ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ"

Transcript

1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ Ένα από τα πιο σηµαντικά χαρακτηριστικά της αγοράς στην οποία µία επιχείρηση αναπτύσσει τη δραστηριότητά της είναι η ζήτηση για το προϊόν ή τις υπηρεσίες που προσφέρει. Οι πιο σηµαντικές αποφάσεις που θα χρειασθεί να πάρει η διοίκηση στο ξεκίνηµα, αλλά και οι περισσότερες αποφάσεις που θα παίρνει όσο λειτουργεί η επιχείρηση στηρίζονται στις εκτιµήσεις για τη ζήτηση που θα έχει η αγορά στην οποία απευθύνεται. Αν δεχθούµε ότι ένας βασικός στρατηγικός σκοπός για την επιτυχία της επιχείρησης θα πρέπει να είναι η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πελατών, τότε θα πρέπει η διοίκηση να λάβει υπόψη ότι η ζήτηση της αγοράς περιγράφεται µε διαφορετικούς τρόπους που προσδιορίζουν καλύτερα της ανάγκες των πελατών. Κάθε τρόπος περιγράφει και µια διαφορετική διάσταση της ζήτησης και για το λόγο αυτό χρειάζεται να τις εξετάσεις όλες µαζί για να µπορείς να παίρνεις αποτελεσµατικές αποφάσεις. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ Ο προγραµµατισµός για το µάρκετινγκ, αλλά και τις άλλες λειτουργίες της παραγωγής και της χρηµατοοικονοµικής, είναι σχετικά απλός, όταν η ζήτηση για το προϊόν της επιχείρησης είναι σταθερή σε κάθε χρονική περίοδο. Στις πιο πολλές περιπτώσεις όµως και η ζήτηση είναι αβέβαιη και ο χρόνος για την κάλυψη των παραγγελιών είναι αρκετά µεγάλος. Οι σηµερινές συνθήκες έντονου ανταγωνισµού επιβάλλουν την καλύτερη δυνατή κατανόηση της ζήτησης και της αβεβαιότητας που την χαρακτηρίζει. Μόνο έτσι µπορεί η επιχείρηση να παρέχει ένα ικανοποιητικό επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών. Η δυνατότητα να γνωρίζουµε ή να προβλέπουµε τη ζήτηση σε κάθε χρονική περίοδο προσφέρει σηµαντικά πλεονεκτήµατα στη λήψη αποφάσεων. Για παράδειγµα, αν είναι γνωστό το επιθυµητό επίπεδο εξυπηρέτησης, µπορούµε να προσδιορίσουµε πιο εύκολα το προσωπικό που θα χρειασθεί για

2 68 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ την οµαλή λειτουργία ενός ξενοδοχείου. Αυτό συµβαίνει όταν γνωρίζουµε τις κρατήσεις διανυκτερεύσεων για κάθε εβδοµάδα. Με τον ίδιο τρόπο, ο αριθµός εργαζοµένων και ο αριθµός µηχανών για ένα εργοστάσιο µπορεί πιο εύκολα να προγραµµατιστεί, αν είναι από νωρίς γνωστές οι παραγγελίες σε είδος και ποσότητα που πρέπει να καλυφθούν. Τέτοιες όµως συνθήκες λειτουργίας είναι συνήθως σπάνιες. Τα Βασικά Χαρακτηριστικά της Ζήτησης Τα βασικά χαρακτηριστικά της ζήτησης που θα χρειασθεί να διαθέσει η επιχείρηση τα προϊόντα ή/και τις προσφερόµενες υπηρεσίες της στην αγορά είναι τα εξής: 1. Η ποσότητα που θα χρειασθεί η αγορά σε κάθε χρονική περίοδο. 2. Η επιθυµητή ποιότητα του προϊόντος ή της υπηρεσίας. 3. Η χρονική τάση, δηλ. η κλιµάκωση ή ανάπτυξη της ζήτησης και 4. Η αναµενόµενη γεωγραφική κατανοµή της. Για παράδειγµα, για µία επιχείρηση που διαθέτει διάφορα είδη υποδηµάτων, η περιγραφή της ζήτησης πρέπει να περιλαµβάνει απαντήσεις στα εξής ερωτή- µατα: 1. Τι ποσότητα θα απορροφήσει η αγορά, δηλ. πόσα τεµάχια θα πωλήσει το χρόνο; Είναι επίσης αναγκαίο να γνωρίζουµε αν η συνολική ετήσια ζήτηση θα είναι περίπου σταθερή από µήνα σε µήνα ή θα εµφανίζει εποχικές διακυµάνσεις και ποιες. 2. Τι ποιότητα θα απορροφήσει η αγορά, π.χ. από πλευράς υλικών και ραφής, πόσο προσεγµένα θα πρέπει να είναι τα προϊόντα; 3. Τι µεταβολές στο ετήσιο ύψος της ζήτησης θα πρέπει να αναµένει η διοίκηση για τα επόµενα χρόνια λειτουργίας της επιχείρησης; Υπάρχει δυνατότητα αύξησης των εξαγωγών µετά την ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Αγοράς; 4. Ποια θα είναι η γεωγραφική κατανοµή των πωλήσεων σε διαδοχικά στάδια ανάπτυξης της επιχείρησης; Οι κατάλληλες απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήµατα για τη ζήτηση θα βοηθήσουν να αποφασίσει η διοίκηση αν η επιχείρηση θα είναι οικονοµικά αποδοτική, πόσο µεγάλη θα πρέπει να είναι η αρχική εγκατάσταση, ποια θα πρέπει να είναι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος και πώς θα κλιµακωθεί η ανάπτυξη νέας δυναµικότητας, ώστε η ανάπτυξη της επιχείρησης να συµβαδί-

3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ 69 ζει µε την αύξηση των πωλήσεων. Σε ανάλογα ερωτήµατα πρέπει να δοθούν απαντήσεις και για µικροµεσαίες επιχειρήσεις, δηλ. ένα τουριστικό ξενοδοχείο, µια βιοτεχνία ή κάποιο άλλο είδος µικρής επιχείρησης. Ο τρόπος που το κάθε χαρακτηριστικό της ζήτησης επηρεάζει τις αποφάσεις για την λειτουργία κι ανάπτυξη της επιχείρησης εξηγείται παρακάτω µε περισσότερη λεπτοµέρεια. 1. Η Ποσότητα της Ζήτησης: Το αναµενόµενο ύψος της ζήτησης θα κρίνει αν η επιχείρηση θα έχει αρκετά έσοδα να γίνει επικερδής και τι είδους ανταγωνισµό θα συναντήσει. Για νέα προϊόντα σε φάση γρήγορης ανάπτυξης είναι πιο εύκολη η είσοδος στην αγορά, γιατί η συνολική ζήτηση του κλάδου αυξάνει µε γρήγορο ρυθµό και µπορεί πιο εύκολα µία νέα επιχείρηση να εξασφαλίσει σηµαντικό µερίδιο της αγοράς. Η επιτυχία ενός νέου ξενοδοχείου σε µια νέα τουριστική περιοχή που δεν έχει ακόµα αναπτυχθεί είναι πιο εύκολη από αυτή σε µια ανεπτυγµένη περιοχή. 2. Η Ποιότητα της Ζήτησης: Όσο πιο ανταγωνιστική γίνεται µία αγορά, τόσο πιο απαιτητικοί είναι οι πελάτες σε θέµατα ποιότητας. Αυτό σηµαίνει ότι θα πρέπει να προσδιορίσει η διοίκηση µε µεγαλύτερη προσοχή τις ανάγκες τους, ώστε η ποιότητα για το προϊόν που θα παράγει να τις καλύπτει αποτελεσµατικά σε ανταγωνιστικό κόστος. Για παράδειγµα, σε µια τουριστική περιοχή που ένας επισκέπτης µόνο δωµάτια σε σπίτια µπορεί να νοικιάσει, η κατασκευή ενός καλού ξενοδοχείου µπορεί να καλύψει τις ανάγκες για πιο απαιτητικούς πελάτες που επιθυµούν καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών. Μια τέτοια επιχείρηση δηµιουργεί ευκαιρίες για µεγαλύτερα κέρδη, διότι οι απαιτητικοί πελάτες διαθέτουν συνήθως µεγαλύτερη οικονοµική άνεση για υπηρεσίες µε υψηλή ποιότητα. 3. Η Χρονική Κλιµάκωση της Ζήτησης: Πέρα της αρχικής ελκυστικότητας µιας επιχειρηµατικής πρωτοβουλίας, θα πρέπει να εκτιµηθεί αν οι αναµενόµενες αλλαγές στο ύψος της ζήτησης για τα επόµενα χρόνια δικαιολογούν τις αρχικές επενδύσεις. Κάθε προϊόν, όπως κάθε ζωντανός οργανισµός, έχει ένα κύκλο ζωής, όπου µετά από µια αρχική φάση µε πολλές δυσκολίες επιβίωσης, αρχίζει µία περίοδος ταχείας ανάπτυξης. Σε κάποιο σηµείο αυτή σταµατά για να τη διαδεχθεί µια περίοδος κορεσµού που η συνολική προσφορά από όλους τους ανταγωνιστές ενός κλάδου καλύπτουν τη συνολική ζήτηση της αγοράς. Με την εισαγωγή νέων καλύτερων προϊόντων ο κύκλος ζωής εισέρχεται στη συνέχεια στη φάση παρακµής, όπως π.χ. µε τη βιντεοκασσέτα και το DVD. Αυτό σηµαίνει ότι θα πρέπει να γνωρίζουµε σε πιο περίπου στάδιο στον κύκλο ζωής του βρίσκεται το προϊόν που παράγουµε τώρα ή θέλουµε να παράγουµε. Γενικά, τα πράγµατα είναι πιο εύκολα στη φάση της γρήγορης ανάπτυξης διό-

4 70 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ τι σε αυτή έχει «χώρο» και κέρδη για πολλούς. Η κατάσταση δυσκολεύει στη φάση «ωριµότητας» ή κορεσµού. Σε αυτή ο ανταγωνισµός είναι πιο έντονος, διότι η συνολική ζήτηση έχει σταθεροποιηθεί και το µερίδιο αγοράς που διεκδικεί µία επιχείρηση θα πρέπει να το πάρει µειώνοντας αυτά που ήδη έχουν οι άλλοι ανταγωνιστές της. Είναι ευνόητο ότι δεν έχει καλές προοπτικές ένας κλάδος σε φάση παρακµής, µια που η συνολική ζήτηση για το είδος συνεχώς λιγοστεύει. 4. Η Γεωγραφική Κατανοµή της Ζήτησης: Οι πελάτες για ένα είδος µε αρκετή σε ποσότητα ζήτηση µπορεί να είναι συγκεντρωµένοι σε µία µικρή αστική περιοχή ή να είναι διασκορπισµένοι σε µεγάλες αποστάσεις. Η γεωγραφική κατανοµή της ζήτησης επηρεάζει αρκετά το πόσο αποτελεσµατικά µπορεί να λειτουργήσει µια νέα επιχείρηση για να την καλύψει. Η σηµαντική διασπορά στο γεωγραφικό χώρο των πελατών θα επηρεάσει αισθητά στις πιο πολλές περιπτώσεις το κόστος διανοµής, τον χρόνο εξυπηρέτησης και την ευκολία επίλυσης προβληµάτων µε τους πελάτες. Συνεπώς, θα πρέπει από την αρχή να εκτιµήσει η διοίκηση τον κίνδυνο να βρεθεί η επιχείρηση εκτεθειµένη σε ανταγωνισµό από άλλους που βρίσκονται πιο κοντά στους πελάτες και µπορούν να προσφέρουν χαµηλότερες τιµές λόγω µικρότερου κόστους διανοµής και καλύτερης εξυπηρέτησης µε πιο σύντοµη ικανοποίηση παραγγελιών. Διαφορά Μεταξύ Εξωτερικής και Εσωτερικής Ζήτησης Πριν προχωρήσουµε στην προσπάθεια προσδιορισµού της ζήτησης, είναι χρήσιµο να καταλάβουµε τη σηµαντική διαφορά µεταξύ αυτού που ονοµάζεται «εξωτερική ζήτηση» και αυτού που χαρακτηρίζουµε ως «εσωτερική ζήτηση». Η ζήτηση για το τελικό προϊόν µιας επιχείρησης διαµορφώνεται συνήθως στην αγορά και υπόκειται σε διακυµάνσεις από παράγοντες που δεν ελέγχονται, όπως π.χ. η κατάσταση της οικονοµίας, απρόβλεπτες πολιτικές ή άλλες εξελίξεις, ακόµα και τυχαίες µεταβολές στον καιρό. Αυτό το είδος της ζήτησης το ονοµάζουµε «εξωτερική ζήτηση» και έχει την µεγαλύτερη αβεβαιότητα δηµιουργώντας τις πιο πολλές δυσκολίες στον προγραµµατισµό και στη λειτουργία της επιχείρησης. Από τη στιγµή που έχει εκτιµηθεί µε κάποια πρόβλεψη ή µε βάση τις υπάρχουσες παραγγελίες για το τελικό προϊόν η εξωτερική ζήτηση, τότε είναι απαραίτητος ο προσδιορισµός της λεγόµενης «εσωτερικής ζήτησης». Αυτή αναφέρεται σε όλα τα συστατικά του προϊόντος (πρώτες ύλες, εξαρτήµατα, είδη συσκευασίας κλπ.) και σε άλλα µέσα παραγωγής, π.χ. εργατoώρες ανά ειδικότητα, µηχανοώρες ανά είδος εξοπλισµού κ.ά., που απαιτούνται για τη κατασκευή του.

5 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ 71 Για παράδειγµα, αν για µια βιοτεχνία έτοιµου ενδύµατος γνωρίζουµε ότι για το µήνα Ιούνιο θα χρειασθούν 1270 τεµάχια ενός συγκεκριµένου είδους, τότε από τον τρόπο κατασκευής του είναι γνωστή η ζήτηση για τις ποσότητες υφάσµατος, κουµπιών, φερµουάρ κλπ. Τυχόν αδυναµία στον προσδιορισµό της εσωτερικής ζήτησης, έχει ως συνέπεια την αδυναµία ικανοποιήσεως της εξωτερικής ζήτησης που είναι και η πιο σηµαντική για την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης. Επιπτώσεις από Σφάλµατα στην Πρόβλεψη της Ζήτησης Η σηµασία ικανοποιητικών προβλέψεων για τη ζήτηση που θα υπάρχει για τα προσφερόµενα προϊόντα ή υπηρεσίες µιας επιχείρησης συνδέεται µε το συχνά υψηλό κόστος από σφάλµατα είτε από υπερβολική αισιοδοξία ή από µεγάλη απαισιοδοξία των υπευθύνων. Η αισιοδοξία στην πρόβλεψη οδηγεί σε εκτιµήσεις µεγαλύτερες από την πραγµατοποιούµενη ζήτηση στην χρονική περίοδο για την οποία γίνεται η πρόβλεψη. Το κόστος που δηµιουργείται από αυτό το σφάλµα προκύπτει από την ανεπαρκή εκµετάλλευση της διαθέσιµης δυναµικότητας της επιχείρησης και από πλεονασµατικά αποθέµατα του τελικού προϊόντος που επιβαρύνουν σηµαντικά το κόστος λειτουργίας. Η αρκετά χαµηλότερη της αναµενόµενης πραγµατική ζήτηση έχει ως αποτέλεσµα την περιορισµένη εκµετάλλευση της διαθέσιµης δυναµικότητας και την αντιοικονοµική λειτουργία της επιχείρησης µε µεγάλα σταθερά έξοδα που επιβαρύνουν το κόστος παραγωγής. Αντίθετα, η µεγάλη απαισιοδοξία κατά την εκτίµηση της ζήτησης οδηγεί σε αδυναµία ικανοποίησης παραγγελιών, λόγω ανεπαρκούς δυναµικότητας σε σχέση µε την πραγµατική ζήτηση. Οι κύριες συνέπειες περιλαµβάνουν το διαφυγόν κέρδος από την µη ικανοποίηση παραγγελιών και την απώλεια αξιοπιστίας στην αγορά για τη δυνατότητα να καλυφθούν οι ανάγκες των πελατών. Τούτο µπορεί να οδηγήσει σε αποδυνάµωση του ανταγωνιστικού πλεονεκτή- µατος και να προσελκύσει νέους ανταγωνιστές στον ίδιο κλάδο, µε το ενδεχό- µενο να χάσει η επιχείρηση έτσι πολύτιµους πελάτες. Όσο πιο ακριβής είναι µία πρόβλεψη της ζήτησης, τόσο καλύτερα αξιοποιούνται οι ευκαιρίες που προσφέρει η αγορά, διότι έτσι περιορίζονται στο ελάχιστο οι αρνητικές συνέπειες από την έλλειψη ή το πλεόνασµα σε δυναµικότητα ή αποθέµατα. Ο µόνος αποτελεσµατικός τρόπος να περιορίσει η διοίκηση την ανάγκη για καλές προβλέψεις είναι να αναπτύξει µεγάλη ευελιξία προσαρµογής στο είδος και ύψος της ζήτησης για τα προϊόντα της επιχείρησης. Αυτό όµως απαιτεί µεγάλη ευελιξία στον εξοπλισµό και στον τρόπο απασχόλησης του προσωπικού. Με

6 72 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ την αυξανόµενη αβεβαιότητα στο σύγχρονο οικονοµικό περιβάλλον, η παρατηρούµενη τάση είναι η στροφή προς την ανάπτυξη µεγαλύτερης ευελιξίας. Οι νέες προσεγγίσεις για τον τρόπο οργάνωσης, προγραµµατισµού κι ελέγχου παραγωγής που περιγράφονται σε επόµενα κεφάλαια στοχεύουν στη δηµιουργία ευελιξίας σε βαθµό που περιορίζει σηµαντικά την ανάγκη για µεγάλη ακρίβεια στις προβλέψεις, ιδιαίτερα βραχυπρόθεσµα και µεσοπρόθεσµα. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Όταν οι συνθήκες στο περιβάλλον που λειτουργεί µια επιχείρηση παραµένουν οι ίδιες, η ανάγκη για προβλέψεις της ζήτησης είναι περιορισµένη. Στην εποχή µας παρατηρούµε συνεχείς αλλαγές στα οικονοµικά, κοινωνικά κι άλλα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος. Τα τελευταία χρόνια οι αλλαγές αυτές γίνονται µε πιο έντονους ρυθµούς. Οι ραγδαίες εξελίξεις στην τεχνολογία, οι συχνές αλλαγές στις προτιµήσεις των καταναλωτών και η ρευστότητα στα σύνορα των ελεύθερων αγορών, π.χ. της Ενιαίας Ευρώπης, δηµιουργούν την ανάγκη για µια συστηµατική προσπάθεια να προβλέψεις τη ζήτηση για το προϊόν σου. ΠΙΝΑΚΑΣ 3-1. Ενδεικτικά είδη προβλέψεων για διαφορετικές αποφάσεις Είδος απόφασης Ανέγερση εργοστασίου Αγορά πρώτων υλών Εποχικό πρόγραµµα παραγωγής Υλικά συσκευασίας Εργατικό προσωπικό Πρόγραµµα παραγωγής Απαιτούµενη πρόβλεψη Μέγιστη δυναµικότητα Ποσότητα καλλιέργειας Μηχανο-ώρες παραγωγής Ποσότητα ανά είδος συσκευασίας Ώρες λειτουργίας ανά φάση παραγωγής Ύψος ζήτησης για κάθε είδος Χρονικό διάστηµα που καλύπτει η πρόβλεψη Χρόνος κατασκευής + χρόνος αναθεώρησης Χρόνος καλλιέργειας και συγκοµιδής Εποχική ζήτηση προϊόντος Χρόνος παραγγελίας από προµηθευτή Χρόνος αναθεώρησης προγράµµατος Χρόνος ικανοποίησης παραγγελιών Για τη δηµιουργία και στη συνέχεια τη λειτουργία κάθε επιχείρησης απαιτούνται ορισµένες αποφάσεις που ανάλογα µε τις επιπτώσεις, που έχουν, χαρακτηρίζονται ως αποφάσεις στρατηγικής σηµασίας ή αποφάσεις τακτικής. Για τη λήψη των παραπάνω αποφάσεων αυτός που έχει την ευθύνη θα στηριχθεί σε

7 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ 73 κάποια εκτίµηση για τη ζήτηση στην χρονική περίοδο για την οποία ισχύει η απόφαση. Συχνά οι εκτιµήσεις αυτές γίνονται µε πολύ έµµεσο τρόπο ή υποκει- µενικά. Άλλες φορές όµως οι περιστάσεις επιβάλλουν πιο προσεκτική ανάλυση. Συνήθως, κάθε είδος απόφασης χρειάζεται και µια διαφορετική πρόβλεψη της ζήτησης, ανάλογα µε τη διάρκεια του χρονικού διαστήµατος που θα επηρεάσει τη λειτουργία της επιχείρησης. Για παράδειγµα µια επιχείρηση συσκευασίας φρέσκων φρούτων θα χρειασθεί διαφορετικές προβλέψεις για διαφορετικές αποφάσεις, όπως φαίνεται στον Πίνακα 3-1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Η ακρίβεια των προβλέψεων για την µελλοντική ζήτηση µπορεί να αυξηθεί σηµαντικά, όταν χρησιµοποιείται µια συστηµατική διαδικασία. Με την πείρα που συσσωρεύεται µπορεί η διοίκηση να βελτιώνει αυτή τη διαδικασία, αποφεύγοντας έτσι την επανάληψη των ίδιων σφαλµάτων, π.χ. απαισιοδοξία σε µελλοντικές προβλέψεις. Η περιγραφή για το σύστηµα και τη διαδικασία προβλέψεων περιλαµβάνει τα εξής βασικά στοιχεία: 1. Τις διαθέσιµες πληροφορίες µέσα κι έξω από την επιχείρηση. 2. Τις απαιτούµενες πληροφορίες για την περιγραφή µιας πρόβλεψης. 3. Τους τρόπους αξιολόγησης, δηλ. τα κριτήρια για το πόσο καλή είναι µια πρόβλεψη. 4. Τις κατάλληλες µεθόδους για την προετοιµασία µιας πρόβλεψης. 5. Τους περιορισµούς και τις συνθήκες που επηρεάζουν τον τρόπο δια- µόρφωσης µιας πρόβλεψης. Τα παραπάνω στοιχεία για τη διαδικασία προετοιµασίας µιας πρόβλεψης παρουσιάζονται στο Διάγραµµα 3-1.

8 74 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3-1. Χαρακτηριστικά συστήµατος για τη διαµόρφωση προβλέψεων της ζήτησης ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 1. Στοιχεία 2. Διαθέσιµος χρόνος 3. Ειδικές γνώσεις 4. Μέσα ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1. Επιλογή στοιχείων 2. Επιλογή µεθόδου ΕΙΣΡΟΕΣ ΕΚΡΟΕΣ 1. Στοιχεία Επιχειρήσεως α. Ιστορικά β. Υποκειµενικά γ. Ειδικές έρευνες 2. Στοιχεία περιβάλλοντος α. Οικονοµικά β. Κοινωνικά, πολιτικά γ. Τεχνολογικά ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΣ 1. Υποκειµενικές/Ποιοτικές 2. Μαθηµατικές 3. Χρονοσειρές Εκτιµήσεις 1. Αναµενόµενης Ζητήσεως 2. Σφάλµατος προβλέψεως Μακροπρόθεσµα Μεσοπρόθεσµα Βραχυπρόθεσµα ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΣ 1. Ακρίβεια προβλέψεως 2. Ευστάθεια και ευαισθησία 3. Αντικειµενικότητα 4. Χρόνος προετοιµασίας 5. Δείκτης ωφέλειας/κόστους Πληροφορίες που Προσδιορίζει Μία Πρόβλεψη Για τη λήψη των αποφάσεων που στηρίζονται στην πρόβλεψη της ζήτησης είναι σκόπιµο να περιγράψουµε τι είδους πληροφορίες πρέπει να µας δίνει η σχετική πρόβλεψη. Αρχικά πρέπει να διευκρινισθεί ότι άλλο πράγµα είναι η πρόβλεψη της ζήτησης και άλλο η πρόβλεψη των πωλήσεων. Η ζήτηση έχει να κάνει µε τις παραγγελίες που δέχεται η επιχείρηση από πελάτες σε µία χρονική περίοδο. Οι πωλήσεις προσδιορίζονται από τις παραδόσεις στην ίδια περίοδο. Οι πωλήσεις µπορεί να διαφέρουν από τη ζήτηση, είτε λόγω έλλειψης δυναµικότητας της επιχείρησης να καλύψει τις παραγγελίες, είτε λόγω καθυστέρησης στο χρόνο παράδοσης. Γενικά, είναι πιο χρήσιµο να γνωρίζουµε την πραγµατική ζήτηση παρά µόνο τις πωλήσεις για το προϊόν και γι αυτό πρέπει να υπάρχει τρόπος συστηµατικής παρακολούθησης των παραγγελιών που δέχεται η επιχείρηση, έστω κι αν δεν µπορούµε να τις ικανοποιήσουµε όλες.

9 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ 75 Για µακροχρόνιες προβλέψεις, που συνήθως καλύπτουν 5-10 χρόνια, χρειάζεται να έχουµε πληροφορίες για όλα τα χαρακτηριστικά της ζήτησης, δηλ. την ποιότητα, το ύψος, την χρονική κλιµάκωση και τη γεωγραφική κατανοµή. Μεσοπρόθεσµα, δηλ. για περιόδους 2-24 µήνες, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των προϊόντων και η θέση των εγκαταστάσεων είναι δεδοµένα. Συνεπώς, η πρόβλεψη µεσοπρόθεσµα µπορεί να αναφέρεται στην ποσότητα της ζήτησης και τις εποχικές επιρροές. Βραχυχρόνια η πρόβλεψη αναφέρεται κυρίως στο ύψος της ζήτησης και στις επιπτώσεις από τις τυχαίες διακυµάνσεις. Οι κατάλληλες πληροφορίες σε µια πρόβλεψη για κάθε διαφορετική κατηγορία αποφάσεων συνοψίζονται στον Πίνακα 3-2. ΠΙΝΑΚΑΣ 3-2: Παρεχόµενες πληροφορίες για διαφορετικές προβλέψεις Είδος πρόβλεψης Μακροχρόνιες προβλέψεις (5 ως 10 έτη) Μεσοπρόθεσµες προβλέψεις (12-24 µήνες) Βραχυπρόθεσµες προβλέψεις (1-5 εβδοµάδες) Παρεχόµενες πληροφορίες Ολα τα χαρακτηριστικά της ζήτησης: Ποιότητα, ποσότητα, χρονική κλιµάκωση, γεωγραφική κατανοµή. Αναµενόµενη ποσότητα ζήτησης Δείκτες εποχικότητας Αναµενόµενη µέση ποσότητα ζήτησης Περιθώρια σφάλµατος στη πρόβλεψη - Μέγιστη λογική ποσότητα ζήτησης - Ελάχιστη λογική ποσότητα ζήτησης Σε ό,τι αφορά την πρόβλεψη του ύψους της ζήτησης για µία χρονική περίοδο, είναι χρήσιµο να προσδιορίζεται όχι µόνο η ποσότητα µε έναν αριθµό, π.χ τεµ. για το επόµενο έτος, αλλά και κάποια εκτίµηση του πιθανού σφάλµατος. Σε µεγάλες επιχειρήσεις µε ειδικευµένο προσωπικό η εκτίµηση του σφάλµατος γίνεται µε στατιστική ανάλυση. Για µικροµεσαίες επιχειρήσεις η εκτίµηση του πιθανού σφάλµατος γίνεται προσδιορίζοντας την αναµενόµενη µέγιστη κι ελάχιστη τιµή, δηλ συν ή πλην 300, δηλ. µεταξύ και τεµ. Το µέγεθος του πιθανού σφάλµατος στην πρόβλεψη προσδιορίζει πόσο µεγάλη είναι η αβεβαιότητα για το τι πρόκειται να συµβεί και βοηθάει να σκεφθούµε µε τι τρόπο θα την αντιµετωπίσουµε. Αλλιώς λειτουργεί µία επιχείρηση για την οποία η πρόβλεψη της ζήτησης είναι συν ή πλην 300 τεµ., κι αλλιώς όταν η πρόβλεψη είναι συν ή πλην τεµ. Όσο µεγαλύτερη είναι η αβεβαιότητα για τις µελλοντικές συνθήκες, όπως αυτή περιγράφεται µε το σφάλµα στην πρόβλεψη, τόσο πιο µεγάλη είναι η ανάγκη για την ικανότητα αντιµετωπίσεώς της. Αυτό µπορεί να γίνει είτε µε µεγάλη ευ-

10 76 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ελιξία προσαρµογής ή µε τη διατήρηση αποθεµάτων. Και οι δύο προσεγγίσεις µεµονωµένα ή σε συνδυασµό επιβαρύνουν το κόστος παραγωγής και συνεπώς την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης (Βλ. Κεφ. 9). Αναγκαίες Πληροφορίες για την Προετοιµασία µιας Πρόβλεψης Στη διαδικασία προετοιµασίας µιας πρόβλεψης µπορούµε να αξιοποιήσουµε πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία από πολλές πηγές. Οι πληροφορίες ταξινοµούνται συνήθως ανάλογα µε το αν προέρχονται από εσωτερικές ή εξωτερικές πηγές, δηλ. από µέσα ή έξω από την επιχείρηση. Πληροφορίες από εσωτερικές πηγές: Για µία επιχείρηση που έχει λειτουργήσει για µερικά χρόνια υπάρχουν στοιχεία από προηγούµενες παραγγελίες που µπορεί η διοίκηση να χρησιµοποιήσει για να δει την πορεία των πωλήσεων από τον ένα χρόνο στον άλλο και πιθανές διακυµάνσεις για τις διάφορες εποχές. Μπορούµε επίσης να συµβουλευθούµε και το έµπειρο τεχνικό προσωπικό που να είναι σε θέση να συµβάλλει στη διαµόρφωση της πρόβλεψης. Πληροφορίες από εξωτερικές πηγές: Για µία νέα επιχείρηση θα χρειασθεί η διοίκηση να συµβουλευθεί κυρίως εξωτερικές πηγές. Αυτές παρέχουν δηµοσιευµένα στοιχεία, π.χ. η Στατιστική Υπηρεσία, το εµπορικό επιµελητήριο του κλάδου, οι ειδικοί στα τµήµατα µελετών εµπορικής τράπεζας ή ακόµα και ξένα εµπορικά επιµελητήρια που διαθέτουν πολλά στοιχεία, ιδιαίτερα όταν σηµαντικό µέρος της παραγωγής προορίζεται για εξαγωγές. Αν η επένδυση σε µία νέα επιχειρηµατική δραστηριότητα είναι µεγάλη και χρειάζονται ειδικές τεχνικές γνώσεις, αξίζει να εξετάσει η διοίκηση την ανάθεση της σχετικής έρευνας σε κάποιο ειδικό συµβουλευτικό γραφείο. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να καταβάλλεται κάθε προσπάθεια οι διαθέσιµες πληροφορίες να είναι αξιόπιστες, πρόσφατες και κατάλληλες για την περίπτωση. Μέθοδοι για την Πρόβλεψη της Ζήτησης Γενικά, οι µέθοδοι για την πρόβλεψη της ζήτησης ποικίλλουν, ανάλογα µε το βαθµό που στηρίζονται, σε υποκειµενικές εκτιµήσεις ή στην ανάλυση αντικει- µενικών στοιχείων µέσα κι έξω από την επιχείρηση. Συνήθως, η επιλογή για συγκεκριµένη εφαρµογή επηρεάζεται από το µέγεθος και το είδος της επιχείρησης. Οι µεγάλες επιχειρήσεις µε εξειδικευµένο προσωπικό και µέσα µπορούν να χρησιµοποιήσουν προχωρηµένες µεθόδους που αξιοποιούν περισσότερα στοιχεία και τα αναλύουν πιο προσεκτικά. Για µικροµεσαίες όµως επιχειρή-

11 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ 77 σεις είναι προτιµότερες οι απλές µέθοδοι που αξιοποιούν τόσο τις προσωπικές υποκειµενικές εκτιµήσεις όσο και τα αντικειµενικά στοιχεία που µπορούν να συλλέξουν χωρίς µεγάλη προσπάθεια. Κριτήρια Αξιολόγησης της Διαδικασίας Προβλέψεων Ανεξάρτητα από το πώς διαµορφώθηκε, µία πρόβλεψη για τη ζήτηση θεωρείται καλή όταν είναι ακριβής, δηλ. όταν πετυχαίνει το στόχο της. Παράλληλα, η µέθοδος πρόβλεψης θα πρέπει να µπορεί να ξεχωρίζει τις µεταβολές στο ύψος της ζήτησης που οφείλονται σε γνήσιες αλλαγές στις συνθήκες της αγοράς και σε αυτές που προκαλούνται από τυχαία και συνεπώς απρόβλεπτα γεγονότα. Γενικά, είναι προτιµότερο να αξιοποιούνται τα αντικειµενικά στοιχεία µέσα κι έξω από την επιχείρηση, όταν περιγράφουν ικανοποιητικά τις υπάρχουσες κι αναµενόµενες συνθήκες της αγοράς. Τα αποτελέσµατα όµως από την ανάλυση αντικειµενικών στοιχείων είναι σκόπιµο να συµπληρώνονται µε τις απαραίτητες υποκειµενικές προσαρµογές για τα χαρακτηριστικά εκείνα που διαφοροποιούν την κάθε επιχείρηση από τις άλλες. Χρειάζεται επίσης να τονίσουµε ότι µία πρόβλεψη για να είναι χρήσιµη πρέπει να ετοιµάζεται έγκαιρα, ώστε να συµβάλλει στη λήψη των σχετικών αποφάσεων. Το πιο βασικό κριτήριο για την αξιολόγηση των προβλέψεων είναι το αν αξίζουν το χρόνο και το κόστος για την προετοιµασία τους. Αν αυτό είναι µικρότερο από το κόστος που θα δηµιουργούσαν για την επιχείρηση η έλλειψη ή το πλεόνασµα δυναµικότητας ή αποθεµάτων για τα προϊόντα της επιχείρησης για την έγκαιρη ικανοποίηση της ζήτησης, τότε η προετοιµασία των προβλέψεων αξίζει τον κόπο. Συνοπτικά λοιπόν, τα κριτήρια αξιολόγησης της διαδικασίας για την προετοι- µασία των προβλέψεων είναι: 1. Η ακρίβεια των προβλέψεων σε αρκετές διαδοχικές περιόδους. Αυτή τη µετρά- µε µε το σφάλµα στην κάθε πρόβλεψη, δηλ. τη διαφορά µεταξύ της πραγµατικής και της αναµενόµενης ζήτησης. 2. Η ικανότητα προσαρµογής σε διαφορετικές συνθήκες της αγοράς και εξουδετέρωσης των επιπτώσεων των τυχαίων διακυµάνσεων. 3. Η αντικειµενική ερµηνεία των διαθέσιµων πληροφοριών. 4. Η δυνατότητα έγκαιρης προετοιµασίας. 5. Η σχέση των ωφελειών από τη χρήση τους, σε σύγκριση µε το κόστος που δηµιουργούν.

12 78 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η αυξανόµενη αβεβαιότητα των συνθηκών της αγοράς στην εποχή µας κάνει την προσπάθεια πρόβλεψης της ζήτησης ιδιαίτερα δύσκολη. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να καταβάλλεται κάθε προσπάθεια να περιορίζονται οι αρνητικές συνέπειες αυτής της αβεβαιότητας µε αυξηµένη ευελιξία στον τρόπο αντιµετώπισης της ζήτησης. Η ευελιξία αυτή απαιτεί αποτελεσµατικό τρόπο οργάνωσης και προγραµµατισµό της παραγωγής µε µεθόδους που επιτρέπουν τη γρήγορη προσαρµογή του παραγωγικού δυναµικού στις µεταβολές του ύψους της ζήτησης και της ποικιλίας των προϊόντων. ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Για µεγάλες επιχειρήσεις έχουν αναπτυχθεί µέθοδοι για την πρόβλεψη της ζήτησης που διακρίνονται για την ικανότητα ανάλυσης πολλών αντικειµενικών στοιχείων και εκτίµηση της αναµενόµενης ζήτησης σε σχέση µε διαθέσιµα στοιχεία προηγουµένων χρήσεων και αυτά που συλλέγονται από δηµοσιευµένα στατιστικά στοιχεία για την οικονοµία, τον κλάδο και τις εξαγωγές. Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν επίσης τη δυνατότητα να διεξάγουν σε τακτικά διαστή- µατα ειδικές έρευνες της αγοράς συλλέγοντας στοιχεία περισσότερο άµεσα για τα προϊόντα τους. Για µικροµεσαίες επιχειρήσεις όµως οι µέθοδοι πρόβλεψης είναι σκόπιµο να είναι απλές και να µπορούν να χρησιµοποιηθούν χωρίς να χρειάζεται να προσφεύγουν σε ειδικούς. Αν πρόκειται η διοίκηση να αποφασίσει την ίδρυση ή όχι µίας νέας παραγωγικής µονάδας, πρέπει να ξεκινήσει µε κάποια πρόβλεψη για την εξέλιξη της οικονοµίας. Η αγορά από τους καταναλωτές προϊόντων ή υπηρεσιών επηρεάζεται από το διαθέσιµο εισόδηµά τους και αυτό µε τη σειρά του εξαρτάται από την αναµενόµενη κατάσταση της οικονοµίας στα επόµενα χρόνια και τις επιπτώσεις που αυτό θα έχει στον κλάδο που θα αναπτύξει τη δραστηριότητά της. Εξίσου σηµαντικό είναι να γνωρίζουµε τα χαρακτηριστικά του πληθυσµού στην αγορά που απευθύνεται ένα προϊόν. Τα χαρακτηριστικά του πληθυσµού περιγράφουν τους πιθανούς πελάτες ανάλογα µε το φύλο, την ηλικία, τη µόρφωση, τον τόπο διαµονής κ.ά. Κάθε τµήµα του πληθυσµού έχει διαφορετικό τρόπο ζωής που οδηγεί σε διαφορετικές ανάγκες. Αυτές ικανοποιούνται µε διαφορετικά προϊόντα και υπηρεσίες που επηρεάζονται διαφορετικά από διαφορετική συµπεριφορά κατανάλωσης. Η αύξηση του ποσοστού των ηλικιωµένων στην Ελλάδα δηµιουργεί µεγαλύτερη ζήτηση για ορισµένα είδη διατροφής και ψυχαγωγίας και για υπηρεσίες υγείας και φροντίδας, από αυτή που υπήρχε όταν το ποσοστό αυτό, χρόνια πριν, ήταν πολύ µικρότερο.

13 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ 79 Για µία νέα επιχείρηση, η πρόβλεψη της ζήτησης πρέπει να καλύψει µία σειρά ετών στο µέλλον, ώστε να φανεί, αν µετά την αρχική περίοδο τα αναµενόµενα έσοδα θα είναι αρκετά για την επιβίωσή της. Στο παρόν κεφάλαιο θα περιοριστούµε µόνο στην παρουσίαση ορισµένων µεθόδων που είναι χρήσιµες για µία επιχείρηση που ήδη λειτουργεί και θέλει να προγραµµατίζει πιο καλά τις δραστηριότητές της. ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΕΣ Με τον όρο χρονοσειρά εννοούµε ένα σύνολο τιµών για κάποιο µέγεθος που µας ενδιαφέρει από µετρήσεις ή παρατηρήσεις σε ίσα χρονικά διαστήµατα. Οι µηνιαίες πωλήσεις ενός προϊόντος, η στάθµη του τελικού αποθέµατος κάθε εβδοµάδα, και ο ετήσιος όγκος παραγωγής του προσδιορίζουν τρεις χρονοσειρές για το διάστηµα που υπάρχουν στατιστικά στοιχεία. Εδώ µας ενδιαφέρει η ανάλυση της χρονοσειράς που περιγράφει τη ζήτηση σε προηγούµενες διαδοχικές περιόδους. Ο αντικειµενικός σκοπός µας είναι ο προσδιορισµός της διαδικασίας ή του µηχανισµού της αγοράς που διαµορφώνει τη ζήτηση. Στο βαθµό που τα βασικά χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος παραµένουν σταθερά, κάνουµε την παραδοχή ότι µε γνωστή τη διαδικασία που δηµιουργεί τη ζήτηση µπορούµε να κάνουµε καλύτερες προβλέψεις. Με άλλα λόγια, τα δεδοµένα από το παρελθόν, όπως περιγράφονται από τη χρονοσειρά, αποτελούν αξιόπιστη βάση για τα αναµενόµενα στο µέλλον. Όταν οι εξελίξεις εµφανίζουν απρόβλεπτα σηµαντικά γεγονότα, π.χ. µία πετρελαϊκή κρίση, όπως αυτή το 1973 και το 1979, που αλλάζει τις οικονοµικές συνθήκες, τότε χρειάζεται προσαρµογές η πρόβλεψη από τη χρονοσειρά, ώστε ν αντικατοπτρίζει τα νέα δεδοµένα. Συνθετικά Στοιχεία Χρονοσειράς Στην ανάλυση µίας χρονοσειράς κάνουµε την υπόθεση ότι η ζήτηση που πραγ- µατοποιείται σε µία χρονική περίοδο είναι αποτέλεσµα τεσσάρων διαφορετικών επιρροών ή παραγόντων. Συµβολικά, Y = f (T, C, S, R) όπου, Υ = η πραγµατική ζήτηση Τ = η µακροχρόνια τάση στο µέσο επίπεδο της ετήσιας ζήτησης C = η κυκλική διακύµανση της ζήτησης που οφείλεται σε µεταβολές στις οικονοµικές, κοινωνικές, πολιτικές ή άλλες συνθήκες R = η απρόβλεπτη τυχαία διακύµανση στη ζήτηση που δεν συνδέεται µε τους παραπάνω παράγοντες.

14 80 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Οι παραπάνω παράγοντες που αποτελούν τα συνθετικά στοιχεία µίας χρονοσειράς απεικονίζονται στο Διάγραµµα 3-2 και περιγράφονται πιο αναλυτικά στη συνέχεια. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3-2. Συνθετικά στοιχεία µιας χρονοσειράς Ζήτηση Υ Μακροπρόθεσµη Τάση Ζήτηση Υ Μακροπρόθεσµη Τάση Κυκλική Διακύµανση Χρόνος t Χρόνος t Ζήτηση Υ Εποχική Διακύµανση Ζήτηση Υ Τυχαίες Διακυµάνσεις Χρόνος t Χρόνος t Μακροχρόνια Τάση στη Ζήτηση: Με τη µακροχρόνια τάση αναφερόµαστε στις µεταβολές που παρατηρούνται στο µέσο επίπεδο της ζήτησης από τον ένα χρόνο στον άλλον. Η τάση αυτή µπορεί να είναι ανοδική ή πτωτική, ανάλογα µε τη φάση στον κύκλο ζωής που διέρχεται το κάθε προϊόν. Για καθιερωµένα ή «ώριµα» προϊόντα η συνολική ζήτηση παραµένει σχετικά σταθερή και ο ανταγωνισµός εντοπίζεται στη διεκδίκηση µεγαλύτερου µεριδίου της αγοράς. Ένα νέο είδος που καλύπτει πιο αποτελεσµατικά µία ανάγκη και αναγνωρίζεται για την υπεροχή του στην αγορά είναι φυσικό να εµφανίζει µία σαφή ανοδική τάση στο ύψος της ετήσιας ζήτησης. Αυτό µπορεί να είναι ένα νέο προϊόν, π.χ. ένας υπολογιστής που δέχεται εντολές γραµµένες µε το χέρι ή δοσµένες προφορικά, ή µία νέα υπηρεσία, όπως η διάθεση των δωµατίων ενός τουριστικού ξενοδοχείου µε χρονοµερίδια, κ.ά.

15 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ 81 Κυκλικές Διακυµάνσεις της Ζήτησης: Συχνά το πραγµατικό ύψος της ζήτησης για κάποια χρόνια είναι διαφορετικό από αυτό που αναµένεται µε βάση την παρατηρηθείσα µακροχρόνια τάση. Αυτό µπορεί να οφείλεται στην παρατεταµένη ύφεση που διέρχεται η εθνική ή η παγκόσµια οικονοµία. Για το 1992 η οικονοµική ύφεση στη χώρα µας, σε συνδυασµό µε ένα κυβερνητικό πρόγραµµα λιτότητας, είχε σαν συνέπεια την µείωση της ζήτησης για είδη ρουχισµού κ.ά. και οδήγησε στην πτώση των λιανικών πωλήσεων. Αυτό επηρέασε αρνητικά και τις βιοτεχνίες έτοιµου ενδύµατος. Κάτι ανάλογο συνέβη στον τουρισµό σε σχέση µε τον πόλεµο στον Περσικό Κόλπο και τις εξελίξεις στη Γιουγκοσλαβία, µε ανάλογες συνέπειες για ξενοδοχεία και άλλες τουριστικές επιχειρήσεις. Οι κυκλικές διακυµάνσεις µπορεί επίσης να επηρεάζονται από πολιτικές ή τεχνολογικές εξελίξεις που συνδυαστικά κατεβάζουν ή ανεβάζουν το επίπεδο της πραγµατικής ζήτησης. Για παράδειγµα οι κρίσεις στην τιµή του πετρελαίου το 1973 και το 1979 είχαν ως αποτέλεσµα την οικονοµική ύφεση για πολλές χώρες και επηρέασαν αρνητικά για σειρά ετών την ζήτηση για πολλά προϊόντα κι υπηρεσίες λόγω της σηµαντικής αύξησης του κόστους παραγωγής. Εποχικές Διακυµάνσεις της Ζήτησης: Σε αντίθεση µε τις κυκλικές διακυµάνσεις που είναι απρόβλεπτες σε ένταση και διάρκεια, για τα περισσότερα προϊόντα κι υπηρεσίες έχουµε και τις εποχικές διακυµάνσεις. Οι τελευταίες όµως είναι προβλέψιµες διότι επαναλαµβάνονται µε την ίδια µορφή κάθε χρόνο και συνδέονται συνήθως µε αλλαγές στον καιρό και µε διάφορες κοινωνικές, θρησκευτικές ή άλλες παραδόσεις που µπορεί να διαφέρουν από κλάδο σε κλάδο. Οι εποχικές διακυµάνσεις επηρεάζουν τη ζήτηση τόσο για καταναλωτικά όσο και για διαρκή αγαθά. Κάτι ανάλογο ισχύει και για πολλές υπηρεσίες. Η κατανάλωση αναψυκτικών ή καυσίµων για θέρµανση έχει σχέση µε τον καιρό, ενώ η αγορά πολλών ειδών ρουχισµού επηρεάζεται από την καθιερωµένη για τον κλάδο εισαγωγή των νέων µοντέλων κάθε χρόνο. Στον κλάδο των υπηρεσιών παρατηρούµε ανάλογες εποχικές διακυµάνσεις στη ζήτηση για ξενοδοχεία, µεταφορές, περίθαλψη, διάφορα είδη ψυχαγωγίας, κλπ. Η σηµασία των εποχικών διακυµάνσεων συνδέεται µε τις επιπτώσεις που έχουν στο χρονικό προγραµµατισµό της παραγωγής. Οι επιπτώσεις στην παραγωγή ειδικά, επηρεάζουν όχι µόνο το χρόνο παράδοσης, το κόστος από την ανάγκη διατήρησης αποθεµάτων, αλλά ορισµένες φορές και την ποιότητα του προϊόντος. Στο βαθµό που οι επιπτώσεις αυτές επηρεάζουν το αισθητά το βαθµό ικανοποίησης του πελάτη αποκτούν σηµασία και για το µάρκετινγκ.

Επώνυµη ονοµασία. Ενότητα 13 η Σχεδίαση,Επιλογή, ιανοµή Προϊόντων 1

Επώνυµη ονοµασία. Ενότητα 13 η Σχεδίαση,Επιλογή, ιανοµή Προϊόντων 1 Επώνυµη ονοµασία Η επώνυµη ονοµασία είναι αυτή η ονοµασία που ξεχωρίζει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες µας από αυτές των ανταγωνιστών. Οι σχετικές αποφάσεις θα επηρεαστούν από τις εξής ερωτήσεις: 1. Χρειάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΑΝΟΥΡΓΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Παραγωγής. Είδη επιχειρηματικών αποφάσεων: Αποφάσεις Στρατηγικής και Αποφάσεις Τακτικής

Διοίκηση Παραγωγής. Είδη επιχειρηματικών αποφάσεων: Αποφάσεις Στρατηγικής και Αποφάσεις Τακτικής Διοίκηση Παραγωγής Είναι ο επιστημονικός κλάδος που πραγματεύεται τον Σχεδιασμό και τη Λειτουργία Συστημάτων Παραγωγής. Περιλαμβάνει: 1) Γενικές αρχές δηλ. το σύνολο των στόχων και κανόνων για τον ορθό

Διαβάστε περισσότερα

Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών

Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών Διδάσκων: Δρ. Χρήστος Ε. Γεωργίου xgr@otenet.gr 3 η εβδομάδα μαθημάτων 1 Το περιεχόμενο της σημερινής ημέρας Συστήµατα προγραµµατισµού, ελέγχου και διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος.

1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος. 1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος. 2. Ποια από τις παρακάτω επιλογές δεν περιλαμβάνεται στην ανάλυση του μάκρο-περιβάλλοντος;

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 7η

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 7η ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 7η ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΑΝΟΥΡΓΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Τι ορίζεται ως απόθεμα;

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Εξαµηνιαία Έρευνα Συγκυρίας στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις 2 1. Εισαγωγή Το ΙΤΕΠ άρχισε να διεξάγει δύο φορές το χρόνο Έρευνα Συγκυρίας µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προηγείται κάθε ενέργειας ανάπτυξης του προϊόντος (πχ. έγκρισης του προϊόντος και δηµιουργίας οµάδας ανάπτυξης). Προγραµµατίζουµε το χρόνο και το είδος των έργων που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ *

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ * ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ * Διαπιστώσεις Διαπίστωση Ι: Ο όγκος και η αξία των εξαγωγών ελληνικών ελιών στην Ιαπωνία -αν και σε αυξητική πορεία την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. B Τρίμηνο 2010

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. B Τρίμηνο 2010 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Τριμηνιαία Έρευνα B Τρίμηνο 2010 Αθήνα, Ιούλιος 2010 2 Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Β Τρίμηνο 2010 3 4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 12 Προγραµµατισµός και έλεγχος αποθεµάτων

Κεφάλαιο 12 Προγραµµατισµός και έλεγχος αποθεµάτων Κεφάλαιο 12 Προγραµµατισµός και έλεγχος αποθεµάτων Source: Corbis Προγραµµατισµός και έλεγχος αποθεµάτων Προγραµµατισµός και έλεγχος αποθεµάτων Στρατηγική παραγωγής Η αγορά απαιτεί µια ποσότητα προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 11 Προγραμματισμός και έλεγχος της παραγωγικής δυναμικότητας

Κεφάλαιο 11 Προγραμματισμός και έλεγχος της παραγωγικής δυναμικότητας Κεφάλαιο 11 Προγραμματισμός και έλεγχος της παραγωγικής δυναμικότητας Source: Arup Προγραμματισμός και έλεγχος παραγωγικής δυναμικότητας Προγραμματισμός και έλεγχος παραγωγικής δυναμικότητας Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Marketing (βασικές έννοιες) ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών

Εισαγωγή στο Marketing (βασικές έννοιες) ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών Εισαγωγή στο Marketing (βασικές έννοιες) ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών 1 Ορίζοντας το Μάρκετινγκ Το marketing είναι η επιστήμη των αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο 1. Γενικά για την επιχείρηση Η επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

MΑΘΗΜΑ 4ο. Η Λειτουργία του

MΑΘΗΜΑ 4ο. Η Λειτουργία του MΑΘΗΜΑ 4ο Η Λειτουργία του Προγραµµατισµού ΙΙ. Φάσεις του Προγραµµατισµού Άσκηση Άσκηση: Τοποθετήστε λογικά µε τη σειρά τα παρακάτω στάδια του προγραµµατισµού èσύγκριση των εναλλακτικών λύσεων µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Έρευνα αγοράς θεωρείται κάθε οργανωμένη προσπάθεια συλλογής, επεξεργασίας και ανάλυσης πληροφοριών σχετικών με την αγορά που δραστηριοποιείται μια επιχείρηση. Αυτές οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικοοικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων Διάλεξη 6 η. Ανάλυση Κινδύνου και Κοινωνικό Προεξοφλητικό Επιτόκιο

Κοινωνικοοικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων Διάλεξη 6 η. Ανάλυση Κινδύνου και Κοινωνικό Προεξοφλητικό Επιτόκιο Κοινωνικοοικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων Διάλεξη 6 η Ανάλυση Κινδύνου και Κοινωνικό Προεξοφλητικό Επιτόκιο Ζητήματα που θα εξεταστούν: Πως ορίζεται η έννοια της αβεβαιότητας και του κινδύνου. Ποια είναι

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΗΣΗ» ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ. ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1: Ο επιχειρηµατίας

«ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΗΣΗ» ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ. ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1: Ο επιχειρηµατίας «ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΗΣΗ» ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1: Ο επιχειρηµατίας 1 Τι σηµαίνει να είναι κάποιος επιχειρηµατίας; ΥΠΕΡ Είσαι ο κύριος του πεπρωµένου σου ηµιουργείς κάτι δικό σου Αξιοποιείς µε τον καλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

3. Τα αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, τα βιβλία, τα ψυγεία και οι τηλεοράσεις ανήκουν στα:

3. Τα αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, τα βιβλία, τα ψυγεία και οι τηλεοράσεις ανήκουν στα: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Η χρησιµότητα της Πολιτικής Οικονοµίας είναι κυρίως: α) Η δυνατότητα που µας παρέχει να επεµβαίνουµε στο οικονοµικό σύστηµα για να βελτιώνουµε τους όρους ζωής του ανθρώπου

Διαβάστε περισσότερα

10/12/2009. Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ. Σχέδιο Μάρκετινγκ. Σχέδιο Μάρκετινγκ

10/12/2009. Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ. Σχέδιο Μάρκετινγκ. Σχέδιο Μάρκετινγκ Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Το Σχέδιο Μάρκετινγκ Σχέδιο Μάρκετινγκ Γραπτό κείμενο Πώς φτάσαμε ως εδώ; Που βρισκόμαστε τώρα; Πού θέλουμε να πάμε στο μέλλον; Πώς θα πάμε εκεί ; Σχέδιο Μάρκετινγκ Μηχανισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Στο παρόν είναι συγκεντρωµένες όλες σχεδόν οι ερωτήσεις κλειστού τύπου που

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΙV. Πρόβλεψης της Ζήτησης Η Σημασία της Πρόβλεψης της Ζήτησης

ΙV. Πρόβλεψης της Ζήτησης Η Σημασία της Πρόβλεψης της Ζήτησης Η Σημασία της Πρόβλεψης της Ζήτησης 150 Η πρόβλεψη της μελλοντικής ζήτησης είναι ιδιαίτερα σημαντική: Είναι απαραίτητη για τον προγραμματισμό του ανάλογου ανθρώπινου δυναμικού έτσι ώστε η επιχείρηση να

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός και έλεγχος αποθεμάτων. Source: Corbis

Προγραμματισμός και έλεγχος αποθεμάτων. Source: Corbis Προγραμματισμός και έλεγχος αποθεμάτων Source: Corbis Προγραμματισμός και έλεγχος αποθεμάτων Προγραμματισμός και έλεγχος αποθεμάτων Στρατηγική παραγωγής Η αγορά απαιτεί μια ποσότητα προϊόντων και υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e.gr Εισήγηση του Προέδρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής Είναι η υπόθεση ότι μια ομάδα ανθρώπων έχει τη δυνατότητα να παράγει ένα αγαθό ή μια υπηρεσία, με τρόπο τέτοιο που: Να υπάρχουν αρκετοί καταναλωτές,

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών

Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών Διαχείριση Αποθεμάτων Βασικές Αρχές και Κατηγοριοποιήσεις Γιώργος Ιωάννου, Ph.D. Αναπληρωτής Καθηγητής Σύνοψη διάλεξης Ορισμός αποθεμάτων Κατηγορίες αποθεμάτων Λόγοι πίεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2007 ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΠΕΤΑΝΟΥ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2007 ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΠΕΤΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΠΕΤΑΝΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Γιατί οι επιχειρήσεις έχουν ανάγκη την πρόβλεψη σελ.1 1.2 Μέθοδοι πρόβλεψης....σελ.2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2.1 Υπόδειγμα του Κινητού μέσου όρου.σελ.5 2.2 Υπόδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικότητα της Έρευνας Μάρκετινγκ

Σημαντικότητα της Έρευνας Μάρκετινγκ Έρευνα Μάρκετινγκ 2 Σύνολο Τεχνικών και Αρχών που αποβλέπουν στη συστηματική Συλλογή Καταγραφή Ανάλυση Ερμηνεία Στοιχείων / Δεδομένων, με τέτοιο τρόπου που να βοηθούν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων Μάρκετινγκ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN Εισαγωγή Η κατάρτιση ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου αποτελεί ένα εργαλείο στο οποίο καταγράφεται ουσιαστικά το «Πλάνο Δράσης» της επιχείρησης, τα βήματα που θα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής

Η ΑΓΟΡΑ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής Η ΑΓΟΡΑ Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής Εφικτότητα Τεχνική Τεχνολογική Νομοθετική Χρηματοδοτική Στελεχειακή Περιβαλλοντολογική Κοινωνική Δυνητικοί Καταναλωτές. Άμεσοι ανταγωνιστές Έμμεσοι Ανταγωνιστές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. A Τρίμηνο 2010

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. A Τρίμηνο 2010 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Τριμηνιαία Έρευνα A Τρίμηνο 2010 Αθήνα, Απρίλιος 2010 2 Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης A Τρίμηνο 2010 3 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ενότητα 12

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ενότητα 12 Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ενότητα 12: Σχεδιασμός Προϊόντος Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Διαχείριση του Χρόνου Ανοχής

Κεφάλαιο 5 Διαχείριση του Χρόνου Ανοχής Κεφάλαιο 5 Διαχείριση του Χρόνου Ανοχής ΣΤΟΧΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ προσδιορισμός ορισμών και εννοιών σχετικών με τον ανταγωνισμό που βασίζεται στο χρόνο ανάδειξη τρόπου διαχείρισης χρόνου ανοχής με σκοπό την εξυπηρέτηση

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Μ Α Σ Ι Κ Ο Σ Η Σ Α & Κ Α Ι Ν Ο Σ Ο Μ Ι Α

Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Μ Α Σ Ι Κ Ο Σ Η Σ Α & Κ Α Ι Ν Ο Σ Ο Μ Ι Α Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Μ Α Σ Ι Κ Ο Σ Η Σ Α & Κ Α Ι Ν Ο Σ Ο Μ Ι Α Σ Ο Ν Α Γ Ρ Ο Σ Ι Κ Ο Σ Ο Μ Ε Α Σ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ε Κ Α Ι Ν Ο Σ Ο Μ Ι Ε Κ Α Ι Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Ο Σ Ο Μ Ε Α Σ Ε Ι Δ Τ Σ Ι Κ Η Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική ανάλυση

Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική ανάλυση Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική ανάλυση Αλεξόπουλος Γιώργος Μάιος-Ιούνιος 2013 1 - Ορισμός - οικονομική θέση, - ενδιαφερόμενοι, - λήψη αποφάσεων 2 1 Τι είναι η Χρηματοοικονομική Ανάλυση; Τι Σχέση έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Έννοια και περιεχόμενο τον Μάρκετινγκ Πεδία Εφαρμογής του Μάρκετινγκ Μίγμα Μάρκετινγκ Προϊόν Τιμή Διανομή Προώθηση Διοίκηση Πωλήσεων Τμηματοποίηση της Αγοράς Έννοια και περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΙΚΤΥΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Οµιλία κας Μαρίας Βογιατζή ίκτυο Βιολογικών Προϊόντων Θεσσαλονίκη, Σάββατο 7 Μαρτίου 2009 Η ενίσχυση της Βιολογικής Γεωργίας Η βιολογική γεωργία αποτελεί έναν κλάδο του πρωτογενή τοµέα, ο οποίος συµβάλει

Διαβάστε περισσότερα

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες:

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες: Business Plan Το επιχειρηµατικό πλάνο αποτελεί το πρώτο και µερικές φορές το µοναδικό έγγαφο κείµενο που παρουσιάζει ολοκληρωµένα την επενδυτική πρόταση, γι' αυτό πρέπει να είναι ρεαλιστικό και εφικτό,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e.gr Εισήγηση του Προέδρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Δ.Α.Π. Ν.Δ.Φ.Κ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ www.dap-papei.gr ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1 ΑΣΚΗΣΗ 1 Η FASHION Α.Ε είναι μια από

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

GARRISON NOREEN. Διοικητική Λογιστική. Ένατη Έκδοση. Irwin/McGraw-Hill

GARRISON NOREEN. Διοικητική Λογιστική. Ένατη Έκδοση. Irwin/McGraw-Hill GARRISON NOREEN Διοικητική Λογιστική Ένατη Έκδοση Κεφάλαιο 1 Η Διοικητική Λογιστική και το Επιχειρησιακό περιβάλλον Διοικητική Λογιστική και Χρηματοοικονομική Λογιστική Η Διοικητική Λογιστική παρέχει πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 3 ο

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 3 ο 1. Έννοιες κόστους, εξόδου, δαπάνης, εσόδου Κόστος Όπως έχουμε ήδη αναφέρει για την παραγωγή αγαθών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε.»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε.» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/2015 31/12/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «Η πόλη της Καστοριάς ως τουριστικός προορισµός», µελετάται η σχέση τουρισµού και πόλης, εξετάζοντας αν η αλλαγή που παρατηρείται σήµερα στη φυσιογνωµία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ & ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΥΝΗΣΙΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ & ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΥΝΗΣΙΑ Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ & ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΥΝΗΣΙΑ Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Πρεσβείας της Ελλάδος στην Τύνιδα 6, rue St. Fulgence, Notre Dame Tunis 1082 Tel. +216 71 288411-846632 Fax +216 71 789518

Διαβάστε περισσότερα

03/03/2015. Ι. Το Εξωτερικό Περιβάλλον της Επιχείρησης. Το Περιβάλλον της Επιχείρησης. Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων

03/03/2015. Ι. Το Εξωτερικό Περιβάλλον της Επιχείρησης. Το Περιβάλλον της Επιχείρησης. Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ακαδηµαϊκό έτος 2014-2015, Εαρινό Εξάµηνο Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων Μάθηµα 2ο Το Περιβάλλον της

Διαβάστε περισσότερα

Created by : Market Research Team. Market Research Team

Created by : Market Research Team. Market Research Team Υπηρεσίες Έρευνας Αγοράς 2 0 0 9 Created by : Έρευνα Αγοράς Σήµερα που οι συνθήκες ανταγωνισµού στην αγορά γίνονται όλο και πιο απαιτητικές, οι επιχειρήσεις έχουν ολοένα και µεγαλύτερη ανάγκη για αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού Αθανασία Καρακίτσιου, PhD 1 Η Διαδικασία του προγραμματισμού Προγραμματισμός είναι η διαδικασία καθορισμού στόχων και η επιλογή μιας μελλοντικής πορείας για την

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το ποσοστό υποχρεωτικών καταθέσεων είναι 25% και υπάρξει μια αρχική κατάθεση όψεως 2.000 σε μια εμπορική Τράπεζα, τότε η μέγιστη ρευστότητα που μπορεί να δημιουργηθεί από αυτή την κατάθεση είναι: Α.

Διαβάστε περισσότερα

Case 02: Προγραµµατισµός Προϊόντων «MODA A.E.» ΣΕΝΑΡΙΟ (Product Mix)

Case 02: Προγραµµατισµός Προϊόντων «MODA A.E.» ΣΕΝΑΡΙΟ (Product Mix) Case 02: Προγραµµατισµός Προϊόντων «MODA A.E.» ΣΕΝΑΡΙΟ (Product Mix) Εισάγει στην αγορά για την επόµενη χειµερινή περίοδο έξι νέα είδη γυναικείων ενδυµάτων µε µεγάλες προοπτικές πωλήσεων Η ζήτηση για τα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 14 Οκτωβρίου 2013

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 14 Οκτωβρίου 2013 14 Οκτωβρίου 2013 Γραµµατοσειρά: Calibri, 14 pt, Γραµµατοσειρά: Calibri, 14 pt, Έντονα, Πλάγια, Ελληνικά Οι προβλέψεις του ΚΕΠΕ για τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές των βασικών μακροοικονομικών μεγεθών της

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση δυνητικών συνεπειών capital controls στην τοπική οικονομία

Αξιολόγηση δυνητικών συνεπειών capital controls στην τοπική οικονομία Αξιολόγηση δυνητικών συνεπειών capital controls στην τοπική οικονομία Η ενίσχυση του κλίματος αβεβαιότητας σε σχέση με τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και η επιβολή περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (στη γεωργία) Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Αγροτικής Οικονομίας

Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (στη γεωργία) Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Αγροτικής Οικονομίας Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (στη γεωργία) Διδάσκων: Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Αγροτικής Οικονομίας Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων -Φ. Καρυπίδης 1 Εφοδιαστική

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά για Νομικούς Μέρος 1ο Οι δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης

Οικονομικά για Νομικούς Μέρος 1ο Οι δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής Διοικητικής Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη» Οικονομικά για Νομικούς Μέρος 1ο Οι δυνάμεις της προσφοράς και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 10/6/2014

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 10/6/2014 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 1. Εισαγωγή στο μάρκετινγκ 2. Συμπεριφορά καταναλωτή / αγοραστή 3. Η αγορά 4. Έρευνα αγοράς 5. Στρατηγική μάρκετινγκ 6. Το μίγμα του μάρκετινγκ 7. Προϊόντα και υπηρεσίες 8. Τιμολογιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Εκτός από το γεγονός ότι όπως και αποδείχθηκε από την προηγούµενη οικονοµική ανάλυση η λειτουργία του ΒΙΟΠΑ Πτολεµαΐδας, αναµένεται να είναι οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

d) 20 a) 0,5 b) 2 c) 0,2 d) 30

d) 20 a) 0,5 b) 2 c) 0,2 d) 30 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Να σηµειώσετε Σ αν είναι σωστό ή Λ αν είναι λάθος στο τέλος των προτάσεων: 1. Το µαγνητόφωνο ενός παιδιού είναι καταναλωτό αγαθό. 2. Το οικόπεδο πάνω στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Αρχών Οικονοµικής Θεωρίας Επιλογής Γ' Λυκείου 2001

Θέµατα Αρχών Οικονοµικής Θεωρίας Επιλογής Γ' Λυκείου 2001 Θέµατα Αρχών Οικονοµικής Θεωρίας Επιλογής Γ' Λυκείου 2001 ΟΜΑ Α Α Στις προτάσεις, από Α.1. µέχρι και Α.6, να γράψετε τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό την ένδειξη Σωστό, αν η πρόταση είναι

Διαβάστε περισσότερα

10/12/2010. Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική Παν/μιοΑθηνών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Χειμερινό Εξάμηνο

10/12/2010. Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική Παν/μιοΑθηνών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Χειμερινό Εξάμηνο Θεµατική Ενότητα 4 Ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος Αντώνης Λιβιεράτος Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική Παν/μιοΑθηνών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Χειμερινό Εξάμηνο 2010-2011 Η ανάλυση SWOTείναι µια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ 2000 2013 : ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2013 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : Επιχειρήσεις και οργανισµοί Να απαντήσετε αν είναι σωστή ή λανθασµένη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Μάθημα 2 1 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά στοιχεία της επιχείρησης ως οργανισμού Συστατικά μέρη και το περιβάλλον της επιχείρησης Διάφορες μορφές επιχειρήσεων που λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό Σχέδιο. Τι είναι και γιατί χρειάζεται; Δρ Αντώνης Λιβιεράτος

Επιχειρηματικό Σχέδιο. Τι είναι και γιατί χρειάζεται; Δρ Αντώνης Λιβιεράτος Επιχειρηματικό Σχέδιο. Τι είναι και γιατί χρειάζεται; Δρ Αντώνης Λιβιεράτος Εισαγωγή Ο ρόλος του επιχειρηματία Στην συντριπτική πλειοψηφία των Μικρο-Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) η διοίκηση της επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Αρχών Οικονοµικής Θεωρίας Επιλογής Γ' Λυκείου 2001

Θέµατα Αρχών Οικονοµικής Θεωρίας Επιλογής Γ' Λυκείου 2001 Θέµατα Αρχών Οικονοµικής Θεωρίας Επιλογής Γ' Λυκείου 2001 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Στις προτάσεις, από Α.1. µέχρι και Α.6, να γράψετε τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό την ένδειξη Σωστό, αν η

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση (βασισμένη στο μοντέλο στρατηγικής που αναπτύχθηκε για το έργο SEED REG) Ε.Κ.Ε.Τ.Α. Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ρ. ιονύσης Σκαρµέας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

ρ. ιονύσης Σκαρµέας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Τι είναι Μάρκετινγκ; Ηδιαδικασία σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΤΩΝ GARISSON ΚΑΙ NOREEN

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΤΩΝ GARISSON ΚΑΙ NOREEN ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΤΩΝ GARISSON ΚΑΙ NOREEN Σχεδιασµός συστηµάτων: Κοστολόγηση κατά έργο ή κατά παραγγελία Άσκηση 1. Η εταιρεία ΛΑΜΑΠΛΑΣΤ Α.Ε. αντιµετωπίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» Εισαγωγή: Η 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» εκπονήθηκε από το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων τον Ιούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας.

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας. Οµιλία του Προέδρου του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας κ. Γ. Καραµπάτου στο Α.Τ.Ε.Ι. Καλαµάτας µε θέµα: «Η ανάγκη συνεργασίας µεταξύ Επιµελητηρίου και Πανεπιστηµίων µέσω των γραφείων διασύνδεσης» Τρίτη, 30 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ [1]

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ [1] ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ [1] Οικονοµικός Σχεδιασµός είναι η διαδικασία πρόβλεψης της γενικής απόδοσης της επιχείρησης και η παροχή της βάσης λήψης αποφάσεων για τις µελλοντικές οικονοµικές απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «OIKONOMIKH»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «OIKONOMIKH» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «OIKONOMIKH»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ Η κατάσταση έλλειψης εργασίας, κατά την οποία υπάρχει δυσαρμονία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, προσφέρονται λίγες θέσεις εργασίας, ενώ υπάρχουν πάρα πολλοί ενδ9ιαφερόμενοι. Είναι έννοια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑ ΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ Μακροοικονοµική ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ / ΕΠΙΛΟΓΗΣ Α1. α. Λάθος β. Σωστό γ. Σωστό δ. Λάθος ε. Σωστό Α2. δ Α3. β Ηµεροµηνία: Κυριακή 4 Μαΐου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγικά Στοιχεία Τιμολόγησης Προσφορά & Ζήτηση Τιμολόγηση & Αγορές Βασικές Πολιτικές Τιμολόγησης

Περιεχόμενα. Εισαγωγικά Στοιχεία Τιμολόγησης Προσφορά & Ζήτηση Τιμολόγηση & Αγορές Βασικές Πολιτικές Τιμολόγησης Περιεχόμενα Εισαγωγικά Στοιχεία Τιμολόγησης Βασικές Τιμολόγησης 2 Τιμή & Τιμολογιακή Πολιτική Ανταγωνισμός Οικονομική Αξία Customer Company Competition Collaborators Πελάτης Εταιρεία Ανταγωνισμός Συνεργάτες

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Νικόλαος Μυλωνίδης Απρίλιος 2007 1 Η έννοια του Επιχειρηματία Αναλαμβάνει δράση Συνδυάζει καινοτομικά και δημιουργικά τους συντελεστές της παραγωγής Παράγει προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Τµήµα ιοίκησης ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΪΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Έννοια & Ορισµός Προϊόντος Προϊόν δεν

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Ανάπτυξη

Περιφερειακή Ανάπτυξη ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Περιφερειακή Ανάπτυξη Διάλεξη 11 : Διαπεριφερειακή Αγορά εργασίας (κεφάλαιο 9, Πολύζος Σεραφείμ) Δρ. Βασιλείου Έφη Τμήμα Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Διαπεριφερειακή αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Διαμαντή Μαρία Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Παντουβάκης Άγγελος

Ονοματεπώνυμο: Διαμαντή Μαρία Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Παντουβάκης Άγγελος Ονοματεπώνυμο: Διαμαντή Μαρία Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Παντουβάκης Άγγελος Ιανουάριος 2014 Κίνητρο για την επιλογή του θέματος: Ο τουρισμός αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (Θ.Κ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (Θ.Κ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (Θ.Κ.) ΙΙ Μάθημα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης:

Διαβάστε περισσότερα

1ο ιεθνές Forum Τουρισµού Ρόδου

1ο ιεθνές Forum Τουρισµού Ρόδου 1ο ιεθνές Forum Τουρισµού Ρόδου ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΣΩ ΕΝΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΟΥΚΑΡΑΣ Οικονοµολόγος ΕΤΑΠ Συντονιστής Επιστηµονικής Οµάδας Τουρισµού Ενδεικτικά κρίσιµα ζητήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α: ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ MARKETING ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ Α: ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ MARKETING ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α: ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ MARKETING ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 1. Πληροφοριακά Στοιχεία για την επιχείρηση 1.1. Στοιχεία επικοινωνίας Επωνυµία επιχείρησης: ιακριτικός τίτλος Τηλέφωνο: Φαξ: Ε-mail: Url:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. Μάιος Νικόλαος Δέσκας

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. Μάιος Νικόλαος Δέσκας ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Μάιος 2013 Νικόλαος Δέσκας ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 1. Εισαγωγή στο μάρκετινγκ 2. Συμπεριφορά καταναλωτή / αγοραστή 3. Η αγορά 4. Έρευνα αγοράς 5. Στρατηγική μάρκετινγκ 6. Το μίγμα του μάρκετινγκ 7. Προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια διανομής ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι απόθεµα (Inventory) ;

Τι είναι απόθεµα (Inventory) ; Τι είναι απόθεµα (Inventory) ; κάθε αδρανές οικονοµικό µέσο ή πόρος που διατηρείται για την ικανοποίηση µελλοντικής ζήτησης γι αυτό. 1995 Corel Corp. 1984-1994 T/Maker Co. 1984-1994 T/Maker Co. 3 Απόθεµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 33 Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax: 33 120 33 Email: itep@otenet.gr URL: http://www.itep.gr Αθήνα, 26 Μαΐου 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τουριστική Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική ανεργία φ σ υ ικό ό π ο π σ ο οσ ο τό τ ό α νε ν ργί γ ας

Φυσική ανεργία φ σ υ ικό ό π ο π σ ο οσ ο τό τ ό α νε ν ργί γ ας ΑΝΕΡΓΙΑ Κατηγορίες ανεργίας Φυσική ανεργία (υπάρχει µακροχρονίως σε µια οικονοµία) το σύνηθες ποσοστό ανεργίας [δεν παραµένει σε σταθερό ύψος και επηρεάζεται από την οικονοµική πολιτική, απλά υποδηλώνει

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην. χρηματοοικονομική ανάλυση

Εισαγωγή στην. χρηματοοικονομική ανάλυση Εισαγωγή στην 1 χρηματοοικονομική ανάλυση Ορισμός, οικονομική θέση, ενδιαφερόμενοι, λήψη αποφάσεων Τι είναι η χρηματοοικονομική ανάλυση; Τι σχέση έχει με την λογιστική; Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΝΟΣ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΟΥ BUSINESS PLAN

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΝΟΣ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΟΥ BUSINESS PLAN ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΝΟΣ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΟΥ BUSINESS PLAN Business Plan Ένα Business Plan αποτελεί την παρουσίαση μιας επιχειρηματικής ιδέας την οποία πρέπει να περιγράφει και να προβάλλει, περιεκτικά και

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4: Επιλογή σημείου παραγωγής

Κεφάλαιο 4: Επιλογή σημείου παραγωγής Κ4.1 Μέθοδος ανάλυσης νεκρού σημείου για την επιλογή διαδικασίας παραγωγής ή σημείου παραγωγής Επιλογή διαδικασίας παραγωγής Η μέθοδος ανάλυσης νεκρού για την επιλογή διαδικασίας παραγωγής αναγνωρίζει

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προβλέψεων. Προβλέψεις

Τεχνικές Προβλέψεων. Προβλέψεις ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Μονάδα Προβλέψεων & Στρατηγικής Forecasting & Strategy Unit Τεχνικές Προβλέψεων Προβλέψεις http://www.fsu.gr - lesson@fsu.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. Φορολογική Πολιτική και Οικονομική Ανάπτυξη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. Φορολογική Πολιτική και Οικονομική Ανάπτυξη ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Φορολογική Πολιτική και Οικονομική Ανάπτυξη Στόχος μαθήματος Κατανόηση των τρόπων με τους οποίους η φορολογική πολιτική μπορεί να επηρεάσει την ευημερία μιας κοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα