DESTINATOR NAVIGATES ΓΙΑ ΤΟ PACKARD BELL COMPASSEO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "DESTINATOR NAVIGATES ΓΙΑ ΤΟ PACKARD BELL COMPASSEO"

Transcript

1 DESTINATOR NAVIGATES ΓΙΑ ΤΟ PACKARD BELL COMPASSEO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

2 Γνωστοποιήσεις και δηλώσεις αποποίησης της ευθύνης Γνωστοποίηση περί πνευματικών δικαιωμάτων Destinator Navigates για το Packard Bell Compasseo - Εγχειρίδιο χρήσης. Πνευματικά δικαιώματα 2006 Packard Bell B.V. Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή ή μετάδοση του παρόντος εγχειριδίου ή μέρους αυτού, σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό, χημικό, δια χειρός ή άλλο, όπως μεταξύ άλλων τα συστήματα φωτοαντιγραφής, εγγραφής ή αποθήκευσης και ανάκτησης πληροφοριών, για οποιονδήποτε σκοπό, χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια της Packard Bell B.V. Δήλωση αποποίησης της ευθύνης Όλα τα προϊόντα και αξεσουάρ GPS της Packard Bell πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο ως ταξιδιωτικά βοηθήματα. ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΫΠΟΘΕΤΟΥΝ ΑΚΡΙΒΕΙΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ, ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ, ΘΕΣΗΣ Ή ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ. Συνιστά αποκλειστική ευθύνη του χρήστη η συνετή χρήση του προϊόντος. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ Η PACKARD BELL ΠΡΟΣ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΗ, ΕΙΔΙΚΉ Ή ΑΛΛΗ ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ GPS ΤΗΣ PACKARD BELL Ή ΑΠΟ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. Οποιεσδήποτε πληροφορίες προμηθεύεται η PACKARD BELL από τρίτα πρόσωπα, όπως τη Navteq Corp., την ALERTEGPS SARL ή τη Destinator Europe GmbH (εφεξής «πληροφορίες προερχόμενες από τρίτα πρόσωπα»), χωρίς όμως να περιορίζεται σε αυτά, και περιλαμβάνονται στο προϊόν GPS της Packard Bell, παρέχονται στους τελικούς χρήστες «ως έχουν», χωρίς οποιουδήποτε είδους εγγύηση, είτε αυτή είναι σιωπηρή, ρητή ή καθορισμένη δια νόμου. Η PACKARD BELL δεν εγγυάται την ακρίβεια, καταλληλότητα ή πληρότητα οιωνδήποτε πληροφοριών προερχόμενων από τρίτα πρόσωπα, οι οποίες περιλαμβάνονται στο GPS και αρνείται ρητά οποιαδήποτε ευθύνη για σφάλματα ή παραλείψεις σε αυτές τις πληροφορίες και υλικό. Η PACKARD BELL δεν φέρει σε καμία περίπτωση ευθύνη για τυχόν ζημίες, μεταξύ άλλων άμεσες ή έμμεσες, ειδικές, απρόβλεπτες, ποινικές ή αποθετικές ζημίες, απώλειες ή δαπάνες, χωρίς όμως να περιορίζεται σε αυτές, οι οποίες προκύπτουν σε σχέση με τέτοιου είδους πληροφορίες προερχόμενες από τρίτα πρόσωπα ή τη χρήση τους ή την ανικανότητα χρήσης από οποιονδήποτε συμβαλλόμενο, ή σε σχέση με οποιαδήποτε μη εκπλήρωση υποχρεώσεως, σφάλμα, παράλειψη, διακοπή, ελάττωμα, καθυστέρηση στη λειτουργία ή τη μετάδοση, ιούς υπολογιστή ή βλάβη γραμμής ή βλάβη συστήματος, ακόμα και αν η PACKARD BELL ή οι θυγατρικές της έχουν ενημερωθεί για την πιθανότητα πρόκλησης τέτοιου είδους ζημιών, απωλειών ή δαπανών. Η πρόσβαση, από οποιονδήποτε χρήστη, μέσω οποιασδήποτε υπερσύνδεσης σε πόρους του Διαδικτύου οι οποίοι αναφέρονται στην παρούσα τεκμηρίωση πραγματοποιείται υπό ιδία ευθύνη του χρήστη, και το περιεχόμενο, η ακρίβεια και οι απόψεις που εκφράζονται και άλλες συνδέσεις που παρέχονται από αυτούς τους πόρους δεν έχουν υποβληθεί σε διαδικασία εξέτασης, επαλήθευσης, παρακολούθησης ή έγκρισης από την PACKARD BELL. Τακτικά γίνονται ενημερώσεις των στοιχείων λογισμικού και υλισμικού. Για το λόγο αυτόν, κάποιες από τις οδηγίες, τις προδιαγραφές και τις εικόνες της παρούσας τεκμηρίωσης ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς από την περίπτωσή σας. Όλα τα στοιχεία που περιγράφονται στον παρόντα οδηγό έχουν μόνο επεξηγηματικό χαρακτήρα και ενδέχεται να μην ισχύουν στην περίπτωσή σας. Δεν είναι δυνατή η διεκδίκηση νόμιμων δικαιωμάτων από περιγραφές που παρατίθενται στο παρόν εγχειρίδιο. Η εταιρία Packard Bell B.V. διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρεί ή να προβαίνει σε τροποποιήσεις ή βελτιώσεις του συγκεκριμένου προϊόντος ή των εγγράφων τεκμηρίωσης, οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς την υποχρέωση ενημέρωσης οιωνδήποτε ατόμων σχετικά με τις εν λόγω αναθεωρήσεις ή βελτιώσεις. ΑΝ Ο ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΘΕΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΑΝΙΣΧΥΡΟΣ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, Η ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ PACKARD BELL ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΒΑΛΕ Ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ." Εμπορικά σήματα Το Packard Bell αποτελεί σήμα κατατεθέν της Packard Bell B.V. Το Destinator Navigates αποτελεί εμπορικό σήμα της Destinator Technologies Inc. (DTI). Κάθε άλλη επωνυμία εταιρείας ή προϊόντος αποτελεί εμπορικό σήμα, σήμα κατατεθέν ή σήμα υπηρεσίας των αντίστοιχων κατόχων τους.

3 Προσοχή Μην αφήνετε τη συσκευή μέσα στο όχημα. Η έκθεσή της στην ηλιακή ακτινοβολία ενδέχεται να της προκαλέσει ζημιά. Μην αποτεφρώνετε και μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή, διότι ενδέχεται να προκληθεί έκρηξη ή έκλυση τοξικών υλικών. Μη βραχυκυκλώνετε, διότι κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκληθεί έγκαυμα. Απόρριψη του προϊόντος Σύμφωνα με την Οδηγία περί άχρηστου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (WEEE), είναι υποχρεωτική η απόρριψη των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων ξεχωριστά από τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα, προκειμένου να προωθηθεί η επαναχρησιμοποίηση, η ανακύκλωση και λοιπές μορφές ανάκτησης, καθώς και η μείωση της ποσότητας των προς καταστροφή απορριμμάτων με προοπτική τη μείωση του μεγέθους των χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων. Αυτό αφορά τον υπολογιστή και όλα τα παρελκόμενά του, όπως π.χ. το πληκτρολόγιο, το ποντίκι, το τηλεχειριστήριο, τα ηχεία κτλ. Όταν απορρίπτετε τέτοιου είδους προϊόντα, τηρήστε τις κατευθυντήριες οδηγίες που ισχύουν στο δήμο σας ή/και απευθυνθείτε στο κατάστημα λιανικής όταν αγοράζετε ένα καινούργιο προϊόν. Γνωστοποίηση σχετικά με την μπαταρία ΜΗΝ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΕ ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ. ΕΑΝ Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΕΣΦΑΛΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΡΗΞΗΣ. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΕ ΤΙΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ. Η τελική απόρριψη των μπαταριών θα πρέπει να διενεργείται σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τους κανονισμούς. Μην απορρίπτετε χρησιμοποιημένες μπαταρίες μαζί με τα συνήθη σας απορρίμματα: η αποτέφρωση, η απόθεσή τους σε χώρους υγειονομικής ταφής ή η ανάμιξή τους με τα δημοτικά στερεά απορρίμματα απαγορεύεται δια νόμου στις περισσότερες χώρες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την φιλική προς το περιβάλλον συλλογή, ανακύκλωση και απόρριψη μπαταριών, απευθυνθείτε στους κατά τόπους υπευθύνους διαχείρισης απορριμμάτων. Σημείωση: Για μερικούς μικρούς δήμους, ενδέχεται να μην υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα οδών. Σε αυτές τις περιπτώσεις, επιλέξτε το μεγαλύτερο δήμο ο οποίος αναφέρεται εντός παρενθέσεων, προκειμένου να αναζητήσετε τις εν λόγω οδούς. Εναλλακτικά, μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά αναζήτησης σε Οδό>Πόλη ή Ταχ. κωδικό>οδό για να εντοπίσετε δεδομένα οδών για μικρότερους δήμους. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Εάν εγκαταστήσετε το Packard Bell Compasseo στο όχημά σας, βεβαιωθείτε ότι θα τοποθετήσετε το κιτ βάσης αυτοκινήτου σε κατάλληλο σημείο του παρμπρίζ όπου δε θα παρεμποδίζει την ορατότητα του οδηγού ούτε τη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας. Για την ασφάλεια τόσο τη δική σας όσο και των άλλων, συνιστάται να χειρίζεστε το Compasseo μόνον όταν το όχημά σας είναι ακινητοποιημένο. Δε θα πρέπει να παρακολουθείτε την οθόνη της συσκευής ενώ οδηγάτε, εκτός εάν μπορείτε να το κάνετε αυτό χωρίς κίνδυνο. Εάν χρειαστεί να κάνετε ρυθμίσεις ή να εισαγάγετε νέο προορισμό, βεβαιωθείτε ότι θα ακινητοποιήσετε προηγουμένως το όχημά σας σε κατάλληλο σημείο. Θα πρέπει να οδηγείτε κανονικά σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Οι οδηγίες καθοδήγησης της συσκευής δεν απαλλάσσουν τον οδηγό από την προσωπική του ευθύνη σε θέματα ασφάλειας. Σημειωτέον ότι οι οδηγίες καθοδήγησης του Compasseo αποτελούν μόνον προτάσεις και σε καμία περίπτωση δεν διασφαλίζεται ότι αντιστοιχούν στις τρέχουσες οδικές συνθήκες. Συνεπώς, ο οδηγός θα πρέπει να επαληθεύει πάντα ότι είναι ασφαλές να ακολουθήσει τις εν λόγω οδηγίες. Εάν υπάρχει ανακολουθία μεταξύ οδικών συνθηκών και οδηγιών καθοδήγησης, ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας έχει πάντα την προτεραιότητα έναντι των οδηγιών καθοδήγησης διαδρομής του Compasseo. Δίνετε ιδιαίτερη προσοχή σε οδικές πινακίδες, διότι ενδέχεται να έχουν αλλάξει και να μην αντιστοιχούν πλέον στις πληροφορίες του χάρτη. Το Compasseo μπορεί να μην αναγνωρίσει δρόμους με απαγορευτικό εισόδου, μονόδρομους ή δεξιές/ αριστερές στροφές. Σημείωση: Συνιστάται επίσης ιδιαίτερα να τηρείτε τις ανωτέρω κατευθυντήριες οδηγίες όταν χρησιμοποιείτε το Compasseo σε τρόπο λειτουργίας Πεζού. 3

4 Πίνακας περιεχομένων Κεφάλαιο 1 - Destinator Navigates για το Packard Bell Compasseo Εισαγωγή Λειτουργίες του Destinator Navigates Εκπαιδευτικό βοήθημα Τεχνική υποστήριξη... 7 Κεφάλαιο 2 - Γνωριμία με το Compasseo Τι υπάρχει στο χάρτη: Δεν βρέθηκε GPS Προβολές χάρτη Σημείο στον χάρτη Μενού Κουμπιά οθόνης Κυκλική διαδοχή οθονών Κεφάλαιο 3 - Αναζήτηση θέσης Εισαγωγή διεύθυνσης Πρόσφατες θέσεις Αγαπημένα Χρήσιμα (σημεία ενδιαφέροντος) Θεώρηση διαδρομής ή Ακύρωση διαδρομής Κατάλογος Στροφή προς στροφή Επιλογή χάρτη Κεφάλαιο 4 - Σχεδιασμός ενός ταξιδιού Σχεδίαση πολλών στάσεων Αποφυγή δρόμων Αναπαραγωγή διαδρομής Κατάσταση Πεζού Ελεύθ περιήγ χάρτη Κεφάλαιο 5 - Ρυθμίσεις Χάρτης Γρήγορη πλοήγηση Ρυθμίσεις GPS Ειδοποιήσεις Μονάδες μέτρησης Θέμα εμφάνισης Εκπαιδευτική Επίδειξη Βοήθεια Κεφάλαιο 6 - Προδιαγραφές εγκατάστασης Απαιτήσεις υπολογιστή Εγκατάσταση της εφαρμογής Console Γραμμή εργαλείων Console Κεφάλαιο 7 - Χάρτες Διασύνδεση οθόνης χάρτη Εγκατάσταση χάρτη Map Cutter (Διασύνδεση οθόνης Αποκοπής Χαρτών) Εστίαση σε χάρτη Αποκοπή χάρτη Φόρτωση χάρτη Κατάργηση χάρτη

5 Κεφάλαιο 8 - Εισαγωγή ενός Αγαπημένου Δομή αρχείου εισαγωγής αγαπημένων Εισαγωγή ενός αρχείου.csv Προσθήκη θέσεων όπου υπάρχουν κάμερες-ραντάρ στη λίστα σημείων ενδιαφέροντος (POI) Κεφάλαιο 9 - Αναπαραγωγή MP Επισκόπηση Οθόνη αναπαραγωγής Λειτουργίες αναπαραγωγής Λειτουργίες περιήγησης Τρόπος λειτουργίας αναπαραγωγής Κεφάλαιο 10 - Προβολή φωτογραφιών Αλλαγή μεγέθους φωτογραφιών με το Magic Picture Επισκόπηση Προβολή φωτογραφιών Κεφάλαιο 11 - Ρυθμίσεις GPS της Packard Bell Ρυθμίσεις ενέργειας Ρυθμίσεις οπίσθιου φωτισμού Ρυθμίσεις Ώρας Ρυθμίσεις γλώσσας Πληροφορίες συστήματος

6 1 Κεφάλαιο 1 - Destinator Navigates για το Packard Bell Compasseo 1.1 Εισαγωγή Το Destinator Navigates είναι ένα πλήρες φορητό σύστημα πλοήγησης μέσω δορυφόρου. Χρησιμοποιεί τους δορυφόρους GPS (Global Positioning System, παγκόσμιο σύστημα εντοπισμού στίγματος) για να προσδιορίζει με ακρίβεια το στίγμα σας με τη βοήθεια της πλέον πρόσφατης τεχνολογίας δεδομένων χαρτογράφησης, για να σας πάει έγκαιρα στον προορισμό σας με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο, ενώ ταυτόχρονα σας βοηθά να χαράξετε τη διαδρομή σας με τη βοήθεια οδηγιών Turn by Turn (Στροφή-προς-στροφή), Voice (Φωνητικές) και Visual (Οπτικές). Εκτός από το Destinator Navigates, το Packard Bell Compasseo διαθέτει ενσωματωμένες λειτουργίες αναπαραγωγής MP3 και προβολής φωτογραφιών. Οι λειτουργίες αναπαραγωγής MP3 σάς επιτρέπουν να αναπαραγάγετε τα αγαπημένα σας κομμάτια από μια κάρτα SD ή MMC και να περιηγηθείτε ανάμεσα σε αυτά ανά άλμπουμ ή κομμάτι. Οι λειτουργίες προβολής φωτογραφιών σάς επιτρέπουν να κάνετε λήψη και να προβάλλετε ψηφιακές φωτογραφίες στο Packard Bell Compasseo. Σχήμα 1 - Κύριο μενού 1.2 Λειτουργίες του Destinator Navigates Το Destinator διαθέτει τις ακόλουθες λειτουργίες για εύκολη πλοήγηση: Σας επιτρέπει να κάνετε τη διαφοροποίηση μεταξύ πλοήγησης για αυτοκίνητα και για πεζούς Μπορείτε να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή πλοήγησης σε διάστημα μερικών λεπτών Χάρτες πλήρους οθόνης 2D/3D ημέρας και νύχτας με ακριβείς φωνητικές οδηγίες Δυνατότητα γρήγορης δημιουργίας διαδρομής για οποιαδήποτε απόσταση 6

7 Διασυνοριακή οδήγηση χωρίς αλλαγή χαρτών Κατανοητά μενού και κουμπιά στην οθόνη αφής για εύκολη εισαγωγή στοιχείων Άμεση ανάκτηση διεύθυνσης πρόσφατων θέσεων, αγαπημένων προορισμών ή χρήσιμων σημείων Σχεδιασμός διαδρομών που περιλαμβάνουν ενδιάμεσες στάσεις Αποφυγή δρόμων με διόδια, με μποτιλιάρισμα ή δρόμων που διέρχονται από επικίνδυνες περιοχές Παρέχει ειδοποιήσεις με μηνύματα για την κυκλοφορία (Προαιρετικά) Μεγάλη επιλογή χαρτών από ολόκληρο τον κόσμο Δυνατότητα επιλογής μεταξύ 10 γλωσσών τουλάχιστον Ελκυστική μορφή χαρτών και οθονών Εντελώς φορητό, μπορεί να χρησιμοποιείται σε όχημα ή από πεζό, όταν εκτελείτε τις καθημερινές εργασίες σας ή στις διακοπές 1.3 Εκπαιδευτικό βοήθημα Από το μενού Ρυθμίσεις, μπορείτε να πατήσετε στο κουμπί Εκπ. Βοήθημα για να ανοίξετε το πρόγραμμα Destinator Guided Tour. Αυτή η περιήγηση είναι ένας εξαιρετικός τρόπος εξοικείωσης με τις διαθέσιμες λειτουργίες πλοήγησης. 1.4 Τεχνική υποστήριξη Για απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις και γρήγορη βοήθεια, ανατρέξτε στο "Destinator FAQ for Registered Users" (Συνήθεις ερωτήσεις και απαντήσεις περί του Destinator για εγγεγραμμένους χρήστες) στη διεύθυνση στο Διαδίκτυο: κάντε κλικ στο Community, κάντε έναρξη σύνδεσης και κατόπιν επιλέξτε FAQ. Εάν έχετε άλλες απορίες σχετικά με το Destinator Navigates, απευθυνθείτε στον προμηθευτή σας ή στο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης για το Destinator μέσω στη διεύθυνση 7

8 2 Κεφάλαιο 2 - Γνωριμία με το Compasseo 2.1 Τι υπάρχει στο χάρτη: Όταν θέσετε για πρώτη φορά σε λειτουργία το Compasseo, θα εμφανιστεί η οθόνη Κύριος χάρτης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα εικονίδια που εμφανίζονται σε αυτήν την οθόνη του χάρτη για να σχεδιάσετε και να προβάλετε τη διαδρομή σας. Γραμμή Οδηγίες Τρέχουσα θέση Πληροφορίες ταξιδιού Σμίκρυνσ Μεγέθυνση Πυξίδα Ρυθμίσεις ενέργειας Ρυθμίσεις Γρήγορης Πλοήγ. Ένταση Κατάσταση Κουμπί Menu Εικόνα 2 - Οθόνη Χάρτης Η τρέχουσα θέση σας σε κατάσταση Οχήματος. Πυξίδα Η τρέχουσα θέση σας σε κατάσταση Πεζού. Η τελευταία γνωστή θέση σας όταν το σήμα GPS δεν είναι αξιόπιστο. Η διαδρομή που δημιουργήθηκε. Ο επιλεγμένος προορισμός. Η Πυξίδα εμφανίζει την κατεύθυνση μετακίνησης. 8

9 Εμφανίζει την κατάσταση του σήματος GPS. Ο κόκκινος δέκτης GPS αξιόπιστο σήμα GPS. σημαίνει ότι η συσκευή πλοήγησης δεν έχει εντοπίσει ακόμη ένα Ο πράσινος δέκτης GPS σημαίνει ότι η συσκευή πλοήγησης έχει εντοπίσει ένα αξιόπιστο σήμα GPS και ότι είστε έτοιμοι να ξεκινήσει η πλοήγηση. Αυτά τα εικονίδια εμφανίζουν την πηγή τροφοδοσίας, ηλεκτρισμός ή μπαταρία. Η μπαταρία εμφανίζεται με πράσινο, κίτρινο ή κόκκινο χρώμα ανάλογα με το αν η μπαταρία είναι φορτισμένη ή άδεια. Η γραμμή GPS είναι ένα κουμπί εναλλαγής εμφανίζει την απόσταση που απομένει και το χρόνο ταξιδιού, την ώρα άφιξης, ταχύτητα και υψόμετρο, καθώς και το όνομα και τον αριθμό της οδού. Όταν έχει υπολογιστεί η διαδρομή, η γραμμή Οδηγίες εμφανίζει πληροφορίες για την επόμενη στροφή. Κάντε κλικ σε αυτή τη γραμμή για πλήρεις οδηγίες στροφή προς στροφή. 2.2 Δεν βρέθηκε GPS Όταν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή πλοήγησης, θα ακούσετε το μήνυμα Το σήμα είναι πολύ χαμηλό. Αυτό το μήνυμα σημαίνει ότι η συσκευή πλοήγησης δεν έχει ανιχνεύσει αξιόπιστο σήμα GPS. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι ενεργοποιημένη και έχει οπτική επαφή με τον ουρανό. Ελέγξτε τα ακόλουθα: Η συσκευή έχει οπτική επαφή με τον ουρανό για ανεμπόδιστη λήψη σήματος GPS. Το Destinator δεν μπορεί να υπολογίσει τη διαδρομή αν δεν υπάρχει λήψη σήματος GPS (π.χ. μέσα σε σήραγγα). Η συσκευή πλοήγησης είναι φορτισμένη ή έχει συνδεθεί στην υποδοχή αναπτήρα του οχήματος. 2.3 Προβολές χάρτη Μπορείτε να καθορίσετε αν θέλετε να βλέπετε ένα διδιάστατο ή τριδιάστατο χάρτη σε συνθήκες ημέρας ή νύχτας. Η Λειτουργία ημέρας 2D είναι βελτιστοποιημένη για εξέταση κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η Λειτουργία 2D επιτρέπει τη μετατόπιση ή μεγέθυνση του χάρτη με μη αυτόματο τρόπο Για παράδειγμα, ανατρέξτε στην Εικόνα 3 - Λειτουργία ημέρας 2D. Η Λειτουργία νύχτας 2D είναι βελτιστοποιημένη για οδήγηση κατά τη διάρκεια της νύχτας ή για κακές καιρικές συνθήκες Για παράδειγμα, ανατρέξτε στην Εικόνα 4 - Λειτουργία νύχτας 2D. Η Λειτουργία ημέρας 3D ή η Λειτουργία νύχτας 3D εμφανίζουν έναν τριδιάστατο χάρτη για οδήγηση κατά τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας. Για παράδειγμα, ανατρέξτε στην Εικόνα 5 - Λειτουργία ημέρας 3D και στην Εικόνα 6 - Λειτουργία νύχτας 3D. Από το μενού Επιλογές, κάντε κλικ στο κουμπί Λειτουργία 3D για να εμφανίσετε έναν τριδιάστατο χάρτη. Αν ο χάρτης έχει ήδη εμφανιστεί στις τρεις διαστάσεις, στο κουμπί εναλλαγής εμφανίζεται η Λειτουργία 2D. Μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί 9

10 Λειτουργία νύχτας για να εμφανίσετε τον χάρτη σε συνθήκες νύχτας. Αν ο χάρτης έχει ήδη εμφανιστεί σε συνθήκες νύχτας, στο κουμπί εναλλαγής εμφανίζεται η Λειτουργία ημέρας. Εικόνα 3 - Λειτουργία ημέρας 2D Εικόνα 4 - Λειτουργία νύχτας 2D Εικόνα 5 - Λειτουργία ημέρας 3D Εικόνα 6 - Λειτουργία νύχτας 3D 10

11 2.4 Σημείο στον χάρτη Μπορείτε να πλοηγηθείτε σε οποιοδήποτε σημείο πατώντας στη θέση του κατευθείαν επάνω στην οθόνη Χάρτης. Αυτή η λειτουργία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν θέλετε να πλοηγηθείτε σε συγκεκριμένο σημείο στον χάρτη, αλλά δεν γνωρίζετε την οδό. Μόλις πατήσετε στο χάρτη, θα εμφανιστεί το μενού γρήγορης επιλογής. Πλοήγηση Αυτό το κουμπί σας επιτρέπει να υπολογίσετε μια διαδρομή από το σημείο του χάρτη. Αγαπημένα Αυτό το κουμπί σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε ένα σημείο στον χάρτη ως αγαπημένο προορισμό. Αυτή η δυνατότητα είναι χρήσιμη όταν βλέπετε μια θέση στην οποία θέλετε να επιστρέψετε αργότερα. Αφετηρία Αυτό το κουμπί σας επιτρέπει να ορίσετε το επιλεγμένο σημείο ως αφετηρία της διαδρομής αντί για το καθορισμένο. Αυτή η δυνατότητα είναι χρήσμη όταν θέλετε να υπολογίσετε μια διαδρομή από ένα σημείο διαφορετικό από την τρέχουσα θέση σας. Εικόνα 7 - Δείξτε στις επιλογές χάρτη 2.5 Μενού Μπορείτε να πατήσετε το κουμπί Μενού από την οθόνη Κύριος χάρτης για να εμφανίσετε τα τρια κύρια μενού του Destinator που παρουσιάζονται παρακάτω. Εικόνα 8 - Τα μενού του Destinator Το κουμπί Επόμενο σας επιτρέπει να διατρέχετε τα μενού του Destinator Navigates. Μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί Χάρτης Κύριος χάρτης ή στο κουμπί Έξοδος Destinator Navigates. για να επιστρέψετε στην οθόνη για να κλείσετε το σύστημα Πλοήγησης του Μενού Προορισμός 11

12 Αυτό το μενού διαθέτει τις ακόλουθες επιλογές: Το κουμπί Διεύθυνσης επιτρέπει την πλοήγηση σε μια διεύθυνση. Το κουμπί Πρόσφατες θέσεις επιτρέπει την πλοήγηση σε έναν προορισμό που έχετε ήδη επισκεφθεί. Το κουμπί Αγαπημένα επιτρέπει την πλοήγηση σε μια αγαπημένη θέση. Το κουμπί Χρήσιμα σας επιτρέπει να πλοηγηθείτε σε χιλιάδες ενδιαφέρουσες θέσεις, όπως παραλίες, πάρκα, ξενοδοχεία, μουσεία και εστιατόρια. Το κουμπί Θεώρηση Διαδρομής σας επιτρέπει να εμφανίσετε ολόκληρη τη διαδρομή στην οθόνη Χάρτης. Αυτό το κουμπί είναι απενεργοποιημένο όταν δεν υπάρχει διαδρομή. Το κουμπί Ακύρωση Διαδρομής διακόπτει την τρέχουσα πλοήγηση. Το κουμπί Στροφή προς στροφή σας επιτρέπει να εμφανίσετε πλήρεις, βήμα προς βήμα οδηγίες μέχρι τον προορισμό σας. Το κουμπί Επιλογή χάρτη σας επιτρέπει να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών χαρτών στην κάρτα μνήμης. Μενού Επιλογές Αυτό το μενού διαθέτει τις ακόλουθες επιλογές: Το κουμπί Αποφυγή δρόμων σας επιτρέπει να αποφεύγετε ένα είδος δρόμου, π.χ. δρόμους με διόδια ή συγκεκριμένους δρόμους. Το κουμπί Σχεδίαση πολλών στάσεων σας επιτρέπει να ορίσετε πολλές στάσεις σε μία διαδρομή. Το κουμπί Αναπαραγωγή διαδρομής σας επιτρέπει να καταγράψετε τη διαδρομή σας και να την προβάλετε στην οθόνη σας αργότερα. Το κουμπί Κατάσταση πεζού/κατάσταση οχήματος σας επιτρέπει να εναλλάσσεστε μεταξύ της μετακίνησης με τα πόδια ή με όχημα. Στην Κατάσταση πεζού, η εμβέλεια πλοήγησης περιορίζεται στα δέκα χιλιόμετρα και δεν υπάρχουν φωνητικές οδηγίες. Το κουμπί εναλλαγής Λειτουργία 2D/3D σας επιτρέπει να εμφανίζετε τον χάρτη σε διδιάστατη ή τριδιάστατη προβολή για οδήγηση κατά τη διάρκεια της ημέρας ή της νύχτας. 12

13 Το κουμπί εναλλαγής Λειτουργία Ημέρας/Νύχτας σας επιτρέπει να εμφανίζετε την προβολή χάρτη για οδήγηση ημέρας ή νύχτας. Μενού Ρυθμίσεις Το κουμπί Ελεύθ περιήγ χάρτη σας επιτρέπει να εξετάσετε το χάρτη χωρίς να είστε συνδεδεμένοι στην τρέχουσα θέση. Σε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας, το σύστημα GPS δεν χρησιμοποιείται. Η τρέχουσα θέση σας δεν ανιχνεύεται και το Destinator Navigates δεν παρακολουθεί την πρόοδό σας στην οδήγηση. Αυτό το μενού διαθέτει τις ακόλουθες επιλογές: Το κουμπί Ρυθμίσεις χάρτη σας επιτρέπει να ορίσετε τον προσανατολισμό του χάρτη, τη γραμματοσειρά και τις λειτουργίες ζουμ. Το κουμπί Γρήγορης Πλοήγ. σας επιτρέπει να ορίσετε μια διεύθυνση ή μια θέση και να πλοηγηθείτε εκεί με ένα μόνο πάτημα στο κουμπί Γρήγορη Πλοήγ. Το κουμπί Σήμα GPS σας επιτρέπει να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις GPS. Το κουμπί Ειδοποιήσεις σας επιτρέπει να ορίσετε τους τύπους των ηχητικών ή οπτικών ειδοποιήσεων που θέλετε να χρησιμοποιείτε. Το κουμπί Μονάδες μέτρησης σας επιτρέπει να ορίσετε τις μονάδες μέτρησης του συστήματος και παρέχει τις πληροφορίες Περί. Το κουμπί Θέμα εμφάνισης σάς επιτρέπει να επιλέξετε ένα θέμα που θα χαρακτηρίζει την εμφάνιση και την αίσθηση της εφαρμογής Destinator Navigates. Το κομβίο εκπαίδευσης (Tutorial) σας επιτρέπει να ανοίξετε το πρόγραμμα Περιήγησης του Destinator. Το κουμπί Βοήθεια ανοίγει το αρχείο Βοήθειας του Destinator Navigates. 2.6 Κουμπιά οθόνης Τα παρακάτω κουμπιά εμφανίζονται σε πολλές από τις οθόνες πλοήγησης του Destinator. Όταν πατήσετε στο κουμπί Επόμενο για μια επιλεγμένη διεύθυνση, ομάδα ή θέση, το Destinator ανοίγει αυτόματα την επόμενη οθόνη στη σειρά. Αφού ορίσετε τον προορισμό σας, πατήστε στο κουμπί Επόμενο για να εμφανίσετε μια οθόνη χάρτη με τη θέση που επιλέξατε. Αυτός ο χάρτης σας επιτρέπει να ορίσετε έναν τύπο διαδρομής και διαθέτει το κουμπί Μεταβαση, το οποίο ζητά από το Destinator να υπολογίσει τη διαδρομή από την τρέχουσα θέση σας μέχρι τον επιλεγμένο προορισμό. 13

14 Όταν πατάτε στο κουμπί Πίσω, το Destinator σας επαναφέρει στην προηγούμενη οθόνη. Όταν πατάτε στο κουμπί Μεταβαση, το Destinator υπολογίζει τη διαδρομή μέχρι τον επιλεγμένο προορισμό. Το κουμπί Ενέργειες εμφανίζει έναν κατάλογο με επιλογές εντολών που είναι διαθέσιμες για την επιλεγμένη διεύθυνση ή θέση. Το κουμπί εναλλαγής Εμφάνιση/Απόκρυψη πληκτρολογίου σας επιτρέπει να εμφανίζετε ή να αποκρύπτετε το πληκτρολόγιο. Τα κουμπιά Αποθήκευση, OK ή Τέλος επιβεβαιώνουν τις προτιμήσεις σας και σας επαναφέρουν στο μενού ή στο χάρτη. 2.7 Κυκλική διαδοχή οθονών Κάθε λειτουργία πλοήγησης στο σύστημα, όπως η Διεύθυνση, τα Χρήσιμα ή τα Αγαπημένα, περιλαμβάνει μια αλληλουχία οθονών. Μπορείτε να διατρέχετε τις αλληλουχίες οθονών με έναν από τους παρακάτω τρόπους: Επιλέγοντας ένα στοιχείο από τον κατάλογο και πατώντας επάνω του. Επιλέγοντας ένα στοιχείο από τον κατάλογο και πατώντας το κουμπί Επόμενο. Η αλληλουχία ολοκληρώνεται με την οθόνη Εμφάνιση στο χάρτη, όπου εμφανίζεται ο προορισμός και το κουμπί Μεταβαση είναι διαθέσιμο για να υπολογιστεί η διαδρομή. Θα πρέπει πρώτα να επιλέξετε ένα στοιχείο από τον κατάλογο για να διατρέξετε ολόκληρη την αλληλουχία οθονών και για να ενεργοποιηθούν τα κουμπιά Ενέργειες, Επόμενο και Πίσω. 14

15 3 Κεφάλαιο 3 - Αναζήτηση θέσης 3.1 Εισαγωγή διεύθυνσης Όταν κάνετε κλικ στο κουμπί Διεύθυνση, εμφανίζεται η οθόνη Διεύθυνση που παρουσιάζεται παρακάτω Εικόνα 9 - Εμφάνιση της οθόνης Διεύθυνση Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο για να πληκτρολογήσετε τους πρώτους χαρακτήρες του ονόματος της διεύθυνσης. Οι χαρακτήρες εμφανίζονται στο πεδίο Διεύθυνση. Το Destinator αυτόματα αναζητά στον κατάλογο Διεύθυνση την πρώτη εμφάνιση των χαρακτήρων που έχουν εισαχθεί. Αφού επιλέξετε μια πόλη, το Destinator εμφανίζει το επόμενο πεδίο διεύθυνσης, δηλαδή την οδό και τον αριθμό. Μπορείτε επίσης να πατήσετε στο κουμπί Επόμενο για να διατρέξετε την αλληλουχία οθονών διεύθυνσης. Τα ακόλουθα πλήκτρα εντολών είναι διαθέσιμα για να βελτιώσουν τη διαδικασία αναζήτησης: Αν η λειτουργία αυτόματης αναζήτησης δεν εντοπίσει το όνομα που ορίσατε, χρησιμοποιήστε το κουμπί Εύρεση για να εκτελέσετε μια υπο-έρευνα, η οποία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν το όνομα της διεύθυνσης περιλαμβάνει δύο ή περισσότερες λέξεις. Τα κουμπιά Κύλισης σας επιτρέπουν να μετακινείστε πάνω ή κάτω στον κατάλογο των στοιχείων διεύθυνσης, όπως τα ονόματα πόλεων ή δρόμων. Το κουμπί εναλλαγής Απόκρυψη/Εμφάνιση πληκτρολογίου σας επιτρέπει να επεκτείνετε ή να συρρικνώσετε τον κατάλογο διευθύνσεων αποκρύπτοντας ή εμφανίζοντας το πληκτρολόγιο. Το πλήκτρο Επιλογή σας επιτρέπει να εμφανίζετε πεζούς και αριθμητικούς χαρακτήρες. Το πλήκτρο Διαγραφή σας επιτρέπει να διαγράψετε ένα χαρακτήρα στο πεδίο διευθύνσεων. Μπορείτε να αλλάξετε τη μέθοδο αναζήτησης διευθύνσεων πατώντας στο κουμπί Κατάσταση για να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μορφών διευθύνσεων, όπως περιγράφεται στην ενότητα Καταστάσεις Διεύθυνσης. Σημείωση: Αν οι χαρακτήρες που έχουν εισαχθεί δεν υπάρχουν στην αρχή του ονόματος στον κατάλογο Διευθύνσεων, το Σύστημα Έξυπνης Αναζήτησης αναζητά αυτόματα τους χαρακτήρες αυτούς σε ολόκληρο τον κατάλογο, π.χ. στη μέση και στο τέλος κάθε ονόματος. 15

16 Το Destinator σας επιτρέπει να αναζητήσετε ονόματα πόλεων και οδών χωρίς να χρησιμοποιείτε τόνους, οι οποίοι χρησιμοποιούνται σε διάφορες Ευρωπαϊκές γλώσσες. Καταστάσεις διεύθυνσης Μπορείτε να ορίσετε τις πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό μιας διεύθυνσης πατώντας στο κουμπί Κατάσταση. Το Destinator διαθέτει μια ποικιλία μορφών διεύθυνσης, όπως περιγράφεται παρακάτω. Πόλη-Οδός Αυτή η αλληλουχία εμφανίζει τις ακόλουθες οθόνες διεύθυνσης: Πόλη, Οδός, Αριθμός Μπορείτε επίσης να πλοηγηθείτε μόνο σε πόλη ή οδό. Αφού επιλέξετε την πόλη, η πρώτη καταχώριση στον κατάλογο Όνομα οδού είναι Κέντρο. Αφού επιλέξετε την οδό, η πρώτη καταχώριση στον κατάλογο Αριθμός είναι Μέσο οδού. Η μορφή Πόλη-Οδός είναι η προεπιλεγμένη. Οδός-Πόλη Αυτή η αλληλουχία εμφανίζει τις ακόλουθες οθόνες διεύθυνσης: Οδός, Πόλη, Αριθμός Σας επιτρέπει να πληκτρολογήσετε το όνομα μιας οδού χωρίς να χρειάζεται προηγουμένως να προσδιορίσετε την πόλη Η δυνατότητα αυτή είναι χρήσιμη για μια διεύθυνση που ανήκει σε μητροπολιτική περιοχή, η οποία περιλαμβάνει πολλές πόλεις και προάστεια. Διασταύρωση Αυτή η αλληλουχία εμφανίζει τις ακόλουθες οθόνες διεύθυνσης: Πόλη, Οδός 1, Οδός 2 Σας επιτρέπει να εντοπίσετε μία διασταύρωση εισάγοντας τα ονόματα των δρόμων που διασταυρώνονται. Ταχ.Κώδικας Σε άλλους χάρτες Αυτή η αλληλουχία εμφανίζει τις ακόλουθες οθόνες διεύθυνσης: Ταχ. κώδικας, Οδός, Αριθμός Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να εντοπίσετε μια διεύθυνση οδού εισάγοντας τον ταχυδρομικό κώδικα, χωρίς να ορίσετε το όνομα της πόλης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την λειτουργία όταν δεν υπάρχουν πληροφορίες για την πόλη ή όταν η πόλη έχει πολλούς ταχυδρομικούς κώδικες. Μπορείτε να επιλέξετε έναν άλλο χάρτη μιας χώρας στην οποία μπορείτε να ταξιδέψετε με όχημα. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνον όταν έχετε εγκατεστημένους τους εξής χάρτες: Άλλο χάρτη χωρών που ανήκουν στην ήπειρο στην οποία ανήκει και ο επιλεγμένος χάρτης Τον χάρτη των κύριων δρόμων της συγκεκριμένης ηπείρου, οι οποίοι συνδέουν τον ένα χάρτη με τον άλλο (για παράδειγμα, τους κύριους δρόμους της Ευρώπης) Για παράδειγμα, αν είστε στο Παρίσι και θέλετε να ταξιδέψετε στο Μόναχο, επιλέξτε το χάρτη της Γερμανίας και ορίστε ως προορισμό σας το κέντρο της πόλης του Μονάχου. Το Destinator θα εμφανίζει αυτόματα το χάρτη της Γαλλίας όταν θα ταξιδεύετε στους δρόμους αυτής της χώρας, ένα χάρτη των κύριων δρόμων της Ευρώπης όταν τα ταξιδεύετε σε ευρωπαϊκό αυτοκινητόδρομο και το χάρτη της Γερμανίας όταν θα ταξιδεύετε στους δρόμους αυτής της χώρας. 16

17 Ενέργειες διεύθυνσης Μετά τον καθορισμό της διεύθυνσης, πατήστε στο κουμπί Ενέργειες για να επιλέξετε μεταξύ των ακόλουθων εντολών: Ορισμός αφετηρίας Εμφάνιση στο χάρτη Προσθήκη στα Αγαπημένα Lets you designate the selected address as the route origin. Use this command when calculating a route from a point other than your current location. The navigation device displays the selected location as a starting point only for a few seconds before returning you to your current location. Note: You are still receiving the GPS signal. Lets you see the selected address on the map. Σας επιτρέπει να προσθέσετε μια διεύθυνση στον κατάλογο με τις αγαπημένες θέσεις, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Πληροφορίες Εικόνα 10 - Προσθήκη διεύθυνσης στα Αγαπημένα Εμφανίζει τις πληροφορίες διεύθυνσης της θέσης. Μετάβαση στον προορισμό σας Αφού ορίσετε τη διεύθυνση, πατήστε στο κουμπί Επόμενο. Το Destinator εμφανίζει τον προορισμό σας στην οθόνη Χάρτης πριν υπολογίσει μια διαδρομή. Βεβαιωθείτε ότι η διεύθυνση προορισμού στο πάνω μέρος της οθόνης είναι σωστή. Αν θέλετε να αλλάξετε τον προορισμό, πατήστε στο κουμπί Πίσω και τροποποιήστε τις καταχωρίσεις της διεύθυνσης Εικόνα 11 - Υπολογισμός του προορισμού σας 17

18 Αν ο προορισμός είναι σωστός, μπορείτε να δώσετε οδηγίες στο Destinator για τον υπολογισμό της διαδρομής πατώντας στο κουμπί Ταχύτερα ή Συντομότερα, όπως περιγράφεται παρακάτω. Αυτή η επιλογή προσδιορίζει τη διαδρομή που έχει τη μικρότερη διάρκεια. Η επιλογή Ταχύτερα είναι η προεπιλεγμένη. Αυτή η επιλογή προσδιορίζει τη διαδρομή με τη μικρότερη απόσταση. Μην ξεχνάτε ότι η συντομότερη διαδρομή δεν είναι πάντοτε και η ταχύτερη, καθώς μπορείτε να κινείστε πιο γρήγορα σε ορισμένους δρόμους. Σημείωση: Η δημιουργία διαδρομής παραλείπει τις παρακάμψεις, τις στάσεις και τις καθυστερήσεις στη διαδρομή. Όταν είστε έτοιμοι, πατήστε στο κουμπί Μεταβαση για να δημιουργήσετε τη διαδρομή μέχρι τον επιλεγμένο προορισμό. 3.2 Πρόσφατες θέσεις Η οθόνη Πρόσφατες θέσεις σας επιτρέπει να επιλέξετε έναν υπάρχοντα προορισμό από έναν κατάλογο προορισμών στους οποίους έχετε ήδη ταξιδέψει. Το Destinator αποθηκεύει αυτόματα στη μνήμη του τους τελευταίους 64 προορισμούς. Καθώς προστίθεται μία νέα διαδρομή στην κορυφή του καταλόγου, ένας παλαιός προορισμός στο τέλος του καταλόγου διαγράφεται. Για να πλοηγηθείτε σε μια θέση που έχετε ήδη επισκεφθεί, πατήστε το κουμπί Πρόσφατες θέσεις. Από την οθόνη Πρόσφατες θέσεις, επιλέξτε μία θέση και πατήστε στο κουμπί Εμφάνιση ή Επόμενο. Θα εμφανιστεί ένας χάρτης με την καθορισμένη θέση. Πατήστε το κουμπί Μετάβαση για να υπολογίσετε τη διαδρομή Εικόνα 12 - Μετάβαση σε πρόσφατη θέση Από αυτήν την οθόνη, μπορείτε να πατήσετε στο κουμπί Ενέργειες για να επιλέξετε μεταξύ των ακόλουθων εντολών: Ορισμός αφετηρίας Προσθήκη στα Αγαπημένα Σας επιτρέπει να ορίσετε την επιλεγμένη διεύθυνση ως αφετηρία της διαδρομής. Χρησιμοποιείτε αυτήν την εντολή όταν υπολογίζετε μια διαδρομή από σημείο το οποίο είναι διαφορετικό από την τρέχουσα θέση σας. Σημείωση: Εξακολουθείτε να λαμβάνετε σήμα GPS. Σας επιτρέπει να προσθέσετε μια διεύθυνση στον κατάλογο με τις αγαπημένες θέσεις σας. 18

19 Διαγραφή στοιχείου Καθαρισμός καταλόγου Πληροφορίες Σας επιτρέπει να διαγράψετε μια πρόσφατη θέση. Σας επιτρέπει να διαγράψετε όλες τις θέσεις στην οθόνη Πρόσφατες θέσεις. Εμφανίζει τις πληροφορίες διεύθυνσης της θέσης. 3.3 Αγαπημένα Ένα Αγαπημένο είναι ένας προορισμός που έχει αποθηκευτεί για εύκολη ανάκτηση. Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε μια αγαπημένη τοποθεσία, ανοίξτε το μενού Προορισμοί και πατήστε στο κουμπί Αγαπημένα. Η οθόνη Αγαπημένα θα εμφανίσει τις ομάδες με τα αγαπημένα σας. Όταν πατήσετε σε μια επιλεγμένη ομάδα, το Destinator θα εμφανίσει αυτόματα τις αποθηκευμένες θέσεις. Πατήστε στην επιλεγμένη θέση για να εμφανιστεί ο προορισμός σας σε ένα χάρτη. Πατήστε Μεταβαση για να υπολογίσετε τη διαδρομή σας Εικόνα 13 - Μετάβαση σε αγαπημένη θέση Ο φάκελος Αγαπημένα είναι ο προεπιλεγμένος φάκελος στον οποίο αποθηκεύονται όλα τα αγαπημένα που δεν έχουν αντιστοιχιστεί σε κάποια ομάδα. Η οθόνη Εμφάνιση χάρτη σας επιτρέπει επίσης να ορίσετε τον τύπο της διαδρομής, Ταχύτερα ή Συντομότερα. Ομάδες αγαπημένων Μπορείτε να πατήσετε στο κουμπί Ενέργειες από την οθόνη Αγαπημένα για να προσθέσετε, επεξεργαστείτε ή διαγράψετε ομάδες, όπως περιγράφεται παρακάτω. 19

20 Προσθήκη ομάδας Όταν πατάτε σε αυτό το κουμπί εμφανίζεται η οθόνη Ομάδα αγαπημένων. Πληκτρολογήστε το όνομα της ομάδας και επιλέξτε ένα εικονίδιο για να προσδιορίσετε την ομάδα, όπως φαίνεται παρακάτω. Εικόνα 14 - Δημιουργία ομάδας αγαπημένων Το εικονίδιο αντιπροσωπεύει όλους τους προορισμούς που περιέχει η συγκεκριμένη ομάδα, όπως εμφανίζονται στο χάρτη. Επεξεργασία ομάδας Διαγραφή ομάδας Όταν πατάτε σε αυτό το κουμπί εμφανίζεται η οθόνη Ομάδα αγαπημένων με το όνομα και την επιλεγμένη εικόνα της επισημασμένης ομάδας. Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα και το εικονίδιο. Όταν πατάτε σε αυτό το κουμπί, η επιλεγμένη ομάδα και οι αντίστοιχες καταχωρίσεις θα διαγραφούν. Η ομάδα Αγαπημένα δεν μπορεί να διαγραφεί. Ειδοποίηση για Αγαπημένα Οι ειδοποιήσεις σας ενημερώνουν ότι βρίσκεστε σε συγκεκριμένη απόσταση από κάποια αγαπημένη θέση. Μπορείτε να πατήσετε στο κουμπί Ειδοποιήσεις για να ορίσετε τις αποστάσεις για την 1η και 2η ειδοποίηση. Όταν βρεθείτε σε απόσταση μικρότερη από την καθορισμένη, η ειδοποίηση θα ενεργοποιηθεί, όπως φαίνεται παρακάτω Εικόνα 15 - Ρύθμιση ειδοποιήσεων για αγαπημένα 20

21 Παραδείγματα: Έχετε μία ομάδα που ονομάζεται Αγορές και περιλαμβάνει όλα τα καταστήματα που προτιμάτε. Μια ειδοποίηση εμφανίζεται στην οθόνη όταν βρίσκεστε σε απόσταση μικρότερη από την προκαθορισμένη από τα καταστήματα αυτής της ομάδας, οπότε έχετε την ευκαιρία να σκεφθείτε αν θέλετε να σταματήσετε για να κάνετε τις αγορές σας. Έχετε μια ομάδα που ονομάζεται Δουλειές και περιλαμβάνει τις διευθύνσεις της τράπεζας, του παντοπωλείου, του γκαράζ, του χρωματοπωλείου, του γιατρού, του ταχυδρομείου κλπ. Όταν η ειδοποίηση είναι ενεργοποιημένη, το Destinator σας ειδοποιεί για αυτές τις θέσεις όταν τις πλησιάζετε. Πηγαίνετε ταξίδι και οι φίλοι σας σας έχουν προτείνει ορισμένα εστιατόρια που είναι στο δρόμο σας. Μπορείτε να δημιουργήσετε μία ομάδα με όνομα Εστιατόρια και να καταχωρίσετε τις διευθύνσεις των εστιατορίων. Καθώς ταξιδεύετε, θα δείτε μια ειδοποίηση όταν θα βρεθείτε κοντά σε αυτά τα εστιατόρια. Σημειώσεις: Οι ρυθμίσεις των ειδοποιήσεων για Αγαπημένα επηρεάζουν όλες τις Ομάδες Αγαπημένων. Η 2η ειδοποίηση πρέπει να είναι ρυθμισμένη ώστε να ενεργοποιείται σε μικρότερη απόσταση από την 1η ειδοποίηση. Οι ειδοποιήσεις μπορούν να ενεργοποιηθούν για μία ομάδα, αλλά όχι για μεμονωμένες θέσεις. Βέβαια, μπορείτε να δημιουργήσετε μία ομάδα που θα περιέχει μόνο μία θέση. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις για όλες τις ομάδες επιλέγοντας τη ρύθμιση Off για την 1η ειδοποίηση. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις για μια συγκεκριμένη ομάδα επιλέγοντας την ομάδα και πατώντας το κουμπί Απόκρυψη συμβόλου στο χάρτη. Οι απενεργοποιημένες ειδοποιήσεις δηλώνονται με μια κόκκινη διαγώνια γραμμή πάνω στο σύμβολο. Εικόνα 16 - Απενεργοποιημένες ειδοποιήσεις για Αγαπημένα Ενεργοποιήστε την απενεργοποιημένη ειδοποίηση επιλέγοντας την ομάδα και πατώντας το κουμπί Εμφάνιση συμβόλου στο χάρτη. Προσθήκη αγαπημένων θέσεων Πατήστε στα Αγαπημενα ή σε οποιαδήποτε επιλεγμένη ομάδα που έχετε δημιουργήσει για να εμφανίσετε τις θέσεις της. Μπορείτε να αποθηκεύσετε μία θέση στις αγαπημένες σας ομάδες από τις οθόνες Διεύθυνση, Πρόσφατες θέσεις και Χρήσιμα. Από αυτήν την οθόνη, μπορείτε να πατήσετε στο κουμπί Ενέργειες για να εμφανίσετε τις ακόλουθες εντολές: Ορισμός αφετηρίας Σας επιτρέπει να ορίσετε την επιλεγμένη θέση ως αφετηρία της διαδρομής. Χρησιμοποιείτε αυτήν την εντολή όταν υπολογίζετε μια διαδρομή από σημείο το οποίο είναι διαφορετικό από την τρέχουσα θέση σας. Σημείωση: Εξακολουθείτε να λαμβάνετε σήμα GPS. 21

22 Εμφάνιση χάρτη Επεξεργασία αγαπημένης θέσης Διαγραφή αγαπημένης θέσης Πληροφορίες Σας επιτρέπει να δείτε το χάρτη με τον επιλεγμένο αγαπημένο προορισμό για να τον εξετάσετε πριν δημιουργήσετε μια διαδρομή. Σας επιτρέπει να αλλάξετε το όνομα, το σχόλιο ή τη θέση της ομάδας για την επιλεγμένη θέση. Πατήστε στο κουμπί για να διαγράψετε την επιλεγμένη θέση. Αυτό το κουμπί εμφανίζει πρόσθετες πληροφορίες για τη διεύθυνση, όπως λεπτομέρειες διεύθυνσης, αριθμός τηλεφώνου και άλλα σχόλια για την αγαπημένη θέση που καταχωρίσατε. 3.4 Χρήσιμα (σημεία ενδιαφέροντος) Ο κατάλογος Χρήσιμα είναι μια συλλογή εκατοντάδων χρήσιμων θέσεων ή θέσεων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον, η οποία είναι οργανωμένη σε κατηγορίες που διακρίνονται εύκολα. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Destinator για να μεταβείτε σε ένα εμπορικό κέντρο, ξενοδοχείο, εστιατόριο ή πρατήριο καυσίμων. Από το μενού Προορισμοί, πατήστε στο κουμπί Χρήσιμα σημεία. Θα εμφανιστεί η οθόνη Χρήσιμα. Μπορείτε να βρείτε μία κατηγορία πατώντας στο κουμπί Απόκρυψη/Εμφάνιση πληκτρολογίου και εισάγοντας κείμενο στο πεδίο Κατηγορία χρήσιμων. Το Σύστημα Έξυπνης Αναζήτησης θα εμφανίσει αυτόματα τις κατηγορίες χρήσιμων σημείων που ταιριάζουν με τους χαρακτήρες που έχουν εισαχθεί. Αν δεν βρήκατε την κατηγορία με την αρχική έρευνα, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το κουμπί Εύρεση για να εκτελέσετε μία υπο-έρευνα, η οποία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν το όνομα της κατηγορίας περιλαμβάνει δύο ή περισσότερες λέξεις. Έχετε πάντοτε τη δυνατότητα να εξετάζετε τον κατάλογο Κατηγορίες χρήσιμων χρησιμοποιώντας τα κουμπιά αναζήτησης. Όταν επιλέγετε μία κατηγορία, το Destinator εμφανίζει αυτόματα τις καταχωρίσεις της κατηγορίας και την απόσταση κάθε καταχώρισης από την τρέχουσα θέση σας. Επιλέξτε την καταχώριση που θέλετε και πατήστε ή κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο για να εμφανίσετε τον επιλεγμένο προορισμό στο χάρτη και μετά πατήστε στο κουμπί Μετάβαση για να υπολογιστεί η διαδρομή σας. Από την οθόνη Εμφάνιση στο χάρτη, μπορείτε να ορίσετε έναν τύπο διαδρομής, Ταχύτερα ή Συντομότερα. 22

23 Εικόνα 17 Χρήσιμα Σημείωση: Από την οθόνη Ενέργειες σε καταχωρίσεις στοιχείων, κάντε κλικ στο κουμπί Ταξινόμηση κατά ΑΒΓ για να εμφανίσετε τις καταχωρίσεις των κατηγοριών σε αλφαβητική σειρά. Υποκατηγορίες Πολλές κατηγορίες διαθέτουν υποκατηγορίες για να προσφέρουν ακόμη περισσότερες επιλογές. Για παράδειγμα, η κατηγορία Βενζινάδικα μπορεί να έχει πολλές υποκατηγορίες, με την καθεμία να αντιπροσωπεύει διαφορετική εταιρεία. Το ίδιο ισχύει και για την κατηγορία Ξενοδοχεία. Η κατηγορία Εστιατόρια διαθέτει υποκατηγορίες που αντιπροσωπεύουν διαφορετικούς τύπους κουζίνας, όπως Αμερικανική, Ιταλική και Γαλλική, όπως φαίνεται παρακάτω. Εικόνα 18 - Υποκατηγορίες χρήσιμων σημείων Αναζήτηση κοντά σε θέση Μπορείτε να πατήσετε στο κουμπί Κοντά για να καθορίσετε την περιοχή της θέσης στην οποία θέλετε να αναζητήσετε ένα συγκεκριμένο σημείο, όπως βενζινάδικο, ξενοδοχείο ή εστιατόριο. 23

24 Οι διαθέσιμες επιλογές είναι οι ακόλουθες. Τρέχουσα θέση Προορισμός Άλλη διεύθυνση Ακτίνα αναζήτησης Εμφάνιση ή απόκρυψη συμβόλου στο χάρτη Σας επιτρέπει να αναζητήσετε κοντά στην τρέχουσα θέση σας. Αυτή είναι η προεπιλεγμένη τιμή. Σας επιτρέπει να αναζητήσετε κοντά σε συγκεκριμένο προορισμό. Για παράδειγμα, γνωρίζετε γενικά τον προορισμό σας, αλλά δεν ξέρετε πολλά πράγματα για τις ενδιαφέρουσες θέσεις στην περιοχή. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Destinator για να εντοπίσετε τα τουριστικά αξιοθέατα που ενδιαφέρουν εσάς, την οικογένειά σας ή τους φίλους σας. Σημειώστε ότι αυτό το κουμπί ενεργοποιείται μόνον όταν έχει εισαχθεί κάποιος προορισμός. Σας επιτρέπει να αναζητήσετε κοντά σε κάποια άλλη διεύθυνση. Για παράδειγμα, έχετε ορίσει έναν προορισμό, αλλά στη διαδρομή θέλετε να σταματήξσετε σε κάποια άλλη θέση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα για να αναζητήσετε κοντά σε αυτή τη θέση εστιατόρια, καταλύματα, ιστορικά σημεία ή οτιδήποτε άλλο σας ενδιαφέρει. Καθορίστε την απόσταση αναζήτησης από την καθορισμένη θέση. Για παράδειγμα, αν ορίσετε την τιμή 5 χλμ, το Destinator θα εκτελέσει αναζητήσεις σε ακτίνα 5 χιλιομέτρων. Όταν επιλέγετε μεγάλη ακτίνα αναζήτησης, διατρέχετε τον κίνδυνο να βρείτε πάρα πολλές θέσεις, με αποτεέλσμα να είναι πιο δύσκολο να βρείτε το σημείο που αναζητάτε. Είναι καλύτερα να ξεκινάτε με ακτίνα μικρού μεγέθους και μετά να την αυξάνετε, αν χρειάζεται. Σημείωση: αν δεν καθορίσετε ακτίνα αναζήτησης, το Destinator θα εκτελέσει την αναζήτηση σε ολόκληρο το χάρτη. Σας επιτρέπει να προσαρμόζετε τον κατάλογο χρήσιμων σημείων εμφανίζοντας ή αποκρύπτοντας τα σύμβολα των κατηγοριών με τα Χρήσιμα σημεία που δεν σας ενδιαφέρουν. Όταν κρύβετε μία κατηγορία εμφανίζεται ένα κόκκινο σημάδι. Αυτό το σημάδι σημαίνει απλώς ότι το σύμβολο της κατηγορίας δεν εμφανίζεται στο χάρτη σας. Οι θέσεις της κατηγορίας εξακολουθούν να είναι διαθέσιμες. Μπορείτε πάντοτε να εμφανίσετε το σύμβολο μιας κρυμμένης κατηγορίας επιλέγοντας την κατηγορία και πατώντας στο κουμπί Εμφάνιση συμβόλου στο χάρτη. Ενέργειες Όταν έχετε επιλέξει μια θέση χρήσιμου σημείου, πατήστε στο κουμπί Ενέργειες για να εμφανίσετε τις εντολές που αναφέρονται παρακάτω. Ορισμός αφετηρίας Εμφάνιση στο χάρτη Προσθήκη στα Αγαπημένα Ταξινόμηση κατά ΑΒΓ ή απόσταση Σας επιτρέπει να ορίσετε την επιλεγμένη θέση ως αφετηρία της διαδρομής. Χρησιμοποιείτε αυτήν την εντολή όταν υπολογίζετε μια διαδρομή από σημείο το οποίο είναι διαφορετικό από την τρέχουσα θέση σας. Σημείωση: Εξακολουθείτε να λαμβάνετε σήμα GPS. Σας επιτρέπει να δείτε το χάρτη με τον προορισμό για να τον εξετάσετε πριν δημιουργήσετε μια διαδρομή. Σας επιτρέπει να προσθέσετε μια καταχώριση χρήσιμου σημείου στον κατάλογο με τις αγαπημένες θέσεις σας. Σας επιτρέπει να ταξινομήσετε τις καταχωρίσεις της επιλεγμένης κατηγορίας αλφαβητικά ή με βάση την απόσταση από την τρέχουσα θέση σας. Σημείωση: Το Destinator αρχικά εμφανίζει τις καταχωρίσεις με βάση την απόσταση. 24

25 Πληροφορίες Εμφανίζει τον αριθμό τηλεφώνου και τα στοιχεία της διεύθυνσης, καθώς και όλες τις άλλες πληροφορίες που διαθέτει το σύστημα για την επιλεγμένη καταχώριση χρήσιμου σημείου. 3.5 Θεώρηση διαδρομής ή Ακύρωση διαδρομής Το κουμπί Θεώρηση διαδρομής σας επιτρέπει να εμφανίσετε μια επισκόπηση της πλήρους διαδρομής στην οθόνη Χάρτης, τη συνολική απόσταση οδήγησης μέχρι τον προορισμό σας, το χρόνο ταξιδιού και την πλήρη διεύθυνση προορισμού. Εικόνα 19 - Εμφάνιση διαδρομής Το κουμπί Ακύρωση δδρομής διακόπτει την τρέχουσα πλοήγηση και απαλείφει τη διαδρομή. Αυτή η δυνατότητα είναι ενεργή μόνο μετά τον καθορισμό κάποιας διαδρομής. 3.6 Κατάλογος Στροφή προς στροφή Μετά την εισαγωγή ενός προορισμού και τον υπολογισμό μιας διαδρομής, στο κάτω μέρος της οθόνης Χάρτης εμφανίζεται η γραμμή Οδηγίες με τις ακόλουθες πληροφορίες: Η κατεύθυνση της επόμενης στροφής Η απόσταση μέχρι την επόμενη στροφή Το όνομα του δρόμου της επόμενης στροφής Όταν πατήσετε στη γραμμή Οδηγίες ή κάνετε κλικ στο κουμπί Στροφή προς στροφή, το Destinator θα εμφανίσει τις πλήρεις οδηγίες στροφή προς στροφή από το τρέχον σημείο μέχρι τον επιλεγμένο προορισμό. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά κύλισης για να μετακινηθείτε πάνω ή κάτω στον κατάλογο οδηγιών. 25

26 1. 2. Εικόνα 20 - Οθόνη Στροφή προς στροφή Οι ακόλουθες επιλογές είναι διαθέσιμες: Το κουμπί Περίληψη διαδρομής εμφανίζει ολόκληρη τη διαδρομή σας στην οθόνη Χάρτης, καθώς και την απόσταση ταξιδιού και τον Υπολοιπόμενο χρόνο (ΥΧ). Το κουμπί Λειτουργία στροφής εμφανίζει την επόμενη στροφή στην οθόνη Χάρτης, μαζί με το όνομα της οδού, την απόσταση μέχρι τη στροφή και την κατεύθυνση της στροφής. Το κουμπί Αποφυγή σας επιτρέπει να αποφύγετε την επιλεγμένη στροφή στον κατάλογο οδηγιών. Το Destinator επανυπολογίζει τη διαδρομή αυτόματα. Σημειώστε ότι, όταν αποκλείετε μία στροφή, η επανυπολογιζόμενη διαδρομή μπορεί να είναι μεγαλύτερης διάρκειας. 3.7 Επιλογή χάρτη Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να αλλάξετε τον επιλεγμένο χάρτη με κάποιον άλλο χάρτη ο οποίος είναι αποθηκευμένος στην κάρτα μνήμης SD/MMC. Μπορείτε να πατήσετε στο κουμπί Επιλογή χάρτη από το μενού Επιλογές για να εμφανίσετε τους χάρτες που είναι αποθηκευμένοι στην κάρτα μνήμης SD/MMC. Η οθόνη Επιλογή χάρτη εμφανίζει τις λεπτομέρειες και τους αριθμούς έκδοσης των χαρτών. Ο χάρτης που είναι σε χρήση εμφανίζεται στην αρχή της λίστας Εικόνα 21 Επιλογή χάρτη 26

27 Οι εντολές της Επιλογής χάρτη είναι: Επιλογή Διαγραφή Ανανέωση Σας επιτρέπει να ορίσετε έναν επιλεγμένο χάρτη ως τρέχοντα. Σας επιτρέπει να διαγράψετε μόνιμα τον επιλεγμένο χάρτη. Σημείωση: Δεν μπορείτε να διαγράψετε τον τρέχοντα χάρτη. Σας επιτρέπει να ανανεώσετε την οθόνη όταν τοποθετείται νέα κάρτα μνήμης στη συσκευή. 27

28 4 Κεφάλαιο 4 - Σχεδιασμός ενός ταξιδιού 4.1 Σχεδίαση πολλών στάσεων Η Σχεδίαση πολλών στάσεων σας επιτρέπει να σχεδιάσετε μία διαδρομή με έως δώδεκα στάσεις. Όταν πατήσετε το κουμπί Μετάβαση, η διαδρομή θα υπολογιστεί σταδιακά, από το σημείο αναχώρησης μέχρι την πρώτη στάση. Μόλις φτάσετε στην πρώτη στάση, η διαδρομή θα επανυπολογιστεί μέχρι τη δεύτερη στάση κοκ Εικόνα 22 - Ταξίδι με πολλές διαδρομές Η οθόνη Εμφάνιση στο χάρτη σας προσφέρει τους ακόλουθους τύπους διαδρομής: Ταχύτερα και Συντομότερα. Μπορείτε να επιλέξετε Συντομότερα για να υπολογίσετε μια διαδρομή με τη συντομότερη φυσική απόσταση μεταξύ της τρέχουσας θέσης σας και του επιλεγμένου προορισμού. Όταν πατήσετε στο κουμπί Μεταβαση, το Destinator θα υπολογίσει αυτόματα τη συντομότερη διαδρομή. Ορισμός ομάδων διαδρομών Μια Ομάδα διαδρομών αντιπροσωπεύει μια ομάδα στάσεων. Από την οθόνη Σχεδίαση πολλών στάσεων, επιλέξτε το κουμπί Ενέργειες και πατήστε στο κουμπί Προσθήκη ομάδας. Από την οθόνη Προσθήκη ομάδας, πληκτρολογήστε το όνομα της ομάδας και αποθηκεύστε. Η οθόνη Ενέργειες σας επιτρέπει επίσης να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε μια επιλεγμένη ομάδα. 28

29 Εικόνα 23 - Ορισμός ομάδας διαδρομών Ορισμός στάσεων στη διαδρομή Μπορείτε να ορίσετε στάσεις επιλέγοντας Ομάδα διαδρομών και πατώντας στο κουμπί Επόμενο. Από την οθόνη Στάσεις, πατήστε στο κουμπί Ενέργειες για να προσθέσετε, μετονομάσετε ή διαγράψετε ένα προορισμό. Προσθέστε μία στάση από την οθόνη Διεύθυνση, Χρήσιμα, Αγαπημένα ή Πρόσφατες θέσεις. Επιλέξτε μία από αυτές τις επιλογές, καθορίστε μία θέση και κάντε κλικ στο κουμπί OK. Θα εμφανιστεί η οθόνη Προσθήκη στάσης. Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα της θέσης, να πληκτρολογήσετε ένα σχόλιο ή να καθορίσετε διαφορετική ομάδα. Όταν τελειώσετε, πατήστε στο κουμπί Αποθήκευση Εικόνα 24 - Καθορισμός στάσης Όταν είστε στην οθόνη Στάσεις, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες εντολές: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά Επάνω ή Κάτω για να αλλάξετε τη σειρά εκτέλεσης του δρομολογίου σας. Εμφανίζει τον προορισμό της στάσης στο χάρτη και σας επιτρέπει να επιλέξετε τύπο διαδρομής, Ταχύτερα ή Συντομότερα. Πατήστε στο κουμπί Μετάβαση για να υπολογίσετε τον προορισμό της στάσης. Επιλέξτε το κουμπί Εμφάνιση για να προβάλετε τον επιλεγμένο προορισμό στάσης στο χάρτη. Ενέργειες για στάσεις Μπορείτε να πατήσετε στο κουμπί Ενέργειες για να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές: 29

30 Ορισμός αφετηρίας Σας επιτρέπει να ορίσετε την επιλεγμένη διεύθυνση ως αφετηρία της διαδρομής. Χρησιμοποιείτε αυτήν την εντολή όταν υπολογίζετε μια διαδρομή από σημείο το οποίο είναι διαφορετικό από την τρέχουσα θέση σας. Σημείωση: Εξακολουθείτε να λαμβάνετε σήμα GPS. Προσθήκη στάσης Σας επιτρέπει να προσθέσετε μία θέση καθορίζοντας μία διεύθυνση από τις πρόσφατες θέσεις, τις αγαπημένες θέσεις ή τις προκαθορισμένες θέσεις, όπως πρατήρια καυσίμων, εστιατόρια ή ξενοδοχεία. Μετονομασία στάσης Διαγραφή στάσης Βελτιστοποίηση διαδρομής Πληροφορίες Σας επιτρέπει να αλλάξετε τις πληροφορίες της στάσης, όπως το όνομα, τα σχόλια ή την ομάδα διαδρομών. Σας επιτρέπει να διαγράψετε την επιλεγμένη στάση. Το δρομολόγιο του ταξιδιού σας δημιουργείται από την αλληλουχία των στάσεων που καθορίζετε. Η διαδρομή που σχηματίζεται μπορεί να μην είναι η πιο αποτελεσματική. Μόλις κάνετε κλικ στη Βελτιστοποίηση στάσεων, το Destinator θα αλλάξει τη σειρά των στάσεων για να δημιουργήσει την πιο αποτελεσματική διαδρομή. Αυτό το κουμπί εμφανίζει τις πληροφορίες διεύθυνσης της θέσης. 4.2 Αποφυγή δρόμων Μπορείτε να ορίσετε ότι θέλετε να αποκλειστούν μόνιμα ορισμένοι δρόμοι από τους υπολογισμούς των διαδρομών σας. Χρησιμοποιείτε αυτή τη δυνατότητα όταν θέλετε να αποφεύγετε λεωφόρους με πυκνή κυκλοφορία, οδούς με διόδια ή επικίνδυνους δρόμους. Από το μενού Προορισμόί, πατήστε το κουμπί Αποφυγή δρόμων. Θα εμφανιστεί η οθόνη Αποφυγή δρόμων και θα δείτε τις ομάδες Διόδια και Αποφυγή δρόμων Εικόνα 25 Δημιουργία ομάδων αποφυγής δρόμων Ομάδες αποφυγής δρόμων Από την οθόνη Αποφυγή δρόμων, πατήστε στο κουμπί Ενέργειες. Η οθόνη Ενέργειες σας επιτρέπει να επιλέξετε μεταξύ των παρακάτω εντολών: Προσθήκη ομάδας Δημιουργείτε μία νέα ομάδα δρόμων που θέλετε να αποφεύγετε. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε μία ομάδα με όνομα Δρόμοι της Αθήνας, στην οποία καθορίζετε τους δρόμους που θέλετε να αποφεύγετε. Όταν πατάτε στο κουμπί Προσθήκη ομάδας, εμφανίζεται η οθόνη Ομάδα αποφυγής δρόμων. Πληκτρολογήστε το όνομα της ομάδας και πατήστε στο κουμπί Αποθήκευση. 30

31 Επεξεργασία ομάδας Διαγραφή ομάδας Επιλέξτε μία ομάδα και πατήστε σε αυτό το κουμπί για να αλλάξετε το όνομα της ομάδας. Όταν πατάτε στο κουμπί Επεξεργασία ομάδας, εμφανίζεται η οθόνη Ομάδα αποφυγής δρόμων η οποία αναφέρει το όνομα της ομάδας. Αλλάξτε το όνομα της ομάδας και πατήστε στο κουμπί Αποθήκευση. Το νέο όνομα θα εμφανιστεί στην οθόνη Αποφυγή δρόμων. Επιλέξτε μία ομάδα και πατήστε σε αυτό το κουμπί για να διαγράψετε την ομάδα από την οθόνη Αποφυγή δρόμων. Θα διαγραφούν επίσης οι καταχωρίσεις δρόμων στη συγκεκριμένη ομάδα. Όταη επιλέγετε μια ομάδα διαδρομών, μπορείτε να πατήσετε στο κουμπί Επιτρέπεται ή Αποφυγή για να συμπεριλάβετε ή να αποκλείσετε όλους τους δρόμους που περιέχονται στην ομάδα. Θέσεις αποφυγής δρόμων Όταν πατάτε στην Προεπιλογή ή στην ομάδα Αποφυγή δρόμων, το Destinator εμφανίζει την οθόνη της ομάδας, η οποία σας επιτρέπει να επιλέξετε τους δρόμους που θέλετε να αποφύγετε. Από αυτήν την οθόνη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά Επιτρέπεται ή Αποφυγή για να συμπεριλάβετε ή να αποκλείσετε έναν επιλεγμένο δρόμο όταν υπολογίζετε μια διαδρομή Εικόνα 26 - Προσθήκη δρόμου για αποφυγή Σημείωση: Δεν μπορείτε να καθορίσετε μια συγκεκριμένη οδό με διόδια. Από αυτήν την οθόνη, μπορείτε να πατήσετε στο κουμπί Ενέργειες για να επιλέξετε μεταξύ των ακόλουθων εντολών: Προσθήκη δρόμου Επεξεργασία δρόμου Διαγραφή δρόμου Εμφάνιση στο χάρτη Πληροφορίες Σας επιτρέπει να επιλέξετε ένα δρόμο. Εμφανίζεται μια οθόνη διεύθυνσης για να καθορίσετε πόλη και οδό. Αφού ολοκληρώσετε την ενημέρωση των πληροφοριών του δρόμου, πατήστε στο κουμπί Αποθήκευση. Σας επιτρέπει να μετονομάσετε το δρόμο και να επιλέξετε διαφορετική ομάδα. Αφού κάνετε τις αλλαγές σας, πατήστε στο κουμπί Αποθήκευση. Επιλέξτε ένα δρόμο και πατήστε σε αυτό το κουμπί για να διαγράψετε το δρόμο από την ομάδα. Το Destinator δεν αναγνωρίζει πλέον τη διαγραμμένη καταχώριση ως δρόμο για αποφυγή. Σας επιτρέπει να δείτε το χάρτη με τον προορισμό για να τον εξετάσετε πριν δημιουργήσετε μια διαδρομή. Αυτό το κουμπί εμφανίζει τις πληροφορίες διεύθυνσης της θέσης. 31

32 4.3 Αναπαραγωγή διαδρομής Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να καταγράφετε τη διαδρομή σας καθώς ταξιδεύετε και κατόπιν να την αναπαράγετε στην οθόνη Χάρτης. Από το μενού Επιλογές, πατήστε στο κουμπί Αναπαραγωγή διαδρομής. Για να καταγράψετε μία διαδρομή, πατήστε στο κουμπί Εγγραφή στην οθόνη Αναπαραγωγή διαδρομής. Το Destinator Navigates εμφανίζει την οθόνη Χάρτης και σας οδηγεί στον επιλεγμένο προορισμό. Για να σταματήσετε την εγγραφή, επιστρέψτε στην οθόνη Αναπαραγωγή διαδρομής και πατήστε στο κουμπί Διακοπή. Εικόνα 27 - Εγγραφή μιας διαδρομής Για την αναπαραγωγή της εγγραφής σας, επιλέξτε το αρχείο δεδομένων και πατήστε στο κουμπί Αναπαραγωγή. Το Destinator Navigates εμφανίζει την οθόνη Χάρτης για να αναπαραχθεί η καταγραμμένη διαδρομή. Για να σταματήσετε την αναπαραγωγή, επιστρέψτε στην οθόνη Αναπαραγωγή διαδρομής και πατήστε στο κουμπί Διακοπή. Μπορείτε να πατήσετε στο κουμπί Ενέργειες για να εμφανίσετε τις ακόλουθες εντολές: Διαγραφή εγγραφής Διαγραφή όλων των εγγραφών Ταχύτητα αναπαραγωγής Αυτό το κουμπί σας επιτρέπει να διαγράψετε την επιλεγμένη εγγραφή. Αυτό το κουμπί σας επιτρέπει να διαγράψετε όλες τις εγγραφές. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βελών για να ρυθμίσετε την ταχύτητα αναπαραγωγής. Το εύρος τιμών είναι από 100% έως 300%. 4.4 Κατάσταση Πεζού 32

33 Το κουμπί Κατάσταση πεζού σας επιτρέπει να εναλλάσσεστε μεταξύ της μετακίνησης με τα πόδια ή με όχημα. Στην Κατάσταση πεζού, η εμβέλεια πλοήγησης περιορίζεται στα δέκα χιλιόμετρα. Κατά τη δημιουργία μιας διαδρομής πεζού, το Destinator αποφεύγει τους αυτοκινητόδρομους ή άλλους δρόμους στους οποίους δεν κινούνται οι πεζοί. Οι φωνητικές οδηγίες δεν είναι διαθέσιμες στη συγκεκριμένη κατάσταση λειτουργίας. Η Κατάσταση πεζού εμφανίζει μια σκιά που δείχνει τη θέση του ήλιου. Αυτό είναι χρήσιμο όταν προσπαθείτε να προσανατολιστείτε στην οθόνη Χάρτης κατά τη διάρκεια της ημέρας. Για παράδειγμα, έχετε υπολογίσει μια διαδρομή, αλλά δεν ξέρετε αν η διαδρομή βρίσκεται αριστερά ή δεξιά της τρέχουσας θέσης σας. Αν η σκιά σας είναι πίσω σας, τότε ο ήλιος είναι μπροστά σας. Μετακινήστε τη συσκευή πλοήγησης στην κατεύθυνση του ήλιου και ακολουθήστε τη διαδρομή. Τη νύχτα δεν εμφανίζεται σκιά. Σημείωση: Ο ήλιος είναι πάντοτε στην αντίθετη κατεύθυνση από εκεί όπου εμφανίζεται η σκιά σας. 4.5 Ελεύθ περιήγ χάρτη Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να εξετάσετε το χάρτη χωρίς ο δέκτης GPS να σας επαναφέρει στην τρέχουσα θέση σας. Πατήστε το κουμπί Ελεύθ περιήγ χάρτη για να αποσυνδεθείτε από το δέκτη GPS. 33

34 5.1 Χάρτης 5 Κεφάλαιο 5 - Ρυθμίσεις Μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί Ρυθμίσεις χάρτη από το μενού Ρυθμίσεις για να προσαρμόσετε την οθόνη εμφάνισης του χάρτη, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Οι ρυθμίσεις χάρτη είναι: Προσανατολισμός χάρτη Χρήση αυτόματου ζουμ Χρήση μεγαλύτερων χαρακτήρων Εικόνα 28 - Ρυθμίσεις χάρτη Το Εμπρός είναι επάνω Αυτή η επιλογή προσανατολίζει τον χάρτη ώστε η κατεύθυνση προς τα εμπρός να είναι πάντοτε στο πάνω μέρος. Ο Βορράς είναι επάνω Αυτή η επιλογή προσανατολίζει τον χάρτη ώστε ο Βορράς να είναι πάντοτε στο πάνω μέρος. Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η επιλογή, το ζουμ εξαρτάται από την ταχύτητα. Ο χάρτης θα σμικρυνθεί στις υψηλότερες ταχύτητες, εμφανίζοντας μεγαλύτερη επιφάνεια του χάρτη, ενώ θα μεγεθυνθεί στις χαμηλότερες ταχύτητες, εμφανίζοντας μικρότερη επιφάνεια του χάρτη. Αν αλλάξετε το ζουμ με το χέρι, το Αυτόματο Ζουμ θα επιστρέψει στη στάθμη συστήματος μετά από ορισμένα δευτερόλεπτα αδράνειας. Αυτή η επιλογή αυξάνει το μέγεθος των ονομάτων των δρόμων για να είναι πιο ευανάγνωστος ο χάρτης. 5.2 Γρήγορη πλοήγηση Μπορείτε να ορίσετε τη θέση Γρήγορη Πλοήγ. επιλέγοντας Στην προκαθορισμένη διεύθυνση ή Στην πλησιέστερη κατηγορία χρήσιμων στοιχείων στην οθόνη Ρυθμίσεις γρήγορης πλοήγ. Όταν η θέση έχει επιλεγεί, μπορείτε να πλοηγηθείτε στη διεύθυνσή σας πατώντας στο κουμπί Γρήγορη Πλοήγ. που εμφανίζεται στην οθόνη Χάρτης. Για παράδειγμα, αν έχετε επιλέξει Βενζινάδικα ως προορισμό Γρήγορη Πλοήγ., όταν κάνετε κλικ στη Γρήγορη Πλοήγ. από την οθόνη Χάρτης, το Destinator δημιουργεί αυτόματα διαδρομή για το πλησιέστερο βενζινάδικο. 34

35 Εικόνα 29 - Καθορισμός της θέσης γρήγορης πλοήγησης 5.3 Ρυθμίσεις GPS Το Destinator Navigates χρησιμοποιεί τον δέκτη GPS για να εντοπίσει τη θέση σας. Τα σήματα GPS λαμβάνονται αυτόματα και η θέση του οχήματος ενημερώνεται συνεχώς εκτός αν δουλεύετε τη λειτουργία Ελεύθ περιήγ χάρτη. Ο δέκτης GPS μπορεί να χρειαστεί μερικά λεπτά μέχρι να εντοπίσει την αρχική θέση του Για βέλτιστο αποτέλεσμα, βεβαιωθείτε ότι ο δέκτης GPS έχει οπτική επαφή με τον ουρανό. Εικόνα 30 - Σήμα GPS Μπορείτε επίσης να πατήσετε το κουμπί Σήμα GPS από το μενού Ρυθμίσεις για να εμφανίσετε τις ακόλουθες πληροφορίες: Γεωγραφικό μήκος - Η γωνιακή απόσταση προς την ανατολή ή τη δύση στην επιφάνεια της γης, μετρημένη σε μοίρες από τον μεσημβρινό ενός συγκεκριμένου σημείου μέχρι τον πρώτο μεσημβρινό του Γκρίνουϊτς, στην Αγγλία. Γεωγραφικό πλάτος - Η γωνιακή απόσταση ενός σημείου στην επιφάνεια της γης, βόρεια ή νότια του ισημερινού. Ταχύτητα - Ο ρυθμός μετακίνησης, εκφρασμένος σε χιλιόμετρα ή μίλια ανά ώρα. Υψόμετρο - Η απόσταση από την επιφάνεια της θάλασσας. Οι πράσινες γραμμές που εμφανίζονται στην εικόνα του δορυφόρου αντιπροσωπεύουν τους δορυφόρους που στέλνουν σήματα GPS στο δέκτη σας. 35

36 5.4 Ειδοποιήσεις Μπορείτε να επιλέξετε τους τύπους φωνητικών και οπτικών μηνυμάτων που επιθυμείτε να χρησιμοποιείτε κατά την πλοήγηση. Από το μενού Ρυθμίσεις, πατήστε στο κουμπί Ειδοποιήσεις. Θα εμφανιστεί η οθόνη Ειδοποιήσεις, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Φωνητικές οδηγίες Εικόνα 31 - Ρυθμίσεις ειδοποιήσεων Προειδοποίηση ταχύτητας Επανυπολογισμό διαδρομής Μη αξιόπιστο σήμα GPS Αυτό το μήνυμα σας προειδοποιεί όταν το αυτοκίνητό σας υπερβαίνει το όριο ταχύτητας. Αυτό το μήνυμα είναι ενεργό μόνον όταν είναι επιλεγμένο. Αυτό το μήνυμα ενεργοποιείται όταν το Destinator επανυπολογίζει μια νέα διαδρομή. Αυτό το μήνυμα είναι ενεργό μόνον όταν είναι επιλεγμένο. Αυτό το μήνυμα σας προειδοποιεί ότι το σήμα GPS είναι πολύ χαμηλό και αναξιόπι στο για πλοήγηση. Αυτό το μήνυμα ενεργοποιείται αυτόματα. Οδηγείτε προσεκτικά Αυτή είναι μια φιλική υπενθύμιση στην αρχή κάθε ταξιδιού. Αυτό το μήνυμα ενεργοποιείται αυτόματα. Οπτικά μηνύματα Κείμενο Σύμβολα Κανένα Τα μηνύματα για τις κατευθύνσεις εμφανίζονται σε γραπτή μορφή. Τα μηνύματα για τις κατευθύνσεις εμφανίζονται σε μορφή διαγράμματος, π.χ. ένα βέλος. Δεν εμφανίζονται μηνύματα για τις κατευθύνσεις. 5.5 Μονάδες μέτρησης Από το μενού Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στο κουμπί Μονάδες μέτρησης για να καθορίσετε τις μονάδες μέτρησης του συστήματος. 36

37 Μπορείτε να επιλέξετε: Μονάδες συστήματος Πληροφορίες Εικόνα 32 - Μονάδες μέτρησης Αγγλοσαξωνικό Γιάρδες ή μίλια Μετρικό Μέτρα ή χιλιόμετρα Αυτό το πλαίσιο εμφανίζει πληροφορίες για την έκδοση του λογισμικού και τα πνευματικά δικαιώματα. 5.6 Θέμα εμφάνισης Μέσα από το μενού Ρυθμίσεις, αγγίξτε το κουμπί Look & Feel (Θέμα εμφάνισης) για να επιλέξετε ανάμεσα σε άλλα εγκατεστημένα θέματα εμφάνισης. 5.7 Εκπαιδευτική Επίδειξη 5.8 Βοήθεια Από το μενού Ρυθμίσεις, μπορείτε να χτυπήσετε ελαφρά το κομβίο Εκπαίδευσης, για να ανοίξετε το πρόγραμμα Περιήγησης του Destinator. Η Περιήγηση με Οδηγό αποτελεί έναν άψογο τρόπο που θα σας βοηθήσει να εξοικειωθείτε με τα διάφορα χαρακτηριστικά πλοήγησης που είναι διαθέσιμα. Το κουμπί Βοήθεια ανοίγει το αρχείο Βοήθειας του Destinator Navigates. 37

38 6 Κεφάλαιο 6 - Προδιαγραφές εγκατάστασης Το Destinator Navigates είναι ήδη εγκατεστημένο στη συσκευή σας, αλλά για να προσθέσετε ή να προσαρμόσετε χάρτες, θα πρέπει να εγκαταστήσετε το λογισμικό Destinator Console στο PC σας. 6.1 Απαιτήσεις υπολογιστή Για να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα Console, το PC πρέπει να ικανοποιεί τις ακόλουθες απαιτήσεις: - Microsoft Windows 2000 Service Pack 4, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, Microsoft Windows XP Media Center Edition, Microsoft Windows XP Service Pack 1 και ανώτερη έκδοση - Microsoft ActiveSync 3.71 και ανώτερη έκδοση - Τουλάχιστον 300 MB ελεύθερου χώρου για τα προσωρινά αρχεία - Σύνδεση στο Internet για online εγγραφή 6.2 Εγκατάσταση της εφαρμογής Console Για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή Destinator Console: 1. Εισαγάγετε το παρεχόμενο συνοδευτικό CD/DVD στη μονάδα οπτικών μέσων αποθήκευσης του υπολογιστή σας. Κάντε κλικ στο κουμπί Εγκατάσταση και κατόπιν στο κουμπί Destinator Navigates. Το Destinator Console Installation Wizard (Οδηγός εγκατάστασης του Destinator Console) θα σας ζητήσει να επιλέξετε τη γλώσσα στην οποία θα εκτελεστεί η διαδικασία εγκατάστασης. Μόλις επιλέξετε μια γλώσσα, κάντε κλικ στο κουμπί OK. 2. Διαβάστε το μήνυμα με το Kαλωσόρισμα και κάντε κλικ στο Επόμενο. 3. Από την οθόνη Επιλογή καταλόγου, κάντε αποδεκτό τον προτεινόμενο προεπιλεγμένο κατάλογο ή πηγαίνετε σε διαφορετικό κατάλογο για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή Destinator Console. Κάντε κλικ στο Επόμενο. 4. Από την οθόνη Γλώσσα, επιλέξτε την προεπιλεγμένη γλώσσα. Κάντε κλικ στο Επόμενο. 5. Η οθόνη Επιβεβαίωση εγκατάστασης θα εμφανίσει τις επιλογές εγκατάστασης. Αν είστε έτοιμοι να εγκαταστήσετε, κάντε κλικ στο Επόμενο. Το πλαίσιο Λειτουργία εγκατάστασης εμφανίζει την πρόοδο της διαδικασίας εγκατάστασης. Αν θέλετε να αλλάξετε την επιλογή γλώσσας ή τη θέση του καταλόγου πριν την εγκατάσταση, κάντε κλικ στο Πίσω, κάντε τις αλλαγές σας και, αφού επιστρέψετε στην οθόνη Επιβεβαίωση εγκατάστασης, κάντε κλικ στο Επόμενο. 6. Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος για να κλείσετε τον Οδηγό. 6.3 Γραμμή εργαλείων Console Οι ακόλουθες επιλογές είναι διαθέσιμες από τη Γραμμή εργαλείων Console: Εγκατάσταση / Κατάργηση Χαρτών Διπλή λειτουργία εγκατάστασης νέων χαρτών ή χαρτών που τους δημιουργήσατε εσείς ή κατάργησης παλαιών αχρησιμοποίητων χαρτών για εξοικονόμηση μνήμης. 38

39 Αποκοπή χάρτη Σας επιτρέπει να δημιουργήσετε και να αποκόψετε τη δική σας επιλογή χαρτών. Εισαγωγή Αγαπημένων Μπορείτε να κατεβάσετε (download) μια λίστα θέσεων από το PC στη συσκευή σας σε οποιαδήποτε κατηγορία των Αγαπημένων (Βλ. Κεφάλαιο 8 - Εισαγωγή ενός Αγαπημένου. 39

40 7 Κεφάλαιο 7 - Χάρτες Κατά την παραλαβή της συσκευής σας, το Destinator Navigates είναι εγκατεστημένο στην κάρτα μνήμης SD/MMC μαζί με μια σειρά χαρτών. Αυτή η ενότητα παρέχει πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση πρόσθετων χαρτών από την εφαρμογή Destinator Console. 7.1 Διασύνδεση οθόνης χάρτη Στην εφαρμογή Destinator Console εμφανίζεται μια συλλογή χαρτών. Τυπικοί χάρτες Οι χάρτες μου Εγκατεστημένοι χάρτες Χάρτες διαθέσιμοι για εγκατάσταση από το δίσκο CD. Τυπικοί χάρτες που έχουν προσαρμοστεί. Για παράδειγμα, δημιουργία ενός χάρτη του Λονδίνου από τον τυπικό χάρτη του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας. Οι τρέχοντες χάρτες στην κάρτα μνήμης SD/MMC. 7.2 Εγκατάσταση χάρτη Μπορείτε να εγκαταστήσετε ένα χάρτη αν τον επιλέξετε από το τμήμα παραθύρου Standard Maps (Τυπικοί Χάρτες) στο πρόγραμμα Destinator Console και κάνετε κλικ στο κουμπί Install/Remove Maps (Εγκατάσταση/Κατάργηση Χαρτών). Θα εμφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου Target Device (Συσκευή προορισμού). Επιλέξτε Storage Card (Κάρτα αποθήκευσης). Η ποσότητα διαθέσιμης μνήμης για την κάρτα μνήμης SD/MMC εμφανίζεται στο τμήμα παραθύρου Target Device Memory Balance (Μνήμη συσκευής προορισμού). Ο εγκατεστημένος χάρτης εμφανίζεται στο τμήμα παραθύρου Installed Maps (Εγκατεστημένοι χάρτες) Εικόνα 33 Εγκατάσταση χάρτη 7.3 Map Cutter (Διασύνδεση οθόνης Αποκοπής Χαρτών) Λόγω των περιορισμών μνήμης στην κάρτα μνήμης SD/MMC, καλό θα είναι να προσαρμόσετε έναν τυπικό χάρτη επιλέγοντας μόνο την περιοχή που χρειάζεστε. Για παράδειγμα, αν επισκέπτεστε μια σειρά ευρωπαϊκών πόλεων για επαγγελματικούς λόγους, μπορεί να μη χρειάζεστε πλήρεις χάρτες αυτών των χωρών. Μπορείτε να κόψετε έναν τυπικό χάρτη από την οθόνη Destinator Map Cutter (Destinator Αποκοπή Χαρτών). Επιλέξτε έναν τυπικό χάρτη και κάντε κλικ στο κουμπί Cut Map (Αποκοπή Χάρτη). Θα εμφανιστεί η οθόνη Map Cutter (Αποκοπή Χαρτών), όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 40

41 Εικόνα 34 - Χρήση της Αποκοπής χαρτών Τα παρακάτω εργαλεία παρέχονται για να σας βοηθήσουν να μετακινήσετε, να προβάλετε και να ορίσετε μια περιοχή στο χάρτη: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο Pan (Μετατόπιση) για να μετακινήσετε το χάρτη πάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο Zoom (Ζουμ) για να αυξομειώσετε τις λεπτομέρειες που εμφανίζει ο χάρτης. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη ράβδο κύλισης για μεγέθυνση ή σμίκρυνση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο Crop (Περικοπή) για να ορίσετε στον χάρτη την περιοχή που θέλετε να αποκόψετε. Αφού καθορίσετε την περιοχή εστίασης με τη βοήθεια του εργαλείου εστίασης, όπως περιγράφεται παρακάτω, κάντε κλικ στο εργαλείο Crop (Περικοπή) για να ορίσετε μια περιοχή στον τυπικό χάρτη. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο Cut (Αποκοπή) για να δημιουργήσετε ένα χάρτη προσαρμοσμένο στην περιοχή που ορίσατε. 7.4 Εστίαση σε χάρτη Τα παρακάτω εργαλεία παρέχονται για να σας βοηθήσουν να κεντράρετε το χάρτη σας, για να ορίσετε την περιοχή που θέλετε να αποκόψετε. Για παράδειγμα, μπορεί να θέλετε το κέντρο του Λονδίνου να βρίσκεται στο κέντρο του χάρτη σας. Αν δημιουργείτε ένα πολύ τοπικό χάρτη, μπορεί να θελήσετε ναέχετε στο κέντρο του το γραφείο ή το ξενοδοχείο σας. Μπορείτε να κάνετε κλικ στο εργαλείο Address (Διεύθυνση) για να ορίσετε την αφετηρία του χάρτη σε μια City (Πόλη), Street Address (Ταχ. διεύθυνση) ή Intersection (Διασταύρωση). Το πλαίσιο διαλόγου Address (Διεύθυνση) περιέχει τα κουμπιά Show (Εμφάνιση) και Set (Ορισμός) για να προβάλετε και να ορίσετε την εστίαση του χάρτη. 41

42 Μπορείτε να κάνετε κλικ στο εργαλείο POI (Χρήσιμα) για να ορίσετε την αφετηρία του χάρτη σε ένα χρήσιμο σημείο (σημείο ενδιαφέροντος). Το πλαίσιο διαλόγου POI (Χρήσιμα) εμφανίζει όλες τις κατηγορίες στο αριστερό τμήμα παραθύρου. Όταν κάνετε κλικ σε μία κατηγορία, τα στοιχεία που συνδέονται με τη συγκεκριμένη κατηγορία εμφανίζονται στο δεξί τμήμα παραθύρου. Μπορείτε να κάνετε κλικ στα κουμπιά Show POI (Λειτουργία Χρήσιμου) και Set POI (Ορισμός Χρήσιμου) για να προβάλετε και να ορίσετε την εστίαση του χάρτη. Μπορείτε να κάνετε κλικ στο εργαλείο Select (Επιλογή) για να ορίσετε την αφετηρία του χάρτη σε μια προκαθορισμένη υποπεριοχή. Ένας κατάλογος υποπεριοχών εμφανίζεται σε ένα τμήμα παραθύρου στα δεξιά του χάρτη. Μόλις κάνετε κλικ σε μια υποπεριοχή, η αντίστοιχη επιφάνεια επισημαίνεται. Εστίαση σε χάρτη με βάση τη διαδρομή Το Destinator Navigates υποστηρίζει την αποκοπή διαδρομών, γεγονός που σας επιτρέπει να δημιουργήσετε ένα χάρτη που περιλαμβάνει τα σημεία μιας διαδρομής. Για να δημιουργήσετε μία διαδρομή, πρέπει να καθορίσετε δύο ή περισσότερα σημεία. Αφού δημιουργηθεί η διαδρομή, μπορείτε να αποκόψετε ένα χάρτη με βάση τις προδιαγραφές της διαδρομής. Κάντε κλικ στο εργαλείο Route (Διαδρομή). Θα εμφανιστεί το τμήμα παραθύρου Route (Διαδρομή). Χρησιμοποιήστε τα εργαλεία Address (Διεύθυνση) και POI (Χρήσιμα) για να ορίσετε τα σημεία της διαδρομής. Κάντε κλικ στο κουμπί Create Route (Δημιουργία Διαδρομής). Η διαδρομή εμφανίζεται με μπλε χρώμα. Κάντε κλικ στο εργαλείο Cut Map (Αποκοπή Χάρτη) Οι ακόλουθες εντολές περιγράφονται παρακάτω: Εικόνα 35 - Δημιουργία χάρτη με βάση τη διαδρομή 42

43 Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να κεντράρετε τον χάρτη στο επιλεγμένο σημείο. Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να διαγράψετε το επιλεγμένο σημείο. Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να διαγράψετε όλα τα επιλεγμένα σημεία. Κάντε κλικ σε αυτά τα κουμπιά για να μετακινήσετε ένα επιλεγμένο σημείο πάνω ή κάτω. Cooridor (Διάδρομος) Route (Διαδρομή) Μπορείτε να καθορίσετε την περιοχή που θα περιβάλλει τη διαδρομή, σε χιλιόμετρα ή μίλια. Μπορείτε να επιλέξετε είτε την ταχύτερη διαδρομή, με βάση τα όρια ταχύτητας, είτε τη συντομότερη φυσική διαδρομή. 7.5 Αποκοπή χάρτη Αφού ορίσετε την περιοχή στον χάρτη, κάντε κλικ στο εργαλείο Cut Map (Αποκοπή Χάρτη). Θα εμφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου Cut Map (Αποκοπή Χάρτη), όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Εικόνα 36 Αποκοπή χάρτη Πρέπει να καθορίσετε το όνομα και την περιγραφή του χάρτη. Αν καθορίσετε ένα όνομα που ήδη υπάρχει, το Destinator Navigates θα σας ζητήσει να ορίσετε διαφορετικό όνομα. Μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί Estimate (Εκτίμηση) για να εμφανίσετε το μέγεθος του χάρτη. Αυτή η λειτουργία είναι πολύ χρήσιμη όταν το μέγεθος της μνήμης είναι περιορισμένο. 7.6 Φόρτωση χάρτη Στο πρόγραμμα Destinator Console, μπορείτε να ανανεώσετε τους χάρτες σας κάνοντας κλικ στις επιλογές Tools (Εργαλεία) > Refresh New Map Data (Ανανέωση με νέα δεδομένα χαρτών). Επιλέξτε τον χάρτη που θέλετε να φορτώσετε κάνοντας κλικ στην εικόνα του χάρτη ή επιλέξτε τον χάρτη από τον κατάλογο. Ένα σημάδι ελέγχου αντιπροσωπεύει έναν επιλεγμένο χάρτη. Από το τμήμα παραθύρου Target Device (Συσκευή προορισμού), κάντε κλικ στο κουμπί Change (Αλλαγή) για να προσδιορίσετε τη θέση εγκατάστασης του χάρτη. Μπορείτε να επιλέξετε Αφαιρούμενο Δίσκο. Αφού επιλέξετε τη συσκευή προορισμού και επιβεβαιώσετε ότι η μνήμη είναι αρκετή, κάντε κλικ στο κουμπί Install (Εγκατάσταση) / Remove Maps (Κατάργηση 43

44 χαρτών). Οι επιλεγμένοι χάρτες θα εγκατασταθούν και θα εμφανιστούν στο τμήμα παραθύρου Installed Maps (Εγκατεστημένοι χάρτες). 7.7 Κατάργηση χάρτη Στο τμήμα παραθύρου Target Device (Συσκευή προορισμού), κάντε κλικ στο κουμπί Change (Αλλαγή) και επιλέξτε τη θέση από την οποία θα καταργηθεί ο χάρτης. Μπορείτε να επιλέξετε Storage Card (Κάρτα αποθήκευσης). Αυτή η ενέργεια θα ενημερώσει το τμήμα παραθύρου Installed Map (Εγκατεστημένοι χάρτες). Το τμήμα παραθύρου Installed Map (Εγκατεστημένοι χάρτες) εμφανίζει έναν κατάλογο με όλους τους φορτωμένους και διαθέσιμους χάρτες. Τοποθετήστε ένα σημάδι ελέγχου δίπλα στον χάρτη που θέλετε να καταργήσετε. Κάντε κλικ στο κουμπί Install (Εγκατάσταση) / Remove Maps (Κατάργηση χαρτών) χαρτών για να καταργήσετε τον επιλεγμένο χάρτη. 44

45 8 Κεφάλαιο 8 - Εισαγωγή ενός Αγαπημένου Μπορείτε να κατεβάσετε (download) μια λίστα με αγαπημένες θέσεις από το PC στη συσκευή σας. Η λίστα πρέπει να περιέχεται σε αρχεία τύπου.csv. Ως τμήμα της διαδικασίας ηλεκτρονικής μεταφοράς, μετατρέπετε τα αρχεία.csv σε αρχεία τύπου.dat για να τα αποθηκεύσετε στη συσκευή σας χρησιμοποιώντας το βοηθητικό πρόγραμμα Destinator Conversion. Μορφή κειμένου οριοθετημένου με κόμματα (.csv) Τα αρχεία.csv προβάλλονται καλύτερα μέσα σε εφαρμογές που επιτρέπουν τον εύκολο χειρισμό δεδομένων που έχουν διαταχθεί σε μορφή στηλών. Συνήθη παραδείγματα τέτοιων εφαρμογών είναι εκείνες που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία υπολογιστικών φύλλων και βάσεων δεδομένων, όπως π.χ. το Microsoft Excel. 8.1 Δομή αρχείου εισαγωγής αγαπημένων Η δομή ενός αρχείου εισαγωγής αγαπημένων πρέπει να είναι τύπου.csv (Τιμές διαχωριζόμενες με κόμματα). Το αρχείο περιέχει τα ακόλουθα πεδία: 1. Όνομα αγαπημένου 2. Σχόλιο 3. Γεωγρ. μήκος 4. Γεωγρ. πλάτος 5. Ταχ. Κώδικας 6. Πόλη 7. Οδός 8. Αριθμός Το Γεωγρ. μήκος και το Γεωγρ. πλάτος είναι αριθμητικές τιμές. Όλες οι άλλες τιμές είναι αλφαριθμητικές. Αν μία αλφαριθμητική τιμή περιέχει κόμμα, το πεδίο πρέπει να βρίσκεται μέσα σε εισαγωγικά. Το αρχείο.csv περιέχει τις τιμές σε έναν πίνακα με μορφή σειρών κειμένου ASCII, οι οποίες είναι οργανωμένες με τέτοιον τρόπο ώστε η τιμή κάθε στήλης να χωρίζεται με ένα κόμμα από την τιμή της επόμενης στήλης, όπου σειρά στον πίνακα να ξεκινά μια νέα γραμμή. 8.2 Εισαγωγή ενός αρχείου.csv Για την εισαγωγή ενός αρχείου.csv: Στο πρόγραμμα Destinator Console, κάντε κλικ σε έναν Standard Map (Τυπικό χάρτη). Θα ενεργοποιηθούν οι λειτουργίες Εγκατάσταση Χάρτη και Εισαγωγή Αγαπημένων. 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Favorites Importer (Εισαγωγή Αγαπημένων). Θα εμφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου Converter (Μετατροπή). 2. Επιλέξτε το αρχείο.csv, καθορίστε ένα όνομα κατηγορίας και κάντε κλικ στο κουμπί Convert (Μετατροπή). Η Report Area (Περιοχή Αναφορών) εμφανίζει ένα μήνυμα που αναφέρει ότι το περιεχόμενο του αρχείου μετατράπηκε και ότι το αρχείο είναι έτοιμο για μεταφορά. 3. Κατεβάστε (download) το αρχείο στη συσκευή σας κάνοντας κλικ στο κουμπί Download (Μεταφορά). 45

46 8.3 Προσθήκη θέσεων όπου υπάρχουν κάμερες-ραντάρ στη λίστα σημείων ενδιαφέροντος (POI) 1. Συνδέστε το Packard Bell Compasseo με υπολογιστή μέσω του παρεχόμενου καλωδίου USB και κατόπιν εκτελέστε το πρόγραμμα Destinator Console στον υπολογιστή. Σημείωση: εάν η συσκευή GPS που χρησιμοποιείτε σάς παραδόθηκε μαζί με χάρτη που περιλαμβάνει θέσεις όπου υπάρχουν κάμερες-ραντάρ, αυτές θα βρίσκονται μέσα στο φάκελο speed camera. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορείτε να κάνετε λήψη τέτοιων χαρτών από διάφορους προμηθευτές περιεχομένου που βρίσκονται στο Διαδίκτυο. 2. Στο Destinator Console, κάντε κλικ στο κουμπί Εισαγωγή Αγαπημένων. 3. Περιηγηθείτε μέχρι το αρχείο RF.CSV που είναι αποθηκευμένο στο φάκελο "speed camera" του CD που συνοδεύει το Compasseo. 46

47 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Convert (Μετατροπή) για να μετατρέψετε το αρχείο.csv σε μορφή POI του Destinator. 5. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα δεδομένα έχουν μετατραπεί και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Download (Λήψη) για να ενημερώσετε το Compasseo. 47

48 9 Κεφάλαιο 9 - Αναπαραγωγή MP3 9.1 Επισκόπηση Το Packard Bell Compasseo παρέχει τις βασικές λειτουργίες μιας συσκευής αναπαραγωγής MP3. Μπορείτε να αναπαραγάγετε οποιοδήποτε αρχείο μουσικής MP3 και WMA που είναι αποθηκευμένο στην κάρτα μνήμης, καθώς και να περιηγηθείτε μέσα στα υπάρχοντα αρχεία ανά κομμάτι ή άλμπουμ. Μόλις επιλέξετε την αναπαραγωγή MP3, το Compasseo θα σαρώσει αυτόματα την κάρτα μνήμης αναζητώντας αρχεία MP3 (.mp3) και WMA (.wma) και κατόπιν θα εμφανίσει το πρώτο κομμάτι στο πρώτο άλμπουμ. 9.2 Οθόνη αναπαραγωγής Για να ανοίξετε την αναπαραγωγή MP3, αγγίξτε το εικονίδιο εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη. στην οθόνη του κύριου μενού. Τότε, θα Οθόνη αναπαραγωγής MP3 Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε την αναπαραγωγή MP3, θα πρέπει προηγουμένως να κλείσετε το Destinator Navigates. Αγγίξτε το για να βγείτε από την οθόνη αυτή και να επιστρέψετε στην οθόνη του κύριου μενού. 9.3 Λειτουργίες αναπαραγωγής Το Packard Bell Compasseo διαθέτει τις βασικές λειτουργίες αναπαραγωγής: Αγγίξτε το για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή κομματιών. Σημείωση: Το εικονίδιο υποδηλώνει ότι δεν υπάρχουν κομμάτια προς αναπαραγωγή στον τρέχοντα φάκελο ή στην κάρτα μνήμης. Αγγίξτε το για να διακόψετε προσωρινά την αναπαραγωγή. Σημείωση: το εικονίδιο αυτό εμφανίζεται μόνον κατά την αναπαραγωγή. Αγγίξτε το για να διακόψετε την αναπαραγωγή. 48

49 Σημείωση: Το εικονίδιο υποδηλώνει ότι η αναπαραγωγή έχει διακοπεί. 9.4 Λειτουργίες περιήγησης Αγγίξτε το για να κινηθείτε γρήγορα στην αρχή του τρέχοντος κομματιού. Όταν εμφανίζεται το εικονίδιο, αυτό σημαίνει ότι έχετε φτάσει στην αρχή του άλμπουμ και συνεπώς δεν είναι δυνατή η περαιτέρω γρήγορη κίνηση προς τα πίσω. Αγγίξτε το για να κινηθείτε γρήγορα προς το επόμενο κομμάτι. Όταν εμφανίζεται το εικονίδιο, αυτό σημαίνει ότι έχετε φτάσει στο τέλος του άλμπουμ και συνεπώς δεν είναι δυνατή η περαιτέρω γρήγορη κίνηση προς τα εμπρός. Αγγίξτε το για να μετακινηθείτε στο προηγούμενο άλμπουμ. Όταν εμφανίζεται το εικονίδιο, αυτό σημαίνει ότι έχετε φτάσει στο πρώτο άλμπουμ της κάρτας μνήμης και συνεπώς δεν είναι δυνατή η περαιτέρω γρήγορη κίνηση προς τα πίσω. Αγγίξτε το για να μετακινηθείτε στο επόμενο άλμπουμ. Όταν εμφανίζεται το εικονίδιο, αυτό σημαίνει ότι έχετε φτάσει στο τελευταίο άλμπουμ της κάρτας μνήμης και συνεπώς δεν είναι δυνατή η περαιτέρω γρήγορη κίνηση προς τα εμπρός. 9.5 Τρόπος λειτουργίας αναπαραγωγής Το εικονίδιο συγκεκριμένη σειρά. υποδηλώνει ότι τα κομμάτια στο τρέχον άλμπουμ θα αναπαραχθούν με τη Το εικονίδιο σειρά. υποδηλώνει ότι τα κομμάτια του τρέχοντος άλμπουμ θα αναπαραχθούν με τυχαία Σημείωση: Αγγίξτε το εικονίδιο όσες φορές χρειάζεται για να επιλέξετε τον επιθυμητό τρόπο λειτουργίας. Το εικονίδιο υποδηλώνει ότι θα αναπαραχθούν όλα τα κομμάτια του τρέχοντος άλμπουμ και στη συνέχεια η αναπαραγωγή θα διακοπεί. Το εικονίδιο Το εικονίδιο υποδηλώνει ότι το τρέχον κομμάτι θα αναπαράγεται συνεχώς. υποδηλώνει ότι τα όλα κομμάτια του τρέχοντος άλμπουμ θα αναπαράγονται συνεχώς. Σημείωση: Αγγίξτε το εικονίδιο όσες φορές χρειάζεται για να επιλέξετε τον επιθυμητό τρόπο λειτουργίας. 49

50 10 Κεφάλαιο 10 - Προβολή φωτογραφιών 10.1 Αλλαγή μεγέθους φωτογραφιών με το Magic Picture Προτού προβάλετε τις φωτογραφίες σας στο Compasseo με το Photo Viewer, συνιστάται να τις μετατρέψετε στον υπολογιστή σας με το Magic Picture. Το λογισμικό αυτό θα μετατρέψει αυτόματα τις φωτογραφίες σας στο κατάλληλο μέγεθος και μορφή για την προβολή τους στο Compasseo. 1. Αρχικά, εγκαταστήστε το πρόγραμμα Magic Picture στον υπολογιστή σας. Τοποθετήστε το συνοδευτικό CD στη μονάδα οπτικών μέσων αποθήκευσης του υπολογιστή σας και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Εγκατάσταση. Κάντε κλικ στο κουμπί Magic Picture και ακολουθήστε τις οδηγίες που θα εμφανιστούν στην οθόνη. 2. Στον υπολογιστή σας, περιηγηθείτε μέχρι το φάκελο όπου βρίσκονται αποθηκευμένες οι φωτογραφίες σας. Κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού πάνω στη φωτογραφία της οποίας το μέγεθος θέλετε να αλλάξετε και κατόπιν επιλέξτε Magic Picture. 3. Το Magic Picture θα δημιουργήσει ένα αντίγραφο της φωτογραφίας σας σε μορφή ".jpg" και θα προσθέσει το "Magic Picture" στο όνομα αρχείου. Επαναλάβετε τα βήματα αυτά για κάθε φωτογραφία που θέλετε να προβάλετε στο Compasseo. 4. Εισαγάγετε μια κάρτα SD/MMC στην κατάλληλη υποδοχή του Compasseo και κατόπιν συνδέστε τη συσκευή με τον υπολογιστή σας. Στη συνέχεια, αντιγράψτε τις φωτογραφίες με το νέο μέγεθος, στο φάκελο "SDMMC" του Compasseo Επισκόπηση Το Packard Bell Compasseo διαθέτει τις βασικές λειτουργίες προβολής φωτογραφιών. Μπορείτε να προβάλετε οποιαδήποτε εικόνα JPEG (.jpg) ή Bitmap (.bmp) που είναι αποθηκευμένη στην κάρτα μνήμης και να τις εμφανίσετε ως μικρογραφίες ή ως διαδοχική προβολή. Μόλις επιλέξετε την προβολή φωτογραφιών, το Compasseo θα σαρώσει αυτόματα την κάρτα μνήμης αναζητώντας φωτογραφίες. Τυχόν φωτογραφίες.jpg (JPEG) και.bmp (Bitmap) που θα βρεθούν θα προβληθούν με τη μορφή μικρογραφιών. 50

51 Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε την προβολή φωτογραφιών, θα πρέπει προηγουμένως να κλείσετε το Destinator Navigates Προβολή φωτογραφιών Για να ανοίξετε την προβολή φωτογραφιών, επιλέξτε το εικονίδιο εμφανιστεί η οθόνη με τις μικρογραφίες. μέσα από το κύριο μενού. Τότε, θα Εμφάνιση μικρογραφιών Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα εικονίδια που εμφανίζονται στο κάτω μέρος της οθόνης για να κάνετε τα εξής: Αγγίξτε το βέλος για να εμφανίσετε την επόμενη σελίδα. Αγγίξτε το βέλος για να εμφανίσετε την προηγούμενη σελίδα. Αγγίξτε το κουμπί για να κλείσετε την προβολή φωτογραφιών. Για να αρχίσετε μια διαδοχική προβολή, αγγίξτε το εικονίδιο. Αγγίξτε την εικόνα ξανά για να διακόψετε τη διαδοχική προβολή και να επιστρέψετε στην κύρια οθόνη προβολής φωτογραφιών. Για να προβάλετε την επιλεγμένη φωτογραφία σε τρόπο λειτουργίας πλήρους οθόνης, αγγίξτε το κουμπί. Τρόπος λειτουργίας πλήρους οθόνης Μετά την ενεργοποίηση του τρόπου λειτουργίας πλήρους οθόνης, αγγίξτε την οθόνη για να εμφανιστούν τα παρακάτω εικονίδια: Αγγίξτε το για να εμφανιστεί η επόμενη φωτογραφία. 51

52 Αγγίξτε το για να εμφανιστεί η προηγούμενη φωτογραφία. Αγγίξτε το για να εισέλθετε σε τρόπο λειτουργίας ζουμ. Αγγίξτε το για να περιστρέψετε τη φωτογραφία. Τρόπος λειτουργίας ζουμ Ο τρόπος λειτουργίας ζουμ σάς επιτρέπει να εκτελέσετε τις παρακάτω ενέργειας: 1. Μετακίνηση της φωτογραφίας προς τα επάνω 2. Επιστροφή σε τρόπο λειτουργίας πλήρους οθόνης 3. Μετακίνηση της φωτογραφίας προς τα δεξιά 4. Μεγέθυνση 5. Μετακίνηση της φωτογραφίας προς τα κάτω 6. Σμίκρυνση 7. Μετακίνηση της φωτογραφίας προς τα αριστερά 52

53 11 Κεφάλαιο 11 - Ρυθμίσεις GPS της Packard Bell Ξεκινά την εφαρμογή Destinator Navigates Εκκινεί την προβολή φωτογραφιών Ανοίγει την οθόνη System Settings (Ρυθμ. συσκευής) Εικόνα 37 - Το Κύριο μενού Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του συστήματος πατώντας στο κουμπί Ρυθμίσεις. Η οθόνη Ρυθμίσεις εμφανίζει όλες τις ρυθμίσεις συστήματος που μπορείτε να αλλάξετε, όπως φαίνεται παρακάτω. Εικόνα 38 - Ρυθμίσεις συστήματος Μπορείτε να πατήσετε στο κουμπί Πίσω για να επιστρέψετε σε προηγούμενη οθόνη Ρυθμίσεις ενέργειας Εικόνα 39 - Ρυθμίσεις ενέργειας 53

54 Αυτή η οθόνη δείχνει την κατάσταση της μπαταρίας της συσκευής. Μπορείτε να επιλέξετε τα πλαίσια ελέγχου των ισχυρών πλήκτρων για να προσδιορίστε αν θέλετε να υπάρχει οπίσθιος φωτισμός για τα πλήκτρα της συσκευής Ρυθμίσεις οπίσθιου φωτισμού Εικόνα 40 - Ρυθμίσεις οπίσθιου φωτισμού Αυτή η οθόνη σας επιτρέπει να καθορίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης. Μπορείτε να εξοικονομήσετε ενέργεια επιλέγοντας τη χρονική διάρκεια του οπίσθιου φωτισμού (πριν γίνει αμυδρός) όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή με μπαταρία ή με εναλλασσόμενο ρεύμα Ρυθμίσεις Ώρας Εικνόνα 41 - Ρυθμίσεις Ώρας Αυτή η οθόνη σας επιτρέπει να επιλέξετε τη δική σας ζώνη ώρας και να ορίσετε την ημερομηνία και Ρυθμίσεις γλώσσας Εικόνα 42 - Ρυθμίσεις γλώσσας Αυτή η οθόνη σας επιτρέπει να επιλέξετε τη γλώσσα που θα χρησιμοποιηθεί στις οθόνες και στα φωνητικά μηνύματα. 54

55 11.5 Πληροφορίες συστήματος Εικόνα 43 - Πληροφορίες συστήματος Αυτή η οθόνη εμφανίζει πληροφορίες για τη συσκευή σας. 55

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL GREEK Πώς να ξεκινήσετε Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε το λογισμικό πλοήγησης, θα ξεκινήσει αυτόματα μια διαδικασία αρχικών ρυθμίσεων. Κάντε τα εξής:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης HERE Drive

Οδηγός χρήσης HERE Drive Οδηγός χρήσης HERE Drive Τεύχος 1.0 EL HERE Drive Η εφαρμογή HERE Drive σας κατευθύνει για να φτάσετε στον προορισμό σας, όποιος και αν είναι αυτός, παρέχοντάς σας αναλυτικές οδηγίες "στροφή-στροφή" με

Διαβάστε περισσότερα

MLS Destinator Android για Vodafone Εγχειρίδιο Χρήσης

MLS Destinator Android για Vodafone Εγχειρίδιο Χρήσης MLS Destinator Android για Vodafone Εγχειρίδιο Χρήσης MLS Destinator για Android Vodafone Εγχειρίδιο Χρήσης v1.0 2 Περιεχόμενα 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ MLS DESTINATOR... 4 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ MLS DESTINATOR...

Διαβάστε περισσότερα

EASYDRIVE. Σύντομος οδηγός. για να ξεκινήσετε την πλοήγηση αμέσως. Με χρήσιμα παραδείγματα & πρακτικές συμβουλές

EASYDRIVE. Σύντομος οδηγός. για να ξεκινήσετε την πλοήγηση αμέσως. Με χρήσιμα παραδείγματα & πρακτικές συμβουλές EASYDRIVE Σύντομος οδηγός για να ξεκινήσετε την πλοήγηση αμέσως Με χρήσιμα παραδείγματα & πρακτικές συμβουλές Περιλαμβάνει: την Οθόνη Πλοήγησης, την Οθόνη Επεξεργασίας Χάρτη, και την λειτουργικότητα Hardware

Διαβάστε περισσότερα

MLS Destinator. Εγχειρίδιο Χρήσης. MLS Destinator Mobile Phone Edition

MLS Destinator. Εγχειρίδιο Χρήσης. MLS Destinator Mobile Phone Edition MLS Destinator Εγχειρίδιο Χρήσης MLS Destinator Mobile Phone Edition 1 2 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Περιεχόμενα 01. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ MLS DESTINATOR 05 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ MLS DESTINATOR 06 ΠΡΩΤΑ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτες Ovi για κινητά. Τεύχος 1

Χάρτες Ovi για κινητά. Τεύχος 1 Χάρτες Ovi για κινητά Τεύχος 1 2 Περιεχόµενα Περιεχόµενα Επισκόπηση Χαρτών 3 Η θέση µου 4 Προβολή της θέσης σας και του χάρτη 4 Προβολή χάρτη 4 Αλλαγή της εµφάνισης του χάρτη 4 Λήψη και ενηµέρωση χαρτών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ. εγχειρίδιο χρήσης

ΤΟ ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ. εγχειρίδιο χρήσης ΤΟ ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ εγχειρίδιο χρήσης MLS Destinator 3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή 09 Μενού 10 Υπολογισμός διαδρομής 11 Διεύθυνση 11 Τρόποι εισαγωγής διεύθυνσης 12 Επιλέγοντας διασταύρωση

Διαβάστε περισσότερα

nüvi 2300 series εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης για χρήση με αυτά τα μοντέλα nüvi: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370

nüvi 2300 series εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης για χρήση με αυτά τα μοντέλα nüvi: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 nüvi 2300 series εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης για χρήση με αυτά τα μοντέλα nüvi: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 Έναρξη χρήσης ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Ανατρέξτε στον οδηγό Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτες Ovi για κινητά. Τεύχος 1

Χάρτες Ovi για κινητά. Τεύχος 1 Χάρτες Ovi για κινητά Τεύχος 1 2 Περιεχόµενα Περιεχόµενα Επισκόπηση Χαρτών 3 Προβολή πλοήγησης 13 Λήψη πληροφοριών κυκλοφορίας και ασφάλειας 13 Πεζή µετάβαση προς τον προορισµό σας 14 Σχεδιασµός διαδροµής

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση για το προϊόν

Σημείωση για το προϊόν Έναρξη από εδώ Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις ΗΠΑ. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2011. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και η μετάδοση οποιουδήποτε τμήματος της παρούσας, σε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

01 -Ξεκινώντας 12 Προειδοποίηση για τον οδηγό 12 Επίδειξη 13 Κύριος χάρτης 13 Προβολές χάρτη 16 Επισκόπηση διαδρομής 16 Ακύρωση διαδρομής 16

01 -Ξεκινώντας 12 Προειδοποίηση για τον οδηγό 12 Επίδειξη 13 Κύριος χάρτης 13 Προβολές χάρτη 16 Επισκόπηση διαδρομής 16 Ακύρωση διαδρομής 16 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 01 -Ξεκινώντας 12 Προειδοποίηση για τον οδηγό 12 Επίδειξη 13 Κύριος χάρτης 13 Προβολές χάρτη 16 Επισκόπηση διαδρομής 16 Ακύρωση διαδρομής 16 02 - Επιλογή θέσης και Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΟΥ Explorer & Outlook 2013

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΟΥ Explorer & Outlook 2013 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΟΥ Explorer & Outlook 2013 1. Δίκτυα Υπολογιστών και Διαδίκτυο... 3 1.1. Όροι Και Έννοιες... 3 1.2. Ασφάλεια Στο Διαδίκτυο... 5 2. Περιήγηση στον Παγκόσμιο Ιστό 7 Το Περιβάλλον Ενός Φυλλομετρητή...

Διαβάστε περισσότερα

Marmitek UltraViewPro 1

Marmitek UltraViewPro 1 IP CAMERA SERIES IP Eye Anywhere 10 11 20 21 470 IP RoboCam 10 11 21 541 641 ULTRAVIEW PRO ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1..1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ....1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.. 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ......3 ΧΡΗΣΗ MARMITEK Ultraview

Διαβάστε περισσότερα

Πριν εγκαταστήσετε το MLS Destinator, σας προτείνουμε να κάνετε ένα αντίγραφο ασφαλείας των περιεχομένων της κάρτας SD της συσκευής σας στο PC σας

Πριν εγκαταστήσετε το MLS Destinator, σας προτείνουμε να κάνετε ένα αντίγραφο ασφαλείας των περιεχομένων της κάρτας SD της συσκευής σας στο PC σας Πριν εγκαταστήσετε το MLS Destinator, σας προτείνουμε να κάνετε ένα αντίγραφο ασφαλείας των περιεχομένων της κάρτας SD της συσκευής σας στο PC σας ώστε τα δεδομένα να διατηρηθούν σε περίπτωση που η κάρτα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Alpine Navigation System. Λογισμικό πλοήγησης για το Alpine Navigation System. Ελληνική Μάρτιος 2015, έκδ. 1.0

Εγχειρίδιο χρήσης. Alpine Navigation System. Λογισμικό πλοήγησης για το Alpine Navigation System. Ελληνική Μάρτιος 2015, έκδ. 1.0 Εγχειρίδιο χρήσης Alpine Navigation System Λογισμικό πλοήγησης για το Alpine Navigation System Ελληνική Μάρτιος 2015, έκδ. 1.0 Πίνακας περιεχομένων 1 Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφάλειας... 5 2 Πώς

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Alpine Navigation

Εγχειρίδιο χρήσης. Alpine Navigation Εγχειρίδιο χρήσης Alpine Navigation Λογισμικό πλοήγησης για το Alpine INE-W977BT Ελληνική (GR) Ευχαριστούμε για την επιλογή σας του Alpine-NAVI ως πλοηγό σας. Αρχίστε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας αμέσως.

Διαβάστε περισσότερα

Αναπαραγωγή με αρχεία ήχου

Αναπαραγωγή με αρχεία ήχου Αναπαραγωγή με αρχεία ήχου Ανοίγει η παρουσίαση και εμφανίζεται η διαφάνεια τίτλου, "Πειράματα με αρχεία ήχου". Άσκηση 1: Εισαγωγή ήχου για συνεχή αναπαραγωγή Βήμα 1: Εισαγωγή ήχου Στη διαφάνεια 1, με

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του Microsoft PowerPoint 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης.

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8

Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8 Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8 Τα Windows 8.1 και τα Windows RT 8.1 είναι βασισμένα στα Windows 8 και στα Windows RT, για να σας προσφέρουν βελτιώσεις στην εξατομίκευση, την αναζήτηση, τις εφαρμογές,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του PowerSuite

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του PowerSuite Το PowerSuite είναι η ολοκληρωμένη λύση απόδοσης για τον υπολογιστή σας. Ενσωματώνοντας το RegistryBooster, το DriverScanner και το SpeedUpMyPC σε ένα ενιαίο περιβάλλον εργασίας σάρωσης, το PowerSuite

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης Alpine Navigation

Εγχειρίδιο χρήσης Alpine Navigation Εγχειρίδιο χρήσης Alpine Navigation Λογισμικό πλοήγησης για το Alpine INE-W987D/X800D-U/X800D Ελληνική Ιανουάριος 2014, έκδ. 1.0 Ευχαριστούμε για την επιλογή σας του Alpine INE-W987D/X800D-U/X800D ως πλοηγό

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα Windows Vista Επιφάνεια εργασίας Γραμμή εργασιών... 31

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα Windows Vista Επιφάνεια εργασίας Γραμμή εργασιών... 31 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 91 Windows Vista... 9 92 Επιφάνεια εργασίας... 18 93 Γραμμή εργασιών... 31 94 Χειρισμός παραθύρων... 53 95 Το παράθυρο Υπολογιστής... 77 96 Το μενού Έναρξη...

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο μέσων HP (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης

Τηλεχειριστήριο μέσων HP (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Τηλεχειριστήριο μέσων HP (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονομασίες Windows και Windows Vista είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης

Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονομασίες Windows και Windows Vista είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Dir Me Up

Εισαγωγή στο Dir Me Up Εισαγωγή στο Dr Me Up V2.00 / 2013-05-18 [Τα νέα χαρακτηριστικά από την προηγούμενη 1.30 έκδοση εμφανίζονται με μπλέ χρώμα] Bong Atttude 2013 Εισαγωγή 1/ Επιστρέψτε στην προηγούμενη τοποθεσία. 2/ Πηγαίνετε

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο HP Media (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης

Τηλεχειριστήριο HP Media (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Τηλεχειριστήριο HP Media (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονοµασίες Windows και Windows Vista είναι σήµατα κατατεθέντα της Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Χρησιμοποιείτε μόνο την τροφοδοσία ρεύματος που αναγράφεται στα τεχνικά στοιχεία. Μην αφήνετε το προϊόν να έρχεται σε επαφή με υγρά. Εάν η μπαταρία

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Field Service Management ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Field Service Management ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Field Service Management ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΝΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 4 2. ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΕΝΟΥ ΚΑΡΤΕΛΑΣ... 5 3. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΛΑΤΗ... 6 4. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΗ... 6 5. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ/ΔΙΑΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άµεσα µηνύµατα Τεύχος 1

Άµεσα µηνύµατα Τεύχος 1 Άµεσα µηνύµατα Τεύχος 1 2008 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Τα σήµατα Nokia, Nokia Connecting People και Nseries είναι εµπορικά σήµατα ή κατατεθέντα εµπορικά σήµατα της Nokia Corporation.

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά GPSMAP 800/1000 Εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης

Σειρά GPSMAP 800/1000 Εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης Σειρά GPSMAP 800/1000 Εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης Ιανουάριος 2014 190-01658-67_0A Εκτυπώθηκε στην Ταϊβάν Παρουσίαση ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Ανατρέξτε στον οδηγό Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια και το προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Τα παρακάτω σύμβολα βρίσκονται μπροστά από πληροφορίες χρήσιμες για την αποτροπή βλάβης στην κεντρική μονάδα καθώς και για την ομαλή λειτουργία.

Τα παρακάτω σύμβολα βρίσκονται μπροστά από πληροφορίες χρήσιμες για την αποτροπή βλάβης στην κεντρική μονάδα καθώς και για την ομαλή λειτουργία. Τα σύμβολα που περιγράφονται παρακάτω υπάρχουν σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών καθώς και επάνω στην ίδια τη συσκευή, για να εξασφαλιστεί η σωστή και ασφαλής χρήση και για να αποτραπούν τραυματισμοί και πρόκληση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Το Microsoft Word 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης. Γραμμή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή 6. Δημιουργία λογαριασμού 13. Εγκατάσταση και λειτουργία του Skype 28. Βασικές λειτουργίες 32. Επιλογές συνομιλίας 48

Εισαγωγή 6. Δημιουργία λογαριασμού 13. Εγκατάσταση και λειτουργία του Skype 28. Βασικές λειτουργίες 32. Επιλογές συνομιλίας 48 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή 6 Δημιουργία λογαριασμού 13 Εγκατάσταση και λειτουργία του Skype 28 Βασικές λειτουργίες 32 Επιλογές συνομιλίας 48 Γενικές ρυθμίσεις Skype 64 Το Skype σε φορητές συσκευές 78 Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Outlook Κεφάλαιο 2 Βασικές εργασίες με μηνύματα 33

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Outlook Κεφάλαιο 2 Βασικές εργασίες με μηνύματα 33 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Outlook 2007 9 Διευθέτηση και εκκίνηση του Outlook... 10 Το περιβάλλον του Outlook... 17 Οι προσωπικοί φάκελοι του Outlook... 22 Η Λίστα φακέλων... 23 Το Outlook Σήμερα...

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση συνδυασμών κίνησης

Τροποποίηση συνδυασμών κίνησης Τροποποίηση συνδυασμών κίνησης Σε αυτήν την πρακτική εξάσκηση, θα τροποποιήσετε τους συνδυασμούς που έχουν εφαρμοστεί στην παρουσίαση της εταιρείας σας. Βήμα 1: Αλλαγή του εφέ για το κείμενο του τίτλου

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικός οδηγός της ενημέρωσης των Windows 8.1

Αναλυτικός οδηγός της ενημέρωσης των Windows 8.1 Αναλυτικός οδηγός της ενημέρωσης των Windows 8.1 Εγκατάσταση και ενημέρωση των Windows 8.1 Ενημερώστε το BIOS, εφαρμογές, προγράμματα οδήγησης και εκτελέστε το Windows Update Επιλέξτε τον τύπο εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης

Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονομασίες Windows και Windows Vista είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Outlook Κεφάλαιο 2 Βασικές εργασίες με μηνύματα 31

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Outlook Κεφάλαιο 2 Βασικές εργασίες με μηνύματα 31 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Outlook 2003 9 Διευθέτηση και εκκίνηση του Outlook... 10 Το περιβάλλον του Outlook... 16 Οι προσωπικοί φάκελοι του Outlook... 20 Η Λίστα φακέλων... 21 Ο φάκελος Το Outlook

Διαβάστε περισσότερα

Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center

Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center Εγχειρίδιο Χρήστη Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center Ελληνική ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ Όλες οι οθόνες σε αυτήν την τεκμηρίωση αποτελούν εικόνες παραδείγματα. Οι εικόνες

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι κατοχυρωµένο εµπορικό σήµα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα)

Τηλεχειριστήριο (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Τηλεχειριστήριο (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Οι νεότερες εξελίξεις στον GM EPC

Οι νεότερες εξελίξεις στον GM EPC Οι νεότερες εξελίξεις στον GM EPC Πλοήγηση με χρήση γραφικών στοιχείων Ο κατάλογος επόμενης γενιάς GM Next Gen EPC διαθέτει διάφορες λειτουργίες που έχουν σχεδιαστεί για ταχύτερη και ευκολότερη εύρεση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers Περιεχόμενα 1. Εισαγωγη...1 2. Τι πρέπει να διαθέτετε...1 3. Εγκατασταση Των Προγραμματων Οδηγησησ Nokia Connectivity

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο «Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού» Ενότητα. Επεξεργασία πινάκων

Εργαστήριο «Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού» Ενότητα. Επεξεργασία πινάκων Ενότητα 4 Επεξεργασία πινάκων 36 37 4.1 Προσθήκη πεδίων Για να εισάγετε ένα πεδίο σε ένα πίνακα που υπάρχει ήδη στη βάση δεδομένων σας, βάζετε τον κέρσορα του ποντικιού στο πεδίο πάνω από το οποίο θέλετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Το Microsoft Excel 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης. Προσθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Προετοιμασία βιβλίου εργασίας 47. 2 Εργασία με δεδομένα και πίνακες Excel 75. Ευχαριστίες...11. Εισαγωγή στο Microsoft Excel 2010...

Περιεχόμενα. 1 Προετοιμασία βιβλίου εργασίας 47. 2 Εργασία με δεδομένα και πίνακες Excel 75. Ευχαριστίες...11. Εισαγωγή στο Microsoft Excel 2010... Περιεχόμενα Ευχαριστίες...11 Εισαγωγή στο Microsoft Excel 2010...13 Τροποποίηση της εμφάνισης της Κορδέλας...29 Χαρακτηριστικά και συμβάσεις του βιβλίου...35 Χρήση των αρχείων εξάσκησης...37 Βοήθεια...41

Διαβάστε περισσότερα

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 2 Περιεχόμενα F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: Έναρξη...3 1.1 Διαχείριση συνδρομής...4 1.2 Πώς μπορώ να βεβαιωθώ ότι ο υπολογιστής μου προστατεύεται;...4

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης

Τηλεχειριστήριο (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Τηλεχειριστήριο (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονομασίες Windows και Windows Vista είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της

Διαβάστε περισσότερα

CAR MULTIMEDIA SERIES 530. Enjoy it. Οδηγίες χειρισμού Πλοήγηση

CAR MULTIMEDIA SERIES 530. Enjoy it. Οδηγίες χειρισμού Πλοήγηση CAR MULTIMEDIA SERIES 530 Enjoy it. Οδηγίες χειρισμού Πλοήγηση Ευχαριστούμε για την επιλογή σας του Blaupunkt Navigation ως πλοηγό σας. Αρχίστε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας αμέσως. Αυτό το έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Stellarium Εγχειρίδιο Οδηγιών

Stellarium Εγχειρίδιο Οδηγιών Προϋποθέσεις συστήματος: Windows (XP, Vista, 7) με DirectX 9.x και τελευταίες ServicePack ή MacOS X 10.3.x (ή υψηλότερη), κάρτα γραφικών 3D με υποστήριξη OpenGL, ελάχ. 512 MB RAM, 1 GB διαθέσιμος χώρος

Διαβάστε περισσότερα

Οι εικόνες που εμφανίζονται στο παρόν εγχειρίδιο μπορεί να διαφέρουν από τις εικόνες στη συσκευή σας.

Οι εικόνες που εμφανίζονται στο παρόν εγχειρίδιο μπορεί να διαφέρουν από τις εικόνες στη συσκευή σας. εγχειρίδιο χρήσης Οι εικόνες που εμφανίζονται στο παρόν εγχειρίδιο μπορεί να διαφέρουν από τις εικόνες στη συσκευή σας. Για τεχνική υποστήριξη απευθυνθείτε στην αντιπρόσωπο εταιρεία GeoIntelligence, στο

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτες Ovi για κινητά

Χάρτες Ovi για κινητά Χάρτες Ovi για κινητά Τεύχος 1 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Επισκόπηση Χαρτών 3 Η θέση μου 3 Προβολή της θέσης σας και του χάρτη 3 Αλλαγή της εμφάνισης του χάρτη 5 Λήψη και ενημέρωση χαρτών 5 Χρήση της πυξίδας

Διαβάστε περισσότερα

INA-W910R Εγχειρίδιο χρήσης Λογισµικό πλοήγησης για το INA-W910R

INA-W910R Εγχειρίδιο χρήσης Λογισµικό πλοήγησης για το INA-W910R INA-W910R Εγχειρίδιο χρήσης Λογισµικό πλοήγησης για το INA-W910R Ελληνικά Φεβρουάριος 2011, έκδ. 1.0 Ευχαριστούµε για την επιλογή σας του Alpine INA-W910R ως πλοηγό σας. Αρχίστε να χρησιµοποιείτε τη συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης Alpine Navigation

Εγχειρίδιο χρήσης Alpine Navigation Εγχειρίδιο χρήσης Alpine Navigation Λογισμικό πλοήγησης για το Alpine INE-W925R Ελληνική (GR) Ευχαριστούμε για την επιλογή σας του Alpine-NAVI ως πλοηγό σας. Αρχίστε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας αμέσως.

Διαβάστε περισσότερα

DCN multimedia. Συνεδριακό σύστημα. el Εγχειρίδιο χρήσης

DCN multimedia. Συνεδριακό σύστημα. el Εγχειρίδιο χρήσης DCN multimedia Συνεδριακό σύστημα el Εγχειρίδιο χρήσης DCN multimedia Πίνακας περιεχομένων el 3 Πίνακας περιεχομένων 1 Ασφάλεια 4 2 Πληροφορίες για το εγχειρίδιο 5 2.1 Κοινό 5 2.2 Πνευματικά δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Connection Manager

Οδηγός χρήσης Connection Manager Οδηγός χρήσης Connection Manager Τεύχος 1.0 2 Περιεχόμενα Σχετικά με την εφαρμογή διαχείρισης συνδέσεων 3 Ξεκινώντας 3 Άνοιγμα της εφαρμογής διαχείρισης συνδέσεων 3 Προβολή της τρέχουσας κατάστασης σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργείο Αυτοκινήτων

Συνεργείο Αυτοκινήτων Συνεργείο Αυτοκινήτων v2.102, Οκτώβριος 2015 Σύντοµες οδηγίες χρήσης Εισαγωγή Το πρόγραµµα Συνεργείο Αυτοκινήτων έχει σκοπό τη διαχείριση και παρακολούθηση του πελατολογίου, των αυτοκινήτων και των εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του Office 365 σε τηλέφωνο Android

Χρήση του Office 365 σε τηλέφωνο Android Χρήση του Office 365 σε τηλέφωνο Android Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Έλεγχος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Ρυθμίστε το τηλέφωνο Android για αποστολή και λήψη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το λογαριασμό του Office

Διαβάστε περισσότερα

Φόρμες και αγαπημένα. Έκδοση 5.1. Οδηγός διαχειριστή

Φόρμες και αγαπημένα. Έκδοση 5.1. Οδηγός διαχειριστή Φόρμες και αγαπημένα Έκδοση 5.1 Οδηγός διαχειριστή Ιούλιος 2016 www.lexmark.com Περιεχόμενα 2 Περιεχόμενα Ιστορικό αλλαγών...3 Επισκόπηση... 4 Ρύθμιση παραμέτρων της εφαρμογής... 5 Πρόσβαση στον Embedded

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Έναρξη...3

Κεφάλαιο 1: Έναρξη...3 F-Secure Anti-Virus for Mac 2014 Περιεχόμενα 2 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: Έναρξη...3 1.1 Τι πρέπει να κάνω μετά την εγκατάσταση;...4 1.1.1 Διαχείριση συνδρομής...4 1.1.2 Άνοιγμα του προϊόντος...4 1.2 Πώς

Διαβάστε περισσότερα

MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT WORD 2003

MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT WORD 2003 MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT WORD 2003 Εµφάνιση των γραµµών εργαλείων "Βασική" και "Μορφοποίηση" σε δύο γραµµές Από προεπιλογή, οι γραµµές εργαλείων Βασική και Μορφοποίηση εµφανίζονται µε αγκύρωση (σταθεροποίηση:

Διαβάστε περισσότερα

Radio R 4.0 IntelliLink Συχνές Ερωτήσεις (FAQ)

Radio R 4.0 IntelliLink Συχνές Ερωτήσεις (FAQ) Περιεχόµενα 1. Audio. 2. Σύστηµα Πλοήγησης... 3. Τηλέφωνο.... 4. Φωνητική Αναγνώριση. 5. Λοιπά. 1. Audio Πώς µπορώ να µεταβαίνω διαδοχικά από το ηχοσύστηµα στις πηγές πολυµέσων, π.χ. από το ραδιόφωνο FM

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Xperia SmartTags NT1/NT2

Οδηγός χρήστη. Xperia SmartTags NT1/NT2 Οδηγός χρήστη Xperia SmartTags NT1/NT2 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Οδηγός έναρξης...4 Ενεργοποίηση της λειτουργίας NFC...4 Περιοχή εντοπισμού NFC...4 Χρήση του Smart Connect για τη διαχείριση των ετικετών

Διαβάστε περισσότερα

TomTom Bridge Οδηγός αναφοράς

TomTom Bridge Οδηγός αναφοράς TomTom Bridge Οδηγός αναφοράς 14500 Περιεχόμενα Καλώς ορίσατε στο TomTom Bridge 6 Εκκίνηση της συσκευής TomTom Bridge 8 Χρήση χειρονομιών 10 Εφαρμογές στη συσκευή TomTom Bridge 11 Σύνδεση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR.

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Έναρξη χρήσης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11 Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13 1.1 Windows XP... 15 1.2 Επιφάνεια εργασίας... 19 1.3 Γραμμή εργασιών... 24 1.4 Χειρισμός παραθύρων... 30 1.5 Μενού... 36 1.6

Διαβάστε περισσότερα

TomTom BRIDGE Οδηγός αναφοράς

TomTom BRIDGE Οδηγός αναφοράς TomTom BRIDGE Οδηγός αναφοράς Περιεχόμενα Καλώς ορίσατε στο TomTom BRIDGE 6 Εκκίνηση της συσκευής TomTom BRIDGE 8 Εφαρμογές στη συσκευή TomTom BRIDGE 10 Σύνδεση της συσκευής TomTom BRIDGE 11 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάφωνο HP UC. Οδηγός χρήσης

Μεγάφωνο HP UC. Οδηγός χρήσης Μεγάφωνο HP UC Οδηγός χρήσης Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Bluetooth είναι εμπορικό σήμα που ανήκει στον κάτοχό του και χρησιμοποιείται από τη Hewlett-Packard

Διαβάστε περισσότερα

TomTom Bridge Οδηγός αναφοράς

TomTom Bridge Οδηγός αναφοράς TomTom Bridge Οδηγός αναφοράς 15200 Περιεχόμενα Καλώς ήρθατε στο TomTom Bridge 5 Εκκίνηση του TomTom Bridge 7 Χρήση χειρονομιών... 8 Εφαρμογές στη συσκευή TomTom Bridge... 9 Σύνδεση του TomTom Bridge...

Διαβάστε περισσότερα

BlackBerry Internet Service. Οδηγός χρήστη

BlackBerry Internet Service. Οδηγός χρήστη BlackBerry Internet Service Οδηγός χρήστη Δημοσίευση: 2014-01-08 SWD-20140108171026083 Περιεχόμενα 1 Γρήγορα αποτελέσματα... 7 Πληροφορίες για τα σχέδια υπηρεσίας ανταλλαγής μηνυμάτων της υπηρεσίας BlackBerry

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή ενός στοιχείου γραφήματος από μια λίστα στοιχείων γραφήματος

Επιλογή ενός στοιχείου γραφήματος από μια λίστα στοιχείων γραφήματος - 217 - Το στοιχείο που θέλετε να επιλέξετε επισημαίνεται ξεκάθαρα με λαβές επιλογής. Συμβουλή: Για να σας βοηθήσει να εντοπίσετε το στοιχείο γραφήματος που θέλετε να επιλέξετε, το Microsoft Office Excel

Διαβάστε περισσότερα

TomTom navigation module

TomTom navigation module TomTom navigation module 1. Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία λαμβά- νεται Τι περι- στη συσκευ ασία TomTom navigation module Βάση αυτοκινήτου Καλώδιο USB Ενημερωτικό φυλλάδιο MyTomTom 2 2. Διαβάστε πρώτα

Διαβάστε περισσότερα

TomTom Bridge Οδηγός αναφοράς

TomTom Bridge Οδηγός αναφοράς TomTom Bridge Οδηγός αναφοράς 15600 Περιεχόμενα Καλώς ήρθατε στο TomTom Bridge 5 Τι νέο υπάρχει 6 Νέα στοιχεία σε αυτήν την έκδοση... 7 Συσκευή TomTom Bridge 8 Εκκίνηση του TomTom Bridge... 9 Χρήση χειρονομιών...

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτες Ovi για κινητά

Χάρτες Ovi για κινητά Χάρτες Ovi για κινητά Τεύχος 1 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Επισκόπηση Χαρτών 3 Η θέση μου 4 Προβολή της θέσης σας και του χάρτη 4 Αλλαγή της εμφάνισης του χάρτη 5 Λήψη και ενημέρωση χαρτών 5 Χρήση της πυξίδας

Διαβάστε περισσότερα

TomTom Bridge Οδηγός αναφοράς

TomTom Bridge Οδηγός αναφοράς TomTom Bridge Οδηγός αναφοράς 15300 15400 Περιεχόμενα Καλώς ήρθατε στο TomTom Bridge 5 Τι νέο υπάρχει 6 Νέα στοιχεία σε αυτήν την έκδοση... 7 Συσκευή TomTom Bridge 9 Εκκίνηση του TomTom Bridge... 10 Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Δομή. 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση. 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB. 9 Είσοδος Κάρτας SD. 6 Μπροστινή κάμερα

Δομή. 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση. 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB. 9 Είσοδος Κάρτας SD. 6 Μπροστινή κάμερα Γρήγορος Οδηγός, Δομή 1 2 3 4 5 6 7 7 8 6 10 11 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB 9 Είσοδος Κάρτας SD 4 Υποδοχή ακουστικών 3.5mm 10 Πίσω κάμερα 5

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του Microsoft Project 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης.

Διαβάστε περισσότερα

TouchPad και πληκτρολόγιο

TouchPad και πληκτρολόγιο TouchPad και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του Microsoft OneNote 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης.

Διαβάστε περισσότερα

Asset Management Software Client Module. Οδηγός χρήσης

Asset Management Software Client Module. Οδηγός χρήσης Asset Management Software Client Module Οδηγός χρήσης Μονάδα-πελάτης Kodak Asset Management Software Κατάσταση και ρυθμίσεις πόρων... 1 Μενού κατάστασης πόρων... 2 Μενού ρυθμίσεων πόρων... 3 Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

PACKARD BELL COMPASSEO ΕΓΧΕΙΡIΔΙΟ ΧΡHΣΗΣ

PACKARD BELL COMPASSEO ΕΓΧΕΙΡIΔΙΟ ΧΡHΣΗΣ PACKARD BELL COMPASSEO ΕΓΧΕΙΡIΔΙΟ ΧΡHΣΗΣ Γνωστοποιήσεις και δηλώσεις αποποίησης της ευθύνης Γνωστοποίηση περί πνευματικών δικαιωμάτων Εγχειρίδιο χρήσης του Packard Bell Compasseo. Πνευματικά δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά nüvi 2200. εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης. για χρήση με αυτά τα μοντέλα nüvi: 2200, 2240, 2250

Σειρά nüvi 2200. εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης. για χρήση με αυτά τα μοντέλα nüvi: 2200, 2240, 2250 Σειρά nüvi 2200 εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης για χρήση με αυτά τα μοντέλα nüvi: 2200, 2240, 2250 Έναρξη χρήσης ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Ανατρέξτε στον οδηγό Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια και το προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για την εφαρµογή Spot4U

Οδηγίες χρήσης για την εφαρµογή Spot4U Οδηγίες χρήσης για την εφαρµογή Spot4U 1 Βασικές οδηγίες Λήψη Κατηγοριών Μετά την εγκατάσταση του Spot4U το πρώτο βήµα που θα πρέπει να κάνει ο χρήστης είναι να επιλέξει το Λήψη Κατηγοριών ώστε να ενηµερωθεί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογής

Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογής Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογής SciFY - Οκτώβριος 2016 Περιεχόμενα Εισαγωγή 3 Οδηγίες για τον εργοθεραπευτή / φροντιστή 4 Αρχική Οθόνη 4 Δημιουργία προφίλ 5 Ρυθμίσεις Επικοινωνίας 6 Ρυθμίσεις Ψυχαγωγίας 9 Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Πίνακας ελέγχου

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Πίνακας ελέγχου Πίνακας ελέγχου Οι διαθέσιμες υπηρεσίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη ρύθμιση του εκτυπωτή σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις υπηρεσίες και τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στον Oδηγό χρήσης. 3 5 Απασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ Σημειώσεις και ειδοποιήσεις ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες που σας βοηθούν να χρησιμοποιείτε καλύτερα τον υπολογιστή σας. ΠΡΟΣΟΧΗ:

Διαβάστε περισσότερα

GMI 10. εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης

GMI 10. εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης GMI 10 εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης Εισαγωγή Δείτε τον οδηγό Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια και το προϊόν στη συσκευασία του προϊόντος, για προειδοποιήσεις που αφορούν το προϊόν και άλλες σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart

Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart Προφυλάξεις ασφαλείας Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας, διαβάστε προσεκτικά αυτές τις προφυλάξεις ασφαλείας. Διαβάστε τον οδηγό "Πληροφορίες ασφαλείας"

Διαβάστε περισσότερα

GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201

GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201 GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201 Διαχείριση αρχείων... 2 Πώς να μπω στα δεδομένα μου που είναι αποθηκευμένα στο microsd, στην κάρτα SD και τη συσκευή USB;... 2 Πώς να μετακινήσω το

Διαβάστε περισσότερα

Vodafone Business Connect

Vodafone Business Connect Vodafone Business Connect Vodafone Business WebHosting Αναλυτικός Οδηγός Χρήσης Photo Album Αναλυτικός οδηγός χρήσης: Photo Album Vodafone Business Connect - Υπηρεσίες φιλοξενίας εταιρικού e-mail & web

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Περιορισμένη Εγγύηση 06 1. Εισαγωγή 08 Τι είναι το MLS Destinator 08 Χαρακτηριστικά του MLS Destinator 09 Πρώτα η ασφάλειά σας 10 2. Το περιβάλλον του MLS Destinator 11

Διαβάστε περισσότερα