Lexicography, 2 η έκδ., Cambridge University Press, Cambridge, 2001, σσ Κατά τον Landau,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Lexicography, 2 η έκδ., Cambridge University Press, Cambridge, 2001, σσ. 396-398. Κατά τον Landau,"

Transcript

1 Φιλόλογος 130 (2007), Η επιτοµή ενός ανολοκλήρωτου λεξικού Του Σπύρου Α. Μοσχονά * Οι επαινετικές παρουσιάσεις της Επιτοµής [Επιτοµή = Ι. Ν. Καζάζης & Τ. Α. Καραναστάσης, Επιτοµή του Λεξικού της Μεσαιωνικής Ελληνικής ηµώδους Γραµµατείας του Εµµανουήλ Κριαρά, τόµος Α : α-κ. Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, Θεσσαλονίκη, 2001], δηµοσιευµένες ως τα τώρα στον ηµερήσιο κυρίως Τύπο 1, δηµιουργούν σε πολλά σηµεία την υποψία ότι συγχέουν, από ορισµένη άποψη, την Επιτοµή µε το Λεξικό [Λεξικό = Εµµ. Κριαράς, Λεξικό της Μεσαιωνικής Ελληνικής ηµώδους Γραµµατείας , τόµοι Α -Ι : α-παραθήκη. Θεσσαλονίκη, ]. Οπωσδήποτε, οι έπαινοι για το Λεξικό 2 δεν ισχύουν εξ ορισµού και µεταβατικά για την Επιτοµή. Μια επιτοµή δεν µπορεί βέβαια να κριθεί ως έργο αυτόνοµο, διότι δεν είναι. Ορίζεται από τον τρόπο πρόσβασης που προτείνει σ ένα αναλυτικότερο λεξικό, το οποίο ουδέποτε αντικαθιστά το πολύ-πολύ να µας επιτρέπει κάποτε να εργαζόµαστε χωρίς αυτό. Πάντως, η επιτοµή επεκτείνει τη χρησιµότητα ενός αναλυτικού λεξικού, καθιστώντας το προσιτό στο ευρύτερο κοινό. Η χρησιµότητά της είναι πολλαπλάσια όταν συνδυάζεται µε, µερική έστω, αναθεώρηση του αναλυτικότερου λεξικού, όπως συµβαίνει µε την Επιτοµή του Λεξικού της Μεσαιωνικής Ελληνικής ηµώδους Γραµµατείας. 3 * Ο Σ. Α. Μοσχονάς είναι λέκτορας γλωσσολογίας στο Πανεπιστήµιο Αθηνών. 1 Ν.. Τριανταφυλλόπουλος, «Η Επιτοµή του Μεσαιωνικού Λεξικού: Ένα σπουδαίο έργο του Εµµανουήλ Κριαρά µε την επιµέλεια των Ι.Ν. Καζάζη και Τ.Α. Καραναστάση», Η Καθηµερινή/Τέχνες & Γράµµατα, 22/1/2002, σ. 14 Χριστίνα Μπασέα-Μπεζαντάκου, «Ένα λεξικό που καθρεφτίζει τη συνέχεια της ελληνικής γλώσσας», Ελευθεροτυπία/βιβλιοθήκη, 25/1/2002, σσ. 8-9 Κώστας Γεωργουσόπουλος, «Η γέφυρα», Τα Νέα/Ορίζοντες 6/2/2002, σσ. 6/22 Γιαννούλα Γιαννουλοπούλου, «Ένα λεξικό για τις ρίζες της νέας ελληνικής», Νέα Εστία 1743 (Μάρτιος 2002), σσ πβ. Α.Ε., «Λεξικό της δηµώδους γλώσσα µας», Ριζοσπάστης 8/3/2002, σ. 50 ας προσεχθεί η συστηµατική αµφισηµία των περισσότερων τίτλων. Βλ. και Χρ. Χαραλαµπάκη, «Το Λεξικό της Μεσαιωνικής Ελληνικής ηµώδους Γραµµατείας του Εµµανουήλ Κριαρά και η Επιτοµή του», στο ΚΕΓ, Η ελληνική γλώσσα και η ιστορία της, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2003, σσ (αναφορά στην Επιτοµή στη σ. 62). 2 Για τις σηµαντικότερες κριτικές στο Λεξικό µέχρι το 1994, βλ. Λεξικό ΙΓ, σσ Περί επιτοµών και αναθεωρήσεων, βλ. S. I. Landau, Dictionaries: The Art and Craft of Lexicography, 2 η έκδ., Cambridge University Press, Cambridge, 2001, σσ Κατά τον Landau, η αναθεώρηση περιλαµβάνει «πλήρη επενεξέταση της προηγούµενης έκδοσης, νέα πληκτρολόγηση µεγάλων τµηµάτων του κειµένου και, συχνά, τροποποίηση του σχεδιασµού» (σ. 397) και µε τα τρία

2 Η Επιτοµή αυτή δεν µπορεί να κριθεί αυτόνοµα και για έναν σηµαντικότερο, ανεξάρτητο λόγο. Ο πρώτος τόµος της παρέχεται, παραδόξως, ως δείγµα ενός έργου που δεν έχει το ίδιο ολοκληρωθεί. Λογικά, θα περίµενε κανείς η επιτοµή να ξεκινήσει µετά την ολοκλήρωση του Λεξικού. Σύµφωνα µε τις εξαγγελίες των υπευθύνων 4, το πλάνο ολοκλήρωσης του Λεξικού σε πέντε τόµους συναντά την Επιτοµή στο τέλος του δεύτερού της τόµου (τόµος Β : λ-π, Γ : ρ-ω ο Ι και τελευταίος τόµος του Λεξικού σταµατά στο λήµµα παραθήκη). Θα περίµενε λοιπόν κανείς να εκδοθούν σύντοµα µαζί ο ΙΕ τόµος του Λεξικού και ο Β της Επιτοµής, που αλληλοσυµπληρώνονται και να ακολουθήσουν οι υπόλοιποι τόµοι του Λεξικού, προτού εκδοθεί ο τελευταίος της Επιτοµής. Όσο το εκδοτικό πλάνο παραµένει αδιευκρίνιστο, και άλλα σενάρια είναι πιθανά. Θα ήταν οπωσδήποτε καθησυχαστική η διαβεβαίωση ότι το Λεξικό δεν θα ολοκληρωθεί ως επιτοµή. Το παράδοξο η επίτµηση να προηγείται της ολοκλήρωσης θα µπορούσε να αποδειχθεί ευεργετικό: µε την πρωθύστερη έκδοσή της, η Επιτοµή προσφέρεται προς κρίσιν, που µόνο να ωφελήσει µπορεί την ολοκλήρωση, ή και την επανέκδοση ενδεχοµένως, του Λεξικού και της ίδιας 5. Θα εξετάσουµε στη συνέχεια τον τρόπο συγκρότησης του ληµµατολογίου και τη σύσταση των ληµµάτων της Επιτοµής σε αντιπαραβολή µε το αναλυτικό Λεξικό. Η σύγκριση αυτή θα µας επιτρέψει ν αποφανθούµε κατά πόσο εξυπηρετεί η Επιτοµή το εκδοτικό και ερευνητικό πρόγραµµα του Λεξικού και σε ποια σηµεία τροποποιεί τον αρχικό του σχεδιασµό 6. αυτά κριτήρια η Επιτοµή των Καζάζη-Καραναστάση αποτελεί και αναθεώρηση του Λεξικού Κριαρά. Για τον Landau, το µεγαλύτερο πρόβληµα µιας επιτοµής είναι πώς «να κρατήσει τα δύο τρίτα των ληµµάτων του αναλυτικότερου λεξικού, αλλά στο µισό χώρο» (σ. 398). Στην Επιτοµή των Καζάζη- Καραναστάση παραλείπονται, όπως θα δούµε, κυρίως εκείνα τα λήµµατα του Λεξικού που προέρχονται από «βοηθητικά», λόγια κείµενα εκείνα δηλαδή που θα µπορούσαν να απουσιάζουν και από το αναλυτικό Λεξικό. 4 Εισαγωγή στην Επιτοµή, σ. 9. Εν τω µεταξύ οι εξαγγελίες αυτές αναθεωρήθηκαν: ο 15 ος τόµος του αναλυτικού Λεξικού προγραµµατιζόταν να εκδοθεί το 2004, µαζί µε την Επιτοµή του. 5 Όπως συνέβη και µε το Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής του Ιδρύµατος Τριανταφυλλίδη, που είχε εκτεθεί στην κρίση της επιστηµονικής κοινότητας πολύ πριν την ολοκλήρωσή του (Λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας, δείγµα: ζ-ι, Θεσσαλονίκη, 1987). 6 Για τη µεθοδολογία (ή, µάλλον, την «κριτική νοοτροπία») που ακολουθούµε εδώ, βλ. την τελευταία ενότητα «Criticism of Dictionaries» στο καταληκτικό κεφάλαιο «A Miscellany» στην πρώτη έκδοση του βιβλίου του S. I. Landau Dictionaries: The Art and Craft of Lexicography, Cambridge University Press, Cambridge, 1989, σσ (το κεφάλαιο αυτό παραλείπεται στη δεύτερη έκδοση)

3 Συγκρότηση του ληµµατολογίου Η σύγκριση ικανού αριθµού δειγµάτων από τα δύο λεξικά µπορεί να µας αποκαλύψει τον «αλγόριθµο µεταγραφής» που χρησιµοποιεί η Επιτοµή. Στον Πίνακα 1 παρουσιάζουµε ένα αντιπροσωπευτικό δείγµα από τα δύο ληµµατολόγια, το οποίο επιλέξαµε από πέντε τυχαία δείγµατα που εξετάσαµε συστηµατικά (απαλαίνωαπαντέχω αµπά-αµπέσσω, αρραβωνίζοµαι-αρσίλι, διαβάλλω-διαβουλία, ηµπορώήως): Λεξικό Α, σσ Προσθήκες/Βελτιώσεις Επιτοµή, σσ απαλαίνω απαλύνω παλύνω απαλαίω παλαίω (Ι ) απαλαίω, Ι απαλαίνω απαλύνω παλύνω απαλάµη παλάµη (Ι ) απαλάµη παλάµη (...) απαλαµιά παλαµέα (Ι ) απαλαρέα απαλαφρά απαλαφραίνω απολαφραίνω (Γ ) απαλεύγω παλεύγω ( παλεύω, Ι ) απαληθινά απαρθινά παρθινά απαρθενά απαληθινός απαρθινός απαρθανός απαλησµονώ απολησµονώ (Γ ) απαλαµιά παλαµέα, ΙΒ, παλαµέα, Ι απάλη πάλη, Ι, πάλη, Ι απαληθινός απαλεθενός, Ι απαλαµιά παλαµέα (...) απαλαρέα απαλαριά απαλαφρά (απολαφραίνω, σ. 165) ( ) απάλη πάλη (...) απαληθινά απαρθενά απαρθινά απαληθινός απαρθενός απαρθινός απαλησµονώ απολησµονώ (σ. 166) απαλλαγή απαλλαγή παλλαγή, Ι απαλλαγή παλλαγή απαλλάσσοµαι 7 απαλλόθεν απαλλού απαλόβιος απαλλάσσοµαι απαλλόθεν απαλλού απαλόν απαλόν, Ι απαλόν απαλό απαλόπνοος απαλοπτέρυξ 7 Η Μπασέα-Μπεζαντάκου, ό.π., αναφέρει εσφαλµένα το λήµµα αυτό, αλλά κ.ά. παραδείγµατα, ως δήθεν προσθήκες/αναθεωρήσεις της Επιτοµής

4 Λεξικό Α, σσ Προσθήκες/Βελτιώσεις Επιτοµή, σσ απαλοσάρκιν απαλόσαρκος απαλόσαρκος απαλοσάρκιν απαλόφρων απαλόψυχος απαλύνω απαλαίνω (Α, 308) απαµπώθω απαναγνώθω απαναιδεύοµαι απαλός, Ι απαµελώ, Ι απαµπωστός, Θ απανάγωγο, ΙΒ απαλός απαλόσαρκος απαλοσάρκιν απαλύνω απαλαίνω απαµαυρώνω απαµελώ απαµπώθω απαµπωστός απαναγνώθω απανάγωγο απανάµεσα αποανάµεσα (Γ ) (αποανάµεσα, σ. 155) απανασαίνω απανδοχή απαντοχή (Α, 316-7) απανεγνώριστος (ανεγνώριστος, Β ) απάνεµο απανθίζοµαι απανθρωπία απάνθρωπος απανθρωπότης απανθρώπως απανδρειά πανδρειά, Ι, πάνδρ- πάντρ-, Ι, παντρειά απανδρειά πανδρεία πανδρειά υπανδρεία υπαντρεία, Ι απανεµία απανεµιά, Ι απανασαίνω απανδοχή απαντοχή (ανεγνώριστος, σ. 122) απανδρειά παντρειά (...) απανεβαίνω επανεβαίνω (σ. 413) απανεµία απανεµιά απάνεµο απανθρωπία απάνθρωπος απανθρωπότης απανθρώπως απάνου επάνω (ΣΤ ) επάνω, ΙΒ, Ι απάνου επάνω (σ. 413) απανουθιά επανωθιά (ΣΤ ) (επανωθιά, επανωθιό, Ι ) απανουθιό επανωθιό (σ. 414) απάνουργος απανούργευτος, Ι απανούργευτος απανταίνω απανταίνω, Ι απανταίνω απανταχόθεν - 4 -

5 Λεξικό Α, σσ Προσθήκες/Βελτιώσεις Επιτοµή, σσ απάντεξη απαντεχαίνω παντεχαίνω απαντυχαίνω παντυχαίνω απαντέχω παντέχω µπαντέχω απαντέχω υπαντέχω, Ι, Ι απάντεξη απαντεχαίνω απαντυχαίνω παντεχαίνω παντυχαίνω απαντέχω µπαντέχω παντέχω υπαντέχω Πίνακας 1: Σύγκριση ληµµατολογίων Στην πρώτη στήλη αυτού του Πίνακα καταγράφονται τα λήµµατα που εµφανίζονται στις σσ του Α τόµου του Λεξικού, µε όλους τους τύπους για κάθε λέξη. Στη δεύτερη στήλη αναφέρονται προσθήκες και βελτιώσεις που έχουν περιληφθεί σε µεταγενέστερους τόµους του Λεξικού αν και το δείγµα δεν είναι αντιπροσωπευτικό, παρατηρούµε ικανό αριθµό αναθεωρήσεων 8. Τέλος, στην τρίτη στήλη του Πίνακα 1 καταχωρίζεται το αντίστοιχο τµήµα του ληµµατολογίου από την Επιτοµή, στην οποία καταλαµβάνει µόλις δύο στήλες. Η ένδειξη ( ) δηλώνει ότι το σχετικό λήµµα τοποθετείται στον υπό έκδοση Β τόµο της Επιτοµής. Το βέλος ( ) δηλώνει παραπεµπτικό λήµµα. (Η συµπερίληψη πληθώρας παραπεµπτικών ληµµάτων στο Λεξικό Κριαρά οφείλεται κυρίως στην πολυτυπία που χαρακτηρίζει τη µεσαιωνική και υστεροβυζαντινή γραµµατεία ανάγκη για παραπεµπτικά λήµµατα όµως προέκυψε και από τη σταδιακή αναθεώρηση του Λεξικού κατά τη µακρόχρονη πορεία της έκδοσής του.) Από τον Πίνακα 1 συνάγονται οι ακόλουθες διαπιστώσεις, που µπορούν να θεωρηθούν γενικές, στο µέτρο που επιτρέπει η τυχαία δειγµατοληψία: α) Η Επιτοµή εξοµαλύνει το σύνθετο σύστηµα εσωτερικών παραποµπών που έχει προκύψει από αλλεπάλληλα παραπεµπτικά λήµµατα ο τύπος απανδρειά λ.χ. δεν καταγράφεται στον οικείο Α τόµο του Λεξικού πρόσθετο παραπεµπτικό λήµµα παρέχεται στον Ι τόµο το σχετικό λήµµα όµως στον Ι τόµο επιλέγει ως βασικό τον τύπο παντρειά, στον οποίο παραπέµπεται κανείς από γενικό παραπεµπτικό λήµµα «πάνδρ- πάντρ-», επίσης στον Ι τόµο. Αρκετά παραπεµπτικά λήµµατα παραλείπονται βέβαια στην Επιτοµή λ.χ. στο λήµµα απολαφραίνω δεν καταγράφεται τύπος απαλαφραίνω, οπότε παραλείπεται και το σχετικό παραπεµπτικό ο τύπος 8 Αυτό είναι αναµενόµενο: στον ΙΓ τόµο του Λεξικού, σσ , ευρετηριάζονται περισσότερες από προσθήκες που έχουν περιληφθεί στους προηγούµενους δώδεκα τόµους 400 περίπου προσθήκες µαζί µε άλλες τόσες βελτιώσεις καταχωρίζονται επίσης στον τελευταίο τόµο του Λεξικού, σσ

6 απανάµεσα αναφέρεται στο ετυµολογικό µέρος του λήµµατος αποανάµεσα µε την ένδειξη «ο τ. σηµ. ιδιωµ.», δεν καταγράφεται λοιπόν ως εναλλακτικός ιστορικός τύπος παραπεµπτικό λήµµα για το απαλοσάρκιν προφανώς δεν κρίνεται απαραίτητο, λόγω γειτονίας µε το απαλόσαρκος κλπ. β) Στην Επιτοµή δεν µεταφέρονται όλα τα άρθρα του Λεξικού από το δείγµα µας παραλείπονται: απαλόβιος, απαλόπνοος, απαλοπτέρυξ, απαλόφρων, απαλόψυχος, απαναιδεύοµαι, απανεγνώριστος, απανθίζοµαι, απάνουργος, απανταχόθεν. Όπως εξηγείται στην Εισαγωγή, «παραλείπονται κάποιοι τύποι, αν µαρτυρούνται αποκλειστικά από κείµενα που το Λεξικό χρησιµοποιεί σήµερα µόνον βοηθητικώς (έργα λόγια, έγγραφα και συναφή) παραλείπονται φυσικά και ολόκληρα άρθρα καταχωρισµένα στους πρώτους τόµους του αναλυτικού Λεξικού, εφόσον µαρτυρούνται αποκλειστικά από κείµενα βοηθητικά» 9. Πράγµατι, οι περισσότεροι από τους τύπους που παραλείπονται εµφανίζονται µόνο στα λεγόµενα «βοηθητικά κείµενα» του Λεξικού, σύµφωνα µε την αναταξινόµησή τους από τον Ζ τόµο κ.ε. 10, και δεν υπάρχουν καν στη βιβλιογραφία της Επιτοµής: Μανασσή, Σύνοψις χρονική και Κατ Αρίστανδρον και Καλλιθέα Ευγενειανού, Τα κατά ρόσιλλαν και Χαρικλέα Ευσταθίου φιλοσόφου, Καθ Υσµίνην και Υσµηνίαν. O τύπος απανεγνώριστος προκύπτει από εσφαλµένη γραφή «απανεγνώριστες» αντί «απ ανεγνώριστες» (Λίβιστρος και Ροδάµνη, εκδ. W. Wagner) παρέλκει λοιπόν η αναφορά του, ενώ κανονικά εµφανίζεται το λήµµα ανεγνώριστος. γ) Η Επιτοµή, κατά κανόνα, εντάσσει στο ληµµατολόγιό της τις προσθήκες που έχουν καταχωριστεί σε παραρτήµατα του Λεξικού εφόσον δεν υπερισχύουν τα κριτήρια που εκτίθενται παραπάνω. Συγκρίνοντας τα σχετικά λήµµατα, διαπιστώνουµε επίσης ότι έχουν ληφθεί υπόψη οι βελτιώσεις που επέφερε ο ίδιος ο Κριαράς και η συντακτική του οµάδα (βλ. και παρακάτω, Σύσταση των ληµµάτων). δ) Ελάχιστα λήµµατα προστίθενται στην Επιτοµή που δεν είναι ήδη καταχωρισµένα στο Λεξικό, είτε στον οικείο τόπο είτε σε Παράρτηµα προσθηκών (απαµαυρώνω, καθώς και το παραπεµπτικό λήµµα «απανεβαίνω επανεβαίνω» στα υπόλοιπα δείγµατα που εξετάσαµε διαπιστώσαµε προσθήκες µόνο παραπεµπτικών ληµµάτων). Ο περιορισµένος αριθµός προσθηκών είναι αναµενόµενος, αφού, όπως 9 Επιτοµή, σ Τ. Α. Καραναστάσης (προσωπική επικοινωνία) πβ. Λεξικό Ζ, σ. ιγ

7 θα δούµε και παρακάτω, το ληµµατολόγιο της Επιτοµής δεν προκύπτει από νέα επεξεργασία του σώµατος κειµένων στο οποίο βασίζεται το Λεξικό. Αυτά τα τέσσερα σηµεία πιστεύουµε πως καθορίζουν τον αλγόριθµο µεταγραφής της Επιτοµής, τουλάχιστον όσον αφορά το ληµµατολόγιο: εξοµάλυνση των εσωτερικών παραποµπών, παράλειψη ληµµάτων από δευτερεύουσες πηγές, συµπερίληψη προσθηκών και βελτιώσεων που έχουν ήδη γίνει στο Λεξικό και, σπανιότερα, καινούριων. Είναι προφανής η χρηστικότητα αυτής της µεταγραφής: για να συγκεντρώσει κανείς όλες τις σχετικές µε τη λέξη που τον ενδιαφέρει πληροφορίες, χρειάζεται συχνά ν αναζητήσει το ίδιο λήµµα σε τρεις και σε τέσσερις τόµους του Λεξικού, στον οικείο του τόπο ή σε Παράρτηµα προσθηκών/βελτιώσεων στο οποίο παραπέµπεται από Ευρετήριο προσθηκών στον ΙΓ τόµο, που δεν περιλαµβάνει φυσικά τις προσθήκες/βελτιώσεις του Ι, που πρέπει να ελεγχθούν και αυτές. Στην Επιτοµή απλώς ανατρέχει κανείς στον οικείο τόπο του λήµµατος, ενώ τα παραπεµπτικά λήµµατα τον προειδοποιούν για περιπτώσεις πολυτυπίας. εν προσπαθήσαµε να ελέγξουµε την πληρότητα του ληµµατολογίου (κάθε λέξη παραθέµατος ν αποτελεί και λήµµα), αφού η Επιτοµή δεν είναι ολοκληρωµένη. Σύσταση των ληµµάτων Ένας παρόµοιος αλγόριθµος µεταγραφής χρησιµοποιείται συστηµατικά και για τη σύσταση των ληµµάτων της Επιτοµής. Όπως έγκαιρα διέγνωσε ο Ν.. Τριανταφυλλόπουλος, το Λεξικό «αφενός επιτέµνεται χωρίς να ακρωτηριάζεται και, αφετέρου, διορθώνεται, όταν χρειαστεί» ο ίδιος δίνει και τα ακόλουθα παραδείγµατα: Το λήµµα, λοιπόν, βλαστός, όχι ιδιαίτερα µεγάλο, καταλαµβάνει δώδεκα τυπογραφικούς στίχους στο Λεξικό µε τρία παραθέµατα από τον Ερωτόκριτο και δύο από άλλα έργα. Στην Επιτοµή έχει έκταση µόλις τριών ηµίστηλων στίχων: «βλαστός ο. 1) Βλαστάρι φυτού, κλαδί: Ερωτόκρ. Β ) (Μεταφ.) γόνος, τέκνο: Λίµπον. 35. [αρχ. ουσ. βλαστός. Η λ. και σήµ.]». Είναι φανερό πως τίποτε δεν λείπει: γένος, σηµασίες, συγγραφείς όπου απαντά, έτυµο και µνεία ότι η χρήση της λέξης δεν έχει διακοπεί. Λείπουν, βέβαια, τα παραθέµατα, αλλά αυτό γίνεται, γιατί οι σηµασίες της λέξης είναι προφανείς εδώ και δεν χρειάζονται τη στήριξη των συµφραζοµένων. Στο λήµµα όµως βλαστώνω, όπου η δεύτερη και µεταφορική σηµασία απαιτεί παράδειγµα, αυτό παρατίθεται. Συχνά σε ένα ρήµα µε τρεις σηµασίες έχουµε ισάριθµα παραθέµατα. Η Επιτοµή είναι οικονοµικότατη, όχι όµως εις βάρος της σαφήνειας. είγµα διόρθωσης: στον τόµο του Λεξικού για το λήµµα βλαστολογώ παρεχόταν η σηµασία «αφαιρώ τα χόρτα από το αµπέλι, βοτανίζω». Στον ΙΑ τόµο (σ. 390) ο χρήστης ειδοποιείται: «στο σηµασιολ(ογικό) αντί για τη σηµασία που υπάρχει διάβαζε: - 7 -

8 Κόβω τους βλαστούς αµπελιού ή άλλων φυτών για να αναπτυχθούν καλύτερα, κορφολογώ». Το λήµµα, όλο στην Επιτοµή: «βλαστολογώ. Κόβω βλαστούς αµπελιού ή άλλου φυτού για να αναπτυχθεί καλύτερα: Καλλίµ [µτγν. βλαστολογέω. Η λ. και σήµ.]» 11. Αποτελεί ίσως υπερβολή η διαβεβαίωση ότι «τίποτε δεν λείπει» από µία επιτοµή. Είναι όµως γεγονός ότι η Επιτοµή παρουσιάζει µε ευσύνοπτο τρόπο τις σηµαντικότερες πληροφορίες που καταγράφει το αναλυτικό Λεξικό. Στην Επιτοµή διατηρείται ο χωρισµός των άρθρων του Λεξικού σε α) τυπολογικό, β) σηµασιολογικό και γ) ετυµολογικό-ιστορικό µέρος. α) Στο τυπολογικό καταχωρίζονται οι σηµαντικότεροι τύποι της λέξης, µε τις πλέον απαραίτητες γραµµατικές πληροφορίες, χωρίς όµως παραποµπές στα χωρία όπου εµφανίζονται π.χ. άνθρωπος ο άθρωπος ανθρουπος. απλικεύω αµπλικεύω απλικεύγω απλισεύγω πλικεύω αορ. επλίκευσα ψα µτχ. απλικιµένος πλικεµένος από, προθ. απ απέ αποτά απού αφ π πέ πο πού. εµπροσθινός, επιθ. εµπροστινός µπροστινός οµπροσθινός οµπροστινός. Όπως και στο Λεξικό, ως κανονικός τύπος για τη ληµµατογράφηση προτιµάται ο κοινότερος και «αλωβητότερος» τύπος κάθε λέξης (µε κάποια προτίµηση, ας σηµειωθεί, προς τον λογιότερο τύπο). Σχολιάσαµε ήδη τη χρήση παραπεµπτικών ληµµάτων από µη κοινούς σε συνηθέστερους ή ανέπαφους τύπους. Για τον ίδιο σκοπό χρησιµοποιούνται ενίοτε και γενικά παραπεµπτικά λήµµατα («αρρεβ- αρραβ-», «αφν- αίφν-», «διαφτ- διαφθ-», «πανδρ- παντρ-» κ.ά.). Αρχαίοι τύποι και αρχαϊσµοί χωρίζονται από τους αντίστοιχους «δηµοτικούς» τύπους, εφόσον έχουν διαφορετική λειτουργία ή σηµασιολογία (δεν υπάρχει πολυτυπία χωρίς πολυσηµία): βλ. λ.χ. λήµµατα αστήρ και «αστέρας αστήρ», αστέρι, άστρον καλά, επιρρ. και καλώς κλπ. αλλιώς συνδυάζονται µε παραπεµπτικά λήµµατα, π.χ. «άρρενας άρρην», «γλυκία, γλυκιά γλυκέα». Οµώνυµες λέξεις καταχωρίζονται χωριστά και αριθµηµένες: λ.χ. διάφορος (Ι) το («κέρδος, τόκος») και διάφορος (ΙΙ), επιθ. («διαφορετικός»), βραδύνω (Ι) («χρονοτριβώ») και βραδύνω (ΙΙ) («βραδιάζει»). β) Όσον αφορά το σηµασιολογικό µέρος του άρθρου, τηρείται σε γενικές γραµµές η οργάνωση και σειρά των ερµηνευµάτων, όπως παρουσιάζονται στο Λεξικό. Η σύγκριση πολύσηµων και εκτενών άρθρων (αγροικώ, από, βάνω, βγαίνω, βγάνω, 11 Τριανταφυλλόπουλος, ό.π

9 βλέπω, δίδω, είµαι, εις, κάµνω) δεν έδειξε σηµαντικές διαφορές στην οργάνωση: η συχνότερη αλλαγή είναι η σύµπτυξη των επιµέρους ερµηνευµάτων. Τηρείται, σε γενικές γραµµές, ο περιορισµός: ένα παράθεµα ανά ερµήνευµα. Τα παραθέµατα συνοδεύονται από παραποµπή στο κείµενο όπου εµφανίζονται. Για αρκετά ερµηνεύµατα, ακόµα και για τα πρώτα και βασικά ενός λήµµατος, δεν δίνεται παράδειγµα, αν δεν είναι διαφωτιστικό της σηµασίας, ιδιαίτερα για λέξεις που είναι και σήµερα ζωντανές (π.χ. αβαντζάρω (1), αναπτύσσω (1 & 2), απεικάζω (1), ανωγεγραµµένος, ανώφελος (1), βελάζω, βούλοµαι (1), γλωσσού, δυσκολοεύρετος κ.ά. πολλά) 12. Από τα ερµηνεύµατα παραλείπονται οι αναφορές σε συνώνυµα και συγγενικά. Παραλείπονται ερµηνεύµατα των οποίων τα παραδείγµατα προέρχονται αποκλειστικά από βοηθητικά κείµενα. Εφόσον υπάρχουν, χρησιµοποιούνται νεότερες εκδόσεις των κειµένων. Για να δείξουµε πώς γίνεται η σύµπτυξη και η αναθεώρηση-διόρθωση του σηµασιολογικού µέρους των ληµµάτων, δίνουµε παρακάτω δύο παραδείγµατα. Στον Πίνακα 2 παραθέτουµε αντικριστά µερικά από τα ερµηνεύµατα του ρήµατος βλέπω στο Λεξικό και στην Επιτοµή. Παρατηρούµε αµέσως ότι τα ερµηνεύµατα έχουν την ίδια ακριβώς διατύπωση και στα δύο λεξικά. Η βασική διαφορά στην οργάνωση είναι ότι ορισµένοι φρασεολογισµοί εντάσσονται στην Επιτοµή σε ενιαίο ερµήνευµα, υπό κοινή αρίθµηση (2α-θ). Επίσης, δύο υποερµηνεύµατα (16γ-δ) δεν καταχωρίζονται υπό ενιαία σηµασιολογική και συντακτική περιγραφή (23γ1-2 στο Λεξικό). Πρόκειται για εντελώς επουσιώδεις αλλαγές. Ίσως η µόνη σηµαντική παράλειψη είναι της σηµασίας «ακούω» (31) παρ όλο που το παράδειγµα «πρόβαλε να δεις ένα χαµπέρι» προέρχεται από βοηθητικό κείµενο (Το τραγούδι της Σούσας), είναι αρκετά συστηµατική στο πεδίο των «αισθήσεως σηµαντικών» η µετωνυµική χρήση ενός ρήµατος µε τη σηµασία άλλου βλ. και σήµερα: πρώτα να δεις τι έχει να σου πει άκου να δεις! πβ. λήµµα ακούω, ερµήνευµα 8: «αισθάνοµαι µε αισθητήριο του σώµατός µου (εδώ της όσφρησης), οσφραίνοµαι: την µυρωδιάν ακούσι». βλέπω (Λεξικό) βλέπω (Επιτοµή) 12 Σε άλλες περιπτώσεις δεν είναι σαφές γιατί δεν παραλείπεται το σχετικό παράδειγµα (λ.χ. διάβασµα (α), διαβάτης, ερηµίτης). Ίσως θα έπρεπε να τηρηθεί απαρέγκλιτα η αρχή «ένα παράδειγµα ανά ερµήνευµα». Το παράδειγµα δεν επεξηγεί µόνο τη σηµασία ούτε διασώζει απλώς το «άρωµα» της λέξης παρέχει επίσης, µε ενδεικτικό τρόπο, χρήσιµες συντακτικές πληροφορίες, λ.χ. ότι το απεικάζω µε τη σηµασία «παροµοιάζω» (1) χρησιµοποιείται σε συντάξεις του τύπου «απεικάζω ΟΦ (µε) ΟΦ», περίπου όπως και το «παροµοιάζω» (µέγα κακόν, µέγα θηριόν ο φθόνος ένι, φίλοι σκορπίον απεικάζουν το µε µύρια κεντρούνια, είναι το µάλλον µακροσκελές παράδειγµα του Λεξικού)

10 βλέπω (Λεξικό) βλέπω (Επιτοµή) 1α) βλέπω, έχω την αίσθηση της όρασης 1α) βλέπω, έχω την αίσθηση της όρασης 1β) έχω την ικανότητα να βλέπω 1β) έχω την ικανότητα να βλέπω 1γ) αντικρίζω 1γ) αντικρίζω 1δ) στρέφω το βλέµµα 1δ) στρέφω το βλέµµα 2α) φρ. βλέπω την ηµέραν = ξυπνώ 2α1) Φρ. βλέπω την ηµέραν = ξυπνώ 2β)»»=ζω 2α2)»» = ζω 3) βλέπω καλήν ηµέραν = βρίσκω χαρά στη ζωή µου 2β) βλέπω καλήν ηµέραν = βρίσκω χαρά στη ζωή µου 4) φρ. βλέπω ηµέραν = κατά τη διάρκεια της ηµέρας 2γ) βλέπω ηµέραν = κατά τη διάρκεια της ηµέρας 5) φρ. (προκ. για µοναχό) βλέπω τον κόσµον = ζω προσωρινώς έξω από τη µονήν 2δ) βλέπω τον κόσµον = (προκ. για µοναχό) ζω προσωρινώς έξω από τη µονή 6) φρ. βλέπω το θάνατο, αγγέλους = πεθαίνω 2ε) βλέπω αγγέλους άγγελος Α 3 φρ. 7) φρ. βλέπω εις τον ύπνον µου (κάπ.) = ονειρεύοµαι (κάπ.) 8) φρ. δεν βλέπω ύπνον = αδυνατώ να κοιµηθώ, να ησυχάσω 2στ) βλέπω θάνατον = πεθαίνω 2ζ) βλέπω εις τον ύπνον µου κάπ. ή κ. = ονειρεύοµαι κάπ. ή κ. 2η) δεν βλέπω ύπνον = αδυνατώ να κοιµηθώ, να ησυχάσω 9) φρ. δε βλέπω την ώρα να = ανυποµονώ να 2θ) δε βλέπω την ώρα να = ανυποµονώ να 10α) παρακολουθώ µε το βλέµµα 3α) παρακολουθώ µε το βλέµµα 18) πληροφορούµαι 11) πληροφορούµαι 19α) καταλαβαίνω, αντιλαµβάνοµαι 12α) καταλαβαίνω, αντιλαµβάνοµαι 19β) διαπιστώνω 12β) διαπιστώνω 23α) φροντίζω, προσπαθώ 16α) φροντίζω, προσπαθώ 23β) προστατεύω, διαφυλάττω κάπ. ή κ. 16β) προστατεύω, διαφυλάττω κάπ. ή κ. 23γ1) (µέσ.) προφυλάσσοµαι, παίρνω τα µέτρα µου, προσέχω τον εαυτό µου 16γ) (µέσ.) προφυλάσσοµαι, παίρνω τα µέτρα µου, προσέχω τον εαυτό µου 23γ2) (µέσ.) διασώζοµαι, γλυτώνω 16δ) (µέσ.) διασώζοµαι, γλυτώνω 31) ακούω 32) ζω ένα γεγονός 24) ζω ένα γεγονός 33) (προστ. αορ. β προσ.) να!, ιδού 25) (προστ. αορ. β πρόσ.) να!, ιδού Πίνακας 2: Σύγκριση των ερµηνευµάτων της λέξης βλέπω Στον Πίνακα 3 καταχωρίζονται όλα τα ερµηνεύµατα του ρήµατος αγροικώ. Εδώ οι διαφορές είναι πολύ περισσότερες. Παραλείπονται αρκετά ερµηνεύµατα που

11 σχετίζονται µε διαφορετικές συντάξεις (Ι 1β1-5) ή σηµασιολογικές αποχρώσεις του ρήµατος (ΙΙΙ 1δ-ς) παραλείπεται επίσης µία µεταγενέστερη προσθήκη. Ορισµένες από τις µεταβολές αυτές είναι και πάλι επουσιώδεις. Σε ορισµένες όµως περιπτώσεις αποτέλεσµα των παραλείψεων είναι να χάνονται συστηµατικές σηµασιολογικές διακρίσεις λ.χ., η σύνταξη αισθήσεως σηµαντικού ή γνωστικού ρήµατος µε ονοµατικό αντικείµενο εκφράζει κατά κανόνα άµεση εννόηση (Ι 2α, παράδειγµα: ας φύγωµεν από δεπά να µη µασε γροικήσει τούτη) ενώ µε ουσιαστική πρόταση δηλώνεται έµµεση διαπίστωση (Ι 2β, παράδειγµα: και σύντοµα γροικήσασιν πως εγυµνοί εγυρίζαν Ι 1β 4, παράδειγµα: έδωκέν τους ν αγροικήσουν ότι αρέσαν τους τα λογία) πβ. παρόµοια ερµηνεύµατα για το βλέπω στον Πίνακα 2 (18, 19α-β / 11, 12αβ). 13 Προφανώς, η σύµπτυξη των ερµηνευµάτων δεν υπακούει σε συστηµατικά σηµασιολογικά κριτήρια, αλλά µάλλον στη διαίσθηση των συντακτών. αγροικώ (Λεξικό) Ι 1α) καταλαβαίνω, έχω την ικανότητα να κρίνω Ι 1β 1 ) κατανοώ, καταλαβαίνω (κάποιον) Ι 1β 2 ) κατανοώ, καταλαβαίνω (κάτι) Ι 1β 3 ) καταλαβαίνω (κάτι από κάποιον) Ι 1β 4 ) καταλαβαίνω (µε πρόταση) Ι 1β 5 ) το µέσο: µπορώ να συνεννοηθώ (µε κάποιον) Ι 2α) αντιλαµβάνοµαι, «παίρνω είδηση» (κάποιον, κάτι) Ι 2β) αντιλαµβάνοµαι (µε πρόταση) Ι 3α) κρίνω, θεωρώ, νοµίζω Ι 3β) υπολογίζω, θεωρώ σηµαντικό, εκτιµώ Ι 3γ) κρίνω (ότι είναι δυνατό), προβλέπω Ι 3δ) κρίνω σωστό Ι 3ε) προτίθεµαι Ι 4α) ξέρω Ι 4β) ξέρω, µπορώ να κάνω κάτι ΙΙ 1α) αισθάνοµαι ΙΙ 1β) ξυπνώ ΙΙ 1γ) αντιλαµβάνοµαι (κάτι) µε τις αισθήσεις, αγροικώ (Επιτοµή) Ι 1α) καταλαβαίνω, κατανοώ Ι 1β) (µεσ.) συνεννοούµαι Ι 2) αντιλαµβάνοµαι Ι 3α) κρίνω, θεωρώ Ι 3β) υπολογίζω, θεωρώ σηµαντικό, εκτιµώ Ι 3γ) προβλέπω Ι 3δ) κρίνω σωστό Ι 3ε) προτίθεµαι Ι 4α) ξέρω Ι 4β) µπορώ (να κάνω κ.) ΙΙ 1α) αισθάνοµαι ΙΙ 1γ) ξυπνώ ΙΙ 1β) αντιλαµβάνοµια κ. µε τις αισθήσεις 13 Θα µπορούσε κανείς να έχει ορισµένες επιφυλάξεις για τη λογική οργάνωση των ερµηνευµάτων. Γενικά, στο Λεξικό γίνεται προσπάθεια να προηγηθούν των µεταγενέστερων οι γενετικά πρώτες και των ειδικότερων οι γενικότερες σηµασίες. Η δοµή του λήµµατος όµως δεν αντανακλά τόσο τη λογική οργάνωση των εννοιών µιας λέξης, όπως επιβάλλεται σε συγχρονικά λεξικά µιας γλώσσας, όσο τις καταγεγραµµένες χρήσεις της σε ένα σώµα κειµένων βλ. παρακάτω

12 αισθάνοµαι (κάτι) αγροικώ (Λεξικό) ΙΙ 1δ) αισθάνοµαι (συναισθηµατικά) ΙΙ 1ε) αισθάνοµαι (µε πρόταση) ΙΙ 1ς) υποµένω (κάτι) ΙΙ 2) διαισθάνοµαι, προαισθάνοµαι ΙΙΙ 1α) ακούω ΙΙΙ 1β) κάνω κάποιον να ακούσει ΙΙΙ 1γ) ακούω µε προσοχή (κάτι) ΙΙΙ 1δ) σε προστ. πρόσεξε ΙΙΙ 1ε) ακούω µε καλή διάθεση ΙΙΙ 1ς) εισακούω ΙΙΙ 1ζ) υπακούω ΙΙΙ 2) δίνω τη δυνατότητα σε κάποιον να ακουστεί ΙΙΙ 3α) ακούω, πληροφορούµαι ΙΙΙ 3β) το παθητ.=ακούοµαι, γίνοµαι γνωστός Προσθήκη 14 ) το παθητ. γροικώµαι=αναγνωρίζοµαι, γίνοµαι παραδεκτός αγροικώ (Επιτοµή) ΙΙ 2) διαισθάνοµαι, προαισθάνοµαι ΙΙΙ 1α) ακούω ΙΙΙ 1γ) κάνω κάποιον να ακούσει ΙΙΙ 1β) ακούω µε προσοχή ΙΙΙ 1δ) (σε προστ.) πρόσεχε! ΙΙΙ 1ε) εισακούω ΙΙΙ 1ς) υπακούω ΙΙΙ 2) δίνω τη δυνατότητα σε κάπ. να ακουστεί ΙΙΙ 3) πληροφορούµαι ΙΙΙ 4) (µέσ.) ακούγοµαι, γίνοµαι γνωστός Πίνακας 3: Σύγκριση των ερµηνευµάτων της λέξης αγροικώ γ) Στο ιστορικό- ετυµολογικό µέρος της Επιτοµής περιέχονται ίσως οι περισσότερες προσθήκες και αναθεωρήσεις. Οι αναθεωρήσεις αυτές δεν έχουν να κάνουν τόσο µε το έτυµο της λέξης όσο µε την πρώτη της µνεία, την περίοδο εξάπλωσης της χρήσης της, την πιθανή πιστοποίησή της σε νεότερη ιδιωµατική χρήση περιλαµβάνονται επίσης παραποµπές στη νεότερη βιβλιογραφία, σε µελετήµατα και σε λεξικά, λ.χ. σε πιο πρόσφατους τόµους του Lexicon του Ε. Trapp βλ. λήµµατα αβγοτάριχον, αγκύλας, αλάργα, αλάτρευτος, αναπλαρέα, απαληθινός, αποκουµπίζω, απόκουπα, αποστροφή, αφιόρκος, βίτσα, βούρδουλος, γασµούλος, γκιόστρα, γουλίν, γουλτίζω, γούργουθας, δεκανίκιν, διαβατικόν (ΙΙ), διαδεσµός, διβάµπουλον, διβικίτσιν, διορθώνω, δοκώ, δόχνει, δρόλυκος, ελαιοτριβείο, έλειγµαν, εξυστέρου, επακουµβίζω, επέχω, επιβουλή, επιδεξιεύοµαι, επικαθίζω, επίκοπα, επιλούρικον, επινόµι, επίορκος, επιταυτού, ερηµείος, ευεκτός, ευχαρίζοµαι, ζάµβυξ, ζουπάνος, ζούστρα, ζυγαστικός, ζωάρκεια, ζωντίµιον, θεληµατάρης, θυρανοίξια, κάθεδρος, καπιτρούλιον, κινστέρνα, κολέτα κ.ά. πολλά. Πολύ συχνά το ετυµολογικό 14 Λεξικό Ι, σ. *

13 µέρος καταλαµβάνει τη µεγαλύτερη έκταση σ ένα λήµµα (λ.χ. επικέρνης), δίνοντας την εντύπωση ενός ετυµολογικού λεξικού. Οι σηµαντικές αυτές προσθήκες και αναθεωρήσεις στο ιστορικό-ετυµολογικό µέρος είναι βέβαιο ότι θ αποδειχτούν πολύτιµες στην περίπτωση που η Επιτοµή αυτή αξιοποιηθεί µελλοντικά για τη συγκρότηση επιτέλους ενός Ιστορικού Λεξικού της Νεοελληνικής Γλώσσας. Για όλα τα παραπάνω µπορεί κανείς να υποθέσει ότι τηρείται αρχείο αλλαγών, ώστε να χρησιµοποιηθεί στην κατάρτιση Παραρτήµατος προσθηκών/βελτιώσεων στον ΙΕ τόµο του Λεξικού, σύµφωνα µε την πάγια τακτική του Κριαρά και των συνεργατών του. Ας σηµειωθεί τέλος ότι ελάχιστα τυπογραφικά λάθη διαπιστώσαµε στην Επιτοµή. ιπλοπατήµατα παρουσιάζονται στις σσ. 316 λ. διαβατός, 356 λ. εγκαλώ, 398 λ. εξαλλοπροσωπίζω. Η ηλεκτρονική έκδοση της Επιτοµής Η Επιτοµή είναι διαθέσιµη στον ηλεκτρονικό κόµβο του Κέντρου Ελληνικής γλώσσας (www.komvos.edu.gr) µαζί µε το Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής του Ιδρύµατος Μανόλη Τριανταφυλλίδη και τον Α τόµο του Greek-English Dictionary του. Γεωργακά. Η ψηφιοποίηση αυτών των λεξικών έγινε κυρίως για χρήση στην εκπαίδευση, όµως µπορούν τώρα να χρησιµοποιηθούν αποτελεσµατικότερα και για ερευνητικούς σκοπούς. Η αναζήτηση στο Λεξικό µπορεί να γίνει κατά λέξη (τύπο), τύπο λήµµατος (µέρος του λόγου), ερµήνευµα, παράδειγµα, αναφορά (παραποµπή σε κείµενο) και ετυµολογία. Είναι επίσης δυνατή η συνδυασµένη αναζήτηση, µε περισσότερα του ενός πεδία. Αποτέλεσµα της αναζήτησης σε κάθε περίπτωση είναι ολόκληρο το λήµµα αν δηλαδή αναζητήσει κανείς παραδείγµατα που περιέχουν µια συγκεκριµένη λέξη, θα παραπεµφθεί σε όλα τα λήµµατα στα οποία περιλαµβάνονται παραδείγµατα µε τη λέξη αυτή και όχι απευθείας στο ίδια τα παραδείγµατα. Η «ληµµατοκεντρική» αυτή οργάνωση της αναζήτησης την καθιστά κάπως δύσχρηστη. Κανονικά, η αναζήτηση θα έπρεπε να παραπέµπει τον χρήστη του λεξικού στο µέρος του λήµµατος που αποκλειστικά τον ενδιαφέρει. Στην Εικόνα 1 βλέπουµε τα αποτελέσµατα της αναζήτησης για παραδείγµατα που περιέχουν τη λέξη ανδρεία. Με τον τρόπο αυτό µπορεί να δηµιουργηθεί ένα

14 καινούριο αρχείο παραθεµάτων (citation file) για κάθε λέξη, στο οποίο προφανώς θα περιλαµβάνονται και παραδείγµατα που δεν είχαν ληφθεί υπόψη στην αρχική αποδελτίωση. Η πρακτική αυτή µπορεί να χρησιµοποιηθεί για αναθεωρήσεις του Λεξικού και της Επιτοµής λ.χ. για τον εντοπισµό «διδασκαλικότερων» παραδειγµάτων. Μπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί για συγκριτικές έρευνες λ.χ. πολλά έχουν γραφτεί από γλωσσολόγους σχετικά µε τη συντακτική και σηµασιολογική διάκριση των συνδέσµων ότι, πως, που λείπουν όµως από τη σχετική βιβλιογραφία έρευνες σε ιστορική προοπτική. Εικόνα 1: Νέα παραθέµατα για τη λέξη ανδρεία Στην Εικόνα 2 βλέπουµε τα αποτελέσµατα της συνδυασµένης αναζήτησης όλων των ρηµάτων που προέρχονται από τα ιταλικά. Τέτοιες αναζητήσεις µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να γίνουν ενδιαφέρουσες συγκρίσεις, λ.χ. των ετυµολογιών του Λεξικού της Κοινής Νεοελληνικής του Ιδρύµατος Τριανταφυλλίδη µε εκείνες του Λεξικού Κριαρά

15 Εικόνα 2: Ρήµατα που προέρχονται από τα ιταλικά Σε ψηφιακή µορφή έχουµε µόνο την Επιτοµή και όχι ολόκληρο το Λεξικό του Κριαρά. Η δηµιουργία µιας βάσης δεδοµένων που να περιλαµβάνει ολόκληρο το Λεξικό θα ήταν προϋπόθεση για να εκδοθεί κάποτε αναθεωρηµένο. Η βάση αυτή θα µπορούσε επίσης να χρησιµοποιηθεί για την αποτελεσµατικότερη συγκρότηση της Eπιτοµής, µε τρόπους που ήδη υποδείξαµε. Συµπεράσµατα Το Λεξικό του Κριαρά, όπως κάθε ιστορικό λεξικό, στηρίζεται σε αποδελτιωµένο σώµα κειµένων. Το corpus του Λεξικού είναι τα «δηµώδη ή δηµοτικίζοντα» κείµενα της µεσαιωνικής γραµµατείας της περιόδου εν χρειάζεται εδώ ν αναφερθούµε στους λόγους που οδήγησαν στην επιλογή αυτού του σώµατος ούτε στα προβλήµατα συγκρότησης και οριοθέτησής του. Αυτό που έχει σηµασία να επισηµάνουµε είναι ότι στη σαραντάχρονη πορεία του το Λεξικό χρειάστηκε να κινηθεί προς δύο κατευθύνσεις ταυτόχρονα: από τη µια προς τον εµπλουτισµό και την αναθεώρηση της δηµοσιευµένης του ύλης, από την άλλη προς την αύξηση και την αναθεώρηση των ίδιων των κειµένων της «πρώτης ύλης» στην αποδελτίωση των

16 οποίων βασίζεται το ληµµατολόγιό του. Από τις σηµαντικότερες παράπλευρες ωφέλειες του Λεξικού είναι ότι οδήγησε σε αρτιότερη έκδοση πολλών µεσαιωνικών κειµένων, όπως µαρτυρεί το πλούσιο εκδοτικό έργο του ίδιου του Κριαρά και των συνεργατών του και όπως αποκαλύπτουν οι Πίνακες χωρίων που διορθώνονται στο Λεξικό, καταρτισµένοι από την Κοµνηνή Πηδώνια 15. Από την άποψη αυτή, το Λεξικό λειτούργησε σαν ένα τεράστιο ερευνητικό πρόγραµµα, στο οποίο κατά καιρούς πολλοί νεότεροι επιστήµονες εκπαιδεύτηκαν. Η Επιτοµή, αντιθέτως, δεν στηρίζεται σε σώµα κειµένων στηρίζεται στο Λεξικό. Το corpus της είναι το Λεξικό, θα λέγαµε, µε την έννοια ότι πεδίο αναφοράς της Επιτοµής είναι το ήδη καταρτισµένο ληµµατολόγιο και δευτερευόντως µόνον το σώµα κειµένων βάσει του οποίου συγκροτήθηκε το ληµµατολόγιο αυτό. Η µάλλον αναγκαστική επιλογή να µην αξιοποιηθεί εκ νέου το σώµα κειµένων του Λεξικού (του οποίου η επεξεργασία θα µπορούσε πλέον να γίνει ευχερέστερα µε τα σύγχρονα εργαλεία της πληροφορικής, αλλά µόνο αφού θα είχε δαπανηθεί χρόνος ικανός για την ψηφιοποίηση των κειµένων) και, επιπλέον, η µάλλον ατυχής επιλογή να µην ψηφιοποιηθεί το ίδιο το Λεξικό παρά µόνον η Επιτοµή, σηµαίνουν ότι, ήδη από το σχεδιασµό της, η Επιτοµή είναι αποφασισµένη να επιφέρει στο Λεξικό τις ελάχιστες δυνατές αναθεωρήσεις. εν πρέπει βέβαια να έχει κανείς την απαίτηση να ξαναγίνει το Λεξικό από την αρχή. Η Επιτοµή εντάσσεται στο ερευνητικό πρόγραµµα του Λεξικού βάσει ενός µετριοπαθούς σχεδίου: τη δηµιουργία µιας χρηστικότερης εκδοχής, αναθεωρηµένης σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που έχουν ήδη τεθεί από τον Κριαρά και συµπληρωµένης µε τα νεότερα εκδοτικά και βιβλιογραφικά στοιχεία που το Λεξικό δεν θα µπορούσε να έχει λάβει υπόψη του. Μπορούµε να δούµε τις µετριοπαθείς αυτές επιλογές σαν ένδειξη σεβασµού σ ένα µνηµειώδες έργο. Η Επιτοµή διευρύνει τη χρήση του Λεξικού µένοντας πιστή στις αρχές του. εν προσφέρει νέα επεξεργασία του γλωσσικού υλικού, δεν παρεµβαίνει στην αποδελτίωση και, κυρίως, δεν αυθαιρετεί. Η Επιτοµή δεν είναι παρά η χρηστική εκδοχή του αναλυτικού Λεξικού. Το πρόβληµα είναι ότι η Επιτοµή µαζί µε τα πλούτη κληρονοµεί και τα χρέη. Έτσι, η Επιτοµή δεν λύνει ούτε αντιµετωπίζει τα µεγάλα µεθοδολογικά προβλήµατα του 15 Βυζαντινά 7, 1975, σσ (για τους τόµους Α -Γ ) ΕΕΦΣΠΘ ΚΒ, 1984, σσ (για τους τόµους -Η )

17 Λεξικού. Αναφέρω τα σηµαντικότερα, κατά τη γνώµη µου: πώς διαχωρίζονται οι λόγιες από τις λαϊκές λέξεις στον γραπτό λόγο, δηλαδή σ ένα µέσο λόγιο εξ ορισµού πώς γίνεται, ακολούθως, η επιλογή και ο χωρισµός των κειµένων σε «κύρια» και σε «βοηθητικά» πώς καταγράφεται η «πρωτονεοελληνική» µορφή της γλώσσας µε κριτήρια που δεν είναι αναχρονιστικά, που δεν µεταφέρουν δηλαδή αναδροµικά στο παρελθόν τη γνώση που έχουµε για τη σηµερινή µορφή της γλώσσας µας ποια και πόση επίδραση άσκησε η δηµοτικιστική ιδεολογία του Κριαρά στην κατάρτιση και τη σύσταση του ληµµατολογίου; Τέλος, παρά τον «εκµοντερνισµό» που επιχειρεί, η Επιτοµή, επίσης, µένει δέσµια των περιορισµών και των λεξικογραφικών συµβάσεων που ίσχυαν όταν άρχισε να συντάσσεται το Λεξικό. Η σηµαντικότερη ίσως σύµβαση της «παραδοσιακής» λεξικογραφίας είναι η έµφαση στη λέξη και όχι στον παραγωγικό µηχανισµό της γλώσσας. Έτσι, δεν υπάρχουν στην Επιτοµή, ακριβώς επειδή δεν υπάρχουν και στο Λεξικό, «µορφολογικά» λήµµατα, στα οποία να καταγράφονται οι λειτουργίες των προθηµάτων και των επιθηµάτων της µεσαιωνικής γλώσσας 16. Ένα λήµµα για το επίθηµα ίσα, λ.χ., θα κατεδείκνυε ενδεχοµένως πόσο τεκµηριωµένες είναι, ιστορικά τουλάχιστον, οι σχετικές ρυθµιστικές προτάσεις του Κριαρά, που ζητά την καθιέρωση τύπου συγγράφισσα κατά τα παλαιότερα έχθρισσα, Ελλήνισσα κ.ά. Η καταγραφή επίσης συνηθέστερων πρώτων και δεύτερων συνθετικών θα κατεδείκνυε ενδεχοµένως ότι η ιδεολογία του νεολογικού συνθετισµού, όπως αποτυπώνεται λ.χ. στη µετάφραση των οµηρικών επών από τους Καζαντζάκη-Κακριδή, δεν στερείται ιστορικού προηγουµένου, κι ας έχουν εν τω µεταξύ αλλάξει οι αισθητικές αξιολογήσεις των νεολογικών συνθέτων 17. Ίσως όµως για τις «ελλείψεις» αυτές να ισχύει η αρχή του Hans Neumann, την οποία επικαλείται ο ίδιος ο Εµµ. Κριαράς, στον πρώτο κιόλας τόµο του Λεξικού 16 Κατά το παράδειγµα, ενδεχοµένως, του Λεξικού της Κοινής Νεοελληνικής του Ιδρύµατος Τριανταφυλλίδη, του µορφολογικότερου ίσως λεξικού της γλώσσας µας. 17 Εντυπωσιάζει πράγµατι η ποικιλία των συνθέτων «που µε τόση ευκολία δηµιουργούνται στη µεσαιωνική και νέα γλώσσα από ελληνικά και ξενικά πολιτογραφηµένα στοιχεία» (Μ. Τριανταφυλλίδης, Νεοελληνική Γραµµατική Ιστορική Εισαγωγή, Αθήνα, 1938 [=Άπαντα Μανόλη Τριανταφυλλίδη, 3 ος τ., Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη, 1981], σ. 32/ 34) ενδεικτικά: αγριοβαρβαρόθυµος, ανηθοµαλαθρόκουκα, βαλοτρύπα, βασανοτυραννώ, βλοσυρόµµατος, βορβοροκύλιση, γαϊτανόφρυδος, γιανιτσαροµάζωµα, διπλοκαλαµαράτος, ηλιοχρυσοπλούµιστος, θανατοφορεµένος, καµαροτριχάρης, κρινοτριανταφυλλόροδος, κουκουροβουκινάτορας, παγχρυσολουλουδάτος, παχυµουλαράτος, ποθοενασκόλητος, φουκτοκωλοτρυπάτος κ.ά

18 του 18, ότι δηλαδή «δεν πρέπει να επιχειρεί να κάνει κανείς µέσα στο λεξικό εκείνο που κάποτε θα κάµει ένας άλλος µε το λεξικό». Σηµασία τώρα έχει να ολοκληρωθεί το έργο του Κριαρά. Οι συνεχιστές του έργου του θα αξίζουν τον έπαινο και την ευγνωµοσύνη µας Λεξικό Α, σ. ις. 19 Η κριτική αυτή ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του Προοριζόταν να δηµοσιευτεί σε ειδική έκδοση του ΚΕΓ, επιµ. Ι. Ν. Καζάζη, αφιερωµένη στο Λεξικό Κριαρά και στην Επιτοµή του. Η καθυστερηµένη δηµοσίευσή του σήµερα θα έπρεπε κανονικά να περιλάβει αναφορές και στον δεύτερο τόµο της Επιτοµής (Λ παραθήκη) που κυκλοφόρησε εν τω µεταξύ (Θεσσαλονίκη 2003). Αν και δεν συµπεριέλαβα παραδείγµατα από τον δεύτερο τόµο, είµαι πεπεισµένος ότι όσα αναφέρω εδώ για τον πρώτο ισχύουν, mutatis mutandis, και για τον δεύτερο, µε τον οποίο ολοκληρώνεται η Επιτοµή ως επιτοµή: δεν έχει ακόµη κυκλοφορήσει ο 15 ος τόµος του Λεξικού ούτε η Επιτοµή του. Οφείλω θερµές ευχαριστίες στον Τ.Α. Καραναστάση για τις διευκρινίσεις που τόσο πρόθυµα µου έδωσε καθώς και για τις διορθώσεις του σε προσχέδιο αυτής της κριτικής

Το λεξικογραφικό έργο του Εμμανουήλ Κριαρά

Το λεξικογραφικό έργο του Εμμανουήλ Κριαρά Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος Θεσσαλονίκη, 16/12/2011 Σπύρος Α. Μοσχονάς Το λεξικογραφικό έργο του Εμμανουήλ Κριαρά Κυρίες και κύριοι, Το λεξικογραφικό έργο του Εμμ. Κριαρά περιλαμβάνει: α. το Λεξικό της

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Οδηγίες για την ανάπτυξη εξεταστικών ερωτημάτων

Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Οδηγίες για την ανάπτυξη εξεταστικών ερωτημάτων Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Οδηγίες για την ανάπτυξη εξεταστικών ερωτημάτων Εισαγωγή Από το Μάιο του 2011 έγιναν ουσιαστικές και ριζικές αλλαγές στο πιστοποιητικό ελληνομάθειας, που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

28/5/2010 Αριθµ. Πρωτ.: ***/2009 Ειδ. Επιστήµονας : Μ. Μπλιάτη

28/5/2010 Αριθµ. Πρωτ.: ***/2009 Ειδ. Επιστήµονας : Μ. Μπλιάτη 28/5/2010 Αριθµ. Πρωτ.: ***/2009 Ειδ. Επιστήµονας : Μ. Μπλιάτη Κύριο Μιχάλη Κοντογιάννη Ειδικό Γραµµατέα Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας, ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα: «Βιβλία Γλώσσας Α, Β, Γ ηµοτικού», «Μαθηµατικά Α, Β ηµοτικού»

Θέµατα: «Βιβλία Γλώσσας Α, Β, Γ ηµοτικού», «Μαθηµατικά Α, Β ηµοτικού» 1 ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Για την ενηµέρωση των υποψηφίων συγγραφέων εγχειριδίων Γλώσσας και Μαθηµατικών, κοινοποιούµε απάντηση σε σχετικό ερωτηµατολόγιο που µας είχαν υποβάλει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ ΙΑΤΕ ΑΠΘ. 5η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΟΛΟΓΩΝ

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ ΙΑΤΕ ΑΠΘ. 5η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΟΛΟΓΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ ΙΑΤΕ 5η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΟΛΟΓΩΝ Σπύρος Δόικας translatum@translatum.gr ΑΠΘ Τομέας Μετάφρασης του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά στοιχεία 1.1 Η τρέχουσα αντιμετώπιση του γλωσσικού δανεισμού 1.2 Η προσέγγιση του θέματος μέσα από το σχολείο 1.3 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 556 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ματούλας Γεώργιος άσκαλος Σ Ευξινούπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ. 1.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ. 1.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ 1.1 Εισαγωγή Η Ευρωπαϊκή Ένωση διευρύνεται και αλλάζει. Τον Μάιο του 2004, δέκα νέες χώρες εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διεύρυνση αποτελεί µια ζωτικής σηµασίας

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό. Σύνοψη Μελέτης

Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό. Σύνοψη Μελέτης Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό Σύνοψη Μελέτης Η παρούσα µελέτη των Πινάκων Εισροών-Εκροών µε επίκεντρο τους τοµείς τουρισµού του έτους 1992 εκπονήθηκε µε χρηµατοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Η βιβλιοθήκη της Ι.Μ. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου

Η βιβλιοθήκη της Ι.Μ. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ελένη Γαλιώτου Τμήμα Πληροφορικής, ρ ΤΕΙ Αθήνας 1-10-2010 1 Η βιβλιοθήκη της Ι.Μ. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Σκιάθου Ψηφιοποίηση Το ερευνητικό έργο «ΠΟΛΥΤΙΜΟ» Πρόσβαση στο περιεχόμενο των ιστορικών βιβλίων

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη της Αυτογνωσίας και της ηµιουργικότητας. των Μαθητών του Λυκείου: Μία έρευνα ράση

Ανάπτυξη της Αυτογνωσίας και της ηµιουργικότητας. των Μαθητών του Λυκείου: Μία έρευνα ράση Ανάπτυξη της Αυτογνωσίας και της ηµιουργικότητας των Μαθητών του Λυκείου: Μία έρευνα ράση Στόχοι και άξονες της έρευνας-δράσης Στόχος του προγράµµατος ήταν η επιµόρφωση εκπαιδευτικών ευτεροβάθ- µιας εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ Η έκθεση ακαδημαϊκών ενδιαφερόντων συνοδεύει σχεδόν πάντα την αίτηση για την είσοδο σε οποιοδήποτε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών. Την έκθεση ακαδημαϊκών ενδιαφερόντων

Διαβάστε περισσότερα

Εμμανουήλ Γ. Κριαράς (1906-2014): Eνας δάσκαλος του γένους

Εμμανουήλ Γ. Κριαράς (1906-2014): Eνας δάσκαλος του γένους Εμμανουήλ Γ. Κριαράς (1906-2014): Eνας δάσκαλος του γένους ΤΟ ΒΗΜΑ: 24/08/2014 «Στη ζωή μου δεν είχα πάθη πολλά, μόνο δύο: για τη γλώσσα και για τη σύζυγό μου» είχε εκμυστηρευθεί πριν από λίγα χρόνια στο

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα εξέτασης της συµπεριφοράς των εµπορικών επιχειρήσεων ως προς την εισαγωγή του Ευρώ.

Έρευνα εξέτασης της συµπεριφοράς των εµπορικών επιχειρήσεων ως προς την εισαγωγή του Ευρώ. Έρευνα εξέτασης της συµπεριφοράς των εµπορικών επιχειρήσεων ως προς την εισαγωγή του Ευρώ. Ετοιµάστηκε ειδικά από την ICAP για την Τράπεζα της Ελλάδος ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ :ICAP A.E. Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια Ανάπτυξης Λόγου και Οµιλίας

Στάδια Ανάπτυξης Λόγου και Οµιλίας Στάδια Ανάπτυξης Λόγου και Οµιλίας Το παιδί ξεδιπλώνει τις γλωσσικές ικανότητες του µε το χρόνο. Όλα τα παιδιά είναι διαφορετικά µεταξύ τους και το κάθε ένα έχει το δικό του ρυθµό. Τα στάδια ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ. Κωδικός Έργου σε Επιτροπή Ερευνών/ΕΛΚΕ του ΑΠΘ : 90714 ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ. Κωδικός Έργου σε Επιτροπή Ερευνών/ΕΛΚΕ του ΑΠΘ : 90714 ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ Άνθρωποι του Κάτω Κόσµου: ιδεολογίες και πολιτικές διακρίσεων, αποκλεισµού και διώξεων στη σύγχρονη εποχή. Ιστορικό ανθολόγιο και εκπαιδευτικός οδηγός. People of the Underworld: ideologies

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ Επιστηµονικός-Επαγγελµατικός Φορέας των Ψυχολόγων (ν.991/79, 2646/98, 2005/36/ EK) Έτος Ιδρύσεως 1963 Μέλος E.F.P.A Λεωφόρος Βασιλίσσης Αµαλίας 42 Αθήνα 16-07-2014 10558 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 2014-2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 17448 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Κατσικογιώργου Ειρήνη Θέματα Α. Στο κείμενο καταγράφονται τα χαρακτηριστικά του δημοσιογραφικού

Διαβάστε περισσότερα

Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα

Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα Ιωάννης Π. Γεροθανάσης Καθηγητής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Πρώην Πρύτανης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Μέλος της Α ΙΠ Η ανώτατη εκπαίδευση, η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΓΛΩΣΣΙΑ VIII ΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: ΜΑΪΣΤΡΟΣ ΓΙΑΝΗΣ, ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗ: ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ (Β )

ΤΕΧΝΟΓΛΩΣΣΙΑ VIII ΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: ΜΑΪΣΤΡΟΣ ΓΙΑΝΗΣ, ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗ: ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ (Β ) ΤΕΧΝΟΓΛΩΣΣΙΑ VIII ΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: ΜΑΪΣΤΡΟΣ ΓΙΑΝΗΣ, ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗ: ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ (Β ) ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της άσκησης είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση συστήματος διόρθωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ CYPRUS COLLEGE ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (µε αποτίµηση

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες τμημάτων & επιπέδων _v.1. Πληροφορίες τμημάτων & επιπέδων. τηλέφωνα επικοινωνίας: 211.403-7682 & 690.9012085 email: info@valores.

Πληροφορίες τμημάτων & επιπέδων _v.1. Πληροφορίες τμημάτων & επιπέδων. τηλέφωνα επικοινωνίας: 211.403-7682 & 690.9012085 email: info@valores. 2013 Πληροφορίες τμημάτων & επιπέδων ΒΑΣΙΚΟ Επίπεδο A Περιγραφή βασικού επιπέδου Α1 Ολοκληρώνοντας το επίπεδο Α1 της Ισπανικής γλώσσας, ο σπουδαστής θα είναι ικανός να κατανοήσει και να χρησιμοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

OFFICE SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53626/01ΝΤ/Β/03/18

OFFICE SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53626/01ΝΤ/Β/03/18 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 της εταιρείας OFFICE SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53626/01ΝΤ/Β/03/18 Σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικά, τα βήματα που ακολουθούμε γενικά είναι τα εξής:

Περιληπτικά, τα βήματα που ακολουθούμε γενικά είναι τα εξής: Αυτό που πρέπει να θυμόμαστε, για να μη στεναχωριόμαστε, είναι πως τόσο στις εξισώσεις, όσο και στις ανισώσεις 1ου βαθμού, που θέλουμε να λύσουμε, ακολουθούμε ακριβώς τα ίδια βήματα! Εκεί που πρεπει να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Η εξασφάλιση άδειας από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού (ΥΠΠ) είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή έρευνας σε δηµόσια σχολεία οποιασδήποτε βαθµίδας.

Διαβάστε περισσότερα

Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης. Σχεδιάγραμμα. Γενικές οδηγίες

Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης. Σχεδιάγραμμα. Γενικές οδηγίες Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης Δώρα Μαρκάτου, επίκ. Καθηγήτρια Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης

Διαβάστε περισσότερα

Σόφη Θεοδωρίδου: "Αν δε συμπάσχεις με τους ήρωές σου, δεν είναι αληθινοί"

Σόφη Θεοδωρίδου: Αν δε συμπάσχεις με τους ήρωές σου, δεν είναι αληθινοί Σόφη Θεοδωρίδου: "Αν δε συμπάσχεις με τους ήρωές σου, δεν είναι αληθινοί" Το clickatlife επιλέγει ρήσεις από έντεκα συγγραφείς της παγκόσμιας κλασσικής λογοτεχνίας για να ανοίξει διάλογο με σύγχρονους

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK Η σηµερινή φυσιογνωµία της Βιβλιοθήκης της Alpha Βank διαµορφώθηκε µετά το 2000 µε τη συγχώνευση της Alpha Τραπέζης Πίστεως µε την Ιονική Τράπεζα. Τότε και οι Βιβλιοθήκες των

Διαβάστε περισσότερα

113 Φιλολογίας Ιωαννίνων

113 Φιλολογίας Ιωαννίνων 113 Φιλολογίας Ιωαννίνων Η Φιλοσοφική Σχολή ιδρύθηκε στα Ιωάννινα και λειτούργησε για πρώτη φορά κατά το ακαδημαϊκό έτος 1964-65 ως παράρτημα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Β.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Οι µαθητές δήλωσαν ολογράφως το σχολείο τους. Τα δεδοµένα κωδικοποιήθηκαν ως εξής : ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Οι µαθητές δήλωσαν ολογράφως το σχολείο τους. Τα δεδοµένα κωδικοποιήθηκαν ως εξής : ΠΙΝΑΚΑΣ 1 3 ΙΙ. ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΤΑ Ε ΟΜΕΝΑ. Σχολείο Οι µαθητές δήλωσαν ολογράφως το σχολείο τους. Τα δεδοµένα κωδικοποιήθηκαν ως εξής : ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Συχνότητα Γυµνάσιο 773 37.93% Λύκειο 1006 49.36% ΤΕΕ 259 12.71%

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII. Οδηγός Πτυχιακής Εργασίας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII. Οδηγός Πτυχιακής Εργασίας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII Οδηγός Πτυχιακής Εργασίας ΣΚΟΠΟΣ Η προδιαγραφή από εκδοτική άποψη των τεχνικών χαρακτηριστικών των πτυχιακών εργασιών που εκπονούνται στο Τµήµα µε στόχο την επίτευξη οµοιοµορφίας και την

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ. Στους οικογενειακούς λόγους περιλαµβάνεται και η φροντίδα παιδιών ή άλλων εξαρτώµενων µελών της οικογένειας.

Ο ΗΓΙΕΣ. Στους οικογενειακούς λόγους περιλαµβάνεται και η φροντίδα παιδιών ή άλλων εξαρτώµενων µελών της οικογένειας. Ο ΗΓΙΕΣ Το πρώτο ερώτηµα (Ερώτηµα 83) λειτουργεί σαν «φίλτρο» για να ξεχωρίσουµε τους εργαζόµενους και µπορούµε να το συµπληρώσουµε βάσει των απαντήσεων στο κυρίως ερωτηµατολόγιο. Αν ο ερευνόµενος είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Μάρτιο 2015.

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Μάρτιο 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 4 Ιουνίου 20 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Μάρτιος 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Μάρτιο

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση Διδακτικής του Μαθήµατος των Θρησκευτικών. Γ Οµάδα

Άσκηση Διδακτικής του Μαθήµατος των Θρησκευτικών. Γ Οµάδα Άσκηση Διδακτικής του Μαθήµατος των Θρησκευτικών Γ Οµάδα Διδάσκων: Αθ. Στογιαννίδης Λέκτορας 11ο Μάθηµα Διερεύνηση Προϋποθέσεων Διδασκαλίας - Α : Η θεωρία του Jean Piaget για τη νοητική ανάπτυξη του ανθρώπου

Διαβάστε περισσότερα

Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας. και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό) καλύπτουν τους

Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας. και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό) καλύπτουν τους 1 Αξιολόγηση Web2 για Επικοινωνία Άννα Χουντάλα ΑΜ 11Μ13 1ο Κριτήριο Αξιολόγησης Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 της εταιρείας «Μεταλλικές κατασκευές Ροδόπης Α.Ε.»

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 της εταιρείας «Μεταλλικές κατασκευές Ροδόπης Α.Ε.» ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 της εταιρείας «Μεταλλικές κατασκευές Ροδόπης Α.Ε.» (Βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όλα τα είδη ερωτήσεων που αναφέρονται στο «Γενικό Οδηγό για την Αξιολόγηση των µαθητών στην Α Λυκείου» µπορούν να χρησιµοποιηθούν στα Μαθηµατικά, τόσο στην προφορική διδασκαλία/εξέταση, όσο

Διαβάστε περισσότερα

Θησαυρού της Ελληνικής Γλώσσας του Ινστιτούτου Επεξεργασίας Λόγου (http://hnc.ilsp.gr/)

Θησαυρού της Ελληνικής Γλώσσας του Ινστιτούτου Επεξεργασίας Λόγου (http://hnc.ilsp.gr/) Παραγωγικά επιθήματα: ουσιαστικά παράγωγα από ρήματα Περιεχόμενα 1 η Φάση: Συγκέντρωση σχετικών λημμάτων Εναλλακτική διαδικασία για την υλοποίηση της 1 η φάσης 2 η Φάση: Κυρίως διερευνητική εργασία. Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 1. Ατομικά ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ Επειδή οι φάκελοι κατατίθενται στο τέλος του τετραμήνου (μαζί με την Ερευνητική Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Σαράντος Καπιδάκης Επικοινωνία Σαράντος Καπιδάκης Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης sarantos@ionio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίµηση και Οµόλογα. Κεφάλαιο. 6.1 Εκτίµηση και Κόστος Ευκαιρίας Κεφαλαίου

Εκτίµηση και Οµόλογα. Κεφάλαιο. 6.1 Εκτίµηση και Κόστος Ευκαιρίας Κεφαλαίου 1. Κεφάλαιο 6 Εκτίµηση και Οµόλογα 6.1 Εκτίµηση και Κόστος Ευκαιρίας Κεφαλαίου Είναι καµιά φορά δύσκολο να εξηγήσει κανείς τι σηµαίνει παρούσα αξία σε κάποιον που δεν το έχει µελετήσει. Αλλά, όπως έχει

Διαβάστε περισσότερα

Β06Σ03 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Β06Σ03 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Β06Σ03 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Ενότητα 2: Επαγωγική-περιγραφική στατιστική, παραµετρικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1 Αναστασιάδη-Συμεωνίδη Α. (1984) «-έ: ένα νέο επίθημα της Νέας Ελληνικής», Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 5, Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης, 89-110. 1. ----------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στο Τµήµα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας. Η διαδικασία ανάθεσης και αξιολόγησης της πτυχιακής εργασίας σύµφωνα µε τον Ν. 2916/2001 και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 2011-2012 Κομοτηνή Νοέμβριος 2013 1 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Η βαθµολόγηση των γραπτών στα Μαθηµατικά

Η βαθµολόγηση των γραπτών στα Μαθηµατικά 1 Η βαθµολόγηση των γραπτών στα Μαθηµατικά Παναγιώτης Λ. Θεοδωρόπουλος Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ03 www.p-theodoropoulos.gr Εισαγωγή Όπως γνωρίζουµε η αξιολόγηση των µαθητών είναι µέρος της διδακτικής διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ Τί σε απασχολεί; Διάβασε τον κατάλογο που δίνουμε παρακάτω και, όταν συναντήσεις κάποιο θέμα που απασχολεί κι εσένα, πήγαινε στις σελίδες που αναφέρονται εκεί. Διάβασε τα κεφάλαια, που θα βρεις σ εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του ικτιακού Τόπου της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. ρ Σπύρος Συρµακέσης. www.statistics.gr by hci.gr

Αξιολόγηση του ικτιακού Τόπου της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. ρ Σπύρος Συρµακέσης. www.statistics.gr by hci.gr Πανεπιστήµιο Πατρών, Τµήµα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής www.statistics.gr by hci.gr Αξιολόγηση του ικτιακού Τόπου της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας ρ Σπύρος Συρµακέσης Πάτρα, 2002 Η Φύση της Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ Ι ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ : Μ. ΤΣΙΓΚΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Γενικά για την εργασία: Η εργασία είναι ομαδική (έως τρία άτομα)

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) της εταιρείας ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΝ ΑΒΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Ψηφίστηκε στις 22/12/08 η νέα Υπουργική Απόφαση (Φ 9.2/ΟΙΚ.28425/ΦΕΚ 2604/Β/2008) για τον περιοδικό έλεγχο και την συντήρηση των ανελκυστήρων. Η απόφαση αυτή αναθεωρεί τις

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορώ µε ασφάλεια

Κυκλοφορώ µε ασφάλεια PAIDIKO TRAUMA3.qxp 1/8/2008 9:55 Page 1 παιδιά Κυκλοφορώ µε ασφάλεια για µικρός οδηγός Με την υποστήριξη των PAIDIKO TRAUMA3.qxp 1/8/2008 9:55 Page 2 2 3 Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας συντάσσεται από το

Διαβάστε περισσότερα

Επίλυση Προβλημάτων με Χρωματισμό. Αλέξανδρος Γ. Συγκελάκης asygelakis@gmail.com

Επίλυση Προβλημάτων με Χρωματισμό. Αλέξανδρος Γ. Συγκελάκης asygelakis@gmail.com Επίλυση Προβλημάτων με Χρωματισμό Αλέξανδρος Γ. Συγκελάκης asygelakis@gmail.com 1 Η αφορμή συγγραφής της εργασίας Το παρακάτω πρόβλημα που τέθηκε στο Μεταπτυχιακό μάθημα «Θεωρία Αριθμών» το ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία. Γεώργιος Πετάσης. Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία. Γεώργιος Πετάσης. Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013 ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία Γεώργιος Πετάσης Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013 ΤMHMA MHXANIKΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2012 2013 Τι είναι η γλωσσική τεχνολογία;

Διαβάστε περισσότερα

ροµολόγηση πακέτων σε δίκτυα υπολογιστών

ροµολόγηση πακέτων σε δίκτυα υπολογιστών ροµολόγηση πακέτων σε δίκτυα υπολογιστών Συµπληρωµατικές σηµειώσεις για το µάθηµα Αλγόριθµοι Επικοινωνιών Ακαδηµαϊκό έτος 2011-2012 1 Εισαγωγή Οι παρακάτω σηµειώσεις παρουσιάζουν την ανάλυση του άπληστου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Εισαγωγή στην Αρχειονομία 1 ο Μάθημα Μια πρώτη ματιά... Κοινωνία της Πληροφορίας Η Η σημερινή εποχή χαρακτηρίζεται ως η εποχή της πληροφορίας.

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Κέντρο Λεμεσού Νέες προοπτικές στην αρχειακή και ιστορική έρευνα

Ερευνητικό Κέντρο Λεμεσού Νέες προοπτικές στην αρχειακή και ιστορική έρευνα Νέες προοπτικές στην αρχειακή και ιστορική έρευνα Με την έναρξη των εργασιών του Παττίχειου Δημοτικού Μουσείου, Ιστορικού Αρχείου και Κέντρου Μελετών Λεμεσού στην ανακαινισμένη πρώην Οικία Έπαρχου, ο Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας

Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας Θέµα: Εναλλακτικές Τεχνικές Εντοπισµού Θέσης Όνοµα: Κατερίνα Σπόντου Επιβλέπων: Ιωάννης Βασιλείου Συν-επιβλέπων: Σπύρος Αθανασίου 1. Αντικείµενο της διπλωµατικής Ο εντοπισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ (Meta-Analysis)

ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ (Meta-Analysis) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ (Meta-Analysis) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Έχοντας παρουσιάσει τις βασικές έννοιες των ελέγχων υποθέσεων, θα ήταν, ίσως, χρήσιμο να αναφερθούμε σε μια άλλη περιοχή στατιστικής συμπερασματολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Εγχειρίδιο Εφαρµογής Γραµµατειών Περιεχόμενα Πίνακας Εικόνων...3 1. Είσοδος στο σύστημα...5 2. Στοιχεία Γραμματείας...9 3. Μεταπτυχιακά Προγράμματα...

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορώ µε ασφάλεια

Κυκλοφορώ µε ασφάλεια PAIDIKO TRAUMA3.qxp 12/9/2008 2:02 Page 1 παιδιά Κυκλοφορώ µε ασφάλεια για µικρός οδηγός Με την υποστήριξη των PAIDIKO TRAUMA3.qxp 12/9/2008 2:02 Page 2 2 Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας συντάσσεται από το

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 31 www.frontistiria-eap.gr ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 31 www.frontistiria-eap.gr ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 01 1 ΤΟΜΟΣ ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ Η καθαρή Παρούσα Αξία ισούται με το άθροισμα προεξοφλημένων καθαρών ταμειακών

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία ενός Project, οποιουδήποτε αντικειμένου με Θέμα:

Δημιουργία ενός Project, οποιουδήποτε αντικειμένου με Θέμα: 1 ΕΡΓΑΣΙΑ: Δημιουργία ενός Project, οποιουδήποτε αντικειμένου ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΣΕΪΤΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΘΕΜΑ: Η ιστορία του τόπου μου «Τα παλιά επαγγέλματα και τα παλιά επαγγελματικά κτίρια» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Επωνυμία Εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 Επωνυμία όνομα Εντολέα Σκοπός δημοσκόπησης Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δείγματος Μέγεθος δείγματος/ γεωγραφική κάλυψη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ. Πρόληψη και Καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ. Πρόληψη και Καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Πρόληψη και Καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες Από τον Φεβρουάριο του 2006, που ιδρύθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η Ειδική Υπηρεσιακή Μονάδα για

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο παρουσίασης των διδασκαλιών ή των project

Σχέδιο παρουσίασης των διδασκαλιών ή των project Σχέδιο παρουσίασης των διδασκαλιών ή των project Σην παρουσίαση των διδασκαλιών ή των project μπορούμε να ακολουθήσουμε την φόρμα που παρουσιάζεται παρακάτω. Μια παρουσίαση σύντομη και μια λεπτομερής.

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργης Παυλόπουλος. Τι είναι ποίηση...

Γιώργης Παυλόπουλος. Τι είναι ποίηση... Γιώργης Παυλόπουλος Τι είναι ποίηση... "Αν ένα πουλί μπορούσε να πει με ακρίβεια τι τραγουδάει, γιατί τραγουδάει, και τι είναι αυτό που το κάνει να τραγουδάει, δεν θα τραγούδαγε". Κυρίες και Κύριοι Φίλες

Διαβάστε περισσότερα

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Το παραμύθι της τάξης»

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Το παραμύθι της τάξης» Π.3.1.4 Ολοκληρωμένα παραδείγματα εκπαιδευτικών σεναρίων ανά γνωστικό αντικείμενο με εφαρμογή των αρχών σχεδίασης Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας «Το παραμύθι της τάξης» ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικές καταστάσεις

Οικονοµικές καταστάσεις Οικονοµικές καταστάσεις Θ έ µ α τ α κ ε φ α λ α ί ο υ Σκοπός οικονοµικών καταστάσεων. Η κατάσταση του ισολογισµού τέλους χρήσης. Η κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσης. Ο πίνακας διάθεσης αποτελεσµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού''

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Οι παρακάτω προσκλήσεις εντάσσονται στο Έργο «ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ Νο2- Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών

Διαβάστε περισσότερα

Δεν έγινε. Δεν έγινε. Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. Δεν έγινε. Δεν έγιναν. 2 Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων

Δεν έγινε. Δεν έγινε. Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. Δεν έγινε. Δεν έγιναν. 2 Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων ΔΩΔΕΚΑ ΕΛΙΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αριθ. ΓΕΜΗ 7964001000 ( πρώην Α.Ρ.Μ.Α.Ε 64988/01/β/07/815 ) Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ (βάσει των διατάξεων του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΡΧΑΡΙΩΝ. Περιεχόμενα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΡΧΑΡΙΩΝ. Περιεχόμενα ΟΔΗΓΟΣ ΑΡΧΑΡΙΩΝ Περιεχόμενα 1) Εισαγωγή 2) Οδηγός εγγραφής στο site της PCnews 3) Βρείτε τα καλύτερα του site Γίνετε φίλοι μας στο Facebook 4) Σχετικά με τον τύπο αρχείου PDF - 1 - Εισαγωγή Καλωσορίσατε

Διαβάστε περισσότερα

Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, Αγαπητοί μου

Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, Αγαπητοί μου Αρχαία Ελληνική Γλώσσα: η βασική μέθοδος διδασκαλίας της Νεοελληνικής ως ξένης γλώσσας ΤΑΤΙΑ ΜΤΒΑΡΕΛΙΤΖΕ Υποψήφια διδάκτωρ του Ινστιτούτου Κλασσικής Φιλολογίας, Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9 ο Κ 5, 4 4, 5 0, 0 0,0 5, 4 4, 5. Όπως βλέπουµε το παίγνιο δεν έχει καµιά ισορροπία κατά Nash σε αµιγείς στρατηγικές διότι: (ΙΙ) Α Κ

Κεφάλαιο 9 ο Κ 5, 4 4, 5 0, 0 0,0 5, 4 4, 5. Όπως βλέπουµε το παίγνιο δεν έχει καµιά ισορροπία κατά Nash σε αµιγείς στρατηγικές διότι: (ΙΙ) Α Κ Κεφάλαιο ο Μεικτές Στρατηγικές Τώρα θα δούµε ένα παράδειγµα στο οποίο κάθε παίχτης έχει τρεις στρατηγικές. Αυτό θα µπορούσε να είναι η µορφή που παίρνει κάποιος µετά που έχει απαλείψει όλες τις αυστηρά

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 31.12.2012 Της εταιρείας «ΔΟΥΝΑΒΗΣ ΓΕΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, με

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

Προσάρτημα ετήσιου ισολογισμού Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31-12-2014 ΤΗΣ «Α.ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ & ΣΙΑ Α.Ε.» Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν.

Προσάρτημα ετήσιου ισολογισμού Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31-12-2014 ΤΗΣ «Α.ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ & ΣΙΑ Α.Ε.» Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. Προσάρτημα ετήσιου ισολογισμού Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31-12-2014 ΤΗΣ «Α.ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ & ΣΙΑ Α.Ε.» Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και ειδικότερα τη διάταξη του άρθρου 43α και τις

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικές δοµές και συναίσθηµα Ειδικές Πηγές: Το φαινόµενο πολυπλοκότητας ακρότητας (Linville, 1982)

Γνωστικές δοµές και συναίσθηµα Ειδικές Πηγές: Το φαινόµενο πολυπλοκότητας ακρότητας (Linville, 1982) 91 στόχους µας και εποµένως δεν µας προκαλείται διέγερση και ούτε έντονο συναίσθηµα («σε συµπαθώ, αλλά δεν είµαι ερωτευµένος µαζί σου»). Τέλος, υπάρχει και η περίπτωση του «µαζί δεν κάνουµε και χώρια δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΥΡΙΩΣ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΩΝΥΜΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΚΩΣΤΑΛΕΞΙ Του Αντιστρατήγου ε.α. Παναγιώτου Πανταζή

ΒΙΒΛΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΥΡΙΩΣ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΩΝΥΜΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΚΩΣΤΑΛΕΞΙ Του Αντιστρατήγου ε.α. Παναγιώτου Πανταζή ΒΙΒΛΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΥΡΙΩΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΩΝΥΜΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΚΩΣΤΑΛΕΞΙ Του Αντιστρατήγου ε.α. Παναγιώτου Πανταζή - Εισαγωγη: Μέσα στην περιοχή του χωριού µας, όπου

Διαβάστε περισσότερα

[Ήλιε µου και τρισήλιε µου] (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σ. 101)

[Ήλιε µου και τρισήλιε µου] (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σ. 101) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ: [Ήλιε µου και τρισήλιε µου] (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σ. 101) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Παραδείγµατα ερωτήσεων ελεύθερης ανάπτυξης 1. Γιατί η µάνα απευθύνεται στον ήλιο για να της πει πού βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ" ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κοζάνη, 2015 Πίνακας περιεχομένων 1) ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ....

Διαβάστε περισσότερα

Υποθετικές προτάσεις και λογική αλήθεια

Υποθετικές προτάσεις και λογική αλήθεια Υποθετικές προτάσεις και λογική αλήθεια Δρ. Παναγιώτης Λ. Θεοδωρόπουλος Σχολικός Σύμβουλος κλάδου ΠΕ03 www.p-theodoropoulos.gr Περίληψη Στην εργασία αυτή επιχειρείται μια ερμηνεία της λογικής αλήθειας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού''

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Οι παρακάτω προσκλήσεις εντάσσονται στο Έργο «ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ- Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία της Τράπεζας της Ελλάδος για την κατασκευή των δεικτών τιµών επαγγελµατικών ακινήτων

Μεθοδολογία της Τράπεζας της Ελλάδος για την κατασκευή των δεικτών τιµών επαγγελµατικών ακινήτων Μεθοδολογία της Τράπεζας της Ελλάδος για την κατασκευή των δεικτών τιµών επαγγελµατικών ακινήτων Τράπεζα της Ελλάδος ιεύθυνση Οικονοµικών Αναλύσεων και Μελετών Τµήµα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων ec.realeae@bankofgreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 2. Η φιλοσοφία της ΒΚΠ

1. Εισαγωγή. 2. Η φιλοσοφία της ΒΚΠ Οι ψηφιακές συλλογές της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών: Εργαλεία συνεργασίας για τη συστηματική ανάδειξη του ελληνικού επιστημονικού και πολιτιστικού αποθέματος Κατερίνα Συνέλλη,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγγραφής στο Μητρώο της Δράσης "Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα" Έκδοση Εγγράφου:1.0

Οδηγίες εγγραφής στο Μητρώο της Δράσης Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα Έκδοση Εγγράφου:1.0 Οδηγίες εγγραφής στο Μητρώο της Δράσης "Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα" Έκδοση Εγγράφου:1.0 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» (ΕΚΔιΒιΜ) 1 Κενή σελίδα 2 Ιστορικό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη Χρήση της Βάσης Δεδομένων

Οδηγίες για τη Χρήση της Βάσης Δεδομένων Οδηγίες για τη Χρήση της Βάσης Δεδομένων 518297-LLP-2011-IT-ERASMUS-FEXI Εισαγωγή Ο σκοπός αυτού του οδηγού είναι να παρουσιάσει το περιεχόμενο της βάσης δεδομένων των μεταφράσεων των οικονομικών που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

http://approaches.primarymusic.gr * * * * * Εγχειρίδιο Συντακτών 2 η έκδοση, Ιούλιος 2009 από τον Γιώργο Τσίρη Επιμελητή Σύνταξης του APPROACHES

http://approaches.primarymusic.gr * * * * * Εγχειρίδιο Συντακτών 2 η έκδοση, Ιούλιος 2009 από τον Γιώργο Τσίρη Επιμελητή Σύνταξης του APPROACHES * * * * * 2 η έκδοση, Ιούλιος 2009 από τον Γιώργο Τσίρη Επιμελητή Σύνταξης του APPROACHES 1 (2 η έκδοση, Ιούλιος 2009) Περιεχόμενα Γενικό πλαίσιο δράσης του Approaches... 2 Έκδοση του Approaches.. Όραμα

Διαβάστε περισσότερα

2015 1-5 1. 5 5 4. 10 2. . 3. 6 3. . 6

2015 1-5 1. 5 5 4. 10 2. . 3. 6 3. . 6 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµίας από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και, δίπλα, τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιµος οδηγός συγγραφής. Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα Θεσσαλονίκη)

Χρήσιµος οδηγός συγγραφής. Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα Θεσσαλονίκη) Εκδοτικές οδηγίες Χρήσιµος οδηγός συγγραφής Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα Θεσσαλονίκη) Αθήνα Ιπποκράτους 23, 106 79 Θεσσαλονίκη Εθνικής Αµύνης 42, 546 21 Φράγκων 1, 546 26 e-mail: info@sakkoulas.gr http://www.sakkoulas.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΤΩΝ ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΤΩΝ ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΤΩΝ ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ Τα δηµογραφικά δεδοµένα τα οποία προέρχονται από τις απογραφές πληθυσµού, τις καταγραφές της φυσικής και µεταναστευτικής κίνησης του πληθυσµού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Σ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 1. Στόχοι της έρευνας Η ad-hoc έρευνα για τη µετάβαση από την αγορά εργασίας στη σύνταξη έχει τέσσερις βασικούς στόχους: Να διερευνήσει τον

Διαβάστε περισσότερα

Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη»

Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη» Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη» Συνέντευξη στην Ελευθερία Καμπούρογλου Το «Μια συγνώμη για το τέλος» είναι η νέα συγγραφική δουλειά της Λένας Μαντά, που μόλις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Βασικέ Οδηγίε : ίνεται ιδιαίτερη σηµασία στην εισαγωγή στα ρητορικά κείµενα (Βιβλίο Ρητορικών Κειµένων Μαθητή, Βιβλίο εκπαιδευτικού). Σε κάθε περίοδο διδασκαλία θα πρέπει να γίνεται ανάγνωση ολόκληρη τη

Διαβάστε περισσότερα