Αριθμός 4474 Παρασκευή, 11 Φεβρουαρίου 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αριθμός 4474 Παρασκευή, 11 Φεβρουαρίου 2011"

Transcript

1 Αριθμός 4474 Παρασκευή, 11 Φεβρουαρίου 2011 Αριθμός 534 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Παραλαβή αιτήσεων για εγκατάσταση Μονάδων Παραγωγής Ηλεκτρισμού από Βιοαέριο. Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΡΑΕΚ) Λαμβάνοντας υπόψη: " Την υττ' αριθμό πρακτικού 413/2010 απόφαση της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 18/03/2010, για προσωρινή αναστολή παραλαβής αιτήσεων για εγκατάσταση Μονάδων παραγωγής ηλεκτρισμού από ΑΠΕ, μέχρι νεότερης ειδοποίησης, Την υπ' αριθμό πρακτικού 527/2010 απόφαση της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 17/12/2010, ότι θα γίνονται αποδεκτές από τη ΡΑΕΚ σύμφωνα με τους ισχύοντες Νόμους και Κανονισμούς αιτήσεις για εγκατάσταση Μονάδων παραγωγής ηλεκτρισμού από ΑΠΕ, που Θα υποβληθούν μέσα στα πλαίσια της πρόσκλησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Σχέδιο NER 300), Το γεγονός πως οι Μονάδες παραγωγής ηλεκτρισμού από βιοαέριο χρησιμοποιούν, για την παραγωγή του βιοαερίου, αστικά λύματα, ζωικά απόβλητα σφαγείου, χοιρολύματα και άλλα οργανικά απόβλητα,» Το γεγονός πως οι εγκαταστάσεις παραγωγής βιοαερίου δεν παρέχουν μόνο την δυνατότητα αξιοποίησης του ενεργειακού δυναμικού του βιοαερίου αλλά συμμετέχουν παράλληλα και στη συνολική επεξεργασία των οργανικών αποβλήτων, Το γεγονός πως η παραγωγή βιοαερίου έχει αλληλένδετα περιβαλλοντικά, οικονομικά και γεωργικά οφέλη, Αποφάσισαν ότι θα γίνονται αποδεκτές από τη ΡΑΕΚ, σύμφωνα με τη προβλεπόμενη από τους Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους και τους σχετικούς Κανονισμούς, αιτήσεις για Κατασκευή και Λειτουργία Μονάδων παραγωγής ηλεκτρισμού με χρήση Βιοαερίου το οποίο θα παράγεται σε Βιολογικούς Σταθμούς, Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων και Χώρους Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων. Η απόφαση της ΡΑΕΚ τίθεται αε Ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσης της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

2 442 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 11ης ΦΕΒΡΟΥΑΡίΟΥ 2011 Αριθμός 535 Ο ΠΕΡί ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ 2010) Διαταγή Ακύρωσης Εγγραφής με βάση το άρθρο 49Δ(3) Επειδή τα μέλη της Συνεργατικής Πιστωτικής Εταιρείας Δαλίου σε ειδική γενική συνέλευση τους αποφάσισαν τη συγχώνευση της εταιρείας με τη Περιφερειακή Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Λευκωσίας και τη μεταφορά όλων ανεξαιρέτως των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της εταιρείας σ'αυτό, και Επειδή τα μέλη της Περιφερειακής Συνεργατικής Πιστωτικής" Εταιρείας Λευκωσίας σε ειδική γενική συνέλευση τους αποφάσισαν όττως η εταιρεία συγχωνευθεί με την πιο πάνω εταιρεία και αποδεχθεί τη μεταφορά όλων ανεξαιρέτως των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της, και Επειδή η έγγραφη συμφωνία για συγχώνευση των πιο πάνω εταιρειών έχει εγγραφεί στις από τον Έφορο Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών, και Επειδή η Περιφερειακή Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Λευκωσίας, ως αποδεχόμενη εταιρεία, με βάση την έγγραφη συμφωνία από τις 7.Q διαδέχεται την πιο πάνω εταιρεία, ως μεταφέρουσα, εξ' ολοκλήρου σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της και όλες οι πράξεις, τα συμβόλαια και τα άλλα έγγραφα της θα συνεχίσουν να ισχύουν, Ο Έφορος Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών, με βάση τις εξουσίες που του παρέχονται από τα άρθρο 49Δ(3) των πιο πάνω Νόμων, διατάσοει όπως η εγγραφή της Συνεργατικής Πιστωτικής Εταιρείας Δαλίου ακυρωθεί και όπως η εταιρεία αυτή διαλυθεί από τις 7 Φεβρουαρίου Έγινε στις 7 Φεβρουαρίου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΥΡΑΣ, Έφορος Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών. Αριθμός 536 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά 75% μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Valadar Trading Ltd από την εταιρεία Togabi Holdings Ltd Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι οι εταιρείες Togebi Holdings Ltd, Oscrivia Ltd και TUI Travel Holdings Ltd, με κοινοποίηση τους προς τον Πρόεδρο και τα Μέλη της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού, γνωστοποίησαν την εξαγορά του 75% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Valadar Trading Ltd από την εταιρεία Togebi Holdings Ltd. Η Togebi Holdings Ltd αποτελεί κοινοπραξία μεταξύ των εταιρειών S-Group Direct Investments Ltd και TUI Travel PLC και δραστηριοποιείται στον τομέα τουρισμού και αναψυχής στη Ρωσία και στην Ουκρανία. Οι μέτοχοι της εν λόγω εταιρείας είναι η Oscrivia Ltd (εταιρεία που ελέγχεται από την S-Group Direct Investments Ltd) και η TUI Travel Holdings Ltd (εταιρεία που ελέγχεται από τη TUI Travel PLC). Η S-Group Direct investments Ltd είναι ιδιωτικό αμοιβαίο κεφάλαιο που ελέγχεται από Ρώαο επιχειρηματία. Η Oscrivia Ltd είναι θυγατρική εταιρεία της S-Group Direct investments Ltd και αποτελεί εταιρεία συμμετοχών με συμμετοχές σε διάφορες εταιρείες περιλαμβανομένης της Togebi Holdings Ltd. Ο όμιλος εταιρειών TUI δραστηριοποιείται στον τουριστικό τομέα και στη μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων, Η Valadar Trading Ltd αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη στην Κυπριακή Δημοκρατία. Η εν λόγω εταιρεία δεν διεξάγει οποιεσδήποτε εργασίες και η μόνη της δραστηριότητα είναι η κατοχή του 100% του μετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών LLC Svoy tour and travel και LLC Booking Services. Οι δύο αυτές εταιρείες είναι εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, δεόντως εγγεγραμμένες σύμφωνα με τους νόμους της Ρωσικής Ομοσπονδίας και δραστηριοποιούνται στην παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών με τελικό προορισμό τη Ρωσία. Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 13 (3) των περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων των Επιχειρήσεων Νόμων 1999 μέχρι 2000.

3 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 11ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΤΜΗΜΑ Β 443 Αριθμός 537 ΟΙ ΠΕΡί ΕΑΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοττοίησή συγκέντρωσης μεταξύ των εταιρειών Swissport Cyprus Ltd και LGS Handling Ltd Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι ο* εταιρείες Swissport Cyprus Ltd και LGS Handling Ltd, με κοινοποίηση τους προς τον Πρόεδρο και τα Μέλη της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού, γνωστοποίησαν ότι προέβηκαν στη δημιουργία της κοινής επιχείρησης S&L Airport Services Ltd. Η εταιρεία Swissport Cyprus Ltd δραστηριοποιείται στον τομέα παροχής υπηρεσιών εδάφους σε αεροσκάφη και σε αεροπορικές εταιρείες στους αερολιμένες Λάρνακας και Πάφου και παρέχει τις εξής υπηρεσίες: διοικητικές υπηρεσίες εδάφους και εποπτεία υπηρεσιών εδάφους, εξυπηρέτηση επιβατών, διεκπεραίωση αποσκευών, διεκπεραίωση του φορτίου, υπηρεσίες πίστας, καθαρισμός και τακτοποίηση αεροσκάφους, ανεφοδιασμός με καύσιμα και λιπαντικά και μεταφορές επί του εδάφους. Η εταιρεία LGS Handling Ltd δραστηριοποιείται στον τομέα παροχής υπηρεσιών εδάφους σε αεροσκάφη και σε αεροπορικές εταιρείες στους αερολιμένες Λάρνακας και Πάφου και παρέχει τις εξής υπηρεσίες: διοικητικές υπηρεσίες εδάφους και εποπτεία υπηρεσιών εδάφους, εξυπηρέτηση επιβατών, διεκπεραίωση αποσκευών, διεκπεραίωση του φορτίου, υπηρεσίες πίστας, καθαρισμός και τακτοποίηση αεροσκάφους και μεταφορές επί του εδάφους. Η εταιρεία S&L Airport Services Ltd παρέχει υπηρεσίες επίγειας εξυπηρέτησης στους αερολιμένες Λάρνακας και Πάφου σε άτομα με αναπηρία ή με μειωμένη κινητικότητα όταν ταξιδεύουν αεροπορικώς. Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 13 (3) των περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων των Επιχειρήσεων Νόμων 1999 μέχρι Αριθμός 538 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης μεταξύ των εταιρειών Liberty Life Insurance Public Company Ltd και Elma Holdings Public Company Ltd μέσω Δημόσιας Προσφοράς Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι οι εταιρείες Liberty Life Insurance Public Company Ltd και Elma Holdings Public Company Ltd, με κοινοποίηση τους προς τον Πρόεδρο και τα ΜέΛη της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού, γνωστοποίησαν ότι η Elma Holdings Public Company Ltd θα προβεί σε εξαγορά της Liberty Life Insurance Public Company Ltd μέσω Δημόσιας Προσφοράς. Με τη Δημόσια Προσφορά, η Elma Holdings Public Company Ltd θα εξαγοράσει τουλάχιστο το 50% +1 μετοχή μέχρι και το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Liberty Life Insurance Public Company Ltd Η Liberty Life Insurance Public Company Ltd είναι ασφαλιστική εταιρεία ή οποία δραστηριοποιείται κυρίως στον τομέα παροχής ασφαλειών κλάδου ζωής και ασφαλειών κλάδου ατυχημάτων και ασθενειών. Η Elma Holdings Pubiic Company Ltd είναι επενδυτική εταιρεία και η ιθύνουσα εταιρεία του συμπλέγματος εταιρειών ELMA-ELMA Group of Companies. Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 13 (3) των περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων των Επιχειρήσεων Νόμων 1999 μέχρι Αριθμός 539 ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤίΚΕΣ 2009 Αντίτυπα της έκθεσης ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 2009' στην Ελληνική - Αγγλική γλώσσα, πωλούνται από το Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τους κατά τόπους αντιπροσώπους του, προς 13,50 το αντίτυπο. Αριθμός 540 REGiSTRATION OF MOTOR VEHICLES JANUARY-DECEMBER 2010 Αντίτυπα της έκθεσης 'REGISTRATION OF MOTOR VEHICLES (JANUARY-DECEMBER 2010}' στην Αγγλική γλώσσα, πωλούνται από το Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τους κατά τόπους αντιπροσώπους του, προς 6,50 το αντίτυπο.

4 444 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 11ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 Αριθμός 541 ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Το Συμβούλιο Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων σύμφωνα με τις πρόνοιες των άρθρων 83-86, Κεφάλαιο Β των περί Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων (Έλεγχος Ποιότητας, Εγγραφή, Κυκλοφορία, Παρασκευή, Χορήγηση και Χρήση) Νόμων 10(1) του 2006 και 121(1) του 2009 και σύμφωνα με τα στοιχεία που υπέβαλε ο αιτητής, έχει εκδώσει την πιο κάτω Άδεια Χονδρεμπορίου Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων με τα πιο κάτω στοιχεία: Αριθμός 'Άδειας: Ημερομηνία Έκδοσης Άδειας: Ισχύει μέχρι: Κάτοχος Άδειας Χονδρεμπορίου : Διεύθυνση Αλληλογραφίας: CY.WL 028V 5/11/2010 4/1/2015 Τ. ELUNAS TROJAN IMPORTS & EXPORTS LIMITED Πτολεμαίων & Σωκράτους, Λάρνακα. Αριθμός 542 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Το Συμβούλιο Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων σύμφωνα με τις πρόνοιες των άρθρων 83-86, Κεφάλαιο Β; των ττερί Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων (Έλεγχος Ποιότητας, Εγγραφή, Κυκλοφορία, Παρασκευή, Χορήγηση και Χρήση) Νόμων 10(1) του 2006 και 121(1) του 2009 και σύμφωνα με τα στοιχεία που υπέβαλαν οι αιτητές, έχει ανανεώσει τις πιο κάτω Αδειες Χονδρεμπορίου Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων με τα πιο κάτω στοιχεία: 1. Αριθμός 'Άδειας: Ημερομηνία Έκδοσης Αδειας: Ισχύει μέχρι: Κάτοχος Αδειας Χονδρεμπορίου : Διεύθυνση Αλληλογραφίας: 2. Αριθμός 'Άδειας: Ημερομηνία Έκδοσης Άδειας: Ισχύει μέχρι: Κάτοχος Άδειας Χονδρεμπορίου : Διεύθυνση Αλληλογραφίας: 3. Αριθμός Άδειας: Ημερομηνία Έκδοσης Άδειας: Ισχύει μέχρι: Κάτοχος Άδειας Χονδρεμπορίου: Διεύθυνση Αλληλογραφίας: 4. Αριθμός Άδειας: Ημερομηνία Έκδοσης Άδειας: Ισχύει μέχρι: Κάτοχος Άδειας Χονδρεμπορίου : Διεύθυνση Αλληλογραφίας: CY.WL011V 8/11/2010 7/11/2015 LIFEPHARMA (ΖΑΜ) UMSTED Τ.Κ Λευκωσία CY.WL012V 8/11/2010 7/11/2015 PREMIER SHUKUROGLOU LTD Τ.Θ , Λατσιά, Λευκωσία CY.WL013V 8/11/2010 7/11/2015 LIMASSOL DRUGS CO LTD Τ.Θ ,3303 Λεμεσός CY.WL. 014V 8/11/2010 7/11/2015 ΣΠΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡΙΝ!ΔΗΣ ΚΕΜΙΚΑΛΣ ΛΤΔ Λεωφόρος Στασίνου 28, 1060 Τ.Κ ,1505 Λευκωσία

5 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 11ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΤΜΗΜΑ Β 445 Αριθμός 543 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΣΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟ Τελευταία Ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων: 25 Φεβρουαρίου 2011 Αναφορικά με προηγούμενη σχετική Ανακοίνωση (Αρ. Αναφοράς: 4792 στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας της 17ης Δεκεμβρίου 2010), το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (ΥΕΒ&Τ) ανακοινώνει παράταση δύο (2) εβδομάδων στην Τελευταία Ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων για την σχετική Εκδήλωση Ενδιαφέροντος. Ως εκ τούτου η νέα Τελευταία Ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων είναι η 25η Φεβρουαρίου Πα περισσότερες πληροφορίες και για απόκτηση των Εγγράφων για Εκδήλωση Ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στο: Γενική Διευθύντρια (Υπόψη: κ. Σόλωνα Κασίνη, Διευθυντή Υπηρεσίας Ενέργειας) Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Ανδρέα Αραούζου 1421 Λευκωσία ΚΥΠΡΟΣ Τηλ.: Φαξ: Αριθμός 544 Submission Deadline: 25 February 2011 MINISTRY OF COMMERCE, INDUSTRY AND TOURISM ANNOUNCEMENT EXTENSION FOR EXPRESSION OF INTEREST FOR PARTICIPATION IN THE VAS1UKOS OIL TERMINAL Regarding the previous relevant Announcement (Ref. No.: 4793 published in the Official Gazette of the Republic of Cyprus on the 17th of December 2010), the Ministry of Commerce, Industry and Tourism (MCIT) announces the extension of the relevant Expression of Interest Submission Deadline by two (2) weeks. Therefore the new Submission Deadline is the 25th of February Further information and the Expression of Interest Documents may be obiained from: The Permanent Secretary (For the attention of: Mf. Solon Kassinis, Director of the Energy Service) Ministry of Commerce, Industry and Tourism Andrea Araouzou Street 1421 Nicosia CYPRUS Tel.: Fax:

6 446 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 11ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 Αριθμός 545 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Δεύτερο Παράρτημα Παράγραφος 1 και 2) ΔΗΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΣ Αναφορικά με την ra.ker Lindsay Alastair, Βασιλίσσης Όλγας 4 Διαμ 103, Ακρόπολη. Δηλοποιείται η κατάσχεση του οχήματος BMW 750i με αριθμό εγγραφής 10V03. Το πιο πάνω υπόκειται σε δήμευση σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 104 του περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεων Νόμου 94(1) ταυ Η κα.κβτ Lindsay προχώρησε στην εισαγωγή και τελωνισμό του πιο πάνω οχήματος με καθεστώς προσωρινής εισαγωγής με το έντυπο Τελ.Ί04 Β την 1" Δεκεμβρίου 2003.Προχώρησε σε ανανέωση του εντύπου προσωρινής εισαγωγής εώς και στις 16/2/2004 και από τότε δεν υπήρξε άλλη ανανέωση. Στα πλαίσια έρευνας για καταζητούμενα αυτοκίνητα εντοπίστηκε το πιο πάνω όχημα σταθμευμένο στο χώρο στάθμευσης της πιο πάνω διεύθυνσης όπου και κατασχέθηκε και μεταφέρθηκε στο Τελωνείο Λευκωσίας.Στην εν λόγω διεύθυνση δεν διαμένει πλέον η κατηγορουμένη. Σχετικός είναι ο Φάκελος Κατάσχεσης του Τελωνείου Λευκωσίας με Αύξοντα Αριθμό 159/10. Κωνσταντίνος Νικολΰίδης Διευθυντής Τμήματος Τελωνείων Αριθμός 546 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΣ (ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 1 ΚΑί 2 ΔΗΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ Αναφορικά με τον WAQA MIKAELE από 2 PWRR1, DHEKELIA 8FP058 και τώρα σε άγνωστη διαμονή. Δηλοποιείται η κατάσχεση του αυτοκινήτου μάρκας MAZDA VERISA με Αρ. Εγγραφής ΚΤΝ 971 το οποίο υπόκειται σε δήμευση σύμφωνα με τις πρόνοιες των Αρθρων 103&104του Περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμου 94(Ι)/2004. Ο WAQA MIKAELE τελώνισε το π!ό πάνω αυτοκίνητο από το Τελωνείο Λάρνακας χωρίς να καταβάλει τους απαιτούμενους δασμούς και φόρους με βάση τις πρόνοιες του Άρθρου 11(6), Παράρτημα (C) της Συνθήκης Εγκαθίδρυσης, με το έντυπο Τελ. 104 Α με Αριθμό και ημερομηνία 26 Ιουνίου Σε άγνωστη ημερομηνία ο WAQA MIKAELE αναχώρησε από την Κυπριακή Δημοκρατία χωρίς προηγουμένως να εξάγει ή να διευθετήσει Τελωνειακά το πιο πάνω όχημα, το οποίο βρέθηκε να χρησιμοποιείται από μη εξουσιοδοτημένο άτομο από την Αστυνομία Λευκωσίας και κατασχέθηκε από τις Τελωνειακές Αρχές. Σχετικός είναι ο Φάκελος Κατάσχεσης Τελωνείου Λάρνακας με Αύξοντα Αριθμό 15/11. (Κωνσταντίνος Νικολαΐδης) Διευθυντής Τμήματος Τελωνείων Αριθμός 547 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Παράρτημα, Παράγραφοι 1 και 2) Δήλο ποίηση Κατασχέσεως Δηλοποιείται η κατάσχεση της μοτοσικλέτας μάρκας SUZUKi SV650, με αριθμό εγγραφής LK57HGY, η οποία υπόκειται σε δήμευση σύμφωνα με τις πρόνοιες των άρθρων 103 και 104 του περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμου, Νόμος 94(Ι)του Η πιο πάνω μοτοσικλέτα βρέθηκε εγκαταλειμμένη από την Αστυνομία και αφού μεταφέρθηκε στον Αστυνομικό Σταθμό Κιτίου, παραλήφθηκε από το Τελωνείο Λάρνακας στις 19 Ιανουαρίου 2011 και ακολούθως κατασχέθηκε ως υποκείμενη σε δήμευση. Τόσο ο ιδιοκτήτης όσο και η παρούσα διεύθυνση διαμονής του είναι άγνωστα. Σχετικός είναι ο Φάκελος Κατάσχεσης του Τελωνείου Λάρνακας με Αύξοντα Αριθμό 12/11. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΑΑΊΔΗΣ, Διευθυντής Τμήματος Τελωνείων.

7 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 11ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΤΜΗΜΑ Β 447 Αριθμός 548 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ετήσια Έκθεση για το 2010 σύμφωνα με το άρθρο 9 της οδηγίας 94/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30 Ίς Μαίου 1994 για τους όρους χορήγησης και χρήσης των αδειών αναζήτησης, εξερεύνησης και παραγωγής υδρογονανθράκων (OJ L 164, , ρ.3) και το άρθρο 18 του περί Υδρογονανθράκων (Αναζήτηση, Έρευνα και Εκμετάλλευση) Νόμου του 2007 (Ν. 4(Ι)/2007) της Κυπριακής Δημοκρατίας Στο πλαίσιο του 1 " Γύρου Χορήγησης Αδειών Έρευνας Υδρογονανθράκων σε υπεράκτιες περιοχές της Δημοκρατίας (Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, Αριθμός 4189, Κύριο Μέρος, , σελ. 2967, και OJ C 100/10, , ρ. 11), χορηγήθηκε στις 24 Οκτωβρίου 2008 μία Άδεια Έρευνας Υδρογονανθράκων στην εταιρεία Noble Energy International Ltd για το Ερευνητικό Τεμάχιο 12 για αρχική περίοδο τριών ετών. Η περιοχή της άδειας καλύπτει έκταση που θεωρείται ίση με περίπου km 2 (τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα επτά τετραγωνικά χιλιόμετρα) και ορίζεται από τις γεωγραφικές συντεταγμένες των πιο κάτω τεσσάρων σημείων (Α, Β, Γ, Δ) σε σχέση με τον μεσημβρινό του Γκρίνουιτς. Γεωγραφικές συντεταγμένες του Ερευνη τικού Τεμαχίου 12 (WGS 84, Zone 36 Ν) Σημείο Γεωγραφικό μήκος Γεωγραφικό πλάτος Έκταση (krr^) Α 32:35:00 32:59:35 Β 32:35:00 33:30:00 Γ 33:43:05 33:30: Δ 32:58:20 32:53:20 Η εταιρεία Noble Energy International Ltd είναι εγγεγραμμένη στα Νησιά Κάυμαν των Βρετανικών Δυτικών Ινδιών (αριθμός εγγραφής: CR-62773) και είναι εξολοκλήρου θυγατρική της Αμερικάνικης Δημόσιας Εταιρείας Nobie Energy Inc. η οποία είναι εγγεγραμμένη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NBL). Στο παρόν στάδιο δεν υπάρχουν εκτιμήσεις για τα αποθέματα υδρογονανθράκων που ενδεχομένως βρίσκονται εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Annual Report for 2010 in accordance with articie 9 of Directive 94/22/EC of the European Parliament and of the Council of 30 May 1994 on the conditions for granting and using authorisations for the prospection, exploration and production of hydrocarbons (OJ L 164, , p. 3} In accordance with article 9 of Directive 94/22/EC of the European Parliament and of the Council of 30 May 1994 on the conditions for granting and using authorisations for the prospection, exploration and production of hydrocarbons (OJ L 164, , p. 3) and article 18 of (he Hydrocarbons (Prospecting, Exploration and Exploitation) Law of 2007 {L., 4(l}/2007) of the Republic of Cyprus, the Ministry of Commerce, Industry and Tourism (Energy Service} of the Republic of Cyprus hereby communicates to the Commission the following annual report for Within the framework of the 1 sl Licensing Round Offshore Cyprus (OJ C 100/10, , p. 11), a Hydrocarbon Exploration Licence was granted on 24'" October 2008 to Noble Energy International Ltd for Exploration Block No. 12 for an initial term of three years. The licensed area covers an area deemed equal to approximately 4,597 km E (four thousand five hundred and ninety seven square kilometres) and is defined below by four points (A, B, C and D), by reference to the Greenwich meridian, through their geographic coordinates: Geoaraphic coordinates of Exploration Block 12 (WGS B4 Zone 36 N) Point Longitude Latitude Area (km 2 ) A 32:35:00 32:59:35 Β 32:35:00 33:30:00 C 33:43:05 33:30:00 4,597 D 32:58:20 32:53:20 Noble Energy international Ltd is a corporation incorporated under the laws of the Cayman Islands, British West indies (registered number: CR-62773), and is a wholly owned subsidiary of Noble Energy Inc, an American publicly traded, company listed on the New York Stock Exchange (NBL). Currently, no estimated reserves within the Exclusive Economic Zone of the Republic of Cyprus can be reported.

8 448 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 11ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 Αριθμός 549 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΙ ΙΜΟΚΡΑΪΙΑ Αττόφααη ΕΠΑ: 4/2011 Αρ. Φακέλου ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά μέρους των δραστηριοτήτων της εταιρείας Scotts Company LLC από την εταιρεία Israel Chemicals Ltd. Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού: κ. Κωστάκης Χριστόφορου, Πρόεδρος κ. Λεόντιος Βρυωνίδης, Μέλος κα. Ελένη Καραολή, Μέλος κ. Δημήτρης Πιτσιλλίδης, Μέλος κα. Λουκία Χρισϊοδούλου, Μέλος Ημερομηνία σύνταξης απόφασης: 31 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΗ Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (στο εξής η «Επιτροπή») τις 14/12/2010 από την εταιρεία Israel Chemicals Ltd (στο εξής η «Israel»), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου 22(i)/99, ως έχει τροποποιηθεί (στο εξής ο «Νόμος»). Η εν λόγω κοινοποίηση αφορά πρόταση εξαγοράς από την εταιρεία Israel μέρους των δραστηριοτήτων της εταιρείας The Scotts Company LLC (στο εξής η «Scotts»), Οι συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: Α. Israel Chemicals Ltd Η εταιρεία Israel είναι δημόσια εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με του νόμους του ίσραήλ, με μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών του Τελ Αβίβ. Η εν λόγω εταιρεία υπόκειται στον έλεγχο της εταιρείας Israel Corporation η οποία είναι δημόσια ιθύνουσα εταιρεία που δραστηριοποιείται στις βιομηχανίες λιπασμάτων και ειδικών χημικών, ενέργειας, ναυτιλίας και μεταφορών. Η Israel παρασκευάζει και προμηθεύει λιπάσματα και ειδικά χημικά ανά τον κόσμο, με εγκαταστάσεις παραγωγής στο Ιοραήλ, στην Ευρώπη, στη Βόρια και Νότια Αμερική και στην Κίνα. Συγκεκριμένα, η Israei διεξάγει δραστηριότητες σε τρεις τομείς:» Λιπάσματα: Παραγωγοί ποτάσας (potash) και ενιαίος παραγωγός διαφόρων προϊόντων τα οποία βασίζονται σε φωσφορική πέτρα, συμπεριλαμβανομένων των φωσφορικών λιπασμάτων, φωσφορικό οξύ, ειδικών λιπασμάτων και φωσφορικά άλατα ζωοτροφών. Βιομηχανικά Προϊόντα: Παραγωγοί επιβραδυντών φλόγας και διαφόρων βρωμιούχων ενώσεων όπως επίσης και άλλων χημικών με κύρια βάση πλούσιους ορυκτούς πόρους που βρίσκονται στην Νεκρά Θάλασσα. e Προϊόντα Απόδοσης: Παραγωγοί μεγάλης ποικιλίας κάθετων (downstream) προϊόντων για βιομηχανικές εφαρμογές και για τρόφιμα με ιδιαίτερη έμφαση οε προσαρμοσμένες λύσεις για τρόφιμα, είδη καθαρισμού, πυρασφάλεια, προϊόντα επικάλυψης και ηλεκτρονικών βιομηχανιών. Η Israel πωλεί στην Κύπρο, μέσω του ποσοστού του 25% των μετοχών της στην κοινοπραξία NU3 με τις εταιρείες Yara και SQM, υδατοδιαλυτά λιπάσματα με βάση το άζωτο, φώσφορο και κάλιο (στο εξής τα «WSF ΝΡΚ»), Η Israei επίσης παράγει λιπάσματα στο Ισραήλ και τα πωλεί οτην Κύπρο μέσω των ανεξάρτητων διανομέων. Μέσω της θυγατρικής της εταιρείας Rotem, η Israel ασχολείται επίσης με πωλήσεις φωσφορικού άλατος (ΜΚΡ) στην Κύπρο. Η Israe! δεν έχει οποιαδήποτε φυσική παρουσία στην Κύπρο. Β. The Scotts Company LLC Η εταιρεία Scotts είναι δημόσια εταιρεία, δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους των Ηνωμένων Πολιτειών, με μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών της Νέας Υόρκης. Η εν λόγω εταιρεία δραστηριοποιείται μέσω της θυγατρικής της εταιρείας The Scotts Miracle-Gro Company, στην παρασκευή επώνυμων καταναλωτικών προϊόντων για τη φροντίδα κήπου και γκαζόν, καθώς επίσης και προϊόντων για επαγγελματική κηπουρική. Πιο συγκεκριμένα οι δραστηριότητες της Scotts μπορούν να διαχωριστούν σε δύο τομείς:

9 β TftflHftflA Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 11ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ «Τμήμα Παγκόσμιας Επιχείρησης Καταναλωτικών Προϊόντων (GSobal Consumer Business): Το μεγαλύτερο τμήμα της Scotts παρέχει κυρίως προϊόντα DIY για την φροντίδα και προστασία γκαζόν, κήπων και σπιτιού στη Βόρεια Αμερική και στην Ευρώπη. Τα εν λόγω προϊόντα τα οποία προορίζονται για καταναλωτές περιλαμβάνουν Λιπάσματα, τροφή φυτών, προστατευτικά καλύμματα για τις ρίζες των φυτών (mulches), σπόρους γκαζόν, και τροφή πουλιών. Τμήμα Παγκόσμιας Επιχείρησης Προϊόντων για Επαγγελματικούς σκοπούς (Global Professional Business): Η Scotts προωθεί προϊόντα όπως τροφή για φυτά, σπόρους γκαζόν και άλλα προϊόντα προστασίας φυτών για την διακοσμητική κηπουρική (φυτοκομία), την επαγγελματική χλοοτάπητα και τα ειδικά γεωργικά προϊόντα σε διάφορες περιοχές ανά τον κόσμο. Η επιχείρηση την οποία προτίθεται να αγοράσει η Israel είνα! η Παγκόσμια Επιχείρηση Επαγγελματικών Προϊόντων της Scotts (στο εξής η «Στοχευόμενη Επιχείρηση»), Η Scotts θα διατηρήσει την Παγκόσμια Επιχείρηση της σε σχέση με τα καταναλωτικά προϊόντα. Η Στοχευόμενη Επίχείρηση, όπως προαναφέρθηκε, παρέχει προϊόντα στις βιομηχανίες διακοσμητικής φυτοκομίας, επαγγελματικής χλοοτάπητας και ειδικής γεωργίας σε διάφορες περιοχές ανά τον κόσμο. Η Στοχευόμενη Επιχείρηση συμπεριλαμβάνει και ένα ευρύ φάσμα εξειδικευμένου ελεγχόμενου απελευθερωτή λιπασμάτων, υδατοδιαλυτά λιπάσματα, προϊόντα προστασίας φυτών, διαβρέκτες (wetting agent), μέσα για καλλιεργητικούς σκοπούς (συμπεριλαμβανομένων και προϊόντα τύρφης, προϊόντα θρέψης χώματος, προϊόντα επιχωμάτωσης χλοοτάπητας, μίγμα οργανικών καταλοίπων, προστατευτικά καλύμματα για τις ρίζες των φυτών (mulches), συνδυασμός μέσων για καλλιεργητικούς σκοπούς, και φλοιό δέντρου) και σπόρους για γρασίδι. Η Στοχευόμενη Επιχείρηση δεν έχει φυσική παρουσία στην Κύπρο αλλά προμηθεύει λιπάσματα σε εταιρείες διανομής και παράλληλα πωλεί κατευθείαν σε συγκεκριμένη εταιρεία. Η κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης είναι η αγορά των λιπασμάτων για διακοσμητικά και κηπουρικά προϊόντα. Η Στοχευόμενη Επιχείρηση έχει επίσης κάποιες πολύ περιορισμένες δραστηριότητες σε σχέση με άλλα προϊόντα 1. Η υπό εξέταοη συγκέντρωση πραγματοποιείται στη βάση Ανέκκλητης Δεσμευτικής Προσφοράς ( στο εξής η «Προσφορά») ημερομηνίας 6/12/2010 που υπόβαλε η israel για την απόκτηση των μετοχών και περιουσιακών στοιχείων που αποτελούν τη Στοχευόμενη Επιχείρηση της Scotts. Βάσει της Προσφοράς, η israel πρόκειται να αγοράσει τις μετοχές στις ακόλουθες εταιρείες: β Scotts International BV και τις θυγατρικές της: ο Scott Ο.Μ. Espana S.A., Ισπανία; ο Scotts Deulschfand GmbH, Γερμανία; Scotts - Sierra Horticultural Products Company (US) ("SSHPC") και την θυγατρική της εταιρεία: ο» Scotts France SARL; β Scotts-Sierra Crop Protection Company [TBC]; The Scotts Company Kenya Ltd (Κένυα);» Scotts Italia S.r.l. (Ιταλία); e Scotts PBG Malaysia Sdn. Bhd. (Μαλαισία). Η συναλλαγή ουσιαστικά συνιστά διάσπαση του Ομίλου Scotts, εφόσον η επιχείρηση της σε σχέση με τα επαγγελματικά προϊόντα της Θα αποκτηθεί από την Israel και η επιχείρηση της σε σχέση με τα καταναλωτικά προϊόντα θα διατηρηθεί. Η κοινοποίηση της παρούσας πράξης συγκέντρωσης, υποβλήθηκε στην Υπηρεσία της Επιτροπής στις 14/12/2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου 22(!)/99, ως έχει τροποποιηθεί (στο εξής ο «Νόμος»). Η Υπηρεσία της Επιτροπής, με επιστολή της με ημερομηνία 16/12/2010, ενημέρωσε τον αρμόδιο Υπουργό σχετικά με την κοινοποιηθείσα συγκέντρωση, ενεργώντας στη βάση των διατάξεων του άρθρου 35 του Νόμου, ενώ το γεγονός της κοινοποίησης δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 23/12/2010, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13(3) του Νόμου. Όλες οι αναγκαίες πληροφορίες προς συμμόρφωση της κοινοποίησης με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος ill του Νόμου, παραλήφθηκαν από την Υπηρεσία της Επιτροπής στις 14/12/2010., Η Υπηρεσία της Επιτροπής διεξήγαγε την προκαταρκτική αξιολόγηση της συγκέντρωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Νόμου και υπέβαλε γραπτή έκθεση με ημερομηνία 05/01/2011, στην οποία καταγράφεται η αιτιολογημένη της γνώμη ως προς το συμβατό ή μη της υπό εξέτασης συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά. Η Επιτροπή, σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 10/01/2011 μετά από μελέτη, ανταλλαγή απόψεων, διαβουλεύσεις και συζήτηση μεταξύ των μελών της, αφού αξιολόγησε το ενώπιον της υλικό και όλα τα στοιχεία που περιέχονται στο διοικητικό φάκελο της υπόθεσης αλλά και κρίνοντας στη βάση όλων όσων έχουν αναφερθεί πιο πάνω, ' Greenmaster (ειδικού βαθμού τυπικό λίπασμα), H2pro (διαβρέκτες), σπόρους χλοοτάπητας, και προϊόντα όπως εργαλεία αλείμματος λιπασμάτων.

10 450 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 11ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτή σύμφωνα με το Νόμο και βάσει της διαδικασίας που ο εν λόγω Νόμος προβλέπει, αποφάσισε να προχωρήσει στην αξιολόγηση της παρούσας συγκέντρωσης υπό το πρίσμα της ορθής ερμηνείας των σχετικών νομοθετικών διατάξεων. Ουσιαστικό στοιχείο για την εξέταση της παρούσας πράξης συγκέντρωσης αποτελεί η «έννοια της συγκέντρωσης» επιχειρήσεων και η εν γένει ύπαρξη της, ως η έννοια αυτή ορίζεται στο άρθρο 4 του Νόμου. Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα πραγματικά στοιχεία και γεγονότα που περιβάλλουν την υπό εξέταση πράξη συγκέντρωσης, αφού προέβη στην αξιολόγηση τους με βάση την έννοια της συγκέντρωσης, όπως προσδιορίζεται στο εν λόγω άρθρο, έχει καταλήξει ότι η εν λόγω πράξη συνιστά συγκέντρωση υπό την έννοια του άρθρου 4(1)(β) του Νόμου εφόσον θα υπάρχει αλλαγή ελέγχου επί μόνιμης βάσης της Στοχευόμενης Επιχείρησης, δηλαδή της επιχείρησης σε σχέση με επαγγελματικά προϊόντα της Scotts. Με βάση τα στοιχεία που περιέχονται στο έγγραφο της κοινοποίησης, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι στην υπό αναφορά συγκέντρωση πληρούνται οι προϋποθέσεις που το άρθρο 3(2)(α) του Νόμου θέτει και, ως εκ τούτου, η κοινοποιηθείσα πράξη συγκέντρωση είναι και θεωρείται κατά Νόμο μείζονος σημασίας. Σύμφωνα με την κοινοποίηση, ο συνολικός κύκλος εργασιών που πραγματοποιούν οι δύο συμμετέχουσες επιχειρήσεις, υπερβαίνει αναφορικά με καθεμία από αυτές τα ευρώ, ενώ διαπιστώνεται ότι ο ετήσιος κύκλος εργασιών των συμμετεχουσών επιχειρήσεων από τη διάθεση και προσφορά υπηρεσιών, στην Κυπριακή Δημοκρατία, υπερβαίνει τα ευρώ. Σύμφωνα με τις πιο πάνω διαπιστώσεις, η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση της συμβατότητας τής υπό αναφορά συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά, τηρούμενης της διαδικασίας διαπίστωσης της συμβατότητας μιας συγκέντρωσης δυνάμει των κριτηρίων περί συμβατότητας, όπως ορίζονται στο άρθρο 10 του Νόμου, για τη δημιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης στις επηρεαζόμενες αγορές εντός της Δημοκρατίας και λαμβάνοντας υπόψη τα επιμέρους κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 12 του εν λόγω Νόμου. Η Επιτροπή προχώρησε στον καθορισμό της σχετικής αγοράς προς αξιολόγηση της συμβατότητας τής υπό αναφορά συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά, εφαρμόζοντας τα δεδομένα που λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό της σχετικής αγοράς προϊόντος/υπηρεσιών και της σχετικής γεωγραφικής αγοράς, ως αυτά διαλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι του Νόμου. Στην υπό εξέταση πράξη, οι δύο συμμετέχουσες επιχειρήσεις προμηθεύουν προϊόντα σχετικά με τα λιπάσματα. Η Israel επικεντρώνεται σε εμπορεύσιμα προϊόντα σε σχέση με λιπάσματα και τη γεωργική αγορά ενώ, η Στοχευόμενη Επιχείρηση επικεντρώνεται στα κηπουρικά προϊόντα και ατα διακοσμητικά φυτά (στην τελική φάση που χρησιμοποιούνται τα ειδικά λιπάσματα). 1) Υδατοδιαλυτά λιπάσματα (water soluble fertilizers) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην απόφαση της για την υπόθεση Yara/Kemira Growhow προσδιόρισε ότι τα οργανικά λιπάσματα (π.χ. κοπριά) διαχωρίζονται από τα μεταλλικά λιπάσματα (αυτά που παρασκευάζονται κατόπιν βιομηχανικής επεξεργασίας) και ότι τα μεταλλικά λιπάσματα διαχωρίζονται από τα μεταλλικά ειδικά λιπάσματα (πλήρεις υδατοδιαλυτά λιπάσματα τα οποία παρασκευάζονται με ψηλό βαθμό καθαρότητας). Τα υδατοδιαλυτά λιπάσματα (στο εξής τα «WS») χρησιμοποιούνται συνήθως για συγκεκριμένα είδη σοδειάς, τα οποία καλλιεργούνται με συγκεκριμένες μεθόδους, μέσω θερμοκηπίων και/ή υδρολίπανση {το οποίο είναι συνδυασμός λίπανσης με άρδευση) αν και μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για φυλλοψεκασμό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανάφερε επίσης ότι τα υδατοδιαλυτά λιπάσματα με βάση τα καθαρά στοιχεία, άζωτο ("Ν"), φώσφορο {"Ρ") και κάλιο ("Κ") αντιπροσωπεύουν ξεχωριστή αγορά προϊόντος (στο εξής τα «WS ΝΡΚ») από τα υδατοδιαλυτά σύνθετα λιπάσματα τα οποία απορρέουν από την ανάμειξη διαφόρων καθαρών λιπασμάτων. 2 2) Βελτιωμένης απόδοσης λιπάσματα (Enhanced Efficiency Fertilizers) Μια άλλη κατηγορία λιπασμάτων είναι τα βελτιωμένης απόδοσης λιπάσματα (στο εξής τα «EEF»). Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, η μετρημένη αναρρόφηση των θρεπτικών στοιχείων των λιπασμάτων από τα φυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της διαφοροποίησης των λιπασμάτων, είτε χημικά με τη μείωση της διαλυτότητας τους, είτε με υλικό τρόπο, όπως π.χ. με την επικάλυψη του λιπάσματος με περίβλημα (κάψουλας). Αυτά τα είδη λιπασμάτων είναι γνωστά ως βραδείας απελευθέρωσης λιπάσματα (slow-reiease fertilizers) (στο εξής τα «SRF») και ελεγχόμενης απελευθέρωσης λιπάσματα (controlled-release fertiiizers) (στο εξής τα «CRF»). Τα SRF και τα CRF ανήκουν στην ευρύτερη ομάδα των EEF και περιλαμβάνουν σταθεροποιητές από άζωτο, προϊόντα τα οποία επιβραδύνουν την απελευθέρωση του νίτρου στο λίπασμα (nitrification inhibitors), προϊόντα τα οποία επιβραδύνουν την απελευθέρωση της ουρεάσης (urease inhibitors) και σταθεροποιητές. Τα CRF είναι γενικά επικαλυμμένα προϊόντα (είτε με πολυμερές είτε με θειάφι ή και με συνδυασμό των δύο). Τα SRF είναι προϊόντα χωρίς κάλυψη τα οποία απελευθερώνουν το θρεπτικό συστατικό χωρίς έλεγχο αλλά βραδέως. Στο παρελθόν, τα EEF χρησιμοποιούνταν κυρίως σε γήπεδα γκολφ και άλλων επαγγελματικών χλοοταπήτων, για γκαζόν και κήπους καταναλωτών, για επαγγελματική φροντίδα γκαζόν και για διατήρηση τοπογραφίας, επαγγελματική κηπουρική, και τοπογραφίες και σε πολύ μικρότερο βαθμό σε υψηλής αί,\ας ειδικές γεωργικές καλλιέργειες όπως π.χ. για φράουλες, χόρτα, και εσπεριδοειδή. Ωστόσο τα εμπλεκόμενα μέρη αναφέρουν ότι πρόσφατες τεχνολογικές ανακαλύψεις έχουν οδηγήσει σε καινούρια παρασκευασμένα προϊόντα CRF and SRF τα οποία είναι οικονομικά, αποδοτικά και βιώσιμα για μεγάλες γεωργικές καλλιέργειες όπως το καλαμπόκι, το σιτάρι, το βαμβάκι, το ρύζι και τις πατάτες. 2 Case No COMP/M Yara/Kemira Growhow, παρ. 40

11 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 11ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ Η Επιτροπή με βάση τα πιο πάνω, καταλήγεί ότι για σκοπούς εξέτασης της παρούσας συγκέντρωσης η περεταίρω υποδιαίρεση των πιο πάνω αγορών δεν κρίνεται αναγκαία καθότι ακόμα και με το στενότερο ή ευρύτερο ορισμό της σχετικής αγοράς προϊόντος δεν υπάρχουν οποιαδήποτε ζητήματα ανταγωνισμού. Επομένως, η σχεπκή αγορά προϊόντος / υπηρεσιών στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης ορίζονται οι αγορές α) υδατοδιαλυτών Λιπασμάτων (WS) και β) βελτιωμένης απόδοσης λιπασμάτων (EEF). Τα εμπλεκόμενα μέρη της υπό αναφοράς συγκέντρωσης υπόβαλαν ότι η σχετική γεωγραφική αγορά θα μπορούσε να θεωρηθεί εθνική λόγω του ότι οι περισσότερο! παραγωγοί των εν λόγω προϊόντων πωλούν τα προϊόντα τους μέσω τοπικών καναλιών (αντιπρόσωπους και διανομείς) ή μέσω τοπικών θυγατρικών εταιρειών ή και σε συνδυασμό των δύο. Η Επιτροπή με βάση τα πιο πάνω, καταλήγει στην υπό εξέταση υπόθεση αναφορικά με τις σχετικές αγορές α) υδατοδιαλυτών λιπασμάτων (WSF) και β) βελτιωμένης απόδοσης λιπασμάτων (EEF) ότι ακόμα και με το στενότερο ή ευρύτερο ορισμό της σχετικής γεωγραφικής αγοράς δεν υπάρχουν οποιαδήποτε ζητήματα ανταγωνισμού τα οποία να απορρέουν από την υπό εξέταση συγκέντρωση και τα οποία να επηρεάζουν, είτε σε οριζόντιο επίπεδο είτε λόγω της ύπαρξης κάθετων σχέσεων, οποιαδήποτε σχετική αγορά εντός της Δημοκρατίας. Ως εκ τούτου ο τελικός ορισμός της γεωγραφικής αγοράς παραμένει ανοικτός. 3 Στην παρούσα υπόθεση και οι δύο συμμετέχουσες επιχειρήσεις ασχολούνται στην Κύπρο με την ευρύτερη αγορά εμπορίας προϊόντων σχετικά με λιπάσματα. Στην αγορά υδατοδιαλυτών λιπασμάτων (WS) η israel δραστηριοποιείται έμμεσα μέσω της κοινοπραξίας NU3 στην οποία κατέχει 25% του μετοχικού της κεφαλαίου (μέσω των θυγατρικών της εταιρειών Rotem και Eurocil). Η κοινοπραξία ανήκει στην Israel, στην Yara και οτην SQM και όλα τα μέρη ασκούν κοινό έλεγχο της κοινοπραξίας εφόσον η κάθε εταιρεία έχει την δυνατότητα να εμποδίσει πράξεις οι οποίες καθορίζουν την επιχειρηματική στρατηγική της εταιρείας. Η NU3 παράγει και πωλεί WS ΝΡΚ λιπάσματα, με πωλήσεις λίγο πιο κάτω από τους [ ] 4 ανά τον κόσμο, από του οποίους [ ] τόνοι πωλούνται στην Ευρώπη μέσω του δικτύου διανομής της Yara. Όπως προαναφέρθηκε η Israel κατέχει έμμεσο έλεγχο στη NU3, η οποία κατά το 2009 πώλησε [ ] τόννους WS ΝΡΚ λιπάσματα στην Κύπρο. Η Israel, μαζί και με άλλους μέτοχους, προμηθεύει ακατέργαστη ύλη στη NU3, η οποία στην συνέχεια παράγει WS ΝΡΚ λιπάσματα. Η ίδια η Israel πωλεί μικρές ποσότητες WS απευθείας στην Ευρώπη, οι οποίες παράγονται στο Ισραήλ και πωλούνται στην Κύπρο και στην Ελλάδα μέσω ανεξάρτητων διανομέων. Οι συνολικές πωλήσεις της Israel στην Κύπρο για WS μέσω των ως άνω αναφερόμενων διανομέων ανέρχονται σε [ ], από τα οποία τα WS ΝΡΚ αποτελούν περίπου [ ], που ισοδυναμεί με κύκλο εργασιών περίπου [ ]. Η Στοχευόμενη Επιχείρηση δραστηριοποιείται στην αγορά WS ΝΡΚ λιπάσματα, τα οποία παράγονται από τη NU3. Η Scotts έχει συμφωνία 'υπεργολαβίας' (tolling agreement) με τη NU3 και αγοράζει πρώτες ύλες από τις μητρικές της εταιρείες τις οποίες χρησιμοποιεί για την παραγωγή WS ΝΡΚ λιπασμάτων σύμφωνα με τις γραπτές οδηγίες της Scotts και παραδίδει τα προϊόντα κάτω από τα εμπορικά σήματα της Scottx;. Η συμφωνία 'υπεργολαβίας' είναι για περίπου { ] τόνους 3. Από τους [ J που παράγει η NU3 για τη Scotts, οι περισσότεροι τόνοι πωλούνται από τη Στοχευόμενη Επιχείρηση ατην Ευρώπη, ενώ οι υπόλοιποι πωλούνται σε χώρες εκτός Ευρώπης, καθώς επίσης και από ιην Επιχείρηση Καταναλωτικών Προϊόντων της Scotts. Στην Κύπρο, η Στοχευόμενη Επιχείρηση δεν δραστηριοποιείται στην αγορά WS ΝΡΚ λιπασμάτων, δραστηριοποιείται μόνο στην αγορά EEF και σε πολύ περιορισμένο βαθμό, πωλεί και άλλα παρεμφερή προϊόντα 6. Οσον αφορά τη σχετική αγορά της βελτιωμένης απόδοσης λιπασμάτων (EEF) στην οποία δραστηριοποιείται η Στοχευόμενη Επιχείρηση, η Israel δεν δραστηριοποιείται στην παραγωγή των εν λόγω λιπασμάτων, εντούτοις δραστηριοποιείται στην αγορά σύνθετων λιπασμάτων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πρώτες ύλες για την παραγωγή EEF. Η Στοχευόμενη Επιχείρηση δεν παράγει σύνθετα λιπάσματα, αν και αγοράζει ΝΡΚ σύνθετα (ΝΡΚ και ΝΡΚ ) από την Yara τα οποία παράγονται ειδικά για τη Στοχευόμενη Επιχείρηση. Η Στοχευόμενη Επίχείρηση μετέπειτα καλύπτει αυτά τα σύνθετα για να παράξει EEF. Η Israel δεν παράγει την ποιότητα ΝΡΚ σύνθετων λιπασμάτων την οποία αγοράζει η Scotts από την Yara για την παραγωγή των CRF καθότι δεν έχει την ανάλογη τεχνολογία νιτρικού αμμωνίου την οποία χρειάζεται για να παράγει τη συγκεκριμένη ποιότητα. Σύμφωνα με τα εμπλεκόμενα μέρη, με την ολοκλήρωση της προτεινόμενης συναλλαγής, η πρόθεση της Israel είναι να συνεχίσει η Στοχευόμενη Επιχείρηση να προμηθεύεται τα WS ΝΡΚ σύνθετα κυρίως από την Yara, εφόσον αυτό τα σύνθετα παράγονται ειδικά από την Yara για τη Scotts. Είναι συνήθης τακτική την οποία ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν οποιεσδήποτε ενδείξεις για επηρεασμό του ανταγωνισμού, είτε με το στενότερο είτε με τον ευρύτερο ορισμό της αγοράς, ο ορισμός της γεωγραφικής αγοράς ανοικτός. Ενδεικτικά αναφέρονται οι πιο κάτω αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: Case No. COMP/M EDISON/ HELLENIC PETROLEUM/ JV, Case No COMP/M Robert Bosch/ Samsung/ JV, Case No COMP/M.5201 Total Pfoduce/ Haluco/ JV. 4 * Οι αριθμοί κα*/ή τα στοιχεία που παραλείπονται και δεν εμφανίζονται τόσο σε αυτό το σημείο, όσο και στη συνέχεια καλύπτονται από επιχειρηματικό/επαγγελματικό απόρρητο. Ενδεικτικό της παράλειψης είναι το σύμβολο [...] 5 Η εν λόγω συμφωνία της NU3 με την Scotts ανανεώθηκε στις 1 Οκτωβρίου Greenmaster και H2pro προϊόντα όπως επίσης και σπόρους χλοοτάπητας, και εργαλεία αλείμματος λιπασμάτων.

12 452 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 11ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 Επιπρόσθετα, η Scotts επί του παρόντος, προμηθεύεται ακατέργαστα υλικά από τις μητρικές εταιρείες της κοινοπραξίας NU3, ενώ η NU3 παρασκευάζει η ίδια τα WSF προϊόντα της μέσω συμφωνίας υπεργολαβίας. Η Israel επί του παρόντος προμηθεύει WS Ν και WS Ρ στην NU3 ενώ η Yara και SQM (οι άλλες δύο μητρικές εταιρείες της NU3) προμηθεύουν άλλα προϊόντα. Σύμφωνα με τα εμπλεκόμενα μέρη, με την ολοκλήρωση της υπό αναφοράς πράξης, αυτές οι διευθετήσεις Θα συνεχιστούν με τον ίδιο τρόπο. Το μερίδιο αγοράς της Israel στην αγορά WSF αντιστοιχεί με [ ] εφόσον οι πωλήοεις της ανέρχονται στο ποσό των [ ] για [ ] καθότι η εν λόγω εταιρεία εκτιμά την αγορά των WS στην Κύπρο σε [ ]. Η Στοχευόμενη Επιχείρηση δραστηριοποιείται στην Κυπριακή αγορά στον τομέα των EEF. Τα προϊόντα SRF πωλούνται κάτω από τα εμπορικά σήματα Sierraform και Osmoform, ενώ τα προϊόντα CRF πωλούνται κάτω από τα εμπορικό σήματα Sirerrabien Osmocote και Sportmastsr. Η Στοχευόμενη Επιχείρηση διεξάγει επιχειρήσεις στην Κύπρο μέσω δύο ανεξάρτητων διανομέων και έχει επίσης και ένα πελάτη στο οποίο πωλεί απευθείας προϊόντα. Από τα πιο πάνω διαφαίνεται ότι τα δύο εμπλεκόμενα μέρη δεν δραστηριοποιούνται οτην ίδια αγορά στην Κύπρο και ως εκ τούτου δεν έχουν οποιαδήποτε οριζόντια σχέση, ενώ η κάθετη τους σχέση δεν επηρεάζει τον ανταγωνισμό αφού το μερίδιο αγοράς της εταιρείας Israel οτα WS στην Κύπρο είναι πολύ χαμηλό. Ως εκ τούτου, δεν προκύπτει στην προκειμένη περίπτωση επηρεαζόμενη αγορά με βάση τις πρόνοιες του Νόμου, καθότι μόνο μία από τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις, δραστηριοποιείται στη κάθε σχετική αγορά εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου και συγκεκριμένα των άρθρων 10 και 11, το κριτήριο βάσει του οποίου μια συγκέντρωση κηρύσσεται συμβατή ή ασυμβίβαστη με τις απαιτήσεις της ανταγωνιστικής αγοράς αφορά τη δημιουργία ή την ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης στις επηρεαζόμενες αγορές. Υπό το φως της πιο πάνω ανάλυσης, σιην προκείμενη υπόθεση, δεν δημιουργείται επηρεαζόμενη αγορά με βάση το Παράρτημα Ι του Νόμου. Ως εκ τούτου δεν τίθεται θέμα περαιτέρω αξιολόγησης της συμβατότητας της κοινοποιηθείσας συγκέντρωσης με τις απαιτήσεις της ανταγωνιστικής αγοράς. Ως εκ τούτου, ενεργώντας σύμφωνα με το άρθρο 18 του Νόμου, η Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει να μην αντιταχθεί στην κοινοποιηθείσα συγκέντρωση και κηρύσσει αιιτή συμβατή με τις απαιτήσεις της ανταγωνιστικής αγοράς. Κωστάκης Χριστόφορου Πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού Αριθμός 550 ΤΥΠΟΣ 3 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1972 ΚΑ! 1997 ΚΑ! ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1973 ΜΕΧΡΙ 1998 (Κανονισμός 4) ΔΙΟΡΘΩΣΗ Αναφορικά με τη γνωστοποίηση με αρ. 170 η οποία δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ και ημερ αναφορικά με το Πιστοποιητικό Εγγραφής του Σωματείου με την επωνυμία SPORT CLUB- SHOTOKAN-KARATE-DO στην τελευταία γραμμή η ημερομηνία 10 Οκτωβρίου 2010 διαγράφεται και αντικαθίσταται με την ημερομηνία 13 Οκτωβρίου Φεβρουαρίου (Υ.Ε )

13 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 11ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΤΜΗΜΑ Β 453 Αριθμός 551 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑί ΕΡΓΩΝ Ερμηνευτική Ανακοίνωση για την εφαρμογή του άρθρου 32 του ιτερι Αδειας Οδήγησης Νόμου του 2001 (Ν. 94{!) του 2001) σε σχέση με τα ελάχιστα επίπεδα σωματικών και διανοητικών ικανοτήτων οδηγών και υποψηφίων οδηγών. Η παρούσα Ανακοίνωση εκδίδεται για σκοπούς υιοθέτησης του περιεχομένου - (α) (β) του Παραρτήματος III της Οδηγίας 91/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 29 ης Ιουλίου 1991 για την άδεια οδήγησης {Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L237, , σ. 1), όπως τροποποιήθηκε μέχρι και την Οδηγία 2009/112/ΕΚ της Επιτροπής της 25^ Αυγούστου 2009 σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 91/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 29 η,ς Ιουλίου 1991 για την άδεια οδήγησης (Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L223, , σ. 26), και της Οδηγίας 2009/113/ΕΚ της Επιτροπής της 25 Ίς Αυγούστου 2009 σχετικά με την τροποποίηοη της Οδηγίας 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την άδεια οδήγησης (Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L223, , σ. 31). Ο Εφορος ανακοινώνει ότι τα ελάχιστα επίπεδα οωματικών και διανοητικών ικανοτήτων που πρέπει να πληρούνται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο όρθρο 32 του περί Άδειας Οδήγησης Νόμου του 2001 και ο τρόπος που αυτά διαπιστώνονται καθορίζονται κατωτέρω στην παρούσα Ανακοίνωση. 1 Όροι που αναφέρονται στην παρούσα Ανακοίνωση και δεν ερμηνεύονται ειδικά σε αυτήν έχουν την έννοια που τους αποδίδεται από τον περί Άδειας Οδήγησης Νόμο του 2001, ο οποίος εφεξής θα αναφέρεται ως «ο Νόμος». 2. Οι οδηγοί κατατάσσονται σε δύο ομάδες, την «Πρώτη Ομάδα» και την «Δεύτερη Ομάδα», όπως αυτές καθορίζονται στο όρθρο 31 του Νόμου. Κατ' αναλογία, οι υποψήφιοι για τη χορήγηση ή την ανανέωση μιας άδειας οδήγησης κατατάσσονται στην ομάδα στην οποία θα ανήκουν μετά τη χορήγηση ή την ανανέωση της άδειας. 3. Πρώτη Ομάδα ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλονται σε ιατρική εξέταση, εάν κατά τη διεκπεραίωση των απαιτούμενων διατυπώσεων ή κατά τη διάρκεια των δοκιμασιών στις οποίες πρέπει να υποβάλλονται για την απόκτηση άδειας, διαφανεί ότι παρουσιάζουν μία ή περισσότερες από τις ανικανότητες που αναφέρονται στην παρούσα Ανακοίνωση. 4. Δεύτερη Ομάδα Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλονται σε ιατρική εξέταση πριν από την αρχική χορήγηση άδειας και στη συνέχεια οφείλουν να υποβάλλονται σε περιοδικές εξετάσεις όπως καθορίζεται στο Νόμο. 5. Επιπρόσθετα των αναφερομένων στις παραγράφους 3 και 4 της παρούσας Ανακοίνωσης, οι οδηγοί και η υποψήφιοι οδηγοί υποβάλλονται σε ιατρική εξέταση όταν αυτό απαιτηθεί από τον Έφορο με βάση τον Νόμο. ΟΠΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (άρθρο 32(η) του Νόμου) 6. Κάθε υποψήφιος για τη χορήγηση άδειας οδήγησης υποβάλλεται στις ενδεδειγμένες εξετάσεις ώστε να διασφαλίζεται ότι διαθέτει επαρκή οπτική οξύτητα για την οδήγηση μηχανοκίνητων οχημάτων. Σε περίπτωση βάσιμων αμφιβολιών όσον αφορά την επάρκεια όρασης του υποψηφίου, ο τελευταίος εξετάζεται από εγγεγραμμένο ιατρό της σχετικής ειδικότητας ή από άλλη αρμόδια ιατρική αρχή όπου καθορίζεται στον Νόμο, όπως το ιατρικό συμβούλιο που αναφέρεται στην επιφύλαξη του άρθρου 33{β) του Νόμου. Κατά την εξέταση αυτή παρέχεται ιδιαίτερη προσοχή στην οπτική οξύτητα, στο οπτικό πεδίο, στην όραση σε ημίφως, στην ευαισθησία σε θάμβος και σε αντίθεση, στη διπλωπία και σε άλλες οπτικές παραμέτρους που μπορεί να είναι σημαντικές για την ασφαλή οδήγηση. Πρώτη Ομάδα Οσον αφορά οδηγούς της Πρώτης Ομάδας, εξετάζεται το ενδεχόμενο χορήγησης άδειας σε εξαιρετικές περιπτώσεις, έστω και αν δεν πληρούνται οι καθαρισμένες απαιτήσεις σχετικά με το οπτικό πεδίο ή την οπτική οξύτητα. Στις περιπτώσεις αυτές ο οδηγός πρέπει να υποβληθεί σε εξέταση από εγγεγραμμένο ιατρό της σχετικής ειδικότητας ή από άλλη αρμόδια ιατρική αρχή όπου καθορίζεται στον Νόμο, όπως το ιατρικό συμβούλιο που αναφέρεται στην επιφύλαξη του άρθρου 33(β) του Νόμου, ώστε να αποδείξει ότι δεν υφίσταται άλλη διαταραχή της οπτικής λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένων της ευαισθησίας σε θάμβος και σε αντίθεση και της όρασης σε ημίφως. Επίσης, σε τέτοια περίπτωση, ο υποψήφιος για τη χορήγηση ή την ανανέωση άδειας ττρέπει να επιτύχει σε πρακτική δοκιμασία. 6.1, Κάθε υποψήφιος για τη χορήγηση ή την ανανέωση άδειας οδήγησης πρέπει, όταν χρησιμοποιεί ταυτοχρόνως και τους δύο οφθαλμούς, να διαθέτει διοφθαλμική οπτική οξύτητα τουλάχιστον 0,5, εν ανάγκη με διορθωτικούς φακούς. Επιπλέον, το οριζόντιο οπτικό πεδίο πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον 120 μοίρες, με επέκταση τουλάχιστον κατά 50 μοίρες αριστερά και δεξιά και κατά 20 μοίρες άνω και κάτω. Δεν πρέπει να υπάρχουν ελαττώματα εντός ακτίνας 20 μοιρών κεντρικά.

14 454 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 11ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 Εφόσον διαγνωστεί ή δηλωθεί προϊούσα οφθαλμική πάθηση, εκδίδεται ή, ανάλογα με την περίπτωση ανανεώνεται άδεια οδήγησης, υπό τον όρο ότι ο υποψήφιος θα υφίσταται τακτικά εξέταση από εγγεγραμμένο ιατρό της σχετικής ειδικότητας ή από άλλη αρμόδια ιατρική αρχή όπου καθορίζεται στον Νόμο, όπως το ιατρικό συμβούλιο που αναφέρεται στην επιφύλαξη του άρθρου 33(β) του Νόμου Κάθε υποψήφιος για τη χορήγηση ή την ανανέωση άδειας οδήγησης που πάσχει από ολική λειτουργική απώλεια όρασης στον ένα οφθαλμό ή που χρησιμοποιεί μόνο ένα οφθαλμό (π.χ. σε περίπτωση διπλωπίας) πρέπει να έχε! οπτική οξύτητα τουλάχιστον 0,5, εν ανάγκη με διορθωτικούς φακούς. Ο εγγεγραμμένος ιατρός της σχετικής ειδικότητας ή άλλη αρμόδια ιατρική αρχή όπου καθορίζεται στον Νόμο, όπως το ιατρικό συμβούλιο που αναφέρεται στην επιφύλαξη του άρθρου 33{β) του Νόμου που θα προβούν σε εξέταση πρέπει να βεβαιώνουν ότι αυτή η κατάσταση μονόφθαλμης όρασης προϋπάρχει επί επαρκώς μακρό χρόνο ώστε να επιτρέπει την προσαρμογή και ότι το οπτίκό πεδίο για αυτό τον οφθαλμό πληροί την απαίτηση της παραγράφου 6.1 της παρούσας Ανακοίνωσης Μετά από διπλωπία που εκδηλώθηκε πρόσφατα ή μετά από την απώλεια όρασης σε ένα οφθαλμό, πρέπει να προβλεφθεί επαρκής χρόνος προσαρμογής (παραδείγματος χάρη έξι μήνες}, κατά τη διάρκεια του οποίου δεν επιτρέπεται η οδήγηση. Μετά από αυτό το χρονικό διάστημα, η οδήγηση επιτρέπεται μόνο μετά από θετική γνωμάτευση εξεταστή και εγγεγραμμένου ιατρού της σχετικής ειδικότητας ή άλλης αρμόδιας ιατρικής αρχής όπου καθορίζεται στον Νόμο, όπως το ιατρικό συμβούλιο που αναφέρεται στην επιφύλαξη του άρθρου 33(β) του Νόμου. Δεύτερη Ομάδα 6.4. Κάθε υποψήφιος για τη χορήγηση ή την ανανέωση άδειας οδήγησης διαθέτει οπτική οξύτητα τουλάχιστον 0,8 για τον οφθαλμό με την καλύτερη όραση και τουλάχιστον 0,1 για τον οφθαλμό με τη λιγότερο καλή όραση, εν ανάγκη με διορθωτικούς φακούς. Εάν για να επιτευχθούν οι τιμές 0,8 και 0,1 χρησιμοποιούνται διορθωτικοί φακοί, η ελάχιστη οξύτητα (0,8 και 0,1) πρέπει να επιτυγχάνεται είτε με ομματοϋάλια ισχύος όχι μεγαλύτερης από οκτώ διοπτρϊες είτε με φακούς επαφής. Η διόρθωση πρέπει να είναι ικανοποιητικά ανεκτή. Επιπλέον, με τους δύο οφθαλμούς το οριζόντιο οπτίκό πεδίο πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον 160 μοίρες, με επέκταση τουλάχιστον κατά 70 μοίρες αριστερά και δεξιά και κατά 30 μοίρες άνω και κάτω. Δεν πρέπει να υπάρχουν ελαττώματα εντός ακτίνας 30 μοιρών κεντρικά. Δεν χορηγούνται ούτε ανανεώνονται άδειες οδήγησης για υποψήφιους ή για οδηγούς που πάσχουν από δυσλειτουργική ευαισθησία σε αντίθεση ή από διπλωπία. Μετά από ουσιώδη απώλεια όρασης σε ένα οφθαλμό, πρέπει να προβλέπεται κατάλληλο χρονίκό διάστημα προσαρμογής (παραδείγματος χάρη έξι μήνες), κατά το οποίο το συγκεκριμένο πρόσωπο δεν επιτρέπεται να οδηγεί. Αφού παρέλθει αυτό το χρονικά διάστημα, η οδήγηση επιτρέπεται μόνο μετά από θετική γνωμάτευση εξεταστή και εγγεγραμμένου ιατρού της σχετικής ειδικότητας ή άλλης αρμόδιας ιατρικής αρχής όπου καθορίζεται στον Νόμο, όπως το ιατρικό συμβούλιο που αναφέρεται στην επιφύλαξη του άρθρου 33(β) του Νόμου. ΑΚΟΗ (άρθρο 32(8) του Νόμου) 7. Η άδεια οδήγησης χορηγείται ή ανανεώνεται σε κάθε υποψήφιο ή οδηγό της Δεύτερης Ομάδας, υπό την επιφύλαξη γνωμοδότησης εγγεγραμμένου ιατρού της σχετικής ειδικότητας ή άλλης αρμόδιας ιατρικής αρχής όπου καθορίζεται στον Νόμο, όπως το ιατρικό συμβούλιο που αναφέρεται στην επιφύλαξη του άρθρου 33(β) του Νόμου. Κατά τις σχετικές για το θέμα ιατρικές εξετάσεις πρέπει να λαμβάνονται ιδίως υπόψη οι δυνατότητες αντιστάθμισης. ΑΤΟΜΑ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (άρθρο 32(a) του Νόμου) 8. Η άδεια οδήγησης δεν χορηγείται ούτε ανανεώνεται σε υποψηφίους ή οδηγούς που πάσχουν από πάθηση ή ανωμαλία του κινητικού συστήμα^ς η οποία καθιστά επικίνδυνη την οδήγηση μηχανοκίνητου οχήματος. Πρώτη Ομάδα 8.1. Μετά από γνωμάτευση εγγεγραμμένου ιατρού της σχετικής ειδικότητας ή άλλης αρμόδιας ιατρικής αρχής όπου καθορίζεται στον Νόμο, όπως το ιατρικό συμβούλιο ττου αναφέρεται στην επιφύλαξη του άρθρου 33(β) του Νόμου χορηγείται, εφόσον τούτο κριθεί σκόπιμο από τον Έφορο, άδεια οδήγησης με περιοριστικούς όρους, σε υποψήφιο οδηγό ή οδηγό που μειονεκτεί σωματικά. Η γνωμάτευση αυτή πρέπει να στηρίζεται σε ιατρική αξιολόγηση της εν λόγω πάθησης ή ανωμαλίας και να συνοδεύεται από την ένδειξη του τύπου της διάταξης με την οποία πρέπει να είναι εφοδιασμένο το όχημα καθώς και του κατά πόσον ο ενδιαφερόμενος οφείλει να φέρει ορθοπεδική συσκευή, στο μέτρο που ο έλεγχος της ικανότητας και της συμπεριφοράς αποδεικνύει ότι, με τα μέσα αυτά, η οδήγηση δεν είναι επικίνδυνη. Εφόσον κριθεί από τον Έφορο ότι χρειάζεται, ο οδηγός υποβάλλεται σε πρακτική δοκιμασία: Νοείται ότι υποψήφιος οδηγός υποβάλλεται πάντοτε σε πρακτική δοκιμασία σύμφωνα με τον Νόμο Η άδεια οδήγησης χορηγείται ή, ανάλογα με την περίπτωση ανανεώνεται σε πρόσωπα που πάσχουν από προϊούσα πάθηση, υπό την προϋπόθεση ότι υποβάλλονται σε περιοδικές εξετάσεις προκειμένου να ελέγχεται η ικανότητα τους να οδηγούν το όχημα τους με ασφάλεια.

15 Δεύτερη Ομάδα ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 11ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ Από τη στιγμή που η κατάσταση του μειονεκτούντος σταθεροποιηθεί, η άδεια οδήγησης χορηγείται ή ανανεώνεται χωρίς να επιβάλλεται τακτική ιατρική εξέταση Ο εγγεγραμμένος ιατρός της σχετικής ειδικότητας ή άλλη αρμόδια ιατρική αρχή όπου καθορίζεται στον Νόμο, όπως το ιατρικό συμβούλιο που αναφέρεται στην επιφύλαξη του άρθρου 33(β) του Νόμου πρέπει να λαμβάνουν δεόντως υπόψη τους, τους πρόσθετους κινδύνους που συνδέονται με την οδήγηση οχημάτων από πρόσωπα που εμπίπτουν στην ομάδα αυτή. ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕ! ΠΑΘΗΣΕΙΣ (όρθρο 32(β) του Νόμου} 9. Οι παθήσεις που μπορούν να εκθέσουν τους υποψηφίους ή τους οδηγούς για τη χορήγηση ή την ανανέωση άδειας οδήγησης σε αιφνίδια ανεπάρκεια του καρδιαγγειακού συστήματος τους η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει αιφνίδια αλλοίωση των εγκεφαλικών λειτουργιών, συνιστούν κινδύνους για την οδική ασφάλεια. Πρώτη Ομάδα 9.1. Η άδεια οδήγησης δεν χορηγείται ούτε ανανεώνεται στους υποψήφιους που πάσχουν από σοβαρές διαταραχές του καρδιακού ρυθμού Η άδεια οδήγησης χορηγείται ή, ανάλογα με την περίπτωση ανανεώνεται στους υποψήφιους ή οδηγούς που φέρουν συσκευή διέγερσης της καρδιακής λειτουργίας, υπό την επιφύλαξη έγκυρης ιατρικής γνωμάτευσης και τακτικού ιατρικού ελέγχου Η χορήγηση ή η ανανέωση μιας άδειας οδήγησης στους υποψηφίους ή τους οδηγούς που πάσχουν από ανωμαλίες της αρτηριακής πίεσης αντιμετωπίζεται σε συνάρτηση με τα υπόλοιπα στοιχεία της εξέτασης, τις ενδεχόμενες σχετικές επιπλοκές και τον κίνδυνο που ενδέχεται να συνιστούν για την ασφάλεια της κυκλοφορίας Κατά κανόνα, η άδεια οδήγησης δεν χορηγείται ούτε ανανεώνεται στους υποψήφιους ή τους οδηγούς που πάσχουν από στηθάγχη αναπαύσεως ή κινήσεως. Η χορήγηση ή η ανανέωση άδειας οδήγησης στους υποψηφίους ή τους οδηγούς που έχουν στο ιστορικό τους έμφραγμα του μυοκαρδίου υπόκειται σε έγκυρη ιατρική γνωμάτευση και, εφόσον χρειάζεται, σε τακτικό ιατρικό έλεγχο. Δεύτερη Ομάδα 9.5. Εγγεγραμμένος ιατρός της σχετικής ειδικότητας ή άλλη αρμόδια ιατρική αρχή όπου καθορίζεται στον Νόμο, όπως το ιατρικό συμβούλιο που αναφέρεται στην επιφύλαξη του άρθρου 33(β) rou Νόμου, πρέπει να λαμβάνουν δεόντως υπόψη τους, τους πρόσθετους κινδύνους που συνδέονται με την οδήγηση οχημάτων από πρόσωπα που εμπίπτουν στον ορισμό της ομάδας αυτής. ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ (άρθρο 32(γ) του Νόμου) 10. Στις παραγράφους που ακολουθούν ο όρος «σοβαρή κρίση υπογλυκαιμίας» σημαίνει ότι είναι αναγκαία η παροχή βοήθειας από άλλο πρόσωπο, ενώ ο όρος «υποτροπιάζουσα υπογλυκαιμία» σημαίνει δεύτερη σοβαρή κρίση υπογλυκαιμίας εντός χρονικού διασϊήματος δώδεκα μηνών. Πρώτη Ομάδα Για υποψήφιους ή οδηγούς που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη χορηγείται ή, ανάλογα με την περίπτωση ανανεώνεται άδεια οδήγησης. Εφόσον τα πρόσωπα αυτά τελούν υπό φαρμακευτική αγωγή, είναι αναγκαία η σχετική γνωμάτευση εγγεγραμμένου ιατρού και η κατάλληλη για την κάθε περίπτωση τακτική ιατρική τους εξέταση, το δε χρονικό διάστημα μεταξύ δύο εξετάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει την πενταετία Δεν χορηγείται ούτε ανανεώνεται άδεια οδήγησης για υποψήφιους ή οδηγούς με υποτροπιάζουσα σοβαρή υπογλυκαιμία ή/και μειωμένη συνείδηση της υπογλυκαιμίας. Κάθε οδηγός με διαβήτη οφείλει να αποδεικνύει ότι αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο υπογλυκαιμίας και ότι ελέγχει επαρκώς την κατάσταση. Δεύτερη Ομάδα 10.3 Η έκδοση και ανανέωση αδειών της Δεύτερης Ομάδας για οδηγούς με σακχαρώδη διαβήτη γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή. Σε περίπτωση φαρμακευτικής αγωγής που συνεπάγεται κίνδυνο υπογλυκαιμίας (δηλαδή με ινσουλίνη και ορισμένα δισκία), πρέπει να εφαρμόζονται τα ακόλουθα κριτήρια: δεν έχουν εκδηλωθεί υπογλυκαιμικά επεισόδια κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο, ο οδηγός αντιλαμβάνεται πλήρως την έλευση υπογλυκαιμίας, ο οδηγός πρέπει να αποδεικνύει επαρκή έλεγχο της κατάστασης με τακτική παρακολούθηση της γλυκόζης στο α'ψα, τουλάχιστον δύα φορές ημερησίως, και σε χρόνους σχετιζόμενους με την οδήγηση, ο οδηγός πρέπει να αποδεικνύει ότι αντιλαμβάνεται τους κινδύνους της υπογλυκαιμίας, δεν υπάρχουν άλλες απαγορευτικές διαβητικές επιπλοκές. Επιπλέον, στις περιπτώσεις αυτές, προϋποθέσεις για την έκδοση άδειας είναι, η γνωμάτευση εγγεγραμμένου ιατρού της σχετικής ειδικότητας ή άλλης αρμόδιας ιατρικής αρχής όπου καθορίζεται στον Νόμο, όπως το ιατρικό

16 456 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 11ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 συμβούλιο που αναφέρετα! στην επιφύλαξη του άρθρου 33(β) του Νόμου και η τακτική ιατρική εξέταση, εντός χρονικών διαστημάτων που δεν υπερβαίνουν'την τριετία Πρέπει να αναφέρεται και οδηγεί σε επανεξέταση της κατάστασης όσον αφορά την οδήγηση κάθε σοβαρό υπογλυκαιμικό επεισόδιο που σημειώνεται κατά τις ώρες εγρήγορσης, έστω και αν δεν σχετίζεται με την οδήγηση. ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ (άρθρο 32(δ) του Νόμου) 11. Η άδεια οδήγησης δεν χορηγείτα! ούτε ανανεώνεται στους υποψηφίους ή τους οδηγούς που πάσχουν από σοβαρή νευρολογική πάθηση, εκτός εάν η αίτηση υποστηρίζεται από έγκυρη ιατρική γνωμάτευση. Προς το σκοπό αυτό, οι νευρολογικές διαταραχές που οφείλονται σε παθήσεις ή εγχειρήσεις του κεντρικού ή του περιφερειακού νευρϊκού συστήματος και οι οποίες εκφράζονται με κινητικά, αισθητικά ή τροφικά συμπτώματα που διαταράσσουν την ισορροπία και το συντονισμό, πρέπει να αντιμετωπίζονται ανάλογα με τις λειτουργικές δυνατότητες και την εξελιξιμότητά τους. Στις περιπτώσεις αυτές, σε περίπτωση κινδύνου επιδείνωσης, η χορήγηση ή η ανανέωση άδειας οδήγησης εξαρτάται από περιοδικές εξετάσεις όπως καθορίζεται από εγγεγραμμένο ιατρό της σχετικής ειδικότητας ή άλλη αρμόδια ιατρική αρχή όπου καθορίζεται στον Νόμο, όπως το ιατρικό συμβούλιο που αναφέρεται στην επϊφύλαξη ταυ άρθρου 33(β) του Νόμου. ΕΠΙΛΗΨΙΑ {άρθρο 32(δ) του Νόμου) 12. Οι επιληπτικές κρίσεις ή άλλες αιφνίδιες διαταραχές της κατάστασης εγρήγορσης αποτελούν σοβαρό κίνδυνο για την οδική ασφάλεια, εφόσον εκδηλωθούν σε πρόσωπο που οδηγεί μηχανοκίνητο όχημα. Πρώτη Ομάδα Ως επιληψία ορίζεται ή εκδήλωση δύο ή περισσότερων επιληπτικών κρίσεων σε χρονικό διάστημα μικρότερο από πενταετία. Η προκαλούμενη επιληπτική κρίση ορίζεται ως κρίση η οποία έχει κάποιο αναγνωρίσιμο γενεσιουργό αίτιο που μπορεί να αποφευχθεί. Σε πρόσωπο που έχει παρουσιάσει κάποια αρχική ή μεμονωμένη κρίση απώλειας συνείδησης συνιστάται να μην οδηγεί. Απαιτείται έκθεση ειδικού εγγεγραμμένου ιατρού, στην οποία αναφερόντα*, το χρονικό διάστημα απαγόρευσης της οδήγησης και η συνέχεια που ζητείται να δοθεί. Έχει εξαιρετικά μεγάλη σημασία η διάγνωση του συγκεκριμένου επιληπτικού συνδρόμου του ατόμου και του τύπου κρίσης, ώστε να είναι δυνατά, η ενδεδειγμένη εκτίμηση της ασφάλειας οδήγησης του ατόμου αυτού (συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου άλλων κρίσεων) καθώς και ο καθορισμός της ενδεδειγμένης θεραπείας. Αυτά υπάγονται στην αρμοδιότητα νευρολόγου Οδηγοί με επιληψία που κατατάσσονται στην Πρώτη Ομάδα υπόκεινται σε αναθεώρηση της άδειας, μέχρις ότου απαλλαγούν από κρίσεις τουλάχιστον επί πενταετία. Εάν κάποιο πρόσωπο έχει επιληψία, δεν πληρούνται τα κριτήρια για τη χορήγηση άδειας χωρίς όρους και πρέπει να ειδοποιείται σχετικά ο Έφορος Προκαλούμενη επιληπτική κρίση: Ο υποψήφιος που παρουσίασε προκαλούμενη επιληπτική κρίση οφειλόμενη σε αναγνωρίσιμο παράγοντα ο οποίος δεν εμφανίζει μεγάλες πιθανότητες να εκδηλωθεί κατά την οδήγηση, μπορεί να χαρακτηριστεί ικανός να οδηγεί σε ατομική βάση, μετά από σχετική νευρολογική γνωμάτευση (εφόσον υπάρχει λόγος, η εκτίμηση πρέπει να συμφωνεί και με άλλα σχετικά μέρη της παρούσας Ανακοίνωσης, παραδείγματος χάρη που αφορούν το οινόπνευμα ή τη συνδρομή νοσηρών παραγόντων) Πρώτη ή μοναδική, μη προκαλούμενη κρίση: Ο υποψήφιος που παρουσίασε μία πρώτη μη προκαλούμενη επιληπτική κρίση μπορεί να χαρακτηριστεί ικανός να οδηγεί μετά από χρονικό διάστημα έξι μηνών χωρίς κρίσεις, αφού προηγηθεί η ενδεδειγμένη ιατρική εκτίμηση. Σε οδηγούς με αναγνωρισμένους ικανοποιητικούς δείκτες πρόγνωσης, μπορεί να επιτραπεί, στη βάση θετικής ιατρικής γνωμάτευσης, να οδηγήσουν νωρίτερα των έξι μηνών Άλλου είδους απώλεια συνείδησης: Η απώλεια συνείδησης πρέπει να εκτιμάται ανάλογα με τον κίνδυνο υποτροπής κατά την οδήγηση Επιληψία: Οδηγοί ή υποψήφιοι είναι δυνατό να κριθούν από φυσική άποψη κατάλληλοι να οδηγούν μετά από χρονικό διάστημα ενός έτους χωρίς περαιτέρω κρίσεις Κρίσεις αποκλειστικά κατά τον ύπνο: Ο υποψήφιος ή ο οδηγός που έχει παρουσιάσει κρίσεις μόνο κατά τον ύπνο μπορεί να χαρακτηριστεί από φυσική άποψη κατάλληλος να οδηγεί, εφόσον διαπιστωθεί ότι η κατάσταση αυτή διατηρείται επί χρονικό διάστημα το οποίο δεν πρέπει να είναι μικρότερο από το χρονικό διάστημα χωρίς κρίση που απαιτείται για την επιληψία. Εφόσον παρατηρηθεί επεισόδιο/κρίση κατά την εγρήγορση, πριν χορηγηθεί άδεια απαιτείται χρονικό διάστημα διάρκειας ενός έτους χωρίς άλλο περιστατικό (βλέπε «Επιληψία»),

17 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 11ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ Κρίσεις που δεν επηρεάζουν τη συνείδηση ή την ικανότητα ενέργειας: Ο υποψήφιος ή ο οδηγός ο οποίος είχε μόνο κρίσεις που αποδείχθηκε ότι δεν επηρεάζουν τη συνείδηση ούτε προκαλούν λειτουργική διαταραχή, μπορεί να χαρακτηρίζεται κατάλληλος να οδηγεί, εφόσον η κατάσταση αυτή έχει διαπιστωθεί ότι διατηρήθηκε εττί χρονικό διάστημα το οποίο δεν πρέπει να είναι μικρότερο από το χρονικό διάστημα χωρίς κρίση που απαιτείται για την επιληψία. Εφόσον δεν εκδηλωθεί άλλο είδος επεισοδίου κρίσης, πριν από τη χορήγηση άδειας απαιτείται χρονικό διάστημα ενός έτους χωρίς άλλο επεισόδιο (βλέπε «Επιληψία»} Κρίσεις λόγω τροποποίησης ή μείωσης αντιεπιληπτικής θεραπείας από ιατρό: Είναι δυνατό να συστηθεί στον ασθενή να μην οδηγεί από την αρχή του χρόνου έναρξης της μείωσης, και στη συνέχεια επί εξάμηνο μετά την παύση της θεραπείας. Πα κρίσεις που εκδηλώνονται κατά τη διάρκεια τροποποίησης ή παύσης θεραπευτικής αγωγής από ιατρό, απαιτείται τρίμηνη αποχή από οδήγηση σε περίπτωση επαναφοράς της προηγούμενης αποτελεσματικής θεραπείας Μετά από χειρουργική επέμβαση για τη θεραπεία επιληψίας: βλέπε «Επιληψία». Δεύτερη Ομάδα Για το απαιτούμενο χρονικό διάστημα χωρίς κρίση, ο υποψήφιος πρέπει να μην τελεί υπό αντιεπιληπτική φαρμακευτική αγωγή. Πρέπει να υπήρξε η ενδεδειγμένη ιατρική παρακολούθηση και σύμφωνα με εκτεταμένη νευρολογική έρευνα, δεν πρέπει να διαπιστώθηκε συναφής εγκεφαλική πάθηση και στο ηλεκτροεγκεφαλογράφημα δεν παρουσιάζεται δραστηριότητα επιληπτικής μορφής. Μετά από οξύ επεισόδιο πρέπει να εκτελούνται ηλεκτροεγκεφαλογράφημα και η ενδεδειγμένη νευρολογική εκτίμηση Προκαλούμενη επιληπτική κρίση: Υποψήφιος ο οποίος παρουσίασε προκαλούμενη επιληπτική κρίση οφειλόμενη σε αναγνωρίσιμο παράγοντα ο οποίος δεν εμφανίζει μεγάλες πιθανότητες να εκδηλωθεί κατά την οδήγηση, είναι δυνατό να χαρακτηριστεί ικανός να οδηγεί σε ατομική βάση, αφού προηγηθεί σχετική νευρολογική γνωμάτευση. Μετά από οξύ επεισόδιο, πρέπει να εκτελείται εγκεφαλογράφημα και η ενδεδειγμένη νευρολογική εκτίμηση. Πρόσωπο με δομική ενδοεγκεφαλική βλάβη, το οποίο παρουσιάζει αυξημένο κίνδυνο κρίσεων, δεν πρέπει να οδηγεί μηχανοκίνητα οχήματα των κατηγοριών που οδηγούνται από πρόσωπα της Δεύτερης Ομάδας, μέχρις ότου ο επιληπτικός κίνδυνος κατέλθει τουλάχιστον σε 2 % ετησίως. Ανάλογα με την περίπτωση, η εκτίμηση πρέπει να συμφωνεί με άλλα σχετικά μέρη της παρούσας Ανακοίνωοης (π.χ. για την περίπτωση του οινοπνεύματος) Πρώτη ή μοναδική μη προκαλούμενη κρίση: Υποψήφιος που είχε μια αρχική όχι πρσκληθείσα επιληπτική κρίση μπορεί να χαρακτηριστεί ικανός να οδηγεί μετά από χρονικό διάστημα πέντε ετών χωρίς κρίσεις, και χωρίς χρήση αντιεπιληπτικών φαρμάκων, μετά από την ενδεδειγμένη ιατρική εκτίμηση. Σε οδηγούς με αναγνωρισμένους ικανοποιητικούς δείκτες πρόγνωσης, μπορεί να επιτραπεί, στη βάση θετικής ιατρικής γνωμάτευσης, να οδηγήσουν νωρίτερα Άλλου είδους απώλεια συνείδησης: Η απώλεια συνείδησης πρέπει να εκτιμάται ανάλογα με τον κίνδυνο υποτροπής κατά την οδήγηση. Ο κίνδυνος υποτροπής πρέπει να είναι 2 % ετησίως ή μικρότερος Επιληψία: Πρώτη Ομάδα Πρέπει να έχει παρέλθει χρονικό διάστημα δέκα ετών χωρίς άλλες κρίσεις και χωρίς τη βοήθεια αντιεπιληπτικών φαρμάκων. Σε οδηγούς με αναγνωρισμένους ικανοποιητικούς δείκτες πρόγνωσης, μπορεί να επιτραπεί, στη βάση θετικής ιατρικής γνωμάτευσης, να οδηγήσουν νωρίτερα. Αυτό ισχύει και για την περίπτωση της «νεανικής επιληψίας». Ορισμένες διαταραχές (π.χ. αρτηριοφλεβική δυσμορφία ή ενδοεγκεφαλική αιμορραγία) συνεπάγονται αυξημένο κίνδυνο κρίσεων, έστω και αν δεν έχουν ακόμη εκδηλωθεί κρίσεις. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να πραγματοποιείται εκτίμηση από εγγεγραμμένο ιατρό της σχετικής ειδικότητας ή άλλη αρμόδια ιατρική αρχή όπου καθορίζεται στον Νόμο, όπως το ιατρικό συμβούλιο που αναφέρεται στην επιφύλαξη του άρθρου 33(β) ταυ Νόμου. Για να επιτραπεί η οδήγηση πρέπει ο κίνδυνος εμφάνισης κρίσης να είναι 2 % ετησίως ή μικρότερος. ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ (άρθρο 32(ε) του Νόμου) Η άδεια οδήγησης δεν χορηγείται ούτε ανανεώνεται στους υποψηφίους ή τους οδηγούς: που πάσχουν αττά σοβαρές διανοητικές διαταραχές, συγγενείς ή επίκτητες, λόγω ασθενειών, τραυματισμών ή νευρο-χειρουργικών παρεμβάσεων, που παρουσιάζουν σοβαρή διανοητική καθυστέρηση,

18 458 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 11ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 201 Γ Δεύτερη Ομάδα που παρουσιάζουν σοβαρές διαταραχές της συμπεριφοράς λόγω γήρατος, ή σοβαρές διαταραχές της κριτικής και προσαρμοστικής ικανότητας και της συμπεριφοράς, οι οποίες συνδέονται με την προσωπικότητα, εκτός εάν η αίτηση υποστηρίζεται από έγκυρη ιατρική γνωμάτευση και υπό την προϋπόθεση, εάν υπάρχει ανάγκη, τακτικού ιατρικού ελέγχου Εγγεγραμμένος ιατρός της σχετικής ειδικότητας ή άλλη αρμόδια ιατρική apyf\ όπου καθορίζεται στον Νόμο, όπως το ιατρικό συμβούλιο που αναφέρεται στην επιφύλαξη του άρθρου 33(β) του Νόμου, πρέπει να λαμβάνουν δεόντως υπόψη τους, τους πρόσθετους κινδύνους που συνδέονται με την οδήγηση των οχημάτων από πρόσωπα που εμπίπτουν στον ορισμό της ομάδας αυτής. ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ (άρθρο 32(ια) του Νόμου) 14. Η κατανάλωση οινοπνεύματος συνιστά σοβαρούς κινδύνους για την οδική ασφάλεια. Λόγω της σοβαρότητας του προβλήματος, επιβάλλεται αυστηρή επαγρύπνηση σε ιατρικό επίπεδο. Πρώτη Ομάδα Η άδεια οδήγησης δεν χορηγείται ούτε ανανεώνεται στους υποψηφίους ή τους οδηγούς που τελούν σε κατάσταση εξάρτησης από το οινόπνευμα ή που δεν μπορούν να αποσυνδέσουν την οδήγηση από την κατανάλωσηοινοπνεύματος. Δεύτερη Ομάδα Η άδεια οδήγησης μπορεί να χορηγείται ή να ανανεώνεται στους υποψηφίους ή τους οδηγούς που έχουν περάσει από κατάσταση εξάρτησης από το οινόπνευμα, αφού περατωθεί μια περίοδος αποδεδειγμένης αποχής και υπό την προϋπόθεση έγκυρης ιατρικής γνωμάτευσης και τακτικού ιατρικού ελέγχου Εγγεγραμμένος ιατρός της σχετικής ειδικότητας ή άλλη αρμόδια ιατρική αρχή όπου καθορίζεται στον Νόμο, όπως το ιατρικό συμβούλιο που αναφέρεται στην επιφύλαξη του άρθρου 33(β) του Νόμου, πρέπει να λαμβάνουν δεόντως υπόψη τους, τους πρόσθετους κινδύνους που συνδέονται με την οδήγηση οχημάτων από πρόσωπα που εμπίπτουν στον ορισμό της ομάδας αυτής. 15. Κατάχρηση: ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΑ (άρθρο 32(ι) του Νόμου) Η άδεια οδήγησης δεν χορηγείται ούτε ανανεώνεται στους υποψηφίους ή τους οδηγούς που τελούν σε κατάσταση εξάρτησης από ουσίες με ψυχοτρόπο δράση ή που, χωρίς να είναι εξαρτημένοι, καταναλώνουν τακτικά τις ουσίες αυτές, ανεξάρτητα από την κατηγορία της αιτούμενης άδειας Τακτική κατανάλωση: Πρώτη Ομάδα Η άδεια οδήγησης δεν χορηγείται ούτε ανανεώνεται στους υποψηφίους ή τους οδηγούς που καταναλίσκουν τακτικά ψυχοτροπες ουσίες, υπό οποιανδήποτε μορφή και οι οποίες ενδέχεται να υπονομεύουν την ικανότητα τους να οδηγούν χωρίς κίνδυνο, εφόσον η λαμβανόμενη ποσότητα είναι τέτοια που να επιδρά δυσμενώς στην οδήγηση. Το ίδιο ισχύει για οποιοδήποτε άλλο φάρμακο ή συνδυασμό φαρμάκων που επιδρά στην ικανότητα οδήγησης. Δεύτερη Ομάδα Εγγεγραμμένος ιατρός της σχετικής ειδικότητας ή άλλη αρμόδια ιατρική αρχή όπου καθορίζεται στον Νόμο, όπως το ιατρικό συμβούλιο που αναφέρεται στην επιφύλαξη του άρθρου 33(β) του Νόμου, πρέπει να λαμβάνουν δεόντως υπόψη τους, τους πρόσθετους κινδύνους που συνδέονται με την οδήγηση οχημάτων από πρόσωπα που εμπίπτουν στον ορισμό της ομάδας αυτής. Πρώτη Ομάδα ΝΕΦΡΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (άρθρο 32(στ) του Νόμου) Η άδεια οδήγησης χορηγείται ή, ανάλογα με την περίπτωση ανανεώνεται στους υποψηφίους ή τους οδηγούς που πάσχουν από σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια, υπό την προϋπόθεση έγκυρης ιατρικής γνωμάτευσης και υπό τον όρο ότι οι ενδιαφερόμενο: υποβάλλονται σε περιοδικούς ιατρικούς ελέγχους. Δεύτερη Ομάδα Η άδεια οδήγησης δεν χορηγείται ούτε ανανεώνεται στους υποψηφίους ή τους οδηγούς που πάσχουν από μη αναστρέψιμη σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων δεόντως αιτιολογημένων από έγκυρη ιατρική γνωμάτευση και με την προϋπόθεση τακτικού ιατρικού ελέγχου.

19 Πρώτη Ομάδα ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 11ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (άρθρα 32(ζ) και 32(ιβ) του Νόμου) Η άδεια οδήγησης χορηγείται ή, ανάλογα με την περίπτωση ανανεώνεται στους υποψηφίους ή τους οδηγούς ττου έχουν υποστεί μεταμόσχευση οργάνου ή τεχνητή εμφύτευση ιτου μπορεί να έχει επίδραση στην ικανότητα οδήγησης, υπό την προϋπόθεση έγκυρης ιατρικής γνωμάτευσης και, εφόσον χρειάζεται, τακτικού ιατρικού ελέγχου. Δεύτερη Ομάδα Εγγεγραμμένος ιατρός της σχετικής ειδικότητας ή άλλη αρμόδια ιατρική αρχή άπου καθορίζεται στον Νόμο, όπως το ιατρικό συμβούλιο που αναφέρεται στην επιφύλαξη του άρθρου 33{β) του Νόμου, πρέπει να λαμβάνουν δεόντως υπόψη τους, τους ττρόσθετους κινδύνους που συνδεονιαι με την οδήγηση οχημάτων από πρόσωπα που εμπίπτουν στον ορισμό της ομάδας αυτής. 18. Κατά κανόνα, η άδεια οδήγησης δεν χορηγείται ούτε ανανεώνεται στους υποψηφίους ή τους οδηγούς που πάσχουν από πάθηση που δεν αναφέρεται στις προηγούμενες παραγράφους, η οποία ενδέχεται να αποτελεί ή να προκαλεί λειτουργική ανικανότητα που μπορεί να υπονομεύσει την οδική ασφάλεια κατά την οδήγηση οχήματος με κινητήρα, εκτός εάν η αίτηση υποστηρίζεται από έγκυρη γνωμάτευση και υπό την επιφύλαξη, εφόσον χρειάζεται, τακτικού ιατρικού ελέγχου. Έγινε στις 4 Φεβρουαρίου

20 460 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 11ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 Αριθμός 552 ΚΥΠΡίΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ «ΔίΑΣΩΣΤΗΣ - ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ" ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Οι κανονισμοί αυτοί εκδίδονται από το Υπουργείο Υγείας και αναφέρονται στην οργάνωση και υλοποίηση του προγράμματος «Διασώστης - Πλήρωμα Ασθενοφόρου». Στους παρόντες κανονισμούς, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια - «Διασώστης» σημαίνει το άτομο το οποίο έχει καταρτιστεί και κατέχει σχετικό πιστοποιητικό στην παροχή επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας. «Εξεταστική Επιτροπή» σημαίνει την επιτροπή που ορίζει η ΕΔ για διενέργεια των τελικών εξετάσεων. Επείγουσα προνοσοκομειακή φροντίδα» σημαίνει τη φροντίδα υγείας που παρέχεται οε άτομο στη σκηνή του ατυχήματος ή τον τόπο προσβολής του από μια ξαφνική ασθένεια ή κατά την μεταφορά του σε κέντρο θεραπείας. «Επιτροπή Διοίκησης» (ΕΔ) σημαίνει την Επιτροπή που διορίζεται από τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Υγείας με αρμοδιότητες όπως αυτές αναφέρονται στους παρόντες κανονισμούς. «Κλινικές Κατευθυντήριες Οδηγίες» σημαίνει την κωδικοποιημένη τεκμηριωμένη γνώση που καθοδηγεί τους επαγγελματίες υγείας στην εφαρμογή βέλτιστης πρακτικής για διασφάλιση της καλύτερης δυνατής φροντίδας. «Συντονιστής» σημαίνει το άτομο στο οποίο ανατίθεται ο γενικός συντονισμός της οργάνωσης και διεξαγωγής του προγράμματος. «Υπεύθυνοι Προγράμματος» σημαίνει τους νοσηλευτές και άλλους λειτουργούς του Υπουργείου Υγείας οι οποίοι αναλαμβάνουν καθήκοντα, σε προσωρινή ή μόνιμη βάση, που αφορούν στον προγραμματισμό, την οργάνωση και διεξαγωγή του προγράμματος. Σκοπός και στόχοι Αρθρο 1 1. Σκοπός του προγράμματος είναι ο καταρτισμός ατόμων τα οποία, μετά το πέρας της εκπαίδευσης τους, να είναι σε θέση να παράσχουν ικανοποιητική και αποτελεσματική προνοσοκομειακή φροντίδα υπό την καθοδήγηση των πληρωμάτων ασθενοφόρων (νοσηλευτών/γιατρών) όπως καθορίζεται από τις εκάστοτε οδηγίες, Νόμους και Κανονισμούς. 2. Στόχοι του προγράμματος είναι να αποκτήσει ο υποψήφιος Λιασώστης γνώσεις, στάσεις και δεξιότητες για νσ είναι σε θέση να επιτύχει, κατά κύριο λόγο, τα πιο κάτω σε συνεργασία με τα λοιπά μέλη του πληρώματος ασθενοφόρου: 2.1 Να αναγνωρίζει τους κινδύνους για τον ίδιο, τα άλλα μέλη της ομάδας, τον ασθενή και το κοινό και να λαμβάνει διορθωτικά προληπτικά μέτρα, 2.2 Να εκτιμά την κατάσταση στο τόπο του επεισοδίου και τη σοβαρότητα του ασθενή, 2.3 Να προσφέρει αναζωογόνηση σαν μέλος της γενικότερης ομάδας, 2.4 Να είναι σε θέση να σταθεροποιεί τον πάσχοντα σε συνεργασία με τον νοσηλευτή, 2.5 Να εφαρμόζει πς εκάστοτε Κλινικές Κατευθυντήριες Οδηγίες παροχής φροντίδας σε ασθενείς και τραυματίες, 2.6 Να οδηγά το ασθενοφόρο με τη δέουσα προσοχή και ασφάλεια. Επιτροπή Διοίκησης (ΕΔ) Αρθρο 2 1. Η ΕΔ ορίζεται από το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Υγείας (ΓΔΥΎ) και έχει τις πιο κάτω αρμοδιότητες: 1.1 Την ευθύνη τήρησης των κανονισμών και την υποβολή εισηγήσεων προς το ΓΔΥΥ για τροποποιήσεις σν κρίνεται αναγκαίο, 1.2 Την έκδοση οδηγιών και επεξηγήσεων καθώς και ειδικών ρυθμίσεων που απορρέουν από τους κανονισμούς, για την ομαλή διεξαγωγή του προγράμματος, 1.3 Την εποπτεία για τον προγραμματισμό, οργάνωση και εφαρμογή του προγράμματος, 1.4 Ενεργεί και ως επιτροπή επιλογής φοιτητών, 1.5 Τον τερματισμό φοίτησης υποψηφίων. 2. Η ΕΔ έχει επίσης αρμοδιότητα χειρισμού θεμάτων που άπτονται των εξετάσεων, της δεοντολογίας, της συμπεριφοράς, της παραβίασης κανονισμών και οποιουδήποτε θέματος τίθεται ενώπιον της, και αυτεπάγγελτα οποιουδήποτε Θέματος κρίνει σκόπιμο. 3. Οι αποφάσεις της ΕΔ τελούν υπό την αίρεση του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Υγείας.

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 223/31

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 223/31 26.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 223/31 ΟΔΗΓΙΑ 2009/113/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Αυγούστου 2009 σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4512, 22.5.2015 892 Ν. 74(Ι)/2015 Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 185(I)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4544 Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2015 1377 Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 99(I)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4520 Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2015 979 Ο περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Αξιολόγηση, Ελευθερία

Διαβάστε περισσότερα

170 Ν. 45(Ι)/96. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3051,

170 Ν. 45(Ι)/96. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3051, Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3051,11.4.96 170 Ν. 45(Ι)/96 Ο περί Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4410 Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 2010 359 Αριθμός 231 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟ Ι ΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4019, 29/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4019, 29/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 95(Ι) του 2000 95(Ι) του 2002 93(Ι) του 2002 27(Ι) του 2003 172(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

4023 Κ.Δ.Π. 748/2003

4023 Κ.Δ.Π. 748/2003 Ε.Ε. Παρ. III(I) 4022 Κ.Δ.Π. 748/2003 Αρ. 3758, 3.10.2003 Αριθμός 748 Οι περί Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών και Καυσίμων (Αδεια Εμπορίας Μολυβδούχου Βενζίνης) Κανονισμοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3404, 27/4/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3404, 27/4/2000 Ο περί περί Εμπόρων Μηχανοκίνητων Οχημάτων (Επίδειξη και Δοκιμή) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 25 Ιουνίου 2014 «Υδρογονάνθρακες και Προσδοκίες: Πως διασφαλίζονται;» Η περιβαλλοντική πτυχή των υπεράκτιων δραστηριοτήτων υδρογονανθράκων

Ημερίδα 25 Ιουνίου 2014 «Υδρογονάνθρακες και Προσδοκίες: Πως διασφαλίζονται;» Η περιβαλλοντική πτυχή των υπεράκτιων δραστηριοτήτων υδρογονανθράκων Ημερίδα 25 Ιουνίου 2014 «Υδρογονάνθρακες και Προσδοκίες: Πως διασφαλίζονται;» Η περιβαλλοντική πτυχή των υπεράκτιων δραστηριοτήτων υδρογονανθράκων Δρ Θεόδουλος Μεσημέρης Ανώτερος Λειτουργός Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 93(i)/2008 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4181 Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2008 751 Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΙΕΡΩΝΕΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΩΡΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ (α) Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

A.S.G. (ANDY SPYROU GROUP) PUBLIC LIMITED

A.S.G. (ANDY SPYROU GROUP) PUBLIC LIMITED ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της A.S.G. (ANDY SPYROU GROUP) PUBLIC LIMITED σχετικά με τη δημόσια πρόταση (η «Δημόσια Πρόταση») της εταιρείας Sothepro Ltd για την απόκτηση μέχρι και του 100%

Διαβάστε περισσότερα

837 Κ.Δ.Π. 207/2000. Αριθμός 207 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 207 ΤΟΥ 1989, 111(1) ΤΟΥ 1999 ΚΑΙ 87(1) ΤΟΥ 2000)

837 Κ.Δ.Π. 207/2000. Αριθμός 207 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 207 ΤΟΥ 1989, 111(1) ΤΟΥ 1999 ΚΑΙ 87(1) ΤΟΥ 2000) Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3419,14.7.2000 837 Κ.Δ.Π. 207/2000 Αριθμός 207 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 207 ΤΟΥ 1989, 111(1) ΤΟΥ 1999 ΚΑΙ 87(1) ΤΟΥ 2000) Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 5(2)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012

Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012 Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012 148(Ι)/2012 Αρ.4361, 2.11.2012 148(I)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΠΛΟΥ Η/ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΟΥ ΑΠΟ ΛΙΜΕΝΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 70, 14.3.2009, σ. 11. «Οδηγία 2009/12/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση (αρμόδιος για πληροφορίες:[διαγράφεται σκοπίμως], τηλ. επικοινωνίας: [διαγράφεται σκοπίμως]).

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση (αρμόδιος για πληροφορίες:[διαγράφεται σκοπίμως], τηλ. επικοινωνίας: [διαγράφεται σκοπίμως]). Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 25/09/2014 Προς: ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Θέμα: Κωδικός: Ο-59635 Δημοσίευση από κοινού της από 25.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3449, 17/11/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3449, 17/11/2000 Ο περί Μέτρων και Σταθμών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 150(Ι) του 2000 ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΓΓΡΑΦΗ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ 2004 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1191/2014 ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1191/2014 ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ 1191/2014 ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Τα Μέλη της ΡΑΕΚ αφού έλαβαν, μεταξύ άλλων,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3449, 17/11/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3449, 17/11/2000 Ο περί Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 153(Ι) του 2000

Διαβάστε περισσότερα

Οι Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος να υποβληθούν εις διπλούν σε κλειστό φάκελο ο οποίος είτε να παραδοθεί στα γραφεία της ΡΑΕΚ:

Οι Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος να υποβληθούν εις διπλούν σε κλειστό φάκελο ο οποίος είτε να παραδοθεί στα γραφεία της ΡΑΕΚ: ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡ. 22/2004. ΜΕΡΟΣ 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ 1.1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Ρυθµιστική Αρχή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3851, 30.4.2004 3927 Κ.Δ.Π. 472/2004

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο (α) «Κανονισμός 2782/75(ΕΟΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3920 της 12ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3920 της 12ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 53(ΙΠ)/2004 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3920 της 12ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Συμφωνίας Διατήρησης Αποθεμάτων Αργού Πετρελαίου και Προϊόντων Πετρελαίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΝΟΜΟ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΝΟΜΟ 1508 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4422, 27.12.2013 Ν. 180(Ι)/2013 Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2013 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

0042/ /el Ετήσια Οικονομική Έκθεση SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD SFS. Attachments: 1. Αποφάσεις Δ.Σ. 2. FS 2015 Consolidated 3.

0042/ /el Ετήσια Οικονομική Έκθεση SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD SFS. Attachments: 1. Αποφάσεις Δ.Σ. 2. FS 2015 Consolidated 3. 0042/00015662/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD Αποφασεις Δ.Σ. της SFS Group Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου της SFS Group Public Company Ltd για την έγκριση και δημοσιοποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡ.../2016,

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡ.../2016, ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2015, Ν.122(Ι)/2003, N.239(I)/2004, N.143(I)/2005, N.173(I)/2006, N.92(I)/2008, N.211(I)/2012 KAI Ν.206(Ι)/2015

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 186(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ (ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ, ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2007 ΕΩΣ 2014

Ν. 186(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ (ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ, ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2007 ΕΩΣ 2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ. 4544, 16.12.2015 Ν. 186(I)/2015 Ν. 186(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ (ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ, ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2007 ΕΩΣ 2014 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2. ΘΕΜΑ 2 : ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ, ΥΠΗΚΟΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, με ΚΥΠΡΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ του 2013.

ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2. ΘΕΜΑ 2 : ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ, ΥΠΗΚΟΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, με ΚΥΠΡΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ του 2013. ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2 ΘΕΜΑ 2 : ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ, ΥΠΗΚΟΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, με ΚΥΠΡΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ του 2013. ΙΣΤΟΡΙΚΟ Μετά την παρέλευση τριετίας κατά την οποία ο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. της εταιρείας ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. της εταιρείας ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της εταιρείας ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD Το Διοικητικό Συμβούλιο της Rolandos Enterprises Public Ltd επισυνάπτει τη γνώμη του σχετικά με τη δημόσια πρόταση από τον κ. Λοΐζου Κ. Ρολάνδο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου 1. Κάτω από ποιές προϋποθέσεις ενεργοποιείται το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων; Το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

L 314/50 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2009

L 314/50 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2009 L 314/50 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1174/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Νοεμβρίου 2009 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής των άρθρων 34α και 37 του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

LOUIS PLC. Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών

LOUIS PLC. Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών LOUIS PLC Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών Έντυπο ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 2009, σύμφωνα με τα άρθρο 5(1)(δ) και 7 (1) (ε) του περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2012

Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2012 Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2012 Αριθμός 4734 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Παράρτημα Παράγραφοι 1 και 2) Δηλοποίηση Κατάσχεσης Αναφορικά με τον Παναγιώτη Αλκιβιάδη, με αριθμό διαβατηρίου Ε135346,

Διαβάστε περισσότερα

Claridge Public Limited

Claridge Public Limited Γεωργίου Γενναδίου αρ.10, Αγαθάγγελος Κώρτ, γρ. 303, Τ.Κ. 50012, 3600 Λεμεσός Τηλ.: 25871600, Φαξ: 25362001 info@pkdlaw.com Πρόσκληση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση Ειδοποιείστε ότι στις 15 Ιουνίου 2011,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1995 ΕΩΣ 2004

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1995 ΕΩΣ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1995 ΕΩΣ 2004 Συνοπτικός τίτλος. 68(Ι) του 1995 104(Ι) του 1996 17(Ι) του 1999 234(Ι) του 2004. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4237, 31/3/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4237, 31/3/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2006 Προοίμιο. Για σκοπούς ΕΕ: L 165, 30.4.2004, σ. 1. L 191, 28.5.2004, σ. 1. L 278, 21.10.2008, σ. 6. (α) αποτελεσματικότερης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 31, 1.2.2002, σ. 1. ΕΕ: L 100, 8.4.2006,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3828, 31/3/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3828, 31/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2001 Συνοπτικός τίτλος. 94(Ι) του 2001 του άρθρου 3 1. Ο Νόμος αυτός θα αναφέρεται ως ο περί Άδειας Οδήγησης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 και θα

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ.: Αρ. Τηλ.: Αρ. Φαξ.: Νοεμβρίου, Θέμα: Μισθώσεις σκαφών αναψυχής

Αρ. Φακ.: Αρ. Τηλ.: Αρ. Φαξ.: Νοεμβρίου, Θέμα: Μισθώσεις σκαφών αναψυχής ` ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 1471 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Αρ. Φακ.: 13.31.026.007 Αρ. Τηλ.: 22-601890 Αρ. Φαξ.: 22-660484 25 Νοεμβρίου, 2015 Ερμηνευτική Εγκύκλιος αρ. 198 Προς όλους τους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 400/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 400/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 400/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό παραγωγής βιοαερίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4137, 27/7/2007 Ο ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΧΟΥ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4137, 27/7/2007 Ο ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΧΟΥ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ο ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΧΟΥ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κέντρων Αναψυχής (Άδειες Εκπομπής

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Viohalco

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4318, 2.3.2012 Ν. 10(Ι)/2012 10(I)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 .Ε. Παρ. 111(1) Αρ. 4564 27.4.2012 Αριθμός 155 1033 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Κ.Δ.Π. 155/2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L343 23.12.2011 σ.0091-0096.

Διαβάστε περισσότερα

Για κάθε ένα Μετατρέψιμο Ομόλογο της USB Bank Plc ονομαστικής αξίας 1,00 προσφέρονται ως αντιπαροχή 1,00 σε μετρητά.

Για κάθε ένα Μετατρέψιμο Ομόλογο της USB Bank Plc ονομαστικής αξίας 1,00 προσφέρονται ως αντιπαροχή 1,00 σε μετρητά. Γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της USB BANK PLC σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση της Εταιρείας BLC BANK S.A.L. για την απόκτηση μέχρι και του 100% των Μετατρέψιμων Ομολόγων της USB BANK PLC. Το Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Χορηγιών: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Σχέδια Χορηγιών: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας From: To: Cc: Subject: Date: Rossides, Artemis on behalf of cy-fm grants CY-DL Nicosia; CY-DL Paralimni; CY-DL Polis; CY-DL Pafos; CY-DL Larnaca; CY-DL LIMASSOL Anayiotos, Christophoros; Rossides, Artemis

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3414, 23/6/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3414, 23/6/2000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3414 της 23ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2000 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

Για κάθε μία πλήρως πληρωθείσα συνήθη μετοχή της USB Bank Plc ονομαστικής αξίας 0,57 προσφέρονται ως αντιπαροχή 0,80 σε μετρητά.

Για κάθε μία πλήρως πληρωθείσα συνήθη μετοχή της USB Bank Plc ονομαστικής αξίας 0,57 προσφέρονται ως αντιπαροχή 0,80 σε μετρητά. Γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της USB BANK PLC σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση της Εταιρείας BLC BANK S.A.L. για την απόκτηση μέχρι και του 100% του εκδομένου μετοχικού της κεφαλαίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

2754 Κ.Α.Π. 395/2004

2754 Κ.Α.Π. 395/2004 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3849, 30.4.2004 2754 Κ.Α.Π. 395/2004 Αριθμός 395 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ ΑΡ.94( Ι )"ΓΟΥ 2004) Το περί Ελεύθερης Κυκλοφορίας Εμπορευμάτων με Ταυτόχρονη Επαναποστολή σε

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4096, 7/11/2006. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΕΩΣ (Αρ.

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4096, 7/11/2006. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΕΩΣ (Αρ. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΕΩΣ (Αρ. 2) του 2006 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 86 του 1972 37 του 1974

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗMOΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΦΑ) 2 Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 14-15 ΜΑΡΤΊΟΥ 2013

ΔΗMOΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΦΑ) 2 Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 14-15 ΜΑΡΤΊΟΥ 2013 ΔΗMOΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΦΑ) 2 Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 14-15 ΜΑΡΤΊΟΥ 2013 ΔΕΦΑ Η Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου άρχισε τις εργασίες της τον Νοέμβριο του 2009. Το 100% των μετοχών της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4416,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4416, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4416, 4.12.2013 Ν. 141(Ι)/2013 141(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 66(I)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 304/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 304/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 92/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 3.4.2008 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 304/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Απριλίου 2008 για τη θέσπιση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διαδικασία γνωστοποίησης μεταβολών σημαντικών συμμετοχών από τα υπόχρεα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ Κ.Δ.Π. 41/2011 ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΪΚΕΣ ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑ2ΕΙΣ Αριθμός 4475 Παραακευή, 4 Φεβρουαρίου 2011 283 Αριθμός 41 ΟΙ ΠΕΡ! ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΪ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 17ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1991 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 17ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1991 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις ΚΛ JI. 142/91 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2595 της 17ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1991 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 142 Οι περί Ιατρών (Εκπαίδευση)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Α.Δ.Π. 531/11 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά με την εξέταση της Αγοράς των Δημοσίως Διαθέσιμων Διεθνών τηλεφωνικών υπηρεσιών που

Διαβάστε περισσότερα

Βρυξέλλες, 13.5.2011 E (2011) 3256 τελικό

Βρυξέλλες, 13.5.2011 E (2011) 3256 τελικό ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2011 E (2011) 3256 τελικό Θέμα: Κρατικές ενισχύσεις - Ελλάδα Ενίσχυση αριθ. SA. 32733 (2011/NN) Μέτρα υπέρ των κτηνοτρόφων της Ανατολικής Αττικής των οποίων οι κτηνοτροφικές

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 Ν. 188(Ι)/2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών 1. Γενικά 1.1. Η Plus500CY Ltd (εφεξής, η Εταιρεία ) είναι μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (Investor Compensation Fund,

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 Το Διοικητικό Συμβούλιο της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ Για σκοπούς ολοκλήρωσης της εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3 ης Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 43(I)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4503 Πέμπτη, 9 Απριλίου 2015 387 Ο περί Μετονομασίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων Νόμος του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ.5) ΤΟΥ 2004 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με τα άρθρα 22, 23, 24, 25 και 28(6) της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 σύμφωνα με

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 σύμφωνα με ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 σύμφωνα με το άρθρο 5(1) του κυπριακού Νόμου 114(Ι) του 2005 (ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005), και

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002 Ο περί Αναγνωρίσεως των Οργανώσεων Παραγωγών Προϊόντων Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 597/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 597/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 597/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1 Α, Αθήνα, την 5 η Νοεμβρίου 2014, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1993R2454 EL 04.03.2007 010.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Ιουλίου 1993 για τον καθορισμό ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 27 Μαΐου, 2010, σύµφωνα µε τα άρθρα 5(1)(δ) και 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 42, 23.02.1970, σ. 1. L337, 13.11.2004, σ.13. «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 5% ΦΠΑ ΓΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Ο ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 5% ΦΠΑ ΓΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ CHELCO VAT LTD ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΠΑ Του ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΕΛΕΠΗ, Διευθύνοντος Συμβούλου ΤΕΥΧΟΣ 3 Ο ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 5% ΦΠΑ ΓΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ γνώση Η θεωρητική και πρακτική κατανόηση ενός θέματος η

Διαβάστε περισσότερα

της εταιρείας Muskita Aluminium Industries PLC

της εταιρείας Muskita Aluminium Industries PLC 19/05/2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της εταιρείας Muskita Aluminium Industries PLC Βάσει του άρθρου 33(2) του περί ηµοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόµου του 2007, Ν41(Ι)/2007, το ιοικητικό Συµβούλιο της Muskita Aluminium

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 Για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2000/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

Κύπρος: Ανταλλαγή Πληροφοριών για Φορολογικά Θέματα μεταξύ Φορολογικών Αρχών

Κύπρος: Ανταλλαγή Πληροφοριών για Φορολογικά Θέματα μεταξύ Φορολογικών Αρχών YEARS OF EXCELLENCE Κύπρος: Ανταλλαγή Πληροφοριών για Φορολογικά Θέματα μεταξύ Φορολογικών Αρχών Λόγοι για Ανταλλαγή Πληροφοριών Ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο διμερούς συμφωνίας Σύμφωνα με μια διμερή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 111(I)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4522 Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2015 1001 Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας Μονάδας Διαχείρισης της Συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Διασύνδεση Συστήματος Εισαγωγών ΘΗΣΕΑΣ με το Σύστημα TRACES

Διασύνδεση Συστήματος Εισαγωγών ΘΗΣΕΑΣ με το Σύστημα TRACES Λευκωσία, 23 Ιανουαρίου 2017 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Ολους τους ενδιαφερομένους Διασύνδεση Συστήματος Εισαγωγών ΘΗΣΕΑΣ με το Σύστημα TRACES Κυρία/ε, Το σύστημα TRACES είναι ένα ηλεκτρονικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1 Ορισμοί 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) οι ορισμοί στο παράρτημα Α της συμφωνίας ΥΦΠ β) οι ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4103, 22/12/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4103, 22/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με τα άρθρα 2 και 5 της πράξης της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟΥ ΡΕΥΣΤΟΥ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 2 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B (η «Εταιρεία»)

ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B (η «Εταιρεία») ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B 47.586 (η «Εταιρεία») ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ Δεδομένου ότι κατά την προηγούμενη Έκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3912, 22/10/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1995 ΕΩΣ 1999

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3912, 22/10/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1995 ΕΩΣ 1999 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1995 ΕΩΣ 1999 Για σκοπούς συμβατότητας με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 89/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4342, 29.6.2012 Ν. 83(Ι)/2012 83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΩΝ, ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, 21.7.2015 Ν. 131(Ι)/2015 131(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Προοίμιο. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, εναρμόνισης με Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την αναστολή των αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολογίου για ορισμένα γεωργικά και βιομηχανικά

Διαβάστε περισσότερα

Ένδειξη αποτελέσματος 2014 Παρακαλώ όπως δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία.

Ένδειξη αποτελέσματος 2014 Παρακαλώ όπως δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία. Ένδειξη αποτελέσματος 2014 Παρακαλώ όπως δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία. 0079/00010629/el Ένδειξη Αποτελέσματος PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD PHL Attachments: 1. Συνοδευτική επιστολή ένδειξης αποτελέσματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ «ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ» Το εθνικό

Διαβάστε περισσότερα