ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΡΙΘ. DEC 30/2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΡΙΘ. DEC 30/2014"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ, 03/09/2014 ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑ III ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΙΤΛΟΙ 23, 40 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΡΙΘ. DEC 30/2014 ΕΥΡΩ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αποθεματικό για δημοσιονομικές παρεμβάσεις ΑΡΘΡΟ Αποθεματικό έκτακτης βοήθειας ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ανθρωπιστική βοήθεια, επισιτιστική βοήθεια και ετοιμότητα για την αντιμετώπιση καταστροφών ΑΡΘΡΟ Παροχή ταχείας, αποτελεσματικής και βάσει των αναγκών ανθρωπιστικής βοήθειας και επισιτιστικής βοήθειας EL 1 EL

2 I. ΕΝΙΣΧΥΣΗ α) Ονομασία του κονδυλίου Παροχή ταχείας, αποτελεσματικής και βάσει των αναγκών ανθρωπιστικής βοήθειας και επισιτιστικής βοήθειας β) Αριθμητικά στοιχεία στις 29/8/2014 1A. Πιστώσεις του οικονομικού έτους (αρχικός προϋπ/σμός + ΔΠ) B. Πιστώσεις του οικονομικού έτους (ΕΖΕΣ) Μεταφορές Οριστικές πιστώσεις του οικονομικού έτους (1A+1B+2) Εκτέλεση των οριστικών πιστώσεων του οικονομικού έτους Αχρησιμοποίητες/διαθέσιμες πιστώσεις (3-4) Ανάγκες μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους Προτεινόμενη ενίσχυση Ποσοστό ενίσχυσης σε σχέση με τις πιστώσεις του οικονομικού έτους (7/1Α) 9. Ποσοστό του συνόλου των ενισχύσεων κατ' εφαρμογή του άρθρου 26 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ) του δημοσιονομικού κανονισμού, που έχει υπολογιστεί σύμφωνα με το άρθρο 14 των κανόνων εφαρμογής, σε σχέση με τις οριστικές πιστώσεις του οικονομικού έτους γ) Μεταφερθέντα έσοδα προερχόμενα από ανακτήσεις (C5) 2,29 % 2,68% 1. Διαθέσιμες πιστώσεις στην αρχή του έτους Διαθέσιμες πιστώσεις στις 20/8/ Ποσοστό εκτέλεσης [(1-2)/1] 100,00 % 100,00 % δ) Λεπτομερής αιτιολόγηση της ενίσχυσης Στις 20 Αυγούστου 2014, το συνολικό ποσοστό εκτέλεσης των γραμμών του προϋπολογισμού για την ανθρωπιστική βοήθεια (κεφάλαιο 23 02), ανερχόταν αντίστοιχα σε: 94 % σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και 80 % σε πιστώσεις πληρωμών για την ανθρωπιστική και την επισιτιστική βοήθεια 100% σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και 78 % σε πιστώσεις πληρωμών για την ετοιμότητα ως προς την αντιμετώπιση καταστροφών. Αυτό το υψηλό ποσοστό εκτέλεσης είναι σύμφωνο με την επιχειρησιακή στρατηγική και τον δημοσιονομικό προγραμματισμό για το 2014 που καταρτίστηκε από τη Γενική Διεύθυνση Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Πολιτικής Προστασίας (ΓΔ ECHO) και υποβλήθηκε στην ομάδα εργασίας «Ανθρωπιστική και επισιτιστική βοήθεια» του Συμβουλίου (COHAFA) και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Με βάση την εκτίμησή της για τις ανθρωπιστικές ανάγκες, η Επιτροπή καθορίζει, για τις κρίσεις μεγάλης διάρκειας, προκαταρκτική επιχορήγηση από τον προϋπολογισμό ανά χώρα για το επόμενο έτος. Επιπλέον, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ποσό 105 εκατ. ευρώ, περίπου το 12% της αρχικής γραμμής του προϋπολογισμού, παραμένει αδιάθετο για την αντιμετώπιση των μεταβαλλόμενων προτεραιοτήτων και των νέων αναγκών που ανακύπτουν, το λεγόμενο επιχειρησιακό αποθεματικό. EL 2 EL

3 Το Νότιο Σουδάν πλήττεται από δύο μείζονες κρίσεις πρωτοφανούς κλίμακας. Από τα γεγονότα της 15ης Δεκεμβρίου 2013, τη χώρα βρίσκεται σε εμφύλιο πόλεμο. Ο αριθμός των εσωτερικά εκτοπισμένων και προσφύγων αυξάνεται ραγδαία και έχει τώρα φθάσει σε 1,105 εκατομμύρια νέες περιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένων εσωτερικά εκτοπισμένων στις περιοχές προστασίας των αμάχων και σε άνω των ατόμων στις γειτονικές χώρες (Αιθιοπία, Κένυα, Σουδάν και Ουγκάντα). Ταυτόχρονα, το Νότιο Σουδάν αντιμετωπίζει σοβαρή κρίση επισιτιστικής ασφάλειας που φθάνει σε συνθήκες λιμού. Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (WFP) και ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO) εκτιμούν ότι από έναν πληθυσμό 12 εκατομμυρίων, επτά εκατομμύρια είναι σε κατάσταση επισιτιστικής ανασφάλειας. Αυτό περιλαμβάνει 3,9 εκατομμύρια άτομα που αντιμετωπίζουν σοβαρή επισιτιστική κρίση, εκ των οποίων 1,2 εκατομμύρια απειλούνται από την πείνα ενώ περισσότερα από παιδιά ηλικίας κάτω των πέντε ετών κινδυνεύουν να πεθάνουν αν δεν αναβαθμιστεί σύντομα η παροχή τροφίμων. Απαιτείται πρόσθετη βοήθεια της ΕΕ ύψους 20 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των ακόλουθων δράσεων: αντιμετώπιση της επισιτιστικής και διατροφικής κρίσης βασικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για τον πληθυσμό που έχει εκτοπισθεί αντιμετώπιση των σοβαρών κινδύνων προστασίας. Η Επιτροπή εξέτασε όλες τις δυνατότητες για τον αναπρογραμματισμό των πιστώσεων στο πλαίσιο του προϋπολογισμού ανθρωπιστικής βοήθειας. Το ύψος του επιχειρησιακού αποθεματικού ανέρχεται επί του παρόντος σε 52 εκατ. ευρώ σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων, αφού ληφθούν υπόψη επείγουσες ανάγκες για κρίσεις, όπως στο Αφγανιστάν, το Πακιστάν, την Κεντρική Αμερική, το Μάλι, το Ιράκ, την Παλαιστίνη, την Ουκρανία, τη Σομαλία, κλπ. Δεδομένου ότι οι ανθρωπιστικές ανάγκες για τις κρίσεις αυτές, ιδίως στο Ιράκ, την Παλαιστίνη και την Ουκρανία αναμένεται να συνεχιστούν, η Επιτροπή εκτιμά ότι το διαθέσιμο υπόλοιπο του επιχειρησιακού αποθεματικού στα τέλη Οκτωβρίου θα ανέλθει σε 24 εκατ. ευρώ σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων. Το υπόλοιπο αυτό είναι απαραίτητο προκειμένου να διατηρηθεί επαρκής ικανότητα αντίδρασης όσον αφορά περαιτέρω παρεμβάσεις σε περιπτώσεις καταστροφών μικρής κλίμακας και άλλων απρόβλεπτων καταστροφών, καθώς επίσης για επαναλαμβανόμενες φυσικές καταστροφές μέχρι τα τέλη του έτους (βροχές μουσώνων, τυφώνες και κυκλώνες, ιδίως στη Νότια Ασία, την Κεντρική Αμερική και την Καραϊβική). Η Επιτροπή εξέτασε επιπλέον όλες τις δυνατότητες ανακατανομής των πιστώσεων εντός του τομέα 4. Ωστόσο, δεν μπορούν να εξευρεθούν διαθέσιμες πιστώσεις για ανακατανομή. Αξιοποιώντας στο μέγιστο δυνατό τη χρήση του επιχειρησιακού αποθεματικού για ανθρωπιστική βοήθεια και λαμβανομένων υπόψη των περιορισμένων πιστώσεων του ισοζυγίου πληρωμών από το αποθεματικό έκτακτης βοήθειας για την αντιμετώπιση της πιθανής επιδείνωσης των κρίσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη και/ή άλλων απρόβλεπτων αναγκών πριν από το τέλος του έτους, η Επιτροπή ζητεί ενίσχυση ύψους 20 εκατ. ευρώ σε πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων και σε πιστώσεις πληρωμών μέσω της κινητοποίησης του αποθεματικού έκτακτης βοήθειας. EL 3 EL

4 II. ΑΝΑΛΗΨΗ α) Ονομασία του κονδυλίου Αποθεματικό έκτακτης βοήθειας β) Αριθμητικά στοιχεία στις 20/8/2014 1A. Πιστώσεις του οικονομικού έτους (αρχικός προϋπ/σμός + ΔΠ) B. Πιστώσεις του οικονομικού έτους (ΕΖΕΣ) Μεταφορές Οριστικές πιστώσεις του οικονομικού έτους (1A+1B+2) Εκτέλεση των οριστικών πιστώσεων του οικονομικού έτους Αχρησιμοποίητες/διαθέσιμες πιστώσεις (3-4) Ανάγκες μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους 7. Προτεινόμενη ανάληψη Ποσοστό της ανάληψης σε σχέση με τις πιστώσεις του οικονομικού έτους (7/1A) 9. Ποσοστό του συνόλου των αναλήψεων κατ' εφαρμογή του άρθρου 26 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ) του δημοσιονομικού κανονισμού, που έχει υπολογιστεί σύμφωνα με το άρθρο 14 των κανόνων εφαρμογής, σε σχέση με τις οριστικές πιστώσεις του οικονομικού έτους γ) Μεταφερθέντα έσοδα προερχόμενα από ανακτήσεις (C5) 6,73 % 13,33 % 1. Διαθέσιμες πιστώσεις στην αρχή του έτους Διαθέσιμες πιστώσεις στις 20/8/ Ποσοστό εκτέλεσης [(1-2)/1] δ) Λεπτομερής αιτιολόγηση της ανάληψης Σύμφωνα με το άρθρο 9 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, το αποθεματικό έκτακτης βοήθειας (ΑΕΒ) προορίζεται για την ταχεία αντιμετώπιση συγκεκριμένων αναγκών βοήθειας σε τρίτες χώρες, ύστερα από γεγονότα που δεν μπορούσαν να προβλεφθούν κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού, πρωτίστως για ανθρωπιστικές επιχειρήσεις, αλλά και για την πολιτική διαχείριση κρίσεων και προστασία, καθώς και για καταστάσεις ιδιαίτερης πίεσης λόγω των μεταναστευτικών ρευμάτων στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης, όπου το απαιτούν οι περιστάσεις. EL 4 EL

5 ANNEX SOUTH SUDAN Key financial information Total commitments in 2013 Amount in the World Wide Decision (WWD) 2014: - South Sudan share in Humanitarian Implementation Plan (HIP) Sudan/South Sudan and HIP Epidemics Amount from the European Development Fund (EDF) Other funding from the EU budget (Development aid 2014 commitments) Other donors (source Financial Tracking Service as of 28/07/2014, including EU humanitarian aid budget) EUR million EUR 53.8 million EUR 30 million EUR 36.5 million USD Additional needs (as of 04/08/2014) Total needs When are the credits needed Financed from EUR 20 million As soon as possible Emergency Aid Reserve Why are the additional funding needed? South Sudan is affected by two major crises of an unprecedented scale. Since the events of 15 December 2013, the country has been in a civil war. The number of Internally Displaced Persons (IDPs) and refugees increases rapidly and now reaches million new cases, including in Protection of Civilians (PoC) areas and over in neighbouring countries (Ethiopia, Kenya, Sudan and Uganda). At the same time, South Sudan is facing a severe food security and malnutrition crisis reaching the conditions for a famine. The World Food Program (WFP) and the Food and Agriculture Organisation (FAO) estimate that out of a population of 12 million, seven million are food insecure. This includes 3.9 million people severely food insecure, out of which 1.2 million are at risk of famine and more than children under five years of age who are at risk of death if nutrition is not scaled-up soon. There are ongoing epidemic outbreaks such as cholera (more than cases and 114 deaths in six out of the ten states of the country with projections of up to cases and more than deaths) and Hepatitis E. IDPs are settled either inside United Nations (UN) bases or in spontaneous locations, which are very hard to reach due to insecurity, logistical constraints caused by the rainy season or because of the impediments imposed by the warring parties. The basic services in the IDP settlements are rudimentary and the situation borders on the inhumane. In most of the locations, minimum humanitarian international standards are not met yet. Around Sudanese citizens are hosted in South Sudanese refugee camps located in conflict-affected areas (Unity and Upper Nile states). Their needs have increased, but they have become more difficult to assist. During the first six months of the crisis, violence and deliberate attacks on civilians have been repeated and extreme. There has been destruction of key infrastructures, towns, settlements and markets. Men, women and children have been injured and many killed. In many cases, people were targeted based on ethnicity and/or political affiliation. Medical facilities have been destroyed, patients raped and/or murdered in their beds. More than children have been recruited by armed forces during the conflict. Some children were impacted through attacks on schools and their occupation by armed groups. EL 5 EL

6 As the crisis in South Sudan started at the beginning of the implementation period of the 2014 budget, the Commission redirected all its available resources towards three strategic objectives, in partnership with the major UN Agencies, the International Committee of the Red Cross (ICRC) and the International Non- Governmental Organisations (NGOs) present in the country. These objectives are: 1) Response to food insecurity and nutrition crisis; 2) Provision of basic emergency services; 3) Response to acute protection risks. What for? 1. Response to food and nutrition crisis: Rationale: The food security prospects for the second part of 2014 look grim. The latest Integrated Food Insecurity (IPC) analysis predicts further deterioration of food insecurity situation in some parts of the country, particularly the conflict affected states. The costs of food aid delivery operations have skyrocketed because of the massive use of air deliveries, which are the only ones possible during the rainy season until November. At the same time, the lengthy process of procurement of stocks for the end of 2014 and the beginning of 2015 requires immediate availability of funds. Nutrition services suffer from rupture in the stocks of ready to use therapeutic food (RUTF) and ready-to-use supplementary food (RUSF), as well as from a very low coverage in areas of displacement, particularly acute in hard-to-reach areas. Programmes/activities to be funded: Food aid; emergency food security, including cash and vouchers and livelihood diversification; therapeutic nutrition services, including stabilisation centres; preventive nutrition services, including water, sanitation and hygiene (WASH) and health coverage where appropriate. Geographical areas where coverage needs to be enhanced: Unity State (priority), Upper Nile, Jonglei, Northern Bahr el Gazaal, Eastern Equatoria. Potential partners: WFP, The United Nations Children's Fund (UNICEF), Médecins Sans Frontières (MSF), ICRC, Medair, Save the Children and various other NGOs. 2. Basic Emergency Services for displaced Population: Rationale: The provision of basic services in favour of populations in Protection of Civilians (PoC) camps, large IDP settlements, and refugee camps has been minimal in the first six months of the crisis. Improvements need to be made to ensure dignity and minimal standards for living conditions, and to prevent the spread of diseases. Programmes/activities to be funded: all activities in camps and settlements, including PoC areas and refugee camps; Camp Coordination and Camp Management (CCCM); water supply and sanitation and hygiene promotion; shelter and non-food items. Potential partners: the International Organisation for Migration (IOM), the Danish Refugee Council (DRC), the Agency for Technical Cooperation and Development (ACTED), UNICEF, the United Nations refugee agency (UNHCR), the United Nations Office for Project Services (UNOPS), Oxfam, ICRC. EL 6 EL

7 3. Acute protection crisis response Rationale: Given that the current crisis is largely caused by an armed conflict, the population is subjected to severe abuses by military groups, with the backing of political actors. Targeted killings of ethnic groups, sexual intimidation of women, widespread abuses towards children are common and forced over people to seek protection with PoC areas and hundreds of thousands more to flee within the country and outside of it. Parties in the conflict often use abuse as a weapon. Protection actors are poorly funded, with only around 20% of their financial needs being met at this stage. Programmes/activities to be funded: child protection, including family tracing and reunification and child friendly spaces; provision of psychosocial services; prevention and treatment of gender-based violence; protection monitoring and assistance to individual vulnerabilities; reduction of risks associated to violence, such as lighting in the settlements; demining and Explosive Ordinance Disposal (EOD). Potential partners: UNHCR, DRC, the Norwegian Refugee Council (NRC), Mines Advisory Group (MAG), UNICEF, various NGOs. EL 7 EL

Υγεία εν Δράσει Μεταρρυθμίζοντας το ΕΣΥ για τη Βελτίωση της Υγείας των Πολιτών

Υγεία εν Δράσει Μεταρρυθμίζοντας το ΕΣΥ για τη Βελτίωση της Υγείας των Πολιτών Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Υγείας Υγεία εν Δράσει Μεταρρυθμίζοντας το ΕΣΥ για τη Βελτίωση της Υγείας των Πολιτών Με την υποστήριξη της Ομάδας Δράσης για την Ελλάδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Βρυξέλλες, 13.11.2007 COM(2007) 708 τελικό

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Βρυξέλλες, 13.11.2007 COM(2007) 708 τελικό EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 13.11.2007 COM(2007) 708 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Ω Σ Ι Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ω Ν U N I O N O F G R E E K S H I P O W N E R S 2012-13

Ε Ν Ω Σ Ι Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ω Ν U N I O N O F G R E E K S H I P O W N E R S 2012-13 Ε Ν Ω Σ Ι Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ω Ν U N I O N O F G R E E K S H I P O W N E R S 2012-13 Ε τ ή σ ι α Έ κ θ ε σ η A n n u a l R e p o r t Ε ίναι ατυχής συγκυρία ότι τη χρονική περίοδο που η Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Eυρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014/2214(INI) 29.5.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Eυρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014/2214(INI) 29.5.2015 Eυρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης 2014/2214(INI) 29.5.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με μια στρατηγική της ΕΕ για την περιφέρεια και του Ιονίου Πελάγους (2014/2214 (INI)) Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS

INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS www.icib.eu 22-23 MAY 2010 PROCEEDINGS EDITED BY VASILEIOS A. VLACHOS INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS www.icib.eu Thessaloniki, 22-23

Διαβάστε περισσότερα

Σταύρος Σ. Νιάρχος Πηγή: Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος" Stavros S. Niarchos Source: Stavros Niarchos Foundation

Σταύρος Σ. Νιάρχος Πηγή: Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Stavros S. Niarchos Source: Stavros Niarchos Foundation Σταύρος Σ. Νιάρχος Πηγή: Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος" Stavros S. Niarchos Source: Stavros Niarchos Foundation 2 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CONTENTS 4 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΩΡΕΩΝ GLOBAL ALLOCATION OF GRANTS 6 ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Νέα & Δωρεές 15 ΧΡΟΝΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 15 YEARS OF PHILANTHROPY. Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» Φθινόπωρο 2011 Άνοιξη 2012 News & Grants

Νέα & Δωρεές 15 ΧΡΟΝΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 15 YEARS OF PHILANTHROPY. Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» Φθινόπωρο 2011 Άνοιξη 2012 News & Grants 15 ΧΡΟΝΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 15 YEARS OF PHILANTHROPY Νέα & Δωρεές Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» Φθινόπωρο 2011 Άνοιξη 2012 News & Grants Stavros Niarchos Foundation Autumn 2011 Spring 2012 www.snf.org 1 www.snf.org

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2012

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2012 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2012 ΑΘΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ...2 EXECUTIVE SUMMARY...5 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...8 ΕΝΟΤΗΤΑ Α : ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ UNION OF GREEK SHIPOWNERS 2014-15

ΕΝΩΣΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ UNION OF GREEK SHIPOWNERS 2014-15 ΕΝΩΣΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ UNION OF GREEK SHIPOWNERS Ετήσια Έκθεση 2014-15 Annual Report 1 ο έτος που πέρασε ήταν γεμάτο προκλήσεις και συνεχείς ανατροπές για τη ναυτιλία Τ μας τόσο σε διεθνές όσο και σε

Διαβάστε περισσότερα

H U M A N R I G H T S W A T C H. Μίσος στους δρόμους. η ξενοφοβική βία στην Ελλάδα

H U M A N R I G H T S W A T C H. Μίσος στους δρόμους. η ξενοφοβική βία στην Ελλάδα H U M A N R I G H T S W A T C H Μίσος στους δρόμους η ξενοφοβική βία στην Ελλάδα Μίσος στους δρόμους Η ξενοφοβική βία στην Ελλάδα Copyright 2012 Human Rights Watch All rights reserved. Printed in the United

Διαβάστε περισσότερα

Research and Innovation performance in

Research and Innovation performance in Research and Innovation performance in Cyprus Country Profile 2013 Research and Innovation EUROPEAN COMMISSION Directorate General for Research and Innovation Directorate C Research and Innovation Unit

Διαβάστε περισσότερα

Research and Innovation performance in

Research and Innovation performance in Research and Innovation performance in Greece Country Profile 2013 Research and Innovation EUROPEAN COMMISSION Directorate General for Research and Innovation Directorate C Research and Innovation Unit

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Ω Σ Ι Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ω Ν U N I O N O F G R E E K S H I P O W N E R S 2011-12

Ε Ν Ω Σ Ι Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ω Ν U N I O N O F G R E E K S H I P O W N E R S 2011-12 Ε Ν Ω Σ Ι Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ω Ν U N I O N O F G R E E K S H I P O W N E R S 2011-12 Ε τ ή σ ι α Έ κ θ ε σ η A n n u a l R e p o r t Ο χρόνος αυτός ήταν ο πιο κρίσιμος σε εθνικό και διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

Economic impact of Climate Change on the Cypriot agricultural sector

Economic impact of Climate Change on the Cypriot agricultural sector Economic impact of Climate Change on the Cypriot agricultural sector Working Paper Markou Marinos, Stylianou Andreas Agricultural Research Institute Adriana Bruggeman*, Christos Zoumides+, Stelios Pashiardis,

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Ω Σ Ι Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ω Ν U N I O N O F G R E E K S H I P O W N E R S 2013-14

Ε Ν Ω Σ Ι Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ω Ν U N I O N O F G R E E K S H I P O W N E R S 2013-14 Ε Ν Ω Σ Ι Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ω Ν U N I O N O F G R E E K S H I P O W N E R S 2013-14 Ε τ ή σ ι α Έ κ θ ε σ η A n n u a l R e p o r t Τ ο έτος που πέρασε ήταν γεμάτο σημαντικές προκλήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ANNIVERSARY ALBUM 5 YEARS OF SOLIDARITY ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ ΑΛΜΠΟΥΜ 5 ΧΡΟΝΙΑ «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»

ANNIVERSARY ALBUM 5 YEARS OF SOLIDARITY ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ ΑΛΜΠΟΥΜ 5 ΧΡΟΝΙΑ «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ ΑΛΜΠΟΥΜ 5 ΧΡΟΝΙΑ «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» Γενική Επιμέλεια: Τζούλια Σταυρίδου, Απόστολος Μπετχαβάς Φωτογραφικό Υλικό: Χρήστος Μπόνης Αρχείο Μ.Κ.Ο. «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» IRIN (Integrated Regional Information Networks)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 22 10680 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ TΗΛ. (210)3665414-5 FAX: (210)3665420 e-mail : pressoffice1@pasok.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 22 10680 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ TΗΛ. (210)3665414-5 FAX: (210)3665420 e-mail : pressoffice1@pasok. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 22 10680 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ TΗΛ. (210)3665414-5 FAX: (210)3665420 e-mail : pressoffice1@pasok.gr Αθήνα, 28 Νοεµβρίου 2011 Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Γιώργος Α. Παπανδρέου,

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Πολίτη και τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Πολίτη και τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων Ελληνική ΕΕΛΛ ΛΛΗΗ ΝΝΙ ΙΚΚΗΗ ΔΔΗΗΜΟ ΚΚΡΡΑΑ ΤΤΙ ΙΑΑ ΥΥΠΟΥΥΡΡ ΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ HH EE E LL LLL L EE E NN II ICC R EE EPP P UU B LL LII I CC MM II INN II SS IST R Y OO FF FII I NN T EE ER II IOO

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ANNUAL REPORT

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ANNUAL REPORT ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ANNUAL REPORT ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CONTENTS 2 4 5 6 7 8 Η AνΑΔ και η Αποστολή της The HRDA and its Mission Διάρθρωση Organisation Chart Αρμοδιότητες Διευθύνσεων Directorates Responsibilities Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Ε. ΜΑΣΟΥΡΑΚΗ ΣΤΟΝ ΞΕΝΟ ΤΥΠΟ... σελ. 3

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Ε. ΜΑΣΟΥΡΑΚΗ ΣΤΟΝ ΞΕΝΟ ΤΥΠΟ... σελ. 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Ε. ΜΑΣΟΥΡΑΚΗ ΣΤΟΝ ΞΕΝΟ ΤΥΠΟ... σελ. 3 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟγΗ: ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ UNION OF GREEK SHIPOWNERS

ΕΝΩΣΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ UNION OF GREEK SHIPOWNERS ΕΝΩΣΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ UNION OF GREEK SHIPOWNERS Ε τ ή σ ι α Έ κ θ ε σ η 2010-11 A n n u a l R e p o r t T ο χρονικό διάστημα που καλύπτει η παρούσα ετήσια έκδοση της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών, παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

European Project Leonardo Da Vinci Partnerships (2009 2011) Leonardo Da Vinci

European Project Leonardo Da Vinci Partnerships (2009 2011) Leonardo Da Vinci European Project Leonardo Da Vinci Partnerships (2009 2011) Tools to support clients self-reliance Leonardo Da Vinci European Project Leonardo Da Vinci partnerships Tools to support clients self-reliance

Διαβάστε περισσότερα

Νέα & Δωρεές. News & Grants. Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» Άνοιξη Καλοκαίρι 2011. Stavros Niarchos Foundation Spring Summer 2011. www.snf.

Νέα & Δωρεές. News & Grants. Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» Άνοιξη Καλοκαίρι 2011. Stavros Niarchos Foundation Spring Summer 2011. www.snf. Νέα & Δωρεές Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» Άνοιξη Καλοκαίρι 2011 News & Grants Stavros Niarchos Foundation Spring Summer 2011 www.snf.org Φωτογραφίες εξωφύλλου (από αριστερά προς δεξιά): Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6859 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 240 9 Νοεμβρίου 2011 AΠOΦAΣEIΣ Αριθμ. Φ.3440/ΑΣ48844 Απόφαση 2009 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Γ : Τελική Έκθεση εκ των προτέρων αξιολόγησης και Στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Γ : Τελική Έκθεση εκ των προτέρων αξιολόγησης και Στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020 ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Γ : Τελική Έκθεση εκ των προτέρων αξιολόγησης και Στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020 Δεκέμβριος 2014 1 Σ ε λ ί δ α Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Forest Cities. Development of Measures for Forest Fire Prevention Measures Checklist. Submitted December 2012 Final Submission June 2013

Forest Cities. Development of Measures for Forest Fire Prevention Measures Checklist. Submitted December 2012 Final Submission June 2013 Life08 ENV/GR/000553 Forest Cities Development of Measures for Forest Fire Prevention Measures Checklist Submitted December 2012 Final Submission June 2013 http://www.forestcities.gr Project LIFE08 ENV/GR/000553

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Διεύθυνση Συμβουλευτικών Εργασιών ΕΥΡΩΠΑΙΚΉ ΕΝΩΣΗ Μονάδα 3 Δίκτυα και Επικουρικότητα Επιτροπή των Περιφερειών ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Marketing & Management στις Τουριστικές Επιχειρήσεις. Marketing & Management Guide in Tourism Businesses

Οδηγός Marketing & Management στις Τουριστικές Επιχειρήσεις. Marketing & Management Guide in Tourism Businesses Οδηγός Marketing & Management στις Τουριστικές Επιχειρήσεις Marketing & Management Guide in Tourism Businesses Ιανουάριος - January 2013 Π ε ρ ι ε χ ό µ ε ν α Α) Μάρκετινγκ Τι είναι το µάρκετινγκ...........................................................

Διαβάστε περισσότερα

Directive 2004/12/EC of the European Parliament and of the Council of 11 February 2004 amending Directive 94/62/EC on packaging and packaging waste

Directive 2004/12/EC of the European Parliament and of the Council of 11 February 2004 amending Directive 94/62/EC on packaging and packaging waste Country: Greece Date Table Completed: March 2009 Person(s) completing Table: Short introduction on transposition context Directive 94/62/EC on packaging and packaging waste was transposed in the Greek

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Contents. Αποστολή Mission. Ταυτότητα του Οργανισμού Profile. Διάρθρωση Organisation Chart. Διοικητικό Συμβούλιο Board of Directors

Περιεχόμενα Contents. Αποστολή Mission. Ταυτότητα του Οργανισμού Profile. Διάρθρωση Organisation Chart. Διοικητικό Συμβούλιο Board of Directors Περιεχόμενα Contents Αποστολή Mission 3 Ταυτότητα του Οργανισμού Profile 4 Διάρθρωση Organisation Chart 5 Διοικητικό Συμβούλιο Board of Directors 7 Αναγνώριση Υπηρεσιών Our appreciation to those who left

Διαβάστε περισσότερα