[Βέλτιστος Προσχεδιασμός σε Προβλήματα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "[Βέλτιστος Προσχεδιασμός σε Προβλήματα"

Transcript

1 2011 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ- ΣΤΕΦ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΡΟΖΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 [Βέλτιστος Προσχεδιασμός σε Προβλήματα Σύμμικτης Γεφυροποιίας]

2 1 Περιεχόμενα: 2 Γενικά Στοιχειά Πτυχιακής: General information: ABSTRACT FOREWORD ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή Ορισμός προβλήματος Το Πρόβλημα: Σύμμικτες Ιστορική Αναδρομή Γενικά για τις σύμμικτες κατασκευές: Σύμμικτες δοκοί (τυπικές μορφές) Γενικά για την γεφυροποιία:... Error! Bookmark not defined. 8.1 Ορισμοί: Τα κύρια μέρη μιας γέφυρας: Σχόλια περί Σύμμικτης γεφυροποιίας: Συμπεριφορά σύμμικτων στοιχείων στη φωτιά (αναφορικά) Συμπεριφορά σύμμικτων στοιχείων στο σεισμό Κατάταξη διατομών... Error! Bookmark not defined. 9.1 Α) ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΕΛΜΑΤΟΣ... Error! Bookmark not defined. 9.2 Β) ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΟΡΜΟΥ... Error! Bookmark not defined. 10 Το χαλυβδόφυλλο: Διατμητικοί σύνδεσμοι -ήλοι κεφαλής ~ 2 ~

3 11.1 Επιρροή Χαλυβδόφυλλων Κατασκευαστικοί Περιορισμοί κατά την τοποθέτηση των διατμητικών ήλων κεφαλής Χάλυβας Κοχλιών Βελτιστοποίηση Βελτιστοποίηση: Μέθοδοι Βελτιστοποίησης Κατηγοριοποίηση Μεθόδων Βελτιστοποίησης Μέθοδοι βελτιστοποίησης για προβλήματα συνεχών μεταβλητών σχεδιασμού Μέθοδοι βελτιστοποίησης για προβλήματα διακριτών μεταβλητών σχεδιασμού Γενετικοί Αλγόριθμοι: Συνοπτικά η διαδικασία λειτουργιάς των Γ.Α: Βασικά Χαρακτηριστικά: Οι Γ.Α: Γενετικοί Τελεστές: ΦΟΡΤΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ ΦΟΡΤΙΑ Μοντέλο φόρτισης 1: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΦΟΡΤΙΑ ΤΥΧΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Γενικά για σύμμικτες γέφυρες Παραδοχές για τα φορτία της σύμμικτης γέφυρας: ΣΕΙΣΜΟΣ: Σχεδιαστική φιλοσοφία: ~ 3 ~

4 14.2 Αντισεισμικός σχεδιασμός: Ζώνες Σεισμικότητας στην Ελλάδα Σεισμικά φορτία: Παραδοχές πτυχιακής εργασίας για το σεισμό: ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΑΝΕΜΟΥ: Πίνακες και παράμετροι για τον άνεμο: Συνοπτικά: Κόστος Κατασκευής ΕΜΠΕΡΙΣΤΑΤΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Error! Bookmark not defined Για το συνημμένο λογισμικό:... Error! Bookmark not defined Ga_optimization_for_excel_1_ Guidebook... Error! Bookmark not defined USERS GUIDE: Σχετικά με το εγχειρίδιο: Τεχνικά χαρακτηριστικά: Σύμβολα και συμβάσεις: Το σώμα του προγράμματος:... Error! Bookmark not defined. Αρχική σελίδα- Input Συμπεράσματα: SUMMARY... Error! Bookmark not defined. 19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΒΙΒΛΟΓΡΑΦΙΑ ~ 4 ~

5 2 Γενικά Στοιχειά Πτυχιακής: Εκπαιδευτικό Ίδρυμα: ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ονοματεπώνυμο Σπουδάστριας: ΡΟΖΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Ονοματεπώνυμο Πατρός: ΡΟΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ημερομηνία Γέννησης: 17/12/1985 ΕΞΑΜΗΝΟ: IΑ ΑΜ.: ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Χρήστος Δήμου 2.1 General information: Structural Engineer: Rozi Angeliki Piraeus Technical Institution Department: Civil Engineering with emphasis on building constructions. This is a Thesis for the Degree of Structural Engineer in the Department of Civil Engineering with emphasis on building constructions. ~ 5 ~

6 3 ABSTRACT This thesis presents a methodolgy to obtain the optimal steel concrete composite girder bridge arrangement with respect to structural, traffic, wind and seismic loads. Planning and designing of bridges is part art and part compromise, the most significant aspect of structural engineering. It is the manifestation of the creative capability of designers and demonstrates their imagination, innovation, and exploration 1. The first question archirects/designers have to answer is what kind of structural bridge design they are going to create. Bridge design is a complex engineering problem. The design process includes consideration of numerous factors, such as the choice of bridge system, materials, dimensions, foundations, etc. To investigate these issues and arrive at the best solution, the method of preliminary-initial design is the subject of the discussion in this thesis. Preliminary design is very important in the case of bridge design in order to obtain solutions that utilize the available financial resources in an optimal manner. The designer must first visualize and imagine the bridge in order to determine its fundamental function and performance. The objective of the optimization problem is the minimization of the cost of construction of composite bridge decks, subject to the restrictions of EC4. The design Variables of the problem are a) the type of the steel beam, b) the type of the shear stud c) the height of the concrete s slab d) the type and arrangement of the slab s reinforcement and e) the type of the profiled steel sheeting. To solve this optimization problem an optimization add-on routine based on genetic algorithms (GAs) is implemented into Microsoft Excel. The robustness and computational efficiency of the GA variant is a function of the values of the set of GA parameters used during the optimization process. Various calibration cases are performed to obtain the set of parameters providing the best result (least cost of construction). The 1 Bridge Engineering Handbook by Wai-Fah Chen, Lian Duan, Susan E. Hida, Yusuf Saleh, and Steve Altman etc by CRC Press LLC. ~ 6 ~

7 results are presented in chapter 0 and on the spreadsheets that are enclosed with this document. Using the optimal GA parameters found during the aforementioned calibration study, two main parametric studies with regard to the costs of the materials implemented and the length of the bridge are performed. The results are presented in in chapter 0. Εικόνα 1 Sketch of a brigde. Bridge deck and structural elements. 3.1 FOREWORD The purpose of this thesis is to cast the framework which will provide an engineer the tools for the optimal preliminary design of a composite bridge deck. In this thesis a method to obtain the optimal steel concrete composite girder bridge arrangement with respect to structural, wind and seismic performance criteria is presented. With the usage of the programming tools (a genetic algorithm add-on & Microsoft Excel ) and the implementation of the structural Eurocodes an Excel spreedsheet is developed so the user can give inputs (i.e. length of the bridge, seismic coefficients etc.) and take as an output the construction arrangement that ensures minimum cost. The purpose of a bridge is to carry a service over an obstacle (which may be another road or railway, a river, a valley etc). The designer has to ~ 7 ~

8 ensure that bridge designs are both safe and economic. Composite construction is a common and economic form of construction for ordinary highway bridges. Objective: The objective of this thesis is to describe the tools developed for the optimal pre-design of a composite deck bridge which has the following characteristics: 1. Deck of 2 lanes 2. Parapets and bars on either side 3. Pedestrians lanes on either side 4. Varying length of 20,00m to 40,00m Thesis Outline In chapter 1 and 2 the title and relevant information regarding the Insitution, and Student are presented. In chapter 3 an abstract in English is presented. In chapter 4 an abstract in Greek is presented. For the subsequent chapter the language used is Greek. In chapter 5 the problem is defined. In chapter 6 a short overview of the theory of steel concrete composite girder structures is presented. In chapter 7 there are some general information about bridges. In chapters 8, 9 and 10 an overview regarding the aspects of bridge design is presented (steel beams, shear studs, profiled steel sheeting etc). In chapter 11 some aspects regarding genetic algorithms and the optimization process are presented. In chapter 12 the loads of the bridge under investigation are presented. In chapter 13 the earthquake loading is presented based on EC8. In chapter 14, the wind loads based on the considerations of EC1 are presented. In chapter 15, the parameters affecting the cost of the design (unit cost of concrete, structural steel, steel used as reinforcement, profile steel sheeting and shear studs) are presented. In chapter 16, specific information for the GA programme is presented. In chapter 17 some test examples of the GA add-in and their results are presented. In chapter 18, the summary of the results and the conclusions are presented. In chapter 19 the results are presented in an extended form and in chapter 20, the bibliography is presented. ~ 8 ~

9 4 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι παρακάτω σελίδες αντιστοιχούν στην πτυχιακή εργασία της σπουδάστριας Ροζή Αγγελική και αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία. Στόχος της πτυχιακής εργασίας είναι η ανάπτυξη του απαραίτητου λογισμικού για την βέλτιστη προδιαστασιολόγηση του καταστρώματος μια σύμμικτης γέφυρας. Η σύλληψη και ο σχεδιασμός γεφυρών αποτελεί κατά ένα μέρος τέχνη και κατά ένα άλλο μέρος συγκερασμός απαιτήσεων υπό το πρίσμα των οικονομικών περιορισμών ενός έργου. Ο σχεδιασμός γεφυρών αποτελεί ένα πολύπλοκο πρόβλημα της σύγχρονης μηχανικής. Η διαδικασία σχεδιασμού, θα πρέπει να λάβει υπόψη μία σειρά παραμέτρων όπως η επιλογή του στατικού συστήματος, τα υλικά, οι διαστάσεις αυτών, ο τύπος της θεμελίωσης κ.λπ. Για την εμπεριστατωμένη μελέτη των θεμάτων αυτών και με στόχο την επίτευξη μίας όσο το δυνατόν βέλτιστης λύσης έχουν αναπτυχθεί διάφορες μεθοδολογίες προ-σχεδιασμού γεφυρών. Στη πτυχιακή αυτή παρουσιάζεται μία μεθοδολογία βέλτιστου προσχεδιασμού του καταστρώματος γέφυρας από σύμμικτα υλικά. Ως αντικειμενική συνάρτηση του προβλήματος ορίζεται το συνολικό εκτιμώμενο κόστος του καταστρώματος και κάθε σχεδιασμός θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς των Ευρωκωδίκων. Οι μεταβλητές σχεδιασμού, που με τον ορισμό τους και σε συνδυασμό με άλλες μεταβλητές που δεν επιλέγονται από τον χρήστη αλλά αποτελούν παραμέτρους του προβλήματος, ορίζεται πλήρως ένα πρόβλημα είναι α) ο τύπος της σιδηράς δοκού β) ο τύπος του διατμητικού ήλου γ) το ύψος της πλάκας σκυροδέματος δ) ο τύπος του οπλισμού σκυροδέτησης της πλάκας σκυροδέματος και ε) ο τύπος του χαλυβδόφυλλου. Για την επίλυση του μαθηματικού προβλήματος βελτιστοποίησης χρησιμοποιείται μία πρόσθετη ρουτίνα βελτιστοποίησης η οποία στηρίζεται στους Γεννετικούς Αλγορίθμους σε συνδυασμό με το Microsoft Excel. ~ 9 ~

10 Αρχικά εξετάζεται η ευρωστία και απόδοση της συγκεκριμένης μεθοδολογίας βελτιστοποίησης ως συνάρτηση των παραμέτρων του Γεννετικού Αλγορίθμου για το πρόβλημα του βέλτιστου προ-σχεδιασμού του καταστρώματος σύμμικτων Γεφυρών. Για το σκοπό αυτό ελέγχθηκαν πλήθος συνδυασμών των παραμέτρων του αλγορίθμου και το σετ των παραμέτρων που παρουσίασε την μεγαλύτερη ευρωστία χρησιμοποιήθηκε στη συνέχεια για την εκτέλεση παραμετρικών μελετών σε συνάρτηση με τις άλλες μεταβλητές του προβλήματος. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 0 και στα υπολογιστικά φύλλα των παραρτημάτων. ~ 10 ~

11 5 Εισαγωγή 6 Ορισμός προβλήματος 6.1 Το Πρόβλημα: Στόχος της πτυχιακής είναι η ελαχιστοποίηση του κόστους μια σύμμικτης γέφυρας (βάση των προδιαγραφών, υποθέσεων, κριτηρίων και παραδοχών που θα παρουσιαστούν στη συνέχεια) με τη βοήθεια μίας μεθόδου βελτιστοποίησης η οποία βασίζεται στη μέθοδο των γενετικών αλγορίθμων. Για την επίλυση του προβλήματος και του υπολογισμό του κόστους του καταστρώματος αναπτύχθηκε ένα υπολογιστικό φύλλο σε Microsoft Excel το οποίο στη συνέχεια με τη βοήθεια της εξωτερικής πρόσθετης ρουτίνας εντάχθει σε μία διαδικασία βελτιστοποίησης ώστε για ένα συγκεκριμένο πρόβλημα να προκύψουν οι βέλτιστες σχεδιαστικές παράμετροι. Εικόνα 2 Η μορφή της γέφυρας σε διαμήκη και εγκάρσια διέυθυνση ~ 11 ~

12 1. Μεταβλητές Σχεδιασμού Οι μεταβλητές σχεδιασμού συνοψίζονται ως: I. Πάχος πλάκας σκυροδέματος II. Πάχος χαλυβδόφυλλου III. Επιλογή Σιδηράς Διατομής IV. Τύποι Ήλων V. Διαμήκης Οπλισμός Οι μεταβλητές αυτές σε συνδυασμό με το μήκος γεφύρωσης L ορίζουν μονοσήμαντα το πρόβλημα υπό εξέταση. 2. Φορτία Τα φορτία που λαμβάνονται υπόψη συνοψίζονται ως: Μόνιμα I. Ιδίο βάρος υλικών II. Μπάρες (πεζοδρομίου +δρόμου) III. Ρείθρα IV. Ασφαλτόστρωση (δρομος) Κινητά: V. Βαρέα οχήματα VI. ομοιόμορφα φόρτιση λόγω μικρών οχημάτων VII. πέδηση VIII. φορτία πεζών Τυχηματικά: IX. Άνεμος X. θερμοκρασία XI. Σεισμός 3. Ορισμός λωρίδων Οι λωρίδες του καταστρώματος παρουσιάζονται στο παρακείμενο σχήμα. ~ 12 ~

13 Εικόνα 3 Απεικόνιση λωρίδων κυκλοφορίας 4. Ισοδύναμα φορτία στο τελικό προσομοίωμα Τα φορτία της παραγράφου 2 προσομοιώνονται ως: I. Ίδιο βάρος (ομοιόμορφο κατανεμημένο στο μήκος της δοκού) II. Μπάρες (ομοιόμορφο κατανεμημένο στο μήκος της δοκού) III. Ρείθρα (ομοιόμορφο κατανεμημένο στο μήκος της δοκού) IV. Δρόμος (ομοιόμορφο κατανεμημένο στο μήκος της δοκού) V. Βαρέα οχήματα (μεγαλύτερο συγκεντρωμένο φορτίο στη μέση της δοκού κατά τη διαμήκη έννοια, και τα λοιπά συγκεντρωμένα φορτία ανάλογως της μορφής του οχήματος) VI. Ομοιόμορφα φορτία (ομοιόμορφο κατανεμημένο στις λωρίδες) VII. Πέδηση (ομοιόμορφο φορτίο κατά Ν & Μz) {υπολογιστικά μόνο σε μια λωρίδα} VIII. Φορτία πεζών (ομοιόμορφο κατανεμημένο) IX. Άνεμος (αναλύεται σε ζεύγος αξονικών & κατανεμημένων φορτία κατά την εγκάρσια διεύθυνση) X. Θερμοκρασία (μόνο παραμορφώσεις και όχι εντάσεις) XI. ια) Σεισμός (και κατά τις 3 διευθύνσεις) 5. Συνδυασμοί φορτίσεων Κατά EC1 & EC8 6. Υπολογισμός Msd, Vsd, Nsd ~ 13 ~

14 Εφαρμογή των αρχών της Στατικής 7. Έλεγχος Επάρκειας α) Μέγιστη Ροπή + Τέμνουσα +Αξονική β) Μέγιστη Τέμνουσα+ (Ροπή) +Αξονική γ) Μέγιστη Αξονική + (Ροπή) + Τέμνουσα Σε εφαρμογή των κανονισμών του EC4. 8. Υπολογισμός Ήλων Σε εφαρμογή των κανονισμών του EC4. 9. Υπολογισμός Βαρών και Ήλων (οικονομοτεχνικά στοιχεία και Κοστολόγηση) Βάρος Μπετόν x Τιμή Βάρος Δ.Ο x Τιμή => Κόστος, Ccost Βάρος Δ.Χ x Τιμή Πλήθος Ήλων x Τιμή όπου C cost,μη επάρκειας = Obj=Ccost + C cost,μη επάρκειας Cmax,p * +Cmax,p * + Msd 1 Μsd Mrd Mrd 0 otherwise Vsd 1 Vsd Vrd Vrd 0 otherwise ~ 14 ~ +

15 +Cmax,p * (εξίσωση 3α). Nsd 1 Nsd Nrd 0 otherwise Nrd ~ 15 ~

16 7 Σύμμικτες - Κατασκευές 2 Σύμμικτες Κατασκευές -Αρχές Λειτουργίας 7.1 Ιστορική Αναδρομή Η χρήση σύμμικτων στοιχείων για την κατασκευή γεφυρών και άλλων έργων μηχανικού ειδικού χαρακτήρα πρωτοεμφανίζεται στη δεκαετία του Η συστηματική χρήση σύμμικτων στοιχείων (συνδυασμός σκυροδέματος χάλυβα) σε έργα οικοδομικά έργα απαντάται ήδη από την δεκαετία του 1930 κυρίως στην Ιαπωνία και της Ηνωμένες Πολιτείες. Στην Ευρώπη λόγω του υψηλού κόστους του χάλυβα η χρήση των σύμμικτων στοιχείων στα οικοδομικά έργα εμφανίζεται σε μεγάλη κλίμακα μετά το 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο Γενικά για τις σύμμικτες κατασκευές: οι σύμμικτες κατασκευές είναι: κατασκευές από συνεργαζόμενα στοιχεία χάλυβα και σκυροδέματος. στα οποία έχει εξασφαλιστεί η συνεργασία των δύο υλικών και η διαμήκης διατμητική τους σύνδεση με μηχανικά μέσα (διατμητικούς συνδέσμους) και όχι με συνάφεια, ώστε να αποφεύγεται η σχετική ολίσθηση στην διεπιφάνεια των υλικών και να διατηρείται η επιπεδότητα των διατομών στην καμπτική (κύρια) αλλα και την θλιπτική λειτουργία. Οι σύμμικτοι φορείς, που θα αντιμετωπίζονταν στο σύνολο τους από έναν κανονισμό θα αποτελούνται από τα επιμέρους σύμμικτα δομικά στοιχεία. πλάκες δοκοί στύλοι υποστυλώματα σύνδεσμοι ακαμψίας Οι σύμμικτες δοκοί (τυπικές μορφές) αποτελούνται: 2 Σύμμικτες Κατασκευές. Χ.Δήμου. Τει Πειραιά ~ 16 ~

17 1. από τη συνεργαζόμενη πλάκα σκυροδέματος, συνήθως στο πάνω πέλμα της δοκού ή σε κάποια απόσταση από αυτό, που συνήθως δημιουργείται από το χαλυβδοέλασμα). 2. την χαλύβδινη δοκό, ολόσωμη ή συγκολητή, 3. τους διατμητικούς συνδέσμους που εξασφαλίζουν την αποφυγή της σχετικής ολίσθησης στην διεπιφάνεια των δυο υλικών. Εικόνα 4 Προσομοίωση συμμικτης κατασκευης. 7.2 Σύμμικτες δοκοί (τυπικές μορφές) Σε μια τυπική διάταξη σύμμικτης δοκού, πάνω στην μεταλλική δοκό εδράζεται η πλάκα από σκυρόδεμα με ενδιάμεσο υλικό το χαλυβδοέλασμα (που λειτουργεί σαν ξυλότυπος και σαν συνελκόμενος οπλισμός). Στην περίπτωση αυτή, στην εγκάρσια διεύθυνση, 1. η πλάκα έχει ενεργό πάχος σκυροδέματος το σύνολο του ύψους του σκυροδέματος. 2. ενώ στην διαμήκη διεύθυνση της δοκού μόνο το συμπαγές πάχος πάνω από το χαλυβδοέλασμα. Με την τοποθέτηση διατμητικών συνδέσμων εξασφαλίζουμε την σύνδεση των επιμέρους υλικών και εξασφαλίζουμε την μονολιθικότητα της διατομής. Κατά τον τρόπο αυτό, η λειτουργία των δοκών και των δοκίδων γίνεται σύμμικτη και η αντοχή αλλά και η ακαμψία αυξάνεται σημαντικά. Επίσης εκτός από την αύξηση της αντοχής σε κάμψη έχουμε και την εξασφαλίσει έναντι λυγισμού μέρος των στοιχείων της μεταλλικής δοκού. Στην παρούσα ~ 17 ~

18 πτυχιακή εργασία λόγω του στατικού προσομοιώματος και της φάσης σχεδιασμού (προ-σχεδιασμός) δεν λαμβάνονται υπόψη θέματα που αφορούν τον στρεπτοκαμπτικό λυγισμό. Εικόνα 5 Μορφή συμμικτης σύνδεσης. Οι διατμητικοί σύνδεσμοι ηλεκτροσυγκολλούνται στις δοκούς συνήθως και με το χαλυβδοέλασμα, και παρέχουν την απαιτούμενη σύνδεση για την σύμμικτη λειτουργία. Εικόνα 6 μορφή χαλύβδινης διατομής. ~ 18 ~

19 8 Σχεδιασμός Γεφυρών 8.1 Ορισμοί: Γέφυρα: Γέφυρα είναι κάθε τεχνικό έργο με οποιαδήποτε διάταξη ανοιγμάτων που φέρει μια οδό, μια σιδηροδρομική γραμμή πάνω από οποιοδήποτε εμπόδιο. Οι γέφυρες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να γεφυρωθούν υγρά ή ξηρά κωλύματα, για τη δημιουργία άνω και κάτω διαβάσεων σιδηροδρομικών γραμμών και οδών κάθε κατηγορίας και χρήσης. Κάτω Διάβαση: Κάτω διάβαση είναι ένα τεχνικό έργο με οποιαδήποτε διάταξη ανοιγμάτων που φέρει οδό ή σιδηροδρομική γραμμή κάτω από την κύρια οδό. Άνω Διάβαση: Άνω διάβαση είναι ένα τεχνικό έργο με οποιαδήποτε διάταξη ανοιγμάτων που φέρει οδό ή σιδηροδρομική γραμμή πάνω από μία δευτερεύουσα οδό Τα κύρια μέρη μιας γέφυρας: Τα κύρια μέρη που συνθέτουν μια γέφυρα είναι : Το σύστημα θεμελίωσης Τα ακρόβαθρα Τα μεσόβαθρα Η ανωδομή (πχ. προεντεταμένες δοκοί, πλάκα κυκλοφορίας) Οι αρμοί Τα εφέδρανα (συσκευές ελέγχου της συμπεριφοράς της κατασκευής σε σεισμό) Τα Stoppers/sacrificial elements (όπως προηγουμένως) Το σύστημα αποχέτευσης / αποστράγγισης. Πυλώνες ηλεκτροφωτισμού Τα στηθαία ασφαλείας Σχόλια περί Σύμμικτης γεφυροποιίας: Επισημάνεται ότι η ευρωπαϊκή εναρμόνιση στον τομέα της σύμμικτης γεφυροποιίας έχει αρχίσει. O EC4, τμήμα 2, περί σύμμικτων γεφυρών βρίσκεται προς το παρόν στο στάδιο του προσχεδίου στην αγγλική γλώσσα. ~ 19 ~

20 Ο σχεδιασμός και η κατασκευή σύμμικτων γεφυρών επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από τις μεθόδους σχεδιασμού και κατασκευής. Για το λόγο αυτό ο σχεδιασμός πρέπει να λαμβάνει υπόψη τόσο την προκατασκευή στο εργοστάσιο όσο και την επιτόπια συναρμογή και ανέγερση. Στη σύμμικτη γεφυροποιία οι διατομές ποικίλουν. Οι μέθοδοι κατασκευής ξεκινούν από απλές εκτελέσεις πλάκας-δοκού και εκτείνονται μέχρι δύστρεπτες κιβωτοειδεις φορείς. Οι σιδηρές διατομές που χρησιμοποιούνται, για μεγάλα ανοίγματα, είναι σχετικά λυγηρές, λεπτότοιχες και συχνά υπάγονται στις κατηγορίες 3 ή 4. Αυτό σημαίνει ότι σε πολλές περιπτώσεις τα εντατικά μεγέθη και τάσεις πρέπει να υπολογιστούν με ελαστική ανάλυση. Αυτό δεν ισχύει για το μεσαίο τμήμα του καταστρώματος, όπου ο χαλύβδινος φορέας βρίσκεται σε ζώνη εφελκυσμού: εδώ η φέρουσα ικανότητα της διατομής μπορεί να προσδιορισθεί και με πλαστική ανάλυση. Ωστόσο οι μεταβολές στις κατανομές των εντατικών μεγεθών οι οποίες προκύπτουν από τις ζώνες πλαστικής παραμόρφωσης στο μέσο τμήμα του φορέα, κατά κανόνα αγνοούνται. Στην παρούσα πτυχιακή εργασία το σύνολο των εξετάζομενων μεταλλικών διατομών υπάγονται στις κατηγορίες 1 και 2 και για το υπολογισμό των αντιστάσεων αντοχής εφαρμόζεται η μεθοδολογία της πλαστικής ανάλυσης. Σε αντίθεση με τις συμβατικές κατασκευές, ο κίνδυνος κόπωσης πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη. Για τους διατμητικούς συνδέσμους πρέπει απαραιτήτως να διεξάγεται έλεγχος αντοχής σε συνθήκες συμβατικής λειτουργίας. Για αυτό ακριβώς θα πρέπει να γίνεται όσο το δυνατόν επακριβής εκτίμηση των καταπονήσεων με την χρήση κατάλληλων προσομοιωμάτων φορτίων, και συγκεκριμένα τόσο για τις καταπονήσεις των συνδέσμων όσο και για τα σημεία συγκόλλησης αυτών με το πέλμα της μεταλλικής δοκού. Εφόσον ο ουδέτερος άξονας της σύμμικτης διατομής βρίσκεται σε περιοχή θετικών καμπτικων ροπών επάνω από την ή κοντά στην διεπιφάνεια σύμμιξης, αρκεί ο έλεγχος των διατμητικων συνδέσμων σε διάτμηση. Σύμμικτες πλάκες: Ο υπολογισμός των πλακών σε κάμψη, είναι αντίστοιχος με αυτόν των δοκών. ~ 20 ~

21 8.2 Συμπεριφορά σύμμικτων στοιχείων στη φωτιά (αναφορικά) 3 Στη φωτιά, όπως και στο σεισμό, οι σύμμικτες κατασκευές συμπεριφέρονται αντίστοιχα με τις μεταλλικές, αφού το μεταλλικό τμήμα χάνει ανάλογα με την έκθεση της επιφάνειας του σε θερμοκρασία, την αντοχή του. Το ενδιαφέρον στις σύμμικτες προκύπτει από την ενίοτε υπερδιαστασιολόγηση του μεταλλικού τμήματος, από την αρχική φάση σκυροδέτησης χωρίς ακόμη την σύμμικτη λειτουργία. Η υπερδιαστασιολόγηση αυτή μαζί με την μειωμένη φόρτιση του τυχηματικού χαρακτήρα της φωτιάς μπορεί να δώσει ικανοποιητική επάρκεια στο σύμμικτο στοιχείο. 8.3 Συμπεριφορά σύμμικτων στοιχείων στο σεισμό Για την σεισμική φόρτιση: Σε σύμμικτες κατασκευές εφόσον δεν υπάρχουν σύμμικτοι κόμβοι, που είναι κατ εξοχήν καταπονούμενα σε σεισμό στοιχεία μια κατασκευής ισχύουν ότι περιλαμβάνονται στο αντίστοιχους ευρωκώδικες: 1. EC3 για μεταλλικά κτήρια και κατασκευές 2. και λιγότερο του σκυροδέματος EC2 Αυτό που έχει σημασία είναι η ιδιότητα των σύμμικτων να έχουν μεγάλη αντοχή στο κέντρο των δοκών, που μας επιτρέπει να αφήνουμε τους κόμβους με σημαντικά περιθώρια ανακατανομής που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε σεισμικές φορτίσεις. 3 Σχεδιασμός σύμμικτων δομικών στοιχείων σύμφωνα με τον EC4. Φαίδων Σ. Καρυδάκης, pdf file ~ 21 ~

22 9 Χαλυβδόφυλλα Εικόνα 7 Σύμμικτη πλάκα. Ξεχωρίζει το χαλυβδόφυλλο, το σκυρόδεμα και ο οπλισμός Ο συνήθης τύπος των σύμμικτων πλακών αποτελείται από ένα τραπεζοειδές χαλυβδοέλασμα, με κάποιο σύστημα εγκάρσιων νευρώσεων που παρέχουν διαμήκη διατμητική σύνδεση στη διεπιφάνεια σκυροδέματος χαλυβδοελάσματος 4. Το χαλυβδοέλασμα έχει την διπλή λειτουργία του παραμένοντος ξυλοτύπου, στη φάση σκυροδέτησης και του συνελκόμενου οπλισμού, μετά την ωρίμανση του σκυροδέματος. Υπάρχουν διάφοροι τύποι ειδικών χαλυβδοελασμάτων, μερικά από τα οποία πλέον παράγονται και στην Ελλάδα, με πάχη ελάσματος από 0,6-1,5mm. Τα χαλυβδόφυλλα σαν καπτόμενα στοιχεία είναι συνήθως κατηγορίας 4 και γι αυτό ο έλεγχος σε αντοχή και λειτουργικότητα γίνεται συνήθως με τη βοήθεια πινάκων που παρέχουν οι κατασκευαστές. Κατά τη φάση σκυροδέτησης, που συνήθως είναι η δυσμενέστερη για το χαλυβδόφυλλο σημαντικό είναι να περιοριστούν τα βέλη, ώστε να αποφευχθεί το φαινόμενο συσσώρευσης του σκυροδέματος. (ponding). Το μέγιστο βέλος κάμψης θα πρέπει να είναι f max <1/250 ή f max <20mm 4 Σχεδιασμός σύμμικτων δομικών στοιχείων σύμφωνα με τον EC4. Φαίδων Σ. Καρυδάκης, pdf file ~ 22 ~

23 Στον έλεγχο αυτό, όπως και στον έλεγχο αντοχής λαμβάνονται υπόψη οι δυσμενέστεροι συνδυασμοί φορτίσεων, και πρόσθετα φορτία σκυροδέτησης, 0,75kΝ/m 2, σε όση επιφάνεια είναι δυσμενές, και επιπρόσθετο φορτίο 0,75kΝ/m 2, σε μια επιφάνεια 3.0X3.0m στη δυσμενέστερη θέση. Φάση Λειτουργίας: Στη φάση λειτουργίας διεξάγονται έλεγχοι που αφορούν την ικανότητα παραλαβής της έντασης έναντι αρνητικής και θετικής ροπής κάμψης καθώς και έναντι κατακόρυφης και διαμήκους διάτμησης. Επίσης ελέγχονται οι παραμορφώσεις, οι οποίες θα πρέπει να είναι συμβατές με προκαθορισμένα όρια. Στην κάμψη το χαλυβδοέλασμα, σαν συνελκόμενος οπλισμός υπερεπαρκεί. 10 Διατμητικοί σύνδεσμοι -ήλοι κεφαλής Ο συνηθέστερος τύπο σύνδεσης των δυο επιφανειών των σύμμικτων υλικών (σκυρόδεμα χάλυβας) είναι οι ήλοι κεφαλής. Εικόνα 8 ήλος, κεραμικό δακτυλίδι. ~ 23 ~

24 Εικόνα 9 ήλος Οι διατμητικοί ήλοι κεφαλής, χαρακτηρίζονται από: την διάμετρο τους d 1 (συνήθως Φ13, Φ15, Φ19, Φ22) το ύψος τους h, τη διάμετρο της κεφαλής τους, η οποία είναι ανάλογα μεγαλύτερη (d 2 ), μια ακίδα που φέρουν στο πόδα και η οποία βοηθά στην διαδικασία συγκόλλησης, συνοδεύονται από ένα κεραμικό δακτυλίδι, που προφυλάσσει από την οξείδωση στην υψηλή θερμοκρασία της τήξης και της συγκόλησης και βοηθάει στη διαμόρφωση της τελικής επιφάνειας συγκόλλησης. Η αντοχή των διατμητικών συνδέσμων καθορίζεται από την αντοχή του μέσου σύνδεσης, και την αντοχή του σκυροδέματος σε σύνθλιψη άντυγας. Ειδικότερα, η οριακή αντοχή του ήλου εντός συμπαγούς πλάκας σκυροδέματος προσδιορίζεται από τη σχέση5: d s P rd = f π 2 1 u α ds Ecm fck 1 2 min 0.8, γ V γ V Εξίσωση 10α όπου f u η ονομαστική τιμή αντοχής του ήλου (η οποία σύμφωνα με τις οδηγίες του EC4 δεν δύναται να υπερβεί τα 500 MPa 6 ), d s η διάμετρος του κορμού του ήλου, f ck η θλιπτική αντοχή του σκυροδέματος, E cm το μέτρο ελαστικότητας του σκυροδέματος, γ v ο επιμέρους συντελεστής ασφαλείας (γ V =1.25). Ο συντελεστής α δίδεται από τη σχέση: 5 Συμμικτες Κατασκευές, Τει Πειραία, κ.χ.δήμου 6 Βάγιας Ι. Κ., (2001) «Σύμμικτες Κατασκευές 2η Έκδοση», Εκδόσεις Κλειδάριθμος ~ 24 ~

25 h h d s ds a = h 1 4< ds Εξίσωση 10β όπου h το ύψος του ήλου. Η παραπάνω σχέση σύμφωνα με τον EC4 7 παρουσιάζεται διαφοροποιημένη ως προς τα όρια του λόγου ύψος προς διάμετρο ως: h h d s ds a = h 1 4< ds Εξίσωση 10γ Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται η χρήση ήλων με λόγους h/d s μικρότερους από 3 ή 2 αντίστοιχα. Στην περίπτωση όπου μεταξύ του σκυροδέματος και της διατομής του χάλυβα παρεμβάλλεται αυλακωτό χαλυβδόφυλλο η αντοχή δίδεται από τη σχέση: P rd = k P rd Εξίσωση 10δ Όπου ως k (kl ή kt ανάλογα της διεύθυνσης των αυλακώσεων ως προς το διαμήκη άξονα της δοκού) ορίζεται μειωτικός συντελεστής. Στην περίπτωση χρήσης αυλακωτού χαλυβδόφυλλου με διεύθυνση αυλακώσεων παράλληλη προς τον διαμήκη άξονα της σιδηροδοκού ο μειωτικός συντελεστής δίδεται ως: 7 Ευρωκώδικας 4 «Υπολογισμός Σύμμικτων Κατασκευών με τον Ευρωκώδικα 4», Έκδοση ~ 25 ~

26 b h o k l = h hp 75mm h h + p p Εξίσωση 10ε Όπου το μέσο πλάτος της αυλάκωσης bo ορίζεται σύμφωνα με το πιο κάτω σχήμα ανάλογα της μορφής των αυλακώσεων και hp είναι το ύψος του μεταλλικού φύλλου. Το ύψος του ήλου δεν δύναται να είναι μικρότερο του ύψους μεταλλικού φύλλου. Στην περίπτωση όπου η διεύθυνση των αυλακώσεων του χαλυβδόφυλλου είναι κάθετη στο διαμήκη άξονα της δοκού (αυλακώσεις κατά τον εγκάρσιο άξονα) ο μειωτικός συντελεστής ορίζεται ως: 0.7 b h o k 1 t = h hp 75mm N h h + r p p Εξίσωση 10στ Όπου ως Nr ορίζεται το πλήθος των διατμητικών ήλων σε κάθε αυλάκωση στη σύνδεση με τη δοκό. Είναι απαραίτητο σε κάθε αυλάκωση να τοποθετείται ένας ή περισσότεροι ήλοι αλλά για τη τιμή του Nr ισχύει ότι Nr 2. Τέλος στην περίπτωση όπου ένας διατμητικός ήλος εξασφαλίζει σύνδεση και σε δοκό και σε πλάκα και παραλαμβάνει διατμητικές τάσεις τόσο από τη δοκό όσο και από τη πλάκα (Fl,SD και Ft,SD αντίστοιχα) για τον καθορισμό της αντοχής της διατμητικής σύνδεσης ισχύει η σχέση αλληλεπίδρασης: ( Fl SD ) ( Pl rd ) ( Ft SD ) ( Pt rd ) 2 2,, ,, Εξίσωση 10ζ Η παραπάνω σχέση αλληλεπίδρασης στην περίπτωση των σύμμικτων πλακών κατά Βάγια δίδεται από τη σχέση: ~ 26 ~

27 ( Fl SD ) ( P ) ( Ft SD ) 2 2,, rd ( k P ) rd Εξίσωση 10η Μία συντηρητική προσέγγιση των εξισώσεων 7-8 δίδεται ως: F F + 1 P l, SD t, SD k P rd rd Εξίσωση 10θ Εφόσον Fl,sd είναι μεγαλύτερο του Ft,sd. Κατανομή διατμητικών συνδέσμων Ο συνολικός αριθμός των απαιτούμενων διατμητικών συνδέσμων (Ν) εντός του κρίσιμου μήκους προκύπτει από το πηλίκο της δρώσας δύναμης προς την αντοχή του συνδέσμου: N V = P ld, rd Εξίσωση 2ι Η κατανομή των συνδέσμων εντός του μήκους όπου υπολογίζεται η διατμητική δρώσα δύναμη σχεδιασμού (Vl,d) μπορεί να γίνει κατ αναλογία του διαγράμματος τεμνουσών δυνάμεων στην περίπτωση της ελαστικής ανάλυσης. Στην περίπτωση της πλαστικής ανάλυσης απαιτείται ακόμα ότι οι σύνδεσμοι θα πληρούν τις απαιτήσεις ολκιμότητας Επιρροή Χαλυβδόφυλλων Εφόσον τα φατνώματα του χαλυβδόφυλλου διέρχονται παράλληλα προν διαμήκη άξονα της δοκού, τότε η περιοχή του σκυροδέματος, στην οποία βρίσκονται οι ήλοι (κεφάλαιο 10), έχει τη μορφή μαρκίζας. Η οριακή δύναμη του ήλου προκύπτει απο την επιβολή μειωτικού συντελεστή kp επι της τιμής ~ 27 ~

28 της οριακής δύναμης για συμπαγές σκυρόδεμα, ο οποίος δίνεται από την παρακάτω σχέση: ( εξίσωση 10.1 α ) Όπου h=hp+75 (mm) Έαν τα φατνώματα του χαλυβδόφυλλου διέρχονται κάθετα προς τον άξονα της δοκού, τότε για φάτνωμα ύψους κυψέλης hp όχι μεγαλύτερο απο 85mm και πλάτους bo οχι μικρότερο του hp η οριακή δύναμη των ήλων προκύπτει με την επιβολή μειωτικού συντελεστή kt επί της οριακής δύναμης για συμπαγές σκυρόδεμαμ ο οποίος υπολογίζεται από την ακόλουθη σχέση: εξίσωση 10.1 β ) Όπου Νr ο αριθμός των ήλων ανά κυψέλη φατνώματος, μέγιστος Κατασκευαστικοί Περιορισμοί κατά την τοποθέτηση των διατμητικών ήλων κεφαλής 10 Στην περίπτωση των διατμητικών ήλων πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις: 1. Αν τοποθετούνται 2 ή περισσότεροι ήλοι στην ίδια θέση (ως προς το διαμήκη άξονα της σιδηροδοκού) τότε το dsi, 2.5 tf όπου t f το πάχος του πέλματος. 2. Οι ελάχιστες αποστάσεις διατμητικών ήλων διαμέτρου d s είναι: a. 5 d s στη διεύθυνση της δύναμης (διαμήκης άξονας) ~ 28 ~

29 b. 2.5 d s ή 4 d s κάθετα στη διεύθυνση αυτής για συμπαγείς ή σύμμικτες πλάκες (πλάκες με χαλυβδόφυλλα) αντίστοιχα. Εικόνα 10 οι απόστασεις μεταξυ των ήλων, εδώ e=ds 3. Η μέγιστη απόσταση των ήλων να μην υπερβαίνει το 6 d (όπου d πάχος πλάκας) ή τα 800mm. 4. Η μέγιστη καθαρή απόσταση ήλων και άλλων τύπων συνδέσμων από το άκρο του πέλματος της δοκού είναι ίση με 9 t ε όπου ε = 235 f y. 5. Η ελάχιστη επικάλυψη των ήλων καθώς και των λοιπών τύπων συνδέσμων να είναι ίση με 20mm ή ότι προβλέπεται βάσει του κανονισμού σκυροδέματος μείον 5mm. f 10.3 Χάλυβας Κοχλιών Οι ποιότητες των κοχλιών καθορίζονται από την προδιαγραφή ISO 898. Η ποιότητα συμβολίζεται με 2 αριθμούς ως εξής: 1 ος Αριθμός: 1/100 της εφελκυστικής αντοχής f ub [MPa] 2 ος Αριθμός: ο λόγος f yb /f ub (όπου f yb το όριο διαρροής) επί 10. Ποιότητα Κοχλία f yb f ub Πίν. 4: Όριο διαρροής και εφελκυστικής αντοχής για κοχλίες 8 (MPa) 8 Βάγιας, Ι.Κ. (2001) Σύμμικτες Κατασκευές, Εκδόσεις Κλειδάριθμός. 10 Συμμικτες Κατασκευές, Τει Πειραία, κ.χ.δήμου ~ 29 ~

30 Για το συντελεστή ασφαλείας γ bw =1.25. Ο λόγος της επιλογής υψηλότερου συντελεστή ασφαλείας σε σχέση με τους αντίστοιχους συντελεστές για το δομικό χάλυβα και το χάλυβα σκυροδέτησης αποδίδεται στο ψαθυρό τρόπο θραύσης των κοχλιών. 11 Βελτιστοποίηση Βελτιστοποίηση: 1. Βελτιστοποίηση: H διαδικασία εύρεσης της καλύτερης δυνατής λύσης ενός προβλήματος ως προς κάποια παράμετρο (αντικειμενική) υπό την προϋπόθεση εξασφάλισης των αρχών σχεδιασμού (περιορισμοί). 2. Οι μέθοδοι βελτιστοποίησης αποτελούν εργαλεία με τα οποία πραγματοποιείται μία καθοδηγούμενη προσπάθεια διερεύνησης του προβλήματος του σχεδιασμού. Οι μέθοδοι αυτές εστιάζουν την προσπάθεια τους στην αυτοματοποίηση της διαδικασίας της οριστικής μελέτης ή σε προβλήματα βέλτιστου τυπολογικού σχεδιασμού καλύπτουν και τη φάση της προμελέτης. Οι μέθοδοι βελτιστοποίησης χρησιμοποιούνται στο σχεδιασμό κατασκευών για 4 περίπου δεκαετίες. Η πρώτη αναφορά σε προβλήματα κατασκευών συνδυασμού μεθόδων ανάλυσης με μεθόδους βελτιστοποίησης αποδίδεται στον Schmit το Στόχος των μεθόδων βελτιστοποίησης είναι μέσω της μεταβολής των τιμών των σχεδιαστικών παραμέτρων, η επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος ως προς συγκεκριμένο κριτήριο, για συγκεκριμένο πρόβλημα, ικανοποιώντας μία σειρά περιορισμών. Με άλλα λόγια, η βασική αρχή του βέλτιστου σχεδιασμού είναι η κατανομή των διαθέσιμων πόρων κατά τρόπο στη φάση της μελέτης και προμελέτης ενός έργου που να μεγιστοποιεί την ωφέλεια από τη χρήση του Μέθοδοι Βελτιστοποίησης Εισαγωγή ~ 30 ~

31 Ο σχεδιασμός των κατασκευών πραγματοποιείται κατά φάσεις. Συνήθως η μελέτη ξεκινά με μία ή περισσότερες ιδέες που αποτελούν και την προκαταρκτική μελέτη οι οποίες στη συνέχεια υποβάλλονται στη δοκιμασία της συμμόρφωσης με τις λειτουργικές και αισθητικές απαιτήσεις καταλήγοντας στο στάδιο της προμελέτης. Στη φάση αυτή συνήθως ο φορέας έχει ορισθεί πλήρως ως προς την τοπολογία και τις χρήσεις του. Με βάση την προμελέτη καταρτίζεται στη συνέχεια η οριστική μελέτη που καλύπτει και τις απαιτήσεις των κανονιστικών διατάξεων ως προς την αντοχή και τη λειτουργικότητα της. Οι μέθοδοι βελτιστοποίησης αποτελούν εργαλεία με τα οποία πραγματοποιείται μία καθοδηγούμενη προσπάθεια διερεύνησης του προβλήματος του σχεδιασμού. Οι μέθοδοι αυτές εστιάζουν την προσπάθεια τους στην αυτοματοποίηση της διαδικασίας της οριστικής μελέτης ή σε προβλήματα βέλτιστου τοπολογικού σχεδιασμού καλύπτουν και τη φάση της προμελέτης. Οι μέθοδοι βελτιστοποίησης χρησιμοποιούνται στο σχεδιασμό κατασκευών για 4 περίπου δεκαετίες. Η πρώτη αναφορά σε προβλήματα κατασκευών συνδυασμού μεθόδων ανάλυσης με μεθόδους βελτιστοποίησης αποδίδεται στον Schmit το Στόχος των μεθόδων βελτιστοποίησης είναι μέσω της μεταβολής των τιμών των σχεδιαστικών παραμέτρων, η επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος ως προς συγκεκριμένο κριτήριο, για συγκεκριμένο πρόβλημα, ικανοποιώντας μία σειρά περιορισμών. Με άλλα λόγια, η βασική αρχή του βέλτιστου σχεδιασμού είναι η κατανομή των διαθέσιμων πόρων κατά τρόπο στη φάση της μελέτης και προμελέτης ενός έργου που να μεγιστοποιεί την ωφέλεια από τη χρήση του. Ως βέλτιστος σχεδιασμός ορίζεται η σχεδίαση η οποία πληροί το σύνολο των προϋποθέσεων σχεδιασμού και ελαχιστοποιεί μία συγκεκριμένη αντικειμενική συνάρτηση. Στην περίπτωση των πολυκριτηριακών προβλημάτων ως βέλτιστος σχεδιασμός ορίζεται «ο σχεδιασμός που ~ 31 ~

32 προσφέρει τον καλύτερο δυνατό συμβιβασμό για σύνολο αντιμαχόμενων στόχων. Ως αντικειμενική συνάρτηση ορίζεται η ποσότητα για την οποία απαιτείται η ελαχιστοποίηση ή η μεγιστοποίηση της σε συγκεκριμένο πεδίο τιμών. Ως συναρτήσεις περιορισμών ορίζονται οι απεικονίσεις του συνόλου των περιορισμών που πρέπει να πληρούνται από κάθε υποψήφιο βέλτιστο σχεδιασμό ώστε ο σχεδιασμός αυτός να θεωρείται αποδεκτός. Η αντικειμενική συνάρτηση ή στην περίπτωση πολυκριτηριακής βελτιστοποίησης, το πλήθος των αντικειμενικών συναρτήσεων καθώς και το σύνολο των συναρτήσεων που εκφράζουν τους περιορισμούς του προβλήματος δίδονται ως σχέσεις του διανύσματος των μεταβλητών σχεδιασμού. Ως μεταβλητές σχεδιασμού (μ.σ) ορίζονται οι σχεδιαστικές παράμετροι του προβλήματος για τις οποίες αναζητείται ο συνδυασμός που θα ελαχιστοποιήσει ή μεγιστοποιήσει την αντικειμενική συνάρτηση ή θα προσφέρει τον καλύτερο δυνατό συμβιβασμό στην περίπτωση των πολυκριτηριακών προβλημάτων. Το σύνολο των μ.σ, ορίζει το διάνυσμα των μ.σ. Οι μ.σ, μπορεί να είναι συνεχείς ή διακριτές Κατηγοριοποίηση Μεθόδων Βελτιστοποίησης Τα προβλήματα βελτιστοποίησης ανάλογα με την υφή των μ.σ, καθώς και το τύπο της αντικειμενικής συνάρτησης και των συναρτήσεων περιορισμού χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες: Συνεχείς μ.σ, συναρτήσεις αντικειμενικής, και συναρτήσεις περιορισμών. Οι συναρτήσεις της αντικειμενικής και των περιορισμών παραγωγίσιμες με συνεχείς πρώτες παραγώγους. Μίξη συνεχών και διακριτών μ.σ υπό την προϋπόθεση ότι οι διακριτές μεταβλητές αντιμετωπίζονται ως συνεχείς. Οι συναρτήσεις της αντικειμενικής και των περιορισμών είναι συνεχείς και παραγωγίσιμες με συνεχείς πρώτες παραγώγους. ~ 32 ~

33 Μίξη συνεχών και διακριτών μ.σ όπου οι συναρτήσεις αντικειμενικής και περιορισμών είναι μη παραγωγίσιμες στο χώρο σχεδιασμού και οι διακριτές μεταβλητές αντιμετωπίζονται ως συνεχείς. Μίξη συνεχών και διακριτών μ.σ όπου οι συναρτήσεις της αντικειμενικής και των περιορισμών είναι δυνατό να είναι ή να μην είναι συνεχείς και παραγωγίσιμες και οι διακριτές μεταβλητές αντιμετωπίζονται ως διακριτές. Μίξη συνεχών και διακριτών μ.σ όπου οι συναρτήσεις της αντικειμενικής και των περιορισμών είναι δυνατό να είναι ή να μην είναι συνεχείς και παραγωγίσιμες και οι διακριτές μεταβλητές είναι πεπλεγμένες με άλλες μεταβλητές και η τιμή για μία οι περισσότερες από αυτές καθορίζει την τιμή των υπολοίπων πεπλεγμένων μεταβλητών Μέθοδοι βελτιστοποίησης για προβλήματα συνεχών μεταβλητών σχεδιασμού Οι μέθοδοι γραμμικού προγραμματισμού (Linear Programming LP) και μη γραμμικού προγραμματισμού (Non Linear Programming, NLP) αποτελούν και τις πιο διαδεδομένες κατηγορίες μεθόδων για τη λύση προβλημάτων συνεχών μεταβλητών. Για τις μεθόδους αυτές πρέπει να εξασφαλίζεται η συνέχεια και ύπαρξη παραγώγων για την αντικειμενική συνάρτηση και τις συναρτήσεις περιορισμών. Οι μέθοδοι αυτές χωρίζονται στην κατηγορία των άμεσων μεθόδων και έμμεσων μεθόδων: Μέθοδος μέγιστης κλίσης- (Method of Steepest Descent) Μέθοδος των δυνατών διευθύνσεων (Method of Feasible Directions) Τροποποιημένη Μέθοδος Δυνατών Διευθύνσεων - (Modified MFD) Μέθοδος Γραμμικού Προγραμματισμού (Sequential Linear Programming) ~ 33 ~

34 Μέθοδος των Εγγεγραμμένων Σφαιρών (Method of Inscribed Spheres MΙS) Μέθοδος Δευτεροβάθμιου Προγραμματισμού (Sequential Quadratic Programming SQP) Μέθοδος Κυρτού Προγραμματισμού (Sequential Convex Programming) Μέθοδος Μεταβαλλόμενων Ασύμπτωτων (Method of Moving Asymptotes) Οι μέθοδοι βελτιστοποίησης που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα άμεσα ή έμμεσα στηρίζονται στη μεγιστοποίηση ή ελαχιστοποίηση της αντικειμενικής συνάρτησης ικανοποιώντας ταυτοχρόνως το πλήθος απαιτήσεων σχεδιασμού. Ο τρόπος ορισμού του προβλήματος εξασφαλίζει ότι οι μέθοδοι αυτές θα βελτιώσουν την αρχική σχεδίαση ή θα επιβεβαιώσουν ότι ο αρχικός σχεδιασμός αποτελεί για την ευρύτερη περιοχή του χώρου των μ.σ, ο καλύτερος δυνατός σχεδιασμός Μέθοδοι βελτιστοποίησης για προβλήματα διακριτών μεταβλητών σχεδιασμού Οι κυριότερες μέθοδοι που χρησιμοποιούνται σε προβλήματα βελτιστοποίησης με διακριτές μ.σ χωρίζονται στις αναλυτικές μεθόδους και τις στοχαστικές μεθόδους. Στην κατηγορία των αναλυτικών μεθόδων κατατάσσονται οι μέθοδοι: Διακλάδωσης και Φραγής (Branch and Bound Method). Διαδοχικής Γραμμικοποίησης (Sequential Linearization Method). Ακέραιου Προγραμματισμού (Integer Programming). Στην κατηγορία των στοχαστικών μεθόδων κατατάσσονται οι μέθοδοι: ~ 34 ~

35 Γενετικών Αλγορίθμων (Genetic Algorithms) Εξερεύνησης Tabu (Tabu Search) Προσομοιωμένης Ανόπτησης (Simulated Annealing) Εξελικτικές Στρατηγικές (Evolutionary Strategies) Συνεξελικτικές Στρατηγικές (Coevolution Strategies) Οι αναλυτικές μέθοδοι αντιμετωπίζουν το πρόβλημα βελτιστοποίησης κατά ντετερμινιστικό τρόπο μέσω της κατάστρωσης ενός μαθηματικού προβλήματος και της εύρεσης της λύσης που ικανοποιεί τα κριτήρια του προβλήματος αυτού. Στην περίπτωση κυρτού χώρου σχεδιασμού διασφαλίζεται η εύρεση της ακρότατης τιμής. Οι στοχαστικές μέθοδοι αντιμετωπίζουν το πρόβλημα βελτιστοποίησης με ποικίλους τρόπους. Βασικό τους γνώρισμα είναι ότι δεν είναι δυνατό να διασφαλιστεί η εύρεση του απόλυτου ελαχίστου ή μεγίστου εφόσον οι μέθοδοι αυτές στηρίζονται στην εξέλιξη ακολουθιών τυχαίων γεγονότων Γενετικοί Αλγόριθμοι 9 : Οι γενετικοί αλγόριθμοι (Genetic algorithms) μαζί με τον Εξελικτικό Προγραμματισμό (Evolutionary Programming), τις Στρατηγικές εξέλιξης, τα συστήματα ταξινόμησης και το γενετικό προγραμματισμό, αποτελούν μια κατηγορία συστημάτων επίλυσης προβλημάτων που είναι ευρύτερα γνωστή με τον ορο εξελικτικοί αλγόριθμοι (Evolutionary Algorithms). Εισαγωγικά, η πρώτη εμφάνιση των Γενετικών Αλγορίθμων χρονολογείται στις αρχές του 1950, όταν διάφοροι επιστήμονες από το χώρο της βιολογίας αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν υπολογιστές στην προσπάθεια τους να προσομοιώσουν πολύπλοκα βιολογικά συστήματα. 9 Εξελικτικός προγραμματισμός: Νέες μέθοδοι βελτιστοποίησης Σωκράτης Κ. Κάτσικας. Τμήμα Μηχ/κών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων. Πανεπιστήμιο Αιγαίου ~ 35 ~

36 Η συστηματική τους ανάπτυξη όμως οδήγησε στην μορφή που γνωρίζουμε σήμερα. Στις αρχές του 1970 ο John Holland (Holland 1975) και οι συνεργάτες του από το Πανεπιστήμιο Michigan έκαναν την αρχή. Η βασική ιδέα που κρύβεται πίσω από τους Γενετικούς αλγορίθμους είναι η μίμηση των μηχανισμών της βιολογικής εξέλιξης που βρίσκουμε και στη φύση. Οι Γ.Α. χρησιμοποιούν ορολογία δανεισμένη από το χωρο της Φυσικής Γενετικής. Αναφέρονται σε άτομα (Individuals) ή γενότυπους (genotypes) μέσα σε ένα πληθυσμό. Κάθε άτομο ή γενότυπος αποτελείται από χρωμοσώματα (chromosomes). Στους Γ.Α. αναφερόμαστε συνήθως σε άτομα με ένα μόνο χρωμόσωμα. Τα χρωμοσώματα αποτελούνται από γονίδια (genes) που είναι διατεταγμένα σε γραμμική ακολουθία. Κάθε γονίδιο επηρεάζει την κληρονομικότητα ενός ή περισσοτέρων χαρακτηριστικών. Τα γονίδια που επηρεάζουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του ατόμου βρίσκονται και σε συγκεκριμένες θέσεις του χρωμοσώματος που καλούνται loci. Κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του ατόμου έχει τη δυνατότητα να εμφανιστεί με διαφορές μορφές, ανάλογα με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το αντίστοιχο γονίδιο που το επηρεάζει. Οι διαφορετικές αυτές καταστάσεις που μπορεί να πάρει το γονίδιο καλούνται alleles (τιμές χαρακτηριστικού γνωρίσματος). Κάθε γενότυπος αναπαριστά μια πιθανή λύση σε ένα πρόβλημα. Το «αποκωδικοποιημένο» περιεχόμενο ενός συγκεκριμένου χρωμοσώματος καλείται φαινότυπος (phenotype). Μια διαδικασία εξέλιξης που εφαρμόζεται πάνω σ ένα πληθυσμό αντιστοιχεί σε ένα εκτενές ψάξιμο στο χώρο των πιθανών λύσεων. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχημένη έκβαση του ψαξίματος αποτελεί η εξισορρόπηση δυο διαδικασιών που είναι προφανές αντικρουόμενες, της εκμετάλλευσης και της διατήρησης των καλύτερων λύσεων και της όσο δυνατόν καλύτερης εξερεύνησης όλου του διαστήματος. ~ 36 ~

37 Οι Γ.Α. διατηρούν έναν πληθυσμό πιθανών λύσεων σε αντίθεση με τις άλλες μεθόδους αναζήτησης που επεξεργάζονται ένα μόνο σημείο του διαστήματος αναζήτησης. Έτσι ένα Γ.Α. πραγματοποιεί αναζήτηση σε πολλές κατευθύνσεις και υποστηρίζει καταγραφή και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αυτών των κατευθύνσεων. Ο πληθυσμός υφίσταται μια προσομοιωμένη γενετική εξέλιξη. Σε κάθε γενιά οι σχετικά «καλές» λύσεις αναπαράγονται, ενώ οι σχετικά «κακές» απορρίπτονται. Ο διαχωρισμός και η αποτίμηση των διαφόρων λύσεων γίνεται με τη βοήθεια μια αντικειμενικής συνάρτησης (Objective ή fitness function) η οποία παίζει το ρόλο του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο εξελίσσεται ο πληθυσμός Συνοπτικά η διαδικασία λειτουργιάς των Γ.Α: Ένας Γ.Α. αποτελείται από: Γενετική αναπαράσταση Εικόνα 11 Flow Chart. Διάγραμμα ροής Τρόπο δημιουργίας ενός αρχικού πληθυσμού Αντικειμενική συνάρτηση αξιολόγησης ~ 37 ~

38 Γενετικούς τελεστές Τιμές για τις διάφορες παραμέτρους Βασικά Χαρακτηριστικά: Τα βασικά χαρακτηριστικά των Γενετικών Αλγορίθμων συνόψιζονται ως: Δουλεύουν με μια κωδικοποίηση του συνόλου τιμών που μπορούν να λάβουν οι μεταβλητές και όχι με τις ίδιες τις μεταβλητές του προβλήματος. Κάνουν αναζήτηση σε πολλά σημεία ταυτόχρονα και όχι μόνο σε ένα. Χρησιμοποιούν μόνο την αντικειμενική συνάρτηση και καμία επιπρόσθετη πληροφορία. Χρησιμοποιούν πιθανοθεωρητικούς κανόνες μετάβασης και όχι ντετερμινιστικούς. Τα Πλεονεκτήματα της μεθόδου συνοψίζονται ως: Μπορούν να επιλύουν δύσκολα προβλήματα γρήγορα και αξιόπιστα. Μπορούν εύκολα να συνεργαστούν με τα υπάρχοντα μοντέλα και συστήματα Είναι εύκολα επεκτάσιμοι και εξελίξιμοι. Μπορούν να συμμετέχουν σε υβριδικές μορφές με άλλες μεθόδους. Εφαρμόζονται σε πολύ περισσότερα πεδία από κάθε άλλη μέθοδο. Δεν απαιτούν περιορισμούς στις συναρτήσεις που επεξεργάζονται. Δεν ενδιαφέρει η σημασία της υπό εξέταση πληροφορίας. Έχουν από τη φύση τους το στοιχείο του παραλληλισμού. Είναι μία μέθοδος που κάνει ταυτόχρονα εξερεύνηση του χώρου αναζήτησης και εκμετάλλευση της ήδη επεξεργασμένης πληροφορίας. Επιδέχονται παράλληλη υλοποίηση. Τα βασικά Μειονεκτήματα της μεθόδου συνοψίζονται ως: Υψηλό υπολογιστικό κόστος σε σύγκριση με τις μαθηματικές μεθόδους βελτιστοποίησης. ~ 38 ~

39 Ευαισθησία ως προς τις βασικές παραμέτρους του αλγορίθμου Οι Γ.Α: Διατηρούν έναν πληθυσμό κωδικοποιημένων πιθανών λύσεων Εξελίσσουν τον πληθυσμό εφαρμόζοντας σ αυτόν διάφορες γενετικές διαδικασίες: Διαδικασίες επιλογής, Διαδικασίες αναπαραγωγής, Διαδικασίες μετάλλαξης. Δημιουργούν νέο πληθυσμό που αντικαθιστά τον προηγούμενο. Επαναλαμβάνουν τη διαδικασία έως ότου «βρουν λύση» Γενετικοί Τελεστές: Επιλογή: Με συγκεκριμένο τρόπο επιλέγονται τα «καταλληλότερα» μέλη του πληθυσμού για διασταύρωση και μεταφορά στην επόμενη γενεά. Διασταύρωση: συνδυάζει τα στοιχεία δύο χρωμοσωμάτων γονέων για να δημιουργήσει δύο νέους απογόνους ανταλλάσσοντας αντίστοιχα κομμάτια από τους γονείς. Μετάλλαξη: αλλάζει αυθαίρετα ένα ή περισσότερα γονίδια ενός συγκεκριμένου χρωμοσώματος. ~ 39 ~

40 12 ΦΟΡΤΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: ΦΟΡΤΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΓΕΦΥΡΕΣ. 10 Ε (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2003) ΓΕΝΙΚΑ: Το μέρος 2 του ΕΝ 1991 (ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑΣ 1) προδιαγράφει τα επιβαλλόμενα φορτία (κατακόρυφα και οριζόντια) τα οποία χρησιμοποιούνται για οδικές, σιδηροδρομικές και γέφυρες πεζών, σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα μέρη των Ευρωκωδίκων 0-9 (ΕΝ 1990-ΕΝ1999) που αναφέρονται σε γέφυρες. Δεν προδιαγράφονται: ειδικά φορτία σχετικά με την κίνηση στρατιωτικών οχημάτων, τραμ, γέφυρες όπου εξυπηρετούν συγχρόνως οδικά οχήματα και τρένα, καθώς επίσης προσκρούσεις πλοίων ή αεροπλάνων. Εδώ γίνεται αναφορά μόνο στις δράσεις επί οδικών γεφυρών και πεζογεφυρών. Οι δράσεις αυτές διακρίνονται σε: a. Μεταβλητές b. Τυχηματικες Όταν πρόκειται για κανονικές συνθήκες χρήσης τα φορτία κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών θεωρούνται ως μεταβλητές δράσεις. Οι δράσεις που προκαλούνται από πρόσκρουση ή άλλου είδους ατυχήματα, όταν δεν έχουν ληφθεί επαρκή προστατευτικά μέτρα, θεωρούνται ως τυχηματικές δράσεις. Οι διάφορες αντιπροσωπευτικές τιμές των μεταβλητών δράσεων διακρίνονται σε: Χαρακτηριστικές (στατιστικές ή ονομαστικές) Συχνές (frequent) με μέση περίοδο επαναφοράς μια εβδομάδα 10 Ευρωκώδικας 1. Κεφάλαιο 5. ΕΝ Φορτία κυκλοφορίας σε γέφυρες. ~ 40 ~

41 Ημιμόνιμες (quasi-permanent) 12.1 ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ ΦΟΡΤΙΑ Στον κανονισμό ορίζονται τέσσερα (4) μοντέλα φόρτισης (Μ.Φ.) για τα κατακόρυφα φορτία και δίνονται οι αντίστοιχες χαρακτηριστικές τιμές τους. Μέσω των μοντέλων αυτών επιτυγχάνεται ο προσδιορισμός της επίδρασης των φορτίων κυκλοφορίας για τους ελέγχους σε οριακή κατάσταση αστοχίας καθώς και ορισμένους ελέγχους σε κατάσταση λειτουργικότητας Μοντέλο φόρτισης 1: 11 Αποτελείται από συγκεντρωμένα και ομοιόμορφα φορτία και καλύπτει τις περισσότερες από τις επιδράσεις της κυκλοφορίας επιβατηγών και φορτηγών αυτοκίνητων και χρησιμεύει για γενικούς και τοπικούς ελέγχους. Απαρτίζεται από 2 επιμέρους συστήματα: α) τα συγκεντρωμένα φορτία δυο αξόνων (διαξονικό σύστημα-tandem system:ts), όπου ο κάθε άξονας έχει βάρος ίσο με: α Q x Q k Όπου, α Q Είναι συντελεστές προσαρμογής Q k, Είναι η χαρακτηριστική τιμή του φορτίου ενός άξονα. Το αντίστοιχο βάρος του κάθε τροχού είναι αq*qk/2, η δε επιφάνεια επαφής του τροχού λαμβάνεται ίση με 0,40χ0,40 μ2 β) ομοιόμορφα διανεμημένο φορτίο (UDL) σε κάθε λωρίδα κυκλοφορίας ίσο με: α q x q k όπου α q είναι συντελεστές προσαρμογής q k είναι η χαρακτηριστική τιμή του ομοιομόρφου ανά m2. Το αντίστοιχο φορτίο στην απομένουσα είναι ίσο με: α qr Xq rk 11 Ευρωκώδικας 1, Κεφάλαιο 5: ΕΝ : Φορτία κυκλοφορίας σε γέφυρες. ~ 41 ~

42 Σε κάθε λωρίδα κυκλοφορίας επιτρέπεται να τοποθετείται κεντρικά κατά μήκος του άξονα της λωρίδας, μόνον ένα διαξονικό όχημα στην πλήρη μορφή, στην πλέον δυσμενή θέση, κατά μήκος μέσα στη λωρίδα. Το ίδιο ισχύει και για το διανεμημένο φορτίο, το οποίο πρέπει να τίθεται μόνον στα τμήματα εκείνα των επιφανειών επιρροής, τα οποία επαυξάνουν τις δυσμενείς επιπτώσεις λόγω κινητών φορτίων. Στον πίνακα 6, φαίνονται οι βασικές τιμές των συγκεντρωμένων και ομοιομόρφων διανεμημένων φορτίων για κάθε λωρίδα, αλλά και για την απομένουσα επιφάνεια. Διαξονικό ομοιόμορφα διανεμημένο φορτίο (UDL) θέση όχημα (TS) Φορτίο αξονα q rk (kν/m2) Qik (kν) Λωριδα Λωριδα Λωριδα Λοιπες Λωριδες Απομενουσα επιφανεια qrk Πίνακας 6. Βασικές τιμές των συγκεντρωμένων και ομοιομόρφων διανεμημένων φορτίων Σημείωση: το φορτίο q rk τίθεται και στην επιφάνεια όπου τοποθετείται το διαξονικό όχημα. Δεν είναι απαραίτητο τα διαξονικά οχήματα των διαφόρων λωρίδων κυκλοφορίας να τοποθετούνται το ένα παραπλεύρως του άλλου κατά την εγκάρσια εννοια, αν από τις επιφάνειες επιρροης προκύπτει δυσμενέστερη διάταξη με τα οχήματα μετατοπισμένα. Υπάρχει όμως περιορισμός, για τοπικούς ελέγχους μόνον όπου μπορεί να γίνει και εγκάρσια μετατόπιση του διαξονικού οχήματος, η εγκάρσια απόσταση των αξόνων των τροχών στα γειτονικά οχήματα να είναι μεγαλύτερη ή ιση με 0,50m. ~ 42 ~

43 Για τον προσδιορισμό γενικών επιδράσεων, τα διαξονικά οχήματα θα θεωρούνται ότι κινούνται κατά μήκος των αξόνων των αντίστοιχων λωρίδων κυκλοφορίας. Όπως προαναφέρθηκε, δεν απαιτείται καμιά προσαύξηση προκειμένου να ληφθεί υπόψη η δυναμική επιρροή, αφού έχει ήδη συμπεριληφθεί στις τιμές των φορτίων Q ik και q ik. Σχετικά με τους συντελεστές προσαρμογής α Qi α qi α qr, εάν δεν υπάρχει συγκεκριμένη προδιαγραφή θα λαμβάνονται σαν μονάδα. Για γέφυρα χωρίς ειδική σήμανση περιορισμού βάρους των κυκλοφορούντων οχημάτων, θα τίθεται α Qi 0.8 α qi 1.2 για i 2 Σε περίπτωση που μπορεί να γίνει ανεξάρτητος υπολογισμός των γενικών και τοπικών επιδράσεων, επιτρέπεται από τον κανονισμό οι γενικές επιδράσεις να υπολογίζονται εναλλακτικά με ένα από τα ακόλουθα απλοποιημένα συστήματα φόρτισης: Α. τα διαξονικά οχήματα της δεύτερης και τρίτης λωρίδας αντικαθίσταται από ένα διαξονικό όχημα που τοποθετείται στη δεύτερη (2 η ) λωρίδα και έχει φορτίο άξονα ίσο με 200α q2 +100α q3 σε KΝ. Β. για ανοίγματα μεγαλύτερα των 10m το καθένα από τα διαξονικά οχήματα όλων των λωρίδων αντικαθίσταται αντίστοιχα με ένα άξονα βάρους ίσου προς το βάρος του κάθε οχήματος. (2 Q ik α qi ). Υπάρχουν άλλα 3 μοντέλα αλλά δεν θα αναφερθούμε εδώ. (EC1, ). Αναφορικά μόνο θυμίζεται ότι το μοντέλο φόρτισης 2 είναι για μονοαξονικό μοντέλο, το 3 για ειδικά οχήματα και το 4 για ανθρωποσυνοστισμό. ~ 43 ~

44 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΓΟΡΤΙΩΝ Τα συγκεντρωμένα φορτία των Μοντέλων 1 και 2 υποτίθεται ότι κατανέμονται ομοιόμορφα στις αντίστοιχες επιφάνειες επαφής. Η περαιτέρω κατανομή τους μέχρι το μέσο επίπεδο της πλακάς του καταστρώματος γίνεται υπό γωνία 45 Ο ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΦΟΡΤΙΑ Τα οριζόντια φορτία τα οποία λαμβάνονται υπόψη, είναι η δύναμη τροχοπέδησης ή επιτάχυνσης που ενεργεί κατά το διαμήκη άξονα της γέφυρας και η φυγόκεντρη δύναμη που ενεργεί εγκάρσια προς το διαμήκη άξονα. Τα φορτία αυτά εφαρμόζονται στην επιφάνεια του τελειωμένου τάπητα της γέφυρας. Η χαρακτηριστική τιμή Q lk της δύναμης τροχοπέδησης ή επιτάχυνσης (με αντίθετη φορά) υπολογίζεται με βάση τα φορτία της Λωρίδας 1 για το μοντέλο φόρτισης 1, ως ακολούθως: Q lk = 0,6α Q1 (2Q 1k )+0,10 α q1 w l L με τον περιορισμό 180 α Q1 ΚΝ< 900 ΚN Όπου L το μήκος του καταστρώματος ή του τμήματος που ελέγχεται. Έτσι εάν ληφθεί α Q1 = α q1 =1 και w l =3,0m τοτε για L.1,2m προκύπτει: Q lk =360+2,7L ( 900ΚΝ) Η δύναμη αυτή θεωρείται ότι εφαρμόζει κατά μήκος του άξονα οποιασδήποτε λωρίδας κυκλοφορίας. Εάν όμως η επιρροή της εκκεντρότητας είναι ασήμαντη, μπορεί να θεωρηθεί ότι δρα κατά μήκος του άξονα του οδοστρώματος, ομοιόμορφα διανεμημένη στο φορτιζόμενο μήκος L. Η χαρακτηριστική τιμή της φυγόκεντρης δύναμης στην οποία περιλαμβάνεται και η δυναμική επιρροή και η οποία θεωρείται ότι δρα ως συγκεντρωμένη δύναμη ακτινικά σε κάθε διατομή, δίνεται στον παρακάτω πίνακα 7. ~ 44 ~

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 20 1 XΑΛΥΒΔΌΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύμμικτες πλάκες ονομάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούνται από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο

Διαβάστε περισσότερα

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 http://www.sofistik.gr/ Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 Aξιότιμοι συνάδελφοι, Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράμματος διαστασιολόγησης κόμβων μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες:

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες: Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος Μεταλλικές Κωδικός CE07_S04 μαθήματος: Κατασκευές ΙI μαθήματος: Πιστωτικές Φόρτος εργασίας μονάδες: 5 150 (ώρες): Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων 1. Γενικά Τα κριτήρια σχεδιασμού κτιρίων σε σεισμικές περιοχές είναι η προσφορά επαρκούς δυσκαμψίας, αντοχής και πλαστιμότητας. Η δυσκαμψία απαιτείται για την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις 1.1. Οριακές καταστάσεις σχεδιασµού (Limit States) Κατά τη διάρκεια ζωής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΕΡΓΟ : ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΣΕΙ Ν.4178/2013 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΘΕΣΗ : Λεωφόρος Χαλανδρίου και οδός Παλαιών Λατομείων, στα Μελίσσια του Δήμου Πεντέλης ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα.

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Ε.Μ. Παγώνη Πολιτικός Μηχανικός Α. Παπαχρηστίδης Πολιτικός Μηχανικός 4Μ-VK Προγράμματα Πολιτικών Μηχανικών ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ημερίδα: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σ.Π.Μ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 14.11.2008 ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Δρ. Πολ. Μηχανικός Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή... 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή... 1 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή... 1 1.1 Ιστορική αναδρομή...1 1. Μικροδομή του χάλυβα...19 1.3 Τεχνολογία παραγωγής χάλυβα...30 1.4 Μηχανικές ιδιότητες χάλυβα...49 1.5 Ποιότητες δομικού χάλυβα...58 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβριος 2008. Άσκηση 5 Δίνεται αμφίπακτη δοκός μήκους L=6,00m με διατομή IPE270 από χάλυβα S235.

Νοέμβριος 2008. Άσκηση 5 Δίνεται αμφίπακτη δοκός μήκους L=6,00m με διατομή IPE270 από χάλυβα S235. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Δομοστατικής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Μάθημα : Σιδηρές Κατασκευές Ι Διδάσκοντες : Ι Βάγιας Γ. Ιωαννίδης Χ. Γαντές Φ. Καρυδάκης Α. Αβραάμ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ Αποτίμηση υφιστάμενης κατασκευής με ανελαστική στατική ανάλυση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.- Προσθήκη ορόφου και έλεγχος επάρκειας για διάφορες σεισμικές φορτίσεις ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Πλάκες με νευρώσεις Πλάκες με νευρώσεις Οι πλάκες με νευρώσεις αποτελούνται από διαδοχικές πλακοδοκούς

Διαβάστε περισσότερα

Μόρφωση χωρικών κατασκευών από χάλυβα

Μόρφωση χωρικών κατασκευών από χάλυβα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Χάρης Ι. Γαντές Επίκουρος Καθηγητής Μόρφωση χωρικών κατασκευών από χάλυβα Επιστημονική Ημερίδα στα Πλαίσια της 4ης Διεθνούς Ειδικής Έκθεσης για τις Κατασκευές Αθήνα, 16 Μαίου

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη τοίχου ανιστήριξης

Μελέτη τοίχου ανιστήριξης FESPA 5.2.0.88-2012 LH Λογισμική Μελέτη τοίχου ανιστήριξης Σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες Ο Μηχανικός Σχέδιο τοίχου αντιστήριξης 0 0.55 1.1 1.65 2.2 2.75 3.3 3.85 4.4 4.95 5.5 0 0.53 1.06 1.59 2.12 2.65 3.18

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET Παραμετρική ανάλυση κοχλιωτών συνδέσεων με μετωπική πλάκα χρησιμοποιώντας πεπερασμένα στοιχεία Χριστόφορος Δημόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΜΠ Περίληψη Η εν λόγω εργασία παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5. 1. Εισαγωγή... 15

Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5. 1. Εισαγωγή... 15 Περιεχόμενα Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5 1. Εισαγωγή... 15 1.1. Πεδίο εφαρμογής του Ευρωκώδικα 8... 15 1.2. Πεδίο εφαρμογής του Ευρωκώδικα 8 Μέρος 1... 16

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 9 0 Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 03», Μάρτιος 2003 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ Περίληψη Στα πλαίσια αυτής της εργασίας επιχειρείται μια προσπάθεια πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ «ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ»

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ «ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ» 2014-05-09 Δελτίο Τύπου ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ «ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ» Τα κείμενα των Ευρωκωδίκων που αναφέρονται στο παρόν Δελτίο Τύπου έχουν τεθεί σε ανοιχτό σχολιασμό για την επισήμανση παρατηρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου ΤΥΠΟΙ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΤΑ EC6 Μονόστρωτος τοίχος : τοίχος χωρίς ενδιάμεσο κενό ή συνεχή κατακόρυφο αρμό στο επίπεδό του. Δίστρωτος τοίχος : αποτελείται από 2 παράλληλες στρώσεις με αρμό μεταξύ τους (πάχους

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάζονται βλάβες από το σεισμό της Αθήνας του 1999 σε κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998. Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ.

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998. Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ. ΗΜΕΡΙ Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ EC6, EC8 ΚΑΙ Κ.ΕΝ.Α.Κ. ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Σέρρες 20-1-2006. Βαθμολογία:

Σέρρες 20-1-2006. Βαθμολογία: Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι (Εργαστήριο) Διδάσκοντες: Λιαλιαμπής Ι., Μελισσανίδης Σ., Παναγόπουλος Γ. A Σέρρες 20-1-2006 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΜΙΚΤΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΟΔΟΜΟΥΜΕΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ

ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΜΙΚΤΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΟΔΟΜΟΥΜΕΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΜΙΚΤΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΟΔΟΜΟΥΜΕΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ Χ. Μαραβέας, Κ. Τασιούλη και Ζ. Φασουλάκης Χ. ΜΑΡΑΒΕΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.- Σύμβουλοι Μηχανικοί Αθήνα, Ελλάδα e-mail: c.maraveas@maraveas.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΤΟΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης 5.1. Μορφές κάµψης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης Η γενική κάµψη (ή κάµψη), κατά την οποία εµφανίζεται στο φορέα (π.χ. δοκό) καµπτική ροπή (Μ) και τέµνουσα δύναµη (Q) (Σχ. 5.1.α).

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠείραμαΚάμψης(ΕλαστικήΓραμμή) ΕργαστηριακήΆσκηση 7 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠείραμαΚάμψης(ΕλαστικήΓραμμή) ΕργαστηριακήΆσκηση 7 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠείραμαΚάμψης(ΕλαστικήΓραμμή) ΕργαστηριακήΆσκηση 7 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι ο προσδιορισµός των χαρακτηριστικών τιµών αντοχής του υλικού που ορίζονταιστηκάµψη, όπωςτοόριοδιαρροήςσεκάµψηκαιτοόριοαντοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η βαριά μεταλλική κατασκευή βρίσκεται σε άνθηση τα τελευταία χρόνια. Ο κόσμος έχει αποκτήσει οικειότητα

Διαβάστε περισσότερα

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 Εργασία Νο 1 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 Ο.Σ. ΑΠΟ ΤΟ ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΟΥΡΔΕΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικές Μέθοδοι στις Κατασκευές

Υπολογιστικές Μέθοδοι στις Κατασκευές Γενικά Για Τη Βελτιστοποίηση Η βελτιστοποίηση µπορεί να χωριστεί σε δύο µεγάλες κατηγορίες: α) την Βελτιστοποίηση Τοπολογίας (Topological Optimization) και β) την Βελτιστοποίηση Σχεδίασης (Design Optimization).

Διαβάστε περισσότερα

Peikko Greece A.E. Τηλ. 210 65 64 644-5 Fax. 210 65 64 644 Email. info.gr@peikko.com. www.peikko.gr

Peikko Greece A.E. Τηλ. 210 65 64 644-5 Fax. 210 65 64 644 Email. info.gr@peikko.com. www.peikko.gr ΑΓΚΥΡΟΒΙ ΕΣ HPM ΚΑΙ PPM Peikko Greece A.E. Αγαµέµνονος 13 και Φανεροµένης 5, 155 61 Χολαργός, Αθήνα Τηλ. 210 65 64 644-5 Fax. 210 65 64 644 Email. info.gr@peikko.com www.peikko.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικά...

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών ΕΝ4.10-1Α Έκδοση 1 η /.10.014 ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. και ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΤΟΜΕΑΣ: ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ (014-15 ΕΑΡΙΝΟ) Α/Α Τίτλος Θέματος Μέλος

Διαβάστε περισσότερα

Πλεονεκτήματα έναντι της συμβατικής

Πλεονεκτήματα έναντι της συμβατικής Κτήρια από Δομικό Χάλυβα: Τη τελευταία δεκαετία ο δομικός χάλυβας έχει κυρι αρχήσει στο χώρο των κατασκευών: Τα πρώτα κτήρια που κατασκευάστηκαν από Δομικό Χάλυβα ήταν κτήρια με βιομηχανική χρήση. Τα πλεονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ p υπέρβασης σεισμ. δράσης εντός του συμβ. t ζωής Άμεση Χρήση μετά τον σεισμό

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3. Κανόνες διαμόρφωσης δομικών στοιχείων

Κεφάλαιο 3. Κανόνες διαμόρφωσης δομικών στοιχείων 3.4 ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ 3.4.1 Γεωμετρικά στοιχεία [ΕΚΟΣ 18.4.2, 5] Ελάχιστες διαστάσεις διατομής (1) Σχήμα 3.12 Ελάχιστες διαστάσεις διατομής στύλων Περιορισμός θλιπτικής καταπόνησης υποστυλωμάτων υπό το σεισμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ Τ10 ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΜΕ ΣΥΜΜΙΚΤΟ ΦΟΡΕΑ ΑΝΩΔΟΜΗΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ Τ10 ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΜΕ ΣΥΜΜΙΚΤΟ ΦΟΡΕΑ ΑΝΩΔΟΜΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ Τ10 ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΜΕ ΣΥΜΜΙΚΤΟ ΦΟΡΕΑ ΑΝΩΔΟΜΗΣ Χαρίσης Κέκης Δ/ντής Μελετών Εγνατία Οδός Α.Ε. Θεσσαλονίνη, Ελλάς Email : hkekis@egnatia.gr Ο. Κουρουμλή-Arend Πολιτικός Μηχανικός Εγνατία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ιερεύνηση, τεκµηρίωση φέροντος οργανισµού υφιστάµενου δοµήµατος Αθήνα 2012 Παρουσίαση: ΣΤΑΥΡΟΣ Μ. ΘΕΟ ΩΡΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός (1) ιερεύνηση:προσεκτικήέρευναγιαεξακρίβωση

Διαβάστε περισσότερα

BETONexpress, www.runet.gr

BETONexpress, www.runet.gr Πέδιλα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Υπ ολογισμοί τμήματος κατασκευής : ΠΕΔΙΛΟ-001, Μεμονωμένο, κεντρικό πέδιλο, με ροπ ή και σεισμό 1.1. Διαστάσεις-Υλικά-Φορτία 1.2. Κανονισμοί 1.3. Ελεγχοι φέρουσας ικανότητας εδάφους

Διαβάστε περισσότερα

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ * ENΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΕΣΣΩΝ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΜΕ ΜΑΝ ΥΕΣ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Κτίρια από Φέρουσα Τοιχοποιία µε ενισχύσεις από µανδύες οπλισµένου σκυροδέµατος. Οι Μανδύες µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

MBrace Σύνθετα υλικά. Ανθρακοϋφάσματα, ανθρακοελάσματα, ράβδοι από άνθρακα, εποξειδικές ρητίνες, εποξειδικοί στόκοι

MBrace Σύνθετα υλικά. Ανθρακοϋφάσματα, ανθρακοελάσματα, ράβδοι από άνθρακα, εποξειδικές ρητίνες, εποξειδικοί στόκοι Ανθρακοϋφάσματα, ανθρακοελάσματα, ράβδοι από άνθρακα, εποξειδικές ρητίνες, εποξειδικοί στόκοι Συνοπτική περιγραφή Η οικογένεια ινοπλισμένων πολυμερών MBrace, αποτελείται από: 1) Υφάσματα από ίνες άνθρακα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 3-1 Προσομοιωση και Βελτιστοποιηση Συστηματος (Haimes, 1977) ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 3-1 Προσομοιωση και Βελτιστοποιηση Συστηματος (Haimes, 1977) ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 3 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 3.1 Εισαγωγη ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τα συστηματα εφαρμοζονται σε αναπτυξιακα προγραμματα, σε μελετες σχεδιασμου εργων, σε προγραμματα διατηρησης ή προστασιας περιβαλλοντος και υδατικων πορων και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ Έργο Ιδιοκτήτες Θέση ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ Η µελέτη συντάχθηκε µε το πρόγραµµα VK.STEEL 5.2 της Εταιρείας 4M -VK Προγράµµατα Πολιτικού Μηχανικού. Το VK.STEEL είναι πρόγραµµα επίλυσης χωρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ)

ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ) Σχεδιασμός Θεμελιώσεων με Πασσάλους με βάση τον Ευρωκώδικα 7.1 Β. Παπαδόπουλος Τομέας Γεωτεχνικής ΕΜΠ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΑΣΣΑΛΟΥΣ ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ) ΑΣΤΟΧΙΑΣ Απώλεια συνολικής ευστάθειας

Διαβάστε περισσότερα

Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ 4.1

Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ 4.1 Τ.Σ.Υ. ΑΡΘΡΟ Ζ-4 1 Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ 4.1 ΓΕΝΙΚΑ 4.1.1 Το άρθρο αναφέρεται στην κατασκευή περίφραξης (Υψηλής, Μέσου Ύψους και Συνδυασμένου τύπου με στηθαίο ασφάλειας) με τρόπο που να εμποδίζει την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Περίληψη Στις μέρες μας επικρατεί η εντύπωση ότι ο συμβατικός σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Σχεδιασμός κτηρίων σκυροδέματος Από τον ΕΑΚ στον EC-8 Καβάλα Μάρτιος 2011 Ε. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ μέλοςτης ΕπιτροπήςΣύνταξηςτου ΕΑΚ-2000 τηλ. 210-7721178 e-mail manolis@mail.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-I

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-I Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-I Άρης Αβδελάς Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ DIN-FACHBERICHTE ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ DIN-FACHBERICHTE ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ DIN-FACHBERICHTE

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Καραγιάννης, Καθηγητής

Χρήστος Καραγιάννης, Καθηγητής ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ν Τομέας Δομικών Κατασκευών ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΧΑΛΥΒΩΝ και ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Χρήστος Καραγιάννης, Καθηγητής στις Κατασκευές α Ωπλισμένου

Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια από το 4ο Τεύχος. Ληξούρι Κεφαλονιάς 3 Φεβρουαρίου 2014

Συνέχεια από το 4ο Τεύχος. Ληξούρι Κεφαλονιάς 3 Φεβρουαρίου 2014 Ι. Μπαϊκούσης Πτυχιούχος Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ - MS Συνέχεια από το 4ο Τεύχος Ληξούρι Κεφαλονιάς 3 Φεβρουαρίου 2014 Θραύση υποστυλώματος σε καθαρή διάτμηση. Το υποστύλωμα λειτούργησε ως κοντό, στην περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Η γέφυρα προβλέπεται να κατασκευαστεί από οπλισμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.

Η γέφυρα προβλέπεται να κατασκευαστεί από οπλισμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ :

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Μεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών «Αντισεισµικός Σχεδιασµός Τεχνικών Έργων» Μάθηµα: «Αντισεισµικός Σχεδιασµός Θεµελιώσεων,

Διαβάστε περισσότερα

fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) FESPA 10 Ευρωκώδικες Performance Pushover Analysis

fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) FESPA 10 Ευρωκώδικες Performance Pushover Analysis FESPA 10 Ευρωκώδικες & Pushover fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) Performance Pushover Analysis Γραφική αναπαράσταση των κριτηρίων δυστρεψίας και περιορισµού στατικής εκκεντρότητας Έλλειψη δυστρεψίας

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Υλικά Ενισχύσεων. Υφάσματα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΟΠ: ΓΕΝΙΚΑ, ΥΛΙΚΑ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΣ ΚΑΜΨΗ, ΙΑΤΜΗΣΗ, ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ

Βασικά Υλικά Ενισχύσεων. Υφάσματα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΟΠ: ΓΕΝΙΚΑ, ΥΛΙΚΑ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΣ ΚΑΜΨΗ, ΙΑΤΜΗΣΗ, ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (Ι.Ο.Π. ΚΑΙ ΚΑΝ.ΕΠΕ.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΘ. Χ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ [ ttriant@upatras.gr ] ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιαιτερότητες σιδηροδρομικών τεχνικών έργων σε σχέση με τα οδικά. Ασφάλεια σιδηροδρομικής υποδομής. Διαλειτουργικότητα σιδηροδρομικής

Ιδιαιτερότητες σιδηροδρομικών τεχνικών έργων σε σχέση με τα οδικά. Ασφάλεια σιδηροδρομικής υποδομής. Διαλειτουργικότητα σιδηροδρομικής ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ Χρίστος Πυργίδης Καθηγητής ΑΠΘ Θεματικές ενότητες εισήγησης Ιδιαιτερότητες σιδηροδρομικών τεχνικών έργων σε σχέση με τα οδικά Ασφάλεια σιδηροδρομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ. Peikko Greece AE Αγαμέμνονος 13, Χολαργός 155 61 Αθήνα Τηλ. 210 65 64 644 Fax. 210 65 64 644 www.peikko.gr.

ΓΕΝΙΚΑ. Peikko Greece AE Αγαμέμνονος 13, Χολαργός 155 61 Αθήνα Τηλ. 210 65 64 644 Fax. 210 65 64 644 www.peikko.gr. Peikko Greece AE Αγαμέμνονος 13, Χολαργός 155 61 Αθήνα Τηλ. 210 65 64 644 Fax. 210 65 64 644 www.peikko.gr ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΣ ΕΞΥΠΝΑ ΓΕΝΙΚΑ Το Deltabeam είναι σύμμικτη δοκός, η οποία χρησιμοποιείται με μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΥΒΑΣ. Θερμής ελάσεως (ΕΝ10025) : 1. S225 (fy=235n/mm 2 fu=360n/mm 2 ) 2. S275 (fy=270n/mm2 fu=430n/mm2) 3. S355 (fy=355n/mm2 fu=510n/mm2)

ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΥΒΑΣ. Θερμής ελάσεως (ΕΝ10025) : 1. S225 (fy=235n/mm 2 fu=360n/mm 2 ) 2. S275 (fy=270n/mm2 fu=430n/mm2) 3. S355 (fy=355n/mm2 fu=510n/mm2) ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΥΒΑΣ Ψυχρής ελάσεως (ΕΝ10147) : 1. FeE 220G (fy=220n/mm 2 fu=300n/mm 2 ) 2. FeE 250G (fy=250n/mm2 fu=330n/mm2) 3. FeE 280G (fy=280n/mm2 fu=360n/mm2) Θερμής ελάσεως (ΕΝ10025) : 1. S225 (fy=235n/mm

Διαβάστε περισσότερα

DIN. DIN Fachbericht 101. ράσεις σε γέφυρες. 2.Έκδοση 2003. Εκδότης:

DIN. DIN Fachbericht 101. ράσεις σε γέφυρες. 2.Έκδοση 2003. Εκδότης: DIN DIN Fachbericht 101 ράσεις σε γέφυρες 2.Έκδοση 2003 Εκδότης: 1 Περιεχόµενο Κεφ. Ι Πρόλογος 3 Κεφ.ΙΙ Κεφ.ΙΙΙ Βασικές αρχές σχεδιασµού της φέρουσας κατασκευής Φαινόµενα ειδικά βάρη και βάρη ανα µονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Οδηγία 5 Ανάλυση συµπαγών πλακών

Τεχνική Οδηγία 5 Ανάλυση συµπαγών πλακών CSI Hellas, εκέµβριος 2003 Τεχνική Οδηία 5 Ανάλυση συµπαών πλακών Η τεχνική οδηία 5 παρέχει βασικές πληροφορίες ια την πλακών. ανάλυση Γενικά. Το Adaptor αναλύει µόνο συµπαείς ορθοωνικές πλάκες, συνεχείς

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος...19 ΜΕΡΟΣ Ι ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ... 21

Περιεχόμενα. Πρόλογος...19 ΜΕΡΟΣ Ι ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ... 21 Περιεχόμενα Πρόλογος...19 ΜΕΡΟΣ Ι ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ... 21 Κεφάλαιο 1 Βασικές αρχές σχεδιασμού... 23 1.1 Γενικά Δράσεις επί των κατασκευών...23 1.1.1 Μόνιμες δράσεις...26 1.1.2 Επιβαλλόμενες (μεταβλητές)

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ 1, Ξενοφώντας ΣΟΥΡΛΑΤΖΗΣ 2, Νικόλαος ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ 3

Γιάννης ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ 1, Ξενοφώντας ΣΟΥΡΛΑΤΖΗΣ 2, Νικόλαος ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ 3 Πολυώροφο Προκατασκευασμένο Κτίριο Μεγάλων Ανοιγμάτων και Σημαντικών Ωφελίμων Φορτίων Multi - storey Prefabricated Building with Large Spans and Increased Live Loads Γιάννης ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ 1, Ξενοφώντας ΣΟΥΡΛΑΤΖΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ ΙΟΠ : ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΙΟΠ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ ΙΟΠ : ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΙΟΠ 9ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 03», Μάρτιος 2003 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ ΙΟΠ : ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΙΟΠ ΣΤΑΜΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ Περίληψη Τα σύνθετα

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας EΝ 1993 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών

Ευρωκώδικας EΝ 1993 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών Δομή - Βασικές Αρχές Ιούνιος 2009 Περιεχόμενα παρουσίασης Μέρη Ευρωκώδικα 3 Βασικές έννοιες o o o o o o o o Μηχανική συμπεριφορά δομικού χάλυβα Ποιότητες δομικού χάλυβα Σύγκριση χάλυβα με άλλα δομικά υλικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Λουκία Βασιλείου 2010646298 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Μπουκοβάλας. Φεβρουάριος 2015. Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1

Γιώργος Μπουκοβάλας. Φεβρουάριος 2015. Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1 3. Ανάλυση & Σχεδιασμός ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΩΝ Γιώργος Μπουκοβάλας Καθηγητής Ε.Μ.Π. Φεβρουάριος 2015 Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1 Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικές και Θερμοκηπιακές κατασκευές (Εργαστήριο)

Γεωργικές και Θερμοκηπιακές κατασκευές (Εργαστήριο) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Γεωργικές και Θερμοκηπιακές κατασκευές (Εργαστήριο) Ενότητα 1: Διαστασιολόγηση της επικάλυψης των υαλόφρακτων θερμοκηπίων Δρ Μενέλαος Θεοχάρης

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Κατασκευές Οπλισµένου Σκυροδέµατος Ι Ασκήσεις ιδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοµατεπώνυµο: Σέρρες 29-1-2010 Εξάµηνο Α Βαθµολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (µονάδες 6.0) Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Συμπληρώστε τον πρωτότυπο τίτλο της Διδακτορικής διατριβής ΑΡ. ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Συμπληρώστε τον πρωτότυπο τίτλο της Διδακτορικής διατριβής ΑΡ. ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ Πανεπιστημιούπολη, Κτήρια Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών 15784 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 727 5190, email: library@di.uoa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικές & Μηχανικές Ιδιότητες

Φυσικές & Μηχανικές Ιδιότητες Μάθημα 5 ο Ποιες είναι οι Ιδιότητες των Υλικών ; Φυσικές & Μηχανικές Ιδιότητες Κατεργαστικότητα & Αναφλεξιμότητα Εφελκυσμός Θλίψη Έλεγχοι των Υλικών Φορτίσεις -1 ιάτμηση Στρέψη Έλεγχοι των Υλικών Φορτίσεις

Διαβάστε περισσότερα

3DR Engineering Software Λ. Κηφισίας 340, 152 33 Χαλάνδρι Tηλ. 211 7702197, fax. 211 7702198 www.3dr.eu info@3dr.eu

3DR Engineering Software Λ. Κηφισίας 340, 152 33 Χαλάνδρι Tηλ. 211 7702197, fax. 211 7702198 www.3dr.eu info@3dr.eu 3DR Engineering Software Λ. Κηφισίας 340, 152 33 Χαλάνδρι Tηλ. 211 7702197, fax. 211 7702198 www.3dr.eu info@3dr.eu Βελτιώσεις προγράμματος 3DR.Pessos 1 Τα φορτία κάθε τοίχου φαίνονται συγκεντρωτικά μετά

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009

Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009 Παραδείγματα υπολογισμού και εφαρμογής ενίσχυσης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα με τοιχώματα και πυρήνες

Διαβάστε περισσότερα

Επικάλυψη και ανθεκτικότητα στο σκυρόδεμα: Σχεδιασμός σύμφωνα με το ΕΝ 206-1 και τον Ευρωκώδικα EN 1992

Επικάλυψη και ανθεκτικότητα στο σκυρόδεμα: Σχεδιασμός σύμφωνα με το ΕΝ 206-1 και τον Ευρωκώδικα EN 1992 Επικάλυψη και ανθεκτικότητα στο σκυρόδεμα: Σχεδιασμός σύμφωνα με το ΕΝ 206-1 και τον Ευρωκώδικα EN 1992 1 4 2 3 Φωτογραφίες του εξωφύλλου: [1] Διάβρωση οπλισμού λόγω έκθεσης σε χλωριόντα από το θαλασσινό

Διαβάστε περισσότερα

9mx2,5m, 6mx3m, 9mx3m, 12mx3m κλπ.

9mx2,5m, 6mx3m, 9mx3m, 12mx3m κλπ. Πλωτή προβλήτα τύπου «Θόη» και γέφυρα πρόσβασης Βουτσινά 64, 155 61 Χολαργός Τηλ. 210 6775 003, Fax. 210 6812 770 www.offshoresystems.gr www.martech.gr e-mail: tech@martech.gr ΠΛΩΤΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΤΥΠΟΥ «ΘΟΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ MSc UMIST, UK

ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ MSc UMIST, UK ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ MSc UMIST, UK ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σκοπός της μελέτης Παρουσίαση της μελέτης A. Έλεγχος για «απλά» κτίρια από τοιχοποιία B. Στατική επίλυση φέρουσας τοιχοποιίας C. Στατική

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στους Ευρωκώδικες

Εισαγωγή στους Ευρωκώδικες Εισαγωγή στους Ευρωκώδικες Ευστ. Μπούσιας, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Πατρών Γενικά Οι Ευρωκώδικες αποτελούν μαζί με τα Πρότυπα Υλικών, τα Πρότυπα Προϊόντων, τα Πρότυπα για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΑ Το αρχιτεκτονικό σχέδιο κάθε κατασκευής είναι από τα πρώτα και σημαντικότερα στάδια μιας κατασκευής. Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός πρέπει να ικανοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΠΑΠΑΣΕΡΑΦΕΙΜ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εργασία αυτή γίνεται μια σύντομη περιγραφή των σύνθετων υλικών από ινοπλισμένα πολυμερή, της

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Κατασκευές Οπλισµένου Σκυροδέµατος Ι Ασκήσεις ιδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοµατεπώνυµο: Σέρρες 18-6-2010 Εξάµηνο Α Βαθµολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (µονάδες 4.0) ίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΑΡΜΩΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΩΝ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΑΡΜΩΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΩΝ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΑΡΜΩΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΩΝ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γιώργος Καρύδης Πολιτικός Μηχανικός, MSc-DIC Λέξεις κλειδιά: οπλισμός οριζοντίων αρμών, τοίχοι πληρώσεως,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ Η ΑΙΘΟΥΣΑ ΒΑΡΕΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΡ ΙΤΣΑ

ΤΟ ΝΕΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ Η ΑΙΘΟΥΣΑ ΒΑΡΕΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΡ ΙΤΣΑ ΤΟ ΝΕΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ Η ΑΙΘΟΥΣΑ ΒΑΡΕΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΡ ΙΤΣΑ Φαίδων Καρυδάκης Πολιτικός µηχανικός ΕΜΠ, MSc, DIC «Φ. Καρυδάκης και συνεργάτες ΕΠΕ» Αθήνα, Ελλάς Κώστας Τσοκανής Πολιτικός µηχανικός «Φ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή ( Γενικά Εφαρμογές ) Πλεονεκτήματα Διαφραγματικών Τοίχων Σχεδιασμός Κατασκευή Διαφραγματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Βασικά προσοµοιώµατα συµπεριφοράς. Ελισάβετ Βιντζηλαίου ΕΜΠ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Βασικά προσοµοιώµατα συµπεριφοράς. Ελισάβετ Βιντζηλαίου ΕΜΠ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Βασικά προσοµοιώµατα συµπεριφοράς Ελισάβετ Βιντζηλαίου ΕΜΠ 1 6.1 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΝΑΜΕΩΝ(διεπιφάνειες υλικών) 6.2 ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ(µέσω συνδετήρων ή µέσω ΙΩΠ) 6.3 ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΚΑΟΡΟΦΟΥ ΣΥΜΜΙΚΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ. Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Δ.Π.Θ Ξάνθη, Ελλάς e-mail : mslgroup@civil.duth.

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΚΑΟΡΟΦΟΥ ΣΥΜΜΙΚΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ. Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Δ.Π.Θ Ξάνθη, Ελλάς e-mail : mslgroup@civil.duth. ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΚΑΟΡΟΦΟΥ ΣΥΜΜΙΚΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Καλλιόπη Δ. Στεφανάκη a, Χρίστος Ν. Κάλφας b, Δημήτριος Θ. Παχούμης c, Άννα Α. Μαρινοπούλου c a Υποψ. Διδ., MSc Πολιτικός Μηχανικός b Αναπλ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ (EC3) & ΦΟΡΤΙΣΕΩΝ ΑΝΕΜΟΥ - ΧΙΟΝΙΟΥ (EC1) ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ (EC3) & ΦΟΡΤΙΣΕΩΝ ΑΝΕΜΟΥ - ΧΙΟΝΙΟΥ (EC1) ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ (EC3) & ΦΟΡΤΙΣΕΩΝ ΑΝΕΜΟΥ - ΧΙΟΝΙΟΥ (EC1) ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι να κατανοηθούν οι αρχές του πειράµατος κρούσης οπροσδιορισµόςτουσυντελεστήδυσθραυστότητας ενόςυλικού. Η δοκιµή, είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ Π. Χρονόπουλος, Ν. Ζυγούρης, Τ. Παναγιωτάκος 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Φέρων Οργανισμός (ΦΟ) ενός κτιρίου, π.χ. από οπλισμένο σκυρόδεμα, είναι το σύνολο των

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΝΕΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΝΕΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Project Managers ΚΩΣΤΑΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. Συνεργάτες: ΦΩΤΗΣ ΖΟΥΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα: «ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ & ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ» ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ 2 & 8

Ημερίδα: «ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ & ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ» ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ 2 & 8 Ημερίδα: «ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ & ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ» ΤΕΕ ΕΛΛ. ΤΜΗΜΑ ΣΚΥΡ/ΤΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ 2 & 8 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 21.06.2008 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΣΤΑΤΙΚΗ ΙΙ" (Α Εξ.) "ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΡΑΒΔΩΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ" Τεχνική θεωρία πλαστικής κάμψης. Πλήρως πλαστική ροπή, ελαστοπλαστικό σύνορο, επιρροή διατμητικών και αξονικών δυνάμεων.

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8

Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8 Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8 Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, ρ Παν. Πατρών Ειδ. ομοστατικός, ΕΜΠ Σχεδιασμός με βάση την Επιτελεστικότητα Ελάχιστες Απαιτήσεις 1. Ο Φορέας να αναλαμβάνει την

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική περιγραφή των διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα στον Ενεργειακό Σχεδιασμό κάτω από διαφορετικές καταστάσεις και συνθήκες.

Αναλυτική περιγραφή των διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα στον Ενεργειακό Σχεδιασμό κάτω από διαφορετικές καταστάσεις και συνθήκες. Πίνακας. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το εαρινό εξάμηνο 202-3 ΤΜΗΜΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος θέματος Μέλος Ε.Π Σύντομη περιγραφή 2 3 4 5 6 Έλεγχος της τάσης και της άεργης ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑ 2 ΕΝ 1992-1-1 ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ε. ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π.

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑ 2 ΕΝ 1992-1-1 ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ε. ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑ 2 ΕΝ 1992-1-1 ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑ 2 ΕΝ 1992-1-1 ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κρίστης Ζ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 1, Μιχάλης ΠΗΤΤΑΣ 2, Νικόλας ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 3. Λέξεις κλειδιά: Σεισμική Επάρκεια, Ευρωκώδικας 8 μέρος 3, Ενίσχυση κτιρίων

Κρίστης Ζ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 1, Μιχάλης ΠΗΤΤΑΣ 2, Νικόλας ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 3. Λέξεις κλειδιά: Σεισμική Επάρκεια, Ευρωκώδικας 8 μέρος 3, Ενίσχυση κτιρίων Αποτίμηση της σεισμικής επάρκειας και πρόταση ενίσχυσης κτιρίου από οπλισμένο σκυρόδεμα με βάση το μέρος 3 του Ευρωκώδικα 8 Seismic Performance Assessment and Proposal for Retrofitting of a RC Building

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΡΙΞΗ Η ΣΤΗΡΙΞΗ δραστηριοποιείται στον χώρο της μελέτης, επίβλεψης και διαχείρισης ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ έργων ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Πολιτικού Μηχανικού, παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε ευρύ φάσμα εφαρμογών. Οι επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ/ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ/ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ/ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ Στέφανος Δρίτσος Αναπλ. Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Τμήμα Πελοποννήσου Μεγαλόπολις, Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μία από τις μεθόδους συνολικής ενίσχυσης μιας κατασκευής είναι η σεισμική μόνωση. Η βασική ιδέα αυτής της μεθόδου είναι η ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Κεφ.23 Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Ο αντισεισμικός σχεδιασμός απαιτεί την εκ των προτέρων εκτίμηση των δυνάμεων που αναμένεται να δράσουν επάνω στην κατασκευή κατά τη διάρκεια της ζωής της

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση αξιοπιστίας συγκολλήσεων με παράθεση χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος

Διερεύνηση αξιοπιστίας συγκολλήσεων με παράθεση χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος Διερεύνηση αξιοπιστίας συγκολλήσεων με παράθεση χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος Κ. Μηγιάκης Μεταλλουργός Μηχανικός Ε.Μ.Π. I. Νικολάου Δρ. Μεταλλουργός Μηχανικός Ε.Μ.Π., ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. Γ.Δ. Παπαδημητρίου

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Μ Ο Ν Α Δ Α «Ε Ν Ι Σ Χ Υ Σ Ε Ι Σ»

Υ Π Ο Μ Ο Ν Α Δ Α «Ε Ν Ι Σ Χ Υ Σ Ε Ι Σ» Σ Τ Α Τ Ι Κ Ε Σ Μ Ε Λ Ε Τ Ε Σ Κ Τ Η Ρ Ι Ω Ν Υ Π Ο Μ Ο Ν Α Δ Α «Ε Ν Ι Σ Χ Υ Σ Ε Ι Σ» ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΕΚ 8.3 ΚΑΙ ΚΑΝ.ΕΠΕ. Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Θ Ε Ω Ρ Η Τ Ι Κ Η Σ Τ Ε Κ Μ Η

Διαβάστε περισσότερα

5. Pushover Ανάλυση. 5.1 Pushover Παράμετροι (Pushover control data) 5-1

5. Pushover Ανάλυση. 5.1 Pushover Παράμετροι (Pushover control data) 5-1 NEXT r mode - --- Pushover Ανάλυση--- 5-1 5. Pushover Ανάλυση Για την δημιουργία ενός αρχείου δεδομένων για pushover ανάλυση ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα: Δημιουργούμε ένα αρχείο next, όπως κάνουμε σε

Διαβάστε περισσότερα