Κατεύθυνση Διοικητικής Δικαιοσύνης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κατεύθυνση Διοικητικής Δικαιοσύνης"

Transcript

1 Κατεύθυνση Διοικητικής Δικαιοσύνης Θέμα Γενικής Παιδείας Η δικανική απόφανση του δικαστή ως εφαρμογή του νόμου και ως ευχέρεια. 1 Ο Θέμα Συνταγματικού δικαίου Διοικητικού δικαίου Διοικητικών διαφορών 1. Με απόφαση του Νομάρχη Ανατ. Αττικής, που δημοσιεύθηκε στην Ε.τ.Κ. στις , τροποποιήθηκε το ρυμοτομικό σχέδιο του Δήμου Χ., που βρίσκεται στην περιοχή της Πρωτεύουσας, και προβλέφθηκε ειδικότερα η διαπλάτυνση υφιστάμενης οδού σε λεωφόρο με διαχωριστική νησίδα και η ανάπλαση του παράπλευρου χώρου και κατά μήκος αυτής με δενδροφύτευση, δημιουργία διαδρόμου για ποδήλατα, καθώς και την κατασκευή «παιδικής χαράς» σε επαρκώς καθοριζόμενο σημείο του σχεδίου πόλεως. Ο Α.Μ. είναι ιδιοκτήτης εκτάσεως εμβαδού τ.μ. με πρόσοψη στην πιο πάνω οδό, εντός της οποίας υφίσταται διώροφη οικία 200 τ.μ., όπου κατοικεί, πε - 1 -

2 ριβαλλόμενη από κήπο. Μέρος της εκτάσεως αυτής, κατά μήκος της προσόψεως της, ρυμοτομείται με την πιο πάνω τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου. Κατά της νομαρχιακής αποφάσεως ο Α.Μ. άσκησε στις αίτηση ακυρώσεως στο Συμβούλιο της Επικρατείας, με την οποία προέβαλε: α) Ότι η τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου αναρμοδίως εγκρίθηκε από το Νομάρχη Ανατ. Αττικής. β) Ότι η παιδική χαρά μπορούσε να κατασκευαστεί σε υφιστάμενη πλατεία, που βρίσκεται σε απόσταση 300μ. από την ιδιοκτησία του, και να αποφευχθεί έτσι η απαλλοτρίωση μέρους της ιδιοκτησίας του για το σκοπό αυτό. γ) Ότι η κατασκευή λεωφόρου ταχείας κυκλοφορίας θα επιβαρύνει το οικιστικό περιβάλλον της περιοχής με την αύξηση των καυσαερίων και του θορύβου. 2. Στις ο Α.Μ. μεταβίβασε με γονική παροχή την κυριότητα της εκτάσεώς του στα παιδία του, Β.Μ. και Γ.Μ., παρακρατώντας την επικαρπία μόνο της διώροφης οικίας. 3. Στις δημοσιεύθηκε στην Ε.τ.Κ. κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., με την οποία απαλλοτριώθηκε αναγκαστικώς ευρύτερη έκταση για τις ανάγκες κατασκευής της «Αττικής Οδού», η οποία θα διήρχετο από την υπό διαμόρφωση λεωφόρο του Δήμου Χ., και του ανισόπεδου κόμβου σύνδεσης της Αττικής Οδού με το τοπικό οδικό δίκτυο, που χωροθετήθηκε στον προβλεπόμενο από το ρυμοτομικό σχέδιο χώρας της παιδικής χαράς. Για τις ανάγκες αυτές απαλλοτριώθηκε, μεταξύ άλλων, το μείζον τμήμα της ιδιοκτησίας του Α.Μ. (συνολικού εμβαδού τ.μ.). Επιπλέον, η απαλλοτρίωση αυτή χαρακτηρίσθηκε ως επείγουσα και το Δημόσιο, αφού ανέλαβε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Δήμου Χ., κατέστη διάδικος στις σχετικές δίκες για τον καθορισμό της οφειλόμενης αποζημιώσεως στους δικαιούχους. Προς το σκοπό αυτό το σκοπό, η Δ/νση Τοπογραφήσεων και Απαλλοτριώσεων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. αναθεώρησε το κτηματολογικό διάγραμμα και τον κτηματολογικό πίνακα που είχε αρχικώς συντάξει ο μηχανικός του Δήμου Χ., οι οποίοι συνόδευσαν τη σχετική πράξη αναλογισμού αποζημιώσεως ιδιοκτησιών βάσει προαναφερθείσας τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου. 4. Με αποφάσεις του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών του έτους 1997 και του Εφετείου Αθηνών του 1998 αναγνωρίσθηκε ως δικαιούχος αποζημιώσεως, μεταξύ άλλων, - 2 -

3 και ο Α.Μ. και προσδιορίστηκε οριστικώς η τιμή μονάδος για την απαλλοτριωθείσα έκτασή του σε δρχ ανά τ.μ. και σε δρχ ανά τ.μ. για τη διώροφη οικία. Ενώπιον του Εφετείου Αθηνών άσκησαν κύρια παρέμβαση οι Β.Μ. και Γ.Μ., με την οποία προέβαλαν ότι δεν απαλλοτριώθηκε το σύνολο της ιδιοκτησίας τους, αλλά α πέμεινε τμήμα αυτής εμβαδού 160 τ.μ. περίπου, του οποίου όμως απομειώθηκε η αξία εξαιτίας της απαλλοτριώσεως, και ζήτησαν να αποζημιωθούν και για την έκταση αυτή προς δρχ. το τ.μ. Το Εφετείο Αθηνών με την απόφασή του, του έτους 1998 απέρριψε την παρέμβαση ως απαράδεκτη, με την αιτιολογία ότι διευρύνθηκε με αυτήν το αντικείμενο της δίκης, διότι ο πατέρας τους Α.Μ. είχε ζητήσει με την αίτησή του τον καθορισμό αποζημιώσεως μόνο για το απαλλοτριούμενο τμήμα της εκτάσεως, και ότι εν πάση περιπτώσει στο κτηματολογικό διάγραμμα και στον κτηματολογικό πίνακα της επίδικης απαλλοτριώσεως δεν εμφανίζεται το μη απαλλοτριούμενο τμήμα της εκτάσεως των 160 τ.μ., όπως ισχυρίσθηκαν οι Β.Μ. και Γ.Μ. 5. Στις δημοσιεύθηκε η απόφαση του ΣτΕ, με την οποία απορρίφθηκε η από αίτηση ακυρώσεως του Α.Μ. λόγω μη νομιμοποιήσεως του υπογράφοντος αυτήν δικηγόρου. 6. Ακολούθως, οι Α.Μ., Β.Μ. και Γ.Μ. άσκησαν την ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κοινή αγωγή αποζημιώσεως κατά του Δημοσίου, κατ επίκληση του άρθρου 105 του ΕισΝΑΚ, με την οποία προέβαλαν: α) Ότι παρανόμως απαλλοτριώθηκε η διώροφη οικία, διότι αυτή είχε χαρακτηρισθεί ως διατηρητέα με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού από το έτος β) Ότι κατά παράβαση του τροποποιηθέντος ρυμ. σχεδίου του Δήμου Χ. διευρύνθηκε η απαλλοτριούμενη έκταση και συμπεριέλαβε και την διώροφη οικία των αιτούντων, επιπλέον δε επιβαρύνθηκε το περιβάλλον με τη ματαίωση των προβλεπόμενων στο ρυμοτομικό σχέδιο έργων ανάπλασης της περιοχής. γ) Ότι η αποζημίωσή τους δεν ήταν πλήρης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 17 παρ. 2 του Συντάγματος. Τούτο, διότι από παράλειψη των μηχανικών που συνέταξαν το κτηματολογικό διάγραμμα και τον κτηματολογικό πίνακα, τα οποία συνοδεύουν την επίδικη απαλλοτρίωση, εμφανίσθηκε ως απαλλοτριούμενο το σύνολο της ιδιοκτησίας τους, ενώ δεν αποτυπώθηκαν σε αυτά: αα) το μη απαλλοτριωθέν τμήμα της εκτάσεως (160 τ.μ.), του οποίου απομειώθηκε η αξία εξαιτίας της απαλλο - 3 -

4 τριώσεως, ββ) 4 φοινικόδεντρα, 10 αχλαδιές και 10 λεμονιές που είχε φυτεύσει ο Α.Μ. στο τμήμα του ακινήτου το οποίο απαλλοτριώθηκε. Ζήτησαν δε με την αγωγή αυτή: 1) Να κριθεί παράνομη η απαλλοτρίωση της οικίας, η οποία στο μεταξύ είχε κατεδαφιστεί λόγω της έναρξης των έργων κατασκευής της Αττικής Οδού. 2) Να τους καταβληθεί αποζημίωση ύψους δραχμών στον καθένα, λόγω της ηθικής βλάβης που υπέστησαν από την κατεδάφιση της πατρογονικής διώροφης κατοικίας, η οποία είχε χαρακτηρισθεί ως διατηρητέα. 3) Να τους καταβληθεί νομιμοτόκως αποζημίωση για το μη απαλλοτριωθέν τμήμα της εκτάσεως των 160 τ.μ. προς δρχ. το τ.μ. και 4) Να τους καταβληθεί νομιμοτόκως αποζημίωση για τα ανωτέρω δέντρα, σύμφωνα με τις τρέχουσες τιμές αυτών, όπως προβλέπονται από τη νομοθεσία του Ο.Γ.Α. και του Ε.Λ.Γ.Α. 7. Το Δημόσιο προέβαλε με υπόμνημά του ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου τα εξής: α) Οι υπό στοιχεία α και β λόγοι παρανομίας απαραδέκτως προβάλλονται με την αγωγή, διότι έπρεπε να προβληθούν στο πλαίσιο της αιτήσεως ακυρώσεως με πρόσθετο λόγο ή με αυτοτελή αίτηση ακυρώσεως. β) Ότι δημιουργήθηκε δεδικασμένο από την απόφαση του ΣτΕ ως προς τη νομιμότητα της απαλλοτριωτικής διαδικασίας. γ) Ότι ο υπό στοιχείο γ λόγος της αγωγής και τα αντίστοιχα αιτήματα αποζημιώσεως για τα 160 τ.μ. και τα δέντρα, απαραδέκτως προβάλλονται στο διοικητικό δικαστήριο, διότι έπρεπε να προβληθούν ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων κατά τη διαδικασία καθορισμού της οφειλόμενης αποζημιώσεως και των δικαιούχων ιδιοκτητών. δ) Ότι, ειδικότερα, για το αίτημα αποζημιώσεως του μη απαλλοτριωθέντος τμήματος των 160 τ.μ. υπάρχει δεδικασμένο από την απόφαση του Εφετείου Αθηνών και ε) Ότι το ν.δ. 797/1971, υπό την ισχύ του οποίου κηρύχθηκε η επίδικη απαλλοτρίωση, δεν προβλέπει ρητώς ότι στο κτηματολογικό διάγραμμα που απεικονίζει την απαλλοτριωτέα έκταση πρέπει να αποτυπώνονται και τα εκτός απαλλοτριώσεως τμήματα των ακινήτων, των οποίων απομειώθηκε η αξία. Συνεπώς, δεν υπάρχει παράνομη παράλειψη των οργάνων του Δημοσίου κατά την έννοια του άρθρου 105 του ΕισΝΑΚ, ως προς το συγκεκριμένο θέμα. 8. Διατάξεις: Στο άρθρο 13 του ν.δ. 797/1971 «περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων» ορίζεται ότι: - 4 -

5 «1. Η αποζημίωσις καθορίζεται συμφώνως προς την πραγματικήν αξίαν του απαλλοτριουμένου κατά τον χρόνον δημοσιεύσεως της αποφάσεως κηρύξεως της απαλοτριώσεως 2 3. Εν περιπτώσει απαλλοτριώσεως τμήματος ακινήτου, ως εκ της οποίας το απομένον εις τον ιδιοκτήτην τμήμα υφίσταται υποτίμηση της αξίας αυτού ή καθίσταται άχρηστον δια την δι ην προορίζεται χρήσιν, δια της αυτής περί καθορισμού της αποζημιώσεως αποφάσεως προσδιορίζεται και παρέχεται ιδιαίτερα δι αυτήν αποζημίωσις εις τον ιδιοκτήτην. Η ιδιαιτέρα αυτή αποζημίωσις καταβάλλεται εις τον ιδιοκτήτην ομού μετά της καταβαλλομένης δια το απαλλοτριούμενον τμήμα». Στο άρθρο 24 του ίδιου ν. δ. ορίζεται ότι: «1. Ο έλεγχος, η διόρθωσις και η τυχόν αναγκαία συμπλήρωσις του κατά το άρθρον 2 του παρόντος κτηματολογικού διαγράμματος της αναγκαστικής απαλλοτριώσεως ή και η εξ αρχής κατάρτισις τοιούτου δι αποτυπώσεως επ αυτού των επί μέρους ιδιοκτησιών ενεργείται υπό διπλωματούχου μηχανικού υπηρετούντος εν τη περιφερεία του νομού, εν η το απαλλοτριούμενον ή το μείζον μέρος τούτου οριζομένου δι αποφάσεως του νομάρχου 3. Ο έλεγχος, η διόρθωσις, η συμπλήρωσις ή η εξ αρχής κατάρτισις του κτηματολογίου και του κτηματολογικού πίνακα, γίνονται βάσει των τίτλων και διαγραμμάτων ιδιοκτησίας ή των υποδειχθησομένων ορίων ή οριοδεικτών. Ο μηχανικός έχων υπ όψιν την απόφασιν κηρύξεως της αναγκαστικής απαλλοτριώσεως, το κτηματολογικόν διάγραμμα, τον κτηματολογικόν πίνακα και άπαντα τα υπό των ενδιαφερομένων υποβληθέντα στοιχεία, προβαίνει, προσκαλών εν ανάγκη επί τόπου τούτους, εις επιτόπιον έρευναν και εφαρμογήν των τίτλων και καταρτίζει εις τριπλούν: α)το κτηματολογικόν διάγραμμα της απαλλοτριουμένης εκτάσεως, εις το οποίον αποτυπούνται, δια χαρακτηριστικών στοιχείων, αι επί μέρους ιδιοκτησίαι, καθ ο μέρος απαλλοτριούνται, ως και αι τυχόν αμφισβητήσεις δικαιωμάτων επί τούτων, β) τον σχετικόν κτηματολογικόν πίνακα, εις ον αναγράφεται ο αύξων αριθμός της ιδιοκτησίας, το ο νοματεπώνυμον και πατρώνυμον εκάστου ιδιοκτήτου, το συνολικόν εμβαδόν της ιδιοκτησίας, ο όγκος των κτισμάτων ταύτης κεχωρισμένως, αναλόγως τους είδους της κατασκευής και της ποιότητος αυτών, τα λοιπά επικείμενα, κατ είδος και κατηγορίαν, ως και πάσα ετέρα λεπτομέρεια, χρήσιμός δια την κατά μονάδα εκτίμησιν των απαλλοτριουμένων, και γ) λεπτομερή έκθεσιν περί εκάστου απαλλοτριουμένου 5. Άπαντα τα στοιχεία της ενεργηθείσης κτηματογραφήσεως, ηλεγμένα και προσυπογεγραμμένα και υπό του προϊσταμένου της υπηρεσίας εις ην υπάγεται ο ενεργήσας ταύτην μηχανικός, ως και άπαντα τα λοιπά - 5 -

6 στοιχεία, υποβάλλονται υπό τούτου εις την διεύθυνσιν τεχνικών υπηρεσιών του νόμου, προς θεώρησιν του νομοτύπου της συντάξεώς των. Ο διευθυντής τεχνικών υπηρεσιών, υποβάλλει, ακολούθως, εντός δέκα πέντε ημερών, άπαντα τα στοιχεία εις τον νομάρχην, όστις πάραυτα διαβιβάζει δύο μεν αντίτυπα του κτηματολογικού πίνακος και διαγράμματος και της επ αυτών εκθέσεως εις την Διεύθυνσιν Απαλλοτριώσεων του Υπουργείου Οικονομικών, τρίτον δε αντίτυπον τούτων, ως και πάντα τα λοιπά στοιχεία, προς το κατά τις διατάξεις του παρόντος, αρμόδιον δικαστήριον δια την αναγνώρισιν δικαιούχων». Να θεωρήσετε ότι οι ανωτέρω αρμοδιότητες, κατά τις διατάξεις του ν.δ. 797/1971, του τότε μετακλητού νομάρχη έχουν μεταβιβασθεί στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, ενώ η αρμοδιότητα του Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών του νομού, έχει περιέλθει, για την «Αττική Οδό», στη Διεύθυνση Τοπογραφήσεων και Απαλλοτριώσεων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 9. Καλείσθε να απαντήσετε συνοπτικώς, αιτιολογώντας την άποψή σας: 1) Στους λόγους της αιτήσεως ακυρώσεως, ανεξαρτήτως του ότι αυτή απορρίφθηκε ως ανομιμοποίητη, θεωρώντας ότι δεν υπάρχει αοριστία των λόγων και ότι κατά τις διατάξεις της πολεοδομικής νομοθεσίας ο νομάρχης ήταν αρμόδιος για την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου. 2) Στους λόγους και τα αιτήματα της αγωγής αποζημιώσεως, θεωρώντας ότι δεν υπάρχει αοριστία αυτών, καθώς και ότι αποδεικνύεται η πραγματική τους βάση. 3) Στους ισχυρισμούς του Δημοσίου επί της αγωγής. 4) Σε τυχόν άλλα ζητήματα που, κατά τη γνώμη σας, γεννώνται με την αγωγή, τα οποία το Διοικητικό Πρωτοδικείο οφείλει να ερευνήσει αυτεπαγγέλτως. 2 Ο Θέμα Συνταγματικού δικαίου Διοικητικού δικαίου Διοικητικών διαφορών Α. Ο Α υπέβαλε στην Εʹ Δ.Ο.Υ. Αθηνών την από 4/3/2005 κοινή δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2005 στην οποία περιέλαβε εισοδήματα: Α. Δικά του από την εμπορία παραφαρμακευτικών προϊόντων ύψους ευρώ και Β. της συζύγου του από μισθωτές υπηρεσίες, ως Διευθύντριας ιατρού, του Ε.Σ.Υ., ύψους ευρώ. Στις 30/5/2005 μετέβησαν στην έδρα της επιχειρήσεως του Α τα ελεγκτικά όργανα της Δ.Ο.Υ. και διενήργησαν έλεγχο. Κατʹ αυτόν διαπίστωσαν ότι, ο Α παράλληλα με τα υπο - 6 -

7 χρεωτικώς τηρούμενα βιβλία και στοιχεία Β κατηγορίας τηρούσε και ανεπίσημα βιβλία, από τα οποία προέκυπτε απόκρυψη φορολογητέας ύλης. Κατόπιν αυτού τα ελεγκτικά όργανα προέβησαν σε κατάσχεση των ανευρεθέντων επισήμων και ανεπίσημων βιβλίων και στοιχείων. Ακολούθως ευρισκόμενα ακόμη στην έδρα της επιχειρήσεως τα ελεγκτικά όργανα συνέταξαν σχετική με την κατάσχεση των βιβλίων απόδειξη παραλαβής των βιβλίων και παρέδωσαν στον Α, ένα αντίγραφο της αποδείξεως αυτής, την οποία υπέγραψε ο Α. Κατόπιν αυτών η φορολογική αρχή εξέδωσε εις βάρος του Α: 1) πράξη επιβολής προστίμου Κωδικός Βιβλίων και Στοιχείων ύψους ευρώ άνευ χρονολογίας εκδόσεως στο σώμα αυτής και 2) Φύλλο ελέγχου φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους Τις πράξεις αυτές θυροκόλλησαν τα αρμόδια όργανα στην έδρα της επιχειρήσεως του Α, στις 30/6/2005.Σύμφωνα με το φύλλο ελέγχου φορολογίας εισοδήματος και τη συνοδεύουσα αυτό σχετική έκθεση ελέγχου η οικονομική αρχή απέρριψε τα βιβλία και στοιχεία του Α ως ανεπαρκή και ανακριβή και προσδιόρισε εξωλογιστικά τα μεν ακαθάριστα έσοδα του Α σε ευρώ τα δε καθαρά κέρδη σε ευρώ. Τα καθαρά κέρδη τα προσδιόρισε στο ύψος αυτό ( ευρώ), σύμφωνα με τα διδάγματα της κοινής πείρας (κύκλος εργασιών ομοίου αντικειμένου επιχειρήσεων, απασχολούμενο προσωπικό, δηλώσεις προηγουμένων οικονομικών ετών του ιδίου, γενικά έξοδα, γενικές συνθήκες λειτουργίας της επιχειρήσεως) με την αιτιολογία ότι, στον ειδικό πίνακα που καταρτίζει ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών δεν ορίζεται συντελεστής καθαρού κέρδους για τα παραφαρμακευτικά προϊόντα. Β. Στις 30/9/2005 ο Α κατάθεσε προσφυγή κατά των δύο ως άνω πράξεων και προέβαλε ότι: 1. Μη νομίμως έγινε θυροκόλληση των προσβαλλόμενων πράξεων στην έδρα της ε πιχειρήσεώς του στις 21:00 μ.μ. κατά τη ρητή αναγραφή στην έκθεση επιδόσεως ώρα κατά την οποία ήταν ήδη κλειστό το κατάστημα του. (Να θεωρηθεί αληθές ότι το κατάστημα ή ταν κλειστό). 2. Η πράξη του K.B.Σ είναι νομικά πλημμελής, αφού δεν φέρει στο σώμα της, ούτε η πρωτότυπη ούτε το αντίγραφο της, χρονολογία εκδόσεως ούτε και προκύπτει τοιαύτη από την έκθεση ελέγχου. 3. Μη νομίμως προσδιόρισε η φορολογική αρχή τα καθαρά κέρδη της επιχειρήσεώς του με βάση τα διδάγματα της κοινής πείρας. (Να θεωρηθεί αληθές ότι η οικεία απόφαση - 7 -

8 του Υπουργού Οικονομικών δεν ορίζει συντελεστές καθαρού κέρδους για τις επιχειρήσεις εμπορίας παραφαρμακευτικών προϊόντων). Εξάλλου ο Α, o οποίος ήταν λόγω της εργασίας του ασφαλισμένος από το 1995 έως το 2004 στο Ταμείο Ασφαλίσεως Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος (ΤΕΒΕ) με ημέρες εργασίας και από το 1984 έως το 1994 ασφαλισμένος του ΙΚΑ με ημέρες εργασίας, είχε υποβάλει στις 2/3/2005 αίτηση προς τον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.) (να σημειωθεί ότι στον Ο.Α.Ε.Ε. ο οποίος αποτελεί Ν.Π.Δ.Δ. εντάχθηκε το Τ.Ε.Β.Ε. το Τ.Α.Ε. και το Τ.Σ.Α. δυνάμει του Ν. 2676/1999 και αποτελεί καθολικό διάδοχο του Τ.Ε.Β.Ε. στον κλάδο συντάξεως). Με την αίτηση του ο Α ʹ ζήτησε να συνταξιοδοτηθεί λόγω γήρατος κατʹ εφαρμογή των διατάξεων περί διαδοχικής ασφαλίσεως διότι αφενός μεν είχε ημέρες εργασίας συνολικά, αφετέρου δε είχε υπερβεί το 60 ο έτος της ηλικίας του. Ο Ο.Α.Ε.Ε. α πέρριψε την αίτηση του Α με απόφαση του Διοικητού του η οποία απόφαση δεν προσεβλήθη με ένδικά μέσα με την αιτιολογία ότι ο Α δεν συγκέντρωσε τις συνταξιοδοτικές προϋποθέσεις της νομοθεσίας του Τ.Ε.Β.Ε., χωρίς στη συνέχεια ο Ο.Α.Ε.Ε. να παραπέμψει την υπόθεση στο Ι.Κ.Α., προκειμένου αυτό να ερευνήσει αν ο Α θεμελίωνε συνταξιοδοτικό δικαίωμα κατά τις διατάξεις που διέπουν, τη δική του νομοθεσία. Γ. Ακολούθως, λόγω της απορρίψεως του αιτήματός του ο Αʹ κατέθεσε στις 30/10/2005 αγωγή ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου, με την οποία ζήτησε να του καταβληθεί ως αποζημίωση, ποσόν 3000 ευρώ το οποίο αντιστοιχούσε σε συντάξεις που θα ελάμβανε από το Ι.Κ.Α. από 2/3 έως 30/10/2005 ήτοι από του χρόνου υποβολής της αιτήσεως προς τον Ο.Α.Ε.Ε. μέχρι του χρόνου ασκήσεως της αγωγής. Το αίτημα προς αποζημίωση στήριξε στο ότι, ο Ο.Α.Ε.Ε. όφειλε, εφόσον απέρριψε το αίτημα του για συνταξιοδότηση να παραπέμψει την υπόθεση στο Ι.Κ.Α. που ήταν ο προηγούμενος ασφαλιστικός του φορέας, προκειμένου το Ι.Κ.Α. να ερευνήσει τη συνδρομή των συνταξιοδοτικών προϋποθέσεων. Δ. Ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων και συγκεκριμένα ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, προσέφυγε και η σύζυγος του Α η οποία κατέθεσε προσφυγή. Με αυτήν προσέβαλε ρητώς την Α9α/οικ 41027/2005 απόφαση της Γενικής Γραμματέως του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με την οποία διαπιστώθηκε η αυτοδίκαια λύση της υπαλληλικής σχέσεως αυτής μονίμου ιατρού του Ε.Σ.Υ. υπηρετούσα στο Παθολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου Κ.Α.Τ. με το βαθμό της Διευθύντριας, λόγω συμπληρώσεως πραγματικής, - 8 -

9 δημόσιας και συντάξιμης υπηρεσίας 35 ετών. Ως λόγο προέβαλλε ότι, μη νομίμως συναπολογίσθηκε στην 35ετή πραγματική, συντάξιμη και δημόσια υπηρεσία της η από 26/5/1969 έως 17/8/1983 υπηρεσία της στο Κ.Α.Τ., διότι κατά τη χρονική εκείνη περίοδο το Κ.Α.Τ. δεν είχε ακόμη υπαχθεί στις διατάξεις του ν.δ. 2592/1953 και ήταν νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Συγχρόνως, η σύζυγος του Α, ως εκ της ιδιότητός της ως υποψηφίας δημοτικής συμβούλου του Δήμου Κηφισιάς κατά τις δημοτικές εκλογές του έτους 2002, κατέθεσε αίτηση αναιρέσεως στις 30/9/2005 ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας με την οποία προσέβαλε την απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία εξεδόθη στις 15/12/2005 σε πρώτο και τελευταίο. Με την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση είχαν ανακηρυχθεί ο επιτυχών και ο επιλαχών συνδυασμός των δημοτικών εκλογών του 2002 καθώς και οι εκλεγέντες ως τακτικοί και αναπληρωματικοί σύμβουλοι του Κηφισίας, στους οποίους δεν περιελαμβάνετο η σύζυγος του Α. Το Διοικητικό Πρωτοδικείο είχε επιληφθεί της υποθέσεως αυτής, κατόπιν υποβληθείσης ενστάσεως από συνυποψήφιο της συζύγου του Α κατά του πίνακα αποτελεσμάτων του άρθρου 78 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα. Ε. Τέλος, η θυγατέρα των δυο ανωτέρω συζύγων, απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δικαστών του έτους 2004, κατέθεσε αγωγή ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου τον Σεπτέμβριο του 2005, με την οποία ζήτησε να αναγνωρισθεί ότι το Ελληνικό Δημόσιο οφείλει να καταβάλει σʹ αυτήν αναδρομικές αποδοχές τριών (3) μηνών, ήτοι από του χρόνου αποφοιτήσεως της από τη Σχολή μέχρι του χρόνου διορισμού της, ύψους 3000 ευρώ. Ο λόγος του δικογράφου της αγωγής ήταν ότι : Η διάταξη του άρθρου 22 του ν. 2521/1997, με την οποία ορίζεται ότι: «Ο διορισμός των εκπαιδευόμενων σε θέσεις δικαστικών λειτουργών γίνεται αναδρομικά από τη λήξη της εκπαίδευσης στη Σχολή, χωρίς δικαίωμα λήψεως αναδρομικών» κατά το μέρος αυτής που: Δεν αναγνωρίζει το δικαίωμα λήψης αναδρομικών, αντίκειται στις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 1 και 25 παρ.1 και 2 του Συντάγματος. Παράλληλα με ιδιαίτερη αίτηση ζήτησε να της επιδικαστεί προσωρινώς ποσό 1000 ευρώ προς αντιμετώπιση άμεσων αναγκών διαβιώσεως αυτής. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Παρακαλείσθε να απαντήσετε «αιτιολογημένα» στα παρακάτω ερωτήματα: - 9 -

10 Α. 1. Ποια είναι η άποψή σας για το κύρος της κατασχέσεως των βιβλίων και στοιχείων του Α η οποία έλαβε χώρα στην έδρα της επιχειρήσεως του.(είναι νόμιμη ή μη νόμιμη;) 2. Η πράξη του Κ.Β.Σ. η οποία στηρίχθηκε στα κατασχεθέντα βιβλία και στοιχεία πάσχει από νομική πλημμέλεια ή όχι; 3. Αν ο έλεγχος των επισήμων και ανεπισήμων βιβλίων και στοιχείων της επιχειρήσεως του Α είχε διενεργηθεί στο κατάστημα της Δ.Ο.Υ., όπου είχε προσκομίσει ο λογιστής του Α κατόπιν προσκλήσεως της οικονομικής αρχής όλα, τα επίσημα και ανεπίσημα βιβλία του, η κρίση σας ως προς το κύρος της κατασχέσεως και ως προς τη νομιμότητα της πράξεως του Κ.Β.Σ. ποια είναι; Β. Όσον αφορά στην προσφυγή του Α. Αν δικάζατε εσείς. 1. Θα κρίνατε ότι ασκήθηκε παραδεκτά από απόψεως προθεσμίας η προσφυγή στις 30/9/05; 2. Πως θα κρίνατε το δεύτερο λόγο της προσφυγής; Αν ο Α δεν προέβαλε το λόγο αυτό με την προσφυγή του θα ερευνούσατε αυτεπαγγέλτως, ως Πρωτοδίκης, την έλλειψη της χρονολογίας εκδόσεως της πράξεως του Κ.Β.Σ.; Αν το Δ/κο Πρωτοδικείο δεν ερευνήσει το θέμα αυτό, το ελέγχει αυτεπαγγέλτως το Διοικητικό Εφετείο; 3. Με ποιόν τρόπο θα προσδιορίζατε εσείς τα καθαρά κέρδη της επιχείρησης του Α; Νομίμως η φορολογική αρχή προσδιόρισε τα καθαρά κέρδη με βάση τα δεδομένα της κοινής πείρας; 4. Η απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (νυν Οικονομίας και Οικονομικών) η οποία εξεδόθη κατ εξουσιοδότηση νόμου (3323/1955 αρχικά και 2238/1994 άρθρο 32 μεταγενέστερα) και καθόριζε τους συντελεστές καθαρού κέρδους κατά κατηγορία επιχειρήσεων είναι σύμφωνη με τη συνταγματική επιταγή του άρθρου 78 παρ. 4 του ισχύοντος Συντάγματος ; Γ. Όσον αφορά την αγωγή του Α. 1. Κρίνετε ότι παρανόμως ο Ο.Α.Ε.Ε. κατ εφαρμογήν των περί διαδοχικής ασφαλίσεως διατάξεων παράλειψε να παραπέμψει την υπόθεση του Α στο Ι.Κ.Α. προκειμένου να ερευνήσει, το Ι.Κ.Α., αν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του Α, κατά τη διέπουσα αυτό (Ι.Κ.Α.) νομοθεσία;

11 2. Δικαιούται να ζητήσει ο Α, ως αποζημίωση, το ποσόν των 3000 ευρώ που αντιστοιχούσε σε συντάξεις. (Να ληφθεί υπόψιν ότι κατά τη νομοθεσία του Ι.Κ.Α. συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του Α ). Δ. 1. Όσον αφορά στην προσφυγή την οποία κατάθεσε η σύζυγος του Α α. Παραδεκτά προσέβαλε με προσφυγή τη διαπίστωση πράξη της αυτοδικαίας απολύσεως της η σύζυγος του Α ; β. Η διαφορά είναι ουσιαστική ή ακυρωτική; γ. Προσβάλλεται με προσφυγή ουσίας, ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου ή ενώπιον του Συμβουλίου της Επικράτειας; Προσβάλλεται με αίτηση ακυρώσεως ενώπιον των Δ/κων Δ/ρίων ή ενώπιον του Σ.τ.Ε.; δ. Ασκείται ένδικο μέσον κατά της δικαστικής αποφάσεως η οποία εκδίδεται επί της διαφοράς αυτής; 2. Όσον αφορά στην αίτηση αναιρέσεως την οποία κατέθεσε η σύζυγος του Α. Είχε δικαίωμα η σύζυγος του Α να ασκήσει την αίτηση αναιρέσεως κατά της αποφάσεως του Διοικητικού Πρωτοδικείου η οποία έκρινε τη διαφορά που ανεφύη κατά την εκλογική διαδικασία στο Δήμο της Κηφισίας; Ε. Όσον αφορά στην αγωγή της κόρης του Α : 1. Ποια είναι η κρίση σας επί του προβαλλόμενου περί αντισυνταγματικότητας, λόγου του δικόγραφου; 2. Θα επιδικάζατε, ως δικαστής την απαίτηση των 1000 ευρώ, κατά το αίτημα; Ν.Δ. 4202/1961 (Α ʹ175) Άρθρο 2 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 9 1 του ν. 1405/1983 (Αʹ 180) 1. «Τα πρόσωπα τα οποία ασφαλίστηκαν διαδοχικά σε περισσότερους από έναν ασφαλιστικούς οργανισμούς δικαιούνται σύνταξη από τον τελευταίο οργανισμό στον οποίο ήταν α σφαλισμένα, όταν επαλήθευσε ο ασφαλιστικός κίνδυνος, σύμφωνα με Τις διατάξεις της νομοθεσίας αυτού εφόσον πραγματοποίησαν Ως νομοθεσία του οργανισμού για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθώς και των επομένων παραγράφων 2 και 3 νοούνται οι διατάξεις που ορίζουν τον απαιτούμενο για τη συνταξιοδότηση χρόνο, την ηλικία, την αναπη

12 ρία και τον θάνατο Αν ο ασφαλισμένος δεν πραγματοποίησε όταν επήλθε ο ασφαλιστικός κίνδυνος ημέρες εργασίας... δικαιούται σύνταξη από τον Οργανισμό στην ασφάλιση του οποίου πραγματοποίησε τις περισσότερες ημέρες εργασίας, εφόσον όμως συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που προβλέπει η νομοθεσία του. 3. Αν ο ασφαλισμένος δεν συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που προβλέπει η νομοθεσία του οργανισμού την ασφάλιση του οποίου πραγματοποίησε τις περισσότερες ημέρες εργασίας.. τότε το δικαίωμα του ασφαλισμένου κρίνεται από τους άλλους οργανισμούς στους οποίους ασφαλίστηκε, κατά φθίνουσα σειρά αριθμού ημερών εργασίας...» Πρακτικό θέμα Δημοσιονομικού Δικαίου Ι.1. Ο Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Υπουργείο Υ. αρνήθηκε με την 127/2005 πράξη του να θεωρήσει το 769/2005 χρηματικό ένταλμα της υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) στο ίδιο ως άνω Υπουργείο, ποσού ευρώ, που εκδόθηκε υ πέρ της εταιρείας Α.Ε. σε εκτέλεση του 1887 /2004 πρακτικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που εγκρίθηκε από τον Υφυπουργό Οικονομικών και με το οποίο επιλύθηκε, συμβιβαστικώς, κατά το στάδιο εκκρεμοδικίας, διαφορά μεταξύ της φερόμενης ως δικαιούχου εταιρείας και του Ελληνικού Δημοσίου, με την αναγνώριση ισόποσης απαίτησης αυτής εξ οφειλής συμβατικού τιμήματος από την εκτέλεση εγκατάστασης και λειτουργίας ολοκληρωμένου πληροφορικού συστήματος, επί της οποίας (σύμβασης), σημειωτέον, ο διενεργηθείς από το οικείο Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου προσυμβατικός έλεγχος νομιμότητας είχε αποβεί θετικός. Ως αιτιολογία της άρνησής του ο Επίτροπος προέβαλε ότι: α) η γενόμενη από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους αναγνώριση απαιτήσεων κατά του Δημοσίου, όπως και ο συμβιβασμός σε διαφορές με αυτό, δεν δεσμεύει το Ελεγκτικό Συνέδριο και, ως εκ τούτου, δεν παρέχει στην αρμόδια Υπηρεσία τη δυνατότητα καταβολής των εγκριθέντων ποσών, παρά μόνο εφόσον η οικεία δαπάνη κριθεί νόμιμη από το Ελεγκτικό Συνέδριο στο πλαίσιο του προληπτικού ελέγχου β) στην προκειμένη περίπτωση από τα υποστηρίζοντα την εντελλόμενη δαπάνη δικαιολογητικά δεν προκύπτει ότι έλαβε χώρα, κατά τις οριζόμενες στη σχετική σύμβαση διατυπώσεις, παράδοση από την ανάδοχο και έγκριση εκ μέρους του Δημοσίου της τελευταίας του ανατεθέντος έργου, αφού δεν υπάρχει πρωτόκολλο παραλαβής

13 της προς τούτο ορισθείσας επιτροπής, ζήτημα για το οποίο ανέκυψε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων που ήχθη στο δικαστήριο και γ) το χρηματικό ένταλμα έπρεπε να εκδοθεί υπέρ της τραπεζιτικής εταιρείας Τ., προς την οποία η ανάδοχος εταιρεία είχε ενεχυριάσει την κατά του Δημοσίου απαίτησή της για εξασφάλιση από παροχή δανείου, όπως τούτο προέκυπτε εκ του κοινοποιηθέντος αντιγράφου της σχετικής σύμβασης ενεχυρίασης. Η Υ.Δ.Ε. στο Υπουργείο Υ. με έγγραφό της επανυπέβαλε το ένταλμα για θεώρηση, με α ντίθετη επιχειρηματολογία στους δύο από τους προβληθέντες λόγους διαφωνίας, υποστηρίζοντας ότι σύμφωνα με το άρθρο 100 Α του Συντάγματος, που ανήγαγε σε συνταγματικό επίπεδο την αρμοδιότητα του Νομικού Κράτους για αναγνώριση απαιτήσεως κατά του Δημοσίου, το Ελεγκτικό Συνέδριο κωλύεται να ελέγξει την ουσία του επιτευχθέντος με το προαναφερόμενο πρακτικό συμβιβασμού και ότι η σύσταση ενεχύρου επί ονομαστικής απαίτησης του οφειλέτη κατά τρίτου προς εξασφάλιση πιστώτριας ανώνυμης εταιρείας από παροχή δανείου δεν επάγεται μεταβολή στο πρόσωπο του φορέα της απαίτησης. Ο Επίτροπος ενέμεινε στις απόψεις του και με σχετική έκθεσή του, στην οποία περαιτέρω ανέδειξε συγκεκριμένη, ουσιώδη πλημμέλεια της διαγνωστικής διαδικασίας ανάδειξης της ανωτέρω αναδόχου εταιρείας που αφορούσε στον παράνομο αποκλεισμό συμμετάσχουσας εταιρείας, υπέβαλε την υπόθεση στο αρμόδιο (IV) Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου για να αρθεί η ανακύψασα διαφωνία. Ερωτάται : Ποία πρέπει να είναι η κρίση του Τμήματος επί των ανωτέρω διαφωνίας του Επιτρόπου ; Ι. 2. Με την από αγωγή ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου οι απασχολούμενοι στον οδοκαθαρισμό μόνιμοι υπάλληλοι του Δήμου Δ. ζήτησαν να υποχρεωθεί ο οικείος Δήμος να τους καταβάλει εντόκως το ποσό των ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στην αξία του γάλακτος έτους 1998, που ο Δήμος παρέλειψε να τους χορηγήσει. Πριν από τη συζήτηση της αγωγής η Δημαρχιακή Επιτροπή, της οποίας προΐσταται ο Δήμαρχος, προήλθε σε συμβιβασμό με τους ενάγοντες και εκδόθηκε το 1327, οικονομικού έτους 2003, χρηματικό ένταλμα πληρωμής, ποσού ευρώ. Ο ταμίας του Δήμου αμφισβήτησε τη νομιμότητα του ε ντάλματος για τον αποκλειστικό λόγο ότι δεν παρέχεται ευχέρεια αποτίμησης της αξίας της ως άνω παροχής σε χρήμα, αφού με τον τρόπο αυτό μεταβάλλεται ο χαρακτήρας του παρεχόμενου είδους προστασίας σε επίδομα. Ο Δήμαρχος και τα λοιπά μέλη της Δημαρχιακής Επιτροπής απέρριψαν τον προβληθέντα από τον διαφωνήσαντα ταμία λόγω αμφισβήτησης και το ένταλμα εκτελέστηκε. Ακολούθησε η διαδικασία του κατά προτεραιότητα ελέγχου

14 του εντάλματος από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου (αρθρ. 236 παρ. 3 του π.δ. 410/95, όπως ισχύει), ο οποίος έκρινε ότι η πληρωθείσα δαπάνη δεν ήταν νόμιμη, καθόσον η αξίωση των δικαιούχων υπαλλήλων του Δήμου είχε υποπέσει σε παραγραφή και περαιτέρω ότι ο εξώδικος συμβιβασμός δε αποτελεί δεδικασμένο δεσμευτικό για το Ελεγκτικό Συνέδριο. Με βάση δε τη σχετική έκθεση και το προσχέδιο πράξης καταλογισμού του Επιτρόπου, δεδομένου ότι το οικείο Φύλλο Μεταβολών και Ελλείψεων (Φ.M.Ε.), δεν εκτελέστηκε, εκδόθηκε από το Β Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου η 80/2003 καταλογιστική πράξη, με την οποία καταλογίστηκαν, εις ολόκληρο, τα μέλη της Δημαρχιακής Επιτροπής με το ποσό των ευρώ, πλέον των νόμιμων προσαυξήσεων. Η εν λόγω καταλογιστική πράξη κοινοποιήθηκε νομοτύπως στους καταλογισθέντες και μέχρι τη λήξη της προθεσμίας προσβολής της με έφεση ( ) δεν ασκήθηκε έφεση κατʹ αυτής. Στις ο Δήμαρχος και το μέλος της Δημαρχιακής Επιτροπής Μ.Α. κατέθεσαν στη Γραμματεία του ΙV Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου κοινή έφεση κατά της ως άνω καταλογιστικής πράξης, σωρεύοντας και αίτηση επαναφοράς των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση, με αίτημα να κηρυχθεί παραδεκτή η εκπροθέσμως ασκηθείσα έφεσή τους, αναφέροντες ότι λόγω τραυματισμού σε τροχαίο ατύχημα, που έλαβε χώρα στις , νοσηλεύτηκαν στο νοσοκομείο Ν.μέχρι τις l και συνεπεία του γεγονότος τούτου, που συνιστά ανώτερη βία, δεν μπόρεσαν να τηρήσουν την προθεσμία της έφεσης. Με την έφεσή τους οι εκκαλούντες προέβαλαν ότι μη νομίμως εχώρησε ο εις βάρος τους καταλογισμός και ζήτησαν την ακύρωση της πληττόμενης πράξης. Κατά τη συζήτηση δε αυτής κατέβαλε το νόμιμο παράβολο μόνον ο δεύτερος από τους εκκαλούντες (Μ.Α.), ο οποίος επιπροσθέτως, ισχυριζόμενος ότι δεν υποχρεούται στην καταβολή του, καθόσον οι οικείες διατάξεις που προβλέπουν τη σχετική υποχρέωση μόνο για τους ιδιώτες διαδίκους αντίκεινται στο συνταγματικώς προστατευόμενο καθώς και στην επίσης συνταγματικώς κατοχυρωμένη αρχή της δικονομικής ισότητας και ως εκ τούτου είναι ανίσχυρες, ζήτησε να του α ποδοθεί ως αχρεωστήτως καταβληθέν. Εξάλλου ο εφεσίβλητος Δήμος, αρνούμενος τη βασιμότητα της έφεσης ως στρεφόμενης κατά νομίμως εκδοθείσας καταλογιστικής πράξης, συναφώς δε και της σωρευθείσας αίτησης, ισχυρίστηκε, περαιτέρω, ότι αυτή (έφεση) είναι α παράδεκτη, διότι ασκήθηκε εκπροθέσμως και, ειδικώς ως προς τον πρώτο εκκαλούντα Δήμαρχο, και για τον επιπρόσθετο λόγο της μη καταβολής του νόμιμου παραβόλου

15 Ερωτάται : Ποία πρέπει να είναι η κρίση του Τμήματος επί της εφέσεως και των προβληθέντων ισχυρισμών των διαδίκων ; Οι απαντήσεις πρέπει να είναι συνοπτικές, αλλά αιτιολογημένες και να δίδονται χωριστά και σε αντιστοίχιση προς τα τεθέντα ζητήματα ερωτήματα

Έννοια. Η αποδοχή της κληρονομίας αποτελεί δικαίωμα του κληρονόμου, άρα δεν

Έννοια. Η αποδοχή της κληρονομίας αποτελεί δικαίωμα του κληρονόμου, άρα δεν 1 1. Αποδοχή κληρονομίας Έννοια. Η αποδοχή της κληρονομίας αποτελεί δικαίωμα του κληρονόμου, άρα δεν μπορεί να ασκηθεί από τους δανειστές του κληρονόμου, τον εκτελεστή της διαθήκης, τον κηδεμόνα ή εκκαθαριστή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΡΜΙΣΗΣ, ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ, ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΣΚΑΦΩΝ ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ. (ΛΙΜΑΝΙΑ κ.λπ.) ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΡΜΙΣΗΣ, ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ, ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΣΚΑΦΩΝ ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ. (ΛΙΜΑΝΙΑ κ.λπ.) ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΡΜΙΣΗΣ, ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ, ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΣΚΑΦΩΝ ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΛΙΜΑΝΙΑ κ.λπ.) ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ Επιμέλεια Άγγελου Αργυρακόπουλου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, ΜΔΕ Δημοσίου Δικαίου, Υπ. Διδάκτωρ Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών. ΘΕΜΑΤΙΚΗ : Η αρμοδιότητα των διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Διδάσκων : Πομπιέρη Βασιλεία, Δικηγόρος, LLM UCL Πτωχευτικό Δίκαιο Σημαντικότερες ρυθμίσεις σε προπτωχευτικό στάδιο. Εισαγωγή της διαδικασίας συνδιαλλαγής Σκοπός Η διάσωση και εξυγίανση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΘΕΜΑ: Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Ο ΙΕΡΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ Σύνταξη: Ηλίας Κουβαράς, Δικηγόρος L.L.M., Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Διοικητικής Δικαιοσύνης

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Διοικητικής Δικαιοσύνης ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Διοικητικής Δικαιοσύνης Συντάκτης: Γεώργιος Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. Έννοια Τα δημόσια έργα είναι έργα υποδομής της Χώρας, που καλύπτουν βασικές ανάγκες του κοινωνικού συνόλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, ΜΔΕ Δημοσίου Δικαίου, Υπ. Διδάκτωρ Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών. Παράδοση 3η: Ενδεικτική Νομολογία ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Μελέτες Περιβαλλοντικών επιπτώσεων

ΘΕΜΑ: Μελέτες Περιβαλλοντικών επιπτώσεων ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ: Μελέτες Περιβαλλοντικών επιπτώσεων 1 8.α. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) ονομάζεται η εμπεριστατωμένη και τεκμηριωμένη επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ. Με την πιστοποίηση του αποκτά πρόσβαση στο περιβάλλον του ιατρού που παρέχει η εφαρμογή.

ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ. Με την πιστοποίηση του αποκτά πρόσβαση στο περιβάλλον του ιατρού που παρέχει η εφαρμογή. ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ Ο ιατρός αφού διαπιστώσει εάν το πρόσωπο που προσέρχεται για εξέταση είναι το ίδιο με αυτό που εικονίζεται στο βιβλιάριο υγείας και ελέγξει ότι είναι ασφαλιστικά ενήμερο (όπως ακριβώς γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓ. & ΛΕΙΤ. ΟΤΑ TMHMA ΟΡΓ & ΛΕΙΤ.

Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓ. & ΛΕΙΤ. ΟΤΑ TMHMA ΟΡΓ & ΛΕΙΤ. Ελληνική ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓ. & ΛΕΙΤ. ΟΤΑ TMHMA ΟΡΓ & ΛΕΙΤ. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 Αθήνα FAX: 210 3233027

Διαβάστε περισσότερα

Υπό Παναγιώτη Δαλκαφούκη, μέλους Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων

Υπό Παναγιώτη Δαλκαφούκη, μέλους Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων 2008 Υπό Παναγιώτη Δαλκαφούκη, μέλους Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων 1. Σκοπός της διοικητικής οργάνωσης του κράτους είναι: α) Η άσκηση της εκτελεστικής εξουσίας. β) Η προώθηση της Κυβερνητικής Πολιτικής.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Διοικητικής Δικαιοσύνης

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Διοικητικής Δικαιοσύνης ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Διοικητικής Δικαιοσύνης Συντάκτης: Γεώργιος Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. Α) Ορισμός και γενικά χαρακτηριστικά Ως προϋπολογισμός ορίζεται ο ετήσιος νόμος, με τον οποίο προσδιορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους για τον επικείμενο διαγωνισμό του Υπουργείου Οικονομικών, με κορυφαίο επιτελείο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ. Με την πιστοποίηση του έχει πρόσβαση στο περιβάλλον του φαρμακείου που παρέχει η εφαρμογή.

ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ. Με την πιστοποίηση του έχει πρόσβαση στο περιβάλλον του φαρμακείου που παρέχει η εφαρμογή. ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ Ο ασθενής έχοντας μαζί του το βιβλιάριο υγείας του και την τυπωμένη συνταγή από τον ιατρό, η οποία αναγράφει τον μοναδικό κωδικό της, πάει στο φαρμακείο. Το φαρμακείο αφού ταυτοποιήσει το

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις για τη χορήγηση αδειών στους δημοσίους υπαλλήλους βάσει του νέου Υπαλληλικού Κώδικα.

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις για τη χορήγηση αδειών στους δημοσίους υπαλλήλους βάσει του νέου Υπαλληλικού Κώδικα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 14 Μαϊου 2007 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.51/538/12254

Διαβάστε περισσότερα

Κατεύθυνση Πολιτικής Ποινικής Δικαιοσύνης

Κατεύθυνση Πολιτικής Ποινικής Δικαιοσύνης Κατεύθυνση Πολιτικής Ποινικής Δικαιοσύνης Θέμα Γενικής Παιδείας «Χαρακτηριστικά του καλού νόμου, του καλού δικαστή, του καλού πολίτη». 1 Ο Θέμα Αστικού δικαίου Εμπορικού δικαίου Πολιτικής Δικονομίας έτους

Διαβάστε περισσότερα

Αποδεικτικές Διαδικασίες και Μαθηματική Επαγωγή.

Αποδεικτικές Διαδικασίες και Μαθηματική Επαγωγή. Αποδεικτικές Διαδικασίες και Μαθηματική Επαγωγή. Mαθηματικό σύστημα Ένα μαθηματικό σύστημα αποτελείται από αξιώματα, ορισμούς, μη καθορισμένες έννοιες και θεωρήματα. Η Ευκλείδειος γεωμετρία αποτελεί ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ Άρθρο: 6 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΕΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ Τίτλος Αρθρου Αδυναμία συγκρότησης. Η περ. γʹ της παρ. 1, που είχε αντικατασταθεί

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια : Πομπιέρη Βασιλεία, Δικηγόρος, LLM UCL

Επιμέλεια : Πομπιέρη Βασιλεία, Δικηγόρος, LLM UCL Επιμέλεια : Πομπιέρη Βασιλεία, Δικηγόρος, LLM UCL ΕΡΩΤΗΜΑ 1 Με βάση το άρθρο 26 του ν. 2190/1920 για την πρόσκληση της γενικής συνέλευσης προβλέπεται ότι: Η Γενική Συνέλευση, πρέπει να καλείται είκοσι

Διαβάστε περισσότερα

Α) Ανάλογα με τη φύση των κονδυλίων που περιλαμβάνουν οι προϋπολογισμοί διακρίνονται σε:

Α) Ανάλογα με τη φύση των κονδυλίων που περιλαμβάνουν οι προϋπολογισμοί διακρίνονται σε: Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Διδάσκων : Βασίλειος Σταματόπουλος, Δικηγόρος, Δ.Μ.Σ., Υπ. ΔΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ : 3 η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ «ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ - 1 - ...... συνέχεια ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΔΩΣΙΔΙΚΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση του δικαιώματος σημαίνει την εξουσία του δικαιούχου να ενεργήσει για την

Άσκηση του δικαιώματος σημαίνει την εξουσία του δικαιούχου να ενεργήσει για την Καραίσκος Δημήτριος: Δικηγόρος υπ. Διδάκτωρ Ιδιωτικού Δικαίου Παν/μίου Αθηνών 1. Άσκηση και κατάχρηση του δικαιώματος Άσκηση του δικαιώματος σημαίνει την εξουσία του δικαιούχου να ενεργήσει για την αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος, 23 03 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ: 2680 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 25 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αρχαία

Διαβάστε περισσότερα

Σύνταξη: Παπαδόπουλος Θεοχάρης, Οικονομολόγος, Οικονομολόγος, MSc, PhD Candidate, εισηγητής Φροντιστηρίων ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

Σύνταξη: Παπαδόπουλος Θεοχάρης, Οικονομολόγος, Οικονομολόγος, MSc, PhD Candidate, εισηγητής Φροντιστηρίων ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ 1 Σύνταξη: Παπαδόπουλος Θεοχάρης, Οικονομολόγος, Οικονομολόγος, MSc, PhD Candidate, εισηγητής Φροντιστηρίων ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Ο δημόσιος προϋπολογισμός είναι σχεδόν πάντοτε τεχνικά ισοσκελισμένος. Ένα τέτοιο όμως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Πρώτη Γραπτή Εργασία. Εισαγωγή στους υπολογιστές Μαθηματικά

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Πρώτη Γραπτή Εργασία. Εισαγωγή στους υπολογιστές Μαθηματικά ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΕΟ-13 Ποσοτικές Μέθοδοι Ακαδημαϊκό Έτος: 2012-13 Πρώτη Γραπτή Εργασία Εισαγωγή στους υπολογιστές Μαθηματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι....1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου..2 Έκθεση Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2009 Παναγιάρη Μαρία, Πολυμερή Σχέδια «Μεταφορά Καινοτομίας» ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (1) ΠΟΤΕ; Στη μέση της υλοποίησης (άρθρο V

Διαβάστε περισσότερα

Ας υποθέσουμε ότι ο παίκτης Ι διαλέγει πρώτος την τυχαιοποιημένη στρατηγική (x 1, x 2 ), x 1, x2 0,

Ας υποθέσουμε ότι ο παίκτης Ι διαλέγει πρώτος την τυχαιοποιημένη στρατηγική (x 1, x 2 ), x 1, x2 0, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Στατιστικής Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Ερευνα Εαρινό Εξάμηνο 2015 Μ. Ζαζάνης Πρόβλημα 1. Να διατυπώσετε το παρακάτω παίγνιο μηδενικού αθροίσματος ως πρόβλημα γραμμικού

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 19.7.2006 Αρ.πρωτ.662. Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη 19.7.2006 Αρ.πρωτ.662. Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 19.7.2006 Αρ.πρωτ.662 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Σύμβαση Χάγης. Κρίναμε αναγκαίο να αναφερθούμε στις διατάξεις της σύμβασης της Χάγης, που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Διδάσκων : Πομπιέρη Βασιλεία, Δικηγόρος, LLM UCL

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Διδάσκων : Πομπιέρη Βασιλεία, Δικηγόρος, LLM UCL ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Διδάσκων : Πομπιέρη Βασιλεία, Δικηγόρος, LLM UCL Παράδοση 6η : Ενδεικτική Νομολογία 486/2010 ΕΦ ΑΘ (ΔΕΕ 2010/579) Σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης. Έννοια, φύση και περιεχόμενο αυτής.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Διδάσκων : Πομπιέρη Βασιλεία, Δικηγόρος, LLM UCL 6 η Συνάντηση Γ Ενότητα: Ρύθμιση Χρεών Δικαίωμα να ρυθμίσουν τα χρέη τους έχουν οι οφειλέτες, που δημιούργησαν την οφειλή, τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΕΠΕ ΟΑΕ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΕΠΕ ΟΑΕ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΕΠΕ ΟΑΕ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 2013: Ο ΠΡΩΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» Μονάδα Ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους για τον επικείμενο διαγωνισμό του Υπουργείου Οικονομικών, με κορυφαίο επιτελείο

Διαβάστε περισσότερα

Οι γέφυρες του ποταμού... Pregel (Konigsberg)

Οι γέφυρες του ποταμού... Pregel (Konigsberg) Οι γέφυρες του ποταμού... Pregel (Konigsberg) Β Δ Β Δ Γ Γ Κύκλος του Euler (Euler cycle) είναι κύκλος σε γράφημα Γ που περιέχει κάθε κορυφή του γραφήματος, και κάθε ακμή αυτού ακριβώς μία φορά. Για γράφημα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Διδάσκων : Βασίλειος Σταματόπουλος, Δικηγόρος, Δ.Μ.Σ. Συνάντηση 4 η ΕΝΟΧΕΣ ΔΙΑΖΕΥΚΤΙΚΕΣ Εννοιολογική προσέγγιση. Διαζευκτική είναι η ενοχή που έχει ως αντικείμενο δύο ή περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕ Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους για τον επικείμενο διαγωνισμό του Υπουργείου Οικονομικών, με

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1 Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λάρισας Τέρμα Τυχερού ΛΑΡΙΣΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λάρισας (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν /ΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν /ΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 24 / 5 / 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν /ΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αριθ.Πρωτ. /ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ /ΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΏΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους για τον επικείμενο διαγωνισμό του Υπουργείου Οικονομικών, με κορυφαίο επιτελείο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1. Με τους παρόντες Κανονισμούς ρυθμίζεται η λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Λεμεσού. 2. Οι παρόντες Κανονισμοί εγκρίνονται,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ. ΟΜΙΛΗΤΗΣ Υπαστυνόμος Α ΡΑΓΚΟΣ Κωνσταντίνος

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ. ΟΜΙΛΗΤΗΣ Υπαστυνόμος Α ΡΑΓΚΟΣ Κωνσταντίνος ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΟΜΙΛΗΤΗΣ Υπαστυνόμος Α ΡΑΓΚΟΣ Κωνσταντίνος ΑΠΑΤΗ Αδίκημα διαχρονικό. Εξελίσσεται και μετασχηματίζεται. Η δημιουργία εκτεταμένου ηλεκτρονικού δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΠΕΤΤΥ) ΜΑΖΟΥ Πρακτικό 1 Ο Α, Έλληνας και μόνιμος κάτοικος Γαλλίας, ενάγει τον Β,

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσιες Κινητές Βιβλιοθήκες και παροχή υπηρεσιών στο κοινό: το νομικό πλαίσιο

Δημόσιες Κινητές Βιβλιοθήκες και παροχή υπηρεσιών στο κοινό: το νομικό πλαίσιο Δημόσιες Κινητές Βιβλιοθήκες και παροχή υπηρεσιών στο κοινό: το νομικό πλαίσιο Συνέδριο: Αρχεία, Βιβλιοθήκες και Δίκαιο στην Κοινωνία της Πληροφορίας Αθή να, 2 και 3 Φ εβρουαρίου 2006 Δημόσιες Βιβλιοθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σύνταξη: Παπαδόπουλος Θεοχάρης, Οικονομολόγος, MSc, PhD Candidate Κατηγορίες οφέλους και κόστους που προέρχονται από τις δημόσιες δαπάνες Για την αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα της Μονής Βατοπαιδίου Δημοσιεύθηκε από VatopaidiFriend στο 30 Οκτώβριος, 2008

Ενημερωτικό σημείωμα της Μονής Βατοπαιδίου Δημοσιεύθηκε από VatopaidiFriend στο 30 Οκτώβριος, 2008 Ενημερωτικό σημείωμα της Μονής Βατοπαιδίου Δημοσιεύθηκε από VatopaidiFriend στο 30 Οκτώβριος, 2008 Διαβάστε ένα αναλυτικό κείμενο της Μονής Βατοπαιδίου που πληροφορεί με σαφήνεια για την κυριότητα της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑΣ. Ενώπιον: της Δικαστή Sanji Mmasenono Monageng, Προεδρεύουσας Δικαστή της Δικαστή Sylvia Steiner του Δικαστή Cuno Tarfusser

ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑΣ. Ενώπιον: της Δικαστή Sanji Mmasenono Monageng, Προεδρεύουσας Δικαστή της Δικαστή Sylvia Steiner του Δικαστή Cuno Tarfusser ICC-02/05-01/12-5-tELL 02-04-2012 1/6 NM PT Πρωτότυπο: Αγγλικά Αριθμ.: ICC 02/05 01/12 Ημερομηνία: 13 Μαρτίου 2012 ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑΣ Ενώπιον: της Δικαστή Sanji Mmasenono Monageng, Προεδρεύουσας Δικαστή

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη Αρ.Πρωτ.354, 355. Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη Αρ.Πρωτ.354, 355. Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 7.4.2008 Αρ.Πρωτ.354, 355 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Αναπροσαρμογή αντικειμενικών αξιών στα εκτός σχεδίου ακίνητα Σχετικά: Τα με αριθμ.πρωτ.1039741/1161/00τυ/δ

Διαβάστε περισσότερα

Για τις απαντήσεις απευθυνθείτε στο e-mail: pfkollintza@yahoo.gr 1

Για τις απαντήσεις απευθυνθείτε στο e-mail: pfkollintza@yahoo.gr 1 1 Επιμέλεια: Κονταρά Εύα, Δικηγόρος Αθηνών, ΙΙΜ Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου, Υπ. Διδάκτωρ Ευρωπαϊκού Δικαίου 2 1. Λαός είναι το σύνολο: α) του πληθυσμού β) των μόνιμα εγκατεστημένων γ) των ατόμων που

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση Προτύπων. Σήμερα! Λόγος Πιθανοφάνειας Πιθανότητα Λάθους Κόστος Ρίσκο Bayes Ελάχιστη πιθανότητα λάθους για πολλές κλάσεις

Αναγνώριση Προτύπων. Σήμερα! Λόγος Πιθανοφάνειας Πιθανότητα Λάθους Κόστος Ρίσκο Bayes Ελάχιστη πιθανότητα λάθους για πολλές κλάσεις Αναγνώριση Προτύπων Σήμερα! Λόγος Πιθανοφάνειας Πιθανότητα Λάθους Πιθανότητα Λάθους Κόστος Ρίσκο Bayes Ελάχιστη πιθανότητα λάθους για πολλές κλάσεις 1 Λόγος Πιθανοφάνειας Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να ταξινομήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΔΕΥΑΛ) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΔΕΥΑΛ) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΔΕΥΑΛ) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Λάρισας (ΔΕΥΑΛ) που έχει την έδρα της στη Λάρισα (οδός Τέρμα Τυχερού) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗ ΚΡΗΤΗ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗ ΚΡΗΤΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗ ΚΡΗΤΗ ΑΝΤΙΟΠΗ ΓΙΓΑΝΤΙ ΟΥ Τοµεάρχης Λειτουργίας Κέντρων Ελέγχου Συστηµάτων Μεταφοράς ιεύθυνσης ιαχείρισης Νησιών ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2009 Εγκατεστηµένη Ισχύς (Ατµοµονάδες, Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2011 ΣΕΛΙΔΑ 1

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2011 ΣΕΛΙΔΑ 1 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως την 31 η Μαρτίου 2011 καταρτισμένη σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 ΑΡΙΘΜΟΣ Μ.Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους για τον επικείμενο διαγωνισμό του Υπουργείου Οικονομικών, με κορυφαίο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Aποτελεσματικότητα της νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής σε μια ανοικτή οικονομία

ΘΕΜΑ: Aποτελεσματικότητα της νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής σε μια ανοικτή οικονομία ΘΕΜΑ: ποτελεσματικότητα της νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής σε μια ανοικτή οικονομία Σύνταξη: Μπαντούλας Κων/νος, Οικονομολόγος, Ms Χρηματοοικονομικών 1 Η πρώτη θεωρία σχετικά με τον αυτόματο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑΣ. της Δικαστή Sylvia Steiner, Προεδρεύοντος Δικαστή της Δικαστή Sanji Mmasenono Monageng του Δικαστή Cuno Tarfuser

ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑΣ. της Δικαστή Sylvia Steiner, Προεδρεύοντος Δικαστή της Δικαστή Sanji Mmasenono Monageng του Δικαστή Cuno Tarfuser ICC-02/05-01/09-96-tELL 02-08-2010 1/7 RH PT Πρωτότυπο: Αγγλικά Αριθμ.: ICC 02/05 01/09 Ημερομηνία: 21 Ιουλίου 2010 ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑΣ Ενώπιον: της Δικαστή Sylvia Steiner, Προεδρεύοντος Δικαστή της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & Αποχέτευσης Λάρισας, Τέρμα Τυχερού, 412 22 ΛΑΡΙΣΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ Η ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Λάρισας

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Ποιοι κερδίζουν από το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών; Γιατί η άμεση ανταλλαγή αγαθών, ορισμένες φορές, είναι δύσκολο να

- 1 - Ποιοι κερδίζουν από το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών; Γιατί η άμεση ανταλλαγή αγαθών, ορισμένες φορές, είναι δύσκολο να - 1 - Ο παράξενος πραματευτής Ανθολόγιο Ε & Στ τάξης: 277-279 Οικονομικές έννοιες Ανταλλαγή Αντιπραγματισμός Εμπόριο Ερωτήσεις Ποιοι κερδίζουν από το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών; Γιατί η άμεση ανταλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 23ο Πρόσκληση Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

Άρθρο 23ο Πρόσκληση Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης Η Εταιρεία «FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «FLEXOPACK Α.Ε.» (εφεξής «Εταιρεία») ανακοινώνει σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 3556/2007, και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαφορές εσωτερικού εξωτερικού δανεισμού. Η διαχρονική κατανομή του βάρους από το δημόσιο δανεισμό.

ΘΕΜΑ: Διαφορές εσωτερικού εξωτερικού δανεισμού. Η διαχρονική κατανομή του βάρους από το δημόσιο δανεισμό. 1 ΘΕΜΑ: Διαφορές εσωτερικού εξωτερικού δανεισμού. Η διαχρονική κατανομή του βάρους από το δημόσιο δανεισμό. Σύνταξη: Παπαδόπουλος Θεοχάρης, Οικονομολόγος, Οικονομολόγος, MSc, PhD Candidate, εισηγητής Φροντιστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ

ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ Πρόοδος εκπλήρωσης Ε.Π. «Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014 2020» Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού & Αξιολόγησης 19 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

του συνεργάτη μας Λογιστή Α Τάξεως Γεωργίου Μακρίδη 1. Ποιο από τα παρακάτω δεν περιλαμβάνεται στο Πραγματικό Παθητικό

του συνεργάτη μας Λογιστή Α Τάξεως Γεωργίου Μακρίδη 1. Ποιο από τα παρακάτω δεν περιλαμβάνεται στο Πραγματικό Παθητικό του συνεργάτη μας Λογιστή Α Τάξεως Γεωργίου Μακρίδη 1. Ποιο από τα παρακάτω δεν περιλαμβάνεται στο Πραγματικό Παθητικό μιας οικονομικής μονάδος: Α) Υποχρεώσεις προς τον Παπαδόπουλο, συνιδιοκτήτη της επιχείρησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΑΥΤΙΛΟΣ

ΕΚΠΑ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΑΥΤΙΛΟΣ ΣΧΟΛΙΑ Οι κληρούχοι συντάκτες της αίτησης και οι εμπλεκόμενοι Πτολεμαϊκοί αξιωματούχοι Η αίτηση υποβάλλεται από δύο κληρούχους ιππείς, το Μακεδόνα Αντίμαχο, γιο του Αριστομήδη, και το Θράκα Ηρακλείδη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΚ. ΚΑΪΔΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΪΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Η συγκεκριμένη εφαρμογή της λειτουργίας για τη λήψη φορολογικής ενημερότητας βρίσκεται στην αρχική σελίδα της ιστοσελίδας της Γ.Γ.Π.Σ.

1. Η συγκεκριμένη εφαρμογή της λειτουργίας για τη λήψη φορολογικής ενημερότητας βρίσκεται στην αρχική σελίδα της ιστοσελίδας της Γ.Γ.Π.Σ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 23 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Ιουλίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμ. Πρωτ. 153 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α Θ Η Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. Αριθμ.8220/131/14/2014. (Δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1651 Β /23 Ιουνίου 2014)

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. Αριθμ.8220/131/14/2014. (Δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1651 Β /23 Ιουνίου 2014) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ.8220/131/14/2014 (Δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1651 Β /23 Ιουνίου 2014) Τοποθέτηση πλωτών εξεδρών,επιφάνειας μέχρι εκατό πενήντα (150) τετραγωνικών μέτρων, στη θάλασσα, χωρίς επέμβαση στον

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ»

«ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ» HY 118α «ΔΙΚΡΙΤ ΜΘΗΜΤΙΚ» ΣΚΗΣΕΙΣ ΠΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΙΣΤΩΝ εώργιος Φρ. εωργακόπουλος ΜΕΡΟΣ (1) ασικά στοιχεία της θεωρίας συνόλων. Π. ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΠ. ΥΠΟΛΟΙΣΤΩΝ «ΔΙΚΡΙΤ ΜΘΗΜΤΙΚ». Φ. εωργακόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Προς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Προς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Με έδρα το Αγρίνιο) ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. Σε περίπτωση κατά την οποία η τιμή ενός αγαθού μειωθεί κατά 2% και η ζητούμενη

1. Σε περίπτωση κατά την οποία η τιμή ενός αγαθού μειωθεί κατά 2% και η ζητούμενη Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους για τον επικείμενο διαγωνισμό του Υ- πουργείου Οικονομικών και στοχεύοντας στην όσο το δυνατό πληρέστερη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 20105387/30-08-2010/Φ.334 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ, ΤΟΝΕΡ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οι υπεράκτιες (offshore) εταιρίες 1.

Οι υπεράκτιες (offshore) εταιρίες 1. Οι υπεράκτιες (offshore) εταιρίες 1. Χ. Π. Παμπούκη Αν. Καθηγητή Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Εισαγωγή 1 Στη σημερινή παγκοσμιοποιημένη πραγματικότητα που χαρακτηρίζεται από την ταχύτητα των συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν Οι κοινές πολιτικές στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης : Οικονομική και Νομισματική Πολιτική,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι....1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου..2 Έκθεση Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

Σχέσεις και ιδιότητές τους

Σχέσεις και ιδιότητές τους Σχέσεις και ιδιότητές τους Διμελής (binary) σχέση Σ από σύνολο Χ σε σύνολο Υ είναι ένα υποσύνολο του καρτεσιανού γινομένου Χ Υ. Αν (χ,ψ) Σ, λέμε ότι το χ σχετίζεται με το ψ και σημειώνουμε χσψ. Στην περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη. Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού Και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) Μονάδα Α Στρατηγικής και Παρακολούθησης Πολιτικών

Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη. Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού Και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) Μονάδα Α Στρατηγικής και Παρακολούθησης Πολιτικών Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού Και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) Μονάδα Α Στρατηγικής και Παρακολούθησης Πολιτικών Ξάνθη, 12 Μαΐου 2015 Χωρική Συνοχή σύνολο αρχών για την αρμονική,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πραγματοποιούν Χειμερινό Σχολείο με Θέμα: «Υποστήριξη ασθενών με καρκίνο και των φροντιστών τους»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πραγματοποιούν Χειμερινό Σχολείο με Θέμα: «Υποστήριξη ασθενών με καρκίνο και των φροντιστών τους» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Τμήμα του, το ΓΟΝ «Άγιοι, το ΠΜΣ «ΜΕΘ και Επείγουσα Νοσηλευτική» και η Ελληνική Εταιρεία Έρευνας και Εκπαίδευσης (ΕΕΝΕΕ) Πραγματοποιούν Χειμερινό Σχολείο με Θέμα: «Υποστήριξη ασθενών με καρκίνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ. Μορφές δημόσιου δανεισμού. Σύνταξη: Παπαδόπουλος Θεοχάρης, Οικονομολόγος, MSc, PhD Candidate

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ. Μορφές δημόσιου δανεισμού. Σύνταξη: Παπαδόπουλος Θεοχάρης, Οικονομολόγος, MSc, PhD Candidate ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ Μορφές δημόσιου δανεισμού Σύνταξη: Παπαδόπουλος Θεοχάρης, Οικονομολόγος, MSc, PhD Candidate 1 Ανάλογα με την πηγή προελεύσεως των πόρων Με βάση το κριτήριο αυτό, ο δανεισμός διακρίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 2 Προτεινόμενα Θέματα Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης έχει αποδείξει ότι στα θέματα του 1 ου σταδίου δεν αρκεί μονάχα η επίγνωση της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για προμήθεια Γραφικής Ύλης και Αναλώσιμων Υλικών με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για προμήθεια Γραφικής Ύλης και Αναλώσιμων Υλικών με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 396, Αγία Παρασκευή, 8/10/2010 153 41 Αγία Παρασκευή Αρ. Πρωτ.: 4099 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ημέρα 3 η. (α) Aπό την εργασιακή διαδικασία στη διαδικασία παραγωγής (β) Αξία του προϊόντος και αξία της εργασιακής δύναμης

Ημέρα 3 η. (α) Aπό την εργασιακή διαδικασία στη διαδικασία παραγωγής (β) Αξία του προϊόντος και αξία της εργασιακής δύναμης Ημέρα 3 η. (α) Aπό την εργασιακή διαδικασία στη διαδικασία παραγωγής (β) Αξία του προϊόντος και αξία της εργασιακής δύναμης Η εργασιακή διαδικασία και τα στοιχεία της. Η κοινωνική επικύρωση των ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα. «Κεφάλαιο» «Περιουσία» «Περιουσία» Οικονομική επιστήμη «μέσων», «ανάγκες» «αγαθά» Επιχειρήσεων.

Παράδειγμα. «Κεφάλαιο» «Περιουσία» «Περιουσία» Οικονομική επιστήμη «μέσων», «ανάγκες» «αγαθά» Επιχειρήσεων. (ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ) Οικονομική μονάδα είναι ο συστηματικός συνδυασμός των συντελεστών της παραγωγής (φύση, εργασία, κεφάλαιο) με τον οποίο αποσκοπείται η παραγωγή αγαθών ή η προσφορά υπηρεσιών για την κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

2. Κατάθεσε κάποιος στην Εθνική Τράπεζα 4800 με επιτόκιο 3%. Μετά από πόσο χρόνο θα πάρει τόκο 60 ; α) 90 ημέρες β) 1,5 έτη γ) 5 μήνες δ) 24 μήνες

2. Κατάθεσε κάποιος στην Εθνική Τράπεζα 4800 με επιτόκιο 3%. Μετά από πόσο χρόνο θα πάρει τόκο 60 ; α) 90 ημέρες β) 1,5 έτη γ) 5 μήνες δ) 24 μήνες 20 Φεβρουαρίου 2010 1. Ένας έμπορος αγόρασε 720 κιλά κρασί προς 2 το κιλό. Πρόσθεσε νερό, το πούλησε προς 2,5 το κιλό και κέρδισε 500. Το νερό που πρόσθεσε ήταν σε κιλά: α) 88 β) 56 γ) 60 δ) 65 2. Κατάθεσε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Πάρος 19/11/2008 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ.Πρωτ.: 16428 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Πάρος 19/11/2008 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ.Πρωτ.: 16428 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Πάρος 9//2008 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ.Πρωτ.: 6428 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Πληροφορίες :Σκιαδάς Λουκάς Γρ. Πληροφορικής Τηλ. Επικοιν. 228402200

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Εσωτερικών Γενική Δ/νση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Δ/νση Μηχανοργάνωσης & Η.Ε.Σ.

Υπουργείο Εσωτερικών Γενική Δ/νση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Δ/νση Μηχανοργάνωσης & Η.Ε.Σ. Υπουργείο Εσωτερικών Γενική Δ/νση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Δ/νση Μηχανοργάνωσης & Η.Ε.Σ. Απρίλιος 2012 ΥΠΕΣ-ΔΜΗΕΣ Β' κ Γ' ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 2009 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΒΑΣΙΚΟΙ ΕΚΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 1 Εκλογείς

Διαβάστε περισσότερα

Ημέρα 4 η (α) Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης. (β) Η απόλυτη υπεραξία. Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης

Ημέρα 4 η (α) Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης. (β) Η απόλυτη υπεραξία. Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης Ημέρα 4 η (α) Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης (β) Η απόλυτη υπεραξία Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης Στο κεφάλαιο για την αγορά και την πώληση της εργατικής δύναμης (ελληνική έκδοση: τόμος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΟΜΑΔΑ Α Για τις προτάσεις Α1 μέχρι και Α6 να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Τρίτη Γραπτή Εργασία στη Στατιστική

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Τρίτη Γραπτή Εργασία στη Στατιστική ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ-13 Ποσοτικές Μέθοδοι Ακαδημαϊκό Έτος: 2011-12 Τρίτη Γραπτή Εργασία στη Στατιστική Γενικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΕΠ 2000 ΑΣΕΠ 2000 Εμπορική Τράπεζα 1983 Υπουργείο Κοιν. Υπηρ. 1983

ΑΣΕΠ 2000 ΑΣΕΠ 2000 Εμπορική Τράπεζα 1983 Υπουργείο Κοιν. Υπηρ. 1983 20 Φεβρουαρίου 2010 ΑΣΕΠ 2000 1. Η δεξαμενή βενζίνης ενός πρατηρίου υγρών καυσίμων είναι γεμάτη κατά τα 8/9. Κατά τη διάρκεια μιας εβδομάδας το πρατήριο διέθεσε τα 3/4 της βενζίνης αυτής και έμειναν 4000

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις και Αντικείμενο του Κανονισμού Η δομή, η οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Συνιστώσες Βιώσιμης Ανάπτυξης

Συνιστώσες Βιώσιμης Ανάπτυξης ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ Συνιστώσες Βιώσιμης Ανάπτυξης 1 Η στρατηγική ανάπτυξης των αστικών κέντρων αναπτύσσεται ως συνδυασμός τεσσάρων στοιχείων. Πολυκεντρικότητα Δικτύωση Βελτίωση και ανάπτυξη των υποδομών

Διαβάστε περισσότερα

( ιμερείς) ΙΜΕΛΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Α Β «απεικονίσεις»

( ιμερείς) ΙΜΕΛΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Α Β «απεικονίσεις» ( ιμερείς) ΙΜΕΛΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Α Β «πεικονίσεις» 1. ΣΧΕΣΕΙΣ: το σκεπτικό κι ο ορισμός. Τ σύνολ νπριστούν ιδιότητες μεμονωμένων στοιχείων: δεδομένου συνόλου S, κι ενός στοιχείου σ, είνι δυντόν είτε σ S είτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. ΕΝΟΤΗΤΑ 3 η : Ο κρατικός παρεμβατισμός στην οικονομία και την κοινωνία. Διοικητικές διαστάσεις των οικονομικών λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

1. Ας υποθέσουμε ότι η εισοδηματική ελαστικότητα ζήτησης για όσπρια είναι ίση με το μηδέν. Αυτό σημαίνει ότι:

1. Ας υποθέσουμε ότι η εισοδηματική ελαστικότητα ζήτησης για όσπρια είναι ίση με το μηδέν. Αυτό σημαίνει ότι: 1. Ας υποθέσουμε ότι η εισοδηματική ελαστικότητα ζήτησης για όσπρια είναι ίση με το μηδέν. Αυτό σημαίνει ότι: α) Ανεξάρτητα από το ύψος της τιμής των οσπρίων, ο καταναλωτής θα δαπανά πάντα ένα σταθερό

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 5 1.2.α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον παρακάτω πίνακα σωστά συµπληρωµένο.

Μονάδες 5 1.2.α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον παρακάτω πίνακα σωστά συµπληρωµένο. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ): ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση για την χρήση από 1η Ιανουαρίου 2009 έως 31η Δεκεμβρίου 2009 Σελίδα 1

Ετήσια Οικονομική Έκθεση για την χρήση από 1η Ιανουαρίου 2009 έως 31η Δεκεμβρίου 2009 Σελίδα 1 ΑΛΜΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2009) Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Διεύθυνση: 7 ε ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών Παλαιό Στρατόπεδο Ανατολικό Κέντρο 24100

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 47 η. Προς όλους τους Συμβολαιογράφους της χώρας. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 47 η. Προς όλους τους Συμβολαιογράφους της χώρας. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 47 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμ. Πρωτ. 217 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α Θ Η Ν

Διαβάστε περισσότερα

Για να καταρτιστεί έγκυρα μια δικαιοπραξία απαιτούνται οι εξής προϋποθέσεις:

Για να καταρτιστεί έγκυρα μια δικαιοπραξία απαιτούνται οι εξής προϋποθέσεις: Για να καταρτιστεί έγκυρα μια δικαιοπραξία απαιτούνται οι εξής προϋποθέσεις: α) Δήλωση βουλήσεως. β) Ικανότητα για δικαιοπραξία. γ) Συμφωνία μεταξύ δηλώσεως και βουλήσεως. δ) Τήρηση του απαιτούμενου τύπου.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2.3: Marketing Κοινωνικών Επιχειρήσεων. Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται εν τάχει τα βασικά

Κεφάλαιο 2.3: Marketing Κοινωνικών Επιχειρήσεων. Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται εν τάχει τα βασικά Κεφάλαιο 2.3: Marketing Κοινωνικών Επιχειρήσεων Περίληψη Κεφαλαίου: Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται εν τάχει τα βασικά χαρακτηριστικά του μείγματος Marketing (Μ.Κ.Τ.), στο πλαίσιο της εύρυθμης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Γιατροί Χωρίς Σύνορα. Οικονομική έκθεση για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2011

Γιατροί Χωρίς Σύνορα. Οικονομική έκθεση για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2011 Γιατροί Χωρίς Σύνορα Οικονομική έκθεση για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου p 2 Οικονομική Επισκόπηση p 5 Έλεγχος Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή p 9 Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα