ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΣΤΩΝ"

Transcript

1 ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, ΜΔΕ Δημοσίου Δικαίου, Υπ. Διδάκτωρ Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών. Παράδοση 3η: Ενδεικτική Νομολογία

2 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4025/1998 ΣΤΕ (ΟΛΟΜ) (267381) Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ/1999 (1), Δ/ΝΗ/1999 (1437), ΔΔΙΚΗ/1999 (914), ΝΟΒ/2000 (138), ΤΟΣ/1999 (125) Καζίνο. Αίτηση ακύρωσης της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών, με την οποία επιβλήθηκε στους κατόχους αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καζίνων του ν. 2206/1994 η υποχρέωση έκδοσης εισιτηρίου εισόδου για κάθε πελάτη. Η επιβολή του εισιτηρίου αυτού αποτελεί έμμεσο περιορισμό για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Με το μέτρο αυτό δεν επιδιώκεται η δημιουργία κρατικών εσόδων αλλά σκοπείται αφ` ενός ο έλεγχος της συναλλακτικής δραστηριότητας των καζίνων, αφετέρου η αποθάρρυνση της συμμετοχής στα τυχερά παίγνια των προερχομένων από χαμηλές εισοδηματικές τάξεις προσώπων. Η διάταξη της παραγράφου 10 του άρθρου 2 του ν. 2206/1994 δεν αντίκειται στο άρθρο 78 του Συντάγματος. Αντίθετη μειοψηφία. Η ανωτέρω διάταξη δεν αντίκειται ούτε στο άρθρο 43 παρ. 2 του Συντάγματος. Οι όροι που περιέχονται στην απόφαση του Υπουργού Τουρισμού για την παραχώρηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καζίνου και της σχετικής σύμβασης δεν μπορούν να κατισχύουν των διατάξεων του νόμου. Η επιβολή εισιτηρίου δεν συνιστά απρόβλεπτη και αιφνίδια ενέργεια της Διοίκησης, η οποία ανέτρεψε προϋφισταμένη και ευνοϊκή ρύθμιση και δεν υφίσταται παράβαση της αρχής της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης. Απορρίπτεται η αίτηση ακύρωσης. Παρατήρηση : Όμοιες οι 4026, 4027/1998 ΣτΕ Ολομέλεια. Αριθμός 4025/1998 2

3 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 14 Νοεμβρίου 1997 με την εξής σύνθεση : Μ. Δεκλερής, Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, Προεδρεύων, σε αναπλήρωση του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, και του αρχαιοτέρου του Αντιπροέδρου που είχαν κώλυμα, Φ. Κατζούρος, Λ. Οικονόμου, Η. Παπαγεωργίου, Π. Χριστόφορος, Μ. Βροντάκης, Θ. Χατζηπαύλου, Φ. Στεργιόπουλος, Γ. Σταυρόπουλος, Σ. Καραλής, Δ. Κωστόπουλος, Κ. Μενουδάκος, Ε. Γαλανού, Γ. Ανεμογιάννης, Π.Ν. Φλώρος, Φ. Αρναούτογλου, Π. Πικραμμένος, Ν. Σκλίας, Α. Θεοφιλοπούλου, Θ. Παπαευαγγέλου, Ε. Δαρζέντας, Δ. Πετρούλιας, Ν. Ρόζος, Α. Ράντος, Δ. Μπριόλας, Ε. Δανδουλάκη, Ν. Μαρκουλάκης, Σύμβουλοι, Π. Κοτσώνης, Δ. Μακρής, Πάρεδροι. Γραμματέας ο Φρ. Καμπάνης. Γ ι α να δικάσει την από 2 Ιανουαρίου 1996 αίτηση : τ ω ν: 1) ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ʺ ʺ, που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής στην οδό... και... αρ..., 2) μοναδικής μετόχου της..., που εδρεύει στα νησιά Κayman, οι οποίες παρέστησαν με τους δικηγόρους 1) Σπύρο Γασπαρινάτο ( Α.Μ ), 2) Ιωαν. Δρυλλεράκη (Α.Μ ), που τους διόρισε με ειδικό πληρεξούσιο, κ α τ ά του Υπουργού Οικονομικών, που παρέστη με τους 1)..., 2)..., Παρέδρους του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. 3

4 Η πιο πάνω αίτηση εισάγεται στην Ολομέλεια του Δικαστηρίου, κατόπιν της από 31 Ιουλίου 1996 πράξης του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, λόγω της σπουδαιότητάς της, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 2 εδάφ. α του Π.Δ. 18/1989. Με την αίτηση αυτή οι αιτούσες επιδιώκουν να ακυρωθεί η υπ` αριθμ /1226/0015/ απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως του Εισηγητή, Συμβούλου Δ. Πετρούλια. Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε τους πληρεξουσίους των αιτουσών εταιρειών, οι οποίοι ανέπτυξαν και προφορικά τους προβαλλόμενους λόγους ακυρώσεως και ζήτησαν να γίνει δεκτή η αίτηση και τους αντιπροσώπους του Υπουργού, που ζήτησαν την απόρριψή της. Μετά τη δημόσια συνεδρίαση, το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου, κ α ι Α φ ο ύ μ ε λ έ τ η σ ε τ α σ χ ε τ ι κ ά έ γ γ ρ α φ α Σ κ έ φ θ η κ ε κ α τ ά τ ο Ν ό μ ο 1. Επειδή, για την άσκηση της υπό κρίση αιτήσεως, η οποία εισάγεται στην Ολομέλεια με την 43/1996/ πράξη του Προέδρου του Συμβουλίου, λόγω μείζονος σπουδαιότητας ( αρθρ. 14 παρ. 2 Π.Δ. 18/1989 ), έχουν καταβληθεί τα νόμιμα και το παράβολο (.../1996 γραμμάτια είσπραξης της ΔΟΥ Δικ. Εισπράξεων Αθηνών... και.../1996 ειδικά έντυπα παραβόλου). 2. Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση, όπως αυτή συμπληρώθηκε παραδεκτώς με τα από 22.5., και δικόγραφα προσθέτων λόγων, ζητείται η ακύρωση της /1226/0015/ (ΦΕΚ 982 Β`) αποφάσεως του Υφυπουργού Οικονομικών Δ...., με την οποία επιβλήθηκε, κατ` εξουσιοδότηση του άρθρου 2 παρ. 10 4

5 του Ν. 2206/1994, στους κατόχους των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καζίνων του νόμου αυτού, η υποχρέωση έκδοσης εισιτηρίου εισόδου, για κάθε πελάτη εισερχόμενο στους χώρους των μηχανημάτων ή των τραπεζιών των καζίνων, δηλαδή στους χώρους των τυχερών παιγνίων. 3. Επειδή, οι αιτούσες με την από δήλωσή τους προς το Δικαστήριο παραιτήθηκαν από τον λόγο ακυρώσεως, με τον οποίο προβάλλεται παραβίαση του άρθρου 3 του Ν.Δ. 2687/1953 σε συνδυασμό με το άρθρο 107 του Συντάγματος. 4. Επειδή, οι αιτούσες εταιρείες, από τις οποίες η μεν πρώτη είναι κάτοχος της ά δειας ίδρυσης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης του... Θεσσαλονίκης, η δε δεύτερη φέρεται ως μοναδική μέτοχος της πρώτης, προβάλλουν ότι η προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση είναι βλαπτική των συμφερόντων τους, διότι, όπως υποστηρίζουν, η επιβολή του εισιτηρίου εισόδου λειτουργεί ως αντικίνητρο προσέλευσης πελατών, με συνέπεια τη δραστική μείωση της πελατείας του... και την εξ αιτίας αυτής σοβαρή απώλεια εσόδων. 5. Επειδή, η προτασσόμενη στο δικόγραφο της αιτήσεως ακυρώσεως ανώνυμη ε ταιρεία, με την επωνυμία ʺ και... (Θεσσαλονίκη) Α.Ε. ʺ, ως κάτοχος της άδειας ίδρυσης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης του... Θεσσαλονίκης και υποκείμενο, σύμφωνα με την προσβαλλόμενη απόφαση, της υποχρέωσης έκδοσης εισιτηρίου, με έννομο συμφέρον και εν γένει παραδεκτώς ασκεί την κρινόμενη αίτηση. Αντιθέτως η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ʺ... ʺ, φερόμενη ως μοναδική μέτοχος της πρώτης των αιτουσών, και επικαλούμενη την ιδιότητά της αυτή για τη θεμελίωση εννόμου συμφέροντος, δεν νομιμοποιείται στην άσκηση της υπό κρίση αιτήσεως ακυρώσεως, διότι το έννομο συμφέρον της δεν είναι άμεσο και συνεπώς η αίτηση πρέπει, ως προς αυτή, να απορριφθεί ως απαράδεκτη. 6. Επειδή, στο άρθρο 78 του Συντάγματος ορίζονται τα εξής : ʺ 1. Κανένας φόρος δεν επιβάλλεται ούτε εισπράττεται χωρίς τυπικό νόμο που καθορίζει το υποκείμενο της φορολογίας και το εισόδημα, το είδος της περιουσίας, τις δαπάνες και τις συναλ 5

6 λαγές ή τις κατηγορίες τους, στις οποίες αναφέρεται ο φόρος. 2. Φόρος ή άλλο οποιοδήποτε οικονομικό βάρος δεν μπορεί να επιβληθεί με νόμο αναδρομικής ισχύος που εκτείνεται πέρα από το οικονομικό έτος το προηγούμενο εκείνου κατά το οποίο επιβλήθηκε Το αντικείμενο της φορολογίας, ο φορολογικός συντελεστής, οι α παλλαγές ή οι εξαιρέσεις από τη φορολογία και η απονομή συντάξεων δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο νομοθετικής εξουσιοδότησης...ʺ. 7. Επειδή, ο Ν. 2160/1993 ( ΦΕΚ 118 ) με το κεφάλαιό του Β` ( άρθρ. 8 έως 28 ) επέτρεψε την ίδρυση δέκα καζίνων στη Χώρα, παράλληλα δε θέσπισε ένα πλέγμα διατάξεων που αφορούσαν την παραχώρηση των σχετικών αδειών, την οργάνωση, τη λειτουργία και τον έλεγχο των επιχειρήσεων αυτών. Με το άρθρο του δε 8 παρ. 1 έθεσε τις ʺ βασικές αρχές που διέπουν την ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία και τον έλεγχο των καζίνων ʺ και οι οποίες, όπως ρητώς ορίζεται, ʺ συνίστανται ιδίως : α. Στην εντιμότητα και ανταγωνιστικότητα των φορέων λειτουργίας των καζίνων β. Στον αυστηρό έλεγχο όλων των προσώπων, χώρων, φορέων, δραστηριοτήτων και συνθηκών που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τη λειτουργία των καζίνων ώστε η λειτουργία αυτή να είναι απαλλαγμένη από ύποπτα, επικίνδυνα ή εγκληματικά στοιχεία. γ) Στον αυστηρό έλεγχο των κατασκευαστών, προμηθευτών, διανομέων των διαφόρων μέσων και υλικών διεξαγωγής παιχνιδιού που προμηθεύονται τα καζίνα. δ. Στην ελευθερία πρόσβασης του κοινού στα καζίνα με τη δυνατότητα επιβολής απαγορεύσεων ή περιορισμών για λόγους δημόσιου ή κοινωνικού συμφέροντος. ʺ Ακολούθησε ο Ν. 2206/1994 ( ΦΕΚ 62 ) με το αυτό αντικείμενο, ο οποίος εισήγαγε νέες ρυθμίσεις σχετικά με την ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία και τον έλεγχο των καζίνων, καταργώντας σχεδόν ολόκληρο το κεφάλαιο Β` του Ν. 2160/1993. Από την κατάργηση εξαιρέθηκαν μόνο οι αμέσως ανωτέρω παρατιθέμενες διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8, με τις οποίες εξαγγέλλονται οι βασικές αρχές που διέπουν τις επιχειρήσεις των καζίνων, καθώς και ορισμένες διατάξεις της παρ. 2 του ίδιου άρθρου 8. Ειδικώτερα με το άρθρο 1 του Ν. 2206/1994 επιτρέπεται η χορήγηση με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού, μετά από διεθνή 6

7 πλειοδοτικό διαγωνισμό, δεκατεσσάρων αδειών λειτουργίας καζίνων σε διάφορες, συγκεκριμένες, περιοχές της Χώρας. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να μετέχουν ανώνυμες εταιρείες ή κοινοπραξίες ανωνύμων εταιρειών, των οποίων οι μετοχές είναι ονομαστικές. Σύμφωνα με το άρθρο 2 του νόμου αυτού, η επιλογή των υποψηφίων γίνεται σε δύο στάδια. Κατά το πρώτο στάδιο επιλέγονται όσοι από τους υποψήφιους επενδυτές πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις : ʺ α) Οι μέτοχοι, οι εκπρόσωποι, οι διευθυντές και συνεργάτες της εταιρείας ή κοινοπραξίας εταιρειών διαθέτουν ήθος και εντιμότητα. β) Διακρίνονται για την επαγγελματική τους ικανότητα και την εμπειρία της σε τουριστικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις καζίνων ή συναφείς δραστηριότητες. γ) Η προτεινόμενη χρηματοδότηση των υποψηφίων επενδυτών είναι επαρκής και προέρχεται από αδιάβλητη πηγή. ʺ Στο δεύτερο δε στάδιο της επιλογής, στο οποίο μετέχουν όσοι κρίθηκε ότι συγκεντρώνουν τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις, γίνεται η βαθμολόγηση των προσφορών των υποψηφίων με κριτήρια το άμεσο δημοσιονομικό όφελος, τις επωφελείς επιπτώσεις στην εθνική οικονομία (νέες επενδύσεις, εισαγωγή κεφαλαίων, συμβολή στη γενικότερη ανάπτυξη της περιοχής), τη συμβολή στην τουριστική ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την ελάχιστη κοινωνική όχληση κλπ. Στην παρ. 6 του άρθρου 2 του νόμου αυτού προβλέπονται τα τέλη και έσοδα του Δημοσίου από τις επιχειρήσεις των καζίνων. Συγκεκριμένα ρητώς ορίζεται ότι : ʺ Τα τέλη και έσοδα του Δημοσίου από τις επιχειρήσεις των καζίνων είναι τα ακόλουθα : α) Παράβολο για την υποβολή αίτησης δραχμών β) Χρηματική προσφορά για την παραχώρηση της άδειας λειτουργίας. γ) Συμμετοχή στα μικτά κέρδη παιχνιδιών δ) Ειδικό ετήσιο τέλος για την κατοχή άδειας λειτουργίας καζίνου ε) φόροι, τέλη και δικαιώματα που προβλέπονται από τους νόμους που αφορούν τη λειτουργία και τη δραστηριότητα ανωνύμων εταιρειών στην Ελλάδα ʺ. Περαιτέρω στις παρ. 7, 8 και 9 του ίδιου άρθρου προσδιορίζονται, σε συγκεκριμένα ποσά, η χρηματική προσφορά για τη χορήγηση της άδειας και το ειδικό ετήσιο τέλος ανά καζίνο καθώς και το κατώτατο όριο σε ποσοστό επί τοις εκατό της συμμετοχής του Δημοσίου στα μικτά 7

8 κέρδη των τυχερών παιχνιδιών. Στην παρ. δε 10 του παραπάνω άρθρου 2 προβλέπεται ότι ʺ Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζεται εισιτήριο εισόδου στα καζίνα ορισμένων περιοχών. Με την ίδια απόφαση ορίζεται η τιμή εισιτηρίου και το ποσοστό που θα αποδίδεται στο Δημόσιο. ʺ Με βάση την εξουσιοδοτική αυτή διάταξη εκδόθηκε η προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση, με την οποία επιβάλλεται, από , στους εκμεταλλευτές καζίνων του Ν. 2206/1994, δηλαδή σε όσους χορηγείται άδεια ί δρυσης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης καζίνου, βάσει των διατάξεων του Ν. 2206/1994, η υποχρέωση έκδοσης εισιτηρίου εισόδου για κάθε πελάτη εισερχόμενο στο χώρο των μηχανημάτων ή των τραπεζιών του καζίνου. Η αξία του εισιτηρίου ορίζεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών, από το οποίο παρακρατείται ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) από την επιχείρηση του καζίνου ʺως δικαίωμα διάθεσης και κάλυψης δαπανών, στο οποίο εμπεριέχεται και ο επ` αυτού αναλογών Φ.Π.Α., το υπόλοιπο δε ποσό αποτελεί δικαίωμα του Δημοσίου.ʺ Περαιτέρω, μεταξύ άλλων, ρυθμίζονται τα σχετικά με την απόδοση, εντός ορισμένης προθεσμίας, των δικαιωμάτων του Δημοσίου και προβλέπεται ότι σε περίπτωση εκπρόθεσμης κατάθεσης των δικαιωμάτων αυτών, μη υποβολής, ή υποβολής ανακριβούς ή ψευδούς δήλωσης, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 47 παρ. 1,3,4 και 5 και 48 του Ν. 1642/1986 περί ΦΠΑ, όπως εκάστοτε ισχύουν. Τέλος με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του Ν. 2206/1994 θεσπίζεται διαρκής έλεγχος της λειτουργίας των καζίνων και εισάγονται διάφοροι σχετικοί περιορισμοί και απαγορεύσεις. Προβλέπεται έλεγχος των κτιρίων, της διεξαγωγής των παιχνιδιών, των υλικών και μηχανημάτων των προμηθευτών, των κατασκευαστών και των διανομέων αυτών και έλεγχος της τήρησης των όρων χορήγησης της άδειας. Ως προς τους περιορισμούς, μεταξύ άλλων, ορίζεται ως προϋπόθεση για τη μεταβίβαση μετοχών του κατόχου της άδειας, τη σύσταση ενεχύρου και τη σύσταση επικαρπίας επ` αυτών ή για κάθε άλλη πράξη διάθεσης εν ζωή των μετοχών, η προηγούμενη χορήγηση διοικητικής άδειας. Προηγούμενη άδεια απαιτείται επίσης και για την συγχώνευση, απορρόφηση ή τη 8

9 διάσπαση του κατόχου της άδειας. Η πρόσληψη των υπαλλήλων παιχνιδιών επιτρέπεται μόνο μετά τη χορήγηση δελτίου καταλληλότητας και απαγορεύεται η, εντός του καζίνου, συμμετοχή σε παιχνίδια, στοιχήματα ή είσπραξη κερδών των υπαλλήλων των κατόχων άδειας λειτουργίας καζίνου, των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή των μετόχων των εταιρειών κατόχων άδειας λειτουργίας καζίνου. Προβλέπεται δε η επιβολή διοικητικών κυρώσεων, στις περιπτώσεις παραβάσεων των όρων λειτουργίας του καζίνου, που φθάνουν έως και την οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας του, αλλά και ποινικών κυρώσεων για τις παραβιάσεις ορισμένων απαγορεύσεων. 8. Επειδή, από τις παραπάνω ρυθμίσεις του Ν. 2206/1994 προκύπτει ότι η ίδρυση, οργάνωση και η λειτουργία των καζίνων διέπεται από αυστηρό νομικό καθεστώς, που χαρακτηρίζεται από τον στενό κρατικό έλεγχο. Σκοπός δε των κανόνων, που ρυθμίζουν την, κατά κρατική παραχώρηση, επιχειρηματική αυτή δραστηριότητα, είναι η προστασία του κοινωνικού συνόλου από τους κινδύνους που συνεπάγεται η λειτουργία των καζίνων, όπως υπογραμμίζεται και στην εισηγητική έκθεση του Ν. 2206/1994. Αναγνωρίζοντας ο κοινός νομοθέτης τις αρνητικές κοινωνικές επιπτώσεις από την ανεξέλεγκτη λειτουργία των επιχειρήσεων αυτών, έθεσε μεν στο άρθρο 8 παρ. 1 του Ν. 2160/1993, που διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 4 παρ. 9 του Ν. 2206/1994, ως αρχή την ελευθερία πρόσβασης του κοινού στα καζίνα, προέβλεπε όμως ρητώς, με την ίδια διάταξη, ʺ τη δυνατότητα επιβολής απαγορεύσεων ή περιορισμών για λόγους δημόσιου ή κοινωνικού συμφέροντος ʺ. Εναν τέτοιο περιορισμό, έμμεσο, υπαγορευόμενο από λόγους δημόσιου συμφέροντος, συνιστά η επιβολή του εισιτηρίου εισόδου, στους εισερχόμενους στους χώρους των τυχερών παιγνίων πελάτες των καζίνων. Με το μέτρο δε αυτό δεν επιδιώκεται η δημιουργία κρατικών εσόδων, αλλά σκοπείται αφ` ενός μεν ο έλεγχος της συναλλακτικής δραστηριότητας των καζίνων, όπως επισημαίνεται και στο προοίμιο της προσβαλλομένης αποφάσεως, αφ` ετέρου δε η αποθάρρυνση της συμμετοχής στα τυχερά παίγνια των προερχόμενων από χαμηλές εισοδηματικές τάξεις προσώπων. ( βλ. σχετικώς και τις απόψεις του Υπουργού Οικονομικών επί της καταδικασθείσης 9

10 την αυτή δικάσιμο όμοιας υποθέσεως της Α.Ε. ʺ ʺ /194/Τ και.φ./ έγγραφό του και το επισυναπτόμενο / έγγραφο του Ε.Ο.Τ. ). Το γεγονός ότι το εν λόγω εισιτήριο έχει και εισπρακτικό αποτέλεσμα δεν μεταβάλλει την φύση του ως ελεγκτικού μέτρου, διότι ο μεν κύριος σκοπός του, δηλ. ο έλεγχος της συναλλακτικής δραστηριότητος του καζίνου επιτυγχάνεται πάντοτε, ενώ η είσπραξη του εισιτηρίου σημαίνει παραλλήλως μερικήν αποτυχία του ετέρου σκοπού δηλ. του αποτρεπτικού, και δεν είναι ο σκοπός του νόμου. Η αιτούσα μάλιστα επισημαίνει ότι η προσβαλλόμενη απόφαση είναι ʺ καταφανώς αντίθετη με τα συμφέροντα του Δημοσίου ʺ, διότι τούτο θα υποστεί, κατά τα προβαλλόμενα, σημαντική απώλεια εσόδων, (100 εκατομ. δολ. ΗΠΑ την πρώτη πενταετία λειτουργίας του καζίνου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο δικόγραφο της αιτήσεως) λόγω της επιβολής του εισιτηρίου εισόδου, το οποίο λειτουργώντας ως αντικίνητρο προσέλευσης πελατών, θα προκαλέσει τη μείωση των μικτών κερδών των τυχερών παιγνίων, στα οποία το Δημόσιο έχει, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 6 του Ν. 2206/1994, ποσοστιαία συμμετοχή. Αλλωστε ο κανονιστικός νομοθέτης, εναρμονιζόμενος με το σκοπό αυτό του νόμου, επιβάλλει την έκδοση εισιτηρίου μόνο για τους εισερχόμενους στους χώρους τυχερών παιγνίων και όχι για τους χρήστες των άλλων υπηρεσιών, που παρέχονται στους λοιπούς χώρους των καζίνων. Είναι δε ενδεικτικό, ότι το εισιτήριο εισόδου δεν περιλαμβάνεται μεταξύ των εσόδων του Δημοσίου, που απαριθμούνται στο άρθρο 2 παρ. 6 του Ν. 2206/1994. Με αυτά τα δεδομένα και εν όψει των ανωτέρω ειδικών ρυθμίσεων του Ν. 2206/1994, το εισιτήριο εισόδου, που βαρύνει τους εισερχόμενους στους χώρους τυχερών παιγνίων πελάτες των καζίνων, αποτελεί ένα ιδιόμορφο επαχθές μέτρο διοικητικού ελέχου, το οποίο, όμως, στερείται σαφώς φορολογικού χαρακτήρα κατά την έννοια του άρθρου 78 του Συντάγματος. Συνεπώς ο λόγος ακυρώσεως, με τον οποίο προβάλλεται ότι η εξουσιοδοτική διάταξη της παραγράφου 10 του άρθρου 2 του Ν. 2206/1994, βάσει της οποίας εκδόθηκε η προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση, αντίκειται στο άρθρο 78 παρ. 1 και 4 του Συντάγματος, στηριζόμενος στην εσφαλμένη, κατά τ` ανωτέρω, εκδοχή, ότι το εισιτήριο εισόδου αποτελεί φορολογικό βάρος, είναι α πορριπτέος. Μειοψήφησαν οι Σύμβουλοι Η...., Π....,...,...,..., 10

11 ...,...,... και..., με τους οποίους συνάχθηκε και ο Πάρεδρος Π. Κοτσώνης, οι οποίοι διετύπωσαν την ακόλουθη γνώμη : Το κατ` άρθρο 2 παρ. 10 του Ν. 2206/1994 εισιτήριο εισόδου στα καζίνα, χαρακτηριζόμενο στην προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση ʺ ως δικαίωμα ʺ του Δημοσίου και επιβαλλόμενο με απόφαση του αρμόδιου για τα δημόσια έσοδα Υπουργού των Οικονομικών, έχει τον, κατά την έννοια του άρθρου 78 παρ.1 του Συντάγματος, χαρακτήρα φόρου, εφ` όσον πρόκειται περίπτωση επιβολής, άνευ ανταλλάγματος, υποχρεωτικής χρηματικής επιβαρύνσεως σε κατηγορία συναλλασσομένων. Το εισιτήριο αυτό δεν συγκεντρώνει τα εννοιολλογικά χαρακτηριστικά του ανταποδοτικού τέλους, της διοικητικής κυρώσεως ή του αντιτίμου παρεχόμενης από το δημόσιο υπηρεσίας είναι δε, εν όψει των προεκτεθέντων, αδιάφορο εν προκειμένω, αν ο σκοπός, στον οποίο ενδεχομένως απέβλεψε προεχόντως ο νομοθέτης, δεν είναι ταμιευτικός ή είναι ελεγκτικός, αφού πάντως επέλεξε για την πραγματοποίηση του σκοπού αυτού, την επιβολή οικονομικού βάρους, που πληροί τα, κατά την ως άνω συνταγματική διάταξη, εννοιολογικά χαρακτηριστικά του φόρου. Συνεπώς η εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 2 παρ. 10 του Ν. 2206/1994 αντίκειται στο άρθρο 76 παρ. 4 του Συντάγματος, εφ ` όσον δεν καθορίζεται με αυτή ο φορολογικός συντελεστής προσδιορισμού του εισιτηρίου, αλλά παρέχεται ανεπίτρεπτη εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών, του οποίου η προσβαλλόμενη απόφαση, στηριζόμενη στην αντισυνταγματική αυτή διάταξη, είναι μη νόμιμη και ακυρωτέα. 9. Επειδή, προβάλλεται ότι η προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση είναι μη νόμιμη και ακυρωτέα, διότι έχει εκδοθεί καθ` υπέρβαση των ορίων της εξουσιοδοτικής διατάξεως της παρ. 10 του άρθρου 2 του Ν. 2206/1994. Ειδικότερα υποστηρίζεται ότι με τη διάταξη αυτή δεν παρέχεται στον Υπουργό των Οικονομικών η εξουσία να ορίσει εισιτήριο εισόδου σε όλα, γενικώς, τα καζίνα της Χώρας, με μία ενιαία ρύθμιση, όπως και έγινε εν προκειμένω, αλλά μόνο, κατά τη ρητή διατύπωση του νόμου, στα καζίνα ορισμένων περιοχών, κατ` εκτίμηση μάλιστα και των ειδικών τοπικών συνθηκών, βάσει των οποίων θα πρέπει να προσδιορισθεί κατά περίπτωση και το ύψος του εισιτηρίου. 11

12 Ο λόγος είναι απορριπτέος ως αβάσιμος, διότι η αναφορά στην εξουσιοδοτική διάταξη στα καζίνα ορισμένων περιοχών, δεν έχει την έννοια ότι αποκλείεται η συνολική και ενιαία ρύθμιση, που εισάγει η προσβαλλόμενη πράξη. Ο κοινός νομοθέτης παρέχει στον Υπουργό Οικονομικών την εξουσία είτε να θεσπίσει μία ενιαία για όλα τα καζίνα του Ν. 2206/1994 ρύθμιση, είτε να προβεί σε επί μέρους ρυθμίσεις, εφ`όσον κρίνει, ότι συντρέχουν ειδικοί λόγοι που θα επέβαλλαν τις επί μέρους διαφορετικές ρυθμίσεις. 10. Επειδή, προβάλλεται ότι, εάν η εξουσιοδοτική διάταξη της παρ. 10 του άρθρου 2 του Ν. 2206/1994 έχει την έννοια, ότι είναι επιτρεπτή μία ενιαία, για όλα τα καζίνα ρύθμιση, τότε, ανεπιτρέπτως η εξουσιοδότηση παρέχεται στον Υπουργό Οικονομικών και όχι στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, εφ` όσον δεν πρόκειται για τη ρύθμιση ειδικώτερου θέματος ή για μία από τις άλλες περιπτώσεις, τις προβλεπόμενες στο άρθρ. 43 παρ. 2 του Συντάγματος. 11. Επειδή, το άρθρο 43 παρ. 2 του Συντάγματος ορίζει τα εξής : ʺ Υστερα από πρόταση του αρμόδιου Υπουργού επιτρέπεται η έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων, με ειδική εξουσιοδότηση νόμου και μέσα στα όριά της. Εξουσιοδότηση για έκδοση κανονιστικών πράξεων από άλλα όργανα της διοίκησης επιτρέπεται προκειμένου να ρυθμισθούν ειδικότερα θέματα ή θέματα με τοπικό ενδιαφέρον ή με χαρακτήρα τεχνικό ή λεπτομερειακό ʺ. Κατά την έννοια της συνταγματικής αυτής διατάξεως ειδικώτερα θέματα είναι εκείνα τα οποία αποτελούν, κατά περιεχόμενο μερικώτερη περίπτωση ορισμένου θέματος, που αποτελεί το αντικείμενο της νομοθετικής ρυθμίσεως (βλ. ΣτΕ 2075/1978, 2764/1981, 1419/1991, 2072/97). Εν προκειμένω, εν όψει του περιεχομένου της εξουσιοδοτικής διατάξεως, η οποία προβλέπει τη βασική ρύθμιση, δηλαδή την επιβολή του εισιτηρίου, αλλά και των λοιπών διατάξεων του Ν. 2206/1994, που συνθέτουν το νομικό πλαίσιο της ίδρυσης και λειτουργίας των καζίνων, ο καθορισμός του ποσού του εισιτηρίου και του ποσοστού που θα αποδίδεται στο Δημόσιο είτε με ενιαία ρύθμιση είτε με επί μέρους ρυθμίσεις εάν κριθεί ότι συντρέχουν λόγοι διαφοροποιήσεων, συνιστούν ειδικώτερα θέματα, κα 12

13 τά την έννοια του άρθρου 43 παρ. 2 του Συντάγματος, για τη ρύθμιση των οποίων επιτρεπτώς, κατά το Σύνταγμα, παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών και όχι στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αβασίμως, δε, εν όψει των προεκτεθέντων και του μη φορολογικού χαρακτήρα του εισιτηρίου, προβάλλεται ότι η μη θέσπιση ορίων, εντός των οποίων θα όφειλε να κινηθεί ο κανονιστικός νομοθέτης, καθιστά την εξουσιοδοτική διάταξη γενική και αόριστη. Εξ άλλου, ο καθορισμός της τιμής του εισιτηρίου στο ύψος των δρχ., δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι υπερβαίνει, εν όψει του επιδιωκόμενου σκοπού, τα κατά κοινή πείρα εύλογα όρια, και συνεπώς δεν συντρέχει περίπτωση υπερβάσεως της εξουσιοδοτικής διατάξεως από την άποψη αυτή. 12. Επειδή, προβάλλεται ότι αναρμοδίως ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημ.... εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη, διότι με την /268/0006Α`/ ( ΦΕΚ 154 Β` ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών στον εν λόγω Υφυπουργό είχε ανατεθεί η άσκηση αρμοδιοτήτων επί θεμάτων ορισμένων Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας και Δημοσίας Περιουσίας, εν όψει δε αυτού ο Υφυπουργός αυτός δεν ήταν αρμόδιος για την επιβολή εισιτηρίου στα καζίνα, εκτός αν η επιβολή αυτή θεωρηθεί ότι αποτελεί φορολογικό βάρος. Ο λόγος είναι απορριπτέος ως αβάσιμος. Ο εκδόσας την προσβαλλόμενη απόφαση φυπουργός Οικονομικών..., ο οποίος σημειωτέον ήταν ο αρμόδιος για τα δημόσια έσοδα Υφυπουργός, αρμοδίως προέβη στην έκδοσή της, δεδομένου ότι η ρύθμιση της επιβολής και της είσπραξης του εισιτηρίου εισόδου εμπίπτει στα θέματα της υπαγόμενης σε αυτόν, με την /268/0006Α`/ κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών, Διεύθυνσης Εισπράξεων Δημοσίων Εσόδων. Αβασίμως επίσης προβάλλεται ότι κατά το άρθρο 6 της προαναφερόμενης κοινής αποφάσεως του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών, ο Υφυπουργός Οικονομικών Δ.... δεν είχε αρμοδιότητα να εκδίδει κανονιστικές πράξεις, με τη σκέψη ότι η αρμοδιότητα αυτή είχε επιφυλαχθεί στον Υπουργό. Με το 13

14 άρθρο αυτό, αντιθέτως προς τα προβαλλόμενα, ρητώς ανατίθεται σε αυτόν και η έκδοση κανονιστικών αποφάσεων. 13. Επειδή, προβάλλεται ότι η προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση είναι μη νόμιμη, διότι η επιβολή εισιτηρίου στο καζίνο της Θεσσαλονίκης αποκλείεται τόσο από την πράξη παραχώρησης της σχετικής άδειας ( 2064/ απόφαση του Υπουργού Τουρισμού ΦΕΚ 904 Β` ) όσο και από την εν συνεχεία συναφθείσα σύμβαση. Η αιτούσα αναφέρεται στα ταυτόσημα άρθρα, με τον ίδιο αριθμό ( 6 παρ. 4 ), των εν λόγω πράξεων, τα οποία ορίζουν ότι ʺ Οι στο Ν. 2206/1994 προβλεπόμενες να εκδοθούν Υ πουργικές αποφάσεις κατ` ουδένα τρόπον θα αυξάνουν τις οικονομικές υποχρεώσεις του Κατόχου της Αδείας ή θα επιβαρύνουν γενικώς τη θέση του, δεδομένου ότι όλες οι οικονομικές υποχρεώσεις του Κατόχου της Αδείας ορίζονται με την παρούσα Αδεια. ʺ Ο λόγος ακυρώσεως είναι, εν πάση περιπτώσει, απορριπτέος. Και τούτο διότι οι όροι, οι περιεχόμενοι στην απόφαση του Υπουργού Τουρισμού, για την παραχώρηση στην αιτούσα της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καζίνου και στην κατόπιν αυτής, μεταξύ του εν λόγω Υπουργού και της αιτούσης, συναφθείσα σύμβαση, δεν μπορεί να κατισχύσουν των διατάξεων του νόμου, κατ` επίκληση μάλιστα του οποίου έχει εκδοθεί η πράξη παραχώρησης της άδειας και έχει συναφθεί η σύμβαση και να παρακωλύσουν τη χρήση, εκ μέρους του Υπουργού Οικονομικών, της παρεχόμενης σε αυτόν, με το άρθρο 2 παρ. 10 του Ν. 2206/1994, εξουσιοδοτήσεως. 14. Επειδή, προβάλλεται ότι η επιβολή εισιτηρίου εισόδου και στο καζίνο της Θεσσαλονίκης, με την προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση, είναι μη νόμιμη, διότι συνιστά ανεπίτρεπτη μονομερή μεταβολή όρων της μεταξύ του Δημοσίου και της πρώτης των αιτουσών συναφθείσης σχετικής σύμβασης. Ο λόγος αυτός, με τον οποίο προβάλλεται ότι με την έκδοση της προσβαλλόμενης υπουργικής αποφάσεως παραβιάσθηκαν συμβατικοί όροι, απαραδέκτως προβάλλεται ενώπιον του Συμβουλίου της Ε πικρατείας με την κρινόμενη αίτηση ακυρώσεως. 14

15 15. Επειδή, προβάλλεται ότι η προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση είναι μη νόμιμη και ακυρωτέα για κακή χρήση, άλλως για μη χρήση της παρεχόμενης από την ε ξουσιοδοτική διάταξη στον Υπουργό Οικονομικών διακριτικής ευχέρειας για τον ορισμό του εισιτηρίου και για έλλειψη, άλλως δε για ανεπάρκεια της απαιτούμενης αιτιολογίας, καθώς και για παραβίαση των αρχών της καλής πίστης και της χρηστής διοίκησης. Οι λόγοι αυτοί είναι απορριπτέοι ως απαραδέκτως προβαλλόμενοι, διότι η προσβαλλόμενη απόφαση, ως κανονιστική, ελέγχεται, κατά το περιεχόμενό της, μόνο ως προς την τήρηση των όρων που θέτει η εξουσιοδοτική διάταξη και την τυχόν υπέρβαση των ορίων της. ( ΣτΕ 1821/1995 Ολ. ). 16. Επειδή, προβάλλεται ότι η επιβολή εισιτηρίου, με την προσβαλλόμενη απόφαση, και στο... Θεσσαλονίκης, αποτελεί παραβίαση της αρχής της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης, διότι πρόκειται για μια αιφνίδια και απρόβλεπτη ενέργεια της Διοικήσεως, η οποία ανατρέπει τα οικονομικά δεδομένα στα οποία η αιτούσα είχε στηρίξει την επένδυσή της, βασιζόμενη στους όρους που περιέχει η πράξη παραχώρησης της άδειας και η εν συνεχεία καταρτισθείσα σύμβαση. Συγκεκριμένα γίνεται επίκληση των ταυτόσημων άρθρων, με τον ίδιο αριθμό ( 6 παρ. 4 ), της πράξης παραχώρησης της άδειας και της σύμβασης, το περιεχόμενο των οποίων έχει ήδη παρατεθεί σε προηγούμενη σκέψη, και τα οποία, κατά τις προβαλλόμενους ισχυρισμούς, α ποκλείουν την επιβολή εισιτηρίου στο... Θεσσαλονίκης. 17. Επειδή, αβασίμως προβάλλεται, ότι η επιβολή εισιτηρίου και στο καζίνο της αιτούσης συνιστά απρόβλεπτη και αιφνίδια ενέργεια της Διοικήσεως, η οποία ανέτρεψε προϋφισταμένη και ευνοϊκή για την αιτούσα ρύθμιση. Και τούτο διότι η εξουσιοδοτική διάταξη, με την οποία παρέχεται στον Υπουργό Οικονομικών η εξουσία ορισμού εισιτηρίου στα καζίνα και βάσει της οποίας εκδόθηκε η προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση, περιλαμβάνεται στο Ν. 2206/1994, κατ` εφαρμογή των διατάξεων του οποίου 15

16 χορηγήθηκε στην αιτούσα η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του καζίνου Θεσσαλονίκης και δεν θεσπίσθηκε εκ των υστέρων, δηλαδή μετά τη διενέργεια του σχετικού διαγωνισμού και τη χορήγηση της άδειας. Η απόφαση δε του Υπουργού Τουρισμού (920/ ΦΕΚ 422 Β`), με την οποία προκηρύχθηκε, βάσει του Ν. 2206/1994, ο διεθνής διαγωνισμός για την παραχώρηση δέκα αδειών λειτουργίας καζίνων, μεταξύ των οποίων και του καζίνου Θεσσαλονίκης, εν όψει των όρων του οποίου η αιτούσα διαμόρφωσε την προσφορά της, καθορίζοντας και την επενδυτική της πρόταση, ρητώς ορίζει, στο άρθρο 10, ότι η λειτουργία και η εποπτεία των καζίνων διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 2206/1994 και τις προβλεπόμενες σε αυτόν να εκδοθούν υπουργικές αποφάσεις, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση. Εξ άλλου από τους όρους της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καζίνου, που αποτελεί πράξη του Υπουργού Τουρισμού και όχι του εξουσιοδοτηθέντος για την έκδοση της προσβαλλόμενης πράξης, Υπουργού Οικονομικών και της σύμβασης, τους οποίους η αιτούσα επικαλείται, δεν προκύπτει ότι αυτοί απέκλειαν την επιβολή εισιτηρίου στο καζίνο της αιτούσης, ούτε δε θα μπορούσε, πάντως, ο Υπουργός Οικονομικών να αποστερηθεί με όρους των πράξεων αυτών ( της άδειας και της σύμβασης ) της παρεχόμενης με το άρθρο 2 παρ. 10 του Ν. 2206/1994 σχετικής εξουσίας, σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά σε προηγούμενη σκέψη. Κατόπιν αυτών και ο λόγος περί παραβάσεως της αρχής της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης είναι, εν πάση περιπτώσει, απορριπτέος ως αβάσιμος. 18. Επειδή, απαραδέκτως προβάλλονται λόγοι ακυρώσεως με το από υπόμνημα, που κατατέθηκε μετά τη συζήτηση της υποθέσεως και εντός της προθεσμίας που χορηγήθηκε στις αιτούσες για το σκοπό αυτό, με τους οποίους πλήσσεται, το πρώτον, η προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση, κατά το μέρος που αυτή προβλέπει, στην παρ. 11, την ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 47 παρ. 1, 3, 4 και 5 και 48 του Ν. 1642/1986, σε περίπτωση εκπρόθεσμης κατάθεσης των δικαιωμάτων του Δημοσίου, ή μη υποβολής της οριζόμενης στην παρ. 9 κατάστασης ή υποβολής ανακριβούς ή ψευδούς δήλωσης. 16

17 19. Επειδή, μετά την απόρριψη των προβαλλομένων λόγων ακυρώσεως, η κρινόμενη αίτηση είναι απορριπτέα και ως προς την πρώτη των αιτουσών ως αβάσιμη. Δ ι ά τ α ύ τ α Απορρίπτει την αίτηση. 17

ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, ΜΔΕ Δημοσίου Δικαίου, Υπ. Διδάκτωρ Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών. ΘΕΜΑΤΙΚΗ : Η αρμοδιότητα των διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια. Η αποδοχή της κληρονομίας αποτελεί δικαίωμα του κληρονόμου, άρα δεν

Έννοια. Η αποδοχή της κληρονομίας αποτελεί δικαίωμα του κληρονόμου, άρα δεν 1 1. Αποδοχή κληρονομίας Έννοια. Η αποδοχή της κληρονομίας αποτελεί δικαίωμα του κληρονόμου, άρα δεν μπορεί να ασκηθεί από τους δανειστές του κληρονόμου, τον εκτελεστή της διαθήκης, τον κηδεμόνα ή εκκαθαριστή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΘΕΜΑ: Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Ο ΙΕΡΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ Σύνταξη: Ηλίας Κουβαράς, Δικηγόρος L.L.M., Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΡΜΙΣΗΣ, ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ, ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΣΚΑΦΩΝ ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ. (ΛΙΜΑΝΙΑ κ.λπ.) ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΡΜΙΣΗΣ, ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ, ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΣΚΑΦΩΝ ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ. (ΛΙΜΑΝΙΑ κ.λπ.) ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΡΜΙΣΗΣ, ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ, ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΣΚΑΦΩΝ ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΛΙΜΑΝΙΑ κ.λπ.) ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ Επιμέλεια Άγγελου Αργυρακόπουλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Διδάσκων : Πομπιέρη Βασιλεία, Δικηγόρος, LLM UCL Πτωχευτικό Δίκαιο Σημαντικότερες ρυθμίσεις σε προπτωχευτικό στάδιο. Εισαγωγή της διαδικασίας συνδιαλλαγής Σκοπός Η διάσωση και εξυγίανση

Διαβάστε περισσότερα

Υπό Παναγιώτη Δαλκαφούκη, μέλους Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων

Υπό Παναγιώτη Δαλκαφούκη, μέλους Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων 2008 Υπό Παναγιώτη Δαλκαφούκη, μέλους Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων 1. Σκοπός της διοικητικής οργάνωσης του κράτους είναι: α) Η άσκηση της εκτελεστικής εξουσίας. β) Η προώθηση της Κυβερνητικής Πολιτικής.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓ. & ΛΕΙΤ. ΟΤΑ TMHMA ΟΡΓ & ΛΕΙΤ.

Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓ. & ΛΕΙΤ. ΟΤΑ TMHMA ΟΡΓ & ΛΕΙΤ. Ελληνική ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓ. & ΛΕΙΤ. ΟΤΑ TMHMA ΟΡΓ & ΛΕΙΤ. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 Αθήνα FAX: 210 3233027

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Μελέτες Περιβαλλοντικών επιπτώσεων

ΘΕΜΑ: Μελέτες Περιβαλλοντικών επιπτώσεων ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ: Μελέτες Περιβαλλοντικών επιπτώσεων 1 8.α. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) ονομάζεται η εμπεριστατωμένη και τεκμηριωμένη επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

Α) Ανάλογα με τη φύση των κονδυλίων που περιλαμβάνουν οι προϋπολογισμοί διακρίνονται σε:

Α) Ανάλογα με τη φύση των κονδυλίων που περιλαμβάνουν οι προϋπολογισμοί διακρίνονται σε: Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

Αποδεικτικές Διαδικασίες και Μαθηματική Επαγωγή.

Αποδεικτικές Διαδικασίες και Μαθηματική Επαγωγή. Αποδεικτικές Διαδικασίες και Μαθηματική Επαγωγή. Mαθηματικό σύστημα Ένα μαθηματικό σύστημα αποτελείται από αξιώματα, ορισμούς, μη καθορισμένες έννοιες και θεωρήματα. Η Ευκλείδειος γεωμετρία αποτελεί ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Διοικητικής Δικαιοσύνης

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Διοικητικής Δικαιοσύνης ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Διοικητικής Δικαιοσύνης Συντάκτης: Γεώργιος Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. Α) Ορισμός και γενικά χαρακτηριστικά Ως προϋπολογισμός ορίζεται ο ετήσιος νόμος, με τον οποίο προσδιορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Διοικητικής Δικαιοσύνης

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Διοικητικής Δικαιοσύνης ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Διοικητικής Δικαιοσύνης Συντάκτης: Γεώργιος Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. Έννοια Τα δημόσια έργα είναι έργα υποδομής της Χώρας, που καλύπτουν βασικές ανάγκες του κοινωνικού συνόλου,

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια : Πομπιέρη Βασιλεία, Δικηγόρος, LLM UCL

Επιμέλεια : Πομπιέρη Βασιλεία, Δικηγόρος, LLM UCL Επιμέλεια : Πομπιέρη Βασιλεία, Δικηγόρος, LLM UCL ΕΡΩΤΗΜΑ 1 Με βάση το άρθρο 26 του ν. 2190/1920 για την πρόσκληση της γενικής συνέλευσης προβλέπεται ότι: Η Γενική Συνέλευση, πρέπει να καλείται είκοσι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους για τον επικείμενο διαγωνισμό του Υπουργείου Οικονομικών, με κορυφαίο επιτελείο

Διαβάστε περισσότερα

Ας υποθέσουμε ότι ο παίκτης Ι διαλέγει πρώτος την τυχαιοποιημένη στρατηγική (x 1, x 2 ), x 1, x2 0,

Ας υποθέσουμε ότι ο παίκτης Ι διαλέγει πρώτος την τυχαιοποιημένη στρατηγική (x 1, x 2 ), x 1, x2 0, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Στατιστικής Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Ερευνα Εαρινό Εξάμηνο 2015 Μ. Ζαζάνης Πρόβλημα 1. Να διατυπώσετε το παρακάτω παίγνιο μηδενικού αθροίσματος ως πρόβλημα γραμμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους για τον επικείμενο διαγωνισμό του Υπουργείου Οικονομικών, με κορυφαίο επιτελείο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνταξη: Παπαδόπουλος Θεοχάρης, Οικονομολόγος, Οικονομολόγος, MSc, PhD Candidate, εισηγητής Φροντιστηρίων ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

Σύνταξη: Παπαδόπουλος Θεοχάρης, Οικονομολόγος, Οικονομολόγος, MSc, PhD Candidate, εισηγητής Φροντιστηρίων ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ 1 Σύνταξη: Παπαδόπουλος Θεοχάρης, Οικονομολόγος, Οικονομολόγος, MSc, PhD Candidate, εισηγητής Φροντιστηρίων ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Ο δημόσιος προϋπολογισμός είναι σχεδόν πάντοτε τεχνικά ισοσκελισμένος. Ένα τέτοιο όμως

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαφορές εσωτερικού εξωτερικού δανεισμού. Η διαχρονική κατανομή του βάρους από το δημόσιο δανεισμό.

ΘΕΜΑ: Διαφορές εσωτερικού εξωτερικού δανεισμού. Η διαχρονική κατανομή του βάρους από το δημόσιο δανεισμό. 1 ΘΕΜΑ: Διαφορές εσωτερικού εξωτερικού δανεισμού. Η διαχρονική κατανομή του βάρους από το δημόσιο δανεισμό. Σύνταξη: Παπαδόπουλος Θεοχάρης, Οικονομολόγος, Οικονομολόγος, MSc, PhD Candidate, εισηγητής Φροντιστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ. Με την πιστοποίηση του έχει πρόσβαση στο περιβάλλον του φαρμακείου που παρέχει η εφαρμογή.

ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ. Με την πιστοποίηση του έχει πρόσβαση στο περιβάλλον του φαρμακείου που παρέχει η εφαρμογή. ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ Ο ασθενής έχοντας μαζί του το βιβλιάριο υγείας του και την τυπωμένη συνταγή από τον ιατρό, η οποία αναγράφει τον μοναδικό κωδικό της, πάει στο φαρμακείο. Το φαρμακείο αφού ταυτοποιήσει το

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσιες Κινητές Βιβλιοθήκες και παροχή υπηρεσιών στο κοινό: το νομικό πλαίσιο

Δημόσιες Κινητές Βιβλιοθήκες και παροχή υπηρεσιών στο κοινό: το νομικό πλαίσιο Δημόσιες Κινητές Βιβλιοθήκες και παροχή υπηρεσιών στο κοινό: το νομικό πλαίσιο Συνέδριο: Αρχεία, Βιβλιοθήκες και Δίκαιο στην Κοινωνία της Πληροφορίας Αθή να, 2 και 3 Φ εβρουαρίου 2006 Δημόσιες Βιβλιοθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ. Μορφές δημόσιου δανεισμού. Σύνταξη: Παπαδόπουλος Θεοχάρης, Οικονομολόγος, MSc, PhD Candidate

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ. Μορφές δημόσιου δανεισμού. Σύνταξη: Παπαδόπουλος Θεοχάρης, Οικονομολόγος, MSc, PhD Candidate ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ Μορφές δημόσιου δανεισμού Σύνταξη: Παπαδόπουλος Θεοχάρης, Οικονομολόγος, MSc, PhD Candidate 1 Ανάλογα με την πηγή προελεύσεως των πόρων Με βάση το κριτήριο αυτό, ο δανεισμός διακρίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σύνταξη: Παπαδόπουλος Θεοχάρης, Οικονομολόγος, MSc, PhD Candidate Κατηγορίες οφέλους και κόστους που προέρχονται από τις δημόσιες δαπάνες Για την αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ Άρθρο: 6 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΕΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ Τίτλος Αρθρου Αδυναμία συγκρότησης. Η περ. γʹ της παρ. 1, που είχε αντικατασταθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ. Με την πιστοποίηση του αποκτά πρόσβαση στο περιβάλλον του ιατρού που παρέχει η εφαρμογή.

ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ. Με την πιστοποίηση του αποκτά πρόσβαση στο περιβάλλον του ιατρού που παρέχει η εφαρμογή. ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ Ο ιατρός αφού διαπιστώσει εάν το πρόσωπο που προσέρχεται για εξέταση είναι το ίδιο με αυτό που εικονίζεται στο βιβλιάριο υγείας και ελέγξει ότι είναι ασφαλιστικά ενήμερο (όπως ακριβώς γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΙΟΣ 2011 Επιμέλεια : Mάρκου, Καρ. Μαρία, Δικηγόρος, Μs Ποινικού Δικαίου

ΜΑΙΟΣ 2011 Επιμέλεια : Mάρκου, Καρ. Μαρία, Δικηγόρος, Μs Ποινικού Δικαίου ΜΑΙΟΣ 2011 Επιμέλεια : Mάρκου, Καρ. Μαρία, Δικηγόρος, Μs Ποινικού Δικαίου Απάντηση σκέλους Ποινικού Δικαίου Ποινικής Δικονομίας Α) Η εγκληματική ομάδα της παρ. 1 του άρθρου 187 Π.Κ. διαστέλλεται από αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕ Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους για τον επικείμενο διαγωνισμό του Υπουργείου Οικονομικών, με

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1 Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λάρισας Τέρμα Τυχερού ΛΑΡΙΣΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λάρισας (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Διδάσκων : Πομπιέρη Βασιλεία, Δικηγόρος, LLM UCL 6 η Συνάντηση Γ Ενότητα: Ρύθμιση Χρεών Δικαίωμα να ρυθμίσουν τα χρέη τους έχουν οι οφειλέτες, που δημιούργησαν την οφειλή, τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Aποτελεσματικότητα της νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής σε μια ανοικτή οικονομία

ΘΕΜΑ: Aποτελεσματικότητα της νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής σε μια ανοικτή οικονομία ΘΕΜΑ: ποτελεσματικότητα της νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής σε μια ανοικτή οικονομία Σύνταξη: Μπαντούλας Κων/νος, Οικονομολόγος, Ms Χρηματοοικονομικών 1 Η πρώτη θεωρία σχετικά με τον αυτόματο

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση του δικαιώματος σημαίνει την εξουσία του δικαιούχου να ενεργήσει για την

Άσκηση του δικαιώματος σημαίνει την εξουσία του δικαιούχου να ενεργήσει για την Καραίσκος Δημήτριος: Δικηγόρος υπ. Διδάκτωρ Ιδιωτικού Δικαίου Παν/μίου Αθηνών 1. Άσκηση και κατάχρηση του δικαιώματος Άσκηση του δικαιώματος σημαίνει την εξουσία του δικαιούχου να ενεργήσει για την αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

1. Η συγκεκριμένη εφαρμογή της λειτουργίας για τη λήψη φορολογικής ενημερότητας βρίσκεται στην αρχική σελίδα της ιστοσελίδας της Γ.Γ.Π.Σ.

1. Η συγκεκριμένη εφαρμογή της λειτουργίας για τη λήψη φορολογικής ενημερότητας βρίσκεται στην αρχική σελίδα της ιστοσελίδας της Γ.Γ.Π.Σ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 23 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Ιουλίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμ. Πρωτ. 153 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α Θ Η Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις για τη χορήγηση αδειών στους δημοσίους υπαλλήλους βάσει του νέου Υπαλληλικού Κώδικα.

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις για τη χορήγηση αδειών στους δημοσίους υπαλλήλους βάσει του νέου Υπαλληλικού Κώδικα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 14 Μαϊου 2007 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.51/538/12254

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 19.7.2006 Αρ.πρωτ.662. Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη 19.7.2006 Αρ.πρωτ.662. Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 19.7.2006 Αρ.πρωτ.662 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Σύμβαση Χάγης. Κρίναμε αναγκαίο να αναφερθούμε στις διατάξεις της σύμβασης της Χάγης, που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Διδάσκων : Βασίλειος Σταματόπουλος, Δικηγόρος, Δ.Μ.Σ., Υπ. ΔΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ : 3 η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ «ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ - 1 - ...... συνέχεια ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΔΩΣΙΔΙΚΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΚ. ΚΑΪΔΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΪΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Διδάσκων : Πομπιέρη Βασιλεία, Δικηγόρος, LLM UCL

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Διδάσκων : Πομπιέρη Βασιλεία, Δικηγόρος, LLM UCL ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Διδάσκων : Πομπιέρη Βασιλεία, Δικηγόρος, LLM UCL Παράδοση 6η : Ενδεικτική Νομολογία 486/2010 ΕΦ ΑΘ (ΔΕΕ 2010/579) Σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης. Έννοια, φύση και περιεχόμενο αυτής.

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη. Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού Και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) Μονάδα Α Στρατηγικής και Παρακολούθησης Πολιτικών

Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη. Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού Και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) Μονάδα Α Στρατηγικής και Παρακολούθησης Πολιτικών Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού Και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) Μονάδα Α Στρατηγικής και Παρακολούθησης Πολιτικών Ξάνθη, 12 Μαΐου 2015 Χωρική Συνοχή σύνολο αρχών για την αρμονική,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος, 23 03 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ: 2680 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 25 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αρχαία

Διαβάστε περισσότερα

Κατεύθυνση Διοικητικής Δικαιοσύνης

Κατεύθυνση Διοικητικής Δικαιοσύνης Κατεύθυνση Διοικητικής Δικαιοσύνης Θέμα Γενικής Παιδείας Η δικανική απόφανση του δικαστή ως εφαρμογή του νόμου και ως ευχέρεια. 1 Ο Θέμα Συνταγματικού δικαίου Διοικητικού δικαίου Διοικητικών διαφορών 1.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Oδηγίες σε κράτη μέλη και αποφάσεις

Περιεχόμενο: Oδηγίες σε κράτη μέλη και αποφάσεις Περιεχόμενο: Oδηγίες σε κράτη μέλη και αποφάσεις Οδηγίες που απευθύνονται σε ορισμένα κράτη μέλη και αποφάσεις ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. Για τις πράξεις αυτές δεν απαιτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Διδάσκων : Βασίλειος Σταματόπουλος, Δικηγόρος, Δ.Μ.Σ. Συνάντηση 4 η ΕΝΟΧΕΣ ΔΙΑΖΕΥΚΤΙΚΕΣ Εννοιολογική προσέγγιση. Διαζευκτική είναι η ενοχή που έχει ως αντικείμενο δύο ή περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

1. Σε περίπτωση κατά την οποία η τιμή ενός αγαθού μειωθεί κατά 2% και η ζητούμενη

1. Σε περίπτωση κατά την οποία η τιμή ενός αγαθού μειωθεί κατά 2% και η ζητούμενη Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους για τον επικείμενο διαγωνισμό του Υ- πουργείου Οικονομικών και στοχεύοντας στην όσο το δυνατό πληρέστερη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2009 Παναγιάρη Μαρία, Πολυμερή Σχέδια «Μεταφορά Καινοτομίας» ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (1) ΠΟΤΕ; Στη μέση της υλοποίησης (άρθρο V

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής. Θεμελιώδεις αρχές της δημόσιας διοίκησης για τους υπαλλήλους

Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής. Θεμελιώδεις αρχές της δημόσιας διοίκησης για τους υπαλλήλους Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής Θεμελιώδεις αρχές της δημόσιας διοίκησης για τους υπαλλήλους της ΕΕ 2012 EL Εισαγωγή Οι πέντε θεμελιώδεις αρχές της δημόσιας διοίκησης 1. Αφοσίωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν Οι κοινές πολιτικές στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης : Οικονομική και Νομισματική Πολιτική,

Διαβάστε περισσότερα

Ημέρα 4 η (α) Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης. (β) Η απόλυτη υπεραξία. Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης

Ημέρα 4 η (α) Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης. (β) Η απόλυτη υπεραξία. Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης Ημέρα 4 η (α) Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης (β) Η απόλυτη υπεραξία Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης Στο κεφάλαιο για την αγορά και την πώληση της εργατικής δύναμης (ελληνική έκδοση: τόμος

Διαβάστε περισσότερα

1. Η Μακροοικονομική ασχολείται με τη λειτουργία και τα προβλήματα: α) των δημοσίων επιχειρήσεων και των οργανισμών. β) των ιδιωτικών επιχειρήσεων

1. Η Μακροοικονομική ασχολείται με τη λειτουργία και τα προβλήματα: α) των δημοσίων επιχειρήσεων και των οργανισμών. β) των ιδιωτικών επιχειρήσεων 1. Η Μακροοικονομική ασχολείται με τη λειτουργία και τα προβλήματα: α) των δημοσίων επιχειρήσεων και των οργανισμών. β) των ιδιωτικών επιχειρήσεων γ) του στενού δημόσιου τομέα. δ) της συμπεριφοράς ολόκληρης

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση Προτύπων. Σήμερα! Λόγος Πιθανοφάνειας Πιθανότητα Λάθους Κόστος Ρίσκο Bayes Ελάχιστη πιθανότητα λάθους για πολλές κλάσεις

Αναγνώριση Προτύπων. Σήμερα! Λόγος Πιθανοφάνειας Πιθανότητα Λάθους Κόστος Ρίσκο Bayes Ελάχιστη πιθανότητα λάθους για πολλές κλάσεις Αναγνώριση Προτύπων Σήμερα! Λόγος Πιθανοφάνειας Πιθανότητα Λάθους Πιθανότητα Λάθους Κόστος Ρίσκο Bayes Ελάχιστη πιθανότητα λάθους για πολλές κλάσεις 1 Λόγος Πιθανοφάνειας Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να ταξινομήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & Αποχέτευσης Λάρισας, Τέρμα Τυχερού, 412 22 ΛΑΡΙΣΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ Η ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Λάρισας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι....1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου..2 Έκθεση Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Άρθρο 1. Γενικά Η οργάνωση και η λειτουργία της βιβλιοθήκης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΔΕΥΑΛ) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΔΕΥΑΛ) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΔΕΥΑΛ) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Λάρισας (ΔΕΥΑΛ) που έχει την έδρα της στη Λάρισα (οδός Τέρμα Τυχερού) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεριφοριακή Επιχειρηματικότητα

Συμπεριφοριακή Επιχειρηματικότητα Συμπεριφοριακή Επιχειρηματικότητα Great talent can come from anywhere, free your mind Το ταλέντο μπορεί να εμφανιστεί από οπουδήποτε, ελευθερώστε το μυαλό σας 1 Επιχειρηματίας Entrepreneur Γαλλική προέλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ. ΟΜΙΛΗΤΗΣ Υπαστυνόμος Α ΡΑΓΚΟΣ Κωνσταντίνος

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ. ΟΜΙΛΗΤΗΣ Υπαστυνόμος Α ΡΑΓΚΟΣ Κωνσταντίνος ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΟΜΙΛΗΤΗΣ Υπαστυνόμος Α ΡΑΓΚΟΣ Κωνσταντίνος ΑΠΑΤΗ Αδίκημα διαχρονικό. Εξελίσσεται και μετασχηματίζεται. Η δημιουργία εκτεταμένου ηλεκτρονικού δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2011 ΣΕΛΙΔΑ 1

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2011 ΣΕΛΙΔΑ 1 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως την 31 η Μαρτίου 2011 καταρτισμένη σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 ΑΡΙΘΜΟΣ Μ.Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2.1: Οργάνωση Κοινωνικών Επιχειρήσεων. Το κεφάλαιο αυτό ξεκινά με την παρουσίαση των μορφών με τις

Κεφάλαιο 2.1: Οργάνωση Κοινωνικών Επιχειρήσεων. Το κεφάλαιο αυτό ξεκινά με την παρουσίαση των μορφών με τις Κεφάλαιο 2.1: Οργάνωση Κοινωνικών Επιχειρήσεων Περίληψη Κεφαλαίου: Το κεφάλαιο αυτό ξεκινά με την παρουσίαση των μορφών με τις οποίες τα άτομα μιας οργανωμένης κοινωνίας συνεργάζονται μεταξύ τους δημιουργώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 2 Προτεινόμενα Θέματα Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης έχει αποδείξει ότι στα θέματα του 1 ου σταδίου δεν αρκεί μονάχα η επίγνωση της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗ ΚΡΗΤΗ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗ ΚΡΗΤΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗ ΚΡΗΤΗ ΑΝΤΙΟΠΗ ΓΙΓΑΝΤΙ ΟΥ Τοµεάρχης Λειτουργίας Κέντρων Ελέγχου Συστηµάτων Μεταφοράς ιεύθυνσης ιαχείρισης Νησιών ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2009 Εγκατεστηµένη Ισχύς (Ατµοµονάδες, Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΟΜΑΔΑ Α. Στις προτάσεις από Α.1. μέχρι και Α10 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της

Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΟΜΑΔΑ Α. Στις προτάσεις από Α.1. μέχρι και Α10 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΟΜΑΔΑ Α Στις προτάσεις από Α.1. μέχρι και Α10 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα σε κάθε αριθμό την ένδειξη Σωστό, αν

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2.2: Τα βασικά στοιχεία της επιτυχημένης. Διοίκησης των Κοινωνικών Επιχειρήσεων. Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται λόγος για τη σημασία της σωστά

Κεφάλαιο 2.2: Τα βασικά στοιχεία της επιτυχημένης. Διοίκησης των Κοινωνικών Επιχειρήσεων. Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται λόγος για τη σημασία της σωστά Κεφάλαιο 2.2: Τα βασικά στοιχεία της επιτυχημένης Διοίκησης των Κοινωνικών Επιχειρήσεων Περίληψη Κεφαλαίου: Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται λόγος για τη σημασία της σωστά οργανωμένης Διοίκησης μιας Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Ακλήρωτο θέμα 2008» Συντάκτης: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑΒΛΑΔΩΡΑΚΗ-ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΝΤΑΣ Πολιτικοί Επιστήμονες

Θέμα: «Ακλήρωτο θέμα 2008» Συντάκτης: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑΒΛΑΔΩΡΑΚΗ-ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΝΤΑΣ Πολιτικοί Επιστήμονες Θέμα: «Ακλήρωτο θέμα 2008» Συντάκτης: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑΒΛΑΔΩΡΑΚΗ-ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΝΤΑΣ Πολιτικοί Επιστήμονες 1 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2008 ΘΕΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΕΚΦΩΝΗΣΗ Η ιδιότητα του πολίτη. Α) Πως ορίζεται η έννοια του πολίτη

Διαβάστε περισσότερα

Οι υπεράκτιες (offshore) εταιρίες 1.

Οι υπεράκτιες (offshore) εταιρίες 1. Οι υπεράκτιες (offshore) εταιρίες 1. Χ. Π. Παμπούκη Αν. Καθηγητή Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Εισαγωγή 1 Στη σημερινή παγκοσμιοποιημένη πραγματικότητα που χαρακτηρίζεται από την ταχύτητα των συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1. Με τους παρόντες Κανονισμούς ρυθμίζεται η λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Λεμεσού. 2. Οι παρόντες Κανονισμοί εγκρίνονται,

Διαβάστε περισσότερα

Για τις απαντήσεις απευθυνθείτε στο e-mail: pfkollintza@yahoo.gr 1

Για τις απαντήσεις απευθυνθείτε στο e-mail: pfkollintza@yahoo.gr 1 1 Επιμέλεια: Κονταρά Εύα, Δικηγόρος Αθηνών, ΙΙΜ Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου, Υπ. Διδάκτωρ Ευρωπαϊκού Δικαίου 2 1. Λαός είναι το σύνολο: α) του πληθυσμού β) των μόνιμα εγκατεστημένων γ) των ατόμων που

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση για την χρήση από 1η Ιανουαρίου 2009 έως 31η Δεκεμβρίου 2009 Σελίδα 1

Ετήσια Οικονομική Έκθεση για την χρήση από 1η Ιανουαρίου 2009 έως 31η Δεκεμβρίου 2009 Σελίδα 1 ΑΛΜΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2009) Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τίτλο. «ΕΚΠΤΩΤΙΚΑ ΚΟΥΠΟΝΙΑ Pierre Fabre»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τίτλο. «ΕΚΠΤΩΤΙΚΑ ΚΟΥΠΟΝΙΑ Pierre Fabre» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τίτλο «ΕΚΠΤΩΤΙΚΑ ΚΟΥΠΟΝΙΑ Pierre Fabre» 1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1.1. Η εταιρεία με την επωνυμία «ΠΙΕΡ ΦΑΜΠΡ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Διεύθυνση: 7 ε ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών Παλαιό Στρατόπεδο Ανατολικό Κέντρο 24100

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ του Στέλιου Λεβέντη (ΑΜ 9668) Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

Για να καταρτιστεί έγκυρα μια δικαιοπραξία απαιτούνται οι εξής προϋποθέσεις:

Για να καταρτιστεί έγκυρα μια δικαιοπραξία απαιτούνται οι εξής προϋποθέσεις: Για να καταρτιστεί έγκυρα μια δικαιοπραξία απαιτούνται οι εξής προϋποθέσεις: α) Δήλωση βουλήσεως. β) Ικανότητα για δικαιοπραξία. γ) Συμφωνία μεταξύ δηλώσεως και βουλήσεως. δ) Τήρηση του απαιτούμενου τύπου.

Διαβάστε περισσότερα

Ταξινόμηση των μοντέλων διασποράς ατμοσφαιρικών ρύπων βασισμένη σε μαθηματικά κριτήρια.

Ταξινόμηση των μοντέλων διασποράς ατμοσφαιρικών ρύπων βασισμένη σε μαθηματικά κριτήρια. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ Ταξινόμηη των μοντέλων διαποράς ατμοφαιρικών ρύπων βαιμένη ε μαθηματικά κριτήρια. Μοντέλο Ελεριανά μοντέλα (Elerian) Λαγκρατζιανά μοντέλα (Lagrangian) Επιπρόθετος διαχωριμός Μοντέλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Πρώτη Γραπτή Εργασία. Εισαγωγή στους υπολογιστές Μαθηματικά

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Πρώτη Γραπτή Εργασία. Εισαγωγή στους υπολογιστές Μαθηματικά ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΕΟ-13 Ποσοτικές Μέθοδοι Ακαδημαϊκό Έτος: 2012-13 Πρώτη Γραπτή Εργασία Εισαγωγή στους υπολογιστές Μαθηματικά

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2012 ΣΕΛΙΔΑ 1

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2012 ΣΕΛΙΔΑ 1 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως την 31 η Μαρτίου 2012 καταρτισμένη σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 ΑΡΙΘΜΟΣ Μ.Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους για τον επικείμενο διαγωνισμό του Υπουργείου Οικονομικών, με κορυφαίο επιτελείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 1. Πως το φαινόμενο της διάκρισης των λειτουργιών παρεμβαίνει και διαμορφώνει τον σύγχρονο χαρακτήρα του δημοκρατικού πολιτεύματος. 2. Η επίδραση της Κοινοβουλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Σχέσεις και ιδιότητές τους

Σχέσεις και ιδιότητές τους Σχέσεις και ιδιότητές τους Διμελής (binary) σχέση Σ από σύνολο Χ σε σύνολο Υ είναι ένα υποσύνολο του καρτεσιανού γινομένου Χ Υ. Αν (χ,ψ) Σ, λέμε ότι το χ σχετίζεται με το ψ και σημειώνουμε χσψ. Στην περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους για τον επικείμενο διαγωνισμό του Υπουργείου Οικονομικών, με κορυφαίο επιτελείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΑΥΤΙΛΟΣ

ΕΚΠΑ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΑΥΤΙΛΟΣ ΣΧΟΛΙΑ Οι κληρούχοι συντάκτες της αίτησης και οι εμπλεκόμενοι Πτολεμαϊκοί αξιωματούχοι Η αίτηση υποβάλλεται από δύο κληρούχους ιππείς, το Μακεδόνα Αντίμαχο, γιο του Αριστομήδη, και το Θράκα Ηρακλείδη,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Η βιώσιμη ανάπτυξη και. ο δικαστικός της έλεγχος. στη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Η βιώσιμη ανάπτυξη και. ο δικαστικός της έλεγχος. στη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Μεταπτυχιακός κύκλος σπουδών του κλάδου δημοσίου δικαίου και πολιτικών επιστημών ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

( ιμερείς) ΙΜΕΛΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Α Β «απεικονίσεις»

( ιμερείς) ΙΜΕΛΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Α Β «απεικονίσεις» ( ιμερείς) ΙΜΕΛΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Α Β «πεικονίσεις» 1. ΣΧΕΣΕΙΣ: το σκεπτικό κι ο ορισμός. Τ σύνολ νπριστούν ιδιότητες μεμονωμένων στοιχείων: δεδομένου συνόλου S, κι ενός στοιχείου σ, είνι δυντόν είτε σ S είτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. ΕΝΟΤΗΤΑ 3 η : Ο κρατικός παρεμβατισμός στην οικονομία και την κοινωνία. Διοικητικές διαστάσεις των οικονομικών λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

1. Ας υποθέσουμε ότι η εισοδηματική ελαστικότητα ζήτησης για όσπρια είναι ίση με το μηδέν. Αυτό σημαίνει ότι:

1. Ας υποθέσουμε ότι η εισοδηματική ελαστικότητα ζήτησης για όσπρια είναι ίση με το μηδέν. Αυτό σημαίνει ότι: 1. Ας υποθέσουμε ότι η εισοδηματική ελαστικότητα ζήτησης για όσπρια είναι ίση με το μηδέν. Αυτό σημαίνει ότι: α) Ανεξάρτητα από το ύψος της τιμής των οσπρίων, ο καταναλωτής θα δαπανά πάντα ένα σταθερό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΟΜΑΔΑ Α Για τις προτάσεις Α1 μέχρι και Α6 να

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση Προτύπων. Σημερινό Μάθημα

Αναγνώριση Προτύπων. Σημερινό Μάθημα Αναγνώριση Προτύπων Σημερινό Μάθημα Bias (απόκλιση) και variance (διακύμανση) Ελεύθεροι Παράμετροι Ελεύθεροι Παράμετροι Διαίρεση dataset Μέθοδος holdout Cross Validation Bootstrap Bias (απόκλιση) και variance

Διαβάστε περισσότερα

Συνιστώσες Βιώσιμης Ανάπτυξης

Συνιστώσες Βιώσιμης Ανάπτυξης ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ Συνιστώσες Βιώσιμης Ανάπτυξης 1 Η στρατηγική ανάπτυξης των αστικών κέντρων αναπτύσσεται ως συνδυασμός τεσσάρων στοιχείων. Πολυκεντρικότητα Δικτύωση Βελτίωση και ανάπτυξη των υποδομών

Διαβάστε περισσότερα

Ημέρα 3 η. (α) Aπό την εργασιακή διαδικασία στη διαδικασία παραγωγής (β) Αξία του προϊόντος και αξία της εργασιακής δύναμης

Ημέρα 3 η. (α) Aπό την εργασιακή διαδικασία στη διαδικασία παραγωγής (β) Αξία του προϊόντος και αξία της εργασιακής δύναμης Ημέρα 3 η. (α) Aπό την εργασιακή διαδικασία στη διαδικασία παραγωγής (β) Αξία του προϊόντος και αξία της εργασιακής δύναμης Η εργασιακή διαδικασία και τα στοιχεία της. Η κοινωνική επικύρωση των ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ

ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ Πρόοδος εκπλήρωσης Ε.Π. «Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014 2020» Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού & Αξιολόγησης 19 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οι γέφυρες του ποταμού... Pregel (Konigsberg)

Οι γέφυρες του ποταμού... Pregel (Konigsberg) Οι γέφυρες του ποταμού... Pregel (Konigsberg) Β Δ Β Δ Γ Γ Κύκλος του Euler (Euler cycle) είναι κύκλος σε γράφημα Γ που περιέχει κάθε κορυφή του γραφήματος, και κάθε ακμή αυτού ακριβώς μία φορά. Για γράφημα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 23ο Πρόσκληση Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

Άρθρο 23ο Πρόσκληση Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης Η Εταιρεία «FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «FLEXOPACK Α.Ε.» (εφεξής «Εταιρεία») ανακοινώνει σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 3556/2007, και

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2.5: Εντοπισμός Επιχειρηματικών Ευκαιριών. Δεδομένου ότι στο νέο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον, η

Κεφάλαιο 2.5: Εντοπισμός Επιχειρηματικών Ευκαιριών. Δεδομένου ότι στο νέο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον, η Κεφάλαιο 2.5: Εντοπισμός Επιχειρηματικών Ευκαιριών Περίληψη Κεφαλαίου: Δεδομένου ότι στο νέο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον, η κοινωνική οικονομία προσφέρει μία διαφορετική προσέγγιση στην τοπική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα. «Κεφάλαιο» «Περιουσία» «Περιουσία» Οικονομική επιστήμη «μέσων», «ανάγκες» «αγαθά» Επιχειρήσεων.

Παράδειγμα. «Κεφάλαιο» «Περιουσία» «Περιουσία» Οικονομική επιστήμη «μέσων», «ανάγκες» «αγαθά» Επιχειρήσεων. (ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ) Οικονομική μονάδα είναι ο συστηματικός συνδυασμός των συντελεστών της παραγωγής (φύση, εργασία, κεφάλαιο) με τον οποίο αποσκοπείται η παραγωγή αγαθών ή η προσφορά υπηρεσιών για την κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 20105387/30-08-2010/Φ.334 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ, ΤΟΝΕΡ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2. Κατάθεσε κάποιος στην Εθνική Τράπεζα 4800 με επιτόκιο 3%. Μετά από πόσο χρόνο θα πάρει τόκο 60 ; α) 90 ημέρες β) 1,5 έτη γ) 5 μήνες δ) 24 μήνες

2. Κατάθεσε κάποιος στην Εθνική Τράπεζα 4800 με επιτόκιο 3%. Μετά από πόσο χρόνο θα πάρει τόκο 60 ; α) 90 ημέρες β) 1,5 έτη γ) 5 μήνες δ) 24 μήνες 20 Φεβρουαρίου 2010 1. Ένας έμπορος αγόρασε 720 κιλά κρασί προς 2 το κιλό. Πρόσθεσε νερό, το πούλησε προς 2,5 το κιλό και κέρδισε 500. Το νερό που πρόσθεσε ήταν σε κιλά: α) 88 β) 56 γ) 60 δ) 65 2. Κατάθεσε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. Αριθμ.8220/131/14/2014. (Δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1651 Β /23 Ιουνίου 2014)

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. Αριθμ.8220/131/14/2014. (Δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1651 Β /23 Ιουνίου 2014) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ.8220/131/14/2014 (Δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1651 Β /23 Ιουνίου 2014) Τοποθέτηση πλωτών εξεδρών,επιφάνειας μέχρι εκατό πενήντα (150) τετραγωνικών μέτρων, στη θάλασσα, χωρίς επέμβαση στον

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ Ι.Κ.Α.-

ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ Ι.Κ.Α.- 1 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΥΖΙΩΡΤΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΩΡΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους για τον επικείμενο διαγωνισμό του Υπουργείου Οικονομικών, με κορυφαίο επιτελείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους για τον επικείμενο διαγωνισμό του Υπουργείου Οικονομικών, με κορυφαίο

Διαβάστε περισσότερα

21/11/2005 Διακριτά Μαθηματικά. Γραφήματα ΒΑΣΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ : ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΙ Δ Ι. Γεώργιος Βούρος Πανεπιστήμιο Αιγαίου

21/11/2005 Διακριτά Μαθηματικά. Γραφήματα ΒΑΣΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ : ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΙ Δ Ι. Γεώργιος Βούρος Πανεπιστήμιο Αιγαίου Γραφήματα ΒΑΣΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ : ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΙ A Ε B Ζ Η Γ K Θ Δ Ι Ορισμός Ένα (μη κατευθυνόμενο) γράφημα (non directed graph) Γ, είναι μία δυάδα από σύνολα Ε και V και συμβολίζεται με Γ=(Ε,V). Το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α. Επειδή βλέπουμε κάθε πόλη κράτος να είναι ένα είδος κοινότητας και κάθε κοινότητα να έχει συσταθεί για χάρη κάποιου

Διαβάστε περισσότερα

23/2/07 Sleep out Πλατεία Κλαυθμώνος

23/2/07 Sleep out Πλατεία Κλαυθμώνος 23/2/07 Sleep out Πλατεία Κλαυθμώνος Μια βραδιά στο λούκι με τους αστέγους «Έχετε ποτέ σκεφτεί να κοιμηθείτε μια χειμωνιάτικη νύχτα στο δρόμο;» Με αυτό το ερώτημα απευθύναμε και φέτος την πρόσκληση στους

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος Ε.Φ.Ο.Τ. 2013/1

Εγκύκλιος Ε.Φ.Ο.Τ. 2013/1 Εγκύκλιος Ε.Φ.Ο.Τ. 2013/1 Θέμα : Βαθμολογούμενοι Αγώνες, Τρόπος Βαθμολόγησης. Οι βαθμολογούμενοι αγώνες για το έτος 2013 είναι οι κάτωθι : - Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 2x18μ. - Ανοιχτό Πρωτάθλημα 2x70μ. για

Διαβάστε περισσότερα