_απαιτείται ενέργεια. Eκπαιδευτικό πρόγραμμα ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. A Εξαμήνου Μεταπτυχιακά Προγράμματα. Προγράμματα Επαγγελματικής Πιστοποίησης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "_απαιτείται ενέργεια. Eκπαιδευτικό πρόγραμμα ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. A Εξαμήνου Μεταπτυχιακά Προγράμματα. Προγράμματα Επαγγελματικής Πιστοποίησης"

Transcript

1 _απαιτείται ενέργεια Eκπαιδευτικό πρόγραμμα A Εξαμήνου 2019 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Προγράμματα Επαγγελματικής Πιστοποίησης Διεπιχειρησιακά Προγράμματα ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Follow us

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μεταπτυχιακά, Πιστοποιούμενα και Μακροχρόνια Προγράμματα 01 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 60η σειρά Θεσσαλονίκη ΩΡΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΣΕΛΙΔΑ /3/ /9/ Supervisory Operational Management Level, EJLog Θεσσαλονίκη Certificate in Procurement Management Θεσσαλονίκη 04 CIA Certified Internal Auditor Part I ΩΡΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΣΕΛΙΔΑ 50 29/3/ /5/ ΩΡΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΣΕΛΙΔΑ 60 10/5/ /6/ ΩΡΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΣΕΛΙΔΑ 40 5/4/ /5/ Βραχυχρόνια Προγράμματα Πωλήσεις & Marketing 01 The Professional Digital Marketing Course - Θεσσαλονίκη 02 Customer Service Excellence ΩΡΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΣΕΛΙΔΑ 48 8,9/3/ ,23/3/2019 5,6/4/ ,27/4/ ΩΡΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΣΕΛΙΔΑ 8 9/3/ Management & Προσωπικές Ικανότητες 03 Βασικές Αρχές Coaching 04 Workshop of Emerging Business Models & the Internet of Things ΩΡΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΣΕΛΙΔΑ 8 13/4/ ΩΡΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΣΕΛΙΔΑ 12 24,25/5/ Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα A Εξαμήνου 2019 ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Management Προσωπικού 05 Developing Corporate Policies & HR Processes ΩΡΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΣΕΛΙΔΑ 12 17/5, 18/5/ Χρηματοοικονομικό Management 06 Credit Control (Πιστωτικός Έλεγχος) ΩΡΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΣΕΛΙΔΑ 12 29,30/3/ Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε απευθυνθείτε στα γραφεία του Τμήματος Μακεδονίας ΕΕΔΕ. Καρατάσου 7, Θεσσαλονίκη Τηλ.: , κ. Κ. Κόκλα, Οι εταιρίες που θα καλύψουν για πρώτη φορά το κόστος του προγράμματος με το 0,24% ΛΑΕΚ ΟΑΕΔ της εργοδοτικής εισφοράς θα πρέπει άμεσα να καταχωρήσουν τα στοιχεία τους στην καρτέλα επιχείρησης (site oaed: προκειμένου να τους χορηγηθούν οι κωδικοί Λειτουργίας και Υλοποίησης Προγραμμάτων. Τα ανωτέρω προγράμματα μπορούν να διεξαχθούν και ενδοεπιχειρησιακά προσαρμοσμένα στις εκπαιδευτικές ανάγκες της εταιρίας σας. 3

4 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 4 Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα A Εξαμήνου 2019 ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

5 01. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Στόχος του Προγράμματος Η εκμάθηση σε βάθος των αρχών και της μεθοδολογίας του σύγχρονου Management Η ανανέωση και ο εκσυγχρονισμός των επαγγελματικών γνώσεων των στελεχών Η ανάπτυξη της ικανότητας των στελεχών να συνεργάζονται αποτελεσματικά Η συστηματική ενημέρωση των στελεχών γύρω από τις διεθνείς τάσεις που αναπτύσσονται και οι επιπτώσεις αυτών στη λειτουργία των επιχειρήσεων και οργανισμών στον ελληνικό χώρο Η σύνδεση του προγράμματος με τις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων Σχεδιασμός προγράμματος Το πρόγραμμα αναπτύσσεται σε πέντε θεματικές ενότητες που καλύπτουν όλες τις λειτουργίες της σύγχρονης επιχείρησης. 1. ORGANIZATIONAL MANAGEMENT Organizational Behavior and Leadership Coaching Skills Organizational Behavior and Personal Development Human Resource Management ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Σε ποιους απευθύνεται Πτυχιούχοι εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ανωτάτου επιπέδου (ΑΕΙ - ΑΤΕΙ) ή αντίστοιχων ιδρυμάτων του εξωτερικού Στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που διαθέτουν αποδεδειγμένη οκταετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία και θέση ευθύνης Εισηγητές Το διδακτικό προσωπικό αποτελείται από ακαδημαϊκούς καθηγητές και ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων με αναγνωρισμένο επιστημονικό και επαγγελματικό κύρος στους τομείς εξειδίκευσής τους. Μέθοδοι Διδασκαλίας Εφαρμόζονται ειδικές μεθοδολογίες και σύγχρονα εργαλεία εκπαίδευσης όπως: Case Studies, Simulation Games, Team Projects, Practical Exercises, Focus Examples, Role Playing. Εξετάσεις Η αξιολόγηση των συμμετεχόντων γίνεται σε συνδυασμό εργασιών και εξετάσεων. 2. MARKETING & SALES MANAGEMENT Marketing Management Strategic Marketing Digital Marketing Sales Management 3. FINANCIAL MANAGEMENT Financial Accounting Working Capital Management Management Accounting Financial Management Business Risk Management 4. OPERATIONS MANAGEMENT Production Management Business Logistics Management Information Technology & Decision Making Business Excellence & Total Quality Management 5. STRATEGIC MANAGEMENT Business Strategy Business Game Entrepreneurship & Ιnnovation Business Plan INNOVATIVE: Business Law & Ethics Διάρκεια Περίοδος Κόστος Εκπαιδευτές 400 ώρες 15/03/ /09/2020 Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 01/03/2019 Μέλη: Μη Μέλη: Επιλεγμένη Ομάδα Εκπαιδευτών 5

6 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 02. Supervisory Operational Management Level, EJLog Σε ποιους απευθύνεται Η ΕΕΔΕ στο πλαίσιο της ανάπτυξης νέων πιστοποιημένων προγραμμάτων προσφέρει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, European Certificate for Logistics Professionals, που προετοιμάζει τους συμμετέχοντες για τη λήψη του α επιπέδου (EJ LOG) της Πιστοποίησης ELA, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Logistics. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Logistics αποτελεί τον επαγγελματικό σύνδεσμο των κατά τόπους επαγγελματικών ενώσεων Logistics, με μέλη από όλες σχεδόν τις Ευρωπαϊκές χώρες αλλά και εκτός των ορίων της Ευρώπης. Με έδρα τις Βρυξέλλες, έχει παρουσία από το 1984 και μέσω των πλέον των 30 οργανισμών μελών του, έχει απήχηση σε περισσότερους από logisticians. Σκοπός Να ενισχυθούν και αναβαθμιστούν τα στελέχη της Εφοδιαστικής Αλυσίδας μέσω κατάλληλης Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης, ώστε να αποτελέσουν τα επί μέρους τμήματα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας / Logistics ισχυρούς κρίκους του συνόλου των δραστηριοτήτων της επιχείρησης επιφέροντας σημαντικά οφέλη στην εταιρεία ενισχύοντας παράλληλα την πρόοδο και ανταγωνιστικότητά της. Στόχος Το πρόγραμμα είναι βασισμένο στα πρότυπα ικανοτήτων ELAQF. Τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ικανοτήτων στα Logistics έχουν αναπτυχθεί και συμφωνηθεί με τη βιομηχανία και αντανακλούν τις προσδοκίες απόδοσης των logisticians στο χώρο εργασίας. Είναι βασισμένα στο αποτέλεσμα και αποτελούν τη βάση της αξιολόγησης. Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα συμβάλλει στην ανάπτυξη των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που απαιτούνται για την Πιστοποίηση ELA από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πιστοποίησης Logistics και αποτελεί ένα εξαιρετικό υπόβαθρο για την περαιτέρω ανάπτυξη και επιτυχή σταδιοδρομία των συμμετεχόντων. Περιεχόμενο Το πρόγραμμα που οδηγεί στο πρώτο επίπεδο της Πιστοποίησης ELA, EJLog, αποτελείται από 6 θεματικές ενότητες (modules), όπως αυτές καθορίζονται από τα Πρότυπα ELAQF: Supervisory Operational Management Level EJLog Blocks Business Principles (Υποχρεωτικό) Logistics & Supply Chain Design (Υποχρεωτικό) Logistics & Supply Chain Execution (Επιλογής) Modules Business Principles (Υποχρεωτικό) Core Management Skills (Υποχρεωτικό) Project and Change Management (Υποχρεωτικό) Process Management (Υποχρεωτικό) Warehousing (Επιλογής) Customer Service (Επιλογής) Εξετάσεις 8 ώρες 8 ώρες 8 ώρες 8 ώρες 8 ώρες 8 ώρες 8 ώρες 8 ώρες 4 ώρες Οι εξετάσεις διοργανώνονται από το ILME σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πιστοποίησης Logistics. Διάρκεια Περίοδος Κόστος Εκπαιδευτής 50 ώρες 29/03/ /05/2019 Μέλη: 900 Μη Μέλη: Επιλεγμένη Ομάδα Εκπαιδευτών 6 Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα A Εξαμήνου 2019 ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

7 03. Certificate in Procurement Management Ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα το οποίο έρχεται να καλύψει την ανάγκη αναβάθμισης της Διοίκησης Προμηθειών σε στρατηγική δραστηριότητα, μείζονος σημασίας με πολλαπλές επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης αλλά και στη συνεχή βελτίωση των αποτελεσμάτων της. Σκοπός Να αποτελέσει το τμήμα των προμηθειών ισχυρό κρίκο της εφοδιαστικής αλυσίδας της επιχείρησης επιφέροντας οικονομίες κλίμακας. Στόχος Οι συμμετέχοντες να είναι σε θέση να προτείνουν οργανωτικές και διαδικαστικές αλλαγές επ ωφελεία της καλής λειτουργίας του τμήματος προμηθειών και συνολικότερα της επιχείρησης. Η ανάδειξη τεχνικών και πρακτικών που οδηγούν στη μείωση του κόστους και στην εξεύρεση εναλλακτικών πηγών προμήθειας. Σε ποιους απευθύνεται Σε στελέχη επιχειρήσεων που εργάζονται στο τμήμα προμηθειών, στην αποθήκη, στην οικονομική διεύθυνση ή το λογιστήριο, στην παραγωγή, στην πληροφορική. Εξειδικευμένα στελέχη προμηθειών θα αποτελούν το πολύτιμο κεφάλαιο καθώς εξασφαλίζουν σημαντικούς πόρους για την επιχείρηση. Διδακτικές μέθοδοι Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην πρακτική αξία του προγράμματος. Γενική φιλοσοφία του προγράμματος είναι να προσφέρονται μαθήματα που ενθαρρύνουν τη συμμετοχή και περιλαμβάνουν ομαδικές εργασίες και ασκήσεις έτσι ώστε οι συμμετέχοντες να έρχονται σε επαφή με επιλεγμένα και αντιπροσωπευτικά case studies από ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις, μεθοδολογίες, πρακτικές, αρχεία *xls. Συνοπτικό πρόγραμμα Ο ρόλος και οι στόχοι του τμήματος προμηθειών: Η διαλειτουργικότητα του τμήματος προμηθειών Σύστημα διαχείρισης αναγκών Σχεδιασμός αγορών και προμηθειών Ανάπτυξη πολιτικής προμηθειών Αξιολόγηση προμηθευτών Τεχνικές διαπραγματεύσεων Διαπραγματευτική συμπεριφορά Ανάπτυξη RfI, RfQ, RfP Ανάπτυξη και τεχνική γραφή προδιαγραφών Οι 4 φάσεις του κύκλου παραγγελίας - ελαχιστοποίηση του κόστους Κωδικοποίηση ειδών, Α υλών Ηλεκτρονικές προμήθειες e-procurement Ηλεκτρονικό εμπόριο e-commerce Συστήματα και δείκτες μέτρησης της αποδοτικότητας του τμήματος προμηθειών KPIs procurement metrics Περιγραφές θέσεων εργασίας προσωπικού προμηθειών Cash to cash cycle Νομική υποστήριξη Διεθνείς κατάλογοι αναζήτησης ειδών - προμηθευτών Outsourcing ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Διάρκεια Περίοδος Κόστος Εκπαιδευτές 60 ώρες 10/05/ /06/2019 Μέλη: 850 Μη Μέλη: 950 Επιλεγμένη Ομάδα Εκπαιδευτών 7

8 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 04. CIA - Certified Internal Auditor Part I Στην εποχή μας η ύπαρξη Εσωτερικών Ελεγκτών με διεθνή πιστοποίηση γνώσεων καθίσταται ολοένα και πιο επιτακτική. Για το λόγο αυτό η ΕΕΔΕ θέτει στη διάθεση των ενδιαφερομένων το επιμορφωτικό πρόγραμμα που προετοιμάζει τους συμμετέχοντες, για την επιτυχή απόκτηση της Πιστοποίησης Εσωτερικών Ελεγκτών (Certified Internal Auditor - CIA). Η πιστοποίηση αυτή αποκτάται μετά από επιτυχείς εξετάσεις, από το Institute of Internal Auditors (IIA) που εδρεύει στη Φλόριντα των ΗΠΑ και αποτελεί το μεγαλύτερο επαγγελματικό φορέα εκπροσώπησης των Εσωτερικών Ελεγκτών. Ιδρύθηκε το 1941 και έχει αυτή τη στιγμή πάνω από μέλη σε όλο τον κόσμο. Σκοπός Σκοπός του προγράμματος είναι να προετοιμάσει και να υποστηρίξει τους υποψηφίους για την πιστοποίηση Certified Internal Auditor (CIA), παρέχοντάς τους θεωρητική γνώση, πρακτικές προσομοιώσεις των εξετάσεων (mock tests) και συνεχή καθοδήγηση από τους πιο έμπειρους εισηγητές. Σε ποιους απευθύνεται Παρότι ο τίτλος του προγράμματος «φωτογραφίζει» το επάγγελμα του εσωτερικού ελεγκτή, οφέλη από την πιστοποίηση μπορούν να λάβουν τόσο επαγγελματίες συναφών επαγγελματικών χώρων (πχ. Κανονιστικής Συμμόρφωσης) όσο και γενικότερα στελέχη επιχειρήσεων τα οποία στο πλαίσιο της Διοίκησης οφείλουν να ασκούν εποπτεία και έλεγχο στους τομείς ευθύνης τους. Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης απαιτείται οι συμμετέχοντες να είναι απόφοιτοι Ελληνικών ΑΕΙ, ΤΕΙ ή του Αμερικάνικου Κολεγίου (Deree). Για τίτλους σπουδών από το εξωτερικό απαιτείται αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μεθοδολογία Το πρόγραμμα συνιστά ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα προετοιμασίας και υποστήριξης, αποτελούμενο από 3 θεματικές ενότητες. Περιλαμβάνει εισηγήσεις, παρακολούθηση της απόδοσης και τεστ προετοιμασίας. Στόχος είναι οι υποψήφιοι να φτάνουν στο εξεταστικό κέντρο με επαρκή γνώση, εμπειρία και αυτοπεποίθηση. Οι εισηγήσεις γίνονται στα Αγγλικά (προκειμένου να βοηθηθούν οι συμμετέχοντες και να εντοπιστούν έγκαιρα προβλήματα γλωσσικής ευχέρειας) αλλά από Ελληνόφωνο εισηγητή, οπότε υπάρχει ανά πάσα στιγμή δυνατότητα χρήσης Ελληνικών για την παροχή δυσνόητων διευκρινήσεων. Περιεχόμενα του Προγράμματος Το πρόγραμμα αποτελείται από 3 θεματικές ενότητες (parts): Part 1: Internal Audit Basics (οι βασικές αρχές του Εσωτερικού Ελέγχου) Part 2: Internal Audit Practice (η πρακτική εφαρμογή κατά την παροχή υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου) Part 3: Internal Audit Knowledge Elements (πρακτικές γνώσεις απαραίτητες για την επιτυχημένη εφαρμογή των αρχών κατά την παροχή υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου) Σημείωση: Υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης κάθε ενότητας μεμονωμένα. Διάρκεια προγράμματος Part 1 & Part 2: 40 ώρες /part Part 3: 64 ώρες Προϋποθέσεις για την απόκτηση πιστοποίησης Επιτυχία στις εξετάσεις και στα τρία επίπεδα Διετή εργασιακή προϋπηρεσία στον εσωτερικό έλεγχο ή σε κάτι συναφές. Για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών η εργασιακή εμπειρία μειώνεται στο ένα έτος. Οι διαδικασίες για την απόκτηση της πιστοποίησης, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός τεσσάρων ετών. Η αίτηση συμμετοχής καθώς και τα εξέταστρα για κάθε part αποπληρώνονται απευθείας στο Institute of Internal Auditors. Διάρκεια Περίοδος Κόστος Εκπαιδευτής 40 ώρες 05/04/ /05/2019 Μέλη: 800 Μη Μέλη: 850 Επιλεγμένη Ομάδα Εκπαιδευτών 8 Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα A Εξαμήνου 2019 ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

9 ΔΙΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 9

10 Πωλήσεις & Marketing 01. The Professional Digital Marketing Course Θεσσαλονίκη Στόχοι Το Professional Digital Marketing Course της ΕΕΔΕ είναι το μοναδικό πρόγραμμα Digital Marketing σχεδιασμένο από practitioners για practitioners. Στόχος του είναι να προσδώσει στους συμμετέχοντες την απαραίτητη τεχνογνωσία για να βελτιώσουν άμεσα και ουσιαστικά την online παρουσία των εταιριών τους. Για το λόγο αυτό δίνεται έμφαση στην πρακτική εφαρμογή προκειμένου οι συμμετέχοντες να κάνουν κτήμα τους τη διδαχθείσα ύλη και να είναι σε θέση να την εφαρμόσουν στην πράξη άμεσα. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα διεξαχθεί η αξιολόγηση των συμμετεχόντων μέσω μιας ατομικής εργασίας που θα κληθούν να συγγράψουν. Στόχοι Προγράμματος 4. Επιχειρηματίες και ελεύθερους επαγγελματίες οι οποίοι θέλουν να βελτιώσουν την online παρουσία τους 5. Σε όσους θέλουν να αποκτήσουν ένα υψηλού κύρους πιστοποιητικό και να ενισχύσουν με αυτό τον τρόπο την θέση τους στην αγορά εργασίας 6. Σε φοιτητές που θέλουν να αποκτήσουν πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας Εκπαιδευτικό υλικό Η διδασκόμενη ύλη περιλαμβάνει σημειώσεις ειδικά σχεδιασμένες για το πρόγραμμα. Χρησιμοποιούνται οι πλέον σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας και δίνεται έμφαση στην πρακτική εφαρμογή των διδαχθέντων. Το Πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα στους υποψηφίους: 1. Να αποκτήσουν την απαραίτητη τεχνογνωσία για την κατασκευή μιας αποτελεσματικής ιστοσελίδας 2. Να κατανοήσουν και εξοικειωθούν με τα σημαντικότερα εργαλεία προώθησης ιστοσελίδων 3. Να αναπτύσσουν Digital Marketing Plans που θα συμβάλλουν στην επίτευξη των εταιρικών στόχων 4. Να ενημερωθούν και αξιοποιήσουν τις τελευταίες τάσεις στο Digital Marketing 5. Να γίνουν κάτοχοι ενός υψηλού κύρους πιστοποιητικού που να αποδεικνύει ότι διαθέτουν εξαιρετική τεχνογνωσία σε θέματα Digital Marketing Σε ποιους απευθύνεται Συνοπτικό Πρόγραμμα A ENOTHTA: Εισαγωγή στο Digital Marketing (1 ώρα) Β ΕΝΟΤΗΤΑ: Κατασκευή αποτελεσματικών ιστοσελίδων (11 ώρες) Γ ΕΝΟΤΗΤΑ: Προώθηση ιστοσελίδων (24 ώρες) Δ ΕΝΟΤΗΤΑ: Η μέτρηση των Digital Marketing activities (3 ώρες) Ε ΕΝΟΤΗΤΑ: Δημιουργία ελκυστικού περιεχομένου (3 ώρες) ΣΤ ΕΝΟΤΗΤΑ: Αναπτύσσοντας το Digital Marketing Plan (6 ώρες) Το πρόγραμμα απευθύνεται σε: 1. Στελέχη εταιριών που ασχολούνται με το marketing και θέλουν να εξοικειωθούν με την ψηφιακή διάστασή του 2. Στελέχη εταιριών που ασχολούνται με το Digital Marketing 3. Ελεύθερους επαγγελματίες που παρέχουν υπηρεσίες Digital Marketing (πχ κατασκευή ιστοσελίδων, προώθηση ιστοσελίδων) Διάρκεια Περίοδος Ώρες διεξαγωγής Κόστος Εκπαιδευτής 48 ώρες 08, 09/03, 22, 23/03, 05, 06/04, 26, 27/04/2019 Καθημερινές 17:30-21:00 Σάββατα 09:00-16:00 Μέλη: 500 Μη Μέλη: 600 Στέφανος Οικονομίδης 10 Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα A Εξαμήνου 2019 ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

11 02. Customer Service Excellence Σε ποιους απευθύνεται Πωλήσεις & Marketing Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε Στελέχη όλων ιεραρχικών επιπέδων μίας επιχείρησης, οι οποίοι έρχονται σε επαφή με πελάτες και καλούνται να παρέχουν Ποιοτική Εξυπηρέτηση (Customer Service, Πωλήσεις, Υποστήριξη Πωλήσεων, Τηλεφωνικό Κέντρο). Σκοπός Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρουσιάσει την αξία της εξυπηρέτησης και τρόπους αποτελεσματικής υλοποίησης της. Θεματολογία Η πελατοκεντρική προσέγγιση Customer experience, Customer journey Customer feedback Customer retention Vs Customer loyalty CRM (Customer Relationship Management) Διαχείριση παραπόνων και προβλημάτων Αντιμετώπιση δύσκολων πελατών Customer Profitability Process Διάρκεια Περίοδος Ώρες διεξαγωγής Κόστος Εκπαιδευτής 8 ώρες 09/03/ :00-16:00 Μέλη: 100 Μη Μέλη: 150 Αντώνης Αμανιός 11

12 Management & Προσωπικές Ικανότητες 03. Βασικές αρχές Coaching Σε ποιους απευθύνεται Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις, που θέλουν να γνωρίσουν το Coaching και που επιθυμούν το προσωπικό τους να αποκτήσει ικανότητες Coaching με σκοπό την αύξηση της απόδοσης και της αποτελεσματικότητά τους. Σκοπός του σεμιναρίου είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες: να κατανοήσουν τις βασικές δεξιότητες Coaching και πώς να τις εφαρμόζουν να αντιμετωπίζουν τις διαρκείς προκλήσεις με ενισχυμένη αυτοπεποίθηση να αποκτήσουν τις απαραίτητες επικοινωνιακές δεξιότητες. Θεματολογία Εισαγωγικές έννοιες Coaching Τι είναι και τι δεν είναι Coaching Οι βασικές αρχές του Coaching Προσέγγιση και κουλτούρα Coaching σε επιχειρήσεις και οργανισμούς Προσωπική Ανάπτυξη Αξίες Πεποιθήσεις Θετικά δυνατά σημεία Ικανότητες Coaching Δυναμικές ερωτήσεις Επίγνωση Εμπιστοσύνη & οικειότητα Παρουσία Coaching Focus Ενσυναίσθηση Feedback Ενσυνειδητότητα Στοχοθεσία και δέσμευση Coaching Mοντέλο SMART Ανάληψη ευθύνης και δέσμευση Σχεδιασμός ενεργειών και πλάνο δράσης Διαχείριση προόδου πλάνου δράσης *Το σεμινάριο γίνεται με διαδραστικό τρόπο, καθ όλη την διάρκεια του σεμιναρίου γίνονται ασκήσεις. Βασίζεται στην θετική ψυχολογία και στην καλλιέργεια της θετικής ενέργειας. Δίνεται έμφαση στον εντοπισμό, την ανάδειξη και ενδυνάμωση των θετικών χαρακτηριστικών και στην αντιμετώπιση των προκλήσεων, με σκοπό την απόδοση και την παραγωγικότητα. Διάρκεια Περίοδος Ώρες διεξαγωγής Κόστος Εκπαιδευτής 8 ώρες 13/04/ :00-16:00 Μέλη: 200 Μη Μέλη: 250 Κωνσταντία Πάλλα 12 Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα A Εξαμήνου 2019 ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

13 04. Workshop of Emerging Business Models & the Internet of Things Το Internet of Things (ΙοΤ) είναι η σύγχρονη τάση επικοινωνίας και δικτύωσης όλων των ηλεκτρονικών συσκευών μεταξύ τους ή στο διαδίκτυο. Το IoT είναι εδώ και ήδη λειτουργεί ως μοχλός ανάπτυξης καινοτομίας και εξελίξεων, δημιουργίας νέων επιχειρηματικών μοντέλων και οικονομικής ανάπτυξης. Σκοπός Το πρόγραμμα εστιάζει στα βασικά τεχνικά και λειτουργικά ζητήματα του Internet of Things, εξετάζει τις δυνατότητες αλλά και τις προκλήσεις που προκύπτουν, υπό το πρίσμα πάντα των επιπτώσεων που καλούνται να διαχειριστούν οι επιχειρήσεις. Management & Προσωπικές Ικανότητες Σε ποιους απευθύνεται Σε στελέχη και εργαζόμενους που επιθυμούν να εξοικειωθούν με τις προκλήσεις και τη δυναμική που προσφέρει το ΙοΤ. Συνοπτικό πρόγραμμα Τι είναι το Internet of Things; Εισαγωγή στην έννοια, τον σκοπό και τον τρόπο λειτουργίας του internet of Things Τεχνολογίες cloud και το IoT οικοσύστημα Βασικές τεχνολογίες και χρήσεις στην καθημερινή ζωή Συσκευές: τρόποι σύνδεσης, επικοινωνίας και διασύνδεσης Γνωριμία με ΙοΤ τεχνολογίες (πχ RFID, NFC κλπ) και τις πρακτικές εφαρμογές τους στην καθημερινότητα Εμπορική αξιοποίηση και νέες περιοχές ευκαιρίας Πως σύγχρονες εταιρίες αξιοποιούν τις δυνατότητες του ΙοΤ και νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες. Επιλεγμένα case studies Τι κρύβει το μέλλον; Νέες προκλήσεις. Προβληματισμοί και ασφάλεια συστημάτων και δεδομένων; Πόσο μας επηρεάζει το ΙοΤ και πώς οι συνδυάζονται οι τεχνολογίες με προσωπικά μας θέματα όπως υγεία; Διάρκεια Περίοδος Ώρες διεξαγωγής Κόστος Εκπαιδευτής 12 ώρες 24/05/ /05/ :30-21:00 09:00-16:00 Μέλη: 160 Μη Μέλη: 180 Γιάννης Αγγελάκης 13

14 Management Προσωπικού 05. Developing Corporate Policies & HR Processes Γνώσεις & Δεξιότητες για την ορθή ανάπτυξη και αποτελεσματική υλοποίηση των Εταιρικών Πολιτικών & Διαδικασιών HR. Σκοπός Να ενδυναμώσει τα στελέχη των Διευθύνσεων Ανθρώπινου Δυναμικού αλλά και όσους έχουν την ευθύνη της ανάπτυξης/υλοποίησης εταιρικών πολιτικών & διαδικασιών στους Οργανισμούς τους, με όλες εκείνες τις γνώσεις και τις τεχνικές για την αποδοτική εκτέλεση του έργου τους επιτυγχάνοντας: Την κατάλληλη προσέγγιση/διαχείριση του ανθρώπινου παράγοντα, με σκοπό την συνειδητή τήρηση των διαδικασιών των τμημάτων τους, αλλά και την ενεργή συμμετοχή τους στην εκάστοτε δημιουργική αλλαγή τους Τα αναμενόμενα οφέλη σε κόστος, ασφάλεια, ποιότητα και ταχύτητα εκτέλεσης των εργασιών τους Σε ποιους απευθύνεται Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη τμημάτων/διευθύνσεων Ανθρώπινου Δυναμικού. Μεθοδολογία Διαδραστική συμμετοχική προσέγγιση Ασκήσεις ομαδικής εργασίας - Role playing Case studies Εφαρμογές Συνοπτικό πρόγραμμα PART A Η ευθύνη και η προσαρμογή του HR στο νέο ρόλο που επιβάλλει η υιοθέτηση από σύγχρονους οργανισμούς της πρακτικής εστίασης σε ευέλικτες ασφαλείς & ολοένα βελτιούμενες διαδικασίες Πολιτικές & διαδικασίες (κατανόηση των εννοιών και αλληλεπιδράσεις) Μεθοδολογία και τρόπος εργασίας: Πως επιλέγω & πότε χρειάζομαι μια διαδικασία; Οι βασικότερες διαδικασίες μιας Διεύθυνσης HR Η ψυχολογία του Top Management, των στελεχών και των εργαζομένων και ο κατάλληλος χειρισμός της για την ανάδειξη των εσωτερικών δυνάμεων της εταιρείας Πρακτικά πως καταγράφω & αλλάζω πολιτικές & διαδικασίες (All the way from as is to be state) Βασικά Tips & Tricks (τρόπος σκέψης Different & Reverse Thinking ερωτήσεις - υποθέσεις, RACI, Give-Get, No Go Areas κ.α) Επικοινωνία, διαχείριση συγκρούσεων & αντιμετώπιση της αντίστασης. Αναγνώριση των κινδύνων για αποφυγή Crisis Πρακτική εξάσκηση σε θέματα δομημένης/αναλυτικής σκέψης και συγγραφής (αξιοποίηση τεχνικών & συμβόλων Process Mapping) PART B (Phase No.1) Mini θεατρικό δρώμενο Το mini θεατρικό δρώμενο εκτυλίσσεται ενώπιον των συμμετεχόντων. Οι εικόνες & οι διάλογοι είναι βγαλμένοι από τον σύγχρονο κόσμο των επιχειρήσεων και θα αποτελέσουν την αφορμή για προβληματισμό και δημιουργική ανταλλαγή απόψεων, συνδέοντας ιδανικά θεωρία και πράξη στο workshop. (Phase No.2) Συναισθηματική παρενόχληση στον εργασιακό χώρο Mobbing. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των στελεχών τμημάτων/ διευθύνσεων Ανθρώπινου Δυναμικού αλλά και όσων έχουν την ευθύνη της ανάπτυξης & υλοποίησης Εταιρικών Πολιτικών & Διαδικασιών στους Οργανισμούς τους, για την ανάπτυξη του φαινομένου mobbing (ή workplace bulling) στους εργασιακούς χώρους. PART C (Round Table) Bring your Case Ask, Share & Discuss with us your issues. Eλεύθερη συζήτηση για ανταλλαγή απόψεων - συμβουλευτική επί όλων των θεμάτων. Για την αποτελεσματικότερη εκμετάλλευση των εκπαιδευτικών ευκαιριών που παρέχει το workshop, όσοι από τους συμμετέχοντες διαθέτουν Laptop καλό θα ήταν να το έχουν μαζί τους. Διάρκεια Περίοδος Ώρες διεξαγωγής Κόστος Εκπαιδευτής 12 ώρες 17/05/ /05/ :30-21:00 09:00-16:00 Μέλη: 200 Μη Μέλη: 250 Δημήτριος Κάλλος 14 Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα A Εξαμήνου 2019 ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

15 06. Credit Control (Πιστωτική Πολιτική & Έλεγχος Πιστώσεων) Η πιστωτική πολιτική και ο έλεγχος πιστώσεων αποτελεί ένα από τα κύρια διοικητικά εργαλεία με το οποίο μία εταιρία διασφαλίζει την επιχειρηματική επιβίωση και ανάπτυξη της διαχρονικά. Αποτελούσε και αποτελεί την αχίλλειο πτέρνα πλήθος ελληνικών επιχειρήσεων. Ο φόβος απώλειας πωλήσεων και πελατών ήταν και είναι η κύρια αιτία πλημμελής εφαρμογής της «επίσημης» πιστωτικής πολιτικής και ανεπαρκούς ελέγχου πιστώσεων. Χρηματοοικονομικό Management Στόχος Ο στόχος του σεμιναρίου είναι να καταδείξει την αναγκαιότητα συνεπούς εφαρμογής της αποφασισμένης εταιρικής πιστωτικής πολιτικής και ο συνεχής πιστωτικός έλεγχος ως βασική προϋπόθεση για την επιτυχή κατάληξη των επιχειρηματικών σχεδίων. Σε ποιους απευθύνεται Σε Διευθύνοντες Συμβούλους, Διοικητικά στελέχη των Εμπορικών, Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών τμημάτων, υπεύθυνους Πιστωτικού Ελέγχου, Προγραμματισμού Εισπράξεων και Πληρωμών, Ταμειακού προγραμματισμού που επιθυμούν να εμβαθύνουν στους τρόπους σχεδιασμού της πιστωτικής πολιτικής και ελέγχου των πιστώσεων. 10. Διαδικασίες καθορισμού και έγκρισης πιστωτικού ορίου πελατών 11. Εισπράξεις και ενέργειες είσπραξης καθυστερημένων υπολοίπων 12. Βασικά νομικά θέματα υποστήριξης διαδικασιών πιστωτικού ελέγχου - Θέματα και ενέργειες διαχείρισης επιταγών, υποθήκη / προσημείωση ακινήτων, διακανονισμός οφειλών, αναδοχή χρέους, τριτεγγυήσεις, ευθύνη εγγυητών, αναγκαστική εκτέλεση, διαδικασία κατασχέσεων, περιπτώσεις προσωπικής κράτησης, καταδολίευση δανειστών Ενότητες Σεμιναρίου 1 Ανάλυση Χρηματοοικονομικών δεικτών που σχετίζονται άμεσα με την πιστωτική πολιτική και τον έλεγχο πιστώσεων 2. Εμπορικοί και Χρηματοοικονομικοί παράγοντες που επιδρούν στον καθορισμό μιας πιστωτικής πολιτικής (χρόνος πίστωσης, έκπτωση στο μετρητοίς κα) 3. Κριτήρια καθορισμού πιστωτικών ορίων 4. Τρόποι και πηγές πληροφοριών βάσει των οποίων αξιολογείται η πιστοληπτική ικανότητα και συμπεριφορά ενός πελάτη 5. Προσδιορισμός πιστωτικού ορίου ανά πελάτη 6. Πιστωτικός κίνδυνος - Προσδιοριστικοί παράγοντες πιστωτικής πολιτικής 7. Προσδιορισμός καλυμμάτων από πλευράς πελατών για την παρεχόμενη πίστωση 8. Δημιουργία scorecards 9. Εκτίμηση πιθανότητας εμφάνισης ασυνέπειας Διάρκεια Περίοδος Ώρες διεξαγωγής Κόστος Εκπαιδευτής 12 ώρες 29 /03/ /03/ :30-21:00 09:00-16:00 Μέλη: 150 Μη Μέλη: 200 Μίλτος Βογιατζής 15

16 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 16 Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα A Εξαμήνου 2019 ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

17 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 17

18 Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Στο σημερινό πιεστικό ανταγωνιστικό κόσμο των επιχειρήσεων, η χρονική διάρκεια της αντίδρασης της εταιρίας σας να υιοθετήσει καινούργιες τεχνολογίες, να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της αγοράς και να αναπτύξει ανταγωνιστικές στρατηγικές, σημαίνει τη διαφορά μεταξύ της επιτυχίας και της αποτυχίας. Με τα ενδοεπιχειρησιακά εκπαιδευτικά προγράμματα της ΕΕΔΕ, μπορείτε να ανταποκριθείτε γρήγορα και αποτελεσματικά σε κάθε τύπο αλλαγής. Η ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση της ΕΕΔΕ οπλίζει το προσωπικό σας με ικανότητες, έτσι ώστε να μπορούν ν' αντεπεξέλθουν στις καθημερινές ανάγκες και στις τεράστιες μελλοντικές ευκαιρίες. Είναι η καλύτερη στρατηγική για να σιγουρέψετε την επιτυχία σ' ένα αυξανόμενο ανταγωνιστικό επιχειρησιακό περιβάλλον. Στην ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση το ενδιαφέρον συγκεντρώνεται σ' αυτή καθαυτή τη μεμονωμένη επιχείρηση στα δικά της ιδιαίτερα πραγματικά προβλήματα, τους στόχους της και στις ανάγκες της για την ανάπτυξη του δικού της Μάνατζμεντ. Επικεντρώνεται πάνω στο βασικό θέμα που είναι πώς οι ομάδες στελεχών ή τα μεμονωμένα στελέχη μπορούν ν' αντιμετωπίσουν πιο αποτελεσματικά τα προβλήματα, να πετύχουν τους αντικειμενικούς σκοπούς της επιχείρησης και να κατορθώσουν να βρουν μια ισορροπία μεταξύ των στόχων της επιχείρησης και των προσωπικών τους στόχων. Τα ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα σχεδιάζονται, αναπτύσσονται και προσαρμόζονται έτσι που να καλύπτουν τις παραπάνω προσδιορισμένες ανάγκες και πέρα από αυτό να επιτυγχάνονται μετρήσιμα αποτελέσματα στη βελτίωση των γνώσεων των δεξιοτήτων και της συμπεριφοράς των στελεχών. Mία δυνατή πηγή Μάνατζμεντ Η ΕΝΔΟΕΠιχΕιΡΗΣιΑΚΗ ΕΚΠΑιΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΔΕ ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕι: Προσδιορισμό των εκπαιδευτικών αναγκών της επιχείρησης Πλήρη κάλυψη όλων των αναγκών Την πιο πλατιά γκάμα προγραμμάτων σε γενικό Μάνατζμεντ και σε διάφορους λειτουργικούς τομείς όπως είναι ο Οικονομικός τομέας, Μάρκετινγκ, Πωλήσεις, Δημόσιες Σχέσεις, Παραγωγή, Προμήθειες, Αποθήκη, Πληροφορική - Γραμματείς και Ανάπτυξη Προσωπικών Ικανοτήτων Βοήθεια στην ανάπτυξη μιας διεπιχειρησιακής φιλοσοφίας στο Μάνατζμεντ Ευχέρεια στον τόπο και χρόνο που γίνονται τα προγράμματα Άμεσα και μετρήσιμα αποτελέσματα Follow up Σύνταξη, αναγγελία και διαχείριση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων στον ΟΑΕΔ για την διαδικασία της επιδότησης του 0,45% της εργοδοτικής εισφοράς του ΛΑΕΚ 0,24% Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα A Εξαμήνου 2019 ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

19 ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Στοιχεία για την έκδοση τιμολογίου TITΛOΣ ΣEMINAPIOY: HMEPOMHNIΑ: ΔΡΑΣΤ.: TITΛOΣ EΠIX/ΣEΩΣ: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: MEΛΟΣ ΕΕΔΕ ΜΗ ΜΕΛΟΣ ΕΕΔΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ: >250 ΔIEYΘYNΣH: T.K.: THΛEΦΩNO: FAX: A.Φ.M.: Δ.O.Y.: Tο παρόν πρόγραμμα υπάγεται στο 0,24%: NAI OXI Στοιχεία συμμετεχόντων ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: MEΛΟΣ ΕΕΔΕ ΜΗ ΜΕΛΟΣ ΕΕΔΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Β ΒΑΘΜΙΑ ΙΕΚ Γ ΒΑΘΜΙΑ ΜΕΤΑΠΤ/ΚΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΘΕΣΗ-ΤΜΗΜΑ: A.Φ.M.: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: MEΛΟΣ ΕΕΔΕ ΜΗ ΜΕΛΟΣ ΕΕΔΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Β ΒΑΘΜΙΑ ΙΕΚ Γ ΒΑΘΜΙΑ ΜΕΤΑΠΤ/ΚΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΘΕΣΗ-ΤΜΗΜΑ: A.Φ.M.: Ο τιμολογούμενος δηλώνει υπεύθυνα βάσει του Ν. 1599/1986 ότι όλα τα συμπληρωθέντα στοιχεία είναι αληθή και ακριβή TPOΠOΣ KAI ΧΡONOΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η εξόφληση των δικαιωμάτων συμμετοχής πρέπει να γίνει τουλάχιστον τρεις ημέρες πριν από την έναρξη με: 1. Επιταγή - Μετρητά στο ταμείο της ΕΕΔΕ 2. Κατάθεση στους λογαριασμούς* Alpha Bank, Αρ. Λογ / ΙΒΑΝ GR EΘNIKH TPAΠEZA, Aρ. Λογ.104/ / ΙΒΑΝ GR EUROBANK, Αρ. Λογ / ΙΒΑΝ GR ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Αρ. Λογ / ΙΒΑΝ GR *και αντίγραφο καταθετηρίου στην ΕΕΔΕ 3. Mε πιστωτική κάρτα VISA κατόπιν σχετικής αίτησης με fax ή στο ταμείο της EEΔE Ακύρωση συμμετοχής: Γίνεται δεκτή όταν υπάρχει έγγραφη ενημέρωση 2 τουλάχιστον ημέρες πριν από την έναρξη του σεμιναρίου Τα προσωπικά δεδομένα ταυτοποίησης που τυχόν καταχωρήθηκαν, θα χρησιμοποιηθούν από την ΕΕΔΕ για τις ανάγκες του Προγράμματος. Επιθυμώ να μαθαίνω τα νέα της ΕΕΔΕ και να λαμβάνω σχετικές προσκλήσεις και ενημερώσεις για τις δράσεις της. H Προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων είναι πολύ σημαντική για εμάς. Επισκεφτείτε το για να έχετε περαιτέρω ενημέρωση για τα δικαιώματά σας, όπως αυτά εμπλουτίζονται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (GDPR), ο οποίος τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή από τις 25 Μαΐου Για όσο διάστημα διατηρούμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να ασκήσετε, κατά περίπτωση, οποτεδήποτε, το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης ή/και διαγραφής, καθώς και το δικαίωμα φορητότητας ή/και αντίρρησης, χωρίς ειδική προς τούτο αιτιολογία, με στο Αθήνα, (Yπογραφή - σφραγίδα) Ημερομηνία εξόφλησης σεμιναρίου (συμπληρώνεται απαραίτητα) P.O.# (συμπληρώνεται απαραίτητα από Ν.Π.)

20 Η ΕΕΔΕ στην Ελλάδα Αθήνα Λ. Ιωνίας 200 & Ιακωβάτων 61, Αθήνα Τηλ.: Fax: , Τμήμα Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδος Πλ. 28ης Οκτωβρίου (πρώην Πλ. Πίνδου), Πάτρα Τηλ.: , Fax: Τμήμα Μακεδονίας Καρατάσου 7, Θεσσαλονίκη Τηλ.: , Τμήμα Κρήτης Κονδυλάκη 105 & Βάρνης, Θέρισσος, Ηράκλειο Τηλ.: , Fax: Follow us ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 01 02 03 04 05 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού - 5η σειρά Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015

EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΝΕΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 42 Επικοινωνία και Management για Γραμματείς Διευθύνσεως 43 Η αποτελεσματική Γραμματέας Διοίκησης 40 6/10-10/11/15 75 24 1-17/12/15

Διαβάστε περισσότερα

EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 01 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 96η και 97η Σειρά 02 Chartered Postgraduate Diploma in Marketing (Chartered

Διαβάστε περισσότερα

EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015

EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΝΕΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 42 Επικοινωνία και Management για Γραμματείς Διευθύνσεως 43 Η αποτελεσματική Γραμματέας Διοίκησης 40 6/10-10/11/15 75 24 1-17/12/15

Διαβάστε περισσότερα

EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015

EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ MANATZMENT ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 29 Εργατικά - Ρυθμίσεις από Ν.4046/2012 & τον Ν.4225/2013 Πρακτική Μισθοδοσία 16 12-21/10/15 62 30 Εργαλεία Μέτρησης Απόδοσης και

Διαβάστε περισσότερα

Η γνώση μπροστά! EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Η γνώση μπροστά! EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Η γνώση μπροστά! EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 01 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 97η και 98η Σειρά 02 Chartered Postgraduate Diploma in Marketing

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαιδευτικό πρόγραμμα ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. B Εξαμήνου Μεταπτυχιακά Προγράμματα. Προγράμματα Επαγγελματικής Πιστοποίησης

Eκπαιδευτικό πρόγραμμα ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. B Εξαμήνου Μεταπτυχιακά Προγράμματα. Προγράμματα Επαγγελματικής Πιστοποίησης ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Eκπαιδευτικό πρόγραμμα B Εξαμήνου 2019 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Προγράμματα Επαγγελματικής Πιστοποίησης Διεπιχειρησιακά Προγράμματα Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Follow us ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μεταπτυχιακά

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαιδευτικό πρόγραμμα ΤΜΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ. B Εξαμήνου Μεταπτυχιακά Προγράμματα. Προγράμματα Επαγγελματικής Πιστοποίησης. Διεπιχειρησιακά Προγράμματα

Eκπαιδευτικό πρόγραμμα ΤΜΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ. B Εξαμήνου Μεταπτυχιακά Προγράμματα. Προγράμματα Επαγγελματικής Πιστοποίησης. Διεπιχειρησιακά Προγράμματα ΤΜΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Eκπαιδευτικό πρόγραμμα B Εξαμήνου 2019 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Προγράμματα Επαγγελματικής Πιστοποίησης Διεπιχειρησιακά Προγράμματα Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Follow us ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μεταπτυχιακά,

Διαβάστε περισσότερα

_απαιτείται ενέργεια. Eκπαιδευτικό πρόγραμμα ΤΜΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ. A Εξαμήνου Μεταπτυχιακά Προγράμματα. Προγράμματα Επαγγελματικής Πιστοποίησης

_απαιτείται ενέργεια. Eκπαιδευτικό πρόγραμμα ΤΜΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ. A Εξαμήνου Μεταπτυχιακά Προγράμματα. Προγράμματα Επαγγελματικής Πιστοποίησης _απαιτείται ενέργεια Eκπαιδευτικό πρόγραμμα A Εξαμήνου 2019 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Προγράμματα Επαγγελματικής Πιστοποίησης Διεπιχειρησιακά Προγράμματα Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση ΤΜΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Follow

Διαβάστε περισσότερα

EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015

EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ MANATZMENT ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 29 Εργατικά - Ρυθμίσεις από Ν.4046/2012 & τον Ν.4225/2013 Πρακτική Μισθοδοσία 16 12-21/10/15 62 30 Εργαλεία Μέτρησης Απόδοσης και

Διαβάστε περισσότερα

EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Η γνώση μπροστά! EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016 ΤΜΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μεταπτυχιακά Προγράμματα 01 01 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 2η Σειρά Αγρινίου

Διαβάστε περισσότερα

EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016 ΤΜΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016 ΤΜΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016 ΤΜΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 01 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων - Πάτρα 02 03 CAM Diploma

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαιδευτικό πρόγραμμα ΤΜΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. B Εξαμήνου Μεταπτυχιακά Προγράμματα. Προγράμματα Επαγγελματικής Πιστοποίησης

Eκπαιδευτικό πρόγραμμα ΤΜΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. B Εξαμήνου Μεταπτυχιακά Προγράμματα. Προγράμματα Επαγγελματικής Πιστοποίησης ΤΜΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Eκπαιδευτικό πρόγραμμα B Εξαμήνου 2019 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Προγράμματα Επαγγελματικής Πιστοποίησης Διεπιχειρησιακά Προγράμματα Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Follow

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού ΝΕΟ - ΜΕ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΗ ΥΛΗ Επενδύοντας στη Γνώση... Εξασφαλίζετε το Μέλλον Η αποτελεσματική Διοίκηση του Ανθρώπινου Δυναμικού αποτελεί μια από τις

Διαβάστε περισσότερα

EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Μεταπτυχιακά Προγράμματα EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017 Προγράμματα Επαγγελματικής Πιστοποίησης Διεπιχειρησιακά Προγράμματα ΤΜΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017 ΤΜΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μπες στον κόσμο της Γνώσης. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 01 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 01 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Πάτρα 02 Diploma in

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες για τα εγκεκριμένα από την Τράπεζα της Ελλάδος σεμινάρια του ΕΙΑΣ

Γενικές πληροφορίες για τα εγκεκριμένα από την Τράπεζα της Ελλάδος σεμινάρια του ΕΙΑΣ Α.Π.: 3361 Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ (ΑΝΤ)ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ (Εγκεκριμένα από την Τράπεζα της Ελλάδος) Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

_απαιτείται ενέργεια. Eκπαιδευτικό πρόγραμμα ΤΜΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. A Εξαμήνου Μεταπτυχιακά Προγράμματα

_απαιτείται ενέργεια. Eκπαιδευτικό πρόγραμμα ΤΜΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. A Εξαμήνου Μεταπτυχιακά Προγράμματα _απαιτείται ενέργεια Eκπαιδευτικό πρόγραμμα A Εξαμήνου 2019 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Προγράμματα Επαγγελματικής Πιστοποίησης Διεπιχειρησιακά Προγράμματα Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση ΤΜΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015

EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 01 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 95η και 96η Σειρά 02 Chartered Postgraduate Diploma in Marketing (Chartered

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. E - learning. Μάρκετινγκ Και Επικοινωνία Σε Εκπαιδευτικές Μονάδες. Οδηγός Σπουδών

Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. E - learning. Μάρκετινγκ Και Επικοινωνία Σε Εκπαιδευτικές Μονάδες. Οδηγός Σπουδών Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E - Learning Μάρκετινγκ Και Επικοινωνία Σε Εκπαιδευτικές Μονάδες E - learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Μεταπτυχιακά Προγράμματα EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017 Προγράμματα Επαγγελματικής Πιστοποίησης Διεπιχειρησιακά Προγράμματα ΤΜΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ www.eede.gr 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 01 Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Mini MBA σε συνεργασία του ΕΙΑΣ με το ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τρίτη, 07 Απριλίου :00

Mini MBA σε συνεργασία του ΕΙΑΣ με το ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τρίτη, 07 Απριλίου :00 Λίγα λόγια για το Mini MBA Στο ευμετάβλητο περιβάλλον του σήμερα, η ανάγκη για την εκπαίδευση και την κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού είναι μεγαλύτερη από ποτέ. Ως εκ τούτου, καθίσταται ολοένα και πιο

Διαβάστε περισσότερα

EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015

EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ MANATZMENT ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 29 Εργατικά - Ρυθμίσεις από Ν.4046/2012 & τον Ν.4225/2013 Πρακτική Μισθοδοσία 16 12-21/10/15 62 30 Εργαλεία Μέτρησης Απόδοσης και

Διαβάστε περισσότερα

EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Η γνώση μπροστά! EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016 ΤΜΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μεταπτυχιακά & Πιστοποιούμενα Προγράμματα 01 01 02 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 21η Σειρά Κρήτης (Χανιά)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΙΑΣ EDI 2014 ΚΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΕΣ EXECUTIVE DEVELOPMENT IN INSURANCE (EDI) 2014 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΙΑΣ EDI 2014 ΚΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΕΣ EXECUTIVE DEVELOPMENT IN INSURANCE (EDI) 2014 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Στόχος του προγράμματος: είναι οι απόφοιτοι να έχουν μια συνολική εποπτική και προχωρημένη γνώση όχι μόνο των τεχνικών ασφαλιστικών κλάδων αλλά και των άλλων λειτουργιών μιας ασφαλιστικής επιχείρησης,

Διαβάστε περισσότερα

Ανοίγουμε την πόρτα της εκπαίδευσης!

Ανοίγουμε την πόρτα της εκπαίδευσης! 4 ΘΕΜΑ Ανοίγουμε την πόρτα της εκπαίδευσης! Δωρεάν σεμινάρια, αλλά και απόκτηση Master για όσα μέλη του Επιμελητηρίου το επιθυμούν Ένας από τους βασικούς στόχους της διοίκησης του Επιμελητηρίου είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Η γνώση μπροστά! EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Η γνώση μπροστά! EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Η γνώση μπροστά! EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 01 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 97η και 98η Σειρά 02 Chartered Postgraduate Diploma in Marketing

Διαβάστε περισσότερα

EXECUTIVE DEVELOPMENT IN INSURANCE(EDI) 2014

EXECUTIVE DEVELOPMENT IN INSURANCE(EDI) 2014 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ Στόχος του προγράμματος: είναι οι απόφοιτοι να έχουν μια συνολική εποπτική και προχωρημένη γνώση όχι μόνο των τεχνικών ασφαλιστικών κλάδων αλλά και των άλλων λειτουργιώνμιας

Διαβάστε περισσότερα

EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017 ΤΜΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Μπες στον κόσμο της Γνώσης. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μεταπτυχιακά, Πιστοποιούμενα και Μακροχρόνια Προγράμματα 01 01 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΑΣ EXECUTIVE DEVELOPMENT IN INSURANCE (EDI) 2015 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2015

ΝΕΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΑΣ EXECUTIVE DEVELOPMENT IN INSURANCE (EDI) 2015 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2015 Στόχος του προγράμματος: είναι οι απόφοιτοι να έχουν μια συνολική εποπτική και προχωρημένη γνώση όχι μόνο των τεχνικών ασφαλιστικών κλάδων αλλά και των άλλων λειτουργιών μιας ασφαλιστικής επιχείρησης,

Διαβάστε περισσότερα

EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016 ΤΜΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016 ΤΜΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016 ΤΜΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 01 Diploma in Management & Leadership (The Chartered Management Institute C.M.I.) 02 Graduate Diploma

Διαβάστε περισσότερα

Diploma in Sales Management

Diploma in Sales Management Diploma in Sales Management THE INSTITUTE OF SALES & Marketing MANAGEMENT Diploma in Sales Management ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το Πρόγραµµα παρέχει τη δυνατότητα στους υποψηφίους: α. Να αποκτήσουν ένα σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

EIAS DIPLOMA in INSURANCE EDI 2017 EXECUTIVE DEVELOPMENT in INSURANCE

EIAS DIPLOMA in INSURANCE EDI 2017 EXECUTIVE DEVELOPMENT in INSURANCE Α.Π.: 3470 EIAS DIPLOMA in INSURANCE EDI 2017 EXECUTIVE DEVELOPMENT in INSURANCE Αθήνα, 5 Ιανουαρίου 2017 Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών (ΕΙΑΣ), ανταποκρινόμενο στις νέες προκλήσεις της ασφαλιστικής

Διαβάστε περισσότερα

EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Μεταπτυχιακά Προγράμματα EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017 Προγράμματα Επαγγελματικής Πιστοποίησης Διεπιχειρησιακά Προγράμματα ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ www.eede.gr 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 01

Διαβάστε περισσότερα

Diploma in Environmental Management

Diploma in Environmental Management Diploma in Environmental Management Ένα πιστοποιημένο πρόγραμμα ειδικά σχεδιασμένο για την εφαρμογή, υλοποίηση και επιθεώρηση συστημάτων διαχείρισης περιβάλλοντος Αποκτήστε εξειδίκευση στη Διοίκηση σύνθετων

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.: 3384 Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΕΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Α.Π.: 3384 Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΕΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α.Π.: 3384 Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΕΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ Β & Γ (εγκεκριμένα

Διαβάστε περισσότερα

Σε συνεργασία με το. Επικοινωνία: sgounar@aueb.gr Τηλ. 2108203712

Σε συνεργασία με το. Επικοινωνία: sgounar@aueb.gr Τηλ. 2108203712 Σε συνεργασία με το Επικοινωνία: sgounar@aueb.gr Τηλ. 2108203712 Δυο Λόγια για το Εργαστήριο Μάρκετινγκ To Εργαστήριο Μάρκετινγκ (ALARM) ανήκει στο Τμήμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MSc in Management)

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MSc in Management) Παρουσίαση Μεταπτυχιακού Προγράμματος Διοίκηση Επιχειρήσεων (MSc in Management) Δρ. Κορίνα Κατσαλιάκη Λέκτορας Περιεχόμενα Αντικείμενο Σκοπός Μεταπτυχιακού Προγράμματος Δομή Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

THE PROFESSIONAL DIGITAL MARKETING COURSE

THE PROFESSIONAL DIGITAL MARKETING COURSE ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το Professional Digital Marketing Course της ΕΕΔΕ είναι το μοναδικό πρόγραμμα Digital Marketing σχεδιασμένο από practitioners για practitioners. Στόχος του είναι να προσδώσει στους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ενημερωτικός οδηγός εκπαιδευτικού προγράμματος: Διοίκηση Μονάδων Υγείας ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2017-2018 ΣΧΟΛΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ MASTER DEGREE IN INTERNATIONAL BUSINESS ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡIΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ MASTER DEGREE IN INTERNATIONAL BUSINESS ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡIΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ MASTER DEGREE IN INTERNATIONAL BUSINESS ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡIΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ Π.Μ.Σ. Με την Υποστήριξη του Συνδέσμου

Διαβάστε περισσότερα

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 3ο Επιστημονικό Πεδίο 3 5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι πτυχιούχοι της Σχολής: Στατιστικής του Πειραιά εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο, ενώ του Αιγαίου (2ο Πεδίο) δεν

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαιδευτικό πρόγραμμα. B Εξαμήνου Μεταπτυχιακά Προγράμματα. Προγράμματα Επαγγελματικής Πιστοποίησης. Διεπιχειρησιακά Προγράμματα

Eκπαιδευτικό πρόγραμμα. B Εξαμήνου Μεταπτυχιακά Προγράμματα. Προγράμματα Επαγγελματικής Πιστοποίησης. Διεπιχειρησιακά Προγράμματα Eκπαιδευτικό πρόγραμμα B Εξαμήνου 2019 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Προγράμματα Επαγγελματικής Πιστοποίησης Διεπιχειρησιακά Προγράμματα Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Follow us 2 Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Β Εξαμήνου

Διαβάστε περισσότερα

Ν Ε Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ε Ι Α Σ CERTIFIED WEALTH MANAGEMENT SPECIALIST (CWMS)

Ν Ε Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ε Ι Α Σ CERTIFIED WEALTH MANAGEMENT SPECIALIST (CWMS) Α.Π.: 3272 ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ Αθήνα, 20 Μαρτίου 2014 Ν Ε Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ε Ι Α Σ CERTIFIED WEALTH MANAGEMENT SPECIALIST (CWMS) Για πρώτη φορά στην Ελλάδα παρουσιάζεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

«Leading for Results»

«Leading for Results» Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα Προϊσταµένων Τµηµάτων «Leading for Results» Βασικοί Στόχοι του Προγράµµατος Το πρόγραµµα «Leading for Results» απευθύνεται σε προισταµένους της εταιρείας, µε σκοπό την εξοικείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ MASTERASTER IN INTERNATIONAL BUSINESSUSINESS ΓΙΑΝΝΗΣΙΑΝΝΗΣ ΣΤΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ MASTERASTER IN INTERNATIONAL BUSINESSUSINESS ΓΙΑΝΝΗΣΙΑΝΝΗΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ MASTERASTER IN INTERNATIONAL BUSINESSUSINESS ΓΙΑΝΝΗΣΙΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡIΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ Π.Μ.Σ. Τι Είναι οι Διεθνείς

Διαβάστε περισσότερα

_απαιτείται ενέργεια. Eκπαιδευτικό πρόγραμμα. Α Εξαμήνου Μεταπτυχιακά Προγράμματα. Προγράμματα Επαγγελματικής Πιστοποίησης

_απαιτείται ενέργεια. Eκπαιδευτικό πρόγραμμα. Α Εξαμήνου Μεταπτυχιακά Προγράμματα. Προγράμματα Επαγγελματικής Πιστοποίησης _απαιτείται ενέργεια Eκπαιδευτικό πρόγραμμα Α Εξαμήνου 2019 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Προγράμματα Επαγγελματικής Πιστοποίησης Διεπιχειρησιακά Προγράμματα Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Follow us 2 Εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

_απαιτείται ενέργεια. Eκπαιδευτικό πρόγραμμα. Β Εξαμήνου Μεταπτυχιακά Προγράμματα. Προγράμματα Επαγγελματικής Πιστοποίησης

_απαιτείται ενέργεια. Eκπαιδευτικό πρόγραμμα. Β Εξαμήνου Μεταπτυχιακά Προγράμματα. Προγράμματα Επαγγελματικής Πιστοποίησης _απαιτείται ενέργεια Eκπαιδευτικό πρόγραμμα Β Εξαμήνου 2018 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Προγράμματα Επαγγελματικής Πιστοποίησης Διεπιχειρησιακά Προγράμματα Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Follow us 2 Εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015

EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 15 Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Μάρκετινγκ 16 Branding Management 17 Digital Business Strategy 18 Κατασκευή ιστοσελίδων με Proactive SEO 19 Βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

GLOBAL CERT. Τουριστικά Αγγλικά & άλλες γλώσσες

GLOBAL CERT. Τουριστικά Αγγλικά & άλλες γλώσσες GLOBAL CERT Τουριστικά Αγγλικά & άλλες γλώσσες Η PALSO με την πολυετή επιτυχημένη πορεία της στον κλάδο της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης & πιστοποίησης και η GLOBAL CERT με την εμπειρία της και την άρτια τεχνογνωσία

Διαβάστε περισσότερα

CIM Marketing Qualifications

CIM Marketing Qualifications CIM Marketing Qualifications CERTIFICATE IN PROFESSIONAL MARKETING - LEVEL 4 Authorised Cambridge Professional Academy Distributor ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ στη ΣΤΗ 360U BETTER SKILLS BETTER BUSINESS πιστεύουµε ότι

Διαβάστε περισσότερα

EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 01 02 03 04 05 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού - 5η σειρά Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Σύνταξη εγγράφων διαγωνισμού στο πλαίσιο σύναψης δημοσίων συμβάσεων

Σύνταξη εγγράφων διαγωνισμού στο πλαίσιο σύναψης δημοσίων συμβάσεων Σύνταξη εγγράφων διαγωνισμού στο πλαίσιο σύναψης δημοσίων συμβάσεων Code: C07TENDERDOC20180306 Μεταφορά βασικών γνώσεων για την σύνταξη των εγγράφων διαγωνισμού για διαφόρους τύπους διαγωνιστικών διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Γραφείου με τη χρήση της Τεχνολογίας

Οργάνωση Γραφείου με τη χρήση της Τεχνολογίας Οργάνωση Γραφείου με τη χρήση της Τεχνολογίας Ημερομηνίες: 30/1/2018 Λευκωσία 6/2/2018 Λεμεσός Σε συνεργασία με: ΚΕΒΕ Η οργάνωση γραφείου, αποτελεί στοιχείο κρίσιμης σημασίας για την κάθε επιχείρηση, αφού

Διαβάστε περισσότερα

EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015

EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΝΕΟ ΝΕΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 15 Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Μάρκετινγκ 16 Branding Management 17 Digital Business Strategy 18 Κατασκευή ιστοσελίδων με Proactive SEO

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΕΚ) ΣΤΟ SPORT MANAGEMENT & MARKETING & SPORT EVENT MANAGEMENT

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΕΚ) ΣΤΟ SPORT MANAGEMENT & MARKETING & SPORT EVENT MANAGEMENT ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΕΚ) ΣΤΟ SPORT MANAGEMENT & MARKETING & SPORT EVENT MANAGEMENT ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2012

Διαβάστε περισσότερα

Tax Expert Certificate Πιστοποιητικό Εξειδίκευσης στη Φορολογία

Tax Expert Certificate Πιστοποιητικό Εξειδίκευσης στη Φορολογία Executive Education Tax Expert Certificate Πιστοποιητικό Εξειδίκευσης στη Φορολογία Αποκτήστε την πιστοποίηση των Tax Specialists! Σε ένα διεθνές περιβάλλον που η πολυπλοκότητα της Φορολογίας επηρεάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ FRANCHISE & ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΚΤΥΑ FRANCHISE & ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑ FRANCHISE & ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Άρθρο του Παναγιώτη Γ. Ρουσόπουλου, Γενικού Διευθυντή της εταιρείας συμβούλων THE FRANCHISE CO. και Διευθύνοντα Συμβούλου της Dale Carnegie Training Hellas Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΑΣ EXECUTIVE DEVELOPMENT IN INSURANCE (EDI) 2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Δευτέρα 17 Μαρτίου 2014

ΝΕΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΑΣ EXECUTIVE DEVELOPMENT IN INSURANCE (EDI) 2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Δευτέρα 17 Μαρτίου 2014 Στόχος του προγράμματος: είναι οι απόφοιτοι να έχουν μια συνολική εποπτική και προχωρημένη γνώση όχι μόνο των τεχνικών ασφαλιστικών κλάδων αλλά και των άλλων λειτουργιών μιας ασφαλιστικής επιχείρησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΕ MICROSOFT PROJECT

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΕ MICROSOFT PROJECT ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΕ MICROSOFT PROJECT ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΤΟ MICROSOFT PROJECT Επιστημονικά Υπεύθυνος: Λουκάς Τσιρώνης, Λέκτορας 1. Συνοπτική Περιγραφή Προγράμματος Εξειδίκευσης Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας,

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αλλαγής και Ηγεσία

Διαχείριση Αλλαγής και Ηγεσία Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning Διαχείριση Αλλαγής και Ηγεσία E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Πί νακας περίεχομε νων

Πί νακας περίεχομε νων Πί νακας περίεχομε νων Πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων... 3 Περιγραφή Προγράμματος... 3 Δομή Προγράμματος... 3 Επαγγελματικές Προοπτικές... 5 Διάρκεια Σπουδών... 5 Πτυχίο Τραπεζικής, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών...

Διαβάστε περισσότερα

CERTIFICATE IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Certificate από τον Association for Coaching

CERTIFICATE IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Certificate από τον Association for Coaching CERTIFICATE IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Certificate από τον Association for Coaching Certificate in Coaching AC Accredited διεθνής αναγνώριση Ανάλυση προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ RISK MANAGEMENT FOR BUSINESS PROFESSIONALS (Risk Management Certification)

ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ RISK MANAGEMENT FOR BUSINESS PROFESSIONALS (Risk Management Certification) ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ RISK MANAGEMENT FOR BUSINESS PROFESSIONALS RISK MANAGEMENT FOR BUSINESS PROFESSIONALS 1. Συνοπτική Περιγραφή Θερινού Σχολείου Επιστημονικά Υπεύθυνος: Ιορδάνης Ελευθεριάδης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός)

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός) 1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός) Περιγραφή Βραβείου Βραβεύονται συγκεκριμένες δράσεις ή προγράμματα που επιδρούν στη σκέψη, το χαρακτήρα και τη συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σκοπός του Προγράμματος: Οι σύγχρονες και συνεχείς αλλαγές στο οικονομικό-ασφαλιστικό-επιχειρηματικό περιβάλλον τα τελευταία χρόνια καθιστούν τον Εσωτερικό Έλεγχο μια βασική λειτουργία για την ασφαλιστική

Διαβάστε περισσότερα

«Σχεδιασμός, Οργάνωση, Εκτέλεση, Ηγεσία, Επικοινωνία, και Αξιολόγηση Δράσεων που αναλαμβάνουν τα στελέχη»

«Σχεδιασμός, Οργάνωση, Εκτέλεση, Ηγεσία, Επικοινωνία, και Αξιολόγηση Δράσεων που αναλαμβάνουν τα στελέχη» 1 ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ «Σχεδιασμός, Οργάνωση, Εκτέλεση, Ηγεσία, Επικοινωνία, και Αξιολόγηση Δράσεων που αναλαμβάνουν τα στελέχη» Thanos Kriemadis, Ph.D., M.B.A. Professor

Διαβάστε περισσότερα

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Οργανισμός)

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Οργανισμός) 1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Οργανισμός) Περιγραφή Βραβείου Βραβεύονται συγκεκριμένες δράσεις ή προγράμματα που επιδρούν στη σκέψη, το χαρακτήρα και τη συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων

Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων Hospitality & Tourism Management Επενδύοντας στη Γνώση, εξασφαλίζετε το Μέλλον "Μηδέν της τύχης αλλά πάντα της ευβουλίας και της προνοίας" Πλούταρχος

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο: Εξαιρετική Εξυπηρέτηση Πελατών

Σεμινάριο: Εξαιρετική Εξυπηρέτηση Πελατών Σεμινάριο: Εξαιρετική Εξυπηρέτηση Πελατών Περιγραφή σεμιναρίου: Μια από τις κρισιμότερες προκλήσεις στο σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον είναι να μπορεί ένας οργανισμός να παραμείνει ανταγωνιστικός λαμβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό Σχέδιο & Οικονομικά Μοντέλα

Επιχειρηματικό Σχέδιο & Οικονομικά Μοντέλα Επιχειρηματικό Σχέδιο & Οικονομικά Μοντέλα Σεμινάριο εξειδικευμένων γνώσεων 28 Ιουνίου 14 Ιουλίου 2018 Τα επιχειρηματικά σχέδια που παρουσιάζονται στις τράπεζες για τη λήψη δανείων συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή. 6-10 Απριλίου 2012, 24 ώρες

Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή. 6-10 Απριλίου 2012, 24 ώρες Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή 6-10 Απριλίου 2012, 24 ώρες Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή Το σεμινάριο παρουσιάζει τις βασικές αρχές σχεδίασης και ανάπτυξης ενός εκπαιδευτικού προγράμματος. Εστιάζει επίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΟΥ & ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΟΥ & ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ Σεμινάριο εξειδικευμένων γνώσεων 13 16 Δεκεμβρίου 2010 Οι πρόσφατες εξελίξεις στο χρηματοπιστωτικό περιβάλλον επιβάλλουν αναθεώρηση και επαναπροσδιορισμό της πολιτικής των τραπεζών στον τομέα των πιστοδοτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ Σκοπός του Προγράμματος Το πρόγραμμα στοχεύει στην ισχυροποίηση των γνώσεων και των εμπειριών των σπουδαστών σε θέματα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Στρατηγικής, Ανάπτυξης και Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων,

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση κατά ISO/IEC 17024

Πιστοποίηση κατά ISO/IEC 17024 Στόχοι - Παροχή άρτιας και ποιοτικής εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου, ώστε να δημιουργεί Επαγγελματίες Συστημικούς Αναλυτές. - Εξασφάλιση ισχυρού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στην αγορά εργασίας. Κατευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT MANAGEMENT: Θεωρία, Πρακτική, Λύσεις για κάθε Επιστήμονα & Επαγγελματία

PROJECT MANAGEMENT: Θεωρία, Πρακτική, Λύσεις για κάθε Επιστήμονα & Επαγγελματία ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ PROJECT MANAGEMENT: Θεωρία, Πρακτική, Λύσεις για κάθε Επιστήμονα & Επαγγελματία 1. Συνοπτική Περιγραφή Θερινού Σχολείου PROJECT MANAGEMENT: Θεωρία, Πρακτική, Λύσεις για κάθε Επιστήμονα και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ σελ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων - 3η σειρά Αλεξανδρούπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2018-19 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Έκδοση 1 η Copyright Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Τμήμα Αιγάλεω, Ιούλιος 2018 Πανεπιστημιούπολη 2 Πέτρου Ράλλη & Θηβών 250, 12 2, Αιγάλεω http://www.uniwa.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2014 Το Sport College

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Μάνατζμεντ και Ηγεσία στην Εκπαίδευση και Διασφάλιση Ποιότητας. (Εαρινό Εξάμηνο , μάθημα επιλογής Β εξαμήνου)

Μάθημα: Μάνατζμεντ και Ηγεσία στην Εκπαίδευση και Διασφάλιση Ποιότητας. (Εαρινό Εξάμηνο , μάθημα επιλογής Β εξαμήνου) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Μάθημα: Μάνατζμεντ και Ηγεσία στην Εκπαίδευση και Διασφάλιση Ποιότητας Διδάσκοντες: (Εαρινό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΠΟΘΕΣΗ

Η ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΠΟΘΕΣΗ Η ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΠΟΘΕΣΗ 2 Ο κόσμος της εργασίας αλλάζει πιο γρήγορα από ποτέ ενώ οι παλιοί επιχειρηματικοί κανόνες δεν ανταποκρίνονται στο νέο περιβάλλον. Ούτε τα χρήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΟ ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 60 ΩΡΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Ενημερωτικός οδηγός εκπαιδευτικού προγράμματος:

ΔΙΜΗΝΟ ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 60 ΩΡΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Ενημερωτικός οδηγός εκπαιδευτικού προγράμματος: ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ενημερωτικός οδηγός εκπαιδευτικού προγράμματος: Οικονομική & Διοικητική Υποστήριξη Ιατρείου-Φαρμακείου ΔΙΜΗΝΟ ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 60 ΩΡΩΝ 2016-2017 ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ»

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ» ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ» Βασικός στόχος του προγράμματος είναι

Διαβάστε περισσότερα

ISM Sales Qualifications

ISM Sales Qualifications ISM Sales Qualifications CERTIFICATE & DIPLOMA IN SALES & MARKETING MANAGEMENT - LEVEL 4 I N S T I T U T E O F S A L E S M A N A G E M E N T Authorised Cambridge Professional Academy Distributor R A I

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400.01 Δύο ημέρες 16 ώρες Επιλογή Στελεχών: Ξεχωρίζοντας τους Καλύτερους Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν σχηματίσει ολοκληρωμένη αντίληψη όλων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων

ΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων Διακίνησης Προϊόντων www.logistics.teithe.gr Επιστημονικός Συνεργάτης Στόχοι Θέματα παρουσίασης παρουσίασης Επιστήμη των Logistics Επιχειρηματικό ενδιαφέρον Ακαδημαϊκό και ερευνητικό ενδιαφέρον Παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Στόχος της ΜΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ θα είναι η επέκταση, ενίσχυση και ποιοτική αναβάθμιση των παρεμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

27/2/2015. Τουρισμός:

27/2/2015. Τουρισμός: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ MASTERS IN TOURISM MANAGEMENT (MTM) ΡΟΔΟΥΛΑ Η.ΤΣΙΟΤΣΟΥ Αναπληρώτρια Διευθύντρια ΠΜΣ ΜΤΜ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τουρισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MARKETING

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MARKETING Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MARKETING Πέμπτο Εξάμηνο, Ακαδημαϊκό Ετος 2011-2012 Παραδόσεις: Δευτέρα 12:15-14:00 (αιθ. 202) & Τετάρτη 16:15-18:00 (αιθ. 201) Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

To CSAP Πρόγραμμα, Certified. ISO 9001/2015 και ISO 17024

To CSAP Πρόγραμμα, Certified. ISO 9001/2015 και ISO 17024 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης CSAP Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με Πιστοποίηση www.csap.gr To CSAP Πρόγραμμα, Certified ISO 9001/2015 και ISO 17024 Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο

Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο 2 παρουσίαση Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο Ένας συνεταιρισμός, μία φιλοσοφία και 70 καταστήματα μέλη σε όλη την Ελλάδα. Τι σημαίνουν αυτά; Όμιλος Sinialo! Γνωρίστε τον! Επιμέλεια Γεωργία Αλεξίου Στη σημερινή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΜΕ BLENDED LEARNING (μάθημα αίθουσας και e-learning)

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΜΕ BLENDED LEARNING (μάθημα αίθουσας και e-learning) Προγράμματα εξειδικευμένων γνώσεων Οκτώβριος Δεκέμβριος 2012 Προκειμένου να καλυφθεί η ανάγκη των σύγχρονων στελεχών και των επιχειρήσεών τους για περιορισμό του χρόνου συμμετοχής σε εκπαίδευση στην τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ

Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ Μάιος 2012 Είναι ένα πρόγραμμα που φέρνει κοντά τα πεδία της επιστήμης των υπολογιστών και της τεχνολογίας της πληροφορίας με τη διοίκηση και την

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Πρότυπα διαχείρισης Επιχειρηµατικών Κινδύνων Διάλεξη 5

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Πρότυπα διαχείρισης Επιχειρηµατικών Κινδύνων Διάλεξη 5 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Πρότυπα διαχείρισης Επιχειρηµατικών Κινδύνων Διάλεξη 5 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

LEADERSHIP AND TEAM BUILDING

LEADERSHIP AND TEAM BUILDING LEADERSHIP AND TEAM BUILDING Διήμερο Σεμινάριο Δημιουργίας, Ενδυνάμωσης και Ηγεσίας Ομάδας Ημερομηνία διεξαγωγής: 16-17 Ιουλίου 2009 Τόπος διεξαγωγής: Γραφεία ΙΜS ΕΛΛΑΣ, Σοφοκλή Βενιζέλου 26, Λυκόβρυση

Διαβάστε περισσότερα