ASPIS HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2008

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ASPIS HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2008"

Transcript

1 ASPIS HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και επαγγελματικοί σύμβουλοι 1 Επεξηγηματική κατάσταση 2-4 Μη ελεγμένος ενδιάμεσος ενοποιημένος λογαριασμός αποτελεσμάτων 5 Μη ελεγμένος ενδιάμεσος ενοποιημένος ισολογισμός 6 Μη ελεγμένη ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση αλλαγών κεφαλαίων μετόχων 7-8 Μη ελεγμένη ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση ταμειακής ροής 9 Σημειώσεις στις μη ελεγμένες ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 10-18

2 ASPIS HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD 1 ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Διοικητικό Συμβούλιο Παύλος Ψωμιάδης Πρόεδρος Βασίλης Αδαμόπουλος Λάμπρος Α. Χριστοφή Ανδρέας Γαβριηλίδης (διορίστηκε στις 13/07/2007) Ιωάννης Κασουλίδης (διορίστηκε στις 13/07/2007) Αντιπρόεδρος Διευθύνων Σύμβουλος Μη εκτελεστικός σύμβουλος Μη εκτελεστικός σύμβουλος Γραμματέας Aspis Secretarial Ltd Νομικοί Σύμβουλοι Λ. Παπαφιλίππου & Σία Κ. Καλλής & Δ. Καλλής Πατρίκιος Παύλου & Σία Αργυρού & Δημοσθένους Α. Ερωτοκρίτου & Σία Ανεξάρτητοι Ελεγκτές KPMG Τράπεζες Λαϊκή Τράπεζα Εμπορική Τράπεζα Universal Bank Eurobank EFG Ελληνική Τράπεζα Τράπεζα Κύπρου Alpha Bank Εγγεγραμμένο Γραφείο Ανδρέα Χάλιου 1 Whitemoon Centre 1 ος Όροφος 2408 Έγκωμη Λευκωσία

3 ASPIS HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD 2 ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Περίοδος και βάση ετοιμασίας των αποτελεσμάτων Οι τριμηνιαίες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις οι οποίες αναφέρονται στην περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2008 μέχρι 31 Μαρτίου 2008, εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρία του στις 07 Μαΐου 2008, και δεν έχουν ελεγχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές του Συγκροτήματος. Οι τριμηνιαίες ενοποιημένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις, που εκφράζονται σε Κυπριακές Λίρες, έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 34 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις και συνάδουν με τις πρόνοιες των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων και Κανονισμών σε σχέση με την ανακοίνωση ενδιάμεσων αποτελεσμάτων. Έχουν χρησιμοποιηθεί οι ίδιες λογιστικές αρχές και η ίδια βάση υπολογισμού όπως και στους ετήσιους λογαριασμούς για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου Δραστηριότητες Συγκροτήματος Το Συγκρότημα δραστηριοποιείται στους ακόλουθους τομείς: 1. Στον τομέα των ασφαλειών Ζωής μέσω της εξαρτημένης Εταιρείας Aspis Liberty Life Insurance Public Company Ltd που δραστηριοποιείται στη Κυπριακή αγορά. Η Εταιρεία παρέχει επενδυτικά και συνταξιοδοτικά σχέδια, καλύψεις ζωής, ασθένειας και ατυχημάτων και σχέδια Ιατροφαρμακευτικής κάλυψης σε άτομα (private business) και σε ομάδες ατόμων ή επιχειρήσεις (corporate business). 2. Στον τομέα των ασφαλειών Ζωής μέσω της εξαρτημένης Εταιρείας Aspis Liv Forsakrings AB που εδρεύει και δραστηριοποιείται στην Σουηδία. Η Εταιρεία προσφέρει καλύψεις ζωής, ασθένειας και ατυχημάτων τόσο σε άτομα όσο σε ομάδες ατόμων ή επιχειρήσεις. 3. Στον τομέα ασφαλειών Γενικού Κλάδου μέσω της εξαρτημένης Εταιρείας Interalbanian Sha που δραστηριοποιείται στην Αλβανία. Η Εταιρεία προσφέρει ασφάλειες υγείας, προσωπικών ατυχημάτων, ακίνητης περιουσίας, αυτοκινήτου, μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και άλλες ασφαλιστικές υπηρεσίες. 4. Η Aspis Holdings Public Company Ltd δραστηριοποιείται στον χρηματοοικονομικό τομέα με απευθείας επενδύσεις, αλλά και μέσω της εξαρτημένης της εταιρείας MFS Ventures Ltd. Η MFS Ventures Ltd έχει ως κύρια δραστηριότητα την ανάπτυξη εταιρειών και επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σε ιδιωτικές εταιρείες, με έμφαση σε θέματα στρατηγικής καθώς και σύγχρονης διεύθυνσης Επισκόπηση Αποτελεσμάτων Τα αποτελέσματα του Συγκροτήματος Aspis Holdings Plc για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2008, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2007, παρουσιάζουν σημαντική βελτίωση σε λειτουργικό επίπεδο και αύξηση στα κέρδη από συνήθεις δραστηριότητες. Το τελικό αποτέλεσμα που μεταφέρεται στα αποθεματικά είναι κέρδος σε σχέση με κέρδος στην αντίστοιχη περσινή περίοδο. Το κέρδος ανά μετοχή ανήλθε σε 0,08 σεντ σε σχέση με κέρδος 0,0 7 σεντ το 2007.

4 ASPIS HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD 3 ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2008 Οικονομική Ανάλυση Αποτελεσμάτων Ο κύκλος εργασιών του Συγκροτήματος για την τριμηνία έχει μειωθεί κατά 6,1% σε σχέση με το αντίστοιχη περίοδο του 2007, φθάνοντας στα το 2008 έναντι το Η μικρή αυτή μείωση οφείλεται κατά κύριο λόγο από τις εργασίες της Σουηδικής θυγατρικής Aspis Liv Forsakrings AB, οι οποίες απευθύνονται κυρίως σε ομαδικά συμβόλαια των οποίων η ανανέωση γίνεται κυρίως στο δεύτερο τρίμηνο. Απεναντίας, οι δύο άλλες Ασφαλιστικές Εταιρείες, η Aspis Liberty Life και η Αλβανική Interalbanian Sha έχουν σημειώσει αύξηση στα ασφάλιστρα, συνεχίζοντας της ανοδική των πορεία. Τα συνολικά εισοδήματα του Συγκροτήματος ανήλθαν σε σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τα λειτουργικά και διοικητικά έξοδα έχουν παραμείνει στα ίδια σχεδόν επίπεδα φθάνοντας στα την φετινή περίοδο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του Τα τεχνικά αποθεματικά και οι πληρωμές ασφαλιστικών συμβολαίων σημείωσαν σημαντική μείωση σε σχέση με αύξηση την περσινή περίοδο. Ο λόγος είναι ότι τα ασφαλιστήρια συμβόλαια τα οποία είναι συνδεδεμένα με επενδυτικές μονάδες, μειώθηκαν την περίοδο αυτή λόγω και της σημαντικής μείωσης των διεθνών Χρηματιστηρίων και ειδικότερα του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου. Δηλαδή όσο μειωμένες είναι οι αποδόσεις των επενδύσεων μας, ανάλογη είναι και η μείωση των αποθεματικών. Το ενοποιημένο Κέρδος από Εργασίες για την περίοδο ανήλθε στα σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Το Κέρδος πριν την Φορολογία σημείωσε εξαιρετική αύξηση φθάνοντας στα το 2008 από το 2007, εξ αιτίας και κυρίως στην αύξηση της αγοραίας αξίας των επενδύσεων που κατέχονται για εμπορία και που αυτές ανήκουν στην Ιθύνουσα Εταιρεία. Το Κέρδος μετά την Φορολογία και το Συμφέρον μειοψηφίας ανήλθε στα σε σχέση με το Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων του Συγκροτήματος έχουν ανέλθει στα στις 31 Μαρτίου 2008 σε σχέση με στις 31 Δεκεμβρίου Από το πιο πάνω ποσό έχει αφαιρεθεί ήδη το προμέρισμα που έχει δοθεί τον Μάρτιο του 2008, συνολικού ύψους , το οποίο αφορούσε από τα κέρδη του Προοπτικές Η γενική σταθερή αύξηση που παρουσιάζεται στα λειτουργικά αποτελέσματα, κρίνεται ενθαρρυντική για τη μελλοντική εξέλιξη του Συγκροτήματος. Η Εταιρεία στοχεύει στην περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της στους τομείς που δραστηριοποιείται σήμερα, αλλά και στη δραστηριοποίηση σε άλλους τομείς που οι επενδύσεις τους θα κριθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο συμφέρουσες προς τους μετόχους του Συγκροτήματος. Τα αποτελέσματα των θυγατρικών ασφαλιστικών εταιρειών Aspis Liberty Life Insurance Ltd, Interalbanian Sha και Aspis Liv Forsakrings AB για το έτος 2008 αναμένονται να είναι βελτιωμένα σε σχέση με το Η λειτουργία εντός Νοεμβρίου του 2007 της Ελληνικής εταιρείας Commercial Value του Ομίλου Ασπίς στο γενικό κλάδο, βοηθά σημαντικά την Aspis Liberty Life στην περαιτέρω ανάπτυξη των εργασιών της στην Κύπρο. Η Εταιρεία ASPIS Holdings Public Company Limited έχει προβεί στις 20 Ιουλίου 2007 σε υπογραφή συμφωνητικού συνεργασίας για στρατηγική συμμετοχή στην εταιρεία Options Cassoulides Public Company Limited. Η συνεργασία στοχεύει στην κοινή ανάπτυξη και επέκταση εργασιών σε τομείς που δραστηριοποιείται το Συγκρότημα της Options και της Εταιρείας. Κύριοι λόγοι που ώθησαν την ASPIS Holdings στην εν λόγω εξαγορά είναι η μέχρι τώρα πολύ θετική πορεία της Options στην Κυπριακή και ξένη αγορά καθώς και οι πολύ καλές προοπτικές περεταίρω ανάπτυξης της. Η συμφωνία έχει εγκριθεί τόσο από το ΔΣ της Aspis Holdings PLC όσο και από το ΔΣ της Options Cassoulides PLC και την έκτακτη Γενική συνέλευση της εταιρείας στις 20 Σεπτεμβρίου Η Εταιρεία υλοποιώντας την συμφωνία αυτά το 2008, και μέχρι τις 22 Απριλίου 2008, έχει αποκτήσει ποσοστό 29,16% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Η Εταιρεία στις 29 Φεβρουαρίου 2008 απέκτησε μέσω προσυμφωνημένου πακέτου μετοχών της εταιρείας Athos Diamond Center Public Company Limited, που αναλογεί σε ποσοστό 68,27% του μετοχικού κεφαλαίου της στην τιμή των 0,11 ανά μετοχή σε μετρητά. Ως αποτέλεσμα και βάσει του άρθρου 13 των περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμο του 2007, η Εταιρεία υπέβαλε Υποχρεωτική Δημόσια Πρόταση για την απόκτηση μέχρι και του 100% του συνολικού εκδομένου κεφαλαίου της σε μετρητά. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης και έχει παραχωρήσει άδεια δημοσίευσης του στις 24 Μαρτίου Μετά τη λήξη της Δημόσιας Πρότασης στις 2 Μαΐου 2008, η Εταιρεία δεν απέκτησε μεγαλύτερο ποσοστό, αφού δεν είχαν υποβληθεί οποιεσδήποτε επιπρόσθετες αποδοχές από τους μετόχους της Athos Diamond Plc.

5 ASPIS HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD 4 ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2008 Προοπτικές (συνέχεια) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε συνεδρίαση του στις 11 Απριλίου 2008 αποφάσισε όπως συμμετέχει στην επικείμενη αύξηση κεφαλαίου της ασφαλιστικής εταιρείας Commercial Value AE (CV) με το ποσό ύψους 10,000,000 που θα αναλογεί με ποσοστό περίπου 7.22% της CV επί συνόλου μετοχών. Επίσης όπως διατυπώσει πρόταση προς τους υφιστάμενους μετόχους της CV για απόκτηση από 50% + μια μετοχή μέχρι και 60% των μετοχών της CV, με αντάλλαγμα μετοχές της Aspis Holdings Plc σε αναλογία 1 μετοχή της για κάθε μετοχή της CV. Η εταιρεία Commercial Value AE είναι μια από τις κορυφαίες εταιρείες της Ελλάδος που δραστηριοποιείται στο τομέα των ασφαλειών ζωής και γενικού κλάδου, η οποία κατά το οικονομικό έτος 2007 είχε ετήσια εισοδήματα ύψους 166 εκ., και κέρδη μετά από φόρους ύψους 15,12 εκ. Η εξαγορά αυτή αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τόσο τα εισοδήματα όσο και την κερδοφορία της Aspis Holdings. Είναι σίγουρα προς όφελος των μετόχων της και εντάσσεται στα πλαίσια ενδυνάμωσης περαιτέρω του Κυπριακού Ομίλου και επέκταση του στην Ανατολική Ευρώπη. Για το 2008 αναμένεται ότι τα εισοδήματα της Commercial Value θα ξεπεράσουν τα 200,000,000 ευρώ και τα ίδια κεφάλαια τα 100,000,000 ευρώ. Επιπρόσθετα η CV είναι η μόνη ασφαλιστική εταιρεία στην Ελλάδα που έχει αξιολογηθεί από τον διεθνή οίκο Fitch με βαθμό ΒΒ- και μεταξύ άλλων αξιόλογων και σημαντικών επενδύσεων της είναι και το 35% των μετοχών της Aspis Bank. Η ολοκλήρωση της εξαγοράς τελεί υπό την έγκριση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Aspis Holdings Plc. και της έγκρισης των αρμοδίων αρχών. Κατά την Συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 23 Απριλίου 2008, αποφασίστηκε όπως η Εταιρεία προχωρήσει στην εξαγορά του 20% του μετοχικού κεφαλαίου της Aspis Bank A.T.E από την Commercial Value AAE σε μετρητά. Η Εταιρεία ήδη κατέχει το 4,998% στο εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Aspis Bank A.T.E και ως εκ τούτου η συμμετοχή της Εταιρείας θα αυξηθεί στο 24,998% με μελλοντική προοπτική απόκτησης μέχρι και 30%. Η ASPIS BANK Α.Τ.Ε ιδρύθηκε το 1992 και είναι η πρώτη ιδιωτική στεγαστική τράπεζα στην Ελλάδα. Το 2001 από Στεγαστική Τράπεζα μετατράπηκε σε Εμπορική Τράπεζα, παρέχοντας ένα πλήρες φάσμα τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών σε ιδιώτες και εταιρείες. Εκμεταλλευόμενη τις συνέργειες του Συγκροτήματος Ασπίς (πελατειακή βάση, ασφαλιστικό δίκτυο πωλήσεων κ.λ.π.) έχει καταφέρει να είναι μια μεσαίου μεγέθους και χαμηλού κόστους εξειδικευμένη τράπεζα. Διαθέτει 72 υποκαταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Επίσης αποφασίστηκε όπως προχωρήσει στην έκδοση και παραχώρηση νέων μετοχών της Εταιρείας υπό τη μορφή Δικαιωμάτων Προτίμησης («ΔΠ»). Για κάθε υφιστάμενη μετοχή αναλογεί 1 ΔΠ και για κάθε 4 ΔΠ ο κάτοχος τους θα δικαιούται να αγοράσει μια νέα μετοχή της Εταιρείας στην τιμή των Η έκδοση των πιο πάνω ΔΠ εκδίδονται για την χρηματοδότηση της εξαγοράς της Aspis Bank. Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού μελέτησε τη μέχρι σήμερα πορεία του Συγκροτήματος, ανέλυσε τις προοπτικές και τα δεδομένα όπως αυτά παρουσιάζονται σήμερα, πιστεύει σε σημαντική αύξηση εισοδημάτων για την φετινή χρονιά και ότι τα οικονομικά αποτελέσματα του Συγκροτήματος για ολόκληρο το 2008 θα είναι σημαντικά βελτιωμένα σε σύγκριση με το 2007, ακολουθώντας την πορεία της περσινής χρονιάς, κάτι που επιβεβαιώνεται ήδη με τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 1 Φεβρουαρίου 2008 αποφάσισε την παραχώρηση προμερίσματος ύψους 0,04 σεντ ανά μετοχή, από τα κέρδη του 2007, το οποίο έχει καταβληθεί σε μετρητά. Οι μέτοχοι είχαν το δικαίωμα επανεπένδυσης του καθαρού προμερίσματος τους (μετά την αφαίρεση φόρων) για αγορά νέων μετοχών της Εταιρείας. Στο σύνολο, έχουν αποσταλεί επιταγές ύψους προς τους δικαιούχους του προμερίσματος της Εταιρείας και έχουν προκύψει νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 0,68 ανά μετοχή από την επανεπένδυση του προμερίσματος.

6 ASPIS HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD 5 ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου Σημ. Κύκλος εργασιών Κέρδος από πώληση επενδύσεων Αύξηση στην αγοραία αξία επενδύσεων που κατέχονται για εμπορία Συνολικά εισοδήματα Έξοδα Μείωση /(Αύξηση) τεχνικών αποθεματικών και πληρωμές ασφαλιστικών συμβολαίων ( ) Λειτουργικά και διοικητικά έξοδα ( ) ( ) Διαγραφή εμπορικής εύνοιας 6 (79.350) - Ζημία από πώληση επενδύσεων ( ) - Μόνιμη διαγραφή επένδυσης εξαρτημένης εταιρείας ( ) ( ) ( ) Κέρδος από εργασίες Τόκοι εισπρακτέοι Τόκοι πληρωτέοι και τραπεζικά έξοδα (50.814) (66.473) Καθαρά έσοδα χρηματοδότησης Κέρδος πριν τη φορολογία Φορολογία ( ) ( ) Κέρδος για το έτος Που αναλογεί στους: Μετόχους της μητρικής εταιρείας Συμφέρον μειοψηφίας Κέρδος ανά μετοχή (σεντ) 4 8,00 7,00

7 ASPIS HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD 6 ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΟΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ Μαρτίου Δεκεμβρίου 2007 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. Μη κυκλοφορούν ενεργητικό Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός Επένδυση σε ακίνητα Επένδυση σε συνδεδεμένες εταιρείες Εμπορική εύνοια Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση Επενδυτικά δάνεια Εμπορικοί και άλλοι χρεώστες Κυκλοφορούν ενεργητικό Επενδυτικά δάνεια Εμπορικοί και άλλοι χρεώστες Επενδύσεις που κατέχονται για εμπορία Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο Σύνολο ενεργητικού ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Κεφάλαιο και αποθεματικά Μετοχικό κεφάλαιο 9& Αποθεματικά Μετοχές ιθύνουσας που κατέχονται από εξαρτημένες εταιρείες 11 ( ) ( ) Σύνολο κεφαλαίων διανεμητέο στους μετόχους της Ιθύνουσας Συμφέρον μειοψηφίας Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Μη τρέχουσες υποχρεώσεις Αποθεματικά ασφαλειών Έντοκος δανεισμός Αναβαλλόμενη φορολογία Τρέχουσες υποχρεώσεις Τραπεζικά παρατραβήγματα Λογαριασμός συμβούλων Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές Οφειλόμενη φορολογία Έντοκος δανεισμός Σύνολο υποχρεώσεων Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

8 ASPIS HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD 7 ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Μετοχικό Κεφάλαιο Αποθεματικό υπέρ το άρτιο Λογαριασμός αποτελεσμάτων Αποθεματικό επανεκτίμησης Άλλα αποθεματικά Ολικό Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου ( ) Έκδοση μετοχών Επανεκτιμήσεις μακροπρόθεσμων επενδύσεων και ακινήτων ( ) - ( ) Συναλλαγματική διαφορά κατά την ενοποίηση εξαρτημένης εταιρείας εξωτερικού (28.406) (28.406) Διαφορά από μετατροπή κεφαλαίου σε Ευρώ ( ) Διανομή προμερίσματος από κέρδη 2007 ( ) ( ) Καθαρό κέρδος για την τριμηνία Υπόλοιπο 30 Σεπτεμβρίου ( ) Οι σημειώσεις στις σελίδες 10 μέχρι 18 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων.

9 ASPIS HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD 8 ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Μετοχικό Κεφάλαιο Αποθεματικό υπέρ το άρτιο Λογαριασμός αποτελεσμάτων Αποθεματικό επανεκτίμησης Άλλα Αποθεματικά Ολικό Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου ( ) Έκδοση μετοχών Επανεκτιμήσεις μακροπρόθεσμων επενδύσεων Καθαρό κέρδος για την τριμηνία Υπόλοιπο 31 Μαρτίου ( ) Οι σημειώσεις στις σελίδες 10 μέχρι 18 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων

10 MFS HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD 9 ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ 31 Μαρτίου Δεκεμβρίου 2007 Ταμειακή ροή (για)/από εργασίες Κέρδος πριν τη φορολογία Αναπροσαρμογές για: Μόνιμη μείωση στη αξία της εμπορικής εύνοιας Αποσβέσεις Ζημία από πώληση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού Ζημία από θεωρητική πώληση εξαρτημένης εταιρείας - ( ) Ζημία από μερική πώληση εξαρτημένης εταιρείας (Μείωση) / Αύξηση στα αποθεματικά ασφαλειών ( ) Αύξηση στην αγοραία αξία των επενδύσεων σε ακίνητα Κέρδος από πώληση επένδυσης σε ακίνητα - ( ) Μερίσματα εισπρακτέα (13.041) ( ) Τόκοι εισπρακτέοι ( ) ( ) Τόκοι και τραπεζικά έξοδα πληρωτέα Ροή μετρητών από εργασίες πριν τις αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης Λογαριασμοί συμβούλων (50.499) ( ) Αύξηση στις επενδύσεις ( ) ( ) (Αύξηση)/μείωση στους εμπορικούς και άλλους χρεώστες ( ) (Αύξηση) στα επενδυτικά δάνεια ( ) ( ) Αύξηση στους εμπορικούς και άλλους πιστωτές Ροή μετρητών από /(για) εργασίες ( ) Φορολογία που πληρώθηκε ( ) ( ) Καθαρή εισροή /(εκροή) μετρητών από /(για) εργασίες ( ) Ταμειακή ροή μετρητών για επενδυτικές δραστηριότητες Αγορά εξαρτημένων εταιρειών - ( ) Εισπράξεις από πώληση επένδυσης σε ακίνητα Εισπράξεις από πώληση εξαρτημένης εταιρείας Διαγραφή εξαρτημένης εταιρείας Μερίσματα που εισπράχθηκαν Πληρωμές για αγορά ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού ( ) ( ) Εισπράξεις από πώληση μηχανημάτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού Τόκοι που εισπράχθηκαν Καθαρή εκροή μετρητών για επενδυτικές δραστηριότητες ( ) Ταμειακή ροή μετρητών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες Είσπραξη από έκδοση μετοχικού κεφαλαίου Τόκοι και τραπεζικά έξοδα που πληρώθηκαν (50.814) ( ) Μερίσματα που πληρώθηκαν ( ) Αύξηση/(μείωση) δανείων ( ) Ταμειακή ροή μετρητών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες Καθαρή αύξηση / (μείωση) σε μετρητά και αντίστοιχα μετρητών ( ) Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στην αρχή του έτους Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στο τέλος του έτους Οι σημειώσεις στις σελίδες 10 μέχρι 18 αποτελούν μέρος των οικονομικών καταστάσεων.

11 MFS HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD 10 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ H Aspis Holdings Public Company Ltd (η Εταιρεία ) συστάθηκε στην Κύπρο στις 5 Μαΐου 1997 με την ονομασία C.L.J. Personal Financial Services Ltd ως ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης και στις 23 Μαρτίου 2000 μετατράπηκε σε δημόσια Εταιρεία σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ Το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας βρίσκεται στην Κυπράνορος 13, 1061, Λευκωσία. Στις 10 Μαΐου 2001 η Εταιρεία, με έκδοση νέων μετοχών στο κοινό, εισήχθηκε στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου σύμφωνα με τον περί Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων και Κανονισμών. Στις 4 Φεβρουαρίου 2005 μετά από αίτηση έχει εγκριθεί η αλλαγή ονόματος από τον Έφορο Εταιρειών σε MFS Holdings Public Company Ltd. Η εν λόγω αλλαγή έχει επικυρωθεί από τους μετόχους της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 25 Απριλίου Στις 12 Ιανουαρίου 2007 μετά από έγκριση από τους μετόχους της Εταιρείας σε Έκτακτη γενική Συνέλευση, έχει εγκριθεί η αλλαγή του ονόματος σε Aspis Holdings Public Co Ltd. Η Εταιρεία είναι Δημόσια Εταιρεία σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμων. Οι κυριότερες δραστηριότητες της Εταιρείας και των εξαρτημένων της εταιρειών («το Συγκρότημα») είναι η προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών στην Κύπρο και στο Εξωτερικό στον τομέα των ασφαλειών, στον τομέα του επιχειρηματικού κεφαλαίου (Venture Capital) και στον τομέα ανάπτυξης και διαχείρισης ακινήτων. 2. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Οι ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2007 μέχρι 31 Μαρτίου 2008 δεν έχουν ελεγχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές της Εταιρείας. Οι ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2008 περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και των εξαρτημένων εταιρειών της (μαζί θα αναφέρονται ως το Συγκρότημα ). (α) Δήλωση συμμόρφωσης Οι ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ιθύνουσας εταιρείας και των εξαρτημένων της που μαζί αναφέρονται ως Συγκρότημα για την περίοδο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2008, ετοιμάστηκαν με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ), όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Επιπλέον, οι οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί με βάση τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ 113 και του νόμου περί Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου. (β) Βάση ετοιμασίας Οι ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς αρ. 34 είναι με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, όπως τροποποιήθηκε για να συμπεριλάβει την επανεκτίμηση της γης και των κτιρίων και εκφράζονται σε Ευρώ. Οι λογιστικές αρχές εφαρμόστηκαν με συνέπεια από όλες τις εταιρίες του Συγκροτήματος και είναι συνεπείς με τις λογιστικές αρχές του προηγούμενου έτους. Αυτές οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει να διαβάζονται παράλληλα με τις ετήσιες ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007.

12 MFS HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Εισόδημα κατά τομέα 31 Μαρτίου Μαρτίου 2007 Αποτέλεσμα κατά τομέα 31 Μαρτίου Μαρτίου 2007 Ασφάλειες γενικού κλάδου Ασφάλειες κλάδου ζωής Άλλες δραστηριότητες , Ολικό Γεωγραφική Ανάλυση Εισόδημα κατά τομέα 31 Μαρτίου Μαρτίου 2007 Αποτέλεσμα κατά τομέα 31 Μαρτίου Μαρτίου 2007 Κύπρος Αλβανία Σουηδία Ολικό ΚΕΡΔΟΣ /(ΖΗΜΙΑ) ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 31 Μαρτίου 2007 Κέρδος που αναλογεί στους μετόχους Μεσοσταθμικός αριθμός μετοχών που ήταν εκδομένες κατά τη διάρκεια της τριμηνίας Κέρδος ανά μετοχή (σεντ) 8,00 7,00

13 MFS HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD 12 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Τιμή κτήσης / Επανεκτίμησης Γη και κτίρια Ανακαίνιση κτιρίων Μηχανήματα, τηλέφωνα και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Έπιπλα,σκεύη και εξοπλισμός γραφείου Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και προγράμματα Οχήματα Ολικό 1 Ιανουαρίου Προσθήκες Εκποιήσεις (1.694) (11.618) (13.312) 31 Μαρτίου Αποσβέσεις 1 Ιανουαρίου Επιβάρυνση περιόδου Στις εκποιήσεις (339) (11.618) (11.957) 31 Μαρτίου Υπόλοιπα 31 Μαρτίου Υπόλοιπα 31 Δεκεμβρίου

14 MFS HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD 13 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 6. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΥΝΟΙΑ Καθαρή λογιστική αξία 31 Μαρτίου Δεκεμβρίου Ιανουαρίου Προσθήκες τριμηνίας /έτους Προσθήκες λόγω εξαγοράς τριμηνίας /έτους Χρέωση λόγω διαγραφής εξαρτημένης εταιρείας ( ) Διαγραφή λόγω θεωρητικής πώληση εξαρτημένης εταιρείας Διαγραφή λόγω μερικής πώλησης εξαρτημένης εταιρείας ( ) (91.872) ( ) Μόνιμη μείωση στη αξία εμπορικής εύνοιας (79.350) ( ) 31 Μαρτίου 2008 / 31 Δεκεμβρίου Η Διεύθυνση της Εταιρείας έχει αποφασίσει όπως από το τρέχον Οικονομικό έτος εφαρμόσει και υιοθετήσει τις πρόνοιες του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 3 (Business combination). Βάσει των προνοιών του Δ.Π.Χ.Α. 3 η Εταιρεία θα αξιολογεί ετησίως, η σε περίπτωση ενδείξεων μείωσης κατά την διάρκεια τους έτους της αξία της υπεραξίας που έχει δημιουργηθεί από τις διάφορες εξαγορές των Εταιρειών και τυχόν μειώσεις στην υπεραξία θα μεταφέρεται στον Λογαριασμό Αποτελεσμάτων κάθε έτους. 7. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ 31 Μαρτίου Δεκεμβρίου 2007 Επενδυτικοί οργανισμοί Άλλες εταιρείες Επενδύσεις σε μη εισηγμένες εταιρείες Ασφαλιστικές εταιρείες

15 MFS HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD 14 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 8. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ 31 Μαρτίου Δεκεμβρίου 2007 Τραπεζικοί οργανισμοί Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες Οικοδομήσιμων υλικών και κατασκευών Ξενοδοχεία Επενδυτικοί οργανισμοί Άλλες Εμπορικές εταιρείες Κατασκευαστικές Τουριστικές επιχειρήσεις Μετοχές εξωτερικού Ιδιωτική τοποθέτηση Προθεσμιακές καταθέσεις Χρεόγραφα εταιρειών Κυβερνητικά χρεόγραφα Οικιστικά δάνεια σε ασφαλισμένους Σπουδαστικά δάνεια σε ασφαλιζόμενους Το μεγαλύτερο μέρος των πιο πάνω επενδύσεων αποτελούν μέρος του ενεργητικού των αποθεματικών ασφαλειών του Συγκροτήματος. 9. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εγκεκριμένο 31 Μαρτίου Δεκεμβρίου ( ) συνήθεις μετοχές προς 0,68 η καθεμία Εκδόθηκε και πληρώθηκε εξολοκλήρου ( ) συνήθεις μετοχές προς 0,68 η καθεμία

16 MFS HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD 15 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 10. ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ Ημερομηνία έκδοσης Αριθμός Μετοχών Ονομαστική αξία Τιμή έκδοσης Εκδοθέν κεφάλαιο Υπόλοιπο από μεταφορά , Έκδοση μετοχών από επανεπένδυση προμερίσματος ,68 0, Υπόλοιπο σε μεταφορά ΜΕΤΟΧΕΣ ΙΘΥΝΟΥΣΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Μετοχές στην ιθύνουσα εταιρεία αφορούν μετοχές που κατέχουν οι θυγατρικές εταιρείες στην Aspis Holdings Public Company Ltd και εκτιμούνται σε αγοραία αξία. Aspis Liberty Life Insurance Public Company Ltd 31 Μαρτίου Δεκεμβρίου MarkeTrends Finance Ltd

17 MFS HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD 16 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 12. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Τα αποθεματικά ασφαλειών αφορούν τις ακόλουθες θυγατρικές εταιρείες: 31 Μαρτίου Δεκεμβρίου 2007 AspisLiberty Life Insurance Public Company Ltd (Κλάδος ζωής και ατυχημάτων) Interalbanian Ασφαλιστική (Γενικός κλάδος) Aspis Liv Forsakrings AB (Κλάδος ζωής και ατυχημάτων) ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ Τα μετρητά και αντίστοιχα των μετρητών αποτελούνται από μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο και τραπεζικά παρατραβήγματα. 31 Μαρτίου Μαρτίου 2007 Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο Τραπεζικά παρατραβήγματα ( ) ( ) ( ) 14. ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Οι λεπτομέρειες των κύριων εξαρτημένων εταιρειών της Εταιρείας παρουσιάζονται πιο κάτω: Όνομα Aspis Liberty Life Insurance Public Company Ltd Κύρια δραστηριότητα Ασφαλιστικές υπηρεσίες κλάδου ζωής και ατυχημάτων Χώρα λειτουργίας % Κύπρος 42,66% MFS Ventures Ltd Χρηματοοικονομικές, επενδύσεις και συμβουλευτικές υπηρεσίες Κύπρος 93,49% Interalbanian Sha Aspis Liv Forsakrings ΑΒ Ασπίς Πρόνοια Ασφαλιστική Εταιρεία Λτδ Ασφαλιστικές υπηρεσίες γενικού κλάδου και ατυχημάτων Ασφαλιστικές υπηρεσίες κλάδου ζωής και ατυχημάτων Ασφαλιστικές υπηρεσίες κλάδου ζωής και ατυχημάτων Αλβανία 51,00% Σουηδία 95,00% Κύπρος 100,00% Marketrends Finance Ltd Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες Κύπρος 100,00%

18 MFS HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD 17 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 15. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Διοικητικοί Σύμβουλοι Η φύση και ο όγκος συναλλαγής μεταξύ του Συγκροτήματος και Διοικητικών Συμβούλων είναι μόνο με τον Κο Λάμπρο Χριστοφή ο οποίος λαμβάνει αμοιβή μηνιαίως βάση απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου. Καμία άλλη συναλλαγή μεταξύ της Εταιρείας και των θυγατρικών της έχει γίνει κατά το πρώτο τρίμηνο του ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Το ποσοστό στο κεφάλαιο της Εταιρείας που κατέχουν κατά κυριότητα άμεσα ή έμμεσα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η σύζυγος και τα ανήλικα τέκνα τους σύμφωνα με το άρθρο 60(4) των Περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου στις 31 Μαρτίου 2008 και στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ήταν ως ακολούθως: 31 Μαρτίου Δεκεμβρίου 2007 % % Παύλος Ψωμιάδης 68,38 68,581 Βασίλης Αδαμόπουλος Λάμπρος Α. Χριστοφή 5,82 5,666 Ανδρέας Γαβριηλίδης Γιάννος Κασουλίδης Στα πιο πάνω ποσοστά περιλαμβάνεται η έμμεση συμμετοχή όπως ορίζεται από το άρθρο 60(4) των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων και Κανονισμών. Η άμεση και έμμεση συμμετοχή των συμβούλων στο κεφάλαιο της Εταιρείας στις 31 Μαρτίου 2008 ήταν ως ακολούθως: Η συμμετοχή του κ. Παύλου Ψωμιάδη προκύπτει από την έμμεση συμμετοχή ύψους 68,38% μέσω των ελεγχόμενων του εταιρειών Ασπίς Όμιλος Εταιρειών Α.Ε., Ασπίς Πρόνοια Α.Ε.Γ.Α., Ασπίς Πρόνοια Α.Ε.Α.Ζ., Aspis Capital A.E. και Commercial Value A.A.E., οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στην Ελληνική Δημοκρατία. Η συμμετοχή του κ. Λάμπρου Χριστοφή προκύπτει από την άμεση συμμετοχή του ίδιου με 1,08% και με 4,74% από την έμμεση συμμετοχή του μέσω της άμεσης συμμετοχής της συζύγου του κας. Ιωάννας Χριστοφή 9,994,221 μετοχές. 17. ΜΕΤΟΧΟΙ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ 5% ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Οι μέτοχοι που κατείχαν πέραν του 5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας άμεσα ή έμμεσα, σύμφωνα με το άρθρο 60(4) των Περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου ήταν ως ακολούθως: 31/03/ /12/2007 % % Παύλος Ψωμιάδης 68,38 68,581 Λάμπρος Α. Χριστοφή 5,82 5,666 Η έμμεση συμμετοχή των μετόχων που κατείχαν πέραν του 5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, αναλύεται στην σημείωση 16 πιο πάνω.

19 MFS HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD 18 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 18. ΔΙΚΑΙΕΣ ΑΞΙΕΣ Οι δίκαιες αξίες των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας είναι περίπου οι ίδιες με τα ποσά που παρουσιάζονται στον ισολογισμό. 19. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Οι πιο σημαντικοί κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται το Συγκρότημα είναι οι μεταβολές στις τρέχουσες τιμές επενδύσεων και επιτοκίων, ο κίνδυνος ρευστότητας και ο πιστωτικός κίνδυνος. Οι κίνδυνοι αυτοί παρακολουθούνται από το Συγκρότημα σε συστηματική βάση ώστε να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για αποφυγή συσσώρευσης αρνητικών επιπτώσεων. (i) Κίνδυνος από μεταβολές στις τρέχουσες τιμές Το Συγκρότημα υπόκειται σε κίνδυνο από μεταβολές στις τρέχουσες τιμές των επενδύσεων που αναφέρονται στις σημειώσεις 7 και 8. Το Συγκρότημα προσπαθεί να περιορίσει τον κίνδυνο με τη δημιουργία Χαρτοφυλακίου μεγάλης διασποράς. (ii) Κίνδυνος επιτοκίων Ο κίνδυνος επιτοκίων που προκύπτει από τον ετεροχρονισμό στην αναπροσαρμογή των επιτοκίων σε στοιχεία ενεργητικού και παθητικού είναι σε συνεχή παρακολούθηση από το Συγκρότημα. (iii) Πιστωτικός κίνδυνος Ο πιστωτικός κίνδυνος απορρέει από την αδυναμία αποπληρωμής των δανείων και άλλων χορηγήσεων και τη μη τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων πελατών. Το Συγκρότημα εφαρμόζει διαδικασίες και ελέγχους για περιορισμό του κινδύνου αυτού. Οι διαδικασίες που ακολουθούνται περιλαμβάνουν αυστηρή αξιολόγηση των δανείων και χορηγήσεων και υπολοίπων των πελατών καθώς επίσης και των εξασφαλίσεων που προσφέρονται για κάθε διευκόλυνση και τη στενή παρακολούθηση των λογαριασμών. Δεν υπάρχει σημαντική συγκέντρωση πιστωτικού κίνδυνου στο τέλος του έτους πέραν του ποσού που έχει γίνει πρόβλεψη. (iv) Κίνδυνος ρευστότητας Ο κίνδυνος ρευστότητας πηγάζει από τυχόν αδυναμία του Συγκροτήματος να αντεπεξέλθει άμεσα στην κάλυψη των τρεχουσών ταμειακών υποχρεώσεων της από τα διαθέσιμα μετρητά και ταυτόσημες αξίες. Για την κάλυψη των απαιτήσεων αυτών είναι απαραίτητη η συνεχής ροή μετρητών η οποία παρακολουθείται στενά από τη Διεύθυνση του Συγκροτήματος. (v) Δίκαιη αξία Η δίκαιη αξία αντιπροσωπεύει το ποσό στο οποίο ένα στοιχείο ενεργητικού ή παθητικού μπορεί να ανταλλαχθεί ή μια υποχρέωση να αποπληρωθεί στα πλαίσια μιας συνήθους εμπορικής συναλλαγής. Η δίκαιη αξία των υπόλοιπων Χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του Συγκροτήματος εκτός αυτών που αναφέρονται πιο πάνω είναι περίπου οι ίδιες με τα ποσά που παρουσιάζονται στα βιβλία κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.

20 ASPIS HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ

ASPIS HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

ASPIS HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ASPIS HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωµατούχοι και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 1 Επεξηγηµατική κατάσταση 2-4 Μη ελεγµένος ενδιάµεσος ενοποιηµένος

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. Aξιωματούχοι και Eπαγγελματικοί Σύμβουλοι 1

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. Aξιωματούχοι και Eπαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Aξιωματούχοι και Eπαγγελματικοί

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. Aξιωματούχοι και Eπαγγελματικοί Σύμβουλοι 1

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. Aξιωματούχοι και Eπαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2011 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Aξιωματούχοι και Eπαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Δήλωση των Μελών του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΑΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΑΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΑΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ Για την εξαμηνια που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY.LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΊΊΚΕΣ ΕΝΑΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΤΤΟΤΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και επαγγελματικοί σύμβουλοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και υπευθύνων της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2005 ΕLMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD

ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2005 ΕLMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2005 ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2005 ΕLMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD Περιεχόμενα Σελίδα Ειδοποίηση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 3 Αξιωματούχοι και επαγγελματικοί σύμβουλοι.....

Διαβάστε περισσότερα

LASER INVESTMENT GROUP PLC ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περίοδος από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2008

LASER INVESTMENT GROUP PLC ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περίοδος από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2008 ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2008 ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Επεξηγηματική Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΜΗ-ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΜΗ-ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

SPIDERNET SERVICES PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

SPIDERNET SERVICES PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ιοικητικό Συµβούλιο και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι 1 Σελίδα ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και των υπευθύνων της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED (ΠΡΩΗΝ LIBERTY LIFE INSURANCE LIMITED)

LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED (ΠΡΩΗΝ LIBERTY LIFE INSURANCE LIMITED) 0 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ειδοποίηση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 1 Αξιωµατούχοι και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 2 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 3 Έκθεση Ελεγκτών 4 Λογαριασµός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Δήλωση των μελών

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Έγκριση Τελικών Αποτελεσµάτων για το Έτος 2007 και καθορισµός Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης.

Θέµα: Έγκριση Τελικών Αποτελεσµάτων για το Έτος 2007 και καθορισµός Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης. 18 Απριλίου 2008 Θέµα: Έγκριση Τελικών Αποτελεσµάτων για το Έτος 2007 και καθορισµός Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης. Επιθυµούµε να σας πληροφορήσουµε ότι το.σ. της Εταιρείας HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC

Διαβάστε περισσότερα

Adaminco Secretarial Limited, Γραμματέας της Logicom Public Limited. 0045/00009633/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση LOGICOM PUBLIC LTD LOG

Adaminco Secretarial Limited, Γραμματέας της Logicom Public Limited. 0045/00009633/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση LOGICOM PUBLIC LTD LOG 0045/00009633/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση LOGICOM PUBLIC LTD Η Οικονομική Έκθεση του Εννεαμήνου Ανακοινούται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε χθες την Οικονομική Έκθεση για το Εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

ANNUAL RESULTS 2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2013

ANNUAL RESULTS 2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2013 ANNUAL RESULTS 2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2013 0080/00006889/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση NEMESIS CONSTRUCTIONS PUBLIC COMPANY LTD NEM Attachments: 1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2013 2. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες. Οικονομικές Καταστάσεις. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2013

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες. Οικονομικές Καταστάσεις. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2013 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 0 Περιεχόμενα Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 2 Διοικητικό Συμβούλιο, Επαγγελματικοί Σύμβουλοι και Εγγεγραμμένο Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 2. Διοικητικό Συμβούλιο 3. Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 4-5. Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 6-7

Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 2. Διοικητικό Συμβούλιο 3. Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 4-5. Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 6-7 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 2 Διοικητικό Συμβούλιο 3 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 4-5 Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 6-7 Ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4580 Πέμπτη, 28 Ιουνίου 2012 2391 Αριθμός 3072 PRIME INSURANCE COMPANY LIMITED ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 22(2) ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

LOUIS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εννιαμηνία που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

LOUIS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εννιαμηνία που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπευθύνων της Εταιρείας για τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ELMA - εξηλεγμένοι λογαριασμοί 2012 και ετήσια γενική συνέλευση ELMA - εξηλεγμένοι λογαριασμοί 2012 και ετήσια γενική συνέλευση

ELMA - εξηλεγμένοι λογαριασμοί 2012 και ετήσια γενική συνέλευση ELMA - εξηλεγμένοι λογαριασμοί 2012 και ετήσια γενική συνέλευση 0006/00004632/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD ELMA - εξηλεγμένοι λογαριασμοί 2012 και ετήσια γενική συνέλευση ELMA - εξηλεγμένοι λογαριασμοί 2012 και ετήσια γενική συνέλευση

Διαβάστε περισσότερα

Ο λογαριασμός αποτελεσμάτων και η επεξηγηματική κατάσταση θα δημοσιευτούν στις εφημερίδες Πολίτη και Φιλελεύθερο την Πέμπτη, 1 Σεπτεμβρίου 2011.

Ο λογαριασμός αποτελεσμάτων και η επεξηγηματική κατάσταση θα δημοσιευτούν στις εφημερίδες Πολίτη και Φιλελεύθερο την Πέμπτη, 1 Σεπτεμβρίου 2011. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Louis plc: Εξαμηνιαία Αποτελέσματα 30 Ιουνίου 2011 Λευκωσία, 31 Αυγούστου 2011 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Louis plc σε συνεδρία του στις 30 Αυγούστου 2011, εξέτασε και ενέκρινε τις μη ελεγμένες

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2011

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2011 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2011 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και Εκτελεστική Διεύθυνση 1 Δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Επισυνάπτεται Ανακοίνωση.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Επισυνάπτεται Ανακοίνωση. 0002/00000611/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Επισυνάπτεται Ανακοίνωση. CPB Attachments:

Διαβάστε περισσότερα

Adaminco Secretarial Limited. Γραμματέας της Logicom Public Limited. 0045/00000437/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση LOGICOM PUBLIC LTD LOG

Adaminco Secretarial Limited. Γραμματέας της Logicom Public Limited. 0045/00000437/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση LOGICOM PUBLIC LTD LOG 0045/00000437/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση LOGICOM PUBLIC LTD Το ΔΣ ενέκρινε την Οικονομική Έκθεση για το Τρίτο Τρίμηνο Ανακοινούται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στη συνεδρία του της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Επισυνάπτεται Ανακοίνωση.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Επισυνάπτεται Ανακοίνωση. Correction To:0002/00000612 0002/00000620/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD CPB ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Επισυνάπτεται

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 0 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 0BΠεριεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 1. Συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις - Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 - Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2 & 3 Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα