xiii Eur.Ing. Δρ. Φ. Σκιττίδης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "xiii Eur.Ing. Δρ. Φ. Σκιττίδης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ"

Transcript

1 Eur.Ing. Δρ. Φ. Σκιττίδης xiii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΚΛΑΣΕΩΣ (WORLD CLASS MANUFACTURING). 1.1 Εισαγωγή Η ιστορία της μεταποίησης διεθνούς κλάσης Μεταποίηση Ακριβώς Στην Ώρα (Just-In-Time- Manufacturing) Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (Total Quality Management) Συμμετοχή των Εργαζομένων (Employee Involvement) Μεταποίηση διεθνούς κλάσης και στρατηγική εταιρείας Πώς να εφαρμόσετε την ΜΔΚ 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ (PLANT LAYOUT). 2.1 Εισαγωγή Παραγωγή κατ αποκοπή ή κατά παραγγελία (Jobbing production) Βιομηχανική παραγωγή κατά παρτίδες (Batch manufacture) Γραμμή παραγωγής ή παραγωγή συνεχούς ροής ή παραγωγή κατά προϊόν (Line or flow production) Συνεχής παραγωγή (Continuous production) Η χωροταξική διάταξη των παραγωγικών μονάδων κατά διεργασία ή λειτουργία (Process or functional layout) Χωροταξική διάταξη με βάση το σχέδιο παραγωγής του προϊόντος (Product plan layout) Χωροταξική διάταξη κατά «οικογένειες» προϊόντων ή κυψέλες παραγωγής (Group technology or cell systems). 29

2 xiv Eur.Ing. Δρ. Φ. Σκιττίδης 2.9 Συστήματα ανάκλησης και διαχείρισης αποθεμάτων (Call-up and inventory systems) Αυτοματισμοί, υπολογιστές και ευέλικτα συστήματα βιομηχανικής παραγωγής Μηχανοποίηση και αυτοματισμός Αριθμητικός έλεγχος (Numerical control) Computer Αided Μanufacture (CAM) Ενοποιημένη παραγωγή με υπολογιστές (Computer Integrated Manufacturing - CIM) Συστημική ευελιξία Στόχοι βελτίωσης των βιομηχανικών συστημάτων Σύγχρονες εφαρμογές των FMS και των υπολογιστών. Μελέτη περίπτωσης Συμπεράσματα. 62 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: CAD, CAM κ.τ.λ. 3.1 Μια άποψη της βιομηχανικής επιχείρησης Σχεδιασμός και κατασκευή: ιστορική αναδρομή Σχεδιασμός (Design) Κατασκευή ή Μεταποίηση (Manufacturing) Πώς φτάσαμε στη σημερινή εξέλιξη Μηχανές με αριθμητικό έλεγχο (Numerically Controlled Machines) Συστήματα μεταφοράς υλικών (Material Handling Systems) Ρομποτική (Robotics) Συστήματα ελέγχου με υπολογιστή Ευέλικτα συστήματα παραγωγής (Flexible Manufacturing Systems FMS) Άλλες σημαντικές επικουρικές (supporting) τεχνολογίες Η συστημική προσέγγιση του ενοποιημένου σχεδιασμού και κατασκευής προϊόντος 82

3 Eur.Ing. Δρ. Φ. Σκιττίδης xv ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΟΙ ΧΡΟΝΟΙ. 4.1 Εισαγωγή Μελέτη μεθόδων εργασίας Επιλογή της εργασίας που θα μελετηθεί Περιγραφή της μεθόδου που χρησιμοποιεί το εργοστάσιο Διαγράμματα διαδικασίας Διάγραμμα ροής της εργασίας Διάγραμμα πολλαπλών δραστηριοτήτων Διάγραμμα δεξιού και αριστερού χεριού Χωρισμός σε μικρότερες εργασίες και κριτική εξέταση καθεμιάς από τις απλές εργασίες Ανάπτυξη της νέας βελτιωμένης μεθόδου Μελέτη χρόνων Εισαγωγή Μέθοδοι μελέτης χρόνων Μελέτη χρόνων με χρονομετρήσεις Παράδειγμα καθορισμού προτύπου χρόνου Η Μελέτη Εργασίας σήμερα Αξιολόγηση Περίληψη Λυμένα παραδείγματα. 116 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ JUST-IN-TIME (JIT). 5.1 Πλάνο Παραγωγής Το σύστημα MRP (Materials Requirements Planning) Ορισμός Μεθοδολογία MRP Μέθοδος επεξεργασίας - αποτελέσματα MRP Παράδειγμα υπολογισμού MRP Σύνοψη του συστήματος MRP. 128

4 xvi Eur.Ing. Δρ. Φ. Σκιττίδης 5.3 Το σύστημα MRP II Η μετάβαση από το MRP στο MRP II Μεθοδολογία MRP II Αδυναμίες του μοντέλου MRP II Σύνοψη του συστήματος MRP II Γενικά συμπεράσματα για το σύστημα MRP Just in time: Σύστημα ελέγχου οργάνωσης παραγωγής Τι είναι το JIT (production control system) Εφαρμογή του just in time H συμβολή του JIT στη μείωση των αποθεμάτων Σύγκριση MRP και JIT Επιλογή μεθόδου προγραμματισμού παραγωγής Ασκήσεις λυμένες Ασκήσεις άλυτες 147 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ. 6.1 Εισαγωγή Αποθέματα Τύποι αποθεμάτων Λειτουργίες αποθεμάτων Ταξινόμηση προβλημάτων αποθεμάτων Ιδιότητες των αποθεμάτων Κόστος αποθεμάτων Συμπέρασμα Μοντέλα αποθεμάτων Σύστημα σταθερού μεγέθους παραγγελίας (σύστημα - Q) Οικονομική ποσότητα παραγγελίας (Economic order quantity) Σύστημα σταθερού διαστήματος μεταξύ παραγγελιών (σύστημα - Τ) Οικονομικό διάστημα μεταξύ παραγγελιών (Economic order interval) Ασκήσεις λυμένες Ασκήσεις άλυτες 174

5 Eur.Ing. Δρ. Φ. Σκιττίδης xvii ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. 7.1 Ποιότητα Έλεγχος ποιότητας Τεχνική του προληπτικού ελέγχου Προληπτικός έλεγχος με μετρήσεις Διαγράμματα x -R Προληπτικός έλεγχος με διαλογή Διάγραμμα ποσοστού σκάρτων p Διάγραμμα αριθμού σκάρτων c Σύγκριση των διαγραμμάτων ελέγχου Πιστοποίηση - Πρότυπα ISO Ασκήσεις λυμένες Aσκήσεις άλυτες 208 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ TPM (TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE). 8.1 Εισαγωγή Διεύθυνση Συντήρησης (Maintenance Management) Συντήρηση σε Τακτά Χρονικά Διαστήματα Συντήρηση με Βάση την Κατάσταση της Μηχανής Συντήρηση Επί τη Ευκαιρία Λειτουργία Μέχρι την Παρουσίαση Βλάβης Συντήρηση μέσω μερικού επανασχεδιασμού μηχανής Ολική παραγωγική συντήρηση στο πλαίσιο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων Η επίλυση των προβλημάτων Απρόοπτα Προβλήματα Χρόνια Προβλήματα Εξεύρεση Λύσεων Φύλλα Καταγραφής Σφαλμάτων (Fault Recording Sheets) Επιστροφή στις βασικές αρχές Καθαρισμός 222

6 xviii Eur.Ing. Δρ. Φ. Σκιττίδης Οργάνωση Ενδιαφέρον Κατανόηση Βασική Συντήρηση Αμοιβαία Ανταλλαγή 224 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (FLEXIBLE MANUFACTURING SYSTEMS - FMS) 9.1 Η ανάγκη ανάπτυξης των FMS Η ευελιξία ενός συστήματος παραγωγής Ορισμός Ικανότητα ανταπόκρισης στις απαιτήσεις του κύκλου ζωής προϊόντος Ικανότητα παραγωγής ποικιλίας προϊόντων Ευελιξία μεθόδων παραγωγής Ευελιξία προσαρμογής σε μεταβαλλόμενο περιβάλλον Περίληψη Μηχανοποίηση και αυτοματισμός Εξελίξεις στις παραγωγικές μηχανές Ευέλικτα συστήματα παραγωγής: Δομή και συνιστώσες Μονάδα (Module) Κυψέλη (cell) Σύστημα (system) Ευέλικτες μέθοδοι παραγωγής Σκοπός Ευέλικτες κατεργασίες Εργαλειομηχανές Έλεγχος Προγραμματισμός Έλεγχος κατεργασίας και διόρθωση σφαλμάτων Διαγνωστικός έλεγχος βλαβών Κέντρα κατεργασίας Άμεσα ελεγχόμενες μηχανές με σύνδεση οn line με τον κεντρικό Η/Υ (DNC) Ευέλικτα συστήματα κατεργασίας. 249

7 Eur.Ing. Δρ. Φ. Σκιττίδης xix Αισθητήρες μηχανών και έλεγχος Συσκευές ποιοτικού ελέγχου και σεταρίσματος εργαλείων Αυτόματη αλλαγή εργαλείων Βιομηχανικά ρομπότ Εισαγωγή Δομή των ρομπότ Έλεγχος των ρομπότ και αισθητήρες Ρομπότ σε εφαρμογές κατεργασιών Έλεγχος ποιότητας και μηχανές μέτρησης συντεταγμένων τύπου CMM. (Coordinate Measuring Machineς) Χωροθέτηση μηχανών και διακίνηση υλικών στα ευέλικτα συστήματα παραγωγής Εισαγωγή Βασικές Διατάξεις Διαχείριση Υλικών και Μεταφορά Ρομπότ γενικής χρήσης. 281 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10. ΑΡΧΕΣ ΑΝΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Γενικά Διαρρύθμιση χώρων Θερμοκρασία-υγρασία χώρων Φωτισμός Αερισμός Θόρυβοι Χρωματισμός χώρων. 296 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 299

8 xx Eur.Ing. Δρ. Φ. Σκιττίδης

Eur.Ing. Δρ. Φ. Σκιττίδης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Eur.Ing. Δρ. Φ. Σκιττίδης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Eur.Ing. Δρ. Φ. Σκιττίδης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ xi ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ (ή ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ή ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) ΜΕ Η/Υ (COMPUTER AIDED MANUFACTURING SYSTEMS CAM) 1.1 Ιστορικό 1 1.2 Μηχανές με αριθμητικό έλεγχο (Numerically

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ... 15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ... 15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ... 15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ... 19 Τι μπορεί να κάνει η Διοίκηση για τη μείωση του κόστους... 19 Ο συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... 19 Στόχος του βιβλίου... 19 Σε ποιους απευθύνεται... 20 Προσέγγιση του βιβλίου... 20

Πρόλογος... 19 Στόχος του βιβλίου... 19 Σε ποιους απευθύνεται... 20 Προσέγγιση του βιβλίου... 20 Περιεχόμενα Πρόλογος... 19 Στόχος του βιβλίου... 19 Σε ποιους απευθύνεται... 20 Προσέγγιση του βιβλίου... 20 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Εισαγωγή και στρατηγική Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΘΡΩΣΕΙΣ

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΘΡΩΣΕΙΣ Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στη Διοίκηση Λειτουργιών Ορισμός της έννοιας της Διοίκησης Λειτουργιών Εξάσκηση στο διαδίκτυο: Λιανικό εμπόριο Διαφορές μεταξύ επιχειρήσεων παραγωγής προϊόντων και παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι. ΓΙΑΝΝΑΤΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Αποσκοπεί: στο σχεδιασμό, τον προγραμματισμό, την οργάνωση και τον έλεγχο της παραγωγικής διαδικασίας, δηλαδή της

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία: Σύγχρονες τεχνολογίες Logistics. Aυτοματοποίηση Σύγχρονων Αποθηκών

Διπλωματική Εργασία: Σύγχρονες τεχνολογίες Logistics. Aυτοματοποίηση Σύγχρονων Αποθηκών ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων Διπλωματική Εργασία: Σύγχρονες τεχνολογίες Logistics

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση στον πελάτη υπό πραγµατικές συνθήκες λειτουργίας, µε χρήσητης τεχνολογίας του φωτορεαλισµού.

Παρουσίαση στον πελάτη υπό πραγµατικές συνθήκες λειτουργίας, µε χρήσητης τεχνολογίας του φωτορεαλισµού. 1 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕ ΙΟΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ - COMPUTER AIDED DESIGN AND MANUFACTURE (CAD/CAM) 1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΧΕ ΙΟΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ -CAD Ως σχεδιοµελέτη µε χρήσηη/υ ορίζεται η χρήση της τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: LOGISTICS MANAGEMENT

ΘΕΜΑ: LOGISTICS MANAGEMENT ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ SCHOOL OF MANAGEMENT AND ECONOMICS DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS, INFORMATICS AND MANAGEMENT

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΒασική Πληροφοριακή Υποδομή των Επιχειρήσεων Βασίλης Ταμπακάς, Καθηγητής 1 Βασικά - Ορισμοί Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρηματικών Πόρων ή Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Εισαγωγή... 2. 1.2. Παραγωγικά Συστήματα Βασικές Έννοιες και Ορισμοί... 4. 1.3. Παραγωγικά Συστήματα Διακρίσεις... 7

1.1. Εισαγωγή... 2. 1.2. Παραγωγικά Συστήματα Βασικές Έννοιες και Ορισμοί... 4. 1.3. Παραγωγικά Συστήματα Διακρίσεις... 7 Κεφάλαιο 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Εισαγωγικές Έννοιες Περιεχόμενα 1.1. Εισαγωγή... 2 1.2. Παραγωγικά Συστήματα Βασικές Έννοιες και Ορισμοί... 4 1.3. Παραγωγικά Συστήματα Διακρίσεις... 7 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Παραγωγής. Είδη επιχειρηματικών αποφάσεων: Αποφάσεις Στρατηγικής και Αποφάσεις Τακτικής

Διοίκηση Παραγωγής. Είδη επιχειρηματικών αποφάσεων: Αποφάσεις Στρατηγικής και Αποφάσεις Τακτικής Διοίκηση Παραγωγής Είναι ο επιστημονικός κλάδος που πραγματεύεται τον Σχεδιασμό και τη Λειτουργία Συστημάτων Παραγωγής. Περιλαμβάνει: 1) Γενικές αρχές δηλ. το σύνολο των στόχων και κανόνων για τον ορθό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (έδρα Μεσολόγγι) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (έδρα Μεσολόγγι) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (έδρα Μεσολόγγι) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 Α. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ SCHOOL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ SCHOOL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ SCHOOL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS,INFORMATIC AND MANAGEMENT ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Κατάρτισης Στελέχους Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ. σελ.

Πρόγραμμα Κατάρτισης Στελέχους Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ. σελ. Β. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ 0 Β.1. Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (προφίλ επαγγέλματος). Β.1.1. Τομέας δραστηριοτήτων. [Καταχωρούνται τα στοιχεία εκείνα που αφορούν τις κύριες

Διαβάστε περισσότερα

Πυλώνας 2 Καινοτόμα Συστήματα Οργάνωσης Πυλώνας 4 Σχέσεις με το Εξωτερικό Περιβάλλον

Πυλώνας 2 Καινοτόμα Συστήματα Οργάνωσης Πυλώνας 4 Σχέσεις με το Εξωτερικό Περιβάλλον 1 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πυλώνας 2 Καινοτόμα Συστήματα Οργάνωσης Πυλώνας 4 Σχέσεις με το Εξωτερικό Περιβάλλον Εκπαιδευτικό Υλικό Ενότητες Α. Καινοτόμα Συστήματα Οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Η Βασική Transactional Πληροφοριακή Υποδομή των Επιχειρήσεων

Η Βασική Transactional Πληροφοριακή Υποδομή των Επιχειρήσεων Η Βασική Transactional Πληροφοριακή Υποδομή των Επιχειρήσεων 1 [1.0] Eισαγωγή «Όσο καλύτερα προετοιμασμένη είναι μια επιχείρηση στην αντιμετώπιση της πολυπλοκότητας, της αβεβαιότητας και των γρήγορων αλλαγών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΠΕΤΡΟΣ

ΑΝΑ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΑΝΑ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ 156, 54006 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ- ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ : LOGISTICS ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ERP ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

4.1. Αντικείμενο του σχεδιασμού προϊόντος... 2. 4.2. Μηχανική αξία / Ανάλυση αξίας... 2. 4.3. Πλαίσιο σχεδιασμού προϊόντος... 3

4.1. Αντικείμενο του σχεδιασμού προϊόντος... 2. 4.2. Μηχανική αξία / Ανάλυση αξίας... 2. 4.3. Πλαίσιο σχεδιασμού προϊόντος... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Περιεχόμενα 4.1. Αντικείμενο του σχεδιασμού προϊόντος... 2 4.2. Μηχανική αξία / Ανάλυση αξίας... 2 4.3. Πλαίσιο σχεδιασμού προϊόντος...

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 10. 11. 12. 13. 14.

Περιεχόμενα 10. 11. 12. 13. 14. Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. Σκοπός του Προγράμματος 3. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος ένταξης 4. Το Πιστοποιητικό Εξειδίκευσης 5. Χρονική διάρκεια και κόστος φοίτησης 6.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 14. Υπόδειγμα Χορηγούμενου Πιστοποιητικού

Περιεχόμενα. 14. Υπόδειγμα Χορηγούμενου Πιστοποιητικού Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. Σκοπός του Προγράμματος 3. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος ένταξης 4. Το Πιστοποιητικό Εξειδίκευσης 5. Χρονική διάρκεια και κόστος φοίτησης 6.

Διαβάστε περισσότερα

724 Βιομηχανική Πληροφορική ΤΕΙ Καβάλας

724 Βιομηχανική Πληροφορική ΤΕΙ Καβάλας 724 Βιομηχανική Πληροφορική ΤΕΙ Καβάλας Το Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής δέχθηκε τους πρώτους σπουδαστές του το Σεπτέμβριο του 1999. Οι λόγοι που οδήγησαν στην ίδρυση του Τμήματος είναι συνοπτικά οι

Διαβάστε περισσότερα

ERP DRP Just In Time

ERP DRP Just In Time Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ T.E.I. OF EPIRUS ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ SCHOOL OF MANAGEMENT AND ECONOMICS DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS, INFORMATICS AND MANAGEMENT Π T

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή computer aided design and manufacture (cad/cam)

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή computer aided design and manufacture (cad/cam) Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή computer aided design and manufacture (cad/cam) 1.1 Ορισμός σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή CAD (Computer

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ LOGISTICS

ΜΠΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ LOGISTICS ΜΠΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ LOGISTICS ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ERP) ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Τμήμα: Διοίκησης επιχειρήσεων Βοηθητικές σημειώσεις για το μάθημα Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Διδάσκoυσα: Φουντουλάκη Κατερίνα Πίνακας Περιεχομένων 1. Η φιλοσοφία της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας... 3 2. Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων ( E.R.P.)»

«Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων ( E.R.P.)» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα: Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης Ηλίας Μπομποτσάρης «Το MRP II και πρακτική εφαρμογή του στο επίπεδο παραγωγής»

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα: Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης Ηλίας Μπομποτσάρης «Το MRP II και πρακτική εφαρμογή του στο επίπεδο παραγωγής» ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα: Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης Ηλίας Μπομποτσάρης «Το MRP II και πρακτική εφαρμογή του στο επίπεδο παραγωγής» Ιούνιος 2004 «Το MRP II και πρακτική εφαρμογή του στο επίπεδο παραγωγής»

Διαβάστε περισσότερα

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Διπλωματική Εργασία ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ LOGISTICS ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΚΟΤΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο στρατηγικός ρόλος των πληροφοριακών συστημάτων. Η προστιθέμενη αξία Επιχειρηματικά οφέλη από τα πληροφοριακά συστήματα διοίκησης.

Ο στρατηγικός ρόλος των πληροφοριακών συστημάτων. Η προστιθέμενη αξία Επιχειρηματικά οφέλη από τα πληροφοριακά συστήματα διοίκησης. Κεφάλαιο 3 Ο στρατηγικός ρόλος των πληροφοριακών συστημάτων. Η προστιθέμενη αξία Επιχειρηματικά οφέλη από τα πληροφοριακά συστήματα διοίκησης. 3.1 Δρ. Κωνσταντίνος Σιασιάκος ΑΤΕΙ Χαλκίδας / Σχολή Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα