ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ - ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Ανασκόπηση διετίας από την περιοχή της Θράκης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ - ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Ανασκόπηση διετίας από την περιοχή της Θράκης"

Transcript

1 18 RESEARCH ARTICLE ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ - ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Ανασκόπηση διετίας από την περιοχή της Θράκης Θ. Μπιρμπίλης, Γ. Μάτης, Λ. Παπαθεοδοσίου, Α. Εσεμπίδης, Α. Ραμπότας, Μ. Συμεού, Κ. Κοντογιαννίδης Νευροχειρουργική Κλινική Ιατρικής Σχολής ΔΠΘ, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης Περίληψη ΣΚΟΠΟΣ. Αναδρομική μελέτη κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων (ΚΕΚ) ασθενών παιδικής εφηβικής ηλικίας, που αντιμετωπίστηκαν χειρουργικά στην περιοχή της Θράκης. ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ. Από 01/01/2009 έως 31/12/2010 αντιμετωπίστηκαν χειρουργικά 82 περιστατικά με ΚΕΚ. Από αυτά, τα 20 (24%) ήταν παιδιά και έφηβοι με ηλικία 50 ημερών έως 18 ετών. Οι 17 από τους 20 ασθενείς (85%) ήταν αγόρια και τα 3 (15%) ήταν κορίτσια. 11 ασθενείς ήταν μουσουλμάνοι (55%) και όλοι προέρχονταν από τους Νομούς Έβρου, Ροδόπης και Ξάνθης. ΑΠΟΤΕΛΕΣ- ΜΑΤΑ. Ως αιτίες των κακώσεων σε 15 ασθενείς (75%) αναφέρθηκαν τα τροχαία ατυχήματα, σε 3 (15%) η πτώση από ύψος και σε 2 (10%) τα οικιακά ατυχήματα. Τα 16 παιδιά (80%) εμφάνισαν τιμή GCS 8 και τα 4 (20%) τιμή GCS > 8. Η διενεργηθείσα αξονική τομογραφία ανέδειξε σε 9 περιπτώσεις (45%) κάταγμα κρανίου με οξύ επισκληρίδιο αιμάτωμα, σε 4 (20%) εμπιεστικό κάταγμα κρανίου, σε 4 (20%) διάχυτο εγκεφαλικό οίδημα με εγκεφαλικές θλάσεις, σε 1 (5%) κάταγμα βάσεως κρανίου και σε 2 (10%) οξύ υποσκληρίδιο αιμάτωμα. Όλοι οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση και 5 (25%) εισήλθαν στο χειρουργείο με ανισοκορία. Διενεργήθηκαν 11 κρανιοτομές με αφαίρεση αιματώματος, 4 αποσυμπιεστικές κρανιεκτομές με πλαστική μήνιγγος, 4 χειρουργικές ανατάξεις εμπιεστικών καταγμάτων, 1 χειρουργική στεγανοποίηση πρόσθιου κρανιακού βόθρου και 15 κρανιοανατρήσεις με τοποθέτηση καθετήρα μέτρησης ενδοκράνιας πίεσης. Μετεγχειρητικά, 15 ασθενείς αντιμετωπίστηκαν περαιτέρω στη ΜΕΘ, σε 5 ασθενείς έτυχε οι βλάβες να επιτρέψουν τη μετεγχειρητική αποσωλήνωση, σημειώθηκαν 2 μετεγχειρητικοί θάνατοι (10%) από κακοήθη ενδοκράνια υπέρταση και 2 ασθενείς εμφάνισαν νευρολογικό υπόλειμμα. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. Τα τροχαία ατυχήματα αποτελούν την κύρια αιτία ΚΕΚ της παιδικής ηλικίας στη Θράκη. Το επισκληρίδιο αιμάτωμα φαίνεται ως η πιο συχνή βλάβη. Η έγκαιρη χειρουργική αντιμετώπιση είναι καθοριστικής σημασίας για την περαιτέρω ευνοϊκή έκβαση. Λέξεις ευρετηρίου: Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, χειρουργική αντιμετώπιση, Θράκη, παιδιά, έφηβοι TRAUMATIC BRAIN INJURIES IN CHILDREN & TEENAGERS- SURGICAL MANAGEMENT. A TWO-YEAR ( ) Experience in the region of Thrace T. Birbilis, G. Matis, L. Papatheodosiou, A.Esembidis, A. Rambotas, M. Symeoy, K. Kontogiannidis Department of Neurosurgery, University Hospital of Alexandroupolis, Democritus University of Thrace, Medical School, Alexandroupolis, Greece Abstract OBJECTIVE. Retrospective study of traumatic brain injuries (TBI) affecting children and teenagers in Thrace, Greece. METHOD. During the period 01/01/ /12/ patients were diagnosed with TBI and treated surgically. Among them, 20 were children and teenagers. Epidemiological data, operative reports and outcome are discussed. RESULTS. Falls, traffic and domestic accidents constituted the major aetiology of TBI. CT images revealed skull fractures, diffuse cerebral oedema, subdural and epidural haematomas. Surgical treatment included craniotomies, craniectomies and intracranial pressure measurements. 2 out of 20 patients (10%) were deceased. CONCLUSIONS. Traffic accidents represented the most common cause of TBI in this age group. Εpidural haematomas were the more frequent lesion. Finally, it is stressed that favourable outcome was strongly associated with prompt surgical intervention. Key words: Traumatic brain injuries, surgical management, Thrace, children, teenagers

2 Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις παιδικής -εφηβικής ηλικίας - Χειρουργική αντιμετώπιση 19 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Oι κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις (ΚΕΚ) αφορούν περίπου 1,5 εκατομμύριο άτομα στις ΗΠΑ. Υπολογίζεται ότι από το 1,5 εκατομμύριο, πεθαίνουν και οδηγούνται σε μακροχρόνια ανικανότητα. Σήμερα, ζουν με αναπηρίες, λόγω ΚΕΚ, 5 εκατομμύρια άτομα και το ετήσιο κόστος ανέρχεται στα 56,3 δισεκατομμύρια δολάρια. 1 Το τραύμα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε παιδιά >1 έτους και η τρίτη (μετά από τις συγγενείς ανωμαλίες και το σύνδρομο αιφνιδίου θανάτου) σε παιδιά <1 έτους. 2 Καθώς τα παιδιά μεγαλώνουν, οι πτώσεις ως αιτία μειώνονται, αλλά αυξάνονται τα τροχαία ατυχήματα με ποδήλατα, μηχανές και αυτοκίνητα. 3 Όσον αφορά στις ΚΕΚ, στις ΗΠΑ παρατηρούνται παιδιατρικές ΚΕΚ και 70 εισαγωγές/ παιδιά <17 ετών με αποτέλεσμα θανάτους και παιδιά με νέες μόνιμες ανικανότητες κάθε χρόνο. 4,5 Στη Σουηδία η επίπτωση είναι 12/ για ηλικίες 0-17 και ως αιτίες αναφέρονται τα τροχαία (60%) και οι πτώσεις (22%). 6 Σκοπός της μελέτης αυτής είναι η παρουσίαση αναδρομικά στοιχείων που αφορούν την διάγνωση και την αντιμετώπιση των ΚΕΚ της παιδικής-εφηβικής ηλικίας στην περιοχή της Θράκης, για την οποία τα ως τώρα δεδομένα είναι ελάχιστα. ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ Από 01/01/2009 έως 31/12/2011 αντιμετωπίστηκαν χειρουργικά συνολικά 82 περιστατικά με ΚΕΚ. Από αυτά, τα 20 (24%) ήταν παιδιά και έφηβοι με ηλικία 50 ημερών έως 18 ετών. Οι 17 από τους 20 ασθενείς (85%) ήταν αγόρια και τα 3 (15%) ήταν κορίτσια. 11 ασθενείς ήταν μουσουλμάνοι (55%) και όλοι προέρχονταν από τους Νομούς Έβρου, Ροδόπης και Ξάνθης. Μελετήθηκαν αναδρομικά η αιτία, η κλινική εικόνα που εμφάνιζαν τα παιδιά κατά την υποδοχή τους στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (με ιδιαίτερη βαρύτητα στη μέτρηση της τιμής της Κλίμακας της Γλασκώβης (GCS)), τα απεικονιστικά ευρήματα στην Αξονική Τομογραφία (ΑΤ) εγκεφάλου-κρανίου που διενεργήθηκε σε όλους τους ασθενείς, οι χειρουργικές επεμβάσεις που απαιτήθηκαν και η τελική έκβαση. Σημειώνεται ότι για παιδιά 4-15 ετών η μέτρηση της GCS έγινε όπως στους ενήλικες, ενώ για παιδιά <4 ετών η λεκτική απάντηση αξιολογήθηκε ως εξής: 7 5 φλυαρία, γουργούρισμα, λέξεις 4 λιγότερες από το συνηθισμένο λέξεις 3 κλάμα μόνο στον πόνο 2 βογκητά/στεναγμοί στον πόνο 1 καμία αντίδραση. Η επιλογή της ΑΤ ως απεικονιστικής μεθόδου έγινε, διότι εμφανίζει τα εξής πλεονεκτήματα: είναι γρήγορη, διαθέσιμη, όχι ακριβή και αναδεικνύει τα γραμμικά κατάγματα του θόλου του κρανίου, τα εμπιεστικά κατάγματα και τα κατάγματα της βάσεως του κρανίου. 3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η ανάλυση των στοιχείων των ασθενών ανέδειξε ως αιτία των ΚΕΚ τα τροχαία ατυχήματα σε 15 περιπτώσεις (75%), τις πτώσεις από ύψος σε 3 (15%) και τα οικιακά ατυχήματα σε 2 (10%). Το σύνολο των ασθενών υπεβλήθη σε ΑΤ εγκεφάλου-κρανίου, τα ευρήματα της οποίας αναφέρονται στον πίνακα 1. Φαίνεται ότι το πιο συχνό απεικονιστικό εύρημα αποτελούν τα οξέα επισκληρίδια αιματώματα (εικ. 1, 2). Πίνακας 1. Ευρήματα ΑΤ σε ασθενείς με ΚΕΚ Εύρημα Ασθενείς (%) Κάταγμα κρανίου με οξύ επισκληρίδιο 9 45 αιμάτωμα Διάχυτο εγκεφαλικό οίδημα 4 20 με εγκεφαλικές θλάσεις Εμπιεστικό κάταγμα κρανίου 4 20 Οξύ υποσκληρίδιο αιμάτωμα 2 10 Κάταγμα βάσεως κρανίου 1 5 Όλοι οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση και 5 από αυτούς (25%) εισήλθαν στο χειρουργείο με ανισοκορία (εγκολεασμός σε εξέλιξη). Στον πίνακα 2 παρουσιάζονται οι διενεργηθείσες χειρουργικές επεμβάσεις. Μετεγχειρητικά, 15 ασθενείς (>10 ετών) αντιμετωπίστηκαν περαιτέρω στη ΜΕΘ, ενώ σε 5 ασθενείς (όλοι <5 ετών) κατέστη δυνατή η μετεγχειρητική αποσωλήνωση. Σημειώθηκαν 2 μετεγχειρητικοί θάνατοι (10%) και σε 2 ασθενείς παρατηρήθηκε νευρολογικό έλλειμμα. ΣΥΖΗΤΗΣΗ Οι ΚΕΚ στον υπό εξέταση πληθυσμό παρουσιάζουν ορισμένες ιδιαιτερότητες, διότι στα παιδιά: 1) η κρανιακή κάψα λεπτή και ελαστική, 2) οι τραυματισμοί από θλαστικά αντικείμενα οδηγούν είτε σε ρήξη της κρανιακής κάψας είτε σε εμπίεσμα, 3) η εγκεφαλική ουσία δεν είναι τόσο συμπαγής, 4) υπάρχει μεγάλη τάση για εγκεφαλικό οίδημα, 5) οι κρανιακές ραφές μπορεί να συγχέονται με κάταγμα, 6) ο εγκέφαλος αποτελεί το 12% του βάρους σώματος (ενώ είναι 2-3% στους ενήλικες), άρα η κατανάλωση οξυγόνου και γλυκόζης είναι μεγαλύτερη, 7) είναι συχνή ανάπτυξη υποογκαιμίας και 8) οι αυχενικοί μύες είναι αδύναμοι και, συνεπώς, ο εγκέφαλος είναι ευαίσθητος σε δυνάμεις επιβράδυνσης. 7-9 Κατά την εκτίμηση των ασθενών ελέγχθηκαν: 1) οι αναπνευστικές οδοί εισρόφηση, δήγμα γλώσσας, απόφραξη βρόγχων από θρόμβους αίματος, επιδείνωση οιδήματος και εγκεφαλικών βλαβών από την

3 20 Θ. Μπιρμπίλης, Γ. Μάτης, Λ. Παπαθεοδοσίου, Α. Εσεμπίδης, Α. Ραμπότας, Μ. Συμεού, Κ. Κοντογιαννίδης Εικόνες 1α και 1β. Επισκληρίδιο αιμάτωμα σε βρέφος 7 μηνών μετά από πτώση από το κρεβάτι με συνοδό κάταγμα κρανίου. Εικόνα 2. Διεγχειρητική φωτογραφία επέμβασης επισκληριδίου αιματώματος σε παιδί 15 ετών.

4 Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις παιδικής -εφηβικής ηλικίας - Χειρουργική αντιμετώπιση 21 υποξία, 2) η καταπληξία σφύξεις, αρτηριακή πίεση, φλεβική κυκλοφορία, χρώμα δέρματος, περιφερική τριχοειδική και κεντρική φλεβική πίεση, διούρηση, 3) το επίπεδο συνείδησης Κλίμακα Γλασκώβης, 4) νευρολογικά σημεία οφθαλμικές και κινητικές διαταραχές, θέση άκρων, παθολογικά αντανακλαστικά, σπασμοί, εστιακά νευρολογικά σημεία, 5) η κεφαλή αιμορραγίες (μάτια, αυτιά, μύτη), βλάβες δέρματος, κατάγματα και 6) τα ακτινολογικά σημεία ακτινογραφία κρανίου (f/p), ΑΤ, αρτηριογραφία. 10,11 Τα τροχαία ατυχήματα αποτέλεσαν την κύρια αιτία ΚΕΚ της παιδικής ηλικίας στη Θράκη και αφορούσαν κυρίως αγόρια. Πιο συγκεκριμένα, ενοχοποιήθηκε η έλλειψη κράνους στους μοτοποδηλάτες (που ήταν, άλλωστε, και η πλειοψηφία των περιστατικών), η υπερβολική ταχύτητα, η έλλειψη προσοχής, η κατανάλωση αλκοόλ, και η μη χρήση ζώνης. Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Τροχαίας, οι χιλιομετρικές θέσεις που συνδέονται με μεγάλη πιθανότητα πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων είναι στη διαδρομή Ξάνθη- Κομοτηνή οι 2-25 και στη διαδρομή Κομοτηνή-Αλεξανδρούπολη οι Διεθνώς, πάντως, η κύρια αιτία είναι οι πτώσεις, αλλά τα τροχαία είναι η κύρια αιτία στις σοβαρές ΚΕΚ. 13,14 Το πιο συχνό εύρημα στην ΑΤ ήταν τα οξέα επισκληρίδια αιματώματα με συνοδό κάταγμα κρανίου, ενδεικτικό παρουσίας ενδοκράνιου αιματώματος. 15 Αυτά δημιουργούνται από ταυτόχρονη ρήξη αγγείου της σκληράς μήνιγγας και κρανιακής κάψας. Προκαλούν απώλεια συνείδησης μετά από ελεύθερο μεσοδιάστημα, συζυγή εκτροπή των οφθαλμών προς την πλευρά της εστίας, πάρεση και παθολογικά αντανακλαστικά (Babinski) στην αντίθετη πλευρά. Θεραπευτικά επιχειρείται κρανιοτομία και αφαίρεση του αιματώματος, θεραπεία της καταπληξίας και του οιδήματος. Η πρόγνωση είναι καλή σε έγκαιρη αντιμετώπιση. 9,16-19 Αντίθετα, στη βιβλιογραφία η συχνότητα των επισκληριδίων αιματωμάτων είναι πιο μικρή και ανέρχεται στο 1-3% των παιδιών με ΚΕΚ. 3 Οι 2 μετεγχειρητικοί θάνατοι (10%) αποδόθηκαν σε κακοήθη ενδοκράνια υπέρταση (στην ΑΤ το οίδημα και θλάσεις ήταν εμφανείς) και ως ποσοστό είναι μικρότερο από το 18-33% που αναφέρουν ξένοι ερευνητές Οι ενδοκοιλιακοί καθετήρες μέτρησης της ενδοκράνιας πίεσης προσέφεραν σημαντική βοήθεια στη θεραπευτική αντιμετώπιση των ασθενών. 18 Σε 2 περιπτώσεις οξέων υποσκληριδίων αιματωμάτων δεν αναπτύχθηκε σε δεύτερο χρόνο επισκληρίδιο αιμάτωμα, κάτι που αναφέρεται στη βιβλιογραφία. 23 Όσον αφορά την έκβαση στα παιδιά που έζησαν, 1 παρέμεινε σε φυτική κατάσταση, 1 με ημιπάρεση ενώ τα υπόλοιπα 18 είχαν ευνοϊκή έκβαση. Τέλος, κρίνεται σκόπιμο να τονιστεί η αναγκαιότητα ταχύτατης εξειδικευμένης νευροχειρουργικής αντιμετώπισης των ΚΕΚ. Η ίδρυση ΜΕΘ παίδων στο Νοσοκομείο θα συνέβαλε στην καλύτερη έκβαση των νοσηλευόμενων παιδιών. 21,22 Βιβλιογραφία 1. Brain Injury Association of America. Brain Injury: THE TEENAGE YEARS. Understanding and Preventing Teenage Brain Injury. 2001: Guerrero JL, Thurman DJ, Sniezek JE. Emergency dept visits associated with traumatic brain injury: United States, Brain Inj 2000, 14: Poussaint TY, Moeller KK. Imaging of pediatric head trauma. Neuroimag Clin N Am 2002, 12: Schneier AJ, Shields BJ, Hostetler SG et al. Incidence of pediatric traumatic brain injury and associated hospital resource utilization in the United States. Pediatrics 2006, 118: Mazzola CA, Adelson PD. Critical care management of head trauma in children. Crit Care Med 2002, 30:S393-S Emanuelson I, Wendt LV. Epidemiology of traumatic brain injury in children and adolescents in south-western Sweden. Acta Paediatr 1997, 86: Knight GJ, Slater AJ. Neurological emergencies in children. In: Bersten AD, Soni N (eds) Oh s Intensive Care Manual. 5 th ed. Butterworth- Heinemann, 2003: Kochanek PM. Pediatric traumatic brain injury: Quo Vadis? Dev Neurosci 2006, 28: Bettex M, Kuffer F, Schärli A. Επίτομη Χειρουργική Παίδων. Διάγνωση, ενδείξεις και θεραπευτική αντιμετώπιση. Αθήνα. Ιατρικές Εκδόσεις Λίτσας, 1990: Τσουμάκας Κ. Η αντιμετώπιση του πολυτραυματισμένου παιδιού Βασικές αρχές. Δελτ Α Παιδιατρ Κλιν Πανεπ Αθηνών 2005, 52: Brunelle F, Boddaert N. Imagerie des traumatismes crâniens chez l enfant. J Radiol 2005, 86: Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας. Διεύθυνση Τροχαίας. Κατάσταση θέσεων Εθνικού Οδικού Δικτύου, που παρατηρείται συχνότητα πρόκλησης θανατηφόρων ατυχημάτων. Ιστοσελίδα: (επίσκεψη: 22/05/2012). 13. Fearnside MR & Simpson DA. Epidemiology. In: Reilly P & Bullock R (eds). Head Injury. Chapman & Hall. London, 1997: Parslow RC, Morris KP, Tasker RC et al. Epidemiology of traumatic brain injury in children receiving intensive care in the UK. Arch Dis Child 2005, 90: Teasdale GM, Murray G, Anderson E et al. Risks of acute traumatic intracranial haematoma in children and adults: implications for managing head injuries. BMJ 1990, 300: Rocchi G, Caroli E, Raco A et al. Traumatic epi-

5 22 Θ. Μπιρμπίλης, Γ. Μάτης, Λ. Παπαθεοδοσίου, Α. Εσεμπίδης, Α. Ραμπότας, Μ. Συμεού, Κ. Κοντογιαννίδης dural haematoma in children. J Child Neurol 2005, 20: Crimmins DW, Palmer JD. Snapshot view of emergency neurosurgical head injury care in Great Britain and Ireland. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2000, 68: Adelson PD, Bratton SL, Carney NA et al. Surgical treatment of pediatric intracranial hypertension. Pediatr Crit Care Med 2003, 4:S56-S Ducrocq SC, Meyer PG, Orliaguet GA et al. Epidemiology and early predictive factors of mortality and outcome in children with traumatic severe brain injury: Experience of a French pediatric trauma center. Pediatr Crit Care Med 2006, 7: White JR, Farukhi Z, Bull C et al. Predictors of outcome in severely head-injured children. Crit Care Med 2001, 29: Anonymous. Trauma systems, pediatric trauma centers, and the neurosurgeon. Pediatr Crit Care Med 2003, 4:S5-S Matthews NT. Paediatric trauma. In: Bersten AD, Soni N (eds) Oh s Intensive Care Manual. 5 th ed. Butterworth-Heinemann, 2003: Πλάκας Σ, Σφακιανός Γ, Προδρόμου Ν. Δύο σπάνιες περιπτώσεις οξέων υποσκληριδίων αιματωμάτων ακολουθουμένων από επισκληρίδιο αιμάτωμα. Δελτ Α Παιδιατρ Κλιν Πανεπ Αθηνών 2006, 53:

Αίτια εισαγωγής νεαρού ενήλικου πληθυσμού 18 30 ετών σε ΜΕΘ

Αίτια εισαγωγής νεαρού ενήλικου πληθυσμού 18 30 ετών σε ΜΕΘ ΕΡΕΥΝΑ Αίτια εισαγωγής νεαρού ενήλικου πληθυσμού 18 30 ετών σε ΜΕΘ Τζιάλλας Βασίλειος 1, Ρούτση Χριστίνα 2, Μαρβάκη Χριστίνα 3, Πολυκανδριώτη Μαρία 4, Τζιάλλας Δημήτριος 5, Τσαλκάνης Άγγελος 6 1. Νοσηλευτής

Διαβάστε περισσότερα

νεαρού ενήλικου πληθυσμού 31-40 ετών στις ΜΕΘ μετά από τροχαίο ατύχημα.

νεαρού ενήλικου πληθυσμού 31-40 ετών στις ΜΕΘ μετά από τροχαίο ατύχημα. ΕΡΕΥΝΑ Σύγκριση των αιτιών νεαρού ενήλικου πληθυσμού τροχαίο ατύχημα εισαγωγής νέων ηλικίας 18-30 ετών και (31-40 ετών) στις ΜΕΘ μετά από Τζιάλλας Βασίλειος 1, Τζιάλλας Δημήτριος 2, Λίγκα Βασιλική 3, Καστανιώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΡΩΤΙΔΙΚΗΣ ΕΝΔΑΡΤΗΡΕΚΤΟΜΗΣ

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΡΩΤΙΔΙΚΗΣ ΕΝΔΑΡΤΗΡΕΚΤΟΜΗΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΡΩΤΙΔΙΚΗΣ ΕΝΔΑΡΤΗΡΕΚΤΟΜΗΣ Dr. ΜΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, PhD ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ Στρατιωτικός Ιατρός Επιστηµονικός Συνεργάτης Α' Χ/κής Κλινικής

Διαβάστε περισσότερα

Το παραλήρημα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Παράγοντες που επηρεάζουν την εμφάνιση του και η σημασία του στην τελική έκβαση των ασθενών

Το παραλήρημα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Παράγοντες που επηρεάζουν την εμφάνιση του και η σημασία του στην τελική έκβαση των ασθενών Το Βήμα του Ασκληπιού 11 ος Τόμος, 4 ο Τεύχος, Οκτώβριος Δεκέμβριος 2012 Rostrum of Asclepius 11 th Volume, 4 th Issue, October December 2012 ΕΡΕΥΝΑ ORIGINAL PAPER Το παραλήρημα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Διαβάστε περισσότερα

Άλλες πρωτοπαθείς κεφαλαλγίες Μια λιγότερο γνωστή ομάδα κεφαλαλγιών Νεότερα δεδομένα, βιβλιογραφική ανασκόπηση

Άλλες πρωτοπαθείς κεφαλαλγίες Μια λιγότερο γνωστή ομάδα κεφαλαλγιών Νεότερα δεδομένα, βιβλιογραφική ανασκόπηση Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 REVIEW Άλλες πρωτοπαθείς κεφαλαλγίες Μια λιγότερο γνωστή ομάδα κεφαλαλγιών Νεότερα δεδομένα, βιβλιογραφική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ µάθηµα 3ο

ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ µάθηµα 3ο ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ Οι ΚΕΚ ταξινοµούνται ανάλογα µε: ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ µάθηµα 3ο Με τον όρο αυτό χαρακτηρίζεται οποιοδήποτε τραύµα της κεφαλής που µπορεί Να οδηγήσει σε κακώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2009 Τόμος 8 ος, Τεύχος 2 ο, Απρίλιος Μάιος 2009. ισχαιμικής αιτιολογίας. Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2009 Τόμος 8 ος, Τεύχος 2 ο, Απρίλιος Μάιος 2009. ισχαιμικής αιτιολογίας. Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο ισχαιμικής αιτιολογίας Δοκουτσίδου Ελένη 1, Αντωνίου Κωνσταντίνα 2 1. Νοσηλεύτρια, MSc, Ευαγγελισμός 2. Νοσηλεύτρια, MSc, Αρεταίειο ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το Αγγειακό Εγκεφαλικό

Διαβάστε περισσότερα

Journal of the Orthopaedic and Traumatology Association of Macedonia and Thrace Μακεδονίας-Θράκης ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ Κ.Ε.Σ.Υ.

Journal of the Orthopaedic and Traumatology Association of Macedonia and Thrace Μακεδονίας-Θράκης ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ Κ.Ε.Σ.Υ. Περιοδική έκδοση της Ορθοπαιδικής και Τραυματολογικής Εταιρείας Journal of the Orthopaedic and Traumatology Association of Macedonia and Thrace Μακεδονίας-Θράκης VOLUME 22, No 4-2009 ΤΟΜΟΣ 22, Τεύχος 4-2009

Διαβάστε περισσότερα

Ηπιο συχνή ψυχική διαταραχή με σημαντικό αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων

Ηπιο συχνή ψυχική διαταραχή με σημαντικό αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 23 (1), 2012 39 Ερευνητική εργασία Research article Επιπολασμός της κατάθλιψης σε πληθυσμό ηλικιωμένων Κ. Αργυρόπουλος, 1,2 Φ. Γουρζής, 3 Ε. Γελαστοπούλου 1 1 Εργαστήριο Υγιεινής, Ιατρική Σχολή,

Διαβάστε περισσότερα

1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ: «ΠΡΟΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ» ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Γ. Γερολουκά-Κωστοπαναγιώτου, Αναισθησιολόγος- Εντατικολόγος, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Βουγιούκα Καλλιόπη 1, Καπάδοχος Θεόδωρος 2 1. Νοσηλεύτρια ΤΕ 2. Καθηγητής Εφαρμογών, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Αθήνας _ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ_ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το Οξύ Στεφανιαίο Σύνδρομο (ΟΣΣ) αποτελεί μια από τις πιο συχνές

Διαβάστε περισσότερα

Υπέρταση στα παιδιά και τους εφήβους Διάγνωση, διερεύνηση και αντιμετώπιση Κείμενο συμφωνίας της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης

Υπέρταση στα παιδιά και τους εφήβους Διάγνωση, διερεύνηση και αντιμετώπιση Κείμενο συμφωνίας της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης SPECIAL ARTICLE ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2012, 29(1):116-127 Υπέρταση στα παιδιά και τους εφήβους Διάγνωση, διερεύνηση και αντιμετώπιση Κείμενο συμφωνίας της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης Η υπέρταση στα

Διαβάστε περισσότερα

Πάρεση υπογλωσσίου νεύρου από διαχωρισμό της έσω καρωτίδας: Παρουσίαση περιστατικού και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας

Πάρεση υπογλωσσίου νεύρου από διαχωρισμό της έσω καρωτίδας: Παρουσίαση περιστατικού και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας CASE REPORT ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ 27 Πάρεση υπογλωσσίου νεύρου από διαχωρισμό της έσω καρωτίδας: Παρουσίαση περιστατικού και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας Νικήτας Νανίδης, Στέφανος Κορφιάς, Δαμιανός E.

Διαβάστε περισσότερα

Επιπολασμός κοινών ψυχιατρικών διαταραχών σε μια νησιωτική περιοχή Εκτίμηση αναγκών και σχεδιασμός δράσεων ψυχικής υγείας

Επιπολασμός κοινών ψυχιατρικών διαταραχών σε μια νησιωτική περιοχή Εκτίμηση αναγκών και σχεδιασμός δράσεων ψυχικής υγείας ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 200, 27(4):675-683 Επιπολασμός κοινών ψυχιατρικών διαταραχών σε μια νησιωτική περιοχή Εκτίμηση αναγκών και σχεδιασμός δράσεων ψυχικής υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Αναισθησιολογική Αντιμετώπιση Ασθενών με Κακώσεις της Σ.Σ.

Αναισθησιολογική Αντιμετώπιση Ασθενών με Κακώσεις της Σ.Σ. 136 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΊΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Αναισθησιολογική Αντιμετώπιση Ασθενών με Κακώσεις της Σ.Σ. Ε. ΚΕτΙΚΙΔΟΥ- Ε. ΒΟΛΑΚΛΗ Όσοι ασχολούνται με την αντιμετώπιση των τραυματιών από ατυχήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2010 Τόμος 9 ος, Τεύχος 2 ο, Απρίλιος - Ιούνιος 2010. Παχυσαρκία: Μια πολυπαραγοντική νόσος ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2010 Τόμος 9 ος, Τεύχος 2 ο, Απρίλιος - Ιούνιος 2010. Παχυσαρκία: Μια πολυπαραγοντική νόσος ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Παχυσαρκία: Μια πολυπαραγοντική νόσος Σαρίδη Μαρία 1, Ντόκου Μαριάννα 2 1. Νοσηλεύτρια Π.Ε., M.Sc., Γ.Ν. Κορίνθου 2. Νοσηλεύτρια Τ.Ε., M.Sc., Γ.Ν. Καλαμάτας Περίληψη Η

Διαβάστε περισσότερα

Η διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση των οστικών μεταστάσεων

Η διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση των οστικών μεταστάσεων Η διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση των οστικών μεταστάσεων ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΑΓΓΟΥΛΕΣ Xειρουργός Ορθοπαιδικός ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Επίκουρος Καθηγητής Ορθοπαιδικής, Α Ορθοπαιδική Κλινική Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Th. Nika, 1 S. Stabouli S, 2 K. Kollios, 1 V. Kotsis, 3 F. Papachristou 2

Th. Nika, 1 S. Stabouli S, 2 K. Kollios, 1 V. Kotsis, 3 F. Papachristou 2 Α Ν Α Σ Κ Ο Π Η Σ Η Ελληνική Επιθεώρηση Αθηροσκλήρωσης 5(1):11 15 R E V I E W Hellenic Journal of Atherosclerosis 5(1):11 15 Υπέρταση σε παιδιά και εφήβους Επιδημιολογικά δεδομένα και κλινική σημασία Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ι τραυµατισµοί των δοντιών και της φατνιακής απόφυσης είναι αρκετά συχνοί και µπορεί να οφείλονται

Ο ι τραυµατισµοί των δοντιών και της φατνιακής απόφυσης είναι αρκετά συχνοί και µπορεί να οφείλονται ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2010,67(1): 3-11 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΟΝΤΙΩΝ ΚΑΙ ΦΑΤΝΙΑΚΗΣ ΑΠΟΦΥΣΗΣ Ε. ΚΑΡΥΑΜΠΑ - ΣΤΥΛΟΓΙΑΝΝΗ*, Α. ΠΡΟΥΝΤΖΟΣ** Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ο ι τραυµατισµοί των δοντιών και της φατνιακής απόφυσης

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολές του πάχους της ωχράς μετά από εγχείρηση καταρράκτη σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη, με τη χρήση οπτικής τομογραφίας συνοχής (OCT)

Μεταβολές του πάχους της ωχράς μετά από εγχείρηση καταρράκτη σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη, με τη χρήση οπτικής τομογραφίας συνοχής (OCT) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ & ΟΡΑΣΗ» Μεταβολές του πάχους της ωχράς μετά από εγχείρηση καταρράκτη σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη, με τη χρήση οπτικής τομογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

Αν και η παθοβιολογία της σχιζοφρένειας μπορεί να διερευνηθεί σε πολλαπλά επίπεδα, η οργανική

Αν και η παθοβιολογία της σχιζοφρένειας μπορεί να διερευνηθεί σε πολλαπλά επίπεδα, η οργανική 272 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 24 (4), 2013 Ειδικό άρθρο Special article Ήπια νευρολογικά σημεία στη σχιζοφρένεια: Συσχετίσεις με ηλικία, φύλο, εκπαίδευση και ψυχοπαθολογία Π. Παναγιωτίδης, 1 Γ. Καπρίνης, 2 Α. Ιακωβίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ Eurotherm3235 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΚ ΟΣΗ 8, 9 Μαΐου 2012

ΜΕΛΕΤΗ Eurotherm3235 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΚ ΟΣΗ 8, 9 Μαΐου 2012 Ευρωπαϊκής µελέτη της θεραπευτικής υποθερµία (32-35 C) για µείωση της ενδοκράνιας πίεσης µετά από τραυµατική κρανιοεγκεφαλική κάκωση. ΜΕΛΕΤΗ Eurotherm3235 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΚ ΟΣΗ 8, 9 Μαΐου 2012 Ανώτερος Ερευνητικός

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις ευρετηρίου: Κατάγματα περιφερικού βραχιονίου 13-C, χειρουργική αντιμετώπιση, αποτέλεσμα.

Λέξεις ευρετηρίου: Κατάγματα περιφερικού βραχιονίου 13-C, χειρουργική αντιμετώπιση, αποτέλεσμα. 263 ΒΡΑΧΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Διαϋπερκονδύλια κατάγματα του περιφερικού βραχιονίου τύπου 13-C κατά AO/OTA. Παρουσίαση τριών ασθενών: τρόπος αντιμετώπισης και μετεγχειρητικό αποτέλεσμα Β. Κεχαγιάς, Γ. Μαραγκουδάκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Σ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Σ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Σ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Καθηγητής Χειρουργικής Παίδων Α.Π.Θ. τ. Διευθυντής B Κλινικής Χειρουργικής Παίδων Α.Π.Θ. - Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου» ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ JOHN

Διαβάστε περισσότερα

104 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΊΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. Ηλεκτροπληξία ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΣΙΑΝΑΣ

104 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΊΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. Ηλεκτροπληξία ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΣΙΑΝΑΣ 104 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΊΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ηλεκτροπληξία ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΣΙΑΝΑΣ Εισαγωγή Σαν ρεύμα ορίζεται η ροή ηλεκτρονίων μέσω ενός αγωγού, ενώ ηλεκτροπληξία είναι η διέλευση του ηλεκτρικού ρεύματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΔΥΝΟΥ. Risk. Πανεπιστήμιο Κρήτης. Ιατρική Σχολή. Φαξ::2810 542650. υπό. ("παράγοντες. κινδύνου") να. κινδύνου. Πάντως σε. (incidence) Καθηγητής

ΚΙΝΔΥΝΟΥ. Risk. Πανεπιστήμιο Κρήτης. Ιατρική Σχολή. Φαξ::2810 542650. υπό. (παράγοντες. κινδύνου) να. κινδύνου. Πάντως σε. (incidence) Καθηγητής Νίκος Τζανάκης Επίκουρος Καθηγητής Εργαστήριο Επιδημιολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Κρήτης Επίκουρος Καθηγητής Νίκος Τζανάκης Τηλ.: 2810 392224 ή 392433 Φαξ::2810 542650 Email: tzanakis@med.uoc.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τροφική Αλλεργία. Καρδιακά Φυσήματα. Τα αθώα. της παιδικής ηλικίας. Σακχαρώδης ιαβήτης. Διάγνωση & Αντιμετώπιση

Τροφική Αλλεργία. Καρδιακά Φυσήματα. Τα αθώα. της παιδικής ηλικίας. Σακχαρώδης ιαβήτης. Διάγνωση & Αντιμετώπιση ΑΝΟΙΞΗ 2014 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΟΜΙΛΟΥ ΙΑΣΩ 21 Τα αθώα Καρδιακά Φυσήματα της παιδικής ηλικίας Σακχαρώδης ιαβήτης Διάγνωση & Αντιμετώπιση Τροφική Αλλεργία Κοιλιοκάκη: ένα συχνό "άγνωστο" νόσημα ΗPV Mύθοι &

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΦΑΣΙΑΣ: ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ LOGOS- APHASIA ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΜΕ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΦΑΣΙΑΣ: ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ LOGOS- APHASIA ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΜΕ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ RESEARCH ARTICLE ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 23 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΦΑΣΙΑΣ: ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ LOGOS- APHASIA ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΜΕ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ Ε. Ι. Τόκη 1, Π. Φακίτσα 1, Α. Κυρίτσης

Διαβάστε περισσότερα