ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ"

Transcript

1 ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ KΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΛΑΜΠΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΗΣ Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας KΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

2 ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ Υ ΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 1. Ανάλυση µετρήσεων γεωργικής κατανάλωσης και χρήσης νερού. Καθορισµός ειδικής κατανάλωσης για κάθε είδος καλλιέργειας και απωλειών του συστήµατος µεταφοράς και διανοµής νερού, και µεθόδων άρδευσης 2. Έµµεση εκτίµηση υδατικών αναγκών Χρήση καταγραφών και απογραφών αρδευόµενων εκτάσεων ανά είδος καλλιέργειας Εκτίµηση µηνιαίων αναγκών των καλλιεργειών Εκτίµηση υδατικών απωλειών του συστήµατος µεταφοράς και διανοµής νερού καθώς και της εφαρµογής νερού στον αγρό Εκτίµηση υδατικών αναγκών (κατανάλωση + απώλειες) Υπολογισµοί σε µηνιαία βάση ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ Υ ΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 1. Εκτίµηση δυνητικής εξατµισοδιαπνοής (PET) µε τη χρήση µιας µεθόδου (π.χ. Pennman-Monteith, Blaney-Criddle, κλπ) 2. Εκτίµησηµηνιαίωνφυτικώνσυντελεστών (π.χ. µέθοδος FAO (Allen et al., 1998) και εθνικές εκτιµήσεις) σύµφωνα µε τα φαινολογικά στάδια ανάπτυξης κάθε καλλιέργειας

3 ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ Υ ΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 3. Εκτίµηση εξατµισοδιαπνοής αναφοράς (ETr) για κάθε καλλιέργεια: ΕΤr = Kc*PET 4. Εκτίµηση µηνιαίων καταναλώσεων κάθε καλλιέργειας µε την µέθοδοτου USDA (1970)και FAO (Dastane, 1974) σύµφωναµετο Near Irrigation Requirement (NIR): 1. Εκτίµηση της µηνιαίας ενεργής βροχόπτωσης: Peff = Ptot*(125-0,2*Ptot)/125 για Ptot <250 mm Peff = ,1*Ptot για Ptot>250 mm 2. Εκτίµηση του µηνιαίου NIR για κάθε καλλιέργεια: ΝΙR = ETr Peff αν ETr Peff > 0 ΝΙR = 0 αν ETr Peff < 0 ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ Υ ΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ 5. Εκτίµηση υδατικών απωλειών συστήµατος µεταφοράς και διανοµής και µεθόδων εφαρµογής (µέθοδοι άρδευσης) Εξάτµιση Εξάτµιση Εξατµισοδιαπνοή Από πηγή προµήθειας Ταµιευτήρας ίκτυο διανοµής Εφαρµογή στο χωράφι Βαθιά διήθηση ιαρροή από πυθµένα ιαρροή από αγωγούς Λειτουργικές απώλειες Απορροή

4 ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ Υ ΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ 5α. Εκτίµηση απωλειών δικτύου µεταφοράς και διανοµής νερού για επιφανειακό δίκτυο και δίκτυο υπό πίεση (Παπαζαφειρίου, 1999) ΤΥΠΟΣ ΙΚΤΥΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ &ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΑΝΟΜΗΣ, Ε d ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟ πολύ καλή µέχρι άριστη ικανοποιητική ελλιπής κακή ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ ικανοποιητική µέχρι άριστη ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ Υ ΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ 5β. Εκτίµηση απωλειών στην εφαρµογή του νερού στον αγρό (Παπαζαφειρίου, 1999) ΚΑΤΑΚΛΥΣΗ (ΛΕΚΑΝΕΣ) ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΧΥΣΗ (ΛΩΡΙ ΕΣ) ΑΥΛΑΚΙΑ ΚΑΤΑΙΟΝΙΣΜΟ: ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (ΚΑΡΟΥΛΙ) ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (PIVOT) ΣΤΑΓ ΗΝ

5 ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ Υ ΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ 5γ. Εκτίµηση συνολικών απωλειών στη λεκάνη απορροής (Παπαζαφειρίου, 1999) E = Μ Ε + Μ Ε µ. µ ε dεπιφ. π dυπο. E µ. α = Aσ Εσ + Aκ Εκ + Aε Εε E τ = Ε µ. µ 1 Ε µ. α ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ Υ ΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 6. Εκτίµηση των µηνιαίων καταναλώσεων για κάθε καλλιέργεια: Qκ = NIRκ*Aκ 7. Εκτίµηση των µηνιαίων καταναλώσεων στη λεκάνη: Σ Q = Q + Q καλλ. 8. Εκτίµηση υδατικών απωλειών 9. Εκτίµηση υδατικών αναγκών: 1 2 Q x YA Qkal = Eτ

6 ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Υ ΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 1. Η εκτίµηση των µελλοντικών υδατικών αναγκών εξαρτώνται από ένα σύνολο παραγόντων (κοινωνικών, οικονοµικών, πολιτικών, κλιµατικών, κλπ) που επηρεάζουν την ανάπτυξη του πληθυσµού, την έκταση των καλλιεργειών, το είδος των καλλιεργειών, το µέγεθος των αρδευόµενων εκτάσεων, το µέγεθος και είδος των κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων, το µέγεθος και είδος των βιοµηχανικών, το µέγεθος της τουριστικής ανάπτυξης 2. Καθορίζονται από κοινωνικές / οικονοµικές και άλλες µελέτες 3. Αποτελούν µέρος της ανάπτυξης των εναλλακτικών σεναρίων διαχείρισης των υδατικών πόρων ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΙΣ ΛΕΚΑΝΕΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

7 ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Μέθοδος εκτίµησης αρδευτικών αναγκών υπαίθριων καλλιεργειών Εκτίµηση δυνητικής εξατµισοδιαπνοής κατά Blaney Griddle Εύρεση Kc (φυτικός συντελεστής για την εκάστοτε καλλιέργεια) Χρήση του τύπου ETr = Kc * ETP για υπολογισµό πραγµατικής εξατµισοδιαπνοής Υπολογισµός αρδευτικών αναγκών ανά καλλιέργεια NIR = ETr Peff

8 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΡ ΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Καλλιεργούµενες εκτάσεις (στρέµµατα) Ποσοστό αρδευόµενων εκτάσεων ΑΜΠΕΛΙΑ ,6% ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ ,8% ΕΛΙΕΣ ,6% ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ % ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ,5% ΟΠΩΡΩΝΕΣ ,8% ΜΠΟΣΤΑΝΙΑ ,2% ΑΓΡΑΝΑΠΑΥΣΕΙΣ % Σύνολο Μέσων Υδατικών Αναγκών Όγκος νερού (hm 3 ) Υφιστάµενη Μελλοντική αστικές τουριστικές γεωργικές κτηνοτροφικές βιοµηχανικές Υδατικές ανάγκες

9 ΕΚΤΙΜΗΣΗ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΗΝΕΙΟΥ ΠΜΣ Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών «Εφαρµογές Προσοµοίωσης σε Υδροσυστήµατα» ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ Õð üì í çì á ËåêÜí ç ÊÜñëáò ËåêÜí ç Ðç í åéï ý Äéáì Ýñéóì á Èåóóáëßáò Ðçí åéüò N W E S

10 ΕΚΤΙΜΗΣΗ εδοµένα : Αρδευόµενες γεωργικές περιοχές ανά καλλιέργεια και νοµό για το έτος 2002 (Νοµαρχίες του Υδατικού ιαµερίσµατος Θεσσαλίας) Εκτίµηση της δυνητικής εξατµισοδιαπνοής µε την Μέθοδο Blanney-Criddle για κάθε καλλιέργεια και χρησιµοποιώντας τον µηνιαίο συντελεστή βλάστησης, Κc του FAOγιαµεσογειακέςσυνθήκες (Αllen et al., 1998) Εκτίµηση της µηνιαίας ωφέλιµης βροχόπτωσης, Peff, χρησιµοποιώντας την µέθοδο του U.S. Soil Conservation Service (Dastane, 1974) Εκτίµηση των µηνιαίων αρδευτικών απαιτήσεων, NIR, για κάθε καλλιέργεια σε κάθε υπολεκάνη ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ Υ ΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Εκτίµηση της µηνιαίας ζήτησης για κάθε καλλιέργεια σε κάθε υπολεκάνη Εκτίµηση της συνολικής µηνιαίας ζήτησης σε κάθε υπολεκάνη ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ Υ ΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

11 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ Υ ΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ Υ ΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

12 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ Υ ΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Προσδιορισµός συντελεστών προσαύξησης της ζήτησης (Παπαζαφειρίου 1999), λόγω απωλειών, κατά µεταφορά και άρδευση για κάθε υπολεκάνη Εκτίµηση της τελικής αρδευτικής ζήτησης για κάθε υπολεκάνη µε βάση την προσαύξηση Αιτίες απωλειών του αρδευτικού νερού (Παπαζαφειρίου 1999) Εξάτµιση Εξάτµιση Εξατµισοδιαπνοή Από πηγή προµήθειας Ταµιευτήρας ίκτυο διανοµής Εφαρµογή στο αγρό Βαθιά διήθηση ιαρροή από πυθµένα ιαρροή από αγωγούς Λειτουργικές απώλειες Απορροή KΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

13 ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟ ΝΕΡΟ Οι ανάγκες σε αρδευτικό νερό (Irrigation Water Requirements) αποτελούν τη βασική παράµετρο για τον προγραµµατισµό και σχεδιασµό των αρδευτικών έργων Αν ο υπολογισµός των αναγκών δεν είναι σωστός η απόδοση του έργου είναι µικρή Με τον όρο "ανάγκες σε αρδευτικό νερό" εννοούµε το ύψος νερού που απαιτείται να χορηγηθεί στις καλλιέργειες µε άρδευση επιπλέον τουνερούπουσυνεισφέρεταιµεάλλουςτρόπους (π.χ. Βροχόπτωση) για την κανονική τους ανάπτυξη Στις ανάγκες περιλαµβάνονται η ποσότητα του νερού που καταναλίσκεται από τις καλλιέργειες (διαπνοήκαισχηµατισµόςτωνιστών), ηποσότηταπουεξατµίζεταιαπότοέδαφοςήταυγράµέρητου φυτού, οιαπώλειεςκατάτηνεφαρµογή, η ποσότητα που απαιτείται για την έκπλυση των αλάτων καθώς και για άλλες λειτουργίες όπως η αντιπαγετική προστασία ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟ ΝΕΡΟ Για το σχεδιασµό των αρδευτικών έργων το ύψος των αναγκών πρέπει να εξετάζεταισεσχέσηµετηµεταβολήτουστοχρόνοκαιτόπο. Συνήθως από τα ιστορικά δεδοµένα υπολογίζονται οι συνολικές ανάγκες της περιόδου, ηεποχιακήτιµήκαιητιµήτωναναγκώνκατάτηνπερίοδο τηςµέγιστηςζητήσεως (seasonal & peak period water requirement) Η εποχιακή τιµή των αναγκών σε αρδευτικό νερό χρησιµοποιείται για αδροµερείς υπολογισµούς στην προκαταρκτική φάση µελέτης των αρδευτικώνέργων. Η τιµή των αναγκών κατά την περίοδο της µέγιστης ζητήσεως χρησιµοποιείται για τη διαστασιολόγηση των αρδευτικών δικτύων καθώςεπίσηςκαιγιατονέλεγχοτηςεπάρκειαςτωνυδατικώνπόρων. Και οι δύο παράµετροι είναι χρήσιµες για τον οικονοµικό υπολογισµό και τη βελτιστοποίηση των αρδευτικών έργων

14 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ Για τον υπολογισµό των αναγκών για µια καθορισµένη περίοδο θεωρούµε τον όγκο που ορίζεται από µια εδαφική στήλη βάθους ίσου µε το βάθος του ριζοστρώµατος της καλλιέργειας που µας ενδιαφέρει. Η εξίσωση του ισοζυγίου του νερού στον όγκο αυτό µέσα σ ένα ορισµένο χρονικό διάστηµα είναι: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

15 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ Ο υπολογισµός των αναγκών κατά την περίοδο της ξηρασίας, οπότε οι ανάγκες γίνονται συνήθως µέγιστες, µπορεί να γίνει από την (4.3) µετά από παράλειψη της ενεργού βροχοπτώσεως Ο υπολογισµός των µέγιστων αναγκών πρέπει να γίνει µε βάση µικρά σχετικώς διαστήµατα (µιας εβδοµάδας ή ίσο µε το χρόνο µεταξύ δύο αρδεύσεων) ώστε να µπορούν να καταγραφούν επαρκώς οι µεταβολές του µεγέθους αναγκών. ή και απλούστερα:

16 ΕΞΑΤΜΙΣΟ ΙΑΠΝΟΗ Ο όρος εξατµισοδιαπνοή (evapotranspiration) ορίζεται σαν την ποσότητα που καταναλίσκεται στη διαπνοή των φυτών και στην εξάτµιση των υγρών µερών του φυτού και του εδάφους κατά τη διάρκεια µιας ορισµένης περιόδου Οι µέθοδοι που χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό της εξατµισοδιαπνοής υποθέτουν συνήθως ότι υπάρχει πάντα επαρκές διαθέσιµο νερό στο έδαφος το οποίοκαταναλίσκεταιµετηνεξατµισοδιαπνοή. Συνήθωςσανκαλλιέργειααναφοράςπαίρνεταιτογρασίδι. Η δυναµική (δυνητική) εξατµισοδιαπνοή της καλλιέργειας αναφοράς (potential evapotranspiration of reference crop, ΡΕΤ) είναι η εξατµισοδιαπνοή απόµιαεπιφάνειαπλήρωςκαλυµµένηαπόγρασίδιοµοιόµορφουύψους 8-15 cm, ελεύθερου από οποιαδήποτε ασθένεια µε επαρκές διαθέσιµο εδαφικό νερό για την ανάπτυξη του. ΕΞΑΤΜΙΣΟ ΙΑΠΝΟΗ Η δυναµική εξατµισοδιαπνοή της καλλιέργειας PETc µπορεί να προβλεφθεί αν είναι γνωστή η εξατµισοδιαπνοή της καλλιέργειας αναφοράς ΡΕT µε την εισαγωγή ενός φυτικού συντελεστή που χαρακτηρίζει τη διαφορά των χαρακτηριστικών της καλλιέργειας από την καλλιέργεια αναφοράς (Κc) PETc = Kc PET

17 ΕΞΑΤΜΙΣΟ ΙΑΠΝΟΗ PETc = Kc PET ή ΕΤ c = K c *ET r ΕΞΑΤΜΙΣΟ ΙΑΠΝΟΗ Μέθοδος Blaney-Criddle Από τις πιο διαδεδοµένες εµπειρικές µεθόδους είναι και αυτή που προτάθηκε από τους Blaney-Criddle (1950) και χρησιµοποιείται για µελέτες αρδευτικών έργωνσεπολλέςχώρεςµεταξύτωνοποίωνκαιηελλάδα ET 0 = k f όπου f κλιµατικός παράγοντας υπολογισµένος ως εξής Η εξίσωση των Blaney-Criddle για µηνιαίο διάστηµα γράφεται: f=p (0.46T mean ) (4.16) όπου f είναι ο κλιµατικός παράγοντας σε mm/ηµέρα p είναι το µέσο ηµερήσιο ποσοστό της συνολικής ετήσιας διάρκειας των ωρών ηµέρας. ίνεται ως συνάρτηση του µήνα και του γεωγραφικού πλάτους της περιοχής, Πίν.4.8. T mean είναιηµέσηθερµοκρασίατουµήνασε C.

18 ΕΞΑΤΜΙΣΟ ΙΑΠΝΟΗ Μέθοδος Blaney-Criddle ΕΞΑΤΜΙΣΟ ΙΑΠΝΟΗ Τροποποιηµένη Μέθοδος Blaney-Criddle Η τροποποιηµένη µέθοδος Blaney-Criddle υπολογίζει τη δυναµική εξατµισοδιαπνοή της καλλιέργειας αναφοράς λαµβάνοντας υπόψη και άλλες κλιµατικές παραµέτρους, που δεν περιλαµβάνονται στον αρχικό τύπο. Οι διορθώσεις που προτείνονται χρησιµοποιούν τις ακόλουθες κλιµατικές παραµέτρους της υπό µελέτη περιοχής: -τηνελάχιστησχετικήυγρασία, RHmin [%] -τοποσοστό (λαµπρής) ηλιοφάνειας, n/νκαι -τηµέσηταχύτηταανέµουστο 24ωροσεύψος 2m, u 2 [m/sec] Αν τα στοιχεία αυτά δεν είναι διαθέσιµα µπορούν να ληφθούν κατ εκτίµηση ή από προέκταση των δεδοµένων γειτονικών περιοχών. Η δυναµική εξατµισοδιαπνοή της καλλιέργειας αναφοράς ΡΕΤ δίνεται από τη σχέση: ΡΕΤ =a+b f mm/ηµέρα (4.17) όπου fείναιοκλιµατικόςπαράγονταςπουυπολογίζεταιαπότηνεξ καια, b είναισταθερέςπουυπολογίζονταιαπότιςτοπικέςτιµές RHmin, n/νκαι u 2.

19 ΕΞΑΤΜΙΣΟ ΙΑΠΝΟΗ Τροποποιηµένη Μέθοδος Blaney-Criddle Η δυναµική εξατµισοδιαπνοή της καλλιέργειας αναφοράς ΡΕΤ δίνεται από τη σχέση: ΡΕΤ =a+b f mm/ηµέρα (4.17) Οι τιµές του a υπολογίζονται από τη σχέση: a = RHmin n/ν 1.41 (4.18) Οι τιµές του b παίρνονται από τον Πίν. 4.9 σαν συνάρτηση των ίδιων παραµέτρων. Οι σχέσεις µε τις οποίες προσδιορίζονται τα a και b προέκυψαν από την ανάλυση µεγάλου αριθµού δεδοµένων από διάφορα µέρη του κόσµου ΕΞΑΤΜΙΣΟ ΙΑΠΝΟΗ Τροποποιηµένη Μέθοδος Blaney-Criddle Τιµές της σταθεράς b της σχέσεως ΡΕΤ = a+b*f (Πίνακας 4.9):

20 ΕΞΑΤΜΙΣΟ ΙΑΠΝΟΗ Τροποποιηµένη Μέθοδος Blaney-Criddle - Εφαρµογή εδοµένα: Περιοχήγεωγρ. πλάτους 41 Β Μήνας: Ιούλιος Μέσηθερµοκρασία: 25.5 C Κατ εκτίµηση: RΗmin 55% n/ν 0.80 u 2 2 m/sec Υπολογισµός: p = 0.33 (Πίν. 4.8) f = p (0.46Τ ) = mm/ηµέρα (4.16) a= (4.18) b=1.255 (Πιν. 4.9) PET=a+b f= 5.96 mm/ηµέρα (4.17) ΕΞΑΤΜΙΣΟ ΙΑΠΝΟΗ Μέθοδος της λεκάνης εξατµίσεως Η λεκάνη εξατµίσεως αποτελεί ένα από τα βασικά όργανα των αγροτοµετεωρολογικών σταθµών. Συχνές και προσεκτικές µετρήσεις της εξάτµισης από τη λεκάνη (µε ταυτόχρονη προστασία της από τα πουλιά) µπορεί να δώσει σειρά από αξιόπιστα δεδοµένα που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τον προσδιορισµό της δυναµικής εξατµισοδιαπνοής της καλλιέργειας αναφοράς σύµφωνα µε την ακόλουθη εξίσωση: ΡΕΤ = Κp Ε όπουεείναιηεξάτµισηαπότηλεκάνη (mm/ηµέρα), Κp είναι ένας αδιάστατος συντελεστής της λεκάνης. Συνήθωςχρησιµοποιούνταιδύοτύποιλεκανών, ηλεκάνητύπου A (U.S Class A Pan) καιηλεκάνητου Colorado (Colorado Sunken Pan). ΗλεκάνητύπουΑ έχει διάµετρο 121 cm, βάθος 25.5cm και κατασκευάζεται από γαλβανισµένο χάλυβα. Τοποθετείται σε ξύλινη βάση και οριζοντιώνεται σε ύψος 15cm πάνω απότοεπίπεδοτουεδάφους. Ηεπιφάνειατουνερούπαραµένειαπό 5 έως 7.5 cm κάτω από το χείλος τηςλεκάνης. Οι µετρήσεις στο βάθος του νερού στη λεκάνη γίνονται µε σταθµήµετρο µε ακίδα και σύστηµα βερνιέρου.

21 ΕΞΑΤΜΙΣΟ ΙΑΠΝΟΗ Μέθοδος της λεκάνης εξατµίσεως ΤιµέςτουσυντελεστήΚp γιατηλεκάνητύπουαδίνονταιστονπίν για δύοκατηγορίεςσυνθηκών (ΑκαιΒ) πουπροκύπτουναπότοσχήµα 4.6. ΣτηνκατηγορίαΑοάνεµοςπνέειπάνωαπόχέρσοέδαφος (50m ήπερισσότερο) προςπεριοχήκαλυµµένηαπόφυτά (1 έως 1000m). Το αντίθετο συµβαίνει για την κατηγορία Β. Κατηγορίες συνθηκών για τον προσδιορισµό του συντελεστή Κp της λεκάνης εξατµίσεως τύπου Α (Σχήµα 4.6) ΕΞΑΤΜΙΣΟ ΙΑΠΝΟΗ Μέθοδος της λεκάνης εξατµίσεως

22 ΕΞΑΤΜΙΣΟ ΙΑΠΝΟΗ Μέθοδος της λεκάνης εξατµίσεως - Εφαρµογή εδοµένα: Μήνας Ιούλιος ΕξάτµισηλεκάνηςΕp = 10 mm/ηµέρα RHmean: µέση Άνεµος ασθενής Ο µετεωρολογικές σταθµός βρίσκεται, σε περιοχή µε φυτική κάλυψη σε απόσταση 100 m από χέρσο επιφάνεια. Υπολογισµός: ΚατηγορίαΑ (Σχ. 4.6) Απόσταση από χέρσο επιφάνεια 100m (δεδοµένα) Κp=0.80 (Πίν. 4.10) PET =Κp Ε = = 8 mm/ηµέρα

23 Εξατµισοδιαπνοή FAO-56 Penman-Monteith εδοµένα που απαιτούνται για την εφαρµογή της FAO-56 Penman- Montheith (FAO56-PM) είναι: µέγιστη και ελάχιστη θερµοκρασία, Tmax, και Tmin, αντίστοιχα; R S =ηλιακήακτινοβολία (MJ/m 2 /d); RHmax, RHmin µέγιστη και ελάχιστη σχετική υγρασία u =ταχύτηταανέµουσε 2m ύψος (m/s) 45 Εξατµισοδιαπνοή Απλοποιηµένες Εξισώσεις Penman-Monteith (Valiantzas, 2013) Απλοποιηµένη Εξίσωση - εδοµένα(rs,t,rh,u) Απλοποιηµένη Εξίσωση χωρίς ταχύτητα ανέµου- εδοµένα(rs,t,rh) Απλοποιηµένη Εξίσωση χωρίς ταχύτητα ανέµου και σχετική υγρασία - εδοµένα(rs,t) Valiantzas, J. (2013). Simple ET 0 Forms of Penman s Equation without Wind and/or 46 Humidity Data. I: Theoretical Development. J. Irrig. Drain Eng., 139(1), 1 8.

24 ΕΞΑΤΜΙΣΟ ΙΑΠΝΟΗ Σύνοψη Μεθόδων Η πιο αξιόπιστη έµµεση µέθοδος είναι η µέθοδος Penman-Monteith για µια ευρείαπεριοχήκλιµάτωνσ' όλο τον κόσµο. Οι µέθοδοι συνδυασµού Penman µπορεί να χρησιµοποιηθούν για την εκτίµηση της δυναµικής εξατµισοδιαπνοής µικρών περιόδων σε αντίθεση µε τις περισσότερες εµπειρικές µεθόδους που µπορούν να χρησιµοποιούνται για τον προσδιορισµό τιµών µεγαλυτέρων περιόδων (συνήθωςµηνιαίων). Σε προκαταρκτικό στάδιο µελέτης ενός εγγειοβελτιωτικού έργου, η διορθωµένη µέθοδος Blaney Criddle µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την εκτίµηση των αναγκών σε νερό των καλλιεργειών στην Ελλάδα. Όλες οι µέθοδοι υπολογίζουν την δυναµική εξατµισοδιαπνοή της καλλιέργειας δηλαδή την πραγµατική εξατµισοδιαπνοή της καλλιέργειας µε την υπόθεση ότι τονερόστοριζόστρωµαπαραµένεικοντάστηνυδατοΐκανότητα. Η πραγµατική εξατµισοδιαπνοή µπορεί να προβλεφθεί: (i) απ ευθείας µε µετρήσεις της εδαφικής υγρασίας (ii) από την δυναµική εξατµισοδιαπνοή PETc µε τη διόρθωση ελαττώσεως της υγρασίας στη ζώνη του ριζοστρώµατος. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΞΑΤΜΙΣΟ ΙΑΠΝΟΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ET = f(x/x o ) PETc (4.19) όπου f(x/x o ) είναιησυνάρτησηδιαθεσιµότηταςτηςεδαφικήςυγρασίας, x είναιτούψοςτουδιαθέσιµουεδαφικούνερούστοριζόστρωµακαι x o είναιτο ίδιούψοςεδαφικούνερούστηνυδατοΐκανότητα. Γραμμή Α : Veihmeyer & Hendrickson (1955) Γραμμή Β : Thornthwaite & Mather (1955) Γραμμή G : Havens (1956) Γραμμή D&E : Pierce (1958) και Mustonen & McGuinnes (1968) Γραμμή Γ : Holmes ft Robertson (1963) Στην πράξη σήµερα στο σχεδιασµό όπως και στη λειτουργία των έργων (π.χ. κατάρτιση προγραµµάτων αρδεύσεως) η πραγµατική εξατµισοδιαπνοή θεωρείται πρακτικά ίση µε τη δυναµική (βλ. Σχήµα, γραµµή Α).

25 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΞΑΤΜΙΣΟ ΙΑΠΝΟΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ιάγραµµα Ροής ΕΝΕΡΓΟΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ Η ενεργός βροχόπτωση (ή ωφέλιµη ή χρήσιµη) είναι το µέρος εκείνο της βροχοπτώσεως που εισχωρεί στο ριζόστρωµα και χρησιµοποιείται από τις καλλιέργειες για την ανάπτυξη τους Εξαρτάται: - το ύψος και η ένταση βροχοπτώσεως - η αποθηκευτικότητα του ριζοστρώµατος της καλλιέργειας - η κατάσταση της επιφάνειας του εδάφους (ξηρό έδαφος, φύλλωµα δένδρων) - η διηθητικότητα του εδάφους - το έλλειµµα υγρασίας πριν τη βροχόπτωση που καθορίζεται από το καθεστώς της υγρασίας (αρδευόµενες περιοχές) -ηεξάτµιση

26 ΕΝΕΡΓΟΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ Υπολογισµός Βροχόπτωσης Επειδήηβροχόπτωσηδιαφέρειαπόέτοςσεέτοςηπρόβλεψητηςθαπρέπει νασυνδυάζεταιµετηνπιθανότηταεµφανίσεωςτης. Στις µελέτες των αρδευτικών έργων το ύψος βροχοπτώσεως που λαµβάνεται υπόψη είναι αυτό που έχει συχνότητα (εµφανίσεως και) υπερβάσεως 80 ή 75%. ηλαδή κατά µέσο όρο (προκειµένου για πιθανότητα υπερβάσεως 75%) σε 3 από τα 4 έτη εµφανίζεται το ύψος αυτό βροχοπτώσεωςήµεγαλύτερο. Αν η ανάλυση αναφέρεται στον κρίσιµο µήνα από πλευράς αναγκών και οι καλλιέργειες είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες στην έλλειψη νερού σ αυτό το διάστηµα, πρέπει να εκλέγεται ακόµα µεγαλύτερη τιµή πιθανότητας υπερβάσεως. Για την εύρεση του ύψους βροχοπτώσεως που χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό της ενεργού βροχοπτώσεως είναι καλύτερα να γίνεται ανάλυση συχνότητας µε τη χρησιµοποίηση παρατηρήσεων πολλών ετών ΕΝΕΡΓΟΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ Υπολογισµός Ενεργούς Βροχόπτωσης Μετά τον καθορισµό του ύψους βροχοπτώσεως η ενεργός βροχόπτωση, που υπεισέρχεται στον προσδιορισµό των αναγκών των καλλιεργειών σε αρδευτικόνερό, εκτιµάταισυνήθωςεµπειρικά. Σε µια πρώτη προσέγγιση το ύψος ενεργού βροχοπτώσεως είναι 80% του συνολικού ύψους βροχοπτώσεως. Σύµφωνα µε ένα εµπειρικό τύπο το ύψος ενεργού βροχοπτώσεως Ρ υπολογίζεται: όπου: Ρ είναι το συνολικό µηνιαίο ύψος βροχοπτώσεως Ρ 7 mm c είναι εµπειρική σταθερά c=10 προτείνεται για πεδινές περιοχές κοντά στη θάλασσα c=20 προτείνεται για ηπειρωτικές επικλινείς περιοχές.

27 ΕΝΕΡΓΟΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ Υπολογισµός Ενεργούς Βροχόπτωσης Η µέθοδος που προτάθηκε από την υπηρεσία U.S. Bureau of Reclamation (Stamm, 1967) φαίνεταιστονπιν καιαναφέρεταισεµηνιαίεςτιµές. Η µέθοδος είναι κατάλληλη για περιοχές ξηρού και ηµίξηρου κλίµατος. Σύµφωνα µε τον Stamm η µέθοδος πρέπει να εφαρµόζεται στα 5 πιο ξηρά διαδοχικά έτη. H ενεργός βροχόπτωση ενός µήνα µε συνολικό ύψος βροχής 76.2mm βρίσκεται σύµφωνα µε τα µέσα ποσοστά τουπιν ωςεξής: Peff = ( ) ( ) = = mm ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΟΥΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ Mέθοδος του FAO Dastane (1974) Εκτίµηση µηνιαίων καταναλώσεων κάθε καλλιέργειας µε την µέθοδο του FAO (Dastane, 1974) σύµφωνα µε το Near Irrigation Requirement (NIR): 1. Εκτίµηση της µηνιαίας ενεργής βροχόπτωσης: Peff = Ptot*(125-0,2*Ptot)/125 για Ptot <250 mm Peff = ,1*Ptot για Ptot>250 mm 2. Εκτίµηση του µηνιαίου NIR για κάθε καλλιέργεια: ΝΙR = ETr Peff αν ETr Peff > 0 ΝΙR = 0 αν ETr Peff < 0

28 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΟΥΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ µέθοδος του υπουργείου Γεωργίας των Η.Π.Α. USDA Soil Conservation Service (1970) Η µέση µηνιαία ενεργός βροχόπτωση προκύπτει σαν συνάρτηση του µηνιαίου ύφους βροχοπτώσεως και µηνιαίας τιµής της εξατµισοδιαπνοής της καλλιέργειας, µε την προϋπόθεση ότι το µέγιστο έλλειµµα υγρασίας στο ριζόστρωµαείναιίσοµε 75 mm. Αν η διαθέσιµη αποθηκευτικότητα του ριζοστρώµατος είναι διαφορετική από 75 mm γίνεται η σχετική διόρθωση (Πιν. 4.13). ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΟΥΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ µέθοδος του υπουργείου Γεωργίας των Η.Π.Α.

29 P ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΟΥΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ µέθοδος του υπουργείου Γεωργίας των Η.Π.Α. = f USDA Soil Conservation Service (1970) ( ) [ ] ET D c e P t f ( D) = D D D Τα P e, P t καιετ c είναισε mmανάµήνα Το f(d) είναι ένας παράγοντας προσαρµογής που ισούται µε τη µονάδα όταν D = 75 mm. Γιαοποιαδήποτεάλλο D, το f(d)υπολογίζεταιαπότηνάνωσχέση όπου Dείναισε mm. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΟΥΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ Εφαρµογή ίνονται, τα ύψη βροχοπτώσεως σε mm, που εµφανίστηκαν κατά το µήνα Μάιο την περίοδο στο βροχοµετρικό σταθµό που βρίσκεται, στη περιοχή που πρόκειται να κατασκευαστεί αρδευτικό έργο. (Στήλη 1 και, 2 του Πιν. 4.14). Ζητείται να υπολογιστεί: το ύψος ενεργού βροχοπτώσεως για τον υπολογισµότωναναγκώνσεαρδευτικόνερό, µεπιθανότηταυπερβάσεως 75%, αν η εξατµισοδιαπνοή της καλλιέργειας το Μάιο εκτιµάται 125 mm και το διαθέσιµο για πλήρωση έλλειµµα στο ριζόστρωµα είναι 100mm Η διαδικασία που ακολουθείται φαίνεται στον Πίν Τα ύψη βροχοπτώσεως κατατάσσονται, σε φθίνουσα κατά µέγεθος σειρά (Στήλη 3). Η σειρά των µεγεθών στην κατάταξη αυτή γράφεται στη στήλη 4. Τελικά υπολογίζεται, η ποσότητα 100 m/(n+1) που αντιπροσωπεύει, το ποσοστό στα εκατό του χρόνου που η βροχόπτωση είναι, ίση η µεγαλύτερη, από την αντίστοιχη τιµή (Στήλη 5).

30 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΟΥΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ Εφαρµογή - Λύση ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΟΥΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ Εφαρµογή - Λύση

31 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΟΥΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ Εφαρµογή Αν παρασταθεί η σχέση ύψους βροχής και 100 m/(n+1), σε χαρτί πιθανότητας της κανονικής κατανοµής, Σχ.4.13, το ύψος βροχοπτώσεως που αντιστοιχεί στην πιθανότητα 75% βρίσκεται εύκολα ίσο µε 18 mm. Από τον Πίν.4.13 για µηνιαία βροχόπτωση 18 mm και, PETc = 120 mm προκύπτει η ενεργός βροχόπτωση Ρe =14.4 mm µε την υπόθεση ότι η διαθέσιµη αποθηκευτικότηταστοριζόστρωµαείναι, e = 75 mm. Εποµένως για e =100 mm το ύψος ενεργού βροχοπτώσεως Ρeff =14.7 mm. Χρήση της µεθόδου του FAO δίνει: ύψος Ρeff =17.48 mm Εκτίµηση της µηνιαίας ενεργής βροχόπτωσης: Peff = Ptot*(125-0,2*Ptot)/125 για Ptot <250 mm Peff = ,1*Ptot για Ptot>250 mm ΕΙΣΡΟΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΤΑΘΜΗ Συχνά σηµαντική είναι και η συµβολή στο υδατικό ισοζύγιο στη ζώνη του ριζοστρώµατος της υπόγειας στάθµης. Η συµβολή αυτή είναι δύσκολο να εκτιµηθεί και γι αυτό πολλές φορές δεν λαµβάνεται υπόψη κατά την εκτίµηση τωναναγκώνσεαρδευτικόνερό (Εξ. 4.4, 4.5). Γενικάηεισροή W G εξαρτάται από το βάθος της υπόγειας στάθµης κάτω από το ριζόστρωµα, από τις ιδιότητες του εδάφους και από την περιεκτικότητα του εδάφους του ριζοστρώµατος σε νερό. Ενδεικτικά η συµβολή της υπόγειας στάθµης σε mm/ηµέρα φαίνεται στο Σχ για διάφορα εδάφη και αποστάσεις της υπόγειας στάθµης από το ριζόστρωµα µε τη υπόθεση ότι το έδαφος στο ριζόστρωµα είναι σχετικά υγρό.

32 ΕΙΣΡΟΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΤΑΘΜΗ Σχ Η συµβολή της υπόγειας στάθµης (mm/ηµέρα) για έδαφος στο ριζόστρωµα σχετικά υγρό. 1.Κολλώδης άργιλος, 2 Πηλώδηςάµµος, 3.Άργιλος, 4 peat, 5 Άργιλος, 6 humus LS, 7 Αµµώδηςπηλός, 8 Λεπτόςαµµώδηςπηλός, 9 Πολύ λεπτός αµµώδης πηλός ΕΥΡΟΣ ΑΡ ΕΥΣΕΩΣ Αντοκαθαρόύφοςτωναναγκών IR n ( Εξ. 4.3 και 4.4) µιαςπεριόδουεκφραστεί σεµέσούψοςανάηµέραπ.χ mm/ηµέρατότε: IR n = x/ t (4.21) όπου x είναι η µείωση της διαθέσιµης υγρασίας στο ριζόστρωµα στη διάρκεια χρόνου t ίσον µια ηµέρα Έστω τώρα ένα ύψος διαθέσιµης υγρασίας στο ριζόστρωµα µιας καλλιέργειας x = x o - x c =d n (4.22) όπου x o είναιτοδιαθέσιµούψοςεδαφικήςυγρασίαςστοριζόστρωµαότανηεδαφική υγρασία βρίσκεται στην υδατοϊκανότητα και x c είναιτοελάχιστοεπιτρεπόµενοόριοµειώσεωςτηςυγρασίαςστοριζόστρωµα d το καθαρό ύφος εφαρµογής

33 ΕΥΡΟΣ ΑΡ ΕΥΣΕΩΣ Οχρόνοςπουαπαιτείταιγιατονκαταβιβασµότηςυγρασίαςαπό x o έωςστην x c υπολογίζεταιµετηχρησιµοποίησητουµέσουηµερήσιουύψουςαναγκών IR n. Αν η Eξ λυθεί ως προς t λόγω της Εξ δίνει Τ = (x o x c )/IR n =d n / IR n (4.23) όπου: Τ είναι ο χρόνος µεταξύ δύο διαδοχικών αρδεύσεων γνωστός σαν "Εύρος αρδεύσεως" σε ηµέρες και τα άλλα σύµβολα όπως προηγουµένως. Mε τον υπολογισµό του ύψους εφαρµογής όσο και της συχνότητας αρδεύσεως καθορίζονται τα βασικά κριτήρια για τον καθορισµό των παραµέτρωνσχεδιασµούτουδικτύου. Στο Σχ φαίνεται το καθεστώς µεταβολής υγρασίας µε βάση το οποίο υπολογίζεται το εύρος αρδεύσεως. Η κλίση της γραµµής της εδαφικής υγρασίας ισούται κατά απόλυτη τιµή µε το µέσο ηµερήσιο ύψος αναγκών σε αρδευτικό νερό IRn που θεωρείται σταθερό για την περίοδο που φαίνεται στο Σχ ΕΥΡΟΣ ΑΡ ΕΥΣΕΩΣ Σχ ιάγραµµα µεταβολής της εδαφικής υγρασίας και υπολογισµού τουεύρουςαρδεύσεως.

34 ΕΥΡΟΣ ΑΡ ΕΥΣΕΩΣ Ο χρόνος που απαιτείται για την εφαρµογή της δόσεως της αρδεύσεως εξαρτάται, εκτόςαπότιςιδιότητεςτουεδάφους, τηνυγρασίαστοέδαφοςκτλ., από τη µέθοδο εφαρµογής. Γιαπαράδειγµαοχρόνοςπαραµονής t µιαςγραµµήςαρδεύσεωςστηνίδιαθέση, στην άρδευση µε τεχνητή βροχή, υπολογίζεται ως εξής όπου d είναιηδόσηαρδεύσεως, t = (d E) /r (4.24) r είναιηµέσηέντασητηςβροχήςαπότουςεκτοξευτήρεςµετηνυπόθεσηότι r < i f (τελικήδιηθητικότητα) και Ε είναι το ύφος απωλειών λόγω εξατµίσεως. Στην πράξη παίρνεται: t = d / r (4.25) ΕΥΡΟΣ ΑΡ ΕΥΣΕΩΣ Ο χρόνος που απαιτείται για την άρδευση όλης της υπό άρδευση εκτάσεως είναι γνωστόςσανπερίοδοςαρδεύσεως (irrigation period) έχει µεγάλη σηµασία για τον υπολογισµό της παροχής σχεδιασµού και την οργάνωσηεργοταξίουαρδεύσεως. Ιδιαίτερα πρέπει (και εποµένως και στην περίοδο αιχµής) η περίοδος αρδεύσεως να είναι πάντοτε µικρότερη από το εύρος αρδεύσεως της πιο απαιτητικήςκαλλιέργειας. Έτσι θα δίνεται η ευκαιρία περιοδικά να συντηρείται ή να επισκευάζεται το δίκτυο αν χρειαστεί.

35 ΕΙ ΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΑΡ ΕΥΣΗΣ Οι ανάγκες σε αρδευτικό νερό εκφράζονται συνήθως σε ισοδύναµο ύψος υδάτινουστρώµατοςανάηµέραήσεόγκονερούανάµονάδαεκτάσεωςκαιανά ηµέρα. Αν οι ανάγκες σε αρδευτικό νερό της µονάδας εκτάσεως κατά την περίοδο αιχµής εκφραστούν σε συνεχή παροχή οδηγούµαστε στην έννοια της ειδικής παροχής αρδεύσεως (Hydrοmodule ή water duty ή water modulus ή specific discharge). Η ειδική παροχή αρδεύσεως του δικτύου ορίζεται σαν τη συνεχή παροχή σε lt/sec στρέµµα (ή lt/sec Ha) της υπό άρδευση εκτάσεως στο σηµείο εκτροπής ή γενικότεραστηναρχήτουαρδευτικούδικτύου. Η ειδική παροχή του δικτύου χρησιµοποιείται συνήθως για τον έλεγχο της επάρκειας µιας δεδοµένης διαθέσιµης παροχής ή για τον καθορισµό του µεγέθους της εκτάσεως που µπορεί να αρδευτεί από τη διαθέσιµη παροχή Υπάρχουν δύο τρόποι υπολογισµού της ειδικής παροχής του δικτύου ο εµπειρικός και ο συνθετικός: Κατά τον εµπειρικό τρόπο η ειδική παροχή εκτιµάται από αντίστοιχα έργα που έγιναν στο παρελθόν. Η πείρα που αποκτήθηκε σ αυτά τα έργα χρησιµοποιείται για τον καθορισµό της ειδικής παροχής. ΕΙ ΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΑΡ ΕΥΣΗΣ Συνθετικός τρόπος υπολογισµού i) Θεωρείται µια πιθανή κατανοµή των καλλιεργειών στην υπό άρδευση έκταση. ii) Υπολογίζεται το µέσο καθαρό ύφος αναγκών σε αρδευτικό νερό κάθε καλλιέργειας (π.χ. µηνιαία διαστήµατα). iii) Εκτιµούνται οι απώλειες νερού κατά την εφαρµογή (και ενδεχόµενα η ποσότητα νερού που χρησιµοποιείται για την έκπλυση των αλάτων) iv) Υπολογίζονται οι ανάγκες σε αρδευτικό νερό που προκύπτουν µε τη χρησιµοποίηση βαρών για τις καλλιέργειες ανάλογα µε τα ποσοστά καλύψεως της όλης εκτάσεως. Εκλέγεται το χρονικό διάστηµα (π. χ. µήνας) που δίνει τις µεγαλύτερες ανάγκες. v) Εκτιµούνται οι απώλειες κατά τη µεταφορά και διανοµή του αρδευτικού νερού και εποµένως οι ανάγκες στο σηµείο εκτροπής. vi) Οιανάγκεςστοσηµείοεκτροπήςεκφράζονταισε lt/sec στρέµµαήlt/ sec Ha πουαποτελείτηνειδικήπαροχήαρδεύσεωςόλουτουδικτύου, q ολ.

36 ΕΙ ΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΑΡ ΕΥΣΗΣ Ειδική παροχή στο αγροτεµάχιο Ανδεναναφέρεταιοαριθµόςωρώνλειτουργίαςσυνήθωςπαίρνεταιίσοςµε 24 hr. Στο παρελθόν, για την κάλυψη των αναγκών η ειδική παροχή στο αγροτεµάχιο πολλαπλασιάζεται µε ένα συντελεστή προσαυξήσεως c που για τις Ελληνικές συνθήκες κυµαίνεται από (πρέπει να αποφεύγεται λόγω υπερσχεδιασµού) q = c q o ΕΙ ΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΑΡ ΕΥΣΗΣ Ειδική παροχή στο αγροτεµάχιο

37 ίνονται: Περιοχή γεωγραφικού Πλάτους 40 Β Μήνας: Ιούλιος Μέσούψοςβροχοπτώσεως: 25.2 mm ΕΙ ΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΑΡ ΕΥΣΗΣ Εφαρµογή Μέση θερµοκρασία 26.3 C Μέση ταχύτητα ανέµου στα 2 m: 2 m/sec Ελάχιστη σχετική υγρασία: 40% Σχετική λαµπρή ηλιοφάνεια: n/ν=0.60 Φυτικοίσυντελεστές: k = 1.20 (Μηδική), 1.12 (Βαµβάκι), 1.17 (Καλαµπόκι) Ποσοστά εκτάσεις των καλλιεργειών: Μηδική 20%, Βαµβάκι 40%, Καλαµπόκι 40% ιάρκειαλειτουργίαςτο 24ωρο, t d = 24 hr/ηµέρα ΣυντελεστήςαποδόσεωςκατάτηνεφαρµογήΕ a =0.70 Συντελεστής προσαυξήσεως των αναγκών κατά το µήνα αιχµής c=1.20 Ζητούνται: Το καθαρό ύψος αναγκών σε αρδευτικό νερό των καλλιεργειών και η µέση ειδική παροχή στο αγροτεµάχιο (µε και χωρίς συντελεστή προσαύξησης). ΕΙ ΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΑΡ ΕΥΣΗΣ Εφαρµογή - Λύση α) Η διαδικασία υπολογισµού του καθαρού ύψους αναγκών φαίνεταιστονπίνακα. Ο υπολογισµός της δυναµικής εξατµισοδιαπνοής γίνεται µε τη τροποποηµένη µέθοδο Blaney- Criddle. Η ενεργός βροχόπτωση υπολογίζεται, κατάταγνωστά. Σαν µηνιαίο ύψος βροχοπτώσεως παίρνεται το µέσο µηνιαίο ύψος µιας σειράς ετών. Όπου n d, είναιοαριθµόςηµερών του µήνα

38 ΕΙ ΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΑΡ ΕΥΣΗΣ Εφαρµογή - Λύση β) Ειδική παροχής άρδευσης για κάθεκαλλιέργεια. για κάθε καλλιέργεια Τελικά µέση q o =0.107 και q=cq o =0.128 lt/secστρέµµα ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ TON ΑΡ ΕΥΣΕΩΝ Ο βαθµός αποδοτικότητας (αποτελεσµατικότητας) ενός έργου είναι ο λόγος µιας ωφέλιµης ποσότητας που παίρνεται στην έξοδο του έργου από µια δεδοµένη ποσότητα στην είσοδο. Με τον όρο παραγωγικότητα του αρδευτικού νερού ορίζεται ο λόγος της αυξήσεως της οικονοµικής προσόδου προς την επιπλέον κατανάλωση νερού πουοφείλεταιστιςαρδεύσεις. Η παραγωγικότητα του αρδευτικού νερού (water use efficiency) εκφράζεται ως η µάζα των παραγοµένων προϊόντων ανά µονάδα όγκου νερού kg/m. (Για παράδειγµα τιµές από 1-2 kg/m 3 είναι συνήθεις για καλλιέργειες όπως το καλαµπόκι). Στην πράξη ένας απλός τρόπος εκτιµήσεως της αποδοτικότητας ενός αρδευτικού έργου επιτυγχάνεται µε τη χρησιµοποίηση των βαθµών αποδόσεως που λαµβάνουν υπ όψη τις απώλειες σε αρδευτικό νερό στα διάφορα τµήµατα του δικτύου.

39 ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ TON ΑΡ ΕΥΣΕΩΝ Bαθµός αποδόσεως του έργου (Project Efficiency), Εp σε εκατοστιαίο ποσοστό είναι Ep=V 3 /V o (%) Για τον καλύτερο έλεγχο του νερού και των απωλειών ο βαθµός αποδόσεως του έργου χωρίζεται συνήθως σε δύο επί µέρους όρους: τον βαθµό αποδόσεως κατά τη µεταφορά, Ε C (Conveyance Efficiency) που αναφέρεται στην κίνηση του νερού δια µέσου των αγωγών και τον βαθµό αποδόσεως κατά την εφαρµογή, Εa (application Efficiency) που αναφέρεται στην κίνηση του νερού από την υδροληψία του αγρού έως την αποθήκευσή του στο ριζόστρωµα των καλλιεργειών. ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ TON ΑΡ ΕΥΣΕΩΝ Προτείνεται η χρησιµοποίηση δύο βαθµών αποδόσεως που αντικαθιστούν το γενικό βαθµό αποδόσεωςκατάτηµεταφορά. ηλαδή το σύστηµα των αγωγών µεταφοράς, όπως χρησιµοποιήθηκεπροηγούµενα, διακρίνεται : α) στο σύστηµα µεταφοράς (conveyance net work) που περιλαµβάνει, τοκύριο,πρωτεύον και δευτερεύον δίκτυο και β) στο σύστηµα διανοµής (distribution network) που περιλαµβάνει το τριτεύον δίκτυο

40 ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ TON ΑΡ ΕΥΣΕΩΝ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ TON ΑΡ ΕΥΣΕΩΝ Σχηµατική παράσταση της διανοµής του νερού µέσα στο δίκτυο για τον υπολογισµό των βαθµών αποδόσεως

41 ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ TON ΑΡ ΕΥΣΕΩΝ Ενδεικτικές τιµές αποδοτικότητας διανοµής και εφαρµογής άρδευσης Τύπος δικτύου Συντήρηση και λειτουργία Αποδοτικότητα διανοµής και µεταφοράς(ε δ ) Επιφανειακό Υπό πίεση Μέθοδος άρδευσης Κατάκλυση Περιορισµένη διάχυση(λωρίδες) Αυλάκια Καταιονισµός Κλασσικό σύστηµα Πολύ καλή έως άριστη Ικανοποιητική Ελλιπής Κακή Ικανοποιητική έως άριστη 0,60-0,75 0,50-0,60 0,35-0,50 0,20-0,35 0,80-0,95 Αποδοτικότητα εφαρµογής(ε ε ) 0,60-0,80 0,60-0,75 0,50-0,75 0,60-0,80 Καταιονισµός Αυτοκινούµενος εκτοξευτήρας υψηλής πίεσης(καρούλι) 0,55-0,75 Καταιονισµός- Αυτοκινούµενη γραµµή άρδευσης Καταιονισµός Περιστροφικό σύστηµα(pivot) Στάγδην 0,75-0,90 0,75-0,90 0,80-0,95

ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Παναγιώτα Γαλιατσάτου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟ ΝΕΡΟ

ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟ ΝΕΡΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟ ΝΕΡΟ Γ. ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εξάτμιση και Διαπνοή

Εξάτμιση και Διαπνοή Εξάτμιση και Διαπνοή Εξάτμιση, Διαπνοή Πραγματική και δυνητική εξατμισοδιαπνοή Μέθοδοι εκτίμησης της εξάτμισης από υδάτινες επιφάνειες Μέθοδοι εκτίμησης της δυνητικής και πραγματικής εξατμισοδιαπνοής (ΕΤ)

Διαβάστε περισσότερα

Σημερινές και μελλοντικές υδατικές ανάγκες των καλλιεργειών της δελταϊκής πεδιάδας του Πηνειού

Σημερινές και μελλοντικές υδατικές ανάγκες των καλλιεργειών της δελταϊκής πεδιάδας του Πηνειού Σημερινές και μελλοντικές υδατικές ανάγκες των καλλιεργειών της δελταϊκής πεδιάδας του Πηνειού Σπυρίδων Κωτσόπουλος Καθηγητής, Διαχείριση Υδατικών Πόρων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ Θεσσαλίας AGROCLIMA

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις)

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Κεφάλαιο 1 ο : Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟ ΩΝ. Επιφανειακές. Καταιονισµός. Μικροάρδευση (Στάγδην και microsprayers)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟ ΩΝ. Επιφανειακές. Καταιονισµός. Μικροάρδευση (Στάγδην και microsprayers) ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΡ ΕΥΣΗΣ Είναι οι τρόποι µε τους οποίους εφαρµόζεται το νερό στο έδαφος. Εξαρτώνται: Εδαφικές συνθήκες Κλιµατικές συνθήκες Υδρολογικές συνθήκες Τοπογραφία Είδος καλλιέργειας ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΡ ΕΥΣΗΣ Για

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικά Δίκτυα Αρδεύσεων

Ατομικά Δίκτυα Αρδεύσεων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 4 : Μέθοδοι Penman, Thornwaite και Blaney-Criddle Ευαγγελίδης Χρήστος Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΔΑΦΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΔΑΦΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΔΑΦΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ Η διαθεσιμότητα του εδαφικού νερού αναφέρεται στην ικανότητα ενός εδάφους να διατηρεί το νερό διαθέσιμο στις καλλιέργειες. Μετά από έντονες βροχοπτώσεις ή μετά από άρδευση,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 30 ΛΕΠΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ: 3 ΚΛΕΙΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 30 ΛΕΠΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ: 3 ΚΛΕΙΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τεχνική Υδρολογία Διαγώνισμα επαναληπτικής εξέτασης 2012-2013 1 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 30 ΛΕΠΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ: 3 ΚΛΕΙΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Θέμα 1 (μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις)

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Κεφάλαιο 3 ο : Εξάτμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΕΙΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗ. Μ 1 450 mm 150 mm. Μ 2 560 mm 190 mm. Μ 3 480 mm 165 mm. Μ 4 610 mm 173 mm.

ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΕΙΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗ. Μ 1 450 mm 150 mm. Μ 2 560 mm 190 mm. Μ 3 480 mm 165 mm. Μ 4 610 mm 173 mm. Στην περιοχή που φαίνεται στον χάρτη υπάρχουν πέντε µετεωρολογικοί σταθµοί. Ποίος είναι ο µέσος ισοδύναµος όγκος νερού µε τον οποίο τροφοδοτείται ο υπόγειος υδροφορέας από την κατείσδυση στην περιοχή αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Το υδατικό αποτύπωμα: ένα εργαλείο για την ορθολογική διαχείριση του νερού. Μαρία Π. Παπαδοπούλου Επικ Καθ. ΕΜΠ Βασιλική Τσουκαλά Επικ. Καθ.

Το υδατικό αποτύπωμα: ένα εργαλείο για την ορθολογική διαχείριση του νερού. Μαρία Π. Παπαδοπούλου Επικ Καθ. ΕΜΠ Βασιλική Τσουκαλά Επικ. Καθ. Το υδατικό αποτύπωμα: ένα εργαλείο για την ορθολογική διαχείριση του νερού Μαρία Π. Παπαδοπούλου Επικ Καθ. ΕΜΠ Βασιλική Τσουκαλά Επικ. Καθ. ΕΜΠ ΤΟ ΝΕΡΟ ΩΣ ΦΥΣΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ Αύξηση πληθυσμού αυξημένες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. Δρ. Γεωπόνος Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. Δρ. Γεωπόνος Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δρ. Γεωπόνος Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Εξάμηνο Διδασκαλίας: Ε (Εξατμισοδιαπνοή- Ανάλυση αρδευτικών αναγκών) Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ -ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΦΥΣΙΚΗ -ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ Γιάννης Λ. Τσιρογιάννης Γεωργικός Μηχανικός M.Sc., PhD Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Ηπείρου Τμ. Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Ανθοκομίας Αρχιτεκτονικής Τοπίου ΦΥΣΙΚΗ -ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ Υδρολογικός κύκλος

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Πρόγραμμα FIGARO Παρουσίαση Προγράμματος Άρδευσης Ακριβείας - Πείραμα Εφαρμογής στο Μαγικό Ξάνθης

Ερευνητικό Πρόγραμμα FIGARO Παρουσίαση Προγράμματος Άρδευσης Ακριβείας - Πείραμα Εφαρμογής στο Μαγικό Ξάνθης Ερευνητικό Πρόγραμμα FIGARO Παρουσίαση Προγράμματος Άρδευσης Ακριβείας - Πείραμα Εφαρμογής στο Μαγικό Ξάνθης Γεώργιος Συλαίος Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνική Σχολή - Ξάνθη

Διαβάστε περισσότερα

Αρδεύσεις Στραγγίσεις. Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων

Αρδεύσεις Στραγγίσεις. Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων Αρδεύσεις Στραγγίσεις Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων Μηχανική Σύσταση Εδάφους Χονδρή άμμος: 2 έως 0,2 mm Λεπτή άμμος: 0,2 έως 0,05 mm Ιλύς: 0,05 έως 0,02

Διαβάστε περισσότερα

Β ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ HYDROSENSE ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Β ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ HYDROSENSE ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΡΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HYDROSENSE Β ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ HYDROSENSE ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΑΡ ΕΥΤΙΚΑ ΙΚΤΥΑ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΑΡ ΕΥΤΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΑΡ ΕΥΤΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Είναι υδραυλικά συστήµατα που µεταφέρουν νερό από το σηµείο υδροληψίας Φυσική ή τεχνητή λίµνη Εκτροπή ποταµού Γεώτρηση ή οµάδα γεωτρήσεων στην αρδευτική περίµετρο και το διανέµουν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΤΠΑ 2000-06 ΚΡΗΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CRINNO ΔΡΑΣΗ BEWARE ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αναστασία Σκανδαλάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ Δρ. Σπύρος Μίχας Αλέξανδρος Γκιόκας Υ ΡΟΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΗ Λ.Σ. Λαζαρίδης & ΣΙΑ Ε.Ε ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΟΣΕΩΣ ΤΩΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ

ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΟΣΕΩΣ ΤΩΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΟΣΕΩΣ ΤΩΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι ταµιευτήρες είναι υδραυλικά έργα που κατασκευάζονται µε σκοπό τον έλεγχο και την ρύθµιση της παροχής των υδατορρευµάτων. Ανάλογα µε το µέγεθός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 10. Εξάτμιση και ιαπνοή Εξατμισοδιαπνοή αναφοράς (ET o ) Εξατμισοδιαπνοή καλλιέργειας (ET c )

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 10. Εξάτμιση και ιαπνοή Εξατμισοδιαπνοή αναφοράς (ET o ) Εξατμισοδιαπνοή καλλιέργειας (ET c ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 10 Εξάτμιση και ιαπνοή Εξατμισοδιαπνοή αναφοράς (ET o ) Εξατμισοδιαπνοή καλλιέργειας (ET c ) Εισαγωγή Η φυσική διεργασία της εξάτμισης είναι η ίδια άσχετα με το αν παρατηρείται σε επιφάνειες

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Αρδεύσεις (Θεωρία)

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Αρδεύσεις (Θεωρία) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Αρδεύσεις (Θεωρία) Ενότητα 6 : Κριτήρια επιλογής κατάλληλου συστήματος άρδευσης Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης 6. Κριτήρια επιλογής κατάλληλου συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 2 Στην έξοδο λεκάνης απορροής µετρήθηκε το παρακάτω καθαρό πληµµυρογράφηµα (έχει αφαιρεθεί η βασική ροή):

ΑΣΚΗΣΗ 2 Στην έξοδο λεκάνης απορροής µετρήθηκε το παρακάτω καθαρό πληµµυρογράφηµα (έχει αφαιρεθεί η βασική ροή): ΑΣΚΗΣΗ 1 Αρδευτικός ταµιευτήρας τροφοδοτείται κυρίως από την απορροή ποταµού που µε βάση δεδοµένα 30 ετών έχει µέση τιµή 10 m 3 /s και τυπική απόκλιση 4 m 3 /s. Ο ταµιευτήρας στην αρχή του υδρολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικές και εξειδικευµένες υδρολογικές αναλύσεις

Τυπικές και εξειδικευµένες υδρολογικές αναλύσεις ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. Τυπικές και εξειδικευµένες υδρολογικές αναλύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΜΕ ΤΗΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ HYDROSENSE

ΑΡΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΜΕ ΤΗΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ HYDROSENSE ΑΡΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΜΕ ΤΗΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ HYDROSENSE ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΓΡΟΥ

ΥΔΑΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΓΡΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΓΡΟΥ Δρ. Βασίλειος Σαμαράς Γεωπόνος-Εδαφολόγος Πρώην Τακτικός Ερευνητής ΕΘΙΑΓΕ/ΙΧΤΕΛ 1

Διαβάστε περισσότερα

ιάρθρωση παρουσίασης 1. Ιστορικό διαχείρισης της λίµνης Πλαστήρα 2. Συλλογή και επεξεργασία δεδοµένων 3. Μεθοδολογική προσέγγιση

ιάρθρωση παρουσίασης 1. Ιστορικό διαχείρισης της λίµνης Πλαστήρα 2. Συλλογή και επεξεργασία δεδοµένων 3. Μεθοδολογική προσέγγιση Ανδρέας Ευστρατιάδης, υποψήφιος διδάκτορας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τοµέας Υδατικών πόρων Ποσοτική και ποιοτική θεώρηση της λειτουργίας του ταµιευτήρα Πλαστήρα Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από Υδραυλικά

Διαβάστε περισσότερα

Αρδεύσεις (Εργαστήριο)

Αρδεύσεις (Εργαστήριο) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Αρδεύσεις (Εργαστήριο) Ενότητα 11 : Υπολογισμός των αναγκών των καλλιεργειών σε νερό Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΡΟΜΕΡΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΞΗΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΞΗΡΑΣΙΑΣ RDI

ΑΔΡΟΜΕΡΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΞΗΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΞΗΡΑΣΙΑΣ RDI (237) ΑΔΡΟΜΕΡΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΞΗΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΞΗΡΑΣΙΑΣ RDI Γ. Τσακίρης, Δ. Τίγκας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Κέντρο Εκτίμησης Φυσικών Κινδύνων & Προληπτικού Σχεδιασμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 15 (ΟΕ-15) ΑΡΔΕΥΣΗ Κωδικός Έκδοση Έγκριση ΣΟΔ-Λ-ΕΓΧ 1 η /2016 ΟΕΦ-ΕΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΕ ΑΕΣ -ΕΟΠ

ΟΔΗΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 15 (ΟΕ-15) ΑΡΔΕΥΣΗ Κωδικός Έκδοση Έγκριση ΣΟΔ-Λ-ΕΓΧ 1 η /2016 ΟΕΦ-ΕΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΕ ΑΕΣ -ΕΟΠ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΔΗΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 15 (ΟΕ-15) H άρδευση έχει ευνοϊκή επίδραση στη βλάστηση, ανθοφορία και καρποφορία των ελαιόδεντρων. Η ελιά διαθέτει πολύ καλό μηχανισμό άμυνας στην ξηρασία και για αυτό είναι

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Υδατικών Πόρων Ν. Χαλκιδικής για την Άρδευση Καλλιεργειών

Διαχείριση Υδατικών Πόρων Ν. Χαλκιδικής για την Άρδευση Καλλιεργειών Διαχείριση Υδατικών Πόρων Ν. Χαλκιδικής για την Άρδευση Καλλιεργειών Π. Γεωργίου *, Δ. Παπαμιχαήλ, Δ. Καραμούζης Εργαστήριο Γενικής και Γεωργικής Υδραυλικής και Βελτιώσεων Γεωπονική Σχολή Α.Π.Θ., 54124

Διαβάστε περισσότερα

1. Τον προσδιορισµό κατώτατων και ανώτατων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων. ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση νερού στην άρδευση.

1. Τον προσδιορισµό κατώτατων και ανώτατων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων. ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση νερού στην άρδευση. Κ.Υ.Α. Φ 16/6631/89 : Προσδιορισµός κατώτατων και ανώτατων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση νερού στην άρδευση. 'Εχοντας υπόψη : α) Το Ν. 1739/87 (ΦΕΚ Α' 201) και ειδικότερα τις παραγράφους

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις)

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Κεφάλαιο 2 ο : Κατακρημνίσματα

Διαβάστε περισσότερα

1. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εξάμηνο: Κωδικός μαθήματος:

1. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εξάμηνο: Κωδικός μαθήματος: ΕΞΑΜΗΝΟ Δ 1. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εξάμηνο: 4 Κωδικός μαθήματος: ΖTΠO-4011 Επίπεδο μαθήματος: Υποχρεωτικό Ώρες ανά εβδομάδα Θεωρία Εργαστήριο Συνολικός αριθμός ωρών: 5 3 2 Διδακτικές Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

1. Η σπορά νεφών για τη δηµιουργία τεχνητής βροχής έχει στόχο: 2. Το κρίσιµο βήµα για τη δηµιουργία βροχής είναι:

1. Η σπορά νεφών για τη δηµιουργία τεχνητής βροχής έχει στόχο: 2. Το κρίσιµο βήµα για τη δηµιουργία βροχής είναι: 1. Η σπορά νεφών για τη δηµιουργία τεχνητής βροχής έχει στόχο: Τον τεχνητό εµπλουτισµό της ατµόσφαιρας σε υδρατµούς. Την τεχνητή µείωση της θερµοκρασίας για την ψύξη των υδρατµών. Τον τεχνητό εµπλουτισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ

ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ ΜΠΑΤΣΟΥΚΑΠΑΡΑΣΚΕΥΗ- ΜΑΡΙΑ ΞΑΝΘΗ 2010 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το νερό είναι ζωτικής σημασίας για το μέλλον της ανθρωπότητας.

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Αρδεύσεις (Θεωρία) Ενότητα 11 : H υπόγεια άρδευση Δρ.

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Αρδεύσεις (Θεωρία) Ενότητα 11 : H υπόγεια άρδευση Δρ. Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Αρδεύσεις (Θεωρία) Ενότητα 11 : H υπόγεια άρδευση Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης 11. H υπόγεια άρδευση 11.1. Γενικά. Η υπόγεια άρδευση ή υπάρδευση συνίσταται

Διαβάστε περισσότερα

Αρδεύσεις (Εργαστήριο)

Αρδεύσεις (Εργαστήριο) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Αρδεύσεις (Εργαστήριο) Ενότητα 12 : Μελέτη άρδευσης συγκροτήματος καταιονισμού Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ 6.1.1 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΙΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Αρδεύσεις (Θεωρία) Ενότητα 5 : Οι ανάγκες των φυτών σε νερό Δρ.

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Αρδεύσεις (Θεωρία) Ενότητα 5 : Οι ανάγκες των φυτών σε νερό Δρ. Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Αρδεύσεις (Θεωρία) Ενότητα 5 : Οι ανάγκες των φυτών σε νερό Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης 5. Οι ανάγκες των φυτών σε νερό 5.1.Γενικά. Τα φυτά, για να

Διαβάστε περισσότερα

Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού

Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού Κείμενο εργασίας στα πλαίσια του ερευνητικού έργου WASSERMed Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Μονάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Εκτίμηση της διακύμανσης της παροχής αιχμής σε λεκάνες της Πελοποννήσου με συγκριτική αξιολόγηση δύο διαδεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος και αποκατάσταση συνέπειας χρονοσειρών βροχόπτωσης Παράδειγµα Η ετήσια βροχόπτωση του σταθµού Κάτω Ζαχλωρού Χ και η αντίστοιχη βροχόπτωση του γειτονικού του σταθµού Τσιβλός Υ δίνονται στον Πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΓΩΓΟΥ Απ1 περίοδος σχεδιασμού T = 40 έτη

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΓΩΓΟΥ Απ1 περίοδος σχεδιασμού T = 40 έτη ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΓΩΓΟΥ Απ1 περίοδος σχεδιασμού T = 40 έτη πληθυσμός που εξυπηρετεί ο αγωγός Θ = 5000 κάτοικοι 0.40 0.35 μέση ημερήσια κατανάλωση νερού w 1 = 300 L/κατ/ημέρα μέση ημερ. βιομηχανική κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

Το υπολογιστικό σύστηµα Υδρονοµέας και η εφαρµογή του στην µελέτη των έργων εκτροπής του Αχελώου

Το υπολογιστικό σύστηµα Υδρονοµέας και η εφαρµογή του στην µελέτη των έργων εκτροπής του Αχελώου Το υπολογιστικό σύστηµα Υδρονοµέας και η εφαρµογή του στην µελέτη των έργων εκτροπής του Αχελώου ηµήτρης Κουτσογιάννης & Ανδρέας Ευστρατιάδης Τοµέας Υδατικών Πόρων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μέρη της

Διαβάστε περισσότερα

Η υγρασία του εδάφους επηρεάζει τους οικολογικούς παράγοντες:

Η υγρασία του εδάφους επηρεάζει τους οικολογικούς παράγοντες: Η υγρασία του εδάφους επηρεάζει τους οικολογικούς παράγοντες: Θερμοκρασία αερισμό, δραστηριότητα των μικροοργανισμών, πρόσληψη των θρεπτικών στοιχείων συγκέντρωση των τοξικών ουσιών. Η έλλειψη υγρασίας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα εγγειοβελτιωτικά έργα

Εισαγωγή στα εγγειοβελτιωτικά έργα Εισαγωγή στα εγγειοβελτιωτικά έργα Εγγειοβελτιωτικά Έργα Εγγειοβελτιωτικά έργα Συμβαδίζουν με την εξέλιξη του πολιτισμού π.χ. Μεσοποταμία, Αίγυπτος, Ινδία, Κίνα, Περσία Εγγειοβελτιωτικά έργα Εμπειρικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΔΕΥΣΗ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

ΑΡΔΕΥΣΗ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Σκοπιμότητα άρδευσης Η άρδευση αποσκοπεί κυρίως στην τροφοδότηση της κόμης του φυτού με νερό. Μόνο το 1% του νερού που φτάνει στην κόμη των φυτών παραμένει στους φυτικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Παναγιώτα Γαλιατσάτου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ. Ενότητα 1: Εισαγωγή στις υδρολογικές διεργασίες- Ασκήσεις. Καθ. Αθανάσιος Λουκάς. Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων

ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ. Ενότητα 1: Εισαγωγή στις υδρολογικές διεργασίες- Ασκήσεις. Καθ. Αθανάσιος Λουκάς. Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ Ενότητα 1: Εισαγωγή στις υδρολογικές διεργασίες- Ασκήσεις Καθ. Αθανάσιος Λουκάς Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων Τμήμα Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ.

Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ. Σύστηµα Υποστήριξης Αποφάσεων για την Ολοκληρωµένη ιαχείριση Υδάτων της ιασυνοριακής Λεκάνης Απορροής των Πρεσπών Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ. Ολοκληρωµένη ιαχείριση Υδατικών Πόρων Global Water Partnership

Διαβάστε περισσότερα

Περίπου ίση µε την ελάχιστη τιµή του δείγµατος.

Περίπου ίση µε την ελάχιστη τιµή του δείγµατος. 1. Η µέση υπερετήσια τιµή δείγµατος µέσων ετήσιων παροχών Q (m3/s) που ακολουθούν κατανοµή Gauss, ξεπερνιέται κατά µέσο όρο κάθε: 1/0. = 2 έτη. 1/1 = 1 έτος. 0./1 = 0. έτος. 2. Έστω δείγµα 20 ετών µέσων

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΜΑΛΙΩΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ Βασίλειος Μαλιώκας, Δρ. Πολ. Μηχανικός

Β. ΜΑΛΙΩΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ Βασίλειος Μαλιώκας, Δρ. Πολ. Μηχανικός Β. ΜΑΛΙΩΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ Βασίλειος Μαλιώκας, Δρ. Πολ. Μηχανικός Γεωργία σημαντική παράμετρος οικονομικής προόδου. Κρίσιμα σημεία: Σύγχρονα και αποδοτικά εγγειοβελτιωτικά αρδευτικά έργα Ορθολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΣΕ ΑΡΔΕΥΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΣΕ ΑΡΔΕΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΣΕ ΑΡΔΕΥΣΗ 3 ος ΚΥΚΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 29- Μαρτίου - 2011 ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 1 ης ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 1 ης ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Η ενότητα εργασίας απέβλεπε στην δημιουργία ενός πλήρως αξιολογημένου και λειτουργικού συστήματος προσδιορισμού του υδατικού μετώπου. Ως γνωστό οι αισθητήρες υδατικού μετώπου παρεμβαλλόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικά Δίκτυα Αρδεύσεων

Ατομικά Δίκτυα Αρδεύσεων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 1 : Εισαγωγή Ευαγγελίδης Χρήστος Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Καραβοκύρης Γ. Καραβοκύρης και Συνεργάτες Σύµβουλοι Μηχανικοί Αλεξανδρουπόλεως 23, Aθήνα 11527, email: ik@gk-consultants.

Ιωάννης Καραβοκύρης Γ. Καραβοκύρης και Συνεργάτες Σύµβουλοι Μηχανικοί Αλεξανδρουπόλεως 23, Aθήνα 11527, email: ik@gk-consultants. ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ Υ ΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ Ιωάννης Καραβοκύρης Γ. Καραβοκύρης και Συνεργάτες Σύµβουλοι Μηχανικοί Αλεξανδρουπόλεως 23, Aθήνα 11527, email: ik@gk-consultants.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Γιώργου Τσακίρη Καθηγητή Ε.Μ.Π.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Γιώργου Τσακίρη Καθηγητή Ε.Μ.Π. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γιώργου Τσακίρη Καθηγητή Ε.Μ.Π. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Υδατικών Πόρων (Integrated water resources management)

Διαβάστε περισσότερα

ιόδευση των πληµµυρών

ιόδευση των πληµµυρών ιόδευση των πληµµυρών Με τον όρο διόδευση εννοούµε τον υπολογισµό του πληµµυρικού υδρογραφήµατος σε µια θέση Β στα κατάντη ενός υδατορρεύµατος, όταν αυτό είναι γνωστό σε µια θέση Α στα ανάντη ή αντίστοιχα

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή μέσω του σχεδιασμού διαχείρισης υδάτων στην Κύπρο 4/9/2014

Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή μέσω του σχεδιασμού διαχείρισης υδάτων στην Κύπρο 4/9/2014 Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή μέσω του σχεδιασμού διαχείρισης υδάτων στην Κύπρο 4/9/2014 1. Υφιστάμενη Κατάσταση Οι υδάτινοι πόροι συνδέονται άμεσα με το κλίμα καθώς ο υδρολογικός κύκλος εξαρτάται σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Αρδεύσεις (Θεωρία) Ενότητα 8 : Η άρδευση με κατάκλυση Δρ.

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Αρδεύσεις (Θεωρία) Ενότητα 8 : Η άρδευση με κατάκλυση Δρ. Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Αρδεύσεις (Θεωρία) Ενότητα 8 : Η άρδευση με κατάκλυση Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης 8. Η άρδευση με κατάκλυση Γενικά. Κατά τη μέθοδο αυτή η προς άρδευση

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα i adapt

Το πρόγραμμα i adapt Ένα πρόγραμμα της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Το πρόγραμμα i adapt Πιλοτικό πρόγραμμα νέων τεχνολογιών για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας. Χρήστος Μακρόπουλος Ημερίδα: «i

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Κατεύθυνση Α: Αειφορική Διαχείριση Ορεινών Υδρολεκανών με Ευφυή Συστήματα και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Κατεύθυνση Α: Αειφορική Διαχείριση Ορεινών Υδρολεκανών με Ευφυή Συστήματα και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Κατεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

3. Δίκτυο διανομής επιλύεται για δύο τιμές στάθμης ύδατος της δεξαμενής, Η 1 και

3. Δίκτυο διανομής επιλύεται για δύο τιμές στάθμης ύδατος της δεξαμενής, Η 1 και ΕΜΠ Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αστικά Υδραυλικά Έργα Επαναληπτική εξέταση 10/2011 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Μονάδες 3, Διάρκεια 20') ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ Α Απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις, σημειώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικές και εξειδικευµένες υδρολογικές αναλύσεις

Τυπικές και εξειδικευµένες υδρολογικές αναλύσεις Προς µια ορθολογική αντιµετώπιση των σύγχρονων υδατικών προβληµάτων: Αξιοποιώντας την Πληροφορία και την Πληροφορική για την Πληροφόρηση Υδροσκόπιο: Εθνική Τράπεζα Υδρολογικής & Μετεωρολογικής Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

και Αξιοποίηση Υδατικού Δυναμικού»

και Αξιοποίηση Υδατικού Δυναμικού» ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑ Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών 19 Νοεμβρίου 2010 Ε. Βαρδουλάκη O.A.ΔY.K. «Διαχείριση και Αξιοποίηση Υδατικού Δυναμικού» Ο.Α.ΔΥ.Κ. Ο ΟΑΔΥΚ ιδρύθηκε το 1979. Είναι ο παλαιότερος

Διαβάστε περισσότερα

Άρδευση µε σταγόνες ή στάγδην άρδευση (drip or trickle irrigation)

Άρδευση µε σταγόνες ή στάγδην άρδευση (drip or trickle irrigation) Άρδευση µε σταγόνες ή στάγδην άρδευση (drip or trickle irrigation) Εισαγωγή Εφαρµογή του νερού υπό µορφή σταγόνων στο ριζόστρωµα των φυτών µε ειδικούς σταλάκτες επί σωλήνων ΡΕ κατά µήκος των γραµµών των

Διαβάστε περισσότερα

Υ ΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΞΗΡΑΣΙΑ

Υ ΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΞΗΡΑΣΙΑ Υ ΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΞΗΡΑΣΙΑ Νίκος Μαµάσης Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων Τοµέας Υδατικών Πόρων Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθήνα 2009 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Υδρολογία - Αντιπλημμυρικά Έργα

Τεχνική Υδρολογία - Αντιπλημμυρικά Έργα ΤΕΙ-Αθήνας Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ & Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ Τεχνική Υδρολογία - Αντιπλημμυρικά Έργα Διδάσκων: Ιωάννης Συμπέθερος Καθηγητής Εαρινό Εξάμηνο Σχ. Έτους 2013-14 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΔΕΥΣΕΙΣ-ΓΕΩΡΓΙΚΗ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. Εξάμηνο Διδασκαλίας: Ε (Εδαφική Υγρασία)

ΑΡΔΕΥΣΕΙΣ-ΓΕΩΡΓΙΚΗ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. Εξάμηνο Διδασκαλίας: Ε (Εδαφική Υγρασία) ΑΡΔΕΥΣΕΙΣ-ΓΕΩΡΓΙΚΗ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δρ. Γεωπόνος Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Εξάμηνο Διδασκαλίας: Ε (Εδαφική Υγρασία)

Διαβάστε περισσότερα

Σχέσεις εδάφους νερού Σχέσεις μάζας όγκου των συστατικών του εδάφους Εδαφική ή υγρασία, τρόποι έκφρασης

Σχέσεις εδάφους νερού Σχέσεις μάζας όγκου των συστατικών του εδάφους Εδαφική ή υγρασία, τρόποι έκφρασης Γεωργική Υδραυλική Αρδεύσεις Σ. Αλεξανδρής Περιγραφή Μαθήματος Σχέσεις εδάφους νερού Σχέσεις μάζας όγκου των συστατικών του εδάφους Εδαφική ή υγρασία, τρόποι έκφρασης Χαρακτηριστική Χ ή καμπύλη υγρασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Αποκατάσταση της Λίμνης Κορώνειας μέσω της Αλλαγής του Συστήματος Άρδευσης

Ποσοτική Αποκατάσταση της Λίμνης Κορώνειας μέσω της Αλλαγής του Συστήματος Άρδευσης Ποσοτική Αποκατάσταση της Λίμνης Κορώνειας μέσω της Αλλαγής του Συστήματος Άρδευσης Φ. Παπαδόπουλος, A. Παπαδόπουλος, Ε. Μεταξά Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.), Ινστιτούτο Εδαφολογίας Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

Πλημμύρες Υδρολογικές εφαρμογές με τη χρήση GIS

Πλημμύρες Υδρολογικές εφαρμογές με τη χρήση GIS Πλημμύρες Υδρολογικές εφαρμογές με τη χρήση GIS Νίκος Μαμάσης Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων Αθήνα 2014 Υδρολογικές εφαρμογές με τη χρήση GIS Γενικά Η τεχνολογία των Συστημάτων Γεωγραφικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Παναγιώτα Γαλιατσάτου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ. Εισαγωγή στην Υδρολογία (1η Άσκηση)

ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ. Εισαγωγή στην Υδρολογία (1η Άσκηση) ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ Εισαγωγή στην Υδρολογία (1η Άσκηση) Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων ιάρθρωση του µαθήµατος Εισαγωγή στην Υδρολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΑΛΑΤΟΥΧΑ ΚΑΙ ΝΑΤΡΙΩΜΕΝΑ ΕΔΑΦΗ ΤΟΥ ΚΑΤΩ ΡΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ GIS

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΑΛΑΤΟΥΧΑ ΚΑΙ ΝΑΤΡΙΩΜΕΝΑ ΕΔΑΦΗ ΤΟΥ ΚΑΤΩ ΡΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ GIS ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΑΛΑΤΟΥΧΑ ΚΑΙ ΝΑΤΡΙΩΜΕΝΑ ΕΔΑΦΗ ΤΟΥ ΚΑΤΩ ΡΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ GIS Σταυρινός E. 1 Μπαρούχας Π. 2 και Μαλάμος Ν. 2 1 Δ/νση Σχεδιασμού Εγγ/κών Έργων & Αξιοπ/σης Εδαφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΟΔΑΡΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΔΙΑΔΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ

ΧΗΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΟΔΑΡΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΔΙΑΔΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΕΧΩΔΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΥΠΟΥ ΙΙ ΧΗΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΟΔΑΡΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΔΙΑΔΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η οδηγία για τα νερά κολύμβησης και η επίδραση της μυδοκαλλιέργειας στην ποιότητα νερών του Θερμαϊκού κόλπου (Βόρειο. Αιγαίο)

Η οδηγία για τα νερά κολύμβησης και η επίδραση της μυδοκαλλιέργειας στην ποιότητα νερών του Θερμαϊκού κόλπου (Βόρειο. Αιγαίο) Η οδηγία για τα νερά κολύμβησης και η επίδραση της μυδοκαλλιέργειας στην ποιότητα νερών του Θερμαϊκού κόλπου (Βόρειο Αιγαίο) Δρ. Σοφία Γαληνού-Μητσούδη Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ -ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΦΥΣΙΚΗ -ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ Γιάννης Λ. Τσιρογιάννης Γεωργικός Μηχανικός M.Sc., PhD Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Ηπείρου Τμ. Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Ανθοκομίας Αρχιτεκτονικής Τοπίου ΦΥΣΙΚΗ -ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ Κλίμα Καιρός Αγρομετεωρολογικοί

Διαβάστε περισσότερα

5000 Γεωµετρικό µοντέλο 4500 Γραµµικό µοντέλο 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1991 2001 2011 2021 2031 2041 2051

5000 Γεωµετρικό µοντέλο 4500 Γραµµικό µοντέλο 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1991 2001 2011 2021 2031 2041 2051 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Υδατικών Πόρων Μάθηµα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μέρος Α: Υδρευτικά έργα Άσκηση Ε1: Εκτίµηση παροχών σχεδιασµού έργων υδροδότησης οικισµού Σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

Εύη Λίττη ΛΔΚ ΕΠΕ Άνδρος 2008

Εύη Λίττη ΛΔΚ ΕΠΕ Άνδρος 2008 ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Εύη Λίττη ΛΔΚ ΕΠΕ Άνδρος 2008 Περιεχόμενα Παρουσίασης Α. Γενικά Στοιχεία Β. Υφιστάμενη κατάσταση υδατικών πόρων Γ. Ανάπτυξη συστημάτων και εργαλείων διαχείρισης Υδατικών

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον και Ανάπτυξη ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Περιβάλλον και Ανάπτυξη ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Δ.Π.Μ.Σ. "ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ" ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΏΝ ΠΟΡΩΝ Συνδυασμένη διαχείριση επιφανειακών και υπόγειων υδατικών πόρων με ποσοτικά, ποιοτικά και οικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» «ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓΡΙΑΣ Δ. ΒΟΛΟΥ ΜΕ Ε.Ε.Λ. Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το µοντέλο Ζυγός. Α. Ευστρατιάδης & Ν. Μαµάσης. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τοµέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος

Το µοντέλο Ζυγός. Α. Ευστρατιάδης & Ν. Μαµάσης. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τοµέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. Το µοντέλο Ζυγός Α. Ευστρατιάδης & Ν. Μαµάσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ Υ ΑΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΗΣ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙ ΑΣ STUDY FOR THE WATER BALANCE OF TRICHONIS LAKE CATCHMENT

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ Υ ΑΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΗΣ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙ ΑΣ STUDY FOR THE WATER BALANCE OF TRICHONIS LAKE CATCHMENT ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE GENERAL - ENVIRONMENT ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE-ΦΥΣΗ 99 PROGRAMME LIFE-NATURE 99 ΕΡΓΟ: ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΒΕΣΤΟΥΧΩΝ ΒΑΛΤΩΝ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού. Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού. Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ολοκληρωμένη Διαχείριση Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ

Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ ίκτυα διανοµής αέρα (αερισµού ή κλιµατισµού) Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας Τ.Ε.Ι. Κρήτης ηµήτρης Αλ. Κατσαπρακάκης Μέρηδικτύουδιανοµήςαέρα Ένα δίκτυο διανοµής αέρα εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΑΓΩΓΟΙ Σχήμα 1.1. Διατομή υδραγωγείου Υλίκης, γαιώδης περιοχή

1. ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΑΓΩΓΟΙ Σχήμα 1.1. Διατομή υδραγωγείου Υλίκης, γαιώδης περιοχή . ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΑΓΩΓΟΙ.. Γενικά Υπάρχουν φυσικοί (π.χ. ποταμοί, χείμαρροι και τεχνητοί (π.χ. αρδευτικές διώρυγες, στραγγιστικές τάφροι, διώρυγες μεταφορές νερού για υδρευτικούς σκοπούς, αγωγοί αποχέτευσης ανοικτοί

Διαβάστε περισσότερα

3. Άρδευση µε τη µέθοδο της τεχνητής βροχής

3. Άρδευση µε τη µέθοδο της τεχνητής βροχής 3. Άρδευση µε τη µέθοδο της τεχνητής βροχής 3.1. Ορισµός Η άρδευση µε τεχνητή βροχή είναι η µέθοδος που το νερό εφαρµόζεται στον αγρό σαν τεχνητή αποµίµηση της βροχής. Η εφαρµογή της µεθόδου στοχεύει στην

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Αρδεύσεις (Θεωρία) Ενότητα 10 : Η άρδευση με αυλάκια Δρ.

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Αρδεύσεις (Θεωρία) Ενότητα 10 : Η άρδευση με αυλάκια Δρ. Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Αρδεύσεις (Θεωρία) Ενότητα 10 : Η άρδευση με αυλάκια Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης 10. Η άρδευση με αυλάκια 10.1. Γενικά. Από τις επιφανειακές μεθόδους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Μονάδες 3, Διάρκεια 20')

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Μονάδες 3, Διάρκεια 20') ΕΜΠ Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αστικά Υδραυλικά Έργα Κανονική εξέταση 07/2008 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Μονάδες 3, Διάρκεια 20') ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ Α Απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις, σημειώνοντας στο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ»

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» http://www.hydromentor.uth.gr/ Συντονιστής: Αθανάσιος Λουκάς, Καθηγητής Επιστ. Υπεύθυνος: Νικήτας Μυλόπουλος, Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Υδρολογίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τεχνική Υδρολογία Διαγώνισμα κανονικής εξέτασης

ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τεχνική Υδρολογία Διαγώνισμα κανονικής εξέτασης ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τεχνική Υδρολογία Διαγώνισμα κανονικής εξέτασης 2011-2012 1 ΠΡΩΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ-ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 30 ΛΕΠΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ: 3 ΚΛΕΙΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ Α Θέμα 1 (μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Η ΣΥΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΣΥΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Δρ. Λάμπρος Βασιλειάδης Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πεδίον

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός «η θέσπιση πλαισίου για την προστασία των επιφανειακών και των υπόγειων υδάτων».

Σκοπός «η θέσπιση πλαισίου για την προστασία των επιφανειακών και των υπόγειων υδάτων». ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Κλιματική Αλλαγή, επιπτώσεις στο περιβάλλον και την υγεία. Ενσωμάτωση Γνώσης και Εφαρμογή πολιτικών προσαρμογής στην τοπική αυτοδιοίκηση» Δρ. Ιωάννης Ματιάτος Υδρογεωλόγος, Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ

ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ Το νερό των κατακρημνισμάτων ακολουθεί διάφορες διαδρομές στη πορεία του προς την επιφάνεια της γης. Αρχικά συναντά επιφάνειες που αναχαιτίζουν την πορεία του όπως είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ»

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» Συντονιστής: Καθ. Αθανάσιος Λουκάς Επιστ. Υπεύθυνος: Αναπλ. Καθ. Νικήτας Μυλόπουλος Δρ. Λάμπρος Βασιλειάδης Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων, Πεδίον Άρεως,

Διαβάστε περισσότερα

Εδαφολογικές και καλλιεργητικές ανάγκες της Κάνναβης (L. Cannabis Sativa, Cannabaceae)

Εδαφολογικές και καλλιεργητικές ανάγκες της Κάνναβης (L. Cannabis Sativa, Cannabaceae) Εδαφολογικές και καλλιεργητικές ανάγκες της Κάνναβης (L. Cannabis Sativa, Cannabaceae) Σταυρινός Ελευθέριος Δρ Γεωπόνος - Εδαφολόγος Μέλος του ΔΣ Εδαφολογικής Εταιρείας www.edafologiki.gr Περιεχόμενα Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΑΦΟΣ. Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά

Ε ΑΦΟΣ. Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά Ε ΑΦΟΣ Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Έδαφος Το έδαφος σχηµατίζεται από τα προϊόντα της αποσάθρωσης των πετρωµάτων του υποβάθρου (µητρικό πέτρωµα) ή των πετρωµάτων τω γειτονικών

Διαβάστε περισσότερα