3 Degree Centrality. 4 Closeness Centrality. Degree: (out-degree). In-Degree: Out-Degree: c D (v) = deg(v) c Din (v) = deg (v) c Dout (v) = deg + (v)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "3 Degree Centrality. 4 Closeness Centrality. Degree: (out-degree). In-Degree: Out-Degree: c D (v) = deg(v) c Din (v) = deg (v) c Dout (v) = deg + (v)"

Transcript

1 Centrality Measures Θεωρία Γράφων Πίσκας Γεώργιος - ΑΕΜ Ιουνίου Γενικά Τα Centrality Measures είναι ενα σύνολο από μετρικές που διευκολύνουν την εξαγωγή στατιστικών για γράφους. Ουσιαστικά, χρησιμοποιούνται για να να επεξηγηθεί η σχετική «κρισιμότητα» ενός κόμβου εντός ενός γράφου. Το σκεπτικό των μετρικών αυτών έχει ρίζες από την επιστήμη της κοινωνιολογίας, όπου εξακολουθούν να έχουν ευρεία εφαρμογή. Σήμερα, οι μετρικές αυτές αποτελούν επίσης αναπόσπαστο εργαλείο της θεωρίας γράφων και της ανάλυσης δικτύων. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως έχουν αναπτυχθεί αρκετά επιστημονικά πακέτα εργαλείων, με κορυφαίο το Pajek, το οποίο προσφέρει ποικιλία εργαλείων και διευκολύνσεων στον χρήστη. Για να κατανοήσει ο αναγνώστης την δύναμη που προσφέρουν οι μετρικές, δίνονται τα παρακάτω παραδείγματα σε μορφή ερωτήσεων. Εάν πρόκειται να προσλάβω 10 άτομα για την νέα μου επιχείρηση, ποιούς να λάβω υπ όψιν; Εάν θέλω να στείλω ένα μήνυμα σε τρία άτομα, τα οποία στη συνέχεια θα το στείλουν στο δικό τους «δίκτυο» γνωριμιών, ποιούς να επιλέξω; Εάν θέλω να κατηγοριοποιήσω τα άτομα μίας παρέας ώς πρός πόσο «σημαντικό» είναι κάποιο μέσα σε αυτή, πώς θα το έκανα; Εάν πρέπει να επιλέξω τον αρχηγό σε μια ομάδα των 500 ατόμων, με τι κριτήρια θα το έκανα; Προφανώς, οι απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα δέν είναι απλοί συμπερασμοί, αλλά προκύπτουν με τις προαναφερθείσες μετρικές. 2 Οι Τρείς Βασικές Μετρικές Για να επεξηγήσουμε τις μετρικές, θα χρησιμοποιήσουμε το δίκτυο του σχήματος 1, δηλαδή ενα γράφο τοπολογίας αστέρα με 5 κόμβους. Σε αυτό το σημείο, πρέπει να αποσαφηνιστεί 1

2 πως θα ασχοληθούμε μόνο με συνεκτικούς, μή κατευθυνόμενους γράφους για εκπαιδευτικούς λόγους, εκτός εάν αναφέρεται το αντίθετο. Σχήμα 1: Πλήρης διμερής γράφος K 1,5. Εύκολα παρατηρείται πως ο μεσσαίος κόμβος έχει τρία πλεονεκτήματα ένατνι των υπόλοιπων κόμβων. 1. Εχει περισσότερες συνδέσεις. 2. Εχει άμεση πρόσβαση στους υπόλοιπους κόμβους. 3. Ελέγχει την ροή μεταξύ των υπόλοιπων κόμβων. Με βάση αυτά τα τρία χαρακτηρηστικά προκύπτουν οι αντίστοιχες τρείς βασικότερες μετρικές. Degree, Closeness και Betweenness Centrality. Η μετρική Degree είναι ο αριθμός των κόμβων στις οποίες ενας κόμβος συνδέεται. Ουσιαστικά, βαθμολογεί το κατά πόσο είναι ένας κόμβος δραστήριος στο δίκτυο. Το πλεονέκτημά της μετρικής αυτής είναι η απλότητά της, καθώς η μόνη γνώση που χρειάζεται είναι οι γείτονες ενος κόμβου. Ταυτόχρονα όμως, το γεγονός οτι η μετρική δέν λαμβάνει υπ όψιν την συνολική δομή του δικτύου αποτελεί σοβαρό μειονέκτημα. Για παράδειγμα, παρόλο που κάποιος κόμβος ίσως έχει πολλές συνδέσεις, μπορεί να βρίσκεται σε τέτοια θέση στο δίκτυο ώστε να μήν έχει γρήγορη πρόσβαση σε πόρους, όπως για παράδειγμα πληροφορία. Για την αποφυγή αυτού του προβλήματος, ορίζεται η μετρική Closeness ως το ανεστραμμένο άθροισμα των κοντινότερων μονοπατιών πρός όλους τους άλλους κόμβους εκτός του επιλεγμένου. Τέλος, η μετρική Betweenness αξιολογεί τον βαθμό κατά τον οποίο ένας κόμβος βρίσκεται στο κοντινότερο μονοπάτι μεταξύ δύο άλλων κόμβων. Ουσιαστικά μετράει τον βαθμό της ροής που διέρχεται από τον εν λόγω κόμβο. Επιπλέον, μια υποκατηγορία της μετρικής αυτής είναι η μετρική Edge Betweenness, η οποία αξιολογεί με ένα παρόμοιο κριτήριο τις ακμές ενός γράφου. 2

3 3 Degree Centrality «Ενας σημαντικός κόμβος αλληλεπιδρά με μεγάλο αριθμό άλλων.» Η πιό απλοϊκή των μετρικών είναι ο βαθμός (Degree) c D (v) ενός κόμβου v που ορίζεται όπως παρακάτω για μή κατευθυνόμενους γράφους. Degree: c D (v) = deg(v) Στην περίπτωση που ο γράφος είναι κατευθυνόμενος, υπάρχουν δύο ορισμοί της μετρικής. Η πρώτη αναφέρεται στις εισερχόμενες ακμές (in-degree) και η δεύτερη στις εξερχόμενες (out-degree). In-Degree: Out-Degree: c Din (v) = deg (v) c Dout (v) = deg + (v) Η μετρική αυτή παρουσιάζει ενδιαφέρον και εφαρμόζεται σε γράφους οι οποίοι συνήθως περιγράφουν μια στατική κατάσταση, όπως μια ψηφοφορία. Πιο συγκεκριμένα, ενδιαφερόμαστε για τον κόμβο εκείνο που έχει τους περισσότερους άμεσους ψηφοφόρους ή μπορεί να ψηφίσει τους περισσότερους κόμβους με άμεσο τρόπο. Πρόκειται για μια μετρική που τη χαρακτηρίζει η τοπικότητα, καθώς η τιμή της επηρεάζεται αποκλειστικά από τους γείτονες ενός κόμβου. Παρακάτω παρουσιάζονται μερικές ιδιαίτερες περιπτώσεις εφαρμογής της μετρικής, όπου οι κόμβοι έχουν χρώμα αντίστοιχο της μέτρησής τους. Σχήμα 2: Χρωματική κλίμακα: μπλέ < λευκό < κίτρινο < κόκκινο. 4 Closeness Centrality «Ενας σημαντικός κόμβος είναι σχετικά κοντά στους υπόλοιπους κόμβους του δικτύου και μπορεί να επικοινωνεί γρήγορα με αυτούς.» 3

4 Στους συνεκτικούς γράφους, υπάρχει μια σχέση μεταξύ όλων των ζευγών κόμβων που ορίζεται από την μεταξύ τους συντομότερη διαδρομή. Το κατά πόσο ενας κόμβος v είναι απομακρυσμένος σε σχέση με τους υπόλοιπους (farness) ορίζεται από το άθροισμα των αποστάσεων d των μεταξύ τους συντομότερων μονοπατιών. Συνεπώς, το πόσο κοντά βρίσκεται ο κόμβος v σε σχέση με τους υπόλοιπους (closeness) είναι το αντίθετο του βαθμού απομάκρυνσης. Farness: c F (v) = u V d(v, u) Closeness: c C (v) = c F (v) 1 = 1 d(v, u) u V Ετσι, όσο πιο κεντρικός είναι ένας κόμβος, τόσο μικρότερη είναι η συνολική του απόσταση από τους υπόλοιπους κόμβους. Εναλλακτικά, η μετρική closeness μπορεί να θεωρηθεί ώς μέτρηση του χρόνου που θα χρειαστεί μια πληροφορία να μεταδοθεί από τον κόμβο v διαδοχικά σε όλο το δίκτυο. Υπάρχουν πολλές μέθοδοι υπολογισμού της μετρικής, αλλά, σύμφωνα με την κλασσική προσέγγιση, χρησιμοποιούνται τα συντομότερα μονοπάτια. Αυτό σημαίνει πως πρέπει να λύσουμε το πρόβλημα εύρεσης των συντομότερων μονοπατιών για κάθε πηγή (single source shortest paths) και παράλληλα να κάνουμε τις απαραίτητες μετρήσεις. Στο πρώτο άκουσμα, εικάζουμε πως το πρόβλημα έχει κυβική πολυπλοκότητα, αλλά αποδεδειγμένα ισχύει το παρακάτω πόρισμα. Πόρισμα 1 Δεδομένου ενός κόμβου πηγή και ενός γράφου με n κόμβους και m ακμές, μπορούμε, χρησιμοποιώντας μια παραλλαγή του αλγορίθμου Bfs για γράφους χωρίς βάρη ή τον αλγόριθμο του Dijkstra για γράφους με βάρη, να υπολογίσουμε τόσο τον αριθμό όσο και το μήκος των συντομότερων μονοπατιών σε χρόνο O(m) και O(m + nlogn) αντίστοιχα. Ετσι, δεδομένου του πορίσματος 1, μπορούμε συναθροιστικά να υπολογίσουμε για όλους τους κόμβους τον αριθμό και το μήκος των συντομότερων μονοπατιών σε χρόνο O(nm) και O(nm + n 2 logn) αντίστοιχα. Παρακάτω παρουσιάζονται μερικές ιδιαίτερες περιπτώσεις εφαρμογής της μετρικής, όπου οι κόμβοι έχουν χρώμα αντίστοιχο της μέτρησής τους. 4

5 Σχήμα 3: Χρωματική κλίμακα: μπλέ < λευκό < κίτρινο < κόκκινο. 5 Betweenness Centrality «Ενας σημαντικός κόμβος θα συμπεριλαμβάνεται σε ενα μεγάλο αριθμό από όλα τα συντομότερα μονοπάτια μεταξύ άλλων κόμβων.» 5.1 Node Betweenness Ο βασικός λόγος που διατυπώθηκε η μετρική αυτή ήταν για να ξεπεραστεί το πρόβλημα του υπολογισμού της μετρικής closeness σε μή συνεκτικούς γράφους. Ομως, πέρα από βελτιωτικό σκοπό, προσφέρει χρήσιμες μετρήσεις ώς πρός το πόσο σημαντικός είναι ένας κόμβος όταν βρίσκεται μέσα σε συντομότερα μονοπάτια άλλων. Εστω ότι με δ st (v) συμβολίζεται το κλάσμα των συντομότερων μονοπατιών μεταξύ των κόμβων s και t που περιέχουν τον κόμβο v. Η ποσότητα αυτή ονομάζεται εξάρτηση ζεύγους (pair dependency) και ορίζεται ως εξής. Node Pair Dependency: δ st (v) = σ st(v) σ st Στην παραπάνω σχέση, ο όρος σ st υποδηλώνει τον αριθμό όλων τον συντομότερων μονοπατιών μεταξύ των κόμβων s και t. Ο όρος σ st (v) είναι υποσύνολο του σ st και συμπεριλαμβάνει μόνο τα μονοπατια που περιέχουν τον κόμβο v. Μια στατιστική επεξήγηση που μπορεί να δοθεί στην εξάρτηση ζεύγους είναι να ορισθεί ώς η πιθανότητα του κόμβου v να συμμετέχει σε κάποια επικοινωνία μεταξύ των s και t, θεωρώντας πως η επικοινωνία επιτυγχάνεται πάντα μέσα από κάποιο εκ των συντομότερων μονοπατιών. Ετσι, με βάση τα παραπάνω, προκύπτει ο ορισμός της μετρικής Node Betweenness. Node Betweenness: c B (v) = s v t V δ st (v) = s v t V σ st (v) σ st Για τον υπολογισμό των σ st (v) και σ st προφανώς πρέπει και πάλι να υπολογίσουμε τα συντομότερα μονοπάτια από κάθε κόμβο προς κάθε άλλο. Ετσι, σύμφωνα με το Πόρισμα 1, η διαδικασία είναι αποδοτική. Επίσης, εφόσον οι δύο μετρικές centrality και betweenness χρησιμοποιούν τον ίδιο αλγόριθμο, μπορούν να υπολογιστούν ταυτόχρονα χωρίς επιλέον χρονική επιβάρυνση. 5

6 Παρακάτω παρουσιάζονται μερικές ιδιαίτερες περιπτώσεις εφαρμογής της μετρικής, όπου οι κόμβοι έχουν χρώμα αντίστοιχο της μέτρησής τους. Σχήμα 4: Χρωματική κλίμακα: μπλέ < λευκό < κίτρινο < κόκκινο. 5.2 Edge Betweenness Με όμοιο τρόπο μπορούμε να ορίσουμε τις εξαρτήσεις ζεύγους δ st (e) και για τις ακμές e ενός γράφου. Συνεπώς, ορίζεται και η μετρική Betweenness όσον αφορά τις ακμές. Edge Pair Dependency: δ st (e) = σ st(e) σ st Edge Betweenness: c B (e) = δ st (e) = s t V s t V σ st (e) σ st Η φυσική σημασία της μετρικής αυτής είναι η βαθμολόγηση μια ακμής, η οποία αποτελεί μέρος ενός ή περισσότερων συντομότερων μονοπατιών, σύμφωνα με το ποσοστό της ροής που διέρχεται από αυτή. Συσχετίζεται πλήρως, δηλαδή, με τη μετρική Node Betweenness και γι αυτό έχει εξίσου σημαντική πρακτική εφαρμογή. Παρακάτω παρουσιάζονται μερικές ιδιαίτερες περιπτώσεις εφαρμογής της μετρικής, όπου οι ακμές έχουν χρώμα αντίστοιχο της μέτρησής τους. Σχήμα 5: Χρωματική κλίμακα: μπλέ < λευκό < κίτρινο < κόκκινο. 6 Προγραμματιστική Προσέγγιση Σε αυτό το σημείο δίνεται μια αποδοτική υλοποίηση ταυτόχρονου υπολογισμού των μετρικών Closeness (C C ), Node Betweenness (C Bn ) και Edge Betweenness (C Be ). Επειδή, όπως αναφέρθηκε, όλα τα προβλήματα βασίζονται στο πρόβλημα εύρεσης των συντομότερων μονοπατιών για κάθε κόμβο πηγή (σ s ), η υλοποίηση είναι τεμαχισμένη σε τρία μέρη, τα δύο εκ των οποίων είναι παραλλαγές των αλγορίθμων Bfs (Αλγόριθμος 1) και Dijkstra (Αλγόριθμος 2). Το τρίτο μέρος (Αλγόριθμος 3) είναι η βασική ρουτίνα υπολογισμού. 6

7 Ο Bfs χρησιμοποιείται σε γράφους χωρίς βάρη, ενώ ο Dijkstra με βάρη. Αποτελούν παραλλαγές των αυθεντικών καθώς, εκτός από το να υπολογίζουν τα εν λόγω συντομότερα μονοπάτια, επιστρέφουν επιλέον απαραίτητα δεδομένα στην βασική ρουτίνα για τον υπολογισμό των C Bn και C Be μετρικών. Πρέπει να σημειωθεί πως η μετρική C C υπολογίζεται ταυτόχρονα με τον υπολογισμό των συντομότερων μονοπατιών και επιστρέφεται μαζί μετα υπόλοιπα δεδομένα. Τα δεδομένα αυτά είναι τα εξής: Η μετρική 1 C C src για τον κόμβο πηγή. Ενας πίνακας σ s, ο οποίος περιέχει τον αριθμό των συντομότερων μονοπατιών, μέσω των οποίων μπορούμε να καταλήξουμε από τον κόμβο s σε εναν άλλο κόμβο v V. Οι υπόλοιποι κόμβοι είναι αντιστοιχισμένοι στους δείκτες των θέσεων του πίνακα. Ενας πίνακας λιστών P, εντός των οποίων αποθηκεύονται οι άμεσοι πρόγονοι ενός κόμβου. Και πάλι, υπάρχει αντιστοιχία κόμβων σε δείκτες του πίνακα. Μια στοίβα S, η οποία διατηρεί τα βήματα που ακολούθησε ο αλγόριθμος, δηλαδή τη σειρά με την οποία επισκέφθηκε τους κόμβους του γράφου. Προφανώς, όταν προσπελάσουμε τα στοιχεία από τη στοίβα, θα ξεκινήσουμε από τους πιο απομακρυσμένους κόμβους προς τους πλησιέστερους σε σχέση με τη πηγή. Το δεύτερο μέρος της βασικής ρουτίνας αποτελείται από την άθροιση των εξαρτήσεων ζευγών. Η σημαντική παρατήρηση που πρέπει να γίνει σε αυτή τη διαδικασία είναι πως υπάρχει μια ανδρομική σχέση που διέπει τις εξαρτήσεις. Αυτή βασίζεται στο πως οι κόμβοι και οι ακμές όλων τον συντομότερων μονοπατιών μεταξύ του κόμβου πηγή και των υπόλοιπων σχηματίζουν μια δενδροειδή μορφή. Σχήμα 6: Κλάσματα των εξαρτήσεων σε απογόνους της πηγής συναθροίζονται στους ακρογονιαίους κόμβους. Μέσω της παραπάνω ιδιότητας υπολογίζεται πώς η μετρική Node Betweenness ορίζεται ώς εξής: σ sv C Bn s = (1 + δ s (w)) σ sw w v P s(w) Με παρόμοιο τρόπο υπολογίζεται και η μετρική Edge Betweenness. Ακολουθεί ο ψευδοκώδικας της υλοποίησης. 7

8 Αλγόριθμος 1: Ταυτόχρονος υπολογισμός Closeness, Node & Edge Betweenness. Πολυπλοκότητα: O(nm) για γράφους χωρίς βάρη και O((nm + n 2 )logn) με βάρη. Require: Connected & undirected graph G with verticles V and edges E. function centrality measures(graph G) C C [v] 0, v V ; C Bn [v] 0, v V ; C Be [v] 0, e E; σ[t], t V ; list P [w], w V ; stack S; Closeness centraluty Node betweenness centraluty Edge betweenness centraluty Shortest paths count Predecessors Visit stack for all (src V ) do if (G is weighted) then Shortest Paths part {C C [src], σ, P, S} dijkstra spss(src); Algorithm 2 else {C C [src], σ, P, S} bfs spss(src); Algorithm 3 δ[v] 0, v V ; while (S not empty) do pop w S; for (v P [w]) do c σ[v] σ[w] (1 + δ[w]); C Be [(v, w)] C Be [(v, w)] + c; δ[v] δ[v] + c; end for if (w src) then C Bn [w] C Bn [w] + δ[w]; end while Pair dependencies accumulation part end for return {C C, C Bn, C Be }; end function 8

9 Αλγόριθμος 2: Παραλαγή του Dijkstra για επίλυση του προβλήματος SSSP. Πολυπλοκότητα: O((m + n)logn) για γράφο με n κόμβους και m ακμές. function dijkstra spss(source node src) C C src 0; S empty stack; P [w] empty list, w V ; σ[t] 0, t V ; σ[s] 1; d[t], t V ; d[s] 0; Q empty queue; enqueue src Q; while (Q not empty) do C C src C C src + d[v]; dequeue v Q; push v S; for (each neighbor w of v) do newdist d[v] + weight(v, w); if (newdist < d[w]) then enqueue w Q; d[w] newdist; σ[w] 0; clearp [w]; w found for the first time? if (newdist = d[w]) then shortest path to w via v? append v P [w]; σ[w] σ[w] + σ[v]; end for end while 1 return {, σ, P, S}; C C src end function 9

10 Αλγόριθμος 3: Παραλαγή του BFS για επίλυση του προβλήματος SSSP. Πολυπλοκότητα: O(m) για γράφο με n κόμβους και m ακμές. function bfs spss(source node src) C C src 0; S empty stack; P [w] empty list, w V ; σ[t] 0, t V ; σ[s] 1; d[t] 1, t V ; d[s] 0; Q empty queue; enqueue src Q; while (Q not empty) do C C src C C src + d[v]; dequeue v Q; push v S; for (each neighbor w of v) do if (d[w] < 0) then enqueue w Q; d[w] d[u] + 1; w found for the first time? if (d[w] = d[v] + 1) then shortest path to w via v? σ[w] σ[w] + σ[v]; append v P [w]; end for end while 1 return {, σ, P, S}; C C src end function 10

11 Αναφορές [1] Ulrik Brandes A Faster Algorithm for Betweenness Centrality. Journal of Mathematical Sociology 25(2), [2] Tore Opsahl, Filip Agneessens, John Skvoretz Node centrality in weighted networks: Generalizing degree and shortest paths. Social Networks 32, pp [3] Ulrik Brandes On variants of shortest-path betweenness centrality and their generic computation. Social Networks 30, 136? [4] Dirk Koschschutzki, Katharina Anna Lehmann, Leon Peeters, Stefan Richter, Dagmar Tenfelde-Podehl, Oliver Zlotowski Centrality Indices. Network Analysis, LNCS 3418, pp. 16? [5] Vladimir Batagelj, Andrej Mrvar Pajek Analysis and visualisation of large networks. ISSN

Χρονικά Γραφήματα Π Π Δ Ε. Συγγραφέας: Ελένη Ακρίδα. Επιβλέπων: Παύλος Σπυράκης, Κ

Χρονικά Γραφήματα Π Π Δ Ε. Συγγραφέας: Ελένη Ακρίδα. Επιβλέπων: Παύλος Σπυράκης, Κ . Π Π Δ Ε Χρονικά Γραφήματα Συγγραφέας: Ελένη Ακρίδα Επιβλέπων: Παύλος Σπυράκης, Κ Υποβάλλεται προς εκπλήρωση των απαιτήσεων για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο Τμήμα Μαθηματικών 4 Ιουνίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Υπολογισμός ισοχρονικών καμπύλων χρονοαπόστασης σε οδικά δίκτυα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Εξόρυξη Γνώσης από Πλοηγήσεις Χρηστών σε Πύλες Καταλόγων (Portal Catalogs)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ / ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΚΡΟΤΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕ ΡΟΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» (Outlier detection in data streams)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΓΙΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥ-ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΣΕ ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΓΙΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥ-ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΣΕ ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΓΙΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥ-ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΣΕ ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΑΡΙΛΟΓΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1. Εισαγωγή: Κάποια αντιπροσωπευτικά προβλήματα... 25. 2. Βασικά στοιχεία ανάλυσης αλγορίθμων... 57. 3. Γραφήματα...

Περιεχόμενα. 1. Εισαγωγή: Κάποια αντιπροσωπευτικά προβλήματα... 25. 2. Βασικά στοιχεία ανάλυσης αλγορίθμων... 57. 3. Γραφήματα... Περιεχόμενα Σχετικά με τους συγγραφείς...3 Πρόλογος... 11 Πρόλογος της ελληνικής έκδοσης... 23 1. Εισαγωγή: Κάποια αντιπροσωπευτικά προβλήματα... 25 1.1 Ένα πρώτο πρόβλημα: Ευσταθές Ταίριασμα...25 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου. Β Λυκείου

Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου. Β Λυκείου Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου Β Λυκείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Δατσέρης Γιάννης ΑΜ: 1280 Επιβλέπων καθηγητής Τριανταφυλλίδης

Διαβάστε περισσότερα

Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών Σωμάτων Στο Σύστημα Γη Σελήνη

Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών Σωμάτων Στο Σύστημα Γη Σελήνη Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης χολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών ωμάτων το ύστημα Γη ελήνη - - - - - - - - Διπλωματική Εργασία Αντωνιάδης Παναγιώτης Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματη Ομαδοποίηση Κινητών Χρηστών Βάσει Πληροφορίας Θέσης

Αυτόματη Ομαδοποίηση Κινητών Χρηστών Βάσει Πληροφορίας Θέσης ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αυτόματη Ομαδοποίηση Κινητών Χρηστών Βάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΟΜΕΑ ΥΤΙΚΗ Μελέτη του Προτύπου 2D-Potts σε Υπολογιστικό Περιβάλλον MATLAB ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΟΤ Γιάννη Ασσιώτη Επιβλέπων Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Εξαγωγή σχέσεων μεταξύ οντοτήτων από το αρχείο της εφημερίδας «ΤΑ ΝΕΑ» με χρήση τεχνικών μη-επιβλεπόμενης μάθησης

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Εξαγωγή σχέσεων μεταξύ οντοτήτων από το αρχείο της εφημερίδας «ΤΑ ΝΕΑ» με χρήση τεχνικών μη-επιβλεπόμενης μάθησης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολη Ηλεκτρολογων Μηχανικων και Μηχανικων Υπολογιστων Τομεας Τεχνολογιας Πληροφορικης και Υπολογιστων Εξαγωγή σχέσεων μεταξύ οντοτήτων από το αρχείο της εφημερίδας «ΤΑ ΝΕΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση αλγορίθμων ελέγχου ισοζύγισης προσημασμένων γράφων

Υλοποίηση αλγορίθμων ελέγχου ισοζύγισης προσημασμένων γράφων Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Υλοποίηση αλγορίθμων ελέγχου ισοζύγισης προσημασμένων γράφων Πτυχιακή εργασία Καργάκης Μιχαήλ (ΑΜ: 2687) Εισηγητής: Ξεζωνάκης Ιωάννης ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Location Management and Addressing in Mobile Networks. Αποστόλου Κώστας Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2009 Εργασία στα Δίκτυα Υπολογιστών

Location Management and Addressing in Mobile Networks. Αποστόλου Κώστας Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2009 Εργασία στα Δίκτυα Υπολογιστών Location Management and Addressing in Mobile Networks Αποστόλου Κώστας Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2009 Εργασία στα Δίκτυα Υπολογιστών Περίληψη Τo Location Management (Διαχείριση Θέσης) σε ένα Κινητό Δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Fast Algorithms for Bit-Serial Routing on a Hypercube

Fast Algorithms for Bit-Serial Routing on a Hypercube Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Μηχανικών ΗΥ & Πληροφορικής Παράλληλοι Αλγόριθμοι Fast Algorithms for Bit-Serial Routing on a Hypercube Επιμέλεια: Ιωάννης Δουράτσος Κυριάκος Ισπόγλου Ιωάννα Τζανέτου Επίβλεψη:

Διαβάστε περισσότερα

Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα

Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα Ροή Δικτύου Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Μοντελοποίηση Δικτύων Μεταφοράς Τα γραφήματα χρησιμοποιούνται συχνά για την μοντελοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος: «Ανθρωποκεντρική πλοήγηση σε αγροτικούς και περιβαλλοντικούς χώρους» Ξενοφών Χ. Γιωργουδέλλης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ

Τίτλος: «Ανθρωποκεντρική πλοήγηση σε αγροτικούς και περιβαλλοντικούς χώρους» Ξενοφών Χ. Γιωργουδέλλης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ «Ανθρωποκεντρική πλοήγηση σε αγροτικούς και περιβαλλοντικούς

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή βέλτιστης διαδρομής χρησιμοποιώντας καταγραφή κυκλοφοριακών δεδομένων μέσω κινητών συσκευών

Επιλογή βέλτιστης διαδρομής χρησιμοποιώντας καταγραφή κυκλοφοριακών δεδομένων μέσω κινητών συσκευών ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιλογή βέλτιστης διαδρομής χρησιμοποιώντας καταγραφή κυκλοφοριακών δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

O Χρόνος Εκτέλεσης. προγραμμάτων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Τα θέματα αυτού του κεφαλαίου

O Χρόνος Εκτέλεσης. προγραμμάτων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Τα θέματα αυτού του κεφαλαίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 O Χρόνος Εκτέλεσης Προγραμμάτων Στο Κεφάλαιο 2 είδαμε δύο ριζικά διαφορετικούς αλγόριθμους ταξινόμησης: τον αλγόριθμο ταξινόμησης με εισαγωγή και τον αλγόριθμο ταξινόμησης με συγχώνευση. Υπάρχουν,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ Δρ. Ηλίας Κ. Σάββας ΛΑΡΙΣΑ, Ιανουάριος 2005

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΙΩΞΗΣ - ΙΑΦΥΓΗΣ ΜΕ ΜΕΘΟ ΟΥΣ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΓΡΑΦΩΝ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΙΩΞΗΣ - ΙΑΦΥΓΗΣ ΜΕ ΜΕΘΟ ΟΥΣ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΓΡΑΦΩΝ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΙΩΞΗΣ ΙΑΦΥΓΗΣ ΜΕ ΜΕΘΟ ΟΥΣ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΓΡΑΦΩΝ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΧΕΣΙΑΚΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. Υποβάλλεται στην

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΧΕΣΙΑΚΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. Υποβάλλεται στην ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΧΕΣΙΑΚΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Υποβάλλεται στην ορισθείσα από την Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του ΠΕΤΡΟΥ Ι. ΒΕΝΕΤΗ. Καθηγητής Ε..Μ.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του ΠΕΤΡΟΥ Ι. ΒΕΝΕΤΗ. Καθηγητής Ε..Μ.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Αποδοτικά ευρετήρια για ερωτήματα ομοιότητας σε τυχαίους υποχώρους πολυδιάστατων

Διαβάστε περισσότερα

22 Στατιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Πειραµατικών εδοµένων Συνεργασίας

22 Στατιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Πειραµατικών εδοµένων Συνεργασίας Στατιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Πειραµατικών εδοµένων Συνεργασίας Χρήστος Κατσάνος και Νικόλαος Αβούρης Πανεπιστήµιο Πατρών Σκοπός Το παρόν κεφάλαιο, συµπληρωµατικό του κυρίως υλικού του βιβλίου, περιλαµβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Τομέας: Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Εφαρμογών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Τομέας: Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Εφαρμογών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Τομέας: Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Εφαρμογών Διπλωματική Εργασία του Φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2 Κινητικότητα Εισαγωγή

Κεφάλαιο 2 Κινητικότητα Εισαγωγή Κεφάλαιο 2 Κινητικότητα Εισαγωγή Η κινητικότητα είναι ένα σημαντικό χαρακτηριστικό γνώρισμα στα κυψελοειδή δίκτυα και σε οποιοδήποτε ασύρματο δίκτυο. Αποτελεί το βασικότερο στοιχείο του σχεδίου και είναι

Διαβάστε περισσότερα