Αναπτυξιακή Βιολογία Φυτών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αναπτυξιακή Βιολογία Φυτών"

Transcript

1 ΒΙΟΛ 447 Μάθημα Επιλογής και των δύο κατευθύνσεων Κρίτων Καλαντίδης

2

3 The Arabidopsis rossete

4

5

6

7

8 2n = 10 The Arabidopsis Karyotype Chromosome μm Chromosome μm NOR Chromosome μm Chromosome μm NOR Chromosome μm

9

10 Sequencing project statistics Size: 125MBp (sequenced 115) Base composition: ~35% GC content Total number of genes: 25,5 Average gene length: ~1,9kb Density ~50% Exons: Av. Size 250bp, av. Per gene >5 Introns: av.size 165bp, av.per gene 4

11

12 Sequencing project statistics 17% of all Arabidopsis are arranged in tandem repeats Unique genes in Arabidopsis 35% two 12.5% three 7% four 4.4% five 3.6% >five 37% 24 large duplicated segments of 100kb comprising 58% of the genome transcription factors are the less conserved category amongst eucaryots, Αναπτυξιακή protein Βιολογία synthesis Φυτών genes most conserved

13 Properties of the Arabidopsis genome The functions of 69% of the genes were classified according to similarity to known function in other orgnisms 48% of known human disease genes have their equivalent in Arabidopsis Transposons account for at least 10% of the genome

14

15

16 Σηματοδότηση - Signalling Δύο τύποι σημάτων (σινιάλων): ενδογενή και εξωγενή Ενδογενή σήματα: Transcription factors, plant hormones (auxin), mirnas, etc (e.g. sterols)

17 Σχέσης ανάπτυξης και Συμπεριφοράς Ομοιότητες: Αποτελούν αντιδράσεις στα πλαίσια του «οικοβιολογικού» τους χρόνου Μεταβάλονται ανάλογα με τις αλλαγές στο ερέθισμα Έχουν γενετική βάση Έχουν την ρίζα τους σε κάποια μοριακή αλλαγή ή/και αλλαγή στη φυσιολογία Όμως η ανάπτυξη περιορίζεται σε αλλαγές -κυτταρική διαίρεση, αύξηση, διαφοροποίηση -μορφογένεση

18 Πώς ρυθμίζονται οι αναπτυξιακές αποκρίσεις Το μοντέλο της μετάδοσης σήματος Φυτικές ορμόνες και/ή εξωτερικά σήματα ενεργοποιούν μόρια αποδεκτών είτε στη μεμβράνη είτε στο κυτταρόπλασμα Στη συνέχεια αγγελειοφόρα μόρια προκαλούν την κυτταρική αντίδραση μέσω ενεργοποίησης ή καταστολής της γονιδιακής έκφρασης. Εναλλακτικά αλιώνοντας την ανάληψη συγκεκριμένων ουσιών. Έτσι εξηγείται και η επανάλληψη των ίδιων κυτταρικών αντιδράσεων σε διαφορετικά σήματα

19 Διασυστηματική επικοινωνία Processes common to all levels of communication: 1) Perception (information about environment or metabolic status) 2) Information must be transduced: changed to a form that can be acted upon or transported. 3) Response: plant must enter dormancy, produce flowers or fruits, heal an injured part, make leaves, drop leaves, etc.

20 Μεταφορά σημάτων στα φυτά Plant responses are slower than those of animals and rely on signal transport through cortex parenchyma or phloem.

21 Τι είναι οι φυτικές ορμόνες -μόρια - προκαλούν αναπτυξιακές αντιδράσεις - είναι δραστικές ακόμη και σε χαμηλές συγκεντρώσεις - Η δράση τους εξαρτάται από τη συγκέντρωση τους - Παράγονται σε συγκεκριμένους ιστούς - μεταφέρονται στους ιστούς που δρούν

22 Διαφορές φυτικών και ζωικών ορμονών: Μία ορμόνη μπορεί να προκαλέσει πολλές διαφορετικές αποκρίσεις Μία αντίδραση μπορεί να είναι αποτέλεσμα της δράσης περισσότερων ορμονών Οι φυτικές ορμόνες δεν παράγονται σε εξειδικευμένα για αυτό τον σκοπό όργανα Γι αυτό έχει προταθεί διαφορετική ορολογία: Plant Growth Regulators (Plant Growth Substances) (Φυτικοί αυξητικοί ρυθμιστές ή Φυτικές αυξητικές ουσίες)

23 Οι φυτικές Ορμόνες Οι κλασικές: Αυξίνες Κυτοκινίνες Γιβερελικά οξέα (Γιβερελίνες) Αβσικικό οξύ (ΑΒΑ) Εθυλένιο Πέντε πρόσφατες προσθήκες: (κυρίως σχετιζόμενες με αντιδράσεις στο στρές): -Brassinosteroids, Salicyclic Acid, Systemin, Jasmonic Acid, Sugars

24 Τι είναι οι φυτικές ορμόνες -μόρια - προκαλούν αναπτυξιακές αντιδράσεις - είναι δραστικές ακόμη και σε χαμηλές συγκεντρώσεις - Η δράση τους εξαρτάται από τη συγκέντρωση τους - Παράγονται σε συγκεκριμένους ιστούς - μεταφέρονται στους ιστούς που δρουν

25 Οι φυτικές Ορμόνες Οι κλασικές: Αυξίνες Κυτοκινίνες Γιβερελικά οξέα (Γιβερελίνες) Αβσικικό οξύ (ΑΒΑ) Αιθυλένιο Πέντε πρόσφατες προσθήκες: (κυρίως σχετιζόμενες με αντιδράσεις στο στρες): -Brassinosteroids, Salicyclic Acid, Systemin, Jasmonic Acid, Sugars

26 Οι πέντε κλασικές φυτικές «ορμόνες» και δυό προσθήκες

27 Φυσική αυξίνη Ενδογενής Indole Acetic Acid

28 Αυξίνη Σύνθεση α. Νέα αναπτυσσόμενα φύλλα β. Ακραίοι οφθαλμοί, αναπτυσσόμενοι μασχαλιαίοι οφθαλμοί γ. Σπέρματα Μεταφορά α. Προς τη βάση β. Αποπλαστική γ. Συμπλαστική d. Μέσω του φλοιώματος αλλά σε σύμπλοκο με γλυκοζίτες

29

30 Auxin Cell Wall Loosening

31 Tip of coleoptile must produce a water-soluble chemical (auxin) that promotes growth in shoot. Frits Went sought to isolate this chemical in 1926.

32 A block of agar infused with auxin can promote growth of coleoptile. Offsetting block to one side leads to bending growth.

33 Κατά αυτόν τον τρόπο ο Thimman κατάφερα να απομονώσει και στη συνέχεια να χαρακτηρίσει τη χημική δομή του μορίου της αυξίνης

34 Το άγαρ που έχει εμβαπτιστεί με την αυξίνη επάγει τη δράση της και σε αυτόνομους ιστούς Εναπόθεσή του ασύμμετρα, οδηγεί σε ασύμμετρη ανάπτυξη

35 Acid-Growth Hypothesis 1. Auxin stimulates proton pumps, acidifying cell walls

36 Acid-Growth Hypothesis 2. Cell walls become more plastic (stretch more easily)

37 Acid-Growth Hypothesis 3. Water moves into cell, pushing out on and expanding cell wall

38 Auxin Polar Transport

39 Effects of Auxins: Phototropism, Thigmotropism

40 Auxin is important in plant tissue culture

41 Αυξίνη (IAA)

42 Επίδραση της αυξίνης Cell Enlargement Shoot Growth Internodes Tubers Bulbs Root Growth Storage Roots Adventitious Roots Fruit Growth Strawberry - Receptacle enlargement Apical Dominance Auxin:Cytokinin Ratio High - Dormant Axillary Buds Low - Axillary Bud Growth

43 Auxin concentration affects root formation

44 Effects of Auxin Herbicide Example: 2, 4-D Agent Orange

45 Cytokinins Cytokinins N NH2 N ATP DNA Cis & Trans Zeatin + Ribose N N (ribose) RNA NAD(P) Zeatin Riboside Adenine (Adenosine) CH3 Παράγωγα της Αδενίνης N-CH2-C=C-CH2-OH N N Zeatin (Riboside) N N (Ribose)

46 Κυτοκινίνη Σύνθεση Κορυφή της ρίζας Μεταφορά Προς τα άνω μέσω του ξυλώματος

47 Κυτοκινίνες Δράσεις: Ενισχύει την κυτταρική διαίρεση Καταστολή κυριαρχίας βλαστικού άκρου Υψηλή αυξίνη στο βλαστικό άκρο Υψηλή κυτοκινίνη στο ριζικό άκρο Αναλογία Αυξίνης προς κυτοκινίνη: υψηλή : νάρκη μασχαλιαίων οφθαλμών χαμηλή: ανάπτυξη παράπλευρων κλώνων

48 Κυτοκινίνη-Δράση

49 Κυτοκινίνη-Δράση

50 Η αναλογία αυξίνης/κυτοκινίνης είναι καθοριστική για το είδος απόκρισης

51 Αναγέννηση από διαφοροποιημένο ιστό φύλλου Gopi, C., and Ponmurugan, P. (2006). 126,

52 Gibberellins Inactive Active Pentacyclic diterpene

53 Effects of Gibberellic Acid Control of Dwarfism

54 Gibberellins Responses Cell Elongation Dwarf cultivars eg. Peas (Little Marvel) Dwarfing rootstocks apples, pears, peaches height from roots fruit quality from scion Seed Dormancy High ABA Reversed by GA application Synthesis of GA by embryo

55 Gibberellins Agricultural Uses 1. Thompson Seedless Grapes Principal use Parthenocarpic Fruit 2. Seed Germination Malting Barley Precocious germination 3. Male Flower production Monoecious & Dioecious Plants 4. Chilling Requirement Azaleas Biennials Biennial Bearing

56 Gibberellins

57 Ο ρόλος του ΓΒΟ στη βλάστηση του σπέρματος Το έμβρυο παράγει ΓΒΟ με αποτέλεσμα η ζώνη της αλευρώνης παράγει αμυλολυτικά ένζυμα Στο ενδοσπέρμιο τα ένζυμα αυτά καταλύουν τη μετατροπή του αμύλου σε γλυκόζη

58 Άλλες δράσεις γιβερελινών Απελευθέρωση οφθαλμών από χειμερία νάρκη Ενίσχυση άνθησης Ωρίμανση παρθενοκαρπικών καρπών Ανάπτυξη αρσενικών ανθέων σε δίοικα είδη

59 Αμπσικικό οξύ (Abscicic acid) (ABA) Απόκριση στο αβιοτικό στρες Πτώση των φύλλων (leaf abscission) Ανάπτυξη του σπέρματος και ωρίμανση -(σύνθεση αποθηκευτικών πρωτεϊνών, ωρίμανση κλπ) Ρύθμιση του ανοίγματος των καταφρακτικών κυτάρων Βλάστηση και νάρκη σπερμάτων

60 Μερικές Λειτουργίες του ΑΒΑ

61 Abcisic Acid Woo et al. Plant Cell Aug;13(8):

62 Ρύθμιση του ανοίγματος των καταφρακτικών κυτάρων από το ΑΒΑ

63 Αιθυλένιο (C 2 H 4 ) Δράσεις: Ωρίμανση καρπών (κυρίως κλιμακτηρικών) Ανάπτυξη φύλλων και ανθέων Καθορισμός φύλλου Πτώση φύλλων Αντίδραση σε κάποιες κατηγορίες στρες (όπως αυτό που προκαλείται από παθογόνα, τον άνεμο κλπ)

64 Ο ρόλος του αιθυλενίου στη ωρίμανση των κλιμακτηρικών καρπών

65 Ethylene and Climacteric Fruits Examples: avocado, banana, blueberry, pear (Nonclimacteric: grape, lemon, orange, pineapple)

66 Respiration and ethylene production rise during fruit ripening

67 Αιθυλένιο: σημασία Useful: Accelerates ripening Causes abscission A problem: Accelerates ripening Accelerates senescence Causes abscission

68 1-MCP - a new ethylene inhibitor

69 Μετάλλαξη του υποδοχέα του εθυλενίου οδηγεί σε αδυναμία ωρίμανσης Bioch. and Mol. Biol. of Plants Buchanan et al. 2005

70 Μετάλλαξη του υποδοχέα του αιθυλενίου οδηγεί σε αλλαγή της γήρανσης Bioch. and Mol. Biol. of Plants Buchanan et al. 2005

71

72 Προγραμματισμένος κυτταρικός θάνατος Ο μηχανισμός κατά τον οποίο μια συγκεκριμένη ομάδα κυττάρων λαμβάνει το μήνυμα να εκφυλιστεί με οργανωμένο και άκρως ελεγχόμενο τρόπο, συμβάλλοντας έτσι είτε στη δημιουργία κανονικού σχεδίου ανάπτυξης είτε στην άμυνα των φυτών έναντι παθογόνων μικροοργανισμών

73 Προγραμματισμένος κυτταρικός θάνατος Σε όλη τη διαδικασία οι ορμόνες διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο καθώς φαίνεται ότι τα μηνύματα εκφυλισμού μεταβιβάζονται στα κύτταρα μέσω μονοπατιών μεταγωγής ορμονικών σημάτων

74 Προγραμματισμένος κυτταρικός θάνατος Ο κυτ. Θάνατος είναι αποτέλεσμα της γρήγορης αλλά σταδιακής αποικοδόμησης όλων των πρωτεϊνών, νουκλεϊκών οξέων και οργανιδίων (αυτόλυση). Το τελευταίο στάδιο αποικοδόμησης περιλαμβάνει την πέψη των πρωτογενών εγκάρσιων κυτταρικών τοιχωμάτων, τα οποία είναι επιρρεπή στη δράση κυτταρινασών σε αντίθεση με τα δευτερογενή που είναι ανθεκτικά

75 Προγραμματισμένος κυτταρικός θάνατος

76 Προγραμματισμένος κυτταρικός θάνατος στην ανάπτυξη των αγγείων Μελέτη της μετατροπής μεσόφυλλου σε τραχειακά κύτταρα Κυτταροκαλιέργεια μεσόφυλλου παρουσία συγκεκριμένης αναλογίας αυξ/κυτ Σε 4ημέρες το 80% των κυττάρων απόδιαφοροποιείται Στη συνέχεια διαφοροποίηση σε νεκρά τραχειακά στοιχεία

77 Προγραμματισμένος κυτταρικός θάνατος στην ανάπτυξη των αγγείων Κατά τη διάρκεια του ΠΚΘ των προτραχειακών κυττάρων το χυμοτόπιο λειτουργεί ως λυτικό οργανίδιο που αρχικά συσσωρεύει και στη συνέχεια απελευθερώνει μια πληθώρα υδρολυτικών ενζύμων

78 Προγραμματισμένος κυτταρικός θάνατος

79 Antirrhinum majus Aclaim images

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ X. Κ. ΚΙΤΣΑΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2008 2 1. ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΦΥΤΙΚΟ ΚΥΤΤΑΡΟ 1.1. Οι ιδιότητες του νερού

Διαβάστε περισσότερα

Γενετικά Τροποποιημένα Φυτά

Γενετικά Τροποποιημένα Φυτά Γενετικά Τροποποιημένα Φυτά I. Γενετική τροποποίηση, Γενικές Αρχές Αγροβακτηρίδιο Βαλλιστική Παροδική Έκφραση Άλλες μέθοδοι Αναγέννηση σε ιστοκαλλιέργεια II. Eφαρμογές ΓΤ, III. Έλεγχος-Ανίχνευση ΓΤ, Εκτίμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΘΕΜΑ:

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΘΕΜΑ: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΘΕΜΑ: «Μεταβολισμός των υδατανθράκων κατά την ωρίμανση ένσπερμων και άσπερμων καρπών τομάτας τύπου cherry».

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλευτική και εξεταστική επιτροπή : 1. Επ. Καθηγήτρια Μηλιώνη Δήμητρα (Επιβλέπουσα) 2. Καθηγητής Χατζόπουλος Πολυδεύκης (Μέλος)

Συμβουλευτική και εξεταστική επιτροπή : 1. Επ. Καθηγήτρια Μηλιώνη Δήμητρα (Επιβλέπουσα) 2. Καθηγητής Χατζόπουλος Πολυδεύκης (Μέλος) Η ανάθεση της παρούσας μεταπτυχιακής μελέτης έγινε με απόφαση της 20 ης Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας (5-7-2011), κατά την οποία εγκρίθηκαν το θέμα και η τριμελής συμβουλευτική και εξεταστική

Διαβάστε περισσότερα

Ο γενετικός και μοριακός ρόλος των πρωτεινών AIF (Apoptosis Inducing Factor) στην ενεργοποίηση του εγγενούς ανοσοποιητικού συστήματος των φυτών

Ο γενετικός και μοριακός ρόλος των πρωτεινών AIF (Apoptosis Inducing Factor) στην ενεργοποίηση του εγγενούς ανοσοποιητικού συστήματος των φυτών ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ Ο γενετικός και μοριακός ρόλος των πρωτεινών AIF (Apoptosis Inducing Factor) στην ενεργοποίηση του εγγενούς ανοσοποιητικού συστήματος των φυτών Χρηματοδοτούμενη από το Κοινωφελές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΠΤΙΔΙΟΥ HB 19 ΣΤΑ HUVEC, ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΥΚΛΕΟΛΙΝΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Γεώργιος Βασιλείου Α.Μ.

ΟΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΠΤΙΔΙΟΥ HB 19 ΣΤΑ HUVEC, ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΥΚΛΕΟΛΙΝΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Γεώργιος Βασιλείου Α.Μ. 1 ΟΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΠΤΙΔΙΟΥ HB 19 ΣΤΑ HUVEC, ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΥΚΛΕΟΛΙΝΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Γεώργιος Βασιλείου Α.Μ.: 2585 Πάτρα, Ιούλιος 2012 2 Ο επιβλέπων καθηγητής/ Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της πρωτεΐνης c-src στον καρκίνο του πνεύμονα, στις μεταστάσεις του και στην αντικαρκινική θεραπεία

Ο ρόλος της πρωτεΐνης c-src στον καρκίνο του πνεύμονα, στις μεταστάσεις του και στην αντικαρκινική θεραπεία Άρθρο Σύνταξης Ο ρόλος της πρωτεΐνης c-src στον καρκίνο του πνεύμονα, στις μεταστάσεις του και στην αντικαρκινική θεραπεία Αντώνης Αντωνιάδης, Άννα Μιχοπούλου Πνευμονολογική κλινική Γ.Ν. Σερρών Λέξεις-

Διαβάστε περισσότερα

Hellenic Society for Biological Sciences Proceedings, 24 th Annual Meeting, Eretria, Euboea Island, May 23-26, 2002

Hellenic Society for Biological Sciences Proceedings, 24 th Annual Meeting, Eretria, Euboea Island, May 23-26, 2002 0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 24 ο Ετήσιο Συνέδριο Ερέτρια Μάϊος 2002 ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ (ABSTRACTS) Ελληνική Εταιρεία Βιολογικών Επιστηµών Πρακτικά, 24 ο Επιστηµονικό Συνέδριο, Ερέτρια, 23-26 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Συγκριτική μελέτη των ποιοτικών χαρακτηριστικών και της μετασυλλεκτικής συμπεριφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ PROCEEDINGS

ΠΡΑΚΤΙΚΑ PROCEEDINGS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (HELLENIC SOCIETY FOR BIOLOGICAL SCIENCES) 21 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ 21 st PANHELLENIC MEETING ΠΡΑΚΤΙΚΑ PROCEEDINGS 28 31 ΜΑΪΟΥ 1999 MAY 28 31, 1999 ΓΑΛΗΣΣΑΣ - ΣΥΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Α ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ Κεφάλαιο 1 ο ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΡΤΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΦΥΤΑ.

Μέρος Α ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ Κεφάλαιο 1 ο ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΡΤΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΦΥΤΑ. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ Βασικά μαθήματα μορφολογίας και φυσιολογίας Σπερματοφύτων ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το ενδιαφέρον και η χρήση των φυτών στον άνθρωπο. Η ιστορία και η εξέλιξη της βοτανικής επιστήμης.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ Από το μόριο στο περιβάλλον

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ Από το μόριο στο περιβάλλον Β. Γαλάτης Δ. Γανωτάκης Κ. Γκανή-Σπυροπούλου Γ. Καραμπουρνιώτης Κ. Κοτζαμπάσης Ελ.-I. Κωνσταντινίδου Ι. Μανέτας Κ. Α. Ρουμπελάκη-Αγγελάκη ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ Από το μόριο στο περιβάλλον Επιμέλεια Καλλιόπη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ 7.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όπως έχει ήδη αναφερθεί στο εισαγωγικό κεφάλαιο, η ιστοκαλλιέργεια των φυτών έχει πάρα πολλές εφαρμογές. Ανάμεσα σε αυτές ξεχωρίζουν εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΩΤΕΟΛΥΤΙΚΩΝ ΕΝΖΥΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΜΒΡΥΩΝ ΑΓΕΛΑΔΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗ Α. ΚΡΑΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΖΥΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥ ΕΝΖΥΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣΗ ΤΗΣ ΓΛΟΥΤΑΘΕΙΟΝΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΙΟΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΞΕΝΟΒΙΟΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αναγεννητική περιοδοντική θεραπεία: οι δυνατότητες της ιστικής μηχανικής Regenerative periodontal therapy: the potential of tissue engineering

Αναγεννητική περιοδοντική θεραπεία: οι δυνατότητες της ιστικής μηχανικής Regenerative periodontal therapy: the potential of tissue engineering Περιοδοντολογικά Ανάλεκτα Επίσημη Έκδοση της Ελληνικής Περιοδοντολογικής Εταιρείας Official Publication of the Hellenic Society of Periodontology Analecta Periodontologica Αναγεννητική περιοδοντική θεραπεία:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ PROCEEDINGS

ΠΡΑΚΤΙΚΑ PROCEEDINGS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ HELLENIC SOCIETY FOR BIOLOGICAL SCIENCES 29 ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 29 th ANNUAL CONFERENCE ΠΡΑΚΤΙΚΑ PROCEEDINGS 17 η 19 η Μαΐου 2007 May 17 19, 2007 ΚΑΒΑΛΑ ii ΕΚΔΟΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βιογεωχημική Μελέτη Του Φυτού Origanum Majorana Με Στόχο την Προστασία της Δημόσιας Υγείας

Βιογεωχημική Μελέτη Του Φυτού Origanum Majorana Με Στόχο την Προστασία της Δημόσιας Υγείας ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ Χημικός Διπλωματική Εργασία Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης «ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «Περιβαλλοντική και Θαλάσσια Γεωχημεία» Βιογεωχημική Μελέτη Του Φυτού Origanum

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των ισοενζύμων της μεταφοράσης του γλουταθείου από Phaseolus vulgaris

Μελέτη των ισοενζύμων της μεταφοράσης του γλουταθείου από Phaseolus vulgaris ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΖΥΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Μελέτη των ισοενζύμων της μεταφοράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣ/NIΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣ/NIΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣ/NIΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ: ΖΕΡΔΑΛΗ ΜΑΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ. «Μελέτη ρυθμιστικών στοιχείων ενός φωτοπεριοδικά ελεγχόμενου γονιδίου του φασολιού (Phaseolus vulgaris)»

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ. «Μελέτη ρυθμιστικών στοιχείων ενός φωτοπεριοδικά ελεγχόμενου γονιδίου του φασολιού (Phaseolus vulgaris)» ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ «Μελέτη ρυθμιστικών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας. Εργαστήριο Γενικής και Γεωργικής. Μικροβιολογίας

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας. Εργαστήριο Γενικής και Γεωργικής. Μικροβιολογίας Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας Εργαστήριο Γενικής και Γεωργικής Μικροβιολογίας Βελτιστοποίηση συνθηκών καθαρισμού της πρωτεϊνης NopT1 του Bradyrhizobium japonicum και διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

Αυξητικοί παράγοντες και παράγοντες διαφοροποίησης στην περιοδοντική αναγέννηση Growth and differentiation factors in periodontal regeneration

Αυξητικοί παράγοντες και παράγοντες διαφοροποίησης στην περιοδοντική αναγέννηση Growth and differentiation factors in periodontal regeneration Περιοδοντολογικά Ανάλεκτα Επίσημη Έκδοση της Ελληνικής Περιοδοντολογικής Εταιρείας Official Publication of the Hellenic Society of Periodontology Analecta Periodontologica Αυξητικοί παράγοντες και παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «Μελέτη του νευροπροστατευτικού νευροστεροειδούς BNN 50 σε φυσιολογικούς και παρκινσονικούς (weaver) μύες σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Υπό ρ. Πέτρου Ρούσσου.

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Υπό ρ. Πέτρου Ρούσσου. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝ ΡΟΚΟΜΙΑΣ Βλαστική ανάπτυξη και βιοχηµικές µεταβολές κατά την υδατική καταπόνηση in vitro της χοχόµπας (Simmondsia chinensis (Link) Schneider.)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΙΔΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: ΜΙΤΟΧΟΝΔΡΙΑ ΚΑΙ ΧΛΩΡΟΠΛΑΣΤΕΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΙΔΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: ΜΙΤΟΧΟΝΔΡΙΑ ΚΑΙ ΧΛΩΡΟΠΛΑΣΤΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΙΔΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: ΜΙΤΟΧΟΝΔΡΙΑ ΚΑΙ ΧΛΩΡΟΠΛΑΣΤΕΣ Μαριάννα Χ. Αντωνέλου, Ph.D. Λέκτορας Τμήματος Βιολογίας, Πανεπιστημίου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝ ΡΟΚΟΜΙΑΣ. Μεταπτυχιακή διατριβή

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝ ΡΟΚΟΜΙΑΣ. Μεταπτυχιακή διατριβή ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝ ΡΟΚΟΜΙΑΣ Μεταπτυχιακή διατριβή Επίδραση ανακουφιστικών παραγόντων στην ανάπτυξη και φωτοσυνθετική δραστηριότητα ποικιλιών ελιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (HELLENIC SOCIETY FOR BIOLOGICAL SCIENCES) ΠΡΑΚΤΙΚΑ PROCEEDINGS. 14 16 Μαΐου 2009. May 14 16, 2009 ΠΑΤΡΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (HELLENIC SOCIETY FOR BIOLOGICAL SCIENCES) ΠΡΑΚΤΙΚΑ PROCEEDINGS. 14 16 Μαΐου 2009. May 14 16, 2009 ΠΑΤΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (HELLENIC SOCIETY FOR BIOLOGICAL SCIENCES) 31 ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 31 st ANNUAL CONFERENCE ΠΡΑΚΤΙΚΑ PROCEEDINGS 14 16 Μαΐου 2009 May 14 16, 2009 ΠΑΤΡΑ PATRAS ii ΕΚΔΟΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή διατριβή ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΒΙΟΣΥΝΘΕΣΗΣ ΛΥΚΟΠΕΝΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα