ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ"

Transcript

1 103 Α. ΠΡΩΤΟΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ 1. Ιδανικό αέριο εκτελεί διαδοχικά τις αντιστρεπτές μεταβολές ΑΒ, ΒΓ, ΓΑ που παριστάνονται στο ακόλουθο διάγραμμα P-V. α. Αν δίνονται Q ΑΒΓ =30 J και W ΒΓ =20 J, να βρεθεί η μεταβολή της εσωτερικής ενέργειας του αερίου κατά την μετάβασή του από την κατάσταση Α στην κατάσταση Γ, ΔU ΑΓ. β. Αν κατά την μεταβολή ΓΑ μεταφέρεται θερμότητα 22 J από το αέριο στο περιβάλλον, να βρεθεί το έργο W ΓΑ. (Απ.: 10 J, -12 J) 2. Ορισμένη ποσότητα ιδανικού αερίου εκτελεί μια ισόχωρη μεταβολή ΑΒ και μια ισοβαρή μεταβολή ΒΓ και συνολικά απορροφά θερμότητα Q ΑΒΓ =200 J. Η θερμότητα αυτή μοιράζεται στις μεταβολές ΑΒ και ΒΓ με αναλογία 1:3. Το αέριο παράγει σ αυτή τη μεταβολή έργο W ΑΒΓ =100 J. Να βρείτε την εσωτερική ενέργεια του αερίου στις καταστάσεις Α και Γ, αν U B =120 J. (Απ.: 70 J, 170 J) 3. Μια ποσότητα n=10 mol ιδανικού αερίου βρίσκεται σε κατάσταση ισορροπίας Α και η θερμοκρασία του έχει μετρηθεί στους 27 ο C. α. Να υπολογιστεί η εσωτερική ενέργεια του αερίου. β. Αν το αέριο απορροφήσει, κατά αντιστρεπτό τρόπο και υπό σταθερή πίεση, θερμότητα Q=20750 J ώστε να αυξηθεί η θερμοκρασία του κατά 100 ο C, ποια θα είναι η μεταβολή της εσωτερικής ενέργειας του αερίου και ποιο το έργο που παράγεται από το αέριο; (Δίνεται η παγκόσμια σταθερά των αερίων R = 8, 3 (Απ.: J, J και 8300 J) J ). mol.k 4. Ποσότητα ιδανικού αερίου εκτονώνεται ισόθερμα αντιστρεπτά από όγκο V 1 =0,2 m 3 σε όγκο V 2 =0,8 m 3. Στην τελική κατάσταση η πίεση είναι P 2 =10 5 N/m 2. Να υπολογιστεί η θερμότητα που μεταφέρθηκε στο αέριο από το περιβάλλον. Δίνεται ln2=0,69. (Απ.: 1, J)

2 mol ιδανικού αερίου βρίσκονται σε θερμοκρασία 27 ο C και εκτονώνονται ισοβαρώς μέχρι διπλασιασμού του όγκου τους. Για την μεταβολή αυτή ζητούνται: α. Η τελική θερμοκρασία του αερίου. β. Το έργο που παρήγαγε το αέριο. γ. Το ποσό της θερμότητας που προσφέρθηκε στο αέριο. δ. Η μεταβολή της εσωτερικής ενέργειας του αερίου. Δίνονται: R=8,31 J/( o K.mol), C p =20,8 J/( o K.mol). (Απ.: 600 o K, J, J, J) Εξετάσεις 1988 J σε mol.k 4 6. n= molιδανικού αερίου (όπου R η παγκόσμια σταθερά των ιδανικών αερίων R ) βρίσκονται σε δοχείο σταθερού όγκου V=4 L, σε θερμοκρασία Τ Α =800 Κ. Θερμαίνουμε αντιστρεπτά το αέριο, με αποτέλεσμα η πίεσή του να τριπλασιαστεί. Να υπολογίσετε: α. την απόλυτη θερμοκρασία του αερίου στην τελική κατάσταση, β. τη θερμότητα που αντάλλαξε το αέριο με το περιβάλλον του κατά τη διάρκεια της μεταβολής αυτής, γ. τη μεταβολή της εσωτερικής ενέργειας του αερίου. Δίνονται: C V =3.R/2 και 1 atm=10 5 N/m 2. (Απ.: 2400 Κ, J, J) 7. Ποσότητα ιδανικού αερίου κλείνεται μέσα σε δοχείο με θερμομονωτικά (αδιαβατικά) τοιχώματα και επίσης θερμομονωτικό έμβολο. Το αέριο καταλαμβάνει αρχικά όγκο V 1 = m 3 υπό πίεση P 1 = N/m 2. Μετακινούμε αργά το έμβολο ώστε το αέριο να συμπιέζεται και το σταθεροποιούμε σε ένα σημείο όπου καταλαμβάνει όγκο V 2 =0, m 3. Να υπολογιστούν: α. Η τελική πίεση του αερίου. β. Το μηχανικό έργο που δαπανήθηκε για την συμπίεση του αερίου. γ. Ο λόγος Τ 2 /Τ 1 των θερμοκρασιών του αερίου στην αρχική και στην τελική κατάσταση ισορροπίας. Δίνεται για το αέριο ο λόγος γ=5/3. (Απ.: N/m 2, J, 4) 8. 3 mol ιδανικού μονοατομικού αερίου υποβάλλονται σε ισόχωρη αντιστρεπτή μεταβολή από αρχική πίεση P 1 =4 atm σε τελική πίεση P 2 =3 atm. Κατά τη διάρκεια της μεταβολής αυτής, το αέριο ανταλλάσσει με το περιβάλλον του θερμότητα Q=-3750 J. α. Να υπολογίσετε την αρχική και την τελική απόλυτη θερμοκρασία του αερίου. β. Να υπολογίσετε τον όγκο του αερίου. γ. Να σχεδιάσετε τα διαγράμματα U-V και U-P για την παραπάνω μεταβολή σε βαθμολογημένους άξονες. J 3.R Δίνονται: 3.R=25, C v = και 1 atm=10 5 N mol.k 2 2. m (Απ.: 400 Κ και 300 Κ, m 3 ) 9. Σε μια αντιστρεπτή αδιαβατική μεταβολή Α Β ορισμένης ποσότητας ιδανικού αερίου ο αρχικός όγκος του αερίου ισούται με V 1 =2 L, η αρχική του πίεση ισούται με P 1 =32 atm και η τελική του πίεση είναι 32 φορές μικρότερη της αρχικής. α. Να υπολογίσετε τον τελικό όγκο του αερίου. β. Να υπολογίσετε το έργο που αντάλλαξε το αέριο με το περιβάλλον του κατά την μεταβολή αυτή.

3 105 γ. Να σχεδιάσετε τα διαγράμματα p-v, V-T και p-t σε βαθμολογημένους άξονες, αν η αρχική θερμοκρασία του αερίου ισούται με Τ 1 =800 Κ. Δίνονται 1 atm=10 5 N/m 2 και γ=5/3. (Απ.: m 3, J, 200 K) 10 (YLIKONET). Μια ποσότητα ιδανικού μονοατομικού αερίου διαγράφει τη μεταβολή ΑΒ του ακόλουθου σχήματος, όπου η ενεργός ταχύτητα των μορίων στην κατάσταση Α είναι υ 1 =400 m/s. Να υπολογιστούν: α. Το έργο, η θερμότητα και η μεταβολή της εσωτερικής ενέργειας στη διάρκεια της μεταβολής. β. Η εσωτερική ενέργεια (θερμική ενέργεια) του αερίου στην κατάσταση Α. γ. Η ενεργός ταχύτητα των μορίων στην κατάσταση Β. (Απ.: 800 J, 3200 J, 300 J, 1200 m/s) 11. Ορισμένη ποσότητα ιδανικού αερίου βρίσκεται σε κατάσταση Α, πίεσης p A, όγκου V A =8 L και θερμοκρασίας Τ Α. Το αέριο υποβάλλεται σε αδιαβατική αντιστρεπτή μεταβολή κατά την διάρκεια της οποίας ισχύει p.v γ =800 Ν.m 3. Να υπολογίσετε: α. το συντελεστή γ για το ιδανικό αέριο, β. την αρχική πίεση του αερίου, γ. το πηλίκο της μεταβολής της εσωτερικής ενέργειας του αερίου προς το έργο που U αντάλλαξε με το περιβάλλον του κατά την μεταβολή αυτή. W (Απ.: 3 5, N/m 2, -1) 12. Τα τοιχώματα και το έμβολο του δοχείου του παρακάτω σχήματος είναι θερμομονωτικά. Το έμβολο ισορροπεί στη θέση Α και μπορεί να κινείται χωρίς τριβές. Όταν το έμβολο είναι στη θέση Α, ο όγκος του αερίου που περιέχεται στο δοχείο είναι 1 L. Πόση ενέργεια θα καταναλώσει ένας άνθρωπος για να μετακινήσει αργά-αργά το έμβολο μέχρι να γίνει ο όγκος του αερίου 0,25 L. Δίνεται η P atm =10 5 N/m 2 και η σταθερά C p =3.R. (Απ.: 125 J)

4 Μια ποσότητα ηλίου συμπιέζεται αδιαβατικά από μια κατάσταση Α (1atm, 16L) σε μία νέα κατάσταση Β(P 2, 2 L). Αν για τη συμπίεση του ηλίου απαιτήθηκε ενέργεια W=7200 J, να βρείτε: α. Την τελική πίεση P 2. β. Αν αυξήθηκε ή ελαττώθηκε η εσωτερική ενέργεια του ηλίου και πόσο. Δίνεται ο συντελεστής Poisson γ=5/3. (Απ.: 32 atm, 7200 J) 14. Σε μια αδιαβατική και αντιστρεπτή μεταβολή ΑΒ μιας ποσότητας ιδανικού 1 3 αερίου γνωρίζουμε ότι V A = m και V B =1 m 3 και ότι σε όλη τη διάρκεια της μεταβολής 8 ισχύει p.v γ =2 Ν.m 3. Να βρείτε: α. την τιμή του γ, β. τις πιέσεις p A και p B, γ. το έργο που παράγει το αέριο, δ. τη μεταβολή στην εσωτερική ενέργεια του αερίου. (Απ.: 5/3, 2 Ν/m 2, +9 J, -9 J) 15. Σε ιδανικό αέριο όγκου V 1 =10 L προσφέρεται θερμότητα Q=100 L.atm με αποτέλεσμα να εκτελέσει αντιστρεπτή εκτόνωση μέχρι όγκο V 2 =20 L. Η εξίσωση αυτής της μεταβολής είναι: P=0,5.V ( Η P μετριέται σε atm και ο V σε L). Πόσο μεταβλήθηκε η εσωτερική ενέργεια του αερίου; (Απ.: 225 L.Atm) 16. Ιδανικό αέριο βρίσκεται στην κατάσταση θερμοδυναμικής ισορροπίας Α(P A,V A,T A ) με V A =0,2 m 3. Το αέριο εκτονώνεται αντιστρεπτά μέχρι την κατάσταση Β (P B, V B,T B ), με V B =0,5 m 3. Αν η αντιστρεπτή μεταβολή ΑΒ περιγράφεται από τον εμπειρικό νόμο P=(-5.V+3,5).10 5 (S.I.), να βρεθούν: α. Η μεταβολή της εσωτερικής ενέργειας του αερίου. β. Η θερμότητα που απορρόφησε το αέριο. (Απ.: 0, J) 17. Υποθέτουμε ότι ένα αέριο εκτελεί αντιστρεπτή μεταβολή με νόμο P/V=σταθερό. Δείξτε ότι η ειδική γραμμομοριακή θερμότητα της παραπάνω μεταβολής δίνεται από τη σχέση: C= 2 1.(Cp +C v ) 18 (YLIKONET). Ένα αέριο βρίσκεται σε δοχείο που είναι κλεισμένο με έμβολο σε κατάσταση Α με πίεση P 1 = N/m 2. α. Απορροφώντας θερμότητα Q 1 =19200.ln2 J ισόθερμα, το οποίο έρχεται σε κατάσταση Β με πίεση P 2 = N/m 2. Να βρεθεί ο όγκος στην κατάσταση Α. β. Το αέριο στη συνέχεια έρχεται από την κατάσταση Α σε κατάσταση Γ, με πίεση P 3 = N/m 2 αδιαβατικά. Αν για το αέριο αυτό δίνεται γ=5/3: i) Να βρείτε τον όγκο V Γ. ii) Το έργο κατά την αδιαβατική εκτόνωση. iii) Να παρασταθούν στους ίδιους άξονες p-v οι μεταβολές ΑΒ και ΒΓ. iv) Αν το αέριο μετέβαινε από την κατάσταση Β στην κατάσταση Γ αντιστρεπτά, ακολουθώντας τον «συντομότερο δρόμο», πόση θερμότητα θα αντάλλασσε το αέριο με το περιβάλλον. (Απ.: m 3, 16 L, 7200 J, m 3, J)

5 107 1, n= mol (S.I.) ενός αραιού αερίου εκτελεί τη μεταβολή ΑΒ που παριστάνεται R στο ακόλουθο σχήμα. α. Ποια είναι η εξίσωση αυτής της μεταβολής; β. Ποια είναι η μέγιστη θερμοκρασία που αποκτά το αέριο; γ. Πόση θερμότητα απορροφά το αέριο για να εκτελέσει αυτή την μεταβολή; (Απ.: V (S.I), 500 o K, 750 J) 20. Μια ποσότητα ιδανικού αερίου εκτονώνεται αδιαβατικά από μία κατάσταση ισορροπίας Α(P 1, V 1 ) μέχρι την κατάσταση Β(P 2, 8 V 1 ). Στην συνέχεια συμπιέζεται ισοβαρώς μέχρι τον αρχικό του όγκο. Το έργο που παράγεται από το αέριο κατά την εκτόνωσή του είναι ίσο με 900 J. Να υπολογιστούν: α. Το έργο κατά την συμπίεση του αερίου. β. Η συνολική μεταβολή της εσωτερικής ενέργειας του αερίου. Δίνεται C v =3.R/2. (Απ.: -175 J, -1162,5 J) 21. n=3 mol ιδανικού αερίου βρίσκονται σε κυλινδρικό δοχείο με διαθερμικά τοιχώματα, το ένας μέρος του οποίου κλείνει με έμβολο. Το έμβολο έχει εμβαδόν Α=500 cm 2, μπορεί να κινείται χωρίς τριβές και ισορροπεί με την βοήθεια δύναμης F r εξσε θέση για την οποία είναι x 1 =1 m, όπως φαίνεται στο σχήμα. Το δοχείο βρίσκεται σε λουτρό νερού σταθερής θερμοκρασίας Τ=400 Κ και η ατμοσφαιρική πίεση είναι p ατμ =1 atm. α. Να υπολογίσετε το μέτρο της εξωτερικής δύναμης F r εξ. β. Αυξάνοντας αργά το μέτρο της F r εξσυμπιέζουμε το αέριο, ώστε στην τελική θέση ισορροπίας του εμβόλου η πίεση του αερίου να έχει διπλασιαστεί. Να υπολογίσετε: i) την απόσταση x 2 του εμβόλου από την βάση του δοχείου μετά την μεταβολή που υπέστη στο αέριο. ii) το έργο του αερίου κατά την μεταβολή αυτή, iii) το έργο της δύναμης F r εξκατά την μεταβολή αυτή.

6 J Δίνονται: 1 atm=10 5 N/m 2, 3.R=25 mol.k 108 και ln2=0,7. Θεωρήστε τη μεταβολή του αερίου αντιστρεπτή. (Απ.: Ν, 0.5 m, J, J) 22. Ορισμένη ποσότητα ιδανικού αερίου αρχικής πίεσης Ρ o =0, N/m 2 και όγκου V= m 3 εκτονώνεται ισοβαρώς σε διπλάσια θερμοκρασία, ψύχεται ισόχωρα στην αρχική του θερμοκρασία, ψύχεται ισοβαρώς μέχρι ο όγκος του να ξαναγίνει V και τέλος θερμαίνεται ισόχωρα ως την αρχική του κατάσταση. Υπολογίστε γι αυτή την κυκλική μεταβολή: α. Την θερμότητα που παίρνει το αέριο. β. Το έργο που παράγει. γ. Την θερμότητα που αποδίδει. Δίνεται C v =1,5.R (S.I). (Απ.: 325 J, 50 J, 275 J) 23. Ιδανικό αέριο βρίσκεται στην κατάσταση ισορροπίας Α ( P A, V A =1 L, T A =100 K) και υφίσταται τις παρακάτω διαδοχικές αντιστρεπτές μεταβολές: ΑΒ: ισοβαρή εκτόνωση, μέχρι να διπλασιαστεί ο όγκος του αερίου. ΒΓ: ισόθερμη εκτόνωση, μέχρι να υποδιπλασιαστεί η πίεση του αερίου. Ο αριθμός των mol του αερίου είναι n=2/r (όπου R η παγκόσμια σταθερά των αερίων στο S.I.) και η ειδική γραμμομοριακή θερμότητα του αερίου υπό σταθερό όγκο είναι C v =3.R/2. α. Να σχεδιάσετε τις παραπάνω μεταβολές σε διάγραμμα P-V. β. Να υπολογίσετε τον όγκο του αερίου στην κατάσταση Γ. γ. Να υπολογίσετε την μεταβολή της εσωτερικής ενέργειας του αερίου κατά την μετάβασή του από την κατάσταση Α στην κατάσταση Γ. δ. Αν η μέση τιμή της κινητικής ενέργειας των μορίων του αερίου λόγω μεταφορικής κίνησης στην κατάσταση Α είναι J, ποια είναι η μέση τιμή της κινητικής ενέργειας των μορίων του λόγω της μεταφορικής κίνησης στην κατάσταση Β; (Εξετάσεις Προσομοίωσης 2001 O.E.Φ.Ε.) (Απ.: 4 L, 300 J, J) 24. Ποσότητα ιδανικού αερίου βρίσκεται σε κατάσταση Α, πίεσης p A =8 atm, όπου V A =2 L και θερμοκρασίας θ Α =1327 o C. Το αέριο υπόκειται στις παρακάτω διαδοχικές αντιστρεπτές μεταβολές: Ισόθερμη μεταβολή μέχρι την κατάσταση Β, όγκου V B =2.V A, και στη συνέχεια ισόχωρη p μεταβολή μέχρι την κατάσταση Γ, πίεσης p Γ = A. 4 α. Να υπολογίσετε την απόλυτη θερμοκρασία του αερίου στην κατάσταση Γ. β. Να σχεδιάσετε τα διαγράμματα p-v, p-t και V-T σε βαθμολογημένους άξονες για την διεργασία Α Β Γ. γ. Να υπολογίσετε το ολικό έργο και την ολική θερμότητα που αντάλλαξε το αέριο με το περιβάλλον του. δ. Να υπολογίσετε τη μεταβολή της εσωτερικής ενέργειας του αερίου κατά την μετάβασή του από την κατάσταση Α στην τελική κατάσταση Γ. Δίνονται: 1 atm=10 5 N/m 2, C v = 2 3.R και ln2=0,7. (Απ.: 800 Κ, -80 J και J, J)

7 Ορισμένη ποσότητα ιδανικού μονοατομικού αερίου βρίσκεται σε κατάσταση Α, πίεσης p A =16 atm, όγκου V A =1 L και θερμοκρασίας θ Α =27 ο C. Το αέριο υποβάλλεται στις παρακάτω αντιστρεπτές διαδοχικές μεταβολές: Α Β: Ισοβαρής εκτόνωση μέχρι τετραπλασιασμού της εσωτερικής του ενέργειας. Β Γ: Ισόθερμη εκτόνωση μέχρι διπλασιασμού του όγκου. Γ Δ: Αδιαβατική εκτόνωση μέχρι να αποκτήσει το αέριο την αρχική εσωτερική του ενέργεια. α. Να υπολογίσετε τον όγκο του αερίου στην κατάσταση Δ. β. Να σχεδιάσετε το διάγραμμα p-v σε βαθμολογημένους άξονες για το σύνολο της μεταβολής. γ. Να υπολογίσετε την συνολική θερμότητα και το συνολικό έργο που αντάλλαξε το αέριο με το περιβάλλον του. Δίνονται: 1 atm=10 5 N/m 2, C p = 2 5.R, γ=5/3 και ln2=0,7. (Απ.: 64 L, J και J) B. ΠΡΩΤΟΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 26 (YLIKONET). Να υπολογιστεί η θερμότητα που ανταλλάσσει ένα αέριο με το περιβάλλον του, όταν εκτελεί τις κυκλικές μεταβολές που παριστάνονται στα παρακάτω σχήματα. (Απ.: 30 J, J) 27 (YLIKONET). Δίνονται οι ακόλουθες τρεις μεταβολές. α. Στην μεταβολή του πρώτου σχήματος να υπολογιστούν τα έργα σε κάθε μεταβολή, καθώς και το συνολικό έργο του κύκλου. β. Στην μεταβολή του δεύτερου σχήματος να υπολογιστούν τα έργα σε κάθε μεταβολή, καθώς και το συνολικό έργο του κύκλου. γ. Στην μεταβολή του τρίτου σχήματος, κατά την μεταβολή ΑΒ το αέριο μέσω του έργου απορροφά ενέργεια J. Να υπολογιστούν τα έργα στις υπόλοιπες μεταβολές καθώς και το έργο στον κύκλο συνολικά. (Απ.: 3000 J, 3000 J, -3000J)

8 Ορισμένη ποσότητα ιδανικού μονοατομικού αερίου βρίσκεται σε κατάσταση Α, πίεσης p A =3 atm, όγκου V A =4 L και θερμοκρασίας Τ Α =300 Κ. Το αέριο υποβάλλεται στις παρακάτω αντιστρεπτές διαδοχικές μεταβολές: Α Β: Ισοβαρής εκτόνωση μέχρι διπλασιασμού του όγκου. Β Γ: Ισόχωρη μεταβολή μέχρι την αρχική του θερμοκρασία. Γ Α: Ισόθερμη μεταβολή μέχρι την αρχική του κατάσταση. α. Να σχεδιάσετε την κυκλική μεταβολή που εκτελεί το αέριο σε διαγράμματα p-v, p-t και V-T σε βαθμολογημένους άξονες. β. Να υπολογίσετε την μεταβολή της εσωτερικής ενέργειας του αερίου σε κάθε επιμέρους μεταβολή. γ. Να υπολογίσετε το ολικό έργο και την ολική θερμότητα που αντάλλαξε το αέριο με το περιβάλλον του κατά την διάρκεια της κυκλικής διαδικασίας. Δίνονται: 1 atm=10 5 N/m 2, C v =3.R/2 και ln2=0,7. (Απ.: J, J, 0, +360 J, +360 J) 29. n=(4/r) mol ιδανικού αερίου (όπου R η παγκόσμια σταθερά των ιδανικών J αερίων σε ) βρίσκονται σε κατάσταση Α, πίεσης p A =4 atm και όγκου V A =3 L. Το mol.k αέριο υποβάλλεται στις παρακάτω αντιστρεπτές διαδοχικές μεταβολές: Α Β: Ισοβαρής εκτόνωση κατά την οποία το αέριο απορροφά θερμότητα 3000 J. Β Γ: Αδιαβατική μεταβολή μέχρι την αρχική του θερμοκρασία. Γ Α: Ισόθερμη μεταβολή μέχρι την αρχική του κατάσταση. Να υπολογίσετε: α. την μέγιστη και την ελάχιστη απόλυτη θερμοκρασία του αερίου κατά την διάρκεια της κυκλικής μεταβολής, β. το πηλίκο της μεταβολής της εσωτερικής ενέργειας του αερίου κατά την ισοβαρή μεταβολή, προς την μεταβολή της εσωτερικής του ενέργειας κατά την αδιαβατική μεταβολή ΔU AB /ΔU BΓ, Qαπο β γ. το πηλίκο, όπου Qαποβ η θερμότητα που αποβάλλει το αέριο προς το περιβάλλον Q προσφ του και Q προσφ η θερμότητα που προσφέρεται στο αέριο από το περιβάλλον, κατά την διάρκεια της κυκλικής διεργασίας. Δίνονται: 1 atm=10 5 N/m 2, C p = 2 5.R, γ=5/3 και ln2=0,7. (Απ.: 300 Κ και 600 Κ, -1, 0.7) 30. Μια ποσότητα ιδανικού αερίου n=0,3 mol εκτελεί κυκλική μεταβολή μεταξύ των καταστάσεων Α, Β και Γ, με δεδομένα P A = N/m 2, V A = m 3 και V Γ = m 3. Οι μεταβολές είναι οι ακόλουθες: Α-Β: Ισόχωρη ψύξη, Β-Γ: Ισοβαρής θέρμανση, Γ-Α: Ισόθερμη συμπίεση. Αφού αποδώσετε τις μεταβολές σε διάγραμμα P-V, να υπολογίσετε για κάθε μεταβολή ξεχωριστά αλλά και για την κυκλική μεταβολή συνολικά, τη θερμότητα που το αέριο ανταλλάσσει με το περιβάλλον, το έργο που παράγει και την μεταβολή της εσωτερικής του ενέργειας. 25 J Δίνεται η παγκόσμια σταθερά των αερίων R =., η γραμμομοριακή σταθερά C v =5.R/2 και ln2=0,7 (Απ.: -1000J, 0J, -1000J, 1400J, 1000J, 400J, 560J, 560J, 0J) 3 mol. K

9 (YLIKONET). Μια ποσότητα ιδανικού μονοατομικού αερίου βρίσκεται σε δοχείου όγκου 1 L και σε πίεση 8 atm (κατάσταση Α). Απορροφώντας το αέριο θερμότητα 3600 J, έρχεται ισόχωρα σε κατάσταση Β υπό πίεση 32 atm. Στη συνέχεια εκτονώνεται σε κατάσταση Γ, όπου η πίεση είναι 1 atm, χωρίς να ανταλλάξει θερμότητα με το περιβάλλον. Από την κατάσταση Γ, ισόθερμα επιστρέφει στην αρχική του κατάσταση Α. Όλες οι μεταβολές θεωρούνται αντιστρεπτές. Αφού παραστήσετε τις μεταβολές σε άξονες p-v να: α. Βρείτε τον όγκο του αερίου στην κατάσταση Α. β. Υπολογίσετε την μεταβολή της εσωτερικής ενέργειας του αερίου κατά την μεταβολή ΑΒ, καθώς και το έργο κατά την μεταβολή ΒΓ. γ. Υπολογίσετε το έργο και την θερμότητα κατά την μεταβολή ΒΓ. Δίνεται 1 atm=10 5 N/m 2 και ln2 0,7. (Απ.: 32 L, 3600 J, 3600 J, J) Γ. ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 32. Θερμική μηχανή χρησιμοποιεί ιδανικό αέριο, το οποίο εκτελεί την παρακάτω αντιστρεπτή κυκλική διαδικασία: Α Β: Ισοβαρής εκτόνωση, κατά την οποία το αέριο ανταλλάσσει με το περιβάλλον του θερμότητα Q AB =+3000 J. Β Γ: Αδιαβατική εκτόνωση. Γ Δ: Ισόθερμη συμπίεση κατά την οποία αποβάλλει ενέργεια 1600 J. Δ Α: Ισόχωρη θέρμανση, κατά την οποία το αέριο ανταλλάσσει με το περιβάλλον του θερμότητα Q ΔΑ =+1800 J. Να υπολογίσετε: α. τη θερμότητα που απορροφά και τη θερμότητα που αποδίδει το αέριο στο περιβάλλον, β. το συντελεστή απόδοσης της θερμικής μηχανής, γ. το ωφέλιμο έργο που αποδίδει η μηχανή στην διάρκεια ενός κύκλου. (Απ.: J και J, 2/3, 3200 J) 33. Το ιδανικό μονοατομικό ατομικό αέριο μιας θερμικής μηχανής βρίσκεται αρχικά στην κατάσταση Α, πίεσης p A =2 atm, όγκου V A =2 L και θερμοκρασίας Τ Α =400 Κ. Το αέριο εξαναγκάζεται στην παρακάτω αντιστρεπτή κυκλική διαδικασία: Α Β: Ισοβαρής εκτόνωση μέχρι τετραπλασιασμού του όγκου. Β Γ: Ισόχωρη μεταβολή μέχρι την αρχική του θερμοκρασία. Γ Α: Ισόθερμη μεταβολή μέχρι την αρχική του κατάσταση. Να υπολογίσετε: α. τη θερμότητα που αποβάλλει, καθώς και τη θερμότητα που απορροφά το αέριο σε έναν κύκλο, β. το συντελεστή απόδοσης της θερμικής μηχανής, γ. την ισχύ της μηχανής, αν η χρονική διάρκεια εκτέλεσης ενός κύκλου είναι 0,1 sec. Δίνονται: 1 atm=10 5 N/m 2, C V = 3 / 2.R, C p = 5 / 2.R, και ln2=0,7. (Απ.: 3000 J και J, 0.213, 6400 W) 34. Ιδανικό αέριο θερμικής μηχανής βρίσκεται σε κατάσταση Α(P o,v o,t o ) και εκτονώνεται ισοβαρώς, μέχρι κατάσταση Β με όγκο 2V o. Ύστερα εκτονώνεται ισόθερμα μέχρι κατάσταση Γ με πίεση P o /2. Κατόπιν, συμπιέζεται ισοβαρώς έως κατάσταση Δ με όγκο V o και τέλος επανέρχεται, ισόχωρα, στην κατάσταση Α. α. Να παρασταθεί η κυκλική μεταβολή σε διάγραμμα P-V. β. Να υπολογίσετε τον συντελεστή απόδοσης της μηχανής. Για το αέριο δίνεται C v =5R/2. (Απ.: 19%)

10 Το αέριο μηχανής εκτελεί κυκλική μεταβολή που αποτελείται από τις παρακάτω επιμέρους αντιστρεπτές μεταβολές. α. Ισοβαρή εκτόνωση από την κατάσταση Α(P o, V o, T o ) στην κατάσταση Β(V B =3V o ). β. Ισόχωρη ψύξη από την κατάσταση Β στην κατάσταση Γ (Τ Γ =Τ ο ). γ. Ισοβαρής συμπίεση ΓΔ. δ. Ισόχωρη θέρμανση ΔΑ. Να βρείτε τον συντελεστή απόδοσης. Για το αέριο δίνεται C v =5R/2. (Απ.: 2/13) 36. Το αέριο μιας θερμικής μηχανής εκτελεί αντιστρεπτή κυκλική μεταβολή, που αποτελείται από τις παρακάτω επιμέρους μεταβολές. α. Ισόχωρη θέρμανση από την κατάσταση Α(P o,v o,t o ) μέχρι την κατάσταση Β, όπου η θερμοκρασία είναι 2Τ ο. β. Αδιαβατική εκτόνωση Β Γ. γ. Ισόθερμη συμπίεση Γ Α. Αν δίνονται γ=3/2 και ln2=0,69 να βρεθεί η απόδοση της μηχανής, καθώς και της μηχανής Carnot που θα λειτουργούσε μεταξύ ίδιων θερμοκρασιών. (Απ.: 31%, 50%) 37. Το ιδανικό αέριο μιας ιδανικής θερμικής μηχανής εκτελεί κυκλική μεταβολή που αποτελείται από: ισόχωρη θέρμανση ΑΒ μέχρι διπλασιασμού της θερμοκρασίας, ισόθερμη εκτόνωση ΒΓ και ισοβαρή ψύξη ΓΑ ως την αρχική κατάσταση. Αν C v =1,5.R (S.I), βρείτε τον συντελεστή απόδοσης της μηχανής. Δίνεται ln2=0,7. (Απ.: 0,138) 38. Το ιδανικό αέριο μιας θερμικής μηχανής, διαγράφει τον εξής κύκλο. Από την αρχική του κατάσταση Α(Ρ 1 =10 5 N/m 2, V 1 =0,001 m 3, T 1 =200 K) θερμαίνεται ισόχωρα σε πίεση P 2 = N/m 2. Ύστερα εκτονώνεται αδιαβατικά και τέλος με ισοβαρή συμπίεση ξαναγυρίζει στην αρχική κατάσταση. Αφού σχεδιάσετε την μεταβολή σε άξονες P-V να βρείτε την απόδοση του κύκλου της μηχανής. Δίνεται ο συντελεστής Poisson είναι γ=5/3. (Απ.: 0,624) 39. Το ιδανικό αέριο μιας θερμικής μηχανής υφίσταται κυκλική μεταβολή, που αποτελείται από τις εξής επιμέρους αντιστρεπτές μεταβολές: ΑΒ ισοβαρής εκτόνωση με P A =160 N/m 2 και V B =8 m 3, ΒΓ ισόχωρη ψύξη και ΓΑ αδιαβατική συμπίεση για την οποία δίνεται PV γ =160 Nm 3. α. Να δείξετε ότι γ=5/3. β. Να αποδώσετε την μεταβολή σε άξονες P-V. γ. Να υπολογίσετε το έργο και την θερμότητα για κάθε μια από τις επιμέρους μεταβολές και για την μεταβολή συνολικά. δ. Να υπολογίσετε την απόδοση της μηχανής. (Απ.: 940 J, J, 33,6%) 40. Ιδανικό αέριο βρίσκεται σε κατάσταση θερμοδυναμικής ισορροπίας Α με όγκο V A και πίεση p A =10 6 N/m 2. Από την κατάσταση Α υποβάλλεται διαδοχικά στις παρακάτω αντιστρεπτές μεταβολές: ΑΒ: ισοβαρής εκτόνωση με V B =4.V A, κατά την οποία το αέριο παράγει έργο W AB = J, ΒΓ: αδιαβατική εκτόνωση, ΓΑ: ισόθερμη συμπίεση. α. Να παρασταθούν οι μεταβολές σε διάγραμμα p-v.

11 113 β. Να υπολογίσετε την τιμή του όγκου V A. υ γ. Να υπολογίσετε την τιμή του λόγου υ εν,β εν,γ των ενεργών ταχυτήτων των ατόμων του αερίου που αντιστοιχούν στις καταστάσεις Β και Γ. δ. Να υπολογίσετε το ποσό θερμότητας που αποδίδεται από το αέριο στο περιβάλλον κατά την ισόθερμη συμπίεση ΓΑ, αν ο συντελεστής απόδοσης της θερμικής μηχανής που λειτουργεί διαγράφοντας τον παραπάνω κύκλο είναι e=0,538. Δίνεται C p = 5 2 R και C V = 3 2. R. (Απ.: 10-3 m 3, 2, J) 41. Το ιδανικό αέριο μιας θερμικής μηχανής εκτελεί μεταβολή ΑΒΓΔΑ που αποτελείται από ισόχωρη θέρμανση ΑΒ, αδιαβατική εκτόνωση ΒΓ, ισόχωρη ψύξη ΓΔ και αδιαβατική συμπίεση ΔΑ. Αν V A =V 1 και V Δ =V 2. Αποδείξτε ότι ο συντελεστής απόδοσης της μηχανής είναι: e=1-(v 1 /V 2 ) γ-1 Κύκλος Otto 42. Το ιδανικό αέριο μιας θερμικής μηχανής εκτελεί μεταβολή ΑΒΓΔΑ που αποτελείται από ισοβαρή εκτόνωση ΑΒ, αδιαβατική εκτόνωση ΒΓ, ισοβαρή συμπίεση ΓΔ και αδιαβατική συμπίεση ΔΑ. Αν P A =P 1 και P Δ =P 2. Αποδείξτε ότι ο συντελεστής απόδοσης της μηχανής είναι: e=1-(p 2 /P 1 ) γ-1/γ Κύκλος Joule 43. Το ιδανικό αέριο μιας θερμικής μηχανής εκτελεί κυκλική μεταβολή, η οποία αποτελείται από τις ακόλουθες διαδοχικές και αντιστρεπτές μεταβολές: ΑΒ: ισοβαρής εκτόνωση με πίεση ίση με p 1 = N/m 2, ΒΓ: αδιαβατική εκτόνωση, ΓΔ: ισοβαρής συμπίεση με πίεση ίση με p 2 = N/m 2, ΔΑ: αδιαβατική θέρμανση. α. Να απεικονίσετε την κυκλική μεταβολή σε διάγραμμα p-v. β. Να υπολογίσετε τον συντελεστή απόδοσης της θερμικής μηχανής. Δίνεται γ=5/3. (Απ.: 0,75) 44. Να βρεθεί η απόδοση μιας μηχανής της οποίας το αέριο (δίνεται C v =(5/2)R), εκτελεί τον κύκλο του ακόλουθου σχήματος. Δίνεται ότι η απόδοση της μηχανής Carnot, που λειτουργεί μεταξύ των ίδιων ισόθερμων Τ 1 και Τ 2 είναι 50% και ln2=0,69. (Απ.: 18%)

12 Θερμική μηχανή χρησιμοποιεί 0,5 mol ιδανικού αερίου με γ=1,4. Το αέριο εκτελεί κύκλο που αποτελείται από τις παρακάτω αντιστρεπτές μεταβολές: i) Ισοβαρή εκτόνωση από 300 Κ σε 1200 Κ. ii) Αδιαβατική εκτόνωση μέχρι να επανέλθει σε θερμοκρασία 300 Κ. iii) Ισόθερμη συμπίεση. Να βρεθούν: α. Η θερμότητα σε κάθε μεταβολή. β. Η απόδοση της μηχανής. γ. Η ισχύς της μηχανής αν εκτελεί 10 κύκλους ανά sec. Δίνονται R=8,31 J/(mol.K) και ln2=0,69. (Απ.:13100 J, 0, J, 53,8%, 70,5 kw) 46. Ένα αέριο από την κατάσταση Α( N/m 2, m 3, 600 K) υφίσταται την κυκλική μεταβολή ΑΒΓΔΑ που αποτελείται: i) Από ισόθερμη εκτόνωση ΑΒ, ώστε ο όγκος να γίνει V B = m 3. ii) Από ισόχωρη ψύξη ΒΓ μέχρι τη θερμοκρασία Τ Γ =300 Κ. iii) Από ισόθερμη συμπίεση ΓΔ με V Δ =V A. iv) Από ισόχωρη θέρμανση ΔΑ. α. Να παρασταθεί η μεταβολή σε άξονες P-V. β. Να υπολογισθεί το ολικό έργο W ολ και να βρεθεί η απόδοση του κύκλου, αν η θερμότητα κατά τη μεταβολή ΔΑ είναι Q ΔΑ =400=400ln4 J. γ. Να υπολογισθεί ο λόγος των θερμοτήτων Q AB /Q ΓΔ. (Απ.: 800.ln4 J, 40%, -2) 47. Ιδανικό αέριο εκτελεί κυκλική μεταβολή, που αποτελείται από τις παρακάτω αντιστρεπτές μεταβολές: i) Ισόθερμη εκτόνωση από την κατάσταση Α(P o,v o,t o ), ως την κατάσταση Β(V B =4V o ). ii) Ισόχωρη ψύξη Β Γ. iii) Αδιαβατική συμπίεση Γ Α. Να βρεθούν: α. Το συνολικό έργο που παράγει το αέριο κατά την κυκλική μεταβολή. β. Ο συντελεστής απόδοσης της μηχανής. γ. Ο συντελεστής απόδοσης μηχανής Carnot που θα λειτουργούσε μεταξύ ίδιων θερμοκρασιών. Δίνονται P o = N/m 2, V o =2 m 3, T o =300 K, γ=1,5 και ln2=0,69. (Απ.: 6, J, 27,7 %, 50% ) 48. Ορισμένη ποσότητα ιδανικού αερίου υπόκειται στην κυκλική αντιστρεπτή διεργασία που φαίνεται στο ακόλουθο σχήμα. Να υπολογίσετε: α. το ολικό έργο που αποδίδει το αέριο σε έναν κύκλο,

13 115 β. τη θερμότητα που ανταλλάσσει το αέριο με το περιβάλλον του κατά την μεταβολή Α Β, γ. την απόδοση του κύκλου, δ. τον συντελεστή απόδοσης μηχανής Carnot που θα λειτουργούσε μεταξύ ίδιων θερμοκρασιών. Δίνονται: 1 atm=10 5 N/m 2, C V = 2 3.R. (Απ.: +500 J, J, 8.33%, 75%) 49 (YLIKONET). Μια θερμική μηχανή Α διαγράφει την κυκλική μεταβολή του σχήματος που ακολουθεί, εκτελώντας 3000 στροφές το λεπτό. Δίνεται για το αέριο της μηχανής C v =3.R/2 και ότι στη διάρκεια της μεταβολής ΒΓ δεν μεταβάλλεται η εσωτερική ενέργεια του αερίου. α. Ποια η ισχύς της μηχανής; β. Να βρεθεί ο συντελεστής απόδοσης της μηχανής. γ. Μια άλλη θερμική μηχανή Β, δουλεύει ακριβώς με τον ίδιο τρόπο με τη μηχανή Α, με μόνη διαφορά ότι από την κατάσταση Β έρχεται στην κατάσταση Δ, με πίεση p Δ =p A, με αντιστρεπτό τρόπο, χωρίς να ανταλλάξει θερμότητα με το περιβάλλον. Υποστηρίζεται ότι η μηχανή Β έχει μεγαλύτερη ισχύ από την μηχανή Α. Είναι σωστός ο ισχυρισμός αυτός; Δίνεται ln2 0,7. (Απ.: 13 kw, 0,15, όχι) 50. Δύο μηχανές συνδέονται έτσι ώστε, το ποσό θερμότητας που αποδίδει η πρώτη να χρησιμοποιείται για την λειτουργία της δεύτερης. Ο συντελεστής απόδοσης της πρώτης μηχανής είναι e 1 =0,4 και της δεύτερης e 2 =0,2. Να βρεθεί ο συντελεστής απόδοσης του συστήματος των μηχανών. (Απ.: 0,52) 51 (YLIKONET). Το αέριο μιας θερμικής μηχανής με γ=1,5 διαγράφει τον κύκλο του σχήματος που ακολουθεί, όπου ΓΑ είναι ισόθερμη μεταβολή. Αν το αέριο κατά την διάρκεια μεταβολής απορροφά θερμότητα 2400 J, να βρεθούν: α. Η μεταβολή της εσωτερικής ενέργειας κατά την μεταβολή ΑΒ. β. Το έργο κατά την ισοβαρή θέρμανση.

14 116 γ. Το έργο κατά την ισόθερμη συμπίεση. δ. Η απόδοση της μηχανής. ε. Η μέγιστη απόδοση μιας μηχανής που θα λειτουργούσε μεταξύ των ίδιων θερμοκρασιών. (Απ.: 66,7%, 800 J, -560 J, 0,1, 0,5) Δ. (ΜΟΝΟ) Ο ΚΥΚΛΟΣ CARNOT 52. Η θερμοκρασία της θερμής δεξαμενής μιας μηχανής Carnot είναι 500 Κ και της ψυχρής δεξαμενής είναι 300 Κ. Το αέριο σε κάθε κύκλο απορροφά από την θερμή δεξαμενή 6000 J. Να βρεθούν: α. Ο συντελεστής απόδοσης της μηχανής β. Η θερμότητα που αποβάλλει το αέριο σε κάθε κύκλο στην ψυχρή δεξαμενή. γ. Η ισχύς της μηχανής σε kw, αν εκτελεί 10 κύκλους ανά sec. (Απ.: 40%, 3600 J, 24 kw) 53. Μια μηχανή Carnot λειτουργεί μεταξύ των θερμοκρασιών 300 Κ και 600 Κ. Περιέχει ποσότητα ιδανικού αερίου n=100/r moles και ο λόγος των όγκων στην ισόθερμη εκτόνωση είναι 8. Να βρείτε: α. Την απόδοσή της. β. Το έργο που παράγει. γ. Τις θερμότητες που ανταλλάσσει με τις δεξαμενές θερμότητας. Δίνεται ln2 0,69. (Απ.: 50%, J, J, J) 54. Μια μηχανή Carnot λειτουργεί μεταξύ των θερμοκρασιών 300 Κ και 600 Κ. Περιέχει ποσότητα ιδανικού αερίου με αρχική πίεση P A = Ν/m 2, αρχικό όγκο V A =20 L και ο λόγος των όγκων στην ισόθερμη εκτόνωση είναι 4. Να βρείτε: α. Την απόδοσή της. β. Το έργο που παράγει. γ. Τις θερμότητες που ανταλλάσσει με τις δεξαμενές θερμότητας. Δίνεται ln2 0,69. (Απ.: 50%, 2760 J, 5520 J/-2760 J) 55. Μια ποσότητα ιδανικού αερίου n=10/r moles υποβάλλεται σε κυκλική μεταβολή Carnot, οπότε σε έναν κύκλο παράγει έργο 1947 J. Αν στην ισόθερμη εκτόνωση ο λόγος των όγκων είναι 3 και στην αδιαβατική εκτόνωση είναι 2 να βρείτε: α. Τις θερμοκρασίες μεταξύ των οποίων δουλεύει η μηχανή. β. Την απόδοση του κύκλου. 3 Δίνονται ln3 1,1, 4 = 1, 59και γ=5/3. (Απ.: , 37,1%) (Παλιές Πανελλαδικές) 56 (Σαββάλας). Το αέριο μιας μηχανής Carnot σε κάθε κύκλο απορροφά από την θερμή δεξαμενή θερμότητας, 5000 J θερμότητας. Αν η συχνότητα λειτουργίας της μηχανής W1 5 είναι f=40 Hz και ο λόγος των έργων στις ισόθερμες μεταβολές είναι =, να βρείτε: W2 4 α. τον συντελεστή απόδοσης της μηχανής, β. την ισχύ της μηχανής. (Απ.: 0,2, 40 kw)

ΜΑΝΩΛΗ ΡΙΤΣΑ ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Τράπεζα θεμάτων. Δ Θέμα ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

ΜΑΝΩΛΗ ΡΙΤΣΑ ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Τράπεζα θεμάτων. Δ Θέμα ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΑΝΩΛΗ ΡΙΤΣΑ ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Τράπεζα θεμάτων Δ Θέμα ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ 15949 Ποσότητα ιδανικού αέριου ίση με /R mol, βρίσκεται αρχικά σε κατάσταση ισορροπίας στην οποία έχει

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολή Q, W, ΔU Παρατηρήσεις (3) ) Q = nrt ln V 1. W = Q = nrt ln U = 0 (5). Q = nc V T (8) W = 0 (9) U = nc V T (10)

Μεταβολή Q, W, ΔU Παρατηρήσεις (3) ) Q = nrt ln V 1. W = Q = nrt ln U = 0 (5). Q = nc V T (8) W = 0 (9) U = nc V T (10) Θερμοδυναμική 1 1 Θερμοδυναμική 11 Τυπολόγιο Θερμοδυναμικής Πίνακας 1: Οι Μεταβολές Συνοπτικά Μεταβολή Q, W, ΔU Παρατηρήσεις Ισόθερμη Μεταβολή Νόμος oyle = σταθερό (1) 1 1 = 2 2 (2) Q = nrt ln ( 2 W =

Διαβάστε περισσότερα

V (β) Αν κατά τη μεταβολή ΓΑ μεταφέρεται θερμότητα 22J από το αέριο στο περιβάλλον, να βρεθεί το έργο W ΓA.

V (β) Αν κατά τη μεταβολή ΓΑ μεταφέρεται θερμότητα 22J από το αέριο στο περιβάλλον, να βρεθεί το έργο W ΓA. Άσκηση 1 Ιδανικό αέριο εκτελεί διαδοχικά τις αντιστρεπτές μεταβολές ΑΒ, ΒΓ, ΓΑ που παριστάνονται στο διάγραμμα p V του σχήματος. (α) Αν δίνονται Q ΑΒΓ = 30J και W BΓ = 20J, να βρεθεί η μεταβολή της εσωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑ 4

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑ 4 ΘΕΜΑ 4 ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ 15984 Ποσότητα μονατομικού ιδανικού αερίου βρίσκεται στην κατάσταση θερμοδυναμικής ισορροπίας Α (ρ0, V0, To). Το αέριο εκτελεί αρχικά ισόθερμη αντιστρεπτή μεταβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ-2 ος ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ-2 ος ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ-2 ος ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Θερμικες μηχανες 1. Το ωφελιμο εργο μπορει να υπολογιστει με ένα από τους παρακατω τροπους: Α.Υπολογιζουμε το αλγεβρικο αθροισμα των εργων ( μαζι με τα προσημα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΔΑΝΙΚΑ ΑΕΡΙΑ/ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Φυσική Προσανατολισμού Β Λυκείου Κυριακή 6 Μαρτίου 2016 Θέμα Α

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΔΑΝΙΚΑ ΑΕΡΙΑ/ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Φυσική Προσανατολισμού Β Λυκείου Κυριακή 6 Μαρτίου 2016 Θέμα Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΔΑΝΙΚΑ ΑΕΡΙΑ/ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Φυσική Προσανατολισμού Β Λυκείου Κυριακή 6 Μαρτίου 2016 Θέμα Α Στις ημιτελείς προτάσεις Α.1 Α.4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΙ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

ΝΟΜΟΙ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΝΟΜΟΙ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 Μία θερμική μηχανή λειτουργεί μεταξύ των θερμοκρασιών T h 400 Κ και T c με T c < T h Η μηχανή έχει απόδοση e 0,2 και αποβάλλει στη δεξαμενή χαμηλής θερμοκρασίας θερμότητα

Διαβάστε περισσότερα

2. Ασκήσεις Θερµοδυναµικής

2. Ασκήσεις Θερµοδυναµικής 1) Πολλά Έργα σε εποχές αν-εργείας. 2. Ασκήσεις ς Α) ίνεται η µεταβολή του πρώτου σχήµατος. Να υπολογιστούν τα έργα σε κάθε επιµέρους µεταβολή, καθώς και το συνολικό έργο στη διάρκεια του κύκλου. Β) ίνεται

Διαβάστε περισσότερα

E. ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ. 2. Β2.26 Με ποιόν τρόπο αποβάλλεται θερµότητα κατά τη λειτουργία της µηχανής του αυτοκινήτου;

E. ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ. 2. Β2.26 Με ποιόν τρόπο αποβάλλεται θερµότητα κατά τη λειτουργία της µηχανής του αυτοκινήτου; E. ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 1. Β2.25 Θερµική µηχανή είναι, α) το τρόλεϊ; β) ο φούρνος; γ) το ποδήλατο; δ) ο κινητήρας του αεροπλάνου; Επιλέξτε τη σωστή απάντηση. 2. Β2.26 Με ποιόν τρόπο αποβάλλεται θερµότητα κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΠΑΝΑΛHΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Ποσότητα αερίου n=2/r mol που καταλαμβάνει αρχικό όγκο 4L και έχει R 57. αρχική θερμοκρασία 400Κ υποβάλλεται στην κυκλική μεταβολή ΑΒΓΔΑ που αποτελείται από τις εξής μεταβολές. Ισόθερμη

Διαβάστε περισσότερα

. ΠΡΩΤΟΣ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

. ΠΡΩΤΟΣ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ . ΠΡΩΤΟΣ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1. Σε µια ισόθερµη µεταβολή : α) Το αέριο µεταβάλλεται µε σταθερή θερµότητα β) Η µεταβολή της εσωτερικής ενέργειας είναι µηδέν V W = PV ln V γ) Το έργο που παράγεται δίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Ζήτημα 1 0. Επώνυμο... Όνομα... Αγρίνιο 1/3/2015. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση

Ζήτημα 1 0. Επώνυμο... Όνομα... Αγρίνιο 1/3/2015. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση 1 Επώνυμο... Όνομα... Αγρίνιο 1/3/2015 Ζήτημα 1 0 Επιλέξτε τη σωστή απάντηση 1) Η θερμότητα που ανταλλάσει ένα αέριο με το περιβάλλον θεωρείται θετική : α) όταν προσφέρεται από το αέριο στο περιβάλλον,

Διαβάστε περισσότερα

3ο ιαγώνισµα Β Τάξης Ενιαίου Λυκείου Θερµοδυναµική/Ιδανικά Αέρια. Ενδεικτικές Λύσεις. Θέµα Α

3ο ιαγώνισµα Β Τάξης Ενιαίου Λυκείου Θερµοδυναµική/Ιδανικά Αέρια. Ενδεικτικές Λύσεις. Θέµα Α 3ο ιαγώνισµα Β Τάξης Ενιαίου Λυκείου Θερµοδυναµική/Ιδανικά Αέρια Ενδεικτικές Λύσεις Θέµα Α Α.1 Ορισµένη ποσότητα ιδανικού αερίου πραγµατοποιεί ισοβαρή ϑέρµανση κατά την διάρκεια της οποίας η ϑερµοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

8 2.ΘΕΜΑ B 2-16138 Β.1

8 2.ΘΕΜΑ B 2-16138 Β.1 1 ΘΕΜΑ B Καταστατική εξίσωση των ιδανικών αερίων 1.ΘΕΜΑ Β 2-16146 Β.1 Μια ποσότητα ιδανικού αερίου βρίσκεται σε κατάσταση θερμοδυναμικής ισορροπίας, καταλαμβάνει όγκο V, έχει απόλυτη θερμοκρασία Τ, ενώ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΩΛΗ ΡΙΤΣΑ ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Τράπεζα θεμάτων. Β Θέμα ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

ΜΑΝΩΛΗ ΡΙΤΣΑ ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Τράπεζα θεμάτων. Β Θέμα ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΑΝΩΛΗ ΡΙΤΣΑ ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Τράπεζα θεμάτων Β Θέμα ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ 16111 Στο πιο κάτω διάγραμμα παριστάνονται τρεις περιπτώσεις Α, Β και Γ αντιστρεπτών μεταβολών τις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΑΝΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1&2

ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΑΝΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1&2 2001 ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθμό το γράμμα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Προσανατολισμού Θερμοδυναμική

Προσανατολισμού Θερμοδυναμική ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ 60 Ον/μο:.. Β Λυκείου Ύλη: Κινητική θεωρία αερίων Προσανατολισμού Θερμοδυναμική 8-2-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η απόλυτη θερμοκρασία ορισμένης ποσότητας αερίου διπλασιάζεται υπό σταθερό όγκο.

Διαβάστε περισσότερα

2 mol ιδανικού αερίου, η οποία

2 mol ιδανικού αερίου, η οποία ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 7 ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 1. Μια μηχανή Carnot λειτουργεί μεταξύ των θερμοκρασιών Τ h =400Κ και Τ c =300Κ. Αν στη διάρκεια ενός κύκλου, η μηχανή αυτή απορροφά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. α. Χρησιμοποιώντας τον πρώτο θερμοδυναμικό νόμο έχουμε : J J J

ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. α. Χρησιμοποιώντας τον πρώτο θερμοδυναμικό νόμο έχουμε : J J J ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1 ος θερμοδυναμικός νόμος 1. α. Αέριο απορροφά θερμότητα 2500 και παράγει έργο 1500. Να υπολογισθεί η μεταβολή της εσωτερικής του ενέργειας. β. Αέριο συμπιέζεται ισόθερμα και αποβάλλει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΝΔΟΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνοι Καθηγητές: Γκαραγκουνούλης Ι., Κοέν Ρ., Κυριτσάκας Β. B ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Υπεύθυνοι Καθηγητές: Γκαραγκουνούλης Ι., Κοέν Ρ., Κυριτσάκας Β. B ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 Ονοματεπώνυμο.., τμήμα:. Υπεύθυνοι Καθηγητές: Γκαραγκουνούλης Ι., Κοέν Ρ., Κυριτσάκας Β. B ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ >

Διαβάστε περισσότερα

EΡΓΟ-ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

EΡΓΟ-ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ EΡΓΟ-ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Διαδοση θερμοτητας και εργο είναι δυο τροποι με τους οποιους η ενεργεια ενός θερμοδυναμικου συστηματος μπορει να αυξηθει ή να ελαττωθει. Δεν εχει εννοια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕΡΙΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕΡΙΑ 1) Η αντιστρεπτή θερµοδυναµική µεταβολή ΑΒ που παρουσιάζεται στο διάγραµµα πίεσης όγκου (P V) του σχήµατος περιγράφει: α. ισόθερµη εκτόνωση β. ισόχωρη ψύξη γ. ισοβαρή

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ. µεταφορική κινητική ενέργεια του K η θερµοκρασία του αερίου πρέπει να: β) τετραπλασιαστεί δ) υποτετραπλασιαστεί (Μονάδες 5) δ) 0 J

ΛΥΣΕΙΣ. µεταφορική κινητική ενέργεια του K η θερµοκρασία του αερίου πρέπει να: β) τετραπλασιαστεί δ) υποτετραπλασιαστεί (Μονάδες 5) δ) 0 J ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 0-0 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ/Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30// ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ο Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό κάθε µίας από τις παρακάτω ερωτήσεις Α.- Α.4

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/01/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/01/2014 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/01/2014 ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1 Α4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / B ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ Μ.-ΑΓΙΑΝΝΙΩΤΑΚΗ ΑΝ.-ΠΟΥΛΗ Κ.

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / B ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ Μ.-ΑΓΙΑΝΝΙΩΤΑΚΗ ΑΝ.-ΠΟΥΛΗ Κ. ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / B ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01-03-2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ Μ.-ΑΓΙΑΝΝΙΩΤΑΚΗ ΑΝ.-ΠΟΥΛΗ Κ. ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΙΣΟΧΩΡΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΙΣΟΧΩΡΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ Δοχείο περιέχει ιδανικό αέριο υπό πίεση Ρ 1 =2atm και θερμοκρασία Τ 1 =300Κ. Αφαιρούμε με κάποιο τρόπο από το δοχείο 0,8Kg αερίου οπότε η πίεση στο δοχείο γίνεται Ρ 2 =0,95atm και η θερμοκρασία Τ 2 =285Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΑΞΗ : Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΑΞΗ : Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΑΞΗ : Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 ΘΕΜΑ 1 Ο : Στις παρακάτω ερωτήσεις 1 έως 4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ B' ΛΥΚΕΙΟΥ 15/11/2009

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ B' ΛΥΚΕΙΟΥ 15/11/2009 ΕΠΩΝΥΜΟ:... ΤΣΙΜΙΣΚΗ &ΚΑΡΟΛΟΥ ΝΤΗΛ ΓΩΝΙΑ THΛ: 270727 222594 ΑΡΤΑΚΗΣ 12 - Κ. ΤΟΥΜΠΑ THΛ: 919113 949422 ΟΝΟΜΑ:... ΤΜΗΜΑ:... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:... www.syghrono.gr ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ B' ΛΥΚΕΙΟΥ 15/11/2009

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ- ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ- ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ- ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1. Ποιες από τις επόµενες προτάσεις που αναφέρονται στο έργο αερίου, είναι σωστές; α. Όταν το αέριο εκτονώνεται, το έργο του είναι θετικό.

Διαβάστε περισσότερα

2. Ορισµένη µάζα ενός ιδανικού αερίου πραγµατοποιεί τις παρακάτω

2. Ορισµένη µάζα ενός ιδανικού αερίου πραγµατοποιεί τις παρακάτω Θ Ε Ρ Μ Ο Υ Ν Α Μ Ι Κ Η Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ 1. Ένα αέριο βρίσκεται στην κατάσταση Α (P 0,V 0,T 0 ) και παθαίνει τις εξής διαδοχικές µεταβολές: Α Β :ισόθερµη εκτόνωση µέχρι τριπλασιασµού του όγκου του, Β Γ

Διαβάστε περισσότερα

3ο ιαγώνισµα Β Τάξης Ενιαίου Λυκείου ευτέρα 2 Μάρτη 2015 Θερµοδυναµική/Ιδανικά Αέρια

3ο ιαγώνισµα Β Τάξης Ενιαίου Λυκείου ευτέρα 2 Μάρτη 2015 Θερµοδυναµική/Ιδανικά Αέρια 3ο ιαγώνισµα Β Τάξης Ενιαίου Λυκείου ευτέρα 2 Μάρτη 2015 Θερµοδυναµική/Ιδανικά Αέρια Σύνολο Σελίδων: έξι (6) - ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες Βαθµολογία % Ονοµατεπώνυµο: Θέµα Α Στις ηµιτελείς προτάσεις Α.1 Α.4

Διαβάστε περισσότερα

2. Ασκήσεις Θερμοδυναμικής. Ομάδα Γ.

2. Ασκήσεις Θερμοδυναμικής. Ομάδα Γ. . σκήσεις ς. Ομάδα..1. Ισοβαρής θέρμανση και έργο. Ένα αέριο θερμαίνεται ισοβαρώς από θερμοκρασία Τ 1 σε θερμοκρασία Τ, είτε κατά την μεταβολή, είτε κατά την μεταβολή Δ. i) Σε ποια μεταβολή παράγεται περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α (ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/01/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α (ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/01/2014 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α (ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/01/2014 ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1 Α4 και δίπλα το γράμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ. Διάρκεια εξέτασης: 7.200sec (& κάθε ένα μετράει ) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ. Διάρκεια εξέτασης: 7.200sec (& κάθε ένα μετράει ) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ (εξεταστέα ύλη: νόμοι αερίων, θερμοδυναμική) ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Διάρκεια εξέτασης: 7.200sec (& κάθε ένα μετράει ) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΘΕΜΑ Α Στις ημιτελείς προτάσεις 1 4 να γράψετε στο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / ΣΕΙΡΑ: 1η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29/12/12 ΛΥΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / ΣΕΙΡΑ: 1η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29/12/12 ΛΥΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / ΣΕΙΡΑ: 1η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29/12/12 B ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ A Σελίδα 1 από 6 ΛΥΣΕΙΣ Στις ημιτελείς προτάσεις Α 1 -Α 4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

β) διπλασιάζεται. γ) υποδιπλασιάζεται. δ) υποτετραπλασιάζεται. Μονάδες 4

β) διπλασιάζεται. γ) υποδιπλασιάζεται. δ) υποτετραπλασιάζεται. Μονάδες 4 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΝΔΟΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ B ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ 4 ο ΓΕΛ ΚΟΖΑΝΗΣ Φυσική Θετικών σπουδών Β Τάξης ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Μ. ΦΥΣΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΝΝΟΙΕΣ στη ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Μέγεθος το οποίο επινοήσαμε για να βαθμολογήσουμε αντικειμενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Θέμα 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1--015 1. Ορισμένη ποσότητα ιδανικού αερίου υπόκειται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια της οποίας η θερμοκρασία του παραμένει σταθερή, ενώ η πίεση του

Διαβάστε περισσότερα

Για τα έργα και που παράγει το αέριο κατά τις διαδρομές και, αντίστοιχα, ισχύει η σχέση: α. β. γ. δ. Μονάδες 5. p A B O V

Για τα έργα και που παράγει το αέριο κατά τις διαδρομές και, αντίστοιχα, ισχύει η σχέση: α. β. γ. δ. Μονάδες 5. p A B O V ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / B ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01-03-2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ Μ.-ΑΓΙΑΝΝΙΩΤΑΚΗ ΑΝ.-ΠΟΥΛΗ Κ. ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΜΑ 1 Ο

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΜΑ 1 Ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 1 ο κεφάλαιο: «Κινητική Θεωρία των Αερίων» ο κεφάλαιο: «O 1 ος θερµοδυναµικός νόµος» ΘΕΜΑ 1 Ο 1Α Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Σηµειώστε τη σωστή από τις προτάσεις που ακολουθούν. 1) Κατά την

Διαβάστε περισσότερα

διαιρούμε με το εμβαδό Α 2 του εμβόλου (1)

διαιρούμε με το εμβαδό Α 2 του εμβόλου (1) 1)Συνήθως οι πτήσεις των αεροσκαφών γίνονται στο ύψος των 15000 m, όπου η θερμοκρασία του αέρα είναι 210 Κ και η ατμοσφαιρική πίεση 10000 N / m 2. Σε αεροδρόμιο που βρίσκεται στο ίδιο ύψος με την επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

- 31 Ερωτήσεις Αξιολόγησης για ΤΕΣΤ Θεωρίας.

- 31 Ερωτήσεις Αξιολόγησης για ΤΕΣΤ Θεωρίας. Κεφάλαιο 1 ο :ΝΟΜΟΙ ΑΕΡΙΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ Επιμέλεια ύλης: Γ.Φ.ΣΙΩΡΗΣ- Φυσικός - 31 Ερωτήσεις Αξιολόγησης για ΤΕΣΤ Θεωρίας. 1. Να διατυπώσετε το νόμο του Robert Boyle και να κάνετε το αντίστοιχο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ 82 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ Α. ΝΟΜΟΙ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ 1. Η πίεση του αέρα στα λάστιχα ενός ακίνητου αυτοκινήτου με θερμοκρασία θ 1 =7 ο C είναι P 1 =3 atm. Κατά την

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Κατεύθυνσης Β Λυκείου.

Φυσική Κατεύθυνσης Β Λυκείου. Φυσική Κατεύθυνσης Λυκείου. Διαγώνισμα στην Θερμοδυναμική. Ζήτημα 1 o. ) Να επιλέξτε την σωστή απάντηση. 1) Ορισμένη ποσότητα ιδανικού αερίου μεταβάλλεται από κατάσταση σε κατάσταση. Τότε: α) Η μεταβολή

Διαβάστε περισσότερα

1ος ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

1ος ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1ος ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1) Ποσότητα αερίου n= 2 mol που καταλαμβάνει αρχικό όγκο 4L και έχει αρχική θερμοκρασία 400 0Κ R υποβάλλεται στην κυκλική μεταβολή ΑΒΓΔΑ που αποτελείται από τις εξής μεταβολές.

Διαβάστε περισσότερα

Επανάληψη των Κεφαλαίων 1 και 2 Φυσικής Γ Έσπερινού Κατεύθυνσης

Επανάληψη των Κεφαλαίων 1 και 2 Φυσικής Γ Έσπερινού Κατεύθυνσης Επανάληψη των Κεφαλαίων 1 και Φυσικής Γ Έσπερινού Κατεύθυνσης Φυσικά µεγέθη, µονάδες µετρήσεως (S.I) και µετατροπές P: Η πίεση ενός αερίου σε N/m (1atm=1,013 10 5 N/m ). : Ο όγκος τουαερίου σε m 3 (1m

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ 31-10-10 ΣΕΙΡΑ Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 ο Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό Χριστουγέννων Β Λυκείου

Επαναληπτικό Χριστουγέννων Β Λυκείου Επαναληπτικό Χριστουγέννων Β Λυκείου 1.Ποιά από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή ; Σύµφωνα µε τον 1ο θερµοδυναµικό νόµο το ποσό της θερµότητας που απορροφά η αποβάλει ένα θερµοδυναµικό σύστηµα είναι

Διαβάστε περισσότερα

P = 1 3 Nm V u2 ή P = 1 3 ΦΥΣΙΚΗ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ) ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ Καταστατική Εξίσωση Αερίων PV = nrt Nm u V εν PV = m M r RT P = drt M r Κινητική Θεωρία 2 ή P = 1 3 du2 ή P = 1 du 3 εν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΙΑΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ 1. Κατά την αδιαβατική αντιστρεπτή µεταβολή ποσότητας αερίου ισχύει η σχέση P γ = σταθερό. Ο αριθµός γ: α) εξαρτάται από την ατοµικότητα του αερίου και είναι γ < 1 β) εξαρτάται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ 23-10-11 ΣΕΙΡΑ Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 ο Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α. και d B οι πυκνότητα του αερίου στις καταστάσεις Α και Β αντίστοιχα, τότε

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α. και d B οι πυκνότητα του αερίου στις καταστάσεις Α και Β αντίστοιχα, τότε ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α Θέµα ο Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση Σύµφωνα µε την κινητική θεωρία των ιδανικών αερίων, η πίεση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ A. 4. Η πρόταση «Δε μπορεί να κατασκευαστεί θερμική μηχανή με συντελεστή απόδοσης = 1» ισοδυναμεί με. α. Την αρχή της ανεξαρτησίας των κινήσεων.

ΘΕΜΑ A. 4. Η πρόταση «Δε μπορεί να κατασκευαστεί θερμική μηχανή με συντελεστή απόδοσης = 1» ισοδυναμεί με. α. Την αρχή της ανεξαρτησίας των κινήσεων. ΘΕΜΑ Α. Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθμό το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Ποιο από τα πιο κάτω χαρακτηριστικά μπορεί να αποδοθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΚΑΙ ο : 1. ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ oyle:.=σταθ. για Τ =σταθ. για δύο καταστάσεις Α και Β : Α. Α = Β. Β (α)ισόθερμη εκτόνωση:αύξηση όγκου > και μείωση της πίεσης

Διαβάστε περισσότερα

Οι ασκήσεις προέρχονται από τα προτεινόµενα σχολικά βιβλία. Όσες έχουν τη σήµανση «Β» προέρχονται από το βιβλίο του οργανισµού που χρησιµοποιείται.

Οι ασκήσεις προέρχονται από τα προτεινόµενα σχολικά βιβλία. Όσες έχουν τη σήµανση «Β» προέρχονται από το βιβλίο του οργανισµού που χρησιµοποιείται. Οι ασκήσεις προέρχονται από τα προτεινόµενα σχολικά βιβλία. Όσες έχουν τη σήµανση «Β» προέρχονται από το βιβλίο του οργανισµού που χρησιµοποιείται. Α. ΝΟΜΟΙ ΑΕΡΙΩΝ 1. Β1.3 Να αντιστοιχίσετε τις µεταβολές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ : ΦΥΣΙΚΗ

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ : ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ : ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΩΛΗ ΡΙΤΣΑ ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Τράπεζα θεμάτων. Β Θέμα ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΕΡΙΩΝ

ΜΑΝΩΛΗ ΡΙΤΣΑ ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Τράπεζα θεμάτων. Β Θέμα ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΕΡΙΩΝ ΜΑΝΩΛΗ ΡΙΤΣΑ ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Τράπεζα θεμάτων Β Θέμα ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΕΡΙΩΝ 16111 Ένα παιδί κρατάει στο χέρι του ένα μπαλόνι γεμάτο ήλιο που καταλαμβάνει όγκο 4 L (σε πίεση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΙ ΑΕΡΙΩΝ-ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΘΕΜΑ Α

ΝΟΜΟΙ ΑΕΡΙΩΝ-ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΘΕΜΑ Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΟΜΟΙ ΑΕΡΙΩΝ-ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ 28-2-2015 ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράμμα

Διαβάστε περισσότερα

β) Ένα αέριο μπορεί να απορροφά θερμότητα και να μην αυξάνεται η γ) Η εσωτερική ενέργεια ενός αερίου είναι ανάλογη της απόλυτης

β) Ένα αέριο μπορεί να απορροφά θερμότητα και να μην αυξάνεται η γ) Η εσωτερική ενέργεια ενός αερίου είναι ανάλογη της απόλυτης Κριτήριο Αξιολόγησης - 26 Ερωτήσεις Θεωρίας Κεφ. 4 ο ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ - ΦΥΣΙΚΗ Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Β Λυκείου επιμέλεια ύλης: Γ.Φ.Σ ι ώ ρ η ς ΦΥΣΙΚΟΣ 1. Σε μια αδιαβατική εκτόνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ. ΘΕΜΑ A Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΛΥΣΕΙΣ. ΘΕΜΑ A Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / B ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/11/1 ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑ A Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

α. 0 β. mωr/2 γ. mωr δ. 2mωR (Μονάδες 5) γ) στην ισόθερμη εκτόνωση δ) στην ισόχωρη ψύξη (Μονάδες 5)

α. 0 β. mωr/2 γ. mωr δ. 2mωR (Μονάδες 5) γ) στην ισόθερμη εκτόνωση δ) στην ισόχωρη ψύξη (Μονάδες 5) ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ Φυσική Β Λυκείου Προσανατολισμού Γκικόντης Λαμπρος ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 5 - - 07 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ώρες ΘΕΜΑ ο Α. Στις παρακάτω ερωτήσεις -5 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Α. Μικρό σώμα μάζας m εκτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Να γράψετε στο τετράδιο σας την σωστή απάντηση στις παρακάτω ερωτήσεις.

Να γράψετε στο τετράδιο σας την σωστή απάντηση στις παρακάτω ερωτήσεις. ΘΕΜΑ 1 Να γράψετε στο τετράδιο σας την σωστή απάντηση στις παρακάτω ερωτήσεις. 1. Αέριο συμπιέζεται ισόθερμα στο μισό του αρχικού όγκου.η ενεργός ταχύτητα των μορίων του: α) διπλασιάζεται. β) παραμένει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

: Μιγαδικοί Συναρτήσεις έως και αντίστροφη συνάρτηση. 1. Ποιο από τα παρακάτω διαγράμματα παριστάνει γραφικά το νόμο του Gay-Lussac;

: Μιγαδικοί Συναρτήσεις έως και αντίστροφη συνάρτηση. 1. Ποιο από τα παρακάτω διαγράμματα παριστάνει γραφικά το νόμο του Gay-Lussac; Τάξη : Β ΛΥΚΕΙΟΥ Μάθημα : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Εξεταστέα Ύλη : Μιγαδικοί Συναρτήσεις έως και αντίστροφη συνάρτηση Καθηγητής : Mάρθα Μπαμπαλιούτα Ημερομηνία : 14/10/2012 ΘΕΜΑ 1 ο 1. Ποιο από τα παρακάτω διαγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Θερμοδυναμική. Μη Αντιστρεπτότητα και ο 2ος Θ.ν. Διδάσκων : Καθηγητής Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Θερμοδυναμική. Μη Αντιστρεπτότητα και ο 2ος Θ.ν. Διδάσκων : Καθηγητής Γ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Θερμοδυναμική Μη Αντιστρεπτότητα και ο 2ος Θ.ν. Διδάσκων : Καθηγητής Γ. Φλούδας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό ιαγώνισµα Β Τάξης Λυκείου Κυριακή 7 Μάη 2017 Κυκλική Κίνηση-Ορµή-Θερµοδυναµική

Επαναληπτικό ιαγώνισµα Β Τάξης Λυκείου Κυριακή 7 Μάη 2017 Κυκλική Κίνηση-Ορµή-Θερµοδυναµική Επαναληπτικό ιαγώνισµα Β Τάξης Λυκείου Κυριακή 7 Μάη 2017 Κυκλική Κίνηση-Ορµή-Θερµοδυναµική Σύνολο Σελίδων: έξι (6) - ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες Βαθµολογία % Ονοµατεπώνυµο: Θέµα Α Στις ηµιτελείς προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΚΡΟΥΣΕΙΣ- ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ-ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΚΡΟΥΣΕΙΣ- ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ-ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΚΡΟΥΣΕΙΣ- ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ-ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ημερομηνία: 15/2/15 Διάρκεια διαγωνίσματος: 18 Υπεύθυνος καθηγητής: Τηλενίκης Ευάγγελος ΖΗΤΗΜΑ 1 Ο Στις

Διαβάστε περισσότερα

Α. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθμό το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Α. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθμό το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1 ΘΕΜΑ Α Α. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθμό το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Για τη μεταβολή που παθαίνει ένα ιδανικό αέριο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρο Τεστ Β Τάξης Ενιαίου Λυκείου Ιδανικά Αέρια - Κινητική Θεωρία Σύνολο Σελίδων: έξι (6) - ιάρκεια Εξέτασης: 90 min Κυριακή 13 Μάρτη 2016.

Πρόχειρο Τεστ Β Τάξης Ενιαίου Λυκείου Ιδανικά Αέρια - Κινητική Θεωρία Σύνολο Σελίδων: έξι (6) - ιάρκεια Εξέτασης: 90 min Κυριακή 13 Μάρτη 2016. Πρόχειρο Τεστ Β Τάξης Ενιαίου Λυκείου Ιδανικά Αέρια - Κινητική Θεωρία Σύνολο Σελίδων: έξι (6) - ιάρκεια Εξέτασης: 90 min Κυριακή 13 Μάρτη 2016 Βαθµολογία % Ονοµατεπώνυµο: Θέµα Α Στις ηµιτελείς προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ. , με την οποία βάλλεται το σώμα. γ) Είναι ανάλογη του χρόνου κίνησης. δ) Δίνεται από τον τύπο y υ0

ΦΥΣΙΚΗ. , με την οποία βάλλεται το σώμα. γ) Είναι ανάλογη του χρόνου κίνησης. δ) Δίνεται από τον τύπο y υ0 Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ ο Επιλέξτε την ή τις σωστές απαντήσεις.. Ο πρώτος θερμοδυναμικός νόμος: α) Αποτελεί μια έκφραση της αρχής διατήρησης της ενέργειας. β) Αναφέρεται σε μονωμένα

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Προσανατολισμού Β Λυκείου Κεφάλαιο 2 ο. Σύντομη Θεωρία

Φυσική Προσανατολισμού Β Λυκείου Κεφάλαιο 2 ο. Σύντομη Θεωρία Φυσική Προσανατολισμού Β Λυκείου 05-06 Κεφάλαιο ο Σύντομη Θεωρία Θερμοδυναμικό σύστημα είναι το σύστημα το οποίο για να το περιγράψουμε χρησιμοποιούμε και θερμοδυναμικά μεγέθη, όπως τη θερμοκρασία, τη

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΝΟΜΟΙ ΑΕΡΙΩΝ. 1. Β1.3 Να αντιστοιχίσετε τις µεταβολές της αριστερής στήλης σε σχέσεις τις δεξιάς στήλης. 1) Ισόθερµη µεταβολή α)

Α. ΝΟΜΟΙ ΑΕΡΙΩΝ. 1. Β1.3 Να αντιστοιχίσετε τις µεταβολές της αριστερής στήλης σε σχέσεις τις δεξιάς στήλης. 1) Ισόθερµη µεταβολή α) Α. ΝΟΜΟΙ ΑΕΡΙΩΝ 1. Β1.3 Να αντιστοιχίσετε τις µεταβολές της αριστερής στήλης σε σχέσεις τις δεξιάς στήλης. 1) Ισόθερµη µεταβολή α) P = σταθ. V P 2) Ισόχωρη µεταβολή β) = σταθ. 3) Ισοβαρής µεταβολή γ) V

Διαβάστε περισσότερα

Αέρια. Ασκήσεις ιαγράµµατα στις µεταβολές αερίων Μεταβολές αερίων. 1.3.Νόµοι αερίων. 1

Αέρια. Ασκήσεις ιαγράµµατα στις µεταβολές αερίων Μεταβολές αερίων. 1.3.Νόµοι αερίων.  1 11 ιαγράµµατα στις µεταβολές αερίων Ασκήσεις Ένα αέριο βρίσκεται σε δοχείο σε κατάσταση Α και υπόκειται στις παρακάτω µεταβολές: i) Θερµαίνεται ισόχωρα µέχρι να διπλασιαστεί η απόλυτη θερµοκρασία του ερχόµενο

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Θερμοδυναμική. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Θερμοδυναμική 1. Η εσωτερική ενέργεια ορισμένης ποσότητας ιδανικού αερίου α) Είναι αντιστρόφως ανάλογη της απόλυτης θερμοκρασίας του αερίου. β) Είναι ανάλογη της απόλυτης θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

PHYSICS SOLVER. ιδιαιτεραμαθηματα.gr ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ

PHYSICS SOLVER. ιδιαιτεραμαθηματα.gr ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ PHYSICS SOLVER ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Νόμος του Boyle ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΕΡΙΩΝ Οι νόμοι των αερίων Η πίεση ορισμένης ποσότητας αερίου του οποίου η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε. 2004 ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις Α, Β, Γ και, να επιλέξετε τον αριθµό που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση Α. Ένα φορτισµένο σωµατίδιο εκτοξεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό ιαγώνισµα Β Τάξης Λυκείου Κυριακή 7 Μάη 2017 Οριζόντια Βολή-Κυκλική Κίνηση-Ορµή Θερµοδυναµική

Επαναληπτικό ιαγώνισµα Β Τάξης Λυκείου Κυριακή 7 Μάη 2017 Οριζόντια Βολή-Κυκλική Κίνηση-Ορµή Θερµοδυναµική Επαναληπτικό ιαγώνισµα Β Τάξης Λυκείου Κυριακή 7 Μάη 2017 Οριζόντια Βολή-Κυκλική Κίνηση-Ορµή Θερµοδυναµική Σύνολο Σελίδων: έξι (6) - ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες Βαθµολογία % Ονοµατεπώνυµο: Θέµα Α Στις ηµιτελείς

Διαβάστε περισσότερα

Εύρεση ειδικής γραµµοµοριακής θερµότητας

Εύρεση ειδικής γραµµοµοριακής θερµότητας Εύρεση ειδικής γραµµοµοριακής θερµότητας 1. Ιδανικό µονατοµικό αέριο υποβάλλεται στην παρακάτω κυκλική µεταβολή: Εκτονώνεται ισόθερµα, µέχρι διπλασιασµού του όγκου του. Συµπιέζεται ισοβαρώς, µέχρι υποδιπλασιασµού

Διαβάστε περισσότερα

B' ΤΑΞΗ ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÅÐÉËÏÃÇ

B' ΤΑΞΗ ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÅÐÉËÏÃÇ 1 B' ΤΑΞΗ ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1 ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό κάθε µιας από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Εννοιών στη Φυσική της Β Λυκείου. Κεφάλαιο Πρώτο Ενότητα: Θερμοδυναμική

Παρουσίαση Εννοιών στη Φυσική της Β Λυκείου. Κεφάλαιο Πρώτο Ενότητα: Θερμοδυναμική Παρουσίαση Εννοιών στη Φυσική της Β Λυκείου Κεφάλαιο Πρώτο Ενότητα: Θερμοδυναμική ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗΣ Εισαγωγή Η θερμοδυναμική μελετά τη συμπεριφορά ενός συστήματος με βάση τα πειραματικά δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Β ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Β ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΘΕΜΑ 1ο ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα 1 ο. iv) πραγµατοποιεί αντιστρεπτές µεταβολές.

Θέµα 1 ο. iv) πραγµατοποιεί αντιστρεπτές µεταβολές. ΜΑΘΗΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Θέµα 1 ο α) Ορισµένη ποσότητα ιδανικού αερίου πραγµατοποιεί µεταβολή AB από την κατάσταση A (p, V, T ) στην κατάσταση B (p, V 1, T ). i) Ισχύει V 1 = V. ii) Η µεταβολή παριστάνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Νικήτα Μ Ριζόπολο «Ασκήσεις Φσικής» ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Ιδανικό αέριο έχει θερμοκρασία 7 ο C και όγκο 3L Θερμαίνομε το αέριο με σταθερή πίεση στος 7 ο C Πόσος είναι ο νέος όγκος Ιδανικό αέριο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ 13/11/2011

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ 13/11/2011 ΤΣΙΜΙΣΚΗ &ΚΑΡΟΛΟΥ ΝΤΗΛ ΓΩΝΙΑ THΛ: 270727 222594 ΑΡΤΑΚΗΣ 12 - Κ. ΤΟΥΜΠΑ THΛ: 91911 949422 ΖΗΤΗΜΑ 1 ο ΕΠΩΝΥΜΟ:... ΟΝΟΜΑ:... ΤΜΗΜΑ:... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:... ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ 1/11/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΑΕΡΙΩΝ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΑΕΡΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΜΑ 2 1. Β.2 Ένα παιδί κρατάει στο χέρι του ένα μπαλόνι γεμάτο ήλιο που καταλαμβάνει όγκο 4 L (σε πίεση 1 atm και θερμοκρασία 27 C). Το μπαλόνι με κάποιο τρόπο ανεβαίνει σε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες προς υποψηφίους

Οδηγίες προς υποψηφίους ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς αϖό τις ϖαρακάτω ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 5/3/2017

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 5/3/2017 ΕΠΩΝΥΜΟ:... ΟΝΟΜΑ:... ΤΜΗΜΑ:... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:... ΤΣΙΜΙΣΚΗ &ΚΑΡΟΛΟΥ ΝΤΗΛ ΓΩΝΙΑ THΛ: 270727 222594 ΑΡΤΑΚΗΣ 12 - Κ. ΤΟΥΜΠΑ THΛ: 919113 949422 www.syghrono.gr ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 5/3/2017

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΡΕΠΤΕΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΘΕΩΡΙΑ

ΑΝΤΙΣΤΡΕΠΤΕΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΘΕΩΡΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Π.Φ. ΜΟΙΡΑ 6932 946778 ΑΝΤΙΣΤΡΕΠΤΕΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΘΕΩΡΙΑ Περιεχόμενα 1. Μελέτη Ισόχωρης μεταβολής 2. Μελέτη Ισοβαρής μεταβολής 3. Μελέτη Ισόθερμης μεταβολής 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ B' ΛΥΚΕΙΟΥ 3/3/2013. ΖΗΤΗΜΑ 1 ο

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ B' ΛΥΚΕΙΟΥ 3/3/2013. ΖΗΤΗΜΑ 1 ο ΤΣΙΜΙΣΚΗ &ΚΑΡΟΛΟΥ ΝΤΗΛ ΓΩΝΙΑ THΛ: 270727 222594 ΑΡΤΑΚΗΣ 12 - Κ. ΤΟΥΜΠΑ THΛ: 919113 949422 ΕΠΩΝΥΜΟ:... ΟΝΟΜΑ:... ΤΜΗΜΑ:... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:... www.syghrono syghrono.gr gr ΖΗΤΗΜΑ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ 1. Τι εννοούµε λέγοντας θερµοδυναµικό σύστηµα; Είναι ένα κοµµάτι ύλης που αποµονώνουµε νοητά από το περιβάλλον. Περιβάλλον του συστήµατος είναι το σύνολο των

Διαβάστε περισσότερα

m A m B Δ4) Να υπολογιστεί το ποσό θερμικής ενέργειας (θερμότητας) που ελευθερώνεται εξ αιτίας της κρούσης των δύο σωμάτων.

m A m B Δ4) Να υπολογιστεί το ποσό θερμικής ενέργειας (θερμότητας) που ελευθερώνεται εξ αιτίας της κρούσης των δύο σωμάτων. Το σώμα Α μάζας m A = 1 kg κινείται με ταχύτητα u 0 = 8 m/s σε λείο οριζόντιο δάπεδο και συγκρούεται μετωπικά με το σώμα Β, που έχει μάζα m B = 3 kg και βρίσκεται στο άκρο αβαρούς και μη εκτατού (που δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΡΟΠΙΑ-2ος ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ-ΚΥΚΛΟΣ CARNOT

ΕΝΤΡΟΠΙΑ-2ος ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ-ΚΥΚΛΟΣ CARNOT ΕΝΤΡΟΠΙΑ-ος ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ-ΚΥΚΛΟΣ CARNO Η εντροπία είναι το φυσικό µέγεθος το οποίο εκφράζει ποσοτικά το βαθµό αταξίας µιας κατάστασης ενός θερµοδυναµικού συστήµατος. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ Η εντροπία

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Νάνος Φυσικός MSc ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ. Φυσική. Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης. Ενιαίου Λυκείου

Γιώργος Νάνος Φυσικός MSc ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ. Φυσική. Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης. Ενιαίου Λυκείου MSc ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Φυσική Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Β Ενιαίου Λυκείου Φυσική Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Περιεχόμενα * ΚΕΦΑΛΑΙΟ : Κινητική Θεωρία Αέριων ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1 έως Α5 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

Α3. Όταν η πίεση ορισμένης ποσότητας ιδανικού αερίου διπλασιάζεται υπό σταθερή θερμοκρασία, τότε η μέση κινητική ενέργεια των μορίων του αερίου:

Α3. Όταν η πίεση ορισμένης ποσότητας ιδανικού αερίου διπλασιάζεται υπό σταθερή θερμοκρασία, τότε η μέση κινητική ενέργεια των μορίων του αερίου: ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ / B ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04-01-2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ Μ.-ΑΓΙΑΝΝΙΩΤΑΚΗ ΑΝ.-ΠΟΥΛΗ Κ.-ΚΟΡΚΙΔΑΚΗΣ Κ. ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

Σχολικό έτος 2012-2013 Πελόπιο, 30 Μαΐου 2013

Σχολικό έτος 2012-2013 Πελόπιο, 30 Μαΐου 2013 Σχολικό έτος 0-03 Πελόπιο, 30 Μαΐου 03 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΡIΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 03 ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ:ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤ. ΚΑΙ ΤΕΧ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ Ε., ΧΙΩΤΕΛΗΣ Ι. ΘΕΜΑ. Να σημειώσετε

Διαβάστε περισσότερα

γραπτή εξέταση στη ΦΥΣΙΚΗ B θετικών σπουδών

γραπτή εξέταση στη ΦΥΣΙΚΗ B θετικών σπουδών η εξεταστική περίοδος από 9/0/5 έως 9/04/5 γραπτή εξέταση στη ΦΥΣΙΚΗ θετικών σπουδών Τάξη: Β Λυκείου Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητής: Θ Ε Μ Α Στις ερωτήσεις Α-Α4 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση..

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ 3-0- ΣΕΙΡΑ Α ΔΙΑΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ο Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτσεις -4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π Β Λ (ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/02/2017 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ ΜΑΡΚΟΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π Β Λ (ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/02/2017 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ ΜΑΡΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΟΠ Β Λ (ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/02/2017 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ ΜΑΡΚΟΣ ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1-Α5 και

Διαβάστε περισσότερα