1.12 ΓΛΩΣΣA KAI ΓPAΦH Γιώργος Παπαναστασίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1.12 ΓΛΩΣΣA KAI ΓPAΦH Γιώργος Παπαναστασίου"

Transcript

1 1.12 ΓΛΩΣΣA KAI ΓPAΦH Γιώργος Παπαναστασίου Γενικά Γραφή ονοµάζεται κάθε σύστηµα οπτικών συµβόλων που χρησιµοποιείται για την αναπαράσταση ενός µηνύµατος µε τρόπο ώστε αυτό να µπορεί να αναγνωστεί (δηλαδή να αναγνωριστεί) σε οποιονδήποτε χρόνο και τόπο µε απόλυτη ακρίβεια. Tα οπτικά αυτά σύµβολα έχουν συµβατικό χαρακτήρα και αποτελούν αντικείµενο ειδικής εκµάθησης για όσους τα χρησιµοποιούν ή θα τα χρησιµοποιήσουν στο µέλλον. H γραφή δεν κατακτάται από τον χρήστη µε άµεσο φυσικό τρόπο, όπως συµβαίνει µε τη γλώσσα, αλλά αποκτάται ως γνώση µέσω της εκµάθησης. Aυτό σηµαίνει ότι σε κάθε κοινωνία υπάρχει µια µεγαλύτερη ή µικρότερη κατηγορία ατόµων (αναλφάβητοι) που, ενώ είναι επαρκείς οµιλητές της γλώσσας τους, δεν έχουν τη δυνατότητα να χρησιµοποιήσουν αυτό τον οπτικό κώδικα δηλαδή να διαβάσουν και να γράψουν, επειδή δεν έχουν τύχει της κατάλληλης εκπαίδευσης που θα τους πρόσφερε τη γνώση της γραφής (βλ. και 5.2). 1. Eίδη γραφής Aπό τη στιγµή που ο άνθρωπος χρησιµοποίησε τη γραφή για να αναπαραστήσει τη γλώσσα του, χρησιµοποιήθηκαν εκατοντάδες συστήµατα γραφής που φαινοµενικά έχουν πολύ µεγάλες διαφορές µεταξύ τους. Ωστόσο έχουν κάτι που είναι κοινό σε όλα: κάθε γράφηµα απεικονίζει ένα στοιχείο της γλώσσας. H κατάταξη των συστηµάτων γραφής γίνεται ανάλογα µε το τι αντιπροσωπεύει αυτό το γλωσσικό στοιχείο ως προς την ίδια τη γλώσσα. Mια πρώτη κατηγορία συστηµάτων γραφής είναι τα σηµασιογραφικά: σε αυτά κάθε γράφηµα δηλώνει «σηµασία». Aντίθετα υπάρχουν συστήµατα γραφής στα οποία κάθε γράφηµα δηλώνει «ήχο»: αυτά ονοµάζονται φωνογραφικά. Στα σηµασιογραφικά συστήµατα γραφής κάθε γράφηµα εκπροσωπεί µία λέξη. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν η σφηνοειδής γραφή των Σουµερίων, η ιερογλυφική γραφή της Aιγύπτου, η ιερογλυφική γραφή που χρησιµοποιήθηκε στη µινωική Kρήτη κλπ. Tα συστήµατα αυτά αναγκαστικά χρησιµοποιούν αρκετά γραφήµατα ή συνδυασµούς γραφηµάτων για να αποδώσουν το σύνολο των εννοιών που είναι απαραίτητες. Tις περισσότερες φορές εξελίσσονται προς την κατεύθυνση να δηλώνουν µε το ίδιο γράφηµα και ένα οµόηχο στοιχείο της γλώσσας, είτε αυτό αποτελεί µια διαφορετική λέξη είτε αποτελεί µια συλλαβή. Έτσι στη σουµεριακή το γράφηµα που σηµαίνει σώµα χρησιµοποιείται και για την έννοια του αντικαθιστώ, καθώς και τα δύο έχουν την ίδια φωνητική µορφή [su] (Καραλή υπό έκδοση). Tα σηµασιογραφικά συστήµατα ξεκίνησαν από την προσπάθεια να απεικονιστεί όσο το δυνατόν πιο ρεαλιστικά το αντικείµενο του οποίου γίνεται η αναπαράσταση. Στην αιγυπτιακή ιερογλυφική γραφή η προσπάθεια αυτή είναι εµφανέστατη και µάλιστα διατηρήθηκε σε όλο το χρονικό διάστηµα της ιστορίας της. Aντίθετα η σφηνοειδής γραφή των Σουµερίων, ενώ ξεκίνησε από ένα καθαρά εικονικό σύστηµα γραφής, απώλεσε µε την πάροδο του χρόνου τον απεικονιστικό της χαρακτήρα και κατέληξε σε ένα σύστηµα του οποίου τα γραφήµατα δεν θυµίζουν καθόλου την αρχική του προέλευση. 2. Iστορία της γλώσσας ιστορία της γραφής Πρέπει να τονιστεί ότι η ιστορία µιας γλώσσας πολύ συχνά είναι εντελώς άσχετη µε την ιστορία της γραφής της. Έτσι υπάρχουν γλώσσες που, ενώ δεν είχαν καµία ιστορική σχέση µεταξύ τους, χρησιµοποίησαν το ίδιο ή παρόµοιο σύστηµα γραφής: η σφηνοειδής γραφή των Σουµερίων χρησιµοποιήθηκε, εκτός από τη σουµεριακή, και για την ακκαδική (σηµιτική γλώσσα) και για τη χιτιττική (ινδοευρωπαϊκή γλώσσα). Aπό την άλλη µεριά, υπάρχουν περιπτώσεις που συστήµατα γραφής µε προφανή σχέση προέλευσης του ενός από το άλλο χρησιµοποιήθηκαν για γλώσσες εντελώς διαφορετικές: η γραµµική B χρησιµοποιήθηκε για να

2 απεικονίσει µια πρώιµη µορφή της ελληνικής, τη µυκηναϊκή [1], ενώ η γραµµική A, από την οποία σαφέστατα προέρχεται η γραµµική B, απεικονίζει µια ως τώρα άγνωστη γλώσσα που θεωρείται ότι δεν έχει καµιά σχέση µε την ελληνική. H ίδια επίσης γλώσσα µπορεί στην εξέλιξή της να χρησιµοποιήσει διαφορετικά γραφικά συστήµατα. H ελληνική, ενώ χρησιµοποίησε αρχικά τη γραµµική B για να αναπαρασταθεί, από τον 8ο περίπου αιώνα π.x. υιοθέτησε τη φοινικική γραφή, την προσάρµοσε στις απαιτήσεις και τις ιδιαιτερότητές της δηµιουργώντας το αλφάβητο το οποίο, ύστερα από µια µακρά ιστορία τροποποιήσεων στον τρόπο γραφής, το χρησιµοποιεί µέχρι σήµερα. 3. Eίδη φωνογραφικών συστηµάτων Aπό τον ελληνικό χώρο µάς είναι ιδιαίτερα γνωστή µια πρώτη κατηγορία φωνογραφικού συστήµατος: η συλλαβική γραφή. Συλλαβική γραφή ονοµάζεται το σύστηµα στο οποίο κάθε γράφηµα αναπαριστά φωνητικά µια συλλαβή. O αριθµός των δυνατών συλλαβών που µπορούν να εµφανιστούν σε µια γλώσσα εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τη δοµή της. Έτσι, καθώς πυρήνας της συλλαβής είναι το φωνήεν, γλώσσες µε σχετικά πολλά φωνήεντα είναι λιγότερο οικονοµικό να αναπαρασταθούν µε µια συλλαβική γραφή από γλώσσες µε λιγότερα: για κάθε ένα φωνήεν θα χρειαζόταν µια ολόκληρη σειρά συµβόλων για να αναπαραστήσει τους συνδυασµούς του µε κάθε σύµφωνο. Έτσι, αν µια υποθετική γλώσσα µε είκοσι τέσσερα φωνήµατα είχε τρία φωνήεντα και είκοσι ένα σύµφωνα θα χρειαζόταν εξήντα τρία σύµβολα για να αναπαραστήσει όλους τους συνδυασµούς Σ(υµφώνου)Φ(ωνήεντος), ενώ αν είχε έξι φωνήεντα και δεκαοκτώ σύµφωνα θα χρειαζόταν εκατόν οκτώ σύµβολα. Mεγάλο ρόλο παίζουν στην περίπτωση αυτή και οι συνδυασµοί συλλαβών που επιτρέπονται σε µια γλώσσα. Έτσι, µια υποθετική γλώσσα που θα επέτρεπε την ύπαρξη µόνο ανοιχτών συλλαβών (δηλ. του τύπου Φ(ωνήεν) ή Σ(ύµφωνο)Φ(ωνήεν) θα ήταν πιο εύκολο να αναπαρασταθεί µε συλλαβική γραφή από ό,τι µια γλώσσα µε πολλές δυνατές ποικιλίες συλλαβών: Φ, ΣΦ, ΣΦΣ, ΣΣΦ, ΣΣΦΣ, ΣΦΣΣ κλπ. Για την ελληνική γλώσσα χρησιµοποιήθηκε, κατά τη µυκηναϊκή εποχή, ένα συλλαβικό σύστηµα γραφής, η γραµµική B. H αλφαβητική γραφή είναι µια δεύτερη κατηγορία φωνογραφικού συστήµατος και χρησιµοποιείται στον ελληνικό χώρο από τον 8ο αιώνα π.x. [2]. Στα αλφαβητικά συστήµατα τα γραφήµατα αποδίδουν φωνήµατα της γλώσσας, δηλαδή τα στοιχεία της γλώσσας που έχουν διακριτική λειτουργία στο φωνητικό επίπεδο, π.χ. πόνος, τόνος, γόνος, µόνος, κώνος. Eίναι σήµερα τα πιο διαδεδοµένα σε ολόκληρο τον κόσµο. Kαθώς ο αριθµός των φωνηµάτων µιας γλώσσας περιορίζεται σε λίγες δεκάδες, ανάλογα µικρός είναι και ο αριθµός των γραφηµάτων του αλφαβήτου που χρησιµοποιεί. Tο ιδανικό αλφαβητικό σύστηµα θα ήταν αυτό στο οποίο κάθε φώνηµα θα αντιστοιχούσε σε ένα µόνο γράφηµα και το αντίστροφο. H αρχή αυτή, ωστόσο, της αµφιµονοσηµαντότητας µεταξύ φωνηµάτων και γραφηµάτων δεν τηρείται αυστηρά παρά µόνο σε ελάχιστες περιπτώσεις. Aπό την άποψη αυτή η αρχαία ελληνική γλώσσα, και ιδιαίτερα η αττική διάλεκτος από τη στιγµή που υιοθέτησε το ιωνικό αλφάβητο το 403 π.x., βρισκόταν πολύ κοντά στην αρχή αυτή. Tα µόνα γραφήµατα που παρίσταναν περισσότερα από ένα φωνήµατα ήταν τα <α>, <ι> και <υ>, τα οποία απέδιδαν τόσο τα µακρά όσο και τα βραχέα [a], [i] και [u] αντίστοιχα. Kάποια άλλα φωνήεντα αποδίδονταν επίσης µε συνδυασµούς γραφηµάτων. Ωστόσο η διατήρηση στη νέα ελληνική της ιστορικής ορθογραφίας, παρά τις αλλαγές που υπέστη το φωνολογικό σύστηµα της γλώσσας από την αρχαία εποχή ως σήµερα, έχει ανατρέψει την αρχή αυτή σε αρκετά µεγάλο βαθµό. Έτσι, για παράδειγµα, το φώνηµα /i/ αντιπροσωπεύεται σήµερα στη γραφή µε τα γραφήµατα (ή συνδυασµούς γραφηµάτων) <ι>, <η>, <υ>, <ει>, <οι>, <υι>, και το φώνηµα /e/ µε τα γραφήµατα (ή συνδυασµούς γραφηµάτων) <ε>, <αι>. Aπό την άλλη πλευρά, το γράφηµα <υ> χρησιµοποιείται, πέρα από την απόδοση του /i/, και για την απόδοση των /f/ και /v/ σε λέξεις όπως αύριο /ávrio/, αυτός /aftós/. Eίναι όµως εµφανές ότι οι φωνητικές εξελίξεις από την αρχαία ελληνική ως σήµερα ήταν τέτοιες που δεν ανέτρεψαν πλήρως τη σχέση µεταξύ γραφής και γλώσσας. Yπάρχουν, ωστόσο, γλώσσες στις οποίες η αρχή της αµφιµονοσηµαντότητας τηρείται σε πολύ µεγάλο βαθµό: η ισπανική και η τουρκική είναι δύο γλώσσες που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Aυτό µπορεί να συµβαίνει για διάφορους λόγους. Για την τουρκική γλώσσα, για παράδειγµα, η ερµηνεία του φαινοµένου έγκειται απλώς στο ότι το λατινικό αλφάβητο υιοθετήθηκε στη γλώσσα αυτή πρόσφατα, και συγκεκριµένα στις αρχές του 20ού αιώνα (για να αντικαταστήσει το αραβικό), µε αποτέλεσµα να αποδοθούν τότε µε ακρίβεια τα φωνήµατα

3 της τουρκικής στον γραπτό λόγο. Tο γεγονός ότι δεν µεσολάβησαν πολλά χρόνια από τη στιγµή εκείνη δεν επέτρεψε τη διαφοροποίηση γραφής και προφοράς. Στην ελληνική γλώσσα µάς είναι άγνωστη µια άλλη κατηγορία φωνογραφικών συστηµάτων: είναι αυτά που αποδίδουν µόνο τα σύµφωνα. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν το εβραϊκό και το αραβικό σύστηµα γραφής. H αραβική γραφή υιοθετήθηκε και από λαούς που δέχτηκαν τον µωαµεθανισµό και έτσι χρησιµοποιείται σήµερα και για γλώσσες όπως η περσική. Mέχρι τις αρχές του αιώνα χρησιµοποιούνταν επίσης για την τουρκική, στη χώρα αυτή όµως αντικαταστάθηκε από το λατινικό αλφάβητο. 4. Tα σηµαντικότερα συστήµατα γραφής που χρησιµοποιούνται σήµερα στον κόσµο 1) Tο λατινικό αλφάβητο χρησιµοποιήθηκε αρχικά από τη λατινική για να διαδοθεί στη συνέχεια σε ολόκληρη την Eυρώπη, [3] και µε διαφοροποιήσεις ανάλογες µε τις ανάγκες κάθε γλώσσας χρησιµοποιείται σήµερα από την αγγλική, τη γαλλική, τη γερµανική, την ισπανική, την ιταλική, τη σουηδική, τη δανική, τη νορβηγική, την ολλανδική, την πορτογαλική, την πολωνική, την τσεχική, τη σλοβακική, τη λιθουανική, την ουγγρική, τη φινλανδική, την τουρκική, εν µέρει από τη σερβοκροατική κ.ά. 2) Tο ελληνικό αλφάβητο χρησιµοποιείται για την καταγραφή της ελληνικής γλώσσας. Από αυτό προέρχονται τόσο το λατινικό όσο και το κυριλλικό αλφάβητο. 3) Tο κυριλλικό αλφάβητο χρησιµοποιείται σήµερα από τη ρωσική, τη βουλγαρική, τη λευκορωσική και εν µέρει από τη σερβοκροατική. 4) H εβραϊκή γραφή χρησιµοποιείται από την εβραϊκή. 5) H αραβική γραφή χρησιµοποιείται από την αραβική, την περσική, την ουρντού, τη σουαχίλι κ.ά. 6) H κινεζική γραφή χρησιµοποιείται από την κινεζική. 7) H ιαπωνική γραφή χρησιµοποιείται από την ιαπωνική. 8) H ινδική γραφή (ντεβανάγκαρι) χρησιµοποιείται από την ινδική. 9) Tο αρµενικό αλφάβητο χρησιµοποιείται από την αρµενική. 5. Eπιλογή γραφικού συστήµατος Σηµειώσαµε πιο πάνω ότι το σύστηµα γραφής δεν είναι κάτι που κατακτάται αλλά κάτι που αποκτάται µε τη µάθηση. Aυτό ακριβώς δείχνει ότι η επιλογή ενός συστήµατος γραφής εξαρτάται άµεσα από την εκπαιδευτική πολιτική µιας οργανωµένης κοινωνίας (τον όρο εκπαιδευτική πολιτική ας τον συλλάβουµε µε το µεγαλύτερο δυνατό εύρος του). Aποτελέσµατα αυτής της σχέσης είναι τα ακόλουθα: α) Πολύ σπάνια µια γλώσσα αλλάζει σύστηµα γραφής κάτι τέτοιο θα σηµάνει σηµαντικότατες αλλαγές σε όλο το εκπαιδευτικό της σύστηµα. Στις περιπτώσεις που συνέβη κάτι τέτοιο, οι λόγοι που οδήγησαν σε αυτή την απόφαση ήταν ιδιαίτερα ισχυροί: στην Tουρκία η κυβέρνηση των Nεοτούρκων, που ανήλθε στην εξουσία στις αρχές του 20ού αιώνα, επέβαλε το λατινικό αλφάβητο σε αντικατάσταση του αραβικού, για να δηλώσει µε τον τρόπο αυτό τον ευρωπαϊκό προσανατολισµό της χώρας και τη ρήξη µε τις παλαιότερες δοµές της Oθωµανικής Αυτοκρατορίας. β) Oι ορθογραφικές τροποποιήσεις είναι πολύ πιο συχνό φαινόµενο, προκαλούν όµως και αυτές κραδασµούς σε µια κοινωνία που έχει συνηθίσει να γράφει µε συγκεκριµένο τρόπο. H υιοθέτηση του µονοτονικού συστήµατος στην Eλλάδα είναι ένα τέτοιο παράδειγµα. γ) H υιοθέτηση συγκεκριµένου συστήµατος γραφής εξαρτάται από ένα σύνολο πολιτικών, θρησκευτικών κλπ. παραγόντων. εν είναι τυχαίο ότι οι µουσουλµανικές χώρες χρησιµοποιούν την αραβική γραφή, παρόλο που οι γλώσσες που µιλιούνται σε αυτές δεν

4 έχουν την ίδια προέλευση: η περσική είναι µια ινδοευρωπαϊκή γλώσσα µε τελείως διαφορετική δοµή από αυτή των άλλων σηµιτικής προέλευσης γλωσσών, χρησιµοποιεί όµως το αραβικό αλφάβητο. Συχνά την εµµονή σε ένα συγκεκριµένο σύστηµα γραφής την επιβάλλουν και πρακτικοί λόγοι: η κινεζική γραφή, παρά το γεγονός ότι αποτελεί ένα µη οικονοµικό σύστηµα λόγω του µεγάλου αριθµού συµβόλων που χρησιµοποιεί, είναι απαραίτητη για τη συνεννόηση των Kινέζων µεταξύ τους, καθώς δεν παραπέµπει στη φωνητική µορφή της γλώσσας (η οποία, καθώς αποτελείται από πολλές διαλέκτους, δεν είναι η ίδια από περιοχή σε περιοχή) αλλά στη σηµασία. δ) Το πέρασµα µιας γλώσσας στη γραπτή φάση της ιστορίας της είναι µια πολύπλοκη διαδικασία, η οποία επηρεάζεται από διάφορους ιδεολογικούς, θρησκευτικούς, οικονοµικούς κλπ. παράγοντες. Συχνά, όταν ένας λαός περνά στη γραπτή περίοδο της ιστορίας του προσαρµόζει ένα υπάρχον σύστηµα γραφής στις ανάγκες τις γλώσσας του είτε εισάγοντας ή αφαιρώντας γραφήµατα είτε παραλλάσσοντας τη µορφή τους. Επιλεγµένη βιβλιoγραφία AΝ ΡΟΝΙΚΟΣ, M H ελληνική γραφή. Στο Iστορία του Eλληνικού Έθνους, 2ος τόµ., Aθήνα: Eκδοτική Aθηνών. CHADWICK, J Γραµµική B και συγγενικές γραφές. Mτφρ. N. Kονοµής. Aθήνα: Παπαδήµα. Τίτλος πρωτοτύπου Linear B and related scripts (Λονδίνο: British Museum Publications,1987). COULMAS, F The Writing Systems of the World. Οξφόρδη: Blackwell. ΓΛΑΡΑΚΗ, Θ. Υπό έκδοση. Γλώσσα και γραφή. Στο Ιστορία της ελληνικής γλώσσας, επιµ. Α. - Φ. Χριστίδης. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας και Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών. DANIELS, P. T. & W. BRIGHT, επιµ The World s Writing Systems. Οξφόρδη: Oxford University Press. JEFFERY, L. H The Local Scripts of Archaic Greece. Αναθεωρηµένη έκδοση µε συµπλήρωµα από τον A. W. Johnston. Οξφόρδη: Oxford University Press. ΚΑΡΑΛΗ, Μ. Υπό έκδοση. Συστήµατα γραφής. Στο Ιστορία της ελληνικής γλώσσας, επιµ. Α. -Φ. Χριστίδης. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας και Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών. MILLER, D. G Ancient Scripts and Phonological Knowledge. Amsterdam & Φιλαδέλφεια: Benjamins. ΠΕΤΡΟΥΝΙΑΣ, E Nεοελληνική Γραµµατική και συγκριτική ανάλυση. Θεσσαλονίκη: University Studio Press. ΣΙΓΑΛΑΣ, A Iστορία της ελληνικής γραφής. 2η έκδοση. Θεσσαλονίκη: Kέντρο Bυζαντινών Eρευνών. TΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ ΗΣ, M. [1938] Nεοελληνική γραµµατική. Iστορική εισαγωγή. 3ος τόµ. του Aπαντα Mανόλη Tριανταφυλλίδη. Θεσσαλονίκη: Iνστιτούτο Nεοελληνικών Σπουδών. TΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ ΗΣ, M. ET AL. [1941] Nεοελληνική γραµµατική (της δηµοτικής). 3η έκδοση. Θεσσαλονίκη: Iνστιτούτο Nεοελληνικών Σπουδών. [1] Κείµενο 1: Chadwick, J Γραµµική B και συγγενικές γραφές. Μτφρ. N. Kονοµής. Aθήνα: Παπαδήµας, σ Τίτλος πρωτοτύπου: Linear B and related scripts. Λονδίνο: British Museum Publications, Παπαδήµας H Γραµµική B είναι τώρα αρκετά καλά γνωστή και κατανοητή, αν και υπάρχουν ακόµη πολλά άλυτα προβλήµατα. Aποτελείται από τρία στοιχεία: συλλαβικά σηµεία, ιδεογράµµατα και αριθµητικά. Tα συλλαβικά σηµεία χρησιµοποιούνται για να συλλαβίζουν το φωνητικό σχήµα της λέξης. Tα ιδεογράµµατα δεν χρησιµοπούνταν ως µέσο γραφής µιας λέξης, αλλά απλώς ως σύµβολα για να υποδείξουν τι µετρούσαν οι αριθµοί. Aυτό σηµαίνει ότι τα ιδεογράµµατα κανονικά βρίσκονται µόνο µπροστά από αριθµητικά. Σε µερικές περιπτώσεις η λέξη που περιγράφει το αντικείµενο που µετριέται πρώτα προφέρεται συλλαβικά και ύστερα το σχετικό

5 ιδεόγραµµα γράφεται πριν από το αριθµητικό. Tα µετρικά σύµβολα αποτελούν µιαν ειδική κατηγορία ιδεογραµµάτων κι αυτά συχνά απαντούν ύστερα από ένα ιδεόγραµµα που προσδιορίζει το είδος που µετριέται. Όπως είναι τώρα γνωστό υπό το φως της αποκρυπτογράφησης, το συλλαβάριο της Γραµµικής B αποτελείται από 87 σηµάδια. Aυτά µπορούν να διαιρεθούν σε τρεις τάξεις Tα πρώτα απ αυτά [βλ. πίνακα που ακολουθεί οι πίνακες δίνουν µόνο τη µεταγραφή στο λατινικό αλφάβητο, η οποία χρησιµοποιείται διεθνώς, και όχι τα ίδια τα σύµβολα] είναι το βασικό συλλαβάριο, που αποτελείται από σύµβολα για τα πέντε φωνήεντα και σύµβολα για καθένα από τα δώδεκα σύµφωνα συνδυασµένα µε το καθένα από αυτά τα φωνήεντα. Kενά στον πίνακα µπορεί να υποδεικνύουν ότι ποτέ δεν υπήρχε ένα σύµβολο για την αξία εκείνη, αλλά µπορεί να λείπουν ένα ή δύο επειδή είναι ακόµη αταύτιστα a e i o u da de di do du ja je jo ju ka ke ki ko ku ma me mi mo mu na ne ni no nu pa pe pi po pu qa qe qi qo ra re ri ro ru sa se si so su ta te ti to tu wa we wi wo za ze zo Yπάρχει επίσης µια συµπληρωµατική εικόνα συµβόλων [βλ. πίνακα παρακάτω], που είναι κάπως προαιρετικά. εν είναι αυστηρά αναγκαία, αλλά µπορούν να χρησιµοποιηθούν [για] να δώσουν έναν πιο ακριβή συλλαβισµό κι έτσι να ελαττώσουν τον κίνδυνο παρερµηνείας ή µπορούν να χρησιµεύσουν ως συντοµογραφίες, επιτρέποντας ένα σύµβολο να κάνει τη δουλειά δύο Mερικές από τις αξίες σηµειώνονται ως αβέβαιες αυτό γίνεται επειδή δεν έχουµε ακόµη αρκετά παραδείγµατα σε αναγνωρίσιµες λέξεις για την αξία ώστε να θεωρηθεί ως σίγουρα καθορισµένη. a 2 a 3 au dwe dwe nwa pa 3? pu 2 pte ra 2 ra 3 ro 2 swa? swi? ta 2 two [Yπάρχουν, τέλος, και σύµβολα που δεν έχουν ταυτιστεί]. Eίναι πιθανό ότι τα σύµβολα που δεν έχουν ταυτιστεί [να] ανήκουν σ αυτή την προαιρετική τάξη. [2] Κείµενο 2: Πετρούνιας, Ε Nεοελληνική Γραµµατική και συγκριτική ανάλυση. Θεσσαλονίκη: University Studio Press, σελ Στο κείµενο διατηρήθηκε η ορθογραφία του συγγραφέα. University Studio Press H ιδέα του αλφαβήτου, και µάλιστα φωνηµικού αλφαβήτου είναι επίτευγµα των αρχαίων Eλλήνων. Tην ιδέα της γραφής καθώς και τα αρχικά σχήµατα των γραµµάτων οι αρχαίοι Έλληνες τα πήραν από ανατολικούς λαούς, ίσως τους Φοίνικες Στο σχήµα τα γράµµατα σ όλη την αρχαιότητα ήτανε κεφαλαία. Στους Φοίνικες όµως κάθε γράµµα συµβόλιζε ολόκληρη συλλαβή, πράγµα που καθιστούσε το σύστηµα δύσκαµπτο και ασαφές. Στην

6 προσαρµογή του για την αρχαία ελληνική γλώσσα το κάθε γράµµα έφτασε να συµβολίζει ένα φθόγγο, και µάλιστα µόνο τους βασικούς φθόγγους, συγκεκριµένα τα φωνήµατα. Aπο αυτή την άποψη είναι χαραχτηριστικό οτι για τους φθόγγους [s] και [z] υπήρχε µόνον ένα γράµµα, το <σ> (το γράµµα <ζ> δήλωνε κάτι διαφορετικό): στα αρχαία ελληνικά, όπως συµβαίνει σήµερα π.χ. σε πολλές ιταλικές διαλέχτους, οι φθόγγοι [s] και [z] αποτελούσαν µία ενότητα (ένα φώνηµα), και εποµένως δέν υπήρχε ανάγκη να διακριθούν στη γραφή. Tους αρχαίους Έλληνες δέν τους βάραινε επιπόλαιος θαυµασµός για παλιότερους πολιτισµούς, ενώ αντίθετα τους χαρακτήριζε πραχτικό πνεύµα. Έτσι, και καθώς ήταν οι πρώτοι που δηµιούργησαν φωνηµική γραφή, έφτειαξαν γραφικό σύστηµα σε µεγάλο βαθµό λογικό: δηλαδή σχεδόν κάθε φθόγγος είχε το δικό του γράµµα. Bέβαια η επιστηµονική ανάλυση της προφοράς δέν ήτανε γνωστή την εποχή εκείνη, κι έτσι το αρχαίο αλφάβητο παρουσιάζει µερικές ασυνέπειες π.χ. τα γράµµατα <ξ> και <ψ> συµβόλιζαν το καθένα απο ένα σύµπλεγµα συµφώνων και όχι ένα σύµφωνο: αντίστοιχα [ks] και [ps]. Tα γράµµατα <α ι υ> συµβόλιζαν τόσο τα βραχέα όσο και τα µακρά σχετικά φωνήεντα, κι έτσι στις τρείς αυτές περιπτώσεις δέ µπορούµε να συµπεράνουµε απο τη γραφή για ποιό φωνήεν πρόκειται κάθε φορά, όπως µπορούµε για τα γράµµατα <ε/η ο/ω>. ηλαδή η αρχή της αµφιµονοσηµαντότητας δέν εφαρµόστηκε απόλυτα. Eφαρµόστηκε όµως, άνκαι εµπειρικά, µε πολύ περισσότερη επιτυχία απο ότι συνέβηκε αργότερα µε άλλους λαούς που πήραν το αλφάβητο. [3] Τα γραφήµατα µερικών γλωσσών οι οποίες χρησιµοποιούν το λατινικό αλφάβητο. Λατινική Αγγλική Γαλλική Γερµανική Ισπανική A a A a A a, à, â A, Ä a, ä A a B b B b B b B b B b C c C c C, Ç c, ç C c C c D d D d D d D d D d E e E e E e, é, è, ê E e E e F f F f F f F f F f G g G g G g G g G g H h H h H h H h H h I I I I I I I I I I J j J j J j J j J j K k [K k] K k K k L l L l L l L l L l M m M m M m M m M m N n N n N n N n N, Ñ n, ñ O o O o O o, ô O, Ö o, ö O o P p P p P p P p P p Q q Q q Q q Q q Q q R r R r R r R r R r S s S s S s S s, ß S s T t T t T t T t T t U u U u, û U, Ü u, ü U u V v V v V v V v V v W w W w W w W w W w X x X x X x X x X x Y y Y y Y y Y y Y y Z z Z z Z z Z z Z Z

«Προσεγγίζοντας την Κώφωση»

«Προσεγγίζοντας την Κώφωση» ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: ΚΩΦΩΣΗ «Προσεγγίζοντας την Κώφωση» ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Βασίλης Κουρμπέτης Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Μαριάννα Χατζοπούλου Ειδική Παιδαγωγός για Κωφά Παιδιά Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Κική Νικηφορίδου

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Κική Νικηφορίδου ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Κική Νικηφορίδου Όλες οι ζωντανές γλώσσες αλλάζουν συνεχώς. Η γλώσσα της κάθε γενιάς δεν είναι ποτέ ολόιδια µε τη γλώσσα της προηγούµενης ή της επόµενης και, αν και µεταξύ διαδοχικών γενεών

Διαβάστε περισσότερα

ΡΗΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ

ΡΗΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΡΗΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΑΣΚΑΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΗΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 2005 ISDN:960-630-661-5 ΕΞΩΦΥΛΛΟ: ΤΣΙΑΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των θεμάτων που παρουσιάζονται κατά την καταχώριση διεθνοποιημένων ονομάτων χώρου ανωτάτου επιπέδου (IDN TLD) με ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ χαρακτήρες

Μελέτη των θεμάτων που παρουσιάζονται κατά την καταχώριση διεθνοποιημένων ονομάτων χώρου ανωτάτου επιπέδου (IDN TLD) με ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ χαρακτήρες Μελέτη των θεμάτων που παρουσιάζονται κατά την καταχώριση διεθνοποιημένων ονομάτων χώρου ανωτάτου επιπέδου (IDN TLD) με ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ χαρακτήρες Από την «Ομάδα Μελέτης της χρήσης των Ελληνικών χαρακτήρων»

Διαβάστε περισσότερα

Η Γλωσσολογία σήµερα: Στόχοι, αντιλήψεις, εφαρµογές και επαγγελµατικές προοπτικές *

Η Γλωσσολογία σήµερα: Στόχοι, αντιλήψεις, εφαρµογές και επαγγελµατικές προοπτικές * Η Γλωσσολογία σήµερα: Στόχοι, αντιλήψεις, εφαρµογές και επαγγελµατικές προοπτικές * του Γιώργου Ι. Ξυδόπουλου Λέκτορα Γλωσσολογίας Τµήµα Φιλολογίας, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Εισαγωγή Στην εργασία αυτή αναφέροµαι

Διαβάστε περισσότερα

Σχέση πολιτισμικής ετερότητας και γλωσσικής ικανότητας σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα

Σχέση πολιτισμικής ετερότητας και γλωσσικής ικανότητας σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα Σχέση πολιτισμικής ετερότητας και γλωσσικής ικανότητας σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα Εισαγωγικά Σπανός Βασίλειος, δάσκαλος, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στις Επιστήμες της Αγωγής, Χαϊδογιάννου Χρυσούλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Πρόγραμμα Εξειδίκευσης ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 1.1. Τι είναι η εκπαιδευτική αξιολόγηση και ποια η διαφορά της από τη διάγνωση ύπαρξης µαθησιακών δυσκολιών; Α3 1.2. Τι περιέχει η εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης i

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Ιωάννης Πανάρετος Καθηγητής Τμήματος Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Οδηγίες και Υποδείξεις για την Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική ανάλυση της χρήσης του κανόνα του τελικού -ν σε γραπτά κείµενα της Νέας Ελληνικής

Ποσοτική ανάλυση της χρήσης του κανόνα του τελικού -ν σε γραπτά κείµενα της Νέας Ελληνικής Ποσοτική ανάλυση της χρήσης του κανόνα του τελικού -ν σε γραπτά κείµενα της Νέας Ελληνικής Γεώργιος Μικρός & Γεώργιος Καραγιάννης The aim of this research is to reveal the present status of the final n

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα. Α Γυμνασίου

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα. Α Γυμνασίου Αντώνης Τσακμάκης Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου οὐ φέρω τύχην ἐμήν Βιβλίο του καθηγητή Έκδοση προκαταρκτική Λ ε υ κ ω σ ί α 2 0 1 1 Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η Η διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Μαρία Παπαντωνίου Λογοπεδικός Μαρία Καμπούρογλου Λογοπεδικός Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ.... 3 ΟΡΙΣΜΟΙ..

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αστρολάβος, Τεύχος Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αντώνιος Π. Κωστάκος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Στερεάς Ελλάδος ankostakos@sch.gr Βασιλική Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΥΣΚΟΛΙΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΥΣΚΟΛΙΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΥΣΚΟΛΙΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 2 3 Πανεπιστήµιο Πατρών Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ακαδημαϊκό Έτος 2008-2009 Σελίδα 1 από 22 Εισαγωγή Τα πολυμέσα είναι μία από τις πιο πολυσυζητημένες

Διαβάστε περισσότερα

2.6. ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ Μιχάλης αµανάκης

2.6. ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ Μιχάλης αµανάκης 2.6. ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ Μιχάλης αµανάκης Η µετακίνηση ενός ατόµου ή µιας οµάδας ατόµων από µια χώρα σε µια άλλη (εξωτερική µετανάστευση) ισοδυναµεί µε µετακίνηση από ένα γνωστό κοινωνικό, οικονοµικό,

Διαβάστε περισσότερα

Τα ερωτήµατα που προκύπτουν άµεσα, σχετικά µε το ρόλο και τη σηµασία των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση του γραµµατισµού, είναι:

Τα ερωτήµατα που προκύπτουν άµεσα, σχετικά µε το ρόλο και τη σηµασία των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση του γραµµατισµού, είναι: ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ: ΜΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥΣ ILANA SNYDER 1. ΜΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥΣ Η διδασκαλία του γραµµατισµού έχει µπει σε µια νέα εποχή. Οι νέες τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Nomiki Koutsoubari, Christina Sdoukou, Kostas Valeontis. Νομική Κουτσουμπάρη, Χριστίνα Σδούκου, Κώστας Βαλεοντής ΠΕΡΙΛΗΨΗ SUMMARY

Nomiki Koutsoubari, Christina Sdoukou, Kostas Valeontis. Νομική Κουτσουμπάρη, Χριστίνα Σδούκου, Κώστας Βαλεοντής ΠΕΡΙΛΗΨΗ SUMMARY ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1 Ορολογία και Λεξικογραφία: Δύο θεματικά πεδία με συμπληρωματικούς στόχους, αλλά με εννοιολογικές και μεθοδολογικές διαφορές Σημεία σύγκλισης και προτάσεις περαιτέρω εναρμόνισης Νομική Κουτσουμπάρη,

Διαβάστε περισσότερα

1994). 1993 p. 40). 3/30

1994). 1993 p. 40). 3/30 Το Λάθος και το Στίγµα: Αξιολόγηση Λαθών στα Μαθηµατικά και Πρόληψη Σχολικής Αποτυχίας. Φ.Καλαβάσης, Χ.Μιτσούλης, Σ.Ορφανός, Χ. Σκουµπουρδή, Γ.Τζωρτζακάκης Όταν νοµίζεις ότι είσαι σίγουρος ότι έχεις απαντήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Συγγραφής Πτυχιακής Εργασίας. Αλεξάνδρα Οικονόμου, Βασίλης Παυλόπουλος & Πέτρος Ρούσσος

Οδηγός Συγγραφής Πτυχιακής Εργασίας. Αλεξάνδρα Οικονόμου, Βασίλης Παυλόπουλος & Πέτρος Ρούσσος Οδηγός Συγγραφής Πτυχιακής Εργασίας Αλεξάνδρα Οικονόμου, Βασίλης Παυλόπουλος & Πέτρος Ρούσσος Πρόγραμμα Ψυχολογίας, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

2. Οριοθέτηση της Πληροφορικής

2. Οριοθέτηση της Πληροφορικής 2. Οριοθέτηση της Πληροφορικής Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται μια προσπάθεια ορισμού του αντικειμένου της Πληροφορικής ώστε να γίνει σαφές τι εννοούμε σήμερα με αυτόν τον όρο, και κατά συνέπεια να γίνει σαφές

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ*

Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ* Α. Πολίτης. 'Υποσημειώσεις καί παραπομπές 183 πέμπουμε γενικώς και αόριστα στην εργασία απ' όπου αντλούμε, κι όχι στο σημείο που βρίσκεται η πληροφορία: τερτίπια μικροτεμπελιάς που συνήθως φανερώνουν περισσότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α] ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΡΙΖΕΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α] ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΡΙΖΕΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α] ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΡΙΖΕΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β] ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: Mathematics The Man Made Universe, SHERMAN K. STEIN, 1963 Α] ΒΑΒΥΛΩΝΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2-1 ΚΑΠΟΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2.

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. Κεφάλαιο 17 Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 17.3. ΤΟ χ 2 ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 17.3.1. Ένα ερευνητικό παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2006 Επιμέλεια και συντονισμός: Σωκράτης Δημητριάδης Μιχάλης Μανιαδάκης Ομάδα σύνταξης: Χάρης Γεωργίου Σωκράτης Δημητριάδης Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ H έννοια της συνάρτησης κατά την πλοήγηση στο χώρο µε τρισδιάστατα ψηφιακά εργαλεία διαχείρισης γεωγραφικής πληροφορίας

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ H έννοια της συνάρτησης κατά την πλοήγηση στο χώρο µε τρισδιάστατα ψηφιακά εργαλεία διαχείρισης γεωγραφικής πληροφορίας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ MΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Ανδρουτσόπουλος. 1. Ορισµός

Γιάννης Ανδρουτσόπουλος. 1. Ορισµός 2.9. ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Γιάννης Ανδρουτσόπουλος 1. Ορισµός Ο όρος γλώσσα των νέων δηλώνει το σύνολο των γλωσσικών φαινοµένων που χαρακτηρίζουν την επικοινωνία των νέων µεταξύ τους. Παρά τον χαρακτηρισµό «γλώσσα»,

Διαβάστε περισσότερα