L A TEX babel. dvips. Τεῦχος 6, Απρίλιος 2001 ISSN Σ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ : Σηµειώσειςτοῦτυπογράφου...iv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "L A TEX babel. dvips. Τεῦχος 6, Απρίλιος 2001 ISSN 1108-4170 Σ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ : Σηµειώσειςτοῦτυπογράφου...iv"

Transcript

1 ISSN Τεῦχος 6, Απρίλιος 2001 TEX Σ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ : Ω ΕνTEXνα& ἄtexνα...iii Σηµειώσειςτοῦτυπογράφου...iv Sören Hindsholm L A TEXinsecondaryschools... 1 Dag Langmyhr AnalternativetoL A TEXforbeginners... 5 Marcel Oliver MultilingualsupportinL A TEX3: Whataretheissues?...19 SivanToledo TypesettingHebrewwithL A TEX...39 TEXνικές:Αλλαγήεπικεφαλίδων...57 Βιϐλίο-Παρουσίαση L A TEX babel dvips Μία περιοδικὴ ἔκδοση τοῦ ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης σὲ συνεργασία µὲ τὸ Σύλλογο Ελλήνων Φίλων τοῦtex Εκδόσεις : Εταιρεία Αξιοποίησης και ιαχείρισης Περιουσίας ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης ΞΑΝΘΗ

2 ISSN (Eutupon) is a publication of the Democritus University of Thrace (Greece) in collaborationwiththe GreekTEX sfriends ( εϕτ ) Group. It is published twice a year and it is distributed for free to the members ofthe εϕτ GroupandtothepublicingeneralthroughInternet.ItsarticlesdealwithTEX and, in general, with tools for the electronic typesettingofprintedmatter. Editor-in-Chief of isprof. Basil K. PapadopoulosoftheDepartmentofCivilEngineering, Democritus University of Thrace, Greece.Theaddressof is: GreekTEX sfriends (c/o A. Syropoulos) 366,28thOctoberStreet GR-67100Xanthi Greece URL:obelix.ee.duth.gr/eft Themembershipfeestothe εϕτ Groupare: Admission: 5,000 GRD( 15.00) 6-monthsubscription: 3,000 GRD( 9.00) Annualsubscription: 5,000 GRD( 15.00) (AllchequesshouldbemadepayabletoApostolosSyropoulos.) Articlesalready publishedin may becopiedandredistributedforfree,provided their origin is mentionned. However, neither northe εϕτ Groupassumeanyresponsibityformethods,products,instructions orideasdescribedorexpressedinarticlespublishedherein.thecontentofarticlespublished hereinisthesoleresponsibilityoftherespectiveauthors. Τὸ ἀποτελεῖ µία περιοδικὴ ἔκδοση τοῦ ηµοκριτείου Πανεπιστηµιου Θράκης σὲ συνεργασία µὲ τὸ Σύλλογο Ελλήνων Φίλων τοῦ TEX ( εϕτ ). Κυκλοφορεῖ ἀνὰ ἑξάµηνο καὶ διανέµεται δωρεὰν στὰ µέλη τοῦ Συλλόγου καὶ στὸ εὑρύτερο κοινὸ µέσῳ τοῦ ιαδικτύου. Στὶς σελίδες του δηµοσιεύονται ἄρθρα σχετικὰ µὲ τὸtex καὶ τὴν ἠλεκτρονικὴ στοιχειοθεσία ἐντύπων γενικώτερα. Αρχισυντάκτης καὶ ὑπεύθυνος κατὰ τὸ νόµο γιὰ τὸ εἶναι ὁ κ. Βασίλειος Κ. Παπαδόπουλος, καθηγητὴς τοῦ Τµήµατος Πολιτικῶν Μηχανικῶν τοῦ ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης. Η διεύθυνση τοῦ εἶναι : Σύλλογος Ελλήνων Φίλων τοῦ TEX (ὑπ ὅψη : Α. Συρόπουλος) 28ης Οκτωϐρίου Ξάνθη URL:obelix.ee.duth.gr/eft H/T: Συνδροµὲς µέλους στὸν Σύλλογο εϕτ : Εγγραφή: δρχ. (15 ) Συνδροµὴ ἑξάµηνη : δρχ. (9 ) Συνδροµὴ ἐτήσια : δρχ. (15 ) ( Επιταγὲς ϑὰ πρέπει νὰ ἀποστέλλονται στὸ ὄ- νοµα τοῦ Αποστόλου Συρόπουλου.) Επιτρέπεται ἡ ἀναδηµοσίευση καὶ διανοµὴ ἄρ- ϑρωνποὺ ἔχουνἤδη δηµοσιευθεῖ στὸ, ὑπὸ τὸνὅρο ὅτι ϑὰ ἀναφέρεται ἡ προέλευσή τους. Ωστόσο, τόσο τὸ ὅσο καὶ ὁ Σύλλογος εϕτ δὲν ἀναλαµϐάνουν καµία εὐϑύνη γιὰ µεθόδους, προϊόντα, ὁδηγίες καὶ ἰδέες ποὺ περιγράφονται ἢ ἐκφράζονται ἐντὸς ἄρθρων δηµοσιευµένων στὸ περιοδικό. Τὸ περιεχόµενο τῶν ἄρθρων ποὺ δηµοσιεύονται ἐντὸς τοῦ περιοδικοῦ ἀποτελεῖ εὐϑύνη τῶν ἀντιστοίχων συγγραφέων.

3

4 TEXνίτριες καὶtexνίτες! ENTEX NA & ATEX NA Αφοῦ συµϐουλευθήκαµε τὴνὁµήγυρη τοῦ εϕτ γιὰ τὸ πῶς ἀποδίδεται ὁ ὅρος editorial στὰ ἑλληνικά, ἀποφασίσα- µε νὰ ἀλλάξουµε τὸν τίτλο ἑτούτης τῆς στήλης ἀπὸ τὴν ἀ- δόκιµη «Επιφυλλίδα» σὲ «ΕνTEXνακαὶἄTEXνα» καθ ὑπόδειξητοῦ gr). Η ἄλλη λύση ϑὰ ἦταννὰ βαφτίσουµε τὴ στήλη «κύριο ἄρθρο», ἀλλὰ αὐτὸς ὁ τίτλος ταιριάζει περισσότερο σὲ πολιτικὰ ἔντυπα γνώµης. Τὰ νέα µας σήµερα δὲν εἶναι πολλά, ἀλλὰ µόνον ἕνα καὶ ἐντυπωσιακό: Ο Σύλλογός µας ἔκανε τὶς πρῶτες δειλὲς κρούσεις γιὰ νὰ ἀναλάϐει τὴν διοργάνωση τοῦ συνεδρίου TUG2004. Τὴν χρονιὰ ποὺ ϑὰ χάνει ἡ µάνα τὸ παιδὶ καὶ τὸ παιδὶ τὴν µάνα στὰ κωπηλατοδρόµια τῆς Αθήνας, ἐµεῖς σκεφθήκαµε νὰ µαζευτοῦµε στὴν Θράκη γιὰ νὰ τὰ ποῦµε (καὶ νὰ τὰ πιοῦµε) παρέα µὲ ἄλλους TEXνίτες ποὺ ϑὰ ἔρ- ϑουνγι αὐτὸ τὸνσκοπὸ ἀπὸ ὅλοντὸνκόσµο. Γιὰ τὴνὥρα δὲνἔχουµε λάϐει καµία ἐπίσηµη ἀπάντηση ἀπὸ τὸ TUG, ἀλλὰ εὐελπιστοῦµε ὅτι ἡ πρόταση ϑὰ γίνει τελικὰ δεκτή. Αναµείνατε στὸ ἀκουστικό σας γιὰ τὴ συνέχεια! Στὸ σηµερινὸ Εὔτυπον, τὰ περισσότερα ἄρθρα εἶναι στὰ ἀγγλικά. ΤὸTEX εἶναι µία διεθνὴς προσπάθεια καὶ σ αὐτὴ συνεισφέρουνἄτοµα ἀπὸ ὅλη τὴνγῆ ποὺ ἀναγκαστικὰ ἐ- πικοινωνοῦν µεταξύ τους στὴν διεθνὴ γλώσσα τῆς ἐποχῆς. Ετσι, σὲ ἑτοῦτο τὸ τεῦχος, ὁsörenhindsholm µᾶς ἐξηγεῖ στὰ ἀγγλικὰ πῶς εἰσάγεται τὸl A TEX στὰ σχολεῖα τῆς ανίας. Ο Dag Langmyhr µᾶς παρουσιάζει τὸ StarTEX, µία ἁπλούστερη ἔκδοση τοῦl A TEX γιὰ ἀρχαρίους. ΟMarcelOliver ἀναλύει τὰ προϐλήµατα καὶ τὶς ἐνδεχόµενες λύσεις γιὰ τὸ πολύγλωσσοl A TEX3 ἀµὴνκαὶπότε! καὶὁsivantoledo ἐξηγεῖ πῶς ϑὰ µπορέσουµε νὰ στοιχειοθετήσουµε ἕνα ἑϐραϊκὸ κείµενο. Οπως πάντα, τὸ τεῦχος κλείνει µὲ τὰ ἄρθρα τῶνtexχνικῶν καὶ τῆς Βιϐλίο-Παρουσίασης. Αὐτὰ λοιπὸν γιὰ σήµερα. Μέχρι νὰ τὰ ξαναποῦµε, σᾶς εὐχόµαστε καλὸ καλοκαίρι µὲ ὅ,τι καλύτερο καὶ TEXνικότερο! Απόστολος Συρόπουλος ηµήτριος Α. Φιλίππου Γιάννης ηµάκος

5 Οἱ σηµειώσεις τοῦ τυπογράφου Τὸ στοιχειοθετήθηκε µὲ τὸl A TEX. Ως βασικὰ πακέτα χρησιµοπιοιήθηκαντὸ cah-gut.cls (τὸ πακέτο τοῦ γαλλικοῦ περιοδικοῦ Les Cahiers GUTenberg) καὶ τὸ babel µὲ τὴνἀγγλικὴ καὶ τὴνἑλληνικὴ ἐπιλογή. Γιὰ τὶς διάφορες γραφικὲς παραστάσεις, χρησιµοποιήθηκανἐπίσης τὰ πακέτα graphicx καὶ color. Ως βασικὴ γραµµατοσειρὰ σ ἑτοῦτο τὸ τεῦχος χρησιµοποιήθηκε ἡ Palatino Linotype TM τοῦ Hermann Zapf. Η ἠλεκτρονικὴ µετατροπὴ τῆς γραµµατοσειρᾶς αὐτῆς ἀπὸtruetype σὲpostscripttype1γιὰ τὸl A TEX ἔγινε µὲ τὸ πρόγραµµα Fontographer ἀπὸ τὸν Αντώνη Τσολοµύτη math.aegean.gr). Τὸ χαρακτικὸ στὴντελευταία σελίδα εἶναι τῆς Βάσως Κατράκη ( ) καὶ ϕέρει τὸντίτλο «Μικρὸ Τοπίο ΙΙ» (ἀπὸ τὸurl:www.exparter.gr/ gr/net_gallery/haraktiki/katraki/index.html). Ο γραµµικὸς κώδικας τοῦ ὀπισθόφυλλου εἶναι µιὰ εὐγενικὴ προσφορὰ τοῦ Γιάννη Χαραλάµπους Η ἐκτύπωση ἔγινε µὲ τὸ πρόγραµµα Ghostscript σὲ ἐκτυπωτὴ HPLaser- JetV(1200dpi), ἐνῶ ἡ βιϐλιοδεσία ἔγινε στὸ Τυπογραφεῖο τοῦ ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης στὴν Ξάνθη. Παροράµατα προηγουµένου τεύχους (5, Οκτώϐριος 2000) Στὶς Σηµειώσεις τοῦ Τυπογράφου τοῦ προηγουµένου τεύχους γράψαµε ὅτι ἡ εἰκόνα στὴ σελίδα 59 ἦταν τοῦ καλοκάγαθου Οϐελὶξ τοῦ Uderzo. Ελα ὅµως ποὺ τὴντελευταία στιγµὴ ὁ Οϐελὶξ ἀντικαταστάθηκε ἀπὸ µία ἄλλη εἰκόνα, µία ϕωτογραφία ἑνὸς τοπίου, ἡ ὁποία ἔϐγαινε πιὸ καθαρὴ σὲ ἀσπρόµαυρη ἐκτύπωση. Στὴ σελ. 18, ὁ Knuth ἔγινε Κνυτη καὶ στὴ σελ. 20, τὸ <<ìnoma tmămatoc>>= ἔγινε << onoma tm hmatos>>=. Ας µᾶς συγχωρέσει τουλάχιστονὁ Μέγας ΑρχιTEXνίτης ποὺ τὸν κάναµε... ἀνορθόγραφο µέλος τῆς ΚΝΕ! Τέλος, στὴνσελ. 61, ἡ κριτικὴ ἀπὸ ε ὐ π ρ ό σ δ ε κ τ η ἔγινε «ε ὐ π ρ ό ς δ ε κ τ η» µὲ ἕνα σίγµα τελικὸ στὴ µέση τῆς λέξης. Εὐχαριστοῦµε τὸν Γιάννη ηµάκο µᾶς ἐπισήµανε αὐτὰ τὰ παροράµατα, ἀνέλαϐε ἐθελοντικὰ τὸν ρόλο τοῦ διορθωτῆ τοῦ περιοδικοῦ καὶ ἔγινε defacto µέλος τῆς Συντακτικῆς Οµάδας τοῦ Εὐτύπου.

6

7 Εὔτυπον Τε υχος Νο.6 Απρίλιος L A TEXinsecondaryschools SörenHindsholm AalborghusGymnasium Denmark Abstract At Aalborghus Gymnasium, Denmark, a class has been taught LATEX sinceautumn1999.onlyabout25%ofthestudents(17 18yearsold)now use LATEX,but learning LATEX has inspired cooperation and stimulated the interestinscience.betterinstallationinstructionswillmaketheintroductionoflatexeasier,butthereislittledoubtthatfreesoftwareliketexand StarOffice has a promising future in Danish secondary education. 1. Background InDenmark90%ofallstudentsinsecondaryschoolshaveacomputer athomeanditisconnectedtotheinternet.apartfromaminoritytheydo notknowalotaboutcomputersandtheiruse,buttheylikewritingessays andotherkindsofhomeworkonthecomputer,andnearlyallofthemuse MicrosoftWord.ThisisworkingfineasfarasDanish,foreignlanguages and social science are concerned, but when it comes to writing papers in mathematics and physics the shortcomings of a word processor which wasbasicallymadeforwritingbusinesslettersbecomealltooobvious. ThereforeIdecidedtoteachmyphysicsclass1999xLATEXalmosttwoyears ago. Myintentionswerenotonlytoteachthemasuitableprogramforthis particular purpose but also to create an inviting environment for learning science: The number of students who choose science, particularly in physics,attheuniversityaftersecondaryschoolisdwindlingindenmark as in most other European countries and I hoped that the collaboration inlearninglatexwouldgivethemanideaofhowstudentsandscientists worktogethersothattheexperiencecouldmakethechoiceofsciencea littlemoreattractivetothem.

8 2 Sören Hindsholm 2. Realisationoftheplan DuringthesummerholidayIwroteamanualoninstallingMikTEXon awindowscomputer html and Imadeacdwiththe necessaryfiles.assoonasimetmy studentsiintroducedthem tothe planand afterthe ordinarylessonsi gave them two short introductions: 1) About the system in general, and 2) Exercises. It soon proved that the installation was an insurmountable difficulty andihadtovisitmostofmystudentstoinstallmiktex.thisisthefirst lesson I was taught: Installation instructions must be better if LATEX is going to be widespread among students at secondary schools. In particular how tosetupthespecificlanguageneededandhowtomakethemainprogram cooperatewiththeeditorandaviewer.wechoosetexshellasitisfree;i amwellawarethatwinedtisbetter,butmyschoolhasadefiniteandclear policyaboutillegalsoftware. AnotherproblemwashowtoinstallMikTEXontheWindowsNTserver atthe school.the systemadministratorshave many things to do and I could not just take their time when an experiment like this one, including only a minority of the students, was concerned. Therefore I had to do mostofitmyselfandittookaconsiderableamountoftimebecauseno straightforward manual was available. TheteachingofLATEXwasrathersimple.FirstIshowedmystudents howatextwascomposedintheeditor,thencompiledandatlastshownon thescreenandperhapsprintedbymeansofyap.thiswasacleardemonstrationofthetechniqueofthecompilerasopposedtothewysiwyg(or aswewouldratherputitwhatyouseeisallyouget). ThenIgavethemacoupleofhandouts:sampledk.texandtheoutput of this file it is of course a Danish versionof sample.tex.wewent carefully through the source and discussed how LATEX had treated the input. The final lessonwas a practical exercise.they brought with them a paperinphysicsormathsandthentheystartedwriting;iwaspresentin thecomputerroomsothattheyhadaccesstoimmediatehelp.andthat was it. OfcoursetheyhadnotlearnedLATEXbynow,buttheyknewenoughto start writing on their own, and when they had problems we communicated atschoolorbysending s theyareawonderfultoolforteachinga subjectlikelatex. 3. Results Oneyearandsixmonthsafterwestartedapproximately25%ofthe students use LATEXwhen they write rapportsetc.in physics.this is disappointing,ithink.butitispartlyduetothesadfactthatlastautumnour

9 headmasterfellillandihadtotakeoverherduties.becauseofthisthe studentsdidnothavemorelessonsinlatexatamomentwheresomeof themneededalittleencouragement. But in other ways the experimenthas been rather successful.those whodouselatexhavebeenreallyhelpfultooneanotherandeventhose whodonotuselatexhavebeenaffectedbythepositivespiritthatarose fromcollaborationintheclass.morethan50%ofthestudentschoseto have physics during their last year in secondary school where physics isnotcompulsory,andithinkthatmorethan50%isalmostanational record. I can only recommend that teachers try teaching their students LATEX because of this and because it seems to improve the students respect andadmirationofateacherwhenhetriestoteachthemsomethingspecial andbelievestheycandoit. Furthermore the introduction of LATEX in a secondary school has a generaleffectonthewholeinstitution:afewstudentsfromotherclasses whotakeaparticularinterestincomputingwillsoonpickuptheideaand learnbythemselvesorbyhelpofothers.someofthemwillbecomevery ableandshowtotheschoolwhatlatexcandoforwriters.thishasindeed happened at our school. 4. Thefuture ThereisnodoubtthatfreesoftwarehasapromisingfutureinDanish secondary education. Now we spend huge amounts of money on Microsoft licensesandtimeontheirsystemswhicharehardtomanageinaneconomical way. Some schools have already migrated to StarOffice and Sun Raythinclientswhichseemtobethebestalternativeforthetimebeing. IhopeLATEXispartofthisfuture.Butifitisgoingtobeitmustbeeasier toinstall,bothonstandalonecomputersandserversandoneachschoola critical percentage of the students and teachers must be reached. TheLATEX-societymustkeepthisprocessgoingbycontinuousdemonstration of the qualities of LATEX. An example of this demonstration will be the question paper for the Danish national exam in classical Greek this summer;ithasbeenmadewithlatex,andthiswaygreekusedlatexfor this purpose before physics and mathematics in Denmark. Syren Hindsholm, MA(latin, physics, and classical civilisation) at Aarhus University, did graduateresearchattheuniversityofcambridge,deputyheadmasterataalborghusgymnasium, Denmark.

10 xenofon: symposion Opgaver Tallene i parentes henviser til linjerne i den græske tekst A. Analyseopgaver Begge skal besvares 1. Find følgende former: êlhxen (1), kekosmhmènh (9), ŽgĹsjhsan (10), stìmasi (20), sunomìsai (23). Bestem formen, herunder ordklassen, og anfør opslagsordet. 2. Giv en syntaktisk analyse af helsætningen: KaÈ găr ćkouon toü DionÔsou màn âperwtàntoc aîtăn, eê fileø aîtìn, (21-22) B. Oversættelsesopgaver Begge skal besvares 1. Giv en mere ordret oversættelse (version) af stykket: SwkrĹthc dà kaè tàn Łllwn oé ÍpomeÐnantec präc LÔkwna kaè tän uéän sìn KallÐø peripatăsontec Ćpĺljon. (28-29) 2. Gør i samme tekststykke rede for, a) hvilke(t) græsk(e) ord der er gengivet med hvem der ellers var tilbage, b) hvorledes peripatăsontec er gengivet i den danskeoversættelse, og hvad forskellen er mellem den græske tekst og den danske oversættelse. C. Fortolkningsopgaver Besvar spørgsmål 1 og to af de følgende, i alt tre. Svarene nummereres. 1. Gør rede for spillet mellem illusion og virkelighed i tekststykket. 2. Kommentér det guddommelige og det menneskelige i de to rollefigurer, Dionysos og Ariadne. 3. Diskutér, hvad der ligger i ordene kalìc ge kćgajìc i linje Gør med udgangspunkt i teksten rede for symposion som græsk kulturfænomen, jf. fig Begrund ud fra teksten de tilstedeværende personers sociale og politiske status. 6. Hvad viser teksten om seksualnormer i Athen? 7. Diskutér, hvorfor det er Dionysos og Ariadne, der fremstilles i pantomimen. 8. Hvilket bidrag giver teksten til opfattelsen af Sokrates? 9. Beskriv fig. 1 og/eller fig. 2 og giv på baggrund af denne beskrivelse en datering og en redegørelse for, hvad figuren forestiller og betyder. Figure 1:

11 Εὔτυπον Τε υχος Νο.6 Απρίλιος AnalternativetoL A TEXforbeginners DagLangmyhr DepartmentofInformatics University ofoslo Norway Abstract Novice users, like students writing their first report, often have problems with LATEX.ThisarticledescribesStarTEX,a simplerand morerobusttex variant for these users. 1. TheproblemwithL A TEX L A TEX[2]isawonderfultoolforcreatingallkindsofreports,particularly if they contain mathematicalformulz. Eventhe most eager L A TEXfanmust, however,admitthatnearlyallusershaveproblemsthefirsttimetheywantto process their document. AllstudentsatmydepartmentarerequiredtowriteafewreportsinL A TEX, and these are their main complaints: The major problem is the error messages. They are very terse at best, andsincetheyaresometimesproducedbyl A TEXandatothertimesby TEX, understanding the messages requires reasonably good knowledge of bothsystems.moststudentstendtolookonlyatthelinenumberswhen examining their error logs. L A TEXisnotveryrobust;trivialsyntaxerrorscancauseaseriousburstof confusingerrormessages,likewhenyouforgeta\\priorto\hlineinan arrayenvironment. Youcanalsoexperienceundesiredeffectsifyouusethecommandsincorrectly,forinstanceifyouwrite \abstract{text} ratherthanthecorrect

12 6 DagLangmyhr \begin{abstract} text \end{abstract} Thiserrorproducesnoerrormessage,butwillcausethewholearticleto besetinasmallerfont. L A TEXdoesnothidetheprimitivecommandsofTEX,makingitpossible fortheuserstoaccessthemaccidentally.forexample,oneofourusers definedamacroforhername: \def \else {Else Hansen} Thiserroraloneproducedmorethen100errormessages. L A TEXusestenspecialcharacters:#, $,%, &,~, ^, _,{, },and\.usersneed torememberthatthesecharactersarespecial,andtheymustlearnwhich commandsarenecessarytoproducethemiftheyarerequiredinthetext. Fewerspecialcharacterswouldbeanadvantage. Thecommandnotation \xxxusedinl A TEXoftencausesproblemswith the space following it. L A TEX has borrowed its error recovery philosophy from plain TEX: the userisexpectedtomanuallycorrecteachdetectederrortoallowl A TEX toproceed.the problemwiththisapproachisthatyouwillgetmany confusingerrormessagesifyoudonotcorrecttheerrorproperly. None of our students use this interactive recovery facility; they either restartthewhole processing afterhaving discoveredthe first error, or they let the processing run to completion without any interaction. An automatic error recovery scheme like the one employed by compilers wouldbeagreatbenefitfortheseusers. L A TEX provides a mixture of structural mark-up commands as well as visual mark-up. The advantage is that experienced users can achieve the visual appearance they desire; the disadvantage is that less experiencedusers particularlythosewhohaveusedotherdocumentprocessingtools spendtoomuchoftheirtimetryingtocoercel A TEXinto producing exactly the layout they think is proper. 2. Requirements for a better tool AlltheseproblemsindicatethatL A TEXinitspresentformisnotthetoolwe wantforourstudents,atleastnotfortheirfirstreport.wewantadocument processing program with the following properties:

13 StarTEX 7 It must be based on TEX to achieve the desired quality in mathematical formulz. Itshoulduseadifferentnotationforitsmark-upcommands;onewhich causeslessconfusionconcerningspacesandhasfewerspecialcharacters. ItmusthidealltheinternalTEXcommands;thisistheonlysafewayto avoid students using them accidentally. Itmustbesmallandeasytounderstandfortheusers.Also,itmustbe simple to adapt to any particular requirements an institution might have. It should contain structural mark-up commands only, and no visual markup. Itshouldberobust. It should produce better error messages. If possible, no messages from TEX should ever appear. If this is impossible, error messages from TEX shouldbeprecededbyamessageproducedbythenewtool. Since most students tend to just disregard all messages about under- and over-full boxes, it should try to reduce the number of such messages. Itshouldruninnonstopmodeanduseautomaticerrorrecoverytodetect asmanygenuineerrorsaspossible. ItshouldbeasfastasplainTEX. The command handling should be insensitive to uppercase and lowercase. Thisisnotanimportantissue,butcaseconfusionhascausedproblems forsomeusers. 3. The solution Attempting toachievethe goals mentioned above,startex was designed. ThenamewaschosentoindicatethatitwasaStarters TEX. StarTEXisanewTEXformat,andisthusacousinofAMS-TEX[5]andL A TEX. ItisbuiltontopoftheplainTEX[1]commands The notation AttheEuroTEXconferenceinArnheminSeptember1995,PhilipTaylor[6] proposedadifferentnotationfor(l A )TEXcommands: <xxx> ratherthan \xxx.

14 8 DagLangmyhr IdecidedtousethisnotationinStarTEXasitsolvesmanyofourproblems: Spacesfollowingthecommandarenolongeraproblem.Thereisnoneed for special rules like When a space comes after a control word, it is ignoredbytex. [1,p.8]. Onlyonespecialcharacterisneeded:<.Thecharacters#,$,%,&,~,^,_,{, } and\ are now ordinary characters. The command name may contain almost any character, not just letters. Theschemeiseasytoimplement:allthatisrequiredistomake<anactive character, and let the corresponding command regard everything up to thefollowing >asaparameter. Sinceallcommandsarecalledthroughthisinterface,itiseasytomake all internal TEX commands invisible. Itiseasytocheckwhethertheusercommandisdefined,andprovide suitableerrorrecoveryifitisnot. Itis easyto\lowercasethe user command, thus making the command handling insensitive to case. ThiscommandnotationisthesameasinHTML[4]withwhichmanystudents are familiar. Icouldhaveusedanybracketingsymbolpair,like [xxx]or {xxx}or /xxx\, butichose<xxx>becauseitresembleshtmlandbecause<and>arenotused very frequently Command parameters A few commands need a parameter to specify non-printing matter like a filenameoralabel.ichosetousesquarebracketsforthis,asin <ref>[label] Using a special notation indicates more clearly that the parameter is not to be typeset The command set The set of available StarTEX commands was chosen with the following aims in mind: Thereshouldbesufficientcommandsforwritingastudentreport,but otherwise there should be as few commands as possible.

15 StarTEX 9 There should be no commands for visual mark-up, only structural specifications. Thecommandsshould haveaformthatmakesthemeasytocheckfor errors,andtoautomaticallyrecoverfromtheerrors. Intable1arelistedmostoftheStarTEXcommandswiththeirL A TEXcounterpart Paragraph separation Itwasdecidedtouse<p>toseparateparagraphs,asinHTML.Eventhough theblanklineusedby(l A )TEXiseasiertotype,itdoescauseproblemswith indentation of the paragraph following an environment like a list. Using <p> alleviates this problem. Anotheradvantageofusingthe <p>notationisthatitcanbeemployedas lineseparator(like\\inl A TEX)inenvironmentswheretheconceptofparagraph makeslittlesense,asinthe<title>or<author>environments.thisprovides a double benefit: a special command for line breaking is no longer necessary, andusing<p>ina<title>environmentisnowlegal Font selection A few commands for font selection are necessary, but my belief is that <b> (for bold text), <i> (for italic)and<tt>(for typewriter text)forma sufficientsetofcommands.thecommandsmayofcoursebenestedtoprovide for instance italic typewriter text. Some might argue that these commands are visual rather than structural, and that the HTML approach of providing a wider selection of structural commands like <dfn>for definitions, <em>for emphasis, <kbd>forkeyboardinput and <samp>for literal characters, is more logical. My own experience is that thereareseldomenoughdefinitionstosuitmyneeds,soiwillforinstanceuse a specification like <strong>when I really want to indicate a reservedword in a programming language. Providing a few simple type changing commands is better PostScript figures Since nearly all figures used in L A TEX documents at our department are PostScript files, it seems reasonable to specialize the interface for this. The notation <psfig>[filename]captiontext</psfig>

16 10 DagLangmyhr StarTEX LATEX Document <body>text</body> \begin{document}text\end{document} Document style \style[stylefile] \documentclass{stylefile} Document <title>text</title> \title{text} head <author>text</author> \author{text} <info>text</info> \date{text} \maketitle Abstract <abstract>text</abstract> \begin{abstract}text\end{abstract} Font <b>text</b> \textbf{text} change <i>text</i> \textit{text} <tt>text</tt> \texttt{text} Paragraph break <p> blank line Mathematical <math>formula</math> \(formula\) formulz <displaymath> \[formula\] formula </displaymath> Sectioning <h1>text</h1> \section{text} <h2>text</h2> \subsection{text} <h3>text</h3> \subsubsection{text} <h4>text</h4> \paragraph{text} Itemized <list> \begin{itemize} list <item>... \item... : : </list> \end{itemize} Enumerated <list> \begin{enumerate} list <numitem>... \item... : : </list> \end{enumerate} Description <list> \begin{description} list <textitem>text</textitem>... \item[text]... : : </list> \end{description} PostScript <psfig>[file name]caption text \begin{figure} figure </psfig> \caption{caption text} \begin{center} \includegraphics{file name} \end{center} \end{figure} Table <table>caption text \begin{table} <row>text<col>text<col>... \caption{caption text} <row>text<col>text<col>... \begin{center} : \begin{tabular}{ c...}\hline </table> text& text&...\\ \hline text&text&...\\ \hline : \end{tabular} \end{center} \end{table} Footnote <footnote>text</footnote> \footnote{text} Raw text <code>text</code> \begin{verbatim}text\end{verbatim} \verb text Cross <label>[label] \label{label} references <ref>[label] \ref{label}, \pageref{label} Comments <comment>text</comment> %text end-line Usermacro <define><name>definition end-line \newcommand{\name}{definition} Table 1: StarTEX command overview

17 StarTEX 11 Table2:Asmalltablesample Index Data waschosenasonlytwokeywordswerenecessary.allfiguresareautomatically scaledandtheyfloattothetopofthecurrentorfollowingpage Tables Thenotationfortableswasalsochosentobeassimpleaspossible,andto easeerrordetectionandrecovery.onlyveryregulartablesarecateredfor,but thisisthepriceonehastopayforasimplenotation. A table is a complex structure, with entries in columns within rows inside the table, but a notation was found which will seldom give grouping errors: <table>captiontext <row>text<col>text<col>... <row>text<col>text<col>... : </table> Every<row>startsanewrow,andeach<col>startsanothercolumn.Thetext priortothefirstrowisregardedasthetablecaption. The number of columns is determined automatically. All columns are centered, and a grid of horizontal and vertical rules is always added. For example, the code <table> A small table sample <row> <b>index</b> <col> <b>data</b> <row> 12 <col> 199 <row> 17 <col> 0 </table> willgeneratethetableshownastable2.

18 12 DagLangmyhr 3.5. Document styles All documents need some adaption to conform to a particular style. I proposetolettheuserdecidethisbystating <style>[style file] ThestylefileiswritteninplainTEXandcontainsthenecessarydefinitionsand modifications. Since the user has no visual mark-up commands at his or her disposal, all design decisions are made by the style designer. This makes it easiertohaveallreportsconformtoanapprovedstandard. MyhopeisthateachsiteusingStarTEXwilldevelopstylesoftheirown. These styles should be comprehensive, as the user may only specify that one style. For instance, our style ifi-reportdefines thepagesize(a4paper), Norwegianformatof<today>and<now>, Norwegian translations of fixed texts like Figure and Table, thepageheadersandfooters,and various minor typographic details Cross references StarTEXusesmoreorlessthesamemechanismsforcrossreferencesasL A TEX. Interesting sections, figures and tables are given a label using the <label> command, which may then be referenced using the <ref>command. Theappearanceofthereferenceisdefinedbythedocumentstyle,butwill normallycontainthepagenumberifthereferenceisadifferentpage;there is thus no need for a \pagerefcommand. (This is similar to the varioref package[3].) 3.7. Mathematical formulz One of the most important reasons for choosing a typesetting system based ontexisitsabilitytotypesetmathematicalformulz.allthemathmodecommandsavailablein(l A )TEXareimplementedinStarTEX,andmostofthemuse anotationsimilartohtmlversion3.0.forexample,theformula istypedas 1 f(x) 1 + x x

19 StarTEX 13 Symbol StarTEXcode < <lt> > <gt> <--> <---> atie <~>... <...> today s date <today> the present time <now> TEX <tex> L A TEX <latex> StarTEX <startex> Table 3: The remaining StarTEX commands <displaymath> <int><sub>1</sub><sup><infinity></sup> <frac>f(x)<over>1+x</frac> <partial>x </displaymath> 3.8. User-defined macros Itwasdecidedtoallowtheuserstodefinetheirowncommands,butwith the following restrictions: Themacrosmaynothaveparameters. Nomacrosmayberedefined. The StarTEXnotation <define><name>definition end-line waschosentomakeerrorrecoveryeasier.thereisnownochanceofarunaway definition,likeyouwouldgetin(l A )TEXifyouforgotafinal} Various other commands In table 3 are shown the few remaining StarTEX commands.

20 14 DagLangmyhr <body> <title> <startex><--->a <tex> for beginners </title> <author> Dag Langmyhr<p> Department of Informatics<p> University of Oslo<p> </author> <info> <today> </info> <abstract> This document describes <startex>, a special <tex> format for students writing their first project report. </abstract> <h1> The basic philosophy of <Startex> </h1> <Startex> was designed for novice <tex> users. It employs a different notation and a different set of commands from <latex>, and the idea is that this makes it more user-friendly for these users than plain <tex> or <latex>. <p> The notation used in <startex> resembles HTML and some of the commands are the same, but the philosophy of the two is different. HTML was designed to display hypertext information on a computer screen, while <startex> is used to produce a student report on paper. </body> Figure2:AnexampleStarTEXdocument An example In figure 2 is shown an example document using some of the StarTEX commands. 4. Otherdesigndecisions 4.1. Error recovery As mentioned previously, StarTEX can employ the <xxx>notation to detect errorsandprovidesomeerrorrecovery.forinstance,itkeepstrackofboth the current and the outer environments, and which commands should be used

21 StarTEX 15 to exit those environments. This means that it can detect and remedy the following situations: Amissingterminator </xxx>willbedetectedwhentheouterenvironmentisfinished.inthiscase,bothenvironmentswillbeexited,andyou would get an error message like ** StarTeX error detected on line 7: <i> on line 7 terminated by </b>. An extra </i> has been inserted. A superfluous terminator </xxx>will be recognized as such, and ignored, and the user would be notified with the following error message: ** StarTeX error detected on line 15: <body> on line 1 terminated by </b>. The </b> will be ignored Paragraph parameters L A TEXisaprogramforqualitytypesetting,andthisisreflectedinthestandardsettingsfortheparagraphbreakingparameters.Evenparagraphsthat lookquitegoodtoanuntrainedeyemayproducemessagesaboutunder-or over-fullboxes.whenl A TEXisunabletofindasetofbreaksitregardsasacceptable,theresultmaybetrulyhorrible,withwordsstickingintothemargin,or allexcessspaceputintothefirstline.thisoccursquiteofteninlanguageslike Norwegianwhichhavemanylongcompoundwords.AnexperiencedL A TEX userwilleasilydetecttheproblemwordandfixthatorrephrasethetext,but novice users seldom understand these messages and tend to ignore them. Allthemessagesaboutover-fullandunder-fullboxescreateanotherproblemfortheL A TEXnovices.Sincemanyofthemusetools(likeAUC-TEX[7])that runl A TEXinnon-stopmode,theygetpagesandpagesofseriouserrormessages intertwined with innocuous warnings, so they tend to just ignore all the messages as long as the printed result looks acceptable to them. StarTEXsetsitsstandardparametersforveryloosetypesettingwithhigh valuesfor\toleranceand\emergencystretch.thereasonsforthisare: Ifagoodsetofparagraphbreaksexists,TEXwillstillchoosethat. Sincetheuserstendtoignoremessagesaboutbadbreaks,itisbetterto havealooselybrokenparagraphthantheverybadresultyoumayget whentexhastogiveup. Theresultsachievedthiswayareatleastasgoodasthoseproducedby other typesetting and text-processing software.

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι She selects the option. Jenny starts with the al listing. This has employees listed within She drills down through the employee. The inferred ER sttricture relates this to the redcords in the databasee

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Section 1: Listening and Responding/ Aκουστική εξέταση Στο πρώτο μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Φροντιστήριο 9: Transactions - part 1 Δημήτρης Πλεξουσάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Tutorial on Undo, Redo and Undo/Redo

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Homework 3 Solutions

Homework 3 Solutions Homework 3 Solutions Igor Yanovsky (Math 151A TA) Problem 1: Compute the absolute error and relative error in approximations of p by p. (Use calculator!) a) p π, p 22/7; b) p π, p 3.141. Solution: For

Διαβάστε περισσότερα

4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(1,1)

4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(1,1) 84 CHAPTER 4. STATIONARY TS MODELS 4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(,) This section is an introduction to a wide class of models ARMA(p,q) which we will consider in more detail later in this

Διαβάστε περισσότερα

Επίλυση Προβλήματος σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον από Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας

Επίλυση Προβλήματος σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον από Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας Επίλυση Προβλήματος σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον από Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας Γ. Φεσάκης, Ε. Γουλή, Ε. Μαυρουδή Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme. (a) Note: Award A for vertical line to right of mean, A for shading to right of their vertical line. AA N (b) evidence of recognizing symmetry

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 9. Styling with Javascript

Εργαστήριο 9. Styling with Javascript Εργαστήριο 9 Styling with Javascript Pimp my Text with Javascript Today you'll write a page where the user can type text into a box, and by clicking on UI controls, the user can "pimp out" the text by

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης Α.Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η διαμόρφωση επικοινωνιακής στρατηγικής (και των τακτικών ενεργειών) για την ενδυνάμωση της εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

Exercises 10. Find a fundamental matrix of the given system of equations. Also find the fundamental matrix Φ(t) satisfying Φ(0) = I. 1.

Exercises 10. Find a fundamental matrix of the given system of equations. Also find the fundamental matrix Φ(t) satisfying Φ(0) = I. 1. Exercises 0 More exercises are available in Elementary Differential Equations. If you have a problem to solve any of them, feel free to come to office hour. Problem Find a fundamental matrix of the given

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.  Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α 2 ειδήσεις από ελληνικές εφημερίδες: 1. Τα Νέα, 13-4-2010, Σε ανθρώπινο λάθος αποδίδουν τη συντριβή του αεροσκάφους, http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&artid=4569526&ct=2 2. Τα Νέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014 LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV 18 February 2014 Slowly/quietly Clear/clearly Clean Quickly/quick/fast Hurry (in a hurry) Driver Attention/caution/notice/care Dance Σιγά Καθαρά Καθαρός/η/ο

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40075A0112* P40075A. Edexcel International GCSE. Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40075A0112* P40075A. Edexcel International GCSE. Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

TMA4115 Matematikk 3

TMA4115 Matematikk 3 TMA4115 Matematikk 3 Andrew Stacey Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet Trondheim Spring 2010 Lecture 12: Mathematics Marvellous Matrices Andrew Stacey Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS www.scooltime.gr [- 2 -] The Project Gutenberg EBook of Iliad, by Homer This ebook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014 LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV 4 February 2014 Somewhere κάπου (kapoo) Nowhere πουθενά (poothena) Elsewhere αλλού (aloo) Drawer το συρτάρι (sirtari) Page η σελίδα (selida) News τα νέα (nea)

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Αντ.Τρίτση, Αργοστόλι Κεφαλληνίας Τ.Κ. 28 100 τηλ. : 26710-27311 fax : 26710-27312

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στην καθημερινή γλώσσα και την επιστημονική ορολογία: παράδειγμα από το πεδίο της Κοσμολογίας

Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στην καθημερινή γλώσσα και την επιστημονική ορολογία: παράδειγμα από το πεδίο της Κοσμολογίας Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στην καθημερινή γλώσσα και την επιστημονική ορολογία: παράδειγμα από το πεδίο της Κοσμολογίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αριστείδης Κοσιονίδης Η κατανόηση των εννοιών ενός επιστημονικού πεδίου απαιτεί

Διαβάστε περισσότερα

LECTURE 2 CONTEXT FREE GRAMMARS CONTENTS

LECTURE 2 CONTEXT FREE GRAMMARS CONTENTS LECTURE 2 CONTEXT FREE GRAMMARS CONTENTS 1. Developing a grammar fragment...1 2. A formalism that is too strong and too weak at the same time...3 3. References...4 1. Developing a grammar fragment The

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτικές λειτουργίες

Συντακτικές λειτουργίες 2 Συντακτικές λειτουργίες (Syntactic functions) A. Πτώσεις και συντακτικές λειτουργίες (Cases and syntactic functions) The subject can be identified by asking ποιος (who) or τι (what) the sentence is about.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΣΤΡΕΥΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ-ΜΑΡΙΝΑΣ ΔΑΦΝΗ

Η ΔΙΑΣΤΡΕΥΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ-ΜΑΡΙΝΑΣ ΔΑΦΝΗ Η ΔΙΑΣΤΡΕΥΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ-ΜΑΡΙΝΑΣ ΔΑΦΝΗ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ιονίων

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit How to run a Herdbook: Basics and Basics According to the pedigree scheme, you need to write down the ancestors of your animals. Breeders should be able easily to write down the necessary data It is better

Διαβάστε περισσότερα

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά.

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Διαστημικό εστιατόριο του (Μ)ΑστροΈκτορα Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Μόλις μια παρέα πελατών κάτσει σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Θρησκευτική Ετερότητα: εθνικές και θρησκευτικές

Διαβάστε περισσότερα

( ) 2 and compare to M.

( ) 2 and compare to M. Problems and Solutions for Section 4.2 4.9 through 4.33) 4.9 Calculate the square root of the matrix 3!0 M!0 8 Hint: Let M / 2 a!b ; calculate M / 2!b c ) 2 and compare to M. Solution: Given: 3!0 M!0 8

Διαβάστε περισσότερα

Αζεκίλα Α. Μπνπράγηεξ (Α.Μ. 261)

Αζεκίλα Α. Μπνπράγηεξ (Α.Μ. 261) ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΘΔΜΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Ζ ΑΝΣΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΖ ΖΜΑΗΑ ΣΖ ΑΤΣΟΔΚΣΗΜΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

Εκδηλώσεις Συλλόγων. La page du francais. Τα γλωσσοψυχο -παιδαγωγικά. Εξετάσεις PTE Δεκεμβρίου 2013

Εκδηλώσεις Συλλόγων. La page du francais. Τα γλωσσοψυχο -παιδαγωγικά. Εξετάσεις PTE Δεκεμβρίου 2013 296 Αύγουστος 2013 ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΑΜΕ ΟΤΙ ΜΕ ΟΜΑΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΝΑΜΕ ΤΑ ΕΜΠΟΔΙΑ Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς βρισκόμαστε στην αφετηρία σε μια δύσκολη κούρσα με τεχνητά εμπόδια, που ακόμη και

Διαβάστε περισσότερα

Μορφοποίηση υπό όρους : Μορφή > Μορφοποίηση υπό όρους/γραμμές δεδομένων/μορφοποίηση μόο των κελιών που περιέχουν/

Μορφοποίηση υπό όρους : Μορφή > Μορφοποίηση υπό όρους/γραμμές δεδομένων/μορφοποίηση μόο των κελιών που περιέχουν/ Μορφοποίηση υπό όρους : Μορφή > Μορφοποίηση υπό όρους/γραμμές δεδομένων/μορφοποίηση μόο των κελιών που περιέχουν/ Συνάρτηση round() Περιγραφή Η συνάρτηση ROUND στρογγυλοποιεί έναν αριθμό στον δεδομένο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ CHAT ROOMS

Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ CHAT ROOMS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Ι Ο Ν Ι Ω Ν Ν Η Σ Ω Ν ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : ΑΤΕΙ Ιονίων Νήσων- Λεωφόρος Αντώνη Τρίτση Αργοστόλι Κεφαλληνίας, Ελλάδα 28100,+30

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/2006 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/26 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα μικρότεροι το 1 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

Problem Set 3: Solutions

Problem Set 3: Solutions CMPSCI 69GG Applied Information Theory Fall 006 Problem Set 3: Solutions. [Cover and Thomas 7.] a Define the following notation, C I p xx; Y max X; Y C I p xx; Ỹ max I X; Ỹ We would like to show that C

Διαβάστε περισσότερα

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332 ,**1 The Japanese Society for AIDS Research The Journal of AIDS Research +,, +,, +,, + -. / 0 1 +, -. / 0 1 : :,**- +,**. 1..+ - : +** 22 HIV AIDS HIV HIV AIDS : HIV AIDS HIV :HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 HIV

Διαβάστε περισσότερα

Elements of Information Theory

Elements of Information Theory Elements of Information Theory Model of Digital Communications System A Logarithmic Measure for Information Mutual Information Units of Information Self-Information News... Example Information Measure

Διαβάστε περισσότερα

VBA ΣΤΟ WORD. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!!

VBA ΣΤΟ WORD. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!! VBA ΣΤΟ WORD Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!! Μου παρουσιάστηκαν δύο θέματα. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Εγραφα σε ένα αρχείο του Word τις

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Write your name here Surname Other names Edexcel GCE Centre Number Candidate Number Greek Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Thursday 9 June 2011 Morning Time: 3 hours Paper

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΤΝΑΜΙΚΗ ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΓΙΑ ΣΟ ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑ ΚΡΑΣΗΗ ΓΡΔΒΔΝΧΝ ΜΔ ΣΗ ΒΟΗΘΔΙΑ PHP MYSQL Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Υξήζηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Areas and Lengths in Polar Coordinates

Areas and Lengths in Polar Coordinates Kiryl Tsishchanka Areas and Lengths in Polar Coordinates In this section we develop the formula for the area of a region whose boundary is given by a polar equation. We need to use the formula for the

Διαβάστε περισσότερα

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

1) Abstract (To be organized as: background, aim, workpackages, expected results) (300 words max) Το όριο λέξεων θα είναι ελαστικό.

1) Abstract (To be organized as: background, aim, workpackages, expected results) (300 words max) Το όριο λέξεων θα είναι ελαστικό. UΓενικές Επισημάνσεις 1. Παρακάτω θα βρείτε απαντήσεις του Υπουργείου, σχετικά με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας. Διευκρινίζεται ότι στα περισσότερα θέματα οι απαντήσεις ήταν προφορικές (τηλεφωνικά),

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ «ΠΑΙ ΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που εκπονήθηκε για τη

Διαβάστε περισσότερα

BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN. Fairly true If I decide to learn something hard, I can.

BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN. Fairly true If I decide to learn something hard, I can. BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN Name GRADE Science Teacher A. What do I think about School? bit I try hard to do well in school. I look forward to coming to school.

Διαβάστε περισσότερα

Code Breaker. TEACHER s NOTES

Code Breaker. TEACHER s NOTES TEACHER s NOTES Time: 50 minutes Learning Outcomes: To relate the genetic code to the assembly of proteins To summarize factors that lead to different types of mutations To distinguish among positive,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Door Hinge replacement (Rear Left Door)

Door Hinge replacement (Rear Left Door) Door Hinge replacement (Rear Left Door) We will continue the previous article by replacing the hinges of the rear left hand side door. I will use again the same procedure and means I employed during the

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλημα 1: Αναζήτηση Ελάχιστης/Μέγιστης Τιμής

Πρόβλημα 1: Αναζήτηση Ελάχιστης/Μέγιστης Τιμής Πρόβλημα 1: Αναζήτηση Ελάχιστης/Μέγιστης Τιμής Να γραφεί πρόγραμμα το οποίο δέχεται ως είσοδο μια ακολουθία S από n (n 40) ακέραιους αριθμούς και επιστρέφει ως έξοδο δύο ακολουθίες από θετικούς ακέραιους

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ηµιουργία Εκπαιδευτικού Παιχνιδιού σε Tablets Καλλιγάς ηµήτρης Παναγιώτης Α.Μ.: 1195 Επιβλέπων καθηγητής: ρ. Συρµακέσης Σπύρος ΑΝΤΙΡΡΙΟ 2015 Ευχαριστίες Σ αυτό το σηµείο θα ήθελα να

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφή του Ανθρώπου» Κατεύθυνση: «Διατροφή, Δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική Μάθηση Hypothesis Testing

Μηχανική Μάθηση Hypothesis Testing ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Μηχανική Μάθηση Hypothesis Testing Γιώργος Μπορμπουδάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Procedure 1. Form the null (H 0 ) and alternative (H 1 ) hypothesis 2. Consider

Διαβάστε περισσότερα

Example of the Baum-Welch Algorithm

Example of the Baum-Welch Algorithm Example of the Baum-Welch Algorithm Larry Moss Q520, Spring 2008 1 Our corpus c We start with a very simple corpus. We take the set Y of unanalyzed words to be {ABBA, BAB}, and c to be given by c(abba)

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Centre No. Candidate No. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Materials required for examination Nil Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z STUDENT NUMBER CENTRE NUMBER HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION 1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z (55 Marks) Time allowed Two hours (Plus 5 minutes reading time) DIRECTIONS TO CANDIDATES Write your Student

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μελέτη των υλικών των προετοιμασιών σε υφασμάτινο υπόστρωμα, φορητών έργων τέχνης (17ος-20ος αιώνας). Διερεύνηση της χρήσης της τεχνικής της Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11 Potential Dividers 46 minutes 46 marks Page 1 of 11 Q1. In the circuit shown in the figure below, the battery, of negligible internal resistance, has an emf of 30 V. The pd across the lamp is 6.0 V and

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

Inverse trigonometric functions & General Solution of Trigonometric Equations. ------------------ ----------------------------- -----------------

Inverse trigonometric functions & General Solution of Trigonometric Equations. ------------------ ----------------------------- ----------------- Inverse trigonometric functions & General Solution of Trigonometric Equations. 1. Sin ( ) = a) b) c) d) Ans b. Solution : Method 1. Ans a: 17 > 1 a) is rejected. w.k.t Sin ( sin ) = d is rejected. If sin

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΜΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΜΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΜΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΜΕΛΗ ΤΙΤΛΟΣ Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Διερεύνηση των απόψεων

Διαβάστε περισσότερα

Correction Table for an Alcoholometer Calibrated at 20 o C

Correction Table for an Alcoholometer Calibrated at 20 o C An alcoholometer is a device that measures the concentration of ethanol in a water-ethanol mixture (often in units of %abv percent alcohol by volume). The depth to which an alcoholometer sinks in a water-ethanol

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Σε όλα τα Ιατρεία Οικογενειακού

Διαβάστε περισσότερα

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Day one I. Word Study and Grammar 1. Most Greek verbs end in in the first person singular. 2. The present tense is formed by adding endings to the present stem.

Διαβάστε περισσότερα

Απόκριση σε Μοναδιαία Ωστική Δύναμη (Unit Impulse) Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο. Απόστολος Σ.

Απόκριση σε Μοναδιαία Ωστική Δύναμη (Unit Impulse) Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο. Απόστολος Σ. Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο The time integral of a force is referred to as impulse, is determined by and is obtained from: Newton s 2 nd Law of motion states that the action

Διαβάστε περισσότερα

3.4 Αζηίεξ ημζκςκζηήξ ακζζυηδηαξ ζημ ζπμθείμ... 64 3.4.1 Πανάβμκηεξ πνμέθεοζδξ ηδξ ημζκςκζηήξ ακζζυηδηαξ... 64 3.5 οιαμθή ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζηδκ

3.4 Αζηίεξ ημζκςκζηήξ ακζζυηδηαξ ζημ ζπμθείμ... 64 3.4.1 Πανάβμκηεξ πνμέθεοζδξ ηδξ ημζκςκζηήξ ακζζυηδηαξ... 64 3.5 οιαμθή ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζηδκ 2 Πεξηερόκελα Δονεηήνζμ πζκάηςκ... 4 Δονεηήνζμ δζαβναιιάηςκ... 5 Abstract... 6 Πενίθδρδ... 7 Δζζαβςβή... 8 ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ ΜΔΡΟ... 12 Κεθάθαζμ 1: Θεςνδηζηέξ πνμζεββίζεζξ βζα ηδκ ακζζυηδηα ζηδκ εηπαίδεοζδ...

Διαβάστε περισσότερα

SPEEDO AQUABEAT. Specially Designed for Aquatic Athletes and Active People

SPEEDO AQUABEAT. Specially Designed for Aquatic Athletes and Active People SPEEDO AQUABEAT TM Specially Designed for Aquatic Athletes and Active People 1 2 Decrease Volume Increase Volume Reset EarphonesUSBJack Power Off / Rewind Power On / Fast Forward Goggle clip LED Status

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Ε ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ : Σνπξηζηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο (ΣΟΑ) ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Σνπξηζκφο θαη Οηθνλνκηθή Κξίζε Δπηβιέπσλ : Νηνχβαο Λνπθάο πνπδάζηξηα : Σζαγθαξάθε

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Write your name here Surname Other names Pearson Edexcel GCE Centre Number Candidate Number Greek Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Thursday 11 June 2015 Afternoon Time: 3 hours

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η προβολή επιστημονικών θεμάτων από τα ελληνικά ΜΜΕ : Η κάλυψή τους στον ελληνικό ημερήσιο τύπο Σαραλιώτου

Διαβάστε περισσότερα

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents SOAP API https://bulksmsn.gr Table of Contents Send SMS...2 Query SMS...3 Multiple Query SMS...4 Credits...5 Save Contact...5 Delete Contact...7 Delete Message...8 Email: sales@bulksmsn.gr, Τηλ: 211 850

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα και Εκπαίδευση. Ανάπτυξη Ικανοτήτων Μαθητών 12 Δεκεμβρίου, 2015

Επιχειρηματικότητα και Εκπαίδευση. Ανάπτυξη Ικανοτήτων Μαθητών 12 Δεκεμβρίου, 2015 Επιχειρηματικότητα και Εκπαίδευση Ανάπτυξη Ικανοτήτων Μαθητών 12 Δεκεμβρίου, 2015 Επιχειρηματικότητα Τι παεί να πει ο όρος επιχειρηματικότητα στο πλαίσιο της εκπαίδευσης? Έννοιες και Γνώσεις Που σχετίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ Γιπλυμαηική Δπγαζία «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο Σπιμελήρ Δξεηαζηική

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

TaxiCounter Android App. Περδίκης Ανδρέας ME10069

TaxiCounter Android App. Περδίκης Ανδρέας ME10069 TaxiCounter Android App Περδίκης Ανδρέας ME10069 Content Android Operating System Development Tools Taxi Counter Algorithm Design Development Process Android Operating System Android is a Linux-based operating

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ Νικόλας Χριστοδούλου Λευκωσία, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΧΝ ΓΔΦΤΡΧΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΗΘΖΣΗΚΖ

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΧΝ ΓΔΦΤΡΧΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΟΜΔΑ ΓΟΜΟΣΑΣΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΧΝ ΓΔΦΤΡΧΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΔΤΘΤΜΗΑ ΝΗΚ. ΚΟΤΚΗΟΤ 01104766 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ:ΑΝ.ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 4: English a Language of Economy Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση κατά του ιού της γρίπης Σε δομές του νομού Λάρισας

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση κατά του ιού της γρίπης Σε δομές του νομού Λάρισας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 7α: Impact of the Internet on Economic Education. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 7α: Impact of the Internet on Economic Education. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ενότητα 7α: Impact of the Internet on Economic Education Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως

Διαβάστε περισσότερα

FSM Toolkit Exercises

FSM Toolkit Exercises ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Τηλεπικοινωνιών Αναπληρωτής Καθηγητής: Αλέξανδρος Ποταμιάνος Ονοματεπώνυμο: Α Μ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΤΗΛ 413 : Συστήματα Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

A browser-based digital signing solution over the web

A browser-based digital signing solution over the web A browser-based digital signing solution over the web Fotis Loukos Charalampos Tsipizidis Dimitris Daskopoulos The problem Contents Proposed solution Architecture Native Messaging Host Native Messaging

Διαβάστε περισσότερα

Case 1: Original version of a bill available in only one language.

Case 1: Original version of a bill available in only one language. currentid originalid attributes currentid attribute is used to identify an element and must be unique inside the document. originalid is used to mark the identifier that the structure used to have in the

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ ΣΕ Φ/Β ΠΑΡΚΟ 80KWp

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ ΣΕ Φ/Β ΠΑΡΚΟ 80KWp ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ IV. Ενότητα 1γ: Deciding on a topic, purpose, rationale. Ιφιγένεια Μαχίλη Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών

ΑΓΓΛΙΚΑ IV. Ενότητα 1γ: Deciding on a topic, purpose, rationale. Ιφιγένεια Μαχίλη Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Ενότητα 1γ: Deciding on a topic, purpose, rationale Ιφιγένεια Μαχίλη Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author.

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. 2012, Γεράσιμος Χρ. Σιάσος / Gerasimos Siasos, All rights reserved. Στοιχεία επικοινωνίας συγγραφέα / Author

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

Calculating the propagation delay of coaxial cable

Calculating the propagation delay of coaxial cable Your source for quality GNSS Networking Solutions and Design Services! Page 1 of 5 Calculating the propagation delay of coaxial cable The delay of a cable or velocity factor is determined by the dielectric

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Write your name here Surname Other names Edexcel GCE Centre Number Candidate Number Greek Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Tuesday 18 June 2013 Afternoon Time: 3 hours Paper

Διαβάστε περισσότερα