Κατάρτιση ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κατάρτιση ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ"

Transcript

1 4. Κατάρτιση ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Τώρα που έχετε μια πρώτη εικόνα του τι ενδεχομένως χρειάζεστε, ήρθε η ώρα να δούμε πώς μπορείτε να πετύχετε τους επενδυτικούς σας στόχους. 4.1 Κατανομή Ενεργητικού και Διάθεση Ανάληψης Κινδύνου Ακόμη και αν οι αποταμιεύσεις και οι επενδύσεις σας γίνονται με σύνεση, η στρατηγική ανάπτυξης που επιλέγετε μπορεί να μην είναι αρκετά καλά δομημένη για να αντέξει σε έναν δυσμενή κύκλο της αγοράς. Πώς μπορείτε να προστατέψετε τις επενδύσεις σας και να τις κάνετε να αποδώσουν; Η απάντηση βρίσκεται στην ευρεία διασπορά, σύμφωνα με την οποία φροντίζετε να υπάρχουν διαφορετικές πηγές εισοδήματος αντί να στοχεύετε σε κερδοσκοπικές κινήσεις. Η ευρεία διασπορά μπορεί επίσης να σας προστατεύσει από τη λήψη αποφάσεων υπό την πίεση καταστάσεων οι οποίες ενδέχεται να σας επηρεάσουν αμβλύνοντας την κρίση σας, όπως είναι η διόγκωση μιας «φούσκας». Δυο λόγια για τον κίνδυνο Συχνά στις επενδύσεις δεν λαμβάνεται υπόψη ή υποτιμάται ο κίνδυνος μιας πτώσης. Αυτό ισχύει κυρίως στην περίπτωση των επενδυτών που κάνουν τα πρώτα τους αβέβαια βήματα τοποθετώντας τα χρήματά τους στις αγορές μετοχών, νομισμάτων και εμπορευμάτων. Πολλοί τείνουν να βλέπουν τις επενδύσεις τους μέσα από ένα 72 Οδηγός Διαχείρισης Περιουσίας βραχυπρόθεσμο πρίσμα, εστιάζοντας κατά βάση στην προοπτική ανόδου χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τον κίνδυνο να υποστούν απώλειες. Ακόμη και αν πετύχουν κάποια γρήγορα κέρδη, το πιθανότερο είναι ότι αυτοί οι επενδυτές κινδυνεύουν να χάσουν περισσότερα χρήματα σε βάθος χρόνου. Η συνηθέστερη αιτία για την υποαπόδοση ενός χαρτοφυλακίου μακροπρόθεσμα είναι ότι ο επενδυτής δεν κατανοεί τους κινδύνους που υπάρχουν, αλλά και τη σημασία της διασποράς κεφαλαίων ή, όπως επίσης είναι γνωστή, της κατανομής ενεργητικού. Τι είναι η κατανομή ενεργητικού; Ο συνετός επενδυτής δεν προσπαθεί να μαντεύει διαρκώς την κατεύθυνση της αγοράς ή των κλάδων ή των επιτοκίων. Αυτό που προσπαθεί να κάνει είναι να διαφοροποιεί ή να διασπείρει τα κεφάλαιά του σε επενδύσεις με τρόπο που να ελαχιστοποιούνται οι απώλειές του σε περίπτωση πτώσης της αγοράς. Η κατανομή ενεργητικού είναι η διαδικασία με την οποία επιτυγχάνεται η διασπορά. Είναι μια καλά δοκιμασμένη μέθοδος που αποδεικνύεται βέλτιστη σε σχέση με την επιμέρους επιλογή μεμονωμένων μετοχών, ομολόγων ή άλλων επενδύσεων. Η στρατηγική συνολικής κατανομής ενεργητικού πάει ένα βήμα πιο πέρα.

2 Εκτός από τις μετοχές, τα ομόλογα και τα μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων, λαμβάνει υπόψη και τις επενδύσεις σε λιγότερο ρευστά περιουσιακά στοιχεία όπως είναι τα ακίνητα, καθώς και κάποια άυλα στοιχεία όπως είναι η ασφαλιστική κάλυψη ή οι σπουδές των παιδιών. Όταν ερωτάστε για το χαρτοφυλάκιό σας, γίνεται αναφορά για τον συνδυασμό μετοχών, ομολόγων και διαθεσίμων που έχετε. Αυτό βεβαίως, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και άλλες επενδυτικές δυνατότητες. Προσδιορίστε τις ανάγκες σας και τη διάθεση ανάληψης κινδύνου Δεν έχουμε όλοι τις ίδιες ανάγκες. Συνεπώς, ο ακριβής τρόπος με τον οποίο θα κατανεμηθούν τα προς επένδυση κεφάλαιά σας δεν θα πρέπει να προκύψει από κάποιο βιβλίο. Πρόκειται μάλλον για μια προσωπική απόφαση που θα πρέπει να λάβετε αφού συμβουλευθείτε την/τον σύντροφό σας, τα μέλη της οικογένειάς σας και έναν επενδυτικό σύμβουλο στον οποίο έχετε εμπιστοσύνη. Οι ικανότητες του συμβούλου είναι σημαντικές κατά την απόφαση για τη διασπορά του χαρτοφυλακίου σας, καθώς λίγοι επενδυτές γνωρίζουν όλες τις δυνατότητες και τις επιλογές που παρέχονται για την κατανομή των επενδύσεών τους. Η απόφαση αυτή θα πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη παράγοντες όπως είναι η ηλικία, το εισόδημα, οι τρέχουσες δαπάνες και η ανοχή κινδύνου. Για παράδειγμα, όσοι είναι ετών και απέχουν αρκετά από την ηλικία συνταξιοδότησης μπορεί να θέλουν να υιοθετήσουν μια πιο επιθετική στάση στη στρατηγική επενδύσεων που θα επιλέξουν τοποθετώντας, ας πούμε, 60% έως 80% των κεφαλαίων τους σε μετοχές ή και μερίδια μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων της χώρας τους αλλά και του εξωτερικού. Αυτό μπορεί ενδεχομένως να επιτύχει υψηλότερες αποδόσεις, όμως συνεπάγεται και μεγαλύτερους κινδύνους. Καθώς δεν θα χρειαστεί να «πειράξετε» τις οικονομίες σας για αρκετά χρόνια, λογικά το χαρτοφυλάκιό σας θα έχει αρκετό χρόνο για να ανακάμψει μέχρι να βγείτε σε σύνταξη. Εάν όμως σκέφτεστε να συνταξιοδοτηθείτε μέσα στην επόμενη πενταετία, είναι πολύ πιθανό να είστε πιο συντηρητικός στις επενδύσεις σας.

3 Αυτό σημαίνει ότι το χαρτοφυλάκιό σας θα δείχνει μια σαφή προτίμηση προς τα ομόλογα. Πώς μπορεί να σας βοηθήσει η κατανομή ενεργητικού; Οι περισσότεροι νέοι στο χώρο επενδυτές τείνουν να περιορίζονται σε μία μόνο κατηγορία επένδυσης (όπως είναι οι μετοχές) ή ακόμη και σε μια πιο συγκεκριμένη και περιορισμένη επιλογή. Πολλοί συνηθίζουν να ακολουθούν το πλήθος, «κολλώντας» στην επικρατέστερη τάση του μήνα, είτε πρόκειται για μια επενδυτική κατηγορία είτε για μια συγκεκριμένη εταιρεία. Το πρόβλημα είναι ότι, αρκετά συχνά, ένα συγκεκριμένο επενδυτικό στιλ μπορεί να επικρατεί επί σειρά ετών. Δημιουργείται έτσι η εσφαλμένη εντύπωση ότι εδραιώθηκε μια μακροπρόθεσμη τάση και οι επενδυτές οδηγούνται σε υπερβολική αύξηση των θέσεών τους σε μια πολύ συγκεκριμένη κατηγορία επένδυσης. Θα ήταν, δηλαδή, μάλλον αφελές να θεωρηθεί ότι κάποιες συγκεκριμένες επενδυτικές επιλογές θα έχουν σταθερά και πάντα καλύτερη απόδοση έναντι όλων των άλλων. Η απόδοση των κλάδων επηρεάζεται από διάφορους λόγους, όπως ο ρυθμός της οικονομικής ανάπτυξης, ο πληθωρισμός και τα επιτόκια, καθώς και από τυχόν εξελίξεις στην τεχνολογία ή μεταβολές στο ρυθμιστικό πλαίσιο. Για να βεβαιωθείτε ότι οι επενδύσεις σας θα επιτύχουν τις καλύτερες δυνατές αποδόσεις, χρειάζονται δύο πράγματα: g Πρώτον, στην επενδυτική στρατηγική σας θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ευρύ φάσμα διασποράς ή ένα χαρτοφυλάκιο με διαφορετικές κατηγορίες επένδυσης. g Δεύτερον, συμβουλευθείτε έναν επενδυτικό σύμβουλο ή ειδικό σε θέματα χρηματοοικονομικού προγραμματισμού 74 Οδηγός Διαχείρισης Περιουσίας για να σας βοηθήσει να ανακατανείμετε το χαρτοφυλάκιό σας. Αυτό καλό θα είναι να το κάνετε τακτικά. Ο λόγος είναι αρκετά απλός: μία ή περισσότερες επενδύσεις σας ενδέχεται να βρίσκονται σε πτωτική φάση, οπότε θα πρέπει ίσως να περιορίσετε τις συγκεκριμένες θέσεις σας. Επιπλέον, μπορεί να έχουν αλλάξει οι προσωπικές ανάγκες σας. Για παράδειγμα, μπορεί να έχετε πάρει προαγωγή στη δουλειά σας ή να έχετε βρει άλλη εργασία με καλύτερες αποδοχές. Αυτό μπορεί να αυξήσει την ανοχή σας ως προς τον κίνδυνο και κατ επέκταση, να αισθάνεστε ότι θέλετε να επενδύσετε περισσότερα χρήματα σε ένα αμοιβαίο κεφάλαιο με υψηλότερο κίνδυνο. Ή μπορεί να πλησιάζει ο καιρός που θα συνταξιοδοτηθείτε και να θέλετε να προσαρμόσετε το χαρτοφυλάκιό σας για να γίνει πιο συντηρητικό. Εν ολίγοις, αυτό που προσπαθεί να κάνει ένα μοντέλο κατανομής ενεργητικού είναι να ταιριάξει το προσωπικό σας προφίλ κινδύνου με μια επενδυτική στρατηγική που να ανταποκρίνεται καλύτερα στις μελλοντικές σας ανάγκες, λαμβάνοντας υπόψη τις μεταβαλλόμενες συνθήκες που σας αφορούν. Απαλείφει κάθε συναισθηματική παράμετρο από τις επενδύσεις και σας προσφέρει μια πιο αντικειμενική προσέγγιση για τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων. Σημείωση: Η διασπορά είναι μια μέθοδος προστασίας κατά του πτωτικού κινδύνου. Συχνά οι επενδυτές εστιάζουν μόνο στην άνοδο και τα ενδεχόμενα κέρδη, παραβλέποντας τους πτωτικούς κινδύνους. Αναδιάρθρωση Γενικά οι επαγγελματίες στο χώρο των επενδύσεων συμφωνούν ότι ο υπολογισμός της κατάλληλης

4 χρονικής στιγμής (το λεγόμενο timing ή χρονισμός), όπου αγοράζουμε στη χαμηλότερη και πουλάμε στην υψηλότερη τιμή, δεν είναι εφικτός. Ωστόσο, μπορείτε να αγοράσετε σε σχετικά χαμηλές τιμές και να πουλήσετε σε υψηλότερη τιμή από αυτήν που καταβάλλατε για τις επενδύσεις σας. Σε αυτό το σημείο έχει σημασία η αναδιάρθρωση. Πρόκειται για μια προσέγγιση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντί του timing, το οποίο κατά κανόνα συνοδεύεται από τον δυσάρεστο προβληματισμό εάν η τιμή έχει φθάσει σε αρκετά υψηλό επίπεδο για να πουλήσουμε ή εάν θα πρέπει να περιμένουμε λίγο ακόμη. Σε τακτά χρονικά διαστήματα πρέπει να εξετάζετε τις επενδύσεις σας για να δείτε ποιες έχουν καταγράψει αύξηση και ποιες μείωση της αξίας τους. Τραβήξτε κάποια χρήματα από τις πιο αποδοτικές και τοποθετήστε τα σε αυτές που φαίνεται να υστερούν. Ας υποθέσουμε ότι η κατανομή σας είναι 50% σε ομόλογα και 50% σε μετοχές και ότι οι μετοχές σημείωσαν μεγάλη άνοδο. Εξαιτίας της μεταβολής στις αξίες, η κατανομή σας τώρα διαμορφώνεται 60% σε μετοχές και 40% σε ομόλογα. Τραβήξτε 10% από τις μετοχές και τοποθετήστε αυτό το κεφάλαιο σε ομόλογα, διατηρώντας την κατανομή στο Αυτό μπορεί να σας φαίνεται αντίθετο με τη διαίσθησή σας. Στο κάτω-κάτω, γιατί να τραβήξουμε χρήματα από μια επένδυση που αποφέρει πραγματικές αποδόσεις και να τα βάλουμε σε μια επένδυση που δεν αποδίδει; Ο λόγος είναι ότι με την αναδιάρθρωση μπορούμε να κατοχυρώσουμε κέρδη από κλάδους που πάνε καλά και να προσαρμόσουμε τις θέσεις μας σε κλάδους ή τίτλους που είναι φθηνότεροι επειδή η αξία τους είναι υποτιμημένη. Λαμβάνοντας υπόψη τους κύκλους της αγοράς, μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία για να επενδύσουμε σε κλάδους όπου ενδέχεται να υπάρξει ανοδική μεταστροφή αργότερα. Ανεξάρτητα από τις τρέχουσες τάσεις της αγοράς, διατηρώντας με συνέπεια και πειθαρχία τις θέσεις μας βάσει ενός μοντέλου κατανομής ενεργητικού μπορούμε να επιτύχουμε καλύτερες αποδόσεις μακροπρόθεσμα και παράλληλα να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο περιορίζοντας τους πτωτικούς κινδύνους. Πώς γίνεται αυτό; Τώρα που γνωρίζετε τι είναι η κατανομή ενεργητικού, πώς μπορείτε να πετύχετε το σωστό συνδυασμό επενδύσεων; Κάντε την επιλογή σας από τις διάφορες επενδυτικές κατηγορίες που υπάρχουν. Χρησιμοποιώντας ένα μείγμα επενδύσεων, μπορείτε να διασφαλίσετε μια ροή εισοδημάτων από διαφορετικές πηγές. Απευθυνθείτε στον επενδυτικό σας σύμβουλο προκειμένου να σας καθοδηγήσει και να σας βοηθήσει στην χάραξη της επενδυτικής στρατηγικής. Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες σας και το επιθυμητό ρίσκο, θα σας βοηθήσει να συνθέσετε ένα χαρτοφυλάκιο με επενδύσεις, που αποτελείται από τα καταλληλότερα για εσάς προϊόντα, με βάση τον επιλεγμένο χρονικό ορίζοντα επένδυσης. Οδηγός Διαχείρισης Περιουσίας 75

5 ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ Acquisition of Assets Εξαγορά Στοιχείων Ενεργητικού: Συγχώνευση ή ενοποίηση κατά την οποία ο αγοραστής εξαγοράζει τα στοιχεία ενεργητικού της εταιρείας-πωλητή. Across the Board Σε Όλη τη Χρηματιστηριακή Αγορά: Τάση κίνησης της χρηματιστηριακής αγοράς όπου οι τιμές σχεδόν όλων των μετοχών κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση. Annuities Πρόσοδοι/Ράντα: Η ετήσια καταβολή επιδόματος ή εισοδήματος, βάσει προκαθορισμένου ασφαλίστρου, η οποία πραγματοποιείται είτε σε τμηματικές δόσεις είτε εφάπαξ, σε όλη τη διάρκεια ζωής του ασφαλιζομένου. Asset Allocation Κατανομή Ενεργητικού: Κατανομή ενός χαρτοφυλακίου σε διαφορετικές κατηγορίες επένδυσης με σκοπό τη μείωση του κινδύνου μέσα από τη διαφοροποίηση ή διασπορά. Bad Debt Επισφαλής Απαίτηση: Χρέος (οφειλή) που διαγράφεται και θεωρείται μη εισπρακτέο. Bear (Αρκούδα) Πτωτική Αγορά: Η «αγορά της αρκούδας» (bear market) αναφέρεται σε περίοδο που χαρακτηρίζεται από πτώση των τιμών στα χρηματιστήρια και από χαμηλές αποδόσεις. Όταν ο χαρακτηρισμός προσδίδεται σε άνθρωπο, χρησιμοποιείται για κάποιον που είναι απαισιόδοξος, επιφυλακτικός ή συντηρητικός στις εκτιμήσεις του για την αγορά. Bond Laddering Κλιμάκωση Ομολόγων: Η διαδικασία αγοράς ενός καλαθιού ομολόγων με διαφορετικές ημερομηνίες λήξης, με αποτέλεσμα να μειώνεται η έκθεση του χαρτοφυλακίου στον κίνδυνο των επιτοκίων. Η υπερβολική συγκέντρωση σε βραχυπρόθεσμα ομόλογα, για παράδειγμα, συνεπάγεται λιγότερο κίνδυνο, αλλά και χαμηλότερες αποδόσεις, ενώ ισχύει και το αντίθετο. Bonds Ομόλογα: Τίτλοι χρέους που εκδίδονται από μια κυβέρνηση ή εταιρεία και εγγυώνται την πληρωμή του αρχικού ποσού πλέον τόκων έως μία καθορισμένη ημερομηνία. Bubble Φούσκα: Διογκωμένη περίοδος κερδοσκοπίας, χωρίς ουσία ή μονιμότητα. Σε μια φούσκα οι τιμές τείνουν να αυξάνονται γρήγορα, με αποτέλεσμα να παρατηρείται αύξηση των επιτοκίων και ακόμη ταχύτερη αύξηση των τιμών. Καθώς δεν στηρίζονται σε θεμελιώδη μεγέθη, οι φούσκες συνήθως «σκάνε» όταν οι επενδυτές συνειδητοποιήσουν ότι οι υψηλές τιμές στερούνται υπόβαθρου και σπεύδουν να εγκαταλείψουν την αγορά σε κατάσταση πανικού. Bull (Ταύρος): Τον συγκεκριμένο ταύρο θα χαρείτε εάν τον συναντήσετε στο χρηματιστήριο. Η «αγορά του ταύρου» (bull market) είναι το αντίθετο της «αγοράς της αρκούδας» (bear market) και αναφέρεται σε μια ανοδική αγορά με αύξηση των τιμών των μετοχών, αισιοδοξία και ευκαιρίες. Cash/spot market Αγορά Άμεσης Παράδοσης (spot): Η αγορά όπου τα εμπορεύματα, για παράδειγμα ο χρυσός και το πετρέλαιο, διακινούνται και παραδίδονται αμέσως. Οι συναλλαγές στην αγορά spot συνήθως μπορούν να πραγματοποιηθούν και στο διαδίκτυο. Διαφέρει από την προθεσμιακή αγορά, όπου η παράδοση συμφωνείται για κάποια μελλοντική χρονική στιγμή. Churning (Ανακίνηση) Μεγάλος Αριθμός Συναλλαγών: Η πρακτική της πραγματοποίησης αγορών και πωλήσεων μετοχών ή άλλων επενδυτικών προϊόντων με μεγάλη συχνότητα με σκοπό την 76 Οδηγός Διαχείρισης Περιουσίας

6 είσπραξη προμηθειών. Μοναδικό κίνητρο αποτελεί το οικονομικό όφελος οπότε, εάν δείτε ότι ο χρηματιστής/επενδυτικός σύμβουλός σας προβαίνει σε τέτοιες κινήσεις, καλό θα είναι να έχετε το νου σας. Commodities Εμπορεύματα: Μη κατεργασμένα ή μερικώς κατεργασμένα αγαθά, όπως τα σιτηρά, τα φρούτα, τα ορυκτά, τα μεταλλεύματα. Counter-party risk Κίνδυνος του Αντισυμβαλλομένου: Ο κίνδυνος που σε κάθε περίπτωση αναλαμβάνει κάθε συμβαλλόμενος σε μια σύμβαση. Αφορά στο ενδεχόμενο ο αντισυμβαλλόμενος να μην είναι σε θέση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του βάσει της συμφωνίας. Coupon Τοκομερίδιο: Ο τόκος που καταβάλλει ο εκδότης προς τον κάτοχο ομολόγου ανά έτος. Εκφράζεται ως ποσοστό επί της ονομαστικής αξίας του ομολόγου. Deflation Αποπληθωρισμός: Γενική πτώση των τιμών που προκαλείται από συρρίκνωση των πιστώσεων και του χρήματος. Derivative Παράγωγο Προϊόν: Χρηματοοικονομικός τίτλος η αξία του οποίου εξαρτάται από την αξία του υποκείμενου στοιχείου, π.χ. ενός εμπορεύματος ή ομολόγου. Efficient Market Hypothesis Υπόθεση Αποτελεσματικής Αγοράς: Χρηματοοικονομική υπόθεση που θεωρεί ότι οι τιμές των μετοχών και των ομολόγων ήδη αντανακλούν όλες τις πληροφορίες που είναι γνωστές. Έτσι, είναι αδύνατον να πετύχει κανείς καλύτερη απόδοση σε σχέση με την αγορά κάνοντας χρήση των πληροφοριών που η αγορά ήδη έχει στη διάθεσή της, παρά μόνον χάρη στην τύχη. Equities Μετοχές: Κοινές ή προνομιούχες μετοχές. Financial Planning Χρηματοοικονομικός Προγραμματισμός: Κατάρτιση προγράμματος για την κατανομή και τη διαχείριση του κεφαλαίου και των χρηματοοικονομικών σας υποθέσεων μέσω του προϋπολογισμού, της αποταμίευσης και ενός επενδυτικού χαρτοφυλακίου. Forwards Προθεσμιακά Συμβόλαια: Όταν συμφωνείται η αγορά ενός συγκεκριμένου τίτλου κατά προκαθορισμένη χρονική στιγμή και έναντι προκαθορισμένης τιμής. Η βασική διαφορά μεταξύ των Προθεσμιακών Συμβολαίων και των Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) έγκειται στο ότι η διαπραγμάτευση των ΣΜΕ πραγματοποιείται σε επίπεδο χρηματιστηρίου ή αγοράς, ενώ τα Προθεσμιακά Συμβόλαια αποτελούν αντικείμενο ιδιωτικής συναλλαγής όπου ο κάθε συμβαλλόμενος επωμίζεται τον πιστωτικό κίνδυνο του αντισυμβαλλομένου. Futures Market Προθεσμιακή Αγορά: Διαφέρει από την αγορά άμεσης παράδοσης (spot). Στην προθεσμιακή αγορά πραγματοποιούνται συναλλαγές επί συμβολαίων για την αγορά συγκεκριμένου εμπορεύματος ή χρηματοοικονομικού τίτλου σε προκαθορισμένη χρονική στιγμή στο μέλλον και έναντι προκαθορισμένης τιμής. Hedge Αντιστάθμιση: Δημιουργία θέσης σε μια αγορά για αντιστάθμιση της έκθεσης στις διακυμάνσεις τιμών μιας αντίθετης θέσης σε άλλη αγορά με σκοπό την ελαχιστοποίηση της έκθεσης στον κίνδυνο. Illiquid Μειωμένης Ρευστότητας: Σε αντίθεση με τα μετρητά ή διαθέσιμα, τα περιουσιακά στοιχεία μειωμένης ρευστότητας δεν μπορούν να μετατραπούν εύκολα σε μετρητά. Παραδείγματα μη άμεσα ρευστοποιήσιμων περιουσιακών στοιχείων είναι τα έργα τέχνης και τα ακίνητα. Οι μετοχές και Οδηγός Διαχείρισης Περιουσίας 77

7 τα ομόλογα επίσης ενδέχεται να είναι μειωμένης ρευστότητας εάν δεν είναι εύκολη η διάθεσή τους έναντι μετρητών. Index Δείκτης: Παρέχει τη συνοπτική απεικόνιση μιας αγοράς μέσω της συλλογικής αξίας των μετοχών από τις οποίες αποτελείται. Για παράδειγμα, ο Nikkei Stock Index χρησιμοποιείται ως μέτρο (ή δείκτης) της ιαπωνικής αγοράς μετοχών και αποτελείται από τις μετοχές της συγκεκριμένης αγοράς που εμφανίζουν τη μεγαλύτερη διακίνηση. Inflation Πληθωρισμός: Η άνοδος των τιμών. Συνήθως παρατηρείται όταν το κοινό έχει στη διάθεσή του περισσότερα μετρητά ή μεγαλύτερη πίστωση. Ο πληθωρισμός θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε ένα επενδυτικό πλαίσιο διότι επηρεάζει τις αποδόσεις σας. Inflation-Indexed Bonds Ομόλογα βάσει Δείκτη Πληθωρισμού: Ομόλογα που έχουν σχεδιαστεί για να προσφέρουν προστασία από τον πληθωρισμό. Καταβάλλουν περιοδικό τοκομερίδιο ίσο με το γινόμενο του δείκτη πληθωρισμού και του ονομαστικού συντελεστή τοκομεριδίου. Initial Pubic Offering Αρχική Δημόσια Προσφορά: Η πρώτη πώληση των μετοχών μιας εταιρείας που διατίθενται δημοσίως προς διαπραγμάτευση στην αγορά. Συχνά χρησιμοποιούνται μόνο τα αρχικά ΙΡΟ. Investment Horizon Επενδυτικός Ορίζοντας: Η χρονική διάρκεια που αναμένετε να διαρκέσει η επένδυσή σας για την επίτευξη του επενδυτικού σας στόχου. Για παράδειγμα, μπορεί να εκτιμάτε ότι θα επενδύσετε σε ένα εμπορικό ακίνητο και με τα μισθώματα που θα εισπράττετε για την επόμενη δεκαετία θα καλύπτετε εν μέρει τις σπουδές των παιδιών σας. Leverage Μόχλευση: Αναφέρεται στην περίπτωση που δανείζεστε χρήματα για να τα επενδύσετε προκειμένου να αυξήσετε το συντελεστή απόδοσης, καθώς επενδύετε ένα μεγαλύτερο ποσό από τα πραγματικά διαθέσιμά σας. Lock-in Period Περίοδος Δέσμευσης: Η χρονική περίοδος κατά την οποία ο επενδυτής δεν επιτρέπεται να ρευστοποιήσει ή να μετατρέψει σε μετρητά την επένδυσή του. Είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη, καθώς κάθε συνετός επενδυτής θα πρέπει να γνωρίζει ποια είναι η στρατηγική εξόδου του. Modern Portfolio Theory Σύγχρονη Θεωρία του Χαρτοφυλακίου: Θεωρία για το πώς οι επενδυτές μπορούν να δημιουργήσουν χαρτοφυλάκια για να βελτιστοποιήσουν τις αποδόσεις τους βάσει συγκεκριμένης ανοχής κινδύνου, με την παραδοχή ότι ο υψηλότερος κίνδυνος είναι σύμφυτος με τις υψηλότερες αποδόσεις. Η Θεωρία του Χαρτοφυλακίου δίνει στον επενδυτή τη δυνατότητα να υπολογίσει τον αναμενόμενο κίνδυνο και τις αναμενόμενες αποδόσεις τού επενδυτικού χαρτοφυλακίου του. Mutual Funds Αμοιβαία Κεφάλαια: Επενδυτική εταιρεία που αγοράζει ένα καλάθι κινητών αξιών με το κεφάλαιό της και στη συνέχεια προσφέρει νέα μερίδια σε πελάτες. Επαναγοράζει τα υφιστάμενα μερίδια όταν ο μεριδιούχος αποφασίσει να τα ρευστοποιήσει. Rebalancing Αναστάθμιση: Η διαδικασία της εκ νέου ευθυγράμμισης ενός επενδυτικού χαρτοφυλακίου. Options Δικαιώματα Προαίρεσης: Εάν κατανοεί τους κινδύνους και τους περιορισμούς που συνεπάγονται, τα δικαιώματα προαίρεσης μπορούν να ανοίξουν έναν ολόκληρο καινούργιο κόσμο για τον ιδιώτη επενδυτή. Τα δικαιώματα προαίρεσης σας δίνουν το δικαίωμα να αγοράσετε (call option) ή να πουλήσετε (put option) μια συγκεκριμένη κατηγορία επένδυσης (π.χ. εμπορεύματα, μετοχές, συνάλλαγμα) 78 Οδηγός Διαχείρισης Περιουσίας

8 έναντι προκαθορισμένης τιμής και κατά προκαθορισμένη χρονική στιγμή. Τα δικαιώματα προαίρεσης έχουν υψηλό συντελεστή κινδύνου, οπότε είναι πολύ σημαντικό να κάνετε την έρευνά σας πριν προβείτε σε κάποια κίνηση. Real Estate Investment Trusts (REITs) Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία: Μια εταιρεία ή ένα κοινοπρακτικό σχήμα που συγκεντρώνει κεφάλαια για την απόκτηση και διαχείριση ακινήτων που αποφέρουν εισόδημα, όπως είναι τα εμπορικά κέντρα, τα γραφεία και οι κτιριακές εγκαταστάσεις επαγγελματικής χρήσης. Returns Αποδόσεις: Ο συντελεστής απόδοσης μιας επένδυσης είναι η ποσοστιαία μεταβολή της αξίας της επένδυσης μέσα σε ένα χρονικό διάστημα, μπορεί δε να αφορά σε κέρδος ή ζημιά. Ως επενδυτής, θα επιδιώκετε την επίτευξη υψηλού συντελεστή απόδοσης αλλά θα πρέπει να λάβετε υπόψη και τον κίνδυνο. Risk-adjusted Returns Απόδοση κατόπιν Προσαρμογής ως προς τον Κίνδυνο: Αφορά στην απόδοση που αποκομίζετε από μια επένδυση αφού συνυπολογισθεί ο κίνδυνος που ενέχει. Διατυπώνεται ως αριθμός ή ως ποσοστό. Risk-tolerance Ανοχή ως προς τον Κίνδυνο: Αναφέρεται στο πόσο διατεθειμένος είστε, να αποδεχθείτε μια πτώση ή ύφεση στην αγορά, περιμένοντας την ανάκαμψη της επένδυσής σας. Για πόσο διάστημα μπορείτε να διατηρήσετε τις επενδύσεις σας εάν μειώνεται η αξία τους; Rule of 72 Κανόνας του 72: Κανόνας που προσδιορίζει το χρονικό διάστημα που απαιτείται για το διπλασιασμό της επένδυσής σας. Για να υπολογίσετε πόσος χρόνος απαιτείται για να διπλασιάσετε τα χρήματά σας με ένα συγκεκριμένο επιτόκιο, διαιρείτε την ανατοκιζόμενη απόδοση δια 72 και το πηλίκο είναι ο αριθμός ετών κατά προσέγγιση. Short-selling (shorting) Ακάλυπτη Πώληση: Η πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου που δεν σας ανήκει. Σας παρέχει τη δυνατότητα να δανειστείτε τη μετοχή ή το εμπόρευμα και στη συνέχεια να αγοράσετε τις μετοχές σε χαμηλότερη τιμή, αποκομίζοντας κέρδος από τη διαφορά μεταξύ της τιμής πώλησης και αγοράς. Stock Market Cycle Κύκλος του Χρηματιστηρίου: Υποθετικό σχήμα που απεικονίζει την τάση κίνησης του χρηματιστηρίου, όπου οι τιμές διέρχονται μια περίοδο σταθεροποίησης, έπειτα κινούνται ανοδικά και στη συνέχεια πτωτικά. Sub-prime Crisis Κρίση Sub-prime: Πιστωτικό πρόβλημα μεταξύ των δανειοληπτών χαμηλού εισοδήματος (sub-prime) στην αγορά κατοικίας των ΗΠΑ. Πολλοί δανειολήπτες αυτής της κατηγορίας άρχισαν να μην μπορούν να εξυπηρετήσουν τα δάνειά τους και η αγορά κατοικίας κατέρρευσε. Καθώς τα στεγαστικά δάνεια των τραπεζών συνήθως πωλούνται σε δέσμες προς άλλα ιδρύματα, το αποτέλεσμα ήταν να επέλθει χρηματοοικονομική κρίση σε όλο τον κόσμο. The Number Ο Αριθμός: Το ποσό χρημάτων που εκτιμάτε ότι θα χρειάζεστε για τη διαβίωσή σας μετά τη συνταξιοδότησή σας. Trading Variation Trading Variation: Τα ποσά κατά τα οποία στρογγυλοποιούνται οι τιμές των τίτλων προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Οδηγός Διαχείρισης Περιουσίας 79

9 Γενικές Επισημάνσεις Πριν λάβουν οποιαδήποτε επενδυτική απόφαση, οι επενδυτές θα πρέπει να κατανοήσουν τα εξής: Θα πρέπει να επενδύουν μόνο σε προϊόντα στα οποία έχουν επαρκείς γνώσεις και εμπειρία και που είναι σύμφωνα με τον χρονικό ορίζοντα, τους επενδυτικούς στόχους, την οικονομική του θέση και το προφίλ κινδύνου τους. Tα επενδυτικά προϊόντα δεν διασφαλίζονται από οποιονδήποτε κρατικό φορέα. Τα επενδυτικά προϊόντα δεν αποτελούν καταθέσεις ή υποχρεώσεις και δεν καλύπτονται από εγγύηση της τράπεζας ή των συνδεδεμένων με αυτήν νομικών προσώπων. Τα επενδυτικά προϊόντα υπόκεινται σε επενδυτικούς κινδύνους, περιλαμβανομένης και της ενδεχόμενης απώλειας του αρχικού κεφαλαίου της επένδυσης. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Οι προβλέψεις σχετικά με μελλοντικές επιδόσεις δεν αποτελούν ασφαλή ένδειξη μελλοντικών επιδόσεων. Τα αριθμητικά στοιχεία αναφέρονται στο παρελθόν και οι προηγούμενες επιδόσεις δεν αποτελούν ασφαλή ένδειξη μελλοντικών επιδόσεων. Οι επενδύσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε κίνδυνο από τις διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών, περιλαμβανομένης και της ενδεχόμενης απώλειας του αρχικού κεφαλαίου της επένδυσης σε περίπτωση που η επένδυση είναι εκπεφρασμένη σε άλλο νόμισμα από εκείνο της χώρας διαμονής του επενδυτή. Ορισμένα επενδυτικά προϊόντα ενδέχεται να υπόκεινται σε κινδύνους εξαγοράς / ρευστότητας και συνεπώς οι επενδυτές ενδέχεται να μην δύνανται να εξαγοράσουν την επένδυση πριν από τη λήξη της ή ενδέχεται η εξαγορά να είναι εφικτή μόνο με μια σημαντική μείωση του αρχικού ποσού της επένδυσης που κατέβαλε ο επενδυτής. Οι επενδυτές θα πρέπει να κατανοούν τους συγκεκριμένους κινδύνους που συνδέονται με τα αντίστοιχα επενδυτικά προϊόντα ή υπηρεσίες, καθώς και τυχόν προμήθειες, χρεώσεις ή έξοδα και φόρους που αυτά συνεπάγονται. Υπάρχουν επιπλέον κίνδυνοι, που συνδέονται με τις διεθνείς επενδύσεις συμπεριλαμβανομένων ξένων, πολιτικών, συναλλαγματικών και οικονομικών παραγόντων, που πρέπει να ληφθούν υπ όψιν. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον χρηματοοικονομικό σας σύμβουλο προκειμένου να καθορίσετε ποιες επενδύσεις είναι κατάλληλες για την περίπτωσή σας. Επενδυτικοί Κίνδυνοι Ο υποψήφιος επενδυτής πρέπει να διαβάζει με προσοχή τους παρακάτω επενδυτικούς κινδύνους. Οι κίνδυνοι αυτοί δεν αποτελούν και δεν στοχεύουν στο να αποτελέσουν πλήρη κατάλογο όλων των κινδύνων και των παραμέτρων που σχετίζονται με επενδύσεις. Πιστωτικός Κίνδυνος: Ο επενδυτής αναλαμβάνει πλήρως τον πιστωτικό κίνδυνο του αντισυμβαλλομένου. Αφορά στην περίπτωση πτώχευσης ή αθέτησης με οποιονδήποτε άλλο τρόπο από την πλευρά του αντισυμβαλλομένου να εξοφλήσει την οφειλή του για το δάνειο ή να τηρήσει οποιαδήποτε συμβατική υποχρέωσή του. Κίνδυνος Αγοράς: Πιθανότητα απωλειών λόγω διακυμάνσεων στις τιμές των επενδυτικών προϊόντων. Αυτό μπορεί να συμβεί για διάφορους λόγους, όπως για παράδειγμα αλλαγές στην πολιτική / οικονομική κατάσταση, χαμηλή απόδοση, προσφορά και ζήτηση στην αγορά, συνθήκες που επικρατούν στην αγορά. Κίνδυνος Επιτοκίων: Ενδεχόμενο απώλειας λόγω διακυμάνσεων στις τιμές των προϊόντων συνεπεία μεταβολής των επιτοκίων. Κίνδυνος Πληθωρισμού: Αφορά στον κίνδυνο που μειώνει την αγοραστική αξία των μελλοντικών εισροών χρημάτων. Οι επενδυτές εκτίθενται στον κίνδυνο του πληθωρισμού επειδή το εισόδημα / τα κέρδη που προσδοκούν ενδέχεται να έχουν μικρότερη αγοραστική αξία στο μέλλον. Κίνδυνος Ρευστότητας: Ενδέχεται ένα προϊόν να μην είναι εμπορεύσιμο, δηλαδή να μην είναι εφικτή η ταχεία αγορά ή πώλησή του προκειμένου να αποφευχθούν οι απώλειες. Κίνδυνος Επανεπένδυσης: Αφορά στον κίνδυνο τα μελλοντικά έσοδα να επανεπενδυθούν με χαμηλότερη απόδοση. Συναλλαγματικός Κίνδυνος: Οι επενδυτές που επενδύουν σε άλλο πλην του τοπικού νομίσματος, θα πρέπει να γνωρίζουν τον κίνδυνο μεγάλων διακυμάνσεων στις συναλλαγματικές ισοτιμίες, οι οποίες δύναται να οδηγήσουν σε απώλεια κεφαλαίου. Φορολογικός Κίνδυνος: Συνιστάται στον επενδυτή να λαμβάνει ανεξάρτητες φορολογικές συμβουλές πριν αποφασίσει να προχωρήσει σε οποιαδήποτε επένδυση. Η φορολογική μεταχείριση ενδέχεται να διαφέρει από τη μια δικαιοδοσία στην άλλη. Ο επενδυτής θα πρέπει να είναι ενήμερος για οποιοδήποτε φόρο, οποιασδήποτε δικαιοδοσίας ή κανονιστικής αρχής, συμπεριλαμβανομένων οποιονδήποτε κρατικών ή τοπικών φόρων ή άλλες παρόμοιες εκτιμήσεις ή χρεώσεις που μπορεί να προκύπτουν από οποιαδήποτε πληρωμή σε σχέση με τα επενδυτικά προϊόντα. Οι αλλαγές σε οποιοδήποτε εφαρμοστέο φορολογικό νόμο ή πρακτική μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς τους κατόχους των προϊόντων αυτών. Συνδυασμός Κινδύνων: Το κάθε επενδυτικό προϊόν μπορεί να υπόκεινται σε περισσότερους από έναν κίνδυνο ταυτόχρονα, ούτως ώστε το αποτέλεσμα οποιουδήποτε παράγοντα κινδύνου να μην είναι προβλέψιμο. Επιπλέον, περισσότεροι του ενός παράγοντα κινδύνου, μπορεί να έχουν ένα συνδυαστικό αποτέλεσμα που δύναται να μην είναι προβλέψιμο.

10

Πρόσβαση στις ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Πρόσβαση στις ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 2. Πρόσβαση στις ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Ως ιδιώτης επενδυτής, είναι πιθανό να επενδύσετε σε αμοιβαία κεφάλαια, σε σύνθετα ομόλογα ή σε ασφαλιστικά επενδυτικά προϊόντα, εκτός των μετοχών που μπορείτε να αγοράσετε απευθείας.

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Κατηγορίες ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 3. Κατηγορίες ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 3.1 Ποιες είναι οι διάφορες Κατηγορίες Επενδύσεων; Οι παραδοσιακές κατηγορίες επένδυσης είναι τα προϊόντα χρηματαγοράς ή ισοδύναμα διαθεσίμων, οι μετοχές, τα ομόλογα, οι πρόσοδοι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΠΙΣΤΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Γενικά ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Οι υπηρεσίες οι οποίες προσφέρoνται από τη Atlantic Securities Ltd καλύπτουν µεγάλο φάσµα Χρηµατοοικονοµικών Μέσων. Κάθε τύπος χρηµατοοικονοµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΝΑΛΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΡΙΣΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΝΑΛΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΝΑΛΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΡΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΠΥΡΓΙΩΤΑΚΗ Εισηγητής: Παπαδομανωλάκης

Διαβάστε περισσότερα

Τα βασικά πλεονεκτήµατα και η συνεισφορά µίας δευτερογενούς αγοράς που λειτουργεί αποτελεσµατικά για την οικονοµία µίας χώρας είναι ότι:

Τα βασικά πλεονεκτήµατα και η συνεισφορά µίας δευτερογενούς αγοράς που λειτουργεί αποτελεσµατικά για την οικονοµία µίας χώρας είναι ότι: Τι µπορούµε να κάνουµε µε τα χρήµατα που έχουµε; Να τα καταθέσουµε, σε µία τράπεζα, για να παίρνουµε τόκο. Να αγοράσουµε ένα ακίνητο, για να εισπράττουµε ενοίκια. Να αγοράσουµε κάποια έκταση γης, προσδοκώντας

Διαβάστε περισσότερα

A. Γενικά. B. Βασικοί / Συστηµικοί κίνδυνοι

A. Γενικά. B. Βασικοί / Συστηµικοί κίνδυνοι A. Γενικά Οι υπηρεσίες που παρέχονται από την WS Financial & Investment Services Ltd (WSFIS) καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα επενδυτικών και χρηµατοοικονοµικών µέσων. Κάποια χρηµατοοικονοµικά µέσα µπορεί να µην

Διαβάστε περισσότερα

NBG SYNESIS FUNDS SICAV Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου Société d investissement à capital variable Λουξεμβούργο. Ενημερωτικό Δελτίο

NBG SYNESIS FUNDS SICAV Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου Société d investissement à capital variable Λουξεμβούργο. Ενημερωτικό Δελτίο NBG SYNESIS FUNDS SICAV Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου Société d investissement à capital variable Λουξεμβούργο Ενημερωτικό Δελτίο ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο (όπως ορίζεται παρακάτω)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ MiFID (N. 3606/2007)

ΔΕΣΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ MiFID (N. 3606/2007) ΔΕΣΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ MiFID (N. 3606/2007) 1. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1.1. Συνοπτικά στοιχεία για την εταιρεία Πλήρης Επωνυμία: INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΕΠΕΥ Διακριτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Νοέμβριος 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΟΡΙΣΜΟΙ AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τον Απρίλιο του 2004 η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε την Οδηγία 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Στο παρόν έντυπο περιγράφονται οι κυριότεροι επενδυτικοί κίνδυνοι που συνδέονται µε τις συναλλαγές επί χρηµατοπιστωτικών µέσων χωρίς να παρέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ»

Α.Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ» Α.Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΑΒΡΙΛΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΚΡΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟOIKONOMIKA ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ Ι. Γενικοί επενδυτικοί κίνδυνοι Οι κίνδυνοι αυτοί χαρακτηρίζονται ως γενικοί γιατί είναι σύµφυτοι µε τον τρόπο λειτουργίας της κεφαλαιαγοράς και, εν γένει, του χρηµατοοικονοµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ VAL ADVISORS ΑΕΠΕΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ VAL ADVISORS ΑΕΠΕΥ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ VAL ADVISORS ΑΕΠΕΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ...3 2 Η VAL ADVISORS Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ...3 2.1 Η VAL ADVISORS Α.Ε.Π.Ε.Υ...3

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1 Βασικές αρχές οικονομικής πολιτικής Στους βασικότερους αντικειμενικούς σκοπούς της οικονομικής πολιτικής περιλαμβάνονται: η πλήρης απασχόληση, η σταθερότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ MIFID

ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ MIFID ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ MIFID ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ MIFID Σελίδα 2 1. ΣΚΟΠΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Από την 1η Νοεμβρίου 2007 έχει τεθεί σε εφαρμογή ο Νόμος 3606/2007 για τις Αγορές

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα : Αξιόγραφα και Χρηματιστηριακές Επενδύσεις

Μάθημα : Αξιόγραφα και Χρηματιστηριακές Επενδύσεις Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης Μάθημα : Αξιόγραφα και Χρηματιστηριακές Επενδύσεις Σημειώσεις Μιχάλη Γκλεζάκου Νοέμβριος 2005 «Αξιόγραφα και Χρηματιστηριακές Επενδύσεις»

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΠΕΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: Κουσενίδης Δημήτριος Θεσσαλονίκη Σεπτέμβριος 2009 Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣ Ι ΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ MiFID (N. 3606/2007)

ΕΣΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣ Ι ΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ MiFID (N. 3606/2007) ΕΣΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣ Ι ΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ MiFID (N. 3606/2007) 1. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1.1. Συνοπτικά στοιχεία για την εταιρεία Πλήρης Επωνυµία: INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΕΠΕΥ ιακριτικός

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Προσυμβατικής Ενημερώσεως Πελατών Για την Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών

Έντυπο Προσυμβατικής Ενημερώσεως Πελατών Για την Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών Έντυπο Προσυμβατικής Ενημερώσεως Πελατών Για την Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών (Βάσει της Οδηγίας MiFID - Markets in Financial Instruments Directive - Ν. 3606/2007) Σεπτέμβριος 2009 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα εγκυμονεί κινδύνους. Παρά το γεγονός ότι η κλιμάκωση των κινδύνων αυτών διαφέρει, εξαρτώμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ςυςτημα ΚΑΙ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ςυςτημα ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ςυςτημα ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Α.Π.Θ. ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ kosmid@econ.auth.gr ΧΡΗΜΑΤΟΠΙςΤΩΤΙΚΟ ςυςτημα ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΕς ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ MiFID ΤΗΣ «ΠΕΝΤΕΔΕΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ» Α.Ε.Π.Ε.Υ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ MiFID ΤΗΣ «ΠΕΝΤΕΔΕΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ» Α.Ε.Π.Ε.Υ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ MiFID ΤΗΣ «ΠΕΝΤΕΔΕΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ» Α.Ε.Π.Ε.Υ Το ενημερωτικό πακέτο MiFID της «ΠΕΝΤΕΔΕΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ» ΑΕΠΕΥ, αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα κάθε επιμέρους σύμβασης παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Κανόνων & Αρχών Επενδυτικής Συμπεριφοράς

Οδηγός Κανόνων & Αρχών Επενδυτικής Συμπεριφοράς Α Εξάμηνο 1999 Οδηγός Κανόνων & Αρχών Επενδυτικής Συμπεριφοράς Επιμέλεια Κειμένων : Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης (*) Σε μια εποχή όπου η επένδυση στο Χρηματιστήριο αρχίζει να αποκτά ολοένα και περισσότερους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Επιχειρήσεων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Επιχειρήσεων. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «.» ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ: ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Μ.: 81 Επιβλέπων Καθηγητής : Πετράκης Ανδρέας Κοζάνη, Απρίλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ : KAΠΙΡΗ ΜΑΥΡΕΤΑ ( ΜΧΑΝ/ 0718 ) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Π.ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Α / Κ ) ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ( ΕΕΧ )» ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προσυμβατικό Πληροφοριακό

Προσυμβατικό Πληροφοριακό Προσυμβατικό Πληροφοριακό Έντυπο ΜiFID ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ MiFID Αγαπητέ Πελάτη, Με το νόμο 3606/2007 ενσωματώθηκαν στην ελληνική νομοθεσία οι διατάξεις της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Ακάλυπτη πώληση (Short selling)

Ακάλυπτη πώληση (Short selling) O παρών οδηγός καταρτίστηκε προκειμένου να διευκολύνει την κατανόηση των εντύπων που αφορούν σε επενδύσεις και να αποσαφηνίσει κάποιους από τους πιο συνηθισμένους όρους. Εστιάζει περισσότερο στη σαφήνεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (Μέρος 2 ο ) Δρ. Δρ. Αικατερίνη Κόκκινου Αθήνα, 2014 19. ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα