3.4. ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "3.4. ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ"

Transcript

1 3.4. ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ Ο ΕΥΣΕΙΣ 1. Ως πρώτη εναλλακτική όδευση αξιολογείται ο διάδροµος Πανεπιστηµιούπολη (Θεολογική σχολή) Εθνικής Αντιστάσεως Υµηττού Ευτυχίδου Σπύρου Μερκούρη Αρχελάου Βασ. Γεωργίου Β Βασ. Κων/νου σύνδεση µε την υπό κατασκευή γραµµή του Τραµ Π.Φάληρο-Σύνταγµα στην διασταύρωση της Λ.Βασ. Κων/νου µε την Λ.Βασ. Ολγας. 2. εύτερη εναλλακτική θεωρείται ο διάδροµος Πανεπιστηµιούπολη (Θεολογική σχολή) Πανεπιστηµιουπόλεως (οδός εντός του Πανεπιστηµιακού χώρου) Ούλωφ Πάλµε Υµηττού Ευτυχίδου Σπύρου Μερκούρη Ριζάρη Βασ. Κων/νου σύνδεση µε την υπό κατασκευή γραµµή του Τραµ Π.Φάληρο- Σύνταγµα στην διασταύρωση της Λ.Βασ. Κων/νου µε την Λ.Βασ. Ολγας ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΛΛΑΓΩΝ ΧΑΡΑΞΗΣ Προκειµένου για την εποπτικότερη παρουσίαση των χαρακτηριστικών και των λεπτοµερειών κάθε όδευσης µε τις παραλλαγές της, η περιγραφή της χάραξης επιµερίζεται σε τρείς (3) διακριτούς γεωγραφικούς τοµείς : 1) Πανεπιστηµιούπολη (Θεολογική) Εθνικής Αντιστάσεως διασταύρωση Εθν.Αντιστάσεως µε Υµηττού µε εναλλακτική Πανεπιστηµιούπολη (Θεολογική) Πανεπιστηµιουπόλεως (οδός εντός του Πανεπιστηµιακού χώρου) Ούλωφ Πάλµε διασταύρωση Εθν.Αντιστάσεως µε Υµηττού. 2) ιασταύρωση Εθν.Αντιστάσεως µε Υµηττού Υµηττού Ευτυχίδου Σπύρου Μερκούρη Αρχελάου Βασ. Γεωργίου Β - ιασταύρωση Βασ. Γεωργίου Β µε Βασ. Κων/νου µε εναλλακτική ιασταύρωση Εθν.Αντιστάσεως µε Υµηττού Υµηττού Ευτυχίδου Σπύρου Μερκούρη Ριζάρη - Βασ. Κων/νου ιασταύρωση Βασ. Γεωργίου Β µε Βασ. Κων/νου. 3) ιασταύρωση Βασ. Γεωργίου Β µε Βασ. Κων/νου - Βασ. Κων/νου - σύνδεση µε την υπό κατασκευή γραµµή του Τραµ Π.Φάληρο - Σύνταγµα στην διασταύρωση Βασ. Κων/νου µε Βασ. Ολγας χωρίς εναλλακτική. Aλφα Σύµβουλοι Μηχανικοί Ε.Ε. Ι. ΟΚΟΥΜΕΤΖΙ ΗΣ,.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, Ε.ΚΑΡΕΚΛΑΣ 175

2 Παρατήρηση : Σε όλες τις περιγραφές που θα ακολουθήσουν γίνεται η παραδοχή ότι η κίνηση του παρατηρητή γίνεται στην κατεύθυνση από Καισαριανή προς Σύνταγµα και στην φορά αυτή στηρίζονται οι αναφορές δεξιά και αριστερά. 1. Πανεπιστηµιούπολη (Θεολογική) Εθνικής Αντιστάσεως διασταύρωση Εθν.Αντιστάσεως µε Υµηττού µε εναλλακτική Πανεπιστηµιούπολη (Θεολογική) Πανεπιστηµιουπόλεως (οδός εντός του Πανεπιστηµιακού χώρου) Ούλωφ Πάλµε διασταύρωση Εθν.Αντιστάσεως µε Υµηττού Στο πρώτο τµήµα της χάραξης διαδροµές. η πρόταση κατατίθεται µε δύο εναλλακτικές 1.1.Πανεπιστηµιούπολη (Θεολογική) Εθνικής Αντιστάσεως Εθν.Αντιστάσεως µε Υµηττού διασταύρωση Ο τροχιόδροµος ξεκινά από την Θεολογική Σχολή τοποθετείται στα δεξιά του τούνελ διέρχεται από τα δεξιά (δυτικά) της κυκλικής πλατείας της Πανεπιστηµιούπολης και τοποθετείται εκτός της συνδετήριας οδού, πάντα στα δεξιά, που συνδέει την Λ.Εθνικής Αντιστάσεως µε το τούνελ. Στην συνέχεια στρέφει δεξιά παράλληλα µε τον άξονα της Λ.Εθν.Αντιστάσεως, εκτός της Λεωφόρου και πάντα στά δεξιά (βόρεια), µέχρι το παλαιό τέρµα και µετά τοποθετείται επί της κεντρικής νησίδας της Λεωφόρου Εθνικής Αντιστάσεως και συνεχίζει όµοια µέχρι την διασταύρωση της µε την οδό Υµηττού. Είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι στο τµήµα της συνδετήριας οδού (Πανεπιστηµιουπόλεως µε Εθν.Αντιστάσεως) και από την διασταύρωση της Συνδετήριας οδού µε την Λ. Εθν.Αντιστάσεως µέχρι το παλαιό τέρµα της Λ.Εθν.Αντιστάσεως ο τροχιόδροµος χωροθετείται εκτός πλάτος δρόµου και εντός της κοινόχρηστης έκτασης. Επίσης στο συγκεκριµένο τµήµα θα απαιτηθούν χωµατουργικές εργασίες ειδικά επί της συνδετήριας οδού και στην αρχή της Λ. Εθν. Αντιστάσεως γιά να ισοπεδωθεί η λωρίδα διέλευσης του λοφώδους εδάφους (ύψος περίπου από 0 µέχρι και 3µ, πλάτους 10µ και γιά µήκος περίπου 200µ). Οι αποβάθρες είναι όλες κεντρικές επί της Εθνικής Αντιστάσεως. Η κυκλοφορία των οχηµάτων εκατέρωθεν του τροχιοδρόµου είναι οµόρροπη µε την κίνηση του Τραµ ενώ αποµένει µια λωρίδα κυκλοφορίας 5.15 µ. όπου τοπικά µπορεί να επιτρέπεται η στάση των οχηµάτων γιά την εξυπηρέτηση των παρόδιων εγκαταστάσεων. Οι όποιες νόµιµες θέσεις στάθµευσης κατοίκων καταργούνται, θα πρέπει να εξασφαλιστούν από παράλληλη πολιτική εξασφάλισης θέσεων για τους κατοίκους σε συλλογικούς χώρους στάθµευσης. 1.2.Πανεπιστηµιούπολη (Θεολογική) Πανεπιστηµιουπόλεως (οδός εντός του Πανεπιστηµιακού χώρου) Ούλωφ Πάλµε διασταύρωση Εθν.Αντιστάσεως µε Υµηττού Ο τροχιόδροµος ξεκινά από την Θεολογική Σχολή τοποθετείται στα δεξιά του τούνελ διέρχεται από τα δεξιά (δυτικά) της κυκλικής πλατείας της Πανεπιστηµιούπολης και τοποθετείται επί της εσωτερικής οδού της Πανεπιστηµιουπόλεως στο αριστερό Aλφα Σύµβουλοι Μηχανικοί Ε.Ε. Ι. ΟΚΟΥΜΕΤΖΙ ΗΣ,.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, Ε.ΚΑΡΕΚΛΑΣ 176

3 κατάστρωµα (από την πλευρά του οικισµού της Καισαριανής). Μετά την έξοδο από την Πανεπιστηµιούπολη στην διασταύρωση µε την οδό Ούλωφ Πάλµε ο τροχιόδροµος οριοθετείται επί της κεντρικής νησίδας της οδού µέχρι την διασταύρωση µε την Λ.Εθν.Αντιστάσεως και Υµηττού. Επί της Πανεπιστηµιουπόλεως (η εσωτερική οδός της Πανεπιστηµιουπόλεως που συνδέει την Θεολογική σχολή µε τις Φοιτητικές Εστίες) προτείνονται δύο στάσεις µε αποβάθρες εκατέρωθεν του τροχιόδροµου. Το αριστερό κατάστρωµα θα πρέπει να διαπλατυνθεί, από τα 7µ που είναι σήµερα, στα 8µ, ώστε να φιλοξενήσει την αµφίδροµη κίνηση των οχηµατων. Η αποβάθρα επί της οδού Ούλωφ Πάλµε είναι κεντρική ώστε να αποδίδεται περισσότερος χώρος στο κατάστρωµα της οδού. Το πλεονέκτηµα στην λύση αυτή έναντι της πρώτης είναι ότι δεν µειώνονται οι θέσεις στάθµευσης των κατοικων αφού επί της Πανεπιστηµιουπόλεως δεν σταθµεύουν οχήµατα. Το µειονέκτηµα της είναι ότι δεν εξυπηρετεί τον ήµο Καισαριανής και διέρχεται από µία οδό µε ελάχιστους χρήστες του συστήµατος. 2. ιασταύρωση Εθν.Αντιστάσεως µε Υµηττού Υµηττού Ευτυχίδου Σπύρου Μερκούρη Αρχελάου Βασ. Γεωργίου Β - ιασταύρωση Βασ. Γεωργίου Β µε Βασ. Κων/νου µε εναλλακτική ιασταύρωση Εθν.Αντιστάσεως µε Υµηττού Υµηττού Ευτυχίδου Σπύρου Μερκούρη Ριζάρη - Βασ. Κων/νου ιασταύρωση Βασ. Γεωργίου Β µε Βασ. Κων/νου. Στο δεύτερο τµήµα της χάραξης η πρόταση κατατίθεται επίσης µε δύο εναλλακτικές οδεύσεις ιασταύρωση Εθν.Αντιστάσεως µε Υµηττού Υµηττού Ευτυχίδου Σπύρου Μερκούρη Αρχελάου Βασ. Γεωργίου Β - ιασταύρωση Βασ. Γεωργίου Β µε Βασ. Κων/νου Εισερχόµενος ο τροχιόδροµος στην οδό Υµηττού χωροθετούνται τα 4µ επί του αριστερού πεζοδροµίου ενώ τα υπόλοιπα 3µ επί της ασφάλτου. Η χωροθέτηση αυτή ισχύει µέχρι την διασταύρωση της οδού Υµηττού µε την οδό Ευτυχίδου. Στο τµήµα αυτό το εναποµένον κατάστρωµα θα έχει πλάτος 9µ τα οποία προτείνεται να κατανεµηθούν σε δύο λωρίδες κυκλοφορίας, πλάτους 3.5µ έκαστη και σε µία λωρίδα στάθµευσης στην δεξιά πλευρά της οδού πλάτους 2µ. Η στάθµευση στην αριστερή πλευρά προτείνεται να απαγορευθεί. Πριν από την διασταύρωση της οδού Υµηττού µε την οδό Ευτυχίδου τοποθετείται η στάση κεντρικά Ο τροχιόδροµος στρέφει δεξιά εισέρχεται στην οδό Ευτυχίδου και χωροθετείται αριστερά επί της Ευτυχίδου µέχρι την διασταύρωση των οδών Ευτυχίδου και Σπύρου Μερκούρη. Το υπολοιπόµενο κατάστρωµα θα έχει πλάτος 6.50µ η κίνηση θα είναι αµφίδροµη και θα πρέπει να απαγορευθεί η στάθµευση εκατέρωθεν της οδού. Στην συνέχεια από την οδό Ευτυχίδου στρέφει δεξιά στην οδό Σπύρου Μερκούρη. Χωροθετείται στα αριστερά της Σπύρου Μερκούρη (από την πλευρά Aλφα Σύµβουλοι Μηχανικοί Ε.Ε. Ι. ΟΚΟΥΜΕΤΖΙ ΗΣ,.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, Ε.ΚΑΡΕΚΛΑΣ 177

4 του Αλσους Παγκρατίου ) µέχρι την διασταύρωση των οδών Σπύρου Μερκούρη µε Αρχελάου. Πλησίον της διασταύρωσης των οδών Σπύρου Μερκούρη µε Ευτυχίδου και επί της Σπύρου Μερκούρη χωροθετείται κεντρική στάση. Το υπόλοιπο κατάστρωµα που παραµένει στην οδό Σπύρου Μερκούρη θα έχει πλάτος 7µ και θα φιλοξενεί την αµφίδροµη κίνηση των οχηµάτων. Η στάση των οχηµάτων απαγορεύεται σε αµφότερες τις πλευρές της οδού. Από την οδό Σπύρου Μερκούρη εισέρχεται στην οδό Αρχελάου και τοποθετείται στο αριστερό της οδού αφήνοντας ένα υπόλοιπο καταστρώµατος πλάτους 3µ γιά να εξυπηρετούνται οι παρόδιες εγκαταστάσεις µε τα οχήµατα τροφοδοσίας και τα οχήµατα έκτακτης ανάγκης. Η οδός αυτή προτείνεται να χαρακτηρισθεί ως ήπιας κυκλοφορίας και να αντιδροµηθεί. Στο τελευταίο τµήµα της από την οδό Αµύντα µέχρι και την οδό Βασ. Γεωργίου Β προτείνεται να αποκλεισθεί πλήρως από την χρήση των οχηµάτων και να τοποθετηθεί µία επιπλέον στάση του Τραµ. Με αριστερή στροφή εισέρχεται στην οδό Βασ. Γεωργίου Β και πάλι µε αριστερή στροφή είσέρχεται στην Βασ. Κων/νου στην κεντρική νησίδα 2.2. ιασταύρωση Εθν.Αντιστάσεως µε Υµηττού Υµηττού Ευτυχίδου Σπύρου Μερκούρη Ριζάρη - Βασ. Κων/νου ιασταύρωση Βασ. Γεωργίου Β µε Βασ. Κων/νου. Η χάραξη της 2 ης εναλλακτικής παραλλαγής µέχρι την διασταύρωση Σπύρου Μερκούρη µε Αρχελάου είναι ταυτόσηµη της 1 ης εναλλακτικής. ιαφοροποιείται από το σηµείο αυτό όπου ο τροχιόδροµος αντί να εισέλθει στην οδό Αρχελάου εισέρχεται στην οδό Ριζάρη. Στην οδό Ριζάρη ο τροχιόδροµος χωροθετείται αριστερά όπως ήταν και στην οδό Σπύρου Μερκούρη αφήνοντας γιά την υπόλοιπη κυκλοφορία πλάτος καταστρώµατος 7µ. Στο πλάτος αυτό θα φιλοξενείται η αµφίδοµη κυκλοφορία των οχηµάτων ενώ παράλληλα θα απαγορεύεται και η στάση σε αµφότερες τις πλευρές της οδού. Μετά την διασταύρωση των οδών Ριζάρη µε Βασ. Κων/νου ο Τροχιόδροµος εισέρχεται στην στην Λ.Βασ. Κων/νου και χωροθετείται επί της κεντρικής νησίδας της. Στο οδικό τµήµα της Λ.Βασ. Κων/νου µεταξύ των οδών Ριζάρη και Βασ. Γεωργίου Β τοποθετείται κεντρική στάση η οποία θα ανταποκρίνεται στον σταθµό Μετρό Ευαγγελισµός. Το πλεονέκτηµα της δεύτερης λύσης είναι ότι πλησιάζει περισσότερο τον Σταθµό Μετρό Ευαγγελισµός έναντι της πρώτης εναλλακτικής. Το µειονέκτηµα της είναι ότι κινείται επί της οδού Ριζάρη η οποία αποτελεί βασική αρτηρία της πόλης, ενώ η οδός Αρχελάου φέρει υποπολλαπλάσιο φόρτο. Επίσης στην 2 η εναλλακτική το Τραµ θα διανύει µεγαλύτερη διαδροµή µέχρι να καταλήξει στο Ζάππειο αυξάνοντας τον χρόνο ταξειδιού προς το κέντρο µε πιθανές συνέπειες στην επιβατική του κίνηση. 3. ιασταύρωση Βασ. Γεωργίου Β µε Βασ. Κων/νου - Βασ. Κων/νου - σύνδεση µε την υπό κατασκευή γραµµή του ΤΡΑΜ Π.Φάληρο - Σύνταγµα στην διασταύρωση Βασ. Κων/νου µε Βασ. Ολγας. Στο τρίτο τµήµα της χάραξης η πρόταση κατατίθεται χωρίς εναλλακτική. Aλφα Σύµβουλοι Μηχανικοί Ε.Ε. Ι. ΟΚΟΥΜΕΤΖΙ ΗΣ,.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, Ε.ΚΑΡΕΚΛΑΣ 178

5 Κεντρική τοποθέτηση των δύο κατευθύνσεων Τραµ κατά µήκος της Λ. Βασ. Κων/νου επί της κεντρική νησίδας. Χωροθέτηση µία στάσης µεταξύ της οδού Ερατοσθένους και του Σταδίου στην σηµερινή στάση των Τρόλευ. Τα πλάτη των καταστρωµάτων και γιά τις δύο κατευθύνσεις µειώνονται ελαφρώς διατηρώντας τρείς λωρίδες κυκλοφορίας, πλάτους 3.00µ εκάστη και γιά τις δύο κατευθύνσεις. Στην διασταύρωση µε την Βασ.Ολγας ενοποιείται µε την υπό κατασκευή γραµµή του ΤΡΑΜ (Π.Φάληρο-Ζάππειο) δίνοντας την δυνατότητα στον επιβάτη είτε µε τον ίδιο συρµό, είτε µε µετεπιβίβαση, να κινηθεί είτε προς το κέντρο της πόλης, είτε προς την παραλιακή ζώνη. Aλφα Σύµβουλοι Μηχανικοί Ε.Ε. Ι. ΟΚΟΥΜΕΤΖΙ ΗΣ,.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, Ε.ΚΑΡΕΚΛΑΣ 179

6 Aλφα Σύµβουλοι Μηχανικοί Ε.Ε. Ι. ΟΚΟΥΜΕΤΖΙ ΗΣ,.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, Ε.ΚΑΡΕΚΛΑΣ 180

7 Aλφα Σύµβουλοι Μηχανικοί Ε.Ε. Ι. ΟΚΟΥΜΕΤΖΙ ΗΣ,.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, Ε.ΚΑΡΕΚΛΑΣ 181

8 ΣΤΑΣΕΙΣ Η χωροθέτηση, ο σχεδιασµός και ο εξοπλισµός των στάσεων θα συµβάλλει σηµαντικά στην αποδοχή, ελκυστικότητα και λειτουργικότητα του δικτύου του Τραµ και θα ακολουθούν τις προδιαγραφές και τα χαρακτηριστκά των στάσεων που βρίσκονται σήµερα υπό κατασκευή. Συνοπτικά οι στάσεις του Τραµ θα καλύπτουν τις παρακάτω απαιτήσεις : o Υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. o Άνετη και ασφαλή προσβασιµότητα όλων των επιβατών. o Αναγνωρισιµότητα. o Ελκυστική µορφολογία. o Προστασία από τις καιρικές συνθήκες και άνεση. o Πληροφόρηση. o Εύκολη επιβίβαση αποβίβαση. o Λειτουργικότητα για κάθε οµάδα επιβατών (συµπεριλαµβανοµένων των ΑΜΕΑ). o Ασφάλεια. o Καθαριότητα. Η χωροθέτηση των στάσεων του Τραµ που έγινε στα πλαίσια της παρούσης µελέτης µε τέτοιο τρόπο ώστε να διευκολύνεται η πρόσβαση στις κύριες χρήσεις γης µε µεγάλη ζήτηση και σε σηµεία όπου οι απαιτούµενες επεµβάσεις είναι σχετικά µικρές, ενώ παράλληλα περιορίζονται όσο το δυνατόν οι επιπτώσεις στην κυκλοφορία των οδικών µέσων (µείωση πλάτους οδικών λωρίδων κυκλοφορίας) και των πεζών (µείωση πλάτους πεζοδροµίων). Επιπλέον βασική παράµετρος επιλογής της χωροθέτησης των στάσεων ήταν η δυνατότητα µετεπιβίβασης σε άλλα ΜΜΜ είτε επίγεια είτε υπόγεια. Μέρος των αποβάθρων των στάσεων θα είναι στεγασµένο. Για κάθε στάση οι στεγασµένοι χώροι θα περιλαµβάνουν καθίσµατα, χάρτες και πίνακες πληροφόρησης, µηχανήµατα έκδοσης και ακύρωσης των εισιτηρίων, Video camera και τηλέφωνο ανάγκης (για παρακολούθηση της αποβάθρας από το κέντρο ασφαλείας και ειδοποίησή του σε περίπτωση ανάγκης), κλπ. Η πρόσβαση στις αποβάθρες των στάσεων θα γίνεται µε µικρή ράµπα που θα εξυπηρετεί τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Ιδιαίτερη µέριµνα θα δοθεί στην ένταξη των στάσεων στον αστικό χώρο, στα κατασκευαστικά στοιχεία τους (αποβάθρες, στέγαστρα, κιγκλιδώµατα κλπ), στην διαµόρφωση του εξοπλισµού των στάσεων (δυναµική πληροφόρηση, έκδοση εισιτηρίων, καθίσµατα κλπ) και στον φωτισµό και τη σήµανσή τους. Εχει προβλεφθεί κάθε στάση να βρίσκεται πλησίον πεζοδιαβάσεως γιά να είναι εύκολη η πρόσβαση των και από την απέναντι πλευρά της οδού. Τό µήκος κάθε στάσης θα ανέρχεται σε 70µ γιά συρµό µε δύο οχήµατα ενώ παράλληλα προβλέπονται επιπλέον 5µ γιά ράµπα γιά τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Σε ελάχιστες περιπτώσεις γιά λόγους γεωµετρίας το συνολικό µήκος της στάσης είναι µικρότερο των 75µ. Το πλάτος κάθε πλαινής αποβάθρας θα είναι 2.5µ ενώ κάθε κεντρικής 4µ. Οταν η αποβάθρα συνορεύει µε οδικό τµήµα κατασκευάζεται επιπλέον πεζοδρόµιο πλάτους 0.5µ.από την πλευρά της οδού. Aλφα Σύµβουλοι Μηχανικοί Ε.Ε. Ι. ΟΚΟΥΜΕΤΖΙ ΗΣ,.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, Ε.ΚΑΡΕΚΛΑΣ 182

9 Προτείνεται στην πρώτη εναλλακτική λύση η δηµιουργία 9 στάσεων εκτός της στάσης µπροστά από την Θεολογική Σχολή και στην δεύτερη εναλλακτική λύση 7 στάσεων. Οι προτεινόµενες στάσεις είναι οι εξής : 1 η Εναλλακτική Παλαιό Τέρµα Η επιλογή έγινε γιά την εξυπηρέτηση των κατοίκων της Ανω Καισαριανής και του νεκροταφείου Καισαριανής και των γειτνιαζόντων χώρων αναψυχής και γηπέδου. Τριών Ιεραρχών(κεντρική αποβάθρα) Η επιλογή έγινε γιά την εξυπηρέτηση των κατοίκων της Ανω Καισαριανής. Νήαρ Ηστ ηµαρχείο(κεντρική αποβάθρα) Η επιλογή έγινε γιά την εξυπηρέτηση των κατοίκων της Καισαριανής ενώ βρίσκεται µπροστά από το κεντρικό Γυµναστήριο και ηµοτικό της περιοχής. Πλατεία Καισαριανής (κεντρική αποβάθρα) Η επιλογή έγινε γιά την εξυπηρέτηση των κατοίκων της Καισαριανής ενώ βρίσκεται µπροστά από την κεντρική πλατεία και την κεντρική Εκκλησία της περιοχής. Αγ.Νικόλαος (κεντρική αποβάθρα) Η επιλογή έγινε γιά την εξυπηρέτηση των κατοίκων της Καισαριανής ενώ βρίσκεται µπροστά από την Εκκλησία Αγ. Νικόλαος. Υµηττού (κεντρική αποβάθρα) Εξυπηρετεί την κεντρική περιοχή του Παγκρατίου όπου είναι ανεπτυγµένο το πολεοδοµικό του κέντρο µε ένα πολύ µεγάλο αριθµό χρηστών µε ποκίλους σκοπούς ταξειδιού. Αλσος Παγκρατίου (κεντρική αποβάθρα) Η στάση αυτή γειτνιάζει της κεντρικής διασταύρωσης του Παγκρατίου, Ευτυχίδου µε Σπύρου Μερκούρη, ευνοώντας τις µετεπιβιβάσεις από τα άλλα µεταφορικά µέσα ενώ παράλληλα εξυπηρετεί πυκνοκατοικηµένο τµήµα αυτού. Εθνικό Ιδρυµα Ερευνών (πλευρικές αποβάθρες επί των πεζοδροµίων) Η στάση αυτή επιλέχθηκε στην θέση αυτή γιατί γειτνιάζει µε τον άξονα της Λ.Βασ. Κων/νου από όπου διέρχονται ένα µεγάλος αριθµός λεωφορειακών γραµµών, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε µία εξαιρετικά πυκνοκατοικηµένη περιοχή των Αθηνών. Επίσης σε απόσταση βαδίσµατος 5-7 λεπτών βρίσκεται η στάση µετρό Ευαγγελισµός. Καλλιµάρµαρο (κεντρική αποβάθρα) Εξυπηρετεί τη πρόσβαση στο Στάδιο και την περιµετρική περιοχή. Επίσης αποτελεί κοµβικό σηµείο γιά µετεοιβιβάσεις µε άλλα µεταφορικά µέσα. 2 η Εναλλακτική Πανεπιστηµιούπολη Η επιλογή έγινε γιά την εξυπηρέτηση του µοναδικού κτηρίου του Πανεπιστηµίου που βρίσκεται στο τµήµα αυτό της οδού ενω παράλληλα βρίσκεται στο πιό κοντινό σηµείο του οικισµού της Καισαριανής. Τριών Ιεραρχών Νήαρ Ηστ ηµαρχείο Αλσος Ιλισίων Πύλη Πανεπιστηµιούπολης (κεντρική αποβάθρα) Η επιλογή έγινε γιά την εξυπηρέτηση των ενοίκων της φοιτητικής εστίας του Πανεπιστηµίου. Aλφα Σύµβουλοι Μηχανικοί Ε.Ε. Ι. ΟΚΟΥΜΕΤΖΙ ΗΣ,.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, Ε.ΚΑΡΕΚΛΑΣ 183

10 Αγ.Νικόλαος (κεντρική αποβάθρα) Η επιλογή έγινε γιά την εξυπηρέτηση των κατοίκων της Καισαριανής ενώ βρίσκεται µπροστά από την Εκκλησία Αγ. Νικόλαος. Υµηττού (κεντρική αποβάθρα) Εξυπηρετεί την κεντρική περιοχή του Παγκρατίου όπου είναι ανεπτυγµένο το πολεοδοµικό του κέντρο µε ένα πολύ µεγάλο αριθµό χρηστών µε ποκίλους σκοπούς ταξειδιού. Αλσος Παγκρατίου (κεντρική αποβάθρα) Η στάση αυτή γειτνιάζει της κεντρικής διασταύρωσης του Παγκρατίου, Ευτυχίδου µε Σπύρου Μερκούρη, ευνοώντας τις µετεπιβιβάσεις από τα άλλα µεταφορικά µέσα ενώ παράλληλα εξυπηρετεί πυκνοκατοικηµένο τµήµα αυτού. Εθνικό Ιδρυµα Ερευνών (κεντρική αποβάθρα) Η στάση αυτή επιλέχθηκε στην συγκεκριµένη θέση γιατί βρίσκεται πλησίον της διασταύρωσης των κεντρικών αξόνων Λ.Βασ. Κων/νου µε Ριζάρη από όπου διέρχονται ένα µεγάλος αριθµός λεωφορειακών γραµµών, ενώ παράλληλα απέχει σε απόσταση βαδίσµατος λιγότερο των 5 λεπτών από την στάση µετρό Ευαγγελισµός. Καλλιµάρµαρο (κεντρική αποβάθρα) Εξυπηρετεί τη πρόσβαση στο Στάδιο και την περιµετρική περιοχή. Επίσης αποτελεί κοµβικό σηµείο γιά µετεοιβιβάσεις µε άλλα µεταφορικά µέσα. Οι στάσεις της 1 ης εναλλακτικής βρίσκονται ενδεικτικά στις ακόλουθες χιλιοµετρικές θέσεις : ΣΤΑΣΕΙΣ Χ.Θ. ΚΑΛΛΙΜΑΡΜΑΡΟ ΕΘΝ. Ι ΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΛΣΟΣ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛ. ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΝΗΑΡ ΗΣΤ- ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΠΑΛΑΙΟ ΤΕΡΜΑ Aλφα Σύµβουλοι Μηχανικοί Ε.Ε. Ι. ΟΚΟΥΜΕΤΖΙ ΗΣ,.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, Ε.ΚΑΡΕΚΛΑΣ 184

11 Aλφα Σύµβουλοι Μηχανικοί Ε.Ε. Ι. ΟΚΟΥΜΕΤΖΙ ΗΣ,.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, Ε.ΚΑΡΕΚΛΑΣ 185

12 ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ Τµήµα Σύνταγµα Συµβολή Βασ. Κωνσταντίνου / Βασ. Γεωργίου Β Πρόκειται για τµήµα του κέντρου πόλης, στο οποίο συγκεντρώνονται σηµαντικές λειτουργίες και τοπόσηµα της Αθήνας, όπως η Βουλή, η πλατεία Συντάγµατος, το Ζάππειο Μέγαρο, το Ωδείο Αθηνών και το Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών. Η πλειοψηφία των κτιρίων είναι µεταπολεµικές πολυκατοικίες, ενώ δεν λείπουν και οι µεσοπολεµικές πολυκατοικίες. Το κτίριο της Βουλής και το Ζάππειο Μέγαρο είναι δύο από τα σηµαντικότερα δείγµατα νεοκλασικής αρχιτεκτονικής της Αθήνας. Ο Εθνικός Κήπος αποτελεί έναν από τους µεγαλύτερους χώρους πρασίνου στην πόλη, µε µεγάλη ποικιλία σε είδη φυτών. Επί της Αµαλίας, στο τµήµα από το Σύνταγµα έως τη Βασ. Όλγας, παρατηρούνται τουριστικές χρήσεις στα ισόγεια των πολυκατοικιών και γραφεία στους ορόφους. Επίσης, στο τµήµα αυτό βρίσκεται η Αγγλικανική και η Ρώσικη Εκκλησία, ενώ επί της οδού Φιλελλήνων, στο ύψος της οδού Ξενοφώντος, βρίσκεται το Υπουργείο Αιγαίου. Το Ολυµπείο και το Καλλιµάρµαρο (Παναθηναϊκό Στάδιο) αποτελούν σηµαντικούς αρχαιολογικούς χώρους της πόλης, συνιστώντας την ανατολική απόληξη της περιοχής που καλύπτεται από το έργο της Ενοποίησης των Αρχαιολογικών Χώρων. Το γυµναστήριο και το κολυµβητήριο του Εθνικού, ο Όµιλος Αντισφαίρισης Αθηνών και το γυµναστήριο του Φωκιανού διαµορφώνουν έναν πόλο αθλητικών δραστηριοτήτων στη συµβολή της Βασ. Όλγας και Βασ. Κωνσταντίνου. Κατά µήκος της Βασ. Κωνσταντίνου υπάρχουν αρκετές πρεσβείες ξένων κρατών καθώς και γραφεία, ενώ σε µεγάλο βαθµό παρατηρείται η χρήση της κατοικίας. Το Πνευµατικό Κέντρο Αθηνών (Βας. Κωνσταντίνου, Βας. Σοφίας, Ρηγίλλης), το Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών και η Εθνική Πινακοθήκη αποτελούν µία σηµαντική εστία πολιτισµού και επιστήµης. Τα κτίρια που στεγάζεουν τις παραπάνω λειτουργίες περιβάλλονται από χώρο πρασίνου. Στη συµβολή των Βασ. Κωνσταντίνου και Ριζάρη υπάρχει υπόγειος χώρος στάθµευσης του ΥΠΕΧΩ Ε 660 θέσεων, που λειτούργησε πρόσφατα. Επιπλέον, στη συµβολή της Βασ. Κωνσταντίνου µε τη Βασ. Γεωργίου Β υπάρχει πολυώροφο κτίριο στάθµευσης οχηµάτων, το οποίο µάλιστα διαθέτει σταθµό υγρών καυσίµων. Aλφα Σύµβουλοι Μηχανικοί Ε.Ε. Ι. ΟΚΟΥΜΕΤΖΙ ΗΣ,.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, Ε.ΚΑΡΕΚΛΑΣ 186

13 Τµήµα Συµβολή Βασ. Κωνσταντίνου / Βασ. Γεωργίου Συµβολή Υµηττού Εθνικής Αντιστάσεως Πρόκειται για τη συνοικία Παγκράτι, µία από τις πιο πυκνοδοµηµένες περιοχές της Αθήνας. Επικρατεί η χρήση της κατοικίας στους ορόφους και του τοπικού εµπορίου στα ισόγεια των πολυκατοικιών. Στη συµβολή των οδών Σπ. Μερκούρη και Ευτυχίδου βρίσκεται το Άλσος Παγκρατίου, η µοναδική εστία πρασίνου στην οµώνυµη συνοικία. Επίσης, επί της Σπ. Μερκούρη, στο ύψος του Άλσους Παγκρατίου, υπάρχει µεγάλο σχολικό συγκρότηµα δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Επί της Υµηττού είναι έντονη η χρήση της αναψυχής. Καφετέριες καταλαµβάνουν το ανατολικό µέτωπο της Υµηττού, ενώ οι κινηµατογραφικές αίθουσες στην περιοχή γύρω από τη συµβολή της Υµηττού µε την Ευτυχίδου, καθορίζουν σε µεγάλο βαθµό το χαρακτήρα της περιοχής αυτής. Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως Πρόκειται για το σηµαντικότερο αστικό άξονα του ήµου Καισαριανής στον οποίο συγκεντρώνεται το µεγαλύτερο µέρος των κεντρικών λειτουργιών του ήµου, δηλαδή εµπόριο κέντρου, υπηρεσίες, εκπαιδευτικές και αθλητικές λειτουργίες. Στους ορόφους των κτιρίων επικρατεί η χρήση της κατοικίας, όπως εξάλλου και στις παρόδους της Εθνικής Αντιστάσεως. Η πλειοψηφία των κτιρίων είναι µεταπολεµικές πολυκατοικίες, µε 5 έως 6 ορόφους, ενώ επίσης υπάρχουν αρκετές διώροφες προσφυγικές κατοικίες, δείγµα της ελληνικής µεσοπολεµικής αρχιτεκτονικής. Η πλατεία Αναγεννήσεως είναι η κεντρική πλατεία του ήµου µε έντονη την παρουσία δραστηριοτήτων αναψυχής, κυρίως εστιατορίων. Το αθλητικό συγκρότηµα Νήαρ Ήστ κατέχει εξέχουσα θέση επί της Εθνικής Αντιστάσεως. ιαθέτει κλειστό γήπεδο καλαθοσφαίρισης και ανοιχτό γήπεδο ποδοσφαίρου. Στην Άνω Καισαριανή η διέλευση του Τραµ γίνεται µέσα από πευκόφυτο χώρο, που ανήκει στο Πανεπιστήµιο Αθηνών. Aλφα Σύµβουλοι Μηχανικοί Ε.Ε. Ι. ΟΚΟΥΜΕΤΖΙ ΗΣ,.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, Ε.ΚΑΡΕΚΛΑΣ 187

14 Aλφα Σύµβουλοι Μηχανικοί Ε.Ε. Ι. ΟΚΟΥΜΕΤΖΙ ΗΣ,.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, Ε.ΚΑΡΕΚΛΑΣ 189

15 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑ ΙΑΡΘΩΣΗ Η παραπάνω χάραξη αποτελείται από τα παρακάτω κυκλοφοριακά διακριτά τµήµατα: Πανεπιστηµιούπολη ιασταύρωση των οδών Εθν.Αντιστάσεως µε Υµηττού Από την διασταύρωση των οδών Εθν.Αντιστάσεως µε Υµηττού µέχρι την διασταύρωση των οδών Βασ. Γεωργίου Β µε Βασ. Κων/νου Από την διασταύρωση των οδών Βασ. Γεωργίου Β µε Βασ. Κων/νου µέχρι την διασταύρωση των οδών Βασ. Κων/νου µε Βασ. Ολγας. Οι αρχές σχεδιασµού που ακολουθούνται καθ όλο το µήκος της χάραξης είναι οι εξής: ιάθεση αποκλειστικού διαδρόµου κίνησης στον τροχιόδροµο. Παραχώρηση προτεραιότητας στις σηµατοδοτούµενες διασταυρώσεις κατά µήκος του διαδρόµου κίνησης. Ακολουθώντας τις παραπάνω αρχές ο σχεδιασµός των υπόλοιπων χαρακτηριστικών των οδών προσαρµόζεται έτσι ώστε να µειώνονται οι όποιες δυσµενείς επιπτώσεις στην υπόλοιπη κυκλοφορία. Εξυπακούεται ότι σε κάθε σηµατοδοτούµενη διασταύρωση κατά µήκος της χάραξης του τροχιοδρόµου τοποθετούνται και νέοι σηµατοδότες, ειδικά για την διέλευση του τροχιοδρόµου, πέραν των σηµατοδοτών που εξυπηρετούν την οδική κυκλοφορία. Στα πλαίσια της σχετικής Οριστικής Μελέτης θα διερευνηθεί βεβαίως και το θέµα του κατά πόσον είναι απαραίτητο να σηµατοδοτηθούν και διασταυρώσεις οι οποίες δεν είναι επί του παρόντος σηµατοδοτούµενες. Σύµφωνα µε τα ζητούµενα από τις προδιαγραφές της µελέτης έγινε εκµετάλλευση των αρχείων της Μελέτης Ανάπτυξης του Μετρό - ΜΑΜ (από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. - ΑΜ) και των µετρήσεων του ΥΠΕΧΩ Ε προκειµένου να διαµορφωθεί ο χάρτης 1 της υπάρχουσας κατάστασης φόρτων. Στον χάρτη 1 φαίνονται οι µετρηθέντες φόρτοι από τις έρευνες που έγιναν στα πλαίσια της ΜΑΜ (1996) τόσο για την πρωινή ώρα αιχµής όσο και σε 24ωρη βάση. Αντίστοιχα στον ίδιο χάρτη φαίνονται και οι προβλέψεις φόρτων µετά την λειτουργία του Τραµ. Όπως έχει διευκρινισθεί σε όλες τις σχετικές συσκέψεις και άλλες συνεννοήσεις, οι εν λόγω προβλέψεις βασίζονται αποκλειστικά σε εµπειρικές εκτιµήσεις χωρίς την χρήση µοντέλου προσοµοίωσης της κυκλοφορίας του οποίου άλλωστε η χρήση δεν προβλέπεται στα πλαίσια της προκαταρκτικής αυτής ανάλυσης. Προφανώς οι εν λόγω φόρτοι θα πρέπει να αναθεωρηθούν σε επόµενα στάδια των σχετικών µελετών µε χρήση κατάλληλων συγκοινωνιακών µοντέλων. Aλφα Σύµβουλοι Μηχανικοί Ε.Ε. Ι. ΟΚΟΥΜΕΤΖΙ ΗΣ,.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, Ε.ΚΑΡΕΚΛΑΣ 190

16 Τµήµα 1: µε Υµηττού Πανεπιστηµιούπολη ιασταύρωση των οδών Εθν.Αντιστάσεως Το τµήµα αυτό της χάραξης στην 1 η εναλλακτική ο τροχιόδροµος διέρχεται από τον πυκνοδοµηµένο πλέον οικισµό της Καισαριανής (συντελεστής δόµησης 3). Η κεντρική τοποθέτηση του ΤΡΑΜ στον άξονα της Λ. Εθνικής Αντιστάσεως αποµειώνει το πλάτος του καταστρώµατος της Λεωφόρου σε 5.15µ περίπου ανά κατεύθυνση. Το πλάτος αυτό επιτρέπει την λειτουργία µίας λωρίδας κυκλοφορίας και µία λωρίδας στάσης. Οι σηµατοδοτούµενες διασταυρώσεις θα παραµείνουν οι ίδιες ενώ θα προστεθούν σηµατοδοτήσεις και σε σηµεία όπου σήµερα υπάρχουν ανοίγµατα στην κεντρική νησίδα. Όλες οι σηµατοδοτούµενες διασταυρώσεις κατά µήκος της Λ. Εθνικής Αντιστάσεως θα δίδουν προτεραιότητα στο Τραµ. Οι ρυθµίσεις αυτές δεν αναµένεται να επηρεάσουν σηµαντικά την υφιστάµενη κατάσταση γιατί λόγω των διπλοσταθµευµένων οχηµάτων η Λ. Εθνικής Αντιστάσεως δουλεύει µε µία λωρίδα κυκλοφορίας. Προφανώς το εναποµένον πλάτος καταστρώµατος θα πρέπει να εξυπηρετεί τα οχήµατα µόνο γιά στάση και όχι γιά στάθµευση. Οι φόρτοι που αναγράφονται στον Χάρτη 1 είναι οι µετρηθέντες του 1996 οι οποίοι έχουν αυξηθεί και λογω παρέλευσης ετών και λογω της λειτουργίας της Λεωφόρου της Περιφερειακής Υµηττού. Οι φόρτοι εντός των παύλων ( ) είναι οι φόρτοι που εκτιµάται ότι θα διέρχονται µετά την λειτουργία του ΤΡΑΜ. Η Λ.Εθνικής Αντιστάσεως θα λειτουργεί σε επίπεδο κορεσµού (περίπου 1000 οχήµατα ωριαίως ανά κατεύθυνση) ενώ µέρος του σηµερινού της φόρτου υποχρεωτικά θα µεταφερθεί στην παράλληλη µε την Λ Εθνικής Αντιστάσεως οδό, δηλαδή στην οδό Πανεπιστηµιουπόλεως (την οδό που διασχίζει την Πανεπιστηµιούπολη) και που οι µετρήσεις του 1996 δείχνουν ότι από αυτή διέρχονται πολύ χαµηλοί φόρτοι. Στην 2 η εναλλακτική όδευση η κατανοµή των φόρτων θα είναι ανάλογη µε την 1 η εναλλακτική λύση γιά την Λ.Εθνικής Αντιστάσεως και την οδό Πανεπιστηµιουπόλεως. Στην οδό Ουλωφ Πάλµε εκτιµάται πάλι ότι δεν θα υπάρχει κανένα πρόβληµα και θα επαρκεί γιά την κυκλοφοριακή ζήτηση αλλά και γιά την λειτουργία του ΤΡΑΜ. Εποµένως οι κυκλοφοριακοί φόρτοι στην περιοχή αναµένεται να διατηρηθούν ως έχουν δεδοµένου ότι δεν προκαλούνται σηµαντικές στενώσεις ή αποµοιώσεις κυκλοφοριακής ικανότητας στο οδικό δίκτυο. Όπου οι φόρτοι υπερβαίνουν τα 1000 ΜΕΑ / ώρα η ζήτηση προσαρµόζεται στο µέγεθος αυτό υποθέτοντας ότι είτε το περιβάλλον δίκτυο θα απορροφήσει την υπερβάλλουσα ζήτηση, είτε ένα τµήµα της ζήτησης θα απορροφηθεί από το Τραµ. Τµήµα 2: Από την διασταύρωση των οδών Εθν.Αντιστάσεως µε Υµηττού µέχρι την διασταύρωση των οδών Βασ. Γεωργίου Β µε Βασ. Κων/νου Στο τµήµα αυτό ο τροχιόδροµος κινείται κατά µήκος της οδού Υµηττού στην συνέχεια εισέρχεται δεξιά στην οδό Ευτυχίδου πάλι δεξιά στην οδό Σπύρου Aλφα Σύµβουλοι Μηχανικοί Ε.Ε. Ι. ΟΚΟΥΜΕΤΖΙ ΗΣ,.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, Ε.ΚΑΡΕΚΛΑΣ 191

17 Μερκούρη και στην συνέχεια αριστερά στην οδό Αρχελάου. Σε όλη την διαδροµή ο τροχιόδροµος βρίσκεται στις αριστερές πλευρές των οδών. Στην οδό Υµηττού ο τροχιόδροµος αποσπά από το οδικό κατάστρωµα την αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας όπου σήµερα είναι µονίµως σταθµευµένα οχήµατα και τµήµα πλατος 4µ από το αριστερο 15-µετρο πεζοδρόµιο. Γιά να διατηρηθεί η υφιστάµενη κυκλοφοριακή ικανότητα της οδού προτείνεται η απαγόρευση της στάθµευσης στην αριστερή πλευρά της οδού. ύο πρόσθετες σηµατοδοτήσεις σε ισάριµους κάθετους οδούς προτείνεται να εγκατασταθούν. Πάντως σε κάθε περίπτωση το Τραµ θα έχει την προτεραιότητα έναντι των άλλων οχηµάτων. Στην οδό Ευτυχίδου ο τροχιόδροµος αποσπά από το οδικό κατάστρωµα 7µ περιορίζοντας το καταστρώµα γιά την οδική κυκλοφορία µόνο στα 6.5 µ και γιά τις δύο κατευθύνσεις. Η απαγόρευση της στάσης και της στάθµευσης, αµφίπλευρα της οδού, κρίνεται υποχρεωτική δηµιουργώντας δυσκολίες στην τροφοδοσία των παρόδιων εγκαταστάσεων. Η τροφοδοσία των καταστηµάτων θα γίνεται µόνο σε συγκεκριµένες ώρες εκτός αιχµής. Και σήµερα πάντως η οδός Ευτυχίδου δουλεύει µε 1 λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και εποµένως δεν αναµένονται σηµαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχηµάτων. εν απαιτούνται πρόσθετες σηµατοδοτήσεις διασταυρώσεων στο συγκεκριµένο οδικό τµήµα, αλλά προτείνεται παραχώρηση προτεραιότητας στο Τραµ σε όλες τις διασταυρώσεις κατά µήκος της οδού Ευτυχίδου. Στην οδό Σπύρου Μερκούρη ο τροχιόδροµος αποσπά από το οδικό κατάστρωµα πλάτος 6µ ενώ από το πεζοδρόµιο πλατος 2.5µ. Τµήµα του πεζοδροµίου χωροθετείται εντός του Αλσους Παγκρατίου. Το υπολειπόµενο κατάστρωµα πλάτους 7µ διατίθεται γιά την αµφίδροµη κυκλοφορία των οχηµάτων. Και εδώ όπως και στην οδό Ευτυχίδου η απαγόρευση της στάσης και της στάθµευσης αµφίπλευρα κρίνεται υποχρεωτική. Τα καταστήµατα στο συγκεκριµένο οδικό τµήµα είναι ελάχιστα και δεν αναµένεται να δηµιουργηθούν ιδιαίτερα προβλήµατα όσο αφορά την τροφοδοσία τους. εν απαιτούνται πρόσθετες σηµατοδοτήσεις διασταυρώσεων στο συγκεκριµένο οδικό τµήµα. Στην οδό Αρχελάου ο τροχιόδροµος αποσπά από το οδικό κατάστρωµα πλάτος 7µ αφήνοντας γιά την υπόλοιπη κυκλοφορία πλάτος καταστρώµατος 3-3.5µ. Και εδώ η απαγόρευση της στάσης και της στάθµευσης κρίνεται υποχρεωτική. Στην συγκεκριµένη οδό η κίνηση των οχηµάτων είναι ελάχιστη και µία εξ ολοκλήρου πεζοδρόµηση της κρίνεται εφικτή. Εξάλλου στο συγκεκριµένο οδικό τµήµα έχει αναπτυχθεί ένα κέντρο γειτονιάς µε αξιόλογη κίνηση πεζών. Το πρατήριο καυσίµων στην γωνία των οδών Ελληνικού µε Αρχελάου θα εξυπηρετείται από την οδό Ελληνικού. Τρείς πρόσθετες σηµατοδοτήσεις σε ισάριθµους κάθετους οδούς κρίνονται αναγκαίες. Και εδώ το Τραµ θα έχει την προτεραιότητα έναντι των άλλων οχηµάτων. Τέλος στην οδό Βασ. Γεωργίου Β δεν θα δηµιουργηθεί καµµία µείωση στο πλάτος του καταστρώµατος αφού όπως παρουσιάζεται και στην σχετική οριζοντιογραφία η οδός θα διαπλατυνθεί από την πλευρά του Ερευνητικού Κέντρου. Η σηµατοδότηση Aλφα Σύµβουλοι Μηχανικοί Ε.Ε. Ι. ΟΚΟΥΜΕΤΖΙ ΗΣ,.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, Ε.ΚΑΡΕΚΛΑΣ 192

18 της διασταύρωσης Πτολεµαίων µε Βασ. Γεωργίου Β είναι υποχρεωτική γιά την εξυπηρέτηση του Πρατηρίου Καυσίµων που βρίσκεται στην συγκεκριµένη διασταύρωση. Σύµφωνα µε την 2η εναλλακτική ο τροχιόδροµος από την Σπύρου Μερκούρη µπορεί να κινηθεί επί την οδού Ριζάρη και στην συνέχεια να εισέλθει στην Λ. Βασ. Κων/νου. Ο τροχιόδροµος τοποθετείται αριστερά της οδού (από την πλευρά του Ερευνητικού Κέντρου) αποσπώντας τµήµα του καταστρώµατος και του πεζοδροµίου αφήνοντας σε κάθε περίπτωση γιά την υπόλοιπη κυκλοφορία κατάστρωµα πλάτους 7µ. Εδώ µε την τοποθέτηση του τροχιόδροµου στην οδό Ριζάρη η οδός από 2+2 περιορίζεται σε 1+1 λωρίδες κυκλοφορίας. ύο πρόσθετες σηµατοδοτήσεις σε ισάριµους κάθετους οδούς προτείνεται να εγκατασταθούν ενώ και εδώ το Τραµ θα έχει την προτεραιότητα έναντι των άλλων οχηµάτων. Εισερχόµενος ο τροχιόδροµος στην Λ. Βασ. Κων/νου χωροθετείται επί της κεντρικής νησίδας αφήνοντας πλάτος καταστρώµατος εκατέρωθεν του εννέα (9) µέτρα διατηρώντας τρείς λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση. Στο τµήµα αυτό θα µπορούσαν να απαγορευθούν κάποιες αριστερές στροφές όπως επίσης κάποιοι κάθετοι τοπικοί οδοί να αντιδροµηθούν ή και να χαρακτηρισθούν ως ήπιας κυκλοφορίας. Οι παραπάνω αριστερές στροφές είναι εκείνες οι οποίες θεωρούνται ως οι λιγότερο σηµαντικές από πλευράς φόρτων και καθυστερήσεων. Οι κινήσεις τις οποίες οι αριστερές αυτές στροφές εξυπηρετούν θα πρέπει να καλυφθούν από τις αµέσως προηγούµενες ή επόµενες διασταυρώσεις η να διαχυθούν σε ένα ευρύτερο δίκτυο. εδοµένης της πληθώρας εναλλακτικών δυνατοτήτων οι οποίες προσφέρονται στους οδηγούς, το θέµα αυτό αποτελεί κλασσική περίπτωση διερεύνησης µε κατάλληλο µεταφορικό πρότυπο, η οποία όµως εκφεύγει των ορίων της παρούσας ανάλυσης. Η διερεύνηση µε το συγκοινωνιακό πρότυπο η οποία ούτως ή άλλως θα πραγµατοποιηθεί είτε στα πλαίσια της Γενικής Οριστικής Μελέτης είτε κα νωρίτερα θα οριστικοποιήσει τις σχετικές αποφάσεις. Επί του παρόντος όµως ο σχεδιασµός επιτρέπει τόσο την διατήρηση των εν λόγω αριστερών στροφών όσο και την κατάργησή τους. Τµήµα 3: Από την διασταύρωση των οδών Βασ. Γεωργίου Β µε Βασ. Κων/νου µέχρι την διασταύρωση των οδών Βασ. Κων/νου µε Βασ. Ολγας. Εισερχόµενος ο τροχιόδροµος στην Λ. Βασ. Κων/νου χωροθετείται επί της κεντρικής νησίδας αφήνοντας πλάτος καταστρώµατος εκατέρωθεν εννέα (9) µέτρα διατηρώντας τρείς λωρίδες κυκλοφορίας γιά κάθε κατεύθυνση. Οι κυκλοφοριακοί φόρτοι θα παραµείνουν στα ίδια επίπεδα αφού το πλάτος του καταστρώµατος θα παραµείνει σταθερό. Όλες οι εκτιµήσεις φόρτων µετά την λειτουργία του Τραµ εµφανίζονται στον χάρτη 1. Aλφα Σύµβουλοι Μηχανικοί Ε.Ε. Ι. ΟΚΟΥΜΕΤΖΙ ΗΣ,.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, Ε.ΚΑΡΕΚΛΑΣ 193

19 ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΑΝΑ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Όπως προαναφέρθηκε η πρόβλεψη επιβατικής κίνησης απαιτεί την χρήση ενός συγκοινωνιακού µοντέλου στρατηγικού τύπου ώστε να είναι δυνατή η εκτίµηση της αφού ληφθούν υπόψη τα χαρακτηριστικά του δικτύου του Τραµ σε σχέση µε εκείνα των ανταγωνιστικών µεταφορικών µέσων. Η χρήση τέτοιου µοντέλου δεν προβλέπεται στα πλαίσια του παρόντος σταδίου της µελέτης. Εναλλακτικά έγινε µία προσπάθεια εκτίµησης επιβατικών φόρτων βάσει των φόρτων που µετρήθηκαν στα πλαίσια της ΜΑΜ. Στην παρούσα ανάλυση έγιναν οι παρακάτω παραδοχές : Καταργούνται λεωφορειακές γραµµές που κινούνται παράλληλα µε τον συγκεκριµένο άξονα της Τραµ και οι γραµµές αυτές είναι οι 223,224,250 και 2. Από τις καταργούµενες γραµµές το Τραµ θα παραλάβει το 100% του επιβατικού τους φόρτου. Από τις παραµένουσες γραµµές το Τραµ θα παραλάβει το 20% του φόρτου που αυτές σήµερα εξυπηρετούν στα ίδια οδικά τµήµατα. Ειδικά για την περίπτωση της Πολυτεχνειούπολης έγινε η παραδοχή ότι θα εξυπηρετούνται µετακινήσεις ηµερησίως Τα µεγέθη των επιβατικών φόρτων του 1996 προσαυξάνονται κατά 50% ώστε να αντικατοπτριστούν οι αυξήσεις φόρτων µίας δεκαετίας περίπου και της συνδυαστικής επιρροής βελτίωσης του δικτύου (λειτουργία µετρό κλπ). Η επιβατική κίνηση που προκύπτει µε βάση τις παραπάνω παραδοχές φαίνεται στο σχέδιο ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ Εναλλακτική όδευση 1 Στο τµήµα της χάραξης κατά µήκος των λεωφόρων Αµαλίας, Βασ. Όλγας και Βασ. Σοφίας απαγορεύεται η στάθµευση, µέτρο που τηρείται. Κατά µήκος των οδών Αρχελάου, Ευτυχίδου και Υµηττού επιτρέπεται η στάθµευση οχηµάτων και στις δύο πλευρές του δρόµου. Με τη διέλευση του Τραµ εκτιµάται ότι θα καταργηθούν περίπου 260 θέσεις νόµιµης στάθµευσης. Aλφα Σύµβουλοι Μηχανικοί Ε.Ε. Ι. ΟΚΟΥΜΕΤΖΙ ΗΣ,.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, Ε.ΚΑΡΕΚΛΑΣ 194

20 Κατά µήκος της οδού Σπύρου Μερκούρη και της λεωφόρου Εθνικής Αντιστάσεως απαγορεύεται η στάθµευση. Ωστόσο, το µέτρο αυτό δεν τηρείται µε αποτέλεσµα να παρατηρείται παράνοµη παρόδια στάθµευση περίπου 560 οχηµάτων. Πολλές φορές µάλιστα σηµειώνεται στάθµευση οχηµάτων και σε δεύτερη σειρά. Με τη διέλευση του Τραµ θα απαιτηθεί η αποµάκρυνση των παράνοµα σταθµευµένων οχηµάτων, δηλαδή θα απολεσθούν 560 θέσεις παράνοµης στάθµευσης. Εάν επιτραπεί η ελεγχόµενη στάθµευση επί της λεωφόρου Εθνικής Αντιστάσεως όπου το πλάτος θα είναι 5.15µ, τότε ουσιαστικά θα δηµιουργηθούν 480 περίπου θέσεις στάθµευσης, µε αποτέλεσµα οι συνολικές απώλειες να ανέρχονται σε 340 σε όλο το µήκος της διαδροµής. Εναλλακτική όδευση 2 Κατά µήκος των οδών Ριζάρη, Σπ.Μερκούρη και Υµηττού µεταξύ Φορµίωνος και Ευφρονίου απαγορεύεται η στάθµευση, µέτρο που δεν τηρείται. Με τη διέλευση του Τραµ εκτιµάται ότι θα καταργηθούν περίπου 350 θέσεις νόµιµης στάθµευσης. Όπως και στην Εναλλακτική όδευση 1, θα χαθούν περίπου 180 θέσεις νόµιµης στάθµευσης στις οδούς Ευτυχίδου και Υµηττού, µεταξύ Ευτυχίδου και Φορµίωνος. Οι παραπάνω εκτιµήσεις γίνονται µε την παραδοχή ότι σε 600µ. µήκος δρόµου (µικτά) υπάρχουν 100 θέσεις στάθµευσης. Σηµείωση: Στη συµβολή των Βασ. Κωνσταντίνου και Ριζάρη λειτουργεί χώρος στάθµευσης του ΥΠΕΧΩ Ε, µε 660 θέσεις. Aλφα Σύµβουλοι Μηχανικοί Ε.Ε. Ι. ΟΚΟΥΜΕΤΖΙ ΗΣ,.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, Ε.ΚΑΡΕΚΛΑΣ 195

21 Aλφα Σύµβουλοι Μηχανικοί Ε.Ε. Ι. ΟΚΟΥΜΕΤΖΙ ΗΣ,.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, Ε.ΚΑΡΕΚΛΑΣ 196

Πεζόδροµοι Πεζοί Οι προσβάσεις στα σχολικά κτίρια, αθλητικά κέντρα, ΚΑΠΗ στο Πολεοδοµικό συγκρότηµα της Χίου 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. 2

Πεζόδροµοι Πεζοί Οι προσβάσεις στα σχολικά κτίρια, αθλητικά κέντρα, ΚΑΠΗ στο Πολεοδοµικό συγκρότηµα της Χίου 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. 2 2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.. 3 3. ΠΕΖΟΙ.. 5 3.1. Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της κινητικότητας... 6 3.2. Κυκλοφοριακή Αγωγή 7 4. ΠΕΖΟ ΡΟΜΟΙ 8 4.1. Οι πεζόδροµοι στο

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

«ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ «ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ... 3 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ)

Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ) Τεύχος 4 : Κύριες Αστικές Οδοί (ΟΜΟΕ - ΚΑΟ) Μελέτη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΜΟΣ Α

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΜΟΣ Α ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ & ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΦΑΣΗ Α: ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σ.Δ.Ι.Τ.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΦΑΣΗ Α: ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σ.Δ.Ι.Τ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΦΑΣΗ Α: ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σ.Δ.Ι.Τ. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 www.euroconsultants.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ... 1 2. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ «ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΤΟΥ ΑΚΤΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΠΟΥ ΈΧΕΙ ΑΥΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν. 4067/12 (Ν.Ο.Κ)

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν. 4067/12 (Ν.Ο.Κ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ Δ/ση Πολεοδομίας Δήμου Βόλου Σεπτέμβριος 2012 Μόσχος Νικόλαος, Δικηγόρος, Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας και Ποιότητας Ζωής Πολυμενίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΓΟΚ) Ν. 1577/1985 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.2831/9-13-06-2000 (ΦΕΚ 140 Α )

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΓΟΚ) Ν. 1577/1985 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.2831/9-13-06-2000 (ΦΕΚ 140 Α ) ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΓΟΚ) Ν. 1577/1985 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.2831/9-13-06-2000 (ΦΕΚ 140 Α ) ΜΕΡΟΣ Α' ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Αρθρο 2. Ορισµοί. 1. Εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο οικισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009 Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων κειμένων εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΠΣ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΠΣ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΠΣ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ Ι ΑΣΚΟΝΤΕΣ: Γ. ΠΟΛΥΖΟΣ,. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ)

Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ) Τεύχος 3 : Χαράξεις (ΟΜΟΕ - Χ) Μελέτη: ΑΝΑΔΟΧΟΙ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Β ΦΑΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2003. ΠΑΛΟΥΜΠΗΣ Κ. ΣΙ ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Κοινοτικό Συμβούλιο Βορόκληνης ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 23 Φεβρουαρίου 2012 Κοινοτικό Μέγαρο Βορόκληνης Ώρα 16:30 21:30 1 Εισαγωγή Η Συνάντηση της Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΘΗΝΑ, 2010 ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ)

Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (ΟΜΟΕ) (ΟΜΟΕ - ΣΑΟ) Οκτώβριος 2010 Ομάδα εργασίας: "" Κασάπη Εύα, Π.Μ. Προϊσταμένη ΔΜΕΟ/ε/ΓΓΔΕ/ΥΠΥΜΕΔΙ,

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών

Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών Δρ. Δημήτρης Φωλίνας Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Β ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ Copyright Δημήτρης Φωλίνας Τηλ: +30 23510.20940 Φαξ: +30 23510.47860 Email: dfolinas@gmail.com Με επιφύλαξη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ (CAMPINGS)

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ (CAMPINGS) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΟΤ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ (CAMPINGS) Αποφ. Γ.Γ. ΕΟΤ 530992/28.9.87 (ΦΕΚ Β 557): Τεχνικές προδιαγραφές τουριστικών εγκαταστάσεων. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΣΥΝΟΨΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ Η διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4067/9-4-12, ΦΕΚ Α 79

Ν. 4067/9-4-12, ΦΕΚ Α 79 Ν. 4067/9-4-12, Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση Ατόμων με Αναπηρία ή/και εμποδιζομένων ατόμων Συντάκτης: Διονύσης Κλαδάκης, πολιτικός μηχανικός ΑΠΘ / dklad@tee.gr Περιεχόμενα ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ Γ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 ------------------------------------------------------------------------------------------------- THEMA Ε.Π.Ε. - ΒΕΛΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ. Συνοπτική περίληψη

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ. Συνοπτική περίληψη Συνοπτική περίληψη Η παρούσα µελέτη αφορά στην καταγραφή παραµέτρων λειτουργίας του ΧΥΤΑ Αλµωπίας, ο οποίος είναι από τους πρώτους ΧΥΤΑ που κατασκευάστηκαν στον Ελλαδικό χώρο, και αποσκοπεί στην εξεύρεση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ (ΚΙΛΙΚΙΑΝΑ) ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ (ΚΙΛΙΚΙΑΝΑ) ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ (ΚΙΛΙΚΙΑΝΑ) ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ Μ.Β. Λαυρεντιάδου, πρώην επιστημονική σύμβουλος Δημάρχου Δ. Νίκαιας email: marie.lavrentiadou@wanadoo.fr

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

2ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ν. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Πρόεδρος ΤΕΕ Θράκης Θεωρούµε ότι µε τον όρο Χωροταξία, περιλαµβάνονται οι δύο άλλες ενότητες Περιφερειακή Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε. Άρθρο 2 Παράγραφος 1, εδάφιο ε) «ε) Της ωριμότητας της διαδικασίας υλοποίησης του έργου, όπως αυτή προκύπτει από μελέτες που έχουν εκπονηθεί, γνωμοδοτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Eureka seminars. Transport Research Arena Europe 2012. Διερεύνηση αστικών χρήσεων γης με χρήση GIS. Αναστασία Ρουκούνη

Eureka seminars. Transport Research Arena Europe 2012. Διερεύνηση αστικών χρήσεων γης με χρήση GIS. Αναστασία Ρουκούνη Eureka seminars Athens, Greece April 23-26 2012 Transport Research Arena Europe 2012 Διερεύνηση αστικών χρήσεων γης με χρήση GIS Αναστασία Ρουκούνη Αγρ. & Τοπογράφος Μηχανικός, MSc Συγκοινωνιολόγος, Υπ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΘΕΟ ΩΡΟΥ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΘΕΟ ΩΡΟΥ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΘΕΟ ΩΡΟΥ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ Πτυχίο Οικονοµικής Επιστήµης Πανεπιστηµίου Πειραιώς Επιβλέπων Καθηγητής ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥΣ ΟΤΑ ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΟΑΠ ήµου Μηλεών Ν. Μαγνησίας (.Ε. Μηλεών)

ΣΧΟΟΑΠ ήµου Μηλεών Ν. Μαγνησίας (.Ε. Μηλεών) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 9 Α1. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ... 11 Α.1.1 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ... 11 α. Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού

Διαβάστε περισσότερα