Ζ. Κύκλος αναφοράς και περιστρεφόµενα διανύσµατα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ζ. Κύκλος αναφοράς και περιστρεφόµενα διανύσµατα"

Transcript

1 Ζ. Κύκλος αναφοράς και περιστρεφόµενα διανύσµατα Δυο βήµατα µέχρι τον κύκλο, τρία µέχρι τα περιστρεφόµενα, ένα ακόµη βήµα ασταθές κι ένας πειρασµός.. Ο πειρασµός Τα παραπάνω βάζουν αρκετούς στον πειρασµό να µετατρέψουν τα πλάτη Α 1 και Α των δύο απλών αρµονικών ταλαντώσεων (και όχι µόνο) σε περιστρεφόµενα...διανύσµατα ενός κύκλου αναφοράς και να συνθέτουν απλές αρµονικές ταλαντώσεις απλώς συνθέτοντας (προσθέτοντας) διανύσµατα µε τον κανόνα του παραλληλογράµ- µου. Με δεδοµένο βέβαια ότι ο κανόνας του παραλληλογράµµου δεν είναι τίποτε περισσότερο από το νόµο των συνηµίτονων και των ηµίτονων, οι οποίοι βασικά δεν απαιτούν διανύσµατα, θα µπορούσαµε να συνθέτουµε ευθύγραµµα τµήµατα ΟΜ ή τις επιβατικές ακτίνες του κινητού Μ. υο τρεις λοιπόν τυχερές σχέσεις των µαθηµατικών κάνουν Σχήµα 5.9 τυχερά τα περιστρεφόµενα διανύσµατα, τα οποία, παρόλο ότι είναι ένα τρυκ, µπορούν σε κάποιες περιπτώσεις να δώσουν λύσεις, ακόµη και όταν δεν έχουµε απλές αρµονικές ταλαντώσεις, όπως π.χ. σε προβλήµατα κυκλωµάτων όπου ο διεγέρτης επιβάλλει τη συχνότητά του σε όλα σχεδόν τα µεγέθη του κυκλώµατος. Το πρόβληµα όµως που µπαίνει µετά από όλα αυτά είναι το εξής: Χρειάζονται κύκλοι αναφοράς και περιστρεφόµενα διανύσµατα κατά τη διδασκαλία της Λυκειακής Φυσικής; Κατά τη γνώµη µας όχι µόνο δε χρειάζονται, αλλά δηµιουργούν προβλήµατα! Ας επιχειρη- µατολογήσουµε: 1) Τα περιστρεφόµενα διανύσµατα δεν έχουν καµιά, απολύτως καµιά µαθηµατική δοµή και υποδοµή σαθρή διαθέτουν, αφενός µεν γιατί το επίπεδο στο οποίο περιστρέφονται δεν έχει καµιά σχέση µε το µιγαδικό επίπεδο και αφετέρου γιατί η υποτυπώδης τριγωνοµετρία τους στριµώχνεται στο χώρο και στις γωνίες ενός παραλληλογράµµου. Έτσι λοιπόν, όταν οι αρχικές φάσεις φ 1 και φ των εξισώσεων ταλάντωσης που πρόκειται να συντεθούν διαφέρουν µεταξύ τους περισσότερο από π rad, παραλληλόγραµµο µε γωνία φ 1 φ µεταξύ των πλατών-διανυσµάτων Α 1 και Α δε µπορεί να σχηµατιστεί και συνεπώς πρέπει ή να γίνει εισαγωγή καινούριων κανόνων (αλχηµείες) ώστε να σχηµατιστεί και να αξιοποιηθεί σώνει και καλά το παραλληλόγραµµο ή να καταφύγουµε σε τύπους ουσιαστικά αναπόδεικτους, χωρίς να σχηµατίσουµε παραλληλόγραµµο. Για τους µαθητές πάντως στην περίπτωση αυτή θα υπάρξει µπέρδεµα. ) Τα περιστρεφόµενα διανύσµατα δεν έχουν καµιά, απολύτως καµιά µαθηµατική δοµή και υποδοµή σαθρή διαθέτουν. Έτσι αν σε κάποιο φαινόµενο, αν σε κάποια άσκηση εµφανιστεί γινόµενο ταλαντώσεων π.χ. γινόµενο δύο ρευµάτων i 1 i, γινόµενο δύο αποµακρύνσεων x 1 x, γινόµενο δύο αρµονικών συναρτήσεων γενικά, όλο αυτό το σκηνικό µε τα δια- 1

2 νυσµατοποιηθέντα βαθµωτά µεγέθη, που τόσα µαθήµατα επί µαθηµάτων χρειάστηκε για να στηθεί στα µάτια των µαθητών, θα καταρρεύσει σε δευτερόλεπτα. 3) Μια τυχερή συγκυρία, µια συνωµοσία θα λέγαµε των Μαθηµατικών έκανε να λειτουργήσει αυτό το τρυκ των περιστρεφόµενων διανυσµάτων. Όµως αυτό ξεχνιέται και αλλοιώνεται τελείως η εικόνα και της προέλευσης και των δυνατοτήτων των περιστρεφόµενων διανυσµάτων. Γρήγορα ο εκτροχιασµός είναι πλήρης, αφού ρόλοι αντιστρέφονται και αποδείξεις κακοποιούνται. εν είναι δυνατό να λανσάρεται ως σοβαρή µαθηµατική απόδειξη, η απόδειξη µε περιστρεφόµενα διανύσµατα, σχέσεων τύπου A = A1 + A + A1 Aσυνϕ και Aηµϕ εϕϑ = (5.107) A + A συνϕ Αυτού του είδους οι σχέσεις, που αφορούν τις αρµονικές ταλαντώσεις και που αποδείχθηκαν µε µαθηµατικά ότι είναι έτσι και ότι αφορούν όντως αυτές τις ταλαντώσεις, αυτές ακριβώς οι σχέσεις συνωµότησαν για να υπάρξουν τα περιστρεφόµενα διανύσµατα ως τρυκ και µόνο ως τρυκ. Με άλλα λόγια δηλαδή, δεν αποδεικνύεται µε περιστρεφόµενα διανύσµατα ότι η σύνθεση δύο απλών αρµονικών ταλαντώσεων είναι επίσης απλή αρµονική ταλάντωση, µε πλάτος και αρχική φάση που δίνονται από σχέσεις όπως οι (5.107), αλλά αντίθετα, σχέσεις τύπου (5.107), που αποδεικνύονται µε αυστηρά µαθηµατικά (διαφορικές, τριγωνοµετρία κ.λ.π.) ότι είναι έτσι και ότι όντως αφορούν απλές αρµονικές ή γενικότερα αρµονικές ταλαντώσεις, θυ- µίζουν κανόνα παραλληλογράµµου, µε αποτέλεσµα να στηρίζουν για λίγα µόνο βήµατα την ιδέα των περιστρεφόµενων διανυσµάτων. ίνοντας όµως στα µάτια των παιδιών τέτοιας έκτασης προτεραιότητα σε περιστρεφόµενα διανύσµατα, αλλάζει η σειρά, χαλιούνται συλλογισµοί, κρύβεται η ουσία των πραγµάτων. ε χρειάζονται που δε χρειάζονται τα περιστρεφόµενα, να ανάγονται όµως και σε σοβαρό µαθηµατικό εργαλείο απόλυτης προτεραιότητας, είναι άδικο για τα παιδιά που προσπαθούν να δοµήσουν µια σοβαρή σκέψη. Άδικο όµως και για τα Μαθηµατικά τους που φαντάζουν ανίκανα να λειτουργήσουν και αποστασιοποιηµένα από τις ανάγκες, ακόµη και µιας λυκειακής Φυσικής. Πώς να το πούµε; Όταν δίνουµε τόση σηµασία στα περιστρεφόµενα χαλάει η σειρά των πραγµάτων!!! Αδικούνται τα µαθηµατικά των παιδιών και η Φυσική τους στέκεται µετέωρη και γεµάτη αλχηµείες. 4) Στα µάτια αρκετών από αυτούς που δουλεύουν µε κύκλους αναφοράς και µε περιστρεφόµενα, η ταλάντωση παύει να είναι κίνηση αυτοδύναµη και γίνεται απόλυτα υποβοηθούµενη από την οµαλή κυκλική κίνηση, η οποία στο τέλος παίρνει τη θέση της ταλάντωσης. Αρκετοί νοµίζουν ότι δεν µπορεί να υπάρξει µελέτη µιας ταλάντωσης αν δεν ζωγραφιστούν κύκλοι. Ακούνε ταλάντωση και σκέφτονται κύκλους. Ακούνε γωνιακή συχνότητα και σκέφτονται γωνιακές ταχύτητες. Ακούνε φάση και σκέφτονται γωνίες. Έχουµε και εδώ αναστροφή των προτεραιοτήτων, καθώς, αντί να δοθεί προτεραιότητα στην ταλάντωση, δίνεται στην οµαλή κυκλική κίνηση, που στο κάτω κάτω η εξίσωση κίνησής της µπορεί να θεωρηθεί επαλληλία των εξισώσεων κίνησης δύο αρµονικών ταλαντώσεων οι οποίες εξελίσσονται σε κάθετες διευθύνσεις. Με άλλα λόγια, ενώ οι ταλαντώσεις µπορούν να περιγράψουν την οµαλή κυκλική κίνηση και όχι το αντίθετο, αποκτά κυρίαρχο ρόλο η κυκλική κίνηση. Και κάτι ακόµη πιο οδυνηρό. Η γωνιακή ταχύτητα κορυφαίο διανυσµατικό µέγεθος κυρίαρχο στη µελέτη της κίνησης ενός στερεού, συγκρίνεται, παραλληλίζεται και στο 1

3 τέλος ταυτίζεται µε τη γωνιακή συχνότητα της ταλάντωσης, ένα απλό µονόµετρο µέγεθος. Ας συνοψίσουµε: Η απλή αρµονική ταλάντωση είναι κίνηση ανεξάρτητη, αυτοδύναµη και ευθύγραµ- µη. εν έχει ανάγκη και σχέση ούτε µε κύκλους, ούτε µε ακτίνες, ούτε µε γωνίες και γωνιακές ταχύτητες. Το να εξωθούµε το µαθητή να βλέπει κύκλους και γωνίες σε µια ευθύγραµµη κίνηση είναι επικίνδυνο για τη λογική του. Ό,τι υπάρχει µέσα στον τριγωνοµετρικό αριθµό της εξίσωσης κίνησης µιας α.α.τ. είναι η φάση και δεν είναι γωνία κάποιας κίνησης ή κάποιας περιστροφής. Καλό είναι λοιπόν να τη λέµε µε το όνοµά της, φάση και όχι γωνία. Άλλο φάση και άλλο γωνία!! D Το σύµβολο ω είναι µια συντοµογραφία της ποσότητας που παρουσιάζεται σε m όλες τις σχέσεις της α.α.τ. Το ω επιλέχτηκε θετικό και η αξία του αντλείται από το γεγονός ότι συνδέεται µε την περίοδο της κίνησης. Είναι µια µονόµετρη ποσότητα, ένα απλό όνοµα. εν είναι γωνιακή ταχύτητα και δεν έχει καµιά σχέση µε αυτό το κορυφαίο διανυσµατικό µέγεθος το οποίο πουθενά στην αντιµετώπιση του φαινοµένου δεν υπεισέρχεται. Θα µπορούσαµε αντί του ω να συµβολίζαµε την ποσότητα D µε οποιοδήποτε γράµµα π.χ. γ (βλέπε σελίδες 3 και 413) m εν είναι ανησυχητικό που ελάχιστοι έως κανένας µαθητής δε µας ρώτησε να του σχεδιάσουµε πάνω στην πραγµατική κίνηση, πάνω στη ταλάντωση δηλαδή, την γωνιακή ταχύτητα; εν είναι ανησυχητικό που ελάχιστοι έως κανένας µαθητής δε µας ρώτησε να του σχεδιάσουµε πάνω στην πραγµατική κίνηση τη γωνία που υπάρχει µέσα στο ηµίτονο; Που είναι αυτή η γωνία και που είναι το επίπεδο για να ζωγραφίσει την ω. Γιατί του χαλάµε τη λογική του που πάει µόλις τώρα να φτιάξει µε αυστηρότητα; Με ποιες λογικές άµυνες και ποια συλλογιστικά φίλτρα θα δεχτεί να του ανακατέψουµε µια ευθύγραµµη κίνηση µε κυκλικές κινήσεις φαντασµάτων; Πόσο αλώβητος θα µείνει µετά; 5) Υπάρχουν πολλοί άλλοι τρόποι αυστηρότατοι, πολύ πιο σύντοµοι και πλήρως κατανοητοί από τους µαθητές, που λειτουργώντας θαυµάσια σε όλες τις δυνατές περιπτώσεις σύνθεσης ταλαντώσεων καθιστούν περιττή την καταφυγή στα περιστρεφόµενα.(βλέπε σελίδα 377) 6) Κατά τη διδασκαλία των κύκλων αναφοράς και των περιστρεφόµενων, χρησιµοποιώντας µια τελείως λανθασµένη και µεθοδολογία και ορολογία, µπαίνουν σε αµφισβήτηση ή αποσαθρώνονται έννοιες, ορισµοί και δοµές τόσο της Φυσικής όσο και των Μαθηµατικών. Και είναι ορατός ο κίνδυνος να χαλάσει η σκέψη των µαθητών. Οι ενδείξεις πολλές. Πρώτη ένδειξη: Οι φυσικοί µιλάνε δική τους µαθηµατική διάλεκτο Είναι αδύνατο να κατανοήσει ο µαθηµατικός τι προσπαθεί να κάνει ένας µαθητής του, ό- ταν για να προσθέσει δυο ηµίτονα, τον βλέπει να αφήνει την τριγωνοµετρία που του έµαθε, να µετατρέπει απλούς θετικούς αριθµούς σε διανύσµατα, να τα ζωγραφίζει µαζί µε κύκλους και να τα κάνει να περιστρέφονται. Όσες φορές έδωσα σε µαθηµατικό να διαβάσει κείµενο από εξωσχολικά βοηθήµατα που αναφερόταν σε περιστρεφόµενα διανύσµατα, ο άνθρωπος σταυροκοπιότανε. οκιµάστε το! εύτερη ένδειξη: Χαλιούνται ορισµοί Φυσικής Αρκετές φορές, για να µην πούµε όλες, γράφεται το εξής: Η προβολή Μ στον άξονα y, του άκρου Μ του περιστρεφόµενου διανύσµατος εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση. 3

4 Όµως όλοι ξέρουµε ότι οι σκιές και τα φαντάσµατα δεν κάνουν απλές αρµονικές ταλαντώσεις. Ώρα είναι να γράψουµε για δαύτα και κανένα νόµο του Νεύτωνα. Η συντεταγµένη µιας προβολής µπορεί να δίνεται από κάποια συνάρτηση του χρόνου. Να κάνει όµως απλή αρµονική ταλάντωση είναι κρίµα για τη Φυσική που βλέπει έναν ορισµό της, στηριγµένο σε ειδική κατηγορία δυνάµεων και διαφορικών εξισώσεων, να αποσαθρώνεται. Τρίτη ένδειξη: Χαλιούνται συλλογισµοί και διαλύονται άµυνες Λένε στους µαθητές ότι το πλάτος παριστάνεται µε διάνυσµα, ενώ µόλις χθες τους είχανε πει ότι είναι µονόµετρο θετικό µέγεθος και µετά µια σελίδα του σχολικού βιβλίου, όταν οι συχνότητες των ταλαντώσεων δε θα είναι πια ίδιες, τους ξανάλενε ότι το πλάτος είναι µονό- µετρο µέγεθος και να µη το παριστάνουνε πια ως διάνυσµα, αλλά να χρησιµοποιήσουν τριγωνοµετρία. Ελάχιστοι έως κανένας µαθητής από αυτούς που ακούνε αυτές τις παλινωδίες δεν αντιδρά. Και αυτό είναι πολύ ανησυχητικό! Και το χειρότερο νοµίζουν ότι η Φυσική δεν έχει σχέση µε τα Μαθηµατικά. Μεταφέρω τα λόγια ενός από αυτούς τους µαθητές που ρώτησα γιατί δέχονται τέτοια ρευστά πράµατα. Να τι µου είπε: Το πλάτος ταλάντωσης και µερικά άλλα µεγέθη όπως φορτίο, ένταση ρεύµατος, τάση κ.λ.π. δεν είναι µονόµετρα όπως τα άλλα µονόµετρα µεγέθη π.χ. η µάζα. Έχουν τη δυνατότητα να αντιµετωπίζονται όχι ως διανύσµατα των µαθηµατικών αλλά ως περιστρεφόµενα διανύσµατα. Η Φυσική δεν έχει σχέση µε τα Μαθηµατικά και δεν έχει την αυστηρότητα των Μαθηµατικών. Άλλο τα διανύσµατα των Μαθηµατικών και άλλα τα διανύσµατα της Φυσικής. Στη Φυσική είναι πιο ελαστικά τα πράµατα. Αν κάτι µας βολεύει ως µονόµετρο το ορίζουµε ως µονόµετρο, αν µας βολεύει ως διανυσµατικό το ορίζουµε ως διανυσµατικό. Είναι θέµα ορισµού δηλαδή και κυρίως τι µας βολεύει 7) Κύκλοι αναφοράς και περιστρεφόµενα δεν περιέχονται στο σχολικό βιβλίο Φυσικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου και κατά συνέπεια, µιλώντας κυριολεκτικά, θεωρούνται εκτός ύ- λης. Και είναι ρίσκο η χρήση των περιστρεφοµένων αν δεν υπάρξει οδηγία κατάλληλη από την επιτροπή των εξετάσεων. 8) Η έννοια του περιστρεφόµενου διανύσµατος προσθέτει στους µαθητές πολλές επιπλέον ώρες διδασκαλίας, ατέλειωτες σηµειώσεις και σελίδες εξωσχολικών βοηθηµάτων για διάβασµα, χωρίς να υπάρχει κανένας λόγος. Έτσι πέρα από την οικολογική ζηµιά που γίνεται µε αυτό το ατέλειωτο χαρτοµάνι, οι µαθητές χάνουν ώρες από τη ζωή τους για να διδαχτούν και να αρκετές φορές να πληρώσουν πράγµατα που δε τους χρειάζονται. Είναι τόσο περιορισµένη η εφαρµογή των περιστρεφόµενων και τόσο µεγάλη η απόστασή τους από τη µαθηµατική αυστηρότητα, που δεν αξίζουν ούτε τις ώρες που απαιτεί η διδασκαλία τους, ούτε το χαρτί που σπαταλιέται για δαύτα, ούτε τα χρήµατα που πιθανώς δίνονται. Ουσιαστικά αφορούν µια µόνο σελίδα του σχολικού (σύνθεση απλών αρµονικών ταλαντώσεων ίδιας συχνότητας), αφού στη επόµενη κιόλας σελίδα του σχολικού οι µαθητές θα εξαναγκαστούν να τρέξουν πάλι πίσω στην τριγωνοµετρία τους. Αν όµως ήταν να ξανατρέξουν πίσω στα µαθηµατικά του σχολείου τους, γιατί τα παράτησαν; Άξιζε όλη αυτή η ταλαιπωρία για µια µόνο σελίδα Φυσικής; 9) Με τα περιστρεφόµενα δεν επιλύεται κανένα µα κανένα πρόβληµα Φυσικής που δεν επιλύεται και µε τις σχέσεις που ήδη υπάρχουν στο σχολικό βιβλίο (το δείξαµε στη σελ. 378 κατά την παρουσίαση του 3ου τρόπου σύνθεσης α.α.τ.) ή µε τα µαθηµατικά που ήδη οι µαθητές ξέρουν από το Σχολείο τους. 4

5 10) Από τα παιδιά που θα ακούσουν για περιστρεφόµενα διανύσµατα ελάχιστα έως κανένα δε θα τα χρειαστεί στο πανεπιστήµιο. Πρώτο γιατί οι πιο πολλοί από τους µαθητές που θα ακούσουν για περιστρεφόµενα θα περάσουν σε σχολές που δεν έχουν σχέση µε αυτά. εύτερο γιατί όσοι περάσουν σε σχολή που έχει στο αναλυτικό της πρόγραµµα κυκλώµατα ή συνθέσεις, θα χρησιµοποιήσουν µιγάδες. Και βέβαια αφού έχουν ξεκαθαρίσει στο µυαλό τους και κατανοήσει απόλυτα µε ποιο τρόπο, µε ποιες συµφωνίες και µε ποιες αντιστοιχίες η µελέτη των κυκλωµάτων και των συνθέσεων µπορεί να υποβοηθηθεί από την πανίσχυρη µαθηµατική δοµή των µιγαδικών συναρτήσεων. Έτσι θα ξέρει ο φοιτητής πλέον, ποια είναι τα όρια αυτής της βοήθειας, που αρχίζει και που τελειώνει το τρυκ. Μου φαίνεται απίθανο να υπάρχει σχολή που να αγνοεί την παρουσίαση µε µιγάδες και να χρησιµοποιεί περιστρεφόµενα. Με άλλα λόγια, αν χρειαστεί κάτι σε µια σχολή, δε θα είναι τίποτε από τα περιστρεφόµενα διανύσµατα, αλλά µιγάδες και τριγωνοµετρία. Γιατί λοιπόν να µην ενισχύσουµε το µαθηµατικό τους υπόβαθρο εφαρµόζοντας την τριγωνοµετρία του σχολείου σε παραδείγµατα Φυσικής; 11) Τα παιδιά που παίρνουν ηλεκτρολογία και που αναγκαστικά λόγω... του ανεκδιήγητου και αχαρακτήριστου σχολικού τους βιβλίου θα ακούσουν για περιστρεφόµενα διανύσµατα στα κυκλώµατα εναλλασσόµενων τάσεων. ηλαδή σε εξαναγκασµένες ταλαντώσεις. Όµως Ο αριθµός των παιδιών που επιλέγουν ηλεκτρολογία είναι συντριπτικά µικρότερος από τον αριθµό των παιδιών που δεν επιλέγουν ηλεκτρολογία. ε χρειάζεται τα περιστρεφόµενα να καθιερωθούν στη συνείδηση αυτών των λίγων, έστω, παιδιών και µέσα από τη Φυσική. Πρέπει να τους τονίζονται τα όρια εφαρµογής των περιστρεφόµενων και ο προσδιορισµός τους ως τρυκ. Κατά τη χρησιµοποίηση των περιστρεφόµενων διανυσµάτων στην Ηλεκτρολογία, δε δίνεται ούτε η έκταση, ούτε η σοβαροφάνεια που τους δίνεται στη Φυσική και συνεπώς ο κίνδυνος εκτροχιασµού είναι σαφώς µειωµένος. 1) Παρόλο που δεν νοµίζουµε ότι χρειάζεται, αν θέλαµε να δώσουµε αποδείξεις των σχέσεων που ισχύουν για το πλάτος και την αρχική φάση της συνισταµένης ταλάντωσης, µπορούσαµε να κάνουµε την τριγωνοµετρική απόδειξη της σελ Στο κάτω κάτω είναι µαθηµατικά αυστηρή µε όλους τους απαραίτητους και σωστούς περιορισµούς, είναι απόλυτα κατανοητή από τους µαθητές, καλύπτει όλες τις περιπτώσεις αρχικών φάσεων, είναι πολύ πιο σύντοµη από τις αντίστοιχες αποδείξεις των περιστρεφόµενων διανυσµάτων και το κυριότερο δε χρειάζεται οι µαθητές ούτε να αλλάζουν από µέρα σε µέρα τα µονόµετρα µεγέθη σε διανυσµατικά, ούτε να διδάσκονται καινούρια πράµατα, χωρίς καµιά ουσιαστική αξία. Έτσι κι αλλιώς διδάσκοντας σύνθεση απλών αρµονικών ταλαντώσεων δεν διδάσκουµε κάποιο φυσικό φαινόµενο, αλλά µαθηµατικά παιχνίδια. Προσθέσεις ηµίτονων και συνηµίτονων διδάσκουµε. Ας τις διδάξουµε συνεπώς µε την αίγλη των µαθηµατικών και την αυστηρότητα που αξίζει σε µια άσκηση µαθηµατικών (γιατί άσκηση µαθηµατικών διδάσκουµε κατά βάθος) και όχι µε το τρυκ των περιστρεφόµενων διανυσµάτων (Από το βιβλίο «Θέµατα Φυσικής-Παρανοήσεις και προτάσεις υπέρβασής τους») 5

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ 2002 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...4 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...6. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ...7 2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΥΧΑΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ...0

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά Λυμένα Παραδείγματα. Στοιχεία Θεωρίας. Άλυτες Ασκήσεις. Ερωτήσεις Θεωρίας

Αναλυτικά Λυμένα Παραδείγματα. Στοιχεία Θεωρίας. Άλυτες Ασκήσεις. Ερωτήσεις Θεωρίας ΒΟΗΘΗΜΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ Αναλυτικά Λυμένα Παραδείγματα Στοιχεία Θεωρίας Άλυτες Ασκήσεις Ερωτήσεις Θεωρίας Νικόλαος Χονδράκης (Εκπαιδευτικός) ... Νικόλαος Γ. Χονδράκης ( chon nik o@g ma il.co

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου

Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου MSc Φυσικός Ηράκλειο Κρήτης 2η Εκδοση - Ιούλης 2013 2 Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου Περιεχόµενα 1 Ταλαντώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη διδακτέα ύλη και τη διδασκαλία. κατά το σχολικό έτος 2007-2008

Οδηγίες για τη διδακτέα ύλη και τη διδασκαλία. κατά το σχολικό έτος 2007-2008 Οδηγίες για τη διδακτέα ύλη και τη διδασκαλία των ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ του ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ κατά το σχολικό έτος 007-008 Με απόφαση της ελληνικής κυβερνήσεως τα διδακτικά βιβλία του ηµοτικού, του Γυµνασίου και του

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς

Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς Τα βασικά αριθµητικά σύνολα Οι πρώτοι αριθµοί που διδάσκεται ο µαθητής στο δηµοτικό σχολείο είναι οι φυσικοί αριθµοί Αυτοί είναι οι 0,,,, 4, κτλ Το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Ι Ακαδηµαϊκό έτος 4-5 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Νίκος Κυλάφης Πανεπιστήµιο Κρήτης //4 Σελίδα από 55 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Το µάθηµα της Γενικής Φυσικής Ι θα γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Φυσικής Α Λυκείου

Θεωρία Φυσικής Α Λυκείου Αγαπητέ μαθητή, Εισαγωγή και Περιεχόμενα Στα χέρια σου κρατάς τις σημειώσεις για το μάθημα της Φυσικής. Αυτές οι σημειώσεις θα σε βοηθήσουν να έχεις συνοπτικά μια γενική ιδέα της φυσικής Α Λυκείου (ή PCB).

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Θέση, μετατόπιση και διάστημα Όταν ένα σημειακό αντικείμενο κινείται ευθύγραμμα, για να μελετήσουμε την κίνησή του θεωρούμε σαν σύστημα αναφοράς έναν άξονα χ χ. Στην αρχή του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ.

ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ. ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ. Α. ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ. Κάθε διανυσµατική σχέση τη Φυσικής µπορεί να µετατραπεί σε σχέση µη διανυσµατική (µέτρων αλγεβρική) αν καθορίσουµε θετική-αρνητική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 10/02/2015

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 10/02/2015 νσωμάτωση Τεχνολογίας στη Διδακτική των Μαθηματικών ( Δ8 ) ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΙΡΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΡΓΑΣΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 10/02/2015 Διδάσκων Γ. Ψυχάρης ΛΝΗ ΚΑΖΑΚΟΥ ΜΑΡΙΟ ΓΚΟΥΡΙ - ΝΙΚΗ ΜΟΥΤΑΦΗ λένη Καζάκου, Μάριο

Διαβάστε περισσότερα

B. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ

B. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ Τα Μαθηματικά παίζουν κυρίαρχο ρόλο σε όλους τους χώρους της σύγχρονης κοινωνίας. Όλα σχεδόν τα επιτεύγματα της τεχνολογίας και της ε- πιστήμης στηρίζονται στην ανάπτυξη των Μαθηματικών. Αλλά και τα προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

2. Η διδασκαλία της Γεωµετρίας στο ελληνικό δηµοτικό σχολείο

2. Η διδασκαλία της Γεωµετρίας στο ελληνικό δηµοτικό σχολείο Εισαγωγή Η εργασία αυτή έχει στόχο να παρουσιάσει µια εναλλακτική πρόταση για τη διδασκαλία της Γεωµετρίας στις πρώτες τάξεις του δηµοτικού σχολείου, αντλώντας περιεχόµενα από τη λαϊκή παράδοση και λαµβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ιανυσµατική ανάλυση Κεφάλαιο 1 1.1 ιανυσµατική άλγεβρα 1.1.1 Πράξεις µε διανύσµατα

ιανυσµατική ανάλυση Κεφάλαιο 1 1.1 ιανυσµατική άλγεβρα 1.1.1 Πράξεις µε διανύσµατα Κεφάλαιο 1 ιανυσµατική ανάλυση 1.1 ιανυσµατική άλγεβρα 1.1.1 Πράξεις µε διανύσµατα Αν περπατήσετε 4 µίλια προς τον βορρά και µετά 3 µίλια προς την ανατολή (Σχ. 1.1), θα έχετε διανύσει συνολικά 7 µίλια,

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικά και Κλασσικά Ανάλογα της Σύγχρονης Φυσικής

Μηχανικά και Κλασσικά Ανάλογα της Σύγχρονης Φυσικής ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστηµών ιπλωµατική Εργασία της Ευθυµίας- Βικτωρίας Σιούτα Σύµβουλος Καθηγητής: ΣΠΥΡΟΣ ΕΥΣΤ. ΤΖΑΜΑΡΙΑΣ Μηχανικά και Κλασσικά Ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου

Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου 1 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 1.1 Προτεραιότητα Πράξεων Η προτεραιότητα των πράξεων είναι: (Από τις πράξεις που πρέπει να γίνονται πρώτες,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΤΕ ΙΣΧΥΕΙ Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ. φυσικό σύστηµα; Πρόκειται για κίνηση σε συντηρητικό πεδίο δυνάµεων;

ΠΟΤΕ ΙΣΧΥΕΙ Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ. φυσικό σύστηµα; Πρόκειται για κίνηση σε συντηρητικό πεδίο δυνάµεων; ΠΟΤΕ ΙΣΧΥΕΙ Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ Είδαµε ότι η φυσική κίνηση ενός σωµατιδίου σε συντηρητικό πεδίο ικανοποιεί την αρχή ελάχιστης δράσης του Hamilton µε Λαγκρανζιανή, όπου η κινητική ενέργεια του

Διαβάστε περισσότερα

Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών Σωμάτων Στο Σύστημα Γη Σελήνη

Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών Σωμάτων Στο Σύστημα Γη Σελήνη Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης χολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών ωμάτων το ύστημα Γη ελήνη - - - - - - - - Διπλωματική Εργασία Αντωνιάδης Παναγιώτης Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ.14: Μεταβλητές & Λίστες

Κεφ.14: Μεταβλητές & Λίστες Κεφ.14: Μεταβλητές & Λίστες... Σε αυτό το κεφάλαιο: 14.1 Εισαγωγή στην έννοια των μεταβλητών 14.2 Λίστες 14.3 Παραδείγματα... «Το πιο απίθανο πράγμα με τη ζωή είναι ότι πάντα θα υπάρχουν μεταβλητές. Θα

Διαβάστε περισσότερα

Κάπως έτσι ονειρεύτηκα την Γραμμική Αρμονική Ταλάντωση!!! Μπορεί όμως και να ήταν.

Κάπως έτσι ονειρεύτηκα την Γραμμική Αρμονική Ταλάντωση!!! Μπορεί όμως και να ήταν. Ένα όνειρο που ονειρεύεσαι μόνος είναι απλά ένα όνειρο. Ένα όνειρο που ονειρεύεσαι με άλλους μαζί είναι πραγματικότητα. John Lennon Κάπως έτσι ονειρεύτηκα την Γραμμική Αρμονική Ταλάντωση!!! Μπορεί όμως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕ» Κ. Κουνενού, Επικ. Καθηγήτρια ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΜΕ ΤΟ PHOTOSHOP ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. ΟΜΟΥΧΤΣΗΣ ΣΕΡΡΕΣ 2003 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

0 0 30 π/6 45 π/4 60 π/3 90 π/2

0 0 30 π/6 45 π/4 60 π/3 90 π/2 Βασικός Πίνακας Μοίρες (Degrees) Ακτίνια (Radians) ΓΩΝΙΕΣ 0 0 30 π/6 45 π/4 60 π/3 90 π/2 Έστω ότι θέλω να μετατρέψω μοίρες σε ακτίνια : Έχω μία γωνία σε φ μοίρες. Για να την κάνω σε ακτίνια, πολλαπλασιάζω

Διαβάστε περισσότερα

απόσταση ταλαντωτή από τη ΘΙ είναι 5cm τότε στην αντικατάσταση το µέγεθος αυτό ενδεχοµένως να είναι αρνητικό.. χ-t, υ-t, α-t

απόσταση ταλαντωτή από τη ΘΙ είναι 5cm τότε στην αντικατάσταση το µέγεθος αυτό ενδεχοµένως να είναι αρνητικό.. χ-t, υ-t, α-t 1 ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ 1. εργάζοµαι µε µονάδες SI. κάνω σωστές πράξεις 3. χρησιµοποιώ τα σύµβολα που δόθηκαν και όχι δικά µου 4. προσέχω αν ζητιέται το µέτρο του µεγέθους ή η αριθµητική του τιµή 5. βρίσκω µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

Μερικές ιαφορικές Εξισώσεις

Μερικές ιαφορικές Εξισώσεις Μερικές ιαφορικές Εξισώσεις Ζούπας Ανδρέας Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Λεωφόρος Αθηνών, Πεδίο Άρεως, Βόλος 38334 7 Ιουνίου 14 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή. 3 1.1 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΑΝΟΣ ΜΟΥΡΟΥΖΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Κέρκυρα 010 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1.A1 Μέτρηση του πάχους μιας μολυβιάς ή του πάχους μιας τρίχας.a Μέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

Αφιερώνεται στην οικογένειά μου.

Αφιερώνεται στην οικογένειά μου. Αφιερώνεται στην οικογένειά μου. ii Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος... 1 Εισαγωγή... Κεφάλαιο 1 ο Βασικές αρχές και έννοιες της Μηχανικής... 4 1.1 Η δύναμη...6 1. Τύποι συστημάτων δυνάμεων...8 1.3 Ροπή δύναμης

Διαβάστε περισσότερα

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ ÓïöïêëÞò Ä. ÃáëÜíçò ÁíáðëçñùôÞò ÊáèçãçôÞò ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ É Ù Á Í Í É Í Á 0 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Γενικά. Αλγόριθμος του Συμπληρώματος 6.3

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗΣ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗΣ 1.1 Απαρίθμηση και καταγραφή 1.2 Η αρχή του αθροίσματος 1.3 Η πολλαπλασιαστική αρχή 1.4 Άλλοι κανόνες απαρίθμησης 1.5 Πιθανότητες σε πεπερασμένους δειγματικούς χώρους 1.6 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ιαπανεπιστηµιακό ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ι ΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ιαπανεπιστηµιακό ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ι ΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ MΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ &

Διαβάστε περισσότερα

τ.1 ο Joan Mirό : The Lark s Wing, Encircled With Golden Blue, Rejoins the Heart of the Poppy Sleeping on a Diamond Studded Meadow. Λύκειο Εκϖαιδευτηρίου Το Παγκρήτιον Άγιος Ιωάννης 71409 Ηράκλειο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα