Ακάλυπτη πώληση (Short selling)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ακάλυπτη πώληση (Short selling)"

Transcript

1

2

3 O παρών οδηγός καταρτίστηκε προκειμένου να διευκολύνει την κατανόηση των εντύπων που αφορούν σε επενδύσεις και να αποσαφηνίσει κάποιους από τους πιο συνηθισμένους όρους. Εστιάζει περισσότερο στη σαφήνεια και τη συντομία παρά αποτελεί προσπάθεια να καλυφθεί κάθε μεμονωμένη περίπλοκη λεπτομέρεια. Καθώς διαβάζετε, θα προσέξετε ότι κάποιες λέξεις παρατίθενται με πλάγιους χαρακτήρες. Αυτό σημαίνει ότι αυτή η λέξη ή φράση είναι καταχωρισμένη χωριστά και ότι ίσως να πρέπει να ανατρέξετε στην αντίστοιχη καταχώριση για καλύτερη κατανόηση. Ελπίζουμε αυτός ο οδηγός να σας φανεί χρήσιμος και ευκολονόητος. Έχουμε καταβάλει κάθε προσπάθεια προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι η περιγραφή των όρων είναι ακριβής. Ωστόσο, οι περιγραφές δεν είναι οριστικές και ενδέχεται να διαφέρουν από άλλες ερμηνείες που χρησιμοποιούνται. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την Ομάδα Εξυπηρέτησης Επενδυτών στο +44 (0) ή επισκεφθείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία μας

4 Ακάλυπτη πώληση (Short selling) Αμοιβαίο κεφάλαιο (Mutual fund) Αμοιβαίο κεφάλαιο πολλαπλών διαχειριστών (Multi-manager fund) Αμοιβαίο κεφάλαιο που επενδύει σε αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου (Fund of hedge funds) Αναπροσαρμοσμένο περιθώριο αμοιβαίου κεφαλαίου ως προς τα δικαιώματα προαίρεσης (Option adjusted spread of fund) Άνευ μερίσματος (Ex dividend) Αντιστάθμιση συναλλαγματικού κινδύνου (Currency hedging) Αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας (Credit rating) Η πώληση στοιχείων που δανείζεται κάποιος από τρίτο μέρος και τα οποία επαναγοράζει στη συνέχεια σε μεταγενέστερη ημερομηνία προκειμένου να τα επιστρέψει στον δανειστή. Ο επενδυτής που προβαίνει σε ακάλυπτη πώληση ευελπιστεί να αποκομίσει κέρδος από μια πτώση της τιμής των στοιχείων στο διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην πώληση και την επαναγορά. Ένας επαγγελματικά διαχειριζόμενος οργανισμός συλλογικών επενδύσεων που συγκεντρώνει κεφάλαια από έναν μεγάλο αριθμό επενδυτών. Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο πολλαπλών διαχειριστών επενδύει σε ένα φάσμα διαφορετικών αμοιβαίων κεφαλαίων. Αυτός ο τύπος αμοιβαίου κεφαλαίου προσφέρει στον επενδυτή διαφοροποίηση όσον αφορά τον τρόπο διαχείρισης και τις ικανότητες κάθε διαχειριστή. Ωστόσο, τα έξοδα διαχείρισης είναι υψηλότερα. Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο που επενδύει σε ένα καλάθι υποκείμενων κεφαλαίων αντιστάθμισης κινδύνου. Συνήθως, τα αμοιβαία κεφάλαια που επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου διαφοροποιούν τις επενδύσεις τους σε ένα φάσμα διαφορετικών στρατηγικών και υποκείμενων διαχειριστών. Τρόπος υπολογισμού της αξίας ενός τίτλου σταθερού εισοδήματος, όπως ένα ομόλογο, το οποίο περιλαμβάνει κάποιο ενσωματωμένο δικαίωμα προαίρεσης. Για παράδειγμα, όταν ο εκδότης του ομολόγου έχει το δικαίωμα πρόωρης αποπληρωμής ενός δανείου, αυτό είναι ενσωματωμένο δικαίωμα και επηρεάζει την αξία του ομολόγου. Όταν αναφέρεται σε μετοχικό τίτλο, δηλώνει ότι πρόσφατα καταβλήθηκε μέρισμα και ότι ο αγοραστής δεν πρόκειται να το εισπράξει. Η μείωση ή εξάλειψη του κινδύνου ζημίας λόγω διακυμάνσεων των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Συνήθως, αυτή η μείωση ή εξάλειψη επιτυγχάνεται με τη χρήση παραγώγων, όπως συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης ή δικαιώματα προαίρεσης. Οι εκδότες ομολόγων ενδέχεται να επιβαρύνονται με κάποιο κόστος για την αξιολόγηση των ομολόγων τους από διάφορους οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, συμπεριλαμβανομένων των Standard & Poor s, Moody s και Fitch. Σκοπός της αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας είναι να παρέχει στους επενδυτές μια ένδειξη της ποιότητας του ομολόγου, παρέχοντας μια επαγγελματική εκτίμηση του κινδύνου αθέτησης ενός εκδότη όσον αφορά την εξόφληση του τόκου και του κεφαλαίου. Οι αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας υπόκεινται σε τακτική αναθεώρηση, και ενδέχεται να μεταβάλλονται.

5 Απόδοση (Yield) Απόδοση διανομής (Distribution yield) Απόδοση εξαγοράς (Redemption yield) Δείκτης μέτρησης της εισοδηματικής απόδοσης που αποφέρει μια επένδυση. Στην περίπτωση κάποιας μετοχής, η απόδοση αντιστοιχεί στην ετήσια καταβολή μερισμάτων που εκφράζεται ως ποσοστό της τιμής αγοράς της μετοχής. Όσον αφορά τα ακίνητα, αντιστοιχεί στα έσοδα από μισθώσεις, ως ποσοστό της κεφαλαιακής αξίας. Όσον αφορά τα ομόλογα, η απόδοση αντιστοιχεί στον ετήσιο τόκο, ως ποσοστό της τρέχουσας τιμής αγοράς. Αντικατοπτρίζει τα ποσά που προβλέπεται να διανεμηθούν στη διάρκεια της επόμενης 12μηνης περιόδου ως ποσοστό της μέσης τιμής αγοράς του αμοιβαίου κεφαλαίου κατά την ημερομηνία που εμφανίζεται. Βασίζεται στα στοιχεία απόδοσης του αμοιβαίου κεφαλαίου εκείνη την ημέρα. Δεν περιλαμβάνει τυχόν προκαταρκτικές επιβαρύνσεις και οι επενδυτές μπορεί να υπόκεινται σε φόρο επί της διανομής. Η απόδοση είναι το ποσοστό κέρδους που αποφέρει ένα ομόλογο. Η απόδοση εξαγοράς λαμβάνει υπόψη τυχόν κέρδη ή ζημίες επί του αρχικού κεφαλαίου που εξοφλείται κατά την ημερομηνία λήξης. Το ποσοστό κέρδους κάποιου ομολόγου, εφόσον κατέχεται μέχρι την ημερομηνία λήξης του, αντικατοπτρίζει όχι μόνο τις πληρωμές τόκων που εισπράττει ο κάτοχος του ομολόγου, αλλά και το κέρδος/τη ζημία που προκύπτει κατά τη λήξη του. Σκοπός του υπολογισμού της απόδοσης επί ομολόγων είναι η απεικόνιση του κέρδους ως ποσοστό είτε της ονομαστικής αξίας είτε της τρέχουσας τιμής τους. Απόδοση ίδιων κεφαλαίων (Return on equity) Απόδοση κερδών (Earnings yield) Δείκτης μέτρησης της κερδοφορίας μιας εταιρείας. Ουσιαστικά, είναι το κέρδος που παράγει μια εταιρεία με τα χρήματα που έχουν επενδύσει οι μέτοχοι. Για παράδειγμα, εάν τα ίδια κεφάλαια μιας εταιρείας αποτιμώνται σε 10 εκατομμύρια λίρες Αγγλίας και πραγματοποιεί κέρδος 1 εκατομμύριο λίρες Αγγλίας, η απόδοση ίδιων κεφαλαίων (ROE) ανέρχεται σε 10%. Τα κέρδη ανά μετοχή διαιρούμενα με την τρέχουσα τιμή αγοράς. Απόδοση μέχρι τη λήξη (Yield to maturity) Το ποσοστό απόδοσης που προβλέπεται να επιτευχθεί από κάποιο ομόλογο εφόσον κατέχεται μέχρι την ημερομηνία λήξης.

6 Αρχική προμήθεια (Initial charge) Το ποσό που χρεώνει μια εταιρεία για τη δημιουργία ενός χαρτοφυλακίου επενδύσεων. Ατομικό αποταμιευτικό πρόγραμμα σε μετοχές (Personal Equity Plan ή PEP) Ατομικός Λογαριασμός Ταμιευτηρίου (Individual Savings Account ή ISA) Αύξηση κερδών (Earnings growth) Δανειακή εξάρτηση (Leverage) Δείκτης Alpha (Alpha) Δείκτης αναφοράς (Benchmark) Δείκτης Βeta (Beta) Το ΡΕΡ ήταν ένας τύπος αποταμιευτικού λογαριασμού που υπάγεται σε φοροαπαλλαγή, παρεμφερής με τον Ατομικό Λογαριασμό Ταμιευτηρίου σε Μετοχές και Μερίδια (Stocks and Shares ISA). Το άνοιγμα λογαριασμού PEP δεν είναι πλέον εφικτό και, τον Απρίλιο του 2008, όλοι οι εναπομένοντες PEP μετατράπηκαν σε Ατομικούς Λογαριασμούς Ταμιευτηρίου σε Μετοχές και Μερίδια (Stocks and Shares ISA). Ο Ατομικός Λογαριασμός Ταμιευτηρίου είναι ουσιαστικά ένας τύπος λογαριασμού αποταμιεύσεων που υπάγεται σε φοροαπαλλαγή. Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι: ο Ατομικός Λογαριασμός Ταμιευτηρίου σε Μετρητά (Cash ISA) και ο Ατομικός Λογαριασμός Ταμιευτηρίου σε Μετοχές και Μερίδια (Stocks and Shares ISA). Η κατάθεση χρημάτων σε Ατομικό Λογαριασμό Ταμιευτηρίου σε Μετρητά απαλλάσσεται από τη φορολόγηση τυχόν εισπραττόμενων τόκων. Η επένδυση σε Ατομικό Λογαριασμό Ταμιευτηρίου σε Μετοχές και Μερίδια απαλλάσσεται από τη φορολόγηση τυχόν πρόσθετων μερισμάτων ή κεφαλαιακών κερδών. Η ποσοστιαία μεταβολή των κερδών ανά μετοχή μιας εταιρείας. Γενικά, υπολογίζεται στη διάρκεια του ενός έτους. Βλ. μόχλευση (gearing). Δείκτης μέτρησης που μπορεί να σας βοηθήσει να προσδιορίσετε αν ένα χαρτοφυλάκιο ενεργής διαχείρισης έχει προσθέσει αξία με βάση τον κίνδυνο που αναλαμβάνει σε σχέση με έναν δείκτη αναφοράς. Ένας θετικός δείκτης Alpha υποδεικνύει ότι ο διαχειριστής έχει προσθέσει αξία. Κριτήριο (συνήθως κάποιος δείκτης ή μέσος όρος αγοράς) έναντι του οποίου μπορεί να μετρηθεί η επίδοση ενός επενδυτικού κεφαλαίου. Πολλά αμοιβαία κεφάλαια υπόκεινται σε διαχείριση με βάση κάποιον καθορισμένο δείκτη αναφοράς. Μετρά τον μέσο όρο διακύμανσης ενός αμοιβαίου κεφαλαίου σε σχέση με την ευρύτερη αγορά. Ο δείκτης beta μιας αγοράς είναι 1. Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο με δείκτη beta μεγαλύτερο από 1 παρουσιάζει μεγαλύτερες διακυμάνσεις κατά μέσο όρο έναντι της αγοράς. Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο με δείκτη beta μικρότερο από 1 παρουσιάζει κατά μέσο όρο μικρότερες διακυμάνσεις. Εάν ο δείκτης Beta είναι αρνητικός, οι διακυμάνσεις της μετοχής και της αγοράς ενδέχεται να κινούνται προς αντίθετες κατευθύνσεις.

7 Δείκτης Συνολικών Εξόδων ή ΔΣΕ [Total Expense Ratio (TER)] Δείκτης τιμής προς κέρδη (Price-to-earnings ratio) Δείκτης τιμής προς λογιστική αξία (Price-to-book value) Δείκτης υπεραπόδοσης σταθμισμένης έναντι του επενδυτικού κινδύνου (Information ratio) Δείκτης Sharpe (Sharpe ratio) Διανομή εισοδήματος (Income distribution) Διάρκεια (Duration) Διαφοροποίηση (Diversification) Δείκτης μέτρησης των συνολικών εξόδων που συνδέονται με τη διαχείριση ενός επενδυτικού κεφαλαίου. Αυτά τα ποσά καλύπτονται από το αμοιβαίο κεφάλαιο και, κατά συνέπεια, επηρεάζουν τις αποδόσεις των επενδυτών. Δείκτης που χρησιμοποιείται για την αποτίμηση των μετοχών μιας εταιρείας. Υπολογίζεται διαιρώντας την τρέχουσα τιμή της αγοράς με τα κέρδη ανά μετοχή. Δείκτης που χρησιμοποιείται για τη σύγκριση της τιμής της μετοχής μιας εταιρείας με τη λογιστική αξία της (η λογιστική αξία είναι η πραγματική αξία του ενεργητικού της εταιρείας μείον το παθητικό της). Δείκτης μέτρησης του επιπέδου απόδοσης ενός διαχειριστή σε σχέση με το επίπεδο κινδύνου που έχει αναλάβει. Δείκτης μέτρησης της αναπροσαρμοσμένης ως προς τον κίνδυνο επίδοσης. Όσο υψηλότερος ο δείκτης, τόσο καλύτερη η προσαρμοσμένη ως προς τον κίνδυνο επίδοση. Η διανομή εισοδήματος σε κατόχους μεριδίων μιας συγκέντρωσης αμοιβαίων κεφαλαίων αναλογικά προς τον αριθμό των μεριδίων που κατέχουν. Δείκτης μέτρησης της ευαισθησίας μιας επένδυσης σε ομόλογα στις μεταβολές των επιτοκίων. Όσο μεγαλύτερη η διάρκεια, τόσο πιο ευαίσθητη είναι η επένδυση. Ο υπολογισμός της «διάρκειας» για μια επένδυση σταθερού εισοδήματος όπως κάποιο ομόλογο είναι ένα σύνθετο ποσό. Λαμβάνει υπόψη την τρέχουσα αξία του ομολόγου, το τοκομερίδιο ή την πληρωμή τόκων, το λογιστικό κόστος και τον αριθμό των ετών που απομένουν μέχρι τη λήξη του ομολόγου. Δηλαδή, όσο μεγαλύτερη η διάρκεια, τόσο μεγαλύτερη είναι η δυνητική απόδοση (και τόσο μεγαλύτερος ο κίνδυνος). Η δημιουργία ενός χαρτοφυλακίου που αποτελείται από ένα φάσμα διαφορετικών στοιχείων. Αυτό μειώνει τον κίνδυνο ζημίας μέσω έκθεσης σε ένα μεμονωμένο στοιχείο και μπορεί να συμβάλει στη μείωση του συνολικού κινδύνου του χαρτοφυλακίου όταν η συσχέτιση των στοιχείων είναι χαμηλή.

8 Δικαίωμα αγοράς (Warrant) Πιστοποιητικό που συνήθως εκδίδεται μαζί με κάποιο ομόλογο ή μετοχή, το οποίο παραχωρεί στον κάτοχό του το δικαίωμα αγοράς κοινών μετοχών σε καθορισμένη τιμή είτε στη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου είτε για απεριόριστη χρονική διάρκεια. Τα δικαιώματα αγοράς περιλαμβάνονται συχνά ως δέλεαρ για τους επενδυτές. Κάθε δικαίωμα αγοράς είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμο και μπορεί να διακινείται χωριστά. Δικαιώματα προαίρεσης (Options) Δυναμική κατανομή στοιχείων (Dynamic Asset Allocation) Εγκεκριμένο αμοιβαίο κεφάλαιο (Authorised fund) Έκδοση δικαιωμάτων (Rights issue) Εμπορεύματα (Commodities) Όταν αγοράζετε ή πωλείτε κάποιο στοιχείο, έχετε το δικαίωμα (αλλά όχι την υποχρέωση) να αγοράσετε ένα συγκεκριμένο στοιχείο σε τιμή που συμφωνείται κατά ή πριν από την ημερομηνία που λήγει το δικαίωμα προαίρεσής σας. Στρατηγική που περιλαμβάνει την αναπροσαρμογή του συνδυασμού των στοιχείων ενός χαρτοφυλακίου ανάλογα με την άνοδο και την πτώση των αγορών και σύμφωνα με τα αποτελέσματα που αναμένει ο διαχειριστής για διάφορα στοιχεία σε μελλοντικό ορίζοντα. Δηλαδή, εάν ο διαχειριστής αναμένει ότι οι μετοχές θα σημειώσουν υψηλότερη απόδοση τον επόμενο μήνα, αυξάνει την έκθεση. Πρόκειται για αντίθετη προσέγγιση από την παθητική κατανομή στοιχείων, κατά την οποία α) ο συνδυασμός στοιχείων καθορίζεται σε μακροπρόθεσμη βάση (π.χ. 60% μετοχές και 40% ομόλογα) ή β) ο συνδυασμός των στοιχείων ενός χαρτοφυλακίου μεταβάλλεται μόνο σε συνάρτηση με άλλο παράγοντα (για παράδειγμα, διαίρεση διαφορετικών αγορών που περιλαμβάνονται στον δείκτη αναφοράς). Αμοιβαίο κεφάλαιο το οποίο έχει λάβει άδεια λειτουργίας και υπόκειται σε έλεγχο από τη ρυθμιστική αρχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών της Ελλάδος, την HCMC (Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς). Όποτε παρέχεται στους υφιστάμενους μετόχους μιας εταιρείας το δικαίωμα αγοράς νέων μετοχών σε αυτήν εντός καθορισμένης περιόδου, αναλογικά προς την υφιστάμενη συμμετοχή τους, σε καθορισμένη τιμή (συνήθως μειωμένη). Κατηγορία στοιχείων που περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα φυσικών στοιχείων συμπεριλαμβανομένου του πετρελαίου, του φυσικού αερίου, των μετάλλων και των γεωργικών προϊόντων.

9 Εναλλακτικές επενδύσεις (Alternative Investments) Ενεργή διαχείριση (Active management) Ενεργός κίνδυνος (Active risk) Επενδύσεις που δεν περιλαμβάνονται στις παραδοσιακές κατηγορίες στοιχείων, όπως μετοχικοί τίτλοι, ομόλογα και μετρητά. Οι εναλλακτικές επενδύσεις περιλαμβάνουν ακίνητα, κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου, εμπορεύματα, κεφάλαια ιδιωτικών συμμετοχών και υποδομές. Μέθοδος διαχείρισης επενδύσεων με την οποία ο διαχειριστής επιδιώκει την επίτευξη υψηλότερων αποδόσεων έναντι της αγοράς μέσω ερευνών, αναλύσεων και βάσει της κρίσης του. Βλ. επίσης Παθητική διαχείριση. Προκειμένου να επιτύχει υψηλότερες αποδόσεις έναντι του δείκτη αναφοράς, ο διαχειριστής ενεργών επενδύσεων οφείλει να αναλαμβάνει διαφορετικές επενδυτικές θέσεις σε σχέση με τον δείκτη αναφοράς. Όποτε οι θέσεις διαφέρουν, τότε διαφέρουν και οι κίνδυνοι. Ο κίνδυνος που αναλαμβάνει ο διαχειριστής σε σχέση με τον κίνδυνο του δείκτη αναφοράς είναι γνωστός ως ενεργός κίνδυνος. Όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο ενεργού κινδύνου, τόσο μεγαλύτερη η πιθανότητα απόκλισης των αποδόσεων έναντι του δείκτη αναφοράς. Εξαγορά (Redemption) Εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές (OTC ή over the counter) Η αποπληρωμή του αρχικού κεφαλαίου στη λήξη μιας επένδυσης σε τρέχουσες τιμές της αγοράς. Συναλλαγές σε μετοχικούς τίτλους, ομόλογα, εμπορεύματα ή παράγωγα που πραγματοποιούνται απευθείας ανάμεσα σε δύο μέρη, αντί μέσω κάποιου χρηματιστηρίου. Επενδύσεις από τη βάση στην κορυφή (Bottom up investing) Επενδύσεις από την κορυφή στη βάση (Top-down investing) Επενδύσεις που βασίζονται σε αναλύσεις μεμονωμένων εταιρειών, βάσει των οποίων το ιστορικό, η διαχείριση και οι δυνατότητες μιας εταιρείας θεωρούνται πιο σημαντικές από τις γενικές τάσεις της αγοράς ή του τομέα (σε αντίθεση με τις επενδύσεις από την κορυφή στη βάση). Επενδυτική στρατηγική που εντοπίζει τους καλύτερους τομείς ή κλάδους για την πραγματοποίηση επενδύσεων, βάσει αναλύσεων του εταιρικού τομέα στο σύνολό του και των γενικών οικονομικών τάσεων (σε αντίθεση με τις επενδύσεις από βάση στην κορυφή).

10 Επίπεδη καμπύλη απόδοσης (Flat yield) Εταιρεία επενδύσεων χαρτοφυλακίου (Investment trust) Όταν τα βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα ομόλογα προσφέρουν ισοδύναμες αποδόσεις. Μια εταιρεία επενδύσεων χαρτοφυλακίου είναι ένας οργανισμός συλλογικών επενδύσεων κλειστού τύπου με περιορισμένο αριθμό μεριδίων που συγκεντρώνει τα κεφάλαια διαφόρων επενδυτών αποσκοπώντας στην αύξηση της ευελιξίας και τη μείωση των εξόδων. Είναι εταιρείες που προβαίνουν οι ίδιες σε συναλλαγές, γεγονός που σημαίνει η τιμή των μεριδίων τους εξαρτάται από την προσφορά και τη ζήτηση. Σε αντίθεση με ένα αμοιβαίο κεφάλαιο ανοικτού τύπου, ο διαχειριστής δεν είναι υποχρεωμένος να παρακολουθεί τις ροές κεφαλαίων και, κατά συνέπεια, δεν είναι ποτέ αναγκαστικά πωλητής/αγοραστής. Εταιρικό ομόλογο (Corporate bond) Ομόλογο που εκδίδεται από κάποια εταιρεία. Εταιρεία επενδύσεων χαρτοφυλακίου (Unit trust) Εταιρείες επενδύσεων ανοικτού τύπου (OEIC) Ετήσια αμοιβή διαχείρισης (Annual management fee) Ετησιοποιημένη απόδοση (Annualised return) Μια μορφή εταιρείας συλλογικών επενδύσεων στην οποία τα χρήματα των επενδυτών συγκεντρώνονται και επενδύονται αθροιστικά. Μια Εταιρεία Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου είναι ένας τύπος οργανισμού συλλογικών επενδύσεων. Είναι ανοικτού τύπου και, κατά συνέπεια, ο αριθμός μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου αυξάνεται με την εισροή κεφαλαίων και μειώνεται με την εκροή κεφαλαίων. Ετησίως, η εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων χρεώνει μια ετήσια αμοιβή διαχείρισης, η οποία συνήθως ανέρχεται σε ένα ποσοστό επί του επενδυθέντος ποσού. Όσον αφορά μια περίοδο μεγαλύτερη του ενός έτους, είναι ο δείκτης μέτρησης του επιπέδου απόδοσης που επιτεύχθηκε κατά μέσο όρο κάθε έτος.

11 Ιστορική απόδοση (Historic yield) Οι διανομές που ανακοινώνονται στη διάρκεια του προηγούμενου 12μήνου και εκφράζονται ως ποσοστό της μέσης τιμής αγοράς, κατά την ημερομηνία που εμφανίζεται. Δεν περιλαμβάνει τυχόν προκαταρκτικές επιβαρύνσεις και οι επενδυτές μπορεί να υπόκεινται σε φόρο επί της διανομής. Έτσι, για παράδειγμα, εάν ένα ομόλογο έχει αποδώσει 10 λίρες Αγγλίας στη διάρκεια του προηγούμενου έτους και η τρέχουσα τιμή ανέχεται σε 100 Λίρες Αγγλίας, η ιστορική απόδοση είναι 10%. Κατανομή χαρτοφυλακίου (Asset allocation) Κατηγορία στοιχείων (Asset class) Κέρδη ανά μετοχή (Earnings per share) Κεφάλαια Ιδιωτικών Συμμετοχών (Private equity) Κεφαλαιακή πειθαρχία (Capital discipline) Κεφάλαιο αντιστάθμισης κινδύνου (Hedge fund) Ο καταμερισμός των στοιχείων ενεργητικού ενός χαρτοφυλακίου σε κατηγορίες στοιχείων ή/και αγορές. Για παράδειγμα, ένα αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να κατέχει έναν συνδυασμό μετοχών, ομολόγων και μετρητών. Οι σταθμίσεις τους ποικίλλουν ανάλογα με τον επενδυτικό στόχο και τις επενδυτικές προοπτικές. Ευρείες ομάδες διαφορετικών τύπων επενδύσεων. Οι κύριες κατηγορίες επενδυτικών στοιχείων αφορούν μετοχικούς τίτλους, ομόλογα και μετρητά. Οι μη παραδοσιακές κατηγορίες στοιχείων είναι γνωστές ως εναλλακτικές επενδύσεις. Τα κέρδη μιας εταιρείας που αποδίδονται σε κάθε μετοχή, τα οποία υπολογίζονται διαιρώντας τα κέρδη μετά την αφαίρεση των φόρων με τον αριθμό των μεριδίων. Μετοχικοί τίτλοι εταιρειών που δεν είναι εισηγμένες σε κάποιο χρηματιστήριο. Η μεταβίβαση τίτλων μη εισηγμένων εταιρειών ιδιωτικών συμμετοχών υπόκειται σε αυστηρές ρυθμίσεις. Κατά συνέπεια, κάθε επενδυτής που επιθυμεί να πωλήσει τη συμμετοχή του σε μια μη εισηγμένη εταιρεία ιδιωτικών συμμετοχών είναι υποχρεωμένος να βρει αγοραστή λόγω έλλειψης σχετικής αγοράς. Η πειθαρχία και η σύνεση που επιδεικνύει μια εταιρεία όσον αφορά το ύψος των κεφαλαίων που δανείζεται, αντλεί και δαπανά, προκειμένου να παρέχει βέλτιστες αποδόσεις στους μετόχους της και να εξασφαλίζει μακροπρόθεσμη σταθερότητα. Συλλογικός όρος για αμοιβαία κεφάλαια που επιδιώκουν την επίτευξη απόλυτων αποδόσεων μέσω επενδύσεων σε χρηματοπιστωτικές αγορές ή/και που εφαρμόζουν μη παραδοσιακές τεχνικές διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Τα κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου μπορεί να επενδύουν χρησιμοποιώντας ένα ευρύ φάσμα στρατηγικών που κυμαίνονται από συντηρητικές έως επιθετικές.

12 Κεφαλαιοποίηση αγοράς (Market capitalisation) Κίνδυνος (Risk) Κίνδυνος αγοράς (Market risk) Κίνδυνος αθέτησης (Default risk) Κρατικό ομόλογο (Government bond) Ο συνολικός αριθμός μετοχών που εκδίδονται από μια εταιρεία επί της τρέχουσας τιμής αγοράς. Η πιθανότητα να προκύψει ζημία από μια επένδυση. Η πιθανότητα μείωσης της αξίας μιας επένδυσης λόγω γενικής πτώσης των χρηματοπιστωτικών αγορών. Ο δείκτης Beta είναι ο δείκτης μέτρησης του επιπέδου κινδύνου αγοράς που ενέχει μια μετοχή. Ο κίνδυνος ότι ένας εκδότης ομολόγων δεν θα είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις πληρωμές των οφειλών του και, κατά συνέπεια, θα αθετήσει τις συμβατικές υποχρεώσεις του προς τους επενδυτές. Ομόλογο που εκδίδεται από μια κυβέρνηση. Λήξη (Maturity) Λογιστικό κόστος (Book cost) Μακροοικονομικά μεγέθη (Macroeconomic) Μερίδια εισοδήματος (Income units) Μερίδια σώρευσης (Accumulation units) Η ημερομηνία κατά την οποία αποπληρώνεται το αρχικό ποσό που έχει επενδυθεί σε κάποιο ομόλογο. Λήξη μπορεί επίσης να σημαίνει το πέρας της διάρκειας ενός συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης ή ενός δικαιώματος προαίρεσης. Το αρχικό κόστος μιας επένδυσης. Ενώ οι τιμές της αγοράς μπορεί να αυξομειώνονται, το λογιστικό κόστος παραμένει αμετάβλητο. Αναφέρονται συνολικά στη συμπεριφορά και τους παράγοντες που κινούν μια οικονομία. Οι παράγοντες που εξετάζονται περιλαμβάνουν τον πληθωρισμό, την ανεργία κ.λπ. σε αντίθεση με τα μικροοικονομικά μεγέθη τα οποία εξετάζουν τη συμπεριφορά μικρών οικονομικών μονάδων, όπως μεμονωμένοι καταναλωτές ή νοικοκυριά. Μια συμμετοχή σε κάποια συγκέντρωση αμοιβαίων κεφαλαίων που καταβάλλει στους επενδυτές τόκο ή μερίσματα, αντί να τα επανεπενδύει στο αμοιβαίο κεφάλαιο. Βλ. επίσης Μερίδια σώρευσης. Μερίδια σε κάποιον οργανισμό συλλογικών επενδύσεων το εισόδημα των οποίων επανεπενδύεται αυτόματα στον οργανισμό. Βλ. επίσης μερίδια εισοδήματος.

13 Μέρισμα (Dividend) Μερισματική απόδοση (Dividend yield) Μέσα χρηματαγοράς (Money market instruments) Μεταβλητότητα (Volatility) Μετοχικοί τίτλοι (Equities) Μικτή απόδοση εξαγοράς (Gross redemption yield) Μόχλευση (Gearing) Πληρωμή που πραγματοποιεί μια εταιρεία στους μετόχους της. Η εταιρεία αποφασίζει το ύψος του μερίσματος και τον χρόνο καταβολής του. Το ετήσιο μέρισμα ανά μετοχή διαιρούμενο με την τρέχουσα τιμή της μετοχής. Είναι χρήσιμο για τη σύγκριση επενδύσεων. Για παράδειγμα, εάν οι μετοχές μιας εταιρείας διακινούνται στην τιμή των 100 λιρών Αγγλίας και το ετήσιο μέρισμα είναι 5 λίρες Αγγλίας, η μερισματική απόδοση ανέρχεται σε 5%. Ωστόσο, εάν οι μετοχές της εταιρείας διακινούνται στην τιμή των 200 λιρών Αγγλίας, η μερισματική απόδοση ανέρχεται σε μόλις 2,5%. Βραχυπρόθεσμα μέσα δανεισμού που εκδίδονται από κάποια κυβέρνηση ή εταιρεία για την άντληση κεφαλαίων. Συνήθως, η διάρκειά τους δεν υπερβαίνει το ένα έτος. Η μεταβλητότητα είναι ένας δείκτης μέτρησης του ποσοστού διακύμανσης της τιμής ενός στοιχείου. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιείται για να περιγράψει τις διακυμάνσεις σε μια συγκεκριμένη αγορά. Μερίδια συμμετοχής στα περιουσιακά στοιχεία μιας εταιρείας. Η συνολική απόδοση που μπορείτε να αποκομίσετε από κάποιο ομόλογο, συμπεριλαμβανομένου του τόκου ή του τοκομεριδίου συν οποιαδήποτε αύξηση του κεφαλαίου. Δανεισμός κεφαλαίων για την πραγματοποίηση επενδύσεων με σκοπό την αύξηση των αποδόσεων. Για παράδειγμα, εάν επενδύσετε 100 λίρες Αγγλίας και σας αποφέρουν απόδοση 5%, αυτή αντιστοιχεί σε 5 λίρες Αγγλίας. Εάν δανειστείτε 20 λίρες Αγγλίας επιπλέον για να πραγματοποιήσετε κάποια επένδυση, αυτή η επένδυση θα σας αποφέρει 6 λίρες Αγγλίας (μείον τα έξοδα δανεισμού των κεφαλαίων). Ωστόσο, η μόχλευση ενέχει υψηλότερο βαθμό κινδύνου. Μολονότι οι προοπτικές αύξησης είναι μεγαλύτερες, οι ενδεχόμενες ζημίες μπορεί να είναι επίσης σημαντικές. Για τη μόχλευση ενός χαρτοφυλακίου επενδύσεων μπορεί επίσης να χρησιμοποιούνται παράγωγα, όπως συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης ή δικαιώματα προαίρεσης. Μια μικρή μεταβολή της τιμής ενός υποκείμενου στοιχείου μπορεί να επιφέρει μεγάλη διαφορά στην αξία ενός παράγωγου και να οδηγήσει σε έντονη αύξηση των αποδόσεων. Γνωστή επίσης ως δανειακή εξάρτηση (leverage).

14 NURS Οδηγία MiFID Ομόλογα (Bonds) Ομόλογα επενδυτικού βαθμού (Investment grade bonds) Ομόλογο υψηλής απόδοσης (High yield bond) Ονομαστική αξία (Par value) Οργανισμός αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας (Credit rating agency) Οι Οργανισμοί «Non-UCITS Retail Schemes» ή NURS είναι αμοιβαία κεφάλαια που δημιουργούνται και υπόκεινται σε διαχείριση σύμφωνα με τους κανονισμούς της Αρχής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (FSA) σχετικά με αυτούς τους οργανισμούς. Οι κανόνες για τους NURS παρέχουν τη δυνατότητα στα αμοιβαία κεφάλαια να έχουν πρόσβαση σε πρόσθετες κατηγορίες στοιχείων πέραν αυτών στις οποίες επενδύουν οι ΟΣΕΚΑ. Η Οδηγία για τις Αγορές Χρηματοπιστωτικών Μέσων (Markets in Financial Instruments Directive ή MiFID) είναι μια Οδηγία της ΕΕ που τέθηκε σε ισχύ την 1η Νοεμβρίου 2007 σε ολόκληρο τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Σκοπός αυτής της Οδηγίας είναι η εναρμόνιση των χρηματοπιστωτικών αγορών σε ολόκληρη την ΕΕ και η δημιουργία μιας σταθερής προσέγγισης όσον αφορά τη ρύθμισή τους. Παρέχουν σε κυβερνήσεις και εταιρείες έναν μέσο άντλησης κεφαλαίων από επενδυτές για την κάλυψη τρεχουσών δαπανών. Σε αντάλλαγμα για την εφάπαξ καταβολή από τους επενδυτές, ένα ομόλογο δεσμεύει συνήθως τον εκδότη να πραγματοποιεί ετήσιες πληρωμές τόκων και να εξοφλεί το ποσό της αρχικής επένδυσης κατά τη λήξη σε συγκεκριμένη ημερομηνία στο μέλλον. Τα ομόλογα άριστης ποιότητας, όπως αξιολογούνται από κάποιον οργανισμό αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας. Προκειμένου να θεωρηθεί επενδυτικού βαθμού, ένα ομόλογο πρέπει να έχει λάβει αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας τουλάχιστον BBB (Standard & Poor s) ή Baa3 (Moody s). Κερδοσκοπικό ομόλογο με αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας χαμηλότερη από επενδυτικού βαθμού. Γενικά, όσο υψηλότερος ο κίνδυνος αθέτησης του εκδότη του ομολόγου, τόσο μεγαλύτερος ο τόκος ή το τοκομερίδιο. Η ονομαστική αξία ενός τίτλου σε αντίθεση με την τρέχουσα τιμή της αγοράς. Στην περίπτωση ενός ομολόγου, αντιπροσωπεύει το οφειλόμενο ποσό του κεφαλαίου στη λήξη. Μια εταιρεία η οποία αποδίδει αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας σε εκδότες χρεωστικών τίτλων όπως κυβερνήσεις ή εταιρείες. Οι πολύ γνωστοί οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας περιλαμβάνουν τις Standard & Poor s και Moody s.

15 Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων ή ΟΣΕ (Collective Investment Scheme ή CIS) ΟΣΕΚΑ (Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες) [UCITS (Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities)] Παθητική διαχείριση (Passive management) Παράγωγα (Derivatives) Περιθώριο απόδοσης (Yield spread) Πιθανή μείωση της αξίας (Downside) Ένα επαγγελματικά διαχειριζόμενο αμοιβαίο κεφάλαιο, το οποίο συγκεντρώνει τα χρήματα ενός ευρέος φάσματος επενδυτών σε έναν ενιαίο επενδυτικό οργανισμό. Συγκεντρώνει τα έξοδα σε ένα ενιαίο σύνολο και παρέχει πρόσβαση σε ένα ευρύτερο φάσμα επενδύσεων από αυτό που μπορούν γενικά να επιτύχουν οι επενδυτές σε μεμονωμένο επίπεδο. Οι ΟΣΕΚΑ είναι εγκεκριμένα αμοιβαία κεφάλαια που μπορούν να πωλούνται σε κάθε χώρα της ΕΕ. Οι κανονισμοί ΟΣΕΚΑ IIΙ επιτρέπουν στα αμοιβαία κεφάλαια να επενδύουν σε ένα ευρύτερο φάσμα χρηματοπιστωτικών μέσων, συμπεριλαμβανομένων παραγώγων. Μέθοδος διαχείρισης επενδύσεων που επιδιώκει να αναπαράγει την επίδοση ενός καθορισμένου δείκτη αναφοράς. Βλ. επίσης ενεργή διαχείριση. Συλλογικός όρος που χρησιμοποιείται για μια ευρεία κατηγορία χρηματοπιστωτικών μέσων η αξία των οποίων προκύπτει από άλλα υποκείμενα χρηματοπιστωτικά μέσα. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, τα δικαιώματα προαίρεσης και οι συμβάσεις ανταλλαγής είναι όλα τύποι παραγώγων. Η διαφορά ανάμεσα στις αποδόσεις μεταξύ διαφορετικών τύπων ομολόγων (για παράδειγμα, μεταξύ κρατικών ομολόγων και εταιρικών ομολόγων). Η πιθανή ζημία που μπορεί να υποστεί μια συγκεκριμένη επένδυση. Πιστωτικός κίνδυνος (Credit risk) Ο κίνδυνος που παρουσιάζει ο εκδότης ενός ομολόγου να αθετήσει τη συμβατική του υποχρέωση για καταβολή τόκων στους επενδυτές.

16 Πληθωρισμός (Inflation) Το ποσοστό αρνητικής διακύμανσης συνήθως ορίζεται ως το ποσοστό ανάμεσα στην ανώτατη και την κατώτατη απόδοση μιας επένδυσης στη διάρκεια μιας συγκεκριμένης περιόδου. Μπορεί να συμβάλει στη σύγκριση της πιθανής απόδοσης μιας επένδυσης με τον κίνδυνο που ενέχει. Εναλλακτικά, όταν πραγματοποιείται επένδυση σε ορισμένους τύπους αμοιβαίων κεφαλαίων, ιδιαίτερα σε αμοιβαία κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών (venture capital funds), μπορεί επίσης να αναφέρεται στην περίπτωση στην οποία ένας επενδυτής δεσμεύεται να επενδύσει ένα χρηματικό ποσό, αλλά δεν καταβάλλει αμέσως ολόκληρο το ποσό αυτό στον διαχειριστή του αμοιβαίου κεφαλαίου. Ο διαχειριστής του αμοιβαίου κεφαλαίου πραγματοποιεί τις επενδύσεις και αντλεί κεφάλαια σύμφωνα με τις απαιτήσεις. Πραγματική απόδοση (Real yield) Πραγματική διάρκεια αμοιβαίου κεφαλαίου (Effective duration of fund) Πραγματικό σφάλμα παρακολούθησης (Realised tracking error) Προβλεπόμενο σφάλμα παρακολούθησης (Predicted tracking error) Είναι η απόδοση επί μιας επένδυσης μείον τις επιπτώσεις του πληθωρισμού. Συνεπώς, εάν η απόδοση επί μιας επένδυσης είναι 7% και ο πληθωρισμός ανέρχεται σε 3%, τότε η πραγματική απόδοση είναι 4%. Η πραγματική διάρκεια είναι ένας δείκτης μέτρησης της ευαισθησίας ενός αμοιβαίου κεφαλαίου στα επιτόκια. Δηλαδή, όσο μεγαλύτερη η διάρκεια ενός αμοιβαίου κεφαλαίου, τόσο πιο ευαίσθητο είναι το αμοιβαίο κεφάλαιο στις μεταβολές των επιτοκίων. Επομένως, ένα αμοιβαίο κεφάλαιο 10ετούς διάρκειας παρουσιάζει διπλάσια μεταβλητότητα σε σχέση με ένα αμοιβαίο κεφάλαιο 5ετούς διάρκειας. Το Σφάλμα Παρακολούθησης είναι ένας δείκτης μέτρησης του πόσο στενά ένα χαρτοφυλάκιο επενδύσεων παρακολουθεί το δείκτη αναφοράς του. Εάν το σφάλμα παρακολούθησης υπολογίζεται βάσει ιστορικών στοιχείων ονομάζεται πραγματικό ή ex post. Βλ. επίσης προβλεπόμενο σφάλμα παρακολούθησης. Το Σφάλμα Παρακολούθησης είναι ένας δείκτης μέτρησης του πόσο στενά ένα χαρτοφυλάκιο επενδύσεων παρακολουθεί το δείκτη αναφοράς του. Εάν χρησιμοποιείται κάποιο μοντέλο για αυτή την πρόβλεψη (και δεν υπολογίζεται βάσει ιστορικών στοιχείων) ονομάζεται ex ante ή προβλεπόμενο. Βλ. επίσης πραγματικό σφάλμα παρακολούθησης.

17 Προστασία κεφαλαίου (Capital protection) Σταθερό εισόδημα (Fixed income) Στρατηγική απόλυτης απόδοσης (Absolute return strategy) Στρατηγική καλυμμένων/ ακάλυπτων θέσεων (Long / short strategy) Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (Futures) Συμφωνίες ανταλλαγής (Swaps) Συναλλαγματικός κίνδυνος (Currency risk) Συνολική απόδοση (Total return) Σύνολο επενδύσεων (Investment universe) Μια επένδυση που αποσκοπεί στην προστασία ενός καθορισμένου ποσού της αρχικής επένδυσης. Αναφέρεται σε τίτλους όπως τα ομόλογα που προσφέρουν ένα προκαθορισμένο και σταθερό επιτόκιο (τοκομερίδιο), σε αντίθεση με την κυμαινόμενη απόδοση επί μετοχών. Μια επενδυτική στρατηγική απόλυτης απόδοσης επιδιώκει να παρέχει θετικές αποδόσεις ανεξάρτητα από την πορεία της αγοράς, αντί να επιδιώκει απλώς την επίτευξη υπεραπόδοσης έναντι του δείκτη αναφοράς. Στρατηγική που χρησιμοποιούν κατά κύριο λόγο τα αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου, η οποία περιλαμβάνει την ανάληψη καλυμμένων θέσεων (με την αγορά μιας συμμετοχής) σε μετοχές η αξία των οποίων αναμένεται να αυξηθεί και ακάλυπτων θέσεων (με τον δανεισμό μιας μετοχής που δεν κατέχετε και την πώλησή της, προσβλέποντας στην επαναγορά της σε χαμηλότερη τιμή προκειμένου να την επιστρέψετε στον δανειστή) σε μετοχές η αξία των οποίων αναμένεται να μειωθεί. Μια συμφωνία αγοράς ή πώλησης ενός στοιχείου, όπως κάποιο ομόλογο ή μετοχή, σε συγκεκριμένη ημερομηνία στο μέλλον σε τιμή που συμφωνείται σήμερα. Παράγωγο μέσο με το οποίο δύο μέρη ανταλλάσουν ορισμένα οφέλη των χρηματοπιστωτικών μέσων τους. Αυτές οι συμφωνίες διακινούνται εξωχρηματιστηριακά. Ο κίνδυνος ζημίας εξαιτίας δυσμενών διακυμάνσεων των συναλλαγματικών ισοτιμιών όταν ένα αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει σε στοιχεία που αποτιμώνται σε διαφορετικό νόμισμα ή νομίσματα από αυτό στο οποίο αποτιμάται το αμοιβαίο κεφάλαιο. Η συνολική απόδοση επί μιας επένδυσης, που περιλαμβάνει κάθε ανατίμηση (ή υποτίμηση) κεφαλαίου, συν τυχόν έσοδα από τόκους ή μερίσματα. Υπολογίζεται στη διάρκεια μιας καθορισμένης περιόδου και παρατίθεται ως ποσοστό της αξίας της επένδυσης στην έναρξη της εν λόγω περιόδου. Το συνολικό φάσμα των επενδύσεων από το οποίο ένας διαχειριστής αμοιβαίου κεφαλαίου μπορεί να επιλέξει επενδύσεις, όπως καθορίζεται στον επενδυτικό στόχο ενός αμοιβαίου κεφαλαίου.

18 Συσχέτιση (Correlation) Σφάλμα παρακολούθησης (Tracking error) Σφάλμα παρακολούθησης βάσει ιστορικών στοιχείων [Εx ante (Tracking error)] Σφάλμα παρακολούθησης βάσει πραγματικών στοιχείων [ex post (Tracking error)] Τεταρτημόριο (Quartile) Τιμαριθμοποημένα ομόλογα (Index-linked bonds) Τιμή Αγοράς (Bid price) Τιμή προσφοράς (Offer price) Τίτλος (Security) Ένας συντελεστής συσχέτισης 0 υποδηλώνει ότι δεν υπάρχει συσχέτιση. Δείκτης μέτρησης του πόσο στενά παρακολουθεί ένα χαρτοφυλάκιο επενδύσεων τον δείκτη αναφοράς του. Βλ. επίσης προβλεπόμενο σφάλμα παρακολούθησης, πραγματικό σφάλμα παρακολούθησης, σφάλμα παρακολούθησης βάσει ιστορικών στοιχείων (ex ante) και σφάλμα παρακολούθησης βάσει πραγματικών στοιχείων (ex post). Το Σφάλμα Παρακολούθησης είναι ένας δείκτης μέτρησης του πόσο στενά ένα χαρτοφυλάκιο επενδύσεων παρακολουθεί το δείκτη αναφοράς του. Εάν χρησιμοποιείται κάποιο μοντέλο για αυτή την πρόβλεψη (και δεν υπολογίζεται βάσει ιστορικών στοιχείων), ονομάζεται ex ante ή προβλεπόμενο. Βλ. επίσης πραγματικό σφάλμα παρακολούθησης (ex post). Το Σφάλμα Παρακολούθησης είναι ένας δείκτης μέτρησης του πόσο στενά ένα χαρτοφυλάκιο επενδύσεων παρακολουθεί το δείκτη αναφοράς του. Εάν το σφάλμα παρακολούθησης υπολογίζεται βάσει ιστορικών στοιχείων, ονομάζεται ex post ή πραγματικό σφάλμα παρακολούθησης. Βλ. επίσης προβλεπόμενο σφάλμα παρακολούθησης (ex ante). Δείκτης μέτρησης της απόδοσης μιας επένδυσης σε μια ομάδα ομότιμων επενδύσεων. Για παράδειγμα, ένα αμοιβαίο κεφάλαιο στο Ανώτατο Τεταρτημόριο κατατάσσεται στο ανώτατο 25% των αμοιβαίων κεφαλαίων αυτής της ομάδας. Ομόλογα των οποίων το τοκομερίδιο και οι πληρωμές κεφαλαίου συνδέονται με τις διακυμάνσεις του πληθωρισμού. Ο δείκτης μέτρησης του πληθωρισμού καθορίζεται προκαταβολικά. Η τιμή που ένας αγοραστής είναι πρόθυμος να καταβάλει για έναν συγκεκριμένο τίτλο. Βλ. επίσης τιμή προσφοράς. Η καλύτερη τιμή που είναι πρόθυμος να προσφέρει κάποιος πωλητής για έναν συγκεκριμένο τίτλο. Βλ. επίσης τιμή αγοράς. Γενικός όρος για έναν μετοχικό τίτλο ή ένα χρεωστικό μέσο που εκδίδεται από κάποια κυβέρνηση ή εταιρεία.

19 Τοκομερίδιο (Coupon) Τρέχουσα απόδοση (Current yield) Τροποποιημένη διάρκεια (Modified duration) Τυπική απόκλιση (Standard deviation) Υποκείμενη απόδοση (Underlying yield) Υψηλή στάθμιση / θέση (Overweight) Χαμηλή στάθμιση / θέση (Underweight) Η τακτική καταβολή τόκων που αποδίδονται επί ενός ομολόγου. Περιγράφεται ως ποσοστό της ονομαστικής αξίας μιας επένδυσης. Συνεπώς, ένα ομόλογο με ονομαστική αξία 100 Λίρες Αγγλίας και τοκομερίδιο 5% θα καταβάλλει 5 Λίρες Αγγλίας ετησίως. Το ετήσιο εισόδημα από μια επένδυση, το οποίο εκφράζεται ως ποσοστό επί της τρέχουσας τιμής. Για παράδειγμα, εάν ένα ομόλογο με αξία 100 λίρες Αγγλίας αποφέρει ετήσιο εισόδημα 6 λίρες Αγγλίας, τότε η τρέχουσα απόδοση είναι 6%. Μαθηματικός τύπος για τον κατά προσέγγιση προσδιορισμό της ποσοστιαίας μεταβολής της αξίας ενός ομολόγου εξαιτίας μιας μεταβολής των επιτοκίων της τάξης του 1%. Βλ. επίσης διάρκεια. Δείκτης μέτρησης της ιστορικής μεταβλητότητας. Υπολογίζεται συγκρίνοντας τον μέσο όρο ή τη μέση απόδοση με τον μέσο όρο απόκλισης από αυτή την απόδοση. Απεικονίζει τα ετησιοποιημένα έσοδα μείον τα έξοδα του αμοιβαίου κεφαλαίου ως ποσοστό της τιμής αγοράς ανά μερίδιο του αμοιβαίου κεφαλαίου κατά την ημερομηνία που εμφανίζεται. Βασίζεται στα στοιχεία απόδοσης του αμοιβαίου κεφαλαίου εκείνη την ημέρα. Δεν περιλαμβάνει τυχόν προκαταρκτικές επιβαρύνσεις και οι επενδυτές μπορεί να υπόκεινται σε φόρο επί των διανομών. Όταν ένα χαρτοφυλάκιο ή αμοιβαίο κεφάλαιο έχει μεγαλύτερο ποσοστό στάθμισης σε κάποια κατηγορία στοιχείων, τομέα, γεωγραφική περιοχή ή μετοχή από ό,τι ο δείκτης ή ο δείκτης αναφοράς βάσει του οποίου υπολογίζεται. Όταν ένα χαρτοφυλάκιο ή αμοιβαίο κεφάλαιο έχει χαμηλότερο ποσοστό στάθμισης σε κάποια κατηγορία στοιχείων, τομέα, γεωγραφική περιοχή ή μετοχή από ό, τι ο δείκτης ή ο δείκτης αναφοράς βάσει του οποίου υπολογίζεται.

20 Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την Ομάδα Εξυπηρέτησης Επενδυτών στο +44 (0) * ή επισκεφθείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία μας *Επισημαίνεται ότι, για την ασφάλειά σας, οι τηλεφωνικές συνομιλίες με τη Schroders ενδέχεται να καταγράφονται. Εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2012 από τη Schroder Investments Limited, 31 Gresham Street, London EC2V 7QA. Αριθμός Μητρώου: Αγγλία. Έχει λάβει άδεια λειτουργίας και υπόκειται σε έλεγχο από την Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (Financial Services Authority). UK02356 w41035 GLO212

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ Εισαγωγή Αν μια τράπεζα θέλει να μειώσει τις διακυμάνσεις των κερδών που προέρχονται από τις μεταβολές των επιτοκίων θα πρέπει να έχει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Κυριαζόπουλος Γεώργιος ΤΜΗΜΑ: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Multi Asset (Πολυκλαδικές) Schroder Global Diversified Growth Fund. Strategic Solutions. Παραδοσιακές και εναλλακτικές επενδύσεις

Multi Asset (Πολυκλαδικές) Schroder Global Diversified Growth Fund. Strategic Solutions. Παραδοσιακές και εναλλακτικές επενδύσεις Για επαγγελματίες επενδυτές και συμβούλους μόνο Strategic Solutions Schroder Global Diversified Growth Fund Multi Asset (Πολυκλαδικές) Παραδοσιακές και εναλλακτικές επενδύσεις ΑΠΟΦ. ΕΠΙΤΡ. ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι λειτουργίες του. ιδακτικοί στόχοι. χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του

Οι λειτουργίες του. ιδακτικοί στόχοι. χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του Χρήµα ιδακτικοί στόχοι Κατανόηση της λειτουργίας του χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του τραπεζικού συστήµατος σε µια οικονοµία. Οι λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς. Κυριάκος Φιλίνης

Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς. Κυριάκος Φιλίνης Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς Κυριάκος Φιλίνης Οργανισμοί που δέχονται καταθέσεις Εμπορικές τράπεζες ΣυνεταιριστικέςτράπεζεςΣ έ ά ζ Πιστωτικές ενώσεις Οργανισμοί αποταμιεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις & Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Ακινήτων:

Επενδύσεις & Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Ακινήτων: 6 ο Συνταξιοδοτικό Φόρουμ Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2015 Επενδύσεις & Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Ακινήτων: Τα οφέλη των έμμεσων επενδυτικών οχημάτων όπως REITs/ AIFs για τα Ταμεία Προνοίας Δρ. Γεώργιος Μούντης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 247/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.9.2013 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 30ής Ιουλίου 2013 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2011/23

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ Εισαγωγή Η Alpha Finance, στα πλαίσια προσαρμογής της στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι Εισαγωγικά Στοιχεία των Παραγώγων. Χρηματοοικονομικών Προϊόντων Χρήση και Σημασία των Παραγώγων...

Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι Εισαγωγικά Στοιχεία των Παραγώγων. Χρηματοοικονομικών Προϊόντων Χρήση και Σημασία των Παραγώγων... Πρόλογος Γ Έκδοσης... 19 κεφάλαιο 1 ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 1.1 Εξελίξεις στο Χρηματοπιστωτικό Χώρο και Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι... 27 1.2 Εισαγωγικά Στοιχεία των Παραγώγων Χρηματοοικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση 1 Χρηματοοικονομική ανάλυση Χρηματοοικονομική Ανάλυση είναι η ανάλυση που σκοπός της είναι: ο προσδιορισμός των δυνατών

Διαβάστε περισσότερα

TEA YET. Παράρτημα VI Σύμβασης Διαχείρισης. (Financial Risk Limits) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1: ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ Χαρτοφυλάκιο Εισφορών - DC

TEA YET. Παράρτημα VI Σύμβασης Διαχείρισης. (Financial Risk Limits) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1: ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ Χαρτοφυλάκιο Εισφορών - DC TEA YET Παράρτημα VI Σύμβασης Διαχείρισης (Financial Risk Limits) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1: ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 31 12 2015 Χαρτοφυλάκιο Εισφορών - DC 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ Οι κατωτέρω Οδηγίες ισχύουν και ακολουθούνται

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 9. Περιεχόμενα

Περιεχόμενα 9. Περιεχόμενα Περιεχόμενα 9 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 15 1. Οικονομικές και Χρηματοπιστωτικές Κρίσεις... 21 2. Χρηματοπιστωτικό Σύστημα... 31 2.1. Ο Ρόλος και οι λειτουργίες των κεντρικών τραπεζών... 31 2.2. Το Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

Τρόποι χρήσης των ETFs

Τρόποι χρήσης των ETFs ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Τρόποι χρήσης των ETFs Χρηματιστήριο Αθηνών A.E. Απρίλιος 2010 Σημαντική Παρατήρηση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) πιστεύει ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ / ΤΑΜΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΚΑΙ ΤΗΣ «ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΓΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ Η «Λογιστική Κατάσταση για

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Συνταξιοδοτικό Φόρουμ IMH

3 ο Συνταξιοδοτικό Φόρουμ IMH 3 ο Συνταξιοδοτικό Φόρουμ IMH Μαρίνος Γιαλελή Ταμείο Προνοίας Υπαλλήλων Ξενοδοχειακής Βιομηχανίας Γενικός Διευθυντής 30 Μαΐου, 2012 Αριθμητικά Δεδομένα Μέλη 12.859 Μέλη, 31 Δεκ. 2011 o 7.600 ενεργά μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Ιούνιος 2007 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνείς Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου. Ομολογίες, Διάρκεια, Προθεσμιακά Επιτόκια, Ανταλλαγές Επιτοκίων

Διεθνείς Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου. Ομολογίες, Διάρκεια, Προθεσμιακά Επιτόκια, Ανταλλαγές Επιτοκίων Διεθνείς Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου Ομολογίες, Διάρκεια, Προθεσμιακά Επιτόκια, Ανταλλαγές Επιτοκίων 1 Η ομολογία είναι ένα εμπορικό έγγραφο, με το οποίο η εκδότρια εταιρεία αναγνωρίζει (ομολογεί) ότι

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιµέρους αµοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιµέρους αµοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιµέρους αµοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά µε τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως µεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο λογαριασμών. Ομάδα 4: Καθαρή θέση

Σχέδιο λογαριασμών. Ομάδα 4: Καθαρή θέση Σχέδιο λογαριασμών Ομάδα 1: Ενσώματα και άυλα μη κυκλοφορούντα (πάγια) περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 2: Αποθέματα Ομάδα 3: Χρηματοοικονομικά και λοιπά περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 4: Καθαρή θέση Ομάδα 5: Υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

5. Περιγραφή Χρηματοοικονομικών Μέσων και Σχετικών Κινδύνων

5. Περιγραφή Χρηματοοικονομικών Μέσων και Σχετικών Κινδύνων 5. Περιγραφή Χρηματοοικονομικών Μέσων και Σχετικών Κινδύνων 1. Περιγραφή Επενδυτικών Κινδύνων Προειδοποίηση Γενικών Κινδύνων Η κάθε επένδυση σε χρηματοοικονομικά μέσα ενέχει κινδύνους, ο βαθμός των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

CS Investment Funds 2 CS Investment Funds 11

CS Investment Funds 2 CS Investment Funds 11 1. Ανακοίνωση προς τους μεριδιούχους του υπο-κεφαλαίου Credit Suisse (Lux) European Property Equity Fund (το «Απορροφώμενο Υπο-Κεφάλαιο»), ενός υπο-κεφαλαίου της και προς τους μετόχους του υπο-κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

0180/00014209/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund

0180/00014209/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund 0180/00014209/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund Ενημερωτικό Δελτίο/Κανονισμός & Βασικές Πληροφορίες για τους επενδυτές Επισυνάπτεται Ενημερωτικό Δελτίο/Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

CS Investment Funds 14

CS Investment Funds 14 Ανακοίνωση στους μεριδιούχους Με την παρούσα ανακοινώνεται στους μεριδιούχους των υπο-κεφαλαίων Credit Suisse (Lux) Short Term CHF Bond Fund (το «Απορροφώμενο Υπο-Κεφάλαιο») και Credit Suisse (Lux) Corporate

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Β01: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Δ.Κ.Ε. 1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.1.1 Κεφάλαια (εποπτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009 Εταιρεία ιαχειρίσεως : Κύπρου Asset Management Α.Ε..Α.Κ. Θεµατοφύλακας : Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 7: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 7: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 7: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

CAPM. Το Μοντέλο Αποτίμησης Κεφαλαιουχικών Αγαθών (Capital Asset Pricing Model): ανάλυση ρίσκου και απόδοσης επενδύοντας στις παγκόσμιες χρηματαγορές

CAPM. Το Μοντέλο Αποτίμησης Κεφαλαιουχικών Αγαθών (Capital Asset Pricing Model): ανάλυση ρίσκου και απόδοσης επενδύοντας στις παγκόσμιες χρηματαγορές CAPM Το Μοντέλο Αποτίμησης Κεφαλαιουχικών Αγαθών (Capital Asset Pricing Model): ανάλυση ρίσκου και απόδοσης επενδύοντας στις παγκόσμιες χρηματαγορές 1 Το Capital Asset Pricing Model & Tο Κόστος Κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ

Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ Προκειμένου να εξετάσουμε την οικονομική κατάσταση μίας οικονομικής μονάδας σε μακροχρόνια κλίμακα θα πρέπει να αναλύσουμε την διάρθρωση των κεφαλαίων της. Λέγοντας

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις. Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα. Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016

Συχνές Ερωτήσεις. Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα. Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συχνές Ερωτήσεις Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016 Σημαντική Σημείωση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Οι ιδιαιτερότητες των λοιπών επιχειρηματικών κλάδων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. Αποτίμηση (επιμέτρηση) και απομείωση σύμφωνα με το IFRS 9

Οι ιδιαιτερότητες των λοιπών επιχειρηματικών κλάδων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. Αποτίμηση (επιμέτρηση) και απομείωση σύμφωνα με το IFRS 9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 Αποτίμηση (επιμέτρηση) και απομείωση σύμφωνα με το IFRS 9 Από 1.1.2018 τίθεται σε εφαρμογή το IFRS 9, το οποίο επιφέρει σημαντικές μεταβολές στους κανόνες αποτίμησης και τη διαδικασία προσδιορισμού

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική κατανομή περιουσίας δημόσιων Ταμείων: Το σύγχρονο πρότυπο

Στρατηγική κατανομή περιουσίας δημόσιων Ταμείων: Το σύγχρονο πρότυπο Στρατηγική κατανομή περιουσίας δημόσιων Ταμείων: Το σύγχρονο πρότυπο Η Αξιοποίηση της Περιουσίας των Ασφαλιστικών Οργανισμών: Λύση στο Πρόβλημα; Αθήνα, 9 Μαρτίου, 2010 Δρ. Δανιήλ Γιαμουρίδης Επ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 6.9.2014 L 267/9 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 3ης Ιουνίου 2014 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2013/23 σχετικά με τη στατιστική δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ALPHA ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005 Αρ. Αδείας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/14.4.2006 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Xρήση παράγωγων χρηµατοοικονοµικών µέσων και τίτλων επιλογής από αµοιβαία κεφάλαια και ανώνυµες εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

TRIPLE A EXPERTS ΑΕΠΕΥ

TRIPLE A EXPERTS ΑΕΠΕΥ TRIPLE A EXPERTS ΑΕΠΕΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31/12/2011 1.Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Οι στόχοι και οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα EIRO Περιεχόμενα Άρθρο 1. Ορισμοί... 3 Άρθρο 2. Συμβατική Σχέση... 3 Άρθρο 3. Καταχώρηση Πιστώσεων... 4 Άρθρο 4. Χρεωστικό Υπόλοιπο σε Χρήματα... 4 Άρθρο 5. Απλή Εκτέλεση...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ερωτήσεις

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ερωτήσεις Κοκολιού Έλλη Α.Μ. 1207 Μ 093 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α) Η αγορά συναλλάγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α. Η χρηµατοοικονοµική επιστήµη εξετάζει: 1. Τον κόσµο των χρηµαταγορών,των κεφαλαιαγορών και των επιχειρήσεων 2. Θέµατα που περιλαµβάνουν τη χρονική αξία

Διαβάστε περισσότερα

Απόστολος Γ. Χριστόπουλος

Απόστολος Γ. Χριστόπουλος axristop@econ.uoa.gr Προπαρασκευαστικό μάθημα στο ΤΕΙ Πειραιά Θέμα: Παράγωγα Προϊόντα Παράγωγα προϊόντα Προθεσμιακές Συμφωνίες Συμφωνίες Ανταλλαγών Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης Δικαιώματα Προαίρεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 1

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 1 ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ «HIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ» «EUROPLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ» «ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Η Εταιρεία με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστάθμιση του Κινδύνου ενός Χαρτοφυλακίου μέσω των Χρηματοοικονομικών Παραγώγων

Αντιστάθμιση του Κινδύνου ενός Χαρτοφυλακίου μέσω των Χρηματοοικονομικών Παραγώγων Αντιστάθμιση του Κινδύνου ενός Χαρτοφυλακίου μέσω των Χρηματοοικονομικών Παραγώγων Αντιστάθμιση του Κινδύνου ενός Χαρτοφυλακίου μέσω των Χρηματοοικονομικών Παραγώγων Συστηματικός Κίνδυνος Συνολικός Κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα

Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα Κεφάλαιο 25 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Το χρηματοπιστωτικό σύστημα Το χρηματοπιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ASSET ALLOCATION Μάιος 2016

ASSET ALLOCATION Μάιος 2016 ASSET ALLOCATION Μάιος 2016 Αύξηση ρευστότητας, μείωση θέσης σε ομόλογα υψηλής απόδοσης και μετοχές ΟΜΟΛΟΓΑ: Αύξηση ρευστότητας, μείωση θέσης σε ομόλογα υψηλής. απόδοσης σε EUR ΜΕΤΟΧΕΣ: Ουδέτερη θέση,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΦΕΚ 319/08.03.2007) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΆ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2009-31.12.2009) Αρθρ.28 Ν.3283/2004 (ΦΕΚ 210Α / 02.11.04) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τελική ή μέλλουσα αξία (future value) ή τελικό κεφάλαιο

Τελική ή μέλλουσα αξία (future value) ή τελικό κεφάλαιο Όρος Τελική ή μέλλουσα αξία (future value) ή τελικό κεφάλαιο Απλός τόκος Έτος πολιτικό Έτος εμπορικό Έτος μικτό Τοκάριθμος Είδη καταθέσεων Συναλλαγματική Γραμμάτιο σε διαταγή Ονομαστική αξία Παρούσα αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Μάθημα 7 Ζήτηση χρήματος Ζήτηση χρήματος! Όπως είδαμε στο προηγούμενο μάθημα η προσφορά χρήματος επηρεάζεται από την Κεντρική Τράπεζα και ως εκ τούτου είναι εξωγενώς δεδομένη!

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1) 1. Η τυπική απόκλιση της τιμής ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου αποτελεί μέτρο: (α) Αποδοτικότητας (β) Ρευστότητας (γ) Κινδύνου (δ) Κανένα από τα

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Χρηματοοικονομική Ι Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

Version 6_xx.0x.16_SII 1

Version 6_xx.0x.16_SII 1 1 δ Ποιες θεωρούνται οργανωμένες αγορές στην Ελλάδα; α Η αγορά αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών. β Η αγορά παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών. γ Η Ηλεκτρονική Δευτερογενής Αγορά Τίτλων. 2 δ Εκδότες των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 BNP PARIBAS INSTICASH EUR Τμήμα της BNP Paribas InstiCash, εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου διεπόμενης από το δίκαιο του Λουξεμβούργου (εφεξής "SICAV") η οποία συστάθηκε στις 30 Ιουνίου 1998 ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

І. Αποκάλυψη πληροφοριών σχετικά με τους σκοπούς και την πολιτική του επενδυτικού μεσολαβητή σε σχέση με τη διαχείριση των κινδύνων.

І. Αποκάλυψη πληροφοριών σχετικά με τους σκοπούς και την πολιτική του επενδυτικού μεσολαβητή σε σχέση με τη διαχείριση των κινδύνων. Μετάφραση από βουλγάρικη γλώσσα ΕΜ «ΓΚΛΟΜΠΑΛ ΜΑΡΚΕΤΣ»ΑΕ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 142, ΠΑΡ.3 ΚΑΙ 4, ΑΡΘΡΟΥ 150 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 35 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Δημήτριος Βασιλείου Καθηγητής Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Νικόλαος Ηρειώτης Αναπληρωτής Καθηγητής Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 1 Χρηματοοικονομική Διοίκηση Θεωρία και Πρακτική Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS

MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS ΔΙΑΛΕΞΗ: «ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ» (Foreign Exchange Risk) Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Χρηματοοικονομικής Καθηγητής Γκίκας Χαρδούβελης 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ορισμός Συναλλαγματικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Επωνυμία: Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου & Ελληνικών Ταχυδρομείων, Αρ. Μ.Α.Ε. 52032/06/Β02/13

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Παράγωγα

Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Παράγωγα Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Παράγωγα Αχιλλέας Ζαπράνης Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Θέματα Ορισμοί Προθεσμιακές Συμβάσεις (forwards) Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Κινδύνου Risk Management

Διαχείριση Κινδύνου Risk Management Διαχείριση Κινδύνου Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Ο κίνδυνος είναι εμφανής σε όλες τις δραστηριότητες, όλων των οργανισμών ανεξάρτητα από το σκοπό και από την διάρθρωση των λειτουργιών του Οι επιχειρήσεις είναι

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 32 : Χρηµατοπιστωτικά Μέσα : Παρουσίαση

ΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 32 : Χρηµατοπιστωτικά Μέσα : Παρουσίαση ΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 32 : Χρηµατοπιστωτικά Μέσα : Παρουσίαση Παράδειγµα: Εκτίµηση αξίας σύνθετων χρηµατοπιστωτικών µέσων Η Α.Ε. ΗΡΑ εξέδωσε την 2.1.2006 5.500 µετατρέψιµες οµολογίες. Η διάρκεια αυτών

Διαβάστε περισσότερα

Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την

Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την χρησιμότητα και εμφανίζει την φύση και τις τάσεις των τρεχουσών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ Η επιβράδυνση του ρυθµού ανάπτυξης της παγκόσµιας οικονοµίας επηρεάζει άµεσα και τις χρηµαταγορές, οι οποίες χαρακτηρίζονται από έντονη µεταβλητότητα παρά τα αυστηρά δη- µοσιονοµικά µέτρα

Διαβάστε περισσότερα

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ»

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» -ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 9ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικά που περιγράφουν το τρέχον χαρτοφυλάκιο του Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Για τους μετοχικούς Ο.Σ.Ε.Κ.Α.:

Στατιστικά που περιγράφουν το τρέχον χαρτοφυλάκιο του Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Για τους μετοχικούς Ο.Σ.Ε.Κ.Α.: Ο.Σ.Ε.Κ.Α. (Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες). Ορίζονται ως οι οργανισμοί οι οποίοι έχουν σαν μοναδικό σκοπό να επενδύουν συλλογικά, σε κινητές αξίες και σε άλλα χρηματοοικονομικά στοιχεία,

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 9: Αποτίμηση κοινών μετοχών. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 9: Αποτίμηση κοινών μετοχών. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Χρηματοοικονομική Ι Ενότητα 9: Αποτίμηση κοινών μετοχών Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΙΑΝΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Δ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (έκδοση )

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Δ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (έκδοση ) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Δ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (έκδοση 18.4.2016) 440. Για μια κατάθεση 100 με ετήσιο επιτόκιο 12% και τριμηνιαίο ανατοκισμό, η ετήσια πραγματική απόδοση είναι : α) 12,42%

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. έκδοσης: 1.05 Ημερομηνία: 01/04/2009

Αρ. έκδοσης: 1.05 Ημερομηνία: 01/04/2009 Αρ. έκδοσης: 1.05 Ημερομηνία: 01/04/2009 Τα Σύνθετα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα (Σ.Χ.Π.) είναι κινητές αξίες οι οποίες αντικατοπτρίζουν και υλοποιούν μια προκαθορισμένη επενδυτική στρατηγική με συγκεκριμένους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Γενικά ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Οι υπηρεσίες οι οποίες προσφέρoνται από τη Atlantic Securities Ltd καλύπτουν µεγάλο φάσµα Χρηµατοοικονοµικών Μέσων. Κάθε τύπος χρηµατοοικονοµικού

Διαβάστε περισσότερα

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα.

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα. Γενικά Η Εταιρία λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο, ώστε να επιτυγχάνει είτε κατά τη λήψη και διαβίβαση των εντολών σε τρίτους είτε κατά την εκτέλεση των εντολών επί για λογαριασμό των πελατών της το βέλτιστο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριστείδου 9, 105 59 Αθήνα τηλ.: 210 321 3928 Fax: 210 321 6810 email: info@petropoulakis.net www.petropoulakis.gr ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η τιμολογιακή μας πολιτική είναι εναρμονισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια της Παρούσας Αξίας και Εφαρμογές: Τιμές των Ομολόγων και Επενδυτικές Αποφάσεις των Επιχειρήσεων 1. Η Έννοια της Παρούσας Αξίας

Έννοια της Παρούσας Αξίας και Εφαρμογές: Τιμές των Ομολόγων και Επενδυτικές Αποφάσεις των Επιχειρήσεων 1. Η Έννοια της Παρούσας Αξίας Έννοια της Παρούσας Αξίας και Εφαρμογές: Τιμές των Ομολόγων και Επενδυτικές Αποφάσεις των Επιχειρήσεων 1. Η Έννοια της Παρούσας Αξίας - Η Παρούσα Αξία (PV) ενός ποσού R που θα εισπραχθεί μετά από μια περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 8: Βασικές αρχές αποτίμησης μετοχών. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 8: Βασικές αρχές αποτίμησης μετοχών. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Χρηματοοικονομική Ι Ενότητα 8: Βασικές αρχές αποτίμησης μετοχών Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Όνομα: Επίθετο: Ημερομηνία: 13/7/2015 Πρωί: x Απόγευμα: Θεματική ενότητα: Ποσοτικοποίηση και Αναλογιστική Διαχείριση των Κινδύνων και Φερεγγυότητα 1. Στο πλαίσιο φερεγγυότητα ΙΙ, όσον αφορά στη δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

ING (L) Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, Rue Jean Piret, L-2350 Λουξεμβούργο R.C.S.: Luxembourg B nº 44.

ING (L) Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, Rue Jean Piret, L-2350 Λουξεμβούργο R.C.S.: Luxembourg B nº 44. ING (L) Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, Rue Jean Piret, L-2350 Λουξεμβούργο R.C.S.: Luxembourg B nº 44.873 (η «Εταιρία») Ενημέρωση των μετόχων 1) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

(Margin Account) 1. 2. 3.

(Margin Account)  1. 2. 3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Συµπληρωµατικές σηµειώσεις για το εαρινό εξάµηνο 2008-2009 Λογαριασµού Περιθωρίου (Margin Account) Ο θεσµός του «Λογαριασµού Περιθωρίου» (Margin Account) έχει ως στόχο να αποκλείσει

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπα Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές Επισυνάπτονται τα Έντυπα Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές.

Έντυπα Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές Επισυνάπτονται τα Έντυπα Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές. 0180/00010036/el Άλλες Ανακοινώσεις GMM Global Money Managers Ltd Έντυπα Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές Επισυνάπτονται τα Έντυπα Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές. GMM Funds Attachments: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΞΙΑ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ

Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΞΙΑ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΤ ΕΛΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (EUR) (ΦΕΚ Β /860/30.6.2003) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.13-30.06.13) Αρθρ. 77 & 11 Ν.4099/2012 (ΦΕΚ 250Α /

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Συχνές Ερωτήσεις

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Συχνές Ερωτήσεις ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Συχνές Ερωτήσεις Οκτώβριος 2016 Σημαντική Παρατήρηση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) πιστεύει ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στο

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Liability Management Διάλεξη 5

Asset & Liability Management Διάλεξη 5 Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΠΜΣ στην «Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου» Asset & Liability Management Διάλεξη 5 Συναλλαγματικός Κίνδυνος Μιχάλης Ανθρωπέλος anthropel@unipi.gr http://web.xrh.unipi.gr/faculty/anthropelos

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ενότητα 13: ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Δ.Κ.Ε. 1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.1.1 Κεφάλαια (εποπτικά αναγνωριζόμενα) 1.1.1*** εκ των οποίων:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ (SOLVENCY)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ (SOLVENCY) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ (SOLVENCY) ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ (SHORT TERM SOLVENCY) ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ (Liquidity) Kυκλοφοριακό Ενεργητικό

Διαβάστε περισσότερα

GS Global LIBOR Plus II Portfolio Αϖόλυτες αϖοδόσεις 1 στην εϖένδυση Σταθερού Εισοδήµατος µέσω ισχυρής εϖενδυτικής ικανότητας

GS Global LIBOR Plus II Portfolio Αϖόλυτες αϖοδόσεις 1 στην εϖένδυση Σταθερού Εισοδήµατος µέσω ισχυρής εϖενδυτικής ικανότητας GS Global LIBOR Plus II Portfolio Αϖόλυτες αϖοδόσεις 1 στην εϖένδυση Σταθερού Εισοδήµατος µέσω ισχυρής εϖενδυτικής ικανότητας 01 02 Γιατί να εϖενδύσω σε αυτό το αµοιβαίο κεφάλαιο; Πως µϖορείτε να το ϖετύχετε;

Διαβάστε περισσότερα

Cytrustees Investment Public Company Limited. Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2015

Cytrustees Investment Public Company Limited. Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2015 Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2015 Περιεχόμενα Σελίδα Ενδιάμεση συνοπτική κατάσταση συνολικού εισοδήματος ενιαμηνίας 2 Ενδιάμεσος συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 BNP PARIBAS INSTICASH GBP Τμήμα της BNP Paribas InstiCash, εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου διεπόμενης από το δίκαιο του Λουξεμβούργου (εφεξής "SICAV") που συστάθηκε στις 30 Ιουνίου 1998 ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Credit Risk Διάλεξη 4

Credit Risk Διάλεξη 4 Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΠΜΣ στην «Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου» Credt Rsk Διάλεξη 4 Αντιστάθμιση πιστωτικού κινδύνου Μιχάλης Ανθρωπέλος anthropel@unp.gr http://web.xrh.unp.gr/faculty/anthropelos

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Δημήτριος Βασιλείου Καθηγητής Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Νικόλαος Ηρειώτης Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών 1 Ανάλυση Επενδύσεων και Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΈΤΡΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΎ ΑΠΌΔΟΣΗΣ ΕΠΈΝΔΥΣΗΣ

ΜΈΤΡΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΎ ΑΠΌΔΟΣΗΣ ΕΠΈΝΔΥΣΗΣ ΜΈΤΡΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΎ ΑΠΌΔΟΣΗΣ ΕΠΈΝΔΥΣΗΣ Η επένδυση μπορεί επίσης να ορισθεί ως η απόκτηση ενός περιουσιακού στοιχείου (π.χ. χρηματοδοτικού τίτλου) με την προσδοκία να αποφέρει μια ικανοποιητική απόδοση. Η

Διαβάστε περισσότερα