Παρουσίαση στον πελάτη υπό πραγµατικές συνθήκες λειτουργίας, µε χρήσητης τεχνολογίας του φωτορεαλισµού.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παρουσίαση στον πελάτη υπό πραγµατικές συνθήκες λειτουργίας, µε χρήσητης τεχνολογίας του φωτορεαλισµού."

Transcript

1 1 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕ ΙΟΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ - COMPUTER AIDED DESIGN AND MANUFACTURE (CAD/CAM) 1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΧΕ ΙΟΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ -CAD Ως σχεδιοµελέτη µε χρήσηη/υ ορίζεται η χρήση της τεχνολογίας των υπολογιστών σε όλα τα στάδια ανάπτυξης του προϊόντος, και ιδιαίτερα στην δηµιουργία, µεταβολή, ανάλυση και βελτιστοποίηση της µορφής του προϊόντος. Περιλαµβάνει την τεχνολογία γραφικών, των βάσεων δεδοµένων, της µαθηµατικής µοντελοποίησης, της προσοµοίωσης και του ελέγχου δεδοµένων για τη δηµιουργία του ψηφιακού µοντέλου του προϊόντος. Στην στενή έννοια του όρου, σκοπός είναι η δηµιουργία του γραφικού µοντέλου µόνο, που στη συνέχεια θα χρησιµοποιηθεί σε κάθετες εφαρµογές, όπως: Παρουσίαση στον πελάτη υπό πραγµατικές συνθήκες λειτουργίας, µε χρήσητης τεχνολογίας του φωτορεαλισµού. Παραγωγή του προϊόντος, κύρια σε µηχανές ψηφιακής καθοδήγησης (συστήµατα σχεδιοµελέτης και παραγωγής µε χρήσηη/υ - Computer Aided Design and Manufacture - CAD/CAM), όπου έχουµε αναπαραγωγή στην οθόνη του υπολογιστή της κίνησης του κοπτικού εργαλείου της εργαλειοµηχανής, που αποδίδει την µορφή του, πριναπότηπραγµατική του κατεργασία. Ανάλυση µε πεπερασµένα στοιχεία για έλεγχο αντοχής, συµπεριφορά σε ροή, κατεργασιµότητα, κλπ. και παρουσίαση των αποτελεσµάτων στην οθόνη, για αξιολόγηση και βελτιστοποίηση. Ανάλυση λειτουργικότητας του πρωτοτύπου µε τη χρήση τεχνικών εικονικής πραγµατικότητας (εικονικό ή πλασµατικό πρωτότυπο Virtual Prototype), για τη µείωση του αριθµού των πρωτοτύπων και για την αξιολόγηση των τεχνικών λύσεων σε πρώιµοστάδιο. Ταχεία παραγωγή πρωτοτύπου και παραγωγή (Rapid Prototype and Manufacturing). Παραγωγή πρωτοτύπων άµεσα από το µοντέλο µε χρήση ειδικών µηχανών. Επικοινωνία µεταξύ συνεργαζοµένων οµάδων. Ανταλλαγή δεδοµένων για τη µεταφορά των µοντέλων, ανταλλαγή εικόνων, συνεργασία οµάδων.

2 1.2 Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕ ΙΟΜΕΛΕΤΗΣ - ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕ Η/Υ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Τα στάδια ανάπτυξης ενός προϊόντος φαίνονται στο σχ.1.1. ιακρίνονται δύο κύριες δραστηριότητες, Το στάδιο της µελέτης και ανάπτυξης του προϊόντος (The Design Process) Το στάδιο της παραγωγής (The Manufacturing Process) Η µελέτη και ανάπτυξη του προϊόντος ολοκληρώνεται σε δύο κύκλους, οι οποίοι όµως δεν είναι ανεξάρτητοι µεταξύ τους. Αυτοί είναι: Ησύνθεση(Synthesis) και Η ανάλυση (Analysis) ΣΧΕ ΙΟΜΕΛΕΤΗ Απαίτηση Προµελέτη, Συλλογή Συναφών Νέου Προϊόντος Προδιαγραφές, Σχεδίων, Απαιτήσεις Μελέτη Σκοπιµότητας ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΧΕ ΙΟΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ Τεκµηρίωση Αξιολόγηση Βελτιστοποίηση Ανάλυση Μοντελοποίηση Σύλληψη Μελέτης και Μελέτης Μελέτης Μελέτης και Προσοµοίωση Προϊόντος Επικοινωνίας Προϊόντος ΠΑΡΑΓΩΓΗ Σχεδίαση Σχεδίαση Παραγωγή Ποιοτικός Συσκευασία Αποστολή Κατεργασιών Παραγωγής Έλεγχος Σχεδίαση και Αγορά Νέων Εργαλείων ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ Παραγγελία Υλικών Προγραµµατισµός NC, CNC, DNC Εµπορικό Σχ.1.1. Ο αναλυτικός κύκλος ανάπτυξης του προϊόντος και τα στάδια επεξεργασίας. Η σύνθεση περιλαµβάνει τα στάδια: Ανάλυση της απαίτησης για το νέο προϊόν, που προέρχεται από έρευνα, από ανάγκη της αγοράς, από µελέτη του ανταγωνισµού, κλπ. Συστήµατα Σχεδιοµελέτης µε Χρήση Η/Υ -1-2-

3 Προµελέτη, που περιλαµβάνει τις απαιτήσεις του πελάτη και τη σύνταξη των προδιαγραφών Μελέτη σκοπιµότητας, όπου αξιολογούνται εναλλακτικές ιδέες και σχέδια. Σύλληψη προϊόντος και αξιολόγηση των πρώτων ιδεών και Μοντελοποίηση και προσοµοίωση του τελικού προϊόντος Το στάδιο της ανάλυσης περιλαµβάνει: την ανάλυση της συµπεριφοράς του προϊόντος, όπου χρησιµοποιούνται µοντέλα προσοµοίωσης, τόσο υπολογιστικά όσο και πρωτότυπα, την βελτιστοποίηση της µοντελοποίησης και τελική αξιολόγηση του προϊόντος, και και την τεκµηρίωση του, µε έντυπακαισχέδια. Ένα τµήµα της σύνθεσης και σχεδόν όλα τα στάδια της ανάλυσης µπορούν να εξυπηρετηθούν από προϊόντα λογισµικού CAD/CAM, και αυτό φαίνεται στο σχ.1.1 στο πλαίσιο Σχεδιοµελέτη µε χρήσηη/υ καιµερικές από αυτές τις λειτουργίες φαίνονται στο σχ.1.2(α). Σχ.1.2. Λειτουργίες σχεδιοµελέτης του προϊόντος. Στην δραστηριότητα της παραγωγής, όλασχεδόνταβήµατα µπορούν να εξυπηρετηθούν από προϊόντα λογισµικού CAD/CAM, εκτός του Εµπορικού (Marketing) και της Αποστολής Συστήµατα Σχεδιοµελέτης µε Χρήση Η/Υ -1-3-

4 (Shipping). Όλααυτάταεργαλείαπεριλαµβάνονται στο πλαίσιο, Παραγωγή µε ΧρήσηΗ/Υ στο σχ.1.1. Μερικέςαπότιςεργασίεςστοτµήµα της παραγωγής φαίνονται και στο σχ.1.3. Σχ.1.3. Σχηµατική παράσταση των λειτουργιών στο τµήµα της παραγωγής. Το σχ.1.1 δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αποτελεί µια σειριακή διαδικασία εκτέλεσης των διαφόρων σταδίων. Αντίθετα, υπάρχει µεταφορά αποτελεσµάτων, υπό τη µορφή σχεδίων και αρχείων, απότοέναστάδιοστοεπόµενο και ανάδραση των αποτελεσµάτων προς τα προηγούµενα στάδια. Η όλη διαδικασία δεν πρέπει να είναι σειριακή και να περιµένουµε να Συστήµατα Σχεδιοµελέτης µε Χρήση Η/Υ -1-4-

5 τελειώσει ένα στάδιο για να αρχίσει το επόµενο, ιδιαίτερα για µεγάλα έργα, αλλά να υπάρχει συνεργασία των οµάδων για την εκτέλεση κάθε σταδίου και να ελαχιστοποιούνται οι αλλαγές που απαιτούνται να γίνουν στα τελευταία στάδια της µελέτης παραγωγής του προϊόντος. Ητάσηαυτήξεκίνησεαπότους µεγάλους χρήστες συστηµάτων που σχεδιάζουν και παράγουν σύνθετα προϊόντα, και στη συνέχεια επεκτάθηκε και σε άλλους τοµείς. Αυτή η µεθοδολογία εργασίας ονοµάζεται παράλληλη µηχανική (concurrent engineering). Η µελέτη και ανάπτυξη ενός προϊόντος δεν είναι αποκλειστική µέριµνα του τµήµατος µελέτης, αλλά και τα υπόλοιπα τµήµατα της εταιρείας, πρέπει να συµµετάσχουν ενεργά σε όλα τα στάδια. Τα τµήµατα τα οποία απαραίτητα πρέπει να συνεργάζονται είναι το εµπορικό, της µελέτης και της παραγωγής και να υποστηρίζονται από την κοστολόγηση, προµήθειες, λογιστήριο, διοίκηση, κλπ. Ένα άλλο σηµαντικό στοιχείο είναι η συνεργασία των προµηθευτών και των πωλητών του προϊόντος. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συντήρηση και αναδροµή όλων των εµπλεκοµένων σε µια ενιαία αναφορά στο προϊόν, που γίνεται σήµερα µε τα συστήµατα CAD και τα συστήµατα PDM- Product Data Management, ήσυστήµατα ιαχείρισης εδοµένων Προϊόντων. Τα συστήµατα PDM που υφίστανται σήµερα καταγράφουν τον όλο κύκλο ανάπτυξης του προϊόντος και συνεργάζονται µε τασυστήµατα CAD και επιπλέον παρέχουν δροµολόγηση καθηκόντων (work flow), συνεργασία οµάδων στην ίδια επιχείρηση ή σε διαφορετικές επιχειρήσεις (Collaboration) και ανταλλαγή δεδοµένων µέσα από το διαδίκτυο. Σκοπός είναι η ταχύτερη ανάπτυξη του προϊόντος, η επαναχρησιµοποίηση των δεδοµένων και η αξιολόγηση του κύκλου ζωής του προιόντος. Συστήµατα Σχεδιοµελέτης µε Χρήση Η/Υ -1-5-

6 1.2.1 ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Με την τεχνολογία της σχεδιοµελέτης και παραγωγής µε χρήσηη/υ, αλλάζει η συµβατική διαδικασία παραγωγής προϊόντων, ιδιαίτερα για µορφές µε καµπύλες επιφάνειες, (επιφάνειες ελεύθερης µορφής). Στην συµβατική παραγωγή, σχ.1.4, στοστάδιοτηςαρχικής ιδέας του προϊόντος δηµιουργείται ένα φυσικό πρωτότυπο (clay model) από εύπλαστο υλικό (πχ ξύλο, άργιλος, κλπ). Το πρωτότυπο αυτό χρησιµοποιείται για παρουσίαση της µορφής του, δοκιµές λειτουργικής ανάλυσης, κλπ. καισεαυτόγίνονταιοιαπαραίτητες αλλαγές µέχρι να επιτευχθεί ένα ικανοποιητικό πρωτότυπο. Στη συνέχεια παράγεται η µορφή του στο σχέδιο µε συντεταγµένες 3D, συνήθως µε τη µέθοδο της αντιγραφής (ψηφιοποίηση του αντικειµένου). Με βάση αυτές τις µετρήσεις οι σχεδιαστές παράγουν τα απαραίτητα σχέδια (blue prints) για την παραγωγή των λειτουργικών πρωτοτύπων. Τα σχέδια αυτά χρησιµοποιούνται από ειδικούς τεχνίτες για την παραγωγή των µοντέλων αντιγραφής (copy models) που δηµιουργούνται από ξύλο ή άλλο εύκαµπτο υλικό. Τα µοντέλα αντιγραφής χρησιµοποιούνται, για την παραγωγή των καλουπιών, και για αυτό πρέπει να έχει στις περισσότερες περιπτώσεις πολύ καλή τελική επιφάνεια. Το µοντέλο αντιγραφής µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε φρέζα αντιγραφής για την παραγωγή της κοιλότητας του καλουπιού. Σχ.1.4. Συµβατική µέθοδος παραγωγής προϊόντων. Στην κατασκευή µε χρήσηη/υ, σχ.1.5, στην ιδεατή του µορφή, δηµιουργείται το τρισδιάστατο µοντέλο στον υπολογιστή, επιθεωρείται στην οθόνη, αναλύεται µετηχρήση κατάλληλων προγραµµάτων εφαρµογών (ανάλογα µε την εκάστοτε εφαρµογή) και τέλος Συστήµατα Σχεδιοµελέτης µε Χρήση Η/Υ -1-6-

7 χρησιµοποιείται για την καθοδήγηση των εργαλειοµηχανών αριθµητικού ελέγχου, σχ.1.5. Στη µεθοδολογία αυτή το φυσικό µοντέλο δηµιουργείται για λόγους επιθεώρησης κύρια και όχι για την αναπαραγωγή των αντικειµένων. Ακόµα καισήµερα όµως, στο στάδιο της αρχικής ιδέας δεν µπορούµε ναπούµε ότιη λειτουργία του είναι πλήρως ψηφιακή. Φυσικά πρωτότυπα χρησιµοπιούνται ακόµα και για µεγάλα προιόντα (πχ. Αυτοκίνητα), επειδή πολλές τεχνικές και µέθοδοι δεν είναι κατάλληλες για την πλήρη απόδοση της µορφής των αντικειµένων. Συνεπώς, χρησιµοποιείται ένα ενδιάµεσο µοντέλο λειτουργίας, σχ.1.6. Σχ.1.5. Μέθοδος κατεργασίας µε χρήσηψηφιακούµοντέλου του προϊόντος. ΑΡΧΙΚΗ Ι ΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ανάλυση Αξιολόγηση ΜΟΝΤΕΛΟ CADD - ΣΤΕΡΕΩΝ ΦΥΣΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΕ ΠΣ (FEM) Ή ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΑΕ (CNC) Σχ.1.6. Μέθοδος κατεργασίας µε χρήση συµβατικών µεθόδων και µεθόδων CAD. Συστήµατα Σχεδιοµελέτης µε Χρήση Η/Υ -1-7-

8 1.3 ΤΟΜΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ CΑD-CΑΜ Αρχικά η τεχνολογία της σχεδιοµελέτης-παραγωγής µε χρήσηη/υ ξεκίνησε για µηχανολογικές εφαρµογές, ως εργαλείο για δυσδιάστατη σχεδίαση. Στην συνέχεια η εφαρµογή της έχει επεκταθεί και σε άλλες εφαρµογές, συνεχώς αναπτύσσονται εργαλεία για ειδικές εφαρµογές και σε ορισµένους τοµείς η χρήση τους είναι απόλυτα απαραίτητη. Οι γενικοί τοµείςχρήσηςείναι: 1) Μηχανολογικές Εφαρµογές (αεροπορική βιοµηχανία, ναυπηγό-επισκευαστική βιοµηχανία, αυτοκινητοβιοµηχανία, µεταλλοβιοµηχανία, προϊόντα συσκευασίας, κατασκευή µηχανών, κλπ.). Οι περισσότερες από τις εφαρµογές αυτές απαιτούν τρισδιάστατη απεικόνιση µε στερεά ή επιφάνειες, δυνατότητα απεικόνισης επιφανειών ελεύθερης µορφής, διαχείριση συναρµολογήσεων και σε ορισµένες περιπτώσεις µεγάλων συναρµολογήσεων µε εκατοντάδες ή και χιλιάδες διακριτά εξαρτήµατα, εκτεταµένη χρήση βιβλιοθηκών αντικειµένων, έξοδο σε σύστηµα σχεδίασηςγιατην παραγωγή της τεκµηρίωσης του προϊόντος, σύνδεση µε συστήµατα CAM, CAE και εργαλειοµηχανές ψηφιακής καθοδήγησης, σύνδεση µεσυστήµατα MRP ΙΙ, ERP, PDM, επικοινωνία µεταξύ διαφορετικών συστηµάτων και επικοινωνία συστηµάτων µέσα από το διαδίκτυο. Υπάρχουν πολλοί προµηθευτές διεθνώς, και κυριότερα συστήµατα είναι: CATIA Dassault, Pro/ENGINEER PTC, UG Unigraphics solutions, I-DEAS SCDR/ Unigraphics solutions, Solidworks Solidworks/ Dassault, Inventor/ Autocad Autodesk, Solidesign Intergraph/ Unigraphics solutions, κα. 2) Ηλεκτρονικές εφαρµογές (Σχεδίαση πλακετών, ολοκληρωµένα κυκλώµατα, ηλεκτρολογική σχεδίαση, κλπ.). Συνήθως είναι ένα σύστηµα δύοδιαστάσεων. Αρχικά ήταν εργαλεία διάταξης για πλακέτες µε τυπωµένα κυκλώµατα και ολοκληρωµένα κυκλώµατα, αρχές Κυριότερες εταιρείες Daisy Systems (δεν υπάρχει πλέον), Mentor Graphics και Valid Logic (έχει απορροφηθεί από την Cadence). Οι εταιρείες αυτές προσέφεραν λογισµικό σχεδίασης σχηµατικών διαγραµµάτων και από αυτά να εξάγουν µοντέλα (netlists) για προσοµοίωση λογικής και σφαλµάτων. Το 1989 η Synopsis, εισήγαγε το πρώτο εµπορικό λογισµικό για σύνθεση λογικής. Με τον τρόπο αυτό το κύκλωµα περιγράφεται σε γλώσσα περιγραφής εξοπλισµού (hardware description language HDL) και στη συνέχεια συνθέτεται αυτόµατα το µοντέλο netlists. Το 1994 έχουµε τονbehavioral Compiler, όπου τα κυκλώµατα περιγράφονται µόνο µε βάσητηνσυµπεριφορά τους, χωρίς να γίνεται αναφορά σε ειδικά γεγονότα µε βάση το χρόνο. Η µέθοδος αυτή όµως δεν έγινε ευρύτερα αποδεκτή. Σήµερα αρκετές εταιρείες διαθέτουν προγράµµατα που συνθέτουν προγράµµατα γραµµένα σε C σε Βασικές Αρχές Σχεδιοµελέτης µε ΧρήσηΗ/Υ σελ. 1.8-

9 gate-level netlists. Όλατασυστήµατα ηλεκτρονικής σχεδίασης πρέπει να συνεργάζονται και να έχουν άµεση σύνδεση µε µηχανολογικό σύστηµα, για να ελέγχουν την δυνατότητα συναρµολόγησης του προϊόντος. 3) Κατασκευαστικός τοµέας (AEC). Εφαρµογές σε κατασκευές κτιρίων, και διαφόρων µεγάλων ειδικών έργων, πχ. οδοποιία, γέφυρες, κλπ. Απαιτούν σε πολλές περιπτώσεις τρισδιάστατη µοντελοποίηση, δυνατότητα διαχείριση έργων (project management), χρήση βιβλιοθηκών αντικειµένων, έξοδος απαραίτητα σε σχέδιο, δυνατότητα ψηφιοποίησης, πολύ καλή γραφική απεικόνιση. 4) Χαρτογράφηση (mapping) Συστήµατα GIS, Graphics Information Systems 5) Ειδικές εφαρµογές (ένδυµα δέρµα). Σήµερα έχουµε κύρια σχεδίαση σε δύο διαστάσεις, ενώ η τρισδιάστατη απεικόνιση αρχίζει και αποκτά ενδιαφέρον και εφαρµογές, ιδιαίτερα για την υποδηµατοποιία. Ηεφαρµογή της στην βιοµηχανία ένδυσης είναι σε ερευνητικό επίπεδο ακόµα. Ηεφαρµογή τους χαρακτηρίζεται από µεγάλη αποδοτικότητα. Υπάρχουν λίγοι προµηθευτές διεθνώς και πολλοί σε τοπική κλίµακα. Μια τυπική διάταξη απαρτίζεται από ακριβό και εξειδικευµένο εξοπλισµό. Κυριότερα συστήµατα, LECTRA Lectra systems, GERBER Gerber, INNOVA Investronika, POLYPATRON Politropo, ka ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Ηπλειοψηφίατωνεφαρµογών CAD/CAM αφορά τον µηχανολογικό τοµέα και στη συνέχεια τον τοµέα των ηλεκτρονικών. Στο σχ.1.7 φαίνονταιοιπωλήσειςσυστηµάτων CAD/CAM στις ΗΠΑ, ανά έτος µέχρι το 1992, όπου φαίνεται ότι τοµείς όπως αυτοκινητοβιοµηχανία, αεροπορική βιοµηχανία, και η βιοµηχανία των ηλεκτρονικών, παρουσιάζουν τις µεγαλύτερες πωλήσεις. Στο σχ.1.8, φαίνεται η κατανοµή τωνεφαρµογών CAD/CAM στις ΗΠΑ, Ευρώπη και ορισµένες Ευρωπαϊκές Χώρες, (έτος 1993), ενώ στο σχ.1.9, φαίνεται η κατανοµή των εφαρµογών στην Ελλάδα (1993), όπου οι περισσότερες εφαρµογές αφορούν τον κατασκευαστικό τοµέα, κύρια λόγω της ιδιοµορφίας της Ελληνικής αγοράς, και της παρουσίας πολλών Ελληνικών προϊόντων που επιλύουν συγκεκριµένη ανάγκη του τοµέα. Βασικές Αρχές Σχεδιοµελέτης µε ΧρήσηΗ/Υ σελ. 1.9-

10 Σχ.1.7. Κατανοµή πωλήσεωνσυστηµάτων CAD/CAM στις ΗΠΑ ανάλογα µε την εφαρµογή Βασικές Αρχές Σχεδιοµελέτης µε ΧρήσηΗ/Υ σελ

11 Σχ.1.8. Κατανοµή εφαρµογών συστηµάτων σχεδιοµελέτης διεθνώς. Σχ.1.9. Κατανοµή εφαρµογών συστηµάτων σχεδιοµελέτης στην Ελλάδα. Βασικές Αρχές Σχεδιοµελέτης µε ΧρήσηΗ/Υ σελ

12 1.4 ΕΡΓΑΛΕΙΑ CAD ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕ ΙΟΜΕΛΕΤΗ ιακρίνονται σε τέσσερις κύριες κατηγορίες, Βιοµηχανικό σχεδιασµό ή σύλληψη του προϊόντος και Αντίστροφης σχεδίασης Μοντελοποίηση, σχεδίαση, προσοµείωση Ανάλυση συµπεριφοράς σε συνθήκες εργασίας Ειδικές εφαρµογές Σε πλήρη εφαρµογή, η µορφή του προϊόντος αποδίδεται στο στάδιο του βιοµηχανικού σχεδιασµού µε τη βοήθεια συστήµατος Computer Aided Industrial Design (CAID), ή µε αντιγραφή του πρωτότυπου (reverse engineering), η µορφή µεταφέρεται σε σύστηµα µοντελοποίησης (Computer Aided Design CAD), το πλέγµα των πεπερασµένων στοιχείων µεταφέρεται σε σύστηµα ανάλυσης (Computer Aided Engineering CAE) και σε συστήµατα ειδικών εφαρµογών ΣΥΛΛΗΨΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Χρησιµοποιείται κύρια στο στάδιο του σχεδίου του προϊόντος και αποτελεί βασικό εργαλείο του βιοµηχανικού σχεδιασµού, σχ Στοστάδιοαυτόδίνονταιταπρώτασχέδιακαιη µορφή του προϊόντος, προσδιορίζονται τα κριτήρια µελέτης από τις γενικές απαιτήσεις για το προϊόν και ελέγχεται η λειτουργικότητά του. Το λογισµικόπρέπειναενισχύειτην δηµιουργικότητα του µηχανικού στο έργο της µετατροπής των απαιτήσεων για το προϊόν σε σχέδια προϊόντος. Πρέπει να προσοµοιάζει στη λειτουργία του τα βασικά στάδια που εκτελούνται σε ένα περιβάλλον βιοµηχανικού σχεδιασµού. Αυτά είναι: ηµιουργία ιδέας, όπου οι ιδέες που σχεδιάζονται σε πρώτο στάδιο κάνουν χρήση σκίτσου και εικόνας, για την παρουσίαση εναλλακτικών λύσεων από τις οποίες στη συνέχεια θα διαλέξουµε τηνβέλτιστη. Χρήση σχεδίων για τα οποία υπάρχουν ήδη τελικά σχέδια και αντίστροφα εξαγωγή σκίτσων, σχεδίων σε τρισδιάστατο περιβάλλον. Εισαγωγή κριτηρίων µελέτης σε κάθε στάδιο, ώστε να αποφεύγονται λύσεις που δεν πληρούν τα κριτήρια. Επισκόπηση της µελέτης, τόσο στο δυσδιάστατο σχέδιο όσο και στο τρισδιάστατο µοντέλο σε πραγµατικές συνθήκες λειτουργίας ή παρουσίασης. Βασικές Αρχές Σχεδιοµελέτης µε ΧρήσηΗ/Υ σελ

13 υνατότητα αντίστροφης µελέτης (reverse engineering). Μεταφορά δεδοµένων. Σχ ιάφορα εµπορικά προϊόντα που έχουν σχεδιασθεί µε χρήση συστηµάτων βιοµηχανικού σχεδιασµού. Συνεπώς, οι βασικές απαιτήσεις από ένα αντίστοιχο σύστηµα CAD είναι: Ευκολία χρήσης και µάθησης, καθώς οι περισσότεροι χρήστες δεν θα απασχολούνται αποκλειστικά µε τοσύστηµα, δεν έχουν ικανό χρόνο για µάθηση του συστήµατος και πρέπει να είναι αποδοτικοί στην εργασία τους σε µικρό χρονικό διάστηµα. Βασικές Αρχές Σχεδιοµελέτης µε ΧρήσηΗ/Υ σελ

14 υνατότητα επαναχρησιµοποίησης υπαρχόντων σχεδίων. Πρέπει να µπορούν να διαβάζουν δεδοµένα από άλλα συστήµατα CAD και αποτελέσµατα από συστήµατα ανάλυσης. Εργαλεία σχεδίασης σε 2-διαστάσεις και εργαλεία διάταξης. Ταπρώτασχέδιατου προϊόντος είναι σε δυο διαστάσεις και σε µορφή σκίτσου. Τα συστήµατααυτάπρέπεινα βοηθούν την εύκολη δηµιουργία σκίτσων και να είναι ευέλικτα στην µετάβαση από το σκίτσο στο ακριβές σχέδιο. Απλό αλλά ακριβείας σύστηµα τρισδιάστατης µοντελοποίησης. Πρέπει να παρέχουν την δυνατότητα απόδοσης της τρισδιάστατης µορφής µε µεγάλη ευκολία. Πρέπει επίσης να επιτρέπουν και τη δηµιουργία συναρµολογήσεων. Κινηµατική ανάλυση σε 2 και 3 διαστάσεις. Πολλά από τα προϊόντα απαιτούν κινηµατική ανάλυση πριν από την έναρξη της λεπτοµερούς µοντελοποίησης. Συµβατότητα και επικοινωνία µε σύστηµα CAD. Τα δεδοµένα που προσδιορίζονται στο στάδιο της δηµιουργίας του σχεδίου του προϊόντος πρέπει να µεταφέρονται µε ακρίβεια στο σύστηµα CAD για µηχανολογική µοντελοποίηση, χωρίς να απαιτείται πολύ διόρθωση στα δεδοµένα. Ένα σύστηµα αυτού του είδους, είναι συνήθως σύστηµα µοντελοποίησης µε επιφάνειεςκαι παρέχει στον χρήστη τις παρακάτω δυνατότητες: Ελεύθερη και παραµετρική σχεδίαση (freeform and parametric sketching). Στο στάδιο της δηµιουργίας της ιδέας του προϊόντος δεν απαιτείται το σύστηµα ναέχειόλητη λειτουργικότητα που δίνει ένα σύστηµα µηχανολογικής σχεδίασης, αλλά βασικά εργαλεία για σκίτσο και σχέδιο, εργαλεία επεξεργασίας όλου του σχεδίου ή τµήµατος του και εργαλεία χρωµατισµού. Οι παραµετρικές δυνατότητες που υπάρχουν στην στερεά µοντελοποίηση παρέχονται εδώ στη δυσδιάστατη σχεδίαση, σχ.1.11(α). Ολοκλήρωση της δυσδιάστατης µε την τρισδιάστατη µοντελοποίηση. Πολλά σχέδια προϊόντος µπορούν να παρουσιαστούν σε 2-διαστάσεις. Τα περισσότερα όµως απαιτούν 3-διαστάσεις. Τα συστήµατα αυτά παρέχουν ισχυρή και ευέλικτη µοντελοποίηση µε ιδιαίτερηέµφαση στην απεικόνιση πολύπλοκων µορφών µε επιφάνειες ελεύθερης µορφής και διαµόρφωση µορφής στην πραγµατική απεικόνιση του προϊόντος. Τα συστήµατα µπορούν να κάνουν χρήση της γεωµετρίας που έχει δηµιουργηθεί στις 2-σιαστάσεις και δεν απαιτούν επανάληψη της διαδικασίας, σχ.1.11(β). Βασικές Αρχές Σχεδιοµελέτης µε ΧρήσηΗ/Υ σελ

15 Κινηµατική ανάλυση στις 2- ήστις3-διαστάσεις. Είναι απαραίτητο εργαλείο σε αυτά τα συστήµατα. Η ανάλυση προϊόντων που απαιτούν κινούµενα αντικείµενα, απαιτούν εργαλεία για την ανάλυση συναρµολογήσεων σε συνθήκες λειτουργίας. Ηκινηµατική ανάλυση είναι απαραίτητη τόσο στην 2-διαστάσεων γεωµετρίασταπρώταστάδιατης µελέτης όσο και στην 3-διαστάσεων στην τελική συναρµολόγηση ή στο ψηφιακό πρωτότυπο. Στην απλή δυσδιάστατη ανάλυση ο µηχανικός επιλέγει τις γραµµές που συνιστούν ένα σώµα και που κινούνται ταυτόχρονα. Και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να µπορεί να ορίζει τις ιδιότητες των συνδέσµων και τις κινήσεις, γιαναεπισκοπήσει όλο το εύρος της κίνησης. Απόαυτήτηνανάλυση µπορεί να προσδιορίσει τον απαιτούµενο χώρο που πρέπει να παρέχεται στα επόµεναστάδιατηςµελέτης. Σύνδεση µετασυστήµατα µηχανολογικής σχεδίασης, ώστε οι µελετητές να µην απαιτείται να επαναλάβουν γεωµετρία που έχει οριστεί από τα συστήµατα βιοµηχανικού σχεδιασµού. δυνατότητες τροποποίησης µορφής και εξέτασης των αποτελεσµάτων σε συνθήκες λειτουργίας (πχ. ανάκλαση φωτός), πολύ καλά γραφικά µε βάσηδεδοµένων µε δοµές και υλικά, έγχρωµες απεικονίσεις µε δυνατότητα φωτισµού, σχ.1.11(γ). Τυπικά συστήµατα, Alias, Pro/Designer CDRS, UG/shape Studio, κα). Στο σχ.1.11 φαίνεται η λειτουργία ενός συστήµατος βιοµηχανικού σχεδιασµού του Studio της Alias- Wavefront. (α) Με τη χρήση του StudioPaint ο χρήστης σχεδιάζει µια ποικιλία διαφορετικών σχεδίων του προϊόντος. ιαθέτει ποικιλία εργαλείων απόδοσης µορφής που βασίζονται στη γεωµετρία NURBS για τη δηµιουργία καµπυλών ελεγχόµενης µορφής. (β) Το χρώµα και η υφή είναι σηµαντικοί παράγοντες για να αποδοθεί η µορφή και ο χαρακτήρας του σχεδίου. ιατίθεται µεγάλη ποικιλία χρωµάτων και υφής. (γ) Το δυσδιάστατο σκίτσο εισάγεται στο Studio, και χρησιµοποιείται ως οδηγός για την δηµιουργία του τρισδιάστατου µοντέλου που θα συλλαµβάνει όλο την αρχική πρόθεση του σχεδιαστή. Η µορφή και το σχήµα του σκίτσου προσεγγίζεται µε καµπύλες NURBS. Παρουσιάζεται γραφικά η µεταβολή της καµπυλότητας για να εξετασθεί η οµαλότητα των καµπυλών. Βασικές Αρχές Σχεδιοµελέτης µε ΧρήσηΗ/Υ σελ

16 (δ) Υπάρχει εργαλείο για την δηµιουργία επιφανειών, µε δυνατότητες τοµής και αποκοπής επιφανειών µε µεγάλη ακρίβεια. (ε) Υψηλού επιπέδου φωτορεαλισµός και κίνηση για την παρουσίαση και αξιολόγηση του προϊόντος. Σχ Βασικά στάδια δηµιουργίας ενός προϊόντος µε τη χρήση του συστήµατος Alias Wavefront ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΣΧΕ ΙΑΣΗ Ξεκίνησε ως διαδικασία αντιγραφής προϊόντων και σήµερα έχει εξελιχθεί σε µια ολοκληρωµένη επιστήµη. Αρχικά οι Ιαπωνικές εταιρείες χρησιµοποιούσαν την αντίστροφη σχεδίαση για να βελτιώσουν τα προϊόντα τους έναντι στον ανταγωνισµό. Ηεπανα-σχεδίαση αρχίζει µε την παρατήρηση και δοκιµή του προϊόντος. Μετά αποσυναρµολογείται και για τα διάφορα εξαρτήµατα αναλύεται η µορφή τους, η λειτουργία τους, οι ανοχές συναρµολόγησης και η διαδικασία παραγωγής. Σκοπός είναι η πλήρης κατανόηση του προϊόντος και του τρόπου λειτουργίας. Με βάση αυτή την κατανόηση, παράγεται ένα βελτιωµένο προϊόν, είτε στο επίπεδο του υποσυστήµατος (προσαρµοστικό) ή στο επίπεδο του εξαρτήµατος (διαφοροποίηση). Σήµερα, οι ΑµερικάνοικαιοιΕυρωπαίοι, έχουν µελετήσει την διαδικασία της αντίστροφης σχεδίασης, έχουν αναπτύξει ισχυρά εργαλεία που την διευκολύνουν και έχουν συµπιέσει τον κύκλο ανάπτυξης του προϊόντος. Οι διαδικασίες αυτές έχουν επίσης σηµασία και για εταιρείες που αναπαράγουν εξαρτήµατα άµεσα από λειτουργικά δοκίµια. Ανταλλακτικά για παρωχηµένα µηχανήµατα, αντίγραφα παλαιών εργαλείων, ή επανασχεδίαση ξένων προϊόντων µενέα µορφή, είναι περιπτώσεις που κάνουν χρήση της αντίστροφης σχεδίασης. Ηδιαδικασίαέχειεµπλουτιστεί και µε ειδικό λογισµικό που προσδίδει νέα σηµασία στην αντίστροφη σχεδίαση. Ο υπολογιστής χρησιµοποιείται για την σύλληψη της γεωµετρίας του Βασικές Αρχές Σχεδιοµελέτης µε ΧρήσηΗ/Υ σελ

17 εξαρτήµατος, την παρουσίαση της τρισδιάστατης µορφής, την εκτέλεση των απαιτούµενων αλλαγών στο µοντέλο, την δοκιµή της απόδοσης και την προσοµοίωση της διαδικασίας παραγωγής και ελέγχου, χωρίς την παραγωγή του πραγµατικού πρωτότυπου. Η διαδικασία έγκειται στην χρήση µιας εργαλειοµηχανής µέτρησης συντεταγµένων (coordinate measuring machine) για την αποτύπωση της επιφάνειας του εξαρτήµατος,. Τα ψηφιακά δεδοµένα επεξεργάζονται από το ειδικό λογισµικό του συστήµατος CAD/CAM, και παίρνουµε την τρισδιάστατη εικόνα του αντικειµένου και το CNC πρόγραµµα για την κατεργασία του. Η µηχανή µέτρησης των συντεταγµένων µπορεί να είναι µε αισθητήριο επαφής ή κεφαλής οπτικής σάρωσης, σχ Η πρώτη είναι η πιο διαδεδοµένη τεχνολογία που χρησιµοποιείται στις µεσαίου µεγέθους µηχανές, και στηρίζεται στην άµεση επαφή του αισθητήριου µε το εξάρτηµα. Στη δεύτερη µέθοδοτοσύστηµα ελέγχου οδηγεί το σύστηµα σάρωσης σε συνεχή πορεία και συλλέγει εκατοντάδες ή χιλιάδες ανεξάρτητα σηµεία για να ορίσει την πραγµατική γεωµετρία του εξαρτήµατος. Όσο περισσότερα σηµεία συλλέγονται τόσο µεγαλύτερη είναι και η ακρίβεια αναπαράστασης. Σχ Οι δύο µέθοδοι σάρωσης, (α) µε επαφή και (β) µε οπτικήσάρωση. Βασικές Αρχές Σχεδιοµελέτης µε ΧρήσηΗ/Υ σελ

18 Τα σηµεία που έχουν συλλεχθεί χρησιµοποιούνται για την δηµιουργία του µοντέλου επιφανειών του προϊόντος, σχ εν απαιτείται δηλαδή η απόδοση της µορφής του προϊόντος µε λειτουργίες µοντελοποίησης του συστήµατος. Σχ Το νέφος των σηµείων και η δηµιουργία της επιφάνειας από το νέφος των σηµείων. Τα δεδοµένα που διαβάζει η µηχανή σάρωσης τα εξάγει σε µορφή αρχείου IGES, VDA-FS, ISO G-Code, DFX, ASCII, ή σε µορφή άµεσα συνδεδεµένη µε σύστηµα CAD/CAM. Τα δεδοµένα αυτά τα επεξεργάζεται το αντίστοιχο λογισµικό των συστηµάτων, και τέτοια συστήµατα είναι τα: ScanTools - PTC, Surfacer Imageware/SDRC, SurfaceStudio Alias/Wavefront, κα. Το λογισµικό πρέπει να έχει τις παρακάτω δυνατότητες, που δείχνουν και την πορεία εκτέλεσης της λειτουργίας ενός συστήµατος αντίστροφης σχεδίασης, σχ.1.14, (Surfacestudio της Alias/Wavefront). Εισαγωγή γεωµετρίας (συντεταγµένες σηµείων) σε διάφορες τυποποιήσεις. Τα δεδοµένα µπορούν να κλειστούν σε πολυγωνικό πλέγµα και να εξοµαλυνθούν αποµακρύνοντας τυχόν σφάλµατα (noise) από τα σηµεία. Βασικές Αρχές Σχεδιοµελέτης µε ΧρήσηΗ/Υ σελ

19 Παραγωγή χαρακτηριστικών διατοµών σάρωσης υψηλής πιστότητας. ηµιουργία επιφανειών από τις χαρακτηριστικές διατοµές. Επιφάνειες µπορούν να δηµιουργηθούν από προσαρµογή επιφάνειας σε τέσσερα οριακά σηµεία, προσαρµογή καµπυλών στις χαρακτηριστικές διατοµές, και στη συνέχεια προσαρµογή επιφανειών στις καµπύλες. Εξέταση της ποιότητας της επιφάνειας µε µέτρηση της απόκλισης από τα δεδοµένα, διαγράµµατα καµπυλότητας διαφόρων µορφών, σκίαση της επιφάνειας, κλπ. ηµιουργία του τελικού µοντέλου του προϊόντος, έτοιµου για κάθετες εφαρµογές, προσοµοίωσης, παραγωγής, κλπ. Σχ Τυπική πορεία λειτουργιών στην αντίστροφη σχεδίαση και δυνατότητες συστηµάτων. Μια σηµαντική λειτουργία των συστηµάτων είναι η αντιπαραβολή των αρχικών σηµείων µε την τελική γεωµετρία που παράγει το σύστηµα και η παρουσίαση των αποκλίσεων σε γραφική µορφή, σχ Σχ Αρχικό αντικείµενο, σάρωση δεδοµένων µε µηχανή σάρωσης, µοντέλο CAD στο οποίο φαίνονται σε έγχρωµη αποτύπωση η απόκλιση των δεδοµένων από τη γεωµετρία Βασικές Αρχές Σχεδιοµελέτης µε ΧρήσηΗ/Υ σελ

20 του µοντέλου ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ - ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ. Στοστάδιοαυτόαπαιτείταιναέχουµε ακριβή και έγκυρη µοντελοποίηση του προϊόντος. Η έµφαση εδώ είναι στην ακρίβεια των υπολογισµών, και σε θέµατα όπως ανοχές, πάχος τοιχωµάτων, γωνίες κλίσης, αποστάσεις ασφαλείας, κλπ. Η απεικόνιση είναι συνήθως µε στερεά και λιγότερο µε επιφάνειες, πρέπει να έχουµε δυνατότητα δηµιουργίας συναρµολόγησης, απόδοση της κίνησης, καλά γραφικά και σύνδεση µε κάθετες εφαρµογές, σχ Αποτελούν και την πλειοψηφία των εµπορικών εφαρµογών και στον τοµέα αυτό έχουµε και τα περισσότερα συστήµατα. (Τυπικά συστήµατα CATIA (Dassault) Pro/Engineer (PTC), Solidworks (Dassault), Autocad Mechanical Desktop (Autodesk), Unigraphics, Ι- DEAS, Microstation, κλπ.). Η λειτουργία των συστηµάτων µοντελοποίησης θα εξετασθούν στην συνέχεια αναλυτικά. Α) Β) Γ) ) Βασικές Αρχές Σχεδιοµελέτης µε ΧρήσηΗ/Υ σελ

21 Σχ Παραδείγµατα µοντελοποίησης, (A)Στερεό µοντέλο, (B)Στερεό µοντέλο εξαρτήµατος από έλασµα, (Γ) Συναρµολόγηση κυλίνδρου µηχανής, ( ) Μια µεγάλη και πολύπλοκη συναρµολόγηση, Βασικές Αρχές Σχεδιοµελέτης µε ΧρήσηΗ/Υ σελ

22 1.4.4 ΑΝΑΛΥΣΗ Γίνεται µε ειδικά προγράµµατα ανάλυσης µε πεπερασµένα στοιχεία. Πρόκειται για ειδικευµένα προγράµµατα βελτιστοποίησης ανάλογα µε τηνυλικό(πλαστικά, µέταλλα, σύνθετα υλικά, κλπ), και το είδος της εφαρµογής (ροή, θερµότητα, αντοχή, έγχυση, κλπ.). Συνήθως, κάθε σύστηµα µοντελοποίησης διαθέτει ένα τελικό επεξεργαστή (post processor) που χωρίζει το µοντέλο σε πεπερασµένα στοιχεία. Το µοντέλο αυτό τροφοδοτείται στο σύστηµα ανάλυσης, που διαθέτει ένα προ-επεξεργαστή (pre-processor) γιαναδιαβάζειτο µοντέλο. Ακολουθεί η ανάλυση και βελτιστοποίηση της µορφής. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται γραφικά και αναλύονται από τον ειδικό µηχανικό, σχ Το κλειδί για µια έγκυρη και αποτελεσµατική ανάλυση είναι πρώτα ο χωρισµός των πεπερασµένων στοιχείων (πλεγµατοποίηση) και µετά η απόδοση των σωστών φορτίσεων και συνθηκών εργασίας από τον ειδικό µηχανικό. (A) (Γ) (B) Σχ Παραδείγµατα ανάλυσης µε πεπερασµένα στοιχεία, (Α) Το πλέγµα πεπερασµένων στοιχείων, (B)Εφαρµογή της φόρτισης, (Γ) Ανάλυση και παρουσίαση των αποτελεσµάτων, ( ) Κινηµατική ανάλυση µηχανισµών, (Ε) Προσοµοίωση γεµίσµατος καλουπιού µε πλαστικό. Βασικές Αρχές Σχεδιοµελέτης µε ΧρήσηΗ/Υ σελ

23 (D) (E) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ιαστασιολόγηση µε ανάλυση ανοχών σύµφωνα µε τους κανονισµούς Geometric Dimensioning and Tolerancing, σχ.1.18α, σύνδεση µεσυστήµατα ταχείας παραγωγής πρωτοτύπων (Rapid Prototype), σχ.1.18β, σύνδεση µεεργαλειοµηχανές Αριθµητικού Ελέγχου (CNC) µε τηνδηµιουργία τελικών επεξεργαστών, συστήµατα διαχείρισης δεδοµένων προϊόντων (Product Data Management), συστήµατα απαιτήσεων υλικών (MRP II), συστήµατα προγραµµατισµού επιχειρηµατικών πόρων (ERP), δυνατότητα επικοινωνίας µε συστήµατα τεκµηρίωσης, παραγωγή σχεδίων και έγχρωµων εικόνων. (α) (β) Σχ (α) Απόδοση ανοχών διαστάσεων και µορφής σε σύστηµα CAD, (β) Παραγωγή πλέγµατος στοιχείων για την ταχεία παραγωγή πρωτοτύπων. Βασικές Αρχές Σχεδιοµελέτης µε ΧρήσηΗ/Υ σελ

24 1.5 ΕΡΓΑΛΕΙΑ CAM - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Περιλαµβάνει την µελέτη και προγραµµατισµό των κατεργασιών, την παραγωγή του προγράµµατος οδήγσης των εργαλειοµηχανών ΑΕ, τον έλεγχο του προγράµµατος οδήγησης της εργαλειοµηχανής, τον έλεγχο του αποτελέσµατος της κατεργασίας και τον προγραµµατισµό του συστήµατος παραγωγής ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ Μπορεί να γίνει µε τασυστήµατα Computer Aided Process Planning -CAPP, που υπολογίζουν: τα στάδια και τη σειρά εκτέλεσης της επεξεργασίας του προιόντος, τις µηχανές που θα χρησιµοποιηθούν µε τααντίστοιχαεργαλείακαιτιςσυνθήκες επεξεργασίας την κοστολόγηση της παραγωγής. Η χρήση τους δεν είναι εκτεταµένη και δεν υφίστανται ακόµα συστήµατα που να είναι αποδοτικά για όλα τα είδη των εξαρτηµάτων. ιακρίνονται σε δύο κύριες κατηγορίες ανάλογα µε τοείδοςτηςχρησιµοποιούµενης λογικής εξαγωγής αποτελεσµάτων, Συστήµατα µε ανάκληση παλαιών πλάνων παραγωγής (Retrieval systems) Συστήµατα µε δηµιουργία εξ αρχής του πλάνου παραγωγής (Generative systems) Ηεφαρµογή τους δεν είναι εκτεταµένη και ενδείκνυνται για ορισµένο µόνο φάσµα εφαρµογών και κατηγορία προϊόντων ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΗΣ Χρησιµοποιούνται για τον προγραµµατισµό εργαλειοµηχανών αριθµητικού ελέγχου CNC. Το σύστηµαδηµιουργεί την πορεία της κίνησης του κοπτικού εργαλείου για την κατεργασία ορισµένης περιοχής που υποδεικνύεται από το χρήστη. Ο χρήστης προσδιορίζει πρώτα την πρώτη ύλη πό την οποία θα προέλθει η τελική µορφή. Στη συνέχεια, για κάθε στάδιο επεξεργασίας προσδιορίζει, το είδος της κατεργασίας, το εργαλείο που θα χρησιµοποιηθεί, τις συνθήκες και την ακρίβεια της κατεργασίας, και την περιοχή κατεργασίας του αντικειµένου. Το σύστηµα υπολογίζει την απαραίτητη πορεία του κοπτικού εργαλείου για την απόδοση της επιθυµητής µορφής. Υπάρχουν συστήµατα προγραµµατισµού για την πλειοψηφία των εργαλειοµηχανών και για τις περισσότερες εφαρµογές, σχ.1.19,όπως: Βασικές Αρχές Σχεδιοµελέτης µε ΧρήσηΗ/Υ σελ

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή computer aided design and manufacture (cad/cam)

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή computer aided design and manufacture (cad/cam) Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή computer aided design and manufacture (cad/cam) 1.1 Ορισμός σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή CAD (Computer

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή - Computer aided design and manufacture (cad/cam)

Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή - Computer aided design and manufacture (cad/cam) 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή - Computer aided design and manufacture (cad/cam) Περιεχόμενα κεφαλαίου 1.4 Εξέλιξη συστημάτων Cad σελ. 20 1.1 Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Σχεδιομελέτης Κοσμημάτων με Χρήση Η/Υ

Συστήματα Σχεδιομελέτης Κοσμημάτων με Χρήση Η/Υ Συστήματα Σχεδιομελέτης Κοσμημάτων με Χρήση Η/Υ Κωλέτσου Ευτυχία http://ekoletsou.gr Καλώς ήλθαηε ζηον κόζμο ηων Σσζηημάηων Στεδιομελέηης με Χρήζη Η/Υ! Οοιρμόπ Συεδιξμελέςηπ με υοήρη Η/Υ - CAD Ως σχεδιομελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ 5ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ CAD/CAM PRO/ENGINEER WILDFIRE.

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ 5ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ CAD/CAM PRO/ENGINEER WILDFIRE. 1 ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ 5ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ CAD/CAM PRO/ENGINEER WILDFIRE CAD/CAM CNC Post Processor Αν. Καθ. Αριστομένης Αντωνιάδης Καθ. Νικόλαος Μπιλάλης

Διαβάστε περισσότερα

Ως ανάπτυξη προϊόντος ορίζεται όλο το σύνολο των δραστηριοτήτων από την έρευνα αγοράς, µέχρι την παράδοσή του στον πελάτη.

Ως ανάπτυξη προϊόντος ορίζεται όλο το σύνολο των δραστηριοτήτων από την έρευνα αγοράς, µέχρι την παράδοσή του στον πελάτη. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ως ανάπτυξη προϊόντος ορίζεται όλο το σύνολο των δραστηριοτήτων από την έρευνα αγοράς, µέχρι την παράδοσή του στον πελάτη. Η µεθοδολογία είναι κοινή για όλα τα προϊόντα, αλλά η µεθοδολογία που

Διαβάστε περισσότερα

8 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ PRODUCT DATA MANAGEMENT (PDM)... 8-1

8 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ PRODUCT DATA MANAGEMENT (PDM)... 8-1 8 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ PRODUCT DATA MANAGEMENT (PDM)... 8-1 8.1 ΟΡΙΣΜΟΣ...8-1 8.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ...8-3 8.3 ΠΡΟΤΕΡΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ...8-5 8.4 ΣΤΑ ΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ...8-7 8 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CAD/CAM. 2.1 Γενικά για το CAD - 16 -

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CAD/CAM. 2.1 Γενικά για το CAD - 16 - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CAD/CAM 2.1 Γενικά για το CAD Ο όρος CAD προέρχεται από τις λέξεις Computer Aided Design, που σημαίνει σχεδίαση με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή. Το CAD χρησιμοποιείται για το

Διαβάστε περισσότερα

Eur.Ing. Δρ. Φ. Σκιττίδης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Eur.Ing. Δρ. Φ. Σκιττίδης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Eur.Ing. Δρ. Φ. Σκιττίδης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ xi ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ (ή ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ή ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) ΜΕ Η/Υ (COMPUTER AIDED MANUFACTURING SYSTEMS CAM) 1.1 Ιστορικό 1 1.2 Μηχανές με αριθμητικό έλεγχο (Numerically

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση

Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος Β Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 2 ώρες /εβδοµάδα Αθήνα, Απρίλιος 2001 Μάθηµα: «Εφαρµογές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ΙΙ Ηλεκτρονική Σχεδίαση».

Διαβάστε περισσότερα

xiii Eur.Ing. Δρ. Φ. Σκιττίδης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

xiii Eur.Ing. Δρ. Φ. Σκιττίδης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Eur.Ing. Δρ. Φ. Σκιττίδης xiii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΚΛΑΣΕΩΣ (WORLD CLASS MANUFACTURING). 1.1 Εισαγωγή 1 1.2 Η ιστορία της μεταποίησης διεθνούς κλάσης 2 1.2.1

Διαβάστε περισσότερα

Βιο ομηχανικός. ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού Εργαστήριο C. www.c3.teiwm.gr 14/12/20112011

Βιο ομηχανικός. ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού Εργαστήριο C. www.c3.teiwm.gr 14/12/20112011 Βιομηχανικός Σχεδιασμός Συσκευασιών ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού Εργαστήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εισαγωγή. γή Περιεχόμενα Συστήματα CAD/CAM/CAE/PLM στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΝΙΑ, ΜΑΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύλληψη προϊόντος. Μοντέλα επιφανειών και αντίστροφη μηχανική

Σύλληψη προϊόντος. Μοντέλα επιφανειών και αντίστροφη μηχανική 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σύλληψη προϊόντος Βιομηχανικός σχεδιασμός Βιομηχανικός σχεδιασμός Μοντέλα επιφανειών και αντίστροφη μηχανική 2.1 Βιομηχανικός σχεδιασμός σελ. 50 Περιεχόμενα κεφαλαίου 2.2 Μοντέλα επιφανειών

Διαβάστε περισσότερα

CAD/CAM I (ΘΕΩΡΙΑ) ΔΙΔΑΣΚΩΝ : ΝΤΙΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (MSc) Καθηγητής Εφαρμογών ΚΑΡΔΙΤΣΑ 2011

CAD/CAM I (ΘΕΩΡΙΑ) ΔΙΔΑΣΚΩΝ : ΝΤΙΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (MSc) Καθηγητής Εφαρμογών ΚΑΡΔΙΤΣΑ 2011 CAD/CAM I (ΘΕΩΡΙΑ) ΔΙΔΑΣΚΩΝ : ΝΤΙΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (MSc) Καθηγητής Εφαρμογών ΚΑΡΔΙΤΣΑ 2011 ΤΙ ΕΙΝΑΙ CAD: Η ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ Η/Υ ΤΙ ΕΙΝΑΙ CAM: ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

COMPUTER AIDED DESIGN AND MANUFACTURE (CAD/CAM) 1.1 CAD

COMPUTER AIDED DESIGN AND MANUFACTURE (CAD/CAM) 1.1 CAD 1 COMPUTER AIDED DESIGN AND MANUFACTURE (CAD/CAM) 1.1 CAD,,, -.,,,,,. -, (Computer Aided Design-CAD),, : -. -,. 20 / CAD/CAM KAI, (Computer Numerical Control-CNC), Computer Aided and Manufacture-CAM).

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS)

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS) Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographical Information Systems GIS) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΣΓΠ Ένα σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

Kιτ μετατροπής CNC για φρέζες. Κιτ μετατροπής CNC για τόρνους

Kιτ μετατροπής CNC για φρέζες. Κιτ μετατροπής CNC για τόρνους Kιτ μετατροπής CNC για φρέζες Κιτ μετατροπής CNC για τόρνους Ελεγκτες CNC Καμπίνες CNC Τόρνοι CNC Φρέζες CNC CNC SOFTWARE MEGA NC 2010 MegaNC 2D/3D, το πανίσχυρο πακέτο CAD / CAM CNC βασικό λογισμικό "NC

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας 1 Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας 2 Αντίστροφη Μηχανική Στόχος εργασίας-επιλογή του Geomagic Studio 2012 Περιγραφή βασικών εντολών της επεξεργασίας του Νέφους Σημείων Σύνθεση τελικού μοντέλου επιφάνειας

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικής Αριστείας & Καινοτοµίας

Τεχνολογικής Αριστείας & Καινοτοµίας 4ήµερο Τεχνολογικής Αριστείας & Καινοτοµίας Αυτοµατισµός: Από την εγκατάσταση ως το λογισµικό Βαφείδης Γιώργος gvafi@tee.gr gvafidis@panelco.gr Θέµατα Εισαγωγή -Πως έχει εξελιχθεί ο αυτοµατισµός Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός βασισµένος σε συνιστώσες

Σχεδιασµός βασισµένος σε συνιστώσες Σχεδιασµός βασισµένος σε συνιστώσες 1 Ενδεικτικά περιεχόµενα του κεφαλαίου Ποια είναι τα "άτοµα", από τα οποία κατασκευάζονται οι υπηρεσίες; Πώς οργανώνουµε τις συνιστώσες σε ένα αρµονικό σύνολο; Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών

Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών Θεματική ενότητα: Σχεδίαση πολυμεσικών εφαρμογών Ενδεικτικό Θέμα: Θέμα 1. Τα πολυμέσα στην εκπαίδευση: Σχεδίαση πολυμεσικής εφαρμογής για την διδασκαλία ενός σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

Συστηµατική παρακολούθηση και καταγραφή όλων των φάσεων παραγωγής σε πραγµατικό χρόνο Το Σύστηµα Ιχνηλασιµότητας ICHNOS της εταιρείας Data & Control Systems είναι ένα ολοκληρωµένο σύστηµα το οποίο καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ & ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 1 Ένας από τους βασικούς στόχους στην ανάπτυξη του προϊόντος είναι η μείωση του χρόνου ανάπτυξης. Η ικανότητα μίας επιχείρησης να εισάγει γρηγορότερα ένα προϊόν σε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΟΙΚΙΛΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ CAD

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΟΙΚΙΛΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ CAD 1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΟΙΚΙΛΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ CAD Χρήστος Γεώργιος Κ. Γεωργακόπουλος Χανιά 2014 2 Δομή της παρουσίασης Εισαγωγή Μορφές κονδυλίων Παραγωγή κονδυλίων Γεωμετρία των κονδυλίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Εισαγωγή

ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Εισαγωγή ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Εισαγωγή Ι. Γιαννατσής Τμ. Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Βασικές κατασκευαστικές (manufacturing) μέθοδοι/τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης»

ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης» ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης» ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ια του Τµήµατος: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφικά με Η/Υ / Εισαγωγή

Γραφικά με Η/Υ / Εισαγωγή Γραφικά με Η/Υ Εισαγωγή Πληροφορίες μαθήματος (1/4) Υπεύθυνος μαθήματος: Μανιτσάρης Αθανάσιος, Καθηγητής ιδάσκοντες: Μανιτσάρης Αθανάσιος: email: manits@uom.gr Μαυρίδης Ιωάννης: email: mavridis@uom.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΛΟΥΠΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΜΕ ΧΑΡΑΞΗ ΜΕ LASER

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΛΟΥΠΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΜΕ ΧΑΡΑΞΗ ΜΕ LASER 1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΛΟΥΠΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΜΕ ΧΑΡΑΞΗ ΜΕ LASER 2 ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΔΥΟ ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ αποπεράτωση με χάραξη

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ...1 1.1 ΠΕΡΙΟ ΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ...1 1.2 ΑΙΤΙΑ ΓΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ...5 1.3 ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ...

1 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ...1 1.1 ΠΕΡΙΟ ΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ...1 1.2 ΑΙΤΙΑ ΓΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ...5 1.3 ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ... 1 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ...1 1.1 ΠΕΡΙΟ ΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ...1 1.2 ΑΙΤΙΑ ΓΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ...5 1.3 ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ...6 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Στο σχ.1.1 φαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Σκοπός Εργασίας Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της εξέλιξης της έρευνας πάνω στη λείανση μέχρι σήμερα, προτείνοντας λύσεις για χρήση μοναδικού

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση

Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση Η εταιρία H Data Communication ΑΕ ιδρύθηκε το 1987 στην Αθήνα µε αντικείµενο την ανάπτυξη λογισµικού για επιχειρήσεις και την παροχή ολοκληρωµένων λύσεων πληροφορικής.

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστι σ κ τι ά κ αι Π λεονεκτήµατα το υ A r A c r hica C D A 1 5 Ε πλ π ουτισ τι µ σ ένες Α ρ Α χιτεκτονικές Μ ο Μ ρφές

Χαρακτηριστι σ κ τι ά κ αι Π λεονεκτήµατα το υ A r A c r hica C D A 1 5 Ε πλ π ουτισ τι µ σ ένες Α ρ Α χιτεκτονικές Μ ο Μ ρφές και του ArchiCAD 15 Εµπλουτισµένες Αρχιτεκτονικές Μορφές Πολυεδρική Στέγη Οι σύνθετες στέγες µοντελοποιούνται πλέον ως µονά στοιχεία και η επεξεργασία τους γίνεται µε τη µέγιστη ευελιξία. Οι διάφορες έδρες

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποιείται σε >30 χώρες και συμμετέχουν >17.000 μαθητές ηλικίας 9 έως 19 ετών. Μια ομαδοσυνεργατική προσέγγιση μάθησης.

Υλοποιείται σε >30 χώρες και συμμετέχουν >17.000 μαθητές ηλικίας 9 έως 19 ετών. Μια ομαδοσυνεργατική προσέγγιση μάθησης. Υλοποιείται σε >30 χώρες και συμμετέχουν >17.000 μαθητές ηλικίας 9 έως 19 ετών. Μια ομαδοσυνεργατική προσέγγιση μάθησης. Οι μαθητές ανακαλύπτουν την Φυσική, τις Τεχνολογίες, την Μηχανική και τα Μαθηματικά

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνες και γραφικά. Τεχνολογία Πολυµέσων 05-1

Εικόνες και γραφικά. Τεχνολογία Πολυµέσων 05-1 Εικόνες και γραφικά Περιγραφή στατικών εικόνων Αναπαράσταση γραφικών Υλικό γραφικών Dithering και anti-aliasing Σύνθεση εικόνας Ανάλυση εικόνας Μετάδοση εικόνας Τεχνολογία Πολυµέσων 05-1 Περιγραφή στατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΙΤΤΩΝ ΣΤΟ ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑ ΜΕ ΚΥΛΙΣΗ Ο ΟΝΤΩΣΕΩΝ

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΙΤΤΩΝ ΣΤΟ ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑ ΜΕ ΚΥΛΙΣΗ Ο ΟΝΤΩΣΕΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΙΤΤΩΝ ΣΤΟ ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑ ΜΕ ΚΥΛΙΣΗ Ο ΟΝΤΩΣΕΩΝ Σκοπός εργασίας Σκοπός του λογισμικού που δημιουργήθηκε είναι η μελέτη της γεωμετρίας του αποβλίττου στο φραιζάρισμα με κύλιση οδοντώσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα

Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα Χαρακτηριστικά Οριζοντιογραφία Στο γραφικό περιβάλλον της εφαρμογής είναι δυνατή η σχεδίαση οριζοντιογραφιών δρόμων, σιδηροδρομικών γραμμών, ανοικτών και

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα Computer Aided Manufacturing - CAM

Συστήµατα Computer Aided Manufacturing - CAM Συστήµατα Computer Aided Manufacturing - CAM Σχεδιασµός της διαδικασίας παραγωγής τεµαχίων σε ψηφιακά καθοδηγούµενες εργαλειοµηχανές Στόχος του λογισµικού CAM: Η δηµιουργία του προγράµµατος ψηφιακής καθοδήγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ERP Τι Είναι - Χαρακτηριστικά Οφέλη από την Εφαρµογή τους 2. Μεθοδολογική Προσέγγιση Επιλογής & Υλοποίησης Συστηµάτων ERP

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήµατα. Κεφάλαιο 2. Ο στρατηγικός ρόλος των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκησης στην επιχείρηση. Ευαγγελάτος Ανδρέας

Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήµατα. Κεφάλαιο 2. Ο στρατηγικός ρόλος των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκησης στην επιχείρηση. Ευαγγελάτος Ανδρέας Κεφάλαιο 2 Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήµατα Ο στρατηγικός ρόλος των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκησης στην επιχείρηση Ευαγγελάτος Ανδρέας Εργαστήριο Πολυµέσων Επικοινωνίας 1. Εκπαιδευτικοί στόχοι του

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Εισαγωγή στην Πληροφορική 1 Γενικές πληροφορίες Εισαγωγή στην Πληροφορική ιδασκαλία: Παναγιώτης Χατζηδούκας Email:

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η Ανάλυση και ο Σχεδιασµός στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η Ανάλυση και ο Σχεδιασµός στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Η και ο στην Ενοποιηµένη ιαδικασία ρ. Πάνος Φιτσιλής Περιεχόµενα Γενικές αρχές ανάλυσης και σχεδιασµού Τα βήµατα της ανάλυσης και του σχεδιασµού Συµπεράσµατα 2 3 Η ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ/ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ/ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΑΝΑΠΤΥΞΗ/ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Ι. Γιαννατσής Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Εισαγωγικά μια μικρή επανάληψη... Η μακροπρόθεσμη επιτυχία μιας επιχείρησης εξαρτάται από: την

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Bασιλική Λ. Σουµελίδου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Bασιλική Λ. Σουµελίδου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Bασιλική Λ. Σουµελίδου Καθηγητής Εφαρµογών MSc Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών και ΣΤΕΦ ΤΕΙ Μ Κ. Τσιτσιλίκη 2 Κοζάνη 50100 Tel: 24610-40161 εσωτ.224 & 2461024273 e-mail: vsoum@teikoz.gr ΣΠΟΥ ΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΙΔΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΕΙΔΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι. Γιαννατσής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Φύση Προϊόντος/Υπηρεσίας και Αγορά Απαιτούμενος βαθμός διαφοροποίησης Απαιτούμενος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑ - ΛΕΞΕΙΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΤΡΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός & Ανάπτυξη Προϊόντος

Σχεδιασµός & Ανάπτυξη Προϊόντος Σχεδιασµός & Ανάπτυξη Προϊόντος Αρχές Χρήσης Πρωτοτύπων ιαφάνειες ιαλέξεων ιδάσκων: Αναπλ. Καθ.. Καραλέκας 1 Πρωτοτυποποίηση: Η δηµιουργία/κατασκευή φυσικών ή/και αναλυτικών µοντέλων προσοµοίωσης των αρχών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΜΕ Η/Υ 1. Του Αποστόλου Παπαποστόλου Επίκουρου Καθηγητή του ΤΕΙ Αθήνας

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΜΕ Η/Υ 1. Του Αποστόλου Παπαποστόλου Επίκουρου Καθηγητή του ΤΕΙ Αθήνας ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΜΕ Η/Υ 1 Του Αποστόλου Παπαποστόλου Επίκουρου Καθηγητή του ΤΕΙ Αθήνας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι γραφικές παραστάσεις µε υπολογιστές έχουν προχωρήσει πολύ από τότε που οι ε- πιστήµονες που δούλευαν

Διαβάστε περισσότερα

Ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό γνώρισµα των τελευταίων ετών αλλά και αυτών που ακολουθούν είναι οι αλλαγές που σηµειώνονται στο χώρο των επιχειρήσεων.

Ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό γνώρισµα των τελευταίων ετών αλλά και αυτών που ακολουθούν είναι οι αλλαγές που σηµειώνονται στο χώρο των επιχειρήσεων. Atlantis MRP & MRP II MRP I Ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό γνώρισµα των τελευταίων ετών αλλά και αυτών που ακολουθούν είναι οι αλλαγές που σηµειώνονται στο χώρο των επιχειρήσεων. Στις προβλέψεις αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός & Ανάπτυξη Προϊόντος

Σχεδιασµός & Ανάπτυξη Προϊόντος Σχεδιασµός & Ανάπτυξη Προϊόντος Αρχές Χρήσης Πρωτοτύπων ιαφάνειες ιαλέξεων ιδάσκων: Καθ.. Καραλέκας 1 Πρωτοτυποποίηση: Η δηµιουργία/κατασκευή φυσικών ή/και αναλυτικών µοντέλων προσοµοίωσης των αρχών λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Γραφικά. Μοντέλο (Πληροφορίες για Περιεχόµενο εικόνας. Επεξεργασία Εικόνων. Εικόνα. Τεχνητή Όραση 1.1. Εργα: : 2000+1 & ΣΚΕΠΣΙΣ (ΕΠΕΑΚ

Εισαγωγή. Γραφικά. Μοντέλο (Πληροφορίες για Περιεχόµενο εικόνας. Επεξεργασία Εικόνων. Εικόνα. Τεχνητή Όραση 1.1. Εργα: : 2000+1 & ΣΚΕΠΣΙΣ (ΕΠΕΑΚ Εισαγωγή Μιάεικόνααξίζει1000 λέξεις : Ανθρώπινοοπτικόκανάλι: 30-40 Μbits/s (=64-85 M λέξεις /min µε 4 γράµµατα/λέξη, 7bits/γράµµα). Γραπτό κείµενο: 600-1200 λέξεις/min. 100.000 αποδοτικότερη επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΣΤ Σ Η Τ Μ Η ΑΤ Α Α Τ ΠΑΡΑ Ρ ΓΩΓ Ω ΗΣ Η Σ ΜΕ Η/Υ (CAD-CAM-CAE) Ι

Σ ΣΤ Σ Η Τ Μ Η ΑΤ Α Α Τ ΠΑΡΑ Ρ ΓΩΓ Ω ΗΣ Η Σ ΜΕ Η/Υ (CAD-CAM-CAE) Ι ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕ Η/Υ (CAD-CAM-CAE) Ι ΤΕΧΝΙΚΟ / ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Σύμβολα R: Radius-ακτίνα, Ø (Φι): Διάμετρος, κύκλου ή τόξου ΟΨΕΙΣ ΟΡΘΟΓΩΝΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ Βασικές όψεις: Ορθογώνιες προβολές στις έξι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...17 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...19 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ 1.1 Μεθοδολογία σχεδίασης...25 1.2 Η διαδικασία της σχεδίασης...26 1.3 ηµιουργικότητα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ Ρ. ΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΜΑΚΡΗΣ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ Ρ. ΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΜΑΚΡΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ Ρ. ΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΜΑΚΡΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΙΓΑΛΕΩ 2008 ΘΕΩΡΙΑ - ii - 2007 2008 ΜΑΚΡΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία πραγµατικού χρόνου Κατάτµηση της µνήµης

Επεξεργασία πραγµατικού χρόνου Κατάτµηση της µνήµης Επεξεργασία πραγµατικού χρόνου Κατάτµηση της µνήµης ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ Α.ΒΑΪΡΗΣ 16 Σχεδιασµός του Λογισµικού ιεργασιών ανάπτυξη του λογισµικού λειτουργικός σχεδιασµός κωδικοποίηση δοκιµές συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΤΥΠΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΤΥΠΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΤΥΠΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι. Γιαννατσής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Φύση Προϊόντος/Υπηρεσίας και Αγορά Απαιτούμενος βαθμός διαφοροποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας ιδάσκων: Βασίλειος Γαργανουράκης. Ανθρώπινη Όραση - Χρωµατικά Μοντέλα

Α.Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας ιδάσκων: Βασίλειος Γαργανουράκης. Ανθρώπινη Όραση - Χρωµατικά Μοντέλα Ανθρώπινη Όραση - Χρωµατικά Μοντέλα 1 Τι απαιτείται για την όραση Φωτισµός: κάποια πηγή φωτός Αντικείµενα: που θα ανακλούν (ή διαθλούν) το φως Μάτι: σύλληψη του φωτός σαν εικόνα Τρόποι µετάδοσης φωτός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης & Τεχνολογίας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κεφάλαιο 5 Λογισµικό - Software Γιώργος Γιαγλής Το σηµερινό µάθηµα Λογισµικό (Software)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ MACHINING WORKSHOP-MACHINERY AGENCIES

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ MACHINING WORKSHOP-MACHINERY AGENCIES ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ MACHINING WORKSHOP-MACHINERY AGENCIES Προμηθευτές του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Πυρηνικών Ερευνών METALLO Group ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 5 Spilias St., 144 52 Metamorfosis

Διαβάστε περισσότερα

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu.

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu. Managing Information Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων και Διαχείριση Έργων Learning

Διαβάστε περισσότερα

εύτερη διάλεξη. Η Γεωµετρία στα αναλυτικά προγράµµατα.

εύτερη διάλεξη. Η Γεωµετρία στα αναλυτικά προγράµµατα. εύτερη διάλεξη. Η στα αναλυτικά προγράµµατα. Η Ευκλείδεια αποτελούσε για χιλιάδες χρόνια µέρος της πνευµατικής καλλιέργειας των µορφωµένων ατόµων στο δυτικό κόσµο. Από τις αρχές του 20 ου αιώνα, καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία Δημιουργίας Τρισδιάστατων Γραφικών

Εργαλεία Δημιουργίας Τρισδιάστατων Γραφικών Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής Εργαλεία Δημιουργίας Τρισδιάστατων Γραφικών Εισαγωγή Εξάμηνο: 2014Β Διδάσκουσα: Ηλεκτρονική Τάξη: http://moodleforall.ictlab.edu.gr/ Περιεχόμενα Τι είναι τα γραφικά Είδη

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 05-1

Εικόνα. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 05-1 Εικόνα Εισαγωγή Ψηφιακή αναπαράσταση Κωδικοποίηση των χρωμάτων Συσκευές εισόδου και εξόδου Βάθος χρώματος και ανάλυση Συμβολική αναπαράσταση Μετάδοση εικόνας Σύνθεση εικόνας Ανάλυση εικόνας Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Οπτική αντίληψη. Μετά?..

Οπτική αντίληψη. Μετά?.. Οπτική αντίληψη Πρωτογενής ερεθισµός (φυσικό φαινόµενο) Μεταφορά µηνύµατος στον εγκέφαλο (ψυχολογική αντίδραση) Μετατροπή ερεθίσµατος σε έννοια Μετά?.. ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΡΑΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΟΥΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ Βασίλης Τσέτογλου, Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός ΑΠΘ (Φρυγίας 30 Καβάλα, τηλ. 2510-241735, e-mail:vatset@panafonet.gr) ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η συνεχής και

Διαβάστε περισσότερα

Α.2 Μαθησιακά Αποτελέσματα Έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

Α.2 Μαθησιακά Αποτελέσματα Έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τίτλος Μαθήματος Μεθοδολογίες και Συστήματα Βιομηχανικής Αυτοματοποίησης Κωδικός Μαθήματος Μ3 Θεωρία / Εργαστήριο Θεωρία + Εργαστήριο Πιστωτικές μονάδες 4 Ώρες Διδασκαλίας 2Θ+1Ε Τρόπος/Μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ : ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ CAD/CAM ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ HEIDENHAIN ΟΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ:ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εισαγωγή Ηεµφάνιση ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισµικού σε εφαρµογές µε υψηλές απαιτήσεις αξιοπιστίας, όπως είναι διαστηµικά προγράµµατα, στρατιωτικές τηλεπικοινωνίες,

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση για το ερευνητικό πρόγραμμα. INNOREGIO: διάδοση τεχνολογιών ανάπτυξης καινοτομίας. Δρ Νίκος Μπιλάλης. Αναπληρωτής Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης

Έκθεση για το ερευνητικό πρόγραμμα. INNOREGIO: διάδοση τεχνολογιών ανάπτυξης καινοτομίας. Δρ Νίκος Μπιλάλης. Αναπληρωτής Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΪΪΟΝΤΩΝ CAD Έκθεση για το ερευνητικό πρόγραμμα INNOREGIO: διάδοση τεχνολογιών ανάπτυξης καινοτομίας Δρ Νίκος Μπιλάλης Αναπληρωτής Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης Ι Α Ν Ο Υ

Διαβάστε περισσότερα

ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ

ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ Κεφάλαιο 1.3-1.4: Εισαγωγή Στον Προγραµµατισµό ( ιάλεξη 2) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ Περιεχόµενα Εισαγωγικές Έννοιες - Ορισµοί Ο κύκλος ανάπτυξης προγράµµατος Παραδείγµατα Πότε χρησιµοποιούµε υπολογιστή?

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 1 - ΠΑΙ ΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟ: 1.3 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

5.1 Θεωρητική εισαγωγή

5.1 Θεωρητική εισαγωγή ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 5 ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ BCD Σκοπός: Η κατανόηση της µετατροπής ενός τύπου δυαδικής πληροφορίας σε άλλον (κωδικοποίηση/αποκωδικοποίηση) µε τη µελέτη της κωδικοποίησης BCD

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ MACHINING WORKSHOP-MACHINERY AGENCIES

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ MACHINING WORKSHOP-MACHINERY AGENCIES ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ MACHINING WORKSHOP-MACHINERY AGENCIES Προμηθευτές του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Πυρηνικών Ερευνών METALLO Group ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 5 Spilias St., 144 52 Metamorfosis

Διαβάστε περισσότερα

213 Μηχανoλόγων και Αερoναυπηγών Μηχανικών Πάτρας

213 Μηχανoλόγων και Αερoναυπηγών Μηχανικών Πάτρας 213 Μηχανoλόγων και Αερoναυπηγών Μηχανικών Πάτρας Σκοπός Το Τμήμα προσφέρει εκτεταμένες σπουδές στη Μηχανική συμπεριλαμβάνοντας τις διάφορες περιοχές που σχετίζονται με σύγχρονες και μελλοντικές ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

39. Προσομοίωση στον υπολογιστή και πρόβλεψη ηλεκτρομηχανικής συμπεριφοράς

39. Προσομοίωση στον υπολογιστή και πρόβλεψη ηλεκτρομηχανικής συμπεριφοράς Θέμα: Αριθμητική πρόβλεψη ηλεκτρομηχανικής συμπεριφοράς γραφενίου 35. Τεχνολογία γραφενίου 36. Εφαρμογές γραφενίου 37. Ηλεκτρομηχανική συμπεριφορά νανοδομών άνθρακα 38. Η μέθοδος των πεπερασμένων στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Επικοινωνιών. ΒΛυκείου Τεχνολογική Κατεύθυνση Ελληνογαλλική Σχολή Καλαµαρί ιδάσκων: Πέρδος Αθανάσιος

Τεχνολογία Επικοινωνιών. ΒΛυκείου Τεχνολογική Κατεύθυνση Ελληνογαλλική Σχολή Καλαµαρί ιδάσκων: Πέρδος Αθανάσιος Τεχνολογία Επικοινωνιών ΒΛυκείου Τεχνολογική Κατεύθυνση Ελληνογαλλική Σχολή Καλαµαρί ιδάσκων: Πέρδος Αθανάσιος 1 Τεχνολογία Επικοινωνιών Εισαγωγή Η κατανόηση των συστηµάτων επικοινωνιών (Κεφάλαιο 1) Οι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΑΝ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΥΝΑΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001

Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΑΝ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΥΝΑΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 Αθήνα 30-6-08 Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΑΝ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΥΝΑΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 Από Γεώργιο Παπαλόη i H εσωτερική επιθεώρηση ενός συστήµατος διαχείρισης ποιότητας ISO 9001

Διαβάστε περισσότερα

9. Τοπογραφική σχεδίαση

9. Τοπογραφική σχεδίαση 9. Τοπογραφική σχεδίαση 9.1 Εισαγωγή Το κεφάλαιο αυτό εξετάζει τις παραμέτρους, μεθόδους και τεχνικές της τοπογραφικής σχεδίασης. Η προσέγγιση του κεφαλαίου γίνεται τόσο για την περίπτωση της συμβατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. Αργυρώ Λάσκαρη

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. Αργυρώ Λάσκαρη ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Αργυρώ Λάσκαρη Χανιά 2014 Δομή της παρουσίασης Εισαγωγή Ιστορική Αναδρομή Σχεδιασμός Μηχανισμός με τέσσερα μέλη Κυκλοειδής μειωτήρας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ενότητα 2: Βασικές Κατασκευαστικές Τεχνολογίες Ι. Γιαννατσής Τμ. Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας Πανεπιστήμιο Πειραιώς Διαδικασίες Κατασκευής Επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ CNC 1

ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ CNC 1 ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ 1 ΟΡΙΣΜΟΣ Οι εργαλειομηχανές με αριθμητικό προγραμματισμό εργασίας, γνωστές ως, (Computer Numerically Controlled), είναι μηχανήματα που ελέγχονται από ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Τα μηχανήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ H ARIUS3D Inc. είναι µια εταιρεία δηµιουργίας περιεχοµένου και παροχής λύσεων µε δυνατότητα να παρέχει εκπληκτικές έγχρωµες 3Δ ψηφιακές εικόνες για το µουσείο, τη συλλογή και τους θησαυρούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ZScan Τρισδιάστατη σάρωση χωρίς σαρωτή laser Τι είναι το ZScan Το ZScan είναι ένα σύστηµα τρισδιάστατης σάρωσης (3D scanning) για τη συλλογή νέφους σηµείων (pointcloud) µέσω ψηφιακής φωτογραφικής µηχανής,

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Προτεινόµενων Πτυχιακών Εργασιών

Πίνακας Προτεινόµενων Πτυχιακών Εργασιών ΕΝ4.0-Α Έκδοση η /.0.04 ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΙΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος Θέµατος Μέλος Ε.Π. Σύντοµη Περιγραφή Προαπαιτούµενα γνωστικά

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα και Ανάλυση ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΙΧΜΗΣ

Έρευνα και Ανάλυση ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΙΧΜΗΣ Έρευνα και Ανάλυση Μάϊος 2001 ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΣΥΝΟΨΗ Β. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΙΧΜΗΣ 1. Τα ερωτήµατα και το δείγµα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία CASE. Computer Assisted Systems Engineering. Δρ Βαγγελιώ Καβακλή. Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Εργαλεία CASE. Computer Assisted Systems Engineering. Δρ Βαγγελιώ Καβακλή. Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργαλεία CASE Computer Assisted Systems Engineering Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2011-2012 1 Εργαλεία CASE

Διαβάστε περισσότερα

INFO. Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ECDL

INFO. Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ECDL INFO ECDL Expert Ένα ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Πιστοποίησης γνώσεων πληροφορικής και δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

watering - sewerage design software

watering - sewerage design software Λογισμικό επίλυσης και σχεδιασμού υδραυλικών δικτύων watering - sewerage design software Λογισμικό επίλυσης και σχεδιασμού υδραυλικών δικτύων ΦΡΗΗ Το WaterNet-CAD είναι λογισμικό μελέτης και σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή.

Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Αντικείμενο της εργασίας είναι η σχεδίαση και κατασκευή του ηλεκτρονικού τμήματος της διάταξης μέτρησης των θερμοκρασιών σε διάφορα σημεία ενός κινητήρα Ο στόχος είναι η ανάκτηση του

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

Το ολοκληρωμένο λογισμικό μελέτης & επιμέτρησης έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ANADELTA TESSERA. www.anadelta.com

Το ολοκληρωμένο λογισμικό μελέτης & επιμέτρησης έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ANADELTA TESSERA. www.anadelta.com Το ολοκληρωμένο λογισμικό μελέτης & επιμέτρησης έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ συνοπτική περιγραφή συνοπτική περιγραφή TESSERA Το Tessera είναι ένα ολοκληρωμένο λογισμικό σχεδιασμού και κατασκευής οδικών έργων. Σας οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΜΒΑΠΤΙΣΜΕΝΟΥ ΣΕ ΟΧΕΙΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ. Ν. Χασιώτης, Ι. Γ. Καούρης, Ν. Συρίµπεης. Τµήµα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών 65 (Ρίο) Πάτρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 1. Να αναφέρετε μερικές από τις σημαντικότερες εξελίξεις και εφευρέσεις στην ιστορία των συστημάτων επικοινωνίας. Η ανακάλυψη του κινητού τυπογραφικού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΡΙΣΜΟΣ Κατεργασία (process) είναι η διαδικασία µορφοποίησης των υλικών που εκµεταλλεύεται την ιδιότητά τους να παραµορφώνονται πλαστικά (µόνιµες µεγάλες παραµορφώσεις) και συνδυάζει

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα: Λογισμικό για τη δημιουργία εργασίας εξαμήνου

Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα: Λογισμικό για τη δημιουργία εργασίας εξαμήνου Το SketchUp αρχικά ήταν ένα πρόγραμμα της εταιρείας @Last Software σχεδιασμένο για αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς, σκηνοθέτες, παραγωγούς video-games και ξεκίνησε να γίνεται γνωστό ως ένα γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Ε ΑΦΟΥΣ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Ε ΑΦΟΥΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Ε ΑΦΟΥΣ Χρίστος Χαλκιάς Τµήµα Γεωγραφίας Σ υ σ τ ή µ α τ α Γ ε ω γ ρ α φ ι κ ώ ν Π λ η ρ ο φ ο ρ ι ώ ν ΙΙ Τι είναι ένα ΨΜΕ Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους θεωρείται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων

ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιάλεξη 4 η 4.1 Αρχιτεκτονική Επιχειρησιακών Εφαρµογών 4.2 1 Επιχειρησιακά Συστήµατα ή Επιχειρησιακά Συστήµατα ιαχείρισης Πόρων(ERPs) Συστήµατα ιαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Διαβάστε περισσότερα

διεύθυνση R&T αντικείµενα & υπηρεσίες www.anco.gr

διεύθυνση R&T αντικείµενα & υπηρεσίες www.anco.gr διεύθυνση R&T αντικείµενα & υπηρεσίες www.anco.gr διεύθυνση R&T περιεχόµενα Εισαγωγή Αντικείµενα & ραστηριότητες Υπηρεσίες Έρευνας & Τεχνολογίας Υποδοµή Ερευνητικά Έργα εισαγωγή εισαγωγή βασικοί στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Τα Χαρακτηριστικά µας I

Τα Χαρακτηριστικά µας I d.d. Synergy Hellas Τα Χαρακτηριστικά µας I Οι Σύµβουλοί µας Η Φιλοσοφία µας Οι Ικανότητές µας υναµική & Έµπειρη οµάδα Συµβούλων Μέση Εµπειρία > 7 χρόνια Ενεργοί Σύµβουλοι µε Εµπειρία 17 ετών Οµαδικό πνεύµα

Διαβάστε περισσότερα