Υπό Παναγιώτη Δαλκαφούκη, μέλους Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υπό Παναγιώτη Δαλκαφούκη, μέλους Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων"

Transcript

1 2008 Υπό Παναγιώτη Δαλκαφούκη, μέλους Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων 1. Σκοπός της διοικητικής οργάνωσης του κράτους είναι: α) Η άσκηση της εκτελεστικής εξουσίας. β) Η προώθηση της Κυβερνητικής Πολιτικής. γ) Η προστασία του γενικού συμφέροντος. δ) Η προώθηση των συμφερόντων της διοικήσεως. 2. Ο έλεγχος των δαπανών του κράτους είναι αρμοδιότητα του: α) Συμβουλίου της Επικρατείας. β) Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου. γ) Ελεγκτικού Συνεδρίου. δ) Υπουργικού Συμβουλίου. 3. Η έλλειψη αιτιολογίας στις δυσμενείς ατομικές, διοικητικές πράξεις συνιστά: α) Παράβαση ουσιώδους τύπου.

2 β) Παράβαση νόμου. γ) Το ανυπόστατο της πράξης. δ) Υπέρβαση εξουσίας. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ 4. Δεν μπορούν να υποβληθούν σε δημοψήφισμα α) νομοσχέδια του τομέα της υγείας. β) δημοσιονομικά νομοσχέδια. γ) νομοσχέδια για τη δράση και τις αρμοδιότητες των Σωμάτων Ασφαλείας. δ) νομοσχέδια για την αναθεώρηση του Συντάγματος. 5. Τα νομικά πρόσωπα της τοπικής αυτοδιοίκησης α) ανήκουν στο κράτος. β) βρίσκονται εκτός του νομικού προσώπου του κράτους. γ) στερούνται αυτοτέλειας. δ) αποτελούν μη εκλόγιμα πρόσωπα. 6. Αν υποτεθεί ότι Σ=Σύνταγμα, Ν=Νόμος, Δ=Διοικητική πράξη και ΔΣ=Κανόνες διεθνών συμβάσεων που κυρώθηκαν με νόμο, ποια είναι η σωστή ιεράρχηση από άποψη τυπικής ισχύος: α) ΔΣ Σ Δ Ν. β) ΔΣ Δ Σ Ν. γ) Σ ΔΣ Ν Δ. δ) Σ Ν ΔΣ Δ. 7. Κακουργήματα είναι: α) Μόνο οι ανθρωποκτονίες από πρόθεση. β) Όλες οι πράξεις που τιμωρούνται με ισόβια ή πρόσκαιρη κάθειρξη. γ) Οι πράξεις που δικάζονται μόνο από τα Εφετεία. δ) Κάθε αξιόποινη πράξη που δεν είναι πλημμέλημα. 8. Οι κανονιστικές πράξεις εκδίδονται: α) κατόπιν νομοθετικής εξουσιοδότησης και χωρίς δημοσίευση. β) χωρίς νομοθετική εξουσιοδότηση και με δημοσίευση. γ) κατόπιν νομοθετικής εξουσιοδότησης και με δημοσίευση. δ) χωρίς νομοθετική εξουσιοδότηση και χωρίς δημοσίευση. 9. Η αποκλειστική αρμοδιότητα διοικητικών οργάνων αντιδιαστέλλεται με την: α) αποφασιστική. β) διακριτική ευχέρεια. γ) συλλογική. δ) συντρέχουσα. 10. Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.) α) υπάγεται στον έλεγχο του Συνηγόρου του Πολίτη. β) είναι αυτοτελής δημόσια υπηρεσία και υπάγεται ουσιαστικά στον Πρωθυπουργό. 2

3 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ γ) εξαιρείται από τον έλεγχο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. δ) ανανεώνει την ηγεσία της κάθε έτος με απόφαση του υπουργού Δημοσίας Τάξεως. 11. Η διοικητική εποπτεία: α)τεκμαίρεται όπως ο ιεραρχικός έλεγχος των διοικητικών οργάνων. β) πρέπει να προβλέπεται ειδικά από σχετικές διατάξεις. γ) αποτελεί γενική αρχή του διοικητικού δικαίου. δ) είναι αναγκαία συνέπεια των ατομικών δικαιωμάτων του Συντάγματος. 12. Η μεταβίβαση αρμοδιότητας από ένα διοικητικό όργανο σε άλλο γίνεται: α) Με προφορική εντολή του μεταβιβάζοντος οργάνου. β) Με νόμο. γ) Με ατομική διοικητική πράξη. δ) Με κανονιστική διοικητική πράξη. 13. Προσχέδιο του προϋπολογισμού κατατίθεται α) από τον υπουργό Οικονομικών στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή την πρώτη Δευτέρα του Οκτωβρίου και το εισάγει στη Βουλή 40 τουλάχιστο μέρες πριν την έναρξη του οικονομικού έτους. β) από το Υπουργικό Συμβούλιο στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή την πρώτη Δευτέρα του Οκτωβρίου και το εισάγει στη Βουλή έως και το τέλος του Νοεμβρίου. γ) από το πρωθυπουργό μέσα σε 10 μέρες από την κατάθεσή του. δ) τίποτα από τα ανωτέρω. 14. Το ένδικο βοήθημα με το οποίο εισάγεται μία ακυρωτική διαφορά είναι: α) η αίτηση αναίρεσης. β) η αίτηση ακύρωσης. γ) η προσφυγή. δ) η ανακοπή. 15. Η αρχή της προστασίας του δημοσίου συμφέροντος σημαίνει: α) Ότι η διοικητική δράση πρέπει να υπακούει στους κανόνες δικαίου που τη διέπουν. β) Ότι όλοι οι διοικούμενοι πρέπει να αντιμετωπίζονται με ίσους όρους από τη διοίκηση. γ) Ότι η διοικητική δράση πρέπει να προασπίζει τα συμφέροντα του Δημοσίου. δ) Ότι σκοπός της διοικητικής δράσης είναι η ικανοποίηση βασικών αναγκών του λαού. 16. Δεν αποτελεί βασική αρχή της δράσης της Διοίκησης: α) η αρχή της νομιμότητας. β) το δημόσιο συμφέρον. γ) η διοικητική εποπτεία. δ) η προστασία του διοικουμένου. 17. Η πρόταση συλλογικού οργάνου έχει την ίδια φύση με: α) την απλή γνώμη. β) τη σύμφωνο γνώμη. 3

4 γ) την υποχρεωτική γνώμη. δ) τίποτε από τα ανωτέρω. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ 18. Σύνθετη διοικητική ενέργεια υπάρχει όταν για την επέλευση του τελικού εννόμου α ποτελέσματος απαιτούνται: α) περισσότερες διαδοχικές διοικητικές πράξεις. β) περισσότερες διαδοχικές υλικές ενέργειες της διοίκησης. γ) περισσότερες διαδοχικές αποφάσεις της διοίκησης μη εκτελεστές. δ) περισσότερες διαδοχικές γνωμοδοτήσεις συλλογικών οργάνων. 19. Αρμόδιο για τη ανάκληση διοικητικής πράξης όργανο είναι: α) το ιεραρχικώς ανώτερο απ αυτό που εξέδωσε την πράξη. β) το ίδιο όργανο που εξέδωσε την πράξη ανεξάρτητα αν υφίσταται ή όχι στο χρόνο της ανάκλησης. γ) το όργανο που ειδικά συστήνεται από τη διοίκηση για την ανάκληση. δ) το όργανο που κατά το χρόνο της ανάκλησης είναι αρμόδιο να εκδώσει την πράξη. 20. Ο γενικός γραμματέας της περιφέρειας είναι ιεραρχικώς υφιστάμενος: α) του περιφερειάρχη. β) του περιφερειακού συμβουλίου. γ) του υπουργού εσωτερικών. δ) του γενικού διευθυντή της περιφέρειας. 21. Το τεκμήριο νομιμότητας των διοικητικών πράξεων δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση: α) ανυπόστατων πράξεων. β) παράνομων πράξεων. γ) ανακλητικών πράξεων. δ) πράξεων προερχόμενες από de facto όργανα. 22. Οι κανονιστικές πράξεις αν δεν αναφέρεται κάτι άλλο στο νόμο: α) έχουν ανάγκη αιτιολογίας. β) δεν έχουν ανάγκη αιτιολογίας. γ) αιτιολογούνται αναλόγως τα θέματα που ρυθμίζουν. δ) τίποτε από τα ανωτέρω. 23. Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφερείας υπόκειται: α) Σε ιεραρχικό έλεγχο από τον Υπουργό Εσωτερικών και τον αρμόδιο υπουργό. β) Σε διοικητική εποπτεία από τον Υπουργό Εσωτερικών και τον αρμόδιο υπουργό. γ) Σε διοικητική εποπτεία από το Υπουργικό Συμβούλιο συλλογικά. δ) Δεν υπόκειται σε κανενός είδους έλεγχο. 24. Το τεκμήριο της νομιμότητας μιας διοικητικής πράξης απορρέει: α) Από την αρχή της νομιμότητας. β) Από την άσκηση δημόσιας εξουσίας από τη Διοίκηση. 4

5 γ) Από την αρχή της χρηστής διοίκησης. δ) Από τη δικαιοκρατική αρχή. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ 25. Όταν ένα συλλογικό διοικητικό όργανο αποτελείται από 6 τακτικά και 6 αναπληρωματικά μέλη, πόσα άτομα θα πρέπει να παρασταθούν στη συνεδρίαση για να έχει απαρτία; α) 4 άτομα. β) 6 άτομα. γ) 12 άτομα. δ) 9 άτομα. 26. Η αποφασιστική αρμοδιότητα ενός διοικητικού οργάνου αντιδιαστέλλεται: α) Από τη διαγνωστική αρμοδιότητα. β) Από τη γνωμοδοτική αρμοδιότητα. γ) Από τη δέσμια αρμοδιότητα. δ) Από την υλική αρμοδιότητα. 27. Για τη νόμιμη συγκρότηση συλλογικού οργάνου της Διοίκησης απαιτείται: α) Η προφορική ανάθεση των αρμοδιοτήτων κάθε μέλους από τα υπερκείμενα όργανα της Διοίκησης. β) Ο ορισμός με πράξη όλων των μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) που απαιτεί ο νόμος. γ) Η έκδοση Προεδρικού Διατάγματος. δ) Η έκδοση νόμου. 28. Η διάκριση μεταξύ των πολιτικών και δημοσίων υπαλλήλων της διοικήσεως έγκειται, αντίστοιχα, στο αν οι υπάλληλοι: α) Υπάγονται στο Ιδιωτικό ή στο Διοικητικό Δίκαιο. β) Είναι ορισμένοι ή αιρετοί. γ) Ανήκουν σε ορισμένο πολιτικό χώρο ή όχι. δ) Συνδέονται με το Δημόσιο με σχέση Δημοσίου Δικαίου ορισμένου ή αόριστου χρόνου. 29. Με τον όρο κάθετη οργάνωση της Διοικήσεως νοείται: α) Η υποταγή των οργάνων της Διοίκησης στο Σύνταγμα και τους νόμους. β) Η Οργάνωση που γίνεται με βάση το αντικείμενο δραστηριότητας κάθε υπηρεσίας. γ) Η σχέση ιεραρχίας μεταξύ διαφόρων βαθμίδων της διοίκησης. δ) Ο διαχωρισμός των αρμοδιοτήτων μεταξύ των περισσότερών οργάνων μιας υπηρεσίας. 30. Η νομιμότητα ορισμένης ενέργειας της Διοίκησης κρίνεται: α) Με βάση το νομικό καθεστώς που ισχύει κατά το χρόνο του δικαστικού της ελέγχου. β) Με βάση το νομικό καθεστώς που ίσχυε κατά τον χρόνο εκδήλωσης της συγκεκριμένης ε νέργειας. γ) Με βάση το νομικό καθεστώς που ίσχυε κατά το χρόνο έκδοσης της κανονιστικής πράξης, δυνάμει της οποίας αυτή πραγματοποιείται. δ) Με σύνθεση όλων των ανωτέρων χρονικών σημείων. 5

6 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ 31. Όργανα διοίκησης (δημόσιοι υπάλληλοι) που υπάγονται στον υπαλληλικό κώδικα για πράξεις ή παραλείψεις κατά την άσκηση των καθηκόντων τους: α) Δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη έναντι οιουδήποτε. β) Ευθύνονται μόνο έναντι του κράτους. γ) Υπέχουν αστική ευθύνη έναντι των Διοικούμενων. δ) Υπέχουν μόνο ποινική ευθύνη. 32. Στην Κεντρική Κρατική Διοίκηση: α) Δεν περιλαμβάνεται κανένα δικαστήριο. β) Περιλαμβάνονται όλα τα ανώτατα δικαστήρια: Άρειος Πάγος Συμβούλιο της Επικρατείας και Ελεγκτικό Συνέδριο. γ) Περιλαμβάνονται το Συμβούλιο της Επικρατείας και το Ελεγκτικό Συνέδριο. δ) Περιλαμβάνεται μόνο το Ελεγκτικό Συνέδριο. 33. Η Διοικητική διαίρεση της Ελλάδος διαμορφώνεται με κριτήριο: α) Την τοπική Ιστορία κάθε περιοχής. β) Με βάση της εντολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. γ) Της γεωοικονομικές, κοινωνικές και συγκοινωνιακές συνθήκες. δ) Την επιθυμία των κατοίκων της περιοχής. 34. Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου είναι: α) Οι Νομικές Σχολές μόνο. β) Όσοι ασχολούνται με την επιστήμη του Δημοσίου Δικαίου. γ) Οι οργανισμοί που ασκούν κρατική λειτουργία ως προς τη φύση των παρεχομένων υπηρεσιών. δ) Οι δικαστές και οι δικηγόροι. 35. Η διοικητική εποπτεία: α) Τεκμαίρεται. β) Είναι παράνομη. γ) Προβλέπεται από διατάξεις. δ) Απαγορεύεται από το Σύνταγμα. 36. Η διοικητική πράξη είναι: α) Πάντοτε έγγραφη. β) Είτε έγγραφη είτε προφορική. γ) Κατά κανόνα έγγραφη, μπορεί όμως να είναι και προφορική ή ακόμα και με τη χρήση συμβόλων υπό προϋποθέσεις. δ) Κατά κανόνα προφορική, μπορεί όμως να είναι και έγγραφη ή ακόμα και με τη χρήση συμβόλων υπό προϋποθέσεις. 37. Οι διοικήσεις των συνταγματικά κατοχυρωμένων Ανεξάρτητων Αρχών διορίζονται με απόφαση α) Του Υπουργικού Συμβουλίου. 6

7 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ β) Της Ολομέλειας της Βουλής. γ) Της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής. δ) Της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας. 38. Τα μέλη των Ανεξάρτητων Αρχών: α) Εντάσσονται στη διοικητική ιεραρχία. β) Απολαμβάνουν προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία. γ) Υφίστανται έλεγχο σκοπιμότητας για τις πράξεις τους. δ) Υφίστανται διοικητική εποπτεία. 39. Ο κατασταλτικός ιεραρχικός έλεγχος ασκείται: α) Μόνο αυτεπαγγέλτως. β) Μόνο μετά από διοικητική προσφυγή αυτού που έχει έννομο συμφέρον. γ) Είτε αυτεπαγγέλτως είτε μετά από διοικητική προσφυγή των διοικούμενων. δ) Δεν υπάρχει ιεραρχικός κατασταλτικός έλεγχος. 40. Αυτοδιοίκηση σημαίνει: α) Άσκηση διοικητικών αρμοδιοτήτων από διοικητικές μονάδες εκτός των κεντρικών κρατικών υπηρεσιών. β) Υλοποίηση αποφάσεων των κρατικών οργάνων από αποκεντρωμένες υπηρεσίες. γ) Ενάσκηση των διοικητικών αρμοδιοτήτων μιας κρατικής υπηρεσίας από τους υπαλλήλους της. δ) Υλοποίηση των στόχων μιας κρατικής υπηρεσίας με ίδιους πόρους. 7

8 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ 1 ου Τεστ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1. α 2. γ 3. β 4. β 5. β 6. γ 7. β 8. γ 9. γ 10. β 11. β 12. δ 13. α 14. β 15. δ 16. γ 17. β 18. α 19. δ 20. γ 21. α 22. β 23. δ 24. δ 25. α 26. β 27. β 28. α 29. γ 30. β 31. β 32. γ 33. γ 34. γ 35. γ 36. γ 37. γ 38. β 39. γ 40. β 8

ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, ΜΔΕ Δημοσίου Δικαίου, Υπ. Διδάκτωρ Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών. ΘΕΜΑΤΙΚΗ : Η αρμοδιότητα των διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

Για τις απαντήσεις απευθυνθείτε στο e-mail: pfkollintza@yahoo.gr 1

Για τις απαντήσεις απευθυνθείτε στο e-mail: pfkollintza@yahoo.gr 1 1 Επιμέλεια: Κονταρά Εύα, Δικηγόρος Αθηνών, ΙΙΜ Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου, Υπ. Διδάκτωρ Ευρωπαϊκού Δικαίου 2 1. Λαός είναι το σύνολο: α) του πληθυσμού β) των μόνιμα εγκατεστημένων γ) των ατόμων που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν Οι κοινές πολιτικές στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης : Οικονομική και Νομισματική Πολιτική,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις για τη χορήγηση αδειών στους δημοσίους υπαλλήλους βάσει του νέου Υπαλληλικού Κώδικα.

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις για τη χορήγηση αδειών στους δημοσίους υπαλλήλους βάσει του νέου Υπαλληλικού Κώδικα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 14 Μαϊου 2007 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.51/538/12254

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Διδάσκων : Πομπιέρη Βασιλεία, Δικηγόρος, LLM UCL 6 η Συνάντηση Γ Ενότητα: Ρύθμιση Χρεών Δικαίωμα να ρυθμίσουν τα χρέη τους έχουν οι οφειλέτες, που δημιούργησαν την οφειλή, τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ιωάννης Πέντας, Πολιτικός Επιστήμων Θέματα 1 ης Συνάντησης 1) Αναφερθείτε στην έννοια του έθνους και συνδυάστε την με τις έννοιες δημόσιο και γενικό συμφέρον. 2) Ποιες οι θέσεις Μαξ Βέμπερ για

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα. «Κεφάλαιο» «Περιουσία» «Περιουσία» Οικονομική επιστήμη «μέσων», «ανάγκες» «αγαθά» Επιχειρήσεων.

Παράδειγμα. «Κεφάλαιο» «Περιουσία» «Περιουσία» Οικονομική επιστήμη «μέσων», «ανάγκες» «αγαθά» Επιχειρήσεων. (ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ) Οικονομική μονάδα είναι ο συστηματικός συνδυασμός των συντελεστών της παραγωγής (φύση, εργασία, κεφάλαιο) με τον οποίο αποσκοπείται η παραγωγή αγαθών ή η προσφορά υπηρεσιών για την κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΗΛΙΚΩΝ (ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ)

ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΗΛΙΚΩΝ (ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ) ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΗΛΙΚΩΝ (ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ) του Νέστορα Ε. Κουράκη Καθηγητή Νομικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών Α Το Ελληνικό Δίκαιο Ανηλίκων (α) Νομική προσέγγιση κατά ηλικίες Το θεσμικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Πολιτικής Ποινικής Δικαιοσύνης

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Πολιτικής Ποινικής Δικαιοσύνης ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Πολιτικής Ποινικής Δικαιοσύνης Συντάκτης: Ηλίας Καρτσακλής, Δικηγόρος, LL.M. Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών (Αμέλεια Ευθύνη εκ του αποτελέσματος Άδικο Καταλογισμός Ερωτήσεις) ΑΜΕΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΩΝ)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΩΝ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΩΝ) Φορέας Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση για την χρήση από 1η Ιανουαρίου 2009 έως 31η Δεκεμβρίου 2009 Σελίδα 1

Ετήσια Οικονομική Έκθεση για την χρήση από 1η Ιανουαρίου 2009 έως 31η Δεκεμβρίου 2009 Σελίδα 1 ΑΛΜΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2009) Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ. Μορφές δημόσιου δανεισμού. Σύνταξη: Παπαδόπουλος Θεοχάρης, Οικονομολόγος, MSc, PhD Candidate

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ. Μορφές δημόσιου δανεισμού. Σύνταξη: Παπαδόπουλος Θεοχάρης, Οικονομολόγος, MSc, PhD Candidate ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ Μορφές δημόσιου δανεισμού Σύνταξη: Παπαδόπουλος Θεοχάρης, Οικονομολόγος, MSc, PhD Candidate 1 Ανάλογα με την πηγή προελεύσεως των πόρων Με βάση το κριτήριο αυτό, ο δανεισμός διακρίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Α) Ανάλογα με τη φύση των κονδυλίων που περιλαμβάνουν οι προϋπολογισμοί διακρίνονται σε:

Α) Ανάλογα με τη φύση των κονδυλίων που περιλαμβάνουν οι προϋπολογισμοί διακρίνονται σε: Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΠΕΤΤΥ) ΜΑΖΟΥ Πρακτικό 1 Ο Α, Έλληνας και μόνιμος κάτοικος Γαλλίας, ενάγει τον Β,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Κ. ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ *

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Κ. ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ * ΦΙΛΙΠΠΟΣ Κ. ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ * Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια ως εξ υποκειμένου δίκαιο: ένα φιλοσοφικό σχόλιο στην ιστορία μιας νομικής έννοιας 1. Αποτελεί άραγε η ιστορία των εννοιών το δικαστήριό τους ό πως θα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή 1. Κεφάλαιο 1. Εξέλιξη των μισθών στην Κύπρο και διεθνείς συγκρίσεις 11

Εισαγωγή 1. Κεφάλαιο 1. Εξέλιξη των μισθών στην Κύπρο και διεθνείς συγκρίσεις 11 Περιεχόμενα Εισαγωγή 1 Κεφάλαιο 1. Εξέλιξη των μισθών στην Κύπρο και διεθνείς συγκρίσεις 11 1. Συγκρίσεις μισθών και μοναδιαίου κόστους εργασίας στην Κύπρο και τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 15 12

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ Κατά την περίοδο του νεοελληνικού διαφωτισμού αναπτύχθηκε γόνιμος προβληματισμός όσον αφορά την ανάγκη να μορφωθεί ο ελληνικός λαός και να

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗ για την ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Μάιος Ιούνιος 2009 1 Η παρούσα ʺΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ. ΜΑΘΗΜΑ: Management. Ερώτημα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ. ΜΑΘΗΜΑ: Management. Ερώτημα ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: Management Ερώτημα Στα πλαίσια του Επιστημονικού Management και των βασικών κανόνων της Διοικητικής ολοένα αυξανόμενος αριθμός Δημοσίων Υπηρεσιών κατασκευάζει και χρησιμοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

των Ελλήνων οι κοινότητες και οι συντεχνίες.

των Ελλήνων οι κοινότητες και οι συντεχνίες. 5556 ΕΑΠ ΕΛΠ41 3 Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΙΙ: ΟΙ ΝΕΩΤΕΡΟΙ ΧΡΟΝΟΙ των Ελλήνων οι κοινότητες και οι συντεχνίες. ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΜΠΟΥΚΟΣ ΑΜ.: 37565 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Προς: Μαθητές Α, Β & Γ Λυκείου / Κάθε ενδιαφερόμενο Αγαπητοί Φίλοι Όπως σίγουρα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1 Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λάρισας Τέρμα Τυχερού ΛΑΡΙΣΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λάρισας (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ [ΠΜΣ ΕΠΥ] ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 Αγαπητοί φοιτητές και φοιτήτριες του προγράμματος, Σήμερα γνωρίζουμε ότι οι παράγοντες κινδύνου για την υγεία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Cum libellis

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: kipan@central.ntua.gr Ιστοσελίδα: http://www.ntua.gr/anavathmisi/ Αγαπητοί Συνάδελφοι, Ευχόμαστε σε όλους μια ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΘΗΝΑ, 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2008 ΚΑΛΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Διδάσκων : Πομπιέρη Βασιλεία, Δικηγόρος, LLM UCL Πτωχευτικό Δίκαιο Σημαντικότερες ρυθμίσεις σε προπτωχευτικό στάδιο. Εισαγωγή της διαδικασίας συνδιαλλαγής Σκοπός Η διάσωση και εξυγίανση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αιγυπτιακή παραγωγή του κλάδου τροφίμων. Ασφάλεια τροφίμων και προδιαγραφές εισαγωγής

ΘΕΜΑ: Αιγυπτιακή παραγωγή του κλάδου τροφίμων. Ασφάλεια τροφίμων και προδιαγραφές εισαγωγής ΘΕΜΑ: Αιγυπτιακή παραγωγή του κλάδου τροφίμων. Ασφάλεια τροφίμων και προδιαγραφές εισαγωγής Προσδιοριστικοί παράγοντες της παραγωγής μεταποιημένων τροφίμων στην Αίγυπτο Ο κλάδος των τροφίμων φρέσκων και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΕΑ ΔΟΜΗ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΚΑΙ O ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΝΕΑ ΔΟΜΗ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΚΑΙ O ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΝΕΑ ΔΟΜΗ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΚΑΙ O ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Του Υποστρατήγου ε.α Κωνσταντίνου Λουκόπουλου* Η ανάγκη υλοποίησης δομικών αλλαγών στη Δομή Διοικήσεως του ΝΑΤΟ (NATO Command Structure),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Υγεία και πρόνοια στο βενετοκρατούμενο Ηράκλειο» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Προς: Μαθητές Α, Β & Γ Λυκείου / Κάθε ενδιαφερόμενο Αγαπητοί Φίλοι Όπως σίγουρα

Διαβάστε περισσότερα