ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τι είναι ο ηλεκτρισµός, τι ονοµάζουµε ηλέκτριση των σωµάτων, ποια σώµατα ονοµάζονται ηλεκτρισµένα;

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. 1. Τι είναι ο ηλεκτρισµός, τι ονοµάζουµε ηλέκτριση των σωµάτων, ποια σώµατα ονοµάζονται ηλεκτρισµένα;"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΥΝΑΜΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ. Τι είναι ο ηλεκτρισµός, τι ονοµάζουµε ηλέκτριση των σωµάτων, ποια σώµατα ονοµάζονται ηλεκτρισµένα; Ηλεκτρισµός ονοµάζεται η ιδιότητα που εµφανίζουν ορισµένα σώµατα όπως το κεχριµπάρι (ήλεκτρο) ύστερα από τριβή να έλκουν µικρά ελαφρά αντικείµενα. Ηλέκτριση ονοµάζεται η διαδικασία µε την οποία ένα σώµα αποκτά ηλεκτρισµό. Ηλεκτρισµένα ονοµάστηκαν τα υλικά που συµπεριφέρονται όπως το ήλεκτρο δηλαδή αυτά που µετά από τριβή µε ένα µάλλινο ύφασµα παρουσιάζουν την ιδιότητα να έλκουν µικρά ελαφρά αντικείµενα π.χ. το γυαλί, το ρετσίνι, το νάυλον, το λάστιχο, η πορσελάνη κ.ά.. Που οφείλεται η ηλέκτριση που αποκτούν τα σώµατα; Όταν η ύλη είναι ουδέτερη, στα άτοµα υπάρχει ισορροπία µεταξύ θετικού φορτίου του πυρήνα και αρνητικού φορτίου των ηλεκτρονίων. Όταν διαταραχτεί αυτή η ισορροπία, τότε υπερισχύουν τα θετικά ή αρνητικά φορτία, οπότε λέµε πως το σώµα είναι ηλεκτρισµένο. 3. Τι είναι το ηλεκτροσκόπιο; Είναι εργαστηριακό όργανο που ανιχνεύει την ύπαρξη του ηλεκτρικού φορτίου. Περιέχει ένα µεταλλικό στέλεχος, το οποίο στο ένα άκρο έχει µεταλλικό σφαιρίδιο και στο άλλο άκρο µεταλλικό δείκτη, συνήθως από αλουµίνιο, που όταν φορτιστεί απωθείται από το στέλεχος. 4. Με πόσους τρόπους µπορεί να γίνει η ηλέκτριση ενός σώµατος; Η ηλέκτριση ενός σώµατος µπορεί να πραγµατοποιηθεί: α. µε τριβή όπου από το ένα σώµα αφαιρούνται ηλεκτρόνια και µεταφέρονται στο άλλο σώµα. Το σώµα από το οποίο αφαιρούνται φορτίζεται θετικά και το σώµα στο οποίο µεταφέρονται φορτίζεται αρνητικά. paxisgoup.g

2 β. µε επαγωγή όπου απλώς πλησιάζουµε ένα φορτισµένο σώµα σε ένα αφόρτιστο. Στο αρχικά α- φόρτιστο σώµα έλκονται τα ετερώνυµα φορτία προς το φορτισµένο σώµα και απωθούνται τα οµώνυµα. Έτσι το σώµα φορτίστηκε σε δύο περιοχές µε αντίθετα φορτία. γ. µε επαφή όπου ένα φορτισµένο σώµα έρχεται σε επαφή µε ένα αφόρτιστο. Αν το φορτισµένο έχει αρνητικό φορτίο, µεταδίδει ηλεκτρόνια στο αρχικά αφόρτιστο και το φορτίζει έτσι αρνητικά. Αν το φορτισµένο σώµα έχει θετικό φορτίο έλκει ηλεκτρόνια από το αφόρτιστο και το φορτίζει έτσι θετικά. 5. Τι µελετά ο στατικός και τι ο δυναµικός ηλεκτρισµός; Ο στατικός ηλεκτρισµός µελετά το σύνολο των φαινοµένων που προκαλούνται από τα ακίνητα φορτία. Ο δυναµικός ηλεκτρισµός µελετά το σύνολο των φαινοµένων που προκαλούνται από τα κινούµενα φορτία 6. Σε ποιες κατηγορίες χωρίζονται τα σώµατα ανάλογα µε την αγωγιµότητα; Μονωτές ή διηλεκτρικά ονοµάζονται τα σώµατα τα οποία ηλεκτρίζονται µε τριβή και δεν επιτρέπουν την διέλευση των ηλεκτρικών φορτίων µέσα από τη µάζα τους. Τέτοια σώµατα είναι τα ελαστικά, το ήλεκτρο, το πλαστικό, το γυαλί, οι ρητίνες, ο βακελίτης, ο αέρας, το µαλλί κ.λ.π. Αγωγοί ονοµάζονται τα σώµατα τα οποία επιτρέπουν την διέλευση των ηλεκτρικών φορτίων µέσα από τη µάζα τους και µπορούν να ηλεκτριστούν µε τριβή µόνο όταν στηρίζονται σε µονωτική βάση. Τέτοια σώµατα είναι τα µέταλλα, ο γραφίτης, το σώµα του ανθρώπου, το έδαφος, το φυσικό νερό, τα διαλύµατα των ηλεκτρολυτών κ.λ.π. 7. Που οφείλεται η µεγάλη αγωγιµότητα των µετάλλων - τι γνωρίζετε για τα ελεύθερα ηλεκτρόνια των µετάλλων ; Η µεγάλη ηλεκτρική αγωγιµότητα των µετάλλων οφείλεται στα ελεύθερα ηλεκτρόνιά τους. Σε κάθε µέταλλο πολλά ηλεκτρόνια σθένους εγκαταλείπουν τις στοιβάδες τους και κινούνται άτακτα µέσα στο πλέγµα του µετάλλου προς όλες τις κατευθύνσεις µε µεγάλες ταχύτητες. Με την κίνηση αυτή µοιάζουν µε τα µόρια των αερίων που επίσης κινούνται προς όλες τις κατευθύνσεις µε µεγάλες ταχύτητες γι αυτό µιλάµε για ηλεκτρονικό νέφος. paxisgoup.g

3 8. Ποιος είναι ο νόµος του ouomb; ΥΝΑΜΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ «Κάθε σηµειακό φορτίο ασκεί δύναµη σε κάθε άλλο σηµειακό φορτίο. Το µέτρο της δύναµης είναι ανάλογο µε το γινόµενο των φορτίων και αντίστροφα ανάλογο µε το τετράγωνο της µεταξύ τους F K Q Q ηλ απόστασης». Η διεύθυνση της δύναµης είναι και η διεύθυνση της δύναµης που ενώνει τα δύο φορτία. Οι δυνάµεις είναι ελκτικές για ετερώνυµα και απωστικές για οµώνυµα φορτία. Κ ηλ είναι σταθερά του ηλεκτρισµού που εξαρτάται από το υλικό µέσα στο οποίο βρίσκονται τα φορτία και τις µονάδες µέτρησης. Για το κενό ή τον αέρα στο σύστηµα S.I. η τιµή της είναι: Η ε ο είναι η απόλυτη διηλεκτρική σταθερά του κενού και η τιµή της βρίσκεται από την παραπάνω σχέση, λύνοντάς την ως προς ε ο ( ε ο ) οπότε αντικαθιστώντας τα υπόλοιπα µεγέθη µε τις 4πΚ ηλ τιµές τους παίρνουµε: ε 8,850 b / N m ο. K ηλ 9 N m 9 0 b 9. Που οφείλεται η έλξη ενός ηλεκτρισµένου σώµατος σε ένα µικρό χαρτάκι ; Το φορτισµένο σώµα δηµιουργεί µε το φαινόµενο της ηλεκτροστατικής επαγωγής ετερώνυµα φορτία στο άκρο του χαρτιού που είναι κοντά του και οµώνυµα στο άλλο. Έτσι έχουµε ότι του ασκεί µία ελκτική δύναµη στα ετερώνυµα φορτία και µία απωστική δύναµη στα οµώνυµα. Όµως επειδή τα ετερώνυµα βρίσκονται πιο κοντά, τα έλκει ισχυρότερα απ ότι απωθεί τα οµώνυµα µε αποτέλεσµα η συνισταµένη δύναµη να είναι ελκτική. 0. Τι ονοµάζουµε ηλεκτρικό πεδίο; Ηλεκτρικό πεδίο ονοµάζεται ο χώρος µέσα στον οποίο όταν βρεθεί ηλεκτρικό φορτίο δέχεται ηλεκτροστατική δύναµη.. Τι ονοµάζουµε πηγή του ηλεκτρικού πεδίου; Πηγή του ηλεκτρικού πεδίου ονοµάζουµε το φορτίο Q που θεωρούµε ότι δηµιουργεί το πεδίο. paxisgoup.g 3

4 . Τι ονοµάζουµε υπόθεµα σε ένα ηλεκτρικό πεδίο; Υπόθεµα ονοµάζουµε το φορτίο που θεωρούµε ότι δέχεται δύναµη από την πηγή. Μπορούµε να αλλάξουµε τη θεώρηση και το υπόθεµα να γίνει πηγή και η πηγή υπόθεµα. 3. Με ποιους τρόπους περιγράφουµε ένα ηλεκτρικό πεδίο; α. Με την ένταση του πεδίου, η οποία σε κάθε σηµείο του πεδίου µας δίνει πληροφορίες για τη δύναµη που ασκεί το πεδίο σε ένα υπόθεµα. β. Με το δυναµικό του πεδίου, το οποίο σε κάθε σηµείο του πεδίου µας πληροφορεί για τη δυναµική ενέργεια που έχει ένα υπόθεµα. 4. Πώς ορίζεται η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου; Ένταση Ε σε ένα σηµείο ηλεκτρικού πεδίου, ονοµάζουµε το φυσικό διανυσµατικό µέγεθος που έχει µέτρο ίσο µε το πηλίκο του µέτρου της δύναµης F που ασκείται σε φορτίο που φέρνουµε στο σηµείο αυτό προς το φορτίο αυτό. Η κατεύθυνση της έντασης είναι ίδια µε την κατεύθυνση της δύναµης σε θετικό φορτίο. F E + Μονάδα µέτρησης της έντασης στο S.I. είναι το Ν/b. Ακόµη χρησιµοποιείται και η µονάδα ένα ot ανά µέτρο (/m). 5. Γιατί ορίζουµε την ένταση του ηλεκτρικού πεδίου; Γιατί έχουµε ανάγκη να περιγράψουµε το πεδίο µε ένα µέγεθος που θα έχει συγκεκριµένη τιµή σε κάθε σηµείο του πεδίου ανεξάρτητη από το υπόθεµα. Από το νόµο ouomb παρατηρούµε ότι όσο αυξάνουµε το υπόθεµα, ανάλογα αυξάνεται η δύναµη, έτσι ώστε το πηλίκο, δύναµη προς υπόθεµα, να παραµένει σταθερό. 6. Σύµφωνα µε τις σχέσεις ορισµού εξαρτάται η ένταση από τη δύναµη που ασκείται στο υπόθεµα και το υπόθεµα; Όχι γιατί το πηλίκο E F είναι σταθερό σε συγκεκριµένο σηµείο του πεδίου. ηλαδή, αν διπλα- σιάσουµε, τριπλασιάσουµε κ.λ.π. το υπόθεµα, τότε αντίστοιχα διπλασιάζεται, τριπλασιάζεται κ.λ.π. και η δύναµη F µε αποτέλεσµα το πηλίκο να µένει σταθερό. 4 paxisgoup.g

5 7. Πώς υπολογίζεται η ένταση σε κάποιο σηµείο ηλεκτροστατικού πεδίου που δηµιουργείται από σηµειακό φορτίο; Έστω ότι σ ένα σηµείο του χώρου υπάρχει ένα ση- µειακό φορτίο +Q. Αυτό δηµιουργεί γύρω του ένα η- λεκτρικό πεδίο. Σε ένα σηµείο Α του χώρου θεωρούµε ένα φορτίο το οποίο δέχεται το πεδίο που παράγει το Q και έτσι του ασκείται δύναµη F. Το µέτρο της έντασης υπολογίζεται: Q k F Q E k Το µέτρο της έντασης σε ένα σηµείο που απέχει απόσταση από το φορτίο που δηµιουργεί το πεδίο, είναι ανάλογο µε το φορτίο και αντίστροφα ανάλογο προς το τετράγωνο της απόστασης δηλαδή δίνεται από τον τύπο: Q E k 8. Από τι εξαρτάται η ένταση σε ένα σηµείο του πεδίου; Σύµφωνα µε τον τύπο υπολογισµού εξαρτάται µόνο από την πηγή του πεδίου και την απόσταση που έχει το υπόθεµα από την πηγή. Ε 9. Ποια η γραφική παράσταση της έ- ντασης ως προς την απόσταση από την πηγή; Το µέτρο της έντασης ελαττώνεται αντιστρόφως ανάλογα µε την απόσταση και τείνει να µηδενιστεί όπως φαίνεται και στη γραφική παράσταση. 0. Τι είναι οι δυναµικές γραµµές του ηλεκτροστατικού πεδίου; υναµικές γραµµές ηλεκτροστατικού πεδίου ονοµάζονται οι γραµµές στις οποίες το διάνυσµα της έντασης του πεδίου είναι εφαπτόµενο.. Ποιες οι ιδιότητες των δυναµικών γραµµών; α) Είναι γραµµές ανοιχτές δηλαδή ξεκινούν από κάποιο θετικό φορτίο και καταλήγουν σε κάποιο αρνητικό. paxisgoup.g 5

6 β) Η πυκνότητά τους είναι ανάλογη της έντασης του πεδίου. Για το λόγο αυτό οι δυναµικές γραµ- µές σχεδιάζονται πυκνές σε χώρους όπου η ένταση είναι µεγάλη. γ) εν τέµνονται, γιατί αν τεµνόντουσαν, τότε στο αντίστοιχο σηµείο του χώρου θα είχαµε δύο ε- ντάσεις.. Σχεδιάστε τις δυναµικές γραµµές του πεδίου που δηµιουργείται α) από θετικό σηµειακό φορτίο, β) από αρνητικό σηµειακό φορτίο, γ) από το σύστηµα ενός θετικού και ενός αρνητικού σηµειακού φορτίου και δ) σε οµογενές ηλεκτρικό πεδίο µεταξύ δύο ετερώνυµα φορτισµένων πλακών. α) πεδίο θετικού φορτίου β) πεδίο αρνητικού φορτίου + γ) πεδίο θετικού - αρνητικού φορτίου + 3. Τι ονοµάζουµε οµογενές πεδίο και πως µπορεί να δηµιουργηθεί; Οµογενές ονοµάζουµε το πεδίο που έχει σε όλα τα σηµεία του την ίδια ένταση (κατά µέτρο, διεύθυνση και φορά). Οµογενές είναι το πεδίο που δηµιουργείται µεταξύ δύο ετερώνυµα φορτισµένων πλακών. Οι δυναµικές γραµµές τότε είναι παράλληλες και ισαπέχουσες, κάθετες στα επίπεδα των πλακών. ÏìïãåíÝò çëåêôñïóôáôéêü ðåäßï 6 paxisgoup.g

7 4. Πώς αντιλαµβανόµαστε ότι ένα υπόθεµα το οποίο τοποθετούµε σε πεδίο δυνάµεων, έχει δυναµική ενέργεια; Αν το υπόθεµα αφεθεί να κινηθεί µέσα στο πεδίο δυνάµεων, τότε αυτό κινείται επιταχυνόµενο, αυξάνοντας την κινητική του ενέργεια. Από πού όµως προήλθε αυτή η αύξηση της κινητικής ενέργειας; Βγάζουµε το συµπέρασµα ότι προϋπήρχε ενέργεια µε άλλη µορφή και συγκεκριµένα δυναµική. 5. Πώς ορίζουµε τη δυναµική ενέργεια συστήµατος δύο φορτίων; υναµική ενέργεια συστήµατος δύο φορτίων είναι το έργο που παράγει η µεταξύ τους ηλεκτρική δύναµη κατά τη µετακίνησή τους από απόσταση σε άπειρη απόσταση µεταξύ τους. 6. Πώς υπολογίζουµε τη δυναµική ενέργεια συστήµατος δύο φορτίων; W Η δυναµική αυτή ενέργεια στην περίπτωση δύο φορτίων Q και είναι: k Q c Όπως φαίνεται από τον τύπο αυτό, σε ελκτικές δυνάµεις έχουµε αρνητική δυναµική ενέργεια και σε απωστικές έχουµε θετική. 7. Πως ορίζεται το δυναµικό σε σηµείο Α ενός ηλεκτρικού πεδίου; υναµικό ενός σηµείου Α ηλεκτρικού πεδίου ονοµάζεται το µονόµετρο φυσικό µέγεθος που ι- σούται µε το πηλίκο του έργου που παράγει η δύναµη του πεδίου κατά τη µετακίνηση του φορτίου από το σηµείο Α στο άπειρο, προς το φορτίο αυτό. Το δυναµικό ενός σηµείου Α είναι επίσης το πηλίκο της δυναµικής ενέργειας που έχει το φορτίο στο σηµείο αυτό του πεδίου, προς το φορτίο αυτό. Α W W Α paxisgoup.g 7

8 8. Πως υπολογίζεται το δυναµικό σε σηµείο Α ηλεκτρικού πεδίου που οφείλεται σε φορτίο Q; k Q Χρησιµοποιούµε εδώ τον τύπο της δυναµικής ενέργειας και έχουµε: k Q c Α c k Q c 9. Πως ορίζεται η διαφορά δυναµικού µεταξύ δύο σηµείων ε- νός πεδίου; ιαφορά δυναµικού - B µεταξύ δύο σηµείων ορίζεται το σταθερό πηλίκο του έργου που παράγει η δύναµη του πεδίου κατά τη µετακίνηση ενός φορτίου από το Α στο Β προς το φορτίο. Α B B W B 30. Σύµφωνα µε τις σχέσεις ορισµού εξαρτάται δυναµικό και η διαφορά δυναµικού από τη δυναµική ενέργεια που έχει το υπόθεµα και το υπόθεµα; Όχι, γιατί το πηλίκα της δυναµικής ενέργειας προς το υπόθεµα είναι σταθερά. Εξαρτάται µόνο από την πηγή του πεδίου και την απόσταση του σηµείου από την πηγή. 3. Πως υπολογίζουµε το έργο που παράγει η δύναµη που ασκεί το πεδίο κατά τη µετακίνηση ενός φορτίου από σηµείο Α σε ση- µείο Β; Το έργο του πεδίου ισούται µε το αντίθετο της µεταβολής της δυναµικής ενέργειας, δηλαδή είναι: W ( ) WB B B B B B 8 paxisgoup.g

9 3. Αν αφήσουµε ελεύθερο ένα φορτίο να κινηθεί µέσα σε ηλεκτρικό πεδίο, πως µεταβάλλονται τα δυναµικά κατά τη φορά της κίνησής του; Η δύναµη που θα ασκηθεί στο ηλεκτρικό φορτίο θα το κινήσει κατά τη φορά της και θα έχει έτσι παραγόµενο έργο. Αν το φορτίο κινείται από το Α στο Β τότε θα έχουµε: W B > 0 B > 0( B) > 0 Η σχέση αυτή σηµαίνει ότι αν έχουµε θετικό φορτίο τότε αυτό κινείται από υψηλά δυναµικά σε χαµηλά ενώ αν έχουµε αρνητικό φορτίο τότε αυτό κινείται από χαµηλά σε υψηλά δυναµικά. 33. Αν αφήσουµε ελεύθερο ένα φορτίο να κινηθεί µέσα σε ηλεκτρικό πεδίο, πως µεταβάλλεται η δυναµική του ενέργεια; Η δύναµη που θα ασκηθεί στο ηλεκτρικό φορτίο θα το κινήσει κατά τη φορά της και θα έχει έτσι παραγόµενο έργο. Αν το φορτίο κινείται από το Α στο Β τότε θα έχουµε: W B > 0 B > 0 > B Η σχέση αυτή σηµαίνει ότι σε κάθε περίπτωση ένα φορτίο κινείται µε την επίδραση του πεδίου έτσι ώστε η δυναµική του ενέργεια να ελαττώνεται. 34. Πως υπολογίζουµε την ολική ενέργεια του ηλεκτρονίου στο άτοµο του υδρογόνου; Από τη συνθήκη κυκλικής περιφοράς του ηλεκτρονίου έχουµε: F F k e e υ m k e ηλ K υ m Η κινητική ενέργεια του ηλεκτρονίου είναι: E m m k e k e K υ ( ) () m e Η δυναµική ενέργεια του ηλεκτρονίου είναι: e k e k e ( + ) ( ) ( ) Η ολική ενέργεια του ηλεκτρονίου είναι: E E k e ολ K + () ( ),( 3) (3) paxisgoup.g 9

10 35.Ποια η σχέση έντασης και διαφοράς δυναµικού; F Θεωρούµε το οµογενές ηλεκτρικό πεδίο που δηµιουργείται µεταξύ δύο πλακών ετερώνυµα φορτισµένων µε διαφορά δυναµικού µεταξύ τους. Ένα φορτίο δέχεται δύναµη F και µετακινείται κατά d µε την επίδραση αυτής της δύναµης. Το έργο που παράγει η δύναµη F είναι WF. E. Η διαφορά δυναµικού σύµφωνα µε τον ορισµό είναι: W/ Ε/ E Άρα έχουµε: E 36. Τι είναι η µονάδα µέτρησης «ηλεκτρονιοβόλτ» ; Είναι το έργο που εκτελείται αν ένα ηλεκτρόνιο κινείται µεταξύ δύο σηµείων µε διαφορά δυναµικού : W., b., J e 60, 9 J 37. Τι είναι πυκνωτής ; Είναι ένα σύστηµα δύο αγωγών που βρίσκονται πολύ κοντά µεταξύ τους και είναι δυνατό να φορτίζονται µε αντίθετα φορτία. Συνήθως µεταξύ των αγωγών παρεµβάλλεται ένα διηλεκτρικό που χρησιµεύει στο να µην ακουµπούν µεταξύ τους οι αγωγοί και στην αύξηση της χωρητικότητας του πυκνωτή. 38. Τι είναι φορτίο του πυκνωτή ; Είναι το φορτίο του θετικά φορτισµένου οπλισµού. ( Το συνολικό φορτίο και των δύο οπλισµών είναι µηδέν ) 39. Πως ορίζεται η χωρητικότητα ενός πυκνωτή ; Το πηλίκο / µένει σταθερό ανεξάρτητα από το φορτίο του πυκνωτή. Ονοµάζουµε χωρητικότητα πυκνωτή το σταθερό πηλίκο του φορτίου του προς τη διαφορά δυναµικού µεταξύ των πλακών. Μονάδα είναι το ένα Faad ( F ) που είναι F /. Στην πράξη χρησιµοποιούµε το µf 0-6 F και τοpf 0 - F. 0 paxisgoup.g

11 40. Πως µεταβάλλεται η χωρητικότητα ενός πυκνωτή αν διπλασιάσουµε το φορτίο του; Αν διπλασιάσουµε το φορτίο του πυκνωτή, τότε διπλασιάζεται και η τάση του οπότε η χωρητικότητα µένει σταθερή. Γενικά η χωρητικότητα είναι ανεξάρτητη από το φορτίο και την τάση του πυκνωτή. 4. Από τι εξαρτάται η χωρητικότητα ενός επίπεδου πυκνωτή; Εξαρτάται από τα γεωµετρικά του στοιχεία, δηλαδή είναι ανάλογη µε την επιφάνεια των οπλισµών και αντιστρόφως ανάλογη µε την απόσταση µεταξύ των οπλισµών. εε o Η ε λέγεται σχετική διηλεκτρική σταθερά, και εξαρτάται από το µονωτικό υλικό που παρεµβάλλεται µεταξύ των πλακών. Για το κενό και κατά προσέγγιση τον αέρα, είναι: ε. 4. Πως υπολογίζεται η ενέργεια ενός φορτισµένου πυκνωτή; Η ηλεκτρική δυναµική ενέργεια που είναι αποθηκευµένη σε ένα πυκνωτή δίνεται από τη σχέση όµως λόγω της σχέσης ορισµού αυτή γίνεται και 43. Θεωρούµε πυκνωτή ο οποίος έχει τα άκρα του ελεύθερα. (ασύνδετος) Πώς µεταβάλλονται i) το φορτίο του ii) η διαφορά δυναµικού µεταξύ των οπλισµών iii) η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου του iv) η ενέργειά του, αν διπλασιάσουµε την απόσταση των οπλισµών; ii) Για την τελική και αρχική τιµή της χωρητι i) Το φορτίο θα παραµείνει ίδιο λόγω της αρχής διατήρησης ηλεκτρικού φορτίου: paxisgoup.g

12 paxisgoup.g κότητας έχουµε: o o ε ε αντίστοιχα η τελική και η αρχική τιµή της τάσης θα είναι: iii) Για την ένταση του ηλ. πεδίου έχουµε: E E iv) Για την τελική και αρχική τιµή της ενέργειας αντίστοιχα έχουµε: 44. Θεωρούµε πυκνωτή ο οποίος είναι σταθερά συνδεδεµένος µε πηγή πολικής τάσης. Πώς µεταβάλλονται i) η διαφορά δυνα- µικού µεταξύ των οπλισµών iι) το φορτίο του iii) η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου του iv) η ενέργειά του, αν διπλασιάσουµε την απόσταση των οπλισµών; i) Η τάση θα µείνει ίδια γιατί ο πυκνωτής έχει τους οπλισµούς του σταθερά συνδεδεµένους µε την πηγή: ii) Για την τελική και αρχική τιµή της χωρητικότητας έχουµε: o o ε ε αντίστοιχα η τελική και η αρχική τιµή του φορτίου θα είναι: iii) Για την ένταση του ηλ. πεδίου έχουµε: E E iv) Για την τελική και αρχική τιµή της ενέργειας αντίστοιχα έχουµε:

13 45. Ποιους τύπους πυκνωτών γνωρίζετε; α. Πυκνωτές αέρα. Αποτελούνται από σύστηµα δύο οµάδων πλακών µε τη µία οµάδα πλακών να βρίσκεται εναλλάξ µέσα στην άλλη. Αν έχουν τη δυνατότητα να µετακινούνται, τότε έχουµε µεταβλητό πυκνωτή. β. Πυκνωτές µε στερεά διηλεκτρικά. Αυτοί έχουν ανάµεσα στις πλάκες τους λεπτά φύλλα διηλεκτρικού όπως χαρτί, µίκα κ.λ.π. γ. Ηλεκτρολυτικοί πυκνωτές. Αυτοί έχουν ανάµεσα στις πλάκες τους φύλλα χαρτί που έχει εµποτιστεί µε διάλυµα ηλεκτρολύτη. 46. Πως αναπτύσσεται ηλεκτρικό φορτίο εργαστηριακά; Χρησιµοποιείται η ηλεκτροστατική µηχανή του Wimhust. Σε αυτήν αναπτύσσονται ετερώνυµα φορτία λόγω τριβής συρµάτινων βουρτσών µε µεταλλικά τεµάχια που περιστρέφονται πάνω σε ένα δίσκο. Τα φορτία συσσωρεύονται σε δύο πυκνωτές συνδεδεµένους µε δύο αντίστοιχα µεταλλικά στελέχη. paxisgoup.g 3

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ B ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ B ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ B ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Γενικής Παιδείας ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΥΠOΥΡΓΕIO ΠΑIΔΕIΑΣ ΚΑI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΥΜΒΟΛΟ ΜΟΝΑΔΕΣ S.. Φορτίο, q oulomb, Ηλεκτρικό ρεύμα, i Ampére, A Ηλεκτρικό δυναμικό olt, Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα.

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1 Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. Α2. Για τον προσδιορισμό μιας δύναμης που ασκείται σε ένα σώμα απαιτείται να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ μονόμετρα. διανυσματικά Η μάζα ενός σώματος αποτελεί το μέτρο της αδράνειάς του, πυκνότητα ενός υλικού d = m/v

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ μονόμετρα. διανυσματικά Η μάζα ενός σώματος αποτελεί το μέτρο της αδράνειάς του, πυκνότητα ενός υλικού d = m/v ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Υπάρχουν φυσικά μεγέθη που ορίζονται πλήρως, όταν δοθεί η αριθμητική τιμή τους και λέγονται μονόμετρα.. Μονόμετρα μεγέθη είναι ο χρόνος, η μάζα, η θερμοκρασία, η πυκνότητα, η ενέργεια,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1. Τι λέμε δύναμη, πως συμβολίζεται και ποια η μονάδα μέτρησής της. Δύναμη είναι η αιτία που προκαλεί τη μεταβολή της κινητικής κατάστασης των σωμάτων ή την παραμόρφωσή

Διαβάστε περισσότερα

3. Από ποιους παράγοντες και με ποιο τρόπο εξαρτάται η αντίσταση ενός μεταλλικού σύρματος σταθερής διατομής.

3. Από ποιους παράγοντες και με ποιο τρόπο εξαρτάται η αντίσταση ενός μεταλλικού σύρματος σταθερής διατομής. Διαγώνισμα 1 ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Στις παρακάτω ερωτήσεις να κυκλώσεις το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: Α. Τρίβουμε μια γυάλινη ράβδο με μεταξωτό ύφασμα. Η ράβδος φορτίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου

Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου MSc Φυσικός Ηράκλειο Κρήτης 2η Εκδοση - Ιούλης 2013 2 Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου Περιεχόµενα 1 Ταλαντώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΦΥΣΙΚΗ Α Λυκείου Σαλαμίνα Φυσική Α Λυκείου 2 ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με το μικρό αυτό βιβλίου θα ήθελα να βοηθήσω τους μαθητές της Α τάξης του Ενιαίου Λυκείου να οργανώσουν

Διαβάστε περισσότερα

απόσταση ταλαντωτή από τη ΘΙ είναι 5cm τότε στην αντικατάσταση το µέγεθος αυτό ενδεχοµένως να είναι αρνητικό.. χ-t, υ-t, α-t

απόσταση ταλαντωτή από τη ΘΙ είναι 5cm τότε στην αντικατάσταση το µέγεθος αυτό ενδεχοµένως να είναι αρνητικό.. χ-t, υ-t, α-t 1 ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ 1. εργάζοµαι µε µονάδες SI. κάνω σωστές πράξεις 3. χρησιµοποιώ τα σύµβολα που δόθηκαν και όχι δικά µου 4. προσέχω αν ζητιέται το µέτρο του µεγέθους ή η αριθµητική του τιµή 5. βρίσκω µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΔΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΔΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΔΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΥΛΗ Οτιδήποτε έχει μάζα και καταλαμβάνει χώρο Μάζα είναι η ποσότητα αδράνειας ενός σώματος, μονάδα kilogram (kg) (σύνδεση( δύναμης & επιτάχυνσης) F=m*γ Καταστάσεις της ύλης Στερεά,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 23 Ηλεκτρικό Δυναµικό. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 23 Ηλεκτρικό Δυναµικό. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 23 Ηλεκτρικό Δυναµικό Διαφορά Δυναµικού-Δυναµική Ενέργεια Σχέση Ηλεκτρικού Πεδίου και Ηλεκτρικού Δυναµικού Ηλεκτρικό Δυναµικό Σηµειακών Φορτίων Δυναµικό Κατανοµής Φορτίων Ισοδυναµικές Επιφάνειες

Διαβάστε περισσότερα

Η λεκτρικά Κ υκλώµ ατα Μ ετρήσεις

Η λεκτρικά Κ υκλώµ ατα Μ ετρήσεις ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η λεκτρικά Κ υκλώµ ατα Μ ετρήσεις ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας µε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Ομάδαs Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Φυσική Ομάδαs Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Φυσική Ομάδαs Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Φυσική

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικά και Κλασσικά Ανάλογα της Σύγχρονης Φυσικής

Μηχανικά και Κλασσικά Ανάλογα της Σύγχρονης Φυσικής ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστηµών ιπλωµατική Εργασία της Ευθυµίας- Βικτωρίας Σιούτα Σύµβουλος Καθηγητής: ΣΠΥΡΟΣ ΕΥΣΤ. ΤΖΑΜΑΡΙΑΣ Μηχανικά και Κλασσικά Ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

αγωγοί ηµιαγωγοί µονωτές Σχήµα 1

αγωγοί ηµιαγωγοί µονωτές Σχήµα 1 Η2 Μελέτη ηµιαγωγών 1. Σκοπός Στην περιοχή της επαφής δυο ηµιαγωγών τύπου p και n δηµιουργούνται ορισµένα φαινόµενα τα οποία είναι υπεύθυνα για τη συµπεριφορά της επαφής pn ή κρυσταλλοδιόδου, όπως ονοµάζεται,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Υλικό Φυσικής-Χημείας 1 ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Υλικό Φυσικής-Χημείας 2 Το Φως 1) Δέσμη λευκού φωτός προσπίπτει στην επιφάνεια ενός πρίσματος όπως δείχνει το σχήμα και κατά την έξοδο από

Διαβάστε περισσότερα

KΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ

KΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ KΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ 1.1 Εισαγωγή Η επιστήµη των Μικροκυµάτων ξεκίνησε µε την ανάπτυξη του ραντάρ και επεκτάθηκε κατά τη διάρκεια του 2 ου Παγκοσµίου Πολέµου. Η ανακάλυψη των µικροκυµατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΥΡΙΔΩΝΑ ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΤΑΕΙ ΦΥΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31-05-2012 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 07.45 10.15 Οδηγίες 1. Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από 9 σελίδες.

Διαβάστε περισσότερα

K4: Η Εξίσωση Schrödinger & ο Κβαντικός Μικρόκοσμος

K4: Η Εξίσωση Schrödinger & ο Κβαντικός Μικρόκοσμος Σύγχρονη Φυσική Ι, Μέρος Δεύτερο Περιεχόμενα K0. Εισαγωγή Π1: Παράρτημα Οπτικής K1: Σωματιδιακή Φύση των ΗΜ Κυμάτων Π: Παράρτημα (Η Δυναμική Ενέργεια σε Σταθερό Ηλεκτρικό Πεδίο) K: Σωματιδιακή Φύση της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Σύνταξη σηµειώσεων : Πλαστήρα Β. ΑΙΓΑΛΕΩ, 2010 2 3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στις σηµειώσεις αυτές έχουν καταγραφεί θεµελιώδεις

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 00 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ο Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 1. Εισαγωγή Η διδασκαλία της Φυσικής στην υποχρεωτική εκπαίδευση στοχεύει στη διερεύνηση του υλικού και του ζωντανού κόσμου και στη μελέτη σχετικών φαινομένων και γεγονότων.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΦΟΡΤΙΩΝ WIMSHURST Περιγραφή, Λειτουργία, Συντήρηση, Πειράματα

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΦΟΡΤΙΩΝ WIMSHURST Περιγραφή, Λειτουργία, Συντήρηση, Πειράματα ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΦΟΡΤΙΩΝ WIMSHURST Περιγραφή, Λειτουργία, Συντήρηση, Πειράματα Αρχικό Κείμενο: Πάνος Μουρούζης (Υπεύθυνος ΕΚΦΕ Κερκύρας) Προσθήκες, Τροποποιήσεις: Βασίλης Γαργανουράκης (Υπεύθυνος 2 ου ΕΚΦΕ Ηρακλείου)

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις των ασκήσεων. Φυσική Β'Λυκείου Θετική και Τεχνολογική Κατεύθυνση. ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΘΝΙΚΉς ΠΑΙΔΕΊΑς ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Λύσεις των ασκήσεων. Φυσική Β'Λυκείου Θετική και Τεχνολογική Κατεύθυνση. ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΘΝΙΚΉς ΠΑΙΔΕΊΑς ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Λύσεις των ασκήσεων ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΘΝΙΚΉς ΠΑΙΔΕΊΑς ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΏΝ ΒΙΒΛΊΩΝ Φυσική Β'Λυκείου Θετική και Τεχνολογική Κατεύθυνση Α ύ σ ε ι ς τ ω ν α σ κ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1ο 1.1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τα φυσικά µεγέθη από τη Στήλη Ι και, δίπλα σε καθένα, τη µονάδα της Στήλης ΙΙ που αντιστοιχεί σ' αυτό.

ΘΕΜΑ 1ο 1.1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τα φυσικά µεγέθη από τη Στήλη Ι και, δίπλα σε καθένα, τη µονάδα της Στήλης ΙΙ που αντιστοιχεί σ' αυτό. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΠΤΑ (7) ΘΕΜΑ 1ο 1.1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ VII. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΡΑΥΣΕΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ. Εισαγωγή Θραύση (fracture) ονοµάζεται ο διαχωρισµός, ή θρυµµατισµός, ενός στερεού σώµατος σε δύο ή περισσότερα κοµµάτια, κάτω από την επίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός βαθμολόγησης Εξεταστικού Δοκιμίου Α Λυκείου

Οδηγός βαθμολόγησης Εξεταστικού Δοκιμίου Α Λυκείου ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-15 Οδηγός βαθμολόγησης Εξεταστικού Δοκιμίου Α Λυκείου 1) Να γράψετε 3 διανυσματικά μεγέθη και 2 μονόμετρα μεγέθη καθώς και τις μονάδες μέτρησής τους (στο

Διαβάστε περισσότερα

Οπτική, Σύγχρονη, Ατομική & Μοριακή Φυσική για Βιολόγους

Οπτική, Σύγχρονη, Ατομική & Μοριακή Φυσική για Βιολόγους Οπτική, Σύγχρονη, Ατομική & Μοριακή Φυσική για Βιολόγους 011 Σαμουήλ Κοέν Μέρος Α. Οπτική Κ0. Εισαγωγικό Σημείωμα Κυματικής Σελίδα 1. Απλή Αρμονική Ταλάντωση.... Κ0-1 1.1 Ορισμοί... Κ0-1 1. Η Αρχή της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑ ΝΕΟ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΤΟ ΥΠΟΞΕΙ ΙΟ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ (Cu 2 O)

ΕΝΑ ΝΕΟ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΤΟ ΥΠΟΞΕΙ ΙΟ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ (Cu 2 O) ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΑ ΝΕΟ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η θερµότητα και η θερµοκρασία

Η θερµότητα και η θερµοκρασία Η θερµότητα και η θερµοκρασία Επιστηµονικό µέρος Η θερµοκρασία και η θερµότητα Η θερµοκρασία και η θερµότητα αποτελούν δύο βασικές έννοιες Της Φυσικής οι οποίες σχετίζονται µε την έννοια της ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα