Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ)"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ) Τεύχος 5 : Πρόσθετες Λωρίδες Κυκλοφορίας (ΟΜΟΕ - ΠΛΚ) Απόδοση στην ελληνική από τη γερμανική Οδηγία Richtlinien fuer die Anlage von Zusatzfahrstreifen an Steigungsstrecken (RAS-Q Anhang) Μελέτη: ΑΝΑΔΟΧΟΙ: ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ Τ.Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ Τ.Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ο Εκπρόσωπος: Γ. Σοϊλεμέζογλου 08/06/2001 ΝΑΜΑ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Α.Ε. Έκδοση 2001

2 Πρόλογος Το παρόν τεύχος Οδηγιών ΟΜΟΕ-ΠΛΚ αφορά τις πρόσθετες λωρίδες κυκλοφορίας σε υπεραστικές οδούς που προβλέπονται για την εξασφάλιση μιας επιθυμητής στάθμης κυκλοφοριακής εξυπηρέτησης κυρίως σε τμήματα με μεγάλη κατά μήκος κλίση (πρόσθετες λωρίδες ανωφέρειας και κατωφέρειας), ή/και όπου δεν μπορεί λόγω των συνθηκών του εδάφους και της χάραξης να εξασφαλισθεί επαρκές μήκος ορατότητας για προσπέραση (πρόσθετες λωρίδες προσπέρασης). Η κατασκευή των προσθέτων λωρίδων κυκλοφορίας είναι καλόν να συνοδεύεται από οικονομοτεχνικό έλεγχο, ιδιαίτερα αν πρόκειται για περιπτώσεις οριακής κάλυψης των κυκλοφοριακών αναγκών που τις επιβάλλουν, ή όταν πρόκειται για εφαρμογή σε υφιστάμενη οδό. Επειδή η ιδιαιτερότητα του αντικειμένου δεν επιτρέπει την ανάπτυξη σε περισσότερη λεπτομέρεια μερικών στοιχείων των πρόσθετων λωρίδων κυκλοφορίας που εξαρτώνται κατά ένα μέρος από τα χαρακτηριστικά των κυκλοφορούντων στην Ελλάδα βαρέων οχημάτων και από τα αντίστοιχα στατιστικά στοιχεία, που προς το παρόν δεν είναι ακόμη διαθέσιμα, χρησιμοποιήθηκαν αντίστοιχα δεδομένα από παρεμφερή Οδηγία της Γερμανίας, μέχρις ότου καταστεί δυνατή η χρησιμοποίηση στοιχείων που θα προκύψουν από ερευνητικές και άλλες εργασίες, ειδικές για τις ελληνικές συνθήκες. Στις ανά χείρας Οδηγίες γίνεται ενίοτε παραπομπή και σε άλλες γερμανικές Οδηγίες, όταν δεν υπάρχουν ακόμη αντίστοιχες ελληνικές. Σε περίπτωση που το αντικείμενο καλύπτεται ή θα καλυφθεί εν τω μεταξύ από ελληνικές Οδηγίες, θα χρησιμοποιούνται οι τελευταίες. XA/205/WIN/ΟΜΟΕ-PLK/PLK-P_i-6.doc i Έκδοση : 30/01/2001

3 Οδηγίες για τη διάταξη προσθέτων λωρίδων κυκλοφορίας σε κεκλιμένα τμήματα οδών Απόδοση στην ελληνική από τη γερμανική Οδηγία: Richtlinien fuer die Anlage von Strassen Teil: Querschnitte RAS-Q 1996 Anhang - 2. Zusatzfahrstreifen an Steigungsstrecken Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγή 1 1. Όρια εφαρμογής Αρχή και τέλος Αρχή Τέλος Ελάχιστα μήκη Ελάχιστες αποστάσεις Κατασκευαστική διαμόρφωση Διαμόρφωση σε οδούς με διαχωρισμένες επιφάνειες κυκλοφορίας Περιοχή διεύρυνσης Περιοχή ανωφέρειας Περιοχή στένωσης Διαμόρφωση σε οδούς με ενιαία επιφάνεια κυκλοφορίας δύο κατευθύνσεων Περιοχή διεύρυνσης Περιοχή ανωφέρειας Περιοχή στένωσης Καθοδήγηση της κυκλοφορίας(οριζόντια σήμανση, κατακόρυφη σήμανση) Βασικές αρχές Καθοδήγηση της κυκλοφορίας σε οδούς με διαχωρισμένες επιφάνειες κυκλοφορίας Περιοχή διεύρυνσης Περιοχή ανωφέρειας Περιοχή στένωσης Καθοδήγηση της κυκλοφορίας σε οδούς με ενιαία επιφάνεια κυκλοφορίας Περιοχή διεύρυνσης Περιοχή ανωφέρειας Περιοχή στένωσης.. 13 XA/205/WIN/OMOE-PLK/PLK-P_i-6.doc ii Έκδοση : 30/01/2001

4 5. Κόμβοι στη περιοχή των προσθέτων λωρίδων κυκλοφορίας (ΠΛΚ) Κόμβοι σε οδούς με διαχωρισμένες επιφάνειες κυκλοφορίας Θέση του κόμβου στην αρχή της ΠΛΚ Θέση του κόμβου στην περιοχή της ΠΛΚ Θέση του κόμβου στο τέλος της ΠΛΚ Κόμβοι σε οδούς με ενιαία επιφάνεια κυκλοφορίας δύο κατευθύνσεων Θέση του κόμβου στην αρχή της ΠΛΚ Θέση του κόμβου στην περιοχή της ΠΛΚ Θέση του κόμβου στο τέλος της ΠΛΚ Εξομοίωση υπαρχουσών ΠΛΚ Προϋποθέσεις Διαμόρφωση εξομοιώσιμων ΠΛΚ Κατασκευαστική διαμόρφωση Καθοδήγηση της κυκλοφορίας (οριζόντια σήμανση, κατακόρυφη σήμανση) Διαμόρφωση μη εξομοιώσιμων ΠΛΚ Αριθμητικό παράδειγμα.. 16 XA/205/WIN/OMOE-PLK/PLK-P_i-6.doc iii Έκδοση : 30/01/2001

5 Εισαγωγή Πρόσθετες λωρίδες κυκλοφορίας (ΠΛΚ) είναι οι λωρίδες κυκλοφορίας με τις οποίες διαπλατύνεται το οδόστρωμα σε ανωφέρειες. Οι λωρίδες αυτές διευκολύνουν την απεμπλοκή των ταχέων οχημάτων από τα βραδυπορούντα, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται αύξηση της ασφάλειας και της ποιότητας της κυκλοφορίας. Οι παρούσες Οδηγίες αναφέρονται στα όρια εφαρμογής, στη θέση της αρχής και του τέλους, στη κατασκευαστική διαμόρφωση και στην καθοδήγηση της κυκλοφορίας στην περιοχή των ΠΛΚ, σε οδούς εκτός δομημένων περιοχών, με ενιαία επιφάνεια κυκλοφορίας δύο κατευθύνσεων, καθώς επίσης και σε οδούς με διαχωρισμένες επιφάνειες κυκλοφορίας. Οι ρυθμίσεις ισχύουν τόσο για νεοκατασκευαζόμενες οδούς, όσο και για προσθήκη προσθέτων λωρίδων σε υπάρχοντα οδικά τμήματα. Οι υπάρχουσες ΠΛΚ πρέπει όσο είναι δυνατόν να προσαρμόζονται, σύμφωνα με τις βασικές αρχές των ανά χείρας Οδηγιών. Σκοπός των Οδηγιών αυτών είναι η επίτευξη μίας ενιαίας διάταξης και διαμόρφωσης των ΠΛΚ, έτσι ώστε να αυξηθεί η ασφάλεια της κυκλοφορίας. Για μία κυκλοφοριακώς ορθή διαμόρφωση των ΠΛΚ, η ομοιόμορφη εκμετάλλευση της επιφάνειας κυκλοφορίας κατά τις ελεύθερες από βαρέα οχήματα χρονικές περιόδους, είναι εξίσου μεγάλης σημασίας όσο και ο στόχος να προσφέρεται στους χρήστες της οδού, ακόμη και στις ανωφέρειες, μία διαμόρφωση της διατομής που να αντιστοιχεί κατά το πλείστον στα χαρακτηριστικά της τυπικής διατομής της οδού.. Η διάταξη και η διαμόρφωση των ΠΛΚ σε ανωφέρειες είναι αναπόσπαστο τμήμα του σχεδιασμού και της μελέτης των ο- δών, ενώ πρέπει πάντα να λαμβάνονται υπόψη οι βασικές αρχές των Οδηγιών για τη διαγράμμιση των οδών (RMS). 1. Όρια εφαρμογής Η κατασκευή των ΠΛΚ προϋποθέτει έλεγχο οικονομικότητας. Αν αυτό δεν γίνεται μαζί με το συνολικό σχεδιασμό του οδικού τμήματος, τότε πρέπει για τα υπόψη επιμέρους οδικά τμήματα ανωφερειών να γίνεται σύγκριση των εξόδων κατασκευής για τον φορέα της οδού με τα οφέλη που θα προκύψουν για τους χρήστες. Κατά τον σχεδιασμό νεοκατασκευασμένων οδικών τμημάτων ελέγχεται η χάραξη ως οριζοντιογραφία και μηκοτομή με τη βοήθεια του διαγράμματος Ταχύτητας - Διαδρομής (βλέπε Σχήμα 1). Κατ αυτόν τον τρόπο μπορεί υπό προϋποθέσεις να επιδιωχθεί η κατασκευή οδικών τμημάτων μικροτέρου μήκους, αλλά μεγαλύτερης σχετικά κατά μήκος κλίσης, με ταυτόχρονη χρήση ΠΛΚ, έτσι ώστε λόγω μικροτέρου μήκους να επιτευχθεί συνολικά οικονομικότερη λύση. Αν αυτό δεν επιτυγχάνεται, θα πρέπει η χάραξη να παραλλάσσεται, με στόχο να αποφεύγονται κλίσεις που θα απαιτούσαν ΠΛΚ. Το ίδιο ισχύει και για μεμονωμένες ή αλληλοδιάδοχες μικρού μήκους ανωφέρειες, οι οποίες βρίσκονται λίγο κάτω από τα όρια κατασκευής ΠΛΚ. Όπου η χρήση ΠΛΚ είναι αναπόφευκτη, η κατά μήκος κλίση θα πρέπει να διαμορφώνεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε τα τμήματα ανωφερειών με ΠΛΚ κατά το δυνατόν να ενοποιούνται, δεδομένου ότι πρέπει, για λόγους ασφαλείας, να μην διακόπτονται οι ΠΛΚ στα μικρού μήκους ενδιάμεσα "αναπαυτήρια τμήματα". Οι καθοριστικοί παράγοντες, ως μεγέθη επιρροής, για τη διαμόρφωση των ΠΛΚ είναι ο κυκλοφοριακός φόρτος, η σύνθεση της κυκλοφορίας, η τυπική διατομή της οδού, η διαδοχή των κατά μήκος κλίσεων και, σε οδούς ενιαίας επιφάνειας κυκλοφορίας δύο κατευθύνσεων, οι από τη χάραξη παρεχόμενες δυνατότητες προσπέρασης, καθώς και η επιδιωκόμενη για το υπόψη τμήμα ποιότητα κυκλοφορίας, που εκφράζεται από την ταχύτητα υπολογισμού V B B (μέση ταχύτητα διαδρομής όλων των επιβατικών οχημάτων για τις υπάρχουσες συνθήκες της οδού και για τον κυκλοφοριακό φόρτο σχεδιασμού). Η αναγκαιότητα των ΠΛΚ στα τμήματα των ανωφερειών ελέγχεται με τα παρακάτω βήματα ελέγχου: XA/205/205T/WIN/PLK/PLK-P_i-6.doc 1 Έκδοση : 30/01/2001

6 Σχήμα 1 : Διάγραμμα ταχύτητας του βαρέως οχήματος μελέτης (ΒΟΜ), για διάφορες ανωφέρειες και κατωφέρειες, με κατά μήκος κλίσεις s[%] XA/205/WIN/OMOE-PLK/PLK-P_i-6.doc 2 Έκδοση : 30/01/2001

7 B B YΠΕΧΩΔΕ α) Η επιρροή της ανωφέρειας ως μήκος του τμήματος και ως τιμή της κατά μήκος κλίσης για την διαμόρφωση των ΠΛΚ, εκφράζεται από την υπάρχουσα ταχύτητα διαδρομής του βαρέος οχήματος της μελέτης (ΒΟΜ). Για το υπόψη οδικό τμήμα σχεδιάζεται ένα διάγραμμα Ταχύτητας - Διαδρομής για το ΒΟΜ σύμφωνα με το Σχήμα 1. Οι κυρτές και κοίλες καμπύλες της μηκοτομής μπορούν να αντικατασταθούν από μία πολυγωνική γραμμή, η οποία για έντονες αλλαγές κλίσεων (από ανωφέρεια σε κατωφέρεια, ή και αντιστρόφως), λαμβάνεται ως η οριζόντια εφαπτομένη στο τόξο στρογγύλευσης. Ο υπολογισμός της υπάρχουσας ταχύτητας διαδρομής του ΒΟΜ αρχίζει σε μία διατομή στην οποία είναι γνωστή η ταχύτητά του. Τέτοιες θέσεις είναι π.χ. : - Κόμβοι με φωτοσήμανση ή πινακίδα STOP - Οδικά τμήματα με όριο ταχύτητας < 80 km/h - Μεγάλου μήκους ανωφέρειες, στις οποίες το ΒΟΜ αποκτά την ταχύτητά του διαρκείας (τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα που παραμένει σταθερή). Κατά τη διαμόρφωση του διαγράμματος Ταχύτητας - Διαδρομής προϋποτίθεται ότι η υπάρχουσα ταχύτητα διαδρομής του ΒΟΜ επηρεάζεται μόνο από τη δυναμική της κυκλοφορίας του, λόγω της κατά μήκος κλίσεως, όχι όμως και από την ύπαρξη άλλων οχημάτων. β) Εφόσον η υπάρχουσα ταχύτητα διαδρομής του ΒΟΜ δεν είναι μικρότερη των 70 km/h ή δεν μειώνεται περισσότερο από 10 km/h κάτω της επιδιωκόμενης ταχύτητας υπολογισμού V B B ολοκλήρου του οδικού τμήματος (καθοριστική είναι η μικρότερη εκ των δύο ταχυτήτων), θα πρέπει να αποφεύγεται η χρήση ΠΛΚ, διότι η επιδιωκόμενη ποιότητα κυκλοφορίας δεν επηρεάζεται από την ανωφέρεια, ή επηρεάζεται μόνον ασήμαντα. Αντιθέτως, σε περίπτωση κατά την οποία η υπάρχουσα ταχύτητα διαδρομής του ΒΟΜ (Σχήμα 1) σε οδούς με διαχωρισμένες επιφάνειες κυκλοφορίας μειώνεται περισσότερο των 30 km/h, ή των 20 km/h σε οδούς με ενιαία επιφάνεια κυκλοφορίας δύο κατευθύνσεων, πρέπει να αντιμετωπίζεται η κατασκευή ΠΛΚ ανεξαρτήτως του υπάρχοντος κυκλοφοριακού φόρτου, για λόγους ασφαλείας (μεγάλη διαφορά ταχυτήτων μεταξύ επιβατικών οχημάτων και βαρέων οχημάτων). Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η υπάρχουσα ταχύτητα διαδρομής του ΒΟΜ βρίσκεται ανάμεσα στα παραπάνω αναφερθέντα όρια, πρέπει να γίνεται πρόσθετος έλεγχος με τη διαδικασία που αναφέρεται παρακάτω. γ) Η επιρροή της τυπικής διατομής και - σε οδούς ενιαίας επιφάνειας κυκλοφορίας δύο κατευθύνσεων - των δυνατοτήτων προσπέρασης στις ανωφέρειες όσον αφορά τη χρήση ΠΛΚ, βασίζεται, σε συνδυασμό και με την επιδιωκόμενη ταχύτητα υπολογισμού V B B για το συνολικό οδικό τμήμα, στην επιτρεπόμενη ελάχιστη ταχύτητα VΕΕΤ του ΒΟΜ στο υπόψη ο- δικό τμήμα. Η ταχύτητα αυτή υπολογίζεται από τον τύπο (1). Οι τιμές για τη σταθερά a και τον συντελεστή b εξαρτώνται από την αρχική διατομή και από την επιδιωκόμενη ταχύτητα υπολογισμού V BB. Η τιμή της σταθεράς a επηρεάζεται επί πλέον επίσης από το ποσοστό της βαρείας κυκλοφορίας. Οι τιμές a και b λαμβάνονται από τον Πίνακα 1. Για τους κυκλοφοριακούς φόρτους, οι οποίοι εισέρχονται απ ευθείας στον τύπο (1), πρόκειται γενικώς για φόρτους προγνώσεως της ώρας αιχμής των εργασίμων ημερών. Σε ειδικές περιπτώσεις θα πρέπει επίσης να ελέγχεται ποία χρονική περίοδος είναι καθοριστική για τον υπολογισμό. όπου : V EET = a b = BB Q B V = a + b. Q B EET B επιτρεπομένη ελάχιστη ταχύτητα του ΒΟΜ, στο οδικό τμήμα [ km/h ] (1) = σταθερά από τον Πίνακα 1 (εξαρτώμενη από την ταχύτητα υπολογισμού και από το ποσοστό της βαρείας κυκλοφορίας κατά τον κυκλοφοριακό φόρτο σχεδιασμού Q B ), [ km/h ]. συντελεστής, από τον Πίνακα 1 (εξαρτώμενος από την ταχύτητα υπολογισμού V ), [ χλμ/οχ ]. =κυκλοφοριακός φόρτος υπολογισμού (= καθοριστικός ωριαίος κυκλοφοριακός φόρτος) [οχ/ωρ] V B XA/205/WIN/OMOE-PLK/PLK-P_i-6.doc 3 Έκδοση : 30/01/2001

8 Πίνακας 1 : Σταθερά a και συντελεστής b για τον καθορισμό της επιτρεπόμενης ελάχιστης ταχύτητας V EET του ΒΟΜ στο οδικό τμήμα, βάσει του τύπου (1) Διαχωρισμένες επιφάνειες κυκλοφορίας 3+3 λωρίδων κυκλοφορίας Ποσοστό βαρείας κυκλοφορίας 70 km/h 80 km/h 90 km/h 100 km/h 110 km/h a: 5% % % % b: 0,0355 0,0351 0,0338 0,0338 0,0328 Διαχωρισμένες επιφάνειες κυκλοφορίας 2+2 λωρίδων κυκλοφορίας Ποσοστό βαρείας κυκλοφορίας 70 km/h 80 km/h 90 km/h 100 km/h 110 km/h a: 5% % % % b: 0,0486 0,0469 0,0456 0,0458 0,0411 Ενιαία επιφάνεια κυκλοφορίας 2 λωρίδων δυο κατευθύνσεων Ποσοστό βαρείας κυκλοφορίας 40 km/h 50 km/h 60 km/h 70 km/h Ελικτότητα KU < 150 [gon/km] a: 5% % % % b: 0,2002 0,1381 0,1078 0,0803 Ελικτότητα KU 150 [gon/km] a: 5% % % % b: 0,1524 0,1179 0, XA/205/WIN/OMOE-PLK/PLK-P_i-6.doc 4 Έκδοση : 30/01/2001

9 B B YΠΕΧΩΔΕ δ) Σε επιμέρους οδικά τμήματα, στα οποία η υπάρχουσα ταχύτητα διαδρομής του ΒΟΜ είναι μικρότερη από την ελάχιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα διαδρομής, όπως δίνεται από τον τύπο (1), απαιτείται ΠΛΚ για την επίτευξη μιας επαρκούς στάθμης εξυπηρέτησης. Σε μεμονωμένες περιπτώσεις η χρήση ΠΛΚ μπορεί επίσης να αποφευχθεί, όταν υπάρχει μικρή υπέρβαση της επιτρεπόμενης ελάχιστης ταχύτητας διαδρομής, ή όταν αυτή η υπέρβαση γίνεται για μικρό μόνο οδικό μήκος. Σε μία τέτοια περίπτωση πρέπει να ελεγχθεί μεταξύ άλλων, εάν με μείωση της επιδιωκόμενης ταχύτητας υπολογισμού V B κατά 10 km/h στο υπόψη κεκλιμένο οδικό τμήμα, μπορεί να αποφευχθεί η χρήση ΠΛΚ. Αυτό ισχύει κυρίως για οδούς με ενιαία επιφάνεια κυκλοφορίας δύο κατευθύνσεων, άνετη χάραξη, και ταχύτητα υπολογισμού V 70 km/h, ή για οδούς με BB διαχωρισμένες επιφάνειες κυκλοφορίας, και ταχύτητα υπολογισμού V B 100 km/h. Εφόσον προκύπτει ελάχιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα διαδρομής μεγαλύτερη της επιδιωκόμενης ταχύτητας υπολογισμού V B, B πρέπει να αναμένεται ότι με τη δεδομένη διατομή και τον υπάρχοντα κυκλοφοριακό φόρτο, ακόμη και σε ομαλά εδάφη, δεν πρόκειται να επιτευχθεί η επιδιωκόμενη ανώτερη στάθμη εξυπηρέτησης. Οι ΠΛΚ σε οδούς με διαχωρισμένες επιφάνειες κυκλοφορίας δεν είναι κατά κανόνα απαραίτητες σε κατωφέρειες, διότι στις κατωφέρειες οι διαφορές ταχυτήτων, και λόγω αυτών η ανάγκη για προσπέραση, είναι μικρότερη από ότι στις ανωφέρειες. Είναι δυνατόν όμως να απαιτηθεί η κατασκευή τους σε τμήματα κατωφερειών με κλίση s 5% και μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο, καθώς επίσης σε μεγάλου μήκους κατωφέρειες με κλίση s 4%, όταν, στην αντίθετη περίπτωση, λόγω σημαντικής μείωσης της ταχύτητας των βαρέων οχημάτων, θα επηρεάζονταν σε μεγάλο βαθμό η ποιότητα κυκλοφορίας (στάθμη εξυπηρέτησης), ή όταν, για λόγους ασφαλείας, ίσχυε μία μειωμένη επιτρεπόμενη μέγιστη ταχύτητα για τα βαρέα οχήματα. Σε αντίθεση με τις οδούς με διαχωρισμένες επιφάνειες κυκλοφορίας, σε οδούς με ενιαία επιφάνεια κυκλοφορίας δύο κατευθύνσεων, σε κατωφέρειες, δεν υπάρχει η δυνατότητα προσπέρασης όταν έχει προβλεφθεί μόνον για την ανωφέρεια ΠΛΚ. Γι αυτό στις οδούς με ενιαία επιφάνεια κυκλοφορίας δύο κατευθύνσεων πρέπει να εξετάζεται επιπλέον για κατά μήκος κλίσεις μεγαλύτερες του 5% και υψομετρική διαφορά άνω των 75 m, η περίπτωση κατασκευής ΠΛΚ στην κατωφέρεια για τον υπάρχοντα κυκλοφοριακό φόρτο. 2. Αρχή και τέλος 2.1 Αρχή Η ΠΛΚ πρέπει να αρχίζει εκεί, όπου η υπάρχουσα ταχύτητα διαδρομής του ΒΟΜ μειούται κάτω των 70 km/h σύμφωνα με το Σχήμα 1, ή είναι μικρότερη από την ταχύτητα υπολογισμού V B. Ως αρχή της ΠΛΚ ορίζεται η διατομή εκείνη, στην οποία η ΠΛΚ έχει αποκτήσει το ολικό πλάτος της. Η αρχή μιας ΠΛΚ για απεμπλοκή της βραδείας από την ταχεία κυκλοφορία στις ανωφέρειες θα πρέπει γενικά να βρίσκεται εκτός κόμβων. Αν δεν μπορεί να αποφευχθεί η αρχή της ΠΛΚ να πέσει μέσα σε κόμβο, τότε η θέση και η διαμόρφωση της περιοχής διεύρυνσης πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παραγράφους και Τέλος Η ΠΛΚ τελειώνει εκεί όπου η υπάρχουσα ταχύτητα διαδρομής του ΒΟΜ αυξανομένη φθάνει είτε τα 70 km/h, είτε την ταχύτητα υπολογισμού V B. Ως τέλος ορίζεται εκείνη η διατομή, στην οποία η ΠΛΚ έχει ακόμη το ολικό της πλάτος. Το τέλος μιας ΠΛΚ σε ανωφέρειες πρέπει να βρίσκεται πάντα εκτός κόμβων, δηλαδή μία τέτοια ΠΛΚ δεν πρέπει να τε- (του κόμβου θεωρουμένου μαζί με τις λωρίδες του κυκλοφορίας, εισόδου, εξόδου, λειώνει σε περιοχή κόμβου κλπ.). 2.3 Ελάχιστα μήκη Ανεξάρτητα από το μήκος που προκύπτει από τον καθορισμό της αρχής και του τέλους των ΠΛΚ (παραγρ. 2.1 και 2.2), τα ελάχιστα μήκη των ΠΛΚ πρέπει, σε οδούς διαχωρισμένων οδοστρωμάτων να είναι τουλάχιστον 1500 m, και σε οδούς ε- νιαίου οδοστρώματος δύο κατευθύνσεων τουλάχιστον 500 m. Σε ορισμένες περιπτώσεις, θα πρέπει να επεκτείνονται και πέραν των υπολογισθέντων σημείων της αρχής και του τέλους. XA/205/WIN/OMOE-PLK/PLK-P_i-6.doc 5 Έκδοση : 30/01/2001

10 2.4 Ελάχιστες αποστάσεις Δύο διαδοχικές ΠΛΚ πρέπει να ενώνονται μεταξύ τους για λόγους ασφαλείας της κυκλοφορίας, όταν τα άκρα τους απέχουν (αρχή, τέλος) λιγότερο από 2500 m σε οδούς με διαχωρισμένες επιφάνειες κυκλοφορίας, και λιγότερο από 800 m σε οδούς με ενιαία επιφάνεια κυκλοφορίας δύο κατευθύνσεων. Εάν απαιτούνται περισσότερες αλληλοδιάδοχες ΠΛΚ, τότε συνιστάται ακόμη και για μεγαλύτερες αποστάσεις από τις προαναφερθείσες,η κατασκευή μιας συνεχούς ΠΛΚ. 3. Κατασκευαστική διαμόρφωση 3.1 Διαμόρφωση σε οδούς με διαχωρισμένες επιφάνειες κυκλοφορίας Περιοχή διεύρυνσης Για να επιτευχθεί μία ομοιόμορφη εκμετάλλευση της κυκλοφοριακής επιφάνειας, πρέπει οι ΠΛΚ να προσαρτώνται πάντα στο εσωτερικό της διήκουσας λωρίδας κυκλοφορίας. Η διεύρυνση του οδοστρώματος επιτυγχάνεται στα νεοκατασκευαζόμενα τμήματα με μετάθεση της αριστερά οριογραμμής της λωρίδας κυκλοφορίας σύμφωνα με τις ΟΜΟΕ-Χ και τις οδηγίες για κόμβους, επί ένα μήκος 60 m στην αντιστοίχως διαπλατυνθείσα μεσαία νησίδα (Σχ. 2). Η διαπλάτυνση αυτή θα πρέπει να επιτευχθεί με αυτοτελή χάραξη των αντιστοίχων λωρίδων της κατεύθυνσης, ή και των λωρίδων και των δύο κατευθύνσεων. Για μεταγενέστερες κατασκευές για διατάξεις ΠΛΚ σε υπάρχοντα οδικά τμήματα, η κατασκευαστική του προσαρμογή είναι δυνατή κατά κανόνα μόνο στη εξωτερική πλευρά του υφισταμένου οδοστρώματος. Σε αυτές τις περιπτώσεις η λωρίδα κυκλοφορίας διευρύνεται οπτικώς προς το εσωτερικό σύμφωνα με την παρ. 3.2 (Σχ.3) δια βαθμιαίας μετατόπισης του δεξιού άκρου της λωρίδας κυκλοφορίας (καθώς επίσης και της αντίστοιχης οριογραμμής της λωρίδας κυκλοφορίας, και της γραμμής καθοδήγησης). Το μήκος της μετατόπισης της δεξιά οριογραμμής της λωρίδας κυκλοφορίας ανέρχεται σε 200 m κατ' ελάχιστον. Σε περίπτωση αμφιβολιών για το αποτέλεσμα πρέπει η διαμόρφωση να ελέγχεται επιπλέον με προοπτική απεικόνιση για την οπτική της αρτιότητα Περιοχή ανωφέρειας Η διαμόρφωση της διατομής διαχωρισμένων επιφανειών κυκλοφορίας 2+2 λωρίδων δύο κατευθύνσεων με ΠΛΚ, είναι παρόμοια με εκείνη των διαχωρισμένων επιφανειών κυκλοφορίας 3+3 λωρίδων δύο κατευθύνσεων (βλ. και ΟΜΟΕ-Δ, Σχ. 3-1α) Περιοχή στένωσης Κατ αντιστοιχία με τη διαμόρφωση της περιοχής διεύρυνσης, οι ΠΛΚ πρέπει κατά κανόνα να τελειώνουν στην εσωτερική πλευρά της διήκουσας επιφάνειας κυκλοφορίας. Η στένωση της επιφάνειας κυκλοφορίας στο τέλος των ΠΛΚ γίνεται σε νεοκατασκευαζόμενες οδούς με μετατόπιση της αριστερής οριογραμμής της λωρίδας κυκλοφορίας, σύμφωνα με τη μέθοδο που περιγράφεται στις ΟΜΟΕ-Χ Το μήκος της μετατόπισης είναι 60 m. Η παρεμβολή μιας ΠΛΚ γίνεται σε ένα μήκος 120 m, σύμφωνα με το Σχήμα 2, έτσι ώστε να προκύπτει μία επιφάνεια αποκλεισμού της κυκλοφορίας, η οποία και διαγραμμίζεται. Σε ήδη υπάρχουσες οδούς, κατά τη μεταγενέστερη προσθήκη ΠΛΚ, η εσωτερική οριογραμμή προσαρμόζεται οπτικώς και η επιφάνεια αποκλεισμού διαμορφώνεται με διαγράμμιση σύμφωνα με το Σχήμα 3. Από κατασκευαστικής πλευράς η στένωση της διατομής επιτυγχάνεται με μετατόπιση της εξωτερικής οριογραμμής σε μήκος κατ ελάχιστον 200 m. XA/205/WIN/OMOE-PLK/PLK-P_i-6.doc 6 Έκδοση : 30/01/2001

11 Σχήμα 3 : Διαμόρφωση των προσθέτων λωρίδων σε οδούς με διαχωρισμένες επιφάνειες κυκλοφορίας. Καθοδήγηση της κυκλοφορίας διαμόρφωση σε υπάρχουσες οδούς XA/205/WIN/OMOE-PLK/PLK-P_7.doc 7 Έκδοση : 30/01/2001

12 3.2 Διαμόρφωση σε οδούς με ενιαία επιφάνεια κυκλοφορίας δύο κατευθύνσεων Περιοχή διεύρυνσης Η διεύρυνση της επιφάνειας κυκλοφορίας επιτυγχάνεται κατασκευαστικώς με μετατόπιση της δεξιά οριογραμμής σύμφωνα με τη μέθοδο που περιγράφεται στις ΟΜΟΕ-Χ σε μήκος 150 m όταν Ve >80 km/h, και αντιστοίχως σε μήκος 100 m όταν Ve 80 km/h. Με μετατόπιση της γραμμής καθοδηγήσεως (βλέπε Σχήματα 4 και 5), μεταξύ των δύο λωρίδων και παράλληλα προς τη δεξιά οριογραμμή, σύμφωνα με το Σχ.4 και αντιστοίχως το Σχ.5, προστίθεται η ΠΛΚ κυκλοφοριακώς στην αριστερή πλευρά της διήκουσας λωρίδας κυκλοφορίας, έτσι ώστε η ΠΛΚ να αποκτά το χαρακτήρα μιας λωρίδας για προσπέραση των οχημάτων Περιοχή ανωφέρειας Η ΠΛΚ στις οδούς ενιαίας επιφάνειας κυκλοφορίας δύο κατευθύνσεων προστίθεται στο δεξιό τμήμα της λωρίδας κυκλοφορίας κατά την κατεύθυνση της ανωφέρειας, χωρίς αλλαγή της επίκλισης. Η αντίστοιχη τυπική διατομή διαμορφώνεται σύμφωνα με το Σχήμα 6. Εάν, σύμφωνα με την παρ. 3.1 του παρόντος, απαιτείται ΠΛΚ τόσο στην ανωφέρεια όσο και στην κατωφέρεια, πρέπει κατά κανόνα να προβλέπεται για λόγους οδικής ασφαλείας διαχωρισμός των κυκλοφοριακών ρευμάτων με κατασκευή διαχωριστικού στοιχείου. Όταν χρησιμοποιείται τοιχίο ασφαλείας, το πλάτος της μεσαίας νησίδας αρκεί να είναι 1.25 m (και σε εξαιρετικές περιπτώσεις 0.75 m) Περιοχή στένωσης Η στένωση της επιφάνειας κυκλοφορίας, στο τέλος της ΠΛΚ, γίνεται κατ' ανάλογο τρόπο με τη διαμόρφωση της διεύρυνσης, σε μήκος 150 m όταν Ve > 80 km/h, και αντιστοίχως σε 100 m ότ αν Ve 80 km/h. Προ της στενώσεως της επιφάνειας κυκλοφορίας διαμορφώνεται με κατάλληλη διαγράμμιση μία επιφάνεια αποκλεισμού στη μεσαία λωρίδα και σε μήκος 90 m, ή αντιστοίχως 60 m (βλέπε Σχήματα 5 και 6). Με αυτόν τον τρόπο ο οδηγός προειδοποιείται ώστε εγκαίρως να ακολουθήσει τη δεξιά λωρίδα, προ του τέλους της ΠΛΚ. 4. Καθοδήγηση της κυκλοφορίας (οριζόντια σήμανση, κατακόρυφη σήμανση) 4.1 Βασικές αρχές Οι ΠΛΚ δεν έχουν τον λειτουργικό χαρακτήρα ειδικών λωρίδων, αλλά είναι ισοδύναμες κυκλοφοριακώς με τις λοιπές λωρίδες κυκλοφορίας, και έτσι διατηρείται ο κανόνας της δεξιά οδήγησης. Μεταξύ της ΠΛΚ και των λοιπών λωρίδων κυκλοφορίας, το οδόστρωμα διαγραμμίζεται με διακεκομμένη γραμμή καθοδήγησης. Σε οδούς ενιαίας επιφάνειας κυκλοφορίας δύο κατευθύνσεων, στην περιοχή των ΠΛΚ ο διαχωρισμός των δύο κατευθύνσεων γίνεται με διπλή συνεχόμενη γραμμή. Η καθοδήγηση της κυκλοφορίας στην περιοχή των ΠΛΚ γίνεται με κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση. Οι πινακίδες καθοδήγησης τοποθετούνται κατά κανόνα δεξιά, επί του μη ενισχυμένου ερείσματος, ενώ σε οδούς με διαχωρισμένες επιφάνειες κυκλοφορίας τοποθετούνται επί πλέον και αριστερά, επί της κεντρικής νησίδας. Η τοποθέτηση προειδοποιητικών πινακίδων για το τέλος μιας ΠΛΚ στην αριστερή οριογραμμή της λωρίδας κυκλοφορίας, έχει αποδειχθεί σκόπιμη ακόμη και για οδούς με ενιαία επιφάνεια κυκλοφορίας, επειδή έτσι εξασφαλίζεται μία καλύτερη αναγνωρισιμότητα για την ταχεία κυκλοφορία επί της λωρίδας προσπεράσεως. Ο ηθελημένος διαχωρισμός της ταχείας από τη βραδεία κυκλοφορία μπορεί επίσης να υποστηριχθεί με καθορισμό ελαχίστων επιτρεπομένων ταχυτήτων ανά λωρίδα κυκλοφορίας. XA/205/WIN/OMOE-PLK/PLK-P_8.doc 8 Έκδοση : 30/01/2001

13 Σχήμα 5 : Διαμόρφωση των πρόσθετων λωρίδων σε οδούς με ενιαία επιφάνεια κυκλοφορίας. Καθοδήγηση της κυκλοφορίας με πρόσθετη λωρίδα στην κατωφέρεια XA/205/WIN/OMOE-PLK/PLK-P_9.doc 9 Έκδοση : 30/01/2001

14 ΤΔ 9,5 + ΠΛΚ Σχήμα 6 : Διαμόρφωση της διατομής σε τυπικές διατομές με ενιαία επιφάνεια κυκλοφορίας δυο κατευθύνσεων με μία ΠΛΚ σε ανωφέρεια (διαστάσεις σε m). XA/205/WIN/OMOE-PLK/PLK-P_10-14.doc 10 Έκδοση : 30/01/2001

15 4.2 Καθοδήγηση της κυκλοφορίας σε οδούς με διαχωρισμένες επιφάνειες κυκλοφορίας Περιοχή διεύρυνσης Οι διαγραμμίσεις σε περιοχές διεύρυνσης σε νεοκατασκευαζόμενες οδούς εφαρμόζονται σύμφωνα με το Σχήμα 2, και σε περιπτώσεις ήδη υπαρχουσών οδών όταν προστίθενται ΠΛΚ, σύμφωνα με το Σχήμα 3 1. Η προειδοποιητική πινακίδα πρέπει να τοποθετείται 200 m προ της αρχής της διεύρυνσης. Σε περίπτωση που ταυτοχρόνως καθορίζονται ελάχιστα όρια ταχύτητας ανά λωρίδα κυκλοφορίας, απαιτείται πινακίδα, όπως αυτή που φαίνεται στο Σχήμα 7α. Για τη μεσαία λωρίδα κυκλοφορίας, το ελάχιστο όριο ταχύτητας ανέρχεται κατά κανόνα σε 50 km/h. Η τιμή αυτή μπορεί να ανέλθει στα 60 km/h σε ανωφέρειες με s 3%, ή να μειωθεί στα 40 km/h όταν s 5%. Το ελάχιστο όριο ταχύτητας για την εσωτερική λωρίδα κυκλοφορίας ανέρχεται γενικώς στα 80 km/h. Η τιμή αυτή μπορεί να αυξηθεί στα 90 km/h σε ανωφέρειες με s 3%, ή να μειωθεί στα 70 km/h σε ανωφέρειες με s 5% Περιοχή ανωφέρειας Στην αρχή της ΠΛΚ τοποθετείται πινακίδα, η οποία να υποδεικνύει τις τρεις κατευθύνσεις, και να πληροφορεί επίσης για το μήκος της ΠΛΚ. Παρόμοια επαναλαμβανόμενη πινακίδα με πληροφόρηση για το απομένον μήκος της ΠΛΚ τοποθετείται αμέσως μετά από κάθε θέση πρόσβασης στην οδό. Επιπροσθέτως απαιτούνται, σε περίπτωση καθορισμού ελαχίστων ορίων ταχύτητας, επαναλαμβανόμενες πινακίδες ανά 2000 m Περιοχή στένωσης Οπως φαίνεται στα Σχήματα 2 και 3, στη περιοχή στένωσης της λωρίδας κυκλοφορίας τελειώνει η διαχωριστική διακεκομμένη γραμμή καθοδήγησης, μεταξύ της αριστερής ΠΛΚ και της μεσαίας λωρίδας κυκλοφορίας, στην αρχή της μειώσεως της ΠΛΚ. Η κατεύθυνση των λωρίδων κυκλοφορίας στην περιοχή στένωσης υποδεικνύεται με πινακίδες πληροφόρησης και με αντίστοιχες ενδείξεις αποστάσεων 600 m, 400 m και 200 m προ της αρχής της στένωσης. Επιπροσθέτως προειδοποιούνται οι οδηγοί με διαγράμμιση τριών προειδοποιητικών βελών κατεύθυνσης προ της αρχής της μειώσεως της ΠΛΚ, για να ενταχθούν στη διήκουσα μεσαία λωρίδα. Ελάχιστα όρια ταχύτητας που ενδεχομένως να υφίστανται στη περιοχή στενώσεως, αναιρούνται με πινακίδες αντίστοιχες αυτής που φαίνεται στο Σχήμα 7c. Σε περίπτωση που απαιτείται, είναι δυνατόν στη περιοχή στενώσεως της επιφάνειας κυκλοφορίας να επιβληθεί περιορισμός του ανώτατου επιτρεπομένου ορίου ταχύτητας σε 100 km/h. Στην περιοχή στενώσεως της επιφάνειας κυκλοφορίας και στο οδικό τμήμα που ακολουθεί, επιβάλλεται στα βαρέα οχήματα απαγόρευση προσπέρασης, για λόγους βελτιώσεως της κυκλοφοριακής ροής. Η απαγόρευση επιτυγχάνεται με κατάλληλη Πινακίδα (277 StVO) που τοποθετείται στην αρχή της περιοχής αποκλεισμού (αρχή στένωσης) και επαναλαμβάνεται στο τέλος αυτής όπως στα Σχ. 2 και 3. Η απαγόρευση της προσπέρασης αναιρείται 1000 m περίπου μετά το τέλος της ΠΛΚ. Οταν είναι δυσμενής η διαδοχή των κατά μήκος κλίσεων, είναι σκόπιμο η απόσταση αυτή να αυξάνεται. 4.3 Καθοδήγηση της κυκλοφορίας σε οδούς με ενιαία επιφάνεια κυκλοφορίας Περιοχή διεύρυνσης Η περιοχή διεύρυνσης διαγραμμίζεται σύμφωνα με το Σχ. 5 2 κατά τέτοιο τρόπο, ώστε η διήκουσα λωρίδα κυκλοφορίας που βρίσκεται δεξιά να ξεπερνάει την ανωφέρεια, και η ΠΛΚ, που βρίσκεται στο μέσον, να έχει τον χαρακτήρα λωρίδας προσπέρασης. Η ύπαρξη της διεύρυνσης επισημαίνεται με πινακίδα καθοδηγήσεως που τοποθετείται 200 m προ της αρχής περιοχής αποκλεισμού (αρχή της στένωσης). Η πινακίδα αυτή καθορίζει ταυτοχρόνως και την ελάχιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα, σύμφωνα με το Σχ.7d 3. Η ελάχιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα για την αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας (λωρίδα προσπέρασης) προς την κατεύθυνση της ανωφέρειας ανέρχεται κατά κανόνα σε 50 km/h. Αυτή η τιμή μπορεί σε ανωφέρειες με s 3% να αυξηθεί σε 60 km/h, ενώ σε ανωφέρειες με s 5% μπορεί να μειωθεί σε 40 km/h Εάν η μετατόπιση των διηκουσών λωρίδων κυκλοφορίας δεν μπορεί να επιτευχθεί με άνετη χάραξη, ώστε να γίνεται κατανοητόν ότι οι διηκούσες λωρίδες είναι η κατεύθυνση εξόδου, τότε το Σχ.3 πρέπει να υποδηλώνει το δικαίωμα προτεραιότητας των διηκουσών λωρίδων και να επανεμφανίζει στην ΠΛΚ ένα βέλος προς την κύρια έξοδο. Εάν η μετατόπιση των διηκουσών λωρίδων κυκλοφορίας δεν μπορεί να επιτευχθεί με άνετη χάραξη, ώστε να γίνεται κατανοητόν ότι οι διηκούσες λωρίδες είναι η κατεύθυνση εξόδου, τότε το Σχ.5 πρέπει να εμφανίζει τη δεξιά κατεύθυνση των διηκουσών λωρίδων και να επανεμφανίζει στην ΠΛΚ ένα βέλος προς την κύρια έξοδο. Ανάλογα ισχύουν και για το Σχ.6. Εάν τοποθετηθεί και ΠΛΚ στην κατωφέρεια τότε αντί των Σχ.7d και 7e ισχύουν τα Σχ. 7g και 7h. XA/205/WIN/OMOE-PLK/PLK-P_10-14.doc 11 Έκδοση : 30/01/2001

16 Σχήμα 7 : Πινακίδες καθοδήγησης της κυκλοφορίας σε περιοχές προσθέτων λωρίδων, με καθορισμό ελάχιστης επιτρεπόμενης ταχύτητας XA/205/WIN/OMOE-PLK/PLK-P_10-14.doc 12 Έκδοση : 30/01/2001

17 4.3.2 Περιοχή ανωφέρειας Στην αρχή της ΠΛΚ η διευθέτηση της κυκλοφορίας με τρεις λωρίδες γίνεται σαφής με πινακίδα στην οποία εμφαίνεται και το μήκος της ΠΛΚ. Με ταυτόχρονη αναγραφή και της ελάχιστης ταχύτητας προκύπτει η πινακίδα, όπως φαίνεται στο Σχ. 7e 4 ). Παρόμοια πινακίδα τοποθετείται επίσης μετά από κάθε κόμβο, με ένδειξη του υπολοίπου μήκους της ΠΛΚ. Εφόσον καθορίζεται ελάχιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα, η πινακίδα επαναλαμβάνεται επί πλέον ανά 1000 m. Στην κατωφέρεια επιβάλλεται απαγόρευση προσπέρασης σε όλο το μήκος της περιοχής με μία λωρίδα κυκλοφορίας. Όπως φαίνεται στο Σχ. 5, τα δύο αντίθετα ρεύματα κυκλοφορίας ανωφέρειας και κατωφέρειας διαχωρίζονται με διπλή συνεχόμενη γραμμή. Οταν σε κατ εξαίρεση περιπτώσεις τοποθετείται σε κατωφέρειες και δεύτερη λωρίδα, τότε κατά κανόνα απαιτείται δομικό στοιχείο διαχωρισμού των κατευθύνσεων της κυκλοφορίας Περιοχή στένωσης Το τέλος της ΠΛΚ στην αρχή της στένωσης της επιφάνειας κυκλοφορίας επισημαίνεται με τη διαγράμμιση μιας επιφάνειας αποκλεισμού, σύμφωνα με το Σχ. 5. Η διαγραμμισμένη γραμμή καθοδήγησης μεταξύ της αριστεράς και της δεξιάς λωρίδας στην ανωφέρεια τελειώνει στην αρχή της ενσωματώσεως της αριστερά λωρίδας στη δεξιά. Το μέγιστο πλάτος της επιφάνειας αποκλεισμού είναι 3.00 m. Σε 400 m και 200 m προ της αρχής της επιφάνειας αποκλεισμού (αρχή της στένωσης της ΠΛΚ, Σχ.5 και Σχ.6) τοποθετούνται στην ΠΛΚ προειδοποιητικές πινακίδες για το τέλος της ΠΛΚ. Επιπροσθέτως διαγραμμίζεται η αριστερή λωρίδα με τρία προειδοποιητικά βέλη προ της αρχής της επιφάνειας αποκλεισμού, για την ένταξη του οδηγού στη δεξιά λωρίδα. Εάν υπάρχει ένδειξη ελάχιστης επιτρεπόμενης ταχύτητας, αυτή αναιρείται με πινακίδες που φαίνονται στα Σχήματα 7f και 7i. Στην αρχή της εισόδου της ΠΛΚ στη διήκουσα λωρίδα κυκλοφορίας επιβάλλεται απαγόρευση προσπέρασης με κατάλληλη πινακίδα (276 StVO), η οποία μπορεί πάλι να αναιρείται στο τέλος της μετατόπισης της δεξιά οριογραμμής. 5. Κόμβοι στη περιοχή των προσθέτων λωρίδων κυκλοφορίας (ΠΛΚ) 5.1 Κόμβοι σε οδούς με διαχωρισμένες επιφάνειες κυκλοφορίας Θέση του κόμβου στην αρχή της ΠΛΚ Σε περίπτωση κατά την οποία, σύμφωνα με την παράγραφο 2.1, η αρχή μιας ΠΛΚ βρίσκεται στην περιοχή ενός κόμβου 5, η αρχή αυτή πρέπει να μετατοπίζεται προς τα πίσω, τόσο ώστε να μην εμπλέκονται οι πινακίδες της ΠΛΚ με τις πινακίδες του κόμβου. Αν η σύμπτωση της αρχής της ΠΛΚ και του κόμβου είναι αναπόφευκτη, μπορεί να γίνει κατ εξαίρεση διεύρυνση της επιφάνειας κυκλοφορίας προς τα μέσα, στην περιοχή μεταξύ εξόδου και εισόδου του κόμβου. Σε αυτή την περίπτωση, η αρχή της διεύρυνσης της επιφάνειας κυκλοφορίας πρέπει να βρίσκεται αμέσως μετά την αιχμή της νησίδας προς την έξοδο. Η διεύρυνση διαμορφώνεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο Οι προειδοποιητικές πινακίδες της παραγράφου τοποθετούνται σε αυτές τις περιπτώσεις μόνο στη μεσαία νησίδα και μάλιστα αμέσως μετά την αρχή της μετατόπισης. Στο τέλος της λωρίδας εισόδου στο κυκλοφοριακό ρεύμα τοποθετούνται επαναληπτικές πινακίδες σύμφωνα με την παράγραφο τόσο στη μεσαία νησίδα, όσο και στο μη ενισχυμένο έρεισμα. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί επίσης η ΠΛΚ να προκύψει με προσθήκη λωρίδας κυκλοφορίας από την λωρίδα εισόδου Θέση του κόμβου στην περιοχή της ΠΛΚ Οι είσοδοι και έξοδοι των κόμβων σε περιοχές με ΠΛΚ διαμορφώνονται καθ όμοιο τρόπο όπως και σε οδούς με διαχωρισμένες επιφάνειες κυκλοφορίας, που δεν έχουν ΠΛΚ. Στο τέλος της λωρίδας εισόδου σε κόμβους πρέπει το εισερχόμενο κυκλοφοριακό ρεύμα να πληροφορείται με πινακίδα, όπως και στην παράγραφο 4.2.2, για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ισχύουν στην περιοχή των ΠΛΚ. Η πινακίδα τοποθετείται στη θέση όπου αρχίζει η διατομή της οδού έξω του κόμβου. Η τοποθέτηση πινακίδας στη μεσαία νησίδα, μπορεί σε αυτή τη περίπτωση να παραλείπεται Θέση του κόμβου στο τέλος της ΠΛΚ Στην περίπτωση που το τέλος της ΠΛΚ, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2, βρίσκεται στην περιοχή ενός κόμβου, η ΠΛΚ προεκτείνεται και πέραν του κόμβου και τελειώνει κατά το δυνατόν περίπου 1000 m μετά το τέλος της λωρίδας επιτάχυνσης, για την είσοδο από την περιοχή του κόμβου στο κυκλοφοριακό ρεύμα. 4 5 Στην περίπτωση ΠΛΚ κατά το Σχήμα 6 και σε κατωφέρεια, αντί του Σχήμα 7e ισχύει το Σχήμα 7h. Κατ αναλογίαν προς τα παρακάτω αναφερόμενα, ισχύουν και για τις βοηθητικές εγκαταστάσεις παρά την οδό. XA/205/WIN/OMOE-PLK/PLK-P_10-14.doc 13 Έκδοση : 30/01/2001

18 5.2 Κόμβοι σε οδούς με ενιαία επιφάνεια κυκλοφορίας δύο κατευθύνσεων Θέση του κόμβου στην αρχή της ΠΛΚ Στην περίπτωση που η αρχή της ΠΛΚ, σύμφωνα με την παράγραφο 2.1, βρίσκεται στην περιοχή ενός κόμβου, τότε πρέπει η αρχή της ΠΛΚ, και/ή η θέση του κόμβου να μετατοπίζονται, έτσι ώστε να είναι δυνατή μια λύση αντίστοιχη του Σχ.8. Σε αυτή την περίπτωση παραλείπεται η πινακίδα προειδοποίησης της διεύρυνσης, για να αποφευχθεί μία επικάλυψη με την πινακίδα του κόμβου. Σε ορισμένες περιπτώσεις η ΠΛΚ μπορεί να αναπτυχθεί με προσθήκη και της λωρίδας κυκλοφορίας για το δεξιόστροφο κυκλοφοριακό ρεύμα Θέση του κόμβου στην περιοχή της ΠΛΚ Στην περιοχή των ΠΛΚ πρέπει να αποφεύγονται κατά το δυνατόν οι κόμβοι. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για κόμβους με 4 κλάδους. Αν η θέση ενός τέτοιου κόμβου σε ανωφέρεια είναι αναπόφευκτη, τότε πρέπει να ελέγχεται η δυνατότητα διαμόρφωσης της διασταύρωσης ως τύπος κόμβου IV, Σχ. 1, των οδηγιών για ισόπεδους κόμβους (RAS-K-1), ή ως ανισόπεδος κόμβος (βλ. AH RAL-K-2) Για λόγους κυκλοφοριακής ικανότητας και ασφαλείας, μπορεί επίσης να εφαρμοσθεί και φωτεινή σηματοδότηση του κόμβου. Η ΠΛΚ (λωρίδα προσπέρασης) στη περιοχή του κόμβου δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται συγχρόνως και ως λωρίδα των αριστερά καμπτόντων, και ως λωρίδα κατ ευθείαν εξόδου από τον κόμβο. Ακόμη περισσότερο, απαιτούνται πάντα ιδιαίτερες λωρίδες των αριστερά στρεφόντων. Κατά τα λοιπά ισχύουν για τη θέση των κόμβων οι βασικές αρχές των αντιστοίχων οδηγιών για κόμβους Θέση του κόμβου στο τέλος της ΠΛΚ Στην περίπτωση που το τέλος μιας ΠΛΚ βρίσκεται, κατά την παρ. 2.2, στην περιοχή ενός κόμβου, τότε η ΠΛΚ αναπτύσσεται προ του κόμβου. XA/205/WIN/OMOE-PLK/PLK-P_10-14.doc 14 Έκδοση : 30/01/2001

19 Σχήμα 8 : Κόμβοι στην αρχή των προσθέτων λωρίδων κυκλοφορίας (ΠΛΚ) σε οδούς με ενιαία επιφάνεια κυκλοφορίας δύο κατευθύνσεων XA/205/WIN/OMOE-PLK/PLK-P_15-16.doc 15 Έκδοση : 30/01/2001

20 6. Εξομοίωση υπαρχουσών ΠΛΚ 6.1 Προϋποθέσεις Η εξομοίωση ήδη υπαρχουσών ΠΛΚ προς τις ΠΛΚ που πληρούν βασικές αρχές των ανά χείρας Οδηγιών είναι τότε μόνον δυνατή, όταν οι ΠΛΚ πληρούν κατ ελάχιστον τα παρακάτω κριτήρια : κυκλοφοριακή λειτουργία αντίστοιχη με το πλάτος των λωρίδων κυκλοφορίας (βλ. και Σχ. 4), ή να έχουν πλάτος λωρίδας περίπου ίσο με τις υπόλοιπες λωρίδες κυκλοφορίας στη διατομή να έχουν ίση επίκλιση με την υπόλοιπη ή με τις υπόλοιπες λωρίδες,στη κατεύθυνση της ανωφέρειας. Μία διαφορά των επικλίσεων μέχρις 1% μπορεί να γίνει αποδεκτή. 6.2 Διαμόρφωση εξομοιώσιμων ΠΛΚ Κατασκευαστική διαμόρφωση Για την εξομοίωση των ΠΛΚ γίνεται μία λεπτομερής προσπάθεια προσαρμογής των κατασκευαστικών στοιχείων στην κανονική διαμόρφωση (π.χ. ίδια επιφανειακή στρώση, εάν απαιτείται προσθήκη ενισχυμένου ερείσματος, θέση της αρχής και του τέλους σύμφωνα με τους κανονισμούς, καθώς και διαμόρφωση των περιοχών μετατόπισης των οριογραμμών). Προς αποφυγήν μιάς ανταύγιας σβυσμένων διαγραμμίσεων στις επιφάνειες, θα πρέπει να ξαναγίνουν διαγραμμίσεις, κατά το δυνατόν μαζί με κατασκευαστικές επεμβάσεις στο οδόστρωμα, όπως π.χ. προσθήκη μιας ελαφριάς στρώσης ασφαλτικού Καθοδήγηση της κυκλοφορίας (οριζόντια σήμανση, κατακόρυφη σήμανση) Κατά την προσαρμογή υπαρχουσών ΠΛΚ, η οριζόντια και η κατακόρυφη σήμανση πραγματοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως σε μεταγενέστερες εφαρμογές ΠΛΚ σε υπάρχοντα οδικά τμήματα (βλέπε παρ και 4.3. και Σχ. 3 και 5). 6.3 Διαμόρφωση μη εξομοιώσιμων ΠΛΚ Υπάρχουσες ΠΛΚ μη εξομοιώσιμες με τις ανά χείρας Οδηγίες, θεωρούνται ως λωρίδες βραδείας κυκλοφορίας, ειδικές δηλαδή λωρίδες που προστίθενται στην εξωτερική πλευρά της διήκουσας λωρίδας κυκλοφορίας, για την κυκλοφορία βαρέων οχημάτων. Η ειδική αυτή λειτουργία επισημαίνεται κατά σαφή τρόπο με διαγράμμιση σε μορφή πλατιάς διακεκομμένης γραμμής καθοδήγησης (διακεκομμένη οριογραμμή της ειδικής λωρίδας σύμφωνα με τον κανονισμό RMS). Επιδιώκεται επίσης προσαρμογή των υπαρχουσών λωρίδων βραδείας κυκλοφορίας, σε περιπτώσεις επανεπίστρωσης της οδού. 7. Αριθμητικό παράδειγμα Τα βήματα ελέγχου της αναγκαιότητας ή μη των ΠΛΚ σε ανωφέρειες καταγράφονται παρακάτω. Η διαδικασία της μεθόδου επεξηγείται με ένα παράδειγμα στο Σχ. 9. Ένα οδικό τμήμα του οποίου δίνεται η μηκοτομή μιας οδού ενιαίας επιφάνειας κυκλοφορίας δύο κατευθύνσεων και τυπικής διατομής ΤΔ 10,5,έχει επιμέρους τμήμα μήκους 2800 m με κατά μήκος κλίση 5.2% και ελικτότητα 110 gon/km. Η οδός παρουσιάζει φόρτο 990 οχ/ώρα, εκ των οποίων το 12.5% είναι βαρέα οχήματα. Η ταχύτητα υπολογισμού δίνεται ως 60 B km/h. α) Προσδιορισμός της υπάρχουσας ταχύτητας διαδρομής του βαρέος οχήματος μελέτης (ΒΟΜ). Η υπάρχουσα οδικό τμήμα. ταχύτητα διαδρομής του ΒΟΜ καταγράφεται με τη βοήθεια του διαγράμματος του Σχ. 1, της παρ. 1β, στο Η καμπύλη της ταχύτητας αρχίζει στην κατωφέρεια που προηγείται της υπόψη ανωφέρειας. Εκεί μπορεί να θεωρηθεί ότι η ταχύτητα του ΒΟΜ είναι γνωστή και ίση με τη μεγίστη τιμή των 80 km/h. XA/205/205T/WIN/PLK/PLK-P_15-16.doc 16 Έκδοση : 30/01/2001

21 Σχήμα 9 : Αριθμητικό παράδειγμα προσδιορισμού των ορίων εφαρμογής των προσθέτων λωρίδων κυκλοφορίας σε ανωφέρειες XA/205/WIN/OMOE-PLK/PLK-P_17.doc 17 Έκδοση : 30/01/2001

22 B B YΠΕΧΩΔΕ Η πορεία της καμπύλης της ταχύτητας περιλαμβάνει τα παρακάτω επιμέρους τμήματα: (1) Τμήμα κατωφέρειας με κλίση 6% και μέγιστη ταχύτητα 80 km/h. (2) Τμήμα της καμπύλης επιβράδυνσης, για ανωφέρεια με κλίση 4.4% και ελάττωση της ταχύτητας από τα 80 km/h στα 46 km/h. (3) Τμήμα της καμπύλης επιτάχυνσης, για ανωφέρεια με κλίση 2.0% και αύξηση της ταχύτητας από τα 46 km/h στα 63 km/h. (4) Τμήμα της καμπύλης επιβράδυνσης, για ανωφέρεια με κλίση 5.2% και ελάττωση της ταχύτητας από τα 63 km/h στα 30 km/h. (5) Τμήμα της καμπύλης, για ανωφέρεια με κλίση 5.2%, με τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα διαρκείας των 30 km/h. (6) Τμήμα της καμπύλης επιτάχυνσης, για κατωφέρεια με κλίση 1% και αύξηση της ταχύτητας από τα 30 km/h στα 80 km/h (7) Τμήμα κατωφέρειας με κλίση 1% με τη μέγιστη ταχύτητα των 80 km/h. β) Σύγκριση της υπάρχουσας ταχύτητας διαδρομής του ΒΟΜ με οριακές ταχύτητες. Η χρήση μίας ΠΛΚ μπορεί να αποφευχθεί, όταν η υπάρχουσα ταχύτητα διαδρομής του ΒΟΜ δε μειούται κάτω των 70 km/h, ή αντιστοίχως δε μειούται περισσότερο από 10 km/h από τη δεδομένη ταχύτητα υπολογισμού. Η υπάρχουσα ταχύτητα διαδρομής στο συγκεκριμένο παράδειγμα μειούται κάτω των 50 km/h σε δύο επί μέρους τμήματα (η ταχύτητα υπολογισμού είναι 60 B km/h), πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να συνεχιστεί ο έλεγχος για την αναγκαιότητα ή μη μιας ΠΛΚ. Για λόγους ασφαλείας θα πρέπει κανονικά να τοποθετείται μία ΠΛΚ, ανεξάρτητα από τον κυκλοφοριακό φόρτο, όταν η υπάρχουσα ταχύτητα του ΒΟΜ μειώνεται κάτω από 30 km/h σε οδούς με διαχωρισμένες επιφάνειες κυκλοφορίας, ή κάτω από 20 km/h σε οδούς με ενιαία επιφάνεια κυκλοφορίας δύο κατευθύνσεων. Όμως η ταχύτητα του ΒΟΜ είναι πάντοτε μεγαλύτερη της οριακής ταχύτητας των 20 km/h. Η χρήση λοιπόν μιας ΠΛΚ για λόγους ασφαλείας, ανεξάρτητα από τον κυκλοφοριακό φόρτο, δεν είναι στο συγκεκριμένο παράδειγμα απαραίτητη, δηλαδή σημαίνει ότι απαιτείται περαιτέρω έλεγχος για την ανάγκη μιας ΠΛΚ. γ) Προσδιορισμός της χαμηλότερης επιτρεπόμενης ταχύτητας διαδρομής του ΒΟΜ. δ) ε) Η ελάχιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα VEET του ΒΟΜ λαμβάνεται για την τυπική διατομή ΤΔ 10,5 και την επιδιωκόμενη ταχύτητα υπολογισμού 60 km/h, από τον τύπο (1) ως συνάρτηση του κυκλοφοριακού φόρτου. Οι τιμές a και b λαμβάνονται από τον Πίνακα 1. Η τιμή a προσδιορίσθηκε εδώ με γραμμική παρεμβολή. Για το συγκεκριμένο παράδειγμα προέκυψε μία επιτρεπόμενη ελάχιστη ταχύτητα διαδρομής με κατά προσέγγιση τιμή των V EET = 38 km/h. Σύγκριση των υφισταμένων και των ελαχίστων επιτρεπομένων ταχυτήτων διαδρομής του ΒΟΜ. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, η υφιστάμενη ταχύτητα διαδρομής του ΒΟΜ συγκρίνεται με την ελάχιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα διαδρομής. Στη περιοχή της ανωφέρειας με κλίση 5.2%, υπολείπεται σαφέστατα η υπάρχουσα ταχύτητα διαδρομής των 30 km/h από την επιτρεπόμενη ελάχιστη τιμή των 38 km/h, δηλαδή σε αυτό το τμήμα της διαδρομής για λόγους κυκλοφοριακής φόρτισης απαιτείται η κατασκευή μιας ΠΛΚ. Καθορισμός της αρχής και του τέλους της ΠΛΚ Σύμφωνα με την παρ. 2, για ταχύτητα υπολογισμού 60 km/h, η αρχή της ΠΛΚ τοποθετείται εκεί, όπου η υφιστάμενη ταχύτητα διαδρομής μειούται κάτω των 60 km/h, και αντιστοίχως το τέλος τοποθετείται εκεί όπου η ταχύτητα αυτή των 60 km/h επανακτάται. Το μήκος της ΠΛΚ προέκυψε στη δεδομένη περίπτωση περίπου 3150 m, και είναι μεγαλύτερο από το ελάχιστο απαιτούμενο των 500 m. XA/205/205T/WIN/PLK/PLK-P_18.doc 18 Έκδοση : 30/01/2001

ΟΔΟΠΟΙΙΑ Ι: 3η Διάλεξη ΟΜΟΕ-Χ (Κριτήρια Ασφαλείας Ι, ΙΙ και ΙΙΙ)

ΟΔΟΠΟΙΙΑ Ι: 3η Διάλεξη ΟΜΟΕ-Χ (Κριτήρια Ασφαλείας Ι, ΙΙ και ΙΙΙ) ΟΔΟΠΟΙΙΑ Ι: 3η Διάλεξη ΟΜΟΕ-Χ (Κριτήρια Ασφαλείας Ι, ΙΙ και ΙΙΙ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Υπεύθυνος Μαθήματος Γαλάνης Αθανάσιος Πολιτικός Μηχανικός PhD Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Οδηγίες ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Τεχνικές Οδηγίες ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Ειδικά θέματα οδοποιίας Τεχνικές Οδηγίες ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Παναγιώτης Λεμονάκης Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Εισαγωγικά Ο καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Σήµατα Τροχονόµων και Οδηγών

Σήµατα Τροχονόµων και Οδηγών Οδική σήµανση και σηµατοδότηση Κατακόρυφη σήµανση 1. Φωτεινοί Σηµατοδότες ( Φανάρια) 2. Πινακίδες Σήµανσης Οριζόντια σήµανση Κυκλοφοριακά Βοηθήµατα ιαγραµµίσεις στους δρόµους Σήµατα Τροχονόµων και Οδηγών

Διαβάστε περισσότερα

Σήμανση Εκτελούμενων Έργων σε Οδούς (ΟΜΟΕ - ΣΕΕΟ) Τεύχος 7

Σήμανση Εκτελούμενων Έργων σε Οδούς (ΟΜΟΕ - ΣΕΕΟ) Τεύχος 7 Σήμανση Εκτελούμενων Έργων σε Οδούς (ΟΜΟΕ - ΣΕΕΟ) Τεύχος 7 Ηλιού Νικόλαος Πολιτικός Μηχανικός, Συγκοινωνιολόγος Καθηγ. Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Λεμονάκης Παναγιώτης Δρ. Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΑΕ : ΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΤΟ ΑΥΡΙΟ» Τ.Ε.Κ.Μ., ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ατζέμη Μαρία Τοπ. Μηχανικός, MSC PM ιευθύντρια Έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ημερομηνία : 14/06/2010 Α.Π. : 2800. Προς: ΔΗΜΟΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Ταχ. Δ/νση : ΑΧΕΡΟΝΤΟΣ 29 T.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ημερομηνία : 14/06/2010 Α.Π. : 2800. Προς: ΔΗΜΟΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Ταχ. Δ/νση : ΑΧΕΡΟΝΤΟΣ 29 T. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ταχ. Δ/νση : 8ης Μεραρχίας 5-7 Ιωάννινα Ταχ.Κώδικας : 45445 Πληροφορίες : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΤΑΛΟΒΑΣ Τηλέφωνο : 2651360500

Διαβάστε περισσότερα

Οριζόντια και Κατακόρυφη σήµανση: αναπόσπαστο τµήµα της Φωτεινής Σηµατοδότησης

Οριζόντια και Κατακόρυφη σήµανση: αναπόσπαστο τµήµα της Φωτεινής Σηµατοδότησης Οριζόντια και Κατακόρυφη σήµανση: αναπόσπαστο τµήµα της Φωτεινής Σηµατοδότησης Σ. Μαριδάκης Ε. Μπούρας Περίληψη Στα πλαίσια της φωτεινής σηµατοδότησης σε κόµβους, τόσο η διαµόρφωση άσο και η κατακόρυφη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ)

Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ) Τεύχος 3 : Χαράξεις (ΟΜΟΕ - Χ) Μελέτη: ΑΝΑΔΟΧΟΙ:

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές στους Κανόνες Οδικής Κυκλοφορίας της NNO

Αλλαγές στους Κανόνες Οδικής Κυκλοφορίας της NNO 1η Νοεμβρίου 2012 Αλλαγές στους Κανόνες Οδικής Κυκλοφορίας της NNO Από την 1η Νοεμβρίου 2012 θα ισχύουν διάφορες αλλαγές στους κανόνες οδικής κυκλοφορίας της ΝΝΟ. Πολλές από αυτές τις αλλαγές είναι απλά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ)

Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ) Τεύχος 2 : Διατομές (ΟΜΟΕ - Δ) Μελέτη: ΑΝΑΔΟΧΟΙ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ Τ. Υ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η 1. ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

5.2 Πινακίδες Κ.Ο.Κ.

5.2 Πινακίδες Κ.Ο.Κ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ 5.1 Γενικά Οι γενικοί κανόνες κυκλοφορίας του Κ.Ο.Κ. εφαρμόζονται σε όλα τα οχήματα, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που προορίζονται για τη μαζική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ)

Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ) Τεύχος 4 : Κύριες Αστικές Οδοί (ΟΜΟΕ - ΚΑΟ) Μελέτη:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΩΝ Παράρτημα 2 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΙΣΜΟΙ Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ Δεκτά αποδεικτικά μέσα Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος 5. Πρόλογος

Πρόλογος 5. Πρόλογος Πρόλογος 5 Πρόλογος Το βιβλίο αυτό απευθύνεται κατά κύριο λόγο στους φοιτητές / σπουδαστές των Τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών και Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών. Προτάσσεται δε η θεωρία με τρόπο συνοπτικό,

Διαβάστε περισσότερα

Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα

Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα Χαρακτηριστικά Οριζοντιογραφία Στο γραφικό περιβάλλον της εφαρμογής είναι δυνατή η σχεδίαση οριζοντιογραφιών δρόμων, σιδηροδρομικών γραμμών, ανοικτών και

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Μ Ο Σ Φ Α Ι Σ Τ Ο Υ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ

Δ Η Μ Ο Σ Φ Α Ι Σ Τ Ο Υ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Δ Η Μ Ο Σ Φ Α Ι Σ Τ Ο Υ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ Ηράκλειο 2011 1 Η Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ)

Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (ΟΜΟΕ) (ΟΜΟΕ - ΣΑΟ) Οκτώβριος 2010 Ομάδα εργασίας: "" Κασάπη Εύα, Π.Μ. Προϊσταμένη ΔΜΕΟ/ε/ΓΓΔΕ/ΥΠΥΜΕΔΙ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ - ΑΜΠΕΛΟΣ

ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ - ΑΜΠΕΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ - ΑΜΠΕΛΟΣ Α.3 ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΔΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Μετά την απόφαση ΔΜΕΟ/ο/612 της 16-2-2011, με την οποία εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητική Έκθεση. Ακολουθεί η αιτιολόγηση των προτεινόμενων τροπολογιών.

Εισηγητική Έκθεση. Ακολουθεί η αιτιολόγηση των προτεινόμενων τροπολογιών. Εισηγητική Έκθεση Λόγω της παρατηρούμενης αύξησης των ποδηλατών, ιδίως στις πόλεις, κρίνεται αναγκαίο ο ισχύων Κ.Ο.Κ. να προσαρμοστεί και να επικαιροποιηθεί ώστε να ρυθμιστούν συνολικά τα ζητήματα που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Προμελέτη Χάραξης Τμήματος Οδού Γόννων Καλλιπεύκης»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Προμελέτη Χάραξης Τμήματος Οδού Γόννων Καλλιπεύκης» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Προμελέτη Χάραξης Τμήματος Οδού Γόννων Καλλιπεύκης» Επιβλέποντες : Ηλιού Νικόλαος, Καθηγητής Καλιαμπέτσος Γεώργιος, Επιστημονικός Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΟ Δ.Δ. ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΟ Δ.Δ. ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ... 2 2. ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ... 2 3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 3 4. ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ... 4 5.1. ΧΑΡΑΞΗ ΟΔΩΝ... 4 5.2. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ... 5 5.3. ΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΛΙΣΕΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Η οδός βρίσκεται στον νομό Κιλκίς στο γεωγραφικό διαμέρισμα της κεντρικής Μακεδονίας.

Η οδός βρίσκεται στον νομό Κιλκίς στο γεωγραφικό διαμέρισμα της κεντρικής Μακεδονίας. Η οδός βρίσκεται στον νομό Κιλκίς στο γεωγραφικό διαμέρισμα της κεντρικής Μακεδονίας. Συνδέει την κωμόπολη Αξιούπολη με το χωριό Φανός. Ο Φανός έπειτα συνδέεται με τα χωρία Σκρά και Πλαγία. Ο υφιστάμενος

Διαβάστε περισσότερα

6. Σχηµατισµοί και όργανα γραµµής

6. Σχηµατισµοί και όργανα γραµµής 6. Σχηµατισµοί και όργανα γραµµής 6.1 Εισαγωγή Απαραίτητη προϋπόθεση για την οικονοµική εκµετάλλευση ενός σιδηροδροµικού δικτύου αποτελεί η δυνατότητα ένωσης, τοµής, διχασµού και σύνδεσης των γραµµών σε

Διαβάστε περισσότερα

Intersection Control

Intersection Control Κυκλοφοριακή Ικανότητα Σηµατοδοτούµενων κόµβων Intersecton Control Traffc Control Sgnals hgh volume streets Pedestran Sgnals Full Sgnals Warrants nclude volume, peds, accdents, lanes, operatng speeds,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΑΘΗΝΑ 2002 Με την υπ αριθμ. Δ3/Ο/ 12/124-Ω / 4-12-2001 Απόφαση Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. συγκροτήθηκε επιτροπή για την επεξεργασία του ειδικού θέματος: «Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ (σύμφωνα με την Υ.Α. 58930/480/99 ΦΕΚ Β 526). 10.1 Γενικά. Για την απόκτηση άδειας οδηγήσεως λεωφορείου (κατηγορίας Δ και Δ+Ε) ο υποψήφιος οδηγός πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 650/2015 ΘΕΜΑ: 32 ο Αποδοχή της πρότασης 1 ης τροποποίησης της οριστικής μελέτης οδοποιίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 27 / 2014 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Κυκλοφοριακή

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ρ Γ Ο : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΛΗΝ ΕΔΡΑΣ (Τ.Δ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ, ΜΑΡΓΕΛΙΟΥ, ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ)

Ε Ρ Γ Ο : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΛΗΝ ΕΔΡΑΣ (Τ.Δ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ, ΜΑΡΓΕΛΙΟΥ, ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ Τ. Υ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε Ρ Γ Ο : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΛΗΝ ΕΔΡΑΣ (Τ.Δ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ, ΜΑΡΓΕΛΙΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΥ ΙΩΛΚΟΥ»

«ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΥ ΙΩΛΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΩΛΚΟΥ «ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΥ ΙΩΛΚΟΥ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΜΑΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ ΓΑΡΥΤΤΟΥ 24, ΤΚ 15343 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Tρικάλων ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς την Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Tρικάλων ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ Προς την Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Tρικάλων ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ 1) Μπέλλου Κωνσταντίνου του Γεωργίου, κατοίκου Καλαμπάκας, Τρικάλων 9 2) Αθανασίου Ντόβα του Κωνσταντίνου κατοίκου Καλαμπάκας, Βενιζέλου 3

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2696/1999 Γενική Εισαγωγή... 1

Ν. 2696/1999 Γενική Εισαγωγή... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ν. 2696/1999 Γενική Εισαγωγή... 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΟΔΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΑ - ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1. Πεδίο εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή στην Ελλάδα του Διαδραστικού Συστηματος Ασφαλούς Σχεδιασμού των Οδών (IHSDM)

Εφαρμογή στην Ελλάδα του Διαδραστικού Συστηματος Ασφαλούς Σχεδιασμού των Οδών (IHSDM) Εφαρμογή στην Ελλάδα του Διαδραστικού Συστηματος Ασφαλούς Σχεδιασμού των Οδών (IHSDM) Application of the Interactive Highway Safety Design Model (IHSDM) in Greece ΟΥΡΑΝΙΑ ΜΠΑΣΤΑ, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2 2 Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2 0 0 8 Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ «Μελέτες Εντοπισμού και Προτάσεων σε τμήματα και θέσεις Μειωμένης Οδικής Ασφάλειας στους Άξονες Τρίπολη-Καλαμάτα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση επιστρώσεων σε περιοχές της Ελευθέρας Ζώνης και στη βάση του 6ου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» 7 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» 7 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (α) παρά το κράσπεδο κατά την ροή της κυκλοφορίας (β) στο μέσο της οδού (αντίθετα στην ροή της κυκλοφορίας ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΠΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της πόλης του Βόλου

Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της πόλης του Βόλου ΔΗΜΗΤΡΗΣ Μ. ΦΙΛΙΠΠΙΤΖΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ Ε.Μ.Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ 149, ΒΟΛΟΣ, ΤΚ. 38221 ΤΗΛ.24210-58850 FAX 24210-78038 www.philippitzis.gr e-mail:info@philippitzis.gr Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της πόλης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Θέμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Θέμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ Σύνταξη κειμένου: Μαρία Ν. Δανιήλ, Αρχιτέκτων

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 3: Συλλογή εδοµένων Γενικοί Κανόνες Καταγραφής

Μέρος 3: Συλλογή εδοµένων Γενικοί Κανόνες Καταγραφής Μέρος 3: Συλλογή εδοµένων Γενικοί Κανόνες Καταγραφής ΣΥΛΛΟΓΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 3.1 Γενικά Στο µέρος αυτό δίδονται κατευθυντήριες οδηγίες και γενικοί κανόνες για τη συλλογή και καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 1 ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΠΕ.ΚΑ ΓΕΝIΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔIΟIΚΗΣΕΩΣ ΔIΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤIΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤIΚΟ Αθήvα, 14-2- 2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις και μέτρα για την ασφαλή διέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε. Ε. Π α ρ. Ι ( I ), Α ρ. 3 7 2 2, 1 3 / 6 / 25000( 3I ) / 2 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 174 του 1986 33(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

5. Στοιχεία των υπευθύνων ενημέρωσης /αναπροσαρμογής του ΦΑΥ:

5. Στοιχεία των υπευθύνων ενημέρωσης /αναπροσαρμογής του ΦΑΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΓΕΝΙΚΑ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦAY) (Π.Δ. 305/96, άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια ΠΣ ΑΤΜ - ΤΕΕ Επιστηµονική Ηµερίδα Παρόδιες χρήσεις γης και διαχείριση προσβάσεων Αθήνα, 26-27 Απριλίου 2001 Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια Γιώργος Γιαννής Μαθιός Καρλαύτης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος της µελέτης κατά τη σύµβαση ανάθεσης σε µελετητικό γραφείο "ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΝΟ-

Τίτλος της µελέτης κατά τη σύµβαση ανάθεσης σε µελετητικό γραφείο ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΝΟ- 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. - φορέας υλοποίησης µελετητής Η παρούσα µελέτη αφορά τη βελτίωση τµηµάτων της επαρχιακής οδού Βέλου Στιµάγκα Νεµέα και πιο συγκεκριµένα των οδικών τµηµάτων : Νεµέα - Κούτσι και Κούτσι

Διαβάστε περισσότερα

Η γέφυρα προβλέπεται να κατασκευαστεί από οπλισμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.

Η γέφυρα προβλέπεται να κατασκευαστεί από οπλισμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ :

Διαβάστε περισσότερα

9. Τοπογραφική σχεδίαση

9. Τοπογραφική σχεδίαση 9. Τοπογραφική σχεδίαση 9.1 Εισαγωγή Το κεφάλαιο αυτό εξετάζει τις παραμέτρους, μεθόδους και τεχνικές της τοπογραφικής σχεδίασης. Η προσέγγιση του κεφαλαίου γίνεται τόσο για την περίπτωση της συμβατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΣΥΣΤΗΜΑ 4 ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ 4 ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ 1 / 7

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΣΥΣΤΗΜΑ 4 ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ 4 ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ 1 / 7 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ 4 ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ 1 / 7 Α - ΟΔΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ & ΟΔΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Επικίνδυνα τοποθετημένες στάσεις (σε λάθος σημείο) σε αντίθεση με τη νομοθεσία οδικής κυκλοφορίας, στέγαστρα λάθος τοποθετημένα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Κεφάλαιο 5. ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ Πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια Υπηρεσιών Ανάπτυξης του Συστήματος «ΓΕΩΠΥΛΗ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Ψηφιοποίηση χωρικών δεδομένων Προτάσεις

Προμήθεια Υπηρεσιών Ανάπτυξης του Συστήματος «ΓΕΩΠΥΛΗ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Ψηφιοποίηση χωρικών δεδομένων Προτάσεις Προμήθεια Υπηρεσιών Ανάπτυξης του Συστήματος «ΓΕΩΠΥΛΗ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Ψηφιοποίηση χωρικών δεδομένων Προτάσεις 3D Πανοραμικές εικόνες και Ψηφιοποίηση χωρικών δεδομένων 7.500 χιλιόμετρα 3D εικόνων 165.000

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΣΕ Ο ΟΥΣ

Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΣΕ Ο ΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Γενική ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Περιβάλλοντος & Υποδοµών ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Θεσσαλονίκης Τµήµα Συγκοινωνιακών Έργων Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

6.3 Αποτελέσματα Δοκιμαστικής Λειτουργίας, Αξιολόγηση και Προτάσεις Βελτίωσης και Έρευνας

6.3 Αποτελέσματα Δοκιμαστικής Λειτουργίας, Αξιολόγηση και Προτάσεις Βελτίωσης και Έρευνας 25SMEs2009 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 6: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 6.3 Αποτελέσματα Δοκιμαστικής Λειτουργίας, Αξιολόγηση και Προτάσεις Βελτίωσης και Έρευνας Σελίδα 1 REVISION HISTORY

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποια μεγέθη ονομάζονται μονόμετρα και ποια διανυσματικά;

1. Ποια μεγέθη ονομάζονται μονόμετρα και ποια διανυσματικά; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΚΙΝΗΣΗ 2.1 Περιγραφή της Κίνησης 1. Ποια μεγέθη ονομάζονται μονόμετρα και ποια διανυσματικά; Μονόμετρα ονομάζονται τα μεγέθη τα οποία, για να τα προσδιορίσουμε πλήρως, αρκεί να γνωρίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ε Υ Θ Υ Γ Ρ Α Μ Μ Η Κ Ι Ν Η Σ Η - Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ

Ε Υ Θ Υ Γ Ρ Α Μ Μ Η Κ Ι Ν Η Σ Η - Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ 0 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Ε Υ Θ Υ Γ Ρ Α Μ Μ Η Κ Ι Ν Η Σ Η - Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ 0 1 Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων Α. Κάνε κατάλληλο σχήμα,τοποθέτησε τα δεδομένα στο σχήμα και ονόμασε

Διαβάστε περισσότερα

Άριστες κατά Pareto Κατανομές

Άριστες κατά Pareto Κατανομές Άριστες κατά Pareto Κατανομές - Ορισμός. Μια κατανομή x = (x, x ) = (( 1, )( 1, )) ονομάζεται άριστη κατά Pareto αν δεν υπάρχει άλλη κατανομή x = ( x, x ) τέτοια ώστε: U j( x j) U j( xj) για κάθε καταναλωτή

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιαιτερότητες σιδηροδρομικών τεχνικών έργων σε σχέση με τα οδικά. Ασφάλεια σιδηροδρομικής υποδομής. Διαλειτουργικότητα σιδηροδρομικής

Ιδιαιτερότητες σιδηροδρομικών τεχνικών έργων σε σχέση με τα οδικά. Ασφάλεια σιδηροδρομικής υποδομής. Διαλειτουργικότητα σιδηροδρομικής ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ Χρίστος Πυργίδης Καθηγητής ΑΠΘ Θεματικές ενότητες εισήγησης Ιδιαιτερότητες σιδηροδρομικών τεχνικών έργων σε σχέση με τα οδικά Ασφάλεια σιδηροδρομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ 2 9 Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2 0 0 7 Η Μ Ε Ρ Ι Α ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ Ηµερίδα για την Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ στη XIO: Βραχυπρόθεσµες παρεµβάσεις χαµηλού κόστους στο Εθνικό Επαρχιακό Οδικό ίκτυο της Xίου.

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνική Πληροφορία Διαδικασία Derating για Sunny Boy και Sunny Tripower

Tεχνική Πληροφορία Διαδικασία Derating για Sunny Boy και Sunny Tripower Tεχνική Πληροφορία Διαδικασία Derating για Sunny Boy και Sunny Tripower Με τη διαδικασία Derating, ο μετατροπέας μειώνει την απόδοσή του, ώστε να προστατεύσει τα εξαρτήματα από υπερθέρμανση. Αυτό το έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Βόρειος Οδικός Αξονας Κρήτης Υφιστάμενη κατάσταση, προτάσεις

Ο Βόρειος Οδικός Αξονας Κρήτης Υφιστάμενη κατάσταση, προτάσεις Ο Βόρειος Οδικός Αξονας Κρήτης Υφιστάμενη κατάσταση, προτάσεις Ι ο ύ λ ι ο ς 2014 1 Ο Βόρειος Οδικός Αξονας Κρήτης Υφιστάμενη Κατάσταση Προτάσεις α. Υφιστάμενη Κατάσταση Λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ http://www.economics.edu.gr 1 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ( τρόποι επίλυσης παρατηρήσεις σχόλια ) ΑΣΚΗΣΗ 1 Έστω ο πίνακας παραγωγικών δυνατοτήτων µιας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΟΤ HD 3S4 ΕΛΟΤ ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61 Αρχικός έλεγχος 610 Γενικά 610.1 Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται μετά την αποπεράτωση της και πριν να τεθεί σε λειτουργία από

Διαβάστε περισσότερα

Ακτίνες Χ (Roentgen) Κ.-Α. Θ. Θωμά

Ακτίνες Χ (Roentgen) Κ.-Α. Θ. Θωμά Ακτίνες Χ (Roentgen) Είναι ηλεκτρομαγνητικά κύματα με μήκος κύματος μεταξύ 10 nm και 0.01 nm, δηλαδή περίπου 10 4 φορές μικρότερο από το μήκος κύματος της ορατής ακτινοβολίας. ( Φάσμα ηλεκτρομαγνητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΑ Κεφάλαιο 8. ΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Απαραίτητη προϋπόθεση

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Αριθμός 45990/5584 ΦΕΚ 1782 Β / 26-8-2009

Απόφαση Αριθμός 45990/5584 ΦΕΚ 1782 Β / 26-8-2009 Απόφαση Αριθμός 45990/5584 ΦΕΚ 1782 Β / 26-8-2009 Συμπλήρωση τροποποίηση της υπ αριθ. οικ. 72048/9666/08/26.1.2009 «Καθορισμός διαδικαστικών λεπτομερειών για την εφαρμογή των διατάξεων του π.δ/τος 74/2008

Διαβάστε περισσότερα

δ) Εσωτερικές πληροφοριακές πινακίδες, στις οποίες αναγράφονται τα εξής: -Προτροπές, οδηγίες και απαγορεύσεις για τους επιβάτες και το πλήρωμα

δ) Εσωτερικές πληροφοριακές πινακίδες, στις οποίες αναγράφονται τα εξής: -Προτροπές, οδηγίες και απαγορεύσεις για τους επιβάτες και το πλήρωμα ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ. Κάθε λεωφορείο φέρει τον προβλεπόμενο από τον Κ.Ο.Κ. και τις άλλες ισχύουσες διατάξεις υποχρεωτικό εξοπλισμό. Σε αυτόν περιλαμβάνονται οι πινακίδες και επιγραφές,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 5 ο : Ο Προσδιορισμός των Τιμών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ασκήσεις 1. Οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς ενός αγαθού είναι: =20-2P και S =5+3P αντίστοιχα.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης 5.1. Μορφές κάµψης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης Η γενική κάµψη (ή κάµψη), κατά την οποία εµφανίζεται στο φορέα (π.χ. δοκό) καµπτική ροπή (Μ) και τέµνουσα δύναµη (Q) (Σχ. 5.1.α).

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός)

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός) 4 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός) Κυριακή, 5 Απριλίου, 00, Ώρα:.00 4.00 Προτεινόμενες Λύσεις Άσκηση ( 5 μονάδες) Δύο σύγχρονες πηγές, Π και Π, που απέχουν μεταξύ τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗ

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1. Τι ονομάζουμε κίνηση ενός κινητού; 2. Τι ονομάζουμε τροχιά ενός κινητού; 3. Τι ονομάζουμε υλικό σημείο; 4. Ποια μεγέθη ονομάζονται μονόμετρα και ποια διανυσματικά;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. και οδική ασφάλεια

ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. και οδική ασφάλεια «Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕΣΩ ΡΑΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ» Αμφιθέατρο Βεργίνα του ΕΚΕΤΑ, Θεσσαλονίκη, 01.12.2014 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. και οδική ασφάλεια Μαρία Ατζέμη ιευθύντρια έργων οδικής ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93)

Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθµός 98728/7722/93 Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Κεφάλαιο 4. ΚΛΙΜΑΚΕΣ Ή ΣΚΑΛΕΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΑ ή ΣΚΑΛΑ ονοµάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Οδική Ασφάλεια στον ΜΟΡΕΑ

Οδική Ασφάλεια στον ΜΟΡΕΑ Οδική Ασφάλεια στον ΜΟΡΕΑ (Ανατολική Οδός Πελοποννήσου: Αυτοκινητόδρομος Κόρινθος-Τρίπολη- Καλαμάτα & κλάδος Λεύκτρο-Σπάρτη) Ιωάννης Δημητρόπουλος Διευθυντής Λειτουργίας-Συντήρησης, ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε. ΜΟΡΕΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Μετρήσεις

Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Μετρήσεις Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Μετρήσεις Σφάλματα Μετρήσεων Συμβατικά όργανα μετρήσεων Χαρακτηριστικά μεγέθη οργάνων Παλμογράφος Λέκτορας Σοφία Τσεκερίδου 1 Σφάλματα μετρήσεων Επιτυχημένη μέτρηση Σωστή εκλογή

Διαβάστε περισσότερα

Ε 18.03.20. Έκδοση 1/19.2.2009 18 ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΜΜΗΣ 03 ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 20 ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ W14 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ

Ε 18.03.20. Έκδοση 1/19.2.2009 18 ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΜΜΗΣ 03 ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 20 ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ W14 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Ε 18.03.20 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Έκδοση 1/19.2.2009 18 ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΜΜΗΣ 03 ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 20 ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ W14 Η Οδηγία τέθηκε σε ισχύ με την υπ αριθμ. ΔΓ/4333.423 / 19-2-2009 Απόφαση του

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Χ. Τζιβανίδης, Λέκτορας Ε.Μ.Π. Φ. Γιώτη, Μηχανολόγος Μηχανικός, υπ. Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. Κ.Α. Αντωνόπουλος, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΕΚΑΛΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΔΟΥΣ

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΕΚΑΛΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΕΚΑΛΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΔΟΥΣ Λ. ΘΗΣΕΩΣ - ΙΣΜΗΝΗΣ - ΘΕΤΙΔΟΣ - Λ. ΔΙΟΝΥΣΟΥ Θ. ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ MSc (Eng), MSc

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών»

«Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών» Κ.Α. 30 / 6662.005 Ευρώ 73.770,00 Ηράκλειο 01 2015 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΟΚ SOLIDARITY - PROGRESS - PROSPERITY

ΟΔΗΓΟΣ ΚΟΚ SOLIDARITY - PROGRESS - PROSPERITY ΟΔΗΓΟΣ ΚΟΚ SOLIDARITY - PROGRESS - PROSPERITY Μήνυμα Αστυνομικού Διευθυντή Τμήματος Τροχαίας Αρχηγείου Ο παρών οδηγός έχει ετοιμαστεί στο πλαίσιο της υλοποίησης της Δράσης «Μέτρα για την καλύτερη ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

1. Ένας ποδηλάτης διαγράφει την περιφέρεια ενός κύκλου (OR). Το διάστηµα που έχει διανύσει είναι ίσο µε : α) 2πR β) πr. γ) πr 2.

1. Ένας ποδηλάτης διαγράφει την περιφέρεια ενός κύκλου (OR). Το διάστηµα που έχει διανύσει είναι ίσο µε : α) 2πR β) πr. γ) πr 2. 1. Ένας ποδηλάτης διαγράφει την περιφέρεια ενός κύκλου (OR). Το διάστηµα που έχει διανύσει είναι ίσο µε : α) 2πR β) πr γ) πr 2 δ) καµία από τις παραπάνω τιµές Το µέτρο της µετατόπισης που έχει υποστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Υπόκειται σε περιορισμούς, κυρίως για λόγους οδικής ασφάλειας, καθώς η κόπωση είναι βασική αιτία πρόκλησης ατυχημάτων. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο χρόνος εργασίας στις οδικές μεταφορές επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ GGCAD

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ GGCAD ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ GGCAD ΒΑΣΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ (BSP) Εισαγωγή σημείων στο σχέδιο από το GGTOP ή από αρχεία ASCII Εμφάνιση της περιγραφής των σημείων (δρόμος, κτίσμα ) στην επιφάνεια του σχεδίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ECO-DRIVIING

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ECO-DRIVIING ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ECO-DRIVIING Η ΕΘΕΛ είναι η εταιρεία με τον μεγαλύτερο στόλο λεωφορείων εν ενεργεία στην Ελλάδα. Συνηγόρησε στην παρόρμηση του ΚΑΠΕ να συνδράμει την προσπάθεια εκμάθησης ενός νέου

Διαβάστε περισσότερα

6. Να βρείτε ποια είναι η σωστή απάντηση.

6. Να βρείτε ποια είναι η σωστή απάντηση. 12ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1. Να βρείτε ποια είναι η σωστή απάντηση. Το όργανο μέτρησης του βάρους ενός σώματος είναι : α) το βαρόμετρο, β) η ζυγαριά, γ) το δυναμόμετρο, δ) ο αδρανειακός ζυγός.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Νάουσα Μάιος 2015 Εισαγωγή Η περιοχή παρέμβασης

Διαβάστε περισσότερα

Eco-Driving. Οικονομική-Οικολογική. Οικολογική & Ασφαλής Οδήγηση. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΖΩΙΔΗΣ Τμήμα Περιβαλλοντικής Πολιτικής

Eco-Driving. Οικονομική-Οικολογική. Οικολογική & Ασφαλής Οδήγηση. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΖΩΙΔΗΣ Τμήμα Περιβαλλοντικής Πολιτικής Eco-Driving Οικονομική-Οικολογική Οικολογική & Ασφαλής Οδήγηση ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΖΩΙΔΗΣ Τμήμα Περιβαλλοντικής Πολιτικής Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας-ΚΑΠΕ Ημερίδα Μεταφορές & Αειφορία: Δυνατότητες, Κατευθύνσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ΑΣΚΗΣΗ 10 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΦΑΚΟΥ

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ΑΣΚΗΣΗ 10 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΦΑΚΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 0 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΦΑΚΟΥ . Γεωμετρική οπτική ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ Η Γεωμετρική οπτική είναι ένας τρόπος μελέτης των κυμάτων και χρησιμοποιείται για την εξέταση μερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα.

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1 Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. Α2. Για τον προσδιορισμό μιας δύναμης που ασκείται σε ένα σώμα απαιτείται να

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΛΩΘΟΕΙ ΟΥΣ, Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΣΕ ΜΗ ΤΥΠΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ.

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΛΩΘΟΕΙ ΟΥΣ, Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΣΕ ΜΗ ΤΥΠΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΛΩΘΟΕΙ ΟΥΣ, Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΣΕ ΜΗ ΤΥΠΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. Ν. Ε. Ηλιού Επίκουρος Καθηγητής Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας Γ.. Καλιαµπέτσος Επιστηµονικός

Διαβάστε περισσότερα

Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing).

Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing). Κεφάλαιο 4 Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing). Οι ενδείξεις (τάσεις εξόδου) των θερμοζευγών τύπου Κ είναι δύσκολο να

Διαβάστε περισσότερα

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας»

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» «Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» Εισηγήτρια : Ζησοπούλου Δώρα Πολ. Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος MSc Περιβαλλοντολόγος Υπεύθυνη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 /1/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 /1/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 /1/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: Α3/165/251 Δ/ΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ο θόρυβος που παράγουν οι διάφορες δραστηριότητες αποτελεί αυτό που λέμε περιβαλλοντικό θόρυβο το σύνολο των ανεπιθύμητων αλλά και επιβλαβών θορύβων που

Διαβάστε περισσότερα

AM, A1, A2, A ...20... (30) . :

AM, A1, A2, A ...20... (30) . : 1 I AM, A1, A2, A : / : : : / :. : : :. / :. : : :...20......., (30).. /. / / 46 , 1, 2, -, 1, 2 3 (slalom) 4 5 6 ( ) 7 ( ) 8, 1,, 2 3 4 5, 1 2 3, 4 5 6 7 8 ( ) 9 10 11 12... 13 47 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ 2 ΤΟ ΠΑΡΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

2.1.3. Γενικά απαιτούνται δύο εναλλακτικές οδεύσεις διαφυγής με τις αντίστοιχες εξόδους κινδύνου, όπως φαίνεται στον πίνακα Γ.1.

2.1.3. Γενικά απαιτούνται δύο εναλλακτικές οδεύσεις διαφυγής με τις αντίστοιχες εξόδους κινδύνου, όπως φαίνεται στον πίνακα Γ.1. Άρθρο 7 [Όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 58185/2474/1991 (ΦΕΚ 360 τ. Α )] Εκπαιδευτήρια 1.Γενικά. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα κτίρια όλων των βαθμίδων δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, τα φροντιστήρια,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Carlos Martín Ruiz de Gordejuela Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα Αθήνα, 19/03/2010

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Carlos Martín Ruiz de Gordejuela Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα Αθήνα, 19/03/2010 ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Carlos Martín Ruiz de Gordejuela Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα Αθήνα, 19/03/2010 Η Πολιτική της ΕΕ για την Οδική Ασφάλεια Λευκή Βίβλος για τις Μεταφορές

Διαβάστε περισσότερα

Η μεταβλητή "χρόνος" στη δημογραφική ανάλυση - το διάγραμμα του Lexis

Η μεταβλητή χρόνος στη δημογραφική ανάλυση - το διάγραμμα του Lexis Η μεταβλητή "χρόνος" στη δημογραφική ανάλυση - το διάγραμμα του Lexis Η αναφορά στο χρόνο Αναφερόμενοι στο χρόνο, θα πρέπει κατ αρχάς να τονίσουμε ότι αυτός μπορεί να είναι είτε το ημερολογιακό έτος, είτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4. Αποδοχή γνωμοδοτήσεων σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του ΚΟΚ.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4. Αποδοχή γνωμοδοτήσεων σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του ΚΟΚ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8-2-2000 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ ΧΩ ΔΕ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Αριθ. Πρωτ. Δ17α/146/2/Π.Ε/Φ.5.1.1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΝΟΜΟΘ. ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΚΩΔ/ΣΗΣ (Δ17) ΤΜΗΜΑ: α ΠΡΟΣ: Τους αποδέκτες του

Διαβάστε περισσότερα