ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η / ΑΠΟΦΑΣΗ 54

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /15.04.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 54"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η / ΑΠΟΦΑΣΗ 54 Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα στις 15/04/2014, ημέρα M. Τρίτη και ώρα μ.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συσκέψεων του Περιφερειακού Συμβουλίου η Μητροπολιτική Επιτροπή της Μ.Ε.Θ., που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 3/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. ΜΗΤΡ.Ε. οικ (202)/ προσκλήσεως της Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν. 3852/2010. Παρόντες : 1. Τζάκη Ιωάννα, Πρόεδρος 2. Φεστερίδης Γεώργιος, Αντιπρόεδρος 3. Κούης Κωνσταντίνος, τακτικό μέλος 4. Τερζανίδης Χρήστος, τακτικό μέλος 5. Κελεσίδου Χριστίνα, τακτικό μέλος 6. Φύκα Ελένη, τακτικό μέλος 7. Αβραμίδης Γαβριήλ, τακτικό μέλος 8. Κουκουλεκίδης Παντελής, τακτικό μέλος 9. Δράγας Αδάμ, τακτικό μέλος 10. Μπαρμπουνάκης Χαράλαμπος, τακτικό μέλος 11. Πορφυριάδου Αγγελίδου Ανθή, αναπληρωματικό μέλος 12. Θάνος Αλέξανδρος, αναπληρωματικό μέλος 13. Διαμαντόπουλος Αλέξανδρος, αναπληρωματικό μέλος Στη συνεδρίαση δεν παρέστη, αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα, ο Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης κ. Γεώργιος Τσαμασλής. Στη συνεδρίαση δεν παρέστη, αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα, ο Περιφερειάρχης Π.Κ.Μ. κ. Απόστολος Τζιτζικώστας. Δεν παρέστησαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα και έγκαιρα, η κ. Βασιλειάδου Ευτέρπη, τακτικό μέλος, την οποία αντικατέστησε η κ. Πορφυριάδου Αγγελίδου Ανθή, αναπληρωματικό μέλος, ο κ. Κανάκας Βασίλειος, τακτικό μέλος, τον οποίο αντικατέστησε ο κ. Θάνος Αλέξανδρος, αναπληρωματικό μέλος, ο κ. Παγώνης Ιωάννης, τακτικό μέλος, ο κ. Ζιώγας Ιωάννης, τακτικό μέλος, τoν οποίo αντικατέστησε ο κ. Διαμαντόπουλος Αλέξανδρος, αναπληρωματικό μέλος, και ο κ. Βελόπουλος Κυριάκος, τακτικό μέλος.

2 Χρέη Γραμματέα εκτελεί η υπάλληλος της Π.Κ.Μ. Αλεξάνδρα Τριανταφύλλου, κλάδου ΠΕ Μεταφραστών - Διερμηνέων με βαθμό Ε. Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Η Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ενημέρωσε τα μέλη ότι υπάρχει ένα θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και ζήτησε την έγκριση του Σώματος προκειμένου να συζητηθεί. Τα μέλη της Επιτροπής συμφώνησαν ομόφωνα. 1 ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: «Γνωμοδότηση για την Περιβαλλοντική αδειοδότηση για το έργο Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων και συνοδά έργα αποχέτευσης των οικισμών Σταυρού και Βρασνών του Δήμου Βόλβης, Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης» Η Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 1 ο θέμα εκτός ημερήσιας Διάταξης «Γνωμοδότηση για την Περιβαλλοντική αδειοδότηση για το έργο Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων και συνοδά έργα αποχέτευσης των οικισμών Σταυρού και Βρασνών του Δήμου Βόλβης, Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης». Εν συνεχεία έδωσε το λόγο στον Εντεταλμένο Σύμβουλο στον Τομέα Βιομηχανίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Ορυκτού Πλούτου κ. Θάνο Αλέξανδρο, ο οποίος εισηγήθηκε το θέμα, έθεσε υπόψη της επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 7208, 8358/ εισήγηση της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης/Δ/νσης Ανάπτυξης. Εν συνεχεία ο λόγος δόθηκε στην κ. Α. Παναγιώτου, υπάλληλο της Δ/νσης Ανάπτυξης, η οποία αναφέρθηκε λεπτομερώς στα χαρακτηριστικά της δραστηριότητας και τον τρόπο λειτουργίας της εγκατάστασης. Ακολούθησαν ερωτήσεις του κ. Μπαρμπουνάκη Χαράλαμπου, τακτικού μέλους, και της κ. Πορφυριάδου Αγγελίδου Ανθής, αναπληρωματικού μέλους, στις οποίες απάντησε η κ. Παναγιώτου. Ο κ. Δράγας Αδάμ, τακτικό μέλος, παρατήρησε ότι ένα τόσο κρίσιμο θέμα έρχεται σε συζήτηση στην επιτροπή σε λάθος χρόνο. Επ αυτού η Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής απάντησε ότι υπάρχει θέμα προθεσμίας και ότι σε περίπτωση εκπνοής της θα παρακάμπονταν η γνωμοδότηση της Μητροπολιτικής Επιτροπής. Ο κ. Κουκουλεκίδης Παντελής, τακτικό μέλος, δήλωσε ότι είναι θετικός στο έργο διότι το έχει ανάγκη η περιοχή. Ωστόσο θέλησε να παρατηρήσει ότι στην εισήγηση θα πρέπει να υπάρχει εναλλακτικό κατασκευαστικό πλάνο σε περίπτωση αστοχίας του αρχικού. Μετά την ολοκλήρωση της εισήγησης του κ. Θάνου Αλέξανδρου, Εντεταλμένου Συμβούλου στον Τομέα Βιομηχανίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Ορυκτού Πλούτου, των ερωτήσεων των μελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής και των απαντήσεων της κ. Παναγιώτου, των τοποθετήσεων του κ. Δράγα Αδάμ και του κ. Κουκουλεκίδη Παντελή καθώς και της διαλογικής συζήτησης μεταξύ των μελών, η Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής θέτει το θέμα σε ψηφοφορία ως έχει. Η Μητροπολιτική Επιτροπή έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 213 του Ν. 3852/2010 περί αρμοδιοτήτων της Μητροπολιτικής Επιτροπής, την υπ αριθμ. 3/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, την με αρ. πρωτ. 2092/ απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης «περί επικύρωσης εκλογής μελών Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», την αριθμ. 1/ απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής «περί εκλογής Προέδρου, Αντιπροέδρου της Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης» η οποία ελέγχθηκε και εγκρίθηκε ως προς τη νομιμότητά της με το αριθμ. 3925/ έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, την με αρ. πρωτ. οικ (6950)/ απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «περί Ορισμού Υπαλλήλων για

3 τη Γραμματειακή Υποστήριξη της Μητροπολιτικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.», την με αρ. πρωτ.: 7208, 8358/ εισήγηση της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης/Δ/νσης Ανάπτυξης και πιο συγκεκριμένα τα κατωτέρω: 1. Το Ν.1650/85 (ΦΕΚ 160 Α / ) «Για την προστασία του περιβάλλοντος» όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 2. Την ΚΥΑ ΗΠ 11014/703/Φ104/03 (ΦΕΚ 332 Β / ) «Διαδικασία προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) και έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΕΠΟ) σύμφωνα με το αρ. 4 του Ν.1650/86 (Α 160) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν.3010/02 «Εναρμόνιση του Ν.1650/86 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις»(α 91)» 3. Την ΚΥΑ 69269/5387/90 (ΦΕΚ 678Β/ ) «Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), καθορισμός περιεχομένου Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (Ε.Π.Μ.) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το Ν.1650/86» 4. Την ΚΥΑ ΗΠ 15393/2332/02 (ΦΕΚ 1022 Β /5-8-02) «Κατάταξη δημοσιών και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.3010/03». 5. Την ΚΥΑ ΗΠ 37111/2021/03 (ΦΕΚ 1391 Β / ) «Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά την διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παρ.2 του αρ.5 του Ν.1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 του αρ.3 του Ν.3010/02». 6. Τον Ν. 3325/05 «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68 Α/ ). 7. Την ΚΥΑ 13727/724/03 για την αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα 8. Τον Νόμο 3852 (ΦΕΚ 87/ ) Νέα Αρχιτεκτονική Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης.. 9. Το Π.Δ. 133 (ΦΕΚ 226/ ) Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 10. Η με αριθμ. πρωτ. 1064/ Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης <<Επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας>>. 11. Η με Αρ. Πρωτ.3190/ Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης «Επικύρωση εκλογής νέου Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης» 12. Η με αριθμ. πρωτ. 985/ ( ΦΕΚ 687/Β / ) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας <<Μεταβίβαση Άσκησης Αρμοδιοτήτων επί αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων στους Αντιπεριφερειάρχες και Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας>>. 13. Η αριθμ. Οικ (6425)/ΦΕΚ 2364 Β / απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων <<ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ>> στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας>>. 14. Το με α.π. 639/ εγκεκριμένο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας. 15. Την ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909Β/ ) «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Ακινήτων».

4 16. Την ΚΥΑ Η.Π /725/06 (ΦΕΚ 383Β/ ) «Μέτρα και όροι για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου Αντικατάσταση της υπ αριθ /1546/1997 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων» (Β 604). 17. Την ΚΥΑ Η.Π /1159/06 (ΦΕΚ 791Β/ ) «Έγκριση Γενικών Προδιαγραφών με την διαχείριση επικινδύνων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Β) της υπ αριθμ /725 κοινής υπουργικής απόφασης». 18. Την ΚΥΑ 5673/400/ (ΦΕΚ 192/Β/ ) «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων». 19. Την ΚΥΑ 33318/3028/ (ΦΕΚ1289/ ) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων, κλπ». 20. Την ΚΥΑ 19661/1982/ (ΦΕΚ 1811/Β/ ) «Τροποποίηση της ΚΥΑ 5673/400/ Κατάλογος ευαίσθητων περιοχών». Την Υγειονομική Διάταξη Ε1β/221/65 (ΦΕΚ 138 Β/ ) «Περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων» και την τροποποίηση αυτής ΚΥΑ Γ1/17831/ (ΦΕΚ 986/Β/ ). 21. Την υπ αριθμ. Γ4/1305/ κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών «Περί τροποποιήσεως των υπ αριθμ. Ε1β/221/ και Γ1/17831/ υγειονομικών διατάξεων». 22. Η με ΑΠ 30/οικ.2885/ (ΦΕΚ 1079/Β/ ) απόφαση Νομάρχη Θεσ/νίκης «περί των ειδικών όρων διάθεσης λυμάτων βιομηχανικών αποβλήτων σε φυσικούς αποδέκτες του Ν. Θεσσαλονίκης». 23. Το Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α/6-8-01) «Περί συσκευασιών και εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών και άλλων προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις». 24. την ΚΥΑ /97 «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων» 25. Την ΚΥΑ 37393/2028/ (ΦΕΚ 1418/Β/ ) «Μέτρα και όροι για τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους». 26. Την Απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 6453/1373/ «Υποχρέωση έκδοσης άδειας οικοδομής σε κατασκευές έργων και εγκαταστάσεων επεξεργασίας αστικών λυμάτων» 27. Την Εγκύκλιο με α.π / του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 13 της ΚΥΑ Η.Π /7033/ (ΦΕΚ 332Β/2003)» 28. Αποφ-6919/04 (ΦΕΚ-248/Δ/5-3-04) Χαρακτηρισμός των λιμναίων χερσαίων και υδάτινων περιοχών του υγροτοπικού συστήματος των λιμνών Βόλβης - Κορώνειας και Μακεδονικών Τεμπών ως "Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων των λιμνών Κορώνειας Βόλβης και των Μακεδόνικων Τεμπών" και καθορισμός ζωνών προστασίας και καθορισμός χρήσεων, όρων και περιορισμών δόμησης" Αποφ-39642/08 (ΦΕΚ-441/9-10-ροποποίηση της Αποφ-6919/04 (ΦΕΚ-248/Δ/5-3-04)_ 29. Την Κ.Υ.Α με αριθ / (ΦΕΚΒ 354/ ) «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις» 30. Την εγκύκλιο της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του ΥΠΕΚΑ Διευκρινίσεις σχετικά με την ορθή εφαρμογή της ΚΥΑ / (ΦΕΚ 354Β'/ ) «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις».

5 31. Το με ΑΠ: 708/ έγγραφο της νυν ΔΙΠΕΧΩΔΕ της ΚΜ της ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΈΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ με το οποίο διαβιβάστηκε η Μ.Π.Ε 32. Το ΑΠ: 88599/137/ έγγραφο της ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ με το οποίο διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας η δημοσιοποίηση της ΜΠΕ Από την εξέταση των στοιχείων της κατατεθείσας Μ.Π.Ε. σημειώνονται τα κάτωθι : Το μελετώμενο στην παρούσα έργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία κατάλληλου δικτύου καταθλιπτικών αγωγών μεταφοράς λυμάτων συνολικού μήκους 4,95Km, 2 κεντρικά αντλιοστάσια (ΑΝΤ.Σ3 και ΑΝΤ.ΠΒ3), μιας εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) και ενός αγωγού μεταφοράς και διάθεσης των επεξεργασμένων από την ΕΕΛ λυμάτων συνολικού μήκους 2,52Km, για τη συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση των λυμάτων των παραλιακών οικισμών Σταυρού και Παραλίας Βρασνών, των Δημοτικών Ενοτήτων Ρεντίνας και Αγ. Γεωργίου, του Δήμου Βόλβης. Σημειώνεται ότι το πραγματικό μήκος ανάπτυξης των αγωγών ανέρχεται σε 4,9Km, αφού σε τμήμα του έργου προβλέπεται να τοποθετηθούν στο ίδιο όρυγμα τρεις αγωγοί. Το εξεταζόμενο έργο υπάγεται διοικητικά στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, τηςπεριφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα βρίσκεται εντός των ορίων των Δημοτικών Ενοτήτων (Δ.Ε.) Ρεντίνας και Αγ. Γεωργίου, του Δήμου Βόλβης. Ειδικότερα, το έργο χωροθετείται στο ανατολικό τμήμα του Δήμου Βόλβης, στην παράκτια ζώνη του Στρυμονικού κόλπου (στο μύχο που σχηματίζεται στο δυτκό άκρο του) και εντός των ορίων των Δημοτικών Κοινοτήτων (Δ.Κ.) Σταυρού και Βρασνών. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του έργου, προβλέπεται η εξυπηρέτηση ισοδύναμου πληθυσμού (μόνιμου και εποχιακού) που ανέρχεται σε κατοίκους (για περίοδο 20 ετών: ) και κατοίκους (για περίοδο 40 ετών: ). Η χωροθέτηση της ΕΕΛ του έργου, προβλέπεται να γίνει στη θέση Μάλαμα Πηγάδι, στις ανατολικές υπώρειες του υψώματος Αλωνούδι, στα δυτικά και μεταξύ των οικισμών Παραλία Βρασνών και Σταυρός, εντός των ορίων της Δημοτικής Ενότητας Αγ. Γεωργίου και ανάντη της Π.Ε.Ο. Θεσ/νίκης Καβάλας. Η περιοχή χωροθέτησης της ΕΕΛ εμβαδού ~19,7 στρεμμάτων, καλύπτεται από ελαιώνες και χέρσες επιφάνειες, ενώ κατά θέσεις εντοπίζονται ορισμένοι μικροί θύλακες που περιλαμβάνουν αραιούς θαμνώνες. Για το σύστημα επεξεργασίας των λυμάτων, θα υιοθετηθεί η μέθοδος της ενεργού ιλύος με παρατεταμένο αερισμό (Extended Aeration Activated Sludge), με βιολογική απονιτροποίηση και βιολογική αποφωσφόρωση. Αποδέκτης των επεξεργασμένων, από την ΕΕΛ του έργου, λυμάτων θα είναι η θαλάσσια περιοχή του Στρυμονικού Κόλπου (Κόλπος Ορφανού), σύμφωνα με την υπ αριθμ. 30/οικ.2885 (ΦΕΚ 1079/Β/ ) Απόφαση του Νομάρχη Θεσ/νίκης.Η διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων της Ε.Ε.Λ. θα γίνεται με υποθαλάσσιο αγωγό μήκους 460m και οριζόντιο διαχυτήρα μήκους 60m. Το χερσαίο τμήμα του αγωγού διάθεσης από την ΕΕΛ έως την ακτογραμμή έχει μήκος περί τα 2,0Km. Το έργο θα συμβάλλει στην: α) Ορθολογική διαχείριση των υγρών αποβλήτων και στον ολοκληρωμένο έλεγχο της ρύπανσης των υδάτινων πόρων στο πλαίσιο της προστασίας και ορθολογικής αξιοποίησης του Υδάτινου Δυναμικού. β) Εξασφάλιση της Δημόσιας Υγείας και βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. γ) Εφαρμογή της νομοθεσίας (ΕΕ91/271 και ΚΥΑ 5673/400/97 «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών Λυμάτων»). Οι θετικές επιπτώσεις από αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικές, αφού εξασφαλίζεται η πλήρης κάλυψη των σημερινών και των μελλοντικών αναγκών αποχέτευσης, επεξεργασίας και διάθεσης των λυμάτων, του μόνιμου και εποχιακού πληθυσμού, στους εξυπηρετούμενους από το έργο οικισμούς Σταυρού και Παραλίας Βρασνών,

6 του Δήμου Βόλβης. Παράλληλα εξασφαλίζεται η μη επιβάρυνση των ποιοτικών χαρακτηριστικών τόσο των ευαίσθητων υπόγειων υδροφορέων, όσο και των υδατικών οικοσυστημάτων του Ρήχιου ποταμού και των ρεμάτων της περιοχής, καθώς και του θαλάσσιου παράκτιου οικοσυστήματος του Στρυμονικού Κόλπου, από την έως σήμερα ανεξέλεγκτη και χωρίς επεξεργασία διάθεση αστικού τύπου λυμάτων σε αυτά. Επίσης, η δυνατότητα που παρέχει το έργο για μελλοντική διάθεση ανακτημένου νερού από την επεξεργασία των λυμάτων, το οποίο διαθέτοντας τα κατάλληλα ποιοτικά χαρακτηριστικά θα μπορεί να διατίθεται για την ελεγχόμενη άρδευση επιλεγμένων καλλιεργειών της περιοχής, κατά τη διάρκεια της αρδευτικής περιόδου, δύναται να ανακουφίσει σημαντικά τα ποσοτικά χαρακτηριστικά των υπόγειων υδροφορέων της περιοχής. Η επιλογή της μεθόδου επεξεργασίας των λυμάτων έγινε με γνώμονα την τεχνοοικονομικά βέλτιστη λύση για την επίτευξη του απαιτούμενου βαθμού επεξεργασίας και των προδιαγραφών εκροής των επεξεργασμένων λυμάτων. Για την κάλυψη των ανωτέρω διεργασιών ως βέλτιστη λύση επιλέχθηκε η εφαρμογή της μεθόδου μέθοδο της ενεργού ιλύος. Ονομασία έργου: Φορεας Είδος αποβλήτων: Μέγεθος εγκατάστασης: Θέση έργου: Κατασκευή και λειτουργία έργων συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Δημοτικών Ενοτήτων Αγ. Γεωργίου και Ρεντίνας, Δήμου Βόλβης, Περιφερειακής Ενότητας (Νομού) Θεσσαλονίκης». ΔΕΥΑ ΒΟΛΒΗΣ Αστικά λύματα και βοθρολύματα Αστικά λύματα κατοίκων (για περίοδο 20 ετών: ) και κατοίκων (για περίοδο 40 ετών: ). Προτεινόμενη περιοχή χωροθέτησης της ΕΕΛ (έκτασης 19,7 στρεμ. περίπου), στην θέση Μάλαμα Πηγάδι,, στις ανατολικές υπώρειες του υψώματος Αλωνούδι, στα δυτικά και μεταξύ των οικισμών Παραλία Βρασνών και Σταυρός και ανάντη της Π.Ε.Ο. Θεσ/νίκης Καβάλας Στοιχεία: Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ): 1 Αντλιοστάσια (Α/Σ): 2 κεντρικά Α/Σ (ο συνολικός αριθμός των αντλιοστασίων, είναι 6, εκ των οποίων τα 4 αφορούν τα εσωτερικά δίκτυα των εξυπηρετούμενων από το έργο οικισμών). Αγωγοί συλλογής, μεταφοράς και διάθεσης λυμάτων συνολικού μήκους 7.470m. Για το σύστημα επεξεργασίας των λυμάτων, θα υιοθετηθεί η μέθοδος της ενεργού ιλύος με παρατεταμένο αερισμό (Extended Aeration Activated Sludge), με βιολογική απονιτροποίηση και βιολογική αποφωσφόρωση (τριτοβάθμια επεξεργασία). Σύμφωνα με την Υ.Α (ΦΕΚ 21/Β/ ) Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το Άρθρο 1, παράγραφος 4 του Ν. 4014/ (ΦΕΚ Α 209/2011), το εξεταζόμενο στην παρούσα Έργο, ανήκει στην 4η ομάδα έργων ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ και ειδικότερα στην Υποκατηγορία Α2: (α/α 19) «Εγκαταστάσεις επεξεργασία αστικών λυμάτων (πόλεων και οικισμών) με διάθεση επεξεργασμένων υγρών σε επιφανειακό υδάτινο αποδέκτη ή τη θάλασσα και με

7 Μονάδες Ισοδύναμου Πληθυσμού (Π): Π < ». _ Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Υ.Α (ΦΕΚ 21/Β/ ), οι κεντρικοί αποχετευτικοί αγωγοί εκτός σχεδίου πόλεων και ορίων οικισμών, καθώς και οι αγωγοί διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων, συμπαρασύρονται, όσον αφορά την κατηγοριοποίηση του μελετώμενου έργου, με την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ). Επίσης αναφέρεται ότι για το εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης, δεν απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση. Ως εκ τούτου, το μελετώμενο στην παρούσα Έργο, ανήκει στην Υποκατηγορία Α2, σύμφωνα με την Υ.Α (ΦΕΚ 21/Β/ ). Προστατευτέες περιοχές Όσον αφορά τις περιοχές που εντοπίζονται στην άμεση αλλά και ευρύτερη περιοχή του έργου και οι οποίες διέπονται από καθεστώς προστασίας λόγω των οικολογικών και λοιπών περιβαλλοντικών τους χαρακτηριστικών, σημειώνονται τα ακόλουθα: _ Τμήμα του έργου και ειδικότερα τμήμα του αγωγού μεταφοράς των λυμάτων από τον οικισμό Σταυρός προς την ΕΕΛ μήκους 1,7Km περίπου, καθώς και τμήμα του αγωγού διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων από την ΕΕΛ προς την θαλάσσια περιοχή του Στρυμονικού Κόλπου μήκους 0,9Km περίπου, διέρχεται εντός της περιοχής του δικτύου Natura 2000, με κωδικό GR και ονομασία «ΣΤΕΝΑ ΡΕΝΤΙΝΑΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ». Η εν λόγω περιοχή είναι χαρακτηρισμένη ως «Τόπος Κοινοτικής Σημασίας» (ΤΚΣ - SCI), σύμφωνα με την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ και ως «Ειδική Ζώνη Διατήρησης» (ΕΖΔ - SAC), σύμφωνα με το Ν. 3937/2011. _ Τμήμα του έργου και ειδικότερα η περιοχή χωροθέτησης της ΕΕΛ (έκτασης 19,7 στρεμ. περίπου), καθώς και τμήμα του αγωγού μεταφοράς των λυμάτων από τον οικισμό Σταυρός προς την ΕΕΛ μήκους 0,5Km περίπου, διέρχεται εντός της περιοχής του δικτύου Natura 2000, με κωδικό GR και ονομασία «ΛΙΜΝΕΣ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ ΒΟΛΒΗΣ, ΣΤΕΝΑ ΡΕΝΤΙΝΑΣ & ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ». Η εν λόγω περιοχή είναι χαρακτηρισμένη ως «Ζώνη Ειδικής Προστασίας» (ΖΕΠ - SPA), σύμφωνα με την Οδηγία 2009/147/ΕΚ. _ Τμήμα του έργου και ειδικότερα τμήμα του αγωγού μεταφοράς των λυμάτων από τον οικισμό Σταυρός προς την ΕΛΛ μήκους 0,5Km περίπου, διέρχεται εντός της Ζώνης Α2 «Περιοχή Προστασίας της Φύσης, με ονομασία Μακεδονικά Τέμπη» του «Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των λιμνών Κορώνειας Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών» (χαρακτηρισμός Εθνικού Πάρκου και οριοθέτηση ζωνών προστασίας: ΚΥΑ 6919/ ΦΕΚ 248/Δ/ ). _ Τμήμα του έργου και ειδικότερα το κεντρικό αντλιοστάσιο του Σταυρού και τμήμα του αγωγού μεταφοράς των λυμάτων από τον οικισμό Σταυρός προς την ΕΕΛ μήκους 1,0Km περίπου, διέρχεται εντός του Καταφυγίου Άγριας Ζωής (ΚΑΖ), με κωδικό Κ735 και ονομασία «Μαδύτου, Απολλωνίας, λίμνης Βόλβης, εκβολές Ρήχιου ποταμού». Η εν λόγω περιοχή χαρακτηρίστηκε ως ΚΑΖ, σύμφωνα με το ΦΕΚ 810/Β/ Κατά την διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου, απαιτείται η γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης, όπως αναφέρεται και στο άρθρο 4 της ΚΥΑ 6919/2004 Για όλα τα επιτρεπόμενα από την παρούσα απόφαση έργα και δραστηριότητες, ακολουθείται η διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Κατά τη διαδικασία αυτή, απαιτείται η γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης. Πρόβλεψη μελλοντικού πληθυσμού εποχιακών κατοίκων της περιοχής μελέτης σε βάθος είκοσι ετών (2033) και σαράντα ετών (2053). Οικισμοί της υπό μελέτης περιοχής Εποχιακός πληθυσμός

8 Σταυρός & Άνω Σταυρός Παραλία Βρασνών Σύνολα ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μέση παροχή, Qavg (m3/d) ΧΕΙΜ. ΘΕΡΟΣ ΧΕΙΜ. ΘΕΡΟΣ Μέγιστη παροχή, Qp (m3/d) Η ΕΕΛ περιλαμβάνει τις παρακάτω επιμέρους μονάδες: 1 Δεξαμενή βοθρολυμάτων 2 Φρεάτιο άφιξης (με 2 εσχάρες) 3 Εσχάρες αυτοκαθαριζόμενες Εσχάρα χειροκαθαριζόμενη 4 Εξάμμωση - Λιποσυλλογή (2) 5 Μετρητής Parshall 6 Αναερόβια δεξαμενή (2) 7 Ανοξική Δεξαμενή (2) 8 Αερόβια δεξαμενή (2) 9 Δεξαμενές Τελικής Καθίζησης 2 10 Ταινιοφιλτρόπρεσσες 11 Φρεάτιο ιλύος 12 Δεξαμενή επεξεργασμένων 13 Κτίρια ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ Ημερήσια παροχή βοθρολυμάτων 200 m3/d Η μοναδα αποτελειται απο: 1.Φρεατιο εκκένωσης με αυτόματη λεπτοεσχαρα με διακενα 6 mm 2.Αεριζομενη δεξαμενή εξισορρόπησης Με βάση τα τεχνικά στοιχεία των έργων που θα μελετηθούν, έγινε η ακόλουθη εκτίμηση της συνολικής δαπάνης τους: Εσωτερικό δίκτυο ακαθάρτων οικισμών: 44km x /km = Αγωγοί μεταφοράς: 5km x /km = Αντλιοστάσια: 6τεμ. x /km = ΕΕΛ ( κατ.) & αγωγός διάθεσης: Συνολική δαπάνη : Για τον υπολογισμό της ποσότητας των λυμάτων που προκύπτουν από τον εξυπηρετούμενο πληθυσμό και τη διαστασιολόγηση της ΜΒΚ, χρησιμοποιούνται: Ευρωπαϊκή (91/271/ΕC) και Ελληνική νομοθεσία (ΚΥΑ 5673/400/97, ΥΑ Ε1β.221/65) Οι οδηγίες M210 A131 του ATV-DVWK (Γερμανικό Ινστιτούτο για Ύδατα και Υγρά Απόβλητα). Διεθνή βιβλιογραφία (Metcalf & Eddy, Wastewater Treatment and Reuse, 4 th edition, 2003) Με βάση τους παραπάνω κανονισμούς και οδηγίες ισχύει: μια Μονάδα Ισοδύναμου Πληθυσμού (Μ.Ι.Π.) αντιστοιχεί σε υδραυλικό φορτίο 200 lt/day και οργανικό φορτίο BOD 5 = 60 gr/day. ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ Αποδέκτης των επεξεργασμένων, από την ΕΕΛ του έργου, λυμάτων θα είναι η θαλάσσια περιοχή του Στρυμονικού Κόλπου (Κόλπος Ορφανού), σύμφωνα με την υπ αριθμ. 30/οικ.2885 (ΦΕΚ 1079/Β/ ) Απόφαση του Νομάρχη Θεσ/νίκης.

9 Η διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων της Ε.Ε.Λ. θα γίνεται με υποθαλάσσιο αγωγό μήκους 460m και οριζόντιο διαχυτήρα μήκους 60m. Το χερσαίο τμήμα του αγωγού διάθεσης από την ΕΕΛ έως την ακτογραμμή έχει μήκος περί τα 2,0 Km. Κατά τη διάρκεια της προθεσμίας δημοσιοποίησης της ΜΠΕ του θέματος ο Δήμος δεν έκφρασε αντίρρηση με την λειτουργία της μονάδας. Άλλες απόψεις δεν εκφράστηκαν εγγράφως ενδιαφερόμενων πολιτών ή φορέων. Σε συνέχεια των ανωτέρω, η Μητροπολιτική Επιτροπή Γνωμοδοτεί ομόφωνα Θετικά για την Περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου Κατασκευή και λειτουργία έργων συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Δημοτικών Ενοτήτων Αγ. Γεωργίου και Ρεντίνας, Δήμου Βόλβης, Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης α) Είδος και μέγεθος δραστηριότητας: Το έργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία κατάλληλου δικτύου καταθλιπτικών αγωγών μεταφοράς λυμάτων συνολικού μήκους 4,95Km, 2 κεντρικά αντλιοστάσια (ΑΝΤ.Σ3 και ΑΝΤ.ΠΒ3), μιας εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) και ενός αγωγού μεταφοράς και διάθεσης των επεξεργασμένων από την ΕΕΛ λυμάτων συνολικού μήκους 2,52Km, για τη συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση των λυμάτων των παραλιακών οικισμών Σταυρού και Παραλίας Βρασνών, των Δημοτικών Ενοτήτων Ρεντίνας και Αγ. Γεωργίου, του Δήμου Βόλβης. Ονομασία έργου: Φορεας Είδος αποβλήτων: Μέγεθος εγκατάστασης: Θέση έργου: Κατασκευή και λειτουργία έργων συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Δημοτικών Ενοτήτων Αγ. Γεωργίου και Ρεντίνας, Δήμου Βόλβης, Περιφερειακής Ενότητας (Νομού) Θεσσαλονίκης». ΔΕΥΑ ΒΟΛΒΗΣ Αστικά λύματα και βοθρολύματα Αστικά λύματα κατοίκων (για περίοδο 20 ετών: ) και κατοίκων (για περίοδο 40 ετών: ). Προτεινόμενη περιοχή χωροθέτησης της ΕΕΛ (έκτασης 19,7 στρεμ. περίπου), στην θέση Μάλαμα Πηγάδι, στις ανατολικές υπώρειες του υψώματος Αλωνούδι, στα δυτικά και μεταξύ των οικισμών Παραλία Βρασνών και Σταυρός και ανάντη της Π.Ε.Ο. Θεσ/νίκης Καβάλας Στοιχεία: Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ): 1 Αντλιοστάσια (Α/Σ): 2 κεντρικά Α/Σ (ο συνολικός αριθμός των αντλιοστασίων, είναι 6, εκ των οποίων τα 4 αφορούν τα εσωτερικά δίκτυα των εξυπηρετούμενων από το έργο οικισμών). Αγωγοί συλλογής, μεταφοράς και διάθεσης λυμάτων συνολικού μήκους 7.470m. Για το σύστημα επεξεργασίας των λυμάτων, θα υιοθετηθεί η μέθοδος της ενεργού ιλύος με παρατεταμένο αερισμό (Extended Aeration Activated Sludge), με βιολογική απονιτροποίηση και βιολογική αποφωσφόρωση (τριτοβάθμια επεξεργασία).

10 Η συγκεκριμένη δραστηριότητα κατατάσσεται το μελετώμενο στην παρούσα Έργο, ανήκει στην Υποκατηγορία Α2, σύμφωνα με την Υ.Α (ΦΕΚ 21/Β/ ),4Η ΟΜΑΔΑ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ». β) Ειδικές οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων και συγκεντρώσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Για τις επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις ρύπων στον αέρα ισχύουν τα προβλεπόμενα από τις Π.Υ.Σ. 34/ (ΦΕΚ 125/Α/5.6.02), Π.Υ.Σ. 11/ (ΦΕΚ 19/Α/ ) και την ΚΥΑ 9238/332/2004 (ΦΕΚ 405/Β/ ) με τις μεταβατικές τους διατάξεις. Για τα υγρά απόβλητα να τηρούνται τα όρια διάθεσης, που αναφέρονται στην με ΑΠ 30/οικ.2885/ (ΦΕΚ 1079/Β/ ) απόφαση Νομάρχη Θεσ/νίκης «περί των ειδικών όρων διάθεσης λυμάτων βιομηχανικών αποβλήτων σε φυσικούς αποδέκτες του Ν. Θεσσαλονίκης». Το ποσοστό των λαμβανομένων δειγμάτων που μπορούν να βρίσκονται εκτός των ανωτέρω ορίων, καθώς και η ποιότητα των δειγμάτων αυτών, καθορίζεται στο Παράρτημα 1 της ΚΥΑ 5673/400/97. Χρήση νερού και ενέργειας Στην εξεταζόμενη δραστηριότητα δεν θα πραγματοποιηθεί χρήση υδατικών πόρων. Σχετικά με τη χρήση ενέργειας θα χρησιμοποιηθεί ηλεκτρική ενέργεια για την λειτουργία της ΕΕΛ και πετρέλαιο για τη λειτουργία των μηχανημάτων μεταφοράς και διαχείρισης των υλικών κατασκευής του έργου. γ) Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις: Κατά τη διάρκεια κατασκευής του δικτύου ισχύουν οι δεσμεύσεις για τα μηχανήματα που καθορίζονται στην ΚΥΑ 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418/Β/ ). Το επιτρεπόμενο όριο θορύβου, που εκπέμπεται στο περιβάλλον από την εγκατάσταση καθορίζεται στον Πίνακα 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 1180/1981 (ΦΕΚ 293Α/81). Στη συγκεκριμένη περίπτωση το όριο θορύβου καθορίζεται σε 50 dba μετρούμενο στα όρια του οικοπέδου της εγκατάστασης. Στην οδό πρόσβασης της μονάδας θα πρέπει να τηρούνται τα προβλεπόμενα από την Υπουργική Απόφαση 17252/1992 (ΦΕΚ 395/Β/ ), όρια θορύβου. δ) Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρύπανσης ή γενικότερα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, που επιβάλλεται να κατασκευασθούν ή να ληφθούν. Γενικές Ρυθμίσεις Οι παρακάτω όροι, οι οποίοι είναι υποχρεωτικοί στην τήρησή τους, αφορούν: 1.τον κύριο του έργου, τις αρμόδιες Υπηρεσίες και Φορείς για την κατασκευή και λειτουργία του έργου, τους Προϊσταμένους των παραπάνω Υπηρεσιών, οι οποίοι οφείλουν να μεριμνούν για την εφαρμογή των όρων και να ελέγχουν την πιστή τήρησή τους, όλους όσους εκ της θέσεως και των αρμοδιοτήτων τους είναι υπεύθυνοι για τον σχεδιασμό, έγκριση, δημοπράτηση, ανάθεση, επίβλεψη, πιστοποίηση, παραλαβή και λοιπές διαδικασίες, που αφορούν στην κατασκευή και λειτουργία του έργου, τον ανάδοχο του έργου. Κατά τις διαδικασίες δημοπράτησης, επίβλεψης και παραλαβής του αναφερόμενου στο θέμα έργου, να γίνουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες και να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται: 2.η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων από τον ανάδοχο, και

11 3.η δυνατότητα αντιμετώπισης και αποκατάστασης δυσάρεστων περιβαλλοντικά καταστάσεων οφειλόμενων σε ενέργειες ή παραλείψεις του ανάδοχου κατά παράβαση των περιβαλλοντικών όρων. Από τις πιστώσεις για την κατασκευή και λειτουργία του έργου, να εξασφαλίζονται κατά προτεραιότητα οι απαιτούμενες δαπάνες για τα έργα προστασίας του περιβάλλοντος (έργα φύτευσης, κλπ). Πριν την έναρξη κατασκευής του κάθε τμήματος του έργου να ειδοποιηθούν εγγράφως οι αρμόδιες Αρχαιολογικές Υπηρεσίες, τουλάχιστον 15 ημέρες νωρίτερα. Οι εργασίες για την κατασκευή του έργου θα γίνονται υπό την εποπτεία των αρμοδίων Αρχαιολογικών Υπηρεσιών και σύμφωνα με τις υποδείξεις τους. Σε περίπτωση εντοπισμού αρχαιοτήτων, οι εργασίες θα διακοπούν για να ακολουθήσει ανασκαφική έρευνα. Εφόσον κριθεί απαραίτητο για την επαρκή τεκμηρίωση των αρχαιολογικών δεδομένων, η ανασκαφική έρευνα είναι δυνατό να επεκταθεί και πέραν των ορίων του έργου. Από τα αποτελέσματα της ανασκαφικής έρευνας θα εξαρτηθεί η περαιτέρω πορεία του έργου, κατόπιν γνωμοδότησης των αρμοδίων Συμβουλίων του Υπ. Πολιτισμού. Σε ότι αφορά τα βοηθητικά έργα τα οποία θα πραγματοποιηθούν εκτός της περιοχής του έργου (π.χ. εργοταξιακοί χώροι, χωματοληψίες, κλπ), θα πρέπει να έχει προηγηθεί συνεννόηση με τις αρμόδιες Εφορείες Αρχαιοτήτων. Η δαπάνη για την παρακολούθηση των εργασιών, για τις απαιτούμενες ανασκαπτικές εργασίες, καθώς και για το κόστος συντήρησης, μελέτης και δημοσίευσης των ευρημάτων, θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/2002). Όταν η δαπάνη αυτή υπερβεί το 10% του προϋπολογισμού του έργου, απαιτείται μετά από σχετικό ερώτημα της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπ. Πολιτισμού, έγγραφη δήλωση του φορέα του έργου ότι επιθυμεί την συνέχισή του. Πριν από την έναρξη των εργασιών κατασκευής του έργου, θα πρέπει να εξεταστεί από την αρμόδια Δασική Υπηρεσία ο χαρακτήρας της έκτασης, καθώς και η δυνατότητα έγκρισης επέμβασης εφόσον πρόκειται για έκταση υπαγόμενη στις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας. Για τυχόν επεμβάσεις εντός περιοχών δασικού χαρακτήρα θα πρέπει προηγουμένως να έχει χορηγηθεί η σχετική απόφαση έγκρισης επέμβασης από το αρμόδιο όργανο, σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπεται από τη Δασική Νομοθεσία. Αυτό ισχύει και για τα συνοδά έργα. Σε περίπτωση κατά την οποία η χάραξη διέρχεται από αναδασωτέα έκταση, να εκδοθεί σχετική απόφαση άρσης αναδάσωσης πριν την λήψη της άδειας έγκρισης επέμβασης. Η οποιαδήποτε φθορά δασικής βλάστησης να περιοριστεί στην ελάχιστη δυνατή με ευθύνη της Δασικής Υπηρεσίας. Ειδικότερα να αποφευχθούν καταστροφές φυτοφρακτών μεμονωμένων δέντρων ή συστάδων, που τυχόν φύονται στην περιοχή του έργου και να αποκατασταθούν αναλόγως, σε περίπτωση που δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση. Να προτιμηθούν αυτόχθονα είδη φυτών. Να συνταχθεί ειδική δασοτεχνική μελέτη, εάν απαιτείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 998/79, για την αποκατάσταση της δασικής βλάστησης και τη βελτίωση της αισθητικής του τοπίου από τις επεμβάσεις για την κατασκευή του έργου. Σε περίπτωση δημιουργίας δανειοθαλάμων σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις να τηρηθεί η διαδικασία που προβλέπεται από τα άρθρα 45 και 57 του Ν. 998/79. Κατασκευή του προτεινόμενου δικτύου Να υπάρχει πλήρες πρόγραμμα κατασκευής του έργου, που θα λαμβάνει υπόψη τη λειτουργία της περιοχής και τους οικολογικούς παράγοντες, ώστε να προκαλέσει τις λιγότερες δυνατές βλάβες. Συγκεκριμένα: Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ελαχιστοποίηση της παραγόμενης σκόνης κατά τη διάρκεια των χωματουργικών εργασιών, ιδιαίτερα όταν οι

12 μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν την διασπορά και μεταφορά της σκόνης σε μεγάλη απόσταση. Να διαβρέχονται συνεχώς οι σωροί χωμάτων και τα μέτωπα εκσκαφών για την ελαχιστοποίηση των εκπομπών σκόνης. Να γίνουν μόνο οι απαραίτητες χωματουργικές εργασίες, ώστε να αποφευχθούν άσκοπες εκχερσώσεις και αποψιλώσεις. Να γίνει πρόβλεψη για την αποκατάσταση του τοπίου του χώρου των εκσκαφών Απαιτούμενα για την κατασκευή του έργου υλικά να εξασφαλιστούν είτε από νομίμως λειτουργούντα λατομεία της περιοχής, τα οποία θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με την απαραίτητη Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και με την προϋπόθεση ότι αυτοί τηρούνται επακριβώς, είτε από τα τυχόν πλεονάζοντα υλικά που θα προκύψουν από τις προβλεπόμενες εκσκαφές για την κατασκευή του έργου. Τα προϊόντα εκσκαφών, που θα προκύψουν από την κατασκευή του κυρίως έργου και των συνοδών έργων υποδομής να χρησιμοποιηθούν για την επανεπίχωση αυτών καθώς και για την διαμόρφωση επιφανειών μέσα στο γήπεδο. Η αφαιρούμενη φυτική γη να διαφυλαχθεί κατάλληλα, ώστε να χρησιμοποιηθεί στις φυτοτεχνικές αποκαταστάσεις. Απαγορεύεται η απόρριψη υλικών κατασκευής και περίσσειας υλικών εκσκαφής στη θάλασσα ή στους επιφανειακούς αποδέκτες (κοίτες ποταμών, ρεμάτων, χειμάρρων) της περιοχής, σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις, καθώς και εντός προστατευόμενης περιοχής Natura 2000 (πέραν της ζώνης κατάληψης του έργου). Το υπό μελέτη έργο, λόγω της φύσης του και των προβλεπόμενων τεχνικών του χαρακτηριστικών (το σύνολο των αγωγών οδεύει επί υφιστάσμενων οδών και τα επιφανεικά τμήματα του έργου καταλαμβάνουν μικρή έκταση ~20,0 στρεμ.), δεν αναμένεται να θίξει τα οικολογικά και λοιπά περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά των οικολογικά ευαίσθητων προστατευόμενων περιοχών που εντοπίζονται στη ζώνη ανάπτυξής του. Σημειώνεται ότι, τμήμα του αγωγού μεταφοράς των λυμάτων από το κεντρικό Α/Σ του Σταυρού προς την ΕΕΛ, διασταυρώνει την κοίτη του ποταμού Ρήχιου. Η εν λόγω περιοχή είναι χαρακτηρισμένη ως «Περιοχή Προστασίας της Φύσης» - Ζώνη Α2 του Εθνικού Πάρκου, καθώς και περιοχή του Δικτύου Natura 2000 (ΤΚΣ - GR & ΖΕΠ - GR ). Το τμήμα του αγωγού στην εν λόγω περιοχή,να οδεύει παραπλεύρως και κατά μήκος υφιστάμενης ασφαλτόστρωτης οδού, ενώ η διέλευσή του από την κοίτη του ποταμού, να γίνει με ανάρτησή του επί υφιστάμενου τεχνικού (γέφυρα). Τα πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφών από το έργο να απορριφθούν σε κατάλληλους χώρους (π.χ. ανενεργά λατομεία, ΧΥΤΑ), ύστερα από άδεια της αρμόδιας αρχής. Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων από κάθε είδους λάδια, καύσιμα, κλπ, καθώς και η απόρριψη των μεταχειρισμένων ορυκτελαίων στο έδαφος. Τα προς χρήση ορυκτέλαια να φυλάσσονται σε κλειστά δοχεία σε στεγασμένο χώρο, ενώ τα χρησιμοποιούμενα ορυκτέλαια ή οι διαρροές τους να συγκεντρώνονται και να διατίθενται σύμφωνα με το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64 Α/ ) «Αντικατάσταση της ΚΥΑ 98012/2001/1996 Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιούμενων ορυκτελαίων (Β 40). Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων». Αυστηρή τήρηση των κανόνων ασφαλείας κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της υγείας του προσωπικού κατασκευής. Εάν κατά το στάδιο των κατασκευαστικών εργασιών αποκαλυφθεί υπόγειος υδροφόρος ορίζοντας να εκπονηθεί κατάλληλη μελέτη αποστράγγισης της περιοχής. Η διάταξη και ο σχεδιασμός των επί μέρους μονάδων θα πρέπει να προσαρμοστούν στην τοπογραφία της περιοχής και να ελαχιστοποιηθούν οι αλλοιώσεις του ανάγλυφου της περιοχής επέμβασης. Επιπλέον να υπάρχει ομαδοποίηση των λειτουργιών, ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη εικόνα του συνόλου της εγκατάστασης.

13 Κατά τον σχεδιασμό των κτισμάτων της μονάδας, να ληφθεί υπόψη η αρχιτεκτονική και η αισθητική εικόνα της περιοχής (κατασκευή υπόγειων δεξαμενών και χαμηλών κτιρίων, όσο βέβαια επιτρέπουν οι κανονισμοί λειτουργίας η/μ εξοπλισμού), για να επιτευχθεί η αρμονική ένταξη της εγκατάστασης στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του δομημένου και του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής. Ειδικότερα για τα κτίρια που πιθανόν συνοδεύουν το έργο, όπως γραφεία κλπ, να εκδοθεί οικοδομική άδεια σύμφωνα με την 6453/1373/ Υπουργική Απόφαση. Στις περιοχές διέλευσης του αγωγού ακαθάρτων εκτός νομίμως υφισταμένης οδοποιΐας (κατά μήκος ρέματος), να γίνει αποκατάσταση της ζώνης διέλευσης στην αρχική της μορφή και σε καμία περίπτωση να μη γίνει διάνοιξη νέας οδού. Κατά την διάνοιξη της οδού πρόσβασης / για την διέλευση του αγωγού ακαθάρτων προς την μονάδα επεξεργασίας, να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη χάραξη αυτής, έτσι ώστε να ακολουθείται το ανάγλυφο του εδάφους με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής. Συλλογή και μεταφορά των λυμάτων ΑΓΩΓΟΊ ΜΕΤΑΦΟΡΆΣ ΤΩΝ ΛΥΜΆΤΩΝ Η διάταξη των δικτύων στους οικισμούς να γίνεται σε υφιστάμενους δρόμους. Τα εσωτερικά δίκτυα και ο εξωτερικός αγωγός μεταφοράς να αποτελούνται από αγωγούς βαρύτητας και καταθλιπτικούς αγωγούς ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ Να προβλεφθεί ο άρτιος τεχνικός σχεδιασμός του δικτύου αποχέτευσης, καθώς και η ομαλή είσοδος των λυμάτων στο φρεάτιο άφιξης της εγκατάστασης. Να εξασφαλιστεί η στεγανότητα των κεντρικών αποχετευτικών αγωγών και των αντλιοστασίων της περιοχής, με χρήση ανθεκτικών υλικών στην διάβρωση. Η ταχύτητα των λυμάτων στους κεντρικούς αποχετευτικούς αγωγούς (ΚΑΑ) δεν θα πρέπει να προσεγγίζει την ελάχιστη τιμή αυτοκαθαρισμού του αγωγού, ενώ παράλληλα θα πρέπει να αποφευχθεί η στροβιλώδης ροή. Να εξασφαλιστεί η στεγανότητα των κεντρικών αποχετευτικών αγωγών και των αντλιοστασίων της περιοχής, με χρήση ανθεκτικών υλικών στην διάβρωση. Στα αντλιοστάσια προσαγωγής των ακαθάρτων, θα πρέπει να γίνονται οι απαραίτητες προβλέψεις για την αποφυγή υπερχειλίσεων και δημιουργίας πλημμυρικών καταστάσεων κατά τη διάρκεια ισχυρών βροχοπτώσεων και διακοπής λειτουργίας λόγω βλάβης (πρόβλεψη κατάλληλων διατάξεων υπερχείλισης) και η αποφυγή έκλυσης δυσοσμιών (σωστός σχεδιασμός των αντλιοστασίων με την εφαρμογή συστημάτων αερισμού και απόσμησης). Ειδικότερα σε κάθε αντλιοστάσιο προσαγωγής ακαθάρτων: Να τοποθετηθεί ανοξείδωτη εσχάρα (χειροκαθαριζόμενη) στο φρεάτιο εισόδου του, ώστε να απομακρύνονται τα μεγάλα αντικείμενα. Να υπάρχει η κατάλληλη εφεδρεία αντλιών. ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑΣ ΛΥΜΆΤΩΝ Πρόβλεψη μελλοντικού πληθυσμού εποχιακών κατοίκων της περιοχής μελέτης σε βάθος είκοσι ετών (2033) και σαράντα ετών (2053). Οικισμοί της υπό μελέτης περιοχής Εποχιακός πληθυσμός Σταυρός & Άνω Σταυρός Παραλία Βρασνών Σύνολα ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

14 ΑΔΑ: ΒΙ077ΛΛ-Β6Υ Μέση παροχή, Qavg (m3/d) ΧΕΙΜ. ΘΕΡΟΣ ΧΕΙΜ. ΘΕΡΟΣ Μέγιστη παροχή, Qp (m3/d) Η ΕΕΛ περιλαμβάνει τις παρακάτω επιμέρους μονάδες: 1 Δεξαμενή βοθρολυμάτων 2 Φρεάτιο άφιξης (με 2 εσχάρες) 3 Εσχάρες αυτοκαθαριζόμενες Εσχάρα χειροκαθαριζόμενη 4 Εξάμμωση - Λιποσυλλογή (2) 5 Μετρητής Parshall 6 Αναερόβια δεξαμενή (2) 7 Ανοξική Δεξαμενή (2) 8 Αερόβια δεξαμενή (2) 9 Δεξαμενές Τελικής Καθίζησης 2 13 Ταινιοφιλτρόπρεσσες 15 Φρεάτιο ιλύος 16 Δεξαμενή επεξεργασμένων 17 Κτίρια Με βάση τα τεχνικά στοιχεία των έργων που θα μελετηθούν, έγινε η ακόλουθη εκτίμηση της συνολικής δαπάνης τους: Εσωτερικό δίκτυο ακαθάρτων οικισμών: 44km x /km = Αγωγοί μεταφοράς: 5km x /km = Αντλιοστάσια: 6τεμ. x /km = ΕΕΛ ( κατ.) & αγωγός διάθεσης: Συνολική δαπάνη : Μονάδα Προεπεξεργασίας των Λυμάτων Τους μετρητές παροχής ηλεκτρομαγνητικού τύπου. Το φρεάτιο υποδοχής και πιεζόθραυσης. Τον μεριστή παροχής προς τις τυποποιημένες διατάξεις προεπεξεργασίας. Τις δύο τυποποιημένες διατάξεις εσχάρωσης εξάμμωσης - απολίπανσης. Τον βοηθητικό εξοπλισμό των τυποποιημένων μονάδων εσχάρωσης εξάμμωσης (φυσητήρες, κάδοι κλπ.). Τις σωληνώσεις και τα υδραυλικά εξαρτήματα. Τις μεταλλικές κατασκευές. Την απόσμηση της διάταξης προεπεξεργασίας. Το στέγαστρο τοποθέτησης όλου του εξοπλισμού. 2. Φρεάτιο μερισμού της παροχής Το δομικό μέρος. Δύο φρεάτια μερισμού για τις απαιτήσεις της Α Φάσης. Ένα φρεάτιο μερισμού για τις απαιτήσεις της Β Φάσης. Ένα φρεάτιο μερισμού προς την διάταξη παράκαμψης. 3. Μονάδα Βιολογικής Επεξεργασίας Θα αποτελείται από δύο πλήρεις γραμμές επεξεργασίας για τις απαιτήσεις της Α Φάσης και θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα: Τις δεξαμενές βιολογικής αποφωσφόρωσης (μια για κάθε γραμμή επεξεργασίας). Τις δεξαμενές απονιτροποίησης (μια για κάθε γραμμή επεξεργασίας). Τις επαμφοτερίζουσες δεξαμενές (μια για κάθε γραμμή επεξεργασίας).

15 ΑΔΑ: ΒΙ077ΛΛ-Β6Υ Τις δεξαμενές αερισμού (μια για κάθε γραμμή επεξεργασίας). Τα αντλιοστάσια ανακυκλοφορίας των νιτρικών (ένα αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας ανάμεικτου υγρού για κάθε γραμμή επεξεργασίας). Τις δεξαμενές καθίζησης (μία για κάθε γραμμή επεξεργασίας). Το αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας και περίσσειας ιλύος (ένα για κάθε γραμμή επεξεργασίας). 4. Μονάδα Χλωρίωσης και αποθήκευσης των επεξεργασμένων λυμάτων Θα οποία συντίθεται κυρίως από: Την δεξαμενή επαφής των επεξεργασμένων λυμάτων και του χλωρίου. Τις δοσομετρικές αντλίες του διαλύματος χλωρίου. Το σύστημα μέτρησης ρύθμισης του υπολειμματικού χλωρίου. Την δεξαμενή αποθήκευσης του χλωρίου. Την διάταξη παράκαμψης. Την αεριζόμενη διάταξη αποθήκευσης των επεξεργασμένων λυμάτων. Το πιεστικό συγκρότημα του βιομηχανικού νερού. 5. Δεξαμενή αποθήκευσης και ομογενοποίησης της περίσσειας ιλύος Θα περιλαμβάνει: Τη δεξαμενή. Την διάταξη αερισμού. Τις αντλίες τροφοδοσίας της μονάδας αφυδάτωσης. 6. Μονάδα αφυδάτωσης της Ιλύος Θα περιλαμβάνει: Το δομικό μέρος. Τον εξοπλισμό πάχυνσης και αφυδάτωσης. Το συγκρότημα του πολυηλεκτρολύτη Τον εξοπλισμό μεταφοράς, αποθήκευσης και φόρτωσης της ιλύος 7. Μονάδα υποδοχής και προεπεξεργασίας βοθρολυμάτων Θα περιλαμβάνει: Την δεξαμενή. Την διάταξη υποδοχής και συγκράτησης των λίθων. Το compact σύστημα (εσχαρισμός - εξάμμωση και λιποσυλλογή). Το σύστημα προαερισμού με σύστημα φυσητήρων - διαχυτών. Την απόσμηση της μονάδας. 8. Έργο Αυτοματισμού και Ελέγχου όλων των διεργασιών Θα περιλαμβάνει: Τους πίνακες αυτοματισμού. Την κεντρική μονάδα διαχείρισης. Τα όργανα ελέγχου. Το δίκτυο μεταφοράς των σημάτων. 9. Έργο Ηλεκτροδότησης Θα περιλαμβάνει: Το κτιριακό έργο στέγασης της μονάδας. Τη σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ. Τον πίνακα μέσης τάσης. Τον μετασχηματιστή. Τον πίνακα διανομής. Τους τοπικούς υποπίνακες. Την γεννήτρια. Το δίκτυο διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας. 10. Κτιριακές εγκαταστάσεις Θα περιλαμβάνουν: Το κτίριο διοίκησης εντός του οποίου θα τοποθετηθεί το κέντρο ελέγχου, το χημείο και το γραφείο του προσωπικού. Το ηλεκτρικό κτίριο που είναι κοινό με το κτίριο αφυδάτωσης με ανοικτό υπόστεγο που θα τοποθετηθεί το container συλλογής της αφυδατωμένης ιλύος

16 ΑΔΑ: ΒΙ077ΛΛ-Β6Υ Το κτίριο στέγασης του εξοπλισμού της διάταξης απολύμανσης και των φυσητήρων μεταερισμού. Το στέγαστρο των δύο compact μονάδων προεπεξεργασίας. 11. Διάφορα Έργα Υποδομής Παρακαμπτήριες διατάξεις που εξασφαλίζουν την ασφαλή λειτουργία της Ε.Ε.Λ. Εσωτερική οδοποιία. Απορροή όμβριων και διάφορα αντιπλημμυρικά έργα. Περίφραξη. Εξωτερικός φωτισμός. Ηλεκτρικό δίκτυο. Φυτοτεχνική διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Δίκτυο ύδρευσης. Δίκτυο βιομηχανικού νερού. Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων στραγγιδίων Περιγραφή λειτουργίας ΕΕΛ Η προσαγωγή των λυμάτων στο έργο γίνεται μέσω των αντλιοστασίων των αποχετευτικών δικτύων που διοχετεύουν τα λύματα στο φρεάτιο πιεζόθραυσης και μερισμού της παροχής (ανάντη της μονάδας προεπεξεργασίας). Ακολούθως τα λύματα οδηγούνται σε φρεάτιο μερισμού και ακολούθως στην μονάδα προεπεξεργασίας όπου μέσω δύο κατάλληλων συστημάτων (compact) θα υποστούν εσχαρισμό - εξάμμωση και λιποσυλλογή. Τα λίπη αποθηκεύονται σε δεξαμενή αποθήκευσης και περιοδικά απομακρύνονται με βυτιοφόρο προς χώρο διάθεσης. Η άμμος αφού αφυδατωθεί σε πλυντηρίδα αποθηκεύεται σε κάδους και περιοδικά απομακρύνεται μαζί με τα εσχαρίσματα επίσης προς χώρο διάθεσης. Τα υγρά στραγγίδια που προκύπτουν από την αφυδάτωση της άμμου και γενικά όλης της μονάδας, οδηγούνται μέσω του δικτύου στραγγιδίων στη δεξαμενή των βοθρολυμάτων. Τα προεπεξεργασμένα λύματα οδηγούνται δια βαρύτητας στο φρεάτιο μερισμού και παράκαμψης της βιολογικής βαθμίδας. Ο μεριστής είναι εξοπλισμένος με θυροφράγματα ώστε τα λύματα να μπορούν να διοχετευτούν στο φρεάτιο εξόδου της Ε.Ε.Λ ή στους μεριστές των βιολογικών αντιδραστήρων. Τα λύματα στη συνέχεια εισέρχονται στην βιολογική βαθμίδα. Η βιολογική βαθμίδα περιλαμβάνει έναν δίδυμο βιολογικό αντιδραστήρα. Κάθε αντιδραστήρας περιλαμβάνει, μία δεξαμενή βιολογικής αποφωσφόρωσης, μία δεξαμενή απονιτροποίησης, μία επαμφοτερίζουσα δεξαμενή, μία δεξαμενή αερισμού και μία δεξαμενή καθίζησης. Οι επαμφοτερίζουσες δεξαμενές θα είναι εξοπλισμένες με υποβρύχιους αναδευτήρες για την αιώρηση του ανάμεικτου υγρού και με διάταξη αερισμού με διαχύτες. Στις δεξαμενές αερισμού ο αερισμός επιτυγχάνεται μέσω συστήματος φυσητήρων- διαχύτων. Η έξοδος του ανάμεικτου υγρού από κάθε δεξαμενή αερισμού γίνεται στον μεριστή παροχής των δεξαμενών καθίζησης. Ο μεριστής των δευτεροβάθμιων καθιζήσεων αποτελείται από το φρεάτιο εισόδου και τα φρεάτια φόρτισης, που είναι εξοπλισμένα με θυροφράγματα. Οι δεξαμενές καθίζησης είναι κυκλικού τύπου. Εδώ καθιζάνει η βιολογική ιλύς, ενώ το υπερκείμενο διαυγές νερό υπερχειλίζει σε κανάλι και ακολούθως με κοινό αγωγό οδηγείται στη μονάδα απολύμανσης. Η δεξαμενή είναι εξοπλισμένη με ενιαίο ξέστρο σάρωσης του πυθμένα προκειμένου να οδηγεί την ιλύ στο άκρο της και σάρωσης της επιφάνειας ώστε να γίνεται αφαίρεση των επιπλεόντων. Η καθιζάνουσα στον πυθμένα ιλύς αντλείται μέσω των αντλιοστασίων ανακυκλοφορίας ιλύος προς τους βιολογικούς αντιδραστήρες. Η όδευση του επεξεργασμένου νερού προς τη μονάδα απολύμανσης γίνεται δια βαρύτητας. Η μονάδα απολύμανσης αποτελείται από μία ορθογωνική δεξαμενή με ενδιάμεσα τοιχία ώστε να δημιουργούνται μαίανδροι. Στην μονάδα προστίθεται υποχλωριώδες νάτριο μέσω δοσομετρικών αντλιών. Τμήμα της μονάδας απολύμανσης είναι εξοπλισμένο με διάταξη αερισμού. Ο αερισμός επιτυγχάνεται μέσω συστήματος φυσητήρων-διαχυτών.

17 ΑΔΑ: ΒΙ077ΛΛ-Β6Υ Σε περίπτωση που απαιτηθεί παράκαμψη των έργων εξόδου, αυτό γίνεται με το κλείσιμο θυροφραγμάτων και τη διοχέτευση της ροής στο φρεάτιο εξόδου. Στη συνέχεια τα επεξεργασμένα λύματα διοχετεύονται δια βαρύτητας στον αποδέκτη, μέσω συστήματος χερσαίου και υποθαλάσσιου αγωγού. Η περίσσεια ιλύς αντλείται με το αντλιοστάσιο περίσσειας ιλύος προς την μονάδα αποθήκευσης. Η μονάδα θα είναι εξοπλισμένη με διάταξη αερισμού για την αιώρηση του ανάμεικτου υγρού. Ο αερισμός επιτυγχάνεται μέσω συστήματος φυσητήρωνδιαχύτων. Στη συνέχεια η ιλύς αντλείται σε στατικό αναμίκτη όπου προστίθεται πολυηλεκτρολύτης για την κροκίδωση της και ακολούθως διοχετεύεται για αφυδάτωση σε φυγοκεντρικό διαχωριστήρα. Τα υγρά στραγγίδια που προκύπτουν από την αφυδάτωση, οδηγούνται μέσω του δικτύου στραγγιδίων στη δεξαμενή των βοθρολυμάτων. Τέλος η αφυδατωμένη ιλύς μέσω μεταφορικού κοχλία απομακρύνεται και φορτώνεται σε φορτηγό για την μεταφορά της στον χώρο διάθεσης. Από την έξοδο της ΕΕΛ, ξεκινά το δίκτυο μεταφοράς και διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων, στη θαλάσσια περιοχή του Στρυμονικού κόλπου. Η διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων γίνεται σε βάθος περί τα 25-30m από την επιφάνεια της θάλασσας. Κύριο χαρακτηριστικό της θαλάσσιας ζώνης είναι οι ήπιες σχετικά κλίσεις μέχρι την ισοβαθή των -5m περίπου και στη συνέχεια η δημιουργία εντονότερης κλίσης μέχρι την ισοβαθή των μέχρι την ισοβαθή των -22m. Βασικά πλεονεκτήματα της μονάδας είναι: Η συγκέντρωση σε μικρό χώρο όλου του απαραίτητου εξοπλισμού για την εκτέλεση των απαραίτητων λειτουργιών προεπεξεργασίας. Η όλη κατασκευή των δεξαμενών (εσχάρωσης εξάμμωσης) θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316L. Όλες οι λειτουργίες της μονάδας θα εκτελούνται από την αντίστοιχη μονάδα κίνησης. Η εγκατάσταση είναι απλή και γρήγορη. Η ενέργειες συντήρησης εάν απαιτηθούν είναι απλές. Βελτιστοποίηση της καθίζησης της άμμου μέσω της εμφύσησης αέρα: η άμμος καθιζάνει στην δεξαμενή και μεταφέρεται από τον κοχλία εκτός δεξαμενής. Απόσμηση Για την αντιμετώπιση του προβλήματος της δυσοσμίας στα συστήματα προεπεξεργασίας λυμάτων και βοθρολυμάτων, θα πρέπει να εγκατασταθεί σύστημα απόσμησης με βιόφιλτρο τύπου compact. Ο αναρροφούμενος με ανεμιστήρα δύσοσμος αέρας από τους υγρούς θαλάμους θα οδηγείται μέσω αγωγών και του βιόφιλτρου στην ατμόσφαιρα. Για την καλύτερη ανανέωση (απόπλυση) του δύσοσμου αέρα, θα προσάγεται νωπός αέρας στους αποσμούμενους χώρους μέσω αγωγών εισροής. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ Ημερήσια παροχή βοθρολυμάτων 200 m3/d Η μοναδα αποτελειται απο: 1.Φρεατιο εκκένωσης με αυτόματη λεπτοεσχαρα με διακενα 6 mm 2.Αεριζομενη δεξαμενή εξισορρόπησης Τα βοθρολύματα μεταφέρονται στο φρεάτιο υποδοχής στην είσοδο της εγκατάστασης, όπου διερχόμενα από μία χονδρή εσχάρα, οδηγούνται στη δεξαμενή βοθρολυμάτων. Το σύνολο των λυμάτων και βοθρολυμάτων περνά από έναν αεριζόμενο δίδυμο εξαμμωτή λιποσυλλέκτη, όπου γίνεται η απομάκρυνση των σωματιδίων της άμμου και των επιπλεόντων λιπών μέσω παλινδρομικής γέφυρας. Κτιριακές εγκαταστάσεις ΕΕΛ Προς εξυπηρέτηση των λειτουργικών και διοικητικών αναγκών του σταθμού και των εργαζομένων στο χώρο επεξεργασίας λυμάτων προβλέπεται η κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων. Στα κτίρια εγκαθίστανται ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός προς εξυπηρέτηση ορισμένων μονάδων, οι διοικητικές λειτουργίες του σταθμού και οι βοηθητικές

18 εγκαταστάσεις των εργαζομένων στην εγκατάσταση που είναι οι ακόλουθες: Το κτίριο Διοίκησης προς εξυπηρέτηση του διοικητικού και επιστημονικού προσωπικού. Το κτίριο Χλωρίωσης, που θα περιλαμβάνει: Τον χώρο των δεξαμενών αποθήκευσης του χλωρίου. _ Τον χώρο με τα δοχεία προετοιμασίας των διαφόρων διαλυμάτων. _ Τον χώρο των φυσητήρων του μεταερισμού. Το κτίριο Ενέργειας και Αφυδάτωσης, που θα περιλαμβάνει: _ τον χώρο του πίνακα μέσης τάσης. _ τον χώρο του πίνακα χαμηλής τάσης. _ Τον χώρο των πινάκων διανομής. _ Το χώρο του μετασχηματιστή. _ Τον χώρο που θα τοποθετηθεί όλος ο εξοπλισμός της μηχανικής πάχυνσης αφυδάτωσης της ιλύος _ Τον χώρο που θα σταθμεύει ο κάδος ή το φορτηγό φόρτισης της αφυδατωμένης ιλύος. _ Τον χώρο των φυσητήρων Διάθεση επεξεργασμένων λυμάτων Από την έξοδο των Ε.Ε.Λ. ξεκινά το δίκτυο μεταφοράς και διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων, συνολικού μήκους 2.520m. Το χερσαίο τμήμα του δικτύου έχει μήκος 2.000m και το υποθαλάσσιο μήκος 520m. Αγωγός μεταφοράς επεξεργασμένων λυμάτων Ο αγωγός μεταφοράς των επεξεργασμένων λυμάτων αποτελείται από αγωγό βαρύτητας από HDPE δομημένου τοιχώματος, ο οποίος έχει μήκος 1.700m και διάμετρο 630mm. Η διέλευσή του στο αρχικό τμήμα γίνεται στην ίδια αγροτική οδό που κινούνται και οι αγωγοί μεταφοράς λυμάτων των οικισμών Σταυρού και Παραλίας Βρασνών. Μετά τη διασταύρωση με την Οδό Σταυρού Παραλίας Βρασνών, συνεχίζει σε υφιστάμενη τοπική οδό κινούμενος ανατολικά, όπου σε απόσταση 300μ. περίπου πριν από την ακτή, προβλέπεται το φρεάτιο φόρτισης του αγωγού διάθεσης. Αγωγός διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων Το συνολικό μήκος του αγωγού διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων ανέρχεται σε 820m (χερσαίο τμήμα: 300m, υποθαλάσσιο τμήμα: 520m). Αναλυτικότερα, από το φρεάτιο φόρτισης ξεκινά το χερσαίο τμήμα του αγωγού διάθεσης από HDPE 3ης γενιάς, διαμέτρου 500mm, πίεσης 10 atm και μήκους 300m έως την ακτή. Στη συνέχεια έχουμε το υποθαλάσσιο τμήμα του αγωγού διάθεσης από HDPE 3ης γενιάς, διαμέτρου 500mm, πίεσης 10 atm και μήκους 460m. Το τελικό του τμήμα με τους διαχυτήρες έχει μήκος 60 m και μέση διάμετρο 400mm. Η διάθεση γίνεται σε βάθος περί τα 25-30m από την επιφάνεια της θάλασσας. Για τα υγρά απόβλητα να τηρούνται τα όρια διάθεσης, που αναφέρονται στην με ΑΠ 30/οικ.2885/ (ΦΕΚ 1079/Β/ ) απόφαση Νομάρχη Θεσ/νίκης «περί των ειδικών όρων διάθεσης λυμάτων βιομηχανικών αποβλήτων σε φυσικούς αποδέκτες του Ν. Θεσσαλονίκης». Ειδικότερα καθορίζονται τα εξής όρια: BOD 5 <25 ppm COD <125 ppm Συγκέντρωση SS <35 ppm Ολικό Άζωτο κατά kjeldahl <15 ppm Ολικός Φώσφορος <2 ppm

19 ph 6-9 Κολοβακτηριοειδή ολικά / 100 <1000 ml Κολοβακτηριοειδή κοπρανώδη / < ml Στην παράκτια ζώνη του Στρυμονικού κόλπου, έχουν οριοθετηθεί Περιοχές Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΑΥ), σύμφωνα με την ΚΥΑ 31722/ (ΦΕΚ 2005/Β/ ) έγκρισης του «Χωροταξικού για τις υδατοκαλλιέργειες». Συγκεκριμένα, στο βόρειο τμήμα του κόλπου, έχει οριοθετηθεί η ΠΑΥ με κωδικό Β.12 και ονομασία «Στρυμονικός κόλπος», στην οποία εντοπίζονται μονάδες οστρακοκαλλιέργειας, ενώ στο νότιο τμήμα του κόλπου, έχει οριοθετηθεί η ΠΑΥ με κωδικό Β.11 και ονομασία «Ιερισσός», στην οποία εντοπίζονται μονάδες οστρακοκαλλιέργειας και ιχθυοκαλλιέργειας. Οι εν λόγω ΠΑΥ, βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση από την περιοχή του έργου (ελάχιστη απόσταση άνω των 8,5 Km) και ως εκ τούτου υπερκαλύπτεται ο περιορισμός της Ν.Α. Αριθμ. 30/οικ.2885 (ΦΕΚ 1079/Β/ ), σύμφωνα με τον οποίο (Αρθρ.2, Α.2) «το σημείο εκβολής λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων θα απέχει το ελάχιστο 500m από τα όρια οστρακοκαλλιεργειών». Επίσης, σε τμήματα της παράκτιας ζώνης του Στρυμονικού κόλπου, έχουν οριοθετηθεί περιοχές «Υδάτων Κολύμβησης» της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ (βλ. ακόλουθο Σχήμα 6.4.3). Οι περιοχές των Υδάτων Κολύμβησης της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ, που εντοπίζονται στην άμεση περιοχή ανάπτυξης του μελετώμενου έργου και συγκεκριμένα στην παράκτια ζώνη των οικισμών Σταυρός, Παραλία Βρασνών και Ασπροβάλτας, Ειδικότερα:στην παράκτια ζώνη έμπροσθεν των οικισμών Ασπροβάλτα και Παραλία Βρασνών, εντοπίζεται η περιοχή Υδάτων κολύμβησης με κωδικό GRBW και ονομασία «Ασπροβάλτα - Βρασνά», στην παράκτια ζώνη έμπροσθεν του οικισμού Σταυρός και στα νότια της εκβολής του ποταμού Ρήχιου, εντοπίζεται η περιοχή Υδάτων κολύμβησης με κωδικό GRBW και ονομασία «Ρήχιος» και στην παράκτια ζώνη έμπροσθεν των οικισμών Σταυρός και Μηλιές και στα ανατολικά του λιμενοβραχίονα του λιμανιού του οικισμού Σταυρός, εντοπίζεται η περιοχή Υδάτων κολύμβησης με κωδικό GRBW και ονομασία «Σταυρός». Δεν υπάρχει εμπλοκή του υπό μελέτη έργου, με τις προαναφερόμενες περιοχές Υδάτων κολύμβησης. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του έργου, ο αγωγός διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων προβλέπεται να διέλθει εκτός των ορίων και ανάμεσα από τις περιοχές Υδάτων κολύμβησης «Ασπροβάλτα - Βρασνά» και «Ρήχιος». Το ποσοστό των λαμβανομένων δειγμάτων που μπορούν να βρίσκονται εκτός των ανωτέρω ορίων, καθώς και η ποιότητα των δειγμάτων αυτών, καθορίζεται στο Παράρτημα 1 της ΚΥΑ 5673/400/97. Να υπάρχει επαρκής απόσταση ασφαλείας της περιοχής διάθεσης των λυμάτων από πηγές, φρεάτια, σωλήνες υδραγωγείων, ακτές κολύμβησης, θεμέλια κτιρίων και οριογραμμές, σύμφωνα με την 2γ του άρθρου 8 της Ε1β/221/65 Υγειονομικής Διάταξης. Αποκλείεται η διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων στο "έδαφος" για την επαναφόρτιση, εμπλουτισμό του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα καθώς και η διάθεση αυτών μέσω γεωτρήσεων εισπίεσης κατευθείαν στον υδροφόρο ορίζοντα. Δεν αποκλείεται η διάθεση των επεξεργασμένων και απολυμασμένων λυμάτων στον υπόγειο υδροφορέα, όταν γίνεται σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 15 της ΚΥΑ με αριθ / (ΦΕΚΒ 354/ ) σχετικό (13) και την παράγραφο 12 της (14) σχετικής διευκρινιστικής εγκυκλίου του ΥΠΕΚΑ που αφορούν τον «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων, την υπεδάφια διάθεσης και άλλες διατάξεις».

20 Επεξεργασία λάσπης Συγκεκριμένα, αρχικά θα συγκεντρώνεται σε μια δεξαμενή λάσπης, όπου θα αποθηκεύεται υπό συνθήκες αερισμού, και στην συνέχεια θα αντλείται σε γραμμή επεξεργασίας της όπου θα λαμβάνει χώρα η μηχανική πάχυνση και αφυδάτωσή της. Ο αερισμός της δεξαμενής λάσπης θα γίνεται με την μέθοδο της υποβρύχιας διάχυσης. Ο εξοπλισμός αφυδάτωσης θα είναι στεγασμένος στο κτίριο αφυδάτωσης. Πριν την μηχανική της πάχυνση, η ιλύς θα εισέρχεται σε προκροκκιδωτή, όπου θα λαμβάνει χώρα η ανάμιξή της με κατάλληλη ποσότητα πολυηλεκτρολύτη για την υποβοήθηση της αφυδάτωσής της. Η αφυδατωμένη λάσπη που θα προκύπτει, θα έχει συγκέντρωση στερεών τουλάχιστον 20 %. Τα στραγγίδια που θα προκύπτουν από την αφυδάτωση της ιλύος θα οδηγούνται με βαρύτητα σε ένα αντλιοστάσιο στραγγιδίων από όπου θα επιστρέφουν στην μονάδα προεπεξεργασίας της εγκατάστασης. Η αφυδατωμένη λάσπη θα μεταφέρεται περιοδικά στην πλησιέστερη μονάδα αξιοποίησης διαχείρισης λάσπης (π.χ. ΒΙΟΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΑΕ) ή θα χρησιμοποιειται σαν υλικό επικαλυψης σε ΧΥΤΑ. Εναλλακτικά υπάρχει και η δυνατότητα η λάσπη να χρησιμοποιηθεί σαν βελτιωτικό εδάφους και είδος οργανικού λιπάσματος σε αροτραίες καλλιέργειες, αφού πρώτα ελεγχθεί εργαστηριακά η καταλληλότητα της και χορηγηθεί η απαιτούμενη προς τούτο άδεια.προκειμένου η αφυδατωμένη λάσπη να μπορεί να διατεθεί και στη γεωργία ως βελτιωτικό εδάφους, απαιτείται η τήρηση των διατάξεων της ΚΥΑ 80568/4225/91 (ΦΕΚ 641/Β/7.8.91), και η υποβολή σχετικής τεχνικής μελέτης στην ΕΥΠΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ. Εξειδικευμένα μέτρα αντιρρύπανσης Το πρόβλημα των οσμών να αντιμετωπίζεται με την καλή συντήρηση του εξοπλισμού και την καλή λειτουργία της εγκατάστασης. Συγκεκριμένα να γίνεται: Συχνή και πλήρης απόξεση της λάσπης από τα τοιχώματα των φρεατίων για να αποφεύγεται η δημιουργία σηπτικών συνθηκών. Παρακολούθηση της καλής λειτουργίας και συνεχής καθαρισμός των επιφανειών του υπερχειλιστή, που κατακρατά γλίτσα. Απομάκρυνση των αφρών και της ιλύος από τις ανοικτές δεξαμενές και φρεάτια. Συνεχές πλύσιμο των θέσεων συγκέντρωσης ακαθαρσιών και γενικά διατήρηση του χώρου της εγκατάστασης καθαρού. Μείωση στο ελάχιστο της πιθανότητας αστοχίας του εξοπλισμού με συνεπή συντήρηση από εξειδικευμένο προσωπικό. Επαρκής συντήρηση και έλεγχος του δικτύου προσαγωγής ακαθάρτων και του φρεατίου εισόδου της εγκατάστασης. Να υπάρχει η κατάλληλη εφεδρεία στον εξοπλισμό της εγκατάστασης (π.χ. αντλίες, εσχάρες, αεροσυμπιεστές, κλπ). Το γήπεδο της εγκατάστασης να απομονωθεί οπτικά από τις γύρω εκτάσεις και την ευρύτερη περιοχή με τη δημιουργία περιμετρικά ενός φράκτη περίφραξης, που θα λειτουργεί ως ανεμοφράκτης και θα αποτελείται από αειθαλή δένδρα και ταχυαυξή αναρριχώμενα ενδημικά φυτά. Η περίφραξη να είναι επαρκούς πλάτους, με σειρές δένδρων και θάμνων και πέραν της οπτικής απομόνωσης να εμποδίζει την δημιουργία κυματισμού στις δεξαμενές καθίζησης. Να γίνει κατάλληλη διαμόρφωση και φύτευση δένδρων, καλλωπιστικών φυτών και πράσινου στο χώρο εσωτερικά του γηπέδου. Τα επεξεργασμένα λύματα δύναται να χρησιμοποιηθούν και για το πότισμα των δένδρων, των καλλωπιστικών φυτών και του πράσινου στο χώρο της εγκατάστασης. Ο χώρος κατασκευής και λειτουργίας του έργου να έχει περίφραξη και κεντρική πόρτα που να κλειδώνει με ασφάλεια, για αποφυγή άτυπων επισκέψεων ατόμων της περιοχής απουσία του εργαζομένου προσωπικού και για αποφυγή βανδαλισμών.

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8Υ0-ΧΨΛ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Α.Π. οικ. 203636 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ B. E-mail : ΚΟΙΝ.

ΑΔΑ: 4Α8Υ0-ΧΨΛ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Α.Π. οικ. 203636 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ B. E-mail : ΚΟΙΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Σεπτεµβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Α.Π. οικ. 203636 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ (ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) ΤΜΗΜΑ B Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 19 Αριθμ. Συνεδρίασης 19 η /11.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 140

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 19 Αριθμ. Συνεδρίασης 19 η /11.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 140 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) ΤΜΗΜΑ Δ Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 22 Αριθμ. Συνεδρίασης 22 η /11.12.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 136

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 22 Αριθμ. Συνεδρίασης 22 η /11.12.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 136 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων και Υποθαλάσσιος Αγωγός ιάθεσης Πηγαδίων Καρπάθου (Ν5600)» 4.732.800 ευρώ Φεβρουάριος 2013 K:\N5600\cons\tefhi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 12 Αριθμ. Συνεδρίασης 12 η /04.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 83

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 12 Αριθμ. Συνεδρίασης 12 η /04.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 83 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /18.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 94

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /18.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 94 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 18 Αριθμ. Συνεδρίασης 18 η /20.11.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 133

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 18 Αριθμ. Συνεδρίασης 18 η /20.11.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 133 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11/21-06-2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11/21-06-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 22-06-2012 Αριθμ. Πρωτ: 1108 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11/21-06-2012 ΘΕΜΑ 16 o : Εισήγηση επί της Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

: 2741-363127.. : 2741363125 1.Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού

: 2741-363127.. : 2741363125 1.Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κόρινθος : 29 /12 / 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αρ. Πρωτ: : οικ. 97311 / 985 ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 3. Τεχνική Περιγραφή - Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 3. Τεχνική Περιγραφή - Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές ` ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

: arditzoglou.l@evia.pste.gov.gr

: arditzoglou.l@evia.pste.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Χαλκίδα : 20-10 - 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 8542 / Φ14 / 3238 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΚΟΙΝ: Oπως Πίνακας Αποδεκτών Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Α Α: ΚΟΙΝ: Oπως Πίνακας Αποδεκτών Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α Α: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΕΠ "ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013" ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ»

«ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ» «ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜ ΜΑΝΣΗΣΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜ ΜΑΤΩΝ»» ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Επιστημονικός υπεύθυνος: ημήτριος Αργυρόπουλος Πολιτικός Μηχανικός ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΠΡΟΣ.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 03-06-2013 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΥΤ. ΕΛΛΑ ΟΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 1921/50472 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ Σχετικά: 4270/111879, 121756/4471, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΖΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Θεοδωράτου & Βέλλιου Ταχ. Κώδικας : 351 00 Πληροφορίες : Μ. Τζήκα Τηλέφωνο : 22310-43191 Fax : 22310-42502 ΚΟΙΝ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Θεοδωράτου & Βέλλιου Ταχ. Κώδικας : 351 00 Πληροφορίες : Μ. Τζήκα Τηλέφωνο : 22310-43191 Fax : 22310-42502 ΚΟΙΝ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 10 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ. 5470/234263 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Φ6280/534/13 ΠΡΟΣ.:ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Φ6280/534/13 ΠΡΟΣ.:ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ /ΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΤΑΧ. /ΝΣΗ: ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 239 ΤΑΧ.ΚΩ : 15451 Ν.ΨΥΧΙΚΟ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 1000 kw Θέση «ΑΚΡΕΒΑΤΟΙ» ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΑΪΝΙΑΣ ΔHMOY ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ξενοδοχείο Κλασσικού Τύπου ADRINA BEACH, Ιδιοκτησίας «ΑΝΤΡΙΝΑ ΜΠΗΤΣ Α.Ε.Ξ.Τ.Ε.»(παλιό) ΘΕΣΗ : ΑΝΤΡΙΝΑ, ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

Ξενοδοχείο Κλασσικού Τύπου ADRINA BEACH, Ιδιοκτησίας «ΑΝΤΡΙΝΑ ΜΠΗΤΣ Α.Ε.Ξ.Τ.Ε.»(παλιό) ΘΕΣΗ : ΑΝΤΡΙΝΑ, ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Ξενοδοχείο Κλασσικού Τύπου ADRINA BEACH, Ιδιοκτησίας «ΑΝΤΡΙΝΑ ΜΠΗΤΣ Α.Ε.Ξ.Τ.Ε.»(παλιό) ΘΕΣΗ : ΑΝΤΡΙΝΑ, ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΔΙΑΛΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φ5987/85/13,Φ5987/4993/12 Τηλέφωνο : 210 3725757 Φ5987/4192/12 Fax : 210 3725770 Προς: Ως Πίνακα Αποδεκτών

Φ5987/85/13,Φ5987/4993/12 Τηλέφωνο : 210 3725757 Φ5987/4192/12 Fax : 210 3725770 Προς: Ως Πίνακα Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22-02-2013 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.:Φ5987/85/2013 /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Σχετ:Φ5987/235/12, Φ5987/2676/12, ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ.

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΑΝ ΡΑΣ ΚΑΙ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟΥ,.Ε. ΚΟΙΛΑ ΑΣ, ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΑΝ ΡΑΣ ΚΑΙ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟΥ,.Ε. ΚΟΙΛΑ ΑΣ, ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (.Ε.Υ.Α.Λ.) ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΑΝ ΡΑΣ ΚΑΙ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟΥ,.Ε. ΚΟΙΛΑ ΑΣ, ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρoς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών

Πρoς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών Βαθμός ασφαλείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 24 η ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθµ. 369/2014

Συνεδρίαση 24 η ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθµ. 369/2014 Συνεδρίαση 24 η ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθµ. 369/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. Το Ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160/Α/18.10.1986), όπως έχει

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. Το Ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160/Α/18.10.1986), όπως έχει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΔΙΠΑ) Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 11 Τ.Κ. : 11473 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα