ΑΝΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙ ΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΜΕΑ ΣΤΟ ΗΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Αριστοτέλης Νανιόπουλος Καθηγητής Α.Π.Θ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙ ΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΜΕΑ ΣΤΟ ΗΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Αριστοτέλης Νανιόπουλος Καθηγητής Α.Π.Θ."

Transcript

1 ΑΝΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙ ΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΜΕΑ ΣΤΟ ΗΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριστοτέλης Νανιόπουλος Καθηγητής Α.Π.Θ. Ταπεινόπουλος ηµήτρης Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. υπ. ιδάκτωρ Α.Π.Θ. Παναγιώτης Τσαλής Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. υπ. ιδάκτωρ Α.Π.Θ. Μαρία Ζουρνά Αρχιτέκτων Μηχανικός ιεύθυνση Μελετών Αρχιτεκτονικών Έργων ήµου Θεσσαλονίκης Περίληψη: Η εργασία αυτή πραγµατεύεται την αναδιοργάνωση της υπηρεσίας µεταφοράς ατόµων µε αναπηρίες «ΑΙΝΕΙΑΣ», στα πλαίσια του ερευνητικού προγράµµατος SUNRISE (INTERREG IIIC, Νότια Ευρώπη), µε την χρησιµοποίηση νέων τεχνολογιών στα πρότυπα υπηρεσίας «που ανταποκρίνεται στη ζήτηση» (Demand Responsive Transport). Παράλληλα, γίνεται αναφορά και σε ευρύτερες παρεµβάσεις που σχεδιάζονται για την προσβασιµότητα της αλυσίδας µετακίνησης πεζή και την προσβασιµότητα κτιρίων του ήµου Θεσσαλονίκης, στα πλαίσια του ερευνητικού έργου «ΕΥΒΑΤΟΣ ΠΟΛΙΣ». Τέλος, παρουσιάζονται κάποιες αρχές του «οικουµενικού σχεδιασµού» της µεταφορικής αλυσίδας και το πως η προσβασιµότητα των κτιρίων και των ελεύθερων χώρων µαζί µε ένα κατάλληλο σύστηµα πληροφόρησης αποτελούν απαραίτητο στοιχείο για τη δυνατότητα µετακίνησης των Ατόµων µε Αναπηρίες. Λέξεις- Κλειδιά: Νέες τεχνολογίες, Υπηρεσία που ανταποκρίνεται στη ζήτηση, Οικουµενικός Σχεδιασµός, Προσβασιµότητα, Άτοµα µε Αναπηρίες

2 172 3 o Διεθνές Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο ήµος Θεσσαλονίκης θέτοντας ως απώτερο στόχο να γίνει προσβάσιµος για όλους και πρότυπο για άλλους ήµους της χώρας προωθεί την υιοθέτηση από όλες τις υπηρεσίες του των αρχών του οικουµενικού σχεδιασµού. Κύριος στόχος της προσπάθειας αυτής, η βελτίωση υποδοµών και υπηρεσιών για την καλύτερη εξυπηρέτηση των Ατόµων µε Αναπηρίες (Α.µε.Α). Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της συνεργασίας µεταξύ του ήµου Θεσσαλονίκης και της Ερευνητικής Οµάδας Συστηµάτων Μεταφοράς του Α.Π.Θ. σε δύο ερευνητικά έργα Το Μάιο του 1996 ο ήµος Θεσσαλονίκης έθεσε σε λειτουργία, µε χρηµατοδότηση του προγράµµατος HORIZON της Ε.Ε., µια νέα υπηρεσία µεταφοράς Α.µε.Α, εξυπηρετώντας άτοµα µε κινητικά προβλήµατα, κυρίως χρήστες τροχοκαθίσµατος, και άτοµα µε νοητική υστέρηση (σύνδροµο Down). Η υπηρεσία ονοµάζεται «ΑΙΝΕΙΑΣ» και λειτουργεί 195 ηµέρες το χρόνο, µεταφέροντας περίπου 50 επιβάτες καθηµερινά και κάνοντας περίπου µετακινήσεις ετησίως. Ο ήµος Θεσσαλονίκης έχει στη διάθεσή του σήµερα πέντε (5) προσβάσιµα οχήµατα, ειδικά διασκευασµένα για τη µεταφορά Ατόµων µε Αναπηρίες. Στα πλαίσια του ερευνητικού προγράµµατος SUNRISE (INTERREG IIIC, Νότια Ευρώπη), έγινε αναδιοργάνωση µε τη χρήση νέων τεχνολογιών καθώς και οργανωτικών παρεµβάσεων στα πρότυπα υπηρεσιών «που ανταποκρίνονται στη ζήτηση» (Demand Responsive Transport). Τον Ιανουάριο του 2005 ο ήµος Θεσσαλονίκης χρηµατοδότησε το ερευνητικό έργο «Εύβατος Πόλις», το οποίο έχει ως κύριο στόχο του τη βελτίωση των υποδοµών και των προσφερόµενων υπηρεσιών του ήµου Θεσσαλονίκης προς τους πολίτες µε αναπηρία αλλά και τα εµποδιζόµενα άτοµα γενικότερα. Ειδικότερα, έγινε µια συλλογική προσπάθεια για τη διάγνωση των προβληµάτων στην αλυσίδα µεταφοράς, τη διαµόρφωση µέτρων αντιµετώπισης των προβληµάτων σε επιλεγµένες τρέχουσες µελέτες του ήµου Θεσσαλονίκης που αφορούν κτιριακά έργα και διαµορφώσεις ελεύθερων χώρων και την παροχή εκπαίδευσης και τεχνικής υποστήριξης σε όλους τους εµπλεκόµενους. Τέλος, δηµιουργήθηκε ένα σύστηµα πληροφόρησης των Α.µε.Α για την προσβασιµότητα της αλυσίδας µεταφοράς στην πόλη. Ένα τέτοιο σύστηµα σε συνδυασµό πάντα µε την προσβασιµότητα των συστηµάτων µεταφοράς, κτιρίων και των ελεύθερων χώρων αποτελούν απαραίτητο εργαλείο για την αρτιότερη µετακίνηση των Ατόµων µε Αναπηρίες. 2. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ «ΑΙΝΕΙΑΣ» 2.1 Οι ανάγκες των χρηστών και στόχοι της αναδιοργάνωσης Στο πρώτο στάδιο, πριν την πραγµατοποίηση της αναδιοργάνωσης της υπηρεσίας, πραγµατοποιήθηκε έρευνα ερωτηµατολογίου σε 20 επιβάτες χρήστες της υπηρεσίας. Σκοπός ήταν να εξεταστεί η σκοπιµότητα της αναδιοργάνωσής της, να εντοπιστούν τα προβλήµατά της και η πιθανότητα χρησιµότητας και αποδοχής των νέων τεχνολογιών που θα εφαρµοστούν. Οι επιβάτες ήταν σε ποσοστό 70% γυναίκες και 30 % άνδρες, ενώ το 60% παρουσίαζε κινητικά και το 40% νοητικά προβλήµατα. Κατά µέσο όρο πραγµατοποιούνταν 11 µετακινήσεις ανά εβδοµάδα ανά επιβάτη, µε σκοπό πρωτίστως την εκπαίδευση (60%) και δευτερευόντως την εργασία (30%). Όλοι οι ερωτηθέντες επιβάτες απάντησαν ότι ο κύριος λόγος που δεν χρησιµοποιούν τα µέσα µαζικής µεταφοράς είναι η έλλειψη προσβασιµότητας, ασφάλειας και άνεσης, ενώ χρησιµοποιούν την υπηρεσία του ΑΙΝΕΙΑ για την προσβασιµότητα και ασφάλεια που προσφέρει στους µετακινούµενους. Υπήρξαν όµως και

3 Μεταφορά επικίνδυνων φορτίων και διαχείριση εκτάκτων αναγκών 173 προβλήµατα που αναφέρθησαν και ελήφθησαν υπόψη κατά το σχεδιασµό της αναδιοργάνωσης της υπηρεσίας. Αναφέρθηκε η ελλιπής εκπαίδευση του προσωπικού, οδηγών και συνοδών, στην αντιµετώπιση προβληµάτων κατά τη διάρκεια των ταξιδίων, κυρίως σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όπως έκτακτο κάποιο πρόβληµα στην υγεία ή τη συµπεριφορά κάποιου επιβάτη. Τέτοιες καταστάσεις αποτελούν όχι σπάνιο φαινόµενο, αφού τα ΑµεΑ αποτελούν µια ευπαθή και ευαίσθητη κοινωνική οµάδα ως προς την υγεία, σωµατική και ψυχική. Όσον αφορά τα οχήµατα, αναφέρθησαν αρκετές περιπτώσεις µηχανικών προβληµάτων στα παλαιού τύπου οχήµατα της υπηρεσίας αλλά ζητήθηκε και βελτίωση του εξοπλισµού τους µε καινούριες ζώνες για τα τροχοκαθίσµατα και πιο εργονοµικές χειρολαβές για όλους τους επιβάτες. Επίσης, διατυπώθηκαν παράπονα για µεγάλες καθυστερήσεις σε ορισµένες περιπτώσεις, όπου ο χρήστης δεν ειδοποιείται έγκαιρα γι αυτές και επίσης ότι δεν υπάρχει µεγάλη ευελιξία για αλλαγές στα δροµολόγια και τις κρατήσεις. Επίσης, τονίστηκε ότι πρέπει να δίδεται προτεραιότητα στα Άτοµα µε Αναπηρίες που ανήκουν σε ιδρύµατα και οργανώσεις, που δεν έχουν στην κατοχή τους οχήµατα για την µετακίνηση των µελών τους. Τέλος, ευχή και µελλοντική απαίτηση των µετακινούµενων ΑµεΑ ήταν η βελτίωση όλων των υπηρεσιών µαζικής µεταφοράς, ώστε να είναι εύκολα χρησιµοποιήσιµες από τα ΑµεΑ. Από την πλευρά των υπαλλήλων που διαχειρίζονται την υπηρεσία του ΑΙΝΕΙΑ διατυπώθηκαν τα αιτήµατα για δυνατότητα ελέγχου της θέσης των οχηµάτων και της διαθεσιµότητας των θέσεων, επικοινωνίας µε το όχηµα, βελτιωµένων δυνατοτήτων διαχείρισης του στόλου προκειµένου να δίνεται η δυνατότητα εξυπηρέτησης «εµβόλιµων δροµολογίων» και καλύτερης αξιοποίησης της υποδοµής. 2.2 Ανασυγκρότηση της Υπηρεσίας στα Πρότυπα των Υπηρεσιών «που Ανταποκρίνονται στη Ζήτηση» Κατευθυντήριος άξονας και πρότυπο της ανασυγκρότησης της υπηρεσίας του ΑΙΝΕΙΑ ήταν η οργανωτική δοµή των συστηµάτων µεταφοράς «που ανταποκρίνονται στη ζήτηση» (Demand Responsive Transport), που εφαρµόζονται µε επιτυχία σε χώρες του εξωτερικού. Έτσι, η νέα DRT δοµή της υπηρεσίας του ΑΙΝΕΙΑ περιλαµβάνει: ένα κέντρο ελέγχου TDC (Travel Dispatch Centre), που εξοπλίζεται µε µια κεντρική µονάδα υπολογιστή και ειδικό λογισµικό, απεικόνισης και διαχείρισης του στόλου των οχηµάτων της υπηρεσίας. Παράλληλα, αναβαθµίζεται το τηλεφωνικό κέντρο, όπου ο χειριστής λαµβάνει τις επιθυµίες για µετακίνηση και επικοινωνεί σε πραγµατικό χρόνο µε τους οδηγούς µέσω των οθονών στα οχήµατα. εξοπλισµό στα οχήµατα που αποτελείται από έναν υπολογιστή µε µια οθόνη αφής υψηλής ευκρίνειας και σύστηµα πλοήγησης GPS. Μέσω του δικτύου GPRS ο οδηγός µπορεί να ενηµερώνεται σε πραγµατικό χρόνο από το κέντρο ελέγχου για τυχόν αποκλίσεις από το δροµολόγιο του µε µηνύµατα και ενδείξεις στην οθόνη του, αλλά και να επικοινωνεί και ο ίδιος µε το κέντρο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης µε αποστολή σήµατος κινδύνου στο κέντρο ελέγχου.

4 174 3 o Διεθνές Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα ίκτυο GPRS Όχηµα ΑΙΝΕΙΑΣ Κέντρο ελέγχου Τηλεφωνικές κλήσεις Σχήµα 1. DRT Αρχιτεκτονική της υπηρεσίας του ΑΙΝΕΙΑ 2.3 Η Επεξεργασία του Λογισµικού µε Βάση τις Ειδικές Απαιτήσεις της Υπηρεσίας του ΑΙΝΕΙΑ Η έρευνα ερωτηµατολογίου, αλλά και η πιλοτική δοκιµή της εφαρµογής του λογισµικού σε πραγµατικές συνθήκες, οδήγησε στη δηµιουργία ενός πλαισίου απαιτήσεων για την περαιτέρω επεξεργασία του διαθέσιµου λογισµικού της εταιρείας COMPUCON που ήδη το εφαρµόζει στη διαχείριση στόλων ταξί στη Θεσσαλονίκη, αλλά και την προσθήκη νέων απαραίτητων λειτουργιών. Έτσι, το λογισµικό προσαρµόστηκε στις ειδικές απαιτήσεις µιας υπηρεσίας που µεταφέρει αποκλειστικά Άτοµα µε Αναπηρίες και στις ικανότητες οδηγών και χειριστών αυτής. Οι ενέργειες που έγιναν ήταν: Η διαµόρφωση της διεπιφάνειας στην οθόνη αφής του οχήµατος µε µεγάλα, ευανάγνωστα πλήκτρα και µε απλή µορφολογία στις λειτουργίες για τον οδηγό, έτσι ώστε να µην αποσπάται κατά τη διάρκεια της οδήγησης. Στο κέντρο ελέγχου, µετά από την πιλοτική χρησιµοποίηση του λογισµικού από τον χειριστή της υπηρεσίας σε πραγµατικές συνθήκες µιας ηµέρας, η διεπιφάνεια του λογισµικού άλλαξε µορφή και προσαρµόστηκε στις ανάγκες του χειριστή. Το αποτέλεσµα ήταν ένα πιο φιλικό και ευκολόχρηστο περιβάλλον λογισµικού, το οποίο είναι άµεσα κατανοητό και εφαρµόσιµο από τον χειριστή του κέντρου. Η προσθήκη διαφόρων επιπρόσθετων λειτουργιών, όπως η καταγραφή και η απεικόνιση των δροµολογίων των οχηµάτων και η απεικόνιση του στίγµατος των τηλεφωνικών κλήσεων µε αναγνώριση του καλούντος πάνω στον χάρτη. Μετά από απαίτηση των οδηγών προστέθηκε η δυνατότητα αυτόµατης αποστολής σήµατος πανικού προς το κέντρο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, όπως και η δυνατότητα φωνητικής επικοινωνίας του οδηγού µέσω του δικτύου GPRS µε προεπιλεγµένους αριθµούς. Επικοινωνία µε οχήµατα Πληροφορίες για τα οχήµατα σε πραγµατικό χρόνο Απεικόνιση οχηµάτων και τηλεφωνικών κλήσεων στον χάρτη Σχήµα 2. Προσαρµοσµένη διεπιφάνεια λογισµικού στο κέντρο ελέγχου της υπηρεσίας του ΑΙΝΕΙΑ

5 Μεταφορά επικίνδυνων φορτίων και διαχείριση εκτάκτων αναγκών Εκπαίδευση του Προσωπικού Η εταιρεία ανάπτυξης του λογισµικού και προµήθειας του εξοπλισµού οργάνωσε σεµινάρια εκπαίδευσης του προσωπικού του ΑΙΝΕΙΑ, οδηγών και χειριστών του κέντρου ελέγχου, µε σκοπό την κατανόηση και την άµεση προσαρµογή στα νέα δεδοµένα που τέθηκαν στην υπηρεσία του ΑΙΝΕΙΑ µε την εφαρµογή νέων τεχνολογιών. Παράλληλα, αναπτύσσεται ένα εγχειρίδιο χρήσης του λογισµικού και του εξοπλισµού για όλο το προσωπικό που εµπλέκεται στην υπηρεσία. Οι χειριστές του κέντρου και οι οδηγοί των οχηµάτων µετά την εκπαίδευσή τους εφάρµοσαν πιλοτικά σε ρεαλιστικές συνθήκες µια ολοκληρωµένη ηµέρα της υπηρεσίας για να δοκιµαστούν σε πραγµατικές συνθήκες και να υποδείξουν ενδεχόµενες αλλαγές που θα επιθυµούσαν για να προσαρµόσουν το λογισµικό και τον εξοπλισµό στις ιδιαίτερές τους ανάγκες. Επιπρόσθετα, οργανώθηκαν και σεµινάρια ενηµέρωσης ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης σε θέµατα Α.µε.Α από ειδικούς επιστήµονες όπου σαν κύριο πρότυπο χρησιµοποιήθηκαν πρακτικές που εφαρµόζονται στο Ηνωµένο Βασίλειο. 2.6 Η υπηρεσία µεταφοράς ΑµεΑ του Ο.Α.Σ.Θ. Παράλληλα µε την υπηρεσία του ΑΙΝΕΙΑ, στην πόλη της Θεσσαλονίκης λειτουργεί άλλη µία υπηρεσία DRT µεταφοράς Ατόµων µε Αναπηρίες, αυτή του Οργανισµού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης για την οργάνωση της λειτουργίας της οποίας υπάρχει επίσης συνεργασία µεταξύ Ε.Ο.Σ.Μ./ Α.Π.Θ. Σ.Α.Σ.Θ.- Ο.Α.Σ.Θ. Ξεκίνησε τη λειτουργία της τον Απρίλιο του 2005 και εξυπηρετεί πρωτίστως άτοµα µε κινητικές δυσκολίες, αλλά και άτοµα µε προβλήµατα όρασης. Αποτελεί την πρώτη υπηρεσία δηµόσιου φορέα αστικών συγκοινωνιών για µεταφορά ΑµεΑ και σε συνδυασµό µε την υπηρεσία του ΑΙΝΕΙΑ του ήµου Θεσσαλονίκης ορίζουν τη Θεσσαλονίκη πρωτοπόρο σε θέµατα µεταφοράς Α.µε.Α µε DRT. 3. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΛΥΣΙ Α ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΗΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΥΒΑΤΟΣ ΠΟΛΙΣ» 3.1 Καταγραφή Υφιστάµενης Κατάστασης και Αξιολόγηση ηµοτικών Κτιρίων και Χώρων Στα πλαίσια του Ερευνητικού Έργου «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΥΒΑΤΟΣ ΠΟΛΙΣ» (ΕΥ.ΠΟΛΙΣ) έγινε κατ αρχήν µια προσπάθεια καταγραφής της υφιστάµενης κατάστασης σε ότι αφορά την κατανοµή του πληθυσµού των ατόµων µε αναπηρία, σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο ήµου Θεσσαλονίκης, καθώς και των προσφερόµενων υπηρεσιών προς τα ΑµεΑ στο ήµο Θεσσαλονίκης. Στόχος ήταν η διαµόρφωση από τους εργαζοµένους του ήµου µιας κατά το δυνατόν πληρέστερης άποψης για το µέγεθος του ζητήµατος αναπηρία, µια πρώτη επαφή µε τα διαφορετικά είδη αναπηρίας και η κατανόηση των εµποδίων που δηµιουργεί το δοµηµένο περιβάλλον και η σηµερινή µορφή των προσφερόµενων προς τα ΑµεΑ υπηρεσιών. (ερευνητικό έργο «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΥ.ΠΟΛΙΣ», 1.1α, 2005) Ακολούθησε προσπάθεια αξιολόγησης του προσφερόµενου επιπέδου προσβασιµότητας αριθµού κτιρίων του ήµου Θεσσαλονίκης. Για το σκοπό αυτό έγινε σύνθεση ενός ερωτηµατολογίου αξιολόγησης των ηµοτικών κτιρίων. Στόχος εδώ ήταν η διαµόρφωση ενός κατά το δυνατόν πληρέστερου και αναλυτικότερου εργαλείου αξιολόγησης που να λαµβάνει υπ όψη τις πρακτικές ανάγκες των εµποδιζοµένων ατόµων.

6 176 3 o Διεθνές Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα Αξιολογήθηκαν 16 κτίρια που για τη λειτουργία τους είναι υπεύθυνος ο ήµος Θεσσαλονίκης και διατυπώθηκαν αντίστοιχες λίστες απαιτήσεων προκειµένου αυτά να γίνουν προσβάσιµα στις διάφορες κύριες οµάδες Α.µε.Α. Από την επί τόπου εξέταση των κτιρίων και του περιβάλλοντος χώρου σε αυτά προκύπτει πως τα κτίρια που εξετάστηκαν έχουν σοβαρές ελλείψεις σε επίπεδο υποδοµής εκτός του κτίσµατος αυτού καθ αυτού. Παράλληλα, παρατηρήθηκαν και σηµαντικότατες ελλείψεις στον τοµέα των παρεχόµενων εξυπηρετήσεων σε επίπεδο υποδοµών, π.χ. η απουσία προσβάσιµης τουαλέτας, αλλά και σε επίπεδο εκπαίδευσης προσωπικού, π.χ. η παντελής έλλειψη ενηµέρωσης των εργαζοµένων για τις ανάγκες των Ατόµων µε Αναπηρίες. (ερευνητικό έργο «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΥ.ΠΟΛΙΣ», 1.1γ, 2.1, 2005) 3.2 Παραδοτέα- Αποτελέσµατα Στα πλαίσια του προγράµµατος ΕΥ.ΠΟΛΙΣ δηµιουργήθηκε ένα εγχειρίδιο που συνδυάζει αναλυτική παρουσίαση των προδιαγραφών του Υ.Πε.Χω..Ε. (ή και διεθνών εφόσον αυτές δεν επαρκούν) και τεχνικών λύσεων που υπάρχουν αυτή τη στιγµή στην Ελληνική, Ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά. Με τον τρόπο αυτό δηµιουργήθηκε µια βάση για συνεχείς προσθήκες και εξελίξεις, τόσο κατά τη διάρκεια ολοκλήρωσης του έργου «Εύβατος Πόλις», ένα «ζωντανό εγχειρίδιο», η ανανέωση του οποίου ανά τακτά χρονικά διαστήµατα είναι επιβεβληµένη. Παράλληλα, έγινε προσπάθεια να συγκεντρωθούν και να παρατεθούν πρακτικές που έχουν ακολουθήσει ήµοι σε διεθνές επίπεδο για να βελτιώσουν το αστικό περιβάλλον και τις προσφερόµενες παροχές προς τα Άτοµα µε Αναπηρία. (ερευνητικό έργο «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΥ.ΠΟΛΙΣ», 1.2α, 2005) Από το σύνολο των 16 κτιρίων που αξιολογήθηκαν επελέγησαν πέντε για τα οποία εκπονήθηκαν µελέτες προσβασιµότητας. Γενικότερα, θα µπορούσε να ειπωθεί ότι οι µέχρι τώρα δράσεις στα πλαίσια του προγράµµατος είχαν σαν σκοπό την ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης, τη δηµιουργία εγχειριδίων εργαλείων, την εκπαίδευση τεχνικού προσωπικού του ήµου Θεσσαλονίκης και τη συνεργασία µε αυτό τόσο στην αξιολόγηση όσο και στην πιλοτική εκπόνηση µελετών. Σε δεύτερο στάδιο θα πρέπει να ακολουθήσει η εφαρµογή των επεµβάσεων σε κτίρια και η αξιολόγησή τους από τους χρήστες καθώς και επέκταση των πιλοτικών σχεδιασµών και παρεµβάσεων σε ελεύθερους χώρους. 4. Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΥΣΙ Α ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Τα Άτοµα µε Αναπηρίες προτού ξεκινήσουν µια µετακίνηση χρειάζονται µια σειρά από πληροφορίες που αφορούν την προσπελασιµότητα των µέσων µεταφοράς και χώρων προορισµού προκειµένου να αξιολογήσουν την δυνατότητα πραγµατοποίησής της αυτόνοµα, ή µε συνοδό. Η ύπαρξη, εποµένως, κατάλληλων συστηµάτων πληροφόρησης πριν και κατά τη διάρκεια της διαδροµής αποτελεί βασική απαίτηση για τον σχεδιασµό της. Η εφαρµογή των νέων τεχνολογιών δίνει τη δυνατότητα σήµερα δηµιουργίας διαφόρων συστηµάτων πληροφόρησης που µπορούν να έχουν καταχωρηµένο µεγάλο όγκο πληροφοριών µε δυνατότητα εύκολης σχετικά ανανέωσής του (σε αντίθεση µε τους έντυπους οδηγούς), όπως πριν την διαδροµή: διαδίκτυο, Infokiosks, κατά τη διαδροµή: πινακίδες µεταβλητών µηνυµάτων (V.M.S.), συστήµατα πλοήγησης κλπ. (Νικολακάκης 2004) Ιδιαίτερα θετικά είναι τα οφέλη της χρήσης από τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες του τεχνολογικού συνδυασµού Η/Υ και διαδικτύου. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα παραδοσιακά µέσα ενηµέρωσης και πληροφόρησης όπως οι εφηµερίδες, οι οδηγοί και οι χάρτες αδυνατούν να ικανοποιήσουν πλήρως το χρήστη άτοµο µε ειδικές ανάγκες λόγω της ίδιας τους της φύσης

7 Μεταφορά επικίνδυνων φορτίων και διαχείριση εκτάκτων αναγκών 177 και δοµής. Παράγοντες όπως η δυνατότητα παροχής πληροφοριών σε πραγµατικό χρόνο, το µέγεθος, το υλικό, το βάρος, τα σηµεία αγοράς και εξυπηρέτησης και η διαµόρφωση των πληροφοριών (κείµενα, εικόνες, περιεχόµενα, σύµβολα) παίζουν καθοριστικό ρόλο στην αναγνωσιµότητα προσπελασιµότητα από κάποιο άτοµο µε κινητικές, οπτικές, ακουστικές ή άλλες δυσκολίες. Στα πλαίσια της δηµιουργίας ενός συστήµατος πληροφόρησης για την αλυσίδα µεταφοράς έγινε µια προσπάθεια αξιολόγησης των κτιρίων του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος της Θεσσαλονίκης και καταγραφής τους σε µια βάση δεδοµένων. Στόχος είναι η δηµιουργία ενός συστήµατος πληροφόρησης που θα έδινε τη δυνατότητα στο χρήστη να αποκτήσει αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά µε τον σχεδιασµό του ταξιδιού του για κάποιον προορισµό, την προσπελασιµότητα των µέσων µεταφοράς καθώς και των κτιρίων ή τόπων προορισµού του για την πόλη της Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, και µε τη συνεχή ανανέωση και προσθήκη δεδοµένων, η βάση αυτή θα αποτελέσει ουσιαστικά την εικόνα της υφιστάµενης κατάστασης για την προσβασιµότητα της αλυσίδας µεταφοράς στην πόλη της Θεσσαλονίκης και την «πύλη πληροφόρησης» για κάθε ενδιαφερόµενο µετακινούµενο Α.µε.Α. 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Οι παράλληλες υπηρεσίες µεταφοράς ΑµεΑ του ΑΙΝΕΙΑ ( ήµος Θεσσαλονίκης) και του Ο.Α.Σ.Θ., λειτουργώντας συµπληρωµατικά και όχι ανταγωνιστικά, δηµιούργησαν για την πόλη της Θεσσαλονίκης ένα µοναδικό για τα ελληνικά δεδοµένα δίκτυο µεταφοράς Ατόµων µε Αναπηρίες. Βασισµένες και οι δύο στο πλαίσιο οργάνωσης υπηρεσιών µεταφοράς «που ανταποκρίνεται στη ζήτηση» προσφέρουν υψηλά δεδοµένα ποιότητας, ασφάλειας και προσβασιµότητας καλύπτοντας µε τον καλύτερο τρόπο τις ιδιαίτερες ανάγκες της κοινωνικής οµάδας των ΑµεΑ. Η υφιστάµενη υποδοµή σε οχήµατα και οδηγούς δε φαίνεται να ικανοποιεί τη ζήτηση, γι αυτό απαιτείται περαιτέρω επέκτασή της. Παρατηρώντας την παράλληλη λειτουργία δυο υπηρεσιών µε κοινωφελή σκοπό, ανακύπτει το όραµα µιας ενιαίας υπηρεσίας µεταφοράς ΑµεΑ, ενσωµατωµένης ίσως στα µέσα µαζικής µεταφοράς και παράλληλα δηµόσιες συγκοινωνίες και δοµηµένο περιβάλλον προσβάσιµο σε όλους. (Νανιόπουλος κ.ά. 2005) Η εισαγωγή νέων τεχνολογιών στην υπηρεσία του ΑΙΝΕΙΑ αναβάθµισε την ποιότητα της παρεχόµενης υπηρεσίας, αλλά και την ποιότητα εργασίας για τους εργαζοµένους σε αυτήν. Πλέον, ένας οδηγός έχει στη διάθεσή του σύστηµα πλοήγησης, άµεση επικοινωνία µέσω της οθόνης του υπολογιστή στο όχηµα, ενώ αντίστοιχα ο χειριστής έχει εικόνα του στίγµατος και της κατάστασης των οχηµάτων σε πραγµατικό χρόνο, µε αποτέλεσµα να µπορεί να διαχειρίζεται τις τηλεφωνικές κλήσεις και τα δροµολόγια µε µεγαλύτερη ευκολία και ακρίβεια. Παράλληλα, µε την αναβάθµιση του τηλεφωνικού κέντρου και την εφαρµογή του λογισµικού από τον χειριστή, µειώθηκε αισθητά ο τηλεφωνικός χρόνος για την επικύρωση των επιθυµιών των επιβατών για ταξίδια, αναβαθµίζοντας συγχρόνως και την ποιότητα της υπηρεσίας που παρέχει ο ήµος Θεσσαλονίκης. Είναι σηµαντική η κατανόηση της σηµασίας της δηµιουργίας µιας ενιαίας αλυσίδας µεταφοράς, χωρίς αυτή να αποκόπτεται µε «εµπόδια» που προκαλούνται από την έλλειψη προσβασιµότητας σε κάποια κοµµάτια της αλυσίδας. Από το σηµείο προέλευσης µέχρι το σηµείο προορισµού, η αλυσίδα µεταφοράς, δηλαδή η δίοδος για την πραγµατοποίηση της µετακίνησης πρέπει να είναι πλήρως προσβάσιµη και φιλική προς τα Άτοµα µε Αναπηρίες. Παράλληλα, ένα ισχυρό σύστηµα πληροφόρησης θα παρέχει την απαραίτητη βοήθεια να πραγµατοποιούνται µε ασφάλεια και σιγουριά όλες οι επιθυµητές µετακινήσεις.

8 178 3 o Διεθνές Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα Απώτερος στόχος της αναδιοργάνωσης της αλυσίδας µεταφοράς στην πόλη της Θεσσαλονίκης είναι και η γενικότερη υιοθέτηση των αρχών του οικουµενικού σχεδιασµού. Η ισότητα στον σχεδιασµό της αλυσίδας µεταφοράς, δηλαδή η παροχή των ίδιων δυνατοτήτων χρήσης αυτής από όλους, και η αποφυγή διαχωρισµού ή «στιγµατισµού» των χρηστών ΑµεΑ αποτελούν µια από τις βασικές αρχές πάνω στην οποία πρέπει να δοµείται µια αλυσίδα µεταφοράς. Προσαρµοστικότητα στον ευαίσθητο χρήστη, εύκολα αντιληπτές πληροφορίες και όσο το δυνατόν περιορισµός της πολυπλοκότητας στο σχεδιασµό τείνουν να υιοθετηθούν µέσω µακροχρόνιων πάντως διαδικασιών από όλες της υπηρεσίες και τις υποδοµές της Θεσσαλονίκης. Κύρια απειλή της προσπάθειας αυτής για ανασυγκρότηση της αλυσίδας µεταφοράς στην πόλη της Θεσσαλονίκης αποτελεί η έλλειψη σταθερότητας στην κοινή πλεύση προς τις αρχές αυτές του οικουµενικού σχεδιασµού στην αλυσίδα µεταφοράς. Φαίνεται να είναι πολύ δύσκολο για το κοινωνικό µας σύνολο να κρατήσει απλά µε την πειθώ του ορθού λόγου σταθερή πορεία µε σθένος προς τον µακροπρόθεσµο στόχο της δηµιουργίας µιας κοινωνίας που θα προσφέρει ίσες ευκαιρίες και αντιµετώπιση απέναντι σε κάθε µέλος της. Ίσως και εδώ µια ριζική λύση θα ήταν ένα αυστηρό σχετικά θεσµικό πλαίσιο παρόµοιο µε αυτό της ADA (American with Disabilities Act) των Η.Π.Α. ή του DDA (Disability Discrimination Act) του Ηνωµένου Βασιλείου. (Νανιόπουλος 2003) ΑΝΑΦΟΡΕΣ- ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Ερευνητικό έργο «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΥ.ΠΟΛΙΣ», 1.1α Ανάλυση υφιστάµενης κατάστασης (Πληθυσµός- Μεταφορές). Θεσσαλονίκη, Ιούλιος 2005 Ερευνητικό έργο «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΥ.ΠΟΛΙΣ», 1.1γ Γενικά συµπεράσµατα από την αξιολόγηση της προσπελασιµότητας δηµοτικών κτιρίων. Θεσσαλονίκη, Ιούλιος 2005 Ερευνητικό έργο «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΥ.ΠΟΛΙΣ», 1.2α Εγχειρίδιο προδιαγραφών- ιαθέσιµων λύσεων. Θεσσαλονίκη, Ιούλιος 2005 Ερευνητικό έργο «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΥ.ΠΟΛΙΣ», 2.1 Αναλυτική αξιολόγηση της προσπελασιµότητας δηµοτικών κτιρίων. Θεσσαλονίκη, Σεπτέµβριος 2005 Naniopoulos A., Nalmpantis D., Tapeinopoulos D. (2005) Flexible transport systems responding to demand in Europe. The SUNRISE approach and expected results in the case of Greece. International Conference "Transport Infrastructure and ICT and seminar "Regional and cities EU transport projects and cooperation, Parduvice, Czech Republic, March 2005 Naniopoulos A. (2003). Improving Access to European Transport. In: The IPTS Report. 79, November Νικολακάκης A.(2004) ιπλωµατική εργασία. ηµιουργία ιστοσελίδας για την πληροφόρηση της προσπελασιµότητας της πόλης της Θεσσαλονίκης από τα Άτοµα µε Αναπηρίες. Επιβλέπων καθηγητής Νανιόπουλος Αριστοτέλης, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. Νοέµβριος 2004

Ανάπτυξη ενός προτύπου αξιολόγησης και βελτίωσης προσβασιμότητας σε επίπεδο Δήμου. Παναγιώτης Τσαλής Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

Ανάπτυξη ενός προτύπου αξιολόγησης και βελτίωσης προσβασιμότητας σε επίπεδο Δήμου. Παναγιώτης Τσαλής Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Ανάπτυξη ενός προτύπου αξιολόγησης και βελτίωσης προσβασιμότητας σε επίπεδο Δήμου Παναγιώτης Τσαλής Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Εισαγωγή Αναπηρία: όχι η κατάσταση ενός ατόμου... αλλά το αποτέλεσμα της σχέσης:

Διαβάστε περισσότερα

[World Business Council for Sustainable Development] [OECD]

[World Business Council for Sustainable Development] [OECD] Βιώσιµη Κινητικότητα : Προς µια περιβαλλοντικά συµβατή µετακίνηση στις αστικές περιοχές µας Η πρώτη Ελληνική εφαρµογή στη Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη, 24 Μαΐου 2012 Βιώσιµη Κινητικότητα στη Θεσσαλονίκη: Ο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ

Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 52:ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή της πρότασης του έργου στην πόλη της Αθήνας(Μέρος Ι)

Εφαρμογή της πρότασης του έργου στην πόλη της Αθήνας(Μέρος Ι) Εφαρμογή της πρότασης του έργου στην πόλη της Αθήνας(Μέρος Ι) Ανάγκες χρηστών, πάροχων συγκοινωνιακού έργου και υπεύθυνων λήψης αποφάσεων Παρουσίαση Πιλότου Αθήνας Βασίλης Μιζάρας Infotrip SA Αθήνα, 12.10.2010

Διαβάστε περισσότερα

(Αρµοδιότητες σχεδιασµού και παρακολούθησης προγραµµάτων) 7. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων και

(Αρµοδιότητες σχεδιασµού και παρακολούθησης προγραµµάτων) 7. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων και (α) Αρµοδιότητες Γραφείου Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης (Γενικές Αρµοδιότητες) 1. Παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη προς το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Τουρισμού και τα Γραφεία του (διεκπεραίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Α ΣΤΑ ΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η µελέτη έχει ως

Διαβάστε περισσότερα

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Τομέας Συμβατικής Διακίνησης Επιβατών Τομέας Εμπορευματικών Μεταφορών Τομέας Δημόσιων Μεταφορών ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Διασύνδεση Περιφερειακής Οδού και Δικτύου Αστικών Συγκοινωνιών»

«Διασύνδεση Περιφερειακής Οδού και Δικτύου Αστικών Συγκοινωνιών» Υποδομές Σύνδεσης της Περιφερειακής Οδού με το Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης «Διασύνδεση Περιφερειακής Οδού και Δικτύου Αστικών Συγκοινωνιών» Καθ. Παναγιώτης Παπαϊωάννου Πρόεδρος Συμβουλίου Αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες Τομέα Κοινωνιολογίας

Μελέτες Τομέα Κοινωνιολογίας 1992 Πολιτιστικά πρότυπα σεξουαλικότητας στη σύγχρονη Ελλάδα Συνεργαζόμενοι φορείς : Universal Encyclopedia of Sexuality Έναρξη : 1992 - Λήξη : 1993 Στόχος του έργου ήταν ο προσδιορισμός των πολιτιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του Έργου ekληση και των τελικών αποτελεσμάτων

Παρουσίαση του Έργου ekληση και των τελικών αποτελεσμάτων Αυτόματο Σύστημα Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης Παρουσίαση του Έργου ekληση και των τελικών αποτελεσμάτων Άγγελος Αμδίτης, ΕΠΙΣΕΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δομή της παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του ΣΑΣΘ και η αναγκαιότητα μετεξέλιξης του φορέα. Ιωάννης Παλαιστής, Πρόεδρος ΣΑΣΘ

Ο ρόλος του ΣΑΣΘ και η αναγκαιότητα μετεξέλιξης του φορέα. Ιωάννης Παλαιστής, Πρόεδρος ΣΑΣΘ Ο ρόλος του ΣΑΣΘ και η αναγκαιότητα μετεξέλιξης του φορέα Ιωάννης Παλαιστής, Πρόεδρος ΣΑΣΘ Περιεχόμενα Το ΣΑΣΘ Ο ρόλος του ΣΑΣΘ Συμμετοχή του ΣΑΣΘ σε Διεθνή & Ευρωπαϊκά Fora και σε Ευρωπαϊκά έργα Δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65-και πάνω Περιοχή Κατοικίας: Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ. Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ. Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ηµήτριος Α. Τσαµπούλας, Καθηγητής ΕΜΠ Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ ΑΘΗΝΑ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 οµή Παρουσίασης 1. Υφιστάµενη κατάσταση στην Πρωτεύουσα

Διαβάστε περισσότερα

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2013 9 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Ο ΗΓΩΝ ΙΧ ΚΑΙ ΙΚΥΚΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Ο ΗΓΩΝ ΙΧ ΚΑΙ ΙΚΥΚΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος Ενηµερωτική συγκέντρωση για θέµατα Ασφάλισης Κλάδου Αυτοκινήτων και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχηµάτων 2 Φεβρουαρίου 2006, Αθήνα ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Ο ΗΓΩΝ ΙΧ ΚΑΙ ΙΚΥΚΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2014 13 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη Κορνηλία Μαρία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία"

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία Newsletter No. 3 Α ρίλιος 2007 Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Έργο: "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία" Επιµέλεια: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά αποτελέσματα και ευρήματα αξιολόγησης ανά Υπηρεσία και Κτίριο

Αναλυτικά αποτελέσματα και ευρήματα αξιολόγησης ανά Υπηρεσία και Κτίριο Αναλυτικά αποτελέσματα και ευρήματα αξιολόγησης ανά Υπηρεσία και Κτίριο Σηµείωση: Τα παρακάτω ευρήµατα / αποτελέσµατα προέκυψαν από την αξιολόγηση των φορέων από τους εκπαιδευόµενους και δεν αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες

Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τα πρώτα αποτελέσµατα της έρευνας αξιολόγησης υπηρεσιών και δικτύου του ΟΑΣΘ την οποία διεξάγει το Ινστιτούτο Μεταφορών για λογαριασµό του Συµβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.Ορισµοί 2. Στόχοι 3. Αρµοδιότητες Τµήµατος ιαχείρισης Παραπόνων 4. Κατηγοριοποίηση Παραπόνων 5. Θεσµικό Πλαίσιο Λειτουργίας Τµήµατος «Συνήγορος του

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων 2η Ηµερίδα για την Ελληνική Πλατφόρµα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων στο πλαίσιο των στόχων της Πλατφόρµας για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι ομάδας Θ3 «Ευφυείς. Μεταφορές» Κick-off meeting 1 Νοεμβρίου E-Business Forum Θ3: Ευφυείς Μεταφορές

Στόχοι ομάδας Θ3 «Ευφυείς. Μεταφορές» Κick-off meeting 1 Νοεμβρίου E-Business Forum Θ3: Ευφυείς Μεταφορές Στόχοι ομάδας Θ3 «Ευφυείς Μεταφορές» Περιεχόμενο Ομάδας Θ3 Με τον όρο «Ευφυείς Μεταφορές» (Intelligent Transportation Systems ITS)εννοούμε το σύνολο των τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών που

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της Εγνατίας Οδού στην ανάπτυξη της Περιφέρειας

Ο ρόλος της Εγνατίας Οδού στην ανάπτυξη της Περιφέρειας Ο ρόλος της Εγνατίας Οδού στην ανάπτυξη της Το Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού Ζωή Παπασιώπη, Βοηθ. Γενικός ιευθυντής Εγνατία Οδός Α.Ε. 1 Αναπτυξιακό Συνέδριο Κεντρικής Μακεδονίας, 10-11/06/2005 1 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ Α.Π.Θ. Συνεργασίες και προοπτικές. Μάγδα Πιτσιάβα-Λατινοπούλου. Πρόεδρος Επιτροπής Βιώσιμης Κινητικότητας ΑΠΘ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ Α.Π.Θ. Συνεργασίες και προοπτικές. Μάγδα Πιτσιάβα-Λατινοπούλου. Πρόεδρος Επιτροπής Βιώσιμης Κινητικότητας ΑΠΘ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ Α.Π.Θ. Συνεργασίες και προοπτικές Μάγδα Πιτσιάβα-Λατινοπούλου Πρόεδρος Επιτροπής Βιώσιμης Κινητικότητας ΑΠΘ ΜΕΛΗ Μάγδα Πιτσιάβα Καθηγήτρια, Διευθύντρια Εργαστηρίου Συγκοινωνιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σκοπός της πτυχιακής αυτής εργασίας είναι η καταγραφή της άποψης του επιβατικού κοινού για την ποιότητα των µετακινήσεων στη Θεσσαλονίκη η σύγκριση µεταξύ των

Διαβάστε περισσότερα

Θαλάσσια Αστική Συγκοινωνία Θεσσαλονίκης

Θαλάσσια Αστική Συγκοινωνία Θεσσαλονίκης Θαλάσσια Αστική Συγκοινωνία Θεσσαλονίκης Δρ. Παναγιώτης Παπαϊωάννου Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ Πρόεδρος Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 26-05-2010

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για την εξειδίκευση της διάστασης της αναπηρίας κατά την εφαρμογή του Ε.Π. Περιφερειακή Στρατηγική για την Αναπηρία

Προτάσεις για την εξειδίκευση της διάστασης της αναπηρίας κατά την εφαρμογή του Ε.Π. Περιφερειακή Στρατηγική για την Αναπηρία Προτάσεις για την εξειδίκευση της διάστασης της αναπηρίας κατά την εφαρμογή του Ε.Π. Περιφερειακή Στρατηγική για την Αναπηρία Κομοτηνή, 25.11.2015 Εισηγητής: Λογαράς Δημήτρης, στέλεχος ΕΣΑμεΑ Το Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

2007 δράσης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 δράσης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Εφαρµογή Μεθοδολογίας Υλοποίησης Η µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε είναι η µεθοδολογία του ερευνητικού προγράµµατος Ο ΥΣΣΕΑΣ. Με βάση αυτό σχεδιάστηκαν τέσσερις τηλεδιασκέψεις. Τα στάδια υλοποίησης των

Διαβάστε περισσότερα

Το λογισµικό εκπόνησης οικονοµοτεχνικών µελετών COBA. Η δυνατότητα εφαρµογής του στην Ελλάδα.

Το λογισµικό εκπόνησης οικονοµοτεχνικών µελετών COBA. Η δυνατότητα εφαρµογής του στην Ελλάδα. Το λογισµικό εκπόνησης οικονοµοτεχνικών µελετών COBA. Η δυνατότητα εφαρµογής του στην Ελλάδα. Κ.Μ. Ευθυµίου Πολιτικός µηχανικός, Msc. Λέξεις κλειδιά: COBA, οικονοµοτεχνική µελέτη ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το λογισµικό

Διαβάστε περισσότερα

Καθοριστικοί παράγοντες της συναρµογής των πληροφοριακών συστηµάτων µε τα συστήµατα µεταφορών

Καθοριστικοί παράγοντες της συναρµογής των πληροφοριακών συστηµάτων µε τα συστήµατα µεταφορών Ελληνική Εταιρεία Επιχειρησιακής Έρευνας - Πανεπιστήµιο Πειραιά 13ο Εθνικό Συνέδριο Μεταφορές και Νέες Τεχνολογίες Καθοριστικοί παράγοντες της συναρµογής των πληροφοριακών συστηµάτων µε τα συστήµατα µεταφορών

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Γενική Αιρεσιμότητα 3 ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Το κείµενο αυτό αποτελεί το σχεδιασµό εκπαιδευτικής παρέµβασης, η οποία θα επιτρέψει τη δηµιουργία µιας κοινής αντίληψης

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52 Ενότητα 8... 53 8.1 Αξιολόγηση του εσωτερικού περιβάλλοντος Δήμου Λαρισαίων και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων εσωτερικής ανάπτυξης (Δυνατότητες Αδυναμίες, Κρίσιμα ζητήματα)... 53 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Εξοικονόµησης Υδάτινων Πόρων και Εξυπηρέτησης των Πολιτών του ήµου σε Θέµατα Ύδρευσης

Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Εξοικονόµησης Υδάτινων Πόρων και Εξυπηρέτησης των Πολιτών του ήµου σε Θέµατα Ύδρευσης Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Εξοικονόµησης Υδάτινων Πόρων και Εξυπηρέτησης των Πολιτών του ήµου σε Θέµατα Ύδρευσης Το αντικείµενο του παρόντος έργου αφορά στην ανάπτυξη, ενός Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού

Διαβάστε περισσότερα

Κάτι συμβαίνει στο Λαγκαδά της Θεσσαλονίκης! Πάρε μέρος - Ωφελήσου! Καθ. Αριστοτέλης Νανιόπουλος Ερευνητική Ομάδα Συστημάτων Μεταφοράς ΑΠΘ

Κάτι συμβαίνει στο Λαγκαδά της Θεσσαλονίκης! Πάρε μέρος - Ωφελήσου! Καθ. Αριστοτέλης Νανιόπουλος Ερευνητική Ομάδα Συστημάτων Μεταφοράς ΑΠΘ Το έργο SmartMove για την προώθηση της χρήσης των δημοσίων συγκοινωνιών σε αγροτικές & περι- αστικές περιοχές και η Ελληνική «Καμπάνια Ενεργού Συμβουλευτικής Κινητικότητας» Κάτι συμβαίνει στο Λαγκαδά της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι ευρωπαϊκές πόλεις έχουν 5 σοβαρά ζητήµατα να αντιµετωπίσουν, τα οποία συνθέτουν µια ολοκληρωµένη

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέμα 1: Διασύνδεση μεταφορών μικρών και μεγάλων αποστάσεων Εισαγωγή Στη λευκή βίβλο «WHITE PAPER Roadmap to a Single European Transport Area Towards a competitive

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 16PROC005078175 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 2016-09-13 Χανιά 13 / 09 /2016 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Α.Π 54056 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: Κυδωνίας 29, ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΤΚ: 73135

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματο Σύστημα. Έκτακτης Ανάγκης. eκληση. Άγγελος Αμδίτης, ΕΠΙΣΕΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 25/10/2011

Αυτόματο Σύστημα. Έκτακτης Ανάγκης. eκληση. Άγγελος Αμδίτης, ΕΠΙΣΕΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 25/10/2011 Αυτόματο Σύστημα Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης Υπόβαθρο και Παρουσίαση του έργου eκληση Άγγελος Αμδίτης, ΕΠΙΣΕΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ομή της παρουσίασης Στόχοι της εκδήλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΜ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΜ ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΜ Ιούλιος 2010 Απρίλιος 2011 Με την υποστήριξη και τη συνεργασία Σελίδα 2 ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ Το πρώτο Κέντρο Εξυπηρέτησης Μετακινούμενων

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της προσβασιμότητας του σχολείου μας

Μελέτη της προσβασιμότητας του σχολείου μας Βιωματική δράση: Μελέτη της προσβασιμότητας του σχολείου μας Γυμνάσιο Λ.Τ. Παξών Σχολικό έτος: 2015-2016 Τάξη: α γυμνασίου Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Λιανού Σταυρούλα ΠΕ17.01 Ας προσπαθήσουμε να δούμε αλλιώς

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά αποτελέσματα και ευρήματα αξιολόγησης ανά Υπηρεσία και Κτίριο 1 ΚΤΕΛ Ν. ΞΑΝΘΗΣ

Αναλυτικά αποτελέσματα και ευρήματα αξιολόγησης ανά Υπηρεσία και Κτίριο 1 ΚΤΕΛ Ν. ΞΑΝΘΗΣ Αναλυτικά αποτελέσματα και ευρήματα αξιολόγησης ανά Υπηρεσία και Κτίριο 1 ΚΤΕΛ Ν. ΞΑΝΘΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Κατηγορία: Κτίριο υπηρεσίας µεταφορών 60,28 Στην αρµοδιότητα της Υπηρεσίας περιλαµβάνονται: Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια ΠΣ ΑΤΜ - ΤΕΕ Επιστηµονική Ηµερίδα Παρόδιες χρήσεις γης και διαχείριση προσβάσεων Αθήνα, 26-27 Απριλίου 2001 Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια Γιώργος Γιαννής Μαθιός Καρλαύτης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Λ_2: ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Λ_2: ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Λ_2: ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Α/ Α Α1 Περιγραφή Πεδίο ΤΔΕ Εξειδίκευση Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση Η Πράξη εμπίπτει στις θεματικές προτεραιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα σχετίζεται με την προώθηση της χρήσης Μέσων Μαζικής Μεταφοράς σε πόλεις μεσαίου μεγέθους πληθυσμού.

Το πρόγραμμα σχετίζεται με την προώθηση της χρήσης Μέσων Μαζικής Μεταφοράς σε πόλεις μεσαίου μεγέθους πληθυσμού. AD PERSONAM ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟΥ MARKETING ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Το πρόγραμμα σχετίζεται με την προώθηση της χρήσης Μέσων Μαζικής Μεταφοράς σε πόλεις μεσαίου μεγέθους πληθυσμού.

Διαβάστε περισσότερα

Distributed Announcement System DAS. (Θωµοπούλου Παρασκευή, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., Thesa Α.Ε.)

Distributed Announcement System DAS. (Θωµοπούλου Παρασκευή, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., Thesa Α.Ε.) Distributed Announcement System DAS Thesa S.A. (Θωµοπούλου Παρασκευή, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., Thesa Α.Ε.) Η Thesa A.E. σε συνεργασία µε τον ΟΑΣΑ και στα πλαίσια του ερευνητικού προγράµµατος ΠΕΠΕΡ1996

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ. ΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Η ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ. ΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Η ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ. ΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γιάννης Μπερτσιµάς, Πρόεδρος Επιτροπής Προσβασιµότητας Υ.Μ.ΕΠ. ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟ ΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.Λ.Κ.Ε

ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.Λ.Κ.Ε ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.Λ.Κ.Ε 2017 Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Τμήμα Επικοινωνίας, Προβολής και Ποιότητας Υπηρεσιών Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ευφυών μεταφορών στην Ελλάδα:

ευφυών μεταφορών στην Ελλάδα: «Εφαρμογές ευφυών μεταφορών στην Ελλάδα: Η μετάβαση από την υλοποίηση συστημάτων στην δημιουργία υπηρεσιών για τον πολίτη» ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΖΑΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ vmizaras@infotrip.gr Συστήματα ευφυών μεταφορών

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων - Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών ιεθνές Συνέδριο Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα Αθήνα, Φεβρουαρίου 2002

Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων - Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών ιεθνές Συνέδριο Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα Αθήνα, Φεβρουαρίου 2002 Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων - Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών ιεθνές Συνέδριο Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα Αθήνα, 21-22 Φεβρουαρίου 2002 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας

Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας Θέµα: Πρότυπη Εφαρµογή ιαλειτουργικότητας για Φορητές Συσκευές Όνοµα: Κωνσταντίνος Χρηστίδης Επιβλέπων: Ιωάννης Βασιλείου Συν-επιβλέπων: Σπύρος Αθανασίου 1. Αντικείµενο Αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

υνατότητες και αδυναµίες ανάλυσης στοιχείων οδικών ατυχηµάτων στην Ελλάδα

υνατότητες και αδυναµίες ανάλυσης στοιχείων οδικών ατυχηµάτων στην Ελλάδα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ υνατότητες και αδυναµίες ανάλυσης στοιχείων οδικών ατυχηµάτων στην Ελλάδα Γ. Γιαννής Ι. Γκόλιας Ε. Παπαδηµητρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ 1 Η ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 2 Τα εργαλεία ανάγνωσης της ταυτότητας της πόλης. Τα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές Συστηµάτων Τηλεµατικής στις ηµόσιες Μεταφορές

Εφαρµογές Συστηµάτων Τηλεµατικής στις ηµόσιες Μεταφορές Εφαρµογές Συστηµάτων Τηλεµατικής στις ηµόσιες Μεταφορές Ντόρα Τόδη ιπλ. Ηλεκ/γος Μηχ/κος Υπεύθ.. Ανάπτυξης Εργασιών Β.Ελλάδος Λ. Μεσογείων 123 & Κριµαίας 1 115 26 Αθήνα Τηλ: 2106923100, Fax: 2106923120

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση της συµπεριφοράς των πεζών ως προς τη διάσχιση οδών σε αστικές περιοχές

Ανάλυση της συµπεριφοράς των πεζών ως προς τη διάσχιση οδών σε αστικές περιοχές Ανάλυση της συµπεριφοράς των πεζών ως προς τη διάσχιση οδών σε αστικές περιοχές Ε.Παπαδηµητρίου Γ.Γιαννής Ι.Γκόλιας ΕΜΠ - Τοµέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδοµής 5ο ιεθνές Συνέδριο Έρευνα στις Μεταφορές

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος

Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα σε μεταφορικά μέσα στο Βόλο

Έρευνα σε μεταφορικά μέσα στο Βόλο Έρευνα σε Έρευνα σε μεταφορικά μέσα στο Βόλο Το Εργαστήριο Κυκλοφορίας, Μεταφορών και Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας πραγματοποιεί έρευνα σε μεταφορικά μέσα στη Θεσσαλία.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός µελέτης: 32/2013

Αριθµός µελέτης: 32/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Ανάθεσης Εργασιών Υποστήριξης Εφαρµογών Προκοστολόγησης και Επιµετρήσεων για τις ανάγκες του ήµου Νεαπολης Συκεών

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Πλατφόρµας ιαχείρισης Επαγγελµατικών Κινδύνων & Εκπαίδευσης Εργαζοµένων

Ανάπτυξη Πλατφόρµας ιαχείρισης Επαγγελµατικών Κινδύνων & Εκπαίδευσης Εργαζοµένων Ανάπτυξη Πλατφόρµας ιαχείρισης Επαγγελµατικών Ανάπτυξη Πλατφόρµας ιαχείρισης Επαγγελµατικών Κινδύνων & Εκπαίδευσης Εργαζοµένων Εµπειρία από την εφαρµογή σε Λατοµεία αδρανών υλικών 4η Φάση: Λήψη µέτρων

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Πεπραγμένα και Προτάσεις της Επιτροπής «Βιώσιμης Κινητικότητας και Προσβασιμότητας» (Βι.Κι.Π.), στο πρώτο τετράμηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ.

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ. ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ http://www.greeklanguage.gr/certification Περιεχόμενα 1.Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας 2. Το σύστημα των εξετάσεων για την Πιστοποίηση της Ελληνομάθειας 3. Κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικός Χάρτης Πόλης

Συνολικός Χάρτης Πόλης Στα πλαίσια εφαρµογής της οδηγίας 2002/49/ΕΚ, για την αντιµετώπιση των σοβαρών περιβαλλοντικών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι πόλεις, εξαιτίας του οδικού Θορύβου, µε σοβαρές επιπτώσεις στην ανθρώπινη

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα σε τερματικούς σταθμούς μεταφορών στο Βόλο

Έρευνα σε τερματικούς σταθμούς μεταφορών στο Βόλο Έρευνα σε τερματικούς σταθμούς μεταφορών στο Βόλο Το Εργαστήριο Κυκλοφορίας, Μεταφορών και Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας πραγματοποιεί έρευνα για τους τερματικούς σταθμούς

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά Εναρκτήριας Συνάντησης Έργου

Πρακτικά Εναρκτήριας Συνάντησης Έργου Πρακτικά Εναρκτήριας Συνάντησης Έργου ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (i-student trip) Ημερομηνία: Πέμπτη 25 Απριλίου 2013 Ώρα: 10:00 π. μ. Τόπος: Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

«Η Αξιοποίηση του ΑΒΕΚΤ για τις Βιβλιοθήκες Κυβερνητικών Υπηρεσιών»

«Η Αξιοποίηση του ΑΒΕΚΤ για τις Βιβλιοθήκες Κυβερνητικών Υπηρεσιών» Οµιλία στο Πρώτο Συνέδριο Κυπριακών Βιβλιοθηκών «Ο Ρόλος της Βιβλιοθήκης στον 21ον Αιώνα» 2 Νοεµβρίου 2001 Με θέµα «Η Αξιοποίηση του ΑΒΕΚΤ για τις Βιβλιοθήκες Κυβερνητικών Υπηρεσιών» Εισαγωγή Επιτρέψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Σεπτεµβρίου 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Σεπτεµβρίου 2010 Αθήνα, 22 Σεπτεµβρίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η αποστολή της Six Billions επέστρεψε από τη Ζιµπάµπουε µετά από δύο µήνες παραµονή στη χώρα, όπου επιτεύχθησαν όλοι οι στόχοι που είχαν τεθεί, τόσο σε ποσοτικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «Παρουσίαση και Επίδειξη του Καινοτόμου συστήματος διαχείρισης και βελτιστοποίησης της συλλογής απορριμμάτων στο δήμο Κατερίνης για την εξοικονόμηση πόρων και καυσίμων» ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επιπτώσεις χρήσης εξελιγµένων συστηµάτων πληροφόρησης στις οδικές µεταφορές

Επιπτώσεις χρήσης εξελιγµένων συστηµάτων πληροφόρησης στις οδικές µεταφορές 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδοποιίας Επιπτώσεις χρήσης εξελιγµένων συστηµάτων πληροφόρησης στις οδικές µεταφορές Ι.Σπυροπούλου, Γ.Γιαννής, Ι.Γκόλιας, Μ.Καρλαύτης Δρ. Συγκοινωνιολόγος Λέκτορας Καθηγητής Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος

Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος 2 ΤΟ ΘΕΜΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Η ανάπτυξη των Λαχανοκήπων και της ευρύτερης περιοχής Α. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού

Διαβάστε περισσότερα

Η προσβασιµότητα των ατόµων µε δυσκολίες στη µετακίνηση στην περιοχή του ήµου Θεσσαλονίκης

Η προσβασιµότητα των ατόµων µε δυσκολίες στη µετακίνηση στην περιοχή του ήµου Θεσσαλονίκης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ερευνητική Οµάδα Συστηµάτων Μεταφοράς Η προσβασιµότητα των ατόµων

Διαβάστε περισσότερα

«Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: Εμπειρία στην Ελλάδα & πρακτικές

«Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: Εμπειρία στην Ελλάδα & πρακτικές «Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: Εμπειρία στην Ελλάδα & πρακτικές Παπαμικρούλη Λουΐζα Οικονομολόγος, ΜΑ ΤμήμαςΑνάπτυξης Αγοράς Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού Πράσινη επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση»

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» «Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠ ΚΤΠ Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Στο πλαίσιο του ΕΠ ΚτΠ ο Δήμος Ηρακλείου σχεδίασε και υλοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 495549 Πράξη ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή λειτουργιών Δικτύου Κινητής Τηλεφωνίας

Προσαρμογή λειτουργιών Δικτύου Κινητής Τηλεφωνίας Αυτόματο Σύστημα Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης Προσαρμογή λειτουργιών Δικτύου Κινητής Τηλεφωνίας Κωνσταντίνος Φίλης, COSMOTE ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Υφιστάμενη Διαχείριση Κλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S Ιnnοvation for Sustainable Tourism & Services in South Aegean Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο DG REGIO ΥΠ.ΟΙ.Ο Το Πρόγραµµα Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική ένταξη: H άποψη των βιβλιοθηκών

Κοινωνική ένταξη: H άποψη των βιβλιοθηκών Κοινωνική ένταξη: H άποψη των βιβλιοθηκών Κοινωνική ένταξη σελίδα περιεχομένων προς συζήτηση Μπέρμινχαμ, Ηνωμένο Βασίλειο, η πόλη μας και οι υπηρεσίες βιβλιοθήκης Γιατί Κοινωνική Ένταξη; Το πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

Αικατερίνη Πετροπούλου Βιβλιοθήκη, Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου

Αικατερίνη Πετροπούλου Βιβλιοθήκη, Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου Παγκόσµια ηµέρα βιβλιοθηκών: ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες, εκπαιδευτική κοινότητα, τοπική κοινωνία Αικατερίνη Πετροπούλου Βιβλιοθήκη, Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου Παγκόσµια ηµέρα βιβλιοθηκών Ο εορτασµός µιας παγκόσµιας

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε για την υποβολή των προτάσεων, παρατηρήσεων και σχολίων έως τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015.

Παρακαλούμε για την υποβολή των προτάσεων, παρατηρήσεων και σχολίων έως τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 2015-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Βίκυ Φλέγγα Οικονομολόγος, Μ sc περιφερειακή ανάπτυξη Στέλεχος διεύθυνσης οργάνωσης και πληροφορικής Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ 9 ΒΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας Συνέδριο " ηµόσια Έργα" 19-21 Απριλίου 2005 ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Γιώργος Γιαννής Πρόεδρος.Σ. Αττικό Μετρό ΑΕ Επικ.Καθηγητής, Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ Ανάγκη υποστήριξης για προσωπική αυτονομία... 3 Ανεξάρτητη διαβίωση... 3 Αντισταθμιστικά μέσα... 3 Άτομα με μειωμένη κινητικότητα....

Διαβάστε περισσότερα

Είναι µε µεγάλη χαρά που παρευρίσκοµαι στη. σηµερινή παρουσίαση των αποτελεσµάτων της. Έρευνας «Βουλευτικές Εκλογές 2006 Οι προτιµήσεις

Είναι µε µεγάλη χαρά που παρευρίσκοµαι στη. σηµερινή παρουσίαση των αποτελεσµάτων της. Έρευνας «Βουλευτικές Εκλογές 2006 Οι προτιµήσεις Υ...Τ. 18.3.09.35 Χαιρετισµός Υπουργού ικαιοσύνης και ηµοσίας Τάξεως Κ. Σοφοκλή Σοφοκλέους Στην παρουσίαση των Αποτελεσµάτων της Έρευνας µε θέµα: «Βουλευτικές Εκλογές 2006 Οι προτιµήσεις Φύλου των Κυπρίων

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικό Προφίλ. ραστηριότητες. Στόχος. Νέες ράσεις. e-mail: info@youngsafedrivers.com web site: www.youngsafedrivers.com

Κοινωνικό Προφίλ. ραστηριότητες. Στόχος. Νέες ράσεις. e-mail: info@youngsafedrivers.com web site: www.youngsafedrivers.com Ελληνική Εταιρία Νέων Σωστής Οδικής Συµπεριφοράς Αστική µη κερδοσκοπική εταιρία 2011 Ελληνική Εταιρία Νέων Σωστής Οδικής Συµπεριφοράς All Rights Reserved Ελληνική Εταιρία Νέων Σωστής Οδικής Συµπεριφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ Υπ' αριθ.: 4/2016

ΜΕΛΕΤΗ Υπ' αριθ.: 4/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗ Υπ' αριθ.: 4/2016 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : 24 ωρη ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Στατιστική Αρχή 3ο Συνέδριο Χρηστών. Πειραιάς 18.12.2012

Ελληνική Στατιστική Αρχή 3ο Συνέδριο Χρηστών. Πειραιάς 18.12.2012 Ελληνική Στατιστική Αρχή 3ο Συνέδριο Χρηστών Πειραιάς 18.12.2012 Στατιστικές Χρήσης Χρόνου Έλλειψη σχετικών στατιστικών Διενέργεια Έρευνας Χρήσης Χρόνου, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας

Διαβάστε περισσότερα

Δέσμευση1: Παρακολούθηση αλλαγών που εφαρμόζονται στα νομοσχέδια από την κατάθεσή τους μέχρι και την ψήφισή τους στο σύνολο.

Δέσμευση1: Παρακολούθηση αλλαγών που εφαρμόζονται στα νομοσχέδια από την κατάθεσή τους μέχρι και την ψήφισή τους στο σύνολο. Δέσμευση1: Παρακολούθηση αλλαγών που εφαρμόζονται στα νομοσχέδια από την κατάθεσή τους μέχρι και την ψήφισή τους στο σύνολο. Η μέσω της διαδικτυακής της πύλης δημοσιοποιεί τα στάδια της επεξεργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Οι τεχνικές λύσεις και η εφαρµογή τους για τη µείωση του αριθµού των οδικών ατυχηµάτων και των συνεπειών τους

Οι τεχνικές λύσεις και η εφαρµογή τους για τη µείωση του αριθµού των οδικών ατυχηµάτων και των συνεπειών τους Πανελλήνιος Σύλλογος Παραπληγικών 1 ο Ιατροκοινωνικό Συνέδριο Τροχαία Ατυχήµατα: Πρόληψη - Αντιµετώπιση - Αποκατάσταση Βλαβών Νωτιαίου Μυελού Αθήνα, 28-30 Σεπτεµβρίου 2002 Οι τεχνικές λύσεις και η εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Αποτελεσµάτων Έργου SPERO. Παρασκευή Τζούβελη Υποψήφια ιδάκτωρ ΕΜΠ

Παρουσίαση Αποτελεσµάτων Έργου SPERO. Παρασκευή Τζούβελη Υποψήφια ιδάκτωρ ΕΜΠ Παρουσίαση Αποτελεσµάτων Έργου SPERO Παρασκευή Τζούβελη Υποψήφια ιδάκτωρ ΕΜΠ οµή Συστήµατος SPERO Βάση εδοµένων Εκπαιδευτικό Υλικό Στατιστική Ανάλυση Ερωτηµατολόγια Προγραµµατιστές Ειδικοί σε συστήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης»

Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης» Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης» Ν. ΑΝΑΛΥΤΗΣ 27/3/2003 Κατά την έναρξη του 21 ου αιώνα, από τις κυριότερες προκλήσεις που απασχολούν την Ευρώπη και φυσικά και τη

Διαβάστε περισσότερα

(α) Αρµοδιότητες Τµήµατος Μελετών και Κατασκευών Έργων

(α) Αρµοδιότητες Τµήµατος Μελετών και Κατασκευών Έργων (α) Αρµοδιότητες Τµήµατος Μελετών και Κατασκευών Έργων Το Τμήμα Μελετών και Κατασκευών Έργων έχει αρμοδιότητα για την μελέτη και κατασκευή των συγκοινωνιακών, εγγειοβελτιωτικών, κτιριακών, ηλεκτρομηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη Πρακτικών Εκδήλωσης

Σύνοψη Πρακτικών Εκδήλωσης Ειδική ενηµερωτική εκδήλωση «Νέες τελωνειακές διαδικασίες και Πιστοποιητικό Εγκεκριµένου Οικονοµικού Φορέα: Ευκαιρίες και οφέλη για την επιχείρηση» Τετάρτη 25.01.2012 και ώρες 16:00 18:30 Ξενοδοχείο Αµαλία,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ I I ΘΕΜΑ: ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (Α. Μ. Ε. Α) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Κα. ΚΥΠΑΡΙΣΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιεθνούς Συνάντησης AGE/inc, Κολόνια, Γερµανία 16-17 Μαΐου 2006 Στα πλαίσια ενός υπερεθνικού προγράµµατος ανταλλαγής µε χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συναντήθηκαν εκπρόσωποι συνδέσµων

Διαβάστε περισσότερα

Στάση και Συμπεριφορά των Ευρωπαίων Οδηγών και άλλων Μετακινουμένων απέναντι στην Οδική Ασφάλεια

Στάση και Συμπεριφορά των Ευρωπαίων Οδηγών και άλλων Μετακινουμένων απέναντι στην Οδική Ασφάλεια Στάση και Συμπεριφορά των Ευρωπαίων Οδηγών και άλλων Μετακινουμένων απέναντι στην Οδική Ασφάλεια Ε. Παπαδημητρίου, Α. Θεοφιλάτος, Γ. Γιαννής Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής Σχολή Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός στο Διαδίκτυο και ηλεκτρονική προσβασιμότητα e-inclusion

Σχεδιασμός στο Διαδίκτυο και ηλεκτρονική προσβασιμότητα e-inclusion Σχεδιασμός στο Διαδίκτυο και ηλεκτρονική προσβασιμότητα e-inclusion Κατερίνα Παπαδοπούλου Πρόγραμμα Σπουδών Γραφικές Τέχνες Πολυμέσα Ενότητα ΓΤΠ 61 Πληροφορική - Πολυμέσα Επιβλέπων Καθηγητής Κ. Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Γενική Αιρεσιμότητα 3 ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Το κείµενο αυτό αποτελεί το σχεδιασµό εκπαιδευτικής παρέµβασης, η οποία θα επιτρέψει τη δηµιουργία µιας κοινής αντίληψης

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά αποτελέσματα και ευρήματα αξιολόγησης ανά Υπηρεσία και Κτίριο. Περιεχόμενα

Αναλυτικά αποτελέσματα και ευρήματα αξιολόγησης ανά Υπηρεσία και Κτίριο. Περιεχόμενα Αναλυτικά αποτελέσματα και ευρήματα αξιολόγησης ανά Υπηρεσία και Κτίριο Περιεχόμενα 1 ηµαρχείο ράµας... 2 2 ηµοτικό Ωδείο ράµας... 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012-1- Α. ΜΟΥΡΟΥΖΗΣ 1 Δημαρχείο Δράμας ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε συμπληρώστε με το σύμβολο «ν» ή υπογραμμίστε την απάντηση που σας αντιπροσωπεύει.

Παρακαλούμε συμπληρώστε με το σύμβολο «ν» ή υπογραμμίστε την απάντηση που σας αντιπροσωπεύει. «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ... 1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα...

Διαβάστε περισσότερα