Κατάρτιση ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κατάρτιση ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ"

Transcript

1 4. Κατάρτιση ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Τώρα που έχετε μια πρώτη εικόνα του τι ενδεχομένως χρειάζεστε, ήρθε η ώρα να δούμε πώς μπορείτε να πετύχετε τους επενδυτικούς σας στόχους. 4.1 Κατανομή Ενεργητικού και Διάθεση Ανάληψης Κινδύνου Ακόμη και αν οι αποταμιεύσεις και οι επενδύσεις σας γίνονται με σύνεση, η στρατηγική ανάπτυξης που επιλέγετε μπορεί να μην είναι αρκετά καλά δομημένη για να αντέξει σε έναν δυσμενή κύκλο της αγοράς. Πώς μπορείτε να προστατέψετε τις επενδύσεις σας και να τις κάνετε να αποδώσουν; Η απάντηση βρίσκεται στην ευρεία διασπορά, σύμφωνα με την οποία φροντίζετε να υπάρχουν διαφορετικές πηγές εισοδήματος αντί να στοχεύετε σε κερδοσκοπικές κινήσεις. Η ευρεία διασπορά μπορεί επίσης να σας προστατεύσει από τη λήψη αποφάσεων υπό την πίεση καταστάσεων οι οποίες ενδέχεται να σας επηρεάσουν αμβλύνοντας την κρίση σας, όπως είναι η διόγκωση μιας «φούσκας». Δυο λόγια για τον κίνδυνο Συχνά στις επενδύσεις δεν λαμβάνεται υπόψη ή υποτιμάται ο κίνδυνος μιας πτώσης. Αυτό ισχύει κυρίως στην περίπτωση των επενδυτών που κάνουν τα πρώτα τους αβέβαια βήματα τοποθετώντας τα χρήματά τους στις αγορές μετοχών, νομισμάτων και εμπορευμάτων. Πολλοί τείνουν να βλέπουν τις επενδύσεις τους μέσα από ένα 72 Οδηγός Διαχείρισης Περιουσίας βραχυπρόθεσμο πρίσμα, εστιάζοντας κατά βάση στην προοπτική ανόδου χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τον κίνδυνο να υποστούν απώλειες. Ακόμη και αν πετύχουν κάποια γρήγορα κέρδη, το πιθανότερο είναι ότι αυτοί οι επενδυτές κινδυνεύουν να χάσουν περισσότερα χρήματα σε βάθος χρόνου. Η συνηθέστερη αιτία για την υποαπόδοση ενός χαρτοφυλακίου μακροπρόθεσμα είναι ότι ο επενδυτής δεν κατανοεί τους κινδύνους που υπάρχουν, αλλά και τη σημασία της διασποράς κεφαλαίων ή, όπως επίσης είναι γνωστή, της κατανομής ενεργητικού. Τι είναι η κατανομή ενεργητικού; Ο συνετός επενδυτής δεν προσπαθεί να μαντεύει διαρκώς την κατεύθυνση της αγοράς ή των κλάδων ή των επιτοκίων. Αυτό που προσπαθεί να κάνει είναι να διαφοροποιεί ή να διασπείρει τα κεφάλαιά του σε επενδύσεις με τρόπο που να ελαχιστοποιούνται οι απώλειές του σε περίπτωση πτώσης της αγοράς. Η κατανομή ενεργητικού είναι η διαδικασία με την οποία επιτυγχάνεται η διασπορά. Είναι μια καλά δοκιμασμένη μέθοδος που αποδεικνύεται βέλτιστη σε σχέση με την επιμέρους επιλογή μεμονωμένων μετοχών, ομολόγων ή άλλων επενδύσεων. Η στρατηγική συνολικής κατανομής ενεργητικού πάει ένα βήμα πιο πέρα.

2 Εκτός από τις μετοχές, τα ομόλογα και τα μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων, λαμβάνει υπόψη και τις επενδύσεις σε λιγότερο ρευστά περιουσιακά στοιχεία όπως είναι τα ακίνητα, καθώς και κάποια άυλα στοιχεία όπως είναι η ασφαλιστική κάλυψη ή οι σπουδές των παιδιών. Όταν ερωτάστε για το χαρτοφυλάκιό σας, γίνεται αναφορά για τον συνδυασμό μετοχών, ομολόγων και διαθεσίμων που έχετε. Αυτό βεβαίως, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και άλλες επενδυτικές δυνατότητες. Προσδιορίστε τις ανάγκες σας και τη διάθεση ανάληψης κινδύνου Δεν έχουμε όλοι τις ίδιες ανάγκες. Συνεπώς, ο ακριβής τρόπος με τον οποίο θα κατανεμηθούν τα προς επένδυση κεφάλαιά σας δεν θα πρέπει να προκύψει από κάποιο βιβλίο. Πρόκειται μάλλον για μια προσωπική απόφαση που θα πρέπει να λάβετε αφού συμβουλευθείτε την/τον σύντροφό σας, τα μέλη της οικογένειάς σας και έναν επενδυτικό σύμβουλο στον οποίο έχετε εμπιστοσύνη. Οι ικανότητες του συμβούλου είναι σημαντικές κατά την απόφαση για τη διασπορά του χαρτοφυλακίου σας, καθώς λίγοι επενδυτές γνωρίζουν όλες τις δυνατότητες και τις επιλογές που παρέχονται για την κατανομή των επενδύσεών τους. Η απόφαση αυτή θα πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη παράγοντες όπως είναι η ηλικία, το εισόδημα, οι τρέχουσες δαπάνες και η ανοχή κινδύνου. Για παράδειγμα, όσοι είναι ετών και απέχουν αρκετά από την ηλικία συνταξιοδότησης μπορεί να θέλουν να υιοθετήσουν μια πιο επιθετική στάση στη στρατηγική επενδύσεων που θα επιλέξουν τοποθετώντας, ας πούμε, 60% έως 80% των κεφαλαίων τους σε μετοχές ή και μερίδια μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων της χώρας τους αλλά και του εξωτερικού. Αυτό μπορεί ενδεχομένως να επιτύχει υψηλότερες αποδόσεις, όμως συνεπάγεται και μεγαλύτερους κινδύνους. Καθώς δεν θα χρειαστεί να «πειράξετε» τις οικονομίες σας για αρκετά χρόνια, λογικά το χαρτοφυλάκιό σας θα έχει αρκετό χρόνο για να ανακάμψει μέχρι να βγείτε σε σύνταξη. Εάν όμως σκέφτεστε να συνταξιοδοτηθείτε μέσα στην επόμενη πενταετία, είναι πολύ πιθανό να είστε πιο συντηρητικός στις επενδύσεις σας.

3 Αυτό σημαίνει ότι το χαρτοφυλάκιό σας θα δείχνει μια σαφή προτίμηση προς τα ομόλογα. Πώς μπορεί να σας βοηθήσει η κατανομή ενεργητικού; Οι περισσότεροι νέοι στο χώρο επενδυτές τείνουν να περιορίζονται σε μία μόνο κατηγορία επένδυσης (όπως είναι οι μετοχές) ή ακόμη και σε μια πιο συγκεκριμένη και περιορισμένη επιλογή. Πολλοί συνηθίζουν να ακολουθούν το πλήθος, «κολλώντας» στην επικρατέστερη τάση του μήνα, είτε πρόκειται για μια επενδυτική κατηγορία είτε για μια συγκεκριμένη εταιρεία. Το πρόβλημα είναι ότι, αρκετά συχνά, ένα συγκεκριμένο επενδυτικό στιλ μπορεί να επικρατεί επί σειρά ετών. Δημιουργείται έτσι η εσφαλμένη εντύπωση ότι εδραιώθηκε μια μακροπρόθεσμη τάση και οι επενδυτές οδηγούνται σε υπερβολική αύξηση των θέσεών τους σε μια πολύ συγκεκριμένη κατηγορία επένδυσης. Θα ήταν, δηλαδή, μάλλον αφελές να θεωρηθεί ότι κάποιες συγκεκριμένες επενδυτικές επιλογές θα έχουν σταθερά και πάντα καλύτερη απόδοση έναντι όλων των άλλων. Η απόδοση των κλάδων επηρεάζεται από διάφορους λόγους, όπως ο ρυθμός της οικονομικής ανάπτυξης, ο πληθωρισμός και τα επιτόκια, καθώς και από τυχόν εξελίξεις στην τεχνολογία ή μεταβολές στο ρυθμιστικό πλαίσιο. Για να βεβαιωθείτε ότι οι επενδύσεις σας θα επιτύχουν τις καλύτερες δυνατές αποδόσεις, χρειάζονται δύο πράγματα: g Πρώτον, στην επενδυτική στρατηγική σας θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ευρύ φάσμα διασποράς ή ένα χαρτοφυλάκιο με διαφορετικές κατηγορίες επένδυσης. g Δεύτερον, συμβουλευθείτε έναν επενδυτικό σύμβουλο ή ειδικό σε θέματα χρηματοοικονομικού προγραμματισμού 74 Οδηγός Διαχείρισης Περιουσίας για να σας βοηθήσει να ανακατανείμετε το χαρτοφυλάκιό σας. Αυτό καλό θα είναι να το κάνετε τακτικά. Ο λόγος είναι αρκετά απλός: μία ή περισσότερες επενδύσεις σας ενδέχεται να βρίσκονται σε πτωτική φάση, οπότε θα πρέπει ίσως να περιορίσετε τις συγκεκριμένες θέσεις σας. Επιπλέον, μπορεί να έχουν αλλάξει οι προσωπικές ανάγκες σας. Για παράδειγμα, μπορεί να έχετε πάρει προαγωγή στη δουλειά σας ή να έχετε βρει άλλη εργασία με καλύτερες αποδοχές. Αυτό μπορεί να αυξήσει την ανοχή σας ως προς τον κίνδυνο και κατ επέκταση, να αισθάνεστε ότι θέλετε να επενδύσετε περισσότερα χρήματα σε ένα αμοιβαίο κεφάλαιο με υψηλότερο κίνδυνο. Ή μπορεί να πλησιάζει ο καιρός που θα συνταξιοδοτηθείτε και να θέλετε να προσαρμόσετε το χαρτοφυλάκιό σας για να γίνει πιο συντηρητικό. Εν ολίγοις, αυτό που προσπαθεί να κάνει ένα μοντέλο κατανομής ενεργητικού είναι να ταιριάξει το προσωπικό σας προφίλ κινδύνου με μια επενδυτική στρατηγική που να ανταποκρίνεται καλύτερα στις μελλοντικές σας ανάγκες, λαμβάνοντας υπόψη τις μεταβαλλόμενες συνθήκες που σας αφορούν. Απαλείφει κάθε συναισθηματική παράμετρο από τις επενδύσεις και σας προσφέρει μια πιο αντικειμενική προσέγγιση για τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων. Σημείωση: Η διασπορά είναι μια μέθοδος προστασίας κατά του πτωτικού κινδύνου. Συχνά οι επενδυτές εστιάζουν μόνο στην άνοδο και τα ενδεχόμενα κέρδη, παραβλέποντας τους πτωτικούς κινδύνους. Αναδιάρθρωση Γενικά οι επαγγελματίες στο χώρο των επενδύσεων συμφωνούν ότι ο υπολογισμός της κατάλληλης

4 χρονικής στιγμής (το λεγόμενο timing ή χρονισμός), όπου αγοράζουμε στη χαμηλότερη και πουλάμε στην υψηλότερη τιμή, δεν είναι εφικτός. Ωστόσο, μπορείτε να αγοράσετε σε σχετικά χαμηλές τιμές και να πουλήσετε σε υψηλότερη τιμή από αυτήν που καταβάλλατε για τις επενδύσεις σας. Σε αυτό το σημείο έχει σημασία η αναδιάρθρωση. Πρόκειται για μια προσέγγιση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντί του timing, το οποίο κατά κανόνα συνοδεύεται από τον δυσάρεστο προβληματισμό εάν η τιμή έχει φθάσει σε αρκετά υψηλό επίπεδο για να πουλήσουμε ή εάν θα πρέπει να περιμένουμε λίγο ακόμη. Σε τακτά χρονικά διαστήματα πρέπει να εξετάζετε τις επενδύσεις σας για να δείτε ποιες έχουν καταγράψει αύξηση και ποιες μείωση της αξίας τους. Τραβήξτε κάποια χρήματα από τις πιο αποδοτικές και τοποθετήστε τα σε αυτές που φαίνεται να υστερούν. Ας υποθέσουμε ότι η κατανομή σας είναι 50% σε ομόλογα και 50% σε μετοχές και ότι οι μετοχές σημείωσαν μεγάλη άνοδο. Εξαιτίας της μεταβολής στις αξίες, η κατανομή σας τώρα διαμορφώνεται 60% σε μετοχές και 40% σε ομόλογα. Τραβήξτε 10% από τις μετοχές και τοποθετήστε αυτό το κεφάλαιο σε ομόλογα, διατηρώντας την κατανομή στο Αυτό μπορεί να σας φαίνεται αντίθετο με τη διαίσθησή σας. Στο κάτω-κάτω, γιατί να τραβήξουμε χρήματα από μια επένδυση που αποφέρει πραγματικές αποδόσεις και να τα βάλουμε σε μια επένδυση που δεν αποδίδει; Ο λόγος είναι ότι με την αναδιάρθρωση μπορούμε να κατοχυρώσουμε κέρδη από κλάδους που πάνε καλά και να προσαρμόσουμε τις θέσεις μας σε κλάδους ή τίτλους που είναι φθηνότεροι επειδή η αξία τους είναι υποτιμημένη. Λαμβάνοντας υπόψη τους κύκλους της αγοράς, μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία για να επενδύσουμε σε κλάδους όπου ενδέχεται να υπάρξει ανοδική μεταστροφή αργότερα. Ανεξάρτητα από τις τρέχουσες τάσεις της αγοράς, διατηρώντας με συνέπεια και πειθαρχία τις θέσεις μας βάσει ενός μοντέλου κατανομής ενεργητικού μπορούμε να επιτύχουμε καλύτερες αποδόσεις μακροπρόθεσμα και παράλληλα να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο περιορίζοντας τους πτωτικούς κινδύνους. Πώς γίνεται αυτό; Τώρα που γνωρίζετε τι είναι η κατανομή ενεργητικού, πώς μπορείτε να πετύχετε το σωστό συνδυασμό επενδύσεων; Κάντε την επιλογή σας από τις διάφορες επενδυτικές κατηγορίες που υπάρχουν. Χρησιμοποιώντας ένα μείγμα επενδύσεων, μπορείτε να διασφαλίσετε μια ροή εισοδημάτων από διαφορετικές πηγές. Απευθυνθείτε στον επενδυτικό σας σύμβουλο προκειμένου να σας καθοδηγήσει και να σας βοηθήσει στην χάραξη της επενδυτικής στρατηγικής. Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες σας και το επιθυμητό ρίσκο, θα σας βοηθήσει να συνθέσετε ένα χαρτοφυλάκιο με επενδύσεις, που αποτελείται από τα καταλληλότερα για εσάς προϊόντα, με βάση τον επιλεγμένο χρονικό ορίζοντα επένδυσης. Οδηγός Διαχείρισης Περιουσίας 75

5 ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ Acquisition of Assets Εξαγορά Στοιχείων Ενεργητικού: Συγχώνευση ή ενοποίηση κατά την οποία ο αγοραστής εξαγοράζει τα στοιχεία ενεργητικού της εταιρείας-πωλητή. Across the Board Σε Όλη τη Χρηματιστηριακή Αγορά: Τάση κίνησης της χρηματιστηριακής αγοράς όπου οι τιμές σχεδόν όλων των μετοχών κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση. Annuities Πρόσοδοι/Ράντα: Η ετήσια καταβολή επιδόματος ή εισοδήματος, βάσει προκαθορισμένου ασφαλίστρου, η οποία πραγματοποιείται είτε σε τμηματικές δόσεις είτε εφάπαξ, σε όλη τη διάρκεια ζωής του ασφαλιζομένου. Asset Allocation Κατανομή Ενεργητικού: Κατανομή ενός χαρτοφυλακίου σε διαφορετικές κατηγορίες επένδυσης με σκοπό τη μείωση του κινδύνου μέσα από τη διαφοροποίηση ή διασπορά. Bad Debt Επισφαλής Απαίτηση: Χρέος (οφειλή) που διαγράφεται και θεωρείται μη εισπρακτέο. Bear (Αρκούδα) Πτωτική Αγορά: Η «αγορά της αρκούδας» (bear market) αναφέρεται σε περίοδο που χαρακτηρίζεται από πτώση των τιμών στα χρηματιστήρια και από χαμηλές αποδόσεις. Όταν ο χαρακτηρισμός προσδίδεται σε άνθρωπο, χρησιμοποιείται για κάποιον που είναι απαισιόδοξος, επιφυλακτικός ή συντηρητικός στις εκτιμήσεις του για την αγορά. Bond Laddering Κλιμάκωση Ομολόγων: Η διαδικασία αγοράς ενός καλαθιού ομολόγων με διαφορετικές ημερομηνίες λήξης, με αποτέλεσμα να μειώνεται η έκθεση του χαρτοφυλακίου στον κίνδυνο των επιτοκίων. Η υπερβολική συγκέντρωση σε βραχυπρόθεσμα ομόλογα, για παράδειγμα, συνεπάγεται λιγότερο κίνδυνο, αλλά και χαμηλότερες αποδόσεις, ενώ ισχύει και το αντίθετο. Bonds Ομόλογα: Τίτλοι χρέους που εκδίδονται από μια κυβέρνηση ή εταιρεία και εγγυώνται την πληρωμή του αρχικού ποσού πλέον τόκων έως μία καθορισμένη ημερομηνία. Bubble Φούσκα: Διογκωμένη περίοδος κερδοσκοπίας, χωρίς ουσία ή μονιμότητα. Σε μια φούσκα οι τιμές τείνουν να αυξάνονται γρήγορα, με αποτέλεσμα να παρατηρείται αύξηση των επιτοκίων και ακόμη ταχύτερη αύξηση των τιμών. Καθώς δεν στηρίζονται σε θεμελιώδη μεγέθη, οι φούσκες συνήθως «σκάνε» όταν οι επενδυτές συνειδητοποιήσουν ότι οι υψηλές τιμές στερούνται υπόβαθρου και σπεύδουν να εγκαταλείψουν την αγορά σε κατάσταση πανικού. Bull (Ταύρος): Τον συγκεκριμένο ταύρο θα χαρείτε εάν τον συναντήσετε στο χρηματιστήριο. Η «αγορά του ταύρου» (bull market) είναι το αντίθετο της «αγοράς της αρκούδας» (bear market) και αναφέρεται σε μια ανοδική αγορά με αύξηση των τιμών των μετοχών, αισιοδοξία και ευκαιρίες. Cash/spot market Αγορά Άμεσης Παράδοσης (spot): Η αγορά όπου τα εμπορεύματα, για παράδειγμα ο χρυσός και το πετρέλαιο, διακινούνται και παραδίδονται αμέσως. Οι συναλλαγές στην αγορά spot συνήθως μπορούν να πραγματοποιηθούν και στο διαδίκτυο. Διαφέρει από την προθεσμιακή αγορά, όπου η παράδοση συμφωνείται για κάποια μελλοντική χρονική στιγμή. Churning (Ανακίνηση) Μεγάλος Αριθμός Συναλλαγών: Η πρακτική της πραγματοποίησης αγορών και πωλήσεων μετοχών ή άλλων επενδυτικών προϊόντων με μεγάλη συχνότητα με σκοπό την 76 Οδηγός Διαχείρισης Περιουσίας

6 είσπραξη προμηθειών. Μοναδικό κίνητρο αποτελεί το οικονομικό όφελος οπότε, εάν δείτε ότι ο χρηματιστής/επενδυτικός σύμβουλός σας προβαίνει σε τέτοιες κινήσεις, καλό θα είναι να έχετε το νου σας. Commodities Εμπορεύματα: Μη κατεργασμένα ή μερικώς κατεργασμένα αγαθά, όπως τα σιτηρά, τα φρούτα, τα ορυκτά, τα μεταλλεύματα. Counter-party risk Κίνδυνος του Αντισυμβαλλομένου: Ο κίνδυνος που σε κάθε περίπτωση αναλαμβάνει κάθε συμβαλλόμενος σε μια σύμβαση. Αφορά στο ενδεχόμενο ο αντισυμβαλλόμενος να μην είναι σε θέση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του βάσει της συμφωνίας. Coupon Τοκομερίδιο: Ο τόκος που καταβάλλει ο εκδότης προς τον κάτοχο ομολόγου ανά έτος. Εκφράζεται ως ποσοστό επί της ονομαστικής αξίας του ομολόγου. Deflation Αποπληθωρισμός: Γενική πτώση των τιμών που προκαλείται από συρρίκνωση των πιστώσεων και του χρήματος. Derivative Παράγωγο Προϊόν: Χρηματοοικονομικός τίτλος η αξία του οποίου εξαρτάται από την αξία του υποκείμενου στοιχείου, π.χ. ενός εμπορεύματος ή ομολόγου. Efficient Market Hypothesis Υπόθεση Αποτελεσματικής Αγοράς: Χρηματοοικονομική υπόθεση που θεωρεί ότι οι τιμές των μετοχών και των ομολόγων ήδη αντανακλούν όλες τις πληροφορίες που είναι γνωστές. Έτσι, είναι αδύνατον να πετύχει κανείς καλύτερη απόδοση σε σχέση με την αγορά κάνοντας χρήση των πληροφοριών που η αγορά ήδη έχει στη διάθεσή της, παρά μόνον χάρη στην τύχη. Equities Μετοχές: Κοινές ή προνομιούχες μετοχές. Financial Planning Χρηματοοικονομικός Προγραμματισμός: Κατάρτιση προγράμματος για την κατανομή και τη διαχείριση του κεφαλαίου και των χρηματοοικονομικών σας υποθέσεων μέσω του προϋπολογισμού, της αποταμίευσης και ενός επενδυτικού χαρτοφυλακίου. Forwards Προθεσμιακά Συμβόλαια: Όταν συμφωνείται η αγορά ενός συγκεκριμένου τίτλου κατά προκαθορισμένη χρονική στιγμή και έναντι προκαθορισμένης τιμής. Η βασική διαφορά μεταξύ των Προθεσμιακών Συμβολαίων και των Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) έγκειται στο ότι η διαπραγμάτευση των ΣΜΕ πραγματοποιείται σε επίπεδο χρηματιστηρίου ή αγοράς, ενώ τα Προθεσμιακά Συμβόλαια αποτελούν αντικείμενο ιδιωτικής συναλλαγής όπου ο κάθε συμβαλλόμενος επωμίζεται τον πιστωτικό κίνδυνο του αντισυμβαλλομένου. Futures Market Προθεσμιακή Αγορά: Διαφέρει από την αγορά άμεσης παράδοσης (spot). Στην προθεσμιακή αγορά πραγματοποιούνται συναλλαγές επί συμβολαίων για την αγορά συγκεκριμένου εμπορεύματος ή χρηματοοικονομικού τίτλου σε προκαθορισμένη χρονική στιγμή στο μέλλον και έναντι προκαθορισμένης τιμής. Hedge Αντιστάθμιση: Δημιουργία θέσης σε μια αγορά για αντιστάθμιση της έκθεσης στις διακυμάνσεις τιμών μιας αντίθετης θέσης σε άλλη αγορά με σκοπό την ελαχιστοποίηση της έκθεσης στον κίνδυνο. Illiquid Μειωμένης Ρευστότητας: Σε αντίθεση με τα μετρητά ή διαθέσιμα, τα περιουσιακά στοιχεία μειωμένης ρευστότητας δεν μπορούν να μετατραπούν εύκολα σε μετρητά. Παραδείγματα μη άμεσα ρευστοποιήσιμων περιουσιακών στοιχείων είναι τα έργα τέχνης και τα ακίνητα. Οι μετοχές και Οδηγός Διαχείρισης Περιουσίας 77

7 τα ομόλογα επίσης ενδέχεται να είναι μειωμένης ρευστότητας εάν δεν είναι εύκολη η διάθεσή τους έναντι μετρητών. Index Δείκτης: Παρέχει τη συνοπτική απεικόνιση μιας αγοράς μέσω της συλλογικής αξίας των μετοχών από τις οποίες αποτελείται. Για παράδειγμα, ο Nikkei Stock Index χρησιμοποιείται ως μέτρο (ή δείκτης) της ιαπωνικής αγοράς μετοχών και αποτελείται από τις μετοχές της συγκεκριμένης αγοράς που εμφανίζουν τη μεγαλύτερη διακίνηση. Inflation Πληθωρισμός: Η άνοδος των τιμών. Συνήθως παρατηρείται όταν το κοινό έχει στη διάθεσή του περισσότερα μετρητά ή μεγαλύτερη πίστωση. Ο πληθωρισμός θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε ένα επενδυτικό πλαίσιο διότι επηρεάζει τις αποδόσεις σας. Inflation-Indexed Bonds Ομόλογα βάσει Δείκτη Πληθωρισμού: Ομόλογα που έχουν σχεδιαστεί για να προσφέρουν προστασία από τον πληθωρισμό. Καταβάλλουν περιοδικό τοκομερίδιο ίσο με το γινόμενο του δείκτη πληθωρισμού και του ονομαστικού συντελεστή τοκομεριδίου. Initial Pubic Offering Αρχική Δημόσια Προσφορά: Η πρώτη πώληση των μετοχών μιας εταιρείας που διατίθενται δημοσίως προς διαπραγμάτευση στην αγορά. Συχνά χρησιμοποιούνται μόνο τα αρχικά ΙΡΟ. Investment Horizon Επενδυτικός Ορίζοντας: Η χρονική διάρκεια που αναμένετε να διαρκέσει η επένδυσή σας για την επίτευξη του επενδυτικού σας στόχου. Για παράδειγμα, μπορεί να εκτιμάτε ότι θα επενδύσετε σε ένα εμπορικό ακίνητο και με τα μισθώματα που θα εισπράττετε για την επόμενη δεκαετία θα καλύπτετε εν μέρει τις σπουδές των παιδιών σας. Leverage Μόχλευση: Αναφέρεται στην περίπτωση που δανείζεστε χρήματα για να τα επενδύσετε προκειμένου να αυξήσετε το συντελεστή απόδοσης, καθώς επενδύετε ένα μεγαλύτερο ποσό από τα πραγματικά διαθέσιμά σας. Lock-in Period Περίοδος Δέσμευσης: Η χρονική περίοδος κατά την οποία ο επενδυτής δεν επιτρέπεται να ρευστοποιήσει ή να μετατρέψει σε μετρητά την επένδυσή του. Είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη, καθώς κάθε συνετός επενδυτής θα πρέπει να γνωρίζει ποια είναι η στρατηγική εξόδου του. Modern Portfolio Theory Σύγχρονη Θεωρία του Χαρτοφυλακίου: Θεωρία για το πώς οι επενδυτές μπορούν να δημιουργήσουν χαρτοφυλάκια για να βελτιστοποιήσουν τις αποδόσεις τους βάσει συγκεκριμένης ανοχής κινδύνου, με την παραδοχή ότι ο υψηλότερος κίνδυνος είναι σύμφυτος με τις υψηλότερες αποδόσεις. Η Θεωρία του Χαρτοφυλακίου δίνει στον επενδυτή τη δυνατότητα να υπολογίσει τον αναμενόμενο κίνδυνο και τις αναμενόμενες αποδόσεις τού επενδυτικού χαρτοφυλακίου του. Mutual Funds Αμοιβαία Κεφάλαια: Επενδυτική εταιρεία που αγοράζει ένα καλάθι κινητών αξιών με το κεφάλαιό της και στη συνέχεια προσφέρει νέα μερίδια σε πελάτες. Επαναγοράζει τα υφιστάμενα μερίδια όταν ο μεριδιούχος αποφασίσει να τα ρευστοποιήσει. Rebalancing Αναστάθμιση: Η διαδικασία της εκ νέου ευθυγράμμισης ενός επενδυτικού χαρτοφυλακίου. Options Δικαιώματα Προαίρεσης: Εάν κατανοεί τους κινδύνους και τους περιορισμούς που συνεπάγονται, τα δικαιώματα προαίρεσης μπορούν να ανοίξουν έναν ολόκληρο καινούργιο κόσμο για τον ιδιώτη επενδυτή. Τα δικαιώματα προαίρεσης σας δίνουν το δικαίωμα να αγοράσετε (call option) ή να πουλήσετε (put option) μια συγκεκριμένη κατηγορία επένδυσης (π.χ. εμπορεύματα, μετοχές, συνάλλαγμα) 78 Οδηγός Διαχείρισης Περιουσίας

8 έναντι προκαθορισμένης τιμής και κατά προκαθορισμένη χρονική στιγμή. Τα δικαιώματα προαίρεσης έχουν υψηλό συντελεστή κινδύνου, οπότε είναι πολύ σημαντικό να κάνετε την έρευνά σας πριν προβείτε σε κάποια κίνηση. Real Estate Investment Trusts (REITs) Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία: Μια εταιρεία ή ένα κοινοπρακτικό σχήμα που συγκεντρώνει κεφάλαια για την απόκτηση και διαχείριση ακινήτων που αποφέρουν εισόδημα, όπως είναι τα εμπορικά κέντρα, τα γραφεία και οι κτιριακές εγκαταστάσεις επαγγελματικής χρήσης. Returns Αποδόσεις: Ο συντελεστής απόδοσης μιας επένδυσης είναι η ποσοστιαία μεταβολή της αξίας της επένδυσης μέσα σε ένα χρονικό διάστημα, μπορεί δε να αφορά σε κέρδος ή ζημιά. Ως επενδυτής, θα επιδιώκετε την επίτευξη υψηλού συντελεστή απόδοσης αλλά θα πρέπει να λάβετε υπόψη και τον κίνδυνο. Risk-adjusted Returns Απόδοση κατόπιν Προσαρμογής ως προς τον Κίνδυνο: Αφορά στην απόδοση που αποκομίζετε από μια επένδυση αφού συνυπολογισθεί ο κίνδυνος που ενέχει. Διατυπώνεται ως αριθμός ή ως ποσοστό. Risk-tolerance Ανοχή ως προς τον Κίνδυνο: Αναφέρεται στο πόσο διατεθειμένος είστε, να αποδεχθείτε μια πτώση ή ύφεση στην αγορά, περιμένοντας την ανάκαμψη της επένδυσής σας. Για πόσο διάστημα μπορείτε να διατηρήσετε τις επενδύσεις σας εάν μειώνεται η αξία τους; Rule of 72 Κανόνας του 72: Κανόνας που προσδιορίζει το χρονικό διάστημα που απαιτείται για το διπλασιασμό της επένδυσής σας. Για να υπολογίσετε πόσος χρόνος απαιτείται για να διπλασιάσετε τα χρήματά σας με ένα συγκεκριμένο επιτόκιο, διαιρείτε την ανατοκιζόμενη απόδοση δια 72 και το πηλίκο είναι ο αριθμός ετών κατά προσέγγιση. Short-selling (shorting) Ακάλυπτη Πώληση: Η πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου που δεν σας ανήκει. Σας παρέχει τη δυνατότητα να δανειστείτε τη μετοχή ή το εμπόρευμα και στη συνέχεια να αγοράσετε τις μετοχές σε χαμηλότερη τιμή, αποκομίζοντας κέρδος από τη διαφορά μεταξύ της τιμής πώλησης και αγοράς. Stock Market Cycle Κύκλος του Χρηματιστηρίου: Υποθετικό σχήμα που απεικονίζει την τάση κίνησης του χρηματιστηρίου, όπου οι τιμές διέρχονται μια περίοδο σταθεροποίησης, έπειτα κινούνται ανοδικά και στη συνέχεια πτωτικά. Sub-prime Crisis Κρίση Sub-prime: Πιστωτικό πρόβλημα μεταξύ των δανειοληπτών χαμηλού εισοδήματος (sub-prime) στην αγορά κατοικίας των ΗΠΑ. Πολλοί δανειολήπτες αυτής της κατηγορίας άρχισαν να μην μπορούν να εξυπηρετήσουν τα δάνειά τους και η αγορά κατοικίας κατέρρευσε. Καθώς τα στεγαστικά δάνεια των τραπεζών συνήθως πωλούνται σε δέσμες προς άλλα ιδρύματα, το αποτέλεσμα ήταν να επέλθει χρηματοοικονομική κρίση σε όλο τον κόσμο. The Number Ο Αριθμός: Το ποσό χρημάτων που εκτιμάτε ότι θα χρειάζεστε για τη διαβίωσή σας μετά τη συνταξιοδότησή σας. Trading Variation Trading Variation: Τα ποσά κατά τα οποία στρογγυλοποιούνται οι τιμές των τίτλων προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Οδηγός Διαχείρισης Περιουσίας 79

9 Γενικές Επισημάνσεις Πριν λάβουν οποιαδήποτε επενδυτική απόφαση, οι επενδυτές θα πρέπει να κατανοήσουν τα εξής: Θα πρέπει να επενδύουν μόνο σε προϊόντα στα οποία έχουν επαρκείς γνώσεις και εμπειρία και που είναι σύμφωνα με τον χρονικό ορίζοντα, τους επενδυτικούς στόχους, την οικονομική του θέση και το προφίλ κινδύνου τους. Tα επενδυτικά προϊόντα δεν διασφαλίζονται από οποιονδήποτε κρατικό φορέα. Τα επενδυτικά προϊόντα δεν αποτελούν καταθέσεις ή υποχρεώσεις και δεν καλύπτονται από εγγύηση της τράπεζας ή των συνδεδεμένων με αυτήν νομικών προσώπων. Τα επενδυτικά προϊόντα υπόκεινται σε επενδυτικούς κινδύνους, περιλαμβανομένης και της ενδεχόμενης απώλειας του αρχικού κεφαλαίου της επένδυσης. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Οι προβλέψεις σχετικά με μελλοντικές επιδόσεις δεν αποτελούν ασφαλή ένδειξη μελλοντικών επιδόσεων. Τα αριθμητικά στοιχεία αναφέρονται στο παρελθόν και οι προηγούμενες επιδόσεις δεν αποτελούν ασφαλή ένδειξη μελλοντικών επιδόσεων. Οι επενδύσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε κίνδυνο από τις διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών, περιλαμβανομένης και της ενδεχόμενης απώλειας του αρχικού κεφαλαίου της επένδυσης σε περίπτωση που η επένδυση είναι εκπεφρασμένη σε άλλο νόμισμα από εκείνο της χώρας διαμονής του επενδυτή. Ορισμένα επενδυτικά προϊόντα ενδέχεται να υπόκεινται σε κινδύνους εξαγοράς / ρευστότητας και συνεπώς οι επενδυτές ενδέχεται να μην δύνανται να εξαγοράσουν την επένδυση πριν από τη λήξη της ή ενδέχεται η εξαγορά να είναι εφικτή μόνο με μια σημαντική μείωση του αρχικού ποσού της επένδυσης που κατέβαλε ο επενδυτής. Οι επενδυτές θα πρέπει να κατανοούν τους συγκεκριμένους κινδύνους που συνδέονται με τα αντίστοιχα επενδυτικά προϊόντα ή υπηρεσίες, καθώς και τυχόν προμήθειες, χρεώσεις ή έξοδα και φόρους που αυτά συνεπάγονται. Υπάρχουν επιπλέον κίνδυνοι, που συνδέονται με τις διεθνείς επενδύσεις συμπεριλαμβανομένων ξένων, πολιτικών, συναλλαγματικών και οικονομικών παραγόντων, που πρέπει να ληφθούν υπ όψιν. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον χρηματοοικονομικό σας σύμβουλο προκειμένου να καθορίσετε ποιες επενδύσεις είναι κατάλληλες για την περίπτωσή σας. Επενδυτικοί Κίνδυνοι Ο υποψήφιος επενδυτής πρέπει να διαβάζει με προσοχή τους παρακάτω επενδυτικούς κινδύνους. Οι κίνδυνοι αυτοί δεν αποτελούν και δεν στοχεύουν στο να αποτελέσουν πλήρη κατάλογο όλων των κινδύνων και των παραμέτρων που σχετίζονται με επενδύσεις. Πιστωτικός Κίνδυνος: Ο επενδυτής αναλαμβάνει πλήρως τον πιστωτικό κίνδυνο του αντισυμβαλλομένου. Αφορά στην περίπτωση πτώχευσης ή αθέτησης με οποιονδήποτε άλλο τρόπο από την πλευρά του αντισυμβαλλομένου να εξοφλήσει την οφειλή του για το δάνειο ή να τηρήσει οποιαδήποτε συμβατική υποχρέωσή του. Κίνδυνος Αγοράς: Πιθανότητα απωλειών λόγω διακυμάνσεων στις τιμές των επενδυτικών προϊόντων. Αυτό μπορεί να συμβεί για διάφορους λόγους, όπως για παράδειγμα αλλαγές στην πολιτική / οικονομική κατάσταση, χαμηλή απόδοση, προσφορά και ζήτηση στην αγορά, συνθήκες που επικρατούν στην αγορά. Κίνδυνος Επιτοκίων: Ενδεχόμενο απώλειας λόγω διακυμάνσεων στις τιμές των προϊόντων συνεπεία μεταβολής των επιτοκίων. Κίνδυνος Πληθωρισμού: Αφορά στον κίνδυνο που μειώνει την αγοραστική αξία των μελλοντικών εισροών χρημάτων. Οι επενδυτές εκτίθενται στον κίνδυνο του πληθωρισμού επειδή το εισόδημα / τα κέρδη που προσδοκούν ενδέχεται να έχουν μικρότερη αγοραστική αξία στο μέλλον. Κίνδυνος Ρευστότητας: Ενδέχεται ένα προϊόν να μην είναι εμπορεύσιμο, δηλαδή να μην είναι εφικτή η ταχεία αγορά ή πώλησή του προκειμένου να αποφευχθούν οι απώλειες. Κίνδυνος Επανεπένδυσης: Αφορά στον κίνδυνο τα μελλοντικά έσοδα να επανεπενδυθούν με χαμηλότερη απόδοση. Συναλλαγματικός Κίνδυνος: Οι επενδυτές που επενδύουν σε άλλο πλην του τοπικού νομίσματος, θα πρέπει να γνωρίζουν τον κίνδυνο μεγάλων διακυμάνσεων στις συναλλαγματικές ισοτιμίες, οι οποίες δύναται να οδηγήσουν σε απώλεια κεφαλαίου. Φορολογικός Κίνδυνος: Συνιστάται στον επενδυτή να λαμβάνει ανεξάρτητες φορολογικές συμβουλές πριν αποφασίσει να προχωρήσει σε οποιαδήποτε επένδυση. Η φορολογική μεταχείριση ενδέχεται να διαφέρει από τη μια δικαιοδοσία στην άλλη. Ο επενδυτής θα πρέπει να είναι ενήμερος για οποιοδήποτε φόρο, οποιασδήποτε δικαιοδοσίας ή κανονιστικής αρχής, συμπεριλαμβανομένων οποιονδήποτε κρατικών ή τοπικών φόρων ή άλλες παρόμοιες εκτιμήσεις ή χρεώσεις που μπορεί να προκύπτουν από οποιαδήποτε πληρωμή σε σχέση με τα επενδυτικά προϊόντα. Οι αλλαγές σε οποιοδήποτε εφαρμοστέο φορολογικό νόμο ή πρακτική μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς τους κατόχους των προϊόντων αυτών. Συνδυασμός Κινδύνων: Το κάθε επενδυτικό προϊόν μπορεί να υπόκεινται σε περισσότερους από έναν κίνδυνο ταυτόχρονα, ούτως ώστε το αποτέλεσμα οποιουδήποτε παράγοντα κινδύνου να μην είναι προβλέψιμο. Επιπλέον, περισσότεροι του ενός παράγοντα κινδύνου, μπορεί να έχουν ένα συνδυαστικό αποτέλεσμα που δύναται να μην είναι προβλέψιμο.

10

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ Εισαγωγή Η Alpha Finance, στα πλαίσια προσαρμογής της στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς. Κυριάκος Φιλίνης

Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς. Κυριάκος Φιλίνης Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς Κυριάκος Φιλίνης Οργανισμοί που δέχονται καταθέσεις Εμπορικές τράπεζες ΣυνεταιριστικέςτράπεζεςΣ έ ά ζ Πιστωτικές ενώσεις Οργανισμοί αποταμιεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld Paul Krugman Maurice Obsfeld Διεθνής Οικονομική Κεφάλαιο 21 Η Διεθνής Αγορά Κεφαλαίου και τα κέρδη από το Εμπόριο Διεθνής Τραπεζική Λειτουργία και Διεθνής Κεφαλαιαγορά Φιλίππου Ευαγγελία Α.Μ. 1207 Μ069

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Κινδύνου Risk Management

Διαχείριση Κινδύνου Risk Management Διαχείριση Κινδύνου Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Ο κίνδυνος είναι εμφανής σε όλες τις δραστηριότητες, όλων των οργανισμών ανεξάρτητα από το σκοπό και από την διάρθρωση των λειτουργιών του Οι επιχειρήσεις είναι

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS

MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS ΔΙΑΛΕΞΗ: «ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ» (Foreign Exchange Risk) Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Χρηματοοικονομικής Καθηγητής Γκίκας Χαρδούβελης 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ορισμός Συναλλαγματικού

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ερωτήσεις

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ερωτήσεις Κοκολιού Έλλη Α.Μ. 1207 Μ 093 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α) Η αγορά συναλλάγματος

Διαβάστε περισσότερα

5. Περιγραφή Χρηματοοικονομικών Μέσων και Σχετικών Κινδύνων

5. Περιγραφή Χρηματοοικονομικών Μέσων και Σχετικών Κινδύνων 5. Περιγραφή Χρηματοοικονομικών Μέσων και Σχετικών Κινδύνων 1. Περιγραφή Επενδυτικών Κινδύνων Προειδοποίηση Γενικών Κινδύνων Η κάθε επένδυση σε χρηματοοικονομικά μέσα ενέχει κινδύνους, ο βαθμός των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες Μυρτώ - Σμαρώ Γιαλαμά Α.Μ.: 1207 Μ 075 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Τι είναι η παγκόσμια αγορά συναλλάγματος;

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Οι κυριότερες οικονοµικές εξελίξεις την περίοδο που διανύουµε σχετίζονται µε την ψήφιση του Μεσοπρόθεσµου προγράµµατος καθώς και µε τις συζητήσεις για το νέο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΜΑΤΟΠIΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠTΙΚΕΣ ΤΟΥ REAL ESTATE. του ΙΩΑΝΝΗ Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προέδρου ΣΟΕ

Η ΧΡΗΜΑΤΟΠIΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠTΙΚΕΣ ΤΟΥ REAL ESTATE. του ΙΩΑΝΝΗ Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προέδρου ΣΟΕ Η ΧΡΗΜΑΤΟΠIΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠTΙΚΕΣ ΤΟΥ REAL ESTATE του ΙΩΑΝΝΗ Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προέδρου ΣΟΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Έχουν ήδη περάσει δύο χρόνια από την έναρξη της παγκόσμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Η Monecor (London) Limited, με το εμπορικό όνομα ETX Capital (ETX Capital, εμείς ή εμάς), είναι Εξουσιοδοτημένη και ρυθμίζεται από την Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α. Η χρηµατοοικονοµική επιστήµη εξετάζει: 1. Τον κόσµο των χρηµαταγορών,των κεφαλαιαγορών και των επιχειρήσεων 2. Θέµατα που περιλαµβάνουν τη χρονική αξία

Διαβάστε περισσότερα

Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ

Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ Ερωτηματολόγιο ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΠΕΛΑΤΗ Όνομα / Επωνυμία Πελάτη Κωδικός Χ.Α.Α. Ημερομηνία Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 5 (1ος ΟΡΟΦΟΣ) 105

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Χρηματοοικονομικές έννοιες

Βασικές Χρηματοοικονομικές έννοιες Βασικές Χρηματοοικονομικές έννοιες 1 Περιεχόμενα Χρηματοπιστωτικό σύστημα Αγορές Χρήματος Χρηματοοικονομική Διοίκηση Μακροπρόθεσμο χρέος 2 Το χρηματοπιστωτικό σύστημα Οι μονάδες οι οποίες έχουν τρέχουσες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Παράγωγα

Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Παράγωγα Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Παράγωγα Αχιλλέας Ζαπράνης Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Θέματα Ορισμοί Προθεσμιακές Συμβάσεις (forwards) Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές για την Αποδοτικότερη Αξιοποίηση των Επενδύσεων

Βασικές Αρχές για την Αποδοτικότερη Αξιοποίηση των Επενδύσεων Βασικές Αρχές για την Αποδοτικότερη Αξιοποίηση των Επενδύσεων 1 Θέματα παρουσίασης Η Παγκόσμια Αγορά ο κύκλος της οικονομίας και των επενδύσεων Το Τρίπτυχο της Επένδυσης : Κατανομή Διασπορά Χρονικός Ορίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Εισαγωγή στις ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1. Εισαγωγή στις ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1.1 Μια Πρώτη Γεύση Η αλήθεια είναι ότι οι επενδύσεις μοιάζουν με ένα ταξίδι. Πρέπει να ξέρουμε πού θέλουμε να πάμε και περίπου πόσος χρόνος χρειάζεται για να φτάσουμε στον

Διαβάστε περισσότερα

Ελάφρυνση και Ιδιωτικοποίηση για το Ελληνικό Χρέος, Κέρδη για τους Ευρωπαίους Πολίτες

Ελάφρυνση και Ιδιωτικοποίηση για το Ελληνικό Χρέος, Κέρδη για τους Ευρωπαίους Πολίτες Ελάφρυνση και Ιδιωτικοποίηση για το Ελληνικό Χρέος, Κέρδη για τους Ευρωπαίους Πολίτες Σχίζας Παναγιώτης* Η διάχυση της κρίσης της στεγαστικής αγοράς των ΗΠΑ στην Ευρώπη οδήγησε τις αγορές στην επαναξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Ο Πληθωρισμός και οι κεντρικές τράπεζες. Ισμήνη Πάττα Περίληψη, 2 ου μισού του κεφ. 12 ΑΜ 1207/Μ:070

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Ο Πληθωρισμός και οι κεντρικές τράπεζες. Ισμήνη Πάττα Περίληψη, 2 ου μισού του κεφ. 12 ΑΜ 1207/Μ:070 ΠΕΡΙΛΗΨΗ (2 ου μέρους κεφαλαίου 12 ( από το 12.4. και μετά, του βιβλίου Οικονομική για Επιχειρησιακές Σπουδές, του D. Mc Aleese) Ο Πληθωρισμός και οι κεντρικές τράπεζες Βασικά Σημεία : *Κεντρικές Τράπεζες,

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσβαση στις ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Πρόσβαση στις ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 2. Πρόσβαση στις ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Ως ιδιώτης επενδυτής, είναι πιθανό να επενδύσετε σε αμοιβαία κεφάλαια, σε σύνθετα ομόλογα ή σε ασφαλιστικά επενδυτικά προϊόντα, εκτός των μετοχών που μπορείτε να αγοράσετε απευθείας.

Διαβάστε περισσότερα

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα.

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα. Γενικά Η Εταιρία λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο, ώστε να επιτυγχάνει είτε κατά τη λήψη και διαβίβαση των εντολών σε τρίτους είτε κατά την εκτέλεση των εντολών επί για λογαριασμό των πελατών της το βέλτιστο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ο Νόμος Φορολογίας Εισοδήματος (Τροποποίηση) του 2005 Ο Νόμος Ειδικής Εισφοράς για την Άμυνα (Τροποποίηση) του 2004 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΈΤΡΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΎ ΑΠΌΔΟΣΗΣ ΕΠΈΝΔΥΣΗΣ

ΜΈΤΡΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΎ ΑΠΌΔΟΣΗΣ ΕΠΈΝΔΥΣΗΣ ΜΈΤΡΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΎ ΑΠΌΔΟΣΗΣ ΕΠΈΝΔΥΣΗΣ Η επένδυση μπορεί επίσης να ορισθεί ως η απόκτηση ενός περιουσιακού στοιχείου (π.χ. χρηματοδοτικού τίτλου) με την προσδοκία να αποφέρει μια ικανοποιητική απόδοση. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Γενικά ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Οι υπηρεσίες οι οποίες προσφέρoνται από τη Atlantic Securities Ltd καλύπτουν µεγάλο φάσµα Χρηµατοοικονοµικών Μέσων. Κάθε τύπος χρηµατοοικονοµικού

Διαβάστε περισσότερα

Capital CLASSIC. Κτίστε ένα κεφάλαιο για το μέλλον. www.interamerican.gr

Capital CLASSIC. Κτίστε ένα κεφάλαιο για το μέλλον. www.interamerican.gr www.interamerican.gr Σύστημα ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ & Επένδυσης INTERAMERICAN Capital CLASSIC Κτίστε ένα κεφάλαιο για το μέλλον ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

(1 ) (1 ) S ) 1,0816 ΘΕΜΑ 1 Ο

(1 ) (1 ) S ) 1,0816 ΘΕΜΑ 1 Ο ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΤΟΜΟΥ ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Για τον υπολογισμό της τρέχουσας συναλλαγματικής ισοτιμίας του ( /$ ) θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη σχέση ισοδυναμίας των επιτοκίων. Οπότε: Για

Διαβάστε περισσότερα

Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα

Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα Κεφάλαιο 25 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Το χρηματοπιστωτικό σύστημα Το χρηματοπιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Κεφάλαιο 1 Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Επιτόκιο: είναι η αμοιβή του κεφαλαίου για κάθε μονάδα χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ MULTIPLE CHOISE ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Μόνο μία απάντηση είναι σωστή Συντάκτης: Ρηγούτσος Παναγιώτης 1. Ποιο από τα ακόλουθα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Junior Principle Για το ασφαλές μέλλον των παιδιών σας.

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Junior Principle Για το ασφαλές μέλλον των παιδιών σας. Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Junior Principle Για το ασφαλές μέλλον των παιδιών σας. 01 Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Junior Principle Στέρεες βάσεις για ένα δυνατό ξεκίνημα! H Generali, με το πρωτοποριακό

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ Το διάγραμμα κυκλικής ροής της οικονομίας (κεφ. 3, σελ. 100 Mankiw) Εισόδημα Υ Ιδιωτική αποταμίευση S Αγορά συντελεστών Αγορά χρήματος Πληρωμές συντελεστών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Σύντομη ιστορική αναδρομή

Εισαγωγή. Σύντομη ιστορική αναδρομή ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Δ.Α.Κ. Τα Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Δ.Α.Κ.) είναι μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων τα οποία εκδίδονται από Ανώνυμες Εταιρίες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ)

Διαβάστε περισσότερα

χρηµατοοικονοµικών παράγωγων συµβολαίων είναι για: αντιστάθµιση κινδύνων επενδυτικούς λόγους

χρηµατοοικονοµικών παράγωγων συµβολαίων είναι για: αντιστάθµιση κινδύνων επενδυτικούς λόγους Derivatives Forum Money Show 2-3 Φεβρουαρίου 2008, Ζάππειο Οι αλληλεπιδράσεις των αγορών τοις µετρητοίς και των συµβολαίων µελλοντικής εκπλήρωσης επί των δεικτών FTSE-ASE και FTSE- ASEMid40 Εµµανουήλ Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Συμβάσεις επί διαφορών (CFD)

Συμβάσεις επί διαφορών (CFD) Προειδοποιηση για τουσ επενδυτεσ 28/02/2013 Συμβάσεις επί διαφορών (CFD) Βασικά μηνύματα Οι χρηματοπιστωτικές συμβάσεις επί διαφορών (contracts for differences «CFD») είναι σύνθετα προϊόντα και δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Ερωτήσεις & Απαντήσεις Ημερ.: 10 / 09 / 2015 Ερωτήσεις & Απαντήσεις Α. Ακυρώσεις Ισχύς συμβολαίων Τι ισχύει για τις ακυρώσεις συμβολαίων μετά τη λήξη της τραπεζικής αργίας; Οι τράπεζες είναι πλέον ανοιχτές και οι ασφαλισμένοι

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr ΘΕΜΑ 4 Υποθέστε ότι είστε ο διαχειριστής του αµοιβαίου κεφαλαίου ΑΠΟΛΛΩΝ το οποίο εξειδικεύεται σε µετοχές µεγάλης κεφαλαιοποίησης εσωτερικού. Έπειτα από την πρόσφατη ανοδική πορεία του Χρηματιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος υπ αριθμ. 50

Εγκύκλιος υπ αριθμ. 50 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Εγκύκλιος υπ αριθμ. 50 Θέμα : Διευκρινήσεις αναφορικά με θέματα της διαδικασίας του ελέγχου καταλληλότητας με σκοπό την ενιαία και συνεπή εφαρμογή του άρθρου 25 παράγραφος 4 του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ / ΤΑΜΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΚΑΙ ΤΗΣ «ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΓΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ Η «Λογιστική Κατάσταση για

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μέθοδο εξέτασης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μέθοδο εξέτασης EIOPA-BoS-14/171 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μέθοδο εξέτασης EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

Παράγωγα προϊόντα. Προθεσµιακές Συµφωνίες Συµφωνίες Ανταλλαγών Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης ικαιώµατα Προαίρεσης. Απόστολος Γ.

Παράγωγα προϊόντα. Προθεσµιακές Συµφωνίες Συµφωνίες Ανταλλαγών Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης ικαιώµατα Προαίρεσης. Απόστολος Γ. Παράγωγα προϊόντα Προθεσµιακές Συµφωνίες Συµφωνίες Ανταλλαγών Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης ικαιώµατα Προαίρεσης Ορόλος των χρηµατοπιστωτικών αγορών Χρηµατοπιστωτικές Αγορές: µέσω αυτών διοχετεύονται

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

Investment Banking Διάλεξη 2 Αρχές Τραπεζικής Διοικητικής

Investment Banking Διάλεξη 2 Αρχές Τραπεζικής Διοικητικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής Διοικητικής Investment Banking Διάλεξη 2 Αρχές Τραπεζικής Διοικητικής Μιχάλης Ανθρωπέλος anthropel@unipi.gr 1 Βασικά στοιχεία της τραπεζικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 247/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.9.2013 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 30ής Ιουλίου 2013 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2011/23

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Pension Plan. Για ένα σίγουρο μέλλον.

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Pension Plan. Για ένα σίγουρο μέλλον. Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Pension Plan Για ένα σίγουρο μέλλον. 01 Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Pension Plan Απoλαύστε το παρόν, σχεδιάστε το μέλλον! Η ποιότητα ζωής είναι βασική προτεραιότητα, τώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Μάθημα 6 Χρήμα και Τράπεζες Ορισμός χρήματος! Χρήμα είναι το σύνολο των οικονομικών αξιών που οι άνθρωποι χρησιμοποιούν σε καθημερινή βάση για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ Εισαγωγή H Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ("Κεντρική Τράπεζα") στο πλαίσιο της ευρύτερης ευθύνης της έναντι του αυξημένου

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr Ερώτηση 1 Την 30 η Σεπτεμβρίου 2013, τα επιτόκια ενός έτους του γιεν Ιαπωνίας και της λίρας Αγγλίας είναι αντιστοίχως i = 1% και i = 4%, ενώ η ισοτιμία όψεως είναι 150 ανά λίρα (S 30-9-13 = 150/ ). Οι

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς 12/08/2015 Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς Α. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών μετά την εφαρμογή της Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΦΑΡΣΑΡΩΤΑΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΦΑΡΣΑΡΩΤΑΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΦΑΡΣΑΡΩΤΑΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Σημεία Γενικού Ενδιαφέροντος Νομικό πλαίσιο Ν. 2533/97 Υπεύθυνοι λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Οι ελληνικές τράπεζες δεν κινδυνεύουν από την κρίση

Οι ελληνικές τράπεζες δεν κινδυνεύουν από την κρίση Οι ελληνικές τράπεζες δεν κινδυνεύουν από την κρίση Η φερεγγυότητα των ελληνικών τραπεζών δεν κινδυνεύει απ' αυτή την κρίση, διότι δεν υπάρχουν οι δίαυλοι για τη μετάδοση στην Ελλάδα των προβλημάτων που

Διαβάστε περισσότερα

NBG SYNESIS FUNDS SICAV Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου Société d investissement à capital variable Λουξεμβούργο. Ενημερωτικό Δελτίο

NBG SYNESIS FUNDS SICAV Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου Société d investissement à capital variable Λουξεμβούργο. Ενημερωτικό Δελτίο NBG SYNESIS FUNDS SICAV Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου Société d investissement à capital variable Λουξεμβούργο Ενημερωτικό Δελτίο ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο (όπως ορίζεται παρακάτω)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 31 www.frontistiria-eap.gr ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 31 www.frontistiria-eap.gr ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 01 1 ΤΟΜΟΣ ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ Η καθαρή Παρούσα Αξία ισούται με το άθροισμα προεξοφλημένων καθαρών ταμειακών

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Διαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου και Κινδύνου Αγοράς

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Διαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου και Κινδύνου Αγοράς Διαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου και Κινδύνου Αγοράς Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Αντικειμενικοί στόχοι Διαχείρισης Κινδύνου: Βελτίωση χρηματοοικονομικής απόδοσης Αποφυγή ανεπιθύμητων απωλειών Ταξινόμηση Κινδύνων:

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και Τράπεζας της Ελλάδος Θέµα: Καθορισµός ύλης εξετάσεων πιστοποίησης στελεχών της αγοράς. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Απόφαση 6/443/6.9.2007)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 29.2.2012 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Ιούνιος 2007 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια ώρα και 30 λεπτά Ονοµατεπώνυµο φοιτητού/τριας;... Αρ. Μητρ.:...

Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια ώρα και 30 λεπτά Ονοµατεπώνυµο φοιτητού/τριας;... Αρ. Μητρ.:... ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ: ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΜΑΘΗΜΑ: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Α.ΝΟΥΛΑΣ Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Η Έννοια της αγοράς Οι αγορές αποτελούν τους μηχανισμούς ανταλλαγής πραγματικών περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά Επίπεδα Τιμών και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Μακροχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών

Σχετικά Επίπεδα Τιμών και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Μακροχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών Σχετικά Επίπεδα Τιμών και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες Μακροχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών 1 Ισοτιµία Δολαρίου Στερλίνας, 1870-2011 $6.00$$ $5.00$$ $4.00$$ $3.00$$ $2.00$$

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σύµφωνα µε τις διατάξεις του πρόσφατα ψηφισθέντος νόµου καθιερώνονται στην Ελλάδα νέα Λογιστικά Πρότυπα τα οποία ονοµάζονται «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.)»

Διαβάστε περισσότερα

Απόθεµα περιουσιακών στοιχείων. Χρήσιµο για τις συναλλαγές. Μία µορφή πλούτου. Επάρκεια. Χωρίς Χρήµα. Ανταλλακτική Οικονοµία (Barter economy)

Απόθεµα περιουσιακών στοιχείων. Χρήσιµο για τις συναλλαγές. Μία µορφή πλούτου. Επάρκεια. Χωρίς Χρήµα. Ανταλλακτική Οικονοµία (Barter economy) Απόθεµα περιουσιακών στοιχείων Χρήµα Χρήσιµο για τις συναλλαγές Μία µορφή πλούτου Χωρίς Χρήµα Επάρκεια Ανταλλακτική Οικονοµία (Barter economy) 1 Λειτουργίες του Χρήµατος Μέσο διατήρησης της αξίας Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αντιπραγματισμός προϋποθέτει διπλή σύμπτωση επιθυμιών Σπατάλη Πόρων (Χρόνος, προσπάθεια)

Ο Αντιπραγματισμός προϋποθέτει διπλή σύμπτωση επιθυμιών Σπατάλη Πόρων (Χρόνος, προσπάθεια) Χρήμα, Τράπεζες και Ισορροπία στις Χρηματοπιστωτικές Αγορές - Χρήμα: Συνολικό Απόθεμα περιουσιακών στοιχείων που χρησιμοποιούν άμεσα οι άνθρωποι σε μια οικονομία για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών. - Χρησιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα. Γενικές οδηγίες

Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα. Γενικές οδηγίες ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΕΟ 31 Χρηματοοικονομική ιοίκηση Ακαδημαϊκό Έτος: 2011-2012 Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Οι Διεθνείς Χρηματαγορές και οι Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Η Διεθνής Αγορά Συναλλάγματος και η Ακάλυπτη Ισοδυναμία των Επιτοκίων

Οι Διεθνείς Χρηματαγορές και οι Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Η Διεθνής Αγορά Συναλλάγματος και η Ακάλυπτη Ισοδυναμία των Επιτοκίων Οι Διεθνείς Χρηματαγορές και οι Συναλλαγματικές Ισοτιμίες Η Διεθνής Αγορά Συναλλάγματος και η Ακάλυπτη Ισοδυναμία των Επιτοκίων 1 Η Διεθνής Αγορά Συναλλάγµατος Διεθνές αποκεντρωµένο δίκτυο διαπραγµατευτών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΛΗΤΕΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΠΩΛΗΤΕΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Η της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών διοργανώνει 5-ήμερο σεμινάριο ΠΩΛΗΤΕΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ημερομηνίες διεξαγωγής του σεμιναρίου : 23/6/2008-27/6/2008 Ώρες διεξαγωγής: 17:30-21:15 Τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1) 1. Η τυπική απόκλιση της τιμής ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου αποτελεί μέτρο: (α) Αποδοτικότητας (β) Ρευστότητας (γ) Κινδύνου (δ) Κανένα από τα

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους των Χαρτοφυλακίων Goldman Sachs Japan Small Cap Portfolio ή και Goldman Sachs Japan Portfolio

Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους των Χαρτοφυλακίων Goldman Sachs Japan Small Cap Portfolio ή και Goldman Sachs Japan Portfolio Αυτό το έγγραφο είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν έχετε αμφιβολίες ως προς τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον επενδυτικό σύμβουλο, διευθυντή

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟOIKONOMIKA ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ Ι. Γενικοί επενδυτικοί κίνδυνοι Οι κίνδυνοι αυτοί χαρακτηρίζονται ως γενικοί γιατί είναι σύµφυτοι µε τον τρόπο λειτουργίας της κεφαλαιαγοράς και, εν γένει, του χρηµατοοικονοµικού

Διαβάστε περισσότερα

Διάφορες αποδόσεις και Αποτίμηση Ομολόγων

Διάφορες αποδόσεις και Αποτίμηση Ομολόγων Διάφορες αποδόσεις και Αποτίμηση Ομολόγων Α. Διάφοροι ορισμοί απόδοσης ή επιτοκίων Spot rate Spot rate: ορίζεται ως η απόδοση του ομολόγου του ομολόγου χωρίς τοκομερίδιο. Αποτελεί συγχρόνως και την απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA-BoS-14/165 EL Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας.

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. 3 η ΟΜΑΔΑ Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις είναι αυτές που κατά το κλείσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης Σύγχρονα Χρηματοοικονομικά Μέσα και Οικονομική Πολιτική Περιεχόμενο Προγράμματος

Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης Σύγχρονα Χρηματοοικονομικά Μέσα και Οικονομική Πολιτική Περιεχόμενο Προγράμματος Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης Σύγχρονα Χρηματοοικονομικά Μέσα και Οικονομική Πολιτική Περιεχόμενο Προγράμματος Η «επενδυτική τραπεζική» είναι ένα αντικείμενο το οποίο μπορεί να αξιοποιήσει διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

A. Γενικά. B. Βασικοί / Συστηµικοί κίνδυνοι

A. Γενικά. B. Βασικοί / Συστηµικοί κίνδυνοι A. Γενικά Οι υπηρεσίες που παρέχονται από την WS Financial & Investment Services Ltd (WSFIS) καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα επενδυτικών και χρηµατοοικονοµικών µέσων. Κάποια χρηµατοοικονοµικά µέσα µπορεί να µην

Διαβάστε περισσότερα

Νέα ορολογία Παλαιά ορολογία Λόγος αλλαγής. Επεξεργασία (εμπορευμάτων και υπηρεσιών)

Νέα ορολογία Παλαιά ορολογία Λόγος αλλαγής. Επεξεργασία (εμπορευμάτων και υπηρεσιών) Περίληψη νέων όρων Νέα ορολογία Παλαιά ορολογία Λόγος αλλαγής Υπηρεσίες μεταποίησης Επεξεργασία (εμπορευμάτων και υπηρεσιών) Η νέα ορολογία περιγράφει αυτή την κατηγορία με μεγαλύτερη ακρίβεια Πρωτογενές

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλέον Πληροφορίες για τις Επενδυτικές Υπηρεσίες. Επενδυτικές Υπηρεσίες

Επιπλέον Πληροφορίες για τις Επενδυτικές Υπηρεσίες. Επενδυτικές Υπηρεσίες Επιπλέον Πληροφορίες για τις Επενδυτικές Υπηρεσίες Επενδυτικές Υπηρεσίες Εισαγωγή Στις Επιπλέον Πληροφορίες για τις Επενδυτικές Υπηρεσίες, η εταιρεία DEGIRO παρέχει τις λεπτομέρειες των συμβατικών σχέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Εισαγωγή στα Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Εισαγωγή στα Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στα Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα 1.1. Χρηματοοικονομικοί Τίτλοι 1.1.1. Μετοχές Μετοχή είναι ένα μερίδιο του κεφαλαίου μιας ανώνυμης εταιρείας. Μια ανώνυμη εταιρεία, προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 1

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 1 ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ «HIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ» «EUROPLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ» «ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Η Εταιρεία με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

8. Η παγκοσμιοποίηση των αγορών κεφαλαίου

8. Η παγκοσμιοποίηση των αγορών κεφαλαίου 8. Η παγκοσμιοποίηση των αγορών κεφαλαίου 1. Τα αναμενόμενα οφέλη από την παγκοσμιοποίηση των αγορών κεφαλαίου 2. Πόσο αποτελεσματικά λειτουργεί η παγκόσμια αγορά κεφαλαίου; 3. Οι συστημικοί κίνδυνοι των

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλέον Πληροφορίες για τις Επενδυτικές Υπηρεσίες. Εταιρικές Πράξεις

Επιπλέον Πληροφορίες για τις Επενδυτικές Υπηρεσίες. Εταιρικές Πράξεις Επιπλέον Πληροφορίες για τις Επενδυτικές Υπηρεσίες Εταιρικές Πράξεις Εισαγωγή Στις Επιπλέον Πληροφορίες για τις Επενδυτικές Υπηρεσίες, η εταιρεία DEGIRO παρέχει τις λεπτομέρειες των συμβατικών σχέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Precious Metals Greece. Starter Kit 1. Gold & Silver guide. Precious Metals Greece www.preciousmetalsgreece.com info@preciousmetalsgreece.

Precious Metals Greece. Starter Kit 1. Gold & Silver guide. Precious Metals Greece www.preciousmetalsgreece.com info@preciousmetalsgreece. Starter Kit 1 Precious Metals Greece Gold & Silver guide. Precious Metals Greece www.preciousmetalsgreece.com info@preciousmetalsgreece.com Αγαπητέ επενδυτή, Σε ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σου προς

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΗIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΗIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΗIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Επωνυμία: Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου & Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ι. Δάνεια ή πιστωτικά όρια προς 1. Το τελευταίο τρίμηνο, ποιες μεταβολές σημειώθηκαν όσον αφορά τα κριτήρια της τράπεζάς σας για τη χορήγηση δανείων ή πιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΑ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΩΡΑ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΩΡΑ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ Oκτώβριος 2007 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕΛΙΔΑ 1. 2. 3. 4. 5. 6. ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΟΡΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Μόχλευση, αντιστάθµιση και απλές στρατηγικές µε παράγωγα

Μόχλευση, αντιστάθµιση και απλές στρατηγικές µε παράγωγα Μόχλευση, αντιστάθµιση και απλές στρατηγικές µε παράγωγα Αγορά Calls για µόχλευση Ητιµή ενός call για 100 µετοχές είναι σηµαντικά χαµηλότερη από το να αγοράσουµε τις 100 µετοχές στη spot αγορά. Παράδειγµα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 0 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 0 ΠΡΩΪΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 9 π.μ. π.μ. .......

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριστείδου 9, 105 59 Αθήνα τηλ.: 210 321 3928 Fax: 210 321 6810 email: info@petropoulakis.net www.petropoulakis.gr ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η τιμολογιακή μας πολιτική είναι εναρμονισμένη

Διαβάστε περισσότερα

NIKOS KOMNINOS SECURITIES S.A. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΑΓΟΡΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

NIKOS KOMNINOS SECURITIES S.A. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΑΓΟΡΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΑΓΟΡΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Η παρούσα Σύμβαση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών σε Αγορές του Εξωτερικού (η «Σύμβαση») ισχύει συμπληρωματικά προς τη Σύμβαση Παροχής Επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να εξετάσει και να παρουσιάσει τις

Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να εξετάσει και να παρουσιάσει τις Κεφάλαιο 9 Στρατηγικές τοποθέτησης σε δικαιώματα προαίρεσης Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να εξετάσει και να παρουσιάσει τις βασικότερες στρατηγικές που μπορούν να σχηματιστούν με χρήση δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Χαριτωνίδης. Πρόλογος

Νίκος Χαριτωνίδης. Πρόλογος Πρόλογος Ζούμε σε μια σκληρή εποχή, όπου η επιβίωση των επιχειρήσεων πλέον βασίζεται στην άριστη αποδοτικότητά τους. Η παγκοσμιοποίηση έφερε τόσο έντονο ανταγωνισμό, ώστε αδεξιότητες στην ορθολογική διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

CAPM. Το Μοντέλο Αποτίμησης Κεφαλαιουχικών Αγαθών (Capital Asset Pricing Model): ανάλυση ρίσκου και απόδοσης επενδύοντας στις παγκόσμιες χρηματαγορές

CAPM. Το Μοντέλο Αποτίμησης Κεφαλαιουχικών Αγαθών (Capital Asset Pricing Model): ανάλυση ρίσκου και απόδοσης επενδύοντας στις παγκόσμιες χρηματαγορές CAPM Το Μοντέλο Αποτίμησης Κεφαλαιουχικών Αγαθών (Capital Asset Pricing Model): ανάλυση ρίσκου και απόδοσης επενδύοντας στις παγκόσμιες χρηματαγορές 1 Το Capital Asset Pricing Model & Tο Κόστος Κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα