ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ"

Transcript

1 ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ

2 ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΠΩΣΗ 6MWD ΧΑΠ-Αποφρακτικές Πνευµονοπάθειες ιάµεσες πνευµονοπάθειες Πνευµονική Υπέρταση Κυστική Ίνωση Νευροµυϊκές νόσοι Χρόνιες λοιµώξεις (πχ AIDS)

3 ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΠΩΣΗ Πώς παρουσιάζεται Κόπωση στην προσπάθεια, ιδιαίτερα στο περπάτηµα, όπως αυτό φαίνεται στο 6MWD Πτώση της PO 2 σε επίπεδα χαµηλότερα του 55mmHg Πτώση του %SatHb σε επίπεδα χαµηλότερα του 88% Αύξηση της δύσπνοιας σε Borg s scale Αύξηση των καρδιακών σφύξεων πάνω από 110 bpm/min

4 ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΠΩΣΗ 1η µελέτη Respiratory Services, Green Lane Hospital, Green Lane West, Auckland, New Zealand, 2003 T. Eaton,, C. Lewis, P. Young, Y. Kennedy, J. E. Garrett and J. Kolbe Συµπέρασµα µελέτης: Long-term oxygen therapy improves health-related quality of life health-related quality of life (HRQL)

5 ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΠΩΣΗ Μακροχρόνια προοπτική µελέτη 43 ασθενείς µε ΧΑΠ και FEV 1 κάτω του 35% και χορήγηση Ο 2 25 ασθενείς µε ΧΑΠ και FEV 1 κάτω του 35% χωρίς χορήγηση Ο 2 Εκτίµηση των ασθενών 2 και 6 µήνες µετά µε το health-related quality of life (HRQL)

6 ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΠΩΣΗ Αποτελέσµατα Σηµαντική βελτίωση στο HQRL παρατηρήθηκε στους 2 και 6 µήνες στην LTOT οµάδα Αντίθετα στην non-ltot οµάδα παρατηρήθηκε µία σταδιακή επιδείνωση στο HRQL Χρησιµοποιώντας προσαρµοσµένα κριτήρια για την ελάχιστη κλινικά σηµαντική βελτίωση στο ερωτηµατολόγιο, υπήρξε απάντηση-βελτίωση λόγω του LTOT σε 28 (67%) και σε 26 (68%) των ασθενών στους 2 και 6 µήνες

7 ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΠΩΣΗ 2η µελέτη Respiration, 2004 P. Haidl, C. Clement, C. Wiese, D. Dellweg, D. Köhler Krankenhaus Kloster Grafschaft, Zentrum für Pneumologie, Beatmungs- und Schlafmedizin, Schmallenberg, Germany Υπόθεση: H αδυναµία των αναπνευστικών µυών είναι οσηµαντικότερος λόγος της υπερκαπνίας σε ασθενείς µε ΧΑΠκαιοιασθενείςαυτοί µπορούν να επωφεληθούν από τη χρήση LTOT

8 ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΠΩΣΗ 28 ασθενείς µε ΧΑΠ FEV1=40.8 ± 10.2 % Ήπια υποξαιµία (po ± 6.3 mm Hg) Όλοι µε υπερκαπνία στη κόπωση (peak pco ± 2.5 mm Hg) ιαχωρισµός τυχαία σε 2 οµάδες (14 LTOT & 14 non-ltot)

9 ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΠΩΣΗ Κάθε 6 µήνες και για 3 συνολικά έτη µετρήθηκαν: Οβαθµός της δύσπνοιας έγινε εργοµετρία σε ποδήλατο εκτιµήθηκε η πνευµονική λειτουργία µε σπιροµέτρηση και ABGs

10 ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΠΩΣΗ Αποτελέσµατα Η αντοχή και ο χρόνος άσκησης βελτιώθηκαν από 6.4 ± 2.7 min στην baseline σε 7.1 ± 2.7 min µετά από 1 χρόνο στην LTOT οµάδα και µειώθηκαν από 6.1 ± 3.0 σε 4.9 ± 3.8 min στην non- LTOT οµάδα (p < 0.05) Μετά από 1 χρόνο, η δύσπνοια στο τέλος της άσκησης ήταν σηµαντικά µικρότερη στην LTOT οµάδα (4.5 ± 1.5) από ό,τι στην οµάδα non-ltot (5.7 ± 1.9)

11 ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΠΩΣΗ Συµπερασµατικά Οι ασθενείς µε ΧΑΠ, αναστρέψιµη υπερκαπνία και ήπια υποξαιµία επωφελούνται από την LTOT σε ότι αφορά την αντοχή, τον χρόνο άσκησης και τον βαθµό δύσπνοιας όπως φαίνεται µετά από 1 χρόνο χορήγησης Ο 2

12 ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΠΩΣΗ 3η µελέτη Cochrane Database Syst Rev Apr 18;(2):CD Nonoyama ML, Brooks D, Lacasse Y, Guyatt GH, Goldstein RS West Park Healthcare Centre, Graduate Department of Rehabilitation Science, 82 Buttonwood Avenue, Toronto, Ontario, Canada, M6M 2J5

13 ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΠΩΣΗ Τυχαιοποιηµένη µελέτη 31 ασθενείς µε ΧΑΠ και LTOT (1η οµάδα) 32 ασθενείς µε ΧΑΠ χωρίς LTOT (2η οµάδα) Οι ασθενείς εξετάστηκαν για 3 συνεχόµενες εβδοµάδες και οι µετρήσεις έγιναν τουλάχιστον 2 φορές την εβδοµάδα, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί το τυχαίο της µέτρησης Εξετάστηκε ο χρόνος άσκησης και το επίπεδο της δύσπνοιας µε την κλίµακα του Borg

14 ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΠΩΣΗ Αποτελέσµατα Η 1η οµάδαταάτοµα της οποίας λάµβαναν Ο 2 κατά την διάρκεια της άσκησης, αύξησαν το χρόνο άσκησης από 6 σε 14 min Η 2η οµάδα (χωρίς χορήγηση Ο 2 ) αύξησε το χρόνο άσκησης από 6 σε 12 min Η µέτρηση της δύσπνοιας µε την κλίµακα του Borg έδειξε επίσης στατιστικά σηµαντική βελτίωση

15 ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΥΠΟΞΥΓΟΝΑΙΜΙΑ Κατά τη διάρκεια του ύπνου 1. Μειώνεται ο µεταβολισµός 2. Αυξάνονται οι αντιστάσεις των αεραγωγών 3. Υπάρχει µια υποτονία της αναπνευστικής αντλίας 4. Μειώνεται η ευαισθησία των αναπνευστικών υποδοχέων 5. Μειώνεται η απάντηση του αναπνευστικού κέντρου

16 ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΥΠΟΞΥΓΟΝΑΙΜΙΑ Στον φυσιολογικό πληθυσµό αυτές οι αλλαγές προκαλούν µικρές µόνο µεταβολές στην PaO 2 ήστηνpaco 2 κατά την διάρκεια της νύχτας, αλλά στα άτοµα µε ΧΑΠ αυτές οι µεταβολές µπορεί να προκαλέσουν σοβαρή υποξαιµία και υπερκαπνία

17 ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΥΠΟΞΥΓΟΝΑΙΜΙΑ ΧΑΠ Μείωση της διάρκειας του ύπνου Μείωση της 3ης φάσης του ύπνου (βραδέα κύµατα στο ΗΕΓ) Μείωση της REM φάσης του ύπνου Εµφάνιση αϋπνίας Εµφάνιση πολύ πρωινών αφυπνίσεων Πρωινή κόπωση Ηµερήσια υπνηλία

18 ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΥΠΟΞΥΓΟΝΑΙΜΙΑ Αρχική υπόθεση Levi-Valensi, Eur Respir J, 1992;5: Η νυχτερινή υποξυγοναιµία µπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της πνευµονικής υπέρτασης σε ασθενείς µε ΧΑΠ Μελετήθηκαν συνολικά 40 ασθενείς µε ΧΑΠ και ηµερήσια PaO 2 =60-70 mmhg Παρατηρήθηκε ότι οι ασθενείς που είχανε επεισόδια νυχτερινών αποκορεσµών, είχανε και αύξηση της πνευµονικής αρτηριακής πίεσης σε αντιδιαστολή µε αυτούς χωρίς αποκορεσµούς

19 ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΥΠΟΞΥΓΟΝΑΙΜΙΑ Αποκορεσµός - Άπνοια

20 ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΥΠΟΞΥΓΟΝΑΙΜΙΑ Μελέτη 1 chest CHEST March 2000 vol. 117 no Επίπτωση βραδινής υποξυγοναιµίας σε ασθενείς µε ΧΑΠ υπό LTOT ενώ βρίσκονται και σε νυχτερινή χορήγηση Ο 2 Robert Plywaczewski, MD, Pawel Sliwinski, MD, Adam Nowinski, MD, Dariusz Kaminski, MD, and Jan Zieliński, MD, PhD, FCCP

21 ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΥΠΟΞΥΓΟΝΑΙΜΙΑ 82 ασθενείς µε ΧΑΠ (54 άνδρες -28 γυναίκες) Μέση ηλικία 60.2 ± 8.2 έτη Βρισκόταν υπό LTOT λόγω σταθερής υποξαιµίας, (PaO 2 < 55 mmhg) ή PaO 2 µεταξύ 55 και 59 mmhg µε συνυπάρχοντα σηµεία ΠΥ, υπερτροφίας της Ε καρδίας στο ΗΚΓ ή αυξηµένου αιµατοκρίτη Σπιροµετρικά οι ασθενείς παρουσίαζαν σοβαρού βαθµού απόφραξη (FEV 1 = 0.87 ± 0.33 L) Τα αέρια αίµατος έδειχναν υποξαιµία (PaΟ 2 =51.6 ± 5 mm Hg) και υπερκαπνία (PacΟ 2 =47.5 ± 8.3 mm Hg)

22 ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΥΠΟΞΥΓΟΝΑΙΜΙΑ Σε κάθε ασθενή έγινε 2πλή οξυµετρία. Στο 1ο βράδυοι ασθενείς ανέπνεαν Ο 2 µε fio 2 =21% και στο 2ο, ρινικό Ο 2 στα 1-2,5 L/min έτσι ώστε να πετυχαίνεται PaO 2 60 mmhg ή SatO 2 93%

23 ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΥΠΟΞΥΓΟΝΑΙΜΙΑ Αποτελέσµατα Όταν οι ασθενείς ανέπνεαν Ο 2 δωµατίου (fio 2 =21%) παρουσίαζαν κατά τη διάρκεια της νύχτας SatO 2 = 82.7 ± 6.7%. Οι ασθενείς είχαν στο 90% της διάρκειας του ύπνου Sat < 90%. Όταν ανέπνεαν συµπληρωµατικά Ο 2, 43 ασθενείς (52.4%) παρέµειναν καλά οξυγονωµένοι, µε SatO 2 = 94.4 ± 2.1%, και ο χρόνος µε SatO 2 < 90% ήταν µόλις 6.9 ± 8.6%

24 ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΥΠΟΞΥΓΟΝΑΙΜΙΑ Συµπέρασµα Οι µισοί περίπου ασθενείς µε ΧΑΠ παίρνουν λιγότερο Ο 2 συµπληρωµατικά, και χρειάζεται αύξηση των L/min κατά τη διάρκεια της νύχτας Οι ασθενείς µε ΧΑΠ και συνοδό υπερκαπνία (PaCO 2 45 mm Hg) και PaΟ 2 < 65 mm Hg ενώ ήδη βρίσκονται σε LTOT είναι το πιο πιθανό να κάνουν αποκορεσµούς κατά τη διάρκεια της νύχτας

25 ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΥΠΟΞΥΓΟΝΑΙΜΙΑ Μελέτη2 Circ J Feb;73(2): Epub 2008 Dec 27 Effectiveness of nocturnal home oxygen therapy to improve exercise capacity, cardiac function and cardiac sympathetic nerve activity in patients with chronic heart failure and central sleep apnea Toyama T, Seki R, Kasama S, Isobe N, Sakurai S, Adachi H, Hoshizaki H, Oshima S, Taniguchi K. Gunma Prefectural Cardiovascular Center, Maebashi, Japan

26 ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΥΠΟΞΥΓΟΝΑΙΜΙΑ 20 ασθενείς µε Συµφορητική Καρδιακή Ανεπάρκεια (ΣΚΑ) µε left ventricular ejection fraction (LVEF) <45% Ηλικίες 65+/-10 έτη Υποαπνοϊκός δείκτης (AHI) >5 times/h 2 οµάδες: 1ηοµάδα-10 ασθενείς µε home oxygen therapy (HOT) και 2η οµάδα-10 ασθενείς χωρίς HOT (non-hot) Όλοι οι ασθενείς τέθηκαν σε δοκιµασία κόπωσης µε εκτίµηση της καρδιακής λειτουργίας µέσω χορήγησης 99Tc και βραδινή πολυκαταγραφική µελέτη ύπνου

27 ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΥΠΟΞΥΓΟΝΑΙΜΙΑ Αποτελέσµατα Συγκρινόµενο µε τοnon-hot group, το HOT group κατέδειξε µία µεγαλύτερη ελάττωση του AHI (26.1+/-9.1 to 5.1+/-3.4) µία µεγαλύτερη αύξηση στην κλίµακα άσκησης (4.0+/-0.9 to 5.8+/-1.2 Mets) peak VO 2 (16.0+/-3.8 to 18.3+/-4.7) ml. min-1. kg-1 EF 27+/-9% σε 37+/-10

28 ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΥΠΟΞΥΓΟΝΑΙΜΙΑ Συµπεράσµατα Η νυχτερινή κατ οίκον χορήγηση Ο 2 βελτιώνει την ικανότητα για άσκηση, την καρδιακή λειτουργία και την δραστηριότητα του συµπαθητικού νευρικού συστήµατος σε ασθενείς µε ΣΚΑ και κεντρικού τύπου άπνοιες

29 ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΙΑΜΕΣΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΙΝΩΣΗ Eur Respir J 2001; 17: International consensus statement on idiopathic pulmonary fibrosis Συµπληρωµατική χορήγηση Ο 2 έχει ένδειξη καθώς βελτιώνει την QOL

30 ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΙΑΜΕΣΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΙΝΩΣΗ Πώς η IPF επηρεάζει τον οργανισµό; Η IPF επηρεάζει την οξυγόνωση µειώνοντας την κυψελιδοτριχοειδική µεταφορά Ο 2

31 ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΙΑΜΕΣΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΙΝΩΣΗ Φυσιολογική µεταφορά Ο 2

32 ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΙΑΜΕΣΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΙΝΩΣΗ Μεταφορά Ο 2 σε IPF

33 ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΙΑΜΕΣΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΙΝΩΣΗ Η µείωση αυτή της PO 2 αυξάνειτοέργοτης αναπνοής µε τελικόαποτέλεσµα: Λαχάνιασµα Αύξηση των καρδιακών σφίξεων Αγωνία, δυσφορία και µείωση της κινητικότητας του ατόµου

34 ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΙΑΜΕΣΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΙΝΩΣΗ Η χορήγηση Ο 2 Βελτιώνει την οξυγόνωση του αίµατος (αύξηση του PO 2 ) αυξάνοντας την µερική πίεση του Ο 2 στην κυψελιδική µεµβράνη

35 ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΙΑΜΕΣΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΙΝΩΣΗ CHEST, March 2007 vol. 131 no Significance of Pulmonary Arterial Pressure and Diffusion Capacity of the Lung as Prognosticator in Patients With Idiopathic Pulmonary Fibrosis Kunio Hamada, MD, PhD, Sonoko Nagai, MD, PhD, Shigeru Tanaka, MD, Tomohiro Handa, MD, PhD, Michio Shigematsu, MD, PhD, Taishi Nagao, MD, PhD, Michiaki Mishima, MD, PhD, Masanori Kitaichi, MD, PhD, and Takateru Izumi, MD, PhD

36 ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΙΑΜΕΣΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΙΝΩΣΗ Προοπτική µελέτη σε ασθενείς µε IPF Ε καθετηριασµός 78 ασθενών (67 άνδρες, 11 γυναίκες) και παρακολούθησή τους για 14 έτη Μέτρηση της PAP & της DLCO Ισχυρή συσχέτιση µεταξύ της DLCO και της εξέλιξης της νόσου, καθώς και της DLCO και της πρόγνωσης (Σύµφωνα µε τονόµο τουfick η DLCO είναι ανάλογη της διαφοράς P 1 -P 2 δηλαδή - όπου Ρ 1 στην συγκεκριµένη περίπτωση η ΡΑΟ 2 )

37 ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΙΑΜΕΣΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΙΝΩΣΗ Ποιοι χρειάζονται Ο 2 ; Αυτοί που έχουν χαµηλή PO 2 (κάτω από 60 mmhg) στα ABGs Με αναίµακτη µέθοδο µέτρηση του κορεσµού της αιµοσφαιρίνης µεοξύµετρο και εύρεση της κάτω από 90%

38 ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΙΑΜΕΣΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΙΝΩΣΗ Χωρίς χορήγηση Ο 2

39 ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΙΑΜΕΣΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΙΝΩΣΗ Με συµπληρωµατική χορήγηση Ο 2

40 ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΙΑΜΕΣΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΙΝΩΣΗ Ησυµπληρωµατικήχορήγησηοξυγόνου: Μειώνει το λαχάνιασµα Μπορεί να αυξήσει την κινητικότητα, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής

41 Τελικά να χορηγήσουµε Ο 2 ήόχι;

42 Οξυγονοθεραπεία: ακόµα και αν δεν επιµηκύνει τη ζωή γιατί να το στερηθούµε αφού την κάνει καλύτερη; Ευχαριστώ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΥΠΝΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΥΠΝΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΥΠΝΟΥ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η κεντρική υπνική άπνοια (central sleep apnea - CSA) συναντάται σε ποσοστό 5-10% όλων των ασθενών με διαταραχή της αναπνοής στον ύπνο (sleep-disordered breathing

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα 280. Μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος (NAFLD) Δημήτριος Τσαντούλας, Ελένη Χρυσανθοπούλου

Άρθρα 280. Μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος (NAFLD) Δημήτριος Τσαντούλας, Ελένη Χρυσανθοπούλου Τριμηνιαία έκδοση των ΥΓΕΙΑ, ΜΗΤΕΡΑ, ΛΗΤΩ του Ομίλου ΥΓΕΙΑ ISSN 1790-4045 Επιτροπή Σύνταξης Κωστής Γεωργιλής Παθολόγος - Λοιμωξιολόγος, Διευθυντής Β Παθολογικής Κλινικής του «ΥΓΕΙΑ» Ελπιδοφόρος Δουράτσος

Διαβάστε περισσότερα

Διάγνωση - Διαφορική διάγνωση - Πρόληψη - Θεραπεία αναπνευστικής οξέωσης

Διάγνωση - Διαφορική διάγνωση - Πρόληψη - Θεραπεία αναπνευστικής οξέωσης Διάγνωση - Διαφορική διάγνωση - Πρόληψη - Θεραπεία αναπνευστικής οξέωσης Ματθαίος Κ. Τσαγκούριας Αναισθησιολόγος Εντατικολόγος, Επιμελητής Α Μονάδας Εντατικής Θεραπείας Γενικού Nοσοκομείου Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αναπνευστικός Ασθενής

Ο Αναπνευστικός Ασθενής ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 277 Ο Αναπνευστικός Ασθενής ΕΛΕΝΗ ΚΟΡΑΚΗ, ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΚΑΠΡΙΑΝΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι ασθενείς με πνευμονοπάθειες, που προσέρχονται για χειρουργική επέμβαση βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπεία ΣΑΥΥ Ρύθμιση και παρακολούθηση θετικών πιέσεων

Θεραπεία ΣΑΥΥ Ρύθμιση και παρακολούθηση θετικών πιέσεων Θεραπεία ΣΑΥΥ Ρύθμιση και παρακολούθηση θετικών πιέσεων Δ. Λαγονίδης MD,PhD, FCCP Πνευμονολόγος-Εντατικολόγος Δ/ντης ΜΕΘ -Εργαστηρίου Υπνου Γ. Νοσοκομείου Γιαννιτσών Περίγραμμα ομιλίας Ρύθμιση-Tιτλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ηκολπική μαρμαρυγή αποτελεί τη συχνότερη

Ηκολπική μαρμαρυγή αποτελεί τη συχνότερη ΑΡΘΡΟ ανασκοπησησ Η Αποφρακτική Υπνική Άπνοια ως Παράγοντας Κινδύνου για την Εμφάνιση Κολπικής Μαρμαρυγής ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΓΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΣΟΥΛΤΑΝΑ Χ. ΜΠΑΚΑΙΜΗ ΘΩΜΑΣ Δ. ΚΩΤΣΗΣ Καρδιολογική Κλινική,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΑΠΝΟΙΩΝ-ΥΠΟΠΝΟΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΥΠΝΟ (ΣΑΥΥ) ΜΕ CPAP. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΚΛΙΝΙΚΟΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ/

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΑΠΝΟΙΩΝ-ΥΠΟΠΝΟΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΥΠΝΟ (ΣΑΥΥ) ΜΕ CPAP. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΚΛΙΝΙΚΟΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ/ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΑΠΝΟΙΩΝ-ΥΠΟΠΝΟΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΥΠΝΟ (ΣΑΥΥ) ΜΕ CPAP. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΚΛΙΝΙΚΟΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ/ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ /ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ CPAP/ΤΥΠΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Παναγιώτης Κόκκορης Ενδοκρινολόγος- ιαβητολόγος Επιµελητής Ενδοκρινολογικής Κλινικής του 251 Γενικού Νοσοκοµείου Αεροπορίας ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Η παχυσαρκία είναι µια πολύ συνηθισµένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΞΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΝΟΙΑ ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ.

ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΞΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΝΟΙΑ ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ. 15 ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΞΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΝΟΙΑ ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ. Πέτρου Α* MD, PhD, Χριστοφορίδης Σ # PhD ABSTRACT Pathophysiology of hypoxia during apnoea. A short review Petrou A, Christoforidis

Διαβάστε περισσότερα

All rights reserved ISBN: 978-618-80369-0-1

All rights reserved ISBN: 978-618-80369-0-1 COPYRIGHT Ελληνική Εταιρεία Θεραπευτικής Γυμναστικής και Ειδικής Φυσικής Αγωγής Θεσσαλονίκη Τηλ: 2310 992215, 2310 991066, 2310 992253 www.pe.uth.gr/helathe e-mail: eletefa@yahoo.gr All rights reserved

Διαβάστε περισσότερα

Επιδημιολογική μελέτη ασθενών με Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια σε επίπεδο πρωτοβάθμιας περίθαλψης στην Ελλάδα Η μελέτη EPIPTOSI

Επιδημιολογική μελέτη ασθενών με Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια σε επίπεδο πρωτοβάθμιας περίθαλψης στην Ελλάδα Η μελέτη EPIPTOSI Πρωτότυπη Εργασία Επιδημιολογική μελέτη ασθενών με Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια σε επίπεδο πρωτοβάθμιας περίθαλψης στην Ελλάδα Η μελέτη EPIPTOSI Χρίστος Π. Καρβούνης 1, Νίκος Νίκας 2, Έλενα Πανίττι

Διαβάστε περισσότερα

Αποφρακτική υπνική άπνοια και υπέρταση: μία αναθεωρημένη προσέγγιση της συσχέτισης και της θεραπείας*

Αποφρακτική υπνική άπνοια και υπέρταση: μία αναθεωρημένη προσέγγιση της συσχέτισης και της θεραπείας* Αρτηριακή Υπέρταση, 22, 2: 100-111, 2013 ανασκoπηση Αποφρακτική υπνική άπνοια και υπέρταση: μία αναθεωρημένη προσέγγιση της συσχέτισης και της θεραπείας* Α. Κασιακόγιας Κ. Τσιούφης Δ. Αραγιάννης Ι. Μπαφάκης

Διαβάστε περισσότερα

Αποφρακτικό Σύνδρομο Απνοιών- Υποπνοιών κατά τον Ύπνο (Σ.Α.Υ.Υ.): Επιδημιολογία-συμπτώματα-συνέπειες

Αποφρακτικό Σύνδρομο Απνοιών- Υποπνοιών κατά τον Ύπνο (Σ.Α.Υ.Υ.): Επιδημιολογία-συμπτώματα-συνέπειες 174 Ανασκόπηση Αποφρακτικό Σύνδρομο Απνοιών- Υποπνοιών κατά τον Ύπνο (Σ.Α.Υ.Υ.): Επιδημιολογία-συμπτώματα-συνέπειες Ειρήνη Αυλωνίτου 1 Μάριος Κούγιας 1, 2 Φώτης Καψιμάλης 3 Γεώργιος Βαρουχάκης 3 Μίλτος

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΧΑΛΗΤΟ : ΕΝΟΧΛΗΤΙΚΗ ΣΥΝΗΘΕΙΑ Ή ΣΟΒΑΡΗ ΝΟΣΟΣ ;

ΡΟΧΑΛΗΤΟ : ΕΝΟΧΛΗΤΙΚΗ ΣΥΝΗΘΕΙΑ Ή ΣΟΒΑΡΗ ΝΟΣΟΣ ; ΡΟΧΑΛΗΤΟ : ΕΝΟΧΛΗΤΙΚΗ ΣΥΝΗΘΕΙΑ Ή ΣΟΒΑΡΗ ΝΟΣΟΣ ; Όλοι μας έχουμε κατηγορηθεί ότι ροχαλίζουμε, έστω περιστασιακά, σε κάποια φάση της ζωής μας. Όταν είμαστε αρκετά κουρασμένοι ή έχουμε φάει αργά το βράδυ

Διαβάστε περισσότερα

There are no translations available. Ελένη Βαβουράκη Πνευμονολόγος, επίκουρος καθηγήτρια Τ.Ε.Ι. Αθήνας

There are no translations available. Ελένη Βαβουράκη Πνευμονολόγος, επίκουρος καθηγήτρια Τ.Ε.Ι. Αθήνας There are no translations available. Ελένη Βαβουράκη Πνευμονολόγος, επίκουρος καθηγήτρια Τ.Ε.Ι. Αθήνας Εισαγωγή Στην εποχή μας, εποχή της ταχύτητας και των συνεχών μετακινήσεων, το αεροπλάνο έχει γίνει

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά Παπαδοπούλου, Παιδίατρος, Υπευθ. Ιατρείου Άσθματος και Αλλεργιών, Παιδιατρικό Τμήμα, Νοσοκομείο ΚΑΤ

Αθηνά Παπαδοπούλου, Παιδίατρος, Υπευθ. Ιατρείου Άσθματος και Αλλεργιών, Παιδιατρικό Τμήμα, Νοσοκομείο ΚΑΤ ΟΞΕΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Αθηνά Παπαδοπούλου, Παιδίατρος, Υπευθ. Ιατρείου Άσθματος και Αλλεργιών, Παιδιατρικό Τμήμα, Νοσοκομείο ΚΑΤ Εισαγωγή Η δυσκολία στην αναπνοή αποτελεί συχνό και ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οργανισμός Συνδρόμου Prader-Willi Σύνδρομο Prader-Willi Θέματα Ιατρικής Επαγρύπνησης

Διεθνής Οργανισμός Συνδρόμου Prader-Willi Σύνδρομο Prader-Willi Θέματα Ιατρικής Επαγρύπνησης Διεθνής Οργανισμός Συνδρόμου Prader-Willi Σύνδρομο Prader-Willi Θέματα Ιατρικής Επαγρύπνησης Από Ιατρούς Ειδικούς στο Σύνδρομο Prader-Willi ΣΥΝΔΡΟΜΟ PRADER-WILLI Το σύνδρομο Prader-Willi (PWS) είναι μια

Διαβάστε περισσότερα

ÛÙ ÛÂÈ ÁÈ ÙË È ÁÓˆÛË Î È ÙË ÂÚ appleâ ÙË ÚÙËÚÈ Î Àapple ÚÙ ÛË applefi ÙÔÓ ÏÈÓÈÎfi È ÙÚfi

ÛÙ ÛÂÈ ÁÈ ÙË È ÁÓˆÛË Î È ÙË ÂÚ appleâ ÙË ÚÙËÚÈ Î Àapple ÚÙ ÛË applefi ÙÔÓ ÏÈÓÈÎfi È ÙÚfi Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Υ Γ Ε Ι Α Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ÛÙ ÛÂÈ ÁÈ ÙË È ÁÓˆÛË Î È ÙË ÂÚ appleâ ÙË ÚÙËÚÈ Î Àapple ÚÙ ÛË applefi ÙÔÓ ÏÈÓÈÎfi È ÙÚfi ΑΘΗΝΑ, ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001 ÛÙ ÛÂÈ ÁÈ ÙË È ÁÓˆÛË Î È ÙË ÂÚ appleâ ÙË ÚÙËÚÈ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδρομο άπνοιας του ύπνου και σακχαρώδης διαβήτης

Σύνδρομο άπνοιας του ύπνου και σακχαρώδης διαβήτης : 105-115, 2013 Ανασκόπηση Σύνδρομο άπνοιας του ύπνου και σακχαρώδης διαβήτης Α. Νικοπούλου Περίληψη O Σακχαρώδης Διαβήτης (ΣΔ) τύπου 2 είναι μια χρόνια νόσος που παρουσιάζει ραγδαία αύξηση τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση της Αποτελεσματικότητας και της Ασφάλειας δύο Μεθόδων Αναρρόφησης των Τραχειοβρογχικών Εκκρίσεων

Σύγκριση της Αποτελεσματικότητας και της Ασφάλειας δύο Μεθόδων Αναρρόφησης των Τραχειοβρογχικών Εκκρίσεων xxxxxxxx ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 2009, 48(3): 332 341 NOSILEFTIKI 2009, 48(3): 332 341 Ε Ρ Ε Υ Ν Η Τ Ι Κ Η Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α O R I G I N A L PA P E R Σύγκριση της Αποτελεσματικότητας και της Ασφάλειας δύο Μεθόδων Αναρρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Αδάμου Νίκη 2008694358 Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Δρ. Λαμπρινού Αικατερίνη Πτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

Διαταραχές Ύπνου σε Άτομα Τρίτης Ηλικίας σε Αγροτικό Πληθυσμό της Δυτικής Ελλάδος

Διαταραχές Ύπνου σε Άτομα Τρίτης Ηλικίας σε Αγροτικό Πληθυσμό της Δυτικής Ελλάδος Κλινική Μελέτη Clinical Study Διαταραχές Ύπνου σε Άτομα Τρίτης Ηλικίας σε Αγροτικό Πληθυσμό της Δυτικής Ελλάδος Sleep Disorders in elderly Rural Population of Western Greece ABSTRACT Sleep Disorders in

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΤΑΣΗ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ Η υπέρταση είναι ένας από τους σημαντικότερους και τους συχνότερους παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο τόσο για εγκεφαλικό επεισόδιο όσο και για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΒΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ HIV

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΒΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ HIV ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ O01 Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΒΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ HIV Ζουρλαδάνη Α., Παππάς Ε., Τσαλογλίδου Α., Τριανταφύλλου Χ., Ματζιάρη Χ. Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Βουγιούκα Καλλιόπη 1, Καπάδοχος Θεόδωρος 2 1. Νοσηλεύτρια ΤΕ 2. Καθηγητής Εφαρμογών, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Αθήνας _ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ_ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το Οξύ Στεφανιαίο Σύνδρομο (ΟΣΣ) αποτελεί μια από τις πιο συχνές

Διαβάστε περισσότερα

Επείγουσες Παθολογικές Καταστάσεις από Ακραίες Βαρομετρικές Συνθήκες

Επείγουσες Παθολογικές Καταστάσεις από Ακραίες Βαρομετρικές Συνθήκες 204 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΠΚΗΣ ΙΑΊΡΙΚΗΣ Επείγουσες Παθολογικές Καταστάσεις από Ακραίες Βαρομετρικές Συνθήκες ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΥΡΑΗΛΟΓ ΛΟΥ Α. ΥΠΟΒΑΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι κάθε χρόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΒΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΣΠΙΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΑΕΡΟΒΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΣΠΙΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & AΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΑΣ Διευθυντής: Καθηγητής Κων/νος Μανδρούκας ΑΕΡΟΒΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΣΠΙΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Θωμάς

Διαβάστε περισσότερα

Μη Επεµβατικός Μηχανικός Αερισµός στο Τµήµα Επειγόντων Περιστατικών

Μη Επεµβατικός Μηχανικός Αερισµός στο Τµήµα Επειγόντων Περιστατικών Μη Επεµβατικός Μηχανικός Αερισµός στο Τµήµα Επειγόντων Περιστατικών Νίνα Μαγκίνα ΜΕΘ Κωνσταντοπούλειου Νοσοκοµείου Νέας Ιωνίας Ερωτήµατα Γιατί µη Επεµβατικός Μηχανικός Αερισµός (ΜΕΜΑ); Σε ποιούς ασθενείς

Διαβάστε περισσότερα