ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 18ης Α ριλίου 2012 Αριθµός Πρακτικού 12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 18ης Α ριλίου 2012 Αριθµός Πρακτικού 12"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ του άρθρου 175 του ν.3852/2010 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 18ης Α ριλίου 2012 Αριθµός Πρακτικού 12 Στη Λαµία και στα γραφεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, (Πλατεία Ελευθερίας 3, 1 ος όροφος), σήµερα στις 18 Α ριλίου 2012, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00.µ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Ε ιτρο ή ου συγκροτήθηκε µε την 1/2011 (αρ. ρ.1/ ) α όφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, µετά α ό την 491/ ρόσκληση του Προέδρου αυτής, ου ε ιδόθηκε νόµιµα σε όλα τα µέλη της, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3852/2010, για να α οφασίσει ε ί των κάτωθι θεµάτων της ηµερησίας διάταξης: ΘΕΜΑ 1 ο : Έγκριση ρακτικών 10/ και 11/ , Οικονοµικής Ε ιτρο ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. ΘΕΜΑ 2 ο : Έγκριση αράτασης ροθεσµίας του έργου: «Προσθήκη Α.Π.Χ. στο 13 ο ηµοτικό Σχολείο Χαλκίδας», Π.Ε. Εύβοιας. ΘΕΜΑ 3 ο : Έγκριση ρακτικού της Ε ιτρο ής διενέργειας του διαγωνισµού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΥ ΠΡΟΩΘΗΤΗ ΓΑΙΩΝ». ΘΕΜΑ 4 ο : Έγκριση τευχών και δηµο ράτησης του έργου: «Κατασκευή δεξαµενής και δικτύου υψηλής ζώνης Κοινότητας Αντίκυρας», ροϋ ολογισµού ,36. ΘΕΜΑ 5 ο : ιορισµός δικηγόρου για α όκρουση αίτησης ακυρώσεως, Π.Ε. Βοιωτίας. ΘΕΜΑ 6 ο : Έγκριση δηµο ράτησης µε ρόχειρο διαγωνισµό του έργου: «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΣΤΟ.. ΠΕΤΡΩΤΟΥ», Π.Ε. Φθιώτιδας, ροϋ ολογισµού ,00 µε ΦΠΑ. ΘΕΜΑ 7 ο : Έγκριση δηµο ράτησης του έργου: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ.. ΒΙΤΩΛΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ», Π.Ε. Φθιώτιδας, ροϋ ολογισµού ,00 µε ΦΠΑ.

2 ΘΕΜΑ 8 ο : Έγκριση ρακτικού ε αναδηµο ράτησης του έργου: «ΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΕΩΣ.. ΠΑΛΑΙΟΒΡΑΧΑΣ», Π.Ε. Φθιώτιδας, ροϋ ολογισµού ,00 µε ΦΠΑ. ΘΕΜΑ 9 ο : Έγκριση α ευθείας ανάθεσης της ροµήθειας: «Προµήθεια Χρώµατος ιαγράµµισης». ΘΕΜΑ 10 ο : Έγκριση α ευθείας ανάθεσης της ροµήθειας: «Προµήθεια Ασφαλτοµίγµατος σε δοχεία, οριοδεικτών, λαστικών κολωνακίων, κόνων κλ.», ροϋ ολογισµού ,87 µε ΦΠΑ. ΘΕΜΑ 11 ο : Συγκρότηση ε ιτρο ών για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, σε εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 38 του Κανονισµού Προµηθειών του ηµοσίου (Π.. 118/2007) και του άρθρου 26 του ν. 4024/2011. ΘΕΜΑ 12 ο : Έγκριση δα ανών για αγορές, ε ισκευές, συντηρήσεις ή αροχή υ ηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας. ΘΕΜΑ 13 ο : Εγκρίσεις αγοράς, ε ισκευής, συντήρησης ή αροχής υ ηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας. ΘΕΜΑ 14 ο : Έγκριση δα άνης, Π.Ε. Φωκίδας. ΘΕΜΑ 15 ο : Έγκριση διενέργειας του ανοικτού διαγωνισµού: «Προµήθεια Υγρών Καυσίµων και Λι αντικών» για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας». ΘΕΜΑ 16 ο : Έγκριση µετακίνησης της Αντι εριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, κ. Γιώτας Γαζή. ΘΕΜΑ 17 ο : Έγκριση έκδοσης χρηµατικού εντάλµατος ρο ληρωµής για ληρωµή καυσίµων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. ΘΕΜΑ 18 ο : Έγκριση δα άνης, Π.Ε. Εύβοιας. ΘΕΜΑ 19 ο : Έγκριση άσκησης ή µη ενδίκου µέσου κατά διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης διαταγών ληρωµής, Π.Ε. Εύβοιας. ΘΕΜΑ 20 ο : Έγκριση αράτασης ροθεσµίας του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΗΛΙΩΝ», Π.Ε. Εύβοιας. ΘΕΜΑ 21 ο : ιορισµός δικηγόρου για α όκρουση αγωγής, Π.Ε. Ευρυτανίας. ΘΕΜΑ 22 ο : Έγκριση δηµο ράτησης του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΟ ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΛΙΒΑ ΕΙΑΣ», Π.Ε. Βοιωτίας, ροϋ ολογισµού ,00. 2

3 Παρόντα µέλη (6) οι κ.κ. Μ ουραντάς Αθανάσιος, Ζιώγας Γεώργιος, Παρχαρίδης Παναγιώτης, Πίσχινας Ανέστης, Σκλα άνης Ταξιάρχης και Χρονάς Αναστάσιος (ανα ληρωµατικό µέλος). Α ό τη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν νόµιµα, α ουσίασαν τα τακτικά µέλη Γκικό ουλος Γεώργιος, Λατσούδης Αθανάσιος, Λετώνης Ιωάννης και Τουσιάδης Θωµάς. Αφού υ ήρξε α αρτία, ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Ε ιτρο ής κ. Μ ουραντάς Αθανάσιος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Χρέη γραµµατέως άσκησε η κ. Μ αλκούρα Ι ολύτη, υ άλληλος της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας, κλάδου ΠΕ ιοικητικού, µε βαθµό Ε, ου ορίσθηκε γραµµατέας της Οικονοµικής Ε ιτρο ής µε την 9460/222/ α όφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας. Ε ίσης στη συνεδρίαση αρευρέθηκαν οι: 1.Τσάµ ρας Γεώργιος, Προϊστάµενος Γενικής ιεύθυνσης Ανα τυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος και Υ οδοµών 2. Καραΐσκος Ευθύµιος, Νοµικός Σύµβουλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, και οι εισηγητές: 3. Κύρκος Βασίλειος, της /νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. και 4. Τσελάς Σταύρος, Προϊστάµενος της Γενικής ιεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής. Η Ε ιτρο ή α οφάσισε οµόφωνα να συζητήσει τα αρακάτω έκτακτα θέµατα: ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1 ο : Συγκρότηση Ε ιτρο ών ιαγωνισµού και Ενστάσεων για το έργο: «Κατα ολέµηση κουνου ιών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για το έτος 2012». ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2 ο : ιορισµός δικηγόρου για α όκρουση αιτήσεων ακυρώσεως στο Συµβούλιο της Ε ικρατείας, Π.Ε. Βοιωτίας. ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3 ο : Έγκριση δα ανών για τον εορτασµό της ε ετείου της ηµέρας του Φιλελληνισµού και της διεθνούς αλληλεγγύης, Π.Ε. Βοιωτίας. Η α όφαση αυτή έλαβε αριθµό 299 ΘΕΜΑ 1 ο : Έγκριση ρακτικών 10/ και 11/ , Οικονοµικής Ε ιτρο ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Η Ε ιτρο ή ενέκρινε οµόφωνα τα µε αριθµ. 10/ και 11/ ρακτικά συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Η α όφαση αυτή έλαβε αριθµό 300 ΘΕΜΑ 2 ο : Έγκριση αράτασης ροθεσµίας του έργου: «Προσθήκη Α.Π.Χ. στο 13 ο ηµοτικό Σχολείο Χαλκίδας», Π.Ε. Εύβοιας. Ο Πρόεδρος ανέ τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ όψη το υ αριθµ. 1645/12/Φ.ΕΡΓΟΥ/ σχετικό έγγραφο της /νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας 3

4 και τα υ αριθµ. 2329/ και 724/ έγγραφα της Ενδιάµεσης ιαχειριστικής Αρχής Στερεάς Ελλάδας ρος την Ε ιτρο ή, τα ο οία και α οτελούν ανα όσ αστο τµήµα του αρόντος ρακτικού. α οφασίζει κατά λειοψηφία Εγκρίνει την αράταση ροθεσµίας κατά 210 ηµέρες, δηλαδή µέχρι 3/9/2012, του έργου: «Προσθήκη Αίθουσας Πολλα λών Χρήσεων στο 13 ο ηµοτικό Σχολείο Χαλκίδας», Π.Ε. Εύβοιας. Ο κ. Χρονάς δήλωσε ότι α έχει α ό την ψηφοφορία. Η α όφαση αυτή έλαβε αριθµό 301 ΘΕΜΑ 3 ο : Έγκριση ρακτικού της Ε ιτρο ής διενέργειας του διαγωνισµού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΥ ΠΡΟΩΘΗΤΗ ΓΑΙΩΝ». Ο Πρόεδρος ανέ τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ όψη το υ αριθµ. 1712/ σχετικό έγγραφο της /νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. ρος την Ε ιτρο ή, το ο οίο και α οτελεί ανα όσ αστο τµήµα του αρόντος ρακτικού. Στη συνέχεια αρείχε διευκρινίσεις α ό λευρά υ ηρεσίας ο κ. Κύρκος Βασίλειος. 1. Εγκρίνει το α ό 23/3/2012 ρακτικό της Ε ιτρο ής του διαγωνισµού. 2. Α οκλείει την εταιρεία «Α ΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ Α.Ε.Β.Μ.Ε.» µε διακριτικό τίτλο «ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΑΡΑΚΑΚΗ», για τους λόγους ου αναλυτικά αναφέρονται στο ανωτέρω ρακτικό. 3. Εγκρίνει την συνέχεια του διαγωνισµού στην ε όµενη φάση της αξιολόγησης των τεχνικών ροσφορών των αρακάτω εταιρειών: - ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. -. Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε. µε διακριτικό τίτλο «HELESI ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ». Η α όφαση αυτή έλαβε αριθµό 302 ΘΕΜΑ 4 ο : Έγκριση τευχών και δηµο ράτησης του έργου: «Κατασκευή δεξαµενής και δικτύου υψηλής ζώνης Κοινότητας Αντίκυρας», ροϋ ολογισµού ,36. Ο Πρόεδρος ανέ τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ όψη το υ αριθµ /1598/ σχετικό έγγραφο της /νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. ρος την Ε ιτρο ή, το ο οίο και α οτελεί ανα όσ αστο τµήµα του αρόντος ρακτικού. Εγκρίνει: 1. την διακήρυξη και τα λοι ά τεύχη δηµο ράτησης του έργου: «Κατασκευή δεξαµενής και δικτύου υψηλής ζώνης Κοινότητας Αντίκυρας». 4

5 2. την δηµο ράτηση του έργου του θέµατος µε ανοιχτή δηµο ρασία. 3. Ορίζει την ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ως Αρχή ου θα διενεργήσει την δηµο ρασία. Η α όφαση αυτή έλαβε αριθµό 303 ΘΕΜΑ 5 ο : ιορισµός δικηγόρου για α όκρουση αίτησης ακυρώσεως, Π.Ε. Βοιωτίας. Ο Πρόεδρος ανέ τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ όψη το υ αριθµ. οικ.1299/ σχετικό έγγραφο της /νσης ιοικητικού Οικονοµικού Π.Ε. Βοιωτίας ρος την Ε ιτρο ή, το ο οίο και α οτελεί ανα όσ αστο τµήµα του αρόντος ρακτικού. ιορίζει ληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» τον δικηγόρο Αθηνών κ. Γεώργιο Λασ ονίκο (οδ. Οµήρου 27- Τ.Κ ), στον ο οίο χορηγείται η εντολή και η ληρεξουσιότητα να αραστεί στο Συµβούλιο Ε ικρατείας ( Τµήµα Ε ), στην δικάσιµο της 21 ης Νοεµβρίου 2012 καθώς και σε κάθε µετ αναβολή δικάσιµο, µε την εντολή να α οκρούσει την µε αριθµό ράξεως καταθέσεως 5826/2008 αίτηση ακυρώσεως της εταιρείας «ΒΙΟΚΟΜΠΟΣΤ Α.Β.Ε.Ε.» κατά της ρώην Ν.Α. Βοιωτίας, συντάσσοντας υ όµνηµα, ροβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισµούς και γενικά να ράξει ό,τι κατά τη κρίση του α αιτείται, για την υ εράσ ιση των υ οθέσεων και των συµφερόντων της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας». Η α όφαση αυτή έλαβε αριθµό 304 ΘΕΜΑ 6 ο : Έγκριση δηµο ράτησης µε ρόχειρο διαγωνισµό του έργου: «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΣΤΟ.. ΠΕΤΡΩΤΟΥ», Π.Ε. Φθιώτιδας, ροϋ ολογισµού ,00 µε ΦΠΑ. Ο Πρόεδρος ανέ τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ όψη το υ αριθµ /3634/ σχετικό έγγραφο της /νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας ρος την Ε ιτρο ή, το ο οίο και α οτελεί ανα όσ αστο τµήµα του αρόντος ρακτικού. Εγκρίνει: 1. την δηµο ράτηση του έργου του θέµατος µε Πρόχειρο ιαγωνισµό. 2. την διακήρυξη και τα λοι ά τεύχη δηµο ράτησης του έργου. 3. Ορίζει την ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας ως Αρχή ου θα διενεργήσει την δηµο ρασία. Η α όφαση αυτή έλαβε αριθµό 305 ΘΕΜΑ 7 ο : Έγκριση δηµο ράτησης του έργου: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ.. ΒΙΤΩΛΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ», Π.Ε. Φθιώτιδας, ροϋ ολογισµού ,00 µε ΦΠΑ. 5

6 Ο Πρόεδρος ανέ τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ όψη το υ αριθµ /3671/ σχετικό έγγραφο της /νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας ρος την Ε ιτρο ή, το ο οίο και α οτελεί ανα όσ αστο τµήµα του αρόντος ρακτικού. Εγκρίνει: 1. την δηµο ράτηση του έργου του θέµατος µε ανοιχτή δηµο ρασία. 2. την διακήρυξη και τα λοι ά τεύχη δηµο ράτησης του έργου. 3. Ορίζει την ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας ως Αρχή ου θα διενεργήσει την δηµο ρασία. Η α όφαση αυτή έλαβε αριθµό 306 ΘΕΜΑ 8 ο : Έγκριση ρακτικού ε αναδηµο ράτησης του έργου: «ΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΕΩΣ.. ΠΑΛΑΙΟΒΡΑΧΑΣ», Π.Ε. Φθιώτιδας, ροϋ ολογισµού ,00 µε ΦΠΑ. Ο Πρόεδρος ανέ τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ όψη το υ αριθµ. Τ.Ε /3643/ σχετικό έγγραφο της /νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας ρος την Ε ιτρο ή, το ο οίο και α οτελεί ανα όσ αστο τµήµα του αρόντος ρακτικού. 1. Εγκρίνει το α ό 22/3/2012 ρακτικό ε αναδηµο ράτησης του έργου του θέµατος. 2. Κατακυρώνει τον διαγωνισµό στην εργολη τική ε ιχείρηση «Κ/Ξ ΖΟΡΜΠΑΣ ΦΩΤΙΟΣ - ΜΑΛΙΑΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ», ου ροσέφερε µέσο οσοστό έκ τωσης σαράντα ε τά τοις εκατό και έντε εκατοστά (47,05%). Η α όφαση αυτή έλαβε αριθµό 307 ΘΕΜΑ 9 ο : Έγκριση α ευθείας ανάθεσης της ροµήθειας: «Προµήθεια Χρώµατος ιαγράµµισης». Ο Πρόεδρος ανέ τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ όψη το υ αριθµ. Τ.Ε /2657/ σχετικό έγγραφο της /νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας ρος την Ε ιτρο ή, το ο οίο και α οτελεί ανα όσ αστο τµήµα του αρόντος ρακτικού. 1. Εγκρίνει τα τεύχη της µελέτης ροµήθειας του θέµατος. 2. Αναθέτει α ευθείας την ροµήθεια στην Ε ιχείρηση: «VENDOR ΖΑΓΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», η ο οία έχει την δυνατότητα για έγκαιρη εκτέλεσή της. Η α όφαση αυτή έλαβε αριθµό 308 ΘΕΜΑ 10 ο : Έγκριση α ευθείας ανάθεσης της ροµήθειας: «Προµήθεια Ασφαλτοµίγµατος σε δοχεία, οριοδεικτών, λαστικών κολωνακίων, κόνων κλ.», ροϋ ολογισµού ,87 µε ΦΠΑ. 6

7 Ο Πρόεδρος ανέ τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ όψη το υ αριθµ. Τ.Ε /2737/ σχετικό έγγραφο της /νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας ρος την Ε ιτρο ή, το ο οίο και α οτελεί ανα όσ αστο τµήµα του αρόντος ρακτικού. 1. Εγκρίνει τα τεύχη της µελέτης ροµήθειας του θέµατος. 2. Αναθέτει α ευθείας την ροµήθεια στην Ε ιχείρηση: «Ο ΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. ΧΡΟΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.», η ο οία έχει την δυνατότητα για έγκαιρη εκτέλεσή της. Η α όφαση αυτή έλαβε αριθµό 309 ΘΕΜΑ 11 ο : Συγκρότηση ε ιτρο ών για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, σε εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 38 του Κανονισµού Προµηθειών του ηµοσίου (Π.. 118/2007) και του άρθρου 26 του ν. 4024/2011. Ο Πρόεδρος ανέ τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ όψη το υ αριθµ. οικ. 1419/ σχετικό έγγραφο της /νσης ιοικητικού Οικονοµικού Π.Ε. Βοιωτίας ρος την Ε ιτρο ή, το ο οίο και α οτελεί ανα όσ αστο τµήµα του αρόντος ρακτικού. Στη συνέχεια αρείχε διευκρινίσεις ο κ. Ζιώγας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύµβουλος και τακτικό µέλος της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. Συγκροτεί τις αρακάτω ε ιτρο ές για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, σε εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 38 του Κανονισµού Προµηθειών του ηµοσίου (Π.. 118/2007), τα µέλη των ο οίων ροέκυψαν α ό ηµόσια κλήρωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4024/2011, ως εξής: 1. Ε ιτρο ή αξιολόγησης των α οτελεσµάτων των ανοικτών ή κλειστών διαγωνισµών και των διαδικασιών δια ραγµάτευσης για ροµήθειες ή εκτέλεση εργασιών ή αροχή υ ηρεσιών ου αφορούν την Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας και η σχετική ή σχετικές γνωµοδοτήσεις ρος το α οφασίζον όργανο. Η εν λόγω ε ιτρο ή είναι αρµόδια και για τους σχετικούς ρόχειρους διαγωνισµούς 1.Βήττα ήµητρα του κλάδου ΠΕ Μηχανολόγων-Μηχανικών, υ άλληλος της /νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Β., µε ανα ληρωτή τον Γκικό ουλο Κων/νο του κλάδου ΠΕ ιοικητικού-οικονοµικού, υ άλληλο της /νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε.Β. 2.Κολοβού Ζωή του κλάδου ΤΕ ιοικητικού-λογιστικού, υ άλληλος της /νσης ιοικητικού-οικονοµικού της Π.Ε.Β., µε ανα ληρωτή τον Πάνο ήµο του κλάδου ΠΕ ιοικητικού-οικονοµικού, υ άλληλο της /νσης Ανά τυξης της Π.Ε.Β. 3.Μ αρκώσης ηµήτριος του κλάδου Ε ιοικητικού-λογιστικού, υ άλληλος της /νσης ιοικητικού Οικονοµικού της Π.Ε.Β., µε ανα ληρωτή τον Γερονικολό Λουκά του κλάδου ΠΕ Χηµικών Μηχανικών, υ άλληλο του Τµήµατος Περ/ντος & Υδροοικονοµίας της Π.Ε.Β. 7

8 2. Ε ιτρο ή αξιολόγησης των α οτελεσµάτων των ανοικτών ή κλειστών διαγωνισµών και των διαδικασιών δια ραγµάτευσης για ροµήθειες ειδών ληροφορικής ή εκτέλεση συναφών εργασιών ή υ ηρεσιών ου αφορούν την Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας και η σχετική ή σχετικές γνωµοδοτήσεις ρος το α οφασίζον όργανο. Η εν λόγω ε ιτρο ή είναι αρµόδια και για τους σχετικούς ρόχειρους διαγωνισµούς 1.Στεφανίδης Ιωάννης του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, υ άλληλος της /νσης ιοικητικού Οικονοµικού της Π.Ε.Β., µε ανα ληρώτρια την Κόκκαλη Βασιλική του κλάδου Ε ιοικητικού-λογιστικού, υ άλληλο της /νσης Ανά τυξης της Π.Ε.Β. 2.Μ αλτσιώτη Παναγιούλα του κλάδου Ε Προσω ικού Η/Υ, υ άλληλο της /νσης ιοικητικού-οικονοµικού της Π.Ε.Β., µε ανα ληρώτρια την Σίδερη Αριστέα του κλάδου Ε Προσω ικού Η/Υ, υ άλληλο της /νσης ιοικητικού-οικονοµικού της Π.Ε.Β. 3.Φουντά Μαρία του κλάδου Ε Προσω ικού Η/Υ, υ άλληλο της /νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε.Β., µε ανα ληρώτρια την Γκαβογιαννάκη Μαρία του κλάδου Ε Προσω ικού Η/Υ, υ άλληλο της /νσης ιοικητικού-οικονοµικού της Π.Ε.Β. 3. Ε ιτρο ή αξιολόγησης των α οτελεσµάτων των ανοικτών ή κλειστών διαγωνισµών και των διαδικασιών δια ραγµάτευσης για ροµήθειες ή εκτέλεση εργασιών ή αροχή υ ηρεσιών ου σχετίζονται µε αρµοδιότητες ασκούµενες δια της ιευθύνσεως Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, σύµφωνα µε το άρθρο 186 τοµέας Β του Ν.3852/10 και η σχετική ή σχετικές γνωµοδοτήσεις ρος το α οφασίζον όργανο. Η εν λόγω ε ιτρο ή είναι αρµόδια και για τους σχετικούς ρόχειρους διαγωνισµούς. 1.Σίσκος Χρυσόστοµος του κλάδου ΠΕ Γεω όνων, υ άλληλος της /νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε.Β., µε ανα ληρωτή τον Σταθιά Παναγιώτη του κλάδου ΠΕ Γεω όνων, υ άλληλο της /νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε.Β. 2.Τσάλεζας Αθανάσιος του κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων Γεω ονίας, υ άλληλος της /νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε.Β., µε ανα ληρωτή τον Ντουρντουρέκα Ιωάννη του κλάδου Ε ιοικητικού-λογιστικού, υ άλληλο /νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε.Β. 3.Τσώνη Παρασκευή του κλάδου Ε ιοικητικού Λογιστικού, υ άλληλος της /νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε.Β., µε ανα ληρωτή τον Τάγγα Ιωάννη του κλάδου ΤΕ Μηχανικών υ άλληλο της /νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε.Β. 4. Ε ιτρο ή αξιολόγησης των ενστάσεων του άρθρου 15 του Π. 118/2007 και των ροσφυγών του Ν.3886/10 σχετικών µε διαγωνισµούς ή διαδικασίες δια ραγµάτευσης, ου θα ροκηρύσσει και θα διενεργεί µε τα αρµόδια όργανά της η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και αφορούν την εριφερειακή Ενότητα Βοιωτίας 8

9 και η σχετική ή σχετικές γνωµοδοτήσεις της ρος το α οφασίζον όργανο. Η ε ιτρο ή θα γνωµοδοτεί και ε ί των ενστάσεων και ροσφυγών ου τυχόν υ οβάλλονται και κατά των ρόχειρων διαγωνισµών. 1.Μ ίµης Γεώργιος του κλάδου ΠΕ ιοικητικού Οικονοµικού, Προϊστάµενος του Τµήµατος Λογιστικής ιαχείρισης της /νσης ιοικητικού-οικονοµικού της Π.Ε.Β., µε ανα ληρωτή τον Ρουσσέτη Χαράλαµ ο του κλάδου ΠΕ Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων, /ντή της /νσης Ανά τυξης της Π.Ε.Β. 2.Ντάης Χρήστος του κλάδου ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, υ άλληλος της /νσης Τεχνικών έργων της Π.Ε.Β., µε ανα ληρωτή τον Μούντριχα ηµήτριο του κλάδου ΠΕ Γεωλόγων, Προϊστάµενο του Τµήµατος Εργαστηρίων της /νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Β. 3.Μεταξά Μαρία του κλάδου ΠΕ ιοικητικού-οικονοµικού, υ άλληλος της /νσης ιοικητικού-οικονοµικού της Π.Ε.Β., µε ανα ληρώτρια την Μακρή έσ οινα του κλάδου Ε Τεχνικού (Σχεδιαστών), υ άλληλο της /νσης ιοικητικού-οικονοµικού της Π.Ε.Β. 5. Ε ιτρο ή αξιολόγησης των ενστάσεων του άρθρου 15 του Π. 118/2007 και των ροσφυγών του Ν.3886/10 σχετικών µε διαγωνισµούς ή διαδικασίες δια ραγµάτευσης, ου θα ροκηρύσσει και θα διενεργεί µε τα αρµόδια όργανά της η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και αφορούν την εριφερειακή Ενότητα Βοιωτίας και υ οβάλλονται κατά διαγωνισµών ή διαδικασιών δια ραγµάτευσης οι ο οίες σχετίζονται µε αρµοδιότητες ασκούµενες δια της ιευθύνσεως Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας σύµφωνα µε το άρθρο 186 τοµέας Β του Ν.3852/10. Η εν λόγω ε ιτρο ή γνωµοδοτεί σχετικά στο α οφασίζον όργανο. Η ε ιτρο ή θα γνωµοδοτεί και ε ί σχετικών ενστάσεων και ροσφυγών ου τυχόν υ οβάλλονται και κατά των σχετικών ρόχειρων διαγωνισµών. 1.Μυλωνάς Νικόλαος του κλάδου ΠΕ Γεω όνων, Προϊστάµενος του Τµήµατος Ποιοτικού & Φυτοϋγειονοµικού Ελέγχου της /νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε.Β., µε ανα ληρωτή τον Τσιφή Γεώργιο του κλάδου ΠΕ Γεω όνων, υ άλληλο της /νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε.Β. 2.Μήτσης Αντώνιος του κλάδου ΠΕ Γεω όνων, Προϊστάµενος του Α οκεντρωµένου Τµήµατος Εγγείων Βελτιώσεων της Π.Ε.Β., µε ανα ληρωτή τον Καραµ έτσο Νικόλαο του κλάδου Ε ιοικητικού Λογιστικού, υ άλληλο της /νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε.Β. 3.Πα ά Ευαγγελία του κλάδου ΠΕ Γεω όνων, υ άλληλο της /νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε.Β., µε ανα ληρωτή τον Μ ολτέτσο Αντώνιο του κλάδου του κλάδου Ε Προσω ικού Η/Υ, υ άλληλο της /νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε.Β. 9

10 6. Ε ιτρο ή αραλαβής υλικών, κινητών ραγµάτων, βεβαίωσης ή ιστο οίησης εκτέλεσης εργασιών ή αροχής υ ηρεσιών ου αφορούν τις υ ηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας στη Λιβαδειά & Ορχοµενό. 1.Μίχος Σεραφείµ του κλάδου ΤΕ Βιβλιοθηκονόµων, υ άλληλος της /νσης ιοικητικού Οικονοµικού της Π.Ε.Β., µε ανα ληρωτή τον Θεοχάρη Νικόλαο του κλάδου Ε ιοικητικού-λογιστικού, υ άλληλο της /νσης ιοικητικού-οικονοµικού της Π.Ε.Β. 2.Λιάκος Λεωνίδας του κλάδου Ε ιοικητικού-λογιστικού, υ άλληλος της /νσης ιοικητικού-οικονοµικού της Π.Ε.Β., µε ανα ληρώτρια την Τριανταφυλλοδήµου ήµητρα του κλάδου ΤΕ ιοικητικού-λογιστικού, υ άλληλο της /νσης ιοικητικού- Οικονοµικού της Π.Ε.Β. 3.Γκρέκας Σίµος του κλάδου Ε Εργοδηγών, υ άλληλος της /νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Β., µε ανα ληρώτρια την Μάνη Κων/να του κλάδου Ε ιοκητικού- Οικονοµικού, υ άλληλο της /νσης ιοικητικού-οικονοµικού της Π.Ε.Β. 7. Ε ιτρο ή αραλαβής υλικών, κινητών ραγµάτων ειδών ληροφορικής και η βεβαίωση ή ιστο οίηση εκτέλεσης συναφών εργασιών ή αροχής υ ηρεσιών ου αφορούν τις υ ηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας. 1.Μ αϊρακτάρη ήµητρα του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής, υ άλληλος της /νσης ιοικητικού-οικονοµικού της Π.Ε.Β., µε ανα ληρώτρια την Παλαιοµήτρου Κων/να του κλάδου Ε ιοικητικού-λογιστικού, υ άλληλο της /νσης ιοικητικού- Οικονοµικού της Π.Ε.Β. 2.Τσιφτσή Ελισάβετ του κλάδου Ε ιοικητικού-λογιστικού, υ άλληλος της /νσης ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας της Π.Ε.Β., µε ανα ληρώτρια τη Μελετίου Σωτηρία του κλάδου Ε Τεχνικού, υ άλληλο της /νσης ιοικητικού - Οικονοµικού της Π.Ε.Β. 3.Κιούση Λουκία του κλάδου Ε ιοικητικού-λογιστικού, υ άλληλο του Τµήµατος Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας της Π.Ε.Β., µε ανα ληρώτρια την Καλαντζή Πηνελό η του κλάδου Ε ιοικητικού-λογιστικού, υ άλληλο της /νσης ιοικητικού- Οικονοµικού της Π.Ε.Β. 8. Ε ιτρο ή αραλαβής υλικών, κινητών ραγµάτων ειδών ληροφορικής και η βεβαίωση ή ιστο οίηση εκτέλεσης συναφών εργασιών ή αροχής υ ηρεσιών ου αφορούν τη /νση Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής 1.Γεωργακό ουλος Αθανάσιος του κλάδου Ε ιοικητικού-λογιστικού, υ άλληλος της /νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε.Β., µε ανα ληρωτή τον Χαραλαµ ίου Γεώργιο του κλάδου ΠΕ Κτηνιάτρων, υ άλληλο της /νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε.Β. 2.Γεωργίου-Μητσάνη Μαρία του κλάδου Ε Προσω ικού Η/Υ, υ άλληλος της /νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε.Β., µε ανα ληρωτή τον Μ αρτατήλα 10

11 ηµήτριο του κλάδου Ε ιοικητικού-λογιστικού, υ άλληλο της /νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε.Β. 3.Μαστροθανάση Κων/να του κλάδου Ε ακτυλογράφων-στενογράφων, υ άλληλος της /νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής, µε ανα ληρωτή τον Μακρή Παναγιώτη του κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων Γεω ονίας, υ άλληλο του Γραφείου Αγροτικής Οικονοµίας Αλιάρτου. 9. Ε ιτρο ή αραλαβής υλικών, ετρελαίου θέρµανσης, κινητών ραγµάτων, βεβαίωση ή ιστο οίηση εκτέλεσης εργασιών, ή αροχής υ ηρεσιών καθώς ε ίσης και η ιστο οίηση εργασιών καθαριότητας ου αφορούν τις υ ηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας ου εδρεύουν στη Θήβα, Αλίαρτο & Σχηµατάρι. 1.Πέ α Θεοφανώ του κλάδου ΥΕ Ε ιµελητών Θυρωρών, υ άλληλος του Α οκεντρωµένου Τµήµατος Εγγείων Βελτιώσεων Θήβας, µε ανα ληρωτή τον Πα αδό ουλο Ιωάννη του κλάδου Ε ιοικητικού-λογιστικού, υ άλληλο του Α οκεντρωµένου Τµήµατος Μεταφορών Θήβας. 2.Τρικαλίτης Νικόλαος του κλάδου ΠΕ ιοικητικού-οικονοµικού, Προϊστάµενος του Α οκεντρωµένου Τµήµατος Εµ ορίου Θήβας, µε ανα ληρώτρια την Χριστοδούλου ήµητρα του κλάδου Ε ιοικητικού-λογιστικού, υ άλληλο του Γραφείου Αγροτικής Οικονοµίας Θηβών. 3.Πα ασωτηρίου Ανδρέας του κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Προσω ικού, υ άλληλος του Α οκεντρωµένου Τµήµατος Μεταφορών Θήβας, µε ανα ληρωτή τον Χύτα ηµήτριο του κλάδου Ε ιοικητικού-λογιστικού, υ άλληλο του Α οκεντρωµένου Τµήµατος Εµ ορίου Θήβας. 10. Ε ιτρο ή ιστο οίησης των εργασιών καθαριότητας και αραλαβής του ετρελαίου θέρµανσης των υ ηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας ου εδρεύουν στη Λιβαδειά. 1.Τζάλιος ηµήτριος του κλάδου Ε Χειριστών Γεωτρυ ανιστών, υ άλληλος της /νσης ιοικητικού-οικονοµικού της Π.Ε.Β., µε ανα ληρώτρια την Μαστροκώστα Αικατερίνη του κλάδου ΥΕ Ε ιµελητών, υ άλληλο της /νσης ιοικητικού- Οικονοµικού της Π.Ε.Β. 2. Ρίζος Αθανάσιος του κλάδου ΥΕ Εργατών, υ άλληλος της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, µε ανα ληρώτρια την Καραχάλιου Τριάδα του κλάδου Ε ιοικητικού- Λογιστικού, υ άλληλο της /νσης ιοικητικού-οικονοµικού της Π.Ε.Β 3.Καλαντζής Ιωάννης του κλάδου Ε ιοικητικού-λογιστικού, υ άλληλος της /νσης ιοικητικού-οικονοµικού της Π.Ε.Β., µε ανα ληρώτρια την Βλάχου Βασιλική του κλάδου Ε ιοικητικού-λογιστικού υ άλληλο της /νσης ιοικητικού-οικονοµικού. 11. Ε ιτρο ή αραλαβής ροµηθειών, καυσίµων, λι αντικών, ανταλλακτικών & ε ισκευών αυτοκινήτων, µηχανηµάτων ου γίνονται για λογαριασµό του Γραφείου Κίνησης Λιβαδειάς 11

12 1.Σύρρος Χρήστος του κλάδου ΤΕ Μηχανικών, υ άλληλος της /νσης Μεταφορών & Ε ικοινωνιών της Π.Ε.Β., µε ανα ληρωτή τον Πούσια Ιωάννη του κλάδου Ε ιοικητικού - Λογιστικού, υ άλληλο της /νσης Μεταφορών & Ε ικοινωνιών. 2.Κακοσαίος Μάριος του κλάδου Ε Χειριστών Μηχανηµάτων, υ άλληλος της /νσης Μεταφορών & Ε ικοινωνιών, µε ανα ληρωτή τον Καρατζά Κων/νο του κλάδου Ε Οδηγών Αυτοκινήτων, υ άλληλο της /νσης Μεταφορών & Ε ικοινωνιών της Π.Ε.Β. 3. Μιχο ούλου Κων/να του κλάδου ΠΕ ιοικητικού-οικονοµικού, υ άλληλος της /νσης Μεταφορών & Ε ικοινωνιών της Π.Ε.Β., µε ανα ληρώτρια την Βλάχου Ευφροσύνη του κλάδου ΤΕ ιοικητικού-λογιστικού, υ άλληλο της /νσης Μεταφορών & Ε ικοινωνιών της Π.Ε.Β. 12. Ε ιτρο ή αραλαβής ροµηθειών, καυσίµων, λι αντικών, ανταλλακτικών & ε ισκευών αυτοκινήτων, µηχανηµάτων ου γίνονται για λογαριασµό του Γραφείο Κίνησης Θήβας. 1.Πα αχρήστος Χρήστος του κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανικών, Προϊστάµενος του Α οκεντρωµένου Τµήµατος Μεταφορών Θήβας µε ανα ληρωτή τον Ζιώµα ηµήτριο του κλάδου Ε Τεχνιτών Μηχανικών, υ άλληλο του Α οκεντρωµένου Τµήµατος Μεταφορών Θήβας 2.Πα αδηµητρίου Κων/νος του κλάδου Ε ιοικητικού-λογιστικού, υ άλληλος του Α οκεντρωµένου Τµήµατος Μεταφορών Θήβας, µε ανα ληρώτρια την Σέγγου Ευθαλία του κλάδου ιοικητικού-λογιστικού, υ άλληλο του Α οκεντρωµένου Τµήµατος Μεταφορών Θήβας. 3.Παντελό ουλος Βασίλειος του κλάδου Ε ιοικητικού-λογιστικού, υ άλληλος του Α οκεντρωµένου Τµήµατος Μεταφορών Θήβας, µε ανα ληρωτή τον Παναγιώτου Κων/νο του κλάδου Ε ιοικητικού - Λογιστικού, υ άλληλο του Α οκεντρωµένου Τµήµατος Μεταφορών Θήβας. Η διάρκεια όλων των ανωτέρω ε ιτρο ών ορίζεται για (1) έτος µε έναρξη την και λήξη την Με ευθύνη του Προϊσταµένου της αρµόδιας υ ηρεσίας θα ειδο οιηθούν αµελλητί για την ε ιλογή τους τα ανωτέρω τακτικά και ανα ληρωµατικά µέλη Η α όφαση αυτή έλαβε αριθµό 310 ΘΕΜΑ 12 ο : Έγκριση δα ανών για αγορές, ε ισκευές, συντηρήσεις ή αροχή υ ηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας. Ο Πρόεδρος ανέ τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ όψη το υ αριθµ /1820/ σχετικό έγγραφο της /νσης ιοικητικού Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας ρος την Ε ιτρο ή, το ο οίο και α οτελεί ανα όσ αστο τµήµα του αρόντος ρακτικού. Εγκρίνει: 12

13 1.τη διάθεση οσού 1.476,50 µε Φ.Π.Α, α ό την ίστωση του Ε.Φ 02073, ΚΑΕ 0829 ως δα άνη µεταφοράς για τη µετακόµιση του γραφείου Κοινωνικών Υ οστηρικτικών Υ ηρεσιών Λίµνης α ό τη Λίµνη Ευβοίας στη Χαλκίδα & του αντίστοιχου γραφείου Καρύστου στη Χαλκίδα. 2. τη διάθεση οσού 50,00 µε Φ.Π.Α., α ό την ίστωση του Ε.Φ 02073, ΚΑΕ 1699 για ροµήθεια ενός καλωδίου για Η/Υ. 3. τη διάθεση οσού ,00 µε Φ.Π.Α., έτους 2012, α ό την ίστωση του Ε.Φ 02291, ΚΑΕ 0813 για µισθώµατα κτιρίων της /νσης Αγροτικής Ανά τυξης. 4. τη διάθεση οσού 2.509,72, α ό την ίστωση του Ε.Φ 02390, ΚΑΕ 0711 για οδοι ορικά της /νσης Μεταφορών & Ε ικοινωνιών, µηνός Φεβρουαρίου 2012 (Έγγρ /5761/ της /νσης Μεταφορών & Ε ικοινωνιών). 5. τη διάθεση οσών 246,00 µε ΦΠΑ, ΚΑΕ 0869 και 1.291,50 µε ΦΠΑ, ΚΑΕ 1329, α ό την ίστωση του Ε.Φ για αροχή υ ηρεσιών & ροµήθεια ειδών συντήρησης & ε ισκευής δύο φωτοτυ ικών µηχανηµάτων της /νσης Μεταφορών & Ε ικοινωνιών. 6. τη διάθεση οσού 2.185,71, α ό την ίστωση του Ε.Φ 02390, ΚΑΕ 0711 για Οδοι ορικά της /νσης Μεταφορών & Ε ικοινωνιών, µηνός Μαρτίου 2012 (Έγγρ /7974/ της /νσης Μεταφορών & Ε ικοινωνιών). 7. τη διάθεση οσού 7.286,16, α ό την ίστωση του Ε.Φ 02291, ΚΑΕ 5244 για ληρωµή υ ερωριακής εργασίας του Τµ. Κτηνιατρικής, µηνών Α ριλίου Οκτωβρίου 2011 (Έγγρ. 4172/ του Τµ. Κτηνιατρικής) 8. τη διάθεση οσών 393,60 µε Φ.Π.Α., ΚΑΕ 0861 και 398,52 µε Φ.Π.Α., ΚΑΕ 1321, α ό την ίστωση του Ε.Φ για αροχή υ ηρεσιών & ροµήθεια ειδών συντήρησης & ε ισκευής για το ΚΥ 5532 όχηµα της /νσης Τεχνικών Έργων (Έγγρ. 1574/ , 1573/ της /νσης Tεχνικών Έργων). 9. τη διάθεση οσού 2.583,00 µε Φ.Π.Α., α ό την ίστωση του Ε.Φ 02073, ΚΑΕ 0869 για αµοιβή για διαλογή, έλεγχο, δοκιµή κλιµατιστικών συσκευών ου βρίσκονται στην α οθήκη του κτιρίου του ιοικητηρίου καθώς και την α εγκατάσταση, ε ισκευή, εγκατάσταση & ηλεκτρολογική σύνδεση κλιµατιστικών στο κτίριο του ιοικητηρίου και στην αίθουσα συνεδριάσεων. 10. τη διάθεση οσού 1.385,65, α ό την ίστωση του Ε.Φ 02310, ΚΑΕ 0711 για οδοι ορικά του Τµ. Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας, µηνός Μαρτίου 2012 (Έγγρ. 663/ του Τµ. Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας). 11. τη διάθεση οσού 464,90, α ό την ίστωση του Ε.Φ 02073, ΚΑΕ 0711 για οδοι ορικά δύο υ αλλήλων της /νσης ιοικητικού Οικονοµικού, µηνών Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου τη διάθεση οσού 313,04, α ό την ίστωση του Ε.Φ 02073, ΚΑΕ 0711 για οδοι ορικά ενός υ αλλήλου του Τµ. Προσω ικού & Μισθοδοσίας, µηνών Ιανουαρίου- Μαρτίου 2012 (Έγγρ /1722/ του Τµ. Προσω ικού & Μισθοδοσίας). 13. τη διάθεση οσού 685,31 µε Φ.Π.Α., α ό την ίστωση του Ε.Φ 02073, ΚΑΕ 0899 για αµοιβή για κάλυψη συµβολαίου ενοικίασης µηχανήµατος GESTETNER 6002 του ιοικητηρίου της Π.Ε Εύβοιας. 14. τη διάθεση οσού 73,55 µε Φ.Π.Α., α ό την ίστωση του Ε.Φ 02073, ΚΑΕ 1329 για ροµήθεια ειδών συντήρησης & ε ισκευής φωτοτυ ικού µηχανήµατος. 15. τη διάθεση οσών 179,00 µε ΦΠΑ, ΚΑΕ 0869 και 142,00 µε Φ.Π.Α., ΚΑΕ 1329, α ό την ίστωση του Ε.Φ για αροχή υ ηρεσιών & ροµήθεια ειδών συντήρησης & ε ισκευής φωτοτυ ικών µηχανηµάτων & εκτυ ωτή της /νσης Β/θµιας Εκ αίδευσης. 13

14 Η α όφαση αυτή έλαβε αριθµό 311 ΘΕΜΑ 13 ο : Εγκρίσεις αγοράς, ε ισκευής, συντήρησης ή αροχής υ ηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας. Ο Πρόεδρος ανέ τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ όψη το υ αριθµ. 1291/ σχετικό έγγραφο της /νσης ιοικητικού Οικονοµικού Π.Ε. Βοιωτίας ρος την Ε ιτρο ή, το ο οίο και α οτελεί ανα όσ αστο τµήµα του αρόντος ρακτικού. Εγκρίνει το συνολικό οσό, ύψους 8.823,00, ως εξής: 1. τη διάθεση οσού 317,95 ευρώ, συµ εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, α ό την ίστωση του ΕΙ. ΦΟΡ. 390, ΚΑΕ 861, 1321, για εργασία και ανταλλακτικά για το Κ.Υ 3930 Μ.Ε (Εγγρ. της /νσης Μετ/ρων 2319/28/3/12). 2. τη διάθεση οσού 120,00 ευρώ, συµ εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, α ό την ίστωση του ΕΙ. ΦΟΡ. 390, ΚΑΕ 1111 για αγορά µελανιών (Εγγρ. Γραφείο Κίνησης Θήβας 2805/28/3/12). 3. τη διάθεση οσού 4355,83 ευρώ, συµ εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, α ό την ίστωση του ΕΙ. ΦΟΡ. 291, ΚΑΕ 1111, για αγορά µελανιών (Εγγρ. της /νσης Αγροτικής Οικονοµίας 2137/15/2/12) και την α ευθείας ανάθεση στην οικονοµικότερη α ό τις έντε υ οβληθείσες ροσφορές, στον Ζησιµό ουλο Θεόδωρο. 4. τη διάθεση οσού 3700,00 ευρώ, συµ εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, α ό την ίστωση του ΕΙ ΦΟΡ, 291, ΚΑΕ 1920, για αγορά ενός µεταχειρισµένου γεωργικού ελκυστήρα (Εγγρ. /της /νσης Αγροτικής Οικονοµίας 3327/7/3/12) και την α ευθείας ανάθεση στη οικονοµικότερη α ό τις τέσσερις υ οβληθείσες ροσφορές στην εταιρεία Νέννες Γεώργιος & Νταλιάνης Χρήστος Ο.Ε. 5. τη διάθεση οσού 170,00 ευρώ, συµ εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, α ό την ίστωση του ΕΙ. ΦΟΡ. 291, ΚΑΕ 1111 για αγορά τεσσάρων µηχανικών σφραγίδων (Εγγρ. της νσης Αγροτικής Οικονοµίας 5029/2/4/12). 6. τη διάθεση οσού 160,00 ευρώ, συµ εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, α ό την ίστωση του ΕΙ. ΦΟΡ. 390, ΚΑΕ 1699 για αγορά και το οθέτηση ενός καζανιού στο ιοικητήριο της Π.Ε. Βοιωτίας. Η α όφαση αυτή έλαβε αριθµό 312 ΘΕΜΑ 14 ο : Έγκριση δα άνης, Π.Ε. Φωκίδας. Ο Πρόεδρος ανέ τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ όψη το υ αριθµ /1361/ σχετικό έγγραφο της /νσης ιοικητικού Οικονοµικού Π.Ε. Φωκίδας ρος την Ε ιτρο ή, το ο οίο και α οτελεί ανα όσ αστο τµήµα του αρόντος ρακτικού. Εγκρίνει τη δα άνη, ύψους 1.500,00, για ληρωµή τελών κυκλοφορίας ροστίµου των αυτοκινήτων της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας ΚΗΗ 1609, ΚΗΗ 1611, ΚΗΥ 7933, ΚΗΥ 7934, έτους Η δα άνη θα καλυφθεί α ό τον ροϋ ολογισµό του 2012, 14

15 στον ο οίο υ άρχει εγγεγραµµένη ίστωση (Φορέας 073, ΚΑΕ Λοι ές Ειδικές Αµοιβές). Η α όφαση αυτή έλαβε αριθµό 313 ΘΕΜΑ 15 ο : Έγκριση διενέργειας του ανοικτού διαγωνισµού: «Προµήθεια Υγρών Καυσίµων και Λι αντικών» για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας». Ο Πρόεδρος ανέ τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ όψη το υ αριθµ. 1762/ σχετικό έγγραφο της /νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. ρος την Ε ιτρο ή, το ο οίο και α οτελεί ανα όσ αστο τµήµα του αρόντος ρακτικού. Στη συνέχεια αρείχε διευκρινίσεις α ό λευρά υ ηρεσίας ο κ. Κύρκος Βασίλειος. Εγκρίνει: 1. την διενέργεια ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού µε κριτήριο ε ιλογής την χαµηλότερη τιµή για την ανάθεση της ροµήθειας υγρών καυσίµων και λι αντικών, ροϋ ολογισµού ,00 µε ΦΠΑ, για τις ανάγκες των υ ηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Η δα άνη για τα καύσιµα κίνησης και λι αντικών θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1511 και για τη θέρµανση τον ΚΑΕ 1512, για όλες τις υ ηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 2. τους όρους της διακήρυξης του ανωτέρω διαγωνισµού, σύµφωνα µε το συνηµµένο στο ως άνω έγγραφο σχέδιο. Η α όφαση αυτή έλαβε αριθµό 314 ΘΕΜΑ 16 ο : Έγκριση µετακίνησης της Αντι εριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, κ. Γιώτας Γαζή. Ο Πρόεδρος ανέ τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ όψη το υ αριθµ. 167/ σχετικό έγγραφο του γραφείου Αντι εριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας ρος την Ε ιτρο ή, το ο οίο και α οτελεί ανα όσ αστο τµήµα του αρόντος ρακτικού. Εγκρίνει την µετακίνηση της Αντι εριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, κ. Γιώτας Γαζή, στην Αθήνα την ευτέρα 9/4/12 και την Τρίτη 10/4 /12 ροκειµένου να συναντηθεί µε την Γενική Γραµµατέα του Υ ουργείου Πολιτισµού κα Μενδώνη. Η α όφαση αυτή έλαβε αριθµό 315 ΘΕΜΑ 17 ο : Έγκριση έκδοσης χρηµατικού εντάλµατος ρο ληρωµής για ληρωµή καυσίµων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Ο Πρόεδρος ανέ τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ όψη το υ αριθµ. 1758/ σχετικό έγγραφο της /νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. ρος την Ε ιτρο ή, το ο οίο και α οτελεί ανα όσ αστο τµήµα του αρόντος ρακτικού. 15

16 Εγκρίνει την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος ρο ληρωµής, συνολικού οσού ,00, σε βάρος του Ε.Φ 01073, ΚΑΕ 1511, στο όνοµα του υ ολόγου Μακρή Ιωάννη, υ αλλήλου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για την ληρωµή ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ των αυτοκινήτων και µηχανηµάτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Ηµεροµηνία λήξεως του αρα άνω χρηµατικού εντάλµατος ρο ληρωµής ορίζεται η Στον ροαναφερόµενο ΚΑΕ υ άρχει εγγεγραµµένη ίστωση στον ροϋ ολογισµό του Η α όφαση αυτή έλαβε αριθµό 316 ΘΕΜΑ 18 ο : Έγκριση δα άνης, Π.Ε. Εύβοιας. Ο Πρόεδρος ανέ τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ όψη το υ αριθµ /1872/ σχετικό έγγραφο της /νσης ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας ρος την Ε ιτρο ή, το ο οίο και α οτελεί ανα όσ αστο τµήµα του αρόντος ρακτικού. Εγκρίνει τη δα άνη οσού ε τά χιλιάδων ευρώ (7.000,00 ), για την ληρωµή τόκων και δικαστικών εξόδων α ό την µη εµ ρόθεσµη εξόφληση τιµολογίων α ό την συµµετοχή της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας σε ολιτιστικές εκδηλώσεις και τη διενέργεια του Φεστιβάλ Ντοκιµαντέρ. Η δα άνη θα βαρύνει τον Ε.Φ. 071 και ΚΑΕ Η α όφαση αυτή έλαβε αριθµό 317 ΘΕΜΑ 19 ο : Έγκριση άσκησης ή µη ενδίκου µέσου κατά διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης διαταγών ληρωµής, Π.Ε. Εύβοιας. Ο Πρόεδρος ανέ τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ όψη το υ αριθµ /119/ σχετικό έγγραφο του γραφείου Νοµικής Υ ηρεσίας Π.Ε. Εύβοιας ρος την Ε ιτρο ή, το ο οίο και α οτελεί ανα όσ αστο τµήµα του αρόντος ρακτικού. α οφασίζει κατά λειοψηφία Να ασκηθεί το ροβλε όµενο ένδικο µέσο κατά της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης των µε αριθµ. 920/2011 και 1/2012 διαταγών ληρωµής του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας. Μειοψήφισε ο κ. Χρονάς. Η α όφαση αυτή έλαβε αριθµό

17 ΘΕΜΑ 20 ο : Έγκριση αράτασης ροθεσµίας του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΗΛΙΩΝ», Π.Ε. Εύβοιας. Ο Πρόεδρος ανέ τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ όψη το υ αριθµ. 1914/Φ.ΕΡΓΟΥ/ σχετικό έγγραφο της /νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας ρος την Ε ιτρο ή, το ο οίο και α οτελεί ανα όσ αστο τµήµα του αρόντος ρακτικού. Εγκρίνει την αράταση ροθεσµίας κατά 3 µήνες και 11 ηµέρες µε αναθεώρηση, δηλαδή µέχρι 30/6/2012, του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΗΛΙΩΝ», Π.Ε. Εύβοιας. Η α όφαση αυτή έλαβε αριθµό 319 ΘΕΜΑ 21 ο : ιορισµός δικηγόρου για α όκρουση αγωγής, Π.Ε. Ευρυτανίας. Ο Πρόεδρος ανέ τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ όψη το υ αριθµ. 1231/ σχετικό έγγραφο της /νσης ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Ευρυτανίας ρος την Ε ιτρο ή, το ο οίο και α οτελεί ανα όσ αστο τµήµα του αρόντος ρακτικού. ιορίζει ληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» την δικηγόρο Καρ ενησίου κ. Φωτεινή Φουρλιά του Σταύρου, Α.Μ. 40 ( ιεύθυνση: Ζαχαρία Πα αντωνίου 6, Τ.Κ Καρ ενήσι, τηλ: , κιν.: ), στην ο οία χορηγείται η εντολή και η ληρεξουσιότητα να αραστεί στο τριµελές ιοικητικό Πρωτοδικείο Καρ ενησίου, στην δικάσιµο της 22 ης Ιουνίου 2012 καθώς και σε κάθε µετ αναβολή δικάσιµο, µε την εντολή να α οκρούσει την α ό µε αριθµό ράξεως καταθέσεως 401/2006 αγωγή α οζηµίωσης των Σεραφείµ Αλατάρη κ.τ.λ., 35 συνολικά εναγόντων, κατά της ρώην Ν.Α Ευρυτανίας, συντάσσοντας υ όµνηµα, ροβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισµούς και γενικά να ράξει ό,τι κατά τη κρίση της α αιτείται, για την υ εράσ ιση των υ οθέσεων και των συµφερόντων της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας». Η α όφαση αυτή έλαβε αριθµό 320 ΘΕΜΑ 22 ο : Έγκριση δηµο ράτησης του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΟ ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΛΙΒΑ ΕΙΑΣ», Π.Ε. Βοιωτίας, ροϋ ολογισµού ,00. Ο Πρόεδρος ανέ τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ όψη το υ αριθµ. 1549/ σχετικό έγγραφο της /νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας ρος την Ε ιτρο ή, το ο οίο και α οτελεί ανα όσ αστο τµήµα του αρόντος ρακτικού. Εγκρίνει: 1. Την διενέργεια ρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΟ ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΛΙΒΑ ΕΙΑΣ», ροϋ ολογισµού ,00. 17

18 2. Τα συµβατικά τεύχη του έργου του θέµατος. 3. Ορίζει την ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ως υ ηρεσία ου θα διενεργήσει τη δηµο ρασία για την ανάθεση του έργου του θέµατος. Η α όφαση αυτή έλαβε αριθµό 321 ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1 ο : Συγκρότηση Ε ιτρο ών ιαγωνισµού και Ενστάσεων για το έργο: «Κατα ολέµηση κουνου ιών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για το έτος 2012». Ο Πρόεδρος ανέ τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ όψη το υ αριθµ. 145/ σχετικό έγγραφο της Γενικής ιεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής ρος την Ε ιτρο ή, το ο οίο και α οτελεί ανα όσ αστο τµήµα του αρόντος ρακτικού. Στη συνέχεια αρείχε διευκρινίσεις α ό λευρά υ ηρεσίας ο κ. Τσελάς Σταύρος, Προϊστάµενος της Γενικής ιεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Συγκροτεί τις αρακάτω ε ιτρο ές διαγωνισµού και ενστάσεων για το έργο: «Κατα ολέµηση κουνου ιών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για το έτος 2012». Α) Ε ιτρο ή διενέργειας διαγωνισµού, Αξιολόγησης α οτελεσµάτων και διαδικασιών δια ραγµάτευσης: 1. Κωνσταντίνος Κούτρας, Γεω όνος της /νσης Αγροτικής Οικονοµίας, µε ανα ληρωτή του τον ηµήτριο Αλεξίου, Γεω όνο της /νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Φθιώτιδας. 2. Γεώργιος Κά ος, Γεω όνος της /νσης Προγραµµατισµού Π.Ε. Φθιώτιδας, µε ανα ληρώτρια του την Ευαγγελία Καλτσούλα, Γεω όνο της /νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Φθιώτιδας. 3. Ιωάννης Ζαρµ ούτης, Γεω όνος της /νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Φθιώτιδας, µε ανα ληρώτρια του την Ευφροσύνη Μακρυγιάννη, Γεω όνο της /νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Φθιώτιδας. Β) Ε ιτρο ή αξιολόγησης ενστάσεων και ροσφυγών 1. Ιωάννης Καρνάβας, Γεω όνος, Προϊστάµενος της /νσης Αγροτικής Οικονοµίας, µε ανα ληρωτή του τον ηµήτριο Ρίζο, Βιολόγο Ιχθυολόγο, Προϊστάµενο της /νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Φθιώτιδας. 2. Νικόλαος Φλώρος, Γεω όνος της /νσης Αγροτικής Οικονοµίας& Κτηνιατρικής, µε ανα ληρωτή του την Ευαγγελία Κατσίκα, Τεχνολόγο Γεω όνο της /νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Φθιώτιδας. 3. Άννα Χριστοφοράτου, Γεω όνος της /νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Φθιώτιδας, µε ανα ληρωτή της τον Γεώργιο Βουρλάκη της /νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Φθιώτιδας. 18

19 Γραµµατέας των ανωτέρω Ε ιτρο ών ορίζεται η Κωνσταντίνα Ανεστο ούλου, υ άλληλος της /νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Φθιώτιδας, µε ανα ληρωτή της τον Αναστάσιο Μαντζώρο, υ άλληλο της /νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Φθιώτιδας. Η α όφαση αυτή έλαβε αριθµό 322 ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2 ο : : ιορισµός δικηγόρου για α όκρουση αιτήσεων ακυρώσεως στο Συµβούλιο της Ε ικρατείας, Π.Ε. Βοιωτίας. Ο Πρόεδρος ανέ τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ όψη το υ αριθµ. 1447/ σχετικό έγγραφο της /νσης ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Βοιωτίας ρος την Ε ιτρο ή, το ο οίο και α οτελεί ανα όσ αστο τµήµα του αρόντος ρακτικού. ιορίζει ληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» τον δικηγόρο Αθηνών κ. Γεώργιο Λασ ονίκο (οδ. Οµήρου 27- Τ.Κ ), στον ο οίο χορηγείται η εντολή και η ληρεξουσιότητα να αραστεί στο Συµβούλιο Ε ικρατείας (Τµήµα Ε ), στην δικάσιµο της 25 ης Α ριλίου 2012 και 16 ης Μαΐου 2012 καθώς και σε κάθε µετ αναβολή δικάσιµο, µε την εντολή να α οκρούσει τις µε αριθµό ράξεως καταθέσεως 6338/2005 και 7294/2005 αιτήσεις ακυρώσεως των Ανωνύµων Εταιρειών: α) «Ανώνυµος Εµ ορική και Βιοµηχανική Εταιρεία ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΙΟΝΥΣΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΑΕΒΕ» και β) «ΦΡΟΣ ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.» αντίστοιχα, ου στρέφονται κατά α οφάσεων του ρώην Νοµάρχη Βοιωτίας και του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ.λ.., συντάσσοντας υ όµνηµα, ροβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισµούς και γενικά να ράξει ό,τι κατά τη κρίση του α αιτείται, για την υ εράσ ιση των υ οθέσεων και των συµφερόντων της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας». Η α όφαση αυτή έλαβε αριθµό 323 ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3 ο : Έγκριση δα ανών για τον εορτασµό της ε ετείου της ηµέρας του Φιλελληνισµού και της διεθνούς αλληλεγγύης, Π.Ε. Βοιωτίας. Ο Πρόεδρος ανέ τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ όψη το υ αριθµ. οικ.1550/ σχετικό έγγραφο της /νσης ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Βοιωτίας ρος την Ε ιτρο ή, το ο οίο και α οτελεί ανα όσ αστο τµήµα του αρόντος ρακτικού. Εγκρίνει τη διάθεση οσού 350,00, συµ εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, α ό την ίστωση του Ε.Φ. 073, ΚΑΕ 845 για κάλυψη των δα ανών εορτασµού της ε ετείου της ηµέρας του Φιλελληνισµού και της διεθνούς αλληλεγγύης (19 Α ριλίου). (Έγγραφο της /νσης ιοικητικού Οικονοµικού Υ ). Η α όφαση αυτή έλαβε αριθµό

20 Περατωθέντων των θεµάτων της ηµερησίας διάταξης και των έκτακτων θεµάτων λύεται η αρούσα συνεδρίαση. Το ρακτικό συντάχθηκε και υ ογράφεται α ό τα αριστάµενα µέλη, ως ακολούθως: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Αθ. Μ ουραντάς Ζιώγας Γεώργιος Μ αλκούρα Ι ολύτη Παρχαρίδης Παναγιώτης Πίσχινας Ανέστης Σκλα άνης Ταξιάρχης Χρονάς Αναστάσιος 20

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 21ης Μαρτίου 2012 Αριθµός Πρακτικού 8

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 21ης Μαρτίου 2012 Αριθµός Πρακτικού 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ του άρθρου 175 του ν.3852/2010 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 21ης Μαρτίου 2012 Αριθµός Πρακτικού 8 Στη Λαµία και στα γραφεία της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 6ης Α ριλίου 2012 Αριθµός Πρακτικού 10

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 6ης Α ριλίου 2012 Αριθµός Πρακτικού 10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ του άρθρου 175 του ν.3852/2010 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 6ης Α ριλίου 2012 Αριθµός Πρακτικού 10 Στη Λαµία και στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 16ης Μαρτίου 2012 Αριθµός Πρακτικού 7

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 16ης Μαρτίου 2012 Αριθµός Πρακτικού 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ του άρθρου 175 του ν.3852/2010 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 16ης Μαρτίου 2012 Αριθµός Πρακτικού 7 Στη Λαµία και στα γραφεία της

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 34 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. Θ Ε Μ Α : «ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ». ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 535 /2014 Σήµερα την 16η του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6934/07-11-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6934/07-11-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: Β3Τ6ΩΚΑ-5ΙΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4869/18-07-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4869/18-07-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: 748ΡΩΚΑ-Ζ52 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια Αναλωσίµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. Κωδ.Προϋ /σµού: 10/6474.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προµήθεια Αναλωσίµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. Κωδ.Προϋ /σµού: 10/6474.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΗΜΟΣ : ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: Προµήθεια Αναλώσιµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. (Συµ εριλαµβανοµένου και του ΦΠΑ) Έργο: Προµήθεια Αναλωσίµων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6088/1-10-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6088/1-10-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 213-2075398,241,326

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. Πρωτ:834 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. Πρωτ:834 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΤΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. Πρωτ:834 Ταχ. /νση: Παλαιά Ανάκτορα

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α ΩΥΚΟΩΛΚ-ΙΡ3 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 32 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 439 /2015 Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α: ΩΓΠΕΩΛΚ-1ΞΧ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 469 /2016 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 38 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. Θ Ε Μ Α : «ΈΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Η ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α ΒΧ61ΩΛΚ-0ΓΞ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 23 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 304 /2015 Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ-ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ. AΡ.ΠΡΩΤ.7090/7-3-2014 ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 27.531,00 (ανευ Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 31 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. Θ Ε Μ Α : «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013». ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 278 /2013 Σήµερα την 27η

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α: ΩΓ4ΖΩΛΚ-Τ55 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 22 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 301 /2016 Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη λήρωσης θέσεων ροϊσταµένων ιευθύνσεων του ήµου Καρ ενησίου

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη λήρωσης θέσεων ροϊσταµένων ιευθύνσεων του ήµου Καρ ενησίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρ ενήσι, 22 Οκτωβρίου 2015 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 16502 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :11311 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2071/07-03-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2071/07-03-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: ΒΙΚ3ΩΚΑ-Α25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 17/6/2014 Αρ. Πρωτ: 4037. ΑΠΟΦΑΣΗ H Προϊσταµένη της Υ ηρεσίας

Ηράκλειο, 17/6/2014 Αρ. Πρωτ: 4037. ΑΠΟΦΑΣΗ H Προϊσταµένη της Υ ηρεσίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤ. ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 13Η ΕΦΟΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου :

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 191 /2015 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 7 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. Θ Ε Μ Α : «ΑΝΑΝΕΩΣΗ Α ΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ». Σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 182/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 182/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΤΩ7ΛΡ-ΞΑΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 182/2013 ΘΕΜΑ: 50 ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ /ΝΣΕΩΝ ΤΗΣ Π.Ε ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014 Πληροφορίες: Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο: 214-4141339 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια 70.000 κυτίων των 410 γραµµαρίων συµ υκνωµένου Γάλακτος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 702/2013 Απόφασης της Οικονομικής

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 702/2013 Απόφασης της Οικονομικής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΤΡΑ,6 Αυγούστου 2013 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Αρ. πρωτ. 204993/1970 Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 26441 Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Α: 73ΑΥΩΛΚ-ΞΜΖ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 663 /2015. Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 43 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Α: 73ΑΥΩΛΚ-ΞΜΖ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 663 /2015. Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 43 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Α: 7ΑΥΩΛΚ-ΞΜΖ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 66 /205 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 4 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΑΝΩΝ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ».

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 29ης εκεµβρίου 2011 Αριθµός Πρακτικού 35 Στη Λαµία και στα γραφεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc τύ ου Scooter (αρ.αίτησης:115258).

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc τύ ου Scooter (αρ.αίτησης:115258). Αριθ. Πρωτ.: 16079 Ηµεροµηνία: 24/08/2015 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου :

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 15 /2015 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 5 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. Θ Ε Μ Α : «ΑΝΑΝΕΩΣΗ Α ΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ». Σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α : 7ΚΒΧΩΛΚ-6Ρ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό τη 3 η συνεδρίαση τη Οικονοµική Ε ιτρο ή. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 61 /1 Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµό θέµατο, µη συµ εριλαµβανοµένου στην ηµερήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ,ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Fax: e-mail: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135 Σιώµ ου Αγλαΐα 2821341760

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη, 07 Σε τεµβρίου 2016 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. : 71579/20080 / & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ ΗΜΟΣ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ---------------------------------- Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α ό το ρακτικό της 2 ης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Εορδαίας. Πτολεµαΐδα σήµερα 22-2- 2016 ηµέρα ευτέρα και ώρα 6:30 µ.µ. στο

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΕΚΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ».

Θ Ε Μ Α : «ΕΚΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 11 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 282 /2014 Θ Ε Μ Α : «ΕΚΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νίκαια : 20/11/2014 Αρ.Πρωτ.: 77080

Νίκαια : 20/11/2014 Αρ.Πρωτ.: 77080 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 213-2075241,398,326

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 620/13/16-04-20132013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9, 2102517292 - FAX:2102517292 Το Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων Άρθρο 1 (Άρθρο 7, αρ. 1 Ν. 3852/2010) ιοίκηση ήµου Ο δήµος διοικείται α ό το δηµοτικό συµβούλιο, την οικονοµική ε ιτρο ή, την ε ιτρο

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου :

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 15 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 368 /2015 Θ Ε Μ Α : «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 106/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 106/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 08 Σεπτεµβρίου 2011 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. τ.τ. 14013 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υ ' αριθµ. 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας- ΑΟΚ Τριφυλίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υ ' αριθµ. 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας- ΑΟΚ Τριφυλίας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Α Α: ΒΙΥΚ7Λ1-ΩΙ2 Κυ αρισσία, 02-06-2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛ/ΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝ/ΚΗΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Να σταλεί και µε

Να σταλεί και µε Να σταλεί και µε e-mail ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. -------------------------------------------------- -ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΠΕΞ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Ξανθουδίδου & Χατζηδάκη Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Α : Ω5ΝΣΩΛΚ-Υ9Σ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 276 /2015. Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 21 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Α : Ω5ΝΣΩΛΚ-Υ9Σ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 276 /2015. Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 21 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Α : Ω5ΝΣΩΛΚ-Υ9Σ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 276 /2015 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 21 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΑΝΩΝ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ».

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ ΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ».

Θ Ε Μ Α : «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ ΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α: 7ΝΞΚΩΛΚ-1ΛΞ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 17 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 239 /2016 Θ Ε Μ Α : «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου :

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 4 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 61 /2015 Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµός θέµατος, µη συµ εριλαµβανοµένου στην ηµερήσια

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου :

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 10 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 278 /2016 Θ Ε Μ Α : «ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 285/2014 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Την Οικονοµική Ε ιτρο ή ήµου ιονύσου ΘΕΜΑ: «Σύνταξη Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης (Ο.Π..)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Ιµατισµού (αρ.αίτησης:2319).

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Ιµατισµού (αρ.αίτησης:2319). Αριθ. Πρωτ.:9594 Ηµεροµηνία:22/5/2015 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Ιµατισµού (αρ.αίτησης:2319).

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος: 50 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ. Εισαγωγικές Ε ισηµάνσεις

Εγκύκλιος: 50 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ. Εισαγωγικές Ε ισηµάνσεις ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ (Να α οσταλεί µε fax και µε e-mail) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα, 10 Σε τεµβρίου 2014 Αρ. Πρωτ.: οικ. 33961 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014».

Θ Ε Μ Α : «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 13 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 288 /2014 Θ Ε Μ Α : «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014». Σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα, 7/7/2015 Αρ. Πρωτ: 1273 ΑΠΟΦΑΣΗ

Κέρκυρα, 7/7/2015 Αρ. Πρωτ: 1273 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΤΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 12 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. Θ Ε Μ Α : «ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ». ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 262 /2014 Σήµερα την 8η του µήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αντικατάσταση Λαµ τήρων στην Άρ α της Γέφυρας Καλατράβα (MR 204064)

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αντικατάσταση Λαµ τήρων στην Άρ α της Γέφυρας Καλατράβα (MR 204064) Αριθ. Πρωτ.:2107 Ηµεροµηνία:5/2/2015 Πληροφορίες: Κατσικαβέλα Κατερίνα Τηλέφωνο: 214-414-1153 E-mail: kkatsikavela@stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αντικατάσταση Λαµ τήρων

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 30 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. Θ Ε Μ Α : «ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ». ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 471 /2014 Σήµερα την 15η του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 16 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 16

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 16 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 16 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 16 Στη Λιβαδειά σήµερα 16 εκεµβρίου 2011,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πράξης: 437 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Νέα Ιωνία, σήµερα ΤΡΙΤΗ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία:

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία: Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία:11.04.2013 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 210 5194096 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τον για την ροµήθεια 78.000 κυτίων των 410 γραµµαρίων συµ υκνωµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΧ57ΛΗ-6Ω9. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αρθρο 165 του Ν.3852/2010. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Π.Σ. Αρ.

ΑΔΑ: 4ΑΧ57ΛΗ-6Ω9. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αρθρο 165 του Ν.3852/2010. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Π.Σ. Αρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αρθρο 165 του Ν.3852/2010 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Π.Σ. Αρ.12 Στη Λαµία σήµερα 31 Αυγούστου 2011, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11.30 π.µ. στην

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου :

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 1 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 21 /2014 Θ Ε Μ Α : «ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ Ή ΜΗ ΟΙΚΟΠΕ ΟΥ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ κ. ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΙΟΥ-ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PAY003129715 2015-10-07

15PAY003129715 2015-10-07 Πάτρα 06-10 - 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Γ Ε Ν ΙΚ Η ΙΕ Υ Θ Υ Ν Σ Η Α Ρ Χ Α ΙΟ Τ Η Τ Ω Ν Κ Α Ι Π Ο Λ ΙΤ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ Κ Λ Η Ρ Ο Ν Ο Μ ΙΑ Σ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΧΑΪΑΣ Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /11-6-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 579/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /11-6-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 579/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /11-6-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 579/2012 ΘΕΜΑ: 83 ο Έγκριση δαπανών Περιφέρειας Θεσσαλίας και των /νσεων της Π.Ε. Λάρισας.

Διαβάστε περισσότερα

O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Πλατεία Κάνιγγος Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 14/6/2012 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βασ. Γεωργίου 1Α - 546 40 Αρ. Πρωτ: 51987 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου :

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 16 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 429 /2014 Θ Ε Μ Α : «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΙΕΛΕΥΣΗΣ, ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

30.6662.0001 «Προµήθεια ξυλείας» του ροϋ ολογισµού εξόδων του ήµου,

30.6662.0001 «Προµήθεια ξυλείας» του ροϋ ολογισµού εξόδων του ήµου, Α Α : ΩΚΕ8ΩΚΑ-Φ9Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /18-11-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 617/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /18-11-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 617/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /18-11-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 617/2011 ΘΕΜΑ: 9 ο Έγκριση πληρωµής πραγµατοποιηθέντων δαπανών /νσεων Εκπαίδευσης της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΛΜΥΡΟΥ.

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΛΜΥΡΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Aλµυρός 30-9-2015 Αρ.Πρωτ.: 21026 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση σχετικά µε την ανάθεση της ροµήθειας εργαλείων, για την κάλυψη των αναγκών των συνεργείων της /νσης Καθαριότητας του ήµου».

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση σχετικά µε την ανάθεση της ροµήθειας εργαλείων, για την κάλυψη των αναγκών των συνεργείων της /νσης Καθαριότητας του ήµου». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Πληρ.: Μαρκουλή Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πράξης: 72 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Νέα Ιωνία, σήµερα Τρίτη 1 Απριλίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΡΩ10-ΙΕΥ ========================= -1-

ΑΔΑ: ΒΙΨΡΩ10-ΙΕΥ ========================= -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 03 ο έτους 2014 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα, 29-03-20132013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ροκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό ιαγωνισµό (Π.Μ..), στο λαίσιο της υλο οίησης του Ευρω αϊκού Προγράµµατος Leonardo

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 15679 Ηµεροµηνία : 12.08.2015. Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -111/15 για την ροµήθεια µεταχειρισµένων µειωτήρων

Αριθ. Πρωτ. : 15679 Ηµεροµηνία : 12.08.2015. Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -111/15 για την ροµήθεια µεταχειρισµένων µειωτήρων ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. : 15679

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Υ ΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡ ΕΥΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡ ΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2016».

Θ Ε Μ Α : «ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Υ ΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡ ΕΥΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡ ΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2016». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 2 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 71 /2016 Θ Ε Μ Α : «ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Υ ΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡ ΕΥΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 9 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. Θ Ε Μ Α : «ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ». ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 45 /2012 Σήµερα την 21η του µήνα Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό Αριθ. Πρωτ.:24824 Ηµεροµηνία:18/12/2014 Πληροφορίες: Μ ιτσώρη Αγγ. Τηλέφωνο: 2144141191 E-mail: abitsori@ stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ελαστικών ειδών. ΣΧΕΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ρόδος, 16/04/2015 Αριθµ. Πρωτοκ:2/33054 Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Τηλέφωνο/FAX: 273-605/6053 Oρθή επανάληψη Π Ι Ν Α Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 14 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής. Αριθ. Απόφασης 249/2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 14 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής. Αριθ. Απόφασης 249/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθ. Πρωτ.:2009 Ηµεροµηνία:4/2/2015 Τηλέφωνο: 2144141197

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθ. Πρωτ.:2009 Ηµεροµηνία:4/2/2015 Τηλέφωνο: 2144141197 Αριθ. Πρωτ.:2009 Ηµεροµηνία:4/2/2015 Τηλέφωνο: 2144141197 ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Κατασκευή εύκαµ των σωλήνων ΣΧΕΤΙΚΑ: Αίτηση Προµήθειας 1870 (Ε αναλη τικός) Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. καλεί

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Πρωτ.:926 Ηµεροµηνία:20/1/2015 Τηλέφωνο: 214 414 1191

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Πρωτ.:926 Ηµεροµηνία:20/1/2015 Τηλέφωνο: 214 414 1191 AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Πρωτ.:926 Ηµεροµηνία:20/1/2015 Τηλέφωνο: 214 414 1191 ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια κατασκευών α ό plexiglass ΣΧΕΤΙΚΑ: Αρ. Αίτησης: ΜR 204026 Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής. Κλαδοφάγου Μηχανήµατος και Λοιπού Μηχανολογικού Εξοπλισµού Πρασίνου»

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής. Κλαδοφάγου Μηχανήµατος και Λοιπού Μηχανολογικού Εξοπλισµού Πρασίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 24/06/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 18147 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΛΜΥΡΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΛΜΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Aλµυρός 22-0-202 Αρ.Πρωτ.: 20089 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αρµοδ.: Ε.Μελαχροινάκη Mail: e.melaxrinaki@almiros.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Π.Σ. Αρ.11

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Π.Σ. Αρ.11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αρθρο 165 του Ν.3852/2010 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Π.Σ. Αρ.11 Στη Λαμία σήμερα 27 Ιουλίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.30 π.μ. στην αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 27/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 27/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο της 4ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Τρίτη 28 Μαΐου 2013 Οικονομική Αξιολόγηση

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο της 4ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Τρίτη 28 Μαΐου 2013 Οικονομική Αξιολόγηση Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 252/2013 Στην Καρδίτσα σήµερα την 4η του µηνός Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 112/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 112/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 02 Ιουλίου 2012 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. τ.τ. 11028 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α. ΠΟΣΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Κ.Α. ΠΟΣΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 4 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. Θ Ε Μ Α : «ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ- ΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ». ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 25 /2013 Σήµερα την 7η του µήνα Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 50/23-12-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 613/2015 ΘΕΜΑ. Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας δηµοπρασιών και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 16 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. Θ Ε Μ Α : «ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΣΩΝ». ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 454 /2014 Σήµερα την 24η του µήνα Νοεµβρίου του έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΕΡΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ»,

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΕΡΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ», Σ άρτη, 14.9.2015 Αρ. πρωτ. 6405 ΣΥΜΒΑΣΗ οσού 41.342,94 (συµ εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (Α. ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, Β. ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ, Γ. ΥΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Μύρινα Λήµνου, 27/03/2013 ΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Αριθ. ρωτ.: 5039 ΣΥΜΒΑΣΗ 13SYMV001500328 2013-06-10 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΑ ΕΜΑ ΤΩΝ ΕΝΤΡΩΝ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, Ο ΩΝ & ΠΛΑΤΕΙΩΝ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ6Ω10-ΘΘΙ ========================= 25-09-2013.

ΑΔΑ: ΒΛΛ6Ω10-ΘΘΙ ========================= 25-09-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 29 ο έτους 2013 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 36 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 329 /2013 Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµός θέµατος, µη συµ εριλαµβανοµένου στην ηµερήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Πληροφορίες: Νταή Αντιγόνη Ντονάδος Αντώνης Πάτρα: 12/10/2016 Τηλ. : 2610367660 2610367661 Fax: 2610367105 e-mail : odoip@eap.gr Διεύθυνση: Πάροδος Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Προς. 3. Νοµικό Σύµβουλο κ. Εµµ. Στάγκα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς. 3. Νοµικό Σύµβουλο κ. Εµµ. Στάγκα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 14 / 07 / 2011 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / 92738 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 22 η / 18-07-2011 ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 116/2013 Απόφασης της Οικονομικής

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 116/2013 Απόφασης της Οικονομικής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΤΡΑ,20 Μαρτίου 2013 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Αρ. πρωτ. 66166/521 Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 26441 Πάτρα Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Ηγουµενίτσα 10/2/ 2011. Αριθµ. Πρωτ. : 6666/141. Fax : 2665022422 ΘΕΜΑ: "ΕΝΤΟΛΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ Ε ΡΑΣ" Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Ηγουµενίτσα 10/2/ 2011. Αριθµ. Πρωτ. : 6666/141. Fax : 2665022422 ΘΕΜΑ: ΕΝΤΟΛΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ Ε ΡΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Τηλέφωνο : 2665099917 Fax : 2665022422 Ηγουµενίτσα 10/2/ 2011 Αριθµ. Πρωτ. : 6666/141 Αρµοδιοτήτων Αντιπεριφερειαρχών Τη µετάβαση του Ρίζου Θεόδωρου µονίµου υπαλλήλου του κλάδου Ε οδηγών Αυτοκινήτων της

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 5 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 5 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 OΡΘΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 1ου ΣΤΑ ΙΟΥ ΓΙΑΤΟ ΕΡΓΟ " ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΕΥΡΟΠΟΛΗ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ"».

Θ Ε Μ Α : «ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 1ου ΣΤΑ ΙΟΥ ΓΙΑΤΟ ΕΡΓΟ  ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΕΥΡΟΠΟΛΗ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 25 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 419 /2014 Θ Ε Μ Α : «ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 1ου ΣΤΑ ΙΟΥ ΓΙΑΤΟ ΕΡΓΟ " ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΟΩ10-ΙΓΤ ========================= -1-

ΑΔΑ: ΒΛ1ΟΩ10-ΙΓΤ ========================= -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 33 ο έτους 2013 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα