ΑΣΚΗΣΗ 2η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗ ΟΘΟΝΗΣ 7 ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΣΚΗΣΗ 2η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗ ΟΘΟΝΗΣ 7 ΤΜΗΜΑΤΩΝ"

Transcript

1 ΑΣΚΗΣΗ 2η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗ ΟΘΟΝΗΣ 7 ΤΜΗΜΑΤΩΝ Σκοπός της δεύτερης άσκησης είναι αφενός η επανάληψη απαραίτητων γνώσεων από την ύλη του προηγούμενου εξαμήνου και αφετέρου η άμεση εισαγωγή στην υλοποίηση κυκλωμάτων με CPLD και FPGA με στόχο την εξοικίωση των σπουδαστών με το αναπτυξιακό σύστημα UP2 της Altera. Σχεδιάζεται ένας δυαδικός αποκωδικοποιητής οθόνης 7 τμημάτων ξεκινώντας από τον πίνακα αληθείας μέχρι την απεικόνιση στο CPLD MAX7. Πρέπει να δωθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ορθή σχεδίαση του αποκωδικοποιητή γιατί αν και στην άσκηση αυτή ελέγχεται αυτόνομος, θα χρησιμοποιηθεί και σε επόμενες ασκήσεις για την ένδειξη των αποτελεσμάτων του αθροιστή και του απαριθμητή. ΘΕΩΡΙΑ «Ψηφιακή Σχεδίαση», Μ. Mano: Απλοποίηση συναρτήσεων Boole, Κεφ , σελ «Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων με τη γλώσσα VHDL», S. Brown & Z. Vranesic: Βελτιστοποίηση της υλοποίησης λογικών κυκλωμάτων, Κεφ , σελ Εργαλεία Σχεδιασμού CAD, Κεφ. 4..2, σελ Data Sheet DM9368 (7-segment decoder/driver/latch, Fairchild Semiconductors) ΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ UP2 ΤΗΣ ALTERA Το διάγραμμα βαθμίδων (block diagram) του αναπτυξιακόυ συστήματος UP2 φαίνεται στη σελίδα 3 του παραρτήματος του φυλλαδίου του εργαστηρίου. Εκτός από τις προγραμματιζόμενες διατάξεις υπάρχουν διάφορα στοιχεία όπως σειρές διακοπτών (DIP switches), δίοδοι εκπομπής φωτός (LEDs), οθόνες επτά τμημάτων (seven segment displays), ταλαντωτής παραγωγής σήματος ρολογιού (clock oscillator) και ακιδοσειρές για τη σύνδεση των ακροδεκτών των διατάξεων στις επιθυμητές θέσεις. Λεπτομερής περιγραφή όλων των στοιχείων του αναπτυξιακού συστήματος γίνεται στο Παράρτημα του φυλλαδίου αυτού. Στο αναπτυξιακό σύστημα UP2 της Altera υπάρχουν δύο προγραμματιζόμενες διατάξεις: ένα FPGA της οικογένειας FLEX K και ένα CPLD της οικογένειας MAX 7. Οι διατάξεις αυτές μπορούν να προγραμματιστούν από προσωπικό υπολογιστή με χρήση ενός καλωδίου ByteBlaster II. Η διάταξη FPGA EPFK7 (EPFK7RC24-4) περιλαμβάνει 7 πύλες και βασίζεται σε τεχνολογία SRAM (απαιτείται επαναπρογραμματισμός κάθε φορά που ξεκινά η λειτουργία του συστήματος μετά από διακοπή της τροφοδοσίας). Διαθέτει λογικά στοιχεία (logic elements, LE) με τεσσάρων εισόδων πίνακες αναφοράς (Look-Up Tables, LUT) και εννέα embedded array blocks (EAB) το καθένα από τα οποία περιέχει 248 bits μνήμης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως RAM, ROM, ή FIFO. Τα ΕΑΒ μπορούν να υλοποιήσουν λογικές συναρτήσεις όπως πολλαπλασιαστές, μικροελεγκτές και μονάδες επεξεργασίας ψηφιακού σήματος (DSP). Η διάταξη που είναι διαθέσιμη στο αναπτυξιακό σύστημα έχει 24 ακροδέκτες σε συσκευασία (package) RQFP. Η διάταξη CPLD EPM728S (EPM728SLC84-7) περιλαμβάνει 25 πύλες και βασίζεται σε τεχνολογία EEPROM (δεν απαιτείται επαναπρογραμματισμός). Διαθέτει 28 μακροκυψέλες (macrocells), οι οποίες παρέχουν τη δυνατότητα προγραμματιζόμενης AND και σταθερής OR λογικής και διαθέτουν προγραμματιζόμενους καταχωρητές (registers) με ανεξάρτητα σήματα ελέγχου και χρονισμού. Στο αναπτυξιακό σύστημα UP2 διατίθεται μία διάταξη με 84 ακροδέκτες σε συσκευασία (package) PLCC. 9

2 ΠΡΟΣΟΧΗ Οι δίοδοι εκπομπής φωτός είναι συνδεδεμένες στην τάση τροφοδοσίας μέσω μιας αντίστασης 33 Ω (pull-up) και επομένως φωτοβολούν όταν εμφανιστεί λογικό στον αντίστοιχο ακροδέκτη της ακιδοσειράς. Οι διακόπτες σειράς (DIP switches) είναι συνδεδεμένοι με την τάση τροφοδοσίας (pull-up) μέσω μιας αντίστασης ΚΩ. Η έξοδος του διακόπτη εμφανίζει λογικό όταν ο διακόπτης είναι ανοικτός (OFF) και λογικό όταν ο διακόπτης είναι κλειστός (ΟΝ) Οι σύνδεσμοι (jumpers) TDI, TDO, DEVICE, BOARD που βρίσκονται πάνω από το CPLD MAX7S καθορίζουν το ποια διάταξη προγραμματίζεται. Για τον προγραμματισμό του ΜΑΧ7 πρέπει να είναι όλοι στην πάνω θέση, ενώ για τον προγραμματισμό του FLEXK οι δύο πρώτοι (TDI, TDO) πρέπει να τοποθετηθούν στην κάτω θέση (βλέπε Table 2, σελίδα 5, στο UP2 User s Guide). ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ ΜΕΡΟΣ Α. Στο επόμενο σχήμα φαίνεται η κωδικοποίηση των επτά τμημάτων της οθόνης και το δεκαεξαδικό ψηφίο που πρέπει να εμφανίζεται για όλους τους συνδυασμούς των εισόδων από έως 5 2. Συμπληρώστε τον πίνακα αληθείας του αποκωδικοποιητή οθόνης 7 τμημάτων. ΠΡΟΣΟΧΗ Επειδή οι δίοδοι είναι συνδεδεμένες στην τάση τροφοδοσίας μέσω μιας αντίστασης pull-up και επομένως φωτοβολούν όταν εμφανιστεί λογικό στον αντίστοιχο ακροδέκτη, πρέπει στον πίνακα αληθείας να εμφανίζεται '' όταν θέλετε να ανάψει ένα τμήμα της οθόνης και '' για να είναι σβηστό. D3 D2 D D a b 2 c d e f g

3 3. Με χρήση πινάκων Karnaugh αποκωδικοποιητή. απλοποιήστε τις συναρτήσεις των εξόδων του a b c d e f g 4. Γράψτε κώδικα VHDL για την περιγραφή του αποκωδικοποιητή χρησιμοποιώντας τις απλοποιημένες συναρτήσεις εξόδου. Κώδικας VHDL entity seven_segment is port ( ) end entity architecture logic_functions of seven_segment is begin a<= b<= c<= d<= e<= f<= g<= end architecture 2

4 5. Ακολουθώντας τη διαδικασία της προηγούμενης άσκησης προσομοιώστε το κύκλωμα για όλους τους συνδυασμούς των εισόδων του και επαληθεύστε τον πίνακα αληθείας του. 6. Απεικόνιση του κυκλώματος σε ένα CPLD MAX7S 6.. Από το menu Assignments επιλέξτε Device ώστε να ανοίξει το παράθυρο επιλογής ολοκληρωμένου κυκλώματος που φαίνεται στο επόμενο σχήμα Από την επιλογή Family μπορείτε να επιλέξετε την οικογένεια CPLD ή FPGA στην οποία θα υλοποιήσετε το κύκλωμά σας. Κάθε οικογένεια περιλαμβάνει περισσότερα από ένα Ο.Κ. τα οποία διαφέρουν μεταξύ τους σε διάφορα χαρακτηριστικά, όπως ο αριθμός των λογικών στοιχείων και των ακροδεκτών, η ταχύτητα κλπ. Επιλέξτε την οικογένεια MAX7S και από το παράθυρο Available Devices το CPLD EPM728SLC84-7. Για να εμφανιστεί το συγκεκριμένο ολοκληρωμένο κύκλωμα πρέπει να απενεργοποιήσετε την επιλογή Show Advanced Devices Το επόμενο βήμα είναι η αντιστοίχιση των ακροδεκτών (pins) του κυκλώματος. Επιλέξτε Assignments Pin Planner για να ενεργοποιήσετε το εργαλείο αντιστοίχησης ακροδεκτών που φαίνεται στο επόμενο σχήμα. 22

5 Για να κάνετε τις αντιστοιχίσεις των ακροδεκτών στις θέσεις που θέλετε χρησιμοποιήστε το παράθυρο Edit. Στην πρώτη στήλη (Node Edit) εμφανίζονται τα ονόματα των σημάτων του κυκλώματος και με διπλό κλικ σε κάθε κουτάκι της τρίτης στήλης (Location) εμφανίζονται όλοι οι ακροδέκτες του Ο.Κ. που έχετε επιλέξει. Για κάθε ακροδέκτη δίνονται και επιπλέον πληροφορίες για τη λειτουργικότητα (input/output, clock, reset κλπ). Για παράδειγμα το pin με τον χαρακτηρισμό global clock πρέπει να χρησιμοποιηθεί μόνο για το σήμα ρολογιού του κυκλώματός και όχι για οποιαδήποτε άλλη λειτουργία. Πληροφορίες για τους ακροδέκτες του Ο.Κ. βλέπετε και στο σχήμα που εμφανίζεται στο δεξί μέρος της οθόνης. Στο σχήμα αυτό οι ακροδέκτες γενικού σκοπού σημειώνονται με κενό κύκλο ενώ αυτοί που έχουν ειδικές λειτουργίες με τρίγωνο, τετράγωνο, πεντάγωνο ή κύκλο με κάποια ένδειξη στο εσωτερικό του. Είναι δυνατή η γραφική αντιστοίχιση των ακροδεκτών με χρήση του mouse. Κάνοντας κλικ πάνω στο όνομα ενός σήματος στην πρώτη στήλη του πίνακα Edit και κρατώντας πατημένο το αριστερό πλήκτρο του mouse μπορείτε να τοποθετήσετε το σήμα στον ακροδέκτη που επιθυμείτε. Μόλις το mouse περάσει πάνω από έναν ακροδέκτη εμφανίζεται ο αριθμός του και ένα μήνυμα για τη λειτουργία του και τη δυνατότητα ή όχι τοποθέτησης σήματος από το χρήστη σε αυτό Πραγματοποιήστε τις παρακάτω αντιστοιχίσεις: Είσοδοι: d pin4, d pin5, d2 pin6, d3 pin8 Έξοδοι: a pin58, b pin6, c pin6, d pin63, e pin64, f pin65, g pin67. Οι έξοδοι απεικονίζονται στους ακροδέκτες που είναι συνδεδεμένοι με την οθόνη 7 τμημάτων του αναπτυξιακού UP2 (βλ. Σελ. 9 στο Παράρτημα) 6.5. Το επόμενο βήμα είναι η απεικόνιση του κυκλώματος στο επιλεγμένο CPLD, η οποία γίνεται με τη χρήση του Compiler. Προχωρήστε στην μετάφραση (από το menu Processing Start Compilation). Όταν ολοκληρωθεί η μετάφραση δημιουργείται το Compilation Report, στο οποίο μπορείτε να δείτε διάφορες πληροφορίες για το υπό σχεδίαση κύκλωμα: 23

6 Στο Flow Summary βλέπετε αν η εργασία έχει υλοποιηθεί με επιτυχία, την οικογένεια (Family) και το συγκεκριμένο Ο.Κ. (Device) που έχετε χρησιμοποιήσει καθώς και τα ποσοστά χρήσης των διαθέσιμων μακροκυψελών (macrocells) και ακροδεκτών (pins). Σημαντική πληροφορία είναι και το αν ικανοποιούνται οι απαιτήσεις χρονισμού (Timing requirements) του κυκλώματός σας. Σε περίπτωση που δεν ικανοποιούνται πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο Timing Analyser για να προσδιοριστεί το πρόβλημα και να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις Για την Προσομοίωση Χρονισμού (Timing Simulation) ακολουθείστε την ίδια διαδικασία που ακολουθήσατε και για την Προσομοίωση Λειτουργίας (functional simulation). Από το menu Assignments επιλέξτε Settings. Στο Category επιλέξτε Simulator, αλλάξτε το Simulation Mode από Functional σε Timing και πατήστε ΟΚ. Από το menu Processing επιλέξτε Simulator Tool, επιβεβαιώστε ότι το Simulation mode είναι Timing (αν δεν είναι αλλάξτε το) και πατήστε Start για να ξεκινήσει η προσομοίωση. Όταν ολοκληρωθεί η προσομοίωση χρονισμού, κάντε κλικ στο Report και θα εμφανιστούν στην οθόνη σας οι κυματομορφές εισόδων και εξόδων του κυκλώματος, που προέκυψαν από την προσομοίωση. Με μία πρώτη ματιά τα αποτελέσματα της προσομοίωσης χρονισμού φαίνονται ίδια με τα ίδια με τα αποτελέσματα της προσομοίωσης λειτουργίας. Η διαφορά τους έγκειται στο ότι η μεταβολή της τιμής των σημάτων εξόδου γίνεται με κάποια καθυστέρηση σε σχέση με τις μεταβολές των εισόδων. Η καθυστέρηση αυτή προσδιορίζεται από τα χαρακτηριστικά χρονισμού του ολοκληρωμένου κυκλώματος EPM728SLC84-7 που έχει επιλεγεί για την υλοποίηση του κυκλώματος και οφείλεται τόσο στις καθυστερήσεις των λογικών πυλών που έχουν χρησιμοποιηθεί όσο και στις καθυστερήσεις των μεταξύ τους διασυνδέσεων. Ένα άλλο εργαλείο για να δείτε τα αποτελέσματα της υλοποίησης του κυκλώματος στο επιλεγμένο Ο.Κ. είναι το Timing Closure Floorplan. Στο εργαλείο αυτό μπορείτε να δείτε πως είναι τοποθετημένες οι μακροκυψέλες στο Ο.Κ. ποιές από αυτές χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση του κυκλώματος σας καθώς και τις μεταξύ τους διασυνδέσεις. Από το menu Assignments επιλέξτε Timing Closure Floorplan για να ενεργοποιήσετε το εργαλείο. Στην οθόνη σας θα εμφανιστεί η παρακάτω απεικόνιση του ολοκληρωμένου EPM728SLC84-7 στην οποία φαίνονται μερικές από τις μακροκυψέλες (macrocells). Οι μακροκυψέλες οργανώνονται σε βαθμίδες λογικών διατάξεων (logic array blocks, LAB), όπου η κάθε βαθμίδα LAB περιέχει 6 μακροκυψέλες. Αν δεν εμφανιστεί η παρακάτω εικόνα από το menu view επιλέξτε interior cells. Από το Toolbar επιλέξτε το Show fitter placements (η επιλογή στην κάτω δεξιά γωνία). Θα πρέπει να εμφανίζονται στους ακροδέκτες των macrocells τα ονόματα των σημάτων με μπλε χρώμα. Επίσης, επιλέγοντας από το Toolbar το x=b θα εμφανιστεί το παράθυρο των εξισώσεων, στο οποίο εμφανίζεται η εξίσωση κάθε κόμβου όταν τον επιλέξετε με το ποντίκι. 24

7 7. Υλοποίηση και έλεγχος του αποκωδικοποιητή 7.. Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε τροφοδοσία στο αναπτυξιακό σύστημα Τοποθετήστε καλώδια για τη σύνδεση των ακροδεκτών της διάταξης που χρησιμοποιήσατε στο βήμα 6.4 με τους διακόπτες (DIP switches). Η αντιστοιχία των ακροδεκτών της διάταξης με τους ακροδέκτες των ακιδοσειρών P έως P4 δίνεται στον πίνακα 3 (table 3) στη σελίδα 7 του UP2 User s Guide. Η οθόνη 7 τμημάτων είναι συνδεδεμένη πάνω στο PCB και δε χρειάζονται καλώδια σύνδεσης για αυτή Συνδέστε το καλώδιο προγραμματισμού ByteBlaster II στην παράλληλη θύρα του υπολογιστή και στο αναπτυξιακό σύστημα UP Συνδέστε την τροφοδοσία Από το menu Tools επιλέξτε Programmer. Το επόμενο παράθυρο εμφανίζεται στην οθόνη: 25

8 7.6. Επιλέξτε Harware Setup και στο νέο παράθυρο επιλέξτε το ByteBlasterMV, Local, LPT και μετά το Select Hardware ώστε να ενεργοποιήσετε τη σύνδεση του υπολογιστή με το αναπτυξιακό σύστημα UP2. Η επιλογή mode πρέπει να είναι JTAG Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία ενεργοποίησης της σύνδεσης επιλέξτε Auto Detect ώστε να ανιχνεύσει την προγραμματιζόμενη διάταξη και να εμφανιστεί στην οθόνη ο τύπος EPM728SLC Κάντε διπλό κλικ πάνω στη διάταξη που εμφανίστηκε στην οθόνη σας και θα εμφανιστεί ένα παράθυρο για την επιλογή του αρχείου προγραμματισμού. Από τη λίστα αρχείων που εμφανίζεται επιλέξτε το αρχείο xxxxx.pof, όπου xxxxx το όνομα του project το οποίο χρησιμοποιήσατε για τον αποκωδικοποιητή Στη στήλη Program/Configure επιλέξτε το κουτάκι. Το παράθυρο του Programmer πρέπει να είναι όπως φαίνεται στο επόμενο σχήμα. 7.. Σώστε το αρχείο του προγραμματιστή με το όνομα xxxxx.cdf, όπου xxxxx το όνομα του project το οποίο χρησιμοποιήσατε. 7.. Επιλέξτε το Start ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία προγραμματισμού. Εμφανίζεται μία μπάρα που δείχνει την πρόοδο της διαδικασίας και αναβοσβήνουν τα πράσινα LEDs του αναπτυξιακού Επιβεβαιώστε τη σωστή λειτουργία του κυκλώματος για όλους τους συνδυασμούς των εισόδων. 26

ΑΣΚΗΣΗ 1η ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ QUARTUS II ΤΗΣ ALTERA

ΑΣΚΗΣΗ 1η ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ QUARTUS II ΤΗΣ ALTERA ΑΣΚΗΣΗ 1η ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ QUARTUS II ΤΗΣ ALTERA ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ VHDL Η γλώσσα περιγραφής υλικού (harware description language) VHDL είναι μια γλώσσα με την οποία μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Αυτόματης Σχεδίασης VHDL

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Αυτόματης Σχεδίασης VHDL ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Αυτόματης Σχεδίασης VHDL Ντουμπάκης Ιωάννης Γεωργακόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις πύλες NAND, NOR και XOR Σχεδιασμός Ελεγκτή Λαμπτήρων με πολλαπλούς διακόπτες και Ανιχνευτή Πρώτων Αριθμών

Εισαγωγή στις πύλες NAND, NOR και XOR Σχεδιασμός Ελεγκτή Λαμπτήρων με πολλαπλούς διακόπτες και Ανιχνευτή Πρώτων Αριθμών ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡOY ΗΜΥ 211-2010 Εισαγωγή στις πύλες NAND, NOR και XOR Σχεδιασμός Ελεγκτή Λαμπτήρων με πολλαπλούς διακόπτες και Ανιχνευτή Πρώτων Αριθμών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. Εργαστηριακές Ασκήσεις

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. Εργαστηριακές Ασκήσεις ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ι Εργαστηριακές Ασκήσεις Οκτώβριος 2008 Περιεχόμενα Άσκηση 1: LED Decoder...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡOY ΗΜΥ 211-2010

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡOY ΗΜΥ 211-2010 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡOY ΗΜΥ 211-2010 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΛΙΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ Στόχοι Με την ολοκλήρωση αυτού του εργαστηρίου, θα πρέπει να γνωρίζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε., ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΙΙ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε., ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΙΙ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε., ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΙΙ Μικροεπεξεργαστής AVR, Εργαστηριακές Ασκήσεις Δρ. Τοπάλης Ευάγγελος (Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΧΑΛΗΣ ΨΑΡΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΨΑΡΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Εργαστήριο Λογικής Σχεδίασης Ψηφιακών Συστημάτων ΜΙΧΑΛΗΣ ΨΑΡΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Πληροφορικής - Πανεπιστήμιο Πειραιώς i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Πατρώνυμο Αβραάμ Αριθμός Μητρώου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΡΟΜΠΟΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ Επιβλέπων: Πέτρου Λουκάς Αναπληρωτής καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Διπλωματική Εργασία Μελέτη και Υλοποίηση πλατφόρμας πειραμάτων Λογικής Σχεδίασης βασισμένη σε Μικροελεγκτή AVR TM και Γραφικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Ι Μικροεπεξεργαστής 8085, Εργαστηριακές Ασκήσεις

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Ι Μικροεπεξεργαστής 8085, Εργαστηριακές Ασκήσεις ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Ι Μικροεπεξεργαστής 8085, Εργαστηριακές Ασκήσεις Δρ. Τοπάλης Ευάγγελος (Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Τεχνολογίας Υπολογιστών) Δρ.Κεραμίδας Γεώργιος (Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικού και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικού και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικού και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών OrCAD - PSPICE Το Αναλογικό Περιβάλλον Σχεδίασης και Προσομοίωσης Κυκλωμάτων Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΗΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ/ΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Εργασία στα Πλαίσια του μαθήματος: ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΗΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ/ΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Εργασία στα Πλαίσια του μαθήματος: ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΗΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ/ΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργασία στα Πλαίσια του μαθήματος: ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος: 2009 2010 Μπεχτσούδης Ανέστης Επικοινωνία Spartan 3AN FPGA

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΡΑΜΕΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

5.1 Θεωρητική εισαγωγή

5.1 Θεωρητική εισαγωγή ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 5 ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ BCD Σκοπός: Η κατανόηση της µετατροπής ενός τύπου δυαδικής πληροφορίας σε άλλον (κωδικοποίηση/αποκωδικοποίηση) µε τη µελέτη της κωδικοποίησης BCD

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. Πτυχιακή εργασία

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. Πτυχιακή εργασία ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. Πτυχιακή εργασία Υλοποίηση εργαστηριακών ασκήσεων του μαθήματος «Αρχιτεκτονικής Η/Υ» με το με AVR και χρήση του με στην κατασκευή χρονισμού

Διαβάστε περισσότερα

EPΓAΣTHPIAKEΣ AΣKHΣEIΣ ΛOΓIKOY ΣXEΔIAΣMOY

EPΓAΣTHPIAKEΣ AΣKHΣEIΣ ΛOΓIKOY ΣXEΔIAΣMOY ΠANEΠIΣTHMIO ΠATPΩN TMHMA MHX H/ Y & ΠΛHPOΦOPIKHΣ TOMEAΣ YΛIKOY KAI APXITEKTONIKHΣ YΠOΛOΓIΣTΩN Εργαστήριο Θεωρίας Κυκλωμάτων, Ηλεκτρονικών & Λογικού Σχεδιασμού EPΓAΣTHPIAKEΣ AΣKHΣEIΣ ΛOΓIKOY ΣXEΔIAΣMOY

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ORCAD

ΣΥΝΤΟΜΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ORCAD ΣΥΝΤΟΜΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ORCAD ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Τεχνολογία Εξαρτηµάτων & Σχεδίαση PCB Ακαδ. Έτος 2010-2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Μάθηµα 1 ο 1α.Το Θεωρητικό κύκλωµα....3

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Θεωρητική εισαγωγή

6.1 Θεωρητική εισαγωγή ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 6 ΑΠΟΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΛΕΚΤΕΣ Σκοπός: Η κατανόηση της λειτουργίας των κυκλωµάτων ψηφιακής πολυπλεξίας και αποκωδικοποίησης και η εξοικείωση µε τους ολοκληρωµένους

Διαβάστε περισσότερα

Συστοιχία Επιτόπια Προγραμματιζόμενων Πυλών Field Programmable Gate Arrays (FPGAs)

Συστοιχία Επιτόπια Προγραμματιζόμενων Πυλών Field Programmable Gate Arrays (FPGAs) Συστοιχία Επιτόπια Προγραμματιζόμενων Πυλών Field Programmable Gate Arrays (FPGAs) Οι προγραμματιζόμενες λογικές διατάξεις (PLDs Programmable Logic Devices) είναι ψηφιακά ολοκληρωμένα κυκλώματα (ICs) που

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Κεντρική μονάδα 21509

Εγχειρίδιο οδηγιών. Κεντρική μονάδα 21509 Εγχειρίδιο οδηγιών Κεντρική μονάδα 21509 Ενότητα Συστήματα αυτοματισμών... 3 Ενότητα Συστήματα προστασίας από παραβίαση... 87 Ενότητα Σύστημα ηχητικής εγκατάστασης... 179 Ενότητα Light Control... 235 Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

ιπλωµατική Εργασία του φοιτητή του τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστηµίου Πατρών

ιπλωµατική Εργασία του φοιτητή του τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστηµίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ιπλωµατική Εργασία του φοιτητή του τµήµατος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

PROG-EXPRESS. Εγχειρίδιο

PROG-EXPRESS. Εγχειρίδιο PROG-EXPRESS Εγχειρίδιο 2 Batronix Εγχειρίδιο Χρήστη Prog-Express ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ... 4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 32-BIT... 4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 64-BIT... 4 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

VHDL Introduction. Subtitle

VHDL Introduction. Subtitle VHDL Introduction Subtitle Getting Started VHDL means Very Hard Difficult Language That s a lie!!! τα αρχικά VHDL είναι συντομογραφία του VHSIC Hardware Description Language, ενώ το VHSIC αντιπροσωπεύει

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. ΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. 1.1.1. Οι βασικές λογικές πράξεις

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. ΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. 1.1.1. Οι βασικές λογικές πράξεις 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. ΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ «Έξω βρέχει». Η πρόταση αυτή µπορεί να είναι αληθής ή ψευδής. Κάτι άλλο αποκλείεται. Στο σκεπτικό αυτό βασίζεται η κατασκευή των υπολογιστών. Ακόµη και άλλες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1. Το λογισμικό MPLAB. 2. Υλικό προγραμματισμού και αποσφαλμάτωσης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1. Το λογισμικό MPLAB. 2. Υλικό προγραμματισμού και αποσφαλμάτωσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Το λογισμικό MPLAB Στις εργαστηριακές ασκήσεις που θα ακολουθήσουν για την ανάπτυξη των προγραμμάτων του μικροελεγκτή χρησιμοποιείται το περιβάλλον προγραμματισμού και αποσφαλμάτωσης MPLAB,

Διαβάστε περισσότερα

Qbus Serial Manager ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Qbus Serial Manager ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ξεκινώντας το Q-bus 2. Γραμμή εντολών του Q-bus serial manager 3. Επιλογή modules 4. Επιλογή outputs 5. Timers 6. Επιλογή scenes 7. Δημιουργία Sequence 8. Επιλογή Εβδομαδιαίου προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΕΠΑΛ Περάματος -7ο ΕΚ Πειραιά. Εφαρμογές Arduino. Σεμινάριο Ηλεκτρονικού Τομέα. Φεβρουάριος 2014

1ο ΕΠΑΛ Περάματος -7ο ΕΚ Πειραιά. Εφαρμογές Arduino. Σεμινάριο Ηλεκτρονικού Τομέα. Φεβρουάριος 2014 1 1ο ΕΠΑΛ Περάματος -7ο ΕΚ Πειραιά Εφαρμογές Arduino Σεμινάριο Ηλεκτρονικού Τομέα Φεβρουάριος 2014 2 Εισαγωγή Με αυτό το σεμιναρίο φιλοδοξούμε να μάθουμε ο ένας στον άλλο βασικές αρχές και εφαρμογές που

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση λογισμικού Lab view για μετρήσεις με παλμογράφο μέσω διαδικτύου

Χρήση λογισμικού Lab view για μετρήσεις με παλμογράφο μέσω διαδικτύου Χρήση λογισμικού Lab view για μετρήσεις με παλμογράφο μέσω διαδικτύου The use of the software lab view for measurements with oscilloscope via the net. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΥΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α.Ε.Μ. :3867 ΥΠΕΥΘΗΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα