Παρουσίαση στον πελάτη υπό πραγµατικές συνθήκες λειτουργίας, µε χρήσητης τεχνολογίας του φωτορεαλισµού.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παρουσίαση στον πελάτη υπό πραγµατικές συνθήκες λειτουργίας, µε χρήσητης τεχνολογίας του φωτορεαλισµού."

Transcript

1 1 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕ ΙΟΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ - COMPUTER AIDED DESIGN AND MANUFACTURE (CAD/CAM) 1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΧΕ ΙΟΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ -CAD Ως σχεδιοµελέτη µε χρήσηη/υ ορίζεται η χρήση της τεχνολογίας των υπολογιστών σε όλα τα στάδια ανάπτυξης του προϊόντος, και ιδιαίτερα στην δηµιουργία, µεταβολή, ανάλυση και βελτιστοποίηση της µορφής του προϊόντος. Περιλαµβάνει την τεχνολογία γραφικών, των βάσεων δεδοµένων, της µαθηµατικής µοντελοποίησης, της προσοµοίωσης και του ελέγχου δεδοµένων για τη δηµιουργία του ψηφιακού µοντέλου του προϊόντος. Στην στενή έννοια του όρου, σκοπός είναι η δηµιουργία του γραφικού µοντέλου µόνο, που στη συνέχεια θα χρησιµοποιηθεί σε κάθετες εφαρµογές, όπως: Παρουσίαση στον πελάτη υπό πραγµατικές συνθήκες λειτουργίας, µε χρήσητης τεχνολογίας του φωτορεαλισµού. Παραγωγή του προϊόντος, κύρια σε µηχανές ψηφιακής καθοδήγησης (συστήµατα σχεδιοµελέτης και παραγωγής µε χρήσηη/υ - Computer Aided Design and Manufacture - CAD/CAM), όπου έχουµε αναπαραγωγή στην οθόνη του υπολογιστή της κίνησης του κοπτικού εργαλείου της εργαλειοµηχανής, που αποδίδει την µορφή του, πριναπότηπραγµατική του κατεργασία. Ανάλυση µε πεπερασµένα στοιχεία για έλεγχο αντοχής, συµπεριφορά σε ροή, κατεργασιµότητα, κλπ. και παρουσίαση των αποτελεσµάτων στην οθόνη, για αξιολόγηση και βελτιστοποίηση. Ανάλυση λειτουργικότητας του πρωτοτύπου µε τη χρήση τεχνικών εικονικής πραγµατικότητας (εικονικό ή πλασµατικό πρωτότυπο Virtual Prototype), για τη µείωση του αριθµού των πρωτοτύπων και για την αξιολόγηση των τεχνικών λύσεων σε πρώιµοστάδιο. Ταχεία παραγωγή πρωτοτύπου και παραγωγή (Rapid Prototype and Manufacturing). Παραγωγή πρωτοτύπων άµεσα από το µοντέλο µε χρήση ειδικών µηχανών. Επικοινωνία µεταξύ συνεργαζοµένων οµάδων. Ανταλλαγή δεδοµένων για τη µεταφορά των µοντέλων, ανταλλαγή εικόνων, συνεργασία οµάδων.

2 1.2 Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕ ΙΟΜΕΛΕΤΗΣ - ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕ Η/Υ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Τα στάδια ανάπτυξης ενός προϊόντος φαίνονται στο σχ.1.1. ιακρίνονται δύο κύριες δραστηριότητες, Το στάδιο της µελέτης και ανάπτυξης του προϊόντος (The Design Process) Το στάδιο της παραγωγής (The Manufacturing Process) Η µελέτη και ανάπτυξη του προϊόντος ολοκληρώνεται σε δύο κύκλους, οι οποίοι όµως δεν είναι ανεξάρτητοι µεταξύ τους. Αυτοί είναι: Ησύνθεση(Synthesis) και Η ανάλυση (Analysis) ΣΧΕ ΙΟΜΕΛΕΤΗ Απαίτηση Προµελέτη, Συλλογή Συναφών Νέου Προϊόντος Προδιαγραφές, Σχεδίων, Απαιτήσεις Μελέτη Σκοπιµότητας ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΧΕ ΙΟΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ Τεκµηρίωση Αξιολόγηση Βελτιστοποίηση Ανάλυση Μοντελοποίηση Σύλληψη Μελέτης και Μελέτης Μελέτης Μελέτης και Προσοµοίωση Προϊόντος Επικοινωνίας Προϊόντος ΠΑΡΑΓΩΓΗ Σχεδίαση Σχεδίαση Παραγωγή Ποιοτικός Συσκευασία Αποστολή Κατεργασιών Παραγωγής Έλεγχος Σχεδίαση και Αγορά Νέων Εργαλείων ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ Παραγγελία Υλικών Προγραµµατισµός NC, CNC, DNC Εµπορικό Σχ.1.1. Ο αναλυτικός κύκλος ανάπτυξης του προϊόντος και τα στάδια επεξεργασίας. Η σύνθεση περιλαµβάνει τα στάδια: Ανάλυση της απαίτησης για το νέο προϊόν, που προέρχεται από έρευνα, από ανάγκη της αγοράς, από µελέτη του ανταγωνισµού, κλπ. Συστήµατα Σχεδιοµελέτης µε Χρήση Η/Υ -1-2-

3 Προµελέτη, που περιλαµβάνει τις απαιτήσεις του πελάτη και τη σύνταξη των προδιαγραφών Μελέτη σκοπιµότητας, όπου αξιολογούνται εναλλακτικές ιδέες και σχέδια. Σύλληψη προϊόντος και αξιολόγηση των πρώτων ιδεών και Μοντελοποίηση και προσοµοίωση του τελικού προϊόντος Το στάδιο της ανάλυσης περιλαµβάνει: την ανάλυση της συµπεριφοράς του προϊόντος, όπου χρησιµοποιούνται µοντέλα προσοµοίωσης, τόσο υπολογιστικά όσο και πρωτότυπα, την βελτιστοποίηση της µοντελοποίησης και τελική αξιολόγηση του προϊόντος, και και την τεκµηρίωση του, µε έντυπακαισχέδια. Ένα τµήµα της σύνθεσης και σχεδόν όλα τα στάδια της ανάλυσης µπορούν να εξυπηρετηθούν από προϊόντα λογισµικού CAD/CAM, και αυτό φαίνεται στο σχ.1.1 στο πλαίσιο Σχεδιοµελέτη µε χρήσηη/υ καιµερικές από αυτές τις λειτουργίες φαίνονται στο σχ.1.2(α). Σχ.1.2. Λειτουργίες σχεδιοµελέτης του προϊόντος. Στην δραστηριότητα της παραγωγής, όλασχεδόνταβήµατα µπορούν να εξυπηρετηθούν από προϊόντα λογισµικού CAD/CAM, εκτός του Εµπορικού (Marketing) και της Αποστολής Συστήµατα Σχεδιοµελέτης µε Χρήση Η/Υ -1-3-

4 (Shipping). Όλααυτάταεργαλείαπεριλαµβάνονται στο πλαίσιο, Παραγωγή µε ΧρήσηΗ/Υ στο σχ.1.1. Μερικέςαπότιςεργασίεςστοτµήµα της παραγωγής φαίνονται και στο σχ.1.3. Σχ.1.3. Σχηµατική παράσταση των λειτουργιών στο τµήµα της παραγωγής. Το σχ.1.1 δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αποτελεί µια σειριακή διαδικασία εκτέλεσης των διαφόρων σταδίων. Αντίθετα, υπάρχει µεταφορά αποτελεσµάτων, υπό τη µορφή σχεδίων και αρχείων, απότοέναστάδιοστοεπόµενο και ανάδραση των αποτελεσµάτων προς τα προηγούµενα στάδια. Η όλη διαδικασία δεν πρέπει να είναι σειριακή και να περιµένουµε να Συστήµατα Σχεδιοµελέτης µε Χρήση Η/Υ -1-4-

5 τελειώσει ένα στάδιο για να αρχίσει το επόµενο, ιδιαίτερα για µεγάλα έργα, αλλά να υπάρχει συνεργασία των οµάδων για την εκτέλεση κάθε σταδίου και να ελαχιστοποιούνται οι αλλαγές που απαιτούνται να γίνουν στα τελευταία στάδια της µελέτης παραγωγής του προϊόντος. Ητάσηαυτήξεκίνησεαπότους µεγάλους χρήστες συστηµάτων που σχεδιάζουν και παράγουν σύνθετα προϊόντα, και στη συνέχεια επεκτάθηκε και σε άλλους τοµείς. Αυτή η µεθοδολογία εργασίας ονοµάζεται παράλληλη µηχανική (concurrent engineering). Η µελέτη και ανάπτυξη ενός προϊόντος δεν είναι αποκλειστική µέριµνα του τµήµατος µελέτης, αλλά και τα υπόλοιπα τµήµατα της εταιρείας, πρέπει να συµµετάσχουν ενεργά σε όλα τα στάδια. Τα τµήµατα τα οποία απαραίτητα πρέπει να συνεργάζονται είναι το εµπορικό, της µελέτης και της παραγωγής και να υποστηρίζονται από την κοστολόγηση, προµήθειες, λογιστήριο, διοίκηση, κλπ. Ένα άλλο σηµαντικό στοιχείο είναι η συνεργασία των προµηθευτών και των πωλητών του προϊόντος. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συντήρηση και αναδροµή όλων των εµπλεκοµένων σε µια ενιαία αναφορά στο προϊόν, που γίνεται σήµερα µε τα συστήµατα CAD και τα συστήµατα PDM- Product Data Management, ήσυστήµατα ιαχείρισης εδοµένων Προϊόντων. Τα συστήµατα PDM που υφίστανται σήµερα καταγράφουν τον όλο κύκλο ανάπτυξης του προϊόντος και συνεργάζονται µε τασυστήµατα CAD και επιπλέον παρέχουν δροµολόγηση καθηκόντων (work flow), συνεργασία οµάδων στην ίδια επιχείρηση ή σε διαφορετικές επιχειρήσεις (Collaboration) και ανταλλαγή δεδοµένων µέσα από το διαδίκτυο. Σκοπός είναι η ταχύτερη ανάπτυξη του προϊόντος, η επαναχρησιµοποίηση των δεδοµένων και η αξιολόγηση του κύκλου ζωής του προιόντος. Συστήµατα Σχεδιοµελέτης µε Χρήση Η/Υ -1-5-

6 1.2.1 ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Με την τεχνολογία της σχεδιοµελέτης και παραγωγής µε χρήσηη/υ, αλλάζει η συµβατική διαδικασία παραγωγής προϊόντων, ιδιαίτερα για µορφές µε καµπύλες επιφάνειες, (επιφάνειες ελεύθερης µορφής). Στην συµβατική παραγωγή, σχ.1.4, στοστάδιοτηςαρχικής ιδέας του προϊόντος δηµιουργείται ένα φυσικό πρωτότυπο (clay model) από εύπλαστο υλικό (πχ ξύλο, άργιλος, κλπ). Το πρωτότυπο αυτό χρησιµοποιείται για παρουσίαση της µορφής του, δοκιµές λειτουργικής ανάλυσης, κλπ. καισεαυτόγίνονταιοιαπαραίτητες αλλαγές µέχρι να επιτευχθεί ένα ικανοποιητικό πρωτότυπο. Στη συνέχεια παράγεται η µορφή του στο σχέδιο µε συντεταγµένες 3D, συνήθως µε τη µέθοδο της αντιγραφής (ψηφιοποίηση του αντικειµένου). Με βάση αυτές τις µετρήσεις οι σχεδιαστές παράγουν τα απαραίτητα σχέδια (blue prints) για την παραγωγή των λειτουργικών πρωτοτύπων. Τα σχέδια αυτά χρησιµοποιούνται από ειδικούς τεχνίτες για την παραγωγή των µοντέλων αντιγραφής (copy models) που δηµιουργούνται από ξύλο ή άλλο εύκαµπτο υλικό. Τα µοντέλα αντιγραφής χρησιµοποιούνται, για την παραγωγή των καλουπιών, και για αυτό πρέπει να έχει στις περισσότερες περιπτώσεις πολύ καλή τελική επιφάνεια. Το µοντέλο αντιγραφής µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε φρέζα αντιγραφής για την παραγωγή της κοιλότητας του καλουπιού. Σχ.1.4. Συµβατική µέθοδος παραγωγής προϊόντων. Στην κατασκευή µε χρήσηη/υ, σχ.1.5, στην ιδεατή του µορφή, δηµιουργείται το τρισδιάστατο µοντέλο στον υπολογιστή, επιθεωρείται στην οθόνη, αναλύεται µετηχρήση κατάλληλων προγραµµάτων εφαρµογών (ανάλογα µε την εκάστοτε εφαρµογή) και τέλος Συστήµατα Σχεδιοµελέτης µε Χρήση Η/Υ -1-6-

7 χρησιµοποιείται για την καθοδήγηση των εργαλειοµηχανών αριθµητικού ελέγχου, σχ.1.5. Στη µεθοδολογία αυτή το φυσικό µοντέλο δηµιουργείται για λόγους επιθεώρησης κύρια και όχι για την αναπαραγωγή των αντικειµένων. Ακόµα καισήµερα όµως, στο στάδιο της αρχικής ιδέας δεν µπορούµε ναπούµε ότιη λειτουργία του είναι πλήρως ψηφιακή. Φυσικά πρωτότυπα χρησιµοπιούνται ακόµα και για µεγάλα προιόντα (πχ. Αυτοκίνητα), επειδή πολλές τεχνικές και µέθοδοι δεν είναι κατάλληλες για την πλήρη απόδοση της µορφής των αντικειµένων. Συνεπώς, χρησιµοποιείται ένα ενδιάµεσο µοντέλο λειτουργίας, σχ.1.6. Σχ.1.5. Μέθοδος κατεργασίας µε χρήσηψηφιακούµοντέλου του προϊόντος. ΑΡΧΙΚΗ Ι ΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ανάλυση Αξιολόγηση ΜΟΝΤΕΛΟ CADD - ΣΤΕΡΕΩΝ ΦΥΣΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΕ ΠΣ (FEM) Ή ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΑΕ (CNC) Σχ.1.6. Μέθοδος κατεργασίας µε χρήση συµβατικών µεθόδων και µεθόδων CAD. Συστήµατα Σχεδιοµελέτης µε Χρήση Η/Υ -1-7-

8 1.3 ΤΟΜΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ CΑD-CΑΜ Αρχικά η τεχνολογία της σχεδιοµελέτης-παραγωγής µε χρήσηη/υ ξεκίνησε για µηχανολογικές εφαρµογές, ως εργαλείο για δυσδιάστατη σχεδίαση. Στην συνέχεια η εφαρµογή της έχει επεκταθεί και σε άλλες εφαρµογές, συνεχώς αναπτύσσονται εργαλεία για ειδικές εφαρµογές και σε ορισµένους τοµείς η χρήση τους είναι απόλυτα απαραίτητη. Οι γενικοί τοµείςχρήσηςείναι: 1) Μηχανολογικές Εφαρµογές (αεροπορική βιοµηχανία, ναυπηγό-επισκευαστική βιοµηχανία, αυτοκινητοβιοµηχανία, µεταλλοβιοµηχανία, προϊόντα συσκευασίας, κατασκευή µηχανών, κλπ.). Οι περισσότερες από τις εφαρµογές αυτές απαιτούν τρισδιάστατη απεικόνιση µε στερεά ή επιφάνειες, δυνατότητα απεικόνισης επιφανειών ελεύθερης µορφής, διαχείριση συναρµολογήσεων και σε ορισµένες περιπτώσεις µεγάλων συναρµολογήσεων µε εκατοντάδες ή και χιλιάδες διακριτά εξαρτήµατα, εκτεταµένη χρήση βιβλιοθηκών αντικειµένων, έξοδο σε σύστηµα σχεδίασηςγιατην παραγωγή της τεκµηρίωσης του προϊόντος, σύνδεση µε συστήµατα CAM, CAE και εργαλειοµηχανές ψηφιακής καθοδήγησης, σύνδεση µεσυστήµατα MRP ΙΙ, ERP, PDM, επικοινωνία µεταξύ διαφορετικών συστηµάτων και επικοινωνία συστηµάτων µέσα από το διαδίκτυο. Υπάρχουν πολλοί προµηθευτές διεθνώς, και κυριότερα συστήµατα είναι: CATIA Dassault, Pro/ENGINEER PTC, UG Unigraphics solutions, I-DEAS SCDR/ Unigraphics solutions, Solidworks Solidworks/ Dassault, Inventor/ Autocad Autodesk, Solidesign Intergraph/ Unigraphics solutions, κα. 2) Ηλεκτρονικές εφαρµογές (Σχεδίαση πλακετών, ολοκληρωµένα κυκλώµατα, ηλεκτρολογική σχεδίαση, κλπ.). Συνήθως είναι ένα σύστηµα δύοδιαστάσεων. Αρχικά ήταν εργαλεία διάταξης για πλακέτες µε τυπωµένα κυκλώµατα και ολοκληρωµένα κυκλώµατα, αρχές Κυριότερες εταιρείες Daisy Systems (δεν υπάρχει πλέον), Mentor Graphics και Valid Logic (έχει απορροφηθεί από την Cadence). Οι εταιρείες αυτές προσέφεραν λογισµικό σχεδίασης σχηµατικών διαγραµµάτων και από αυτά να εξάγουν µοντέλα (netlists) για προσοµοίωση λογικής και σφαλµάτων. Το 1989 η Synopsis, εισήγαγε το πρώτο εµπορικό λογισµικό για σύνθεση λογικής. Με τον τρόπο αυτό το κύκλωµα περιγράφεται σε γλώσσα περιγραφής εξοπλισµού (hardware description language HDL) και στη συνέχεια συνθέτεται αυτόµατα το µοντέλο netlists. Το 1994 έχουµε τονbehavioral Compiler, όπου τα κυκλώµατα περιγράφονται µόνο µε βάσητηνσυµπεριφορά τους, χωρίς να γίνεται αναφορά σε ειδικά γεγονότα µε βάση το χρόνο. Η µέθοδος αυτή όµως δεν έγινε ευρύτερα αποδεκτή. Σήµερα αρκετές εταιρείες διαθέτουν προγράµµατα που συνθέτουν προγράµµατα γραµµένα σε C σε Βασικές Αρχές Σχεδιοµελέτης µε ΧρήσηΗ/Υ σελ. 1.8-

9 gate-level netlists. Όλατασυστήµατα ηλεκτρονικής σχεδίασης πρέπει να συνεργάζονται και να έχουν άµεση σύνδεση µε µηχανολογικό σύστηµα, για να ελέγχουν την δυνατότητα συναρµολόγησης του προϊόντος. 3) Κατασκευαστικός τοµέας (AEC). Εφαρµογές σε κατασκευές κτιρίων, και διαφόρων µεγάλων ειδικών έργων, πχ. οδοποιία, γέφυρες, κλπ. Απαιτούν σε πολλές περιπτώσεις τρισδιάστατη µοντελοποίηση, δυνατότητα διαχείριση έργων (project management), χρήση βιβλιοθηκών αντικειµένων, έξοδος απαραίτητα σε σχέδιο, δυνατότητα ψηφιοποίησης, πολύ καλή γραφική απεικόνιση. 4) Χαρτογράφηση (mapping) Συστήµατα GIS, Graphics Information Systems 5) Ειδικές εφαρµογές (ένδυµα δέρµα). Σήµερα έχουµε κύρια σχεδίαση σε δύο διαστάσεις, ενώ η τρισδιάστατη απεικόνιση αρχίζει και αποκτά ενδιαφέρον και εφαρµογές, ιδιαίτερα για την υποδηµατοποιία. Ηεφαρµογή της στην βιοµηχανία ένδυσης είναι σε ερευνητικό επίπεδο ακόµα. Ηεφαρµογή τους χαρακτηρίζεται από µεγάλη αποδοτικότητα. Υπάρχουν λίγοι προµηθευτές διεθνώς και πολλοί σε τοπική κλίµακα. Μια τυπική διάταξη απαρτίζεται από ακριβό και εξειδικευµένο εξοπλισµό. Κυριότερα συστήµατα, LECTRA Lectra systems, GERBER Gerber, INNOVA Investronika, POLYPATRON Politropo, ka ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Ηπλειοψηφίατωνεφαρµογών CAD/CAM αφορά τον µηχανολογικό τοµέα και στη συνέχεια τον τοµέα των ηλεκτρονικών. Στο σχ.1.7 φαίνονταιοιπωλήσειςσυστηµάτων CAD/CAM στις ΗΠΑ, ανά έτος µέχρι το 1992, όπου φαίνεται ότι τοµείς όπως αυτοκινητοβιοµηχανία, αεροπορική βιοµηχανία, και η βιοµηχανία των ηλεκτρονικών, παρουσιάζουν τις µεγαλύτερες πωλήσεις. Στο σχ.1.8, φαίνεται η κατανοµή τωνεφαρµογών CAD/CAM στις ΗΠΑ, Ευρώπη και ορισµένες Ευρωπαϊκές Χώρες, (έτος 1993), ενώ στο σχ.1.9, φαίνεται η κατανοµή των εφαρµογών στην Ελλάδα (1993), όπου οι περισσότερες εφαρµογές αφορούν τον κατασκευαστικό τοµέα, κύρια λόγω της ιδιοµορφίας της Ελληνικής αγοράς, και της παρουσίας πολλών Ελληνικών προϊόντων που επιλύουν συγκεκριµένη ανάγκη του τοµέα. Βασικές Αρχές Σχεδιοµελέτης µε ΧρήσηΗ/Υ σελ. 1.9-

10 Σχ.1.7. Κατανοµή πωλήσεωνσυστηµάτων CAD/CAM στις ΗΠΑ ανάλογα µε την εφαρµογή Βασικές Αρχές Σχεδιοµελέτης µε ΧρήσηΗ/Υ σελ

11 Σχ.1.8. Κατανοµή εφαρµογών συστηµάτων σχεδιοµελέτης διεθνώς. Σχ.1.9. Κατανοµή εφαρµογών συστηµάτων σχεδιοµελέτης στην Ελλάδα. Βασικές Αρχές Σχεδιοµελέτης µε ΧρήσηΗ/Υ σελ

12 1.4 ΕΡΓΑΛΕΙΑ CAD ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕ ΙΟΜΕΛΕΤΗ ιακρίνονται σε τέσσερις κύριες κατηγορίες, Βιοµηχανικό σχεδιασµό ή σύλληψη του προϊόντος και Αντίστροφης σχεδίασης Μοντελοποίηση, σχεδίαση, προσοµείωση Ανάλυση συµπεριφοράς σε συνθήκες εργασίας Ειδικές εφαρµογές Σε πλήρη εφαρµογή, η µορφή του προϊόντος αποδίδεται στο στάδιο του βιοµηχανικού σχεδιασµού µε τη βοήθεια συστήµατος Computer Aided Industrial Design (CAID), ή µε αντιγραφή του πρωτότυπου (reverse engineering), η µορφή µεταφέρεται σε σύστηµα µοντελοποίησης (Computer Aided Design CAD), το πλέγµα των πεπερασµένων στοιχείων µεταφέρεται σε σύστηµα ανάλυσης (Computer Aided Engineering CAE) και σε συστήµατα ειδικών εφαρµογών ΣΥΛΛΗΨΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Χρησιµοποιείται κύρια στο στάδιο του σχεδίου του προϊόντος και αποτελεί βασικό εργαλείο του βιοµηχανικού σχεδιασµού, σχ Στοστάδιοαυτόδίνονταιταπρώτασχέδιακαιη µορφή του προϊόντος, προσδιορίζονται τα κριτήρια µελέτης από τις γενικές απαιτήσεις για το προϊόν και ελέγχεται η λειτουργικότητά του. Το λογισµικόπρέπειναενισχύειτην δηµιουργικότητα του µηχανικού στο έργο της µετατροπής των απαιτήσεων για το προϊόν σε σχέδια προϊόντος. Πρέπει να προσοµοιάζει στη λειτουργία του τα βασικά στάδια που εκτελούνται σε ένα περιβάλλον βιοµηχανικού σχεδιασµού. Αυτά είναι: ηµιουργία ιδέας, όπου οι ιδέες που σχεδιάζονται σε πρώτο στάδιο κάνουν χρήση σκίτσου και εικόνας, για την παρουσίαση εναλλακτικών λύσεων από τις οποίες στη συνέχεια θα διαλέξουµε τηνβέλτιστη. Χρήση σχεδίων για τα οποία υπάρχουν ήδη τελικά σχέδια και αντίστροφα εξαγωγή σκίτσων, σχεδίων σε τρισδιάστατο περιβάλλον. Εισαγωγή κριτηρίων µελέτης σε κάθε στάδιο, ώστε να αποφεύγονται λύσεις που δεν πληρούν τα κριτήρια. Επισκόπηση της µελέτης, τόσο στο δυσδιάστατο σχέδιο όσο και στο τρισδιάστατο µοντέλο σε πραγµατικές συνθήκες λειτουργίας ή παρουσίασης. Βασικές Αρχές Σχεδιοµελέτης µε ΧρήσηΗ/Υ σελ

13 υνατότητα αντίστροφης µελέτης (reverse engineering). Μεταφορά δεδοµένων. Σχ ιάφορα εµπορικά προϊόντα που έχουν σχεδιασθεί µε χρήση συστηµάτων βιοµηχανικού σχεδιασµού. Συνεπώς, οι βασικές απαιτήσεις από ένα αντίστοιχο σύστηµα CAD είναι: Ευκολία χρήσης και µάθησης, καθώς οι περισσότεροι χρήστες δεν θα απασχολούνται αποκλειστικά µε τοσύστηµα, δεν έχουν ικανό χρόνο για µάθηση του συστήµατος και πρέπει να είναι αποδοτικοί στην εργασία τους σε µικρό χρονικό διάστηµα. Βασικές Αρχές Σχεδιοµελέτης µε ΧρήσηΗ/Υ σελ

14 υνατότητα επαναχρησιµοποίησης υπαρχόντων σχεδίων. Πρέπει να µπορούν να διαβάζουν δεδοµένα από άλλα συστήµατα CAD και αποτελέσµατα από συστήµατα ανάλυσης. Εργαλεία σχεδίασης σε 2-διαστάσεις και εργαλεία διάταξης. Ταπρώτασχέδιατου προϊόντος είναι σε δυο διαστάσεις και σε µορφή σκίτσου. Τα συστήµατααυτάπρέπεινα βοηθούν την εύκολη δηµιουργία σκίτσων και να είναι ευέλικτα στην µετάβαση από το σκίτσο στο ακριβές σχέδιο. Απλό αλλά ακριβείας σύστηµα τρισδιάστατης µοντελοποίησης. Πρέπει να παρέχουν την δυνατότητα απόδοσης της τρισδιάστατης µορφής µε µεγάλη ευκολία. Πρέπει επίσης να επιτρέπουν και τη δηµιουργία συναρµολογήσεων. Κινηµατική ανάλυση σε 2 και 3 διαστάσεις. Πολλά από τα προϊόντα απαιτούν κινηµατική ανάλυση πριν από την έναρξη της λεπτοµερούς µοντελοποίησης. Συµβατότητα και επικοινωνία µε σύστηµα CAD. Τα δεδοµένα που προσδιορίζονται στο στάδιο της δηµιουργίας του σχεδίου του προϊόντος πρέπει να µεταφέρονται µε ακρίβεια στο σύστηµα CAD για µηχανολογική µοντελοποίηση, χωρίς να απαιτείται πολύ διόρθωση στα δεδοµένα. Ένα σύστηµα αυτού του είδους, είναι συνήθως σύστηµα µοντελοποίησης µε επιφάνειεςκαι παρέχει στον χρήστη τις παρακάτω δυνατότητες: Ελεύθερη και παραµετρική σχεδίαση (freeform and parametric sketching). Στο στάδιο της δηµιουργίας της ιδέας του προϊόντος δεν απαιτείται το σύστηµα ναέχειόλητη λειτουργικότητα που δίνει ένα σύστηµα µηχανολογικής σχεδίασης, αλλά βασικά εργαλεία για σκίτσο και σχέδιο, εργαλεία επεξεργασίας όλου του σχεδίου ή τµήµατος του και εργαλεία χρωµατισµού. Οι παραµετρικές δυνατότητες που υπάρχουν στην στερεά µοντελοποίηση παρέχονται εδώ στη δυσδιάστατη σχεδίαση, σχ.1.11(α). Ολοκλήρωση της δυσδιάστατης µε την τρισδιάστατη µοντελοποίηση. Πολλά σχέδια προϊόντος µπορούν να παρουσιαστούν σε 2-διαστάσεις. Τα περισσότερα όµως απαιτούν 3-διαστάσεις. Τα συστήµατα αυτά παρέχουν ισχυρή και ευέλικτη µοντελοποίηση µε ιδιαίτερηέµφαση στην απεικόνιση πολύπλοκων µορφών µε επιφάνειες ελεύθερης µορφής και διαµόρφωση µορφής στην πραγµατική απεικόνιση του προϊόντος. Τα συστήµατα µπορούν να κάνουν χρήση της γεωµετρίας που έχει δηµιουργηθεί στις 2-σιαστάσεις και δεν απαιτούν επανάληψη της διαδικασίας, σχ.1.11(β). Βασικές Αρχές Σχεδιοµελέτης µε ΧρήσηΗ/Υ σελ

15 Κινηµατική ανάλυση στις 2- ήστις3-διαστάσεις. Είναι απαραίτητο εργαλείο σε αυτά τα συστήµατα. Η ανάλυση προϊόντων που απαιτούν κινούµενα αντικείµενα, απαιτούν εργαλεία για την ανάλυση συναρµολογήσεων σε συνθήκες λειτουργίας. Ηκινηµατική ανάλυση είναι απαραίτητη τόσο στην 2-διαστάσεων γεωµετρίασταπρώταστάδιατης µελέτης όσο και στην 3-διαστάσεων στην τελική συναρµολόγηση ή στο ψηφιακό πρωτότυπο. Στην απλή δυσδιάστατη ανάλυση ο µηχανικός επιλέγει τις γραµµές που συνιστούν ένα σώµα και που κινούνται ταυτόχρονα. Και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να µπορεί να ορίζει τις ιδιότητες των συνδέσµων και τις κινήσεις, γιαναεπισκοπήσει όλο το εύρος της κίνησης. Απόαυτήτηνανάλυση µπορεί να προσδιορίσει τον απαιτούµενο χώρο που πρέπει να παρέχεται στα επόµεναστάδιατηςµελέτης. Σύνδεση µετασυστήµατα µηχανολογικής σχεδίασης, ώστε οι µελετητές να µην απαιτείται να επαναλάβουν γεωµετρία που έχει οριστεί από τα συστήµατα βιοµηχανικού σχεδιασµού. δυνατότητες τροποποίησης µορφής και εξέτασης των αποτελεσµάτων σε συνθήκες λειτουργίας (πχ. ανάκλαση φωτός), πολύ καλά γραφικά µε βάσηδεδοµένων µε δοµές και υλικά, έγχρωµες απεικονίσεις µε δυνατότητα φωτισµού, σχ.1.11(γ). Τυπικά συστήµατα, Alias, Pro/Designer CDRS, UG/shape Studio, κα). Στο σχ.1.11 φαίνεται η λειτουργία ενός συστήµατος βιοµηχανικού σχεδιασµού του Studio της Alias- Wavefront. (α) Με τη χρήση του StudioPaint ο χρήστης σχεδιάζει µια ποικιλία διαφορετικών σχεδίων του προϊόντος. ιαθέτει ποικιλία εργαλείων απόδοσης µορφής που βασίζονται στη γεωµετρία NURBS για τη δηµιουργία καµπυλών ελεγχόµενης µορφής. (β) Το χρώµα και η υφή είναι σηµαντικοί παράγοντες για να αποδοθεί η µορφή και ο χαρακτήρας του σχεδίου. ιατίθεται µεγάλη ποικιλία χρωµάτων και υφής. (γ) Το δυσδιάστατο σκίτσο εισάγεται στο Studio, και χρησιµοποιείται ως οδηγός για την δηµιουργία του τρισδιάστατου µοντέλου που θα συλλαµβάνει όλο την αρχική πρόθεση του σχεδιαστή. Η µορφή και το σχήµα του σκίτσου προσεγγίζεται µε καµπύλες NURBS. Παρουσιάζεται γραφικά η µεταβολή της καµπυλότητας για να εξετασθεί η οµαλότητα των καµπυλών. Βασικές Αρχές Σχεδιοµελέτης µε ΧρήσηΗ/Υ σελ

16 (δ) Υπάρχει εργαλείο για την δηµιουργία επιφανειών, µε δυνατότητες τοµής και αποκοπής επιφανειών µε µεγάλη ακρίβεια. (ε) Υψηλού επιπέδου φωτορεαλισµός και κίνηση για την παρουσίαση και αξιολόγηση του προϊόντος. Σχ Βασικά στάδια δηµιουργίας ενός προϊόντος µε τη χρήση του συστήµατος Alias Wavefront ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΣΧΕ ΙΑΣΗ Ξεκίνησε ως διαδικασία αντιγραφής προϊόντων και σήµερα έχει εξελιχθεί σε µια ολοκληρωµένη επιστήµη. Αρχικά οι Ιαπωνικές εταιρείες χρησιµοποιούσαν την αντίστροφη σχεδίαση για να βελτιώσουν τα προϊόντα τους έναντι στον ανταγωνισµό. Ηεπανα-σχεδίαση αρχίζει µε την παρατήρηση και δοκιµή του προϊόντος. Μετά αποσυναρµολογείται και για τα διάφορα εξαρτήµατα αναλύεται η µορφή τους, η λειτουργία τους, οι ανοχές συναρµολόγησης και η διαδικασία παραγωγής. Σκοπός είναι η πλήρης κατανόηση του προϊόντος και του τρόπου λειτουργίας. Με βάση αυτή την κατανόηση, παράγεται ένα βελτιωµένο προϊόν, είτε στο επίπεδο του υποσυστήµατος (προσαρµοστικό) ή στο επίπεδο του εξαρτήµατος (διαφοροποίηση). Σήµερα, οι ΑµερικάνοικαιοιΕυρωπαίοι, έχουν µελετήσει την διαδικασία της αντίστροφης σχεδίασης, έχουν αναπτύξει ισχυρά εργαλεία που την διευκολύνουν και έχουν συµπιέσει τον κύκλο ανάπτυξης του προϊόντος. Οι διαδικασίες αυτές έχουν επίσης σηµασία και για εταιρείες που αναπαράγουν εξαρτήµατα άµεσα από λειτουργικά δοκίµια. Ανταλλακτικά για παρωχηµένα µηχανήµατα, αντίγραφα παλαιών εργαλείων, ή επανασχεδίαση ξένων προϊόντων µενέα µορφή, είναι περιπτώσεις που κάνουν χρήση της αντίστροφης σχεδίασης. Ηδιαδικασίαέχειεµπλουτιστεί και µε ειδικό λογισµικό που προσδίδει νέα σηµασία στην αντίστροφη σχεδίαση. Ο υπολογιστής χρησιµοποιείται για την σύλληψη της γεωµετρίας του Βασικές Αρχές Σχεδιοµελέτης µε ΧρήσηΗ/Υ σελ

17 εξαρτήµατος, την παρουσίαση της τρισδιάστατης µορφής, την εκτέλεση των απαιτούµενων αλλαγών στο µοντέλο, την δοκιµή της απόδοσης και την προσοµοίωση της διαδικασίας παραγωγής και ελέγχου, χωρίς την παραγωγή του πραγµατικού πρωτότυπου. Η διαδικασία έγκειται στην χρήση µιας εργαλειοµηχανής µέτρησης συντεταγµένων (coordinate measuring machine) για την αποτύπωση της επιφάνειας του εξαρτήµατος,. Τα ψηφιακά δεδοµένα επεξεργάζονται από το ειδικό λογισµικό του συστήµατος CAD/CAM, και παίρνουµε την τρισδιάστατη εικόνα του αντικειµένου και το CNC πρόγραµµα για την κατεργασία του. Η µηχανή µέτρησης των συντεταγµένων µπορεί να είναι µε αισθητήριο επαφής ή κεφαλής οπτικής σάρωσης, σχ Η πρώτη είναι η πιο διαδεδοµένη τεχνολογία που χρησιµοποιείται στις µεσαίου µεγέθους µηχανές, και στηρίζεται στην άµεση επαφή του αισθητήριου µε το εξάρτηµα. Στη δεύτερη µέθοδοτοσύστηµα ελέγχου οδηγεί το σύστηµα σάρωσης σε συνεχή πορεία και συλλέγει εκατοντάδες ή χιλιάδες ανεξάρτητα σηµεία για να ορίσει την πραγµατική γεωµετρία του εξαρτήµατος. Όσο περισσότερα σηµεία συλλέγονται τόσο µεγαλύτερη είναι και η ακρίβεια αναπαράστασης. Σχ Οι δύο µέθοδοι σάρωσης, (α) µε επαφή και (β) µε οπτικήσάρωση. Βασικές Αρχές Σχεδιοµελέτης µε ΧρήσηΗ/Υ σελ

18 Τα σηµεία που έχουν συλλεχθεί χρησιµοποιούνται για την δηµιουργία του µοντέλου επιφανειών του προϊόντος, σχ εν απαιτείται δηλαδή η απόδοση της µορφής του προϊόντος µε λειτουργίες µοντελοποίησης του συστήµατος. Σχ Το νέφος των σηµείων και η δηµιουργία της επιφάνειας από το νέφος των σηµείων. Τα δεδοµένα που διαβάζει η µηχανή σάρωσης τα εξάγει σε µορφή αρχείου IGES, VDA-FS, ISO G-Code, DFX, ASCII, ή σε µορφή άµεσα συνδεδεµένη µε σύστηµα CAD/CAM. Τα δεδοµένα αυτά τα επεξεργάζεται το αντίστοιχο λογισµικό των συστηµάτων, και τέτοια συστήµατα είναι τα: ScanTools - PTC, Surfacer Imageware/SDRC, SurfaceStudio Alias/Wavefront, κα. Το λογισµικό πρέπει να έχει τις παρακάτω δυνατότητες, που δείχνουν και την πορεία εκτέλεσης της λειτουργίας ενός συστήµατος αντίστροφης σχεδίασης, σχ.1.14, (Surfacestudio της Alias/Wavefront). Εισαγωγή γεωµετρίας (συντεταγµένες σηµείων) σε διάφορες τυποποιήσεις. Τα δεδοµένα µπορούν να κλειστούν σε πολυγωνικό πλέγµα και να εξοµαλυνθούν αποµακρύνοντας τυχόν σφάλµατα (noise) από τα σηµεία. Βασικές Αρχές Σχεδιοµελέτης µε ΧρήσηΗ/Υ σελ

19 Παραγωγή χαρακτηριστικών διατοµών σάρωσης υψηλής πιστότητας. ηµιουργία επιφανειών από τις χαρακτηριστικές διατοµές. Επιφάνειες µπορούν να δηµιουργηθούν από προσαρµογή επιφάνειας σε τέσσερα οριακά σηµεία, προσαρµογή καµπυλών στις χαρακτηριστικές διατοµές, και στη συνέχεια προσαρµογή επιφανειών στις καµπύλες. Εξέταση της ποιότητας της επιφάνειας µε µέτρηση της απόκλισης από τα δεδοµένα, διαγράµµατα καµπυλότητας διαφόρων µορφών, σκίαση της επιφάνειας, κλπ. ηµιουργία του τελικού µοντέλου του προϊόντος, έτοιµου για κάθετες εφαρµογές, προσοµοίωσης, παραγωγής, κλπ. Σχ Τυπική πορεία λειτουργιών στην αντίστροφη σχεδίαση και δυνατότητες συστηµάτων. Μια σηµαντική λειτουργία των συστηµάτων είναι η αντιπαραβολή των αρχικών σηµείων µε την τελική γεωµετρία που παράγει το σύστηµα και η παρουσίαση των αποκλίσεων σε γραφική µορφή, σχ Σχ Αρχικό αντικείµενο, σάρωση δεδοµένων µε µηχανή σάρωσης, µοντέλο CAD στο οποίο φαίνονται σε έγχρωµη αποτύπωση η απόκλιση των δεδοµένων από τη γεωµετρία Βασικές Αρχές Σχεδιοµελέτης µε ΧρήσηΗ/Υ σελ

20 του µοντέλου ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ - ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ. Στοστάδιοαυτόαπαιτείταιναέχουµε ακριβή και έγκυρη µοντελοποίηση του προϊόντος. Η έµφαση εδώ είναι στην ακρίβεια των υπολογισµών, και σε θέµατα όπως ανοχές, πάχος τοιχωµάτων, γωνίες κλίσης, αποστάσεις ασφαλείας, κλπ. Η απεικόνιση είναι συνήθως µε στερεά και λιγότερο µε επιφάνειες, πρέπει να έχουµε δυνατότητα δηµιουργίας συναρµολόγησης, απόδοση της κίνησης, καλά γραφικά και σύνδεση µε κάθετες εφαρµογές, σχ Αποτελούν και την πλειοψηφία των εµπορικών εφαρµογών και στον τοµέα αυτό έχουµε και τα περισσότερα συστήµατα. (Τυπικά συστήµατα CATIA (Dassault) Pro/Engineer (PTC), Solidworks (Dassault), Autocad Mechanical Desktop (Autodesk), Unigraphics, Ι- DEAS, Microstation, κλπ.). Η λειτουργία των συστηµάτων µοντελοποίησης θα εξετασθούν στην συνέχεια αναλυτικά. Α) Β) Γ) ) Βασικές Αρχές Σχεδιοµελέτης µε ΧρήσηΗ/Υ σελ

21 Σχ Παραδείγµατα µοντελοποίησης, (A)Στερεό µοντέλο, (B)Στερεό µοντέλο εξαρτήµατος από έλασµα, (Γ) Συναρµολόγηση κυλίνδρου µηχανής, ( ) Μια µεγάλη και πολύπλοκη συναρµολόγηση, Βασικές Αρχές Σχεδιοµελέτης µε ΧρήσηΗ/Υ σελ

22 1.4.4 ΑΝΑΛΥΣΗ Γίνεται µε ειδικά προγράµµατα ανάλυσης µε πεπερασµένα στοιχεία. Πρόκειται για ειδικευµένα προγράµµατα βελτιστοποίησης ανάλογα µε τηνυλικό(πλαστικά, µέταλλα, σύνθετα υλικά, κλπ), και το είδος της εφαρµογής (ροή, θερµότητα, αντοχή, έγχυση, κλπ.). Συνήθως, κάθε σύστηµα µοντελοποίησης διαθέτει ένα τελικό επεξεργαστή (post processor) που χωρίζει το µοντέλο σε πεπερασµένα στοιχεία. Το µοντέλο αυτό τροφοδοτείται στο σύστηµα ανάλυσης, που διαθέτει ένα προ-επεξεργαστή (pre-processor) γιαναδιαβάζειτο µοντέλο. Ακολουθεί η ανάλυση και βελτιστοποίηση της µορφής. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται γραφικά και αναλύονται από τον ειδικό µηχανικό, σχ Το κλειδί για µια έγκυρη και αποτελεσµατική ανάλυση είναι πρώτα ο χωρισµός των πεπερασµένων στοιχείων (πλεγµατοποίηση) και µετά η απόδοση των σωστών φορτίσεων και συνθηκών εργασίας από τον ειδικό µηχανικό. (A) (Γ) (B) Σχ Παραδείγµατα ανάλυσης µε πεπερασµένα στοιχεία, (Α) Το πλέγµα πεπερασµένων στοιχείων, (B)Εφαρµογή της φόρτισης, (Γ) Ανάλυση και παρουσίαση των αποτελεσµάτων, ( ) Κινηµατική ανάλυση µηχανισµών, (Ε) Προσοµοίωση γεµίσµατος καλουπιού µε πλαστικό. Βασικές Αρχές Σχεδιοµελέτης µε ΧρήσηΗ/Υ σελ

23 (D) (E) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ιαστασιολόγηση µε ανάλυση ανοχών σύµφωνα µε τους κανονισµούς Geometric Dimensioning and Tolerancing, σχ.1.18α, σύνδεση µεσυστήµατα ταχείας παραγωγής πρωτοτύπων (Rapid Prototype), σχ.1.18β, σύνδεση µεεργαλειοµηχανές Αριθµητικού Ελέγχου (CNC) µε τηνδηµιουργία τελικών επεξεργαστών, συστήµατα διαχείρισης δεδοµένων προϊόντων (Product Data Management), συστήµατα απαιτήσεων υλικών (MRP II), συστήµατα προγραµµατισµού επιχειρηµατικών πόρων (ERP), δυνατότητα επικοινωνίας µε συστήµατα τεκµηρίωσης, παραγωγή σχεδίων και έγχρωµων εικόνων. (α) (β) Σχ (α) Απόδοση ανοχών διαστάσεων και µορφής σε σύστηµα CAD, (β) Παραγωγή πλέγµατος στοιχείων για την ταχεία παραγωγή πρωτοτύπων. Βασικές Αρχές Σχεδιοµελέτης µε ΧρήσηΗ/Υ σελ

24 1.5 ΕΡΓΑΛΕΙΑ CAM - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Περιλαµβάνει την µελέτη και προγραµµατισµό των κατεργασιών, την παραγωγή του προγράµµατος οδήγσης των εργαλειοµηχανών ΑΕ, τον έλεγχο του προγράµµατος οδήγησης της εργαλειοµηχανής, τον έλεγχο του αποτελέσµατος της κατεργασίας και τον προγραµµατισµό του συστήµατος παραγωγής ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ Μπορεί να γίνει µε τασυστήµατα Computer Aided Process Planning -CAPP, που υπολογίζουν: τα στάδια και τη σειρά εκτέλεσης της επεξεργασίας του προιόντος, τις µηχανές που θα χρησιµοποιηθούν µε τααντίστοιχαεργαλείακαιτιςσυνθήκες επεξεργασίας την κοστολόγηση της παραγωγής. Η χρήση τους δεν είναι εκτεταµένη και δεν υφίστανται ακόµα συστήµατα που να είναι αποδοτικά για όλα τα είδη των εξαρτηµάτων. ιακρίνονται σε δύο κύριες κατηγορίες ανάλογα µε τοείδοςτηςχρησιµοποιούµενης λογικής εξαγωγής αποτελεσµάτων, Συστήµατα µε ανάκληση παλαιών πλάνων παραγωγής (Retrieval systems) Συστήµατα µε δηµιουργία εξ αρχής του πλάνου παραγωγής (Generative systems) Ηεφαρµογή τους δεν είναι εκτεταµένη και ενδείκνυνται για ορισµένο µόνο φάσµα εφαρµογών και κατηγορία προϊόντων ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΗΣ Χρησιµοποιούνται για τον προγραµµατισµό εργαλειοµηχανών αριθµητικού ελέγχου CNC. Το σύστηµαδηµιουργεί την πορεία της κίνησης του κοπτικού εργαλείου για την κατεργασία ορισµένης περιοχής που υποδεικνύεται από το χρήστη. Ο χρήστης προσδιορίζει πρώτα την πρώτη ύλη πό την οποία θα προέλθει η τελική µορφή. Στη συνέχεια, για κάθε στάδιο επεξεργασίας προσδιορίζει, το είδος της κατεργασίας, το εργαλείο που θα χρησιµοποιηθεί, τις συνθήκες και την ακρίβεια της κατεργασίας, και την περιοχή κατεργασίας του αντικειµένου. Το σύστηµα υπολογίζει την απαραίτητη πορεία του κοπτικού εργαλείου για την απόδοση της επιθυµητής µορφής. Υπάρχουν συστήµατα προγραµµατισµού για την πλειοψηφία των εργαλειοµηχανών και για τις περισσότερες εφαρµογές, σχ.1.19,όπως: Βασικές Αρχές Σχεδιοµελέτης µε ΧρήσηΗ/Υ σελ

Ανάπτυξη Μηχανολογικών Εφαρµογών µε τη βοήθεια Η/Υ

Ανάπτυξη Μηχανολογικών Εφαρµογών µε τη βοήθεια Η/Υ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΏΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Ανάπτυξη Μηχανολογικών Εφαρµογών µε τη βοήθεια Η/Υ Μάρκος Α. Πετούσης ιπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός - MSc εκέµβριος 2003 c Copyright υπό τον Μάρκο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 15: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ 15: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ 170 ΕΝΟΤΗΤΑ 15: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΧΟΙ: Με τη συμπλήρωση της ύλης της ενότητας αυτής ο μαθητής θα πρέπει να: 1. Κατανοεί και εξηγεί τη σημασία και τη σπουδαιότητα της επινόησης, της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ LOGISTICS: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ LOGISTICS: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ LOGISTICS: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΠΟΤΙΔΟΥ ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία: Σύγχρονες τεχνολογίες Logistics. Aυτοματοποίηση Σύγχρονων Αποθηκών

Διπλωματική Εργασία: Σύγχρονες τεχνολογίες Logistics. Aυτοματοποίηση Σύγχρονων Αποθηκών ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων Διπλωματική Εργασία: Σύγχρονες τεχνολογίες Logistics

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ MRP / MRPII DRP ERP ΜΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΜΠΕΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ MRP / MRPII DRP ERP ΜΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΜΠΕΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το ανταγωνιστικό περιβάλλον μέσα στο οποίο καλούνται να επιβιώσουν οι επιχειρήσεις καθώς και η ανάγκη για συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων προς τους καταναλωτές προϊόντων και υπηρεσιών οδήγησε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ»

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ» ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ» ΔΡ ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΡΙΝΤΑΝΗ ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ: ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ακαδημαϊκό Έτος 2008-2009 Σελίδα 1 από 22 Εισαγωγή Τα πολυμέσα είναι μία από τις πιο πολυσυζητημένες

Διαβάστε περισσότερα

MDS Marathon Data Systems - 1 -

MDS Marathon Data Systems - 1 - Π ΑΡ ΑΡ Τ ΗΜ Α ΙΙ ΙΙ ΤΕΧΝ ΙΙ ΚΗ Π Ρ ΟΣ Φ Ο Ρ Α ΑΝ ΑΔ Ο Χ ΟΥ MDS Marathon Data Systems - 1 - Περιεχόμενα Τεχνικής Προσφοράς MDS Marathon Data Systems - 2 - ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ -----------------------------9

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΔΙΚΤΥΑ PETRI: ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΙΕΡΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΔΙΚΤΥΑ PETRI: ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΙΕΡΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΔΙΚΤΥΑ PETRI: ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΙΕΡΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Διατριβή που υπεβλήθη για τη μερική ικανοποίηση των απαιτήσεων για

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοίωση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

Προσομοίωση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Προσομοίωση 7.1 Συστήματα και πρότυπα συστημάτων 7.2 Η διαδικασία της προσομοίωσης 7.3 Ανάπτυξη προτύπων διακριτών γεγονότων 7.4 Τυχαίοι αριθμοί 7.5 Δείγματα από τυχαίες μεταβλητές 7.6 Προσομοίωση

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ -ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Σύστημα ιαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων-ERP ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ -ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Σύστημα ιαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων-ERP ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σελ. 5 1.1 Ιστορικό Σελ. 6 1.2 Το ERP Σήμερα Σελ. 7 2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ERP Σελ. 11 2.1 Υποσυστήματα ERP Σελ. 12 2.2 Τα Βασικά Συστατικά Ενός Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος "Σχεδίαση με χρήση Η/Υ" στην τεχνική εκπαίδευση

Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος Σχεδίαση με χρήση Η/Υ στην τεχνική εκπαίδευση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

& & II. E&A III. IV. arketing & VI. (NPV) VII. Licensing VIII. &

&  & II. E&A III. IV. arketing & VI. (NPV) VII. Licensing VIII. & ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ Μ.Σ. Βαλαβανίδης Αθήνα 2008 2008: Μάριος Βαλαβανίδης. Ο συγγραφέας έχει όλα τα δικαιώµατα του παρόντος. Απαγορεύεται η µε οποιοδήποτε τρόπο αναπαραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών» Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Μάιος 2008 PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο κύκλος ζωής των συστημάτων

Ο κύκλος ζωής των συστημάτων Ο κύκλος ζωής των συστημάτων Ο κύκλος ζωής συστήματος είναι η πιο παλιά μέθοδος ανάπτυξης συστημάτων πληροφοριών και χρησιμοποιείται ακόμη και σήμερα σε μεγάλα ή μεσαία έργα σύνθετων συστημάτων. Σε αυτήν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2 Διοίκηση Έργων Ανάπτυξης Πληροφοριακού Συστήματος Γεώργιος Παυλίδης 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Enterprise Resource Planning.....3 Εισαγωγή.3 1.1 Τι είναι ERP; Ποια είναι η πλήρης ονομασία του (Enterprise Resource Planning)...4 1.1.2. Οι αντικρουόμενες απόψεις

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Ζαφειριάδου Ευστρατία Καζάκης Μιχαήλ

Ζαφειριάδου Ευστρατία Καζάκης Μιχαήλ ΤΜΗΜΑ Τ.Ε.Ι. Π Ε Ι Ρ Α Ι Α Η/Υ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ μυ/σ Εργαστήριο Περιφερειακών Μονάδων και Δικτύων Η/Υ PeLAB Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σπουδαστές: Ζαφειριάδου Ευστρατία Καζάκης Μιχαήλ θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Logistics ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ERP) ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

Κεφάλαιο 1. ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Κεφάλαιο 1. ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Στο κεφάλαιο αυτό, θα δοθούν οι ερμηνείες βασικών ορισμών γύρω από την προτυποποίηση και θα παρουσιαστεί η διαδικασία της προτυποποίησης. Εν συνεχεία θα αναφερθεί ο ρόλος που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Quality Management Systems Training for SMEs Leonardo da Vinci Project ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2008, ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Βελτίωση τεχνικών ψηφιοποίησης και μοντελοποίησης

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Βελτίωση τεχνικών ψηφιοποίησης και μοντελοποίησης 3D CMS - Ολοκληρωμένη Πλατφόρμα Ανάπτυξης και διαχείρισης 3D Εφαρμογών Πολιτιστικού Περιεχομένου ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Βελτίωση τεχνικών ψηφιοποίησης και μοντελοποίησης Ενότητα Εργασίας 2. Τεχνικές βέλτιστης

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων ( E.R.P.)»

«Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων ( E.R.P.)» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΡΩΝ (ERP). ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ SAP

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΡΩΝ (ERP). ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ SAP Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Τμήμα Φυσικής Πανεπιστήμιο Πατρών ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΡΩΝ (ERP). ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ SAP Ειδική Επιστημονική Εργασία Πατρούλα Κ. Παναγοπούλου ΗΕΠ 2012 Στη μνήμη των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ:Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ:Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ:Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ Αφεντούλη Γραμματική Οκτώβριος 2008 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Πασχαλίδης

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Πίνακας περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα