EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016 ΤΜΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016 ΤΜΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ"

Transcript

1 EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016 ΤΜΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 01 Diploma in Management & Leadership (The Chartered Management Institute C.M.I.) 02 Graduate Diploma in Logistics Management 3η Σειρά Κρήτης /05/16-Φεβ /05/16-Φεβ ΔΙΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 01 Στρατηγικός Σχεδιασμός Πωλήσεων - Sales Management 02 Διαχείριση Αντιρρήσεων στις Πωλήσεις 12 27,28/05/ ,04/06/16 7 OPERATIONS ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ 03 Διαχείριση Συμβάσεων 12 20,21/05/16 8 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ 04 Διαχείριση Ρευστότητας & Ταμειακών Διαθεσίμων (Cash Flow Management) 12 08,09/04/16 9 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 05 Κατασκευή Ιστοσελίδων με Proactive S.E.O. 8 19/03/16 10 ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ 06 Tools for New Managers 07 Διοίκηση Αλλαγών και Επιχειρηματική Ανάκαμψη 08 Γνώσεις και Εργαλεία για τη Διοίκηση Επιχειρήσεων Εστίασης & Αναψυχής 12 08,09/04/ ,04/06/ ,02/07/ Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα A Εξαμήνου Τμήμα Κρήτης

3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 01. Diploma in Management & Leadership (level 5) Chartered Management Institute Το Chartered Management Institute ιδρύθηκε το 1950 και είναι ο μοναδικός εκπαιδευτικός οργανισμός της Μεγάλης Βρετανίας που στοχεύει στην εξέλιξη και βελτιστοποίηση του χώρου του Management και του Leadership. Το CMI πιστοποιεί τη γνώση και τις δεξιότητες του σύγχρονου Manager μέσω της πολυεπίπεδης επαγγελματικής εκπαίδευσης που παρέχει και προσφέρει τον τίτλο του Chartered Manager σε όσους πληρούν τις υψηλές προδιαγραφές αυτού του τίτλου. Σήμερα, περισσότεροι από managers χρησιμοποιούν τις μοναδικές υπηρεσίες του CMI καθημερινά, οι οποίες στοχεύουν στην ανάπτυξη και δημιουργία των Professionally Qualified Managers και Leaders. Σκοπός Το πρόγραμμα παρέχει στους υποψηφίους τη δυνατότητα να: Διδαχθούν ένα πλήρες εκπαιδευτικό πακέτο στην Ελλάδα, στο χώρο του management και του leadership, το οποίο συνδυάζει τη θεωρία και την πράξη Αντιληφθούν τις νέες τάσεις στο χώρο του management και του leadership στην Ευρώπη Κατανοήσουν θεωρητικά αλλά και να μπορούν να εφαρμόσουν πρακτικά θέματα που άπτονται της στρατηγικής management και leadership Αποκτήσουν τις δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία management με στόχο τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων Γνωρίσουν και να έρθουν σε επαφή με καταξιωμένα στελέχη μεγάλων επιχειρήσεων Ανανεώσουν και να εκσυγχρονίσουν τις επαγγελματικές τους γνώσεις Γλώσσα διεξαγωγής Το πρόγραμμα διεξάγεται στην ελληνική γλώσσα. Σε ποιους απευθύνεται Το Diploma in Management & Leadership είναι ειδικά σχεδιασμένο για στελέχη που θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να βελτιώσουν τις ικανότητές τους σε θέματα που αφορούν στην προσωπική ανάπτυξη, στην ανάπτυξη των ηγετικών ικανοτήτων, στη λήψη αποφάσεων, κ.α. Το πρόγραμμα μπορούν να παρακολουθήσουν στελέχη επιχειρήσεων με επαρκή προϋπηρεσία. Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή των υποψηφίων στο πρόγραμμα είναι η διεξαγωγή συνέντευξης. Σταδιακή Απόκτηση Πιστοποίησης Η ΕΕΔΕ παρέχει τη δυνατότητα σταδιακής απόκτησης της Πιστοποίησης σύμφωνα με τον αριθμό των ολοκληρωμένων ενοτήτων. Οι συμμετέχοντες μπορούν να παρακολουθήσουν μέρος των προσφερομένων ενοτήτων και να λάβουν την αντίστοιχη Πιστοποίηση. Συγκεκριμένα: Πιστοποίηση AWARD: 1 ενότητα (2-3 εβδομάδες παρακολούθησης) Πιστοποίηση CERTIFICATE: 2 ενότητες (ως 3 μήνες παρακολούθησης) Πιστοποίηση DIPLOMA: 5 ενότητες (ως 7 μήνες παρακολούθησης) Επίσης, η ΕΕΔΕ παρέχει τη δυνατότητα αναβάθμισης της Πιστοποίησης. Ενότητες προγράμματος Personal Development as a Manager and Leader Managing Team and Individual Performance Conducting a Management Project Being a Leader Leadership Practice Οφέλη Απόκτηση του Diploma in Management & Leadership ή Certificate in Management & Leadership ή Award in Management & Leadership, από το CMI με διεθνή αναγνώριση. Διεξαγωγή στην ελληνική γλώσσα. Απόκτηση της σύγχρονης γνώσης και των δεξιοτήτων Management και Leadership, που καλύπτει τα εξής φάσματα στρατηγικού σχεδιασμού: Leading People, Managing Change, Managing Activities and Resources, Managing Yourself. Δυνατότητα εγγραφής Μέλους του CMI. Απόκτηση του τίτλου Chartered Manager μέσω συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης. 144 ώρες 06/05/ Φεβρουάριος 2017 Μέλη: Registration Fee Μη Μέλη: Registration Fee Εκπαιδευτές Επιλεγμένη Ομάδα Εκπαιδευτών 3

4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 02. Graduate Diploma in Logistics Management Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων αναγνωρίζοντας την κρίσιμη σημασία των Logistics στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων σχεδίασε και προσφέρει ένα μοναδικό ολοκληρωμένο Πιστοποιημένο Πρόγραμμα στο Logistics Management το οποίο οδηγεί στην απόκτηση του Graduate Diploma In Logistics Management. Στόχος Η βαθιά κατανόηση των θεμελιωδών εννοιών και αρχών των Logistics καθώς και της πρακτικής τους εφαρμογής στο σύγχρονο ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον. Τα στελέχη έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν και να κατανοήσουν σε βάθος πως διαμορφώνεται, λειτουργεί, ελέγχεται, εμπλουτίζεται και αποδίδει η εφαρμογή των Logistics στην σύγχρονη επιχείρηση. Συνοπτικό πρόγραμμα Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 14 μαθήματα, χωρισμένα σε τρεις κύκλους μαθημάτων. A Kύκλος: The guide of the know HOW and know WHY Οργάνωση LOGISTICS επιχειρήσεων Διοίκηση αποθεμάτων Διοίκηση προμηθειών Χρηματοοικονομική Διοίκηση Β Κύκλος: The rules of the game Διοίκηση προσωπικού Οργάνωση - Λειτουργία αποθήκης & ΚΒΣ στη διακίνηση Ψυχρή αποθήκευση & διακίνηση Υγιεινή & ασφάλεια στην αποθήκη & στη διανομή 3rd Party Logistics (3PL) και οργάνωση της διανομής Νομικά θέματα και διαχείριση συμβάσεων Γ Κύκλος: Winning as a team Κοστολόγηση λειτουργιών Logistics Πληροφορική και νέες τεχνολογίες ERP WMS DRP LIS Logistics Business Plan & Supply Chain Design Προσωπική ανάπτυξη και τεχνικές επικοινωνίας του σύγχρονου Logistician Οφέλη Μετά το πέρας του Προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι ικανοί μεταξύ των άλλων: Να αντιληφθούν τις οργανωτικές και τεχνολογικές αλλαγές που ενδεχομένως χρειάζεται η επιχείρησή τους. Να προτείνουν αξιόπιστες λύσεις σε επιχειρησιακά προβλήματα ή καταστάσεις με τις οποίες έρχονται αντιμέτωποι στην εργασία τους. Να προσεγγίζουν με πρακτικό και αποτελεσματικό τρόπο θέματα οργάνωσης και αναδιοργάνωσης των τμημάτων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες Logistics. Να μετρήσουν την αποτελεσματικότητα των Logistics δραστηριοτήτων και να διαπιστώσουν το περιθώριο βελτίωσή τους. Να παρακολουθήσουν διακριμένες εισηγήσεις Ελλήνων και ξένων key note speakers, να επισκεφτούν επιχειρήσεις για on the job training. Πλεονεκτήματα - Διδακτικές Μέθοδοι Τα μαθήματα προσφέρουν θεωρητική γνώση, τεχνική πληροφόρηση με παράλληλη πρακτική εξάσκηση. Οι διδακτικές μέθοδοι περιλαμβάνουν διδασκαλία & εισηγήσεις, μελέτες περιπτώσεων (case studies) επισκέψεις σε επαγγελματικούς επιχειρησιακούς χώρους. Το διδακτικό προσωπικό αποτελεί επιτυχημένο συνδυασμό καθηγητών και καταξιωμένων managers με Ακαδημαϊκή, Πρακτική και Διεθνή εμπειρία. Την πλειονότητα των μαθημάτων διδάσκουν περισσότεροι του ενός εισηγητών με αποτέλεσμα την πολύπλευρη απόκτηση γνώσεων και μεταφορά τεχνογνωσίας στους συμμετέχοντες. 180 ώρες 3η Σειρά: 20/05/ Φεβρουάριος 2017 Μέλη: Μη Μέλη: Εκπαιδευτές Επιλεγμένη Ομάδα Εκπαιδευτών 4 Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα A Εξαμήνου Τμήμα Κρήτης

5 ΔΙΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 5

6 ΠΩΛΗΣΕΙΣ 01. Στρατηγικός Σχεδιασμός Πωλήσεων - Sales Management «Η στρατηγική θέλει πάνω απ όλα μια Στρατηγική» Σκοπός Ο στρατηγικός σχεδιασμός πωλήσεων είναι ένα σχέδιο με το οποίο μια μάρκα ή ένα προϊόν μιας επιχείρησης τοποθετείται στην αγορά ώστε να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και να ξεχωρίσει από τα υπόλοιπα. Οι επιτυχημένες στρατηγικές βοηθούν τα στελέχη πωλήσεων μιας επιχείρησης να εστιάσουν στους πελάτες της αγοράς /στόχου και να επικοινωνούν μαζί τους με αποτελεσματικούς τρόπους. Σε ποιους απευθύνεται Ανώτατα Στελέχη Πωλήσεων Μεσαία Στελέχη Πωλήσεων Εκπαιδευτές Πωλήσεων Επιθεωρητές Πωλήσεων Συνοπτικό πρόγραμμα Α. Πέντε Στρατηγικές Πώλησης και τύποι εταιρείας, με την "παλέτα" μας, στο περιβάλλον μας & βασισμένο στο αρχέτυπο της εταιρίας μας. Κλασική - μεγάλη Προσαρμοστική - γρήγορη Οραματιστής - πρώτη Διαμόρφωση - ενορχηστρωτής Ανανέωση - βιώσιμη Αμφιδεξιότητα - πολυχρωματικά Μαθήματα ηγεσίας - εμψυχωτής Β. Βασικά στοιχεία της διαχείρισης πωλήσεων Τύπος πωλήσεων Χάραξη στρατηγικής μάρκετινγκ προϊόντων Γ. Πωλήσεις και σχεδιασμός μάρκετινγκ Δ. Διαχείριση κύκλου πωλήσεων Διαχείριση ευκαιριών πώλησης Πρόβλεψη πωλήσεων Ε. Διαχείρισης Γεωγραφικών περιοχών Ολοκληρωμένη διαχείριση καναλιών Ζ. Διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού του τμήματος πωλήσεων Βελτίωση της απόδοσης των πωλητών Η σημασία των KPI s Ώρες διεξαγωγής: Εκπαιδευτής 12 ώρες 27/05/ /05/ :00-21:00 09:00-17:00 Μέλη: 200 Μη Μέλη: 230 Ιωάννης Έξαρχος 6 Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα A Εξαμήνου Τμήμα Κρήτης

7 ΠΩΛΗΣΕΙΣ 02. Διαχείριση Αντιρρήσεων στις πωλήσεις Σκοπός Να εντοπίσει ο εκπαιδευόμενος τις συνήθεις αιτίες που δημιουργούν τις απορίες & αντιδράσεις των δυνητικών αγοραστών κατά τη διάρκεια του κύκλου πώλησης και εμποδίζουν τη τελική πράξη της πώλησης. Να μπορεί επίσης ο εκπαιδευόμενος να μεταρέπει τα παράπονα των πελατών του σε πλεονεκτήματα, με σκοπό την αύξηση των πωλήσεων στο υφιστάμενο πελατολόγιο του. Να χρησιμοποιεί τις σύγχρονες μεθοδολογίες, για να αντιμετωπίζει υφιστάμενες ή προβλεπόμενες αντιδράσεις, οι οποίες εμποδίζουν την πώληση των προιόντων ή υπηρεσιών της εταιρείας του. Σε ποιους απευθύνεται Σε διευθυντές πωλήσεων και στελέχη τμημάτων εταιρικών πωλήσεων, (Β2Β), πωλήσεων λιανικής, (Β2C), χονδρικής πώλησης και μικρομεσαίους επιχειρηματίες. Μεθοδολογία Επιστημονική θεωρία / Ασκήσεις υφιστάμενων εμπειρικών εφαρμογών της Ελληνικής αγοράς/role playing (Ασκήσεις προσομοίωσης) Συνοπτικό πρόγραμμα ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Γιατί οι πελάτες αντιδρούν Ανάλυση αιτιών Τα παράπονα ως πηγή νέων επιπρόσθετων εσόδων Κατηγοριοποίηση παραπόνων και αντίστοιχων μεθοδολογιών των χειρισμών τους ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Αναπτύσοντας τακτικές αντιμετώπισης παραπόνων & αντιδράσεων πελατών Βελτίωση επικοινωνιακών δεξιοτήτων Ψυχολογίας της επικοινωνίας Πώς επικοινωνούμε σήμερα ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Πρακτική Εξάσκηση Δεξιοτήτων ακοής ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Συναλλακτική ανάλυση Αντιδράσεις εντός του χώρου εργασίας - Τρόποι αντιμετώπισης προς όφελος της εταιρείας Ενδυνάμωση της εμπορικής σχέσης συναλλαγών με τους πελάτες ΕΝΟΤΗΤΑ 5 Πρακτική Εξάσκηση των τηλεφωνικών συνομιλιών με πελάτες και δυνητικούς αγοραστές Ώρες διεξαγωγής: Εκπαιδευτής 12 ώρες 03/06/ /06/ :00-21:00 09:00-17:00 Μέλη: 200 Μη Μέλη: 230 Σωτήρης Ησαϊας 7

8 OPERATIONS ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ 03. Διαχείριση Συμβάσεων Οι επιχειρήσεις έχουν αντιληφθεί ότι πλέον η σύγχρονη άποψη των παγκοσμίων κολοσσών είναι η σφαιρική κατάρτιση των στελεχών τους και ότι η προληπτική καθημερινή νομική προστασία άπτεται εκάστου στελέχους στον πόστο του και είναι το ίδιο σημαντική και πολύτιμη όσο και η προληπτική ιατρική. Σκοπός Η παρουσίαση ενός ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού προγράμματος, με ποικίλα ζητήματα νομικής φύσεως που ανακύπτουν συχνά ή και καθημερινά στις επιχειρήσεις και στα στελέχη αυτών κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης, διαμόρφωσης, σύνταξης και παρακολούθησης ποικίλων μορφών συμφωνιών. Σε ποιους απευθύνεται Σε στελέχη επιχειρήσεων τα οποία επιθυμούν να λάβουν μία ολοκληρωμένη και απολύτως σύγχρονη άποψη και οπτική γωνία από νομικής πλευράς των ζητημάτων που αντιμετωπίζουν. Σε εργαζόμενους που επιθυμούν να διευρύνουν και να θεμελιώσουν τις γνώσεις τους και να εξελιχθούν επαγγελματικά στο εργασιακό περιβάλλον τους. Συνοπτικό πρόγραμμα Σύσταση Προσυμβατικό στάδιο Διαπραγμάτευση Προστασία Ευέλικτες μορφές διαμόρφωσης Βασική Ορολογία Συμβάσεις γενικά και διαφοροποίηση αυτών Γενικές αρχές σύνταξη & σύναψη συμβάσεων Δικαιώματα & υποχρεώσεις συμβαλλομένων Έγγραφα και τυποποίηση της συμφωνίας Παρακολούθηση & Πρόληψη Λύση & Λήξη Συμβάσεως Διαδικασία επίλυσης Δικαστήριο ή Διαιτησία Δικαστικός Έλεγχος και Δικαστική Προστασία Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκαιο συμβάσεων Ευρωπαϊκά & Διεθνή Πρότυπα Συμβάσεων Ώρες διεξαγωγής: Εκπαιδευτής 12 ώρες 20/05/ /05/ :00-21:00 09:00-17:00 Μέλη: 200 Μη Μέλη: 230 Δημήτρης Καλογερόπουλος 8 Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα A Εξαμήνου Τμήμα Κρήτης

9 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ 04. Διαχείριση Ρευστότητας & Ταμειακών Διαθεσίμων (Cash Flow Management) Σκοπός Σκοπός του προγράμματος είναι ή παροχή βασικών γνώσεων που είναι απαραίτητες για την κατανόηση εξειδικευμένων θεμάτων στο χώρο της διοίκησης των ρευστών διαθεσίμων του Treasury Management και της χρηματοοικονομικής ανάλυσης των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, μέσα από την ορθολογική διαχείριση των περιουσιακών της στοιχείων. Σε ποιους απευθύνεται Διευθυντικά στελέχη που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν δεξιότητες. Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε στελέχη οικονομικών υπηρεσιών, σε στελέχη του τμήματος προμηθειών, του τμήματος πιστωτικού ελέγχου, της παραγωγής αλλά και σε εκείνους, που θέλουν να μάθουν τις τεχνικές χειρισμού των ρευστών διαθεσίμων της επιχείρησης, με στόχο την ορθολογική λήψη αποφάσεων. Στόχοι του Προγράμματος Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες: θα έχουν την δυνατότητα να αναπτύξουν αναλυτική σκέψη θα έχουν κατανοήσει πλήρως τις τεχνικές διαχειρίσεως των ρευστών διαθεσίμων και την ελαχιστοποίηση του κόστους αυτών θα είναι σε θέση να εφαρμόσουν τις τεχνικές αυτές στον δικό τους επαγγελματικό χώρο. Συνοπτικό πρόγραμμα Βασικές Έννοιες της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής Έννοια Κεφαλαίου Κινήσεως Διαχείριση & Πολιτική των Πιστώσεων Διαχείριση Αποθεμάτων Πολιτική Εισπράξεων Διαχείριση Χρηματικών Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμη Χρηματοδοτική Πολιτική Διαχείριση Συναλλαγματικών Διαθεσίμων Ώρες διεξαγωγής: Εκπαιδευτής 12 ώρες 08/04/ /04/ :00-21:00 09:00-17:00 Μέλη: 200 Μη Μέλη: 230 Κωνσταντίνος Γαρουφάλης 9

10 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 05. Κατασκευή ιστοσελίδων με Proactive SEO Σκοπός Βήμα προς βήμα η κατασκευή ιστοσελίδων που θα έχουν ουσιαστικό αποτέλεσμα για την επιχείρηση να επιτυγχάνονται υψηλές θέσεις κατάταξης. Σε ποιους απευθύνεται Σε στελέχη που ασχολούνται με το digital marketing, κατασκευαστές ιστοσελίδων, διαχειριστές ιστοσελίδων και σε όσους σκοπεύουν είτε να δημιουργήσουν είτε να ανανεώσουν την ιστοσελίδα τους. Επίσης, σε όσους θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σε θέματα digital marketing. Συνοπτικό πρόγραμμα Η κατασκευή ιστοσελίδων σήμερα στην Ελληνική αγορά Η προεργασία marketing για την δημιουργία αποτελεσματικών ιστοσελίδων Επιλογή του κατάλληλου domain name Επιλογή του κατάλληλου CMS Επιλογή του παρόχου φιλοξενίας ιστοσελίδων Information Architecture - η δομή της ιστοσελίδας σας Ανάπτυξη περιεχομένου-semantic seo Δημιουργία wireframes Σχεδιασμός της ιστοσελίδας και θέματα SEO Google Analytics και Google Webmaster Tools Ώρες διεξαγωγής: Εκπαιδευτής 8 ώρες 19/03/ :00-17:00 Μέλη: 180 Μη Μέλη: 200 Στέφανος Οικονομίδης 10 Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα A Εξαμήνου Τμήμα Κρήτης

11 ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ 06. Tools for new managers Σκοπός Σκοπός του εργαστηρίου είναι η ανάπτυξη ικανοτήτων στην οργάνωση και Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού. Σε ποιους απευθύνεται Απευθύνεται σε στελέχη που έχουν αναλάβει πρόσφατα διοικητικά καθήκοντα. Συνοπτικό Πρόγραμμα Οριοθέτηση των ιδιαίτερων καθηκόντων ενός manager Οι βασικές λειτουργίες: Προγραμματισμός, Οργάνωση, Διεύθυνση, Έλεγχος Ανάλυση των διαφορετικών ρόλων που το κάθε στέλεχος καλείται να παίξει Έμφαση στο ενδεχομενικό και κατά περίπτωση management και στην ανάγκη για ευελιξία και προσαρμοστικότητα Χαρακτηριστικά, προσανατολισμός, συμπεριφορές του αποτελεσματικού ηγέτη (J. Adair), Leading in Action Άνθρωποι και Καθήκοντα, ανάλυση απαιτούμενων ενεργειών μου (Process & people management) Ανάγκες και Στόχοι: Έργου, Ομάδας και Ατόμων, κατά περίπτωση προσέγγιση και ισόρροπη ενασχόληση Το στυλ Ηγεσίας (Schmidt & Tannenbaum), οδηγίες και ανάλυση περιπτώσεων Visioning Οδηγίες για νέους Προϊστάμενους Coaching, Καθοδηγώ τους άλλους να τα καταφέρνουν Αξιοποίηση Γνώσεων, Λογικής, Δεξιοτήτων & Διαθέσιμων Πόρων Ευκαιρίες για Coaching, Αξιοποιώ ευκαιρίες, δημιουργώ ευκαιρίες Ατομικό & ομαδικό Coaching Συστηματική Υποστήριξη Διαχείριση Αλλαγών Emotional Change Curve Coaching Tips Χειρισμός δυσκολιών, Αντιμετώπιση εμποδίων Επίσημες και άτυπες Αξιολογήσεις Απόδοσης Αξιολογούμε ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ και ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ Αξιολογούμε για συγκεκριμένη χρονική περίοδο Τεχνικές για αντικειμενικότητα Παραδείγματα επίσημων & άτυπων φύλλων αξιολόγησης Η Συνέντευξη Αξιολόγησης Τα πριν της συνέντευξης, προετοιμασία, η δομή της συνέντευξης Αξιολόγησης Η συνέντευξη ευκαιρία για συζήτηση και όχι για σύγκρουση Giving, Receiving & Using Feedback Η τεχνική του You - Me - Agree στις συζητήσεις για βελτίωση Διαμόρφωση & Συζήτηση Στόχων Διαμόρφωση, καταγραφή και συζήτηση μετρήσιμων στόχων της επόμενης περιόδου αξιολόγησης Στόχοι Απόδοσης, Στόχοι Συμπεριφοράς Η Εκχώρηση σαν εργαλείο management Ανάθεση & εκχώρηση Τρεις καλοί λόγοι για εκχώρηση Σχεδιάζοντας την Εκχώρηση: Τι και σε Ποιον Πως, η μέθοδος: Η πρώτη νύξη, η ολοκληρωμένη συζήτηση, η διαδικασία Η εκχώρηση απαιτεί πώληση, ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αποφυγή, διαχείριση συγκρούσεων Time & Stress management 12 ώρες 08/04/ /04/2016 Ώρες διεξαγωγής: 17:00-21:00 09:00-17:00 Μέλη: 200 Μη Μέλη: 230 Εκπαιδευτής Πέτρος Ρούσης 11

12 ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΕΕΔΕ Workshop Series 07. Διοίκηση Αλλαγών και Επιχειρηματική Ανάκαμψη Γνωρίστε σε πρακτικό επίπεδο τη χρήση στρατηγικών εργαλείων στην διοίκηση αλλαγών που έχουν ως στόχο την επιχειρηματική ανάκαμψη. Διαδραστικό πρόγραμμα με Role Plays, Scenarios, Coaching One-2-One, Groupwork. Πρόγραμμα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΚΑΜΨΗ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Η αλλαγή αποτελεί ρουτίνα σε όλα τα επίπεδα δράσης οποιουδήποτε επιχειρηματικού περιβάλλοντος. - Μήπως αυτή η διαπίστωση αντιμετωπίζεται με επιφύλαξη ή άρνηση στο δικό σας περιβάλλον; Τι θα αποκτήσετε: Γνώσεις, δεξιότητες, εργαλεία σχετικά με: Κερδοφορία Η ικανότητα διαχείρισης της αλλαγής είναι ζωτικής σημασίας παράγοντας για την ανάπτυξη και βιωσιμότητα μίας επιχείρησης. - Μήπως χρειάζεστε εργαλεία και γνώση προς αυτή την κατεύθυνση; Εργαλία Ανάκαμψης Αλλαγή Ποιότητα Χρειάζεται να έχετε δεξιότητες που σας βοηθούν να αναπτύσσετε λύσεις αξίας σε θέματα που απασχολούν με πιεστικό τρόπο την διαχείριση της επιχείρησής σας. - Μήπως έχετε ανάγκη από καθοδήγηση και πρακτική άσκηση στις δεξιότητές σας; Που απευθύνεται: Στελέχη Μεσαίας Διοίκησης, Διευθυντές Τμημάτων Λειτουργίας και Οικονομικής Διαχείρισης, Επιχειρηματίες ΜΜΕ. Ώρες διεξαγωγής: Εκπαιδευτές 12 ώρες 03/06/ /06/ :00-21:00 09:00-17:00 Μέλη: 200 Μη Μέλη: 230 Λευκή Παπαχαραλάμπους Μιχάλης Χατζηαντωνίου 12 Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα A Εξαμήνου Τμήμα Κρήτης

13 ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ 08. Γνώσεις και Εργαλεία για τη Διοίκηση Επιχειρήσεων Εστίασης & Αναψυχής Περίληψη Αναδεικνύοντας τους παράγοντες που καθορίζουν τη δημιουργία, ίδρυση, και λειτουργία μίας επιχείρησης εστίασης και ψυχαγωγίας με σταθερά κερδοφόρο πορεία και παράλληλα, καταδεικνύοντας τα σημεία όπου ελλοχεύουν οι κίνδυνοι της αποτυχίας της. Το πρόγραμμα εστιάζεται στην ανάπτυξη εξειδικευμένων διοικητικών δεξιοτήτων των στελεχών σε 3 τομείς: Μάρκετινγκ, Λειτουργία και Χρηματοοικονομικά. Σε ποιους απευθύνεται Στο διοικητικό προσωπικό επιχειρήσεων Εστίασης & Ψυχαγωγίας, δηλαδή διευθυντές, υποδιευθυντές, προϊσταμένους, λογιστές καταστημάτων στα στελέχη των εταιριών που συνεργάζονται με επιχειρήσεις του κλάδου, όπως λογιστές, συμβούλους, διαφημιστές, προμηθευτές, κλπ, προκειμένου να κατανοήσουν σφαιρικά το αντικείμενο και έτσι να συνεισφέρουν ουσιαστικά στη βελτίωση της επιχείρησης του πελάτη τους σε επιχειρηματίες και μετόχους του κλάδου, που επιθυμούν να εξοπλιστούν με σφαιρικές γνώσεις και εργαλεία, τα οποία μπορούν να βοηθήσουν στη βελτιστοποίηση της κερδοφορίας και στην προσθήκη αξίας στην επιχείρησή τους. Συνοπτικό πρόγραμμα Α. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τα στοιχεία του Μίγματος Μάρκετινγκ Η συμπεριφορά του καταναλωτή και πως επηρεάζεται θετικά Αναγνώριση και επιλογή των τμημάτων της αγοράς Τμηματοποίηση και στόχευση των καταναλωτών Τοποθέτηση Ανταγωνιστικές θέσεις επιχειρήσεων στην αγορά Αξιολόγηση και χαρτογράφηση προϊόντων βάσει παραμέτρων Β. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Μοντέλο Διοίκησης Λειτουργιών (εμπορεύματα /πρώτες ύλες, εργαζόμενοι, εγκαταστάσεις) Υπηρεσίες και προδιαγραφές τους Λειτουργική Έναρξη Νέας Επιχείρησης Γ. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Μεγιστοποίηση της αξίας Χρηματοοικονομικές αποφάσεις Διοίκηση και λογιστική στη λήψη αποφάσεων Επίσημες οικονομικές καταστάσεις Ανεπίσημες οικονομικές καταστάσεις Ετήσιος προϋπολογισμός και παρουσίασή του 12 ώρες 01/07/ /07/2016 Ώρες διεξαγωγής: 17:00-21:00 09:00-17:00 Μέλη: 200 Μη Μέλη: 230 Εκπαιδευτής Αλέξανδρος Ρίζος 13

14 ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΣ Παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε τα θέματα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που σας ενδιαφέρουν, προκειμένου να σας αποστείλουμε τα αναλυτικά έντυπα των προγραμμάτων. Τη Δήλωση Ενδιαφέροντος, μπορείτε να την αποστείλετε με Fax, στο ή μέσω στο (υπόψη κ. Σαρρή Γεώργιο και κ. Πανακάκη Μαρία). 1. Α/Α ΘΕΜΑ ΑΤΟΜΑ Δώστε μας την πρότασή σας για εκπαιδευτικά προγράμματα, που δεν συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο που έχετε στα χέρια σας, ούτως ώστε να τα προγραμματίσουμε στο επόμενο εξάμηνο: Εταιρία: Διεύθυνση: Τηλέφωνο: FAX: Α.Φ.Μ.: Δ.Ο.Υ.: Αρμόδιος: 14 Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα A Εξαμήνου Τμήμα Κρήτης

15 ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Στοιχεία για την έκδοση τιμολογίου TITΛOΣ ΣEMINAPIOY: HMEPOMHNIΑ: ΔΡΑΣΤ.: TITΛOΣ EΠIX/ΣEΩΣ: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: MEΛΟΣ ΕΕΔΕ ΜΗ ΜΕΛΟΣ ΕΕΔΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ: >250 ΔIEYΘYNΣH: T.K.: THΛEΦΩNO: A.Φ.M.: FAX: Δ.O.Y.: Tο παρόν πρόγραμμα υπάγεται στο 0,24%: NAI OXI Στοιχεία συμμετεχόντων ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: MEΛΟΣ ΕΕΔΕ ΜΗ ΜΕΛΟΣ ΕΕΔΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Β ΒΑΘΜΙΑ ΙΕΚ Γ ΒΑΘΜΙΑ ΜΕΤΑΠΤ/ΚΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΘΕΣΗ-ΤΜΗΜΑ: A.Φ.M.: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: MEΛΟΣ ΕΕΔΕ ΜΗ ΜΕΛΟΣ ΕΕΔΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Β ΒΑΘΜΙΑ ΙΕΚ Γ ΒΑΘΜΙΑ ΜΕΤΑΠΤ/ΚΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΘΕΣΗ-ΤΜΗΜΑ: A.Φ.M.: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: MEΛΟΣ ΕΕΔΕ ΜΗ ΜΕΛΟΣ ΕΕΔΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Β ΒΑΘΜΙΑ ΙΕΚ Γ ΒΑΘΜΙΑ ΜΕΤΑΠΤ/ΚΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΘΕΣΗ-ΤΜΗΜΑ: A.Φ.M.: Ο τιμολογούμενος δηλώνει υπεύθυνα βάσει του Ν. 1599/1986 ότι όλα τα συμπληρωθέντα στοιχεία είναι αληθή και ακριβή TPOΠOΣ KAI ΧΡONOΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ* Παρέχεται 15% έκπτωση στην περίπτωση εξόφλησης του εκπαιδευτικού προγράμματος ΕΝΑ μήνα πριν την έναρξή του. Η εξόφληση των δικαιωμάτων συμμετοχής πρέπει να γίνει τουλάχιστον τρεις ημέρες πριν από την έναρξη με: 1. Επιταγή - Μετρητά στο ταμείο της ΕΕΔΕ 2. Κατάθεση στους λογαριασμούς Alpha Bank, Αρ. Λογ / ΙΒΑΝ GR EΘNIKH TPAΠEZA, Aρ. Λογ.104/ / ΙΒΑΝ GR EUROBANK, Αρ. Λογ / ΙΒΑΝ GR ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Αρ. Λογ / ΙΒΑΝ GR Αθήνα, (Yπογραφή - σφραγίδα) 3. Mε πιστωτική κάρτα VISA κατόπιν σχετικής αίτησης με fax ή στο ταμείο της EEΔE Ακύρωση συμμετοχής: Γίνεται δεκτή όταν υπάρχει έγγραφη ενημέρωση 2 τουλάχιστον ημέρες πριν από την έναρξη του σεμιναρίου Ημερομηνία εξόφλησης σεμιναρίου (συμπληρώνεται απαραίτητα) *και αντίγραφο καταθετηρίου στην ΕΕΔΕ 15

16 Η ΕΕΔΕ στην Ελλάδα Αθήνα Λ. Ιωνίας 200 & Ιακωβάτων 61 Κ. Πατήσια, Αθήνα Τηλ.: Fax: , Τμήμα Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδος Πλατεία Πίνδου 1 Γούναρη & Αγ. Ανδρέου, Πάτρα Τηλ.: Fax: Τμήμα Μακεδονίας Λέοντος Σοφού Θεσσαλονίκη Τηλ.: , Fax: Τμήμα Κρήτης Κονδυλάκη 105 & Βάρνης Θέρισσος, Ηράκλειο Τηλ.: , Fax: Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Παράρτημα Κρήτης της Ε.Ε.Δ.Ε. στον κ. Σαρρή Γεώργιο ή στη κ. Πανακάκη Μαρία, Κονδυλάκη 105 & Βάρνης, , Θέρισσος, Ηράκλειο Κρήτης Τηλ: (2810) , Fax: (2810) Σημ.: Το κόστος όλων των παραπάνω προγραμμάτων της ΕΕΔΕ μπορεί να καλυφθεί με το 0,24% της επιπλέον εργοδοτικής εισφοράς που καταβάλλουν οι εταιρίες για την ενίσχυση των προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης του ΟΑΕΔ.

EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 01 02 03 04 05 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού - 5η σειρά Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015

EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΝΕΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 42 Επικοινωνία και Management για Γραμματείς Διευθύνσεως 43 Η αποτελεσματική Γραμματέας Διοίκησης 40 6/10-10/11/15 75 24 1-17/12/15

Διαβάστε περισσότερα

EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015

EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΝΕΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 42 Επικοινωνία και Management για Γραμματείς Διευθύνσεως 43 Η αποτελεσματική Γραμματέας Διοίκησης 40 6/10-10/11/15 75 24 1-17/12/15

Διαβάστε περισσότερα

EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 01 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 96η και 97η Σειρά 02 Chartered Postgraduate Diploma in Marketing (Chartered

Διαβάστε περισσότερα

EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015

EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ MANATZMENT ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 29 Εργατικά - Ρυθμίσεις από Ν.4046/2012 & τον Ν.4225/2013 Πρακτική Μισθοδοσία 16 12-21/10/15 62 30 Εργαλεία Μέτρησης Απόδοσης και

Διαβάστε περισσότερα

Η γνώση μπροστά! EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Η γνώση μπροστά! EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Η γνώση μπροστά! EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 01 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 97η και 98η Σειρά 02 Chartered Postgraduate Diploma in Marketing

Διαβάστε περισσότερα

EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016 ΤΜΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016 ΤΜΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016 ΤΜΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 01 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων - Πάτρα 02 03 CAM Diploma

Διαβάστε περισσότερα

EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Η γνώση μπροστά! EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016 ΤΜΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μεταπτυχιακά & Πιστοποιούμενα Προγράμματα 01 01 02 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 21η Σειρά Κρήτης (Χανιά)

Διαβάστε περισσότερα

EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015

EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ MANATZMENT ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 29 Εργατικά - Ρυθμίσεις από Ν.4046/2012 & τον Ν.4225/2013 Πρακτική Μισθοδοσία 16 12-21/10/15 62 30 Εργαλεία Μέτρησης Απόδοσης και

Διαβάστε περισσότερα

EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Μεταπτυχιακά Προγράμματα EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017 Προγράμματα Επαγγελματικής Πιστοποίησης Διεπιχειρησιακά Προγράμματα ΤΜΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017 ΤΜΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μπες στον κόσμο της Γνώσης. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 01 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Η γνώση μπροστά! EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016 ΤΜΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μεταπτυχιακά Προγράμματα 01 01 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 2η Σειρά Αγρινίου

Διαβάστε περισσότερα

EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 01 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Πάτρα 02 Diploma in

Διαβάστε περισσότερα

EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015

EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 15 Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Μάρκετινγκ 16 Branding Management 17 Digital Business Strategy 18 Κατασκευή ιστοσελίδων με Proactive SEO 19 Βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Μεταπτυχιακά Προγράμματα EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017 Προγράμματα Επαγγελματικής Πιστοποίησης Διεπιχειρησιακά Προγράμματα ΤΜΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ www.eede.gr 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 01 Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015

EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 01 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 95η και 96η Σειρά 02 Chartered Postgraduate Diploma in Marketing (Chartered

Διαβάστε περισσότερα

Η γνώση μπροστά! EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Η γνώση μπροστά! EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Η γνώση μπροστά! EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 01 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 97η και 98η Σειρά 02 Chartered Postgraduate Diploma in Marketing

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού ΝΕΟ - ΜΕ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΗ ΥΛΗ Επενδύοντας στη Γνώση... Εξασφαλίζετε το Μέλλον Η αποτελεσματική Διοίκηση του Ανθρώπινου Δυναμικού αποτελεί μια από τις

Διαβάστε περισσότερα

EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015

EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΝΕΟ ΝΕΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ 01 Αποτελεσματικές Τεχνικές Μάνατζμεντ 02 Ηγεσία και Διοίκηση Αλλαγών 03 Οικονομικές Γνώσεις για μη Οικονομικά Στελέχη 04 Βασικές Αρχές

Διαβάστε περισσότερα

EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015

EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ MANATZMENT ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 29 Εργατικά - Ρυθμίσεις από Ν.4046/2012 & τον Ν.4225/2013 Πρακτική Μισθοδοσία 16 12-21/10/15 62 30 Εργαλεία Μέτρησης Απόδοσης και

Διαβάστε περισσότερα

CMI Management Courses

CMI Management Courses CMI Management Courses CERTIFICATE & DIPLOMA IN MANAGEMENT & LEADERSHIP - LEVEL 5 Chartered Mangement Institute Authorised Cambridge Professional Academy Distributor ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ στη ΣΤΗ 360U BETTER SKILLS

Διαβάστε περισσότερα

Diploma in Sales Management

Diploma in Sales Management Diploma in Sales Management THE INSTITUTE OF SALES & Marketing MANAGEMENT Diploma in Sales Management ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το Πρόγραµµα παρέχει τη δυνατότητα στους υποψηφίους: α. Να αποκτήσουν ένα σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

_απαιτείται ενέργεια. Eκπαιδευτικό πρόγραμμα ΤΜΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ. A Εξαμήνου Μεταπτυχιακά Προγράμματα. Προγράμματα Επαγγελματικής Πιστοποίησης

_απαιτείται ενέργεια. Eκπαιδευτικό πρόγραμμα ΤΜΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ. A Εξαμήνου Μεταπτυχιακά Προγράμματα. Προγράμματα Επαγγελματικής Πιστοποίησης _απαιτείται ενέργεια Eκπαιδευτικό πρόγραμμα A Εξαμήνου 2019 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Προγράμματα Επαγγελματικής Πιστοποίησης Διεπιχειρησιακά Προγράμματα Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση ΤΜΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Follow

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Μάνατζμεντ και Ηγεσία στην Εκπαίδευση και Διασφάλιση Ποιότητας. (Εαρινό Εξάμηνο , μάθημα επιλογής Β εξαμήνου)

Μάθημα: Μάνατζμεντ και Ηγεσία στην Εκπαίδευση και Διασφάλιση Ποιότητας. (Εαρινό Εξάμηνο , μάθημα επιλογής Β εξαμήνου) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Μάθημα: Μάνατζμεντ και Ηγεσία στην Εκπαίδευση και Διασφάλιση Ποιότητας Διδάσκοντες: (Εαρινό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων

ΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων Διακίνησης Προϊόντων www.logistics.teithe.gr Επιστημονικός Συνεργάτης Στόχοι Θέματα παρουσίασης παρουσίασης Επιστήμη των Logistics Επιχειρηματικό ενδιαφέρον Ακαδημαϊκό και ερευνητικό ενδιαφέρον Παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Diploma in Environmental Management

Diploma in Environmental Management Diploma in Environmental Management Ένα πιστοποιημένο πρόγραμμα ειδικά σχεδιασμένο για την εφαρμογή, υλοποίηση και επιθεώρηση συστημάτων διαχείρισης περιβάλλοντος Αποκτήστε εξειδίκευση στη Διοίκηση σύνθετων

Διαβάστε περισσότερα

EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Μεταπτυχιακά Προγράμματα EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017 Προγράμματα Επαγγελματικής Πιστοποίησης Διεπιχειρησιακά Προγράμματα ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ www.eede.gr 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 01

Διαβάστε περισσότερα

EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015

EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΝΕΟ ΝΕΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 15 Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Μάρκετινγκ 16 Branding Management 17 Digital Business Strategy 18 Κατασκευή ιστοσελίδων με Proactive SEO

Διαβάστε περισσότερα

Mini MBA σε συνεργασία του ΕΙΑΣ με το ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τρίτη, 07 Απριλίου :00

Mini MBA σε συνεργασία του ΕΙΑΣ με το ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τρίτη, 07 Απριλίου :00 Λίγα λόγια για το Mini MBA Στο ευμετάβλητο περιβάλλον του σήμερα, η ανάγκη για την εκπαίδευση και την κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού είναι μεγαλύτερη από ποτέ. Ως εκ τούτου, καθίσταται ολοένα και πιο

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαιδευτικό πρόγραμμα ΤΜΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ. B Εξαμήνου Μεταπτυχιακά Προγράμματα. Προγράμματα Επαγγελματικής Πιστοποίησης. Διεπιχειρησιακά Προγράμματα

Eκπαιδευτικό πρόγραμμα ΤΜΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ. B Εξαμήνου Μεταπτυχιακά Προγράμματα. Προγράμματα Επαγγελματικής Πιστοποίησης. Διεπιχειρησιακά Προγράμματα ΤΜΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Eκπαιδευτικό πρόγραμμα B Εξαμήνου 2019 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Προγράμματα Επαγγελματικής Πιστοποίησης Διεπιχειρησιακά Προγράμματα Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Follow us ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μεταπτυχιακά,

Διαβάστε περισσότερα

Σε συνεργασία με το. Επικοινωνία: sgounar@aueb.gr Τηλ. 2108203712

Σε συνεργασία με το. Επικοινωνία: sgounar@aueb.gr Τηλ. 2108203712 Σε συνεργασία με το Επικοινωνία: sgounar@aueb.gr Τηλ. 2108203712 Δυο Λόγια για το Εργαστήριο Μάρκετινγκ To Εργαστήριο Μάρκετινγκ (ALARM) ανήκει στο Τμήμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική περιγραφή διδακτικών ενοτήτων. e-commerce Project Manager

Αναλυτική περιγραφή διδακτικών ενοτήτων. e-commerce Project Manager Αναλυτική περιγραφή διδακτικών ενοτήτων e-commerce Project Manager Ακαδημαϊκό Έτος 2015 2016 1. Intro to e-commerce Μάθετε σε αυτή την ενότητα τις βασικές έννοιες και αρχές του e-commerce και αποκτήστε

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες Περιπτώσεων. Επιχειρησιακή Στρατηγική. Αριστοµένης Μακρής

Μελέτες Περιπτώσεων. Επιχειρησιακή Στρατηγική. Αριστοµένης Μακρής Μελέτες Περιπτώσεων Έχω στην υπηρεσία µου έξη τίµιους ανθρώπους. Τα ονόµατά τους είναι Τι, Γιατί, Πότε, Πώς, Πού και Ποιος. R. Kipling Τι Πότε Πού Γιατί Πώς Ποιος Στόχοι της µεθοδολογίας 1. Υποβοήθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ενημερωτικός οδηγός εκπαιδευτικού προγράμματος: Διοίκηση Μονάδων Υγείας ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2017-2018 ΣΧΟΛΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαιδευτικό πρόγραμμα ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. B Εξαμήνου Μεταπτυχιακά Προγράμματα. Προγράμματα Επαγγελματικής Πιστοποίησης

Eκπαιδευτικό πρόγραμμα ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. B Εξαμήνου Μεταπτυχιακά Προγράμματα. Προγράμματα Επαγγελματικής Πιστοποίησης ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Eκπαιδευτικό πρόγραμμα B Εξαμήνου 2019 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Προγράμματα Επαγγελματικής Πιστοποίησης Διεπιχειρησιακά Προγράμματα Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Follow us ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μεταπτυχιακά

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MARKETING

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MARKETING Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MARKETING Πέμπτο Εξάμηνο, Ακαδημαϊκό Ετος 2011-2012 Παραδόσεις: Δευτέρα 12:15-14:00 (αιθ. 202) & Τετάρτη 16:15-18:00 (αιθ. 201) Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σεμινάριο εξειδικευμένων γνώσεων 6-11 Ιουλίου 2008 Η διοικητική (αναλυτική) λογιστική αποτελεί σημαντικό παράγοντα συμβολής στη βελτίωση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων. Η προσέγγιση και επεξεργασία της

Διαβάστε περισσότερα

Tηλ: 210 82 03 737-8 E-mail: din@aueb.gr URL: www.din.aueb.gr

Tηλ: 210 82 03 737-8 E-mail: din@aueb.gr URL: www.din.aueb.gr Diploma In Negotiations Αθήνα, 24 Απριλίου 2014 Το ετήσιο, καινοτόμο και βιωματικό Πρόγραμμα Diploma In Negotiations (www.din.aueb.gr), το οποίο είναι ένα Πρόγραμμα Κατάρτισης στις Διαπραγματεύσεις που

Διαβάστε περισσότερα

EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 01 02 03 04 05 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού - 5η σειρά Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομία - Επιχειρήσεις Μάρκετινγκ 1

Οικονομία - Επιχειρήσεις Μάρκετινγκ 1 Οικονομία - Επιχειρήσεις Μάρκετινγκ 1 Επιμέλεια: Γεώργιος Λελεδάκης (Λέκτορας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών) Συγγραφή: Ευθύμιος Ζιγκιρίδης ΠΡΟΛΟΓΟΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Άρης Κουμπαρέλης Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics)

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) www.logistics.teithe.gr Επίκουρος Καθηγητής dfolinas@gmail.com Στόχοι Θέματα παρουσίασης παρουσίασης Επιστήμη των Logistics Επιχειρηματικό ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΟ ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 60 ΩΡΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Ενημερωτικός οδηγός εκπαιδευτικού προγράμματος:

ΔΙΜΗΝΟ ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 60 ΩΡΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Ενημερωτικός οδηγός εκπαιδευτικού προγράμματος: ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ενημερωτικός οδηγός εκπαιδευτικού προγράμματος: Οικονομική & Διοικητική Υποστήριξη Ιατρείου-Φαρμακείου ΔΙΜΗΝΟ ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 60 ΩΡΩΝ 2016-2017 ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πί νακας περίεχομε νων

Πί νακας περίεχομε νων Πί νακας περίεχομε νων Πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων... 3 Περιγραφή Προγράμματος... 3 Δομή Προγράμματος... 3 Επαγγελματικές Προοπτικές... 5 Διάρκεια Σπουδών... 5 Πτυχίο Τραπεζικής, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών...

Διαβάστε περισσότερα

Ο B2B πωλητής. Εκπαιδευτικό σεμινάριο, για όσους θέλουν να κάνουν καριέρα στις Β2Β πωλήσεις

Ο B2B πωλητής. Εκπαιδευτικό σεμινάριο, για όσους θέλουν να κάνουν καριέρα στις Β2Β πωλήσεις Ο B2B πωλητής Εκπαιδευτικό σεμινάριο, για όσους θέλουν να κάνουν καριέρα στις Β2Β πωλήσεις Πωλήσεις Business-to-Business (B2B) Είναι γνωστό, ότι οι καθημερινές εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017 ΤΜΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Μπες στον κόσμο της Γνώσης. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μεταπτυχιακά, Πιστοποιούμενα και Μακροχρόνια Προγράμματα 01 01 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΟΥ & ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΟΥ & ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ Σεμινάριο εξειδικευμένων γνώσεων 13 16 Δεκεμβρίου 2010 Οι πρόσφατες εξελίξεις στο χρηματοπιστωτικό περιβάλλον επιβάλλουν αναθεώρηση και επαναπροσδιορισμό της πολιτικής των τραπεζών στον τομέα των πιστοδοτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATION MANAGER. (160 ώρες) Δημιουργικότητα είναι να σκέφτεσαι καινούρια πράγματα. Καινοτομία είναι να κάνεις καινούρια πράγματα.

INNOVATION MANAGER. (160 ώρες) Δημιουργικότητα είναι να σκέφτεσαι καινούρια πράγματα. Καινοτομία είναι να κάνεις καινούρια πράγματα. INNOVATION MANAGER (160 ώρες) Δημιουργικότητα είναι να σκέφτεσαι καινούρια πράγματα. Καινοτομία είναι να κάνεις καινούρια πράγματα. Theodore Levitt 1926-2006 Αμερικανός Οικονομολόγος ΝΕΟ Καινοτόμο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένο Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων

Εφαρμοσμένο Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων Η σύγχρονη αγροτική επιχείρηση για να ανταπεξέλθει στο συνεχώς μεταβαλλόμενο και ανταγωνιστικό παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον πρέπει να διοικείται από στελέχη με δεξιότητες και γνώσεις. Ο αγρότης-επιχειρηματίας

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων Τι είναι η Οργάνωση και Διοίκηση των Πωλήσεων:

Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων Τι είναι η Οργάνωση και Διοίκηση των Πωλήσεων: Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων Τι είναι η Οργάνωση και Διοίκηση των Πωλήσεων: Μία από τις σημαντικότερες λειτουργίες της επιχείρησης είναι αυτή των πωλήσεων, καθώς αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση σε ένα σύστημα franchise Αποτελεσματικότητα & ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

Εκπαίδευση σε ένα σύστημα franchise Αποτελεσματικότητα & ανταγωνιστικό πλεονέκτημα Εκπαίδευση σε ένα σύστημα franchise Αποτελεσματικότητα & ανταγωνιστικό πλεονέκτημα Μια από τις θεμελιώδης συνιστώσες του franchising βασίζεται στη δέσμευση του franchisor να επιτρέπει στους franchisees

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ

Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Ζιώγας Ιώαννης Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες για τα εγκεκριμένα από την Τράπεζα της Ελλάδος σεμινάρια του ΕΙΑΣ

Γενικές πληροφορίες για τα εγκεκριμένα από την Τράπεζα της Ελλάδος σεμινάρια του ΕΙΑΣ Α.Π.: 3361 Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ (ΑΝΤ)ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ (Εγκεκριμένα από την Τράπεζα της Ελλάδος) Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

_απαιτείται ενέργεια. Eκπαιδευτικό πρόγραμμα ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. A Εξαμήνου Μεταπτυχιακά Προγράμματα. Προγράμματα Επαγγελματικής Πιστοποίησης

_απαιτείται ενέργεια. Eκπαιδευτικό πρόγραμμα ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. A Εξαμήνου Μεταπτυχιακά Προγράμματα. Προγράμματα Επαγγελματικής Πιστοποίησης _απαιτείται ενέργεια Eκπαιδευτικό πρόγραμμα A Εξαμήνου 2019 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Προγράμματα Επαγγελματικής Πιστοποίησης Διεπιχειρησιακά Προγράμματα ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Follow

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ

Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ Μάιος 2012 Είναι ένα πρόγραμμα που φέρνει κοντά τα πεδία της επιστήμης των υπολογιστών και της τεχνολογίας της πληροφορίας με τη διοίκηση και την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Creating my own company

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Creating my own company ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Creating my own company Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα με τίτλο «Δημιουργώντας την Δική μου Επιχείρηση» είναι μα πλήρης, αυτόνομη και ολοκληρωμένη εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Βιωματικό Πρόγραμμα Κατάρτισης στις Διαπραγματεύσεις

Βιωματικό Πρόγραμμα Κατάρτισης στις Διαπραγματεύσεις Βιωματικό Πρόγραμμα Κατάρτισης στις Διαπραγματεύσεις Κ.Ε.Κ. / Ο.Π.Α. Υπό την αιγίδα: 1 Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ο.Π.Α.) Ίδρυση: 1920 3 ο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ελλάδος (σειρά αρχαιότητας) 1

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Γραφείου με τη χρήση της Τεχνολογίας

Οργάνωση Γραφείου με τη χρήση της Τεχνολογίας Οργάνωση Γραφείου με τη χρήση της Τεχνολογίας Ημερομηνίες: 30/1/2018 Λευκωσία 6/2/2018 Λεμεσός Σε συνεργασία με: ΚΕΒΕ Η οργάνωση γραφείου, αποτελεί στοιχείο κρίσιμης σημασίας για την κάθε επιχείρηση, αφού

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ»

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ» ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ» Βασικός στόχος του προγράμματος είναι

Διαβάστε περισσότερα

«Leading for Results»

«Leading for Results» Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα Προϊσταµένων Τµηµάτων «Leading for Results» Βασικοί Στόχοι του Προγράµµατος Το πρόγραµµα «Leading for Results» απευθύνεται σε προισταµένους της εταιρείας, µε σκοπό την εξοικείωση

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαιδευτικό πρόγραμμα ΤΜΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. B Εξαμήνου Μεταπτυχιακά Προγράμματα. Προγράμματα Επαγγελματικής Πιστοποίησης

Eκπαιδευτικό πρόγραμμα ΤΜΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. B Εξαμήνου Μεταπτυχιακά Προγράμματα. Προγράμματα Επαγγελματικής Πιστοποίησης ΤΜΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Eκπαιδευτικό πρόγραμμα B Εξαμήνου 2019 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Προγράμματα Επαγγελματικής Πιστοποίησης Διεπιχειρησιακά Προγράμματα Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Follow

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting, Ρητά Διοίκησης, Αρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. E - learning. Μάρκετινγκ Και Επικοινωνία Σε Εκπαιδευτικές Μονάδες. Οδηγός Σπουδών

Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. E - learning. Μάρκετινγκ Και Επικοινωνία Σε Εκπαιδευτικές Μονάδες. Οδηγός Σπουδών Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E - Learning Μάρκετινγκ Και Επικοινωνία Σε Εκπαιδευτικές Μονάδες E - learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥΩΝΗ μ.ικε. Οικονομικό Αποτέλεσμα και Αξιολόγηση στο Φαρμακείο

ΘΥΩΝΗ μ.ικε. Οικονομικό Αποτέλεσμα και Αξιολόγηση στο Φαρμακείο ΘΥΩΝΗ μ.ικε Εκπαίδευση και Ανάπτυξη Επιχειρησιακών Διαδικασιών και Υπηρεσιών Μυστρά 117, Άνω Γλυφάδα 16561, Αθήνα Αττική Οικονομικό Αποτέλεσμα και Αξιολόγηση στο Φαρμακείο Τα απαραίτητα εργαλεία και δείκτες

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400.01 Δύο ημέρες 16 ώρες Επιλογή Στελεχών: Ξεχωρίζοντας τους Καλύτερους Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν σχηματίσει ολοκληρωμένη αντίληψη όλων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ: ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting, Ρητά Διοίκησης, Αρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Διοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Διοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Διοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας Λέκτορας Κωνσταντίνος Ν. Ανδρουτσόπουλος Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας kandro@aueb.gr Ορισμοί Διοίκηση Εφοδιαστικής

Διαβάστε περισσότερα

LEADERSHIP AND TEAM BUILDING

LEADERSHIP AND TEAM BUILDING LEADERSHIP AND TEAM BUILDING Διήμερο Σεμινάριο Δημιουργίας, Ενδυνάμωσης και Ηγεσίας Ομάδας Ημερομηνία διεξαγωγής: 16-17 Ιουλίου 2009 Τόπος διεξαγωγής: Γραφεία ΙΜS ΕΛΛΑΣ, Σοφοκλή Βενιζέλου 26, Λυκόβρυση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ DRIVING TO... SUCCESS Γνωρίστε τα νέα πακέτα συμβουλευτικών υπηρεσιών της Analysis Business Cnsulting, προσαρμοσμένες απόλυτα στις ανάγκες της επιχείρησης σας, πάντα με σταθερή

Διαβάστε περισσότερα

Στο Κέντρο Επιχειρηματικότητας μπορούν

Στο Κέντρο Επιχειρηματικότητας μπορούν Κύκλοι Μαθημάτων ίδρυση Κέντρου Επιχειρηματικότητας στον Αγροδιατροφικό Η Τομέα αποτελεί μια νέα πρωτοβουλία της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής και του Perrotis College. Στόχος του Κέντρου είναι η ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Ανοίγουμε την πόρτα της εκπαίδευσης!

Ανοίγουμε την πόρτα της εκπαίδευσης! 4 ΘΕΜΑ Ανοίγουμε την πόρτα της εκπαίδευσης! Δωρεάν σεμινάρια, αλλά και απόκτηση Master για όσα μέλη του Επιμελητηρίου το επιθυμούν Ένας από τους βασικούς στόχους της διοίκησης του Επιμελητηρίου είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ Σεμινάριο ενημέρωσης 22-25 Ιουνίου 2009 Οι πιστοδοτήσεις των τραπεζών, από την φύση τους, είναι εκτεθειμένες σε πλήθος κινδύνων που απορρέουν από

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕΤΑΞΥ Customer Logo (Επωνυμία Πελάτη) & Αντικείμενο: Διεξαγωγή του Business Dynamic Alignment (BDA)/ Interactive Workshop (IW) σε Περιβάλλον In House ΑΘΗΝΑ 2013 1 Business Dynamic

Διαβάστε περισσότερα

e-academy e-commerce Project Manager

e-academy e-commerce Project Manager e-academy e-commerce Project Manager 1. Intro to e-commerce Μάθετε σε αυτή την ενότητα τις βασικές έννοιες και αρχές του e-commerce και αποκτήστε τις βασικές γνώσεις για τον τρόπο λειτουργίας της ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ. Επανίδρυση του ΔΠΜΣ «Πληροφορική και Διοίκηση» (Αναμένεται έγκριση του ΠΜΣ από το ΥΠΕΘ)

Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ. Επανίδρυση του ΔΠΜΣ «Πληροφορική και Διοίκηση» (Αναμένεται έγκριση του ΠΜΣ από το ΥΠΕΘ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ Επανίδρυση του ΔΠΜΣ «Πληροφορική και Διοίκηση» (Αναμένεται έγκριση του ΠΜΣ από το ΥΠΕΘ) Μάιος 2018 Μεταπτυχιακό πρόγραμμα που φέρνει κοντά διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016 Ενισχύοντας τους ανθρώπους Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων από την ίδρυσή της, το 1962, διαδίδει και προωθεί την εφαρμογή των σύγχρονων αρχών, μεθόδων

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.: 3384 Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΕΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Α.Π.: 3384 Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΕΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α.Π.: 3384 Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΕΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ Β & Γ (εγκεκριμένα

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Ενότητα 2: Μάρκετινγκ Στόχοι Αποφάσεις Ιδεολογία Ανάλυση Στρατηγικής Βλαχοπούλου Μάρω Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Το S&OP Sales and Operations Planning

Το S&OP Sales and Operations Planning Γ. Γιαννόπουλος Διευθυντής Κεντρικού Προγραμματισμού και S&OP Coordinator Το S&OP Sales and Operations Planning Ως εργαλείο μετασχηματισμού των επιχειρήσεων BUSINESS TRANSFORMATION Η Kodak εφηύρε την ψηφιακή

Διαβάστε περισσότερα

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 3ο Επιστημονικό Πεδίο 3 5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι πτυχιούχοι της Σχολής: Στατιστικής του Πειραιά εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο, ενώ του Αιγαίου (2ο Πεδίο) δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting,

Διαβάστε περισσότερα

EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Μεταπτυχιακά Προγράμματα EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017 Προγράμματα Επαγγελματικής Πιστοποίησης Διεπιχειρησιακά Προγράμματα Ενισχύοντας τους ανθρώπους Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΟ ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 60 ΩΡΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Ενημερωτικός οδηγός εκπαιδευτικού προγράμματος:

ΔΙΜΗΝΟ ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 60 ΩΡΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Ενημερωτικός οδηγός εκπαιδευτικού προγράμματος: ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ενημερωτικός οδηγός εκπαιδευτικού προγράμματος: Διοίκηση Μονάδων Υγείας ΔΙΜΗΝΟ ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 60 ΩΡΩΝ 2016-2017 ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (ΚΔΒΜ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

EIAS DIPLOMA in INSURANCE EDI 2017 EXECUTIVE DEVELOPMENT in INSURANCE

EIAS DIPLOMA in INSURANCE EDI 2017 EXECUTIVE DEVELOPMENT in INSURANCE Α.Π.: 3470 EIAS DIPLOMA in INSURANCE EDI 2017 EXECUTIVE DEVELOPMENT in INSURANCE Αθήνα, 5 Ιανουαρίου 2017 Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών (ΕΙΑΣ), ανταποκρινόμενο στις νέες προκλήσεις της ασφαλιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων. Μέρος 1ο ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ LOGISTICS

Πίνακας περιεχομένων. Μέρος 1ο ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ LOGISTICS Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγικό Σημείωμα Ελληνικής Έκδοσης..............................................17 Εισαγωγικό σημείωμα................................................................ 19 Ευχαριστίες

Διαβάστε περισσότερα

EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Μπες στον κόσμο της Γνώσης. EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017 Ενισχύοντας τους ανθρώπους Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων από την ίδρυσή της, το 1962, διαδίδει και προωθεί την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχειρηματικότητα στην πράξη

Η επιχειρηματικότητα στην πράξη ΕΠΕΦΑ Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Ε Π Ε Ν Δ Υ Τ Ι Κ Ω Ν Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ω Ν Τομέας Οικονομικής των Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σoφοκλέους

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικές Διαπραγματεύσεις

Αποτελεσματικές Διαπραγματεύσεις Αποτελεσματικές Διαπραγματεύσεις NDI Training & Consulting 1 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Στον σημερινό πολύπλοκο και γεμάτο προκλήσεις κόσμο στον οποίο ζούμε, οι εταιρίες δεν έχουν πλέον την πολυτέλεια να

Διαβάστε περισσότερα

Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η

Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η 2019 Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η Η Ε ΤΑ Ι Ρ Ε Ι Α Μ Α Σ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Μ Α Σ Το 2018 ιδρύεται στην Κύπρο η KAFKAS CYPRUS LTD με τον εμπορικό τίτλο KAFKAS

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΙΑΣ EDI 2014 ΚΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΕΣ EXECUTIVE DEVELOPMENT IN INSURANCE (EDI) 2014 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΙΑΣ EDI 2014 ΚΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΕΣ EXECUTIVE DEVELOPMENT IN INSURANCE (EDI) 2014 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Στόχος του προγράμματος: είναι οι απόφοιτοι να έχουν μια συνολική εποπτική και προχωρημένη γνώση όχι μόνο των τεχνικών ασφαλιστικών κλάδων αλλά και των άλλων λειτουργιών μιας ασφαλιστικής επιχείρησης,

Διαβάστε περισσότερα

Για δηλώσεις συμμετοχής και Πληροφορίες: Τηλ.: ,

Για δηλώσεις συμμετοχής και Πληροφορίες: Τηλ.: , Η Εκπαίδευση του Φαρμακοποιού και της Ομάδας του σε δύσκολους καιρούς Η αγορά του φαρμακείου αλλάζει δραματικά. Είναι κοινή συνείδηση ότι οι φαρμακοποιοί, βρίσκονται αφενός προ μέτρων που θα μειώσουν αισθητά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ MANAGEMENT

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ MANAGEMENT ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ MANAGEMENT Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η κατάρτιση των ανέργων υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή και

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων

Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων Hospitality & Tourism Management Επενδύοντας στη Γνώση, εξασφαλίζετε το Μέλλον "Μηδέν της τύχης αλλά πάντα της ευβουλίας και της προνοίας" Πλούταρχος

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Ενότητα 13: Οργάνωση του μάρκετινγκ στις τράπεζες Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 ο. Η ψηφιακή επιχείρηση: Ηλεκτρονικό εμπόριο και ηλεκτρονικό επιχειρείν

Κεφάλαιο 4 ο. Η ψηφιακή επιχείρηση: Ηλεκτρονικό εμπόριο και ηλεκτρονικό επιχειρείν Κεφάλαιο 4 ο Η ψηφιακή επιχείρηση: Ηλεκτρονικό εμπόριο και ηλεκτρονικό επιχειρείν Διδακτικοί στόχοι Να εξηγηθεί πώς το διαδίκτυο μετασχηματίζει τις επιχειρήσεις Να συγκριθούν οι κατηγορίες του ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων».

Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων». 1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Eνταξης... 5 4. Το ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Αναβάθμιση Υπηρεσιών & Ευκαιρίες Επιχειρηματικότητας Υψηλής Ποιότητας

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Αναβάθμιση Υπηρεσιών & Ευκαιρίες Επιχειρηματικότητας Υψηλής Ποιότητας ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Αναβάθμιση Υπηρεσιών & Ευκαιρίες Επιχειρηματικότητας Υψηλής Ποιότητας Παράλληλα με την προσπάθεια της Πολιτείας να αλλάξει την στρατηγική προώθησης του Ελληνικού Τουρισμού, οι εταιρείες του ευρύτερου

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός της Στρατηγικής 'Εμπειρία Εξυπηρέτησης του Πελάτη'

Σχεδιασμός της Στρατηγικής 'Εμπειρία Εξυπηρέτησης του Πελάτη' Σχεδιασμός της Στρατηγικής 'Εμπειρία Εξυπηρέτησης του Πελάτη' Κερδίστε το μυαλό και την καρδιά των πελατών σας! Προσφέρετε τους μια ξεχωριστή, επιθυμητή και απρόσκοπτη εμπειρία εξυπηρέτησης! Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

CERTIFICATE in EXPORT LOGISTICS logistics as a trading tool. Ηράκλειο, 31 Οκτωβρίου ώρες

CERTIFICATE in EXPORT LOGISTICS logistics as a trading tool. Ηράκλειο, 31 Οκτωβρίου ώρες CERTIFICATE in EXPORT LOGISTICS logistics as a trading tool Ηράκλειο, 31 Οκτωβρίου 2014-60 ώρες ΕΕΔΕ - CEL CERTIFICATE in EXPORT LOGISTICS logistics as a trading tool Ηράκλειο, 31 Οκτωβρίου 2014-60 ώρες

Διαβάστε περισσότερα