ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Λογική. Δημήτρης Πλεξουσάκης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Λογική. Δημήτρης Πλεξουσάκης"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Λογική Δημήτρης Πλεξουσάκης 2ο μέρος σημειώσεων: Συστήματα Αποδείξεων για τον ΠΛ, Μορφολογική Παραγωγή, Κατασκευή Μοντέλων Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

2 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται στην άδεια χρήσης reative ommons και ειδικότερα Αναφορά Μη εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 30 Ελλάδα (Attribution Non ommercial ShareAlike 3 Greece) BY-N-SA 30 GR Εξαιρείται από την ως άνω άδεια υλικό που περιλαμβάνεται στις διαφάνειες του μαθήματος, και υπόκειται σε άλλου τύπου άδεια χρήσης Η άδεια χρήσης στην οποία υπόκειται το υλικό αυτό αναφέρεται ρητώς Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους

3 4 Το Τυπικό Σύστημα Αποδείξεων του ΠΛ Τα θεμελιώδη συστατικά του τυπικού συστήματος αποδείξεων του Προτασιακού Λογισμού (συντομογραφικά Prop) είναι τα προτασιακά σχήματα τα οποία φτιάχνονται από τα σύμβολα ενός λεξιλογίου : Λεξιλόγιο του Prop προτασιακές μεταβλητές : P O, P1,, Pn συνδετικά :,,,, παρενθέσεις : (,) Η σύνθεση των προτασιακών σχημάτων του Prop γίνεται με την χρήση των παρακάτω συντακτικών κανόνων: Συντακτικοί Κανόνες 1 Αν P i, Pj είναι προτασιακές μεταβλητές τότε οι Pi, Pj, ( Pi Pj ), ( Pi Pj ), P P ), P P ) είναι προτασιακά σχήματα ( i j ( i j 2 Αν Σ είναι ένα προτασιακό σχήμα, τότε κάθε σχήμα που προκύπτει από την αντικατάσταση προτασιακών μεταβλητών με άλλα σχήματα είναι επίσης ένα προτασιακό σχήμα 3 Τα μόνα προτασιακά σχήματα είναι αυτά που παράγονται από τους κανόνες (1) και (2) Παράδειγμα : Δημιουργία του προτασιακού σχήματος (( P0 ( P1 P2 ) P3 ) Από τον κανόνα (1), υπάρχει το σχήμα ( P0 P3 ) Από την αντικατάσταση P 0 / P0 P 1 προκύπτει το σχήμα (( P0 P1 ) P3 ) και από την αντικατάσταση { P 1 P 1 P 2, P 3 / P3 } προκύπτει το σχήμα (( P0 ( P1 P2 ) P3 ) Για να είναι πιο εύκολα αναγνώσιμες οι προτάσεις που προκύπτουν με την χρήση των συντακτικών κανόνων : Χρησιμοποιούμε προτασιακές μεταβλητές P, Q, R, S Παραλείπουμε το ζεύγος παρενθέσεων που περικλείει ολόκληρη την πρόταση (πχ η ( P Q) γράφεται ως P Q και η (( P Q) R) γράφεται ως ( P Q) R ) Παραλείπουμε εσωτερικές παρενθέσεις όπου είναι δυνατόν και χρησιμοποιούμε την προτεραιότητα των συνδετικών (πχ, P Q R σημαίνει P ( Q R) και όχι ( P Q) R ) Με βάση αυτές τις απλοποιήσεις η (( P0 ( P1 P2 ) P3 ) γράφεται ως P ( Q R) S Ο συμβολισμός BNF (Backus-Naur Form) που χρησιμοποιείται για την περιγραφή του συντακτικού των γλωσσών προγραμματισμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την περιγραφή του συντακτικού του Prop :

4 < προτασιακό σχήμα > ::= < προτασιακή μεταβλητή > < προτασιακό σχήμα > (< προτασιακό σχήμα > < προτασιακό σχήμα >) (< προτασιακό σχήμα > < προτασιακό σχήμα >) (< προτασιακό σχήμα > < προτασιακό σχήμα >) (< προτασιακό σχήμα > < προτασιακό σχήμα >) (< προτασιακό σχήμα > < προτασιακό σχήμα >) < προτασιακή μεταβλητή > ::= P 0 P 1 Με αυτό το τρόπο οποιαδήποτε έκφραση μπορεί να ελεγθεί για το αν είναι πρόταση του Prop 41 Σημασιολογία του Prop Ορισμός Μια ερμηνεία Ι είναι οποιοδήποτε υποσύνολο του συνόλου των προτασιακών μεταβλητών Τα μέλη αυτού του συνόλου είναι αυτά που ικανοποιούνται από την ερμηνεία Σε μια ερμηνεία Ι αντιστοιχεί μια συνάρτηση ερμηνείας η οποία απεικονίζει κάθε προτασιακή μεταβλητή σε μια από τις τιμές αλήθειας α ή ψ Η συνάρτηση ερμηνείας που αντιστοιχεί στην ερμηνεία Ι, απεικονίζει όλα τα μέλη του Ι στην τιμή α και όλα τα υπόλοιπα στην τιμή ψ Ο συμβολισμός = I S ( I S) χρησιμοποιείται για να δηλώσει ότι η ερμηνεία Ι ικανοποιεί (δεν ικανοποιεί) το προτασιακό σχήμα S Η ικανοποίηση ενός σχήματος ορίζεται ως εξής : Για μια προτασιακή μεταβλητή Α, = I Α ανν Α Ι = I S ανν I S = I ( S T ) ανν = I S και = I Τ = I ( S T ) ανν = I S ή = I Τ = I ( S T ) ανν I S ή = I S και = I Τ = I ( S T ) ανν = I ( S T ) και = I ( Τ S) Παράδειγμα : Θεωρείστε την ερμηνεία Ι = {P, Q} Ελέγξτε = I P R Q S Από τον ορισμό της ερμηνείας Ι, έχουμε ότι = I P και = I Q Άρα = I P R και I Q, επομένως = I P R και I Q S Άρα I P R Q S Μερικοί ακόμα ορισμοί είναι απαραίτητοι Θεωρείστε ότι το Α συμβολίζει ένα προτασιακό σχήμα και το S ένα σύνολο προτασιακών σχημάτων 1 Α ικανοποιείται από την Ι αν = I Α 2 Α δεν ικανοποιείται από την Ι αν I Α 3 S ικανοποείται από την Ι αν κάθε μέλος του ικανοποείται από την Ι

5 4 S δεν ικανοποείται από την Ι αν τουλάχιστον ένα μέλος του δεν ικανοποιείται από την Ι 5 Το S είναι ικανοποιήσιμο αν υπάρχει τουλάχιστον μια ερμηνεία που το ικανοποιεί 6 Το S είναι μη-ικανοποιήσιμο αν δεν υπάρχει ερμηνεία που να το ικανοποιεί 7 Το S λογικά συνεπάγεται την Α αν κάθε ερμηνεία που ικανοποιεί το S ικανοποιεί και την Α 8 Δύο προτασιακά σχήματα είναι ισοδύναμα αν κάθε ερμηνεία τα ικανοποιεί ή δεν τα ικανοποιεί συγχρόνως 9 Η Α είναι ταυτολογία ( = Α ) αν ικανοποιείται από κάθε ερμηνεία 10 Η Α είναι αντινομία αν δεν ικανοποείται από καμία ερμηνεία 42 Συστήματα Αποδείξεων για τον Προτασιακό Λογισμό Ένα από τα πρωτεύοντα ενδιαφέροντα μας είναι να μπορούμε να διαπιστώνουμε αν μια εξαγωγή συμπεράσματος είναι έγκυρη Έχουμε ήδη δει έναν απλό αλγόριθμο για αυτόν τον έλεγχο: Κατασκευάζουμε τον πίνακα αληθείας για τις υποθέσεις και το συμπέρασμα και ελέγχουμε αν υπάρχουν ερμηνείες που ικανοποιούν τις υποθέσεις και δεν ικανοποιούν το συμπέρασμα Ο αλγόριθμος αυτός είναι μη-αποδοτικός: αν υπάρχουν n προτασιακές μεταβλητές στις n υποθέσεις και το συμπέρασμα, τότε ο πίνακας αλήθειας έχει 2 γραμμές Χρειαζόμαστε έναν πιο αποδοτικό αλγόριθμο ώστε να αποφεύγουμε να σχηματίζουμε πλήρεις πίνακες αλήθειας Μας ενδιαφέρει να βρίσκουμε αν υπάρχουν γραμμές στον πίνακα για τις οποίες οι υποθέσεις είναι αληθείς αλλά το συμπέρασμα είναι ψευδές Συνεπώς μπορούμε να αρχίσουμε από την εύρεση των ερμηνειών για τις οποίες το συμπέρασμα είναι ψευδές Για παράδειγμα, θεωρείστε την εξαγωγή συμπεράσματος { P Q R, S Q P, R Q S / R P } Πίνακας αλήθειας για το συμπέρασμα R P : R P R P α α α α ψ ψ ψ α α ψ ψ α Από τον πίνακα φαίνεται ότι χρειάζεται να εξετάσουμε μόνο την ερμηνεία που αντιστοιχεί στη δεύτερη γραμμή Γι αυτή την ερμηνεία ο πίνακας αλήθειας των υποθέσεων είναι ο ακόλουθος:

6 P Q R S P Q R S Q P R Q S ψ α α α α α α ψ α α ψ α α ψ ψ ψ α α α ψ ψ ψ ψ α ψ α α ψ Παρατηρούμε ότι για την ερμηνεία που αντιστοιχεί στην πρώτη γραμμή του πίνακα, οι υποθέσεις είναι αληθείς ενώ το συμπέρασμα είναι ψευδές Άρα η εξαγωγή συμπεράσματος είναι μη-έγκυρη Αν κατασκευάσουμε ολόκληρο τον πίνακα αλήθειας θα χρειαζόμασταν 64 υπολογισμούς τιμών αλήθειας ενώ με την παραπάνω απλοποίηση χρειαστήκαμε μόνο 16 Σε αυτήν την ενότητα θα εξετάσουμε τρεις μεθόδους ελέγχου εγκυρότητας οι οποίες είναι πιο αποδοτικές από τη μέθοδο των πινάκων αλήθειας στις περισσότερες των περιπτώσεων Δυστυχώς δεν γνωρίζουμε την ύπαρξη συστήματος αποδείξεων για τον ΠΛ το οποίο να μας εγγυάται τον έλεγχο εγκυρότητας σε χρόνο μικρότερο του εκθετικού Επίσης δεν γνωρίζουμε ότι τέτοιο σύστημα δεν μπορεί να υπάρξει Τα συστήματα αποδείξεων του ΠΛ κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες : Παραγωγικά συστήματα (deduction systems): σε ένα παραγωγικό σύστημα μια εξαγωγή συμπεράσματος P 1, P 2,, P n / αποδεικνύεται έγκυρη με την παραγωγή του συμπεράσματος από τις υποθέσεις χρησιμοποιώντας ένα σύνολο κανόνων λογισμού Συστήματα Ανασκευής (refutation systems) : σε ένα σύστημα ανασκευής χρησιμοποείται η σχέση μεταξύ εγκυρότητας και μη-ικανοποιησιμότητας : είναι λογική συνέπεια των P 1, P 2,, P n εφόσον το σύνολο { P 1, P 2,, P n, } είναι μη-ικανοποιήσιμο Σε ένα σύστημα ανασκευής προσπαθούμε να ανασκευάσουμε την υπόθεση ότι το σύνολο { P 1, P 2,, P n, } είναι ικανοποιήσιμο 421 Σύστημα Αποδείξεων Φυσικής ή Μορφολογικής Παραγωγής (natural deduction) Στην μορφολογική παραγωγή, η απόδειξη γίνεται με τη μορφή της παραγωγής του συμπεράσματος από τις υποθέσεις Σε κάθε βήμα της παραγωγής, είτε γίνεται η παραδοχή μιας από τις υποθέσεις είτε χρησιμοποιείται κάποιος κανόνας για την παραγωγή ενός καινούριου προτασιακού σχήματος από σχήματα σε προηγούμενα βήματα της απόδειξης Χρησιμοποιούμε δύο είδη κανόνων : κανόνες εισαγωγής κανόνες απαλοιφής Χρησιμοποιούμε έναν κανόνα από τις παραπάνω κατηγορίες για κάθε συνδετικό Οι απλούστεροι κανόνες επιτρέπουν την μετάβαση από δεδομένα σχήματα σε νέα σχήματα

7 1 Εισαγωγή σύζευξης : αν σε προηγούμενα βήματα της απόδειξης έχουμε εξασφαλίσει τα σχήματα Α και Β (είτε σαν υποθέσεις είτε σαν παραγωγές από άλλα σχήματα) τότε μπορούμε να συμπεράνουμε το σχήμα A B A Συμβολισμός : B A B 2 Απαλοιφή σύζευξης : αν έχουμε εξασφαλίσει το σχήμα A B τότε μπορούμε να εξάγουμε το Α (αριστερή απαλοιφή σύζευξης) ή το Β (δεξιά απαλοιφή σύζευξης) A B A B Συμβολισμός : και A B Παράδειγμα: Αποδείξτε ότι η εξαγωγή συμπεράσματος έγκυρη P Q / Q P είναι (1) P Q (υπόθεση) (2) P (από (1) και αριστερή απαλοιφή σύζευξης) (3) Q (από (1) και δεξιά απαλοιφή σύζευξης) (4) Q P ( από (3), (2) και εισαγωγή σύζευξης) Παράδειγμα: Αποδείξτε ότι η εξαγωγή συμπεράσματος είναι έγκυρη P ( Q R) /( P Q) R (1) P ( Q R) (υπόθεση) (2) P (από (1) και αριστερή απαλοιφή σύζευξης) (3) Q R (από (1) και δεξιά απαλοιφή σύζευξης) (4) Q (από (3) και αριστερή απαλοιφή σύζευξης) (5) R (από (3) και δεξιά απαλοιφή σύζευξης) (6) P Q (από (2), (4) και εισαγωγή σύζευξης) (7) ( P Q) R (από (6), (5) και εισαγωγή σύζευξης) A B 3 Απαλοιφή συνεπαγωγής: _ A B 4 Εισαγωγή διάζευξης δεξιά: _ A Α B 5 Εισαγωγή διάζευξης αριστερά: _ B Α B

8 Α Β 6 Απαλοιφή ισοδυναμίας αριστερά : _ A Β Α Β 7 Απαλοιφή ισοδυναμίας δεξιά: _ Β A A 8 Απαλοιφή άρνησης : A Οι επόμενοι (και πιο πολύπλοκοι) κανόνες κάνουν χρήση υποπαραγωγών (subderivations): 9 Εισαγωγή Συνεπαγωγής: Αν μπορούμε να συμπεράνουμε το B από το σύνολο {Α, S 1, S 2,, S n } τότε μπορούμε να συμπεράνουμε το A B από το σύνολο{ S 1, S 2,, S n } (Αιτιολόγηση: αν υποθέσουμε ότι οι S 1, S 2,, S n είναι αληθείς, τότε, αφού συμπεραίνουμε Β από το {Α, S 1, S 2,, S n }δεν μπορεί να ισχύει ότι η Α είναι αληθής και η Β ψευδής) Συμβολισμός : A A B B Παράδειγμα: Δείξτε ότι η P Q, Q R / P R είναι έγκυρη Για να εφαρμόσουμε τον κανόνα εισαγωγής της συνεπαγωγής πρέπει να δείξουμε ότι μπορούμε να συμπεράνουμε το R από τα P, P Q, R R (1) P (υπόθεση) (2) P Q (υπόθεση) (3) Q (από (1), (2) και απαλοιφή συνεπαγωγής) (4) Q R (υπόθεση) (5) R (από (3), (4) και απαλοιφή συνεπαγωγής) Από την (5) και τις υποθέσεις, ο κανόνας εισαγωγής της συνεπαγωγής μας δίνει Η ίδια απόδειξη μπορεί να γραφτεί και ως εξής : (1) Υποπαραγωγή (11) P (υπόθεση υποπαραγωγής) (12) P Q (υπόθεση παραγωγής) (13) Q (από (11), (12) και απαλοιφή συνεπαγωγής) (14) Q R (υπόθεση υποπαραγωγής) (15) R (από (13), (14) και απαλοιφή συνεπαγωγής) (2) P R (από (1) και εισαγωγή συνεπαγωγής) P R

9 Στο βήμα (2) απελευθερώνουμε (ξεχνάμε) την υπόθεση της υποπαραγωγής Η ίδια απόδειξη μπορεί να γραφτεί και με ακόμα έναν τρόπο : (1) P Q (υπόθεση) (2) Q R (υπόθεση) (3) Υποπαραγωγή (31) P ( υπόθεση υποπαραγωγής) (32) Q ( από (1), (31) και απαλοιφή συνεπαγωγής) (33) R ( από (32), (2) και απαλοιφή συνεπαγωγής) (4) P R (από (3) και εισαγωγή συνεπαγωγής) Μέσα σε μια υποπαραγωγή επιτρέπεται να χρησιμοποιούμε σχήματα τα οποία έχουν παραχθεί έξω από την υποπαραγωγή Το αντίστροφο όμως δεν ισχύει: δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σχήματα που παράγονται εντός μιας υποπαραγωγής στην κύρια παραγωγή 10 Απαλοιφή διάζευξης (ή λογισμός με περιπτώσεις) : A B A B 11 Εισαγωγή ισοδυναμίας: A B B A A B 12 Εισαγωγή Άρνησης (ή απαγωγή σε άτοπο): 13 Επανάληψη: A A A B B A Παράδειγμα: Δείξτε ότι { P Q, P } = Q (1) P Q (υπόθεση) (2) Υποπαραγωγή (21) P (υπόθεση υποπαραγωγής) (22) Υποπαραγωγή (221) Q (υπόθεση υποπαραγωγής) (222) P (από (21) με επανάληψη) (223) P (υπόθεση παραγωγής) (23) Q (από (22) και εισαγωγή άρνησης) (24) Q (από (23) και απαλοιφή άρνησης) (3) Υποπαραγωγή

10 (31) Q (υπόθεση υποπαραγωγής) (32) Q (από (31) με επανάληψη) (4) Q (από (1), (2),(3) και απαλοιφή διάζευξης) Η υποπαραγωγή (3) είναι απαραίτητη για τη σωστή εφαρμογή του κανόνα της απαλοιφής διάζευξης Πως οδηγηθήκαμε σε μια τέτοια απόδειξη; P Q P Θέλουμε να δείξουμε: Q Χρειάζεται να δείξουμε Q P υποπαραγωγή (2) και Q Q υποπαραγωγή (3) Παράδειγμα: Δείξτε ότι { P Q, R Q, R S } = S P Για να χρησιμοποιήσουμε τον κανόνα της εισαγωγής της συνεπαγωγής πρέπει να δείξουμε ότι { P Q, R Q, R S, S} = P μέσω κάποιας υποπαραγωγής (1) Υποπαραγωγή (11) S (υπόθεση υποπαραγωγής) (12) Υποπαραγωγή (121) P (υπόθεση υποπαραγωγής) (122) P Q (υπόθεση παραγωγής) (123) Q ( (121 ), (122) και απαλοιφή συνεπαγωγής) (124) Υποπαραγωγή (1241) R (υπόθεση υποπαραγωγής) (1242) R Q (υπόθεση παραγωγής) (1243) Q ( (1241), (1242) και απαλοιφή συνεπαγωγής) (1244) Q ( (123) και επανάληψη) (125) R( (124) και εισαγωγή άρνησης) (126) R ( (125) και απαλοιφή άρνησης) (127) R S (υπόθεση παραγωγής) (128) S ( (126), (127) και απαλοιφή συνεπαγωγής) (129) S ( (11) και επανάληψη) (13) P (από (12) και εισαγωγή άρνησης) (2) S P (από (1) και εισαγωγή συνεπαγωγής)

11 422 Μορφολογική Παραγωγή: Αποδείξεις Το σύστημα της μορφολογικής παραγωγής είναι μη-αλγοριθμικό : προσφέρει κανόνες που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αλλά δεν προσφέρει καμία καθοδήγηση για το σχηματισμό της απόδειξης Ευριστικοί κανόνες (heuristics): μπορούν συχνά να βοηθήσουν στην κατασκευή αποδείξεων αλλά δεν προσφέρουν εγγύηση ότι θα οδηγήσουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα : 1 Αν το συμπέρασμα που θέλουμε να εξάγουμε έχει ως κύριο συνδετικό το *, πορσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε τον κανόνα εισαγωγής του * 2 Αν μια υπόθεση έχει * σαν κύριο συνδετικό, προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε τον κανόνα απαλοιφής του * 3 Αν οι δύο προηγούμενοι κανόνες αποτύχουν, προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε τον κανόνα απαλοιφής της άρνησης Δεν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιούνται αυτοί οι κανόνες σε κάθε περίπτωση Για παράδειγμα, για να αποδείξουμε ότι η εξαγωγή συμπεράσματος P, P ( Q R) / Q R είναι έγκυρη, θα ήταν σφάλμα να χρησιμοποιήσουμε τον κανόνα εισαγωγής της συνεπαγωγής μιας και το συμπέρασμα εμφανίζεται ως υποπρόταση μιας από τις υποθέσεις Επίσης, για την εξαγωγή συμπεράσματος P Q, R /( P Q) R θα ήταν σφάλμα να χρησιμοποιηθεί ο δεύτερος κανόνας για την απαλοιφή της διάζευξης Παράδειγμα : Δείξτε ότι η εξαγωγή συμπεράσματος P Q / P Q είναι έγκυρη Θα προσπαθήσουμε να εκφράσουμε τον κανόνα εισαγωγής της συνεπαγωγής σύμφωνα με τον πρώτο ευριστικό κανόνα Χρειαζόμαστε μια υποπαραγωγή με υπόθεση P και συμπέρασμα Q : (1) Υποπαραγωγή (11) P (υπόθεση υποπαραγωγής) (1v) Q (2) P Q (από (1) και εισαγωγή συνεπαγωγής) Παρατηρούμε ότι η υπόθεση της παραγωγής έχει ως κύριο συνδετικό το Θα προσπαθήσουμε να χρησιμοποιήσουμε τον κανόνα της απαλοιφής της διάζευξης εντός της υποπαραγωγής (1): (1) Υποπαραγωγή (11) P (υπόθεση υποπαραγωγής) (12) P Q(υπόθεση παραγωγής) (13) Υποπαραγωγή

12 (131) P (υπόθεση υποπαραγωγής) (13μ) Q (14) Υποπαραγωγή (141) Q (υπόθεση υποπαραγωγής) (14κ) Q (15) Q (από (12), (13), (14 ) με απαλοιφή - ) (2) P Q (από (1) και εισαγωγή συνεπαγωγής) Η υποπαραγωγή (14) είναι τετριμμένη : χρησιμοποιείται μόνο ο κανόνας της επανάληψης Για την υποπαραγωγή (13) θα χρησιμοποιούμε τον τρίτο ευριστικό κανόνα Συνολικά, η παραγωγή θα έχει ως εξής : (1) Υποπαραγωγή (11) P (υπόθεση υποπαραγωγής) (12) P Q (υπόθεση παραγωγής) (13) Υποπαραγωγή (131) P (υπόθεση υποπαραγωγής) (132) Υποπαραγωγή (1321) Q (υπόθεση υποπαραγωγής) (1322) P (από (11) με επανάληψη) (1323) P (από (131) με επανάληψη) (133) Q (από (132) με εισαγωγή ) (134) Q (από (133) με απαλοιφή ) (14) Υποπαραγωγή (141) Q (υπόθεση υποπαραγωγής) (142) Q (από (141) με επανάληψη) (15) Q (από (12), (13), (14) με απαλοιφή - ) (2) P R (από (1) και εισαγωγή συνεπαγωγής) Σε κάθε σωστή παραγωγή αντιστοιχεί ένας κανόνας που μας επιτρέπει να καταλήγουμε από τις υποθέσεις στο συμπέρασμα παραλείποντας τα ενδιάμεσα βήματα Σχετικά με το προηγούμενο παράδειγμα ένας τέτοιος κανόνας είναι Απαλοιφή 2 : A B A B

13 Χρησιμοποιώντας αυτό τον κανόνα η προηγούμενη παραγωγή μπορεί να γραφτεί ως εξής : (1) P Q (υπόθεση παραγωγής) (2) Υποπαραγωγή (21) P (υπόθεση υποπαραγωγής) (22) Υποπαραγωγή (221) P (υπόθεση υποπαραγωγής) (222) P (223) P (από (221) με επανάληψη) (23) P ( από (22) με εισαγωγή ) (24) Q ( από (1), (23) με απαλοιφή 2 ) (3) P R (από (1) και εισαγωγή συνεπαγωγής) Η μορφολογική παραγωγή - εκτός από τον έλεγχο εγκυρότητας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αποδείξεις Μια απόδειξη είναι μια παραγωγή χωρίς υποθέσεις Επομένως το συμπέρασμα μιας απόδειξης πρέπει να είναι ταυτολογία Παράδειγμα: Αποδείξτε την ταυτολογία P P (1) Υποπαραγωγή (11) P (υπόθεση υποπαραγωγής) (12) P (από (11) με επανάληψη) (2) P P (από (1) και εισαγωγή ) Παράδειγμα: Αποδείξτε την ταυτολογία P P (1) Υποπαραγωγή (11) ( P P) (υπόθεση υποπαραγωγής) (12) υποπαραγωγή (121) P (υπόθεση υποπαραγωγής) (122) P P (από (121) με εισαγωγή ) (123) ( P P) (από (11) με επανάληψη) (13) P (από (12), (11) και εισαγωγή ) (14) P P (από (13) και εισαγωγή ) (15) ( P P) (από (11) με επανάληψη) (2) ( P P) (από (1) και εισαγωγή ) (3) P P (από (2) και απαλοιφή ) Ένα προτασιακό σχήμα που παράγεται χωρίς υποθέσεις ονομάζεται θεώρημα Το θεώρημα του προηγούμενου παραδείγματος μπορεί να συμβολιστεί ως: P P (αποκλεισμός μέσου)

14 Τα θεωρήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε παραγωγές για την εξαγωγή συμπερασμάτων Παράδειγμα: Δείξτε ότι η εξαγωγή συμπεράσματος ( P Q) / P Q είναι έγκυρη (1) Q Q (αποκλεισμός μέσου) (2) υποπαραγωγή (21) Q (υπόθεση υποπαραγωγής) (22) υποπαραγωγή (221) P (υπόθεση υποπαραγωγής) (222) P Q (από (221), (21) με εισαγωγή ) (223) ( P Q) (υπόθεση παραγωγής) (23) P (από (22) και εισαγωγή ) (24) P Q (από (23) και εισαγωγή ) (3) Υποπαραγωγή (31) Q (υπόθεση υποπαραγωγής) (32) P Q (από (31) και εισαγωγή ) (4) P Q (από (1), (2), (3) και απαλοιφή ) Παράδειγμα: Δείξτε ότι η εξαγωγή συμπεράσματος P Q, ( P R) / Q είναι έγκυρη (1) Υποπαραγωγή (11) P (υπόθεση υποπαραγωγής) (12) υποπαραγωγή (121) P (υπόθεση υποπαραγωγής) (122) υποπαραγωγή (1221) R (υπόθεση υποπαραγωγής) (1222) P (από (121) με επανάληψη) (1223) P (από (11) με επανάληψη) (123) R (από (122) και εισαγωγή ) (124) R (από (123) και απαλοιφή ) (13) P R (από (12) και εισαγωγή ) (14) ( P R) υπόθεση (2) P (από (11), (12) με εισαγωγή ) (3) P ( από (2) με απαλοιφή ) (4) P Q (υπόθεση) (5) Q ( από (3), (4) και απαλοιφή )

15 Παραδείγματα Χρήσης Μορφολογικής Παραγωγής Παράδειγμα: Δείξτε ότι η εξαγωγή συμπεράσματος έγκυρη P Q, P R / P Q R είναι (1) P Q (υπόθεση παραγωγής) (2) P R (υπόθεση παραγωγής) (3) υποπαραγωγή (31) P (υπόθεση παραγωγής) (32) Q (από (31), (1) και απαλοιφή ) (33) R (από (31), (2) και απαλοιφή ) (34) Q R (από (32), (33) και εισαγωγή ) (4) P Q R (από (3) και εισαγωγή ) Παράδειγμα Αποδείξτε ότι η εξαγωγή συμπεράσματος P / ( P Q) είναι έγκυρη (1) P (υπόθεση) (2) υποπαραγωγή (21) P Q (υπόθεση υποπαραγωγής) (22) P (από (21) με απαλοιφή ) (3) ( P Q) (από (1), (2) και εισαγωγή ) Παράδειγμα : Δείξτε ότι η εξαγωγή συμπεράσματος P Q, Q / P είναι έγκυρη (1) P Q (υπόθεση) (2) Q (υπόθεση) (3) υποπαραγωγή (31) P (υπόθεση υποπαραγωγής) (32) Q (από (1), (31) με απαλοιφή συνεπαγωγής) (4) P (από (2), (3) και εισαγωγή ) Παράδειγμα : Δείξτε ότι η εξαγωγή συμπεράσματος P Q, Q R / P R είναι έγκυρη (1) P Q (υπόθεση) (2) υποπαραγωγή (21) P (υπόθεση υποπαραγωγής) (22) P R (από (21) με εισαγωγή ) (3) υποπαραγωγή (31) Q (υπόθεση υποπαραγωγής) (32) Q R (υπόθεση) (33) R (από (31), (32) και απαλοιφή 2) (34) P R (από (33) και εισαγωγή ) (4) P R (από (1),(2),(3) και απαλοιφή )

16 Παράδειγμα : Αποδείξτε το θεώρημα R ( P ( Q R)) (1) υποπαραγωγή (11) R (υπόθεση υποπαραγωγής) (12) υποπαραγωγή (121) P (υπόθεση υποπαραγωγής) (122) υποπαραγωγή (1221) Q (υπόθεση υποπαραγωγής) (1222) R (από (11) με επανάληψη) (123) Q R (από (122) και εισαγωγή ) (13) P ( Q R) (από (12) και εισαγωγή ) (2) R ( P ( Q R)) (από (1) και εισαγωγή ) 423 Κατασκευή Μοντέλων Διάκριση μεταξύ συστημάτων παραγωγής και συστημάτων ανασκευής : Τα συστήματα παραγωγής (όπως η μορφολογική παραγωγή) παράγουν το συμπέρασμα με χρήση συντακτικών κανόνων λογισμού Τα συστήματα ανασκευής, προκειμένου να δείξουν ότι { P 1,, Pn } =, επιχειρούν να δείξουν ότι το σύνολο { P1,, Pn, } είναι μη-ικανοποιήσιμο Η κατασκευή μοντέλων είναι ένα τέτοιο σύστημα ανασκευής Ιδέα της Μεθόδου Κατασκευής Μοντέλων Για να αποφασίσουμε ότι ένα σύνολο είναι ικανοποιήσιμο ή όχι ψάχνουμε συστηματικά για μια ερμηνεία η οποία ικανοποιεί όλα τα μέλη του συνόλου Αν μια τέτοια ερμηνεία βρεθεί, τότε το σύνολο είναι ικανοποιήσιμο Αν όχι, τότε το σύνολο είναι μη ικανοποιήσιμο Μια ερμηνεία που ικανοποιεί κάθε μέλος ενός συνόλου προτάσεων S λέγεται μοντέλο του S Ας υποθέσουμε τώρα ότι ψάχνουμε για μια ερμηνεία που ικανοποιεί ένα σύνολο προτάσεων το οποίο περιέχει μια πρόταση της μορφής A B, ας πούμε το σύνολο S { A B} Ξέρουμε ότι μια ερμηνεία ικανοποιεί την πρόταση A B αν και μόνο αν ικανοποιεί και την Α και την Β Άρα, η ερμηνεία που ψάχνουμε ικανοποιεί S { A B} αν και μόνο αν ικανοποιεί το S { A, B} Δηλαδή = I S { A B}, αν και μόνο αν = I S { A, B} για οποιαδήποτε ερμηνεία Ι Παρομοίως, = I S { A B} αν και μόνο αν = I S {A} ή = I S {B} για οποιαδήποτε ερμηνεία Ι, καθώς και I Α αν και μόνο αν = I A για οποιαδήποτε ερμηνεία Ι Παρόμοιες απλοποιήσεις υπάρχουν και για τα υπόλοιπα συνδετικά

17 Αν συνεχίσουμε κατά αυτόν τον τρόπο, είτε θα βρούμε ότι όλα τα σύνολα που προσπαθούμε να δείξουμε ότι είναι ικανοποιήσιμα περιέχουν αντινομίες οπότε το αρχικό σύνολο είναι μη-ικανοποιήσιμο είτε θα βρούμε ότι το σύνολο είναι ικανοποιήσιμο με το να καταλήξουμε σε μια ερμηνεία που ικανοποιεί ένα σύνολο που περιέχει μόνο γράμματα ή αρνήσεις γραμμάτων Σε αυτήν την περίπτωση το μοντέλο αποτελείται από τα γράμματα του συνόλου που προκύπτει Φορμαλισμός της Μεθόδου Θα χρησιμοποιήσουμε ένα σύνολο που αποτελείται από σύνολα προτάσεων Αρχικά = {S}, όπου S είναι το σύνολο που θέλουμε να δείξουμε ότι είναι (μη-) ικανοποιήσιμο Το διαδοχικά θα αντικαθίσταται από ένα σύνολο που προκύπτει από την εφαρμογή κανόνων αντικατάστασης, οι οποίοι παράγουν απλούστερα σύνολα Οποτεδήποτε ένα από τα σύνολα μέρη του περιέχει Α και A για κάποια πρόταση Α, το σύνολο αυτό θα αφαιρείται από το Η διαδικασία τερματίζεται όταν δεν μπορούν πλέον να εφαρμοστούν άλλοι κανόνες αντικατάστασης Αν τότε το είναι κενό, το S είναι μη ικανοποιήσιμο Διαφορετικά, κάθε μέλος του είναι ένα μοντέλο του S Κανόνες Αντικατάστασης: έχουν την μορφή : αν το περιέχει ένα σύνολο της μορφής X, τότε αντικατάστησέ το με το Y Οι κανόνες δίνονται στο παρακάτω πίνακα Κανόνας X Υ [ ] S { A B} S { A, B} [ ] S { A B} S { A}, S { B} [ ] S { A B} S { A}, S { B} [ ] S { A B} S { A, B}, S { A, B} [ ] S { ( A B)} S { A}, S { B} [ ] S { ( A B)} S { A, B} [ ] S { ( A B)} S { A, B} [ ] S { ( A B)} S { A, B}, S { A, B} [ ] S { A} S {A} [del] S { A, A} (delete) Οι κανόνες για τους οποίους το Y περιέχει δύο σύνολα λέγονται κανόνες διακλάδωσης Κανόνες εφαρμογής των κανόνων αντικατάστασης: ποτέ δεν εφαρμόζουμε έναν κανόνα διακλάδωσης αν μπορούμε να εφαρμόσουμε έναν άλλο κανόνα Επίσης, αν ο κανόνας [del] μπορεί να χρησιμοποιηθεί, τότε τον εφαρμόζουμε πριν από άλλους κανόνες

18 Παράδειγμα: Δείξτε ότι { P Q, P } = Q Θα δείξουμε ότι το σύνολο S = { P Q, P, Q }είναι μη ικανοποιήσιμο { S} {{ P Q, P, Q}} Εφαρμόζουμε τον κανόνα [ ], από τον οποίο O προκύπτει το 1 {{ P, P, Q},{ Q, P, Q}} Με την εφαρμογή του κανόνα [del] προκύπτει το 2 {{ Q, P, Q}} και κατόπιν το 3 ={} Άρα το S είναι μη ικανοποιήσιμο Παράδειγμα: Δείξτε ότι { P Q} = P Q {{ P Q, ( P 0 Q )}} Κανόνας 1 {{ P Q, P, Q)}} [ ] 2 {{ P, P, Q)},{ Q, P, Q}} [ ] 3 {{ Q, P, Q}} [del] 4 {} [del] Παράδειγμα: Δείξτε ότι { P Q, R Q, R S} S P {{ P Q, R Q, R ( S 0 P )}} Κανόνας 1 {{ P Q, R Q, R P}} [ ] 2 {{ P Q, R Q, R P}} [ ] 3 {{ P, R Q, R P},{ Q, R Q, R P}} [ ] {{ Q, R Q, R P}} [del] {{ Q, R, R P},{ Q, Q, R }} [ ] 5 P {{ Q, R, R }} [del] 6 P {{ Q, R, R }} [ ] 7 P {{ Q, R, R, P},{ Q, R, }} [ ] 8 P {{ Q, R, }} [del] 9 P {} [del] 10 Για να αποφύγουμε να γράφουμε τις ίδιες προτάσεις πολλές φορές, οι αποδείξεις μπορούν να γραφούν σε μορφή δέντρου, στο οποίο κάθε πρόταση εμφανίζεται μόνο μια φορά και το σύνολο αντιστοιχεί σε μονοπάτια από τη ρίζα στα φύλλα του δέντρου

19 Αρχικά γράφουμε τα στοιχεία του συνόλου το οποίο θέλουμε να αποδείξουμε ότι είναι (μη) ικανοποιήσιμο Η εφαρμογή κανόνα συμβολίζεται με μια οριζόντια γραμμή και η πρόταση στην οποία εφαρμόζεται ο κανόνας μαρκάρεται με x Παράδειγμα : Δείξτε ότι { P Q} = P Q x (1) P Q x (2) ( P Q) (3) P (4) Q (5) P (6) Q ===============3 ===================4 Η εφαρμογή του κανόνα [del] συμβολίζεται με μια διπλή οριζόντια γραμμή και τον αριθμό της πρότασης η οποία, μαζί με την πρόταση που βρίσκεται ακριβώς πάνω από τη διπλή γραμμή, ενεργοποιούν τον κανόνα Η διπλή γραμμή θεωρείται ότι κλείνει αυτό το μονοπάτι του δέντρου Το δέντρο λέγεται πλήρες αν όλες οι προτάσεις έχουν χρησιμοποιηθεί Αν κάθε μονοπάτι είναι κλειστό, τότε το αρχικό σύνολο είναι μη ικανοποιήσιμο Παράδειγμα : Ελέξτε αν {( P Q) R} P ( Q R) x (1) ( P Q) R x (2) ( P ( Q R)) (3) P x (4) ( Q R) (5) Q (6) R x (7) P Q (9) P (10) Q (8) R ========== 3 ========= 6 Το δέντρο είναι πλήρες καθώς δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κανένα άλλο κανόνα Υπάρχει ένα μονοπάτι στο δέντρο το οποίο δεν είναι κλειστό Τα γράμματα που εμφανίζονται στο μονοπάτι αυτό αποτελούν το σύνολο { Q, R, P } Άρα η ερμηνεία που ικανοποιεί το αρχικό σύνολο είναι η Ι = {P,Q} Συνεπώς, η λογική συνεπαγωγή δεν είναι έγκυρη

Λογική Δημήτρης Πλεξουσάκης Φροντιστήριο 5: Προτασιακός Λογισμός: Κατασκευή Μοντέλων Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

Λογική Δημήτρης Πλεξουσάκης Φροντιστήριο 5: Προτασιακός Λογισμός: Κατασκευή Μοντέλων Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Λογική Δημήτρης Πλεξουσάκης Φροντιστήριο 5: Προτασιακός Λογισμός: Κατασκευή Μοντέλων Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Άδειες Χρήσης 1. Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται στην άδεια χρήσης Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Λογική. Φροντιστήριο 4: Μορφολογική Παραγωγή. Δημήτρης Πλεξουσάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Λογική. Φροντιστήριο 4: Μορφολογική Παραγωγή. Δημήτρης Πλεξουσάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Λογική Φροντιστήριο 4: Μορφολογική Παραγωγή Δημήτρης Πλεξουσάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται στην άδεια χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Επανάληψη. ΗΥ-180 Spring 2019

Επανάληψη. ΗΥ-180 Spring 2019 Επανάληψη Έχουμε δει μέχρι τώρα 3 μεθόδους αποδείξεων του Προτασιακού Λογισμού: Μέσω πίνακα αληθείας για τις υποθέσεις και το συμπέρασμα, όπου ελέγχουμε αν υπάρχουν ερμηνείες που ικανοποιούν τις υποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μορφολογική Παραγωγή. 3 ο φροντιστήριο ΗΥ180 Διδάσκων: Δ. Πλεξουσάκης Τετάρτη 28/02/2019 Ζωγραφιστού Δήμητρα

Μορφολογική Παραγωγή. 3 ο φροντιστήριο ΗΥ180 Διδάσκων: Δ. Πλεξουσάκης Τετάρτη 28/02/2019 Ζωγραφιστού Δήμητρα Μορφολογική Παραγωγή 3 ο φροντιστήριο ΗΥ180 Διδάσκων: Δ. Πλεξουσάκης Τετάρτη 28/02/2019 Ζωγραφιστού Δήμητρα Συστήματα Αποδείξεων στον ΠΛ(1/2) Συχνά μας ενδιαφέρει να μπορούμε να διαπιστώσουμε αν μία εξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Μορφολογική Παραγωγή. 3 ο φροντιστήριο ΗΥ180 Διδάσκων: Δ. Πλεξουσάκης Τετάρτη 08/03/2018 Ζωγραφιστού Δήμητρα

Μορφολογική Παραγωγή. 3 ο φροντιστήριο ΗΥ180 Διδάσκων: Δ. Πλεξουσάκης Τετάρτη 08/03/2018 Ζωγραφιστού Δήμητρα Μορφολογική Παραγωγή 3 ο φροντιστήριο ΗΥ180 Διδάσκων: Δ. Πλεξουσάκης Τετάρτη 08/03/2018 Ζωγραφιστού Δήμητρα Συστήματα Αποδείξεων στον ΠΛ(1/2) Συχνά μας ενδιαφέρει να μπορούμε να διαπιστώσουμε αν μία εξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

HY 180 Λογική Διδάσκων: Δ. Πλεξουσάκης Φροντιστήριο 5

HY 180 Λογική Διδάσκων: Δ. Πλεξουσάκης Φροντιστήριο 5 HY 180 Λογική Διδάσκων: Δ. Πλεξουσάκης Φροντιστήριο 5 Α) ΘΕΩΡΙΑ Η Μορφολογική Παραγωγή ανήκει στα συστήματα παραγωγής, δηλαδή σε αυτά που παράγουν το συμπέρασμα με χρήση συντακτικών κανόνων λογισμού. Η

Διαβάστε περισσότερα

Λογική Δημήτρης Πλεξουσάκης Φροντιστήριο 6: Προτασιακός Λογισμός: Μέθοδος Επίλυσης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

Λογική Δημήτρης Πλεξουσάκης Φροντιστήριο 6: Προτασιακός Λογισμός: Μέθοδος Επίλυσης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Λογική Δημήτρης Πλεξουσάκης Φροντιστήριο 6: Προτασιακός Λογισμός: Μέθοδος Επίλυσης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται στην άδεια χρήσης Creative Commons και

Διαβάστε περισσότερα

Μορφολογική Παραγωγή. 3 ο φροντιστήριο ΗΥ180 Διδάσκων: Δ. Πλεξουσάκης Τετάρτη 15/03/2017 Ζωγραφιστού Δήμητρα

Μορφολογική Παραγωγή. 3 ο φροντιστήριο ΗΥ180 Διδάσκων: Δ. Πλεξουσάκης Τετάρτη 15/03/2017 Ζωγραφιστού Δήμητρα Μορφολογική Παραγωγή 3 ο φροντιστήριο ΗΥ180 Διδάσκων: Δ. Πλεξουσάκης Τετάρτη 15/03/2017 Ζωγραφιστού Δήμητρα Συστήματα Αποδείξεων στον ΠΛ(1/2) Συχνά μας ενδιαφέρει να μπορούμε να διαπιστώσουμε αν μία εξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Λογική. Φροντιστήριο 3: Συνεπαγωγή/Ισοδυναμία, Ταυτολογίες/Αντινομίες, Πλήρης Αλγόριθμος Μετατροπής σε CNF

Λογική. Φροντιστήριο 3: Συνεπαγωγή/Ισοδυναμία, Ταυτολογίες/Αντινομίες, Πλήρης Αλγόριθμος Μετατροπής σε CNF ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Λογική Φροντιστήριο 3: Συνεπαγωγή/Ισοδυναμία, Ταυτολογίες/Αντινομίες, Πλήρης Αλγόριθμος Μετατροπής σε CNF Δημήτρης Πλεξουσάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Λογική Δημήτρης Πλεξουσάκης 3ο μέρος σημειώσεων: Μέθοδος της Επίλυσης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται στην άδεια

Διαβάστε περισσότερα

Λογική Δημήτρης Πλεξουσάκης Ασκήσεις στον Κατηγορηματικό Λογισμό Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

Λογική Δημήτρης Πλεξουσάκης Ασκήσεις στον Κατηγορηματικό Λογισμό Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Λογική Δημήτρης Πλεξουσάκης Ασκήσεις στον Κατηγορηματικό Λογισμό Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται στην άδεια χρήσης Creative Commons και ειδικότερα Αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

Λογική. Δημήτρης Πλεξουσάκης. Ασκήσεις 2ου Φροντιστηρίου: Προτασιακός Λογισμός: Κανονικές Μορφές, Απλός Αλγόριθμος Μετατροπής σε CNF/DNF, Άρνηση

Λογική. Δημήτρης Πλεξουσάκης. Ασκήσεις 2ου Φροντιστηρίου: Προτασιακός Λογισμός: Κανονικές Μορφές, Απλός Αλγόριθμος Μετατροπής σε CNF/DNF, Άρνηση Λογική Δημήτρης Πλεξουσάκης Ασκήσεις 2ου Φροντιστηρίου: Προτασιακός Λογισμός: Κανονικές Μορφές, Απλός Αλγόριθμος Μετατροπής σε CNF/DNF, Άρνηση Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Άδειες Χρήσης a. Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Λογική. Δημήτρης Πλεξουσάκης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Λογική. Δημήτρης Πλεξουσάκης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Λογική Δημήτρης Πλεξουσάκης 4ο μέρος σημειώσεων: Ακολουθίες Επίλυσης, Επίλυση για όρους Horn, Λογικός Προγραμματισμός Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνητή Νοημοσύνη. 8η διάλεξη ( ) Ίων Ανδρουτσόπουλος.

Τεχνητή Νοημοσύνη. 8η διάλεξη ( ) Ίων Ανδρουτσόπουλος. Τεχνητή Νοημοσύνη 8η διάλεξη (2016-17) Ίων Ανδρουτσόπουλος http://www.aueb.gr/users/ion/ 1 Οι διαφάνειες αυτής της διάλεξης βασίζονται στο βιβλίο Artificial Intelligence A Modern Approach των S. Russel

Διαβάστε περισσότερα

4.3 Ορθότητα και Πληρότητα

4.3 Ορθότητα και Πληρότητα 4.3 Ορθότητα και Πληρότητα Συστήματα αποδείξεων όπως η μορφολογική παραγωγή και η κατασκευή μοντέλων χρησιμοποιούνται για να δείξουμε την εγκυρότητα εξαγωγών συμπερασμάτων. Ένα σύστημα αποδείξεων μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

HY Λογική Διδάσκων: Δ. Πλεξουσάκης Εαρινό Εξάμηνο. Φροντιστήριο 6

HY Λογική Διδάσκων: Δ. Πλεξουσάκης Εαρινό Εξάμηνο. Φροντιστήριο 6 HY-180 - Λογική Διδάσκων: Δ. Πλεξουσάκης Εαρινό Εξάμηνο 2015-2016 Φροντιστήριο 6 Α) ΘΕΩΡΙΑ Μέθοδος Επίλυσης (Resolution) Στη μέθοδο της επίλυσης αποδεικνύουμε την ικανοποιησιμότητα ενός συνόλου προτάσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Ισοδυναμίες με Άρνηση, Πίνακες Αληθείας, Λογική Συνεπαγωγή, Ταυτολογίες, Αντινομίες, Πλήρης Αλγόριθμος Μετατροπής CNF

Βασικές Ισοδυναμίες με Άρνηση, Πίνακες Αληθείας, Λογική Συνεπαγωγή, Ταυτολογίες, Αντινομίες, Πλήρης Αλγόριθμος Μετατροπής CNF Βασικές Ισοδυναμίες με Άρνηση, Πίνακες Αληθείας, Λογική Συνεπαγωγή, Ταυτολογίες, Αντινομίες, Πλήρης Αλγόριθμος Μετατροπής CNF 2 ο φροντιστήριο ΗΥ180 Διδάσκων: Δ. Πλεξουσάκης Τετάρτη 28/02/2018 Κρεατσούλας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ. Ενότητα 9: Προτασιακή λογική. Ρεφανίδης Ιωάννης Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ. Ενότητα 9: Προτασιακή λογική. Ρεφανίδης Ιωάννης Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ενότητα 9: Προτασιακή λογική Ρεφανίδης Ιωάννης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ180: Λογική Διδάσκων: Δημήτρης Πλεξουσάκης. Φροντιστήριο 8 Επίλυση για Horn Clauses Λογικός Προγραμματισμός Τετάρτη 9 Μαΐου 2012

ΗΥ180: Λογική Διδάσκων: Δημήτρης Πλεξουσάκης. Φροντιστήριο 8 Επίλυση για Horn Clauses Λογικός Προγραμματισμός Τετάρτη 9 Μαΐου 2012 ΗΥ180: Λογική Διδάσκων: Δημήτρης Πλεξουσάκης Φροντιστήριο 8 Επίλυση για Horn Clauses Λογικός Προγραμματισμός Τετάρτη 9 Μαΐου 2012 Πληρότητα της μεθόδου επίλυσης Λήμμα: Αν κάθε μέλος ενός συνόλου όρων περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικά & Διακριτά Μαθηματικά

Υπολογιστικά & Διακριτά Μαθηματικά Υπολογιστικά & Διακριτά Μαθηματικά Ενότητα 2:Στοιχεία Μαθηματικής Λογικής Στεφανίδης Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

Προτασιακός Λογισμός (HR Κεφάλαιο 1)

Προτασιακός Λογισμός (HR Κεφάλαιο 1) Προτασιακός Λογισμός (HR Κεφάλαιο 1) Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: Σύνταξη Λογικός Συμπερασμός Σημασιολογία Ορθότητα και Πληρότητα Κανονικές Μορφές Προτάσεις Horn ΕΠΛ 412 Λογική

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1 Πρωτοβάθμια Λογική Χρήστος Νομικός ( Τμήμα Μηχανικών Η/Υ Διακριτά και Πληροφορικής Μαθηματικά Πανεπιστήμιο ΙΙ Ιωαννίνων ) / 60

Περιεχόμενα 1 Πρωτοβάθμια Λογική Χρήστος Νομικός ( Τμήμα Μηχανικών Η/Υ Διακριτά και Πληροφορικής Μαθηματικά Πανεπιστήμιο ΙΙ Ιωαννίνων ) / 60 Διακριτά Μαθηματικά ΙΙ Χρήστος Νομικός Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 2018 Χρήστος Νομικός ( Τμήμα Μηχανικών Η/Υ Διακριτά και Πληροφορικής Μαθηματικά Πανεπιστήμιο ΙΙ Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Διακριτά Μαθηματικά ΙΙ Χρήστος Νομικός Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 2018 Χρήστος Νομικός ( Τμήμα Μηχανικών Η/Υ Διακριτά

Διακριτά Μαθηματικά ΙΙ Χρήστος Νομικός Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 2018 Χρήστος Νομικός ( Τμήμα Μηχανικών Η/Υ Διακριτά Διακριτά Μαθηματικά ΙΙ Χρήστος Νομικός Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 2018 Χρήστος Νομικός ( Τμήμα Μηχανικών Η/Υ Διακριτά και Πληροφορικής Μαθηματικά Πανεπιστήμιο ΙΙ Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Πληρότητα της μεθόδου επίλυσης

Πληρότητα της μεθόδου επίλυσης Πληρότητα της μεθόδου επίλυσης Λήμμα: Αν κάθε μέλος ενός συνόλου όρων περιέχει ένα αρνητικό γράμμα, τότε το σύνολο είναι ικανοποιήσιμο. Άρα για να είναι μη-ικανοποιήσιμο, θα πρέπει να περιέχει τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Διακριτά Μαθηματικά. Ενότητα 6: Προτασιακός Λογισμός

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Διακριτά Μαθηματικά. Ενότητα 6: Προτασιακός Λογισμός Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Διακριτά Μαθηματικά Ενότητα 6: Προτασιακός Λογισμός Αν. Καθηγητής Κ. Στεργίου e-mail: kstergiou@uowm.gr Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Κανονικές μορφές - Ορισμοί

Κανονικές μορφές - Ορισμοί HY-180 Περιεχόμενα Κανονικές μορφές (Normal Forms) Αλγόριθμος μετατροπής σε CNF-DNF Άρνηση (Negation) Βασικές Ισοδυναμίες με άρνηση Νόμος De Morgan Πίνακες Αληθείας Κανονικές μορφές - Ορισμοί Ορισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Λογική. Δημήτρης Πλεξουσάκης. 5ο μέρος σημειώσεων: Κατηγορηματικός Λογισμός (Predicate Calculus)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Λογική. Δημήτρης Πλεξουσάκης. 5ο μέρος σημειώσεων: Κατηγορηματικός Λογισμός (Predicate Calculus) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Λογική Δημήτρης Πλεξουσάκης 5ο μέρος σημειώσεων: Κατηγορηματικός Λογισμός (Predicate Calculus) Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Συνέπεια, Εγκυρότητα, Συνεπαγωγή, Ισοδυναμία, Κανονικές μορφές, Αλγόριθμοι μετατροπής σε CNF-DNF

Συνέπεια, Εγκυρότητα, Συνεπαγωγή, Ισοδυναμία, Κανονικές μορφές, Αλγόριθμοι μετατροπής σε CNF-DNF Συνέπεια, Εγκυρότητα, Συνεπαγωγή, Ισοδυναμία, Κανονικές μορφές, Αλγόριθμοι μετατροπής σε CNF-DNF 1 ο φροντιστήριο ΗΥ180 Διδάσκων: Δ. Πλεξουσάκης Πέμπτη 15/02/2018 Κρεατσούλας Κωνσταντίνος Ασυνεπές σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Λογική. Προτασιακή Λογική. Λογική Πρώτης Τάξης

Λογική. Προτασιακή Λογική. Λογική Πρώτης Τάξης Λογική Προτασιακή Λογική Λογική Πρώτης Τάξης Λογική (Logic) Αναλογίες διαδικασίας επίλυσης προβλημάτων υπολογισμού και προβλημάτων νοημοσύνης: Πρόβλημα υπολογισμού 1. Επινόηση του αλγορίθμου 2. Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

HY Λογική Διδάσκων: Δ. Πλεξουσάκης

HY Λογική Διδάσκων: Δ. Πλεξουσάκης HY-180 - Λογική Διδάσκων: Δ. Πλεξουσάκης Πληρότητα της μεθόδου επίλυσης Λήμμα: Αν κάθε μέλος ενός συνόλου όρων περιέχει ένα αρνητικό γράμμα, τότε το σύνολο είναι ικανοποιήσιμο. Άρα για να είναι μη-ικανοποιήσιμο,

Διαβάστε περισσότερα

4. Ο,τιδήποτε δεν ορίζεται με βάση τα (1) (3) δεν είναι προτασιακός τύπος.

4. Ο,τιδήποτε δεν ορίζεται με βάση τα (1) (3) δεν είναι προτασιακός τύπος. Κεφάλαιο 10 Μαθηματική Λογική 10.1 Προτασιακή Λογική Η γλώσσα της μαθηματικής λογικής στηρίζεται βασικά στις εργασίες του Boole και του Frege. Ο Προτασιακός Λογισμός περιλαμβάνει στο αλφάβητό του, εκτός

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Ισοδυναμίες με Άρνηση /Πίνακες Αληθείας /Λογική Συνεπαγωγή /Ταυτολογίες /Αντινομίες Πλήρης αλγόριθμος μετατροπής CNF

Βασικές Ισοδυναμίες με Άρνηση /Πίνακες Αληθείας /Λογική Συνεπαγωγή /Ταυτολογίες /Αντινομίες Πλήρης αλγόριθμος μετατροπής CNF Βασικές Ισοδυναμίες με Άρνηση /Πίνακες Αληθείας /Λογική Συνεπαγωγή /Ταυτολογίες /Αντινομίες Πλήρης αλγόριθμος μετατροπής CNF 2 ο φροντιστήριο ΗΥ180 Διδάσκων: Δ. Πλεξουσάκης Πέμπτη 3/3/2016 Κατερίνα Δημητράκη

Διαβάστε περισσότερα

Συνέπεια, Εγκυρότητα, Συνεπαγωγή, Ισοδυναμία, Κανονικές μορφές, Αλγόριθμοι μετατροπής σε CNF-DNF

Συνέπεια, Εγκυρότητα, Συνεπαγωγή, Ισοδυναμία, Κανονικές μορφές, Αλγόριθμοι μετατροπής σε CNF-DNF Συνέπεια, Εγκυρότητα, Συνεπαγωγή, Ισοδυναμία, Κανονικές μορφές, Αλγόριθμοι μετατροπής σε CNF-DNF 1 ο φροντιστήριο ΗΥ180 Διδάσκων: Δ. Πλεξουσάκης Πέμπτη 15/02/2018 Κρεατσούλας Κωνσταντίνος Ασυνεπές σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις μελέτης της 8 ης διάλεξης

Ασκήσεις μελέτης της 8 ης διάλεξης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής Μάθημα: Τεχνητή Νοημοσύνη, 2017 18 Διδάσκων: Ι. Ανδρουτσόπουλος Ασκήσεις μελέτης της 8 ης διάλεξης 8.1. (i) Έστω ότι α και β είναι δύο τύποι της προτασιακής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. Αληθείς Προτάσεις

Πρόταση. Αληθείς Προτάσεις Βασικές έννοιες της Λογικής 1 Πρόταση Στην καθημερινή μας ομιλία χρησιμοποιούμε εκφράσεις όπως: P1: «Καλή σταδιοδρομία» P2: «Ο Όλυμπος είναι το ψηλότερο βουνό της Ελλάδας» P3: «Η Θάσος είναι το μεγαλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομζνων II

Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομζνων II ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομζνων II Ενότητα: Λογική και Θεωρία Συνόλων Διδάσκων: Πηγουνάκης Κωστής ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις Λογικής I. Εαρινό Εξάμηνο Καθηγητής: Λ. Κυρούσης

Σημειώσεις Λογικής I. Εαρινό Εξάμηνο Καθηγητής: Λ. Κυρούσης Σημειώσεις Λογικής I Εαρινό Εξάμηνο 2011-2012 Καθηγητής: Λ. Κυρούσης 2 Τελευταία ενημέρωση 28/3/2012, στις 01:37. Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 5 2 Προτασιακή Λογική 7 2.1 Αναδρομικοί Ορισμοί - Επαγωγικές Αποδείξεις...................

Διαβάστε περισσότερα

1 Συνοπτική ϑεωρία. 1.1 Νόµοι του Προτασιακού Λογισµού. p p p. p p. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών

1 Συνοπτική ϑεωρία. 1.1 Νόµοι του Προτασιακού Λογισµού. p p p. p p. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών HY-180: Λογική Εαρινό Εξάµηνο 2016 Κ. Βάρσος Πρώτο Φροντιστήριο 1 Συνοπτική ϑεωρία 1.1 Νόµοι του Προτασιακού Λογισµού 1. Νόµος ταυτότητας : 2. Νόµοι αυτοπάθειας

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορηματικός Λογισμός (ΗR Κεφάλαιο 2.1-2.5)

Κατηγορηματικός Λογισμός (ΗR Κεφάλαιο 2.1-2.5) Κατηγορηματικός Λογισμός (ΗR Κεφάλαιο 2.1-2.5) Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: Εισαγωγή στον Κατηγορηματικό Λογισμό Σύνταξη Κανόνες Συμπερασμού Σημασιολογία ΕΠΛ 412 Λογική στην

Διαβάστε περισσότερα

\5. Κατηγορηματικός Λογισμός (Predicate Calculus)

\5. Κατηγορηματικός Λογισμός (Predicate Calculus) \5 Κατηγορηματικός Λογισμός (Predicate Calculus) 51 Αντικείμενα Ιδιότητες και Σχέσεις Θεωρείστε την παρακάτω εξαγωγή συμπεράσματος: Κανένας ακέραιος δεν είναι μεγαλύτερος από το τετράγωνό του Το 1 2 είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές της Λογικής στην Πληροφορική

Εφαρμογές της Λογικής στην Πληροφορική Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Εφαρμογές της Λογικής στην Πληροφορική Ενότητα 3 Πέτρος Στεφανέας, Γεώργιος Κολέτσος Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Μη γράφετε στο πίσω μέρος της σελίδας

Μη γράφετε στο πίσω μέρος της σελίδας Μαθηματική Λογική Εξέταση Σεπτεμβρίου 2015 Σελ. 1 από 6 Στη σελίδα αυτή γράψτε μόνο τα στοιχεία σας. Γράψτε τις απαντήσεις σας στις επόμενες σελίδες, κάτω από τις αντίστοιχες ερωτήσεις. Στις απαντήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύ

Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύ Θεωρία Υπολογισμού Ενότητα 18: Λήμμα Άντλησης για ΓΧΣ Τμήμα Πληροφορικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Λογική Δημήτρης Πλεξουσάκης 1ο μέρος σημειώσεων: Προτασιακός Λογισμός Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται στην άδεια

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις Σειράς Ασκήσεων 1

Λύσεις Σειράς Ασκήσεων 1 Λύσεις Σειράς Ασκήσεων 1 Άσκηση 1 Έστω οι προτάσεις / προϋπόθεσεις: Π1. Σε όσους αρέσει η τέχνη αρέσουν και τα λουλούδια. Π2. Σε όσους αρέσει το τρέξιμο αρέσει και η μουσική. Π3. Σε όσους δεν αρέσει η

Διαβάστε περισσότερα

Διακριτά Μαθηματικά Ι

Διακριτά Μαθηματικά Ι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διακριτά Μαθηματικά Ι Μαθηματική λογική και αποδεικτικές τεχνικές Διδάσκων: Επίκουρος Καθηγητής Σπύρος Κοντογιάννης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Προτασιακής Λογικής

Στοιχεία Προτασιακής Λογικής Στοιχεία Προτασιακής Λογικής ιδάσκοντες: Φ. Αφράτη,. Φωτάκης,. Σούλιου Επιμέλεια διαφανειών:. Φωτάκης Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μαθηματικές Προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Προτασιακός Λογισμός (HR Κεφάλαιο 1)

Προτασιακός Λογισμός (HR Κεφάλαιο 1) Προτασιακός Λογισμός (HR Κεφάλαιο 1) Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: Σύνταξη Λογικός Συμπερασμός Σημασιολογία Ορθότητα και Πληρότητα Κανονικές Μορφές Προτάσεις Horn ΕΠΛ 412 Λογική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 1. Εξετάστε αν οι παρακάτω εξαγωγές συμπερασμάτων στον προτασιακό λογισμό είναι έγκυρες.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 1. Εξετάστε αν οι παρακάτω εξαγωγές συμπερασμάτων στον προτασιακό λογισμό είναι έγκυρες. ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Εξετάστε αν οι παρακάτω εξαγωγές συμπερασμάτων στον προτασιακό λογισμό είναι έγκυρες. α) A B/A Α Β ΑΛΒ Α α α α α α ψ ψ α ψ α ψ ψ ψ ψ ψ ψ Όπως βλέπουμε, αν η πρόταση A B είναι αληθής, τότε σε

Διαβάστε περισσότερα

p p 0 1 1 0 p q p q p q 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 p q

p p 0 1 1 0 p q p q p q 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 p q Σημειώσεις του Μαθήματος Μ2422 Λογική Κώστας Σκανδάλης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2010 Εισαγωγή Η Λογική ασχολείται με τους νόμους ορθού συλλογισμού και μελετά τους κανόνες βάσει των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση της Ορθότητας Προγραμμάτων (HR Κεφάλαιο 4)

Ανάλυση της Ορθότητας Προγραμμάτων (HR Κεφάλαιο 4) Ανάλυση της Ορθότητας Προγραμμάτων (HR Κεφάλαιο 4) Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής θέματα: Η διαδικαστική γλώσσα προγραμματισμού WHILE Τριάδες Hoare Μερική και Ολική Ορθότητα Προγραμμάτων Κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματική Λογική και Λογικός Προγραμματισμός

Μαθηματική Λογική και Λογικός Προγραμματισμός Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων- Σημειώσεις έτους 2007-2008 Καθηγητής Γεώργιος Βούρος Μαθηματική Λογική και Λογικός Προγραμματισμός Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών

Διαβάστε περισσότερα

K15 Ψηφιακή Λογική Σχεδίαση 3: Προτασιακή Λογική / Θεωρία Συνόλων

K15 Ψηφιακή Λογική Σχεδίαση 3: Προτασιακή Λογική / Θεωρία Συνόλων K15 Ψηφιακή Λογική Σχεδίαση 3: Προτασιακή Λογική / Θεωρία Συνόλων Γιάννης Λιαπέρδος TEI Πελοποννήσου Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Στοιχεία προτασιακής λογικής Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Προτασιακής Λογικής

Στοιχεία Προτασιακής Λογικής Στοιχεία Προτασιακής Λογικής ιδάσκοντες: Φ. Αφράτη,. Φωτάκης Επιμέλεια διαφανειών:. Φωτάκης Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μαθηματικές Προτάσεις (Μαθηματική)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Λογική. Ενότητα 1: Εισαγωγή. Δημήτρης Πλεξουσάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Λογική. Ενότητα 1: Εισαγωγή. Δημήτρης Πλεξουσάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Λογική Ενότητα 1: Εισαγωγή Δημήτρης Πλεξουσάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται στην άδεια χρήσης Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικά & Διακριτά Μαθηματικά

Υπολογιστικά & Διακριτά Μαθηματικά Υπολογιστικά & Διακριτά Μαθηματικά Ενότητα 11: Αριθμητική υπολοίπων-δυνάμεις Στεφανίδης Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων

Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων Διάλεξη 12η: Συναρτησιακές Εξαρτήσεις - Αξιώματα Armstrong Δημήτρης Πλεξουσάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Συναρτησιακές Εξαρτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Προτασιακή Λογική. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ ΤΕΙ Ηπείρου Γκόγκος Χρήστος

Προτασιακή Λογική. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ ΤΕΙ Ηπείρου Γκόγκος Χρήστος Προτασιακή Λογική (Propositional Logic) Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ ΤΕΙ Ηπείρου Γκόγκος Χρήστος - 2015 Λογική Λογική είναι οι κανόνες που διέπουν τη σκέψη. Η λογική αφορά τη μελέτη των διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2015-2016 Τεχνητή Νοημοσύνη Λογικοί Πράκτορες Διδάσκων: Τσίπουρας Μάρκος Εκπαιδευτικό Υλικό: Τσίπουρας Μάρκος http://ai.uom.gr/aima/ 2 Πράκτορες βασισμένοι

Διαβάστε περισσότερα

Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύ

Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύ Θεωρία Υπολογισμού Ενότητα 21: Υπολογισμοί ΜΤ - Αναδρομικές Γλώσσες Τμήμα Πληροφορικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά Προβλημάτων 1 Λύσεις

Σειρά Προβλημάτων 1 Λύσεις Σειρά Προβλημάτων 1 Λύσεις Άσκηση 1 Να διατυπώσετε τον πιο κάτω συλλογισμό στον Προτασιακό Λογισμό και να τον αποδείξετε χρησιμοποιώντας τη Μέθοδο της Επίλυσης. Δηλαδή, να δείξετε ότι αν ισχύουν οι πέντε

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστική Λογική και Λογικός Προγραμματισμός

Υπολογιστική Λογική και Λογικός Προγραμματισμός ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Υπολογιστική Λογική και Λογικός Προγραμματισμός Ενότητα 2: Λογική: Εισαγωγή, Προτασιακή Λογική. Νίκος Βασιλειάδης, Αναπλ. Καθηγητής Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματική Λογική και Λογικός Προγραμματισμός

Μαθηματική Λογική και Λογικός Προγραμματισμός Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων- Σημειώσεις έτους 2007-2008 Καθηγητής Γεώργιος Βούρος Μαθηματική Λογική και Λογικός Προγραμματισμός Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικά & Διακριτά Μαθηματικά

Υπολογιστικά & Διακριτά Μαθηματικά Υπολογιστικά & Διακριτά Μαθηματικά Ενότητα 8: Σχέσεις - Πράξεις Δομές Στεφανίδης Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Φυλλάδιο 1: Προτασιακή Λογική ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006 1. Ικανοποιησιμότητα Αποφασίστε αν οι παρακάτω προτάσεις είναι ταυτολογίες, ικανοποιήσιμες ή μη-ικανοποιήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΝΙΑ Παιχνίδια Γενική Θεώρηση μεγιστοποιήσει την πιθανότητά

ΠΑΙΓΝΙΑ Παιχνίδια Γενική Θεώρηση μεγιστοποιήσει την πιθανότητά ΠΑΙΓΝΙΑ Παιχνίδια Γενική Θεώρηση: Έστω ότι έχουμε τους παίκτες Χ και Υ. Ο κάθε παίκτης, σε κάθε κίνηση που κάνει, προσπαθεί να μεγιστοποιήσει την πιθανότητά του να κερδίσει. Ο Χ σε κάθε κίνηση που κάνει

Διαβάστε περισσότερα

Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων

Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων Διάλεξη 13η: Κλείσιμο Συνόλου Γνωρισμάτων - Ελάχιστη κάλυψη - Αποσύνθεση - Συναρτησιακές Εξαρτήσεις Δημήτρης Πλεξουσάκης Τμήμα Επιστήμης

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Ορισμός και λειτουργία των μηχανών Turing Θεωρία Υπολογισμού Ενότητα 20: Μηχανές Turing: Σύνθεση και Υπολογισμοί Επ. Καθ. Π. Κατσαρός Τμήμ

Περιεχόμενα Ορισμός και λειτουργία των μηχανών Turing Θεωρία Υπολογισμού Ενότητα 20: Μηχανές Turing: Σύνθεση και Υπολογισμοί Επ. Καθ. Π. Κατσαρός Τμήμ Θεωρία Υπολογισμού Ενότητα 20: Μηχανές Turing: Σύνθεση και Υπολογισμοί Τμήμα Πληροφορικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύ

Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύ Διακριτά Μαθηματικά Ι Ενότητα 4: Θεωρία Μέτρησης Po lya Μέρος 1 Διδάσκων: Χ. Μπούρας (bouras@cti.gr) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύ

Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύ Θεωρία Υπολογισμού Ενότητα 14: Γραμματικές Χωρίς Συμφραζόμενα Τμήμα Πληροφορικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνητή Νοημοσύνη Ι. Ενότητα 7:Προτασιακή Λογική. Πέππας Παύλος Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Τεχνητή Νοημοσύνη Ι. Ενότητα 7:Προτασιακή Λογική. Πέππας Παύλος Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Τεχνητή Νοημοσύνη Ι Ενότητα 7:Προτασιακή Λογική Πέππας Παύλος Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Προτασιακή Λογική Σκοποί ενότητας 2 Περιεχόμενα ενότητας Προτασιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ME ΠΟΛΛΕΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΡΔΙΕΣ ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟ ΣΕ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΣΑΣ Φυλλάδιο 2: Σχεσιακή Λογική ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΠΑΡΑΔΟΣΗ: 12/11/2006

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματική Λογική και Λογικός Προγραμματισμός

Μαθηματική Λογική και Λογικός Προγραμματισμός Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων- Σημειώσεις έτους 2007-2008 Καθηγητής Γεώργιος Βούρος Μαθηματική Λογική και Λογικός Προγραμματισμός Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Τι περιγράφει ένα ΣΔ ΣΔ και παραγωγές Θεωρία Υπολογισμού Ενότητα 15: Συντακτικά Δέντρα Επ. Καθ. Π. Κατσαρός Τμήμα Πληροφορικής Επ. Καθ. Π.

Περιεχόμενα Τι περιγράφει ένα ΣΔ ΣΔ και παραγωγές Θεωρία Υπολογισμού Ενότητα 15: Συντακτικά Δέντρα Επ. Καθ. Π. Κατσαρός Τμήμα Πληροφορικής Επ. Καθ. Π. Θεωρία Υπολογισμού νότητα 15: Συντακτικά Δέντρα Τμήμα Πληροφορικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Μεταγλωττιστές. Ενότητα 2: Τυπικές γλώσσες (Μέρος 1 ο ) Αγγελική Σγώρα Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

Μεταγλωττιστές. Ενότητα 2: Τυπικές γλώσσες (Μέρος 1 ο ) Αγγελική Σγώρα Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Μεταγλωττιστές Ενότητα 2: Τυπικές γλώσσες (Μέρος 1 ο ) Αγγελική Σγώρα Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματική Λογική και Λογικός Προγραμματισμός

Μαθηματική Λογική και Λογικός Προγραμματισμός Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων- Σημειώσεις έτους 2007-2008 Καθηγητής Γεώργιος Βούρος Μαθηματική Λογική και Λογικός Προγραμματισμός Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Θεωρία Υπολογισμού. Ενότητα 8 : Αυτόματα NFA - DFA. Αλέξανδρος Τζάλλας

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Θεωρία Υπολογισμού. Ενότητα 8 : Αυτόματα NFA - DFA. Αλέξανδρος Τζάλλας Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Θεωρία Υπολογισμού Ενότητα 8 : Αυτόματα NFA - DFA Αλέξανδρος Τζάλλας 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμός 3. Ενότητα 18: Θεώρημα Πεπλεγμένων (Ειδική περίπτωση) Μιχ. Γ. Μαριάς Τμήμα Μαθηματικών ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Λογισμός 3. Ενότητα 18: Θεώρημα Πεπλεγμένων (Ειδική περίπτωση) Μιχ. Γ. Μαριάς Τμήμα Μαθηματικών ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 18: Θεώρημα Πεπλεγμένων (Ειδική περίπτωση) Μιχ. Γ. Μαριάς Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικά & Διακριτά Μαθηματικά

Υπολογιστικά & Διακριτά Μαθηματικά Υπολογιστικά & Διακριτά Μαθηματικά Ενότητα 3: Σύνολα Συνδυαστική Στεφανίδης Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ (ΗΥ-119)

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ (ΗΥ-119) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΤΣΑΓΡΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ (ΗΥ-119) ΜΕΡΟΣ 5: ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΟΙ ΥΠΟΧΩΡΟΙ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΒΑΣΕΙΣ & ΔΙΑΣΤΑΣΗ Δ.Χ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματική Λογική και Απόδειξη

Μαθηματική Λογική και Απόδειξη Μαθηματική Λογική και Απόδειξη Σύντομο ιστορικό σημείωμα: Η πρώτη απόδειξη στην ιστορία των μαθηματικών, αποδίδεται στο Θαλή το Μιλήσιο (~600 π.χ.). Ο Θαλής απέδειξε, ότι η διάμετρος διαιρεί τον κύκλο

Διαβάστε περισσότερα

, για κάθε n N. και P είναι αριθμήσιμα.

, για κάθε n N. και P είναι αριθμήσιμα. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΤA ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Διδάσκοντες: Δ.Φωτάκης Θ. Σούλιου η Γραπτή Εργασία Ημ/νια παράδοσης 5/4/8 Θέμα (Διαδικασίες Απαρίθμησης.

Διαβάστε περισσότερα

Υποδ: Χρησιμοποιήστε τον ορισμό της λογικής συνεπαγωγής (λογικής κάλυψης).

Υποδ: Χρησιμοποιήστε τον ορισμό της λογικής συνεπαγωγής (λογικής κάλυψης). Κανόνας Ανάλυσης 1 Μυθικός Αθάνατος 3 Μυθικός Θηλαστικό ------------------------------ 7 Αθάνατος Θηλαστικό 4 Αθάνατος έχεικέρας -------------------------------- 8 Θηλαστικό έχεικέρας 5 Θηλαστικό έχεικέρας

Διαβάστε περισσότερα

Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύ

Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύ Θεωρία Υπολογισμού Ενότητα 10: Ισοδυναμία ντετερμινιστικών και μη ντετερμινιστικών αυτομάτων Τμήμα Πληροφορικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 1 Για τις ερωτήσεις 1-4 θεωρήσατε τον ακόλουθο γράφο. Ποιές από τις παρακάτω προτάσεις αληθεύουν και ποιές όχι;

ΑΣΚΗΣΗ 1 Για τις ερωτήσεις 1-4 θεωρήσατε τον ακόλουθο γράφο. Ποιές από τις παρακάτω προτάσεις αληθεύουν και ποιές όχι; ΘΕΜΑΤΑ ΔΕΝΔΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΛΗ0 ΑΣΚΗΣΗ Για τις ερωτήσεις - θεωρήσατε τον ακόλουθο γράφο. Ποιές από τις παρακάτω προτάσεις αληθεύουν και ποιές όχι; Β Ε Α 6 Δ 5 9 8 0 Γ 7 Ζ Η. Σ/Λ Δυο από τα συνδετικά

Διαβάστε περισσότερα

Υποθετικές προτάσεις και λογική αλήθεια

Υποθετικές προτάσεις και λογική αλήθεια Υποθετικές προτάσεις και λογική αλήθεια Δρ. Παναγιώτης Λ. Θεοδωρόπουλος Σχολικός Σύμβουλος κλάδου ΠΕ03 www.p-theodoropoulos.gr Περίληψη Στην εργασία αυτή επιχειρείται μια ερμηνεία της λογικής αλήθειας

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικά & Διακριτά Μαθηματικά

Υπολογιστικά & Διακριτά Μαθηματικά Υπολογιστικά & Διακριτά Μαθηματικά Ενότητα 1: Εισαγωγή- Χαρακτηριστικά Παραδείγματα Αλγορίθμων Στεφανίδης Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικά & Διακριτά Μαθηματικά

Υπολογιστικά & Διακριτά Μαθηματικά Υπολογιστικά & Διακριτά Μαθηματικά Ενότητα 4: Διατάξεις Μεταθέσεις Συνδυασμοί Στεφανίδης Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

2 n N: 0, 1,..., n A n + 1 A

2 n N: 0, 1,..., n A n + 1 A Θεωρία Υπολογισμού Ενότητα 5: Τεχνικές απόδειξης & Κλειστότητα Τμήμα Πληροφορικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ

ΘΕΩΡΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΘΕΩΡΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ Ενότητα 8: Ιδιότητες Γραμματικών χωρίς Συμφραζόμενα Ρεφανίδης Ιωάννης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά. Ενότητα 3: Εξισώσεις και Ανισώσεις 1 ου βαθμού. Σαριαννίδης Νικόλαος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Μαθηματικά. Ενότητα 3: Εξισώσεις και Ανισώσεις 1 ου βαθμού. Σαριαννίδης Νικόλαος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Μαθηματικά Ενότητα 3: Εξισώσεις και Ανισώσεις 1 ου βαθμού Σαριαννίδης Νικόλαος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Δώστε έναν επαγωγικό ορισμό για το παραπάνω σύνολο παραστάσεων.

Δώστε έναν επαγωγικό ορισμό για το παραπάνω σύνολο παραστάσεων. Εισαγωγή στη Λογική Α Τάξης Σ. Κοσμαδάκης Συντακτικό τύπων Α τάξης Α Θεωρούμε δεδομένο ένα λεξιλόγιο Λ, αποτελούμενο από (1) ένα σύνολο συμβόλων για σχέσεις, { R, S,... } (2) ένα σύνολο συμβόλων για συναρτήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση της Ορθότητας Προγραμμάτων

Ανάλυση της Ορθότητας Προγραμμάτων Ανάλυση της Ορθότητας Προγραμμάτων Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής θέματα: Η διαδικαστική γλώσσα προγραμματισμού WHILE Τριάδες Hoare Μερική και Ολική Ορθότητα Προγραμμάτων Κανόνες Απόδειξης Μερικής

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Αξιωματική Σημασιολογία και Απόδειξη Ορθότητας Προγραμμάτων

Κεφάλαιο 5 Αξιωματική Σημασιολογία και Απόδειξη Ορθότητας Προγραμμάτων Κεφάλαιο 5 Αξιωματική Σημασιολογία και Απόδειξη Ορθότητας Προγραμμάτων Προπτυχιακό μάθημα Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού Π. Ροντογιάννης 1 Εισαγωγή Τα προγράμματα μιας (κλασικής) γλώσσας προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ Ενότητα #7: Μονοτονία- Ακρότατα-Αντιγραφή Εβελίνα Κοσσιέρη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Μη γράφετε στο πίσω μέρος της σελίδας

Μη γράφετε στο πίσω μέρος της σελίδας Μαθηματική Λογική Τελική εξέταση Ιούλιος 2014 α Σελ. 1 από 5 Στη σελίδα αυτή γράψτε μόνο τα στοιχεία σας. Γράψτε τις απαντήσεις σας στις επόμενες σελίδες, κάτω από τις αντίστοιχες ερωτήσεις. Στις απαντήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Λογική Πρώτης Τάξης. Γιώργος Κορφιάτης. Νοέµβριος Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Λογική Πρώτης Τάξης. Γιώργος Κορφιάτης. Νοέµβριος Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Λογική Πρώτης Τάξης Γιώργος Κορφιάτης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Νοέµβριος 2008 Σύνταξη Ορισµός (Σύνταξη της λογικής πρώτης τάξης) Λεξιλόγιο Σ = (Φ, Π, r) Συναρτήσεις f Φ Σχέσεις R Π r( ) η πληθικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ

ΘΕΩΡΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΘΕΩΡΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ Ενότητα 4: Μη-ντετερμινιστικά πεπερασμένα αυτόματα με ε-μεταβάσεις Ρεφανίδης Ιωάννης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Προτασιακής Λογικής

Στοιχεία Προτασιακής Λογικής Μαθηματικές Προτάσεις Στοιχεία Προτασιακής Λογικής Διδάσκοντες: Φ. Αφράτη, Δ. Φωτάκης Επιμέλεια διαφανειών: Δ. Φωτάκης Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά. Ενότητα 2: Διαφορικός Λογισμός. Σαριαννίδης Νικόλαος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη)

Μαθηματικά. Ενότητα 2: Διαφορικός Λογισμός. Σαριαννίδης Νικόλαος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Μαθηματικά Ενότητα 2: Διαφορικός Λογισμός Σαριαννίδης Νικόλαος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα