Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Πληροφορικής [ΕΠΛ371 Προγραμματισμός Συστημάτων]

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Πληροφορικής [ΕΠΛ371 Προγραμματισμός Συστημάτων]"

Transcript

1 Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Πληροφορικής [ΕΠΛ371 Προγραμματισμός Συστημάτων] ΟΜΑΔΑ 3 Αλεξάνδρου Σάββας Ανδρέου Ανδρέας Παπαφιλίππου Φίλιππος Στεφανίδης Δημοσθένης

2 Εισαγωγή Θέμα / Όνομα / Έργο Θέμα: Cycling Maps with Όνομα: Έργο: Implement a Crawler for the CyclingMaps project. Particularly, your system has to provide a login box, through which a user provides login credentials and a favorite sport activity tracking website (e.g., runtastic + 2 more). You automatically download, align the trajectory data that is subsequently presented on a google map. The given data will be the foundation for an automated Cyprus Cycling Map we are trying to construct.

3 Εισαγωγή Python Λίγα Λόγια, Παραδείγματα

4 Λίγα λόγια I wrote 20 short programs in Python yesterday. It was wonderful. Perl, I'm leaving you.

5 Creator Ολλανδός 59 Χρονών Τίτλος: «Benevolent Dictator for Life». Βραβείο από το Free Software Foundation. Δουλεύει στη Dropbox. Guido van Rossum

6 Ονομασία Monty Python s Flying Circus [ ] Spam [1970]

7 Φιλοσοφία Beautiful is better than ugly Explicit is better than implicit Simple is better than complex Complex is better than complicated Readability counts TIMTOWTDIBSCINABTE There should be one and preferably only one obvious way to do it.

8 Χρήση Google, Yahoo, CERN, NASA Χρησιμοποιείται σαν scripting language σε web applications π.χ. μέσω του wsgi για Apache. Web app framework: Django, Pylons, Pyramid Βιβλιοθήκες: NumPy, SciPy, Matplotlib, BioPython, Astropy, Sage (για Μαθηματικά). Έχει ενσωματωθεί σε λογισμικά FreeCad, Blender, Maya, GIMP, Inkscape, Rasberry Pi.

9 Software

10 Επίδοση Εμπειρική μελέτη έδειξε πως οι scripting γλώσσες (όπως η python) είναι πιο παραγωγικές από τις συμβατικές γλώσσες (όπως Java, C) για προγράμματα που έχουν να κάνουν με string manipulation και αναζήτηση σε λεξικό. Η χρήση μνήμης έδειξε να ήταν συχνά καλύτερη από τη Java και όχι πολύ χειρότερη από τις C, C++. PyPy JIT (Just in Time): Επικεντρώνεται στην ταχύτητα, την αποτελεσματικότητα και τη συμβατότητα. Μετατρέπει το Python κώδικα σε γλώσσα μηχανής κατά την εκτέλεση.

11 Python.S.F. Αποστολή: Προώθηση, προστασία και πρόοδο της Python. Υποστήριξη και διευκόλυνση της ανάπτυξης μιας πλουραλιστικής διεθνής κοινότητας προγραμματιστών της. Μπορεί όποιος επιθυμεί να συνεισφέρει σε έργο ή σε χρήμα Python Software Foundation License PyCon (επόμενο Ιούλη στο Bilbao) Χρηματοδοτήσεις (python sprints)

12 Δουλειές

13 How to script? Interactively from terminal (interpreted language) From file

14 First Program in Python Hello world print Hello World\n Simple operations print 25+5, 25-5, 5*5, 25/5 Using variables number = 2 other = 3 print 'Sum: {0}'.+format(name + other)

15 Strings mystring = 'Hello' mystring += ' world!' print mystring print len(mystring)

16 Conditionals if <condition1>: <statement1> elif <condition2>: <statement2> else: <statement3>

17 Lists students = ['Luis', 'Mark', 'Rita'] print students [0], students [1], students [2] students = ['Luis', 'Mark', 'Rita',...] for st in students: print st values = [ 0.11, ] print values [0], values [1]

18 List Indexing students = ['Luis', 'Mark', 'Rita'] print students [0] print students [0:1] print students [1:] print students [-1] print students [-2]

19 Nested List matrix = [ [1,2,3,4], [5,6,378], [9,10,11,12], ]

20 Python So Far Basic types: int, float, list Control flow: for, while, if, else, elif

21 Tuples Τα tuples είναι σαν αμετάβλητες lists. A = (0, 1, 2) A = ( 1 ) print A[0] print len(b)

22 Dictionaries Τα dictionaries είναι associative arrays όπου γίνεται indexing μέσω keys. g = {} g['nick'] = 18 g['rita'] = 20 print g['nick'] print len(g) print g.keys()

23 Sets Ένα set είναι ένα unordered collection χώρις duplicate elements. Τα sets υποστηρίζουν και μαθηματικές πράξεις όπως η ένωση, η τομή και η διαφορά. numbers = set( [1,2,5] ) numbers.add(4) print numbers print numbers set( ['Rita'] ) print numbers & set( ['Rita'] ) print numbers - set( [2,3] )

24 Functions def greet1(): print 'Hello World' print 'Still Here' def greet2(name): print 'Hello {0}'.format(name) greet1() greet2('luis')

25 Classes class MyClass: i = 10 def f(self): return 'Hello World' x = MyClass() print x.i print x.f()

26 Exceptions try: 10/0 except ZeroDivisionError: print 'Oops, invalid.' else: print 'Pass.' finally: print 'We \'re done with that.'

27 Importing import random from time import clock num = random.randint(1,100) print num

28 File I/O myfile = open('text.txt','w') myfile.write('this is a sample string') myfile.close() myfile = open('text.txt','r') print myfile.read(20) myfile.close()

29 Εισαγωγή Βιβλιοθήκες, Παραδείγματα, Επίδειξη

30 Web Crawler Ένα Internet bot που σερφάρει συστηματικά τον Παγκόσμιο Ιστό, συνήθως για σκοπούς Web Indexing. Άλλα ονόματα: Web Spider, Ant, Automatic Indexer ή Web Scutter. Οι μηχανές αναζήτησης χρησιμοποιούν Web Crawling για ενημέρωση των περιεχομένων ιστού ή των ευρετηρίων ιστοσελίδων.

31 Web Crawler (συνέχεια) Μπορούν να αντιγράψουν σελίδες που επισκέφτηκαν για μεταγενέστερη επεξεργασία από Μηχανές Αναζήτησης. Έτσι η αναζήτηση γίνεται πιο αποδοτική για τους χρήστες. Μπορούν να επικυρώσουν hyperlinks και HTML κώδικα. Χρησιμοποιούνται επίσης και για web scraping (τεχνική εξαγωγής πληροφοριών από ιστοσελίδες).

32 Beautiful Soup Beautiful Soup είναι ένα πακέτο της Python για parsing HTML και XML αρχεία. Δημιουργεί ένα parse tree για parsed σελίδες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εξώρυξη δεδομένων από HTML, κάτι πολύ χρήσιμο για Web Scraping. Διαθέσιμο για Python 2.6+ και Python 3.

33 Beautiful Soup - Παράδειγμα

34 Tkinter GUI Python's de-facto standard GUI (Graphical User Interface) package. Tkinter γράφτηκε από τον Fredrik Lundh.

35 Επίδειξη

36 Επίδειξη (backup slide)

37 Επίδειξη (backup slide)

38 Tracing Roads Tracing Roads Algorithm

39 Tracing Roads (1) When combining many GPS traces of many users huge amount of data will build up. We need an algorithm that distinguishes roads to keeps only 2 points for each road pass.

40 Tracing Roads (2) Similar techniques are present in image compression libraries Real world problem example Small Distance Hundreds of points Only for 1 trip The problem scales More problems when previewing in browser

41 Tracing Roads (3) Algorithm (pseudo-code): For each collected GPX file (trip) For each point traveled Compute gradient between the current and previous point If much different Save previous road Else Continue computing the current road Finding the gradient We initially use the formula: λ = ψ 1 ψ 2 χ 1 χ 2

42 Tracing Roads (4) Gradient difference (λ 2 λ 1 ) Gradient difference alone isn t sufficient for our case We need difference of bearings d = arctan(λ 2 ) arctan(λ 1 )

43 Tracing Roads (5)

44 Tracing Roads (6) Alternative methods Hierarchical clustering (topic of Data Mining) Roads specified by service e.g. Google Maps

45 Πηγές Πηγές, tutorials... https://www.python.org/ https://en.wikipedia.org/wiki/python_%28progra mming_language%29 df

46 Πηγές Πηγές, tutorials... Year 10 Interactive Maths - Second Edition _graphs/02_gradient/line.htm Data Mining Algorithms In R/Clustering/Hybrid Hierarchical Clustering (http://en.wikibooks.org/wiki/data_mining_algorithm s_in_r/clustering/hybrid_hierarchical_clustering)

47 Ερωτήσεις Ερωτήσεις/Συζήτηση Ερωτήσεις? Ευχαριστούμε για την προσοχή σας

Εισαγωγή στον προγραμματισμό με την Python

Εισαγωγή στον προγραμματισμό με την Python ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ Εισαγωγή στον προγραμματισμό με την Python > > > p r i n t ( ' H e l l o, W o r l d! ') ii Εισαγωγή στον προγραμματισμό με την Python Ν ι κ ό λ α ο ς Α. Α γ γ ε λ ι δ ά κ η ς Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Lecture 1: Introduction to Programming & Programs

Lecture 1: Introduction to Programming & Programs ΗΥ-150 Προγραμματισμός CS-150 Programming Lecture 1: Introduction to Programming & Programs G. Papagiannakis Overview What is this course about? What should you already know? What will you be expected

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Σχεδιασμός και Υλοποίηση Πλατφόρμας Ελαστικής Διαχείρισης Εργαλείων Επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχεδιασμός και Υλοποίηση ενός Φορητού Μηχανισμού Συγχρονισμού Αρχείων σε Περιβάλλον Αποθηκευτικού Νέφους

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχεδιασμός και Υλοποίηση ενός Φορητού Μηχανισμού Συγχρονισμού Αρχείων σε Περιβάλλον Αποθηκευτικού Νέφους Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών Σχεδιασμός και Υλοποίηση ενός Φορητού Μηχανισμού Συγχρονισμού Αρχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Python & NLTK: Εισαγωγή

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Python & NLTK: Εισαγωγή ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Python & NLTK: Εισαγωγή Εισαγωγή Γιατί Python? Παρουσίαση NLTK Πηγές και χρήσιμα εργαλεία Φροντιστήριο σε Python Στο φροντιστήριο: Εισαγωγή στην Python Ζητήματα προγραμματισμού για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩN ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Υπηρεσία ενοποιημένης παροχής και ταξινόμησης διαφόρων

Διαβάστε περισσότερα

Ευρετηρίαση ΜΕΡΟΣ ΙIΙ. Επεξεργασία Κειμένου

Ευρετηρίαση ΜΕΡΟΣ ΙIΙ. Επεξεργασία Κειμένου Ευρετηρίαση ΜΕΡΟΣ ΙIΙ Επεξεργασία Κειμένου Ανάκτηση Πληροφορίας 2009-2010 1 Content Recap: Faster posting lists with skip pointers, Phrase and Proximity Queries, Dictionary Wild-Card Queries Permutex k-gram

Διαβάστε περισσότερα

Ομαδοποίηση Εγγράφων (Document Clustering)

Ομαδοποίηση Εγγράφων (Document Clustering) Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Άνοιξη 2008 HΥ463 - Συστήματα Ανάκτησης Πληροφοριών Information Retrieval (IR) Systems Ομαδοποίηση Εγγράφων (Document Clustering) Γιάννης Τζίτζικας ιάλεξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Υλοποίηση ενός open source προγράμματος παρακολούθησης κίνησης

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσες'Σήμανσης' 'Markup' Languages

Γλώσσες'Σήμανσης' 'Markup' Languages Ανασκόπηση Γλώσσες Σήμανσης Γλώσσες'Σήμανσης' 'Markup' Languages Εισαγωγή στην HTML Βασικές έννοιες Σύνταξη Στοιχείων HTML Δομή αρχείων HTML Μοντέλο Αντικειμένου Εγγράφων (DOM) Σημασιολογία Καλές Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology Services and Solutions. Σύμβουλοι Μηχανογράφησης και Εκπαίδευσης

Information Technology Services and Solutions. Σύμβουλοι Μηχανογράφησης και Εκπαίδευσης Information Technology Services and Solutions Σύμβουλοι Μηχανογράφησης και Εκπαίδευσης Στεφ. Σκουλούδη 27, Καλλίπολη, Πειραιάς 210 45 38 177 http://www.itss.gr/ Κωνσταντίνος Κωβαίος Αναλυτής Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ανάκτηση Κειμένου (εισαγωγικά θέματα)

Ανάκτηση Κειμένου (εισαγωγικά θέματα) Ανάκτηση Κειμένου και από τον Παγκόσμιο Ιστό Ανάκτηση Κειμένου (εισαγωγικά θέματα) Δεδομένων: Ακ. Έτος 2006-2007 ΓΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ 2 Ανάκτηση Πληροφορίας Ανάκτηση Πληροφορίας Βάσεις Κειμένων (document

Διαβάστε περισσότερα

6DEPLOY Module 0: Introduction to the E- Learning Package

6DEPLOY Module 0: Introduction to the E- Learning Package 6DEPLOY Module 0: Introduction to the E- Learning Package INTRODUCTION This e- learning package is just one element of a comprehensive set of facilities provided by the 6DEPLOY project to support the deployment

Διαβάστε περισσότερα

Αλγόριθµοι και Προγράµµατα

Αλγόριθµοι και Προγράµµατα Αλγόριθµοι και Προγράµµατα Η γλώσσα C++ Η γλώσσα C αναπτύχθηκε το 1983 από τον Bjarne Stroustrup στα Bell Labs, ως βελτίωση της ήδη υπάρχουσας γλώσσας προγραµµατισµού C, και αρχικά ονοµάστηκε "C with Classes",

Διαβάστε περισσότερα

Think Python. How to Think Like a Computer Scientist. Έκδοση 1.0.3 Σεπτέμβριος 2014

Think Python. How to Think Like a Computer Scientist. Έκδοση 1.0.3 Σεπτέμβριος 2014 i Think Python How to Think Like a Computer Scientist Έκδοση 1.0.3 Σεπτέμβριος 2014 Think Python Πώς να Σκέφτεσαι σαν Επιστήμονας της Πληροφορικής Version 1.0.3 Σεπτέμβριος 2014 Allen Downey Μετάφραση-Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ-252 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός Βασίλης Χριστοφίδης

ΗΥ-252 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός Βασίλης Χριστοφίδης Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών ΗΥ-252 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός Βασίλης Χριστοφίδης Ονοματεπώνυμο: Αριθμός Μητρώου: Τελική Εξέταση (3 ώρες) Ημερομηνία: 1 Φεβρουαρίου 2009 Άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Κρήτης Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών. ΗΥ-252 Οντοκεντρικός Προγραµµατισµός Βασίλης Χριστοφίδης

Πανεπιστήµιο Κρήτης Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών. ΗΥ-252 Οντοκεντρικός Προγραµµατισµός Βασίλης Χριστοφίδης Ονοµατεπώνυµο: Αριθµός Μητρώου: Άσκηση 1 (15 µονάδες) Πανεπιστήµιο Κρήτης Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών ΗΥ-252 Οντοκεντρικός Προγραµµατισµός Βασίλης Χριστοφίδης Τελική Εξέταση (3 ώρες) Ηµεροµηνία: 24 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Πολυ καλη Ελληνικη Ιστολελιδα για εκμαθηση Η/Υ. 5.1 Κατανόηση Βάσεων Δεδομένων

Πολυ καλη Ελληνικη Ιστολελιδα για εκμαθηση Η/Υ. 5.1 Κατανόηση Βάσεων Δεδομένων 5.1 Κατανόηση Βάσεων Δεδομένων Access 2010 is a relational database application in the Microsoft 2010 Office suite that lets you enter, manage, and run reports on large amounts of data. In this tutorial,

Διαβάστε περισσότερα

Top down vs. bottom up parsing. Top down vs. bottom up parsing

Top down vs. bottom up parsing. Top down vs. bottom up parsing CMSC 331 notes (9/17/2004) 1 Top down vs. bottom up parsing A grammar describes the strings of tokens that are syntactically legal in a PL A recogniser simply accepts or rejects strings. A generator produces

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών Μεταπτυχιακή Διατριβή στα Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα Υλοποίηση διαδικτυακής εφαρμογής που θα προσφέρει αξιολογήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Hadoop. Παπαδόπουλος Ανδρέας

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Hadoop. Παπαδόπουλος Ανδρέας ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Hadoop Παπαδόπουλος Ανδρέας Ιανουάριος 2012 Ανδρέας Παπαδόπουλος andpapad@gmail.com 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ MAP REDUCE... 5 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Passepartout 70 C124. Tablet PC ANDROID 2.3. Tablet PC. User Manual V1.0

Passepartout 70 C124. Tablet PC ANDROID 2.3. Tablet PC. User Manual V1.0 Tablet PC ANDROID 2.3 Tablet PC User Manual V1.0 Contents 1.1 KEY FUNCTIONS...2 1.2 SETTING UP YOUR PASSEPARTOUT 70 C124 TABLET PC...3 1.2.1 Charging your device...3 1.2.2 Turning On Your Device...4 1.2.3

Διαβάστε περισσότερα

Mini εγχειρίδιο Python

Mini εγχειρίδιο Python ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Mini εγχειρίδιο Python Ταμπάκη Ειρήνη- Μαρία Φεβρουάριος 2014 Επιβλέπων: Μηνάς Δασυγένης http://arch.icte.uowm.gr Το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ 252 Αντικειμενοστρεφ ής Προγραμματισμός Βασίλης Χριστοφίδης. Επαναληπτική Εξέταση (3 ώρες) Ημερομηνία: 31 Αυγούστου 2007

ΗΥ 252 Αντικειμενοστρεφ ής Προγραμματισμός Βασίλης Χριστοφίδης. Επαναληπτική Εξέταση (3 ώρες) Ημερομηνία: 31 Αυγούστου 2007 Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης Υ πολογιστών ΗΥ 252 Αντικειμενοστρεφ ής Προγραμματισμός Βασίλης Χριστοφίδης Ονοματεπώνυμο: Αριθμός Μητρώου: Επαναληπτική Εξέταση (3 ώρες) Ημερομηνία: 31 Αυγούστου 2007

Διαβάστε περισσότερα

Efficient Big Data Storage and Retrieval in Multimedia Cloud Computing Systems ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Efficient Big Data Storage and Retrieval in Multimedia Cloud Computing Systems ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Efficient Big Data Storage and Retrieval in Multimedia Cloud

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία συστήματος κατάταξης και φιλτραρίσματος tweets

Δημιουργία συστήματος κατάταξης και φιλτραρίσματος tweets ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Τομέας Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών Εργαστήριο Επεξεργασίας Πληροφορίας και Υπολογισμών (ΕΠΥ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΕΞΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Fedora 8 Οδηγός Εγκατάστασης

Fedora 8 Οδηγός Εγκατάστασης Fedora 8 Οδηγός Εγκατάστασης Suart Ellis Paul Frields Οδηγός Εγκατάστασης Fedora 8 Οδηγός Εγκατάστασης Έκδοση 2.0 Author Suart Ellis stuart@elsn.org Author Paul Frields stickster@gmail.com Copyright 2006,2007

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριμία με το λογισμικό στατιστικών αναλύσεων R. Ηαφετηρία ανάπτυξης του R. Τι ακριβώς είναι το R; Η προέλευση του R. Δημήτρης Δεληκαράογλου

Γνωριμία με το λογισμικό στατιστικών αναλύσεων R. Ηαφετηρία ανάπτυξης του R. Τι ακριβώς είναι το R; Η προέλευση του R. Δημήτρης Δεληκαράογλου Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ακαδ. Έτος 2014-15 Γνωριμία με το λογισμικό στατιστικών αναλύσεων R Δημήτρης Δεληκαράογλου ddeli@mail.ntua.gr Τι ακριβώς είναι το R; Ηαφετηρία ανάπτυξης του R Ηανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π ΑΤ Ρ Ω Ν Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π ΑΤ Ρ Ω Ν ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Εφαρμογή εξόρυξης δεδομένων από τον παγκόσμιο ιστό και μοντελοποίησή του

Διαβάστε περισσότερα