Κλινική µελέτη σύγκρισης των λαρυγγοσκοπικών εικόνων που προκύπτουν µε τη χρήση video laryngoscope ή συµβατικού λαρυγγοσκόπιου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κλινική µελέτη σύγκρισης των λαρυγγοσκοπικών εικόνων που προκύπτουν µε τη χρήση video laryngoscope ή συµβατικού λαρυγγοσκόπιου"

Transcript

1 67 Κλινική µελέτη σύγκρισης των λαρυγγοσκοπικών εικόνων που προκύπτουν µε τη χρήση video laryngoscope ή συµβατικού λαρυγγοσκόπιου 1 Αµανίτη Α, 2 Χατζηϊωακειµίδης Χ, 2 Ιορδανίδου Σ, 2 Παπαλέξη Ε, 2 Ντόνας Γ, 3 Πουρζιτάκη Χ, 2 Κωνσταντινίδης, 2 Γοργίας Ν ABSTRACT Clinical study of conventional or video-laryngoscope use. A comparison of the laryngoscopy views Amaniti A, Chatziioakimidis Ch, Iordanidou S, Papalexi E, Ntonas G, Pourzitaki Ch, Konstantinidis D, Gorgias N The aim of our study was to compare video laryngoscopy and direct laryngoscopy views, and the resultant intubation conditions as well, provided by video or conventional laryngoscope respectively, in patients receiving general anaesthesia for elective surgery. One hundred patients, with no expected difficult airway, were randomly allocated to undergo tracheal intubation with the Macintosh video laryngoscope or a conventional Macintosh laryngoscope. All of them underwent an initial direct laryngoscopy, which was scored according to the Cormack and Lehane grading system, under general anesthesia and muscle relaxation. Then intubation was performed by another anaesthesiologist, using the Macintosh video laryngoscope or the conventional Macintosh laryngoscope, who gave a second laryngoscopy score as well. The difference in scores between video and direct laryngoscopy views, in patients undergoing intubation with the video laryngoscope was our primary outcome comparison. Comparison of times to intubate and lower oxygen saturation values between the two groups was also performed. Data were analyzed using McNemar, Pearson, Kendal, chi-square and t-test. Significantly lower scores were recorded for Video laryngoscopy views in 38% of patients, evaluated with both laryngoscopy techniques (p<0,001). However, mean time to intubate with the video laryngoscope was significantly prolonged (p<0,001), as it took an additional 10 sec for intubation.. 1 Παν ΓΝΘ ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη 2 ΓΝΘ «ΑΓΙΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ», Θεσσαλονίκη 3 ΓΝΝ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ», Βόλος Η δύσκολη τραχειακή διασωλήνωση ευθύνεται για σηµαντικό µέρος της αµιγώς αναισθησιολογικής προέλευσης νοσηρότητας και θνητότητας[1]. Η αναµενόµενη συχνότητα εµφάνισης του προβλήµατος ανέρχεται σε ποσοστό 1-2% του ενηλίκου γενικού πληθυσµού και κατά κανόνα σχετίζεται µε άµεσες λαρυγγοσκοπικές εικόνες υψηλού βαθµού δυσκολίας[2,3]. Αποσκοπώντας στην βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και της ασφάλειας κατά τη διαχείριση του δύσκολου αεραγωγού, έχουν αναπτυχθεί την τελευταία 8ετία διάφορα συστήµατα που συνδυάζουν τη χρήση της video τεχνολογίας µε λαρυγγοσκοπικές λεπίδες συµβατικού ή ειδικού σχεδιασµού[4,5,6,7]. Η αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας των συγκεκριµένων συστηµάτων σε κλινικές συνθήκες είναι ιδιαίτερα σηµαντική προκειµένου να διαµορφωθούν οι συστάσεις για το εύρος χρήσης τους.

2 68 Τo Macintosh video laryngoscope (MVL) είναι ένα από τα παραπάνω συστήµατα[4]. Αποτελείται από µία συµβατική λαρυγγοσκοπική λαβή που έχει υποστεί κατάλληλη τροποποίηση για να περιέχει µία µικρών διαστάσεων έγχρωµη video camera. Μικρού µήκους δεµάτιο ινών (όρασης/φωτισµού) εγκαταλείπει τη λαβή και δια µέσου αγωγού σωλήνα καταλήγει 40mm πριν το άκρο λεπίδας Macintosh. εµάτιο ινών φωτισµού και καλώδιο τηλεοπτικής σύνδεσης εγκαταλείπουν το άλλο άκρο της λαβής και συνδέονται αντίστοιχα µε φωτεινή πηγή και µονάδα ελέγχου της κάµερας. Η τελευταία, µε επεξεργασία του ψηφιακού σήµατος, µεγεθύνει την εικόνα. Το σύστηµα µπορεί να χρησι- µοποιηθεί µε λεπίδες διαφορετικών µεγεθών, η δε λαβή να αποστειρωθεί µε εµβάπτιση σε υγρά διαλύµατα ή σε κλίβανο αερίου. Σκοπός της µελέτης µας ήταν η σύγκριση των έµµεσων και άµεσων λαρυγγοσκοπικών εικόνων, που θα προέκυπταν αντίστοιχα µε τη χρήση του MVL και της λαρυγγοσκόπησης µε συµβατικό Macintosh λαρυγγοσκόπιο (ΣΜΛ), καθώς και των συνθηκών διασωλήνωσης, σε ασθενείς στους οποίους επρόκειτο να χορηγηθεί γενική αναισθησία. Υλικό - Μέθοδος Στη µελέτη συµµετείχαν 100 ασθενείς στους οποίους θα χορηγούνταν γενική αναισθησία µε στοµατοτραχειακή διασωλήνωση, προκειµένου να υποβληθούν σε προγραµµατισµένη χειρουργική επέµβαση. Κριτήρια αποκλεισµού των ασθενών ήταν η ηλικία κάτω των 18 ετών, η κατάταξη κατά ASA πάνω από κλάση ΙΙΙ και η παρουσία ιστορικού ή κριτηρίων δύσκολου αεραγωγού, κινδύνου εισρόφησης και παθολογίας ή κάκωσης στην αυχενική µοίρα της σπονδυλικής στήλης. Τα θέµατα αποδοχής του πρωτοκόλλου από το επιστηµονικό συµβούλιο του Νοσοκοµείου και έγγραφης συγκατάθεσης των ασθενών παραλήφθηκαν, κατ' αναλογία των εφαρµοζοµένων σε πρόσφατες παρεµφερείς µελέτες, δεδοµένου ότι η κλινική εκτίµηση που επρόκειτο να πραγµατοποιηθεί θα χρησιµοποιούσε ένα σύστηµα εφοδιασµένο µε πιστοποιητικό σήµανσης CE στα πλαίσια µίας σταθερά εφαρµοζόµενης τεχνικής. Προεγχειρητικά, έγινε καταγραφή των δηµογραφικών χαρακτηριστικών και των παραµέτρων του αεραγωγού στο σύνολο του πληθυσµού που µελετήθηκε. Οι ασθενείς κατανε- µήθηκαν τυχαία σε δύο οµάδες προκειµένου να διασωληνωθούν µε συµβατικό Macintosh λαρυγγοσκόπιο (οµάδα ΣΜΛ) ή Macintosh video laryngoscope (οµάδα MVL). Η εισαγωγή στην αναισθησία έγινε µε σταθερό αναισθητικό σχήµα και µέχρι την πλήρη εγκατάσταση του νευροµυϊκού αποκλεισµού, που διαπιστώθηκε µε την απουσία απαντήσεων κατά τη διέγερση του ωλενίου νεύρου (DBS 3,3, Innervator 272, Fisher & Paykel), εφαρµόστηκε αερισµός µε ασκό και µάσκα µε 100% οξυγόνο[8]. Αρχικά, προσδιορίστηκε σε όλους τους ασθενείς ο βαθ- µός δυσκολίας της λαρυγγοσκοπικής εικόνας κατά την κλίµακα Cormack-Lehane (C-L) ΣMΛ, επιλέγοντας τη χρήση λεπίδας µεγέθους 3 και 4 σε ασθενείς µε σωµατικό ύψος µικρότερο ή µεγαλύτερο των 175 cm αντίστοιχα[9]. Ακολούθησε πάλι σύντοµη περίοδος αερισµού θετικής πίεσης µε 100% οξυγόνο και στη συνέχεια οι ασθενείς διασωληνώθηκαν µε άµεση λαρυγγοσκόπηση (οµάδα ΣΜΛ, Ν=50) ή µε έµµεση λαρυγγοσκόπηση (οµάδα MVL, Ν=50), βάσει κατανοµής µε τη χρήση πίνακα τυχαίων αριθµών, από άλλο αναισθησιολόγο που αξιολόγησε εκ νέου τη διαβάθµιση της λαρυγγοσκοπικής δυσκολίας. Σε όλες τις λαρυγγοσκοπήσεις, που πραγµατοποιήθηκαν σε θέση όσφρησης του πρωινού αέρα, αξιολογήθηκαν οι άριστες λαρυγγοσκοπικές εικόνες που επιτυγχάνονταν µε εξωτερικούς λαρυγγικούς χειρισµούς, η φύση των οποίων δεν ήταν τυποποιηµένη. Για τη διασωλήνωση της τραχείας χρησιµοποιήθηκαν τραχειοσωλήνες εφοδιασµένοι µε αεροθάλαµο, εσωτερικής διαµέτρου mm στις γυναίκες και mm στους άνδρες. Τη χορήγηση των φαρµάκων εισαγωγής ακολούθησε ενδοφλέβια έγχυση προποφόλης, µε ρυθµό που τιτλοποιούνταν ανάλογα µε τις αιµοδυναµικές παραµέτρους των ασθενών, µεχρι να ολοκληρωθούν οι χειρισµοί λαρυγγοσκόπησης και διασωλήνωσης.

3 69 Πίνακας 1 ηµογραφικά στοιχεία και χαρακτηριστικά αεραγωγού ασθενών. Οµάδα ΣΜΛ (Ν=50) Οµάδα MVL (Ν=50) Φύλλο (Α/Θ) 31/19 28/22 Ηλικία, έτη [ M.Τ (εύρος)] 50 (20-71) 52 (21-74) Ύψος, cm ( M.Τ. ± T.A.) 172 ±12 169±11 Βάρος, kg (M.Τ. ± T.A.) 74±19 71±16 ASA (I/II/III) 19/25/6 20/23/7 Mallampati (1/2/3/4) 25/18/7/0 24/20/6/0 Θυρεογναθική απόσταση, cm M.Τ. ± T.A.) 9,5(1,1) 9,2(1.0) Άνοιγµα στόµατος, cm (M.Τ. ± T.A.) 5,7±0,7 5,5±0,8 Κατηγορία C-L 1 ης άµεσης λαρυγγοσκόπισης (1/2/3/4) 31/12/7/0 29/13/8/0 Πίνακας 2 Αξιολόγηση βαθµού δυσκολίας (κλίµακα C-L) άµεσων και έµµεσων λαρυγγοσκοπικών εικόνων στην οµάδα MVL. Λαρυγγοσκόπιση µε ΣΜΛ (C-L) Λαρυγγοσκόπιση µε MVL (C-L) Σ * ** 4** Σ (Σ=σύνολο, * p<0.01, ** p<0,05 Βασικός στόχος της µελέτης ήταν να συγκριθούν οι βαθµοί δυσκολίας µεταξύ άµεσων και έµµεσων λαρυγγοσκοπικών εικόνων, οι οποίες καταγράφηκαν στους ασθενείς της οµάδας που χρησιµοποιήθηκε το MVL. Επιπροσθέτως, µεταξύ των δύο οµάδων συγκρίθηκαν οι χρόνοι διασωλήνωσης των ασθενών καθώς και οι κατώτερες τιµές κορεσµού του αρτηριακού αίµατος σε οξυγόνο (SpO 2 ) που καταγράφηκαν σ' αυτούς, στη διάρκεια της διαδικασίας. Ο χρόνος διασωλήνωσης σε κάθε περιστατικό προσδιορίστηκε από την εισαγωγή του λαρυγγοσκοπίου στο στόµα του ασθενή µέχρι την καπνογραφική ανίχνευση τελοεκπνευστικού CO 2, ενώ κατώτερη τιµή SpO 2 ήταν η ελάχιστη τιµή της παραµέτρου στη διάρκεια της λαρυγγοσκόπισης και διασωλήνωσης και πριν την έναρξη του µηχανικού αερισµού. Ακόµη καταγράφηκαν οι προσπάθειες διασωλήνωσης σε κάθε ασθενή και των δύο οµάδων. Μία προσπάθεια διασωλήνωσης προσµετρούνταν είτε µετά την επιτυχή προώθηση του τραχειοσωλήνα στην τραχεία του ασθενή είτε µετά την αφαίρεσή του από το στόµα του ασθενή για οποιονδήποτε λόγο, όπως την εισαγωγή µεταλλικού οδηγού ή τη χρήση ελαστικού κηρίου. Για τη στατιστική ανάλυση των αποτελεσµάτων χρησιµοποιήθηκε το λογισµικό πακέτο SPSS 16.0 for Windows. Για τη σύγκριση των άµεσων και έµµεσων λαρυγγοσκοπικών εικόνων που ελήφθησαν για την οµάδα MVL χρησιµοποιήθηκαν οι δοκιµασίες McNemar for paired test, Pearson και Kendal. Η σύγκριση των χρόνων διασωλήνωσης καθώς και των τιµών SpO 2 έγινε µε τη δοκιµασία t-test for independent samples. Τα δηµογραφικά στοιχεία µεταξύ των δύο οµάδων εκτιµήθηκαν µε τις δοκιµασίες chi-square και t-test for independent values. Το επίπεδο της στατιστικής σηµαντικότητας ορίστηκε στο p<0.05. Αποτελέσµατα Τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά και οι παρά- µετροι του αεραγωγού των ασθενών παρουσιάζονται στον πίνακα 1. Η στατιστική ανάλυση

4 70 δεν κατέδειξε σηµαντικές διαφορές µεταξύ των δύο οµάδων. Εικόνα 1. Λαρυγγοσκοπική εικόνα, όπως διακρίνεται µε τη χρήση του MVL. Στο συγκεκριµένο περιστατικό, η λαρυγγοσκοπική εικόνα βελτιώθηκε από C-L = 3 µε τη χρήση του ΣΜΛ, σε C-L=2 µε τη χρήση του MVL. Εικόνα 3. Λαρυγγοσκοπική εικόνα, όπως διακρίνεται µε τη χρήση του MVL. Στο συγκεκριµένο περιστατικό, η λαρυγγοσκοπική εικόνα βελτιώθηκε από C-L = 3 µε τη χρήση του ΣΜΛ, σε C-L=1 µε τη χρήση του MVL. Εικόνα 2. Λαρυγγοσκοπική εικόνα, όπως διακρίνεται µε τη χρήση του MVL. Στο συγκεκριµένο περιστατικό, η λαρυγγοσκοπική εικόνα βελτιώθηκε από C-L = 3 µε τη χρήση του ΣΜΛ, σε C-L=2 µε τη χρήση του MVL. Εικόνα 4. Λαρυγγοσκοπική εικόνα, µετά τη διασωλήνωση της τραχείας, όπως διακρίνεται µε τη χρήση του MVL. Στην οµάδα που χρησιµοποιήθηκε αποκλειστικά το ΣΜΛ οι βαθµοί δυσκολίας των λαρυγγοσκοπικών εικόνων κάθε ασθενή, που προέκυψαν από τις δύο άµεσες λαρυγγοσκοπήσεις συνέπιπταν σχεδόν απόλυτα. ιαφορά µεταξύ των αξιολογήσεων των δύο παρατηρητών, µεγέθους µίας κατηγορίας της κλίµακας C-L, καταγράφηκε µόνο σε δύο περιπτώσεις. Οι αξιολογήσεις της λαρυγγοσκοπικής εικόνας κατά C-L, µεταξύ άµεσης και έµµεσης λαρυγγοσκόπησης των ασθενών στη οµάδα MVL παρουσιάζονται στον πίνακα 2. Οι έµµεσες λαρυγγοσκοπικές εικόνες είχαν σηµαντικά µικρότερο βαθµό δυσκολίας συγκριτικά µε τις άµεσες (p<0,05). Συγκεκριµένα, µε τη χρήση του MVL ο βαθµός λαρυγγοσκοπικής δυσκολίας κατά C-L µειώθηκε από 2 σε 1, σε 12 από τους 13 ασθενείς (p<0,05), ενώ από το σύνολο των 8 ασθενών µε αρχική C-L κατά τη συµβατική λαρυγγοσκόπηση ίση µε 3, µόνο ένας εµφάνισε την ίδια λαρυγγοσκοπική δυσκολία µε τη χρήση του MVL, ενώ στους λοιπούς 7 ο βαθµός δυσκολίας µειώθηκε (p<0.05). Σε κανένα ασθενή ο βαθµός δυσκολίας της έµµε-

5 71 σης λαρυγγοσκοπικής εικόνας δεν ήταν µεγαλύτερος εκείνου που καταγράφηκε για την άµεση λαρυγγοσκοπική εικόνα (Εικόνες 1-3). Η διασωλήνωση ήταν επιτυχής σε όλους τους ασθενείς, αν και απαιτήθηκαν περισσότερες της µίας προσπάθειες σε 6 ασθενείς στην οµάδα MVL και σε 4 ασθενείς στην οµάδα ΣΜΛ (Εικόνα 4). Οι συγκεκριµένοι ασθενείς της οµάδας MVL είχαν διαβάθµιση της έµµεσης λαρυγγοσκοπικής εικόνας της κλίµακας C-L 1 και περιλαµβάνονταν στα πρώτα 14 περιστατικά της οµάδας. Στην οµάδα ΣΜΛ οι ασθενείς στους οποίους χρειάστηκαν περισσότερες της µίας προσπάθεια διασωλήνωσης είχαν βαθµό δυσκολίας της άµεσης λαρυγγοσκοπικής εικόνας κατά C-L 3. Οι χρόνοι διασωλήνωσης στην οµάδα ΣΜΛ ήταν σηµαντικά µικρότεροι εκείνων που καταγράφηκαν στην οµάδα MVL (Μ.T. ± Τ.Α. ίση µε 37,5±13 sec έναντι 47,5±10,7 sec, p<0,001). H µέση τιµή και η τυπική απόκλιση των κατώτερων τιµών SpO 2 των ασθενών των δύο οµάδων, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ήταν 98±1,2 στην οµάδα ΣΜΛ έναντι 98,5±1,1 στην οµάδα MVL, και δεν ήταν στατιστικά σηµαντική. Σε κανένα από τους ασθενείς που µελετήσαµε δεν προκλήθηκαν τραυµατικές επιπλοκές του ανώτερου αεραγωγού, οποιασδήποτε σοβαρότητας, κατά τη διάρκεια της λαρυγγοσκόπησης και της διασωλήνωσης. Συζήτηση Χρησιµοποιώντας το MVL επιτύχαµε έµµεσες λαρυγγοσκοπικές εικόνες µε σηµαντικά µικρότερη διαβάθµιση δυσκολίας κατά την κλίµακα C-L, συγκριτικά µε τις άµεσες λαρυγγοσκοπικές εικόνες του ΣMΛ. Η διασωλήνωση ήταν επιτυχής σε όλους τους ασθενείς, αν και απαιτήθηκαν περισσότερες της µίας προσπάθειες σε 6 περιπτώσεις (12%). Η ανάγκη για περισσότερες προσπάθειες είναι πιθανό να σχετίζεται µε χαµηλή εµπειρία σχετικά µε τη χρήση του MVL, δεδοµένου ότι οι συγκεκριµένοι ασθενείς είχαν έµµεση λαρυγγοσκοπική εικόνα µικρού βαθµού δυσκολίας (C-L=1) και περιλαµβάνονταν στα πρώτα 14 περιστατικά της οµάδας MVL. Ανάλογες µελέτες που αφορούν τα χαρακτηριστικά της διασωλήνωσης µε τη χρήση µη συµβατικών λαρυγγοσκοπίων προσδιορίζουν καµπύλες εκµάθησης της τάξης των περιστατικών περίπου[10,11]. Οι χρόνοι διασωλήνωσης µε το MVL ήταν σηµαντικά µεγαλύτεροι εκείνων που καταγράφηκαν µε τη χρήση του ΣΜΛ, αλλά παραπλήσιοι εκείνων που προσδιορίζονται σε κλινικές µελέτες που αφορούν µη συµβατικά λαρυγγοσκόπια και κυµαίνονται περί τα 40 sec[5,11,12]. Σε προγενέστερη πολυκεντρική κλινική µελέτη µε µεγάλο αριθµό περιστατικών (865 ασθενείς), αναφέρθηκε ήδη η παρατήρηση βελτιωµένων έµµεσων λαρυγγοσκοπικών εικόνων µε το MVL, συγκριτικά µε την άµεση λαρυγγοσκόπηση[13]. Η µελέτη αυτή ωστόσο, επειδή αποσκοπούσε κυρίως σε µία πρώτη προσέγγιση µε το σύστηµα σε κλινικές συνθήκες, δεν είχε τον ενδεδειγµένο σχεδιασµό. Συγκεκριµένα, ο ίδιος παρατηρητής πραγµατοποιούσε αρχικά την άµεση λαρυγγοσκόπηση, χωρίς να βλέπει στην οθόνη του MVL που βρισκόταν µπροστά του και συνέχιζε µε την έµµεση λαρυγγοσκόπηση, µε επακόλουθο η αντικειµενικότητα και η ευαισθησία της παρατήρησης να είναι αµφισβητήσιµες. Για να µην υπάρξει ανάλογο πρόβληµα µε τα ευρήµατά µας το πρωτόκολλο που εφαρµόσαµε είχε τυφλό σχεδιασµό και τις λαρυγγοσκοπικές εικόνες κατέγραψαν δύο ανεξάρτητοι παρατηρητές, ώστε ο δεύτερος να αγνοεί την αξιολόγηση του πρώτου. Ακόµη συγκρίναµε τα χαρακτηριστικά της διασωλήνωσης µε το MVL µε τα αντίστοιχα της διασωλήνωσης µε το ΣΜΛ. Η βελτίωση του βαθµού δυσκολίας των έµµεσων λαρυγγοσκοπικών εικόνων που επιτυγχάνεται µε το MVL, δεδοµένου ότι η λεπίδα του είναι συµβατικού σχεδιασµού, οφείλεται αποκλειστικά στα χαρακτηριστικά της video τεχνολογίας. Συγκεκριµένα η πλησιέστερη θέση του φακού της video camera στην γλωττίδα, συγκριτικά µε τη θέση του οφθαλµού κατά την άµεση λαρυγγοσκόπηση, έχει σαν επακόλουθο την διεύρυνση του οπτικού πεδίου. Επιπλέον στο ευνοϊκό αποτέλεσµα συµβάλλει, σε περιορισµένο βαθµό και η µεγέθυνση της εικόνας της παρατηρούµενης ανατοµικής δοµής.

6 72 Τo ζητούµενo για ένα λαρυγγοσκόπιο είναι να εξασφαλίζει λαρυγγοσκοπική εικόνα αποδεκτού βαθµού δυσκολίας (κατηγορία 2 της κλίµακας C-L) και στη συνέχεια επιτυχή διασωλήνωση της τραχείας[14]. Η αδυναµία απρόσκοπτης επισκόπησης της γλωττίδας (κατηγορία 3 ή 4 της κλίµακας C-L), µε τα συµβατικά άκαµπτα λαρυγγοσκόπια, καταγράφεται σε ποσοστό 1.5 8% των λαρυγγοσκοπήσεων στους ενήλικες και ευτυχώς δεν συνοδεύεται από ανάλογα ποσοστά αποτυχίας διασωλήνωσης[15]. Τα εύκαµπτα ινοπτικά λαρυγγοσκόπια, αξιοποιώντας τις δυνατότητες των οπτικών ινών, όσον αφορά την καλύτερη µεταφορά εικόνας και φωτισµού, λειτουργούν αποδοτικά για την εντόπιση του λάρυγγα και κατόπιν την προώθησή τους στην τραχεία. εδοµένου όµως ότι ουσιαστικά χρησι- µοποιούνται στα πλαίσια µίας ενδοσκοπικής τεχνικής, όχι σπάνια η διασωλήνωση αποτελεί σηµαντική πρόκληση. Όπως ήδη αναφέρθηκε η πιο πρόσφατη εξέλιξη στις συγκεκριµένες συσκευές είναι τα συστήµατα λαρυγγοσκόπησης που ενσωµατώνουν video τεχνολογία υψηλής ανάλυσης σε συµπαγή λαρυγγοσκόπια, µε λεπίδες συµβατικού ή ειδικού σχεδιασµού. Στις δυνατότητές τους περιλαµβάνονται: Η σύγχρονη παρατήρηση από επιβλέποντα αναισθησιολόγο που, χάρη στην εικόνα του monitor, µπορεί να πραγµατοποιεί κατάλληλους εξωτερικούς διορθωτικούς χειρισµούς. Η βελτίωση των λαρυγγοσκοπικών εικόνων στις περιπτώσεις που προβλέπεται δυσκολία στη διασωλήνωση. Η αποθήκευση των λαρυγγοσκοπικών εικόνων για λόγους έρευνας, εκπαίδευσης και κλινικής τεκµηρίωσης. Ο περιορισµένος βαθµός ιστικού τραυµατισµού, ειδικά όταν πρόκειται για video λαρυγγοσκόπιο µε λεπίδα ειδικού σχεδιασµού και χωρίς να υποτιµάται, παρότι αναφέρεται τελευταία, η εκπαίδευση στη διαχείριση του αεραγωγού. Επιπλέον ενδέχεται, λόγω οµοιότητας µε τα συµβατικά λαρυγγοσκόπια, η χρήση τους να παρουσιάζει µικρότερο βαθµό δυσκολίας συγκριτικά µε τα εύκαµπτα και τα άκαµπτα ινοπτικά λαρυγγοσκόπια. Αποµένει να αποδειχθεί κατά πόσο τα διαθέσιµα προς χρήση video λαρυγγοσκόπια εκπληρώνουν τις παραπάνω προσδοκίες. Βάσει των αποτελεσµάτων µας το MVL βελτίωσε το βαθµό δυσκολίας των λαρυγγοσκοπικών εικόνων σε σηµαντικό ποσοστό (38%, 19/50) των ασθενών, η επιλογή των οποίων έγινε µε κριτήρια µη αναµενόµενου δύσκολου αεραγωγού. Ανάλογα ποσοστά βελτιωµένων λαρυγγοσκοπικών εικόνων αναφέρθηκαν και στην πολυκεντρική µελέτη των Kaplan, et al, στην οποία η επιλογή των ασθενών δεν ήταν τυχαιοποιηµένη και σε ορισµένα κέντρα υπήρχε η τάση περίληψης περιστατικών µε αυξηµένη πιθανότητα λαρυγγοσκοπικής δυσκολίας (πχ κατηγορία Mallampati 2 ή 3)[13]. Έτσι προς το παρόν δεν προκύπτουν συµπεράσµατα σχετικά µε τη δυνατότητά του να «βλέπει πέρα από τη γωνία» δηλαδή την αποτελεσµατικότητα του στον δύσκολο αεραγωγό µε εξαίρεση την πρόσφατη αναφορά περιστατικού επιτυχούς διαχείρισης του αεραγωγού ασθενούς µε κακώσεις ΑΜΣΣ, κατάγµατα κάτω γνάθου και θλαστικά τραύµατα γλώσσας[16]. Ακόµη θα επισηµάνουµε την απουσία ανάπτυξης τραυµατισµών του ανώτερου αεραγωγού µε το MVL τόσο στη µελέτη µας όσο και στην περιορισµένη σχετική βιβλιογραφία διότι, εξ αιτίας της αναφοράς τέτοιου είδους επιπλοκών από άλλα video λαρυγγοσκόπια, κυρίως κατά τη διασωλήνωση της τραχείας, έχουν διατυπωθεί προβληµατισµοί σχετικά µε την κλινική χρήση τους [17,18,19]. Συµπέρασµα. Η µελέτη µας κατέγραψε ότι το MVL παρέχει έµµεσες λαρυγγοσκοπικές εικόνες του ιδίου ή βελτιωµένου βαθµού δυσκολίας, κατά την κλί- µακα C-L, σε 31/50 και 19/50 ασθενείς αντίστοιχα συγκριτικά µε το ΣΜΛ. Με τη χρήση του ενδέχεται να απαιτηθούν περισσότερες της µίας προσπάθειες για τη διασωλήνωση, ο χρόνος της οποίας επιµηκύνεται, και τα δύο δε προβλήµατα ενδέχεται να συναρτώνται µε το βαθµό εξοικείωσης µε τη µέθοδο. εδοµένου ότι η επιλογή των ασθενών στη µελέτη µας έγινε µε στόχο των αποκλεισµό περιστατικών αυξηµένης λαρυγγοσκοπικής δυσκολίας, η αποτελεσµατικότητά του MVL στη διαχείριση του δύσκολο αεραγωγού είναι προς διερεύνηση. Βιβλιογραφία 1. Benumof JL. Management of the difficult airway. Anesthesiology 1991; 75:

7 73 2. Cook TM. A new classification of laryngeal view. Anaesthesia 2000; 55: Rose DK, Cohen MM. The airway: problems and predictions in 18,500 patients. Can J Anaesth 1996; 43: Kaplan MB, Ward DS, Berci G. A new video laryngoscope; an aid to intubation and teaching. J Clin Anesth 2002; 14: Sun DA, Warriner CB, Parsons DG, Klein R, Umedaly HS, Moult M. The GlideScope Video Laryngoscope: randomized clinical trial in 200 patients. Br J Anaesth 2005; 94: Asai T, Enomoto Y, Shimizu K, Shingu K, Okuda Y. The Pentax-AWS Video- Laryngoscope: the first experience in one hundred patients. Anesth Analg 2008; 106: Shipey B, Ray D, McKeown D. Case series: The McGrath videolaryngoscope-an initial clinical evaluation. Can J Anesth 2007; 54: Gorgias N, Maidatsi P, Zaralidou A, Ourailoglou V, Fakidou A, Giala M. Monitoring the onset of neuromuscular blockade with double burst stimulation (DBS). Meth Find Exp Clin Pharmacol 1998; 20: Cormack RS, Lehane J. Difficult tracheal intubation in obstetrics. Anaesthesia 1984; 39: Halligan ML, Charters P. A clinical evaluation of the Bonfils intubation fiberscope. Anesthesia 2003; 58: Rai MR, Dering A, Verghese C. The Glidescope system: a clinical assesment of performance. Anaesthesia 2005; 60: Asai T, Enomoto Y, Shimizu K, Shingu K, Okuda Y. The Pentax-AWS Video-Laryngoscope: The first experience in one hundred patients. Anesth Analg 2008; 106: Kaplan M, Hagberg C, Ward DS, et al. Comparison of direct and video-assisted views of the larynx during routine intubation. J Clin Anesth 2006; 18: Cooper RM. Laryngoscopy its past and future. Can J Anesth 2004; 51(S1):R6-R6 15. Crosby ET, Cooper RM, Douglas MJ, et al. The unanticipated difficult airway with recommendations for management. Can J Anesth 1998; 45: Van Zundert A, Stessel B, De Ruiter F, Giebelen D, Weber E. Video-assisted laryngoscopy a useful adjunct in endotracheal intubation. Acta AnaesthBelg 2007; 58: Cooper RM. Complications associated with the use of the GlideScope videolaryngoscope. Can J Anesth 2007; 54: Cross P, Cytryn J, Cheng KK. Perforation of the soft palate using the GlideScope videolaryngoscope. Can J Anesth 2007; 54: Choo MFK, Yeo VST, See JJ. Another complication associated with videolaryngoscopy. Can J Anesth 2007; 54: Ευχαριστίες Ευχαριστούµε την εταιρεία Damplaid ΑΕ για την παραχώρηση του ενδοσκοπικού εξοπλισµού διασωλήνωσης, του κατασκευαστικού οίκου Karl Storz Endoscope GmbH, κατά την περίοδο πραγµατοποίησης της κλινικής µελέτης. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: Γοργίας Νικόλαος: Αναισθησιολόγος, Αναισθησιολογικό Τµήµα ΓΝΘ «ΑΓΙΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ» τηλ Λέξεις κλειδιά: Macintosh video laryngoscope, λαρυγγοσκόπηση, διασωλήνωση τραχείας

Δύσκολος Αεραγωγός ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΡΙΚΟΥΠΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ

Δύσκολος Αεραγωγός ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΡΙΚΟΥΠΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 59 Δύσκολος Αεραγωγός ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΡΙΚΟΥΠΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η αποτυχία της διασωλήνωσης της τραχείας εξακολουθεί να είναι μία από τις κύριες αιτίες

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση αιµοδυναµικών επιδράσεων υπαραχνοειδούς αποκλεισµού µε Λεβοβουπιβακαΐνη ή Ροπιβακαΐνη σε ηλικιωµένους υπερτασικούς ασθενείς

Σύγκριση αιµοδυναµικών επιδράσεων υπαραχνοειδούς αποκλεισµού µε Λεβοβουπιβακαΐνη ή Ροπιβακαΐνη σε ηλικιωµένους υπερτασικούς ασθενείς 23 Σύγκριση αιµοδυναµικών επιδράσεων υπαραχνοειδούς αποκλεισµού µε Λεβοβουπιβακαΐνη ή Ροπιβακαΐνη σε ηλικιωµένους υπερτασικούς ασθενείς Χατζηιωακειµίδης 1 Χαράλαµπος MD, Βερονίκη 1 Φωτεινή MD PhD, Πουρζιτάκη

Διαβάστε περισσότερα

Acta Anaesthesiologica Hellenica

Acta Anaesthesiologica Hellenica Tόμος 44, Tεύχος 1, Ιανουάριος - Μάρτιος 2011 ISSN 0376-9399 1999 Όργανο της Eλληνικής Aναισθησιολογικής Eταιρείας Eιδικό Tεύχος Special Issue Περιλήψεις Eργασιών 19o Πανελλήνιο Συνέδριο Aναισθησιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Κλινική εφαρµογή των αλγορίθµων παιδοχειρουργικής αναισθησίας. Θεωρία και πράξη

Κλινική εφαρµογή των αλγορίθµων παιδοχειρουργικής αναισθησίας. Θεωρία και πράξη 86 Κλινική εφαρµογή των αλγορίθµων παιδοχειρουργικής αναισθησίας. Θεωρία και πράξη Ντρίτσου Βάγια, Αντύπα Έλλη, Χάσου Ελευθερία, Μαδεµλή Αθηνά, Ρέντα Φωτεινή, Κανακούδης Φώτης ABSTRACT Algorithms of paediatric

Διαβάστε περισσότερα

Διακυμάνσεις στη Διάρκεια Δράσης Δύο Αμινοστεροειδών Μυοχαλαρωτικών

Διακυμάνσεις στη Διάρκεια Δράσης Δύο Αμινοστεροειδών Μυοχαλαρωτικών ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΠΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 57 Διακυμάνσεις στη Διάρκεια Δράσης Δύο Αμινοστεροειδών Μυοχαλαρωτικών ΑΜΑΝΙΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΜΑΪΔΑΤΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΖΑΡΑΛΙΔΟΥ ΑΝΝΑ, ΓΟΡΓΙΑΣ ΝΙΚ Ο Σ, ΓΚΙΑΛΑ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίµηση Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Υλικού Συµβούλου Καθηγητή. Απόψεις των Φοιτητών Σηµεία Βελτίωσης.

Εκτίµηση Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Υλικού Συµβούλου Καθηγητή. Απόψεις των Φοιτητών Σηµεία Βελτίωσης. Εκτίµηση Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Υλικού Συµβούλου Καθηγητή. Απόψεις των Φοιτητών Σηµεία Βελτίωσης. Χ. Πιερρακέας *1, Μ. Ξένος *2, Π. Πιντέλας *3 *1 ιδάκτωρ Πληροφορικής, ΣΕΠ στη Σχολή Θετικών Επιστηµών

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση της Αποτελεσματικότητας και της Ασφάλειας δύο Μεθόδων Αναρρόφησης των Τραχειοβρογχικών Εκκρίσεων

Σύγκριση της Αποτελεσματικότητας και της Ασφάλειας δύο Μεθόδων Αναρρόφησης των Τραχειοβρογχικών Εκκρίσεων xxxxxxxx ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 2009, 48(3): 332 341 NOSILEFTIKI 2009, 48(3): 332 341 Ε Ρ Ε Υ Ν Η Τ Ι Κ Η Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α O R I G I N A L PA P E R Σύγκριση της Αποτελεσματικότητας και της Ασφάλειας δύο Μεθόδων Αναρρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (Ε.ΠΕ.ΘΕ.Κ.Ο.Ν.): ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (Ε.ΠΕ.ΘΕ.Κ.Ο.Ν.): ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (Ε.ΠΕ.ΘΕ.Κ.Ο.Ν.): ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ Σελίδα 1 από 28 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑ ΙΚΟ ΧΩΡΟ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ» ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΑΦΕΡΜΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ Νευρολογία Διμηνιαία έκδοση της Ελληνικής Νευρολογικής Εταιρείας Αλκμάνος 10, Αθήνα 115 28 Τηλ. 210 72.47.056 - Fax: 210 72.47.556 www.enee2.gr info@jneurology.gr Περιεχόμενα www.jneurology.gr Τόμος 22,

Διαβάστε περισσότερα

INPATIENT AQUATIC PHYSIOTHERAPY, Rahmann

INPATIENT AQUATIC PHYSIOTHERAPY, Rahmann INPATIENT AQUATIC PHYSIOTHERAPY, Rahmann ΑΡΧΙΚΟ ΑΡΘΡΟ Ένα Συγκεκριµένο Υδάτινο Πρόγραµµα Φυσικοθεραπείας Εσωτερικών Ασθενών Βελτιώνει την Αντοχή Μετά από Χειρουργική Επέµβαση Ολικής Αρθροπλαστικής Ισχίου

Διαβάστε περισσότερα

ÛÙ ÛÂÈ ÁÈ ÙË È ÁÓˆÛË Î È ÙË ÂÚ appleâ ÙË ÚÙËÚÈ Î Àapple ÚÙ ÛË applefi ÙÔÓ ÏÈÓÈÎfi È ÙÚfi

ÛÙ ÛÂÈ ÁÈ ÙË È ÁÓˆÛË Î È ÙË ÂÚ appleâ ÙË ÚÙËÚÈ Î Àapple ÚÙ ÛË applefi ÙÔÓ ÏÈÓÈÎfi È ÙÚfi Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Υ Γ Ε Ι Α Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ÛÙ ÛÂÈ ÁÈ ÙË È ÁÓˆÛË Î È ÙË ÂÚ appleâ ÙË ÚÙËÚÈ Î Àapple ÚÙ ÛË applefi ÙÔÓ ÏÈÓÈÎfi È ÙÚfi ΑΘΗΝΑ, ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001 ÛÙ ÛÂÈ ÁÈ ÙË È ÁÓˆÛË Î È ÙË ÂÚ appleâ ÙË ÚÙËÚÈ

Διαβάστε περισσότερα

Orgalutran : Μια ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΑΣΘΕΝΗ

Orgalutran : Μια ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΑΣΘΕΝΗ Orgalutran : Μια ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΑΣΘΕΝΗ προσέγγιση της Ελεγχόμενης Διέγερσης Ωοθηκών Orgalutran : Μια ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΑΣΘΕΝΗ προσέγγιση της Ελεγχόμενης Διέγερσης Ωοθηκών Πριν συνταγογραφήσετε το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ ΟΔΗΓΗΣΗΣ.

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ ΟΔΗΓΗΣΗΣ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΜΕ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συσχετίσεις Χρονοσειρών Οδικών Ατυχηµάτων και Μετεωρολογικών Συνθηκών

Συσχετίσεις Χρονοσειρών Οδικών Ατυχηµάτων και Μετεωρολογικών Συνθηκών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ Συσχετίσεις Χρονοσειρών Οδικών Ατυχηµάτων και Μετεωρολογικών Συνθηκών ιπλωµατική Εργασία ηµήτριος Β. Μπιλιώνης

Διαβάστε περισσότερα

Αποδοχή και χρήση πληροφοριακών συστημάτων από νοσοκομειακούς ιατρούς.

Αποδοχή και χρήση πληροφοριακών συστημάτων από νοσοκομειακούς ιατρούς. Διπλωματική εργασία μεταπτυχιακού της Σοφίας Πιστοφίδου Αποδοχή και χρήση πληροφοριακών συστημάτων από νοσοκομειακούς ιατρούς. Επιτροπή διπλωματικής εργασίας Μουστάκης Βασίλης, Καθηγητής Ματσατσίνης Νικόλαος,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Ορισµός I.1 Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Σ

Κεφάλαιο 1. Ορισµός I.1 Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Σ Ορισµός I.1 Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Σ Ο όρος τηλεϊατρική αναφέρεται στις εφαρµογές της τηλεµατικής στο χώρο της υγείας. Η λέξη Τηλεϊατρική είναι σύνθετη και αποτελείται από το πρόθεµα Τηλε- που σηµαίνει "εξ αποστάσεως"

Διαβάστε περισσότερα

" Αξιολόγηση της αναγνωρισιμότητας διαφορετικών οπτότυπων σε φυσιολογικό πληθυσμό και σε ασθενείς με χαμηλή όραση."

 Αξιολόγηση της αναγνωρισιμότητας διαφορετικών οπτότυπων σε φυσιολογικό πληθυσμό και σε ασθενείς με χαμηλή όραση. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ & ΟΡΑΣΗ Μεταπτυχιακή Εργασία: " Αξιολόγηση της αναγνωρισιμότητας διαφορετικών οπτότυπων σε φυσιολογικό πληθυσμό και σε ασθενείς με

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΚΛΕΚΤΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΕΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ

ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΚΛΕΚΤΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΕΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΚΛΕΚΤΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΕΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ Λάµπρος Αθανασίου FRCA, DEAA, Αναισθησιολόγος Από τη δεκαετία του 1930 έχουν περιγραφεί αποκλεισµοί βρόγχων µε την τοποθέτηση γάζας ή καθετήρα

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 3, Τεύχος 1, 2015 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 3, Τεύχος 1, 2015 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Η ηγεσία των εκπαιδευτικών μονάδων δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης στο πλαίσιο της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. Μια εμπειρική διερεύνηση του κριτηρίου Ηγεσία του E.F.Q.M.. The leadership of vocational

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΡΧΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΟΜΤΙΚΗΣ ΚΙ ΓΝΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΝΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΙΡΕΙΣ ΣΤΟΜΤΙΚΗΣ ΚΙ ΓΝΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Τόμος 8, Τεύχος 3, Ιούλιος -Σεπτέμβριος 2007 Τριμηνιαίο Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

All rights reserved ISBN: 978-618-80369-0-1

All rights reserved ISBN: 978-618-80369-0-1 COPYRIGHT Ελληνική Εταιρεία Θεραπευτικής Γυμναστικής και Ειδικής Φυσικής Αγωγής Θεσσαλονίκη Τηλ: 2310 992215, 2310 991066, 2310 992253 www.pe.uth.gr/helathe e-mail: eletefa@yahoo.gr All rights reserved

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση της οργανωσιακής δέσμευσης του νοσηλευτικού προσωπικού σε δύο δημόσια νοσοκομεία της Αττικής

Διερεύνηση της οργανωσιακής δέσμευσης του νοσηλευτικού προσωπικού σε δύο δημόσια νοσοκομεία της Αττικής Διεπιστημονική Φροντίδα Υγείας(2014) Τόμος 6,Τεύχος 2, 86-92 ISSN 1791-9649 Διερεύνηση της οργανωσιακής δέσμευσης του νοσηλευτικού προσωπικού σε δύο δημόσια νοσοκομεία της Αττικής Κωνσταντινοπούλου Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 http://www.bronchoscopy.org/education

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 http://www.bronchoscopy.org/education Ο Επαρκής Βρογχοσκόπος Μαθαίνοντας τη θεωρία της βρογχοσκόπησης στον κόσμο του σήμερα ΕΝΟΤΗΤΑ 1 http://www.bronchoscopy.org/education ΣΤΟΧΟΙ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι Καλωσήρθατε στην Ενότητα Ι του Επαρκούς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ Eurotherm3235 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΚ ΟΣΗ 8, 9 Μαΐου 2012

ΜΕΛΕΤΗ Eurotherm3235 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΚ ΟΣΗ 8, 9 Μαΐου 2012 Ευρωπαϊκής µελέτη της θεραπευτικής υποθερµία (32-35 C) για µείωση της ενδοκράνιας πίεσης µετά από τραυµατική κρανιοεγκεφαλική κάκωση. ΜΕΛΕΤΗ Eurotherm3235 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΚ ΟΣΗ 8, 9 Μαΐου 2012 Ανώτερος Ερευνητικός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΠ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΑ Συγγραφή Επιµέλεια: ρ Παναγιώτης Β. Τσακλής Αν. Καθηγητής Συµµετοχή: ρ Σάββας Τοκµακίδης, Καθηγητής (ΤΕΦΑΑ- ΠΘ) ρ Ελένη ούδα, Αν. Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΘΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΝΘΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΝΘΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Σύστημα Παρακολούθησης Ιδιοπαθούς Σκολίωσης με Χρήση Aισθητήρα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη καρκίνου µαστού και καρκίνου τραχήλου µήτρας: ιερεύνηση αναγκών στο γυναικείο πληθυσµό ευθύνης του Περιφερειακού Ιατρείου Γαλάτιστας

Πρόληψη καρκίνου µαστού και καρκίνου τραχήλου µήτρας: ιερεύνηση αναγκών στο γυναικείο πληθυσµό ευθύνης του Περιφερειακού Ιατρείου Γαλάτιστας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Πρόληψη καρκίνου µαστού και καρκίνου τραχήλου µήτρας: ιερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα