ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3o ΟΞΕΑ - ΒΑΣΕΙΣ - ΟΞΕΙ ΙΑ - ΑΛΑΤΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3o ΟΞΕΑ - ΒΑΣΕΙΣ - ΟΞΕΙ ΙΑ - ΑΛΑΤΑ"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3o ΟΞΕΑ - ΒΑΣΕΙΣ - ΟΞΕΙ ΙΑ - ΑΛΑΤΑ 3.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις παρακάτω ερωτήσεις (1-39) να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Ποια από τις παρακάτω είναι ιδιότητα όλων των οξέων;: α. έχουν γεύση γλυκιά β. µε ηλεκτρόλυση υδατικού τους διαλύµατος παράγεται στην κάθοδο αέριο Η 2 γ. τα υδατικά τους διαλύµατα έχουν ph = 7 δ. αντιδρούν µε όλα τα µέταλλα και ελευθερώνουν αέριο Η Με ηλεκτρόλυση των υδατικών διαλυµάτων των οξέων παίρνουµε στην κάθοδο: α. ιόντα Η + γ. αέριο Ο 2 β. αέριο Η 2 δ. ένα αέριο που εξαρτάται από το είδος του οξέος. 3. Αν σε άχρωµο διάλυµα µε ph = 12 προσθέσουµε µερικές σταγόνες φαινολοφθαλεΐνης, το διάλυµα: α. θα παραµείνει άχρωµο β. θα αποκτήσει χρώµα που εξαρτάται από την ποσότητα της φαινολοφθαλεΐνης που προσθέσαµε γ. θα γίνει κόκκινο δ. θα αποκτήσει χρώµα που εξαρτάται από το είδος της διαλυµένης ουσίας που περιέχει. 4. Οξέα, σύµφωνα µε τη θεωρία του Arrhenius, είναι όλες οι ενώσεις που: α. περιέχουν υδρογόνο β. όταν ηλεκτρολύονται ελευθερώνουν στην άνοδο Η 2 γ. όταν διαλύονται στο νερό δίνουν κατιόντα Η + δ. αντιδρούν µε το νερό και ελευθερώνουν αέριο Η 2. 74

2 5. Βάσεις, σύµφωνα µε τη θεωρία του Arrhenius, είναι όλες οι ενώσεις που: α. περιέχουν τη ρίζα υδροξύλιο β. αντιδρούν µε οξέα γ. αλλάζουν το χρώµα των δεικτών δ. όταν διαλύονται στο νερό δίνουν ανιόντα ΟΗ. 6. Το υδροχλωρικό οξύ είναι: α. το καθαρό υδροχλώριο γ µείγµα υδρογόνου και χλωρίου. β. διάλυµα χλωρίου σε νερό δ. διάλυµα υδροχλωρίου σε νερό. 7. Η ένωση ΗΝΟ 3 είναι οξύ, σύµφωνα µε τη θεωρία του Arrhenius, διότι: α. αντιδρά µε το ΝaOH β. µεταβάλλει το χρώµα των δεικτών γ. όταν διαλύεται στο νερό ελευθερώνει ιόντα Η + δ. είναι ηλεκτρολύτης. 8. Η ένωση Ca(OH) 2 είναι βάση, σύµφωνα µε τη θεωρία του Arrhenius, διότι: α. αντιδρά µε ΗCl β. είναι ηλεκτρολύτης γ. µεταβάλλει το χρώµα των δεικτών δ. όταν διαλύεται στο νερό ελευθερώνει ιόντα ΟΗ. 9. Από τις ενώσεις: HCl, H 2 O, NH 3, H 2 SO 4 και HClO, είναι οξέα κατά τον Arrhenius οι: α. NH 3 και HCl γ. HCl, H 2 SO 4 και HClO β. H 2 SO 4, H 2 O και HClO δ. H 2 SO 4, HClO και NH Κατά την ηλεκτρόλυση υδατικού διαλύµατος καθεµιάς από τις ενώσεις: HCl, H 2 SO 4, Ca(OH) 2, NH 3, H 2 S και NaOH, θα ελευθερωθεί στην κάθοδο αέριο Η 2 από τα διαλύµατα: α. των H 2 SO 4, HNΟ 3 και NH 3 γ. των H 2 S, H 2 SO 4 και HCl β. των Ca(OH) 2, NH 3 και NaOH δ. των H 2 S, HCl και NH 3 ε. όλων των ενώσεων. 75

3 11. Κατά την ηλεκτρόλυση υδατικού διαλύµατος καθεµιάς από τις ενώσεις: H 2 SO 4, ΚΟΗ, Ca(OH) 2, HClO 3, HBr και NH 3 θα ελευθερωθεί στην άνοδο αέριο Ο 2 µόνο από τα διαλύµατα των: α. H 2 SO 4, HClO 3 και HBr γ. NH 3, Ca(OH) 2 και ΚΟΗ β. H 2 SO 4, ΚΟΗ, Ca(OH) 2 και HClO 3 δ. Ca(OH) 2 και ΚΟΗ. 12. Από τις ενώσεις: HCl, H 2 SO 4, Ca(OH) 2, H 2 O και ΚΟΗ, αντιδρούν µε Na και ελευθερώνουν αέριο H 2 µόνο οι: α. HCl και H 2 SO 4 γ. HCl, H 2 SO 4,Ca(OH) 2 και H 2 O β. Ca(OH) 2 και ΚΟΗ δ. H 2 O, HCl και H 2 SO Για να καθαρίσουµε το φούρνο της ηλεκτρικής κουζίνας από τις λιπαρές ουσίες που έχουν συσσωρευτεί, είναι καλύτερα να χρησιµοποιήσουµε υγρό καθαρισµού που περιέχει: α. ένα ισχυρό οξύ γ. ένα ασθενές οξύ β. µία ισχυρή βάση δ. µία ασθενή βάση. 14. Όξινα οξείδια ονοµάζονται τα οξείδια που: α. αντιδρούν µε οξέα γ. προκύπτουν µε αφυδάτωση των οξέων β. αντιδρούν µε βάσεις δ. έχουν όξινη γεύση. 15. Οι ενώσεις: ΖnO, Al 2 O 3 και SnO είναι: α. βασικά οξείδια γ. ανυδρίτες οξέων β. επαµφοτερίζοντα οξείδια δ. ουδέτερα οξείδια. 16. Τα άλατα αποτελούνται: α. µόνο από κατιόντα β. από ένα κατιόν και ένα ανιόν γ. από ίσο αριθµό κατιόντων και ανιόντων δ. από κατιόντα και ανιόντα µε τέτοια αναλογία ώστε να είναι ηλεκτρικά ουδέτερα. 76

4 17. Σε κάθε χηµική αντίδραση η µάζα των προϊόντων σωµάτων της αντίδρασης: α. είναι πάντα ίση µε τη µάζα των αντιδρώντων που µετατράπηκαν σε προϊόντα β. είναι µικρότερη από τη µάζα των αντιδρώντων, όταν κατά την αντίδραση παράγονται αέρια γ. εξαρτάται από την ταχύτητα της αντίδρασης δ. είναι ίση µε το άθροισµα των µαζών των σωµάτων που αναµείξαµε αρχικά. 18. Κάθε χηµική αντίδραση: α. πραγµατοποιείται µόνο στα χηµικά εργαστήρια β. µπορεί να πραγµατοποιηθεί σε οποιεσδήποτε συνθήκες γ. πραγµατοποιείται µόνο σε κατάλληλες συνθήκες δ. απαιτεί θέρµανση του συστήµατος προκειµένου να πραγµατοποιηθεί. 19. Σε κάθε χηµική αντίδραση αποσύνθεσης: α. µία χηµική ουσία διασπάται σε απλούστερες ενώσεις β. δύο χηµικές ουσίες διασπώνται σε απλούστερες ενώσεις γ. ένα χηµικό στοιχείο διασπάται σε άλλα στοιχεία δ. µειώνεται η µάζα του συστήµατος. 20. Κάθε οξύ αντιδρά: α. µε τις βάσεις, µε τα βασικά και τα επαµφοτερίζοντα οξείδια καθώς και µε τα µέταλλα που είναι ηλεκτροθετικότερα από το υδρογόνο β. µόνο µε τις βάσεις γ. µε τις βάσεις, µε τα όξινα και µε τα βασικά οξείδια δ. µε τις βάσεις, µε τα βασικά οξείδια και µε όλα τα άλατα. 21. Όλες οι βάσεις αντιδρούν: α. µε τα οξέα, µε τα όξινα οξείδια και µε όλα τα άλατα β. µόνο µε τα οξέα γ. µε τα οξέα και µε τα όξινα οξείδια δ. µε τα οξέα και µε τα βασικά οξείδια. 77

5 22. Από τις ενώσεις: H 2 SO 4, H 2 O, Ν 2 O 5 και NH 3 αντιδρούν µε το ΝaΟΗ µόνο οι: α. H 2 SO 4 γ. Ν 2 O 5 και H 2 O β. H 2 SO 4 και Ν 2 O 5 δ. H 2 SO 4, Ν 2 O 5 και NH Από τις ενώσεις: Κ 2 SO 4, SO 3, Ca(OH) 2, BaO και NH 3 αντιδρούν µε το HCl οι: α. SO 3, Ca(OH) 2 και BaO γ. Κ 2 SO 4 και NH 3 β. Κ 2 SO 4, Ca(OH) 2 και BaO δ. Ca(OH) 2, BaO και NH Τα συνήθη υδροξείδια των µετάλλων είναι: α. ευδιάλυτα στο νερό, εκτός από τα: ΚΟΗ, NaOH, Ca(OH) 2 και Ba(ΟH) 2 β. δυσδιάλυτα στο νερό, εκτός από τα: ΚΟΗ, NaOH, Ca(OH) 2 και Ba(ΟH) 2 γ. όλα ευδιάλυτα στο νερό δ. όλα δυσδιάλυτα στο νερό. 25. Κατά την προσθήκη Zn σε διάλυµα HCl: α. θα πραγµατοποιηθεί οπωσδήποτε χηµική αντίδραση β. δε θα παρατηρηθεί κανένα φαινόµενο γ. θα πραγµατοποιηθεί χηµική αντίδραση, µόνο αν το διάλυµα είναι θερµό δ. θα πραγµατοποιηθεί χηµική αντίδραση, µόνο αν το διάλυµα έχει κατάλληλη συγκέντρωση. 26. Αν σε ένα αραιό διάλυµα H 2 SO 4 βυθίσουµε µια σιδερένια ράβδο θα αντιδράσει µε το οξύ, διότι: α. όλα τα µέταλλα αντιδρούν µε τα οξέα β. ο σίδηρος είναι ηλεκτροθετικότερος από το υδρογόνο γ. το υδρογόνο είναι ηλεκτροθετικότερο από το σίδηρο δ. καταβυθίζεται ίζηµα. 27. Ένα διάλυµα H 2 SO 4 µπορεί να αντιδράσει µε διάλυµα ενός άλατος: α. µόνο όταν σχηµατίζεται δυσδιάλυτο αλάτι β. µόνο όταν ελευθερώνεται αέριο γ. σε οποιαδήποτε περίπτωση δ. όταν καταβυθίζεται ίζηµα ή ελευθερώνεται αέριο. 78

6 28. Κατά την ανάµειξη AgNO 3 µε διάλυµα HCl πραγµατοποιείται χηµική αντίδραση, διότι: α. ελευθερώνεται ένα αέριο β. το υδρογόνο είναι ηλεκτροθετικότερο στοιχείο από τον άργυρο γ. τα οξέα αντιδρούν µε όλα τα άλατα δ. καταβυθίζεται ίζηµα. 29. Το CO 2 αντιδρά µε διάλυµα NaOH, διότι: α. καταβυθίζεται δυσδιάλυτο ανθρακικό αλάτι β. τα όξινα οξείδια αντιδρούν µε τα διαλύµατα των βάσεων γ. όλα τα οξείδια αντιδρούν µε τις βάσεις δ. το CΟ 2 είναι αέριο. 30. Αν προσθέσουµε N 2 O 5 σε διάλυµα NaOH, θα προκύψει ένα νέο διάλυµα που θα περιέχει: α. νιτρικό οξύ και υδροξείδιο του νατρίου β. νιτρικό οξύ και νιτρικό νάτριο γ. νιτρικό νάτριο και υδροξείδιο του νατρίου δ. µόνο νιτρικό νάτριο ε. δεν είναι επαρκή τα δεδοµένα για να γνωρίζουµε τι θα περιέχει. 31. Αν προσθέσουµε Ν 2 Ο 5 σε διάλυµα ΚOH, θα προκύψει διάλυµα που δεν είναι δυνατό να περιέχει: α. ΗΝΟ 3 και ΚΝΟ 3 γ. µόνο ΚΝΟ 3 β. ΚΝΟ 3 και ΚΟΗ δ. ΗΝΟ 3 και ΚΟΗ. 32. Αν προσθέσουµε Cu(OH) 2 σε διάλυµα οξέος: α. θα σχηµατιστεί ένα αλάτι και θα ελευθερωθεί ένα αέριο β. δε θα γίνει καµία αντίδραση, διότι ο χαλκός είναι λιγότερο δραστικός από το υδρογόνο γ. θα σχηµατιστεί αλάτι και νερό δ. δε γνωρίζουµε αν θα πραγµατοποιηθεί αντίδραση, διότι αυτό εξαρτάται από το είδος του οξέος. 79

7 33. Από τις χηµικές ουσίες: Na 2 O, KNO 3, SO 3, Ca(OH) 2 και Ba, αντιδρούν µε το νερό µόνο οι: α. Na 2 O, SO 3 και Ba γ. ΚΝΟ 3, Ca(OH) 2 και Ba β. Na 2 O και SO 3 δ. Ca(OH) 2 και Ba. 34. Από τις χηµικές ενώσεις: SO 2, NH 3, NaOH, H 2 S, CO 2, CaO, NH 4 Cl και H 2 SO 4, στις συνήθεις συνθήκες είναι αέριες µόνο οι: α. ΝH 3, Η 2 S, H 2 SO 4 και CO 2 γ. NH 3, H 2 S, CO 2 και NH 4 Cl β. SO 2 και CO 2 δ. SO 2, NH 3, H 2 S και CO Σε τέσσερα κουτιά Α, Β, Γ και ενός εργαστηρίου περιέχονται αντίστοιχα οι ενώσεις: CuO, SO 3, KCl και οξαλικό οξύ. Τίνος κουτιού το περιεχόµενο αντιδρά µε διάλυµα ΚΟΗ; α. του Β και του γ. µόνο του β. του Α, του Β και του δ. του Α, του Γ και του. 36. Κατά την ανάµειξη διαλύµατος ΝΗ 4 Cl µε διάλυµα ΚΟΗ πραγµατοποιείται αντίδραση, διότι: α. οι βάσεις αντιδρούν µε όλα τα άλατα β. καταβυθίζεται ίζηµα ΝΗ 4 ΟΗ γ. καταβυθίζεται ίζηµα KCl δ. ελευθερώνεται αέρια αµµωνία. 37. Η µάζα του άλατος που σχηµατίζεται κατά την εξουδετέρωση µιας ποσότητας υδροξειδίου µετάλλου από την κατάλληλη ποσότητα οξέος: α. είναι ίση µε το άθροισµα των µαζών του οξέος και της βάσης β. είναι πάντα µικρότερη από το άθροισµα των µαζών του οξέος και της βάσης γ. δεν µπορεί να συγκριθεί µε το άθροισµα των µαζών του οξέος και της βάσης, διότι η σύγκριση αυτή εξαρτάται από τη φύση των αντιδρώντων δ. είναι πάντα µεγαλύτερη από τη µάζα του υδροξειδίου του µετάλλου που αντέδρασε. 80

8 38. Για την αντίδραση C + O 2 CO 2, τι από τα παρακάτω δεν ισχύει: α. είναι αντίδραση σύνθεσης δ. το οξυγόνο ανάγεται β. είναι η αντίδραση καύσης του C ε. ο C είναι το αναγωγικό. γ. ο C ανάγεται 39. Η όξινη βροχή έχει ph µικρότερο της «καθαρής» βροχής. Αυτό οφείλεται κυρίως: α. στην αυξηµένη περιεκτικότητα της ατµόσφαιρας σε CO 2 β. στην αυξηµένη περιεκτικότητα της ατµόσφαιρας σε οξείδια ρύπους, όπως το SO 2 και το ΝΟ 2 γ. σε οξέα που ξεφεύγουν στην ατµόσφαιρα µέσω των βιοµηχανικών αποβλήτων δ. στη δηµιουργία στην ατµόσφαιρα τυχαίων φυσικών συνθηκών που ευνοούν το σχηµατισµό οξέων. 3.2 Ερωτήσεις διάταξης 1. Να διατάξετε κατά σειρά αυξανόµενης οξύτητας και ελαττούµενης βασικότητας τα διαλύµατα 1, 2, 3, 4, και 5 για τα οποία δίνονται: 1 : ph = 6, 2 : ph = 13, 3 : ph = 14, 4 : ph = 7 και 5 : ph = Σε πέντε ποτήρια περιέχονται τα υγρά: Α : αποσταγµένο νερό, Β : πυκνό διάλυµα θειϊκού οξέος Γ : αραιό διάλυµα αµµωνίας, : διάλυµα ασπιρίνης Ε : πυκνό διάλυµα καυστικής σόδας. Να διατάξετε τα πέντε αυτά υγρά Α, Β, Γ, και Ε κατά σειρά αυξανόµενου ph. 3. Βυθίζουµε για αρκετή ώρα µέρος ενός ελάσµατος Cu σε διάλυµα AgNO 3 και παρατηρούµε ότι αυτό επαργυρώνεται. Το επαργυρωµένο έλασµα το βυθίζουµε στη συνέχεια σε θερµό διάλυµα HCl, οπότε δεν παρατηρούµε καµία µεταβολή. Ρίχνουµε ένα σιδερένιο καρφί σε θερµό διάλυµα ΗCl και παρατηρούµε ότι ελευθερώνεται αέριο και το καρφί διαλύεται σιγά-σιγά. Με βάση τις παραπάνω παρατηρήσεις να διατάξετε τα στοιχεία Cu, Ag, Fe και H κατά σειρά αυξανόµενης δραστικότητας. 81

9 3.2 Ερωτήσεις αντιστοίχησης 1. Να γίνει η αντιστοίχηση µεταξύ των χηµικών ενώσεων που περιέχονται στη στήλη (Ι) και των κατηγοριών της στήλης (ΙΙ): (Ι) (ΙΙ) Α. Na 2 O α. επαµφοτερίζον οξείδιο Β. H 2 SO 4 β. µονοπρωτικό οξύ Γ. P 2 O 5 γ. µονοπρωτική βάση. Αl 2 O 3 δ. πολυπρωτικό οξύ Ε. ΚOΗ ε. πολυπρωτική βάση Ζ. ΗΝO 3 ζ. βασικό οξείδιο Η. Ca(OH) 2 η. όξινο οξείδιο. 2. Να γίνει αντιστοίχηση µεταξύ των µοριακών τύπων της στήλης (Ι) και των ονοµασιών της στήλης (ΙΙ): (Ι) (ΙΙ) Α. HClO 3 α. χλωριώδες οξύ (υδρογόνο χλωριώδες) Β. Na 2 SO 4 β. υδροξείδιο του καλίου (κάλιο υδροξείδιο) Γ. Ca(OH) 2 γ. θειώδες νάτριο (νάτριο θειώδες). ΚOΗ δ. υδροξείδιο του ασβεστίου (ασβέστιο υδροξείδιο) Ε. HClO 2 ε. θειούχο νάτριο (νάτριο σουλφίδιο) Ζ. Na 2 S ζ. υποχλωριώδες οξύ (υδρογόνο υποχλωριώδες) Η. Na 2 SO 3 η. χλωρικό οξύ (υδρογόνο χλωρικό) Θ. HClO θ. υδροχλώριο (υδρογόνο χλωρίδιο) Ι. HCl ι. θειϊκό νάτριο (νάτριο θειϊκό) 3. Να σηµειώσετε σε κάθε κενό ορθογώνιο του παρακάτω πίνακα το σύµβολο «+» αν η αντίστοιχη ένωση ανήκει στην κατηγορία του πίνακα αυτού και το σύµβολο «-» στην αντίθετη περίπτωση: ισχυρό οξύ ισχυρή βάση ασθενές οξύ ασθενής βάση θειϊκό οξύ υδροξείδιο του νατρίου οξικό οξύ αµµωνία νιτρικό οξύ 82

10 4. Να σηµειώσετε σε κάθε κενό ορθογώνιο του παρακάτω πίνακα το σύµβολο «+» αν το αντίστοιχο οξείδιο ανήκει στην κατηγορία του πίνακα αυτού και το σύµβολο «-» στην αντίθετη περίπτωση: όξινο οξείδιο βασικό οξείδιο επαµφοτερίζον οξείδιο Fe 2 O 3 CO 2 SO 3 CaO Al 2 O 3 P 2 O 5 ZnO K 2 O 5. Σηµειώστε το σύµβολο «+» στα κενά ορθογώνια του παρακάτω πίνακα, αν µε συνδυασµό του κατιόντος και του αντίστοιχου ανιόντος προκύπτει ο χηµικός τύπος δυσδιάλυτης ένωσης: OH - Cl - PO 4 3- Ba 2+ Ca 2+ Mg 2+ Al 3+ Fe 2+ Fe 3+ Pb 2+ Cu 2+ Zn 2+ Ag + 6. Σηµειώστε το σύµβολο «+» στα κενά ορθογώνια του παρακάτω πίνακα, εάν µε συνδυασµό του κατιόντος και του αντίστοιχου ανιόντος προκύπτει ο χηµικός τύπος δυσδιάλυτης ένωσης. SO 4 2- S 2- CO 3 2- Ba 2+ Ca 2+ Mg 2+ Al 3+ Fe 2+ Fe 3+ Pb 2+ Cu 2+ Zn 2+ Ag + 7. Να γίνει αντιστοίχηση µεταξύ των διαλυµάτων που περιέχονται στη στήλη (Ι) και των τιµών ph της στήλης (ΙΙ). (Ι) (ΙΙ) Α. αραιό διάλυµα NaOΗ α. 12 Β. πυκνό διάλυµα ΗCl β. 7 Γ. πυκνό διάλυµα NaOΗ γ. 2. διάλυµα CaCl 2 δ. 0,5 Ε. αραιό διάλυµα ΗCl ε

11 8. Να αντιστοιχήσετε κάθε χηµική ένωση της στήλης (Ι) µε µία µόνο χηµική ένωση της στήλης (ΙΙ), έτσι ώστε οι ενώσεις που αντιστοιχίζονται να αντιδρούν µεταξύ τους: (Ι) (ΙΙ) Α. NaOΗ α. Al(NO 3 ) 3 Β. Pb(NO 3 ) 2 β. (NH 4 ) 2 S Γ. CuSO 4 γ. CaCl 2. H 2 SO 4 δ. HCl (δίνεται ότι οι ενώσεις: CaSO 4, PbCl 2, Al(OH) 3 και CuS είναι δυσδιάλυτες). 9. Να αντιστοιχήσετε το κάθε χηµικό στοιχείο της στήλης (Ι) µε µία µόνο χηµική ένωση µε την οποία αντιδρά και βρίσκεται στη στήλη (ΙΙ): (Ι) (ΙΙ) Α. Fe α. AgNO 3 Β. Al β. HCl Γ. Cu γ. FeCl 3. Ca δ. AlCl Να αντιστοιχήσετε κάθε χηµική ένωση της στήλης (Ι) µε µία µόνο χηµική ένωση της στήλης (ΙΙ), έτσι ώστε οι ενώσεις που αντιστοιχίζονται να αντιδρούν µεταξύ τους. (Ι) (ΙΙ) Α. H 2 SO 4 α. H 2 O Β. CO 2 β. Ca(OH) 2 Γ. NaHCO 3 γ. CaCl 2. CaO δ. HCl. 11. Πέντε δοχεία Α, Β, Γ, και Ε περιέχουν το καθένα ένα από τα αέρια: H 2, Ο 2, ΝH 3, SO 2, και CO 2. To αέριο του δοχείου A παράγεται κατά την καύση του S, του δοχείου B παράγεται κατά την επίδραση ΝaOH σε διάλυµα ΝΗ 4 Cl, του δοχείου Γ χρησιµοποιείται στο γέµισµα των πυροσβεστήρων, του δοχείου παράγεται κατά την ηλεκτρόλυση αραιού διαλύµατος ΚΟΗ και του δοχείου Ε κατά την επίδραση Fe σε θερµό διάλυµα HCl. 84

12 Να αντιστοιχήσετε τα δοχεία της στήλης (I) µε τα αέρια που αυτά περιέχουν και περιλαµβάνονται στη στήλη (ΙΙ). (Ι) (ΙΙ) 1. Α α. H 2 2. Β β. O 2 3. Γ γ. ΝΗ 3 4. δ. SO 2 5. Ε ε. CO Να αντιστοιχήσετε κάθε φαινόµενο της στήλης (Ι) µε την αιτία που το προκαλεί και βρίσκεται στη στήλη (ΙΙ). (Ι) (ΙΙ) Α. όξινη βροχή 1. αντίδραση H 2 SO 4 µε CaCO 3 Β. διάβρωση µαρµάρων 2. σχηµατισµός ισχυρών οξέων από οξείδια ρύπους της ατµόσφαιρας Γ. σχηµατισµός σταλακτιτών 3. µετατροπή ζάχαρης σε οξέα. τερηδόνα των δοντιών 4. διάσπαση του Ca(HCO 3 ) Ερωτήσεις συµπλήρωσης 1. Οξέα, σύµφωνα µε τη θεωρία του Arrhenius, είναι οι ενώσεις που όταν διαλύονται στο... δίνουν Η παρουσία των... στα διαλύµατα όλων των οξέων των προσδίδει σ αυτά ορισµένες κοινές ιδιότητες που ονοµάζονται χαρακτήρας. 3. Τα διαλύµατα όλων των οξέων αλλάζουν το χρώµα ορισµένων ουσιών που λέγονται..., έχουν pη... του 7, αντιδρούν µε βάσεις και σχηµατίζουν..., αντιδρούν µε ορισµένα µέταλλα και ελευθερώνουν αέριο... και κατά την ηλεκτρόλυσή τους παράγεται στην... αέριο

13 4. Βάσεις, σύµφωνα µε τη θεωρία του Arrhenius, είναι οι ενώσεις που όταν διαλύονται στο νερό δίνουν Η παρουσία των... στα διαλύµατα όλων των βάσεων προσδίδει σ αυτά ορισµένες κοινές ιδιότητες που ονοµάζονται... χαρακτήρας. 6. Τα διαλύµατα των βάσεων αλλάζουν το χρώµα ορισµένων ουσιών που λέγονται..., έχουν ph,... του 7, αντιδρούν µε οξέα και σχηµατίζουν... και κατά την ηλεκτρόλυσή τους παράγεται στην... αέριο Τα όξινα οξείδια ή... είναι συνήθως οξείδια και προκύπτουν µε αφυδάτωση των..., όπως για παράδειγµα το SO 3 που προκύπτει µε αφυδάτωση του Τα οξέα τα οποία όταν διαλυθούν στο νερό µετατρέπονται πλήρως σε ιόντα ονοµάζονται..., όπως για παράδειγµα το... και το..., ενώ τα οξέα τα οποία διαλυόµενα στο νερό λίγα µόνο από τα µόριά τους µετατρέπονται σε ιόντα ονοµάζονται..., όπως για παράδειγµα το... και το Άλατα είναι οι ενώσεις που περιέχουν κατιόν... ή... και ανιόν... ή... και έχουν το γενικό τύπο MxAy, όπου το x είναι... και το y είναι..., παρασκευάζονται κυρίως κατά την... οξέων µε βάσεις και παραλαµβάνονται από τα υδατικά τους διαλύµατα µε κρυστάλλωση. Όσα άλατα κατά την κρυστάλλωση συγκρατούν µόρια νερού ονοµάζονται..., ενώ όσα περιέχουν δύο διαφορετικά κατιόντα ονοµάζονται

14 10. Τα οξέα αντιδρούν µε µέταλλα που είναι δραστικότερα του... και σχηµατίζεται... και..., όπως για παράδειγµα: Zn + HCl Fe +... FeΒr Να συµπληρώσετε σε κάθε κενό ορθογώνιο του παρακάτω πίνακα, το µοριακό τύπο ή την ονοµασία της αντίστοιχης ένωσης: Ονοµασία Θειϊκό κάλιο Μοριακός τύπος Υδρόθειο νιτρικό οξύ FeCl 2 Ca(ClO) 2 NaH 2 PO 4 κυανιούχο αµµώνιο 12. Να συµπληρώσετε τις παρακάτω χηµικές εξισώσεις ποιοτικά και ποσοτικά: α. HCl + NaOH β. Zn + HCl γ. H 2 SO 4 + BaCl δ. NaCl + AgNO Να συµπληρώσετε τις παρακάτω χηµικές εξισώσεις ποιοτικά και ποσοτικά: α. FeS +... H 2 S + FeCl 2 β CaO CaCl 2 + H 2 O γ. Na 2 CO CaCO δ. NaOH +... NaCl + NH Να συµπληρώσετε τις παρακάτω χηµικές εξισώσεις ποιοτικά και ποσοτικά: α H 2 O H 2 SO 4 β H 2 O NaOH + H 2 γ H 2 O NaOH δ NH 3 87

15 15. Να συµπληρώσετε τις παρακάτω χηµικές εξισώσεις ποιοτικά και ποσοτικά: α. Fe(OH) Fe(NO 3 ) 3 + H 2 O β. BaO + H 3 PO γ. NH (NH 4 ) 2 SO 4 δ. Ca(OH) 2 + N 2 O ε. CO Na 2 CO 3 + H 2 O στ. P 2 O H 3 PO Τοποθετήστε στα κενά του παρακάτω πίνακα τους µοριακούς τύπους των ενώσεων που θα προκύψουν κατά την επίδραση νερού στα αντίστοιχα οξείδια: SO 3 P 2 O 5 N 2 O 5 CaO K 2 O BaO 17. Τοποθετήστε στα κενά του παρακάτω πίνακα τους µοριακούς τύπους των ανυδριτών των αντίστοιχων οξέων ή βάσεων: H 2 CO 3 Al(OH) 3 HNO 3 Ca(OH) 2 H 2 SO 4 KOH 18. Να βάλετε σε κάθε κενό του ακόλουθου πίνακα τους χηµικούς τύπους των αλάτων που θα προκύψουν από την αντίδραση του κάθε οξέος που περιέχεται στην πρώτη στήλη του πίνακα µε την αντίστοιχη ουσία που περιέχεται στην πρώτη σειρά του πίνακα. K 2 O Fe(OH) 2 CaCO 3 NH 3 Na H 2 SO 4 HCl H 3 PO Να συµπληρώσετε τα κενά του παρακάτω πίνακα: Οξύ ή βάση Fe(OH) 3 H 2 SO 4 H 3 PO 4 ανυδρίτης CO 2 CuO N 2 O 5 88

16 20. Στην αντίδραση C + O 2 CO 2 ο αριθµός οξείδωσης του C... από... σε..., ενώ ο αριθµός οξείδωσης του Ο από... σε.... Άρα ο C... και προκαλεί την... του Ο, γι αυτό ονοµάζεται......, ενώ το Ο... και προκαλεί την... του C, γι αυτό ονοµάζεται Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 1. Τι δείχνει το ph ενός διαλύµατος; Ποιες τιµές παίρνει; Ποια τιµή µπορεί να έχει το ph ενός όξινου, ενός βασικού και ενός ουδέτερου διαλύµατος; 2. Ποιες ουσίες ονοµάζονται ηλεκτρολύτες; Ποιες κατηγορίες σωµάτων είναι ηλεκτρολύτες; 3. Πού οφείλονται οι κοινές ιδιότητες των διαλυµάτων των οξέων, σύµφωνα µε τη θεωρία του Arrhenius; 4. Ποιες ουσίες ονοµάζονται δείκτες; Σε τι χρησιµεύουν; 5. Γράψτε τον µοριακό τύπο και την ονοµασία: α. ενός διπρωτικού οξυγονούχου οξέος β. ενός µονοπρωτικού οξυγονούχου οξέος γ. ενός µονοπρωτικού µη οξυγονούχου οξέος δ. ενός διπρωτικού µη οξυγονούχου οξέος. 6. Ποια οξέα ονοµάζονται ισχυρά και ποια ασθενή; Να γράψετε το όνοµα δύο ισχυρών και δύο ασθενών οξέων. 7. Γράψτε τον µοριακό τύπο και την ονοµασία: α. δύο όξινων οξειδίων β. δύο βασικών οξειδίων γ. δύο επαµφοτεριζόντων οξειδίων. 89

17 8. Εξηγήστε πως σχηµατίζονται τα ένυδρα άλατα, για παράδειγµα ο ένυδρος θειϊκός χαλκός (CuSO 4 5H 2 O). 9. Ποιες αντιδράσεις ονοµάζονται εξώθερµες και ποιες ενδόθερµες. Να αναφέρετε ένα παράδειγµα για κάθε περίπτωση. 10. Τι ονοµάζουµε ταχύτητα αντίδρασης; Να αναφέρετε τρεις παράγοντες που επηρεάζουν την ταχύτητα µιας αντίδρασης. 11. Με ποια προϋπόθεση πραγµατοποιείται µια αντίδραση διπλής αντικατάστασης; Γράψτε τη χηµική εξίσωση µιας αντίδρασης διπλής αντικατάστασης και εξηγήστε το λόγο για τον οποίο αυτή πραγµατοποιείται. 12. Με ποια µέταλλα αντιδρούν τα οξέα (πλην HNO 3 και πυκνού Η 2 SO 4 ) και ποια προϊόντα δίνουν; Να γράψετε τη χηµική εξίσωση της αντίδρασης ενός απ αυτά µε το υδροχλώριο. 13. Γράψτε τη χηµική εξίσωση της αντίδρασης: α) ενός οξέος µε µια βάση γ) µιας βάσης µε ένα όξινο οξείδιο β) ενός οξέος µε ένα βασικό δ) ενός όξινου µε ένα βασικό οξείδιο οξείδιο. 14. Το γαστρικό υγρό στο στοµάχι περιέχει HCl. Πώς θα αντιµετωπίσουµε µια υπερέκκριση γαστρικού υγρού το στοµάχι; Γιατί δεν επιτρέπεται να πάρουµε ασπιρίνη για το σκοπό αυτό; 15. Γράψτε τη χηµική εξίσωση µιας χηµικής αντίδρασης στις παρακάτω περιπτώσεις: α. όταν αντιδρά ένα οξύ µε ένα αλάτι και ελευθερώνεται αέριο. β. όταν αντιδρά µια ευδιάλυτη βάση µε ένα ευδιάλυτο αλάτι και παράγεται µια δυσδιάλυτη βάση. 90

18 3.6 Ερωτήσεις ανάπτυξης 1. Ποιες ενώσεις χαρακτηρίζονται ως οξέα σύµφωνα µε τη θεωρία του Arrhenius; Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται αυτά µε κριτήριο: α) τον αριθµό Η + που δίνουν κατά τη διάλυσή τους στο νερό, β) το αν περιέχουν ή όχι οξυγόνο και γ) την ισχύ τους; Να γράψετε το µοριακό τύπο και την ονοµασία ενός οξέος που να ανήκει σε καθεµιά από τις κατηγορίες αυτές. 2. Ποιες ενώσεις χαρακτηρίζονται ως βάσεις σύµφωνα µε τη θεωρία του Arrhenius; Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται αυτές µε κριτήριο: α) τον αριθµό των ανιόντων ΟΗ - που ελευθερώνουν κατά τη διάλυσή τους στο νερό και β) την ισχύ τους; Να γράψετε το µοριακό τύπο και την ονοµασία µιας βάσης που να ανήκει σε καθεµιά από τις κατηγορίες αυτές. 3. Ποια οξείδια ονοµάζονται όξινα και ποια βασικά; Γράψτε τους µοριακούς τύπους και την ονοµασία δύο όξινων και δύο βασικών οξειδίων και για το καθένα απ αυτά τη χηµική εξίσωση µιας αντίδρασης που να αιτιολογεί τον χαρακτηρισµό τους ως όξινο και βασικό αντίστοιχα. 4. Τι συµπέρασµα προκύπτει από τη γνώση της τιµής του ph ενός διαλύµατος; Πώς µπορούµε να προσδιορίζουµε το ph σε κάποιο διάλυµα; Εξηγήστε γιατί οι γεωπόνοι πρέπει να γνωρίζουν το ph του εδάφους που πρόκειται να καλλιεργήσουν οι αγρότες. 5. i) Ποια είναι τα προϊόντα της αντίδρασης ενός άλατος: α. µε ένα οξύ, β. µε µία βάση και γ. µε ένα αλάτι; ii) Σε ποια κατηγορία ανήκουν αυτές οι αντιδράσεις και µε ποια προϋπόθεση πραγµατοποιούνται; iii) Να γράψετε τη χηµική εξίσωση µιας αντίδρασης για κάθε περίπτωση. 91

19 6. i) Να γράψετε τις χηµικές εξισώσεις των αντιδράσεων από τις οποίες παρασκευάζονται τα άλατα: τριχλωριούχος σίδηρος, θειϊκό κάλιο, φωσφορικό νάτριο και νιτρικό ασβέστιο µε εξουδετέρωση του κατάλληλου βασικού οξειδίου από το κατάλληλο οξύ. ii) Ποια από τα παραπάνω άλατα αντιδρούν µεταξύ τους; Γράψτε τις χηµικές εξισώσεις των αντίστοιχων αντιδράσεων. 7. ίνονται οι χηµικές ενώσεις: N 2 O 5, NaOH, H 2 O, HClO 3. α. Βρείτε όλα τα δυνατά ζεύγη από τις ενώσεις αυτές που αντιδρούν µεταξύ τους και γράψτε τις χηµικές εξισώσεις των αντίστοιχων αντιδράσεων. β. Εξηγήστε το λόγο για τον οποίο πραγµατοποιείται καθεµιά από τις αντιδράσεις αυτές και γράψτε τα ονόµατα των προϊόντων. 8. Τέσσερα άλατα έχουν τους µοριακούς τύπους: CaCl 2, K 3 PO 4, Ca(NO 3 ) 2 και Al 2 (SO 4 ) 3. α. Να γράψετε το όνοµα των αλάτων αυτών µε την κοινή ονοµασία τους και µε το σύστηµα IUPAC. β. Να γράψετε τη χηµική εξίσωση της αντίδρασης από την οποία προκύπτει καθένα από τα παραπάνω άλατα µε εξουδετέρωση του κατάλληλου οξέος από την κατάλληλη βάση. 9. i) Να γράψετε τις χηµικές εξισώσεις των αντιδράσεων που θα πραγµατοποιηθούν στις εξής περιπτώσεις: α. αν αναµείξουµε υδροχλωρικό οξύ µε διάλυµα καυστικού νατρίου β. αν διαβιβάσουµε υδροβρώµιο σε ασβεστόνερο γ. αν προσθέσουµε οξείδιο του µαγνησίου σε διάλυµα θειικού οξέος δ. αν διαβιβάσουµε τριοξείδιο του θείου σε νερό ii) Να ονοµάσετε τα προϊόντα που θα προκύψουν από κάθε αντίδραση. iii) Εξετάστε µε ποιο από τα προϊόντα των τριών πρώτων αντιδράσεων µπορεί να αντιδράσει το προϊόν της τέταρτης αντίδρασης. Γράψτε τη χηµική εξίσωση της αντίδρασης που πραγµατοποιείται. 92

20 10. Ένα αέριο µείγµα που αποτελείται από διοξείδιο του άνθρακα, διοξείδιο του θείου και αµµωνία, διαβιβάζεται διαδοχικά σε περίσσεια διαλύµατος υδροχλωρίου και σε περίσσεια διαλύµατος καυστικού νατρίου. α. Να αιτιολογήσετε τα φαινόµενα που θα πραγµατοποιηθούν. β. Να γράψετε τις χηµικές εξισώσεις όλων των αντιδράσεων. γ. Να ονοµάσετε τα προϊόντα όλων των αντιδράσεων. 11. Να γράψετε 2 µεθόδους παρασκευής οξέων, 2 µεθόδους παρασκευής βάσεων και 2 µεθόδους παρασκευής αλάτων. Να αναφέρετε ένα παράδειγµα για κάθε περίπτωση, αναγράφοντας και την αντίστοιχη χηµική εξίσωση. 12. i) Γράψτε τη χηµική εξίσωση της αντίδρασης µεταξύ: α. ενός µετάλλου και του οξυγόνου β. ενός αµετάλλου και του οξυγόνου γ. ενός µετάλλου και ενός αµετάλλου πλην του οξυγόνου δ. του υδρογόνου και ενός αµετάλλου ii) ώστε την ονοµασία όλων των ενώσεων που παράγονται και γράψτε σε ποια κατηγορία ενώσεων ανήκει καθεµία. 13. Σε αποσταγµένο νερό ρίχνουµε µια σταγόνα διαλύµατος φαινολοφθαλεΐνης και στη συνέχεια ένα µικρό κοµµάτι νάτριο. α. Να περιγράψετε δύο φαινόµενα που θα παρατηρηθούν µετά την προσθήκη του νατρίου. β. Να γράψετε τη χηµική εξίσωση που περιγράφει ένα χηµικό φαινόµενο που παρατηρήθηκε. 14. Να γράψετε τις χηµικές εξισώσεις που περιγράφουν τα χηµικά φαινόµενα που θα παρατηρηθούν στις εξής περιπτώσεις: α. Όταν ρίξουµε ένα κοµµάτι FeS σε διάλυµα HCl και διαβιβάσουµε το αέριο που ελευθερώνεται σε διάλυµα ZnCl 2 β. Όταν σε ένα αραιό διάλυµα Η 2 SO 4 ρίξουµε µια ποσότητα µείγµατος CaCl 2 - Na 2 CO 3. γ. Όταν προσθέσουµε µία ποσότητα (ΝΗ 4 ) 2 SO 4 σε πυκνό διάλυµα ΝaOH και διαβιβάσουµε το αέριο που ελευθερώνεται σε διάλυµα HCl. 93

21 15. Σε τρία ποτήρια περιέχονται τα διαλύµατα 1, 2 και 3 που περιέχουν αντίστοιχα Na 2 CO 3, Η 2 SO 4 και Ca(ΟΗ) 2. i) Να γράψετε τις χηµικές εξισώσεις των αντιδράσεων που θα πραγµατοποιηθούν στις εξής περιπτώσεις: α. αν αναµείξουµε το διάλυµα 1 µε το διάλυµα 2 β. αν αναµείξουµε το διάλυµα 2 µε το διάλυµα 3 γ. αν αναµείξουµε το διάλυµα 1 µε το διάλυµα 3. ii) Εξηγήστε το λόγο για τον οποίο πραγµατοποιείται καθεµιά από τις παραπάνω αντιδράσεις. 16. Τρία ποτήρια περιέχουν το καθένα ένα από τα παρακάτω διαλύµατα: διάλυµα KCl, διάλυµα Η 2 SO 4 και διάλυµα Na 2 SO 4. ιαθέτουµε ρινίσµατα σιδήρου και διάλυµα CaCl 2. i) Περιγράψτε ένα τρόπο µε τον οποίο µπορούµε να διαπιστώσουµε το περιεχόµενο κάθε ποτηριού, χρησιµοποιώντας µόνο τις δύο χηµικές ουσίες που διαθέτουµε. ii) Γράψτε τις χηµικές εξισώσεις των αντιδράσεων που πραγµατοποιούνται κατά τη διαδικασία που περιγράψατε. 17. Βυθίζουµε µια σιδερένια ράβδο διαδοχικά: α. σε θερµό υδροχλωρικό οξύ και παρατηρούµε ότι ελευθερώνεται ένα αέριο, ενώ το διάλυµα χρωµατίζεται πράσινο. β. σε διάλυµα CuSO 4 και παρατηρούµε ότι η ράβδος καλύπτεται από ένα κεραµέρυθρο στρώµα, ενώ το αρχικό θαλασσί χρώµα του διαλύµατος τελικά µετατρέπεται σε ανοιχτόχρωµο πράσινο. γ. σε άχρωµο διάλυµα Ag 2 SO 4. i) Να εξηγήσετε τα φαινόµενα που περιγράφονται στις περιπτώσεις α και β και να γράψετε τις αντίστοιχες χηµικές εξισώσεις. ii) Να γράψετε τη χηµική εξίσωση της αντίδρασης που πραγµατοποιείται στην περίπτωση γ και να περιγράψετε τα φαινόµενα που παρατηρούνται. 94

22 18. ίνεται η σειρά δραστικότητας των στοιχείων: Κ, Βa, Ca, Na, Mg, Al, Zn, Fe, Ni, H, Cu, Hg, Ag και ότι από τα χλωριούχα άλατα δυσδιάλυτα είναι τα: CuCl, AgCl και PbCl 2, ενώ από τα θειικά άλατα δυσδιάλυτα είναι τα: PbSO 4, ΒaSO 4 και CaSO 4. Τρία ποτήρια περιέχουν το καθένα, ένα από τα παρακάτω διαλύµατα: διάλυµα HCl, αραιό διάλυµα H 2 SO 4 και διάλυµα Νa 2 SO 4. i) Αν διαθέτουµε ένα σύρµα µαγνησίου και διάλυµα BaCl 2, περιγράψτε ένα τρόπο µε τον οποίο µπορούµε να διαπιστώσουµε το περιεχόµενο του κάθε ποτηριού χρησιµοποιώντας µόνο τις δύο αυτές χηµικές ουσίες. ii) Γράψτε τις χηµικές εξισώσεις των αντιδράσεων που θα πραγµατοποιηθούν. iii) Εξηγήστε αν θα µπορούσαµε ή όχι να κάνουµε την ίδια διαπίστωση αν διαθέτουµε µόνο ένα σύρµα µαγνησίου και διάλυµα Pb(NO 3 ) Η µαρµαροκονία είναι ένα µείγµα µαρµαρόσκονης και Ca(OH) 2 (ασβέστη), που χρησιµοποιείται για το επίχρισµα (σοβάτισµα) των τοίχων. Το κονίαµα αυτό µε την επίδραση κάποιου συστατικού της ατµόσφαιρας µετατρέπεται σε µια συµπαγή και σκληρή µάζα αδιάλυτη στο νερό. α. Να γράψετε τη χηµική εξίσωση της αντίδρασης που εξηγεί το παραπάνω φαινόµενο. β. Γιατί οι νεόκτιστες οικοδοµές είναι υγρές; γ. Εξηγήστε την επίδραση που έχει η όξινη βροχή στους σοβατισµένους εξωτερικούς τοίχους των κτιρίων. 20. Είναι γνωστό ότι τα άλατα AlCl 3 και (CH 3 COO) 2 Mg δεν είναι δηλητηριώδη για τον ανθρώπινο οργανισµό, ακόµη και όταν λαµβάνονται εσωτερικά. Είναι κατά τη γνώµη σας δηλητηριώδη τα διαλύµατα των αλάτων (CH 3 COO) 3 Al και MgCl 2 ; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας, λαµβάνοντας υπόψη ότι η δηλητηριώδης δράση των αλάτων οφείλεται σε ένα ή περισσότερα από τα ιόντα που περιέχουν. 95

23 21. Τα καυσαέρια που προκύπτουν από την καύση του πετρελαίου περιέχουν και SO 2 εξαιτίας των προσµίξεων του θείου και των ενώσεών του που περιέχονται στο πετρέλαιο. Το SO 2 αντιδρά σε κατάλληλες συνθήκες µε το οξυγόνο του αέρα και το νερό της βροχής και σχηµατίζεται έτσι θειικό οξύ που αποτελεί ένα από τα συστατικά της όξινης βροχής. Μια από τις αρνητικές συνέπειες αυτής της όξινης βροχής είναι και η µετατροπή του ανθρακικού ασβεστίου σε θειικό ασβέστιο (γυψοποίηση των µαρµάρων). i) Να γράψετε τις χηµικές εξισώσεις που εξηγούν τα παραπάνω φαινόµενα. ii) Ποιες είναι οι επιπτώσεις της όξινης βροχής στα ψάρια και στα φυτά; 22. Όπως είναι γνωστό σε ένα διάλυµα CaCl 2 περιέχονται κατιόντα Ca 2+ και ανιόντα Cl -, τα οποία ελευθερώθηκαν από τους κρυστάλλους CaCl 2 που διαλύθηκαν στο νερό. Οµοίως σε διάλυµα Na 2 SO 4 περιέχονται κατιόντα Νa + 2- και ανιόντα SO 4. Κατά την ανάµειξη των δύο αυτών διαλυµάτων σχηµατίζεται ίζηµα CaSO 4 µε δοµικά συστατικά τα ιόντα Ca και SO 4 που περιέχονται στα δύο αρχικά διαλύµατα, ενώ στο τελικό διάλυµα περιέχονται ιόντα Νa + και Cl -. Οι διαπιστώσεις αυτές µας οδηγούν στο συµπέρασµα ότι η χηµική εξίσωση: CaCl 2 + Na 2 SO 4 2NaCl + CaSO 4, µε την οποία συµβολίζουµε συνήθως το παραπάνω χηµικό φαινόµενο, είναι ορθότερο να γράφεται µε την ιοντική της µορφή: Ca (aq) + SO 4 (aq) CaSO 4(s) Γνωρίζοντας ότι: α. οι ενώσεις PbCl 2, FeS, BaSO 4 και Al(OH) 3 είναι πρακτικά αδιάλυτες στο νερό β. οι ενώσεις Η 2 S και CO 2 είναι αέρια µε µικρή διαλυτότητα στο νερό και γ. το νερό δε διίσταται πρακτικά σε ιόντα i) προσπαθήστε να αναζητήσετε την αιτία πραγµατοποίησης καθεµιάς από τις αντιδράσεις που περιγράφονται από τις παρακάτω χηµικές εξισώσεις: α. Pb(NO 3 ) 2(aq) + 2 HCl (aq) PbCl 2 + 2HNO 3 β. FeCl 2(aq) + K 2 S (aq) 2KCl + FeS γ. Na 2 SO 4(aq) + BaCl 2(aq) 2NaCl + BaSO 4 δ. Al 2 (SO 4 ) 3(aq) + Ba(OH) 2(aq) 3BaSO 4 + 2Al(OH) 3 96

Κατηγορίες Χημικών Αντιδράσεων

Κατηγορίες Χημικών Αντιδράσεων Κατηγορίες Χημικών Αντιδράσεων Β. ΜΕΤΑΘΕΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Στις αντιδράσεις αυτές οι αριθμοί οξείδωσης όλων των στοιχείων που μετέχουν στην αντίδραση παραμένουν σταθεροί. Τέτοιες αντιδράσεις είναι οι: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / A ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16 / 02 / 2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / A ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16 / 02 / 2014 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / A ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16 / 02 / 2014 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α.1 έως Α.5 να γράψετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση δίπλα στον αριθμό της ερώτησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ο ( 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ)

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ο ( 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ) ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ο ( 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ) ΘΕΜΑ 1 Ο Να εξηγήσετε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και να διορθώσετε τις λανθασµένες: 1. Τα άτοµα όλων των στοιχείων είναι διατοµικά.. Το 16 S έχει ατοµικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2004 2005 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2004 2005 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2004 2005 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ Τάξη : Β Λυκείου Ηµεροµηνία : 8/06/2005 ιάρκεια : 2,5 ώρες Αριθµός σελίδων: 5 Χρήσιµα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΣΙΑ F - HF Υδροφθόριο S 2- H 2 S Υδρόθειο Cl - HCl Υδροχλώριο OH - H 2 O Οξείδιο του Υδρογόνου (Νερό) NO 3 HNO 3. Νιτρικό οξύ SO 3 H 2 SO 3

ΟΝΟΜΑΣΙΑ F - HF Υδροφθόριο S 2- H 2 S Υδρόθειο Cl - HCl Υδροχλώριο OH - H 2 O Οξείδιο του Υδρογόνου (Νερό) NO 3 HNO 3. Νιτρικό οξύ SO 3 H 2 SO 3 1 Να συμπληρωθεί ο παρακάτω πίνακα οξέων: ΟΝΟΜΑΣΙΑ F HF Υδροφθόριο S 2 H 2 S Υδρόθειο Cl HCl Υδροχλώριο OH H 2 O Υδρογόνου (Νερό) NO 3 HNO 3 οξύ SO 3 H 2 SO 3 Θειώδε οξύ Br HBr Υδροβρώμιο 2 SO 4 H 2 SO

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα Χημείας Α Λυκείου Αριθμοί Οξείδωσης & Χημικές Αντιδράσεις 29/03/2015. Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.10 επιλέξτε τη σωστή απάντηση:

Διαγώνισμα Χημείας Α Λυκείου Αριθμοί Οξείδωσης & Χημικές Αντιδράσεις 29/03/2015. Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.10 επιλέξτε τη σωστή απάντηση: Διαγώνισμα Χημείας Α Λυκείου Αριθμοί Οξείδωσης & Χημικές Αντιδράσεις 29/03/2015 1 ο Θέμα. Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.10 επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 1.1. Ο αριθμός οξείδωσης του μαγγανίου (Mn) στην ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Μετά το τέλος της μελέτης του 3ου κεφαλαίου, ο μαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει ποιες ενώσεις είναι οξέα, βάσεις, άλατα και οξείδια.

Μετά το τέλος της μελέτης του 3ου κεφαλαίου, ο μαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει ποιες ενώσεις είναι οξέα, βάσεις, άλατα και οξείδια. Μετά το τέλος της μελέτης του 3ου κεφαλαίου, ο μαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει ποιες ενώσεις είναι οξέα, βάσεις, άλατα και οξείδια. Να ονομάζει ανόργανες ενώσεις, όταν δίνεται ο μοριακός

Διαβάστε περισσότερα

3. ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

3. ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ 23 3. ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ 1. Βλέπε θεωρία σελ. 83. 2. α) (χημική εξίσωση) β) (δύο μέλη) (ένα βέλος >) γ) (αντιδρώντα) δ) (τμήμα ύλης ομογενές που χωρίζεται από το γύρω του χώρο με σαφή όρια). ε) (που οδηγούν

Διαβάστε περισσότερα

2. Χημικές Αντιδράσεις: Εισαγωγή

2. Χημικές Αντιδράσεις: Εισαγωγή 2. Χημικές Αντιδράσεις: Εισαγωγή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Η ιοντική θεωρία των διαλυμάτων Μοριακές και ιοντικές εξισώσεις Αντιδράσεις καταβύθισης Αντιδράσεις οξέων-βάσεων Αντιδράσεις οξείδωσης-αναγωγής Ισοστάθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Προς: Μαθητές Α, Β & Γ Λυκείου / Κάθε ενδιαφερόμενο Αγαπητοί Φίλοι Όπως σίγουρα

Διαβάστε περισσότερα

τα αντιδρώντα και τα προϊόντα τους κατάλληλους συντελεστές, ώστε τα άτοµα κάθε στοιχείου να είναι ισάριθµα στα δύο µέλη της χηµικής εξίσωσης.

τα αντιδρώντα και τα προϊόντα τους κατάλληλους συντελεστές, ώστε τα άτοµα κάθε στοιχείου να είναι ισάριθµα στα δύο µέλη της χηµικής εξίσωσης. 1 3.5 Χηµικές αντιδράσεις Πως συµβολίζονται οι χηµικές αντιδράσεις; Κάθε χηµική αντίδραση συµβολίζεται µε µία χηµική εξίσωση. Στη χηµική αυτή εξίσωση διακρίνουµε δύο µέλη, που συνδέονται µεταξύ τους µε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ XHMEIAΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:. ΑΡ:...

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ XHMEIAΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:. ΑΡ:... ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ XHMEIAΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 05 /06 /15 ΔΙΑΡΚΕΙΑ : Χημεία Βιολογία 2 ώρες ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:. ΑΡ:...

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μ.Ε. ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μ.Ε. ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ Όλες οι αντιδράσεις που ζητούνται στη τράπεζα θεµάτων πραγµατοποιούνται. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων απαιτείται αιτιολόγηση της πραγµατοποίησης των αντιδράσεων.

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Θεωρία Χημείας Α Λυκείου. Χημικές αντιδράσεις. Πολύπλοκες

Συνοπτική Θεωρία Χημείας Α Λυκείου. Χημικές αντιδράσεις. Πολύπλοκες 1 Web page: www.ma8eno.gr e-mail: vrentzou@ma8eno.gr Η αποτελεσματική μάθηση δεν θέλει κόπο αλλά τρόπο, δηλαδή ma8eno.gr Συνοπτική Θεωρία Χημείας Α Λυκείου Χημικές Αντιδράσεις Χημικές αντιδράσεις Οξειδοαναγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

2. Δίνονται οι θέσεις κάποιων στοιχείων στον περιοδικό πίνακα.

2. Δίνονται οι θέσεις κάποιων στοιχείων στον περιοδικό πίνακα. 110 ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 2. Δίνονται οι θέσεις κάποιων στοιχείων στον περιοδικό πίνακα. Α Δ Φ Μ Ξ Ο Θ Π Ρ Γ Λ α. Να βρεθούν οι ατομικοί αριθμοί των στοιχείων Δ,Θ,Π,Ο β. Να γραφούν οι κατανομές ηλεκτρονίων

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Α Γενικού Λυκείου

Χηµεία Α Γενικού Λυκείου Χηµεία Α Γενικού Λυκείου Απαντήσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή απαντήσεων: 'Αρης Ασλανίδης Χρησιμοποιήστε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την πλοήγηση μέσα

Διαβάστε περισσότερα

2.1.Ο παρακάτω πίνακας δίνει μερικές πληροφορίες για τα άτομα των στοιχείων Mg και Cl: Αριθμός ηλεκτρονίων. Αριθμός νετρονίων Mg 12 12 Cl 35 17

2.1.Ο παρακάτω πίνακας δίνει μερικές πληροφορίες για τα άτομα των στοιχείων Mg και Cl: Αριθμός ηλεκτρονίων. Αριθμός νετρονίων Mg 12 12 Cl 35 17 2.1.Ο παρακάτω πίνακας δίνει μερικές πληροφορίες για τα άτομα των στοιχείων Mg και Cl: Στοιχείο Ατομικός αριθμός Μαζικός αριθμός Αριθμός ηλεκτρονίων Αριθμός πρωτονίων Αριθμός νετρονίων Mg 12 12 Cl 35 17

Διαβάστε περισσότερα

Όγδοη Διάλεξη Οξέα - Βάσεις - Άλατα

Όγδοη Διάλεξη Οξέα - Βάσεις - Άλατα Όγδοη Διάλεξη Οξέα - Βάσεις - Άλατα Οξέα Είναι οι χημικές ενώσεις οι οποίες όταν διαλυθούν στο νερό, ελευθερώνουν κατιόντα υδρογόνου (Η + ) Ιδιότητες Οξέων 1. Έχουν όξινη γεύση. 2. Επιδρούν με τον ίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 23/04/2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας το γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΟΞΕΑ ΒΑΣΕΙΣ ΑΛΑΤΑ ΟΞΕΙ ΙΑ - ΑΝΤΙ Ρ Α ΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΟΞΕΑ ΒΑΣΕΙΣ ΑΛΑΤΑ ΟΞΕΙ ΙΑ - ΑΝΤΙ Ρ Α ΣΕΙΣ Χηµεία Α Λυκείου Φωτεινή Ζαχαριάδου 1 από 10 ( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΟΞΕΑ ΒΑΣΕΙΣ ΑΛΑΤΑ ΟΞΕΙ ΙΑ - ΑΝΤΙ Ρ Α ΣΕΙΣ 1. Να συµπληρώσετε τα προϊόντα και τους συντελεστές στις επόµενες χηµικές εξισώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 2ο 2.1. Α) Β) α) 2.2. Α) Θέμα 4ο

Θέμα 2ο 2.1. Α) Β) α) 2.2. Α) Θέμα 4ο 2.1. Α) Το στοιχείο X έχει 17 ηλεκτρόνια. Αν στον πυρήνα του περιέχει 3 νετρόνια περισσότερα από τα πρωτόνια, να υπολογισθούν ο ατομικός και ο μαζικός αριθμός του στοιχείου Χ. (μονάδες 6) Β) α) Να γίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08 03 2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Σταυρούλα Γκιτάκου, Μαρίνος Ιωάννου

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08 03 2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Σταυρούλα Γκιτάκου, Μαρίνος Ιωάννου ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08 03 2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Σταυρούλα Γκιτάκου, Μαρίνος Ιωάννου ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α.1 έως Α.5 να γράψετε στην κόλλα σας το

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Γ Γυμνασίου: Απαντήσεις των ασκήσεων και ερωτήσεων του σχολικού βιβλίου

Χημεία Γ Γυμνασίου: Απαντήσεις των ασκήσεων και ερωτήσεων του σχολικού βιβλίου Χημεία Γ Γυμνασίου: Απαντήσεις των ασκήσεων και ερωτήσεων του σχολικού βιβλίου Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Οξέα - Βάσεις Άλατα Σελίδα 15 1. Τι ονομάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια ΕΠΙΓΝΩΣΗ Αγ. Δημητρίου 2015. Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Α Λυκείου. ΘΕΜΑ 1 ο

Φροντιστήρια ΕΠΙΓΝΩΣΗ Αγ. Δημητρίου 2015. Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Α Λυκείου. ΘΕΜΑ 1 ο Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Α Λυκείου ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1 έως 1.5 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 1.1 Τα ισότοπα άτομα: α. έχουν ίδιο αριθμό νετρονίων β. έχουν την ίδια μάζα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. Αριθμός νετρονίων (n) Ca 20 40 CL - 17 18 H + 1 1 Cu + 63 34 Ar 22 18. Μαζικός αριθμός (Α) Αριθμός πρωτονίων (p + )

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. Αριθμός νετρονίων (n) Ca 20 40 CL - 17 18 H + 1 1 Cu + 63 34 Ar 22 18. Μαζικός αριθμός (Α) Αριθμός πρωτονίων (p + ) ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α α) Να συμπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας : ΣΤΟΙΧΕΙΟ Ατομικός αριθμός (Ζ) Μαζικός αριθμός (Α) β) Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Να επιλέξετε την σωστή απάντηση a) Σε ένα άτομο μικρότερη

Διαβάστε περισσότερα

Μg + 2 HCL MgCl 2 +H 2

Μg + 2 HCL MgCl 2 +H 2 Εργαστηριακή άσκηση 3: Επεξήγηση πειραμάτων: αντίδραση/παρατήρηση: Μέταλλο + νερό Υδροξείδιο του μετάλλου + υδρογόνο Νa + H 2 0 NaOH + ½ H 2 To Na (Νάτριο) είναι αργυρόχρωμο μέταλλο, μαλακό, κόβεται με

Διαβάστε περισσότερα

XHMEIA Α ΛΥΚΕΙΟΥ GI_A_CHIM_0_2530 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

XHMEIA Α ΛΥΚΕΙΟΥ GI_A_CHIM_0_2530 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑΤΑ: XHMEIA Α ΛΥΚΕΙΟΥ GI_A_CHIM_0_2530 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26/05/2014 ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 2.1 Δίνονται: υδρογόνο, 1H, άζωτο, 7N α) Να γράψετε την κατανοµή των ηλεκτρονίων σε στιβάδες

Διαβάστε περισσότερα

υδροξείδιο του καλίου χλωριούχος σίδηρος(ιι) μονοξείδιο του άνθρακα υδροβρώμιο α) +2 β) +7 γ) 0 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

υδροξείδιο του καλίου χλωριούχος σίδηρος(ιι) μονοξείδιο του άνθρακα υδροβρώμιο α) +2 β) +7 γ) 0 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Να συμπληρώσετε τις επόμενες χημικές εξισώσεις που γίνονται όλες, γράφοντας τα προϊόντα και τους συντελεστές. α) Mg(ΟΗ) 2 (s) + Η 2 S(aq) β) NaCl(aq) + AgNO 3 (aq) γ) Mg(s) + HBr(aq) Να χαρακτηρίσετε τις

Διαβάστε περισσότερα

Κοινές ιδιότητες των υδατικών διαλυμάτων των οξέων. Μερικές χαρακτηριστικές περιπτώσεις που η όξινη (ξινή) γεύση των οξέων γίνεται αντιληπτή.

Κοινές ιδιότητες των υδατικών διαλυμάτων των οξέων. Μερικές χαρακτηριστικές περιπτώσεις που η όξινη (ξινή) γεύση των οξέων γίνεται αντιληπτή. 1.1 Ιδιότητες των οξέων Κοινές ιδιότητες των υδατικών διαλυμάτων των οξέων. 1. Τα διαλύματα των οξέων έχουν όξινη γεύση. Μερικές χαρακτηριστικές περιπτώσεις που η όξινη (ξινή) γεύση των οξέων γίνεται αντιληπτή.

Διαβάστε περισσότερα

Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία

Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία Α) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ Στοιχείο Σύμβολο Σθένος Νάτριο Να 1 Κάλιο Κ 1 Μαγνήσιο Mg 2 Ασβέστιο Ca 2 Σίδηρος Fe 2 ή 3 Χαλκός Cu 2 Ψευδάργυρος Zn 2 Λίθιο Li 1 Άργυρος

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Ol ΣΤΟΧΟΙ. 3.1 Χημικές αντιδράσεις Συμβολισμός - Μερικά είδη χημικών αντιδράσεων. Ερωτήσεις - προβλήματα

ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Ol ΣΤΟΧΟΙ. 3.1 Χημικές αντιδράσεις Συμβολισμός - Μερικά είδη χημικών αντιδράσεων. Ερωτήσεις - προβλήματα 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3.1 Χημικές αντιδράσεις Συμβολισμός - Μερικά είδη χημικών αντιδράσεων Ερωτήσεις - προβλήματα ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Ol ΣΤΟΧΟΙ > Να συμβολίζεις ένα χημικό φαινόμενο (χημική αντίδραση) με μια

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Χημεία Α Λυκείου

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Χημεία Α Λυκείου Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων Μάθημα: Χημεία Α Λυκείου Στο παρών παρουσιάζουμε απαντήσεις σε επιλεγμένα Θέματα της Τράπεζας θεμάτων. Το αρχείο αυτό τις επόμενες ημέρες σταδιακά θα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : Ερωτήσεις 1-6 Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις 1-6. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με πέντε (5) μονάδες.

ΜΕΡΟΣ Α : Ερωτήσεις 1-6 Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις 1-6. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με πέντε (5) μονάδες. ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2008-2009 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ: Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες και 30 λεπτά Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Α Γενικού Λυκείου

Χηµεία Α Γενικού Λυκείου Χηµεία Α Γενικού Λυκείου Απαντήσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή απαντήσεων: 'Αρης Ασλανίδης Χρησιμοποιήστε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την πλοήγηση μέσα

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Α) Δίνεται ότι:. Να μεταφέρετε στην κόλλα σας συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα που αναφέρεται στο άτομο του ασβεστίου: ΣΤΙΒΑΔΕΣ

2.1. Α) Δίνεται ότι:. Να μεταφέρετε στην κόλλα σας συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα που αναφέρεται στο άτομο του ασβεστίου: ΣΤΙΒΑΔΕΣ 2.1. Α) Δίνεται ότι:. Να μεταφέρετε στην κόλλα σας συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα που αναφέρεται στο άτομο του ασβεστίου: ΣΤΙΒΑΔΕΣ νετρόνια K L M N Ca 2 Β) Tι είδους δεσμός αναπτύσσεται μεταξύ του 19

Διαβάστε περισσότερα

Στην περσινή χρονιά έμαθες ότι η Χημεία έχει τη δική της γλώσσα! Στη γλώσσα της Χημείας:

Στην περσινή χρονιά έμαθες ότι η Χημεία έχει τη δική της γλώσσα! Στη γλώσσα της Χημείας: 12 Κεφάλαιο 1ο 1.2 ΟΞΕΑ ΚΑΤΑ ARRHENIUS Που οφείλεται ο όξινος χαρακτήρας; Στην περσινή χρονιά έμαθες ότι η Χημεία έχει τη δική της γλώσσα! Στη γλώσσα της Χημείας: Τα γράμματα είναι τα σύμβολα των χημικών

Διαβάστε περισσότερα

XHMEIA. 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ. ΘΕΜΑ 1 ο. Να δώσετε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω περιπτώσεις.

XHMEIA. 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ. ΘΕΜΑ 1 ο. Να δώσετε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω περιπτώσεις. ΘΕΜΑ ο Α ΛΥΚΕΙΟΥ-ΧΗΜΕΙΑ ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Να δώσετε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω περιπτώσεις.. Η πυκνότητα ενός υλικού είναι 0 g / cm. Η πυκνότητά του σε g/ml είναι: a. 0,00 b., c. 0,0 d. 0,000. Ποιο από

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ ΠΑΦΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2010 2011 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ : Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΘΜΟΣ:.

ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ ΠΑΦΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2010 2011 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ : Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΘΜΟΣ:. ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ ΠΑΦΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2010 2011 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ : Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΘΜΟΣ:. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 24.05.2011 ΧΡΟΝΟΣ : 10.30 12.30 ( Χημεία - Φυσιογνωστικά)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Τι ονομάζουμε χημικές αντιδράσεις; Χημικά φαινόμενα (αντιδράσεις) ονομάζονται οι μεταβολές κατά τις οποίες από ορισμένες αρχικές

Διαβάστε περισσότερα

Οι βάσεις 65. Εκπαιδευτικός Οργανισμός δ. τσιάρας & σια ε.ε.

Οι βάσεις 65. Εκπαιδευτικός Οργανισμός δ. τσιάρας & σια ε.ε. Οι βάσεις 65 1. Στον παρακάτω πίνακα δίνονται διάφορα διαλύματα ή γαλακτώματα και οι αντίστοιχες τιμές ph. Να τα διατάξετε από το περισσότερο όξινο προς το πλέον βασικό. Διάλυμα / γαλάκτωμα ph 1. διάλυμα

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Α Γενικού Λυκείου

Χηµεία Α Γενικού Λυκείου Χηµεία Α Γενικού Λυκείου Απαντήσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή απαντήσεων: 'Αρης Ασλανίδης Χρησιμοποιήστε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την πλοήγηση μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ ΚΑΙ XHMIKOI ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ. Αρχές Oνοματολογίας Χημική Αντίδραση Γραμμομόριο (mol) Στοιχειομετρία Χημικοί Υπολογισμοί

ΧΗΜΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ ΚΑΙ XHMIKOI ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ. Αρχές Oνοματολογίας Χημική Αντίδραση Γραμμομόριο (mol) Στοιχειομετρία Χημικοί Υπολογισμοί ΧΗΜΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ ΚΑΙ XHMIKOI ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ Αρχές Oνοματολογίας Χημική Αντίδραση Γραμμομόριο (mol) Στοιχειομετρία Χημικοί Υπολογισμοί ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Βουκλής Χ. Αλέξανδρος Αριθμός οξείδωσης, χημικοί τύποι, γραφή - ονοματολογία χημικών ενώσεων Παρουσίαση σε μορφή ερωτωαπαντήσεων

Βουκλής Χ. Αλέξανδρος Αριθμός οξείδωσης, χημικοί τύποι, γραφή - ονοματολογία χημικών ενώσεων Παρουσίαση σε μορφή ερωτωαπαντήσεων Βουκλής Χ. Αλέξανδρος Αριθμός οξείδωσης, χημικοί τύποι, γραφή ονοματολογία χημικών ενώσεων Παρουσίαση σε μορφή ερωτωαπαντήσεων 1. Τι εννοούμε όταν λέμε «η γλώσσα της Χημείας»; Η χημεία είναι μια συμβολική

Διαβάστε περισσότερα

1.1 ΤΑ ΟΞΕΑ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

1.1 ΤΑ ΟΞΕΑ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός 1.1 ΤΑ ΟΞΕΑ Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να διαπιστώνουμε τον όξινο χαρακτήρα σε προϊόντα καθημερινής χρήσης Να ορίζουμε τα οξέα κατά τον Arrhenius

Διαβάστε περισσότερα

συγκέντρωση 0,1 Μ; (μονάδες 8)

συγκέντρωση 0,1 Μ; (μονάδες 8) 1.Διαθέτουμε 200 ml υδατικού διαλύματος KΟΗ συγκέντρωσης 0,5 Μ (διάλυμα Δ1). Να υπολογισθούν: α) Η μάζα (g) του KΟΗ που περιέχεται στο διάλυμα Δ1. β) Ο όγκος (ml) του νερού που πρέπει να προστεθεί στο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε ΠΡΟΟΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜ/ΝΙΑ: 08-11-2015 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 3 ώρες

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε ΠΡΟΟΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜ/ΝΙΑ: 08-11-2015 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 3 ώρες ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε ΠΡΟΟΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜ/ΝΙΑ: 08--05 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 3 ώρες ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α. Α.5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΒΑΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ Αριθμητικά... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/06/2015 ΒΑΘΜΟΣ:... Ολογράφως..... ΤΑΞΗ: Γ Υπ. Καθηγητή... ΧΡΟΝΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2015-16

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2015-16 ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 205-6 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα πρέπει να είναι σε θέση: ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Διδ. περ. Σύνολο διδ.περ.. Η συμβολή της Χημείας στην εξέλιξη του πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 23 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. δ Α2. γ Α3. α Α4. δ Α5. β Α6. α) ιαλυτότητα ορίζεται η µέγιστη ποσότητα µιας ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Τι ορίζεται ως επίδραση κοινού ιόντος σε υδατικό διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη;

Τι ορίζεται ως επίδραση κοινού ιόντος σε υδατικό διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη; Τι ορίζεται ως επίδραση κοινού ιόντος σε υδατικό διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη; Επίδραση κοινού ιόντος έχουμε όταν σε διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη προσθέσουμε έναν άλλο ηλεκτρολύτη που έχει κοινό ιόν με

Διαβάστε περισσότερα

Φ Ρ Ο Ν Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α Π Ρ Ο Ο Π Τ Ι Κ Η - Κ. Μ Π Α Κ Α Λ Α Κ Ο Σ - Κ. Φ Ι Ρ Φ Ι Ρ Η Σ Σελίδα 1

Φ Ρ Ο Ν Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α Π Ρ Ο Ο Π Τ Ι Κ Η - Κ. Μ Π Α Κ Α Λ Α Κ Ο Σ - Κ. Φ Ι Ρ Φ Ι Ρ Η Σ Σελίδα 1 1 ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ-ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ-Επιμέλεια:Χ.Κ.Φιρφιρής ΘΕΜΑ 1. Α) Δίνεται ότι : 40 20Ca. Να μεταφέρετε στην κόλλα σας συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα που αναφέρεται στο άτομο του ασβεστίου: Β) Tι είδους

Διαβάστε περισσότερα

( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΕΣΜΟΙ

( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΕΣΜΟΙ Χηµεία Α Λυκείου Φωτεινή Ζαχαριάδου 1 από 22 ( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΕΣΜΟΙ 35 1. Για το άτοµο του χλωρίου, δίνεται ότι: 17 Cl α) Να αναφέρετε πόσα πρωτόνια, πόσα νετρόνια

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί τα διαλύματα είναι σημαντικά για τις χημικές αντιδράσεις; Στη χημεία αρκετές χημικές αντιδράσεις γίνονται σε διαλύματα.

Γιατί τα διαλύματα είναι σημαντικά για τις χημικές αντιδράσεις; Στη χημεία αρκετές χημικές αντιδράσεις γίνονται σε διαλύματα. 3.1 Οξέα Βάσεις Ιοντικά υδατικά διαλύματα Τι είναι διάλυμα; Διάλυμα είναι κάθε ομογενές μίγμα που προκύπτει από την ανάμειξη δύο ή περισσότερων καθαρών ουσιών. Στα διαλύματα, μία από τις ουσίες θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

2.4 Η γλώσσα της χημείας - Αριθμός οξείδωσης- Γραφή χημικών τύπων και εισαγωγή στην ονοματολογία των ενώσεων

2.4 Η γλώσσα της χημείας - Αριθμός οξείδωσης- Γραφή χημικών τύπων και εισαγωγή στην ονοματολογία των ενώσεων 2.4 Η γλώσσα της χημείας - Αριθμός οξείδωσης- Γραφή χημικών τύπων και εισαγωγή στην ονοματολογία των ενώσεων 12.1. Πόσες είναι οι γνωστές χημικές ενώσεις; Τουλάχιστον δέκα εκατομμύρια γνωστές ενώσεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ο αριθμός Avogadro, N A, L = 6,022 10 23 mol -1 η σταθερά Faraday, F = 96 487 C mol -1 σταθερά αερίων R = 8,314 510 (70) J K -1 mol -1 = 0,082 L atm mol -1 K -1 μοριακός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ - ΔΑΣΟΥΠΟΛΗ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25/5/2015 ΒΑΘΜΟΣ:... ΤΑΞΗ: Β ΧΡΟΝΟΣ: 2.5 ώρες ΥΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ:... ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Κυριακή 8 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Κυριακή 8 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 Ε_3.Xλ1(ε) ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Κυριακή 8 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1 ΘΕΜΑ 1 Ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ A ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1) Το άτοµο του καλίου (Κ) έχει µαζικό

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÅÐÉËÏÃÇ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÅÐÉËÏÃÇ 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ 1 ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1. Οι παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

1 Ορισμός-Ονοματολογία -Ταξινόμηση Οξέων και Βάσεων

1 Ορισμός-Ονοματολογία -Ταξινόμηση Οξέων και Βάσεων 1 Ορισμός-Ονοματολογία -Ταξινόμηση Οξέων και Βάσεων 1.1. Οξέα Τα οξέα περιέχονται σε πολλά τρόφιμα, ποτά, φάρμακα και άλλα υλικά καθημερινής χρήσης. Η ασπιρίνη, για παράδειγμα, περιέχει ακετυλοσαλικυλικό

Διαβάστε περισσότερα

Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου

Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου 1. Το ιόν του νατρίου, 11Νa +, προκύπτει όταν το άτομο του Na προσλαμβάνει ένα ηλεκτρόνιο. Λ, όταν αποβάλλει ένα ηλεκτρόνιο 2. Σε 2 mol NH3

Διαβάστε περισσότερα

Μετά το τέλος της µελέτης του 3ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση:

Μετά το τέλος της µελέτης του 3ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Μετά το τέλος της µελέτης του 3ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει ποιες ουσίες ονοµάζονται ηλεκτρολύτες. Να γνωρίζει τι είναι ο ιοντισµός, τι η διάσταση, σε ποιες περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

3. ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

3. ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός 3. ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να γνωρίσουμε με τη βοήθεια πειραμάτων τη χημική αντίδραση της εξουδετέρωσης Να ορίζουμε τη χημική αντίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Χημεία Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α, Β ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 2012. Για την A τάξη Λυκείων

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 2012. Για την A τάξη Λυκείων ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 2012 Για την A τάξη Λυκείων ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ, 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: δύο (2) ώρες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο Α. ΟΞΕΙ ΩΣΗ - ΑΝΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο Α. ΟΞΕΙ ΩΣΗ - ΑΝΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο Α. ΟΞΕΙ ΩΣΗ - ΑΝΑΓΩΓΗ 5.1α Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Οδηγία: Στις παρακάτω ερωτήσεις (1-25) να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Ο αριθµός οξείδωσης ενός ιόντος

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 7. Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Κεφάλαιο 3: Οξέα, Βάσεις, Ιοντική ισορροπία Θέµατα Σωστού / Λάθους Πανελληνίων, ΟΕΦΕ, ΠΜ Χ

Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 7. Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Κεφάλαιο 3: Οξέα, Βάσεις, Ιοντική ισορροπία Θέµατα Σωστού / Λάθους Πανελληνίων, ΟΕΦΕ, ΠΜ Χ Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 7 Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Κεφάλαιο 3: Οξέα, Βάσεις, Ιοντική ισορροπία Θέµατα Σωστού / Λάθους Πανελληνίων, ΟΕΦΕ, ΠΜ Χ ιάλυµα NaHSO 4 0,1 M έχει ph > 7 στους 25 ο C. Πανελλήνιες

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζετε

Τι πρέπει να γνωρίζετε 1 Οξέα Τι πρέπει να γνωρίζετε 1. Τα οξέα υπάρχουν στη φύση αλλά και σε τεχνητά προϊόντα (προϊόντα που έφτιαξε ο άνθρωπος). 2. Τα υδατικά διαλύματα των οξέων έχουν κάποιες κοινές ιδιότητες, οι οποίες ως

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΦΑ Φ ΝΕΙ Ε ΕΣ Ε ΧΗΜΕ Μ Ι Ε ΑΣ ΓΥΜΝ Μ ΑΣΙΟΥ

ΙΑΦΑ Φ ΝΕΙ Ε ΕΣ Ε ΧΗΜΕ Μ Ι Ε ΑΣ ΓΥΜΝ Μ ΑΣΙΟΥ Οξέα Βάσεις Άλατα τάξη Γ γυµνασίου Τα οξέα έχουν ξινή γεύση Οξέα και ανθρακικό ασβέστιο Τα οξέα µεταβάλλουν το χρώµα των δεικτών Οξέα και µέταλλα Τα οξέα αντιδρούν µε πολλά µέταλλα και πολλές φορές παράγεται

Διαβάστε περισσότερα

2.3 ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

2.3 ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός 2.3 ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να επισημαίνουμε τη θέση των μετάλλων στον περιοδικό πίνακα των στοιχείων. Να αναφέρουμε

Διαβάστε περισσότερα

2.7 Χημική αντίδραση

2.7 Χημική αντίδραση 1 2.7 Χημική αντίδραση Ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση 7-1. Τι ονομάζουμε φαινόμενο στη Φυσική και στη Χημεία; Φαινόμενο είναι η μεταβολή 7-2. Τι ονομάζουμε φυσικά φαινόμενα ή φυσικές μεταβολές; Είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ LE CHATELIER - ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ

ΑΡΧΗ LE CHATELIER - ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ ΑΡΧΗ LE CHATELIER - ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ Σκοπός Εργαστηριακής Άσκησης Η παρατήρηση και η κατανόηση της Αρχής Le Chatelier και η μελέτη της διαλυτότητας των ιοντικών ενώσεων Θεωρητικό Μέρος Αρχή Le Chatelier Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Χημεία Α Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Χημεία Α Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Γενικής Παιδείας Χημεία Α Λυκείου Επιμέλεια: ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr 1 57 1.. 1 kg = 1000 g 1 g = 0,001 kg 1

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Σκοπός Εργαστηριακής Άσκησης Η παρατήρηση και η κατανόηση των μηχανισμών των οξειδοαναγωγικών δράσεων. Θεωρητικό Μέρος Οξείδωση ονομάζεται κάθε αντίδραση κατά την οποία συμβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

2. ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

2. ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός 2. ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να διαπιστώνουμε το βασικό χαρακτήρα σε προϊόντα καθημερινής χρήσης Να ορίζουμε τις βάσεις κατά τον Arrhenius

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικές Ασκήσεις

Επαναληπτικές Ασκήσεις Επαναληπτικές Ασκήσεις Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Χημεία 1.1 Στον επόμενο πίνακα δίνονται τα σημεία τήξης και τα σημεία ζέσης διαφόρων υλικών. Υλικό Σημείο Tήξης ( ο C) Σημείο Zέσης ( ο C) Α 0 100 Β 62 760

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου 1. Το ιόν του νατρίου, 11Νa +, προκύπτει όταν το άτομο του Na προσλαμβάνει ένα ηλεκτρόνιο. Λ, όταν αποβάλλει ένα ηλεκτρόνιο 2. Σε 2 mol NH3

Διαβάστε περισσότερα

( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. 1. Να χαρακτηρίσετε τις επόµενες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασµένες (Λ).

( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. 1. Να χαρακτηρίσετε τις επόµενες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασµένες (Λ). Χηµεία Α Λυκείου Φωτεινή Ζαχαριάδου 1 από 12 ( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1. Να χαρακτηρίσετε τις επόµενες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασµένες (Λ). α) Ένα µείγµα είναι πάντοτε

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1 ο. πολλαπλής επιλογής

Θέμα 1 ο. πολλαπλής επιλογής Χημεία Α ΛΥΚΕΊΟΥ Θέμα 1 ο πολλαπλής επιλογής 1. Σα όξινα οξείδια είναι τα οξείδια : a. Που αντιδρούν με οξέα b. Που αντιδρούν με βάσεις c. Που λέγονται και ανυδρίτες οξέων αφού προκύπτουν από αφυδάτωση

Διαβάστε περισσότερα

Διαρκής απαίτηση της εκπαιδευτικής κοινότητας είναι η ύπαρξη πολλών βιβλίων

Διαρκής απαίτηση της εκπαιδευτικής κοινότητας είναι η ύπαρξη πολλών βιβλίων Διαρκής απαίτηση της εκπαιδευτικής κοινότητας είναι η ύπαρξη πολλών βιβλίων για κάθε μάθημα, τα οποία θα βασίζονται στο ίδιο Αναλυτικό Πρόγραμμα και θα παρουσιάζουν τα ίδια θέματα από μια άλλη ίσως σκοπιά.

Διαβάστε περισσότερα

6. To στοιχείο νάτριο, 11Na, βρίσκεται στην 1η (IA) ομάδα και την 2η περίοδο του Περιοδικού Πίνακα.

6. To στοιχείο νάτριο, 11Na, βρίσκεται στην 1η (IA) ομάδα και την 2η περίοδο του Περιοδικού Πίνακα. Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου 1. Το ιόν του νατρίου, 11 Νa +, προκύπτει όταν το άτομο του Na προσλαμβάνει ένα ηλεκτρόνιο. 2. Σε 2 mol NH 3 περιέχεται ίσος αριθμός μορίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 4η. Προσδιορίζεται ως η ικανότητα εξουδετέρωσης βάσεων

ΑΣΚΗΣΗ 4η. Προσδιορίζεται ως η ικανότητα εξουδετέρωσης βάσεων ΑΣΚΗΣΗ 4η Οξύτητα (Acidity) Θεωρητικό υπόβαθρο Προσδιορίζεται ως η ικανότητα εξουδετέρωσης βάσεων Εκφράζει την ποσοτική ικανότητα του νερού στην εξουδετέρωση ισχυρής βάσεως µέχρι επιθυµητής τιµής ph Οφείλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. 1.2 H CH 3 OH (µεθυλική αλκοόλη) δεν αντιδρά µε το νερό γιατί έχει Κ α µικρότερη από:

ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. 1.2 H CH 3 OH (µεθυλική αλκοόλη) δεν αντιδρά µε το νερό γιατί έχει Κ α µικρότερη από: ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1 Εάν κάθε τροχιακό

Διαβάστε περισσότερα

7. Οξέα και βάσεις ΣΚΟΠΟΣ

7. Οξέα και βάσεις ΣΚΟΠΟΣ 7. Οξέα και βάσεις ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι να γνωρίσουμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των οξέων και βάσεων, να συσχετίσουμε τις όξινες ή βασικές ιδιότητες μιας ουσίας με τη μοριακή της δομή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ 2.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-28 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η καύση ορισµένων παραγώγων του πετρελαίου γίνεται µε σκοπό:

Διαβάστε περισσότερα

5. Να βρείτε τον ατομικό αριθμό του 2ου μέλους της ομάδας των αλογόνων και να γράψετε την ηλεκτρονιακή δομή του.

5. Να βρείτε τον ατομικό αριθμό του 2ου μέλους της ομάδας των αλογόνων και να γράψετε την ηλεκτρονιακή δομή του. Ερωτήσεις στο 2o κεφάλαιο από τράπεζα θεμάτων 1. α) Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων που μπορεί να πάρει κάθε μία από τις στιβάδες: K, L, M, N. β) Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων που

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση. Ισχυρό οξύ: Η 2 SeO 4 Ασθενές οξύ: (CH 3 ) 2 CHCOOH Ισχυρή βάση: KOH Ασθενής βάση: (CH 3 ) 2 CHNH 2

Άσκηση. Ισχυρό οξύ: Η 2 SeO 4 Ασθενές οξύ: (CH 3 ) 2 CHCOOH Ισχυρή βάση: KOH Ασθενής βάση: (CH 3 ) 2 CHNH 2 Ασκήσεις κεφ. 1-3 Άσκηση Κατατάξτε τις παρακάτω ενώσεις ως ισχυρά και ασθενή οξέα ή ισχυρές και ασθενείς βάσεις α) Η 2 SeO 4, β) (CH 3 ) 2 CHCOOH γ) KOH, δ) (CH 3 ) 2 CHNH 2 Ισχυρό οξύ: Η 2 SeO 4 Ασθενές

Διαβάστε περισσότερα

Εύρεση mol και συγκέντρωση από αριθμητικά δεδομένα Επανάληψη προηγούμενων τάξεων.

Εύρεση mol και συγκέντρωση από αριθμητικά δεδομένα Επανάληψη προηγούμενων τάξεων. Εύρεση mol και συγκέντρωση από αριθμητικά δεδομένα Επανάληψη προηγούμενων τάξεων. A. Εύρεση συγκέντρωσης c. A. Δίνονται τα mol της διαλυμένης ουσίας και ο όγκος του διαλύματος: n C, C σε Μ, V σε λίτρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Κυριακή 14 Απριλίου 01 ιάρκεια Εξέτασης: ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΑ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ ph. Δέκτης πρωτονίου ( ) + ( ) ( ) + ( ) HCl g H O l H O aq Cl aq

ΟΞΕΑ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ ph. Δέκτης πρωτονίου ( ) + ( ) ( ) + ( ) HCl g H O l H O aq Cl aq ΟΞΕΑ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ ph Σκοπός Εργαστηριακής Άσκησης Η παρατήρηση των φυσικών και χημικών ιδιοτήτων οξέων και βάσεων και η μελέτη και μέτρηση του ph διαλυμάτων οξέων, βάσεων και αλάτων. Θεωρητικό Μέρος Η πιο

Διαβάστε περισσότερα

3. Χημικές αντιδράσεις

3. Χημικές αντιδράσεις Κεφάλαιο : Χημικές αντιδράσεις. Χημικές αντιδράσεις Οι χημικές αντιδράσεις διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: 1. Αντιδράσεις κατά τις οποίες δεν μεταβάλλεται ο αριθμός οξείδωσης των στοιχείων (Nonredox

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές οξέων-βάσεων και δότη-αποδέκτη

Αρχές οξέων-βάσεων και δότη-αποδέκτη Αρχές οξέων-βάσεων και δότη-αποδέκτη Θεωρία ηλεκτρολυτικής διάσπασης Το 1887 ο Arrhenius (1859-1927) διατύπωσε τη θεωρία της ηλεκτρολυτικής διάσπασης των ηλεκτρολυτών µέσα στο νερό ή άλλο διαλύτη µε µεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Του εκπαιδευτικου της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γιώργου Μητσίδη

Του εκπαιδευτικου της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γιώργου Μητσίδη ΔΗΜΙΟΥΓΡΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 1 ο ΘΕΜΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Του εκπαιδευτικου της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γιώργου Μητσίδη Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 1. Το κατιόν Μg 2+ περιέχει 12 νετρόνια και 10

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΝΤΕΛΗ. Κτίριο 1 : Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 13, Τηλ. 210 8048919 / 210 6137110 Κτίριο 2 : Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 29, Τηλ. 210 8100606 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

ΠΕΝΤΕΛΗ. Κτίριο 1 : Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 13, Τηλ. 210 8048919 / 210 6137110 Κτίριο 2 : Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 29, Τηλ. 210 8100606 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Τάξη Μάθημα Εξεταστέα ύλη Καθηγητές Γ Λυκείου XHMEIA Γ Λυκείου Οργανική-Οξειδοαναγωγή- Θερμοχημεία-Χημική κινητική Δημητρακόπουλος Θοδωρής Τζελέπη Αναστασία ΠΕΝΤΕΛΗ Κτίριο 1 : Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 13,

Διαβάστε περισσότερα

Θερμόχήμεία Κεφάλαιό 2 ό

Θερμόχήμεία Κεφάλαιό 2 ό Θερμόχήμεία Κεφάλαιό 2 ό Επιμέλεια: Χημικός Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών 11 12 Τι είναι η χημική ενέργεια των χημικών ουσιών; Που οφείλεται; Μπορεί να αποδοθεί στο περιβάλλον; Πότε μεταβάλλεται η χημική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 6: ΟΓΚΟΜΈΤΡΗΣΗ ΟΞΕΟΣ - ΒΑΣΕΩΣ

ΑΣΚΗΣΗ 6: ΟΓΚΟΜΈΤΡΗΣΗ ΟΞΕΟΣ - ΒΑΣΕΩΣ ΑΣΚΗΣΗ 6: ΟΓΚΟΜΈΤΡΗΣΗ ΟΞΕΟΣ - ΒΑΣΕΩΣ ΘΕΩΡΙΑ Οξέα, βάσεις, άλατα και εξουδετέρωση Γνωρίζουμε ότι ενώσεις οι οποίες διαλυόμενες στο νερό δίνουν κατιόντα υδρογόνου (πρωτόνια) είναι οξέα: ΗΑ Η + + Α Ενώσεις

Διαβάστε περισσότερα