ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 8347/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 30-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 8347/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ"

Transcript

1 ΑΔΑ: 7Η8ΜΩΚΤ-Σ0Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 8347/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 1. του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Φ.Ε.Κ. τ.α 19/1995). 2. της απόφασης του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης». (Φ.Ε.Κ. τ. Β 185/1993) 3. του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2055/51/ΕΚ(ΦΕΚ τ.α 64/2007) της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 Νοεμβρίου του N.3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ τ. Α 114/2006) και ιδιαίτερα του άρθρου 158 παράγραφος.. και του άρθρου του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010) και ιδιαίτερα του άρθρου 278. Α) Την από μελέτη του Γραφείου Προμηθειών Β την αριθ 20/2015 απόφαση του νομικού προσώπου Οργανισμός Πολιτισμού- Αθλητισμού Γ) την αριθ. 13/2015, απόφαση του νομικού προσώπου Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή, Δ) την αριθ. 14/2015, απόφαση του νομικού προσώπου Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή, Ε) Την 95/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού. ΣΤ) Το άρθρο 4 της από Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος Α 240), που κυρώθηκε με το Ν.4111/2013(ΦΕΚ τεύχος Α 18) Ζ) Τις Προτάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης του Δήμου και των Νομικών Προσώπων που υποχρεούνται στην έκδοση αυτής. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ την διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για την ΔΕ Μουδανιών του Δήμου Νέας Προποντίδας

2 ΟΜΑΔΑ Α: ΔΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 1 2 Είδος Μονάδα ποσότητα Τιμή Μονάδας Σύνολο Απολυμαντικό χεριών 300 ml τεμ. 15 2,82 42,30 Απορρυπαντικό γενικής χρήσης 5 lit τεμ ,20 915,00 3 Αποσμητικό χώρου spray τεμ. 15 4,96 74,40 4 Γάντια Latex 100 τεμαχίων τεμ , ,00 5 Γουνάκι τζαμιών τεμ. 5 13,00 65,00 6 Εντομοκτόνο τεμ. 25 2,65 66,25 7 Καλάθι wc τεμ. 10 2,44 24,40 8 Κεζάπ τεμ. 25 0,32 8,00 9 Κοντάρι ΙΝΟΧ-Ξύλινο τεμ. 17 1,65 28,05 10 Κοντάρι απλό 1,2 μ. τεμ. 10 0,59 5,90 11 Κοντάρι πτυσσόμενο 4 μ. τεμ. 2 20,00 40,00 12 Κουβάς στίφτης σετ τεμ. 10 3,31 33,10 13 Κρέμα γενικής χρήσης τεμ. 5 2,68 13,40 14 Κρεμοσάπουνο 5 lit τεμ. 25 9,25 231,25 15 Παρκετέζα ΜΟΠ σετ τεμ. 2 33,39 66,78 16 Οινόπνευμα φωτιστικό τεμ. 17 0,84 14,28 17 Πετσέτα microfibra 2 τεμ. τεμ. 40 4,00 160,00 18 Πετσέτα ρολό 15 μέτρα τεμ. 25 9,80 245,00 19 Πετσέτα τύπου wettex τεμ. 40 0,84 33,60 20 Πιγκάλ (βουρτσάκι wc) τεμ. 5 3,00 15,00 21 Ποτήρια τεμ. τεμ. 70 0,84 58,80 22 Πρέσα πλαστική για καρότσι τεμ. 2 24,05 48, Σακούλες απορριμμάτων 52Χ75 συσκευασία 20 τεμ.σε ρολό τεμ ,43 143,00 Σακούλες απορριμμάτων μεγάλες συσκ. 20 κιλών κιλό , ,00 25 Σακούλες απορριμμάτων μικρές συσκ.40 τεμ.σε ρολό τεμ ,84 184,80 26 Σκούπα Ν. 104 τεμ. 90 0,89 80,10

3 27 Σκούπα χόρτου με κοντάρι (κονταρόσκουπα) τεμ. 22 4,00 88,00 28 Σφουγγάρια πιάτων 3 τεμ. τεμ. 40 0,60 24,00 29 Σφουγγαρίστρα τεμ. 40 1,47 58, Σφουγγαρίστρα επαγγελματική για καρότσι τεμ. 15 6,72 100,80 Υγρό καθαρισμού αλάτων 1 kg τεμ. 25 3,60 90,00 32 Υγρό πατώματος 5 lit τεμ. 75 5,95 446,25 33 Υγρό πιάτων 5 lit τεμ. 8 5,50 44,00 34 Υγρό τζαμιών 5 lit τεμ. 9 6,50 58,50 35 Υγρό τζαμιών 750 ml τεμ. 15 1,21 18, Φαράσι ορθοπεδικό με κοντάρι τεμ. 50 3,38 169,00 Χαρτί κουζίνας 12χ450 γρ, πακέτο τεμ ,24 609,60 Χαρτί κουζίνας 6χ800 γρ πακέτο τεμ ,00 680,00 Χαρτί κουζίνας jumbo 2x5 kg τεμ ,00 600,00 Χαρτί υγείας 12χ200 γρ πακέτο τεμ , ,00 Χαρτί υγείας συσκευών wc 12x450 γρ πακέτο τεμ ,00 450,00 Χαρτιά χεριών (χειροπετσέτες) 4000 τεμ. Κιβώτιο τεμ ,40 460,00 Χαρτοπετσέτες 100 τεμαχίων τεμ. 20 0,60 12,00 44 Χλωρίνη 5 lit τεμ. 60 4,40 264,00 Σύνολο ,61 Φ.Π.Α. 23% 3.556,17 Γενικό Σύνολο ,78 ΟΜΑΔΑ Β: ΝΠΔΔ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: Είδος Μονάδα Ποσότητα Τιμή Μονάδας Σύνολο 1 Απολυμαντικό 4 λίτρα Τεμ 15 7,88 118, Αλάτι πλυντηρίου σκόνη 2kg Αλουμινόχαρτο επαγγελματικό 100μετρα Τεμ 14 4,00 56,00 Τεμ 5 6,30 31,50 4 Απορρυπαντικό γενικής Τεμ 15 12,20 183,00

4 χρήσης 5 λίτρα Απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων 25 λίτρα Απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων σε σκόνη 10 Kg Αλάτι πλυντηρίου ρούχων 2,5 Κg Αποσμητικό χώρου spray 500ml Τεμ 6 116,00 696,00 Τεμ 8 33,00 264,00 Τεμ 20 4,00 80,00 Τεμ 11 4,96 54,56 9 Βαμβάκι Τεμ 20 0,94 18,80 10 Γάντια Latex 100τεμαχίων Τεμ 20 6,30 126,00 11 Ενισχυτικό πλυντηρίου ρούχων 7 Kg Τεμ 10 31,00 310,00 12 Κεζαπ τεμ 20 0,32 6,40 13 Κοντάρι ΙΝΟΧ-Ξυλινο τεμ 15 1,65 24,75 14 Κούβας στιφτης σετ τεμ 10 3,31 33,10 15 Κρεμοσάπουνο 5 λιτ τεμ 20 9,25 185,00 16 Λαδόκολλα 10Kg τεμ 2 32,50 65,00 17 Μαλακτικό 5 Λιτρα τεμ 8 8,48 67,84 18 Μεμβράνη διαφανής τροφίμων τεμ 2 5,90 11,80 19 Μωρομάντιλα Τεμ 90 2,60 234,00 20 οινόπνευμα τεμ 20 0,84 16,80 21 Παρκετέζα ΜΟΠ σετ τεμ 6 33,39 200,34 22 Πετσέτα microfibra 1+1 τεμ 35 0,84 29, Πιάτα πλαστικά τεμ 60 3,10 186,00 25 Ποτήρια 503 τεμ 240 0,84 201, Σακούλες απορριμμάτων 52*75 20 τεμαχίων σε ρολλό Σακούλες απορριμμάτων 65*89 20κιλών (10τεμ/κιλό) Σακούλες απορριμμάτων μικρές 48*50 Σακούλες τροφίμων μεσαίες τεμ 400 1,43 572,00 κιλό 21 28,00 588,00 κιλό 200 0,84 168,00 τεμ 20 1,50 30,00 30 Σκούπα 104 τεμ 20 0,89 17,80 31 Συντηρητικό Γυαλιστικό πλυντηρίου πιάτων 20 λιτρα τεμ 1 116,00 116,00 32 Σύρμα μεταλλικός σπόγκος τεμ 30 0,23 6,90 33 Σφουγγάρια πιάτων 3 τεμ τεμ 25 0,60 15,00

5 34 Σφουγγαρίστρα τεμ 40 1,47 58,80 35 Υγρό Καθαρισμού αλάτων τεμ 55 3,60 198,00 36 Υγρό πατωματος 5Λιτρα τεμ 70 5,95 416,50 37 Υγρό πιάτων 5 λίτρα τεμ 10 5,50 55,00 38 Υγρό τζαμιών 5λιτρα τεμ 22 6,50 143, Υγρό τουαλέτας παπί 750ml Φαράσι ορθοπεδικό με κοντάρι Τεμ 35 1,55 54,25 Τεμ 10 3,38 33,80 41 Φιάλη βουτανίου 190γρ τεμ 30 0,80 24,00 42 Φιάλη Βουτανίου 500γρ ΕΛ ΓΚΡΕΚΟ τεμ 20 2,50 50,00 43 Χαρτί κουζίνας 6*800gr τεμ 41 17,00 697, Χαρτί υγείας 200 γρ πακέτο 30 τεμαχίων Χαρτομάντιλα FASIAL 90 τεμαχίων Χαρτοπετσέτες 28*28 (700 τεμαχίων) τεμ 49 18,30 896,70 τεμ , ,00 τεμ 13 2,95 38,35 47 Χλωρίνη 5 Λίτρων τεμ 30 4,40 132, Γιαλιστικό για ΙΝΟΧ επιφάνειες Λοιποδιαλυτικό 1λίτρου παχύρευστο τεμ 4 9,20 36,80 τεμ 14 5,20 72,80 ΣΥΝΟΛΟ 8.940,79 Φ.Π.Α. 23% 2.056,38 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,17 ΟΜΑΔΑ Γ. ΝΠΔΔ: Α/ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ α/α Είδος Μονάδα Ποσότητα Τιμή Μονάδας Σύνολο 1 2 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΓΕΝ ΧΡΗΣΗΣ 4 ΛΙΤΡΑ ΤΕΜ 75 7,88 591,00 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ 300ml ΤΕΜ 45 2,82 126,90 3 ΑΡΑΧΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΕΜ 3 7,04 21,12 4 ΒΑΜΒΑΚΙ ΤΕΜ 25 0,94 23,50 5 ΓΑΝΤΙΑ LATEX 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΕΜ 73 6,30 459,90 6 ΓΑΝΤΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΖΕΥΓΟΣ ΤΕΜ 19 0,84 15,96 7 ΔΑΓΚΑΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ ΤΕΜ 15 4,67 70,05 8 ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΤΕΜ 3 2,65 7,95

6 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΤΕΜ 26 6,72 174,72 ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 55 ΛΙΤΡΑ ΤΕΜ 1 18,00 18,00 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΛΕΚΕΔΕΣ 1 ΛΙΤΡΟ ΤΕΜ 2 5,20 10,40 12 ΚΑΛΑΘΑΚΙ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΤΕΜ 17 2,44 41,48 13 ΚΕΖΑΠ ΤΕΜ 78 0,32 24,96 14 ΚΟΝΤΑΡΙ ΤΕΜ 22 0,59 12,98 15 ΚΟΝΤΑΡΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΓΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ ΤΕΜ 31 5,67 175,77 16 ΚΟΝΤΑΡΙ ΞΥΛΙΝΟ - ΙΝΟΧ ΤΕΜ 1 1,65 1,65 17 ΚΟΥΒΑΣ ΜΕ ΣΤΗΠΤΗΡΙ ΤΕΜ 21 3,31 69,51 18 ΚΡΕΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 1,5 ΛΙΤΡΟΥ ΤΕΜ 217 2,68 581,56 19 ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 5 ΛΙΤΡΑ ΤΕΜ 68 9,25 629,00 20 ΛΕΚΑΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΕΜ 3 3,50 10,50 21 ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ ΤΕΜ 6 2,60 15,60 22 ΞΕΣΚΟΝΗΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΤΕΜ 2 4,21 8,42 23 ΞΥΣΤΡΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΤΕΜ 1 7,49 7,49 24 ΞΥΣΤΡΑ ΤΖΑΜΙΩΝ TEM 13 6,97 90,61 25 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ TEM 70 0,84 58,80 26 ΠΑΤΑΚΙ ΕΙΣΟΔΟΥ TEM 7 11,00 77,00 27 ΠΕΤΣΕΤΑ ΡΟΛΟ TEM 37 9,80 362,60 28 ΠΙΓΚΑΛ TEM 14 3,00 42,00 29 ΡΟΛΑ ΥΓΕΙΑΣ 30*120gr TEM , ,50 30 ΡΟΛΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ WC TEM 3 15,00 45,00 31 ΡΟΛΛΑ KOYZINAS 6*800 gr TEM , , ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΙΝΙ 48*50 40 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΠΑΚΕΤΟ 400 0,84 336,00 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΡΟΛΟ 52*75 20 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΠΑΚΕΤΟ 462 1,43 660,66 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΧΥΜΑ ΚΙΛΑ 22 1,40 30,80 35 ΣΚΟΥΠΑ Νο 104 ΤΕΜ 84 0,89 74, ΣΥΡΜΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΠΟΓΓΟΣ ΤΕΜ 2 0,23 0,46 ΣΥΣΚ. ΣΠΟΓΓΟΙ 3 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΕΜ 56 0,60 33,60 38 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΤΕΜ 52 1,47 76,44

7 39 ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΗΛΑ 1* ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΕΜ 41 13,96 572,36 40 ΥΓΡΟ ΔΑΠΕΔΟΥ 5 ΛΙΤΡΑ ΤΕΜ 89 5,95 529,55 41 ΥΓΡΟ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΛΑΤΩΝ ΤΕΜ 150 3,60 540,00 42 ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 5ΛΙΤΡΑ ΤΕΜ 23 5,50 126,50 43 ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 5 ΛΙΤΡΑ ΤΕΜ 123 6,50 799,50 44 ΥΓΡΟ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΠΑΠΙ ΤΕΜ 6 1,55 9,30 45 ΦΑΡΑΣΙ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΤΕΜ 31 3,38 104,78 46 ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ 28*28 ΤΕΜ 198 0,60 118,80 47 ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ Ζ-Ζ ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΕΜ 26 18,40 478,40 48 ΧΛΩΡΙΝΗ 5 ΛΙΤΡΑ ΤΕΜ 198 4,40 871,20 ΣΥΝΟΛΟ ,04 Φ.Π.Α. 23% 6.339,73 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,77 ΟΜΑΔΑ Δ: ΝΠΔΔ: Β/ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: α/α Είδος Μονάδα Ποσότητα Τιμή μονάδας Σύνολο ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 4 ΛΙΤΡΑ τεμ. 5 9,68 48,40 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΓΕΝ ΧΡΗΣΗΣ 4 ΛΙΤΡΑ τεμ. 34 7,88 267,92 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ 300ml τεμ. 46 2,82 129,72 4 ΒΑΜΒΑΚΙ τεμ. 2 0,94 1,88 5 ΓΑΝΤΙΑ LATEX 100τεμαχίων τεμ. 23 6,30 144,90 6 ΓΑΝΤΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΖΕΥΓΟΣ τεμ. 4 0,84 3,36 7 ΓΟΥΝΑΚΙ ΤΖΑΜΙΩΝ τεμ. 3 12,19 36,57 8 ΔΑΓΚΑΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ τεμ. 4 4,67 18,68 6 ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ τεμ. 5 2,65 13, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ τεμ. 6 6,72 40,32 ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 55 ΛΙΤΡΑ τεμ. 5 18,00 90,00 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΛΕΚΕΔΕΣ 1 ΛΙΤΡΟ τεμ. 8 5,20 41,60 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΛΙΠΗ ΛΑΔΙΑ 1 ΛΙΤΡΟ τεμ. 6 5,20 31,20 13 ΚΑΛΑΘΑΚΙ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ τεμ. 8 5,21 41,68 14 ΚΕΖΑΠ τεμ ,32 44,16 15 ΚΟΝΤΑΡΙ τεμ. 11 0,59 6,49

8 16 ΚΟΝΤΑΡΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ τεμ. 2 5,67 11,34 17 ΚΟΝΤΑΡΙ ΞΥΛΙΝΟ - ΙΝΟΧ τεμ. 5 1,65 8, ΚΟΝΤΑΡΙ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ 4 ΜΕΤΡΑ τεμ. 3 17,25 51,75 ΚΟΥΒΑΣ ΓΙΑ ΣΕΤ 25 ΛΙΤΡΩΝ τεμ. 2 9,45 18,90 20 ΚΟΥΒΑΣ ΜΕ ΣΤΗΠΤΗΡΙ τεμ. 3 3,31 9,93 21 ΚΡΕΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 1,5 ΚΙΛΟΥ τεμ. 94 2,68 251,92 22 ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 5 ΛΙΤΡΩΝ τεμ. 26 9,25 240,50 23 ΛΕΚΑΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ τεμ. 1 3,50 3,50 24 ΞΕΣΚΟΝΗΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ τεμ. 3 4,21 12,63 25 ΞΥΣΤΡΑ ΔΑΠΕΔΟΥ τεμ. 9 7,49 67,41 26 ΞΥΣΤΡΑ ΤΖΑΜΙΩΝ τεμ. 7 6,97 48,79 27 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ τεμ ,84 118,44 28 ΠΑΝΑΚΙ MICROFIBRA 1+1 ΤΕΜ τεμ. 4 4,00 16,00 29 ΠΑΡΚΕΤΕΖΑ ΣΕΤ τεμ. 2 25,69 51,38 30 ΠΑΤΑΚΙ ΕΙΣΟΔΟΥ τεμ. 2 11,00 22,00 31 ΠΕΤΣΕΤΑ ΡΟΛΟ τεμ. 5 9,80 49,00 32 ΡΟΛΑ ΥΓΕΙΑΣ 30*120γρ τεμ , ,50 33 ΡΟΛΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ WC τεμ. 1 15,00 15,00 34 ΡΟΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑ 6*800 γρ τεμ ,00 255,00 35 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΙΝΙ 48*50 40 ΤΕΜΑΧΙΩΝ τεμ. 42 0,84 35,28 36 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΧΑΡΤΟΠΛΑΣΤ ΚΙΛΟ 18 3,15 56,70 38 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 52*75 20ΤΕΜΑΧΙΩΝ τεμ. 57 1,43 81,51 39 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΙΛΟ 72 1,40 100,80 40 ΣΚΟΥΠΑ Νο 104 τεμ. 7 0,89 6,23 41 ΣΚΟΥΠΑ ΣΚΛΗΡΗ 40 cm τεμ. 2 4,00 8,00 42 ΣΥΣΚ. ΣΠΟΓΓΟΙ 3 ΤΕΜΑΧΙΩΝ τεμ. 6 0,60 3,60 43 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ τεμ. 13 1,47 19, ΤΖΑΜΠΟ ΡΟΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 2*5 ΚΙΛΑ τεμ. 4 30,00 120,00 ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΗΛΑ 100* ΤΕΜΑΧΙΩΝ τεμ. ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑΣ 45 cm ΣΠΑΣΤΟΣ τεμ. 3 13, ,57 41,88 54,28

9 47 ΥΓΡΟ ΔΑΠΕΔΟΥ 5 ΛΙΤΡΑ τεμ. 36 5,95 214,20 48 ΥΓΡΟ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΛΑΤΩΝ 1 ΛΙΤΡΟ τεμ. 45 3,60 162,00 49 ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 5 ΛΙΤΡΑ τεμ. 20 5,50 110,00 50 ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 5 ΛΙΤΡΑ τεμ. 23 6,50 149,50 51 ΥΓΡΟ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΠΑΠΙ τεμ. 27 1,55 41,85 52 ΦΑΡΑΣΙ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ τεμ. 30 3,38 101,40 53 ΦΙΑΛΙΔΙΟ τεμ. 31 0,62 19,22 54 ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ 28*28 τεμ. 32 0,60 19,20 55 ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ Ζ-Ζ ΚΙΒΩΤΙΟ τεμ ,40 423,20 56 ΧΛΩΡΙΝΗ 5 ΛΙΤΡΑ τεμ ,40 664,40 ΣΥΝΟΛΟ 8.029,73 ΦΠΑ 23% 1.846,84 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 9.876,57 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ-ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Νομικό Πρόσωπο Καθαρό ποσό ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Α. ΔΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΟΜΑΔΑ Β. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ , , , , , ,17 ΟΜΑΔΑ Γ. Α/ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΜΑΔΑ Δ. Β/ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ , , , , , ,57 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , , ,29 Η χρηματοδότηση θα γίνει από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

10 Α) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1) Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τετάρτη 15 Απριλίου 2015 στις 10:00πμ στο Δημαρχείο, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού 2) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και οι ενώσεις προμηθευτών εφ όσον πληρούν τους όρους του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ 3) Τα προσφερόμενα υλικά πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 4) Μαζί με την προσφορά πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν και τα εξής δικαιολογητικά: Α) Πιστοποιητικό του Βιοτεχνικού ή εμπορικού ή βιομηχανικού επιμελητηρίου, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι μήνες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, με το οποίο θα πιστοποιείται σ αυτό η εγγραφή του και το επάγγελμά του. Β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν εμπίπτει στους περιορισμούς του άρθρου 4, παρ 3 Ν. 2286/95 δηλαδή δεν τους έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τις διαδικασίες προμήθειας του Δημοσίου ή των ΟΤΑ και ότι ασκεί νόμιμα την επιχειρηματική τους δραστηριότητα. Γ) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι οι συμμετέχοντες έχουν λάβει γνώση των όρων και των τευχών διακήρυξης και τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα. Δ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνουν ότι: α) Τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. β) Να αναφέρεται ο χρόνος παράδοσης των ειδών που θα πρέπει να είναι όσο προβλέπει η διακήρυξη. γ) Να αναφέρουν ότι έχουν λάβει γνώση των όρων της παρούσης Συγγραφής Υποχρεώσεων της προμήθειας και συμφωνούν με αυτούς. 5) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. 6) Η προσφερόμενη τιμή πρέπει να εκφράζεται σε ΕΥΡΩ και να περιλαμβάνει τις κρατήσεις υπέρ τρίτων. 7) Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται ή να κατατίθενται στη διεύθυνση Δημαρχείο Νέας Προποντίδας, Νέα Μουδανιά Μ. Αλεξάνδρου 26 ΤΚ Αρμόδιος Υπάλληλος: Γλαράκη Γερακίνα μέχρι την Τετάρτη 15 Απριλίου 2015 στις 10:00πμ ( λήξη αποδοχής προσφορών). 8) Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα 4 μηνών, το οποίο υπολογίζεται από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 9) Η κατακύρωση θα γίνει στον προμηθευτή που προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης. 10) Η παράδοση των προσφερόμενων υλικών θα γίνεται περιοδικά (όπως ακριβώς αναφέρεται στη συγγραφή υποχρεώσεων) και κατόπιν εντολής, αρχίζοντας άμεσα από την υπογραφή της σύμβασης. 11) Η πληρωμή ολόκληρης της συμβατικής αξίας των αγαθών θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή των υλικών, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά. 12) Τον προμηθευτή βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις καθώς και η κράτηση για φόρο εισοδήματος, πλην του Φ.Π.Α., που βαρύνει το Δήμο.

11 13) Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών, χωρίς Φ.Π.Α. όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. Α.Α. ΟΜΑΔΑ ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑ Α' ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΟΜΑΔΑ Β' ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΟΜΑΔΑ Γ' Α'ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΜΑΔΑ Δ' Β'ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ,61 773, ,79 447, , , ,73 401,49 14) Η παράδοση των προσφερόμενων υλικών θα γίνει μέχρι τις 31/12/ ) Ο Δήμος δεν έχει την υποχρέωση να απορροφήσει όλες τις ποσότητες των ειδών που αναφέρονται στο ενδεικτικό τιμολόγιο. 16) Ο Δήμος ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ κρίνων βάσει των συμφερόντων του, διατηρεί το δικαίωμα της ενεργοποίησης του παρόντος διαγωνισμού ή μέρος αυτού μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. Είναι δυνατή η παράταση της σύμβασης, ύστερα από συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, μέχρι την ανάδειξη νέου προμηθευτή και την υπογραφή της νέας σύμβασης, στο μέτρο που δεν θα υπάρξει, κατά το χρόνο της παράτασης, υπέρβαση των ποσοτήτων που καθορίζονται στη διακήρυξη, ως και περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμου. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΡΑΣ

12 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1 Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά Α) την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τον Δήμο Ν. Προποντίδας και τα Νομικά του Πρόσωπα: α) Οργανισμός Πολιτισμού-Αθλητισμού, β) Α/θμια Σχολική Επιτροπή, γ) Β/θμια Σχολική Επιτροπή. Άρθρο 2 Ισχύουσες διατάξεις -Η διενέργεια της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α. Υπουργική απόφαση 11389/93 Φ.Ε.Κ. 185/ Τ.Β. του εν ισχύ Δ.Κ.Κ. Ν. 3463/06 περί κυρώσεως Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα. -Την Εγκύκλιο 3/11543/ του Υπουργείου Εσωτερικών, Ανάδειξη Προμηθευτώνχορηγητών προμηθειών των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων, των Περιφερειών, των Ιδρυμάτων και των νομικών τους προσώπων, καθώς και των συνδέσμων ΟΤΑ α και β βαθμού. Η πίστωση θα επιβαρύνει: α) για την ΟΜΑΔΑ Α, Δήμο Ν. Προποντίδας, θα επιβαρύνει τον κωδικό Κ.Α. 10/ με τίτλο Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας και ευπρεπισμού του προϋπολογισμού 2015 του Δήμου Ν. Προποντίδας με συνολικό ποσό ,78 β) για την ΟΜΑΔΑ Β, το ΝΠΔΔ Οργανισμός Πολιτισμού-Αθλητισμού, θα επιβαρύνει τον κωδικό Κ.Α. 15/6635 με τίτλο Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας του προϋπολογισμού 2015 με συνολικό ποσό ,17 γ) για την ΟΜΑΔΑ Γ, ΝΠΔΔ Α/θμια Σχολική Επιτροπή, θα επιβαρύνει το ποσό της επιχορήγησης της Επιτροπής έτους 2015, με συνολικό ποσό ,77 δ) για την ΟΜΑΔΑ Δ ΝΠΔΔ Β/θμια Σχολική Επιτροπή, θα θα επιβαρύνει το ποσό της επιχορήγησης της Επιτροπής έτους 2015, με συνολικό ποσό 9.876,57 Άρθρο 3 Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ. Άρθρο 4 Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος α) Διακήρυξη β) Συγγραφή υποχρεώσεων γ) Ενδεικτικός προϋπολογισμός δ) Τεχνικές προδιαγραφές Άρθρο 5

13 Δικαιολογητικά συμμετοχής Η προσφορά των ενδιαφερομένων θα συνοδεύεται από: 1. Πιστοποιητικό του οικείου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται σ αυτό η εγγραφή του και το επάγγελμά του. 2. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνουν ότι: α) Τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. β) Να αναφέρεται ο χρόνος παράδοσης των ειδών που θα πρέπει να είναι όσο προβλέπει η διακήρυξη. γ) Να αναφέρουν ότι έχουν λάβει γνώση των όρων της παρούσης Συγγραφής Υποχρεώσεων της προμήθειας και συμφωνούν με αυτούς. 3. Τεχνική περιγραφή, προσπέκτους και ότι είναι απαραίτητο στοιχείο για να βοηθήσει την αξιολόγηση των προσφορών (προαιρετικά). Άρθρο 6 Αξιολόγηση προσφορών Η αξιολόγηση των προσφορών (συμφωνία ή όχι της τεχνικής περιγραφής της προσφοράς με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης) και η εισήγηση για την ανάθεση της προμήθειας θα γίνει από τριμελή επιτροπή του άρθρου 46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Άρθρο 7 Τόπος παράδοσης Η παράδοση των ειδών θα γίνει στο Δήμο σε χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία. Η παράδοση των ποσοτήτων των υλικών θα γίνεται περιοδικά, στις εγκαταστάσεις και τα κτίρια του Δήμου ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν εντολής και ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τα υλικά στα δημοτικά καταστήματα. Η τροφοδοσία θα γίνεται εντός των Διοικητικών ορίων της κάθε δημοτικής ενότητας του Δήμου, ανάλογα με την γεωγραφική ενότητα όπως αυτή προσδιορίζεται στο αντικείμενο της προμήθειας της παρούσας. Οι παραγγελίες θα γίνονται με γραπτή εντολή από το Δήμο. Ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των υλικών που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας να εφοδιάσει το Δήμο με την παραγγελθείσα ποσότητα των υλικών. Άρθρο 8 Παραλαβή Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από τριμελή επιτροπή του άρθρου 28 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Άρθρο 9 Πλημμελής κατασκευή-λειτουργία Εάν η λειτουργία του υπό προμήθεια είδους, δεν είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές της μελέτης και την προσφορά του προμηθευτή, ή εμφανίζει ελαττώματα ή κακοτεχνίες, ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει ή αποκαταστήσει τα είδη, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Άρθρο 10 Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κείμενων διατάξεων, φόρους, τέλη, κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της προμήθειας. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο.

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Οι τεχνικές περιγραφές των ειδών είναι οι κάτωθι: Α/Α Περιγραφή Προδιαγραφές Απολυμαντικό Αλάτι πλυντηρίου ρούχων Αλάτι πλυντηρίου πιάτων Αλουμινόχαρτο επαγγελματικό Αντιβακτηριδιακό σπρέι διαφανές απολυμαντικό υγρό γενικής χρήσης για όλες τις επιφάνειες 4 λίτρων να καθαρίζει και να απολυμαίνει ειδικό αλάτι για πλυντήριο ρούχων, αποτρέπει τα άλατα και καθαρίζει τους σωλήνες, συσκευασία 2,5 kg ειδικό αλάτι για πλυντήριο πιάτων, αποτρέπει τα άλατα και καθαρίζει τους σωλήνες αλουμινόχαρτο κατάλληλο για τρόφιμα 100 μέτρων αντισηπτικό απολυμαντικό υγρό καθαρισμού επιφανειών 750 ml για υγιεινή οικιακή φροντίδα καθαριότητα και προστασία από τα μικρόβια 6 Αντικολλητικό χαρτί ψησίματος Χαρτί Αντικολλητικό ψησίματος σε ρολό συσκευασία 30 μέτρων/τμχ 7 Απϊονισμένα νερά νερό απ ιονισμένο κατάλληλο για ατμοσίδερα ψυγεία κ.α. 4λίτρα Απολυμαντικό χεριών Απορρυπαντικό γενικής χρήσης Απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων Απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων Απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων σε σκόνη Αποσμητικό χώρου spray Αντιβακτηριδιακό και ενυδατικό Jel χεριών, 300 ml, για χρήση χωρίς νερό. Ικανό να εξουδετερώσει μικρόβια και να μειώσει την πιθανότητα μικροβιακής μόλυνσης. Κατάλληλο για επιφάνειες από ξύλο, πλαστικό, ανοξείδωτο, φορμάικες, πλακάκια δαπέδου, μάρμαρα, τοίχους, μελάνι, χαλιά, κλπ. Να μην χρειάζεται ξέβγαλμα. Να διατίθεται σε συσκευασία οικονομική των 5λίτρων και να είναι σύμφωνο με τις οδηγίες της ευρωπαϊκής ένωσης. υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων, συσκευασία 25 κιλών υγρό απορρυπαντικό για το πλύσιμο των ρούχων στο χέρι ή στο πλυντήριο, 3 λίτρων, να αφαιρεί τους λεκέδες και να αφήνει ευχάριστο άρωμα στα ρούχα Σκόνη πλυντηρίου ρούχων με ένζυμα και οξυγόνο για αξεπέραστη καθαριότητα συσκευασία 10kg σε PE bag Αποσμητικό χώρου spray 500ml. Για εξουδετέρωση των δυσάρεστων οσμών και ανανέωση του αέρα, σε διάφορα αρώματα Αποφρακτικό σωληνώσεων Αράχνη επαγγελματική υγρό αποφρακτικό σωληνώσεων, να ξεβουλώνει τους σωλήνες και να καθαρίζει αράχνη που εφαρμόζει σε τηλεσκοπικό κοντάρι για τον καθαρισμό των ταβανιών

15 16 Βαμβάκι υδρόφυλλο βαμβάκι 70 γρ 17 Γάντια Latex Γάντια κουζίνας ζεύγος Γάντια δερμάτινα ζεύγος γιαλυστικό για επιφάνειες INOX 1lit 21 Γουνάκι τζαμιών Δαγκάνα επαγγ. Σφουγγαρίστρας Ειδικό καθαριστικό για Θρανίαμάρμαρα πλακάκια Πεδίο χρήσης για αντιμετώπιση χημικών ουσιών ή μικροοργανισμών. Να διατίθενται σε συσκευασία 100 τεμάχια/κουτί. Να φέρει σήμανση γάντια κουζίνας και γενικής χρήσης σε διάφορα χρώματα και μεγέθη Γάντια δερμάτινα εργασίας, ανθεκτικά σε σκληρές εργασίες Γιαλυστικό υγρό για καθαρισμό επιφανειών ΙΝΟΧ Εργαλείο πλύσεως ακρυλικό το οποίο χρησιμοποιείται για το καθάρισμα τζαμιών και τοίχων. Να εφαρμόζεται και σε πτυσσόμενο κοντάρι για τον καθαρισμό επιφανειών που βρίσκονται ψηλά. δαγκάνα πλαστική για επαγγελματική σφουγγαρίστρα που συνδέει το κοντάρι με τη σφουγγαρίστρα Ειδικό καθαριστικό χρωματιστών λεκέδων για θρανία μάρμαρα πλακάκια που αφαιρεί εύκολα λεκέδες συσκευασία 500ml 24 Ενισχυτικό πλυντηρίου ρούχων ενισχυτικό υγρό πλύσης για το πλυντήριο ρούχων, να αφαιρεί τους λεκέδες χωρίς να φθείρει τα ρούχα. 25 Εντομοκτόνο 26 Καθαριστικό λεκέδων 1 λίτρου 27 Καλάθι wc Καλάθι γραφείου πλαστικό λευκό Καλαμάκια (100ΤΕΜ) Καρότσι επαγγελματικό με πρέσα (1Χ25 lit) Καρότσι μεταλλικό για σφουγγάρισμα 32 Κεζάπ 33 Κοντάρι απλό Να περιλαμβάνει οδηγίες ασφάλειας και χρήσης και να είναι κατά προτίμηση οικολογικό ως προς το προωθητικό αέριο, να διατίθεται σε εύχρηστη και ασφαλή συσκευασία, να πληρεί τις οδηγίες και τις προδιαγραφές της Ε.Ε για τη χρήση που προορίζεται (εσωτερικού χώρου). ενισχυτικό υγρό πλύσης για το πλυντήριο ρούχων, να αφαιρεί τους λεκέδες και να βοηθά τα ρούχα να μην φθείρονται Να είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό υλικό και να διαθέτει ποδοκίνητο μηχανισμό για να μην έρχεται σε επαφή με τον χρήστη. Να διαθέτει εσωτερικό δοχείο χωρητικότητας 12 λίτρων καλάθι απορριμμάτων μικρό πλαστικό για γραφείο πλαστικά καλαμάκια μιας χρήσης συσκευασία 100τεμαχίων Καρότσι σφουγγαρίσματος με μηχανισμό αρίστης ποιότητας, για ευκολία στη χρήση με 1 κουβά 25 λίτρων και μεταλλικό μοχλό. Το καρότσι μετακινείται με ροδάκια και δέχεται επαγγελματική σφουγγαρίστρα. καρότσι σφουγγαρίσματος με ρόδες και πρέσα για ευκολία στη χρήση Υδατικό διάλυμα υδροχλωρικού οξέως 450 ml, κατάλληλο για καθαρισμό αλάτων και πουρί για λεκάνες wc, μάρμαρα πλακάκια νιπτήρες κλπ. Να είναι σύμφωνο με τις οδηγίες της ευρωπαϊκής ένωσης. Κοντάρι σκούπας/σφουγγαρίστρας 1,2 μ. μεταλλικό με πλαστική επίστρωση.

16 Κοντάρι επαγγ. Σφουγγαρίστρας Κοντάρι ΙΝΟΧ- Ξύλινο Κοντάρι πτυσσόμενο 4 μ. κοντάρι αλουμινίου ειδικό για να εφαρμόζει στη δαγκάνα της επαγγελματικής σφουγγαρίστρας Κοντάρι σκούπας/σφουγγαρίστρας 1,2 μ. Ανοξείδωτο με πλαστική τάπα και ξύλινο με πλαστική τάπα. Κοντάρι αλουμινίου ενισχυμένο 4 μέτρων πτυσσόμενο για χρήση σε υαλοκαθαριστήρες, αράχνη και γουνάκια καθαρισμού τζαμιών. 37 Κουβάς στίφτης σετ Πλαστικός κουβάς 15 λίτρων με στίφτη. 38 ΚΟΧ για τουαλέτες υγρό αρωματικό χώρου συμπυκνωμένο 39 Κρέμα γενικής χρήσης 40 Κρεμοσάπουνο 41 Κρεμοσάπουνο αντιβακτηριδιακό 4 λίτρων 42 Λαδόκολλα 10 Kg Κρέμα γενικού καθαρισμού για κεραμικές επιφάνειες, όπως μπάνια, πατώματα ή κουζίνες σε συσκευασία του 1 λίτρου. Να είναι σύμφωνο με τις οδηγίες της ευρωπαϊκής ένωσης. Κρεμοσάπουνο για τα χέρια με ενυδατική κρέμα και ισορροπημένο ph, χωρίς φορμαλδεΰδη, συσκευασία των 5 λίτρων. Να είναι σύμφωνο με τις οδηγίες της ευρωπαϊκής ένωσης. Κρεμοσάπουνο για τα χέρια με αντιβακτιριδιακή δράση συσκευασία 4lt χαρτί αντικολλητικό ψησίματος σε φύλλα συσκευασία 10 κιλών (διάφορα μεγέθη) 43 Λεκάνη πλαστική λεκάνη από ανθεκτικό πλαστικό 44 Λιποδιαλύτες 45 Μαλακτικό ρούχων Μεγάλος κάδος σκουπιδιών Μεμβράνη διαφανής τροφίμων 30χ250 μ. Περίπου Μεσαίος κάδος σκουπιδιών 49 Μωρομάντηλα 50 Ξεσκονίστρα ηλεκτροστατική 51 Ξύστρα δαπέδου 52 Ξύστρα τζαμιών 53 Οινόπνευμα φωτιστικό υγρό καθαριστικό για καμμένα λίπη και λάδια σε φούρνους και εστίες ηλεκτρικής κουζίνας και για όλες τις επιφάνειες συσκευασία 1 λίτρο συμπυκνωμένο υγρό μαλακτικό ρούχων. Να μαλακώνει και αρωματίζει τα ρούχα με άρωμα που διαρκεί, να βοηθά στο εύκολο σιδέρωμα, συσκευασία 5 λίτρων καλάθι απορριμμάτων 55λίτρων διάφανη μεμβράνη ειδική για τρόφιμα καλάθι απορριμμάτων 27 λίτρων υγρά μαντηλάκια υποαλλεγικά χωρίς οινόπνευμα με ουδέτερο ph συσκευασία 72 τεμαχίων ξεσκονίστρα με λαβή και ακρυλικό πανί που μαγνητίζει τη σκόνη ξύστρα για αφαίρεση λεκέδων από το δάπεδο με ειδικό ξυράφι για να μην χαράσσει οποιαδήποτε επιφάνεια δαπέδου ξύστρα για αφαίρεση λεκέδων από γυαλί με ειδικό ξυράφι για να μην χαράσσει οποιαδήποτε επιφάνεια Οινόπνευμα φωτιστικό, μπλε για γενική χρήση σε συσκευασία (πλαστικό μπουκάλι) περίπου έως 350 ml. Να είναι σύμφωνο με τις οδηγίες της ευρωπαϊκής ένωσης. 54 Παγοκύστες Πλαστικά σακουλάκια για παγάκια 240 τεμαχίων 55 Πανιά ξεσκονίσματος 56 Παρκετέζα ΜΟΠ σετ υφασματινο πανί για ξεσκόνισμα Σύστημα καθαρισμού δαπέδων με ακρυλικό πανί, κατάλληλο για όλα τα δάπεδα, 80 εκατοστών.

17 57 Πατάκι εισόδου πατάκι αντιολισθητικό 50X70cm 58 Πετσέτα microfibra 59 Πετσέτα ρολό Πανί μικροινών microfibra, για κάθε χρήση 40Χ40 εκατοστά. Υψηλή απορροφητικότητα και γρήγορο στέγνωμα, χωρίς να αφήνει χνούδι, συσκευασία 2 τεμαχίων. Ρολό συνθετικό πανί προτεμαχισμένο 0,32Χ14 μ. Υψηλή απορροφητικότητα και γρήγορο στέγνωμα, χωρίς να αφήνει χνούδι. 60 Πετσέτα τύπου wettex πολυπετσέτα απορροφητική για καθαρισμό επιφανειών Πιάτα πλαστικά μέτρια απλά Πιγκάλ (βουρτσάκι wc) πλαστικά πιάτα μιας χρήσης 50 τεμαχίων διαμέτρου 19cm Βουρτσάκι τουαλέτας με βάση 63 Ποτήρια N. 503 Ποτήρια μιας χρήσεως πλαστικά, συσκευασία 50 τεμαχίων, 200 cc Ποτήρια φελιζολ μεγάλα Ποτήρια φελιζόλ μικρά Πρέσα πλαστική για καρότσι Σακούλες απορριμμάτων 52Χ75 συσκευασία 20 τεμ.σε ρολό ποτήρια φελιζολ μεγάλα, 12 ΟΖ, συσκευασία των 20 τεμαχίων ποτηριά ισοθερμικά φελιζόλ 4 ΟΖ, συσκευασία των 30 τεμαχίων Πρέσα πλαστική με χερούλι αλουμινίου για εύκολο στύψιμο της σφουγγαρίστρας. Πλαστικές σακούλες απορριμμάτων από ενισχυμένο πλαστικό για μεγαλύτερες αντοχές. Να είναι κατάλληλες για κάδους με περιφέρεια από 52Χ75cm. Η πρώτη ύλη που κατασκευάζονται να είναι ανακυκλωμένο πλαστικό και να προσφέρονται σε συσκευασίες των 20 τεμαχίων σε ρολό. 68 Σακούλες απορριμμάτων μεγάλες συσκ. 20 κιλών Πλαστικές σακούλες απορριμμάτων από ενισχυμένο πλαστικό για μεγαλύτερες αντοχές. Να είναι κατάλληλες για κάδους με περιφέρεια 65χ85cm και 85Χ1,20 cm. Η πρώτη ύλη που κατασκευάζονται να είναι ανακυκλωμένο πλαστικό και να προσφέρονται σε συσκευασίες των 20 κιλών. 69 Σακούλες απορριμμάτων μικρές Πλαστικές σακούλες απορριμμάτων από ενισχυμένο πλαστικό για μεγαλύτερες αντοχές. Να είναι κατάλληλες για κάδους με περιφέρεια από 48X50cm. Η πρώτη ύλη που κατασκευάζονται να είναι παρθένο υλικό και να προσφέρονται σε συσκευασίες των 40 τεμαχίων σε ρολό Σακούλες σκουπιδιών γίγας (πακέτα) των 10 τεμαχίων, 90Χ1,20 Σακούλες σκουπιδιών μεσαίες (πακέτα) 65Χ85 των 20 τεμαχίων 72 σακούλες τροφίμων 73 Σακούλες χαρτοπλάστ (κιλά) σακούλες απορριμμάτων ανθεκτικές από ανακυκλωμένο υλικό διαστάσεων 90x120cm συσκευασία 10τεμαχίων σε ρολό σακούλες απορριμμάτων ανθεκτικές από ανακυκλωμένο υλικό διαστάσεων 65x85cm συσκευασία 20τεμαχίων σε ρολό σακούλες ειδικές για την αποθήκευση τροφίμων, συσκευασία των 50 τεμαχίων σακούλες με χερούλι από παρθένο υλικό

18 74 Σκούπα Ν. 104 Πλαστική σκούπα ν. 104, χωρίς κοντάρι με πυκνή και πολύ ανθεκτική βούρτσα Σκούπα χόρτου με κοντάρι (κονταρόσκουπα) Σόδα πλυντηρίου 500 γρ. Συντηρητικό - γυαλιστικό πλυντηρίου πιάτων Σύρμα μεταλλικό σπόγγος Σκούπα χόρτου με κοντάρι, ανθεκτική σόδα πλυντηρίου ρούχων, βοηθά στην καλή συντήρηση του πλυντηρίου και αποτρέπει την εμφάνιση αλάτων 500 γρ στεγνωτικό συντηρητικό, γιαλυστικό υγρό για όλα τα πλυντήρια πιάτων και για οποιαδήποτε σκληρότητα νερού, στεγνώνει κ δίνει λάμψη συσκευασία 20 λίτρων μεταλλικός σπόγγος 79 Σύρμα χοντρό μεταλλικός σπόγγος 80 Σφουγγάρι (σπόγγος) γίγας 81 Σφουγγάρια πιάτων 82 Σφουγγαρίστρα Σφουγγαρίστρα επαγγελματική για καρότσι Τραπεζομάντιλα 110 τεμαχίων σφουγγάρια πιάτων συσκευασία 3 τεμαχίων Σφουγγάρι κίτρινο υψηλής ποιότητας δύο όψεων, με μια επιφάνεια λεία, αφρώδους υλικού για απορρόφηση υγρών και τρίψιμο ευαίσθητων επιφανειών και την άλλη με νάιλον λειαντικό χαλαζία. Ιδανικό για γενική καθαριότητα, για απομάκρυνση στιγμάτων και κηλίδων. (συσκευασία 3 τεμαχίων) Σφουγγαρίστρα 150 γρ. Περίπου τύπου wettex, από βισκόζη, πολυεστέρα, και πολυπροπυδένιο, με αντοχή στα αλκαλικά και όξινα καθαριστικά. Να μην αφήνει χνούδια κατά τη χρήσης της, με μεγάλη απορροφητικότητα. Θα πρέπει να εφαρμόζει απόλυτα με το αντίστοιχο κοντάρι που θα επιλεγεί. Επαγγελματική σφουγγαρίστρα 350 γρ. (ανταλλακτικό) από βαμβάκι, με εξαιρετική αντοχή στα αλκαλικά και όξινα καθαριστικά. Να μην αφήνει χνούδι κατά τη χρήσης της και να έχει μεγάλη απορροφητικότητα. Θα πρέπει να εφαρμόζουν απόλυτα με το αντίστοιχο κοντάρι που θα επιλεγεί. τραπεζομάντιλα χάρτινα με πλαστική επένδυση στο κάτω μέρος, συσκευασία 110 τεμαχίων 85 Υαλοκαθαριστήρες καθαριστήρας με λάστιχο για τον καθαρισμό των τζαμιών 86 Υγρό καθαρισμού αλάτων 1 λίτρο 87 Υγρό πατώματος Για όλες τις επιφάνειες, εκτός από φυσικά πορώδη υλικά (τύπου ΒΙΑΚΑΛ ή παρόμοιο) συσκ. 1 λίτρου. Να διαλύει αμέσως άλατα, πουρί, και τα υπολείμματα σαπουνιού που επικάθονται στα είδη υγιεινής. Ειδικότερα να αφαιρεί άλατα ασβεστίου και σκουριά από βρύσες, ανοξείδωτα, πλακάκια, είδη υγιεινής κλπ, σύμφωνα με τις οδηγίες ευρωπαϊκής ένωσης. Αποτελεσματικό ουδέτερο καθαριστικό για το πάτωμα 5 lt, σε διάφορα αρώματα. Για καθαρισμό και εύκολο στέγνωμα. Κατάλληλο για καθημερινή χρήση, χωρίς ξέβγαλμα. Να είναι σύμφωνο με τις οδηγίες της ευρωπαϊκής ένωσης. 88 Υγρό πιάτων Υγρό πιάτων 5 lt, ιδανικό για όλες τις απαιτήσεις του πλυσίματος των πιάτων. Να αφαιρεί αποτελεσματικά υπολείμματα από λίπη, καφέ τσάι κλπ, συμπυκνωμένο. Να δίνονται οδηγίες χρήσεως και να είναι σύμφωνο με τις οδηγίες της ευρωπαϊκής ένωσης. 89 Υγρό τζαμιών Υγρό για τζάμια 5 λίτρων, για καθρέφτες και παρόμοιες επιφάνειες. Ειδική σύνθεση για να βοήθα τον καθαρισμό και να μην αφήνει θάμπωμα μετά το σκούπισμα και το στέγνωμα. Να δίνονται οδηγίες

19 χρήσεως και να είναι σύμφωνο με τις οδηγίες της ευρωπαϊκής ένωσης. 90 Υγρό τζαμιών Υγρό για τζάμια 750 ml με αντλία ψεκασμού, για καθρέφτες και παρόμοιες επιφάνειες. Ειδική σύνθεση για να βοήθα τον καθαρισμό και να μην αφήνει θάμπωμα μετά το σκούπισμα και το στέγνωμα. Να δίνονται οδηγίες χρήσεως και να είναι σύμφωνο με τις οδηγίες της ευρωπαϊκής ένωσης Υγρό τουαλέτας παπί Φαράσι ορθοπεδικό με κοντάρι Φιαλίδιο βουτανίου 190 γρ. φιαλίδιο βουτανίου 500 γρ. Χαρτί κουζίνας 12χ450 γρ, πακέτο Χαρτί κουζίνας 6χ800 γρ πακέτο Χαρτί κουζίνας jumbo 2x5 kg Χαρτί υγείας 30χ200 γρ. Χαρτί υγείας 12χ200 γρ πακέτο Χαρτί υγείας συσκευών wc 12x450 γρ πακέτο Χαρτιά χεριών (χειροπετσέτες) Χαρτομάντιλα (κουτί) καθαριστικό και αρωματικό υγρό τουαλέτας 750 ml Φαράσι ορθοπεδικό για εύκολη αποκομιδή απορριμμάτων με κοντάρι. φιαλίδιο καμινέτου με βουτάνιο 190gr φιαλίδιο καμινέτου με βουτάνιο 500gr Χαρτί ρολό κουζίνας, λευκό, γραμμαρίων, συσκευασία 12 τεμαχίων,450 γρ. δίφυλλο, διπλά ενισχυμένο, με διάτρηση, από λευκασμένο χημικό πολτό, με μεγάλη απορροφητικότητα, που δε θα αφήνει χνούδι και ανθεκτικό για πολλές χρήσεις. Θα είναι απορροφητικό στο νερό, το λάδι, το λίπος και τα απορρυπαντικά. Χαρτί ρολό κουζίνας, λευκό, των 800 γραμμαρίων, συσκευασία έξι τεμαχίων, δίφυλλο, διπλά ενισχυμένο, με διάτρηση, από λευκασμένο χημικό πολτό, με μεγάλη απορροφητικότητα, που δε θα αφήνει χνούδι και ανθεκτικό για πολλές χρήσεις. Θα είναι απορροφητικό στο νερό, το λάδι, το λίπος και τα απορρυπαντικά. Χαρτί ρολό, λευκό, μεγάλο βιομηχανικό κιλών 5, συσκευασία δύο τεμαχίων, δύο φύλλων, πολλαπλών χρήσεων από καθαρή χαρτομάζα. Θα πρέπει να μην αφήνει χνούδια, ούτε να θρυμματίζεται σε μικρά κομμάτια, να είναι ανθεκτικό και απορροφητικό στο νερό, το λάδι, το λίπος κλπ. Χαρτί υγείας 200 γραμμαρίων δίφυλλο (πακέτο των 30 τεμαχίων), από καθαρή κυτταρίνη, υδροδιαλυτό. Χαρτί υγείας 200 γραμμαρίων δίφυλλο (πακέτο των 12 τεμαχίων), από καθαρή κυτταρίνη, υδροδιαλυτό. Χαρτί υγείας για τις συσκευές wc 450 γραμμαρίων, δίφυλλο, (πακέτο των 12 τεμαχίων), από καθαρή κυτταρίνη, υδροδιαλυτό. Χειροπετσέτες ζικ ζακ λευκές επαγγελματικού τύπου. Θα πρέπει να είναι μαλακή και απορροφητική μονόφυλλη από καθαρή χαρτομάζα. Συσκευασία φύλλων τουλάχιστον) χαρτομάντιλα σε κουτί 90τεμαχίων 2φυλλα 103 Χαρτοπετσέτες Χαρτοπετσέτες 33Χ33, συσκευασία 100 τεμαχίων 104 Χαρτοπετσέτες επαγγελματικές 28X Χλωρίνη χαρτοπετσέτες μαλακές 28x28 cm μονόφυλλη, συσκευασία των 700 τεμαχίων Διάλυμα υποχλωριώδες νατρίου, 5 lt 4,5% παχύρρευστο, κατάλληλο για γενικό καθαρισμό, απολύμανση και λεύκανση. Να είναι σύμφωνο με τις οδηγίες της ευρωπαϊκής ένωσης.

20 ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Του Έδρα Οδός. Αριθμός. Τηλέφωνο Fax : Α/Α ΟΜΑΔΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΣΕ ΑΚΕΡΑΙΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΟΜΑΔΑ Α' ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΟΜΑΔΑ Β' ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΟΜΑΔΑ Γ' Α' ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΜΑΔΑ Δ' Β' ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ...%...%...%...% Ν. Μουδανιά./../2015 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

Είδος Μονάδα ποσότητα Τιμή Μονάδας Σύνολο Απολυμαντικό χεριών 300 ml τεμ. 6 2,82 16,92

Είδος Μονάδα ποσότητα Τιμή Μονάδας Σύνολο Απολυμαντικό χεριών 300 ml τεμ. 6 2,82 16,92 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 30-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 8383/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 1. του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 2013-2014 ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΜΟ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π... -Ν.Π.Ι.. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 73.513,16

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 73.513,16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τίτλος: Προμήθεια ειδών καθαριότητας και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΜΕΛΕΤΗ Νο 2 / 2015

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΜΕΛΕΤΗ Νο 2 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση: Κομνηνών 76 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ, Τ.Κ.: 57013 Τηλ.231330 4000/4058/4086 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 2 / 2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ. : 61/2015 Χαλάνδρι 22/6/2015

Α.Μ. : 61/2015 Χαλάνδρι 22/6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /νση Κοινωνικής Μέριµνας Τµήµα: Κοινωνικής Πρόνοιας, Εποπτείας, Εθελοντισµού & Πολιτικών Ισότητας των ύο Φύλων Αρµόδιος: Οικονοµίδου Φωτεινή Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2015

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:«Σάκων απορριμμάτων για τις ανάγκες του Δήμου Αιγιαλείας & Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των Νομικών Προσώπων του Δήμου έτους 2015» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (2011)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (2011) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (2011) Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EIΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EIΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EIΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 48.780,49

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.µελέτης: 105/2014. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 73.472,42 (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Τεχνική Έκθεση

Αρ.µελέτης: 105/2014. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 73.472,42 (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Τεχνική Έκθεση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ.Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Σεραφείµ Μαρία Τηλ.:2531352448

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΔΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αριθμ. Μελέτης 68/14

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΔΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αριθμ. Μελέτης 68/14 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΔΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αριθμ. Μελέτης 68/14 ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια: Προϋπ. : 114.058,59 µε ΦΠΑ 23% Αρ.µελέτης : 195/2013 Αρ.πρωτ.: : 63300/2013 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Προµήθεια: Προϋπ. : 114.058,59 µε ΦΠΑ 23% Αρ.µελέτης : 195/2013 Αρ.πρωτ.: : 63300/2013 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση:πλ.γ.βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Σεραφείµ Μαρία Τηλ.:2531352448

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑ Αρ. πρωτ. 527 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑ Αρ. πρωτ. 527 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑ Αρ. πρωτ. 527 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑ:Προμήθεια ειδών καθαριότητας υγιεινής και ευπρεπισμού για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ και λοιπών αναλωσίμων ειδών ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ παντοπωλείου» ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ / ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ /ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002690327 2015-04-06

15PROC002690327 2015-04-06 Έδεσσα 06/04/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Π.: 3122 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ Κ.-ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ Ι. Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

TEYΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ

TEYΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Ηµεροµηνία 13/02/2015 Ταχ. /νση Αρτεσιανού 1 43100 Καρδίτσα Τηλέφωνα 24413 50797-796 email municipality@karditsa-city.gr URL http://www.karditsa-city.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_- 1 - από 42

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_- 1 - από 42 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Φορέας: ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Τίτλος:«Προµήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του ήµου Θέρµης, της.ε.π.π.α.θ., των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002851922 2015-06-17

15PROC002851922 2015-06-17 Hµεροµηνία :16/06/2015 Αριθµ.Πρωτ.: 9721 Ελληνική ηµοκρατία Νοµός Σερρών ήµος Ηράκλειας Πλατεία Μπακογιάννη 2 Τ.Κ.:62400 web: www.dimosiraklias.gr Αρ. Μελέτης : 04/2015 Τίτλος: «Προµήθεια ειδών καθαριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Σύρος, 18-3-2014. Αριθ. Πρωτ.: 7878. ΘΕΜΑ : Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την :

Σύρος, 18-3-2014. Αριθ. Πρωτ.: 7878. ΘΕΜΑ : Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Σύρος, 18-3-2014 Αριθ. Πρωτ.: 7878 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΘΕΜΑ : Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ιστιαία, 20 Φεβρουαρίου 205 ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ Αρ. Πρωτ.: 2066 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ο ήμαρχος Ρεθύμνης

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ο ήμαρχος Ρεθύμνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, &ΑΠΟΘΗΚΗΣ Ταχ. /νση: Α ΕΛΕ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Πληροφορίες: Σταγκουράκη Αργυρώ - Μαρία Τηλ.:2831341038

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. Έχοντας υπόψη: Α. Τις διατάξεις:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. Έχοντας υπόψη: Α. Τις διατάξεις: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Μουδανιά 26-02-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ: 5140/26-02-2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Μ. Αλεξάνδρου 26 Πληροφορίες: Γρηγόρης Θεοφανίδης Τηλέφωνο: 2373350258 Fax: 2373065791

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ειδών καθαριότητας του ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

Προμήθεια ειδών καθαριότητας του ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.) ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Προμήθεια ειδών καθαριότητας του ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 K.A.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α & ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ & ΝΠ ΗΜΟΥΠΕΝΤΕΛΗΣ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α & ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ & ΝΠ ΗΜΟΥΠΕΝΤΕΛΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Μ.: 25/13 Τ.Υ. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ & ΝΠ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του ήμου Ιλίου

ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του ήμου Ιλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του ήμου Ιλίου Κ.Μ.: Π 39/2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 7.127,24

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο / /2013. Συντάσσοµε τις τεχνικές προδιαγραφές για την προµήθεια ως εξής :

Ηράκλειο / /2013. Συντάσσοµε τις τεχνικές προδιαγραφές για την προµήθεια ως εξής : Έκδ.1 αναθ.2 ηµ/νία έγκρ. 3/1/2011 ΠΡΟ-ΠΣΠ 023 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρµόδιος : Τζανιδάκης Βασίλης Ηράκλειο / /2013 Έχοντας λάβει υπόψη: 1) Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Τόπος διενέργειας: Α κτίριο, 1ος όροφος, μικρή αίθουσα Συγκλήτου, Πανεπιστημιούπολη Ρίο.

Τόπος διενέργειας: Α κτίριο, 1ος όροφος, μικρή αίθουσα Συγκλήτου, Πανεπιστημιούπολη Ρίο. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΔΑ: ΑΔΑΜ: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Αρμόδιoς: κ. Νικ. Κουτσάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ KAI ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ KAI ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ KAI ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 1. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 1/2014 ΔΗΜΟΣ ΠAΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Μ Ε Λ Ε Τ Η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 1/2014 ΔΗΜΟΣ ΠAΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Μ Ε Λ Ε Τ Η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 1/2014 ΔΗΜΟΣ ΠAΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Μ Ε Λ Ε Τ Η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» Προϋπολογισμού 34.300,00 (με ΦΠΑ) 1. Τεχνική Έκθεση 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΤΕΣ: (Αν και προσκλήθηκαν νόµιµα) 1. Στεργίου Καψάλης ηµήτριος - ήµαρχος, 1. Τζουµάκας Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος

ΑΠΟΝΤΕΣ: (Αν και προσκλήθηκαν νόµιµα) 1. Στεργίου Καψάλης ηµήτριος - ήµαρχος, 1. Τζουµάκας Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 7/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 61/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ελληνική Δημοκρατία ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Ἀριθμ. Πρωτ.: Φ. 37/345 Αλεξανδρουπολη 12 /5/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1. Η Ιερά

Διαβάστε περισσότερα