PRINTING OPERATIONS PARTNERS 11 AE

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "PRINTING OPERATIONS PARTNERS 11 AE"

Transcript

1 PRINTING OPERATIONS PARTNERS 11 AE ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (3η Eταιρική χρήση 01/01/ /12/2014) Α.Ρ.Μ.Α.Ε 70859/01NT/B/11/244 ΑΡ.ΦΑΚ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013 Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβ.αξία Αξία κτήσ Αποσβέσεις Αναπόσβ.αξία 1. Έξοδα ίδρυσης & οργάνωσης ,21 0, , ,21 0, ,21 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως ,21 0, , ,21 0, ,21 Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις ,28 0, , ,28 0, ,28 5. Μεταφορικά μέσα 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός ,90 0, , ,90 0, , ,18 0, , ,18 0, ,18 Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓΙ + ΓΙΙ) ,18 0, , ,18 0, ,18 ΙΙΙ. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 7. Λοιπές μακροπορόθεσμες απαιτήσεις ,00 Σύνολο Πάγιου ενεργητικού(γι + ΓΙΙ ,18 + ΓΙΙΙ) 0, , ,18 0, ,18 Αποθέματα 1 Εμπορεύματα 3.514, ,11 4. Πρώτες και βοηθ.ύλες 2.948, ,78 5. Προκαταβολές αγορών ΙΙ. Απαιτήσεις 6.463, ,89 1. Πελάτες 5.468, ,67 3α Επιταγές εισπρακτέες 823,62 550, Χρεώστες διάφοροι 280, ,00 Σύνολο απαιτήσεων 6.572, ,67 ΙV. Διαθέσιμα 1. Ταμείο , ,22 3. Καταθέσεις όψεως 1.503, ,14 Σύνολο Διαθεσίμων , ,36 Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ + ΔΙΙ + ΔΙΙΙ + ΔΙV) , ,92 Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Δ+Ε) , , , ,31 Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2014 χρήσεως 2013 Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ι. Κεφάλαιο Εταιρίας 1. Καταβεβλημένο , ,00 ΙV. Aποθεματικό Κεφάλαιο 1. Τακτικό αποθεματικό 3. Ειδικά αποθεματικά V. Aποτελέσματα εις νέο Υπόλοιπο κερδών εις νέο , ,12 VI. Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου 2. Διαθέσιμα μερίσματα χρήσεως για αύξηση κεφαλαίου 0,00 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(a I+A IV+A V) , ,88 B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ 2. Λοιπές προβλέψεις Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 2. Τράπεζες Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ) ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1. Προμηθευτές , ,27 2α. Επιταγές πληρωτέες 3. Τράπεζες βραχ/σμων υποχρεώσεων , ,65 4. Προκαταβολές πελατών 5. Υποχρεώσεις από φόρους 1.315, ,43 6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 674,57 984, Πιστωτές διάφοροι 0, ,94 Σύνολο υποχρεώσεων(γιι) , ,43 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Δ) , ,31

2 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤEΛEΣΜΑΤΩΝ (Λ/86) Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013 Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) , ,77 ΜΕΙΟΝ:Κόστος πωλήσεων , ,39 Μικτά αποτελέσματα/κέρδη εκμετάλλευσης , ,38 ΠΛΕΟΝ:1.Αλλα εσοδα εκμ/σης 10,16 44,42 ΣΥΝΟΛΟ , ,80 ΜΕΙΟΝ:1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 17061, ,60 3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 39810, , , ,66 Μερικά αποτελέσματα(κέρδη εκμετάλευσης) 9.584, ,14 ΠΛΕΟΝ:3.Κέρδη από πώληση συμμετοχών & χρεωγράφων 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έξοδα 0,00 ΜΕΙΟΝ:3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 7128, , , ,77 Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σης 2.456, ,37 ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): 'Eκτακτα αποτελέσματα 1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα 0 2.'Εκτακτα Κέρδη 0,00 Μείον : 1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα 0 4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) 0,00 ΜΕΙΟΝ:Σύνολο αποσβέσεων ,39 0, ,37 Μείον:οι από αυτές ενσωματωμένες 0 0,00 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων 2.456, ,37 88 Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημίες χρήσης) 2.456, , (+)η(-) :Υπόλοιπο κερδών/ ζημιών προηγ.χρήσης , , (-):Διαφορές φορολ.ελέγχου Μείον: 1.Φόρος εισοδήματος Ζημίες σε νέο , ,12 Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: Τακτικό αποθεματικό Eιδικά και έκτακτα αποθεματικά Αφορ.αποθ.ειδ.διατάξεων Πρώτο μέρισμα 0, Πρόσθετο μέρισμα Κέρδη σε νέο Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΔΤ Ξ ΑΔΤ ΑΖ Α.Δ.Τ. ΑΙ512889/10 Αρ. Αδ. ΟΕΕ Α ΤΑΞΗΣ

3 PRINTING OPERATIONS PARTNERS 11 AE ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (2η Eταιρική χρήση 01/01/ /12/2013) Α.Ρ.Μ.Α.Ε 70859/01NT/B/11/244 ΑΡ.ΦΑΚ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012 Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβ.αξία Αξία κτήσ Αποσβέσεις Αναπόσβ.αξία 1. Έξοδα ίδρυσης & οργάνωσης ,21 0, , ,21 0, ,21 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως ,21 0, , ,21 0, ,21 Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις ,28 0, , ,28 0, ,28 5. Μεταφορικά μέσα 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός ,90 0, , ,90 0, , ,18 0, , ,18 0, ,18 Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓΙ + ΓΙΙ) ,18 0, , ,18 0, ,18 ΙΙΙ. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 7. Λοιπές μακροπορόθεσμες απαιτήσεις ,00 Σύνολο Πάγιου ενεργητικού(γι + ΓΙΙ ,18 + ΓΙΙΙ) 0, , ,18 0, ,18 Αποθέματα 1 Εμπορεύματα 2.110, ,20 4. Πρώτες και βοηθ.ύλες 4.345, ,83 5. Προκαταβολές αγορών 0, ,54 ΙΙ. Απαιτήσεις 6.455, ,57 1. Πελάτες 5.257, ,06 3α Επιταγές εισπρακτέες Χρεώστες διάφοροι Σύνολο απαιτήσεων , ,06 ΙV. Διαθέσιμα 1. Ταμείο , ,79 3. Καταθέσεις όψεως 1.430, ,92 Σύνολο Διαθεσίμων , ,71 Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ + ΔΙΙ + ΔΙΙΙ + ΔΙV) , ,34 Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Δ+Ε) , , , ,73 Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2013 χρήσεως 2012 Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ι. Κεφάλαιο Εταιρίας 1. Καταβεβλημένο , ,00 ΙV. Aποθεματικό Κεφάλαιο 1. Τακτικό αποθεματικό 3. Ειδικά αποθεματικά V. Aποτελέσματα εις νέο Υπόλοιπο κερδών εις νέο , ,49 VI. Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου 2. Διαθέσιμα μερίσματα χρήσεως για αύξηση κεφαλαίου 0,00 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(a I+A IV+A V) , ,51 B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ 2. Λοιπές προβλέψεις Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 2. Τράπεζες Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ) ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1. Προμηθευτές 9.898, ,75 2α. Επιταγές πληρωτέες 0,00 953,25 3. Τράπεζες βραχ/σμων υποχρεώσεων , ,92 4. Προκαταβολές πελατών 5. Υποχρεώσεις από φόρους 1.092,43 275,45 6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 984,14 0, Πιστωτές διάφοροι , ,85 Σύνολο υποχρεώσεων(γιι) , ,22 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Δ) , ,73

4 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤEΛEΣΜΑΤΩΝ (Λ/86) Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012 Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) , ,67 ΜΕΙΟΝ:Κόστος πωλήσεων , ,47 Μικτά αποτελέσματα/κέρδη εκμετάλλευσης , ,20 ΠΛΕΟΝ:1.Αλλα εσοδα εκμ/σης 44,42 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,80 0,00 ΜΕΙΟΝ:1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 12152, ,06 3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 28356, , , ,85 Μερικά αποτελέσματα(κέρδη εκμετάλευσης) , ,65 ΠΛΕΟΝ:3.Κέρδη από πώληση συμμετοχών & χρεωγράφων 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έξοδα 0,00 ΜΕΙΟΝ:3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 7513,77 Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σης 3.537, ,65 ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): 'Eκτακτα αποτελέσματα 1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα 0 2.'Εκτακτα Κέρδη 0,00 Μείον : 1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα 0 0,00 3,84 3,84 4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) 0,00 ΜΕΙΟΝ:Σύνολο αποσβέσεων ,37 0, ,49 Μείον:οι από αυτές ενσωματωμένες 0 0,00 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων 3.537, ,49 88 Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη χρήσης) 3.537, , (+)η(-) :Υπόλοιπο κερδών/ ζημιών προηγ.χρήσης ,49 0, (-):Διαφορές φορολ.ελέγχου 0, Μείον: 1.Φόρος εισοδήματος Ζζημίες σε νέο , ,49 Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: Τακτικό αποθεματικό Eιδικά και έκτακτα αποθεματικά Αφορ.αποθ.ειδ.διατάξεων Πρώτο μέρισμα 0, Πρόσθετο μέρισμα Κέρδη σε νέο Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΔΤ Ξ ΑΔΤ ΑΖ Α.Δ.Τ. ΑΙ512889/10

5 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ PRINTING OPERATIONS PARTNERS 11 AE ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1η Υπερδωδεκάμηνη εταιρική χρήση 31/03/11-31/12/12) ΑΡ.Μ.Α.Ε /01ΝΤ/Β/11/244 ΑΡ.ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβ.αξία Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1. Έξοδα ίδρυσης & οργάνωσης ,21 0, ,21 Ι. Κεφάλαιο Εταιρίας 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 1. Καταβεβλημένο , ,21 0, ,21 ΙV. Aποθεματικό Κεφάλαιο Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1. Τακτικό αποθεματικό 0,00 ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 2. Αποθεματ.Καταστατ 0,00 4. μμηχανήματα τεχ/κες εγκαταστάσεις ,28 0, ,28 4. Eκτακτα Αποθεματικά 0,00 5. Κτίρια Mεταφορικά & εγκαταστάσεις μέσα 0 V. Aποτελέσματα εις νέο 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός ,90 0, ,90 Υπόλοιπο ζημιών εις νέο ,49 7. Λοιπές Μακροπρόθ.απαιτήσεις 2.800, ,00 Διαφορές φορ.ελέχου 0,00 Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓΙ + ΓΙΙ) ,18 0, ,18 B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ-ΕΞΟΔΑ Σύνολο Πάγιου ενεργητικού(γι + ΓΙΙ ,18 ΓΙΙΙ) 0, ,18 2. Λοιπές προβλέψεις Ι.Αποθέματα Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(a I+A IV+A V) ,51 Εμπορεύματα ,20 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2. ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ Προιόντα 2. Ετοιμ-ημιτ 6.443,83 ΙΙ. Απαιτήσεις 1. Πελάτες 4.498,06 Μειον προβλέψεις 0, ,06 2. Γραμμάτια εισπρακτέα 0,00 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 3α. Επιταγές εισπρακτές 0 Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 10. Επισφ-Επίδικοι 0,00 2. Δάνεια τραπεζών 5. Προκαταβ.για αγορες αποθ ,54 ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 11. Χρεώστες Χρεόγραφα διάφοροι 1. Προμηθευτές 7.336,75 III. Λοιπά χρεόγραφα 0,00 2. Γραμμάτια πληρωτέα ,60 2α. Επιταγές πληρωτέες 953,25 Σύνολο απαιτήσεων 3. Τράπεζες / Λογαριασμοί (βραχ. Υποχρ.) ,92 ΙV. Διαθέσιμα ,79 4. Προκαταβολές πελατών 0,00 1. Ταμείο 3.906,92 5. Υποχρεώσεις από φόρους 275,45 3. Καταθέσεις όψεως ,71 6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 0,00 Σύνολο Διαθεσίμων , Μερίσματα Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ + ΔΙΙ + ΔΙΙΙ + ΔΙV) 11. Πιστωτές διάφοροι 1083,85 Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Σύνολο υποχρεώσεων(γιι) ,22 Εξοδα 1. επομ.χρήσεων 0,00 Δ. ΜΕΤ/ΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 3. Λοιποί μεταβατ.λογ/σμοί 0,00 Εξοδα χρήσ.δεδουλευμένα ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ+Ε) ,73 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(A+B+Γ+Δ) ,73 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης Δεκεμβρίου 2012(1η Ιαν- 31 Δεκ. 2012) (Λ/86) Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως Ποσά κλειόμενης χρήσεως Καθαρά αποτελ. (κέρδη/ζημιές) χρήσης ,49 Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) , (+)η(-)υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών)η(ζημιών) 0,00 (-) κόστος πωλήσεων , (+)η (-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου 0,00 Μικτά αποτελέσματα/κέρδη εκμετάλλευσης ,20 ΣΥΝΟΛΟ ,49 πλέον άλλα έσοδα εκμ/σης 0, Μείον φόρος εισοδήματος 0,00 Σύνολο , Ζημιές σε νέο ,49 ΜΕΙΟΝ: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας ,06 3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως , ,85 Η Διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: Μερικά αποτελέσματα(κέρδη εκμετάλευσης) , Τακτικό αποθεματικό ΠΛΕΟΝ : Πρώτο μέρισμα ΜΕΙΟΝ: 3. Κέρδη πωλ.συμ/χών χρεογράφων Αποθεματικό καταστατικού ΠΛΕΟΝ 4.Πιστωτικοί τόκοι 0, Κέρδη σε νέο Μείον 0,00 3.Χρεωστικοί τόκοι 0,00 Ολικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμ/σης ,65 ΙΙ. ΠΛΕΟΝ :Eκτακτα αποτελέσματα Έκτακτα 1. και ανόργανα έσοδα 0,0 Εσοδα 3. προηγ.χρήσεων 0 ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ 0,00 Έκτακτα 1. και ανόργανα έξοδα 3,84 Εξοδα 3. προηγ.χρήσεως Οργανικά και Έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) ,49 ΜΕΙΟΝ:Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων 0 Μείον:οι από αυτές ενσωματωμένες 0 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη/ζημιές) (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων ,49 ΑΛΙΜΟΣ, 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Α.Δ.Τ Ξ Α.Δ.Τ ΑΖ Α.Δ.Τ AI /10 Αρ.Αδ. 0ΕΕ Α' ΤΑΞΗΣ

ΜΠΟΥΝΑΤΣΑ ΟΛΓΑ ΛΟΓΙΣΤΗΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΔΤ ΑΙ186543 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 0053038 Α ΤΑΞΗΣ ΑΤ Φ195389/ ΑΦΜ 078792072 AT AE652525/ ΑΦΜ 111813660 Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΜΠΟΥΝΑΤΣΑ ΟΛΓΑ ΛΟΓΙΣΤΗΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΔΤ ΑΙ186543 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 0053038 Α ΤΑΞΗΣ ΑΤ Φ195389/ ΑΦΜ 078792072 AT AE652525/ ΑΦΜ 111813660 Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ INVENTICS S.A. ΙΝΒΕΝΤΙΚΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ( 01-01-2011 ΕΩΣ 31-12-2011 ) 11η ΕΤΑΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Μ.Α.Ε. 47612/62/Β/00/0304 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΧΡΗΣΗ 2011 ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 42.664,07 34.663,48 8.000,59 23.114,07 23.079,06 35,01

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 42.664,07 34.663,48 8.000,59 23.114,07 23.079,06 35,01 ΝΕΤCOM Ε.Π.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2013 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2013-31/12/2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ 5.ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡ06.xls Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31Η Σ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Y 2 0 0 62013

ΣΥΓΧΡ06.xls Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31Η Σ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Y 2 0 0 62013 ΣΥΓΧΡ. ΙΑΤΡ. ΕΡΓ/ΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ.xls Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31Η Σ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Y 2 0 0 62013 ( 1/1/2010 2013-31/12/2013-31/12/2010) ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 2013 ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 2012 ΠΟΣΑ ΠΟΣΑ ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 Της Τακτικής Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Στην Μενεµένη σήµερα την 5 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε 55687/01/Β/03/596 Ποσά κλειόμενης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2013 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2013-31/12/2013

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2013 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2013-31/12/2013 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ " MENTITEΡΡΑΝΙΑ Α.Α.Ε.Ζ" ΑΡ.Μ.Α.Ε. 56929/05/Β/04/7 ΓΕΜΗ 44941407000 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2013 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2013-31/12/2013 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/06/2012 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2012-30/06/2012

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/06/2012 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2012-30/06/2012 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ "MENTITEΡΡΑΝΙΑ Α.Α.Ε.Ζ" ΑΡ.Μ.Α.Ε. 56929/05/Β/04/7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/06/2012 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2012-30/06/2012 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2012 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2012-31/12/2012

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2012 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2012-31/12/2012 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ "MENTITEΡΡΑΝΙΑ Α.Α.Ε.Ζ" ΑΡ.Μ.Α.Ε. 56929/05/Β/04/7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2012 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2012-31/12/2012 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2011 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2011-31/12/2011

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2011 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2011-31/12/2011 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ "ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΤΥΧ/ΤΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Α.Α.Ε.Ζ" ΑΡ.Μ.Α.Ε. 56929/05/Β/04/7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2011 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2011-31/12/2011 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 689.843,26. Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 1.164.983,52

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 689.843,26. Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 1.164.983,52 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 534.335,97. Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 4.603.929,34

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 534.335,97. Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 4.603.929,34 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00. Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00. Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00. Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00. Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 0,00 Γ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 5.744.980,46 ΓΙ ΑΚΙΝΗΤΑ 0,00

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 0,00 Γ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 5.744.980,46 ΓΙ ΑΚΙΝΗΤΑ 0,00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/06/2009

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/06/2009 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 30/06/2009 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ)

Διαβάστε περισσότερα

1 13 26165,92 2 13.001 22770,44 3 13.901 0,00 4 13.002 8217,17 5 13.902 5972,71 6 13.909 3238,23 7 13.909 2087,21 8 14 24051,48 9 14.

1 13 26165,92 2 13.001 22770,44 3 13.901 0,00 4 13.002 8217,17 5 13.902 5972,71 6 13.909 3238,23 7 13.909 2087,21 8 14 24051,48 9 14. 1 13 26165,92 2 13.001 22770,44 3 13.901 0,00 4 13.002 8217,17 5 13.902 5972,71 6 13.909 3238,23 7 13.909 2087,21 8 14 24051,48 9 14.000 2762,05 10 14.900 1412,52 11 14.001 0,00 12 14.901 0,00 13 14.002

Διαβάστε περισσότερα

Specisoft. www.specisoft.gr. Άρθρο: Ο Ισολογισμός της Επιχείρησης & Η Ερμηνεία των Στοιχείων του

Specisoft. www.specisoft.gr. Άρθρο: Ο Ισολογισμός της Επιχείρησης & Η Ερμηνεία των Στοιχείων του Specisoft www.specisoft.gr Άρθρο: Ο Ισολογισμός της Επιχείρησης & Η Ερμηνεία των Στοιχείων του Ο Ισολογισμός και οι Συνοδευτικές Καταστάσεις Α.Ισολογισμός Ο Ισολογισμός είναι η κύρια οικονομική κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15 Γ.Ε.ΜΗ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15 Γ.Ε.ΜΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15 Γ.Ε.ΜΗ. :1932801000 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31ης εκεµβρίου 2013 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1/1/2013-31/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Ε.Π.Ε.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Ε.Π.Ε. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Ε.Π.Ε. 2/10/2008 33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 50.000,00 33.03 Έταιροι Λογ. Κάλυψης Κεφαλαίου 50.000,00 40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 50.000,00 40.06 Εταιρικό Κεφάλαιο 50.000,00 Σύσταση Ε.Π.Ε., κάλυψη εταιρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/09/2010

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/09/2010 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1/1 30/09/2010 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ I ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑΝ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΑΓΑΝ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΓΑΝ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 Περιεχόμενα Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 3 Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 5 Ισολογισμός 6 Αποτελέσματα Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας.

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. 3 η ΟΜΑΔΑ Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις είναι αυτές που κατά το κλείσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 34 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 34 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 ΑΡ.ΜΑΕ 7946/06/Β/86/2 Βασ. Γεωργίου 30 Τ.Κ 15233, Χαλάνδρι, Τηλ. 210 3498300 www.sidma.gr ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 34 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009

Διαβάστε περισσότερα

ANOIΓΜΑ ΒΙΒΛΙΩΝ. Δρ. Καρτάλης Δ. Νικόλαος 1

ANOIΓΜΑ ΒΙΒΛΙΩΝ. Δρ. Καρτάλης Δ. Νικόλαος 1 ANOIΓΜΑ ΒΙΒΛΙΩΝ Δρ. Καρτάλης Δ. Νικόλαος 1 ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ Α) ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗ Β) ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α) ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ- ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ Β) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ-ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ Δρ. Καρτάλης Δ. Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

0 0 ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ Β. ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

0 0 ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ Β. ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ .MINOAN ITALIA S.p.A. Εταιρικό Κεφάλαιο 12., εξ ολοκλήρου κατατεθειµένο Μητρώο των Επιχειρήσεων της πόλης ΠΑΛΕΡΜΟ 5846825 Μοναδικός εταίρος Minoan Lines S.A. Ηράκλειο (Κρήτη) Εταιρία του Οµίλου Grimaldi

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 108 του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ OCCIDENTAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 108 του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ OCCIDENTAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 108 του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ OCCIDENTAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Στον Πειραιά σήμερα 13 η Μαΐου 2015, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΑΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Λογιστική - Κοστολόγηση και Φορολογία Εργασιών Τέλους Χρήσεως. Β' έκδοση ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΚΡΙΑΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Λογιστική - Κοστολόγηση και Φορολογία Εργασιών Τέλους Χρήσεως. Β' έκδοση ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΡΙΑΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Λογιστική - Κοστολόγηση και Φορολογία Εργασιών Τέλους Χρήσεως. Β' έκδοση ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ -Η διαδοχική σειρά των εργασιών τέλους χρήσεως ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα