HPV : Θα πρέπει να γίνεται έλεγχος ρουτίνας; Νικηφόρος Καπράνος Τµήµα Μοριακής Ιστοπαθολογίας Μαιευτικό και Χειρουργικό κέντρο ΜΗΤΕΡΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "HPV : Θα πρέπει να γίνεται έλεγχος ρουτίνας; Νικηφόρος Καπράνος Τµήµα Μοριακής Ιστοπαθολογίας Μαιευτικό και Χειρουργικό κέντρο ΜΗΤΕΡΑ"

Transcript

1 HPV : Θα πρέπει να γίνεται έλεγχος ρουτίνας; Νικηφόρος Καπράνος Τµήµα Μοριακής Ιστοπαθολογίας Μαιευτικό και Χειρουργικό κέντρο ΜΗΤΕΡΑ

2 ΟΜΗ ΙΩΝ HPV Κυκλικό δίκλωνο DNA µήκους 8Kb Εικοσαεδρικό πρωτεϊνικό καψίδιο 55-nm µε 72 καψοµερίδια Ελλειψη περιβλήµατος Ανθεκτικοί σε υψηλές και χαµηλές θερµοκρασίες

3 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ HPV Περισσότεροι από 100 τύποι µε βάση το γονιδίωµα Αποτέλεσµα διαδοχικώνµικρών µεταλλάξεων σε διάφορες περιοχές του γονιδιώµατος < 50 % οµολογία του γονιδιώµατος µε τους υπάρχοντες τύπους Seattle 1991: Κλωνοποίηση γονιδιώµατος Ε6, L1 και URR < 90 οµολογία µε τους υπάρχοντες τύπους Υπότυποι µε περιοριστικά ένζυµα

4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΟΝΙ ΙΩΝ HPV ΓΟΝΙ ΙΟ (ORF) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ε1 ιατήρηση και πολλαπλασιασµός επισώµατος Ε2 Ε3 Έλεγχος µεταγραφής Άγνωστη Ε4 Ωρίµανση ιών, διάσπαση κυτταροκερατινών Ε5 Αλληλεπίδραση µε GFRs Rs, εξαλλαγή E6 Εξαλλαγή των κυττάρων, αδρανοποίηση p53 Ε7 Εξαλλαγή των κυττάρων, σύνδεση µε RB Ε8 Άγνωστη L1 Μεγάλη πρωτεΐνη του καψιδίου L2 Μικρή πρωτεΐνη του καψιδίου

5 ΒΙΟΛΟΓΙΑ HPV ΛΟΙΜΩΞΗΣ Προσβολή πλακώδους επιθηλίου δέρµατος ή βλεννογόνων Είσοδος ιού από τα κύτταρα της βασικής στοιβάδος Ιντεγκρίνη α6β4 Έκφραση πρώϊµων γονιδίων : ιαβρώσεις µεταβατική ζώνη τραχήλου µήτρας σύνθεση ιϊκού DNA Έκφραση όψιµων γονιδίων : σύνθεση πρωτεϊνών καψιδίου Πολλαπλασιασµός επιθηλιακών κυττάρων

6 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΛΟΚΥΤΤΑΡΩΣΗΣ Εισοδος ιού από τη βασική στοιβάδα Εκφραση Ε1, 1,Ε2 Πολλαπλασιασµός ιού Παραγωγή πρωτεΐνης Ε4 ιάσπαση δικτύου κερατινών Κοιλοκυττάρωση

7 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΛΟΚΥΤΤΑΡΩΣΗΣ Εισοδος ιού από τη βασική στοιβάδα Εκφραση Ε1, 1,Ε2 Πολλαπλασιασµός ιού Παραγωγή πρωτεΐνης Ε4 ιάσπαση δικτύου κερατινών Κοιλοκυττάρωση

8 ΚΟΙΛΟΚΥΤΤΑΡΩΣΗ ΑΠΟ ΧΛΑΜΥ ΙΑ

9 HPV ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΜΗΤΡΑΣ Ανίχνευση HPV σε 90-99% των ακανθοκυτταρικών καρκινωµάτων και προκαρκινικών αλλοιώσεων τραχήλου µήτρας HPV Συµπαράγοντες Κάπνισµα Άγχος Ανοσοκαταστολή Ερπητοϊοί Χλαµύδια Ορµονικές επιδράσεις Εναλλαγή σεξουαλικών συντρόφων Αντισυλληπτικά στόµατος

10 HPV ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

11 HPV ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΓΕΝΕΣΗ ΤΡΑΧΗΛΟΥ

12 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ HPV ΚΛΑΣΣΙΚΕΣ ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ PCR DNA

13 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ HPV PCR screening(42 ΤΥΠΟΙ) PCR τυποποίηση Χαµηλού κινδύνου 6-11 Υψηλού κινδύνου

14 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ HPV IN SITU ΥΒΡΙ ΙΣΜΟΣ Εντοπίζει τον ιό µέσα στο κύτταρο που βρίσκεται Εφαρµόζεται σε βιοψίες, κωνοειδείς εκτοµές και επιχρίσµατα κυττάρων Η µόνη τεχνική που παρέχει µορφολογικές πληροφορίες Μπορεί να διακρίνει την παρουσία ενσωµάτωσης του ιϊκού DNA στο DNA του ανθρώπινου κυττάρου

15 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΙΙΚΟΥ DNA CIN II HPV 16/18 ΕΠΙΣΩΜΑΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Καρκίνωµα τραχήλου µήτρας HPV 16/18 ISH-TSA ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ

16 HPV ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΓΕΝΕΣΗ ΤΡΑΧΗΛΟΥ Νεαρές γυναίκες ετών εµφανίζουν πολύ υψηλά επίπεδα λοίµωξης από HPV (µέχρι 80%) Ο HPV 16 συχνότεροςτύποςτόσοσεφυσιολογικέςγυναίκεςόσοκαι σε γυναίκες µε HG SIL Στο 70% των περιπτώσεων µε HPV HR και >90 HPV LR ηλοίµωξη υποχωρεί εντός 3 ετών Ένα µικρό ποσοστό των λοιµώξεων από HPV HR παραµένει και εξελίσσεται σε HG SIL ή διηθητικό καρκίνωµα τραχήλου Η εξέλιξη από LG SIL σε HG SIL ή διηθητικό καρκίνωµα είναισυνήθως βραδεία

17 ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΡΑΧΗΛΟΥ - ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ Οι αριθµοί αντιστοιχούν σε περιπτώσεις/ άτοµα

18 ΕΙΝΑΙ ΤΟ PAP TEST ΕΠΑΡΚΕΣ ΩΣ ΜΕΘΟ ΟΣ SCREENING? ΟΧΙ American Cancer Society: Ευαισθησία έως 80% στην ανίχνευση HG-SIL Pap test + HPV test: Ευαισθησία >96% στην ανίχνευση HG-SIL Clavel et.al, Brit J Cancer 2001;89:

19 HPV ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΓΕΝΕΣΗ ΤΡΑΧΗΛΟΥ Η µονήρης κυτταρολογική εξέταση δεν είναι ευαίσθητη Αποτελεσµατικότερη πρόληψη επιτυγχάνεται µε συνεχή επανάληψη του κύκλου : Κυτταρολογική Εξέταση / HPV test Θεραπεία προκαρκινικής αλλοίωσης Κολποσκόπιση Βιοψία

20 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ASC-US ΚΑΙ LSIL THE ASC-US LOW GRADE TRIAGE STUDY 3488 περ. µε ASC-US και 1572 περ. µε LSIL Ανίχνευση σηµαντικών αλλοιώσεων τραχήλου µε τηνπλέον οικονοµική διαχείριση και µεγαλύτερη ευαισθησία µε τη βοήθεια του HPV test για ιούς υψηλού κινδύνου (HPV HR) LG SIL υψηλά επίπεδα HPV HR : πρακτικά πάντα κολποσκόπιση και βιοψία ASC-US (Atypical Squamous Cells of Undetermined Significance)

21 ASC-US (Atypical Squamous Cells of Undetermined Significance) THE ASC-US LOW GRADE TRIAGE STUDY 5-17% των γυναικών έχουν CIN2 ή CIN3 ή διηθητικό καρκίνωµα (1%) HPV DNA test (High Risk HPV): 56% Κολποσκόπιση CIN3 HPV DNA 96% Κολποσκόπιση 53,6% Test Pap 54,6% Am J Obstet Gynecol Jun;188(6): (ASCUS-LSIL Triage Study (ALTS) Group

22 ΧΡΗΣΕΙΣ HPV TEST Γυναίκες > 30 ετών Ο έλεγχος του HPV DNA εγκρίνεται από την FDA/ΗΠΑ ως η βασική δοκιµασία µαζικού ελέγχου σε συνδυασµό µε το Pap test (Μάρτιος 2003) HPV test +Pap test: Ευαισθησία σχεδόν 100% Αρνητική προβλεπτική αξία 100% Γυναίκες < 30 ετών Το Pap test βασική δοκιµασία µαζικού ελέγχου Το test HPV DNA δεν συνιστάται ως κύριο εργαλείο µαζικού ελέγχου λόγω του υψηλού ποσοστού HPV και της παροδικότητας της λοίµωξης σε αυτή την κατηγορία πληθυσµού

23 HPV ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΡΑΧΗΛΟΥ

24 ΧΡΗΣΕΙΣ HPV TEST Παρακολούθηση περιπτώσεων µε ASC-US στο PAP test HPV DNA test - HPV DNA test + HR Test Pap 12 µήνες Κολποσκόπιση - Test Pap HPV DNA HR + 6 και 12 µήνες (12 µήνες) ASCUS Κολποσκόπιση

25 ASCUS ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ Το επαναλαµβανόµενο HPV DNA test είναι πιο ευαίσθητο στην ανίχνευση προκαρκινικών αλλοιώσεων CIN2/3 (92,2%) σε σχέση µε το PapTest (88%). Οι περιπτώσεις LSIL ή ASCUS /HPV+ έχουν παρόµοιο κίνδυνο ανάπτυξης CIN2/3 (18%) Εξ αυτών το 12 % θα εµφανισθεί τα επόµενα 2 χρόνια : σταθερή παρακολούθηση Am J Obstet Gynecol Jun;188(6): (ASCUS-LSIL Traige Study (ALTS) Group

26 ΧΡΗΣΕΙΣ HPV TEST Παρακολούθηση περιπτώσεων µε LSIL στο PAP test µετά από αρνητικό κολποσκοπικό έλεγχο Παρακολούθηση ασθενών µετά από θεραπεία για HSIL για πιθανή υπολειµµατική νόσο και εκτίµηση κινδύνου υποτροπής Αξιολόγηση περιπτώσεων µε ασυµφωνία µεταξύ κυτταρολογίας, κολποσκόπισης και βιοψίας

27 Low grade SIL 80% HPV HR Κολποσκόπιση: 50% CIN1, 16% CIN2/3 Κολποσκόπιση αρνητική: 2 Test Pap ανα 6 µήνες HPV test σε 12 µήνες

28 High grade SIL 98,9% HPV HR Κολποσκόπιση- Βιοψία: 75% CIN2/3, 3% ιηθητικό καρκίνωµα Έλεγχος ενδοτραχήλου Νεαρή ηλικία: HGSIL και CIN1: Συντηρητικότερη αγωγή Κύηση: Θεραπεία επιτρεπτή µόνο σε διήθηση

29 Aτυπα αδενικά κύτταρα (AGC) Μέχρι 54 % υποκείµενη ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία πλακώδους επιθηλίου (SIL) 8% Αδενοκαρκίνωµα in situ 9% ιηθητικό πλακώδες ή αδενικό καρκίνωµα Κυτταρολογία: Μικρή ευαισθησία στην ανίχνευση των αδενικών αλλοιώσεων HPV: Αδιευκρίνιστη διαγνωστική σηµασία Πάντα κολποσκόπιση και ενδοτραχηλικός έλεγχος Βιοψία Γυναίκες >35 ετών: Βιοψία ενδοµητρίου

30 ΣΥΜΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΡΚΙΝΟΓΕΝΕΣΗΣ ΑΠΟ HPV ΚΑΠΝΙΣΜΑ Μεγαλύτερος κίνδυνος διηθητικού καρκίνου σε καπνίστριες θετικές για HPV 16/18 σε σχέση µε µη-καπνίστριες Ελάττωση κυττάρων Langerhans στο τραχηλικό επιθήλιο σε καπνίστριες Μεθυλίωση βάσεων του DNA (adducts) και µεταλλάξεις πιο συχνές σε γυναίκες που καπνίζουν Συνεργική δράση χηµικών καρκινογόνων

31 ΣΥΜΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΡΚΙΝΟΓΕΝΕΣΗΣ ΑΠΟ HPV ΕΡΠΗΤΟΙΟΙ O ιός Epstein-Barr ανιχνεύεται τόσο σε λεµφοκύτταρα όσο και σε καρκινικά κύτταρα σε διηθητικό καρκίνωµα τραχήλου Landers et al 1993 Μοριακή ανάλυση CIN3 και διηθητικών καρκινωµάτων έδειξε HPV 16 σε 6 από τις 8 περιπτώσεις µε HSV2 Di Luca et al 1989 Ο HSV επηρεάζει τον πολλαπλασιασµό των κυττάρων που έχουν µεταλλαχθείαπότηδράσητωνhpv 16/18 Pisani S et al: 2004 Ο ιός HHV6 προκαλεί λοίµωξη των επιθηλιακών κυττάρων του τραχήλου και αύξηση της µεταγραφής των γονιδίων Ε6 και Ε7 Chen et al 1994

32 ΣΥΜΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΡΚΙΝΟΓΕΝΕΣΗΣ ΑΠΟ HPV ΧΛΑΜΥ ΙΑ Ενισχύουν τη πιθανότητα ανάπτυξης χρόνιας και παραµένουσας HPV λοίµωξης από στελέχη υψηλού κινδύνου και εποµένως αυξάνουν την πιθανότητα ανάπτυξης τραχηλικού καρκίνου Samoff et al, Am J Epidemiol, 2005 Αύξηση της έκφρασης του ογκογονιδίου c-myc Schlott et al, Gynecol Oncol 2005

33 ΕΜΒΟΛΙΟ HPV Gardasil (Merck) Καλύπτει τα στελέχη 16 και 18 (70% καρκίνου τραχήλου) 3 δόσεις (1-2-6 µήνες) Κάλυψη για 5-10 έτη

34 HPV- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Μελλοντικοί στόχοι για αποτελεσµατικότερο έλεγχο καρκίνου τραχήλου Εµβολιασµός σε νεαρές γυναίκες Αποτελεσµατικότερος µαζικός έλεγχος (Screening) µε κύρια δοκιµασία το HPV test σε γυναίκες >30 ετών και το Pap test σε γυναίκες <30 ετών Παρακολούθηση γυναικών και µε HPV test µετά από κωνοειδή εκτοµή για κίνδυνο υπολειµµατικής νόσου και υποτροπής Έλεγχος συµπαραγόντων - θεραπεία Εξατοµίκευση αντιµετώπισης

16. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΟΛΠΟΤΡΑΧΗΛΙΚΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ

16. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΟΛΠΟΤΡΑΧΗΛΙΚΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ 16. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΟΛΠΟΤΡΑΧΗΛΙΚΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ Οι οδηγίες για την αντιμετώπιση των γυναικών με κυτταρολογικές ή/και ιστολογικές ανωμαλίες είναι αυτές της Αμερικανικής Εταιρίας ς και Παθολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΗPV και ενδοεπιθηλιακές αλλοιώσεις κατωτέρου γεννητικού συστήματος. Ε.Κωστοπούλου Λέκτορας Παθολογικής Ανατομικής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΗPV και ενδοεπιθηλιακές αλλοιώσεις κατωτέρου γεννητικού συστήματος. Ε.Κωστοπούλου Λέκτορας Παθολογικής Ανατομικής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΗPV και ενδοεπιθηλιακές αλλοιώσεις κατωτέρου γεννητικού συστήματος Ε.Κωστοπούλου Λέκτορας Παθολογικής Ανατομικής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας H.M. Παράγοντες κινδύνου καρκινώματος τραχήλου Ηλικία κατά την πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Ανασκόπηση της σύγχρονης πραγματικότητας στη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

HPV Human Papilloma Virus. Ιός των Ανθρωπίνων Θηλωμάτων

HPV Human Papilloma Virus. Ιός των Ανθρωπίνων Θηλωμάτων HPV Human Papilloma Virus Ιός των Ανθρωπίνων Θηλωμάτων Καρκίνος τραχήλου της μήτρας Υψηλή θνησιμότητα Ο δεύτερος σε συχνότητα που αφορά τις γυναίκες παγκόσμια 500.000 γυναίκες εμφανίζουν καρκίνο τραχήλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Στατιστική Ανάλυση Ιατρικών Δεδομένων για τη Μέτρηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΘΑΝΑΣΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΑΖΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΠΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ. Πέτρος Καρκαλούσος

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΘΑΝΑΣΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΑΖΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΠΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ. Πέτρος Καρκαλούσος Γνώσεις και τάσεις των φοιτητριών για τον ιό των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV, Human Papilloma Virus), τους τρόπους μετάδοσης, τις μορφές πρόληψης και τον εμβολιασμό. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΘΑΝΑΣΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΛΥΝΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΗPV ΚΑΙ Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥΣ ΜΕΣΩ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ

ΜΟΛΥΝΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΗPV ΚΑΙ Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥΣ ΜΕΣΩ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Κ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΛΥΝΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΗPV ΚΑΙ Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥΣ ΜΕΣΩ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ (ΙΟΙ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΘΗΛΩΜΑΤΩΝ) Στο κατώτερο Γεννητικό Σύστημα της Γυναίκας ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Συγκριτική διερεύνηση των γνώσεων, στάσεων και αντιλήψεων του γενικού πληθυσμού για το

Διαβάστε περισσότερα

Λοιμώξεις από τους ιούς των ανθρωπίνων θηλωμάτων - Human Papilloma Viruses HPV. Ερπητικές λοιμώξεις HSV I, HSV II, CMV. Μολυσματική τέρμινθος -MCV

Λοιμώξεις από τους ιούς των ανθρωπίνων θηλωμάτων - Human Papilloma Viruses HPV. Ερπητικές λοιμώξεις HSV I, HSV II, CMV. Μολυσματική τέρμινθος -MCV Λοιμώξεις από τους ιούς των ανθρωπίνων θηλωμάτων - Human Papilloma Viruses HPV Ερπητικές λοιμώξεις HSV I, HSV II, CMV Μολυσματική τέρμινθος -MCV Ανήκουν στην οικογένεια των Papillomaviridae Είναι επιθηλιοτρόποι

Διαβάστε περισσότερα

2006 διαθεσιμότητα HPV εμβολίων 1

2006 διαθεσιμότητα HPV εμβολίων 1 HPV και καρκίνος του τραχήλου της μήτρας Η φυσική ιστορία της λοίμωξης βάσει επιδημιολογικών και κλινικών δεδομένων Δρ. Ε. ΠΑΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ- ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗ ΜΟΡΙΑΚΗ ΙΟΛΟΓΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΟΕΠΧ «Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Π. Σταµατόπουλος. Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας Α Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ.

Π. Σταµατόπουλος. Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας Α Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ. Π. Σταµατόπουλος Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας Α Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ. Περιγραφή του ιού Επιδηµιολογία Οδός προσβολής Επιπτώσεις από την µόλυνση Εξελικτική πορεία µόλυνσης Πρόληψη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη καρκίνου µαστού και καρκίνου τραχήλου µήτρας: ιερεύνηση αναγκών στο γυναικείο πληθυσµό ευθύνης του Περιφερειακού Ιατρείου Γαλάτιστας

Πρόληψη καρκίνου µαστού και καρκίνου τραχήλου µήτρας: ιερεύνηση αναγκών στο γυναικείο πληθυσµό ευθύνης του Περιφερειακού Ιατρείου Γαλάτιστας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Πρόληψη καρκίνου µαστού και καρκίνου τραχήλου µήτρας: ιερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

Kωνοειδής εκτομή στην αντιμετώπιση τραχηλικών ενδοεπιθηλιακών νεοπλασιών. Ποιοτικός έλεγχος ενός τεταρτοβάθμιου κέντρου αναφοράς

Kωνοειδής εκτομή στην αντιμετώπιση τραχηλικών ενδοεπιθηλιακών νεοπλασιών. Ποιοτικός έλεγχος ενός τεταρτοβάθμιου κέντρου αναφοράς ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ & MΑΙΕΥΤΙΚΗΣ TΟΜ. 11, TΕΥΧ. 4, ΣΕΛ. 155-172, 2012 Κλινική Μελέτη Kωνοειδής εκτομή στην αντιμετώπιση τραχηλικών ενδοεπιθηλιακών νεοπλασιών. Ποιοτικός έλεγχος ενός τεταρτοβάθμιου

Διαβάστε περισσότερα

Κυτταρολογικές εξετάσεις στη Γυναικολογία. Ελένη Κανέλλη-Κουτσελίνη Αναπλ. Καθ. Κυτταρολογίας- Παθολογικής Ανατομικής

Κυτταρολογικές εξετάσεις στη Γυναικολογία. Ελένη Κανέλλη-Κουτσελίνη Αναπλ. Καθ. Κυτταρολογίας- Παθολογικής Ανατομικής Κυτταρολογικές εξετάσεις στη Γυναικολογία Ελένη Κανέλλη-Κουτσελίνη Αναπλ. Καθ. Κυτταρολογίας- Παθολογικής Ανατομικής Η Κυτταρολογία είναι η επιστήμη η οποία περιλαμβάνει τις γνώσεις που σχετίζονται με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ESMO Ο οδηγός αυτός για τους ασθενείς έχει συνταχθεί από τον οργανισμό Anticancer Fund

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΗΜΗΤΡΗΣ ΤΡΙΧΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΗΜΗΤΡΗΣ ΤΡΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΗΜΗΤΡΗΣ ΤΡΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ Π.Γ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ "ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ" ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

HPV ένας ύπουλος ιός Πραγματικός κίνδυνος για την εγκυμονούσα;

HPV ένας ύπουλος ιός Πραγματικός κίνδυνος για την εγκυμονούσα; HPV ένας ύπουλος ιός Πραγματικός κίνδυνος για την εγκυμονούσα; Πέτρος Καρακίτσος Καθηγητής, Διευθυντής Εργαστήριο Διαγνωστικής Κυτταρολογίας Ιατρικής Σχολής Παμεπιστημίου Αθηνών Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαίνια Τα επίσημα εγκαίνια των νέων της εγκαταστάσεων πραγματοποίησε η Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική ΓΑΙΑ του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών

Εγκαίνια Τα επίσημα εγκαίνια των νέων της εγκαταστάσεων πραγματοποίησε η Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική ΓΑΙΑ του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών [αφιέρωμα] Εγκαίνια ΓΑΙΑ Άρθρα: Η Μαιευτική σήμερα Εξωσωματική Γονιμοποίηση: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε Προεκλαμψία στην εγκυμοσύνη HPV: Ο ιός και η φυσική ιστορία της λοίμωξης Εγκαίνια Τα επίσημα εγκαίνια

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των ιών των θηλωµάτων του ανθρώπου (HPV) σε νοσήµατα του στόµατος*

Ο ρόλος των ιών των θηλωµάτων του ανθρώπου (HPV) σε νοσήµατα του στόµατος* Ελλ. Π. Στοµ. Γναθοπροσωπ. Χειρ. 14 (1999) 131-139 Ελλ. Π. Στοµ. Γναθοπροσωπ. Χειρ. 14 (1999) 131 Ο ρόλος των ιών των θηλωµάτων του ανθρώπου (HPV) σε νοσήµατα του στόµατος* ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η αλµατώδης πρόοδος

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο ΚΕΕΛΠΝΟ

Ενημερωτικό Δελτίο ΚΕΕΛΠΝΟ Ενημερωτικό Δελτίο ΚΕΕΛΠΝΟ Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων Αγράφων 3-5, Μαρούσι, 15123, 210 5212000, info@keelpno.gr, http://www.keelpno.gr Ιανουάριος 2012 Αρ. 11/ Έτος 1ο ISSN 1792-9016 ÊÅÍÔÑÏ ÅËÅÃ

Διαβάστε περισσότερα

HPV. Τι είναι τα κονδυλώματα?

HPV. Τι είναι τα κονδυλώματα? HPV O HPV (Human papilloma virus) ιός των ανθρώπινων θηλωμάτων είναι ιός που βασίζεται στο DNA και μολύνει το δέρμα και τις βλεννογόνες μεμβράνες ανθρώπων και ορισμένων ζώων. Μέχρι στιγμής έχουν αναγνωριστεί

Διαβάστε περισσότερα

Η Πρόληψη Συχνών Λοιμωδών Νοσημάτων Στην Κοινότητα

Η Πρόληψη Συχνών Λοιμωδών Νοσημάτων Στην Κοινότητα Η Πρόληψη Συχνών Λοιμωδών Νοσημάτων Στην Κοινότητα Σελ.1 & 4 ή 5 & 6 Την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2014 πραγματοποιήθηκε ιατροκοινωνική ενημερωτική εκδήλωση, στο Πνευματικό Κέντρο του Ι.Ν. Άγιου Νικόλαου Σαραβαλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΡΟΚΑΡΚΙΝΙΚΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΟΙ ΠΡΟΚΑΡΚΙΝΙΚΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΙ ΠΡΟΚΑΡΚΙΝΙΚΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Dr. Γιώργος ΜΙΧΑΗΛ BSCCP/RCOG DT Diploma in Colposcopy Ο Ο τραχηλικός καρκίνος αποτελεί μια πολύ σπάνια συνέπεια μιας ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

HIV & Ca τραχήλου μήτρας. Άτομα μολυσμένα με HIV έχουν αυξημένη ροπή για την ανάπτυξη καρκίνου.

HIV & Ca τραχήλου μήτρας. Άτομα μολυσμένα με HIV έχουν αυξημένη ροπή για την ανάπτυξη καρκίνου. HIV & Ca τραχήλου μήτρας Άτομα μολυσμένα με HIV έχουν αυξημένη ροπή για την ανάπτυξη καρκίνου. ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ Πολλαπλοί παράγοντες μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη της κακοήθειας σε ασθενείς με AIDS. Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ ΟΜΙΛΙΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ στις 4-12-20072007 Σεξουαλική υγεία & γυναίκα -Γνωριμία με το σώμα -Περι εμμηνορρυσίας -Αντισύλληψη -Σεξουαλικώς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΚΕΤΟ. Χεριών ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ. και προστασία από τον. H Υγιεινή των. ως μέσο θετικής εξέλιξης. Χρήσιμες συμβουλές για μετά τον

ΤΟΚΕΤΟ. Χεριών ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ. και προστασία από τον. H Υγιεινή των. ως μέσο θετικής εξέλιξης. Χρήσιμες συμβουλές για μετά τον ΚΑΛΟΚ ΑΙΡΙ 2014 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΟΜΙΛΟΥ ΙΑΣΩ 22 και προστασία από τον ΑΓΧΩΔΕΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ στα παιδιά Χρήσιμες συμβουλές για μετά τον ΤΟΚΕΤΟ H Υγιεινή των Χεριών ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ως μέσο θετικής εξέλιξης 8 Σημεία

Διαβάστε περισσότερα

Η πραγματική αιτία του καρκίνου του ενδομητρίου είναι άγνωστη.

Η πραγματική αιτία του καρκίνου του ενδομητρίου είναι άγνωστη. KΑΡΚΙΝΟΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ Η ΤΟΥ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ Όγκοι - Γυναικολογικός Καρκίνος Με τον όρο καρκίνο περιγράφονται ομάδες νοσημάτων που η αιτία τους βρίσκεται σε κυτταρικό επίπεδο. Ο όρος αναφέρεται σε υπερβολική

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία με τίτλο:

Διπλωματική Εργασία με τίτλο: Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Διπλωματική Εργασία με τίτλο: Χαρτογράφηση των Χωρικών Μεταβολών των Εντάσεων της Οπισθοσκεδασμένης Ακτινοβολίας ως Νέο Διαγνωστικό

Διαβάστε περισσότερα