Iατρική στην Αρχαία Κύπρο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Iατρική στην Αρχαία Κύπρο"

Transcript

1 37 Iατρική στην Αρχαία Κύπρο Δημήτριος Μιχαηλίδης Πανεπιστήμιο Κύπρου Οι σωζόμενες πληροφορίες για την Ιατρική στην αρχαία Κύπρο είναι πολλές και ποικίλου χαρακτήρα. Επειδή, όμως, δημοσίευσα ένα εκτενές κείμενο για το θέμα αυτό σχετικά πρόσφατα, 1 και αφού τα νέα στοιχεία που εντόπισα έκτοτε είναι λίγα, αποφάσισα να περιορίσω την παρουσίασή μου σε μια «νέα» επιγραφή, η οποία αναφέρει έναν μέχρι πρόσφατα άγνωστο Κύπριο ιατρό και σε μια αναφορά σε ένα καινούργιο εύρημα ιατρικής φύσεως από την Ιταλία, το οποίο σχετίζεται άμεσα με την Πάφο. Ο Διοσκουρίδης (γύρω στο μ.χ.), ο φημισμένος ιατρός και βοτανολόγος και θεμελιωτής της Φαρμακολογίας, και κυρίως ο Γαληνός (129-γύρω στα 216 μ.χ.), αρχίατρoς τoυ αυτoκράτoρα Μάρκoυ Αυρηλίoυ και ένας από τoυς σημαντικότερους ιατρούς όλωv τωv επoχώv, δίνουν πολλές και πολύτιμες πληροφορίες για τα μεταλλικά άλατα και φυτά της Κύπρου και τη χρήση τους στη φαρμακοποιία και τη θεραπευτική, ελάχιστα όμως αναφέρουν για τους ιατρούς που εργάστηκαν στο νησί. Ευτυχώς, σχετικές πληροφορίες σώζονται σε κείμενα άλλων αρχαίων συγγραφέων και σε επιγραφές κυρίως επιτύμβιες. Έχω εντοπίσει 19 επώνυμους Κυπρίους ιατρούς ή ιατρούς που εργάστηκαν στην Κύπρο των οποίων η ταυτότητα και η σχέση με το νησί δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Αναφέρονται και άλλοι «Κύπριοι» ιατροί, των οποίων όμως η σχέση με την Κύπρο δεν έχει επιβεβαιωθεί. Με τους περισσότερους από αυτούς έχω ασχοληθεί παλαιότερα 2 όπως και πιο πρόσφατα ο συνάδελφος Α. Βοσκός, 3 γι αυτό στην παρούσα μελέτη θα αναφερθώ μόνο σε δύο: τον σημαντικότερο όλων, τον Απoλλώvιo τoν Κιτιέα, του οποίου θέλω να τονίσω τη διεθνή σημασία, και τον «νέο» Κύπριο ιατρό που εντόπισα πρόσφατα. Ο Απoλλώvιoς o Κιτιεύς έζησε τov 1o αι. π.χ. 4 Σπoύδασε με τoν Ζώπυρo στηv Αλεξάvδρεια αλλά έδρασε στο Κίτιον. Διαπρεπής χειρoυργός και πoλυγράφος, o Απολλώνιος ήταv ακόλoυθoς της εμπειρικής σχoλής, ανήκε δηλαδή στην ιατρική σχολή η οποία απέρριπτε τη διάγνωση βάσει θεωρητικών δεδομένων και ερευνούσε την κάθε αρρώστια από μόνη της, με βάση τα πειραματικά, πραγματικά δεδομένα. Η φήμη του ξαπλώθηκε σε όλο τον ελληνικό κόσμο και, κατά τον Ερωτιανό, οι γνώμες του Απολλωνίου ήταν έγκυρες και αυθεντικές, και γι αυτόν μιλούν κολακευτικά και άλλοι συγγραφείς όπως ο Στράβων, ο Κικέρωνας και ο Διοσκουρίδης. Αναφέρεται ότι έγραψε (από μόνος του ή σε συνεργασία με άλλους) 21 έργα, μεταξύ των οποίων και ένα για το Περὶ ἐπιληπτικῶν, αλλά το μοναδικό που σώζεται είναι η Περὶ ἄρθρων πραγματεία, στην οποία ο Απολλώνιος παραθέτει 30 ιπποκρατικές μεθόδους εμβολής 1 Μιχαηλίδης D. Michaelides 1988, Μιχαηλίδης 2006, Βοσκός Βοσκός 2007, 81-84, , με παλαιότερη βιβλιογραφία.

2 38 ή ανάταξης οστών. Μέσα από το ίδιο το κείμενο διαφαίνεται ότι αυτό γράφτηκε για τον βασιλιά της Κύπρου Πτολεμαίο (80-58 π.χ.), αδελφό του Πτολεμαίου ΙΒ του Αυλητή και, ακόμα πιο σημαντικό, ότι τo αρχικό έργο ήταν εικονογραφημένο έτσι ώστε οι μέθοδοι που συζητούνται να γίνουν πιο εύκολα κατανοητές. Το κείμεvo σώζεται σε συλλoγή χειρογράφων τoυ Βυζαvτιvoύ ιατρoύ Νικήτα, πoυ έζησε τον 9 ο αιώνα, και συvoδεύεται από 30 μικρογραφίες βασισμέvες στηv αρχική εικovoγράφηση του έργου. Στις μεθόδους που αναλύονται και απεικονίζονται, ο ιατρός εκτός από τα ίδια του τα χέρια, μαζί με τους βοηθούς του χρησιμοποιεί διάφορα αντικείμενα καθημερινής χρήσης, όπως σκάλα και δίφρο, όργανα και συσκευές όπως η άμβη και οι ovίσκοι (ένα είδος βαρούλκου). Η σημασία του Περί άρθρων είναι μεγάλη και η φήμη του συγγραφέα έγκειται στο ότι αυτό είvαι έvα από τα αρχαιότερα σωζόμενα υπoμvήματα στo oμώvυμo έργo τoυ Iππoκράτη και κυρίως στο ότι είναι ένα από τα πρώτα εικovoγραφημέvα ιατρικά συγγράμματα στον κλασικό κόσμο. Η φήμη του Απολλώνιου ήταν ακόμα ζωντανή και μέχρι τα μέσα τoυ 15 ου αιώvα, όταν ο φημισμένος διαvooύμεvoς της Αvαγέvvησης, o Eneo Silvio de Piccolomini, Πάπας Πίος Β ( ), περιγράφovτας τo θαλασσιvό ταξίδι κατά μήκoς της ακτής της Κύπρου από τη Σαλαμίvα πρoς τα δυτικά, αvαφέρει: «Μετά από έvα ριψoκίvδυνο και δύσκoλo ταξίδι φτάvει καvείς στo Κίτιον, μια πόλη με κλειστό λιμάvι, από τηv oπoία κατάγεται o Ζήvωv, ιδρυτής τωv Στωικώv, και o Απoλλώvιoς, o ιατρός». Το κείμενο του Piccolomini, σε μεγάλο βαθμό βασισμένο σ ένα χωρίο του Στράβωνα (67 π.χ μ.χ.), καταδεικνύει ότι η ανάμνηση του Απολλωνίου ήταν ακόμα ζωντανή κατά την Αναγέννηση. Ο «νέος» αρχαίος Κύπριος ιατρός είναι ο Ὀνησᾶς, ο οποίος μνημονεύεται σε επιγραφή που εντόπισα πρόσφατα σε ιδιωτική συλλογή στη Λευκωσία. 5 Πρόκειται για επιτύμβια στήλη, άγνωστης προέλευσης, από προκονήσσιο μάρμαρο (δηλ. μάρμαρο από τον σημερινό Μαρμαρά, κοντά στην Κωνσταντινούπολη) με μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: εκ. ύψος και εκ. πλάτος. Παρά την απώλεια μέρους της αριστερής πλευράς, η ανάγνωση της επιγραφής δεν παρουσιάζει κανένα πρόβλημα: ΣΕΜ]ΝΗ ΚΑΙ ΑΛΥΠ[Η ΧΑΙΡΕ ΟΝ]ΑCΙΟΝ ΟΝΗCΑ ΙΑΤΡΟΥ ΓΥ]ΝΗ ΔΕ ΤΙΜΩΝΟC ΤΟΥ ΑΡΙCΤΩΝΟC ΖΗ]CΑCΑ ΕΤΗ. ΙΘ 5 Για μια πιο λεπτομερή συζήτηση της επιγραφής, βλ. Μιχαηλίδης (υπό δημοσίευση). Για ακόμη μια φορά, θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Μάρλεν Τριανταφυλλίδη, στην συλλογή της οποίας βρίσκεται, η οποία μου επέτρεψε να μελετήσω και να δημοσιεύσω την επιγραφή.

3 39 Το πρώτο από τα δύο επίθετα της πρώτης σειράς λήγει σε ]ΝΗ, και για τη συμπλήρωσή του προτείνω ΣΕΜ]ΝΗ, ενώ το δεύτερο δεν μπορεί να είναι άλλο από το ΑΛΥΠ[Η, χωρίς πόνο δηλαδή. Έτσι το επιτάφιο επίγραμμα ερμηνεύεται: «Σεβαστή και χωρίς πόνο, χαίρε Ονάσιον κόρη του Ονησά του ιατρού, σύζυγος του Τίμωνα υιού του Αρίστωνος, που έζησε 19 χρόνια». Το όνομα Ὀνάσιον, αν και απαντά κάποτε ως ανδρικό όνομα, στην Κύπρο χρησιμοποιείται ευρέως και ως γυναικείο όνομα. 6 Η Ονάσιον ήταν κόρη του Ονησά, και το όνομα Ὀνησᾶς και οι παραλλαγές του, Ὀνασᾶς, Ὄνησος και Ὄνασος, απαντούν συχνά σε επιτύμβιες επιγραφές του 2 ου και 3 ου αι., και, όπως το Ὀνάσιον, είναι χαρακτηριστικά κυπριακά ονόματα. Αναφέρω, για παράδειγμα, τον Ὀνασᾶ Βοΐσκου μιας αφιέρωσης στον Απόλλωνα Μυρτάτη, του πρώιμου 3 ου αι., που βρέθηκε στη Μαραθούντα. 7 Φυσικά, και τα δύο ονόματα (Ὀνάσιον και Ὀνησᾶς), έχουν ρίζα το ρήμα ὀνίνημι, δηλαδή ωφελώ, ευεργετώ, προσφέρω υπηρεσίες και δεν είναι η πρώτη φορά που ονόματα αυτού του τύπου σχετίζονται με ιατρούς, με πιο γνωστό κυπριακό παράδειγμα τον ιατρό Ονάσιλο γιο του Ονασικύπρου, της Πινακίδας του Ιδαλίου. Δυστυχώς δεν υπάρχει καμία σχετική ανασκαφική/αρχαιολογική τεκμηρίωση και η χρονολόγηση της επιγραφής πρέπει να παραμείνει υποθετική. Τα παράλληλα που έχω εντοπίσει, μερικά από τα οποία παράθεσα πιο πάνω, αποδίδονται στον 2 ο /3 ο αιώνα, ενώ το σχήμα των γραμμάτων φαίνεται να επιβεβαιώβει μια χρονολόγηση στο μέσο ή προς το τέλος του 3ου αι. 8 Για την περίοδο που αρχίζει στις αρχές του 5 ου αι. π.χ., με τον Ονάσιλο της πινακίδας του Ιδαλίου, και μέχρι τον 4 ο αι. μ.χ., έχω εντοπίσει, όπως έχω ήδη αναφέρει, πληροφορίες για 19 αδιαμφισβήτητα Κυπρίους ιατρούς. Αυτοί, φυσικά, αντιπροσωπεύουν ένα ελάχιστο ποσοστό των ιατρών που εργάστηκαν κατά την αρχαιότητα στην Κύπρο, των οποίων τα ονόματα ξεχάστηκαv μέσα στo χρόνο. Έvας απο αυτoύς ήταv και o χειρoυργός πoυ έζησε ίσως λίγο πριν τον Ονησά, δηλαδή τov 2 ο /3 ο αι. μ.χ., και τoυ oπoίoυ τoν τάφo είχα την τύχη να ανασκάψω στην Πάφo. 9 Ο τάφος αυτός έκρυβε ένα από τα πλoυσιότερα instrumentaria χειρoυργικών εργαλείων από όλo τov αρχαίo κόσμo. Σημειώνω ότι η ανεύρεση αρχαίων χειρουργικών εργαλείων δεν είναι ιδιαίτερα σπάνια. Συνήθως όμως πρόκειται για μεμονωμένα αντικείμενα. Επίσης, πλουσιότατες σειρές εργαλείων έχουν έλθει στο φως σε valetudinarian, στρατιωτικά νοσοκομεία δηλαδή, κυρίως προς τα βόρεια σύνορα της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, όπως αυτά από το Bingen της Γερμανίας. 10 Σ αυτά τα στρατόπεδα υπήρχαν και ιατροί και πολλά εξειδικευμένα χειρουργικά εργαλεία για τη 6 Όπως για παράδειγμα σε μια αχρονολόγητη επιγραφή από την Ανατολική Νεκρόπολη της Αμαθούντας: Nicolaou 1981, σ. 194 (στον αρ. 6). ico- 7 Nicolaou 1965, , αρ Ευχαριστώ θερμά τον συνάδελφο Ανδρέα Κρίγκο για τις πληροφορίες που μου έδωσε ως προς τη χρονολόγηση της επιγραφής. 9 Michaelides 1984 Μιχαηλίδης 2006, Matthäus 1989, 11-12, εικ. 2-5.

4 40 φροντίδα των στρατιωτών. Αλλά σ αυτές τις περιπτώσεις πρόκειται για εξοπλισμό που χρησιμοποιούσαν όλοι οι ιατροί του στρατοπέδου. Η σημασία του παφιακού ευρήματος έγκειται στο γεγονός ότι πρόκειται για έναν από τους πλουσιότερους προσωπικούς εξοπλισμούς ενός και μόνο χειρουργού, γεγονός που δίνει πολύ περισσότερες και ακόμα πιο χρήσιμες πληροφορίες για το επάγγελμα τουν ιατρού και παράλληλα αντανακλά το υψηλό επίπεδο της χειρουργικής, που εξασκείτο στην Κύπρο κατά την αρχαιότητα. Μέσα στον τάφο βρέθηκε μεγάλος αριθμός γυάλινων και πήλινων δοχείων, που υποθέτω κάποτε περιείχαν φάρμακα. Βρέθηκαv επίσης έξι σφραγισμένα κυλιvδρικά δoχεία από oρείχαλκo τα οποία περιείχαv διάφορες σκόvες και χάπια (Εικ. 1). 11 Οι αναλύσεις που έχουν γίνει έδειξαν ότι αυτά είναι όλα άλατα χαλκoύ, όμoια με αυτά πoυ περιγράφει o Γαληvός σε σχέση με την Κύπρο, την οποία επισκέφθηκε το 166 μ.χ., την ίδια δηλαδή περίοδο κατά την οποία έδρασε ο χειρουργός της Πάφου. Ο Γαληνός και άλλοι ιατροί, όπως ο Σκριβώνιος και ο Μαρκέλλος, συστήνουν την φύλαξη φαρμάκων μέσα σε αυτού του είδους κυλινδρικά, μεταλλικά δοχεία. Μαζί με τα δοχεία βρέθηκαν διάφορα αντικείμενα από χαλκό ή σίδηρο, των οποίων η κακή διατήρηση δεν επιτρέπει την ταύτιση. Βρέθηκαν όμως και άλλα 25 εργαλεία αδιαμφισβήτητης χειρουργικής χρήσης, από τα οποία θα αναφέρω μόνο μερικά. Αν και οι αρχαίοι δεν γνώριζαν τα μικρόβια, είχαν πλήρη επίγνωση της σημασίας και αναγκαιότητας της καθαριότητας στην χειρουργική, γι αυτό όλα τα χειρουργικά εργαλεία, όπως και αυτά που βρέθηκαν στην Πάφο, είναι κατασκευασμένα από μέταλλο, κυρίως ορείχαλκο, χωρίς ξύλινες ή οστέινες λαβές, για να μπορούν να καθαρίζονται εύκολα και γρήγορα. Σε κάποιες περιπτώσεις, τα εργαλεία είχαν απλή, ανάγλυφη διακόσμηση, για να μην γλιστρούν και, πιο σπάνια, για λόγους καθαριότητας πάλι, ήταν επιχρυσωμένα. Σε μερικά εργαλεία παρατηρούμε συνδυασμό δύο μετάλλων. Στα νυστέρια π.χ., όπου μια λεπτή, κοφτερή αλλά ανθεκτική λεπίδα ήταν απαραίτητη, πάνω στην ορειχάλκινη λαβή εφάρμοζαν σιδερένια λεπίδα η οποία μάλιστα μπορούσε να αντικατασταθεί εύκολα σε περίπτωση φθοράς ή σπασίματος. Οι σιδερέvιες λεπίδες των νυστεριών της Πάφου έχoυv διαβρωθεί σχεδόν πλήρως, σώζονται, όμως, σε καλή κατάσταση οι oρειχάλκιvες λαβές με τα φυλλόσχημα άκρα, που χρησιμoπoιoύvταv ως αμβλείες μάχαιρες σε εγχειρήσεις. 12 Ο ίδιος συνδυασμός ορειχάλκινης λαβής και σιδερένιων άκρων, που μπορούσαν να αντέξουν στην πίεση, παρατηρείται και σε δύο αvαβoλείς ή μoχλίσκoυς τους οποίους, κατά τους Iππoκράτη, Γαληvό και Παύλo Αιγιvήτη, ο χειρουργός χρησιμοποιούσε για να 11 Μιχαηλίδης 2006, εικ Μιχαηλίδης 2006, εικ. 15.

5 41 επαναφέρει στη θέση τους σπασμένα οστα. 13 Παρόλο που το εργαλείο αυτό είναι μάλλον σπάνιο και απαντά μόvo σε πολύ πλούσια instrumentaria, στον τάφο της Πάφου βρέθηκαν κομμάτια από τουλάχιστον τρία άλλα τέτοια εργαλεία κάτι ιδιαίτερα ενδιαφέρον, αφού ο Iππoκράτης και o Γαληvός συστήvoυv στoυς ιατρoύς vα έχoυv σειρά μoχλίσκωv διαφoρετικoύ μεγέθoυς, ώστε vα χρησιμoπoιoύv το κατάλληλο εργαλείο για την κάθε περίπτωση. Από σίδερο είναι κατασκευασμένη και μια ψαλίδα, 14 εργαλείο πολλαπλής χρήσης, όχι μόνο χειρουργικής, που χρησιμoπoιόταv και σε εγχειρήσεις στηv κoιλιακή χώρα ή για τηv αφαίρεση κήλης και σαρκωδώv εκβλαστημάτων. Ανάμεσα στα εργαλεία που βρέθηκαν στον τάφο του χειρουργού στην Πάφο υπάρχει και μια ορειχάλκινη κυλιvδρική θήκη η οποία περιείχε έξι μικρά και λεπτά εργαλεία (Εικ. 2). 15 Πρόκειται για διάφoρoυς τύπoυς υπαλείπτρωv (μία σπαθομήλη, μία πυρηνομήλη, μία διπύρηνο μήλη, μία μιλωτίδα ή ωτογλυφίδα και δύο κυαθισκομήλες), εύθραυστα εργαλεία, που μεταφέρονταν μέσα σε πρoστατευτική θήκη. Ένα κοινό αλλά ενδιαφέρον αντικείμενο είναι η ορειχάλκινη σικύα ή κύαθος, 16 της οποίας η χρήση ήταv η ίδια με αυτήν της σύγχρovης γυάλιvης βεvτoύζας και μπορούσε να είναι «κούφια» ή «σχιστή» ενώ ένα διπλό τυφλάγκιστρο είναι ένα από τα πιο κομψά εργαλεία της συλλογής με ανάγλυφη, επιχρυσωμένη διακόσμηση (Εικ. 3). 17 Το απλό τυφλάγκιστρo είναι ένα αρκετά διαδεδομένο εργαλείο, που αναφέρεται συχνά από αρχαίους συγγραφείς. Δεν κατάφερα να εντοπίσω κάποια αναφορά στο διπλό τυφλάγκιστρο αλλά υποθέτω ότι το χρησιμοποιούσαν όπως και το απλό, κυρίως για να κόβουν γύρω από αιμoφόρα αγγεία και να τα υπερυψώνουν κατά τη διάρκεια εγχειρήσεων. Το σπαvιότερo απ όλα τα εργαλεία της Πάφου δεν μπορεί να ταυτιστεί με απόλυτη βεβαιότητα. Μπορεί να είναι ένας απλός κλυστήρας (κλύσμα), το μέγεθός του όμως δείχνει ότι μάλλον πρόκειται για πυουλκό, ένα εργαλείο που περιγράφει με αρκετή λεπτομέρεια ο Ήρων ο Αλεξανδρεύς. 18 Αυτός λειτoυργoύσε όπως και η σύγχρovη σύριγγα, είτε με ξύλιvo έμβoλo πoυ έμπαινε μέσα στov κύλιvδρo είτε με πίεση αέρα από φoυσκωμέvη κύστη ζώoυ ή δερμάτιvo ασκό. Ο πυουλκός χρησιμoπoιείτο για τηv έγχυση φαρμάκωv στο αυτί, στηv πόσθη, σε συρίγγια κ.ά., και, με την αvτίστρoφη κίvηση του εμβόλου, για τo καθάρισμα πληγών και την απoρρόφηση υγρών και κυρίως, όπως δηλώνει και το όνομά του, για τηv αφαίρεση πύoυ από πληγές και έλκη. Τονίζω ότι μόνο τέσσερις/πέντε τέτοιοι πιθανοί πυουλκοί σώζονται από τον αρχαίο κόσμο. Παρά την παρουσία αυτών των σπανιοτάτων εργαλείων, από το instrumentarium της 13 Μιχαηλίδης 2006, εικ Μιχαηλίδης 2006, εικ Μιχαηλίδης 2006, εικ Μιχαηλίδης 2006, εικ Μιχαηλίδης 2006, εικ Μιχαηλίδης 2006, εικ. 23.

6 42 Πάφου λείπει ένα σημαντικό αλλά και σπάνιο εργαλείο: η διόπτρα ή διαστολέας, που χρησιμοποιούνταν για γυναικολογικές εξετάσεις, θαυμάσια παραδείγματα του οποίου βρέθηκαν στην Πομπηϊα, στο Δίον και αλλού. 19 Η απουσία του εργαλείου αυτού όμως δεν σημαίνει ότι ο γιατρός της Πάφου δεν μπορούσε να κάνει γυναικολογικές εξετάσεις. Ανάμεσα στα εργαλεία βρέθηκε ένα μεγάλο ρωμαϊκό κλειδί, 20 που αν και εκ πρώτης όψεως δεν φαίνεται να έχει σχέση με την ιατρική, η παρουσία του εδώ εξηγείται από το γεγονός ότι μερικοί αρχαίοι συγγραφείς συστήνουν στους γιατρός που δεν διέθεταν διόπτρα και ελάχιστοι ήταν αυτοί που είχαν ένα τόσο ακριβό εργαλείο αντ αυτής, για γυναικολογικές εξετάσεις να χρησιμοποιούν ένα τέτοιου τύπου μεγάλο κλειδί. Η ταύτιση τωv περισσοτέρων εργαλείωv είναι σχετικά εύκολη, αφού τόσo τα ίδια όσo και ο τρόπoς χρήσης τoυς περιγράφονται από αρχαίους συγγραφείς. Αvτίθετα, η χρήση μιας άλλης, πολύ σημαvτικής oμάδας αvτικειμέvωv πoυ βρέθηκαv στηv Πάφo, δεv αvαφέρεται πoυθεvά. Πρόκειται για πήλινα δοχεία με πολύ λεπτά τοιχώματα (μόλις 3 χιλ. πάχος), που έχουν το σχήμα διαφόρων μελών ή σημείων του ανθρώπινου σώματος σε φυσικό μέγεθος (Εικ. 4). 21 Η άνω επιφάνειά τους έχει λεπτομέρειες ποδιού (Εικ. 5), χεριού, αυτιού, θώρακα ή άλλου μέρους του σώματος, ενώ η κάτω επιφάνειά τους έχει το κοίλο αποτύπωμα του ιδίου μέρους. Πιστεύεται ότι αυτές είναι πήλιvες θερμoφόρες πoυ εφάρμoζαv σε διάφoρα μέρη τoυ σώματoς και πoυ, γεμάτες με κάπoιo θερμό υγρό ίσως ελαιόλαδο χρησιμoπoιoύvταv, όπως τα έμπλαστρα και τα θερμάσματα που αναφέρουν ο Ιπποκράτης και ο Γαληνός. Η χρήση τους αποσκοπούσε στην επιτάχυνση της κυκλοφορίας του αίματος, την πρόκληση υπεραιμίας για θεραπευτικούς σκοπούς και στην ανακούφιση πόνων και πιασιμάτων. Μεμονωμένα θραύσματα τέτοιων αγγείων έχουν βρεθεί σε διάφορα σημεία της αρχαίας Πάφου. Η μεγαλύτερη όμως ομάδα προήλθε από τυχαία ανακάλυψη που έγινε στα δυτικά της Οικίας του Διονύσου. Τα αγγεία χρονολογούνται στον 1 ο π.χ. με 1 ο μ.χ. αιώνα και πιθανολογείται ότι αυτά ανήκαν σε κάποιο γιατρό ή σε κάποιο θεραπευτήριο. Αγγεία αυτού του είδους στην Κύπρο έχουν βρεθεί μόνο στην Πάφο, ενώ εκτός Κύπρου ελάχιστα παραδείγματα είναι γνωστά κυρίως μεταγενέστερα και φτιαγμένα με πολύ πιο πρόχειρο τρόπο, χωρίς την απόδοση των ανατομικών λεπτομερειών. Μια θερμοφόρα για το πόδι (Εικ. 6), του ίδου ακριβώς τύπου με αυτές της Πάφου, ήλθε στο φως κατά τη διάρκεια ανασκαφών, που διεξήχθησαν το στο Ρίμινι της Ιταλίας. 22 Σ αυτές ερευνήθηκε ρωμαϊκή οικία, η οποία καταστράφηκε από πυρκαϊά στα μέσα του 3 ου αι. μ.χ. και η οποία, για ευνόητους λόγους, έχει ονομαστεί «domus del chirurgo». 23 Η οικία αποτελείται από 6 δωμάτια, ένα από τα οποία έχει ερμηνευθεί ως 19 Milne 1907 (1970), πίν. XLVI-XLIX. 20 Μιχαηλίδης 2006, εικ Ι. Μιχαηλίδου-Νικολάου 1988 Nicolaou 1989 Μιχαηλίδης 2006, 26-27, εικ Jackson 2002, εικ. στη σελ. 22 Jackson 2003, εικ Jackson 2002 Jackson 2003 Ortalli 2007.

7 ιατρείο και χειρουργείο. Εκτός από τη θερμοφόρα, μεταξύ πολυάριθμων αντικειμένων βρέθηκαν γουδιά για την ετοιμασία φαρμάκων, πολλά δοχεία για τη φύλαξη φαρμάκων και ένα απίστευτο instrumentarium που αποτελείται από 150 μεταλλικά χειρουργικά εργαλεία. Αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για μας είναι το γεγονός ότι τα αντικείμενα αυτά είναι σύγχρονα με αυτά της Πάφου και, όχι απλά η θερμοφόρα, αλλά και πολλά από τα χειρουργικά εργαλεία είναι πανομοιότυπα με τα κυπριακά. Υπάρχουν επίσης σαφείς μαρτυρίες γύρω από το πρόσωπο και τη δράση του χειρουργού του Ρίμινι, που δείχνουν ότι αυτός ήταν ελληνόφωνος και καταγόταν από την ελληνική ανατολή. Πρέπει δηλαδή να προερχόταν από το ίδιο εξαιρετικά υψηλό επιστημονικό περιβάλλον στο οποίο ανήκε και ο χειρουργός της Πάφου. 43

8 44 ΕΙΚΟΝΕΣ 1: Ορειχάλκινα κυλιvδρικά δoχεία που περιείχαv διάφορες σκόvες και χάπια (Ι. Κούτας). 2: Κυλινδρικό δοχείο και τα έξι λεπτά εργαλεία που περιείχε (Ι. Κούτας). 3: Ορειχάλκινο διπλό τυφλάγκυστρο με επιχρυσωμένη ανάγλυφη διακόσμηση (Ι. Κούτας). 4: Μερικές από τις πήλινες θερμοφόρες της Πάφου (Ι. Κούτας). 5: Πήλινη θερμοφόρα για το πόδι από την Πάφο (Ι. Κούτας). 6: Πήλινη θερμοφόρα για το πόδι από το Ρίμινι, Ιταλίας (R. Jackson 2003, fig. 6)

9 45 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Α. Βοσκός 2007: Αρχαία Κυπριακή Γραμματεία 4: Ιατρική, Λευκωσία R. Jackson 2002: A Roman Doctor s House in Rimini, British Museum Magazine 44, 2002, R. Jackson 2003: The Domus del chirurgo at Rimini: an interim account of the medical assemblage, Journal of Roman Archaeology 16, 2003, H. Matthäus 1989: Der Arzt in römischer Zeit. Medizinische Instrumente und Arzneien Limesmuseum Aalen, 1989 D. Michaelides 1984: A Roman Surgeon s Tomb from Nea Paphos, Part 1, Report of the Department of Antiquities of Cyprus 1984, D. Michaelides 1988: in G. V. Foster, K. Kanada and D. Michaelides, A Roman Surgeon s Tomb, Part II: Ancient Medicines: By-products of Copper Mining in Cyprus, Report of the Department of Antiquities of Cyprus 1988, vol. 2, Δ. Μιχαηλίδης 2006: «Ιατροί και Ιατρική στην Αρχαία Κύπρο», στον τόμο Η Ιατρική στην Κύπρο, από την Αρχαιότητα μέχρι την Ανεξαρτησία. Πολιτιστικό Κέντρο Ομίλου Λαϊκής. Λευκωσία 2006, D. Michaelides forthcoming: Another doctor from ancient Cyprus, in D. Michaelides (ed.), Studies in Honour of Dr Ino Nicolaou. Nicosia forthcoming. Ι. Μιχαηλίδου-Νικολάου 1988, «Ευρήματα που έχουν σχέση με Ασκληπιείο ή θεραπευτήριο στην Πάφο. Το Ασκληπιείο της Πάφου», στα Πρακτικά του ΧΙΙ Διεθνούς Συνεδρίου Κλασικής Αρχαιολογίας. Αθήνα, 4-10 Σεπτεμβρίου 1983, Αθήνα 1988, τόμ. Δ, J.S. Milne 1907 (1970): Surgical instruments in Greek and Roman times. London 1907 (New York 1970). I. Nicolaou 1965: Inscriptiones Cypriae Aphabeticae IV, 1964, Report of the Department of

10 46 Antiquities of Cyprus 1965, I. Nicolaou 1981: Inscriptiones Cypriae Aphabeticae XX, 1980, Report of the Department of Antiquities of Cyprus 1981, I. Nicolaou 1989 : Les bouillottes thérapeutiques de «Paphos et leurs parallèles hors de Chypre, Bulletin de Correspondance Hellénique 113, 1989, J. Ortalli 2007: La domus del Chirurgo e gli scavi archeologici di piazza Ferrari / The Surgeon s House and the Piazza Ferrari Excavations. Rimini 2007.

2. Συζητώ τις απαντήσεις μου με τα παιδιά που κάθονται δίπλα μου.

2. Συζητώ τις απαντήσεις μου με τα παιδιά που κάθονται δίπλα μου. 1. Ανακρίνω τις πηγές και εντοπίζω τεκμήρια: Τι έτρωγαν και τι έπιναν; Ποια σκεύη, εργαλεία, μουσικά όργανα και έπιπλα χρησιμοποιούσαν; Τι μαθαίνουμε για την εμφάνισή τους; Ποιες ήταν οι ασχολίες τους;

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση. Αποκρυπτογράφηση

Χρήση. Αποκρυπτογράφηση Εύρεση Ανακαλύφθηκε στις αρχές του εικοστού αιώνα στην Κνωσό από τον Άρθουρ Έβανς, που την ονόμασε έτσι επειδή χρησιμοποιούσε γραμμικούς χαρακτήρες (και όχι εικονιστικούς, όπως η μινωική ιερογλυφική γραφή)

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτήθηκε από τον/την Δρομπόνης Σωτήριος Πέμπτη, 18 Απρίλιος :48 - Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 18 Απρίλιος :49

Αναρτήθηκε από τον/την Δρομπόνης Σωτήριος Πέμπτη, 18 Απρίλιος :48 - Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 18 Απρίλιος :49 Στις 17 Απριλίου 2013 επισκεφθήκαμε το Αρχαιολογικό Μουσείο Μεγάρων. Η αρχαιολόγος κα Τσάλκου (την οποία θερμά ευχαριστούμε) μας παρουσίασε τα πολύ εντυπωσιακά ευρήματα της περιοχής μας δίνοντάς μας αναλυτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΡΙΤΗ ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΕΚΤΩΝ

ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΡΙΤΗ ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΕΚΤΩΝ ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΡΙΤΗ ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΕΚΤΩΝ 1. Από τη Γραμμική Β στην εισαγωγή του αλφαβήτου - Στον ελληνικό χώρο, υπήρχε ένα σύστημα γραφής μέχρι το 1200 π.χ. περίπου, η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. - Γενική Εισαγωγή..2. - Iστορική αναδρομή...3-4. - Περιγραφή του χώρου...5-8. - Επίλογος...9. - Βιβλιογραφία 10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. - Γενική Εισαγωγή..2. - Iστορική αναδρομή...3-4. - Περιγραφή του χώρου...5-8. - Επίλογος...9. - Βιβλιογραφία 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - Γενική Εισαγωγή..2 - Iστορική αναδρομή....3-4 - Περιγραφή του χώρου.....5-8 - Επίλογος...9 - Βιβλιογραφία 10 1 Γενική Εισαγωγή Επίσκεψη στο Επαρχιακό Μουσείο Πάφου Το Επαρχιακό Μουσείο της

Διαβάστε περισσότερα

Το σπίτι του χειρουργού στην Πομπηία. Γεώργιος Νικ. Σχορετσανίτης

Το σπίτι του χειρουργού στην Πομπηία. Γεώργιος Νικ. Σχορετσανίτης Το σπίτι του χειρουργού στην Πομπηία Γεώργιος Νικ. Σχορετσανίτης 3 Το σπίτι του χειρουργού στην Πομπηία Στις 24 Αυγούστου 79 μ.χ., ο Βεζούβιος εξερράγη, θάβοντας την πόλη της Πομπηίας με μια κρούστα ηφαιστειακής

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα Λόγια για τον Μυκηναϊκό Πολιτισμό

Λίγα Λόγια για τον Μυκηναϊκό Πολιτισμό Λίγα Λόγια για τον Μυκηναϊκό Πολιτισμό Με τον όρο Μυκηναϊκός Πολιτισμός χαρακτηρίζεται ο προϊστορικός πολιτισμός της Ύστερης Εποχής του Χαλκού, που αναπτύχθηκε την περίοδο 1600-1100 π. Χ., κυρίως στην

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα: Μομφές Μέλη: Δανιήλ Σταμάτης Γιαλούρη Άννα Βατίδης Ευθύμης Φαλαγγά Γεωργία

Ομάδα: Μομφές Μέλη: Δανιήλ Σταμάτης Γιαλούρη Άννα Βατίδης Ευθύμης Φαλαγγά Γεωργία Ομάδα: Μομφές Μέλη: Δανιήλ Σταμάτης Γιαλούρη Άννα Βατίδης Ευθύμης Φαλαγγά Γεωργία ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΙΓΥΠΤΟ H γενική τάση των κατοίκων της Αιγύπτου στις επιστήμες χαρακτηριζόταν από την προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πλίνιος μάλιστα γράφει ότι η Κρήτη ήταν η πατρίδα δύο δένδρων με μεγάλη ιατρική χρησιμότητα του κρητικού πεύκου και του κρητικού κυπαρισσιού, από

Ο Πλίνιος μάλιστα γράφει ότι η Κρήτη ήταν η πατρίδα δύο δένδρων με μεγάλη ιατρική χρησιμότητα του κρητικού πεύκου και του κρητικού κυπαρισσιού, από ΤΑ ΒΟΤΑΝΑ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ Ο Ιπποκράτης υποστηρίζει πως η τροφή μπορεί να γίνει και φάρμακο. Τα βότανα χρησιμοποιήθηκαν σε θεραπευτικές πρακτικές ως φαρμακευτικά είδη αλλά και ως φορείς της θεϊκής ευλογίας. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός. Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι,

Χαιρετισμός. Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι, Χαιρετισμός Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι, Η Δ Παθολογική Κλινική του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) οργανώνει το 1 ο Ελλαδοκυπριακό Ιατροϊστορικό Συνέδριο στην Κύπρο στις 2-4

Διαβάστε περισσότερα

υπoστήριζε κι αυτή, όπως συvέβη από τηv αρχή τo Μακάριo Κυκκώτη, τηv υπoψηφιότητα τoυ oπoίoυ είχε υπoστηρίξει επί Αρχιεπισκόπoυ Λεovτίoυ, όταv είχαv

υπoστήριζε κι αυτή, όπως συvέβη από τηv αρχή τo Μακάριo Κυκκώτη, τηv υπoψηφιότητα τoυ oπoίoυ είχε υπoστηρίξει επί Αρχιεπισκόπoυ Λεovτίoυ, όταv είχαv SXEDIO.FH4 8.2.1948: ΝΕΕΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛIΤIΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΕ ΥΠΟΨΗΦIΟΥΣ ΤΗΣ ΕΞIΑΣ ΑΥΤΗ ΤΗ ΦΟΡΑ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡIΟ ΚΥΚΚΩΤΗ ΓIΑ ΤΟ ΘΡΟΝΟ ΚIΤIΟΥ, ΤΟΝ ΚΥΠΡIΑΝΟ ΚΥΡIΑΚI Η ΓIΑ ΤΗ ΚΕΡΥΝΕIΑ ΚΑI ΤΟΝ ΚΛΕΟΠΑ ΓIΑ ΤΟ ΘΡΟΝΟ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ.

Διαβάστε περισσότερα

Το φυλλάδιο αυτό είναι του/της. που επισκέφθηκε το Ιστορικό Ιατρικό Μουσείο Χίου στις..του 201

Το φυλλάδιο αυτό είναι του/της. που επισκέφθηκε το Ιστορικό Ιατρικό Μουσείο Χίου στις..του 201 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΙΟΥ Το φυλλάδιο αυτό είναι του/της. που επισκέφθηκε το Ιστορικό Ιατρικό Μουσείο Χίου στις..του 201 Το εκπαιδευτικό φυλλάδιο σχεδιάστηκε για να σε βοηθήσει να γνωρίσεις καλύτερα

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός. Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι,

Χαιρετισμός. Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι, Χαιρετισμός Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι, Η Δ Παθολογική Κλινική του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) οργανώνει, σε συνεργασία με τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο (Π.Ι.Σ.) και την

Διαβάστε περισσότερα

(Μεταγλώττιση) Παρόµoιoι έραvoι έγιvαv σε όλη τηv Κύπρo.

(Μεταγλώττιση) Παρόµoιoι έραvoι έγιvαv σε όλη τηv Κύπρo. SXEDIO.22A 1.1.1897: ΕΛΛΗΝIΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΑΠΟΒIΒΑΖΕΤΑI ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ. Ο ΚΥΠΡIΑΚΟΣ ΛΑΟΣ IΕΝΕΡΓΕI ΕΡΑΝΟΥΣ ΓIΑ ΕΝIΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΚΡΗΤΩΝ (ΠΑΡΑ ΤΑ IΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΕIΣΜΟΥΣ) ΕΝΩ ΠΡΟΕΤΟIΜΑΖΕΤΑI ΝΑ ΑΠΟΣΤΕIΛΕI

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΤΡΕΣ ΜΙΛΑΝΕ Anche le pietre parlano

ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΤΡΕΣ ΜΙΛΑΝΕ Anche le pietre parlano Archaeoschool for the Future: a Sustainability Approach ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Unità 1 ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΤΡΕΣ ΜΙΛΑΝΕ Anche le pietre parlano Tatiana Bovo Βήμα 1 (γλώσσα) Διάλογος 1 Στο ρωμαϊκό θέατρο. Κώστας Καλημέρα. Είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Α1 Β ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Α1 Β ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Α1 Β ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΝΕΟΛΙΘΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΧΟΙΡΟΚΟΙΤΙΑΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ ΕΝΕΤΙΚΑ ΤΕΙΧΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οι θερμοφόρες με κρύο ή ζεστό νερό μπορούσαν:

Οι θερμοφόρες με κρύο ή ζεστό νερό μπορούσαν: ΘΕΡΜΟΦΟΡΕΣ Οι θερμοφόρες στα αρχαία χρόνια ήταν διαφορετικές από αυτές που γνωρίζουμε σήμερα, η χρήση τους όμως ήταν ακριβώς η ίδια. Μια και δεν υπήρχαν εύκαμπτα υλικά, όπως το καουτσούκ, οι θερμοφόρες

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.J18 30.5.1958: ΤΡΑΜΠΟΥΚΟI- ΡΟΠΑΛΟΦΟΡΟI ΒΑΣΑΝIΖΟΥΝ ΜΕΧΡI ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΝ ΑΡIΣΤΕΡΟ ΒΟΣΚΟ ΠΑΝΑΓΗ ΣΤΥΛIΑΝΟΥ ΑΡΚΟΠΑΝΑΟ ΣΤΗΝ ΑΧΕΡIΤΟΥ

SXEDIO.J18 30.5.1958: ΤΡΑΜΠΟΥΚΟI- ΡΟΠΑΛΟΦΟΡΟI ΒΑΣΑΝIΖΟΥΝ ΜΕΧΡI ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΝ ΑΡIΣΤΕΡΟ ΒΟΣΚΟ ΠΑΝΑΓΗ ΣΤΥΛIΑΝΟΥ ΑΡΚΟΠΑΝΑΟ ΣΤΗΝ ΑΧΕΡIΤΟΥ SXEDIO.J18 30.5.1958: ΤΡΑΜΠΟΥΚΟI- ΡΟΠΑΛΟΦΟΡΟI ΒΑΣΑΝIΖΟΥΝ ΜΕΧΡI ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΝ ΑΡIΣΤΕΡΟ ΒΟΣΚΟ ΠΑΝΑΓΗ ΣΤΥΛIΑΝΟΥ ΑΡΚΟΠΑΝΑΟ ΣΤΗΝ ΑΧΕΡIΤΟΥ Στις 4 Μαϊoυ 1958, τραµπoύκoι, µιµoύµεvoι τoυς δoλoφόvoυς τoυ Σάββα Μεvoίκoυ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ. Ποιός είναι ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπιστεί;

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ. Ποιός είναι ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπιστεί; www.agaliazo.gr ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ Λεωσθένους 21-23, 18536 Πειραιάς - Τ: 210 4181641 - F: 210 4535343 e: oekk@otenet.gr - www.oekk.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ν. ΑΧΑΙΑΣ Πατρέως 8-10, 26221 Πάτρα - Τ/F: 2610 226122 e:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ- «ΠΟΣΟ ΚΑΛΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΜΑΝΟΛΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟ;»

ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ- «ΠΟΣΟ ΚΑΛΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΜΑΝΟΛΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟ;» ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ- «ΠΟΣΟ ΚΑΛΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΜΑΝΟΛΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟ;» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η έρευνα «ΠΟΣΟ ΚΑΛΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΜΑΝΟΛΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟ;» πραγματοποιήθηκε τους μήνες Φεβρουάριο-Μάρτιο 2014 σε πέντε σχολεία της Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλαδική τέχνη και σύγχρονη αφηρημένη τέχνη

Κυκλαδική τέχνη και σύγχρονη αφηρημένη τέχνη ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Κυκλαδική τέχνη και σύγχρονη αφηρημένη τέχνη Νάγια Οικονομίδου 2014-2015 1 Περιεχόμενα Πρόλογος...3 1. Γνωρίσματα Κυκλαδικής Τέχνης...4 Πτυόσχημα ειδώλια.5 Βιολόσχημα ειδώλια 6

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΝΔΕΚΑΤΗ ΚΕΙΜΕΝΑ ΥΣΤΕΡΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΝΔΕΚΑΤΗ ΚΕΙΜΕΝΑ ΥΣΤΕΡΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΝΔΕΚΑΤΗ ΚΕΙΜΕΝΑ ΥΣΤΕΡΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ 1. Πτωχοπρόδρομος - Το κείμενο έχει πολλές διαφορετικές γραφές στα χειρόγραφα που διασώζεται, λόγω του σχετικά δημώδους αλλά και σκωπτικού του χαρακτήρα. Δυσχεραίνει

Διαβάστε περισσότερα

Τα θέατρα της Αμβρακίας. Ανδρέας Μαυρίκος, ΒΠΠΓ

Τα θέατρα της Αμβρακίας. Ανδρέας Μαυρίκος, ΒΠΠΓ Τα θέατρα της Αμβρακίας Ανδρέας Μαυρίκος, ΒΠΠΓ Αμβρακία Η Αμβρακία, μία από τις αξιολογότερες κορινθιακές αποικίες, ήταν χτισμένη στην περιοχή του Αμβρακικού κόλπου κοντά στην όχθη του ποταμού Άραχθου.

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Ζάµπας Πολιτικός Μηχανικός ρ ΕΜΠ. Σκιάθου 43-11254 Αθήνα. Τηλέφωνο: 210-2237167 Φαξ: 210-2237257 Ηλεκτρονική διεύθυνση: c-zambas@hol.

Κώστας Ζάµπας Πολιτικός Μηχανικός ρ ΕΜΠ. Σκιάθου 43-11254 Αθήνα. Τηλέφωνο: 210-2237167 Φαξ: 210-2237257 Ηλεκτρονική διεύθυνση: c-zambas@hol. Κώστας Ζάµπας Πολιτικός Μηχανικός ρ ΕΜΠ. Σκιάθου 43-11254 Αθήνα. Τηλέφωνο: 210-2237167 Φαξ: 210-2237257 Ηλεκτρονική διεύθυνση: c-zambas@hol.gr Αθήνα 4/2/2015 Προς τον Πρόεδρο τους µη κερδοσκοπικού σωµατείου

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Δαμάσκος Δημήτρης Πλάντζος Πανεπιστημιακή Ανασκαφή Άργους Ορεστικού

Δημήτρης Δαμάσκος Δημήτρης Πλάντζος Πανεπιστημιακή Ανασκαφή Άργους Ορεστικού Δημήτρης Δαμάσκος Δημήτρης Πλάντζος Πανεπιστημιακή Ανασκαφή Άργους Ορεστικού Κατά την περίοδο 2010 συνεχίσαμε την έρευνα τόσο στο χώρο της αίθουσας όσο και στο χώρο του αιθρίου με σκοπό την περαιτέρω διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΑΔΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΚΥΚΛΑΔΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Το υλικό που χρησιμοποιήθηκε για τα φύλλα εργασίας προέρχεται εξολοκλήρου από το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης Διαβάζουμε: Οι Κυκλάδες οφείλουν το όνομά τους στη γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

Όψεις Βυζαντίου... στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας. Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας

Όψεις Βυζαντίου... στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας. Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας... στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας Το φυλλάδιο αυτό είναι του/της... που επισκέφθηκε το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας στις... Το φυλλάδιο που κρατάς στα χέρια σου

Διαβάστε περισσότερα

Αλέξανδρος Νικολάου, ΒΠΠΓ

Αλέξανδρος Νικολάου, ΒΠΠΓ Αλέξανδρος Νικολάου, ΒΠΠΓ Στην αρχαϊκή εποχή εικάζεται ότι υπήρχε κάποιο είδος θεατρικής κατασκευής στο χώρο που βρίσκονται τα σημερινά ευρήματα του θεάτρου, ενώ στα κλασσικά χρόνια υπήρχε σίγουρα κάποια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΣ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ. Ολυμπία Μπάρμπα Μπάμπης Χιώτης Κων/να Μάγγου 2017, Β3 Γυμνασίου

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΣ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ. Ολυμπία Μπάρμπα Μπάμπης Χιώτης Κων/να Μάγγου 2017, Β3 Γυμνασίου ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΣ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ Ολυμπία Μπάρμπα Μπάμπης Χιώτης Κων/να Μάγγου 2017, Β3 Γυμνασίου ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ H Βυζαντινή Αυτοκρατορία (αλλιώς Βυζάντιο, Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία

Διαβάστε περισσότερα

Η Τεχνολογία στην Ιατρική

Η Τεχνολογία στην Ιατρική Εκπαιδευτήριο TO ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ Σχολικό Έτος 2007-2008 Συνθετικές εργασίες στο μάθημα Πληροφορική Τεχνολογία της Β Γυμνασίου: Όψεις της Τεχνολογίας Θέμα: Η Τεχνολογία στην Ιατρική Τμήμα: ΗΥ: Ομάδα: Β2 pc27

Διαβάστε περισσότερα

1:Layout 1 10/2/2009 11:00 μ Page 1. το αρχαιολογικό μουσείο ιωαννίνων

1:Layout 1 10/2/2009 11:00 μ Page 1. το αρχαιολογικό μουσείο ιωαννίνων 1:Layout 1 10/2/2009 11:00 μ Page 1 το αρχαιολογικό μουσείο ιωαννίνων 1:Layout 1 10/2/2009 11:00 μ Page 2 1:Layout 1 10/2/2009 11:00 μ Page 3 ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΠΥΡΡΟΣ αντίγραφο από πρωτότυπο του 3ου π.χ. αι. της

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ LypCh1:Layout 1 copy 11/13/08 8:53 PM Page 3 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΥΠΟΥΡΛΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΜΗΡΟ ΣΤΟΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 LypCh1:Layout 1 copy 11/13/08 8:53 PM Page

Διαβάστε περισσότερα

Τα 7 θαύματα του αρχαίου κόσμου Χαρίδης Φίλιππος

Τα 7 θαύματα του αρχαίου κόσμου Χαρίδης Φίλιππος Τα 7 θαύματα του αρχαίου κόσμου Χαρίδης Φίλιππος 1. Η μεγάλη Πυραμίδα της Γκίζας Η τεράστια αυτή πυραμίδα είναι το αρχαιότερο από τα εφτά θαύματα του Αρχαίου Κόσμου, αλλά είναι το μόνο που διασώζετε 4.000χ.Όταν

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμόσπηλια Αρχανών : τα ευρήματα και η ερμηνεία τους

Ανεμόσπηλια Αρχανών : τα ευρήματα και η ερμηνεία τους Ανεμόσπηλια Αρχανών : τα ευρήματα και η ερμηνεία τους Βογιατζόπουλος Σταμάτης Ιστορικό - Αρχαιολογικό Ιωαννίνων Ζ' Εξάμηνο Υπ.Καθ : Αν. Βλαχόπουλος, Μάθημα: Κρητομυκηναϊκή Θρησκεία Δεκέμβριος 2013 Εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Καθηγητής: Ρετσινάς Σωτήριος

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Καθηγητής: Ρετσινάς Σωτήριος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Καθηγητής: Ρετσινάς Σωτήριος Η ατομική εργασία Στάδια επιλογής ατομικής εργασίας Επιλογή θέματος (κατασκευής) Ανήκει το έργο σε μία ή περισσότερές τεχνολογικές ενότητες Μπορώ να

Διαβάστε περισσότερα

Η θεώρηση και επεξεργασία του θέματος οφείλει να γίνεται κυρίως από αρχιτεκτονικής απόψεως. Προσπάθεια κατανόησης της συνθετικής και κατασκευαστικής

Η θεώρηση και επεξεργασία του θέματος οφείλει να γίνεται κυρίως από αρχιτεκτονικής απόψεως. Προσπάθεια κατανόησης της συνθετικής και κατασκευαστικής ΑΝΑΓΝΩΣΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΗΦΑΙΣΤΟΥ Η θεώρηση και επεξεργασία του θέματος οφείλει να γίνεται κυρίως από αρχιτεκτονικής απόψεως. Προσπάθεια κατανόησης της συνθετικής και κατασκευαστικής δομής

Διαβάστε περισσότερα

ηαποκάλυψη αρχαιοτήτων στις βορειοανατολικές υπώρειες του λοφώδους

ηαποκάλυψη αρχαιοτήτων στις βορειοανατολικές υπώρειες του λοφώδους κωνσταντινα Γραβανη e-mail: cgravani@cc.uoi.gr ΠανεΠιστηΜιουΠολη Δουρουτησ: αρχαιολογικεσ ερευνεσ, εργασιεσ και Μελετεσ: συντομη αναφορα ηαποκάλυψη αρχαιοτήτων στις βορειοανατολικές υπώρειες του λοφώδους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε αν κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο είναι ασθενής

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε αν κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο είναι ασθενής www.agaliazo.gr ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ Λεωσθένους 21-23, 18536 Πειραιάς - Τ: 210 4181641 - F: 210 4535343 e: oekk@otenet.gr - www.oekk.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ν. ΑΧΑΙΑΣ Πατρέως 8-10, 26221 Πάτρα - Τ/F: 2610 226122 e:

Διαβάστε περισσότερα

Ο πίνακας The Agnew Clinic του Τόμας Ίκινς

Ο πίνακας The Agnew Clinic του Τόμας Ίκινς Ο πίνακας The Agnew Clinic του Τόμας Ίκινς Γεώργιος Νικ. Σχορετσανίτης 2 3 Ο πίνακας The Agnew Clinic του Τόμας Ίκινς Το 1876, ο Τόμας Ίκινς (Thomas Eakins) ολοκλήρωσε ένα πορτραίτο του John Hill Brinton

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΚΑΣΤΡO ΤΗΣ ΚΩ Η ΓΕΦΥΡΑ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ

ΣΤΟ ΚΑΣΤΡO ΤΗΣ ΚΩ Η ΓΕΦΥΡΑ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡO ΤΗΣ ΚΩ Το Κάστρο των Ιπποτών είναι ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά μνημεία της Κω. Ιδιαίτερα εντυπωσιακό και επιβλητικό είναι ένα από τα αξιοθέατα που κάθε επισκέπτης του νησιού πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

2ο Γυμνάσιο Αγ.Δημητρίου Σχολικό έτος ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ "ΣΠΑΡΤΗ" ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ 5 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

2ο Γυμνάσιο Αγ.Δημητρίου Σχολικό έτος ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΣΠΑΡΤΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ 5 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2ο Γυμνάσιο Αγ.Δημητρίου Σχολικό έτος 2017-2018 ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ "ΣΠΑΡΤΗ" ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ 5 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: κα ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Τα χειρόγραφα της Νεκράς Θάλασσας

Τα χειρόγραφα της Νεκράς Θάλασσας 13/02/2019 Τα χειρόγραφα της Νεκράς Θάλασσας / Επικαιρότητα Τα «χειρόγραφα της Νεκράς Θάλασσας» είναι μια συλλογή περίπου 900 Ιουδαϊκών χειρογράφων. Τα πιο γνωστά κείμενα ανάμεσα στα χειρόγραφα είναι τα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. 5η Ενότητα: Συζητώντας για την εργασία και το επάγγελμα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εισαγωγικά κείμενα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. 5η Ενότητα: Συζητώντας για την εργασία και το επάγγελμα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εισαγωγικά κείμενα ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγικά κείμενα 2. Βαθμοί επιθέτων και επιρρημάτων Η σύγκριση 3. Το β συνθετικό Λεξιλόγιο 4. Οργάνωση και συνοχή της περιγραφής και της αφήγησης 5. Δραστηριότητες παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Οι πληροφορίες σ αυτό το φυλλάδιο σχεδιάστηκαν για να σας βοηθήσουν να καταλάβετε περισσότερα γύρω από την επέμβαση της ολικής αρθροπλαστικής του

Οι πληροφορίες σ αυτό το φυλλάδιο σχεδιάστηκαν για να σας βοηθήσουν να καταλάβετε περισσότερα γύρω από την επέμβαση της ολικής αρθροπλαστικής του Οι πληροφορίες σ αυτό το φυλλάδιο σχεδιάστηκαν για να σας βοηθήσουν να καταλάβετε περισσότερα γύρω από την επέμβαση της ολικής αρθροπλαστικής του γόνατος. Σκοπεύει να είναι ένας γενικός οδηγός. Φυσικά

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός. Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Χαιρετισμός. Αγαπητοί Συνάδελφοι, Χαιρετισμός Αγαπητοί Συνάδελφοι, Είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά για μένα, να σας προσκαλέσω εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής, στην 3 η Επιστημονική Συνάντηση του Ινστιτούτου Μελέτης, Έρευνας και Εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοι Είμαστε Από το 1976

Ποιοι Είμαστε Από το 1976 Παναγία Ελεούσα Ποιοι Είμαστε Από το 1976 Η Παναγία η Ελεούσα ξεκίνησε να λειτουργεί σαν στέγη ηλικιωμένων από το 1976. Δημιουργήθηκε από την κυρία Μαρούλλα Γρηγοριάδου για να καλύψει ένα ποιοτικό κενό

Διαβάστε περισσότερα

µovόκλωvoυ DNA, πoυ δρα αφ' εvός µεv σαv εκκιvητήρας, αφ' ετέρoυ δεσαvεκµαγείo.

µovόκλωvoυ DNA, πoυ δρα αφ' εvός µεv σαv εκκιvητήρας, αφ' ετέρoυ δεσαvεκµαγείo. ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΟΥΚΛΕΪΝIΚΩΝ ΟΞΕΩΝ (ΜΕΤΑΒIΒΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΕΤIΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡIΩΝ ΑΠΟ ΓΕΝΕΑ ΣΕ ΓΕΝΕΑ) IN VITRO ΣΥΝΘΕΣΗ DNA ΚΑI RNA Όπως έδειξαv εργασίες τoυ Kornberg (1955), στα κύτταρα (π.χ. E.coli) υπάρχoυvέvζυµα (πoλυµεράσεςτoυ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ιερό Αφροδίτης Π α ν α γ ι ώ τ η ς Ν ε ο φ ύ τ ο υ Β 2 Υπεύθυνη καθηγήτρια: Μαρία Χατζημιχαήλ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενική Εισαγωγή..σελ.3 Ιστορική αναδρομή..σελ.3 Περιγραφή του χώρου.σελ.4

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση ιατρείων διαβητικού ποδιού Η εμπειρία από την Κύπρο. Ανδρέας Στυλιανού MD, PhD Παθολόγος Διαβητολόγος Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας

Οργάνωση ιατρείων διαβητικού ποδιού Η εμπειρία από την Κύπρο. Ανδρέας Στυλιανού MD, PhD Παθολόγος Διαβητολόγος Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας Οργάνωση ιατρείων διαβητικού ποδιού Η εμπειρία από την Κύπρο Ανδρέας Στυλιανού MD, PhD Παθολόγος Διαβητολόγος Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας Η φροντίδα των διαβητικών ποδιών υπήρξε και εξακολουθεί να παραμένει

Διαβάστε περισσότερα

" Με τov υπ' αριθµόv 12 vόµo τoυ 1937 καθoρίζovται oρισµέvα τέλη, τα oπoία δικαιoύvται vα λαµβάvoυv oι Μoυχτάρες και Αζάδες εvώ απαγoρεύεται στo εξής

 Με τov υπ' αριθµόv 12 vόµo τoυ 1937 καθoρίζovται oρισµέvα τέλη, τα oπoία δικαιoύvται vα λαµβάvoυv oι Μoυχτάρες και Αζάδες εvώ απαγoρεύεται στo εξής SXEDIO.86V 28.5.1937: Ο ΚΥΒEΡΝΗΤΗΣ ΠΑΛΜΕΡ ΕΝIΣΧΥΕI ΤΑ ΕIΣΟ ΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΟΥΚΤΑΡΕΩΝ ΚΑI ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΚΑΖΕI ΝΑ ΣΤΡΑΦΟΥΝ ΠΕΡIΣΣΟΤΕΡΟ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ. ΠΟIΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΟΥΚΤΑΡΕΩΝ ΣΤΗ IΟIΚΗΣΗ Με τo ίδιo ιάταγµα τoυ Κυβερvήτη

Διαβάστε περισσότερα

Στις 6 εκεµβρίoυ oρίστηκε η ηµέρα της δίκης τoυ για συµµετoχή στις oχλαγωγίες. Αυτός αvτί στo σχoλείo πήρε τo δρόµo για τo

Στις 6 εκεµβρίoυ oρίστηκε η ηµέρα της δίκης τoυ για συµµετoχή στις oχλαγωγίες. Αυτός αvτί στo σχoλείo πήρε τo δρόµo για τo SXEDIO.332 13.8.1857: Ο 18ΧΡΟΝΟΣ ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡI ΗΣ ΗΛΩΝΕI ΟΤI Ο,ΤI ΕΚΑNΕ, ΤΟ ΕΚΑNΕ ΣΑΝ ΚΥΠΡIΟΣ ΠΟΥ ΖΗΤΕI ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡIΑ ΤΟΥ ΚΑI ΑΝΤIΜΕΤΩΠIΖΕI ΜΕ ΘΑΡΡΟΣ ΤΗΝ ΑΓΧΟΝΗ Ο Ευαγόρας Παλληκαρίδης, αvέβηκε στo

Διαβάστε περισσότερα

Σο ναυάγιο των Αντικυθήρων. Γωγώ Κουλούρη

Σο ναυάγιο των Αντικυθήρων. Γωγώ Κουλούρη Σο ναυάγιο των Αντικυθήρων Γωγώ Κουλούρη Ευρήματα: Ο «Έφηβος των Αντικυθήρων» Άγαλμα Ερμή Ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων Εμπορικοί αμφορείς Σα νομίσματα Ο «Έφηβος των Αντικυθήρων» Υλικό: Χαλκός Διαστάσεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Επιλογή σύγχρονης Ελληνικής Βιβλιογραφίας αναφορικά με την Αρχαία Ελληνική Μουσική ANNEMARIE JEANETT NEUBECKER, Η Μουσική στην Αρχαία Ελλάδα, Εκδ. Οδυσσέας, Αθήνα 1986.

Διαβάστε περισσότερα

Τα αρχαία της Κατοχής

Τα αρχαία της Κατοχής Τα αρχαία της Κατοχής Σπερχειάδα 7 Απριλίου 2016 Σαράντος Θεοδωρόπουλος ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΚΑΗΣ Ο ΠΟΘΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΤΟΥΣ 1939 Ο Δρ. Γκαίμπελς επισκέπτεται την Αρχαιότητες στην Αθήνα 1940 ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

14. Κατασκευάστε μια μακέτα ανασκαφικού σκάμματος και παίξτε «ανασκαφή»! Επίσης, για την «ανασκαφή» θα χρειαστείτε:

14. Κατασκευάστε μια μακέτα ανασκαφικού σκάμματος και παίξτε «ανασκαφή»! Επίσης, για την «ανασκαφή» θα χρειαστείτε: Αρχαιολογία ένα κλειδί για την πύλη του χρόνου 14. Κατασκευάστε μια μακέτα ανασκαφικού σκάμματος και παίξτε «ανασκαφή»! Συνοπτική περιγραφή Στο Α μέρος τα παιδιά κατασκευάζουν σε συνεργασία με τον/την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ88 Θεωρητικές και μεθοδολογικές αρχές στη μελέτη της κλασικής τέχνης. Δημήτρης Πλάντζος

ΣΑ88 Θεωρητικές και μεθοδολογικές αρχές στη μελέτη της κλασικής τέχνης. Δημήτρης Πλάντζος ΣΑ88 Θεωρητικές και μεθοδολογικές αρχές στη μελέτη της κλασικής τέχνης Δημήτρης Πλάντζος ΣΑ88: Θεωρητικές και μεθοδολογικές αρχές στη μελέτη της κλασικής τέχνης Το σεμινάριο βοηθά τους φοιτητές να εμπεδώσουν

Διαβάστε περισσότερα

Αφορμή για τη συγγραφή αυτού του άρθρου υπήρξε η ανακρίβεια

Αφορμή για τη συγγραφή αυτού του άρθρου υπήρξε η ανακρίβεια Ηγούμενος Χρυσορρογατίσσης Διονύσιος Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΗΜΑΤΟΥ Διόρθωση ανακρίβειας που προήλθε από παρεξήγηση Αφορμή για τη συγγραφή αυτού του άρθρου υπήρξε η ανακρίβεια που αναφέρεται στο βιβλίο της Μαρίνας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΑΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013-2014

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΑΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013-2014 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΑΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013-2014 ΑΡΧΑΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΟΣΤΡΑΚΑ ΠΗΛΙΝΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ Μεσοποταμία-Σουμέριοι Μέσα 4ης χιλιετίας π.χ. Σφηνοειδής γραφή Τρόπος γραφής που

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκίνησαν οι παρουσιάσεις του βιβλίου 101 Διδάγματα Ζωής στη Κύπρο

Ξεκίνησαν οι παρουσιάσεις του βιβλίου 101 Διδάγματα Ζωής στη Κύπρο Ημερομηνία 6/12/2015 Μέσο Συντάκτης Link http://www.skalatimes.com/ http://www.skalatimes.com/2015/12/06/%ce%be%ce%b5%ce%ba%ce%af%ce%bd %CE%B7%CF%83%CE%B1%CE%BD-%CE%BF%CE%B9- %CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%AC%CF%83%CE%B5

Διαβάστε περισσότερα

Ιερή Τοπογραφία στην Κύπρο της Εποχής του Σιδήρου και Εφαρμογές Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών

Ιερή Τοπογραφία στην Κύπρο της Εποχής του Σιδήρου και Εφαρμογές Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών Ιερή Τοπογραφία στην Κύπρο της Εποχής του Σιδήρου και Εφαρμογές Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών Γιώργος Παπαντωνίου Trinity College Dublin Institute for Mediterranean Studies Συνεργάτες: Δρ Christine

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΝΑΤΗ Η ΥΣΤΕΡΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΝΑΤΗ Η ΥΣΤΕΡΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΝΑΤΗ Η ΥΣΤΕΡΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 1. Ύστερη Μεσαιωνική Περίοδος - Η Ύστερη Μεσαιωνική περίοδος ξεκινάει από τον 11 ο αι., ο οποίος σηματοδοτεί την έναρξη μίας διαφορετικής

Διαβάστε περισσότερα

& ΑΡΧΑΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ»

& ΑΡΧΑΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ» «ΙΑΤΡΙΚΗ & ΑΡΧΑΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ» Εισηγήτριες ΒΟΥΛΙΓΕΑ ΕΛΕΝΗ, Αρχαιολόγος της Η Εφορείας Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων ΣΙΤΑΡΑ ΜΑΡΙΑ, Αρχαιολόγος της Η Εφορείας Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Όνομα: Μαρία Επίθετο: Μυλωνά Τάξη:Β5 Ετος: Καθηγήτρια: Μαρία Πουλιάου Χατζημιχαήλ Θέμα: Εργασία στην Ιστορία (Κίτιο)

Όνομα: Μαρία Επίθετο: Μυλωνά Τάξη:Β5 Ετος: Καθηγήτρια: Μαρία Πουλιάου Χατζημιχαήλ Θέμα: Εργασία στην Ιστορία (Κίτιο) Όνομα: Μαρία Επίθετο: Μυλωνά Τάξη:Β5 Ετος:2012-2013 Καθηγήτρια: Μαρία Πουλιάου Χατζημιχαήλ Θέμα: Εργασία στην Ιστορία (Κίτιο) -Γενική εισαγωγή : σελ.1 -Ιστορική ανάδρομη : σελ.2-4 -Περιγραφή του χώρου

Διαβάστε περισσότερα

Το Ιερό του Διονύσου υπό το Σπήλαιο του Ευριπίδη

Το Ιερό του Διονύσου υπό το Σπήλαιο του Ευριπίδη Το Ιερό του Διονύσου υπό το Σπήλαιο του Ευριπίδη Η ανασκαφή των ετών 1998-2000 πραγματοποιήθηκε από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, με την εποπτεία της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας και της τότε

Διαβάστε περισσότερα

Η Παγκόσμια Κληρονομιά της Κύπρου

Η Παγκόσμια Κληρονομιά της Κύπρου Η Παγκόσμια Κληρονομιά της Κύπρου Η Συνθήκη για την Προστασία της Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς, που υιοθετήθηκε από την UNESCO το 1972, σηματοδότησε μια νέα εποχή στη διατήρηση των πολιτιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Εισαγωγικά στην αρχαία Ελληνική ιστοριογραφία

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Εισαγωγικά στην αρχαία Ελληνική ιστοριογραφία ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εισαγωγικά στην αρχαία Ελληνική ιστοριογραφία Ενδεικτικοί διδακτικοί στόχοι Οι διδακτικοί στόχοι για τη διδασκαλία της εισαγωγής προσδιορίζονται στο βιβλίο για τον καθηγητή, Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΒΕΛΔΕΜΙΡΗ. 2/5/1973 Αθ. Διάκου 7-9, Άγιος Παύλος, Θεσσαλονίκη

ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΒΕΛΔΕΜΙΡΗ. 2/5/1973 Αθ. Διάκου 7-9, Άγιος Παύλος, Θεσσαλονίκη ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΒΕΛΔΕΜΙΡΗ 2/5/1973 Αθ. Διάκου 7-9, Άγιος Παύλος, Θεσσαλονίκη 2310247570-6978 315324 info@stefanieveldemiri.com Η επαγγελματική εξειδίκευση της Στεφανίας Βελδεμίρη που αφορά τη συντήρηση αρχαιολογικών

Διαβάστε περισσότερα

vα τις διακηρύττω φαvερά εκεί χωρίς φόβoυ πρoς oπoιαδήπoτε κατεύθυvση, επειδή δεv αvήκω oύτε στηv oµoταξία τωv απειράριθµωv oπαδώv της ΜΑΣΑΣ και

vα τις διακηρύττω φαvερά εκεί χωρίς φόβoυ πρoς oπoιαδήπoτε κατεύθυvση, επειδή δεv αvήκω oύτε στηv oµoταξία τωv απειράριθµωv oπαδώv της ΜΑΣΑΣ και SXEDIO.G98 4.11.1959: ΟI ΗΜΑΡΧΟI ΣΧΗΜΑΤIΖΟΥΝ ΜΕΤΩΠΟ ΕΝΑΝΤIΟΝ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡIΟΥ. Ο ΕΡΒΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΕI ΤΟ ΜΑΚΑΡIΟ ΟΤI ΕΦΑΡΜΟΣΕ ΤΟ ΦΑΣIΣΜΟ ΕΝΩ Ο ΜΑΚΑΡIΟΣ ΑΠΑΝΤΑ ΟΤI ΟI ΗΜΑΡΧΟI ΑΠΟΥΣIΑΖΑΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΕΟΚΑ Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Εσωτερικός Κανονισμός που διέπει τη διαδικασία προμήθειας αγαθών, μίσθωσης υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων Λευκωσία Ιούνιος 2010 Περιεχόμενα: 1. Υποχρέωση Ζήτησης Προσφορών 2 2. Διαδικασία Ζήτησης Προσφορών..

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές τεχνικές γυάλινων αγγείων: Η τεχνική του πυρήνα και του φυσητού γυαλιού

Βασικές τεχνικές γυάλινων αγγείων: Η τεχνική του πυρήνα και του φυσητού γυαλιού Βασικές τεχνικές γυάλινων αγγείων: Η τεχνική του πυρήνα και του φυσητού γυαλιού Η ιστορία του γυαλιού Η κατασκευή του γυαλιού άρχισε γύρω στο 1500 π.χ στην Αίγυπτο και τη Μεσοποταμία. Το πρώτο φυσικό γυαλί

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαιολογία των κλασικών και ελληνιστικών χρόνων (480 π.χ. - 1ος αι. π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος

Αρχαιολογία των κλασικών και ελληνιστικών χρόνων (480 π.χ. - 1ος αι. π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος [IA12] ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Β Αρχαιολογία των κλασικών και ελληνιστικών χρόνων (480 π.χ. - 1ος αι. π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος Τι είναι Aρχαιολογία; Η επιστήμη της αρχαιολογίας: Ασχολείται με την περισυλλογή,

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαιολογικό μυστήριο στα Γρεβενά. Συντάχθηκε απο τον/την Administrator Κυριακή, 14 Αύγουστος :09 -

Αρχαιολογικό μυστήριο στα Γρεβενά. Συντάχθηκε απο τον/την Administrator Κυριακή, 14 Αύγουστος :09 - Μετά τη σύλληψη την περασμένη Δευτέρα τριών μελών μιας οικογένειας από τη Μερσίνα, στην κατοχή των οποίων βρέθηκαν 366 (!) σπάνια και πολύτιμα αρχαία αντικείμενα, χθες συνελήφθη ένας 62χρονος στο ίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΥΡΙΝΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΤΑΞΗ Α ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΟΜΑΔΑ Δ ΘΕΜΑ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ Μέλη της ομάδας: ΒΟΥΛΓΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΖΕΠΕΤΖΙΟΥ ΙΛΝΤΑ ΤΥΡΤΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δεκαπεντάλεπτη προετοιμασία του φοιτητή, για την παρακολούθηση του μαθήματος του καρκίνου του προστάτη.

Δεκαπεντάλεπτη προετοιμασία του φοιτητή, για την παρακολούθηση του μαθήματος του καρκίνου του προστάτη. Δεκαπεντάλεπτη προετοιμασία του φοιτητή, για την παρακολούθηση του μαθήματος του καρκίνου του προστάτη. Καρκίνος του προστάτη Επιδημιολογία: Αποτελεί τον συχνότερα διαγνωσμένο καρκίνο στον άνδρα. 186.320

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Ιατρείου Διαβητικού. Φροντίδα Υγείας

Οργάνωση Ιατρείου Διαβητικού. Φροντίδα Υγείας Οργάνωση Ιατρείου Διαβητικού Ποδιού στην Δευτεροβάθμια Φροντίδα Υγείας Νικόλαος Α. Τσώκος Παθολόγος Διαβητολόγος Επιμελητής Α Παθολογικής Κλινικής Γ.Ν. Χαλκίδας Υπεύθυνος Ιατρείου Διαβητικού Ποδιού Δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Αρχαία Πόλη: Βρίσκεται: Ταυτίζεται με: Κατοικείται από:

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Αρχαία Πόλη: Βρίσκεται: Ταυτίζεται με: Κατοικείται από: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΛΕΠΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΡΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΚΙΚΑ ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΑΦΗΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΑΣΤΟΥΛΗ ΑΚΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ ΑΝΤΥΠΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαίος Πύργος Οινόης Αρχαίο Φρούριο Ελευθερών Αρχαιολογικός χώρος Οινόης. Γιώργος Πρίμπας

Αρχαίος Πύργος Οινόης Αρχαίο Φρούριο Ελευθερών Αρχαιολογικός χώρος Οινόης. Γιώργος Πρίμπας Αρχαίος Πύργος Οινόης Αρχαίο Φρούριο Ελευθερών Αρχαιολογικός χώρος Οινόης Γιώργος Πρίμπας Το παρόν φωτογραφικό άλμπουμ είναι ένα αφιέρωμα για τους τρεις μεγάλης αρχαιολογικής αξίας χώρους στην περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

ωρισµέvωv ειδώv και εάv δεv ψηφισθoύv αυθηµερόv, τότε θα γίvoυv γvωστά και θα απoφέρoυv µεγάλας ζηµίας εις τας πρoσόδoυς της Νήσoυ.

ωρισµέvωv ειδώv και εάv δεv ψηφισθoύv αυθηµερόv, τότε θα γίvoυv γvωστά και θα απoφέρoυv µεγάλας ζηµίας εις τας πρoσόδoυς της Νήσoυ. SXEDIO.62F 16.2.1926: ΜΕ ΕI IΚΑ ΝΟΜΟΣΧΕ IΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤIΘΕΝΤΑI ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΤΑΡΓΕI ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓIΑ ΤΗΣ ΕΚΑΤΗΣ ή ΕΚΑΤIΑΣ ΚΑI ΕΠIΒAΛΛΕI ΑΥΞΗΣΕIΣ ΣΕ ΦΟΡΟΥΣ ΤΣIΓΑΡΩΝ ΟIΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ ΩΝ ΥΓΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αναστασόπουλος Ανδρέας Αρβανίτη Νικολέτα Τάξη: Α1 3 ο ΓΕΛ Πάτρας Σχολ. Έτος: 2013-14 Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ντούμα Μαρία

Αναστασόπουλος Ανδρέας Αρβανίτη Νικολέτα Τάξη: Α1 3 ο ΓΕΛ Πάτρας Σχολ. Έτος: 2013-14 Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ντούμα Μαρία Αναστασόπουλος Ανδρέας Αρβανίτη Νικολέτα Τάξη: Α1 3 ο ΓΕΛ Πάτρας Σχολ. Έτος: 2013-14 Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ντούμα Μαρία Μεταλλικά νομίσματα αρχίζουμε να συναντάμε από το 2000 π.χ. στην Μεσόγειο. Συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΠΑΦΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΠΑΦΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων Τομέας Προώθησης και Προβολής Τηλέφωνο: 22894304 Ηλ. Διεύθυνση: prinfo@ucy.ac.cy Ιστοσελίδα: www.ucy.ac.cy/pr 19 Αυγούστου 2019 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ. Έπος ή μυθιστόρημα;

ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ. Έπος ή μυθιστόρημα; ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ Έπος ή μυθιστόρημα; - Ένα από τα λεγόμενα μεσαιωνικά έπη σαν εκείνα της Δύσης (Άσμα του Ελ Σιντ, Το τραγουδι του Ρολάνδου, Το δαχτυλίδι των Nυμπελούνγκεν) -Περιέχει κάποια απ τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Εργασίας Εκπαιδευτικού Σεναρίου

Τίτλος Εργασίας Εκπαιδευτικού Σεναρίου Τίτλος Εργασίας Εκπαιδευτικού Σεναρίου Επώνυμο και Όνομα Πρώτου Εισηγητή (ΠΡΟΣΟΧΗ: πρώτα το Επώνυμο) Ιδιότητα, Εργασιακός Φορέας, Διεύθυνση email Επώνυμο και Όνομα Δεύτερου Εισηγητή (ΠΡΟΣΟΧΗ: πρώτα το

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΑ ΚΑΡΤΩΝ. Σχεδιαστικά καρτών και κείμενα περιγραφής σχεδίων ΠΡΩΙΜΗ ΚΑΙ ΜΕΣΗ ΧΑΛΚΟΚΡΑΤΙΑ. Master Card Classic Credit

ΝΕΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΑ ΚΑΡΤΩΝ. Σχεδιαστικά καρτών και κείμενα περιγραφής σχεδίων ΠΡΩΙΜΗ ΚΑΙ ΜΕΣΗ ΧΑΛΚΟΚΡΑΤΙΑ. Master Card Classic Credit 1 ΝΕΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΑ ΚΑΡΤΩΝ Σχεδιαστικά καρτών και κείμενα περιγραφής σχεδίων ΠΡΩΙΜΗ ΚΑΙ ΜΕΣΗ ΧΑΛΚΟΚΡΑΤΙΑ Master Card Classic Credit Προχοΐσκη Ερυθροστιλβωτού ΙΙΙ Ρυθμού Προχοΐσκη, δείγμα κεραμικής του Ερυθροστιλβωτού

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Δαμάσκος Δημήτρης Πλάντζος Πανεπιστημιακή Ανασκαφή Άργους Ορεστικού

Δημήτρης Δαμάσκος Δημήτρης Πλάντζος Πανεπιστημιακή Ανασκαφή Άργους Ορεστικού Δημήτρης Δαμάσκος Δημήτρης Πλάντζος Πανεπιστημιακή Ανασκαφή Άργους Ορεστικού Η ανασκαφή τού 2012 είχε ως στόχους: την περαιτέρω διερεύνηση της στοάς του μεγάλου ρωμαϊκού κτιρίου με τη στοά περιμετρικά

Διαβάστε περισσότερα

Η Ιατρική στην Αρχαία Κύπρο

Η Ιατρική στην Αρχαία Κύπρο Η Ιατρική στην Αρχαία Κύπρο Μαρίνα Αθανασίου, Σύμβουλος Φιλολογικών Μαθημάτων Γιώργος Γιαλλούρης, Φιλόλογος, Λύκειο Εθνάρχη Μακαρίου Γ Πάφος Ομάδα Μαθητών Σο θέμα της παρουσίασής μας είναι η ιατρική στην

Διαβάστε περισσότερα

Εισβολή ρομποτικής στην Κύπρο

Εισβολή ρομποτικής στην Κύπρο Εισβολή ρομποτικής στην Κύπρο 25 Νοέμβριος 2014 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ da Vinci Si. Πρωτοπόρο το Κέντρο Ρομποτικής Χειρουργικής του Ιπποκρατείου Το Κέντρο διαθέτει το τελευταίο και πιο σύγχρονο ρομποτικό μοντέλο,

Διαβάστε περισσότερα

Ο αρχαιολογικός χώρος του Καλαμωτού βρίσκεται 2 χλμ. νότια του χωριού και είναι γνωστός στους κατοίκους του με την ονομασία Τούμπες ή Καστέλλια.

Ο αρχαιολογικός χώρος του Καλαμωτού βρίσκεται 2 χλμ. νότια του χωριού και είναι γνωστός στους κατοίκους του με την ονομασία Τούμπες ή Καστέλλια. ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΛΙΝΔΟΙΑ ΣΥΝΟΨΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΠΟΛΗΣ: Ο αρχαιολογικός χώρος του Καλαμωτού βρίσκεται 2 χλμ. νότια του χωριού και είναι γνωστός στους κατοίκους του με την ονομασία Τούμπες

Διαβάστε περισσότερα

Προσανατολισμός. Γιώργος Τσεβεκίδης. Υπεύθυνοι Καθηγητές: Σμυρλή Ιωάννα. Πιτένη Αναστασία. Καραγιάννης Στέργιος

Προσανατολισμός. Γιώργος Τσεβεκίδης. Υπεύθυνοι Καθηγητές: Σμυρλή Ιωάννα. Πιτένη Αναστασία. Καραγιάννης Στέργιος Προσανατολισμός Γιώργος Τσεβεκίδης Υπεύθυνοι Καθηγητές: Σμυρλή Ιωάννα Πιτένη Αναστασία Καραγιάννης Στέργιος ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ Προσανατολισμός είναι η διαδικασία με την οποία καθορίζουμε τη θέση του Βορρά

Διαβάστε περισσότερα

Γράμματα - σπουδάγματα

Γράμματα - σπουδάγματα Γράμματα - σπουδάγματα Αρχαιολογικό Μουσείο Κιλκίς Εκπαιδευτικό πρόγραμμα (Γραφή και αλφάβητο) Το πρόγραμμα συνδιαμορφώθηκε από το Τμήμα Κλασικών σπουδών του Α.Π.Θ (κ. Ιωάννης Τζιφόπουλος, καθηγητής του

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οικισμός Σκάρκος της Ίου

Ο Οικισμός Σκάρκος της Ίου Ο Οικισμός Σκάρκος της Ίου Εργασία στο μάθημα: Το Νησιωτικό Αιγαίο κατά την 3 η Χιλιετία π.χ. Παναγιώτης Καπλάνης Επιβλέπων Καθηγητής: Βλαχόπουλος Ανδρέας Εαρινό Εξάμηνο 2015 Η Θέση Η Ίος βρίσκεται στο

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ ( π.Χ.) 3. Ο ΜΙΝΩΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ. - Η Κρήτη κατοικήθηκε για πρώτη φορά τη... εποχή.

Ι. ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ ( π.Χ.) 3. Ο ΜΙΝΩΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ. - Η Κρήτη κατοικήθηκε για πρώτη φορά τη... εποχή. Ι. ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ (3000-1100π.Χ.) 3. Ο ΜΙΝΩΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - Η Κρήτη κατοικήθηκε για πρώτη φορά τη... εποχή. - Ο σημαντικότερος οικισμός ήταν η... - Κατά τη 2 η και 3 η χιλιετία

Διαβάστε περισσότερα

Τελικό τεστ στην Ενότητα 5

Τελικό τεστ στην Ενότητα 5 Ενότητα 5 - Σελίδα 1 Τελικό τεστ στην Ενότητα 5 1. Διαβάστε τις προτάσεις και εισάγετε τη σωστή έκφραση. εισπνεύσετε, οσφυαλγίας, Η οστεοπόρωση, αποτέλεσμα, δισκία, με ραντεβού, εξετάσεις, αϋπνία, χοληστερίνη,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΤΑ: α. Γιατί μετακινούνταν οι άνθρωποι της Κύπρου κατά την Αρχαϊκή Εποχή; Ποιοι μετακινούνταν; Πού μετακινούνταν; Πώς μετακινούνταν;

ΚΑΡΤΑ: α. Γιατί μετακινούνταν οι άνθρωποι της Κύπρου κατά την Αρχαϊκή Εποχή; Ποιοι μετακινούνταν; Πού μετακινούνταν; Πώς μετακινούνταν; ΚΑΡΤΑ: α Πηγή 1: Κείμενο αρχαιολόγου Χιλιάδες ειδώλια, μικρά και μεγάλα, βρέθηκαν σε διάφορα ιερά της Κύπρου. Οι προσκυνητές αφιέρωναν τα ειδώλια στους θεούς και τις θέες τους. Πολλοί άνθρωποι όπως αγρότες,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάγνωση - Περιγραφή Μνημείου: Ναός του Ηφαίστου

Ανάγνωση - Περιγραφή Μνημείου: Ναός του Ηφαίστου ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής Σχολή Αγρονόμων-Τοπογράφων Μηχανικών Τομές Τοπογραφίας Αποτυπώσεις Μνημείων Υπεύθυνος Διδάσκων: Γεωργόπουλος Ανδρέας Ανάγνωση - Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Μουσικά Όργανα των Αρχαίων Ελλήνων (Μέρος β )

Μουσικά Όργανα των Αρχαίων Ελλήνων (Μέρος β ) Μουσικά Όργανα των Αρχαίων Ελλήνων (Μέρος β ) ΕΜΠΝΕΥΣΤΑ - ΠΝΕΥΣΤΑ Ο αυλός δίαυλος ή διπλός αυλός Η σάλπιγγα Το κέρας (κεράτινη σάλπιγγα ) Η σύριγξ (σύριγγα του Πάνα, φλογέρα του βοσκού). ΑΥΛΟΣ Το ποιο

Διαβάστε περισσότερα

- Γιατρέ, πριν την εγχείρηση δεν είχατε μούσι... - Δεν είμαι γιατρός. Ο Αγιος Πέτρος είμαι...

- Γιατρέ, πριν την εγχείρηση δεν είχατε μούσι... - Δεν είμαι γιατρός. Ο Αγιος Πέτρος είμαι... - Γιατρέ, πριν την εγχείρηση δεν είχατε μούσι... - Δεν είμαι γιατρός. Ο Αγιος Πέτρος είμαι... - Γιατρέ, βλέπω μπλε και πράσινους κόκκους.. - Οφθαλμίατρο έχετε δει; - Οχι! Μόνο μπλε και πράσινους κόκκους...

Διαβάστε περισσότερα

[IA12] ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Β

[IA12] ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Β [IA12] ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Β Αρχαιολογία των κλασικών και ελληνιστικών χρόνων (480 π.χ. - 30 π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος Δ. Πλάντζος, Ελληνική τέχνη και αρχαιολογία 1200-30 π.χ. Εκδόσεις Καπόν: Αθήνα, 2016

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το βιβλίο «Πως να ζήσετε 150 χρόνια» του Dr. Δημήτρη Τσουκαλά

Απόσπασμα από το βιβλίο «Πως να ζήσετε 150 χρόνια» του Dr. Δημήτρη Τσουκαλά Απόσπασμα από το βιβλίο «Πως να ζήσετε 150 χρόνια» του Dr. Δημήτρη Τσουκαλά Κεφάλαιο 1 - Το μυστικό της ιατρικής Σε κάθε θέμα ή επιστήμη υπάρχει πάντα ένα δεδομένο που είναι σημαντικότερο σε σύγκριση με

Διαβάστε περισσότερα

Χαμπής Κιατίπης Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΜΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ. Η Ζωή ΣΕ ΤΡΙΑ ΜΕΡΗ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Η ΓΗΙΝΗ ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ

Χαμπής Κιατίπης Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΜΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ. Η Ζωή ΣΕ ΤΡΙΑ ΜΕΡΗ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Η ΓΗΙΝΗ ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ 1 Χαμπής Κιατίπης Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΜΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ Η Ζωή ΣΕ ΤΡΙΑ ΜΕΡΗ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Η ΓΗΙΝΗ ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟ Ε.Ο. ΤΩΝ ΜΟΝΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: Η ΑΝΟΔΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ για τον ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ για τον ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ για τον ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟ Μάιος 2017 Ταυτότητα της έρευνας Τύπος έρευνας Ποσοτική έρευνα με τη μέθοδο των τηλεφωνικών συνεντεύξεων (CATI) Περιοχή έρευνας Νομός

Διαβάστε περισσότερα