Για τις απαντήσεις απευθυνθείτε στο 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Για τις απαντήσεις απευθυνθείτε στο e-mail: pfkollintza@yahoo.gr 1"

Transcript

1 1

2 Επιμέλεια: Κονταρά Εύα, Δικηγόρος Αθηνών, ΙΙΜ Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου, Υπ. Διδάκτωρ Ευρωπαϊκού Δικαίου 2

3 1. Λαός είναι το σύνολο: α) του πληθυσμού β) των μόνιμα εγκατεστημένων γ) των ατόμων που ανήκουν στο κράτος δ) των επί μακρόν διαμενόντων 2. Η ιθαγένεια είναι θεσμός: α) ιδιωτικού δικαίου β) ιδιωτικού διεθνούς δικαίου γ) δημοσίου δικαίου δ) ευρωπαϊκού δικαίου 3. Η ιθαγένεια είναι δεσμός: α) ατόμου και έθνους β) ατόμου και κράτους γ) ατόμου και λαού δ) ατόμου και κ μ 4. Για το ιδ.δ.δ η ιθαγένεια υπέχει συνήθως ρόλο: α) συνδετέας σχέσης β) κανόνα σύγκρουσης γ) επικουρικό δ) συνδετικής έννοιας 5. Τα νομικά πρόσωπα έχουν ιθαγένεια; α) Ναι, του κράτους της καταστατικής τους έδρας β) Όχι γ) Όχι, αλλά χρησιμοποιείται ο όρος ως σχήμα λόγου δ) Ναι, του κράτους της πραγματικής τους έδρας 6. Η έννοια του έθνους: α) ταυτίζεται με αυτή του πληθυσμού β) ταυτίζεται με αυτή του Κράτους γ) προαπαιτεί κοινή εθνική συνείδηση δ) είναι έννοια νομική και πολιτική 7. Η κοινή γλώσσα και θρησκεία: α) είναι απαραίτητη για την υπαγωγή στο ίδιο έθνος β) είναι προαιρετικό στοιχείο της κοινής εθνικής συνείδησης γ) είναι υποχρεωτικό στοιχείο της κοινής εθνικής συνείδησης 3

4 δ) είναι ενδεικτικό στοιχείο της υπαγωγής στον ίδιο λαό 8. Με τον όρο εθνότητα συνήθως: α) εννοούμε το έθνος β) εννοούμε μια εθνική μειονότητα γ) εννοούμε μια υποδιαίρεση του κράτους δ) εννοούμε την εθνικότητα 9. Η υπηκοότητα: α) είναι έννοια διάφορη της ιθαγένειας β) ταυτίζεται απόλυτα με την ιθαγένεια γ) δεν περιλαμβάνει τιι διοικητική τακτοποίηση ενός ατόμου δ) είναι η ενεργός ιθαγένεια 10. Η αρχή του αίματος (jus sanguinis): α) καθιερώθηκε πρώτη φορά στην Ελλάδα με το Σύνταγμα της Τροιζήνας το 1827 β) καθιερώθηκε πρώτη φορά στην Ελλάδα με το Σύνταγμα της Επιδαύρου το 1822 γ) καθιερώθηκε πρώτη φορά στην Ελλάδα με το Σύνταγμα του 1975 δ) δεν ισχύει κατά τον Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 11. Η αρχή του εδάφους (jus soli): α) συναντάται περισσότερο σε κράτη υποδοχή μεταναστών β) αποκρούεται από τον Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας γ) απαντάται πάντα διαζευκτικά με την αρχή του αίματος δ) δεν καλύπτει άτομα που γεννιούνται στο έδαφος μιας χώρας χωρίς καμία ιθαγένεια 12. Η αρχή της ατομικής βούλησης: α) ερείδεται σε σύμβαση ατόμου και κράτους β) αποτελεί τη βάση του θεσμού της πολιτογράφησης γ) καθιερώθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το σύνταγμα της Τροιζήνας δ) σημαίνει ότι το άτομο μπορεί να καταστεί ανιθαγενές οικεία βουλήσει 13. Η αρχή της ενότητας της ιθαγένειας των μελών μιας οικογενείας: α) βρίσκεται στον αντίποδα της αρχής της ατομικότητας ή ανεξαρτησίας της ιθαγένειας β) σημαίνει ότι η σύζυγος αποκτά αυτόματα την ιθαγένεια του συζύγου όχι όμως και τα τέκνα γ) συνάδει με το σεβασμό της προσωπικότητας και της ανεξαρτησίας της έγγαμης γυναίκας δ) στη Ελλάδα είναι η κρατούσα 14. Η αρχή της ανεξαρτησίας της ιθαγένειας: α) ισχύει στην Ελλάδα από την ισχύ του Ν 1438/84 περί τροποποιήσεως του ΚΕΙ β) ισχύει στην Ελλάδα από την ισχύ του Ν 1342/83, περί κύρωσης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών γ) σημαίνει ότι η σύζυγος αποκτά την ιθαγένεια του συζύγου της, μόνο εφόσον το επιθυμεί, κατόπιν σχετικής δήλωσης της 4

5 δ) δεν ισχύει στην Ελλάδα 15. Ανιθαγένεια έχουμε συνήθως: α) σε περιπτώσεις διαδοχής κρατών β) σε περιπτώσεις γέννησης τέκνου από ανιθαγενείς γονείς γ) σε περιπτώσεις απώλειας της ιθαγένειας για εγκλήματα κατά της κρατικής υπόστασης δ) σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις 16. Ο Κώδικας Ελληνικής Ιθαγένειας: α) θέτει την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας υπό την επιφύλαξη μη κτήσης άλλης β) επιτρέπει το θεσμό της πολυιθαγένειας γ) απαγορεύει το θεσμό της πολυιθαγένειας δ) σε περίπτωση τέκνου Γερμανού και Ελληνίδας, εξαρτά την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας από την επιλογή του τέκνου κατά την ενηλικίωση του 17. Σε περίπτωση που ένα άτομο έχει περισσότερες από μια ιθαγένειες, ο ελληνικός κανόνας σύγκρουσης υποδεικνύει ως εφαρμοστέο: α) το δίκαιο της βαρύνουσας ιθαγένειας, σε κάθε περίπτωση β) το δίκαιο της ενεργού ιθαγένειας σε κάθε περίπτωση γ) το ελληνικό δίκαιοι αν μια από Τις ιθαγένειες του ατόμου είναι η ελληνική δ) το δίκαιο που επιλέγει το ίδιο το άτομο 18. Ημεδαπός: Α) μπορεί να είναι και άτομο πολυιθαγενές β) μπορεί να είναι και άτομο αλλογενές γ) μπορεί να είναι και άτομο αλλοδαπής καταγωγής, πολιτογραφημένο δ) όλα τα παραπάνω 19. Οι αλλοδαποί στην Ελλάδα: α) αντιμετωπίζονται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, χωρίς καμιά διάκριση, με βάση την αρχή της ισότητας β) αντιμετωπίζονται ευνοϊκότερα αν είναι ανιθαγενείς γ) αντιμετωπίζονται ευνοϊκότερα αν είναι πολιτικοί πρόσφυγες δ) ισχύουν τα β και γ 20. Με την απόκτηση τη ελληνικής ιθαγένειας: α) το άτομο εξομοιούται πλήρως με ημεδαπό β) το άτομο εξομοιούται πλήρως με ημεδαπό μετά την παρέλευση 5 ετών γ) το άτομο εξομοιούται πλήρως με ημεδαπό μετά την παρέλευσην δ) ειδικοί νόμοι μπορεί να προβλέπουν αποκλίσεις από την πλήρη εξομοίωση 21. Η ευρωπαϊκή ιθαγένεια: α) απονέμεται με τις προϋποθέσεις που καθιερώνει το ευρωπαϊκό δίκαιο β) αποτελεί άμεσο σύνδεσμο πολίτη και ΕΕ 5

6 γ) απονέμεται με τις προϋποθέσεις που επιβάλει το δίκαιο του κ μ δ) απονέμεται και σε ανιθαγενείς που διαμένουν επί μακρόν στο κοινοτικό έδαφος 22. Αλλοδαπός που διαμένει στην Ελλάδα: α) υπάγεται για τη νομική του κατάσταση στο ελληνικό δίκαιο β) υπάγεται για τη νομική του κατάσταση στις διατάξεις περί αλλοδαπών γ) υπάγεται για την προσωπική του κατάσταση στις διατάξεις περί αλλοδαπών δ) ισχύουν τα α και γ 23. Για την έκδοση διαζυγίου Γερμανογάλλου και Ελληνογερμανίδας στην Ελλάδα θα εφαρμοστεί: α) ο ελληνικό δίκαιο β) το γαλλικό δίκαιο γ) το γερμανικό δίκαιο δ) η lex fori 24. Προκειμένου να χορηγηθεί άδεια παραμονής σε άτομο πολυιθαγένες, αυτό θα θεωρηθεί ημεδαπός ή αλλοδαπός βάσει: α) της lex fori β) της lex fori causae γ) του δικαίου της ενεργού ιθαγένειας δ) της επιλογής του με δήλωση 25. Το ΔΕΚ με την απόφαση Μicheletti α) διατύπωσε την αρχή της ενεργού ιθαγένειας β) διατύπωσε την αρχή της υπεροχής της ευρωπαϊκής ιθαγένειας έναντι της εθνικής γ) απέκρουσε τη Θεωρία τη ενεργού ιθαγένειας δ) απέκρουσε την παροχή διπλωματικής προστασίας από κράτος με το οποίο ο Μicheletti δεν είχε γνήσιο σύνδεσμο 26. Πότε δημοσιεύτηκε ο πρώτος αυτοτελής νόμος περί ιθαγένειας; α) Μάιο 1835 β) Οκτώβρη 1856 γ) Φεβρουάριο 1842 δ) επί Αντιβασιλείας 27. Ο θεσμός της πολιτογράφησης σήμερα: α) ρυθμίζεται από τον ΚΕΙ β) ασκείται κεντρικά από ΥΠΕΣΔΔΑ γ ) ρυθμίζεται σχεδόν αποκλειστικά από το νόμο περί αλλοδαπών δ) απαιτεί υποβολή αίτησης χωρίς καταβολή παραβόλου 28. Ένας νέος νόμος περί ιθαγένειας μπορεί να καταλάβει περιπτώσεις που δημιουργήθηκαν στο παρελθόν; α) όχι, ποτέ 6

7 β) κατά γενική αρχή ναι γ) ναι αν το ορίζει ρητά ο νομοθέτης πάντα στο κείμενο του αυτού νόμου δ) ναι αν το ορίζει ρητά ο νομοθέτη στο Κείμενο του αυτού ή και άλλου νόμου 29. Η αρχή ισότητας των 2 φύλων, καθιερώθηκε για πρώτη φορά: α) από το Ν 1438/1984 β) από το αρ 116 του Συντάγματος γ) από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών που ίσχυσε στην Ελλάδα από δ) από το Ν 1250/ Τέκνο άδηλης ιθαγένειας που γεννιέται σε ελληνικό πλοίο: α) αποκτά την ιθαγένεια του πρώτου κράτους όπου θα προσελημενιστεί β) αποκτά την ιθαγένεια του κράτους της νηολογήσεως του πλοίου γ) αποκτά την ελληνική ιθαγένεια ακόμα κι αν βρίσκεται σε αλλοδαπό λιμένα δ) αποκτά την ελληνική ιθαγένεια μόνο αν βρίσκεται στην ανοικτή θάλασσα 31. Τέκνο που γεννήθηκε από γάμο Ελληνίδας με Αιθίοπα το 1980: α) αποκτά την ελληνική ιθαγένεια με τη γέννηση του β) αποκτά την ελληνική ιθαγένεια μόνο αν γεννήθηκε σε ελληνικό έδαφος γ) δεν Θα αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια, μη ισχύοντος κατά τη γέννηση Του Ν 1438/84 δ) μπορεί να αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με δήλωσή του ισχύοντος δήλωση του στο Γ.Γ.Π 32. Τέκνο γεννημένο χωρίς προηγούμενο γάμο των γονέων του: α) Θεωρείται νόμιμο τέκνο με δικαστική απόφαση β) Θεωρείται νόμιμο τέκνο με επιγενόμενο γάμο των γονέων γ) καλύπτεται από το τεκμήριο καταγωγής από γάμο αν χωρήσει επιγενόμενος γάμος δ) Θεωρείται νόμιμο τέκνο με επιγενόμενο γάμο των γονέων και εκουσία ή δικαστική αναγνώριση 33. Η κτήση της ελληνικής ιθαγένειας λόγω κατάταξης στις ένοπλες δυνάμεις: α) χωρεί τιμής ένεκεν β) επιφυλάσσεται μόνο σε αξιωματικούς γ) συντελείται με δόση στρατιωτικού όρκου δ) συντελείται με την κατάταξη 34. Οι μονάζοντες στο Άγιο Όρος αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια: α) με την κουρά τους β) με την εγγραφή τους στο μοναχολόγιο ή δοκιμολόγιο γ) με το τέλος της περιόδου δοκιμής Τους δ) με έγκριση του Οικουμενικού Πατριαρχείου 35. Η πολιτοποίηση περιβάλλεται τον τύπο: α) ατομικής διοικητικής πράξης 7

8 β) κανονιστικής πράξης γ) νόμου δ) σωρευτικής διοικητικής πράξης 36. Ο αλλογενής αλλοδαπός αποκτά με την πολιτογράφηση του: α) τα πλήρη δικαιώματα του ημεδαπού β) μειωμένα δικαιώματα μέχρι και τη συμπλήρωση ενός ορισμένου χρονικού διαστήματος γ) δικαίωμα να υπηρετήσει στον ελληνικό στρατό δ) ισχύουν τα β και γ 37. Τα ανήλικα τέκνα πολιτογραφηθέντος αλλογενούς στην Ελλάδα: α) αποκτούν αυτόματα την ελληνική ιθαγένειας β) αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια με δήλωση τους μέσα σε ένα έτος από τιιν ενηλικίωση τους γ) αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια αν πολιτογραφηθεί ο πατέρας τους δ) μπορούν σε κάθε περίπτωση, να αποβάλλουν την ελληνική ιθαγένεια μέσα σε ένα έτος από την ενηλικίωση τους 38. Η αναδοχή δημόσιας υπηρεσίας σε ξένη πολιτεία οδηγεί σε αποβολή της ελληνικής ιθαγένειας: α) μόνο αν προηγηθεί άδεια από τον Υπ. Εσωτερικών β) αν παραλειφθεί τελείως το αίτημα για χορήγηση άδειας από τον Υπ. Εσωτερικών γ) μόνο αν η αναδοχή της υπηρεσίας συνεπάγεται την κτήση της αλλοδαπής ιθαγένειας, κατόπιν υποβολής σχετικής δήλωσης του αναδεχθέντος δ) Πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά τα α και γ 39. Η αναδοχή δημόσιας υπηρεσίας σε ξένη πολιτεία οδηγεί σε αυτοδίκαια έκπτωση από την ελληνική ιθαγένεια: α) ποτέ β) μόνο αν είχε απευθυνθεί στο άτομο από τον Υπουργό Εσωτερικών επιταγή να απόσχει από την υπηρεσία γ) μόνο αν η υπηρεσία είναι στρατιωτική δ) μόνο αν δεν έχει προηγηθεί άδεια από τον Υπουργό Εσωτερικών 40. Είναι δυνατή η αποξένωση από την ελληνική ιθαγένεια ατόμου που δεν έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις; α) μόνο με έκπτωση β) όχι ποτέ γ) μόνο επί αποποίησης λόγω έλλειψης γνησίου δεσμού δ) μόνο αν τις έχει ήδη εκπληρώσει στην αλλοδαπή 41. Σύζυγος έλληνα η οπο είναι ανιθαγενής: α) αποκτά την ελληνική ιθαγένεια με την τέλεση του γάμου β) αποκτά την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση κατά το καθεστώς που ισχύει για 8

9 αλλογενείς αλλοδαπούς γ) αν διαμένει στην αλλοδαπή μετά του έλληνος συζύγου της αποκτά την ελληνική ιθαγένεια με την παρέλευση 10ετίας δ) αποκτά την ελληνική ιθαγένεια, κατά το καθεστώς που ισχύει για ομογενείς αλλοδαπούς 42 Αλλοδαπή που είχε συνάψει ανυπόστατο γάμο στην αλλοδαπή με Έλληνα το 1981: α) απέκτησε την ελληνική ιθαγένεια από β) διατηρεί την αλλοδαπή ιθαγένεια της μέχρι σήμερα γ) απέκτησε την ελληνική ιθαγένεια με την εγγραφή της σε δημοτολόγιο το Ι 9 δ) κατεστάθη αυτοδικαίως πολυιθαγενής το Ποιο όργανο έχει το τεκμήριο της αρμοδιότητας σε ότι αφορά ζητήματα ιθαγένειας; α) ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας β) ο νομάρχης γ) ο Υπ.ΕΣΔ.Δ.Α δ) οι προξενικές αρχές του τόπου προέλευσης των αλλοδαπών 44. Η απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών σχετικά με ζήτημα αμφισβητούμενης ιθαγένειας: α) εκδίδεται κατόπιν απλής γνώμης του Συμβουλίου Ιθαγενείας β) πρέπει να είναι πάντα αιτιολογημένη γ) δεν απαιτείται να περιλαμβάνει αιτιολογία δ) εκδίδεται πάντα με πρωτοβουλία του ενδιαφερομένου 45. Στο ΕΔΔΛ με ατομική προσφυγή μπορεί να απευθυνθεί: α) μόνο ο ημεδαπός β) ημεδαποί και ομογενείς αλλοδαποί γ) οποιοσδήποτε που διαμένει έστω και προσωρινά σε έδαφος κράτους συμβεβλημένου στην ΕΣΔΑ δ) οποιοσδήποτε είναι εγκατεστημένος σε έδαφος κράτους συμβεβλημένου στην ΕΣΔΑ 46. Τι είναι η FRΟΝΤΕΧ; α) διεθνής οργανισμός που ασχολείται με ζητήματα λαθρομετανάστευσης β) ευρωπαϊκή υπηρεσία επιφορτισμένη με ζητήματα θεωρήσεων γ) όργανο της ΕΕ επιφορτισμένο με ζητήματα ομαλής ένταξης αλλοδαπών στο κοινοτικό έδαφος δ) ευρωπαϊκή υπηρεσία για την παρεμπόδιση παράνομης εισόδου αλλοδαπών στις χώρες της ΕΕ 47. Λέγοντας ιδ.δ.δ. εν στενή εννοία εννοούμε: α) κάθε κανόνα του ιδ.δ.δ εκτός απ το δίκαιο ιθαγένειας β) τους κανόνες σύγκρουσης γ) τους κανόνες αμέσου εφαρμογής 9

10 δ) ισχύουν τα β και γ 48. Μεταβλητή σύγκρουση έχουμε όταν: α) μεταβάλλεται καταστρατηγικά το συνδετικό στοιχείο β) μεταβάλλεται η συνδετέα σχέση γ) μεταβάλλεται με το χρόνο το συνδετικό στοιχείο δ) μεταβάλλεται ο κανόνας σύγκρουσης 49. Η αναπαραπομπή κατά το ελληνικό δίκαιο: α) δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση β) επιτρέπεται σε κάθε περίπτωση γ) επιτρέπεται μόνο αν οδηγεί σε ευνοϊκή για το forum λύση δ) επιτρέπεται δυνάμει κάποιων ειδικών νόμων 50. Η καταστρατήγηση: α) οδηγεί πάντα σε εφαρμογή των διατάξεων των οποίων επιδιώχθηκε η παράκαμψη στην συγκεκριμένη περίπτωση β) γίνεται ανεκτή αν δεν παρεκάμφθησαν κανόνες του δικάζοντος φόρουμ γ) γίνεται ανεκτή αν δεν επλήγησαν δικαιώματα τρίτων δ) ισχύουν τα β και γ 10

ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΗΛΙΚΩΝ (ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ)

ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΗΛΙΚΩΝ (ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ) ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΗΛΙΚΩΝ (ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ) του Νέστορα Ε. Κουράκη Καθηγητή Νομικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών Α Το Ελληνικό Δίκαιο Ανηλίκων (α) Νομική προσέγγιση κατά ηλικίες Το θεσμικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Κ. ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ *

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Κ. ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ * ΦΙΛΙΠΠΟΣ Κ. ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ * Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια ως εξ υποκειμένου δίκαιο: ένα φιλοσοφικό σχόλιο στην ιστορία μιας νομικής έννοιας 1. Αποτελεί άραγε η ιστορία των εννοιών το δικαστήριό τους ό πως θα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΩΝ)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΩΝ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΩΝ) Φορέας Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αιγυπτιακή παραγωγή του κλάδου τροφίμων. Ασφάλεια τροφίμων και προδιαγραφές εισαγωγής

ΘΕΜΑ: Αιγυπτιακή παραγωγή του κλάδου τροφίμων. Ασφάλεια τροφίμων και προδιαγραφές εισαγωγής ΘΕΜΑ: Αιγυπτιακή παραγωγή του κλάδου τροφίμων. Ασφάλεια τροφίμων και προδιαγραφές εισαγωγής Προσδιοριστικοί παράγοντες της παραγωγής μεταποιημένων τροφίμων στην Αίγυπτο Ο κλάδος των τροφίμων φρέσκων και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΝΟΛΩΝ: μια σύνοψη των θεμελιακών χαρακτηριστικών.

ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΝΟΛΩΝ: μια σύνοψη των θεμελιακών χαρακτηριστικών. ΘΕΩΡΙ ΣΥΝΟΛΩΝ: μια σύνοψη των θεμελιακών χαρακτηριστικών. 1. ΣΥΝΟΛ: το σκεπτικό. σύνολο = πολλά στοιχεία ως «ένα», ως «μία» ολότητα. τα στοιχεία ανήκουν στο σύνολο, ή είναι μέλη του συνόλου το σύνολο περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΓΝΩΣΤΟ)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΓΝΩΣΤΟ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΓΝΩΣΤΟ) ΛΥΣΙΟΥ, ΥΠΕΡ ΜΑΝΤΙΘΕΟΥ 14 17 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Παράγραφος 14 η Συλλεγέντων τοίνυν τῶν δημοτῶν πρὸ τῆς ἐξόδου, εἰδὼς αὐτῶν ἐνίους πολίτας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΟΣ Α. Επιστημονική επιμέλεια: Ευανθία Μακρή Μπότσαρη

ΤΟΜΟΣ Α. Επιστημονική επιμέλεια: Ευανθία Μακρή Μπότσαρη ΤΟΜΟΣ Α Επιστημονική επιμέλεια: Ευανθία Μακρή Μπότσαρη ΑΘΗΝΑ, 2007 Διαχείριση Προβλημάτων Σχολικής Τάξης Επιστημονική Επιμέλεια Ευανθία Μακρή Μπότσαρη Αθήνα 2007 3 ο Κ.Π.Σ. \2 ο Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.\Α.Π. Α2 ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Programmatismìc epilôth 3D exis sewn ro c atriboôc reustoô se domhmèna plègmata, se kˆrtec grafik n

Programmatismìc epilôth 3D exis sewn ro c atriboôc reustoô se domhmèna plègmata, se kˆrtec grafik n Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολη Μηχανολογων Μηχανικων Τομεας Ρευστων Εργαστηριο Θερμικων Στροβιλομηχανων Μοναδα Παραλληλης Υπολογιστικης Ρευστοδυναμικης και Βελτιστοποιησης Programmatismìc epilôth 3D

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού Fortran 95

Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού Fortran 95 Τ Ε Τ Υ Π Κ Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού Fortran 95 Σημειώσεις Διαλέξεων Σ. Σ Ηράκλειο Φεβρουάριος 2015 Copyright c 2006 2015 Σ. Σταματιάδης, (stamatis@materials.uoc.gr) Η στοιχειοθεσία έγινε από

Διαβάστε περισσότερα

γραπτή εξέταση στo μάθημα Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ( Διδαγμένο κείμενο) Πλάτωνος Πρωταγόρας 323Α 324C

γραπτή εξέταση στo μάθημα Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ( Διδαγμένο κείμενο) Πλάτωνος Πρωταγόρας 323Α 324C γραπτή εξέταση στo μάθημα Α Ρ Χ Α Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ( Διδαγμένο κείμενο) Τάξη: Γ Λυκείου Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητές: ΑΡΕΤΑΚΗ Ε. ΜΠΟΥΜΠΟΥΣΗ Ε. Κείμενο από το πρωτότυπο:

Διαβάστε περισσότερα

Η απελευθέρωση. επιστήµης. Η γυναικεία µατιά για την οικογένεια, την εργασία και την παγκοσµιοποίηση. Drucilla K. Barker & Susan F.

Η απελευθέρωση. επιστήµης. Η γυναικεία µατιά για την οικογένεια, την εργασία και την παγκοσµιοποίηση. Drucilla K. Barker & Susan F. Η απελευθέρωση της oικονοµικής επιστήµης Η γυναικεία µατιά για την οικογένεια, την εργασία και την παγκοσµιοποίηση Drucilla K. Barker & Susan F. Feiner Επιστηµονική Επιµέλεια - Εισαγωγή Αντιγόνη Λυµπεράκη

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Καρκίνος και Έκθεση στις Ιοντίζουσες και μη Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες

Κεφάλαιο 5 Καρκίνος και Έκθεση στις Ιοντίζουσες και μη Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες Κεφάλαιο 5 Καρκίνος και Έκθεση στις Ιοντίζουσες και μη Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες Κ. Μ. Πατενιώτης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ιοντίζουσα ακτινοβολία είναι η ενέργεια που παράγεται από φυσικά ραδιενεργά υλικά ή ακόμα από υλικά

Διαβάστε περισσότερα

«Γιατί διδάσκουμε Αρχαία Ελληνικά στα παιδιά»

«Γιατί διδάσκουμε Αρχαία Ελληνικά στα παιδιά» Ι.Θ. Κακριδής «Γιατί διδάσκουμε Αρχαία Ελληνικά στα παιδιά» Αληθινά λυπούμαι που τον καιρό αυτό είμαι αναγκασμένος να βρίσκομαι μακριά από την Ελλάδα, κι έτσι στερήθηκα τη χαρά να πάρω μέρος στο Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Αποδοτικά Πρωτόκολλα Συλλογής εδομένων σε Ασύρματα ίκτυα Αισθητήρων

Αποδοτικά Πρωτόκολλα Συλλογής εδομένων σε Ασύρματα ίκτυα Αισθητήρων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Αποδοτικά Πρωτόκολλα Συλλογής εδομένων σε Ασύρματα ίκτυα Αισθητήρων ιδακτορική ιατριβή Κωνσταντίνος Μάριος

Διαβάστε περισσότερα

marketing 3.0 Από το προϊόν στον πελάτη και από αυτόν στον άνθρωπο 2η έκδοση PHILIP KOTLER

marketing 3.0 Από το προϊόν στον πελάτη και από αυτόν στον άνθρωπο 2η έκδοση PHILIP KOTLER marketing 3.0 Από το προϊόν στον πελάτη και από αυτόν στον άνθρωπο 2η έκδοση PHILIP KOTLER HERMAWAN KARTAJAYA IWAN SETIAWAN Ευχαριστούµε την εταιρεία Coca-Cola Τρία Έψιλον Α.Ε. και την τράπεζα EUROBANK

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 14 Κυτταρολογική εξέταση υλικού εξ αναρροφήσεως διά λεπτής βελόνης

Κεφάλαιο 14 Κυτταρολογική εξέταση υλικού εξ αναρροφήσεως διά λεπτής βελόνης Κεφάλαιο 14 Κυτταρολογική εξέταση υλικού εξ αναρροφήσεως διά λεπτής βελόνης Δ. Δασκαλοπούλου Σ. Κ. Αρχοντάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ H αλματώδης εξέλιξη της ιατρικής ε πιστήμης και της τεχνολογίας τα τελευταία 30 χρόνια,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑΣ. Ενώπιον: της Δικαστή Sanji Mmasenono Monageng, Προεδρεύουσας Δικαστή της Δικαστή Sylvia Steiner του Δικαστή Cuno Tarfusser

ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑΣ. Ενώπιον: της Δικαστή Sanji Mmasenono Monageng, Προεδρεύουσας Δικαστή της Δικαστή Sylvia Steiner του Δικαστή Cuno Tarfusser ICC-02/05-01/12-5-tELL 02-04-2012 1/6 NM PT Πρωτότυπο: Αγγλικά Αριθμ.: ICC 02/05 01/12 Ημερομηνία: 13 Μαρτίου 2012 ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑΣ Ενώπιον: της Δικαστή Sanji Mmasenono Monageng, Προεδρεύουσας Δικαστή

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγχος Στατιστικών Υποθέσεων με τη χρήση του στατιστικού προγραμμάτος SPSS v. 20

Ελεγχος Στατιστικών Υποθέσεων με τη χρήση του στατιστικού προγραμμάτος SPSS v. 20 A Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Επιστημών της ιοίκησης Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και ιοίκησης Εργαστήριο Στατιστικής Ελεγχος Στατιστικών Υποθέσεων με τη χρήση του στατιστικού προγραμμάτος SPSS v. 20 26Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 20 Σύστημα σταδιοποίησης ΤΝΜ

Κεφάλαιο 20 Σύστημα σταδιοποίησης ΤΝΜ Κεφάλαιο 20 Σύστημα σταδιοποίησης ΤΝΜ Σ. Ξυνόγαλος ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα συστήματα σταδιοποίησης των κακοήθων νεοπλασιών είναι μέθοδοι αντικειμενικής εκτίμησης της έκτασης του όγκου σε δεδομένη στιγμή (κυρίως κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας (322a d) Ἐπειδὴ δὲ ὁ ἄνθρωπος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΟΣ Β. Επιστημονική επιμέλεια: Ελένη Τζελέπη Γιαννάτου

ΤΟΜΟΣ Β. Επιστημονική επιμέλεια: Ελένη Τζελέπη Γιαννάτου Μπότσας, Γ. (2008). Μαθησιακές Δυσκολίες: Χαρακτηριστικά παιδιών και εφήβων. Στο Παπούλια Γιαννάτου, Ε. (επ.) Θέματα διαχείρισης προβλημάτων σχολικής τάξης, σελ. 8 22, Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Μπότσας

Διαβάστε περισσότερα

Οι απαρχές της Δημιουργίας στην Βίβλο και την Επιστήμη. Γεωργίου Ι. Γούναρη 1 Ομ. Καθηγητή Θεωρητικής Φυσικής, Α.Π.Θ.

Οι απαρχές της Δημιουργίας στην Βίβλο και την Επιστήμη. Γεωργίου Ι. Γούναρη 1 Ομ. Καθηγητή Θεωρητικής Φυσικής, Α.Π.Θ. Οι απαρχές της Δημιουργίας στην Βίβλο και την Επιστήμη Γεωργίου Ι. Γούναρη 1 Ομ. Καθηγητή Θεωρητικής Φυσικής, Α.Π.Θ. (2015) Περίληψη Σκιαγραφείται η Θεωρία της Μεγάλης Εκρήξεως (ΜΕ) για την Δημιουργία,

Διαβάστε περισσότερα

Matrix. Συμμετοχὴ σὲ ἐπιστημονικὲς ἐκδηλώσεις 3. Ἐνημέρωση γιὰ τὶς δραστηριότητες τοῦ EGATIN E.G.A.T.I.N. Study Days 4

Matrix. Συμμετοχὴ σὲ ἐπιστημονικὲς ἐκδηλώσεις 3. Ἐνημέρωση γιὰ τὶς δραστηριότητες τοῦ EGATIN E.G.A.T.I.N. Study Days 4 Matrix Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 1 Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ 2 0 1 1 Ἑξαμηνιαῖο Ἐνημερωτικό Ἔντυπο Διανέμεται δωρεὰν στὰ μέλη καὶ τοὺς σπουδαστὲς τοῦ Α.Ψ.Κ. καὶ τοῦ Ι.Ο.Α.Α. Ἀγαπητοί συνάδελφοι, Χρόνια Πολλά καί Χριστός Ἀνέστη.

Διαβάστε περισσότερα

ἤ μη εἶναι ἐν ἀνθρώποις

ἤ μη εἶναι ἐν ἀνθρώποις ἤ μη εἶναι ἐν ἀνθρώποις: Να συγκρίνετε την τιμωρία αυτή με τη θανάτωση που προτάθηκε παραπάνω (κτείνειν ὡς νόσον πόλεως). Είναι η κύρωση αυτή ηπιότερη ή όχι και γιατί; Στο παρατιθέμενο απόσπασμα του πλατωνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. www.epignosi.edu.gr. Επιμέλεια θεμάτων και απαντήσεων: Μεταξά Ελευθερία. Κική Δημουλά. «Σημεῖο Ἀναγνωρίσεως»

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. www.epignosi.edu.gr. Επιμέλεια θεμάτων και απαντήσεων: Μεταξά Ελευθερία. Κική Δημουλά. «Σημεῖο Ἀναγνωρίσεως» ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Επιμέλεια θεμάτων και απαντήσεων: Μεταξά Ελευθερία Κική Δημουλά «Σημεῖο Ἀναγνωρίσεως» ἄγαλμα γυναίκας μέ δεμένα χέρια Ὅλοι σέ λένε κατευθείαν ἄγαλμα, ἐγώ σέ πρσφωνῶ γυναίκα

Διαβάστε περισσότερα

www.cslab.ece.ntua.gr

www.cslab.ece.ntua.gr Ε ό Μ ό Π ί Σ ή Η ό Μ ώ Μ ώ Η/Υ Τ έ Τ ί Π ή Υ ώ Εργαστήριο Υπολογιστικών Συστημάτων www.cslab.ece.ntua.gr Διπλωματική εργασία Συγκριτική μελέτη μεθόδων αποθήκευσης αραιών πινάκων σε μπλοκ για την βελτιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 Καρκινογένεση εξ ακτινοθεραπείας και σύνδρομα ραδιοευαισθητοποίησης

Κεφάλαιο 6 Καρκινογένεση εξ ακτινοθεραπείας και σύνδρομα ραδιοευαισθητοποίησης Κεφάλαιο 6 Καρκινογένεση εξ ακτινοθεραπείας και σύνδρομα ραδιοευαισθητοποίησης Β. Τάραντο ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η καρκινογένεση οφείλεται στην επίδραση επάνω στο κύτταρο και ιδιαίτερα στο DNA αυτού τριών βλαπτικών

Διαβάστε περισσότερα

γραπτή εξέταση στo μάθημα Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ( Διδαγμένο κείμενο)

γραπτή εξέταση στo μάθημα Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ( Διδαγμένο κείμενο) γραπτή εξέταση στo μάθημα Α Ρ Χ Α Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ( Διδαγμένο κείμενο) Τάξη: Β Λυκείου Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητές: Κείμενο 1 2 3 Εἰ μὴ συνῄδη, ὦ βουλή, τοῖς κατηγόροις

Διαβάστε περισσότερα

Τα πάντα για το Περιβάλλον!

Τα πάντα για το Περιβάλλον! Ιούλιος Αύγουστος 2011, Παπαδάτες Πρέβεζας Τιμή : 0,80 Τα πάντα για το Περιβάλλον! Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος συμμετείχαμε εθελοντικά σε μια προσπάθεια του Δήμου Ζηρού για τον συμβολικό

Διαβάστε περισσότερα