /νση: Μητρο όλεως 25 Καστοριά 521 00 Πληροφ.: Γραµµατεία Τηλ.: 24670 88200 Fax: 24670 29748 e-mail: efakas@culture.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. /νση: Μητρο όλεως 25 Καστοριά 521 00 Πληροφ.: Γραµµατεία Τηλ.: 24670 88200 Fax: 24670 29748 e-mail: efakas@culture.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καστοριά, 26/06/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, Αρ. Πρωτ.: 2851 ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ /νση: Μητρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 6ης Α ριλίου 2012 Αριθµός Πρακτικού 10

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 6ης Α ριλίου 2012 Αριθµός Πρακτικού 10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ του άρθρου 175 του ν.3852/2010 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 6ης Α ριλίου 2012 Αριθµός Πρακτικού 10 Στη Λαµία και στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» Α. Γενική αρουσίαση Ενόψει της έναρξης των συζητήσεων µε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Λ4691Ω2-91Α. Ταχ. /νση: Εθν. Αντίστασης 8, Τ.Κ. 17456 ΑΛΙΜΟΣ

ΑΔΑ: ΒΛ1Λ4691Ω2-91Α. Ταχ. /νση: Εθν. Αντίστασης 8, Τ.Κ. 17456 ΑΛΙΜΟΣ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηµερ. 12/11/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 95037 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ /ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Ξανθουδίδου & Χατζηδάκη Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016 ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016 ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016 ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4046/2012 ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016» ΆΡΘΡΟ ΜΟΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Αθήνα, 6-3 - 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αρ. ρωτ. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΥΠΠΟΤ/Γ ΑΠΚ/ ΜΕΕΠ/Γ5/ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Φ.ΕΣΠΑ-818β/20808/180

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Aρετής Νιώτη & Σκορδιλών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 18ης Α ριλίου 2012 Αριθµός Πρακτικού 12

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 18ης Α ριλίου 2012 Αριθµός Πρακτικού 12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ του άρθρου 175 του ν.3852/2010 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 18ης Α ριλίου 2012 Αριθµός Πρακτικού 12 Στη Λαµία και στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Αρ.πρωτ.:620/27/02-08-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 18872 Ηµεροµηνία : 29.09.2015. Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο : 214 414 1304

Αριθ. Πρωτ. : 18872 Ηµεροµηνία : 29.09.2015. Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο : 214 414 1304 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 214 4141211 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. : 18872 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Απογραφή Προσωπικού Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

Απογραφή Προσωπικού Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών 1 2 ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Απογραφή Προσωπικού Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Επιµέλεια Βασίλης Πολυχρονόπουλος ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2010 3 Α ογραφή Προσω ικού Ελληνικών Ακαδηµαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Ιανουάριος 2015

Αθήνα, Ιανουάριος 2015 Αγ. Μελετίου 166, 10445, ΑΘΗΝΑ www.kek-cmh.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Σχέδιο Πιλοτικής φάσης ιστο οίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ηράκλειο, 15/7/2013 Αρ. Πρωτ: 3979

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ηράκλειο, 15/7/2013 Αρ. Πρωτ: 3979 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηράκλειο, 15/7/2013 Αρ. Πρωτ:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 2/2015

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 2/2015 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηµερ. 2 /4/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 28668 ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :1719 Ηµεροµηνία :02/02/2015. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214-414-1339

Αριθ. Πρωτ. :1719 Ηµεροµηνία :02/02/2015. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214-414-1339 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ: 214-4141369 &214-4141138

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Aθήνα, 09.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρ. Πρ.:..Α.Α../οικ. 62019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Aθήνα, 09.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρ. Πρ.:..Α.Α../οικ. 62019 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ».

Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 1 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ». ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 12 /2014 Σήµερα την

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 4/2015

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 4/2015 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηµερ. 10 /07/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 56010 ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μυτιλήνη: 03-06-2013 Αρ. Πρωτ: 1245

Μυτιλήνη: 03-06-2013 Αρ. Πρωτ: 1245 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνικός Κατάλογος 2004-2005

Τηλεφωνικός Κατάλογος 2004-2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ /ΝΣΗ Π.Ε. &.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ταχ. /νση : Κολοκοτρώνη 22, Σταυρούπολη

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003021130 2015-09-07

15PROC003021130 2015-09-07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας: 73135 Τηλέφωνο: 2821341760 Fax: 28210 93300 e-mail: g-promitheies@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.πρωτ.:620/33/06-09-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΑΕ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ»

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΑΕ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΑΕ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ» Οδηγίες καταχώρησης Υ οστήριξη: Σας γνωρίζουµε ότι: α) στο Πληροφοριακό Σύστηµα ΕΡΓΑΝΗ-κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Θέµατα ροσω ικού αυτοδιοίκησης α και β βαθµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.4325/2015 (Α 47).

ΘΕΜΑ: Θέµατα ροσω ικού αυτοδιοίκησης α και β βαθµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.4325/2015 (Α 47). Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΤΟΠ. ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 27404 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠ. ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ:

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα