Τα στρουθιόμορφα των αγροδασικών συστημάτων στην Ελλάδα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τα στρουθιόμορφα των αγροδασικών συστημάτων στην Ελλάδα"

Transcript

1 Τα στρουθιόμορφα των αγροδασικών συστημάτων στην Ελλάδα Ε. Κοτσώνας, Μ. Παπακώστα και Χ. Βλάχος Εργαστήριο Άγριας Πανίδας και Ιχθυοπονίας Γλυκέων Υδάτων, Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 54006, Περίληψη Στην παρούσα εργασία με βάση την ανασκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας έγινε μια προσπάθεια προσδιορισμού των διαφόρων στρουθιόμορφων ειδών (Passeriformes) που απαντώνται στα ελληνικά αγροδασικά συστήματα, της ταξινόμησης τους στα διάφορα ενδιαιτήματα και των απαιτήσεων των διαφόρων ειδών για την κάλυψη των βασικών βιολογικών αναγκών για επιβίωση και αναπαραγωγή. Επίσης αναφέρονται τα προβλήματα προστασίας και διαχείρισης των αγροδασικών συστημάτων με σκοπό τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Από τα 138 είδη που εμφανίζονται συστηματικά στην Ελλάδα τα 102 ενδιαιτούν σε αγροδασικά συστήματα διάφορες εποχές του έτους. Εξαπλώνονται από την πεδινή έως την ψευδαλπική ζώνη και εμφανίζονται σε όλη την ελληνική επικράτεια. Λέξεις κλειδιά: ωδικά πτηνά, βιοποικιλότητα, αγροτικά ζώα, ανθρώπινες δραστηριότητες Εισαγωγή Η Ελλάδα αποτελεί το νοτιότερο άκρο της Βαλκανικής χερσονήσου και έχει έκταση km 2. Λόγω της γεωγραφικής της θέσης διαθέτει μεγάλη ποικιλία φυσικών οικοσυστημάτων όπως δάση, δασικές εκτάσεις και υγροτόπους αλλά και ανθρωπογενών οικοσυστημάτων όπως οικισμοί, γεωργικές εκτάσεις, δενδροκαλλιέργειες, φρυγανολίβαδα, μακία βλάστηση και θαμνώνες αείφυλλων πλατύφυλλων. Η ανθρώπινη δραστηριότητα αποτέλεσε την κινητήρια δύναμη διαμόρφωσης του τοπίου στα μεσογειακού τύπου οικοσυστήματα. Η άσκηση της γεωργίας και της κτηνοτροφίας σε συνδυασμό με την υλοτομία δασικών εκτάσεων οδήγησε στη δημιουργία νέων χρήσεων γης, τα αγροδασικά συστήματα. Αυτά αποτελούν παραδοσιακές χρήσεις γης στην Ελλάδα και καλύπτουν το 23% της έκτασης της χώρας (Papanastasis et al. 2009). Τα αγροδασικά συστήματα δημιουργούν ένα ιδιαίτερο μωσαϊκό και χαρακτηρίζονται από την εναλλαγή των ενδιαιτημάτων. Αυτές οι εκτάσεις παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλία ειδών χλωρίδας και πανίδας (Μαντζανάς και συν. 2006). Εξέχουσα θέση στην ορνιθοπανίδα τέτοιων περιοχών κατέχουν τα στρουθιόμορφα. Η τάξη των στρουθιόμορφων παγκοσμίως αποτελείται από 5753 είδη, 1218 γένη και 96 οικογένειες. Η τάξη διαχωρίζεται σε δυο υποτάξεις: τα ωδικά (Passeres) στα οποία περιλαμβάνονται όλα τα ελληνικά είδη και τα μη ωδικά (Deutero-Oscines) τα οποία είναι είδη της Κεντρικής και Νότιας Αμερικής. Τα πτηνά αυτά διαφέρουν από τις άλλες τάξεις λόγω της ανάπτυξης ιδιαίτερων χαρακτηριστικών. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά είναι: 1. Ανάπτυξη ειδικών τενόντων στα πόδια για τη στήριξη στα λεπτά κλαδιά (Gill 2007). 2. Ανάπτυξη ενός ταλαντευόμενου θαλάμου (syrinx) στο κάτω τμήμα της τραχείας, ο οποίος με τη βοήθεια οστέινων δακτυλίων και ενός συστήματος περίπλοκων μυών και δονούμενων μεμβρανών, είναι υπεύθυνος για την παραγωγή κελαηδημάτων (Cramp and Perrins 1988). 3. Ανάπτυξη σπερματοζωαρίου σπειροειδούς μορφής (Gill 2007). Λιβαδοπονία και Ποιότητα Ζωής 287

2 Εκτός όμως από τα ανατομικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά τα πτηνά αυτά παρουσιάζουν και ιδιαίτερες συμπεριφορές. Η επικοινωνία με το κελάηδημα τα καθιστά μοναδικά στο ζωικό βασίλειο. Τα στρουθιόμορφα, οι παπαγάλοι και τα κολιμπρί είναι είδη τα οποία στηρίζουν την επιβίωση τους στην εκμάθηση της διαλέκτου επικοινωνίας (Gill 2007). Κάποια είδη της τάξης και ιδιαίτερα τα κορακοειδή χρησιμοποιούν μυρμήγκια για να καθαρίζουν το φτέρωμα τους (anting). Αυτή η συμπεριφορά παρατηρείται μόνο στα στρουθιόμορφα (Cramp and Perrins 1988). Η παρουσία των στρουθιόμορφων στην Ελλάδα Στην Ελλάδα εμφανίζονται 422 είδη πτηνών από τα οποία τα 169 ανήκουν στα στρουθιόμορφα και αποτελούν περίπου το 40% των ειδών της χώρας (Handrinos and Akriotis 1997). Από αυτά 73 είναι επιδημητικά, 43 καλοκαιρινοί επισκέπτες, 8 χειμερινοί επισκέπτες, 13 περνούν από τη χώρα κατά τις μεταναστευτικές περιόδους και 31 έχουν παρατηρηθεί σαν τυχαίοι επισκέπτες (Handrinos and Akriotis 1997). Από αυτά, τα 102 εμφανίζονται στα αγροδασικά συστήματα. 47 είδη παρατηρούνται καθ όλη τη διάρκεια του έτους, 37 είδη μόνο κατά την περίοδο της αναπαραγωγής, 13 είδη διαχειμάζουν σ αυτά τα συστήματα ενώ 5 είδη τα χρησιμοποιούν ως περιοχές τροφοληψίας και ξεκούρασης κατά τη μετανάστευση (Πίνακας 1) (Handrinos and Akriotis 1997). Από τα στρουθιόμορφα που εμφανίζονται στα ελληνικά αγροδασικά συστήματα τα 27 αποτελούν Είδη Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος για Διατήρηση (SPECs-Species of European Conservation Concern) (Birdlife International 2004). Τα είδη αυτά είναι ιδιαίτερα ευπροσάρμοστα και εξαπλώνονται στην ηπειρωτική και νησιωτική χώρα. Υψομετρικά συναντώνται από το επίπεδο της θάλασσας μέχρι την ψευδαλπική ζώνη. Οι αλλαγές όμως που έχουν επέλθει από τις ανθρώπινες δραστηριότητες στο αγροτικό τοπίο με την εντατικοποίηση των παραδοσιακών γεωργικών καλλιεργειών και τη μετατροπή τους σε μονοκαλλιέργειες, συνετέλεσαν στην αλλαγή της γεωγραφικής κατανομής και στην πληθυσμιακή μείωση πολλών ειδών. Παράγοντες εμφάνισης στρουθιόμορφων σε αγροδασικά συστήματα Οι περιοριστικοί παράγοντες για την εξάπλωση και την αύξηση των στρουθιόμορφων ειδών σε μια περιοχή είναι η τροφή, η κάλυψη, το νερό, οι θέσεις αναπαραγωγής και οι θέσεις κουρνιάσματος. Η ύπαρξη και η διάταξη των παραπάνω χαρακτηριστικών στο ενδιαίτημα εξασφαλίζει την επιτυχή επιβίωση και πληθυσμιακή αύξηση ενός είδους (Μπακαλούδης 2008). Η τροφή και το νερό αποτελούν τους σημαντικότερους παράγοντες για την επιβίωση και την αναπαραγωγή ενός είδους. Τα στρουθιόμορφα διακρίνονται βάση των τροφικών τους συνηθειών σε σποροφάγα, εντομοφάγα και ευρυφάγα και καλύπτουν διαφορετικές θέσεις τροφοληψίας μέσα στο ενδιαίτημα. Αυτό εξαλείφει τον ανταγωνισμό και επιτρέπει την παρουσία περισσότερων ειδών σε μικρότερη επιφάνεια. Τα αγροδασικά συστήματα αποτελούν ανεξάντλητη πηγή τροφής ζωικής και φυτικής προέλευσης. Τα είδη που εμφανίζονται σε αυτά τα συστήματα εκμεταλλεύονται όλα τα επίπεδα της βλάστησης για την αναζήτηση της τροφής τους. Οι σπόροι των γεωργικών φυτών και της φυσικής ποώδους βλάστησης μαζί με τους σαρκώδεις και ξηρούς καρπούς των δένδρων και των θάμνων αποτελούν τροφή για αρκετά είδη. Άλλη πηγή τροφής είναι τα έντομα που παρέχουν στα πτηνά πολλές πρωτεΐνες ιδιαίτερα κατά την περίοδο ανατροφής των νεοσσών. Βασική προϋπόθεση για την αναπαραγωγή ενός είδους σε ένα ενδιαίτημα είναι η ύπαρξη κατάλληλων θέσεων αναπαραγωγής. Ως οι πιο κατάλληλες χαρακτηρίζονται εκείνες οι οποίες εξασφαλίζουν μεγάλα ποσοστά αναπαραγωγικής επιτυχίας με κύριο χαρακτηριστικό τους την ύπαρξη επαρκούς κάλυψης. Η δομή και η σύνθεση της βλάστησης (Papanastasis et al. 2009) των αγροδασικών συστημάτων ευνοεί την ύπαρξη πολλών θέσεων κάλυψης. Η παρουσία ή μη τέτοιων θέσεων καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από την ένταση της βόσκησης. Κάθε είδος 288 Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία

3 ανάλογα με τη βιολογία του απαιτεί και διαφορετικό βαθμό κάλυψης. Η διατήρηση αυτών των συνθηκών απαιτεί ανθρώπινη παρέμβαση σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης το οποίο θα διακρίνει τις απαιτήσεις των διαφόρων ειδών σε συνδυασμό με τις ανθρώπινες δραστηριότητες και ιδιαίτερα με την άσκηση της κτηνοτροφίας. Ένας άλλος παράγοντας που καθορίζει την επιτυχία της αναπαραγωγής είναι η ύπαρξη κατάλληλων θέσεων κουρνιάσματος στο ενδιαίτημα. Αυτές διαφέρουν από είδος σε είδος και είναι προσαρμοσμένες στη βιολογία του. Τα αγροδασικά συστήματα λόγω της ιδιαίτερης δομής τους καλύπτουν τις απαιτήσεις πολλών ειδών για κούρνιασμα. Στρουθιόμορφα και αγροτικά ζώα Η χρήση των αγροδασικών συστημάτων από τα αγροτικά ζώα (αιγοπρόβατα και βοοειδή) και τα άγρια ζώα, κυρίως τα οπληφόρα (ελάφια, ζαρκάδια κτλ.), επηρεάζει σημαντικά τη χωροδιάταξη και την ποικιλία των στρουθιόμορφων. Με την ορθολογική βόσκηση, η βλάστηση διατηρείται σε μια κατάσταση ισορροπίας αποτρέποντας την εξέλιξη των ξυλωδών ειδών (Gordon et al. 1990) και συνεπώς τη δάσωση τέτοιων εκτάσεων βοηθώντας τα είδη που εξαρτώνται από συγκεκριμένου τύπου ανοιχτά ενδιαιτήματα. Εκτός όμως από τη διατήρηση της επιθυμητής βλάστησης τα ζώα παρέχουν με έμμεσο τρόπο τροφή σε αρκετά είδη στρουθιόμορφων πτηνών. Με τη διατάραξη που προκαλούν λόγω της κίνησής τους, ενοχλούν τα διάφορα έντομα τα οποία βρίσκονται ανάμεσα στη βλάστηση με αποτέλεσμα να γίνεται πιο εύκολος ο εντοπισμός και η σύλληψη τους. Επιπλέον τα μεγάλα φυτοφάγα ζώα είναι φορείς πολλών παρασιτικών ειδών (όπως ακάρεα, τσιμπούρια, κλπ.) με τα οποία πολλά είδη στρουθιόμορφων καλύπτουν ένα μέρος των τροφικών απαιτήσεων τους (Cramp and Perrins 1988). Επίσης η παρουσία των μεγάλων θηλαστικών παρέχει βασικά υλικά (μαλλί, τρίχες) για την επίστρωση και την κατασκευή της φωλιάς (Hansell 2000). Η παρουσία των αγροτικών ζώων στα αγροδασικά συστήματα μπορεί να επιδράσει και αρνητικά. Η καταστροφή των φωλιών κατά τη διάρκεια της βόσκησης (Ammon and Stacey 1997, Fuller and Gough 1999) με την ποδοπάτηση των αυγών και των νεοσσών (Beintema and Müskens 1987) θεωρείται η σημαντικότερη άμεση επίδραση στους πληθυσμούς των εδαφόβιων πτηνών. Μια δεύτερη αρνητική επίδραση είναι η όχληση που προκαλείται κυρίως στα αναπαραγόμενα είδη λόγω της παρατεταμένης παραμονής των κτηνοτροφικών ζώων στα συστήματα κατά τη διάρκεια της βόσκησης (Hart et al. 2002). Αυτό έχει σαν συνέπεια την προσωρινή εγκατάλειψη των φωλιών σε κρίσιμα στάδια της αναπαραγωγικής περιόδου, με αποτέλεσμα την αποτυχία της αναπαραγωγής. Τέλος, ένας βασικός παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την παρουσία των στρουθιόμορφων σε ένα αγροδασικό σύστημα είναι η υπερβόσκηση (Dretakis and Tsiourlis 1998). Χαρακτηριστικό παράδειγμα απειλής ενός είδους με εξαφάνιση, λόγω υπερβόσκησης, αποτελεί η δραματική πληθυσμιακή μείωση του σμυρνοτσίχλονου (Emberiza cineracea) το οποίο είναι σπάνιο (Rare) και παγκοσμίως απειλούμενο είδος (SPEC 1) (Albayrak et al. 2002, Birdlife International 2004). Πίνακας 1: Τα είδη των στρουθιόμορφων στα αγροδασικά συστήματα του ελλαδικού χώρου. Στρουθιόμορφα - Passeriformes Α/Α Επιστημονική ονομασία Ελληνική ονομασία Περιοχή εξάπλωσης Περίοδος εμφάνισης Alaudidae 1 Melanocorypha calandra Γαλιάντρα Πεδινή ζώνη τοπικά ως 1200 μ. Όλο το έτος 2 Calandrella brachydactyla Μικρογαλιάντρα Πεδινή ζώνη τοπικά ως 1500 μ. Αναπαραγωγική περίοδο 3 Galerida cristata Κατσουλιέρης μ. Όλο το έτος 4 Lullula arborea Δεντροσταρήθρα 0 ως πάνω από τα δασοόρια Όλο το έτος 5 Alauda arvensis Σιταρήθρα μ. Όλο το έτος 6 Eremophila alpestris Χιονάδα >2000 μ. Όλο το έτος Hirundinidae 7 Hirundo rustica Σταυλοχελίδονο μ. Αναπαραγωγική περίοδο 8 Hirundo daurica Μιλτοχελίδονο μ. Αναπαραγωγική περίοδο Motacillidae 9 Anthus trivialis Δεντροκελάδα μ. Αναπαραγωγική περίοδο Λιβαδοπονία και Ποιότητα Ζωής 289

4 10 Anthus pratensis Λιβαδοκελάδα <1500 μ. Χειμερινή περίοδο 11 Anthus spinoletta Νεροκελάδα μ. Αναπαραγωγική περίοδο 12 Motacilla flava Κιτρινοσουσουράδα Πεδινή και ημιορεινή ζώνη Αναπαραγωγική περίοδο 13 Motacilla cinerea Σταχτοσουσουράδα μ. Όλο το έτος Troglodytidae 14 Troglodytes troglodytes Τρυποφράχτης 500 ως πάνω από τα δασοόρια Όλο το έτος Prunellidae 15 Prunella modularis Θαμνοψάλτης μ. Όλο το έτος 16 Prunella collaris Χιονοψάλτης μ. Όλο το έτος Turdidae 17 Erithacus rubecula Κοκκινολαίμης μ. Όλο το έτος 18 Luscinia megarhynchos Αηδόνι τοπικά ως 1200 μ. Αναπαραγωγική περίοδο 19 Irania gutturalis Λευκόλαιμο Αηδόνι Πεδινή ζώνη Αναπαραγωγική περίοδο 20 Phoenicurus ochruros Καρβουνιάρης μ. Όλο το έτος 21 Phoenicurus phoenicurus Φοινίκουρος Από τη ζώνη της δρυός ως της ελάτης Αναπαραγωγική περίοδο 22 Saxicola rubetra Καστανολαίμης μ. Αναπαραγωγική περίοδο 23 Saxicola torquatus Μαυρολαίμης μ. Όλο το έτος 24 Oenanthe hispanica Ασπροκωλίνα μ. τοπικά ως 1500 μ. Αναπαραγωγική περίοδο 25 Monticola saxatilis Πυροκότσυφας μ. Αναπαραγωγική περίοδο 26 Turdus torquatus Χιονοκότσυφας Κυρίως στην ορεινή ζώνη Όλο το έτος 27 Turdus merula Κότσυφας 0 ως τα δασοόρια Όλο το έτος 28 Turdus pilaris Κεδρότσιχλα μ. Χειμερινή περίοδο 29 Turdus philomelos Τσίχλα μ. Χειμερινή περίοδο 30 Turdus iliacus Κοκκινότσιχλα Πεδινή και ημιορεινή ζώνη Χειμερινή περίοδο Sylviidae 31 Cettia cetti Ψευταηδόνι Πεδινή ζώνη τοπικά ως 1000 μ. Όλο το έτος 32 Cisticola juncidis Κιστικόλη μ. Όλο το έτος 32 Locustella fluviatilis Ποταμοτριλιστής Παράκτια ζώνη και υγροτόπους Κατά τη μετανάστευση 34 Locustella luscinioides Καλαμοτριλιστής Υγροτόπους Αναπαραγωγική περίοδο 35 Acrocephalus melanopogon Ψαθοποταμίδα Παράκτια ζώνη και υγροτόπους Όλο το έτος 36 Acrocephalus schoenobaenus Σχοινοποταμίδα Παράκτια ζώνη και υγροτόπους Αναπαραγωγική περίοδο 37 Acrocephalus scirpaceus Καλαμοποταμίδα Παράκτια ζώνη και υγροτόπους Αναπαραγωγική περίοδο 38 Acrocephalus palustris Βαλτοποταμίδα Παράκτια ζώνη και υγροτόπους Αναπαραγωγική περίοδο 39 Acrocephalus arundinaceus Τσιχλοποταμίδα Παράκτια ζώνη και υγροτόπους Αναπαραγωγική περίοδο 40 Hippolais pallida Ωχροστριτσίδα μ. τοπικά ως 1000 μ. Αναπαραγωγική περίοδο 41 Hippolais olivetorum Λιοστριτσίδα Πεδινή ζώνη Αναπαραγωγική περίοδο 42 Hippolais icterina Κιτρινοστριτσίδα Πεδινή ζώνη Κατά τη μετανάστευση 43 Sylvia atricapilla Μαυροσκούφης μ. Όλο το έτος 44 Sylvia borin Κηποτσιροβάκος 0 ως ορεινή ζώνη Αναπαραγωγική περίοδο 45 Sylvia nisoria Γερακοτσιροβάκος Πεδινή ζώνη Αναπαραγωγική περίοδο 46 Sylvia curruca Βουνοτσιροβάκος μ. Αναπαραγωγική περίοδο 47 Sylvia crassirostris Μελωδοτσιροβάκος μ. Αναπαραγωγική περίοδο 48 Sylvia communis Θαμνοτσιροβάκος 0 ως πάνω από τα δασοόρια Αναπαραγωγική περίοδο 49 Sylvia cantillans Κοκκινοτσιροβάκος μ. Αναπαραγωγική περίοδο 50 Sylvia melanocephala Μαυροτσιροβάκος μ. Όλο το έτος 51 Sylvia rueppelli Αιγαιοτσιροβάκος μ. Αναπαραγωγική περίοδο 52 Phylloscopus collybita Δεντροφυλλοσκόπος μ. Χειμερινή περίοδο 53 Phylloscopus trochilus Θαμνοφυλλοσκόπος μ. Κατά τη μετανάστευση 54 Regulus regulus Χρυσοβασιλίσκος Πεδινή και ημιορεινή ζώνη Χειμερινή περίοδο 55 Regulus ignicapilla Πυροβασιλίσκος Πεδινή και ημιορεινή ζώνη Χειμερινή περίοδο Muscicapidae 56 Muscicapa striata Σταχτομυγοχάφτης Πεδινή και ημιορεινή ζώνη Αναπαραγωγική περίοδο 57 Ficedula albicollis Κρικομυγοχάφτης Πεδινή και ημιορεινή ζώνη Κατά τη μετανάστευση 58 Ficedula hypoleuca Μαυρομυγοχάφτης Πεδινή και ημιορεινή ζώνη Κατά τη μετανάστευση Aegithalidae 59 Aegithalos caudatus Αιγίθαλος μ. Όλο το έτος Paridae 60 Parus lugubris Κλειδωνάς μ. Όλο το έτος 61 Parus ater Ελατοπαπαδίτσα Τοπικά 0 αλλά 500 ως πάνω από τα δασοόρια Όλο το έτος 62 Parus caeruleus Γαλαζοπαπαδίτσα μ. Όλο το έτος 63 Parus major Καλόγερος 0 ως πάνω από τα δασοόρια Όλο το έτος Sittidae 64 Sitta krueperi Τουρκοτσοπανάκος μ. Όλο το έτος 65 Sitta europaea Δεντροτσοπανάκος ως τη ζώνη της ελάτης Όλο το έτος Certhiidae 66 Certhia brachydactyla Καμποδεντροβάτης 0 ως πάνω από τα δασοόρια Όλο το έτος Remizidae 67 Remiz pendulinus Υφάντρα μ. Όλο το έτος Oriolidae 68 Oriolus oriolus Συκοφάγος Πεδινή και ημιορεινή ζώνη Αναπαραγωγική περίοδο 290 Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία

5 Laniidae 69 Lanius collurio Αετομάχος μ. Αναπαραγωγική περίοδο 70 Lanius minor Σταχτοκεφαλάς μ. Αναπαραγωγική περίοδο 71 Lanius excubitor Διπλοκεφαλάς Πεδινή ζώνη Χειμερινή περίοδο 72 Lanius senator Κοκκινοκεφαλάς 0-500μ τοπικά ως 1000 μ. Αναπαραγωγική περίοδο 73 Lanius nubicus Παρδαλοκεφαλάς Πεδινή ζώνη Αναπαραγωγική περίοδο Corvidae 74 Garrulus glandarius Κίσσα μ. Όλο το έτος 75 Pica pica Καρακάξα τοπικά ως 1500 μ. Όλο το έτος 76 Pyrrhocorax graculus Κιτρινοκαλιακούδα Ορεινή ζώνη Όλο το έτος 77 Corvus monedula Κάργια μ. Όλο το έτος 78 Corvus frugilegus Χαβαρόνι Πεδινή ζώνη Χειμερινή περίοδο 79 Corvus corone Σταχτοκουρούνα 0 ως αλπική ζώνη Όλο το έτος 80 Corvus corax Κόρακας 1 ως αλπική ζώνη Όλο το έτος Sturnidae 81 Sturnus vulgaris Ψαρόνι μ. Όλο το έτος Passeridae 82 Passer domesticus Σπιτοσπουργίτης μ. Όλο το έτος 83 Passer hispaniolensis Χωραφοσπουργίτης Πεδινή ζώνη Όλο το έτος 84 Passer montanus Δεντροσπουργίτης μ. Όλο το έτος Fringillidae 85 Fringilla coelebs Σπίνος μ. Όλο το έτος 86 Fringilla montifringilla Χειμωνόσπινος Από τη ζώνη της οξιάς και χαμηλότερα Χειμερινή περίοδο 87 Serinus serinus Σκαρθάκι μ. τοπικά ως τα δασοόρια Όλο το έτος 88 Carduelis chloris Φλώρος μ. Όλο το έτος 89 Carduelis carduelis Καρδερίνα μ. Όλο το έτος 90 Carduelis spinus Λούγαρο Πεδινή και ημιορεινή ζώνη Χειμερινή περίοδο 91 Carduelis cannabina Φανέτο Πεδινή και ημιορεινή ζώνη Χειμερινή περίοδο 92 Carpodacus erythrinus Ροδόσπιζα Πεδινή ζώνη Αναπαραγωγική περίοδο 93 Pyrrhula pyrrhula Πύρρουλας Ορεινή ζώνη Χειμερινή περίοδο 94 Coccothraustes coccothraustes (Ευρωπαϊκός) Κοκκοθραύστης μ. Όλο το έτος Emberizidae 95 Emberiza citrinella Χρυσοτσίχλονο μ. Όλο το έτος 96 Emberiza cirlus Σιρλοτσίχλονο 0 ως πάνω από τα δασοόρια Όλο το έτος 97 Emberiza cia Βουνοτσίχλονο Ορεινή και αλπική ζώνη Όλο το έτος 98 Emberiza cineracea Σμυρνοτσίχλονο Πεδινή ζώνη Αναπαραγωγική περίοδο 99 Emberiza hortulana Βλαχοτσίχλονο μ. Αναπαραγωγική περίοδο 100 Emberiza caesia Φρυγανοτσίχλονο μ. Αναπαραγωγική περίοδο 101 Emberiza melanocephala Αμπελουργός μ. Αναπαραγωγική περίοδο 102 Emberiza calandra Τσιφτάς μ. Όλο το έτος Συμπεράσματα - Προτάσεις Για τη διατήρηση της μεγάλης ποικιλομορφίας των στρουθιόμορφων πτηνών στην Ελλάδα απαιτούνται: 1. Ορθολογική διαχείριση των αγροδασικών συστημάτων Διατήρηση του μωσαϊκού των ενδιαιτημάτων Έλεγχος πυρκαγιών για την προστασία των αγροδασικών συστημάτων 2. Άσκηση ορθολογικής βόσκησης Εκτίμηση βοσκοϊκανότητας Ρύθμιση έντασης της βόσκησης 3. Οριοθέτηση των περιοχών όπου αναπαράγονται απειλούμενα είδη στρουθιόμορφων 4. Ενημέρωση του ντόπιου πληθυσμού και των επισκεπτών για την αναγκαιότητα της διατήρησης της βιοποικιλότητας Βιβλιογραφία Albayrak, T., A. Gursoy and G.M. Kirwan, International Species Action Plan: Cinereous Bunting Emberiza cineracea. BirdLife International 17 pp. Ammon, E.M. and P.B. Stacey Avian nest success in relation to past grazing regimes in a montane riparian system. Condor, 99: Λιβαδοπονία και Ποιότητα Ζωής 291

6 Beintema, A.J. and G.M. Muskens Nesting success of birds breeding in Dutch agricultural grasslands. J. Appl. Ecol., 24: BirdLife International Birds in Europe: population estimates, trends and conservation status. Cambridge UK:BirdLife International (BirdLife Conservation Series No.12). 374pp. Cramp, S. and C.M. Perrins Handbook of the birds of Europe, the Middle East and North Africa: birds of the Western Palearctic. Vol. IV: tyrant flycatchers to thrushes. Oxford University Press. Oxford. Dretakis, M. and G. Tsiourlis Preliminary results on breeding bird communities in relation to grazing in Mediterranean ecosystems of Asterousia mountain, Crete. pp In: Proceedings of the International workshop on Ecological basis of livestock grazing in Mediterranean ecosystems (V. Papanastasis and D. Peter, eds). Thessaloniki, Greece. Fuller, R.J. and S. Gough. 1999: Changes in sheep numbers in Britain: implications for bird populations. Biol. Conserv.. 91: Gill, F.B Ornithology. Freeman W. H. and Company. New York. 758 pp. Gordon, I.J., P. Duncan, P. Grillas and T. Lecomte The use of domestic herbivores in the conservation of biological richness of European wetlands. Bull. Ecol., 21(3): Handrinos, G. and T. Akriotis The birds of Greece. Christopher Helm Ltd. London. Hansell, M Bird nests and construction behaviour. Cambridge University Press. Cambridge. 280 pp. Hart, J.D., Milsom T.P., Baxter A., Kelly P.F. and W.K. Parkin The impact of livestock on lapwing Vanellus vanellus breeding densities and performance on coastal grazing marsh. Bird Study, 49: Papanastasis, V.P., K. Mantzanas, O. Dini-Papanastasi and I. Ispikoudis Traditional agroforestry systems and their evolution in Greece, p In: Agroforestry in Europe: Current Status and Future Prospects (A. Rigueiro-Rodrigez et al., eds.). Springer Science. Μαντζανάς, Κ., Ε. Τσατσιάδης, Ι. Ισπικούδης και Β.Π. Παπαναστάσης Αγροδασολιβαδικά συστήματα στην Ελλάδα, σελ Λιβάδια των Πεδινών και Ημιορεινών Περιοχών. Μοχλός Ανάπτυξης της Υπαίθρου (Π.Δ. Πλατής, Α.Ι. Σφουγγάρης, Θ.Γ. Παπαχρήστου και Α.Ι. Τσιόντσης). Πρακτικά 4 ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου, Βόλος, Νοεμβρίου Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία. Δημ. Νο 12 Μπακαλούδης, Δ.Ε Βιολογία άγριας πανίδας. Εκδόσεις Γιαχούδη, Θεσσαλονίκη, σελ The passerines of agroforestry systems in Greece E. Kotsonas, M. Papakosta and C. Vlachos Laboratory of Wildlife and Freshwater Fisheries, School of Forestry and Natural Environment, Aristotle University of Thessaloniki 54006, Summary This study is based on the review of the existing literature and is an attempt to define the various passerine species (Passeriformes) encountered in Greek agroforestry systems, classified in the various habitats and the requirements to cover their basic biological needs for survival and reproduction. Furthermore there is reference to the problems of the protection and management of agroforestry systems due to maintain biodiversity. From the 138 species occur systematically in Greece, 102 use agroforestry systems at different times of the year, spreading from sea level to the sub-alpine zone and are distributed throughout Greece. Key words: songbirds, biodiversity, grazing animals, human activities 292 Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία

Δακτυλιώσεις πουλιών στο Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών

Δακτυλιώσεις πουλιών στο Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών Δακτυλιώσεις πουλιών στο Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών Δρ Σάββας Καζαντζίδης, Εντεταλμένος Ερευνητής Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών Ένα ζευγάρι Κότσυφες (το αρσενικό δεξιά). Η δακτυλίωση είναι μια μέθοδος για

Διαβάστε περισσότερα

Η ποικιλότητα της πανίδας στους ελαιώνες της Μεσσηνίας Ασπόνδυλα Πτηνά

Η ποικιλότητα της πανίδας στους ελαιώνες της Μεσσηνίας Ασπόνδυλα Πτηνά ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΕΙΦΟΡΑ ΑΓΡΟ- ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ Χρονική Διάρκεια: Οκτώβριος 2010 Ιούνιος 2014 Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Χειμερινό εξάμηνο Κ. Ποϊραζίδης Μ. Γραμματικάκη

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Χειμερινό εξάμηνο Κ. Ποϊραζίδης Μ. Γραμματικάκη Διαχείριση Άγριας Πανίδας ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Χειμερινό εξάμηνο 2011-2012 Κ. Ποϊραζίδης Μ. Γραμματικάκη Διαχείριση Άγριας Πανίδας Ενότητα 2: ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Εργαστήριο 5: Πειραματικός Σχεδιασμός ΜΕΘΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιπτώσεις της πυρκαγιάς στην ορνιθοπανίδα της Ολυμπίας και η συμβολή των εργασιών αποκατάστασης της βλάστησης

Οι επιπτώσεις της πυρκαγιάς στην ορνιθοπανίδα της Ολυμπίας και η συμβολή των εργασιών αποκατάστασης της βλάστησης Οι επιπτώσεις της πυρκαγιάς στην ορνιθοπανίδα της Ολυμπίας και η συμβολή των εργασιών αποκατάστασης της βλάστησης Δρ Γεώργιος Λυριντζής, Διατελέσας Τακτικός Ερευνητής του ΕΘΙΑΓΕ Υπεύθυνος Γενικού Συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Επιδράσεις της βόσκησης βοοειδών στην ορνιθοπανίδα των εκβολών του ποταμού Αξιού

Επιδράσεις της βόσκησης βοοειδών στην ορνιθοπανίδα των εκβολών του ποταμού Αξιού Επιδράσεις της βόσκησης βοοειδών στην ορνιθοπανίδα των εκβολών του ποταμού Αξιού Γ. Τσουγκράκης και Β. Π. Παπαναστάσης Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας, Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση των θαμνολίβαδων πουρναριού από την ορνιθοπανίδα στην περιοχή Λαγκαδά Θεσσαλονίκης

Η χρήση των θαμνολίβαδων πουρναριού από την ορνιθοπανίδα στην περιοχή Λαγκαδά Θεσσαλονίκης Η χρήση των θαμνολίβαδων πουρναριού από την ορνιθοπανίδα στην περιοχή Λαγκαδά Θεσσαλονίκης Σ. Παπούλια 1, Σ. Καζαντζίδης 2 και Γ. Τσιουρλής 2, 3 1 Ιοφώντος 2, 116 34 Παγκράτι, Αθήνα, E-mail: papoulst@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Κατανομή στρουθιόμορφων ειδών σε λιβαδικά και δασικά

Κατανομή στρουθιόμορφων ειδών σε λιβαδικά και δασικά Κατανομή στρουθιόμορφων ειδών σε λιβαδικά και δασικά οικοσυστήματα Σ. Παπούλια 1, Σ. Καζαντζίδης 2, Σ. Γαλατσίδας 3 και Γ. Τσιουρλής 2,4 1 Ιοφώντος 2, 116 34 Παγκράτι, e-mail: papoulst@hotmail.com, 2 Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Τάξη Πυγοποδόμορφα Σκουφοβουτηχτάρι, Podiceps cristatus

Τάξη Πυγοποδόμορφα Σκουφοβουτηχτάρι, Podiceps cristatus Τάξη Πυγοποδόμορφα Σκουφοβουτηχτάρι, Podiceps cristatus Ζουν σε λίμνες ή υφάλμυρα νερά. Φτιάχνουν τις φωλιές τους στην επιφάνεια της λίμνης πάνω σε υδρόβια φυτά. Σπάνια απομακρύνεται από την όχθη. Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

οικονομικής αξίας των ωφελειών τους από την προστασία τους. Οι πολιτικοί

οικονομικής αξίας των ωφελειών τους από την προστασία τους. Οι πολιτικοί ΤΑ ΔΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΑΜΒΛΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Οικοσυστημάτων και της Βιοποικιλότητας» (The Economics of Ecosystems and Biodiversity). Βρίσκεται σε μια συνεχή διαδικασία εκτίμησης, αποτίμησης

Διαβάστε περισσότερα

Η ποικιλότητα της πανίδας στους ελαιώνες των Πεζών και του Μεραμβέλλου Κρήτης

Η ποικιλότητα της πανίδας στους ελαιώνες των Πεζών και του Μεραμβέλλου Κρήτης ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΕΙΦΟΡΑ ΑΓΡΟ- ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ Χρονική Διάρκεια: Οκτώβριος 2010 Ιούνιος 2014 Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΙ ΩΝ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΠΤΗΝΟΠΑΝΙ ΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΙ ΩΝ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΠΤΗΝΟΠΑΝΙ ΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΙ ΩΝ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΠΤΗΝΟΠΑΝΙ ΑΣ Μασλαρινού Ο. 1,2, Μπίρτσας Π. 3 και Νικολάου Κ. 1,4 1 Σχολή Θετικών Επιστηµών & Τεχνολογίας, Ελληνικό Ανοικτό

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες Εκπαιδευτικές δραστηριότητες Παναγιώτης ΛΑΤΣΟΥΔΗΣ Αθήνα 2010 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία Αθήνα: Βασιλέως Ηρακλείου 24, 106 82 Αθήνα Τηλ.: 210 8228704 Fax: 210 8227937 Θεσσαλονίκη: Τηλ/Fax: 2310 244245

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Παράρτημα 6.3 Μελέτη Υφιστάμενης Κατάστασης για την Ορνιθοπανίδα

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Παράρτημα 6.3 Μελέτη Υφιστάμενης Κατάστασης για την Ορνιθοπανίδα για την Ορνιθοπανίδα Έργου: Σελίδα 2 από 47 Πίνακας Περιεχομένων 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 Γενικές πληροφορίες για την ορνιθοπανίδα των πεδινών εκτάσεων της Ανατολικής Μακεδονίας και Ροδόπης 4 Βασική νομοθεσία 4 Συνοπτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΗ Κατάλογος ειδών για την περίοδο από 1/1/2017 έως 31/12/2017

ΕΙΔΗ Κατάλογος ειδών για την περίοδο από 1/1/2017 έως 31/12/2017 ΕΙΔΗ Κατάλογος ειδών για την περίοδο από 1/1/2017 έως 31/12/2017 Είδος Κοινό όνομα Αριθμός Accipiter gentilis Διπλοσάινο 1 Accipiter nisus Ξεφτέρι 64 Acrocephalus arundinaceus Τσιχλοποταμίδα 3 Aegithalos

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΑ 3 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΚΕΙΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 4 ΣΚΟΠΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 5 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 5 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Πρόγραµµα Παρακολούθησης του Πληθυσµού των Αναπαραγόµενων Κοινών Ειδών Πουλιών της Ελλάδας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Πρόγραµµα Παρακολούθησης του Πληθυσµού των Αναπαραγόµενων Κοινών Ειδών Πουλιών της Ελλάδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πρόγραµµα Παρακολούθησης του Πληθυσµού των Αναπαραγόµενων Κοινών Ειδών Πουλιών της Ελλάδας Συνοπτική Παρουσίαση προγράµµατος τριετίας 2007-2009 Πρώτα αποτελέσµατα Πληθυσµιακών

Διαβάστε περισσότερα

Τάξη: Passeriformes (Στρουθιόµορφα) Οικογένεια: Motacillidae (Κελάδες-Σουσουράδες) Είδος: Motacilla alba (Λευκοσουσουράδα)

Τάξη: Passeriformes (Στρουθιόµορφα) Οικογένεια: Motacillidae (Κελάδες-Σουσουράδες) Είδος: Motacilla alba (Λευκοσουσουράδα) Τάξη: Passeriformes (Στρουθιόµορφα) Οικογένεια: Motacillidae (Κελάδες-Σουσουράδες) Είδος: Motacilla alba (Λευκοσουσουράδα) Γνωρίσµατα: Έχει το ίδιο µέγεθος (18εκ.) µε τη Σταχτοσουσουράδα από την οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΑΡΙΝΙΑ ΦΩΝΗΣ Α, Β, C ΛΙΠΟΧΡΩΜΙΚΑ

ΚΑΝΑΡΙΝΙΑ ΦΩΝΗΣ Α, Β, C ΛΙΠΟΧΡΩΜΙΚΑ ΚΑΝΑΡΙΝΙΑ ΦΩΝΗΣ Α, Β, C Τετράδες Μονά Κατηγορία A001 A003 Χαρτζ - Κλασσικό - Μόνο Φωνή A002 A000 Χαρτζ - Κλασσικό - Μόνο Φωνή 2άδα B001 B003 Μαλινουά - Κλασσικό - Μόνο Φωνή B002 B000 Μαλινουά - Κλασσικό

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος με πτηνά που έχουν καταγραφεί παγιδευμένα σε δίχτυα και ξόβεργα

Κατάλογος με πτηνά που έχουν καταγραφεί παγιδευμένα σε δίχτυα και ξόβεργα Κατάλογος με πτηνά που έχουν καταγραφεί παγιδευμένα σε δίχτυα και ξόβεργα Ο Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου διατηρεί ένα συστηματικό πρόγραμμα παρακολούθησης της παράνομης παγίδευσης πτηνών στην Κύπρο από

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση του τύπου ενδιαιτήματος στην κατανομή, αφθονία και ποικιλότητα της ορνιθοπανίδας σε αγροδασικά οικοσυστήματα

Επίδραση του τύπου ενδιαιτήματος στην κατανομή, αφθονία και ποικιλότητα της ορνιθοπανίδας σε αγροδασικά οικοσυστήματα Επίδραση του τύπου ενδιαιτήματος στην κατανομή, αφθονία και ποικιλότητα της ορνιθοπανίδας σε αγροδασικά οικοσυστήματα Σ. Πλεξίδα και Α. Σφουγγάρης Εργαστήριο Διαχείρισης Οικοσυστημάτων και Βιοποικιλότητας,

Διαβάστε περισσότερα

Η ορνιθοπανίδα στα ψευδαλπικά λιβάδια της περιοχής Τζένα Πίνοβο και οι δράσεις για τη διατήρησή της

Η ορνιθοπανίδα στα ψευδαλπικά λιβάδια της περιοχής Τζένα Πίνοβο και οι δράσεις για τη διατήρησή της Η ορνιθοπανίδα στα ψευδαλπικά λιβάδια της περιοχής Τζένα Πίνοβο και οι δράσεις για τη διατήρησή της Η ορνιθοπανίδα στα ψευδαλπικά λιβάδια της περιοχής Τζένα Πίνοβο και οι δράσεις για τη διατήρησή της Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Δομή, σύνθεση και κατανομή της ορνιθοπανίδας σε ορεινά ποολίβαδα της Ζώνης Ειδικής Προστασίας Μενοικίου όρους

Δομή, σύνθεση και κατανομή της ορνιθοπανίδας σε ορεινά ποολίβαδα της Ζώνης Ειδικής Προστασίας Μενοικίου όρους Δομή, σύνθεση και κατανομή της ορνιθοπανίδας σε ορεινά ποολίβαδα της Ζώνης Ειδικής Προστασίας Μενοικίου Σ. Στάης 1 και Μ. Πυροβέτση 2 1 Υψηλάντου 5, 661 00 Δράμα, e-mail: stais@dra.forthnet.gr, 2 Αριστοτέλειο

Διαβάστε περισσότερα

List of birds recorded trapped in mist nets and on limesticks

List of birds recorded trapped in mist nets and on limesticks List of birds recorded trapped in mist nets and on limesticks BirdLife Cyprus has been undertaking a systematic surveillance programme regarding illegal bird trapping in Cyprus since 2002, in conjunction

Διαβάστε περισσότερα

Τάξη: Passeriformes (Στρουθιόµορφα) Οικογένεια: Muscicapidae (Μυγοθήρες) Είδος: Muscicapa striata (Μυγοχάφτης)

Τάξη: Passeriformes (Στρουθιόµορφα) Οικογένεια: Muscicapidae (Μυγοθήρες) Είδος: Muscicapa striata (Μυγοχάφτης) Τάξη: Passeriformes (Στρουθιόµορφα) Οικογένεια: Muscicapidae (Μυγοθήρες) Είδος: Muscicapa striata (Μυγοχάφτης) Γνωρίσµατα:Έχει το µέγεθος του σπουργιτιού και σταχτόλευκη εµφάνιση. Το πάνω µέρος του φτερώµατος

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση και δομή βιοκοινότητας των Στρουθιόμορφων πουλιών (Passeriformes) στο Εθνικό Πάρκο λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Σύνθεση και δομή βιοκοινότητας των Στρουθιόμορφων πουλιών (Passeriformes) στο Εθνικό Πάρκο λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» Σύνθεση και δομή βιοκοινότητας των Στρουθιόμορφων

Διαβάστε περισσότερα

SPECIES AFFECTED BY TRAPPING WITH LIMESTICKS AND MISTNETS AND THEIR CONSERVATION STATUS

SPECIES AFFECTED BY TRAPPING WITH LIMESTICKS AND MISTNETS AND THEIR CONSERVATION STATUS SPECIES AFFECTED BY TRAPPING WITH LIMESTICKS AND MISTNETS AND THEIR CONSERVATION STATUS COMMITTEE AGAINST BIRD SLAUGHTER (CABS) & FRIENDS OF THE EARTH CYPRUS (FoE CY) Bonn, Germany & Limassol, Cyprus:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ: Τα ζώα στο φακό του στερεοσκοπίου. Δρ Σταύρος Ξηρουχάκης

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ: Τα ζώα στο φακό του στερεοσκοπίου. Δρ Σταύρος Ξηρουχάκης ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ: Τα ζώα στο φακό του στερεοσκοπίου Πτηνά Aves Δρ Σταύρος Ξηρουχάκης ΜΦΙΚ/ Ηράκλειο 2015 ΠΑΝΙΔΑ Η πανίδα της Ελλάδας (Fauna Europaea 2004): 23.000 είδη (χέρσο & γλυκά ύδατα) + 3.500

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΣΗ Γ: Σχέδια Δράσης. ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Σχέδιο Δράσης για την Ζώνη Ειδικής Προστασίας «GR Βόρεια Χίος»

ΦΑΣΗ Γ: Σχέδια Δράσης. ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Σχέδιο Δράσης για την Ζώνη Ειδικής Προστασίας «GR Βόρεια Χίος» ΕΡΓΟ: «Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας»

Διαβάστε περισσότερα

22 Ιανουαρίου ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΤΣΑ- ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΟΥ» ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΟΠΟΙ

22 Ιανουαρίου ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΤΣΑ- ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΟΥ» ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΟΠΟΙ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ (2009/147/ΕΚ) ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά είδη πουλιών. της Σκύρου. Εθελοντική Ομάδα Διατήρησης της Βιοποικιλότητας Σκύρου

Χαρακτηριστικά είδη πουλιών. της Σκύρου. Εθελοντική Ομάδα Διατήρησης της Βιοποικιλότητας Σκύρου Χαρακτηριστικά είδη πουλιών της Σκύρου Εθελοντική Ομάδα Διατήρησης της Βιοποικιλότητας Σκύρου Χαρακτηριστικά είδη πουλιών της Σκύρου Νησιώτικη Πέρδικα Αρτέμης Θαλασσοκόρακας Λευκοτσικνιάς Γερακίνα Σπιζαετός

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΣΗ Γ: Σχέδια Δράσης. ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Σχέδιο Δράσης για την Ζώνη Ειδικής Προστασίας «GR Σάμος: Όρος Κέρκης»

ΦΑΣΗ Γ: Σχέδια Δράσης. ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Σχέδιο Δράσης για την Ζώνη Ειδικής Προστασίας «GR Σάμος: Όρος Κέρκης» ΕΡΓΟ: «Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας»

Διαβάστε περισσότερα

Oρνιθοπανίδα της Οίτης

Oρνιθοπανίδα της Οίτης Oρνιθοπανίδα της Οίτης Έργο: Παρακολούθηση ειδών και τύπων οικοτόπων Το Πρόγραμμα Παρακολούθησης Ειδών και Τύπων Οικοτόπων Η παρακολούθηση των τύπων οικοτόπων και ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΣΗ Γ: Σχέδια Δράσης. ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Σχέδιο Δράσης για την Ζώνη Ειδικής Προστασίας «GR Νησίδα Βενέτικο»

ΦΑΣΗ Γ: Σχέδια Δράσης. ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Σχέδιο Δράσης για την Ζώνη Ειδικής Προστασίας «GR Νησίδα Βενέτικο» ΕΡΓΟ: «Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας»

Διαβάστε περισσότερα

Passeriformes Στρουθιόµορφα πουλιά

Passeriformes Στρουθιόµορφα πουλιά Passeriformes Στρουθιόµορφα πουλιά 1. Τι είναι τα ωδικά πουλιά ; 2. Ποια η κατάταξή τους; 3. Πώς εξελίχθηκαν; 4. Πού ζουν; 5. Με τι τρέφονται; 6. Γιατί τραγουδούν; 7. Είναι καλοί περιβαλλοντικοί δείκτες;

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ 10. ΔΡΥΟΚΟΛΑΠΤΕΣ ΤΣΙΧΛΕΣ - ΚΟΡΑΚΟΕΙΔΗ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ 10. ΔΡΥΟΚΟΛΑΠΤΕΣ ΤΣΙΧΛΕΣ - ΚΟΡΑΚΟΕΙΔΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ 10. ΔΡΥΟΚΟΛΑΠΤΕΣ ΤΣΙΧΛΕΣ - ΚΟΡΑΚΟΕΙΔΗ 1. Αλκυόνη Alcedo atthis Περιγραφή πολύ μεγάλο κεφάλι, μακρύ και οξύληκτο ράμφος μήκους 3-4 εκ., κοντές φτερούγες, πόδια και ουρά, πάνω μέρος

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνες 1.,2.: Ο Πηνειός και o Θεσσαλικός κάμπος σε διαφορετικές εποχές του χρόνου.

Εικόνες 1.,2.: Ο Πηνειός και o Θεσσαλικός κάμπος σε διαφορετικές εποχές του χρόνου. 4. Φύση και βιοποικιλότητα 4Α. Παρουσίαση κατάστασης Το τοπίο της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Λάρισας, διαμορφώνεται ως αγροτικό τοπίο, με σχετικά επίπεδο ανάγλυφο, μέση ετήσια θερμοκρασία 15,7 ο C (απόλυτες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙ ΩΝ ΤΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙ ΩΝ ΤΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙ ΩΝ ΤΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΗΣ 267 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙ ΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τάξη: Passeriformes (Στρουθιόµορφα) Οικογένεια: Sturnidae (Ψαρόνια) Είδος: Sturnus vulgaris (Ψαρόνι)

Τάξη: Passeriformes (Στρουθιόµορφα) Οικογένεια: Sturnidae (Ψαρόνια) Είδος: Sturnus vulgaris (Ψαρόνι) Τάξη: Passeriformes (Στρουθιόµορφα) Οικογένεια: Sturnidae (Ψαρόνια) Είδος: Sturnus vulgaris (Ψαρόνι) Γνωρίσµατα:Έχει µέγεθος 22 εκ., µακρύ ράµφος, κοντή ουρά και παρουσιάζει εποχικό διµορφισµό. Το καλοκαίρι

Διαβάστε περισσότερα

Η διαχείριση της κτηνοτροφίας σε προστατευόμενες περιοχές: Η κατάσταση στην Ελλάδα και προτάσεις για το μέλλον

Η διαχείριση της κτηνοτροφίας σε προστατευόμενες περιοχές: Η κατάσταση στην Ελλάδα και προτάσεις για το μέλλον Η διαχείριση της κτηνοτροφίας σε προστατευόμενες περιοχές: Η κατάσταση στην Ελλάδα και προτάσεις για το Ι. Τσουγκράκης Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 540 06 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ «ΚΡΕΜΑΣΤΗ 1000128» ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ 1

ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ «ΚΡΕΜΑΣΤΗ 1000128» ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ 1 ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΑ 3 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΚΕΙΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 4 ΣΚΟΠΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 5 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 5 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Page 1. Anas platyrhynchos. Pandion haliaetus. 5 Pages Total

Page 1. Anas platyrhynchos. Pandion haliaetus. 5 Pages Total Little Grebe Great Crested Grebe Black-necked Grebe Great Cormorant Eurasian Bittern Little Bittern Black-crowned Night-heron Squacco Heron Cattle Egret Little Egret Great White Egret Grey Heron Purple

Διαβάστε περισσότερα

Δασογεωργικά συστήματα: Παράδοση και νέες προοπτικές ανάπτυξης και διαχείρισης της γεωργικής γης

Δασογεωργικά συστήματα: Παράδοση και νέες προοπτικές ανάπτυξης και διαχείρισης της γεωργικής γης Δασογεωργικά συστήματα: Παράδοση και νέες προοπτικές ανάπτυξης και διαχείρισης της γεωργικής γης Κωνσταντίνος Θ. Μαντζανάς Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

BIRDLIST Transylvania Birding Tour. Page 1 of 5

BIRDLIST Transylvania Birding Tour. Page 1 of 5 BIRDLIST Transylvania Birding Tour Page 1 of 5 A list of possible birds on this tour follows. To give some idea of the probability of a particular species being seen at least once during this tour, species

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή των λιβαδιών στη διατήρηση της άγριας

Η συμβολή των λιβαδιών στη διατήρηση της άγριας Η συμβολή των λιβαδιών στη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας Η συμβολή των λιβαδιών στη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας Α. Τσιόντσης 1, Ι. Μελιάδης 1 και B. Hallmann 2 1 ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., Ινστιτούτο Δασικών

Διαβάστε περισσότερα

Μακροχρόνιες επιδράσεις της βόσκησης στην ποικιλότητα των υπαλπικών λιβαδιών

Μακροχρόνιες επιδράσεις της βόσκησης στην ποικιλότητα των υπαλπικών λιβαδιών Μακροχρόνιες επιδράσεις της βόσκησης στην ποικιλότητα των υπαλπικών λιβαδιών Ι. Θεοδωρίδης και Ζ. Κούκουρα Εργαστήριο Δασικών Βοσκοτόπων (236), Τομέας Λιβαδοπονίας και Άγριας Πανίδας- Ιχθυοπονίας Γλυκέων

Διαβάστε περισσότερα

Πανόραμα εργασιών στα πρακτικά των Πανελλήνιων Λιβαδοπονικών Συνεδρίων της Ελληνικής Λιβαδοπονικής Εταιρείας ( )

Πανόραμα εργασιών στα πρακτικά των Πανελλήνιων Λιβαδοπονικών Συνεδρίων της Ελληνικής Λιβαδοπονικής Εταιρείας ( ) Πανόραμα εργασιών στα πρακτικά των Πανελλήνιων Λιβαδοπονικών Συνεδρίων της Ελληνικής Λιβαδοπονικής Εταιρείας (1996 2006) Ε. Τσατσιάδης, Α. Άνιφτος και Β.Π. Παπαναστάσης Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η Ορνιθόπολις; Ποιος είναι ο στόχος; Η Ορνιθόπολις έχει δύο βασικούς στόχους: Γιατί να παρατηρώ τα πουλιά;

Τι είναι η Ορνιθόπολις; Ποιος είναι ο στόχος; Η Ορνιθόπολις έχει δύο βασικούς στόχους: Γιατί να παρατηρώ τα πουλιά; Οδηγός Παρατήρησης Τι είναι η Ορνιθόπολις; Η Ορνιθόπολις είναι ένα ερευνητικό πρόγραμμα με σκοπό τη γνωριμία και τη συνεργασία των πολιτών με την επιστημονική κοινότητα του Πανεπιστημίου Πατρών. Μέσα από

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΛΩΡΙΔΑ ΚΑΙ Η ΠΑΝΙΔΑ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ. ΟΜΑΔΑ 1 Κορμπάκη Δέσποινα Κολακλίδη Ναταλία Ζαχαροπούλου Φιλιππούλα Θανοπούλου Ιωαννά

Η ΧΛΩΡΙΔΑ ΚΑΙ Η ΠΑΝΙΔΑ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ. ΟΜΑΔΑ 1 Κορμπάκη Δέσποινα Κολακλίδη Ναταλία Ζαχαροπούλου Φιλιππούλα Θανοπούλου Ιωαννά Η ΧΛΩΡΙΔΑ ΚΑΙ Η ΠΑΝΙΔΑ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΟΜΑΔΑ 1 Κορμπάκη Δέσποινα Κολακλίδη Ναταλία Ζαχαροπούλου Φιλιππούλα Θανοπούλου Ιωαννά ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΕΠΙΛΕΞΑΜΕ: Η χλωρίδα και η πανίδα στην χώρα μας είναι ένα πολύ σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση της βόσκησης αγροτικών ζώων στις προστατευόμενες περιοχές

Διαχείριση της βόσκησης αγροτικών ζώων στις προστατευόμενες περιοχές ΗΜΕΡΙΔΑ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ-ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ-ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ «Η κτηνοτροφία στο Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης» 20 Νοεμβρίου 2015, Κομοτηνή Διαχείριση της βόσκησης αγροτικών ζώων στις προστατευόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Η ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Γυπαετός -Gypaetus barbatus Τα πουλιά που φωλιάζουν, διαχειμάζουν και σταματούν κατά την μετανάστευση. Ποικιλότητα - καταγωγή - ιδιαιτερότητες - απειλές - σημαντικά είδη και

Διαβάστε περισσότερα

EUB003 - Έλος Ψαχνών ή Κολοβρέχτης

EUB003 - Έλος Ψαχνών ή Κολοβρέχτης EUB003 - Έλος Ψαχνών ή Κολοβρέχτης Περιγραφή Το έλος Ψαχνών ή Κολοβρέχτης βρίσκεται περίπου 3 χιλιόμετρα βόρεια της Νέας Αρτάκης, στο Δήμο Χαλκιδέων. Έχει καταγραφεί ως υγρότοπος από το ΕΚΒΥ με κωδικό

Διαβάστε περισσότερα

European Breeding Bird Atlas 2 1ος Ελληνικός Άτλαντας Αναπαραγόμενων Πουλιών ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΕΔΙΟΥ - ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

European Breeding Bird Atlas 2 1ος Ελληνικός Άτλαντας Αναπαραγόμενων Πουλιών ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΕΔΙΟΥ - ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ European Breeding Bird Atlas 2 1ος Ελληνικός Άτλαντας Αναπαραγόμενων Πουλιών ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΕΔΙΟΥ - ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ Τετράγωνο 10x10 2x2 Έτος Ημερομηνία (ηη/μμ/εεεε) Κοντινότερος οικισμός Ώρα Αρχή

Διαβάστε περισσότερα

European Breeding Bird Atlas 2 1ος Ελληνικός Άτλαντας Αναπαραγόμενων Πουλιών ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΕΔΙΟΥ - ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

European Breeding Bird Atlas 2 1ος Ελληνικός Άτλαντας Αναπαραγόμενων Πουλιών ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΕΔΙΟΥ - ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ European Breeding Bird Atlas 2 1ος Ελληνικός Άτλαντας Αναπαραγόμενων Πουλιών ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΕΔΙΟΥ - ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ Τετράγωνο 10x10 2x2 Έτος Ημερομηνία (ηη/μμ/εεεε) Κοντινότερος οικισμός Ώρα Αρχή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΣΗ Γ: Σχέδια Δράσης. ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Σχέδιο Δράσης για την Ζώνη Ειδικής Προστασίας «GR Βόρεια Λέσβος» ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ - ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΟΣ:

ΦΑΣΗ Γ: Σχέδια Δράσης. ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Σχέδιο Δράσης για την Ζώνη Ειδικής Προστασίας «GR Βόρεια Λέσβος» ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ - ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΟΣ: ΕΡΓΟ: «Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας»

Διαβάστε περισσότερα

KRI083 - Έλος Ποταμού Μαλίων

KRI083 - Έλος Ποταμού Μαλίων KRI083 - Έλος Ποταμού Μαλίων Περιγραφή Το Έλος Ποταμού Μαλίων βρίσκεται περίπου 2,4 χιλιόμετρα βορειοανατολικά από τον ομώνυμο οικισμό, στο Δήμο Χερσονήσου. Συμπεριλαμβάνεται στην εθνική απογραφή με κωδικό

Διαβάστε περισσότερα

ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «ΒΟΥΝΟΚΟΡΦΕΣ ΜΑΔΑΡΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΣ» ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΟΠΟΙ

ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «ΒΟΥΝΟΚΟΡΦΕΣ ΜΑΔΑΡΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΣ» ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΟΠΟΙ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ (2009/147/ΕΚ) ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ Μακρή Μαρία, Βιολόγος, Υπ. Διδάκτορας Βλαχόπουλος Κωνσταντίνος, Περιβαλλοντολόγος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Σχέδιο Δράσης για την Ζώνη Ειδικής Προστασίας «GR Ευρύτερη περιοχή Γαλαξειδίου» ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ:

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Σχέδιο Δράσης για την Ζώνη Ειδικής Προστασίας «GR Ευρύτερη περιοχή Γαλαξειδίου» ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ: ΕΡΓΟ: «Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας»

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία του μωσαϊκού των ενδιαιτημάτων των αγροκτηνοτροφικών οροπεδίων του Εθνικού Δρυμού Βίκου Αώου για την ορνιθοπανίδα

Η σημασία του μωσαϊκού των ενδιαιτημάτων των αγροκτηνοτροφικών οροπεδίων του Εθνικού Δρυμού Βίκου Αώου για την ορνιθοπανίδα Η σημασία του μωσαϊκού των ενδιαιτημάτων των αγροκτηνοτροφικών οροπεδίων του Εθνικού Δρυμού Βίκου Αώου για την ορνιθοπανίδα Η σημασία του μωσαϊκού των ενδιαιτημάτων των αγροκτηνοτροφικών οροπεδίων του

Διαβάστε περισσότερα

Φροντίζοντας τα πουλιά που ζουν πλάι μας

Φροντίζοντας τα πουλιά που ζουν πλάι μας Φροντίζοντας τα πουλιά που ζουν πλάι μας Επιμέλεια έκδοσης Ευγενία Πανώριου & Ρούλα Τρίγκου Κείμενα - Σχέδια Παναγιώτης Λατσούδης Γραφιστική επιμέλεια ONArt/ Dennis Spearman Εκτύπωση Colorprint - Τσεκούρας

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική μελέτη της ποικιλότητας ειδών και αφθονίας της ορνιθοπανίδας λιβαδικών και αγροτικών οικοσυστημάτων της περιοχής Ελασσόνας

Συγκριτική μελέτη της ποικιλότητας ειδών και αφθονίας της ορνιθοπανίδας λιβαδικών και αγροτικών οικοσυστημάτων της περιοχής Ελασσόνας Συγκριτική μελέτη της ποικιλότητας ειδών και αφθονίας της ορνιθοπανίδας λιβαδικών και αγροτικών Α. Σφουγγάρης και Θ. Τσιλιγιάννης Εργαστήριο Διαχείρισης Οικοσυστημάτων και Βιοποικιλότητας, Τμήμα Γεωπονίας,

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή της νομαδικής κτηνοτροφίας στη δημιουργία των αλπικών και υπαλπικών σχηματισμών του Δικτύου «NATURA 2000»

Η συμβολή της νομαδικής κτηνοτροφίας στη δημιουργία των αλπικών και υπαλπικών σχηματισμών του Δικτύου «NATURA 2000» Η συμβολή της νομαδικής κτηνοτροφίας στη δημιουργία των αλπικών και υπαλπικών σχηματισμών του Δικτύου «NATURA 2000» Ε. Γκανάτσου, Δ. Ράπτη και Ι. Ισπικούδης Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας (286), Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Δασολιβαδικά Συστήματα. Θ. Παπαχρήστου & Π. Πλατής Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών

Δασολιβαδικά Συστήματα. Θ. Παπαχρήστου & Π. Πλατής Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών Δασολιβαδικά Συστήματα Θ. Παπαχρήστου & Π. Πλατής Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών Δασολιβαδικά Συστήματα συστήματα χρήσης γης Βοσκήσιμη ύλη Κτηνοτροφικά προϊόντα Δασικά προϊόντα Μακροπρόθεσμο κέρδος από δένδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 1000402 (ΑΓΙΑ)

ΕΙ ΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 1000402 (ΑΓΙΑ) ΕΙ ΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ για την Ανανέωση και Τροποποίηση της ΑΕΠΟ του υφιστάµενου Σταθµού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας µε κωδικό 1000402 (ΑΓΙΑ) της εταιρείας VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. η µελετήτρια ΘΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Σχέδιο Δράσης για την Ζώνη Ειδικής Προστασίας «GR Κοιλάδα Τιμίου Προδρόμου - Μενοίκιο»

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Σχέδιο Δράσης για την Ζώνη Ειδικής Προστασίας «GR Κοιλάδα Τιμίου Προδρόμου - Μενοίκιο» ΕΡΓΟ: «Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας»

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα κατάσταση των λιβαδιών και δασών στην Αλβανία και προοπτικές ανάπτυξή τους

Παρούσα κατάσταση των λιβαδιών και δασών στην Αλβανία και προοπτικές ανάπτυξή τους Παρούσα κατάσταση των λιβαδιών και δασών στην Αλβανία και προοπτικές ανάπτυξή τους Παρούσα κατάσταση των λιβαδιών και δασών στην Αλβανία και προοπτικές ανάπτυξή τους V. Mine, T. Mako και R. Peka Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Η λιβαδοπονία ως παράγοντας ανάπτυξης της

Η λιβαδοπονία ως παράγοντας ανάπτυξης της Η λιβαδοπονία ως παράγοντας ανάπτυξης της Θεσσαλικής υπαίθρου Η λιβαδοπονία ως παράγοντας ανάπτυξης της Θεσσαλικής υπαίθρου Ι.Β. Μανωλόπουλος Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων (Δ.Γ.Ε.), Τ.Ε.Ι.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός Ικανοποιητικών Τιμών Αναφοράς και Στόχων Διατήρησης

Προσδιορισμός Ικανοποιητικών Τιμών Αναφοράς και Στόχων Διατήρησης Προσδιορισμός Ικανοποιητικών Τιμών Αναφοράς και Στόχων Διατήρησης Μια πρώτη προσέγγιση για την περίπτωση του Χρυσαετού στο Εθνικό Πάρκο Κορώνειας Βόλβης Σιδηρόπουλος, Λ., Navarrette, E., Αλιβιζάτος, Χ.,

Διαβάστε περισσότερα

Πανίδα στα ορεινά οικοσυστήματα. Πέτρος Λυμπεράκης

Πανίδα στα ορεινά οικοσυστήματα. Πέτρος Λυμπεράκης Πανίδα στα ορεινά οικοσυστήματα Πέτρος Λυμπεράκης Ορισμοί 1 Βουνό: ποιά κριτήρια; Υψόμετρο, όγκος, ανάγλυφο, κλίση, διάταξη στο χώρο, συνέχεια... Υψόμετρο : ανάγκη ορισμού σημείου αναφοράς. Μέση στάθμη

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Πανελλήνιο Λιβαδοπονικό Συνέδριο Καρπενήσι 4-6 Σεπτεµβρίου 2002 Λιβαδοπονία και ανάπτυξη ορεινών περιοχών

3 ο Πανελλήνιο Λιβαδοπονικό Συνέδριο Καρπενήσι 4-6 Σεπτεµβρίου 2002 Λιβαδοπονία και ανάπτυξη ορεινών περιοχών 3 ο Πανελλήνιο Λιβαδοπονικό Συνέδριο Καρπενήσι 4-6 Σεπτεµβρίου 2002 Λιβαδοπονία και ανάπτυξη ορεινών περιοχών Συµπεράσµατα Συµβολή των λιβαδιών στην ανάπτυξη των ορεινών περιοχών Τα λιβάδια της χώρας αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση των χαρακτηριστικών του τοπίου και της ανθρώπινης όχλησης στην παρουσία της ορνιθοπανίδας σε λιβαδικά οικοσυστήματα

Επίδραση των χαρακτηριστικών του τοπίου και της ανθρώπινης όχλησης στην παρουσία της ορνιθοπανίδας σε λιβαδικά οικοσυστήματα Επίδραση των χαρακτηριστικών του τοπίου και της ανθρώπινης όχλησης στην παρουσία της ορνιθοπανίδας σε λιβαδικά οικοσυστήματα Σ. Πλεξίδα και Α. Σφουγγάρης Εργαστήριο Διαχείρισης Οικοσυστημάτων και Βιοποικιλότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΗΓΩΝ ΤΡΟΦΗΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΗΓΩΝ ΤΡΟΦΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΗΓΩΝ ΤΡΟΦΗΣ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΒΑΔΙΩΝ Στη χώρα μας, οι κύριες χρήσεις γης είναι Λιβάδια Γεωργικές εκτάσεις Δάση Ιδιαίτερα στον ορεινό και

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυγχάνοντας την παροχή πολλαπλών οικοσυστημικών υπηρεσιών: η σπουδαιότητα των αγρο-οικοσυστημάτων

Επιτυγχάνοντας την παροχή πολλαπλών οικοσυστημικών υπηρεσιών: η σπουδαιότητα των αγρο-οικοσυστημάτων Επιτυγχάνοντας την παροχή πολλαπλών οικοσυστημικών υπηρεσιών: η σπουδαιότητα των αγρο-οικοσυστημάτων Achieving the delivery of multiple Ecosystem Services: the significance of Agro-ecosystems Δρ. Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

Λιβαδικά Οικοσυστήματα και Κλιματική Αλλαγή

Λιβαδικά Οικοσυστήματα και Κλιματική Αλλαγή Λιβαδικά Οικοσυστήματα και Κλιματική Αλλαγή Μιχάλης Βραχνάκης, Γεώργιος Ζαβάκος, Αχιλλέας Τσισρούκης, Περικλής Μπίρτσας, Δημήτριος Ζιάνης, Βασίλειος Αρέτος Τμήμα Δασοπονίας & ΔΦΠ (Καρδίτσα), ΤΕΙ Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίστε τα πουλιά της Μεσαορίας

Γνωρίστε τα πουλιά της Μεσαορίας Γνωρίστε τα πουλιά της Μεσαορίας LIFE - FORBIRDS (LIFE 13 NAT/CY/000176) Γνωρίστε µερικά από τα πουλιά της Μεσαορίας Το φυλλάδιο αυτό ετοιµάστηκε στο πλαίσιο του έργου LIFE-FORBIRDS που συγχρηµατοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

Τα πουλιά της Άνδρου και οι δράσεις για τη μελέτη και προστασία τους

Τα πουλιά της Άνδρου και οι δράσεις για τη μελέτη και προστασία τους Τα πουλιά της Άνδρου και οι δράσεις για τη μελέτη και προστασία τους Ρούλα Τρίγκου ασολόγος MSc Συντονίστρια Ενημέρωσης ράσεων ιατήρησης ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ- 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013, ΑΝ ΡΟΣ ιαχρονική παρουσία

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΣΗ Γ: Σχέδια Δράσης. ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Σχέδιο Δράσης για την Ζώνη Ειδικής Προστασίας «GR Όρος Πήλιο»

ΦΑΣΗ Γ: Σχέδια Δράσης. ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Σχέδιο Δράσης για την Ζώνη Ειδικής Προστασίας «GR Όρος Πήλιο» ΕΡΓΟ: «Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας»

Διαβάστε περισσότερα

ασογεωργικά συστήµατα: Παράδοση και νέες προοπτικές ανάπτυξης και διαχείρισης της γεωργικής γης

ασογεωργικά συστήµατα: Παράδοση και νέες προοπτικές ανάπτυξης και διαχείρισης της γεωργικής γης ασογεωργικά συστήµατα: Παράδοση και νέες προοπτικές ανάπτυξης και διαχείρισης της γεωργικής γης Κ. Μαντζανάς Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας Σχολή ασολογίας και Φ. Περιβάλλοντος Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση των πεδινών δασικών βιοτόπων για τα πουλιά στην Κύπρο

Βελτίωση των πεδινών δασικών βιοτόπων για τα πουλιά στην Κύπρο LIFE-FORBIRDS LIFE13 NAT/CY/000176 Βελτίωση των πεδινών δασικών βιοτόπων για τα πουλιά στην Κύπρο «Improving lowland forest habitats for Birds in Cyprus» Κωνσταντίνος Κουνναμάς, Μονάδα Διατήρησης της Φύσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΣΗ Γ: Σχέδια Δράσης. ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Σχέδιο Δράσης για την Ζώνη Ειδικής Προστασίας «GR Όρος Υμηττός» ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ - ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΟΣ:

ΦΑΣΗ Γ: Σχέδια Δράσης. ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Σχέδιο Δράσης για την Ζώνη Ειδικής Προστασίας «GR Όρος Υμηττός» ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ - ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΟΣ: ΕΡΓΟ: «Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας»

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των συστημάτων εκτροφής μικρών μηρυκαστικών στην Επαρχία Λαγκαδά Θεσσαλονίκης

Διερεύνηση των συστημάτων εκτροφής μικρών μηρυκαστικών στην Επαρχία Λαγκαδά Θεσσαλονίκης Διερεύνηση των συστημάτων εκτροφής μικρών μηρυκαστικών στην Επαρχία Λαγκαδά Θεσσαλονίκης Διερεύνηση των συστημάτων εκτροφής μικρών μηρυκαστικών στην Επαρχία Λαγκαδά Θεσσαλονίκης Μ.Δ. Γιακουλάκη, Μ.Π. Ζαρόβαλη,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Ωλενός, Ακράτα

ΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Ωλενός, Ακράτα ΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ωλενός, Ακράτα Από τα αρχαία χρόνια, η γεωργία συνεχώς «απαλλοτριώνει» περιοχές από την άγρια φύση. τέως λίμνη Αγουλινίτσα Η Γεωργία κατακερματίζει το βιότοπο των ειδών που χρειάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Παρόχθια οικοσυστήματα. Ανθρωπογενείς επιδράσεις.

Παρόχθια οικοσυστήματα. Ανθρωπογενείς επιδράσεις. Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Παρόχθια οικοσυστήματα. Ανθρωπογενείς επιδράσεις. 2ο ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας 2014 Τι είναι η παρόχθια ζώνη; Η παρόχθια περιοχή είναι δίπλα σε κάποια όχθη ποταμών, χειμάρρων,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ ΕΝΑΣ ΠΟΛΥΤΙΜΟΣ ΠΟΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΠ

ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ ΕΝΑΣ ΠΟΛΥΤΙΜΟΣ ΠΟΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΠ Είχαμε και παλιότερα αναφερθεί στους βοσκότοπους, τον ανεκτίμητο αυτό πόρο για την κτηνοτροφία μας, το ρόλο τους στη βιωσιμότητα της, με την καταλυτική συμβολή τους στη μείωση του κόστους παραγωγής. Είχαμε

Διαβάστε περισσότερα

AND014 - Εκβολή όρμου Λεύκα

AND014 - Εκβολή όρμου Λεύκα AND014 - Εκβολή όρμου Λεύκα Περιγραφή Η εκβολή του όρμου Λεύκα βρίσκεται περίπου 5 χιλιόμετρα βόρεια του οικισμού Αρνάς (ή Άρνη) στην Άνδρο. Πρόκειται για εκβολή ρύακα σχεδόν μόνιμης ροής, που τροφοδοτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ D4: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ

ΔΡΑΣΗ D4: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΔΡΑΣΗ D4: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ Εισαγωγή Στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE «Υλοποίηση μέτρων διαχείρισης στον υγρότοπο του Άγρα» και ειδικότερα για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΕΚΦΡΑΣΕΤΕ: ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ -> ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΟ

ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΕΚΦΡΑΣΕΤΕ: ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ -> ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΟ ΧΡΥΣΑΕΤΟΙ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Είμαστε μέλη της ερευνητικής ομάδας που ασχολείται με το περιβάλλον και με το τι μας κάνει να χαμογελάμε στη φύση. Επιλέξαμε αυτό το θέμα επειδή πιστεύουμε πως ακόμα υπάρχουν πράγματα

Διαβάστε περισσότερα

Η ποικιλότητα των τύπων οικοτόπων των ελληνικών

Η ποικιλότητα των τύπων οικοτόπων των ελληνικών Η ποικιλότητα των τύπων οικοτόπων των ελληνικών ποολίβαδων Η ποικιλότητα των τύπων οικοτόπων των ελληνικών ποολίβαδων Π. Κακούρος Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ), (60394) 570 01 Θέρμη - Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

AND016 - Εκβολή Πλούσκα (Γίδες)

AND016 - Εκβολή Πλούσκα (Γίδες) AND016 - Εκβολή Πλούσκα (Γίδες) Περιγραφή Η εκβολή του ποταμού Πλούσκα βρίσκεται περίπου 3 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του οικισμού Βιτάλι και υπάγεται διοικητικά στον Δήμο Άνδρου. Πρόκειται για εκβολή ποταμού

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική μελέτη της κτηνοτροφικής δραστηριότητας στα όρη Οίτη και Καλλίδρομο

Συγκριτική μελέτη της κτηνοτροφικής δραστηριότητας στα όρη Οίτη και Καλλίδρομο Συγκριτική μελέτη της κτηνοτροφικής δραστηριότητας στα όρη Οίτη και Καλλίδρομο Χ.Κ. Ευαγγέλου, Κ.Θ. Μαντζανάς και Β.Π. Παπαναστάσης Α.Π.Θ., Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Λιβαδικής

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Άγριας Πανίδας

Διαχείριση Άγριας Πανίδας Διαχείριση Άγριας Πανίδας Χειμερινό 2013-2014 Διάλεξη 3 Γενικά στοιχεία για την άγρια πανίδα Ως ενδιαίτημα ορίζεται η οικολογική ή περιβαλλοντική περιοχή όπου διαβιεί ένας οργανισμός, ή όπου, με βάση τις

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφική κατανομή των ειδών των γενών Lathyrus sp. και Vicia sp. στην Ελλάδα

Γεωγραφική κατανομή των ειδών των γενών Lathyrus sp. και Vicia sp. στην Ελλάδα Γεωγραφική κατανομή των ειδών των γενών Lathyrus sp. και Vicia sp. στην Ελλάδα K. Καραγιάννης, I. Θεοδωρίδης και Z. Κούκουρα Εργαστήριο Δασικών Βοσκοτόπων, Τομέας Λιβαδοπονίας και Άγριας Πανίδας, Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Χλωρίδα και Πανίδα

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Χλωρίδα και Πανίδα ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χλωρίδα και Πανίδα ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λάθος καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Σχέδιο Δράσης για την Ζώνη Ειδικής Προστασίας «GR Βόρεια Σύρος και νησίδες» ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ:

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Σχέδιο Δράσης για την Ζώνη Ειδικής Προστασίας «GR Βόρεια Σύρος και νησίδες» ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ: ΕΡΓΟ: «Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας»

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της Δασικής Υπηρεσίας στις προστατευόμενες περιοχές του δικτύου NATURA 2000

Ο ρόλος της Δασικής Υπηρεσίας στις προστατευόμενες περιοχές του δικτύου NATURA 2000 Ο ρόλος της Δασικής Υπηρεσίας στις προστατευόμενες περιοχές του δικτύου NATURA 2000 Αρβανίτης Παντελής Δασολόγος, PhD Δ/νση Δασών Ηρακλείου τηλ 2810264962. email: p.arvanitis@apdkritis.gov.gr NATURA 2000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟΥΣ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥΣ, ΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ & ΤΑ ΧΩΡΙΑ

ΠΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟΥΣ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥΣ, ΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ & ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΠΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟΥΣ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥΣ, ΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ & ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πουλιά των υγροτόπων Οι υγρότοποι (λίμνες, ποτάμια, έλη, υγρά λιβάδια κ.λπ.) είναι τόσο πλούσια μέρη ώστε περισσότερα

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικοί Βιότοποι. Τάξη Οδηγίες Μάθημα Ε Δημοτικού Πώς συμπληρώνουμε τα φύλλα εργασίας Γεωγραφία

Ελληνικοί Βιότοποι. Τάξη Οδηγίες Μάθημα Ε Δημοτικού Πώς συμπληρώνουμε τα φύλλα εργασίας Γεωγραφία Τάξη Οδηγίες Μάθημα Ε Δημοτικού Πώς συμπληρώνουμε τα φύλλα εργασίας Γεωγραφία Στόχος της δραστηριότητας αυτής είναι να γνωρίσουμε και να καταγράψουμε τους ελληνικούς βιότοπους και να εντοπίσουμε τα ζώα

Διαβάστε περισσότερα

Συνέργεια εκμετάλλευσης δασικής βιομάζας και βόσκησης για τη διατήρηση της ορνιθοπανίδας και την οικονομία της υπαίθρου

Συνέργεια εκμετάλλευσης δασικής βιομάζας και βόσκησης για τη διατήρηση της ορνιθοπανίδας και την οικονομία της υπαίθρου Συνέργεια εκμετάλλευσης δασικής βιομάζας και βόσκησης για τη διατήρηση της ορνιθοπανίδας και την οικονομία της υπαίθρου Π. Κακούρος 1, Π. Κουράκλη 2, Π. Χασιλίδης 3 και Ρ. Τσιακίρης 4 1. Ελληνικό Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Λιβάδια - Θαµνότοποι

Λιβάδια - Θαµνότοποι ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Λιβάδια - Θαµνότοποι ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λάθος καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυλειτουργικότητα λιβαδιών και ανάπτυξη ορεινών και μειονεκτικών περιοχών

Πολυλειτουργικότητα λιβαδιών και ανάπτυξη ορεινών και μειονεκτικών περιοχών Πολυλειτουργικότητα λιβαδιών και ανάπτυξη ορεινών και μειονεκτικών περιοχών Θ. Γ. Παπαχρήστου 1 και Ι. Π. Ισπικούδης 2 1 Εργαστήριο Λιβαδοπονίας, Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών, Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας,

Διαβάστε περισσότερα