Η Λουδοβίκειος κυνάγχη είναι µία ταχέως εξαπλούµενη κυτταρίτιδα, που προσβάλλει τα δύο υπογνάθια,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Λουδοβίκειος κυνάγχη είναι µία ταχέως εξαπλούµενη κυτταρίτιδα, που προσβάλλει τα δύο υπογνάθια,"

Transcript

1 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2009,66(2): ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΛΟΥ ΟΒΙΚΕΙΟΣ ΚΥΝΑΓΧΗ: ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Ε. ΠΕΤΣΑ*, Ζ. ΨΗΜΜΑ*, Α. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ ΟΥ** Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Η Λουδοβίκειος κυνάγχη είναι µία ταχέως εξαπλούµενη κυτταρίτιδα, που προσβάλλει τα δύο υπογνάθια, τα δύο υπογλώσσια διαστήµατα, καθώς και το υπογενείδιο διάστηµα. Η λοίµωξη επεκτείνεται κατά συνέχεια ιστών και εκδηλώνεται µε επώδυνη σανιδώδη σκληρία στην υπογνάθιο και υπογενείδιο περιοχή, καθώς και οίδηµα του εδάφους του στόµατος, µε προοδευτική ανύψωση της γλώσσας και πιθανή απόφραξη της αεροφόρου οδού. Η πρωταρχική εστία της λοίµωξης εντοπίζεται συνήθως στη στοµατική κοιλότητα και είναι λοιµώξεις (περιακρορριζικές, περιστεφανίτιδες, µετεξακτικές) από τους γοµφίους της κάτω γνάθου. Σύµφωνα µε µικροβιολογικές καλλιέργειες, τα µικρόβια που ενοχοποιούνται τις περισσότερες φορές στη λοίµωξη είναι οι στρεπτόκοκκοι (κυρίως β-αιµολυτικοί), καθώς και πολλά άλλα αερόβια και αναερόβια µικροβιακά στελέχη. Οι δύο βασικότερες επιπλοκές της λοίµωξης είναι: (α) ασφυξία, λόγω του φλεγµονώδους οιδήµατος του εδάφους του στόµατος και της γλωττίδας και (β) επέκταση της λοίµωξης στο µεσοθωράκιο. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανασκόπηση της πρόσφατης βιβλιογραφίας σχετικά µε την επικινδυνότητα και την πρόγνωση της λοίµωξης, καθώς και η παρουσίαση σύγχρονων θεραπευτικών προσεγγίσεων. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Λουδοβίκειος κυνάγχη (Ludwig s angina) είναι µία µορφή ταχέως εξαπλούµενης κυτταρίτιδας, η οποία εντοπίζεται στο έδαφος του στόµατος και στο ανώτερο τµήµα του τραχήλου. Η λοίµωξη πήρε το όνοµα από τον Wilhelm Frederick von Ludwig ( ), που ήταν ο πρώτος που περιέγραψε την κλινική της εικόνα το 1836, ενώ ο όρος angina, που σηµαίνει αίσθηµα ασφυξίας ή πνιγµονής, επικράτησε, καθώς αποτελεί ένα από τα πρωτεύοντα παθογνωµονικά σηµεία της λοί- Από το Εργαστήριο Στοµατικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής της Οδοντιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. ιευθυντής: ο Καθηγητής Ν. Λαζαρίδης. Ανακοινώθηκε στο 12ο Επιστηµονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας - Λάρισα, 5-7 Μα ου * Οδοντίατρος. ** Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Εργαστήριο Στοµατικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής της Οδοντιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. ΟΡΟΙ ΕΥΡΕΤΗΡΙΑΣΜΟΥ: Λουδοβίκειος κυνάγχη, Τραχηλοπροσωπικές λοιµώξεις, Μεσοθωρακίτιδα. µωξης 1,2. Η Λουδοβίκειος κυνάγχη κέντρισε από νωρίς το ενδιαφέρον των κλινικών, καθώς στην προ-αντιβιοτική εποχή σηµειώθηκαν ποσοστά θνησιµότητας της νόσου µεγαλύτερα του 50% 3,4. Μάλιστα, ακόµα νωρίτερα από την πρώτη περιγραφή της, η Λουδοβίκειος κυνάγχη χαρακτηριζόταν από τα 3 «f»: «it was to be feared, it rarely became fluctuant and it was often fatal» 5. Στις ηµέρες µας, η λοίµωξη απαντάται µε συνεχώς µειούµενη συχνότητα, χάρη στη βελτιω- µένη οδοντιατρική περίθαλψη και στη χρήση αντιβιοτικών ευρέως φάσµατος. Η έγκαιρη χειρουργική παρέµβαση -σχάση και παροχέτευση των πυωδών συλλογών, εάν υπάρχουν- καθώς επίσης και η άµεση χορήγηση αντιβιοτικής θεραπείας, έχουν ελαχιστοποιήσει το ενδεχόµενο επιπλοκών και έχουν µειώσει τα ποσοστά θνησιµότητας σε λιγότερο από 10% 6-9. Ωστόσο, η Λουδοβίκειος κυνάγχη εξακολουθεί να αποτελεί σηµαντική απειλή για άτοµα χαµηλού βιοτικού και κοινωνικο-οικονοµικού επιπέδου µε παραµεληµένη στοµατική υγιεινή και δύσκολη πρόσβαση στις σύγχρονες µονάδες ιατρικής περίθαλψης 10. Παράλληλα, άτο- µα µε µειωµένη άµυνα του οργανισµού, κυρίως

2 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2009,66 ΛΟΥ ΟΒΙΚΕΙΟΣ ΚΥΝΑΓΧΗ 53 µε µη ελεγχόµενο σακχαρώδη διαβήτη, διατρέχουν αυξηµένο κίνδυνο προσβολής από τη λοί- µωξη. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΛΟΙΜΩΞΗΣ Επιδηµιολογία Η Λουδοβίκειος κυνάγχη εµφανίζεται στους ενήλικες σε ποσοστό 70-90%, ενώ στην παιδική ηλικία σε µικρότερο ποσοστό (54%) Ωστόσο, στη βιβλιογραφία αναφέρεται βαρύτερη κλινική συµπτωµατολογία και ταχύτερη επέκταση της λοί- µωξης στην παιδική ηλικία σε σύγκριση µε τους ενήλικες. Πιθανή εξήγηση για το παραπάνω φαινόµενο, όπως υποστηρίζουν πολλοί συγγραφείς, είναι το µη πλήρως ανεπτυγµένο ανοσοποιητικό σύστηµα σε αυτή την ηλικία Επίσης, δεν παρατηρείται στατιστικώς σηµαντική διαφορά ανά- µεσα στα δύο φύλα, όσον αφορά στον επιπολασµό της νόσου 10,11,14. Αιτιοπαθογένεια και επέκταση Η λοίµωξη επεκτείνεται κατά συνέχεια ιστών συνήθως, παρά δια της λεµφικής ή αιµατικής οδού. Τα εµπλεκόµενα στη λοίµωξη διαστήµατα είναι πέντε: τα δύο υπογνάθια, τα δύο υπογλώσσια και το υπογενείδιο 15. Η εµπλοκή και των πέντε διαστηµάτων εξηγείται από την µεταξύ των διαστη- µάτων επικοινωνία. Συγκεκριµένα, το υπογνάθιο επικοινωνεί ελεύθερα στην πρόσθια µοίρα του µε το υπογενείδιο και στην οπίσθια µοίρα του µε το υπογλώσσιο διάστηµα, µέσω του ελεύθερου οπίσθιου χείλους του γναθο οειδούς µυός 2,9,15 (εικ. 1). Ο παραπάνω µυς διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην αιτιοπαθογένεια της λοίµωξης, δεδοµένου ότι για την εµφάνιση της Λουδοβίκειου κυνάγχης ενοχοποιούνται συχνότερα (ποσοστό µέχρι και 90%) λοιµώξεις (περιακρορριζικές, περιοδοντικές) από δόντια της κάτω γνάθου, των οποίων τα ακρορρίζια είναι σε κοντινή σχέση µε το γναθο οειδή µυ 11,15. Συγκεκριµένα, έχει αναφερθεί στη βιβλιογραφία, ότι η Λουδοβίκειος κυνάγχη εµφανίζεται είτε πριν είτε -συχνότερα- µετά την εξαγωγή ενός κάτω γοµφίου ή σε υπόστρω- µα περιστεφανίτιδας, καθώς και ως επακόλουθο οξέος οδοντοφατνιακού ή περιοδοντικού αποστήµατος. Σε ποσοστό 89-91,5% ενοχοποιούνται ο δεύτερος και ο τρίτος γοµφίος και ακολουθούν οι προγόµφιοι 5,7,8,16. Άλλα αίτια της Λουδοβίκειου κυνάγχης είναι τα περιαµυγδαλικά αποστήµατα, τα θλαστικά τραύµατα στο έδαφος του στόµατος, κύστεις της κάτω γνάθου που κατά καιρούς έχουν επιµολυνθεί, και σπανιότερα σιαλαδενίτιδες των υπογνάθιων σιαλογόνων αδένων, παραµεληµένες ή επιµολυσµένες 8,16,17. Η επέκταση της λοίµωξης στα τραχηλοπροσωπικά διαστήµατα ερµηνεύεται από το γεγονός ότι η λοίµωξη, ακολουθώντας την κατεύθυνση της ελάχιστης αντίστασης, επεκτείνεται από την πρωταρχική εστία στη σπογγώδη ουσία, την οποία και καταστρέφει περιφερικότερα. Μετά την καταστροφή του λεπτού γλωσσικού οστικού πετάλου και δεδο- µένης της στενής γειτνίασης του γναθο ειδή µυ µε το υπογνάθιο διάστηµα, καθίσταται ευκολότερη η επικοινωνία και η επέκταση της λοίµωξης σε αυτό Η ανασκόπηση της σύγχρονης βιβλιογραφίας συνηγορεί µε τα παλαιότερα κλινικά ευρήµατα των Lewis και συν. (1981) και Aderhold και συν. (1986), οι οποίοι ισχυρίστηκαν ότι αρκεί η προσβολή ενός από τα εµπλεκόµενα διαστήµατα (υπογνάθιο, υπογλώσσιο, υπογενείδιο), ώστε να επεκταθεί η λοίµωξη και στα υπόλοιπα 8,15. Μικροβιολογία Τα µικροβιολογικά στελέχη που παρατηρούνται συχνότερα σε καλλιέργειες πυωδών συλλογών κατόπιν χειρουργικής παροχέτευσης, είναι στρεπτόκοκκοι (β-αιµολυτικοί σε µεγάλη αναλογία, S. viridans), σταφυλόκοκκοι (S. aureus) σε µικρότερη αναλογία, Gram αρνητικά στελέχη (Pseudomonas aeruginosa, Hemophilus influenzae, E. Coli, Branhamella, Neisseria catarrhalis) αναερόβια στελέχη (κυρίως βακτηριοειδή, πεπτοστρεπτόκοκκοι, πεπτόκοκκοι, Fusobacterium γενειο οειδής µυς γναθο οειδής µυς επιπολής µυοπεριτονιακή στιβάδα γλώσσα υπογλώσσιο διάστηµα υπογνάθιο διάστηµα Εικ. 1. Κατάληψη από τη λοίµωξη των υπογνάθιων και υπογλώσσιων διαστηµάτων. Εµφανής η ανύψωση της γλώσσας. (Από το αρχείο του κ. Κ. Χατζόπουλου).

3 54 Ε. ΠΕΤΣΑ, Ζ. ΨΗΜΜΑ, Α. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ ΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2009,66 Εικ. 3. Αµφοτερόπλευρο συµπαγές οίδηµα του ανώτερου τµήµατος του τραχήλου, λόγω προσβολής από τη λοίµωξη των δύο υπογνάθιων, των δύο υπογλώσσιων και του υπογενείδιου διαστήµατος. (Από το αρχείο της κας Α. Τριανταφυλλίδου). Εικ. 2. Επέκταση της λοίµωξης στην περιοχή του τραχήλου. ιακρίνονται οι ελαστικοί παροχετευτικοί σωληνίσκοι. (Από το αρχείο της κας Α. Τριανταφυλλίδου). nucleatum) καθώς και µικτή µικροβιακή χλωρίδα του στόµατος Κλινική εικόνα - ιάγνωση Κλινικά, η Λουδοβίκειος κυνάγχη χαρακτηρίζεται από διάχυτο, αµφοτερόπλευρο, οίδηµα του ανώτερου τµήµατος του τραχήλου λόγω της προσβολής από τη λοίµωξη των αντίστοιχων διαστηµάτων. Η συµµετοχή στη λοίµωξη, τόσο των υπογνάθιων όσο και του υπογενείδιου χώρου, προκαλεί έντονη και επώδυνη σανιδώδη σκληρία χωρίς εµφανή κλυδασµό τις περισσότερες φορές 4,5,8,11,24,25. Παρόλο ότι σπάνια ψηλαφάται µία ενιαία συλλογή πύου, υπάρχουν µικρές εστίες διαπύησης διασκορπισµένες σε όλους τους φλεγ- µαίνοντες ιστούς 24,25. Η εµπλοκή αµφότερων των υπογλώσσιων διαστηµάτων στη λοίµωξη ευθύνεται για την εµφάνιση οιδήµατος στο έδαφος του στόµατος και ακολούθως, για την προοδευτική ανύψωση του οπίσθιου τριτηµορίου της γλώσσας, µε παράλληλη ώθηση προς τα πίσω της οιδηµατώδους γλωττίδας και πιθανή απόφραξη της αεροφόρου οδού 15,26,27. Ασθενείς µε Λουδοβίκειο κυνάγχη και οξεία παρεµπόδιση της αναπνευστικής οδού εκδηλώνουν συχνά ανησυχία, ταχύπνοια, συριγµό και αίσθηση ασφυξίας 5, Στις περιπτώσεις αυτές, οι ασθενείς προτιµούν συνήθως την κεκλιµένη στάση του σώµατος (χέρια πάνω στα γόνατα και κεφαλή σκυµµένη προς τα κάτω και εµπρός), εκµεταλλευόµενοι τους επικουρικούς µύες του θώρακα και του τραχήλου για να διευκολυνθούν στην εκπνοή του αέρα 16,17,27. Ταυτόχρονα, οι ασθενείς συχνά παραπονούνται για σιαλόρροια, δυσφωνία και δυσκαταποσία, ιδίως στην περίπτωση που η φλεγµονώδης διεργασία έχει επεκταθεί στο πλάγιο φαρυγγικό διάστηµα Τέλος, η προσβολή των µασητήριων µυών από τη λοίµωξη ευθύνεται για τη συχνή εµφάνιση τρισµού σε ασθενείς µε Λουδοβίκειο κυνάγχη 5,24,25 (εικ. 2 και 3). Η Λουδοβίκειος κυνάγχη συνοδεύεται επιπλέον και από γενικά συµπτώµατα. Οι ασθενείς, πέρα από την τοξική και αφυδατωµένη εµφάνιση του προσώπου, εµφανίζουν άνοδο της θερµοκρασίας (άνω των 38 ο C), αυξηµένη συχνότητα σφυγµών (πάνω από 100 ανά λεπτό), και άνοδο της συστολικής πίεσης, λόγω του πόνου και της κακουχίας 29,30. Σηµασία της διάγνωσης Η έγκυρη διάγνωση είναι ουσιαστικής σηµασίας για την εξέλιξη της λοίµωξης 29,31. Εκτός από το ιστορικό και την κλινική συµπτωµατολογία, η λοί- µωξη σε όλη την πορεία εξέλιξής της, συνοδεύεται από χαρακτηριστικά ακτινογραφικά ευρήµατα Με το ορθοπαντοµογράφηµα εκτιµάται η οδοντογενής αιτία της λοίµωξης, ενώ µε την προσθιοπίσθια και πλάγια ακτινογραφία του τραχή-

4 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2009,66 ΛΟΥ ΟΒΙΚΕΙΟΣ ΚΥΝΑΓΧΗ 55 λου εκτιµάται πιθανή επέκτασή της στα πλαγιοφαρρυγικά και οπισθοφαρυγγικό διαστήµατα 16,17,26. Η ψηφιακή απεικονιστική τοµογραφία (CT) ή η µαγνητική τοµογραφία (MRI) υποδεικνύουν εάν η λοί- µωξη είναι διάχυτη και εάν υπάρχει πυώδης συλλογή ή συλλογή αερίων λόγω των αναερόβιων µικροβίων. Τέλος, η οπισθοπρόσθια και η λοξή ακτινογραφία θώρακος, χρησιµεύουν ιδιαίτερα σε περίπτωση υποψίας για επέκταση της λοίµωξης στο µεσοθωράκιο 26,34,35. ΣΥΖΗΤΗΣΗ Η Λουδοβίκειος κυνάγχη αποτελεί µία σπάνια στις ηµέρες µας, αλλά ραγδαίως εξελισσόµενη µορφή τοξικής κυτταρίτιδας, µε βαριά κλινική συµπτωµατολογία και δυνατότητα ταχείας επέκτασης µέσω των µυοπεριτονιακών διαστηµάτων, σε ζωτικές για τον ασθενή ανατοµικές δο- µές 29,30. Η σύγχρονη θεραπευτική προσέγγιση της Λουδοβίκειου κυνάγχης περιλαµβάνει την έγκαιρη διάγνωση της λοίµωξης, την άµεση χορήγηση αντιβιοτικών ευρέως φάσµατος, την έγκαιρη χειρουργική παρέµβαση και την άρση του οδοντογενούς αιτίου της λοίµωξης το ταχύτερο δυνατόν 24,32. Κύριο µέληµα του θεράποντα σε ασθενείς µε Λουδοβίκειο κυνάγχη πρέπει να είναι η διατήρηση ακέραιας της αναπνευστικής οδού 1,16,19,33. Στη διεθνή βιβλιογραφία αναφέρεται ότι περισσότερες περιπτώσεις καταλήγουν από αναπνευστική απόφραξη παρά από σηψαιµία. Σε ασθενείς µε Λουδοβίκειο κυνάγχη και µέτρια αναπνευστική δυσχέρεια, απαιτείται στενή παρακολούθηση Σε ασθενείς µε οξεία αναπνευστική παρεµπόδιση, η τραχειοστοµία (κατόπιν γενικής αναισθησίας) και η κρικοθυρεοειδοτοµή αποτελούν επείγουσες και ενδεδειγµένες προσεγγίσεις για την απελευθέρωση των αεραγωγών Σε περιπτώσεις µε εκτεταµένο οίδηµα του τραχήλου καθώς επίσης και σε ασθενείς µε παραµορφωµένο ανατοµικό υπόστρωµα λόγω επέκτασης της λοίµωξης, είναι δυνατόν οι παραπάνω µέθοδοι να αποβούν αρκετά δύσκολο εγχείρηµα 14-16,38,39. Η τυφλή ενδοτραχειακή διασωλήνωση αποτελεί άλλη µία µέθοδο, που εφαρµόζεται σε επείγουσες περιπτώσεις για την αποκατάσταση της ακεραιότητας της αναπνευστικής οδού, αν και ενέχει τον κίνδυνο ρήξης ενός διογκωµένου φαρυγγικού ή οπισθοφαρυγγικού αποστήµατος (εάν η λοίµωξη έχει επεκταθεί και στα αντίστοιχα διαστήµατα) και εξάπλωσης της πυώδους συλλογής στο τραχειοβρογχικό δέντρο 15,16,39. Παράλληλα, αρκετοί συγγραφείς συνηγορούν στην εφαρµογή λαρυγγοσκόπησης µε χρήση νηµατικής οπτικής και εισαγωγή ρινοφαρρυγγικού αεραγωγού, ως µία άλλη ασφαλή µέθοδο ρινοτραχειακής διασωλήνωσης. Συγχρόνως, κλινικές έρευνες αναφέρουν ότι µε την παραπάνω µέθοδο, επιτυγχάνεται η αποφυγή επιδείνωσης της ήδη υπάρχουσας αναπνευστικής δυσχέρειας και καθίσταται ευκολότερη πιθανή επαναδιασωλήνωση, εάν χρειαστεί 39,40. Ακρογωνιαίος λίθος στη σύγχρονη θεραπεία της Λουδοβίκειου κυνάγχης είναι η άµεση χορήγηση αντιβιοτικών ευρέως φάσµατος σε µεγάλες δόσεις ενδοφλεβίως 5,19,24,41. Σε πρώτη φάση η αντιβιοτική κάλυψη είναι συνήθως εµπειρική, µέχρι να επιλεγεί ειδικότερο αντιβιοτικό σχήµα, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα του αντιβιογράµµατος 18,19,41,42. Το αντιβιοτικό πρώτης εκλογής είναι η πενικιλλίνη. H χορήγηση µετρονιδαζόλης παράλληλα µε την πενικιλλίνη κρίνεται απαραίτητη, λόγω της συχνά αυξηµένης βακτηριακής αντοχής των αναερόβιων µικροβίων, κυρίως των ειδών Bacteroides 20-22,42. Σε ασθενείς αλλεργικούς στην πενικιλλίνη, χορηγούνται κλινδαµυκίνη ή µακρολίδες (αζιθροµυκίνη, κλαριθροµυκίνη) 22,24,42. Σε κλινικές έρευνες αναφέρονται θετικά αποτελέσµατα µε ταυτόχρονη χορήγηση γενταµυκίνης ή βανκο- µυκίνης 24,42. Ωστόσο, απαραίτητο είναι να συλλεχθεί δείγ- µα πύου για µικροβιολογική εξέταση, προκειµένου να επιλεγεί ειδικότερη αντιβιοτική κάλυψη. Η καλλιέργεια και η δοκιµασία ευαισθησίας δεν πρέπει να παραλείπονται, δεδοµένου ότι στην πολυµικροβιακή αιτιολογία της Λουδοβίκειου κυνάγχης µπορεί να ενέχονται κάποια στελέχη µε µεγαλύτερη λοιµογόνο δύναµη απ ότι άλλα, ή να συµµετέχουν βακτήρια µε τροποποιηµένη ευαισθησία στα αντιβιοτικά ευρέως φάσµατος 18-20,22. Παράλληλα, η µέθοδος λήψης δείγµατος θα πρέπει να επιτρέπει και την αναερόβια καλλιέργεια, δεδοµένου ότι τα αναερόβια βακτηρίδια παίζουν σηµαντικό ρόλο, είτε πρωταρχικό είτε συνεργικό, στην αιτιοπαθογένεια της λοί- µωξης 21. Η χειρουργική παρέµβαση αποτελεί εξίσου ση- µαντικό µε τους προηγούµενους άξονα θεραπευτικής προσέγγισης της Λουδοβίκειου κυνάγχης 43. Παρ όλο που κάποιοι συγγραφείς συνι-

5 56 Ε. ΠΕΤΣΑ, Ζ. ΨΗΜΜΑ, Α. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ ΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2009,66 στούν τη χορήγηση υψηλών δόσεων αντιβιοτικών χωρίς χειρουργική παρέµβαση µέχρι την εµφάνιση κλυδασµού, η εµπειρία των περισσότερων χειρουργών συνηγορεί µε την άµεση σχάση και παροχέτευση, καθώς η ταχέως εξαπλούµενη κυτταρίτιδα είναι δυνατόν να σχηµατίσει οργανω- µένες πυώδεις συλλογές σε πολύ µεταγενέστερο χρόνο Για τον ίδιο λόγο, δεν ενδείκνυται συνήθως και η δοκιµαστική αναρρόφηση, ακόµα και αν γίνεται µε την καθοδήγηση της αξονικής τοµογραφίας 1,32,43,44. Η σχάση και η παροχέτευση κρίνονται απαραίτητες ακόµα και σε περίπτωση απουσίας πύου, προκειµένου να ανακουφιστεί ο ασθενής από τα αέρια τοξικά προ όντα των µικροβίων που εµπλέκονται στη λοίµωξη 46,47. Σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία, στο 70% των περιπτώσεων Λουδοβίκειου κυνάγχης, απαιτείται χειρουργική σχάση και παροχέτευση, παρά την ταυτόχρονη αντιβιοτική κάλυψη. Σε κάθε περίπτωση, η σχάση και η παροχέτευση συνεισφέρει στην εξάλειψη της τάσης των ιστών, στην έξοδο του φλεγµαίνοντος εξιδρώ- µατος και στην ταχύτερη αποδροµή της λοίµωξης 45,46. Παρ όλο που η Λουδοβίκειος κυνάγχη απαντάται στη σύγχρονη εποχή ολοένα και σπανιότερα και τα ποσοστά θνησιµότητας έχουν µειωθεί σε λιγότερο από 10%, οι επιπλοκές της αποτελούν ένα ενδεχόµενο που δεν πρέπει ποτέ να υποτι- µάται. Η κυριότερη επιπλοκή της Λουδοβίκειου κυνάγχης είναι η ασφυξία, η οποία οφείλεται στο φλεγµονώδες οίδηµα της γλωττίδας που επιφέρει προοδευτική αναπνευστική απόφραξη 5,11,12,30,34,48. εύτερη σηµαντική κλινική επιπλοκή είναι η µεσοθωρακίτιδα 49,50, που προκύπτει από επέκταση της λοίµωξης στο µεσοθωράκιο µέσω του οπισθοφαρυγγικού διαστήµατος, µε τραγική κατάληξη για τη ζωή του ασθενή 34,48,51,52. Άλλες πιθανές επιπλοκές της Λουδοβίκειου κυνάγχης, που οφείλονται σε επέκταση της λοίµωξης µέσω των µυοπεριτονιακών διαστηµάτων, είναι η προσβολή του περικάρδιου, ο πνευµοθώρακας, η θρόµβωση της σφαγίτιδας φλέβας, ρήξη της ανωνύµου αρτηρίας, οστεοµυελίδα στη γνάθο και τον τράχηλο, καθώς και γενικευµένο σηπτικό σύνδροµο 5,11,24, Στη βιβλιογραφία αναφέρεται και η διάχυτη ενδοαγγειακή πήξη, ως ασυνήθιστη επιπλοκή 10. Σε περίπτωση υποψίας ενδοθωρακικής προσβολής από την ταχέως εξελισσόµενη λοίµωξη, η αξονική ή και η µαγνητική ακτινογραφία είναι απαραίτητες, γιατί απεικονίζουν την ακριβή εντόπιση της συλλογής αέριων τοξικών προ όντων ή των εστιών πύου σε ζωτικά για τον ασθενή όργανα και υποδεικνύουν την καταλληλότερη µέθοδο άµεσης θεραπευτικής αντιµετώπισης 55. Τέλος, είναι δυνατόν να προκύψει επαναµόλυνση λόγω ανεπιτυχούς παροχέτευσης ή ανεπαρκούς αντιβιοτικής κάλυψης. Ακόµα, η αποτυχία άρσης του οδοντογενούς αιτίου της λοίµωξης προδικάζει µελλοντική υποτροπή. Γι αυτό το λόγο, συνιστάται η εξαγωγή του υπαίτιου δοντιού (και όχι η ενδοδοντική θεραπεία), ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόµενο αναζωπύρωσης της λοίµωξης 31,52. Η γνώση των παραπάνω δυνητικών επιπλοκών, καθώς και η έγκαιρη και έγκυρη θεραπευτική προσέγγιση, έχουν ελαττώσει στη σύγχρονη εποχή την κλίµακα θνησιµότητας σε λιγότερο από 10% και έχουν εξασφαλίσει υψηλά ποσοστά ευνο κής πρόγνωσης στην πλειονότητα των περιπτώσεων 14,28,33. Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται κάποιες κλινικές µελέτες, ενδεικτικές για την εξέλιξη και την πρόγνωση της λοίµωξης 9,43,47,56. Από τον παραπάνω πίνακα γίνεται αντιληπτό, ότι η εµφάνιση της Λουδοβίκειου κυνάγχης σχετίζεται στατιστικώς σηµαντικά µε χρόνια οδοντοφατνιακά αποστήµατα, µετεξακτικές λοιµώξεις των δεύτερων και τρίτων γοµφίων, καθώς και χρόνιες περιοδοντικές παθήσεις, κατά σειρά συχνότητας 9,43,47,56. Σοβαρές συνυπάρχουσες συστηµατικές παθήσεις (µη ελεγχόµενος σακχαρώδης διαβήτης και ανοσοκαταστολή σε ποσοστό µεγαλύτερο του 45%), ευθύνονται κατά κύριο λόγο για την εµφάνιση επιπλοκών. Στην κατηγορία των νοσηµάτων που προδιαθέτουν µειωµένη άµυνα του οργανισµού και έχουν συσχετιστεί επίσης µε την εµφάνιση της λοίµωξης, ανήκουν οι λευχαιµίες, τα λεµφώ- µατα, οι κακοήθεις όγκοι, καθώς και η λοίµωξη HIV 14-16,57. Η Λουδοβίκειος κυνάγχη, πέρα από τα αυξηµένα ποσοστά εµφάνισής της σε σακχαροδιαβητικούς, συνδέεται και µε άλλες µεταβολικές παθήσεις, όπως τον αλκοολισµό, την ουραιµία και τον υποσιτισµό Τέλος, χηµειοθεραπευτικά αντικαρκινικά φάρµακα (κυκλοσπορίνες, αζαθειοπρίνη), καθώς και φάρµακα για αυτοάνοσα νοσήµατα (κορτικοστεροειδή), έχουν επίσης ενοχοποιηθεί για την εµφάνιση της λοίµωξης Ωστόσο, µε την έγκαιρη διάγνωση, την άµεση θεραπευτική παρέµβαση και την εξάλειψη ή τον έλεγχο των προδιαθεσικών παραγόντων, η λοίµωξη στην πλειονότητα των περιπτώσεων συνοδεύεται από θετική έκβαση 9,43,47,56.

6 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2009,66 ΛΟΥ ΟΒΙΚΕΙΟΣ ΚΥΝΑΓΧΗ 57 Πίνακας 1. Ενδεικτικές κλινικές µελέτες συσχετιζόµενες µε τη Λουδοβίκειο κυνάγχη ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΚΒΑΣΗ ΑΙΤΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΓΩΓΗ ΝΟΣΟΥ Οδοντογενή (28/29) Αντιβιοτικά ευρέως Ίαση Liverpool Hospital Περιαµυγδαλικό φάσµατος (29/29) Greenberg et al 1. απόστηµα (1/29) Σχάση, παροχέτευση (8/29) Τραχειοστοµία (1/29) Ρινοτραχειακή διασωλήνωση µε νηµατική οπτική (7/29) Οδοντογενή (88,9%) Ενδοφλέβια Ίαση (7/9) Τµήµα ΩΡΛ (σακχαροδια- Αµυγδαλίτιδα (11,1%) αντιβιοτική Σηπτικό Khon Kaen, βητικοί: 2/9) κάλυψη (9) shock (1/9) Srirompotong et al 2. Σχάση, Υποτροπή (1/9) παροχέτευση (7) Τραχειοστoµία (1) Μετεξακτικές Αντιβιοτικά ευρέως Ίαση (72,72%) Dr. Manuel (σακχαροδια- λοιµώξεις (62%) φάσµατος (100%) Σηψαι- Gea Gonzalez βητικοί: 46/121) Επανειλληµένες Σχάση, µία (21,48%) General Hospital (αδιάγνωστος/ προσβολές παροχέτευση (100%) Μεσοθωρα- Dr Daniel BS et al 3. /µη ελεγχόµενος περιστεφα- Τραχειοστο- κίτιδα (12,3%) σακχαρώδης νίτιδας ( 37%) µία (34/121) Θάνατος διαβήτης: 11/46) Άλλα αίτια (1%) Κρικοθυρεοει- (11/121) δοτοµή (1/121) (µη ελεγχόµε- Ρινοτραχειακή νος σακχαρώδιασωλήνωση δης διαβήτης µε νηµατική στις 9/11 οπτική (67/121) θανατηφόρες περιπτώσεις) Οδοντοφατνιακά Πενικιλλίνη µόνο Ίαση (68/75) Denver (ανοσοκατα- αποστήµατα, (56/75) Θάνατος (7/75) General Hospital στολή: 4/75) µετεξακτικές Συνδυασµός µε άλλα) (3/7 λόγω Dr Hought et al 4. λοιµώξεις (75%) αντιβιοτικά (38/75) µεσοθωρα- Θλαστικά τραύµατα Σχάση, κίτιδας, στο έδαφος του παροχέτευση (51/75) 4/7 λόγω στόµατος, προ πάρχουπεριαµυγδαλικό σας συστηµααπόστηµα, τικής νόσου) σύνθετα κατάγµατα κάτω γνάθου (25%) Β Ι Β Λ Ι Ο Γ ΡΑΦ Ι Α : 1. GREENBERG SL, HUANG J, CHANG RS, ANANDA SN. Surgical management of Ludwig s angina. Anz J Surg 2007,77: SRIROMPOTONG S, ART-SMART T. Ludwig s angina: a clinical review. Eur Arch Otorhinolaryngol 2003,260: BROSS-SORIANO D, ARRIETA-GOMEZ A, PRADO-CALLEROS H. Management of Ludwig s angina with small neck incisions: 18 years experience. Otolaryngol Head Neck Surg 2004,130: HOUGHT RT, FITZGERALD BE, LATTA JE, ZALLEN RD. Ludwig s angina: report of 2 cases and review of the literature from 1945 to January J Oral Surg 1980,38:

7 58 Ε. ΠΕΤΣΑ, Ζ. ΨΗΜΜΑ, Α. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ ΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2009,66 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Η Λουδοβίκειος κυνάγχη αποτελεί µία ραγδαίως εξελισσόµενη µορφή τοξικής κυτταρίτιδας, µε σοβαρές δυνητικές επιπλοκές. Σήµερα η λοίµωξη απαντάται µε συνεχώς µειούµενη συχνότητα, χάρη στη χρήση των αντιβιοτικών και τη βελτιωµένη οδοντιατρική περίθαλψη. Η ύπαρξη, όµως, έστω και ελάχιστων θανατηφόρων περιστατικών τον 21ο αιώνα, υπαγορεύει την ανάγκη για έγκαιρη διάγνωση της λοίµωξης από την πλευρά του γενικού οδοντιάτρου και την άµεση παραποµπή της σε νοσοκοµειακό κέντρο. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Ευχαριστούµε θερµά τον κ. Κυριάκο Χατζόπουλο, τεταρτοετή φοιτητή της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, για τη δηµιουργία και παραχώρηση της εικόνας 1 της εργασίας. SUMMARY E. PETSA, Ζ. PSIMMA, A. TRIANTAFYLLIDOU LUDWIG S ANGINA: RISKS, MANAGEMENT STOMATOLOGIA 2009,66(2): Ludwig s angina is a rapidly progressing cellulitis that affects bilaterally the submandibular and sublingual spaces, as well as the submental space. The infection spreads along or through tissue spaces and is manifested by painful indurated swelling of the submandibular and the submental region in addition to edema of the floor of the mouth, elevation and posterior displacement of the tongue. An acute airway obstruction is likely to occur. Odontogenic infection (periapical and post-extraction infection, pericoronitis), especially of the second and third lower molars, is the most frequent origin of Ludwig s angina. Streptococci species (bhaemolytic in a great proportion), in addition to both aerobes and anaerobes, are the most common organisms seen in culture results of soft tissue drainage. There are two main dangers: (a) asphyxia, resulting from inflammatory edema of the glottis and (b) spread of infection to the mediastinum. The aim of this study is to review the current literature on the hazards and the predictability of the infection and to describe the contemporary therapy guidelines. KEY WORDS: Ludwig s angina, Head and neck infections, Mediastinitis. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. TOPAZIAN RG, GOLDBERG MH, HUPP JR. Oral and Maxillofacial Infections. 4th ed. Saunders, Philadelphia, 2002: LARAWIN V, NAIPAO J, DUBEY SP. Head and neck space infections. Otolaryngol Head Neck Surg 2006,135: SAIFELDEN K, EVANS R. Ludwig s angina. Review. Emerg Med J 2004,21: BOSCOLO-RIZZO P, DA MOSTO MC. Submandibular space infection: a potentially lethal infection. Int J Infect Dis 2008,6: MARCUS BJ, KAPLAN J, COLLINS KA. A case of Ludwig s angina: a case report and review of the literature. Am J Forensic Med Pathol 2008,29: VIEIRA F, ALLEN SM, STOCKS RM, THOMPSON JW. Deep neck infection. Review. Otolaryngol Clin North Am 2008,41: HEAVEY J, GUPTA N. Images in clinical medicine. Ludwig s angina. N Engl J Med 2008,359: LITTLE C. Ludwig s angina. Dimens Crit Care Nurs 2004,23: SRIROMPOTONG S, ART-SMART T. Ludwig s angina: a clinical review. Eur Arch Otorhinolaryngol 2003,260: TUNG-YIU W. A nationwide survey of deaths from oral and maxillofacial infections: the Taiwanese experience. Int J Oral Maxillofac Surg 1999,57: SPITALNIC SJ, SUCOV A. Ludwig s angina: case report and review. Emerg Med J 1995,13: BRITT JC, JOSEPHSON GD, GROSS CW. Ludwig s angina in the pediatric population: report of a case and review of the literature. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2000,52: HARTMAN RW. Ludwig s angina in children. Am Fam Physician 1999,60: MAIMON MS. Ludwig s angina in a 4 month old infant. Ann of Emerg Med 2006,47: 50-58

8 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2009,66 ΛΟΥ ΟΒΙΚΕΙΟΣ ΚΥΝΑΓΧΗ LINDNER HH. The anatomy of the fasciae of the face and neck with particular reference to the spread and treatment of intraoral infections (Ludwig s) that have progressed into adjacent fascial spaces. Ann Surg 1986,204: GIDLEY PW, GHORAYEB BY, STIERNBERG CM. Contemporary management of deep neck space infections. Otolaryngol Head Neck Surg 1997,116: JIMENEZ Y, BAGAN JV, MURILLO J et al. Odontogenic infections. Complications. Systemic manifestations. Med Oral Patol Oral Cir Bucal 2004,9: KURIYAMA T, KARASAWA T, NAKAGAWA K. Bacteriologic features and antimicrobial susceptibility in isolates from orofacial odontogenic infections. Oral Surg 2000,5: MEYERS BR, LAWSON W, HIRSCHMAR SZ. Ludwig s angina. Case report with review of bacteriology and current therapy. Am J Med 1972,53: STEFANOPOULOS PK, KOLOKOTRONIS A. The clinical significance of anaerobic bacteria in acute orofacial infections. Oral Surg 2004,98: HORN J, BENDERS BS, BARTLETT JG. Role of anaerobic bacteria in perimandibular space infections. Ann Otol Rhinol Laryngol 1991,154: REGA AJ, AZIZ SR, ZICCARDI VB. Microbiology and antibiotic sensitivities of head and neck space infections of odontogenic origin. J Oral Maxillofac Surg 2006,64: FERRERA PC, BUSINO LJ, SNYDER HS. Uncommon complications of odontogenic infections. Am J Emerg Med 1996,14: BARAKATE MS, JENSEN MJ, HEMLI JM. Ludwig s angina: report of a case and review of management issues. Ann Otol Rhinol Laryngol 2001,110: RIDDER GJ, TECHNAU-IHLING K, SANDER A, BOEDEKER CC. Spectrum and management of deep neck space infections: an 8-year experience of 234 cases. Otolaryngol Head Neck Surg 2005,133: PYNN BR, SANDS T, PHAROAH MJ. Odontogenic infections: anatomy and radiology. Oral Health 1995,85: CHOU YK, LEE CY, CHAO HH. An upper airway obstruction emergency: Ludwig s angina. Pediatr Emerg Care 2007,23: FRITSCH DE, KLEIN DG. Ludwig s angina. Heart Lung 1992,21: HUNG TT, LIU TC, CHEN PR. Deep neck infection: analysis of 185 cases. Head Neck 2004,26: FEIN S, MOHNAC AM. Ludwig s angina infection: a report of a case and associated systemic complications. Int J Oral Maxillofac Surg 1973,31: BATES GW, TAYLOR MR JR, MAINOUS EG, CAUSEY WA. Clues for the early diagnosis of Ludwig s angina. Arch Intern Med 1982,142: BUSCH RF, SHAH D. Ludwig s angina: improved treatment. Otolaryngol Head Neck Surg 117: PETERSON LJ, ELLIS E, HUPP JR, TUCKER MR. Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery. 4th Ed. Mosby, St Louis, 2003: ZEITOUN IM, DHANARAJANI PJ. Cervical cellulitis and mediastinitis caused by odontogenic infections: report of two cases and review of the literature. Int J Oral Maxillofac Surg 1995,53: EXARHOS DN, MALAGARI K, TSATALOU EG, BENAKIS SV, PEPPAS C, KOTANIDOU A et al. Acute mediastinitis: spectrum of computed tomography findings. Eur Radiol 2005,15: OVASSAPIAN A, TUNCBILEK M, WEITZEL EK. Airway management in adult patients with deep neck infections: a case series and review of the literature. Anesth Analg 2005,100: MARPLE BF. Ludwig angina: a review of current airway management. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 1999,125: NEFF SP, MERRY AF, ANDERSON B. Airway management in Ludwig s angina. Anaesth Intensive Care 1999,27: POTTER JK, HERFORD AS, ELLIS E III. Tracheotomy versus endotracheal intubation for airway management in deep neck space infections. J Oral Maxillofac Surg 2002,60: SCHWARTZ HC, BAUER RA, DAVIS NJ, GURALNICK WC. Ludwig s angina: use of fiberoptic laryngoscopy to avoid tracheostomy. J Oral Surg 1974,32: ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ Α. Νεότερες απόψεις για την αντιµικροβιακή θεραπεία των στοµατογναθικών λοιµώξεων. Στοµατολογία 1987,44: LIMERES J, TOMAS J, ALVAREZ M, DIZ P. Empirical antimicrobial therapy for odontogenic infections. Oral Surg 2005,100: GREENBERG SL, HUANG J, CHANG RS, ANANDA SN. Surgical management of Ludwig s angina. Anz J Surg 2007,77: BURSCH RF. Ludwig s angina: early aggressive therapy. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 1999,125: TSAI SH, CHEN SC, CHU SJ. Gas-forming in Ludwig s angina. Emerg Med J 2008,25: FREEMAN RK, VALLIERES E, VERRIER ED. An analysis of the effects of serial surgical debridement on patient mortality. Thorac Cardiovasc Surg 2000,119:

9 60 Ε. ΠΕΤΣΑ, Ζ. ΨΗΜΜΑ, Α. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ ΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2009, BROSS-SORIANO D, ARRIETA-GOMEZ A, PRADO- CALLEROS H. Management of Ludwig s angina with small neck incisions: 18 years experience. Otolaryngol Head Neck Surg 2004,130: DUGAN MJ, LAZOW SK, BERGER JR. Thoracic empyema resulting from direct extension of Ludwig s angina: a case report. Int J Oral Maxillofac Surg 1998,56: FURST IM, ERSIL P, CAMINITI M. A rare complication of tooth abscess. Ludwig s angina and mediastinitis. J Can Dent Assoc 2001,67: MUSGROVE BT, MALDEN NJ. Mediastinitis and pericarditis caused by dental infection. Br J Oral Maxillofac Surg 1989,27: BOUNDS GA. Subphrenic mediastinal abscess formation: a complication of Ludwig s angina. Br J Oral Maxillofac Surg 1985,23: UIZ CC, DIEZ R, LABAJO A. Thoracic complications of deeply situated serious neck infections. J Cranio Surg 1993,21: BARSAMIAN JG, SCHEFFER RB. Spontaneous pneumothorax: an unusual occurrence in a patient with Ludwig s angina. Int J Oral Maxillofac Surg 1987,25: CARTER L, LOWIS E. Death from overwhelming odontogenic sepsis. A case report. Br Dent J 2007,203: BREMPT X, DERUE G, SEVERIN DF, COLIN L, GILBEAU JP, HELLER F. Ludwig s angina and mediastinitis due to Streptococcus milleri: usefulness of computed tomography. Eur Respir J 1990,3: HOUGHT RT, FITZGERALD BE, LATTA JE, ZALLEN RD. Ludwig s angina: report of 2 cases and review of the literature from 1945 to January J Oral Surg 1980,38: FISCHMANN GE, GRAHAM BS. Ludwig s angina resulting from the infection of an oral malignancy. J Oral Maxillofac Surg 1985,43: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Πέτσα Ελένη Τσιµισκή ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ. Σύνδρομο Lemierre. Τασιοπούλου Δήμητρα Βαργιάμη Ευθυμία

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ. Σύνδρομο Lemierre. Τασιοπούλου Δήμητρα Βαργιάμη Ευθυμία ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 16 Σύνδρομο Lemierre Τασιοπούλου Δήμητρα Βαργιάμη Ευθυμία Εισαγωγή Το σύνδρομο Lemierre αποτελεί σπάνια και σοβαρή επιπλοκή λοίμωξης του ανώτερου αναπνευστικού με

Διαβάστε περισσότερα

Τα συνηθέστερα αίτια της οξείας φαρυγγοαμυγδαλίτιδας αναφέρονται στον Πίνακα. PINΙΟΙ 20% ΚΟΡΟΝΑΪΟΙ 8% ΑΔΕΝΟΪΟΙ 5% ΕΡΠΗΤΟΪΟΣ 1-2 4% ΙΟΣ EPSTEIN-BARR 2%

Τα συνηθέστερα αίτια της οξείας φαρυγγοαμυγδαλίτιδας αναφέρονται στον Πίνακα. PINΙΟΙ 20% ΚΟΡΟΝΑΪΟΙ 8% ΑΔΕΝΟΪΟΙ 5% ΕΡΠΗΤΟΪΟΣ 1-2 4% ΙΟΣ EPSTEIN-BARR 2% Μιχάλης Σαββίδης Παθολόγος ΟΞΕΙΑ ΦΑΡΥΓΓΟΑΜΥΓΔΑΛΙΤΙΔΑ Τα συνηθέστερα αίτια της οξείας φαρυγγοαμυγδαλίτιδας αναφέρονται στον Πίνακα. Πίνακας 1: Αίτια οξείας φαρυγγοαμυγδαλίτιδας PINΙΟΙ 20% ΚΟΡΟΝΑΪΟΙ 8% ΑΔΕΝΟΪΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΗ ΩΤΙΤΙΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΣΗ ΩΤΙΤΙΣ

ΜΕΣΗ ΩΤΙΤΙΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΣΗ ΩΤΙΤΙΣ ΜΕΣΗ ΩΤΙΤΙΣ Η συχνότερη αιτία επίσκεψης των παιδιών στον ιατρό είναι η μέση ωτίτις. Περίπου το 1/3 των παιδιών ηλικίας από 1-5 ετών, παρουσιάζουν παραπάνω από τρεις προσβολές μέσης ωτίτιδας το χρόνο. Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Οξεία επιγλωττίτιδα και λοιμώξεις των εν τω βάθει τραχηλικών διαστημάτων: παρουσίαση περιστατικού

Οξεία επιγλωττίτιδα και λοιμώξεις των εν τω βάθει τραχηλικών διαστημάτων: παρουσίαση περιστατικού 000-000_BASEILIOY-8 13/1/2009 11:42 ÂÏ 169 ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣA ΠΕΡΙΠΤΩΣH CASE REPORT Αν. Βασιλείου Ι. Μπανάγος Μ. Μηνυσίου Σ. Παπαγεωργίου Α. Ευσταθίδης Μ. Ανδρουλάκης Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική Γ. Ν. Ασκληπιείο

Διαβάστε περισσότερα

Νεότερες παρεµβάσεις στην πρόληψη και θεραπεία του διαβητικού ποδιού

Νεότερες παρεµβάσεις στην πρόληψη και θεραπεία του διαβητικού ποδιού Στρογγυλό τραπέζι Νεότερες παρεµβάσεις στην πρόληψη και θεραπεία του διαβητικού ποδιού Συντονιστής: Η. Ν. Μυγδάλης Β Παθολογική Κλινική και ιαβητολογικό Κέντρο, Γενικό Νοσοκοµείο ΝΙΜΤΣ, Αθήνα Οι διαταραχές

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιµετώπιση της µέσης ωτίτιδας

Κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιµετώπιση της µέσης ωτίτιδας Κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιµετώπιση της µέσης ωτίτιδας Νίκος Α. Καρανταγλής Παιδίατρος Επιστηµονικός Συνεργάτης Γ Παιδιατρικής Κλινικής Α.Π.Θ. 1 Ως Μέση Ωτίτιδα ορίζεται η φλεγµονή του µέσου ωτός

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπεία Αναεροβίων Λοιμώξεων Βασικές Αρχές

Θεραπεία Αναεροβίων Λοιμώξεων Βασικές Αρχές Θεραπεία Αναεροβίων Λοιμώξεων Βασικές Αρχές Η εντόπιση της λοιμώξεως π.χ. ενδοκοιλιακή - μαλακών μορίων κλπ Ο προσδιορισμός ή η εμπειρική γνώση των παθογόνων αιτίων Η γνώση της αντοχής και κυρίως του Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΗΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΝΛσιας

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΗΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΝΛσιας ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΗΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΝΛσιας Φροντίδα και χειρισμός ασθενούς με τραχειοστομία: (Ι) Κατευθυντήριες οδηγίες (ΙΙ) Εκπαιδευτικό υλικό (ΙΙΙ) Δείκτες μέτρησης αποτελέσματος

Διαβάστε περισσότερα

Μία Περίπτωση Σύντηξης/Διδυμίας Κάτω Τρίτου Γομφίου με Υπεράριθμο Τέταρτο Γομφίο

Μία Περίπτωση Σύντηξης/Διδυμίας Κάτω Τρίτου Γομφίου με Υπεράριθμο Τέταρτο Γομφίο Μία Περίπτωση Σύντηξης/Διδυμίας Κάτω Τρίτου Γομφίου με Υπεράριθμο Τέταρτο Γομφίο ΓΝΑΘΙΟΝ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ & ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡ/ΚΗ www.gnathion.gr Μια ασυνήθης αναπτυξιακή διαταραχή των δοντιών είναι και η σύντηξη/διδυμία,

Διαβάστε περισσότερα

Τα παθογόνα μικρόβια στο ιαβητικό πόδι σε ασθενείς που παρακολουθούνται στο ιατρείο ιαβητικού ποδιού και θεραπεύονται εκτός νοσοκομείου.

Τα παθογόνα μικρόβια στο ιαβητικό πόδι σε ασθενείς που παρακολουθούνται στο ιατρείο ιαβητικού ποδιού και θεραπεύονται εκτός νοσοκομείου. Τα παθογόνα μικρόβια στο ιαβητικό πόδι σε ασθενείς που παρακολουθούνται στο ιατρείο ιαβητικού ποδιού και θεραπεύονται εκτός νοσοκομείου..σκούτας¹,.καραγιάννη¹, Ε.Ρηγάδη¹, Κ.Μικούδη¹, Κ.Σιώμος¹, Ο.Γουλή¹,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΔΥΣΠΛΑΣΙΕΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΔΥΣΠΛΑΣΙΕΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΔΥΣΠΛΑΣΙΕΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ...... Εισαγωγή. Μετωπορινογενείς δυσπλασίες (δυσπλασίες μέσης γραμμής)... Κρανιοσυνοστώσεις ή κρανιοσυνοστεώσεις.. Βραγχιακές

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση Καταστάσεων Ανάγκης στο Οδοντιατρείο II. Βασική Υποστήριξη της Ζωής

Αντιμετώπιση Καταστάσεων Ανάγκης στο Οδοντιατρείο II. Βασική Υποστήριξη της Ζωής Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής 1(4): 326-331, 2000. 2000 Ελληνικής Εταιρείας Στοματογναθοπροσωπικής Χειρουργικής ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Αντιμετώπιση Καταστάσεων Ανάγκης

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση και συγκατάθεση για χειρουργική τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων

Ενημέρωση και συγκατάθεση για χειρουργική τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων Ενημέρωση και συγκατάθεση για χειρουργική τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων Προτεινόμενη θεραπεία: Μετά από προσεκτική κλινική και ακτινογραφική εξέταση του στόματος και εκτίμηση της κατάστασης μου, ο

Διαβάστε περισσότερα

Τ ο τραχηλοπροσωπικό υποδόριο εµφύσηµα είναι ένα σπάνιο αλλά θορυβώδες σύµβαµα της οδοντιατρικής

Τ ο τραχηλοπροσωπικό υποδόριο εµφύσηµα είναι ένα σπάνιο αλλά θορυβώδες σύµβαµα της οδοντιατρικής ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2011,68(2): 79-84 ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΡΑΧΗΛΟΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΟ ΟΡΙΟ ΕΜΦΥΣΗΜΑ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ. Χ. ΓΚΙΛΑΣ*, Σ. ΒΛΑΣΤΑΡΑΚΟΣ**, Γ. ΚΑΜΠΕΡΟΣ*, Χ. ΡΑΧΙΩΤΗΣ***,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΚΗ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ DR. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΛΙΑΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΕΛΚΗ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ DR. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΛΙΑΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΕΛΚΗ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ DR. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΛΙΑΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ Κατάκλιση ορίζεται η εξέλκωση του δέρματος εξαιτίας πίεσης σε διάφορες περιοχές του σώματος υπερκείμενες οστικών προεξοχών Συχνότητα εμφάνισης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ ISBN 978-960-372-099-7 ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ Ομότιμη Καθηγήτρια Προληπτικής και Κοινωνικής Οδοντιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών ΟΥΡΑΝΙΑ ΝΙΚΟΛΑΤΟΥ - ΓΑΛΙΤΗ Αναπληρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

7 ο ετήσιο συνέδριο αθηροσκλήρωσης. Θεσσαλονίκη 10-12 Μαρτίου 2011

7 ο ετήσιο συνέδριο αθηροσκλήρωσης. Θεσσαλονίκη 10-12 Μαρτίου 2011 7 ο ετήσιο συνέδριο αθηροσκλήρωσης Θεσσαλονίκη 10-12 Μαρτίου 2011 Κάπνισμα, περιοδοντική νόσος και υγιεινή του στόματος Νίκος Α. Ευθυμιάδης, D.D.S., M.Sc. Οδοντίατρος-Περιοδοντολόγος Τι είναι η περιοδοντίτιδα

Διαβάστε περισσότερα

Adult Treatment In: The Alexander Discipline 297-320. Παρουσίαση Αργυρώ Κεχαγιά

Adult Treatment In: The Alexander Discipline 297-320. Παρουσίαση Αργυρώ Κεχαγιά Adult Treatment In: The Alexander Discipline 297-320 Παρουσίαση Αργυρώ Κεχαγιά Ορθοδοντική Θεραπεία Στόχος της ορθοδοντικής θεραπείας ανεξάρτητα από την ηλικία των ασθενών είναι βελτίωση της στοματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Πίεση νωτιαίου µυελού Σύνδροµο άνω κοίλης. Δέσποινα Μισαηλίδου Ακτινοθεραπεύτρια Ογκολόγος Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Πίεση νωτιαίου µυελού Σύνδροµο άνω κοίλης. Δέσποινα Μισαηλίδου Ακτινοθεραπεύτρια Ογκολόγος Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Πίεση νωτιαίου µυελού Σύνδροµο άνω κοίλης Δέσποινα Μισαηλίδου Ακτινοθεραπεύτρια Ογκολόγος Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο ΠΙΕΣΗ ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ 12700 ασθενείς/έτος ΗΠΑ 5-10% όλων των

Διαβάστε περισσότερα

Το συχνότερο χρόνιο νόσημα της παιδικής ηλικίας.

Το συχνότερο χρόνιο νόσημα της παιδικής ηλικίας. ΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΑΣΘΜΑ Το συχνότερο χρόνιο νόσημα της παιδικής ηλικίας. Αν από το τρέξιμο, τη γυμναστική ή άλλη εργασία, δυσκολεύεται η αναπνοή, αυτό λέγεται άσθμα. Αρεταίος Καππαδόκης, 100 μχ Οι γυναίκες ήταν

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΨΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΛΗΨΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΛΗΨΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασιλική Κουλουρίδα Βιοπαθολόγος Συντ. δ/ντρια, ΓΠΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Λοίμωξη του διαβητικού ποδιού (DFI) Όλες οι δερματικές βλάβες, έλκη, είναι επιμολυσμένα

Διαβάστε περισσότερα

Σακχαρώδης Διαβήτης. Είναι η πιο συχνή μεταβολική νόσος στον άνθρωπο. Γανωτάκης Εμμανουήλ Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης

Σακχαρώδης Διαβήτης. Είναι η πιο συχνή μεταβολική νόσος στον άνθρωπο. Γανωτάκης Εμμανουήλ Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης Σακχαρώδης Διαβήτης Είναι η πιο συχνή μεταβολική νόσος στον άνθρωπο. Γανωτάκης Εμμανουήλ Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης Number of people with diabetes by IDF Region, 2013 IDF Diabetes Atlas.

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Λεβαντής 1, Ελένη Κυρίου 1,Ελευθέριος Βογιατζόγλου 2, Ανδριάνα Δώνου 2, Ελευθέριος Κουτσαντωνίου 1, Σοφία Λαφογιάννη 1, Χαρίκλεια Λούπα 2.

Γεώργιος Λεβαντής 1, Ελένη Κυρίου 1,Ελευθέριος Βογιατζόγλου 2, Ανδριάνα Δώνου 2, Ελευθέριος Κουτσαντωνίου 1, Σοφία Λαφογιάννη 1, Χαρίκλεια Λούπα 2. Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΠΛΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΟΣΤΕΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑΣ ΝΕΥΡΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΑΣ (Charcot) ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ. Γεώργιος Λεβαντής 1, Ελένη Κυρίου 1,Ελευθέριος Βογιατζόγλου 2, Ανδριάνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (Ι) Γυναίκα 34 ετών με διαβήτη προσέρχεται στο τμήμα επειγόντων περιστατικών με πυρετό, αίσθημα ρίγους, πόνο στην πλάτη, ίλιγγο και δυσκολία

Διαβάστε περισσότερα

Συνώνυμα για Internet search: lung sequestration, bronchopulmonary sequestration.

Συνώνυμα για Internet search: lung sequestration, bronchopulmonary sequestration. Γυναίκα ηλικίας 26 ετών, προσέρχεται στο ιατρείο λόγω κακουχίας, πυρετού, βήχα και πυώδους απόχρεμψης. Από το ιστορικό αναφέρεται επεισόδιο λοίμωξης του αναπνευστικού προ μηνός, το οποίο βελτιώθηκε μετά

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες στη διερεύνηση της χρόνιας πνευμονοπάθειας στα παιδιά

Κατευθυντήριες οδηγίες στη διερεύνηση της χρόνιας πνευμονοπάθειας στα παιδιά Κατευθυντήριες οδηγίες στη διερεύνηση της χρόνιας πνευμονοπάθειας στα παιδιά 2012 Ελπίδα Χατζηαγόρου Παιδοπνευµονολογική Μονάδα Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Χρόνια πνευµονοπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

Κλινικές δραστηριότητες

Κλινικές δραστηριότητες Ο ηλικιωμένος ασθενής στη δευτεροβάθμια περίθαλψη Φλώρα Ζερβού-Βάλβη MPhil Med, Δρ Οδοντ Συντονίστρια Διευθύντρια Οδοντιατρικού Τμήματος Ειδικής Μονάδας ΑΜΕΑ Γενικού Νοσοκομείου «Ασκληπιείο Βούλας» Ποσοστό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012. Η ενδιαφέρουσα περίπτωση του μήνα Α Κ Τ Ι Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Β Ο Ρ Ε Ι Ο Υ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012. Η ενδιαφέρουσα περίπτωση του μήνα Α Κ Τ Ι Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Β Ο Ρ Ε Ι Ο Υ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ Η ενδιαφέρουσα περίπτωση του μήνα ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 Α Κ Τ Ι Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Β Ο Ρ Ε Ι Ο Υ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ Γυναίκα με χρόνιες ρινικές εκκρίσεις και αίσθημα πίεσης στο γναθιαίο κόλπο Παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Οσφυαλγία-Ισχιαλγία ( Πόνος στη µέση )

Οσφυαλγία-Ισχιαλγία ( Πόνος στη µέση ) Οσφυαλγία-Ισχιαλγία ( Πόνος στη µέση ) Συντηρητική ή Χειρουργική Αντιµετώπιση Γ. Στράντζαλης Νευροχειρουργική Κλινική, Πανεπιστήµιο Αθηνών, Θεραπευτήριο Ευαγγελισµός ΓΕΝΙΚΑ Η οσφυo-ισχιαλγία ή ο «πόνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε Αιμίλιος Τίγκος Χειρουργός Οδοντίατρος - Ενδοδοντολόγος Κάθε δόντι αποτελείται από τη «μύλη», το τμήμα δηλαδή που βρίσκεται έξω από τα ούλα και είναι ορατό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (ΣΤΕΝΩΣΕΙΣ) ΤΗΣ ΚΑΡ ΙΑΣ Ή ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (ΣΤΕΝΩΣΕΙΣ) ΤΗΣ ΚΑΡ ΙΑΣ Ή ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ 8 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (ΣΤΕΝΩΣΕΙΣ) ΤΗΣ ΚΑΡ ΙΑΣ Ή ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ Μία παρακώλυση της ροής του αίµατος οφείλεται συχνά σε στένωση και µπορεί να σταµατήσει τη ροή του αίµατος µερικώς ή τελείως. Κάθε µία από

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ & ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Φραγκίσκος Φραγκίσκος, Αν. Καθηγητής Πανεπ. Αθηνών Παπανικολάου

Διαβάστε περισσότερα

Υπνική άπνοια : η άποψη του ωτορινολαρυγγολόγου. Λεωνίδας Μανωλόπουλος Αν. καθηγητής Α ΩΡΛ Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών

Υπνική άπνοια : η άποψη του ωτορινολαρυγγολόγου. Λεωνίδας Μανωλόπουλος Αν. καθηγητής Α ΩΡΛ Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Υπνική άπνοια : η άποψη του ωτορινολαρυγγολόγου Λεωνίδας Μανωλόπουλος Αν. καθηγητής Α ΩΡΛ Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Μελέτη ύπνου Ορισμόςαποφρακτικήςυπνικής άπνοιας RDI>5 RDI

Διαβάστε περισσότερα

Επιδηµιολογία νοσοκοµειακών λοιµώξεων

Επιδηµιολογία νοσοκοµειακών λοιµώξεων Επιδηµιολογία νοσοκοµειακών λοιµώξεων Η επιδηµιολογία των νοσοκοµειακών λοιµώξεων παρουσιάζει πολλές ιδιαιτερότητες σε σχέση µε αυτήν των λοιµωδών νοσηµάτων που εκδηλώνονται στην κοινότητα. Αφορά ένα ευρύ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ Ιούλιος 2009 Το παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΘΙΑΣΗ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΝΕΦΡΩΝ - ΟΥΡΗΤΗΡΑ - ΚΥΣΤΕΩΣ - ΟΥΡΗΘΡΑΣ

ΛΙΘΙΑΣΗ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΝΕΦΡΩΝ - ΟΥΡΗΤΗΡΑ - ΚΥΣΤΕΩΣ - ΟΥΡΗΘΡΑΣ ΛΙΘΙΑΣΗ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΝΕΦΡΩΝ - ΟΥΡΗΤΗΡΑ - ΚΥΣΤΕΩΣ - ΟΥΡΗΘΡΑΣ Τι είναι η "λιθίαση του ουροποιητικού" Λιθίαση ουροποιητικού είναι η δημιουργία λίθου ή λίθων μέσα στην αποχετευτική μοίρα του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΥΠΝΟ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΥΠΝΟ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΥΠΝΟ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ Αποφρακτική άπνοια είναι οι συνεχείς και επαναλαμβανόμενες διακοπές της αναπνοής λόγω αποφράξεως των ανώτερων αναπνευστικών οδών

Διαβάστε περισσότερα

Ρευματοειδής αρθρίτιδα

Ρευματοειδής αρθρίτιδα Ρευματοειδής αρθρίτιδα Μ.Ν. Μανουσάκης En. Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών ρευματοειδής αρθρίτιδα είναι μία χρόνια φλεγμονή των αρθρώσεων (Πιν. 1). Με τον όρο χρόνια φλεγμονή των αρθρώσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΤΟΥ ΣΚΥΛΟΥ & ΤΗΣ ΓΑΤΑΣ Λ.Β.Α. 1

ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΤΟΥ ΣΚΥΛΟΥ & ΤΗΣ ΓΑΤΑΣ Λ.Β.Α. 1 ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΤΟΥ ΣΚΥΛΟΥ & ΤΗΣ ΓΑΤΑΣ Λ.Β.Α. 1 ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Συχνότητα: Σκύλος >> γάτα Συχνότητα: Θηλυκά >> αρσενικά Εντόπιση: ουροδόχος κύστη, ουρήθρα Αιτιολογία: βακτήρια>μυκοπλάσματα, χλαμύδιες,

Διαβάστε περισσότερα

Λοιμώδης Διάρροια (( Υπεύθυνος: Γ Πετρίκκος, Συνεργάτης:Σ Τσιόδρας)

Λοιμώδης Διάρροια (( Υπεύθυνος: Γ Πετρίκκος, Συνεργάτης:Σ Τσιόδρας) Λοιμώδης Διάρροια (( Υπεύθυνος: Γ Πετρίκκος, Συνεργάτης:Σ Τσιόδρας) Ο όρος «διάρροια» αναφέρεται στη μεταβολή των κενώσεων του εντέρου, η οποία χαρακτηρίζεται από αύξηση του περιεχομένου των κενώσεων σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΞΑΚΤΙΚΗΣ Τοπικά αναισθητικά µε όξινη pka είναι: Η άµεση αντιµετώπιση θυρεοειδικής κρίσης στο οδοντιατρείο περιλαµβάνει: Φροντίδα για άµεση µεταφορά του ασθενή σε νοσηλευτική µονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΚΗΛΗ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΣΧΕΟΥ - ΥΔΡΟΚΗΛΗ - ΚΙΡΣΟΚΗΛΗ - ΣΥΣΤΡΟΦΗ ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΝΟΥ - ΚΥΣΤΗ ΕΠΙΔΙΔΥΜΙΔΑΣ - ΣΠΕΡΜΑΤΟΚΥΣΤΗ - ΚΥΣΤΕΣ ΟΣΧΕΟΥ

ΥΔΡΟΚΗΛΗ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΣΧΕΟΥ - ΥΔΡΟΚΗΛΗ - ΚΙΡΣΟΚΗΛΗ - ΣΥΣΤΡΟΦΗ ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΝΟΥ - ΚΥΣΤΗ ΕΠΙΔΙΔΥΜΙΔΑΣ - ΣΠΕΡΜΑΤΟΚΥΣΤΗ - ΚΥΣΤΕΣ ΟΣΧΕΟΥ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΣΧΕΟΥ - ΥΔΡΟΚΗΛΗ - ΚΙΡΣΟΚΗΛΗ - ΣΥΣΤΡΟΦΗ ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΝΟΥ - ΚΥΣΤΗ ΕΠΙΔΙΔΥΜΙΔΑΣ - ΣΠΕΡΜΑΤΟΚΥΣΤΗ - ΚΥΣΤΕΣ ΟΣΧΕΟΥ ΥΔΡΟΚΗΛΗ Είναι η συλλογή υγρού μεταξύ των πετάλων του ιδίως ελυτροειδούς χιτώνα

Διαβάστε περισσότερα

Ηθέσητωναντι-TNF παραγόντων στην θεραπεία της περιεδρικής νόσου Crohn. Χρηστίδου Αγγελική Γαστρεντερολόγος ΓΝΑ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ

Ηθέσητωναντι-TNF παραγόντων στην θεραπεία της περιεδρικής νόσου Crohn. Χρηστίδου Αγγελική Γαστρεντερολόγος ΓΝΑ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ Ηθέσητωναντι-TNF παραγόντων στην θεραπεία της περιεδρικής νόσου Crohn Χρηστίδου Αγγελική Γαστρεντερολόγος ΓΝΑ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ CROHN ΣΥΡΙΓΓΙΟ Τα συρίγγια είναι συχνή εκδήλωση της ν.crohn (17%-

Διαβάστε περισσότερα

Η αξονική στεφανιογραφία έχει θέση στην πρόληψη των καρδιαγγειακών επεισοδίων

Η αξονική στεφανιογραφία έχει θέση στην πρόληψη των καρδιαγγειακών επεισοδίων Σεμινάριο Ομάδων Εργασίας ΕΚΕ, Φεβρουάριος 2010 Ομάδα Εργασίας Επιδημιολογίας, Πρόληψης και Μεταβολικού Συνδρόμου Η αξονική στεφανιογραφία έχει θέση στην πρόληψη των καρδιαγγειακών επεισοδίων Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΘΕΙΕΣ. ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΜΑΝΩΛΙΔΟΥ Σχης (ΥΝ) ε.α. M.Sc.

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΘΕΙΕΣ. ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΜΑΝΩΛΙΔΟΥ Σχης (ΥΝ) ε.α. M.Sc. ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΘΕΙΕΣ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΜΑΝΩΛΙΔΟΥ Σχης (ΥΝ) ε.α. M.Sc. Πρόλογος - Εισαγωγή Το δέρμα είναι το μεγαλύτερο όργανο του ανθρωπίνου σώματος και αποτελεί περίπου το 16% του συνολικού βάρους του. Η

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα I Επιστημονικά πορίσματα και λόγοι για την τροποποίηση των όρων αδειών κυκλοφορίας

Παράρτημα I Επιστημονικά πορίσματα και λόγοι για την τροποποίηση των όρων αδειών κυκλοφορίας Παράρτημα I Επιστημονικά πορίσματα και λόγοι για την τροποποίηση των όρων αδειών κυκλοφορίας Επιστημονικά πορίσματα Λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση αξιολόγησης της PRAC σχετικά με την PSUR για το ζολεδρονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D σχετιζόμενα με το βρογχικό άσθμα στα παιδιά και στους έφηβους Κουρομπίνα Αλεξάνδρα Λεμεσός [2014] i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη επίσκεψη του παιδιού στον οδοντίατρο: Πότε και Γιατί; Οι συνέπειες της µη θεραπείας των νεογιλών δοντιών.

Η πρώτη επίσκεψη του παιδιού στον οδοντίατρο: Πότε και Γιατί; Οι συνέπειες της µη θεραπείας των νεογιλών δοντιών. Η πρώτη επίσκεψη του παιδιού στον οδοντίατρο: Πότε και Γιατί; Οι συνέπειες της µη θεραπείας των νεογιλών δοντιών. Είναι πολύ γνωστό και εµπεριστατωµένο µε ερευνητικά στοιχεία και κλινικές παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ρήξη του Τενοντίου Πετάλου του Ώμου: Γενικές Πληροφορίες

Ρήξη του Τενοντίου Πετάλου του Ώμου: Γενικές Πληροφορίες Ρήξη του Τενοντίου Πετάλου του Ώμου: Γενικές Πληροφορίες Ποιά είναι η ανατομική κατασκευή του ώμου; Η άρθρωση του ώμου σχηματίζεται από την σύνδεση τριών οστών: του βραχιονίου, της ωμοπλάτης και της κλείδας.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΟΠΡΟΦΥΛΑΞΗ

ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΟΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΟΠΡΟΦΥΛΑΞΗ Άγγελος Πεφάνης Γ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, ΝΝΘΑ «Η Σωτηρία» ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΑΠΟ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΡΧΗ 1 η Για να χορηγηθούν αντιβιοτικά προφυλακτικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗΣΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΑΡΧΕΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗΣΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗΣΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΟΡΓΑΝΟΤΗΣΕΛΛΗΝΙΚΗΣΕΤΑΙΡΕΙΑΣΣΤΟΜΑΤΟΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ HELLENICARCHIVESOFORAL ANDMAXILLOFACIALSURGERY OFFICIALJOURNALOFTHEHELLENICASSOCIATIONFORORALANDMAXILLOFACIALSURGERY

Διαβάστε περισσότερα

Αμυγδαλεκτομή στο Παιδί: Έχει κάτι αλλάξει;

Αμυγδαλεκτομή στο Παιδί: Έχει κάτι αλλάξει; Αμυγδαλεκτομή στο Παιδί: Έχει κάτι αλλάξει; Φαρυγγικός λεμφικός ιστός: Φαρυγγική και Παρίσθμιες Αμυγδαλές Φαρυγγική A. Καδίτης Ειδική Μονάδα Παιδιατρικής Πνευμονολογίας Εργαστήριο Διαταραχών Αναπνοής στον

Διαβάστε περισσότερα

Βογιατζόγλου E, Βογιατζόγλου Δ. Γενικό Νοσοκομείο «Αμαλία. Δόνου Α.,

Βογιατζόγλου E, Βογιατζόγλου Δ. Γενικό Νοσοκομείο «Αμαλία. Δόνου Α., ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΠΟΔΙΟΥ. Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΑΣ ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΠΟΔΙΟΥ, ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ». Μεϊμέτη Ε., Καφαντάρης Ι., Δόνου Α., Βογιατζόγλου E, Βογιατζόγλου Δ.

Διαβάστε περισσότερα

TAΞΙΝΟΜΗΣΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ. Στάδιο ΙΙ

TAΞΙΝΟΜΗΣΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ. Στάδιο ΙΙ TAΞΙΝΟΜΗΣΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ Σταδιο Ι S. aureus CoNS Αερόβια G-β Στρεπτόκοκκοι Στάδιο ΙΙ CoNS Μικρόβια δερματικής χλωρίδας S. aureus (Μικρός αριθμός, Λοιμογ. Δύναμη) Σταδιο III CoNS S. aureus Αερόβια Gram (-)

Διαβάστε περισσότερα

Υπερηχογραφία Θώρακα. Χαράλαμπος Μόσχος Πνευμονολόγος

Υπερηχογραφία Θώρακα. Χαράλαμπος Μόσχος Πνευμονολόγος Υπερηχογραφία Θώρακα Χαράλαμπος Μόσχος Πνευμονολόγος 2η Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική Κλινική, Νοσοκομείο «Αττικόν» Πλευρές Αέρας Υπερηχογραφία Θώρακα Αρχές-Ιδιαιτερότητες Αναπνευστικές κινήσεις Ο φυσιολογικός

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ Α Μέρος Παθογένεια Συμπτώματα - Διάγνωση Λ.Β. Αθανασίου ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ Καλοήθης υπερπλασία Οξεία και χρόνια προστατίτιδα Αποστήματα του προστάτη Μεταπλασία

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκοµειακή Οµάδα Επειγόντων: Όθων Φραϊδάκης Αναισθησιολόγος ΤΕΠ Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ηρακλείου

Νοσοκοµειακή Οµάδα Επειγόντων: Όθων Φραϊδάκης Αναισθησιολόγος ΤΕΠ Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ηρακλείου Νοσοκοµειακή Οµάδα Επειγόντων: Είναι µια λύση; Όθων Φραϊδάκης Αναισθησιολόγος ΤΕΠ Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ηρακλείου Νοσοκοµειακή Οµάδα Επειγόντων η ανάγκη ΚΑΡΠΑ-Οµάδα αναζωογόνησης επιβίωση ενδονοσοκοµειακά

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση ατόμων με ΣΔ στο Οδοντιατρείο. Κυπαρίσση Καρατζίδου ΓΝΘ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»

Αντιμετώπιση ατόμων με ΣΔ στο Οδοντιατρείο. Κυπαρίσση Καρατζίδου ΓΝΘ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» Αντιμετώπιση ατόμων με ΣΔ στο Οδοντιατρείο Κυπαρίσση Καρατζίδου ΓΝΘ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» Κριτήρια για τη διάγνωση του ΣΔ (ADA, 2008) Αιτιολογική ταξινόμηση ΣΔ (ADA) Επιπολασμός ΣΔ: 2000 2030 ΣΔ στην Ελλάδα ΣΔ

Διαβάστε περισσότερα

Φλεγμονώδης Νόσος της Πυέλου (PID) Δρ. Aικατερίνη Μασγάλα Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος Ορισμός PID (Pelvic Inflammatory Disease) Οξεία λοίμωξη των δομών του έσω γεννητικού συστήματος (μήτρα, σάλπιγγες, ωοθήκες)

Διαβάστε περισσότερα

Temporomandibular Dysfunction: Considerations in the Surgical- Orthodontic Patient M. Tucker, W. Proffit. Παρουσίαση Αργυρώ Κεχαγιά

Temporomandibular Dysfunction: Considerations in the Surgical- Orthodontic Patient M. Tucker, W. Proffit. Παρουσίαση Αργυρώ Κεχαγιά Temporomandibular Dysfunction: Considerations in the Surgical- Orthodontic Patient M. Tucker, W. Proffit Παρουσίαση Αργυρώ Κεχαγιά Σκοπός Να μελετήσει τη σχέση ανάμεσα στις συγκλεισιακές ανωμαλίες & στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΓΑΣΤΡΟΔΩΔΕΚΑΔΑΚΤΥΛΙΚΟΥ ΕΛΚΟΥΣ ΣΕ ΥΨΗΛΟΥ ΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΥΠΕΡΗΛΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ.

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΓΑΣΤΡΟΔΩΔΕΚΑΔΑΚΤΥΛΙΚΟΥ ΕΛΚΟΥΣ ΣΕ ΥΨΗΛΟΥ ΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΥΠΕΡΗΛΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ. Νικολέτα Στόγια, Μάριος Φερφέλης, Γ.Ν. Αθηνών, "ΕΛΠΙΣ", Β Χειρουργική Κλινική Εισαγωγή Παρά την σημαντικότατη μείωση της γαστρικής χειρουργικής την τελευταία 20ετία, λόγω της ευρείας χρήσης των νεότερων

Διαβάστε περισσότερα

Το γόνατο ως στόχος ρευματικών νοσημάτων

Το γόνατο ως στόχος ρευματικών νοσημάτων Το γόνατο ως στόχος ρευματικών νοσημάτων Χ. Μ. ΜουτσόπουΛος Αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών α ρευματικά νοσήματα είναι ασθένειες που προσβάλλουν

Διαβάστε περισσότερα

Χειρουργική αντιμετώπιση μη μικροκυτταρικού Ca πνεύμονα. Μαδέσης Αθανάσιος Επιμελητής Α Καρδιοθωρακοχειρουργικής

Χειρουργική αντιμετώπιση μη μικροκυτταρικού Ca πνεύμονα. Μαδέσης Αθανάσιος Επιμελητής Α Καρδιοθωρακοχειρουργικής Χειρουργική αντιμετώπιση μη μικροκυτταρικού Ca πνεύμονα Μαδέσης Αθανάσιος Επιμελητής Α Καρδιοθωρακοχειρουργικής Κλινικής Γ.Ν.Ν.Γ.Παπανικολάου Καρκίνος Πνεύμονα Πρώτη αιτία θανάτου από καρκίνο στις ΗΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

µόλις το 0,01% όλων των κύστεων της στοµατικής κοιλότητας. Οι περισσότερες εντοπίζονται

µόλις το 0,01% όλων των κύστεων της στοµατικής κοιλότητας. Οι περισσότερες εντοπίζονται ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2009,66(3): 90-96 ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΡΜΟΕΙ ΗΣ ΚΥΣΤΗ Ε ΑΦΟΥΣ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ. Ν. ΚΟΛΟΜΒΟΣ*, Χ. ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ** Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ο ι δερµοειδείς

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: "ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΦΘΑΛΜΩΝ: Επιπεφυκίτιδα και Βλεφαριτιδα "

ΘΕΜΑ: ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΦΘΑΛΜΩΝ: Επιπεφυκίτιδα και Βλεφαριτιδα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ II ( ΙΔΡΥΜΑΤΑ ) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: κ. ΚΥΠΑΡΙΣΗ ΘΕΜΑ: "ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΦΘΑΛΜΩΝ: Επιπεφυκίτιδα και Βλεφαριτιδα " ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αιµορραγία. Η αιµορραγία αυτή προέρχεται από τη διατοµή µιας φλέβας και

Αιµορραγία. Η αιµορραγία αυτή προέρχεται από τη διατοµή µιας φλέβας και Καθηγητής ρ. Λάζαρος Ι. Τσούσκας ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Θεσσαλονίκη 2003: 55-62 Αιµορραγία Στο κυκλοφορικό σύστηµα του ενήλικα ανθρώπου υπάρχουν έξι λίτρα περίπου αίµατος, το οποίο µεταφέρει στα κύτταρα των ιστών

Διαβάστε περισσότερα

Όταν χρειάζεται ρύθμιση της ποσότητας των χορηγούμενων υγρών του ασθενή. Όταν θέλουμε να προλάβουμε την υπερφόρτωση του κυκλοφορικού συστήματος

Όταν χρειάζεται ρύθμιση της ποσότητας των χορηγούμενων υγρών του ασθενή. Όταν θέλουμε να προλάβουμε την υπερφόρτωση του κυκλοφορικού συστήματος Ερωτήσεις Αξιολόγησης Εργαστηριακού Μαθήματος Θέμα: «Κεντρική Φλεβική Πίεση» 1. Τι είναι η Κεντρική Φλεβική Πίεση (ΚΦΠ); Είναι η υδροστατική πίεση των μεγάλων φλεβών που είναι πλησιέστερα στην καρδιά,

Διαβάστε περισσότερα

Λιλλής Θ 1, Ζιάκας Α 2, Κοσκινάς Κ 2, Τσίρλης Α 1, Γιαννόγλου Γ 2

Λιλλής Θ 1, Ζιάκας Α 2, Κοσκινάς Κ 2, Τσίρλης Α 1, Γιαννόγλου Γ 2 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Λιλλής Θ 1, Ζιάκας Α 2, Κοσκινάς Κ 2, Τσίρλης Α 1, Γιαννόγλου Γ 2 1 Εργαστήριο Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής, Χειρουργικής Εμφυτευματολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Λουκία Βασιλείου 2010646298 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΜΦΡΑΞΗ ΤΩΝ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ

ΣΥΜΒΑΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΜΦΡΑΞΗ ΤΩΝ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ. 10 ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ 5 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΥΜΒΑΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΜΦΡΑΞΗ ΤΩΝ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ Σκοπός του Σεμιναρίου: Είναι να γνωρίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΡΗΞΗ ΔΙΚΕΦΑΛΟΥ ΤΕΝΟΝΤΑ ΑΓΚΩΝΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Δρ Λ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, Χειρούργος ορθοπαιδικός Αρεταίειο νοσοκομείο, Κύπρος

ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΡΗΞΗ ΔΙΚΕΦΑΛΟΥ ΤΕΝΟΝΤΑ ΑΓΚΩΝΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Δρ Λ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, Χειρούργος ορθοπαιδικός Αρεταίειο νοσοκομείο, Κύπρος ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΡΗΞΗ ΔΙΚΕΦΑΛΟΥ ΤΕΝΟΝΤΑ ΑΓΚΩΝΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Δρ Λ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, Χειρούργος ορθοπαιδικός Αρεταίειο νοσοκομείο, Κύπρος Ρήξη του δικεφάλου τένοντα στον αγκώνα συμβαίνει τις περισσότερες φορές,

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΜΕΡΑ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΜΕΡΑ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΜΕΡΑ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 TI ENNOOYME ΛΕΓΟΝΤΑΣ «ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ» Ο όρος «ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ» περιλαμβάνει μια ομάδα μυοσκελετικών παθήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Dr. X. Baraliakos Rheumazentrum Ruhrgebiet Herne Ruhr-University Bochum Germany. 23-26 Ιουνίου 2011

Dr. X. Baraliakos Rheumazentrum Ruhrgebiet Herne Ruhr-University Bochum Germany. 23-26 Ιουνίου 2011 Ο ρευµατολόγος και η χρήση του µαγνητικού συντονισµού στην πρώιµη διάγνωση των σπονδυλαρθιτίδων και στην παρακολούθηση της αποτελεσµατικότητας της θεραπείας 23-26 Ιουνίου 2011 Dr. X. Baraliakos Rheumazentrum

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση Καταστάσεων Ανάγκης στο Οδοντιατρείο III. Λιποθυμία-Διαβητικό κώμα-καρδιολογικά Προβλήματα.

Αντιμετώπιση Καταστάσεων Ανάγκης στο Οδοντιατρείο III. Λιποθυμία-Διαβητικό κώμα-καρδιολογικά Προβλήματα. Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής 2(3): 122-128, 2001. 2001 Ελληνικής Εταιρείας Στοματογναθοπροσωπικής Χειρουργικής ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Αντιμετώπιση Καταστάσεων Ανάγκης

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρογενής παρεκτόπιση έγκλειστου κάτω τρίτου γοµφίου. Παρουσίαση περίπτωσης. Iatrogenic displacement of impacted third molar.

Ιατρογενής παρεκτόπιση έγκλειστου κάτω τρίτου γοµφίου. Παρουσίαση περίπτωσης. Iatrogenic displacement of impacted third molar. Αρχεία Ελληνικής Στοµατικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής (2013) 2, 107-112 Hellenic Archives of Oral & Maxillofacial Surgery (2013) 2, 107-112 107 Ιατρογενής παρεκτόπιση έγκλειστου κάτω τρίτου γοµφίου.

Διαβάστε περισσότερα

Αορτίτις Απεικόνιση. Φοινίτσης Στέφανος

Αορτίτις Απεικόνιση. Φοινίτσης Στέφανος Στέφανος Φοινίτσης - Αορτίτις Απεικόνιση 31 Αορτίτις Απεικόνιση. Φοινίτσης Στέφανος Λέκτορας Α.Π.Θ. Η αορτίτιδα ορίζεται ως φλεγμονή του τοιχώματος της αορτής. Αιτιολογικά ταξινομείται σε δύο μεγάλες ομάδες:

Διαβάστε περισσότερα

Deep neck abscesses of odontogenic origin and multiple organ failure. A case report and review of the literature

Deep neck abscesses of odontogenic origin and multiple organ failure. A case report and review of the literature Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής (2014) 3, 121-132 Hellenic Archives of Oral & Maxillofacial Surgery (2014) 3, 121-132 121 Αποστήματα τραχήλου οδοντογενούς προέλευσης και πολυοργανική

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΠΌ ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΟΥΣ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΠΌ ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΟΥΣ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΠΌ ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΟΥΣ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ & ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΛΑΜΙΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2005 Η σύγχρονη ιατρική και βιοτεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Τι θεωρείται «παθολογικό» στον ύπνο στα παιδιά

Τι θεωρείται «παθολογικό» στον ύπνο στα παιδιά Τι θεωρείται «παθολογικό» στον ύπνο στα παιδιά What is "abnormal" in pediatric sleep? Συγγραφέας : Leila Kheiradish- Gozal MD Κέντρο :Department of Pediatrics and Comer Children's Hospital, Pritzker School

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΟΣΤΩΝ & ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΟΣΤΩΝ & ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΟΣΤΩΝ & ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ Μαρία Οικονόμου Μικροβιολογικό Εργαστήριο Γ.Ν. «Ασκληπιείο Βούλας» ΣΗΠΤΙΚΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ Χαρακτηρίζεται από την ανάπτυξη πύου μέσα σε μία άρθρωση, ύστερα από την εγκατάσταση σ αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ. Πρόληψη: Το κλειδί για την στοματική υγεία

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ. Πρόληψη: Το κλειδί για την στοματική υγεία ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ Πρόληψη: Το κλειδί για την στοματική υγεία Η πρώτη επίσκεψη στον οδοντίατρο, συνήθως αποτελεί μια δυσάρεστη δοκιμασία για το παιδί. Και αυτό γιατί, ακόμη και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΠΥΕΛΟΝΕΦΡΙΤΙΔΑ

ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΠΥΕΛΟΝΕΦΡΙΤΙΔΑ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΟΥΡΟΠΟΙΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΠΥΕΛΟΝΕΦΡΙΤΙΔΑ - ΚΥΣΤΙΤΙΔΑ - ΠΡΟΣΤΑΤΙΤΙΔΑ - ΟΥΡΗΘΡΙΤΙΔΑ - ΒΑΛΑΝΟΠΟΣΘΙΤΙΔΑ - ΟΡΧΕΟΕΠΙΔΙΔΥΜΙΤΙΔΑ ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΙΣ Οι ουρολοιμώξεις διακρίνονται σε λοιμώξεις του ανωτέρου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΝΟΣΟΥ

ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΝΟΣΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚAΡKINOY ΠΝΕΥΜΟΝΑ 15 Μαρτίου 2014 Ιωάννης Χ. Γκιόζος Πνευµονολόγος MD,FCCP Επ.Συνεργάτης Πανεπιστηµίου Αθηνών Ογκολογική Μονάδα Γ ΠΠ ΓΝΝΘΑ Η Σωτηρία ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π οφύλαξη ξ ε ν ε δ ν οκα κ ρδίτι τ δα δ ς

Π οφύλαξη ξ ε ν ε δ ν οκα κ ρδίτι τ δα δ ς Προφύλαξη ενδοκαρδίτιδας Ι. Γερµανάκης ΕΝ Ο-ΚΑΡ ΙΤΙ Α ΕΝDO-CARDITIS η ενεργός ενδοκαρδιακή φλεγµονή έχει θνητότητα 1 στις 5 περιπτώσεις καταστρέφει ενεργητικά τις δοµές του καρδιαγγειακού συστήµατος.....απαιτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 5 Ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ 5 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 5 Ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ 5 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 5 Ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ 5 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΤΙΟΣ 2012. Η ενδιαφέρουσα περίπτωση του μήνα Α Κ Τ Ι Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Β Ο Ρ Ε Ι Ο Υ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ

ΜΑΡΤΙΟΣ 2012. Η ενδιαφέρουσα περίπτωση του μήνα Α Κ Τ Ι Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Β Ο Ρ Ε Ι Ο Υ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ Η ενδιαφέρουσα περίπτωση του μήνα ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 Α Κ Τ Ι Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Β Ο Ρ Ε Ι Ο Υ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ Άντρας, 56 ετών, μετά από πρωτοεμφανιζόμενα και -μέσα σε λίγες ώρεςεπαναλαμβανόμενα επεισόδια

Διαβάστε περισσότερα

Οξεία επιγλωττίτιδα σε ενήλικες: Περιγραφή τεσσάρων περιστατικών.

Οξεία επιγλωττίτιδα σε ενήλικες: Περιγραφή τεσσάρων περιστατικών. Otorhinolaryngologia - Head and Neck Surgery Issue 40, April - May - June 2010, pages 40-44 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΑΡΘΡΟ Οξεία επιγλωττίτιδα σε ενήλικες: Περιγραφή τεσσάρων περιστατικών. ΙΚ. Αλεξόπουλος 1, Γ. Πελτέκης

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδροµο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Femoroacetabular Impingement Syndrome (FAI)

Σύνδροµο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Femoroacetabular Impingement Syndrome (FAI) Σύνδροµο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Femoroacetabular Impingement Syndrome (FAI) Τι είναι το σύνδροµο µηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης; Φυσιολογικά, η κεφαλή του ισχίου δεν προσκρούει στο χείλος της κοτύλης κατά

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης

Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης Παθολόγος Αξιολόγηση βαρύτητας περιστατικού - Από την βαρύτητα των κλινικών σημείων (αναπνευστική συχνότητα >35, ταχυκαρδία,

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη επίσκεψη του παιδιού στον οδοντίατρο: Πότε και Γιατί; Οι συνέπειες της μη θεραπείας των νεογιλών δοντιών.

Η πρώτη επίσκεψη του παιδιού στον οδοντίατρο: Πότε και Γιατί; Οι συνέπειες της μη θεραπείας των νεογιλών δοντιών. Η πρώτη επίσκεψη του παιδιού στον οδοντίατρο: Πότε και Γιατί; Είναι πολύ γνωστό και εμπεριστατωμένο με ερευνητικά στοιχεία και κλινικές παρατηρήσεις ότι η τερηδόνα των δοντιών μπορεί να ξεκινήσει τόσο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΨΕΥ ΟΚΥΣΤΗ ΠΝΕΥΜΟΝΑ

ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΨΕΥ ΟΚΥΣΤΗ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΨΕΥ ΟΚΥΣΤΗ ΠΝΕΥΜΟΝΑ Παρουσίαση περιστατικού Ονόµατα: Α.Γιακαµόζης, Β.Βουτσάς, Θ.Λαζαρίδης,, Β.Ράντου, Π.Κοντού, Α.Ιωαννίδου, Ι Φρανσές, Μ.Μπιτζάνη ΑΜΕΘ Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδρομο άπνοιας και διαβήτης

Σύνδρομο άπνοιας και διαβήτης Σύνδρομο άπνοιας και διαβήτης Νίκη Κατσίκη, Μαρία Ρογκώτη, Ιωσήφ Πετρίδης Διαβητολογικό Ιατρείο, Α Παθολογική Κλινική Νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος Θεσσαλονίκη Σύνδρομο άπνοιας ύπνου (ΣΑΥ) Είναι μια διαταραχή

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΝΟΣΟΣ PAGET ΑΙΔΟΙΟΥ

Α ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΝΟΣΟΣ PAGET ΑΙΔΟΙΟΥ Α ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΝΟΣΟΣ PAGET ΑΙΔΟΙΟΥ Κουτρούµπα Ι, Χαϊδόπουλος Δ, Θωµάκος Ν, Σωτηροπούλου Μ, Καθοπούλης Ν, Βλάχος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Γεωργία Χαραλάµπους Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

Μη ειδική διάμεση πνευμονία Non specific interstitial pneumonia (NSIP) Σπύρος Α Παπίρης

Μη ειδική διάμεση πνευμονία Non specific interstitial pneumonia (NSIP) Σπύρος Α Παπίρης Μη ειδική διάμεση πνευμονία Non specific interstitial pneumonia (NSIP) Σπύρος Α Παπίρης Μαθήματα Πνευμονολογίας-Αθήνα Μάρτιος 2006 NSIP Κατάταξη των διάμεσων παρεγχυματικών νοσημάτων πνεύμονα Διάχυτα Παρεγχυματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ. Ιωάννης Βακαλόπουλος Χειρουργός Ουρολόγος Λέκτορας Αριστοτελείου Παν/µιου Θεσσαλονίκης

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ. Ιωάννης Βακαλόπουλος Χειρουργός Ουρολόγος Λέκτορας Αριστοτελείου Παν/µιου Θεσσαλονίκης ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ Ιωάννης Βακαλόπουλος Χειρουργός Ουρολόγος Λέκτορας Αριστοτελείου Παν/µιου Θεσσαλονίκης Καρκίνος Προστάτη Ο συχνότερος καρκίνος στον άνδρα Ηλικία > 65, αλλά εµφανίζεται και σε νεώτερους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13-9 -2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13-9 -2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13-9 -2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Αριθμ. Πρωτ. Y7α/Γ.Π οικ.85787 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ Δ/νση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Σεξουαλικά µεταδιδόµενα νοσήµατα και AIDS στους εφήβους. Χαράλαµπος Ανταχόπουλος 3 η Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ

Σεξουαλικά µεταδιδόµενα νοσήµατα και AIDS στους εφήβους. Χαράλαµπος Ανταχόπουλος 3 η Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ Σεξουαλικά µεταδιδόµενα νοσήµατα και AIDS στους εφήβους Χαράλαµπος Ανταχόπουλος 3 η Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ Εφηβική ηλικία και σεξουαλικά µεταδιδόµενα νοσήµατα (STDs) Έναρξη σεξουαλικής ζωής Έλλειψη προφυλάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Επιλεγόµενο µάθηµα «Εισαγωγή στην Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας και τη Γενική Ιατρική»

Επιλεγόµενο µάθηµα «Εισαγωγή στην Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας και τη Γενική Ιατρική» Προαγωγή της Υγείας - Βαθµίδες Πρόληψης Στις "αναπτυγµένες" κοινωνίες οι κύριες αιτίες νοσηρότητας και θνησιµότητας είναι τα χρόνια νοσήµατα. Τα νοσήµατα αυτά είναι αποτέλεσµα µακρόχρονης έκθεσης του οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα