ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ"

Transcript

1 ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ KΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΛΑΜΠΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΗΣ Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας KΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

2 ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ Υ ΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 1. Ανάλυση µετρήσεων γεωργικής κατανάλωσης και χρήσης νερού. Καθορισµός ειδικής κατανάλωσης για κάθε είδος καλλιέργειας και απωλειών του συστήµατος µεταφοράς και διανοµής νερού, και µεθόδων άρδευσης 2. Έµµεση εκτίµηση υδατικών αναγκών Χρήση καταγραφών και απογραφών αρδευόµενων εκτάσεων ανά είδος καλλιέργειας Εκτίµηση µηνιαίων αναγκών των καλλιεργειών Εκτίµηση υδατικών απωλειών του συστήµατος µεταφοράς και διανοµής νερού καθώς και της εφαρµογής νερού στον αγρό Εκτίµηση υδατικών αναγκών (κατανάλωση + απώλειες) Υπολογισµοί σε µηνιαία βάση ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ Υ ΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 1. Εκτίµηση δυνητικής εξατµισοδιαπνοής (PET) µε τη χρήση µιας µεθόδου (π.χ. Pennman-Monteith, Blaney-Criddle, κλπ) 2. Εκτίµησηµηνιαίωνφυτικώνσυντελεστών (π.χ. µέθοδος FAO (Allen et al., 1998) και εθνικές εκτιµήσεις) σύµφωνα µε τα φαινολογικά στάδια ανάπτυξης κάθε καλλιέργειας

3 ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ Υ ΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 3. Εκτίµηση εξατµισοδιαπνοής αναφοράς (ETr) για κάθε καλλιέργεια: ΕΤr = Kc*PET 4. Εκτίµηση µηνιαίων καταναλώσεων κάθε καλλιέργειας µε την µέθοδοτου USDA (1970)και FAO (Dastane, 1974) σύµφωναµετο Near Irrigation Requirement (NIR): 1. Εκτίµηση της µηνιαίας ενεργής βροχόπτωσης: Peff = Ptot*(125-0,2*Ptot)/125 για Ptot <250 mm Peff = ,1*Ptot για Ptot>250 mm 2. Εκτίµηση του µηνιαίου NIR για κάθε καλλιέργεια: ΝΙR = ETr Peff αν ETr Peff > 0 ΝΙR = 0 αν ETr Peff < 0 ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ Υ ΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ 5. Εκτίµηση υδατικών απωλειών συστήµατος µεταφοράς και διανοµής και µεθόδων εφαρµογής (µέθοδοι άρδευσης) Εξάτµιση Εξάτµιση Εξατµισοδιαπνοή Από πηγή προµήθειας Ταµιευτήρας ίκτυο διανοµής Εφαρµογή στο χωράφι Βαθιά διήθηση ιαρροή από πυθµένα ιαρροή από αγωγούς Λειτουργικές απώλειες Απορροή

4 ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ Υ ΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ 5α. Εκτίµηση απωλειών δικτύου µεταφοράς και διανοµής νερού για επιφανειακό δίκτυο και δίκτυο υπό πίεση (Παπαζαφειρίου, 1999) ΤΥΠΟΣ ΙΚΤΥΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ &ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΑΝΟΜΗΣ, Ε d ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟ πολύ καλή µέχρι άριστη ικανοποιητική ελλιπής κακή ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ ικανοποιητική µέχρι άριστη ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ Υ ΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ 5β. Εκτίµηση απωλειών στην εφαρµογή του νερού στον αγρό (Παπαζαφειρίου, 1999) ΚΑΤΑΚΛΥΣΗ (ΛΕΚΑΝΕΣ) ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΧΥΣΗ (ΛΩΡΙ ΕΣ) ΑΥΛΑΚΙΑ ΚΑΤΑΙΟΝΙΣΜΟ: ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (ΚΑΡΟΥΛΙ) ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (PIVOT) ΣΤΑΓ ΗΝ

5 ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ Υ ΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ 5γ. Εκτίµηση συνολικών απωλειών στη λεκάνη απορροής (Παπαζαφειρίου, 1999) E = Μ Ε + Μ Ε µ. µ ε dεπιφ. π dυπο. E µ. α = Aσ Εσ + Aκ Εκ + Aε Εε E τ = Ε µ. µ 1 Ε µ. α ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ Υ ΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 6. Εκτίµηση των µηνιαίων καταναλώσεων για κάθε καλλιέργεια: Qκ = NIRκ*Aκ 7. Εκτίµηση των µηνιαίων καταναλώσεων στη λεκάνη: Σ Q = Q + Q καλλ. 8. Εκτίµηση υδατικών απωλειών 9. Εκτίµηση υδατικών αναγκών: 1 2 Q x YA Qkal = Eτ

6 ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Υ ΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 1. Η εκτίµηση των µελλοντικών υδατικών αναγκών εξαρτώνται από ένα σύνολο παραγόντων (κοινωνικών, οικονοµικών, πολιτικών, κλιµατικών, κλπ) που επηρεάζουν την ανάπτυξη του πληθυσµού, την έκταση των καλλιεργειών, το είδος των καλλιεργειών, το µέγεθος των αρδευόµενων εκτάσεων, το µέγεθος και είδος των κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων, το µέγεθος και είδος των βιοµηχανικών, το µέγεθος της τουριστικής ανάπτυξης 2. Καθορίζονται από κοινωνικές / οικονοµικές και άλλες µελέτες 3. Αποτελούν µέρος της ανάπτυξης των εναλλακτικών σεναρίων διαχείρισης των υδατικών πόρων ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΙΣ ΛΕΚΑΝΕΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

7 ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Μέθοδος εκτίµησης αρδευτικών αναγκών υπαίθριων καλλιεργειών Εκτίµηση δυνητικής εξατµισοδιαπνοής κατά Blaney Griddle Εύρεση Kc (φυτικός συντελεστής για την εκάστοτε καλλιέργεια) Χρήση του τύπου ETr = Kc * ETP για υπολογισµό πραγµατικής εξατµισοδιαπνοής Υπολογισµός αρδευτικών αναγκών ανά καλλιέργεια NIR = ETr Peff

8 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΡ ΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Καλλιεργούµενες εκτάσεις (στρέµµατα) Ποσοστό αρδευόµενων εκτάσεων ΑΜΠΕΛΙΑ ,6% ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ ,8% ΕΛΙΕΣ ,6% ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ % ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ,5% ΟΠΩΡΩΝΕΣ ,8% ΜΠΟΣΤΑΝΙΑ ,2% ΑΓΡΑΝΑΠΑΥΣΕΙΣ % Σύνολο Μέσων Υδατικών Αναγκών Όγκος νερού (hm 3 ) Υφιστάµενη Μελλοντική αστικές τουριστικές γεωργικές κτηνοτροφικές βιοµηχανικές Υδατικές ανάγκες

9 ΕΚΤΙΜΗΣΗ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΗΝΕΙΟΥ ΠΜΣ Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών «Εφαρµογές Προσοµοίωσης σε Υδροσυστήµατα» ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ Õð üì í çì á ËåêÜí ç ÊÜñëáò ËåêÜí ç Ðç í åéï ý Äéáì Ýñéóì á Èåóóáëßáò Ðçí åéüò N W E S

10 ΕΚΤΙΜΗΣΗ εδοµένα : Αρδευόµενες γεωργικές περιοχές ανά καλλιέργεια και νοµό για το έτος 2002 (Νοµαρχίες του Υδατικού ιαµερίσµατος Θεσσαλίας) Εκτίµηση της δυνητικής εξατµισοδιαπνοής µε την Μέθοδο Blanney-Criddle για κάθε καλλιέργεια και χρησιµοποιώντας τον µηνιαίο συντελεστή βλάστησης, Κc του FAOγιαµεσογειακέςσυνθήκες (Αllen et al., 1998) Εκτίµηση της µηνιαίας ωφέλιµης βροχόπτωσης, Peff, χρησιµοποιώντας την µέθοδο του U.S. Soil Conservation Service (Dastane, 1974) Εκτίµηση των µηνιαίων αρδευτικών απαιτήσεων, NIR, για κάθε καλλιέργεια σε κάθε υπολεκάνη ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ Υ ΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Εκτίµηση της µηνιαίας ζήτησης για κάθε καλλιέργεια σε κάθε υπολεκάνη Εκτίµηση της συνολικής µηνιαίας ζήτησης σε κάθε υπολεκάνη ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ Υ ΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

11 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ Υ ΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ Υ ΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

12 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ Υ ΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Προσδιορισµός συντελεστών προσαύξησης της ζήτησης (Παπαζαφειρίου 1999), λόγω απωλειών, κατά µεταφορά και άρδευση για κάθε υπολεκάνη Εκτίµηση της τελικής αρδευτικής ζήτησης για κάθε υπολεκάνη µε βάση την προσαύξηση Αιτίες απωλειών του αρδευτικού νερού (Παπαζαφειρίου 1999) Εξάτµιση Εξάτµιση Εξατµισοδιαπνοή Από πηγή προµήθειας Ταµιευτήρας ίκτυο διανοµής Εφαρµογή στο αγρό Βαθιά διήθηση ιαρροή από πυθµένα ιαρροή από αγωγούς Λειτουργικές απώλειες Απορροή KΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

13 ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟ ΝΕΡΟ Οι ανάγκες σε αρδευτικό νερό (Irrigation Water Requirements) αποτελούν τη βασική παράµετρο για τον προγραµµατισµό και σχεδιασµό των αρδευτικών έργων Αν ο υπολογισµός των αναγκών δεν είναι σωστός η απόδοση του έργου είναι µικρή Με τον όρο "ανάγκες σε αρδευτικό νερό" εννοούµε το ύψος νερού που απαιτείται να χορηγηθεί στις καλλιέργειες µε άρδευση επιπλέον τουνερούπουσυνεισφέρεταιµεάλλουςτρόπους (π.χ. Βροχόπτωση) για την κανονική τους ανάπτυξη Στις ανάγκες περιλαµβάνονται η ποσότητα του νερού που καταναλίσκεται από τις καλλιέργειες (διαπνοήκαισχηµατισµόςτωνιστών), ηποσότηταπουεξατµίζεταιαπότοέδαφοςήταυγράµέρητου φυτού, οιαπώλειεςκατάτηνεφαρµογή, η ποσότητα που απαιτείται για την έκπλυση των αλάτων καθώς και για άλλες λειτουργίες όπως η αντιπαγετική προστασία ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟ ΝΕΡΟ Για το σχεδιασµό των αρδευτικών έργων το ύψος των αναγκών πρέπει να εξετάζεταισεσχέσηµετηµεταβολήτουστοχρόνοκαιτόπο. Συνήθως από τα ιστορικά δεδοµένα υπολογίζονται οι συνολικές ανάγκες της περιόδου, ηεποχιακήτιµήκαιητιµήτωναναγκώνκατάτηνπερίοδο τηςµέγιστηςζητήσεως (seasonal & peak period water requirement) Η εποχιακή τιµή των αναγκών σε αρδευτικό νερό χρησιµοποιείται για αδροµερείς υπολογισµούς στην προκαταρκτική φάση µελέτης των αρδευτικώνέργων. Η τιµή των αναγκών κατά την περίοδο της µέγιστης ζητήσεως χρησιµοποιείται για τη διαστασιολόγηση των αρδευτικών δικτύων καθώςεπίσηςκαιγιατονέλεγχοτηςεπάρκειαςτωνυδατικώνπόρων. Και οι δύο παράµετροι είναι χρήσιµες για τον οικονοµικό υπολογισµό και τη βελτιστοποίηση των αρδευτικών έργων

14 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ Για τον υπολογισµό των αναγκών για µια καθορισµένη περίοδο θεωρούµε τον όγκο που ορίζεται από µια εδαφική στήλη βάθους ίσου µε το βάθος του ριζοστρώµατος της καλλιέργειας που µας ενδιαφέρει. Η εξίσωση του ισοζυγίου του νερού στον όγκο αυτό µέσα σ ένα ορισµένο χρονικό διάστηµα είναι: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

15 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ Ο υπολογισµός των αναγκών κατά την περίοδο της ξηρασίας, οπότε οι ανάγκες γίνονται συνήθως µέγιστες, µπορεί να γίνει από την (4.3) µετά από παράλειψη της ενεργού βροχοπτώσεως Ο υπολογισµός των µέγιστων αναγκών πρέπει να γίνει µε βάση µικρά σχετικώς διαστήµατα (µιας εβδοµάδας ή ίσο µε το χρόνο µεταξύ δύο αρδεύσεων) ώστε να µπορούν να καταγραφούν επαρκώς οι µεταβολές του µεγέθους αναγκών. ή και απλούστερα:

16 ΕΞΑΤΜΙΣΟ ΙΑΠΝΟΗ Ο όρος εξατµισοδιαπνοή (evapotranspiration) ορίζεται σαν την ποσότητα που καταναλίσκεται στη διαπνοή των φυτών και στην εξάτµιση των υγρών µερών του φυτού και του εδάφους κατά τη διάρκεια µιας ορισµένης περιόδου Οι µέθοδοι που χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό της εξατµισοδιαπνοής υποθέτουν συνήθως ότι υπάρχει πάντα επαρκές διαθέσιµο νερό στο έδαφος το οποίοκαταναλίσκεταιµετηνεξατµισοδιαπνοή. Συνήθωςσανκαλλιέργειααναφοράςπαίρνεταιτογρασίδι. Η δυναµική (δυνητική) εξατµισοδιαπνοή της καλλιέργειας αναφοράς (potential evapotranspiration of reference crop, ΡΕΤ) είναι η εξατµισοδιαπνοή απόµιαεπιφάνειαπλήρωςκαλυµµένηαπόγρασίδιοµοιόµορφουύψους 8-15 cm, ελεύθερου από οποιαδήποτε ασθένεια µε επαρκές διαθέσιµο εδαφικό νερό για την ανάπτυξη του. ΕΞΑΤΜΙΣΟ ΙΑΠΝΟΗ Η δυναµική εξατµισοδιαπνοή της καλλιέργειας PETc µπορεί να προβλεφθεί αν είναι γνωστή η εξατµισοδιαπνοή της καλλιέργειας αναφοράς ΡΕT µε την εισαγωγή ενός φυτικού συντελεστή που χαρακτηρίζει τη διαφορά των χαρακτηριστικών της καλλιέργειας από την καλλιέργεια αναφοράς (Κc) PETc = Kc PET

17 ΕΞΑΤΜΙΣΟ ΙΑΠΝΟΗ PETc = Kc PET ή ΕΤ c = K c *ET r ΕΞΑΤΜΙΣΟ ΙΑΠΝΟΗ Μέθοδος Blaney-Criddle Από τις πιο διαδεδοµένες εµπειρικές µεθόδους είναι και αυτή που προτάθηκε από τους Blaney-Criddle (1950) και χρησιµοποιείται για µελέτες αρδευτικών έργωνσεπολλέςχώρεςµεταξύτωνοποίωνκαιηελλάδα ET 0 = k f όπου f κλιµατικός παράγοντας υπολογισµένος ως εξής Η εξίσωση των Blaney-Criddle για µηνιαίο διάστηµα γράφεται: f=p (0.46T mean ) (4.16) όπου f είναι ο κλιµατικός παράγοντας σε mm/ηµέρα p είναι το µέσο ηµερήσιο ποσοστό της συνολικής ετήσιας διάρκειας των ωρών ηµέρας. ίνεται ως συνάρτηση του µήνα και του γεωγραφικού πλάτους της περιοχής, Πίν.4.8. T mean είναιηµέσηθερµοκρασίατουµήνασε C.

18 ΕΞΑΤΜΙΣΟ ΙΑΠΝΟΗ Μέθοδος Blaney-Criddle ΕΞΑΤΜΙΣΟ ΙΑΠΝΟΗ Τροποποιηµένη Μέθοδος Blaney-Criddle Η τροποποιηµένη µέθοδος Blaney-Criddle υπολογίζει τη δυναµική εξατµισοδιαπνοή της καλλιέργειας αναφοράς λαµβάνοντας υπόψη και άλλες κλιµατικές παραµέτρους, που δεν περιλαµβάνονται στον αρχικό τύπο. Οι διορθώσεις που προτείνονται χρησιµοποιούν τις ακόλουθες κλιµατικές παραµέτρους της υπό µελέτη περιοχής: -τηνελάχιστησχετικήυγρασία, RHmin [%] -τοποσοστό (λαµπρής) ηλιοφάνειας, n/νκαι -τηµέσηταχύτηταανέµουστο 24ωροσεύψος 2m, u 2 [m/sec] Αν τα στοιχεία αυτά δεν είναι διαθέσιµα µπορούν να ληφθούν κατ εκτίµηση ή από προέκταση των δεδοµένων γειτονικών περιοχών. Η δυναµική εξατµισοδιαπνοή της καλλιέργειας αναφοράς ΡΕΤ δίνεται από τη σχέση: ΡΕΤ =a+b f mm/ηµέρα (4.17) όπου fείναιοκλιµατικόςπαράγονταςπουυπολογίζεταιαπότηνεξ καια, b είναισταθερέςπουυπολογίζονταιαπότιςτοπικέςτιµές RHmin, n/νκαι u 2.

19 ΕΞΑΤΜΙΣΟ ΙΑΠΝΟΗ Τροποποιηµένη Μέθοδος Blaney-Criddle Η δυναµική εξατµισοδιαπνοή της καλλιέργειας αναφοράς ΡΕΤ δίνεται από τη σχέση: ΡΕΤ =a+b f mm/ηµέρα (4.17) Οι τιµές του a υπολογίζονται από τη σχέση: a = RHmin n/ν 1.41 (4.18) Οι τιµές του b παίρνονται από τον Πίν. 4.9 σαν συνάρτηση των ίδιων παραµέτρων. Οι σχέσεις µε τις οποίες προσδιορίζονται τα a και b προέκυψαν από την ανάλυση µεγάλου αριθµού δεδοµένων από διάφορα µέρη του κόσµου ΕΞΑΤΜΙΣΟ ΙΑΠΝΟΗ Τροποποιηµένη Μέθοδος Blaney-Criddle Τιµές της σταθεράς b της σχέσεως ΡΕΤ = a+b*f (Πίνακας 4.9):

20 ΕΞΑΤΜΙΣΟ ΙΑΠΝΟΗ Τροποποιηµένη Μέθοδος Blaney-Criddle - Εφαρµογή εδοµένα: Περιοχήγεωγρ. πλάτους 41 Β Μήνας: Ιούλιος Μέσηθερµοκρασία: 25.5 C Κατ εκτίµηση: RΗmin 55% n/ν 0.80 u 2 2 m/sec Υπολογισµός: p = 0.33 (Πίν. 4.8) f = p (0.46Τ ) = mm/ηµέρα (4.16) a= (4.18) b=1.255 (Πιν. 4.9) PET=a+b f= 5.96 mm/ηµέρα (4.17) ΕΞΑΤΜΙΣΟ ΙΑΠΝΟΗ Μέθοδος της λεκάνης εξατµίσεως Η λεκάνη εξατµίσεως αποτελεί ένα από τα βασικά όργανα των αγροτοµετεωρολογικών σταθµών. Συχνές και προσεκτικές µετρήσεις της εξάτµισης από τη λεκάνη (µε ταυτόχρονη προστασία της από τα πουλιά) µπορεί να δώσει σειρά από αξιόπιστα δεδοµένα που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τον προσδιορισµό της δυναµικής εξατµισοδιαπνοής της καλλιέργειας αναφοράς σύµφωνα µε την ακόλουθη εξίσωση: ΡΕΤ = Κp Ε όπουεείναιηεξάτµισηαπότηλεκάνη (mm/ηµέρα), Κp είναι ένας αδιάστατος συντελεστής της λεκάνης. Συνήθωςχρησιµοποιούνταιδύοτύποιλεκανών, ηλεκάνητύπου A (U.S Class A Pan) καιηλεκάνητου Colorado (Colorado Sunken Pan). ΗλεκάνητύπουΑ έχει διάµετρο 121 cm, βάθος 25.5cm και κατασκευάζεται από γαλβανισµένο χάλυβα. Τοποθετείται σε ξύλινη βάση και οριζοντιώνεται σε ύψος 15cm πάνω απότοεπίπεδοτουεδάφους. Ηεπιφάνειατουνερούπαραµένειαπό 5 έως 7.5 cm κάτω από το χείλος τηςλεκάνης. Οι µετρήσεις στο βάθος του νερού στη λεκάνη γίνονται µε σταθµήµετρο µε ακίδα και σύστηµα βερνιέρου.

21 ΕΞΑΤΜΙΣΟ ΙΑΠΝΟΗ Μέθοδος της λεκάνης εξατµίσεως ΤιµέςτουσυντελεστήΚp γιατηλεκάνητύπουαδίνονταιστονπίν για δύοκατηγορίεςσυνθηκών (ΑκαιΒ) πουπροκύπτουναπότοσχήµα 4.6. ΣτηνκατηγορίαΑοάνεµοςπνέειπάνωαπόχέρσοέδαφος (50m ήπερισσότερο) προςπεριοχήκαλυµµένηαπόφυτά (1 έως 1000m). Το αντίθετο συµβαίνει για την κατηγορία Β. Κατηγορίες συνθηκών για τον προσδιορισµό του συντελεστή Κp της λεκάνης εξατµίσεως τύπου Α (Σχήµα 4.6) ΕΞΑΤΜΙΣΟ ΙΑΠΝΟΗ Μέθοδος της λεκάνης εξατµίσεως

22 ΕΞΑΤΜΙΣΟ ΙΑΠΝΟΗ Μέθοδος της λεκάνης εξατµίσεως - Εφαρµογή εδοµένα: Μήνας Ιούλιος ΕξάτµισηλεκάνηςΕp = 10 mm/ηµέρα RHmean: µέση Άνεµος ασθενής Ο µετεωρολογικές σταθµός βρίσκεται, σε περιοχή µε φυτική κάλυψη σε απόσταση 100 m από χέρσο επιφάνεια. Υπολογισµός: ΚατηγορίαΑ (Σχ. 4.6) Απόσταση από χέρσο επιφάνεια 100m (δεδοµένα) Κp=0.80 (Πίν. 4.10) PET =Κp Ε = = 8 mm/ηµέρα

23 Εξατµισοδιαπνοή FAO-56 Penman-Monteith εδοµένα που απαιτούνται για την εφαρµογή της FAO-56 Penman- Montheith (FAO56-PM) είναι: µέγιστη και ελάχιστη θερµοκρασία, Tmax, και Tmin, αντίστοιχα; R S =ηλιακήακτινοβολία (MJ/m 2 /d); RHmax, RHmin µέγιστη και ελάχιστη σχετική υγρασία u =ταχύτηταανέµουσε 2m ύψος (m/s) 45 Εξατµισοδιαπνοή Απλοποιηµένες Εξισώσεις Penman-Monteith (Valiantzas, 2013) Απλοποιηµένη Εξίσωση - εδοµένα(rs,t,rh,u) Απλοποιηµένη Εξίσωση χωρίς ταχύτητα ανέµου- εδοµένα(rs,t,rh) Απλοποιηµένη Εξίσωση χωρίς ταχύτητα ανέµου και σχετική υγρασία - εδοµένα(rs,t) Valiantzas, J. (2013). Simple ET 0 Forms of Penman s Equation without Wind and/or 46 Humidity Data. I: Theoretical Development. J. Irrig. Drain Eng., 139(1), 1 8.

24 ΕΞΑΤΜΙΣΟ ΙΑΠΝΟΗ Σύνοψη Μεθόδων Η πιο αξιόπιστη έµµεση µέθοδος είναι η µέθοδος Penman-Monteith για µια ευρείαπεριοχήκλιµάτωνσ' όλο τον κόσµο. Οι µέθοδοι συνδυασµού Penman µπορεί να χρησιµοποιηθούν για την εκτίµηση της δυναµικής εξατµισοδιαπνοής µικρών περιόδων σε αντίθεση µε τις περισσότερες εµπειρικές µεθόδους που µπορούν να χρησιµοποιούνται για τον προσδιορισµό τιµών µεγαλυτέρων περιόδων (συνήθωςµηνιαίων). Σε προκαταρκτικό στάδιο µελέτης ενός εγγειοβελτιωτικού έργου, η διορθωµένη µέθοδος Blaney Criddle µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την εκτίµηση των αναγκών σε νερό των καλλιεργειών στην Ελλάδα. Όλες οι µέθοδοι υπολογίζουν την δυναµική εξατµισοδιαπνοή της καλλιέργειας δηλαδή την πραγµατική εξατµισοδιαπνοή της καλλιέργειας µε την υπόθεση ότι τονερόστοριζόστρωµαπαραµένεικοντάστηνυδατοΐκανότητα. Η πραγµατική εξατµισοδιαπνοή µπορεί να προβλεφθεί: (i) απ ευθείας µε µετρήσεις της εδαφικής υγρασίας (ii) από την δυναµική εξατµισοδιαπνοή PETc µε τη διόρθωση ελαττώσεως της υγρασίας στη ζώνη του ριζοστρώµατος. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΞΑΤΜΙΣΟ ΙΑΠΝΟΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ET = f(x/x o ) PETc (4.19) όπου f(x/x o ) είναιησυνάρτησηδιαθεσιµότηταςτηςεδαφικήςυγρασίας, x είναιτούψοςτουδιαθέσιµουεδαφικούνερούστοριζόστρωµακαι x o είναιτο ίδιούψοςεδαφικούνερούστηνυδατοΐκανότητα. Γραμμή Α : Veihmeyer & Hendrickson (1955) Γραμμή Β : Thornthwaite & Mather (1955) Γραμμή G : Havens (1956) Γραμμή D&E : Pierce (1958) και Mustonen & McGuinnes (1968) Γραμμή Γ : Holmes ft Robertson (1963) Στην πράξη σήµερα στο σχεδιασµό όπως και στη λειτουργία των έργων (π.χ. κατάρτιση προγραµµάτων αρδεύσεως) η πραγµατική εξατµισοδιαπνοή θεωρείται πρακτικά ίση µε τη δυναµική (βλ. Σχήµα, γραµµή Α).

25 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΞΑΤΜΙΣΟ ΙΑΠΝΟΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ιάγραµµα Ροής ΕΝΕΡΓΟΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ Η ενεργός βροχόπτωση (ή ωφέλιµη ή χρήσιµη) είναι το µέρος εκείνο της βροχοπτώσεως που εισχωρεί στο ριζόστρωµα και χρησιµοποιείται από τις καλλιέργειες για την ανάπτυξη τους Εξαρτάται: - το ύψος και η ένταση βροχοπτώσεως - η αποθηκευτικότητα του ριζοστρώµατος της καλλιέργειας - η κατάσταση της επιφάνειας του εδάφους (ξηρό έδαφος, φύλλωµα δένδρων) - η διηθητικότητα του εδάφους - το έλλειµµα υγρασίας πριν τη βροχόπτωση που καθορίζεται από το καθεστώς της υγρασίας (αρδευόµενες περιοχές) -ηεξάτµιση

26 ΕΝΕΡΓΟΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ Υπολογισµός Βροχόπτωσης Επειδήηβροχόπτωσηδιαφέρειαπόέτοςσεέτοςηπρόβλεψητηςθαπρέπει νασυνδυάζεταιµετηνπιθανότηταεµφανίσεωςτης. Στις µελέτες των αρδευτικών έργων το ύψος βροχοπτώσεως που λαµβάνεται υπόψη είναι αυτό που έχει συχνότητα (εµφανίσεως και) υπερβάσεως 80 ή 75%. ηλαδή κατά µέσο όρο (προκειµένου για πιθανότητα υπερβάσεως 75%) σε 3 από τα 4 έτη εµφανίζεται το ύψος αυτό βροχοπτώσεωςήµεγαλύτερο. Αν η ανάλυση αναφέρεται στον κρίσιµο µήνα από πλευράς αναγκών και οι καλλιέργειες είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες στην έλλειψη νερού σ αυτό το διάστηµα, πρέπει να εκλέγεται ακόµα µεγαλύτερη τιµή πιθανότητας υπερβάσεως. Για την εύρεση του ύψους βροχοπτώσεως που χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό της ενεργού βροχοπτώσεως είναι καλύτερα να γίνεται ανάλυση συχνότητας µε τη χρησιµοποίηση παρατηρήσεων πολλών ετών ΕΝΕΡΓΟΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ Υπολογισµός Ενεργούς Βροχόπτωσης Μετά τον καθορισµό του ύψους βροχοπτώσεως η ενεργός βροχόπτωση, που υπεισέρχεται στον προσδιορισµό των αναγκών των καλλιεργειών σε αρδευτικόνερό, εκτιµάταισυνήθωςεµπειρικά. Σε µια πρώτη προσέγγιση το ύψος ενεργού βροχοπτώσεως είναι 80% του συνολικού ύψους βροχοπτώσεως. Σύµφωνα µε ένα εµπειρικό τύπο το ύψος ενεργού βροχοπτώσεως Ρ υπολογίζεται: όπου: Ρ είναι το συνολικό µηνιαίο ύψος βροχοπτώσεως Ρ 7 mm c είναι εµπειρική σταθερά c=10 προτείνεται για πεδινές περιοχές κοντά στη θάλασσα c=20 προτείνεται για ηπειρωτικές επικλινείς περιοχές.

27 ΕΝΕΡΓΟΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ Υπολογισµός Ενεργούς Βροχόπτωσης Η µέθοδος που προτάθηκε από την υπηρεσία U.S. Bureau of Reclamation (Stamm, 1967) φαίνεταιστονπιν καιαναφέρεταισεµηνιαίεςτιµές. Η µέθοδος είναι κατάλληλη για περιοχές ξηρού και ηµίξηρου κλίµατος. Σύµφωνα µε τον Stamm η µέθοδος πρέπει να εφαρµόζεται στα 5 πιο ξηρά διαδοχικά έτη. H ενεργός βροχόπτωση ενός µήνα µε συνολικό ύψος βροχής 76.2mm βρίσκεται σύµφωνα µε τα µέσα ποσοστά τουπιν ωςεξής: Peff = ( ) ( ) = = mm ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΟΥΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ Mέθοδος του FAO Dastane (1974) Εκτίµηση µηνιαίων καταναλώσεων κάθε καλλιέργειας µε την µέθοδο του FAO (Dastane, 1974) σύµφωνα µε το Near Irrigation Requirement (NIR): 1. Εκτίµηση της µηνιαίας ενεργής βροχόπτωσης: Peff = Ptot*(125-0,2*Ptot)/125 για Ptot <250 mm Peff = ,1*Ptot για Ptot>250 mm 2. Εκτίµηση του µηνιαίου NIR για κάθε καλλιέργεια: ΝΙR = ETr Peff αν ETr Peff > 0 ΝΙR = 0 αν ETr Peff < 0

28 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΟΥΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ µέθοδος του υπουργείου Γεωργίας των Η.Π.Α. USDA Soil Conservation Service (1970) Η µέση µηνιαία ενεργός βροχόπτωση προκύπτει σαν συνάρτηση του µηνιαίου ύφους βροχοπτώσεως και µηνιαίας τιµής της εξατµισοδιαπνοής της καλλιέργειας, µε την προϋπόθεση ότι το µέγιστο έλλειµµα υγρασίας στο ριζόστρωµαείναιίσοµε 75 mm. Αν η διαθέσιµη αποθηκευτικότητα του ριζοστρώµατος είναι διαφορετική από 75 mm γίνεται η σχετική διόρθωση (Πιν. 4.13). ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΟΥΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ µέθοδος του υπουργείου Γεωργίας των Η.Π.Α.

29 P ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΟΥΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ µέθοδος του υπουργείου Γεωργίας των Η.Π.Α. = f USDA Soil Conservation Service (1970) ( ) [ ] ET D c e P t f ( D) = D D D Τα P e, P t καιετ c είναισε mmανάµήνα Το f(d) είναι ένας παράγοντας προσαρµογής που ισούται µε τη µονάδα όταν D = 75 mm. Γιαοποιαδήποτεάλλο D, το f(d)υπολογίζεταιαπότηνάνωσχέση όπου Dείναισε mm. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΟΥΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ Εφαρµογή ίνονται, τα ύψη βροχοπτώσεως σε mm, που εµφανίστηκαν κατά το µήνα Μάιο την περίοδο στο βροχοµετρικό σταθµό που βρίσκεται, στη περιοχή που πρόκειται να κατασκευαστεί αρδευτικό έργο. (Στήλη 1 και, 2 του Πιν. 4.14). Ζητείται να υπολογιστεί: το ύψος ενεργού βροχοπτώσεως για τον υπολογισµότωναναγκώνσεαρδευτικόνερό, µεπιθανότηταυπερβάσεως 75%, αν η εξατµισοδιαπνοή της καλλιέργειας το Μάιο εκτιµάται 125 mm και το διαθέσιµο για πλήρωση έλλειµµα στο ριζόστρωµα είναι 100mm Η διαδικασία που ακολουθείται φαίνεται στον Πίν Τα ύψη βροχοπτώσεως κατατάσσονται, σε φθίνουσα κατά µέγεθος σειρά (Στήλη 3). Η σειρά των µεγεθών στην κατάταξη αυτή γράφεται στη στήλη 4. Τελικά υπολογίζεται, η ποσότητα 100 m/(n+1) που αντιπροσωπεύει, το ποσοστό στα εκατό του χρόνου που η βροχόπτωση είναι, ίση η µεγαλύτερη, από την αντίστοιχη τιµή (Στήλη 5).

30 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΟΥΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ Εφαρµογή - Λύση ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΟΥΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ Εφαρµογή - Λύση

31 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΟΥΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ Εφαρµογή Αν παρασταθεί η σχέση ύψους βροχής και 100 m/(n+1), σε χαρτί πιθανότητας της κανονικής κατανοµής, Σχ.4.13, το ύψος βροχοπτώσεως που αντιστοιχεί στην πιθανότητα 75% βρίσκεται εύκολα ίσο µε 18 mm. Από τον Πίν.4.13 για µηνιαία βροχόπτωση 18 mm και, PETc = 120 mm προκύπτει η ενεργός βροχόπτωση Ρe =14.4 mm µε την υπόθεση ότι η διαθέσιµη αποθηκευτικότηταστοριζόστρωµαείναι, e = 75 mm. Εποµένως για e =100 mm το ύψος ενεργού βροχοπτώσεως Ρeff =14.7 mm. Χρήση της µεθόδου του FAO δίνει: ύψος Ρeff =17.48 mm Εκτίµηση της µηνιαίας ενεργής βροχόπτωσης: Peff = Ptot*(125-0,2*Ptot)/125 για Ptot <250 mm Peff = ,1*Ptot για Ptot>250 mm ΕΙΣΡΟΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΤΑΘΜΗ Συχνά σηµαντική είναι και η συµβολή στο υδατικό ισοζύγιο στη ζώνη του ριζοστρώµατος της υπόγειας στάθµης. Η συµβολή αυτή είναι δύσκολο να εκτιµηθεί και γι αυτό πολλές φορές δεν λαµβάνεται υπόψη κατά την εκτίµηση τωναναγκώνσεαρδευτικόνερό (Εξ. 4.4, 4.5). Γενικάηεισροή W G εξαρτάται από το βάθος της υπόγειας στάθµης κάτω από το ριζόστρωµα, από τις ιδιότητες του εδάφους και από την περιεκτικότητα του εδάφους του ριζοστρώµατος σε νερό. Ενδεικτικά η συµβολή της υπόγειας στάθµης σε mm/ηµέρα φαίνεται στο Σχ για διάφορα εδάφη και αποστάσεις της υπόγειας στάθµης από το ριζόστρωµα µε τη υπόθεση ότι το έδαφος στο ριζόστρωµα είναι σχετικά υγρό.

32 ΕΙΣΡΟΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΤΑΘΜΗ Σχ Η συµβολή της υπόγειας στάθµης (mm/ηµέρα) για έδαφος στο ριζόστρωµα σχετικά υγρό. 1.Κολλώδης άργιλος, 2 Πηλώδηςάµµος, 3.Άργιλος, 4 peat, 5 Άργιλος, 6 humus LS, 7 Αµµώδηςπηλός, 8 Λεπτόςαµµώδηςπηλός, 9 Πολύ λεπτός αµµώδης πηλός ΕΥΡΟΣ ΑΡ ΕΥΣΕΩΣ Αντοκαθαρόύφοςτωναναγκών IR n ( Εξ. 4.3 και 4.4) µιαςπεριόδουεκφραστεί σεµέσούψοςανάηµέραπ.χ mm/ηµέρατότε: IR n = x/ t (4.21) όπου x είναι η µείωση της διαθέσιµης υγρασίας στο ριζόστρωµα στη διάρκεια χρόνου t ίσον µια ηµέρα Έστω τώρα ένα ύψος διαθέσιµης υγρασίας στο ριζόστρωµα µιας καλλιέργειας x = x o - x c =d n (4.22) όπου x o είναιτοδιαθέσιµούψοςεδαφικήςυγρασίαςστοριζόστρωµαότανηεδαφική υγρασία βρίσκεται στην υδατοϊκανότητα και x c είναιτοελάχιστοεπιτρεπόµενοόριοµειώσεωςτηςυγρασίαςστοριζόστρωµα d το καθαρό ύφος εφαρµογής

33 ΕΥΡΟΣ ΑΡ ΕΥΣΕΩΣ Οχρόνοςπουαπαιτείταιγιατονκαταβιβασµότηςυγρασίαςαπό x o έωςστην x c υπολογίζεταιµετηχρησιµοποίησητουµέσουηµερήσιουύψουςαναγκών IR n. Αν η Eξ λυθεί ως προς t λόγω της Εξ δίνει Τ = (x o x c )/IR n =d n / IR n (4.23) όπου: Τ είναι ο χρόνος µεταξύ δύο διαδοχικών αρδεύσεων γνωστός σαν "Εύρος αρδεύσεως" σε ηµέρες και τα άλλα σύµβολα όπως προηγουµένως. Mε τον υπολογισµό του ύψους εφαρµογής όσο και της συχνότητας αρδεύσεως καθορίζονται τα βασικά κριτήρια για τον καθορισµό των παραµέτρωνσχεδιασµούτουδικτύου. Στο Σχ φαίνεται το καθεστώς µεταβολής υγρασίας µε βάση το οποίο υπολογίζεται το εύρος αρδεύσεως. Η κλίση της γραµµής της εδαφικής υγρασίας ισούται κατά απόλυτη τιµή µε το µέσο ηµερήσιο ύψος αναγκών σε αρδευτικό νερό IRn που θεωρείται σταθερό για την περίοδο που φαίνεται στο Σχ ΕΥΡΟΣ ΑΡ ΕΥΣΕΩΣ Σχ ιάγραµµα µεταβολής της εδαφικής υγρασίας και υπολογισµού τουεύρουςαρδεύσεως.

34 ΕΥΡΟΣ ΑΡ ΕΥΣΕΩΣ Ο χρόνος που απαιτείται για την εφαρµογή της δόσεως της αρδεύσεως εξαρτάται, εκτόςαπότιςιδιότητεςτουεδάφους, τηνυγρασίαστοέδαφοςκτλ., από τη µέθοδο εφαρµογής. Γιαπαράδειγµαοχρόνοςπαραµονής t µιαςγραµµήςαρδεύσεωςστηνίδιαθέση, στην άρδευση µε τεχνητή βροχή, υπολογίζεται ως εξής όπου d είναιηδόσηαρδεύσεως, t = (d E) /r (4.24) r είναιηµέσηέντασητηςβροχήςαπότουςεκτοξευτήρεςµετηνυπόθεσηότι r < i f (τελικήδιηθητικότητα) και Ε είναι το ύφος απωλειών λόγω εξατµίσεως. Στην πράξη παίρνεται: t = d / r (4.25) ΕΥΡΟΣ ΑΡ ΕΥΣΕΩΣ Ο χρόνος που απαιτείται για την άρδευση όλης της υπό άρδευση εκτάσεως είναι γνωστόςσανπερίοδοςαρδεύσεως (irrigation period) έχει µεγάλη σηµασία για τον υπολογισµό της παροχής σχεδιασµού και την οργάνωσηεργοταξίουαρδεύσεως. Ιδιαίτερα πρέπει (και εποµένως και στην περίοδο αιχµής) η περίοδος αρδεύσεως να είναι πάντοτε µικρότερη από το εύρος αρδεύσεως της πιο απαιτητικήςκαλλιέργειας. Έτσι θα δίνεται η ευκαιρία περιοδικά να συντηρείται ή να επισκευάζεται το δίκτυο αν χρειαστεί.

35 ΕΙ ΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΑΡ ΕΥΣΗΣ Οι ανάγκες σε αρδευτικό νερό εκφράζονται συνήθως σε ισοδύναµο ύψος υδάτινουστρώµατοςανάηµέραήσεόγκονερούανάµονάδαεκτάσεωςκαιανά ηµέρα. Αν οι ανάγκες σε αρδευτικό νερό της µονάδας εκτάσεως κατά την περίοδο αιχµής εκφραστούν σε συνεχή παροχή οδηγούµαστε στην έννοια της ειδικής παροχής αρδεύσεως (Hydrοmodule ή water duty ή water modulus ή specific discharge). Η ειδική παροχή αρδεύσεως του δικτύου ορίζεται σαν τη συνεχή παροχή σε lt/sec στρέµµα (ή lt/sec Ha) της υπό άρδευση εκτάσεως στο σηµείο εκτροπής ή γενικότεραστηναρχήτουαρδευτικούδικτύου. Η ειδική παροχή του δικτύου χρησιµοποιείται συνήθως για τον έλεγχο της επάρκειας µιας δεδοµένης διαθέσιµης παροχής ή για τον καθορισµό του µεγέθους της εκτάσεως που µπορεί να αρδευτεί από τη διαθέσιµη παροχή Υπάρχουν δύο τρόποι υπολογισµού της ειδικής παροχής του δικτύου ο εµπειρικός και ο συνθετικός: Κατά τον εµπειρικό τρόπο η ειδική παροχή εκτιµάται από αντίστοιχα έργα που έγιναν στο παρελθόν. Η πείρα που αποκτήθηκε σ αυτά τα έργα χρησιµοποιείται για τον καθορισµό της ειδικής παροχής. ΕΙ ΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΑΡ ΕΥΣΗΣ Συνθετικός τρόπος υπολογισµού i) Θεωρείται µια πιθανή κατανοµή των καλλιεργειών στην υπό άρδευση έκταση. ii) Υπολογίζεται το µέσο καθαρό ύφος αναγκών σε αρδευτικό νερό κάθε καλλιέργειας (π.χ. µηνιαία διαστήµατα). iii) Εκτιµούνται οι απώλειες νερού κατά την εφαρµογή (και ενδεχόµενα η ποσότητα νερού που χρησιµοποιείται για την έκπλυση των αλάτων) iv) Υπολογίζονται οι ανάγκες σε αρδευτικό νερό που προκύπτουν µε τη χρησιµοποίηση βαρών για τις καλλιέργειες ανάλογα µε τα ποσοστά καλύψεως της όλης εκτάσεως. Εκλέγεται το χρονικό διάστηµα (π. χ. µήνας) που δίνει τις µεγαλύτερες ανάγκες. v) Εκτιµούνται οι απώλειες κατά τη µεταφορά και διανοµή του αρδευτικού νερού και εποµένως οι ανάγκες στο σηµείο εκτροπής. vi) Οιανάγκεςστοσηµείοεκτροπήςεκφράζονταισε lt/sec στρέµµαήlt/ sec Ha πουαποτελείτηνειδικήπαροχήαρδεύσεωςόλουτουδικτύου, q ολ.

36 ΕΙ ΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΑΡ ΕΥΣΗΣ Ειδική παροχή στο αγροτεµάχιο Ανδεναναφέρεταιοαριθµόςωρώνλειτουργίαςσυνήθωςπαίρνεταιίσοςµε 24 hr. Στο παρελθόν, για την κάλυψη των αναγκών η ειδική παροχή στο αγροτεµάχιο πολλαπλασιάζεται µε ένα συντελεστή προσαυξήσεως c που για τις Ελληνικές συνθήκες κυµαίνεται από (πρέπει να αποφεύγεται λόγω υπερσχεδιασµού) q = c q o ΕΙ ΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΑΡ ΕΥΣΗΣ Ειδική παροχή στο αγροτεµάχιο

37 ίνονται: Περιοχή γεωγραφικού Πλάτους 40 Β Μήνας: Ιούλιος Μέσούψοςβροχοπτώσεως: 25.2 mm ΕΙ ΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΑΡ ΕΥΣΗΣ Εφαρµογή Μέση θερµοκρασία 26.3 C Μέση ταχύτητα ανέµου στα 2 m: 2 m/sec Ελάχιστη σχετική υγρασία: 40% Σχετική λαµπρή ηλιοφάνεια: n/ν=0.60 Φυτικοίσυντελεστές: k = 1.20 (Μηδική), 1.12 (Βαµβάκι), 1.17 (Καλαµπόκι) Ποσοστά εκτάσεις των καλλιεργειών: Μηδική 20%, Βαµβάκι 40%, Καλαµπόκι 40% ιάρκειαλειτουργίαςτο 24ωρο, t d = 24 hr/ηµέρα ΣυντελεστήςαποδόσεωςκατάτηνεφαρµογήΕ a =0.70 Συντελεστής προσαυξήσεως των αναγκών κατά το µήνα αιχµής c=1.20 Ζητούνται: Το καθαρό ύψος αναγκών σε αρδευτικό νερό των καλλιεργειών και η µέση ειδική παροχή στο αγροτεµάχιο (µε και χωρίς συντελεστή προσαύξησης). ΕΙ ΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΑΡ ΕΥΣΗΣ Εφαρµογή - Λύση α) Η διαδικασία υπολογισµού του καθαρού ύψους αναγκών φαίνεταιστονπίνακα. Ο υπολογισµός της δυναµικής εξατµισοδιαπνοής γίνεται µε τη τροποποηµένη µέθοδο Blaney- Criddle. Η ενεργός βροχόπτωση υπολογίζεται, κατάταγνωστά. Σαν µηνιαίο ύψος βροχοπτώσεως παίρνεται το µέσο µηνιαίο ύψος µιας σειράς ετών. Όπου n d, είναιοαριθµόςηµερών του µήνα

38 ΕΙ ΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΑΡ ΕΥΣΗΣ Εφαρµογή - Λύση β) Ειδική παροχής άρδευσης για κάθεκαλλιέργεια. για κάθε καλλιέργεια Τελικά µέση q o =0.107 και q=cq o =0.128 lt/secστρέµµα ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ TON ΑΡ ΕΥΣΕΩΝ Ο βαθµός αποδοτικότητας (αποτελεσµατικότητας) ενός έργου είναι ο λόγος µιας ωφέλιµης ποσότητας που παίρνεται στην έξοδο του έργου από µια δεδοµένη ποσότητα στην είσοδο. Με τον όρο παραγωγικότητα του αρδευτικού νερού ορίζεται ο λόγος της αυξήσεως της οικονοµικής προσόδου προς την επιπλέον κατανάλωση νερού πουοφείλεταιστιςαρδεύσεις. Η παραγωγικότητα του αρδευτικού νερού (water use efficiency) εκφράζεται ως η µάζα των παραγοµένων προϊόντων ανά µονάδα όγκου νερού kg/m. (Για παράδειγµα τιµές από 1-2 kg/m 3 είναι συνήθεις για καλλιέργειες όπως το καλαµπόκι). Στην πράξη ένας απλός τρόπος εκτιµήσεως της αποδοτικότητας ενός αρδευτικού έργου επιτυγχάνεται µε τη χρησιµοποίηση των βαθµών αποδόσεως που λαµβάνουν υπ όψη τις απώλειες σε αρδευτικό νερό στα διάφορα τµήµατα του δικτύου.

39 ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ TON ΑΡ ΕΥΣΕΩΝ Bαθµός αποδόσεως του έργου (Project Efficiency), Εp σε εκατοστιαίο ποσοστό είναι Ep=V 3 /V o (%) Για τον καλύτερο έλεγχο του νερού και των απωλειών ο βαθµός αποδόσεως του έργου χωρίζεται συνήθως σε δύο επί µέρους όρους: τον βαθµό αποδόσεως κατά τη µεταφορά, Ε C (Conveyance Efficiency) που αναφέρεται στην κίνηση του νερού δια µέσου των αγωγών και τον βαθµό αποδόσεως κατά την εφαρµογή, Εa (application Efficiency) που αναφέρεται στην κίνηση του νερού από την υδροληψία του αγρού έως την αποθήκευσή του στο ριζόστρωµα των καλλιεργειών. ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ TON ΑΡ ΕΥΣΕΩΝ Προτείνεται η χρησιµοποίηση δύο βαθµών αποδόσεως που αντικαθιστούν το γενικό βαθµό αποδόσεωςκατάτηµεταφορά. ηλαδή το σύστηµα των αγωγών µεταφοράς, όπως χρησιµοποιήθηκεπροηγούµενα, διακρίνεται : α) στο σύστηµα µεταφοράς (conveyance net work) που περιλαµβάνει, τοκύριο,πρωτεύον και δευτερεύον δίκτυο και β) στο σύστηµα διανοµής (distribution network) που περιλαµβάνει το τριτεύον δίκτυο

40 ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ TON ΑΡ ΕΥΣΕΩΝ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ TON ΑΡ ΕΥΣΕΩΝ Σχηµατική παράσταση της διανοµής του νερού µέσα στο δίκτυο για τον υπολογισµό των βαθµών αποδόσεως

41 ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ TON ΑΡ ΕΥΣΕΩΝ Ενδεικτικές τιµές αποδοτικότητας διανοµής και εφαρµογής άρδευσης Τύπος δικτύου Συντήρηση και λειτουργία Αποδοτικότητα διανοµής και µεταφοράς(ε δ ) Επιφανειακό Υπό πίεση Μέθοδος άρδευσης Κατάκλυση Περιορισµένη διάχυση(λωρίδες) Αυλάκια Καταιονισµός Κλασσικό σύστηµα Πολύ καλή έως άριστη Ικανοποιητική Ελλιπής Κακή Ικανοποιητική έως άριστη 0,60-0,75 0,50-0,60 0,35-0,50 0,20-0,35 0,80-0,95 Αποδοτικότητα εφαρµογής(ε ε ) 0,60-0,80 0,60-0,75 0,50-0,75 0,60-0,80 Καταιονισµός Αυτοκινούµενος εκτοξευτήρας υψηλής πίεσης(καρούλι) 0,55-0,75 Καταιονισµός- Αυτοκινούµενη γραµµή άρδευσης Καταιονισµός Περιστροφικό σύστηµα(pivot) Στάγδην 0,75-0,90 0,75-0,90 0,80-0,95

ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟ ΝΕΡΟ

ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟ ΝΕΡΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟ ΝΕΡΟ Γ. ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εξάτμιση και Διαπνοή

Εξάτμιση και Διαπνοή Εξάτμιση και Διαπνοή Εξάτμιση, Διαπνοή Πραγματική και δυνητική εξατμισοδιαπνοή Μέθοδοι εκτίμησης της εξάτμισης από υδάτινες επιφάνειες Μέθοδοι εκτίμησης της δυνητικής και πραγματικής εξατμισοδιαπνοής (ΕΤ)

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Αρδεύσεις (Θεωρία)

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Αρδεύσεις (Θεωρία) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Αρδεύσεις (Θεωρία) Ενότητα 6 : Κριτήρια επιλογής κατάλληλου συστήματος άρδευσης Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης 6. Κριτήρια επιλογής κατάλληλου συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Β ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ HYDROSENSE ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Β ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ HYDROSENSE ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΡΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HYDROSENSE Β ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ HYDROSENSE ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 2 Στην έξοδο λεκάνης απορροής µετρήθηκε το παρακάτω καθαρό πληµµυρογράφηµα (έχει αφαιρεθεί η βασική ροή):

ΑΣΚΗΣΗ 2 Στην έξοδο λεκάνης απορροής µετρήθηκε το παρακάτω καθαρό πληµµυρογράφηµα (έχει αφαιρεθεί η βασική ροή): ΑΣΚΗΣΗ 1 Αρδευτικός ταµιευτήρας τροφοδοτείται κυρίως από την απορροή ποταµού που µε βάση δεδοµένα 30 ετών έχει µέση τιµή 10 m 3 /s και τυπική απόκλιση 4 m 3 /s. Ο ταµιευτήρας στην αρχή του υδρολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ιάρθρωση παρουσίασης 1. Ιστορικό διαχείρισης της λίµνης Πλαστήρα 2. Συλλογή και επεξεργασία δεδοµένων 3. Μεθοδολογική προσέγγιση

ιάρθρωση παρουσίασης 1. Ιστορικό διαχείρισης της λίµνης Πλαστήρα 2. Συλλογή και επεξεργασία δεδοµένων 3. Μεθοδολογική προσέγγιση Ανδρέας Ευστρατιάδης, υποψήφιος διδάκτορας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τοµέας Υδατικών πόρων Ποσοτική και ποιοτική θεώρηση της λειτουργίας του ταµιευτήρα Πλαστήρα Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από Υδραυλικά

Διαβάστε περισσότερα

1. Τον προσδιορισµό κατώτατων και ανώτατων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων. ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση νερού στην άρδευση.

1. Τον προσδιορισµό κατώτατων και ανώτατων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων. ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση νερού στην άρδευση. Κ.Υ.Α. Φ 16/6631/89 : Προσδιορισµός κατώτατων και ανώτατων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση νερού στην άρδευση. 'Εχοντας υπόψη : α) Το Ν. 1739/87 (ΦΕΚ Α' 201) και ειδικότερα τις παραγράφους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Γιώργου Τσακίρη Καθηγητή Ε.Μ.Π.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Γιώργου Τσακίρη Καθηγητή Ε.Μ.Π. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γιώργου Τσακίρη Καθηγητή Ε.Μ.Π. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Υδατικών Πόρων (Integrated water resources management)

Διαβάστε περισσότερα

Η υγρασία του εδάφους επηρεάζει τους οικολογικούς παράγοντες:

Η υγρασία του εδάφους επηρεάζει τους οικολογικούς παράγοντες: Η υγρασία του εδάφους επηρεάζει τους οικολογικούς παράγοντες: Θερμοκρασία αερισμό, δραστηριότητα των μικροοργανισμών, πρόσληψη των θρεπτικών στοιχείων συγκέντρωση των τοξικών ουσιών. Η έλλειψη υγρασίας

Διαβάστε περισσότερα

1. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εξάμηνο: Κωδικός μαθήματος:

1. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εξάμηνο: Κωδικός μαθήματος: ΕΞΑΜΗΝΟ Δ 1. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εξάμηνο: 4 Κωδικός μαθήματος: ΖTΠO-4011 Επίπεδο μαθήματος: Υποχρεωτικό Ώρες ανά εβδομάδα Θεωρία Εργαστήριο Συνολικός αριθμός ωρών: 5 3 2 Διδακτικές Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Καραβοκύρης Γ. Καραβοκύρης και Συνεργάτες Σύµβουλοι Μηχανικοί Αλεξανδρουπόλεως 23, Aθήνα 11527, email: ik@gk-consultants.

Ιωάννης Καραβοκύρης Γ. Καραβοκύρης και Συνεργάτες Σύµβουλοι Μηχανικοί Αλεξανδρουπόλεως 23, Aθήνα 11527, email: ik@gk-consultants. ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ Υ ΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ Ιωάννης Καραβοκύρης Γ. Καραβοκύρης και Συνεργάτες Σύµβουλοι Μηχανικοί Αλεξανδρουπόλεως 23, Aθήνα 11527, email: ik@gk-consultants.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ

ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ ΜΠΑΤΣΟΥΚΑΠΑΡΑΣΚΕΥΗ- ΜΑΡΙΑ ΞΑΝΘΗ 2010 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το νερό είναι ζωτικής σημασίας για το μέλλον της ανθρωπότητας.

Διαβάστε περισσότερα

Η οδηγία για τα νερά κολύμβησης και η επίδραση της μυδοκαλλιέργειας στην ποιότητα νερών του Θερμαϊκού κόλπου (Βόρειο. Αιγαίο)

Η οδηγία για τα νερά κολύμβησης και η επίδραση της μυδοκαλλιέργειας στην ποιότητα νερών του Θερμαϊκού κόλπου (Βόρειο. Αιγαίο) Η οδηγία για τα νερά κολύμβησης και η επίδραση της μυδοκαλλιέργειας στην ποιότητα νερών του Θερμαϊκού κόλπου (Βόρειο Αιγαίο) Δρ. Σοφία Γαληνού-Μητσούδη Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ»

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» Συντονιστής: Καθ. Αθανάσιος Λουκάς Επιστ. Υπεύθυνος: Αναπλ. Καθ. Νικήτας Μυλόπουλος Δρ. Λάμπρος Βασιλειάδης Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων, Πεδίον Άρεως,

Διαβάστε περισσότερα

Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ.

Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ. Σύστηµα Υποστήριξης Αποφάσεων για την Ολοκληρωµένη ιαχείριση Υδάτων της ιασυνοριακής Λεκάνης Απορροής των Πρεσπών Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ. Ολοκληρωµένη ιαχείριση Υδατικών Πόρων Global Water Partnership

Διαβάστε περισσότερα

Εύη Λίττη ΛΔΚ ΕΠΕ Άνδρος 2008

Εύη Λίττη ΛΔΚ ΕΠΕ Άνδρος 2008 ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Εύη Λίττη ΛΔΚ ΕΠΕ Άνδρος 2008 Περιεχόμενα Παρουσίασης Α. Γενικά Στοιχεία Β. Υφιστάμενη κατάσταση υδατικών πόρων Γ. Ανάπτυξη συστημάτων και εργαλείων διαχείρισης Υδατικών

Διαβάστε περισσότερα

Σχέσεις εδάφους νερού Σχέσεις μάζας όγκου των συστατικών του εδάφους Εδαφική ή υγρασία, τρόποι έκφρασης

Σχέσεις εδάφους νερού Σχέσεις μάζας όγκου των συστατικών του εδάφους Εδαφική ή υγρασία, τρόποι έκφρασης Γεωργική Υδραυλική Αρδεύσεις Σ. Αλεξανδρής Περιγραφή Μαθήματος Σχέσεις εδάφους νερού Σχέσεις μάζας όγκου των συστατικών του εδάφους Εδαφική ή υγρασία, τρόποι έκφρασης Χαρακτηριστική Χ ή καμπύλη υγρασίας

Διαβάστε περισσότερα

Β.36 ο 54'50" έως 37 ο 12' και σε γεωγραφικό µήκος Α. 25 ο 20'30" έως 25 ο 37'20". Οι µεγαλύτερες διαστάσεις

Β.36 ο 54'50 έως 37 ο 12' και σε γεωγραφικό µήκος Α. 25 ο 20'30 έως 25 ο 37'20. Οι µεγαλύτερες διαστάσεις Περίληψη 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η περιορισµένη διαθεσιµότητα των υδατικών πόρων και η σηµασία τους για την επιβίωση αλλά και την ανάπτυξη της ανθρωπότητας καθιστά την ορθολογική διαχείρισή τους ζήτηµα µείζονος σηµασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Τάφροι Οχετοί Δίκτυα ομβρίων Στραγγιστικά δίκτυα Ρείθρα Διευθετήσεις ποταμών και χειμάρρων ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ :ΟΧΕΤΟΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση νερού στα εγγειοβελτιωτικά έργα του ΓΟΕΒ Πεδιάδας Αργοναυπλίας Εισηγητής: Ανδρέας Ζυμής

Διαχείριση νερού στα εγγειοβελτιωτικά έργα του ΓΟΕΒ Πεδιάδας Αργοναυπλίας Εισηγητής: Ανδρέας Ζυμής Διαχείριση νερού στα εγγειοβελτιωτικά έργα του ΓΟΕΒ Πεδιάδας Αργοναυπλίας Εισηγητής: Ανδρέας Ζυμής Γεωπόνος Δ/νσης Εγγείων Βελτιώσεων Αργολίδας ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ 7 η Πανελλήνια Ημερίδα Υδρολογίας και Υδατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 10-06-02-02 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 10-06-02-02 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 10-06-02-02 10 Φυτοτεχνικά Έργα 06 Συντήρηση Πρασίνου 02 Αρδεύσεις 02 Άρδευση χλοοτάπητα - Φυτών εδαφοκάλυψης - Χλοοτάπητα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κεφάλαιο 6ο: Εξάτμιση Διαπνοή

ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κεφάλαιο 6ο: Εξάτμιση Διαπνοή Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κεφάλαιο 6ο: Εξάτμιση

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού. Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού. Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ολοκληρωμένη Διαχείριση Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

μοντέλο προσομοίωσης της περιεκτικότητας των καλλιεργούμενων εδαφών σε οργανική ουσία

μοντέλο προσομοίωσης της περιεκτικότητας των καλλιεργούμενων εδαφών σε οργανική ουσία SOIL CARBON MANAGER (SOCRATES) μοντέλο προσομοίωσης της περιεκτικότητας των καλλιεργούμενων εδαφών σε οργανική ουσία Γκέρτσης 1, Α., Χατζηγιαννάκης 2, Ε., Ηλίας 2, Α., Στεφάνου 3, Στ. και Πανώρας 2, Α.

Διαβάστε περισσότερα

Τα Άνυδρα νησιά που µελετώνται στις Κυκλάδες

Τα Άνυδρα νησιά που µελετώνται στις Κυκλάδες ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στόχος της διαχείρισης των υδατικών πόρων είναι η ορθολογική αξιοποίηση του νερού και η εφαρµογή δράσεων για την εναρµόνιση των αντιθέσεων που υπάρχουν ανάµεσα στην προσφορά του νερού και τη ζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι του HydroSense

Στόχοι του HydroSense LIFE+ HydroSense Καινοτόµες τεχνολογίες ακριβείας για τη βελτιστο οίηση της άρδευσης και την ολοκληρωµένη διαχείριση καλλιεργειών σε εριβάλλοντα έλλειψης νερού 2010-2012 Στόχοι του HydroSense Σε επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΠΣ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τρίκαλα, 27/12/2011. Συνεντεύξεις. «Μεγαλύτερες σε διάρκεια ξηρασίες»

Τρίκαλα, 27/12/2011. Συνεντεύξεις. «Μεγαλύτερες σε διάρκεια ξηρασίες» Τρίκαλα, 27/12/2011 Συνεντεύξεις «Μεγαλύτερες σε διάρκεια ξηρασίες» Τι επισημαίνει στην ΕΡΕΥΝΑ για την περιοχή μας ο κ. Σοφοκλής Ε. Δρίτσας, ερευνητής στο Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογική Προσέγγιση Αντιπληµµυρικής Προστασίας στο Πλαίσιο της Νέας Οδηγίας

Μεθοδολογική Προσέγγιση Αντιπληµµυρικής Προστασίας στο Πλαίσιο της Νέας Οδηγίας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεθοδολογική Προσέγγιση Αντιπληµµυρικής Προστασίας στο Πλαίσιο της Νέας Οδηγίας. Γ. Τσακίρης, Καθηγητής ΕΜΠ Οδηγία 2007/60 Σχέδια διαχείρισης πληµµυρικής διακινδύνευσης Ενιαίος

Διαβάστε περισσότερα

Το πλημμυρικό πρόβλημα του Διακρατικού Ποταμού Άρδα

Το πλημμυρικό πρόβλημα του Διακρατικού Ποταμού Άρδα Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων Το πλημμυρικό πρόβλημα του Διακρατικού Ποταμού Άρδα Φώτης Π. Μάρης Επικ. Καθηγητής.Π.Θ. 2 Ο Διακρατικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗ Συντάχθηκε από το: ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗ Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας Τµήµα Μηχανικών ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Καρνάβας, Προϊστάµενος ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Γιάννης Καρνάβας, Προϊστάµενος ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Γιάννης Καρνάβας, Προϊστάµενος ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Ορθολογική διαχείριση του νερού. Μια αναγκαιότητα για την αειφόρο αγροτική ανά τυξη. Κυρίες και κύριοι, Θα προσπαθήσω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ GIS ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΜΝΩΝ ΜΙΚΡΗ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΕΣΠΑ ΑΠΟ ΜΗ-ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Λάζαρος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» «ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓΡΙΑΣ Δ. ΒΟΛΟΥ ΜΕ Ε.Ε.Λ. Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: Υ ΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ Ι ΑΣΚΩΝ: καθ. Γ. ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

5000 Γεωµετρικό µοντέλο 4500 Γραµµικό µοντέλο 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1991 2001 2011 2021 2031 2041 2051

5000 Γεωµετρικό µοντέλο 4500 Γραµµικό µοντέλο 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1991 2001 2011 2021 2031 2041 2051 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Υδατικών Πόρων Μάθηµα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μέρος Α: Υδρευτικά έργα Άσκηση Ε1: Εκτίµηση παροχών σχεδιασµού έργων υδροδότησης οικισµού Σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΕΙΕΡΓΕΙΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΕΙΕΡΓΕΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΕΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΕ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ Web: http://www.ismc.gr/ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Ανάπτυξη μέτρων προστασίας και αειφορικής διαχείρισης της λίμνης

ΕΡΓΟ: Ανάπτυξη μέτρων προστασίας και αειφορικής διαχείρισης της λίμνης ΕΡΓΟ: Ανάπτυξη μέτρων προστασίας και αειφορικής διαχείρισης της λίμνης ΔΡΑΣΗ 2: Παρακολούθηση ποιοτικών και ποσοτικών παραμέτρων Παραδοτέο: Έκθεση των αποτελεσμάτων των δειγματοληψιών Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, E.M.Π ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: Υ ΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 8 ο

ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, E.M.Π ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: Υ ΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 8 ο ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, E.M.Π ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: Υ ΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 8 ο Άσκηση Οικισµός ΑΒΓ Α υδροδοτείται από δεξαµενή µέσω

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο υδρολογικής και υδρογεωλογικής προσοµοίωσης

Μοντέλο υδρολογικής και υδρογεωλογικής προσοµοίωσης ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. Μοντέλο υδρολογικής και υδρογεωλογικής προσοµοίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ G.I.S

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ G.I.S ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ G.I.S ΓΑΡΜΠΗ ΣΟΦΙΑ ίβλεψη:.α Μιµίκου, Καθηγήτρια Ε.Μ.Π Αθήνα, Οκτώβριος 2004 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός είναι υδρολογική διερεύνηση της Κεφαλονιάς

Διαβάστε περισσότερα

Ταµιευτήρας Πλαστήρα

Ταµιευτήρας Πλαστήρα Ταµιευτήρας Πλαστήρα Σύντοµο ιστορικό Ηλίµνη δηµιουργήθηκε µετηνκατασκευήτουφράγµατος Πλαστήρα στα τέλη της δεκαετίας του 1950. Η πλήρωση του ταµιευτήρα ξεκίνησε το 1959. Ο ποταµός στον οποίοκατασκευάστηκετοφράγµα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΙ ΕΣΦΑΛΜΕΝΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΞΑΤΜΙΣΟΔΙΑΠΝΟΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιερά Οδός 75, 118 55 Αθήνα

ΛΟΓΟΙ ΕΣΦΑΛΜΕΝΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΞΑΤΜΙΣΟΔΙΑΠΝΟΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιερά Οδός 75, 118 55 Αθήνα ΛΟΓΟΙ ΕΣΦΑΛΜΕΝΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΞΑΤΜΙΣΟΔΙΑΠΝΟΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ Σ. Αλεξανδρής 1, Ν. Προύτσος 1, Χ. Καραβίτης 1, Ι. Tσίρος 2 και Δ. Σταματάκος 1 1 Εργαστήριο Γεωργικής Υδραυλικής, Τμήμα Αξιοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

) η οποία απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα και ένα ποσοστό σε αμμωνιακά ιόντα (NH + ). Αυτή η διαδικασία

) η οποία απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα και ένα ποσοστό σε αμμωνιακά ιόντα (NH + ). Αυτή η διαδικασία Ιδιότητες και αποτελέσματα UTEC 46 = Ο ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ ΓΙΑ ΥΨΗΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ Η Ουρία είναι ένα από τα πιο ευρέως διαδεδομένα αζωτούχα λιπάσματα, συνδυάζοντας τις υψηλές λιπαντικές μονάδες και την ευκολία

Διαβάστε περισσότερα

15/01/2015 Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών 09:07:38

15/01/2015 Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών 09:07:38 Ειδικότητα : 99 Βασική ειδικότητα Εξάµηνο : 1 44 ΑΓΓΛΙΚΑ I 160 ΓΕΝ. ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ Εργ.:ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 3010 ΓΕΝΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ Ι Εργ.:ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ 3030 ΓΕΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΖΩΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ - ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ - ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ - ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ από Π. Σαμπατακάκη Dr. Υδρογεωλόγο 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Δεν θα ταν άστοχο εάν αναφέραμε ότι το πρόβλημα της λειψυδρίας στο νησιωτικό χώρο του Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση και επεξεργασία χρονοσειρών

ιαχείριση και επεξεργασία χρονοσειρών ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. ιαχείριση και επεξεργασία χρονοσειρών Ι. Μαρκόνης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΛΟΥ ΙΑ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΛΟΥ ΙΑ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΛΟΥ ΙΑ ιονύσης Λατινόπουλος & Γιάννης Μυλόπουλος Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

«Η πολλαπλή ωφελιμότητα και συμβολή των ΥΗΕ στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Παραμετρική αξιολόγηση υδροδυναμικών έργων της Θεσσαλίας»

«Η πολλαπλή ωφελιμότητα και συμβολή των ΥΗΕ στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Παραμετρική αξιολόγηση υδροδυναμικών έργων της Θεσσαλίας» «Η πολλαπλή ωφελιμότητα και συμβολή των ΥΗΕ στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Παραμετρική αξιολόγηση υδροδυναμικών έργων της Θεσσαλίας» ΤΕΕ/ΚΔΘ Δεκέμβριος 2012 1 Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας 08 Έκταση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΛ. ΜΠΕΛΕΣΗΣ ΓΕΩΛΟΓΟΣ - ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΛ. ΜΠΕΛΕΣΗΣ ΓΕΩΛΟΓΟΣ - ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΛ. ΜΠΕΛΕΣΗΣ ΓΕΩΛΟΓΟΣ - ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ Α. ΥΔΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΖΩΝΗ ΥΔΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΚΤΑΣΗ (km 2 ) Ανατολικής Θεσσαλίας Πεδινό

Διαβάστε περισσότερα

Νήσος Κύπρος. Κλίµα Ηµίξηρο Υ ΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ. 9251 km. Πιο έντονα τοπογραφικά χαρακτηριστικά

Νήσος Κύπρος. Κλίµα Ηµίξηρο Υ ΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ. 9251 km. Πιο έντονα τοπογραφικά χαρακτηριστικά Υ ΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ρ.κυριάκος Κύρου Ανώτερος Υδραυλικός Μηχανικός Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων Νήσος Κύπρος 3 ο µεγαλύτερο νησί της Μεσογείου έκταση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΡ ΕΥΤΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΡ ΕΥΤΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΡ ΕΥΤΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Γ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ, Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΠΑΝΩΡΑΣ, Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

2. Τι ονομάζομε μετεωρολογικά φαινόμενα, μετεωρολογικά στοιχεία, κλιματολογικά στοιχεία αναφέρατε παραδείγματα.

2. Τι ονομάζομε μετεωρολογικά φαινόμενα, μετεωρολογικά στοιχεία, κλιματολογικά στοιχεία αναφέρατε παραδείγματα. ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 1. Διευκρινίστε τις έννοιες «καιρός» και «κλίμα» 2. Τι ονομάζομε μετεωρολογικά φαινόμενα, μετεωρολογικά στοιχεία, κλιματολογικά στοιχεία αναφέρατε παραδείγματα. 3. Ποιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΣΜΟΚΟΒΟΥ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΣΜΟΚΟΒΟΥ Πρακτικά 5 ου Εθνικού Συνεδρίου Γεωργικής Μηχανικής, Λάρισα: 18 2 Οκτωβρίου 27 (121) ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΣΜΟΚΟΒΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Διερεύνηση υδρολογικής αποκατάστασης της Υπέρειας Κρήνης στην περιοχή Βελεστίνου της Π.Π»

«Διερεύνηση υδρολογικής αποκατάστασης της Υπέρειας Κρήνης στην περιοχή Βελεστίνου της Π.Π» «Διερεύνηση υδρολογικής αποκατάστασης της Υπέρειας Κρήνης στην περιοχή Βελεστίνου της Π.Π» Νικήτας Μυλόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πηγή της Υπέρειας Κρήνης βρίσκεται στο κέντρο της πόλης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ INTERREG IIIA / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ Καθηγητής Βασίλειος A. Τσιχριντζής Διευθυντής, Εργαστήριο Οικολογικής Μηχανικής και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα στον αγροτικό τομέα

Προτάσεις ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα στον αγροτικό τομέα Προτάσεις ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα στον αγροτικό τομέα Στο πλαίσιο των τεσσάρων συναντήσεων της ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 / 05 / 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΕΤΩΝ 2009 ΚΑΙ 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 / 05 / 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΕΤΩΝ 2009 ΚΑΙ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 / 05 / 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΕΤΩΝ 2009 ΚΑΙ 2010 Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται τα οριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση των Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα Ηλίας Μ. Ντεµιάν Svetoslav Danchev Αθήνα, Iούνιος 2010 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ιαχείριση των Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα Ηλίας Μ. Ντεµιάν Svetoslav Danchev Αθήνα, Iούνιος 2010 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ιαχείριση των Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα ΗλίαςΜ. Ντεµιάν Svetoslav Danchev Αθήνα, Iούνιος 2010 Ατζέντα Παρουσίασης Σκοπός της Μελέτης Παγκόσµια Κρίση του Νερού Προσφορά Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα Η Ζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΑΤΩΣΗ ΕΔΑΦΩΝ. Διεργασίες Αλάτωσης

ΑΛΑΤΩΣΗ ΕΔΑΦΩΝ. Διεργασίες Αλάτωσης Land Care In Desertification Affected Areas From Science Towards Application ΑΛΑΤΩΣΗ ΕΔΑΦΩΝ Massimo Iannetta Nicola Colonna Σειρα Φυλλαδιων: B Aριθμος: 3 ΑΛΑΤΩΣΗ ΕΔΑΦΩΝ Εισαγωγή Η αλάτωση των εδαφών είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ. ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών

ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ. ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων µ ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΦΑΛΜΥΡΩΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΦΑΛΜΥΡΩΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΦΑΛΜΥΡΩΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ: ΓΕΩΛΟΓΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ. Κατακρηµνίσεις (2 η Άσκηση)

ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ. Κατακρηµνίσεις (2 η Άσκηση) ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ Κατακρηµνίσεις ( η Άσκηση) Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων ιάρθρωση ου Μαθήµατος Ασκήσεων Έλεγχος οµοιογένειας

Διαβάστε περισσότερα

Υ ΡΟΓΑΙΑ. Συνοπτική περιγραφή υπολογιστικών συστηµάτων και συστηµάτων πληροφοριών ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Υ ΡΟΓΑΙΑ. Συνοπτική περιγραφή υπολογιστικών συστηµάτων και συστηµάτων πληροφοριών ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΝΑΜΑ, Σύµβουλοι Μηχανικοί και Μελετητές ΕΜΠ, Τοµέας Υδατικών Πόρων Marathon Data Systems ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Υ ΡΟΓΑΙΑ Συνοπτική περιγραφή υπολογιστικών συστηµάτων και συστηµάτων πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Υ ΡΟΣΚΟΠΙΟ

Εισαγωγή στο Υ ΡΟΣΚΟΠΙΟ ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. Εισαγωγή στο Υ ΡΟΣΚΟΠΙΟ Ν. Μαµάσης & Σ. Μίχας

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα Αστικής Γεωγραφίας

Μάθημα Αστικής Γεωγραφίας Μάθημα Αστικής Γεωγραφίας Διδακτικό Έτος 2015-2016 Παραδόσεις Διδακτικής Ενότητας: Πληθυσμιακή πρόβλεψη Δούκισσας Λεωνίδας, Στατιστικός, Υποψ. Διδάκτορας, Τμήμα Γεωγραφίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000 ΚΑΙ LIFE+ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ 369 370 371 ΠΑΡΚΟ ΠΡΕΣΠΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 1.1: βιολογική γεωργία ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013

Δράση 1.1: βιολογική γεωργία ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 Άξονας 2 : Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος διαχείριση των φυσικών πόρων Μέτρο 2.1.4 : Γεωργό-περιβαλλοντικές ενισχύσεις Δράση 1.1: βιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ 1, 41335 ΛΑΡΙΣΑ Website: http:/www.ismc.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΜΙΛΙΑΣ ΤΙ ΕΝΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστικά Μαθηµατικά Συνοπτικές σηµειώσεις

Ασφαλιστικά Μαθηµατικά Συνοπτικές σηµειώσεις Από την Θεωρία Θνησιµότητας Συνάρτηση Επιβίωσης : Ασφαλιστικά Μαθηµατικά Συνοπτικές σηµειώσεις Η s() δίνει την πιθανότητα άτοµο ηλικίας µηδέν, ζήσει πέραν της ηλικίας. όταν s() s( ) όταν o

Διαβάστε περισσότερα

ασογεωργικά συστήµατα και το ευρωπαϊκό πρόγραµµα SAFE

ασογεωργικά συστήµατα και το ευρωπαϊκό πρόγραµµα SAFE ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙ Α ΑΣΟΓΕΩΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΓΗΣ Θεσσαλονίκη, 4 Φεβρουαρίου 2005 ασογεωργικά συστήµατα και το ευρωπαϊκό πρόγραµµα SAFE Βασίλειος Π. Παπαναστάσης Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Η λίπανση των φυτών στα θερμοκήπια

Η λίπανση των φυτών στα θερμοκήπια Η λίπανση των φυτών στα θερμοκήπια Χημικές ιδιότητες εδάφους Περιεκτικότητα σε θρεπτικά στοιχεία Ικανότητα ανταλλαγής κατιόντων Οξύτητα εδάφους (ph) Περιεκτικότητα σε θρεπτικά στοιχεία Ολική περιεκτικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΙΟΥ ΣΤΗ ΘΗΒΑ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΙΟΥ ΣΤΗ ΘΗΒΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΙΟΥ ΣΤΗ ΘΗΒΑ Βιολογική γεωργία είναι ένα σύστηµα διαχείρισης και παραγωγής αγροτικών προϊόντων που στηρίζεται σε φυσικές διεργασίες δηλαδή στη µη χρησιµοποίηση µη χηµικών µεθόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 1. ΜΕΤΡΟ 1. «ΜΕΙΩΣΗ ΑΖΩΤΟΥΧΟΥ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΗ»

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 1. ΜΕΤΡΟ 1. «ΜΕΙΩΣΗ ΑΖΩΤΟΥΧΟΥ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΗ» Π31.(Βλέπε εκτύπωση) ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 ΓΕΝΙΚΑ Το υποπρόγραμμα 1 ή «παλαιό πρόγραμμα» αφορά το αρχικό πρόγραμμα «Μείωση της νιτρορύπανσης στη Θεσσαλία» στα πλαίσια του Καν. (ΕΟΚ) 2078/92, το οποίο εγκρίθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Υδάτινοι Πόροι

ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Υδάτινοι Πόροι ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Υδάτινοι Πόροι ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λάθος καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα.

Διαβάστε περισσότερα

Απορροή Αιχμής (l/s) Διάμετρος Σωλήνα (mm) Κλίση Σωλήνα (cm/m) Ταχύτητα (m/s) Βύθιση (m) Τμήμα δικτύου: συμβολίζεται με τους δύο ακραίους κόμβους του παρεμβάλλοντας τελεία (.), πχ. 2.3 το τμήμα ανάμεσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ Κεφάλαιο 1 ο ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ 1. Κυριότερες ιδιότητες της αργίλου 2. Ποια είναι τα ποιο κοινά ορυκτά της αργίλου. Ποιο θεωρείτε σημαντικότερο. 3. Κατατάξτε τα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΑΖΑΣ ΑΓΩΓΗ () Νυμφοδώρα Παπασιώπη Φαινόμενα Μεταφοράς ΙΙ. Μεταφορά Θερμότητας και Μάζας

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και δηµιουργία µοντέλων προσοµοίωσης ροής και µεταφοράς µάζας υπογείων υδάτων σε καρστικούς υδροφορείς µε χρήση θεωρίας νευρωνικών δικτύων

Ανάπτυξη και δηµιουργία µοντέλων προσοµοίωσης ροής και µεταφοράς µάζας υπογείων υδάτων σε καρστικούς υδροφορείς µε χρήση θεωρίας νευρωνικών δικτύων Ανάπτυξη και δηµιουργία µοντέλων προσοµοίωσης ροής και µεταφοράς µάζας υπογείων υδάτων σε καρστικούς υδροφορείς µε χρήση θεωρίας νευρωνικών δικτύων Περίληψη ιδακτορικής ιατριβής Τριχακης Ιωάννης Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Τεχνολογίες στη Γεωργία

Νέες Τεχνολογίες στη Γεωργία Νέες Τεχνολογίες στη Γεωργία Σταµάτης Σταµατιάδης Κέντρο Γαία του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας Εργαστήριο Εδαφικής Οικολογίας & Βιοτεχνολογίας Περιεχόµενα Ησηµασία της ποικιλοµορφίας του εδάφους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΚΕ ΑΡΔΕΤΗ ΣΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Ε ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΓΡΟΤ

ΑΝΑΓΚΕ ΑΡΔΕΤΗ ΣΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Ε ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΓΡΟΤ ΑΝΑΓΚΕ ΑΡΔΕΤΗ ΣΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Ε ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΓΡΟΤ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ(ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.)/ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΦΑΡΣΟΓΡΑΥΗΗ ΕΔΑΥΩΝ (Ι.Φ.Σ.Ε.Λ.) Δρ. Βασίλειος αμαράς Γεωπόνος-Εδαφολόγος Σακτικός Ερευνητής Σακαξάο Βασίιεηνο

Διαβάστε περισσότερα

LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων»

LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων» LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων» Map1.1 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ- ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ LIFE STRYMON «Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Επισιτιστική Κρίση

Παγκόσμια Επισιτιστική Κρίση Παγκόσμια Επισιτιστική Κρίση Τ Tο πρόβλημα της διατροφής του ανθρώπου σε παγκόσμιο επίπεδο είναι ιδιαίτερα οξύ και καθημερινά οξύνεται περισσότερο, εξαιτίας του ρυθμού αύξησης του πληθυσμού της γης τον

Διαβάστε περισσότερα

Ο φάκελος θα περιλαμβάνει τα κάτωθι δικαιολογητικά: 1.Δημοτικό Κατάστημα Ερέτριας, Ευδήμου Κραταιμένους

Ο φάκελος θα περιλαμβάνει τα κάτωθι δικαιολογητικά: 1.Δημοτικό Κατάστημα Ερέτριας, Ευδήμου Κραταιμένους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Ερέτρια:16-03-2015 Παρακαλούνται όλοι όσοι έχουν υποβάλλει Αίτηση Δήλωση για Εγγραφή Σημείου Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.), όπως καταθέσουν φάκελο για άδεια χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοσιακά δασογεωργικά συστήµατα της Ελλάδας: η περίπτωση του ήµου Ασκίου. Κ. Μαντζανάς, Ε. Τσατσιάδης και Ε. Μπατιάνης

Παραδοσιακά δασογεωργικά συστήµατα της Ελλάδας: η περίπτωση του ήµου Ασκίου. Κ. Μαντζανάς, Ε. Τσατσιάδης και Ε. Μπατιάνης Παραδοσιακά δασογεωργικά συστήµατα της Ελλάδας: η περίπτωση του ήµου Ασκίου Κ. Μαντζανάς, Ε. Τσατσιάδης και Ε. Μπατιάνης Πλεονεκτήµατα δασογεωργικών συστηµάτων Περιβαλλοντικά Οικονοµικά. Απορροή, διάβρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2α (Υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού) ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2α (Υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού) ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2α (Υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού) ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ Κωδικός Άδειας Υδ. Διαμ. Λεκ. Απορ. Νομός Χρήση α.α. αίτησης Στ. Ελέγχου (συμπληρώνεται από την Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

ασογεωργικά συστήµατα: Παράδοση και νέες προοπτικές ανάπτυξης και διαχείρισης της γεωργικής γης

ασογεωργικά συστήµατα: Παράδοση και νέες προοπτικές ανάπτυξης και διαχείρισης της γεωργικής γης ασογεωργικά συστήµατα: Παράδοση και νέες προοπτικές ανάπτυξης και διαχείρισης της γεωργικής γης Κ. Μαντζανάς Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας Σχολή ασολογίας και Φ. Περιβάλλοντος Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE. 1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE. Μάρτιος 2013 66/2013 1 Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθ. Μ. Σανταμούρης 2 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Συμπίεση Αστικών Εδαφών Αιτίες-Επιπτώσεις-Έλεγχος

Συμπίεση Αστικών Εδαφών Αιτίες-Επιπτώσεις-Έλεγχος Συμπίεση Αστικών Εδαφών Αιτίες-Επιπτώσεις-Έλεγχος ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΤΖΙΡΗΣ Δρ. Δασολόγος Περιβαλλοντολόγος Προϊστάμενος Τμήματος Συντήρησης Κήπων Δήμου Θεσσαλονίκης Το έδαφος είναι το δημιούργημα της ζωής και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΛΙΜΑΤΩΝ σκοπό έχει

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΛΙΜΑΤΩΝ σκοπό έχει ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΛΙΜΑΤΩΝ Το κλίμα είναι συνδυασμός των μέσων όρων και των άκρων τιμών των μετεωρολογικών φαινομένων που συμβαίνουν σ έναν τόπο. Υπάρχουν άπειρα κλίματα. Η ταξινόμηση των κλιμάτων σκοπό έχει: 1.Να

Διαβάστε περισσότερα

Παρά το γεγονός ότι παρατηρείται αφθονία του νερού στη φύση, υπάρχουν πολλά προβλήματα σε σχέση με τη διαχείρισή του.

Παρά το γεγονός ότι παρατηρείται αφθονία του νερού στη φύση, υπάρχουν πολλά προβλήματα σε σχέση με τη διαχείρισή του. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το νερό είναι ανανεώσιμος πόρος και αποτελεί ζωτικό στοιχείο για την επιβίωση του ανθρώπου, της πανίδας, της χλωρίδας και τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος. Η ύπαρξη και η επάρκειά του είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.)

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΑΘΗΝΑ ΓΑΓΛΙΑ Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Οµάδα Εξοικονόµησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΟΚΗΠΙΩΝ. Πως επιλέγουμε και σχεδιάζουμε το σωστό τύπο δικτυοκηπίου

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΟΚΗΠΙΩΝ. Πως επιλέγουμε και σχεδιάζουμε το σωστό τύπο δικτυοκηπίου ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΟΚΗΠΙΩΝ Πως επιλέγουμε και σχεδιάζουμε το σωστό τύπο δικτυοκηπίου Παρουσίαση Προτεραιότητες Συλλογή δεδομένων Σχεδιασμός Προκειμένου να σχεδιαστεί ένα δικτυοκήπιο πρέπει πρώτα να αναλύσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 10-06-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 10-06-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 10-06-01-00 10 Φυτοτεχνικά Έργα 06 Συντήρηση Πρασίνου 01 Ανασχηµατισµός λεκανών άρδευσης φυτών 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργία Ακριβείας: το μελλοντικό σύστημα παραγωγής αγροτικών προϊόντων

Γεωργία Ακριβείας: το μελλοντικό σύστημα παραγωγής αγροτικών προϊόντων Γεωργία Ακριβείας: το μελλοντικό σύστημα παραγωγής αγροτικών προϊόντων Πρόγραμμα HYDROSENSE Μια ερευνητική προσπάθεια στον ελληνικό χώρο Δρ Ελευθέριος Ευαγγέλου, Εδαφολόγος Δρ Χρίστος Τσαντήλας, Τακτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0 30.10.2009 Α. Πεδίο Εφαρμογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρμόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Τι σηµαίνει Ερηµοποίηση;

Τι σηµαίνει Ερηµοποίηση; Maria José Roxo Pedro Cortesão Casimiro Tiago Miguel Sousa Τι σηµαίνει ; DesertLinks Project Framework 5 European Union Geografia e Planeamento Regional Faculdade de Ciências Sociais e Humanas Universidade

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΨΙΣΤΑ ΤΟΥ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ GIS.

ΘΕΜΑ : ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΨΙΣΤΑ ΤΟΥ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ GIS. ΘΕΜΑ : ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΨΙΣΤΑ ΤΟΥ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ GIS. Σέρρες Φεβρουάριος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...σελ.4 Περίληψη...σελ.5 Κεφάλαιο 1 ο - Γενικά...σελ.7 1.1

Διαβάστε περισσότερα