ΓΡΑΦΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΡΑΦΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ"

Transcript

1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Συνεργασία» «Γεώκλιμα» Ανάπτυξη γεωγραφικού συστήματος κλιματικής πληροφορίας Κωδικός Έργου: 09ΣΥΝ EE3 Δημιουργία ενιαίας βάσης γεωγραφικών δεδομένων Παραδοτέο Π3.4: ΓΡΑΦΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Υπεύθυνος Φορέας Υλοποίησης: ΔΡΑΞΙΣ Συνεργαζόμενοι φορείς: ΤΓ, SL Έκδοση: 2.0 Ημερομηνία παράδοσης: 22/1/2013 Καταληκτική ημερομηνία: 13/11/2012 Επίπεδο διάχυσης: Δημόσιο Συγγραφείς: Α. Μάνος (Δράξις), Κακαγιάννης Παναγιώτης (Δράξις), Βάκκας Θεόδωρος (Δράξις), Σ. Τεκές (Δράξις), Μ. Βαΐτης (ΤΓ), Ν. Κουκουρουβλή (ΤΓ), Δ. Σίμος (ΤΓ), Τ. Σάρτζεντ (SL), Α. Ηλιοπούλος (SL), Α. Ν. Μπαλής (SL) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

2 Copyright Copyright 2013 Η σύμπραξη του έργου «Γεώκλιμα» Το παρόν κείμενο δημοσιεύτηκε με τη σύμφωνη γνώμη όλων των φορέων της σύμπραξης. Περιέχει υλικό τα δικαιώματα του οποίου ανήκουν στην κοινοπραξία του έργου «Γεώκλιμα» και το οποίο δεν μπορεί να αναπαραχθεί χωρίς άδεια από την σύμπραξη. Η έρευνα που οδήγησε στα αποτελέσματα του παρόντος κειμένου χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ ΙΙ) και από Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ). Η σύμπραξη του έργου αποτελείται από τους φορείς: Α/Α Φορέα 1 (Συντονιστής) Επωνυμία Φορέα Τομέας Μετεωρολογίας & Κλιματολογίας και Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Συντομογραφία Φορέα ΤΜΚ ΕΦΑ 2 Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ΕΜΥ 3 Τμήμα Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΤΓ 4 Singular Logic Α.Ε SL 5 DRAXIS Περιβαλλοντική Α.Ε. Δράξις 1

3 Περιεχόμενα ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ... 7 α. Δεδομένα μετεωρολογικών σταθμών... 7 β. Δεδομένα μετεωρολογικών σταθμών στατιστικά δεδομένα... 8 γ. Δεδομένα μετεωρολογικών σταθμών ανάλυση τάσεων... 9 δ. Δεδομένα χωρικής παρεμβολής ε. Δεδομένα δορυφορικών εικόνων Ατμοσφαιρικά προϊόντα του MODIS Κλάσμα Νέφωσης στ. Δεδομένα δορυφορικών εικόνων Ατμοσφαιρικά προϊόντα του MODIS Δείκτες Αστάθειας (Lifted Index) ζ. Δεδομένα δορυφορικών εικόνων Θερμοκρασία επιφάνειας εδάφους η. Δεδομένα δορυφορικών εικόνων Ατμοσφαιρικά προϊόντα του MODIS Δείκτες Αστάθειας (Total Totals Index) θ. Δεδομένα δορυφορικών εικόνων Βροχόπτωση ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ α. Δεδομένα δορυφορικών εικόνων Κανονικοποιημένος δείκτης βλάστησης (NDVI) ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ α. Δεδομένα κλιματικών μεταβολών PRUDENCE β. Δεδομένα κλιματικών μεταβολών ENSEMBLE γ. Δεδομένα κλιματικών μεταβολών RegCM ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

4 Περίληψη Το ερευνητικό έργο «Ανάπτυξη Γεωγραφικού Συστήματος Κλιματικής Πληροφορίας (ΓΕΩΚΛΙΜΑ)» στοχεύει στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (ΓΣΠ) το οποίο θα έχει τη δυνατότητα διαχείρισης, ανάλυσης, μοντελοποίησης και οπτικοποίησης του συνόλου της πληροφορίας που σχετίζεται έμμεσα ή άμεσα με το κλίμα της Ελλάδας, των παραγόντων που το διαμορφώνουν, τη διαχρονική του εξέλιξη στο παρελθόν και τις εκτιμήσεις για την εξέλιξή του στο άμεσο μέλλον. Στόχος της Ενότητα Εργασίας 3 (ΕΕ3) είναι η ανάπτυξη μιας ενιαίας βάσης γεωγραφικών δεδομένων για την κεντρική αποθήκευση και διαχείριση όλων των πρωτογενών και δευτερογενών δεδομένων του έργου (κλιματολογικών, περιβαλλοντικών, κοινωνικοοικονομικών), αλλά και άλλων απαραίτητων δεδομένων για την χαρτογραφική απεικόνιση και διάχυση των προηγουμένων (ψηφιακά μοντέλα εδάφους, διοικητικά όρια, βασικοί οικισμοί, υδρογραφικό δίκτυο, κ.ά.). Η εργασία 3.4 αφορά την ανάπτυξη γραφικού περιβάλλοντος αλληλεπίδρασης χρήστη για τη διαχείριση των δεδομένων της ενιαίας βάσης γεωγραφικών δεδομένων. Το παραδοτέο της εργασίας αποτελεί λογισμικό που είναι εγκατεστημένο και λειτουργεί σε εξυπηρετητή (server) στο Τμήμα Γεωγραφίας (ΤΓ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Αντίγραφο του λογισμικού σε αποθηκευτικό μέσο (CD) είναι συνημμένο στο παρόν κείμενο. Το παρόν κείμενο συνοδεύει το παραδοτέο, έχει σκοπό την περιγραφή των λειτουργιών του λογισμικού και αποτελείται από 4 κεφάλαια: 1. Εισαγωγή 2. Τεχνική περιγραφή 3. Περιγραφή λειτουργίας προσθήκης δεδομένων 4. Περιγραφή λειτουργίας διαγραφής δεδομένων Η εργασία βασίστηκε στα παραδοτέα Π3.1 «Έκθεση ανάλυσης απαιτήσεων ενιαίας βάσης γεωγραφικών δεδομένων», Π3.2 «Έκθεση για το σχεδιασμό ενιαίας βάσης γεωγραφικών δεδομένων», Π5.1 «Αναφορά για το σχεδιασμό του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών» και Π3.3 ««Ενιαία βάση γεωγραφικών δεδομένων». 3

5 1. Εισαγωγή Το ερευνητικό έργο «Ανάπτυξη Γεωγραφικού Συστήματος Κλιματικής Πληροφορίας (ΓΕΩΚΛΙΜΑ)» στοχεύει στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (ΓΣΠ) το οποίο θα έχει τη δυνατότητα διαχείρισης, ανάλυσης, μοντελοποίησης και οπτικοποίησης του συνόλου της πληροφορίας που σχετίζεται έμμεσα ή άμεσα με το κλίμα της Ελλάδας, των παραγόντων που το διαμορφώνουν, τη διαχρονική του εξέλιξη στο παρελθόν και τις εκτιμήσεις για την εξέλιξή του στο άμεσο μέλλον. Απώτερος στόχος του έργου είναι η δημιουργία μιας καινοτόμου, σύγχρονης τεχνολογίας πληροφοριών, η οποία θα αποτελέσει ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο για τη μελέτη των κλιματικών μεταβολών στη χώρα μας, παρέχοντας άμεσα και με διαδραστικό τρόπο, συνδυασμένες πληροφορίες που σχετίζονται με τη μεταβολή του κλίματος στο χώρο και το χρόνο σε κάθε περιοχή της ελληνικής επικράτειας. Στόχος της Ενότητα Εργασίας 3 (ΕΕ3) είναι η ανάπτυξη μιας ενιαίας βάσης γεωγραφικών δεδομένων για την κεντρική αποθήκευση και διαχείριση όλων των πρωτογενών και δευτερογενών δεδομένων του έργου (κλιματολογικών, περιβαλλοντικών, κοινωνικοοικονομικών), αλλά και άλλων απαραίτητων δεδομένων για την χαρτογραφική απεικόνιση και διάχυση των προηγουμένων (ψηφιακά μοντέλα εδάφους, διοικητικά όρια, βασικοί οικισμοί, υδρογραφικό δίκτυο, κ.ά.). Το γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών (που αποτελεί αντικείμενο της Ενότητας Εργασίας 5) θα αντλεί τα προς απεικόνιση και διάχυση δεδομένα από την ενιαία βάση δεδομένων. Με την προσέγγιση αυτή, αποφεύγεται ο πλεονασμός/επικαλύψεις των δεδομένων, επιτυγχάνεται η συνέπεια μεταξύ των δεδομένων καθώς και η επιβολή κανόνων ακεραιότητας, ενώ παράλληλα εξασφαλίζεται η συνεχής διαθεσιμότητα των δεδομένων σε περιβάλλον ταυτόχρονης πρόσβασης πολλών χρηστών με διαφορετικά δικαιώματα πρόσβασης. Επίσης, πολλαπλασιάζεται η προστιθέμενη αξία των δεδομένων μέσω της δυνατότητας συνολικής ανάλυσής τους, σε σχέση με τη διατήρησή τους σε απομονωμένες επιμέρους βάσεις δεδομένων ή αρχεία. Οι επιμέρους εργασίες της ΕΕ3 είναι: Η ανάλυση απαιτήσεων της ενιαίας βάσης γεωγραφικών δεδομένων, όσο αφορά τα είδη, τις μορφές και τις συσχετίσεις των προς διαχείριση δεδομένων, τα δικαιώματα πρόσβασης κάθε ομάδας χρηστών, αλλά και τα είδη/μορφές των προς απεικόνιση και διάχυση πληροφοριών (χάρτες, διαγράμματα, πίνακες, κ.λπ.). Ο σχεδιασμός της ενιαίας βάσης γεωγραφικών δεδομένων, τόσο στο εννοιολογικό επίπεδο όσο και στο λογικό επίπεδο. Η υλοποίηση της ενιαίας βάσης γεωγραφικών δεδομένων με τη χρήση κατάλληλου Συστήματος Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (Database Management System DBMS) και η εισαγωγή των δεδομένων σε αυτή. Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη γραφικού περιβάλλοντος αλληλεπίδρασης χρήστη για τη διαχείριση των δεδομένων της ενιαίας βάσης γεωγραφικών δεδομένων. Η δημιουργία μηχανισμών προσαρμογής των δεδομένων της ενιαίας βάσης γεωγραφικών δεδομένων (ερωτήματα, όψεις, αποθηκευμένες διαδικασίες) στο εξωτερικό περιβάλλον (κυρίως στο γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών). Η ανάπτυξη μηχανισμών μετάπτωσης των δεδομένων από την ενιαία βάση γεωγραφικών δεδομένων στο γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών για χαρτογραφική απεικόνιση και διάχυση (ΕΕ5). 4

6 Η εργασία 3.4 «Ανάπτυξη περιβάλλοντος διαχείρισης δεδομένων», αφορά την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου περιβάλλοντος διαχείρισης της βάσης δεδομένων. Μέσα από αυτό, οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να προσθέτουν και να αφαιρούν σύνολα δεδομένων στην/από την ενιαία βάση γεωγραφικών δεδομένων. Η επιλογή της διαχείρισης των δεδομένων σε σύνολα (και όχι σε μεμονωμένες τιμές) έγκειται στο γεγονός ότι σε όλες τις ενότητες εργασίας του Ερευνητικού Έργου η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται σε επίπεδο συνόλου τιμών μιας μεταβλητής, για συγκεκριμένο χώρο, συγκεκριμένη χρονική περίοδο και συγκεκριμένο εποχικό προσδιορισμό. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη λειτουργία της προσθήκης νέων δεδομένων στην ενιαία βάση γεωγραφικών δεδομένων. Τα δεδομένα που κλήθηκε η βάση δεδομένων να διαχειριστεί προέρχονται από ετερογενείς πηγές (π.χ. ΕΜΥ, δορυφορικές εικόνες, ΕΣΥΕ κ.λπ.) και είναι αποτέλεσμα διαφόρων αυτοματοποιημένων επεξεργασιών (π.χ. διαδικασίες χωρικής παρεμβολής, διαδικασίες προσομοίωσης, στατιστικές επεξεργασίες κ.λπ.). Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τα δεδομένα να είναι διαθέσιμα σε αρχεία διαφορετικών μορφότυπων (format). Το περιβάλλον διαχείρισης δεδομένων που αναπτύχθηκε είναι προσαρμοσμένο στους διαφορετικούς αυτούς μορφότυπους, και με αυτοματοποιημένο τρόπο (που εγγυάται την αποφυγή ανθρώπινου σφάλματος) διαβάζει τα δεδομένα από τα διαθέσιμα αρχεία, κάνει τους κατά περίπτωση ελέγχους ακεραιότητας, και τα προσθέτει στη βάση δεδομένων. Ο σχεδιασμός της βάσης δεδομένων (παραδοτέο Π3.2) βασίστηκε στη δυνατότητα καταχώρισης και διαχείρισης δεδομένων για όλες τις κατηγορίες και μορφές δεδομένων του Ερευνητικού Έργου, για οποιαδήποτε γεωγραφική περιοχή, χρονικό προσδιορισμό και εποχικό προσδιορισμό, χωρίς να απαιτείται η τροποποίηση της δομής της βάσης δεδομένων. Για το λόγο αυτό δεν ήταν απαραίτητη η ενσωμάτωση λειτουργιών τροποποίησης της δομής της βάσης δεδομένων στο παραδοτέο 3.4. Λειτουργίες που αφορούν την παρουσίαση των δεδομένων (π.χ. αναζητήσεις, στατιστικά στοιχεία, αναφορές κ.λπ.) θα είναι διαθέσιμες μέσω του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών που αναπτύσσεται στο πλαίσιο της ΕΕ3, και δεν περιλήφθησαν στο παραδοτέο 3.4. Το παραδοτέο 3.4 λειτουργεί συμπληρωματικά με το περιβάλλον διαχείρισης του Συστήματος Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (ΣΔΒΔ DBMS) που χρησιμοποιήθηκε για την υλοποίηση της βάσης δεδομένων (Microsoft SQL Server Enterprise Edition ver ). Λειτουργίες που αφορούν πολιτικές ασφαλείας (auditing, security policies) και τήρηση αντιγράφων ασφαλείας (backup) είναι διαθέσιμες μέσω του περιβάλλοντος αυτού (Microsoft SQL Server Management Studio ver ). Το παραδοτέο Π3.4 είναι εγκατεστημένο και λειτουργεί στον εξυπηρετητή (server) geoellanikos (geo ellanikos.aegean.gr) στο Τμήμα Γεωγραφίας (ΤΓ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Αντίγραφο του λογισμικού (σε CD) είναι συνημμένο στο παρόν κείμενο. Η εργασία 3.4 βασίστηκε στα παραδοτέα Π3.1 «Έκθεση ανάλυσης απαιτήσεων ενιαίας βάσης γεωγραφικών δεδομένων», Π3.2 «Έκθεση για το σχεδιασμό ενιαίας βάσης γεωγραφικών δεδομένων», Π5.1 «Αναφορά για το σχεδιασμό του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών» και Π3.3 ««Ενιαία βάση γεωγραφικών δεδομένων». 5

7 2. Τεχνική περιγραφή Το λογισμικό που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της εργασίας 3.4 «Ανάπτυξη περιβάλλοντος διαχείρισης δεδομένων» έχει τη μορφή διαδικτυακής εφαρμογής (web application), έτσι ώστε να είναι διαθέσιμη στους αρμόδιους φορείς του Ερευνητικού Έργου χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς. Η εφαρμογή χωρίζεται σε δύο (2) μέρη: (α) το front end, που εκτελείται στον σταθμό εργασίας του χρήστη (διαχειριστή δεδομένων), και (β) το backend, που εκτελείται στον εξυπηρετητή (server) (Σχήμα 1). Σχήμα 1: Η αρχιτεκτονική της εφαρμογής διαχείρισης δεδομένων Οι τεχνολογίες που έχουν χρησιμοποιηθεί είναι: Front end: Γλώσσα σήμανσης HTML και γλώσσα προγραμματισμού Javascript για την επικοινωνία του χρήστη με την εφαρμογή. Έγινε εκτεταμένη χρήση της τεχνολογίας AJAX και των βιβλιοθηκών jquery, τόσο για την οπτικοποίηση του γραφικού περιβάλλοντος, όσο και για τον προγραμματισμό των λειτουργιών. Backend: Γλώσσα προγραμματισμού PHP για την επικοινωνία της εφαρμογής με την ενιαία βάση γεωγραφικών δεδομένων (MS SQL Server). Το front end αποτελεί τη διεπαφή του χρήστη με την εφαρμογή. Μέσω αυτού, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει τις λειτουργίες που επιθυμεί να εκτελέσει, και η εφαρμογή, ανάλογα με την επιλογή του χρήστη, επικοινωνεί με τη βάση δεδομένων μέσω PHP scripts (backend) για την εκτέλεση των λειτουργιών και απεικονίζει τις επιστρεφόμενες πληροφορίες. Η προσπέλαση της εφαρμογής πραγματοποιείται μέσω του Apache HTTP Server. Εναλλακτικά, παρέχεται η δυνατότητα τα PHP scripts εισαγωγής/διαγραφής δεδομένων να εκτελεστούν και από τη γραμμή εντολών (command line), χωρίς να είναι αναγκαία η ύπαρξη HTTP server. 6

8 3. Περιγραφή λειτουργίας προσθήκης δεδομένων Προκειμένου να γίνει εισαγωγή νέων δεδομένων, πρέπει να πατηθεί το κουμπί "Insert new data". Στη συνέχεια, από το μενού "Select data category", γίνεται η επιλογή της κατηγορίας της μεταβλητής που θα εισαχθεί στη βάση δεδομένων. Πριν την εισαγωγή των δεδομένων, γίνεται έλεγχος για την πιθανή ύπαρξη αυτών των δεδομένων στη βάση δεδομένων. Αν αυτά ήδη υπάρχουν, τότε αντικαθίστανται στη βάση. 3.1 Κλιματικά δεδομένα α. Δεδομένα μετεωρολογικών σταθμών Για την εισαγωγή νέων δεδομένων μετεωρολογικών σταθμών, γίνεται η επιλογή "Climate > Alphanumeric > Station data" από το μενού "Select data category" και στη συνέχεια επιλέγεται ο φάκελος που περιέχει τα δεδομένα για κάθε μια από τις 29 μετεωρολογικές παραμέτρους (μεταβλητές). Σε κάθε φάκελο υπάρχουν αρχεία κειμένου με όνομα 10 χαρακτήρων, τα οποία έχουν την ονομασία staxxvaryy.txt, όπου ΧΧ ο κωδικός αριθμός του σταθμού και όπου ΥΥ ο κωδικός αριθμός της μετεωρολογικής παραμέτρου, οι οποίοι παρουσιάζονται στους πίνακες ΙΙ και ΙΙΙ του παραδοτέου Π1.4, αντίστοιχα. Η πρώτη γραμμή κάθε αρχείου περιέχει την ονομασία του σταθμού. Η δεύτερη γραμμή κάθε αρχείου περιέχει το όνομα της μεταβλητής. Η τρίτη γραμμή είναι κενή. Οι γραμμές 4 έως 53 αποτελούνται από 13 στήλες και 53 γραμμές. Η πρώτη στήλη είναι τα έτη των παρατηρήσεων και οι επόμενες 12 στήλες είναι οι μηνιαίες τιμές για κάθε μετεωρολογική παράμετρο (μία στήλη ανά μήνα). Αναφέρεται ότι στην περίπτωση που στο μηνιαίο δείγμα υπάρχει μεγάλος αριθμός ελλιπών ημερήσιων τιμών, τότε η μηνιαία τιμή δεν υπολογίζεται και η εγγραφή για τον μήνα αυτό σημειώνεται ως NaN (κενή εγγραφή), οπότε δεν εισάγεται στη βάση δεδομένων. 7

9 β. Δεδομένα μετεωρολογικών σταθμών στατιστικά δεδομένα Για την εισαγωγή στατιστικών δεδομένων μετεωρολογικών σταθμών, γίνεται η επιλογή "Climate > Alphanumeric > Station statistical analysis data" από το μενού "Select data category" και στη συνέχεια επιλέγεται ο φάκελος που περιέχει τα δεδομένα για κάθε μια από τις 29 μετεωρολογικές παραμέτρους (μεταβλητές). Σε κάθε φάκελο υπάρχουν αρχεία κειμένου με όνομα 10 χαρακτήρων, τα οποία έχουν την ονομασία staxxvaryy.txt, όπου ΧΧ ο κωδικός αριθμός του σταθμού και όπου ΥΥ ο κωδικός αριθμός της μετεωρολογικής παραμέτρου, οι οποίοι παρουσιάζονται στους πίνακες ΙΙ και ΙΙΙ του παραδοτέου Π1.4, αντίστοιχα. Κάθε αρχείο αποτελείται από 45 γραμμές. Οι πρώτες τέσσερις γραμμές είναι η κεφαλίδα (header) του αρχείου, όπου αναγράφονται το όνομα του σταθμού, ο διεθνής αριθμός ταυτότητάς του και το όνομα της μετεωρολογικής παραμέτρου. Η πέμπτη γραμμή είναι κενή. Οι γραμμές 6 45 χωρίζονται σε 18 στήλες. Η πρώτη στήλη αναφέρεται στα έτη παρατηρήσεων, οι επόμενες 12 στις μηνιαίες τιμές, ενώ η επόμενες 5 στήλες είναι η μέση ή η αθροιστική ετήσια τιμή και οι εποχιακές τιμές. Οι γραμμές 6 37 αποτελούν τις γραμμές δεδομένων, περιλαμβάνουν τις μηνιαίες και εποχικές τιμές και αγνοούνται από τη συγκεκριμένη εφαρμογή. Η γραμμή 38 είναι κενή. Στην επόμενες επτά γραμμές (39 45) παρουσιάζονται οι στατιστικές παράμετροι που υπολογίσθηκαν, δηλαδή η μέση τιμή, η μέγιστη τιμή, η ελάχιστη τιμή, η τυπική απόκλιση και η 5η, η 90η και η 95η ποσοστιαία θέση ανά γραμμή, αντίστοιχα. 8

10 γ. Δεδομένα μετεωρολογικών σταθμών ανάλυση τάσεων Για την εισαγωγή στατιστικών δεδομένων μετεωρολογικών σταθμών, γίνεται η επιλογή "Climate > Alphanumeric > Station trends" από το μενού "Select data category" και στη συνέχεια επιλέγεται η μεταβλητή (βροχόπτωση, μέση θερμοκρασία, μέγιστη θερμοκρασία και ελάχιστη θερμοκρασία) και η χρονική περίοδος μέσω του ονόματος του φακέλου. Κάθε φάκελος περιέχει τα δεδομένα για συγκεκριμένο συνδυασμό μεταβλητής και εποχικότητας. Σε κάθε φάκελο υπάρχουν αρχεία κειμένου με όνομα 10 χαρακτήρων, τα οποία έχουν την ονομασία staxxvaryy.txt, όπου ΧΧ ο κωδικός αριθμός του σταθμού και όπου ΥΥ ο κωδικός αριθμός της μετεωρολογικής παραμέτρου, οι οποίοι παρουσιάζονται στους πίνακες ΙΙ και ΙΙΙ του παραδοτέου Π1.4, αντίστοιχα. Κάθε αρχείο αποτελείται από 61 γραμμές. Οι πρώτες τέσσερις γραμμές είναι η κεφαλίδα (header) του αρχείου, όπου αναγράφονται το όνομα του σταθμού, ο διεθνής αριθμός ταυτότητάς του και το όνομα της μετεωρολογικής παραμέτρου. Η πέμπτη γραμμή είναι κενή. Οι γραμμές 6 61 χωρίζονται σε 18 στήλες. Η πρώτη στήλη αναφέρεται στα έτη παρατηρήσεων, οι επόμενες 12 στις μηνιαίες τιμές, ενώ η επόμενες 5 στήλες είναι η μέση ή η αθροιστική ετήσια τιμή και οι εποχιακές τιμές. Οι γραμμές 6 57 αποτελούν τις γραμμές δεδομένων, περιλαμβάνουν τις μηνιαίες και εποχικές τιμές και αγνοούνται από τη συγκεκριμένη εφαρμογή. Η γραμμή 58 είναι κενή. Στη γραμμή 59 παρουσιάζονται οι τάσεις που υπολογίστηκαν. Η γραμμή 60 είναι κενή και στη γραμμή 61 παρουσιάζεται η στατιστική σημαντικότητα κάθε τάσης. 9

11 δ. Δεδομένα χωρικής παρεμβολής Για την εισαγωγή δεδομένων χωρικής παρεμβολής, γίνεται η επιλογή "Climate > Grid > Interpolation data" από το μενού "Select data category" και στη συνέχεια επιλέγεται η μεταβλητή μέσω του ονόματος του αρχείου. Τα αρχεία έχουν την εξής δομή: Στην πρώτη γραμμή αναγράφεται ο κωδικός μεταβλητής, όπως έχει καταγραφεί στη βάση δεδομένων και παρουσιάζεται στον πίνακα Ι. Οι υπόλοιπες γραμμές χωρίζονται σε 19 στήλες. Οι 2 πρώτες στήλες περιλαμβάνουν τις γεωγραφικές συντεταγμένες του κέντρου του κελιού του κανάβου (γεωγραφικό μήκος και γεωγραφικό πλάτος), οι επόμενες 12 στις μηνιαίες τιμές, οι επόμενες 4 είναι οι εποχιακές τιμές και η τελευταία είναι η μέση ή η αθροιστική ετήσια τιμή. Η τρίτη γραμμή του αρχείου αποτελεί κεφαλίδα των γραμμών δεδομένων και οι υπόλοιπες γραμμές περιλαμβάνουν τα δεδομένα. Η τιμή 9999 αντιπροσωπεύει την έλλειψη δεδομένων. Πίνακας Ι: Κωδικός αριθμός κλιματικών μεταβλητών Κωδικός Μετεωρολογική παράμετρος αριθμός 1 Μέση μέγιστη ημερήσια θερμοκρασία αέρα ( C) 2 Αριθμός ημερών με μέγιστη θερμοκρασία αέρα 0 C 3 Αριθμός ημερών με μέγιστη θερμοκρασία αέρα > 0 C 4 Αριθμός ημερών με μέγιστη θερμοκρασία αέρα 20 C 5 Αριθμός ημερών με μέγιστη θερμοκρασία αέρα 30 C 6 Αριθμός ημερών με μέγιστη θερμοκρασία αέρα 35 C 7 Αριθμός ημερών με μέγιστη θερμοκρασία αέρα 40 C 10

12 Κωδικός Μετεωρολογική παράμετρος αριθμός 8 Μέση ελάχιστη ημερήσια θερμοκρασία αέρα ( C) 9 Αριθμός ημερών με ελάχιστη θερμοκρασία αέρα 0 C 10 Αριθμός ημερών με ελάχιστη θερμοκρασία αέρα 10 C 11 Αριθμός ημερών με ελάχιστη θερμοκρασία αέρα 20 C 12 Μέση θερμοκρασία αέρα ( C) 13 Ολικό ύψος υετού (mm) 14 Αριθμός ημερών με ύψος υετού 1.0 mm 15 Αριθμός ημερών με ύψος υετού 0.1 mm 16 Αριθμός ημερών καταιγίδας 17 Αριθμός ημερών χιονιού 18 Αριθμός ημερών βροχής 19 Αριθμός ημερών όμβρου 20 Αριθμός ημερών ομίχλης 21 Μέση ολική νέφωση (όγδοα) 22 Μέση ταχύτητα ανέμου (Knots) 23 Συχνότητα ανέμου 24 Μέση πίεση στη μέση στάθμη της θάλασσας (hpa) 25 Μέση σχετική υγρασία (%) 26 Μέσος δείκτης δυσφορίας DI ( C) 11

13 ε. Δεδομένα δορυφορικών εικόνων Ατμοσφαιρικά προϊόντα του MODIS Κλάσμα Νέφωσης Για την εισαγωγή δεδομένων του κλάσματος νέφωσης, γίνεται η επιλογή "Climate > Grid > MODIS CF" από το μενού "Select data category" και στη συνέχεια επιλέγεται η εποχικότητα μέσω του ονόματος του αρχείου. Η ονομασία των αρχείων είναι σταθερή και είναι της μορφής ΧΧΧ_CF_Stats.dat, όπου ΧΧΧ είναι τα τρία πρώτα γράμματα της εποχικότητας. Τα αρχεία έχουν της εξής δομή: Οι 3 πρώτες γραμμές αποτελούν την κεφαλίδα του αρχείου. Στην τρίτη γραμμή είναι υποχρεωτικό να αναγράφεται η χρονική περίοδος με τη μορφή ΧΧΧΧ ΥΥΥΥ, όπου ΧΧΧΧ το αρχικό έτος και ΥΥΥΥ το τελικό έτος της χρονικής περιόδου. Οι υπόλοιπες γραμμές χωρίζονται σε 7 στήλες. Οι 2 πρώτες στήλες περιλαμβάνουν τις γεωγραφικές συντεταγμένες του κέντρου του κελιού του κανάβου (γεωγραφικό πλάτος και γεωγραφικό μήκος), ενώ οι υπόλοιπες περιλαμβάνουν τη τιμή του κλάσματος νέφωσης, την μέγιστη τιμή, την ελάχιστη τιμή, την τάση και την σημαντικότητα της τάσης. Οι γραμμές 4 και 5 αποτελούν την κεφαλίδα των γραμμών δεδομένων και οι υπόλοιπες γραμμές περιλαμβάνουν τα δεδομένα. στ. Δεδομένα δορυφορικών εικόνων Ατμοσφαιρικά προϊόντα του MODIS Δείκτες Αστάθειας (Lifted Index) Για την εισαγωγή δεδομένων του δείκτη αστάθειας LI, γίνεται η επιλογή "Climate > Grid > MODIS LI" από το μενού "Select data category" και στη συνέχεια επιλέγεται η εποχικότητα μέσω του ονόματος του αρχείου. 12

14 Η ονομασία των αρχείων είναι σταθερή και είναι της μορφής ΧΧΧ_LI_Stats.dat, όπου ΧΧΧ είναι τα τρία πρώτα γράμματα της εποχικότητας. Τα αρχεία έχουν της εξής δομή: Οι 3 πρώτες γραμμές αποτελούν την κεφαλίδα του αρχείου. Στην τρίτη γραμμή είναι υποχρεωτικό να αναγράφεται η χρονική περίοδος με τη μορφή ΧΧΧΧ ΥΥΥΥ, όπου ΧΧΧΧ το αρχικό έτος και ΥΥΥΥ το τελικό έτος της χρονικής περιόδου. Οι υπόλοιπες γραμμές χωρίζονται σε 7 στήλες. Οι 2 πρώτες στήλες περιλαμβάνουν τις γεωγραφικές συντεταγμένες του κέντρου του κελιού του κανάβου (γεωγραφικό πλάτος και γεωγραφικό μήκος), ενώ οι υπόλοιπες περιλαμβάνουν τη τιμή του δείκτη αστάθειας, την μέγιστη τιμή, την ελάχιστη τιμή, την τάση και την σημαντικότητα της τάσης. Οι γραμμές 4 και 5 αποτελούν την κεφαλίδα των γραμμών δεδομένων και οι υπόλοιπες γραμμές περιλαμβάνουν τα δεδομένα. ζ. Δεδομένα δορυφορικών εικόνων Θερμοκρασία επιφάνειας εδάφους Για την εισαγωγή δεδομένων θερμοκρασίας επιφανείας εδάφους, γίνεται η επιλογή "Climate > Grid > MODIS LST" από το μενού "Select data category" και στη συνέχεια επιλέγεται η εποχικότητα και μέσω του ονόματος του αρχείου. Η ονομασία των αρχείων είναι σταθερή και είναι της μορφής ΧΧΧ_LST_SP_Stats.dat, όπου ΧΧΧ είναι τα τρία πρώτα γράμματα της εποχικότητας, S ο δορυφόρος Terra ή Aqua (T/A) και P η ημερησία ή νυχτερινή διέλευση (D/N). Τα αρχεία έχουν της εξής δομή: Οι 3 πρώτες γραμμές αποτελούν την κεφαλίδα του αρχείου. Στην τρίτη γραμμή είναι υποχρεωτικό να αναγράφεται η χρονική περίοδος με τη μορφή ΧΧΧΧ ΥΥΥΥ, όπου ΧΧΧΧ το αρχικό έτος και ΥΥΥΥ το τελικό έτος της χρονικής περιόδου. Οι υπόλοιπες γραμμές χωρίζονται σε 7 στήλες. Οι 2 πρώτες στήλες περιλαμβάνουν τις γεωγραφικές συντεταγμένες του κέντρου του κελιού του κανάβου (γεωγραφικό πλάτος και γεωγραφικό μήκος), ενώ οι υπόλοιπες περιλαμβάνουν τη τιμή της θερμοκρασίας επιφανείας εδάφους, την μέγιστη τιμή, την ελάχιστη τιμή, την τάση και την σημαντικότητα της τάσης. Οι γραμμές 4 και 5 αποτελούν την κεφαλίδα των γραμμών δεδομένων και οι υπόλοιπες γραμμές 13

15 περιλαμβάνουν τα δεδομένα. Όταν για οποιοδήποτε λόγο δεν υπάρχει διαθέσιμη τιμή LST για ένα στοιχείο πλέγματος (πχ το στοιχείο βρίσκεται μέσα στη θάλασσα), τότε σε αυτό δίνεται η τιμή (Fill Value). Σε αυτή την περίπτωση δεν υπολογίζεται σημαντικότητα, οπότε στην αντίστοιχη θέση εμφανίζεται παύλα ( ). η. Δεδομένα δορυφορικών εικόνων Ατμοσφαιρικά προϊόντα του MODIS Δείκτες Αστάθειας (Total Totals Index) Για την εισαγωγή δεδομένων δείκτη αστάθειας TTI, γίνεται η επιλογή "Climate > Grid > MODIS TTI" από το μενού "Select data category" και στη συνέχεια επιλέγεται η εποχικότητα και μέσω του ονόματος του αρχείου. Η ονομασία των αρχείων είναι σταθερή και είναι της μορφής ΧΧΧ_TTI_Stats.dat, όπου ΧΧΧ είναι τα τρία πρώτα γράμματα της εποχικότητας. Τα αρχεία έχουν της εξής δομή: Οι 3 πρώτες γραμμές αποτελούν την κεφαλίδα του αρχείου. Στην τρίτη γραμμή είναι υποχρεωτικό να αναγράφεται η χρονική περίοδος με τη μορφή ΧΧΧΧ ΥΥΥΥ, όπου ΧΧΧΧ το αρχικό έτος και ΥΥΥΥ το τελικό έτος της χρονικής περιόδου. Οι υπόλοιπες γραμμές χωρίζονται σε 7 στήλες. Οι 2 πρώτες στήλες περιλαμβάνουν τις γεωγραφικές συντεταγμένες του κέντρου του κελιού του κανάβου (γεωγραφικό πλάτος και γεωγραφικό μήκος), ενώ οι υπόλοιπες περιλαμβάνουν τη τιμή του δείκτη αστάθειας, την μέγιστη τιμή, την ελάχιστη τιμή, την τάση και την σημαντικότητα της τάσης. Οι γραμμές 4 και 5 αποτελούν την κεφαλίδα των γραμμών δεδομένων και οι υπόλοιπες γραμμές περιλαμβάνουν τα δεδομένα. 14

16 θ. Δεδομένα δορυφορικών εικόνων Βροχόπτωση Για την εισαγωγή δεδομένων βροχόπτωσης, γίνεται η επιλογή "Climate > Grid > TRMM PRECIPITATION" από το μενού "Select data category" και στη συνέχεια επιλέγεται η εποχικότητα και μέσω του ονόματος του αρχείου. Η ονομασία των αρχείων είναι σταθερή και είναι της μορφής ΧΧΧ.PrecipitationStats.dat, όπου ΧΧΧ είναι τα τρία πρώτα γράμματα της εποχικότητας. Τα αρχεία έχουν της εξής δομή: Οι 3 πρώτες γραμμές αποτελούν την κεφαλίδα του αρχείου. Στην τρίτη γραμμή είναι υποχρεωτικό να αναγράφεται η χρονική περίοδος με τη μορφή ΧΧΧΧ ΥΥΥΥ, όπου ΧΧΧΧ το αρχικό έτος και ΥΥΥΥ το τελικό έτος της χρονικής περιόδου. Οι υπόλοιπες γραμμές χωρίζονται σε 7 στήλες. Οι 2 πρώτες στήλες περιλαμβάνουν τις γεωγραφικές συντεταγμένες του κέντρου του κελιού του κανάβου (γεωγραφικό πλάτος και γεωγραφικό μήκος), ενώ οι υπόλοιπες περιλαμβάνουν τη τιμή της βροχόπτωσης, την μέγιστη τιμή, την ελάχιστη τιμή, την τάση και την σημαντικότητα της τάσης. Οι γραμμές 4 και 5 αποτελούν την κεφαλίδα των γραμμών δεδομένων και οι υπόλοιπες γραμμές περιλαμβάνουν τα δεδομένα. 15

17 3.2 Γεωγραφικά δεδομένα α. Δεδομένα δορυφορικών εικόνων Κανονικοποιημένος δείκτης βλάστησης (NDVI) Για την εισαγωγή δεδομένων του κανονικοποιημένου δείκτη βλάστησης NDVI, γίνεται η επιλογή "Geographic > Grid > NDVI" από το μενού "Select data category" και στη συνέχεια επιλέγεται η εποχικότητα και μέσω του ονόματος του αρχείου. Η ονομασία των αρχείων είναι σταθερή και είναι της μορφής ΧΧΧ.NDVIStats.dat, όπου ΧΧΧ είναι τα τρία πρώτα γράμματα της εποχικότητας. Τα αρχεία έχουν της εξής δομή: Οι 3 πρώτες γραμμές αποτελούν την κεφαλίδα του αρχείου. Στην τρίτη γραμμή είναι υποχρεωτικό να αναγράφεται η χρονική περίοδος με τη μορφή ΧΧΧΧ ΥΥΥΥ, όπου ΧΧΧΧ το αρχικό έτος και ΥΥΥΥ το τελικό έτος της χρονικής περιόδου. Οι υπόλοιπες γραμμές χωρίζονται σε 7 στήλες. Οι 2 πρώτες στήλες περιλαμβάνουν τις γεωγραφικές συντεταγμένες του κέντρου του κελιού του κανάβου (γεωγραφικό πλάτος και γεωγραφικό μήκος), ενώ οι υπόλοιπες περιλαμβάνουν τη τιμή του δείκτη NDVI, την μέγιστη τιμή, την ελάχιστη τιμή, την τάση και την σημαντικότητα της τάσης. Οι γραμμές 4 και 5 αποτελούν την κεφαλίδα των γραμμών δεδομένων και οι υπόλοιπες γραμμές περιλαμβάνουν τα δεδομένα. Όταν για οποιοδήποτε λόγο δεν υπάρχει διαθέσιμη τιμή NDVI για ένα στοιχείο πλέγματος (πχ το στοιχείο βρίσκεται μέσα στη θάλασσα), τότε σε αυτό δίνεται η τιμή (Fill Value). Σε αυτή την περίπτωση δεν υπολογίζεται σημαντικότητα, οπότε στην αντίστοιχη θέση εμφανίζεται παύλα ( ). 16

18 3.3 Δεδομένα προσομοίωσης α. Δεδομένα κλιματικών μεταβολών PRUDENCE Για την εισαγωγή δεδομένων κλιματικών μεταβολών PRUDENCE, γίνεται η επιλογή "Simulation > Grid > Prudence" από το μενού "Select data category" και στη συνέχεια επιλέγεται το σενάριο, η εποχικότητα και η μεταβλητή μέσω του ονόματος του αρχείου. Το όνομα κάθε αρχείου χωρίζεται σε τρία μέρη με το χαρακτήρα (_). Το πρώτο μέρος περιέχει το σενάριο εκπομπών ( Α2 ή Β2), το δεύτερο μέρος περιέχει την εποχικότητα και το τρίτο μέρος τη μεταβλητή. Τα αρχεία περιέχουν 101 στήλες και 81 γραμμές,. Η πρώτη γραμμή και η πρώτη στήλη περιέχει την κωδικοποίηση του γεωγραφικού μήκους των σημείων του κανάβου και η πρώτη γραμμή την κωδικοποίηση του γεωγραφικού πλάτους των σημείων του κανάβου. Η έλλειψη δεδομένων συμβολίζεται με τους χαρακτήρες ΝΑ. Τα αρχεία δεδομένων συνοδεύονται από 2 αρχεία που περιλαμβάνουν τα γεωγραφικά μήκη και τα γεωγραφικά πλάτη των σημείων του κανάβου αντίστοιχα. 17

19 β. Δεδομένα κλιματικών μεταβολών ENSEMBLE Για την εισαγωγή δεδομένων κλιματικών μεταβολών ENSEMBLE, γίνεται η επιλογή "Simulation > Grid > Ensemble" από το μενού "Select data category" και στη συνέχεια επιλέγεται το σενάριο, η εποχικότητα, η χρονική περίοδος και η μεταβλητή μέσω του ονόματος του αρχείου. Το όνομα κάθε αρχείου χωρίζεται σε τέσσερα μέρη με το χαρακτήρα (_). Το πρώτο μέρος περιέχει το σενάριο εκπομπών (Α1Β), το δεύτερο μέρος περιέχει την εποχικότητα, το τρίτο μέρος τη χρονική περίοδο και το τέταρτο τη μεταβλητή. Τα αρχεία περιέχουν 391 στήλες και 191 γραμμές. Η πρώτη γραμμή και η πρώτη στήλη περιέχει την κωδικοποίηση του γεωγραφικού μήκους των σημείων του κανάβου και η πρώτη γραμμή την κωδικοποίηση του γεωγραφικού πλάτους των σημείων του κανάβου. Η έλλειψη δεδομένων συμβολίζεται με τους χαρακτήρες ΝΑ. Τα αρχεία δεδομένων συνοδεύονται από 2 αρχεία που περιλαμβάνουν τα γεωγραφικά μήκη και τα γεωγραφικά πλάτη των σημείων του κανάβου αντίστοιχα. 18

20 γ. Δεδομένα κλιματικών μεταβολών RegCM Για την εισαγωγή δεδομένων κλιματικών μεταβολών ENSEMBLE, γίνεται η επιλογή "Simulation > Grid > High Resolution" από το μενού "Select data category". Η δομή των αρχείων είναι η εξής: όλες οι γραμμές χωρίζονται σε 22 στήλες, οι πρώτες δύο περιλαμβάνουν το γεωγραφικό μήκος και γεωγραφικό πλάτος αντίστοιχα, ενώ οι υπόλοιπες περιλαμβάνουν τα δεδομένα. Η πρώτη γραμμή κάθε αρχείου αποτελεί την κεφαλίδα και περιέχει τα ονόματα των μεταβλητών. 19

21 3.4 Κοινωνικό οικονομικά δεδομένα Για την εισαγωγή κοινωνικο οικονομικών δεδομένων, γίνεται η επιλογή "Socioeconomic > Alphanumeric" από το μενού "Select data category" και στη συνέχεια επιλέγεται η μεταβλητή μέσω του ονόματος του αρχείου. Κάθε αρχείο έχει την εξής δομή: Η πρώτη στήλη περιλαμβάνει τον κωδικό του Νομού στον οποίο αναφέρονται τα δεδομένα. Οι υπόλοιπες στήλες είναι τόσες όσες και τα έτη ή οι χρονικές περίοδοι για τις οποίες υπάρχουν δεδομένα. Η πρώτη γράμμη κάθε αρχείου αποτελεί την κεφαλίδα του. Στην κεφαλίδα αναφέρονται οι χρονικές περίοδοι. Όταν πρόκειται για ένα έτος αναγράφεται με τέσσερα ψηφία (ΧΧΧΧ), ενώ όταν πρόκειται για χρονική περίοδο, αναγράφεται με τη μορφή ΧΧΧΧ_ΥΥΥΥ, οπού ΧΧΧΧ το έτος έναρξης της χρονικής περιόδου και ΥΥΥΥ το έτος λήξης της χρονικής περιόδου. 20

22 4. Περιγραφή λειτουργίας διαγραφής δεδομένων Προκειμένου να γίνει διαγραφή συνόλων δεδομένων από τη βάση δεδομένων, πρέπει να πατηθεί το κουμπί "Only delete data". Στη συνέχεια, από το μενού "Select data category", γίνεται η επιλογή της κατηγορίας της μεταβλητής που θα διαγραφεί από τη βάση δεδομένων. Στη συνέχεια, εμφανίζονται μενού για την επιλογή της μεταβλητής, της εποχικότητας και της χρονικής περιόδου. Στην εικόνα που ακολουθεί παρουσιάζεται το παράδειγμα διαγραφής δεδομένων του Σεναρίου Β2 των δεδομένων κλιματικών μεταβολών PRUDENCE. Πατώντας το κουμπί "Run command" γίνεται η διαγραφή των δεδομένων, ενώ στο 21

23 Βιβλιογραφία Elmasri, R., Navathe, S. B. (1994) Fundamentals of Database Systems, The Benjamin/Cummings Publishing Company, Inc. Garrett, J. J., Ajax: A New Approach to Web Applications, 22

ΕΝΙΑΙΑ ΒΑΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΝΙΑΙΑ ΒΑΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Συνεργασία» «Γεώκλιμα» Ανάπτυξη γεωγραφικού συστήματος κλιματικής πληροφορίας Κωδικός Έργου: 09ΣΥΝ 31 1094 EE3

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΠΤΩΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΠΤΩΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Συνεργασία» «Γεώκλιμα» Ανάπτυξη γεωγραφικού συστήματος κλιματικής πληροφορίας Κωδικός Έργου: 09ΣΥΝ 31 1094 EE3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΑΣ ΒΑΣΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΑΣ ΒΑΣΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Συνεργασία» «Γεώκλιμα» Ανάπτυξη γεωγραφικού συστήματος κλιματικής πληροφορίας Κωδικός Έργου: 09ΣΥΝ 31 1094 EE3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Συνεργασία» «Γεώκλιμα» Ανάπτυξη γεωγραφικού συστήματος κλιματικής πληροφορίας Κωδικός Έργου: 09ΣΥΝ 31 1094 EE1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Συνεργασία» «Γεώκλιμα» Ανάπτυξη γεωγραφικού συστήματος κλιματικής πληροφορίας Κωδικός Έργου: 09ΣΥΝ 31 1094 EE1

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Συνεργασία» Κωδικός Έργου: 09ΣΥΝ 31 1094 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Συνεργασία» Κωδικός Έργου: 09ΣΥΝ 31 1094 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Συνεργασία» «Γεώκλιμα» Ανάπτυξη γεωγραφικού συστήματος κλιματικής πληροφορίας Κωδικός Έργου: 09ΣΥΝ 31 1094 EE3

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά για το σχεδιασμό του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών

Αναφορά για το σχεδιασμό του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Συνεργασία» «Γεώκλιμα» Ανάπτυξη γεωγραφικού συστήματος κλιματικής πληροφορίας Κωδικός Έργου: 09ΣΥΝ 31 1094 EE5

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Συνεργασία» «Γεώκλιμα»

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Συνεργασία» «Γεώκλιμα» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Συνεργασία» «Γεώκλιμα» Ανάπτυξη γεωγραφικού συστήματος κλιματικής πληροφορίας Κωδικός Έργου: 09ΣΥΝ 31 1094 EE5

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά για το σχεδιασμό του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών

Αναφορά για το σχεδιασμό του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Συνεργασία» «Γεώκλιμα» Ανάπτυξη γεωγραφικού συστήματος κλιματικής πληροφορίας Κωδικός Έργου: 09ΣΥΝ 31 1094 EE5

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ»

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» http://www.hydromentor.uth.gr/ Συντονιστής: Αθανάσιος Λουκάς, Καθηγητής Επιστ. Υπεύθυνος: Νικήτας Μυλόπουλος, Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Υδρολογίας και

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο σύστημα Συλλογής, Ποιοτικού Ελέγχου και Επεξεργασίας των Μετεωρολογικών και Υδρολογικών Πληροφοριών της ΕΜΥ Αναδρανιστάκης Μανόλης Δντης Κλιματολογίας - Εφαρμογών Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία Μετεωρολογικά

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη χαρτογραφικής οπτικοποίησης χρονικά μεταβαλλόμενων κλιματικών δεδομένων του Ελλαδικού χώρου για άτομα με δυσχρωματοψία.

Μελέτη χαρτογραφικής οπτικοποίησης χρονικά μεταβαλλόμενων κλιματικών δεδομένων του Ελλαδικού χώρου για άτομα με δυσχρωματοψία. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Μελέτη χαρτογραφικής οπτικοποίησης χρονικά μεταβαλλόμενων κλιματικών δεδομένων του Ελλαδικού χώρου για άτομα με δυσχρωματοψία. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ»

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» Συντονιστής: Καθ. Αθανάσιος Λουκάς Επιστ. Υπεύθυνος: Αναπλ. Καθ. Νικήτας Μυλόπουλος Δρ. Λάμπρος Βασιλειάδης Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων, Πεδίον Άρεως,

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Μάθημα 1 Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Τζανέτος Πομόνης ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Τι είναι οι Βάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Εισαγωγικό Φροντιστήριο Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Εισαγωγικό Φροντιστήριο Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Εισαγωγικό Φροντιστήριο Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων Βάσεις Δεδομένων - Γενικά Ορισμός: Βάση Δεδομένων (ΒΔ) είναι μια συλλογή από σχετιζόμενα αντικείμενα. Τα περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση για τη χωρική παρεμβολή κλιματικών δεδομένων & Βάση δεδομένων χωρικής παρεμβολής

Έκθεση για τη χωρική παρεμβολή κλιματικών δεδομένων & Βάση δεδομένων χωρικής παρεμβολής Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Συνεργασία» «Γεώκλιμα» Ανάπτυξη γεωγραφικού συστήματος κλιματικής πληροφορίας Κωδικός Έργου: 09ΣΥΝ 31 1094 EE4

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των Παραγόντων που Επηρεάζουν τη Θερμοκρασία του Αέρα

Μελέτη των Παραγόντων που Επηρεάζουν τη Θερμοκρασία του Αέρα Μελέτη των Παραγόντων που Επηρεάζουν τη Θερμοκρασία του Αέρα Βέλτιστο Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Γεωγραφία (ΔΕ) Δημιουργός: Ουρανία Σιντόση ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων

Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων ..?????? Εργαστήριο ΒΑΣΕΙΣ????????? ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Βάσεων Δεδομένων?? ΙΙ Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - . Γενικά Τρόπος Διεξαγωγής Ορισμός: Βάση Δεδομένων (ΒΔ) είναι μια συλλογή από σχετιζόμενα αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας. ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Κωδικός Πράξης ΟΠΣ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας. ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Κωδικός Πράξης ΟΠΣ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Κωδικός Πράξης ΟΠΣ: 335662 Τίτλος Πράξης: ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Άξονας Προτεραιότητας: Στοιχεία επιστημονικά

Διαβάστε περισσότερα

8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 637

8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 637 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 637 Υλοποιηση νεων τεχνολογιων (Web GIS, Application Servers) για τη δυναμικη προσβαση μεσω διαδικτυου στη βαση δεδομενων του Ελληνικου Εθνικου Κεντρου Ωκεανογραφικων

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και θαλάσσιο αιολικό - κυματικό δυναμικό. Παρασκευή Δρακοπούλου, Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, ΕΛΚΕΘΕ

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και θαλάσσιο αιολικό - κυματικό δυναμικό. Παρασκευή Δρακοπούλου, Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, ΕΛΚΕΘΕ Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και θαλάσσιο αιολικό - κυματικό δυναμικό Παρασκευή Δρακοπούλου, Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, ΕΛΚΕΘΕ Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών: ένα εργαλείο "έξυπνου χάρτη" ολοκληρωμένο

Διαβάστε περισσότερα

''Σεπτέμβριος 2015: οι ακραίες μέγιστες θερμοκρασίες στο 1ο δεκαήμερο και κλιματολογικά στοιχεία του μήνα''

''Σεπτέμβριος 2015: οι ακραίες μέγιστες θερμοκρασίες στο 1ο δεκαήμερο και κλιματολογικά στοιχεία του μήνα'' ''Σεπτέμβριος 2015: οι ακραίες μέγιστες θερμοκρασίες στο 1ο δεκαήμερο και κλιματολογικά στοιχεία του μήνα'' Ο Σεπτέμβριος ως μεταβατικός μήνας από το καλοκαίρι στο φθινόπωρο, ιδιαίτερα το πρώτο δεκαήμερο,

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π5.3: Έντυπο και ψηφιακό υλικό (Web site) προβολής των δράσεων έργου

Παραδοτέο Π5.3: Έντυπο και ψηφιακό υλικό (Web site) προβολής των δράσεων έργου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων

. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων .. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - . Ύλη Εργαστηρίου ΒΔ Ύλη - 4 Ενότητες.1 - Σχεδιασμός Βάσης Δεδομένων.2 Δημιουργία Βάσης Δεδομένων Δημιουργία Πινάκων Εισαγωγή/Ανανέωση/Διαγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Ι: Εγκατάσταση και ιαμόρφωση των MySQL, Apache και PHP

Μέρος Ι: Εγκατάσταση και ιαμόρφωση των MySQL, Apache και PHP Εισαγωγή... 1 Σε Ποιους Απευθύνεται το Βιβλίο... 1 Η Οργάνωση του Βιβλίου... 2 Ο Πηγαίος Κώδικας του Βιβλίου... 3 Συμβάσεις που Χρησιμοποιούνται σε Αυτό το Βιβλίο... 3 Μέρος Ι: Εγκατάσταση και ιαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Α. Γ. Τριανταφύλλου, Β. Ευαγγελόπουλος, Η. Κύρος, Χ. Διαμαντόπουλος

Α. Γ. Τριανταφύλλου, Β. Ευαγγελόπουλος, Η. Κύρος, Χ. Διαμαντόπουλος 7ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΚΥΠΡΟΣ 28 30/09/2004 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ Σ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Επιμέλεια: Γεωργακαράκος Ευστράτιος ΜΥΤΙΛΗΝΗ 2014

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Δεδομένων

Διαχείριση Δεδομένων Διαχείριση Δεδομένων Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου 1 Εαρινό Εξάμηνο 2012-13 Περιεχόμενο σημερινής διάλεξης Βάσεις Δεδομένων Ορισμοί Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Δεκέμβριος 2012 Φεβρουάριος 2013 Όνομα : Μπελούλη Αγάθη

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Δεκέμβριος 2012 Φεβρουάριος 2013 Όνομα : Μπελούλη Αγάθη Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Δικτυακής Εφαρμογής Διάχυσης και Ανάλυσης Γεωχωρικών Δεδομένων και Πληροφοριών

Ανάπτυξη Δικτυακής Εφαρμογής Διάχυσης και Ανάλυσης Γεωχωρικών Δεδομένων και Πληροφοριών Ανάπτυξη Δικτυακής Εφαρμογής Διάχυσης και Ανάλυσης Γεωχωρικών Δεδομένων και Πληροφοριών Λοΐσιος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Αντισυνταγματάρχης) Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ, MSc στη Γεωπληροφορική Διευθυντής Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. Εισαγωγή. Δεδομένα του Συστήματος

Οδηγίες Χρήσης. Εισαγωγή. Δεδομένα του Συστήματος Οδηγίες Χρήσης Εισαγωγή Η εφαρμογή Aratos Disaster Control είναι ένα Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα, σκοπός του οποίου είναι η απεικόνιση δεδομένων καταστροφών(πυρκαγιές), ακραίων καιρικών συνθηκών (πλημμύρες)

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία παρουσίασης. Εισαγωγή Θεωρητικό υπόβαθρο Υλοποίηση λογισμικού μέρους συστήματος Συμπεράσματα Μελλοντικές Επεκτάσεις

Στοιχεία παρουσίασης. Εισαγωγή Θεωρητικό υπόβαθρο Υλοποίηση λογισμικού μέρους συστήματος Συμπεράσματα Μελλοντικές Επεκτάσεις ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σχεδιασμός Πληροφοριακού Συστήματος Καταγραφής μετρήσεων κοινής ωφελείας Υποβοηθούμενο από οπτική αναγνώριση μέσω Κινητού τηλεφώνου Μπούντας Δημήτρης Επιβλέπων Καθηγητής : Δασυγένης

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος σχετικά με το JDBC. Περιέχει τρία βασικά tutorials στα οποία θα βασιστεί το μάθημα και περιγράφει όλες τις τάξεις και τις μεθόδους που

Η Βίβλος σχετικά με το JDBC. Περιέχει τρία βασικά tutorials στα οποία θα βασιστεί το μάθημα και περιγράφει όλες τις τάξεις και τις μεθόδους που 1 Η Βίβλος σχετικά με το JDBC. Περιέχει τρία βασικά tutorials στα οποία θα βασιστεί το μάθημα και περιγράφει όλες τις τάξεις και τις μεθόδους που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σε μία JDBC εφαρμογή. Υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Εισαγωγή στην Πληροφορική Βάσεις Δεδομένων ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Τι είναι οι Βάσεις Δεδομένων; Σύστημα για αποθήκευση, μετάδοση

Διαβάστε περισσότερα

Document Scanning System Ιανουάριος, 2014

Document Scanning System Ιανουάριος, 2014 Document Scanning System Ιανουάριος, 2014 Το DSS, είναι ένα ολοκληρωμένο συστημα διαχείρισης ψηφιοποίησης εγγράφων, αφού εκτός από την διαδικασία ψηφιοποίησης των εγγράφων, αρχειοθετεί και μία σειρά δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωρίδης. Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων. http://infolab.cs.unipi.gr

Γιάννης Θεοδωρίδης. Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων. http://infolab.cs.unipi.gr Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Τµήµα Πληροφορικής Εισαγωγή στη Γεωπληροφορική Επισκόπηση µαθήµατος Γιάννης Θεοδωρίδης Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων http://infolab.cs.unipi.gr 13-Μαρ-09 Το κύριο µέροςτωνδιαφανειώνπροέρχεταιαπόταtextbooks

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ Σ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Επιμέλεια: Βαΐτης Μιχαήλ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 2014 Η Υποδομή Χωρικών Δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης ΔΙΚΤΥΟ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Κ. ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟΣ, Β. ΚΟΤΡΩΝΗ, Σ. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ, Δ. ΚΑΤΣΑΝΟΣ, Ι. ΚΩΛΕΤΣΗΣ, Σ. ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΚΑΙ Ν. ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια (MIS )

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια (MIS ) «Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια» Παραδοτέο Π1.11 Χάρτες απεικόνισης με χρήση GIS κρουσμάτων, παγίδων εντόμων,

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια (MIS 365280)

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια (MIS 365280) «Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια» Παραδοτέο Π1.16 Αποτύπωση της χωρικής διασποράς των διαφορετικών ειδών κουνουπιών

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Η/Υ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΙΚΤΥΩΝ Εργ. Τεχνολογίας Λογισμικού & Υπηρεσιών S 2 E Lab Π Τ Υ Χ Ι

Διαβάστε περισσότερα

AEROVIS SITE MAP. Αρχική Σελίδα Photo gallery Σύντομη Περιγραφή του Έργου 2 επιλεγμένα κείμενα ή νέα. FOOTER. Θα γράφει:

AEROVIS SITE MAP. Αρχική Σελίδα Photo gallery Σύντομη Περιγραφή του Έργου 2 επιλεγμένα κείμενα ή νέα. FOOTER. Θα γράφει: AEROVIS SITE MAP Αρχική Σελίδα Photo gallery Σύντομη Περιγραφή του Έργου 2 επιλεγμένα κείμενα ή νέα FOOTER. Θα γράφει: Επιπτώσεις των μητροπολιτικών κέντρων στην περιφερειακή ατμοσφαιρική ρύπανση και το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική ΙΙ Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων. Τμήμα Λογιστικής

Πληροφορική ΙΙ Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων. Τμήμα Λογιστικής Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Ορισμός Βάσης Δεδομένων Σύστημα Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων ΣΔΒΔ (DBMS) Χαρακτηριστικά προσέγγισης συστημάτων αρχειοθέτησης Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - ΕΝΟΤΗΤΑ 1 7/4/2013 ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Ορισμός

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - ΕΝΟΤΗΤΑ 1 7/4/2013 ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Ορισμός ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ Διάλεξη 1: Γενικά για το ΓΣΠ, Ιστορική αναδρομή, Διαχρονική εξέλιξη Διάλεξη 2 : Ανάλυση χώρου (8/4/2013) Διάλεξη 3: Βασικές έννοιες των Γ.Σ.Π.. (8/4/2013)

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Υποδομή ΓΕωχωρικών Πληροφοριών

Εθνική Υποδομή ΓΕωχωρικών Πληροφοριών Εθνική Υποδομή ΓΕωχωρικών Πληροφοριών Οργανισμός Κτηματολογίου & Χαρτογραφήσεων Ελλάδας Διαδικτυακές Υπηρεσίες Αναζήτησης και Απεικόνισης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Διεύθυνση Γεωπληροφορικής Δεκέμβριος 2012 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αρ.πρωτ:11876 Ημ/νια:16-7-2012 ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την

Διαβάστε περισσότερα

Το κλίµα της Ανατολικής Μεσογείου και της Ελλάδος: παρελθόν, παρόν και µέλλον

Το κλίµα της Ανατολικής Μεσογείου και της Ελλάδος: παρελθόν, παρόν και µέλλον Περιεχόµενα Κεφάλαιο 1 Το κλίµα της Ανατολικής Μεσογείου και της Ελλάδος: παρελθόν, παρόν και µέλλον 1.1 Εισαγωγή 1 1.2 Παλαιοκλιµατικές µεταβολές 3 1.3 Κλιµατικές µεταβολές κατά την εποχή του Ολοκαίνου

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ

Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ 1 Λειτουργικές απαιτήσεις Το σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών στοχεύει στο να επιτρέπει την πλήρως ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων από υποψήφιους

Διαβάστε περισσότερα

Field Service Management ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Field Service Management ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Field Service Management ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΝΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 4 2. ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΕΝΟΥ ΚΑΡΤΕΛΑΣ... 5 3. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΛΑΤΗ... 6 4. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΗ... 6 5. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ/ΔΙΑΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πακέτου Certified Computer Expert-ACTA

Τίτλος Πακέτου Certified Computer Expert-ACTA Κωδικός Πακέτου ACTA - CCE - 002 Τίτλος Πακέτου Certified Computer Expert-ACTA Εκπαιδευτικές Ενότητες Επεξεργασία Κειμένου - Word Δημιουργία Εγγράφου Προχωρημένες τεχνικές επεξεργασίας κειμένου & αρχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΎ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΎ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΎ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2012 Για την εταιρεία ACTS : Παπαγεωργίου Κων/νος Ποτιέ 21/ Χανιά, ΤΚ 73100 AΦΜ: 065439343 Τηλ./Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Π ρόγνωση καιρού λέγεται η διαδικασία πρόβλεψης των ατµοσφαιρικών συνθηκών που πρόκειται να επικρατήσουν σε µια συγκεκριµένη περιοχή, για κάποια ορισµένη µελλοντική χρονική στιγµή ή περίοδο. Στην ουσία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Καταχώρησης Αποδείξεων µε απλά βήµατα

Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Καταχώρησης Αποδείξεων µε απλά βήµατα Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Καταχώρησης Αποδείξεων µε απλά βήµατα Βήµα 1 Έναρξη Λειτουργίας Εφαρµογής Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης έχει την δυνατότητα ο χρήστης µέσα από ένα ευέλικτο υποσύστηµα να

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικές και εξειδικευµένες υδρολογικές αναλύσεις

Τυπικές και εξειδικευµένες υδρολογικές αναλύσεις ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. Τυπικές και εξειδικευµένες υδρολογικές αναλύσεις

Διαβάστε περισσότερα

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAVIS-V1-2012 TRAVIS Λογισμικό Διαχείρισης Παραβάσεων Φωτοεπισήμανσης Το σύστημα διαχείρισης παραβάσεων φωτοεπισήμανσης

Διαβάστε περισσότερα

Απόδοση θεματικών δεδομένων

Απόδοση θεματικών δεδομένων Απόδοση θεματικών δεδομένων Ποιοτικές διαφοροποιήσεις Σημειακά Γραμμικά Επιφανειακά Ποσοτικές διαφοροποιήσεις Ειδικές θεματικές απεικονίσεις Δασυμετρική Ισαριθμική Πλάγιες όψεις Χαρτόγραμμα Χάρτης κουκίδων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στους Υπολογιστές

Εισαγωγή στους Υπολογιστές Εισαγωγή στους Υπολογιστές Εργαστήριο 9 Καθηγητές: Αβούρης Νικόλαος, Παλιουράς Βασίλης, Κουκιάς Μιχαήλ, Σγάρμπας Κυριάκος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Εργαστήριο 9: Άσκηση Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρονική Υγεία. Εργαστήριο 4 ο : MATLAB

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρονική Υγεία. Εργαστήριο 4 ο : MATLAB Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονική Υγεία Εργαστήριο 4 ο : MATLAB Αν. καθηγητής Αγγελίδης Παντελής e-mail: paggelidis@uowm.gr Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο του μαθήματος

Περιεχόμενο του μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Απαιτήσεις Λογισμικού Περιπτώσεις χρήσης Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2012-2013 1 Περιεχόμενο του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΒΔ ΕΝΥΔΡΙΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΣΚΟΠΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΒΔ ΕΝΥΔΡΙΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΣΚΟΠΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΒΔ ΕΝΥΔΡΙΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΣΚΟΠΙΟΥ Εισαγωγή Η καταχώρηση των χρονοσειρών πραγματοποιείται μέσω του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS)

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS) Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographical Information Systems GIS) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΣΓΠ Ένα σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην πληροφορική

Εισαγωγή στην πληροφορική Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Εισαγωγή στην πληροφορική Ενότητα 6: Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων (Μέρος Α) Αγγελίδης Παντελής Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Σημερινές και μελλοντικές υδατικές ανάγκες των καλλιεργειών της δελταϊκής πεδιάδας του Πηνειού

Σημερινές και μελλοντικές υδατικές ανάγκες των καλλιεργειών της δελταϊκής πεδιάδας του Πηνειού Σημερινές και μελλοντικές υδατικές ανάγκες των καλλιεργειών της δελταϊκής πεδιάδας του Πηνειού Σπυρίδων Κωτσόπουλος Καθηγητής, Διαχείριση Υδατικών Πόρων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ Θεσσαλίας AGROCLIMA

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακές Υπηρεσίες Αναζήτησης, Απεικόνισης και Απευθείας Πρόσβασης στα δεδομένα ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Έκδοση 0.1.

Διαδικτυακές Υπηρεσίες Αναζήτησης, Απεικόνισης και Απευθείας Πρόσβασης στα δεδομένα ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Έκδοση 0.1. Κομβικό Σημείο Επαφής Υπουργείου Εσωτερικών Διαδικτυακές Υπηρεσίες Αναζήτησης, Απεικόνισης και Απευθείας Πρόσβασης στα δεδομένα ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Έκδοση 0.1. Νοέμβρης 2014 Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2.

Διαβάστε περισσότερα

XAMPP Apache MySQL PHP javascript xampp

XAMPP Apache MySQL PHP javascript xampp XAMPP Το xampp είναι ένα δωρεάν πρόγραμμα με το οποίο μπορούμε να κάνουμε εγκατάσταση τον Apache, τη MySQL και την PHP. Apache. Ο Apache είναι ένας Web Server. Είναι δηλαδή πρόγραμμα το οποίο τρέχει μόνιμα

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό μετεωρολογικού σταθμού 265ΝΕ. Γρήγορος οδηγός ρύθμισης και χρήσης. Printed 12/06/09

Λογισμικό μετεωρολογικού σταθμού 265ΝΕ. Γρήγορος οδηγός ρύθμισης και χρήσης. Printed 12/06/09 Λογισμικό μετεωρολογικού σταθμού 265ΝΕ Γρήγορος οδηγός ρύθμισης και χρήσης Printed 12/06/09 Γενική περιγραφή Το πρόγραμμα Weather 265NE, σχεδιάστηκε, και εξελίσεται, στην Ελλάδα, αποκλειστικά για τον μετεωρολογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΑ ΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΑ ΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΑ ΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ρ. Κ. ΤΣΑΓΚΑΡΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΣΤΑ ΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο πολυλειτουργικός

Διαβάστε περισσότερα

ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ μ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ

ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ μ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.1 ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ μ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟI ΣΤOΧΟΙ Στο τέλος της ενότητας αυτής πρέπει να μπορείτε: να επεξηγείτε τις έννοιες «βάση δεδομένων» και «σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων» να αναλύετε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Θέμα: Η διαχείριση έργου στην ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων παραγόμενων από τελικούς χρήστες. Λίντα Ράτζιχα Σεπτέμβριος 2013

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Τα δεδομένα που θα επεξεργασθούμε στη διάρκεια του εργαστηρίου παραχωρήθηκαν από την εταιρεία ICAP ειδικά για τις ανάγκες του μαθήματος. Τα δεδομένα αυτά αντλήθηκαν από την

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Βιβλίου: Εισαγωγή στο Wordpress 3.x. Copyright 2012, Γιώργος Μπίκας/Εκδόσεις Κλειδάριθμος

Τίτλος Βιβλίου: Εισαγωγή στο Wordpress 3.x. Copyright 2012, Γιώργος Μπίκας/Εκδόσεις Κλειδάριθμος Τίτλος Βιβλίου: Εισαγωγή στο Wordpress 3.x Copyright 2012, Γιώργος Μπίκας/Εκδόσεις Κλειδάριθμος Εκδόσεις Κλειδάριθμος Έδρα: Στουρνάρη 27Β Αθήνα 106 82 Τηλ.: 210 52.37.635 Fax: 210 52.37.677 email: info@klidarithmos.gr

Διαβάστε περισσότερα

«Εκτίμηση της μεταβολής των τιμών μετεωρολογικών παραμέτρων σε δασικά οικοσυστήματα στην Ελλάδα

«Εκτίμηση της μεταβολής των τιμών μετεωρολογικών παραμέτρων σε δασικά οικοσυστήματα στην Ελλάδα «Εκτίμηση της μεταβολής των τιμών μετεωρολογικών παραμέτρων σε δασικά οικοσυστήματα στην Ελλάδα Δημήτρης Μ. Παπαμιχαήλ Καθηγητής Α.Π.Θ. Εργαστήριο Γενικής και Γεωργικής Υδραυλικής και Βελτιώσεων Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Από τα Δεδομένα στην Πληροφορία: Διδακτικό Σενάριο για Εισαγωγή στη Γλώσσα SQL. Σ. Φίλου Β. Βασιλάκης

Από τα Δεδομένα στην Πληροφορία: Διδακτικό Σενάριο για Εισαγωγή στη Γλώσσα SQL. Σ. Φίλου Β. Βασιλάκης Από τα Δεδομένα στην Πληροφορία: Διδακτικό Σενάριο για Εισαγωγή στη Γλώσσα SQL Σ. Φίλου Β. Βασιλάκης Ένταξη στο Πρόγραμμα Σπουδών Εντάσσεται στο μάθημα «Βάσεις Δεδομένων με εφαρμογές στο Διαδίκτυο» της

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

ARCHIPELAGO Ψηφιακό αποθετήριο για την υποστήριξη της έρευνας σε θέματα νησιωτικότητας

ARCHIPELAGO Ψηφιακό αποθετήριο για την υποστήριξη της έρευνας σε θέματα νησιωτικότητας ARCHIPELAGO Ψηφιακό αποθετήριο για την υποστήριξη της έρευνας σε θέματα νησιωτικότητας Βαΐτης Μ., Κοψαχείλης Β., Παπαπάνος Γ., Σίμος Δ., Κουκουρουβλή Ν., Καράμπελα Σ. Το πλαίσιο Η δημιουργία πόλου αριστείας

Διαβάστε περισσότερα

GreekLUG Ελεύθερο Λογισμικό & Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα

GreekLUG Ελεύθερο Λογισμικό & Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα GreekLUG Ελεύθερο Λογισμικό & Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα Μάθημα 6ο Σουίτα Γραφείου LibreOffice 2 Ύλη Μαθημάτων V Μαθ. 5/6 : Σουίτα Γραφείου LibreOffice LibreOffice Γενικά, Κειμενογράφος - LibreOffice Writer,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής Εργαστήριο. Microsoft Word Μέρος 3

Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής Εργαστήριο. Microsoft Word Μέρος 3 Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής Εργαστήριο ΕΠΛ001 Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής Εργαστήριο Microsoft Word Μέρος 3 Παναγιώτης Χατζηχριστοδούλου ΕΠΛ001

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ITE)

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ITE) Α ν ά π τ υ ξ η τ η ς ε λ λ η ν ι κ ή ς ε ρ ε υ ν η τ ι κ ή ς Υ π ο δ ο μ ή ς γ ι α τ ι ς Α ν θ ρ ω π ι σ τ ι κ έ ς Ε π ι σ τ ή μ ε ς Δ Υ Α Σ MIS 4 4 1 2 4 5 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 2.8 ΙΤΕ 3 Λογισμικό σύστημα για

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Παράδοσης: 4/4/2013

Ημερομηνία Παράδοσης: 4/4/2013 Δράση 9.14 / Υπηρεσία εντοπισμού λογοκλοπής Κυρίως Παραδοτέο / Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού (λογοκλοπής) και βάσης δεδομένων (αποθετηρίου) Επιμέρους Παραδοτέο 9.14.1.4 / Πληροφοριακό σύστημα υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

9η Εργαστηριακή Άσκηση: Stored Procedures - Triggers. Αποθηκευμένες Διαδικασίες (Stored Procedures):

9η Εργαστηριακή Άσκηση: Stored Procedures - Triggers. Αποθηκευμένες Διαδικασίες (Stored Procedures): 9η Εργαστηριακή Άσκηση: Stored Procedures - Triggers Σκοπός της παρούσας εργαστηριακής άσκησης, είναι η εξοικείωση του σπουδαστή με τη δημιουργία αποθηκευμένων διαδικασιών (Stored Procedures) και σκανδάλης

Διαβάστε περισσότερα

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων.

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. POWERPOINT 2003 1. Τι είναι το PowerPoint (ppt)? Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. 2. Τι δυνατότητες έχει? Δημιουργία παρουσίασης. Μορφοποίηση παρουσίασης. Δημιουργία γραφικών. Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

A ΕΠΑ.Λ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5 η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Εκπαιδευτικοί: ΓΑΛΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΣΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

A ΕΠΑ.Λ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5 η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Εκπαιδευτικοί: ΓΑΛΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΣΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ A ΕΠΑ.Λ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5 η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Εκπαιδευτικοί: ΓΑΛΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΣΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1 Βάση Δεδομένων: Με το όρο Βάση Δεδομένων εννοούμε ένα σύνολο δεδομένων που είναι οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Συστήματα Βάσεων Δεδομένων. Βάσεις Δεδομένων 2014-2015 Ευαγγελία Πιτουρά 1

Εισαγωγή στα Συστήματα Βάσεων Δεδομένων. Βάσεις Δεδομένων 2014-2015 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Εισαγωγή στα Συστήματα Βάσεων Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1 Τι θα δούμε σήμερα I. Σύντομη εισαγωγή στις ΒΔ II. Περιγραφή σκοπού και περιεχομένου μαθήματος III. Ιστορία των ΣΔΒΔ IV. Διαδικαστικά θέματα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΗΑ ΧΡΗΣΤΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ/ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ/ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ/ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΡΤΑΣ/ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΑΝΕΙΣΜΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ / ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

ΚΟΗΑ ΧΡΗΣΤΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ/ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ/ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ/ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΡΤΑΣ/ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΑΝΕΙΣΜΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ / ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΟΗΑ ΧΡΗΣΤΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ/ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ/ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ/ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΡΤΑΣ/ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΑΝΕΙΣΜΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ / ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ Σημεία αναζήτησης του Χρήστη στη Σελίδα Διεπαφής Σύνδεσμος Χρήστες (από το μενού στην κορυφή

Διαβάστε περισσότερα

Αγροµετεωρολογία - Κλιµατολογία

Αγροµετεωρολογία - Κλιµατολογία Αγροµετεωρολογία - Κλιµατολογία 1 ο Μάθηµα (Θεωρία) 1.1 Γενικά ορισµοί Ο πλανήτης Γη περιβάλλεται από ένα αεριώδες περίβληµα που συµµετέχει σε όλες τις κινήσεις του και ονοµάζεται Ατµόσφαιρα. Ως αποτέλεσµα

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά Οδηγός χρήσης

ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά Οδηγός χρήσης ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι κατοχυρωµένο εµπορικό σήµα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Η εργασία που επέλεξες θα σου δώσει τη δυνατότητα να συνεργαστείς με συμμαθητές σου και να σχεδιάσετε μια εικονική εκδρομή με το Google Earth.

Η εργασία που επέλεξες θα σου δώσει τη δυνατότητα να συνεργαστείς με συμμαθητές σου και να σχεδιάσετε μια εικονική εκδρομή με το Google Earth. Μια εικονική εκδρομή με το Google Earth Αγαπητέ μαθητή, Η εργασία που επέλεξες θα σου δώσει τη δυνατότητα να συνεργαστείς με συμμαθητές σου και να σχεδιάσετε μια εικονική εκδρομή με το Google Earth. Εσύ

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης

Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης Ενότητα 2: Γενική θεώρηση και κατάταξη συστημάτων πληροφοριών διοίκησης Διονύσιος Γιαννακόπουλος, Καθηγητής Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

SPSS Statistical Package for the Social Sciences

SPSS Statistical Package for the Social Sciences SPSS Statistical Package for the Social Sciences Ξεκινώντας την εφαρμογή Εισαγωγή εδομένων Ορισμός Μεταβλητών Εισαγωγή περίπτωσης και μεταβλητής ιαγραφή περιπτώσεων ή και μεταβλητών ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

I.4. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ. I.4.b Εισαγωγή ανεμολογικών μετρήσεων (raw data)

I.4. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ. I.4.b Εισαγωγή ανεμολογικών μετρήσεων (raw data) I.4. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ. I.4.a Υπολογιστικό πρόγραμμα WAsP Το υπολογιστικό πρόγραμμα WΑsP 6.0 αναπτύχθηκε για την εκτίμηση του αιολικού δυναμικού περιοχών, οι

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές γεωγραφικών επεξεργασιών

Εφαρµογές γεωγραφικών επεξεργασιών ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. Εφαρµογές γεωγραφικών επεξεργασιών Α. Κουκουβίνος

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων Ενότητα 1

Βάσεις Δεδομένων Ενότητα 1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Ιωάννης Μανωλόπουλος, Καθηγητής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

24η Πανελλήνια Συνάντηση Χρηστών ArcGIS. 20 Μαΐου 2016, Crowne Plaza Hotel, Αθήνα ΕΚΚΕ / ΕΛΣΤΑΤ. Χαρτογραφικό Πανόραμα Απογραφικών Δεδομένων

24η Πανελλήνια Συνάντηση Χρηστών ArcGIS. 20 Μαΐου 2016, Crowne Plaza Hotel, Αθήνα ΕΚΚΕ / ΕΛΣΤΑΤ. Χαρτογραφικό Πανόραμα Απογραφικών Δεδομένων 1 24η Πανελλήνια Συνάντηση Χρηστών ArcGIS 20 Μαΐου 2016, Crowne Plaza Hotel, Αθήνα ΕΚΚΕ / ΕΛΣΤΑΤ Χαρτογραφικό Πανόραμα Απογραφικών Δεδομένων 1991-2011 Εθνικό Kέντρο Κoινωνικών Ερευνών 2 Ελληνική Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Υ ΡΟΣΚΟΠΙΟ

Εισαγωγή στο Υ ΡΟΣΚΟΠΙΟ ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. Εισαγωγή στο Υ ΡΟΣΚΟΠΙΟ Ν. Μαµάσης & Σ. Μίχας

Διαβάστε περισσότερα

Oracle Map Viewer. Θεματολογία. Χαρτογραφική απεικόνιση από β.δ.

Oracle Map Viewer. Θεματολογία. Χαρτογραφική απεικόνιση από β.δ. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Δ.Π.Μ.Σ. Γεωπληροφορική Χαρτογραφική απεικόνιση από β.δ. Εργαστηριακή διάλεξη στα πλαίσια του μαθήματος «Χωρικές βάσεις δεδομένων» Περιβάλλοντα χαρτογραφικής απεικόνισης με

Διαβάστε περισσότερα

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Η εφαρμογή "Υδροληψίες Αττικής" είναι ένα πληροφοριακό σύστημα (αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αξιοποίησης για τον Εκπαιδευτικό

Οδηγίες αξιοποίησης για τον Εκπαιδευτικό Ανάδοχοι Φορέας Υλοποίησης Έργο ΛΑΕΡΤΗΣ Λογισμικό Δικτύων Οδηγίες αξιοποίησης για τον Εκπαιδευτικό Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών Ανάδοχος φορέας: CONCEPTUM A.E. 1 Προσομοίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΩΜΑΤΙ ΙΑΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕ ΟΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΩΜΑΤΙ ΙΑΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕ ΟΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΩΜΑΤΙ ΙΑΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕ ΟΝ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ 5 ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Συγγραφείς: Πέτρος Κωνσταντινίδης, Σίλας Μιχαηλίδης, Σκεύος

Διαβάστε περισσότερα

Browsers. Λειτουργικότητα και Παραμετροποίηση

Browsers. Λειτουργικότητα και Παραμετροποίηση Browsers Λειτουργικότητα και Παραμετροποίηση 1 Πίνακας περιεχομένων Γενική περιγραφή... 3 Γενικά... 3 Ποιο αναλυτικά τα μέρη ενός browser... 4 Φίλτρα αναζήτησης... 4 Σενάρια αναζήτησης... 4 Όψεις εμφάνισης

Διαβάστε περισσότερα