HLA SSP Kits. Έτοιμο για χρήση σετ αντιδραστηρίων Εκκινητών Ειδικής Αλληλουχίας (SSP) για την HLA τυποποίηση βασισμένη στο DNA [IVD]

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "HLA SSP Kits. Έτοιμο για χρήση σετ αντιδραστηρίων Εκκινητών Ειδικής Αλληλουχίας (SSP) για την HLA τυποποίηση βασισμένη στο DNA [IVD]"

Transcript

1 [GR] HLA SSP Kits Έτοιμο για χρήση σετ αντιδραστηρίων Εκκινητών Ειδικής Αλληλουχίας (SSP) για την HLA τυποποίηση βασισμένη στο DNA [IVD] Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση HLA-A SSP [REF] HLA-B SSP [REF] HLA-C SSP [REF] DRB SSP [REF] DQB SSP [REF] ABDR SSPtray [REF] ABC SSPtray [REF]

2 - 2 - HLA SSP Besondere Hinweise für den Anwender / Special remarks for the user / Remarques importantes pour l utilisateur / Precauzioni particolari per l utilizzo/ Ειδικές σημειώσεις για το χρήστη: SSP ΣΕΤ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ ΜΕ ΤΑQ-ΠΟΛΥΜΕΡΑΣΗ: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΑΔΕΙΑ Η τιμή αγοράς του προϊόντος αυτού, περιλαμβάνει περιορισμένα, μη-μεταφερόμενα δικαιώματα σύμφωνα με τις U.S πατέντες 4,683,202, 4,683,195 και 4,965,188 και τις ξένες ισοδύναμες τους, που ανήκουν στην Roche Molecular Systems, Inc. και F. Hoffmann-La Roche Ltd. ( Roche ), για την χρήση μέρους του προϊόντος αυτού για την διεξαγωγή της Αλυσιδωτής Αντίδρασης Πολυμεράσης ( PCR ). Η διαδικασία που περιγράφεται στις κατονομασμένες πατέντες αφορά τις εφαρμογές της HLA τυποποίησης του αγοραστή αποκλειστικά για την μεταμόσχευση οργάνων ή ιστών ή μυελού των οστών, και σαφώς εξαιρεί την ανάλυση για ιατροδικαστικούς σκοπούς ή τον προσδιορισμό καταγωγής. Επίσης με το παρόν έχει χορηγηθεί το δικαίωμα χρήσης αυτού του προϊόντος για να διεξάγει και να προσφέρει εμπορικές υπηρεσίες για την τυποποίηση HLA για μεταμόσχευση οργάνων ή ιστών με την χρήση PCR, συμπεριλαμβανομένης της αναφοράς των αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων του αγοραστή για αμοιβή ή άλλη εμπορική εφαρμογή. Περισσότερες πληροφορίες για αγορά αδειών για την εφαρμογή της PCR μπορούν να ληφθούν με επαφή, στις Ηνωμένες Πολιτείες με τον Διευθυντή Παροχής αδειών της Roche Molecular Systems, Inc Atlantic Avenue, Alameda, California 94501, και εκτός Ηνωμένων Πολιτειών με τον Διευθυντή Παροχής αδειών της PCR, F. Hoffmann-La Roche td, Grenzacherstr. 124, CH-4070 Basel, Switzerland. SSP ΣΕΤ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΤΑQ-ΠΟΛΥΜΕΡΑΣΗ- ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΑΣ Το προϊόν αυτό είναι βελτιστοποιημένο για την χρήση στην Αλυσιδωτή Αντίδραση Πολυμεράσης ( PCR ). Η διαδικασία καλύπτεται από τις πατέντες της Roche Molecular Systems, Inc. and F. Hoffmann-La Roche Ltd ("Roche"). Δεν παρέχεται άμεσα ούτε υπονοείται ότι παρέχεται άδεια στον αγοραστή με την αγορά αυτού του προϊόντος για την διαδικασία PCR σύμφωνα με αυτές τις πατέντες. Περισσότερες πληροφορίες ή άδειες αγοράς για την εφαρμογή της PCR μπορούν να ληφθούν με επαφή, στις Ηνωμένες Πολιτείες με τον Διευθυντή Παροχής αδειών της Roche Molecular Systems, Inc Atlantic Avenue, Alameda, California 94501, και εκτός Ηνωμένων Πολιτειών με τον Διευθυντή Παροχής αδειών της PCR, F. Hoffmann-La Roche td, Grenzacherstr. 124, CH-4070 Basel, Switzerland. BLOCK Μπλοκ PCR NC Αρνητικός μάρτυρας CK PCR κοκτέϊλ

3 - 3 - HLA SSP ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή Συνιστώμενη χρήση Περίληψη και Επεξήγηση Αρχή της δοκιμής Αντιδραστήρια Περιεχόμενο του HLA SSP Kit Προειδοποιήσειςκαι Προφυλάξεις Αποθήκευση και Διάρκεια Ζωής Ενδείξεις Αποσταθεροποίησης ή φθοράς Απαιτούμενα Όργανα Προγραμματισμός του Θερμοκυκλοποιητή Ηλεκτροφόρηση Γέλης Συλλογή και προετοιμασία δείγματος Απομόνωση του DNA Συλλογή και Προετοιμασία του Δείγματος Διαδικασία Παρεχόμενα Υλικά Επιπρόσθετα Απαιτούμενα Υλικά PCR Ηλεκτροφόρηση Γέλης Αποτελέσματα Αξιολόγηση Περιορισμοί της Διαδικασίας Έλεγχος Ποιότητας Ειδικά Χαρακτηριστικά Απόδοσης Εντοπισμός και Διόρθωση Σφαλμάτων Βιβλιογραφικές Αναφορές... 12

4 -4- HLA SSP 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Συνιστώμενη Χρήση Τα Ειδικοί Ανιχνευτές Αλληλουχίας HLA (SSP) σετ προορίζονται για τον προσδιορισμό των HLA αλληλίων Τάξης I ή Τάξης II. 1.2 Περίληψη και Επεξήγηση Το σύστημα HLA είναι ένα πολύπλοκο, κατά τον επικρατούντα τρόπο κληρονομούμενο σύστημα αντιγόνων, τα οποία παίζουν σημαντικό ρόλο στο ανοσιακό σύστημα καθιστώντας το ικανό να ξεχωρίζει το «ίδιο» από το «ξένο». Στη μεταμόσχευση οργάνων, η συμβατότητα HLA μεταξύ του δότη και του λήπτη είναι ένας από τους κύριους καθοριστικούς παράγοντες της έκβασης της μεταμόσχευσης. Για αυτό το λόγο, ο προσδιορισμός των ξεχωριστών συνδυασμών των HLA αντιγόνων, χρησιμοποιείται σαν βάση για την επιλογή των δοτών και των ληπτών. Με την ανάπτυξη των δοκιμών που βασίζονται στις μεθόδους DNA, έχουν ανοίξει νέοι ορίζοντες στην μοντέρνα διαγνωστική. Τα HLA αντιγόνα διαφέρουν το ένα από το άλλο στις πολυπεπτιδικές τους αλυσίδες μόνο σε μεμονωμένα αμινοξέα. Η αναγνώριση αυτών των ταυτόσημων σε μεγάλο βαθμό δομών είναι σχεδόν αδύνατη ορολογικά. για αυτό το λόγο, η ευκρίνεια της μεθόδου είναι περιορισμένη. Εφόσον οι DNA αλληλουχίες των πιο σημαντικών HLA αλληλίων είναι πλέον γνωστές, παραλλαγές στις αλληλουχίες μπορούν να αναγνωριστούν στο επίπεδο του DNA με την βοήθεια των συνθετικών ολιγονουκλεοτιδίων. Χρησιμοποιώντας την ενίσχυση του γενομικού DNA ( PCR, Polymerase Chain Reaction, Αλυσιδωτή Αντίδραση Πολυμεράσης) μαζί με ζεύγη ειδικών εκκινητών (SSP, Sequence Specific Primers Ειδικών για την αλληλουχία Εκκινητών), είναι δυνατό να ταυτοποιηθεί ένας μεγάλος αριθμός των HLA αλληλίων με τις μοριακές μεθόδους δοκιμής. 1.3 Αρχή της Δοκιμής Τα HLA SSP Kits είναι συστήματα δοκιμής για την τυποποίηση των χαρακτηριστικών του HLA με την χρήση της τεχνικής PCR. Για την τυποποίηση, η SSP μέθοδος χρησιμοποιεί εκκινητές ειδικούς για τα αλλήλια στην αντίδραση ενίσχυσης. Η μέθοδος βασίζεται στην αρχή ότι μόνο εκκινητές των οποίων οι αλληλουχίες είναι απόλυτα συμπληρωματικές με αυτές της αλληλουχίας του στόχου του δείγματος DNA θα συνδεθούν με αυτό το DNA και θα παράγουν ένα ενισχυμένο προϊόν στην αντίδραση PCR. Από την άλλη πλευρά οι μη συμπληρωματικοί εκκινητές, δεν θα συνδεθούν με το DNA και δεν θα γίνει ενίσχυση. Το ενισχυμένο DNA προσδιορίζεται με την χρήση ηλεκτροφόρησης γέλης αγαρόζης. Η επιτυχημένη ενίσχυση θα παράγει ένα θραύσμα DNA συγκεκριμένου μήκους, το οποίο εμφανίζεται σαν ζώνη (band) στην γέλη. Αν δεν συμβεί ενίσχυση, τότε αυτή η ζώνη δεν υπάρχει. Η σύνθεση των εκκινητών επιτρέπει την θετική αναγνώριση των χαρακτηριστικών του HLA. Το πεδίο εφαρμογής για αυτό το σύστημα ανίχνευσης είναι ο προσδιορισμός των ξεχωριστών HLA αλληλίων στους δότες οργάνων και στους λήπτες και στους ασθενείς που λαμβάνουν μεταγγίσεις αίματος ή υποβάλλονται σε θεραπεία με υποκατάστατα αίματος. 2. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 2.1 Περιεχόμενα των HLA SSP Kits Τα περιεχόμενα των HLA SSP Kits είναι επαρκή για 12 ή 24 δοκιμές. 12 ή 24 μπλοκ-pcr BLOCK αντίστοιχα, καθένα αποτελείται από PCR σωληνάρια σε μπλοκ που περιέχουν ένα μίγμα ανιχνευτή/νουκλεοτιδίου σε ξηρή μορφή. Για βοήθεια στην αναγνώριση, έχει τοποθετηθεί στην θέση 1 (=Η1) ένα μαύρο σημάδι. Κοκτέϊλ PCR CK (έτοιμο για χρήση) Το κοκτέϊλ περιέχει ρυθμιστικό διάλυμα- PCR (τελική συγκέντρωση: 1.5 mm MgCl 2, 50 mm KCl, 10 mm Tris-HCl, 0.001% ζελατίνη), γλυκερόλη και ερυθρό της κρεσόλης. καλύμματα των λωρίδων (strips) PCR ή PCR αεροστεγή καλύμματα. Φύλλα εργασίας, χάρτης σχήματος αντιδράσεων, φύλλο της θέσης των εκκινητών Ο αρνητικός μάρτυρας NC είναι συσκευασμένος χωριστά όπως και επιπρόσθετα σωληνάρια PCR (άχρωμα),αν δεν περιλαμβάνονται στο μπλοκ PCR BLOCK.

5 -5- HLA SSP 2.2 Προειδοποιήσεις και Προφυλάξεις Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση IVD Προσοχή: Η δοκιμή θα πρέπει να διεξάγετε από καλά εκπαιδευμένους και εξουσιοδοτημένους τεχνολόγους εργαστηρίων. Προσοχή : Θα πρέπει να γίνεται χειρισμός όλων των αντιδραστηρίων σύμφωνα με τους κανόνες της ορθής εργαστηριακής πρακτικής. Επιπρόσθετα χειριστείτε όλα τα δείγματα ασθενών σαν δυνητικά μολυσματικά. Μην πιπεττάρετε με το στόμα.. Προσοχή: Μην χρησιμοποιείτε αντιδραστήρια μετά την ημερομηνία λήξης που φαίνεται στην ετικέτα. Προσοχή: Μην χρησιμοποιείτε αντιδραστήρια με οποιαδήποτε ένδειξη θολερότητας ή μικροβιακής επιμόλυνσης. Προσοχή: Πιπεττες που χρησιμοποιήθηκαν στους Μετά-PCR χειρισμούς δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται στους Προ-PCR χειρισμούς. Προσοχή: Προειδοποίηση Βιοκινδύνου: Το βρωμίδιο του αιθιδίου που χρησιμοποιείται για τη βαφή του DNA είναι δυνητικά καρκινογόνο. Φοράτε πάντα προστατευτικά γάντια όταν χειρίζεστε τα βαμμένα τζελ. Διαχείριση απορριμάτων με καύση. Προσοχή: Προειδοποίηση Βιοκινδύνου:Όλα τα προϊόντα αίματος θα πρέπει να τα μεταχειρίζονται σαν δυνητικά μολυσματικά. Προσοχή: Όλα τα PCR μπλοκ θα πρέπει να μεταχειρίζονται σαν δυνητικά μολυσματικά και πρέπει να καταστρέφονται σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές οδηγίες. Προσοχή: Φοράτε προστατευτικά των ματιών από την UV- ακτινοβολία, και μην κοιτάτε την πηγή της UVακτινοβολίας απευθείας όταν βλέπετε ή φωτογραφίζετε τα τζέλ. Για λεπτομερή ενημέρωση βλέπε τα Φύλλα Δεδομένων Ασφάλειας Υλικών. 2.3 Αποθήκευση και Διάρκεια Ζωής Τα αντιδραστήρια SSP πρέπει να αποθηκεύονται στους C. Η ημερομηνία λήξης είναι τυπωμένη στην συσκευασία των συστατικών του κιτ. Τα μπλοκ PCR είναι κλεισμένα αεροστεγώς σε θήκες. 2.4 Ενδείξεις Αποσταθεροποίησης και Φθοράς Όταν οι θήκες ανοιχτούν, τα εναπομείναντα μη χρησιμοποιημένα μπλοκ PCR θα πρέπει να φυλάγονται στις αυθεντικές τους θήκες, και να σφραγίζονται πάλι με κολλητική ταινία, για να προστατευθούν από την υγρασία. Τα ανοιγμένα μπλοκ PCR θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μέσα σε 4 εβδομάδες. 3. Απαιτήσεις Οργάνων 3.1 Προγραμματισμός του Θερμοκυκλοποιητή HLA SSP πρόγραμμα: Αρχική Αποδιάταξη: 94 C 2 λεπτά. Αποδιάταξη : 94 C 10 δευτερόλεπτα. Πρόσδεση και Επέκταση: 65 C 60 δευτερόλεπτα. 10 κύκλοι Αποδιάταξη: 94 C 10 δευτερόλεπτα. Πρόσδεση: 61 C 50 δευτερόλεπτα. Επέκταση: 72 C 30 δευτερόλεπτα. 20 κύκλοι Το πρόγραμμα PCR που φαίνεται παρακάτω είναι προσαρμοσμένο στους θερμοκυκλοποιητές της Perkin- Elmer. Ο ρυθμός θέρμανσης/ψύξης του PE 9700 είναι 1 C/δευτερόλεπτο κατά μέσο όρο για το δείγμα και η

6 -6- HLA SSP ακρίβεια της θερμοκρασίας είναι ± 0.25 C για το εύρος C. Άλλοι θερμοκυκλοποιητές εκτός του προτεινόμενου πρέπει να είναι πιστοποιημένοι από τον χρήστη. Οι θερμοκυκλοποιητές που δεν έχουν εφαρμόσιμη πλάκα πίεσης χρειάζονται ένα adaptor mat για εγγυημένη βέλτιστη μεταφορά της θερμότητας από το θερμαντικό κάλυμμα στα σωληνάρια PCR. 3.2 Ηλεκτοφόρηση Γέλης Αναφέρεται στην ηλεκτροφόρηση της Διαδικασίας του τμήματος Συλλογή Δειγμάτων και Κατεργασία 4.1 Απομόνωση DNA Το γενωμικό DNA μπορεί να ανακτηθεί από όλα τα εμπύρηνα κύτταρα. Η απλούστερη μέθοδος είναι να απομονωθεί DNA από εναιωρήματα κυττάρων (αίμα, αδρή στοιβάδα αίματος ή κύτταρα καλλιέργειας). Υπάρχει τεράστια ποικιλία διαφόρων πρωτοκόλλων για την απόμόνωση DNA από κύτταρα. Για την δοκιμή PCR SSP, θα πρέπει να υιοθετηθούν μόνο εκείνες οι μέθοδοι που παρέχουν DNA επαρκούς ποιότητας και ποσότητας για την PCR, π.χ. Μέθοδος εξαλάττωσης (Aναφ.2) Ανάμεσα στους προμηθευτές εμπορικών σετ για την απομόνωση DNA, στα κατάλληλα προϊόντα περιλαμβάνονται το Puregene από την Gentra Systems και το «Super Quick Gene» από την «Analytical Genetic Testing Center. 4.2 Συλλογή Δείγματος και Προετοιμασία Δείγμα Η τυποποίηση εκτελείται χρησιμοποιώντας περιφερικό αίμα με αντιπηκτικό (π.χ. Κιτρικό νάτριο, EDTA). Για πληροφορίες φύλαξης και σταθερότητας του δείγματος αίματος, παρακαλείστε να έχετε σαν αναφορά τις τεχνικές πληροφορίες που παρέχονται από τον κατασκευαστή του σετ απομόνωσης και θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο από τον χρήστη Επιμόλυνση Η επιμόλυνση του DNA από αναστολείς της PCR όπως η αιμογλοβίνη, ηπαρίνη, η αιθανόλη, κλπ. μπορεί να προκαλέσουν σοβαρή επίδραση στην αντίδραση PCR. Για το λόγο αυτό δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ηπαρινισμένο αίμα σαν αρχικό υλικό για την απομόνωση DNA. Αντ αυτού χρησιμοποιήστε αίμα με κιτρικά ή EDTA. Αν ο ασθενής κάνει θεραπεία με ηπαρίνη, χρησιμοποιήστε εναλλακτική πηγή DNA Αιμολυμένο Δείγμα Αποφύγετε την χρήση λιπαιμικών ή αιμολυμένων δειγμάτων. Η χρήση δειγμάτων που έχουν συλλεχθεί χωρίς αντιπηκτικό ή έχουν ψυχθεί/αποψυχθεί πολλές φορές δεν συνίσταται εφόσον αυτές οι συνθήκες δεν παρέχουν επαρκή ποσότητα και ποιότητα DNA για την δοκιμή Πόσότητα DNA Θα πρέπει να επαναδιασπείρετε σε αποστειρωμένο απεσταγμένο νερό το δείγμα DNA που θα χρησιμοποιηθεί μέχρι την συγκέντρωση περίπου των 100 ± 50 ng/µl. Δεν θα πρέπει να επαναδιασπείρετε το DNA σε διαλύματα που περιέχουν χηλικούς παράγοντες, όπως το EDTA, με συγκέντρωση πάνω από 0.5 mm Ποιότητα DNA Ο προσδιορισμός της συγκέντρωσης του DNA εκτελείται με μέτρηση της οπτικής πυκνότητας (OD) στα 260 nm (A 260 ). Η τιμή A 260 = 1 (= OD 1.0) αντιστοιχεί περίπου στα 50 μg/ml του δίκλωνου DNA. Για να προσδιοριστεί ο βαθμός επιμόλυνσης του DNA με πρωτεϊνη, γίνεται μια επιπλέον μέτρηση στα 280nm και υπολογίζεται ο λόγος A 260 /A 280. Το καθαρό DNA δίνει λόγο A 260 /A ή ψηλότερο. Τιμές του A 260 /A 280 μικρότερες του 1.8 δείχνουν επιμόλυνση του DNA με πρωτεϊνη. Για λόγο A 260 /A , το ποσοστό πρωτεϊνης στο DNA είναι περίπου 50%. Για καλά PCR-SSP αποτελέσματα, απαιτείται ο λόγος του A 260 /A 280 να είναι 1.6. Η καθαρότητα και η συγκέντρωση του DNA είναι αποφασιστικής σημασίας για τη βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων της δοκιμής. Τα δείγματα DNA θα πρέπει να χρησιμοποιούνται αμέσως μετά την απομόνωση ή να φυλάσσονται στους 20 ο C ή σε χαμηλότερη θερμοκρασία για μεγάλες χρονικές περιόδους (πάνω από 1 χρόνο) για να μην υπάρχουν δυσμενείς επιδράσεις στα αποτελέσματα. Για πληροφορίες σχετικές με τη φύλαξη και σταθερότητα του απομονωμένου DNA, παρακαλείστε να αναφερθείτε στις τεχνικές πληροφορίες που παρέχονται από τον κατασκευαστή του κιτ απομόνωσης DNA. 5. Διαδικασία

7 -7- HLA SSP 5.1 Παρεχόμενα Υλικά Βλέπε 2.1 περιεχόμενα του σετ HLA SSP 5.2 Επιπρόσθετα Απαιτούμενα Υλικά Υλικό Δείγματος (DNA) - Φασματοφωτόμετρο UV PCR - Taq DNA Πολυμεράση (5 U/µl, π.χ. Perkin Elmer) - Θερμοκυκλοποιητής με θερμαινόμενο κάλυμμα (π.χ. PE 9600, PE 9700 Perkin Elmer) - Ρυθμιζόμενες πιπέττες - Πολυπιπέττες Eppendorf με combitips (10 µl) - Ρύγχη πιπέττας με φίλτρο - Απεσταγμένο νερό (dh 2 O) Ηλεκτροφόρηση Γέλης - Αγαρόζη ( για μοριακή βιολογία) - Δοχείο για γέλη ( κατάλληλο για γέλη με τουλάχιστον 25 θήκες) - Ρυθμιστικό TBE 5x Tris(υδροξυλο μέθυλο)-αμινομεθάνιο (βάση) Βορικό οξύ (H 3 BO 3 ) Δινάτριο EDTA - Διάλυμα Βρωμιούχου Αιθίδιου (10 mg/ml) - DNA κλίμακα (δείκτης bp) - Μαγνητικός Αναδευτήρας με θερμαινόμενη πλάκα ή φούρνος μικροκυμάτων - Ρυθμιζόμενες πιπέττες - Φωτογραφική μηχανή με UV φίλτρο τύπου UV φωτιστικό στοιχείο (περίπου nm) - Παροχή Ηλεκτρικού ρεύματος - Απεσταγμένο νερό (dh 2 O) 5.3 PCR ( AΛΥΣΙΔΩΤΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΠΟΛΥΜΕΡΑΣΗΣ) Προληπτικά μέτρα Η PCR είναι μια εξαιρετικά ευαίσθητη μέθοδος η οποία μπορεί αποτελεσματικά να πολλαπλασιάσει και την παραμικρή ποσότητα DNA. Επακόλουθο αυτού είναι ότι ακόμα και ίχνη DNA που επιμολύνει ένα δείγμα μπορεί να πολλαπλασιαστεί με την αντίδραση PCR και να διαστρεβλώσει τα αποτελέσματα. Μία ιδιαίτερη πηγή επιμόλυνσης είναι ενισχυμένο DNA το οποίο έρχεται σε επαφή με δείγματα τα οποία είναι για να πολλαπλασιαστούν. Για να αποφευχθεί η επιμόλυνση με ενισχυμένο υλικό, συνιστάται ο χώρος εργασίας να είναι αυστηρά χωρισμένος όπως παρακάτω: 1. Χώρος Προ-PCR : Όλη η εργασία που διεξάγεται πριν την PCR (Απομόνωση DNA και φύλαξη, προετοιμασία για την PCR, παραγωγή και φύλαξη των αντιδραστηρίων και των διαλυμάτων για την απομόνωση του DNA και την PCR ). 2. Χώρος Μετά PCR: Θερμοκυκλοποιητής, ηλεκτροφόρηση γέλης, αξιολόγηση, φύλαξη του πολλαπλασιασμένου DNA. Εξοπλισμός και Αναλώσιμα από τον χώρο Μετά-PCR δεν πρέπει να μεταφέρονται στον χώρο προ- PCR. 3. Όταν δουλεύετε στον Προ-PCR χώρο, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται πιπέττες με προστασία αερολυμάτων ( ρύγχη με φίλτρα). Συνιστάται να περιλαμβάνεται αρνητικός μάρτυρας κατά την διαδικασία της δοκιμής σαν ένας δείκτης επιμόλυνσης με ξένο DNA Διεξαγωγή της SSP δοκιμής για την τυποποίηση του HLA (1) Για την τυποποίηση HLA ενός δείγματος DNA εκτελούνται αντιδράσεις PCR με ένα όγκο αντίδρασης 10μΙ σε κάθε σωληνάριο PCR. To μαύρο σημάδι είναι μια βοήθεια για τον σωστό προσανατολισμό του μπλοκ PCR BLOCK. (θέση Η1). (2) Σε ένα σωληνάριο Eppendorf, προετοιμάζετε ένα κύριο μείγμα για κάθε δοκιμή τυποποίησης που περιέχει τα παρακάτω συστατικά: Κοκτέϊλ PCR CK Taq DNA Πολυμεράση (5 U/µl) Απ. H 2 O

8 -8- HLA SSP (βλέπε τον παρακάτω πίνακα για τις διαφορετικές διαμορφώσεις) Ανακατέψτε καλά και πιπεττάρετε 10 μι αυτού του μίγματος στον αρνητικό μάρτυρα NC. Μετά από αυτό προσθέστε το DNA (περίπου 100 ± 50 ng/µl) και ανακινήστε καλά. Για τις διαφορετικές διαμορφώσεις του κυρίου μείγματος βλέπε τον παρακάτω πίνακα: Κύριο μείγμα για διαμόρφωση με Αριθμός των αντιδράσεων PCR Κοκτέϊλ PCR CK 44 µl 100 µl 120 µl 228 µl 440 µl Taq DΝΑ Πολυμεράση 0.7 µl 1.5 µl 1.8 µl 3.5 µl 7 µl dh 2 O 55 µl 125 µl 150 µl 288 µl 550 µl DNA (περίπου 100 ± 50 ng/µl) 11 µl 25 µl 30 µl 57 µl 110 µl (3) Από αυτό το Κύριο μείγμα, πιπεττάρετε 10 μι σε κάθε ένα από τα αποξηραμένα μίγματα των εκκινητών.. Αυτό γίνεται καλύτερα με μία πολυπιπέττα. Θα πρέπει να δοθεί προσοχή να μην έρθουν σε επαφή τα ρύγχη της πιπέττας με τον εκκινητή ώστε να αποφευχθεί μεταφορά του σε άλλη θέση. Για αυτό το λόγο, πιπεττάρετε το Κύριο μείγμα στα τοιχώματα των πηγαδιών. Σφραγίστε καλά τις λωρίδες PCR χρησιμοποιώντας καλύμματα των λωρίδων PCR ή τα καλύμματα που παρέχονται. Μεταφέρετε τον δίσκο στον θερμοκυκλοποιητή και ξεκινήστε την PCR με το πρόγραμμα HLA SSP. 5.4 Ηλεκτροφόρηση Γέλης Τα προϊόντα PCR αναγνωρίζονται με την χρήση ηλεκτροφόρησης γέλης αγαρόζης που ακολουθείται από τον προσδιορισμό των ζωνών DNA με υπεριώδη ακτινοβολία Προετοιμασία των Αντιδραστηρίων Ρυθμιστικό TBE 5x (0.445 M βορικού-tris, M EDTA): 54 g Τρις(υδροξυμέθυλο)-αμινομεθάνιο (βάση) 27.5 g Βορικό οξύ (H 3 BO 3 ) 4.65 g Δινάτριο EDTA προσθέστε 1000 ml απεσταγμένου νερού, και φυλάξτε σε θερμοκρασία δωματίου. Διάλυμα Βρωμιούχου Αιθίδιου (10 mg/ml) Διαλύστε 100 mg του βρωμιούχου αιθίδιου σε 10 ml απεσταγμένου νερού και φυλάξτε στους 2 8 ο C μακριά από το φως Προσοχή: Το Βρωμιούχο Αιθίδιο είναι μεταλλαξιογόνο και τοξικό. Φοράτε πάντα γάντια όταν δουλεύετε με βρωμιούχο αιθίδιο (ακόμα και σε αραιωμένη μορφή). Σε περίπτωση που έρθει σε επαφή με το δέρμα, εκπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό. Ρυθμιστικό TBE 1x Τελική αραίωση 1:5 του ρυθμιστικού TBE 5x με απιονισμένο νερό.

9 -9- HLA SSP Εκτέλεση της Ηλεκτροφόρησης Γέλης Προετοιμάζεται 2 % διάλυμα αγαρόζης με βράσιμο 5 g αγαρόζης σε 250 ml του ρυθμιστικού 1x TBE μέχρι το διάλυμα να διαυγασθεί. Αφήστε το διάλυμα να κρυώσει μέχρι κάτω από τους 60 C μετά προσθέστε 4 µl διαλύματος βρωμιούχου αιθίδιου. Μετά τον πολυμερισμό (περίπου 30 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου), χύστε την γέλη στο δοχείο το οποίο είναι γεμάτο με ρυθμιστικό 1Χ ΤΒΕ. Αφαιρέστε τα χτένια. Οι θήκες της γέλης θα πρέπει να καλύπτονται πλήρως με ρυθμιστικό. Το μέγεθος των προϊόντων PCR μετριέται με την εισαγωγή ενός δείκτη κατάλληλου μοριακού βάρους κατά την ηλεκτροφόρηση ( bp marker). Κατόπιν η ηλεκτροφόρηση εκτελείται για λεπτά στα 8 V/cm (απόσταση ηλεκτροδίων) Τεκμηρίωση Όταν ολοκληρωθεί η ηλεκτροφόρηση, η γέλη τοποθετείται σε ένα φωτιστικό στοιχείο υπεριώδους (θα πρέπει να φοριέται κατάλληλη προστασία του προσώπου για την υπεριώδη ακτινοβολία). Λαμβάνεται μια φωτογραφία Polaroid για την αξιολόγηση και την τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων. 6. Αποτελέσματα 6.1 Αξιολόγηση Το μίγμα των HLA εκκινητών περιέχει εκκινητές οι οποίοι πολλαπλασιάζουν ένα θραύσμα 1069 ζευγών βάσεων (bp) της ανθρώπινης αυξητικής ορμόνης (HGH). Η συγκέντρωση αυτών των εκκινητών είναι χαμηλότερη από αυτή των ζευγών εκκινητών των ειδικών για τα αλλήλια και σκοπός τους είναι να παρέχουν ένα εσωτερικό μάρτυρα επιτυχούς πολλαπλασιασμού της PCR. Αυτή η ενίσχυση γενικά πάντα συμβαίνει, δηλ. και με την απουσία και με την παρουσία PCR θραύσματος ειδικού ενός αλληλίου ή ομάδας. Η ζώνη του μάρτυρα μπορεί έτσι γενικά να εμφανιστεί σε όλες τις PCR αντιδράσεις. Μερικές φορές, η ζώνη του μάρτυρα μπορεί να εμφανιστεί ασθενής ή να χαθεί εντελώς με την παρουσία ενός ειδικού προϊόντος PCR αλληλίου. HLA. Αυτός δεν είναι ένας περιορισμός της μεθόδου, εφόσον η ειδική ζώνη λειτουργεί σαν ένας έλεγχος της επιτυχίας της πορείας της PCR. Η σύσταση των εκκινητών επιτρέπει την θετική αναγνώριση των HLA χαρακτηριστικών. Η ερμηνεία βασίζεται στο αν μια ειδική ζώνη είναι παρούσα στην γέλη ή όχι. Το μέγεθος του ενισχυμένου θραύσματος DNA μπορεί να μην ληφθεί υπόψη όταν αξιολογείται η δοκιμή, παρ όλα αυτά είναι βοηθητικό κατά την ερμηνεία της δοκιμής. Για την αξιολόγηση, το pattern των ειδικών ζωνών μεταφέρεται στο φύλλο των αποτελεσμάτων που παρέχεται και τα αποτελέσματα της τυποποίησης διαβάζονται με την βοήθεια του pattern των αντιδράσεων. Ερμηνεία της Γέλης Θήκη της γέλης Θετική αντίδραση θετική αντίδραση αρνητική αντίδραση μη ενίσχυση Ζώνη ελέγχου καμία καμία Εδική ζώνη καμία καμία Ζώνη του εκκινητή 6.2. Περιορισμοί της Διαδικασίας 1. Η ένταση των θετικών ζωνών θα ποικίλλει λόγω της ποιότητας και της ποσότητας του προϊόντος PCR. Η ποιότητα του προϊόντος PCR επηρεάζει άμεσα την ένταση των ζωνών που γίνεται ορατή με ένα φωτιστικό στοιχείο υπεριώδους. Στην περίπτωση που χαθούν ζώνες των μαρτύρων και δεν υπάρχουν αλλήλια τότε η δοκιμή θα πρέπει να επαναληφθεί. 2. Τα δείγματα DNA θα πρέπει να χρησιμοποιούνται αμέσως μετά την απομόνωσή τους ή να φυλάσσονται στους 20 C ή σε χαμηλότερη θερμοκρασία για μεγάλα χρονικά διαστήματα χωρίς δυσμενή επίδραση στα αποτελέσματα 3. Η απόδοση της δοκιμής μπορεί να είναι εγγυημένη αν υιοθετηθούν αυστηρά οι εσώκλειστες οδηγίες.

10 -10- HLA SSP 4. Αυτή η δοκιμή θα πρέπει να χρησιμοποιείται για αρχική τυποποίηση HLA. Άλλα κλινικά και διαγνωστικά ευρήματα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται επιπροσθέτως, για τον προσδιορισμό καταλληλότητας για μόσχευμα. 5. Με την χρήση του Bio-Rad HLA SSP typing kit δεν μπορούν να διευκρινιστούν όλοι οι συνδυασμοί. 6.3 Έλεγχος Ποιότητας Κάθε παραγόμενη παρτίδα ελέγχεται με ένα σύνολο αντιπροσωπευτικών δειγμάτων DNA που ανιχνεύονται ειδικά από τους εκκινητές και είναι διαθέσιμο κατόπιν σχετικής αιτήσεως. Ο Έλεγχος Ποιότητας των νέων αριθμών παρτίδας μπορεί να διεξαχθεί με τυποποίηση ενός συνδυασμού γνωστών συνδυασμών αλληλίων ετεροζυγωτών οι οποίοι αντιδρούν με τα περισσότερα μίγματα των εκκινητών του σετ. 6.4 Ειδικά Χαρακτηριστικά Απόδοσης Το Bio-Rad SSP Typing kit συγκρίθηκε με ένα σετ τυποποίησης SSP και ένα SSO σύστημα τυποποίησης με την δοκιμή 167 δειγμάτων (τυχαίοι υποψήφιοι προς μεταμόσχευση και δυνητικοί δότες) από δύο ξεχωριστές γεωγραφικές περιοχές. Υπάρχει 100% συμφωνία (167/167) μεταξύ των αποτελεσμάτων του Bio-Rad SSP Typing kit και των αποτελεσμάτων που λαμβάνονται από την SSP και την SSO δοκιμή. Συμφωνία Ασυμφωνία Σύνολο % N % 100% 0% N = Αριθμός δειγμάτων

11 -11- HLA SSP 7. Διαδικασία Επίλυσης Προβλημάτων Π ΡΟΒΛΗΜΑ Α ΙΤΙΑ ΛΥΣΗ Ηλεκτροφόρηση Αγαρόζης Δεν υπάρχουν ορατές ζώνες. Δεν υπάρχει βρωμιούχο αιθίδιο στην γέλη. Χρώση της γέλης σε ένα λουτρό με χρωστική (ρυθμιστικό 1ΧΤΒΕ με 0.5 µg/ml βραμιούχο αιθίδιο). Ασθενείς ειδικές ζώνες στην γέλη, δεν υπάρχουν ζώνες των μαρτύρων. Tα προϊόντα PCR δεν είναι ορατά, το στανταρ του μοριακού βάρους ορατό. DNA από ηπαρινισμένο αίμα. Υπολείμματα αιθανόλης στο DNA. Χρησιμοποιήθηκε λίγο DNA. Λανθασμένες συνθήκες για τον κύκλο θερμοκρασιών. Χρησιμοποιείστε αίμα με EDTA ή κιτρικά σαν αρχικό υλικό. Μετά από έκπλυση του pellet του DNA με αιθανόλη, αφήστε το να στεγνώσει επαρκώς. Χρησιμοποιήστε περίπου 100 ng DNA ανά αντίδραση PCR. Ελέγξτε το πρόγραμμα του θερμοκυκλοποιητή PCR. Το περιγραφόμενο πρόγραμμα εφαρμόζεται στους θερμοκυκλοποιητές της Perkin Elmer. Άλλοι θερμοκυκλοποιητές εκτός του συνιστώμενου θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι από τον χρήστη. Παρατείνετε την αποδιάταξη από 10 δευτ. σε 20 δευτ. Παρατείνετε τον χρόνο επέκτασης από 30 δευτ. σε 60 δευτ. Άλλοι θερμοκυκλοποιητές από τους προτεινόμενους μπορούν να έχουν διαφορετικούς ρυθμούς θέρμανσης και ψύξης. Σε αυτές τις περιπτώσεις συνιστάται να τροποποιείται το πρωτόκολλο PCR: Αν λαμβάνονται μη ειδικές αντιδράσεις με αύξηση της θερμοκρασίας πρόσδεσης με βήματα του 1 C θα δημιουργηθούν πιο αυστηρές συνθήκες αντίδρασης. Ψευδώς αρνητικοί πολλαπλασιασμοί μπορούν να οφείλονται στις πολύ αυστηρές συνθήκες αντίδρασης. Σε αυτή την περίπτωση συνιστάται μια μείωση της θερμοκρασίας πρόσδεσης με βήματα του 1 C. Απουσιάζουν περιστασιακά οι ζώνες των μαρτύρων. Αν δύο αλλήλια μπορούν να αναγνωριστούν θετικά, δεν χρειάζεται να ληφθεί κανένα μέτρο. Αν αυτό δεν συμβαίνει,συνιστάται να επαναληφθεί η δοκιμή. Αν δεν μπορούν να αναγνωριστούν θετικά δύο αλλήλια, συνιστάται να επαναληφθεί η δοκιμή.

12 -12- HLA SSP 8. Βιβλιογραφικές Αναφορές 1. Graham DE (1978) The isolation of high molecular weight DNA from whole organisms or large tissue masses. Anal Biochem 85: Miller SA, Dykes DD, Polesky HF (1988) A simple salting out procedure for extracting DNA from human nucleated cells. Nucl Ac Res 16: Olerup O, Zetterquist H (1992) HLA-DR typing by PCR amplification with sequence-specific primers (PCR-SSP) in two hours: An alternative to serological DR typing in clinical practice including donor recipient matching in cadaveric transplantation. Tissue Antigens 39: Bunce M, O Neill CM, Barnado MCNM, Krausa P, Browning MJ, Morris PJ, Welsh KI (1995) Phototyping: comprehensive DNA typing for HLA-A, B, C, DRB1, DRB3, DRB4, DRB5 & DQB1 by PCR with 144 primer mixes utilizing sequence-specific primers ( PCR-SSP) Tissue Antigens 46: Blasczyk R, Hahn U, Wehling J, Huhn D, Salama A (1995) Complete subtyping of the HLA-A locus by sequence-specific amplification followed by direct sequencing or single-strand conformation polymorphism analysis. Tissue Antigens 46:86-95.

Οδηγίες χρήσης. Σειρά SSP Dynal AllSet + και CombiSet +

Οδηγίες χρήσης. Σειρά SSP Dynal AllSet + και CombiSet + Οδηγίες χρήσης Σειρά SSP Dynal AllSet + και CombiSet + 0088 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ........ 3 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ...... 3 ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΙΑ........ 4 Περιλαµβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

C V C. Οδηγίες χρήσης για την εξέταση Biofortuna SSPGo TM HLA Wipe Test BF-40-01. Αναθεώρηση 3. Ιούλιος 2014

C V C. Οδηγίες χρήσης για την εξέταση Biofortuna SSPGo TM HLA Wipe Test BF-40-01. Αναθεώρηση 3. Ιούλιος 2014 Dot150v1 Instructions for Use for Biofortuna SSPGo TM HLA Test BF-40-01 Σελίδα 1 από 8 Οδηγίες χρήσης για την εξέταση Biofortuna SSPGo TM HLA Test BF-40-01 Αναθεώρηση 3 Ιούλιος 2014 Dot150v1 Instructions

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία Μοριακής Γενετικής

Εργαλεία Μοριακής Γενετικής Εργαλεία Μοριακής Γενετικής Αρχές Μοριακής κλωνοποίησης Τα περιοριστικά ένζυμα: αναγνωρίζουν αλληλουχίες (θέσεις περιορισμού). 2 τύποι ενζύμων: -Τύπος I = Κόβουν κοντά στη θέση περιορισμού -σπάνια χρησιμοποιούνται.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΥΣΙΔΩΤΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΠΟΛΥΜΕΡΑΣΗΣ POLYMERASE CHAIN REACTION (PCR)

ΑΛΥΣΙΔΩΤΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΠΟΛΥΜΕΡΑΣΗΣ POLYMERASE CHAIN REACTION (PCR) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΛΥΣΙΔΩΤΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΠΟΛΥΜΕΡΑΣΗΣ POLYMERASE CHAIN REACTION (PCR) Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Σταμάτης Κουσίσης, Δημοσθένης Κίζης, Δήμητρα Χούχουλα Βασική αρχή της Αλυσιδωτής Αντίδρασης της Πολυμεράσης

Διαβάστε περισσότερα

Επισκεφτήκαμε το ινστιτούτο νευρολογίας και γενετικής όπου μας μίλησε ο κύριος Βάσος Νεοκλέους και η κ. Αλέξια Φαίδωνος για τη μηχανή Polymerase

Επισκεφτήκαμε το ινστιτούτο νευρολογίας και γενετικής όπου μας μίλησε ο κύριος Βάσος Νεοκλέους και η κ. Αλέξια Φαίδωνος για τη μηχανή Polymerase Επισκεφτήκαμε το ινστιτούτο νευρολογίας και γενετικής όπου μας μίλησε ο κύριος Βάσος Νεοκλέους και η κ. Αλέξια Φαίδωνος για τη μηχανή Polymerase Chain Reaction (pcr)- Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης.η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ ΟΡΟΥ SPE Beckman REF 655900 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση

ΚΙΤ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ ΟΡΟΥ SPE Beckman REF 655900 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση ΚΙΤ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ ΟΡΟΥ SPE Beckman REF 655900 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση 1 MΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Η ηλεκτροφόρηση σε gel αγαρόζης έχει χρησιμοποιηθεί για το διαχωρισμό των πρωτεϊνών του ανθρώπινου ορού,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ: «Προμήθεια αναλωσίμων εργαστηρίου»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ: «Προμήθεια αναλωσίμων εργαστηρίου» ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΙΕΤΕΘ) Τομέας Κινησιολογίας Δημητριάδος 95& Π. Μελά 3ος όροφος Τ.Κ. 38333 Βόλος ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σωληνάρια Leucosep LTK.615 ΕΝΘΕΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ. Για διαγνωστική χρήση in vitro PI-LT.615-GR-V3

Σωληνάρια Leucosep LTK.615 ΕΝΘΕΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ. Για διαγνωστική χρήση in vitro PI-LT.615-GR-V3 Σωληνάρια Leucosep LTK.615 ΕΝΘΕΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Για διαγνωστική χρήση in vitro PI-LT.615-GR-V3 Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης Χρήση για την οποία προορίζονται Τα σωληνάρια Leucosep προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακό πρωτόκολλο για μη αυτόματο καθαρισμό DNA από δείγμα 0,5 ml

Εργαστηριακό πρωτόκολλο για μη αυτόματο καθαρισμό DNA από δείγμα 0,5 ml Εργαστηριακό πρωτόκολλο για μη αυτόματο καθαρισμό DNA από δείγμα 0,5 ml Για τον καθαρισμό γονιδιωματικού DNA από κιτ συλλογής των οικογενειών Oragene και ORAcollect. Για περισσότερες γλώσσες και πρωτόκολλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑ A: ΦΥΣΙΚΑ ΝΑΝΟ-ΥΛΙΚΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑ A: ΦΥΣΙΚΑ ΝΑΝΟ-ΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑ A: ΦΥΣΙΚΑ ΝΑΝΟ-ΥΛΙΚΑ Όνομα του σπουδαστή: Ημερομηνία:.. ΣΤΟΧΟΣ: - Πληροφόρηση για την ύπαρξη των φυσικών νάνο-υλικών - Ελαφρά αλληλεπίδραση με κολλοειδή -

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. Λ.Β. Αθανασίου Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής, Π.Θ.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. Λ.Β. Αθανασίου Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής, Π.Θ. ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Λ.Β. Αθανασίου Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής, Π.Θ. ΑΙΜΑ Αιμοληψία Φιαλίδια κενού και ειδικές βελόνες (σύστημα VACUTAINER). Σύριγγες συλλογής

Διαβάστε περισσότερα

Για χρήση στην παρασκευή και απομόνωση λευκοκυττάρων απευθείας από ολικό αίμα ΕΝΘΕΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ. Για In Vitro διαγνωστική χρήση PI-TT.

Για χρήση στην παρασκευή και απομόνωση λευκοκυττάρων απευθείας από ολικό αίμα ΕΝΘΕΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ. Για In Vitro διαγνωστική χρήση PI-TT. Για χρήση στην παρασκευή και απομόνωση λευκοκυττάρων απευθείας από ολικό αίμα ΕΝΘΕΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Για In Vitro διαγνωστική χρήση PI-TT.610-GR-V5 Εκπαιδευτικές πληροφορίες Ενδεικνυόμενη Χρήση Το αντιδραστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ν.Υ. ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ»

ΚΑΤΣΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ν.Υ. ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» ΚΑΤΣΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ν.Υ. ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» 1 η ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΒΟ ΟΜΑΔΑΣ Επίτοκος 36 ετών

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Θ Ε Τ Ο Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ο Σ

Ε Ν Θ Ε Τ Ο Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ο Σ Immucor Transplant Diagnostics, Inc. 550 West Avenue, Stamford, Connecticut 06902 Η.Π.Α. Τηλ.: +1 (203) 328-9500 ή (888) 329-0255 (Μόνο για τις Η.Π.Α. και Καναδά), Φαξ: +1 (203) 328-9599 WWW.IMMUCOR.COM

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΜΟΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΑ

ΑΙΜΟΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΑ ΑΙΜΟΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΑ Η συµβολή της µοριακής ανάλυσης Eλισάβετ Οικονοµάκη Βιολόγος Αιµοπαθολογοανατοµικό Εργαστήριο ΠΓΝΑ > ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ (Μη µορφολογικές) Αλυσιδωτή Αντίδραση Πολυµεράσης

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα αιμοποιητικά βλαστικά κύτταρα. Τι είναι τα μεσεγχυματικά βλαστικά κύτταρα ΦΥΛΑΞΗ ΜΕΣΕΓΧΥΜΑΤΙΚΩΝ ΒΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ

Τι είναι τα αιμοποιητικά βλαστικά κύτταρα. Τι είναι τα μεσεγχυματικά βλαστικά κύτταρα ΦΥΛΑΞΗ ΜΕΣΕΓΧΥΜΑΤΙΚΩΝ ΒΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΦΥΛΑΞΗ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΒΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΟΜΦΑΛΙΟΥ ΛΩΡΟΥ ΦΥΛΑΞΗ ΜΕΣΕΓΧΥΜΑΤΙΚΩΝ ΒΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ 1 Τι είναι τα αιμοποιητικά βλαστικά κύτταρα Τα αιμοποιητικά βλαστικά κύτταρα αποτελούν την πηγή δημιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

200 κ.εκ. Termidor 9 SC ENTOMOKTONO. Σήμα κατατεθέν BASF 81077574 GR 1063. Fipronil (φιπρονίλ) Πυκνό Εναιώρημα (SC) Εγγυημένη σύνθεση:

200 κ.εκ. Termidor 9 SC ENTOMOKTONO. Σήμα κατατεθέν BASF 81077574 GR 1063. Fipronil (φιπρονίλ) Πυκνό Εναιώρημα (SC) Εγγυημένη σύνθεση: 4 0 1 4 3 4 8 9 6 6 8 9 4 Termidor 9 SC Εγγυημένη σύνθεση: Fipronil 9,1% β/β ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ: BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., Λ. Μεσογείων 449, 153

Διαβάστε περισσότερα

Επίλυση προβλημάτων ασυμβατότητας. Νίκη Βγόντζα

Επίλυση προβλημάτων ασυμβατότητας. Νίκη Βγόντζα Επίλυση προβλημάτων ασυμβατότητας Νίκη Βγόντζα Βασικά στάδια ελέγχου συμβατότητας του αίματος μεταξύ δότη και λήπτη 1.Αίτηση αίματος (παραπεμπτικό) και δείγμα ασθενή 2.Ομάδα ABO,RhD στο δείγμα του ασθενή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΧΟ46ΨΧΙΥ-Μ8Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ. Αθήνα 27-05-2013 Αριθμ. πρωτ.

ΑΔΑ: ΒΕΧΟ46ΨΧΙΥ-Μ8Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ. Αθήνα 27-05-2013 Αριθμ. πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα 27-05-2013 Αριθμ. πρωτ. 258 Ταχ.Δ/νση: Αναπαύσεως 10 Τ.Κ. 116 36 Πληροφορίες: κ. Σκίτσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ PCR ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ( Ε.Κ.Φ.Ε ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ( Ε.Κ.Φ.Ε ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ( Ε.Κ.Φ.Ε ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Θέμα: ΜΕΤΟΥΣΙΩΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ (άσκηση 7 του εργαστηριακού οδηγού) Μέσος χρόνος πειράματος: 45 λεπτά Α. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές PCR και υβριδισμού. Ιωσήφ Παπαπαρασκευάς Βιοπαθολόγος, Λέκτορας ΕΚΠΑ Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή Αθηνών ipapapar@med.uoa.

Αρχές PCR και υβριδισμού. Ιωσήφ Παπαπαρασκευάς Βιοπαθολόγος, Λέκτορας ΕΚΠΑ Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή Αθηνών ipapapar@med.uoa. Αρχές PCR και υβριδισμού Ιωσήφ Παπαπαρασκευάς Βιοπαθολόγος, Λέκτορας ΕΚΠΑ Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή Αθηνών ipapapar@med.uoa.gr Ιστορικά στοιχεία Πρώτη αναφορά in vitro ενζυματικής αντίδρασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΣΙΜΟ μόσχευμα MIIG 150816-0. Σε αυτό το πακέτο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες γλώσσες:

ΕΝΕΣΙΜΟ μόσχευμα MIIG 150816-0. Σε αυτό το πακέτο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες γλώσσες: ΕΝΕΣΙΜΟ μόσχευμα MIIG 150816-0 Σε αυτό το πακέτο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες γλώσσες: Ελληνικά (el) Για πρόσθετες γλώσσες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση www.wmt.com Στη συνέχεια, κάντε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 ΚΩΔΙΚΟΣ & ΤΙΜΗ ΠΤ Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ VACTRO SARSTEDT ΜΑΓΕΙΡΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 ΚΩΔΙΚΟΣ & ΤΙΜΗ ΠΤ Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ VACTRO SARSTEDT ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 Α/Α ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΔΕΙΓΜΑ Ε+Ε ΔΕΡΚΑ ΕΠΙΜΕΝΤ ΕΛΛΕΝΚΟ ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΑΝΤΙΣΕΛ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ VACTRO SARSTEDT ΜΑΓΕΙΡΑΣ BIOSNA

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για το CRC RAScan Combination Kit KRAS and NRAS Exons 2, 3 & 4 CE IVD για τα συστήματα DHPLC

Οδηγίες χρήσης για το CRC RAScan Combination Kit KRAS and NRAS Exons 2, 3 & 4 CE IVD για τα συστήματα DHPLC 1 Κατασκευαστής Οδηγίες χρήσης για το CRC RAScan Combination Kit KRAS and NRAS Exons 2, 3 & 4 CE IVD για τα συστήματα DHPLC ιαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης προτού χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΧΝΗΘΕΤΕΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΧΝΗΘΕΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΧΝΗΘΕΤΕΣ Οι απαντήσεις σε όλα τα πεδία οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη και να είναι σύμφωνες με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς. Για κάθε πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HYDRAGEL MINI PROTEIN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HYDRAGEL MINI PROTEIN ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HYDRAGEL MINI PROTEIN ΣΚΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Το Hydragel-mini Protein(e) και το Hydragel Protein(e) kit προορίζονται για τον διαχωρισμό των ανθρώπινων πρωτεϊνών σε 5 κύρια μέρη με ηλεκτροφόρηση σε

Διαβάστε περισσότερα

Elucigene CF29v2. Οδηγίες χρήσης

Elucigene CF29v2. Οδηγίες χρήσης Elucigene CF29v2 Οδηγίες χρήσης Αρ. Καταλόγου - CF029B1 25 δοκιμασίες με AmpliTaq Gold CF029B2-50 δοκιμασίες με AmpliTaq Gold YF029B2 50 δοκιμασίες χωρίς AmpliTaq Gold Για in vitro διαγνωστική χρήση Κατασκευάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ROLLER 20 (Test1 family Analyzers) Πλήρως αυτόματος αναλυτής για τον προσδιορισμό ΤΚΕ Σε μόλις 20 δευτερόλεπτα

ROLLER 20 (Test1 family Analyzers) Πλήρως αυτόματος αναλυτής για τον προσδιορισμό ΤΚΕ Σε μόλις 20 δευτερόλεπτα ROLLER 20 (Test1 family Analyzers) Πλήρως αυτόματος αναλυτής για τον προσδιορισμό ΤΚΕ Σε μόλις 20 δευτερόλεπτα Αποτελέσματα σε 20 δευτερόλεπτα, σχετικά με την κινητική της συσσωμάτωσης ερυθρών αιμοσφαιρίων

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Ιακωβίδης. Πνευμονολόγος Aν. Διευθυντής Μονάδα επεμβατικής Πνευμονολογίας Γ.Π.Ν. «Γ. Παπανικολάου

Δ. Ιακωβίδης. Πνευμονολόγος Aν. Διευθυντής Μονάδα επεμβατικής Πνευμονολογίας Γ.Π.Ν. «Γ. Παπανικολάου Δ. Ιακωβίδης Πνευμονολόγος Aν. Διευθυντής Μονάδα επεμβατικής Πνευμονολογίας Γ.Π.Ν. «Γ. Παπανικολάου Νέα διαγνωστικά μέσα για τη λανθάνουσα φυματίωση Η στοχευμένη δοκιμασία δερματικής φυματινοαντίδρασης

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός: ΜΤΝ3 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 8

Κωδικός: ΜΤΝ3 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 8 Κωδικός: ΜΤΝ3 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 8 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η περιγραφή του τρόπου με τον οποίο λαμβάνονται, μεταφέρονται και συντηρούνται τα δείγματα υγρού

Διαβάστε περισσότερα

VES TEC VACU TEC VACU CODE

VES TEC VACU TEC VACU CODE EL 1/5 VES TEC VACU TEC VACU CODE Κατασκευάζεται από: DIESSE Diagnostica Senese Via delle Rose 10 53035 Monteriggioni (Siena) - Italy Κεφάλαιο Τροποποιήσεις που εισήχθησαν στην τρέχουσα διόρθωση 1 6 8

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος και η σημασία των μοριακών τεχνικών στον έλεγχο των. μικροβιολογικών παραμέτρων σε περιβαλλοντικά δείγματα για την προστασία

Ο ρόλος και η σημασία των μοριακών τεχνικών στον έλεγχο των. μικροβιολογικών παραμέτρων σε περιβαλλοντικά δείγματα για την προστασία Ο ρόλος και η σημασία των μοριακών τεχνικών στον έλεγχο των μικροβιολογικών παραμέτρων σε περιβαλλοντικά δείγματα για την προστασία της Δημόσιας Υγείας Α. Βανταράκης Εργαστήριο Υγιεινής, Ιατρική Σχολή,

Διαβάστε περισσότερα

Προϋποθέσεις εφαρμογής των μοριακών τεχνικών

Προϋποθέσεις εφαρμογής των μοριακών τεχνικών Προϋποθέσεις εφαρμογής των μοριακών τεχνικών Α. Μεντής ιαγνωστικό Εργαστήριο Λοιμωδών Νοσημάτων Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς Γρίπης Νοτίου Ελλάδος Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς Ερυθράς/Ιλαράς Ελλάδος, Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Τμήμα Φυτικής Παραγωγής ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο. Εξοπλισμός. Δούμα Δήμητρα Άρτα, 2013

Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Τμήμα Φυτικής Παραγωγής ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο. Εξοπλισμός. Δούμα Δήμητρα Άρτα, 2013 Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Τμήμα Φυτικής Παραγωγής ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ IN VITRO ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο Εξοπλισμός Δούμα Δήμητρα Άρτα, 2013 ΧΩΡΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Κάθε εργαστήριο θα πρέπει να διαθέτει χώρους

Διαβάστε περισσότερα

Maxwell 16 Viral Total Nucleic Acid Purification System ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ AS1155.

Maxwell 16 Viral Total Nucleic Acid Purification System ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ AS1155. Maxwell 16 Viral Total Nucleic Acid Purification System ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ AS1155. Προσοχή - κασέτες λαβή με ϖροσοχή, σφραγίδα άκρα μϖορεί να είναι οξύς. 2800 Woods Hollow Rd. Madison, WI USA In

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτροφορητικές Μέθοδοι Διαχωρισμού. Πηκτώματα αγαρόζης / ακρυλαμιδίου

Ηλεκτροφορητικές Μέθοδοι Διαχωρισμού. Πηκτώματα αγαρόζης / ακρυλαμιδίου Ηλεκτροφορητικές Μέθοδοι Διαχωρισμού Πηκτώματα αγαρόζης / ακρυλαμιδίου Ηλεκτροφόρηση Μέθοδος διαχωρισμού και ανάλυσης μορίων DNA, RNA και πρωτεϊνών σύμφωνα με το μέγεθος και το φορτίο τους Η ιδέα να χρησιμοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Διάγνωση της HIV λοίμωξης. Δρ. Μαρία Κοτσιανοπούλου Βιολόγος Υπεύθυνη Εργαστηριού Κέντρου Αναφοράς AIDS, ΕΣΔΥ

Εργαστηριακή Διάγνωση της HIV λοίμωξης. Δρ. Μαρία Κοτσιανοπούλου Βιολόγος Υπεύθυνη Εργαστηριού Κέντρου Αναφοράς AIDS, ΕΣΔΥ Εργαστηριακή Διάγνωση της HIV λοίμωξης Δρ. Μαρία Κοτσιανοπούλου Βιολόγος Υπεύθυνη Εργαστηριού Κέντρου Αναφοράς AIDS, ΕΣΔΥ Διάγνωση της HIV λοίμωξης Από το 1985 και μέχρι σήμερα η διαγνωστική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΕ ΦΙΚΟΛΗ

ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΕ ΦΙΚΟΛΗ 1 2η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΝΟΣΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Επ. Καθ. Αικατερίνη Χλίχλια ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΕ ΦΙΚΟΛΗ Μονοπύρηνα κύτταρα του περιφερικού αίµατος µπορούν να αποµονωθούν από ολικό αίµα µε φυγοκέντρηση στο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ

ΧΡΗΣΗ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ Μανδηλαρά Γεωργία Βιολόγος PhD, Επιστημονικός Συνεργάτης Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Τμήμα Μικροβιολογίας Υδατογενείς λοιμώξεις: χρήση νερού

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση για εργασίες εργαστηριακής κλίμακας

Χρήση για εργασίες εργαστηριακής κλίμακας Χρήση για εργασίες εργαστηριακής κλίμακας Περιεχόμενα Velcorin Χρήση για τις εργασίες εργαστηριακής κλίμακας Σελίδα 3 5 Εισαγωγή Σελίδα 3 Μέτρα προστασίας Σελίδα 3 Μέθοδος εργασίας (Αισθητήρια) Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήματα σχετιζόμενα με την τυποποίηση αντιγόνων Ι

Προβλήματα σχετιζόμενα με την τυποποίηση αντιγόνων Ι Β Προβλήματα Φαινότυπος Β(Α): ασθενής αντίδραση με αντι-α, έντονη αντίδραση με αντι-β, και ο ορός αντιδρά με ερυθρά Α₁. Ο αντιορός Α περιέχει τον κλώνο ΜΗΟ4? Επίκτητος Β φαινότυπος: έντονη αντίδραση με

Διαβάστε περισσότερα

7900003 24 εξετάσεις Circulating Tumor Cell Control Kit

7900003 24 εξετάσεις Circulating Tumor Cell Control Kit 7900003 24 εξετάσεις Circulating Tumor Cell Control Kit 1 ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Για in vitro διαγνωστική χρήση Το CELLSEARCH Circulating Tumor Cell Control Kit προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως μάρτυρας προσδιορισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Αναλυτική Μέθοδος- Αναλυτικό Πρόβλημα. Ανάλυση, Προσδιορισμός και Μέτρηση. Πρωτόκολλο. Ευαισθησία Μεθόδου. Εκλεκτικότητα. Όριο ανίχνευσης (limit of detection, LOD).

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: 1005215; 1027657;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΛΑΦΡΩΝ ΑΛΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΟ ΚΑΙ ΣΤΑ ΟΥΡΑ. Χρυσούλα Νικολάου

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΛΑΦΡΩΝ ΑΛΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΟ ΚΑΙ ΣΤΑ ΟΥΡΑ. Χρυσούλα Νικολάου ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΛΑΦΡΩΝ ΑΛΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΟ ΚΑΙ ΣΤΑ ΟΥΡΑ Χρυσούλα Νικολάου Μονοκλωνικές ελεύθερες ελαφρές αλύσεις Οι μονοκλωνικές ελεύθερες ελαφρές αλύσεις οι οποίες είναι γνωστές ως πρωτεΐνη Bence

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός: ΛΕΓ2 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 8

Κωδικός: ΛΕΓ2 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 8 Κωδικός: ΛΕΓ2 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 8 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η περιγραφή του τρόπου με τον οποίο λαμβάνονται, μεταφέρονται και συντηρούνται τα δείγματα που προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

150828-0. Σε αυτό το πακέτο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες γλώσσες:

150828-0. Σε αυτό το πακέτο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες γλώσσες: Ενέσιμος στόκος AlloMatrix, Οστικός στόκος AlloMatrix C, Ειδικός οστικός στόκος AlloMatrix, Οστικός στόκος ALLOMATRIX DR και Οστικός στόκος ALLOMATRIX RCS Οδηγίες ανάμειξης 150828-0 Σε αυτό το πακέτο περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

4. Πόσο οξικό οξύ περιέχει το ξίδι;

4. Πόσο οξικό οξύ περιέχει το ξίδι; 4. Πόσο οξικό οξύ περιέχει το ξίδι; Σκοπός Σκοπός αυτού του πειράματος είναι να προσδιορίσετε την ποσότητα (γραμμομοριακή συγκέντρωση) του οξικού οξέος που υπάρχει σε ένα λευκό ξίδι μέσω ογκομέτρησης με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 24/10/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 24/10/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 24/10/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΠΡΟΣ: Το Γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν. Λαμίας Θέμα: Σχετ.:

Διαβάστε περισσότερα

Συχνότητα Human Papilloma Virus (HPV) στη Κύπρο

Συχνότητα Human Papilloma Virus (HPV) στη Κύπρο E M E D N L C SCIENCES BIOMEDICAL E N T E R Kέντρο Μέντελ για Βιοιατρικές Επιστήμες Συχνότητα Human Papilloma Virus (HPV) στη Κύπρο Βασίλειος Τάνος MD PhD www.mendelcenter.org Picture taken from leaflet

Διαβάστε περισσότερα

Elucigene CF Poly-T Οδηγίες χρήσης

Elucigene CF Poly-T Οδηγίες χρήσης Elucigene CF Poly-T Οδηγίες χρήσης Κωδικός καταλόγου: PT003B2 50 εξετάσεις Για in vitro διαγνωστική χρήση Κατασκευάζεται από την: Για πωλήσεις, εξυπηρέτηση πελατών και τεχνική υποστήριξη: Elucigene Diagnostics

Διαβάστε περισσότερα

Μετάγγιση σε Αυτοάνοση Αιμολυτική Αναιμία. Ζωή Μπεζιργιαννίδου, Επιμ.Α Κέντρο Αιμοδοσίας, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης

Μετάγγιση σε Αυτοάνοση Αιμολυτική Αναιμία. Ζωή Μπεζιργιαννίδου, Επιμ.Α Κέντρο Αιμοδοσίας, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης Μετάγγιση σε Αυτοάνοση Αιμολυτική Αναιμία Ζωή Μπεζιργιαννίδου, Επιμ.Α Κέντρο Αιμοδοσίας, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης Περιστατικό Άνδρας 70 ετών Αρτηριακή Υπέρταση Β-ΧΛΛ διαγνωσθείσα από 6 μήνου Εισάγεται για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΑΝΟΣΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΑΝΟΣΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΑΝΟΣΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑΣ Τεχνικές προδιαγραφές Αυτόματου Ανοσοχημικού αναλυτή με την μέθοδο της χημειοφωταύγειας 1. Ο Αναλυτής να είναι τυχαίας (random),

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003177823 2015-10-16. Fax: 213 204 1838 E-mail: karetou@0304.syzefxis.gov.gr

15PROC003177823 2015-10-16. Fax: 213 204 1838 E-mail: karetou@0304.syzefxis.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.. ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟ /ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες:. Καρέτου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Water for Injection/Baxter (Viaflo) 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε σάκος περιέχει 100% w/v Water for Injections.

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός: ΜΤΝ1 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 7

Κωδικός: ΜΤΝ1 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 7 Κωδικός: ΜΤΝ1 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 7 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η περιγραφή του τρόπου με τον οποίο λαμβάνονται, μεταφέρονται και συντηρούνται τα δείγματα επεξεργασμένου

Διαβάστε περισσότερα

TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Να φέρουν σήμανση CE και IVD. Να είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ισοθερμική Τσάντα. έντυπο ενημέρωσης δεν επιστρέφεται

Ισοθερμική Τσάντα. έντυπο ενημέρωσης δεν επιστρέφεται Πληροφορίες CBB I 006.002.003/1. Η Παρουσίαση απευθύνεται Αποκλειστικά στους Εγκεκριμένους Επαγγελματίες Υγείας. (Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τη συλλογή παρακαλώ επικοινωνήστε στο 210697697 Δευτέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ, ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΥΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑΤΩΝ.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ, ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΥΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑΤΩΝ. Παρασκευή Λίντα ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ, ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΥΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑΤΩΝ. Η διαδικασία χρησιμοποιείται για ταυτοποίηση και διαφορική τιτλοποίηση των δύο ειδών των ουρογεννητικών

Διαβάστε περισσότερα

1. Ταυτοποίηση μιας άγνωστης χημικής ένωσης

1. Ταυτοποίηση μιας άγνωστης χημικής ένωσης Σκοπός 1. Ταυτοποίηση μιας άγνωστης χημικής ένωσης Σκοπός αυτής της εργαστηριακής άσκησης είναι να μάθετε να δίνετε έμφαση στη σημασία της παρατήρησης κατά την εκτέλεση ενός πειράματος. Παρατήρηση, γενικά,

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Τσοπανοµίχαλου PhD. Μοριακής Βιολογίας. ΝΕΕΣ Κοργιαλένειο Μπενάκειο

Μαρία Τσοπανοµίχαλου PhD. Μοριακής Βιολογίας. ΝΕΕΣ Κοργιαλένειο Μπενάκειο Μαρία Τσοπανοµίχαλου PhD. Μοριακής Βιολογίας ΝΕΕΣ Κοργιαλένειο Μπενάκειο Καταφεύγουµε στις µοριακές τεχνικές Συλλέγουµε το δείγµα για µοριακές τεχνικές ιάσπαση ιστικών δοµών ιαχωρισµός των κυττάρων ιάσπαση

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτροφορητική ανάλυση των πρωτεϊνών του ορού

Ηλεκτροφορητική ανάλυση των πρωτεϊνών του ορού Ηλεκτροφορητική ανάλυση των πρωτεϊνών του ορού 6 ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ Σκοπός της άσκησης : η κατανόηση της αρχής λειτουργίας της ηλεκτροφόρησης και η χρήση της ως

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία - Εφαρμογές ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ - ΜΟΡΙΑΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 1

Θεωρία - Εφαρμογές ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ - ΜΟΡΙΑΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 1 ΜΟΡΙΑΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ Θεωρία - Εφαρμογές ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ - ΜΟΡΙΑΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΜΟΡΙΑΚΟΥΣ Έπιλογή με βάση: ΔΕΙΚΤΕΣ Φαινοτυπικοί δείκτες Γενετικοί δείκτες Μοριακοί δείκτες (Πρωτεϊνικοί &

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΗΘΗΣΗΣ (ΦΙΛΤΡΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ) CPV 42514300-5 ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ : 92.745,26 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΗΘΗΣΗΣ (ΦΙΛΤΡΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ) CPV 42514300-5 ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ : 92.745,26 ΜΕ Φ.Π.Α. ΕΙΔΟΣ : ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΗΘΗΣΗΣ (ΦΙΛΤΡΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ) CPV 42514300-5 ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ : 92.745,26 ΜΕ Φ.Π.Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Το φίλτρο υψηλής λευκαφαίρεσης θα πρέπει να είναι από πολυεστέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ Τύπος Περιγραφή τύπου ΤΥΠΟΣ 2 Διπλοί Ασκοί Αίματος CPDA ή CPDA-1, 450ml για ερυθρά 35 ημερών και με ειδικό δορυφορικό ασκό τουλάχιστον 300ml για αιμοπετάλια

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Εργαστήριο

Εισαγωγή στο Εργαστήριο Εισαγωγή στο Εργαστήριο ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Οι κανόνες εργαστηριακής άσκησης αποβλέπουν στη σωστή λειτουργία του εργαστηρίου και κυρίως εξασφαλίζουν την ασφάλεια των εργαζομένων σε

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός Θείου σε προϊόντα πετρελαίου

Προσδιορισμός Θείου σε προϊόντα πετρελαίου Προσδιορισμός Θείου σε προϊόντα πετρελαίου Η περιεκτικότητα του καυσίμου σε θείο, εξαρτάται από το είδος του αργού πετρελαίου από το οποίο προήλθε. Το θείο περιέχεται στο καύσιμο σαν ετεροάτομο στους υδρογονάνθρακες

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή άσκηση L0: Ασφάλεια και προστασία από ακτινοβολία Laser. Σύγκριση έντασης ακτινοβολίας Laser με συμβατικές πηγές φωτός

Εργαστηριακή άσκηση L0: Ασφάλεια και προστασία από ακτινοβολία Laser. Σύγκριση έντασης ακτινοβολίας Laser με συμβατικές πηγές φωτός Εργαστηριακή άσκηση L0: Ασφάλεια και προστασία από ακτινοβολία Laser. Σύγκριση έντασης ακτινοβολίας Laser με συμβατικές πηγές φωτός Σκοπός: Σκοπός της άσκησης αυτής είναι η κατανόηση και επίγνωση των κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ηράκλειο, 24/04/2013 Αρ. πρωτ. 3646 Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΝΑ ΠΑΜΦΙΛΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

ΛΕΝΑ ΠΑΜΦΙΛΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΛΕΝΑ ΠΑΜΦΙΛΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ Η ικανοποιητική διαδικασία ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ πρέπει να περιλαμβάνει: 1.Επιβεβαίωση ομάδας & Rhesus του ασθενούς 2. Screening αντισωμάτων του ορού του ασθενούς για την ανίχνευση

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα 11. Παρουσία γενετικά τροποποιημένων οργανισμών σε τρόφιμα και συστατικά. τροφίμων

Παράρτημα 11. Παρουσία γενετικά τροποποιημένων οργανισμών σε τρόφιμα και συστατικά. τροφίμων Παράρτημα 11 Παρουσία γενετικά τροποποιημένων οργανισμών σε τρόφιμα και συστατικά τροφίμων 1. Αντικείμενο της συνεργασίας Αντικείμενο της συνεργασίας είναι ο έλεγχος παρουσίας γενετικά τροποποιημένων οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: : 914925; 505533;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟ:. Σέρρες 26/11/2011. Σύνολο µορίων:..

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟ:. Σέρρες 26/11/2011. Σύνολο µορίων:.. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 10 η Ευρωπαϊκή Ολυµπιάδα Επιστηµών EUSO 2012 ΤΟΠΙΚΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟ:. Μαθητές/τριες που συµµετέχουν: (1) (2) (3) Σέρρες 26/11/2011

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΙΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΞΑΜΗΝΟ: ΠΤΥΧΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Νο 1

Εισαγωγή. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΙΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΞΑΜΗΝΟ: ΠΤΥΧΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Νο 1 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΙΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΞΑΜΗΝΟ: ΠΤΥΧΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Νο 1 ΘΕΜΑ : Γράψτε αναλυτικά τις διαδικασίες ελέγχου ποιότητας ενός αναλυτή. Μέσα στην εργασία εκτός από κείμενο να συμπεριλάβετε διαγράμματα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΠΕ ΠΕΡΤΟΥΛΙΟΥ-ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΚΠΕ ΠΕΡΤΟΥΛΙΟΥ-ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΚΠΕ ΠΕΡΤΟΥΛΙΟΥ-ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Σαπούνι Θεωρητικό μέρος Το σαπούνι είναι ένα ουδέτερο μίγμα (άλας) λιπαρών οξέων, κυρίως του παλμιτικού, του στεατικού και του ελαϊκού με νάτριο ή κάλιο (βάσεις). Το άλας αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Να επιλέξετε τη φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις: 1. Ως φορείς κλωνοποίησης χρησιμοποιούνται:

ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Να επιλέξετε τη φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις: 1. Ως φορείς κλωνοποίησης χρησιμοποιούνται: ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/03/12 ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Να επιλέξετε τη φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις: 1. Ως φορείς κλωνοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή Διαχείριση Τροφίμων. Μαριέττα Κονταρίνη Ημερίδα ΕΣΔΥ για Ασφάλεια τροφίμων 27/4/2015

Ορθή Διαχείριση Τροφίμων. Μαριέττα Κονταρίνη Ημερίδα ΕΣΔΥ για Ασφάλεια τροφίμων 27/4/2015 Ορθή Διαχείριση Τροφίμων Μαριέττα Κονταρίνη Ημερίδα ΕΣΔΥ για Ασφάλεια τροφίμων 27/4/2015 Κανόνες Ορθής Διαχείρισης των Τροφίμων Προληπτικοί κανόνες-μέτρα που απαιτούνται για να έχουμε ασφαλή τρόφιμα. Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ DNA ΑΠΟ ΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΙΣΤΟ ΣΕ ΚΥΒΟ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ (QIAGEN KIT)

ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ DNA ΑΠΟ ΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΙΣΤΟ ΣΕ ΚΥΒΟ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ (QIAGEN KIT) ΤΣΑΚΑΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ DNA ΑΠΟ ΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΙΣΤΟ ΣΕ ΚΥΒΟ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ (QIAGEN KIT) GENEKOR MEDICAL SA ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ) Η διαδικασία απομόνωσης του DNA από καρκινικό ιστό σε κύβο παραφίνης περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Απομόνωση DNA. από φυτικούς οργανισμούς! Επιμέλεια ppt: Γιούλα Πάλλα 1

Απομόνωση DNA. από φυτικούς οργανισμούς! Επιμέλεια ppt: Γιούλα Πάλλα 1 Απομόνωση DNA από φυτικούς οργανισμούς! Επιμέλεια ppt: Γιούλα Πάλλα 1 Υλικά: 1-2 φράουλες ή ένα ανάλογο κομμάτι από άλλο φυτικό οργανισμό. 2 κουταλάκια διάλυμα εκχύλισης DNA (Για την παρασκευή 500 ml διαλύματος

Διαβάστε περισσότερα

LIFECODES HLA Typing Tray HLA Δίσκος Τυποποίησης Class II (DR)

LIFECODES HLA Typing Tray HLA Δίσκος Τυποποίησης Class II (DR) Οδηγίες Χρήσης LIFECODES HLA Typing Tray HLA Δίσκος Τυποποίησης Class II (DR) REF DR IVD 0088 πίνακας περιεχομένων ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ... 2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ... 2 ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ. ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ Εκδοση 2.2

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ. ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ Εκδοση 2.2 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ Εκδοση 2.2 (Οξύτητα, Υπεροξείδια, Κ 232, Κ 270, ΔΚ) Αριστομένους 32, 12135 Περιστέρι Τηλ. : 2105785970, φαξ : 2105785973 E-mail: scientific@analytika.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ι. ΓΙΑΝΝΑΤΣΗΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ι. ΓΙΑΝΝΑΤΣΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι. ΓΙΑΝΝΑΤΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Η Μέτρηση Εργασίας (Work Measurement ή Time Study) έχει ως αντικείμενο τον προσδιορισμό του χρόνου που απαιτείται από ένα ειδικευμένο

Διαβάστε περισσότερα

Talendo. proquinazid (προκουιναζίντ) 20% β/ο Μυκητοκτόνο. Γαλακτωματοποιήσιμο Υγρό (EC) Εγγυημένη σύνθεση:

Talendo. proquinazid (προκουιναζίντ) 20% β/ο Μυκητοκτόνο. Γαλακτωματοποιήσιμο Υγρό (EC) Εγγυημένη σύνθεση: TALENDO 20EC GR 250ML BKL K-31110 01/12/11 15:51 Page1 K-31110/011211 - GREECE - (COVER) PAGE 1 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕIΣ Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 07/02/2013 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Αναλυτικές δοκιμές 1. Δοκιμές διάκρισης. 2. Περιγραφικές δοκιμές. Β. Δοκιμές προτίμησης και αποδοχής

Α. Αναλυτικές δοκιμές 1. Δοκιμές διάκρισης. 2. Περιγραφικές δοκιμές. Β. Δοκιμές προτίμησης και αποδοχής Α. Αναλυτικές δοκιμές 1. Δοκιμές διάκρισης α) δοκιμές διαφοράς β) δοκιμές ευαισθησίας 2. Περιγραφικές δοκιμές Β. Δοκιμές προτίμησης και αποδοχής Ο οργανοληπτικός έλεγχος εφαρμόζεται στη βιομηχανία τροφίμων,

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: : 791442; 505534;

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ. ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΨΑΡΡΑ Τμήμα Βιοχημείας κ Βιοτεχνολογίας

ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ. ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΨΑΡΡΑ Τμήμα Βιοχημείας κ Βιοτεχνολογίας ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΨΑΡΡΑ Τμήμα Βιοχημείας κ Βιοτεχνολογίας ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΨΑΡΡΑ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Αντλία Στήλη Υγρό Έκλουσης Συλλέκτης κλασμάτων ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 16 biosis ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Όνομα προϊόντος Κιτ προσδιορισμού Τριγλυκεριδίων Εταιρία παραγωγής ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΠΕ ΑΙΓΙΝΗΣ 16 17342 ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία & Υλικά Διαλύματα Χρωστικές

Εργαλεία & Υλικά Διαλύματα Χρωστικές Ενότητα Ροή γενετικής πληροφορίας Φύλλο εργασίας 2 Απομόνωση νουκλεϊκών οξέων από φυτικά κύτταρα Βιολογία Γ Γυμνασίου Ονοματεπώνυμο Τμήμα Ημερομηνία. Τα νουκλεϊκά οξέα, όπως και οι πρωτεΐνες, είναι μακρομοριακές

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4068, 10/2/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4068, 10/2/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με τα άρθρα 1, 6, 7 και 8 και τα Παραρτήματα Ι και V της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Eπίσημη Eφημερίδα της Ε.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

Ένθετο συσκευασίας QuantiFERON -CMV ELISA 2 96

Ένθετο συσκευασίας QuantiFERON -CMV ELISA 2 96 Ένθετο συσκευασίας QuantiFERON -CMV ELISA 2 96 Εξέταση ιντερφερόνης-γ (IFN-γ) σε ολικό αίμα για τη μέτρηση της απάντησης σε πεπτιδικά αντιγόνα του ανθρώπινου κυτταρομεγαλοϊού Για in vitro διαγνωστική χρήση

Διαβάστε περισσότερα

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 150 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοργανισμοί και συνθήκες αποστείρωσης

Μικροοργανισμοί και συνθήκες αποστείρωσης Εργαοιηριακήβ άσκηση Μικροοργανισμοί και συνθήκες αποστείρωσης Σιόχοί ίου πειράμαιοε Το πείραμα αυτό στοχεύει να σε φέρει σε επαφή με την εργαστηριακή μέθοδο μικροβιακών καλλιεργειών. Επίσης θα διαπιστώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κιτ δοκιμασίας πλευρικής ροής Synovasure PJI

Κιτ δοκιμασίας πλευρικής ροής Synovasure PJI Κιτ δοκιμασίας πλευρικής ροής Synovasure PJI Δοκιμασία α-ντεφενσίνης για περιπροθετική αρθρική λοίμωξη Διανέμεται από Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.cddiagnostics.com

Διαβάστε περισσότερα