Multi-X Complete Fishing Rod Set 420 cm MS-1348

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Multi-X Complete Fishing Rod Set 420 cm MS-1348"

Transcript

1 Multi-X Complete Fishing Rod Set 420 cm MS-1348 Πλήρες σετ ψαρέματος-μulti Χ 420 cm - MS-1348 Instructions for use 1

2 Instructions for use Οδηγιεσ χρησησ

3 Product overview / Επισκόπηση προϊόντος Figure A / Σχέδιο A Figure B - Knot examples Σχέδιο B - Κόμποι παραδείγματος Figure C / Σχέδιο C 3

4 please read the instructions carefully before using the article for the first time, and keep them for future reference Intended Use The Multi-X fishing rod has been developed for versatile use in ponds, lakes, rivers and the sea. Its g fishing lead makes it particularly suitable for medium-weight fishing for such varieties as eel, perch, trout, carp and even small pike, either for float fishing or for ground fishing. The reel is fitted with a monofil fishing line with diameter of 0.35 mm and a maximum weight-bearing capacity of 8.5 kg. Trials have shown, however, that considerably heavier fish can also be landed successfully. The paternoster (ground fishing system) included in the set is intended for sea fishing. Dress the hook with natural bait such as worms, shellfish or shrimps in order to maximise your chances of success. Items Included 1 x Telescopic fishing rod 1 x Ground fishing system 1 x Instructions for use Description of Parts (1) Fixing screw (2) Reel supports (3) Line guard (4) Reel (5) Screw (for winder) (6) Winder (7) Line reel brake (8) Rewind stop (9) Ground fishing system with winding board (10) Carabiner (11) Fishing line Technical Details Length: 420 cm Fishing lead: g Ø fishing line: 0.35 mm Capacity: 8.5 kg Safety Danger! Danger! Do not fish anywhere near high-voltage power lines. Watch out for any overhead wires when fishing and avoid all contact; a life-threatening electric shock may otherwise occur. Danger in thunderstorms! Do not fish in stormy conditions. If the rod or fishing line are struck by lightning, this can lead to serious injuries and, under certain circumstances, to death. There may also be a danger to life through a direct electric shock. 4

5 Risk of Injury! Risk of injury and accidents! Test the fishing rod for damage each time before use. Never use a damaged fishing rod; if you do, it may not function properly and may, as a result, not be safe. Risk of injury and accidents! This product contains sharp hooks which can cause considerable injury to the user or other persons. Therefore use the fishing rod with due caution. Pay due regard to other anglers (and any other people) and keep a safe distance. Some risk of injury exists from the hook snapping back/sideways in an unpredictable direction when casting the line if this is not done properly. To prevent hook injuries, wear the appropriate glasses and protective headgear. Do not carry out repairs yourself. Consult the service department. Keep the fishing rod out of reach of children. Only allow children to use the fishing rod under the instruction and supervision of an adult. Use Before Using... Caution: Before fishing, enquire about national laws and local regulations. These instructions give the general directions for using the product. The sport of angling is well-developed, with many aspects. We therefore recommend reading appropriate specialized literature and / or seeking advice from clubs and associations. How To Assemble The Rod 1. Insert the reel (4) into the reel supports (2). Fasten it by turning the fixing screw (1) clockwise. 2. In order to put the winder (6) in the desired position, loosen the screw opposite (5) by turning it anti-clockwise and when the winder is positioned appropriately, tighten the screw again. 3. Release the line reel brake (7) by turning it anti-clockwise. Pull the fishing line (11) out of the reel (4) and pass it under the line guard (3) through all rings on the rod. Tighten the line reel brake (7) again by turning it clockwise. 4. Unwind the ground fishing system (9) carefully from the winding board and lay it out flat. 5. Make a loop in the end of the fishing line (11). For this, double the fishing line (11) and wind it through the loop several times, finally pulling it tight (see diagram B). Hook the carabiner (10) from the ground fishing system (9) onto the fishing line (11). Ensure that the carabiner (10) is closed again after hooking it on. 6. Pull the rod out segment by segment, beginning at the tip as in diagram C. Never cast the rod to pull out the segments. Casting the rod Activate the rewind stop (8) and tilt the line guard (3) forwards so that the fishing line (11) can unreel freely. Cast the rod. Turn the winder (6) a little the line guard (3) automatically clicks into position. 5

6 Maintenance and Cleaning After use in salt water, rinse the rod and the reel in luke-warm water. When the reel is dry, lubricate all moving parts with one or two drops of oil in order to keep it in good working condition and maximize the duration of its useful life. Disposal Please dispose of this product and all its constituent parts in a way which respects and does not harm the environment. Pay heed to all relevant regulations currently in force. 3 Year guarantee This product was manufactured under constant quality controls. We guarantee that it is free from manufacturing and material defects. The guarantee claim is not valid for normal wear and tear and is invalid in case of misuse. Should you however have cause for complaint, please contact the free phone service hotline, visit our website, or send us an . You will receive personal advice in all cases. During the guarantee period, you can arrange with our service staff that you send the faulty component(s) to the stated service address. We will immediately replace or repair the component, and send it back to you. Please retain the till receipt. Describe the nature of your complaint, and we will do our best to find a satisfactory solution as soon as possible. IAN: MERCURY 54, Thermaikou Str. GR Thessaloniki Product hotline (Mon.-Fri. 10am 4pm, free phone) 6

7 Πριν την πρώτη χρήση αυτού του προϊόντος διαβάστε προσεκτικά αυτή την οδηγία και φυλάξτε την για μεταγενέστερη χρήση. Ενδεδειγμένη χρήση Το σύστημα Multi-X προορίζεται για γενική χρήση στο ψάρεμα σε λίμνες, ποτάμια και στη θάλασσα. Με βάρος ρίψης γρ. Είναι κατάλληλο για συτή και για αλιεία στο βυθό της θάλασσας π.χ. για χέλι, μπακαλιάρο, πέστροφα, κυπρίνο και μικρές τούρνες Ο μηχανισμός διαθέτει πετονιά μονού νήματος με διάμετρο 0,35 mm και με προβλεπόμενη μέγιστη ικανότητα φορτίου 8,5 χγρ. Στην πρακτική βλέπουμε όμως πως είναι δυνατό και το ψάρεμα πολύ βαρύτερων ψαριών. Το πραγματάκι που συμπαραδίδεται στο σετ (καλούμενο και βασικό σύστημα ψαρέματος) προβλέπεται για ψάρεμα στη θάλασσα. Βάλτε του φυσικά δολώματα όπως σκουλήκια, κρέας μυδιών ή γαρίδες για να έχετε επιτυχία στο ψάρεμα. Περιεχόμενο συσκευασίας 1 x τηλεσκοπικό καλάμι 1 x βασικό σύστημα ψαρέματος 1 x οδηγία χρήσης Περιγραφή εξαρτημάτων (1) βίδα στερέωσης (2) στηρίγματα μηχανισμού (3) βραχίονας νήματος (4) μηχανισμός (5) βίδα (για μανιβέλα) (6) μανιβέλα (7) φρένο πηνίου βραχίονα (8) φραγή οπισθοκίνησης (9) βασικό σύστημα ψαρέματος με σανίδα (10) άγκιστρο (11) πετονιά Tεχνικά χαρακτηριστικά Μήκος: 420 εκ Βάρος ρίψης: γρ Ø πετονιάς: 0,35 χιλ. Ικανότητα φορτίου: 8,5 χγρ Ασφάλεια Κίνδυνος ζωής! Κίνδυνος θάνατος! Μη ψαρεύετε κοντά σε αγωγούς υψηλής τάσης. Όταν ψαρεύετε να προσέχετε όλους τους χαμηλότερους αγωγούς ηλεκτρικού ρεύματος και να αποφεύγετε κάθε επαφή. Διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος από ηλεκτροπληξία. Κίνδυνος σε περίπτωση καταιγίδας! Μη ψαρεύετε κατά τη διάρκεια μίας καταιγίδας. Ενας κεραυνός στο καλάμι μπορεί να προκαλέσει σοβαρό ή και θανάσιμο τραυματισμό. Υφίσταται και κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. 7

8 Κίνδυνςο τραυματισμού! Κίνδυνος τραυματισμού και ατυχήματος! Να ελέγχετε πριν από κάθε χρήση το καλάμι για ενδεχόμενες ζημιές. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε ένα ελαττωματικό καλάμι. Στην περίπτωση αυτή δεν εξασφαλίζεται μία ασφαλής λειτουργία. Κίνδυνος τραυματισμού και ατυχημάτων! Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει αιχμηρά άγκιστρα που δεν αποκλείεται να τραυματίσουν σοβαρά τον ψαρά και άλλα άτομα. Για το λόγο αυτό να χειρίζεστε ιδιαίτερα προσεκτικά το καλάμι. Να προσέχετε ιδιαίτερα άλλους ψαράδες και άλλα άτομα και να τηρείτε αποστάσεις ασφαλείας. Σε περίπτωση όχι σωστής ρήψης υφίσταται κίνδυνος τραυματισμού από το κινούμενο αγκίστρι. Για προστασία από τραυματισμούς από το αγκίστρι να φοράτε τα ανάλογα γυαλιά και προστασία κεφαλής. Μη διεξάγετε επισκευές. Αποτανθείτε προς το τμήμα σέρβις. Φυλάξτε το καλάμι μακριά από παιδιά. Η χρήση από παιδιά επιτρέπεται μόνο υπό την επίβλεψη ενηλίκων. Χειρισμός Πριν τη θέση σε λειτουργία Προσοχή: Πριν το ψάρεμα ενημερωθείτε για την σχετική εθνική νομοθεσία και τις τοπικές διατάξεις. Αυτή η οδηγία περιγράφει τις κυριότερες υποδείξεις για το προϊόν. Το ψάρεμα είναι ένα ιδιαίτερα πολύμορφο σπορ. Γιαυτό το λόγο σας συνιστούμε να διαβάσετε εκτός αυτού και ειδικά βιβλία και/ή να ζητήσετε τη συμβουλή σωματείων ή συνδέσμων. Συναρμολόγηση 1. Bάλτε το μηχανισμό (4) στα στηρίγματα του μηχανισμού (2). Στερεώστε τον με δεξιόστροφη περιστροφή της βίδας στερέωσης (1). 2. Φέρτε τη μανιβέλα (6) στην επιθυμούμενη θέση χαλαρώνοντας αριστερόστροφα την απέναντι βίδα (5) και σφίξτε την πάλι όταν βρείτε την ανάλογη θέση. 3. Χαλαρώστε το φρένο του πηνίου του νήματος (7) με δεξιόστροφη περιστροφή. Τραβήξτε τώρα το νήμα (11) από το μηχανισμό (4) και περάστε το κάτω από το βραχίονα νήματος (3) μέσα από όλους τους δακτύλιους του καλαμιού. Ασφαλίστε το φρένο πηνίου του νήματος (7) με δεξιόστροφη περιστροφή. 4. Πάρτε προσεκτικά το βασικό σύστημα ψαρέματος (9) από τη σανίδα και απλώστε το πλήρως. 5. Κάντε μία θηλιά στο τέλος της πετονιάς (11). Για το σκοπό αυτό πάρτε την πετονιά (11) διπλή, περάστε την περισσότερερες φορές μέσα από τη θηλιά και σφίξτε τη, βλέπε και απεικόνιση Β. Κρεμάστε το αυτόματο άγκιστρο (10) του βασικού συστηματος ψαρέματος (9) στην πετονιά (11). Σιγουρετείτε οπωσδήποτε πως έχει κλείσει το αυτόματο άγκιστρο (10) μετά το κρέμασμα. 6. Zανοίξτε τμήμα προς τμήμα το τηλεσκοπικό καλάμι αρχίζοντας από την άκρη, βλέπε και απεικόνιση C. Ποτέ μη ρίχνετε το καλάμι για να ανοίξει το τηλεσκοπικό σύστημα. Ρίψη του καλαμιού Ενεργοποιήστε τη φραγή οπισθοκίνησης (8) και διπλώστε το βραχίονα της πετονιάς (3) προς τα εμπρός, έτσι ώστε να μπορεί να ξετυλιχθεί ελεύθερα πετονιά (11). Ρίξτε το καλάμι. Κάντε μία μικρή περιστροφή της μανιβέλας (6) ο βραχίονας της πετονιάς (3) θα μπουμπώσει αυτομάτως. 8

9 Συντήρηση και καθαρισμός Μετά τη χρήση στη θάλασσα ξεπλύνετε το καλάμι και το ρολό σύντομα με χλιαρό νερό. Όταν στεγνώσει το ρολό, βάλτε σε όλα τα κινούμενα τμήματα μία έως δύο σταγόνες λάδι για να διατηρήσετε τη λειτουργικότητα και τη διάρκεια ζωής. Απόσυρση Η απόσυρση του προϊόντος και όλων των εξαρτημάτων να γίνεται με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον. Προσέξτε τις ισχύουσες διατάξεις. 3 χρόνια εγγύηση Το συγκεκριμένο προϊόν δημιουργήθηκε κάτω από ελέγχους μεγάλης ποιότητας. Εγγυόμαστε ότι δεν υπάρχουν λάθη κατασκευαστικά και υλικά. Η εγγύηση δεν ισχύει σε περίπτωση μη καλής φροντίδας και κανονικής φθοράς. Σε περίπτωση όμως που έχετε ακόμα και τώρα λόγους διαμαρτυρίας απευθυνθείτε στο τηλέφωνο, στην ιστοσελίδα μας ή γράψτε μας ένα Ε-Μail. Σε κάθε περίπτωση θα ενημερωθείτε προσωπικά. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης μπορούν χαλασμένα κομμάτια μετά από συνεννόηση με τους συνεργάτες μας να αποσταλλούν στη διεύθυνση μας. Θα λάβετε από εμάς στη συνέχεια ή ένα καινούριο κράνος ή επιδιωρθωμένο το ίδιο. Κρατήστε την απόδειξη. Ενημερώστε μας το λόγο της διαμαρτυρίας σας. Εμείς θα προσπαθήσουμε όσο γρήγορα γίνεται να βρούμε μία λύση που να σας ικανοποιεί. IAN: MERCURY 54, Thermaikou Str. GR Thessaloniki Ανοικτή γραμμή προϊόντος 00800/ (Δε-Πα ώρα 10-16, ατελώς) Ανοικτή γραμμή προϊόντος 00800/ (Δε-Πα ώρα 10-16, ατελώς) 9

10 10

11 11

12 Version: 01-02/ Delta-Sport Handelskontor GmbH Wragekamp 6 D Hamburg

FRT 450 A1. Electric Lawn Trimmer Translation of original operation manual. Ηλεκτρικό χλοοκοπτικό Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας

FRT 450 A1. Electric Lawn Trimmer Translation of original operation manual. Ηλεκτρικό χλοοκοπτικό Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας FRT 450 A1 Electric Lawn Trimmer Translation of original operation manual Ηλεκτρικό χλοοκοπτικό Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας Before reading, unfold the page containing the illustrations

Διαβάστε περισσότερα

BACK BRACE ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΜΕΣΗΣ

BACK BRACE ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΜΕΣΗΣ BACK BRACE ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΜΕΣΗΣ pro comfort PR-1273 This product conforms to medical device guideline 93/42/EWG. Το προϊόν είναι συμβατό με την οδηγία 93/42/ΕΟΚ περί ιατρικών προϊόντων. Instruction manual Έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

Aνεμιστήρας / Fan FD-40A. Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) / English (EN) FOR FURTHER INFORMATION: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ A.E.

Aνεμιστήρας / Fan FD-40A. Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) / English (EN) FOR FURTHER INFORMATION: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ A.E. Aνεμιστήρας / Fan FD-40A ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣOΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡOΦOΡΙΕΣ: FOR FURTHER INFORMATION: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ A.E. H. BENRUBI & FILS S.A. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρoύσι - Αθήνα 27 Aghiou Thoma str, GR 151 24, Maroussi

Διαβάστε περισσότερα

IAN 102855 BENCH PILLAR DRILL PTBM 500 A1 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΔΡΑΠΑΝΟ BENCH PILLAR DRILL TISCHBOHRMASCHINE. Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας

IAN 102855 BENCH PILLAR DRILL PTBM 500 A1 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΔΡΑΠΑΝΟ BENCH PILLAR DRILL TISCHBOHRMASCHINE. Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας BENCH PILLAR DRILL PTBM 500 A1 BENCH PILLAR DRILL Translation of original operation manual ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΔΡΑΠΑΝΟ Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας TISCHBOHRMASCHINE Originalbetriebsanleitung IAN

Διαβάστε περισσότερα

ANKLE BRACE ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΥ

ANKLE BRACE ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΥ ANKLE BRACE ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΥ pro comfort PF-1274 This product conforms to medical device guideline 93/42/EWG. Το προϊόν είναι συμβατό με την οδηγία 93/42/ΕΟΚ περί ιατρικών προϊόντων. Instruction manual

Διαβάστε περισσότερα

Hair & Beard Clippers SHBS 600 A1

Hair & Beard Clippers SHBS 600 A1 PERSONAL CARE Hair & Beard Clippers SHBS 600 A1 Hair & Beard Clippers Operation and Safety Notes Κουρευτική μηχανή για μαλλιά και γένια Υποδείξεις χειρισμού και ασφάλειας Before reading, unfold both pages

Διαβάστε περισσότερα

IAN 93482 PRESSURE WASHER PHD 150 C2 ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ PRESSURE WASHER HOCHDRUCKREINIGER. Translation of original operation manual

IAN 93482 PRESSURE WASHER PHD 150 C2 ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ PRESSURE WASHER HOCHDRUCKREINIGER. Translation of original operation manual PRESSURE WASHER PHD 150 C2 PRESSURE WASHER Translation of original operation manual ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας HOCHDRUCKREINIGER Originalbetriebsanleitung

Διαβάστε περισσότερα

2973-010L 2973-016L. Φωτιστικό αλογόνου με σφιγκτήρα. Halogen Clip Lamp. Υποδείξεις χειρισμού και ασφάλειας. Operation and Safety Notes

2973-010L 2973-016L. Φωτιστικό αλογόνου με σφιγκτήρα. Halogen Clip Lamp. Υποδείξεις χειρισμού και ασφάλειας. Operation and Safety Notes 2973-010L 2973-016L halogen Clip Lamp Halogen Clip Lamp Operation and Safety Notes Φωτιστικό αλογόνου με σφιγκτήρα Υποδείξεις χειρισμού και ασφάλειας Before reading, unfold the page containing the illustrations

Διαβάστε περισσότερα

IAN 73868 AIRBRUSH SET PABK 60 A1 AIRBRUSH SET ΣΕΤ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ-AIRBRUSH AIRBRUSH-SET. Operation and Safety Notes. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας

IAN 73868 AIRBRUSH SET PABK 60 A1 AIRBRUSH SET ΣΕΤ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ-AIRBRUSH AIRBRUSH-SET. Operation and Safety Notes. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας AIRBRUSH SET PABK 60 A1 AIRBRUSH SET Operation and Safety Notes ΣΕΤ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ-AIRBRUSH Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας AIRBRUSH-SET Bedienungs- und Sicherheitshinweise IAN 73868 73868_par_Airbrush_Set_Cover_GB-IE-CY.indd

Διαβάστε περισσότερα

PRESSURE WASHER PHD 150 A1

PRESSURE WASHER PHD 150 A1 PRESSURE WASHER PHD 150 A1 PRESSURE WASHER Translation of original operation manual ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας 68584_par_Hochdruckreiniger_PHD100A1_Cover_GB_IE_.indd

Διαβάστε περισσότερα

IAN 104449 CORDLESS IMPACT DRIVER PDSSA 18 A1 ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ CORDLESS IMPACT DRIVER AKKU-DREHSCHLAGSCHRAUBER

IAN 104449 CORDLESS IMPACT DRIVER PDSSA 18 A1 ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ CORDLESS IMPACT DRIVER AKKU-DREHSCHLAGSCHRAUBER CORDLESS IMPACT DRIVER PDSSA 18 A1 CORDLESS IMPACT DRIVER Translation of the original instructions ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας AKKU-DREHSCHLAGSCHRAUBER

Διαβάστε περισσότερα

IAN 46876 SLIDING CROSS CUT MITRE SAW PZKS 1500 A1

IAN 46876 SLIDING CROSS CUT MITRE SAW PZKS 1500 A1 SLIDING CROSS CUT MITRE SAW PZKS 1500 A1 GB CY GR CY SLIDING CROSS CUT MITRE SAW PZKS 1500 A1 Operating and Safety Instructions Translation of Original Operating Manual ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ ΚΑΙ ΠΡΙΟΝΙ ΚΑΘΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

CORDLESS SABRE SAW PSSA 18 A1

CORDLESS SABRE SAW PSSA 18 A1 CORDLESS SABRE SAW PSSA 18 A1 CORDLESS SABRE SAW Translation of the original instructions ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας AKKU-SÄBELSÄGE Originalbetriebsanleitung IAN 104447

Διαβάστε περισσότερα

IAN 96894 COMPRESSOR PKO 270 A1. COMPRESSOR PKO 270 A1 Operating and Safety Instructions Translation of Original Operating Manual

IAN 96894 COMPRESSOR PKO 270 A1. COMPRESSOR PKO 270 A1 Operating and Safety Instructions Translation of Original Operating Manual COMPRESSOR PKO 270 A1 GB IE CY COMPRESSOR PKO 270 A1 Operating and Safety Instructions Translation of Original Operating Manual GR CY ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ PKO 270 A1 Указания за обслужване и безопасност Превод

Διαβάστε περισσότερα

PROFESSIONAL FOOD PROCESSOR SKMP 1200 A2

PROFESSIONAL FOOD PROCESSOR SKMP 1200 A2 PROFESSIONAL FOOD PROCESSOR SKMP 1200 A2 PROFESSIONAL FOOD PROCESSOR Operating instructions ΚΟΥΖΙΝΟΜΗΧΑΝΗ Οδηγία χρήσης PROFI-KÜCHENMASCHINE Bedienungsanleitung IAN 100104/IAN 105590 RP100104_RP105590_Kuechenmaschine_Cover_LB6.indd

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Σεσουάρ Hair Dryer Hair Protect 2300 ZY880

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Σεσουάρ Hair Dryer Hair Protect 2300 ZY880 ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: FOR FURTHER INFORMATION: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε. H. BENRUBI & FILS S.A. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι-Αθήνα 27 Aghiou Thoma str. GR 15124, Maroussi-Athens Τηλ. 210 6156400,

Διαβάστε περισσότερα

IAN 75872 ASH VACUUM CLEANER PAS 500 C2 ASH VACUUM CLEANER ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΓΙΑ ΣΤΑΧΤΕΣ ASCHESAUGER. Operating instructions.

IAN 75872 ASH VACUUM CLEANER PAS 500 C2 ASH VACUUM CLEANER ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΓΙΑ ΣΤΑΧΤΕΣ ASCHESAUGER. Operating instructions. ASH VACUUM CLEANER PAS 500 C2 ASH VACUUM CLEANER Operating instructions ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΓΙΑ ΣΤΑΧΤΕΣ Οδηүίες χρήσης ASCHESAUGER Bedienungsanleitung IAN 75872 Before reading, unfold the page containing

Διαβάστε περισσότερα

IAN 102868. CORDLESS HAMMER DRILL PSBSA 18-Li A1 CORDLESS HAMMER DRILL ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER

IAN 102868. CORDLESS HAMMER DRILL PSBSA 18-Li A1 CORDLESS HAMMER DRILL ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER CORDLESS HAMMER DRILL PSBSA 18-Li A1 CORDLESS HAMMER DRILL Translation of original operation manual ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER Originalbetriebsanleitung

Διαβάστε περισσότερα

IAN 93463 ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ PKS 1500 A1. ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ PKS 1500 A1 Οδηγίες χειρισμού και ασφαλείας Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης

IAN 93463 ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ PKS 1500 A1. ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ PKS 1500 A1 Οδηγίες χειρισμού και ασφαλείας Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ PKS 1500 A1 GB CY MITRE SAW PKS 1500 A1 Operating and Safety Instructions Translation of Original Operating Manual GR CY ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ PKS 1500 A1 Οδηγίες χειρισμού και ασφαλείας Μετάφραση

Διαβάστε περισσότερα

MINCER SFW 350 C1 MINCER ΚΡΕΑΤΟΜΗΧΑΝΗ. Operating instructions. Οδηүίες χρήσης FLEISCHWOLF. Bedienungsanleitung IAN 86827

MINCER SFW 350 C1 MINCER ΚΡΕΑΤΟΜΗΧΑΝΗ. Operating instructions. Οδηүίες χρήσης FLEISCHWOLF. Bedienungsanleitung IAN 86827 MINCER MINCER Operating instructions ΚΡΕΑΤΟΜΗΧΑΝΗ Οδηүίες χρήσης FLEISCHWOLF Bedienungsanleitung IAN 86827 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all

Διαβάστε περισσότερα

IAN 70380. Cordless Hedge Trimmer FAH 18 B2. Cordless Hedge Trimmer Translation of original operation manual

IAN 70380. Cordless Hedge Trimmer FAH 18 B2. Cordless Hedge Trimmer Translation of original operation manual Cordless Hedge Trimmer FAH 18 B2 Cordless Hedge Trimmer Translation of original operation manual Κλαδευτήρι θαμνων μπαταριας Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας Akku-HeCkensCHere Originalbetriebsanleitung

Διαβάστε περισσότερα

HEATED MASSAGE CUSHION UAMM 12 A1

HEATED MASSAGE CUSHION UAMM 12 A1 HEATED MASSAGE CUSHION UAMM 12 A1 HEATED MASSAGE CUSHION Operating instructions Οδηγία χρήσης RP69011 Automassage SB1 Seite 1 Freitag, 12. August 2011 9:50 09 English.........................................

Διαβάστε περισσότερα

IAN 102787 MITRE SAW PKS 1500 A1 ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ PKS 1500 A1

IAN 102787 MITRE SAW PKS 1500 A1 ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ PKS 1500 A1 MITRE SAW PKS 1500 A1 ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ PKS 1500 A1 GB IE CY MITRE SAW PKS 1500 A1 Operating and Safety Instructions Translation of Original Operating Manual GR CY ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ PKS 1500 A1 Οδηγίες χειρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ELECTRIC LEAF BLOWER FLB 3000 A1

ELECTRIC LEAF BLOWER FLB 3000 A1 ELECTRIC LEAF BLOWER FLB 3000 A1 GB IE ELECTRIC LEAF BLOWER Translation of original operation manual GR ΗΛΕΚΤΡΙΚΌΣ ΦΥΣΗΤΉΡΑΣ- ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΉΡΑΣ ΦΎΛΛΩΝ Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας IAN 96872

Διαβάστε περισσότερα

BELT SANDER PBS 900 A1

BELT SANDER PBS 900 A1 BELT SANDER PBS 900 A1 BELT SANDER Operation and Safety Notes Translation of original operation manual ΤΑΙΝΙΟΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας BANDSCHLEIFER

Διαβάστε περισσότερα

SIH20. Εισπνευστήρας Οδηγίες χρήσης... 1-16. Nebuliser Instructions for use... 17-32. Service: Τηλ.: 00800 44144962 Phone: 800 92440

SIH20. Εισπνευστήρας Οδηγίες χρήσης... 1-16. Nebuliser Instructions for use... 17-32. Service: Τηλ.: 00800 44144962 Phone: 800 92440 SIH20 Εισπνευστήρας Οδηγίες χρήσης... 1-16 Nebuliser Instructions for use... 17-32 Service: Τηλ.: 00800 44144962 Phone: 800 92440 0344 Ελληνικά Περιεχόμενα 1 Γνωριμία...3 2 Επεξήγηση των συμβόλων...3 3

Διαβάστε περισσότερα

ELECTRIC LEAF BLOWER FLB 3000 A1

ELECTRIC LEAF BLOWER FLB 3000 A1 ELECTRIC LEAF BLOWER FLB 3000 A1 GB IE ELECTRIC LEAF BLOWER Translation of original operation manual GR ΗΛΕΚΤΡΙΚΌΣ ΦΥΣΗΤΉΡΑΣ- ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΉΡΑΣ ΦΎΛΛΩΝ Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας IAN 109790

Διαβάστε περισσότερα

PANINI MAKER SPM 2000 B2 PANINI MAKER ΨΗΣΤΙΕΡΑ. Operating instructions. Οδηүίες χρήσης PANINI-GRILL. Bedienungsanleitung IAN 104005

PANINI MAKER SPM 2000 B2 PANINI MAKER ΨΗΣΤΙΕΡΑ. Operating instructions. Οδηүίες χρήσης PANINI-GRILL. Bedienungsanleitung IAN 104005 PANINI MAKER SPM 2000 B2 PANINI MAKER Operating instructions ΨΗΣΤΙΕΡΑ Οδηүίες χρήσης PANINI-GRILL Bedienungsanleitung IAN 104005 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise

Διαβάστε περισσότερα

English... 2. Ελληνικά... 32. Deutsch... 62

English... 2. Ελληνικά... 32. Deutsch... 62 English... 2 Ελληνικά... 32 Deutsch... 62 V 1.26 Contents Introduction... 5 Intended use... 5 Package contents... 6 Technical specifications... 7 Safety instructions... 9 General safety instructions...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN)

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN) Καφετιέρα φίλτρου Coffee maker ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣOΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡOΦOΡΙΕΣ: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ A.E. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρoύσι - Αθήνα Τηλ. 210 6156400, Fax : 210 6199316 e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr FOR FURTHER

Διαβάστε περισσότερα