ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΧΡΟΝΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΧΡΟΝΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ"

Transcript

1 ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΧΡΟΝΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Μιχάλης Αγραφιώτης Πνευμονολόγος-Εντατικολόγος Επιμελητής Α Πνευμονολογική Κλινική Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ.Παπανικολάου»

2 Γιατί στον ύπνο;

3 Φυσιολογία της αναπνοής στον ύπνο Μηχανική αναπνοής Αναπνευστική ώση

4 Μηχανική αναπνοής Ελάττωση FRC υπτία θέση υποτονία αναπνευστικών μυών (REM) παχυσαρκία (FRC<CV > V/Q) Αύξηση αντίστασης ανώτερου αεραγωγού οπίσθια μετακίνηση γλώσσας και μαλθακής υπερώας ελάττωση FRC ελάττωση ενεργοποίησης μυών ανωτέρου αεραγωγού Υποτονία αναπνευστικών μυών ύπνος REM: αποκλειστική εξάρτηση από το διάφραγμα Berger et al, Clin Sleep Med 2014; Pepin et al, European Respir Mon 2008

5 Αναπνευστική ώση Ελάττωση ανταπόκρισης στο CO2 (REM) ελαττωμένη ευαισθησία ελαττωμένη αναπνευστική ανταπόκριση (μυϊκή υποτονία, αντίσταση ανωτέρων αεραγωγών ) τοπικά φαινόμενα στο αναπνευστικό κέντρο Ελάττωση ανταποκρισης στην υποξία (REM/NREM) Αύξηση PCO2 2-8 mmhg Πτώση PO mmhg Πτώση SPO2 κατά 2% Berger et al, Clin Sleep Med 2014; Pepin et al, European Respir Mon 2008

6

7

8 43% των ασθενών με ΧΑΠ και υπερκαπνία εμφανίζουν υποαερισμό κατά τον ύπνο Η βαρύτητα του νυκτερινού υποαερισμού σχετίζεται με την ημερήσια PCO2 και το ΒΜΙ

9

10 Πως γίνεται η τιτλοποίηση/παρακολούθηση του ΜηΕΜΑ κατά τον ύπνο; Νυκτερινή οξυμετρία (υποξυγοναιμία) Νυκτερινή καπνογραφία (υποαερισμός) Πολυ-υπνογραφία Άλλες μέθοδοι

11 Νυκτερινή οξυμετρία (υποξυγοναιμία) Ανίχνευση νυκτερινής υποξυγοναιμίας Ορίζεται ως - SpO2< 88% για >5 συνεχή λεπτά, min SpO2= 85% - SpO2<90% για το 30% του χρόνου καταγραφής Αναγνώριση τύπου αποκορεσμού - Κυκλικές μεταβολές του κορεσμού - Παρατεταμένης διάρκειας αποκορεσμοί Δείκτης αποκορεσμου αιμοσφαιρίνης (oxygen desaturation index, ODI )

12

13 Πρακτικά ζητήματα στη χρήση οξύμετρου για νυκτερινή καταγραφή Storage capacity: 8 h Θέση: λοβός αυτιού > δάκτυλο Βαθμονόμηση Συχνότητα λήψης μετρήσεων (1-10 Ηz) Averaging time (3 sec) Motion tolerant Pretto et al, Respirology 2014; Piper et al, Sleep Med Clin 2014

14 Νυχτερινή οξυμετρία-κυκλικές μεταβολές του κορεσμού Αποφρακτικές ή κεντρικές απνοιες Συγχρονισμός ασθενή-αναπνευστήρα Διαρροές-μικροαφυπνίσεις Pepin et al, European Respir Mon 2008

15 Νυχτερινή οξυμετρία-παρατεταμένης διαρκειας αποκορεσμοί Υπνος REM, υποξυγοναιμία λόγω υποαερισμού Διαρροές Ανεπαρκής υποστήριξη πίεσης Pepin et al, European Respir Mon 2008

16 Δείκτης αποκορεσμου αιμοσφαιρίνης (oxygen desaturation index, ODI ) Μεταβολή του SpO2 κατά 3 ή 4% διάρκειας τουλάχιστον 10 sec σε σχέση με τη τιμή αναφοράς Screening tool για μέτρια και σοβαρή αποφρακτική υπνική άπνοια Δεν υπάρχουν στοιχεία για χρήση του στην τιτλοποίηση του ΜηΕΜΑ στην χρονία αναπνευστική ανεπάρκεια Pretto et al, Respirology 2014; Piper et al, Sleep Med Clin 2014

17 Περιορισμοί στη χρήση οξύμετρου για νυκτερινή καταγραφή Διάκριση μεταξύ αποφρακτικών -κεντρικών απνοιών Δεν αναδεικνύει τον υποαερισμό Ακρίβεια: ±2% για SaO2>90%, χειρότερη για SaO2<80% Κακή ποιότητα σήματος Μετακίνηση οξύμετρου Οξυγονοθεραπεία Pretto et al, Respirology 2014; Piper et al, Sleep Med Clin 2014

18 Νυκτερινή οξυμετρία Ασθενείς με κατ οικον ΜηΕΜA Χωρίς προβλήματα στην εφαρμογή του ΜηΕΜΑ Δεν λαμβάνουν οξυγόνο Janssens et al, Thorax 2011

19 Νυκτερινή οξυμετρία -ιδανική ρύθμιση Μετά από εξάλλειψη των διαρροών SpO2>90% SpO2<90% για λιγότερο από 10% του χρόνου καταγραφής Janssens et al, Thorax 2011

20 Νυκτερινός υποαερισμός-ορισμός Ενήλικες -Αύξηση PaCO2 (ή άλλου εναλλακτικού δείκτη) σε τιμή >55 mmhg για περισότερο από 10 min -Αύξηση PaCO2 (ή άλλου εναλλακτικού δείκτη) κατά 10 mmhg και σε τιμη μεγαλύτερη από 50 mmhg για περισσότερο από 10 min Παιδιά -Αύξηση PaCO2 (ή άλλου εναλλακτικού δείκτη) σε τιμή μεγαλύτερη των 50 mmhg για διάστημα περισσότερο από 25% του συνολικού χρόνου ύπνου Berry et al, J Clin Sleep Med 2012

21 Νυκτερινή καπνογραφία (υποαερισμός) Gold standard: απευθείας αιμοληψία αρτηριακού αίματος (προσδιορισμός PaCO2) Δεν είναι πρακτική μέθοδος Απαιτεί αφύπνιση του ασθενούς και μεταβολή των συνθηκών αερισμού και αρχιτεκτονικής του ύπνου Η ανεύρεση πρωινού φυσιολογικού PaCO2 δεν αποκλείει την ύπαρξη νυκτερινού υποαερισμού Οι εναλλακτικές μέθοδοι είναι δύο: μέτρηση τελοεκπνευστικού CO2 και διαδερμική καταγραφή του CO2. Pepin et al, European Respir Mon 2008; Paiva et al, intensive Care Med 2009; Piper et al, Sleep Med Clin 2014

22 Τελo-εκπνευστικό CO2 (PETCO2 ) Προσέγγιση του PACO2 PETCO2 =PaCO2 *(1- VD/VT)

23 PETCO2 -περιορισμοί Ύπνος: ελάττωση του VT Χρόνιες αναπνευστικές παθήσεις: οι διαταραχές V/Q αυξάνουν τη διαφορά PETCO2 -PaCO2 Αναπνοή μέσω του στόματος Χορήγηση οξυγόνου ΜηΕΜΑ προκαθορισμένου όγκου: διαρροές, κεντρική απόφραξη, κακός συγχρονισμός ΜηΕΜΑ προκαθορισμένης πίεσης: αυξημένες εισπνευστικές ροές Παιδιά vs. ενήλικες Sanders et al Chest 1994; Kirk et al, Sleep 2006; Hull et al, Thorax 2012; Piper et al, Sleep Med Clin 2014

24 Συνεχής διαδερμική μέτρηση PCO2 Τοπική εφαρμογή θερμοκρασίας ή αγγειοδιασταλτικού Δημιουργία τοπικού ιστικού βραχυκυκλώματος και αρτηριοποίηση του τριχοειδικού αίματος

25 Συνεχής διαδερμική μέτρηση PCO2 Καλή συμφωνία PtcCO2 με PaCO2 Περιορισμοί - Απόκλιση (ιδιαίτερα σε μεγάλες τιμές PaCO2) - Καθυστέρηση (έως και 2 min) - Δεν διευκρινίζει το αίτιο του υποαερισμού Storre et al Chest 2007; Hull et al, Thorax 2012; Piper et al, Sleep Med Clin 2014

26

27

28 Attended polysomnography to reduce sleep fragmentation reduce work of breathing normalize/improve gas exchange relieve or improve nocturnal symptoms

29 Πλεονεκτήματα της επιτηρούμενης πολυ-υπνογραφίας άμεση αναγνωριση του αποτελεσματος του ΜηΕΜΑ( ποιότητα ύπνου, άπνοιες, αερισμός, οξυγόνωση) απευθείες μεταβολή ρυθμίσεων προσθήκη οξυγόνου άμεση αλλαγή μασκας βελτίωση ανοχής, έλεγχος διαρροών βελτίωση συγχρονισμού Berry et al, J Clin Sleep Med 2010

30

31 NPPV treatment can be initiated without PSG The patient has difficulty tolerating NPPV or the major treatment goal is palliation Improve symptoms: nocturnal dyspnea, morning headache, frequent awakenings

32

33

34

35 Η εφαρμογή ΜηΕΜΑ προκαλεί αναπνευστικές διαταραχές και κατακερματισμό του ύπνου Διαρροές -υποαερισμός και επεισόδια αποκορεσμού -μικροαφυπνίσεις και κατακερματισμός του ύπνου Κεντρικές άπνοιες Περιοδική αναπνοή Υπολειμματική απόφραξη Σύγκλειση γλωττίδας Διαταραχές του συγχρονισμού των αναπνευστικών μυών Gonzalez et al, Intensive Care Med 2003; Teschler et al, ERJ 1999; Meza et al JAP 1998; Parriera et al, AJRCCM 1996

36

37 Χρειάζεται ένα νέο σύστημα βαθμολόγησης(scoring) των αναπνευστικών γεγονότων κατά το ύπνο υπό ΜηΕΜΑ; Ναι γιατί: 1- Ο ύπνος επιφέρει μεγάλες μεταβολές στην αναπνευστική φυσιολογία 2-Ο αναπνευστήρας «αλληλεπιδρά» και επηρεάζει τη συμπεριφορά του αναπνευστικού κέντρου 3-Η μάσκα και οι διαρροές μεταβάλουν τη φυσιολογία του μηχανικού αερισμού και την αρχιτεκτονική του ύπνου 4- Τα γεγονότα αυτά δεν «καλύπτονται» από το συμβατικό σύστημα βαθμολόγησης

38 Φυσιολογικές διαταραχές στον ύπνο υπό ΜηΕΜΑ 1-Ρινική απόφραξη 2-Σύμπτωση φαρυγγικών τοιχωμάτων 3-Σύγκλειση γλωττίδας 4-Αναπνευστικό κέντρο (κέντρικές άπνοιες, περιοδική) αναπνοή)

39 Τι χρειάζεται;

40 Διαρροή -assist pressure control

41 Απόφραξη κεντρικού αεραγωγού- assist volume control

42 Ελάτττωση ώσης-απόφραξη κεντρικού αεραγωγού- assist pressure control

43 Deventilation dyspnea: Severe dyspnea occuring immediately after interruption of NIV and preventing the patient getting out of bed and carrying out usual daily activities for more than 30 minutes. Adler et al, Sleep Breath 2012

44 8 severe COPD patients Polysomnography (2 nights) diaphragm EMG ineffective efforts

45 Ineffective efforts PEEPi Ευαισθησία PEEPe ελάττωση PS I:E DhandJ, Respir Care 2005

46

47

48 Δεν διαπιστώθηκαν μεταβολές στο total sleep time στην sleep efficiency στη συχνότητα των μικροαφυπνίσεων στη μέση τιμή PO2 και στον ODI στη μέση τιμή PtcCO2 Μόνο η μεταβολή του δείκτη PVA σχετίζεται με τη βελτίωση της δύσπνοιας

49 1- οξυμετρία 2-διαδερμική καπνογραφία 3-δεδομένα από συσκευή ΜηΕΜΑ RR, VT, Leaks, AHI 4-Pulse Wave Amplitude(PWA), Pulse Transit Time (PTT)

50 Δεδομένα από συσκευές ΜηΕΜΑ

51 -σύνθεση Δεδομένα από συσκευές ΜηΕΜΑ -αναλυτική παράθεση -αντιπαράθεση με δεδομένα πολυπαραμετρικής καταγραφής Ποιές παράμετροι; Αξιοπιστία καταγραφών Janssens et al, Thorax 2012

52 Pulse Wave Amplitude(PWA) Μικροαφυπνίσεις >κατεχολαμίνες >αγγειοσυσπαση Janssens et al, Thorax 2012

53 Pulse Transit Time (PTT) Μικροαφυπνίσεις >κατεχολαμίνες >σκληρότητα αρτηρίας Αφυπνίσεις Αρτηριακή πίεση Εισπευστική προσπαθεια Farre et al, ERJ 2004

54

55 Ευχαριστώ

Θεραπεία ΣΑΥΥ Ρύθμιση και παρακολούθηση θετικών πιέσεων

Θεραπεία ΣΑΥΥ Ρύθμιση και παρακολούθηση θετικών πιέσεων Θεραπεία ΣΑΥΥ Ρύθμιση και παρακολούθηση θετικών πιέσεων Δ. Λαγονίδης MD,PhD, FCCP Πνευμονολόγος-Εντατικολόγος Δ/ντης ΜΕΘ -Εργαστηρίου Υπνου Γ. Νοσοκομείου Γιαννιτσών Περίγραμμα ομιλίας Ρύθμιση-Tιτλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΑΠΝΟΙΩΝ-ΥΠΟΠΝΟΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΥΠΝΟ (ΣΑΥΥ) ΜΕ CPAP. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΚΛΙΝΙΚΟΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ/

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΑΠΝΟΙΩΝ-ΥΠΟΠΝΟΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΥΠΝΟ (ΣΑΥΥ) ΜΕ CPAP. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΚΛΙΝΙΚΟΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ/ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΑΠΝΟΙΩΝ-ΥΠΟΠΝΟΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΥΠΝΟ (ΣΑΥΥ) ΜΕ CPAP. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΚΛΙΝΙΚΟΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ/ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ /ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ CPAP/ΤΥΠΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΥΠΝΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΥΠΝΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΥΠΝΟΥ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η κεντρική υπνική άπνοια (central sleep apnea - CSA) συναντάται σε ποσοστό 5-10% όλων των ασθενών με διαταραχή της αναπνοής στον ύπνο (sleep-disordered breathing

Διαβάστε περισσότερα

Διάγνωση - Διαφορική διάγνωση - Πρόληψη - Θεραπεία αναπνευστικής οξέωσης

Διάγνωση - Διαφορική διάγνωση - Πρόληψη - Θεραπεία αναπνευστικής οξέωσης Διάγνωση - Διαφορική διάγνωση - Πρόληψη - Θεραπεία αναπνευστικής οξέωσης Ματθαίος Κ. Τσαγκούριας Αναισθησιολόγος Εντατικολόγος, Επιμελητής Α Μονάδας Εντατικής Θεραπείας Γενικού Nοσοκομείου Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΧΑΛΗΤΟ : ΕΝΟΧΛΗΤΙΚΗ ΣΥΝΗΘΕΙΑ Ή ΣΟΒΑΡΗ ΝΟΣΟΣ ;

ΡΟΧΑΛΗΤΟ : ΕΝΟΧΛΗΤΙΚΗ ΣΥΝΗΘΕΙΑ Ή ΣΟΒΑΡΗ ΝΟΣΟΣ ; ΡΟΧΑΛΗΤΟ : ΕΝΟΧΛΗΤΙΚΗ ΣΥΝΗΘΕΙΑ Ή ΣΟΒΑΡΗ ΝΟΣΟΣ ; Όλοι μας έχουμε κατηγορηθεί ότι ροχαλίζουμε, έστω περιστασιακά, σε κάποια φάση της ζωής μας. Όταν είμαστε αρκετά κουρασμένοι ή έχουμε φάει αργά το βράδυ

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικός Αερισμός ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΟΡΑΚΙΔΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΕΛΕΝΗ ΜΟΥΛΟΥΔΗ

Μηχανικός Αερισμός ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΟΡΑΚΙΔΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΕΛΕΝΗ ΜΟΥΛΟΥΔΗ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 45 Μηχανικός Αερισμός ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΟΡΑΚΙΔΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΕΛΕΝΗ ΜΟΥΛΟΥΔΗ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ Οι ανάγκεs μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αναπνευστικός Ασθενής

Ο Αναπνευστικός Ασθενής ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 277 Ο Αναπνευστικός Ασθενής ΕΛΕΝΗ ΚΟΡΑΚΗ, ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΚΑΠΡΙΑΝΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι ασθενείς με πνευμονοπάθειες, που προσέρχονται για χειρουργική επέμβαση βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση της παχυσαρκίας με την εκδήλωση του συνδρόμου αποφρακτικής υπνικής άπνοιας

Συσχέτιση της παχυσαρκίας με την εκδήλωση του συνδρόμου αποφρακτικής υπνικής άπνοιας ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2010, 27(3):539-544 Συσχέτιση της παχυσαρκίας με την εκδήλωση του συνδρόμου αποφρακτικής υπνικής άπνοιας ΣΚΟΠΟΣ Η εναπόθεση λίπους στην κοιλιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΥΠΝΙΚΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ. ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ CPAP, BiPAP ΕΝΔΟΣΤΟΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΥΠΝΙΚΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ. ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ CPAP, BiPAP ΕΝΔΟΣΤΟΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΥΠΝΙΚΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ CPAP, BiPAP ΕΝΔΟΣΤΟΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Εκτίμηση βαρύτητος Εκτίμηση συνυπαρχοντων επιβαρυντικών παραγόνων, π.χ. Υπέρταση,

Διαβάστε περισσότερα

Ηκολπική μαρμαρυγή αποτελεί τη συχνότερη

Ηκολπική μαρμαρυγή αποτελεί τη συχνότερη ΑΡΘΡΟ ανασκοπησησ Η Αποφρακτική Υπνική Άπνοια ως Παράγοντας Κινδύνου για την Εμφάνιση Κολπικής Μαρμαρυγής ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΓΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΣΟΥΛΤΑΝΑ Χ. ΜΠΑΚΑΙΜΗ ΘΩΜΑΣ Δ. ΚΩΤΣΗΣ Καρδιολογική Κλινική,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα 280. Μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος (NAFLD) Δημήτριος Τσαντούλας, Ελένη Χρυσανθοπούλου

Άρθρα 280. Μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος (NAFLD) Δημήτριος Τσαντούλας, Ελένη Χρυσανθοπούλου Τριμηνιαία έκδοση των ΥΓΕΙΑ, ΜΗΤΕΡΑ, ΛΗΤΩ του Ομίλου ΥΓΕΙΑ ISSN 1790-4045 Επιτροπή Σύνταξης Κωστής Γεωργιλής Παθολόγος - Λοιμωξιολόγος, Διευθυντής Β Παθολογικής Κλινικής του «ΥΓΕΙΑ» Ελπιδοφόρος Δουράτσος

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη ύπνου στο σπίτι. Δυνατότητες και περιορισμοί. Μ.Βαγιάκης Διευθυντής ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΠΝΟΥ Νοσοκομείο Ο Ευαγγελισμος

Μελέτη ύπνου στο σπίτι. Δυνατότητες και περιορισμοί. Μ.Βαγιάκης Διευθυντής ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΠΝΟΥ Νοσοκομείο Ο Ευαγγελισμος Μελέτη ύπνου στο σπίτι. Δυνατότητες και περιορισμοί. Μ.Βαγιάκης Διευθυντής ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΠΝΟΥ Νοσοκομείο Ο Ευαγγελισμος ΙΩΑΝΝΙΝΑ 8/5/2015 Οι καιροί αλλάζουν..! Καταγραφικό για πλήρη μελέτη, έτος 2014.

Διαβάστε περισσότερα

Αποφρακτικό Σύνδρομο Απνοιών- Υποπνοιών κατά τον Ύπνο (Σ.Α.Υ.Υ.): Επιδημιολογία-συμπτώματα-συνέπειες

Αποφρακτικό Σύνδρομο Απνοιών- Υποπνοιών κατά τον Ύπνο (Σ.Α.Υ.Υ.): Επιδημιολογία-συμπτώματα-συνέπειες 174 Ανασκόπηση Αποφρακτικό Σύνδρομο Απνοιών- Υποπνοιών κατά τον Ύπνο (Σ.Α.Υ.Υ.): Επιδημιολογία-συμπτώματα-συνέπειες Ειρήνη Αυλωνίτου 1 Μάριος Κούγιας 1, 2 Φώτης Καψιμάλης 3 Γεώργιος Βαρουχάκης 3 Μίλτος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΞΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΝΟΙΑ ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ.

ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΞΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΝΟΙΑ ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ. 15 ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΞΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΝΟΙΑ ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ. Πέτρου Α* MD, PhD, Χριστοφορίδης Σ # PhD ABSTRACT Pathophysiology of hypoxia during apnoea. A short review Petrou A, Christoforidis

Διαβάστε περισσότερα

Αποφρακτική υπνική άπνοια στην παιδική ηλικία

Αποφρακτική υπνική άπνοια στην παιδική ηλικία Ωτορινολαρυγγολογία - Χειρουργική Κεφαλής & Τραχήλου: τεύχος 36, Aπρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2009, σελίδες 40-45 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚο ΑΡΘΡΟ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗΣ & ΤΡΑΧΗΛΟΥ Αποφρακτική υπνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΩΝ PNEUMON ΑΘΗΝΑ. www.pneumon.org. Cited in Εmbase. and Google Scholar ISSN 1105-848X. e-issn 1791-4914 ATHENS

ΠΝΕΥΜΩΝ PNEUMON ΑΘΗΝΑ. www.pneumon.org. Cited in Εmbase. and Google Scholar ISSN 1105-848X. e-issn 1791-4914 ATHENS ΠΝΕΥΜΩΝ/PNEUMON ΤΟΜΟΣ/VOL. 22 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ/SUPPLEMENT No 1 2009 PNEUMON VOL. 22 SUPPLEMENT No 1 2009 ΠΝΕΥΜΩΝ ΤΟΜΟΣ 22 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 1 2009 ΠΝΕΥΜΩΝ ΤΡΙΜΗΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ PNEUMON ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του Συστήματος CPAP-Boussignac στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας

Χρήση του Συστήματος CPAP-Boussignac στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας 62 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΠΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Χρήση του Συστήματος CPAP-Boussignac στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α, ΛΑΒΡΕΝrΙΕΒΑ Α, ΤΣΑΟΥΣΗ Γ, ΤΣΟΤΣΟΛΗΣ Ν, ΓΡΟΣΟΜΑΝΙΔΗΣ Β, ΚΑΖΑΜΙΑΣ Π, ΟΥΡΑΗΛΟΓΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

του Βαρέως Πάσχοντα Η Δευτερογενής Μεταφορά

του Βαρέως Πάσχοντα Η Δευτερογενής Μεταφορά ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΊΙΚΗΣ ΙΑΊΡΙΚΗΣ 265 Η Δευτερογενής Μεταφορά του Βαρέως Πάσχοντα ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ν. ΑΜΑΝΙΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η μεταφορά του βαρέως πάσχοντα υποκρύπτει κινδύνους τόσο για τον ίδιο όσο και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΩΝ PNEUMON. 18 ο. Πανελληνιο Συνεδριο Νοσηματων Θωρακοσ. www.pneumon.org ΑΘΗΝΑ. Ξενοδοχειο MAKEDONIA PALACE. Cited in Εmbase. and Google Scholar

ΠΝΕΥΜΩΝ PNEUMON. 18 ο. Πανελληνιο Συνεδριο Νοσηματων Θωρακοσ. www.pneumon.org ΑΘΗΝΑ. Ξενοδοχειο MAKEDONIA PALACE. Cited in Εmbase. and Google Scholar ΠΝΕΥΜΩΝ/PNEUMON ΤΟΜΟΣ/VOL. 22 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ/SUPPLEMENT No 2 2009 PNEUMON VOL. 22 SUPPLEMENT No 2 2009 ΠΝΕΥΜΩΝ ΤΟΜΟΣ 22 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 2 2009 ΠΝΕΥΜΩΝ ΤΡΙΜΗΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ PNEUMON ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μη Επεµβατικός Μηχανικός Αερισµός στο Τµήµα Επειγόντων Περιστατικών

Μη Επεµβατικός Μηχανικός Αερισµός στο Τµήµα Επειγόντων Περιστατικών Μη Επεµβατικός Μηχανικός Αερισµός στο Τµήµα Επειγόντων Περιστατικών Νίνα Μαγκίνα ΜΕΘ Κωνσταντοπούλειου Νοσοκοµείου Νέας Ιωνίας Ερωτήµατα Γιατί µη Επεµβατικός Μηχανικός Αερισµός (ΜΕΜΑ); Σε ποιούς ασθενείς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΝΟΥ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΠΟΥ ΡΟΧΑΛΙΖΕΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ -ΥΠΟΠΝΟΙΑΣ ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ (ΣΑΑΥ - OSAS) ΡΟΧΑΛΗΤΟ Ή ΡΕΓΧΩ ΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗ Ή ΡΕΓΧΑΣΜΟΣ: Ορισμός

ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΝΟΥ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΠΟΥ ΡΟΧΑΛΙΖΕΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ -ΥΠΟΠΝΟΙΑΣ ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ (ΣΑΑΥ - OSAS) ΡΟΧΑΛΗΤΟ Ή ΡΕΓΧΩ ΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗ Ή ΡΕΓΧΑΣΜΟΣ: Ορισμός ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΝΟΥ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΠΟΥ ΡΟΧΑΛΙΖΕΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ -ΥΠΟΠΝΟΙΑΣ ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ (ΣΑΑΥ - OSAS) ΡΟΧΑΛΗΤΟ Ή ΡΕΓΧΩ ΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗ Ή ΡΕΓΧΑΣΜΟΣ: Ορισμός Ένας ήχος ή θορυβώδης αναπνοή (διαταραχή αναπνοής)

Διαβάστε περισσότερα

Treatment of severe Obstructive Sleep Apnea Syndrome (OSAS) with an implantable neurostimulation device of the hypoglossal nerve. First case in Greece

Treatment of severe Obstructive Sleep Apnea Syndrome (OSAS) with an implantable neurostimulation device of the hypoglossal nerve. First case in Greece Otorhinolaryngologia - Head and Neck Surgery Issue 54, October - November - December 2013, pages 20-24 case REVIEW report Treatment of severe Obstructive Sleep Apnea Syndrome (OSAS) with an implantable

Διαβάστε περισσότερα

Οξύ Πνευμονικό Οίδημα

Οξύ Πνευμονικό Οίδημα ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΊΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 139 Οξύ Πνευμονικό Οίδημα ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΕΡΟΝΙΚΗ Γενικά Το οξύ πνευμονικό οίδημα συνιστά μία άμεση απειλή για τη ζωή και αποτελεί μία από τις δραματικότερες καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά Παπαδοπούλου, Παιδίατρος, Υπευθ. Ιατρείου Άσθματος και Αλλεργιών, Παιδιατρικό Τμήμα, Νοσοκομείο ΚΑΤ

Αθηνά Παπαδοπούλου, Παιδίατρος, Υπευθ. Ιατρείου Άσθματος και Αλλεργιών, Παιδιατρικό Τμήμα, Νοσοκομείο ΚΑΤ ΟΞΕΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Αθηνά Παπαδοπούλου, Παιδίατρος, Υπευθ. Ιατρείου Άσθματος και Αλλεργιών, Παιδιατρικό Τμήμα, Νοσοκομείο ΚΑΤ Εισαγωγή Η δυσκολία στην αναπνοή αποτελεί συχνό και ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

9. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΝΕΟΓΝΑ

9. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΝΕΟΓΝΑ 9. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΝΕΟΓΝΑ Ως µηχανικός αερισµός ορίζεται η χρησιµοποίηση κάποιας µηχανικής συσκευής (αναπνευστήρας) για την ενίσχυση ή την ολική υποκατάσταση της αναπνοής του ασθενούς. Αυτό επιτυγχάνεται

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικός Αερισμός των Πνευμόνων σε Προνοσοκομειακό Επίπεδο

Μηχανικός Αερισμός των Πνευμόνων σε Προνοσοκομειακό Επίπεδο ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΊΙΚΗΣ ΙΑΊΡΙΚΗΣ 71 Μηχανικός Αερισμός των Πνευμόνων σε Προνοσοκομειακό Επίπεδο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΣΕΤΖΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ν. ΑΜΑΝΙΤΗ 1. ΙΔΙΑΠΕΡΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ ΣΤΟ ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση πνιγμού. Ανασκόπηση. Εισαγωγή. Ελευθερία Χαϊνη Πνευμονολόγος Φυματιολόγος Πνευμονολογική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας

Αντιμετώπιση πνιγμού. Ανασκόπηση. Εισαγωγή. Ελευθερία Χαϊνη Πνευμονολόγος Φυματιολόγος Πνευμονολογική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας 39 Ανασκόπηση Αντιμετώπιση πνιγμού Ελευθερία Χαϊνη Πνευμονολόγος Φυματιολόγος Πνευμονολογική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας Περίληψη: Ο πνιγμός αποτελεί διεθνώς την πέμπτη συχνότερη αιτία θανάτου

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση της Αποτελεσματικότητας και της Ασφάλειας δύο Μεθόδων Αναρρόφησης των Τραχειοβρογχικών Εκκρίσεων

Σύγκριση της Αποτελεσματικότητας και της Ασφάλειας δύο Μεθόδων Αναρρόφησης των Τραχειοβρογχικών Εκκρίσεων xxxxxxxx ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 2009, 48(3): 332 341 NOSILEFTIKI 2009, 48(3): 332 341 Ε Ρ Ε Υ Ν Η Τ Ι Κ Η Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α O R I G I N A L PA P E R Σύγκριση της Αποτελεσματικότητας και της Ασφάλειας δύο Μεθόδων Αναρρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδρομο άπνοιας του ύπνου και σακχαρώδης διαβήτης

Σύνδρομο άπνοιας του ύπνου και σακχαρώδης διαβήτης : 105-115, 2013 Ανασκόπηση Σύνδρομο άπνοιας του ύπνου και σακχαρώδης διαβήτης Α. Νικοπούλου Περίληψη O Σακχαρώδης Διαβήτης (ΣΔ) τύπου 2 είναι μια χρόνια νόσος που παρουσιάζει ραγδαία αύξηση τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα