ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ"

Transcript

1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΚ. ΚΑΪΔΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΪΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΠΡΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: (ΑΝΤΙ;)ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΡΙΣΗΣ 1

2 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικές σκέψεις Σκοπός της εργασίας σελ Η αρμοδιότητα του Προέδρου της Δημοκρατίας για έκδοση πράξεων νομοθετικού περιεχομένου (άρθρο 44 παρ.1σ) σελ Οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου του έτους 2012 σελ Επίλογος σελ Βιβλιογραφία Αρθρογραφία Διαδικτυακοί τόποι σελ Παράρτημα σελ

3 Εισαγωγικές σκέψεις Σκοπός της εργασίας Η αρχή της διάκρισης των λειτουργιών ως μία από τις οργανωτικές βάσεις του πολιτεύματος 1 εισάγεται στο άρθρο 26 του Συντάγματος. Σύμφωνα με το άρθρο αυτό οι λειτουργίες του κράτους είναι τρείς: η νομοθετική, η εκτελεστική και η δικαστική. Η νομοθετική λειτουργία ασκείται από τη Βουλή και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, η εκτελεστική λειτουργία από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την Κυβέρνηση και η δικαστική λειτουργία από τα δικαστήρια 2. Στο σύγχρονο συνταγματικό κράτος, η διάκριση των λειτουργιών είναι συνυφασμένη με τη διασταύρωση των λειτουργιών, με την οποία κάμπτεται η διάκριση μεταξύ της νομοθετικής και της εκτελεστικής λειτουργίας 3. Για παράδειγμα, η νομοθετική εξουσιοδότηση και γενικά η κανονιστική αρμοδιότητα της Διοίκησης (άρθρα 43 και 44 παρ. 1 του Συντάγματος) αποτελούν περιορισμό των νομοθετικών καθηκόντων της Βουλής. Πάντως, η διασταύρωση των λειτουργιών μπορεί να καθιερωθεί μόνο με άλλη συνταγματική διάταξη, η οποία πρέπει να ερμηνεύεται στενά ως εξαίρεση στον κανόνα της μη ανάθεσης 1 Α.Ι. Σβώλος, Το νέον Σύνταγμα και αι βάσεις του πολιτεύματος, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα Αθήνα Κομοτηνή, 2008, σελ. 375, Π.Ε. Πουλής, Εγχειρίδιο Συνταγματικού Δικαίου και Θεσμών, Οργάνωση του Κράτους, Ατομικές Ελευθερίες, Διοίκηση, Υπάλληλοι, Δ έκδοση, Εκδόσεις Σάκκουλα Αθήνα Θεσσαλονίκη, 2007, σελ. 86 και Ε.Β. Βενιζέλος, Μαθήματα Συνταγματικού Δικαίου, Αναθεωρημένη Έκδοση, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα Αθήνα Κομοτηνή, 2008, σελ και Κ.Γ. Μαυριάς, Συνταγματικό Δίκαιο, Δεύτερη Έκδοση Κατά τον αναθεωρημένο Σύνταγμα, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα Αθήνα Κομοτηνή, 2002, σελ Αξιοσημείωτο είναι ότι γίνεται λόγος όχι για διάκριση εξουσιών αλλά για διάκριση λειτουργιών, έννοια που φανερώνει το αδιαίρετο της εξουσίας του κράτους και την κατανομή διαφορετικών δραστηριοτήτων μεταξύ των οργάνων του. Η διάκριση των εξουσιών είχε ως βασικούς υποστηριχτές τον John Locke και τον Montesquieu, οι οποίοι αμφισβητούσαν το αδιαίρετο της κυριαρχίας. Ο Montesquieu στο βιβλίο του L esprit des lois (1748) εμμένει στη διάκριση των εξουσιών ως αντίθεση στο δεσποτισμό. Για περισσότερα, Π.Ε. Πουλής, ό.π., σελ. 86, Κ.Λ. Γεωργόπουλος, Επίτομο Συνταγματικό Δίκαιο, Όγδοη έκδοση, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα Αθήνα Κομοτηνή, 1996, σελ , Ε.Β. Βενιζέλος, ό.π., σελ και Κ.Χ. Χρυσόγονος, Συνταγματικό Δίκαιο, Εκδόσεις Σάκκουλα Αθήνα Θεσσαλονίκη, 2003, σελ Ε.Β. Βενιζέλος, ό.π., σελ

4 αρμοδιοτήτων που δεν ανταποκρίνονται στη δομή και την κύρια λειτουργία καθενός οργάνου 4. Ωστόσο, σήμερα, παρατηρείται όλο και περισσότερο το φαινόμενο της παράκαμψης της Βουλής, ως του κατά κανόνα κύριου παράγοντα της νομοθετικής λειτουργίας, και της έκδοσης από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας πράξεων νομοθετικού περιεχομένου (άρθρο 44 παρ. 1 του Συντάγματος). Μάλιστα το 2012 εκδόθηκαν 28 πράξεις νομοθετικού περιεχομένου έναντι 67 τυπικών νόμων. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι ακριβώς ο προσδιορισμός της αρμοδιότητας του Προέδρου της Δημοκρατίας για έκδοση πράξεων νομοθετικού περιεχομένου (άρθρο 44 παρ.1σ) και ο τρόπος άσκησής της το έτος Η αρμοδιότητα του Προέδρου της Δημοκρατίας για έκδοση πράξεων νομοθετικού περιεχομένου (άρθρο 44 παρ.1σ) Σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 του Συντάγματος, σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί, ύστερα από πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, να εκδίδει πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Οι πράξεις αυτές υποβάλλονται στη Bουλή για κύρωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγραφος 1, μέσα σε σαράντα ημέρες από την έκδοσή τους ή μέσα σε σαράντα ημέρες από τη σύγκληση της Bουλής σε σύνοδο. Αν δεν υποβληθούν στη Bουλή μέσα στις προαναφερόμενες προθεσμίες ή αν δεν εγκριθούν από αυτή μέσα σε τρεις μήνες από την υποβολή τους, παύουν να ισχύουν στο εξής. Στο άρθρο αυτό τίθενται τα όρια αρμοδιότητας του Προέδρου της Δημοκρατίας για έκδοση πράξεων νομοθετικού περιεχομένου. Κατ αρχάς, πρόκειται για νομοθετικής φύσης αρμοδιότητα, τη λεγόμενη έκτακτη νομοθετική λειτουργία, η οποία αντιδιαστέλλεται προς την τακτική νομοθετική λειτουργία που ασκείται από τη Βουλή και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας (που εκδίδει και δημοσιεύει τυπικούς νόμους). Σκοπός της διάταξης είναι η θέση ορισμένων τυπικών και ουσιαστικών προϋποθέσεων στην κανονιστική 4 Κ.Χ. Χρυσόγονος, ό.π., σελ

5 αρμοδιότητα της εκτελεστικής λειτουργίας η οποία ασκείται χωρίς νομοθετική εξουσιοδότηση και υποκαθιστά την νομοθετική αρμοδιότητα. Το Σύνταγμα του 1975 ήθελε να νομιμοποιήσει το συχνό φαινόμενο υπό το Σύνταγμα του 1952, δηλαδή την έκδοση κανονιστικών πράξεων (αναγκαστικός νόμος ή νομοθετικό διάταγμα) κυρίως από το Υπουργικό Συμβούλιο χωρίς νομοθετική εξουσιοδότηση, οι οποίες στη συνέχεια κυρώνονταν αναδρομικά από τον κοινό νομοθέτη. Επρόκειτο για μία αντισυνταγματική πρακτική, η οποία, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, νομιμοποιήθηκε από το Σύνταγμα του , 6. Οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου είναι νομοθετικές (ίσης ισχύος με τον τυπικό νόμο), μιας και θεσπίζουν πρωτεύοντες κανόνες δικαίου 7, 8. Δεν είναι, όμως, πάντα γενικές και αφηρημένες, αλλά συχνά παρουσιάζουν συγκεκριμένο χαρακτήρα 9. Πολλές φορές πρόκειται για μέτρα που λαμβάνονται για να αντιμετωπιστεί συγκεκριμένη κατάσταση έκτακτης ανάγκης 10. Συνιστούν προσωρινούς νόμους, μιας και η ισχύς τους βρίσκεται υπό διαλυτική αίρεση 11. Οι προϋποθέσεις άσκησης της αρμοδιότητας του Πρόεδρου της Δημοκρατίας διακρίνονται σε τυπικές και ουσιαστικές. Ειδικότερα: 1. Τυπικές: όργανο αρμόδιο για την έκδοση πράξεων νομοθετικού περιεχομένου είναι μεν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αλλά ύστερα από πρόταση και προσυπογραφή του Υπουργικού Συμβουλίου. Έτσι, πρόκειται για το σύνθετο όργανο που κατά το 5 Ο καθηγητής Χρυσόγονος τονίζει ότι το νομοθετικό διάταγμα και ο αναγκαστικός νόμος ήταν χαρακτηριστικά εποχών πολιτειακής ανωμαλίας, όπως κατοχής και δικτατορίας, ενώ ο καθηγητής Παραράς κάνει λόγο για εξουσίες ασκούμενες σε περιόδους κρίσεως (pouvoirs de crise). Για περισσότερα Κ.Χ. Χρυσόγονος, ό.π., σελ. 311 και Π.Ι. Παραράς, ό.π., σελ Ε.Β. Βενιζέλος, ό.π., σελ Κ.Γ. Μαυριάς, ό.π., σελ και Π.Ε. Πουλής, ό.π., σελ Αντίθετος είναι ο καθηγητής Παραράς ο οποίος υποστηρίζει πως οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου είναι διοικητικές πράξεις και εκδίδονται υπό τον τύπο Προεδρικού Διατάγματος. Ταυτίζονται ως προς τη νομική φύση με τις πράξεις του Υπουργικού Συμβουλίου. Αναρωτιέται μάλιστα: αν η πράξη νομοθετικού περιεχομένου ήταν είδος τυπικού νόμου ex constitutione, τι νόημα θα είχε η ανάγκη κυρώσεως αυτού πάλι από μεταγενέστερο τυπικό νόμο; Για περισσότερα, Π.Ι. Παραράς, ό.π., σελ Κ.Χ. Χρυσόγονος, ό.π., σελ Κ.Χ. Χρυσόγονος, ό.π., σελ Κ.Λ. Γεωργόπουλος, ό.π., σελ

6 άρθρο 26 του Συντάγματος ασκεί την εκτελεστική λειτουργία 12. Παρά τη δυνητική διατύπωση («μπορεί»), δεν υπάρχει συναπόφαση, αλλά υποχρέωση του Προέδρου της Δημοκρατίας να υπογράψει 13, εκτός αν είναι έκδηλο και προφανές 14 ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν υφίσταται όντως εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη νομοθετήσεως ή αν παραβιάζεται πρόδηλα και κατά άμεση αντίληψη κάποια άλλη συνταγματική διάταξη, οπότε έχει καθήκον ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να μην υπογράψει τέτοια αντισυνταγματική πράξη 15, 16. Στην ουσία, αρμόδιο όργανο είναι το Υπουργικό Συμβούλιο που προτείνει και προσυπογράφει, μιας και κατά το άρθρο 35 παρ. 1 εδ. α του Συντάγματος καμία πράξη του Προέδρου της Δημοκρατίας δεν ισχύει ούτε εκτελείται χωρίς την προσυπογραφή του αρμόδιου Yπουργού, ο οποίος με μόνη την υπογραφή του γίνεται υπεύθυνος, και χωρίς τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Ε.Β. Βενιζέλος, ό.π., σελ. 177 και Π.Ι. Παραράς, ό.π., σελ Φ.Κ. Σπυρόπουλος, Εισαγωγή στο συνταγματικό δίκαιο, εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα Αθήνα Κομοτηνή, 2006, σελ. 112 και Κ.Χ. Χρυσόγονος, ό.π., σελ Οι λέξεις «προφανές» και «πρόδηλο» επισημαίνουν την παραβίαση του ακραίου ορίου που μπορεί να ονομασθεί «οριακή λειτουργία του γράμματος της διάταξης». Για περισσότερα, Κ.Χ. Χρυσόγονος, Ο Έλεγχος της συνδρομής των ουσιαστικών προϋποθέσεων για την έκδοση των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου, Ελληνική Δικαιοσύνη, Τόμος 32ος, Εκδοτικός οίκος Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα, 1991, σελ Π.Ι. Παραράς, ό.π., σελ. 109 και Κ.Χ. Χρυσόγονος, Ο Έλεγχος της συνδρομής, σελ Κατά την καθηγήτρια Καμτσίδου οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου μπορούν να ενεργοποιήσουν και την ευθύνη του αρχηγού του κράτους. Χαρακτηριστικά τονίζει το παράδειγμα του Φ. Μιτεράν, ο οποίος αρνούμενος να υπογράψει τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου εξανάγκασε την Κυβέρνηση να τις μετατρέψει σε σχέδια νόμου που τελικά υπερψηφίστηκαν από τη Βουλή. Έτσι, υπέδειξε πως η προσυπογραφή δεν καθιστά δέσμια την αρμοδιότητα του αρχηγού του κράτους, που μπορεί να αναλάβει την ευθύνη της αποστασιοποίησής του από την κυβερνητική πρωτοβουλία. Για περισσότερα, Ι. Καμτσίδου, Το κοινοβουλευτικό σύστημα, Δημοκρατική αρχή και κυβερνητική ευθύνη, Εκδόσεις Σαββάλας, Αθήνα, 2011, σελ Πρόκειται για ουσιαστική αρμοδιότητα του Υπουργικού Συμβουλίου σε αντίθεση προς τη διαδικαστική αρμοδιότητα του Προέδρου της Δημοκρατίας για έκδοση της πράξης. Για περισσότερα, Π.Ι. Παραράς, ό.π., σελ

7 2. Ουσιαστικές: απαιτείται η ύπαρξη έκτακτων περιπτώσεων εξαιρετικά επείγουσας και 18 απρόβλεπτης ανάγκης. Οι προϋποθέσεις αυτές πρέπει να ερμηνεύονται αυστηρά στενά. Η έννοια της «ανάγκης» είναι αντικειμενική και η κρίση περί της ύπαρξής της στηρίζεται σε δεδομένα της κοινής πείρας και της λογικής 19. Η φράση «έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης» υποδηλώνει μια εξαίρεση στις καθημερινές και πάγιες ανάγκες της κοινωνικής ζωής που απαιτούν τη θέσπιση κανόνων δικαίου, και μάλιστα τέτοιου βαθμού εξαίρεση, ώστε να μην μπορεί να ικανοποιηθεί η ανάγκη με την ψήφιση σχεδίου ή πρότασης νόμου από τη Βουλή με τη διαδικασία του επείγοντος ή του κατ επείγοντος, σύμφωνα με το άρθρο 76 παρ. 4, 5 του Συντάγματος 20. Δηλαδή, η φύση του θέματος πρέπει να επιτάσσει την ταχύτατη νομοθετική αντιμετώπιση μέσω της άμεσης θέσης σε ισχύ εκείνων των κατάλληλων, ειδικών για την περίσταση νέων κανόνων δικαίου, μέσω των οποίων να μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά, κατά την κρίση της Κυβέρνησης, το θέμα που προέκυψε αιφνιδίως, το οποίο μάλιστα να μην επιδέχεται καμία αναβολή, διαφορετικά θα επέλθει ζημία στα γενικότερα συμφέροντα του Κράτους 21. Η λέξη «απρόβλεπτη» σημαίνει ότι η ανάγκη δεν μπορεί να προβλεφτεί με βάση τους κανόνες της κοινής πείρας και της λογικής των πραγμάτων 22. Πρόκειται για θέμα που δεν ρυθμίζεται στο νόμο και γεννάται σε ορισμένο χρόνο 23. Αφορά περιπτώσεις όπου η φύση του ρυθμιστέου θέματος, το οποίο 18 Π.Ι. Παραράς, ό.π., σελ. 39, όπου επισημαίνεται ότι ο σύνδεσμος «και» είναι συμπλεκτικός και όχι διαζευκτικός. 19 Π.Ι. Παραράς, ό.π., σελ Φ.Κ. Σπυρόπουλος, ό.π., σελ Π.Ι. Παραράς, ό.π., σελ Φ.Κ. Σπυρόπουλος, ό.π., σελ Π.Ι. Παραράς, ό.π., σελ

8 απρόβλεπτα ανέκυψε, επιτάσσει την άμεση παρέμβαση της Πολιτείας 24. Συνοψίζοντας, το άρθρο 44 παρ.1 του Συντάγματος προϋποθέτει δύο κρίσεις: μία θετική (ότι υπάρχει ορισμένο θέμα, ένα πραγματικό γεγονός, το οποίο απρόοπτα ανέκυψε και αξιώνει νομική κάλυψη) και μία αρνητική (ότι στην ισχύουσα έννομη τάξη δεν υπάρχει κανόνας δικαίου που να μπορεί να καλύψει το διαπιστωθέν πραγματικό γεγονός) 25. Κατά το Συμβούλιο της Επικρατείας 26 : 1. οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου δεν προσβάλλονται με αίτηση ακύρωσης 27. Επιδέχονται παρεμπίπτοντα έλεγχο συνταγματικότητας. 2. από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 26 και 44 του Συντάγματος, στην περίπτωση κατά την οποία η εκδοθείσα από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, μετά από πρόταση του αρμόδιου Υπουργού, πράξη νομοθετικού περιεχομένου, υποβάλλεται στη Βουλή προς ψήφιση και επικυρώνεται με τυπικό νόμο, δεν μπορεί να τεθεί θέμα δικαστικού ελέγχου της συνδρομής της προϋπόθεσης των έκτακτων περιπτώσεων εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης. 3. αν η πράξη νομοθετικού περιεχομένου κυρωθεί μέσα στις νόμιμες συνταγματικές προθεσμίες από το νόμο, οι ρυθμίσεις της 24 Π.Ι. Παραράς, ό.π., σελ Π.Ι. Παραράς, ό.π., σελ Β. Καράκωστας, Το Σύνταγμα, Ερμηνευτικά σχόλια Νομολογία, Εκτενή ερμηνευτικά σχόλια, Κατ άρθρο νομολογία, Σχετικές διατάξεις, Βιβλιογραφία αρθρογραφία, Νομική Βιβλιοθήκη, Έκδοση 2006, σελ Ο καθηγητής Βενιζέλος υποστηρίζει ότι οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου δεν παύουν να είναι διοικητικές πράξεις κανονιστικού περιεχομένου και γι αυτό προσβάλλονται ευθέως με αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. Για περισσότερα Ε.Β. Βενιζέλος, ό.π., σελ Υπέρ της δυνατότητας άσκησης αίτησης ακύρωσης τάσσεται και ο καθηγητής Παραράς, ο οποίος επισημαίνει ότι ο συντακτικός νομοθέτης όπου θέλησε να αποκλείσει τον ακυρωτικό έλεγχο των πράξεων κάποιων οργάνων της Διοίκησης, το είπε ρητώς (π.χ. άρθρο 90 του Συντάγματος). Για περισσότερα, Π.Ι. Παραράς, ό.π., σελ

9 καθίστανται ρυθμίσεις του νόμου και μάλιστα αναδρομικά, αφού η κύρωση από μέρους του νόμου εμπεριέχει εννοιολογικά την αναδρομή του νόμου. Την ίδια άποψη εκφράζει και ο καθηγητής Χρυσόγονος, ο οποίος επισημαίνει πως από τη δημοσίευση του κυρωτικού νόμου και εφεξής, οι ρυθμίσεις της πράξης καθίστανται ρυθμίσεις τυπικού νόμου και άρα η αρχική απόκλιση από τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, την οποία δικαιολογούσε η έκτακτη περίπτωση ανάγκης επανορθώνεται ήδη με τη συμμετοχή των νομοθετικών οργάνων του κράτους. Πάντως, ο ίδιος υποστηρίζει και τον γενικότερο αποκλεισμό του δικαστικού ελέγχου της συνδρομής των ουσιαστικών προϋποθέσεων έκδοσης πράξεων νομοθετικού περιεχομένου, αιτιολογώντας πως ο έλεγχος της συνδρομής της έκτακτης περίπτωσης εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης ούτε ρητά επιτάσσεται από το άρθρο 93 παρ. 4 του Συντάγματος ούτε όμως μπορεί να συναχθεί ερμηνευτικά από αυτό ή από άλλη συνταγματική διάταξη, ενόψει μάλιστα και των ιδιαίτερων δυσχερειών που παρουσιάζουν οι αόριστες έννοιες του άρθρου 44 παρ. 1 του Συντάγματος αλλά και των γενικών χαρακτηριστικών του δικαστικού ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων στην Ελλάδα μόνη αρμόδια για την κύρωση 29 των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου είναι κατά τα άρθρα 44 παρ.1 και 72 παρ.1 του Συντάγματος η Ολομέλεια της Βουλής μέσα σε τρίμηνη προθεσμία από την ημερομηνία συγκλήσεως της Βουλής σε 28 Για περισσότερα, Κ.Χ. Χρυσόγονος, Ο Έλεγχος της συνδρομής..., σελ Άρθρο 113 Κανονισμού της Βουλής: Νομοσχέδια για την κύρωση πράξεων νομοθετικού περιεχομένου 1. Tα νομοσχέδια που αφορούν την κύρωση πράξεων νομοθετικού περιεχομένου κατά το άρθρο 44 παρ. 1 του Συντάγματος εγγράφονται κατά προτεραιότητα στην ημερήσια διάταξη της Boυλής. 2. Tα νομοσχέδια της προηγούμενης παραγράφου περιέχουν απαραιτήτως ένα άρθρο που κυρώνει αυτούσια την πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Mπoρoύν επίσης να προστεθούν και διατάξεις που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με την κυρούμενη πράξη. 9

10 τακτική Σύνοδο. Η τρίμηνη προθεσμία δεν ξεκινά κατά τη διάρκεια λειτουργίας του Τμήματος διακοπής των εργασιών της Βουλής. Οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου μπορούν να τροποποιούν ή να καταργούν προγενέστερους τυπικούς νόμους, αφού έχουν ίση τυπική ισχύ με αυτούς. Ωστόσο, η αρχή της αμεσότητας που διέπει την έκδοση τους αποκλείει την παροχή νομοθετικής εξουσιοδότησης με αυτές, καθώς η νομοθετική εξουσιοδότηση σημαίνει εξ ορισμού χρονική καθυστέρηση στην επίλυση της ανάγκης 30, 31. Επιπλέον, όπου το Σύνταγμα επιφυλάσσεται υπέρ του τυπικού νόμου δεν μπορεί να εισέλθει πράξη νομοθετικού περιεχομένου, η οποία δεν είναι τυπικός νόμος, αλλά έχει ισοδύναμη ισχύ με αυτόν 32. Σύμφωνα με τον καθηγητή Φινοκαλιώτη, κατ αρχήν δεν μπορεί να επιβληθεί φόρος με πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Το άρθρο 78 παρ. 1 του Συντάγματος επιτάσσει τυπικό νόμο. Ο καθηγητής επισημαίνει ότι στο άρθρο 78 παρ. 1 του Συντάγματος ο συντακτικός νομοθέτης απέβλεψε στην τακτική και όχι στην έκτακτη νομοθετική διαδικασία, ως μέσο κατοχύρωσης του πολίτη από αυθαίρετες αποφάσεις των κυβερνώντων. Ωστόσο, επιτρέπεται η καταφυγή στο άρθρο 44 παρ. 1 του Συντάγματος μόνο σε περίπτωση φορολογικών απαλλαγών και υπό τον όρο ότι συντρέχουν οι ουσιαστικές προϋποθέσεις του άρθρου. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις δεν υπάρχει λόγος να παρακάμπτεται η διάταξη του 30 Ε.Β. Βενιζέλος, Όψεις της λειτουργίας του πολιτεύματος (νομοθετική εξουσιοδότησηοργάνωση της κυβέρνησης χαρακτηρισμός του πολιτεύματος), Θεσσαλονίκη, 1985, σελ. 36, όπου επισημαίνεται ότι η αντιμετώπιση μιας έκτακτης περίπτωσης εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης επιτάσσει την άμεση ρύθμιση ενός τέτοιου ζητήματος. 31 Η αρχή της αμεσότητας αναλύεται ειδικότερα στους εξής κανόνες: 1. Ανάγκη άμεσης ρύθμισης του θέματος 2. Όχι ρύθμιση υπό τη μορφή της παροχής εξουσιοδότησης 3. Άμεση δημοσίευση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης 4. Αναγκαία η σύμπτωση έναρξης της ουσιαστικής και της τυπικής ισχύος των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου. Για περισσότερα, Π.Ι. Παραράς, ό.π., σελ Ε.Β. Βενιζέλος, Μαθήματα Συνταγματικού, σελ

11 άρθρου 78 του Συντάγματος και η νομοθέτηση να γίνεται με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου 33. Οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου ισχύουν αμέσως από τη δημοσίευση τους στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Αν δεν υποβληθούν, όμως, στη Bουλή μέσα σε σαράντα ημέρες 34 από την έκδοσή τους ή μέσα σε σαράντα ημέρες από τη σύγκληση της Bουλής σε σύνοδο ή αν δεν εγκριθούν από αυτή μέσα σε τρεις μήνες 35 από την υποβολή τους, παύουν να ισχύουν στο εξής, δηλαδή για το μέλλον (ex nunc) και όχι για το παρελθόν (ex tunc) 36. Το Σύνταγμα αποκλείει την ανατροπή καταστάσεων (νομικών και πραγματικών) που είχαν δημιουργηθεί με πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Η απαίτηση της κύρωσης δεν αποβλέπει στην άσκηση ελέγχου εκ μέρους της Βουλής για τη συνδρομή των ουσιαστικών προϋποθέσεων έκδοσης πράξεων νομοθετικού περιεχομένου. Βέβαια, δεν αποκλείεται η αναδρομική κατάργηση μιας πράξης με τυπικό νόμο για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης και της μη συνδρομής των ουσιαστικών προϋποθέσεων έκδοσής της κατά το Σύνταγμα. Πρακτικά, όμως, ο έλεγχος από τη Βουλή κατά κανόνα δεν θα είναι αποτελεσματικός, διότι η Κυβέρνηση συνήθως στηρίζεται από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, η οποία δε θα θελήσει να την εκθέσει, αποφαινόμενη ότι η Κυβέρνηση παραβίασε το Σύνταγμα 37. Αν πάντως η Κυβέρνηση αδρανήσει, γεννάται αμέσως ευθύνη της, πολιτική κοινοβουλευτική αλλά και ποινική λόγω παραβιάσεως συνταγματικής 33 Κ.Δ. Φινοκαλιώτης, Φορολογικό Δίκαιο, Ουσιαστικό Μέρος, Φορολογική Διαδικασία, Φορολογική Δικονομία, Δ Έκδοση, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα Θεσσαλονίκη, 2011, σελ Πρόκειται για αποκλειστική και όχι για ενδεικτική προθεσμία. Για περισσότερα, Π.Ι. Παραράς, ό.π., σελ Πρόκειται για αποκλειστική προθεσμία. Για περισσότερα, Π.Ι. Παραράς, ό.π., σελ Α.Γ. Ράικος, Γενική Πολιτειολογία και Συνταγματικό Δίκαιο, Οργανωτικό Μέρος 2, 4 η έκδοση, Νομική Βιβλιοθήκη, 2011, σελ.57 και Ε.Β. Βενιζέλος, Μαθήματα Συνταγματικού..., σελ Κ.Χ. Χρυσόγονος, Ο Έλεγχος της συνδρομής..., σελ

12 υποχρέωσης, γεγονός που δεν αποκλείει και την εφαρμογή της ειδικής νομοθεσίας περί ευθύνης των Υπουργών 38. Με τη διάταξη του άρθρου 44 παρ. 1 δημιουργείται κατ αρχήν νομική υποχρέωση υποβολής στη Βουλή του συναφούς νομοσχεδίου 39 σε βάρος της Κυβέρνησης. Δεν αποκλείεται, ωστόσο, το κείμενο περί κυρώσεως να εισαχθεί με τη μορφή προτάσεως νόμου εντός των συνταγματικών προθεσμιών, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι θα επιφέρει νομικές συνέπειες και ισοδύναμα αποτελέσματα με ένα κυρωτικό νομοσχέδιο 40. Αξιοσημείωτη είναι η ερμηνεία των λέξεων «κύρωση» και «έγκριση». Η λέξη «κύρωση» περικλείει όχι μόνο την αρμοδιότητα της Βουλής (όπως ρητά αναφέρεται στο άρθρο 44 παρ. 1 εδ. β του Συντάγματος), αλλά και την αρμοδιότητα του Προέδρου της Δημοκρατίας ως νομοθετικού παράγοντα προς κύρωση, έκδοση και δημοσίευση του κυρωτικού νομοσχεδίου. Η έννοια της κύρωσης εμπεριέχει ή εξυπακούει την αναδρομικότητα, όπως έχει νομολογηθεί επανειλημμένα από το Συμβούλιο της Επικρατείας 41. Αντίθετα, η λέξη «έγκριση» αναφέρεται σε ενέργεια μόνο της Βουλής και συνδέει την παράταση της ισχύος των νομοθετικών μέτρων, και πέρα του τριμήνου από την υποβολή τους στη Βουλή, με την έγκριση αυτών από τη ίδια, δηλαδή την οριστική ψήφιση του νομοσχεδίου 42. Η Βουλή μπορεί να ψηφίσει μαζί με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου και συμπληρωματικές διατάξεις καθώς και νέους κανόνες οπωσδήποτε συναφείς με το περιεχόμενο της πράξης και να προσδώσει αναδρομική ισχύ σε αυτούς (από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης της πράξης νομοθετικού περιεχομένου) Π.Ι. Παραράς, ό.π., σελ Το κυρωτικό νομοσχέδιο είναι εξ ορισμού ιδιαίτερης σημασίας και κατεπείγοντος χαρακτήρα. Για περισσότερα Π.Ι. Παραράς, ό.π., σελ Π.Ι. Παραράς, ό.π., σελ Κ.Χ. Χρυσόγονος, Ο Έλεγχος της συνδρομής, σελ και Π.Ι. Παραράς, ό.π., σελ Π.Ι. Παραράς, ό.π., σελ Π.Ι. Παραράς, ό.π., σελ

13 Η εφαρμογή του άρθρου 44 παρ. 1 του Συντάγματος είναι δυνητική. Η εκτελεστική λειτουργία έχει διακριτική εξουσία για την αντιμετώπιση του ανακύψαντος θέματος. Ειδικότερα, η Κυβέρνηση διαθέτει διακριτική ευχέρεια να σταθμίσει αν ορισμένο θέμα ή κατάσταση δικαιολογούν την προσφυγή στο άρθρο. Η Κυβέρνηση θα εκτιμήσει τη συνδρομή ή όχι των ουσιαστικών προϋποθέσεων προσφυγής στο άρθρο 44 παρ. 1 του Συντάγματος και σε δεύτερο στάδιο την εφαρμογή ή όχι της συγκεκριμένης διάταξης. Η τελευταία εκτίμηση είναι καθαρά πολιτική απόφαση 44. Τέλος, η προσφυγή στο άρθρο 44 παρ. 1 του Συντάγματος συνιστά συνταγματικό δικαίωμα, του οποίου όμως η χρήση πρέπει να γίνεται σπάνια, μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις και όλως εξαιρετικές, αλλιώς θα οδηγηθούμε σε αλλοίωση του Συντάγματος 45. Οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου του έτους 2012 Αφού έγινε ο προσδιορισμός της αρμοδιότητας του Προέδρου της Δημοκρατίας για έκδοση πράξεων νομοθετικού περιεχομένου, θα παρατεθούν ορισμένα στοιχεία που θα αναδείξουν τον τρόπο άσκησής της το προηγούμενο έτος (2012). Μολονότι το 2008 εκδόθηκαν 103 τυπικοί νόμοι και 1 πράξη νομοθετικού περιεχομένου, το 2012 εκδόθηκαν 67 τυπικοί νόμοι και 28 πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Παρατηρείται δηλαδή το 2012 μεγάλος αριθμός πράξεων νομοθετικού περιεχομένου, πράξεων που μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορούν να εκδοθούν. Από τους 67 τυπικούς νόμους: οι 11 κύρωσαν πράξεις νομοθετικού περιεχομένου οι 21 κύρωσαν ή τροποποίησαν διεθνείς συμβάσεις, αποφάσεις και οδηγίες (πράξεις διεθνών οργανισμών) οι 2 αφορούσαν το μεσοπρόθεσμο και την εφαρμογή του 44 Π.Ι. Παραράς, ό.π., σελ Π.Ι. Παραράς, ό.π., σελ

14 οι 3 αφορούσαν τα μνημόνια και την εφαρμογή τους οι 30 αφορούσαν άλλα ζητήματα Από τα παραπάνω παρατηρούμε ότι 26 τυπικοί νόμοι αφορούν διεθνείς συμβάσεις, αποφάσεις διεθνών οργανισμών, οδηγίες κτλ. Έτσι, η Βουλή καθίσταται απλώς ένα όργανο κύρωσης πράξεων που από πλευράς τουλάχιστον ενωσιακού δικαίου δεσμεύουν ούτως ή άλλως τη χώρα μας και άρα λίγο ως πολύ το Κοινοβούλιο βρίσκεται κατά την ψηφοφορία της κύρωσης προ τετελεσμένου γεγονότος. Αντιθέτως, οι 30 τυπικοί νόμοι αφορούν ζητήματα διάφορα ήσσονος κατά βάση σημασίας. Συμπεραίνουμε ότι ο ρόλος της Βουλής είναι κατ ουσίαν περιορισμένος, γεγονός που επιτάσσεται από την εκτεταμένη χρήση του άρθρου 44 παρ. 1 του Συντάγματος. Σχετικά με τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, αναρωτιέται κανείς: και στις 28 φορές έκδοσής τους επρόκειτο για έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης; Δε μπορεί κανείς να απαντήσει γενικά για όλες τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Ενδεικτικά ως μελέτη περίπτωσης (case study) ας εξετάσουμε παρακάτω την πράξη 18 //2012 «Δημοσιονομικοί κανόνες και άλλες διατάξεις». Διαβάζοντας το προοίμιο στην πράξη αυτή, το Υπουργικό Συμβούλιο έκρινε πως υπήρχε έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης: «α) να καθοριστούν δημοσιονομικοί κανόνες και πρακτικές για όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης για την ορθή εκτέλεση των δημόσιων προϋπολογισμών εντός των ορίων και στόχων που αποφασίζονται από τη Βουλή, β) να καθοριστούν δημοσιονομικοί κανόνες και πρακτικές ώστε να επιτευχθεί παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης των προϋπολογισμών και της οικονομικής διαχείρισης των δημοσίων επιχειρήσεων και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που υπάγονται στο κεφάλαιο Αʹ του ν. 3429/2005 (Αʹ 314), όπως αυτοί έχουν εγκριθεί στα πλαίσια του κρατικού προϋπολογισμού, 14

15 γ) να καθοριστούν δημοσιονομικοί κανόνες και πρακτικές ώστε να επιτευχθεί παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης των προϋπολογισμών και της οικονομικής διαχείρισης των ΟΤΑ, δ) να οριστούν με σαφήνεια οι ευθύνες και οι αρμοδιότητες για τους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών, ώστε να μπορέσουν να εκπληρώσουν την αποστολή τους προκειμένου να επιτευχθεί χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, ε) να κατατεθεί στη Βουλή ο Απολογισμός, ο Ισολογισμός και οι λοιπές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις οικονομικού έτους 2011 μέχρι το τέλος Νοεμβρίου τρέχοντος έτους, ανεξάρτητα από την ημερομηνία κατάθεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού, στ) να δοθεί η δυνατότητα στους Γενικούς Διευθυντές των Υπουργείων, οι οποίοι απολύονται αυτοδίκαια, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, μετά από αίτηση τους να παραμείνουν στην Υπηρεσία και μέχρι την επιλογή και τοποθέτηση νέων προϊσταμένων, ζ) να ενισχυθεί η ανεξαρτησία της ΕΛΣΤΑΤ με τη διασφάλιση της οικονομικής της αυτοτέλειας και να καθοριστεί ο λογαριασμός, στον οποίον πιστώνονται τα έσοδα που προκύπτουν από την αξιοποίηση της περιουσίας του Δημοσίου». Παράλληλα, στην Εισηγητική Έκθεση της πράξης τονίζεται μεταξύ άλλων ότι «η ορθή δημοσιονομική πολιτική και πρακτική σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες στηρίζεται κυρίως σε δημοσιονομικούς κανόνες με καθορισμένους στόχους ( ). Η έλλειψη επί δεκαετίες στη χώρα μας τέτοιων σύγχρονων δημοσιονομικών κανόνων οδήγησε κατά μεγάλο ποσοστό στη σημερινή δύσκολη δημοσιονομική κατάσταση ( ). Η Κυβέρνηση, γνωρίζοντας τη χρησιμότητα και αναγκαιότητα της ύπαρξης των κανόνων αυτών, παρεμβαίνει με την προτεινόμενη διάταξη για την αλλαγή του πλαισίου ως προς τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που διαχειρίζονται πόρους του Ελληνικού ημοσίου». 15

16 Σκόπιμο είναι να γίνουν οι εξής παρατηρήσεις: 1. Δεν αιτιολογείται πουθενά, ούτε στο προοίμιο της πράξης ούτε στην Εισηγητική Έκθεση, η συνδρομή των ουσιαστικών προϋποθέσεων έκτακτης περίπτωσης εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης. Απλώς αρκείται το Υπουργικό Συμβούλιο σε μια απλή διαπίστωση, κατά την δική του κρίση, της συνδρομής τους. 2. Είναι γεγονός ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε άσχημη δημοσιονομική κατάσταση. Άραγε, η ανάγκη ύπαρξης σύγχρονων δημοσιονομικών κανόνων συνιστά έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης; Σίγουρα πρόκειται για περίπτωση ανάγκης. Η χώρα μας πράγματι, κατά τους κανόνες της κοινής πείρας και λογικής, χρειάζεται σύγχρονους δημοσιονομικούς κανόνες, με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της δημοσιονομικής κατάστασης. Δεδομένης της δύσκολης δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας και της πίεσης της Τρόικα (Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα) θα μπορούσε να πει κανείς ότι η ανάγκη είναι έκτακτη και εξαιρετικά επείγουσα. Ωστόσο, αν ακολουθούνταν η διαδικασία του επείγοντος ή του κατ επείγοντος, σύμφωνα με το άρθρο 76 παρ. 4, 5 του Συντάγματος, θα χρειαζόταν το πολύ τέσσερις ημέρες 46 για την ψήφιση του νόμου, καθυστέρηση που σίγουρα δε θα επέφερε ζημία στα γενικότερα συμφέροντα του κράτους. Έτσι, ορθό είναι να δεχτούμε πως δεν συντρέχει η προϋπόθεση της έκτακτης περίπτωσης και εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης. Επιπλέον, δεν πρόκειται ούτε για απρόβλεπτη ανάγκη, καθώς δεν πρόκειται για θέμα που γεννήθηκε ξαφνικά σε ορισμένο χρόνο. Αυτό μάλιστα φαίνεται μέσα από το κείμενο της Εισηγητικής Έκθεσης της πράξης. Το ίδιο το Υπουργικό Συμβούλιο επισημαίνει την έλλειψη σύγχρονων δημοσιονομικών κανόνων επί δεκαετίες, 46 Εμπειρικά συνάγονται οι ημέρες. 16

17 έλλειψη που οδήγησε κατά μεγάλο ποσοστό στη δύσκολη σημερινή δημοσιονομική κατάσταση. Επομένως, φαινόταν τόσα χρόνια η έλλειψη που οδηγούσε στην κατάσταση αυτή και δεν πρόκειται για απρόβλεπτη ανάγκη. Απλώς, η ανάγκη αυτή έπρεπε κάποτε να καλυφθεί. Αυτό, όμως, δε συνεπάγεται και το απρόβλεπτό της. Με αφορμή την πράξη αυτή, τίθεται το γενικότερο ζήτημα που συζητιέται όλο και περισσότερο ως προς την παράκαμψη της Βουλής, ως του κύριου νομοθετικού παράγοντα, από την Κυβέρνηση, ως εκτελεστικού παράγοντα. Η Κυβέρνηση, είναι πάρα πολύ πιθανό, αν όχι σίγουρο, να επιδιώκει την παράκαμψη αυτή ώστε να αποφεύγεται η συζήτηση στη Βουλή και κατ επέκταση το ενδεχόμενο μη υπερψήφισης του νόμου. Βέβαια, μέσα σε σαράντα ημέρες από την έκδοσή της ή μέσα σε σαράντα ημέρες από τη σύγκληση της Bουλής σε σύνοδο θα υποβληθεί η πράξη νομοθετικού περιεχομένου για κύρωση από τη Βουλή, αλλά, όπως είναι γνωστό, η πράξη θα έχει ήδη ισχύσει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και είτε η Βουλή θα βρεθεί προ τετελεσμένου γεγονότος και θα την υπερψηφίσει είτε θα την καταψηφίσει, χωρίς όμως να ανατραπούν ex tunc τα αποτελέσματα της πράξης. 17

18 Επίλογος Παραδείγματα πράξεων νομοθετικού περιεχομένου όπως της παραπάνω, μας προβληματίζουν σχετικά με την καταχρηστική εφαρμογή του άρθρου 44 παρ. 1 του Συντάγματος και την καταστρατήγηση του Συντάγματος από την Κυβέρνηση. Κατά τον καθηγητή Κασιμάτη, αν ήταν πράγματι επείγουσα η θέσπιση των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου, μπορούσε κάλλιστα η κυβέρνηση να τους εισαγάγει στη Βουλή για συζήτηση και ψήφιση με τη διαδικασία κατεπείγοντος ή επείγοντος χαρακτήρα νομοσχεδίων. Είναι φανερό ότι με τις πράξεις αυτές έχουμε κατάφωρη παράκαμψη του αντιπροσωπευτικού σώματος, που θίγει την αρχή της λαϊκής κυριαρχίας. Η κύρωσή τους από τη Βουλή δεν αναπληρώνει τη συζήτηση νομοσχεδίων 47. Κατά τον καθηγητή Χρυσόγονο, το γεγονός ότι οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου έχουν γίνει σύστημα στο βαθμό να υποκαθίσταται η τακτική νομοθετική διαδικασία, αποτελεί συνταγματική ανωμαλία και, σημειωτέον, παρόμοια φαινόμενα καταγράφονταν το τελευταίο διάστημα της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης 48. Η συστηματική έκδοση πράξεων νομοθετικού περιεχομένου χωρίς να πληρούνται οι ουσιαστικές προϋποθέσεις έκδοσής τους αποτελεί μια πτυχή της επικρατούσας εποχής των μνημονίων. Κατά την καθηγήτρια Καμτσίδου, τα κρισιμότερα νομοθετήματα όχι μόνο δεν αποτελούν προϊόν διαβούλευσης και δημόσιας αντιπαράθεσης, αλλά υιοθετούνται με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου χωρίς να συντρέχουν οι συνταγματικά προβλεπόμενες προϋποθέσεις, ενώ ακόμη και όταν η Κυβέρνηση ακολουθεί τη συνήθη 47 Γ. Κασιμάτης, άρθρο με τίτλο «Μια σκιαγραφία του άνομου καθεστώτος δανεισμού» στο διαδικτυακό τόπο: Το Ποντίκι: (τελευταία πρόσβαση 3/12/13). 48 Χ. Ζέρβας και Ν. Βασιλειάδου, άρθρο με τίτλο «Βιομηχανία νομοθετικού περιεχομένου, για χάρη του Μνημονίου» στον διαδικτυακό τόπο: Ελευθεροτυπία: (τελευταία πρόσβαση 3/12/13). 18

19 νομοπαραγωγική διαδικασία, μηχανεύεται τρόπους περιθωριοποίησης της λαϊκής αντιπροσωπείας 49. Δεδομένου ότι μια τέτοια πράξη δεν προσβάλλεται με αίτηση ακύρωσης κατά τη νομολογία, η Κυβέρνηση παραβιάζοντας το συγκεκριμένο άρθρο υπέχει μόνο πολιτική ευθύνη. Γι αυτό το λόγο, τουλάχιστον, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας που διατηρεί την ιδιότητα της εγγύησης της συνταγματικής νομιμότητας, οφείλει να ελέγξει τη συνδρομή των ουσιαστικών προϋποθέσεων έκδοσης μιας πράξης νομοθετικού περιεχομένου Κ.Χ Χρυσόγονος και Ι. Καμτσίδου, άρθρο με τίτλο «Το Μνημόνιο βλάπτει σοβαρά τη Δημοκρατία» στον διαδικτυακό τόπο: Ελευθεροτυπία: (τελευταία πρόσβαση 3/12/13). 50 Ι. Καμτσίδου, ό.π., σελ. 188 όπου επισημαίνεται ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας οφείλει να επισημάνει την έκδηλη αντισυνταγματικότητα στη διαδικασία θέσπισής της, ότι για παράδειγμα υπάρχει υπέρβαση των ακραίων ορίων της έκτακτης ανάγκης, και Κ.Χ. Χρυσόγονος, Ο Έλεγχος της συνδρομής..., σελ

20 Βιβλιογραφία Αρθρογραφία Διαδικτυακοί τόποι 1. Ε.Β. Βενιζέλος, Μαθήματα Συνταγματικού Δικαίου, Αναθεωρημένη Έκδοση, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα Αθήνα Κομοτηνή, Ε.Β. Βενιζέλος, Όψεις της λειτουργίας του πολιτεύματος (νομοθετική εξουσιοδότηση οργάνωση της κυβέρνησης χαρακτηρισμός του πολιτεύματος), Θεσσαλονίκη, Κ.Λ. Γεωργόπουλος, Επίτομο Συνταγματικό Δίκαιο, Όγδοη έκδοση, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα Αθήνα Κομοτηνή, Χ. Ζέρβας και Ν. Βασιλειάδου, άρθρο με τίτλο «Βιομηχανία νομοθετικού περιεχομένου, για χάρη του Μνημονίου» στον διαδικτυακό τόπο: Ελευθεροτυπία: (τελευταία πρόσβαση 3/12/13) 5. Ι. Καμτσίδου, Το κοινοβουλευτικό σύστημα, Δημοκρατική αρχή και κυβερνητική ευθύνη, Εκδόσεις Σαββάλας, Αθήνα, Β. Καράκωστας, Το Σύνταγμα, Ερμηνευτικά σχόλια Νομολογία, Εκτενή ερμηνευτικά σχόλια, Κατ άρθρο νομολογία, Σχετικές διατάξεις, Βιβλιογραφία αρθρογραφία, Νομική Βιβλιοθήκη, Έκδοση Γ. Κασιμάτης, άρθρο με τίτλο «Μια σκιαγραφία του άνομου καθεστώτος δανεισμού», στο διαδικτυακό τόπο: Το Ποντίκι: (τελευταία πρόσβαση 3/12/13) 8. Κ.Γ. Μαυριάς, Συνταγματικό Δίκαιο, Δεύτερη Έκδοση Κατά τον αναθεωρημένο Σύνταγμα, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα Αθήνα Κομοτηνή, Π.Ι. Παραράς, Αι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας, Αθήναι, Έκδοσις Αντωνίου Ν. Σάκκουλα,

21 10. Π.Ε. Πουλής, Εγχειρίδιο Συνταγματικού Δικαίου και Θεσμών, Οργάνωση του Κράτους, Ατομικές Ελευθερίες, Διοίκηση, Υπάλληλοι, Δ έκδοση, Εκδόσεις Σάκκουλα Αθήνα Θεσσαλονίκη, Α.Γ. Ράικος, Γενική Πολιτειολογία και Συνταγματικό Δίκαιο, Οργανωτικό Μέρος 2, 4 η έκδοση, Νομική Βιβλιοθήκη, Α.Ι. Σβώλος, Το νέον Σύνταγμα και αι βάσεις του πολιτεύματος, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα Αθήνα Κομοτηνή, Φ.Κ. Σπυρόπουλος, Εισαγωγή στο συνταγματικό δίκαιο, εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα Αθήνα Κομοτηνή, Κ.Δ. Φινοκαλιώτης, Φορολογικό Δίκαιο, Ουσιαστικό Μέρος, Φορολογική Διαδικασία, Φορολογική Δικονομία, Δ Έκδοση, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα Θεσσαλονίκη, Κ.Χ. Χρυσόγονος, Συνταγματικό Δίκαιο, Εκδόσεις Σάκκουλα Αθήνα Θεσσαλονίκη, Κ.Χ. Χρυσόγονος, Ο Έλεγχος της συνδρομής των ουσιαστικών προϋποθέσεων για την έκδοση των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου, Ελληνική Δικαιοσύνη, Τόμος 32ος, Εκδοτικός οίκος Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα, 1991, σελ Κ.Χ Χρυσόγονος και Ι. Καμτσίδου, άρθρο με τίτλο «Το Μνημόνιο βλάπτει σοβαρά τη Δημοκρατία» στον διαδικτυακό τόπο: Ελευθεροτυπία: (τελευταία πρόσβαση 3/12/13) 21

22 Παράρτημα Οι τυπικοί νόμοι του 2012 είναι 51 : 1 Ν 4102/2012 Κύρωση της Συμφωνίας με Ελ Σαλβαδόρ για οικονομική συνεργασία2 Ν 4101/2012 Κύρωση Συμφωνίας με Λ.Δ.Κίνας για συνεργασία στον τομέα του Τουρισμού3 Ν 4100/2012 Συμφωνία συνεργασίας με Αν. Δημ. Ουρουγουάης στον τομέα του τουρισμού4 Ν 4098/2012 Μνημόνιο με Υπ. Οικ. Υποθ. Εσθονίας/Παράταση προθεσμίας παραγραφής οφειλών προς το Δημόσιο/Επενδύσεις5 Ν 4099/2012 Οργ. συλλογ. Επενδύσεων (ΟΣΕΚΑ) /ΙΔΙΩΤ.ΑΣΦΑΛΙΣΗ/ Αγροτ. Συνεταιρισμοί κλπ6 Ν 4097/2012 Αρχή ίσης μεταχείρισης αυτοαπασχολουμένων ανδρών και γυναικών Οδηγ.2010/417 Ν 4096/2012 Εξάλειψη των διακρίσεων κατά των γυναικών: Κύρωση Τροπ/σης της Σύμβασης8 Ν 4094/2012 Κύρωση των 137 & 138/2011 Αποφ. του Συμβ. Διοικητών της ΕΤΑΕΑ9 Ν 4095/2012 Κύρωση Κρατικού Προϋπολογισμούπροϋπολ/σμών ορισμένων ειδ. ταμείων Ν 4090/2012 Κύρωση Συνθήκης σχ. με προσχώρηση της Κροατίας στην Ε.Ε., Τελική Πράξη11 Ν 4093/2012 ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ : Συντάξεις, Αποδοχές, Εργατικά, ΝΕΟΣ ΚΒΣ, Αποκρατ/σεις, Φάρμακα, Καύσιμα κλπ12 Ν 4092/2012 ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ: Κύρωση ΠΝΠ 2012 Αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας Επικουρικό κεφάλαιο Τροπ.Τελων.Κώδικα κλπ13 Ν 4091/2012 Κύρωση της Συμφωνίας με Καναδά σχετ. με την κινητικότητα των νέων14 Ν 4089/2012 Συμβάσεις Μεταφοράς μαθητών: Κύρωση Π.Ν.Π., καταβολή δαπανών κλπ15 Ν 4088/2012 Κύρωση ΠΝΠ (μεταθέσεις αξιωματικών Ελλην. Αστυνομίας έτους 2012)16 Ν 4085/2012 Κύρωση Μακροπρόθεσμης Συμφωνίας με Διεθν. Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας17 Ν 4087/2012 Κύρωση ΠΝΠ σχ.ʺβοήθεια στο Σπίτιʺ/ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ στα ΑΣΦΑΛ.ΤΑΜΕΙΑ18 Ν 4086/2012 Κύρωση ΠΝΠ σχ. αποζημίωση δικαστ. αντ/πων κλπ /Δικαιώματα σε παραμεθ. νησους19 Ν 4084/2012 Κύρωση ΠΝΠ περί συμβάσεων σχ. Κέντρα Πρώτης Υποδοχής Εγκαταστάσεων Κράτησης 51 Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ. 22

23 παράνομα διαμενόντων20 Ν 4082/2012 Κύρωση ΠΝΠ σχ. με αποκατάσταση ζημιών από τα γεγονότα της 12ης Φεβρ.21 Ν 4083/2012 Επείγουσες ρυθμίσεις επενδυτικών σχεδίων ν.3908/2011 και π.δ. 33/ Ν 4078/2012 Κύρωση της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, 2006 της Δ. Οργάνωσης Εργασίας23 Ν 4080/2012 Κύρωση της ΠΝΠ σχ. με ετήσεις κρίσεις 2012 στις Ένοπλες Δυνάμεις, ΕΛΑΣ Λιμενικό κλπ24 Ν 4079/2012 Κύρωση ΠΝΠ/Κατάργηση ΕΓΔΕΚΟ/Δόσεις καταβολής φόρου εισ/τος κλπ/επιχειρ.επενδυτικών υπηρ. κλπ25 Ν 4081/2012 Περιστολή δημοσίων δαπανών, ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων και άλλες διατάξεις.26 Ν 4077/2012 Μετάθεση χρόνου έναρξης ισχύος διατάξεων του ν. 4055/2012 και άλλες διατάξεις.27 Ν 4076/2012 Θέματα Α.Ε.Ι. Καθαρισμός Σχολικών μονάδων Κολλέγια κλπ 28 Ν 4069/2012 Μνημόνιο συναντίληψης με Υπ. Γεωργίας Περιβάλλοντος Κύπρου29 Ν 4074/2012 Κύρωση Σύμβασης & Πρωτ/λου για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες30 Ν 4068/2012 Τράπεζας Εμπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου: Κύρωση Απόφ.131 Συμβ. Διοικητών31 Ν 4060/2012 Κύρωση ΠΝΠ (Σχέδιο Κύριας Σύμβασης Χρηματοδ/κής Διευκόλυνσης με ΕΤΧΣ) κλπ32 Ν 4072/2012 ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ/ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ/ ΣΗΜΑ/ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ/ ΦΟΡΟΛ./ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ κλπ33 Ν 4073/2012 Πρωτ/λο Φυτοϋγειονομ. Απαιτήσεων για την εξαγωγή ακτινιδίων στην Κίνα34 Ν 4066/2012 Συμφωνία με Συμβ. Υπουργών της Ουκρανίας για Στρατιωτικοτεχνική Συνεργασία35 Ν 4075/2012 Θέματα Κοινων. Ασφάλισης/Γονικές άδειες κλπ36 Ν 4071/2012 Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση.37 Ν 4070/2012 Ηλεκτρον. Επικοινωνίες, Μεταφορές, Τουριστικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις.38 Ν 4064/2012 Τροποποίηση της Συμφωνίας Επιστημονικής Τεχνολογικής Συνεργασίας με Ιταλία39 Ν 4067/2012 ΝΕΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ40 Ν 4065/2012 Δήλωση έλεγχος περιουσ. κατάστασης βουλευτών, ιδιοκτ. ΜΜΕ κλπ Τροποπ/ση Ν.3213/ Ν 4062/2012 Αξιοποίηση Αεροδρ. Ελληνικού Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ Ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές42 Ν 4063/2012 Τροποποίηση άρθρ.136 ΣΛΕΕ Ευρ. Μηχαν. Σταθερότητας/ Παράταση δημοσ/σεως οικ. εκθέσεων κλπ43 Ν 23

24 4059/2012 Κύρωση Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπ. Εξωτερικών και Βραζιλίας για θέματα εκπαίδευσης44 Ν 4058/2012 Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους φρουρούς σε εμπορικά πλοία και άλλες διατάξεις45 Ν 4061/2012 Διαχείριση ακινήτων Υπ. Αγροτ. Ανάπτυξης, ΑΝΩΜΑΛΕΣ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ κλπ46 Ν 4056/2012 Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις /ΤΕΚΕ47 Ν 4057/2012 Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ48 Ν 4054/2012 Δ. Σύμβαση ίδρυσης του Κέντρου Επιβολής του Νόμου στη Ν.Α. Ευρώπη (SELEC)49 Ν 4053/2012 Ταχυδρομικές Ηλεκτρονικές υπηρεσίες απευθείας ανάθεση για δημόσια έργα ΟΣΕ και άλλες διατάξεις.50 Ν 4055/2012 ΔΙΚΑΙΗ ΔΙΚΗ: Τροποπ/σεις ΑΚ, ΚΠΟΛΔ, ΠΚ. ΚΠΔ. ΚΔΙΟΙΚΔ, ΣΤΕ, ΕΣ, ΚΩΔΟΡΓΔΙΚ /κλπ51 Ν 4052/2012 Εφαρμ. Μνημονίου 2: Ε.Σ.Υ. /ΦΑΡΜΑΚΑ/ Μετανάστες/ Ευρ. Συμβούλιο Εργαζομένων/ Προσωρινή Απασχόληση κλπ52 Ν 4051/2012 Μείωση Συντάξεων και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής Μνημονίου...53 Ν 4050/2012 Κανόνες τροποποιήσεως τίτλων, εκδόσεως ή εγγυήσεως του Δημοσίου με συμφωνία των Ομολογιούχων.54 Ν 4049/2012 Αντιμετώπιση βίας στα γήπεδα Ντόπινγκ/ Ακίνητα, Υπηρεσίες ΕΟΤ/ κλπ θέματα Υπ. Πολιτισμού55 Ν 4048/2012 Ρυθμιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νομοθέτησης56 Ν 4047/2012 Κύρωση ΠΝΠ/Τροποποιήσεις διατάξεων σχ. με Εκτ. Τέλος Ακινήτων και Ληξιπρόθεσμα57 Ν 4045/2012 Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους Ν 4041/2012 Κύρωση αποφ.66 2 του Σ.Δ. του Δ.Ν.Τ. για τη 14η Γεν. Αναθ. των Μεριδίων Συμμετοχής & τη Μεταρ. Εκτελ. Συμβ.59 Ν 4044/2012 Κύρωση του Ισολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους Ν 4040/2012 Τροποποίηση της Σύμβασης σχ Σύσταση Συμβουλίου Τελωνειακής Συν/σίας61 Ν 4042/2012 Ποινική προστασία του περιβάλλοντος/ Απόβλητα/ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ κλπ. πολεοδομικά, Μηχανικοί62 Ν 4043/2012 Βελτίωση συνθηκών αποσυμφόρηση Φυλακών (απόλυση, παραγραφή ποινών κλπ) ΤΑΧΔΙΚ.,ΚΕΜ63 Ν 4046/2012 ΜΝΗΜΟΝΙΟ 2:Σύμβαση PSI /Μείωση βασ. μισθού αποδοχώνσυντάξεων/δικηγοροι/φαρμακα/αποκρατ/σεις κλπ64 Ν 4039/

25 Ζώα συντροφιάς: προστασία από την εκμετάλλευση, υποχρεώσεις ιδιοκτητών κλπ65 Ν 4037/2012 Ρύπανση από πλοία: Ποινές κυρώσεις Δικαιοδοσία (ΟΔΗΓ 2005/35)66 Ν 4038/2012 ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ: Απελευθέρωση επαγγελ/των/ Ληξιπρόθεσμες οφειλές/ Ιδιωτικοποιήσεις/ Υπαίθριο εμπόριο κλπ67 Ν 4036/2012 Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά/απεντομώσεις κυρώσεις/βιοκτόνα κλπ. Οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου του 2012 είναι 52 : 1. ΠΝΠ 31 //2012 Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων ΟΤΑ /ΕΤΕΑ, ΕΚΑΣ,/ Απασχόληση συντ/χων/ Γεν. Γραμματεία Κυβέρνησης κλπ 2. ΠΝΠ 18 //2012 Μέτρα Μεσοπρόθεσμου: Αναπτυξιακές Παρεμβάσεις, Κρατικές ενισχύσεις, Επενδύσεις, κλπ. 3. ΠΝΠ 07 //2012 Επιχορ/ση Ταμ.Αρωγής Υπαλλήλων της Βουλής /Ανταλλαγή τίτλων Δημοσίου 4. ΠΝΠ 12 //2012 Τροποποίηση Σύμβασης Χρηματ/κής Διευκόλυνσης/ Διαθεσιμότητα/ Κεφάλαιο ΑΕ ΕΠΕ κλπ 5. ΠΝΠ 04 //2012 Θέματα Μεσοπροθέσμου: Ενισχύσεις /ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ/ Φ.Κ.Α/ΕΤΕΑΝ,ΟΣΕ/Θέσεις Δικαστών, Συμβ/φων/Πλειστηριασμοί κλπ 6. ΠΝΠ 19 //2012 ΒΛ. Ν. 4111/2013 (Μέτρα μεσοπροθέσμου) 7. ΠΝΠ 18 //2012 Δημοσιονομικοί κανόνες και άλλες διατάξεις. 8. ΠΝΠ 09 //2012 Ρυθμίσεις επί των επειγόντων μέτρων εφαρμογής του ν. 4046/ ΠΝΠ 30 //2012 Ίδρυμα ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ: ασφαλιστ. ενημερότητα, αναστολή εκτελέσεως 10. ΠΝΠ 31 //2012 Βεβαιώσεις μηχανικών παρ.16 άρθρου 49 ν.4030/ ΠΝΠ 30 //2012 Δημοσιονομικοί κανόνες και άλλες διατάξεις 12. ΠΝΠ 03 //2012 Παράταση λειτουργίας της προσωρ. ενιαίας διοικούσας επιτροπής ΟΕΚ 13. ΠΝΠ 07 //2012 Αποκρατικοποιήσεις ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΟΛΠ, ΟΛΘ κ.α Οργ.Λιμένων 52 Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ. 25

26 14. ΠΝΠ 06 //2012 Ταμείο Αξιοποίησης Ιδ.Περιουσίας Δημοσίου τροπ/ση άρθρ.3 ν. 3986/ ΠΝΠ 04 //2012 Μεταφορά Μαθητών για το σχολικό έτος ΠΝΠ 21 //2012 Ρύθμιση μεταθέσεων αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας έτους ΠΝΠ 06 //2012 Επείγουσες ρυθμίσεις επενδυτικών σχεδίων ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ 18. ΠΝΠ 12 //2012 Μεταφορά του χρόνου διενέργειας κρίσεων 2012 στις Ένοπλες Δυνάμεις, ΕΛΑΣ Λιμενικό 19. ΠΝΠ 14 //2012 Παράταση διάρκειας του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι». 20. ΠΝΠ 18/2012 Ανασύνθεση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥ.Σ.ΕΑ). 21. ΠΝΠ 29 //2012 Δημοσίευση οικον. εκθέσεων πιστωτ. ιδρυμάτων χρηματ/κου τομέα 22. ΠΝΠ 01 //2012 Εκλογές 17ης Ιουνίου: Καταβολή της ειδ. αποζημίωσηςοδοιπορικών σε εφόρους, δικαστ. αντιπρ/πους 23. ΠΝΠ 30 //2012 Θέματα εφαρμογής των νόμων 3864/2010, 4021/2011, 4046, 4051 και 4071/ ΠΝΠ 19 //2012 Κεφαλαιακή ενίσχυση των πιστωτικών ιδρυμάτων. 25. ΠΝΠ 20 //2012 Θέματα συμβάσεων που αφορούν Κέντρα Πρώτης Υποδοχής, εγκατ/σεις κράτησης αλλοδαπών 26. ΠΝΠ 14 //2012 Ένοπλες Δυνάμεις ΕΛΑΣ Λιμενικό κλπ: Αναβολή διενέργειας κρίσεων ΠΝΠ 15 //2012 Αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τα γεγονότα της στην Αθήνα 28. ΠΝΠ 14 //2012 Έγκριση Σχεδίου Κυρίας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης με Ε.Τ.Χ.Σ. κλπ 26

Έννοια. Η αποδοχή της κληρονομίας αποτελεί δικαίωμα του κληρονόμου, άρα δεν

Έννοια. Η αποδοχή της κληρονομίας αποτελεί δικαίωμα του κληρονόμου, άρα δεν 1 1. Αποδοχή κληρονομίας Έννοια. Η αποδοχή της κληρονομίας αποτελεί δικαίωμα του κληρονόμου, άρα δεν μπορεί να ασκηθεί από τους δανειστές του κληρονόμου, τον εκτελεστή της διαθήκης, τον κηδεμόνα ή εκκαθαριστή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, ΜΔΕ Δημοσίου Δικαίου, Υπ. Διδάκτωρ Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών. ΘΕΜΑΤΙΚΗ : Η αρμοδιότητα των διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Διδάσκων : Πομπιέρη Βασιλεία, Δικηγόρος, LLM UCL Πτωχευτικό Δίκαιο Σημαντικότερες ρυθμίσεις σε προπτωχευτικό στάδιο. Εισαγωγή της διαδικασίας συνδιαλλαγής Σκοπός Η διάσωση και εξυγίανση

Διαβάστε περισσότερα

Υπό Παναγιώτη Δαλκαφούκη, μέλους Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων

Υπό Παναγιώτη Δαλκαφούκη, μέλους Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων 2008 Υπό Παναγιώτη Δαλκαφούκη, μέλους Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων 1. Σκοπός της διοικητικής οργάνωσης του κράτους είναι: α) Η άσκηση της εκτελεστικής εξουσίας. β) Η προώθηση της Κυβερνητικής Πολιτικής.

Διαβάστε περισσότερα

Α) Ανάλογα με τη φύση των κονδυλίων που περιλαμβάνουν οι προϋπολογισμοί διακρίνονται σε:

Α) Ανάλογα με τη φύση των κονδυλίων που περιλαμβάνουν οι προϋπολογισμοί διακρίνονται σε: Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, ΜΔΕ Δημοσίου Δικαίου, Υπ. Διδάκτωρ Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών. Παράδοση 3η: Ενδεικτική Νομολογία ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη. Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού Και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) Μονάδα Α Στρατηγικής και Παρακολούθησης Πολιτικών

Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη. Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού Και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) Μονάδα Α Στρατηγικής και Παρακολούθησης Πολιτικών Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού Και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) Μονάδα Α Στρατηγικής και Παρακολούθησης Πολιτικών Ξάνθη, 12 Μαΐου 2015 Χωρική Συνοχή σύνολο αρχών για την αρμονική,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ

ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ Πρόοδος εκπλήρωσης Ε.Π. «Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014 2020» Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού & Αξιολόγησης 19 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ. Μορφές δημόσιου δανεισμού. Σύνταξη: Παπαδόπουλος Θεοχάρης, Οικονομολόγος, MSc, PhD Candidate

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ. Μορφές δημόσιου δανεισμού. Σύνταξη: Παπαδόπουλος Θεοχάρης, Οικονομολόγος, MSc, PhD Candidate ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ Μορφές δημόσιου δανεισμού Σύνταξη: Παπαδόπουλος Θεοχάρης, Οικονομολόγος, MSc, PhD Candidate 1 Ανάλογα με την πηγή προελεύσεως των πόρων Με βάση το κριτήριο αυτό, ο δανεισμός διακρίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σύνταξη: Παπαδόπουλος Θεοχάρης, Οικονομολόγος, MSc, PhD Candidate Κατηγορίες οφέλους και κόστους που προέρχονται από τις δημόσιες δαπάνες Για την αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους για τον επικείμενο διαγωνισμό του Υπουργείου Οικονομικών, με κορυφαίο επιτελείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 1. Πως το φαινόμενο της διάκρισης των λειτουργιών παρεμβαίνει και διαμορφώνει τον σύγχρονο χαρακτήρα του δημοκρατικού πολιτεύματος. 2. Η επίδραση της Κοινοβουλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Για τις απαντήσεις απευθυνθείτε στο e-mail: pfkollintza@yahoo.gr 1

Για τις απαντήσεις απευθυνθείτε στο e-mail: pfkollintza@yahoo.gr 1 1 Επιμέλεια: Κονταρά Εύα, Δικηγόρος Αθηνών, ΙΙΜ Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου, Υπ. Διδάκτωρ Ευρωπαϊκού Δικαίου 2 1. Λαός είναι το σύνολο: α) του πληθυσμού β) των μόνιμα εγκατεστημένων γ) των ατόμων που

Διαβάστε περισσότερα

Οι γέφυρες του ποταμού... Pregel (Konigsberg)

Οι γέφυρες του ποταμού... Pregel (Konigsberg) Οι γέφυρες του ποταμού... Pregel (Konigsberg) Β Δ Β Δ Γ Γ Κύκλος του Euler (Euler cycle) είναι κύκλος σε γράφημα Γ που περιέχει κάθε κορυφή του γραφήματος, και κάθε ακμή αυτού ακριβώς μία φορά. Για γράφημα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Aποτελεσματικότητα της νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής σε μια ανοικτή οικονομία

ΘΕΜΑ: Aποτελεσματικότητα της νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής σε μια ανοικτή οικονομία ΘΕΜΑ: ποτελεσματικότητα της νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής σε μια ανοικτή οικονομία Σύνταξη: Μπαντούλας Κων/νος, Οικονομολόγος, Ms Χρηματοοικονομικών 1 Η πρώτη θεωρία σχετικά με τον αυτόματο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Ανάπτυξη προτεινόμενου θέματος

Περιεχόμενο: Ανάπτυξη προτεινόμενου θέματος Περιεχόμενο: Ανάπτυξη προτεινόμενου θέματος 1 ΣΥΝΤΑΞΗ: (Επιμέλεια και Σύνταξη: Κονταρά Εύα, Δικηγόρος Αθηνών, LLM, Υπ. Διδάκτωρ Ευρωπαϊκού Δικαίου.) Θέμα: Πολύς λόγος γίνεται τα τελευταία χρόνια, αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσιες Κινητές Βιβλιοθήκες και παροχή υπηρεσιών στο κοινό: το νομικό πλαίσιο

Δημόσιες Κινητές Βιβλιοθήκες και παροχή υπηρεσιών στο κοινό: το νομικό πλαίσιο Δημόσιες Κινητές Βιβλιοθήκες και παροχή υπηρεσιών στο κοινό: το νομικό πλαίσιο Συνέδριο: Αρχεία, Βιβλιοθήκες και Δίκαιο στην Κοινωνία της Πληροφορίας Αθή να, 2 και 3 Φ εβρουαρίου 2006 Δημόσιες Βιβλιοθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Διδάσκων : Βασίλειος Σταματόπουλος, Δικηγόρος, Δ.Μ.Σ., Υπ. ΔΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ : 3 η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ «ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ - 1 - ...... συνέχεια ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΔΩΣΙΔΙΚΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Οι υπεράκτιες (offshore) εταιρίες 1.

Οι υπεράκτιες (offshore) εταιρίες 1. Οι υπεράκτιες (offshore) εταιρίες 1. Χ. Π. Παμπούκη Αν. Καθηγητή Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Εισαγωγή 1 Στη σημερινή παγκοσμιοποιημένη πραγματικότητα που χαρακτηρίζεται από την ταχύτητα των συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Διδάσκων : Πομπιέρη Βασιλεία, Δικηγόρος, LLM UCL 6 η Συνάντηση Γ Ενότητα: Ρύθμιση Χρεών Δικαίωμα να ρυθμίσουν τα χρέη τους έχουν οι οφειλέτες, που δημιούργησαν την οφειλή, τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

Ημέρα 4 η (α) Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης. (β) Η απόλυτη υπεραξία. Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης

Ημέρα 4 η (α) Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης. (β) Η απόλυτη υπεραξία. Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης Ημέρα 4 η (α) Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης (β) Η απόλυτη υπεραξία Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης Στο κεφάλαιο για την αγορά και την πώληση της εργατικής δύναμης (ελληνική έκδοση: τόμος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν Οι κοινές πολιτικές στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης : Οικονομική και Νομισματική Πολιτική,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους για τον επικείμενο διαγωνισμό του Υπουργείου Οικονομικών, με κορυφαίο

Διαβάστε περισσότερα

Για να καταρτιστεί έγκυρα μια δικαιοπραξία απαιτούνται οι εξής προϋποθέσεις:

Για να καταρτιστεί έγκυρα μια δικαιοπραξία απαιτούνται οι εξής προϋποθέσεις: Για να καταρτιστεί έγκυρα μια δικαιοπραξία απαιτούνται οι εξής προϋποθέσεις: α) Δήλωση βουλήσεως. β) Ικανότητα για δικαιοπραξία. γ) Συμφωνία μεταξύ δηλώσεως και βουλήσεως. δ) Τήρηση του απαιτούμενου τύπου.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις για τη χορήγηση αδειών στους δημοσίους υπαλλήλους βάσει του νέου Υπαλληλικού Κώδικα.

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις για τη χορήγηση αδειών στους δημοσίους υπαλλήλους βάσει του νέου Υπαλληλικού Κώδικα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 14 Μαϊου 2007 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.51/538/12254

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1 Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λάρισας Τέρμα Τυχερού ΛΑΡΙΣΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λάρισας (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.),

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις και Αντικείμενο του Κανονισμού Η δομή, η οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

21/11/2005 Διακριτά Μαθηματικά. Γραφήματα ΒΑΣΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ : ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΙ Δ Ι. Γεώργιος Βούρος Πανεπιστήμιο Αιγαίου

21/11/2005 Διακριτά Μαθηματικά. Γραφήματα ΒΑΣΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ : ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΙ Δ Ι. Γεώργιος Βούρος Πανεπιστήμιο Αιγαίου Γραφήματα ΒΑΣΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ : ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΙ A Ε B Ζ Η Γ K Θ Δ Ι Ορισμός Ένα (μη κατευθυνόμενο) γράφημα (non directed graph) Γ, είναι μία δυάδα από σύνολα Ε και V και συμβολίζεται με Γ=(Ε,V). Το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Ποιοι κερδίζουν από το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών; Γιατί η άμεση ανταλλαγή αγαθών, ορισμένες φορές, είναι δύσκολο να

- 1 - Ποιοι κερδίζουν από το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών; Γιατί η άμεση ανταλλαγή αγαθών, ορισμένες φορές, είναι δύσκολο να - 1 - Ο παράξενος πραματευτής Ανθολόγιο Ε & Στ τάξης: 277-279 Οικονομικές έννοιες Ανταλλαγή Αντιπραγματισμός Εμπόριο Ερωτήσεις Ποιοι κερδίζουν από το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών; Γιατί η άμεση ανταλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: kipan@central.ntua.gr Ιστοσελίδα: http://www.ntua.gr/anavathmisi/ Αγαπητοί Συνάδελφοι, Ευχόμαστε σε όλους μια ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΘΗΝΑ, 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2008 ΚΑΛΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Σύνταξη: Αυλίδου Εύα, Ms Politikwissenschaft of Ludwig Maximilian Universitaet

Σύνταξη: Αυλίδου Εύα, Ms Politikwissenschaft of Ludwig Maximilian Universitaet Σύνταξη: Αυλίδου Εύα, Ms Politikwissenschaft of Ludwig Maximilian Universitaet ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ Είδαμε ότι τα πολιτικά κόμματα, εκτός των άλλων, διατυπώνουν στόχους, συγκεντρώνουν και αρθρώνουν συμφέροντα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΕΠ 2000 ΑΣΕΠ 2000 Εμπορική Τράπεζα 1983 Υπουργείο Κοιν. Υπηρ. 1983

ΑΣΕΠ 2000 ΑΣΕΠ 2000 Εμπορική Τράπεζα 1983 Υπουργείο Κοιν. Υπηρ. 1983 20 Φεβρουαρίου 2010 ΑΣΕΠ 2000 1. Η δεξαμενή βενζίνης ενός πρατηρίου υγρών καυσίμων είναι γεμάτη κατά τα 8/9. Κατά τη διάρκεια μιας εβδομάδας το πρατήριο διέθεσε τα 3/4 της βενζίνης αυτής και έμειναν 4000

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν /ΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν /ΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 24 / 5 / 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν /ΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αριθ.Πρωτ. /ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ /ΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΏΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συνιστώσες Βιώσιμης Ανάπτυξης

Συνιστώσες Βιώσιμης Ανάπτυξης ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ Συνιστώσες Βιώσιμης Ανάπτυξης 1 Η στρατηγική ανάπτυξης των αστικών κέντρων αναπτύσσεται ως συνδυασμός τεσσάρων στοιχείων. Πολυκεντρικότητα Δικτύωση Βελτίωση και ανάπτυξη των υποδομών

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα. «Κεφάλαιο» «Περιουσία» «Περιουσία» Οικονομική επιστήμη «μέσων», «ανάγκες» «αγαθά» Επιχειρήσεων.

Παράδειγμα. «Κεφάλαιο» «Περιουσία» «Περιουσία» Οικονομική επιστήμη «μέσων», «ανάγκες» «αγαθά» Επιχειρήσεων. (ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ) Οικονομική μονάδα είναι ο συστηματικός συνδυασμός των συντελεστών της παραγωγής (φύση, εργασία, κεφάλαιο) με τον οποίο αποσκοπείται η παραγωγή αγαθών ή η προσφορά υπηρεσιών για την κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2.4: Τα βασικά στοιχεία ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan) Μέσα από αυτό το κεφάλαιο φαίνεται ότι αφενός η σωστή δημιουργία και

Κεφάλαιο 2.4: Τα βασικά στοιχεία ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan) Μέσα από αυτό το κεφάλαιο φαίνεται ότι αφενός η σωστή δημιουργία και Κεφάλαιο 2.4: Τα βασικά στοιχεία ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan) Περίληψη Κεφαλαίου: Μέσα από αυτό το κεφάλαιο φαίνεται ότι αφενός η σωστή δημιουργία και αφετέρου η σωστή εφαρμογή του Επιχειρηματικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ιωάννης Πέντας, Πολιτικός Επιστήμων Θέματα 1 ης Συνάντησης 1) Αναφερθείτε στην έννοια του έθνους και συνδυάστε την με τις έννοιες δημόσιο και γενικό συμφέρον. 2) Ποιες οι θέσεις Μαξ Βέμπερ για

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2.3: Marketing Κοινωνικών Επιχειρήσεων. Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται εν τάχει τα βασικά

Κεφάλαιο 2.3: Marketing Κοινωνικών Επιχειρήσεων. Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται εν τάχει τα βασικά Κεφάλαιο 2.3: Marketing Κοινωνικών Επιχειρήσεων Περίληψη Κεφαλαίου: Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται εν τάχει τα βασικά χαρακτηριστικά του μείγματος Marketing (Μ.Κ.Τ.), στο πλαίσιο της εύρυθμης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΟΜΑΔΑ Α Για τις προτάσεις Α1 μέχρι και Α6 να

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3.3. Γυναικεία Επιχειρηματικότητα. Η ενίσχυση και υποστήριξη της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας

Ενότητα 3.3. Γυναικεία Επιχειρηματικότητα. Η ενίσχυση και υποστήριξη της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας Ενότητα 3.3. Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Περίληψη Ενότητας: Η ενίσχυση και υποστήριξη τ Γυναικείας Επιχειρηματικότητας εντάσσεται στα προγράμματα δράσ και αποτελεί βασικό στόχο πολλών φορέων στήριξ τ

Διαβάστε περισσότερα

1. Η Μακροοικονομική ασχολείται με τη λειτουργία και τα προβλήματα: α) των δημοσίων επιχειρήσεων και των οργανισμών. β) των ιδιωτικών επιχειρήσεων

1. Η Μακροοικονομική ασχολείται με τη λειτουργία και τα προβλήματα: α) των δημοσίων επιχειρήσεων και των οργανισμών. β) των ιδιωτικών επιχειρήσεων 1. Η Μακροοικονομική ασχολείται με τη λειτουργία και τα προβλήματα: α) των δημοσίων επιχειρήσεων και των οργανισμών. β) των ιδιωτικών επιχειρήσεων γ) του στενού δημόσιου τομέα. δ) της συμπεριφοράς ολόκληρης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΔΕΥΑΛ) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΔΕΥΑΛ) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΔΕΥΑΛ) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Λάρισας (ΔΕΥΑΛ) που έχει την έδρα της στη Λάρισα (οδός Τέρμα Τυχερού) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές πληροφόρησης και εργαλεία

Πηγές πληροφόρησης και εργαλεία Πηγές πληροφόρησης και εργαλεία αναζήτησης Ένας σύντομος οδηγός για τους φοιτητές του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Σύνταξη : Θεοδώρα Τσώλη, Βιβλιοθηκονόμος MSc Νοέμβριος 2014 Βιβλιοθήκη Παραρτήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Πάρος 19/11/2008 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ.Πρωτ.: 16428 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Πάρος 19/11/2008 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ.Πρωτ.: 16428 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Πάρος 9//2008 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ.Πρωτ.: 6428 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Πληροφορίες :Σκιαδάς Λουκάς Γρ. Πληροφορικής Τηλ. Επικοιν. 228402200

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Οι θέσεις του Μax Weber για το κράτος και τη Δημοκρατία» Συντάκτης: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑΒΛΑΔΩΡΑΚΗ-ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΝΤΑΣ Πολιτικοί Επιστήμονες

Θέμα: «Οι θέσεις του Μax Weber για το κράτος και τη Δημοκρατία» Συντάκτης: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑΒΛΑΔΩΡΑΚΗ-ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΝΤΑΣ Πολιτικοί Επιστήμονες Θέμα: «Οι θέσεις του Μax Weber για το κράτος και τη Δημοκρατία» Συντάκτης: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑΒΛΑΔΩΡΑΚΗ-ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΝΤΑΣ Πολιτικοί Επιστήμονες 1 ΘΕΜΑ: Αναφερθείτε αναλυτικά στις θέσεις του Max Weber για το κράτος

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή κοινωνική ιθαγένεια

Ευρωπαϊκή κοινωνική ιθαγένεια 1 Ευρωπαϊκή κοινωνική ιθαγένεια Χαμένη σε δημοσιονομικά ανώδυνους συμβιβασμούς του Άγγελου Στεργίου καθηγητή Νομικής Σχολής ΑΠΘ Η ιδιότητα του πολίτη, αποδεσμευμένη από την εθνικότητα, έχει μετατοπιστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Διδάσκων : Πομπιέρη Βασιλεία, Δικηγόρος, LLM UCL

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Διδάσκων : Πομπιέρη Βασιλεία, Δικηγόρος, LLM UCL ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Διδάσκων : Πομπιέρη Βασιλεία, Δικηγόρος, LLM UCL Παράδοση 6η : Ενδεικτική Νομολογία 486/2010 ΕΦ ΑΘ (ΔΕΕ 2010/579) Σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης. Έννοια, φύση και περιεχόμενο αυτής.

Διαβάστε περισσότερα

Γιατροί Χωρίς Σύνορα. Οικονομική έκθεση για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2011

Γιατροί Χωρίς Σύνορα. Οικονομική έκθεση για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2011 Γιατροί Χωρίς Σύνορα Οικονομική έκθεση για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου p 2 Οικονομική Επισκόπηση p 5 Έλεγχος Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή p 9 Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

1. Η ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ 1

1. Η ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ 1 1. Η ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ 1 1.1 Η ανάγκη για ενιαίο τρόπο παραπομπών Κύριο μέλημά μας, όταν αναφερόμαστε στην παρουσίαση της βιβλιογραφίας, είναι η εξασφάλιση της ομοιομορφίας και της συνέπειας στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Διεύθυνση: 7 ε ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών Παλαιό Στρατόπεδο Ανατολικό Κέντρο 24100

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ. ΟΜΙΛΗΤΗΣ Υπαστυνόμος Α ΡΑΓΚΟΣ Κωνσταντίνος

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ. ΟΜΙΛΗΤΗΣ Υπαστυνόμος Α ΡΑΓΚΟΣ Κωνσταντίνος ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΟΜΙΛΗΤΗΣ Υπαστυνόμος Α ΡΑΓΚΟΣ Κωνσταντίνος ΑΠΑΤΗ Αδίκημα διαχρονικό. Εξελίσσεται και μετασχηματίζεται. Η δημιουργία εκτεταμένου ηλεκτρονικού δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια σύνταξης απαντήσεων: Μαρία Πέτρα ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Επιμέλεια σύνταξης απαντήσεων: Μαρία Πέτρα ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Κλάδος: ΠΕ 60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (Ειδική Διδακτική και Παιδαγωγικά Γενική Διδακτική) Κυριακή 1-2-2009 ΕΡΩΤΗΜΑ 2ο: Την τελευταία περίπου πενταετία εφαρμόζεται στα νηπιαγωγεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Πολιτικής Ποινικής Δικαιοσύνης

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Πολιτικής Ποινικής Δικαιοσύνης ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Πολιτικής Ποινικής Δικαιοσύνης Συντάκτης: Ηλίας Καρτσακλής, Δικηγόρος, LL.M. Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών (Αμέλεια Ευθύνη εκ του αποτελέσματος Άδικο Καταλογισμός Ερωτήσεις) ΑΜΕΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ύδρευση της Καρδίτσας Προβλήματα και προοπτικές Ημερίδα, Καρδίτσα 17 Φεβρουαρίου 2006

Η ύδρευση της Καρδίτσας Προβλήματα και προοπτικές Ημερίδα, Καρδίτσα 17 Φεβρουαρίου 2006 Η ύδρευση της Καρδίτσας Προβλήματα και προοπτικές Ημερίδα, Καρδίτσα 17 Φεβρουαρίου 2006 Η διαχείριση του ταμιευτήρα Πλαστήρα: Από τη μελέτη στην εφαρμογή Δημήτρης Κουτσογιάννης Τομέας Υδατικών Πόρων Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: H προστασία του ενιαίου νομίσματος. Μύθοι και πραγματικότητα.

Θέμα: H προστασία του ενιαίου νομίσματος. Μύθοι και πραγματικότητα. Θέμα: H προστασία του ενιαίου νομίσματος. Μύθοι και πραγματικότητα. 1 Εισαγωγή Από την 1η Ιανουαρίου του 2009, η Σλοβακία είναι η δέκατη έκτη χώρα που υιοθέτησε το ενιαίο ευρωπαϊκό νόμισμα. Ωστόσο, η οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πραγματοποιούν Χειμερινό Σχολείο με Θέμα: «Υποστήριξη ασθενών με καρκίνο και των φροντιστών τους»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πραγματοποιούν Χειμερινό Σχολείο με Θέμα: «Υποστήριξη ασθενών με καρκίνο και των φροντιστών τους» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Τμήμα του, το ΓΟΝ «Άγιοι, το ΠΜΣ «ΜΕΘ και Επείγουσα Νοσηλευτική» και η Ελληνική Εταιρεία Έρευνας και Εκπαίδευσης (ΕΕΝΕΕ) Πραγματοποιούν Χειμερινό Σχολείο με Θέμα: «Υποστήριξη ασθενών με καρκίνο

Διαβάστε περισσότερα

Αικ. Κωνσταντοπούλου Παιδίατρος

Αικ. Κωνσταντοπούλου Παιδίατρος H πρόληψη στην Υγεία στην Ελλάδα Δημοσιεύθηκε: 13 Saturday November @ GTB Standard Time Θεματική Ενότητα: Υγεία Η πρόληψη αποσκοπεί στην ελάττωση του κινδύνου εμφάνισης ή εξελικτικής επιδείνωσης νόσου,

Διαβάστε περισσότερα

1. Ας υποθέσουμε ότι η εισοδηματική ελαστικότητα ζήτησης για όσπρια είναι ίση με το μηδέν. Αυτό σημαίνει ότι:

1. Ας υποθέσουμε ότι η εισοδηματική ελαστικότητα ζήτησης για όσπρια είναι ίση με το μηδέν. Αυτό σημαίνει ότι: 1. Ας υποθέσουμε ότι η εισοδηματική ελαστικότητα ζήτησης για όσπρια είναι ίση με το μηδέν. Αυτό σημαίνει ότι: α) Ανεξάρτητα από το ύψος της τιμής των οσπρίων, ο καταναλωτής θα δαπανά πάντα ένα σταθερό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ «ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ» ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ Ιερός Ναός Αγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ Αχαρνές, 2011 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 411/2011 όπως τροποποιήθηκε με την 936/2011 αποφάσεις Γενικού Γραμματέα Δήμου Αχαρνών, συγκροτήθηκε επταμελή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Cum libellis

Διαβάστε περισσότερα

επικεφαλής. Η έκθεση περιγράφει

επικεφαλής. Η έκθεση περιγράφει Ι ΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΡΙΑ «ΡΟ ΙΩΝ ΠΑΙ ΕΙΑ» ΓΡΑΠΤΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 ΒΑΘΜΙ Α: : ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΑΞΗ: Γ ΡΟ ΟΣ 20 ΜΑΪΟΥ 2012 Τα θέματαα που ακολουθούν αφορούν μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Μάθημα: Ενόργανη Γυμναστική Χρήσιμα θεωρία στο κεφάλαιο της ενόργανης γυμναστικής για το γνωστικό αντικείμενο ΠΕ11 της Φυσικής Αγωγής από τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια Κολλίντζα.

Διαβάστε περισσότερα

Αρχάνες, 10/12/2012 Αρ. Πρωτ: 561

Αρχάνες, 10/12/2012 Αρ. Πρωτ: 561 Αρχάνες, 10/12/2012 Αρ. Πρωτ: 561 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου Α.Α.Ε. ΟΤΑ απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Αναδόχου για την κατασκευή ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις, Ιδιοτιμές με πολλαπλότητα, Εκθετικά πινάκων. 9 Απριλίου 2013, Βόλος

Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις, Ιδιοτιμές με πολλαπλότητα, Εκθετικά πινάκων. 9 Απριλίου 2013, Βόλος ιαφορικές Εξισώσεις Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις, Ιδιοτιμές με πολλαπλότητα, Ατελείς ιδιοτιμές Εκθετικά πινάκων Μανόλης Βάβαλης Τμήμα Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και ικτύων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 9 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο Υ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο Υ 9 Ο Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ & ΈΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ GREECE & SOUTH EASTERN EUROPE Δευτέρα 20 & Τρίτη 21 Οκτωβρίου, 2008, Ξενοδοχείο Divani Caravel, Αθήνα Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ. ΜΑΘΗΜΑ: Management. Ερώτημα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ. ΜΑΘΗΜΑ: Management. Ερώτημα ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: Management Ερώτημα Στα πλαίσια του Επιστημονικού Management και των βασικών κανόνων της Διοικητικής ολοένα αυξανόμενος αριθμός Δημοσίων Υπηρεσιών κατασκευάζει και χρησιμοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΕΣ DISNEYLAND RESORT PARIS

ΤΙΜΕΣ DISNEYLAND RESORT PARIS ΤΙΜΕΣ DISNEYLAND RESORT PARIS 09 Νοεµβρίου 2009 01 Απριλίου 2010 DISNEYLAND 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 CHD ΠΑΚΕΤΟ 2N/3Μ 350 419 558 973 392 475 641 1140 491 607 840 1538 117 ΠΑΚΕΤΟ 3N/4Μ 464 562 760 1353

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Από τις Γραμματείες ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟΥ και ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού ΕΚΛΟΓΕΣ 2012 Η ταυτότητα του ΛΑ.Ο.Σ. Ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός

Διαβάστε περισσότερα

Εκφωνήσεις και Λύσεις των Θεμάτων

Εκφωνήσεις και Λύσεις των Θεμάτων ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Τετάρτη 23 Μαΐου 2012 Εκφωήσεις και Λύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αστυνομική επιστήμη Η ευρωπαϊκή προσέγγιση του Hans Gerd Jaschke

Αστυνομική επιστήμη Η ευρωπαϊκή προσέγγιση του Hans Gerd Jaschke Αστυνομική επιστήμη Η ευρωπαϊκή προσέγγιση του Hans Gerd Jaschke Η αύξηση του οργανωμένου και του διασυνοριακού εγκλήματος ακολουθεί την παγκοσμιοποίηση. Η γρήγορη ανταλλαγή των πληροφοριών και της γνώσης,

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήριο 2: Ανάλυση Αλγόριθμου. Νικόλας Νικολάου ΕΠΛ432: Κατανεμημένοι Αλγόριθμοι 1 / 10

Φροντιστήριο 2: Ανάλυση Αλγόριθμου. Νικόλας Νικολάου ΕΠΛ432: Κατανεμημένοι Αλγόριθμοι 1 / 10 Φροντιστήριο 2: Ανάλυση Αλγόριθμου Εκλογής Προέδρου με O(nlogn) μηνύματα Νικόλας Νικολάου ΕΠΛ432: Κατανεμημένοι Αλγόριθμοι 1 / 10 Περιγραφικός Αλγόριθμος Αρχικά στείλε μήνυμα εξερεύνησης προς τα δεξιά

Διαβάστε περισσότερα

Ποια έντομα είναι εχθροί των φυτών και πώς θα τα αντιμετωπίσετε

Ποια έντομα είναι εχθροί των φυτών και πώς θα τα αντιμετωπίσετε Ποια έντομα είναι εχθροί των φυτών και πώς θα τα αντιμετωπίσετε Δυστυχώς είναι μια πραγματικότητα της ζωής ότι αν διατηρείτε στο σπίτι σας φυτά, υπάρχει πάντα η πιθανότητα να υποστούν ζημίες από βλαβερούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Η : ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...7 1.1 ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑ...7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Η : ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...7 1.1 ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑ...7 ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Διερεύνηση των Εμποδίων που Αντιμετωπίζουν οι Γυναίκες Επιχειρηματίες και των Ευκαιριών που Προσφέρονται για Γυναικεία Επιχειρηματική Δραστηριοποίηση ΕΜΠΟΔΙΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Σε περίπτωση κατά την οποία η τιμή ενός αγαθού μειωθεί κατά 2% και η ζητούμενη

1. Σε περίπτωση κατά την οποία η τιμή ενός αγαθού μειωθεί κατά 2% και η ζητούμενη Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους για τον επικείμενο διαγωνισμό του Υ- πουργείου Οικονομικών και στοχεύοντας στην όσο το δυνατό πληρέστερη

Διαβάστε περισσότερα

Η διπλωματική εργασία

Η διπλωματική εργασία Η διπλωματική εργασία Αριστείδης Χατζής * Το κείμενο αυτό ανανεώνεται συνέχεια με τη δική σας παρέμβαση, τις ερωτήσεις, τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Αυτή η εκδοχή ανανεώθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2006.

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση για την χρήση από 1η Ιανουαρίου 2009 έως 31η Δεκεμβρίου 2009 Σελίδα 1

Ετήσια Οικονομική Έκθεση για την χρήση από 1η Ιανουαρίου 2009 έως 31η Δεκεμβρίου 2009 Σελίδα 1 ΑΛΜΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2009) Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 1 ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Οι τάξεις της Β και Γ Λυκείου είναι χωρισμένες σε τρείς Κατευθύνσεις Θεωρητική, Θετική, Τεχνολογική Οι Σχολές είναι ταξινομημένες σε πέντε επιστημονικά πεδία 1 ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εκφωνήσεις και Λύσεις των Θεμάτων

Εκφωνήσεις και Λύσεις των Θεμάτων ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Δευτέρα 8 Μαΐου 0 Εκφωνήσεις και Λύσεις των Θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για προμήθεια Γραφικής Ύλης και Αναλώσιμων Υλικών με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για προμήθεια Γραφικής Ύλης και Αναλώσιμων Υλικών με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 396, Αγία Παρασκευή, 8/10/2010 153 41 Αγία Παρασκευή Αρ. Πρωτ.: 4099 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Βοήθεια μετά την καταστροφή

Βοήθεια μετά την καταστροφή Βοήθεια μετά την καταστροφή Οδηγός αιτούντος για το πρόγραμμα πληγέντων ατόμων και νοικοκυριών FEMA 545 / Ιούλιος 2008 Applicant s Guide to the Individuals & Households Program Greek 7/08 www.fema.gov

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια Κολλίντζα προετοιμάζοντας σε πραγματικά ολιγομελείς ομίλους τους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 20105387/30-08-2010/Φ.334 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ, ΤΟΝΕΡ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους Εκπαιδευτικούς για τον

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή 1. Κεφάλαιο 1. Εξέλιξη των μισθών στην Κύπρο και διεθνείς συγκρίσεις 11

Εισαγωγή 1. Κεφάλαιο 1. Εξέλιξη των μισθών στην Κύπρο και διεθνείς συγκρίσεις 11 Περιεχόμενα Εισαγωγή 1 Κεφάλαιο 1. Εξέλιξη των μισθών στην Κύπρο και διεθνείς συγκρίσεις 11 1. Συγκρίσεις μισθών και μοναδιαίου κόστους εργασίας στην Κύπρο και τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 15 12

Διαβάστε περισσότερα

Opinion Mining. Χριστίνα Αραβαντινού aravantino@ceid.upatras.gr. Χριστίνα Αραβαντινού Opinion Mining Μάιος 2014 1 / 26

Opinion Mining. Χριστίνα Αραβαντινού aravantino@ceid.upatras.gr. Χριστίνα Αραβαντινού Opinion Mining Μάιος 2014 1 / 26 Opinion Mining Χριστίνα Αραβαντινού aravantino@ceid.upatras.gr Μάιος 2014 Χριστίνα Αραβαντινού Opinion Mining Μάιος 2014 1 / 26 Περιεχόμενα Εισαγωγή Εφαρμογές ομή μιας άποψης Είδη απόψεων Προσεγγίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αιγυπτιακή παραγωγή του κλάδου τροφίμων. Ασφάλεια τροφίμων και προδιαγραφές εισαγωγής

ΘΕΜΑ: Αιγυπτιακή παραγωγή του κλάδου τροφίμων. Ασφάλεια τροφίμων και προδιαγραφές εισαγωγής ΘΕΜΑ: Αιγυπτιακή παραγωγή του κλάδου τροφίμων. Ασφάλεια τροφίμων και προδιαγραφές εισαγωγής Προσδιοριστικοί παράγοντες της παραγωγής μεταποιημένων τροφίμων στην Αίγυπτο Ο κλάδος των τροφίμων φρέσκων και

Διαβάστε περισσότερα

Κατεύθυνση Πολιτικής Ποινικής Δικαιοσύνης

Κατεύθυνση Πολιτικής Ποινικής Δικαιοσύνης Κατεύθυνση Πολιτικής Ποινικής Δικαιοσύνης Θέμα Γενικής Παιδείας «Χαρακτηριστικά του καλού νόμου, του καλού δικαστή, του καλού πολίτη». 1 Ο Θέμα Αστικού δικαίου Εμπορικού δικαίου Πολιτικής Δικονομίας έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ

ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ ΠΡΑΞΗ: ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: Αναλυτικός σχεδιασμός πράξης, ανάπτυξη περιεχομένου, δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων ΨΣ19/1/12

Διαβάστε περισσότερα

Γραμμική Ανεξαρτησία. Τμήμα Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και ικτύων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. 17 Μαρτίου 2013, Βόλος

Γραμμική Ανεξαρτησία. Τμήμα Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και ικτύων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. 17 Μαρτίου 2013, Βόλος Γραμμικές Συνήθεις ιαφορικές Εξισώσεις Ανώτερης Τάξης Γραμμικές Σ Ε 2ης τάξης Σ Ε 2ης τάξης με σταθερούς συντελεστές Μιγαδικές ρίζες Γραμμικές Σ Ε υψηλότερης τάξης Γραμμική Ανεξαρτησία Μανόλης Βάβαλης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους για τον επικείμενο διαγωνισμό του Υπουργείου Οικονομικών, με κορυφαίο επιτελείο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Παράλληλα, ο συνεντευξιαζόμενος προβάλλει τον εαυτό του και παίρνει περισσότερες πληροφορίες για τη θέση.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Παράλληλα, ο συνεντευξιαζόμενος προβάλλει τον εαυτό του και παίρνει περισσότερες πληροφορίες για τη θέση. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Σκοπός της Συνέντευξης είναι η αναζήτηση του καλύτερου υποψηφίου που θα στελεχώσει την προκηρυσσόμενη θέση. Η Συνέντευξη έχει διττό χαρακτήρα, όπου λόγο έχουν και οι αξιολογητές και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. Ποια είναι τα δημοσιονομικά εργαλεία τόνωσης της ενεργούς ζήτησης στην οικονομία και πως λειτουργούν αυτά; Ποια είναι η δυσκολία στη χρήση αυτών των εργαλείων όταν δημόσιο

Διαβάστε περισσότερα

Eισηγητής: Μουσουλή Μαρία

Eισηγητής: Μουσουλή Μαρία Eισηγητής: Μουσουλή Μαρία Κινητική Μάθηση Μέρος Πρώτο : Ανθρώπινη απόδοση εκτέλεση 1. Εισαγωγή «Η ικανότητα που έχει κάποιος, να πετυχαίνει ένα τελικό αποτέλεσμα με την μεγαλύτερη δυνατή σιγουριά και τη

Διαβάστε περισσότερα

Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους Εκπαιδευτικούς για τον επικείμενο διαγωνισμό τους,

Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους Εκπαιδευτικούς για τον επικείμενο διαγωνισμό τους, Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους Εκπαιδευτικούς για τον επικείμενο διαγωνισμό τους, και στοχεύοντας στην όσο το δυνατό πληρέστερη προετοιμασία

Διαβάστε περισσότερα

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Προς: Μαθητές Α, Β & Γ Λυκείου / Κάθε ενδιαφερόμενο Αγαπητοί Φίλοι Όπως σίγουρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Αθήνα 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Α. H EΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικασία της ανάγνωσης

Η διαδικασία της ανάγνωσης Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ BRAILLE Η διαδικασία της ανάγνωσης Όλα τα παιδιά, βλέποντα ή μη, μαθαίνουν «αυθόρμητα» να μιλούν, μέσα στο οικογενειακό τους περιβάλλον και αν δεν υπάρχουν προβλήματα ακοής ή άλλα,

Διαβάστε περισσότερα