Κρανιοεγκεφαλική Κάκωση: Η απόφαση για Νευροχειρουργική Επέμβαση

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κρανιοεγκεφαλική Κάκωση: Η απόφαση για Νευροχειρουργική Επέμβαση"

Transcript

1 36 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΠΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Κρανιοεγκεφαλική Κάκωση: Η απόφαση για Νευροχειρουργική Επέμβαση Ι. ΠΑΤΣΑΛΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΉ - ΓΕΝΙΚΑ Τα τελευταία χρόνια σημαντική προσπάθεια έγινε στον τομέα της κάθε μορφής πρόληψης και κυρίως όσον αφορά τις κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις (ΚΕΚ). Παρ' όλα αυτά σήμερα οι κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις αποτελούν έντονο πρόβλημα υγείας και παράλληλα μια κοινωνική μάστιγα. Με τη γλώσσα των αριθμών απο:rελούν την πρώτη αιτία θανάτου στις ανεπτυγμένες χώρες ( 2-3%) κυρίως στις νέες ηλικίες ( 1-45 ετών γ 2 '. Στη χώρα μας υπολογίζεται ότι άτομα το χρόνο χάνουν τη ζωή τους λόγω κρανιοεγκεφαλικής κάκωσης με κύρια αιτία τα τροχαία ατυχήματα. Αυτό σημαίνει ότι σε διάστημα 10 ετών μία πόλη με πληθυσμό ατόμων (π.χ. η Κοζάνη) εξαφανίζεται. Παράλληλα οι ΚΕΚ είναι και η πρώτη αιτία αναπηρίας. Τεράστια ποσά δαπανώνται καθε χρόνο στα νοσοκομεία για παροχή ιατρικών υπηρεσιών και νοσηλευτικής φροντίδας στα άτομα αυτά αλλά και τεράστια ποσά εργατοωρών χάνονται αντίστοιχα από την έλλειψη αυτού του εργατικού δυναμικού4 Το πρόβλημα Οι θεραπευτικές δυνατότητες στους ασθενείς αυτούς μέχρι το 1970 Ίiταν περιορισμένες. Οι νευροχειρουργοί προσέγγιζαν το πρόβλημα μοιρολατρικά. Το ποσοστό θνησιμότητας ήταν μεγαλύτερο του 80%. Τα τελευταία όμως χρόνια οι διάφοροι πρόοδοι στους τομείς πρόληψης, διάγνωσης και θεραπείας βελτίωσαν το ποσοστό αυτό. Σήμερα είναι μικρότερο του 30% σε αντίθεση με την συνεχώς αυξανόμενη συχνότητα των κακώσεων4. Βέβαια κανείς δεν μπορεί να ισχυρισθεί ότι το πρόβλημα βρήκε τη λύση του. Απλά έγιναν σημαντικά βήματα. Τα αίτια της σχετικά ραγδαίας αυτής βελτίωσης στην έκβαση των κρανιοεγκεφαλικών ασθενών δεν είναι επακριβώς γνωστά. Παράγοντες οι οποίοι μπορούν να θεωρηθούν σημαντικοί είναι. 1. Η καλύτερη προσέγγιση και γνώση της παθοφυσιολογίας της κάκωσης. 2. Η κατανόηση εκ μέρους όλων ότι η αντιμετώπιση της κρανιοεγκεφαλικίiς κάκωσης πρέπει να αρχίζει άμεσα στον τόπο του ατυχήματος (χρυσιi πρώτη ωρα). Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την σημαντικ1i βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών στον τόπο του ατυχήματος και την οργάνωση εξειδικευμένων ομάδων διακομιδής. 3. Η ενιαία εκτίμηση και ταξινόμηση των ασθενών με την κλίμακα Γλασκόβης. Με τον τρόπο αυτό ασθενείς που αντιμετωπίσθηκαν με διαφόρους τρόπους σε διάφορα κέντρα έγιναν συγκρίσιμοι με αποτέλεσμα να εξαχθούν σημαντικά συμπεράσματα. 4. Η έγκαιρη διάγνωση με την ευρεία χρήση της αξονικής τομογραφίας. 5. Η ανάπτυξη της νευροαναισθησίας. 6. Η δημιουργία ειδικών μονάδων εντατικίiς θεραπείας (ΜΕΘ) και η εφαρμογίi συστημάτων συνεχούς μέτρησης και καταγραφής ζωτικών παραμέτρων ("monitoring"). 7. Η σωσηi επιλογ1i των ασθενών που πρόκειται να αντιμετωπισθούν χειρουργικά και 8. Η βελτίωση των χειρουργικών τεχνικών45' '. Από το σύνολο των κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων το μεγαλύτερο ποσοστό, περίπου 85%, αντιμετωπίζεται τοπικά κυρίως από τις κλινικές της γενικής χειρουργι ΚΊiς, ένα ποσοστό 10% χρειάζεται να μεταφερθεί σε οργανωμένες μονάδες εντατικ1iς θεραπείας και σε ποσοστό 5% απαιτείται ειδικίi θεραπευτικίi αντιμετώπιση είτε πρόκειται για νευροχειρουργικ1i παρέμβαση μόνη της είτε σε συνδιασμό με άλλες χειρουργικές ειδικότητεξ

2 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΙΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 37 Οι αρχές Η νευροχειρουργική παρέμβαση, όταν κρίνεται απαραίτητη, πρέπει να υπόκειται στις παρακάτω βασικές αρχές. 1. Καμμιά νευροχειρουργικ1j (χειρουργική) επέμβαση δεν μπορεί να αλλάξει την πρωτοπαθ1j βλάβη που έγινε στο κρανίο ή τον εγκέφαλο την ώρα της κάκωσης. 2. Η οποιαδήποτε νευροχειρουργική επέμβαση στόχο έχει την αντιμετώπιση δευτεροπαθών βλαβών, την πρόληψη επιπλοκών και την παρεμπόδιση τυχόν επέκτασης της πρωτοπαθούς βλάβης. 3. Η επέμβαση πρέπει να είναι τέτοια ώστε να παρέχεται στον τραυματισμένο εγκέφαλο ο χώρος αλλά και ο χρόνος για ανάρρωσή του και να μην παρατηρηθεί βαθμιαία απώλεια εγκεφαλικής ουσίας πέραν αυτής από την πρωτοπαθή βλάβη. 4. Η νευροχειρουργικ1j επέμβαση πρέπει να γίνεται έγκαιρα σε χρόνο που να μην έχουν εμφανισθεί συμπτώματα και σημεία τετελεσμένου πλ1jρους εγκολεασμού. 5. Ο κρανιοεγκεφαλικός ασθενής πρέπει να αvrιμετωπίζεται ως σύνολο (πολυτραυματίας), με προτεραιότητα στο αναπνευτικό και κυκλοφορικό, και όχι ως πάσχων από ένα σύστημα μόνο. 6. Η βαρύτητα της νευροχειρουργικής επέμβασης είναι ανεξάρτητη από την κλινική ταξινόμηση του ασθεν1j με την κλίμακα Γλασκόβης5,ι'. Οι ενδείξεις Την ένδειξη της νευροχειρουργικ1jς επέμβασης συνθέτουν η κλινική εικόνα του ασθενούς και τα ευρ1jματα του νευροακτινολογικσύ ελέγχου. Οσον αφορά την κλινικίj εικόνα κάθε μεταβολή της αρχικ1jς νευρολογικ1jς κατάστασης - εκτίμησης του ασθενούς μικρ1j 1j μεγάλη (όπως πχ. έκπτωση του επιπέδου συνείδησης, εγκατάσταση πυραμιδικής συνδρομής, εμφάνιση ανισοκορίας, αυξηση της αρτηριακ1jς πίεσης και εμφάνιση βραδυκαρδίας) αποτελεί ένδειξη μιας επικείμενης χειρουργικής θεραπείας5,ι.,7,χ,c Ό Στο σημείο αυτό σκόπιμο είναι να αναφερθεί ότι. Είναι δυνατόν να δούμε ασθενείς με καλ1j-άριστη νευρολογικίj εικόνα παρά την παρουσία μιας aξιοσημείωτης ενδοκρανιακής βλάβης. Η πλαστικότητα του εγκεφαλικού παρεγχύματος στις περιπτώσεις αυτές επιτρέπει τέτοιου είδους συμπεριφορά. Ομως μέχρι ενός ορισμένου σημείου (κριτικού σημείου) πέραν του οποίου και η παραμικρή αύξηση της ενδοκράνιας πίεσης (ICP) εκδηλώνεται με έντονα και ραγδαία εξελισσόμενα φαινόμενα. Στους ασθενείς αυτούς η χειρουργικ1j επέμβαση πρέπει να αποφασίζεται προτού ξεπεραστεί το κριτικό αυτό σημείοr'χ. Οσον αφορά τα ευρψιατα του νευροακτινολογικού ελέγχου, πέντε τύποι βλαβών δύνανται να θεωρηθούν ως ενδείξεις νευροχειρουργικής επέμβασης χυ.ιοιι Εξωεγκεφαλικό αιμάτωμα + μετατόπιση των δομών της μέσης γραμμής. 2. Μετατόπιση των δομών της μέσης γραμ ηjς μεγαλύτερη των 5mm με ή χωρίς παρουσία εξωεγκεφαλικού αιματώματος + πίεση μιας των πλαγίων κοιλιών. Στις περιπτώσεις αυτές κατά την χειρουργικ1j επέμβαση 1j ανευρίσκεται υποσκληρίδιο αιμάτωμα που δεν φαίνεται στην αξονικ1j τομογραφία (ισοπυκνωτικό) 1j το μέγεθός του είναι μεγαλύτερο αυτού που απεικονίζεται στην εξέταση. 3. Παρουσία ενδοεγκεφαλικού αιματώματος + μετατόπιση των δομών της μέσης γραμμής (> 5mm). Η χειρουργική επέμβαση έχει ένδειξη και σε βλάβες στο πρόσθιο τμήμα του επικρατούντος ημισφαιρίου. Στις περιπτώσεις που η μετατόπιση είναι μικρότερη των 5mm η ένδειξη εξαρτάται από την κλινικ1j εικόνα 1j τις πιθανές μεταβολές της ενδοκράνιας πίεσης. 4. Πολλαπλές ενδοεγκεφαλικές βλάβες+ μετατόπιση των δομο)ν της μέσης γραμμ1jς. Στις περιπτώσεις αυτές άσχετα αν οι βλάβες είναι μονόπλευρα 1j αμφοτερόπλευρα αντιμετωπίζεται η βλάβη που δρα πλέον χωροτακτητικά (προκαλεί μετατόπιση). Μετά την αφαίρεσ1j της πάντα υπάρχει κίνδυνος επέκτασης μιας βλάβης που βρίσκεται στην απένταντι πλευρά. Αμφοτερόπλευρη επέμβαση σπάνια ενδείκνυται. Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει μετατόπιση των δομών της μέσης '(ραfιμ1jς 1j αυηj είναι μικρότερη των 5mm άμεση χειρουργικ1j επέμβαση δεν έχει ένδειξη. Η ένδειξη μπορεί να τεθεί αρ'(ότερα αν υπάρξει απότομη αλλαίίl στην ενδοκράνια πίεση. 5. Αμφοτερόπλευρες εξωεγκεφαλικές βλάβες χωρίς μετατόπιση των δομών της μέσης γραμμ1jς. Μικρά αμφοτερόπλευρα υποσκληρίδια απαιτούν χειρουργική αφαίρεση ειδικά αν προκαλούν πίεση των δομών της μέσης γραμμ1jς. Ακόμη και αν μεγάλες βλάβες μπορούν να εξαφανισθούν χωρίς χειρουργική επέμβαση, η παρουσία πίεσης του εγκεφαλικού παρεγχύματος στην αξονικ1j τομογραφία είναι υπέρ μιας πιθαν1jς άμεσης ή απώτε-

3 38 ρης δευτεροπαθούς βλάβης του εγκεφάλου. Ως εκ τούτου η χειρουργική επέμβαση θα είναι καλύτερη επιλογή. Η μετατόπιση των δομών της μέσης γραμμής όταν είναι μεγαλύτερη των 15mm είναι προάγγελος κακ1jς πρόγνωσης στην έκβαση του ασθενούς με ή χωρίς χειρουργική θεραπεία 45'6 '7's,Υ. Οι παραπάνω ενδείξεις έχουν καλύτερη ανταπόκριση σε ασθενείς με κλίμακα Γλασκόβης μικρότερη του 8. Για ασθενείς σε καλύτερη κλινικ1j κατάσταση ισχύουν τα ίδια απλώς υπάρχει μια πίστωση χρόνου από την πλευρά του ασθενή (μικρή ή μεγάλη). Υπάρχει δηλαδή δυνατότητα παρακολούθησης τόσο κλινικά όσο και με μέτρηση της ενδοκράνιας πίεσης. Σε μεταβολή οιασδ1jποτε παραμέτρου τίθεται η ένδειξη χειρουργικής επέμβασης'!,ι2 Η κρανιοανάτρηση Στις περιπτώσεις που η βαρειά κλινικ1j κατάσταση του ασθενή δεν επιτρέπει νευροακτινολογικ1j διερεύνηση ή δεν υπάρχει η δυνατότητα διερεύνησης λόγω έλλειψης αξονικού τομογράφου ή αγγειογράφου ένδειξη για περαιτέρω χειρουργική θεραπεία θα γίνει με την διενέργεια ερευνητικών κρανιοανατρήσεων. Η μέθοδος έχει εγκαταληφθεί από μακρόν αλλά σε σπάνιες περιπτώσεις (2 φορές τα τελευταία χρόνια στην ΝΧ κλινική του Π.Γ.Ν. ΑΧΕΠΑ) γίνεται επίκαιρη κυρίως για να αποκλεισθεί η πιθανότητα ενός οξέος υποσκληριδίου ή επισκληριδίου αιματώματος1'1 Ό Η πλευρά που θα επιλεγεί ως πρώτη είναι: 1. η πλευρά που εμφανίσθηκε πρώτα η μυδρίαση 2. η πλευρά που παρουσιάζει κάταγμα κατά την ψηλάφηση ιj στην απλή ακτινογραφία κρανίου 3. η πλευρά αντίθετα με την εμφάνιση νευρολογικ1jς σημειολογίας6 1Ό Η προσπέλαση Η προσπέλαση και η έκταση της επιλέγονται με βάση τα ευρήματα του νευροακτινολογικού ελέγχου και κυρίως της αξονικής τομογραφίαξ'. Είναι συνάρτηση της θέσης και της έκτασης βλάβης και της πιθαν1jς αιτίας της. Κατά τον σχεδιασμό και την εκτέλεσή της πρέπει να έχουμε υπ' όψιν μας τα παρακάτω"6' 1 4 1Ό 1. Το άνοιγμά μας στο κρανίο να είναι τέτοιο ώστε να έχουμε όσο το δυνατόν καλύτερο έλεγχο της υποκείμενης βλάβης. 2. Να παρέχει στο χειρουργό άνεση χειρισμών κυρίως ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΠΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΊΙΚΗΣ ΙΛΤΡΙΚΗΣ σε δύσκολες στιγμές ή καταστάσεις (πχ. αιμορραγία). 3. Το άνοιγμα να δύναται να επεκταθεί αν παραστεί ανάγκη. 4. Ο υποκείμενος εγκέφαλος κατά κανόνα είναι οιδηματώδης κατά συνέπεια θα τείνει να καταλάβει κάθε χώρο που του προσφέρεται. 5. Το άνοιγμα της σκληράς μιjνιγγας πρέπει να γίνεται προσεκτικά γιά να μην τραυματισθεί ο υποκείμενος τραυματισμένος εγκέφαλος. Η έκταση του ανοίγ ιατος πρέπει στην αρχή να είναι περιορισμένη, ιδίως αν πρόκειται για ενδοεγκεφαλικό αιμάτωμα, για την αποφυγή κrjλης εγκεφαλικού ιστού. 6. Ιδιαίτερη προσοχιj πρέπει να δίδεται σε περιοχές όπου υπάρχει φλεβώδης κόλπος. 7. Η σκληρά μ1jνιγγα πρέπει να κλείνει σε όλες τις περιπτώσεις είτε μόνη της είτε με την παρεμβολιj μοσχεύματος. Στις περιπτώσεις που συμμετέχει στην κάκωση μετωπιαίος κόλπος πρέπει να κλείνεται οσο γίνεται πιο στεγανά για την αποφυγrj μηνιγγίτιδας. 8. Ολοι οι ιστοί στον πολυτραυματία είναι ταλαιπωρημένοι. Ως εκ τούτου δεν κρίνεται σκόπιμο να ταλαιπωρηθούν περισσότερο με άσκοπους και παρατεταμένους χειρισμούς. Οι επιπλοκές Πρέπει επίσης να ληφθεί υπ'όψιν ότι οι ασθενείς με βαρειά ΚΕΚ είναι πιο επιρρεπείς στην ανάπτυξη επιπλοκών ' 6χ111'14'15'16. Η έννοια επιπλοκιj στη χειρουργική αντιστοιχεί σε ένα σύμβαμα το οποίο υπακούει σε τρείς προυποθέσεις Να μην είναι αναμενόμενο. 2. Να μην είναι προσχεδιασμένο και 3. Να μην εμφανίζεται με μεγάλη συχνότητα. α) Διεγχειρητικές Οι ασθενείς με βαρεια ΚΕΚ που πρόκειται να υποβληθούν σε χειρουργικ1j θεραπεία συνοδευονται από σημαντικό αριθμό περιεγχειρητικών επιπλοκών (διεγχειρητικών - μετεγχειρητικcόν) οι οποίες σχετίζονται είτε με αυηj ταύτη την κάκωση (πρωτοπαθείς - δευτεροπαθείς βλάβες) είτε και με την ταυτόχρονη προσβολjj και άλλων συστημάτων (Intercιction). Οι επιπλοκές είναι κατά κανόνα ζωτικ1jς σημασίας και επηρεάζουν άμεσα την μετεγχειρητικ1j πορεία και την έκβαση των r. ο.ιιι,ι4.ιι' ασθενών". Οι κύριες διεγχειρητικές επιπλοκές με τις οποίες

4 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΊ!ΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 39 έρχεται άμεσα αντιμέτωπος ο νευροχειρουργός είναι: 1. Η ραγδαία εγκατάσταση μαζικού εγκεφαλικού οιδίjματος. 2. Η εμφάνιση διεγχειρητικής αιμορραγίας ( aρτηριακής, φλεβικής ή από διαταραχή του πηκτικού μηχανισμού). 3. Η οξεία υποτροπή ενός αφαιρεθέντος αιματώματος. 4. Η ανάπτυξη ενδοκρανιακού αιματώματος, επισκληριδίου - υποσκληριδίου - ενδοεγκεφαλικού ή συνδυασμός αυτών τόσο σύστοιχα με την βλάβη που αντιμετωπίζεται χειρουργικά όσο και αντίστοιχα. 5. Η εμφάνιση διεγχειρητικά ενός όψιμου (delayed) αιματώματος σύστοιχα ή αντίστοιχα ενώ δεν φαινόταν στην αξονική τομογραφία προεγχειρητικά. Το ποσοστό εμφάνισης της κάθε μιάς από αυτές ποικίλε ι 5,6,.. 111,14, ι 5, [(,,ι 7, ι.. ι '1,20. Η παθοφυσιολογία των επιπλοκών αυτών είναι πολύπλοκη. Παράγοντες οι οποίοι κυρίως δύνανται να ενοχοποιηθούν είναι: 6,ιο,ιs.ιι,.ιJ,ιχ,ι ι,2ο,2ι.π,2j,24,15 1. Εντονες διαταραχές της αγγειακής αυτορρύθμισης. 2. Διαταραχές του πηκτικού μηχανισμού. 3. Διάφορα συμβάματα κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης τα οποία να ευνοούν την ανάπτυξη υποξίας και ισχαιμίας. 4. Μεγάλες βλάβες στο καρδιοαναπνευστικό σύστημα. 5. Εντονη ισχαιμία είτε από άμεση απώλεια αίματος είτε λόγω απώλειας αίματος στον τρίτο χώρο ή στην περιοχή συνυπάρχοντος κατάγματος λεκάνης ή μακρών οστών. 6. Κακή εκτίμηση - αξιολογηση των ευρημάτων του νευροακτινολογικού ελέγχου και υποτίμηση της βαρύτητας και πολυπλοκότητας της χειρουργικής επέμβασης εκ μέρους του νευροχειρουργού. Πλήν της αιμορραγίας η οποία είναι εμφαν1jς διεγχειρητικά όλες οι άλλες επιπλοκές εμφανίζονται με την μορφή προβολής (διόγκωσης - οιδψιατος) του εγκεφάλου στο εγχειρητικό πεδίο 6'15'16'17 'ιs,ι ι'ο. Ο καθορισμός της ακριβούς αιτίας της προβολ1jς αυτής παραμένει μεγάλο πρόβλημα για τον χειρουργό και έντονο δίλημμα ως προς τις ενέργειες που πρέπει να κάνει για την αντιμετώπισή της. Η δυνατότητα διενέργειας ενός υπερηχοτομογραφήμματος ή αξονικι]ς τομογραφίας διεγχειρητικά, θα έδινε άμεση και ουσιαστική λύση στο πρόβλημα χωρίς ταλαιπωρία και έκθεση σε κίνδυνο του ασθενούς αλλά κυρίως χωρίς απώλεια πολύτιμου χρόνου. Ο νευροχειρουργός εκτιμώντας τη νέα και την αρχι Κ1J κατάσταση με την άμεση επισκόπιση και την αξονι- κή τομογραφία, που θα διενεργηθεί, θα θέσει την ένδειξη της χειρουργικής παρέμβασης για την αντιμετώπιση της επιπλοκ1jς. Παράλληλα πρέπει να γίνεται και συντηρητική αντιμετώπιση της αυξημένης ενδοκράνιας πίεσης ή της πιθανής αιτίας της επιπλοκής. Χειρουργική θεραπεία για την αντιμετώπιση της αυξημένης ενδοκράνιας πίεσης υπό μορφή εκτεταμένης κρανιοτομία; - κρανιεκτομίας μονόπλευρα 1] αμφοτερόπλευρα σπανιώτατα διενεργείται. Η μέθοδος από μακρού έχει εγκαταληφθεί κυρίως μετά την ανάπτυξη των σύγχρονων τεχνικών καταγραφ1jς και ελέγχου της ενδοκράνιας πίεσης στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Διαταραχ1j του πηκτικού μηχανισμού η οποία είναι εκ των προτέρων γνωστ1j (αιματολογικό πρόβλημα, λ1]ψη αντιπηκτικιόν φαρμάκων) πρέπει να αντιμετωπίζεται προεγχειρητικά υπό την προυπόθεση ότι υπciρχει η δυνατότητα, αλλιώς αντιμετωπίζεται διεγχειρητικά με τη βο1]θεια του αιματολόγου''15 11 '. β) Μετεγχειρητικές Στις μετεγχειρητικές επιπλοκές εκτός των ανωτέρω συμπεριλαμβάνονται και 5 ' ' '1''2 '-21'-27 : 1. Η ανάπτυξη ενδοκράνιας υπέρτασης 2. Η εμφάνιση υδροκεφαλίας 3. Η εκροή εγκεφαλονωτιαίου υγρού(ενυ) (ρινόρροια ή ωτόρροια) 3. Η εμφάνιση μόλυνσης (μόλυνση του τραύματος, μηνιγγίτις, aπόστημα 1] εμπύημα) 4. Η μετεγχειρητική επιληψία 5. Η εμφάνιση συστηματικής επιπλοκής. Επιπρόσθετη χειρουργική θεραπεία απαιτείται στην μετεγχειρητική υδροκεφαλία (τοποθέτηση κοιλιοπεριτονα'ίκίjς παροχέτευσης), στην εκρω] ΕΝΥ (ανεύρεση του χάσματος της μήνιγγας και σύγκλισή του, ακόμη και με την παρεμβολ1] μοσχέυματος μ1jνιγγας) και από στις μολί νσεις: Η μcsλυνση του τραύματος απαιτεί (χειρουργικό καθαρισμό - ;ταροχέτευση, ο σχηματισμός αποσηjματος αφαίρεση με την κάψα 1] παροχέτευσ1j του και του εμπυψιατος ;ταροχέτευση με ταυτόχρονη χορ1jγηση αντιβιοτικιόν 5' ' 1' 11' 21' 2'. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ 1. Θλαστικά τραύματα - θλάσεις τριχωτού κεφαλής: Απαντούν σε όλους σχεδόν τους ασθενείς με κρανιοεγκεφαλικιj κάκωση. Η θέση και η έκτασή τους ποικίλει. Συχνά συνοδεύουν βλάβες των υποκειμένων ιστι'; '

5 40 (οστού, μήνιγγας, εγκεφαλικού παρεγχύματος). Χαρακτηριστικό τους είναι η μεγάλη αιμορραγία λόγω της πλούσιας αιμάτωσης του τριχωτού της κεφαλ1jς. Σε μερικές περιπτώσεις οι ασθενείς είναι δυνατόν να περιπέσουν σε κατάσταση shock. Η χειρουργική θεραπεία έχει ένδειξη σε όλες τις περιπτώσεις και συνίσταται στον επιμελ1j καθαρισμό, απομάκρυνση τυχόν ξένων σωμάτων και νεκρωμένων ιστών, νεαροποίηση των χειλέων του τραύματος και συρραφ] του σε ένα ή περισσότερα στρώματα. Η τυχόν αιμορραγία ελέγχεται αρχικά με τοπικ1j πίεση και μετά με την καλ1j συρραφ1j του τραύματος (ισχυρές ραφές σε ένα στρώμα). Της συρραφ1jς πάντα προηγείται διερεύνηση του τραύματος για τον αποκλεισμό κατάγματος (γραμμοειδούς 1j εμπιεστικού). Σε συνύπαρξη κατάγματος η αντιμετώπιση εμπίπτει στην αντιμετώπιση του κατάγματος. Σε μεγάλα θλαστικά τραύματα συνιστάται η τοποθέτηση παροχέτευσηξ 2r '2'J. Οι θλάσεις του τριχωτού αποκτούν ιδιαιτερότητα στα νεογνά και τα βρέφη. Στους μικρούς αυτούς ασθενείς συνήθως συνυπάρχει υποδόρια συλλογ1j αίματος 1j και εγκεφαλονωτιαίου υγρού. Διενέργεια παρακέντησης για την εκκένωση της συλογ1jς αντενδείκνυται διότι: α. αυτή ισοδυναμεί με αφαίμαξη και β. υπάρχει ο κίνδυνος της μόλυνσης. 2. Κατάγματα του κρανίου: Θεωρούνται από τις πιο συχνές πρωτοπαθείς βλάβες στις κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Η συχνότητά τους ανέρχεται σε 10 έως 50% του συνόλου των κακώσεων. Χειρουργική αντιμετώπιση όμως απαιτείται.. σε ποσοστό 10% '.ν 2r,,,Y.Jo. Οι ενδείξεις για χειρουργικ1j επέμβαση είναι: α. Η συνύπαρξη και άλλης ενδοκρανιακ1jς βλάβης (επισκληρίδιο, υποσκληρίδιο, ενδοεγκεφαλικό αιμάτωμα ή συνδυασμός αυτών). β. Τα ευρήματα του νευροακτινολογικού ελέγχου συνηγορούν για τρώση της σκληράς μήνιγγας. γ. Το πάχος του εμπιέσματος είναι μεγαλύτερο 1j ίσο με το πάχος του οστού. δ. Η ύπαρξη οστικών τεμαχίων στο έγκεφαλικό παρέγχυμα. ε. Η πρόληψη επιπλοκών (σε επιπεπλεγμένα κατάγματα). στ. Εμπιεστικό κάταγμα που εντοπίζεται πάνω από ζωτικές περιοχές του εγκεφάλου και συνυπάρχει νευρολογικ1j σημειολογία. Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να γίνει κατανοητό ότι ανάταξη του εμπιέσματος δεν σημαίνει και αποκατάσταση της νευρο- ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΊΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ λογικής σημειολογίας του ασθενούς. ζ. Λόγοι καθαρά κοσμητικοί. Οι παραπάνω ενδείξεις πλην της τελευταίας είναι παράλληλα και ενδείξεις για άμεση χειρουργική αντιμετώπιση σε διάστημα μεταξύ 6 εως 12 ωρών από την κάκωση. Ανάταξη μετά από 48 ωρες συνοδεύεται από υψηλό ποσοστό μόλυνσης. Η μετεγχειρητικ1j επιληψία που εμφανίζεται σε σημαντικό ποσοστό στους ασθενείς με κάταγμα κρανίου δεν αποτελεί ένδειξη για χειρουργική παρέμβαση ν '27'2Υ. Η χειρουργική θεραπεία περιλαμβάνει απομάκρυνση ρυπαρών 1j νεκρωμένων ιστών, αφαίρεση τυχόν ενδοκρανιακού αιματώματος και ανατομικ1j ανάταξη του εμπιεστικού κατάγματος. Στις περιπτώσεις που υπάρχει οστικό έλλειμμα η πλ1jρωσ1j του γίνεται είτε με αυτόλογο μόσχευμα (οστικά ηηjματα από άλλες περιοχές ) είτε με ετερόλογο (υδροξυαπατίτης 1j μεθυλακρυλικό) οστεοσυνθετικό υλικό στον ίδιο 1j σε δευτερο χρόνο. Για την συγκράτηση των αναταχθέντων τμημάτων μερικές φορές χρησιμοποιούνται ειδικές πλάκες και βίδες. Τα ρωγμώδη κατάγματα δεν απαιτούν χειρουργικjj αντιμετώπιση παρά μόνο αν επιπλέκονται με επισκληρίδιο αιμάτωμα'6π. "'''. Κλειστά κατάγματα του κρανίου με τρώση της σκληράς μήνιγγας πρέπει να αντιμετωπίζονται χειρουργικά στα ν1jπια και βρέφη για τον κίνδυνο εξέλιξ1jς τους σε "αυξανόμενα κατάγματα"s.rό Στα κατάγματα της βάσης το κύριο πρόβλημα, πέραν της εμβύθυνσης, είναι η διαφυγ1j εγκεφαλονωτιαίου υγρού (ρινόρροια 1j ωτόρροια) άμεσα 1j σε απώτερο χρόνο. Η δυνατότητα της πλ1jρους ανατομικ1jς ανάταξης είναι περιορισμένη λόγω συμμετοχtjς και στοιχείων του σπλαχνικού κρανίου και της στεν1jς σχέσης τους με μεγάλα αγγεία (καρωτίδα) 1j εγκεφαλικές συζυγίες. Ως εκ τούτου η χειρουργικ1j θεραπεία περιλαμβάνει εκτός της όσον το δυνατόν εφικηjς ανάταξης, την καλ1j σύγκληση της ηjνιγγας για την αποφυγ1j πιθανής μόλυνσης. Στις περιπτώσεις που συμμετέχει παραρρίνιος κόλπος αφαιρείται ο βλεννογονος και ο κόλπος αποφράσεται 1j κρανιοποιείται (αν πρόκειται για τον μετωπιαίο) 1j παροχετεύεται. Αμεση παρέμβαση για την aποσυμπίεση εγκεφαλικ1jς συζυγίας (οπτικού, προσωπικού) δεν έχει ένδειξη λόγω των πτωχών αποτελεσμάτων s, ι,.zj.2s,2υ. Ιδιαιτερότητα επίσης παρατηρείται και στα εμπιεστικά κατάγματα πάνω από φλεβώδη κόλπο. Η ανάταξ1j τους συνοδεύεται από αθρόα αιμορραγία. Για πολλούς

6 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΠΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 41 νευροχειρουργούς η άμεση χειρουργική αντιμετώπιση παραμένει ένα μεγάλο δίλημμα. Κατά κανόνα αποφεύγουν οιαδήποτε παρέμβαση 5 6'2'1 Η χειρουργικ1j θεραπεία τους περιλαμβάνει την απομάκρυνση των κατεαγότων οστικών τμημάτων, αφαίρεση του συνυπάρχοντος αιματώματος και αποκατάσταση του φλεβώδους κόλπου. Η αποκατάσταση σε δύο περιστατικά μας με πλ1jρη διατομή στο ένα και ρήξη στο άλλο του οβελιαίου κόλπου μεταξύ δευτέρου και τρίτου τριτημορίου έγινε στη μία περίπτωση με παρεμβολ1j αγγειακού μοσχέυματος Goretex και στην άλλη με απλ1j συρραφ1j του τοιχώματος με καλό μετεγχειρητικό αποτέλεσμα. Βέβαια η απώλεια του αίματος ήταν μεγάλη και στις δύο περιπτώσεις. 3. Επισκληρίδιο αιμάτωμα: Η αντιμετώπισή του είναι κατά κανόνα χειρουργικ1j6'30" 1 '32 Εξαίρεση αποτελούν επισκληρίδια αιματώματα μικρού μεγέθους (πάχος - έκταση), με τον ασθεν1j σε κλίμακα Γλασκόβης μεγαλύτερη του 13 και χρονικό διάστημα μεταξύ κάκωσης και διάγνωσης μεγαλο (μεγαλύτερο των 4 ωρών). Κατά τη χειρουργική αντιμετώπιση πρέπει να έχουμε υπ' όψη μας τα εξής 6 '30'31.ο2 : α. Η έγκαιρη διάγνωση και η σωστή αντιμετώπιση οδηγούν σε θαυμάσια αποτελέσματα. β. Η αξονική τομογραφία δίνει μια στατικ1j εικόνα της κατάστασης του ασθενούς και για μια δεδομένη χρονική στιγ ηj. Η κάκωση όμως είναι μια δυναμική κατάσταση (συνεχώς εξελίσεται). γ. Συνοδεύονται από πληθώρα άλλων βλαβcίjν που πιθανόν να διαφύγουν της προσοχ1jς του θεράποντος νευροχειρουργού (25-75%). δ. Η σχετική ανεπάρκεια των διαγνωστικών μέσων έχει ως αποτέλεσμα ενας αριθμός επισκληριδίων αιματωμάτων να μην διαγιγνώσκονται. Ιδίως όταν εντοπίζονται στον οπίσθιο εγκεφαλικό βόθρο 1j στο θόλο του κρανίου παροβαιλιαία. ε. Σε αμφοτερόπλευρο επισκληρίδιο αιμάτωμα πρώτα αντιμετωπίζεται το μεγαλύτερο (αυτό που προκαλεί την μεγαλύτερη μετατόπιση των δομών της μέσης γραμμής). στ. Η διεγχειρητική θνησιμότητα σχετίζεται άμεσα με το επίπεδο συνείδησης κατά την ώρα της εγχείρησης, τη θέση και το μέγεθος του αιματώματος. ζ. Οι ασθενείς που είναι σε αγωγή με αντιπηκτικά φάρμακα είναι υποψήφιοι για ανάπτυξη επισκληριδίου αιματώματος. η. Οι συνοδές βλάβες αντιμετωπίζονται στον ίδιο χρόνο (αν συνιστούν ένδειξη χειρουργικ1jς επέμβασης). Η χειρουργική αντιμετώπιση περιλαμβάνει την αποκάλυψη του αιματώματος με κρανιοτομία και οστεοκλασικ1i κρανιεκτομία και την αφαίρεσή του, την ανεύρεση της πηγ1jς της αιμορραγίας και τον έλεγχό της με aπολίνωση ή με τη βοήθεια διαθερμίας. Στις περιπτώσεις που συνυπάρχει υποσκληρίδιο αιμάτωμα 1l πιθανολογείται, η σκληρά μήνιγγα διανοίγ&:ται περιορισμένα και ελέγχεται ο υποσκληρίδιος χώροξ301 1 ' 1 2. Σε εξαιρετικά επείγουσες καταστάσεις της κύριας εγχείρησης προηγείται κρανιονάτρηση - κρανιεκτομία στην περιοχή του αιματώματος και αφαιρείται όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος του αιματcίjματος' ' ωοjι. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται aποσυμπίεση του εγκεφάλου και παρέχεται χρόνος στο χειρουργό για την πλήρη αφαίρεσ1j του. Η τακτικ1j αυηj σκόπιμο είναι να εφαρμόζεται από τους γενικούς χειρουργούς σε κάθε ασθεν1j με επισκληρίδιο αιμάτωμα που πρόκειται να διακομισθεί σε μεγαλύτερο κέντρο και θα απαιτηθεί χρόνος μεγαλύτερος της μιάς ώρας. Και στην περίπτωση αυτή η κλινικ1j εικόνα έχει τον κυρίαρχο ρόλο. Στους ασθενείς που υπάρχει υπόνοια επισκληριδίου αιματώματος η οποία δεν δύναται να επιβεβαιωθεί με αξονική τομογραφία, η κρανιοανάτρηση - κρανιεκτομία θα διενεργηθεί με βάση την κλινική εικόνα και τα ευριjματα της απλ1jς ακτινογραφίας κρανίου (κάταγμα). Στους ασθενείς με κλίμακα Γλασκόβης μικρότερη του 7 φρόνιμο είναι_ το αιμάτωμα να αφαιρείται ακόμη και αν είναι μικρc ( "'1'2. 4. Υποσκληρίδιο αιμάτωμα: Η οξεία του μορφ1i ίσως είναι η πιο βαρειcι δευτεροπαθ1jς επιπλοκ1j μετά από κρανιοεγκεφαλικ1j κάχωση και συνοδεύεται από φτωχ1j πρό'(νωση. Η θνησιμότητα κυμαίνεται σε ποσοστά μεταξύ 60 χαι 9Οι:Ιc Ι' 1' I'''' '"'2. Η αντιμετιίjπιση του εξατομικεύεται μετά από εκτίμηση διαφόρων παραγόντων όπως ηλικία, νευρολογικ1j εικόνα, ακτινολογιχcι ευρψιατα, συνοδές κακώσεις και γενικ1j κατάσταση του ασθενούς. Σε αιματώματα μεγάλου μεγέθους η θεραπεία ειναι πάντα χειρουργικ1j και σε χρόνο που δεν έχουν εμφανισθεί στον ασθεν1j συμπτώματα και σημεία δυσλειτουργίας του στελέχους 15 '1s.1 2''1'"'. Διλψιματα '(εννιούνται στα υποσκληρίδια αιματώματα μικρού μεγέθους. Οδηγά σημεία όσον αφορά την ένδειξη εκκένωσης των δεν έχουν επακριβώς θεσπισθεί. Κατά την "Traumatic Coma Data Bank" του Αμερικανικού Εθνικού Ιστιντούτου Υγείας [National Institutes of Health (ΝΙΗ) ]6v 15 μικρά αιματώ-

7 42 ματα που πρέπει να παροχετεύονται είναι: α. αιματώματα όγκου ml με τον ασθεν1i σε κωματώδη κατάmαση και β. αιματώματα λεπτά που καλύπτουν μεγάλη επιφάνεια και συνοδεύονται από έντονο οίδημα. Η χειρουργικ1j επέμβαση, για ένα καλό αποτέλεσμα, πρέπει να γίνεται όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Εκκένωση του αιματώματος σε χρόνο μεγαλύτερο των 4 ωρών από την κάκωση συνοδεύονται από θνησιμότητα μεγαλύτερη του 85% ενώ σε χρόνο μικρότερο των 4 ωρών σπάνια ξεπερνά το 30%ω..ιv, Σε οξείες καταστάσεις με σαφές ιστορικό κάκωσης και σημεία έντονης πίεσης του στελέχους συνιστάται αμφοτερόπλευρη διενέργεια κρανιοανατρήσεων πριν την εκτέλεση της αξονικ1jς τομογραφίας. Η ίδια τακτική ακολουθείται σε ασθενείς με ραγδαία επιδείνωση ακόμη και κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του ασθενή στο χειρουργικό τραπέζι ιs.ι χ,ι<j.2r',1111 Ό Η χειρουργικ1i θεραπεία περιλαμβάνει " ευρεία" κρανιοτομία, αφαίρεση του αιματώματος και επιμελ1i αιμόmαση. Οι τυχόν συνοδές βλάβες καθώς επίσης και οι τυχόν διεγχειρητικές επιπλοκές αν:τιμετωπίζονται ταυτόχρονα. Η ίδια τακτικ1j ακολουθείται και στα περισσότερα από τα υποξέως εξελισόμενα αιματώματα. Η διαφορά έγκειται mην πίmωση χρόνου τόσο για τον ασθενή όσο και τον νευροχειρουργό ι5.ιοι,ιv,26'111 '12 Στα χρόνια υποσκληρίδια αιματώματα η τακτική είναι διαφορετικ1j. Η εκκένωση μπορεί να γίνει υπό τοπική αναισθησία με καθετήρα που εισάγεται στη ρευστοποιημένη μάζα του αιματώματος μέσω μιας κρανιοανάτρησης. Η χρήση κλειmού παροχετευτικού συmήματος αποτρέπει την επιπλοκ1j της μόλυνσης. Σε επανειλημμένες υποτροπές του χρόνιου υποσκληρίδιου αιματώματος ένδειξη έχει η κρανιοτομία' " 41Ό 5. Εγκεφαλική θλάση - ενδοεγκεφαλική θλαστική αιμορραγία: Είναι πρωτοπαθείς βλάβες που εντοπίζονται κυρίως στους μετωπιαίους και κροταφικούς λοβούς. Η αντιμετώπισιj τους είναι κατά κανόνα συντηρητική. Στις περιπτώσεις που ανευρίσκονται ως συνοδές βλάβες και το μέγεθος τους είναι μεγαλύτερο των 2 εκατοστών εξαιρούνται χειρουργικά. Μόνες τους δεν συνιmούν ένδειξη χειρουργικής επέμβασης παρά μόνο αν εξελικτικά mη συγκεκριμένη περιοχ1i σχηματισθεί ενδοεγκεφαλικό αιμάτωμα με χωροκατακτητικ1i δράση (delayecl αιμάτωμαγό ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΠΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 6. Ενδοεγκεφαλικό αιμάτωμα: Η συχνότητα εμφάνισής του είναι μικρότερη των θλάσεων ή των θλαmικών αιμορραγιών και η εντόπισή τους είναι πιο βαθειά mην λευκ1i ουσία χωρίς να αποκλείεται και επιφανειακή εντόπιση. Εχουν την τάση να συνοδεύουν άλλες ενδοκρανιακές βλάβες. Ενδειξη για χειρουργική αφαίρεση συνιmούν το μέγεθος, μετατόπιση των δομών της μέσης γραμμής μεγαλύτερη των 5 mm, και η συνύπαρξη άλλων ενδοκρανιακών αιματωμάτων. Δίλημμα αποτελεί η εντόπιση του mα βασικά γάγγλια ή σε εξειδικευμένες φλοιικές περιοχές (Brocka). Σε αμφοτερόπλευρη εντόπιση αφαιρείται πρώτο αυτό που προκαλεί την μεγαλύτερη παρεκτόπιση. Κατά την εκκένωση ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί mην αποφυγή επιπροσθέτων βλαβών mo εγκεφαλικό παρέγχυμα και mη θεραπεία τυχόν διεγχειρητικών επιπλοκών6' 17'17 ΣΥΜΠΕΡΆΣΜΑΤΑ Συνοψίζοντας τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι: 1. Οι κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις παρά τις προόδους στην πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία εξακολουθούν να είναι ένα σοβαρό Ιατρικό αλλά ταυτόχρονα και κοινωνικό πρόβλημα. 2. Η νευροχειρουργική επέμβαση είναι απαραίτητη σε μικρό ποσοmό ασθενών. 3. Απόλυτες ενδείξεις για την απόφαση τέτοιας επέμβασης δεν έχουν θεσπιστεί αλλά και ούτε είναι δυνατόν να θεσπιστούν (κάθε ασθενής είναι μια μοναδικότητα). 4. Η ένδειξη της νευροχειρουργικής επέμβασης δεν είναι απόφαση mιηηjς, αλλά προ'ίόν αξιολόγησης - εκτίμησης της κλινικής εικόνας του ασθενούς και των ευρημάτων του νευροακτινολογικού ελέγχου (χειρουργείται ο ασθεν1jς και όχι η εικόνα του νευροακτινολογικού ελέγχου). 5. Στις περιπτώσεις που ο νευροακτινολογικός έλεγχος είναι ελλιπής ή δεν είναι δυνατός, η απόφαση της κάθε είδους χειρουργικιjς επέμβασης θα στηριχθεί mην κλινική εικόνα του ασθενούς και mη δυναμικ1i της. 6. Η συνεχής μέτρηση και καταγραφ1j της ενδοκράνιας πίεσης σε αθενείς με κλίμακα Γλασκόβης μικρότερη του 9 είναι επιβεβλημένη είτε υπάρχει ένδειξη για χειρουργική θεραπεία είτε όχι. Στους διασωληνωμένους ασθενείς είναι η μόνη ασφαλ1jς μέθοδος αξιολόγησής τους. Σε συνδυασμι) με την αξονικ1j τομο-

8 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑτΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 43 γραφία εγκεφάλου αποτελεί ισχυρή ένδειξη για νευροχειρουργικ11 επέμβαση. 7. Η νευροχειρουργικ1ί επέμβαση να γίνεται όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, προτού εμφανισθούν συμπτώ- ματα και σημεία εγκολεασμού. 8. Κάθε μέτρο πρέπε να λαμβάνεται για την αποτροπή διεγχειρητικών επιπλοκών. Σε εμφάνισή τους αντιμετωπίζονται ταυτόχρονα με την κύρια βλάβη. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Neal Little.: Emergency management of head injury. In S. Mandel, R. Thayler Sataloff, S. Schapiro Minor Head Tr<ιuma 1993, Ch<ιpter 3 pp14-32 Springer-Verlag. 2. Br Jennet, R. Frankowski.: The epidemiology of head injury. ln Handbook of Clinical Neuωlogy, 1990, Vol 57, Chapter 1 pp 1-16 edited by Ρ. Vinken, G. Bruyn, Η. Klawans. Elsevier Science Publishers. 3. R. Adams Cowley: The problem in W. Η. Massion Progress in Critical Care Medicine 1984, Vol 1 (Multiple Traum<ι). Karger 4. Η. Eisenberg, F. Aldrich.: Pref<ιce. In Neurosurgery Clinics of North America (April) 1991, Vol 2/2, W.B.Saunders Company. 5. Ρ. Cooper.: Depressed skull tίacture. In Μ. Apuzzo Brain Surgery 1993, Vol 2, Chapter 33 pp , Crurchill Livingstone. 6. Ρ. Becker, F. Gade, F. Young, F. Feuerman.: Diagnosis and treatment of head in.iury in adults. In Υ oumans Neaurological Surgery 3rd edition, Vol 3, 1990, Chapter 67, pp , W.B.Saunclers Company. Ί.Τ. Kurze, F. Pitts.: Managaement oi' closed head injuries. Ι η Surg. Clin. Ν ort. Americcι: 486,pp W.B.S<ιunclers Company. 8. J. Weaver, J. W<ιrd.: Closed head injury. In In Μ. Apuzzo Βπιiη Surgery 1993, Vol 2, 1968, Chapter 39 pp , Crurchill Livingstone. 9. F. Marshall, Μ. Toole, Α. Bo\vers.: The Natianal Coma Data Bank part 2: Pιιtients who walk and deteriorate: implications for treatment. J. 1983, Neurosurg. 59: D. Miller, Ρ. Becker, D. Ward et al.: Significance of intr<ιcraniιιl hypertension ίη severe head injury. J. Neuωsurg. 1977, 47: D. Pang, Α. Horton, Μ. Herron, Ε. Wilberger, Κ. Vries.: Neurosurgical mιιncιgement of extπιclural hematomas in children. J. Neuωsurg. 1983; 59: R. Bullock, Μ. Smitl1, R. Van Dellen.: Nonoperative management of extrcιdural hematomas. Neurosurgery 1985, 16: τ. Andrews, L. Pitts, Ρ. Lovely, Η. Bartkowski.: Is computed tomographic scanning necessary in patients with tentorial herniation. Neurosurgery 1986, 19: R. Grossman.: Preoperative and surgical planning tόr avoiding complications. Ι η Μ.. Apuzzo Brain Surgery 1993, Vol 1, Chapter 1 pp 3-10, Crurchill Livingstone. 15. F. Aldrich, Η. Eisenberg.: Acute subdural hematoma. In Μ. Apuzzo Brain Surgery 1993, Vol 2, Chapter 34 pp , Crurchill Livingstone. 16. D. Marion.: Complications of head injury and their therapy. In Neurosurgery Clinics of North Americιι 1991, (April). pp W.B.Saunders Company 17. J. Kobrine, Ε. Timmons, Κ. Rajjoul).: Demonstration of massive traumatic brain swelling \Vithin 20 minutes after in_jury J. Neurosurg. 46: Κ. Meguro, Ε. Kobayashi Υ. Maki.: Acute Brain s\velling during evacuation of subdural hematoma cιωsed lη, del<ιyed contrιιlateral extradural hematomιι. Report of two c<ιses. Neurosurgery 1987, 20: Τ. Feuermίln, Α. Wackym, F. G<ιde, et al.: Intraoperιιtive clevelopωent of contralateral epidural hematoma during evacuation of trauω<ιtic extraxial hematoω<ι Neuωsurgery 1988, 23: J. Ransohoff, V. Βeηjιιωίη, L.Gιιgc, et ιιl.: Haωicraniectomy ίη ωanageωent ot' <ιcute subc\ural hematωna. J. Neurosurg. 1971, 34: Α. Clιιrk, Ε. Finelli, G. Netsky.: Disscιnincιtccl

9 44 intraνascular coagulation following cranial trauma. Case report. J. Neurosurg. 1980, 52: G. Foroglou, Ι. Patsalas, Β. Kontopoulos.: The timing of CT In Adνances in Neaurotraumatology, Neurosurgical Reνiew, νοl 12, Supplement 1, pp Founded by Κ Zulch, Edited by D Voth, Κ Sano.. De Gruyter, τ. Ninchoji, Κ. Uemura, Ι. Shimoyιιma, et al.: Traumatic intracranial hematomas of delayed onset. Acta Neurochir.1984, 71: Ε. Pretorius, Η. Kaufm<ιn.: Rapid onset of delayed traumatic intracerebral hematoma with diffuse intraνascular coagulation :ιnd fibrinolysis. Acta Neurochir. 1982, 65: Β. Klun, Μ. Fettich.: Factors influencing the outcome in acute subdural hematoma. reνiew of 330 cases. Acta Neurochir. 1984, 71: Γ. Φόρογλου: Νευροχειρουργικ11. Εκδόσεις Παρατηρητής, Β. Jennet, D. Miller, R. Brcιakman.: Epilepsy after nonmissile depresed skull fracture. J. Neurosurg. 1974, 41: Χ. Δημητρίου, Ι. Πατσαλάς. Π. Σελβιαρίδης, Ι. Δανιηλίδης, Γ. Φόρογλου: Αντιμετώπιση των κατγμάτων του μετωπιαfου κόλπου με την τεχνική της κρανιοποίησης. Ελληνική Νευροχειρουργικ , τομ. 1: J. Wilberger, D. Chen.: The skull and meninges. In Neurosurgery Clinics of North America (April ) 1991, Vol 2/2,pp W.B.Saunders Company. 30.Α. Frowein, R. Firsching.: Classification of heacl ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΊΙΚΗΣ lλτρlκησ injury. In Handbook of Clinicιιl Neurology, 1990 Vol 57, Chapter 5 pp edited by Ρ. Vinken, G. Bruyn, Η. Κlaw<ιns. Elseνier Science Publishers. 31. Μ. Smith, Η. Young.: Acute epidural hematomιι In Μ. Apuzzo Brain Surgery 1993, Vol 2, Chapter 37 pp , Crurchill Liνingstone. 32. W. Obancι, L. Pitts.: Extracerebral lesions. In Neurosurgery Clinics of North America (April). pp 1991, W.B.Saunders Company. 33. Β. Κοντόπουλος, Χ Αντωνιάδης, Ι. Πατσαλάς, Π. Σελβιαρίδης, Γ. Φόρογλου.: Αντιμετώπιση χρονίων υποσκληριδίων αιματωμάτων σε υπεριlλικες. Πρακτικά 3ου Βορειοελλαδικού Ιατρικού συνεδρίου, 1988, τομος ΒΤ σελ Ι. Πατσαλάς, Χ Αντωνιάδης, Β. Κοντόπουλος, Γ. Φόρογλου.: Αντιμετώπιση χρονίων υποσκληριδίων αιματωμciτων με κλειστό παροχετευτικό σύστημα. Ανακοίνωση στο 20 Πανελλήνιο Νευροχειρουργικό Συνέδριο. 1988, Αθήνα 1-3 Δεκεμβρίου. 35. Ε. Allexander.: Chronic subdural hematom<ι. In Μ. Apuzza Brain Surgery Vol 2, Ch<ιpter 1993, 36 pp , Crurchill Liνingstone 36. F. Aldrich.: Surgical management of trιιumatic intracerebral hematomas. In Neurosurgery Clinics of North America (April) pp W.B.Saunders Company. 37. R. Buulock, G. Teasdale.: Surgical manιιgement of traumatic intracranial haematomas. In Handbook of Clinical Neurology, 1990, Vol 57, Chapter 10 pp edited by Ρ. Vinken, G. Bruyn, Η. Klawans. Elseνier Science Publisrιers

ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ : ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ. Ευστάθιος Ι. Μποβιάτσης, Νευροχειρουργός

ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ : ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ. Ευστάθιος Ι. Μποβιάτσης, Νευροχειρουργός ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ : ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Ευστάθιος Ι. Μποβιάτσης, Νευροχειρουργός Β Νευροχειρουργική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «Αττικόν» Οι κρανιοεγκεφαλικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ µάθηµα 3ο

ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ µάθηµα 3ο ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ Οι ΚΕΚ ταξινοµούνται ανάλογα µε: ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ µάθηµα 3ο Με τον όρο αυτό χαρακτηρίζεται οποιοδήποτε τραύµα της κεφαλής που µπορεί Να οδηγήσει σε κακώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δύο σπάνιες περιπτώσεις οξέων υποσκληριδίων αιματωμάτων ακολουθουμένων από επισκληρίδιο αιμάτωμα

Δύο σπάνιες περιπτώσεις οξέων υποσκληριδίων αιματωμάτων ακολουθουμένων από επισκληρίδιο αιμάτωμα 332 ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Δύο σπάνιες περιπτώσεις οξέων υποσκληριδίων αιματωμάτων ακολουθουμένων από επισκληρίδιο αιμάτωμα Σ. Πλάκας Γ. Σφακιανός Ν. Προδρόμου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Παρουσιάζονται δύο σπάνιες περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Εκπαίδευσης της Πανεπιστημιακής Νευροχειρουργικής Κλινικής, του ΠΓΝ Λάρισας.

Προγράμματα Εκπαίδευσης της Πανεπιστημιακής Νευροχειρουργικής Κλινικής, του ΠΓΝ Λάρισας. Προγράμματα Εκπαίδευσης της Πανεπιστημιακής Νευροχειρουργικής Κλινικής, του ΠΓΝ Λάρισας. Η Πανεπιστημιακή Νευροχειρουργική Κλινική του ΠΓΝ Λάρισας, συνεχίζοντας την επιτυχημένη διαδρομή της στον τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Κρανιοεγκεφαλικές Κακώσεις (ΚΕΚ)

Κρανιοεγκεφαλικές Κακώσεις (ΚΕΚ) Κρανιοεγκεφαλικές Κακώσεις (ΚΕΚ) Επίπτωση ΚΕΚ ~ 4 εκατομμύρια το έτος στις ΗΠΑ ~ 450.000 χρειάζονται νοσηλεία 75.000 θάνατοι Το κύριο αίτιο θανάτου στις ηλικίες 15-40 ετών Κύριο αίτιο αναπηρίας Στην πλειοψηφία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ Κάθε χρόνο περίπου 200.000 νέοι ασθενείς διαγιγνώσκονται με Ανεύρυσμα Κοιλιακής Αορτής. Είναι γνωστό επίσης, ότι η ρήξη του Ανευρύσματος Κοιλιακής Αορτής οδηγεί σε ποσοστό τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

διαταραχές και δυσκολία στη βάδιση άνοια επιδείνωση του ελέγχου της διούρησης- ακράτεια ούρων

διαταραχές και δυσκολία στη βάδιση άνοια επιδείνωση του ελέγχου της διούρησης- ακράτεια ούρων ΥΔΡΟΚΕΦΑΛΟΣ Το εγκεφαλονωτιαίο υγρό (ΕΝΥ) είναι ένα υγρό το οποίο περιβάλλει τον εγκέφαλο και το νωτιαίο μυελό και είναι υπεύθυνο για την προστασία και τη θρέψη τους. Ο υδροκέφαλος είναι μια παθολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ - ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Ανασκόπηση διετίας από την περιοχή της Θράκης

ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ - ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Ανασκόπηση διετίας από την περιοχή της Θράκης 18 RESEARCH ARTICLE ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ - ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Ανασκόπηση διετίας από την περιοχή της Θράκης Θ. Μπιρμπίλης, Γ. Μάτης, Λ. Παπαθεοδοσίου,

Διαβάστε περισσότερα

1/21/2013. Τεχνική. 5 and 10 mm ( ) / A. B. 5-10. C. D. ( )

1/21/2013. Τεχνική. 5 and 10 mm ( ) / A. B. 5-10. C. D. ( ) Τεχνική 5 and 10 mm ( ) / vs A. B. 5-10. C. D. ( ) 1 . B. C. D. Έξω ακουστικός πόρος E. Μαστοειδείς κυψέλες F. Εγκεφαλικό ημισφαίριο A. B. C. D. E. F. G. A. B. Sylvius C. D. E. F. 4 G. A. B. C. D. 3 E.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ. Πλωτάρχης (YΙ) Π. Χουντής ΠΝ

ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ. Πλωτάρχης (YΙ) Π. Χουντής ΠΝ ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ Πλωτάρχης (YΙ) Π. Χουντής ΠΝ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΘΩΡΑΚΟΣ ΣΕ ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ ΚΟΙΛΙΑ 23% 31% ΘΩΡΑΚΑΣ + ΑΚΡΑ 52% 11% ΚΕΦΑΛΙ 41% 26% Ι. ΒΑΡΕΙΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παιδική Επιληψία μετά από Κρανιοεγκεφαλικές Κακώσεις- Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας

Παιδική Επιληψία μετά από Κρανιοεγκεφαλικές Κακώσεις- Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 27 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας Σπάρτη και Μονεμβασιά 2015 Παιδική Επιληψία μετά από Κρανιοεγκεφαλικές Κακώσεις- Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΚΗΛΗ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΣΧΕΟΥ - ΥΔΡΟΚΗΛΗ - ΚΙΡΣΟΚΗΛΗ - ΣΥΣΤΡΟΦΗ ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΝΟΥ - ΚΥΣΤΗ ΕΠΙΔΙΔΥΜΙΔΑΣ - ΣΠΕΡΜΑΤΟΚΥΣΤΗ - ΚΥΣΤΕΣ ΟΣΧΕΟΥ

ΥΔΡΟΚΗΛΗ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΣΧΕΟΥ - ΥΔΡΟΚΗΛΗ - ΚΙΡΣΟΚΗΛΗ - ΣΥΣΤΡΟΦΗ ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΝΟΥ - ΚΥΣΤΗ ΕΠΙΔΙΔΥΜΙΔΑΣ - ΣΠΕΡΜΑΤΟΚΥΣΤΗ - ΚΥΣΤΕΣ ΟΣΧΕΟΥ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΣΧΕΟΥ - ΥΔΡΟΚΗΛΗ - ΚΙΡΣΟΚΗΛΗ - ΣΥΣΤΡΟΦΗ ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΝΟΥ - ΚΥΣΤΗ ΕΠΙΔΙΔΥΜΙΔΑΣ - ΣΠΕΡΜΑΤΟΚΥΣΤΗ - ΚΥΣΤΕΣ ΟΣΧΕΟΥ ΥΔΡΟΚΗΛΗ Είναι η συλλογή υγρού μεταξύ των πετάλων του ιδίως ελυτροειδούς χιτώνα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της ΜΕΘ στη δωρεά οργάνων

Ο ρόλος της ΜΕΘ στη δωρεά οργάνων Ο ρόλος της ΜΕΘ στη δωρεά οργάνων Ανδρέας Π. Καραμπίνης Διευθυντής ΜΕΘ Π.Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» μεταμόσχευση ιστών και οργάνων αποτελεί σήμερα ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της σύγχρονης ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14. Αγγειοπλαστική Bypass

Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14. Αγγειοπλαστική Bypass Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14 Αγγειοπλαστική Bypass Η αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών νόσων περιλαμβάνει: φαρμακευτική αγωγή συστάσεις για αλλαγές στον τρόπο ζωής και τις

Διαβάστε περισσότερα

Ανευρύσματα Εγκεφάλου

Ανευρύσματα Εγκεφάλου Ανευρύσματα Εγκεφάλου Το εγκεφαλικό ανεύρυσμα είναι μια παθολογική διάταση σε ένα μέρος του τοιχώματος ενός αγγείου του εγκεφάλου που οφείλεται σε ένα έλλειμμα του μέσου χιτώνα του τοιχώματος του αγγείου.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΝΩΣΗ ΙΣΘΜΟΥ ΑΟΡΤΗΣ

ΣΤΕΝΩΣΗ ΙΣΘΜΟΥ ΑΟΡΤΗΣ ΣΤΕΝΩΣΗ ΙΣΘΜΟΥ ΑΟΡΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΩΤΕΡΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ Κωνσταντίνος Θωμαϊδης Καρδιολογική Κλινική Γ.Ν «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Συνηθισμένη συγγενής ανωμαλία (6-8% των Σ.Κ.) Συχνότητα:

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης

Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης Παθολόγος Αξιολόγηση βαρύτητας περιστατικού - Από την βαρύτητα των κλινικών σημείων (αναπνευστική συχνότητα >35, ταχυκαρδία,

Διαβάστε περισσότερα

Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις

Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις Ρεγγίνα Γουλιμάρη, Επιμελήτρια Α Ακτινολογικό Τμήμα Γ.Ν. ΞΑΝΘΗΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 Α. Επιδημιολογία Οι κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις (ΚΕΚ) και οι συνέπειές τους αποτελούν ένα τεράστιο

Διαβάστε περισσότερα

Δεν συνιστάται ακτινογραφία σε ασθενείς χαμηλού κινδύνου Η αξονική τομογραφία είναι η πιο κατάλληλη εξέταση επειδή τι συμβαίνει στον εγκέφαλο είναι

Δεν συνιστάται ακτινογραφία σε ασθενείς χαμηλού κινδύνου Η αξονική τομογραφία είναι η πιο κατάλληλη εξέταση επειδή τι συμβαίνει στον εγκέφαλο είναι Τραύμα κεφαλής Δεν συνιστάται ακτινογραφία σε ασθενείς χαμηλού κινδύνου Η αξονική τομογραφία είναι η πιο κατάλληλη εξέταση επειδή τι συμβαίνει στον εγκέφαλο είναι πιο σημαντικό από το τραύμα στα οστά του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΨΕΥ ΟΚΥΣΤΗ ΠΝΕΥΜΟΝΑ

ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΨΕΥ ΟΚΥΣΤΗ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΨΕΥ ΟΚΥΣΤΗ ΠΝΕΥΜΟΝΑ Παρουσίαση περιστατικού Ονόµατα: Α.Γιακαµόζης, Β.Βουτσάς, Θ.Λαζαρίδης,, Β.Ράντου, Π.Κοντού, Α.Ιωαννίδου, Ι Φρανσές, Μ.Μπιτζάνη ΑΜΕΘ Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

AIMOΡΡΑΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ-ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ CT ΣΤΗΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ

AIMOΡΡΑΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ-ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ CT ΣΤΗΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ AIMOΡΡΑΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ-ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ CT ΣΤΗΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ Δημουλιά Σοφία, Ζαμπάκης Πέτρος, Βάλσαμος Ανδρέας, Σωτηριάδη Αθανασία, Σπηλιόπουλος Σταύρος, Πέτσας Θεόδωρος, Καλογεροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Χειρουργική Θεραπεία των Οστεοπορωτικών Καταγμάτων

Χειρουργική Θεραπεία των Οστεοπορωτικών Καταγμάτων Χειρουργική Θεραπεία των Οστεοπορωτικών Καταγμάτων Η εμφάνιση καταγμάτων αποτελεί την κυριότερη επιπλοκή της οστεοπόρωσης. Τα περισσότερα κατάγματα επουλώνονται χωρίς να υπάρχει ανάγκη χειρουργικής επέμβασης,

Διαβάστε περισσότερα

Αλγόριθµος των Πρώτων Βοηθειών

Αλγόριθµος των Πρώτων Βοηθειών Καθηγητής ρ. Λάζαρος Ι. Τσούσκας ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Θεσσαλονίκη 2003: 7-13 Αλγόριθµος των Πρώτων Βοηθειών Οι Πρώτες Βοήθειες είναι η αποδεκτή µέθοδος επείγουσας αντιµετώπισης των αιφνιδίως πασχόντων ατόµων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΗΡΙΟΦΛΕΒΩΔΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΣΑΝ ΣΠΑΝΙΑ ΑΙΤΙΑ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΑΡΤΗΡΙΟΦΛΕΒΩΔΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΣΑΝ ΣΠΑΝΙΑ ΑΙΤΙΑ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗ ΣΑΝ ΣΠΑΝΙΑ ΑΙΤΙΑ ΑΠΟ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ Ίδρυμα, 2Β Χειρουργική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Αρεταίειο Νοσοκομείο, Αθήνα, 3Α Ακτινολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Αρεταίειο Νοσοκομείο, Αθήνα 1 Το αιμάτωμα

Διαβάστε περισσότερα

Οξύ Επισκληρίδιο Αιμάτωμα:

Οξύ Επισκληρίδιο Αιμάτωμα: ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΊΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 73 Οξύ Επισκληρίδιο Αιμάτωμα: Πρώιμοι Προγνωστικοί Δείκτες Λειτουργικής Εκβασης ΑΙΚ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ, Γ. ΤΣΑΟΥΣΗ, Α. ΛΑΒΡΕΝτΙΕΒΑ, Ε. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, Μ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

DAMAGE CONTROLL ORTHOPAEDICS

DAMAGE CONTROLL ORTHOPAEDICS DAMAGE CONTROLL ORTHOPAEDICS Damage Control «Η λιγότερο κατανοητή έννοια της δεκαετίας» Απλά σημαίνει: Εάν ο πολυτραυματίας ασθενής οδηγηθεί στο χειρουργείο πρέπει να γίνει κάτι για τα κατάγματα των μακρών

Διαβάστε περισσότερα

Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις:

Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις: ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟ TMHMA ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Δρ. ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 2013 Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις: Η γνώση της εκτίμησης και αντιμετώπισης των κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Καραπιπέρης Γεώργιος. Καραπιπέρης Γεώργιος. Χειρουργική κλινική Γ.Ν.Λαμίας. Τίτλος. Συγγραφείς. Ενότητες

Καραπιπέρης Γεώργιος. Καραπιπέρης Γεώργιος. Χειρουργική κλινική Γ.Ν.Λαμίας. Τίτλος. Συγγραφείς. Ενότητες ΜΥΟΣ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 5 Γ, Σκαρμούτσος Α, Χειρουργική κλινική Γ.Ν.Λαμίας Εισαγωγή Η παθολογία των κοιλιακών τοιχωμάτων συχνά παραβλέπεται ως αιτία οξείας κοιλίας. Η αυξημένη τα τελευταία χρόνια χορήγηση αντιαιμοπεταλιακών

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Δεδομένα στην Αγγειοχειρουργική στην Κύπρο - Ενδοφλεβική Θεραπεία με λέϊζερ Μέθοδος EVLA Η πιολιγότερο ανώδυνη ιατρική πρακτική για Κιρσούς

Νέα Δεδομένα στην Αγγειοχειρουργική στην Κύπρο - Ενδοφλεβική Θεραπεία με λέϊζερ Μέθοδος EVLA Η πιολιγότερο ανώδυνη ιατρική πρακτική για Κιρσούς Νέα Δεδομένα στην Αγγειοχειρουργική στην Κύπρο - Ενδοφλεβική Θεραπεία με λέϊζερ Μέθοδος EVLA Η πιολιγότερο ανώδυνη ιατρική πρακτική για Κιρσούς Πια είναι η καλύτερη μέθοδος θεραπείας; Κιρσοί είναι το αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 19 18 ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Α Β Γ

ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 19 18 ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Α Β Γ α 3 ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΚΕΦΛΙΟ εγκεφαλικο οιδημα 19 18 ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Φυσιολογικό τριχοειδές γγειογενές οίδημα Κυτταροτοξικό οίδημα στενή σύνδεση οιδηματώδης νευρώνας Σχήμα 2. Η πρόκληση του αγγειογενούς και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΊΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ

ΠΡΩΊΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΠΡΩΊΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ,MSc ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑΣ Επιδημιολογικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΑΚΟΗΘΕΣ ΜΕΛΑΝΩΜΑ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΑΚΟΗΘΕΣ ΜΕΛΑΝΩΜΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΑΚΟΗΘΕΣ ΜΕΛΑΝΩΜΑ Ι. Μούντζιος 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Το κακόηθες μελάνωμα είναι ο τρίτος σε συχνότητα συμπαγής

Διαβάστε περισσότερα

Τραυματικές κακώσεις νεφρών Κακώσεις του ουρητήρα Κάκωσης ουροδόχου κύστεως Κακώσεις της ουρήθρας Κακώσεις έξω γεννητικών οργάνων

Τραυματικές κακώσεις νεφρών Κακώσεις του ουρητήρα Κάκωσης ουροδόχου κύστεως Κακώσεις της ουρήθρας Κακώσεις έξω γεννητικών οργάνων Τραυματικές κακώσεις νεφρών Κακώσεις του ουρητήρα Κάκωσης ουροδόχου κύστεως Κακώσεις της ουρήθρας Κακώσεις έξω γεννητικών οργάνων Νεφρικό Τραύμα Οι νεφροί συμμετέχουν στο 8-10% των κλειστών κακώσεων της

Διαβάστε περισσότερα

Νοσος Cushing Μάθετε περισσότερα

Νοσος Cushing Μάθετε περισσότερα Journalist Handbook 1 Πληροφορίες για Δημοσιογράφους Νοσος Cushing Μάθετε περισσότερα Νοσος Cushing 3 TΙ ΕΙΝΑΙ Η ΝΟΣΟΣ CUSHING; Πριν μιλήσουμε για τη Νόσο Cushing, θα πρέπει να κατανοήσουμε την ασθένεια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΙΣΧΑΙΜΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΙΣΧΑΙΜΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΙΣΧΑΙΜΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ Guidelines of American Heart Association/American Stroke Association 2013 EFNS Guidelines 2011 Royal College of Physicians National Clinical Guidelines

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΪΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΥΑΛΟΕΙΔΟΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΙΚΗΣ ΕΛΞΗΣ (ΣΥΕ) Ν. Λυγερός - Π. Πέτρου

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΪΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΥΑΛΟΕΙΔΟΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΙΚΗΣ ΕΛΞΗΣ (ΣΥΕ) Ν. Λυγερός - Π. Πέτρου ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΪΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΥΑΛΟΕΙΔΟΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΙΚΗΣ ΕΛΞΗΣ (ΣΥΕ) Ν. Λυγερός - Π. Πέτρου Στα πλαίσια της φυσιολογικής διαδικασίας γήρανσης, το υαλώδες σώμα, το οποίο υπό φυσιολογικές

Διαβάστε περισσότερα

συμβάλουν στην μείωση των μετεγχειρητικών λοιμώξεων οι οποίες σήμερα ακόμη αποτελούν απειλή για την ανθρώπινη ζωή.

συμβάλουν στην μείωση των μετεγχειρητικών λοιμώξεων οι οποίες σήμερα ακόμη αποτελούν απειλή για την ανθρώπινη ζωή. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα οι λοιμώξεις του χειρουργικού τραύματος απειλούν σοβαρά την ανθρώπινη ζωή. Ο Anderson et all (2008) αναφέρει ότι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΛΗΜΕΝΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΡΗΞΗ 2ης ΜΟΙΡΑΣ 12ΔΑΚΤΥΛΟΥ ΑΠΟ ΣΩΛΗΝΑ ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑΣ

ΠΑΡΑΜΕΛΗΜΕΝΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΡΗΞΗ 2ης ΜΟΙΡΑΣ 12ΔΑΚΤΥΛΟΥ ΑΠΟ ΣΩΛΗΝΑ ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΟΙΡΑΣ 12ΔΑΚΤΥΛΟΥ ΑΠΟ Α Τμήμα Γενικής Χειρουργικής, ΓΝΑ ΚΑΤ, Κηφισιά Η διάτρηση του 12δακτύλου από σωλήνα γαστροστομίας αποτελεί μια εξαιρετικά σπάνια επιπλοκή. Να παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της χειρουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Δημιουργία Πρωτόκολλου Αξιολόγησης Ασθενών με Διαταραχές Επικοινωνίας ως επακόλουθο Κρανιοεγκεφαλικής Κάκωσης (ΚΕΚ)

Θέμα: Δημιουργία Πρωτόκολλου Αξιολόγησης Ασθενών με Διαταραχές Επικοινωνίας ως επακόλουθο Κρανιοεγκεφαλικής Κάκωσης (ΚΕΚ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Λογοθεραπείας Θέμα: Δημιουργία Πρωτόκολλου Αξιολόγησης Ασθενών με Διαταραχές Επικοινωνίας ως επακόλουθο Κρανιοεγκεφαλικής Κάκωσης (ΚΕΚ) Συντάκτες: Γεωργαλλή Χριστίνα Καργάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΤΙΟΣ 2012. Η ενδιαφέρουσα περίπτωση του μήνα Α Κ Τ Ι Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Β Ο Ρ Ε Ι Ο Υ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ

ΜΑΡΤΙΟΣ 2012. Η ενδιαφέρουσα περίπτωση του μήνα Α Κ Τ Ι Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Β Ο Ρ Ε Ι Ο Υ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ Η ενδιαφέρουσα περίπτωση του μήνα ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 Α Κ Τ Ι Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Β Ο Ρ Ε Ι Ο Υ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ Άντρας, 56 ετών, μετά από πρωτοεμφανιζόμενα και -μέσα σε λίγες ώρεςεπαναλαμβανόμενα επεισόδια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ Ι (ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΤΣΙΒΓΟΥΛΗΣ AΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ Ι (ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΤΣΙΒΓΟΥΛΗΣ AΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ Ι (ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΤΣΙΒΓΟΥΛΗΣ AΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΡΙΣΜΟΣ Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο (AEE) είναι κάθε κλινικό σύνδρομο,

Διαβάστε περισσότερα

Οσφυαλγία-Ισχιαλγία ( Πόνος στη µέση )

Οσφυαλγία-Ισχιαλγία ( Πόνος στη µέση ) Οσφυαλγία-Ισχιαλγία ( Πόνος στη µέση ) Συντηρητική ή Χειρουργική Αντιµετώπιση Γ. Στράντζαλης Νευροχειρουργική Κλινική, Πανεπιστήµιο Αθηνών, Θεραπευτήριο Ευαγγελισµός ΓΕΝΙΚΑ Η οσφυo-ισχιαλγία ή ο «πόνος

Διαβάστε περισσότερα

Βλάβες του Ανώτερου Τμήματος του Επιχείλιου Χόνδρου (Βλάβες SLAP)

Βλάβες του Ανώτερου Τμήματος του Επιχείλιου Χόνδρου (Βλάβες SLAP) Βλάβες του Ανώτερου Τμήματος του Επιχείλιου Χόνδρου (Βλάβες SLAP) Τι είναι η βλάβη SLAP; Η βλάβη SLAP συνίσταται σε ρήξη του ανώτερου τμήματος του επιχείλιου χόνδρου στην ωμογλήνη. Ο όρος SLAP σχηματίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Time is brain. Λειτουργεί 24 ώρες το 24ώρο για 365 ημέρες ΜΑΦ ΜΟΝΑΔΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΜΑΦ ΜΟΝΑΔΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

Time is brain. Λειτουργεί 24 ώρες το 24ώρο για 365 ημέρες ΜΑΦ ΜΟΝΑΔΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΜΑΦ ΜΟΝΑΔΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ Η άμεση προσέλευση του ασθενούς είναι εξαιρετικά σημαντικός παράγοντας για την έκβασή του. Time is brain ΜΑΦ ΜΟΝΑΔΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ Λειτουργεί 24 ώρες το 24ώρο για 365 ημέρες ΜΑΦ Eθνάρχου Μακαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ημιολική ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΩΜΟΥ - Χειρουργική Τεχνική

Ημιολική ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΩΜΟΥ - Χειρουργική Τεχνική Ημιολική ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΩΜΟΥ - Χειρουργική Τεχνική Το συντριπτικό παρεκτωπισμένο κάταγμα άνω τριτημορίου κεφαλής βραχιονίου τριών ή τεσσάρων τεμαχίων κατά ταξινόμηση Neer συνήθως αντιμετωπίζεται χειρουργικά.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΔΥΣΠΛΑΣΙΕΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΔΥΣΠΛΑΣΙΕΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΔΥΣΠΛΑΣΙΕΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ...... Εισαγωγή. Μετωπορινογενείς δυσπλασίες (δυσπλασίες μέσης γραμμής)... Κρανιοσυνοστώσεις ή κρανιοσυνοστεώσεις.. Βραγχιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΕΣΩ ΚΑΡΩΤΙΔΑΣ Συστηματική Ανασκόπηση

ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΕΣΩ ΚΑΡΩΤΙΔΑΣ Συστηματική Ανασκόπηση ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ 1 Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, 2 Α' Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ, Νοσ. ΑΧΕΠΑ, 3 Α' Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Ιπποκράτειο ΓΝΑ Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΩΣΗ Η ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΣΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ

ΔΙΑΣΩΣΗ Η ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΣΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΔΙΑΣΩΣΗ Η ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΣΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ Χατζώκος Γ. Ιπποκράτης Οι ακρωτηριασμοί στην Ορθοπαιδική αποτελούν την έσχατη λύση για την αντιμετώπιση σοβαρών προβλημάτων ενός άκρου το οποίο είναι αδύνατον

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΑΙΜΙΚΟ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ (ΑΕΕ)

ΙΣΧΑΙΜΙΚΟ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ (ΑΕΕ) ΙΣΧΑΙΜΙΚΟ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ (ΑΕΕ) ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τα ΑΕΕ είναι η συχνότερη αιτία πρόκλησης αναπηρίας στους ενήλικες και η δεύτερη αιτία θανάτου άνω των 60 ετών. Ένας στους έξι ανθρώπους

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν «ΑΓ.ΠΑΥΛΟΣ» ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Γ.Ν «ΑΓ.ΠΑΥΛΟΣ» ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Γ.Ν «ΑΓ.ΠΑΥΛΟΣ» ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:DrΣ.ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΡΗΞΗ ΤΕΝΟΝΤΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΘΩΡΑΚΙΚΟΥ ΜΥΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:KOYMHΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗ:ΚΑΛΥΒΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α 1 η Περίπτωση 2 η

Διαβάστε περισσότερα

Νικολέττα Χαραλαμπάκη Ιατρός Βιοπαθολόγος

Νικολέττα Χαραλαμπάκη Ιατρός Βιοπαθολόγος Νικολέττα Χαραλαμπάκη Ιατρός Βιοπαθολόγος ΚΝΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΝΩΤΙΑΙΟΣ ΜΥΕΛΟΣ Περιβάλλονται και στηρίζονται με τις εγκεφαλικές και νωτιαίες μήνιγγες μεταξύ των οποίων περικλείεται ο υπαραχνοειδής χώρος γεμάτος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΚΗ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ DR. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΛΙΑΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΕΛΚΗ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ DR. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΛΙΑΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΕΛΚΗ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ DR. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΛΙΑΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ Κατάκλιση ορίζεται η εξέλκωση του δέρματος εξαιτίας πίεσης σε διάφορες περιοχές του σώματος υπερκείμενες οστικών προεξοχών Συχνότητα εμφάνισης

Διαβάστε περισσότερα

There are no translations available. Γεώργιος Πέππας, Χειρουργός. Κατάλληλη Διάγνωση Και Αντιμετώπιση

There are no translations available. Γεώργιος Πέππας, Χειρουργός. Κατάλληλη Διάγνωση Και Αντιμετώπιση There are no translations available. Γεώργιος Πέππας, Χειρουργός Κατάλληλη Διάγνωση Και Αντιμετώπιση Ώρα 4 το πρωί Το ασθενοφόρο μόλις έφερε στα επείγοντα μια γυναίκα που έπεσε στο πεζοδρόμιο και έχασε

Διαβάστε περισσότερα

Μαρκομανωλάκη Ελένη Α. Μ. : 9799 Επιβλέπων καθηγητής : Νάσιος Γρηγόριος

Μαρκομανωλάκη Ελένη Α. Μ. : 9799 Επιβλέπων καθηγητής : Νάσιος Γρηγόριος Μαρκομανωλάκη Ελένη Α. Μ. : 9799 Επιβλέπων καθηγητής : Νάσιος Γρηγόριος Είναι κακώσεις που συμβαίνουν στην περιοχή της κεφαλής Οι κακώσεις αυτές προκαλούνται, όταν : Α) ένα κινούμενο αντικείμενο χτυπήσει

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις & Αντιθέσεις στην Ιατρική. Παντελής Κρανιώτης Ακτινολόγος, Επ. Επιμελητής Β Κλινικό Εργαστήριο Ακτινολογίας ΠΓΝ Πατρών, Ρίο

Θέσεις & Αντιθέσεις στην Ιατρική. Παντελής Κρανιώτης Ακτινολόγος, Επ. Επιμελητής Β Κλινικό Εργαστήριο Ακτινολογίας ΠΓΝ Πατρών, Ρίο Θέσεις & Αντιθέσεις στην Ιατρική Παντελής Κρανιώτης Ακτινολόγος, Επ. Επιμελητής Β Κλινικό Εργαστήριο Ακτινολογίας ΠΓΝ Πατρών, Ρίο CT vs MRI Οξεία οσφυαλγία (με ή χωρίς ριζιτική συνδρομή)* Πολύ συχνό πρόβλημα

Διαβάστε περισσότερα

Μιχαήλ Νικ. Πατσίκας

Μιχαήλ Νικ. Πατσίκας Ακτινολογική διερεύνηση των καταγμάτων των μακρών οστών Μιχαήλ Νικ. Πατσίκας Πτυχιούχος Κτηνιατρικής Α.Π.Θ. Πτυχιούχος Ιατρικής Α.Π.Θ Αναπληρωτής Καθηγητής Ακτινολογίας Κτηνιατρική Σχολή Α.Π.Θ. Διπλωματούχος

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2012

Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2012 Δελτίο Τύπου Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2012 «Διαστημικές» προδιαγραφές στη διενέργεια και των πλέον λεπτών επεμβάσεων της σύγχρονης Νευροχειρουργικής και Ορθοπαιδικής Χειρουργικής, με τεράστια οφέλη για τους

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδροµο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Femoroacetabular Impingement Syndrome (FAI)

Σύνδροµο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Femoroacetabular Impingement Syndrome (FAI) Σύνδροµο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Femoroacetabular Impingement Syndrome (FAI) Τι είναι το σύνδροµο µηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης; Φυσιολογικά, η κεφαλή του ισχίου δεν προσκρούει στο χείλος της κοτύλης κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΗΛΕΣ ΚΟΙΛΙΑΚΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ Τετάρτη, 01 Σεπτέμβριος :33 - Τελευταία Ενημέρωση Παρασκευή, 15 Οκτώβριος :13

ΚΗΛΕΣ ΚΟΙΛΙΑΚΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ Τετάρτη, 01 Σεπτέμβριος :33 - Τελευταία Ενημέρωση Παρασκευή, 15 Οκτώβριος :13 ΚΗΛΕΣ ΚΟΙΛΙΑΚΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ 1. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ: είναι η προβολή ενδοκοιλιακού σπλάχνου διαμέσου ενός χάσματος, το οποίο μπορεί ανατομικά να υπάρχει αλλά να είναι ευένδοτο ή να δημιουργηθεί δευτερογενώς: Βουβωνικός

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο της συνείδησης

Επίπεδο της συνείδησης Καθηγητής ρ. Λάζαρος Ι. Τσούσκας ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Θεσσαλονίκη 2003: 20-25 Επίπεδο της συνείδησης Η µερική ή ολική απώλεια της συνείδησης του πάσχοντος είναι µια σοβαρή κατάσταση, κατά την οποία διαταράσσεται

Διαβάστε περισσότερα

5. ΠΕΡΙΝΕΟΤΟΜΙΑ ΡΗΞΕΙΣ ΠΕΡΙΝΕΟΥ

5. ΠΕΡΙΝΕΟΤΟΜΙΑ ΡΗΞΕΙΣ ΠΕΡΙΝΕΟΥ ΠΕΡΙΝΕΟΤΟΜΙΑ Η περινεοτομία είναι μια από τις πιο συνήθεις παρεμβάσεις στη μαιευτική. Ιστορικά ο σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι η διευκόλυνση του 2ου σταδίου του τοκετού, με απώτερο στόχο τη βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

Μετεκπαιδευτικά μαθήματα από τον Ι.Σ.Α. και την Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ Β' ΚΥΚΛΟΣ: 2η ενότητα: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ

Μετεκπαιδευτικά μαθήματα από τον Ι.Σ.Α. και την Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ Β' ΚΥΚΛΟΣ: 2η ενότητα: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ Μετεκπαιδευτικά μαθήματα από τον Ι.Σ.Α. και την Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ Β' ΚΥΚΛΟΣ: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ 2η ενότητα: ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ Σωστικές ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΗΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΝΛσιας

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΗΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΝΛσιας ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΗΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΝΛσιας Φροντίδα και χειρισμός ασθενούς με τραχειοστομία: (Ι) Κατευθυντήριες οδηγίες (ΙΙ) Εκπαιδευτικό υλικό (ΙΙΙ) Δείκτες μέτρησης αποτελέσματος

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει: Χρίστος Κουνούδης, Χειρουργός

Γράφει: Χρίστος Κουνούδης, Χειρουργός Γράφει: Χρίστος Κουνούδης, Χειρουργός Το δέρμα είναι το μεγαλύτερο όργανο του σώματος και αποτελείται από τρεις στιβάδες: επιδερμίδα, χόριο και το υποδόριο λίπος. Τα εξαρτήματα του δέρματος είναι οι τρίχες,

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική

Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική Επεμβατική Ακτινολογία Ενημέρωση Ασθενών Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική Τα τελευταία 20 χρόνια, η Επεμβατική Ακτινολογία παρουσιάζει διαρκή εξέλιξη και αποτελεί μία πολύτιμη

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή ασθενών προσερχόµενων στο Τµήµα Επειγόντων Περιστατικών µε Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο σε νοσοκοµείο της Κεντρικής Ελλάδας

Καταγραφή ασθενών προσερχόµενων στο Τµήµα Επειγόντων Περιστατικών µε Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο σε νοσοκοµείο της Κεντρικής Ελλάδας Καταγραφή ασθενών προσερχόµενων στο Τµήµα Επειγόντων Περιστατικών µε Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο σε νοσοκοµείο της Κεντρικής Ελλάδας Χρουµπ- Παπαβάιου Α., Πλακιάς Σ., Δεληγιάννης Γ., Τσατίρης Κ., Μπράχος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΕ. Παρουσίαση περιστατικού. ΑΜΕΘ Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΕ. Παρουσίαση περιστατικού. ΑΜΕΘ Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΕ ARDS - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕ ΝΟ Παρουσίαση περιστατικού ΑΜΕΘ Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» Παρουσίαση περιστατικού Από τον απεικονιστικό έλεγχο διαπιστώθηκαν: κατάγµατα λεκάνης και δεξιού άνω

Διαβάστε περισσότερα

Η θρομβοεμβολική νόσος στον ορθοπαιδικό ασθενή

Η θρομβοεμβολική νόσος στον ορθοπαιδικό ασθενή Η θρομβοεμβολική νόσος στον ορθοπαιδικό ασθενή Δρ Σταμάτιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειρουργός Επιμελητής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Ε.Φ.Θ. Επίπτωση Επίπτωση 60% 35%-60% σε # πυέλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΚΝΣ (ΙΙ) Α.Δ.ΓΟΥΛΙΑΜΟΣ agouliam@med.uoa.gr

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΚΝΣ (ΙΙ) Α.Δ.ΓΟΥΛΙΑΜΟΣ agouliam@med.uoa.gr ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΚΝΣ (ΙΙ) Α.Δ.ΓΟΥΛΙΑΜΟΣ agouliam@med.uoa.gr Εφαρμογές των απεικονιστικών μεθόδων στο Νευρολογικό άρρωστο Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις Αγγειακές παθήσεις Φλεγμονώδεις παθήσεις Ογκοι Απομυελινωτικά-Νευροεκφυλιστικά

Διαβάστε περισσότερα

Κλινικά Συµπτώµατα των Κρανιοεγκεφαλικών Κακώσεων που Οφείλονται στην Είσοδο Βληµάτων στο Κρανίο του Ανθρώπινου Σώµατος και Νοσηλευτική Αντιµετώπιση

Κλινικά Συµπτώµατα των Κρανιοεγκεφαλικών Κακώσεων που Οφείλονται στην Είσοδο Βληµάτων στο Κρανίο του Ανθρώπινου Σώµατος και Νοσηλευτική Αντιµετώπιση Κλινικά Συµπτώµατα των Κρανιοεγκεφαλικών Κακώσεων που Οφείλονται στην Είσοδο Βληµάτων στο Κρανίο του Ανθρώπινου Σώµατος και Νοσηλευτική Αντιµετώπιση Αλεξανδροπούλου Χρηστίνα-Αθανασία Φοιτήτρια, Τµήµα Νοσηλευτικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΟ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΑ ΒΡΑΔΙΑ ΣΤΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ... «Ήταν μια χαρά μέχρι πριν από 1 ώρα» σας λέει με αγωνία η κόρη του 68χρονου που έχει έρθει στα επείγοντα όπου εργάζεστε.

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις και αντιθέσεις στη Λαπαροσκοπική Χειρουργική - η Αναισθησιολογική Άποψη Δρ. Ράνια Πατρώνη Δ/ντρια Αναισθησιολογίας ΠΓΝ Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» Λαπαροσκοπική Χειρουργική: Προτερήματα Προτερήματα:

Διαβάστε περισσότερα

2. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΦΑΛΙΚΑ 3. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΑ

2. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΦΑΛΙΚΑ 3. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΝΩ ΠΕΡΑΤΟΣ ΜΗΡΙΑΙΟΥ 1. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΣ 2. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΦΑΛΙΚΑ 3. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΚΑΦΑΛΗΣ ΜΗΡΙΑΙΟΥ Μηχανισμός κάκωσης Όταν το ισχίο είναι σε κάμψη 60 μοιρών η μεταφερόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΑΣΤΡΙΚΟ ΑΠΟΣΤΗΜΑ ΣΚΩΛΗΚΟΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

ΕΠΙΓΑΣΤΡΙΚΟ ΑΠΟΣΤΗΜΑ ΣΚΩΛΗΚΟΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Σ.1, Προδρομίδης Α.1, 1.Χειρουργική κλινική Γ.Ν.Λαμίας 2.Τμήμα αξονικού Τομογράφου Γ.Ν.Λαμίας. Από το σύνολο των παθήσεων της σκωληκοειδούς απόφυσης, η οξεία φλεγμονή της

Διαβάστε περισσότερα

12ο ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙ0. ΜΕΣΟΚΟΛΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τύποι- Πρόγνωση- Θεραπεία

12ο ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙ0. ΜΕΣΟΚΟΛΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τύποι- Πρόγνωση- Θεραπεία 12ο ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙ0 Στρογγυλό Τραπέζι: Συγγενείς καρδιοπάθειες ενηλίκων- πνευµονική υπέρταση ΜΕΣΟΚΟΛΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τύποι- Πρόγνωση- Θεραπεία Κωνσταντίνος Θωµαϊδης, Γ.Ν. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΌΛΛΗΣΗ ΠΛΑΚΟΎΝΤΑ

ΑΠΟΚΌΛΛΗΣΗ ΠΛΑΚΟΎΝΤΑ ΑΠΟΚΌΛΛΗΣΗ ΠΛΑΚΟΎΝΤΑ Παθοφυσιολογία, Διάγνωση και Αντιμετώπιση Alexander Kofinas, MD Director Kofinas Perinatal Associate Professor Clinical Obstetrics and Gynecology Cornell University, College of Medicine

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΟΡΙΣΜΟΣ Ως ινιακή πλαγιοκεφαλία χαρακτηρίζεται η ασυμμετρία και αποπλάτυνση του οπισθίου τμήματος της κεφαλής (βρεγματοϊνιακή χώρα) (όπως αναφέρεται και στο κεφάλαιο των κρανιοσυνοστεώσεων). Ο προσδιορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Μήπως έχω Σκληρόδερµα;

Μήπως έχω Σκληρόδερµα; Μήπως έχω Σκληρόδερµα; Για να πληροφορηθώ µýëïò ôçò Σπάνιος ναι... Μόνος όχι Η Πανελλήνια Ένωση Σπανίων Παθήσεων (Π.Ε.Σ.ΠΑ) είναι ο μόνος φορέας, μη κερδοσκοπικό σωματείο, συλλόγων ασθενών σπανίων παθήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Στους Δελφούς το 1900 π.χ. νευροχειρουργική επέμβαση στην Ελλάδα Παρασκευή, 15 Φεβρουάριος 2013 23:40

Στους Δελφούς το 1900 π.χ. νευροχειρουργική επέμβαση στην Ελλάδα Παρασκευή, 15 Φεβρουάριος 2013 23:40 Η πρώτη γνωστή μέχρι σήμερα νευροχειρουργική επέμβαση στην Ελλάδα, έγινε γύρω στο 1900 π.χ. στην περιοχή των Δελφών. Την ανακάλυψη αυτή έκαναν έλληνες επιστήμονες που μελέτησαν το κρανίο ενός άντρα από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΟΛΠΩΜΑΤΟΣ ZENKER Η ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΕΚΚΟΛΠΩΜΑΤΟΣ ZENKER

ΕΚΚΟΛΠΩΜΑΤΟΣ ZENKER Η ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΕΚΚΟΛΠΩΜΑΤΟΣ ZENKER Στόχοι Β Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γ.Ν.Α. Λαϊκό Το εκκόλπωμα Zenker ή αλλιώς φαρυγγο-οισοφαγικό εκκόλπωμα εξαιτίας της θέσης του- είναι μια σπάνια επίκτητη οντότητα, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

«διάστρεμμα» - «Ro ΠΔΚ F+Pr» ΕΠΩΔΥΝΗ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΗ ΔΙΑΣΤΡΕΜΜΑ 30/11/2013 6/52

«διάστρεμμα» - «Ro ΠΔΚ F+Pr» ΕΠΩΔΥΝΗ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΗ ΔΙΑΣΤΡΕΜΜΑ 30/11/2013 6/52 ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ - ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 «διάστρεμμα» - «Ro ΠΔΚ F+Pr» ΕΠΩΔΥΝΗ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΗ Δρ. Νικόλαος Γκουγκουλιάς Ορθοπαιδικός Χειρουργός Consultant

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΣΠΑΝΙΑ ΑΙΤΙΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΕΝΟΥ ΚΟΙΛΙΑΚΟΥ ΑΛΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΑ ΟΞΕΙΑΣ ΚΟΙΛΙΑΣ.

ΜΙΑ ΣΠΑΝΙΑ ΑΙΤΙΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΕΝΟΥ ΚΟΙΛΙΑΚΟΥ ΑΛΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΑ ΟΞΕΙΑΣ ΚΟΙΛΙΑΣ. ΚΟΙΛΙΑΚΟΥ ΑΛΓΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΚΟΝΑ ΟΞΕΙΑΣ ΚΟΙΛΙΑΣ. Β Χειρουργική Κλινική. Γ.Ν.Ασκληπιείο Βούλας Εισαγωγή Οι επιπλοικές αποφύσεις είναι θύλακοι του περιτοναίου που εξορμώνται από τον ορογόνο του παχέος εντέρου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΚΗΛΗ ΚΟΙΛΙΑΚΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ

ΟΞΕΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΚΗΛΗ ΚΟΙΛΙΑΚΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ Α Χειρουργική Κλινική, Κοργιαλένειο - Μπενάκειο Νοσοκομείο Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Αθήνα Εισαγωγή Οι οξείες τραυματικές κήλες του κοιλιακού τοιχώματος είναι πολύ σπάνιες, και συνήθως αφορούν διατιτρένουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΙΛΙΓΓΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΙΛΙΓΓΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Νευρολογική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου «Πολυκλινική», Αθήνα. Εισαγωγή Ο ίλιγγος, ένα συνηθέστατο αίτιο προσέλευσης ασθενών στο ιατρείο της εφημερίας, συχνά υποκρύπτει επείγουσες καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μυϊκές θλάσεις και αποκατάσταση ΠΗΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΦΑΑ ΚΟΜΟΤΙΝΗΣ

Μυϊκές θλάσεις και αποκατάσταση ΠΗΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΦΑΑ ΚΟΜΟΤΙΝΗΣ Μυϊκές θλάσεις και αποκατάσταση ΠΗΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΦΑΑ ΚΟΜΟΤΙΝΗΣ Ορισμός : Οξεία μυϊκή θλάση ορίζεται η ρήξη των μυϊκών ινών στο μυ η οποία είναι αποτέλεσμα εφαρμογής υπέρμετρης ξαφνικής δύναμης στο μυ

Διαβάστε περισσότερα

Βλάβες του Αρθρικού Χόνδρου του Γόνατος: Διάγνωση και Αντιμετώπιση

Βλάβες του Αρθρικού Χόνδρου του Γόνατος: Διάγνωση και Αντιμετώπιση Βλάβες του Αρθρικού Χόνδρου του Γόνατος: Διάγνωση και Αντιμετώπιση Τι είναι ο αρθρικός χόνδρος; Ο αρθρικός χόνδρος είναι ένας στιλπνός, ομαλός, λείος και ανάγγειος ιστός που καλύπτει τις αρθρικές επιφάνειες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ

ΤΑ ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ ΤΑ ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ Βιβλιογραφική ενημέρωση Γεωργακόπουλος Παναγιώτης Ειδικευόμενος Παθολογίας Παθολογική Κλινική Γ.Ν.Α. ΚΑΤ Ως ΑΕΕ ορίζεται σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο

Διαβάστε περισσότερα

Κακώσεις του Θώρακα ΜΙΧΑΗΛ ISBN 960-372-054-2

Κακώσεις του Θώρακα ΜΙΧΑΗΛ ISBN 960-372-054-2 Κακώσεις του Θώρακα ΜΙΧΑΗΛ ISBN 960-372-054-2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΘΩΡΑΚΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 1 1.1. Επιδημιολογία... 3 1.2. Μηχανισμοί κάκωσης - Ταξινόμηση... 3 1.3. Διαγνωστική προσέγγιση...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΒΟΤΟΥΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΞΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΩΝ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΒΟΤΟΥΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΞΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΩΝ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΒΟΤΟΥΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΞΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΩΝ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ Βαρβαρούσης Δ, Πλούμης Α, Μπερής Α Μονάδα Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης «Σ. Νιάρχος», Πανεπιστημιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ. ΑΙΦΝΙΔΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΚΟΗΣ : ΜΙΑ ΣΠΑΝΙΑ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΠΛΟΚΗ. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ. ΑΙΦΝΙΔΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΚΟΗΣ : ΜΙΑ ΣΠΑΝΙΑ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΠΛΟΚΗ. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ. 1 Νοσοκομείο Ιασώ General, Aθήνα, Εργαστήριο Φαρμακολογίας Ιατρικής Σχολής Αθηνών Εισαγωγή Παρουσίαση Περιστατικού Συμπεράσματα Εισαγωγή Η αιφνίδια βαρηκοΐα μετά από μη ωτολογική χειρουργική επέμβαση αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑΤΩΝ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑΤΩΝ Κλειστά (χωρίς λύση της συνέχειας του δέρματος) Ανοικτά (λύση της συνέχειας του δέρματος) επείγουσα χειρουργική επέμβαση Grade I: Grade II: Grade III

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΦΛΕΒΑΣ ΚΑΙ ΚΙΡΣΩΝ. Δρ Πάρις Παππάς, f-cirse, EBIR Δ/ΝΤΗΣ ΕΣΥ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Π.Γ.Ν.Α. ΛΑΪΚΟ

ΕΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΦΛΕΒΑΣ ΚΑΙ ΚΙΡΣΩΝ. Δρ Πάρις Παππάς, f-cirse, EBIR Δ/ΝΤΗΣ ΕΣΥ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Π.Γ.Ν.Α. ΛΑΪΚΟ ΕΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΦΛΕΒΑΣ ΚΑΙ ΚΙΡΣΩΝ Δρ Πάρις Παππάς, f-cirse, EBIR Δ/ΝΤΗΣ ΕΣΥ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Π.Γ.Ν.Α. ΛΑΪΚΟ Ανατομία Εμβολισμός δεξιού κλάδου Ο εμβολισμός κλάδου της πυλαίας φλέβας, με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟ ΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΞΕΙΑ ΦΑΣΗ ΩΣ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝ ΡΕΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΟΥΡΣΑΝΙ ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟ ΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΞΕΙΑ ΦΑΣΗ ΩΣ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝ ΡΕΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΟΥΡΣΑΝΙ ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟ ΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΞΕΙΑ ΦΑΣΗ ΩΣ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝ ΡΕΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΟΥΡΣΑΝΙ ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΟΡΙΣΜΟΣ Το εγκεφαλικό επεισόδιο είναι η µερική βλάβη του εγκεφάλου που προκαλείται από την απόφραξη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΟΡΘΟΥ

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΟΡΘΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟ Β Χειρουργική Κλινική, Γ.Ν.Α. "Γ. Γεννηματάς", Αθήνα Εισαγωγή Ο καρκίνος του ορθού αποτελεί μια συχνή αιτία θανάτου στις αναπτυγμένες χώρες, με συνεχώς αυξανόμενο επιπολασμό τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Ρήξη του Επιχείλιου Χόνδρου του Ισχίου Labral Tear

Ρήξη του Επιχείλιου Χόνδρου του Ισχίου Labral Tear Ρήξη του Επιχείλιου Χόνδρου του Ισχίου Labral Tear Τι είναι ο επιχείλιος χόνδρος; Ο επιχείλιος χόνδρος είναι µία δοµή από ινώδη ιστό που περιβάλλει κυκλοτερώς την κοτύλη την κοίλη δηλαδή αρθρική επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ε ΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. 3ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. 4 6 Δεκεμβρίου 2015. Αθήνα, Ξενοδοχείο «Royal Olympic»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ε ΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. 3ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. 4 6 Δεκεμβρίου 2015. Αθήνα, Ξενοδοχείο «Royal Olympic» ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ε ΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 3ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 4 6 Δεκεμβρίου 2015 Αθήνα, Ξενοδοχείο «Royal Olympic» www.hesem.gr www.synedra.gr ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 08:00-09:00

Διαβάστε περισσότερα

VATS VATS ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΟΜΟΣ ΒΧ ΛΑΙΚΟ V=VINTEO A=ASSISTED T=THORACIC S=SURGERY ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ VATS ΕΠΙΚ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΕΙΡ. ΘΩΡΑΚΟΣ ΘΩΡΑΚΟΣΚΟΠΗΣΗ ΘΩΡΑΚΟΣΚΟΠΗΣΗ

VATS VATS ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΟΜΟΣ ΒΧ ΛΑΙΚΟ V=VINTEO A=ASSISTED T=THORACIC S=SURGERY ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ VATS ΕΠΙΚ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΕΙΡ. ΘΩΡΑΚΟΣ ΘΩΡΑΚΟΣΚΟΠΗΣΗ ΘΩΡΑΚΟΣΚΟΠΗΣΗ VATS ΘΩΡΑΚΟΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΟΜΟΣ ΕΠΙΚ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΕΙΡ. ΘΩΡΑΚΟΣ ΒΧ ΛΑΙΚΟ 1 VATS ΘΩΡΑΚΟΣΚΟΠΗΣΗ V=VINTEO A=ASSISTED T=THORACIC S=SURGERY ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ VATS 1 1922 CHRISTIAN JACOBEOUS χρησιμοποιώντας τοπική αναισθησία

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση των Κρανιοεγκεφαλικών Κακώσεων

Αντιμετώπιση των Κρανιοεγκεφαλικών Κακώσεων 28 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΠΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Αντιμετώπιση των Κρανιοεγκεφαλικών Κακώσεων Π. ΣΕΛΒΙΑΡΙΔΗΣ 3ο Συνέδριο Αναισθησιολογίας και Εντατικής Ιατρικής Στρογγυλό Τραπέζι: "Πολυτραυματίας: Οι αναισθησιολόγοι

Διαβάστε περισσότερα

Προεγχειρητική, Διεγχειρητική και Άμεσα Μετεγχειρητική Εκτίμηση του Νευροχειρουργικού Ασθενή

Προεγχειρητική, Διεγχειρητική και Άμεσα Μετεγχειρητική Εκτίμηση του Νευροχειρουργικού Ασθενή ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΠΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 111 Προεγχειρητική, Διεγχειρητική και Άμεσα Μετεγχειρητική Εκτίμηση του Νευροχειρουργικού Ασθενή Π. ΣΕΛΒΙΑΡΙΔΗΣ ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗτΙΙill ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα